P. 1
Elektricna Mjerenja - Skripta s Predavanja

Elektricna Mjerenja - Skripta s Predavanja

|Views: 5,404|Likes:
Published by Ahmet Mrvoljak

More info:

Published by: Ahmet Mrvoljak on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Za mog imzadija

PREDGOVOR

Pred Vama se nalazi neslužbena skripta iz kolegija Električna mjerenja. Neslužbena iz razloga što ju je sklopio student ETFa uz pomoć bilješki s predavanja, raznih papirića i knjige «Mjerenja u elektrotehnici» od V. Bege. Iz tog razloga moguće je da neke stvari nisu točno objašnjene, da su krivo napisane ili da nisu napisane. Autor se trudio doći do što više izvora o pisanoj temi, no to i nije bilo tako lagano. Da ne duljim, sto i pedesetak stranica bi trebalo biti dovoljno za kvalitetno praćenje nastave spomenutog kolegija, te za uspješno polaganje ispita. U nadi da će se ova skripta tijekom godina nadopunjavati i poboljšavati, puno sreće tijekom studija, S. Komlenac Osijek, u studenom 2003. godine

1

1. MJERNI TRANSFORMATORI
Mjerni transformatori se upotrebljavaju za proširenje mjernog opsega instrumenta i za sigurno odvajanje mjerila (zaštita uređaja od visokog napona), te omogućuju daljinsko mjerenje, jer se mjerni signal može prenositi s dvije žice (do 100 m), a to je slučaj u praksi. Sastoje se od 3 elementa: primarni i sekundarni namot (međusobno su izolirani) i magnetske jezgre. Primarni se namot priključuje u mjerni krug, a na sekundarni se priključuje mjerilo. Strujni služe za mjerenje struje, a naponski za mjerenje napona.

1.1. STRUJNI TRANSFORMATORI
Strujni transformatori transformiraju izmjenične struje na vrijednosti prikladne za mjerenje, a kada se mjeri u visokonaponskim (VN) mrežama onda služe za izoliranje. Uključuje se u seriju s trošilom čiju struju treba izmjeriti. Kada želimo mjeriti s 2 ampermetra, onda ih stavljamo u seriju. Pazimo da jedna od stezaljki na sekundaru budu uzemljene. US1S2 treba biti što manji (kao kada uključimo ampermetar). Uvjeti rada strujnog transformatora su približno jednaki radu idealnog transformatora u uvjetima kratkog spoja, a to znači slijedeće: - struja magnetiziranja je jednaka nuli; - nema padova napona, jer magnetska jezgra ima beskonačnu magnetsku vodljivost; - vodiči namota imaju beskonačnu električnu vodljivost; - nema rasipnih tokova između primara i sekundara.
I1

G
P1 S1 A P2 S2 I2

T

A Slika 1.1.1. Shema spajanja strujnog transformatora

Kod idealnog transformatora u kratkom spoju broj primarnih zavoja jednak je broju sekundarnih.

2

DJELATNI OTPOR NAMOTA R1 I1 REAKTANCIJA ZBOG RASIPNIH TOKOVA X1 I0 Ig N1 Xµ Rg U1i N2 U2i MJERILO (TERET) U2 X2 R2 I2 STRUJA PRAZNOG HODA STRUJA MAGNETIZIRANJA Iµ U1 Z INDUCIRANI NAPON Slika 1.2. a N2 je broj namota na sekundaru transformatora.1. R1 I1 I1 X1 I0 Ig U2i` U2 X2` R2` I2` P 1 U1 U1i X0 R0 Z2` P 2 Slika 1. Želimo saznati primarnu struju I1. Odstupanje od nazivnog omjera transformacije kn i fazna odstupanja su vrlo mala. N1 je broj namota na primaru transformatora. Nadomjesna shema strujnog transformatora-prvi korak IDEALNI TRANSFORMATOR Ig je struja gubitaka. a mjerimo sekundarnu struju I2.Za idealni kratki spoj vrijedi: I1 N1 = I 2 N 2 . sheme i nadomjesne sheme strujnog transformatora.1. Nadomjesna shema strujnog transformatora-drugi korak 3 .3. te odatle slijedi: I1 N1 = I2 N2 gdje je kn omjer transformacije. kn = Sekundarna struja I2 je razmjerna primarnoj i gotovo je u fazi s njom. Uzroci naponske i strujne pogreške najlakše se prikazuju pomoću fazorskog dijagrama.

⎛N ⎞ X = X ⎜ 1⎟ . ⎜N ⎟ ⎝ 1⎠ N ' U2 = U2 1 .Formule koje se primjenjuju na ovoj shemi su: N ' I2 = I2 1 . ⎜N ⎟ ⎝ 1⎠ ' 2 2 ⎛N ⎞ Z = Z⎜ 1 ⎟ . 4 . ⎜N ⎟ ⎝ 1⎠ ' 2 ' 2 2 2 AMPLITUDNA POGREŠKA I2`X2` U2i`=Ui1 R2`I2` U2` I 2` δ I1 I0 Iµ Ig Φ ∆I FAZNA POGREŠKA Slika 1.11 ⋅ 4 ⋅ Φ M N1 f Strujna pogreška je pogreška koju strujni transformator unosi u mjerenje efektivne vrijednosti.1. pi = ∆I k I −I 100% = n 2 1 100% I I1 Gdje su I1 i I2 efektivne vrijednosti.11 ⋅ 4 ⋅ Φ M N 2 f U i1 = 1. N1 U1i = U 2i ' . Fazorski dijagram strujnog transformatora TOK KROZ MAGNETSKU JEZGRU (PROIZVODI GA STRUJA KROZ JEZGRU.4. N1 ⎛N ⎞ R = R2 ⎜ 1 ⎟ . Iµ i Ig) U i 2 = 1.

tj. – dalje višekratnici od 10 sve do 5. 5. Dogovorena se smatra pozitivnom kada fazor sekundarne struje prethodi fazoru primarne struje. nazivna sekundarna struja – normizirane vrijednosti su: 1 . te se tako automatski i greška povećava. 2. razred točnosti – od 0. I1 Složena pogreška je definirana kao omjer efektivne vrijednost razlike trenutnih vrijednosti sekundarne struje puta nazivni omjer transformacije kn i trenutne primarne struje u odnosu na primarnu struju.1. 1.1.2 – 5 [A]. najviši napon opreme – određuje stupanj izolacije između primara i sekundara. Struja magnetiziranja Iµ ima nesinusni valni oblik (izobličena je) pa će s njenim porastom i I1 uk postajati sve više izobličenija i tada više (kada nisu sinusnog valnog oblika) ih ne možemo aproksimirati fazorima. Kod struja višestruko većih od nazivne. Fazna pogreška je važna pri mjerenju gubitaka zbog mogućnosti kratkog spoja. uz uvjete pri nazivnoj sekundarnoj struji i nazivnom teretu (induktivni teret s faktorom snage 0.2 ili 0.5 – 5 – 10 –15 – 30 [VA]. U mjernom krugu strujni transformator mora biti dimenzioniran tako da podnese 100 i više puta veće struje od primarne nazivne struje.000 A. nazivna primarna struja – normizirane vrijednosti su: 10 – 12. termičkih i mehaničkih oštećenja.1 do 5% (za obračun električne energije na visokim naponima 0. podvučene brojke su preporučene.8).5).Fazna pogreška je fazna razlika između fazora primarne i sekundarne struje.5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 [A] . 6. relativni odnos struje magnetiziranja Iµ raste u odnosu na primarnu struju. 4. 5 . Fazna pogreška je za mjerenje same struje nebitna. ne smije doći električnih. nazivna snaga je vrijednost prividne snage koju transformator daje sekundarnom strujnom krugu. Iskazuje se u kutnim minutama. ZNAČAJKE STRUJNIH TRANSFORMATORA IEC 60 044-1 – međunarodni standard u kojem su definirane i normizirane značajke strujnih transformatora. Složena pogreška: ps = 1 2 ∫ (kni2 − i1 ) dt T 100% . teret strujnih transformatora je impedancija koja se priključuje između stezaljki i sekundara-> teret = 0 kada su stezaljke kratko spojene. nazivna snaga u VA – normizirane vrijednosti su: 2. 1. te se stoga uvodi nova vrsta pogreške – složena pogreška. 3.

1. Faktor sigurnosti je omjer nazivne granične primarne struje i nazivne primarne struje. Što je faktor manji.Slika 1.1. STRUJNI TRANSFORMATORI ZA MJERENJE Za strujne transformatore za mjerenje je karakterističan faktor sigurnosti (FS). Nazivna granična primarna struja je vrijednost primarne struje pri kojoj je složena pogreška pri nazivnom teretu = -10% 6 . te iznosi 5 i 10. Vrijednost FS-a je normizirana. bolja je zaštita mjerila. Prijenosna karakteristika strujnih transformatora 1.1.2.1.

Nadstrujna karakteristika strujnog transformatora Strujni transformator za mjerenje zadovoljava uvjete razreda točnosti kada su njegove strujne i fazne pogreške unutar norme IEC 60 044-1.2.05 In 1.1.2.5 Gr. Granice pogrešaka strujnih transformatora za mjerenje 7 .75 45 1 In 0.2.5 30 1.I2 I2n 5 FS = 5 5 IDEALNI STRUJNI TRAFO ZA MJERENJE I1 I1n Slika 1.1.75 30 Tablica 1. fazna pogreška (± kutne minute) 0.2.5 90 0. strujna pogreška (±%) Gr.2 In 0.5 u ovisnosti o veličini struje i tereta Struje Razred točnosti 0.2 In 0. Slika 1.1.1. Primjer strujne pogreške strujnog transformatora klase točnosti 0.1.

1. Označavanje strujnih transformatora 8 . 15. Označavanje strujnih transformatora P1 P2 OSNOVNA SHEMA K L S1 P1 S2 P2 SEKUNDAR S ODVOJCIMA k l S1 S2 S3 C1 P1 C2 P2 PRESPOJIVI KADA SE ŽELE MJERITI VEĆE STRUJE C1 I P1 SE SPAJAJU U PARALELU. 20 i 30.1.3. pa trebaju ispravno mjeriti struje pri opterećenju. KAO I C2 I P2.3. ZA MANJE STRUJE SERIJSKI SE SPOJE C1 I C2.1. Strujni transformatori su podijeljeni u razrede točnosti i označavaju se s 5P10. a granična pogreška pδ ≤±60.1. S1 P1 S2 P2 S DVA SEKUNDARA 1S1 1S2 2S2 2S1 Slika 1. 10. a da je granični faktor točnosti 10.1. Omjer između te i nazivne struje se naziva granični faktor točnosti čije vrijednosti mogu biti 5. što znači da je dozvoljena pogreška 5. Za 5P10 pri nazivnim strujama strujna pogreška pi iznosi ±1%.1. Definirana je najveća vrijednost primarne struje uz koju transformator zadovoljava u pogledu točnosti i ta se vrijednost zove nazivna granična primarna struja točnosti. STRUJNI TRANSFORMATORI ZA ZAŠTITU Strujni transformatori za zaštitu su predviđeni za priključak zaštite (releji). Normizirani su u prema IEC 60 044-1 i IEC 60 044-6 (specijalni). Definiranje veličine pogreške kod nazivnog opterećenja primarne struje transformatora INGT=±5%(5P10).3. 1.1.

kao i sve metalne dijelove transformatora koji normalno nisu na naponu. a na kraju odspajamo kratki spoj. te brze promjene magnetskog toka što uzrokuje visoke napone što u konačnici može rezultirati ozljedama opreme i korisnika.1. Razlikujemo induktivne i kapacitivne. TPS – moraju udovoljiti posebne zahtjeve. TPY. Radi približno u uvjetima praznog hoda. Zasićenje jezgre dovodi do zagrijavanja (ako su otvorene stezaljke sekundarnog strujnog transformatora i kroz primar teče struja).2. Shema priključivanja naponskog transformatora Primarna struja treba biti što manja s obzirom na struju kroz trošilo. Ako su stezaljke otvorene sva struje ide u jezgru što dovodi do zasićenja. Naponski transformator radi u približno idealnim uvjetima praznog hoda.3. TPZ. odnose se na ponašanje transformatora pri prijelaznim pojavama. Sekundarni namot se spaja na mjerilo i zaštitne uređaje. Primjena strujnih transformatora za zaštitu Kada spajamo 2 ampermetra prvo kratko spojimo sekundarni dio transformatora i onda tek spajamo u seriju 2 ampermetra.-TPX.2. Uvijek jednu stezaljku sekundara uzemljiti. Kod struja primara i sekundara gotovo da nema faznog pomaka. 1. Primarni namot se spaja na točke između kojih se želi mjeriti napon. A a V1 V2 G T B b Slika 1. 1. 9 .1. slično kao i kod voltmetra. primarnog i sekundarnog namota koji su međusobno izolirani. 1.2.1. NAPONSKI TRANSFORMATORI Naponski transformatori smanjuju visoke izmjenične napone na vrijednosti prikladne za mjerenje.2. INDUKTIVNI NAPONSKI TRANSFORMATORI Induktivni naponski transformator se sastoji od magnetske jezgre. Priključuju se paralelno trošilu čiji napon želimo mjeriti.

induktivitetima. Pozitivna je kada fazor sekundarnog napona prethodi fazoru napona.1. ali postoje i najlakše se objašnjavaju fazorskim dijagramom i nadomjesnom shemom Naponi primara i sekundara razmjeni su broju zavoja i među njima gotovo da nema faznog pomaka.25 cosρ=1 -0. Naponska pogreška je pogreška koju naponski transformator unosi u mjerenje efektivne vrijednosti napona. primarnom naponu i frekvenciji.5 S/VA (TERETA) -0. kn = U1 N1 = U 2 N2 Fazorski dijagram je isti kao i kod strujnih transformatora. pn = knU 2 − U1 100% U1 Fazna pogreška je fazna razlika između primarnog i sekundarnog napona. a naponi veliki.25 10 20 30 40 50 cosρ=0. p% 0.2. struji magnetiziranja.5 Slika 1.Naponske fazne pogreške jesu male.1. Naponska pogreška naponskog transformatora u ovisnosti o opterećenju 10 . Naponska i fazna pogreška ovise o djelatnim otporima.5 rasipnim 0. samo što su ovdje struje male.

Slika 1. Fazna pogreška naponskog transformatora u ovisnosti o opterećenju Induktivni naponski transformatori mogu biti: 1.2.2. Shema spajanja jednopolnih induktivnih naponskih transformatora 11 .3. Jednopolno izolirani Jednopolni induktivni naponski transformatori su jednofazni transformatori čiji je jedan kraj primarnog namota predviđen za izravno uzemljenje.2. A a V N n Slika 1.1.1.

4. KAPACITIVNI NAPONSKI TRANSFORMATORI Kapacitivni naponski transformatori se sastoje od kapacitivnog dijelila i elektromagnetske jedinice. 12 . Osjetljiviji su na promjene frekvencije.2. Elektromagnetska jedinica se sastoji od naponskog transformatora i prigušnica. Dvopolno izolirani Dvopolni induktivni naponski transformatori imaju obje stezaljke primara izoliranje od sekundara i uzemljenih vodova.2.2. Njihov glavni dio je visokonaponski kondenzator kapaciteta C1 koji je spojen u seriju s kondenzatorom znatno većeg kapaciteta C2.2. Shema spajanja dvopolnih induktivnih naponskih transformatora 1. Frekvencija smije varirati – kod transformatora za mjerenje ±1%.1. L1 L2 L3 A B a b V Slika 1. a kod transformatora za zaštitu ±4%2%. Upotrebljavaju se za mjerenje visokih pogonskih napona.

