P. 1
Impulsna i Digitalna-skripta

Impulsna i Digitalna-skripta

|Views: 1,363|Likes:
Published by nikost87

More info:

Published by: nikost87 on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET U ČAČKU

Dr Predrag Petrović

IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA
-skripte-

ČAČAK, 2005, god.

1

PREDGOVOR

Ova skripta je pripremljena sa ciljem da olakša pripremanje ispita iz predmeta IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA koji slušaju studenti III godine Tehničkog fakulteta u Čačku, na odseku za računarsku tehniku. Skripta se najvećim delom oslanjaju na materijal koji je izložen u sjajnoj knjizi profesora Dejana Živkovića i profesora Miodraga Popovića, IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA, koja se kao osnovni uđžbenik koristi na svim Elektrotehničkim fakultetima u zemlji. Kako ona po obimu prevazilazi predviđeni fond časova na osnovnim studijama pojavila se potreba da se pripremi ovakav, sažet materijal. Neke od tema su obrađene praktično na informativnom nivou iz razloga što se one pominju i u nekim drugim predmetima koje studenti ovog odseka slušaju. Sa druge strane pojedine oblasti su proširene materijalom koji nije bio dostupan u trenutku kada je gore pomenuti uđžbenik pisan. To se pre svega odnosi na neke od novih poluprovodničkih struktura. Po ovde izloženom materijalu već više od 5 godina autor realizuje nastavu iz ovog predmeta. Autor se nada da će ovakva skripta naići na dobar prijem kod studenata i povećati prolaznost na ispitu.

U Čačku jun 2005 god. Autor

2

SADRŽAJ 1. Logička kola sa bipolarnim tranzistorima 1.1.1 Statička karakteristika invertor 1.1.2 Dinamičke karakteristike invertora 1.1.3 Invertor sa bipolarnim tranzistorom i Šotki diodom 1.2 RTL i DTL logička kola 1.3 Standardna TTL logička kola 1.3.1 Statičke karakteristike 1.3.2 Dinamičke karakteristike 1.3.4 Familija TTL kola 1.4.1 Šotki TTL (74S) familija 1.4.2 74LS familija 1.4.3 74AS familija 1.4.4 74ALS familija 1.4.5 TTL logička kola sa modifikovanim stepenom 1.4.6 Praktični aspekti korišćenja TTL kola 1.5 ECL logička kola 1.5.1 ECL 10K familija 1.5.2 ECL 100K familija 1.5.3 Praktični aspekti primene ECL kola 2. Logička kola sa MOS tranzistorima 2.1 NMOS invertori 2.2 Invertor sa MOS tranzistorom sa indukovanim kanalom 2.3 Invertor sa nezasićenim aktivnim stepenom 2.4 Invertor sa MOS tranzistorom sa ugrađenim kanalom 2.5 NMOS logička kola 2.6 CMOS invertor 2.7 CMOS logička kola 2.8 CMOS logička kola sa poboljšanim karakteristikama 2.9 povezivanje MOS i TTL familija logičkih kola 2.10 BiCMOS integrisana kola GaAS kola 3. Bistabilna kola 3.1 SR leč kola sa NILI logičkim kolima 3.2 SR leč kola sa NI logičkim kolima 3.3 SR leč kolo sa signalom dozvolom 3.4 D leč kolo 3.5 Sinhroni flipflopovi 3.6 Flipflopovi sa impulsnim okidanjem 3.7 Flipflopovi sa ivičnim okidanjem 3.8 JK flipflopovi 3.9 JK MS flipflop 3.10 JK flipflop sa ivičnim okidanjem 3.11 T flipflop 4. Komparatorska kola 4.1 Diferencijalni komparator 4.2 Diferencijalni komparator u bipolarnoj tehnici 4.3 Šmitov regenerativni komparator 5. Monostabilni i astabilni impulsni generatori 5.1 Monostabilni multivibrator u CMOS tehnici 7 7 9 10 10 11 11 12 12 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 22 22 24 25 26 27 28 31 33 34 35 47 55 55 57 58 60 60 60 61 62 63 64 65 66 66 67 70 73 74 3

5.2 Monostabilni multivibrator u TTL tehnici 5.3 Monostabilni multivibrator u ECL tehnici 5.4 Generisanje kratkih impulsa 5.5 Astabilni multivibrator u CMOS tehnici 5.6 Impulsni generatori sa komparatorima 5.6.1 Impulsni generatori sa regenerativnim komparatorima 5.6.2 Impulsni generatori sa neregenerativnim komparatorima 5.7 Integrisani tajmeri 5.7.1 Jednociklični tajmeri 5.7.2 Višeciklusni tajmeri Integrisani tajmer NE-555 6. Generatori linearnih napnskih oblika 6.1 Milerov integrator 6.2 Milerov integrator sa tranzistorima 6.3 Milerov integrator sa operacionim pojačavačem 6.4 Analiza tačnosti Milerovog integratora 6.5 Butstrep integrator 6.6 Butstrep integrator sa tranzistorima 6.7 Butstrep integrator sa operacionim pojačavačem 6.8 Analiza tačnosti butstrep integratora 6.9 Generisanje lineranog napona pomođu strujnog izvora 7. Kombinacione mreže 7.1 Analiza kombinacionih mreža 7.2 Sinteza kombinacionih mreža 7.3 Standardi i preporuke za izradu dokumentacije 7.4 Minimizacija kombinacionih mreža 7.5 Projektovanje realnih kombinacionih mreža 7.6 Faktor grananja 7.7 Vremenski odziv kombinacionih mreža 7.8 Moguće greške izazvane kašnjenjem logičkih kola 7.9 Trostatiči baferi 7.10 Magistrale digitalnih signala 7.11 Bidirekcioni trostatički baferi 7.12 Dekoderi 7.13 Potpuni dekoderi 7.14 Generisanje funkcija pomoću dekodera 7.15 Nepotpuni dekoderi 7.16 Koderi 7.17 Potpuni i nepotpuni dekoderi 7.18 Prioritetni koderi 7.19 Kontrola ispravnosti kodovanja 7.20 Konvertori koda 7.21 Multiplekseri 7.22 Sinteza multipleksera 7.23 Sinteza logičkih funkcija pomoću multipleksera 7.24 Demultiplekseri 7.25 Analogni multiplekseri/demultiplekseri 8. Sekvencijalne mreže 8.1 Anailza sinhronih sekvencijalnih mreža 8.2 Analiza mreže sa ivičnim D flipflopovima 8.3 Analiza mreže sa JK flipflopovima 8.4 Sinteza sinhronih sekvencijalnih mreža

75 77 79 79 80 80 82 83 84 84 85 93 93 94 96 98 99 99 100 101 103 104 104 105 106 107 108 108 110 111 114 114 115 116 117 118 118 119 119 121 122 124 126 126 127 127 128 128 129 131 132 133 4

13 Brojači sa pomeračkim registrima 8.6 Analogno-digitalni konvertori 136 137 138 139 140 141 142 142 144 144 146 146 147 148 150 152 156 159 167 167 170 173 174 175 176 177 181 181 182 182 183 184 184 185 185 186 186 187 188 189 191 194 194 195 196 197 197 198 200 202 203 204 5 .7 Stacionarni registri 8.3 FRAM memorije 10.12 Brza sabiračka kola 11.1 Potpuni sabirač 11.11 Ubrzana sabiračka kola 11.18 Stablo sabiranja Carry-Save 12.10 Standardni N-bitni sabirač 11.1 Digitalno-analogni konvertori 12.14 Samopodešavajući brojači 8.2 Kolo potpunog sabirača 11. Sabiraška kola 11.3 DA konvertori sa težinskom otpornom mrežom 12.6 Organizacija dinamičke memorije većeg kapaciteta 10.16 Asinhroni brojači 8.15 Brojači 8.1 dvodimenzionalno dekodovanje adrese memorije 9.5 Bipolarni konvertori 12.2 Osnovne karakteristike digitalno-analognih konvertora 12.18 Brojači unazad i obostrani brojači 8.7 Memorijske komponente za specifične primene 11.11 pomerački registri 8.4 Izbor veličine sabirača 11.3 N'bitni sabirač 11.9 Brza sabiraška kola 11.13 Sabirači sa paralelnim prenosom 11.9 Stacionarni registri sa SR leč kolima 8. Digitalno-analogna i analogno-digitalna konverzija 12.10 Transparentni stacionarni registri 8.8 Zavisnost kašnjenja od vrste podataka 11.17 Sabirači tipa Carry-Save 11.8 Stacionarni registri sa D flipflopovima 8.19 Brojači sa paralelnim upisom 9.6 Analiza sekvencijalne mreže sa povratnom spregom 8.2 Dinamičke poluprovodničke memorije 10. Programabilne logičke mreže 9.6 Sabiranje negativnih brojeva 11.2 Kombinacione programabilne komponente 10 Memorije 10.16 Stablo sabiranja 11.5 Sekvencijalne mreže sa povratnom spregom 8.4 Primena RAM memorija 10.1 Statičke poluprovodničke memorije 10.15 sabiranje više brojeva 11.8.5 Organizacija statičke memorije većeg kapaciteta 10.7 Akumulacija kašnjenja sabiraša 11.12 Integrisani pomerački registri 8.14 Tehnike kod brzih sabiračkih kola 11.17 Sinhroni brojači 8.5 Sabiranje pozitivnih brojeva 11.4 DA konvertori sa lestvičastom mrežom 12.

8 Konvertori sa sukcesivnim aproksimacijama 12.10 Serijski AD konvertori 12.7 AD konvertori sa paralelnim komparatorima 12.11 Bipolarni AD konvertori 12.12 Primena DA i AD konvertora 12.13 Sprega DA konvertora sa računarom 12.15 Digitalni voltmetar LITERATURA 204 206 207 207 210 210 210 210 211 6 .12.9 Prateći AD konvertori 12.14 Sprega AD konvertora sa računarom 12.

Da bi se ubrzao rad logičkih kola razvoj je išao u dva pravca. Sledeći korak je bio pojava TTL (transistor-transistor logic) kola.1. 1. Nakon toga većina otpornika bila je zamenjena diodama i tranzistorima čime su dobijena DTL (diode-transistor logic) kola. logički nivoi i faktor grananja.1 Invertor sa bipolarnim tranzistorom Karakteristika prenosa: . sa dva do osam emitora. a to se nepovoljno odražava na dinamičke karakteristike logičkih kola a naročito na vreme kašnjenja. U jednom korišćene su Šotki diode za sprečavane rada tranzistora u zasićenju. Da bi odredili ove tri karakteristike posmatraćemo posmatraćemo šemu prikazanu na slici 1. U većini logičkih kola izlazni stepen je realizovan pomoću tranzistorskog invertora koji radi u zasićenju. STATIČKE KARAKTERISTIKE INVERTORA Najvažnije statičke karakteristike invertorskog kola su: karakteristika prenosa. Kod TTL kola prvi put je iskorišćen multiemitorski tranzistor. Realna i idealizovana karakteristika su prikazane na sledećoj slici: slika 1. LOGIČKA KOLA SA BIPOLARNIM TRANZISTORIMA Prva realizovana integrisana kola bila su RTL (resistor-transistor logic) kola.1.1.2 Realna i idealizovana karakteristika prenosa invertorskog kola 7 .1 slika 1.karakteristiku prenosa koja se definiše kao zavisnost izlaznog napona od ulaznog napona pri statičkoj pobudi. Drugi način je korišćenje nezasićenog diferencijalnog prekidača čime se dobija familija ECL (emitter-coupled logic) kola.

4) Logički nivoi: .Logička amplituda se definiše kao razlika nivoa logičke jedinice i logičke nule na izlazu: LA = VOH – VOL .Širina prelazne zone definiše se kao razlika graničnih vrednosti nivoa logičke jedinice i logičke nule na ulazu: TW = VIH – VIL (1. 8 . .6) (1.Faktor grananja (fan-out) se definiše kao maksimalni broj ulaznih priključaka koji se sme priključiti na izlaz a da se ne naruše dozvoljene granice logičkih nivoa. što je realnije ali teže za izračunavanje.Faktor grananja određujemo tako što se unapred propiše željena margina šuma za kritičnu situaciju na izlazu. . Vi= VOL= VCES RB VCC − VCES + RC βF (1.1) (1. U praksi se za definisanje faktora grananja na izlazu uzimaju u obzir i varijacije usled temperature . a zatim odredimo maksimalni broj kola koja se mogu priključiti na izlazu..8) Faktor grananja na izlazu: .2) . proizvodnih tolerancija i drugih uzroka.7) .2 se uočava da karakteristika prenosa ima tri oblasti koje su razdvojene sa dve prelomne tačke PT1 i PT2.3) VIH= VBES + (1.5) (1.garantovana vrednost napona logičke jedinice na izlazu a zatim izračunati i vrednosti logičke amplitude. ili NM1 = NM0.Koordinate tačke PT2 se lako mogu odrediti znajući da pri tom ulaznom naponu tranzistor ulazi u zasićenje. što je prostije za računanje. Vu= VIl= VBET Vi= VOH= VCC (1. tako da su praktične vrednosti izlaznog faktora grananja obično oko 10.Na osnovu koordinata prelomnih tačaka karakteristike prenosa mogu se odrediti četiri bitne karakteristike logičkih kola: VIL – maksimalni ulazni napon koji se ponaša kao logička nula VIH – minimalni ulazni napon koji se ponaša kao logička jedinica VOL – garantovana vrednost napona logičke nule na izlazu VOH . Obično se za izbor margine šuma uzima jedna od dve mogućnosti: NM1 ≥ 0.Sa slike 1.Margine šuma u ovom slučaju su: NM1 = VOH – VIH NM0 = VIL – VOL (1. margina šuma i širine prelazne zone.

1.isprazne parazitne kapacitivnosti spojeva 9 .ts= t4 .tr = t5 – t4 koji se naziva vreme uspostavljanja (rise time).Na ulaz dovedemo naponski impuls amplitude 5V i dovoljnog trajanja 5µs tako da se pre opadajuće ivice impulsa završe sve prelazne pojave izazvane rastućom ivicom ulaznog impulsa. Ulazni impuls je prikazan na slici 1.t1. dopunjavaju se parazitne kapacitivnosti ali se i uspostavlja višak manjinskih nosilaca u prostoru baze tranzistora koji radi u direktnom aktivnom režimu .2.t6 – t5 vreme oporavka (final recovery time).4 vremenski dijagrami napona i struja u invertorskom kolu .3 određivanje faktora grananja na izlazu 1.4 slika 1.slika 1. U tom intervalu tranzistor je ponovo u direktnom aktivnom režimu . koji se naziva vreme zasićenja (nagomilavanja) (storage time) eliminiše višak manjinskih nosilaca u bazi koji je posledica zasićenja . .t3 . DINAMIČKE KARAKTERISTIKE INVERTORA .tf = t2 – t1 i naziva se vreme opadanja (fall time).t0 naziva se vreme kašnjenja (delay time) i obeleđava se sa td.

7 dvoulazno DTL NI kolo 10 .6. To znači da je proizvod snage i kašnjenja oko 190 pJ što je suviše velika vrednost -uvođenje tranzistora T1 umesto diode i korišćenje samo jednog izvora za napajanje od 5 V. RTL I DTL LOGIČKA KOLA .2.5 invertor sa bipolarnim tranzistorom i Šotki diodom 1. što je kasnije usvojeno za standardnu vrednost napona za napajanje digitalnih kola slika 1. dvoulazno RTL NILI kolo -Osnovni nedostatak RTL kola je nestabilan nivo logičke jedinice -Drugi nedostatak RTL kola je prilično velika disipacija od oko 16 mW pri kašnjnju za oko 12ns.Paralelnim vezivanjem dva ili više invertora dobija se dvoulazno RTL kolo prikazano na slici 1. INVERTOR SA BIPOLARNIM TRANZISTOROM I ŠOTKI DIODOM -veci je problem zakočiti tranzistor slika 1.1.3.1.6: slika 1.

Tada je izlazni napon na nivou ligičke nule: VOL = VCES = 0. odnosno diode D3 i tranzistora T1 na slici 1.5 V (1.8 standardno TTL NI kolo sa dva ulaza -Izlazni stepen standardnog TTL kola znatno se razlikuje od izlaznog stepena DTL kola -Uloga otpornika R4 1.9) -Kada T2 provede javlja se prelomna tačka PT1.1 V (1.6 V (1.3.-Bez dioda D3 i D4 na slici 1. S druge strane smanjeno je i vreme propagacije signala kod TTL kola slika 1.3.10) -Druga prelomna tačka na karakteristici prenosa pojavljuje se kada tranzistor T3 počne da provodi. Drugi nedostatak DTL kola je velika površina koja je potrebna za realizaciju kola na silicijumskoj pločici. -Treća prelomna tačka na karakteristici prenosa pojavljuje se kada tranzistor T3 ode u zasićenje.12) -Dalje povećanje ulaznog napona ne dovodi do promene napona na izlazu ali menja radni režim nekih tranzistora u kolu. logički nivoi i margine šuma VOH = VCC – 2VBET = 3. S jedne strane smanjena je potrebna površina za realizaciju ulaznog kola.11) -Pošto su sada tranzistori T1 i T2 u zasićenju. odnosno proizvod snage i kašnjenja je oko 300 pJ što je znatno veće nego kod RTL kola. 11 .6 V (1. -Uvođenjem emitor folovera T1 umesto diode znatno je povećan izlazni faktor grananja. STATIČKE KARAKTERISTIKE Karakteristika prenosa.). -Disipacija je oko 10 mW.7b nije moguće pouzdano zakočiti izlazni tranzistor. 1. -DTL kolo ima veliko vreme kašnjenja koje iznosi oko 30 ns. VIL = VBET2 – VCES1 = 0. napon na ulazu je: VIH = 2VBES – VCES = 1.7a.1. STANDARDNA TTL LOGIČKA KOLA -TTL (Transistor-transistor logic) kola dobijena su usavršavanjem DTL kola -Multiemitorski tranzistor ima višestruku ulogu.

slika 1. Kako je disipacija tipičnog standardnog TTL kola oko 10 mW. 1. odnosno. -Oznake TTL kola su u priličnoj meri standardizovane i imaju oblik XXMMKNNN. oko tri puta manje nego kod DTL kola.10 standardno TTL I kolo sa dva ulaza (SN7408) -Uvode sa dva nova tranzistora T5 koji ostvaruje potrebnu inverziju i T6 koji radi kao pomerač nivoa -kašnjenje oko 15 ns 12 . DINAMIČKE KARAKTERISTIKE -Tipično vreme kašnjenja tp standardnih TTL kola iznosi 10 ns. 1. proizvod snage i kašnjenja je oko 100 pJ.9 karakteristika prenosa standardnog TTL NI kola Faktor grananja na izlazu -Tipična vrednost faktora grananja N kod standardnih TTL kola je 10. Standardno TTL I kolo slika 1.4.3.2.3. FAMILIJA TTL KOLA -Danas postoji više od 500 različitih kola u 54/74 familiji.

u kolima većeg stepena integracije više se koriste NI kola. vreme propagacije NILI kola je isto kao kod NI kola i iznosi 10 ns.13 standardno TTL I-ILI-NE kolo sa 4x2 ulaza (SN7454) 13 .Standardno TTL NILI kolo slika 1. Standardno TTL I-ILI-NE kolo slika 1.12 standardno TTL ILI kolo sa dva ulaza (SN7432) -kašnjenje standardnog ILI kola iznosi oko 12 ns. Ukupni broj tranistora kod NILI kola veći (6 umesto 4). Standardno TTL ILI kolo -umetanje dva tranzistora T7 i T8 : slika 1.11 standardno TTL NILI kolo sa dva ulaza (SN7402) -Statičke ulazne karakteristike su iste kao kod NI kola.

Vreme propagacije je oko 10ns ali pri oko tri puta manjem otpornom i tri puta većem kapacitivnom opterećenju izlaza.14 ekspandabilno TTL I-ILI-NE kolo sa 4x2 ulaza (SN7453) Baferi i drajveri .kola za strujno rasterećenje koja se kraće nazivaju baferi ili drajveri slika 1. 14 .5ns Ekspandabilna kola i ekspanderi -Ekspandabilna logička kola imaju posebne ulaze slika 1.-vreme propagacije tp reda 10.15 bafersko NI kolo sa dva ulaza (SN7437) -manji otpornici i tranzistor T5 -faktor grananja je povećan na 30.

-Vrednosti otpornika su oko 2 puta manje u odnosu na otpornike kod standardnog TTL kola. 1. što predstavlja poboljšanje od oko 40% u odnosu na standardnu TTL familiju. 74LS FAMILIJA -disipacija od svega 2 mW i kašnjenje od 10ns. ali zbog povećane brzine proizvod snage i kašnjenja je oko 60pJ.2. -TTL LS kola odlikuju se i povećanim izlaznim faktorom grananja koji je oko 20 15 .1.16 Šotki TTL NI kolo sa dva ulaza (SN74S00) .17 karakteristika prenosa Šotki TTL NI kola -funkcija otpornika R6 -vreme tpLH znatno skraćeno u odnosu na standardna TTL kola i tipično je 3ns. -kočenje tranzistora je znatno brže jer ne postoji vreme zasićenja potrebno za eliminaciju viška nosilaca iz baze.4.4. Proizvod snage i kašnjenja je 20 pJ što predstavlja poboljšanje od 5 puta u odnosu na standardno TTL kolo -vrednosti otpornosti su oko 5 puta veće nego kod standardnog TTL kola i 5-10 puta veće nego kod Šotki TTL kola.umeću se tranzistori T5 i T6 slika 1.1. ŠOTKI TTL (74S) FAMILIJA slika 1. To izaziva povećanje disipacije kola na oko 20mW.

9 V VOH = VCC – VBET = 4.15) (1.4.3 V .13) (1.1 V VOL = VCES = 0.16) slika 1.19 NI kolo sa dva ulaza iz 74AS familije (74AS00) -multiemitorski tranzistor na ulazu zamenjen Šotki diodama. Proizvod snage i kašnjenja iznosi 30 pJ. 74AS FAMILIJA (1. -Uloga dioda D3 i D4 je da obezbede brže gašenje tranzistora T5 i T4. -dioda D3 radi ubrzanja prelaza sa logičke jedinice na logičku nulu na izlazu. Smanjene su i dimenzije tranzistora i skraćeno je vreme propagacije tp na svega 1.5 ns uz istu disipaciju od 20 mW kao kod kola 74S familije.18 Šotki TTL NI kolo male snage sa dva ulaza (SN74SL00) -koordinate prelomne tačke PT1 su: VIL = 2VBET – VDS = 0.3 V dok su koordinate prelomne tačke PT2: VIH = 2VBE – VDS = 1. 1.14) (1.3.slika 1. 16 .

Vrednost otpornika je rezultat kompromisa i zavisi od broja ulaznih priključaka koji su vezani na liniju. . Velike vrednosti otpornika nisu pogodne zbog smanjenja napona logičke jedinice zbog pada napona na otporniku.4. 1.4.Kola sa otvorenim kolektorom imaju još jednu primenu: “ožičeno I” ili “kolektorsko I”. TTL LOGIČKA KOLA SA MODIFIKOVANIM IZLAZNIM STEPENOM TTL kola sa otvorenim kolektorom -iz kola sa slike 1.21 TTL NI kolo sa dva ulaza i otvorenim kolektorom (SN7401) 17 .5.8 uklonjeni tranzistor T4. dioda D1 i otpornik R4.4. slika 1.20 NI kolo sa dva ulaza iz 74ALS familije (74ALS00) -diode zamenjene pnp tranzistorima T1 i T2 na ulazu -Tranzistor T3 koji radi kao emitor-folover povećava strujnu pobudu izlaznog stepena i tako ubrzava rad kola. 74ALS FAMILIJA slika 1. disipacija kola zbog oko 2 puta većih otpornosti prepolovljena i iznosi svega 1 mW. -Šotki diode D1 i D2 služe za brzo kočenje tranzistora T4 kada ulaz prelazi iz stanja logičke jedinice na logičku nulu. -Vreme propagacije od 4 ns. Male vrednosti otpornika daju veliku struju u kolektore zasićenih tranzistora smanjujući na taj način faktor grananja.1.

Trostatička TTL kola -Izlazni stepen trostatičkih TTL kola je skoro isti sa uobičajenim TTL izlaznim stepenom samo se može dovesti u stanje visoke impedanse kada su svi izlazni tranzistori zakočeni.4.6. Ovo je vrlo popularan način vezivanja neiskorišćenih ulaza jer ne zahteva upotrebu dodatnih komponenata. -Neiskorišćen ulaz se može kratko spojiti sa korišćenim što je takođe prikazano na slici 1.5.22 vezivanje neiskorišćenih ulaza kod TTL NI (I) kola -vezivanje neiskorišćenih ulaza na napon napajanja preko diodnog kola -Neiskorišćeni ulazi NILI (ILI) kola se najčešće vezuju direktno na masu.23 diferencijalni pojačavač kao logički invertor 18 .30. -postoji još jedan ulazni (kontrolni) priključak E -Vreme propagacije od ulaza A do izlaza je reda 10ns. Vreme propagacije tpZH (vreme potrebno za dovođenje izlaza iz stanja visoke impedanse) iznosi 11 ns dok je tpZL (vreme potrebno za izvođenje izlaza iz stanja visoke impedanse) duže i iznosi 16 ns. -Kod trostatičkih kola se izlazni stepen brže koči nego što se uključuje što je veoma pogodna osobina. 1.. PRAKTIČNI ASPEKTI KORIŠĆENJA TTL KOLA Vezivanje neiskorišćenih ulaza -Slobodni ulaz NI kola se ne sme ostaviti otvoren -vezivanje neiskorišćenih ulaza više NI (I) kola na napon napajanja preko zajedničkog otpornika vrednosti od 1 kΩ do 10 kΩ slika 1. 1. ECL LOGIČKA KOLA slika 1.

-Ulazni i izlazni nivoi nisu kompatibilni -mala logička amplituda reda nekoliko stotina mV -promene VCC direktno preslikavaju u promene izlaznog napona u oba logička stanja. Prosečno vreme propagacije neopterećenog ILI/NILI kola iznosi svega 2 ns. 1.24 logičko ILI/NILI kolo sa dva ulaza iz ECL 10K familije -Ovo kolo ima dva izlaza i realizuje ILI ili NILI funkciju. Margine šuma i logička amplituda ECL kola su vrlo mali a stabilnost logičih nivoa i referentnog napona zavisi od varijacija napona napajanja VEE i promena temperature 19 .5. ECL 10K FAMILIJA slika 1. Zato se priključak za VCC vezuje na masu koja je tačka sa najstabilnijim potencijalom u kolu. dok tpLH raste znatno sporije. Statičke i dinamičke karakteristike -faktor grananja se obično ograničava na 10 -margine šuma i logička amplituda imaju male vrednosti -prosečna disipacija po kolu je: PD = PDIF + PREF/4 = 24 mW (1.17) -Dinamičke karakteristike ECL kola su veoma dobre. T4 generiše referentni napon.18) -Vreme propagacije opterećenog ECL kola je veće od 2 ns zato što tpHL raste po skoro linearnom zakonu sa povećanjem kapacitivnog opterećenja.1. -ECL kola 10K familije imala su dosta nedostataka.-tranzistori u kolu sa slike 1. -Tranzistor T3 ostvaruje ILI/NILI funkciju. T5 i T6 služe kao strujni pojačavači i pomerači nivoa -diode D1 i D2 služe za temperaturnu kompenzaciju napona na emitorskim spojevima T2 i T4. Proizvod snage i kašnjenja za ECL 10K familiju je: PDP = 48 pJ (1.31 se ne uključuju i ne koče već se struja kroz otpornik RE usmerava u jedan ili drugi tranzistor.

Ulazna impedansa ECL kola Ru je reda nekoliko desetina kΩ. Proizvod snage disipacije i kašnjenja je oko 30 pJ i lošiji je u poređenju sa novijim kolima iz TTL familije.3. Veza između ulaza i izlaza može se smatrati vodom čija je karakteristična impedansa R0 reda nekoliko desetina do nekoliko stotina Ω.2. Najvažnije razlike između 10K i 100K familije postoje u konstrukciji izvora referentnog napona.25 ECL ILI/NILI kolo sa dva ulaza iz 100K familije: a) diferencijalni pojačavač.5.1.5. a takođe ne zavise ni od promena napona napajanja VEE. slika 1. Glavni razlog za to su bolje karakteristike upotrebljenih tranzistora. Poboljšanja statičkih karakteristika su impresivna a i dinamičke karakteristike kola iz 100K familije su znatno bolje od kola iz 10K familije. ECL 100K FAMILIJA -Osnovne razlike su zamena otpornika R3 tranzistorom T4 i uvođenje dioda D1 i D2 i otpornika R4 između kolektora diferencijalnog para tranzistora. -Prosečna disipacija kola iz 100K familije iznosi oko 40 mW. 20 . b) izvor referentnih napona -Oba napona VRS i VCS su nezavisna od temperaturnih promena. PRAKTIČNI ASPEKTI PRIMENE ECL KOLA Povezivanje ECL kola -Izlazna impedansa ECL kola Ri je mala i uvek manja od 10 Ω. 1.

dok se veće varijacije naglo prigušuju jer jedna dioda provede.36b ima kao nedostatak veliku disipaciju na otpornicima koji formiraju razdelnik napona. tako da signal na vodu može slobodno oscilovati u opsegu VR±VDS.Šotki diode su vezane na referentni napon VR. ulazi narednih logičkih kola moraju biti fizički blizu. Obe varijante smanjuju izlazni faktor grananja.27 prilagođenje na karakterističnu impedansu na izlazu voda slika 1.26 sprezanje ECL kola: a) ekvivalentna šema.28 prilagođenje na karakterističnu impedansu na ulazu voda -prednost ovakvog načina zatvaranja je što nije potreban poseban izvor za napajanje. . -Varijanta sa slike 1. slika 1.29 sprečavanje neželjenih oscilacija na vodu pomoću diode 21 .slika 1. jer bi se inače ulaz ponašao kao da je stalno na nivou logičke jedinice. Nedostaci ovakvog načina zatvaranja voda su slični kao kod zatvaranja voda na izlazu. slika 1. b) mogući oblik odziva na naglu promenu na početku voda -sprečavanje oscilacija zatvaranjem voda na prijemnoj strani otpornikom čija je otpornost jednaka karakterističnoj impedansi -Otpornik kojim se zatvara vod na ulazu ECL kola mora biti vezan na negativni napon manji od VR.

tako da danas NMOS i CMOS kola dominiraiu u digitalnoj elektronici.1 NMOS INVERTORI Osnovno kolo invertora u MOS tehnologiji je invertor sa NMOS tranzistorom koji je prikazan na slici 2. Osnovni razlog za sve veće korišćenje MOS kola je što je u MOS tehnologijama moguće postići veću gustinu integracije nego kod bipolarnih kola. 2.-Još jedan problem koji se javlja kod sprezanja ECL kola je problem preslušavanja. Kako se sa smanjivanjem dimenzija tranzistora. najprostije logičko kolo u MOS tehnologiji je invertor. Kao i u bipolarnoj tehnologiji. posebno NMOS i CMOS tehnologije. brzina MOS kola linearno povećava.Pored toga sto obavlja jednu od osnovnih logičkih operacija.izuzimajući ECL kola. može se očekivati da će uskoro CMOS kola i po brzini prevazići bipolarna logička kola. odnosno parica. Preslušavanje je posledica neizbežnih kapacitivnih i induktivnih sprega između bliskih vodova Preslušavanje se može sasvim eliminisati korišćenjem koaksijalnih kablova. odnosno neželjene sprege kola preko vodova. Razlog za to je prvenstveno u manjim dimenzijama MOS tranzistora. kolo invertora u MOS tehnologiji predstavlja osnovu za formiranje složenijih logičkih kola. Elegantno rešenje predstavlja korišćenje uparenih vodova. Kada je ulazni napon manji od prekidnog napona tranzistora Vt tranzistor je zakočen i napon na izlazu kola jednak je naponu napajanja VDD .1 iako se ovo kolo invertora zbog svojih nedostataka ne koristi u praksi. Analizu rada invertora sa NMOS tranzistorom započećemo određivanjem karakterističnih tačaka na karakteristici prenosa. LOGIČKA KOLA SA MOS TRANZISTORIMA U poslednjih petnaest godina došlo je do naglog razvoja tehnologije MOS integrisanih kola. Osim toga. napon logičke jedinice na izlazu je: VOH=VDD (2.1) 22 .30 eliminacija preslušavanja upredanjem sprežnih vodova 2. slika 1. a naročito u kolima veće gustine integracije kao što su ISI i VLSI kola. CMOS tehnologija nudi jos dve prednosti: izuzetno malu potrošnju u statičkom režimu i brzinu rada koja je danas porediva sa bipolarnim kolima. ono predstavlja bazu za razvoj praktičnih invertorskih kola koja se realizuju u integrisanoj tehnici. sto nije slučaj u bipolarnoj tehnologiji. Dakle.

Međutim veće vrednosti otpornika zahtevaju veliku površinu silicijuma. oko 100 puta veću od tranzistora. 2 Karakteristika prenosa klasičnog NMOS invertora. što takođe nije dobro rešenje Prema tome.. 100K i 200K dobijamo sledeću karakteristiku prenosa: Slika 2. Sto je realan slučaj u praksi. bolje statičke karakieristike. RD=50 K.2) 1 + kRD (VDD − VT ) kRD Za date vrednosti parametara VDD=5 V. k V −V 2 [2(VOH − VT )VOL − VOL ] = DD OL odakle se uzima samo pozitivno rešenje 2 RD VDD 1 VOL = VIL = + VT = VT Za VIL se dobija (2. Osim toga. Tranzistor radi u linearaom režimu pa se izjednačavanjem struje kroz otpornik RD sa strujom drejna dobija kvadratna jednačina po VOl. da se ulazni napon dovodi sa izlaza kola istog tipa. Uobičajeno rešenje ovog problema u tehnici integrisanih kola je korišćenje drugog MOS tranzistora kao opterećenja umesto otpornika RD. invertor sa NMOS tranzistorom i otpornikom kao opterećenjem nije pogodan za primenu u tehnici integrisanih kola jer onemogućuje postizanje velike gustine integracije.1 INVERTOR sa NMOS tranzistorom Znatno teže je odrediti nivo logičke nule na izlazu koji se javlja kada je na ulazu dovoljno visok napon. dakle. velika vrednost otpornika zahteva i veću vrednost napona napajanja. Vidi se da veće vrednosti otpornika RD daju strmiju karakteristiku prenosa. što je nedopustivo. manji napon VIH i manji napon V0L. može se uzeti da je Vu = V0H.Slika 2.Time se povećava površina NMOS tranzistora kao i njegova disipacija. Da bi se olakšali zahtevi za veličinom otpornosti RD može se povećati vrednost W/L. 23 . Ako se pretpostavi.

dobija se: k I RD = I D 2 = 2 (VGS 2 − VT 2 ) 2 .2 INVERTOR SA MOS TRANZISTOROM SA INDUKOVANIM KANALOM NMOS tranzistor sa indukovanim kanalom se ponaša kao otpomik velike vrednosti ako radi u režimu zasićenja. zavisno od napona između sorsa i podloge tranzistora T2. KR = Karakteristika ovog kola prikazana je na sledećoj slici: (2. (W/L)1 =2. Struja kroz otponik RD je: V −V I RD = DD OL = 47 µ A (2. invertorski tranzistor ima kanal čija je širina dva puta veća od dužine. To znači da će na rad tranzistora T2 uticati efekat podloge koji će. Osnovne karakteristike tranzistora T2 koji treba da bude ekvivalentan otpo-rniku RD mogu se odrediti na sledeći način.3. Slika 2. Geometrijske karakteristike kanala oba tranzistora definisu geometrijski factor: (W / L)1 W1 L2 k1 = = (W / L) 2 W2 L1 k 2 Minimalna površina kola se dobija za KR=1. Opteretni tranzistor T2 moze samo da radi u zasićenju ili da bude zakocen jer je kod njega VGS2 = VDS2 . za odnos W/L opteretnog tranzistora dobija se (W/L)2 = k2/k' = 0.3) RD gde je kao i u prethodnom slučaju VDD = 5 V. Dakle. Izjednačujući struju IRD sa izrazom za struju zasićenog tranzistora T2.Interesantno je primetiti da je osnova opteretnog tranzistora T2 takođe vezana na masu jer je kod integrisanih kola osnova svih tranzistora zajednička i vezana na najmanji potencijal. (W/L)2 = 0. k2=6. Prema tome. dok opteretni tranzistor ima kanal čija je duzina tri puta veća od širine. RD = 100 K. V0L =0.5) 24 .9 µ A/V2 (2. menjati prekidni napon tranzistora VT2.34. VSB2. Kako je k = k'(W/L). NMOS tranzistor se može iskoristiti umesto otpornika RD u kolu sa slike.4) 2 k2 je skoro 6 puta manje od transkonduktanse invertorskog tranzistora K1.2.3 V.3 NMOS ivertor sa zasićenim aktivnim opterećenjem Ovako se dobija invertor sa zasićenim aktivnim opterećenjem koji je prikazan na slici 2.34.

ovo smanjenje ima indirektne negativne posledice. Analizom dobijamo sledeće prednosti za parametere: VIL=1 V VOL= 5%VDD VIH=2. kao na slici 2.4 Karakteristike prenosa NMOS invertora sa slike 3 Smanjenje nivoa logičke jedinice nije veliko. VGG>VDD + VT2 (2. Pomoćni napon napajanja VGG treba da zadovolji uslov.6) Osnovni nedostatak invertora sa zasicenim NMOS tranzistorom kao aktivniin opterećenjem je smanjeni napon logičke jedinice V0H.2 V VOH=Vul 2. a izlazni nivo je sličan kao kod TTL kola.5.5 Invertor sa nezasićenim aktivnim opterećenjem 25 . tranzistor T2 stalno radi u linearnom režimu.8) Slika 2.Međutim. izlazni napon iz datog invenora neće biti V0L = 0.Stika 2.3 V nego znatno veći.3 Invertor sa nezasićenim aktivnim opterećenjem (2. na napon napajanja VGG.7) Ako je uslov (1) ispunjen. jer je: VDS2<(VGS2-VT2) (2. Ako se smanjenim ulaznim naponom V0H pobuđuje drugi invertor. Povećanje vrednosti napona logicke jedinice V0H moze se jednostavno izvesti vezivanjem gejta tranzistora T2.

VIL=1. kao i NMOS tranzistora sa ugrađenim kanalom (d).2 V. Na slici 2. je što je tranzistor sa ugradenim kanalom uvek provodan u opsegu izlaznih nanona od 0 do VDD. 2.Karakteristika prenosa ovog invertora je slična karakteristici prenosa invertora sa zasićenim aktivnim opierećenjem. Karakteristike su izračunate pomoću programa SPICE.9) Obe margine šuma su veće od margina šuma invertora sa opteretnim tranzisto. Statičke karakteristike Ako je ulazni napon nizak. Izlazni napon je visok i iznosi: VOH=5 V.Zbog toga se invenor sa nezasicenim prekidačem izuzetno retko koristi u realizaciji NMOS integrisanih kola jer ga svojim karakteristikama daleko prevazilazi invertor sa aktivnim opterecenjem realizovanim sa NMOS tranzistorom sa ugradenim kanalom.arnom režimu sa vrlo malom strujom. Ako se kod tranzistora sa ugradenim kanalom kralko spoje gejt i sors takav tranzistor radi u zasićenju kada je napon VDS > (VGS – VT) = \VT\ i ponaša se kao izvor konstantne struje. Prema tome.dok su preostali naponski nivoi nakon računanja VIH=2. Glavna poboljšanja su povećana logička amplituda zbog povećanja nivoa logičke jedinice i povećana strmina u prelaznoj zoni zbog povećane struje opteretnog tranzistora.2 V. što je posledica povećane strmine karakteristike pre-nosa u prelaznoj zoni. tranzistor T1 ne provodi dok tranzistor T2 radi u line. To su tranzistori sa ugrađenim kanalom.6. Medutim. Pre svega. Potrebna vrednost geometrijskog faktora Kp je veća za iste radne uslove nego kod invertora sa nezasićenim prekidačem. kada se upotrebi kao aktivno opterećenje.4 INVERTOR SA MOS TRANZISTOROM SA UGRAĐENIM KANALOM Slika 2.rom sa indukovanim kanalom. šema sa slike 6.8 V NMO= VIL -VOL=1.9 ima I neke nedostatke. Pa ipak. 26 . NMOS tranzistor sa ugrađenim kanalom i kratkospojenim gejtom i sorsom može se upotrebiti kao dobro aktivno opterećenje invertorskog tranzistora.1 V (2.7 su prikazane strujno-naponske karakteristike invenora sa opterećenjem izvedenim pomoću otpornika (a). NMOS tranzistora sa indukovanim kanalom u zasićenju (b) i linearnom režimu (c).1 V. Na osnovu ovih podataka izračunavamo margine šuma: NM1= VOH -VIH=2. u realizaciji aktivnog opterećenja. a zbog povećanog broja vodova za napajanje u kolu veće je zauzeće silicijumske podloge. ponašanje tranzistora sa ugrađenim kanalom. Velika prednost primene tranzistora sa ugrađenim kanalom nad tranzistorom sa indukovanim kanalom.6 Invertor sa NMOS tranzistorom sa ugrađenim kanalom kao aktivnim opterećenjem Usavršavanjem postupka implantacije jona omogućena je proizvodnja NMOS tranzistora sa negativnim prekidnim naponom VT kod kojih kanal postoji i kad nema napona između gejta i sorsa. što je pnkazano na slici 2. VOL=0. potrebna su dva izvora za napajanje. nije idealno.

Slika 2.Slika 2.5 NMOS LOGIČKA KOLA Savremena logička kola u NMOS tehnologiji formiraju se od osnovnog invertorskog kola sa opteretrim tranzistorom sa ugrađenim kanalom prikazanog na slici 2. 2. 27 . kao što je pokazano na slici 2.8 Poređenje karakteristika prenosa razmatranih invertora. Na slici 8 su prikazane karakteristike prenosa istih invertora.9. Dodavanjem još jednog NMOS tranzistora paralelno invenorskom tranzistoru.7 Poređenje strujno naponskih karakteristika opteretnih elemenata Sa slike se jasno uočava da karaktenstika koja odgovara tranzistoru sa ugrađenim kanalom ima najbolji oblik i pored toga što dosta odstupa od idealne karakteristike strujnog izvora. dobija se NILI kolo sa dva ulaza.5. I sa ove slike se vidi prednost primene tranzistora sa ugrađenim kanalom kao opterećenja.

28 . 2.9. CMOS invertor. Dakle. V0H =VDD. logička funkcija kola je: Y = A• B = A+ B (2. dinamičke karakteristike invenora i logičkih NMOS kola su loše ako su parazitivni kapaciteti veliki. Jedan od tranzistora ima kanal n tipa.6 CMOS INVERTOR Komplementarna MOS (CMOS) kola predstavljaju najrasprostranjeniju familiju modernih logičkih kola zbog toga što se jedina koriste u svim stepenima integracije. od SSI do VLSI. se sastoji od dva MOS tranzistora sa indukovanim kanalom.9 biće na nivou logičke nule samo ako oba invertorska tranzistora provode.Izlaz NILI kola sa slike 2.9 se može jednostavno objasniti. čija je struktura prikazana na slici 2. To je razlog što se NMOS invertori i logička kola ne prave u tehnikama nizeg stepena integracije. dok drugi tranzistor ima kanal p tipa. logička funkcija kola je zaista: Y = A + B = A• B (2. odgovarajući tranzistor provodi i izlaz je na nivou logičke nule VOL. V0L.11) Zbog malih struja sa kojima rade. Kada je bilo koji od ulaznih priključaka na visokom potencijalu. SSI i MSI.10. a na nivou logičke jedinice ako je bar jedan od invenorskih tranzistora zakočen. Izlazni napon je visok samo ako su oba ulaza na niskom potencijalu tako da su ulazni tranzistori zakočeni.9 NILI i NI kolo sa dva ulaza u NMOS tehnologiji Funkcionisanje kola sa slike 2.Slika 2. Dakle. gde je uticaj parazitnih kapaciteta veza i priključaka značajan. Kod svakog od tranzistora osnova je spojena na sors tako da nema uticaja efekta podloge. NI kola u NMOS tehnologiji prave se serijskim vezivanjem dodatnih invertorskih tranzistora kao na slici 2.10) Da se ne bi poremetio garantovani nivo napona logičke nule. svaki od invertorskih tranzistora mora imati isti odnos W/L kao i kod osnovnog invertora. Na slici 10 (b) je prikazan potpuni šematski simbol kao i uprošćeni simbol u kome se podrazumeva da postoje kratki spojevi između podloge i sorsa oba tranzistora.

Slika 2.10 CMOS invertor a)struktura

b)potpun i uprošćen šematski prikaz

Kada je na ulazu nizak napon, NMOS tranzistor ne može da provodi jer je:
Vul = VCSN < VTN, dok PMOS tranzistor može da provodi jer je:

\VGSP\ =\ Vul -VDD\ >\VTP\ Struja PMOS tranzistora je vrlo mala jer je jednaka sa strujom curenja zakočenog NMOS tranzistora. Izlazni napon je praktično jednak naponu napajanja. Dakle, napon logičke jedinice na izlazu CMOS invertora je: VOH=VDD (2.12) Kada je na ulazu visok napon, blizak naponu napajanja, NMOS tranzistor provodi jer je Vul=VGSN>VTN dok je PMOS tranzistor zakočen jer je : \VGSP\ =\ Vul -VDD\ <\VTP\ (2.13) i u ovom slučaju je struja kroz invertor mala, pa je iziazni napon praktično nula (tipično manji od 10 mV). Napon logičke nule na izlazu CMOS invertora je: VOL = 0 V (2.14) Pošto je u oba logička stanja jedan od tranzistora zakočen, struja izvora za napajanje u stabilnim logičkim stanjima je infinitezimalno mala. Zbog toga je statička disipacija CMOS invertora reda nekoliko nW. I pored izuzetno male statičke radne struje, CMOS invertor ima značajan izlazni strujni kapacitet jer provodni tranzistor može da primi ili da preda značajnu struju otpornom ili kapacitivnom opterećenju vezanom na izlaz. To znači da će faktor grananja na izlazu biti veliki i da će dinamičke karakteristike biti dobre.
Karakteristika prenosa

Pošto su nam poznate vrednosti za VOL i VOH za crtanje karakteristike prenosa trebaju nam još vrednosti za VIL i VIH. Posebno je interesantan slučaj uparenih tranzistora kada je VTN = \VTP\ i kn. = kp. Pošto je µn oko 2.5 puta veće od µp , sledi da za zadovoljenje uslova kN = kP odnos W/L PMOS tranzistora treba da bude 2.5 puta veći od odnosa W/L NMOS tranzistora. Uslov kN = kp obezbeđuje iste uslove za strujni kapacitet izlaza u oba logička stanja. Tada se jednačina uprošćava i postaje: 2V − VDD (2.15) VIL = IZL 2 dok je rešenje za apscisu prelomne tačke na karakteristici prenosa: 1 V IL = (3V DD + 2VT ) (2.16) 8 Za slučaj uparenih tranzistora dobijamo: V + 2VIZL (2.17) VIH = DD 2 pa se za apcisu prelomne tačke na karakteristici prenosa VIH dobija:
29

1 VIH = (5VDD − 2VT ) 8

Slika 2.11 Karakteristika prenosa CMOS invertora.

1 NM 0 = VIL − VOL = (3VDD + 2VT ) 8 (2.18) 1 NM 1 = VOH − VIH = (3VDD + 2VT ) 8 Dakle, margine šuma su iste, što je posledica uparenosti karakteristika tranzistora. Naravno, ako tranzistori nisu upareni, karakteristika prenosa neće biti simetrična i margine šuma neće biti iste. Na karakteristici prenosa, koja je prikazana na slici 2.11, postoji još jedna interesantna oblast. To je segment izmedu tačaka B i C. U toj radnoj oblasti oba tranzistora rade u zasićenju pa je pojačanje invertora beskonačno.
Disipacija CMOS kola

Kod CMOS invertora, kao i kod složenijih CMOS kola, postoje četiri uzroka za disipaciju kola. To su: struja curenja, kapacitivnost opterećenja, interne kapacitivnosti i prelazna stanja. Dispacija usled struje curenja predstavlja statičku disipaciju koja je ustvari proizvod napona napajanja VDD i struje curenja. Statička disipacija CMOS kola je reda µW. Mnogo važnija su ostala tri uzroka disipacije koji se javljaju samo prilikom promene logičkih stanja i koji su poznati pod zajedniikim nazivom dinamička disipacija. Dinamička disipacija CMOS invertora je: 2 PD = f (C P + C PD )VDD (2.19) gde je f učestanost,CP kapacitivno opterećenje,a CPD je dato izrazom: 2 C PD = CT + 0.5(VDD − 2VT ) I DD max (t LH + t HL ) / VDD (2.20) Kapacitivnost Cpd se obično određuje eksperimentalno, merenjem disipacije kola bez opterećenja. PDP faktor zavisi od brzine promene logičkih stanja pa je obično manji od 10 pJ i iznosi 1 pJ.
Parazitni efekti kod CMOS kola

Kola sa komplementarnim MOS tranzistorima podložna su i nekim degradirajućim, uticajima parazitnih elemenata koji se pojavljuju u strukturi CMOS tranzistora. Od mnoštva pn spojeva koji postoje u strukturi CMOS invertora mogu se formirati parazitni bipolarni pnp ili npn tranzistori. Na primer, pnp tranzistor se formira od oblasti sorsa i podloge PMOS tranzistora (emitor i baza) i podloge NMOS
30

tranzistora (kolektor). Tranzistor npn tipa se moze formirati od oblasti sorsa i podloge NMOS tranzistora (emitor i baza) i podloge PMOS tranzistora (kolektor). Opisani parazitni tranzistori su eksplicitno prikazani na slici 2.12. Pored tranzistora, na slici su prikazani i parazitni otpotnici koji potiču od konačnih provodnosti osnova PMOS i NMOS tranzistora. Ove otpornosti su male ali uvek postoje. Poznato je da npn-pnp struktura prikazana na slici 12 ima strujno naponsku karakteristiku, prikazanu na slici 2.13, koja u jednom delu ima negativni nagib. tj dinamička otpornost strukture je negativna. Na ovaj deo karakteristike se moze doći ako se pređe neki kritični napon VL koji kod savremenih CMOS kola iznosi 10 do 20 V. Tada oba tranzistora počinju da provode i zbog pozitivne povratne sprege struja počinje naglo da raste. Radna tačka se brzo prebaci preko dela I - V karakteristike sa negativnim nagibom i zaustavlja na delu karakteristike čiji je nagib određen otpomicima R3 i R4.

Slika 2.12 Parazitni bipolarni tranzistori u CMOS strukturi.

Slika 2.13 Strujno-naponska karakteristika npn-pnp strukture.

Otpornici R3 i R4 ograničavaju struju na nekoliko mA. Za ovu pojavu se upotrebljava engleski termin latch-up pošto nema domaćeg odgovarajućeg termina. Ova pojava može trajno da ošteti kolo.
2.7 CMOS LOGIČKA KOLA

Kao i u slučaju NMOS tehnologije, CMOS logička kola dobijaju se proširivanjem. osnovnog invertorskog kola sa slike 2.10. Na slici 2.14 prikazana su CMOS NILI i Nl kola sa dva ulaza. NILI kolo dobijeno je dodavanjem paralelnog kanalnog tranzistora T3, i serijskog p kanalnog tranzistora T4. Za svaki dodatni ulaz dodaju se dva komplementama tranzistora. Formiranje NI kola je dualan proces. Za svaki ulazni priključak dodaje se serijski N-kanalni tranzistor i paralelni p-kanalni tranzistor. Dakle, CMOS logička kola su u pogledu iskorišcenja površine slilicijuma manje ekonomična od odgovarajućih NMOS logičkih kola.

31

Slika 2.14 CMOS logička kola: a) NILI kolo, b) NI kolo.