1. JER SMANJUJEMO UNUTARNJI OTPOR IZVORA (KOMPENZACIJA) T C1 L V C2 TREĆI KORAK Slika 1. Kondenzatori su obično smješteni u porculanski izolator ispunjen uljem.NA NJEMU LEŽI VEĆI DIO NAPONA C1 U1 C2 V JAKO VELIKI KAPACITET. Ovakvi transformatori mogu poslužiti i za održavanje visokofrekventnih veza. Kapacitivni naponski transformator Kapacitivni naponski transformatori su pogodni samo za mjerenje na visokim naponima od oko 150 kV naviše. KAKO BISMO DOBILI MALI NAPON U2 PRVI KORAK T C1 V C2 DRUGI KORAK PRIGUŠNICA . a pomoćni transformator T i prigušnica nalaze se u postolju transformatora.2.VISOKONAPONSKI .SMANJUJEMO POGREŠKU. 13 .2.

200V . 6. 1.9. 1.4. a fazna naponska pogreška je ±20 kutnih minuta. Mora zadovoljavati zahtjeve u pogledu točnosti i zagrijavanja kada je na njega narinut nazivni napon puta faktor napona kU=kU1N.8.2 i 0. NAPONSKI TRANSFORMATORI ZA MJERENJE Naponski transformatori za mjerenje trebaju zadovoljiti razred točnosti pri naponima od 80% do 120% UN (nazivni napon).5 ili 1. Kada je primar priključen između dvije faze onda je kn=1. razred točnosti: od 0.5.5% naponska granična pogreška je ±5%.dvopolni). nazivni primarni napon. 1 i 1. 1.1 do 0.5.5 (ili 3).1.9 je kada se radi o trofaznom sustavu s izoliranim nulvodičem i bez automatskog odspajanja u slučaju dozemnog spoja. Teret je jednak nuli kada su stezaljke sekundara otvorene.2 (dvopolni). ZNAČAJKE NAPONSKOG INDUKTIVNOG TRANSFORMATORA IEC 60 044-2 – norme se ograničavaju na 15-100 Hz (vrijedi i za strujne i za naponske). 0.2.2. nazivni faktor napona – faktor s kojim se množi nazivni primarni napon.5. 110V. od 10 do 500VA (veća nego kod strujnih): 10 – 15 – 25 – 30 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500.6. Prema namjeni naponski transformatori se dijele za mjerenje i za zaštitu. Za obračun električne energije u mrežama visokog napona koriste se razredi točnosti 0. NAPONSKI TRANSFORMATORI ZA ZAŠTITU Naponski transformatori za zaštitu – razredi točnosti su 3P (naponska granična pogreška ±3%. 4. Razredi točnosti su 0. (100√3V. nazivna snaga – vrijednost prividne snage koju transformator daje sekundarnom krugu pri nazivnom sekundarnom naponu i nazivnom teretu koji ima induktivni faktor snage 0. Treba primijetiti kako postoji veza s jednakim omjerom između naponskih transformatora za mjerenje i zaštitu. Nazivni tereti se mogu više mijenjati od 25% do 100% za cosρ=0. 110√3V. 1.5 je kada se radi o trofaznom sustavu koji ima uzemljenu nultočku. 3. 0.3. fazna granična pogreška ±120 minuta) i 6P.1. Teret je admitancija.jednopolni).2. 14 .2. 200√3V .8 tereta. 2. nazivna snaga u VA. a 1. Za razred točnosti 0. nazivni sekundarni napona (100V. Kada je primar priključen između jedne faze i zemlje (jednopolni) onda je kn=1. Njihova granična pogreška mora biti manja od 5% od napona umnoška faktora napona i nazivnog napona 5%UN-190%UN. 5.

Kod srednje naponskih (1kV – 35kV) se primar priključuje preko osigurača. Način spajanja naponskog transformatora u mrežu 15 .U VISOKONAPONSKIM MREŽAMA SE NE UGRAĐUJE A B a b OSIGURAČ .6. PRIMJENA NAPONSKOG TRANSFORMATORA Sekundarni krug naponskog transformatora ne smije se kratko spojiti zbog opasnosti od oštećenja.2.1.5.U A V B DVOPOLNI a u V b v X N U A JEDNOPOLNI n x V a u Slika 1.1. Označavanje jednopolnih i dvopolnih naponskih transformatora 1.6.2.ŠTITI TRAFO V V Slika 1. Svi metalni dijelovi koji normalno nisu na naponu trebaju biti uzemljeni.2. OSIGURAČ .ŠTITI MREŽU OD TRANSFORMATORA .

NEKONVENCIONALNI MJERNI TRANSFORMATORI Nekonvencionalni mjerni transformatori su oni koji nemaju magnetsku jezgru s primarnim i sekundarnim namotom.3.1. Najperspektivniji su optički koji se sastoje se od osjetnika napona ili struje. Napon se mjeri s pomoću elektrooptičkog pretvornika koji radi na Pockel-ovom efektu da kristal pod djelovanjem električkog polja rastavlja monokromatsko svjetlo u dvije međusobno okomite polarizirane komponente. Te dvije komponente putuju kroz kristal različitim brzinama. Povod traženja drugih načina je prodor digitalne tehnike. Struja se mjeri pomoću magnetsko-optičkog osjetnika koji se temelji na Faraddayevom efektu. Treba primijetiti jednostavnost naponskog odvajanja osjetnika od mjernog instrumenta (jer je svjetlovod električni izolator – stakleno ili plastično vlakno).3. Slika 1. Faradayev efekt je pojava da se polarizirana ravnina monokromatske linearne polarizirane svjetlosti zakreće proporcionalno jakosti magnetskog polja koje proizvodi struja kroz vodič i=kα. pa se zahtjevi za transformatore mijenjaju. Optički mjerni transformator 16 . svjetlovoda (prenosi se mjerna informacija). Digitalna tehnika ima puno manji potrošak (do 100 puta). te je fazna razlika tih dviju komponenti proporcionalna naponu u=kβ. pretvornik svjetlosnog signala u električni signal i pokaznika.1.

Prema načinu obrade signala osciloskope dijelimo na analogne i digitalne. U mjerni krug se osciloskop spaja kao i voltmetar. Slika se na zaslonu zadržava kratko (ms) ili dugo (nekoliko sati) ili se može zapamtiti trajno tako da se fotografira. frekvencija mreže.. trenutna vrijednost u bilo kojem trenutku. no može biti i nešto drugo (drugi signal. vrijeme porasta. a time i vjerno prikazati signal visoke frekvencije. To je u stvari brzi promjenjivi dvokanalni pisač.). period ponavljanja. tjemena vrijednost. 17 .. širina impulsa. no u zadnje vrijeme se sve češće rade dvokanalni. Umjesto pisaljke valni oblik crta snop elektrona po luminiscentnom zaslonu katodne cijevi (CTR).. frekvencija. Elektronski snop ima zanemarivo malu tromost te se pomoću elektroničke optike i vertikalnog i horizontalnog otklonskog sustava mogu crtati brze promjene signala. OSCILOSKOPI Osciloskop je mjerni uređaj opće namjene koji omogućuje promatranje valnog oblika električnog napona ili bilo kojeg drugog signala koji se može pretvoriti u električni napon.2. Prije su se radili jednokanalni osciloskopi. Nezavisni kanal (apscisa) je najčešće vrijeme. Njime se može mjeriti npr. fazni odnosi između dva ili više signala i karakteristične vrijednosti impulsa kao što su trajanje.

POJAČALO DJELILO PRILAGODNIK 2 ELEKTRONICKA PREKLOPKA Y1 SUSTAV ZA VERTIKALNI OTKLON BIRAČ PRILAGODNIK SKLOP ZA KASNJENJE Y 3a 3b Y2 BIRAČ PLOČICE SKLOP ZA UPRAVLJANJE SVJETLINOM SLIKE Z ELEKTRONSKI TOP 3 4 SKLOP ZA SINKRONIZACIJU GENERATOR PILASTOG NAPONA X 6b 6a X PREKLOPKA KOJA SLUŽI ZA PROMATRANJE SIGNALA U ODNOSU NA X. ANALOGNI OSCILOSKOPI Analogni se sastoje od katodne cijevi.1. sustava za vertikalni i horizontalni otklon i sustava za napajanje. Funkcionalna shema dvokanalnog analognog osciloskopa 18 .2.1.1. A NE NA t Slika 2.

Prikaz signala na raznim točkama unutar analognog osciloskopa 19 . PREKINUT JE DOTOK ELEKTRONA I TADA JE ZASLON CRN. t 4 u VRIJEME POVRATKA ELEKTRONA. t 3b u 3b PRAVOKUTNI SIGNAL S KAŠNJENJEM.1. ALI KASNI ZBOG SKLOPA ZA KAŠNJENJE. TE SE ZBOG TOGA KORISITI SKLOP ZA UPRAVLJANJE SVJETLINOM.2. t 3b Slika 2. t VRIJEME CRTANJA u 3a POJAČAN. 3a u 3a SIGNAL S VELIKOM AMPLITUDOM.1 u t 2 u t SAMO SE AMPLITUDA PROMIJENILA.

neizravno grijanu katodu koja stvara slobodne elektrone.1. Položaj točke na zaslonu je definiran vrijednošću napona na vertikalnim i horizontalnim elektronskim pločicama. jer se tako postiže velika ulazna impedancija. 8x10 cm 2 Slika 2. Katodna cijev ima ove osnovne elemente: 1. 2. 3. Prikaz zaslona osciloskopa 2. To je stakleni zrakoprazni balon karakterističnog oblika visoko vakumiran.OŠTRINA .1.1. elektronsku optiku koja snop elektrona fokusira upravo na zastoru i omogućava dobivanje oštre slike. zastor na koji pada snop elektrona i koji pretvara njihovu kinetičku energiju u svjetlosnu. velika brzina pisanja i linearnost odnosa između otklona snopa i napona koji stvara električno polje.SVJETLOSNOG TRAGA .1.1. Sistemi s magnetskim otklanjanjem daju na fluorescentnom zastoru manju svijetlu mrlju. potrebna im je kraća katodna cijev.1.OSVJETLJENJE MREŽE RASTERA 20 . ali imaju malu ulaznu impedanciju. pa se rijetko upotrebljavaju za mjerne svrhe.2. Snop se najčešće otklanja pomoću električnog polja. sistem za otklanjanje elektronskog snopa i 4. KATODNA CIJEV Katodna cijev je osnovni dio osciloskopa s vrućom ili rjeđe hladnom katodom.3mm) i potenciometra za stigmatizam (za izoštravanje). elektronske leće (elektroni se ubrzavaju i fokusiraju tako da udaraju u zaslon u obliku male okrugle točke promjera 0. Primjenjuju se u televizijskim prijemnicima. Katodna cijev s prikazom otklonskih pločica i elektronskim topom .2. Wehneltovog cilindra (upravlja količinom elektrona koju propušta).1.2. ELEKTRONSKI TOP Elektronski top sastoji se od katode koja generira elektrone.1. OTKLONSKE PLOČICE ELEKTRONSKI TOP (KOMPLICIRAN) Slika 2.

1. Prikaz djelovanja elektronskog topa na katodnom zaslonu 21 .2 DO 0.2.2.6 mm. uy= 0V ux= 0V uy= 3V ux= 0V uy= 3V ux= -3V 3 u y= 3sin ωt V ux= 0V -3 ux= 0V u y= 3sin ωt V -3 3 Slika 2.Y X RAZMAK PLOČICA JE OD 0.

U novijim izvedbama mijenja se njezina vrijednost s otklonom manje od 2%.2mm/V. 22 . vz = 2U a e ≈ 593 U a [km / s ] me vy vz Ako je Ua=2 kV onda je vz=30.1. OTKLON ELEKTRONA Ua .5 pF) i konačnog vremena prolaska elektrona između duljine pločica.3.05 pF – 1.1. Određivanje otklanjanja elektronskog snopa vz ovisi o anodnom naponu (reda kV) – anodi za ubrzavanje Ua i katode.3.1. no pri visokim frekvencijama (>100 MHz) se počinje gušiti zbog kapaciteta između otklonskih pločica (C=0. Dinamička osjetljivost (za AC napone) jednaka je statičkoj u širokom frekvencijskom opsegu.1mm/V do 0.000 km/s.2.napon između katode i leće je nekoliko kV. Y +Uy vy vz D TANGENTA Ey d α Z ZASLON -U y L PARABOLA DOK DJELUJE POLJE Slika 2. D = Ltgα = L Statička osjetljivost katodne cijevi (za DC napone) S=D/uy je vrlo mala i iznosi od 0.

1. LUMINISCENTNI ZASLON Zastor katodne cijevi je premazan s unutrašnje strane fluorescentnim materijalom. kalijevim volframatom.4. Zastor se premazuje cinkovim sulfidom. Prikaz crtanja na katodnoj cijevi uz pomoć crte preslikavanja t 2. dok je za fotografsko snimanje najpovoljnije plavo svjetlo. Luminiscencija je zračenje tzv. a na x otklonske pločice se dovodi pilasti napon koji otklanja taj snop.. Uy t Ux CRTA PRESLIKAVANJA Slika 2. kojemu je zadatak pretvaranje što većeg dijela kinetičke energije elektrostatskog snopa svjetlosti.a preostali dio u toplinu.3.2. U luminiscentnom zaslonu se dio kinetičke energije elektrona pretvara u svjetlost (10%)..6 % Želimo li promatrati Uy s ulaza y u vremenu. dok se pod toplim zračenjem misli na zračenje žarulje sa žarnom niti. Za promatranje je najbolje ako zastor daje svjetlost zelenožute boje.1.1 pF 1 Z = = 16kΩ 2πfC |Z|=16 kΩ .modul impedancije |Z| i Riz stavljamo u paralelu i tako ovo dijelilo smanjuje izlaz za 3. itd. hladne svjetlosti. 23 . cinkovim ortosilikatom. onda se on dovodi na y otklonske pločice.Primjer: F=100 MHz Riz=600 Ω C= 0. Pri tome je važno da se spektar svjetlosti koju emitira zastor što bolje poklapa sa spektrom osjetljivosti oka ili fotografskog materijala.

Fosforescencija je svojstvo materijala da svijetlo i nakon udara elektrona.4. Prilagođuje amplitudu ulaznog signala osjetljivosti katodne cijevi. Prikaz trajanja fluorescencije i perzistencije PERZISTENCIJA 2. Svojstvo materijala da zrači svjetlost pri udaru u njega je luminiscencija. Za promatranje sporih promjena i impulsa rabe se zasloni s velikom persistencijom (>0.5. Svojstvo materijala da zrači se naziva fluorescencija.1. SUSTAV ZA VERTIKALNI OTKLON Zadaća mu je da otklanja svjetlu točku po vertikali koja je razmjerna trenutne vrijednosti mjernog signala.1 s). Osjetljivost je minimalni otklon pločica katodne cijevi.Luminiscentni zaslon je nanesen s unutarnje strane i to kao tanki sloj materijala. Materijal s kratkom persistencijom služi za promatranje periodičkih pojava visokih frekvencija (<1 ms). Γ µA cm 2 t s L cd JAČINA LUMINISCENCIJE A 100% p FLUORESCENCIJA 10% t s Slika 2.1. Trajanje fosforescencije se zove persistencija. 24 .1.

5.PRETPOJACALO .DC . BIRAČ Osciloskop mjeri od mV do stotinjak V i to nam omogućuje prilagodnik.1.6.1. a oko izolacije je koncentričan oklop koji se spaja na nulu od umrežičenog vodiča.6.Elektronička preklopka može raditi u 2 načina: 1.1.CHOP NACIN RADA Y1 je nesimteričan.POJACANJE . ALT – zamjenski ili sinkroni način rada 2. VISOKO PROPUSNI FILTER fd~10Hz (DONJA FREKVENCIJA) AC PRILAGODNIK Y DC GND KORISTI SE PRILIKOM PODEŠAVANJA OSCILOSKOPA NA POČETKU PRIJE MJERENJA Slika 2.1. 2. CHOP – isprekidani ili asinkroni način rada PRILAGODNIK BIRAC ELEKTRONICKA PREKLOPKA Y1 BNC PRIKLJUCAK PRILAGODNIK SKLOP ZA KASNJENJE Y 3a 3b Y2 BIRAC ULAZNI BIRAC .VERTIKALNI POLOZAJ . Blok shema birača 25 . Oklop je tu da priguši smetnje na mjerni signal) s BNC priključkom ili konektorom. a on je uzemljen).ALT NACIN RADA . Blok shema sustava za vertikalni otklon PREKLAPANJE KANALA . Signal dovodimo uz pomoć koaksijalnog kabela (ima jedan centralni vodič oko kojega je izolacija.AC -GND .SIMETRIRANJE Slika 2.DJELILO . jedna stezaljka je uzemljena (oklop je povezan sa šasijom osciloskopa.1.

Takva dijelila imaju svi multimetri.8.1.1. u 3a t 3b Σ=0 SIMETRIRANJE SREDNJI UKUPNI OTKLON PLOČICA JE NA NULI Slika 2.8. a ne samo po amplitudi i ne smije unositi ni fazne pomake Osjetljivost pločica je od 0.2. Predpojačalo najčešće ima konstantno pojačanje napona od nekoliko tisuća puta.1 mm/V do 2 mm/V.8. gdje vrijedi RACA=RBCB=RCCC.1. Pojačanje mora biti neovisno o frekvenciji. kako se signal ne bi izobličio i to se postiže posebnom izvedbom. Prikaz simetriranja na pojačalu 26 . Shema kompenziranog dijelila 2.1.1. Izlazno pojačalo pojačava i simetrira i dovodi taj napon na otklonske pločice. Smanjenje signala ne smije biti različito kod različitih frekvencija. 900 kΩ RA 15 pF 1V 10V 90 kΩ U ul RB CB 150 pF CA 100V 10 kΩ RC U izl CC 1350 pF Slika 2.7. POJAČALO Pojačalo je tu da bi se signal male razine pojačao. DJELILO Dijelilo mora imati jako veliku ulaznu impedanciju 1 MΩ (djelatno) koja je u paraleli s 20 pF. Istosmjerna širokopojasna pojačala.1.

Takvo prebacivanje se događa jako brzo i mi to ne vidimo na frekvencijama većim od 100 Hz. između vertikalnog i horizontalnog otklonskog sustava mora postojati sinkronizacija (mora postojati cjelobrojni omjer. Ono je različito u vertikalnom otklonskom sustavu i horizontalnom otklonskom sustavu (više elemenata. no to je znatno skuplja solucija. Elektronička preklopka može raditi na 2 načina: 1. Zadržava fazni odnos između ta dva signala. dok u prvom načinu to nije slučaj. Zamjenski (sinkronizirani) – ALT Elektronička preklopka sinkronizirana je s povratnim impulsima pilastog napona sa svrhom da se tijekom trajanja jedne periode pilastog napona na otklonskim pločicama dovodi jedan signal. Da bi se dobila mirna slika početak otklanjanja mora biti sinkroniziran s mjernim signalom.. Za 100ns kasni i pilasti napon mjerne baze. 27 .11. ELEKTRONIČKA PREKLOPKA Danas upotrebljavamo osciloskope s 2 ulaza i zato nam treba elektronička preklopka.1. koje se naziva vrijeme kašnjenja. veće kašnjenje ≈ 1000 ns). 2. Preklopka u taktu astabilnog multivibratora prebacuje signale frekvencijom od oko 100 kHz neovisno o frekvenciji Y1 i Y2. a onda se na početku druge pile dovodi drugi signal i tako dalje. 1. Sastoji se od generatora pilastog napona i horizontalnog pojačala. 2. Većina analognih osciloskopa dozvoljava da se na ulaz otklonskog horizontalnog sustava dovede izvana vanjski signal pa se na ekranu može promatrati ovisnost signala A o signalu B.1. Da bi slika na zaslonu mirovala. 2.1. 2. Izvodi se na koncentriranim L i C elementima. 1. jer želimo gledati više kanala istovremeno. HORIZONTALNI OTKLONSKI SUSTAV Horizontalni otklonski sustav pomiče konstantnom brzinom svijetlu točku u horizontalnom smjeru. kanal. kanal. kanal.9. a imamo samo jedan elektronski top. tk = LC 2. tako da nema sklopa za kašnjenje nikada ne bismo vidjeli početni dio mjernog signala. kanal. dok bi na nižima to mogli primijetiti. što vrijedi za mjerni signal koji ovisi o vremenu). SKLOP ZA KAŠNJENJE Za prolaz signala kroz pasivne elemente potrebno je neko vrijeme. Dva signala se mogu promatrati tako da se izvedu 2 elektronska topa i onda ne treba elektronska preklopka.2..10. Isprekidani (asinkronizirani) – CHOP Za vrijeme prve pile na zaslonu se naizmjence dovode signali Y1 i Y2.

SKLOP ZA SINKRONIZACIJU

GENERATOR PILASTOG NAPONA

X
- POJACAVA - SIMETRIRA - MIJENJANJE HORIZONTALNOG POLOZAJA - VREMENSKA LUPA

- BIRAC SIGNALA ZA SINKRONIZACIJU (Y , Y , 50 Hz, EXT) 1 2 - BIRAC FILTERA (DC, AC, HF, LF, TV) - PODESAVANJE RAZINE OKIDANJA - BIRANJE PREDZNAKA OKIDANJA - NACIN RADA (AUTO, NORM, SINGLE)

- PODESAVANJE KOEFICIJENTA HORIZONTALNOG OTKLONA

Slika 2.1.11.1. Horizontalni otklonski sustav

NORM

AUTO DC Y 1 EXT Y 2 AC HF LF 50 Hz TV + SCHMITT-OV OKIDNI SKLOP

SINGLE

INVERTOR

1
MULTIVIBRATOR

Slika 2.1.11.2. Blok shema horizontalnog otklonskog sustava

BIRANJE RAZINE OKIDANJA

28

U+

U ul + E

+
U izl U-

U izl

ZASIĆENJE

U+

E U ul

U-

ZASIĆENJE U SUPROTNOM SMJERU

OKIDNI IMPULS E

Slika 2.1.11.3. Schmittov okidni sklop - prvi korak (samo komparator)

29

U+

U ul + E

+
U izl U-

U izl

POZITIVNA POVRATNA VEZA

U+

Ud

E

Ug U ul

U-

Slika 2.1.11.4. Schmittov okidni sklop – drugi korak (komparator s histerezom)

30

SINGLE (SWEEP) način rada Jednokratna rampa (monostabil).1.12.1.1. NORM način rada U NORM načinu rada multivibrator radi kao bistabil (bistabil ima dva stabilna stanja i iz jednog u drugo prelazi samo putem okidnih impulsa).12. 31 . INVERTOR E Uul U izl Slika 2.2.1. On napaja generator pilastog napona. a zaslon osciloskopa će ostati zatamnjen. MULTIVIBRATOR Multivibrator je sklop koji generira pravokutne naponske impulse. onda se neće generirati pilasti napon. Koristi se pri fotografiranju impulsnih pojava. Radi kao sinkronizirani osciloskop pravokutnog napona. 1. Shema dva načina izvedbe invertora 2. Kada signala nema na ulazu ili je vrlo malen. Omogućuje generiranje pilastog napona da radi u 3 moda. 2.13.

nije sinkroniziran. Treba nam za pripremu osciloskopa. 2. GENERATOR PILASTOG NAPONA Bitno je da je porast napona linearan. 32 . jer o tome ovisi vjerojatnost prikaza signala mjerenja vremena i frekvencije. kada se ulazni birač stavi na GND.3. AUTO način rada Okida pri prolazu sinkroniziranog signala kroz nulu. onda multivibrator radi i to kao relaksacioni osciloskop. Radi nezavisno od mjernog signala. Taj mod rada se rabi za određivanje nulte razine mjernog signala. Najčešće se koristi Millerov integrator (invertirajuće pojačalo s negativnom povratnom vezom u kojoj se nalazi kondenzator). Ukoliko tog sinkroniziranog signala nema ili je vrlo malen. tj.1. tj.14.

1.Slika 2. Generator pilastog napona 33 .1.14.

5 ili 10 puta) – ne može se povećati više od toga. 2. EXTERNI (VANJSKI) Kada se na X ulaz dovodi vanjski signal. Povećava se pojačanje X pojačala.uul = iR uc = −U izl 1 dq du ic = = C c ⇒ uc = ∫ idt dt dt C 1 1 U izl = − ∫ idt = uu dt C CR ∫ Odstupanje od linearnosti najčešće oko 1%. 2. HORIZONTALNO IZLAZNO POJAČALO Pojačava i simetrira napon i generira pilasti napon. Promjenom otpornika R i kondenzatora C mijenja se nagib.1. NORMALNI (INTERNI) Kada se na X ulaz dovodi napon iz generatora pilastog napona. mijenja se koeficijent vodoravnog ili horizontalnog otklona. 34 . a time i frekvencija.16. Imaju ju bolji osciloskopi. a može se postići i <0. kada poraste strmina pilastog napona rasteže se vrijeme i povećava se brzina otklanjanja elektronskog snopa (2. 2.15.1. VREMENSKA LUPA Vremenska lupa se postiže pomoću mijenjanja pojačanja izlaza X pojačala.1%. Može raditi na dva načina: 1. tj.

16.1. Prikaz rada vremenske lupe 35 .Ux G1 t G2 1 2 BIT SVEGA JE OVO: TO POSTAJE OVO: Slika 2.1.

Kada pilastog napona nema onda nema niti svijetle točke na zaslonu. One omogućuju prijenos signala od izvora signala do osciloskopa.1.1. 2. Rabi se pri mjerenju frekvencije i fotografiranju impulsa.1. Z – MODULATOR Z – modulator je sklop za upravljanje svjetlinom svijetle točke.18. 2. Razlikujemo naponske i strujne.1.18. Pasivne naponske sonde 36 . a one se dijele na pasivne (nemaju pomoćni izvor) i aktivne (imaju pomoćni izvor).1.2. Neki osciloskopi imaju poseban Z ulaz i onda se vanjskim signalom upravlja svjetlinom svijetle točke. Smanjuju se pogreške zbog opterećenja i smetnji.17.18.1.1. MJERNE SONDE Mjerne sonde se koriste za međusobnu prilagodbu mjernog signala i ulaza u vertikalni otklonski sustav osciloskopa. jer Wheneltov cilindar ostaje negativno nabijen. Pasivne naponske sonde (najviše se koriste): KOAKSIJALNI KABEL Cs Rs Ck C0 = 20pF R0 = 1MΩ OKLOP C1 R1 R2 U ul C2 U izl NADKOMPENZACIJA Uu = C1 C1 + C2 R2 R1 + R2 Cc TREBA SMANJITI Uu = PODKOMPENZACIJA Uu = R2 R1 + R2 Cc TREBA POVEĆATI Uu = C1 C1 + C2 Slika 2. Za vrijeme poraste pilastog napona Z modulator prenosi signal (Wheneltov cilindar – kada je pozitivno nabijen propušta elektronski snop).

18. jer se u njima nalazi diferencijalno pojačalo koje traži DC izvor. Svrha je: 1. Diferencijalna naponska sonda Diferencijalnu naponsku sondu koristimo kada mjerimo napone između točaka koje su na potencijalu različitom od potencijala Zemlje. U H = ki i 37 . Strujne sonde U H = k H I DC B = kb B Gdje je IDC konstanta. Strujne sonde Strujne sonde služe za mjerenje struje bez prekidanja strujnog kruga.2.3. dijelilo. 2.3.1.Sonda zajedno s ulaznim otporom osciloskopa čini dijelilo (napon će se podijeliti prema vrijednosti kapaciteta.18. otpor R ne dolazi do izražaja sve dok se kondenzatori ne počnu puniti) koje mora biti frekvencijski kompenzirano (mora propuštati sve frekvencije).1. a kb je koeficijent proporcionalnosti. povećana je ulazna impedancija (rasterećuje izvor mjernog signala). 2. Obično su aktivne. I DC B V UH UH i HALLOV OSJETNIK i MOGU SE MJERITI I AC I DC VRIJEDNOSTI Slika 2.18.1. Sonde smanjuju na 1/10 ili 1/100 amplitude mjernog signala i tada na sondama piše 10x ili 100x.1. 2.

4. Slika 2. koeficijentom otklona vertikalnog signala podesiti amplitudu..21. Da bi mjerili napon moramo ugoditi vertikalni i horizontalni otklonski sustav.20. preklopiti osciloskop na AC ili DC područje. Za horizontalni otklon. odaberemo željeni način rada sklopa za sinkronizaciju (NORMAL ili SINGLE).1. 12.1. 16. odaberemo prikladnu sondu za priključenje mjernog signala.1. external. Napon kalibratora U pp (V ) = y (cm )Fy (V / cm ) Gdje je Fy koeficijent vertikalnog otklona. 38 . koeficijent otklona vertikalnog kanala postaviti na max. birač vremenske baze postaviti u sredinu. onda bi formula ovako izgledala: U pp (V ) = y (cm )Fy (V / cm ) ⋅100 .21. mrežnom frekvencijom). 6. a za izmjenične s mjernim transformatorom. priključiti osciloskop na mrežu i uključiti ga. 9. Za istosmjerne struje koriste se sonde s Hallovim osjetnikom. 14. 15.19. podesiti svjetlinu i oštrinu vodoravne crte na zaslonu i postavimo ju u željeni položaj pomoću X i Y regulatora. POSTUPAK UGAĐANJA MIRNE SLIKE NA ANALOGNOM OSCILOSKOPU 1. 8. birač načina rada postaviti na AUTO ili PRESET. podesiti trenutak okidanja vremenske baze. 2. odaberemo signal za sinkronizaciju (internal. 11. preklopiti ulazni birač na GND. 3. a ne samo promatrati neke parametre mjernog signala. spojiti sondu na izvor signala.1. Y i X regulatore pomaka postaviti u sredinu. 7.1. jer osciloskop mjeri napon..2. Da koristimo 100x sondu. odredimo trajanja porasta pilastog napona. STRUJNA KLIJEŠTA Strujna kliješta su pretvornici struje u napon. 13. 2. OSNOVNA MJERENJA OSCILOSKOPOM Želimo i mjeriti. frekvencijski kompenzirati (priključiti na CAL). 5. 2. 10.