Rad kola sa slike 2.14 je jednostavno objasniti. Izlaz NILI kola biće na visokom nivou samo ako su oba ulaza na niskom nivou. Dakle, imamo: Y = A• B = A+ B (2.21) što je zaista logička funkcija NILI kola. Nasuprot tome, izlaz NI kola biće na niskom nivou jedino ako su oba ulaza na visokom nivou. Na osnovu toga se može napisati logička jednačina: Y = A + B = A• B (2.22) Da bi vremena kašnjenja rastuće i opadajuće ivice bila ista potrebno je da bude: (W/L)P=2.5N(W/L)N (2.23) kod NILI kola, a kod NI kola treba da bude zadovoljen uslov: (W/L)P=2.5N(W/L)N /N (2.24) gde je N broj ulaza u logičko kolo. Pored osnovnih CMOS logičkih kola, za formiranje složenih digitalnih mreža u CMOS tehnologiji koristi se i CMOS transmisioni gejt koji je prikazan na slici 2.15. Kao što se vidi, transmisioni gejt čine dva paralelno vezana tranzistora od kojih je jedan PMOS, a drugi NMOS tipa. Gejtovi tranzistora se pobuduju komplementarnim signalima C i C . Kada je C = 0, raskinuta je veza ulaza sa izlazom, a kada je C = 1 ulaz i izlaz su kratko spojeni. Dakle, transmisioni gejt se ponaša kao bidirekcioni kontrolisani prekidač pa se zbog toga često naziva i bilateralni prekidač.

Slika 2.15 CMOS transmisioni gejt: a) struktura, b) simbol

Nedostaci ove familije logičkih kola bili su brojni. Pored nedovoljnog izlaznog strujnog kapaciteta i nekompatibilnosti logičkih nivoa sa tada dominantnom TTL tehnologijom, najvažniji nedostatak 4000 familije bila je mala brzina rada. Vreme kašnjenja zavisilo je od spoljnjeg kapacitivnog opterećenja i bilo
32

na slici 2.16 je prikazano NI kolo sa dva ulaza.16 NI kolo sa dva ulaza iz 74C familije CMOS kola(74C00) FAMILIJA 74HC/HCT Dalja poboljšanja CMOS logičkih kola bila su uglavnom tehnološke prirode Pre desetak godina pojavila se nova familija CMOS logičkih kola poznata kao 74HC familija. Glavna pažnja je posvećena povećanju izlaznih struja što indirektno poboljšava dinamičke karakteristike. Kao što se vidi. Time je obezbeđeno smanjeno vreme kašnjenja u odnosu na 4000 familiju. pa se na izlaz može vezati kapacitet do 50 pF.14b. Na primer. glavno ograničenje za izlazni faktor grananja je dinamičke prirode. 2. izlazni signal se propušta kroz dva invertora koji ne menjaju logičku funkciju. Jedina razlika je što je kod kola iz 74C familije gejt napravljen od polikristalnog silicijuma. pri naponu napajanja od 10V i vremenima uspona i pada ulaznog impulsa od 20ns. smanjeni parazitni kapaciteti i ubrzan rad kola. vreme kašnjenja logičkih kola iz 4000 familije.8 CMOS LOGIČKA KOLA SA POBOLJŠANIM KARAKTERISTIKAMA Posle pojave prve familije CMOS logičkih kola. ulazni stepen kola je isti kao kod osnovnog logičkog kola sa slike 2. čime su smanjene dimenzije tranzistora. Slika 2. FAMILIJA 74C Osnovno poboljšanje kod kola iz 74C familije je uvođenje dvostrukog razdvojnog slepena na izlazu. Kako su razlike između 4000B i 74C familije vrlo male u daljem tekstu će biti opisana samo 74C familija CMOS logičkih kola koja je šire rasprostranjena. a zatim i 74C familija.je relativno veliko. može se proceniti na osnovu izraza: tp=22+0. Takode su izvršena tehnološka i strukturna poboljšanja koja su poboljšala karakteristiku prenosa. Među familijama CMOS kola sa poboljšanim karakteristikama prve su se pojavile modifikovana 4000 familija sa oznakom 4000B.66Cp (2. Električne 33 . Za razliku od kola sa slike 14b. Tehnološki napredak omogućio je postizanje minimalnih dimenzija elemenata od 3 µm i debljinu oksida od 60 nm. a time i margine šuma. Tranzistori u invertorima imaju veliki odnos W/L da bi se postigao veliki strujni kapacitet.25) Kako je ulazni kapacitet kola (Cp) reda 5 pF. uloženo je dosta napora da se poprave uočeni nedostaci. Kao primer kola iz 74C familije.

treba da primi ulaznu struju 74LS kola koja iznosi maxIIL = 0. Tada se mora izvršiti prelaz sa jedne na drugu familiju logičkih kola. Zbog toga pri sprezanju NMOS i TTL kola ima malo problema.15V i VIL= 1. i da pri tome izlazni napon ne poraste iznad maxVOL = 0. Međutim. pa se na izlaz može vezati 10 ulaza kola iz 74LS familije. kao na slici 2. Neke CMOS familije.4 mA. Ovi zahtevi se moraju rešiti prilikom projektovanja izlaznih tranzistora u NMOS kolu pravilnim izborom odnosa W/L Slika 2.1V.17. Poboljšanja u odnosu na starije familije CMOS kola su značajna.5 V. Ako NMOS kolo napaja 74LS kolo. isto je kao kod TTL kola iz 54/74 i 74LS familije.18.. Dozvoljeni opseg napona napajanja je smanjen i kreće se u granicama od 3 do 6 V. Način sprezanja pokazan je na slici 2.šeme kola iz 74HC familije su praktično identične električnim šemama kola iz 74C familije CMOS kola. a da pri tome izlazni napon ne padne ispod minV0H = 2. Vreme kašnjenja je skraćeno pa je pri kapacitivnom opterećenju od 50 pF svedeno na svega 10 ns.9 POVEZIVANJE MOS I TTL FAMILIJA LOGlČKIH KOLA Složeni digitalni sistemi se obično realizuju koristeći jednu familiju logičkih kola. odnosno.7 V. jer u korišćenoj familiji ne postoji potrebno kolo. Napon napajanja je 5 V kao i kod TTL kola.35 V. 34 .9 V. VOL = 0. jedini problem koji treba rešiti je stujni kapacitet izlaza NMOS kola.17 Povezivanje NMOS I TTL kola Povezivanje CMOS i TTL kola Povezivanje CMOS i TTL kola je isto tako jednostavno. Povezivanje NMOS i TTL kola Savremena NMOS integrisana kola se isključvo prave koristeći aktivno opterećenje sa tranzistorom sa ugrađenim kanalom. Kada je izlaz u stanju logiške nule traazistor T. Izlazni strujni kapacitet je povećan na 4 mA. U stanju logičke jedinice izlaz treba da obezbedi ulaznu struju 74LS kola koja iznosi max IIH = 20 µA. ponekad se mora odstupiti od tog pravila. kao što su 74HCT i 74ACT su potpuno kompatibilne sa 74LS i 74ALS familijama i mogu se mešati bez ikakvog problema. Dozvoljene granice ulaznih nivoa su VIH = 3. Garantovani logički nivoi na izlazu su VOH =4. 2. Sprezanju 74C familije sa 74LS familijom mora se posvetiti malo više pažnje.

Slika 2.18 Povezivanj CMOS i TTL 74LS kola

Pri pobuđivanju 74LS kola iz CMOS kola treba obezbediti dovoljan strujni kapacitet izlaza CMOS kola. U stanju logičke jedinice CMOS kolo treba da obezbedi izlaznu struju od 20µA pri izlaznom naponu od najmanje 2.7 V. U stanju logičke nule CMOS kolo treba da primi izlaznu struju od 0.4 mA pri izlaznom naponu od najviše 0.5 V. Problem se, kao i u slučaju NMOS kola, rešava izborom odnosa W/L NMOS i PMOS tranzistora U Tabelama 2.1 i 2.2 prikazane su najbitnije statičke i dinamičke karakteristike za NILI kolo 7402 koje je tipični predstavnik CMOS kola niskog stepena integracije. 74C 74HC 74HCT 74AC 74ACT 2-6 “ 2-6 2-6 2-6 Napajanje (V) 3-20 4.5 4.9 4.9 4.9 4.9 V0H (min) (V) 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 V0L(max)(V) 3.5 3.15 2.0 3.15 2.0 VIH (mui) (V) 1.5 1.35 0.8 1.35 0.8 VIL (max) (V) -4.0 -4.0 -24.0 -24.0 IOH(max) (mA) -1.75 4.0 4.0 24.0 24.0 IOL (max) (mA) 1.75 >100 >100 >100 >100 >100 Faktor grananja Pd(µW) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 Tabela 2.1 Poređenje statičkih karakteristika CMOS kola (VDD = 5 V, TA = 25 C) 74 C 74HC 74HCT 74 AC tpLH (tipično) (ns) 50 10 10 6.0 tpHL (lipično) (ns) 50 10 10 4.5 0.08 0.02 0.02 0.01 PDP(pJ) Tabela 2.2 Poređenje dinamičkih karakteristika CMOS kola (VDD = 5 V, Cp = 50 pF, TA = 25 C)
2.10 BiCMOS INTEGRISANA KOLA

74ACT 5.5 4.0 0.01

Osnovne prednosti CMOS integrisanih kola nad bipolarnim imegrisanim kolima su mala disipacija i velike margina šuma. Osim toga, CMOS kola imaju manju površinu, manje parazitne kapacitete, veću ulaznu otpornost, mogucnost provođenja struje u oba smera. Međutim, i bipolarna integrisana kola imaju niz prednosti od kojih je najvažnija sposobnost da pobuđuju velika kapacitivna opterećenja. Bipolarna kola takođe nude veći strujni kapacitet po jedinici površine, bolje osobine u linearnom režimu, bolju usklađenost karakteristika i manju osetljivost na varijacije proizvodnog procesa. Evo i izgleda nekih logičkih kola u BICMOS tehnologiji:

35

Slika 2.19 BiCMOS invertori: (a) Osnovno kolo, (b) Modifikovino kolo.

Ulazni stepen je CMOS invertor a izlazni stepen je od TTL kola. Kad tranzistori T3 i T4 uđu u zasićenje nisu mogli da se ugase pa su ubačeni R1 i R2 što je povećalo mnogo veličinu kola pa su R1 i R2 zamenjeni sa dva NMOS tranzistora. Za tako modifikovno kolo naponi na izlazu u stanju logičke nule i logičke jedinice iznose: VOL=VBE VOH=VDD-VBE (2.26) Kao što se vidi,logička amplituda BiCMOS invertora iznosi: LA=VOH-VOL=VDD-2VBE (2.27)

Logička amplituda, je manja nego kod običnog CMOS invertora za 2VBE. Iako je na prvi pogled smanjenje logičke amplitude malo ono predstavlja značajan nedostatak BiCMOS invertora. Naime, izlazni nivoi BiCMOS invertora postaju nedovoljni da u narednom kolu potpuno zakoče tranzistor koji treba da bude neprovodan. Zbog toga se povećava statička disipacija narednog kola. Komplementarni MOS nudi invertor sa skoro perfektnim karakteristikama kao što su visoke, simetrične margine šumova, visoku ulaznu i nisku izlaznu impendansu (prividnu otpornost), visoki koeficijent pojačanja u oblasti (regionu) prelaza (tranzicije), visoku gustinu pakovanja (male dimenzije uređaja), i malu disipaciju snage. Brzina je jedini faktor ograničenja, posebno kada veliko kapacitivno opterećenje. Na suprot sa ovim, ECL kolo ima veliku strujnu provodljivost (po jedničnoj oblasti), veliku brzinu prenošenja i male ulazno/izlazne šumove. Za slične brojeve izlaza i uporedivu tehnologiju, kašnjenje je oko dva do pet puta manje nego kod CMOS kola. Ipak ovo nije postignuto bez plaćanja neke cene. Velika potrošnja snage, čini veoma teškom integraciju velike gustine. 100k- ECL kolo, na primer, troši 60W (za amplitudu signala od 0.4V i za napajanje 4V). Tipično ECL kolo ima inferiorne jednosmerne karakteristike u poređenju sa CMOS kolom - nižu ulaznu impedansu i manje margine šumova. Skorijih godina, tehnološki napredak je učinio mogućim da se kombinuju komplementarni MOS tranzistori i bipolarni tranzistori u jednom, jedinstvenom procesu po razumnoj ceni. Samo jedan epitaksijalni sloj n - tipa je upotrebljen za PMOS i npn tranzistore. Njegova otpornost se bira , tako da on može da podrži oba uređaja. n+ ubačeni sloj , smešta se ispod epitaksijalnog sloja da bi umanjio sposobnost punjenja kondenzatora bipolarnog tranzistora, koja neprekidno povećava otpornost na latch up. p - sloj poboljšava gustinu pakovanja (dimenzije uređaja), zato što prostor između sabirnih elektroda bipolarnih tranzistora može da bude umanjen. To doprinosi uvećanju kapacitivnosti kolektor - substrata. Ova tehnologija otvara mnogo novih mogućnosti, zato što je sada moguće kombinovati visoku gustinu integracije MOS logike sa strujom bipolarnih tranzistora. BiCMOS invertor, koji postiže upravo to, je objašnjen u sledećem delu. Prvo govorimo o kolu uopšteno, a onda više detaljno o kontinualnim i prelaznim karakteristikama i potrošnji snage. Odeljak se zaključuje sa razmatranjem upotrebe BiCMOS-a
36

i njegovim budućim izgledom. Većina tehnika koje se uptrebljavaju u ovom odeljku su slične onima upotrebljenim za CMOS i ECL kola, tako da ćemo upotebljavati kratke analize bez detaljnih izvođenja za vežbu.

Slika 2.20 Poprečni presek BiCMOS procesa Pogled na BiCMOS kolo

Kao što je bio slučaj sa ECL i CMOS kolima, postoje brojne verzije BiCMOS invertora, svaka od njih sa neznatno različitim karakteristikama. Razmatranje jednog je dovoljno da se ilustruje bazični koncept i osobine kola. Šema BiCMOS kola je prikazana na slici B.2a. Kada je ulaz visok, NMOS-ov tranzistor M1 je uključen, uzrokujući da Q1 provede, dok su M2 i Q2 isključeni. Rezultat je nizak izlazni napon (Slika B.2b). Nizak Vin, sa druge strane, uzrokuje da se M2 i Q2 uključe, dok su M1 i Q1 u isključenom stanju, rezultirajući visok nivo izlaza. (Slika 2.21c). U stanju kontinualnog rada, Q1 i Q2 nikada nisu uključeni istovremeno, što doprinosi maloj potrošnji snage. Pažljivi čitalac može da uoči sličnost između ove strukture i TTL kola. Oba koriste bipolarnu push - pull fazu. U BiCMOS strukturi, to rezultira u boljem radu (boljim karakteristikama) i višoj ulaznoj impedansi.

(a) Generički BiCMOS izlaz (prolaz)

(b) Ekvivalentno kolo za visok ulazni signal Slika 2.21

c)Ekvivalentno kolo za nizak ulazni signal

Impedanse Z1 i Z2 su neophodne da otklone bazično naelektrisanje bipolarnih tranzistora kada su oni isključeni. Na primer, za vreme promene visokog - ka – niskom nivou na ulazu, M1 se prvo isključuje. Da
37

bi se isključio Q1, njegovo bazno naelektrisanje mora da bude otklonjeno. To se dešava kroz Z1. Dodavanje ovakvih otpornika, ne umanjuje samo vreme provođenja, nego takođe ima i pozitivan efekat na potrošnju energije. Postoji kratak period za vreme provođenja kada su i Q1 i Q2 uključeni uporedo, što stvara privremeni strujni put između VDD i GND. Rezultirajući strujni signal može da bude veliki i ima štetan efekat kako na potrošnju energije, tako i na izvor šumova. Zato, isključenje uređaja, što je pre moguće, je od najvećeg stepena važnosti. Karakteristike prenosa mogu da budi izvedene putem provere. Razmotrimo visok nivo . Sa Vin na 0 V, PMOS tranzistor M2 je uključen, podešavajući bazu Q2 na VDD. Q2 se ponaša kao emitter- follower, tako da VOUT naraste na VDD - VBE(on) maksimalno. Isto je tačno i za VOL. Za visoko Vin, M1 je uključeno. Q1 je uključeno dok je Vout > VBE (on).1 Čim Vout dostigne VBE(on), Q1 se isključi. VOL je stoga jednako VBE(on). Ovo umanjuje ukupnu naponsku promenu na VDD - 2VBE(on), što prouzrokuje ne samo umanjene margine šumova, već takođe uvećava disipaciju energije. Razmotrimo, na primer, kolo sa slike 2.22 gde je BiCMOS kolo prikazano sa jediničnim izlazom za Vin = 0. Izlazni napon VDD - VBE(on) ne uspeva da potpuno isključi PMOS tranzistor sledećeg stepene, pošto je VBE(on) približno jednak sa PMOS pragom. Ovo vodi ka stalnom oticanju struje i potrošnji energije. Predlagane su različite šeme da bi se rešio ovaj problem. O nekim od ovih šema će biti govora kasnije. Uprkos ovoj razlici, VTC BiCMOS invertor je značajno sličan onom u CMOS-u.

Slika 2.22 Povećana potrošnja energije zbog umanjenog naponskog swinga.

Kašnjenje BiCMOS invertora se sastoji od dve komponente: (1) uključenja / isključenja bipolarnog tranzistora i (2) pražnjenja / punjenja kondenzatora. Iz našeg razmatranja RTL kola, naučili smo koliko je važno držati bipolarni tranzistor van oblasti zasićenja. Izgradnja i otklanjanje baznog naelektrisanja zasićenog tranzistora zahteva značajno vreme . Jedna od privlačnih karakteristika BiCMOS invertora je da struktura sprečava kako Q1 tako i Q2 od odlaska u zasićenje. Oni su ili u aktivnom režimu ili isključeni (ne rade). Za visok izlazni nivo, Q2 se zadržava u direktnom - aktivnom modu kada je dostignut VOH. PMOS tranzistor M2 se ponaša kao otpornik, osiguravajući da je opornički napon M2 uvek viši nego njegov bazni napon (Slika 2.21c). Slično, na niskom kraju izlaza, M1 se ponaša kao otpornik između baze i kolektora Q1, sprečavajući da se tranzistor prezasiti (Slika 2.21b). Bazno naelektrisanje se zato drži na minimumu i tranzistori se brzo uključuju i isključuju. Shodno tome, razumno je zaključiti da je za tipično kondenzatorsko opterećenje, kašnjenje je predodređeno vremenima punjenja i pražnjenja kondenzatora. 1 Datim dovoljnim vremenom, izlazni napon će eventualno dostići veličinu uzemljnenja. Onda kada je Q1 isključeno, otporni put do uzemljenja još uvek postoji do M1 - Z1. Zbog velikog otpora ovog puta, ovo traži značajno vreme. Zato je razumno zaključiti da je VOL = VBE.

38

39 . BiCMOS invertor prikazuje većinu osobina kao i CMOS invertor. Strujni pojačavač čini BiCMOS kolo efikasnijim nego CMOS kolo za velika kapacitativna punjenja.21 neprivlačnim za stvarne dizajne. struja pražnjenja jednaka je (βF + 1) (Vout .VBE(on)) / Ron (predpostavljajući da je Ron <<Z1). Nadalje.pull" bipolarne izlazne faze. Brojna neznatno modifikovana i više popularna kola su prikazana na slici 2. Na slikama pod (b) i (c) prikazane su različite mogućnosti realizacije BiCMOS invertora . Opterećeni kondenzator CL je napunjen kroz strujni pojačavač M2 . Slika 2.23b. U ovom slučaju ekvivalentno kolo sa slike 2. Q2 je isključen preko Z2. Ograničavamo se na SPICE simulacije. dominantna kapacitativnost.na nizak naponski nivo važi ekvivalentno kolo sa slike 2. Ručno izvođenje parametara VTC BiCMOS invertora je istinski kompleksno zbog velikog broja tranzistora i njihove međusobne uslovljenosti. predpostavimo da je kapacitivno opterećenje CL.Vout) / Ron ( Ron ekvivalentna otpornost PMOS tranzistora). Prvo razmotrimo prelaz od niskog na visoki naponski nivo.Q2.23a je važeće. Za vreme prelaska sa visokog .23 Prelazno ponašanje BiCMOS invertora. Q1 je brzo isključeno i njegovo bazno naelektrisanje se poništava kroz Z1.24 U provom kolu (a). Struja tranzistora M2 prolazi kroz Q2 i umnožava se sa βF od Q2 (predpostavljajući da Q2 radi u direktnoj aktivnoj oblasti). impendanse Z1 i Z2 su zamenjene aktivnim impendansama (tranzistorima). Još jednom. po cenu kompleksnijeg kola i cenu kompleksnijeg i skupljeg proizvodnog procesa. koji se uključuju samo kada je potrebno. Predpostavljajući da je otpor M2 u direktnom aktivnom modu jednak Ron.VBE(on) . kao rezultat "push . Ovo proizvodi veliku struju punjenja (βF + 1) (VDD . pokazuje izvrsne performanse ako postoji kapacitivno opterećenje.Da bi se analiziralo ponašanje invertora. U zaljučku.Q1reaguje kao βF strujni pojačavač. Statičko ponašanje i pitanja robustnosti Upotreba otporničkih elemenata čini BiCMOS kolo sa slike 2. kombinacija Z1 .

U prelaznoj oblasti između 2 V i 3. BiCMOS je modeliran tako da objedinjava MOS tranzistore i bipolarne tranzistore opisane u modelima poglavlja 2. Napon napajanja VDD je podešen na 5V. Ovo je proizašlo iz činjenice da Q2 još uvek nosi nešto predajne struje kada je napon manji od VBE(on).21 je simulirana upotrebom SPICE . NMH = 1.05 V VM = 2. Rezultirajući VTC je pokazan na slici 2.a. To prouzrokuje da se Q1 uključi i kreira dodatni pad u izlaznom naponu oko Vin ≈ 3. Da bi se razjasnilo ponašanje. VIH = 3.6 V NML = 1. Kompleksni oblik krive je uzrokovan kompleksnim interakcijama velikog broja aktivnih uređaja predstavljenih u kolu. dok se PMOS tranzistori izrađuju duplo širi od NMOS tranzistora.5 V.Slika 2. takođe smo šematizovali jednosmerne prenosne karakteristike za bazne napone tranzistora Q1 i Q2.04 V 40 . NMOS i bipolarni tranzistori su minimalnih veličina. Mogu da budu izvučeni sledeći jednosmerni parametri: VOH = 4.34 V VIL = 1.25.24 Alternativne topologije za BICMOS invertore VTC BiCMOS invertor Naponska prelazna karakteristika invertora sa slike 2. VOL = 0.64 V.5 V. ni jedan od bipolarnih tranzistora nije zaista uključen.89 V.84 V. Primetimo da je čak VOH više od očekivanog.

ponašanje u opterećenom režimu može da bude modelirano ekvivalentnim kolom na slici 2. Prvo razmotrimo prelaz sa niskog . Predpostavimo da se ulazni signal menja veoma brzo i da njegova vremena narastanja/padanja mogu biti ignorisana. (a) Ekvivalentno kolo (b) Prelazni (prolazni) odgovor Slika 2.aktivnom režimu. Ovo ustanovljava model prvobitnog ustrojstva za kašnjenje .26 Prelaz od niskog ka visokom naponu u BiCMOS kolu punoga swinga Rad BiCMOS invertora BiCMOS invertor pokazuje značajnu prednost u brzini rada nad CMOS kolima kada je kapacitivno opterećen. Pod takvim uslovima. 41 . U stvari o projektovanoj vrednosti VIH se može diskutovati. još uvek su u prihvatljivom opsegu. Posle isključivanja M1.25 Prenosna naponska karakteristika BiCMOS invertora Mada margine šumova nisu tako dobre kao za CMOS invertor. kao što je prikazano na slici B.Slika 2.Takva BiCMOS kola su predmet aktivnog istraživanja. Kao prvo se nameće. Mada su detaljne studije predstavljene u literaturi.27a. sakupljeno naelektrisanje je malo i Q1 se brzo isključuje. Pošto je tranzistor radio u direktno . da ovo nema uticaja na vreme propagacije i da se zato Q1 isključuje trenutno. zaključimo. ograničavamo se na pojednostavnije analize. Takođe se može podesiti prva tačka preseka u VTC (Vin ≈ 2. Kao i kod ECL kola.7b. impedansa Z1 dozvoljava baznom naelektrisanju da se se isprazni kroz uzemljenje.na visokinaponski nivo u kolu na slici 2. Kolo se sastoji od velikog broja aktivnih elemenata (do šest) i sadrži brojne unutrašnje čvorove od kojih svaki može imati dominantni efekat na brzinu rada. da možemo zato da. izvođenje izraza za kašnjenje nije prosto. Otpornik R1 (u kombinaciji sa M2) obezbeđuje otpornu putanju između VDD i Vout i polagano povlači izlaz do napona VDD kada se Q2 iskjučuje. SPICE simulacije onda mogu da se upotrebljavaju da se ustanove različiti rezultati.5V) koja doprinosi boljim marginama šumova. Ovo rezultira iz pojačavačkog efekta bipolarnih izlaznih tranzistora. Primer za BiCMOS invertor koji ne pati od umanjenog naponskog swinga je prikazan na slici 2.27a.26.

28) Formula1. Prvo. 42 . kao što je primećeno u CMOS invertoru slične veličine. Q2 reaguje kao emitter -follower. možemo da upotrebimo pravilo refleksije (zakon refleksije) (slično analizi ECL kola) da bi smo sjedinili interne i eksterne tačke u samo jednu. Odgovarajuće kašnjenje je sada : (C int + Cl )Vswing 2 β F +1 (2. Im 2(V int =0)+Im 2(V int =Vbe(on))−Vbe(on) / Z 2 2 Icharge1 = (2. CL se sada pojavljuje u paraleli sa Cint ali je njegova vrednost podeljena sa ( βF + 1).31).30) Icharge = Icharg e2 Formula2. ali je normalno jednaka VDD-2. Vrednost Icharge2 je uporediva sa prosečnim PMOS naelektrisanjem. Ovo je ekvivalentno sa tvrdnjom da je bazna struja Q2-a pomnožena ovim faktorom. Približni izrazi mogu da budu izvedeni za oba vremenska intervala: tturn – on= C intVbe(on) Icharg e1 (2. Sveobuhvatna vrednost( za prelazak sa niskog . Čim dođe do ovog . kondenzator Cint mora da bude naelektrisan na VBE(on) posredstvom M2 da bi se uključio Q2. Vrednost Vswing je određena preraspodelom na ulazu.Slika 2. može da bude ignorisana.visoki naponski nivo) kašnjenja se izračunava kombinonavnjem formula (2. gde se Q2 ponaša kao emitter-follower. Da bi se izračunala druga komponenta kašnjenja.29) Pošto je Z2 normalno veliki otpornik. a CL se naelektriše (puni). Ona se prvenstveno sastoji od struje kroz M2 (ignorišući gubitak kroz Z2).27 Ekvivalentna kola za analizu prelaska Kašnjenje sadrži dve komponente. kasnija komponenta strujnog naelektrisanja. obezbeđujući dovoljno struje. sa Icharge1 je označena prosečna struja punjenja. PMOS tranzistor radi u režimu zasićenja u ovom vremenskom intervalu.na . zato je tturn-on malo. Icharge2 je odreženo na osnovu prosečnog naelektrisanja za vreme ovog intervala.

28 Kašnjenje BiCMOS i CMOS kao funkcija CL.i bc-vezna kapacitivnost i kapacitivnost baznog naelektrisanja. Mada je tačka preseka Cx tehnološki zavisna. tako i za BiCMOS kola. Još jednom. Sledeća predpostavka je da je kašnjenja CMOS invertora : tpLH(CMOS)=c × C int + d × Cl (2. Ova kola nisu veoma efikasna za primenu kod unutrašnjih logičkih struktura (kao ALU). U poređenju formula 2. koji su u istog reda veličine kod oba. Ovo kašnjenje se sastoji od dve komponente: 1. Druga komponenta je proporcionalna kapacitativnosti punjenja.na – nizak naponski nivo. Cint je značajno veće u BiCMOS slučaju. Rezultirajuće ekvivalentno kolo je prikazanao na slici B. Cint je koncentrisano naelektrisanje .28). bipolarni izlazni trazistori lako obezbeđuju dodatnu struju vođenja. (Slika 2. zbog manje vrednosti Cint-a. Fiksna komponenta koja je proporcionalna Cint-u normalno je mala. kašnjenje se sastoji iz dva faktora: 43 . Treba pažljivo razmotriti gde i kada upotrebljavati BiCMOS kola.8b. Ova zapažanja nam dozvoljavaju da nacrtamo dijagram tpLH naspram naelektrisanja CL.32) Formula 4.32. gde su ujedinjene kapacitativnosti male. zbog uticaja bipolarnog tranzistora.) 2. Efekat punjenja je bitno umanjen za (βF + 1) zbog prisustva bipolarnog tranzistora.31) Formula 3. CMOS kolo je brže nego njegov BiCMOS parnjak . Za veće vrednosti CL-a. predpostavljući da je MOS tranzistor iste veličine. Treba takođe zapamtiti da kompleksnost BiCMOS kola zahteva značajne nove troškove. Interesantno je uporediti ovaj rezultat sa kašnjenjem CMOS invertora. Predpostavili smo da se Q2 isključuje trenutno. kako za CMOS. Slika 2. dok se njegovo bazno nelektrisanje brzo prazni kroz Z2. sastavljeno od doprinosa PMOS tranzistora (difuziona kapacitarnost ) i bipolarnog tranzistora (be. Za veoma male vrednosti CL-a. tipično se nalazi u rasponu od CL≈50 do 250fF.(C int + Cl )Vswing b × Cl C intVbe(on) β F +1 2 + tpLH=tturn – on+tcharge= =a × C int + Icharg e2 Icharg e1 βF + 1 (2. shvatamo da su vrednosti koeficijenata približno iste (a ≈ c i b≈d) što je determinisano strujom kroz PMOS i naponskim svingom.31 i 2. i BiCMOS kolo postaje superioran u odnosu na CMOS. Slične analize su za prelaz od visokog .

29 Prolazni odgovor BiCMOS i CMOS invertora za punjenje od 1pF. Mereni nagib CMOS krive je približno 64 puta strmiji. Primetite da za vrednosti CL-a ispod 1pF vreme kašnjenja je praktično nezavisno od kapacitativnosti BiCMOS kola. Tačka preseka.0 nsec kod CMOS invertora. Stoga sledeći izraz važi: (C int + Cl )Vswing C intVbe(on) β F +1 2 tpHL=tturn – on +tdischarge= + (2. 44 . Kašnjenje BiCMOS invertora Kašnjenje BiCMOS kola iz ovog primera je simulirana upotrebom SPICE za opterećenje od 1 pF. gde su vremena kašnjenja CMOS i BICMOS kola šematizovana kao funcija CL-a. Kašnjenje od 0. Pražnjenje CL kroz kombinovanu mrežu NMOS-a i bipolarnog tranzistora. je ipak.4V.86 nsek za BiCMOS kolo se poredi do 6.5 puta brže nego njego njegov BiCMOS parnjak. veoma liči onoj koja je izvedena za tpLH. Za veoma mala kapacitivna opterećenja. Formula 5. Zapazimo umanjen naponski swing BiCMOS kola. Ovo traži da naelektrisanje (punjenje) unutrašnje kapacitativnosti Cint-a ide kroz NMOS tranzistor. Slika 2. tako i na niskom nivou. značajno manji od 0. Nepodudaranje zavisi od nedostataka u BiCMOS kolima. Velike struje mogu negativno da utiču na brzinu prolaza zbog drugorazrednih efekata koji su navedeni ispod. što je nešto niže od očekivane vrednosti od βF + 1 (ili 101).- Uključenja Q1. Totalna struja pražnjenja je jednaka (βF + 1)INMOS. Vredno je pomena da Cint nije konstanta i da se menja između režima uključenja i režima pražnjenja (rasterećenja). kao što su VBE gubitci.33) Icharg e4 Icharg e3 Formula 5. Analiza izvedena gore je ispravna ukoliko je protok struje kroz bipolarne tranzistore ograničen.11. kako na visokom.7V (VBE(on)) kao što je naznačeno u modelu prvog reda i približno je jednak 0. Ignosrišemo strujne gubitke kroz Z1. To je ilustrovano na slici B. CMOS kolo je približno 5. gde BiCMOS postaje brže od CMOS je na 100fF. sva struja koja se izvlači iz M1 otiče u bazu Q1.29 i upoređen sa radom CMOS invertora (za slično opterećenje). Gubitak. Rezultat je šematizovan na slici 2.

Sa druge strane. Kod malih opterećenja . samo precizne simulacije koje uključuju pasivne kapacitativnosti i otpornosti mogu da kažu koje je kolo više efikasno po pitanju snage. Pad napona preko Rc uzrokuje da se tranzistori zasite čak i mada je spoljašnji VCE veći od 0. razumljivo je da je BiCMOS kolo određeno kombinovanim dostignućima obeju tehnologija. zavisno od nivoa optimizacije kola.Slika 2. uzrokujući pogoršavajući vremena propagacije. poslednji faktor je neznatno veći već za BiCMOS kolo. Kada su prisutna velika kapacitivna opterećenja.34) BiCMOS kolo radi na isti način kao CMOS invertor u smislu potrošnje snage. Srazmerno smanjenje dimenzija generalno rezultira u poboljšanim karakteristikama.30 Simulovana vremena kašnjenja CMOS i BiCMOS kola kao funkcija CL. Tehnološke karakteristike Zbog toga što je BiCMOS tehnologija objedinjenje CMOS i bipolarnih tehnologija. 45 . Struje kratkog spoja za vreme prekidanja mogu da budu manje ili veće za BiCMOS kolo. je lako poništen unutrašnjim RC kašnjenjima u kolu.1V. struje koje prevazilaze 5 mA se stalno prate. Tranzistor se shodno tome zasiti. Ove superiorne mogućnosti provođenja struje bipolarnih tranzistora proizvode strmije padove signala i posledično tome. Na primer.što je praćeno vremenom pražnjenja kapacitativnosti punjenja sa vremenskom konstantom RCCL (2. Sve u svemu. BiCMOS postiže prednost. što je garantovano BICMOS bufer dizajnom. Ovaj problem može da bude izbegnut povećanjem veličine tranzistora. pouzrokujući pad napona od 0. Ovaj potencijalni višak. dok je dinamičko rasipanje uzrokovano punjejnjem i pražnjenjem kondenzatora. brži prolazak koz područje provođenja. • Kondenzatorska otpornost Rc: .7V. uzrokujući da velika direktna struja potekne (prisetite se visoke transkonduktivnosti bipolarnih tranzistora). tp je onda sastavljeno do vremena koje je potrebno da ode u zasićenje. Oba kola gotovo da ne prikazuju statičku potrošnju .LH)=tturn – on + tsat + α Rc CL Potrošnja BiCMOS kola (2. otpor kondenzatora od 100 oma određuje struju od 1mA. Malo diferencijalno kašnjenje može da uzrokuje da se bipolarni tranzistori uključe istovremeno u dužem vremenskom intervalu.Ekvivalentna kola Slike 1 ignorišu prisusvo kondenzatorske otpornosti Rc između spoljašnjeg kondenzatorskog kontakta unutrašnje kondenzatorske bazne veze.34). umanjenjem RC: tp(HL. kod veoma velikih opterećenja. zbog narasle kompleksnosti kola.

VT) = (Vin . Ovo ograničenje može da bude nekako ublaženo objedinjenjem npn tranzistora i PMOS uređaja u isto pakovanje. Ovaj nedostatak ultimativno sputava buduću upotrebu BiCMOS-a. Slika 2. Ovo dovodi do obimnog strujnog vođenje za VDD = 5V. Kao što je ustanovljeno gore.. što može da objasni odbojnost dizajnera ka slobodnom kombinovanju MOS i bipolarnih tranzistora u dizajnu. Primer dvo ulaznog NAND kola je prikazano na slici 2. već je bilo pokazano da BiCMOS dvoulazna NAND kola postaju superiorni nad svojim CMOS ekvivalentom za lepezu izlaza za četiri kola. MOS tranzistori istog tipa mogu da budu smešteni u isto pakovanje. dok bipolarna izlazna srujna kola ostaju neizmenjena. i off-chip signale. Da bi BiCMOS struktura bila kolo izbora. bipolarni tranzistori moraju da budu smešteni u posebne n-oblasti. Dizajniranje BiCMOS digitalnih kola Analize brojnih industrijskih BiCMOS dizajna otkriva da su BiCMOS kola gotovo jedinstveno upotrebljavaju za svrhe baferovanja ili vodjenja. Upotreba BiCMOS kola u dizajniranju kola kao što je ALU je takođe sputano. što značajno umanjuje gustinu pakovanja. bipolarna izlazna faza pomaže da se obezbede velike struje. Zato. koristeći mali prostor i pri upotrebi manje snage u poređenju sa CMOS buferom. BiCMOS kolo ima prednosti kod velikog opterećenja.Vt) iz čega se vidi da se javlja VBE(on) gubitak za većinu BiCMOS kola.. S druge strane. opravdano je iskoristiti njene mogućnosti do maksimalnog stepena. Na primer.VBE(on) . 46 . Ovo traži ponovno razmišljanje o tradicionalnim pristupima u dizajnu. Zato. Kada pokreće veliku lepezu izlaza . Koncepcija niskog napona BiCMOS kola je trenutno "vruća naučna tema". Jednom kada je načinjen korak ka skupljoj BiCMOS tehnologiji. INMOS≈ (VDD – 2 VBE(on)VT. što znači da su rastojanja između uređaja kratka. BiCMOS dizajnerski pristup ima svoj glavni uticaj na kola kao što su memorije i grupa kola gde su velika opterećenja uobičajena. potrebna je ili velika lepeza izlaza. I "pull-up" i "pull-down" mreže su primenjene kod tradicionalnog CMOS kola.Nažalost. Produženje (ekstenzija) na druga kola je beznačajno.31. Rad BiCMOS kola ima značajan nedostatak kada je umanjeno snabdevanje naponom. Možemo da vidimo da upotreba BiCMOS-a nema mnogo smisla pri naponima napajanja ispod 3V. Ova ograničena upotrebljivost bipolarnih tranzistora dovodi i do rasipanja dragocenih izvora.2V). Razmotrite ekvivalentno kolo sa slike 2.27b. Struja je kroz M1 za vreme pražnjenja CL-a proporcionalna (VGS . zbog smanjene gustine pakovanja. Logička funkcija ima uticaja samo na CMOS deo kola.31 Dvo-ulazno BiCMOS NAND kolo Najvažnija stvar je odrediti kada je korisno da se upotrebi takvo kolo u kombinovanom kolu. visoko kapacitivne magistrale. BiCMOS kolo nasleđuje jedan od najznačajnijih nedostataka bipolarne tehnologije: ugrađeni naponi kao što je VBE su konstantni. zato što tako visok napon nije pogodan da bi se realizovao mikronski uređaj. ≈(VDD – 2.

multipleksera gde je postignut rad na više GHz. Radi demonstracije šta se može postići.3 nizak 7 GaAs kola se ističu u oblasti veoma brzih integrisanih komponenata malog stepena integracije. Pri pokušaju integracije velikog opsega rasipanja energije naglo raste.67 1. Ova kola imaju primenu i kod SRAM memorija (4. Ovim se dobija kašnjenje pri množenju od 4 ns za 16 x 16 multiplekser (pri sobnoj temperaturi). razmotrimo prvo slučaj digitalnog multipleksera. broioca. Razni pokušaji su učinjeni a sve radi implementacije GaAs tehnologije u procesore superkompjutera. kapacitivnost ( ∆ tp/CL).3: Tipične preformanse GaAs logičke familije Logička familija BFL (1 µ m) BFL (0.32. Prosečno kašnjenje na gejtu u funkciji rasipanja snage za GaAs MESFET i HEMT multipleksere. Stvarno kašnjenje na gejtu postignuto za HEMT i MESFET tehnologiju iznosi 60 ps i 170 ps. potrošnju energije po gejtu P. delioca frekvencije.1 ns vreme pristupa za 16K memoriju). odnosno kašnjenje faktora grananja (fanout) (tp0). implementiran u BFL tehologiji radi na 3 Gbit/sec. Slika 2. velikih 47 .GaAs karakteristike: Preformanse U tabeli 2. Npr.3 prikazane su karakteristike GaAs logičkih kola. Prosečno kašnjenje na gejtu kao funkcija rasipanja snage za brojne multipleksere je nacrtana na slici 2. 8-bitni multiplekser..32 P (mW/gejt) 10 10 0.5 µ m) DCFL (1 µ m) SCFL DCFK HEMT (0.84 nizak 0.25 ~5 1.67 0. Ova kola su jako interesantna u komunikacionim sistemima velike brzine. sa rasipanjem energije u opsegu 1-6 W.5 µ m-77 K ) Dizajniranje GaAs kola tp0 (psec) 90 54 54 u rangu BFL 11 ∆ tp/FO (psec/FO) 20 12 35 tp/CL (psec/fF) 0. Tabela 2.32. osetljivost fan-out-a ( ∆ tp/FO).

Pokretljivost nosioca naelektrisanja raste rapidno kada se temperatura snizi. ali su svi napori ostali neuspešni.4. tabela 2. 48 . Konačno.12 (0. Manje je jonizovanih primesa. Niskotemperaturna digitalna kola Alternativni pristup za poboljšanje performansi je rad uređaja pri nižim temperaturama. Neki nepodesivi parametri kao što je termonapon takođe su smanjeni kada je temperatura snižena. Istovremeno. Iako ovo zvuči privlačno.08) 0. kao i prirodu i potencijal super provodljivih digitalnih kola Niskotemperaturna silicijumska digitalna kola Hlađenjem dolazi do zasićenja brzine i pokretljivosti naelektrisanja kod MOS uređaja.29) A) fe(cm2/V·sec) 490 (220) 2300 (1000) 4400 (3500) IDsat (mA/mm) Veličina nagiba (mV/decade) 31 (16) 74 (81) 57 (29) 21 (28) 61 (30) 5. jer ima manje nosioca naelektrisanja. Pri 4 K osvežavanje nije više potrebno.4 Tabela 2. struju i kapacitvnost. Brojevi u tabeli su za NMOS tranzistore sa odgovarajućim vrednostima za PMOS tranzistore u zagradi Parametar 300 K 77 K 4K VT (V) (@ID = 0.7 (9. hlađenje se postiže uz značajne troškove. kapacitivnost spoja je smanjena zbog efekta freeze-out (iskjučivanja).Povećava se otpor u sorsu i drejnu. Smanjenje nagiba krive uređaja dalje smanjuje curenje i omogućava rad pri nižim graničnim naponima. otpor aluminijumskih žica je manji 5 do 6 puta. popravljajući krive raznih parametara npr. koji imaju temperaturu ključanja od 77 0K i 4. serijska proizvodnja nije počela iz čisto ekonomskih razloga. Visoko kvalitetni hladnjaci su skupi. zato što je struja curenja spoja (Is) funkcija temperature(~eqV1/KT). Pri temperaturama tečnog nitrogena. smanjenje temperature smanjuje međusobnu otpornost.1 0.4) Kombinujući povećanje struje sa smanjenjem kapacitivnosti dovodi do poboljšanja preformansi 2 do 3 puta.računara kao i u mikroprocesore. otpor međusobnih spojeva. . U isto vreme. Pored povećane pokretljivosti. U ovom delu razmatrali smo mogućnosti Si (silicijuma) pri nižim temperaturama. Pored teškoća i ekonomskih razloga stvaranje visoko kvalitetnih uslova za rad pri radu na nižim temperaturama ima i mana. Sve nabrojano dovodi do smanjenja realnog kašnjenja na gejtu MOS-a. što znači da se atomi primesa drže za dodatne elektrone i šupljine pri nižim temperaturama.3 (–0. pouzdanost integrisanih digitalnih kola.18) 0. Ovo rezultuje u širim ispražnjenim regijama i manjom kapacitivnošću. masivni i troše dosta energije. Uticaj hlađenja na neke od parametara MOS uređaja su prikazane u tabeli 2.2 0K respektivno. zato što nosioci naelektrisanja imaju manju toplotnu energiju. nitrogen i helijum. primenom tečnog nitrogena preformanse su još bolje pri radu na 4 K.4 Izmereni parametri uređaja u funkciji temperature. Tečni nitrogen nije skup i troškovi hlađenja su umereni. Dolazi do povećanja napona držanja. struje „curenja“ su znatno smanjene. Najpopularniji medijum za hlađenje je inertni gas.35 (–0. tečni helijum stvara uslove za super provodljivost. hlađenje poboljšava performanse (karakteristike). Iako su radni prototipovi napravljeni.

Novi kompozitni materijali sa višim kritičnim temperaturama su otkriveni. Struja može teći u zatvorenoj petlji večno. ETA superračunar koristi hlađenje tečnim nitrogenom radi smanjenja ciklusa sa 14ns na 7ns pri sobnoj temperaturi. Kako se većina digitalnih kola može modelovati kao RC kolo. Koristeći ovaj pristup. Pre razmatranja Džosepsonovog spoja. devedesetih smo svedoci ponovne trke iz dva razloga: (1) otkrića visoko temperaturnih superprovodljivih legura. Razvoj Džosepsonovog (Josephson) spoja u IBM doveo je do trke za superprovodljivim računarom. što je premalo da bi se koristilo pri projektovanju µ2 digitalnih kola. Još interesantnije karakteristike se dobijaju upotrebom superprovodljivih prekidačkih uređaja. godine. Uticaj superprovodljivosti na projektovanje kola je veliki. obezbeđujući prostu memorijsku strukturu. Dok se ovim potiskuju parazitni efekti u isto vreme isključuje se korišćenje bipolarnih gejtova pri temperaturama manjim od 77 K. Ovim se dobijaju preformanse superprovodljivih kola uz visoku gustinu MOS kola. koristeći tečni nitrogen kao medijum za hlađenje. Superprovodljiva logička kola Primena superprovodljivosti u digitalnim kolima datira još iz 1950. Drugi pristup koji je izašao na videlo je kombinovanje MOS silicijumskih struktura sa superprovodljivošću.. Donedavno većina znanih superprovodljivih materijala su bili superprovodljivi pri temperaturi apsolutne nule. nosioci elektriciteta koji prolaze kroz gejt kao da su „uhvaćeni“. Ovo smanjuje kašnjenje čime se smanjuje i rasipanje snage. jedinjenje itrijum-barium-bakar-oksid (ili YBCO) ima nominalnu kritičnu temperaturu 95 K. Nažalost maksimalna gustina struje pri 77 K je 4 µA . Porast struje bipolarnih uređaja smanjuje se pri nižim temperaturama zbog smanjenja širine prelazne zone i smanjenja injektivne struje u spoju emitor-baza. Hlađenje se često koristi pri projektovanju super-računarskih sistema velikih preformansi. Npr. Najpoznatiji od ovih uređaja je Džosepsonov spoj. Ovaj efekat može se ublažiti radom na nižim naponima. Moguće je prenositi signal dugim žicama bez gubitaka.Napon praga u hlađenim MOS uređajima gubi vremenom drift (smer) zbog efekta „hvatanja“ elektrona. Superprovodljivost Brojni materijali imaju osobinu da provode struju bez otpora kada su hlađeni ispod kritične temperature TC. dajući nadu da će jednog dana u bliskoj budućnosti superprovodljivost pri sobnoj temperaturi biti moguća. kašnjenja se mogu smanjiti na reda ps. 49 . model kola baziranog na superprovodljivim komponentama je bliži LC kolu. razjasnićemo superprovodljivost. što je brže nego li primenom poluprovodničkih uređaja. Jedno upozorenje treba uzeti u obzir: superprovodljivost nije samo funkcija temperature. smesa i (2) uvođenja niobiumovih spojeva. Najočiglednija primena superprovodljivosti u digitalnom svetu je korišćenje tradicionalnih MOS tranzistora. njegov uticaj na preformanse kola je ograničen. povezanih superprovodnim žicama. jer znatno smanjuje troškove hlađenja. što je za 77 K iznad temperature tečnog nitrogena. Dok je ovaj napor propao ranih osamdesetih. Φ ) Povećavajući ili gustinu struje ili magnetni fluks iznad kritične vrednosti dovode do vraćanja materijala u stanje standardne provodljivosti. Npr. Kasnih 80-ih je otkrivena nova klasa superprovodljivih keramičkih materijala sa temperaturama od oko 100 K i više pri kojima su superprovodljivi. koji daju povećanu pouzdanost i bolje preformanse u poređenju sa ranijim spojevima baziranim na drugim legurama. već i gustine struje (J) i prisutnog magnetnog polja (fluksa) ( Φ ) TC= f ( J. Dok ovaj pristup pomaže da se odgovori na pitanja pomenuta u poglavlju 8. Ovo otkriće je značajno.

34a.33. Materijal je niobium. jasno je da se spoj može modelovati kao uređaj sa dva režima rada: superprovodljivi (V=0) i otporni (V=const). U tipičnom radu struja spoja Ibias je malo manja od Icr. Za Nb/AlOx/Nb spoj pad napona spoja je VG=2. elektroni prelaze sa jedne na drugu elektrodu bez pada napona. Drugi pristup je primenom magnetnog polja smanjujući Icr ispod Ibias. Kada se nalazi u oblasti superprovodljivosti. nezavisno od vrednosti struje.34b. Kao što je očigledno na slici 2. Veće struje (tačka B) dovode spoj pod napon kako je predstavljeno krivom. Princip rada kola može se razumeti kombinujući I-V karakteristiku spoja i krivu otpornika. Rast struje održava spoj u stanju superprovodljivosti sve dok se ne dostigne kritični nivo (Icr). Posle toga sledeći ciklus može početi. čija je kritična temperatura 9 K. 50 . jer ne postoji izolacija između ulaza i izlaza. Iz napred navedenog. Kritična struja Icr gde dolazi do prekidanja je funkcija primenjenog magnetnog polja. Džosepsonov spoj je manje favorizovan kod digitalnih kola. Linearna zavisnost je u domenu većih struja. Oksidna barijera ponaša se kao superprovodnik. Pretpostavimo da je spoj inicijalno u stanju superprovodljivosti. Sastoji se od spoja dva superprovodljiva materijala razdvojena veoma tankim izolatorom ( između 1 i 5 nm) kao na slici 2. Kontrolni terminal može se dodati polažući tanku izolacionu (superprovodljivu) žicu na vrh spoja.34 I-V karakteristike za JJ spoj kada je šant maksimalno opterećen Razmotrimo slučaj kada JJ spojimo sa šantom RL i sa strujnim izvorom IS koji je prikazan na slici 2. Spoj je u režimu „napona“ i kada je nivo struje ispod Icr. JJ ima histerezisnu karakteristiku. Napon na spoju je konstantan za veći deo krive sve do napona VG. Napon na spoju je 0. Niobium je stabilniji i pouzdaniji nego neke smeše koje su se ranije koristile u JJ primeni. Smanjujući struju na nulu uređaj prelazi u superprovodni režim. Slika 2.Džosepsonov spoj Džosepsonov spoj (skraćeno JJ) otkriven je ranih 60-ih godina u IBM Watson centru. Za prelaz u superprovodljivo stanje neophodno je smanjiti nivo struje na nulu.33.8 mV. Tačka C je u preseku I-V karakteristike spoja i krive otpornika. Nb/AlOx/Nb Džosepsonov spoj Džosepsonov spoj je „tunelski“ uređaj. a ako je potreban prelaz struja se povećava prevodeći spoj u otporni režim rada. (a) I-V karakteristika spoja (b) test kolo Slika 2. Povećavajući struju (ili podešavajući magnetni fluks) dolazi se do se do toga da se uređaj vrati na „otporni“ mod rada. što rezultira fiksnim padom napona na spoju.

Takvo kolo se naziva interferometar ili superprovodljivi kvantni interferencijski uređaj. Oba koncepta su ilustrovana na slici 2. (a) šematski dijagram (b) SQUID šematski simbol Slika 2. Prolaz struje kroz kontrolnu žicu uzrokuje magnetno polje kroz spoj. I-V kriva SQUID strukture je slična I-V krivoj jednog spoja. Korisnija je primena dva ili više spoja povezanih u superprovodljivoj petlji.35. retko se koristi samo jedan spoj u digitalnim kolima. dok druga klasa koristi magnetsko sprezanje. možemo podeliti Džosepsonova kola u dve klase. Pažnja: dok je prelaz iz superprovodljivog stanja u „otporno“ neverovatno brz. 51 . Npr.Pretpostavimo da je spoj opterećen strujom nižom od Icr. Superprovodljiva digitalna kola Na bazi tipa primenjenog kontrolnog mehanizma. Magnetsko sprezanje je urađeno zajedničkom induktivnošću. znatno brže nego u poluprovodničkoj tehnologiji. Primer dva spoja SQUID je na slici 2. čime se otvaraju vrata za primenu digitalnih kola koja rade na taktu od više GHz. obrnuta operacija (reset spoja) je spora i traje do 20 ps. Dodat je magnetski spregnut kontrolni terminal. Vreme prelaza je uglavnom ograničeno parazitnim efektima. Uticaj „mrtvog vremena“ na karakteristike može se smanjiti usvajaujući pravilan sistem arhitekture. spoj postaje „otporan“. U prvoj klasi prelaz između dva stanja se postiže strujom „injekcije“. što smanjuje kritičnu struju. a ostali su u stanju reseta. SQIUD sa magnetnim parom kontrolnog terminala Najveća prednost Džosepsonovog spoja je veoma kratko „prelazno“ vreme.36 gde je prikazano uprošćeno izvršavanje dvoulaznog OR gejta. Struktura ima perfektno izolovan ulaz i izlaz. Uopšteno. običan Džosepsonov spoj može da radi sa više taktova u pipeline modu pri čemu se samo jedan spoj koristi.35. Kada kritična struja padne ispod Ibias..

37. Kombinacija korisne i struje „injekcije“ dostiže Icr i spoj postaje „otporan“.(a)struja injekcije na ulazu fan-out-a (c) Oblik talasa korisne struje (b)Magnetni spoj gejta sa fan-out-om Slika 2. margina šuma i brzina. MVTL gejt. Kako je ulaz fizički izolovan od izlaza. spoj u SQUID-u ostaje u superprovodljivom režimu i Vout=0. SQUID prelazi u „otporni“ režim a na izlazu je napon 2. Za inicijaciju sledeće logičke operacije korisna struja je smanjena na nulu (slika 2. Magnetsko sprezanje ima sličan pristup. Slika 2. dodatna struja teče u petlju kroz otpornik RL. izlazni signal se može serijski vezati za kaskadni gejt.8 mV. Korisna struja skreće iz petlje na veze hladnjaka. izlazi hladnjaka moraju biti vezani paralelno.36. Kako izlazna struja teče u petlju SQUID-a.Džosepsonov spoj logička familija Razmotrimo prvo pristup preko struje „injekcije“. Veliki broj varijacija je pravljen godinama i svakom od njih varira fan-out. U stvari treća klasa logičkih kola pojavljuje se pod nazivom hibridna kola Logička kola (hibridne) treće klase kombinuju struju „injekcije“ i magnetnog vezivanja radi dobijanja boljih margina šuma i bržeg prelaza. Ako nijedan ulaz nije visok. SQUID su napajani pulsnom strujom koja daje struju Ibias manju od Icr. kombinacija struje injekcije i magnetne spojnice 52 . SQUID je u superprovodnom režimu Vout=0. Dovodeći jedan ulaz na jedinicu ili oba generiše se magnetsko polje koje smanjuje kritičnu struju ispod korisne struje. slika je bez sumnje kompletna. Jedan primer je MVTL gejt (modified variable threshold logic). Izlaz sa 0 V prelazi na 2. koji se koristi pri projektovanju superprovodljivih kola. Ova dva kola bez sumnje pokazuju kako familija logičkih kola Džosepsonovim spojem može biti konstruisana.36c) i spojevi su resetovani u superprovodljivo stanje. Ako je jedan od ulaza A ili B visok.8 mV. Ako su oba ulaza 0.

Složene šeme izvođenja takta sa do 3 izvora takta se najviše koriste. dok eksterno okruženje zahteva znatno veće širine. Primer MVTL Ulazni naponi su konvertovani u struju uz pomoć ulaznih otpornika Rin1 i Rin2. Gejt je implamentiran u Nb/AlOx/Nb tehnologiji sa 3 µ m x 3 µ m minimalnom spojnom oblašću. povezanog na pulsni izvor napona Vbias. Svrha J3 je da obezbedi izolaciju između ulaza i izlaza čime se postiže velika brzina u izvođenju operacija. Džosepsonov spoj je daleko od trivijalnog iz više razloga: Gejt je generalno neinvertujući. Interfejs sa eksternim okruženjem je komplikovan. U isto vreme Iin je „ubačena“ u petlju kroz spoj J3. Interni signali u Džosepsonovom spoju imaju logički pomeraj od 2. Korisna struja dolazi preko otpornika Rbias.38.Princip rada ovog kola je sledeći: pretpostavimo da su svi spojevi u superprovodljivom režimu i da postoji ulazna struja. čime se usmerava Iin u Ri što skreće korisnu struju ka gejtu izlaza hladnjaka. Kašnjenje na gejtu je oko 20 ps. Kombinacija obe struje ubrzava prelaz spojeva J1 i J2 u „otporno“ stanje. Minimalno „mrtvo“ vreme je neophodno da obezbedi resetovanje spojeva između logičkih operacija. - 53 . Ove struje su magnetski spregnute u SQUID petlju koja se sastoji od dva spoja J1 i J2. Proces konverzije predstavlja dodatno kašnjenje koje sprečava krajnje izvrčenje. Žica koja provodi ovu struju ide iz SQUID petlje i obezbeđuje magnetsko sprezanje. Ovaj nedostatak može biti pripisan korišćenju diferencijalne logike i istovremenom koričćenju oba polariteta signala kao što je uobičajeno za CPL i ECL kola o koijma je bilo ranije reči. Ovo uzrokuje da J3 promeni stanje i postane „otporan“. zato se broj veza mora održavati na apsolutnom minimumu.8 mV. Male oscilacije ne izlaznom signalu su zbog induktivnog efekta. Kola su napajana AC izvorom napona ili su taktovana. Iako sve ovo izgleda lako.38. Izlaz za dva ulaza invertovanog MVTL gejta. Rezultati simuliranih prelaznih procesa na gejtu nacrtani su na slici 2. Implementacija invertora zahteva složenu šemu davanja takta. Svaka veza sa spoljnim okruženjem mora da prođe kroz uređaj za hlađenje koji otklanja toplotu. Neophodno je smanjiti korisnu struju na 0 da bi resetovali izlazni signal. Otpornik RD je dodat da bi otklonio parazitne oscilacije u superprovodljivoj petlji. Slika 2. Raspodeliti takav izvor takta pri visokim brzinama je komplikovan proces. Efekat histerezisa Džosepsonovog spoja je očigledan. Ako je Ri izabran da bude manji od RL korisna struja je podeljena i ide ka Ri.

Brojni uređaji kao što su visokotemperaturni superprovodnici. Nažalost ova dobit je mala u odnosu na energiju utrošenu u uređaju za hlađenje. Prosečno kašnjenje po gejtu 5. Glavna primena je u domenu merenja. koje se koriste u mrežama i komunikacionim sistemima.Uređaji na bazi heterospojeva su jedna od obećavajućih tehnologija uređaja visokih preformansi. Hlađenje silicijumskih kola tečnim nitrogenom poboljšava preformanse 2 do 3 puta. Najpopularnije su BFL. Slika 2. Većina GaAs komponenti koriste MESFET uređaje kao glavnu komponentu. Simulirani odgovor dvoulaznog invertovanog MVTL gejta. Smanjujući temperaturu ambijenta digitalnih kola dolazi do značajnog poboljšanja preformansi. što nije jednostavno. projektovanje na ovom nivou je veoma teško. Ovo se može postići samo u slučaju da se resetuje korisna struja. Brojne familije logičkih kola su formirane radi rešavanja ovih problema. Ova mala potrošnja je postignuta zbog malog logičkog pomeraja od 2. pošto moramo obratiti pažnju na parazitne efekte. kao što su fluks-kvantni tranzistori mogu da promene ovu sliku u sledećim decenijama 54 .Najbrži digitalni uređaji koriste tehnologiju superprovodljivosti i dostižu prelazne brzine reda ps. DFL i SCFL. hibridni silicijumski superprovodnici i drugi novi uređaji.GaAs je poluprovodnički materijal koji ima potencijal da nadmaši silicijum. Visoke preformanse ne dobijaju se po jeftinoj ceni. malim logičkim pomerajem i varijacijama parametara uređaja. Glavni izazov u projektovanju MESFET uređaja visokih preformansi je u suočavanju sa malim naponima napajanja.8 mV. GaAs komponente su popularne za implementaciju malih komponenti visokih karakteristika. Neophodni medijum za hlađenje zahteva masivni sud za držanje gasova u tečnom stanju. Primećuje se da niži napon Vin1 ne prouzrokuje da Vout pređe u superprovodan režim.3 ps/gejt. Da bi sve ostalo u traženim granicama pažljivo biranje otpornika je neophodno. Signali počinju da se ponašaju kao elektromagnetni talasi i induktivni efekti postaju značajni. Primer Džosepsonov signal procesor Veliki broj kola velike gustine i velikih preformansi je realizovan Džosepsonovom tehnologijom. Osnovna komponenta za većinu uređaja je Džosepsonov spoj. Projektovanje za rad sa velikim brzinama nije lako. Ona koriste veliku pokretljivost pri niskom nivou primesa u GaAs i u drugim poluprovodničkim jedinjenjima kao što je silicijum-germanijum (SiGe). . struja/fluks-kontrolni uređaji sa histerezisnim ponašanjem. Kolo se sastoji od 6 300 MVTL-a i broji 23 000 Džosepsonovih spojeva.39. Ukupna potrošnja pri taktu 1GHz je 12 mW. Jedna od najsloženijih implementacija je digitalni signal procesor. Skala korisnog signala je podeljena tako da odgovara i ulaznim i izlaznim signalima. 8 x 8 multiplikacija je 240 ps. .- Generalno. Rezime U ovom poglavlju smo se upoznali sa: . .

što znači da je kružno pojačanje u petlji pozitivne povratne sprege takođe jednako nuli.C. Postoje dve vrste bistabilnih kola. Potrebni su i drugačiji pristupi rešavanju problema. stanje na izlazu se menja samo posle dovođenja odgovarajuće ivice pobudnog signala. U tačkama A i B jedan od invertora je zakočen i njegovo pojačanje je nula. Vrlo mala promena napona u nekom čvoru koji je obuhvaćen petljom kružnog pojačanja izazvaće dalje pojačanje te promene.a.c. Nasuprot tome u tački S oba invertora rade u pojačavačkom režimu pa je kružno pojačanje veliko i pozitivno. 2. Takav element mora imati bar dva stabilna stanja iz kojih se može izaći samo pod dejstvom pobudnog signala. Ovaj trend preovladava kod kompjutera visokih preformansi. sistem može da ima iste preformanse ako ima više spojenih elemenata u paralelu. a izlazi sa Q i Q jer moraju biti komplementarni.1.B. Kod kola dtruge vrste. Uzimanje u obzir potrošnje energije može dovesti do maksimiziranja gornje granične frekvencije prekidanja sa kojima ova kola mogu da rade. označena sa A. što će na kraju rezultovati ulaskom jednog invertora u zakočenje. sa koje vidimo da je napon na izlazu u fazi sa naponom na ulazu. Da bi se bistabino kolo izvelo iz stabilnog stanja mora se dovesti u režim kada je kružno pojačanje veće od 1.Ovaj dodatak zaključujemo filozovskim razmišljanjem.1. LEČ kola. je prikazano bistabilno kolo realizovano sa NILI logičkim kolima koje se naziva SR leč kolo. 55 . Data kola moraju posedovati elemente koja imaju sposobnost pamćenja stanja. da bi se stvorio regenerativni efekat. Elementi samo sa dva stabilna stanja zovu se bistabilna kola. Među-veze postaju značajna karika u šemiranju kola pri visokim frekvencijama.1 SR LEČ KOLA SA NILI LOGIČKIM KOLIMA Na slici 3. Kod kola prve vrste. koje se sastoji od dva invertora vezana na red. koja se nazivaju flipflopovi. Tradicionalne metode projektovanja i tehnike automatskog projektovanja nisu od pomoći. leč kola ili flipflopovi. a drugog u stanje sa niskim naponom na izlazu. BISTABILNA KOLA Sekvencijalna kola su kola kod kojih stanje na izlazu zavisi od trenutnog stanja na ulazu kao i od predhodnih stanja na ulazu. Vi 2 Vi1 Vu Vi1 Vi 2 Vi 2 Vu A C B Vi 2 = Vu Vi 2 = f (Vu ) Vu Slika 3. Ovo može biti skuplje ali nije potreban veliki napor pri projektovanju. Ipak. Projektovanje pouzdanih kola visokih preformansi pretvorilo se u veliku analizu i dug proces optimiziranja. Karakteristike prenosa koje prikazuju izlazne napone oba invertora u funkciji ulaznog napona vu prikazane su na slici 3. Često se brzina takta koristi za poređenje preformansi. Veliki broj specijalizovanih knjiga je objavljen o GaAs digitalnom projektovanju. ili drugačije rečeno od sekvence ulaznih signala.1. Rad svih bistabilnih kola zasnovan je na korišćenju pozitivne povratne sprege. i vi 2 = vu . Slobodni ulazi logičkih kola označeni su sa S i R. izlaz stalno prati promene na ulazima dok se eventualno ne dovede pobudni signal koji zamrzava stanje na izlazu. Iz tih razloga za radne tačke A i V kaže se da su stabilne a za tačku S da je nestabilna. superračunari gube bitku sa paralelnom implementacijom. Ovo poglavlje nam govori da je dobijanje ekstremno brzih kola moguće uz značajan napor pri projektovanju. Dakle vrlo mala promena napona vi 2 = vu izazvaće prelaz iz radne tačke S u tačku A ili V. Stoga posmatrajmo kolo na slici 3.1 Sistem jednačina vi 2 = f ( vu ). 3. ima tri rešenja koja su na slici 3. 3.b.

Dakle SR leč kolo je setovano. Posle prelaska pobude S=R=1. R=1. izlazi se postavljaju u novo stanje Q=0. Q =0. Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 S 0 1 0 X R X 0 1 0 Tabela 2. Kombinacijom S=0. Eksitaciona tabela ili tabela pobude koje se izvodi iz funkcionalne tabele data je u tabeli 2. Kada se na ulazu nalazi kombinacija S=R=0. Kako se postavljanje željenog stanja vrši dovođenjem logičke jedinice na odgovarajući ulaz kaže se da je na ulazu aktivni nivo visok. U funkcionalnoj tabeli (tabela 1. 56 . na izlazu se ne dešava nikakva promena jer su oba ulazna signala na neaktivnom nivou. Qn označava trenutno stanje izlaza Q. stanje na izlazu se ne može predvideti jer zavisi od toga koji će se ulazni signal prvi promeniti. odnosno stanje posle promene ulaznih signala. dok Qn +1 označava naredno stanje izlaza. na ulazu kola izlazi se postavljaju u novo stanje Q=1. Zbog toga se kombinacija S=R=1. opisati i pomoću funkcionalne ili karakteristične jednačine: Qn +1 =S R + S R Qn koja se korišćenjem činjenice da je dozvoljeno stanje na ulazu SR=0 i zakona apsorpcije svodi na: Qn +1 =S+ R Qn S 0 0 1 1 R 0 1 0 1 Qn +1 Qn 0 1 0 Qn +1 Qn 1 0 0 Tabela 1.S Q S R Q Q R Q Slika 3. u stanje S=R=0. Funkcionisanje leč kola može se osim pomoću funkcionalne i eksitacione tabele. Nasuprot tome ako se na ulazima pojavi kombinacija S=R=1. odnosno leč kolo se resetuje. i određuje ulazne signale koji prevode kolo u željeno stanje. oba izlaza će se nalaziti u stanju logičke nule i neće biti komplementarni. R=0. Q =1.).2 Dovođenjem kombinacije S=1.. naziva zabranjenim stanjem na ulazu.

Zaključujemo da se promene stanja ovog leč kola vrši sa niskim aktivnim nivoom.b. dok se postavljanjem u stanje Q=0 (resetovanje) vrši kombinacijom S=1. 57 .2 SR LEČ KOLA SA NI LOGIČKIM KOLIMA Šema SR kola realizovanog sa dvoulaznim NI kolima prikazan je na slici 3.4. S R Q Q Slika 3. stanje na izlazu je neodređeno što je na slici 3. S 0 0 1 1 R 0 1 0 1 Qn +1 1 1 0 Qn +1 1 0 1 Qn Qn Tabela 3. stanje na izlazu leč kola određuje izlaz koji se kasnije promenio. Druga razlika se odnosi na neodređenu kombinaciju na ulazu koja je kod ovog kola S=0.3.3 U slučaju istovremene promene ulaznih signala sa logičke jedinice na logičku nulu. Uočićemo jednu bitnu razliku u odnosu na funkcionalnu tabelu SR leč kola realizovanog sa NILI kolima: postavljanje leč kola u stanjee Q=1 (setovanje ) vrši se kombinacijom S=0. Analizom kola dobija se funkcionalna tabela (tabela 3.Opis leč kola pomoću vremenskog dijagrama dat je na slici 3. S Q S R Q R Q Q Slika 3. R=0. 3.4. a grafički simbol takvog kola na slici 3. sa koje se vidi da u slučaju nedozvoljene pobude S=R=1.a. R=1.).3 prikazano istovremenim crtanjem nivoa logičke jedinice i logičke nule.4 Eksitaciona tabela datog kola prikazana je u tabeli 4. R=0.

S 0 0 1 1 H R 0 1 0 1 H C 1 1 1 1 0 Tabela 5.3 SR LEČ KOLO SA SIGNALOM DOZVOLE SR leč kolo sa dozvolom je SR leč kolo. koje može da menja stanje samo u određenim vremenskim intervalima kada je aktivan kontrolini signal S.5.Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 S 1 0 1 X R X 1 0 1 Tabela 4. prikazano na slici 3.5 Funkcionalna tabela takvog leč kola data je u tabeli 5. dok je eksitaciona tabela istog data u tabeli 6. Karakteristična jednačina SR leč kola realizovanog sa NI kolima glasi: Qn +1 = S +R Qn 3. Qn +1 Qn 0 1 0 Qn +1 Qn 1 0 0 Qn Qn 58 . Ako je kontrolni signal S periodični takt signal dobija se taktovno ili sinhrono SR kolo. S Q S Q C R C R Q Q Slika 3.

6.Suprotno tome kada je D=0. Šema takvog kola data je na slici 3.4 D LEČ KOLO Funkcija D leč kola je u sistemima za pamćenje informacija gde je pogodnije imati samo jedan ulaz koji će određivati stanje na izlazu. sa dozvolom uočavamo se da S i R ulazi ignorišu sve dok se ne pojavi signal dozvole S. i kada je na ulazu D=1. 3.7 Kada je S=1. R=0. pa se kolo resetuje. pa se SR leč kolo setuje. Znači kombinacija S=R=1 predstavlja zabranjeno stanje na ulazu. R X 0 1 0 S 1 1 1 1 Karakteristična jednačina SR leč kola sa dozvolom je: Qn +1 =C(S+ R Qn ) S R Q Q Slika 3.6 Sa vremenskog dijagrama SR leč kola. R=1. na ulazu SR leč kola je S=1. Međutim kada je S=R=1. D C S Q D C Q Q R Q Slika 3. 59 .7. Dakle. i kao što se vidi jedina razlika u odnosu na SR leč kola sa dozvolom je dodatni invertor na ulazu koji uklanja mogućnost dovođenja nedozvoljenje kombinacije signala na ulaz. a signal dozvole se menja sa logičke jedinice na logičku nulu kolo ulazi u nestabilno stanje.Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 S 0 1 0 X Tabela 6. na izlazu se uvek pojavljuje isti signal kao i na ulazu. prikazanog na slici 3. tada je S=0. Stanje u kolu određuju S i R ulazi u trenutku ukidanja signala dozvole.

5 SINHRONI FLIPFLOPOVI Flipflopovi su bistabilni elementi kod kojih se promena stanja na izlazu može vršiti samo u sinhronizmu sa taktom sistema. S S C R Q S C R Q S C R Q R C Q Q Q Slika 3.8. što se rešava pomoću signala dozvole. 3. U prvom leč kolu (master) informacija sa ulaza se upisuje posle prednje ivice takta.3. 60 . Šema SR MS flipflopa data je na slici 3. R X 0 1 0 S Vremenski dijagram koji pokazuje rad SR MS flipflopa prikazan je na slici 3. S 0 0 1 1 H R 0 1 0 1 H C Qn +1 Qn 0 1 1 Qn +1 Qn 1 0 1 Qn 0 Tabela 7.8 Funkcionalna i eksitaciona tabela SR MS flipflopa su prikazane respektivno u tabelama 7 i 8. Realizuje se korišćenjem dva leč kola.9. Istovremeni upis u oba leča kola nije dozvoljen. Qn Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 S 0 1 0 X Tabela 8. U praksi se sreću dva načina okidanja flipflopa: impulsni i ivični.6 FLIPLOPOVI SA IMPULSNIM OKIDANJEM (MS flipflopovi) Kod ovog tipa flipflopa okidanje je sinhronizovano sa takt impulsom. a u drugom leč kolu (slave) informacija sa izlaza prvog leč kola se upisuje posle zadnje ivice takta.

izlazi master leč kola biće dovedeni u stanje logičke jedinice.10 Funkcionalna i eksitaciona tabela ivičnog D flipflopa sa okidanjem na opadajuću ivicu data su u tabeli 9 odnosno tabeli 10. pa će izlaz celog SR MS flipflopa biti neodređen. zbog niskog nivoa takt signala.7 FLIPFLOPOVI SA IVIČNIM OKIDANJEM Osnovni problem kod impulsnog okidanja je što se stanje master kola može menjati dok god je na ulazu aktivni nivo takt impulsa. stanje na izlazima NI kola iz prvog stepena određeno je stanjem na D ulazu. Kao primer realizacije flipflopa sa ivičnim okidanjem dato je kolo D flipflopa prikazano na slici 3.10. Međutim drugi stepen logičkih kola blokiran je visokim nivoom takt signala. ali se stanje na izlazu NI kola ne menja sve dok ne prođe vreme propagacije signala kroz NI kola t p . Kada takt signal prelazi sa logičke jedinice na logičku nulu blokira se ulaz NI kola. Smanjenje verovatnoće hvatanja lažnih impulsa se može postići skraćivanjem trajanja impulsa. D S Q D C Q C R Q Q Slika 3. tako da su na ulazima S i R u SR leč kolu logičke jedinice koje ga drže u zatečenom stanju. što znači da će kratkotrajna lažna pobuda na S ili R ulazu moći da promeni stanje master kola i da bude preneseno u slave leč kolo po dolasku zadnje ivice takta. sa koje se vidi da kada je prisutni takt signal na visokom nivou. Kako se istovremeno sa blokiranjem NI kola aktiviraju ILI kola iz drugog stepena na jednom od ulaza S ili R pojaviće se kratak nenegativan impuls trajanja t p koji će postaviti SR leč u željeno stanje određeno D ulazom nakon čega. ali se pravo rešenje dobija tek ivičnim okidanjem. NI kola ostaju blokirana i stanje flipflopa se ne može promeniti.9 Ako je neposredno pre zadnje (opadajuće) ivice takta stanje na ulazu S=R=1. 61 . 3. Onda će se i na ulazima slave leč kola nalaziti nedozvoljena kombinacija S=R=1.S R C QM QM Q Q Slika 3.

62 Qn +1 Qn 0 1 Qn Qn +1 Qn 1 0 Qn Qn Qn . Qn =0.11. kolo na koje se dovodi ulaz K daje na izlazu logičku nulu koja resetuje leč kolo dovodeći ga u stanje Qn +1 =0. Funkcionalna i eksitaciona tabela su prikazane tabelama 11 i 12. K S R Q J Q C J Q C K Q Slika 3. zabog dejstva povratnih sprega flipflop mora da promeni stanje.D 0 1 H H C Qn +1 0 1 Qn +1 1 0 Qn Qn 0 1 Qn Qn Tabela 9. kao i da ulaz J služi za setovanje. Na primer: Ako je Qn =1. J 0 0 1 1 H K 0 1 0 1 H C 1 1 1 1 0 Tabela 11.11 Za slučaj kada se na ulaz dovede stanje J=K=1. 3. Qn +1 =1. a ulaz K za resetovanje flipflopa. JK flipflop dat je na slici 3.8 JK FLIPFLOPOVI Dati flipflopovi rešavaju problem neodređenosti stanja na izlazu kada su S i R ulazi SR leč kola istovremeno aktivni. Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 D 0 1 0 1 C Tabela 10. sa koje se vidi da se promene stanja flipflopa može vršiti samo kada je takt na visokom nivou.

9 JK MS FLIPFLOP JK MS flipflop prikazan je na slici 3. dakle resetovani flipflop može se ponovo setovati ako je takt impuls još uvek aktivan. kraći od kašnjenja kroz logička kola i SR leč kola. prikazani su vremenski dijagrami na kojima se vidi da je stanje na izlazu odrđeno stanjem na ulazu u trenutku opadajuće ivice takta. Funkcionalna i eksitaciona tabela date su tabelama 3.11 će ispravno raditi samo ako je takt impuls vrlo kratak.12. a izvršno kolo opadajućom ivicom. Znači kolo sa slike 3. 3. K X X 1 0 S 1 1 1 1 Karakteristična jednačina JK flipflopa dobijena iz eksitacione tabele je oblika: Qn +1 = J Qn + K Qn Kada su ulazi u stanju J=K=1. S Q S Q Q C R J C K Q Q R Q Slika 3. promena stanja na izlazu menja i stanje na ulazu u logičko kolo. tj. a na slici 3.13 i 3. od kojih prvo radi kao master a drugo kao izvršno kolo. i kao što se vidi upotrebljena je kaskadna veza dva SR leč kola.14.13 63 .12 J K C QM QM Q Q Slika 3.13.Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 J 0 1 X X Tabela 12. Master se aktivira rastućom ivicom takta C.

Dakle za vreme aktivnog dela takta. Međutim kod JK MS flipflopova pojavljuje se jedan novi nedostatak poznat pod nazivom hvatanje jedinice.14. J ulaz hvata lažne kratkotrajne impulse. Qn Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 J 0 1 X X Tabela 14.10 JK FLIPFLOP SA IVIČNIM OKIDANJEM Smanjenje verovatnoće hvatanja jedinica moguće je postići skraćenjem trajanja aktivnog dela takt impulsa dok se data pojava u potpunosti ne eliminiše.14. K X X 1 0 S Nakon toga pobuda na J i K ulazima se može promeniti bez uticaja na stanje na izlazu.J 0 0 1 1 H K 0 1 0 1 H C Qn +1 Qn 0 1 Qn Qn +1 Qn 1 0 Qn Qn 0 Tabela13. se vidi da kada je takt signal na visokom nivou. izvršiće se pogrešno setovanje master leč kola. 3. međutim ako se za vreme dok S=1. Pošto je Q=0 . tako da su na ulazima S i R u SR leč kolu logičke jedinice koje ga drže u zatečenom stanju. tako da je aktivno NI kolo na koje je vezan J ulaz. Kada takt signal prelazi sa logičke jedinice na logičku nulu blokira se ulaz NI 64 . J S R Q Q Q Q J C K Q C K Q Slika 3. Međutim drugi stepen logičkih kola blokiran je visokim nivoom takt signala. Pretpostavimo da je izlaz u resetovanom stanju. Ako je J ulaz na logičkoj nuli. flipflop bi trebalo da ostane u resetovanim stanju. tako da će posle opadajuće ivice takta pogrešno stanje biti preneto u izvršno leč kolo. Potpuno rešenje ovog problema daje JK flipflop sa ivičnim okidanjem čija je šema.14 Sa slike 3. master leč kola ne može biti resetovano. stanje na izlazima NI kola iz prvog stepena određeno je stanjima na J i K ulazima i izlazima Q i Q . šema JK flipflopa koji se okida opadajućom ivicom. na J ulazu pojavi kratkotrajni impuls. data na slici 3.

C Qn +1 Qn 0 1 Qn Qn +1 Qn 1 0 Qn Qn Qn Qn Qn Qn 0 0 1 1 Qn +1 0 1 0 1 J 0 1 X X Tabela 16. Kako se istovremeno sa blokiranjem NI kola aktiviraju ILI kola iz drugog stepena. pojaviće se kratak neengativan impuls trajanja t p .15. koji postavlja SR leč u željeno stanje određeno ulazima J i K i prethodnim stanjem. prikazane su dve realizacije T flipflopa i grafički simbol istog. ali se stanje na izlazu NI kola ne menja sve dok ne prođe vreme propagacije signala kroz NI kola t p . J 0 0 1 1 H H K 0 1 0 1 H H 0 1 Tabela 15. Na slici 3.kola. Nakon toga NI kola ostaju blokirana odn.16.11 T FLIPFLOP T flipflop je ivični flipflop sa jednim ulazom koji menja stanje na svaku rastuću ili opadajuću ivicu takta.15 T Q Slika 3. K X X 1 0 S 3.16 Karakteristična jednačina T flipflopa je vrlo jednostavna i glasi: 65 . stanje flipflopa se ne može promeniti zbog niskog nivoa takt signala. D T Q Q Q T J Q Q T Q Q Q C Q C K Q Q Q Slika 3. dok na slici 3. na jednom od ulaza S ili R. su prikazani vremenski dijagrami T flipflopa. Funkcionalna i eksitaciona tabela prikazane su u tabelama koje slede (tabela 15 i tabela 16 ).

Qn +1 = Qn
Izlazni signal iz T flipflopa ima dva puta manju učestanost od takta pa iz tih razloga glavna primena T flipflopa je u deliteljima učestanosti. U nekim primenama potrebno je zabraniti okidanje T flipflopa. Takva funkcija se realizuje pomoću T flipflopa sa dozvolom, čiji je simbol i realizacija koristeći D i JK flipflopove prikazana na slici 3.17, a vremenski dijagram istog na slici 3.18.

EN

D

Q

Q Q

EN

J C K

Q
Q

Q

EN

Q Q

Q Q

T T C

Q

Q

T

Slika 3.17
EN

T

Q

Slika 3.18 Karakteristična jednačina T flipflopa sa dozvolom glasi:

Qn +1 = EN Qn +EN Qn

4. Komparatorska kola
Komparatorska kola mogu biti: -bez povratne sprege -sa pozitivnom povratnom spregom

4. 1.Diferencijalni komparator

Kao osnovni oblik komparatora navodimo primjer diferencijalnog komparatora koji je najčešće u primjeni.Srce ovog uređaja je diferencijalni pojačavač, koji je poznat iz analognih pojačavača.On poredi dva napona od kojih je jedan uzet za referentnu vrijednost i naziva se referentni napon ,i drugi napon je ulazni napon, koga poredimo sa referentnim .U zavisnosti koji je napon veći na izlazu dobijamo ,visok ili nizak naponski nivo tj. napon logičke jedinice ili nule. Razlike diferencijalnog pojačavača u odnosu na diferencijalni komparator je u tome što diferencijalni komparator ne koristi povratnu spregu. Dakle kod diferencijalnog komparatora ne postoje problemi kompenzacije i frekventnih karakteristika. Druga razlika je u nešto manjem pojačanju diferencijalnog komparatora, naime njemu nije potrebno pojačanje veće od 1000 puta jer ako uzmemo da je varijacija izlaznog napona od 0 do 5 volti dobićemo ulazne napone bliske naponu ofseta. Najvažniji parametar je brzina rada diferencijalnog koparatora.Brzina rada se karakteriše veličinom koja se naziva vrijeme odziva . Primjer jednog takvog kola prikazan je na slici 4.1:
66

Slika 4.1

Otpornici R1 ,R2 služe da oderde threshold napon ili napon okidanja,izlazni output signal je invertovan u odnosu na ulazni zbog dovođenja ulaznog input napona na negativni kraj operacionog pojačavača.Otpornik R3 služi da u slučaju kad nema ulaznog signala ili je manji od okidnog napona ,na izlazu bude +5V ili logička jedinica .
4.2 Diferencijalni komparator u bipolarnoj tehnici

Konstrukcija komparatora prvensteno zavisi od brzine njegovog rada.Komparatori za manje brzine su jednostavniji po svojoj konstrukciji.

Slika 4.2

67

Na slici 4.2 je prikazan komparator LM339 koji se sastoji od diferencijalnog ulaznog stepena koji čine tranzistori T1,T2,T3,T4 ,aktivnog opterećenja T5,T6 i izlaznog stepena tranzistora T7,T8. Diode koje su vezane na spoj baza emiter služe da ubrzaju sporo uključivanje ulaznih tranzistora. Loša karakteristika ovog komparatora je u tome što je kao ulazni stepen upotrebljen RNR tranzistor .Zbog toga se brži komparatori prave isključivo sa NPN tranzistorima. Mnogo bolja varijanta realizacije komparatora je realizovana od stane firme Amd Advanced Micro Device koji je prikazan na slici 4.3. U ovoj realizaciji je korišćen samo NPN tranzistor.

Slika 4.3

Ulazni naponi se dovode na diferencijalni stepen sa kaskadnim opterećenjem koje čine tranzistori T1,T2,T3,T4 i otpornici R1,R2. Izlaz ovog stepena ograničen je šotki diodama D1 i D2.Izlazni napon sa prvog stepena se vodi na emiter folovere T13,T14 i pomjerače napona sa Cener diodama D5 i D6 pa na diferencijalni par koji čine tranzistori kao diferencijalni par T15,T16, kaskadno opterećenje T17,T18 i otpornici R5 i R6. Izlazni napon ovog diferencijalnog para ograničen je Cener diodama D3,D4. Napon sa ovog izlaza vodi se na emiter folovere T19,T20, i pomjerače napona sa diodama D7,D8, gdje ponovo dolazi na diferencijalni par T21,T22. Na izlazu kola nalazi se emiter folover koji služi da bi pojačao izlaznu struju kola koja je reda miliampera. U opštem slučaju izlazi se preko otpornika vezuju za negativni napon. U većini aplikacija kod analogno digitalnog konvertovanja potrebno je da se ulaz privremeno odvoji od izlaza aktiviranjem nekog signala koji se zove leč kontrolni signal. U ovom stanju leč kolo ostaje sve dok je to potrebno. Šema jednog leč kola u bipolarnoj tehnici je prikazana na slici 4.4.

68

Na ovoj šemi prikazano je jedno memorijsko ili leč kolo koje ima funkciju da pamti stanje na ulazu sve dok je aktivan napon VL . Ulazi ovog kola se dobijaju sa izlaza nekog diferencijalnog stepena .

Slika 4.4 4.3 Šmitov regenerativni komparator

Naziv regenerativna kola je uobičajen za Šmitova kola ,koja po svojoj konstrukciji sadrže pozitivnu povratnu spregu. Za razliku od neregenerativnih komparatora, osnovna razlika komparatora sa povratnom spregom je u tome što imaju dva različita nivoa za rastuću i opadajuću ivicu impulsa. Konstrukcija šmitovog regenerativnog kola je moguća i korišćenjem diferencijalnog pojačavača kao na šemi prikazanoj na slici 4.5.

Slika 4.5

Pri analizi kola mora se poći od nekog početnog stanja, ovdje usvajamo da je početno stanje za ulazni signal dovoljno nisko tako da izlazni signal bude u stanju logičke jedinice. Za kolo na slici 4.5a do promjene izlaznog signala će doći kada ulazni signal pređe granicu od:
Vt 2 = R1 Voh = kVoh R1 + R 2

dalje povećavanje napona neće dovesti do promjene izlaznog napona sve

dok ulazni napon ne padne ispod napona :

R1 Vol = kVol R1 + R 2 Ovi naponi se zovu naponi okidanja (threshold high, threshold low) Vt1 =
Kod slike 4.6 naponi okidanja se mogu izračunati ako primjenimo prvi Kirhofov zakon za čvor A odnosno kod čvora +.

69

6 Ova realizacija je dobra po tome što se širina histerezisa može mijenjati samo promjenom otpora R3. 70 . dok otpornik ograničava izlaznu struju operacionog pojačavača. Na slici 4. Zbog toga je njihov histerezis kao na slici 4. Slika 4.8.7 Na slici 4.5c dodatna Cener dioda služi da ograniči izlazni napon u opsegu od -Vd<= Vo <= Vz .Slika 4.7 prikazan je komparator kod kojeg korišćenjem teoreme superpozicije dobijamo: R1 R2 Vt1 = Vol + Vr R1 + R 2 R1 + R 2 R1 R2 Vt 2 = Voh + Vr R1 + R 2 R1 + R 2 Za sve dosadašnje slučajeve komparatora ulazni signal smo dovodili na minus ulaz pojačavača.

9.7b prikazano je Šmitovo kolo sa dovođenjem ulaznog signala na neinvertujući ulaz što govori da će i izlazni signal biti u fazi tj neće biti invertovan kao u prethodnim slučajevima. Pragovi okidanja biće: Vt1 = R1 + R 2 R1 Vr + Voh R2 R2 Vt 2 = R1 + R 2 R1 Vr + Voh R2 R2 Slika 4. Na slici 4. 71 . To znači da će se i histerezisna petlja razlikovati. kao na slici 4.9 Jedan od načina konstrukcije Šmitovog regenerativnog kola je upotrebom dva invertora kao na slici 4.Slika 4. pa zbog svoje jednostavnosti i cjene koštanja zauzima prvo mjesto.8 Kod histerezisa imamo dvije bitne veličine to su: - širina Vh=Vt2-Vt1 i centar Vch=(Vt1+Vt2)/2 histerezisa. odnosno biće kao lik u ogledalu po h osi.10.

i pri ulaznom naponu jednakom nuli tranzistor T1 je u zakočenom stanju. a tranzistor T2 preko otpornika dobija napon na bazi pa prema datim parametrima on radi u zasićenju.Slika 4.10 Pragovi okidanja zavise od toga da li se radi o CMOS kolima ili TTL.11 Za ove vrijednosti otpornika . Kada se primjeni Tevenenova teorema na kolo sa slike 4.pomoću dva tranzistora koji su obično NPN tipa.10 dobija se: R2 R1 + Voh R1 + R 2 R1 + R 2 Kada je napon Vx=Vih tada dolazi do promjene na izalazu: R1 + R 2 R1 Vt1 = Vih − Voh R2 R2 U drugom slučaju do promjene će doći kada Vx=Vil R1 + R 2 R1 Vt 2 = Vil − Vol R2 R2 Vx = Vu Još jedan značajan primjer realizacije Šmitovog kola prikazanog na slici 4.11 je u bipolarnoj tehnici . zato što nemaju iste pragove uključivanja i isključivanja. Slika 4. I E 2 = I C 2 + I B2 VE VCC − VBES − VE VCC − VCES − VE = + RE R1 R2 ⎛ Vcc VBES VCES ⎞ VE = R12 E ⎜ ⎜R − R − R ⎟ ⎟ 1 2 ⎠ ⎝ 12 R12 E = (1 / R1 + 1 / R2 + 1 / RE ) R12 = (1 / R1 + 1 / R2 ) −1 −1 gdje su : 72 .

73 . tj. Druga vrsta regenerativnih kola su astabilni multivibratori.12 Slika 4. Monostabilni i astabilni impulsni generatori Monostabilni i astabilni generatori spadaju u grupu regenerativnih kola.5V Izlazni napon do tog trenutka je : VOL=VE+VCES=1.9V drugi prag okidanja dobijamo tako što zanemarimo ulaznu struju tranzistora T1 dobijamo: VE = VCC − VCE 1 RE R1 + RE VCC − VCE 1 RE R1 + RE a pa će prag okidanja biti: izlazni napon će biti jednak naponu napajanja.12 Za raliku od diferencijalnog komparatora kao na slici 4.monostabilni multovibratori ostaju u stabilnom stanju sve dok posle dejstva pobude pređu u drugo (kvazistabilno) stanje u kome se zadržavaju određeno vrijeme. pa signal može biti izobličen. Ova kola se drugačije nazivaju i relaksacioni oscilatori.2 ovo kolo nema problema sa «lažnim impulsima» tj. jer se kod prenosa informacija . javljaju parazitne kapacitivnosti i induktivnosti koje stvaraju smetnje.Za date vrijednosti otpora i napona dobijamo da je VE=1. Kod ovih kola postoje dva kvazistabilna stanja koja se naizmjenično smijenjuju. Napon koji je potreban da tranzistor T1 počne da vodi je: Vt2=VE+VBET=2. VT 1 = VBE + VOH = VCC = 5V Histerezisna karakteristika ima veliku primjenu u digitalnom sistemu prenosa. 5. Primjer jednog signala prikazan je na slici 4.8V. Kod monostabilnih generatora to stanje je određeno dejstvom spoljašnje pobude. ima veću otpornost na šumove.

Napon punjenja kondenzatora je eksponencijalna funkcija vremena. 1. Vrijeme punjenja kondenzatora može se izračunati kao: ⎡ VDD ⎤ T = τ ln ⎢ ⎥ ⎣VDD − VP ⎦ Kako je: V P = VDD / 2 T = τ ln(2) = 0.Monostabilni multivibratori u cmoѕ tehnici Na slici 5.69( R + RIZL )C Vremenski dijagrami napona dati su na slici 5. jedinica na ulaz .1(b)). (a) (b) Slika 5. za isti iznos padne napon na drugom ulazu logičkog kola.1(v). Tada se kondenzator puni. tada na izlazu prvog logičkog kola napon pada na logičku nulu. To dovodi do generisanja logičke jedinice na izlazu drugog logičkog kola. kao i njegova realizacija u CMOS tehnici (slika 5. Tada je na izlazu drugog logičkog kola logička nula.2 simulirano u EWB 7.1 (v) U stabilnom stanju napon na ulazu drugog NILI kola je jednak naponu napajanja.2 74 . Radi lakšeg matematičkog modelovanja uzimamo idealnu prenosnu karakteristikau kao na slici 5. sve dok ne dostigne vrijednost napona Vp. Vx(t ) = Vx (∞) + Vx(0 ) − Vx (∞) e gdje je [ + ] − t τ τ = ( R + Rizl ) C vremenska kontanta punjenja.0 Slika 5.1(a) je prikazana realizacija jednog astbilnog multivibratora.5. Kada se u trenutku To dovede log. Kako se napon na kondezatoru ne može trenutno promijeniti .

Slika 5. Da bi se izbjegao uticaj varijacije ovog napna uvode se kompenzacije realizovane pomoću R.3.Glavni nedostatak ovog multivibratora je u tome što napon prelaza logičkog stanja Vp nije uvjek konstantan.4 su prikazani vremenski dijagrami napona u kolu sa slike 5.C elemenata. Na slici 5.3 Modifikacijom kola kao na slici 5. pa je postignuta djelimična kompenzacija uticaja napona Vp. Stanje u kolu se mijenja tek kada napon Vy padne sa vrijednosti VDD-VD do napona prelaza Vp.4 5. 75 . Slika 5. Trajanje impulsa na izlazu dato je izrazom: ⎡ V DD ⎤ ⎡V DD − V D ⎤ T = T1 + T2 = τ ln ⎢ ⎥ + τ ln ⎢ ⎥ ⎣V DD − V P ⎦ ⎣ VP ⎦ U ovoj realizaciji uticaj promjena napona Vp na trajanje vremenskih intervala je suprotan.Tipični primjeri realizacije monostabilnih multivibratora u TTL tehnici su 74121 i 74122. Trajanje kvazistabilnog stanja se ne završava u trenutuku T1 kao kod kola na slici 5.3 smanjuje se uticaj proizvodnih tolerancija napona na trajanje kvazistabilnog stanja.2 Monostabilni multivibratori u TTL tehnici Monostabilni multivibratori se mogu realizovati i u TTL tehnici. odnosno eksponencijalno opadanje napona Vy. međutim daleko zaostaju za karakteristikama SMOЅ kola.2 već nastupa proces pražnjenja kondenzatora S.

V1=(0) Cignal kašnjenja kroz jedno logičko kolo je td. Tranzistor u invertoru radi u zasićenju pa je napon V2= 0.5 Na slici 5.65V . Kako su naponi V3 i W niski iz toga slijedi da je napon V1 visok.tj.G3. Sada je logičko kolo na ulazu spremno da propusti ulazni signal P. Kada se pojavi ulazni signal P . G2.nule a to dalje vodi da je W=(0).75V. Iz ovoga slijedi da je napon V3 nizak. pa će i napon V3 porasti na log.Slika 5.promjenu napona V1 u trenutkku t= To+3 td.jedinica.log. jedinicu. . Sva kola su standardna TTL osim kola G2 koje je izvedeno pomoću jednostepenog pojačavača sa zajedničkim emitorom. . Trajanje impulsa na izlazu može se odrediti kao: V2 (t ) = V2 (∞) + V2 (2t ) − V2 (∞) e zamjenom : [ + d ] − t τ + V2 (T0 ) = 0.55V Pad napona na ulazu invertora izazvaće porast napona na ulazu G3 u trenutku t= 3 td.55V ⎡ V − V2 (0 + ) ⎤ T = τ ln ⎢ CC ⎥ + 4t d VCC − V2 (T0 ) ⎦ ⎣ 76 .i napon V3 pada na log. tada i W=(1). Invertor G2 je spojen preko otpornika na pozitivan potencijal Vcc.promjenu izlaza Q u trenutku t= To+4 td.5 je prkazana šema monostabilnog multivibratora 74121. Ovo dalje izaziva slijedeće promjene: .65V -napon za koje ulazi u zasićenje 0. nuli.65 V tada počinje da provodi tranzistor . : ∆ V 2 = ∆ V 1 = VOH − VOL = 3.i promjenu izlaza Q u trenutku t= To+5 td. To zanači da je Q nizak a Q visok. nolu u trenutku t= To+2 td. U istom trenutku i napon Q poraste na log. pa će od ulaza P do izlaza drugog logičkog kola G4 biti 2 td.V2 (2td ) = −2. Na njoj možemo uočiti dva dijela: kolo za uobličavanje koje čine G5 i G6 kao i kolo koje realizuje flip flop koga čine G1. Struja kroz otpornik počinje da puni kondenzator i napon V2 počinje da raste eksponencijalno. Istovremeno postavlja se i izlaz Q na nivo log.G4.jedinicu u trenutku t= 4 td.čiji su naponi : -napon uključivanja 0. Hapon na kondenzatoru se ne može momentalno promjeniti pa se promijena napona preslikava tj.Kada napon V2 dostigne 0.3V + − V2 (2t d ) = V2 (2t d ) − ∆V2 = −2.V2 (∞) = Vcc. slijedi da je i izlaz W na log.75 V U stabilnom stanju kada je ulaz R na logičkoj nuli.

Q =0 ∆V = VOH − VOL V R (0 + ) = V R (0 − ) − ∆V = V R (0 − ) − (VOH − VOL ) = 2VOL − VOH Napon na ulazu R se eksponencijalno mijenja sa vremenkom konstantom punjenja: τ = RC Eksponencijalna promjena napona se prekida kada napon na R ulazu dostigne napon prebacivanja kola Vt. Q =1 Napon na kondenzatoru C je: VC (0 − ) = VOH − VOL Pozitivni impuls se dovodi na S ulaz u trenutku t = 0+ tada se stanje na izlazima Q . Slika 5.4 KΩ ≤ R ≤ 40 KΩ Još jedna vrlo bitna karakteristika je vrijeme koje treba proći posle završetka impulsa na izlazu da bi se kolo vratilo u stabilno stanje.Kod ovog integrisanog multivibratora komponente R.trajanje impulsa nije stabilno već će se smanjiti.6 U početnom stanju kada je ulazni signal S=0. U vezi sa ovim često se u literaturi definiše odnos signal pauza: TH 100 TH + TL gdje je Tn trajanje generisanog impulsa .C nisu stavljene unutar integrisanog kola već se pogodnim odabiranjem ovih vrjednosti može uticati na to da trajanje impulsa bude u granicama između 40ns do 28s .3 Monostabilni multivibrator u ECL tehnici U slučajevima kada treba generisati impulse kratkog trajanja koji imaju kratko vrijeme uspona i opadanja za sintezu multivibratora koriste se ECL logička kola. Ukoliko se prekorači dozvoljeni odnos signal pauza . i ulaznog otpora kola G2. DC = 5. Ovo vrijeme je vrlo kratko zbog mele vrjednosti izlaznog otpora kola G4. i kada kroz kondenzator ne teče struja izlazno stanje je Q =0.Ograničenja u vrjednostima komponenatata koja su propisana od strane proizvođača su : C ≤ 1000 µF 1. Q mijenja na Q =1. Trajanje kvazistabilnog stanja se dobija iz logaritamske jednačine: ⎡ 2(VOH − VOL ) ⎤ T = τ ln ⎢ ⎥ ⎣ VOH − VT ⎦ 77 .a TL vrijeme povratka kola u stabilno stanje.

Okidni impuls je invertovan i dovodi se na NILI kolo. Slična realizacija ali efikasnnija je uz pomoć tranzistora dok traje kvazistabino stanje.čime se kondenzator puni kroz malu otpornost diode.9 je neosjetljiv na oblik i trajanje okidnog impulsa.7 prikazan je vremenski dijagram napona.8 Neki od načina realizacije bržeg punjenja kondenzatora su dati na gornjim slikama.8 (a) dioda je jedino polarisana za vrijeme povratka kola u stabilno stanje. 78 . Slika 5.65V pa se preostali dio oporavka kola vrši preko otpornika.Na slici 5.7 (a) (b) Slika 5. U stabilnom stanju izlaz Q je na niskom naponskom nivou pa se impuls invertuje i počinje kvazistabilno stanje. Na slici 5. U slučaju generisanja kratkih impulsa mora se uzeti u obzir i kašnjenje logičkih kola. Najveći problem kod ove realizacije je sporo vrijeme oporavka koje traje od 3 do 5 vremenskih konstanti. pa se za brže realizacije koristi dodatni elemenat koji brže puni kondenzator.9 Modifikovani monostabilni multivibrator kao sa slike 5. Po završetku kvazistabilnog stanja visok napon na bazi tranzistora vodi ga u zasićenje i tako dopunjava kondezator. Slika 5. To se dešava sve dok napon na diodi ne padne ispod 0. Minimalna širina okidnog impulsa mora da bude veća od (2td) vremena kašnjenja logikog NILI kola. Čim se kolo prebaci u stanje Q =1 izlaz G3 prelazi na nulu i tako prekida ulazni okidni impuls.

(a) (b) Slika 5. Naponi na izlazima ova dva kola su komplementarni . to se ovaj sklop drugačije zove kolo za logičko diferenciranje.5. (a) (b) Slika 5. Kako izlaz ovog kola podsjeća na izlaz kola za diferenciranje . i da je ulazni impuls duži od ukupnog kašnjenja logičkih kola.5 Astabilni multivibratori u CMOЅ tehnici Za generisanje povorke pravougaonih impulsa koja često služi kao takt kod sinhronih digitalnih sistema.12 Nivoi napona na izlazima logičkih kola mogu biti nivoi logičke jedinice (5V) i napon logičke nule (0V).11 (a) 5.10 Vremenski dijagrami napona prikazani su na slici 5.11 Ukoliko se umjesto I kola stavi ILI dobija se kolo za diferenciranje opadajuće ivice kao na slici 5. U analiziranju pretpostavljamo da je Vx <Vt . Onda je Vi2=VDD.4 Generisanje kratkih impulsa Za pobudu monostabilnih kola najčešće je potreban katak okidni impuls. Radi lakšeg razmatranja uzećemo da je kašnjenje kroz sva logička kola isto. Astabilni multivibrator u realizaciji sa NILI kolima prikazan je na slici 5. Neka je napon na kondenzatoru dostigne napon Vt u tranutku : t = 0− 79 . potreban je generator astabilnog tipa.pa se kondenzator C puni preko otpornika R. Međutim potreba za generisanjem može biti na rastuću i na opadajuću ivicu. Na slici 4. Ako je potreban impuls dužeg trajanja treba povećati broj invertora ali taj broj mora biti neparan.10(b).12 Slika 5.1 (a) prikazana je šema kola za logičko diferenciranje rastuće ivice. Vi1=0V.