1.2.T Slika 2. f = 1kHz → T = 1ms.21.21.2.1.1.1. Mjerenje napona - ako na sondi piše npr. Mjerenje faznog pomaka Mjerenje faznog pomaka se svodi na mjerenje vremena između istovrsnih točaka signala.21.1. ?????? T (1) = x(cm )Fx (s / cm ) 1 f (H z ) = T (s ) 2.1. 10x onda još pomnožimo s 10 U pp (V ) = Fy – koeficijent vertikalnog otklona Mjerenje vremena: y (cm) * Fy (V / cm) Fy 1 xF . [T ] = s. [ f ] = Hz. Slika 2. t = x T M Fx – koeficijent horizontalnog otklona T ( s ) = X (cm) * Fx ( s / cm) → f = 2.2. Mjerenje faznog pomaka U(t)=Umsinωt i(t)=Imsin(ωt-ρ) 39 .21.

X X XT = ρ → ρ = ρ 360o o XT ρ 360 t porasta = t 2 porasta − t 2 0 signala t0 – vrijeme porasta osciloskopa NADVIŠENJE 100% 90% 50% t i ŠIRINA IMPULSA 10% t p VRIJEME PORASTA Slika 2. Gornja granična frekvencija f g = u 0.3.1.2.1. Mjerenje vremena porasta naponskog impulsa 2.1.21.2.32 t porasta -3 dB f Slika 2.3.1. Mjerenje gornje granične frekvencije 40 .21.21.

ADD (zbrajanje). Sastoje se od analognih i digitalnih sklopova -> A/D pretvornici. 2. dodatne funkcije.2. INVERT.2. Analogni osciloskopi s dugotrajnom persistencijom Normalni osciloskopi nisu prikladni za promatranje pojava niskih frekvencija ili brzih pojava koje se ne ponavljaju. Služe za provjeru rada digitalnih sklopova i rad programa. Slika 2. Funkcionalna shema digitalnog osciloskopa 41 .22. maksimalni ulazni napon. Održavanje slike se postiže posebnom konstrukcijom katodne cijevi u kojoj se s pomoću dodatnog sustava elektroda koristi sustav sekundarne emisije elektrona. D/A pretvornici. digitalno brojilo i mikroprocesor.1. Izvedbe: Osciloskop s dvije vremenske baze – omogućuje da se pojave promatraju kroz vremensku lupu ili da se vrijeme točno mjeri na oscilogramu.2. Analizatori logičkih stanja Analizatori logičkih stanja su posebna vrsta osciloskopa. svojstvima nadmašuju analogne. jer mogu prikazati logička stanja u nekom trenutku. jer nema dovoljno svjetla. način rada (x. način rada. vremenska lupa. Značajke vremenske baze su opseg. memorija za prihvat. granične pogreške. granične pogreške. načini sinkronizacije.y). S dugotrajnom perzistencijom slika ostaje dulje (desetak sekundi do nekoliko sati). DIGITALNI OSCILOSKOPI Svojim mogućnostima. ZNAČAJKE OSCILOSKOPA Za sustav za vertikalni otklon: širina frekvencijskog opsega. Y2. memorija za prikaz. Pri promatranju signala s niskom frekvencijom s kratkom perzistencijom se vidi samo sporo putujuća točka. dok je pri brzim neponovljivim signalima točka prebrza. opseg biranja koeficijenta vertikalnog otklona. broj kanala. ulazna impedancija.1.

Prednost – signal se može pamtiti neograničeno vrijeme. Ako želimo više pojava istovremeno pratiti onda se smanjuje frekvencija uzorkovanja zato što osciloskopi imaju najčešće jedan A/D pretvornik. Uzorkovanje se može vršiti u realnom ili ekvivalentnom vremenu. Digitalizacija signala: uzorkovanje -> kvantizacija -> kodiranje. Pri obnavljanju točaka (točke koje se uzimaju iz memorije) treba nacrtati krivulju na osciloskopu. matematički obrađivati.2. zapamćena slika se može prenositi pomoću normiziranih sučelja za komunikaciju i povezivati s računalom (koristi se GPIB sustav. Ta frekvencija uzorkovanja se kreće od 10 M uzoraka/s.2. pa do 20 G uzoraka/s. Uzorkovanje u realnom vremenu 42 . Uzorkovanje u realnom vremenu Maksimalna frekvencija signala koji se može uzorkovati i zadovoljavajuće obnoviti na osciloskopu određena je frekvencijom uzorkovanja koja mora biti barem 10 puta veća od maksimalne frekvencije signala kojeg želimo promatrati (najviši harmonik koji je značajan za valni oblik). rjeđe serijski RS232). funkciji x OVE SE TOČKE UZORKUJU I PAMTE U MEMORIJI ZA PRIHVAT DOLAZI OKIDNI IMPULS IZ SKLOPA ZA SINKRONIZACIJU. ON PRENOSI SVE IZ MEMORIJE ZA PRIHVAT U MEMORIJU ZA PRIKAZ I VRIJEME OD TADA IDE OD NULE. U zadnje vrijeme umjesto katodne cijevi primjenjuju se LCD zasloni (jeftiniji – ne treba D/A pretvornik). u OKIDNA RAZINA t IMPULSI ZA UZORKOVANJE t Slika 2. da bi ta krivulja bila što vjernija ulaznom signalu A/D pretvornik računa vrijednosti između pojedinih točaka uzoraka ili linearno ili po sin x .FIFO memorija – frekvencija signala mora biti niža od frekvencije uzorkovanja signala.

Slijedno uzorkovanje u ekvivalentnom vremenu Potrebno je da A/D pretvornik bude sinkroniziran sa signalom. ponovljiv. u TOČKE KOJE ULAZE U MEMORIJU 3 OKIDNA RAZINA 1 2 ∆t 2∆t t 1 2 3 Slika 2. Uzorci se uzimaju ili slijedno ili slučajno.2. Uzorkovanje u ekvivalentnom vremenu – slijedno t' Slučajno uzorkovanje u ekvivalentnom vremenu Impulsi za uzorkovanje nisu sinkronizirani sa signalom.3. tj. 43 .Uzorkovanje u ekvivalentnom vremenu Uzorkovanje u realnom vremenu traži od signala da bude periodičan. signal i A/D pretvornik nisu sinkronizirani.

2.5.5 puta veća od frekvencije signala.2. Uzorkovanje u ekvivalentnom vremenu . 1 GHz uzorak -> promatramo sinus od 500 kHz. Aliasing efekt POGREŠNO INTERPOLIRAN SIGNAL 44 .4. u TOČKE U MEMORIJU PO KOJIMA SE SIGNAL OBNAVLJA ORIGINAL t Slika 2. Ako je frekvencija signala viša dolazi do aliasing efekta.u OVE SE VRIJEDNOSTI SIGNALA PAMTE 1 OKIDNA 1 RAZINA 2 3 t ∆t1 OKIDNI IMPULS IMPULSI ZA UZORKOVANJE ∆t1 11 1 3 1 2 ∆t2 ∆t3 ∆t3 3 2 3 3 2 2 t Slika 2.slučajno ∆t2 Frekvencija uzorkovanja mora biti 2.

Kod osciloskopa je to u pravilu paralelni A/D pretvornik.2. Za 8 bitnu riječ treba 256 komparatora.1. A ONDA U ODREĐENOM IZLAZNOM STANJU KOMPARATORA SKLOP ZA KODIRANJE TO KODIRA. Slika 2.Da se ovo izbjegne ugrađuje se niskopropusni filter prije A/D pretvornika.1. Niskopropusni filter 2. A/D PRETVORNICI A/D pretvornik se sastoji od puno komparatora i jednog dijelila.1.6. KOMPARATOR Eref SKLOP ZA KODIRANJE # DIGITALNA RIJEČ UZORKOVANI ANALOGNI SIGNAL OVISNO O NJEGOVOJ VISINI (IZNOSU) PRORADIT ĆE ODGOVARAJUĆI KOMPARATOR. A f Slika 2. Paralelni A/D pretvorni 45 .2.2.

2. MRTVO VRIJEME Primjer: Neka je duljina zapisa DZ=1ku/s.1% ). duljina zapisa – kapacitet posmačne memorije (što je memorija dulja razlučivanje je bolje). sporo obnavljanje slike (10 puta u sekundi kod standardnih. MANE DIGITALNIH OSCILOSKOPA Skupi su. omogućuje prikaz vrlo sporih pojava u tzv.2.2. PREDNOSTI DIGITALNOG OSCILOSKOPA Trajno pamćenje signala. 10 bita razlučivost 0. omogućuje zapisivanje na papir.4.2. omogućuje automatsko mjerenje. često ima sklop za spektralnu analizu po Fourieru.4% -> ½8=1/256=0. Sve značajke kao i analogni plus još frekvencija digitalizacije (broj digitalizacija u sekundi).004*100%=0. 2. ZNAČAJKE DIGITALNOG OSCILOSKOPA Digitalni osciloskop sadrži analogne i digitalne sklopove.1. 200 000 puta u sekundi kod analognih). neki računaju efektivne vrijednosti signala. fum=100Mu/s i FX=500µs/cm.2. SIGNAL VIDIMO ANALOGNI OSCILOSKOP NE VIDIMO DIGITALNI OSCILOSKOP Slika 2. signalni se mogu matematički obrađivati. Usporedba analognog i digitalnog osciloskopa – frekvencija snimanja TZV. mogućnosti prijenosa na računalo.4. vertikalna rezolucija – broj bita u digitalnoj riječi (8 bita razlučivosti 0. ROLL MODU. omogućuju veće mogućnosti sinkronizacije signala. Kolika je frekvencija uzorkovanja? Xm=10cm -> tm=x*FX=500µs ∆T=x*FX/DZ=500ns Fu=1/∆T=2Mu/s 46 . Digitalni fosfor osciloskop (DPO) osciloskopi imaju 400 kHz obnavljane slike.2. Kod većih Fx postoji veća opasnost od aliasing efekta.2.3.4%. omogućuje informacije o signalu prije okidnog impulsa. automatski postavlja mirnu sliku.

s/cm Duljina zapisa se ne može povećavati u beskonačnost jer se onda vrijeme za skupljanje uzoraka produžava.2.4.broj uzorka/s 100M Dz= 50k 10M 1M Dz = 1k 10n 100n 1µ 10µ 100µ 1m Slika 2. Duljina zapisa kod digitalnog osciloskopa Fx .2. 47 .

ovi zapisuju tijekom vremena.1. Razlikujemo točkaste i linijske.1. 3. Medij je najčešće traka. a 3 je papir. 2 je pisač. Nadalje. Registriranje na papiru kružnog formata Gdje je 1 pomični dio. te termopapir (zagrije se vrh pisaljke). ELEKTROMEHANIČKI ZAPISNI INSTRUMENTI Elektromehanički zapisni instrumenti. LINIJSKI ELEKTROMEHANIČKI ZAPISNI INSTRUMENTI Kod linijskih elektromehaničkih zapisnih instrumenata pisaljka ostavlja neprekinut trag (pisaljka je stalno u dodiru s medijem). Mehanizmi za pokretanje medija su opružni satni mehanizam i sinkroni elektromotorić (češće). za razliku od pokaznih koji pokazuju trenutne vrijednosti. iskra ostavlja trag).1. a način pisanja je najčešće tanka cjevčica (kapilara) koja piše po papiru ili mlazom tinte. Medij je obično papir. Ovi instrumenti se sastoje od mjernog dijela koji osim kazaljke ima i pisaljku i mehanizam za pokretanje medija. 48 .3. te zbog tog mjerni dio mora imati snažniji zakretni moment (do 20 puta) i zato se u zapisima elektromagnetskih instrumenata koriste elektrodinamički i indukcijski mjerni instrumenti. Zapisi se primjenjuju za naknadnu analizu i mogu se pohranjivati kao trajni dokumenti. Slika 3. medij još može biti i metalizirani papir sa šiljkom (30V.

2. Registriranje na papirnatoj traci Gdje je 1 pomični dio.3.Slika 3. Slika 3. 3 je papirnata traka. 2 je pisač. a 4 je kukasta kazaljka.1.1. 49 . a 3 je papirnata traka. Registracijski instrument s kukastom kazaljkom Gdje je 1 pomični dio. 2 je pisač.

4. Registracijski instrument s elipsnim upravljačem Gdje je 1 pomični dio.1.Slika 3. 2 je poluga. a 5 je papirnata traka. 3 je pisač. 50 . 4 je vodilica.

Registracijski instrument s kulisnim upravljačem Gdje je 1 pomični svitak.5. Slika 3. 7 je skala. Registracijski instrument za male širine registracijske trake Gdje je 1 pomični dio. 4 je poluga kazaljke. 8 i 9 je aretiranje. 3 je pisač. 6 je pisač.1.6. 2 je svinuta poluga. 51 . a 5 je papirnata traka.Slika 3. 4 je kulisa. 5 je kazaljka.1. 2 i 3 je elektromagnetsko prigušenje.

4. Slika 3.s tekućinskim mlazom – frekvencija do 1000Hz. razred točnosti. 3. Točkasti registracijski instrument (perspektivna skica i prednja strana instrumenta) 3.sa svjetlosnom zrakom – frekvencija 20kHz.frekvencija do 150 Hz.3. za najbrže pojave. za istosmjerni napon i struju). TOČKASTI ELEKTROMEHANIČKI ZAPISNI INSTRUMENTI Točkasti elektromehanički zapisni instrumenti koriste se za zapisivanje mjernog signala slabijih izvora (termopar). broj kanala (od 1 do 12). brzina pomaka papira (od 5 do 1500 mm/satu). Mjerni sustavi s malenim svitkom (petljom) i magnetom. 30s) jedan stremen vrši pritisak na medij na koji se zapisuje pomoću trake obojene u boju. . . ZNAČAJKE PISAČA više područja (mjerno područje za određene termoparove.s materijalnom pisaljkom .2. Postoji nekoliko vrste oscilografa: . 52 . kazaljka se kreće slobodno i mogu se koristiti osjetljivi mjerni instrumenti (s pomičnim svitkom i magnetom i s kružnim svicima i magnetom).3. OSCILOGRAFI Oscilografi se koriste za zapisivanje relativno brzo promjenljivih signala.2. Koriste se kod sporih pojava.1. s time da je trag točkast. U pravilnim mjernim razmacima (npr. tj.

Slika 3.4.1. Princip oscilografa s materijalnim pisačem

Gdje je 1 spremnik tinte, 2 je ventil, 3 je instrument s pomičnim svitkom, 4 je pojačalo, 5 je demodulator, a 6 je oscilator.

53

Slika 3.4.2. Oscilograf s tekućinskim mlazom (cjelokupni principijelni prikaz i sapnica povećana otprilike 20 puta)

Gdje je 1 mjerni sistem, 2 je sapnica, 3 je tekućinski mlaz, 4 je pumpa, 5 je filter, 6 je spremišta tinte, 7 je pojačalo, 8 je ulaz pojačala, 9 je petlja, a 10 je kapilara.

Slika 3.4.3. Skice titrajuće petlje kod svjetlosnog oscilografa

Gdje 1 petlja, 2 je polni nastavak, 3 je stremen, 4 je zrcalo, 5 je pritezno pero, 6 je permanentni magnet ili elektromagnet, 7 je jaram od magnetskog materijala, a 8 su priključne stezaljke.