Posle toga napon na kondenzatoru počinje da opada preko otpornika. Slično kao kod monostabilnog kola . zbog dejstva zastitne diode . Vi2=0V. napon Vx naglo padne do nule i raste ka naponu VDD.14 prikazane su neke od realizacija sa kvarcom. Trajanje kvazistabilnog stanja je: ⎡ V (∞ ) − V (0 + ) ⎤ V x T1 = τ ln ⎢ x ⎥ = RC ln DD VT ⎢V x (∞ ) − V x (T1− ) ⎥ ⎦ ⎣ Na početku drugog kvazistabilnog stanja. Drugi referentni nivo predstavlja drugo kvazistabilno stanje. Na slici 5.13 Na slici 5. Slika 5.14 5. Kvazistabilno stanje se završava kada napon Vx padne na vrijednost napona Vt.1 Impulsni generatori sa regenerativnim komparatorima Astabilni i monostabilni multivibratori se mogu konstruisati korišćenjem regenerativnih i neregenerativnih komparatora. Najbolja stabilnost učestanosti dobija se ako se učestanost astabilnog multivibratora kontroliše kristalom kvarca. Trajanje ovog ciklusa dato je izrazom: ⎡ V x (∞ ) − V x (0 + ) ⎤ V DD T2 = τ ln ⎢ ⎥ = RC ln − V DD − VT ⎣V x (∞ ) − V x (T2 ) ⎦ Slika 5. Sada bi napon Vx trebalo da iznosi: V X (0 + ) = V X (0 − ) + ∆Vi1 = VT + V DD ali zbog zaštitne diode poraste samo do vrijednosti VDD.13 prikazani su vremenskid dijagrami napona . praćen je pražnjenjem kolndenzatora. 80 . Zbog svoje jednostavnosti ovaj način realizacije je postao popularan posebno u integrisanoj tehnici. Princip rada se zasniva na punjenju kondenzatora. ovo kolo nije pogodno za generisanje takta čija je učestanost oscilovanja iznad 1MHz.što izaziva regenerativni proces u trenutku: t = 0+ Stanje na uzlazima se mijenja. Prelazak u prvi referentni nivo tj.6. kvazistabilno stanje. Vi1=5V. kod kojih perioda oscilacija malo zavisi od temperature ali jako zavisi od varijacija napona Vt.6 Impulsni generatori sa komparatorima 5.

sa vremenskom konstantom : τ 1 = R1C Kada napon na kondenzatoru dostigne napon okidanja VR2 . i kondenzator se puni preko otpornika R1 . Trajanje kvazistabilnog stanja . aprebacivanje komparatora je zanemarljivo malo. zatvara prekidač i prazni kondenzator ka asimptotskom naponu: Vp = Vcc R2 R1 + R2 sa vremenskom konstantom: τ 2 = ( R1 ΙΙ R 2 ) C Jedan od najvažnijih uslova za oscilovanje kola je : Vp < VR1 Ovaj uslov je potreban da bi kolo moglo da dostigne drugi okidni napon VR1.ogvoren (a) Slika 5.15 zatvoren (b) Pragovi okidanja Šmitovog okidnog kola su VR1 i VR2.komparator mijenja stanje na izlazu. U početnom stanju prekidač R je otvoren. Pri tome je VR1< VR2 . kada se kondenzator puni od napona VR1 do napona VR2 se može odrediti kao: ⎡ V − V R1 ⎤ T1 = τ 1 ln ⎢ cc ⎥ ⎣Vcc − V R 2 ⎦ dok je vrijeme pražnjenja kondenzatora dato izrazom: ⎡V − V R 2 ⎤ T2 = τ 2 ln ⎢ P ⎥ ⎣ V P − V R1 ⎦ Perioda oscilacija iznosi: ⎡ V − V R1 ⎤ ⎡V P − V R 2 ⎤ T = T1 + T2 = τ 1 ln ⎢ cc ⎥ + τ 2 ln ⎢ ⎥ ⎣ V P − V R1 ⎦ ⎣Vcc − V R 2 ⎦ 81 .

16 Slično kao i kod predhodne realizacije sa prekidačem kod koje smo imali dvije različite vremenske konstante .16 prikazana je jednostavnija realizacija astabilnog kola .17 prestavljeno je kolo oscilatora koje koristi brzi neregenerativi komparator. Mnogo bolji rezultati se dobijaju sa kolima koja koriste neregenerativni komparatore. (ulaz je na minus kraju).Zatvaranjem prekidača počinje da se smanjuje napon na kondezatoru koji teži: VP = VCC 82 . bez upotrebe prekidača . 5. Kada su prekidači otvoreni napon na kondenzatoru raste prema naponu napajanja i dostiže gornji prag okidanja: VR 2 = VCC RB + RC RA + RB + RC R2 R1 + R2 . Na slici 5. ovdje imamo samo jednu vremensku konstantu za punjenje i pražnjenje. To se može realizovati vezivanjem otpornika R1 na izlaz komparatora.2 Impulsni generatori sa neregenerativnim komparatorima Na slici 5. Promjena izaznog napona setuje RS kolo i zatvara prekidače P1 i P2. Još jedna značajna izmjena je u tome što Šmitovo kolo mora biti invertorskog tipa. koja će biti opisana u sledećem izlaganju. Ovi razlozi kao i konačno vrijeme prebacivanja .6. ograničavaju priimjenu ovih kola na učestanosti do 100 KHz.RC i još jedanog prekidača P2. Precizna realizacija pragova okidanja izvršena je pomoću razdjelnika napona RA. Slika 5. i ona iznosi: τ = RC pa je perioda oscilovanja data izrazom: ⎡ V − pVOL T = T1 + T2 = τ { ln ⎢ OH ⎣VOH − pVOH ⎡VOL − pVOH ⎤ ⎤ ⎥ ⎥ + ln ⎢ ⎣ VOL − pVOL ⎦ ⎦ } p = R2 R1 + R2 Glavni razlozi za geršku koji se javljaju kod ovih realizacija su nedovoljne tačnosti pragova okidanja i njihove loše temperaturne stabilnosti.U praktičnoj realizaciji izbjegava se upotrebe prekidača.RB.

Prema principu rada ova kola se djele u dvije grupe: 1.RB. Naponi pragova okidanja određuju se iz razdjelnika napona kao: VR 2 = VCC RB + RC RA + RB + RC VR1 = VCC RC R A + RB + RC Kada je prekidač R otvoren . Ovaj proces se dalje periodično ponavlja.čime se i granična učestanost oscilovanja ograničava na 100KHz. 5. komparator K1 promjeni stanje i setuje leč kolo.RC . čije je trajanje određeno sproljašnjim RS komponentama. Kada dostigne napon VR2 . 83 . Ubrzavanje kola iz jednog kvazistabilnog stanja u drugo može se izvesti modifikacijom kola sa slike 5. Time se zatvara prekidač R i počinje pražnjenje kondenzatora ka naponu Vr koji je jednak: VP = VCC R2 R1 + R2 Pražnjenje se završava kada se dostigne donji prag VR1 jer tada komparator K2 promjeni stanje i resetuje leč kolo. Nedostatci kod ove realizacije se javljaju zbog parazitne kapacitivnosti kod otpornika RA.Jednociklusni tajmeri su kola koja posle okidanja generišu impuls čije je trajanje određeno spoljašnjim RS elementima.7 Integrisani tajmeri Integrisani tajmeri služe za generisanje preciznih vremenskih intervala.17 a prag okidanja sada iznosi: VR1 = VCC RB RA + RB Kada napon na kondenzatoru dostigne vrijednost napona VR1 tada se na izlazu komparatora pojavi niži naponski nivo koji resetuje leč kolo i ponovo isključuje prekidače .17.Slika 5. čime se proces ponavlja. napon na kondenzatoru eksponencijalno raste ka naponu napajanja.Time se postiže skraćenje prelaznog režima pri promjeni stanja jer se ne uspostavljaju novi referentni naponi. Osnovna prednost ove realizacije ogleda se u tome što su referentni pragovi okidanja fiksni.

otvara prekidač i počinje generisanje impulsa .2. 5. Slika 5. generisanje takta niskih učestanosti. binarnog brojača i kontrolnog kola. Dejstvom okidnog impulsa (trigger) setuje se leč kolo.Napon na kondenzatoru eksponencijalno raste ka naponu napajanja.7. impulsna širinska i položajna modulacija.2 Višeciklusni tajmeri Višeciklusni tajmer predstavlja kombinaciju od tri bloka : relaksacionog oscilatora .7. Kada napon na kondenzatoru dostigne vrijednost: VP = VCC R2 R1 + R2 komparator mijenja stanje . Ove vrste tajmera mogu da rade u monostabilnom i astabilnom načinu rada a tipične primjene su: prcizno generisanje impulsa i kašnjenja.19.18 U stabilnom stanju prekidač R je zatvoren pa je napon na kondenzatoru jednak nuli.19 84 .18 Slična je prethodnoj realizaciji relaksacionog oscilatora . zatvara prekidač R i time se završava generisani vremenski interval. kao na slici 5.Višeciklusni (brojački) tajmeri su kola kod kojih se spoljašnji kondenzator puni i prazni u toku više ciklusa generisanja vremenskog intervala. Broj punjenja i pražnjenja je određen odnosom djeljenja N binarnog brojača koji je dio integrisanog kola.1 Jednociklusni tajmeri Principska šema jednog tajmera prikazana na slici 5. Trajanje impulsa može se odrediti kao: ⎡ Vcc ⎤ T = RC ln ⎢ ⎥ ⎢Vcc − V p ⎥ ⎣ ⎦ 5. Slika 5.

Bilo da povezujete ovo kolo na alarm ili tako da aktivira računar. relativno jeftino i pouzdano. 555 IC ima osam pinova. i kada završi odbrojavanje. ali funkcije dva od tih osam su vrlo bitne. Kada je prekidač zatvoren.20 Uprošćeno 555 IC kolo Kolo sa slike koje sledi je uprošćena verzija 555 IC kola. IC 555 je čip koji se koristi u mnogim kako školskim projektima. PIN 2: Ovo je pin na koji dolazi struja/napon u kolo koja započinje vremensku sekvencu. tj. je vrlo stabilno. plasira strujne/naponske impulse sa pina 3 (izlaznog pina). za određivanje vremenskih intervala. Ovo integralno strujno kolo se koristi za TAJMING. Elektronski davači vremena – tajmeri. tajmer je ipak opšta komponenta. Od trenutka uključivanja prekidača do trenutka kada će zasvetleti LED dioda može proteći od 1s do 20 min. PIN 3: Sa ovog pina „odlazi“ struja po završetku odbrojavanja. To je TAJMER. odnosno odbrojavanje. stopa. Ovaj napon sa izlaznog pina uključuje tranzistor i dozvoljava LED diodi da svetli. Izgled ovog „ČIPA“ Slika 5.Binarni brojač u šemi sa slike 5. Na svom izlazu daje niz pravougaonih impulsa čije je perioda određena spoljnim RC elementima. i prekida generisanje impulsa.19 najčešće je realizovan kao niz D flipflopova MS tipa . Trajanje impulsa je određeno: T0=NT=kNRC Integrisani tajmer NE-555 Danas je ovo kolo najčešće korišćeo jednociklusno tajmersko kolo koje je odavno postalo industriski standard. struja/napon ulazi u IC kroz pin 2. 555 tajmer – integralno kolo. a to je najčešće 555 integralno kolo (kraće IC = integrated circuit). su okosnica školskih projekata. tj. da sami startuju i prekidaju akcije nakon određenog vremena. ali IC 555 su najčešći. U stabilnom stanju relaksacioni oscilator ne radi a brojač je resetovan. Lako se da uveriti da se u realizaciji elektronskih kola ova vrsta kolo može koristiti u više različitih svrha. tako i u uređajima za komercijalnu upotebu kao što su video rekorderi i bilo koji drugi koji mogu da se vremenski upravljaju. Postoji dosta pouzdanih tajmera. Zato je korisno poznavati princip rada ovog važnog integralnog kola. vremenskih davača. Posle okidanja tajmerskog kola setuje se flipflop i aktivira se oscilator. 85 . Može se koristiti kao monostabilno i kao astabilno kolo. Mnoga strujna kola su sačinjena od tajmera. To su pin dva i pin tri. Binapni brojač broji impulse sve dok se ne dostigne unaprijed određeni broj N tada se resetuje kontrolni flipflop.

tj. ne samo LED dioda. 2-5 555 IC može da uključuje i isključuje. Ovako postavljeno kolo se može koristiti u slučaju kada je potrebno naizmenično uključivati i isključivati lampicu tj. Na primer. šta se sve odigrava u kolu kada se pritisne prekidač. da utiče na rad i drugih komponenata. ili na primer zujalicu. Kolo sa prethodne slike je uprošćena verzija stvarnog 555 IC. pin šest i pin dva su spojeni i povezani na masu (0 volti). Kao što se može primetiti na slici koja sledi. postupno je prikazan tok događaja u kolu tokom rada. tj. 86 . 555 IC VREMENSKI DAVAČ – TAJMER ASTABILNO KOLO Kada se 555 IC koristi kao astabilno kolo proizvodiće impulse sve dok je prisutan izvor energije. Standardno kolo podrazumeva i otpornike i kondenzatore.2-1 2-2 2-3 2-4 slika 2 Počev od slike 2-1 pa sve do 2-5. Ovo se može primeniti u mnogim školskim projektima. Tako je i najlakše prepoznati da li je ovo kolo podešeno da radi u gore opisanom režimu. LED diodu. može da kontroliše relej pa tako da uključuje i isključuje drugo strujno kolo.

REALIZACIJA I PRIMENA Astabilno podrazumeva da 555 IC funkcioniše ponavljajući stanja na izlazu. Uključiće pa isključiti. 3-3 DETALJNIJE O IC 555 KAO ASTABILNOM KOLU. recimo tranzistor priključen na pin tri. Zato se nekad ovo kolo i naziva oscilator. 87 .3-1 3-2 slika 3 Na ovoj slici su prikazana tri osnovna stanja u kolu kada je povezano da bude astabilno. i tako neprestano. pa uključiti pa isključiti.

Na primeru čija šema sledi. a drugo će registrovati taj impuls. 88 . Impuls sa pina tri uključuje tranzistor koji tada omogućuje proticanje struje kroz LED diodu. Setimo se. Kada impuls pobudi drugo kolo u njemu će se aktivirati tj. Broj uključivanja diode u minutu zavisi od podešenosti promenljivog otpornika. Kola kao ovo se često koriste da proizvedu impuls ili bilo neki drugi signal koji će pobuditi neko drugo kolo. Ovaj princip je prisutan u prostim alarmima. 4-2. 4-3 Ovo je klasično astabilno kolo kojim se upravlja LED diodom. Poznato je i kao LED bljeskalica. LED dioda se uključuje i isključuje jer se sa pina tri ovog astabilnog kola generišu impulsi sve dok se ono potpuno ne odvoji od napajanja. oglasiti zujalica. alarm se sastoji iz dva kola.4-1 4-2 slika 4 (4-1. jedno je 555 IC i ono će proizvesti impuls. 555 IC se aktivira strujom na pinu dva. a rasterećuje se preko pina tri. 4-3) Takođe primer astabilnog kola. Menjanjem otpornosti na promenljivom otporniku utiče se na vremenski period između impulsa na pinu tri. zato što uključuje i isključuje LED diodu. Ovo 555 IC kolo je vrlo slično onome s početka priče i naziva se generator impulsa.

MAKETA ASTABILNOG 555 IC KOLA KOMPONENTE: slika 6 -Jedno 555 IC kolo. 89 . -Dva otpornika od 1K. -Otpornik od 270Ω prikačen na kolektor NPN tranzistora. Prvo kolo 555 IC generiše impuls i smešteno je na okviru vrata. -Jedna LED dioda.21 Ovakva kombinacija kola se može iskoristiti recimo na vratima. -Jedan podešavajući otpornik do 100K. a drugo kolo je postavljeno na vratima i ono detektuje impuls. -Crna i crvena žica. Ako se vrata otvore. Kada su zatvorena alarm je uključen.Slika 5. -Jedan kondenzator od 47 µF. drugo kolo neće moći da detektuje impuls jer će veza između dva kola biti prekinuta i oglasiće se zujalica. -Jedan NPN tranzistor.

Podešavanjem otpornika direktno se utiče na vreme među impulsima na izlaznom pinu. 90 . a zatim se isključi. Greške koje se tad najčešće mogu desiti su prouzrokovane netačno povezanim žicama. Broj zasvetljaja u minuti može se menjati podešavanjem promenljivog otpornika. Ovo je tipično astabilno 555 IC kolo koje upravlja radom LED diode. bljesne kada se uključi. a upravlja ostalim delom kola kroz pin tri. Ovo je najlakši način da se prepozna da li je 555 IC podešeno kao monastabilno. Zato se često može nazvati i oscilatorom. prizvešće samo jedan impuls. može se napraviti maketa astabilnog 555 IC tajmera.Koristeći se komponentama nabrojanim iznad. neispravnim komponentama ili pogrešno priključenim pinovima. i tako ciklično. off . Ti impulsi sa pina tri uključuju i isključuju tranzistor koji dozvoljava LED diodi da svetli (bljesne). 555 IC se aktivira strujom kroz pin dva. Poznato je kao LED bljeskalica jer dioda zasvetli.on. Pogledajmo kolo sa slike koja sledi. Pinovi šest i sedam spojeni i povezani na 9V. 555 IC VREMENSKI DAVAČ – TAJMER MONOSTABILNO KOLO Kada se 555 IC poveže kao MONOSTABILNO kolo. I ovako povezan tajmer se vrlo često koristi u školskim projektima. Kako funkcioniše ovako povezan tajmer: Astabilan znači da će IC 555 funkcionisati ponavljajući stanja: off – on. i tako neprestano. Monostabilno kolo se može opotrebiti da uključi ili isključi LED diodu samo jednom. LED dioda zasvetli pa se isključi i tako u ciklusima jer ovo kolo „pulsira“ sa pina tri sve dok potpuno ne isključi napajanje. off – on….

U kolu povezanom baš kao što je na slici LED dioda bi svetlela oko osam sekundi. U ovakvom monostabilnom kolu kada je prekidač pritisnut LED dioda će zasvetleti samo jednom.7-1 7-2 7-3 7-4 Kada je prekidač pritisnut struja prolazi kroz pin dva. Struja tada prolazi i kroz pin tri uključujući tranzistor. 7-5 slika 7 91 . Sada je omogućeno struji da protekne od 9V do 0V i LED dioda će zasvetleti. Svaki put kada bi trebalo da LED dioda zasvetli prekidač mora da se pritisne.

Ako se u kolu sa prethodne slike umesto dela kola označenog isprekidanom linijom.DETALJNIJE O IC 555 KAO MONOSTABILNOM KOLU I PRIMENA Monostabilan režim podrazumeva da će kolo kada se uključi. 92 .22 Na slici je prikazano 555 IC kolo koje je podešeno da uključuje zujalicu kada je prekidač pritisnut. Za svaku novu vremensku sekvencu mora se prekidač ručno pritisnuti.23 Tajmer sada može da se koristi kao okidač za relej kojim se može upravljati nekim drugim kolom. zujalica će raditi osam sekundi. a onda se relej otvara što prekida rad drugog kola. Prekidač mora biti pritisnut ponovo da bi se zujalica ponovo začula. U ovom slučaju tajmer zadržava relej zatvorenim za unapred određen vremenski period dozvoljavajuči drugom kolu da radi. Ovo je monostabilno kolo jer uključuje samo jedanput. 555 IC se tada može koristiti za napajanje releja. Slika 5. smesti zamenski deo kao sa slike koja sledi. Slika 5. jednom odbrojati a zatim će stati.

ali suprotnog znaka od napona na kondenzatoru. 6. struja u kolu i napon na kondenzatoru bi bili eksponencijalnog karaktera. Napon na kondenzatoru menja se po linearnom zakonu. Njenim završetkom u 555 IC sa pina tri se šalje signal u određeni deo sklopa. stopa. Kondenzator S puni se kroz otpornik R iz naponskog izvora VBB .1. Druga se zasniva na primeni povratne sprege u cilju održavanja konstantne struje u RC kolu. 6. Prva je zasnovana na konstrukciji kvalitetnih generatora konstantne struje i veoma je pogodna za integrisane generatore.ČEMU SU I KOJI PINOVI NAMENJENI U KOLU 555 IC Tabela funkcija pinova: FUNKCIJA masa okidač izlaz reset kontrola referentni nivo pražnjenje Vcc 555 1 2 3 4 5 6 7 8 Pin. ako je struja kroz kondenzator konstantna. Stoga su se tokom vremena razvile dve tehnike generisanja linearnog napona.a. GENERATORI LINEARNIH NAPONSKIH OBLIKA Jedan od prvih primera kola koji generišu napon koji je linearna funkcija vremena je bio u sistemima za elektrostatičko skretanje mlaza elektrona u katodnim cevima pa su zbog toga generatori linearnih napona dobili naziv vremenske baze. U okviru ovih ideja razvili su se dve vrste kola poznate pod nazivima Milerovi i Butstrep integratori. koji okida 555 IC je pin dva.1.1 MILEROV INTEGRATOR Principska šema iz koje se izvode sve varijante Milerovog integratora date su na slici 6. dolaskom napona do pina dva startuje se vremenska sekvenca. Kada ne bi bilo kontrolisanog naponskog generatora. Postojanje kontrolisanog naponskog generatora čiji je napon jednak. lako uočavamo da je napon V NQ =0 pa kažemo da se tačka N nalazi na virtuelnoj masi jer je tačka Q uzemljena iz razloga što jedan 93 . Promenljivi otpornik R1 se koristi za povećanje odnosno smanjenje vremenskog intervala ciklusa. Drugim rečima. odnosno kvalitet linearnog generisanog napona zavisi od konstantnosti struje kroz kondenzator. U kolu sa slike devet signal propušten sa pina tri startuje zujalicu. daje za posledicu postojanja konstantne struje.a. Sa slike 6.

b.a. na kojoj vidimo da tranzistor T2. Slika 6.a gde je prikazana ekvivalentna šema koja odgovara procesu pražnjenja kondenzatora se vidi da se kolektorska struja tranzistora T2 sastoji iz komponente koja dolazi iz izvora za napajanje kroz otpornik RC i komponente čija struja dolazi iz kondenzatora. pa je tranzistor T2 zakočen zbog nedovoljnog napona na bazi.iC (t) = β F i B 2 (t)= β F [I R + iC (t )] (1) Rc 94 .2 MILEROV INTEGRATOR SA TRANZISTORIMA Realizacija Milerovog integratora sa diskretnim tranzistorima data je na slici 6. Posle toga kondenzator počinje da se prazni strujom kroz tranzistor T2 što je i prikazano na slici 6. Napon na kondenzatoru S u stabilnom stanju je bio VC ( 0 − )= VCC . Za kolektorsku struju tranzistora T2 važi: Vcc − vi (t ) iC 2 (t) = .kraj kontrolisanog napona treba da bude uzemljen. i zbog toga što se trenutno ne može promeniti održava inverznu polarizaciju kolektorskog spoja tranzistora T2. Generisanje linearnog napona na izlazu započinje dovođenjem niskog napona na bazu T1 koji dati tranzistor koči.1: Milerov integrator: (a)principska šema (b) osnovno kolo 6. Tranzistor T2 počinje da provodi jer sva struja koja je tekla kroz tranzistor T1 sada ide kroz bazu tranzistora T2. dok tranzistor T1 igra ulogu prekidača koji je u stabilnom stanju zatvoren. što znači da tada T1 provodi u zasićenju. U početnom trenutku zbog malog skoka napona na bazi tranzistora T2 sa VCES na VCC dolazi do istog takvog skoka na izlazu.2: Milerov integrator sa tranzistorima: (a) Šema kola.b.3. Ako tačke N i Q uzmemo za ulaze pojačavača beskonačnog pojačanja.VCES . (b) vremenski dijagram napona Sa slike 6. kondenzator S i otpornik R formiraju integrator.1.2. a tačku R za izlaz takvog pojačavača dobija se osnovno kolo Milerovog integratora prikazano na slici 6.2. Slika 6.

b.gde je I B = (VBB − VBE ) R . Kako je početna vrednost izlaznog napona : vi (0 + ) = VCC + (V BE − VCES ) jednačina izlaznog napona je : −t (4) (5) τ pr vi (t ) = VCC − β F I R RC + (VBE − VCES + β F I R RC ) e (6) Pošto je vremenska konstanta velika. V − VCES + β F I R RC V (7) vi (t ) = VCC + V BE − VCES − BE t ≈ VCC − BB t RC C (β F + 1) RC odnosno izlazni napon opada po približnom linearnm zakonu što se ujedno može i videti sa vremenskog dijagrama na slici 6.2. Iz jednačine (1) sledi: VCC − vi (t ) − βF IR (2) RC odnosno struja u kolu se može prikazati uprošćenom ekvivalentnom šemom prikazanoj na slici 6. 95 .b (β F + 1)iC (t ) = βF βF βF Slika 6.3: Ekvivalentna šema Milerovog integratora: (a) osnovna verzija. Ako niski napon na ulazu prekidačkog tranzistora traje dovoljno dugo može se desiti da se kondenzator toliko isprazni da napon na kolektoru opadne do napona zasićenja VCES . koristi se samo početni deo eksponencijalne funkcije. Iz jedačine (7) ako je V BB = VCC . Iz kola sa prehodne slike vremenska konstanta pražnjenja kondenzatora je : τ pr = RC C (β F + 1) (3) dok napon na izlazu teži ka vrednosti: vi ( ∞)= VCC − β F I R RC koja je negativna. sledi da je trajanje linearnog dela vremenskog dijagrama: TL = RC (8) Zapazimo da proizvod RC nije vremenska konstanta kola. ali približno predstavlja trajanje linearnog dela vremenskog dijagrama izlaznog napona. Nakon ulaska tranzistora T2 u zasićenje napon na izlazu ostaje konstantan. struja kroz otpornik R.3. Kondenzator S se zatim dopunjava kroz otpornik RC sa vremenskom konstantom C RC . (b) uprošćena verzija Vidi se da je usled povratne sprege ekvivalentna vrednost kondenzatora povećana ( β F +1) puta. U tom slučaju izraz (6) se može razviti u red kod koga zadržavamo samo prva dva člana. Kada na ulaz prekidačkog tranzistora T1 dovedemo visok napon tranzistor T1 provede. Ova pojava se naziva Milerov efekat. a tranzistor T2 se zakoči.

koji se može odrediti iz uslova vi (T / 4) = 0 i iznosi Vmax = VM T /(4 RC ) . (11) 96 . (b) vremenski dijagram napona Jednačina koja opisuje izlazni napon u opadajućem delu glasi: V (9) vi (t ) = Vmax − M t RC gde je Vmax maksimalni napon na izlazu. 6. postaje vi (t ) = VM T VM − t 4 RC RC (10) dok jednačina za rastući deo izlaznog napona glasi: V T V vi (t − T / 2) = − M + M (t − T / 2) 4 RC RC Kolo za generisanje linearno rastućeg napona dato je na slici 6. i jednakih amplituda pozitivnog i negativnog napona ± VM . a obratno ako je na ulazu negativan napon.Drugi slučaj nastaje kad prekidački tranzistor T1 provede u toku generisanja linearnog napona.4.b.5. tako da na izlazu dobijamo periodični trougaoni napon. Šema kola Milerovog integratora sa operacionim pojačavačem i vremenski dijagramom napona u kolu dati su na slici 6. Kada je na ulazu pozitivan napon VM na izlazu se generiše linearno opadajući napon. Tada se tranzistor T2 odmah koči i generisanje linearnog napona se prekida.3 MILEROV INTEGRATOR SA OPERACIONIM POJAČAVAČEM Upotrebom operacionog pojačavača karakteristika Milerovog integratora se znatno poboljšava. što je prikazano isprekidanim linijama na grafiku slike 6. . Tada jednačina (9). Slika 6.2. napon na izlazu linearno raste. T/2.4.4: Milerov integrator sa operacionim pojačavačem (a) šema kola.a i 6.VM . Na ulaz kola dovodimo povorku bipolarnih pravougaonih impulsa jedakog trajanja pozitivnih i negativnih impulsa.b.

Učestanost oscilovanja Milerovog generatora je: 1 1 f = = T 4kRC (12) 97 . Napon na izlazu je testerastog oblika. Slika 6. je pozitivan. neinvertorskog tipa. Ovo do sada su bila monostabilna Milerova kola. (b) vremenski dijagram napona Naponski signal na ulazu. -izlazni naponi komparatora moraju biti suprotnog znaka. Kada se na ulaz dovede negativan napon tranzistor se zakoči a napon na izlazu počinje linearno da raste. Generisanje linearnog napona završava se kada se na ulaz dovede ponovo pozitivan impuls.5: Milerov integrator testerastog napona (a) šema kola. Kondenzator S je prazan jer je na njemu napon VCES .6: Astabilni Milerov integrator (a) šema kola. Tranzistor T provodi u zasićenju. u stabilnom stanju.Slika 6. (b) vremenski dijagrami napona Za ispravan rad monostabilnog Milerovog integratora komparator mora da zadovolji sledeće uslove: -mora biti regenerativni komparator sa histerezisom. kao i pragovi okidanja. Astabilna Milerova kola se dobijaju iz monostabilnih kola ako se na izlaz dovede komparator čiji se izlazni napon dovodi na ulaz monostabilnog kola.

i izlaznu otpornost Ri . (13) R + Ru R + Ru A +1 C1 = C ( A + 1) .7.4 ANALIZA TAČNOSTI MILEROVOG INTEGRATORA Pretpostavimo da je u praktičnoj realizaciji Milerovog integratora sa slike 6. dobija se nova ekvivalentna šema prikazana na slici 6. − t 98 .1. (b) posle Tevenenove i Milerove transformacije Vremenska zavisnost ulaznog napona tokom intervala kada treba da se generiše linearni izlazni napon data je izrazom: vu (t ) = VT (1 − e τ ) gde je τ vremenska konstanta ulaznog kola: τ = C1 ( RT + Ri1 ) ≡ ACRT − t (16) (17) Izlazni napon dat je izrazom: vi (t ) ≅ − Avu (t ) = − AVT (1 − e τ ) (18) Tačka sa koje se uzima izlazni napon nije ista na šemama sa slike 6. Ekvivalentna šema data je na slici 6.7: Ekvivalentne šeme Milerovog integratora: (a) osnovno kolo. Elementi u ekvivalentnoj šemi imaju vrednosti: RRu Ru RT = VT = V BB .7. prema Milerovoj teoremi.b upotrebljeni neidealni pojačavač koji ima pojačanje A »1.b. Razvojem u red izraza (18) dobija se : V ⎡ t⎛ t ⎞ t ⎛ R ⎞⎤ ⎜1 + (19) vi (t ) ≅ − AVT ⎜1 − ⎟ ≅ − BB t ⎢1 − ⎟ ⎜ R ⎟⎥ τ ⎝ 2τ ⎠ RC ⎣ 2 RCA ⎝ u ⎠⎦ Da bi se smanjila greška potrebno je da pojačanje bude što veće i da ulazna otpornost bude mnogo veća od otpornosti R koja određuje nagib linearnog napona.6.a i 6. Kako je izlazna otpornost mala naponi u izlaznim tačkama R i R´ se malo razlikuju.7. (15) Ri 2 = Ri A +1 A +1 Slika 6. Transformacijom ulaznog dela ekvivaletne šeme i grane sa kondenzatorom S i otpornikom R. Vremenski interval u kojem se generiše linearni napon traje znatno kraće od vremenske konstante τ .6. C 2 = C (14) A R A Ri1 = i . ulaznu otpornost Ru .

Neposredna posledica date izmene u osnovnom kolu je dodata i dioda D koja služi za dopunjavanje kondenzatora C S opterećenjem koje je u toku generisanja linearnog napona prešlo iz kondenzatora C S u kondenzator S.a. Osnovna razlika je u izboru tačke uzemljenja. Takođe je uočljiva još jedna izmena u odnosu na osnovnu šemu 6.VD VCES + VBE 99 .8: Butstrep integrator: (a) principska šema. (b) vremenski dijagram napona U stabilnom stanju napon na ulazu prekidačkog tranzistora je visok pa tranzistor T1 provodi u zasićenju. Principska šema Butstrep integratora data je na slici 6. odn.a.6. jer je u električnim šemama nepogodno koristiti neuzemljeni izvor za napajanje.8.8. Dakle pojačanje naponskog pojačavača treba da bude jednako jedinici. tranzistor T2 radi u aktivnom režimu.9: Butstrep integrator sa tranzistorima: (a) šema kola.VBE . (b) osnovno kolo 6.b. S obzirom na novi položaj tačke uzemljenja pogodno je kao ulazni napon pojačavača uzeti napon na kondenzatoru a kao izlazni napon kontrolisanog generatora. koja se odnosi na bateriju VBB zamenjenu kondenzatorom velike kapacitivnosti C S .9.6 BUTSTREP INTEGRATORI SA TRANZISTORIMA Najjednostavnija realizacija butstrep integratora je sa dva diskretna tranzistora i prikazana je na slici 6.b. čije je osnovno kolo prikazano na slici 6. Napon na izlazu u stabilnom stanju je malo negativan i iznosi: Vi ( 0 − )= VCES .6. na kojoj se vidi da tranzistor T1 služi kao prekidač za pražnjenje kondenzatora dok je drugi tranzistor T2 vezan kao emitor folover.8. Kako je emitor tranzistora T2 preko otpornika RE vezan na negativan napon napajanja VEE . Slika 6. Slika. jer se kod butsterp integratora uzemljuje tačka P. Sprežni kondenzator C S je napunjen praktično na napon napajanja ili tačno na napon VCS ( 0 − )= VCC . odakle zaključujemo da je napon na kondenzatoru S mali i iznosi VCES .5 BUTSTREP INTEGRATOR Butstrep integrator koristi istu principsku šemu iz koje se izvodi i kolo Milerovog integratora. spojna tačka kondenzatora i kontrolisanog naponskog generatora. Takav generator linearnog napona sa jediničnim pojačavačem naziva se butstrep integrator.

Slika 6. Kada napon na izlazu opadne približno za vrednost koju ima u stabilnom stanju tranzistor T2 provede i radi u aktivnom režimu Ako niski napon na ulazu zadržimo suviše dugo kod prekidačkog tranzistora. Sa obzorom da je kondenzator S napunjen. -Struja kroz otpornik nije konstantna. Stoga je neophodno da kondenzator C S ima veliki kapacitet kako bi promena napona na njemu bila što manja.Generisanje linearnog napona započinjemo dovođenjem niskog napona na ulaz koji koči tranzistor T1. tranzistor T1 za vreme pražnjenja radi u aktivnom režimu sa velikom kolektorskom strujom zbog čega je napon na bazi tranzistora T1 veći nego kada tranzistor radi u zasićenju. Porast napona na kondenzatoru prenosi se na izlaz ako preko sprežnog kondenzatora C S i na spoljnu tačku diode i otpornika R.10: Butstrep integrator sa operacionim pojačavačem (a) šema kola. tranzistor T2 se zakoči. Odstupanje izlaznog napona od linearnog oblika zavisi od više uzroka: -Pojačanje emiter folovera je uvek manje od jedinice.10. (b) vremenski dijagram napona Razlika između tranzistorske realizacije i realizacije sa operacionom pojačavačem su minimalne. Ovaj režim se izbegava za korišćenje. dioda D provede. a kondenzator C S počinje da se dopunjuje kroz diodu D i otpornik RE . -Ulazna otpornost tranzistora T2 nije beskonačno velika (deo struje iz otpornika R ne puni kondenzator C već odlazi ka bazi tranzistora T2). ograničava na Tmax = TL = RC . Po pražnjenju kondenzatora S. struja kroz diodu i otpornik R počinje da puni kondenzator S. Jednačina izlaznog napona glasi: V − VD − VCES V v(t ) = VCES + CC t ≅ CC t (21) RC RC 100 . tako da će trajanje ulaznog impulsa . Šema takvog kola data je na slici 6. Početna struja kroz otpornik R i kondenzator C koja dalje ostaje konstantna. koji zbog toga mora imati malu otpornost. a struja kroz otpornik R dolazi iz sprežnog kondenzatora C S . izlazni napon bi mogao da postane veoma velik pa tranzistor T2 ulazi u zasićenje. prema (20). Dioda se zbog toga zakoči na samom početku generisanja linearnog napona. pa se napon na kondenzatoru i napon na izlazu menjaju po linearnom zakonu V − V D − VCES V vi (t ) = VCES − VBE + CC t ≅ CC t (20) RC RC Generisanje linearnog napona se završava kada se dovede visoki napon na prekidački tranzistor T1 koji počinje da provodi. Po ulasku u zasićenje prestaje porast izlaznog napona. 6. iznosi iR(0+)=(VCC-VD-VCES)/R .7 BUTSTREP INTEGRATOR SA OPERACIONIM POJAČAVAČEM Bolja linearnost izlaznog napona dobija se ako se kao jedinični pojačavač upotrebi operacioni.

Primer je dat na slici 6. Primenom Milerove teoreme. Slika 6.8 ANALIZA TAČNOSTI BUTSTREP INTEGRATORA Neidealnost operacionog pojačavača utiče na pojavu odstupanja izlaznog napona od linearnosti.Prikazane realizacije butstrep integratora sa tranzistorima i sa operacionim pojačavačem su okidnog (monostabilnog) tipa. (b) Vremenski dijagram napona 6. Analitički izraz za grešku linearnosti može se izvesti analizom ekvivalentne šeme butstrep integratora sa neidealnim pojačavačem (slika 6. Kako je: (24) vi (t ) ≅ Avu (t ) = ARu iu (t ) 101 . (b) Posle Milerove transformacije Elementi u ekvivalentnoj šemi imaju sledeće vrednosti: A −1 (22) C1 = C S (1 − A) . 1− A A −1 Razlike u preslikavanju elemenata u odnosu na ekvivalentnu šemu Milerovog integratora su: -razlika u znaku potiče od razlike u polaritetu kontrolisanih naponskih generatora -razlika u vrednosti pojačanja: kod Milerovog integratora pojačanje A → ∞. dok kod butstrep integratora pojačanje A → 1.11: Astabilni Butstrep integrator: (a) šema kola.12: Ekvivalentne šeme Butstrep integratora: (a) osnovna šema.12. Ukoliko želimo astabilni butstrep generator linearnog napona moramo dodati i komparator sa histerezisom koji obezbeđuje uključivanje i isključivanje prekidačkog tranzistora. ekvivalentna šema se može transformisati u prostiji oblik (slika 6.11.b).a).12. C 2 = C S A R A (23) Ri 2 = Ri Ri1 = i . Na ova odstupanja dodatno utiče i zamena baterije VBB i kondenzatora C S . Slika 6. Zbog toga je uticaj elemenata C 2 i Ri 2 zanemarljiv.

102 .za ispitivanje linearnosti izlaznog napona dovoljno je odrediti vremensku zavisnost struje iu (t ).12. Za malu grešku neophodno je da pojačanje bude blizu jedinici.(28) i (29) može se eliminacijom promenljivih iC (t ) i i S (t ) svesti na diferencijalnu jednačinu drugog reda sa konstantnim koeficijentima: d 2 iu (t ) di (t ) + M u + Niu (t ) = 0 2 dt dt gde je: 1 1 1 1 + ( + ) CRu Ri1 C C1 1 N= CRu Ri1C1 Rešenje ove diferencijalne jednačine je oblika: iu (t ) = Pe − ( x − y ) t + Qe − ( x + y )t M = (31) (32) (30) (33) gde je: ⎤ ⎡⎛ M ⎞ ⎛M ⎞ X = ⎜ ⎟ . Nakon toga se dobija di (t ) 1 (28) iC (t )dt = Ru u C dt di (t ) 1 1 iC (t ) = i S (t ) + Ri1 S (29) C C1 dt Sistem diferencijalnih jednačina (25). iu (0) = 0 . = i C ( 0) R dt CRu tako da se dobija: VCC P = −Q = 2CRRu y 2 2 1 2 (34) (35) (36) Zamenom vrednosti P i Q iz (36) u (33) iz (24) se dobija : AVCC −( x − y ) t vi (t ) = e − e −( x + y )t 2 RCy Razvojem eksponencijalnih članova u red i zadržavajući samo prva tri člana dobija se: ⎡ V R C ⎞⎤ t ⎛ ⎟⎥ ⎜1 − A + + vi (t ) = A CC t ⎢1 − Ru C S ⎟⎦ RC ⎣ 2 RC ⎜ ⎠ ⎝ [ ] (37) (38) Drugi član u zagradi predstavlja odstupanje izlaznog napona od linearnog oblika. Za ulazni deo kola sa slike 6. Neophodno je da vremenski interval u kojem se generiše linearni napon bude kratak.b. mogu se postaviti sledeće jednačine u vremenskom domenu: (25) i S (t ) = iC (t ) + iu (t ) 1 iC (t )dt = Ru iu (t ) (26) C∫ 1 1 (27) ∫ iC (t )dt = C1 ∫ iS (t )dt + Ri1iS (t ) C Da bi se ovaj sistem integralnih jednačina sveo na sistem diferencijalnih jednačina potrebno je diferencirati jednačine (26) i (27). Y = ⎢⎜ ⎟ − N ⎥ ⎝ 2 ⎠ ⎥ ⎢⎝ 2 ⎠ ⎦ ⎣ Integracione konstante P i Q određuju se na osnovu početnih uslova za struje: V diu (0) 1 i S (0) = iC (0) = CC . da ulazna otpornost pojačavača bude mnogo veća od otpornosti R i da je sprežna kapacitivnost C S mnogo veća od kapacitivnosti S.

13 103 . dok strujni izvor koji daje struju I 2 > I 1 može biti uključen ili isključen. pojavili su se vrlo kvalitetni izvori konstantne struje sa većim brojem tranzistora.13 strujni izvor koji daje struju I 1 je stalno uključen. Slika 6. uključuje se strujni izvor I 2 koji prazni kondenzator S konstantnom strujom I 2 . Korišćenjem kontrolisanih strujnih generatora moguće je na jednostavan način menjati trajanje linearnog napona na izlazu.I 1 do minimalnog napona VT 1 koji predstavlja donji prag okidanja Šmitovog kola. Kada Šmitovo kolo promeni stanje. čiji je kvalitet isti ili bolji od odgovarajućih kola Milerovog ili butstrep integratora sa operacionim pojačavačem. odnosno učestanost oscilacija kod astabilnih kola. Oblici napona na kondenzatoru i na izlazu Šmitovog kola dati su na slici 6.TL max = RC 6. Kada je strujni izvor I 2 isključen.13. kondenzator S se puni konstantnom strujom I 1 do maksimalnog napona VT 2 koji predstavlja gornji prag okidanja Šmitovog kola. Tada Šmitovo kolo ponovo promeni stanje čime se strujni izvor I 2 isključuje i kondenzator ponovo počinje da se puni.13: Principska šema oscilatora trougaonog napona U kolu sa slike 6.14.9 GENERISANJE LINEARNOG NAPONA POMOĆU STRUJNOG IZVORA (39) Sa razvojem tehnike integrisanih kola. Sa takvim strujnim izvorima mogu se realizovati kola za generisanje linearnog napona.14: Vremenski oblik napona u kolu sa slike 6. Slika 6. Osnovno kolo generatora trougaonog napona realizovanog punjenjem i pražnjenjem kondenzatora pomoću izvora konstantne struje prikazano je na slici 6.

Projekat mreže je dalja nadgradnja sinteze mreže. Za kolo sa slike kombinaciona tabela je: 104 . na primer: dekoder. multiplekser.(Brava će se otvoriti samo ako je otkucana ispravna šifra). Analiza kombinacionih mreža. 7. kako ne bi uticao na ulaz istog tog kola. koder. Kombinacione mreže mogu da sadrže proizvoljan broj logičkih kola.1 ANALIZA KOMBINACIONIH MREŽA Osnovni cilj analize kombinacionih mreža je dobijanje formalnog opisa logičke funkcije mreže. Za formalan opis logičkih mreža postoji više načina. vreme usponske i opadajuće ivice signala. gde se moraju uzeti u obzir realne karakteristike logičkih kola. generator parnosti. obuhvata predstavljanje mreže kombinacionim tabelama ili logičkim jednačinama. •Korišćenje algebarskog opisa mreže u analizi složenog digitalnog sistema gde je posmatrana mreža samo deo sistema. KOMBINACIONE MREŽE Digitalne logičke mreže se mogu klasifikovati u dve grupe. ali izlazni signal sa bilo kog kola se ne sme dovoditi na ulaz mreže. faktor grananja i slično. margine šuma. Za svaku od kombinacija potrebno je definisati izlaze svih logičkih kola u mreži. kombinacione i sekvencijalne. •Modifikacija algebarskog opisa mreže kako bi se ista funkcija realizovala korišćenjem različitih familija logičkih kola. Pojedini tipovi mreža su dobili naziv prema funkciji koju obavljaju. Izlazni signal kombinacionih logičkih mreža zavisi samo od tekućih vrednosti ulaznih signala (Elektromagnet brave je aktiviran samo za vreme dok je taster u bilo kom stanu pritisnut). Na osnovu ovog opisa moguće su sledeće operacije: •Analiza ponašanja mreže za različite kombinacije ulaznih signala.Vreme punjenja kondenzator je: (V − VT 1 )C T1 = T 2 I1 dok je vreme pražnjenja: (V − VT 1 )C T2 = T 2 I 2 − I1 Učestanost oscilovanja je: ⎛ I1 I ⎞ ⎜1 − 1 ⎟ f = ⎜ I ⎟ (VT 2 − VT 1 )C ⎝ 2 ⎠ (40) (41) (42) 7. uključujući i izlaz same mreže. kao što su vreme propagacije kroz kolo. a zatim se pogodnim metodama formira logička šema. Trivijalan način je formiranje kombinacione tabele. Sinteza počinje formalnim opisom željenih funkcija mreže. Izlazi sekvencijalne logičke mreže zavise i od prethodne sekvence ulaznih signala. na osnovu logičkih šema. Kombinaciona tabela za mrežu od n ulaza sadržaće 2n ulaznih kombinacija.

na osnovu opisa funkcije mreže može se direktno napisati logička funkcija koju mreža treba da obavlja: F = A2 ⋅ A1 ⋅ A0 + A2 ⋅ A1 ⋅ A0 + A2 ⋅ A1 ⋅ A0 + A2 ⋅ A1 ⋅ A0 Mreža koja obavlja dobijenu funkciju prikazana je na slici: Ista funkcija bi se dobila i da je ispisana kombinaciona tabela za sve kombinacije ulaznih promenljivih. i A0. na osnovu tabele. 105 . Analiza mreže prikazane na slici može se obaviti na taj način što se. formiran zbir proizvoda koji koduju neparne vrednosti. Za datu mrežu važi: F = X ⋅Y + X ⋅Y U mrežama sa većim brojem ulaza. ili da bi se koristila druga familija logičkih kola. A1. Ako su ulazne promenljive A2. pa zatim. kako bi se smanjilo kašnjenje kroz mrežu. Naprimer: "Potrebno je da se sintetizuje troulazna kombinaciona mreža koja će da generiše logičku jedinicu kada kombinacija ulaznih promenljivih koduje neparan broj". broj logičkih kola može biti veoma veliki tako da navedena metoda formiranja kombinacionih tabela postaje spora. prikazane na slici se opisanom metodom dobija u obliku: F = (X ⋅Y + X ⋅Y ) ⋅ Z + X ⋅ Z i može se transformisati u druge oblike.2 SINTEZA KOMBINACIONIH MREŽA Prilikom projektovanja digitalnih uređaja potrebno je sintetizovati kombinacionu mrežu koja će da obavlja neku zadatu prekidačku funkciju. ili da bi se mreža realizovala željenom familijom logičkih kola. izvršila minimizacija mreže. Kada je izvedena logička funkcija zadate mreže. na izlazu svakog logičkog kola napišu algebarski logički izrazi. Izlazi prethodnih logičkih kola postaju ulazne promenljive za naredno. Izlazna funkcija složenije mreže. broj ulaznih kombinacija eksponencijalno raste. moguće je modifikovati funkciju kako bi sintetizovana mreža bila minimizovana. 7.Sa I1 do I5 označeni su izlazi odgovarajućih logičkih kola. počevši od ulaznih promenljivih. Često je problem koji treba rešiti zadat opisno.

odnosno iz De-Morganove teoreme. čija je funkcija data jednačinom. odnosno b. Iz pravila prekidačke algebre. obavlja funkciju logičkog sabiranja za komplemente tih istih ulaznih promenljivih. Primenom De-Morganove teoreme može da se napiše: F = (X ⋅Y ⋅ Z) ⋅ (X ⋅Y ⋅ Z) ⋅ (X ⋅ Z) Iz jednačine se vidi da se analizirana mreža može realizovati korišćenjem samo NI kola i invertora. sledi: ako je Z = A ⋅ B onda je Z = A ⋅ B = A + B . Takođe. respektivno. i primenjujući De-Morganovu teoremu. mreže sa prethodnih slika mogu se crtati na način prikazan na slici a. Usvojeno je da se kružićem na izlazu simbola kola obeležava funkcija invertovanja.Kombinaciona mreža prikazana na slici. a. s tim da kružić na ulazu označava da su na ulazu kola aktivni komplementi ulaznih promenljivih. tada se skup standardnih simbola logičkih kola proširuje tako 106 . b. Iz navedenih relacija se vidi da logičko kolo. ili samo NILI logičkih kola. kako je to pokazano na slici: Ista funkcija može da se realizuje korišćenjem samo NILI logičkih kola i invertora..3 STANDARDI I PREPORUKE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE Da bi preglednost nacrtanih logičkih mreža bila veća. Polazeći od prethodne jednačine. koje obavlja funkciju logičkog množenja za ulazne promenljive. kolo koje obavlja funkciju logičkog sabiranja. ako je Z = A + B onda je Z = A + B = A ⋅ B . 7. može se realizovati korišćenjem samo NI. dobija se: F = (X + Y + Z) + (X + Y + Z) + (X + Z) Odnosno F = (X + Y + Z) + (X + Y + Z) + (X + Z) a mreža koja obavlja funkciju datu ovim izrazom prikazana je na slici. obavlja funkciju logičkog množenja za komplemente ulaznih promenljivih. odnosno. Ako se to pravilo proširi i na ulazne priključke logičkih kola.

odnosno Active Low Level (aktivan nizak nivo). grafički i računarskim. Na slici je pokazan primer kombinacione logičke mreže sa pravilno označenim ulaznim i izlaznim signalima. neophodno je nazivu signala pridružiti oznaku koja definiše da li je signal aktivan kao logička "0" ili "l".L=0). na primer: START. U složenijim mrežama.H=1).H=l) i ako je zadat start zapisa (START. odnosno. STOP. programskim metodama za minimizaciju. 107 .H START(H) START+ Za aktivnu nulu: /START START* START.L=0). ako je uključeno napajanje od 12V (N12V. U literaturi se najčešće susreću sledeće oznake: Za aktivnu jedinicu: START START. kao i u sistemima gde postoji i tekstualni opis mreže. ako je selektovan disk (SEL. UK (uključeno). tablično.L START(L) STARTOznake sufiksa H i L potiču od engleskog opisa signala: Active High Level (aktivan visok nivo). ISK (isključeno) i slično. Oznaka na kom je logičkom nivou signal aktivan nije standardizovana. Od grafičkih metoda najčešće se koristi minimizacija pomoću Karnoovih mapa. U protivnom. Primer predstavlja mrežu za zadavanje zapisa na disku računara. Minimizacija se može obavljati algebarski. ako je uključeno napajanje od 5V (N5V.da svako od kola može u šemi kombinacione mreže da se predstavi logičkom funkcijom koju obavlja. Mreža generiše i signal NDU. Prošireni skup simbola logičkih kola prikazan je na slici: Oznake ulaznih i izlaznih signala nisu standardizovane.L=O.4 MINIMIZACIJA KOMBINACIONIH MREŽA Minimizacija logičkih funkcija se obavlja u cilju smanjenja broja logičkih kola u mrežama kojima se date logičke funkcije realizuju. ali je uobičajeno da se logičke promenljive označavaju velikim latiničnim slovima. U literaturi na našem jeziku susreću se sve navedene oznake. 7. dok bi ime signala bez kose crte označavalo signal sa aktivnom jedinicom. vodeći računa o aktivnom nivou ulaznih signala. ili skupom slova i brojeva.H=l). zadavanjem starta će se generisati signal GREŠKA. Signal zapisa biće aktivan (ZAPIS.L. Na primer /START označava da je START signal aktivan kao logička nula. Pogodno je da nazivi signala imaju mnemoničko značenje. odnosno N(nizak) umesto L. čiji nizak nivo označava da je napajanje disk jedinice uključeno. a često i sufiks V(visok) umesto H.

potrošnjom električne energije i cenom. Izbor familije logičkih kola uslovljen je u prvom redu zahtevanom brzinom rada mreže. • Konturama ne sme biti obuhvaćena ni jedna nula. kako je to pokazano na slici • Na Karnoovoj mapi označiti one logičke jedinice koje su obuhvaćene samo jednom konturom. • Ako je nakon upisivanja kontura koje obuhvataju označene jedinice preostalo logičkih jedinica koje nisu obuhvaćene ni jednom konturom. 7. Ponekad je potrebno sintetizovati kombinacionu mrežu u kojoj se određene kombinacije ulaznih logičkih promenljivih nikad ne mogu pojaviti. Karakteristike koje imaju najveći uticaj na ispravan i pouzdan rad logičke mreže su: • Familija logičkih kola • Ulazno opterećenje • Izlazni faktor grananja • Vreme propagacije uzlazne i silazne ivice signala • Margine šuma logičke nule i jedinice. Brža kola su skuplja. zajedno sa konturama koje obuhvataju označene jedinice. imaju niske margine šuma. neophodno je izvršiti modifikaciju mreže. Zabranjena stanja i stanja bez značaja imaju isti tretman prilikom minimizacije kombinacionih mreža. sada predstavljaju članove minimalne funkcije. Kada je definisana familija logičkih kola. • Nije neophodno da sva X polja budu obuhvaćena konturama. Uglavnom važi pravilo: Bira se najsporija familija koja zadovoljava zahtevanu brzinu rada. zatim otpornošću na smetnje. što je pokazano zvezdicom • Ucrtati samo one konture koje obuhvataju označene jedinice. docrtati samo konture koje obuhvataju preostale jedinice. Ukoliko su sve logičke jedinice obuhvaćene konturama. nije od značaja logička vrednost izlaza mreže. što je ovde slučaj. odnosno malim vremenom propagacije signala. ECL kola.Ispravan način na koji treba formirati konture u Karnoovim mapama da bi se dobila minimalna funkcija je sledeći: • Formirati sve konture za datu funkciju. Izražava se kao broj koji označava koliko se ulaza kola iste familije može priključiti na posmatrani izlaz. Time će u najvećem broju slučajeva biti zadovoljen kriterijum margine šuma i cene. odnosno za svako pojedinačno kolo. koja se odlikuju velikom brzinom rada. Ucrtane konture. samo ove konture predstavljaju članove minimalne funkcije. U slučajevima gde je primami zahtev mala potrošnja električne energije (baterijski napajani uređaji) kola CMOS familije su bez premca. Nakon sinteze neophodno je izvršiti proveru da li mreža zadovoljava uslove faktora grananja definisanog za datu familiju. Ove kombinacije ulaznih promenljivih nazivaju se zabranjena stanja.6 FAKTOR GRANANJA Izlazni faktor grananja je dat u katalogu od strane proizvođača. odnosno. • Nije potrebno da se obrazuju konture koje sadrže samo X polja. Ulazno opterećenje je. da za određene kombinacije ulaznih promenljivih. Kada se minimizira funkcija koja sadrži zabranjena stanja ili stanja bez značaja (označena sa X) treba se pridržavati sledećih pravila: • Dozvoljeno je obuhvatanje X polja konturama koje sadrže jedinice (u cilju formiranja što veće konture). tako da su potrebne specijalne mere oklapanja i zaštite kada se koriste u sredinama gde su moguće električne ili elektromagnetne smetnje. U slučaju da ne zadovoljava. a imaju veću potrošnju električne energije. Konturama moraju biti obuhvaćene sve jedinice. odnosno stanja bez značaja.5 PROJEKTOVANJE REALNIH KOMBINACIONIH MREŽA Za praktičnu realizaciju kombinacionih mreža neophodno je koristiti realne karakteristike logičkih kola kako bi realizovana mreža pouzdano generisala zadatu funkciju. 7. pristupa se sintezi mreže. za 108 .

umesto dva invertora i korigovana mreža je prikazana na slici: 109 . ustanoviti maksimalnu izlaznu struju za visoki izlazni nivo (IOH) i maksimalnu izlaznu struju za nizak izlazni nivo (IOL). Ako je naponski nivo logičke nule i logičke jedinice isti za kola iz različitih familija koja se sprežu. najčešće 1. ali se. Iz tih razloga. što nije redak slučaj. Ponekad se ulazno opterećenje logičkog kola naziva ulazni faktor grananja. Primer mreže koja ne zadovoljava kriterijume faktora grananja prikazan je na slici: Ako primenjena logička kola imaju izlazni faktor grananja 4. fan in. pravilno projektovanje mreže u pogledu opterećenosti logičkih kola je složenije. nakon pojave signala TAKT. Ukupan zbir jediničnih ulaznih opterećenja priključenih na izlaz bilo kog logičkog kola mora da bude manji ili jednak izlaznom faktoru grananja tog kola. zaključuje da je kolo 1 preopterećeno. kako je to prikazano na slici: Izlazna funkcija je ostala nepromenjena. Ukoliko to nije slučaj.standardna kola posmatrane familije. tako da prilikom provere opterećenosti kola o ovome treba voditi računa. Različito kašnjenje izlaznog signala za različite kombinacije vrednosti ulaznih promenljivih u istoj mreži. potrebno je. Ispravno projektovana mreža mora da zadovolji uslove: I OH ≥ ∑ I IH i i =1 n I OL ≥ ∑ I ILi i =1 n gde je n ukupan broj kola priključen na posmatrani izlaz. IIH i IIL respektivno. dok je za ostale kombinacije ulaznih promenljivih kašnjenje veće i jednako je zbiru kašnjenja 5 logičkih kola. iz kataloga kola čiji se izlaz koristi. međutim. zbog konačnog vremena propagacije kroz invertore 1a i lb. Ovo se može postići dodavanjem dva invertora. a ulazno opterećenje 1. potrebno je modifikovati mrežu dodavanjem invertora ili rasteretnih stepena (bafera). faktor grananja za sva kola u mreži je zadovoljen. Za kombinacije ulaznih promenljivih ABC i ABC ukupno kašnjenje kroz mrežu. U slučaju da se u istoj mreži koriste logička kola raznih familija. može da izazove nepravilnosti u radu uređaja u kome se mreža koristi. a da izlazna funkcija kola ostane nepromenjena. neophodno je modifikovati mrežu tako da ni jedno kolo ne bude preopterećeno. ova modifikacija može da unese nepravilnosti u vremenski odziv mreže. Ukoliko makar jedan od navedenih uslova nije zadovoljen. brojanjem priključenih kola na izlaz kola 1. Zbog konačnog vremena propagacije kroz logička kola. se za rasterećenje kola 1 koriste tri. Za sva kola priključena na posmatrani izlaz potrebno je ustanoviti maksimalne ulazne struje za visoki i niski nivo. je jednako kašnjenju kroz 3 logička kola. za kompleksnija integrisana kola ulazno opterećenje može biti i različito od 1. ukupno kašnjenje kroz deo mreže povećalo. U ovom slučaju treba voditi računa da se ne ugrozi vremenski odziv mreže. Neophodno je modifikovati mrežu tako da ni jedno kolo ne bude opterećeno sa više od 4 ulaza. sa slike se.L.

prikazan je vremenski dijagram za istu mrežu na kome su uzeta u obzir vremena propagacije i tolerancije vremena propagacije za familiju upotrebljenih logičkih kola.slika A U mreži sa slike signal TAKT. .U intervalu E – F L može (ne mora) da promeni logičko stanje. Ovakav način prikazivanja signala.tdmin (uobičajeno je da se ova vremena navode odvojeno za usponsku ivicu signala tLH . . Na slici je prikazan uobičajeni način crtanja vremenskog dijagrama nekog logičkog signala L.U vremenskom intervalu B – C signal L je u stanju logičke "1".L. . na kolima na kojima se obavlja 110 .7 VREMENSKI ODZIV KOMBINACIONIH MREŽA Da bi realizovana kombinaciona mreža ispravno funkcionisala.U bilo kom trenutku intervala C – D L može da promeni stanje iz "1" u "0". Za svaku familiju logičkih kola u katalogu je naznačeno tipično vreme propagacije . neophodno je uzeti u obzir i vremenski trenutak kada se promena logičkih nivoa događa. Vremena tmax i tmin se određuju iz uslova da za vreme aktivnog stanja sinhronizacionog signala TAKT. .U intervalu G – H L može da menja stanje. .L propagira do izlaza mreže kroz jednak broj logičkih kola nezavisno od kombinacije vrednosti ulaznih promenljivih. koji se susreće u katalozima digitalnih komponenti. Na prikazanom dijagramu su zanemarena kašnjenja kroz logička kola. Na slici b. . a takođe da bi projektovana mreža mogla da se koristi kao sastavni deo nekog složenijeg digitalnog uređaja. prikazan je vremenski dijagram mreže sa slike A. . Vremenski dijagram ilustruje ponašanje logičkih signala u funkciji vremena i ujedno definiše zahteve za maksimalno. odnosno za silaznu ivicu signala tHL). Pridržavajući se navedenih pravila.Najkasnije u trenutku H L mora da zauzme stanje "1". definiše sledeće: .U vremenskom intervalu A – B signal L je u stanju logičke "0". minimalno tdmin i maksimalno vreme propagacije . slika a.U intervalu D – E L je u stanju "0".U intervalu F – G L može biti "0" ili "1" (ne sme da se menja).td. 7. odnosno minimalno kašnjenje ulaznih i izlaznih signala. na slici a. slika b.

u kratkim vremenskim intervalima. da će sigurno dobiti vrednost "1" nakon vremena tFH i da će sigurno zadržati vrednost "1" do isteka vremena tFizl.tdmax tmin=3 tdmax. ovaj interval je označen sa tFizl. očigledno je da maksimalno vreme kašnjenja ulaznih promenljivih u odnosu na silaznu ivicu takta može da iznosi 2 td. ako se poštuje vremenski dijagram mogućnost pojave gliča eliminisana. neophodno je da se definiše u kom vremenskom intervalu izlazna promenljiva mreže pouzdano predstavlja zadatu funkciju koju mreža treba da obavlja. Sa vremenskog dijagrama se vidi da izlazni signal mreže nema definisanu vrednost u vremenskim intervalima tkmin do tFH i tFL do tkmax. la. 111 . Za vreme tmax najnepovoljniji slučaj je da invertori 1.formiranje logičkih proizvoda (logička kola 5 do 9) ne sme da dođe do promene logičkih promenljivih. Vremensko kašnjenje izlaznog signala se. u ovom slučaju na signal TAKT. Kada se digitalna mreža koristi u sklopu složenog digitalnog sistema. dok ulazne promenijive A.L imaju maksimalno vreme propagacije. po pravilu.8 MOGUĆE GREŠKE IZAZVANE KAŠNJENJEM LOGIČKIH KOLA Usled konačnog vremena propagacije kroz logička kola izlazni signal iz kombinacione mreže može. referiše u odnosu na taktni signal. od vremena propagacije kroz logička kola i od tolerancije vremena propagacije. Na dijagramu je prikazano da izlazni signal može da dobije vrednost "1" najranije nakon vremena tkmin. Signal TAKT. najčešće se uvodi sinhronizacioni signal koji zabranjuje pojavu izlaznog signala dok se sva prelazna stanja u mreži ne završe. Istim rezonovanjem određuje se i minimalno vreme koje treba da protekne od trenutka kada takt postane neaktivan do trenutka kada ulazne promenljive mogu da promene vrednost. Za pouzdano fankcionisanje mreže potrebno je posmatrati najnepovoljniji slučaj u pogledu tolerancija vremena propagacije. Da bi mreža ispravno funkcionisala. da ne odgovara funkciji koja je dobijena analizom ili sintezom mreže gde kašnjenje kroz kola nije uzimano u obzir. gde je teško izvršiti analizu u pogledu mogućnosti pojave gliča. Ako se izlazni signal mreže sa slike A koristi kao ulazni signal za neku drugu mrežu. B i C prolaze kroz po jedan invertor.L Minimalno vreme kašnjenja izlaznog signala F u odnosu na aktivnu ivicu taktnog signala (tkmin) zavisi od broja logičkih kola u lancu kroz koji taktni signal propagira. Na slici je dat primer mreže gde je. Ovakav kratkotrajni impuls. 7. a invertori koji komplementiraju ulazne promenljive minimalno. tako da je vreme propagacije 3td . Ovo je logično s obzirom na toleranciju vremena propagacije kroz logička kola. Najnepovoljniji slučaj za vreme tmin je da invertori kroz koje propagira signal TAKT. a invertori 2. 2. 3 i 4 maksimalno. odnosno. neophodno je voditi računa o intervalu vremena u kome je izlazni signal posmatrane mreže važeći. odnosno: tmax=tmin=2td Uslov dat ovom jednačinom bio bi ispravan u slučaju da sva logička kola imaju identično vreme propagacije td.L na putu do logičkih kola 5 do 9 prolazi kroz tri invertora (1-la-lb. Na izlazu mreže može da se pojavi kratkotrajni impuls u vreme kada sa očekuje da je logički nivo stabilan. Za složene mreže. Na vremenskom dijagramu na slici b. 3 ili 4 respektivno. 1-la-lc). 1b i 1c imaju minimalno vreme propagacije. koji u stvari predstavlja smetnju je nazvan glitch (glič). Na osnovu ovog razmatranja prethodna jednačina postaje: tmax=3 tdmin. tako da vreme propagacije do ulaza u kola za formiranje proizvoda iznosi td.tdmin Relacije definišu uslove za vremenski položaj ulaznih promenljivih u odnosu na taktni signal.

tako da će se na izlazu pojaviti glič. Ako mogućnost pojave gliča nije analizirana.Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company. Kao primer pojave lažne nule može da posluži mreža prikazana na slici. izlazna funkcija F treba da ima vrednost 1. te u mreži postoji mogućnost pojave lažne nule. Za mrežu sa prethodne slike Karnoova mapa je prikazana na sledećoj slici. ako na ulazu mreže. Fs je važeći samo za vreme sinhronizacionog signala. u određenom vremenskom trenutku. Izlaz mreže. Modifikacija mreže u cilju sprečavanja generisanja lažne nule obavija se dodavanjem konture koja će da sadrži zajednička polja sa već postojećim konturama u Karnoovoj mapi. pošto su logički proizvodi nezavisni. neophodno je izvršiti analizu mreže na mogućnost pojave gliča. samo jedna promenljiva menja vrednost.. što bi i bio slučaj da je vreme propagacije kroz logička kola zanemarljivo. u kojoj nema mogućnosti generisanja lažne nule. Ovo je prikazano na slici b. Izlazna funkcija mreže je data izrazom: F = AB + BC Ako je A=C=1.H se generiše najranije nakon vremena ts od trenutka kada su sve ulazne promenijive zauzele stabilnu vrednost.2005-2006 For Evaluation Only. Iz mape sa slike se direktno zaključuje da. drugi postane jedinica. se vidi da su konture koje predstavljaju logičke proizvode razdvojene i da ne postoji kontura koja bi zahvatala oba proizvoda. na slici: 112 . mrežu treba modifikovati. može da se dogodi da jedan od proizvoda postane nula pre nego što. mogućnost pojavljivanja lažne nule se može ustanoviti pomoću Karnoovih mapa. Kombinaciona mreža treba da bude projektovana tako da. bez obzira na vrednost ulazne promenijive B. odnosno lažna nula. Sinhronizacija zahteva veći broj logičkih kola. a modifikovana mreža. Da bi se izbegla sinhronizacija. Međutim postoji interval vremena u kome su oba logička proizvoda (AB i BC ) logička nula. Sinhronizacioni signal SINH. a može nedopustivo da uspori rad mreže. Ukoliko se pokaže da postoji mogućnost pojave gliča. lažna jedinica ili kao višestruka promena nivoa. makar za najnepovoljnije tolerancije kašnjenja kroz logička kola. Sa slike a. na izlazu mreže ne sme da postoji mogućnost pojave gliča. zbog kašnjenja kroz kola. glič na izlazu može da se pojavi kao lažna nula. Za kombinacione mreže koje su sintetizovane kao zbir logičkih proizvoda.

Mreža. Mogućnost višestruke promene izlaznog nivoa mreže. ima izlaz F=0. Mreže. nemaju mogućnost generisanja lažne nule. gde je zanemareno kašnjenje kroz izlazno I kolo. nakon promene logičkog nivoa samo jedne ulazne promenljive. tako da se na izlazu invertora 2 generiše zakašnjeni signal Bz. Ako se kašnjenje kroz kola uzme u obzir. Ako je ovaj uslov ispunjen.I. Za vreme dok je A=C=1 obezbeđeno je da je F=1 bez obzira na promenljivu B. prikazan je 113 . ili je rasterećenje ulaznih promenljivih (zbog faktora grananja). bez obzira na vrednost promenljive B. kako je to pokazano na vremenskom dijagramu na slici b. u slučaju kada je A=C=D=0. 9 i 10 predstavlja standardno "isključivo ILI" kolo. odnosno NI . Da bi ovaj izraz imao vrednost logičke nule bez obzira na stanje promenljive B. formirane kao proizvod logičkih suma (korišćenjem ILI . Na slici je prikazan primer mreže koja.NILI kola). Kombinacione mreže realizovane kao suma logičkih proizvoda (korišćenjem I . postoji ako se u mreži koriste logička kola sa različitim vremenom propagacije (kola različitih familija).ILI. Sa slike se vidi da deo mreže koji čine kola 1. potrebno je da je A=0 i C=0. zbog nepravilnog načina rasterećenja signala B. prikazana na slici: čiji je algebarski izraz: F = ( A + B) ⋅ ( B + C ) za A=C=0. a ukupno vreme propagacije kroz mrežu nije povećano. 8.2005-2006 For Evaluation Only. u slučaju da je kašnjenje kroz korišćena logička kola zanemarljivo. tada je F=0 bez obzira na vreme propagacije kroz logička kola. 6 i 7 predstavlja mrežu u kojoj nije eliminisana mogućnost generisanja lažne jedinice. Ulazni signal B je rasterećen invertorima 1 i 2. generiše višestruku promenu izlaznog signala kada B promeni nivo od 0 na 1. Deo mreže koji obrazuju kola 3. izvršeno na nepravilan način. odnosno NILI . Na slici b. 5. Ovo se lako može zaključiti posmatranjem funkcije: F = AB + BC .NI kola) nemaju mogućnost generisanja lažne jedinice. Lažna jedinica može da se pojavi na izlazu kombinacionih mreža realizovanih kao proizvod logičkih suma. čime je generisanje lažne nule eliminisano. na izlazu kola će se javiti lažna jedinica. koji je u stacionarnom režimu rada jednak signalu B. 4.Edited by Foxit Reader Copyright(C) by Foxit Software Company.

Simbol (a) na slici predstavlja neinvertujući trostatički bafer. 7. Ukoliko trostatički invertori. invertori i neinvertujući pojačavači. Signali "dozvole". C ili D. Trostatička kola mogu biti logička I. • Modifikovati sve delove mreže tako da nemaju mogućnost generisanja lažne nule ili lažne jedinice. 7. upis i čitanje u računarskom sistemu ne može da se obavlja u isto vreme. Izlazni signal F. dok simbol (b) predstavlja invertujući bafer. ili izlaz može biti u stanju visoke impedanse. nakon prelaska signala B sa nivoa 0 na 1. 114 . umesto signala B. NILI. Baferi na slici (c) i (d) predstavljaju neinvertujući pojačavač. EA do ED moraju biti generisani u različitim vremenskim intervalima. ILI. FC.9 TROSTATIČKI BAFERI Izlazni signal trostatičkih kola može biti logička nula. odnosno neinvertujući pojačavači imaju povećan izlazni faktor grananja u odnosu na standardna kola date familije. Na slici su prikazani standardni simboli za trostatičke bafere: Signal koji prebacuje kolo u stanje visoke impedanse naziva se signal dozvole ili signal aktiviranja i najčešće se obeležava slovom E (enable). U navedenom primeru mogućnost višestruke promene izlaznog signala se može izbeći na dva načina: modifikacijom dela mreže u cilju onemogućivanja lažne jedinice. Priključivanje podsistema na magistralu prikazano je na slici. za E=1 predstavlja neinvertujući pojačavač.vremenski dijagram mreže. FB. Na slici je prikazan digitalni sistem u kome se sa logičkih mreža A. Bafer (a). Ovo poslednje bi se postiglo time što bi se na ulazu kola 5. naročito u računarskim sistemima. koristio signal Bz. dok bafer (b) za E=1 predstavlja invertor. dva puta menja nivo pre nego što dostigne stacionarnu vrednost logičke jedinice. aktivan za E=0. NI. odnosno u stanju visoke impedanse kada je signal dozvole E=1. takva kola se nazivaju trostatički baferi ili trostatički drajveri. ili korišćenjem vremenski identičnog ulaznog signala B na svim ulaznim priključcima mreže. Pošto u principu. kao ne bi došlo do "sudara" na zajedničkoj izlaznoj liniji. B. Oba ova bafera su aktivna kada je signal dozvole E=1. Generalna pravila za projektovanje kombinacionih mreža koje nemaju mogućnost višestruke promene izlaznog nivoa su: • Bez posebne analize nije dozvoljeno u kombinacionoj mreži koristiti kola sa različitim vremenom propagacije.10 MAGISTRALE DIGITALNIH SIGNALA Trostatički baferi su našli vrlo veliku primenu u savremenim digitalnim sistemima. ili FD prosleđuju logičkoj mreži L preko zajedničke linije. logička jedinica. bilo bi neracionalno da se koriste odvojeni spojni putevi. odnosno invertor. dok su za E=0 u stanji visoke impedanse. signali FA. • Obezbediti da sve ulazne promenljive mreže menjaju vrednost u istom vremenskom trenutku. Magistrala je jedna ili više linija preko kojih se prenosi informacija u okviru digitalnog sistema.

Trostatički baferi su najčešće projektovani tako da je prelazak u stanje visoke impedanse brži od prelaska iz stanja visoke impedanse u aktivno stanje. može zadati u istom vremenskom trenutku. neophodno je podeliti magistralu na sekcije.7. odnosno vreme aktiviranja i deaktiviranja bafera ima određene tolerancije. signal SMERA.H treba da postane 0 pre nego što signal EB postane 1. Na slici je prikazano kako bi trebalo da izgleda vremenski dijagram za digitalni sistem sa prethodne slike za slučaj kada bi podsistemi slali informacije na magistralu redosledom: A-N-B-A-M. Trostatički baferi su korišćeni za priključivanje uređaja na magistralu i za međusobno spajanje sekcija magistrale. Za vreme dok je aktivan bilo koji iz skupa A do N izlaznih bafera. pre nego što bafer B postane aktivan. Ovo omogućava da se isključivanje jednog i aktiviranje drugog bafera. Kada je na sekciji b aktivan izlazni bafer treba da je SMERA. menja vrednost prilikom svake promene smera slanja signala između sekcija magistrale.H bi trebalo da unapred. Jednostavan način za kontrolu aktiviranja trostatičkih bafera TB1 i TB2 je da se dozvoli aktiviranje jednog od bafera samo ako postoji signal 115 . ne postoji vreme kada su oba bafera aktivna. Signali dozvole treba da su generisani tako da se nikad ne može dogoditi jednovremeno aktiviranje više od jednog izlaznog bafera na magistrali. a da zadržava vrednost ako se ne menja smer. Sa slike se vidi da zahtevani oblik signala SMERA. Svaka linija magistrale između sekcija treba da bude spojena tako da propušta logičke signale u oba smera. U slučaju da je broj uređaja koje treba priključiti na magistralu takav da se premašuje izlazni faktor grananja. pre aktiviranja bafera na određenoj sekciji.H nije jednostavno generisati. a da pri tome ne dolazi do "sudara" na liniji. priključenog na istu liniju. Pošto vreme propagacije signala dozvole.H=0. potrebno je da signal SMERA.H=1. Da bi se obezbedilo dovoljno vremena da se deaktivira bafer TB. a aktivira najbrži. Signal SMERA. Na slici je prikazana jedna linija magistrale izdeljena na sekcije trostatičkim baferima. U takvim sistemima uređaji priključeni na različite sekcije takođe treba da razmenjuju informacije u oba smera.11 BIDIREKCIONI TROSTATIČKI BAFERI Broj podsistema koji mogu biti priključeni na magistralu zavisi od izlaznog faktora grananja primenjenih trostatičkih bafera. mrtvo vreme mora da obezbedi da u najgorem slučaju kada se deaktivira najsporiji bafer. Na dijagramu vreme tm predstavlja mrtvo vreme.

Trostatički baferi vezani tako da propuštaju logičke signale u oba smera. a izlazni faktor grananja je najčešće između 25 i 50. 116 . dobili su naziv bidirekcioni baferi magistrale. tako da su integrisani trostatički baferi najčešće pakovani sa osam bidirekcionih bafera u čipu.dozvole na bilo kojoj sekciji magistrale. Integrisani trostatički baferi mogu biti realizovani kao Šmitova kola. Pošto se ovakvi baferi najčešće koriste za međusobno spajanje sekcija magistrale. Zavisno od sekcije na kojoj se pristupa magistrali. kada je aktivan (na niskom logičkom nivou). ili multiple od po osam linija. Zanemarena su kašnjenja kroz logička kola i bafere. odnosno gde se određene kombinacije ulaznih promenljivih ne mogu pojaviti. gde je broj izlaznih funkcija manji od 2n. aktivira se samo bafer za zahtevani smer. i TB2. vremenski dijagram će izgledati kao na datoj slici. Mogu biti pakovani po 4 do 6 invertujućih ili neinvertujućih bafera sa odvojenim signalom dozvole. što se na vremenskim dijagramima predstavlja horizontalnom linijom na sredini između nivoa logičke nule i jedinice. po 8 bafera sa zajedničkim signalom dozvole ili po 8 bidirekcionih bafera sa zajedničkim signalom dozvole i signalom smera. magistrala u stanju visoke impedanse. nazivaju se bidirekcioni trostatički baferi. u kojima za n ulaznih promenljivih postoji 2n izlaznih funkcija i nepotpuni. kao što su baferi TB1. aktivira trostatičke bafere u smeru A ka B u slučaju da je signal DIRECTION = 1. Dekoderi mogu biti potpuni. Takođe se sa slike vidi da je. kada je DIRECTION = 0. Kombinaciona mreža koja ovo obezbeđuje je: Ako se signal za aktiviranje bafera generiše mrežom sa ove slike. 7. ili spajanje dve magistrale.12 DEKODERI Dekoderi su kombinacione mreže sa više ulaza i više izlaza. gde svaka dozvoljena kombinacija ulaznih promenljivih aktivira poseban izlaz. kako bi se ulaznim histerezisom povećao imunitet na smetnje. za vreme dok nije aktiviran ni jedan izlazni bafer. a u smeru B ka A. Na slici je prikazana logička šema integrisanog kola 74HC640: Mreža sadrži 8 bidirekcionih bafera i logička kola za generisanje zajedničkih signala dozvole. Magistrale računarskih sistema najčešće sadrže osam linija. Signal OUTPUT ENABLE.

Iz navedenih razloga. a na nivou 1 (aktivnom). 3/8 i 4/16 dekoderi. Sve kombinacije ulaznih i izlaznih promenljivih prikazane su tabelom: Iz tabele se vidi da svaka izlazna funkcija mreže sadrži samo po jedan član logičkog proizvoda.7. kao integrisane komponente.13 POTPUNI DEKODERI Potpuni dekoderi se često nazivaju i binarni dekoderi. aktivan izlaz iz mreže. moguća je pojava gličeva na izlazima. A1. izrađuju u različitim pakovanjima. izlazi dekodera su aktivne nule. koji se naziva i signal dozvole treba držati na nultom (neaktivnom) nivou za vreme dok ulazne promenljive menjaju vrednost. Najčešći su 2/4. Dekoder opterećuje ulazne promenljive faktorom 5. i 117 . U slučaju kada se za formiranje logičkih proizvoda koriste NI kola. Signal dozvole se koristi i prilikom kaskadnog vezivanja dekodera. odnosno 8 izlaza iz mreže. kada su ulazne promenljive stabilne. prilikom praktične realizacije dekodera. a za svaku kombinaciju ulaznih promenljivih postoji jedan. Unutar pravougaonika se ispisuje vrsta dekodera. Dekoderi se. Modifikovana šema dekodera 3/8 prikazana je na slici. a u slučaju da se ulazne promenljive ne menjaju sinhrono. da se mreža može realizovati korićenjem samo I kola i invertora i da minimizacija mreže nije moguća. Na slici su prikazani simbol za dekoder 3/8. Signal E. i samo jedan. pošto su ulazne promenljive binarno kodovani brojevi. Kontrolni signali se najčešće obeležavaju sa E (Enable) ili CS (Chip Select). Može biti realizovan I kolima i invertorima. izlaznim i kontrolnim signalima. Dekoderi se u šemama digitalnih sistema označavaju pravougaonim simbolom sa naznačenim ulaznim. ulazne promenljive se rasterećuju dodatnim invertorima. ili NI kolima i invertorima. Ako trocifreni binarni broj A2. tada će postojati 23 kombinacija ulaznih promenljivih. a izlazi dekodera se uslovljavaju postojanjem sinhronizacionog signala E. odnosno sa različitim brojem ulaza i izlaza. Dekoder prikazan na slici: se najčešće naziva 3/8 ili 1 od 8 dekoder. A0 predstavlja ulaz u dekodersku mrežu.

ali mreža nije minimalna. A1. koje obavlja ILI funkciju za. U tabeli su prikazane dozvoljene kombinacije binarnih promenljivih A0. Ovakav način realizacije dekodera je korektan. praktično. Ako se posmatra funkcija: F = ABC + ABC + ABC tada kombinaciona mreža koja generiše ovu funkciju može biti realizovana kao na slici: gde su logički proizvodi generisani dekoderskom mrežom. tako i u odnosu na CS signale.14 GENERISANJE FUNKCIJA POMOĆU DEKODERA Binarni dekoderi se mogu koristiti i za generisanje logičkih funkcija izraženih zbirom proizvoda. koji dekoduje binarno kodovanu decimalnu cifru. Kaskadnim vezivanjem više dekodera moguće je ostvariti dekodovanje binarnih brojeva sa. 118 . Kontrolni CS ulazi se mogu koristiti za međusobno vezivanje dekodera. kako bi se dekodovale višebitne ulazne reči.H ⋅ CS 2. odnosno. invertovane ulazne signale. Nepotpuni dekoderi mogu biti realizovani na identičan način kao i potpuni. koja generišu proizvode koji se ne mogu pojaviti.L = 1 7. neograničenim brojem cifara.L ⋅ CS 3. 7.15 NEPOTPUNI DEKODERI Pored potpunih. s tim što će I. binarnih dekodera. biti izostavljena. Kontrolni CS signali su priključeni na odgovarajući logički nivo kako bi bio zadovoljen uslov iz jednačine: E = CS1. odnosno NI kola. dekoderi mogu biti i nepotpuni. A2 i A3 odnosno kombinacije koje koduju binarne brojeve 0 do 9. Tipičan primer nepotpunog dekodera je BCD dekoder. kako u odnosu na promenu ulaznih promenljivih Ai.vremenski dijagrami istog dekodera. a suma je oformljena NI kolom. određene kombinacije ulaznih promenljivih se ne mogu pojaviti na ulazu kombinacione mreže. Kašnjenje bilo kog izlaza se definiše.

H ⋅ CS 2. generiše se kod karaktera koji taster predstavlja.16 KODERI Da bi neka informacija mogla da se obrađuje digitalnim sistemom. Signal E na slici je signal dozvole. kako je to prikazano na slici. tako da se kombinaciona mreža može minimizirati.17 POTPUNI I NEPOTPUNI KODERI Logička mreža kodera se može sintetizovati na osnovu kombinacione tabele ulaznih i izlaznih promenljivih. Kombinaciona tabela za potpuni koder koji 8 digitalnih signala koduje u trocifren binarni broj data je u tabeli: Mreža definisana tabelom može se realizovati korišćenjem tri četvoroulazna ILI kola. Na slici je prikazan i logički simbol i logička šema BCD dekodera. Koderi mogu biti potpuni. 119 . posredstvom odgovarajuće kombinacione mreže. Oznaka BCD dekodera može biti: 1 od 10. izrađuju se dekoderi koji se selektuju signalima CS1. 4/10 ili BCD/DC dekoder (binarno kodovane decimalne cifre u decimalne cifre). prilikom aktiviranja bilo kog tastera. kada imaju 2n ulaza i n izlaza i nepotpuni kada je za n izlaza broj ulaza manji od 2n. Kombinaciona mreža koja obavlja ovu operaciju naziva se koder (encoder). odnosno binarni. sinhronizacioni signal. generiše se kombinacija nula i jedinica koja odgovara tom tasteru. CS2 i CS3 7.L ⋅ CS 3. 7. sa tastature kalkulatora ili računara.Kombinacije koje koduju logičke proizvode 10 do 15 ne mogu da se pojave u BCD kodu.L = 1 . odnosno. potrebno je da se ta informacija predstavi određenom kombinacijom nula i jedinica. odnosno treba da bude kodovana. Integrisani BCD dekoderi takođe mogu imati signal E generisan funkcijom E = CS1. odnosno. odnosno. Na primer.

Mreža ima 10 ulaza i 4 izlaza a sintetizovana je pomoću tabele na slici: Y0 = A1 + A3 + A5 + A7 + A9 Y1 = A2 + A3 + A6 + A7 Y2 = A4 + A5 + A6 + A7 Y3 = A8 + A9 120 . koji na izlazu koduje binarni broj od n bita. Kada bilo koji ulazni signal X. Generisanje signala DV propagira kroz pet logičkih kola. Invertori 1 do 15 obezbeđuju da ulazni faktor opterećenja bude 1. postojaće vremenski interval u kome kod neće odgovarati ulaznom signalu. uključujući i signal A0. pošto kašnjenje invertora 16 i 17 ne utiče na deaktiviranje DV s obzirom da je signal B direktno doveden na izlazno I kolo.podaci važe). Najčešće korišćen nepotpuni koder je koder decimalne cifre u BCD kodovani broj. Na ulazu je aktivan jedan od 2n signala. postane logička nula. tako da će se na izlazu mreže pojaviti zakašnjen u odnosu na izlazne signale Yi koji se generišu lancem od četiri logička kola. međutim signal DV je pao na nulu nakon kašnjenja od tri kola. Kombinaciona mreža na slici: predstavlja koder u kome je izlazni kod sigurno važeći za vreme kada je sinhronizacioni signal DV=1 (DV je skraćenica od engl. Data Valid . Signal DV će postati DV=1 kad god je neki od ulaznih signala aktivan. Nepotpuni koderi se sintetizuju na identičan način kao i potpuni samo je kod nepotpunih kodera broj ulaza manji od 2n (n je broj izlaza). Svako kolo ima 2n ulaza. izlazni signali Yi postaju 1 (neaktivni) nakon kašnjenja od četiri logička kola.Funkcija kodera je suprotna funkciji dekodera. u slučaju da se vreme propagacije korišćenih ILI kola razlikuje. Primena ovakvog kodera u digitalnim sistemima može da dovede do pogrešnog kodovanja iz dva razloga: ulazni signal A0 nije priključen na mrežu kodera. tako da se stanje A0=1 ne razlikuje od stanja kada nijedan signal nije aktiviran i drugo. Koder sa slike koduje binarni broj koji odgovara aktiviranom ulaznom signalu. Koder je sintetizovan korišćenjem n ILI kola.

18 PRIORITETNI KODERI U slučaju da su jednovremeno aktivna dva. Simbol prioritetnog kodera 74LS148 prikazan je na slici: 121 . ili više ulaznih signala. pa ako se jednovremeno pojave više ulaza. bez obzira na broj aktivnih signala. prikazano na slici: Prioritetna mreža treba da obezbedi. AP0 = E ⋅ A0 ⋅ A1 ⋅ A2 ⋅ A3 ⋅ A4 ⋅ A5 ⋅ A6 ⋅ A7 Prioritetni koderi su kaskadna veza mreža sa slike: i Kao integrisane komponente se proizvode u jedinstvenom pakovanju.Mreža koja realizuje ovu funkciju data je na slici 7. Potrebno je modifikovati mrežu kodera tako da se ulaznim linijama odredi prioritet. . da kad je aktivan signal dozvole E. tada će za prioritetnu mrežu da važe relacije: AP7 = E ⋅ A7 AP6 = E ⋅ A6 ⋅ A7 AP5 = E ⋅ A5 ⋅ A6 ⋅ A7 .. pa se do sada opisani koderi ne mogu koristiti. na izlazu će se generisati kod ulaza sa najvišim prioritetom. Ovakav koder se naziva prioritetni koder (priority encoder). Za E=0 svi APi signali treba da su neaktivni. Ako se usvoji da je ulazni signal A7 najvišeg prioriteta. kako je to. koder će generisati pogrešan kod. na izlazu postoji samo jedan aktivan signal. za koder 8/3. Prioritetni koder se može sintetizovati korišćenjem običnog kodera i prioritetne mreže.

izlazni i sinhronizacioni signali aktivni na nultom logičkom nivou. a neaktivni svi signali SR8 do SR15. znači da je došlo do greške. Ako je aktivan neki od ulaznih signala nižeg prioriteta (SR0 do SR7). Ako je aktivan bilo koji od kodera. uglavnom se koristi kod sa konstantnim brojem jedinica i kod parnosti. Na slici je prikazan prioritetni koder 16/4 ostvaren sprezanjem dva kodera 8/3: Signal SR15 je najvišeg prioriteta. Kod sa konstantnim brojem jedinica koduje poruke od n bita tako da u svakoj poruci postoji m jedinica. a naročito prilikom prenosa digitalnih informacija. postojaće 6 različitih kombinacija. a EO signal neaktivan. pa ako je broj jedinica različit od m. Neaktivan GS signal kodera 1 postavlja AD3=0. Ulazni signal EI (Enable Input) odgovara signalu E. često se koristi kontrola ispravnosti kodovanja.19 KONTROLA ISPRAVNOSTI KODOVANJA Zbog mogućnosti pojave greške prilikom kodovanja. čime se zabranjuju izlazi kodera (2). n = 4). kojom se može realizovati koder koji zadovoljava tabelu. Kombinaciona tabela za koder 6 u 4 sa kodom 2 od 4 data je u tabeli: Broj reči koji se na ovaj način mogu kodovati je manji nego kod potpunog binarnog kodera i iznosi ⎛n⎞ ⎜ ⎟ . Aktivan GS koduje najviši bit izlaznog koda AD3. U sistemima gde je verovatnoća pojave više od jedne greške u kodovanoj poruci mala. usvoji kod 2 od 4 (m = 2. Ako se. ⎜m⎟ ⎝ ⎠ Kombinaciona mreža. 7. odnosno koda. aktiviranjem signala SINC. Signal EO (Enable Output) dat je izrazom: EO = EI ⋅ GS i koristi se prilikom kaskadnog vezivanja prioritetnih kodera u cilju povećanja broja ulaza. prikazana je na slici: 122 . Ako je aktivan bilo koji ulazni signal SR8 do SR15 signal GS kodera (1) će biti aktivan. Izlazni signal GS (Group Select) odgovara signalu DV i označava da su izlazi iz kodera važeći. EO izlaz kodera (1) postaje aktivan i preko EI ulaza dozvoljava izlaz kodera (2).Sa slike se vidi da su svi ulazni. signalima GS će se postaviti ADV=1 (adresa važi). na primer. Kontrola ispravnosti se obavlja tako što se izbroje jedinice u kodovanoj reči.

Ovakva mreža može da se sintetizuje korišćenjem isključivog ILI (EXILI) kola. 1⊕1 = 0 . koji broj jedinica u kodovanoj poruci dopunjava do parnog (ili neparnog broja jedinica). Mreža koja realizuje funkcije zadate tabelom data je na slici: Na izlazu mreže će uvek biti paran broj jedinica. ⊕ An −1 = ⎨ ⎩1.. odnosno 0. Za ovu funkciju je potrebno sintetizovati mrežu koja će generisati 1.. Primer kontrole ispravnosti prenosa četvorobitne poruke dat je na slici: 123 . za paran broj jedinica P = A0 ⊕ A1 ⊕ A2 ⊕ . 1⊕ 0 = 0 ⊕1 = 1 proizilazi da je: ⎧ 0. ako je na ulazu neparan broj jedinica. dodaje se još jedan bit. bez obzira na kodnu kombinaciju.Kod parnosti predstavlja najčešće korišćenu metodu za kontrolu ispravnosti kodovanja.. Mreža koja generiše ovu funkciju je mreža sačinjena od EXILI kola i može biti sintetizovana na način prikazan na slici (a) ili (b). s tim što mreža (b) ima kraće vreme propagacije. Prilikom kodovanja. na koje bi se priključivali oni ulazni signali čiji originalni kod sadrži neparan broj jedinica. za neparan broj jedinica gde Ai može da ima vrednost 0 ili 1. ako je broj jedinica paran. Logička funkcija obe mreže je identična. tako da će rezultujući kod uvek imati paran broj jedinica. Polazeći od pravila Bulove algebre daje: 0 ⊕ 0 = 0 . Kontrola ispravnosti kodovanja se obavlja proverom parnosti broja jedinica. Koder koji bi generisao bit parnosti sadržao bi posebno ILI kolo. koje se može obavljati potpunim ili nepotpunim koderima. U digitalnim sistemima je često potrebno da se već kodovanim podacima naknadno generiše bit parnosti.

20 KONVERTORI KODA Kombinacione mreže koje obavljaju konverziju digitalne informacije iz bilo kog koda u neki drugi kod nazivaju se konvertori koda. a na deveti ulaz se priključuje bit parnosti. Naziv komponente je ispitivač/generator parnosti. Kao što se sa slike vidi. za generisanje bita parnosti i za kontrolu ispravnosti poruke. relacije postaju: G 2 = B2 G1 = B2 B 1 + B 2 B1 = B2 ⊕ B1 G0 = B1 B 0 + B 1 B0 = B1 ⊕ B0 124 . Na prijemnom kraju se komponenta koristi kao ispitivač parnosti. a deveti se vezuje na nivo logičke nule. koristi se ista mreža. proverava parnost jedinica u poruci. Svaki konvertor koda se može sintetizovati kao kaskadna veza dekodera i kodera. a alternativni logički simboli komponente su prikazani na slici: Na primer. s tim da mreža na prijemu ima jedan ulaz više. a izlaz je broj kodovan u Grejovom kodu G2G1G0. Kao primer može da posluži konventor binarnog u Grejov kod. tako da se kroz prenosni medijum prenosi paran broj jedinica. često je moguće izvršiti minimizaciju funkcija konverzije koda. Na prijemnoj strani se. koji koduje broj u Grejovom kodu. takođe EXILI kolima. Sastoji se od potpunog dekodera 3/8 i potpunog kodera 8/3. 7.Na predajnoj strani se mrežom EXILI kola generiše bit parnosti P. integrisane komponente se proizvode sa 8 ili 9 ulaza sa direktnim i invertovanim izlazom. Ulazni signal u konvertor je binarno kodovan broj B2B1B0. Pošto se u digitalnim sistemima najčešće koriste poruke od 8 bita. tako da mreža postaje jednostavnija. poruka je ispravna i izlazni signal PI (poruka ispravna) postaje 1. Ako je došlo do greške u prenosu biće PN=1. ispitivač/generator parnosti od 9 bita se prilikom prenosa poruka od 8 bita. Izlazni signali dekodera su ulazni signali kodera. Konvertor sa istom funkcijom se može realizovati korišćenjem manjeg broja logičkih kola ako se izvrši minimizacija funkcija zadatih tabelom. na predajnom kraju koristi kao generator parnosti. međutim. osam linija podataka se vezuje na 8 ulaza ispitivača/generatora. Kombinacije svih ulaznih i izlaznih promenljivih prikazane su u tabeli: Mreža koja obavlja konverziju prikazana je na slici. s tim da se koristi 8 ulaza. Izlazni signali konvertora koda dati su relacijama: G2 = B2 B 1 B 0 + B2 B 1 B0 + B2 B1 B 0 + B2 B1 B0 G1 = B 2 B1 B 0 + B 2 B1 B0 + B2 B 1 B 0 + B2 B 1 B0 G0 = B 2 B 1 B0 + B 2 B1 B 0 + B2 B 1 B0 + B2 B1 B 0 Nakon minimizacije. Ako je broj jedinica paran.

koji je sintetizovan da zadovolji jednačinu. standardno. ekonomičniji konvertor koda može da se sintetizuje minimizacijom funkcija mreže. gde binarno kodovana decimalna cifra aktivira odgovarajući skup segmenata. označeni slovima a do g kako je to pokazano na slici: Na osnovu ove slike sačinjena je kombinaciona tabela: Ulazni signal BI (Blanking Input). Za prikazivanje cifara na mnogim digitalnim uređajima koriste se pokazivači sa 7 segmenata.a logička šema konvertora binarnog u Grejov kod. Kao BI ulaz konvertora koda poslužio bi ulaz signala dozvole (E) dekodera. kako bi cifra bila vidljiva. Segmenti su. koji bi se sastojao od 7 ILI kola. C i D. Konvertori koda BCD u sedam segmenata se u literaturi i u katalozima integrisanih komponenti češće nazivaju BCD/7 segmenata dekoderi. je prikazana na slici: Jedan od vrlo često korišćenih konvertora koda je konvertor BCD u kod 7 segmenata. Nakon minimizacije logičkih funkcija dobijenih iz tabele. S obzirom da BCD kod sadrži zabranjena stanja. Ova mogućnost se koristi u višecifarskim pokazivačima da bi mogle da se ugase sve nule ispred celog broja. B. služi da deaktivira (ugasi) sve segmente bez obzira na kombinaciju ulaznih promenljivih A. Konvertor koda BCD/7 segmenata može da se realizuje kaskadnom vezom BCD/DC dekodera i kodera. jednačine za aktiviranje segmenata postaju: a = ( B + D + AC + AC ) ⋅ BI b = (C + AB + A B) ⋅ BI c = ( A + B + C ) ⋅ BI d = ( D + AB + ABC + AC + BC ) ⋅ BI e = ( AB + AC ) ⋅ BI f = ( D + AB + AC + BC ) ⋅ BI g = ( D + AB + BC + BC ) ⋅ BI a logička mreža koja realizuje funkcije prikazana je na slici: 125 . sintetizovanog prema tabeli.

Selekcija ulaza se binarno koduje signalima So.. 7.. bez obzira na položaj prekidača SEL i vrednost ulaznih promenljivih. izlaz će biti logička nula.7. Signalom SEL (selekcija) se prekidač postavlja u željeni položaj. + D7 S 2 S1 S 0 ) ⋅ E a mreža je prikazana na slici: Multiplekseri se izrađuju i sa trostatičkim izlazom..22 SINTEZA MULTIPLEKSERA Kao integrisane komponente multiplekseri se izrađuju sa dva. ukoliko je aktiviran prekidač E (dozvola).S1. tako da se jedan od n ulaznih signala priključuje na izlazni priključak Y. i S2 pa je izlazni signal Y dat jednačinom: Y = ( D0 S 2 S 1 S 0 + D1 S 2 S 1 S 0 + D2 S 2 S1 S 0 + . osam ili šesnaest ulaza. tako da se mogu priključivati na magistralu. S1. Na slici je prikazana funkcionalna šema i simbol multipleksera.Sm-1... Takav multiplekser ima tri selekciona ulaza: S0. Kao primer može da posluži sinteza mukipleksera sa 8 ulaza. pri čemu je n=2m.. Ako je E neaktivan. Na slici je prikazana i logička šema integrisanog osmoulaznog multipleksera sa trostatičkim izlazom 126 . četiri.21 MULTIPLEKSERI Multiplekser je kombinaciona mreža koja obavlja funkciju digitalnog višepoložajnog prekidača. Logička funkcija multipleksera se može napisati u obliku: Y = ∑ Di ⋅ SELi ⋅ E i =0 n −1 gde je SELi logički proizvod od m=log2n promenljivih Si čiji je indeks i.

k=4. C. D5 i D6 na logičku jedinicu. zavisiti od logičkog nivoa ulaznog signala Di. Generisanje funkcije pomoću multipleksera 8/1 prikazano je na slici: ( ) 7. Za realizaciju funkcije od m promenljivih. Funkcija logičkog sabiranja je. tada će izlaz multipleksera. treba realizovati funkciju: F = C B A + C B + CB A potrebno je dopuniti funkciju do normalne forme. Radi univerzalnosti. Signal dozvole izlaza (/E) je aktivan na niskom logičkom nivou i jednovremeno aktivira/deaktivira direktan i komplementaran izlaz. D4. B i C priključe na selekcione ulaze S0. multiplekser će generirati funkciju F.23 SINTEZA LOGIČKIH FUNKCIJA POMOĆU MULTIPLEKSERA Multiplekser može da se koristi za realizaciju logičkih funkcija izraženih zbirom proizvoda. B. Vrlo često korišćena komponenta je dvoulazni multiplekser. za određenu kombinaciju ulaznih promenljivih. Nakon množenja nepotpunog člana sa A + A dobija se: F = C B A + C B A + C B A + CB A Funkcija treba da ima vrednost F = 1 za kombinacije ulaznih promenljivih 1. Ako se u jednačini Y = ∑ Di ⋅ SELi ⋅ E i =0 n −1 usvoji da je E=1. a ostali D ulazi na nivo logičke nule. a selekcioni ulazi adresni ulazi. priključiti na nivo logičke jedinice. i S2 osmoulaznog multipleksera. 4. Proizvodi se kao četvorobitni dvoulazni multiplekser sa zajedničkim selekcionim ulazom i zajedničkim signalom dozvole E. s tim da je n=2.… umesto S0.(74HC251). 5 i 6. koji se obeležavaju A. za kombinacije ulaznih promenljivih za koje funkcija ima vrednost 1. a ostale ulaze priključiti na nivo logičke nule. Ako se promenljive A. S1. ulazi D1. S1. U literaturi i u katalozima integrisanih komponenti multiplekser se često naziva selektor podataka (Data Selector).… 7. Funkcionalna šema demultipleksera je prikazana na slici i kao što se sa slike vidi. S2. a da selekcioni ulazi S0. ostvarena korisćenjem dva četvoroulazna NI kola i jednog dvoulaznog NILI kola. Da bi se digitalnim signalima 127 . multiplekser sadrži direktan i komplementarni izlaz.24 DEMULTIPLEKSERI Kombinaciona mreža koja obezbeduje da se digitalni signal sa jednog ulaza može proslediti na jedan od n izlaza naziva se demultiplekser. na primer. demultiplekser predstavlja inverznu funkciju multipleksera. Ako. potrebno je ulaze multipleksera Di. Pri tome se signal E vezuje na nivo jedinice. S1 do Sm predstavljaju ulazne promenljive u kombinacionu mrežu. zbog pogodnosti izrade. Multiplekser se realizuje kao na slici.

Korišćenjem multipleksera i demultipleksera može se ostvariti prenos digitalnih informacija preko redukovanog broja spojnih puteva. tada su priključci Wi ulazni priključci. a priključak X izlazni. u katalozima se ove komponente najčešće nazivaju dekoder/demultiplekser. već i od redosleda sekvence generisanja ulaznih signala. biti jednak promenljivoj X. Memorijski element mreže se naziva 128 . S obzirom da ista komponenta može biti i dekoder i demultiplekser. a broj potrebnih spojnih puteva će biti m + k s obzirom da su selekcione linije zajedničke za sve multipleksere i demultipleksere. bilo demultiplekseri. 8. potrebno je m selekcionih signala. a izlazi su priključci Wi. često nazivane sekvencijalni automati ili sekvencijalne mašine se razlikuju od kombinacionih po tome što izlazni signali iz sekvencijalnih mreža zavise ne samo od tekućih vrednosti ulaznih promenljivih. tada će. 7. priključak X je ulaz. Pošto postoji konačan (2n) broj različitih stanja. Ako se umesto signala E na ulaz dekodera dovede promenljiva X. gde je n=2m što je pokazano na simbolu demultipleksera na slici: Kao demultiplekser može da se koristi binarni dekoder sa signalom dozvole. što je pokazano na slici: Ukoliko se prenose višebitne digitalne informacije od k bita. Ako se komponenta koristi kao multiplekser. za kombinaciju ulaznih promenljivih dekodera i izlazni signal Yi. Kada obavlja demultipleksersku funkciju. za prenos je potrebno k multipleksera i demultipleksera. Za n memorijskih elemenata postoji mogućnost pamćenja 2n različitih stanja u kojima sekvencijalni automat može da se nađe. sekvencijalna mreža se često naziva konačni automat ili automat konačnih stanja (engl.25 ANALOGNI MULTIPLEKSERI/DEMULTIPLEKSERI Korišćenjem CMOS bilateralnih prekidača izrađuju se komponente koje mogu biti bilo multiplekseri.selektovao 1 od n izlaza. Funkcionalna šema n-kanalnog analognog multipleksera/demultipleksera prikazana je na slici: Selekcija kanala se obavlja dekoderom m/2m. SEKVENCIJALNE MREŽE Sekvencijalne mreže. Ako je n=2m za prenos n jednobitnih digitalnih informacija dovoljno je m+1 spojnih puteva. finite-state machine).