54

3.5. ELEKTRONIČKI ZAPISNI INSTRUMENTI
Razlikujemo y-t i x-y elektroničke zapisne instrumente. Načelo rada:
NULINDIKATOR N UN Ux ŽELIMO MJERITI

ETALONSKI UN

SPIRALNI VIJAK

+

-

Ux M MOTOR

Y-t PISAČ
SLUŽI ZA KOMPENZIRANJE MJERNOG SIGNALA Uy Up
+

M MEHANIČKA VEZA M UN UMP

ODREĐUJE VREMENSKU BAZU Up = Uy - UMP

Slika 3.5.1. Prikaz načela rada elektroničkih zapisnih instrumenata

3.5.1. X-Y ELEKTRONIČKI ZAPISNI INSTRUMENTI
Kod ovih zapisnih instrumenata papir je nepokretan i pisaljka se giba po X – Y osi. Kretanjem pisaljke upravljaju dva sustava pojačala servo motora i linearnog potenciometra – jedan u X, drugi u Y smjeru. Granične pogreške su oko 0.2%, no oni su dosta spori. Danas prevladavaju digitalni zapisni uređaji koji imaju pokaznik u boji, memoriju za pamćenje podataka, pisač za zapis na papirnu traku (za zapis u realnom vremenu, ali i za naknadno zapisivanje, jer ima memoriju), priključak za računalo –

55

5.obrada snimljenih signala. PRILAGODNIK A D MEMORIJA PISAČ MIKROPROCESOR (UPRAVLJAČKA JEDINICA) POKAZNIK KOMUNIKACIJSKO SUČELJE PC Slika 3.1. Blok shema digitalnog zapisnog instrumenta 56 . mogućnost startanja prikupljanja podataka okidnim impulsom.1.

IN – nazivne vrijednosti. otprilike za napone do 100V. odnosno napon. λ . PW=αW=kW. P=UIcosρ -> djelatna snaga. Konstanta vatmetra kW = UN IN α max [kW ] = W . Pri promjeni struje i napona mijenja se i snaga: p=u*i (trenutne vrijednosti).UefIefcos(2ωt-ρ). Kada vatmetar ima više područja napona i struje. Elektrodinamski vatmetar je instrument s elektromehaničkom pretvorbom. Gdje je UefIefcosρ istosmjerna stalna komponenta. UN. jer se troši na rad (trošilo ju nepovratno uzima iz izvora). Shema mjerenja snage uz pomoć vatmetara Pokazivanje vatmetra pri istosmjernoj struji proporcionalno je umnošku napona i struje (αW=k*U*I). Da ne dođe do preopterećenja strujnog i naponskog svitka treba kontrolirati struju. P=dW/dt [W]. Mjeri se vatmetrima – množilo dva signala (napona i struje). pod . Izolacija nije jaka.4. Jalova snaga: Q=UIsinρ [Q]=Var 57 . a UefIefcos(2ωt-ρ) izmjenična komponenta koja im dvostruku frekvenciju. treba odrediti konstantu vatmetra kW.1. STRUJNI SVITAK 3* 2 NAPONSKI SVITAK A 3 * 2 W 1 4 1 G RN 4 T G T V Slika 4. 2 svitka i 4 stezaljke (dvije strujne i dvije naponske). T 1 Srednja vrijednost snage: P = ∫ pdt = UI cos ρ [P ] = W T0 P=UIλ.faktor snage – kod sinusnog valnog oblika = cosρ. Strujni se svitak spaja u seriju trošilu dok naponski u paralelu trošilu. MJERENJE SNAGE Električna snaga je brzina proizvođenja (zračenja) električne energije. Pri izmjeničnim strujama sinusnog oblika p=UMsinωt * IMsin(ωt-ρ) =2UefIefsinωt * sin(ωt-ρ)=UefIefcosρ .

58 . 0. Elektromehaničke vatmetre zamjenjuju elektronički.S Q ρ Slika 4. indukcijski i termički elektromehanički vatmetri. pri kratkom spoju transformatora). 0.1. PRIVIDNA SNAGA S=UI [S]=VA S2=P2 + Q2 Pri malim faktorima snage otkloni kazaljke vatmetra su mali. zato se za mali copsρ koriste posebni vatmetri (npr. pogreška je veća.1. λmax Osim elektrodinamskih postoje i elektrostatski. U I cos ρ N Instrumenti za 0.2.05 cosρ -> kW = N N . Trokut snage P 4. Što je otklon manji.2.

2. računa još i jalovu i prividnu snagu. Prikaz tri vrste elektroničkih vatmetara S elektroničkim vatmetrima mjerenje je jednostavnije.1.2. Na digitalnom pokazniku pokazuje i napon i struju i snagu. te brzu obradu i prikaz rezultata. brže i komfornije. ELEKTRONIČKI VATMETRI ANALOGNI ELEKTRONIČKI VATMETAR u ANALOGNI POKAZNIK ANALOGNO MNOŽILO i NAJČEŠĆE (POMIČNI SVITAK I MAGNET) ANALOGNO-DIGITALNI ELEKTRONIČKI VATMETAR u ANALOGNO MNOŽILO i A D DIGITALNI POKAZNIK DIGITALNI ELEKTRONIČKI VATMETAR u A D DIGITALNO MNOŽILO DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESOR) DIGITALNI POKAZNIK i A D PONEKAD (NEKADA SE AUTOMATSKI PODEŠAVA POTREBNO PODRUČJE NAPONA I STRUJE) SKLOP ZA UPRAVLJANJE CPU RS232 GPIB CENTRONICS PC Slika 4.4. te faktor snage. Također sinkrono i simultano “uzimaju” napon i struju. Osim toga imaju međusklopove za serijsku i paralelnu komunikaciju s PC uređajem što omogućava automatizaciju mjerenja. automatski odabiru strujna i naponska područja. 59 .

Područja određuju maksimalne vrijednosti napona. Analizatori snage su digitalni voltmetri s dodatnim funkcijama mjerenja – npr.4.tjemeni faktor U P λ = . Iz ovih formula se analogno izvedu formule za struju.faktor snage S FT = Kod elektroničkih vatmetara nisu nam potrebni ampermetri i voltmetri za zaštitu. UM – iz uzorka napona uzima maksimalnu vrijednost (UM=max(Ui)).srednja ispravljena vrijednost n i =1 U= 1 n 2 ∑ ui . određivanje izobličenja napona i struja. Treba paziti na točnost kod malih cosρ (proizvođači ga ne daju).. PRINCIP MJERENJA (RAČUNANJA) Mjeri: 1 n U = ∑ ui .faktor oblika Fo = U UM . viših harmonika napona i struje. Cosρ je jako bitan kod gubitaka velikih transformatora. Spajaju se jednako kao i analogni. 60 ..djelatna snaga n i =1 Računa: S = UI Q = S 2 − P2 U . a ne efektivne.efektivna vrijednost n i =1 P= 1 n ∑ uiii .3.

a I G RA je korekcija.4.1.4. POSREDNO MJERENJE SNAGE U ISTOSMJERNOM KRUGU 4. U T2 je korekcija. PG = I GU G = U G (I T + IV ) = U G I T + 2 UG U2 = PM 2 + G RV RV 61 . STRUJNI SPOJ + IG + IV UG + RV V A IT RT UT RA G Slika 4.2.2. a I T2 RA je korekcija.4.1. Shema posrednog mjerenja snage – naponski spoj PT = U T IT = U T (I G − IV ) = U T I G − Gdje UT izravno mjerimo. Shema posrednog mjerenja snage – strujni spoj PT = I TU T = I T (U G − I T RA ) = I TU G − IT2 RA = PM 2 − IT2 RA Gdje je PM2 mjerena snaga.1. PM1 je mjerena snaga.1.4.4.4. 2 UT U2 = PM 1 − T RV RV 2 2 PG = U G I G = I G (U T − I G RA ) = I GU T + I G RA = PM 1 + I G RA 2 Gdje se IG mjeri izravno. RV 4. NAPONSKI SPOJ + A IV + RV V IT RT UT IG + RA G UG Slika 4.

5. Shema direktnog mjerenja snage – strujni spoj PT = P − IT2 (RA + RS ) W PG = P + W U T2 U T2 + RV RN 62 . a RA je temperaturno osjetljiv).5. ako nisu zanemarivo male preporuča se naponski spoj za PT (jer je RV poznat.5.1. NAPONSKI SPOJ IG + A RA RS * W IT IV RV V UT G UG RN RT Slika 4. 4. RV Treba odabrati onu shemu kod koje su korekcije zanemarivo male.2.5. a PG za strujni spoj.1. Shema direktnog mjerenja snage – naponski spoj 2 2 UT UT − RV RN PT = P − W 2 PG = P + I G (RA + RS ) W 4.5.1. STRUJNI SPOJ * W A RA IT UT IG + IV UG RV V RS G RN RT Slika 4. DIREKTNO MJERENJE SNAGE U ISTOSMJERNOM KRUGU 4.Ovdje je 2 UG korekcija.2.1.

Gdje je PTM mjerena djelatna snaga trošila. Pri velikim strujama i visokim naponima rabe se strujni i naponski transformatori koji prilagođuju napon i struju i izoliraju od visokog napona.1. P 1 S1 P 2 I S2 G I* A * W RN T U B A a U* V b Slika 4.6. Shema mjerenja djelatne snage u izmjeničnom jednofaznom strujnom krugu NAPON NA SEKUNDARU PTM = kU k I P W kU je nazivni omjer transformacije kI naponskog/strujnog transformatora i PW je ispravljena vatmetrom izmjerena snaga.4. MJERENJE DJELATNE SNAGE U IZMJENIČNOM JEDNOFAZNOM STRUJNOM KRUGU Djelatna snaga se pri industrijskim frekvencijama mjeri elektrodinamskim ili digitalnim vatmetrima. PTM ⎡ * U* 2 U* 2 ⎤ = kU k I ⎢ P − − ⎥ W RV RN ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ ( ) ( ) PTM PW*=kWαW PT=UIcosρ * * * = kU U k I I cos ρ = UI cos(ρ − δ I + δU ) = UI cos(ρ − δ ).6. δ = δ I + δU ρ * = ρ − δ I + δU 63 .

a kada metodu triju vatmetara? Očito se u sistemima s nulvodičem smije upotrijebiti samo metoda triju 64 .0291% ≈ 0.7. pa čine zvjezdište sistema sastavljenog od tri naponske grane. pa suma pokazivanja svih triju vatmetara daje ukupnu snagu trofaznog sistema. dok su njihove naponske grane priključene na pripadne fazne napone. strujnog i naponskog mjernog transformatora i pogreške kutnog zakretanja. Ako sistem nema nulvodiča odvodni krajevi naponskih grana spojeni su zajedno. kI sekundarna struja. δU fazna pogreška naponskog transformatora i δI je fazna pogreška strujnog transformatora. u ( p )% = [G(P ) ] + [G(U ) ] + [G(I ) ] + [G(δ ) ] 2 2 2 2 W % % % % 3 4.2. Postavlja se pitanje kada upotrijebiti metodu dviju.Slika 4. Ukoliko nemamo umjernu krivulju i ne možemo provesti ispravak onda se ukupna mjerna nesigurnost procjenjuje na temelju graničnih pogrešaka vatmetra. MJERENJE DJELATNE SNAGE TROFAZNIH TROŠILA METODOM 3 VATMETRA U ovoj metodi teku kroz strujne grane vatmetara fazne struje tereta.0291δ cos ρ Ako raspolažemo umjernim krivuljama mjernog transformatora pogreške možemo smanjiti ispravkom. p(δ )% = cos(ρ − δ ) = cos ρ cos δ + sin δ sin ρ ≈ cos ρ + δ sin ρ p(δ )% = δ (tgρ )100% = PTM − PT UI cos(ρ − δ ) − UI cos ρ 100% 100% = PT UI cos ρ πδ ' 180 ⋅ 60 tgρ ⋅100% = δ 'tgρ ⋅ 0.6. Fazorski dijagram mjerenja djelatne snage u izmjeničnom jednofaznom strujnom krugu Gdje je I primarna struja. Na taj način svaki vatmetar mjeri snagu jedne faze.

Shema četverovodnog sustava P = P + P2 + P3 1 L1 L2 L3 A1 A2 A3 * W1 * W2 * W3 V1 V2 V3 T UMJETNA NULTOČKA Slika 4. Shema trovodnog sustava PT = P + P2 + P3 1 65 .vatmetara. L1 L2 L3 A1 A2 A3 * W1 * W2 * W3 V1 V2 V3 N T Slika 4. Trofazni sustavi mogu biti četverovodni (u distribucijskim mrežama. obično nesimetrični) i trovodni (u mrežama visokog napona i simetričnim mrežama srednjeg i visokog napona).2. dok se u trofaznim sistemima bez nulvodiča mogu upotrijebiti obje metode.1.7.7.

p = u1i1 + u2i2 + u3i3 i1 + i2 + i3 = 0 → i3 = i1 − i2 p = u1i1 + u2i2 − u3 (i1 + i2 ) p = i1 (u1 − u3 ) + i2 (u2 − u3 ) = i1u13 + i2u23 = p1 + p2 1 T 1 T pdt = ∫ ( p1 + p2 )dt = P + P2 1 T ∫0 T 0 PT = Gdje je P + P2 srednja vrijednost koju vatmetar pokazuje. 1 66 .4.7.8. MJERENJE DJELATNE SNAGE TROFAZNIH TROŠILA METODOM DVA VATMETRA (ARONOV SPOJ) Pomoću Aronovog spoja se mjeri snaga nesimetričnih trofaznih sistema bez nulvodiča.L1 L2 L3 P 1 S1 P 2 S2 P 1 S1 P 2 S2 P 1 S1 P 2 S2 A a W1 A1 W2 A2 W3 A3 N A n V3 a N A n V2 a N n V1 N T Slika 4. Shema četverovodnog sustava PT = P + P2 + P3 1 L1 L2 L3 P 1 S1 P 2 S2 P 1 S1 P 2 S2 P 1 S1 P 2 S2 A a B b V3 A a B b A a B b UN T W1 A1 W2 A2 W3 A3 V2 V1 Slika 4.7. Shema trovodnog sustava PT = P + P2 + P3 1 4. Ako jedan od vatmetra pokazuje u minus preklopkom preklopimo naponsku granu (ali u formulu ulazi kao minus) ili isključimo izvor i okrenemo strujnu granu (kod vatmetara koji nemaju preklopku).3.

jalovu i svašta još. onda možemo to mjeriti samo s 2 vatmetra. prividnu. L1 L2 L3 A1 A2 * W1 * W2 V1 V2 T AMPERMETRI I VOLTMETRI SU TU SAMO ZBOG ZAŠTITE.8. onda ovom metodom mjerimo jalovu snagu i faktor snage. djelatnu. svejedno je.Kada je naponski simetričan trovodni spoj sa simetričnim teretom. Ako je sustav simetričan digitalni vatmetri još računaju ukupnu snagu. Ako imamo slučaj sinusnog valnog oblika napona i struje. mreža je naponski simetrična i simetrično opterećena.1. P = I1U13 cos Ψ1 = I1U13 cos(30 − ρ ) = 3IU cos(30 − ρ ) 1 P2 = I 2U 23 cos Ψ2 = I 2U 23 cos(30 + ρ ) = 3IU cos(30 + ρ ) Q = 3 (P − P2 ) 1 P − P2 UI sin ρ tgρ 1 = = P + P2 3UI cos ρ 3 1 1 1 cos ρ = = 2 2 1 + (tgρ ) ⎛ P − P2 ⎞ 1 1 + 3⎜ ⎟ ⎜P +P ⎟ ⎝ 1 2⎠ 67 . Aronov spoj PT = P + P2 1 Kod digitalnog vatmetara može se mjeriti i metodom s 3 i metodom s 2 vatmetra. Slika 4.

Slika 4. Otkloni vatmetara kod Aronova spoja u ovisnosti o faznom pomaku ρ simetričnog tereta (lijeva slika) i određivanje faktora snage iz omjera otklona α1 i α2 vatmetara u Aronovu spoju 68 .2. Vektorski dijagram Aronova spoja za mjerenje djelatne snage u% = [α ⋅ u(α ) ] + [α 2 1 1 % 2 ⋅ u (α 2 )% ] 2 α1 − α 2 Slika 4.3.8.8.

Indukcijski puno troše pa se češće koriste elektrodinamski kojima se u naponsku granu ugrađuje zakretač faze za 90o. MJERENJE JALOVE SNAGE Mjerni instrumenti koji mjere jalovu snagu nazivaju se varmetri. Tamo gdje su samo naponi simetrični moguće je mjerenje snage pomoću običnih vatmetara prema spoju: L1 L2 L3 A1 A2 A3 V 12 V 23 V 13 W1 W2 W3 T Slika 4. Q1 = I1U 23 cos Ψ = I1 3U1 cos(90 − ρ ) = 3IU sin ρ Q= 1 (Q1 + Q2 + Q3 ) 3 U12 U1 I1 ρ ψ U23 U3 U2 Slika 4.9.9. Elektrodinamski bez zakretača mjere djelatnu snagu.4. Izravno jalovu snagu mjere indukcijski instrumenti. Primjena varmetara se preporučuje pri nesinusnim trofaznim sustavima. ali njihova točnost ovisi i o točnosti frekvencije mreže. Priključuju se kao vatmetri: Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 . Mjerenje jalove snage Koriste se specijalni vatmetri s boljom izolacijom.9. Fazorski dijagram mjerenja jalove snage U31 69 .2.1.

MJERILA ISTOSMJERNE ELEKTRIČNE ENERGIJE Primjenjuju se elektrodinamska i magnetomotorna (mali istosmjerni motor s trajnim magnetom). MJERENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Energija je integral snage po vremenu W = ∫ pdt . ISTOSMJERNI MOTOR S TRAJNIM MAGNETOM SUOTPORNIK + M G ~ 1V T RS Ah Slika 5. Električna energija t 0 je veličina koja karakterizira sposobnost električnog sustava da vrši rad (kWh). Simbol za mjerila električne energije 5. Elektromehanička se sastoje od statora i rotora (pokretnog i nepokretnog dijela). [k2 ] = okretaj Wh okretaj W = k 2πN = k1 N = Elektromehanička mjerila imaju brojilo. pa je broj okretaja proporcionalan unutrašnjoj energiji: t2 t2 t2 dα W = ∫ Pdt = ∫ kωdt = k ∫ dt = k (α 2 − α1 ) . [W ] = Ws . pa se zato često nazivaju statička. Električna energija se mjeri mjerilima električne energije. a ne okretaje. Za razliku od elektromehaničkih elektronička mjerila nemaju pokretnih dijelova. Mjerila istosmjerne električne energije 70 . t1 t1 t1 dt Gdje je ω kutna brzina koja je proporcionalna snazi.1.5.1. Konstanta se iskazuje u Wh/impuls. koja mogu biti elektromehanička (analogna) i elektronička (analogna i digitalna) .1. 2π 1 N k2 [k1 ] = Wh .1. Elektronička mjere impulse. Broj okretaja: N = α 2 − α1 . Brzina okretanja rotora proporcionalna je snazi. kWh Slika 5.

000 brojila. 5. Elektrodinamskim mjerilima mjeri se energija. Način rada je kao i kod indukcijskih pokaznih jedino što se ploča može okretati. Elektrodinamsko mjerilo radi na principu da se motor.3. a osim toga mogu biti jednofazna ili trofazna. U mjerni krug se spajaju na jednak način kao i vatmetri. a mogu biti i jednotarifna.2.za VN mrežama razred točnosti je 0. Zbog toga je točnost propisana: . Hep tvrdi kako i u Hrvatskoj ima približno 2.1. MJERILA IZMJENIČNE ELEKTRIČNE ENERGIJE Mjerila izmjenične električne energije moraju biti točna i pouzdana zbog obračuna potroška električne energije. Tarife se koriste zato da se ujednači potrošnja el.000. Jednofazna mjerila djelatne električne energije I BROJČANIK 71 . Razred točnosti se kod brojila određuje kao pogreška u odnosu na pokazivanje. Vijek trajanja elektromehaničkog mjerila je 30 do 40 godina. ako je napon konstantan može se kalibrirati u (Wh).2. koji se sastoji od dva nepomična svitka kroz koja teče struja trošila. U AKTIVNI ZAKRETNI MOMENT UZORKUJU OVA DVA MAGNETA PUŽ N TRAJNI MAGNET (PRIGUŠUJE BRZINU OKRETANJA) S Aktivni zakretni moment: M A = k A IU cos ρ = k A P k N Protumoment (magnet): M B = B ∆t W = p∆t = kW N Slika 5. 5.Kod magnetomotornih brojila brzina okretanja rotora proporcionalna je padu napona na Rs pa se magnetomotornim brojilom mjeri potrošak elektriciteta (Ah). dvotarifna ili višetarifna.za NN mreže razred točnosti je 2 ili manji. energije kroz cijeli dan. U mrežama izmjenične energije rabe se mjerila za radnu.5 i 0.3. JEDNOFAZNA MJERILA DJELATNE ELEKTRIČNE ENERGIJE Elektromehanička su obično indukcijska (Ferraris-ova). jalovu i prividnu energiju. . a brzina okretanja rotora proporcionalna je istosmjernoj snazi. okreće.

5%. Ako je cosρ<0. Točnosti 2%.4.3% Uz referentne uvjete i cosρ=1 za područje struje od 10% nazivne struje do najveće struje (2.1. onda se smanjuje područje struje od 20% do najveće.5% 3% 0.odstupanje napona od referentnog .odstupanje frekvencije od nazivne .Elektromehanička mjerila se proizvode s razredom točnosti 0. Elektronička mjerila električne energije Množenje na načelu Hallovog efekta.4.odstupanje od uspravnog položaja . 5. 1% i 0.8 kapacitivno. 3 ili 4 puta IM) pogreška ne smije biti veća od 2% pokazane vrijednosti.temperatura okoline . ELEKTRONIČKA MJERILA ELEKTRIČNE ENERGIJE u(t) ANALOGNO MNOŽILO u(t)i(t) I U f DIGITALNO BROJILO i(t) Slika 5. 72 .magnetsko polje ne smije uzrokovati pogrešku od 23±2oC ±0.5 induktivno i >0. 1 i 2.5o manje od ±1% manje od ±0. Kad utjecajne veličine izlaze iz referentnog područja definirane su još dodatne pogreške koje mogu biti do 3%.5.izobličenje valnog oblika . Definirani referentni uvjeti za razred 2: .

a c je «nešto».U T I B i iu = k u* u G UH I U f DIGITALNO BROJILO ANALOGNO MNOŽILO HALLOV OSJETNIK TU SE MJERI HALLOV NAPON Slika 5. Broj impulsa je jednak utrošku energije.5 i 0. Impulsi predstavljaju broj kvanata energije. Blok shema s Hallovim osjetnikom u H = u (t )i (t )c uH je Hallov napon. u Au T1 T Au t Slika 5. Načelo rada amplitudno-širinske modulacije impulsa Au = k 2 I T Au = k 2 I 1 = k 2 k1 IU = kIU T T1 = k1U T Točnost prikazanog sklopa je 0. u H = kbiu = k N iu Za točnija mjerenja koristi se amplitudno-širinska modulacija impulsa. 73 .4.2%.3. Za to služi sklop koji pretvara napon u impulse. Dvostruka modulacija.4.2. frekvencija je nekoliko kHz.

5. p% 2 INDUKCIJSKO BROJILO ELEKTRONIČKO BROJILO 1 0.vrsta električne energije koja se mjeri (djelatna.nižu struju pokretanja (1% INAZ).veću opteretivost.6. U trofaznoj s nulvodičem rabe se tri mjerna sustava. ali imaju niz prednosti: .5.ne osjetljivi na položaj. tj.niz dodatnih mogućnosti (mjerenje maksimalne snage u svakom tarifnom razdoblju.5. 74 . Elektronička digitalna mjerila električne energije 5. U trofaznom sustavu bez nulvodiča rabe se dva mjerna sustava Arronov spoj. TROFAZNA MJERILA Elektromehanička trofazna mjerila izvode se s dva ili tri sustava. Mjerila jalove energije spajaju se isto kao i jedno mjerilo za djelatnu energiju. PREDNOSTI ENERGIJE ELEKTRONIČKIH MJERILA ELEKTRIČNE Pogreške kod elektroničkog su manje. ELEKTRONIČKA ENERGIJE DIGITALNA MJERILA ELEKTRIČNE Rade kao moderna digitalna mjerila snage gdje se oba signala napona i struje sinkrono uzorkuju i dalje dorađuju. .12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I/I N Slika 5. mogućnost daljinskog očitavanja. prividna ili jalova energija). Arronov spoj vrijedi kada je zbroj sve tri fazne struje jednak nuli. Elektronička trofazna mjerila energije se zbrajaju elektroničkim putem. integrira se snaga po vremenu=energija. .1.veću točnost kroz cijelo mjerno područje.5. Elektronička mjerila su skuplja. spojeni na zajedničko vratilo. elektroničko očitavanje s prijenosnim načinom čitanja. . limitiranje snage. . .jednofazno ili trofazno mjerilo. .7. daljinsko prebacivanje transformatora -> postoji i kod elektromehaničkih).nižu vlastitu potrošnju. Značajke mjerila izmjenične električne energije: .

konstanta mjerila. 400. kod elektromehaničkih 300. razred točnosti.000%. 75 . 500. broj tarifa. nazivna i najveća struja (preopterećenja). nazivna frekvencija (50 ili 60 Hz). kod elektroničkih do 2.- nazivni napon. 600% 7IN.

opteretivosti. bimetalni. Shema za mjerenje tjemene vrijednosti signala Većina se kalibrira u efektivne vrijednosti U oč + UM = U ef = 2 Samo za sinus pokazuju pravu efektivnu vrijednost. Instrumenti s odzivom na efektivnu vrijednost (elektrodinamski.6. s pomičnim željezom. frekvencijskom području. vlastitom potrošku. Analogna mogu biti elektromehanička i elektronička. instrumenti s termopretvornikom i indukcijski).. Mjerenje je ispravno samo onda kada je odabrana mjerna metoda i oprema koja neće ili će neznatno promijeniti mjerni signal.. + Slika 6. efektivna. MJERENJE NAPONA I STRUJE Mjerenje napona i struje provodi se raznovrsnim električnim mjernim instrumentima i uređajima koji se međusobno razlikuju po mjernom opsegu.1. Tjemene vrijednosti izmjeničnog signala mjeri instrument s pomičnim svitkom i magnetom i ispravljačem i kondenzatorom. po preopterivosti. Većina mjeri istosmjernu i efektivne vrijednosti izmjeničnog signala. osjetljivosti na smetnje.. točnosti. po razredu točnosti. praktičnosti itd. o čemu bezuvjetno treba voditi računa pri njihovom izboru. elektrostatski. Srednja vrijednost DC/AC – s pomičnim svitkom i pomičnim magnetom (frekvencija mora biti veća od 10Hz). a ostale pokazuju krivo Fob = = 1. tjemena). po potrošku i frekvenciji.111 U is U Ftj = M = 2 . Ampermetri i voltmetri se razlikuju prema vrijednosti koje mjere (srednja. U ef U ef 76 . Srednje ispravljene vrijednosti izmjeničnog signala mjeri instrument s pomičnim svitkom i magnetom i ispravljačem. Osnovno načelo pri mjerenju je da mjerilo ne utječe na mjernu veličinu.

1V) treba voditi računa o smetnjama (skripta LV – izvori smetnji).Postoje mjerenja kada treba ispravno izmjeriti tjemenu vrijednost (mjerenje probojne čvrstoće) ili srednju ispravljenu vrijednost (pri magnetskim mjerenjima za određivanje tjemene vrijednosti magnetske indukcije). a zatim s odzivom na srednje ispravljene vrijednosti. a ta vrijednost je jednaka onoj koju mjere elektromehanički s odzivom na efektivne vrijednosti. Digitalni instrumenti su u početku mjerili samo istosmjerne vrijednosti (DVM).000 V. 6.1. Mjerenje napona E + RE U1 U1 = E B Prema Theveninovom teoremu svaki strujni krug između dvije točke može se nadomjestiti s elektromotornom silom i unutarnjim otporom. Efektivna vrijednost pulsirajućeg signala (instrumenti bez oznake AC + DC) 2 2 U ef = U DC + U AC .1 do 1. Mjerenje napona uz pomoć Theveninovog teorema 2 2 U ef = U DC + U AC U2 = E RV RV + RE pr = U 2 − U1 RV 1 RE = −1 = − =− R U1 RV − RE RE + RV 1+ V RE Zbog svog unutrašnjeg otpora voltmetar mjeri manji napon. Pri mjerenju manjih napona (<0. E + RE RV V U2 Slika 6. + (DC+AC))->efektivna vrijednost cijelog signala. te ćemo to tu iskoristiti. MJERENJE NAPONA Voltmetrom se mjeri razlika potencijala između dvije točke strujnog kruga. Što je faktor potiskivanja smetnji (dB) veći 77 . A ELEKTRONIČKI SKLOP U1 Slika 6. manja je pogreška).1.1. a danas postoje digitalni instrumenti s odzivom na efektivne vrijednosti (oznake RMS ili TRMS -> skupi. Naponi se mjere u RE rasponu od 0.1.2. Sistemska R pogreška ovisi o V (što je omjer veći.

3. a ∆f je širina frekvencijskog pojasa u Hz. a EVM su elektrovoltmetri (elektrometri).1. 6. NVM su nanovoltmetri koji su optimizirani za mjerenje vrlo niskih napona. Za mjerenje većih napona primjenjuju se dodatni mjerni uređaji (djelitelji napona. Teorijska granica osjetljivosti voltmetara DMM su Digitalni multimetri. te gotovo ne opterećuju izvor. R je otpor. E/V 1k 1 DMM NVM EVM TI OS JI V L ET SJ O 1m KA JS C NI RA G A 1µ I OR TE 1n 1p 1 1k 1M 1G 1T 1P(PETA) R/Ω OTPOR NAPONSKOG IZVORA Slika 6.lakše ćemo ispravno izmjeriti mali napon. ELEKTROMETRI Elektrovoltmetri su osjetljivi istosmjerni digitalni voltmetri s ekstremno velikim ulaznim otporom (Rin) koji iznosi 100 TΩ. Napon šuma se smanjuje smanjivanjem otpora R. T je temperatura u Kelvinima. Teorijska granica osjetljivosti voltmetra određena je s E = 4k BTR∆f (skripta LV). digitalni imaju frekvencijski opseg jednak polovini očitanja u sekundama. Gdje je kB Boltzmanova konstanta.1. Analogni instrumenti s analognom kazaljkom imaju mali frekvencijski pojas 1Hz.1. 78 . naponski transformatori i induktivno dijelilo). ∆f (filtri) smanjivanjem temperature T. Standardnim voltmetrima se može mjeriti do 1.000 V.