4.2 Slika 8. Na slici 8. ili kako se često naziva Meli (Mealy) tip automata. kako bi naredno stanje moglo da bude definisano. U mrežama klase B i C.1 ANALIZA SINHRONIH SEKVENCIJALNIH MREŽA Da bi se izvršila analiza sekvencijalne mreže potrebno je za datu mrežu definisati sve kombinacije stanja koje memorijski elementi mogu da zauzmu. Ovakve mreže se nazivaju Mur (Moore) automati. 8. uzimajući u obzir sve dozvoljene kombinacije ulaznih signala i sve kombinacije promenljivih stanja mreže. dok je na slici 8. Izlazni signali mreže su funkcije dva skupa promenljivih: (1) trenutnih ulaznih promenljivih i (2) zatečenog stanja mreže .4.3 Kao memorijski elementi u sekvencijalnim mrežama koriste se sve vrste flip flopova ili leč kola. Dijagram stanja za sekvencijalnu mrežu predstavlja što i kombinaciona tabela za kombinacionu mrežu.a Slika 8. Slika 8. Osnovni model mreže je prikazan na slici 8. mreža prelazi u sledeće stanje. a stanje (state) je svaka kombinacija promenljivih koja nosi informaciju o prethodnim događajima.1 (klasa A mreže).promenljiva stanja (state variable).2 je prikazan sekvencijalni automat klase B. Ako mreža jednovremeno menja stanje onda je sinhrona a u suprotnom je asinhrona. Slika 8.3 prikazana blok šema sekvencijalnog automata klase C. izlazni signali zavise samo od zatečenog stanja.b 129 . Jedan od načina prikazivanja funkcije sekvencijalne mreže je dijagram stanja. Dijagram stanja za sinhronu sekvencijalnu mrežu treba jednoznačno da pokaže pod kojim uslovima.1 Slika 8. nakon delovanja taktnog impulsa.

dolazi u stanje c. U i /I z . pored naziva stanja. prikazan je na slici 5. Ulazna kombinaciona mreža se naziva dekoder sledećeg slanja (next state decoder). zadata sekvenca je zadovoljena. Automat. Izlazna promenljiva Y treba da ima vrednost 1 samo ako je nakon stanja ulaznih promenljivih BA=00 prvo sledeće stanje BA=11. Na slici 8. Automat ostaje u stanju a za sve ostale kombinacijeizuzev 00 . Ovo je razumljivo.b. • Izlazni signali dekodera sledećeg (narednog) stanja definišu uslove za upis koda narednog stanja u memorijske elemente. binarnim ili decimalnim brojem stanja.a. Oznake uz strelice. Kao primer može da se posmatra sekvencijalna mreža sa slike 5.c. kada prelazi u stanje b Ako je sledeća kombinacija ulaznih promenljivih 11.b.11. Dijagram stanja za mrežu sa istim zahtevima. samo nakon sekvence 00 . Sadašnje stanje a(00) b(01) BA= Sledeće stanje 00 01 10 b a a a a a 11 a a BA= 00 0 0 Izlaz Y 01 0 0 10 0 0 11 0 1 Tablica 1 Sadašnje stanje a(00) b(01) c(10) BA= 00 b a b Sledeće stanje 01 a a a Tablica 2 Izlaz Y 10 a a a 11 a c a 0 0 1 130 . dok se strelice obeležavaju samo kombinacijom ulaznih promenljivih koje prevode automat u naredno stanje. predstavljaju (kombinaciju ulaznih signala u mrežu)/(kombinaciiu izlaznih promenljivih iz mreže) za dato stanje i dati ulaz. a automat se vraća u stanje a. U svim drugim slučajevima ne postoji izlaz.Uobičajeno je da se pored strelice upisuje uslov pod kojim automat prelazi iz jednog stanja u drugo. • Izvršiti analizu ulazne kombinacione. dok za automate klase A u formiranju izlaznih signala učestvuju i ulazne promenljive. pošto su u automatima klase B izlazni signali definisani samo stanjem memorijskih elemenata.4. za automate klase B unutar čvora se označava (stanje)/(izlaz iz mreže). Stanja mogu biti označena. generiše se izlazni signal i automat prelazi u stanje a. Kada je automat u stanju c postoji izlaz iz mreže. sekvencijalna mreža može biti opisana i/ili tabelom u koju se upisuju uslovi za prelazak iz stanja u stanje Prilikom analize mreže neophodno je: • Utvrditi kojoj klasi mreža pripada. realizovanu klasom B automata. preko stanja b. Dijagram stanja za klasu A automataje na slici 5. Pored dijagrama stanja.

Analizom ulazne kombinacione mreže dobija se: D0 = U Q 0 D1 = U (Q1Q0 + Q1 Q 0 ) (1) Slika 8. Postoje dva memorijska elementa. tako da mreža sadrži najviše 22 = 4 stanja. Pošto izlazni signal Y zavisi od prornenljive U. 131 .6 prikazana je logička šema jedne sekvencijalne mreže.6 Sadašnje stanje (Q1Q0) a(00) b(01) c(10) d(11) Uslov prelaska U=1 U=0 D1 D0 D1D0 00 01 00 10 00 11 00 00 Tablica 3 Sledeće stanje U=0 U=1 a(00) a(00) a(00) a(00) b(01) c(10) d(11) a(00) U Izlaz Y 01 00 00 00 01 U tabeli 3 izlazni signal Y je dobijen analizom izlazne kombinacione mreže. na osnovu funkcionalne tabele za korišćeni flipflop i funkcije ulazne kombinacione mreže. Na osnovu tabele 3 sačinjen je dijagram stanja. dok ih za klasu A automata treba definisati uzimajući u obzir i ulazne promenijive.• Zavisno od tipa memorijskog elementa (flipflopa). dat na slici 8. definiše se sledeće stanje automata.7. Kao memorijski elementi koriste se ivični D flipflopovi koji menjaju stanje nakon uzlazne ivice taktnog signala. 8.2 ANALIZA MREŽE SA IVIČNIM D FLiPFLOPOVIMA Na slici 8. Y = UQ1Q2 . ovim su određene izlazne promenijive. Za klasu B automata. mreža je klase A. prema slici 6. odnosno.

kako je to pokazano na dijagramu stanja na slici 8. ako se prilikom uključenja automata slučajno zatekne u nekom od tih stanja.7 8. Sadašnje stanje (Q2Q1Q0) a(000) b(001) c(010) d(011) e(100) f(101) g(110) h(111) Uslovi prelaska J2K2 01 01 01 01 01 01 01 01 U=0 J1K1 01 01 01 01 01 01 01 01 J0K0 01 01 01 01 01 01 01 01 J2K2 01 01 01 10 01 01 01 01 U=1 J1K1 00 11 00 11 00 00 00 00 J0K0 11 11 11 11 01 01 01 01 Sledeće stanje U=0 U=1 a a a a a a a a b(001) c(010) d(011) e(100) a(000) a(000) c(010) c(010) Izlaz Y 0 0 0 0 1 0 0 0 Tabela 4 132 .8 prikazana je sekvencijalna mreža u kojoj su memorijski elementi JK fiipflopovi. nakon prvog takt impulsa će se vratiti u dozvoljeno stanje a ili c. koja je data u tabeli 5.Slika 8. međutim. Mreža ne može da zauzme stanja f do h. pošto u formiranju izlaznog signala učestvuju samo promenljive stanja.3 ANALIZA MREŽE SA JK FLIPFLOPOVIMA Na slici 8.8 Sledeće stanje u tabeli 4 je određeno na osnovu funkcionalne tabele JK flipflopa. Analizom ulazne kombinacione mreže dobijaju se funkcije kontrolnih J i K ulaza svih flipflopova: K2 = J 2 J 2 = U Q 2 Q1Q0 J 1 = UQ2 Q0 J 1 = U Q1 K1 = U + U Q 2 Q0 K0 = 1 (2) Slika 8. Mreža je klase B.9.

Elektromagnet brave treba da se aktivira i vrata da se otvore. Dopunniti dijagram stanja uzimajući u obzir i neiskorišćena stanja. ako je na tastaturi otkucana sekvenca brojeva: 3 -1 . Primer 1. • Na osnovu tabele prelaska sintetizovati ulaznu kombinacionu mrežu. odnosno tip flipflopa (D ili JK). 133 . ili u vidu dijagrama stanja. • Na osnovu eksitacione tabele izabranih fiipflopova formirati tabelu prelaska u sledece stanje za sve kombinacije stanje/ulaz. odnosno. bilo ključem) brava generiše kratkotrajan električni impuls". • Na osnovu dobijene tabele sintetizovati izlaznu kombinacionu mrežu.4 SINTEZA SINHRONIH SEKVENCIJALNIH MREŽA Sinteza sekvencijalnih mreža je inverzan proces analizi. • U tabeli zameniti nazive stanja kombinacijama promenljivih stanja. • Izabrati memorijske elemente. Funkcije. koje mreža treba da zadovolji.9 8.J 0 0 1 1 K 0 1 0 1 Qt x x x x Tabela 5 Qt+1 Qt 0 1 Qt Slika 8. Kada se vrata otvore (bilo elektromagnetom. tako da svakom stanju u formiranoj tabeli odgovara posebna kombinacija promenljivih stanja.4. formirati dijagram stanja. gde je n broj promenljivih stanja. Prilikom sinteze mreže neophodno je poštovati sledeće korake: • Ako je funkcija mreže data opisno. treba upaliti signalnu sijalicu i zabraniti dalje registrovanje tastera. slovima ili decimalnim brojevima. • Na osnovu dijagrama stanja formirati tabelu: izlaz mreže u funkciji stanja i ulaznih promenljivih za automate klase A. Tada se vrata mogu otvoriti samo ključem. definisati ponašanje mreže u slučaju da se automat nade u nekom od neiskorištenih stanja. • Izabrati skup promenljivih stanja. Ako jesekvenca pogrešna. • Ako je potreban broj stanja manji od 2n. izlaz mreže u funkciji stanja. "Sintetizovati sekvencijalni automat za otvaranje vrata. za automate klase B.) • Dopuniti tabelu uslovima za prelazak iz stanja u stanje za sve kombinacije ulaznih promenljivih. najčešće su zadate opisno. (Stanja obeležiti mnemonički.

takode u stanje s.1 . Automat ima 5 različitih stanjašto zahteva najmanje 3 memorijska elementa odnosno 3 promenljive stanja. T4 = 1 prevodi automat u stanje d. prelazi u stanje c. automat prelazi u stanje B. za ispravnu sekvencu. Sledeći signal sa tastature. generiše se električni signal koji prevodi automat u stanje a. treba obezbediti da se automat vrati u stanje a i kada se zatekao u bilo kom stanju. odnosno za T 1 = 1 .Sinteza počinje formiranjem dijagrama stanja.4 je zadovoljena i treba generisati izlazni signal koji će da aktivira elektromagnet brave. T1 . sekvenca 3 . Ako je aktiviran taster T3 . Dijagram stanja koji zadovoljava navedene zahteve prikazan je na slici 8. Kada se vrata otvore. ' Slika 8. prelazi u stanje s kada treba generisati izlazni signal koji pali signalnu sijalicu. ako je. prema uslovu zadatka. a ako je aktiviran bilo koji drugi taster. Pošto se V OT = 1 generiše i kada se vrata otvore ključem. Iz stanja b automat.b 134 . dok ako je aktiviran bilo koji drugi taster odnosno T 4 = 1 .10. Automat se inicijalno nalazi u stanju a. Kada se automat nalazi u stanja d.10 Stanje a b c d s S 0 0 0 0 1 Izlaz M 0 0 0 1 0 Tabela 5.a Sadašnje stanje a a b b c c d d s s bilo koje Ulazni signali T3 T4 1 x 0 x x x x x x 1 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 Sledeće Stanje b s c s d s d a s a a Izlaz S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 M 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 T1 x x 1 0 x x x x x x x Vot 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 Tabela 5. automat prelazi u stanje s i pali signalnu sijalicu.

Ako se poštuju ove preporuke. d=010. U dopunjenoj tabeli 7. za posmatrani primer. gde je to moguće. Sadašnje stanje a a b b c c d d s s e e f f g g Q2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Q1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 Q0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Ulazni signali T1 x x 1 0 x x x x x x x x x x x x x T3 1 0 x x x x x x x x 1 0 1 0 1 0 x T4 x x x x 1 0 x x x x x x x x x x x Vot 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Uslovi prelaska D2 D1 D0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Sledeće stanje Q2 Q1 Q0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Izlaz S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tabela 7 Na osnovu tabele 7 formirane su jednačine izlazne kombinacione mreže: M = Q2 Q1Q0 S = Q2 Q1Q0 (3) a izlazi ulazne kombinacione mreže. obuhvaćena su i neiskorišcena. stanja. ali praksa je pokazala da se najčešće dobija mreža sa minimalnim brojem elemenata. ako se za početno stanje izabere stanje 000.b se menja.c=011. odnosno uslovi za prelazak u sledeće stanje.Kombinacije promenljivih stanja. stanja mogu biti definisana kombinacijama: a=000. 101 i 110. tabela 6. nakon minimizacije. biraju tako da se prilikom promene menja minimalan broj promenljivih stanja. b=001. Ako se za memorijske elemente izaberu ivični D flipflopovi čija je jednačina Qt +1 = D zamenom vrednosti stanja kombinacijama promenljivih stanja i formiranjem uslova prelaska u sledeće stanje. koje odgovaraju pojedinim stanjima automata se mogu birati proizvoljno. se dobijaju u obliku: D2 = (T 3 F + Q 2 Q1Q0 T 1 + Q 2 Q1Q0 T 4 + Q2 Q1Q0 )Vof D1 = (T 3 F + F )V of D0 = (Q2 + Q 1 + Q 2 Q1Q0 T 4 )V of (4) gde je: F = Q2 Q1 + Q2 Q 0 + Q1 Q 0 F = Q 2 Q1 + Q 2 Q0 + Q1Q0 (5) 135 . s=111 a neiskoriićena stanja: 100. a da se sukcesivna stanja.

Kompletna šema sekvencijalnog automata koji zadovoljava postavljene zahteve prikazana je na slici 12. Kao i sinhrone sekvencijalne mreže. već i za svaki mogući redosled po kome promenljive zauzimaju stabilna stanja.Na osnovu jednačina (3). posto se sve promene u mreži događaju nakon delovanja taktnog impulsa. Za funkcionisanje sinhrone mreze od značaja je samo zatečeno stanje ulaznih promenljivih i stanje u kome se mreža nalazi u trenutku delovanja taktnog impulsa. generiše se signal takt. odnosno 2 n stanja. Signal takt je namerno zakašnjen kroz dodatni lanac od S invertora (ukupno sedam logičkih kola) kako bi prednja ivica takta aktivirala flipflopove nakon stabilizacije nivoa na D ulazu. mreže sa povratnom spregom se mogu svrstati u mreze klase A (Mealy) i mreže klase B (Moore). 8. Funkcionisanje sekvencijalnih mreza sa povratnom spregom zavisi od redosleda promena ulaznih promenljivih. odnosno definišu ponašanje mreže. (4) i (5) mogu se formirati izlazna i ulazna kombinaciona mreža za automatsku bravu. 136 . ne samo za sve kombinacije promenljivih. kako je to pokazano na slici 8. Kada je bilo koji od tastera. Prilikom analize i sinteze sinhronih sekvencijalnih mreza nije se vodilo računa o redosledu promena ulaznih promenljivih. aktivan. pa se iz tog razloga mreza mora analizirati. Mreza sa n povratnih petlji ima n promenljivih stanja. što je u najgorem slučaju ispunjeno nakon kašnjenja kroz lanac od S logičkih kola (u slučaju aktiviranja tastera T 3 ili T 4 ).5 SEKVENCIJALNE MREZE SA POVRATNOM SPREGOM Analiza i sinteza sekvencijalnih mreza sa povratnom spregom upravo tretiraju prelazna stanja i daju uvid.14. za sve kombinacije ulaznih signala zatečenih stanja. ili signal otvorenih vrata.

Kao primer mreže sa povratnom spregom može da posluži D leč sa slike 8. Naredno stanje A' je za datu mrežu dato jednačinom: A' = CD + (C D + A) = CD + C A + DA (6) Za razliku od sinhronih mreža.Slika 8. Da bi se proverilo koliko povratnih petlji mreža sadrži.15 sugeriše da postoje dve povratne petlje: AA' i B-B'. gde je A 0 1 CD= A’= 00 0* 1* 01 0* 1* 10 1 1* 11 0* 0 Tabela 8 ∆t vreme propagadje kroz lanac logičkih kola. mreže sa povratnom spregom zauzimaju sledeće stanje nakon vremena ∆t od trenutka promene ulaznih promenljivih. takvo stanje je nestabilno pošto će mreža napustiti to stanje nakon vremena ∆t .15. u slučaju kada se sledeće stanje razlikuje.b 8.14.14. a nakon svakog raskidanja proveriti da li se signal sa izlaza bilo kog logičkog kola u mreži može. koje zauzimaju sledeće stanje u definisanom vremenskom trenutku (nakon delovanja taktnog impulsa). Način na koji je nacrtana mreza na slici 8. može predvideti na osnovu sadašnjeg stanja i kombinacije ulaznih promenljivih. realizovan korišćenjem NI logičkih kola. bez obzira na promenu ulaznih promenljivih.a Slika 8. potrebno je u svaku povratnu petlju ubaciti fiktivno kašnjenje ∆t a zatim analizirati mrežu tako da se sledeće stanje nakon vremena ∆t .6 ANALIZA SEKVENCIJALNIH MREZA SA POVRATNOM SPREGOM Da bi mogla da se sprovede analiza mreže sa povratnom spregom.15 tog istog kola. potrebno je raskidati jednu po jednu povratnu vezu. stabilno stanje je stanje u kome je sledeće stanje jednako trenutnom (A'=A). kroz lanac logičkih kola. Kombinacija ulaznih promenljivih u mrežu se naziva ulazno stanje. Za mrežu sa povratnom spregom. 137 . pojaviti na ulazu Slika 8. dok.

Takođe. postaju jedinice. mreža nalazi u stanju (0) ( Q = 0. Q = 0 ) ulazna promenljiva D zauzme stanje D = 0. Stanje a(0) b(0) CD Sledeće stanje⁄ QQ 00 (0) *a⁄(01) *b⁄(10) (7) 01 (1) *a⁄(01) *b⁄(10) (6) 10 (2) *b⁄(10) *b⁄(10) (5) 11 (3) *a⁄(01) *a⁄(01) (4) (7) Tabela 10 Ako se. U ovom stanju oba izlaza iz mreže. pri istoj kombinaciji ulaznih signala. već se analiza obavlja za svaki moguć redosled promena ulaznih promenljivih. U stanju (7) izlazi leč kola su komplementarni u odnosu na početno stanje. pa se ulaz D promeni u D =1. Ako u stanju (5) ( Q = 1. Q = 1. Ovo je razumljivo. Ovim je obezbedeno da se susedna sledeca stanja. a nakon vremena ∆t . Stanje mreže ostaje a i izlazi iz mreže ostaju nepromenjeni. redosled promena ulaznih promenljivih je pisan u Grejovom kodu. Ulazne promenljive C i D moraju zadržati stabilnu vrednost za vreme ∆t (vreme propagacije kroz kola obuhvaćena povratnom petljom). Medutim.Q = CD + C A + DA Q = CD + A Zvezdicama su označena stabilna stanja. mreža će preći u nestabilno stanje (4).(7) sukcesivno. Ako bi nakon stanja (5). što predstavlja minimalno vreme držanja (hold time) ulaznih signala D leč kola. pošto kod realnih mreza ne moze biti jednovremenih promena različitih digitalnih signala. SR i 138 . Izlazi leč kola postaju Q = 0. mreža će zauzimati stanja (6) . D = 0 ). za isto trenutno stanje. redosled promena ulaznih promenljivih CD bio: 01-00. Pošto ulazni signal D propagira kroz jedno kolo više nego C. Stanje CD Sledeće a(0) b(0) stanje⁄ QQ 00 01 10 11 *a⁄(01) *a⁄(01) *b⁄(10) *a⁄(01) *b⁄(10) *b⁄(10) *b⁄(10) *a⁄(01) Tabela 9 Kako bi se lakše analizirala mreža. najmanje za iznos vremena propagacije kroz invertor. dok mreza ne prede u stanje (5). Prilikom analize mreža sa povratnom spregom nikad se ne pretpostavlja da ulazne promenljive jednovremeno menjaju vrednost. u tabeli 10 numerisana su sva sledeća stanja iz tabele 9. Prethodna analiza je pokazala da za ispravan rad D leč kola ulaz D mora da ostane nepromenjen za vreme dok je C = 1. Ako se sada i ulaz C promeni na C = 1. a takođe se koriste D. razlikuju samo za jednu ulaznu promenljivu. stanje mreže postaje nestabilno stanje (2). 8. izlaz biti neregularan. Ovo vreme je vreme poslavljanja (setup time) D leč kola . Q = 1 . da bi se lakše analizirala mreža. znači da D treba postaviti na željenu vrednost pre nego što C postane 1. odnosno leč se vraća u početno stanje. mreža će preći u sledede stabilno stanje (1). Kao memorijski elementi se najčešće koriste D flipflopovi. C = 0. Takođe treba obezbediti da C sigurno postane C = 0 pre nego što D promeni vrednost.7 STACIONARNI REGISTRI Stacionarni registri su sekvencijalne mreže koje se koriste za privremeno memorisanje digitalnih informacija. Q i Q . na primer. što na izlazu iz leča ne bi smelo da se dogodi. u stanje (3). analiza pokazuje da je za vremenski period ∆t . u tabelama 8 i 9.

17 Slika 8. simbol istog registra. Na slici 8. a na slici 8. 8. Ulazi D mogu da menjaju vrednost odmah nakon aktivne ivice takta. u registar se ne može upisati nikakav sadržaj. uslov je da imaju zajednički taktni impuls.b. izlazi registra su u stanju visoke impedanse. ivicom taktnog impulsa. Da bi ulazno opterećenje taktnog impulsa bilo 1. Pri tome se za integrisane registre uzima u obzir i vreme propagacije takta kroz ulazni invertor.18(a. ulaze flipflopova preko neinvertujućeg rasteretnog stepena (bafera). prikazan je na slici 8. Na slici 8. Kada je signal OEL (Output Enable) neaktivan. Reset se dovodi na asinhrone.c) Na slici 8. a izlaz flipflopa će zauzeti zadato stanje nakon vremena propagacije ( t d ) od aktivne ivice taktnog impulsa. Aktivna ivica taktnog signala mora biti zakašnjena u odnosu na D ulaze za vreme tm. taktni impuls se na ulaze flipflopova dovodi preko invertora. RD.16. Da bi dva.transparenta leč kola. Minimalno trajanje taktnog impulsa je lh.17(a.8 STACIONARNI REGISTRI SA D FLEPFLOPOVIMA Najjednostavniji i najčešće upotrebljavani stacionarni registri koriste ivične D flipflopove kao memorijske elemente.b) 139 . Slika 8. (Prisustvo ulaznog priključka OE na šemi simbola. tako da se ulazna informacija upisuje u registar na uzlaznu ivicu taktnog impulsa.16 prikazana je logička šema stacionarnog registra u kome se flipflopovi aktiviraju silaznom.a prikazana je logička šema stacionarnog registra sa trostatičkim izlazima.16 ima i priključak za jednovremeno resetovanje svih flipflopova.16 Registar sa slike 8. Slika 8. Signal reseta (CLR) je kod većine registara aktivan na niskom nivou i za vreme dok je CLR aktivan.17 prikazani su standardni simboli stacionarnih registara. ili više bistabilnih kola predstavljala registar.18.18. označava da je registar sa trostatičkim izlazima). Simbol za registar sa slike 8. s obzirom da se radi o ivičnim flipflopovima.b.

adresibilni registri.19 prikazana je blok šema sistema u kome se. informacija upisuje u samo jedan. Kao bidirekcioni registar može da se koristi trostatički registar. dok.8. radi uštede u broju priključaka. 140 . adresirani bit registra. u registar D može upisati informacija iz bilo kog od registara A. odnosno. U ovakve registre se.20 Posebna klasa stacionarnih registara sa D flipflopoviraa su bit adresibilni stacionarni registri. kako se češće skraćeno nazivaju. Logička šema adresibilnog osmobitnog registra je prikazana na slici 8.21.21 8. B i C moraju biti trostatički.20.Na slici 8. Slika 8. preko magistrale. integrisana kola se proizvode prema logičkoj šemi prikazanoj na slici. međutim. Slika 8. Registri A.19 U slučaju kada digitalni uređaj treba ili da prima. S i R ulazima. da se ne bi koristila dva registra.9 STACIONARNI REGISTRI SA SR LEČ KOLIMA Kao memorijski elementi u stacionarnim registrima mogu se koristiti i leč kola sa asinhronim. generisanjem takta. ili da šalje informacije sa/na magistralu. s obzirom da izlazi registra D nisu vezani na magistralu. koristi se samo jedan. registar D može biti bilo kog tipa. bidirekcioni stacionarni registar. Slika 8. B ili C.

ucrtana je kontura koja sadrži zajednička polja sa konturama sa slike 8. a pamti zatečeno stanje na D ulazima kada kontrolni ulaz postane neaktivan.15.24 Slika 8. Na osnovu analize sprovedene za mrežu sa slike 8. Mreža na slici 8. pa se analizom mreže mogu formirati jednačine narednog stanja i izlaza: A' = Q = CD + C A + DA Q = CD + A (8) Slika 8. tako da se analiza. Logička šema transparentuog registra je prikazana na slici 8. izlaz registra prati promene ulaznih promenljiviih D.24 Na Karnoovoj mapi na slici 8.23 prikazana je detaljna logička šema jednog od SR leč kola registra.10 TRANSPARENTNI STACIONARNI REGISTRI Karakteristika transparentnih registara je da. svaka ćelija stacionarnog registra predstavlja D leč. tako da se formiranjem proizvoda DQ eliminiše pojava lažne nule. Mreža sa slike 8. odnosno.15.25.23. dok je kontrolni ulaz na aktivnom.b.a. Jednačina (9) se proširuje za jedan član i postaje: 141 .23 Poređenjem jednačina (8) sa jednačmama (6) i (7) .22 Da bi se analizirala prelazna stanja registra prilikom promene ulaznih promenljivih C i Dn na slici 8. stacionarni registar sa SR leč kolima će ispravno funkcionisati samo ako su logički nivoi na D ulazima postavljeni za vreme t su pre taktnog impulsa i ako su stabilni za vreme dok je takt C aktivan. 8.Slika 8.23 je sekvencijalna mreža sa jednom povratnom petljom.23 ima jedan invertor manje. tako da je ekonomičnija za izradu.25. vidi se da su jednačine identične. koja je sprovedena za mrežu sa slike 8. uključujući ulazna NI kola. odnosi i na mrežu sa slike 8. visokom nivou.

U pomeračkim registrima se mogu koristiti JK ili D flipflopovi ivičnog. Na slici 8.27. Slika 8.27. Paralelni upis podataka može da se obavlja kao na slici 8.27 (a.Slika 8. 142 . većina registara koristi taktovan. kako je to pokazano na slici 8.26.26 8.25 (a. ili MS tipa. realizovanog ivičnim D flipflopovima.a prikazana je logička šema dvobitnog pomeračkog registra sa mogućnošću paralelnog upisa. međutim. odnosno. vremenski dijagram stanja flipflopova pomeračkog registra u zavisnosti od ulaznih promenijivih.28. (9) Slika 8. a na slici 8.b) Q ' = LE ⋅ D + LE ⋅ Q + D ⋅ Q Mreža koja realizuje jednu ćeliju transparentnog registra leča je prikazana na slici 8.12 INTEGRISANI POMERAČKI REGISTRI Integrisani pomerački registri uglavnom koriste ivične D flipflopove.b.11 POMERAČKI REGISTRI Pomerački (Shift) registri su registri u kojima se zapamćena informacija taktnim impulsom pomera za jedno mesto.b) 8.27. sinhroni paralelni upis.

zavisno od kontrolnih signala S 0 i S1 dekoduje četiri različite funkcije registra: • Za S1 S 0 = 00 . pošto se delovanjem takta u svaki flipflop upisuje sopstveno stanje. • Za S1 S 0 = 01 . registar radi kao pomerački registar udesno (A ka D).29 Tabela 19 prikazuje sledeća stanja flipflopova registra sa slike 8.29 prikazana je logička šema integrisanog bidirekcionog pomeračkog registra 74LS194. Slika 8. informacija se pomera ulevo (D ka A). čak i kada postoji taktni impuls. • Za S1 S 0 = 11 . registar zadržava postojeće stanje.29 u zavisnosti od kontrolnih signala S1 i So. U sklopu pomeračkog registra je dekoder 2/4 koji.28 Na slici 8. delovanjem takta. • Za S1 S 0 = 10 .Slika 8. taktnim impulsom se u registar upisuje informacija ABCD. 143 .

32. a u sve ostale.a. Upisana jedinica će sada da kruži kroz registar.32 144 . Na slici 8. Slika 8. čime se informacija sa DAT ulaza upisuje u registar.31 8. Slika 8.13 BROJAČI SA POMERAČKIM REGISTRIMA (KRUŽNI BROJAČI) Spajanjem izlaza poslednjeg flipflopa u n-bitnom pomeračkom registru sa serijskim ulazom u isti registar (SOUT sa SIN). tako da se sledećim taktom logičko stanje "1" ponovo upisuje u flipflop na poziciji 0.30 Kružni brojač sa slike 8.. Nakon n taktnih impulsa (ne računajući inicijalizaciju).8. signal L/S se postavlja na nivo L/S = 0. = Qn −1 = 0 . nema mogućnosti reseta (CLR = 1). Na slici 8. tako da mreža prelazi u režim rada pomeračkog registra. dobija se sekvencijalna mreža sa n stanja. Q1 = Q2 = .14 SAMOPODEŠAVAJUĆI BROJAČI Na slici 8. Kada je bilo koji od flipflopova u stanju Q1 = 1 tada je SIN=0.32 prikazan je vremenski dijagram brojača sa slike 8.31 prikazan je vremenski dijagram kružnog brojača sa slike 8. koja se naziva kružni brojač.30 ima stalno aktivne izlaze (OE= 1). a prilikom inicijalizacije je omogućeno da se u flipflop na poziciji 0 upiše Q0 = 1 . sve dok izlaz registra ne postane "sve Slika 8.. Inicijalizacija se obavlja tako što se za vreme dok je L/S=1 generiše takt. tako da se u registar upisuju nule.30 prikazana je blok šema kružnog brojača realizovanog pomeračkim registrom. (Ring coutler). postaje Qn −1 = SOUT = SIN = 1 . Nakon inicijalizacije.30.

nule". formiran na ovaj način. brojač će da zauzme ispravno stanje. imaće 5 različitih stanja. nakon najviše n taktnih impulsa. upisuje 1. bilo koji od flipflopova promeni stanje. U tabeli 20 prikazana su sva stanja brojača. Slika 8.33 Kružni brojač kod koga se na senjski ulaz dovodi komplement serijskog izlaza (poslednjeg flipflopa). naziva se Džonsonov (Johnson) brojač. Da bi se ostvario samopodešavajući Džonsonov brojač. samopodešavajući kružni brojač od n flipflopova ima n+1 stanje. a b c d e f g h a … S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … S0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … CLR 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 … QA 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 … QB 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 … QC 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 … QD 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 … Tabela 20 Džonsonov brojač sa slike 8. bez obzira na 145 .34 će. kada postaje SIN = ( Q4 ) = 1. Ako tokom rada.34 Stanje Inic. dovoljno je jedno dvoulazno NILI kolo.30.29). tako da sledeći takt impuls u flipflop Q0 . Upisana jedinica nastavlja da kruži registrom. usled smetnje. u slučaju da neki od flipflopova neregularno promeni stanje. u opštem slučaju. odnosno. sve do ponovne inicijalizacije. pošto stanje SIN=1 traje celu periodu taktnih impulsa.34 prikazan je Džonsonov brojač realizovan pomeračkim registrom 74LS194 (prikazanim na slici 7. slično kao i kružni brojač sa slike 8. Slika 8. nastaviti da broji pogrešno. Na slici 8. Kružni brojač.

mreža prikazana na slici 8. prikazanih na slici 8. 8. Sa slike 8.16 ASINHRONI BROJAČI Kada se na prvi u lancu ivičnih T flipflopova. koduju binarni broj koji odgovara broju taktnih impulsa koji su do posmatranog intervala delovali na ulaz flipflopa na poziciji 0.37 146 . Slika 8. ili osnova brojača.36 Slika 8. Slika 8.37. Prema tome.36. Brojač sa m stanja je brojač modula m.broj flipflopova u pomeračkom registru.35. Naziv takve mreže je asinhroni binarni brojač. Broj različitih stanja u ciklusu se naziva moduo. na izlaznim priključcima flipflopova će se dobiti talasni oblici prikazani na slici 8. Na slici 8. takvi brojači se nazivaju sinhroni.37 se vidi da stanja flipflopova Q3 do Q0.35 8. Broj je kodovan prirodnim binarnim kodom. u vremenskim intervalima označenim sa 0 do 15. Ako taktni impuls nije zajednički za sve fiipflopove brojač je asinhroni.35 prikazan je osmobitni samopodešavajući Džonsonov brojač ostvaren pomoću dva 4-bitna pomeračka registra 74LS194. obavlja funkciju brojanja taktnih impulsa. a flipflopovi u mreži se ne prebacuju zajedničkim taktnim impulsom. priključi povorka taktnih impulsa (CLK). Ako se svi flipflopovi u brojaču taktuju zajedničkim taktnim impulsom.15 BROJAČI Brojači su sekvencijalne mreže čiji dijagram stanja predstavlja repetitivni ciklus.

Logička šema sinhronog brojača koji koristi ivične JK flipflopove prikazana je naslici 8.39. priključi na taktni ulaz narednog flipflopa. s tim da su J i K ulazi svih flipflopova vezani za logički nivo 1 i da se Q izlaz svakog flipflopa u lancu.. našao u regularnom stanju 8. mreža obavljati funkciju binarnog brojača. da bi se tek nakon vremena 4t df od aktivne ivice takta.39 Nakon stanja brojača 11.39 ispunjava uslov iz jednačine (19).38 prikazan je vremenski dijagram Slika 8... potrebno je da je ispunjen uslov: J i = K i = Q0 Q1Qi −2 Qi −1 = 1 (10) Mreža sa slike 8.Ista mreža se može realizovati korišćenjem ivičnih ili MS JK flipflopova.40 prikazan je vremenski dijagram prelaska brojača iz stanja 7 u stanje 8. 10. Na dijagramu je vreme propagacije kroz logičko kolo označeno sa tdL. sledeće stanje je 00. tako da brojač prelazi u stanje 6. To je trenutak kada svi flipflopovi u brojaču menjaju stanje. nakon vremena t df prebaciće se flipfiop Q0 u stanje Q0=0 . kao na slici 8. da bi se obezbedilo da flipflop na i-toj poziciji promeni stanje.36.38 Sa slike se vidi da. tako da će. a kroz flipflop sa tdF. Iz razloga što se taktni impuls dovodi paralelno na sve flipflopove.17 SINHRONI BROJAČI Za razliku od asinhronih brojača.. takav brojač se još naziva i paralelni brojač. 8. odnosno. 147 . brojač prolazi kroz (privremena) stanja 4 i 0. Na slici 8.01. Na slici 8. zatim nakon vremena propagacije kroz ostale flipflopove u lancu. kada se brojač zatekao u stanju 7 i naiđe sledeci taktni impuls. kod sinhronih brojača se svi flipflopovi sinhrono prebacuju zajedničkim taktnim impulsom. pošto su JK ulazi flipflopa Qo priključeni na logički nivo 1. Slika 8.

minimalna perioda taktnih impulsa je Tmin = t df + (n − 1)t dl .Slika 8. Ovi poslednji se nazivaju obostrani brojači (up-dovm counters). prenosa). Logička jednačina uslova brojanja. već i od broja logičkih kola u lancu za generisanje prenosa. Brojač unazad treba nakon svakog taktnog impulsa da dekrementira sadržaj.down counters). J 1 = K1 = Q 0 . Priključak CIN prvog brojača u lancu treba priključiti na nivo logičke jedinice. ne samo od vremena propagacije kroz flipflop i korišćene familije logičkih kola. COUT (Carry out).41 se može vezivati u lanac istih takvih brojača na taj način što će se izlazni signal prenosa uslova brojanja (ili kraće. Na osnovu tabele 13 mogu se formirati jednačine za J i K ulaze svih flipflopova u mreži: J 0 = K 0 = 1. Maksimalna učestanost na kojoj brojač može da radi zavisi. priključiti na ulazni priključak za prenos (CIN) narednog brojača. i brojači koji. a izbegnuta su I kola sa više od dva ulaza. sledeće stanje brojača treba da bude binarni kod broja za 1 manji od zatečenog stanja. odnosno. data izrazom (11) ostaje ista kao i za mrežu sa slike 8. J 2 = K 2 = Q 0 Q1 (13) 148 . Za brojač od n flipflopova. zavisno od izabranog režima rada. U tabelu 22 su prikazani uslovi prelaska u sledeće stanje i sledeća stanja trobitnog brojača unazad realizovanog JK flipflopovima.40 Maksimalna učestanost na kojoj brojač može da radi je data izrazom: f max = 1 = 1 t df + t dl Tmin (11) Slika 8. a maksimalna učestanost je data izrazom: f max = 1 = 1 t df + (n − 1)t dl Tmin (12) 8.39.18 BROJAČI UNAZAD I OBOSTRANI BROJAČI Kao komponente digitalnih sistema koriste se i brojači koji koduju opadajući niz binarnih brojeva (brojači unazad . mogu da koduju rastući ili opadajući niz binarnih brojeva.41 Četvorobitni brojač sa slike 8.

formiran je sinhroni brojač unazad sa paralelnim prenosom i prikazanje na slici 8. da broji unapred ili unazad. out) služe za kaskadno vezivanje brojača. treba u zavisnosti od izabranog režima. dok je sinhroni brojač unazad sa serijskim prenosom prikazan na slici 8.42. Obostrani brojač se može sintetizovati koriićenjem jednačina (10) i (14). J i = K i = SMER ⋅ Q0 Q1 ⋅ ⋅ ⋅ Qi − 2 Qi −1 + SMER ⋅ Q 0 Q1 ⋅ ⋅ ⋅ Q i − 2 Q i −1 (15) Slika 8.42 Slika 8. Obostrani brojač.43.44 149 .43 Signali BIN i BOUT(borrov in. Slika 8.Stanje 7 6 5 4 3 2 1 0 7 … Zatečeno stanje Q2 Q1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 … … Q0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 … Uslovi prelaska J2K2 J1K1 J0K0 00 00 11 00 11 11 00 00 11 11 11 11 00 00 11 00 11 11 00 00 11 11 11 11 00 00 11 … … … Tabela 13 Q2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 … Sledeće stanje Q1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 … Q0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 … Jednačine (13) se mogu generalisati. kako je već rečeno. tako da je: J i = K i = Q 0 Q1 ⋅ ⋅ ⋅ Q i − 2 Q i −1 (14) Na osnovu jednačina (13) i (14).

Slika 8. međutim.46(a. uključujući obostrane.45 Sinhroni brojači. za sve stepene brojača taktni impuls propagira kroz isti broj logičkih kola. pre početka brojanja. Tmin = t df + 2t dl Maksimalna učestanost takta je recipročna vrednost minimalne periode. Brojač Slika 8. Logička šema jednog stepena obostranog brojača sa T flipflopovima prikazana je na slici 7. Minimalna perioda taktnih impulsa je.48 prikazana je dopunjena šema brojača sa slike 8. Brojač je sinhron iako se taktni impuls ne dovodi direktno na ulaz flipflopa.45.41. asinhronim signalom LOAD. mogu biti sintetizovani i korišćenjem ivičnih T flipflopova. Na slici 8.Na osnovu izraza formirane su kombinacione mreže za generisanje uslova brojanja za obostrani brojač sa paralelnim prenosom.49 prikazani su 150 . Na slici 8.b) je sa paralelnim prenosom i koristi odvojene taktne impulse za brojanje unapred (CUP) i za brojanje unazad (CDWN). prema tome. tako da je omogućen paralelni upis proizvoljnog sadržaja u brojač. Logička šema obostranog brojača sa serijskim prenosom je prikazana na slici 8. upiše inicijalni sadržaj od kog će brojač početi da broji.47. tako da će se svi flipflopovi prebacivati jednovremeno.47 8. Slika 8.19 BROJAČI SA PARALELNIM UPISOM Paralelni upis omogućava da se u brojač.

Izlazni signali CARRY i BORROW su dati jednačinama: CARRY = Q0 Q1Q2 Q3 ⋅ CUP. Slika 8. Brojač sa slike (c) menja stanje nakon uzlazne ivice taktnog impulsa. Slika 8.48. BORROW izlaz prethodnog na CDWN narednog. odnosno.c) Logička šema brojača sa sinhronim paralelnim upisom je prikazana na slici 8. Na slici 8.50 Brojač sa slike 8.48.49. Na slici (b) je simbol obostranog brojača sa slike 8. radi kao sinhroni brojač.50.49 (a. BORROW = Q 0 Q1 Q 2 Q 3 ⋅ CDWN (16) i služe za kaskadno vezivanje više brojača.c prikazan je brojač unazad sa mogućnošću paralelnog upisa.simboli za crtanje brojača. Na slici (a) je prikazan simbol brojača sa slike 8.48 Slika 8. 151 .b. ima mogućnost paralelnog upisa podataka i može se resetovati signalom CLR. Dok je CLR =0 onemogućeno je i brojanje i upis novog sadržaja. koji sadrži četiri stepena brojanja sa dograđenom mogućnošću paralelnog upisa. Kada je L/C=0.51 za L/C = 1 radi kao stacionarni registar. s tim da se CARRY izlaz prethodnog brojača priključuje na CUP ulaz narednog. Svi flipflopovi se mogu resetovati signalom CLR.

D1. memorija se može samo citati Logička šema i simbol ROM memorije -Ulazni signali A0.51 9. najčešće međusobno jednakih. kada je sadržaj upisan.. pored sinhronog upisa sadržaja. Slika 8.Dn-1 nazivaju se izlazi podataka -Programaranje ROM memorije je priključivanje izlaznih signala dekodera na ILI kola kodera -Memorijska reč je programirana informacija na svakoj adresi ROM memorije sa fiksnim sadržajem -Logička ILI kola u integrisanim ROM memorijama se mogu realizovati kao diodna 152 . mogu imati i sinhroni reset.An-1 nazivaju se adresni ulazi . -Mogu se podeliti na programabilne kombinacione mreže i programibilne sekvencijalne komponente ROM memorija (Read Only Memory) -To su memorije sa konstantnim sadržajem koje predstavljaju integrisana kola u koja se posebnim postupkom upisuje željeni sadržaj. D2.Brojači. A1..Izlazni signali D0. potrebno je na D ulazima flipflopova obezbediti logičku nulu.. koja se specifičnim postupcima mogu formirati (programirati) da obavljaju određenu funkciju.. bez obzira na logički nivo signala DAT. A2.Programabilne logičke mreže -Programabilna logička mreža (programmable logic device –PLD) je integrisano kolo koje sadrži skup digitalnih kola.. Da bi se ostvario sinhroni reset.

Zbog ovakvog načina programiranja ove memorije se nazivaju mask-ROM. ako je dioda izostavljena logički nivo je 0 -Umesto dioda mogu se koristiti bipolarni ili MOSFET tranzistori ROM memorija sa NMOS tranzistorima NMOS tranzistori čiji su drejn priključci spojeni na istu liniju podataka formiraju NILI kolo. Programabilne ROM memorije ( PROM ) Diodne PROM memorije se proizvode sa ugrađenim svim diodama. 153 . NMOS se izostavlja. Gejtovi NMOS tranzistora se vezuju na odgovarajuću adresnu liniju. Proizvođač na osnovu zahtevanog sadržaja formira masku za izradu integrisanog kola sa diodama. a gde se želi logička jedinica. Programiranje opisanih ROM memorija se obavlja prilikom izrade integrisanog kola. a redno sa svakom diodom je ugrađen topljivi osigurač. Na adresama gde se želi da izlazni podatak bude logička nula priključuje se NMOS.Diodna ROM memorija -izlazi dekodera predstavljaju adresnu liniju -vertikalne linije predstavljaju linije podataka -linija podataka je na logičkom nivou 1 ako je priključena diodom na adresnu liniju. odnosno tranzistorima.

u koje se pomoću računara upiše željeni sadržaj. a na ostalim mestima ostaju jedinice.programiranje se obavlja pregorevanjem osigurača. EEPROM memorije i FLEŠ memorije -kao memorijske ćelije koriste se MOS tranzistori sa izolovanim gejtom. -glavni nedostatak PROM memorije je što se jednom upisani sadržaj ne može promeniti Programabilna ROM memorija sa mogućnošću brisanja U ovu grupu memeorije spadaju EPROM memorije.Tamo gde želimo da sadržaj bude nula izazove se pregorevanje osiguraca. Programabilna NMOS ROM memorija . PROM programatora.Programibilna diodna ROM memorija -kada memorija nije programirana na svim mestima su jedinice.NMOS programabilna memorija sa osiguračima ugrađenim redno sa drejnom . i to korišćenjem specijalnih uređaja. 154 .Proizvodi se sa ugrađenim svim tranzistorima tako da je sadržaj na svim adresama logička 0 .

MOS tranzistor sa izolovan . 155 . Kada se isključi povišeni napon izolovani gejt ostaje negativno naelektrisan. Brisanje EEPROM-a se obavlja električno. Memorisanje logičke jedinice se obavlja ubacivanjem elektrona na izolovani gejt. tako što se za brisanje na gejt priključuje napon suprotnog polariteta od napona za upis. Da bi se na određenoj lokaciji upisala logička jedinica. napon logičke jedinice na adresnoj liniji je dovoljan da formira kanal MOS tranzistora. a brisanje sadržaje istiskivanjem elektrona iz izolovanog gejta. odnosno na tom mestu je upisana logička jedinica.svaki tranzistor ima dva gejta : -izolovani gejt okružen sa SiO2 -neizolovani kontrolni gejt Da li će tranzistor biti provodan ili ne zavisi od nagomilanog električnog tovara na izolovanom gejtu.svetlošću Programabilna ROM memorija sa mogućnošću električnog brisanja – EEPROM Upis logičke jedinice u ćeliju EEPROM. . tako da je sadržaj svih lokacija u memoriji nula.a se obavlja dovođenjem povišenog napona na gejt memorijskog tranzistora. EPROM. željena linija podataka se priključuje na željeni napon (25V).izolacija obezbeđuje da tovar na gejtu ostaje više od 10 godina . odnosno rasterećivanje izolovanog gejta obavlja se osvetljavanjem memorijske matrice UV.brisanje EPROM memorije. EPROM memorije (Eresable programmable read only memory ) EPROM memorija Kada EPROM nije programiran. EEPROM i FLEŠ memorije se razlikuju po načinu upisa i brisanja sadržaja iz memorijskih ćelija.

ona se odlikuje većom brzinom upisa i većom gustinom pakovanja .ovo je omogućeno smanjenjem dimenzija linija i korišćenjem samo jednog tranzistora sa izolovanim gejtom po memorijskoj ćeliji .memorijski sa izolovanim gejtom ( Tf ) . T3 su zajednički za celu memoriju.Memorijska ćelija EEPROM-a sadrži dva tranzistora : .selekcioni ( Ts ) Tranzistori T1. 9.1 Dvodimenzionalno dekodovanje adresa memorije . T2. Tako se smanjuje broj dekoderskih kola i fizički raspored komponenata memorije se približava kvadratnom obliku 156 . Posebna vrsta EEPROM memorija je FLEŠ memorija. .Sve vrste memorija koje kao medijum za pamćenje koriste tranzistore sa izolovanim gejtom imaju ograničen broj upisa i brisanja sadržaja (104.u okviru sektora sors priključci svih tranzistora sa izolovanim gejtom su spojeni zajedno i mogu se priključiti bilo na masu bilo na napon Vp (10 do 12V) Funkcionalna šema sektora FLEŠ memorije Pre brisanja sektora u sve tranzistore u sektoru mora se upisati logička jedinica.106).zbog toga je ova memorija izdeljena na sektore .primenjuje se za izradu memorija većeg kapaciteta.

Organizacija 64K x 8 ROM memorije - blok šema tipične ROM 2n x m memorije 157 . EPROM ili EEPROM. U slučaju da je memorija PROM. izlazni multiplekseri treba da budu sa bilateralnim prekidačima kako bi se omogućilo programiranje memorije.ROM memorija 32 x 2 sa dvodimenzionalnim dekoderom Dvodimenzionalno dekodovanje se primenjuje za sve vrste ROM memorija.

signal OE je takođe zajednički za sve memorijske čipove . Karakteristična vremena propagacije ROM memorija Za sve ROM memorije karakteristična su sledeća vremena : tAA – vreme pristupa nakon promene adrese( Access Time From Address ) tACS .izlazni Di priključci se priključuju na zajedničku magistralu .vreme pristupa nakon selekcije čipa ( Access Time From Chip Select ) 158 .Blok šema i simbol 2nx m ROM memorije Formiranje memorije većeg kapaciteta od čipova manjeg kapaciteta obavlja se tako što se na sve čipove priključe zajednički adresni ulazi sa nižim indeksima. korišćenjem viših adresnih bita Formiranje memorije 64K x 8 pomoću čipova 32K x 8 Da bi sadržaj ROM memorija bio ispravno pročitan neophodno je voditi računa o vremenu propagacije unutar memorijskog čipa. .signal CS se generiše za svaki čip posebno.

Diodna PLA komponenta 159 . mrežom sa slike mogu se formirati proizvoljnih 4 od mogućih 8 različitih logičkih proizvoda. Bipolarna PLA komponente se najčešće izrađuju kao matrica diodnih NI kola. koja formiraju proizvode ulaznih promenljivih. Programabilni logički nizovi ( PLA ) - je kombinaciona programamabilna mreža pomoću koje može da se realizuje bilo koja funkcija oblika sume logičkih proizvoda ulaznih promenljivih Logička šema PLA komponente - - na svako od logičkih I kola. priključeni su svi ulazni signali i komplementi ulaznih signala. Pregorevanjem osigurača u ILI matrici u svakom od izlaznih ILI kola formira se željena suma logičkih proizvoda. Iz tog razloga se izrađuju programabilni nizovi logičkih kola pomoću kojih se mogu programiranjem formirati samo željeni proizvodi i sume programski izabranih proizvoda.tOE – vreme dozvole izlaza nakon OE ili CS ( Output Enable Time ) tOZ – vreme prelaska izlaza u stanje visoke impedanse (Output Disable Time ) tOH – vreme držanja podataka nakon promene adrese (Output Hold Time ) 9.2 Kombinacione programabilne komponente Formiranje suma logičkih proizvoda pomoću ROM memorija je neekonomično.Pregorevanjem osigurača u I matrici.

a baferima sa direktnim i komplementarnim izlazima simbolično su prikazani ulazni invertori Programabilni logički nizovi sa fiksnom ILI matricom PAL (Programmable Array Logic) Karakteristično za PAL komponente je da : .imaju programabilnu I matricu i 160 . kada se mogu.- na izlazu PLA se formira suma proizvoda PLA komponente se izrađuju i u NMOS i CMOS tehnologiji Mogu biti izrađene sa mogućnošću programiranja pregorevanjem osigurača ili sa MOS tranzistorima sa izolovanim gejtom. isto kao EPROM i EEPROM memorije brisati i ponovo programirati PLA komponenta sa mognćnošću brisanja Neprogramirana PLA Programirana PLA Standarni simbol za 3 x 2 PLA (4) - zvedicama su označeni neprovodni tranzistori simbolima za I i ILI kola označene su logičke funkcije I i ILI matrice.

m označava broj ILI kola u fiksnoj ILI matrici Proizvode se i PAL mreže sa dodatnim mogućnostima u odnosu na standardne PALnLm. Dovođenjem višeg napona na pojedine priključke dolazi do pregorevanja osigurača ili do naelektrisanja izolovanog gejta zavisno od tipa komponente..izlazi iz PAL-a su trostatički invertori koji se aktiviraju programiranom kombinaciom ulaznih promenljivih -sadrži bidirekcione priključke. Programiranje PAL komponenti se obavlja slično kao i ROM memorija.L označava da se radi o logičkoj (kombinacionoj) PAL komponenti . odnosno pojedini priključci su ulazni ili izlazni zavisno od logičkog signala dozvole na izlaznom trostatičkom invertoru. 161 .standardan način označavanja PAL komponenti je PALnLm gde je: .fiksnu ILI matricu . Programibilna komponenta PAL16L8 .n maksimalan broj pomenljivih koje mogu da formiraju logički proizvod .

m definiše broj flipflopova - 162 .n maksimalan broj promenljivih za formiranje logičkog proizvoda . pa se nazivaju registarske PAL komponente Označavaju se sa PALnRm gde je : .R označava da se radi o registarskom PAL-u .Logička šema formiranja sume proizvoda PAL-om 16P8A 9.3 Sekvencijalne programabilne komponente - ove komponente najčešće sadrže FLIP-FLOPOVE koji se pobuđuju zajedničkim taktnim impulsom i nazivaju se registarske PLD komponente Registarske programabilne komponente registarske PLD koriste programabilnu I i fiksnu ILI matricu.

- Logička šema komponente PAL16R6 komponenta sadrži 6 D-flipflopova koji su preko trostatičkih invertora izvedeni na izlazne priključke PAL-a.Za ispravno funkcionisanje svakog flipflopa nephodno je da se na kontrolnim ulazima uspostavi stabilan logički nivo.vreme postavljanja flipflopova tPD. a izlazni invertori zajednički signal dozvole OE. . Flipflopovi imaju zajednički signal CLK.vreme propagacije od ulaza u PAL do izlaza invertora za povratnu spregu na I matricu (odnosi se samo na kombinacione izlaze) - 163 . Za registarsku PAL komponentu u katalozima se navodi : tCLK-vreme propagacije od aktivne ivice CLK do ulaznih priključaka u I kola (uključuje kašnjejne kroz flipflop i kroz interne invertore) tsu. Komponenta ima i 2 kombinaciona ulazno/izlazna priključka. To zavisi od različitih vremenskih parametara.

Bidirekcioni pomerački registar realizovan PAL-om 16R6 Za ilustraciju primene PAL komponenti na ovoj slici je prikazan PAL16R6 programiran da obavlja funkciju bidirekcionog pomeračkog registra sa sledeće slike Bidirekcioni pomerački registar 74LS194 Pored registarskih PALnRm komponenti proizvode se i druge familije programabilnih registarskih PAL-ova od kojih su najpoznatije RP i X familije. 164 .

Programabilne komponente sa više logičkih nivoa - to su komponente u kojima se kombinaciona mreža realizuje korišćenjem samo NI ili samo NILI logičkih kola.Segment registarskog PAL-a sa promenom polariteta Segment PAL-a 20x8 Zajedničko za sve kombinacione i sekvencijalne PAL komponente bilo koje familije je da imaju programabilnu I i fiksnu ILI matricu. Programabilna savijena NI matrica Generisanje funkcije savijenom NI matricom -savijeni NI i NILI se uglavnom koriste za formiranje kombinacione mreže za dekodovanje. Naziv savijeni niz je proizašao iz konfiguracije matrice pošto se izlaz svakog logičkog kola u matrici savija i vraća na programabilnu matricu kao ulazni signal za druga kola. 165 . odnosno savijeni NILI (Folded NOR) nizovi. Ovakve programabilne matrice se nazivaju savijeni NI (Folded NAND).

Programabilni logički blok 166 . Njen priključak IOj može biti i izlazni i ulazni. LCA (Logic cell array) nizovi logičkih ćelija -razvijeni sredinom 80-ih -specifičnost LCA komponenti je da sadrže više desetina logičkih blokova koji se mogu programski konfigurisati da obavljaju rauličite kombinacione ili sevencijalne funkcije. ako postoji potreba za memorisanjem ulaznih signala. Savijenom NILI matricom se obezbeđuje formiranje kombinacione mreže za dekoder sledećeg stanja za registarske ulaze. Njom se formiraju i kombinacione mreže za generisanje izlaznih funkcija kombinacionih izlaza i uslov za generisanje signala LE.- Logička šema programabilne komponente XL78C800 Ova slika ilustruje segment programabilne sekvencijalne mreže koja koristi savijenu NILI matricu. Ova komponenta programira se i kao EEPROM memorije.

Makroćelije Makroćelija ALTERA serija 7000 -makroćelija se sastoji od I matrice za formiranje logičkih proizvoda. ili iz koga će se pročitati informacija. Da bi informacija ostala zapamćena u dinamičkoj memoriji. naziva se RAM memorija. Informacija upisana u statičku memoriju ostaje zapamćena sve dok je memorija priključena na napon napajanja. tako da spadaju u klasu nepostojanih memorija. tako da ove memorije spadaju u klasu postojanih memorija. magnetne i optičke memorije. najčešće se koriste poluprovodničke. matrice za selekciju formiranih logičkih proizvoda i programabilnog flipflopa. nezavisno od adrese na kojoj se čitanje ili upis obavlja. zbog neophodnih mehaničkih pomeranja diska ili trake. 10. Logička šema statičke RAM memorije sa jednodimenzionalnim dekoderom prikazana je na slici: 167 . Informacija u ovim memorijama ostaje zapamćena i kada je isključeno električno napajanje. Selekcija registra u koji će se upisati. Naziv RAM dolazi od engleskog naziva random access memory (memorija sa slučajnim pristupom). što na neki način označava da je vreme za upis ili čitanje. obavlja se adresnim dekoderom. MEMORIJE Memorije u digitalnim sistemima predstavljaju sklopove u koje se može upisati i iz kojih se može pročitati informacija. Zavisno od medijuma na kome se informacija pamti.1 STATIČKE POLUPROVODNIČKE MEMORIJE Statička RAM memorija (SRAM) predstavlja skup stacionarnih registara sa zajedničkim ulaznim i izlaznim priključcima. Poluprovodničke memorije mogu biti statičke i dinamičke. Magnetne i optičke memorije se uglavnom koriste za memorisanje velikog broja digitalnih informacija. 10. Vreme upisa i čitanja informacija je relativno dugačko. Poluprovodnička memorija. neophodno je periodično obavljati "osvežavanje" memorije. u koju se može i upisati i pročitati informacija u proizvoljnom trenutku. Poluprovodničke RAM memorije gube sadržaj kada se isključi napon napajanja.

Navedena tri vremenska intervala definišu dužinu ciklusa upisa u memoriju.Vreme postavljanja podataka pre kraja upisa (dala setup time before end of write).Vreme držanja adrese nakon upisa (address hold time after write). Sve adresne linije moraju da ostanu stabilne nakon WE impulsa.Širina upisnog impulsa (write pulse width). tCSW . DOUT1. DOUTm-1. Da bi podaci bili ispravno upisani i pročitani iz RAM memorije.Vreme postavljanja adrese pre upisa (address setup time before write). DIN1. Sadržaj ostaje upisan sve dok se istim postupkom ne promeni ili dok se ne isključi napon napajanja. kao i o vremenu postavljanja i vremenu držanja memorijskih komponenti..….…. Adresna linija wi se postavlja na logički nivo wi =1. Signal WE ne sme da postane aktivan pre isteka tAS od trenutka kada su sve adresne linije zauzele stabilnu vrednost.An-1 koduje se lokacija i-tog memorijskog registra. selektuje se memorijski čip i dovođenjem impulsa na kontrolni ulaz WE (write enable) u selektovani registar se upisuje sadržaj prisutan na DIN0. tWP . treba voditi računa o karakterističnim vremenima propagacije kroz kontrolna kola memorije.. Čitanje upisane digitalne informacije obavlja se adresiranjem i-tog registra. Postavljanjem CS=1 i OE=1. čime su podaci upisani u i-ti registar memorije pristupačni na izlaznim priključcima DOUT0... 168 . Postavljanjem CS=1. tAH . Ovo vreme zavisi od vremena postavljanja korišćenih memorijskih elemenata.. Širina upisnog impulsa treba da bude veća od vremena potrebnog za upis sadržaja u bistabilni element u memoriji. A1. kako bi se obezbedio ispravan upis sadržaja u i-tu memorijsku lokaciju. Značenje karakterističnih vremenskih intervalaje: tAS . tDS .DINm-1 ulaznim linijama podataka..Vreme postavljanja CS pre kraja upisa (chip select setup before end of write). Adresnim ulazima A0. odnosno.U svaki od 2n stacionarnih registara može se upisati po jedna digitalna reč od m bita. čime se izlazna trostatička kola selektovanog registra priključuju na izlazne linije podataka. upisni ciklus u neku drugu lokaciju može da počne nakon vremena tWC = tAS + tAH + tWP od trenutka kada su adresne linije za upis informacije na adresi i postale stabilne. Na slici je prikazan vremenski dijagram upisnog ciklusa u i-ti registar memorije: Označena su minimalna vremena između aktiviranja i deaktiviranja pojedinih signala. aktiviraju se izlazni trostatički baferi.

kada je selektovan red. potrebno je selektovati kolonu postavljanjem wk=1. na ulaz DINp se postavlja DINp=l i aktivira se upis postavljanjem CLK. Zavisno od kapaciteta memorije.L=0. NMOS tranzistorima Ts i Ts*. su nekoliko puta veće od otpornosti kanala selekcionih tranzistora Ts odnosno Ts*. kao i trostatički diferencijalni pojačavač. Ako u ćeliju i treba upisati sadržaj 1. a na liniji Q će biti napon V0. Svaka memorijska ćelija je SR leč kolo formirano od dva CMOS invertora koje se. dok su NILI kola i tranzistori T1 do T7 zajednički za celu kolonu. Tranzistor T7 postaje provodan. Na slici je prikazana šema jedne kolone RAM memorije u CMOS tehnologiji. U cilju smanjenja broja dekoderskih kola i u cilju formiranja kvadratne matrice memorijskih ćelija RAM memorije se izrađuju sa dvodimenzionalnim dekodovanjem. u SR leč kolu su provodni tranzistori Tf2 i Tf4. što ima za posledicu obaranje naponskog nivoa linije Q. formiraju D leč. Kada se.L=0 aktiviraju T6. i Tf2. postavljanjem Yi=1. što preko provodnog tranzistora Tsi prebacuje SR leč ćelije i. tranzistor T3 je provodan. DINp=0 i CLK. teži se da memorijske ćelije imaju što je moguće manji broj tranzistora. Za vreme tDH. napon na S. Radi veće gustine pakovanja. određen otpornostima kanala provodnih tranzistora T9. signal CLK. podaci moraju ostati stabilni. Tranzistori T8 i T9. dok je na neinvertujućem niži napon. znatno niži od VDD. NMOS tranzistori T1 do T6 i selektovani SR leč. otpornosti kanala tranzistora Tf3 i Tf4. odnosno R priključku bude niži od praga provođenja tranzistora Tf1. a tranzistori T5 i T6 ostaju neprovodni pošto je. su zajednički za sve kolone na koje su priključene memorijske ćelije u koje se upisuje podatak DINp. nakon što WE postane neaktivan. visokom nivou. Tranzistor T7 služi za selekciju kolone. Naponski nivo linije Q biće VDD. kada je ćelija selektovana (yi = 1. Da bi u SR leč mogao da se upisuje željeni sadržaj neophodno je da. otpornosti kanala tranzistora T1 i T2 moraju biti znatno veće od otpornosti kanala tranzistora u leč kolima. Na ovaj način je broj tranzistora memorijske ćelije sveden na 6. T3 i T7. priključuje na zajedničke linije Q i Q . Ako je u memorijsku ćeliju i na slici. Takode. 169 .L na neaktivnom. Pošto je gejt tranzistora T3 na naponu VDD. wk = 1).tDH . tranzistori Tsi i Tsi* postaju provodni i priključuju ćeliju i na Q i Q linije. prilikom upisa. što je sadržaj ćelije i. obara naponski nivo linije Q . za vreme čitanja.Vreme držanja podataka nakon kraja upisa (dala hold time after end of write). Iz tog razloga. u jednoj koloni mogu biti od nekoliko stotina do nekoliko hiljada memorijskih ćelija. na izlazu pojačavača biće DOUTp=0. koji formiraju leč kola. NILI kola na slici. selektuje red. a tranzistor T4 će ostati neprovodan jer je napon V0 niži od praga provođenja tranzistora T4. Kada se upisuje 0. Da bi se pročitao sadržaj ćelije i. Kada se postavi OE=1. Tranzistor T5 postaje provodan. upisana logička nula. Na invertujućem ulazu diferencijalnog pojačavača biće napon VDD. tranzistora za upis T5 i T6 i tranzistora za selekciju kolone T7.

a kada se selektuje red. statičke RAM memorije se često izrađuju sa zajedničkim. Da bi se realizovala memorija sa većom gustinom pakovanja konstruisana je memorija sa samo jednim tranzistorom i jednim kondenzatorom po memorijskoj ćeliji. Da se ovo ne bi dogodilo. a najbrže se izrađuju u ECL tehnologiji gde vreme pristupa može biti i manje od 10 ns. ili skraćeno DRAM. Da bi se postigla velika gustina pakovanja. kondenzator u memorijskim ćelijama je veoma malih dimenzija. 170 . ali znatno manjeg kapaciteta. Ovakva memorija bazira pamćenje informacije na električnom punjenju kondenzatora. svakih 2 do 4 ms treba ponovo upisivati informaciju u memorijsku ćeliju. MOSFET tranzistor postaje provodan tako da se kondenzator CM napuni na napon VDD ili se isprazni na 0 V. za vreme dok je neprovodan. bidirekcionim priključcima za podatke. odnosno T4. Na slici je prikazana kontrolna logika za RAM sa bidirekcionim priključcima. Ponovni upis se naziva osvežavanje sadržaja. pa je i kapacitivnost kondenzatora veoma mala (reda 10-13 F). na liniju "selekcija kolone" dovede napon VDD ili 0. bila beskonačno velika. vreme pristupa se kreće u granicama od 12 ns do 150 ns.kako bi se obezbedilo da napon V0. zapamćeni napon na kondenzatoru. izlazni trostatički pojačavači u stanju visoke impedanse. takođe se selektuje red. Prilikom čitanja memorijske ćelije. Maksimalno se prave do kapaciteta 64Kx8 i zavisno od tipa. Bipolarne memorije su po pravilu brže. Na slici je prikazana jedna ćelija memorije kod koje se informacija pamti na taj način što se. kroz provodni tranzistor. prilikom upisa. kada je zapamćena logička jedinica. Pošto se upis i čitanje iz memorije nikad ne obavlja jednovremeno. Zbog konačne otpornosti neprovodnog MOS tranzistora. 10. a i zbog male kapacitivnosti kondenzatora Cu. prilikom čitanja. eksponencijalno opada i nakon nekoliko ms zapamćena informacija bi se izgubila. napon na kondenzatoru bi ostao nepromenjen sve do ponovne selekcije reda. bude niži od praga provođenja tranzistora T3. kada je WE=1. Obezbeđeno je da su prilikom upisa. a RAM memorija koja sadrži ćelije kojima je neophodno periodično osvežavanje se naziva dinamička RAM memorija. Statičke memorije se u CMOS tehnologiji izrađuju sa jednim.2 DINAMIČKE POLUPROVODNIČKE MEMORIJE Svaka memorijska ćelija u statičkoj RAM memoriji se sastoji od najmanje četiri do šest tranzistora. Kad bi otpornost MOS tranzistora. 4 ili 8 bita podataka. tako da se. napon sa kondenzatora CM prenosi na liniju selekcije kolone i može se pročitati.

promena napona na liniji kolone svega 100-200 mV. odnosno logički nivo. 171 . a preko još uvek provodnog TMi i kondenzator memorijske ćelije CMi. TMi postaje provodan i priključuje CMi na liniju kolone. Vremenski dijagram upisa. čitanja i osvežavanja sadržaja i-te memorijske ćelije u koloni memorije prikazan je na slici. U trenutku t1. Jednovremeno se signalom SEL=1 isključuje tranzistor T3. odnosno. Naponi Vul i Vizl postaju nula. Kod memorija velikog kapaciteta broj ćelija priključenih na jednu kolonu može biti više hiljada.Svaka ćelija memorije se sastoji od jednog MOS tranzistora i jednog memorijskog kondenzatora CMi. generisanjem upisnog signala W. koristi se osetljivi pojačavač A sa pragom provođenja podešenim na napon VTA. tako da je linija kolone relativno dugačka i sa podlogom čipa formira parazitnu kapacitivnost Cp. kondenzator Cp je napunjen na napon VTA. Pretpostavljeno je da je raniji sadržaj ćelije i bio 1. odnosno logičkog nivoa na liniji kolone. odnosno da je na memorijskom kondenzatoru CMi napon veći od VTM. Postojanje kapacitivnosti Cp prouzrokuje da je. Iz tog razloga. preko T2 prazni se kondenzator Cp. prilikom čitanja. Za vreme dok ni jedna od memorijskih ćelija nije priključena na liniju kolone tranzistor T3 je provodan i ulaz pojačavača (linija kolone) je priključen na napon jednak pragu provođenja pojačavača. Ako je naponski nivo Vul veći od VTA. koja je 10 do 20 puta veća od kapacitivnosti CMi. pošto selektovani CMi sa Cp formira kapacitivni razdelnik napona. U trenutku t0 selektovana je i-ta ćeliji postavljanjem Yi=1. a ako je ulazni nivo napona manji od praga provođenja. na izlazu pojačavača će biti nulti naponski. pošto je DIN=0. na izlazu pojačavača će biti Vizl = VDD. za detekciju naponskog. gde je VTM minimalan napon na memorijskom kondenzatoru koji će se detektovati kao logička jedinica.

što ponovo dopunjava memorijski kondenzator na napon VDD. proces osvežavanja memorije treba da se obavi u što kraćem vremenu. Pošto je CMi bio prazan. napon Vul. Savremene dinamičke memorije su kapaciteta od 64Kx1 do 1Mx4. selekcijom i-te ćelije porast napona Vul će biti dovoljan da izlazni pojačavač detektuje visok logički nivo. za razliku od starijih tipova dinamičkih memorija. Upis logičke jedinice u lokaciju i počinje u trenutku t6 selekcijom ćelije. Preko T3 se na ulaz pojačavača priključuje VTA. adresiranje svih lokacija bi trajalo duže od vremena potrebnog za osvežavanje. U vremenu između t5 i t6 na kondenzatoru CMi ostaje nulti napon. U trenutku t4. U trenutku t11 uklanjanjem selekcije i signala čitanja. Ako napon kondenzatora opadne ispod napona VTM. uključuje se T1 čime se kondenzatori Cp i CMi prazne kroz malu izlaznu otpornost pojačavača. generisanjem R=1. Da bi prethodno zapamćena informacija u ćeliji i bila dostupna na izlaznom priključku DOUT. Takode. u cilju sniženja cene memorijskog čipa. sinhrono sa signalom R. da bi broj spoljnih priključaka bio što manji. Da bi memorija bila raspoloživa za upis i čitanje sadržaja. posto je Vul =VTA. Uključivanjem tranzistora T1. Ako čitanje usledi pre nego što napon VMi opadne do napona VTM. U tom cilju. ne mora da vodi računa o redosledu generisanja adresa za osvežavanje. tako da postaje Vizl = 0. u trenutku t3 ponovo je selektovana ćelija i postavljanjem Yi=1. koči se tranzistor TMi i memorijski kondenzator ostaje napunjen na naponu VDD. U trenutku t7 signalom upisa W otvara se T2. Napon Vul se povećava tako da je na izlazu pojačavača napon VDD. da osvežava sadržaje svih lokacija. a Vizl je neodređen. Zbog konačne otpornosti zakočenog tranzistora TMi. nezavisno od zahteva za upis ili čitanje. kondenzator CMi se prazni i zapamćeni napon opada po eksponencijalnom zakonu. Izlazni napon pojačavača postaje neodređen s obzirom da je napon VTA napon praga provođenja. s tim što je za vreme osvežavanja onemogućen izlaz (OE = 0). tako da se napon sa DIN ulaza prenosi na liniju kolone. treba generisati signal OE. u vremenu između t4 i t5. Ovim je regenerisan nulti naponski nivo na memorijskom kondenzatom CMi. odnosno da bi se osvežilo zapamćeno stanje. kada postaje Yi = 0. Ovim je u memorijsku ćeliju i upisana vrednost logičke nule. informacija će biti izgubljena. Primer organizacije memorije DRAM 64Kx1 prikazan je na slici: 172 . a osvežavanje se obavlja jednovremeno u svim ćelijama u jednom redu. tako daje prethodno zapamćeno stanje "osveženo". Osvežavanje se obavlja adresiranjem svakog reda i postavljanjem R=l. U trenutku t7. Zbog SEL=1 isključuje se T3 i Cp se prazni u CMi tako da napon na liniji kolone postaje niži od VTA što prouzrokuje da izlazni napon pojačavača bude 0. tako da korisnik. čime postaje SEL=0. Kod realnih memorija vreme držanja napona na memorijskom kondenzatoru iznosi nekoliko ms. Da bi se pročitao sadržaj ćelije i. kako bi za vreme osvežavanja DOUT izlaz bio u stanju visoke impedanse.U trenutku t2 ukida se signal za upis W i signal selekcije Yi. napon na memorijskom kondenzatoru ponovo počinje da opada. a ako je memorija velikog kapaciteta. Napon VMi na memorijskom kondenzatoru CMi ostaje 0. Kako digitalni sistemi u kojima se koriste memorije nemaju potrebu da čitaju sve memorijske lokacije u regularnim vremenskim intervalima. pada ispod nivoa VTA. ponovnom selekcijom ite ćelije. dinamičke memorije uvek koriste dvodimenzionalno dekodovanje. Čitanje zapamćene jedinice počinje u trenutku t9. Provodan T3 obara napon linije kolone na VTA. U okviru integrisanog kola se nalazi i kontroler osvežavanja. signalom R u trenutku t10 napon linije kolone postaje ponovo VDD. neophodno je da se ciklus čitanja ponovi pre nego što VMi opadne na VTM. čime se CMi i Cp pune na napon VDD. neophodno je da postoji lokalni kontroler dinamičke memorije koji će. memorije se izrađuju sa zajedničkim adresnim ulazima za selekciju reda i selekciju kolone. a da bi informacija ostala zapamćena. Osvežavanje sadržaja ćelije i se ponavlja u vremenskom periodu od t12 do tl4.

L (column address strobe) se binarno kodovana adresa kolone upisuje u registar kolone. Naziv "feroelektrični efekat" je izveden na osnovu sličnosti sa osobinama feromagnetnih materijala da zadržavaju magnetnu polarizaciju i u odsustvu spoljnog magnetnog polja.L = 1).L = 0).3 FRAM MEMORIJE Krajem 1994 godine pojavila se feroelektrična memorija sa slučajnim pristupom (ferroelectric random access memory . u zavisnosti od smera. Uprošćeni model kristala feroelektričnog materijala prikazan je na slici: Centralni atom ima dva stabilna položaja. Feroelektrični materijal je neosetljiv na magnetno polje. pomerati centralni atom u jedan od stabilnih položaja.FRAM). Kada se primenjeno električno polje ukine. Primenjeno (interno) električno polje će. A i B. a konstrukcija FRAM memorija je takva daje sama memorijska komponenta zaštićena od spoljnjeg električnog polja. 10. Svaka od 256 kolona sadrži izlazno-ulazna kola. Zatim se istim adresnim linijama koduje broj kolone i signalom CAS. Kontrolnim signalom WE.L se definiše pristup memoriji radi upisa (WE.L (row address strobe) se broj reda upisuje u registar reda. što omogućava izradu postojanih RAM memorija koje zadržavaju sadržaj i po nestanku napona.Memorija sadrži 216= 65536 memorijskih ćelija raspoređenih u matricu od 256 redova i 256 kolona. Feroelektrični efekat je osobina materijala da zadrži električnu polarizaciju u odsustvu električnog polja. ili radi čitanja (WE. centralni atom zadržava položaj u kome se zatekao. 173 . Adresiranje memorijske ćelije se obavlja na taj način što se adresnim ulazima Ai koduje željeni broj reda i signalom RAS.

na primer. dok EEPROM zahteva 10 do 15 V. dodatna logička mreža ugrađena u memorijsku komponentu obezbeđuje da se pročitan podatak ponovo upiše u istu memorijsku ćeliju. Međutim. Da bi se pročitao sadržaj i-te ćelije na obe linije podataka se dovodi isti napon VQ = VQ = Vdd . Zajednička linija se stalno drži na potenccijalu Vdd/2.Ako se feroelektrični materijal (sačinjen od opisanih kristala) iskoristi kao dielektrik kondenzatora. Očekuje se da će FRAM memorije potisnuti EEPROM memorije. Ako. Centralni atomi u kristalima dielektrika kondenzatora CQ će se postaviti u stabilno stanje A. 10. biće utrošena energija. ponovo oba tranzistora postaju provodna. do više Gb 174 . Ovo stanje ostaje zapamćeno bez obzira na postojanje napona napajanja. a u kondenzatoru CQ u stabilno stanje B. Međutim. Za upis podataka u memoriju na linije podataka se dovode prava i komplementarna vrednost binarnog podatka za upis. električno polje u ova dva kondenzatora je suprotnog smera). a na adresnu liniju i napon Vdd. pošto je nakon čitanja podatak izbrisan. dok će u kondenzatoru CQ preći iz stanja B u stanje A. tada će se takav kondenzator ponašati kao kondenzator promenljive kapacitivnosti. što se manifestuje kao povećana kapacitivnost. Centralni atomi u dielektriku kondenzatora CQ neće promeniti stabilno stanje. Za upis u FRAM memorijsku ćeliju dovoljno je primeniti električno polje u trajanju reda 100 ns. Ovakav način čitanja memorije se naziva destruktivan. ako se centrlni atom pomera pod dejstvom električnog polja. (što zbog utroška energije ima efekat povećane kapacitivnosti). bistabilnih. Oba MOSFET tranzistora u ćeliji postaju provodna. naime. napon na liniji VQ će biti niži od napona VQ i na izlazu komparatora će se generisati impuls Dout=1.4 PRIMENA RAM MEMORIJA Poluprovodničke RAM memorije su sastavni deo svakog računarskog sistema. EEPROM memorije imaju ograničen broj izmena sadržaja 104 do 105 ciklusa upisa. Na slici je prikazana jedna kolona FRAM memorije. elemenata. ako se centralni atom zatekao u položaju da primenjeno električno polje ne pomera atom. Kada se adresira i-ta ćelija (dovođenjem kratkotrajnog impulsa na adresnu liniju i). (pošto je zajednička linija na potencijalu Vdd/2. kapacitivnost će biti relativno mala. na adresi i treba da se upiše podatak Q = 1. Kondenzatori CQ i CQ su kondenzatori sa feroelektričnim dielektrikom. Potreban kapacitet RAM memorije se kreće od nekoliko desetina Kb za specijalizovane mikroračunarske sisteme. Radni napon FRAM memorija je 5 V. Zbog povećane kapacitivnosti CQ za vreme postojanja adresnog impulsa. ali sada u oba kondenzatora generišu polje istog smera. na linije podataka se dovode naponi: VQ = Vdd i VQ = 0 . dok se kod FRAM memorija očekuje da broj ciklusa upisa bude veći od 1010. Ova promena kapacitivnosti se koristi za formiranje memorijskih.

tako da prilikom korišćenja DRAM memorija treba posebno voditi računa o filtraciji napona napajanja. 10.5 do 16 Mb. Selekcija čipa. na primer. DRAM memorije se češće koriste. do 4Mbita (4Mxl). Kako se integnsana memorijska kola komercijalno izrađuju do kapaciteta 64 Kbyte (64Kx8). s obzirom da imaju veću gustinu pakovanja. za formiranje takve memorije potrebno je 8 čipova. ima zajedničke ulaznoizlazne priključke za podatke. za realizaciju RAM memorije računarskog sistema neophodno je koristiti više čipova. cena DRAM memorije je niža od SRAM istog kapaciteta. a time zauzimaju manje prostora na štampanoj ploči. Dinamička memorija zahteva periodični impuls za osvežavanje svakih nekoliko ms. I pored ovih nedostataka. memorijski čipovi se najčešće izrađuju sa kontrolnom mrežom čija je logička šema: Memorija na slici b. a na raspolaganju su memorijski čipovi kapaciteta 8Kx8. Takođe je verovatnoća greške kod statičkih memorija manja nego kod dinamičkih. struja napajanja se impulsno poveća za nekoliko desetina mA po čipu. odnosno. potrebno da se realizuje memorija od 64Kbyte (64Kx8). Potrošnja struje dinamičkih memorija je znatno veća nego statičkih. Pošto su na magistralama kontrolni signali.5 ORGANIZACIJA STATIČKE MEMORIJE VEĆEG KAPACITETA U računarskim sistemima se razmena podataka sa memorijom uglavnom obavlja preko sistemske magistrale koja sadrži skup adresnih linija. Ako je. upis i čitanje memorije se obavlja mrežom sa slike a. Dinamičke memorije zahtevaju manji broj integrisanih kola nego statičke. Statičke memorije su manjeg kapaciteta po čipu. 175 . a prilikom svake selekcije reda. tako da se koriste u sistemima gde se zahteva visoka pouzdanost. ako su memorije dinamičke. skup linija podataka i skup kontrolnih linija. Kapacitet RAM memorije personalnih računara je najčešće u granicama od 0. aktivni na niskom nivou. a koriste se u sistemima gde se zahteva veća brzina pristupa memoriji i manja potrošnja struje iz izvora za napajanje. Izabrano je da se na segmentu memorijskih adresa od 20000h do 2FFFFh koristi statička RAM memorija. Zbog manjeg broja čipova i jednostavnije štampane ploče. ako su u pitanju statičke memorije. po pravilu. Na slici je prikazan primer povezivanja memorije na sistem koji ima mogućnost adresiranja 1M (220) memorijskih reči. Ove impulsne promene struje mogu da generišu električne smetnje.za velike super-računare.

takode. Noviji tipovi memorija. Dinamičke memorije bez ugrađenog kontrolera zahtevaju eksterni brojač za kodovanje adrese osvežavanja.L i CAS. Za vreme dok je MSEL. Čitanje podataka iz memorije se obavlja aktiviranjem signala IZL. aktivnim na niskom logičkom nivou. Selekcija reda. čime se aktiviraju prijemni baferi sa sistemske magistrale. Upis u memoriju se obavlja postavljanjem signala UPIS.6 ORGANIZACIJA DINAMIČKE MEMORIJE VEĆEG KAPACITETA Komercijalno raspoložive dinamičke memorije se izrađuju u pakovanjima sa jednim bitom po adresi i četiri bita po adresi.L. dok memorije sa četiri bita po adresi. dok će DIOi priključci svih ostalih čipova ostati u stanju visoke impedanse.L se definiše trenutak aktiviranja CSi. obavlja se signalima RAS. 10.L postane aktivan.L na aktivan nivo. kontrolnih i signala podataka. Sve dinamičke memorije imaju adresne priključke zajedničke za redove i kolone. neaktivni. koja je preko bidirekcionih bafera povezana na sistemsku magistralu podataka. podatak će se upisati samo na adresiranu lokaciju selektovanog čipa. visokom nivou. po pravilu imaju bidirekcione ulazno-izlazne priključke (DIOi). IZL. međutim. izlazi dekodera su. pročitan sa adresirane lokacije selektovanog čipa prisutan na magistrali podataka. a osvežavanje se inicira signalom CAS za vreme dok je signal RAS neaktivan. adresirani memorijski čip se selektuje nakon vremena propagacije kroz dekoder. 176 . tako da je podatak. Ulazno-izlazni priključci memorijskih čipova su međusobno paralelno povezani i obrazuju lokalnu memorijsku magistralu.L signalom.Pošto za čitanje i upis u memoriju treba zadovoljiti propisanu vremensku sinhronizaciju adresnih.L. Na slici su prikazani logički simboli za najčešće korišćene dinamičke memorije. Pakovanja sa jednim bitom podatka po adresi imaju razdvojeni priključak za ulaz i izlaz podatka (DIN i DOUT). se aktiviraju predajni baferi na sistemsku magistralu. imaju ugrađen kontroler za osvežavanje. Istim.L signala. kontrolnim signalom MSEL. Osvežavanje se inicira signalom RAS. Kada MSEL. Na lokalnu magistralu memorije se priključuju trostatički izlazi selektovanog čipa.L na neaktivnom. kako je već rečeno. Jednovremeno su ulazi WE na svim memorijskim čipovima na aktivnom nivou. odnosno kolone.

Pošto memorijski čipovi imaju zajedničke adresne ulaze za kodovanje reda i kolone. sa adresne magistrale. sa mogućnošću adresiranja 220 adresa.L. na ulaze čipova su priključene adresne linije A10 do A19. a koristi se u sistemu sa 20 adresnih linija.L u registre kolona svih čipova upisuje adresu kolone.Na slici je prikazana organizacija dinamičke memorije kapaciteta 1Mx8. Kada je aktivan selekcioni signal CA.7 MEMORIJSKE KOMPONENTE ZA SPECIFIČNE PRIMENE Poluprovodničke RAM memorije spadaju u klasu nepostojanih memorija. s obzirom da gube sadržaj prilikom nestanka napona napajanja. Memorija koristi čipove 1Mx1. silaznom ivicom signala RAS. Aktivna ivica signala CAS. sadržaj sa adresirane lokacije.L se u registre reda u svim čipovima upisuje kodovana adresa reda. ili će se iz memorije pročitati. U mnogim primenama. Memorija je bez internog kontrolera osvežavanja. Aktivnom. Jedan od načina da se sačuvaju podaci u RAM memoriji i nakon nestanka napona napajanja je priključivanje suve. 10. U svakom od čipova se memoriše odgovarajući bit podataka na svim adresama. ili složenog eksperimenta. Takođe. Adresni i kontrolni signali su zajednički za sve čipove memorije. za vreme rada sistema u RAM se upisuju podaci koji su rezultat dužeg rada. Nepredviđenim nestankom napona napajanja bi ovi podaci bili izgubljeni. u memoriju će se upisati. Kada je selekcioni signal RA=l. trostatičkim kolima je formiran multiplekser adresnih linija. Baterijski podržane memorije (battery back-up RAM) Principijelna šema RAM memorije sa rezervnim baterijskim napajanjem data je na slici: 177 . koje koduju adresu kolone. Zavisno od nivoa signala WE u trenutku generisanja signala CAS. ili akumuiatorske baterije koja će da napaja memoriju i kada nema mrežnog napajanja. na adresne ulaze memorijskih čipova su priključene linije magistrale A0 do A9. tako da je za realizaciju zadatog kapaciteta potrebno 8 čipova. odnosno. često je potrebno u digitalni sistem uneti parametre koji treba da ostanu zapamćeni i nakon isključivanja uređaja.

može da opadne napon. izlaz komparatora K postaje nula i zabranjuje pristup memoriji zbog CS2=0.5V. zbog pada napona na diodi D2. komparator se napaja iz baterije naponom Vm kroz diodu D2. a kada Vcc opadne ispod 4. Da bi proces upisa u EEPROM trajao što kraće. Izrađuju se i memorijski čipovi u CMOS tehnologiji sa ugrađenom minijaturnom baterijom i kolom za sprečavanje selekcije čipa. kada bateriji. a memorija se napaja naponom Vm=Vcc-Vd1 (Vd1 je pad napona na provodnoj diodi D1). Logička kola u sistemu koji koristi memoriju ispravno rade pri naponu napajanja 4. je inverzno polarisana. zbog starenja. Pošto je napon Vcc veći od VB. izlaz komparatora je na logičkom nivou 1. Proizvođači garantuju radni vek baterije najmanje 10 godina. što dozvoljava selekciju čipa signalom CSl. napon baterije VB treba da je niži od napona napajanja Vcc. Memorija treba da pouzdano zadržava sadržaj i pri naponu 3. Postojane poluprovodničke RAM memorije Postojane poluprovodničke RAM memorije (NVRAM) se mogu realizovati korišćenjem kombinacije statičke RAM i EEPROM memorije.Da bi memorija ispravno funkcionisala. da bi se nakon uključenja ponovo prebacio u RAM. a napon baterije VB = 4. Za vreme dok postoji napon napajanja Vcc. Ako se radi o suvoj bateriji. dioda D. otpornik R se izostavlja. koje.8 V. Iz tog razloga. U praksi je Vcc najčešće 5 V.L. Sistem u kome se memorija nalazi bi pri sniženom naponu napajanja mogao da generiše nekontrolisane impulse i da pokvari sadržaj memorije. Ako je baterija akumulatorska. Nakon nestanka mrežnog napona.5V. kada Vcc opadne ispod VB. memorija je organizovana tako da se ceo sadržaj memorije jednovremeno prebacuje iz RAM u EEPROM memoriju i obratno. Najpovoljnije su CMOS statičke memorije. Da bi ostao funkcionalan i zabranjivao pristup memoriji kada je Vcc manji od VB. a pre isključenja napajanja se sadržaj RAM memorije prebacuje u EEPROM. Memorija se sada napaja iz baterije naponom Vm=VB-Vd2 i sadržaj memorije ostaje zapamćen. U normalnom radu memorija se koristi kao statička RAM memorija. Korišćeni memorijski čip je projektovan da radi u opsegu napona napajanja od Vm=VB-Vd2 do Vm=Vcc-Vd1. Za vreme dok nema napajanja sadržaj je sačuvan u EEPROM memoriji. pristup memoriji se zabranjuje. ne troše struju iz baterije. Baterijski podržane memorije se biraju da imaju što manju potrošnju.5 V. Uprošćena šema jedne memorijske ćelije NVRAM-a je prikazana na slici: 178 . pošto je pristup memoriji zabranjen. Dioda D1 je sada neprovodna i sprečava protok struje iz baterije kroz ostale potrošače priključene na Vcc. punjenje baterije se obavlja kroz otpornik R za vreme dok postoji Vcc. napon Vcc (zbog postojanja velikih kondenzatora u ispravljaču) sporo opada.

NE. postavlja se RC = 0. Kada je zadovoljen ovaj uslov. Kada je NE.L (non-volatile enable) se omogućava pristup EEPROM ćelijama. Kao primer organizacije postojane RAM memorije.5Kx8 NVRAM memorije. 179 . a OE. zavisno od nivoa signala WE. pošto su tranzistori TE i TE* neprovodni. Prepisivanje sadržaja ćelije statičke memorije u ćeliju EEPROM memorije obavlja se priključivanjem napona +VE i -VE na visokonaponski invertor realizovan tranzistorima T0 i T1.L na aktivnom nivou. za izbor režima rada NVRAM koriste jedan kontrolni signal više. Naponi +VE i -VE se biraju tako da obezbeđuju naelektrisanje i pražnjenje izolovanog gejta memorijskog tranzistora u EEPROM ćeliji. visokom nivou. ili prenos iz EEPROM u RAM.L na neaktivnom. što obezbeduje da su tranzistori TE. signalom NE. dok je probojni napon Zener diode D0 jednak naponu VE. Za vreme prepisivanja sadržaja u EEPROM. Kada je NE. Ako je signal CS. U periodu od 10 ms sadržaj svih statičkih ćelija je prebačen u EEPROM ćelije. Kontrolna kola memorije omogućavaju 4 režima rada: upis u RAM (write). odnosno.L obavljaće se prenos iz RAM u EEPROM.L neaktivan. Takođe se. Selekcija kolone je realizovana tako da se jednovremeno čitaju ili upisuju po 8 kolona u RAM. memoriji se ne može pristupiti. memorija radi kao standardna statička memorija sa vremenom pristupa 100 do 250 ns.L i OE. signal STORE pobuđuje interni monostabilni multivibrator. Probojni napon Zener diode D1 je VE-VDD. U odnosu na statičke RAM memorije. statičkoj memoriji zabranjuje promena sadržaja.L.L i WE. aktiviran je DC/DC pretvarač koji napone +VE i -VE priključuje na memorijsku matricu. Memorijska matrica je organizovana u 64 reda i 64 kolone. prenos iz RAM u EEPROM (store) i prenos iz EEPROM u RAM (recall).L neaktivan. Za vreme trajanja kvizistabilnog stanja od 10 ms. Kada je signal RC na nultom naponskom nivou ćelija EEPROM memorije je otkačena od leč kola.L aktivni. pošto su naponi +VE i -VE zajednički za celu matricu. na slici je prikazana blok šema 0. čitanje iz RAM (read). dok je prepisivanje sadržaja u toku. TE* i TR neprovodni. Priključci podataka su bidirekcioni. Prebacivanje sadržaja iz RAM u EEPROM (režim store) se obavlja kada su signali CS.Leč kolo koje sačinjavaju ukršteni invertori i tranzistori za selekciju Ts i Ts* predstavljaju ćeliju statičke memorije.

Trajanje signala RC je dovoljno da bude nekoliko stotina ns. Da bi se slika osvežavala 25 puta u sekundi.L neaktivan. kod koje su ovi problemi rešeni.L neaktivan. Ako je. Ako je memorijska matrica organizovana sa 512 redova i 512 kolona i ako svakom memorijskom redu odgovara red na ekranu. trebalo bi memoriju čitati svakih 150 ns. Za vreme dok je signal SE. Flipflopovi u pomeračkom registru su statički. rezolucija slike 512 linija. a pošto je to red veličine pristupa dinamičkim memorijama. tako da se može koristiti proizvoljna učestanost takta. Na slici je prikazana organizacija dinamičke video memorije VRAM.L ponovo postane neaktivan. dodavanjem pomeračkog registra od 512 flipflopova može se sadržaj celog reda paralelno upisali u registar. tako da bi za vreme upisa u memoriju slika na ekranu treperila. kada je kontrolni ulaz SE. NE. tako da ni jedna statička memorijska ćelija ne može biti selektovana. Za slike sa većom rezolucijom. Kada se prikazana VRAM memorija koristi za osvežavanje slike rezolucije 512x512. a preostalo vreme je memorija raspoloživa za izmenu sadržaja. taktnim impulsom se informacija iz pomeračkog registra serijski dobija na SOUT izlazu. koriste se VRAM većeg kapaciteta. Memorije za osvežavanje video ekrana (Video memorije) Da bi računarski generisana slika ili tekst bio vidljiv na ekranu katodne cevi. na primer. ili sačekati sa generisanjem takta radi sinhronizacije sa monitorom. ili postavljanjem na aktivni nivo signala CS. slike u boji ili sa nijansama sivog. kada je adresiran red. a zatim bit po bit čitati svakih 150 ns. Kada SE.L i OE.L aktivan. potrebno je svakih 78µs jednim RAS ciklusom upisati sadržaj narednog reda u pomerački registar. ponavlja (osvežava) na ekranu najmanje 25 puta u sekundi. neophodno je da se slika. ne bi ostalo vremena. za vreme upisa sadržaja u EEPROM. Ako bi se za memorisanje slike koristila dinamička memorija kapaciteta 256Kx1. koliko je potrebno da se pročita sadržaj EEPROM memorije. kao što su serijski ulaz u pomerački registar. informacija iz selektovanog reda se upisuje u pomerački registar. Unutar čipa se nalazi pomerački registar sa paralelnim upisom i serijskim izlazom. u dinamičku memoriju se može upisivati (ili čitati) podatak bez ometanja rada pomeračkog registra. upis sadržaja iz pomeračkog 180 . Informacija iz memorije o osvetljenosti tačke na ekranu je potrebna svakih 150 ns. ili se memorija organizuje korišćenjem više čipova. Pošto je kod dinamičkih memorija. Takođe su raspoložive VRAM memorije sa dodatnim mogućnostima. čiji je digitalni ekvivalent upisan u memoriju. za promenu sadržaja memorije. dok je WR. sa 512 tačaka po liniji i ako se predviđa samo crno/belo prikazivanje (bez nijansi sivog).Takođe su. kako se ne bi videlo treperenje slike.L. zabranjeni izlazi dekodera reda i kolone. Prenos sadržaja iz EEPROM-a u RAM se obavlja automatski. koji sadržaj svih EEPROM ćelija jednovremeno prebacuje u statičke ćelije. U oba slučaja se generiše signal RC. odnosno. memorisani podatak iz svih ćelija u redu prisutan na izlazima internih pojačavača kolona. odnosno slike. potrebno je za 40 ms pročitati 512x512 digitalnih vrednosti iz memorije. svakih 150ns po jednu. za svaku tačku na ekranu treba predvideti po jedan bit u memoriji. prilikom uključenja napona napajanja.L.

• kako kašnjenje sabiračkog kola može zavisiti od vrednosti podataka koji se međusobno sabiraju.1 Potpuni sabirač Izlaz je predstavljen 2-bitnim brojem. C = P Q + P CI +Q CI S=P Q CI Simetrična funkcija ulaza: 181 . koji broji koliko ulaza ima vrednost 1. tj. 11. generiše se bit prenosa i bit sume.registra jednovremeno u ceo red memorije. poseban interni brojač redova za osvežavanje slike (pored brojača za osvežavanje memorije). Sabiračka kola U ovom poglavlju proučavaćemo: • razumevanje sabiranja pozitivnih i negativnih brojeva. Primer savremene video memorije je VDRAM TMS44C251 čiji je logički simbol prikazan na slici: 11.

ili CI P.• • Self-dual (dualna): invertuje sve ulaze => invertuje sve izlaze Ako imamo k ulaza sa vrednošću 1 pre invertovanja. Invertovanjem svih bitova jednog n-bitnog broja dobijamo x → 2n-1-x vrednosti Napomena: P Q CI = (P Q) CI = P (Q CI) 11. za negativne brojeve je to što tada koristimo isto sabiračko kolo. Q. Q. tada imamo 3-k sa vrednošću 1 posle invertovanja.2 Kolo potpunog sabirača Implementacija jednog potpunog sabirača sastavljenog od 9 sabiračkih NAND blokova (bez memorisanja) prikazana je na slici: Kašnjenja: Od P.3 N-bitni sabirač Možemo napraviti sabirač proizvoljne veličine kaskadnim vezivanjem blokova potpunog sabirača: Glavni razlog za korišćenje zapisa u komplementu dvojke. kako za pozitivne tako i za negativne brojeve. 11. ili CI → → Prema S C Kaшnjenje 3 2 Složenost: 25 ulaza => 50 tranzistora. 182 .

rešenje može biti: • 0 do 30 za pozitivne brojeve • -16 do +14 za negativne brojeve U oba slučaja potreban nam je 5-bitni sabirač. kako bi izbegli bilo kakvu mogućnost prekoračenja: Sve ulazne brojeve moramo proširiti do 5 bita. To radimo na sledeći način: Proširenje pozitivnih binarnih brojeva Pozitivne binarne brojeve proširujemo tako što dodajemo potreban broj nula na kraj bita najveće težine (MSB): 5 13 0101 1101 00000101 00001101 Proširenje negativnih binarnih brojeva Negativne binarne brojeve proširujemo tako što ponavljamo bit najveće težine odgovarajući broj puta: 5 0101 00000101 -3 1101 11111101 Ova metoda poznata je kao sign extension (znakovno proširenje). Ako sabiramo dva 4-bitna broja.4 Izbor veličine sabirača Broj bita potrebnih za realizaciju jednog sabirača određen je veličinom vrednosti koje može imati njegov izlaz. 183 .11.

11. Skraćivanje negativnih binarnih brojeva Možemo brisati proizvoljan broj bita. dok je C4 uvek jednako nuli.Skraćivanje pozitivnih binarnih brojeva Možemo brisati proizvoljan broj bita. 11. ali pod uslovom da oni imaju istu vrednost kao bit koji ih sledi (MSB). koji se nalaze ispred bita najveće vrednosti (MSB).5 Sabiranje pozitivnih brojeva Da bi izbegli prekoračenje koristimo 5-bitni sabirač: U MSB stepenu vrшi se sabiranje: 0 + 0 + C3.6 Sabiranje negativnih brojeva Da bi izbegli prekoračenje koristimo 5-bitni sabirač: 184 . koji se nalaze ispred bita najveće vrednosti (MSB). Na taj način S4 je uvek jednako C3. Može se primeniti i 4-bitni sabirač sa izlazom C3. koji predstavlja bit rezultata. ali pod uslovom da oni imaju vrednost nula.

Ako P i Q nisu istog znaka. Cl → S = 3 P. šema kola koje ga generiše može se ukloniti • S4 može biti generisan direktno iz P3.7 Akumulacija kaшnjenja sabirača Kašnjenje unutar svakog sabirača (kašnjenje svakog bloka): P. Ovo sabiračko kolo ne može se uprostiti odstranjivanjem dela sabiranja (MSB stepena). шto dovodi do smanjenja šeme kola koje je neophodno za poslednji stepen. Q3:0=1111 => 84:0=01111 • potom: P3:0=0001 . Q. tada S4 neće biti jednako sa C3. Cl → C = 2 Najgori slučaj kašnjenja je: PO → CO → C1 → C2 → S3 = 3×2 + 3 = 9 Takođe imamo da je: QO → S3 = 9 i C-1 → S3 = 9 Za N-bitni sabirač najgore kašnjenje je: (N-1)×2 + 3 = 2N+1 Primer slučaja najgoreg kašnjenja: • prvo: P3:0=0000. Sabiračko kolo 2. Q3:0=1111 => 84:0=10000 11. Q. najpre moramo definisati: 1.Ovde imamo drugačiji slučaj od sabiranja pozitivnih brojeva jer P4 i Q4 više nisu konstantne vrednosti. Koji ulazi se menjaju Primer: Koliko je kašnjenje A→Q ? 185 . Moguća su neka manja uproшćavanja: • ako izlaz C4 nije potreban.8 Zavisnost kašnjenja od vrste podataka Da bi smo utvrdili kašnjenje sabiračkog kola. 11. Početnu vrednost svih ulaza 3. Q3 i C3.

Y=0. a da i pored toga kolo zadrži pređašnje karakteristike 11. Q=1 • potom: A ↑ => X ↓ => Z ↓ => Q ↓ .Odgovor 1 (B=0): • prvo: A=0.9 Brza sabiračka kola U ovom poglavlju proučavaćemo: • kako se kašnjenje jednog sabirača može smanjiti. Y=0. Z=0. B=0 => X=1. Q=0 • potom: A ↑ => Y ↑ => Q ↑ .kašnjenje od 2T Odgovor 2 (B=1): • prvo: A=0.10 Standardni N–bitni sabirač Kašnjenje standardnog N-bitnog sabirača iznosi 2 N+1 186 . Slučaj najgoreg kašnjenja određuje maksimalnu brzinu radnog takta jednog sinhronog kola. naizmeničnim invertovanjem bitova • kako se kašnjenje jednog sabirača može smanjiti. 11. CLOCK tp + tg + ts < T Pošto brzina radnog takta mora biti tako izabrana da osigura da kolo uvek radi. pri čemu se identifikuje najgora kombinacija.kašnjenje od 3T Najgori slučaj kašnjenja Ispituje se kako promena bilo kog ulaza utiče na promenu bilo kog izlaza. za određivanje ove brzine najvažnije je vreme najgoreg kašnjenja logičkog kola. Z=1. B=1 => X=1.

on će raditi ispravno ako naizmenično invertujemo kako ulazne tako i izlazne vrednosti: Ako posmatramo prenošeni signal. i to do početka sledećeg stepena.11 Ubrzana sabiračka kola Pošto potpuni sabirač realizuje self-dual-nu funkciju. T odgovara propagacionom kašnjenju jednog logičkog kola. Prenosna linija sastoji se od tri 2-ulazna i jednog 3-ulaznog sabiračkog NAND bloka. možemo smanjiti kašnjenje od 1T (jednog bloka). Uslovno je uzeto da sva logička kola imaju propagaciono kašnjenje od 1T. 187 .Pri ovom kašnjenje prenosne linije unutar svakog potpunog sabirača iznosi 2T. 11. imamo: Stepen 1 Stepen 2 Stepen 3 Spajanjem blokova koji su osenčeni na slici.

Signal C1 nam nije neophodan direktno.Q. Stepen 1 Stepen 2 Stepen 3 Signali C1a.11.12 Brza sabiračka kola Ovde možemo spojiti 3-ulazni blok i invertor u finalni blok sa ulazima prikazanim na slici. Sabirač sa parnim brojem stepena unosi kašnjenje: P.Q.CI → C 3 1 28 blokovskih ulaza => 56 tranzistora Sabirač sa neparnim brojem stepena unosi kašnjenje: 188 .CI → S P. tako da osenčeni blok na slici možemo izostaviti. C1b. C1c iz AND-kola: C1 ima vrednost true samo ako su svi signali sa vrednoшću 1.