4. dok se kapacitet prema zemlji smanjuje zaštitinim prstenima ili zaslonima raznih oblika.4.1.2. Sastoje se od visokonaponskog kondenzatora kapaciteta C1.3.1. FREKVENCIJSKO-KOMPENZACIJSKA DJELILA Frekvencijsko-kompenzacijska dijelila imaju širok frekvencijski opseg i koriste se za promatranje impulsa i mjerenje prijelaznih pojava.1. a naročito udarnih napona. Otporničko dijelilo V 6. potrebno je da parazitni induktivitet. Frekvencijsko-kompenzacijsko dijelilo 6.1. Pri mjerenju izmjeničnih.3.6. vlastiti kapacitet i kapacitet prema zemlji budu što manji.2.1. R1C1 = R2C2 G R1 C1 R2 C2 V Slika 6. izmjeničnih i udarnih napona. kako njihov otpor ne bi ovisio o temperaturi okoline i struji opterećenja. Kondenzatorsko dijelilo 79 . Mali vlastiti induktivitet i kapacitet se postižu prikladnim načinom namatanja. G R1 R2 Slika 6. OTPORNIČKA DJELILA Ohmski djelitelji napona se izrađuju od otporne žice malog temperaturnog koeficijenta.1.1. C1 G C2 V Slika 6. KONDENZATORSKA DJELILA Kapacitivni djelitelji se upotrebljavaju pri mjerenju izmjeničnih i udarnih napona.1. Upotrebljavaju se za mjerenje visokih istosmjernih.1.

10 10 7 10 8 4 3 2 1 0 6 2 1 0 3 2 1 0 U1 U1 Slika 6.5. naponski transformatori i indukcijska dijelila se koriste za izmjenične napone od 50 do 150 Hz.1. Induktivno dijelilo Kondenzatorska dijelila.1.1.2. Mjerenje linijskih napona s dva naponska transformatora 80 . L1 L2 L3 A B a b A B a b L1 L1 V L1 L2 V L3 L3 L2 L3 V L1 .1. INDUKTIVNO DJELILO Induktivno dijelilo se sastoji od više (u praksi 8) naponski auto-transformatora koji su kaskadno povezani.L3 Slika 6. U trofaznim trovodnim sustavima sva tri linijska napona mogu se mjeriti sa samo dva naponska transformatora.1.6.6.6.6.1.1. Relativna točnost do 1 ⋅10−7 . NAPONSKI TRANSFORMATORI G A a V B b Slika 6. Naponski transformatori 6.5.

81 . Njihova konstrukcija i primjena su detaljno definirani. a u manjoj mjeri i o barometarskom pritisku i temperaturi zraka. Kuglasta iskrišta su jednostavno.3. pouzdano i već vrlo rano uvedeno rješenje za mjerenje tjemene vrijednosti napona. ako je tjemena vrijednost primijenog napona jednaka ili veća od stanovite vrijednosti Up.1. Jedan dio problema tog područja svodi se na samu problematiku mjerenja visokih napona. dok se drugi odnosi na način dobivanja visokih napona potrebnih za visokonaponska ispitivanja. vrlo opširnog područja mjerne tehnike koja obrađuje specifičnu problematiku visokonaponskih mjerenja. To znači da će pri polaganom podizanju primijenjenog napona doći do proboja u trenutku kad on upravo postigne tu vrijednost. Kuglasta iskrišta Proboj kroz zrak je definiran.Upotreba visokih napona u elektrotehnici. Napon je od 5 kV do više MV. Slika 6. U visoko naponskim laboratorijima za mjerenje visokih istosmjernih i tjemenih izmjeničnih koriste se kuglasta iskrišta. a naročito u prijenosu električne energije na veće daljine.6. zahtijevala je razvoj posebnog. D je od 2 cm do 200 cm. Probojni napon Up ovisi o razmaku kugli s i promjeru kugle D. Mjerenje kuglastim iskrištima zasniva se na činjenici da do proboja kroz zrak između kugli dolazi samo onda.

3%. Uspoređuje se efektivna vrijednost izmjeničnog napona s vrijednosti istosmjernog napona. Grijač se naizmjence grije pomoću poznatog istosmjernog i nepoznatog izmjeničnog napona i to se vrši dok se zagrijavanje ne izjednači (nulindikator). vrijednosti prikazane crtkano nisu pouzdane) 6. Tjemene vrijednosti probojnih napona u kV za jednopolna kuglasta iskrišta kod 20oC i 1013 mbar za izmjenični napon. Napon termopara razmjeran je snazi I 2 R kroz grijač.8. G N Up 2 2 1 1 UN POZNATI I PROMJENLJIVI NAPON POZNATI NAPON TERMOPAR GRIJAČ G Slika 6.8.5 točnost mjerenja je ±0. Slika 6. Prvo izmjenični G (N=0). Ako se želi 82 .1. a to se radi pomoću termopara. kompleksni kompenzatori Dosad opisani izmjenični kompenzatori ne omogućavaju određivanje faznog pomaka mjerenih izmjeničnih napona i struja. kompenzatori s termopretvornikom Izmjenično istosmjerni pretvornici na načelu termopara.4. Zrak 2-3 kV/mm.1.1.S/D ≤ . zatim istosmjerni G. očitamo UN sve dok ne bude UX=UN (efektivna vrijednost).1. jer se kompenzacija provodi tek nakon njihova pretvaranja u istosmjerne veličine. negativni udarni napon i istosmjerni napon oba polariteta (Promjer D kugli u cm. Kompenzator s termopretvornikom NEPOZNATI NAPON UX 2. IZMJENIČNI KOMPENZATORI Za vrlo konačna mjerenje izmjeničnog napona i umjeravanje izmjeničnih mjerila koriste se izmjenični kompenzatori: 1.6. Visokonaponski uređaji se obično ispituju na udarne napone.

2.2.2. čija se veličina mjeri jednim od dosad opisanih kompenzacionih postupaka. Kompleksni kompenzatori. U njihovom pomoćnom krugu teče izmjenična struja.2. Mjerenje struje uz pomoć Nortonovog teorema RI RA RI R + RA I2 = I I =I RA RI + RA I −I RI RA pr = 2 1 = −1 = − I1 RI + RA RI + RA Pogreška je manja što je RA manji.1.1. MJERENJE STRUJE C ELEKTRONIČKI SKLOP I1 Slika 6. ili elektrodinamskim instrumentom. 83 . Kompleksni kompenzator Ux 6.8.2. Pri manjim zahtjevima u pogledu točnosti mjeri se pomoćna struja preciznim instrumentom s pomičnim željezom. I + RI RA A I2 Slika 6.kompenzacionim metodama odrediti i fazni pomak izmjeničnih veličina. upotrebljavaju se tzv. Mjerenje struje I + RI I1 I1 = I D U mjerenju struje pomaže nam Nortonov teorem (svaki strujni krug se može nadomjestiti strujnim izvorom i unutrašnjim otporom izvora). A M R N Slika 6.

Mjerenje struje pomoću suotpornika G P 1 S1 P 2 + S2 T Slika 6. MJERENJE MALIH STRUJA Vrlo male istosmjerne struje (reda fA) mjere se galvanometrima (vrlo osjetljivi elektromehanički instrumenti sa zakretnim svitkom i magnetom) i elektrometrima. kod skupljih je taj pad napona manji 20 µV).+ I G RS T Slika 6.2.2.2. 84 .1. Digitalni nema normizacije i pad napona može biti veći ili manji (jeftiniji instrumenti 200 mV ili više. Mjerenje elektrometrom uz pomoć poznatog otpornika POZNATI OTPORNIK U = 1mV RN = 1012 Ω I = 10−15 A Još manje struje se mogu mjeriti tako da se mjeri pad napona na kondenzatoru (integrira se naboj na kondenzatoru).3. Mjerenje struje pomoću mjernog transformatora Ampermetri za srednje vrijednosti struja mA do nekoliko desetaka A izvode se suotpornicima (mjerimo pad napona na suotporniku) i on je normiziran 60 mV i 150 mV (analogni).4. I + RN ELEKTROMETAR Slika 6.2.1. 6.1.

2. U novije vrijeme bez prekidanja strujnog kruga -> strujna kliješta – veće struje od 100 A do 100 kA.2. Osjetljivost struje se može povećati povećanjem namota. Rade najčešće na načelu strujnog transformatora 6. Za velike izmjenične struje se koriste strujni mjerni transformatori (ampermetri koji su zahtijevali prekidanje strujnog kruga).1.2.2.I + CN ELEKTROMETAR Slika 6. Za mjerenje izmjenične struje u širokom frekvencijskom opsegu do 1 GHz i impulsa velike strmine 1010 A / s koriste se posebno izvedeni suotpornici (koaksijalni oblik).2. Mjerenje elektrometrom uz pomoć poznatog kondenzatora POZNATI KONDENZATOR Q C NU = t t t = 15 min ⇒ I = 10 −19 A I= 6. 85 . Mjerenje velikih izmjeničnih struja uz pomoć strujnih kliješta Ako želimo mjeriti pulsirajuće pojave koristit ćemo Hallov osjetnik. MJERENJE VELIKIH STRUJA Za mjerenje velikih istosmjernih struja suotpornici se izrađuju odvojeno od instrumenata i malog su otpora. Ima graničnu pogrešku od oko ±1%.2.

2.2.3. Mjerenje velikih izmjeničnih struja uz pomoć Hallovog osjetnika 6.3. Smanjenje struje magnetiziranja se izvodi povratnom vezom s kojom se stvaraju protuamper zavoji koji smanjuju indukciju u magnetskom krugu.3. Glavni uzrok pogreške je struja magnetiziranja koja je manja što je manja indukcija u magnetskom polju.2. Slika 6. Elektronički kompenzirana mjerila – strujni transformator I1 N1 = I 2 N 2 N I I1 = 2 2 N1 86 .6. ELEKTRONIČKI KOMPENZIRANA MJERILA Veće točnosti postižu se elektronički kompenziranim mjerilima (strujni transformator i Hallov osjetnik).1.

a L je duljina.4.2. Može mjeriti struje i bez integratora. N broj zavoja.1. ali samo izmjenične poznate frekvencije U SI = 4MfI M . Elektronički kompenzirana mjerila – Hallov osjetnik i = N 2i2 6. Dugački jednoliko i gusto namotani svitak namotan na savijenu nemagnetsku jezgru.2. MJERILO MAGNETSKOG NAPONA (ROGOWSKIJEV SVITAK) Trenutne vrijednosti struje. u = ∫ uM dt = M ∫ di = Mi 87 .2. di = UM dt M = ANµ0 L Gdje je A presjek zavoja. strujni impulsi velike strmine do 1⋅ 10? i izmjenične struje preko 100 A do 100 kA i više. Rogowskijev svitak e =M Gdje je M međuinduktivitet. Slika 6.Slika 6.2.4.3.

88 .u= M i = ki RC Ako je struja sinusna pokaznik se može kalibrirati da pokazuje vrijednost umnoška ieff.

1. MJERENJE VELIKIH OTPORA Kod mjerenja velikih otpora treba voditi računa o unutrašnjem otporu mjerila.1. TU TEKU KLIZNE STRUJE IZOLATOR VODLJIVI POJAS A MJERILO NAMOT IZOLACIONI OTPOR Slika 7.2.7.1. Struja polarizacije i provođenja 89 . MJERENJE DJELATNOG OTPORA.1. Mjerenje velikih otpora – klizne struje Slika 7. IMPEDANCIJE I ADMITANCIJE 7. otporima izolacije priključnih vodiča i otporu izolacije prema zemlji i kliznim strujama (vođenje po površini izolatora).

Za preciznija mjerenja upotrebljavaju se instrumenti klase 0. temperaturi i o vlažnosti izolacije.1) s mnogo mjernih opsega. Upotrebom odgovarajućih instrumenata mogu će pomoću ove metode mjeriti otpori od oko 10-6 do 1012 Ω. Stoga se utjecaj otpora R''K na struju IV milivoltmetra može potpuno zanemariti. stezaljka namota jednog stroja. ali pretpostavimo da je spajanje izvedeno na isti način. dovodi se struja I preko voda s kabelskom stopicom K1. Bitno uže granice pogrešaka postižu se digitalnim multimetrom. MJERENJE MALIH OTPORA (<1 Ω) Kod mjerenja malih otpora treba voditi računa o načinu priključivanja (otpor priključnih vodiča i kontaktnih spojeva). npr. Na sl. Svornik se oslanja na donju stranu izolacione ploče svojim proširenim dijelom. temperaturi.2. 7. Prijelazni otpor R''K između šiljka i stopice spojen je u seriju s otporom RV milivoltmetra. Milivoltmetar neka je priključen preko šiljka na stopicu K1. oko 10-3 Ω. Ovisi o strukturi izolacije (ostarjelosti). milivoltmetar neće mjeriti samo pad napona na otporu RX. npr. koja je pritegnuta maticom M2. To ćemo objasniti na primjeru. U blizini punog otklona postižu se s instrumentima klase 0. pretpostavimo da između kabelske stopice K1 i svornika S postoji prelazni otpor R'K od oko 10-4 Ω..5%.. Kako bi se izmjerio otpor namota.1. Točnost mjerenja otpora ovisit će o klasi točnosti upotrebljenih instrumenata i veličini njihovih otklona. prikazana je jedna stezaljka nekog malog otpora. dakle znatno više od otpora R''K. kako bi se izbjegao utjecaj otpora spojnih mjesta. 7.2 (ili čak 0. Između šiljka i kabelske stopice može se očekivati nešto veći prelazni otpor R''K. Pri mjerenju malih otpora treba voditi računa o načinu priključivanja instrumenta.Polarizacijom nazivamo pojavu zakretanja postojećih električnih dipola u smjeru polja i stvaranje novih električnih dipola pod utjecajem električnog polja.2. To se ne može reći za otpore R'K jer se oni nalaze u seriji s malim otporom RX namota. Poželjno je da otkloni budu što bliže punom otklonu. 7. Električka shema takvog spoja s ucrtanim prelaznim otporima prikazana je na sl. tj.2 sigurne granice pogrešaka mjerenog otpora od oko 0. koji je pomoću matice M1 pritegnut na izolacionu ploču P. Kraj namota je zalemljen na svornik S. Druga stezaljka namota nije prikazana. Temperatura znatno utječe na otpor izolacije (10oC niža temperatura znači dvostruko veći otpor izolacije). već i na prelaznim otporima R'X.2. tako da se mogu dobiti zadovoljavajući otkloni. koji redovno iznosi nekoliko desetaka oma. Zato će nastati pogreška u mjerenju otpora: p= 2 R 'K 100% RX 90 . što treba očekivati.1. Da bismo razmotrili ispravnost ovakvog načina spajanja instrumenta.