Za N-bitni sabirač možemo izmeniti dva sabiračka modula (bloka).Q=00: • P. tada će se Ci u i.Signal se može prenositi (Carry Propagate) • P.CI) imaju vrednost jedan.13 Sabirači sa paralelnim prenosom .P.Q=01or10: C=CI . Postoje tri mogućnosti: C=0 uvek ima vrednost nula .Q → P.Q.Signal se generiše (Carry Generate) Definišemo tri signala: • CG = P • Q Carry Generate. čime se na kraju dobija: Najgori slučaj kašnjenja biće: P0 → !C0 → C1 → !C2 → S3 = kašnjenje od 7T Napomena: • kašnjenje signala S4 je manje nego kašnjenje signala S3 • kašnjenje od signala P1 isto je kao i kašnjenje od signala P0 • primer najgoreg kašnjenja: prvo: P3:0=0000. ukazuje da će se na izlazu i.tog stepena generisati Cout Carry Propagate.Signal je blokiran (Carry Inhibit) • P.tom stepenu prostirati ka narednom • CP = P Q • CGP = P + Q Carry Generate or Propagate 189 .Q → CI → CI → S C S C 5 2 4 1 33 blokovskih ulaza => 66 tranzistora Veze su označene pojedinačnim linijama sa crticama / koje ih presecaju. ne menjajući prvi stepen.Carry Lookahead Za svaki bit jednog N-bitnog sabirača možemo dobiti signal carry out (CO=1) ako dva ili više signala (P. potom: P0↑ Kašnjenje za ovakav N-bitni sabirač (N-isto) iznosiće N+3 (uporediti sa vrednoшću za originalni sabirač koja iznosi 2N+1) 11. U ovom slučaju broj tranzistora se povećava za 22% ali se brzina poveća čak dva puta.Q=11: C=1 uvek ima vrednost jedan . Q3:0=1111.

Signal carry out možemo dobiti iz neke bitske pozicije-bilo da taj bit generiše prenos (CG=1). za prethodnu relaciju možemo pisati: C = CG + CGP-CI Ovaj izraz uglavnom koristimo kada je lakшe i brže generisati P + Q nego P Q. Bit 1 generiшe prenos i bit 2 vrшi prenos i bit 3 vrшi prenos 4. Uzevši u obzir sve putanje kojima se može dobiti carry out iz bitske pozicije 3 imaćemo: 1. 1. Bit 0 generiшe prenos i bit 1 vrшi prenos i bit 2 vrшi prenos i bit 3 vrшi prenos 5. bilo da taj bit propagira prenos i iz carry in od prethodnog bita (CP-CI = 1): C = CG + CP-CI Poшto je CGP = CG + CP. Ulaz C-1 vrednost 1 i bitovi 0. 2 i 3 svi vrшe prenos 1??? + 1??? 11?? + 01?? 101? + 011? 1011 + 0101 1011 + 0100 +1 Tako imamo: C3 = CG3 + CP3-CG2 + CP3-CP2-CG1 + CP3-CP2-CP1-CGO+CP3-CP2-CP1 -CPO-C-1 Takođe kao i ranije možemo koristiti CGPn umesto CPn. Bit 2 generiшe prenos i bit 3 vrшi prenos 3. Bit 3 generiшe prenos 2. Zbog ovoga svaki stepen mora sada generisati CP i CGP umesto C: C0 = CG0 + CGP0•C–1 C1 = CG1 + CGP1•CG0 + CGP1•CGP0•C–1 190 .

000) • korišćenjem kompleksnih CMOS kola može se generisati Cn korišćenjem samo 4n+6 tranzistora. 11. • 8 Ovakvo kolo za kašnjenje nije sasvim nezavisno od N. i ono je nezavisno od dužine (veličine) samog sabirača. Složenost prenošenja signala kod N-bitnog sabirača sastoji se u sledećem: za izražavanje Cn potrebno je n+2 simbola pri čemu se svaki od njih sastoji od ½(n+3) ulaznih signala • direktno generisanje svih N prenošenih signala. • C-1.C2 = CG2 + CGP2•CG1 + CGP2•CGP2•CGP1•CG0 + CGP2•CGP1•CGP0•C–1 Najgori slučaj kašnjenja u ovom slučaju iznosiće: P0 → CG0 = kašnjenje od 1T (jednog bloka). Pomoću carry skip tehnike. zahteva približno oko N3/3 tranzistora (N = 64 => N3/3 = 90. jer u slučaju kada imamo veliku vrednost za n. mi ubrzavamo ovu putanju (kašnjenja) tako шto dozvoljavamo procesu da preskoči istovremeno nekoliko sabiračkih stepena.000) Ovo poboljšanje i nije tako dobro. CGO i CGPO moraju pobuđivati N-1 logičkih kola.14 Tehnike kod brzih sabiračkih kola U ovom poglavlju proučavaćemo dve tehnike: • Carry skip tehniku koju koristimo za smanjenje kašnjenja u prenosu kod jednog sabiračkog kola • Carry save tehniku kou koristimo u slučajevima istovremenog sabiranja više brojeva Carry Skip Ako posmatramo jedan 12-bitni sabirač: Najgori slučaj kašnjenja bio bi u slučaju putanje od C-1 do S11. izraz za Cn je preveliki da bi se koristila prosta kola. tako da svih N signala zahteva približno 2N2 tranzistora (za N=64 => 2N2 = 8. 191 . (CG0 = P0•Q0) CG0 → C2 = kašnjenje od 2T C2 → S3 = kašnjenje od 3T (iz kola potpunog sabirača) Kašnjenje ukupno iznosi 6T. Za veliko N moramo koristiti lanac bafera kako bi smo redukovali kašnjenje.

• Slučaj 1: Svi bitovi su bitovi za prenos C-1 → !C3X = kašnjenje od 1T (pomoću multipleksera) • Slučaj 2: Najmanje bar jedan bit sprečava ili vrši prenos 192 . CSK=1 u slučaju da su svi bitovi za prenos. bitovi za prenos i tada koristimo multiplekser da dozvolimo da C-1 preskoči ceo put do C3: Proračunajmo prenos signala (CP = P Q) svakog bita.Ako posmatramo potpuno sabiračko kolo bez prenosa signala (sa upotrebom naizmenične bitske inverzije): Postoje dve vrste sabiranja: • Svi bitovi prenose signal => C3 = C-1: 0101 0101 1010 1010 ____1 ____0 01111 10000 C-1 → C3 = kašnjenje od 4 T • Bar jedan bit ne prenosi signal=> C3 je potpuno nezavisan od C-1: 0101 0101 1110 1110 ____0 ____1 10011 10100 C-1 → C3 = kašnjenje od 0T Putanju C-1 → C3 ubrzavamo tako шto detektujemo kada su svi bitovi. Možemo smatrati da kašnjenje iznosi 2T pošto je kolo XOR suviшe sporo.

=> C–1 ne utiče na C3 Najduže kašnjenje do !C3 i S3 iznosi: • PO → !C3X = kašnjenje od 5T (preko !C0 ili CSK) • PO → S3 = kašnjenje od 7T Detaljan izgled multipleksera Spajamo oba AND sabiračka kola: • treće AND kolo spajamo sa sledećim NAND kolom • drugo AND kolo spajamo sa sledećom sabiračkim stepenom Sada će putnja C-1 → !C3X imati kašnjenje 1T Spajanjem četiri kola možemo dobiti 16-bitni sabirač: 193 .

16 Stablo sabiranja U praksi koristimo sabirače koji su grupisani u obliku stabla: 194 . Ovo možemo dalje redukovati uvođenjem većih super-kola.Najgori slučaj kašnjenja je: P0 → !C3 → C7 → !C11 → S15 = kašnjenje od 14T Svako dodatno kolo od 4 bita unosi kašnjenje od samo (1T) od jednog bloka: ovo odgovara ¼ vrednosti kašnjenja jednog bloka po svakom bitu. Kašnjenja prenosa kod N –bitnog sabirača: 2N+1 • prosto kolo • sa invertovanjem N+3 1 • Carry Skip /4N+10 • Carry Lookahead 6 veći broj kola => veće kaшnjenje 11. 11. Na primer. Svaka faza imaće kaшnjenje od 6T (6 blokova). X. za K=16 imaćemo vrednost kaшnjenja od 90T. Y i Z.15 Sabiranje više brojeva Uz pomoć velikog broja sabiračkih kola i digitalnih filtara možemo sabirati više brojeva istovremeno. Ukupno kaшnjenje pri sabiranju K vrednosti biće (K–1) × 6. W. Za N-bitni sabirač imamo kašnjenje od ¼N+10. Upotrebimo sabirače tipa carry-lookahead. Predpostavimo da trebamo sabrati istovremeno pet 4-bitnih brojeva: V.

broj vrednosti, K

16 8 4 2 1 43 2 1 0

broj kolona sabirača, log2(K)

Svaka kolona sabirača unosi kašnjenje od 6T, i pri tom polovi broj vrednosti koje treba zajedno sabrati. Pri ovome svaka kolona sabirača smanjuje vrednost log2(K) za jedan. Prema tome ukupno kašnjenje je log2K × 6 шto daje kašnjenje od 24T za sabiranje 16 vrednosti. Ukupan broj sabirača potrebnih za sabiranje je K–1.
11.17 Sabirači tipa Carry-Save

Uzmimo, na primer,normalni 4-bitni sabirač, ali mu ne spajamo ulazno-izlazne linije:

P + Q + R = 2C + S Na primer: P = 9, Q = 12, R = 13 daje C = 13, S = 8

P:

1001 Q: 1100 R: 1101 S: 1000 C: 1101_

Ovo nazivamo sabiračem tipa carry-save: on redukuje sabiranje tri broja na sabiranje dva broja. Broj upotrebljenih kola je mnogo manji nego kod sabirača tipa carry-lookahead. Ovo kolo redukuje log2K za 0.585 (od 1.585 na 1.0), a time i kašnjenje od 3T. Ukupno kašnjenje je prema tome jednako: log2K × 3/0.585 = log2K × 5.13. Imajući u vidu da ovde koristimo manji broj tranzistora rezultat koji smo dobili bolji je nego kod sabirača tipa carry lookahead.

Primer tehnike Carry Save

Izračunaćemo sledeći izraz: 13 + 10 + 5 + 11 + 12 + 1 = 52

195

Napomena: • blok “×2” ne zahteva nikakvu logiku: dovoljno je povezati njegove krajeve na odgovarajući način • sabiračke kolone koje imaju samo jedan ulaz, takođe ne zahtevaju nikakvu logiku • svi sabirači su veličine od 4 bita • finalno sabiranje M+2N zahteva posebni odgovarajući sabirač
11.18 Stablo Sabiranja Carry-Save

Možemo konstruisati takvo stablo koje će sabirati 16 vrednosti istovremeno:

broj vrednosti, K 16 13 9 6 4 3 2 1 log2(K) 4 3.7 10 3.17 12 5.65 2.58 15 5.13 2 18 5.13 1.582 1 0 24 7.23 5.13 6 kašnjenje 0 3 6 9 ∆ kašnjenja / ∆ log2(K) • •

u finalnom stepenu mora se nalaziti normalni sabirač, jer nam je potrebno da dobijemo prost izlaz kašnjenje je isto kao kod običnog sabirača, ali koristimo mnogo manje tranzistora

196

• •

nepravilnosti u stablu prouzrokuju smanjenje efikasnosti, ali je ono relativno malo (i postaje sve manje za velike vrednosti K) naizmenično invertovanje pojedinih stepena ubrzava stablo sabiranja, ali dovodi do povećanja broja potrebnih kola

12. DIGITALNO-ANALOGNA I ANALOGNO-DIGITALNA KONVERZIJA
Da bi se izvrsila efikasna obrada izmerenih fizickih velicina,pomocu mernih pretvaraca transformisemo ih u elektricne,pa zatim njih transformisati u digitalno kodovan broj. Elektronsko kolo koje konvertuje naziva se analogno-digitalni konvertor, ili skraceno A/D konvertor. Potrebno je digitalno izrazenu velicinu konvertovati u napon ili struju, kako bi se delovalo na sklopove sistema da obavljaju funkcije na nacin kako je digitalnim sistemom definisano. Elelektronska kola koja obavljaju ovu konverziju se nazivaju digitalna-analogni konvertori, odnosno D/A konvertori.
12.1 DIGITALNO-ANALOGNI KONVERTORI

Da bi digitalni broj mogao da se konvertuje u analognu velicinu, broj mora bili dekodovan, tako da svakom broju odgovara unapred odredjena vrednosi napona ili struje. Na slici je prikazana sema digitalno-analognog konvertora kod koga se digitalno upravljanim analognim multiplekserom bira jedna od m vrednosti iz niza raspolozivih napona.Oznake bilateralnih i NMOS prekidacia su zamenjene simbolima obicnih prekidaca. Kodovani digitalni broj D se dekoduje dekoderom. Za odredjenu kodnu kombinaciju samo jedan di logicki signal je aktivan.Logicka jedinica sa izlaza dekodera ukljucuje i-ti
Slika 12.1

prekidac, tako. da izlazni napon Viz postaje Viz =Vi. napon Viz imace vrednost: ⋅i = K ⋅i (1) m −1 Posto je referentni napon Vref konstantan, a za datu mrezu je i m konstantno, velicina izlaznog napona je direktno proporcionalna rednom broju dekodovanog signala di.Mreza ce generisati napon proporcionalan velicini binarno kodovanog broja. Za D/A konverziju binarnog broja od n cifara mrezom sa slike 1 potrebno je koristiti dekoder n/2n, 2n prekidaca i 2n-l otpomika. Vidimo da je broj prekidaca i otpornika veliki,tako da se D/A konvertori sa naponskim nizom vrlo retko koriste.Ovaj broj se moze redukobati pomocu seme kao na slici 12.2. Viz=Vi=
Slika 12. 2

Vref

Izlazna struja it mreze Iiz je jednaka sumi struja u granama mreze. U i-toj grani mreze pestojace struja samo ako je prekidac u i-toj grani ukljucen,odnosno: Iiz=dn-1In-1+ dn-2In-2+ …+d2I2+ d1I1+ d0I0 gde di moze imati vrednost 0 ili1.
197

(2)

Struja i-toj grani mreze ima vrednost: I i= Pa jednacina (2) postaje: dn - 1 dn - 2 d2 d1 d0 + + ⋅⋅⋅ + + + R n -1 R n -2 R 2 R1 R 0 U binarnom brojnom sistemu broj od n cifara ima vrednost: Iiz=Vref ( D= dn-12n-1+ dn-22n-2+… + dn-22n-2+ d121 +d020 Ako se obezbedi da je: 1 2i = ,(i=0,1,2,3….n-1) Ri R Jednacina (4) postaje: Iiz=(Vref/R)D=KD (7) Iz jednacine (6) se dobijaju vrednosti otpornika vidi se daje svaka sledeia vrednost otpornika dvoslruko manja od prethodne. Ovo je razumljivo, poSto dvostruko manjoj otpornosti odgpvara dvostruko veca struja, a u binamom brojnom sisterau svaka sledeca cifra ima dvostruko vecu vrednost. Mreza se naziva teiinska otporna mreza.Kao sto znamo prekidaci nisu idealni,kao ni otpornici,referentni U se takodje menja,stoga je potrebno odrediti karkteristike komponenata koje ce se koristiti.
12.2 OSNOVKE KARAKTERISTIKE DIGITALNO-ANALOGNIH KONVERTORA

Vref Ri

(3)

(4)

(5)

(6)

Da bi D/A konvertori sa slike 12.1 ili 12.2 imali prakticinu primenu, potrebno je obezbediti da, pored same funkcije konverzije, digitalna informacija bude prisutna na ulazu D/A konvertora za vreme dok je potrebno da izlazni napon (struja) zadrzi konvertovanu vrednosi i da izlazna analogna velicina bude sto manje zavisna od ulaznih karakteristika potrosaca koji koristi konvertovanu analognu velicinu. Da bi se zadovoljili svi do sada navedeni zahtevi, D/A konvertor treba da sadrzi registar za pamcenje digitalne informacije, izvor referentnog napona, mrezu pasivnih komponenti za skaliranje referentnog napona,skup analognih prekidaca za izbor konfiguracije pasivne mreze u zavisnosti od ulazne

Slika 12.3 digilalne informacije i izlazni analogni pojajacavac za dovodjenje izlaznog signala na zeljeni nivo i prilagodjenje izlazne impedanse. Idealna karakteristikia prenosa za cetvorobitni D/A konvertor prikazana je na slici 12.3. Na apscisi karakteristike prenosa je vreme t u kome se, u jednakim vremenskim intervaiima, menja binarno kodovan broj od 0 (0000) do 15 (1111). Na ordinati je vrednost izlaznog napona, normalizovana u odnosu na maksimalni izlazni napon, koji se cesto naziva napon pune skale (Vmax =Vps). Za svaku kombinaciju ulaznih digitalnih signala postoji samo jedna vrednost izlaznog napona. Razlika iziaznih napona koji odgovaraju susednim brojevima naziva se promena za jedan bit najmanje tezine, ili 198

S obzirom da je merenje jednostavnije. Mera kvaliteta D/A konvertora je i diferencijalna linearnost. odnosno.skraceno LSB (least significant bit). Vlsb = V ps 2n −1 (8) Zbog tolerancija koriscenih komponenti.a Slika 12. Stabilnost je funkcija temperature i vremena. Linearnost u odnosu na ovako povuecnu pravu naziva se linearnost krajnjih tacaka (end point linearity). a Slika 12. Ovakva linearnost se naziva linearnost optimalne prave (besl-straight-lihe linearity).iznosi ±1/2 LSB. Ovo vreme se naziva vreme postavljanja tst (settling 199 . Izrazava se u procentima opsega pune skale ili u frakcijama LSB. predstavlja gresku konverzije.3. Linearnost se definise kao maksimalno odstupanje izlaznog napona od prave linije povucene od nultog. izlazni napon dostigne zadatu vrednost. Ako se konvertuju binarni brojevi od n cifara. Pored linearnosti. do proracunatog napona pune skale. Ovako definisana linearnost se naziva apsolutna linearnost. Svako odstupanje u odnosu na idealnu karakteristiku prenosa pokazanu na slici 12.5 rezultat su priblizni. Apsolutna linearnost. Ukupan broj diskretnih vrednosti koje izlazni napon D/A konvertora moze da zauzme se naziva rezolucija D/A konvertora. Presek optimalne prave sa naponskom osom definise nulti ofset. moze imati 2n razlicitih vrednosti. greska pune skale. Odstupanje izlaznog naponi od 0 za kod 000 naziva se greska nule . Odstupanje nagiba optimalne prave od nagiba idealne karakteristike naziva se greska pojacanja. Diferencijalna linearnost je definisana kao maksimalno odstupanje susednih naponskih nivoa u odnosu na teoretsku. nakon promene ulazne informacije. u praksi se linearnost krajnjih tafaka mnogo cesce koristi nego linearnost optimalne prave. Dinamicke karakteristike D/A konvertora definisu vreme za koje. vazna karakteristika D/A konvertora je stabilnost. Greske konverzije mogu biti statiticke i dinamicke.Merenjem karakteristika kvalitetnijih D/A konvertora moze se ustanoviti da je optimalna prava u vecini slucajeva veoma bliska (ili se poklapa) sa pravom povucenom kroz tacku izmerenog napona za nulti ulazni kod i tacku stvarno izmerenog napona pune skale. od LSB. tako da je diferencijalna linearnost DL deftnisana kao: Dl= ∆V − Vlsb Vlsb (9) i izrazava se u frakcijama od Vlsb. Linearnost se moze definisati i u odnosu na pravu liniju koja je povucena izmedju izmerenih vrednosti po kriterijumu da je apsolutna vrednost rastojanja izmerenih vrednosti od prave minimalna.Statitcke greske unose gresku u linearnost D/A konvertora.4 odstupanje na maksimalnoj vrednosti. stvarna rezolucija je manja od 2n. idealnu vrednost. moze biti veca ili manja od VLSB. Ako je sum izlaznog napona D/A konvertora po apsolutnoj vrednosti veci od LSB. promena izlaznog napona ∆ V. Va teoretski.

umesto stanja 10.).i izlazni napon je dat izrazom: Viz=-Rf( Vref R0 Q0 + Vref R1 Q1 + . koristi se sumirajuci operacioni pojacavac.. Sto generise maksimalnu struju.. + Vref Rn−1 Qn−1 ) (10) Slika 12. Karakteristicno za dinamicku karakteristiku prenosa D/A konvertora je pojava glica na izlaznom naponu prilikom promene ulaznog koda za 1 LSB.11. 6 prikazana je dinamicka karakteristika prenosa D/A konvenora za slucaj kada se pojavljuje glic : Slika 12.6 Pojava glica se moze objasniti analiziranjem slike 6. Do pojave glica dolazi zbog razlicite brzine prekidanja analognih prekidaca u konvertoru.7. Vreme postavljanja D/A konvertora se racuna od trenutka zadavanja nove digitalne vrednosti.. da bi.3 D/A KONVERTORI SA TEZINSKOM OTPORNOM MREZOM Digitalno-analogni konvertori sa tezinskom otpornom mrezom.time) i definse se. na primer prekidac bita najvece tezine brzi od ostalih prekidaca u mrezi. invertujuci (sumirajuci) ulaz je na virtuelnoj masi.2. Ako je. struja pala na zadatu vrednost. Da bi se na iziazu D/A konvertora generisao napon proporcionalan broju. nakon stanja 01. struja kroz otpornik R..000. Na slici 12. Izlaz mreze je struja proporcionalna binarno kodovanom broju. koriste mrezu sa slike 12. kad se ostali prekidaci iskljuce. kratkotrajno ce postojati stanje 11. je proporcionalna teizni cifre ulaznog binarnog broja.dobija se: Viz=-RfVref(1/R)(20Q0+21Q1+22Q2+…+2n-1Qn-1) (11) 200 . ili za maksimalnu promenu (od 0 do Vps. do trenutka kada se izlazni napon stabilisao na zadatu vrednost ±1/2 LSB..... 12. ili za promenu ulazne informacije za jedan LSB. kako je pokazano na semi D/A konvertora na slici 12. Ako se pretpostavi da je operacioni pojacavac idealan. 7 Ako se u jednacinu (10) zameni vrednoist Ri iz jednacine (6).11. ako konvertuju binarno kodovane brojeve. Umesto vremena postavljanja cesto se definse vreme prekidanja tsw (switching time) D/A konvertora.

Tacne vrednosti otpornika za mrezu sa slike 12. nije 0. gde je pokazan primer konvertora rezolucije 5 bita. a Vps2 kada je maksimalna. Slika 12. za konvertor od l0 bita otpornost prekidaia r± ∆ r = 8±3 Ω otpornost otpornika u grani LSB treba da bude R0 = R ≥ 3 ⋅ 2 21 ≈ 6.∆ r do r + ∆ r. vrednosti otpornika treba racunati tako da se uzimaju u obzir i otpornosti prekidaca r. Struja u i-toj grani data je izrazom: Ii=Vref/Ri.Najveci nedostatak D/A konvertora sa tezinskom otpornom mrezom je pojava izrazenih gliceva zbog razlicite brzine ukljucivanja i iskljucivanja struja u pojedinim granama mreze. a otpornost u grani MSB. Prekidaci cija otpornost. dobija se: − 〈 R>22n+1 ∆ r 2 n−1 2 n−1 (16) (17) Tolerancije i temperaturni drift otpornosti ukljucenog prekidaca su reda nekoliko oma. 29 puta manja. odnosno.R2=R/22-r. Ako je Vps1 napon pune skale kada je otpornost prekidaca minimalna.Linearnost izlaznog napona zavisi od tezinskog odnosa struja.1. da su tolerancije otpornika Ri =(R/2i)r znatno manje od ∆ r. tada treba da bude zadovoljena nejednacina: 1 V ps1 − V ps 2 〈 Vlsb (14) 2 dobija se: 2 ⋅ Vref ⋅ R f 2 ⋅ Vref ⋅ R f 1 Vref ⋅ R f 〈 Rn−1 + ∆r 2 R0 Rn−1 − ∆r − (15) Zamenom vrednosti za Rn-1 i R0 dobija se: 1 ∆r ∆r 4 1 − 2 n−1 1 + 2 n−1 R R Kakoje ∆ r/R«1 nakon zanemarivanja kvadrata ovog cana.3. vec konacna otpornost r.Realni D/A konvertori se projektuju prema semi na slici 12. pretpostavljeno je da su otpornici u tezinskoj mrezi tacni. a stabilnost od stabilnosti struja.n-1) (12) Gde je Ri.8. Da bi izvedena analiza bila korektna.7 treba da budu: (13) R0=R-r. U dosadasnjoj analizi pretpostavka je bila da je operacioni pojacavac idealan.(i=0.Rn-1=R/2n-1-r otpornost sa kojom treba racunati ustvari r± ∆ r.8 D/A konvertori sa tezinskom otpornom mrezom imaju niz nedostataka. Na primer.2. 201 .. gde ± ∆ r obuhvata tolerancije i temperaturne promene otpornosti prekidaca u radnom temperaturnom opsegu. ukupna otpornost u i-toj grani.3 M Ω .…. A to se sve desava zbog postojanja parazitnih kapacitivnosti u mrezi. kad su ukljuceni.Ri=R/2-r.Realan operacioni pojacavac u D/A konvertor unosi gresiku pojacanja i ofset.A da D/A konvertor zadrzi diferencijajnu linearnost bolju od ±1/2LSB.potrebno je da izlazni napon ostane u zadatim granicama za promene otpomosti prekidata u opsegu r.

a Qi=0.. Jednacina (18) pokazuje da je struja I proporcionalna binarnom broju cije cifre odgovaraju ukljucenom. Ovo ima za posledicu. da je prikljucen na masu. a dobila je naziv po svojoj slicinosti sa lestvicaima. Ako je prikljucen samo prekidai Pn2. ukljucivanje svakog slededeceg prekidaca generise upola manju struju u grani An-1-M.Lestvicasta mreza ima osobinu da ekvivalentna otpornost svake grane prema masi iz svakog cvor Ai iznosi 2R. Korisceni operacioni pojacavac ima posebne prikijucke za podesavanje nultog olseta. na primer. vec doprinosi povecanju temperaturne stabilnosti.Odredivanje vrednosti otpornika za lestvicastu mrezu se obavlja po istom kriterijumu kao i za teiznsku mrezu. Slika 12. samo prekidat Pn-1. kroz grane An-1-M i An-1-An-2 struja ce biti In-1/2.. u mrezi se koriste samo dve vrednosti otpornika. + 2 2 Q2 + 21 Q1 + 2 0 Q0 ) (18) 6⋅ R 2 gde Qi=1 oznacava da je i-ti prekidac prikljucen na referentni napon. = Vref/3R. kroz granu Pi –Ai ce teci struja istog intenziteta. Komponenta struje koja tece kroz granu An-1-An-2 se u cvoru An-1 ponovo deli na dve jednake komponente intenziteta In-2/4. prikljuci na virtuelnu masu operacionog pojacavaca. struja I kroz granu An-1-M ima vrednost: Vref 1 I= ⋅ n−1 (2 n−1 Qn−1 + 2 n−2 Qn −2 + . odnosno. tako da kroz granu An-1-M kao posledica ukljucivanja prekidaca Pn-2 protice struja In-2/4. Otpornik za eliminisanje uticaja struje ofseta je Rm.9 Kao sto se sa slike vidi. Ij = Vref/3R. odnosno. a upravijacki signali prekidaca na izlaz stacionamog registra.Primer takvog D/A konvertora rezolucije 4 bita prikazan je na slici 12.R i 2R. umesto na masu. da kada se bilo koji prekjdac Pi prikljuci na napon Vref . Takode je iz svake tacke Pi ekvivalentna otpornost mreie 3R. Ako je. Mreza je zatvorena sa otpornicima 2R prema masi. Na ove prikljucke je prikljucen potenciometar Po.10. dobija se D/A konvertor sa lestviccstom otpornom mrezom. izlazni napon je negativan.Tezi se da vrednost R bude sto manja. s obzirom da je otpornost svih grana jednaka. Ako se tacka M. kako bi vremenske konstante (sa parazitnim kapacitivaostima) bile male. Promena pojacanja se obavlja poienciometrom Pp.10 Za pozitivan referentni napon. Ako nije potrebno podesavanje pojacanja i ofseta potenciometri Po i Pp se izostavljaju. Izlazni operacioni pojacavac struju i transformise u napon: Slika 12. Ako se primeni zakon superpozicije. Lestvicasta otporna mreza. prikljucen na referentni napon. kroz granu Pn-1 –An-1 teci ce struja In-1. redno vezanim sa otpomikom povratne sprege Rf. struja I u grani An-1-M biti In-2/8. struja In-2 se u cvoru An-2 deli na dve jednake komponente intenziteta In-2/2.4 D/A KONVERTORI SA LESTVlCASTOM MREZOM Lestvicasta otporna mreza je prikazana na slici 12. Mreza moze da sadrzi proizvoljan broj celija. 9.Minimalna vrednost za R se dobija iz uslova: 202 . Slicinim razmatranjem se moze pokazati da ce ukljucivanjem narednog prekidaca. U svakom cvoru Ai. struja se deli na dve jednake komponente. Pn=3. iskljucenom prekidacu.12.

ili negativan. povuku veliku struju prilikom prebacivanja. parazitnoj induktivnosti provodnika mase. D/A konvertori kod kojih znak konvertovajiog napona odgovara znaku ulaznog.Velika razlika struja prouzrokuje razlicito zagrevanje otpornika i prekidaca. dolazi do promene odnosa R. jto kvari linearnost. Delimicna kompenzacija temperaturne nestabilnosti se postiie rednom vezom MOSFET tranzistora sa ugradjenim kanalom sa otpornikom Rf.Vref 6 ⋅ R − ∆r (19) − Vref 6 ⋅ R + ∆r ≤ 1 Vref . Struje Iri. tako da se takvi konvertori nazivaju unipolarni D/A konvertori. moze biti ili pozitivan. moze se postici D/A konvertorima sa strujnim izvorima.Poznato je da flipflopovi. sto je za ovaj konvertor moguce. a sa strane LSB. su medjusobno jednake. Kao sto smo koristili otpornike. tako da su glicevi smanjeni. nazivaju se bipolarni D/A konvrtori. na analognu masu. 203 . Medjutim. digitalno zadatog broja. neophodno je da polaritel izlaznog napona odgovara znaku binarnog broja. takodje otpornoscu R. samo jednog polariteta. koje generisu strujni izvori. Polariiet izlaznog napona zavisi od polariteta referentnog napona. 12. Pored smanjenih parazitnih kapacitivnosti i manjih vrednosti otporaika u mrezi. Ova promena struje. Glicevi ipak postoje zbog razlike u brzini ffipflopova i prekidaca. odnosno: Ir4= Ir3= Ir2= Ir1= Ir0= Ir Izlazni napon je definisan jednacinom: Viz=-Rf(Q4Iq4+ Q3Iq3+ Q2Iq2+ Q1Iq1+ Q0Iq0) (21) (20) Dinamicke karakteristike konvertora sa strujnim izvorima su losije.5 BIPOLARNI D/A KONVERTORI Do sada opisani D/A konvertori konvertuju neoznacen binarni broj u napon cija je apsolutna vrednost proporcionalna velicini binarnog broja. na ovaj nacin se mogu realizovat konvertori sa najboljom diferencijalnom linearnoscu. odnosno. 2R i Rf. na neizbeznoj. indukuje napon koji bi mogao da prouzrokuje glic.a to je 4 2 n−1 ⋅ 6 ⋅ R 2 2R ≥ 2 n+1 ∆r 3 Dinamicke karakterisutike konvertora sa lestvicastom mrezom su daleko bolje od karakteristika D/A konvertora sa tezinskom mrezom. Vremenske konstante praznjenja i punjenja parazitnih kapacitivnosti su priblizno jednake. a prazne kroz otpornike mreze. Iz tog razloga se kod D/A konvertora obavezno razdvajaju analogna i digitalna masa. kracem vremenu postavljanja doprinosi ujednadena brzina ukljucivanja i iskljucivanja prekidaca. Mreza je sa strane MSB zatvorena otpornoscu R izmedju cvora A3 i virtuelne mase. Poboljsana diferencialna linearnost. D/A konvertor sadrzi poseban izvor referentne struje za svaki bit. Konvertor sa strujnim izvorima koristi dvostruke analogne prekidace koji sirujne izvore prikljucuju na cvorove mreze ili na masu D/A konvertori sa strujnim izvorima su slozeniji i skuplji od ostalih konvertora. a time i veca rezolucija. s obzirom da nema ogranicenja koje uvodi tolerancija otpornosti prekidaca. s obzirom da je potreban poseban strujni izvor po svakom bitu. Kada se konvertuju oznaceni binarni brojevi.Poboljsanje dinamickih karakteristika se postize izborom realih vrednosu za R. Kasnjenje unose parazitne kapacitivnosti leslvicaste mreze koje se pune iz strujnih izvora.tako umesto njih mozemo staviti kondezatore i postupak realizacije je isti kao i sa otpornicima. pa i pored cinjenice da su i otpornici i prekidaci izradjeni na zajednickim podlogama.

greska (ofset) nule. broja komparatora.11 digitalnu informaciju sa komparatora koduje u digitalni broj izabranog binarnog brojnog sistema. odnosno. dinamicke karakteristike A/D konvertora se svode na specificiranje potrebnog vremena da se od trenutka pocetka konverzije na izlazu ADK postavi digitalni ekvivalent ulaznog analognog signala. greska pojacanja i diferencijalna linearnosi. na osnovu izlaza komparatora k. komparator konvertuje u jednobitnu digitalnu informaciju D = d0. a d0 = 1 da je Vul>V1 gde je V1 unapred odredjen naponski prag. rasporede ekvidistantno unutar naponskog opsega od 0 do Vps.11 Ako se naponi Vi. Ovo vreme se naziva vreme konverzije. Posto je izlazna informacija ADK digitalni broj. Elementaran analogno-digitalni konvertor je naponski komparator. Za realizaciju konvertora od n bita potrebno je m = 2n komparatora. Za konvertor rezolucije 8 bita bilo potrebno 256 komparatora. Ulazni analogni signal napou Vul. A/D konvertor.11 se moze postici jedino povecanjem broja naponskih nivoa. 2n-l komparator. moze da se odredi u kom se naponskom opsegu nalazi ulazni signal Vul. Staticke karakterisuke A/D konvertora se definisu na isti naicn kao i staticke karakteristike D/A konvertora. kao i kod D/A konvertora. potrebno je porediti ulazni napon sa vise naponskih pragova na nacin prikazan na slici 12. ili.najcesce definise brojem bita izlazne digitalne informacije. odnosno. Cesto se nazivaju direktni ili FLASH A/D konvertori. Ako je potrebno da se velicina analognog napona odredi sa vecom preciznoscu i predstavi u digitalnom obliku. 12.12. odnosno. broj nivoa kvantizacije ulaznog signala se. ADK. ako signal prekoracenja nije potreban.6 ANALOGNO-DIGITALNI KONVERTORI Analogno-digitalna konverzija je generisanje digitalno kodovanog broja koji odgovara analognom ulaznom signalu.7 A/D KONVERTORI SA PARALELNIM KOMPARATORIMA Konvertori sa paralelnim komparatorima spadaju u klasu najbrzih A/D konvertora. tako da d0=0 oznacavi da je Vul < V1. s tim sto su ulaz i izlaz zamenili mesta. skraceno.11. Rezolucija. odnosno. ako povecanje rezolucije A/D konvertora sa slike 12. Koder na slici 12. Definise se apsolutna linearnost. Elektronsko kolo koje obavlja ovu konverziju naziva se analogno-digitalni konvertor. greska pune skale. 204 .Direktna konverzija pomocu 2n komparatora i kodne mreze postaje neekonomicna zbog velikog broja komponenti. ako je potrebno da se generise signal prekoracenja. Slika 12.

kraj lanca oznaden sa -REF se prikljucuje na masu. rezultat poredenja Vul sa odgovarajucim naponskim pragom se upisuje u lec. Otpornost prekidaca ne utice na tacnost konverzije.12. nakon prelaznih rezima.5LSB. Pad napona na svakom otporniku R odgovara promeni ulaznog napona za 1 LSB. komparatori sa auto-balansiranjem. identican konvertoru sa slike 12. s tim sto su.12 Kada se za konverziju koristi samo jedan konvertor sa slike 12. odnosno.13 205 . a na prikljudak +REF se prikljucuje referentni napon. Slika 12. otporni lanac je sa obe strane zavrsen otpornicima R/2. a zadnja ivica CLK upisuje rezultat konverzije u izlazni registar. Kada se generiSe CLK = 1. ili kako se jos nazivaju. A/D konvertor sa slike 12. tako da ce prioritetni kodcr da koduje broj i.13. kroz prekidace ne tece struja.12. Stanje svih komparatora kada je CLK=0 se naziva autobalansirajuce stanje. svi komparatori sa indeksom j ≤ i ce imati izlaz na logickom nivou kj = 1. umesto konvencionalnih komparatora korisceni komparatori sa automatskom kompenzacijom.Ako se ulazni napon nalazi u opsegu Vi<Vul<Vi+1. Napon i-tog praga se racuna pod pretpostavkom da je ulazna otpornost komparatora beskonacno velika i dat je izrazom: Vi=Vref/m(i-1/2) (22) gde je m broj naponskih pragova. Kodovanje izlaznog binarnog broja se obavlja prioritetnim koderom. broj komparatora. Da bi greska kvantizacije bila ±0. po organizaciji.Slika 12. posto.

Naredni CLK zbog Qp2 =1 generise t1.8 KOMPARATORI SA SUKCESIVNIM APROKSIMACIJAMA Za srednje brzine konverzje (nekoliko µ s do nekoliko desetina µ s) koriste se A/D konvertori sa sukcesivnim aproksimacijama. koji u SAR registru postavlja Qn-2=1.Qp3. a sva ostala lec kola resetuje. ima tezinu Vps/4. Zadnja ivica CLK pomera jedinicu u pomerackom registru na sledccu poziciju . Principijelna sema ADK sa sukcesivnim aproksimacijama prikazana je na slici 12. sledeci bit.14. kada je MSB bit postavljen na 1 (Qn-1. =l.15 Pocetak konverzije se za daje signalom START koji postavlja Qs =1. cime se zamrzava trenutna vrednost Vul. Pod navedenim uslovima D/A konvertor ce. Kada je Qp1=l naredni CLK genersie impuls t0 koji u SAR upisuje 1 na poziciju MSB(Qn-1) bita.12. Iziaz komparatora je postavljen u stanje 1 ili 0. svaki sledeci bit ima tezinu upola manju od prethodnog. a svi ostali na 0. resetuje Qn-1. Na slici 12. a prati/pamti kolo u rezim "pamti". Zadnja ivica CLK pomera jedinicu u pomerackom registru na poziciju Qp2. a ako je konjugovano K = l. posto se radi o binarnom D/A konvertoru. Qn-1. koji se moze prikljuciti na konvertor je Vulmax =Vps. generisati napon Viz =VPS. Izlazni napon D/A konvertora je postavljen na napon Vps/2. =l). u zavisnosti da li je Vpp veci ili manji od Viz. za 1 LSB manji od napona Vps. a zbog SIN=0 upisuje se Qpo=0. Pomeracki registar se prebacuje u rezim pomeranja. odnosno. Sledeci CLK impuls zadnjom ivicom pomera jedinicu sa pozicije Qpo na Qp1. 206 . Pojacanje D/A konvertora je podeljeno tako da je maksimalni izlazni napon iz D/A konvertora Viz.14 Maksimalni ulazni napon Vulmax. Slika 12.15 prikazana je logicka sema A/D konvertora sa sukcesivnim aproksimacijama: Slika 12.

Brojac se taktuje signalom TAKT. Kada napon V. kvant po kvant. za sporije ADK .15 su pored binarnog ekvivalenta uiaznog napona. za najbrze. koji se moze zabraniti postavljanjem signala GATE u stanje GATE =0. vec nakon prvog taktnog impulsa napon Viz ce ponovo postati manji od Vul.9 PRATECI ANALOGNO-DIGITALNI KONVERTORI Drugi tip konvertora koji koristi digitalno-analogni konvertor kao referencu za formiranje digitalnog ekvivalenta anlognog signala je prateci A/D konvertor: Slika 12. a u pomeracki registar.brojac broji pojedan impuls napred. dostigne vrednost V1 =Vul + ∆ V . dvanaestobitne integrisane SA ADK je od 1 µ s. potvrdjuje upis: Qp0=1 Qp1= Qp2= Qp3= Qp4. Kada postane Viz >Vul menja se stanje izlaza komparatora i brojac pocinje da broji unazad. koji je ponovo u rezimu paralelnog upisa.Resetovan brojac obezbeduje da je izlazni napon D/A konvertora V1 =0.broj bita konvertora. signali BUSY i EOC. 12. sa poznatim digitalnim ekvivalentom povecava serijski. prati/pamti kolo je postavljeno u rezim "prati".. take da je za Vul >0 izlaz komparatora K>1. brojac broji unapred. Pocetak konverzije se zadaje signalom START. a napon sa D/A konvertora raste u kvantovima po 1 LSB.10 SERIJSKI A/D KONVERTORI Serijski A/D konvertori obavljaju konverziju na taj nacin sto se napon V1. a napon Viz osciluje oko napona Vul za 1 LSB.. Minimalna perioda ponavljanja CLK zavisi. a ic je perioda ponavljanja impulsa CLK.Sekvenca sukcesivnih aproksmacija se nastavija sve do generisanja tn koji resetuje Qs. Komparator poredi ulazni napon Vul. sa izlaznim naponom iz D/A konvertora Viz. od vremena postavljanja DAK. na primer.Postoje Qs =1 signal TAKT genersie CLK impulse brojaca. Sastoji se od obostranog brojaca digitalnoanalognog konvertora i komparatora. Vreme konverzije ADK sa sukcesivnim aproksimacijama je dato izrazom: tadk=(n+1)tc (22) gde je n .=0 Izlazni signali is A/D konvertora sa slike 12.( ∆ V < 1LSB) izlaz komparatora prelazi u stanje k=0 sto resetuje lec 207 . Ako Vul ne menja vrednosi i ako je histerezis komparatora manji od 1 LSB. Signal EOC (end of conversion) oznacava da jc konverzija zavrsena. komparator ce da promeni stanje. brojac ce da promeni smer brojanja i napon Viz ponovo raste. sve dok V1 ne dostigne vrednost napona Vul ciji se digitalai ekvivaient trazi. U registru SAR je ostao rezultat konverzije.. 12. povecava se sadrzaj obostranog brojaca. zbog Qs = 1.. Ako je Vul> Viz izlaz komparatora je k=1.Sve dok Vul ne promeni vrednost. pa prema tome i napon Viz raste. pojedan nazad. do nekoliko desetina µ s. Tipicno vreme konverzije za.16 A/D konvertor je veoma jednostavne konstrukcije.L koji postavlja lec Qs u stanje Qs = 1 i resetuje brojac. se sve do pocetka sledece konverzije svakim CLK impulsom. Signal BUSY (zauzet) se naziva statusni signal i oznacava da je konverzija u toku. sadrzaj brojacia se povecava...

generator napona koji linearno raste sa vremenom.18 A/D konvertori sa dvojnim nagibom Principijelna seina A/D konvertora sa dvojnim nagibom prikazana je na slici 12.Qs.. Slika 12. Vreme konverzije serijskog ADK za maksimalan Vul iznosi 2ntc. koji je i najskuplja komponenta.19. Slika 12. tako da je u brojacu zadrzan digitalni ekvivalent napona Vul sa greskom kvantizacije manjom od 1 LSB. ako se umesto D/A konvertora koristi generator rampe. odnosno. dok je vreme konverzije ADK sa sukcesivnim aproksimacijama mnogostruko krace i iznosi samo (n+1)tc.Staticke karakteristike oba tipa konvertora zavise od karakteristika D/A konvertora.19 208 .18: Slika 12.Stanje Qs=0 zabranjuje dalje taktovanje brojaca.17 Serijski A/D konvertori sa referentnim D/A konvertorom se vise ne koriste. a u integrisanoj tehnologiji nije mnogo slozenije izraditi logicku mrezu za sukcesivne aproksimacije od mreze konvertora sa slike 12. Logicka sema A/D konvertora sa generatorom rampe prikazana je na slici 12..17.17 se moze realizovati ekonomicnije. A/D konvertor koji radi na istom principu kao ADK sa slike 12.

tako da stanje Qn-1= Qn-2= …=Q2= Q1= Qn-1= 1 generise impuls CO=1.L koji resetuje brojac. Za vreme kada konverziia nije u toku. kako je Vul konstantno u intervalu T1 = t1 -t0: V1(t1)=VulTi/RC=Vul/RC(2ntc) POSIO je (25) T1 vreme za koje je brojac izbrojao 2n taktnih impulsa periode tc. sledece stanje "sve nule".sto otvara prekidac P2 i prebacuje prekidac P1 u polozaj u kome se na ulaz integratora prikljucuje napon – Vul. V1 linearno raste. Nakon sto je na ulaz integratora bio prikljucen napon -Vul u trenutku t1 napon V1 ce imati vrednost: t 1 1 V1(t1)= (24) Vul dt RC t∫ 0 odnosno. zatvoren je prekidac P2. izlaz komparatora postaje K =1 tako da brojac pocinje da broji.L. a na osnovu aktivnog signala START. a brojac nastavlja da broji i to ponovo od stanja 0. a KL zatvara prekidac P2 sto zabranjuje dalje prornene izlaznog napona integratora. Posto je ulazni napon negativan. tako da je izlazni napon integratora V1 = 0. komparator zaustavlja brojac. Izlazni napon miegratora pocinje da opada. Kada napon integratora opadne do 0. 209 . prekidadem P1. Na osnovu CO = 1 KL postavija PR1=0 i na ulaz integratora. c Utrenutku t2 napon naizlazu integratorajc V1 =0. prikljucuje pozitivan referentni napon Vref. Izlaz je digitalni ekvivalent apsolutne vrednosti ulaznog napona. kontrolna logika (KL) poslavija PR2=0 i PR1=1. Pocetak konverzije se zadaje signalom START.19 konvertuje samao negativne ulazne napone. odnosno: t Vref 1 2 V1(t2)=∫ Vref dt = V1 (t1 ) − RC T2 = 0 RC t1 (26) Gde je T2=t2-t2=itc vreme za koje je brojac izbrojao i taktnih impulsa.Konvertor sa slike 12. Izjednacuia (25) i (26) se dobija: Vref Vul n 2 tc − it c = 0 (27) RC RC odnosno: 2n (28) i= Vul Vref Iz (28) se vidi da na tacnost konverzije utice jedino tacnost referentnog napona. posto je nakon stanja brojaia "sve jedinice". Nakon 2n taktnih impulsa brojac je odbrojao do maksimalnog sadrzaja.

D/A konvertori koji su namenjeni prikljucivanju na osmobitne magistrale podataka se izraduju sa udvojenim registrima. mere. kada je. dok se za merne instrmente uglavnom koriste konvertori malih brzina ali velike tacnosti i rezolucije. kada su rezolucije vece od 8 bita. A/D i D/A konvertori su. koje su ranije bile rezervisane za analognu elektroniku u linearnom domenu.12 PRIMENA D/A I A/D KONVERTORA Digitalno-analogni i analogno-digitalni konvertori se skoro tri decenije koriste u mernoj tehnici. Kao sto bipolarni D/A konvertori kariste ulazne digitalne informacije oznacene na razlicite nacine. Da bi se obezbedili ovi oprezni zahitevi. ili kombinacijom digitalnih i analognih kola.12. primenjuju se A/D i D/A konvertori odgovarajuce brzine.13 SPREGA D/A KONVERTORA SA RACUNAREM Vecina mikroracunara u sistemima u kojima se ne zahteva velika brzina razmene i obrade podataka. 12. brzi D/A konvertori. poceli naglo da se razvijaju. paralelni A/D. ili da formiraju digitalnu informaciju sa znakom i digitalnim ekvivalentom aposolutne vrednosti ulaznog napona. Posto se osmobitne magistrale veoma cesto koriste. prenosi. pored mreze koja obezbeduje samu konverziju. snima i reprodukuje ton. razmenjuje podatke sa perifemim jedinicama na nivou bajta (paralelno po 8 bita) Ako je periferna jedinica D/A konvertor.prenos i obradu zvucnih signala. to se i A/D konvertori organizuju tako da. Za audio tehniku. pocelo da se realizuje digtalnim. Danas se digitalnim uredajima obraduje slika. digitalni izlaz A/D koavertora treba da bude trstaticki. digitalni podatak za konverziju mora upisati sa dva obracanja racunara D/A konvertoru. tako bipolarni A/D konvertori mogu da generisu digitalni izlaz sa binarnim ofsetom. Takode. S druge strane. realizuju servo sistemi i upravlja sistemima generalno. posto se prilikom razmene podataka preko magistrale svi izlazi digitalnih uredaja moraju prilkljucivati na magistralu preko trostatickih kola. generisu izlazni digitalni kod koji ce sadriati inforniaciju o znaku i o velicini ulaznog napona. kako se ne bi parcijalnim upisom u registar na izlazu pojavila neregularna vrednost napona. mogu biti procitani iz vise od jednog obracanja racunara u slucaju da je magistrala osmobtna ili. Tako se za obradu video slika u radarskoj i TV tehnici koriste najbrzi konvertori.11 BIPOLARNI A/D KONVERTORI Za konvertovanje napona oba polariteia A/D konvertori treba da u zavisnosti od polariteta ulaznog napona. sve vise fiinkcija. 210 . odnosno. u zavisnosti od dinamicke. nakon naglog razvoja mikroproccsora. Za upravljaike sisieme se koriste. koliko je uobicajena rezolucija za upravljacke i merne sisteme. tako da svi veci proizvodjaci A/D i D/A konvertora izraduju integrisane konvenore koji imaju. U zavisnosti od dinamicke promene pojave koja se digitalizuje i obraduje. Zajednicko za konvertore je da treba da imaju mogucnost sprege sa racunarem. i logicke sklopove koji obezbeduju jednostavno prikljucivanje na racunare I mikroracunare. Od sredine sedamdesetih godina. oznacien u brojnom sistemu komplementa do dva.14 SPREGA A/D KONVERTORA SA R A CUNAREM Povezivanje A/D konvertora na mikroracunarski sistem se najcesce obavija prikljucivanjem digitalnog izlaza konvertora na magistralu racunara. koriste se konvertori srednjih brzina. U svim ovim sistemima je neophodna konverzija analognih signala u dtgitalne i digitalnih u analogne. prikupljaju i obradjuju podaci. 12. jednim obracanjem ako je magistrala sesnaestobitna. takodje. konvertor srednje ili male brzine. 12. u registar D/A konvertora se kompletna informacija mora upisati u istom vremenskom trenutku. tada se u konvertor rezolucije 0 do 16 bita.

brzina konverzije nije od znacaja. ili elektricnim mrezama. pogodnim pretvaracem. gde se rezultat merenja analogne velicine prikazuje na cifarskom pokazivacu. Osnovna komponenta digitalnog mernog uredjaja koji meri analognu velicinu je digitalni voltmetar.12. s obzirom da tacnost konverzije zavisi samo od tacnosti referentnog napona. Za ovu primenu su najpogodniji A/D konvertori sa dvojnim nagibom. Ako je digitalni merni instrument namenjen samo za prikazivanje izmerene velicine na cifarskom pokazivacu. vec samo rezolucija. a vreme konverzije od desetak ms je zanemarljivo u odnosu na vreme potrebno da se procita rezultat sa pokazivaca.15 DIGITALNI VOLTMETAR Jedna od prvih masovnijih primena A/D konvertora je u mernoj digitalnoj instrumentaciji. linearnost i tacnost. ta se velicina pretvara u napon. a zatim konvertuje u digitalni oblik. u sluciaju merenja neelektricnih velicina. 211 . Ako se meri velicina koja nije napon. u slucaju da se mere elektricne karakteristike.

ELEKTRONIKA-diskretna i integrisana analogna kola.M. Hribšek. DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS-A Design Perspective. M.LITERATURA 1. Ilić. D. 2. D. Pearson Education. Vasiljević. 5. Naučna knjiga. M. A. Nikolić. NAUKA. Beograd. Second Edition. 2003. S. Naučna knjiga. 1992. Marjanović. Popović. Naučna knjiga. 3. D.Rabaey. Živković. Tešić. Beograd. IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA. ZBIRKA ZADATAKA IZ DIGITALNE ELEKTRONIKE. S. 1997. LINEARNA ELEKTRONIKA-zbirka zadataka. 212 . Beograd. 1988. Chandrakasan. 1984. Vasiljević. M. J. 4. Beograd. B.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->