7. Na sl.2.2. Električka shema ovog spoja s ucrtanim prelaznim otporima prikazana je na sl. Sada će struja I teći jednim dijelom stopice K1 preko prelaznog otpora R'K na svornik. također R'K. Milivoltmetar je priključen na namot pomoću kabela koji završava s kabelskom stopicom K2. Zbog grananja struje I preko stopice K2 nastat će pogreška: p= 2 R 'K 100% 3RX Pogreška je nešto manja nego u prvom primjeru. Slika 7. Drugi dio struje teći će iz stopice K1 preko stopice K2 u svornik. pa milivoltmetar ne mjeri pad napona na prelaznim otporima R'K.2. Neispravan priključak voltmetra kod mjerenja malih otpora 91 . Zbog jednostavnosti pretpostavimo da je prelazni otpor između stopice K1 i K2.Ta pogreška može biti vrlo velika . ali još uvijek prevelika. ako je RX malen. pritegnutom maticom M2.1. Prema tome je i ovaj način spajanja posve neispravan. Npr.2. 7. 7. prikazana je druga mogućnost. Na sl. ako je RX = 10-3 Ω i R'K = 10-4 Ω ona iznosi čak 20%.2. Ovo razmatranje vrijedi i kada male otpore mjerimo pomoću ostalih metoda za mjerenje malih otpora (Thompsonov most i kompenzacijska metoda). prikazan je ispravni način spajanja. te između stopice K2 i svornika. Za RX = 10-3 Ω i R'K = 10-4 Ω iznosi 7%.2. Prema tome je ovakav način priključivanja posve neispravan.3. Voltmetar je priključen preko šiljaka koji su pritisnuti izravno na svornike.

se može smanjiti izjednačavanjem temperature 92 .2.3. Neispravan priključak voltmetra kod mjerenja malih otpora Slika 7.Slika 7.2.2. Ispravan priključak voltmetra kod mjerenja malih otpora Utjecaj termonapona primjenom istih vodiča.

Shema spoja mjerenja djelatnog otpora svitka velikog induktiviteta ?? −t ⎛ ⎞ E ⎜1 − e τ ⎟ i= ⎟ RL + RS + RA ⎜ ⎝ ⎠ T= u = iRL + L L RL + RS + RA di EL = iRL + (RL + RS + RA )T dt −t u = iRL + Ee τ 93 .1.3.2. Mjerenje djelatnog otpora svitka velikog induktiviteta U-I metodom (shema spoja i prijelazna pojava nakon uključivanja istosmjernog napona) −t ⎛ ⎞ i = I S ⎜1 − e τ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ E IS = R L T= r L Slika 7. MJERENJE DJELATNOG OTPORA INDUKTIVITETA U-I METODOM i R IS E Ri + R L SVITKA VELIKOG Slika 7.3.7.3.

01 ⎠ Povećanjem djelatnog otpora u krugu smanjili smo prijelaznu pojavu.E I S* RL t Slika 7. L=3 H.31Ω ⎝ 0. Nakon otvaranjem sklopke energija uskladištena u L je 0. t≥ 3H ⎛ 1 10mΩ ⎞ ln⎜ + 1⎟ = 1.31 ⎞ ln⎜ + 1⎟ = 1.3.2% 9.2% 0.7 mΩ.6 min 0.5LI2.3Ω t≥ 3H ⎛ 1 0. 94 . T=300 s. L se protivi promjeni struje u induktivitetu se inducira napon koji nastoji tjerati istu struju. Uz ove uvjete treba čekati više od pola sata da pogreška bude manja od prz=0.2 %.875s ≈ 31 min 10mΩ ⎝ 0.3. ?? −t rmj = u iRi + Ee τ R + R + RA = = ri L −t S i i e τ −1 r − RL RL + RS + RA 1 pr = mj = −t RL RL e τ −1 ⎛ 1 RL + RS + RA ⎞ + 1⎟ t ≥ T ln⎜ ⎜p ⎟ RL ⎝ rz ⎠ Vrijeme t je vrijeme potrebno da postignemo zadovoljavajuće malu pogrešku.7mΩ ⎠ E = 60V RS = 0. RL=9. E=2 V. Primjer: Izmjeriti otpor namota velikih transformatora. Na oko 200 V struja pada na nulu.

Prikaz struje i napona nakon otvaranja sklopke 200 V Voltmetar priključimo tek da nema promjene struje. ??? U E i u URL i TRENUTAK ISKAPČANJA Slika 7. Vijek trajanja sklopke povećavamo smanjenjem električnog luka.4. Slika 7.3. Shema spajanja stroja koji sprječava nastanak električnog luka 95 .5.3. a potom sklopku (visoki naponi oko 200 V – može oštetiti voltmetar).3.Slika 7. Kada isključimo prvo dvopolno isključimo voltmetar.6.

[Z ] = Ω .5.3.Slika 7. mjerenje impedancije 7. Kompleksni broj .7. Prikaz napona i struje nakon iskapčanja sklopke uz uporabu stroja koji sprječava nastanak električnog luka 7. MJERENJE IMPEDANCIJE U . ADMITANCIJA Im |Z | X δ ρ R Re 96 Slika 7.1.4.5.1.4. Oba dijela su funkcije frekvencije (R zbog skin efekta). Impedancija je kompleksna I veličina (fazori napona i struje pomaknuti) Z=R + jX. Impedancija pasivnog elementa Z = Slika 7.

. Postoje karakteristične veličine (otpornik – otpor. Admitancija 7.5.. Kod žičanih otpornika dolazi više do izražaja induktivitet. REALNI ELEMENTI ELEKTRIČKIH KRUGOVA Realni elementi električnih krugova redovito imaju sva tri parametra (R.1.) i parazitske veličine (otpornik – kapacitet i induktivitet).2. [Y ] = = S Z Ω 1 R X G + jB = = 2 −j 2 2 R + jX R + X R + X2 Y= Slika 7.6. Prikaz ponašanja otpornika u odnosu na povećavanje frekvencije koji u sebi ima dosta parazitskog induktiviteta 97 .6. .1 1 = G + jB. Slika 7. L i C).

X B 1 = = = tgδ R G D Faktor dobrote Q se primjenjuje kao mjera dobrote (čistoće) svitka (što je veći realni je induktivitet bliži idealnom).6.2. Svitak u širokom frekvencijskom području C D = tgδ = Gdje je D faktor gubitaka. 98 . Q= Gdje je Q Faktor dobrote. Primjenjuje se kao mjera čistoće kondenzatora (što je manji realni je kondenzator bliži idealnom).6.Z Ω C R f/Hz Slika 7. Kondenzator u širokom frekvencijskom opsegu R L Svitak.3. R G = X B Faktor gubitaka D je omjer energije koja se pretvara u toplinu (gubi) i energije koja se skladišti. prevladava L (R i C su parazitske veličine) Z Ω R L f/Hz Slika 7.

kao predotpori. MJERNI OTPORNICI. neznatan termoelektrični napon prema bakru. 1 ⎡L ⎤ 1 + jω ⎢ 1 − ω 2 LC − RC ⎥ jωC ⎣R ⎦ Z= =R 2 2 2 2 2 1 1 + ω LC + ω R C R + jω L + jωC X ⎡L ⎤ tgδ = = ω ⎢ 1 − ω 2 LC − RC ⎥ = ωτ R ⎣R ⎦ (R + jωL ) ( ) ( ) ( ) τ je mjerilo kvalitete mjernog otpornika. Slojni (na keramičko tijelo nanosi se metalni sloj) – i do 1 GΩ. Mala vremenska konstanta (pogodni za visoke frekvencije). te da ne mijenjaju otpor zbog mehaničkih naprezanja što nastaju od trešnje i udaraca. Kod dobrih mjernih otpornika τ je reda veličine nS.7.što manje podložni utjecajima okoline. kondenzatora ili svitaka. KONDENZATORI I SVICI Mjerni otpornici. . Izrađuju se od 10 µΩ do 1 MΩ.001 %. legura bakra i mangana s malim dodatkom nikla. konstantnost kroz desetke godina. Žica manganin (86 % Cu + 12 % Mn + 2 % Ni) – ima veliku otpornost (0.7. Takva svojstva u velikoj mjeri posjeduje manganin. Temperaturni koeficijent manganina je 10-5/K. za veće vrijednosti otpora koriste se slojni.7. zakretači faze itd.da imaju poznatu karakterističnu vrijednost s malom nesigurnosti. metalnih oksida ili ugljika.1. Žičani – žica na valjkastom tijelu od porculana. kod kojih se na tijelo od porculana. Danas se umjesto žičanih mjernih otpornika sve više upotrebljavaju slojni otpornici. kapaciteti i induktiviteti. pa se oni za potrebe najpreciznijih mjerenja izrađuju čak u granicama pogrešaka od ± 0.da ne stare (ne mijenjaju vrijednost tijekom vremena). MJERNI OTPORNICI Od materijala predviđenih za izradu mjernih otpornika. 99 . 7. . neznatan temperaturni koeficijent otpora. kondenzatori i svici nalaze najširu primjenu u elektroničkoj mjernog tehnici i susreću se u gotovo svim električnim mjernim instrumentima i uređajima. Mjerni otpornici se dijele na žičane i slojne. keramike ili stakla nanosi odgovarajućim tehnološkim postupcima tanki sloj metala. Često se na osnovi usporedbe s njima određuju nepoznati otpori. zahtijevamo da imaju visok specifični otpor. Točnost mjerenja tada izravno ovisi o točnosti upotrebljenih mjernih otpornika. naročito onih vrlo preciznih. Osnovni zahtjevi: .430 Ωmm2/m).

ETALONI OTPORA Slika 7.Pri niskim frekvencijama vrijedi τ= gdje je L − RC R ω 2 LC zanemarivo. Otpornici čiji je otpor veći od 100 Ω imaju samo dvije stezaljke. Ne bi više bile zanemarive ni promjene otpora bakrenih dovoda. To su niskoohmski etalonski otpornici (do 100 Ω) i imaju četiri izvoda (dva strujna i dva naponska) da se smanji prijelazni otpor.8.9.001 %. Etaloni otpora Za vrlo točna laboratorijska mjerenja. čiji je otpor manji od 100 Ω. rade se od manganske žice (između 10 µΩ i 10 kΩ). pa je pri njihovu baždarenju uključen i otpor bakrenih dovoda. djelatni otpor što manji. koji iznosi otprilike 10-4 Ω. Etaloni relativne nesigurnosti 2 ⋅10 −6 . Granične pogreške su manje od 0. Stoga ti otpornici imaju posebne «naponske» stezaljke priključene izravno na krajeve manganinske žice. a pri visokim frekvencijama na inducirani napon. 7. 7. do kojih dolazi zbog promjene temperature. a relativne godišnje promjene otpora etalonskih otpornika ne prelaze 10-6. tj.1. 100 . jer na njima nastaju posve neznatni padovi napona zbog redovno vrlo slabih struja u naponskom krugu. vremenska konstanta što R veća (reda ms).8. MJERNI SVICI Pri izmjeničnoj i istosmjernoj struji ponekad se upotrebljavaju mjerni svici čiji L je vlastiti induktivitet poznat. Tada padovi napona na strujnim dovodima i na prelaznim otporima «strujnih» stezaljki ne utječu na mjerenje. Kada bi etalonski otpornici. ne bi više bio zanemariv prelazni otpor na njihovim stezaljkama. koji se od slučaja do slučaja mijenja i katkada dostiže iznos od 10-4 Ω. imali također samo svije stezaljke. pri uporabi treba paziti na struju.

Uporabni etaloni kapaciteta su pločasti kondenzatori s izolatorom od tinjca. neznatan vlastiti induktivitet.6 3 2 1. ETALONI KAPACITETA Kapacitet etalonskog kondenzatora vrhunske točnosti određuje se računom. 101 .11.11.7. 5. 3. MJERNI KONDENZATORI Zahtjev na mjerne kondenzatore je veliki izolacijsko otpor između elektroda. oni moraju imati geometrijski oblik. a ne efektivna). P = UI cos ρ = UI sin δ = U 2Cω sin δ ≈ U 2Cωδ ≈ U 2Cω ⋅ tgδ Točnost je 10 −5 − 10 −3 . dušika ili zraka. vremenski stalan. treba paziti na najviši dopušteni napon (mjerodavna tjemena vrijednost. naponu i frekvenciji. Zbog gubitaka u kondenzatoru fazni kut između struje i napona nije 90o nego je nešto manji. Thompson-Lampardov računski etalon kapaciteta ⎛ε ⎞ C24 = ⎜ 0 ln 2 ⎟l ⎝π ⎠ l se mjeri interferometrom (postižu se točnosti od 1 ⋅10−7 ). kapacitet mora biti poznat. l TO SE MJERI C24 ON NAS INTERESIRA Slika 7. ZAŠTITNI CILINDAR 1 4 5.10.1. 6. neovisan o temperaturi. 7.

Mjerenje impedancije Z = U I 2 2 ⎛R ⎞ U −UC 1⎛ R ⎞ pr = = 1+ ⎜ A ⎟ −1 ≈ ⎜ A ⎟ ⎜X ⎟ UC 2 ⎜ XC ⎟ ⎝ C⎠ ⎝ ⎠ 102 .7. RA + RC A RA G Hz V Z UC Slika 7. parazitski kapaciteti se mogu zanemariti pa se mjerenjem napona i struje može odrediti karakteristična veličina. MJERENJE IMPEDANCIJE Najčešće se mjeri djelatni otpor otpornika. Kada su pasivni elementi čisti.1. kod svitaka induktivitet i faktor dobrote.12.12. kapacitet i faktor gubitaka (kondenzatorska U-I metoda).

8. MOSNE METODE
Osim mjernim instrumentima s izravnim očitanjem, izvode se električna mjerenja i brojnim mjernim metodama koje omogućuju međusobnu usporedbu poznatih i nepoznatih veličina. Za usporedbu je redovno potreban indikator koji se dovodi na «nulu» određenim ručnim ili automatskim ugađanjima poznatih veličina. Mjerne metode općenito omogućavaju mnogo točnija mjerenja nego mjerni instrumenti s elektromehaničkom pretvorbom pa se koriste za najpreciznija laboratorijska mjerenja i baždarenja. Od mjernih metoda najpoznatije su mosne i kompenzacijske metode za istosmjernu i izmjeničnu struju. Mosne metode omogućuju jednostavnu i neposrednu usporedbu impedancija, a time i određivanje nepoznatih impedancija pomoću poznatih. Osnovni spoj je još poznat i kao Wheatstonov most. Pogreška mosnih metoda je manja od 0,1 %. Točnost je određena graničnim pogreškama ugrađenih elemenata, te nesigurnosti mosta (nulindikatora).

8.1. OSNOVNI SPOJ

Slika 8.1.1. Osnovni spoj mosnih metoda

Z1 Z 4 ⋅ e

j ( ρ1 + ρ 4 )

Z1Z 4 = Z 2 Z 3

= Z 2 Z 3 ⋅ e j ( ρ 2 + ρ3 )

Z1 Z 4 = Z 2 Z 3

ρ1 + ρ 4 = ρ 2 + ρ3
Ovom se metodom može izmjeriti djelatni otpor, induktivitet, kapacitet, faktor dobrote i gubitaka. Radne frekvencije su od 30 Hz do 300 MHz.

103

8.1.1.NULINDIKATOR ZA IZMJENIČNE STRUJE
Nekada se koristio vibracioni galvanometar s iglom od magneta.

Slika 8.1.1.1. Vibracioni galvanometar s iglom od magneta

ω0 =

D J

Gdje je D direkciona konstanta, a J je moment tromosti. Selektivni elektronički voltmetri (10 puta osjetljiviji od vibracionih), frekvencije 2 16 Hz,50 Hz,60 Hz... 3 Najpogodniji su elektronički nulindikatori s katodnom cijevi.
MJERENI Y u0 x Uref U1 Ud

U2

Uref

U2

Uref

Uref

Slika 8.1.1.2. Elektronički nulindikatori s katodnom cijevi

104

8.2. WIENOV MOST
Mosne metode mjerenja omogućavaju ne samo usporedbu nepoznatog i poznatog kapaciteta, već i određivanje razlike kuta gubitaka jednog i drugog kondenzatora. Kod Wienova mosta nalazi se u prvoj grani mjereni nesavršeni kondenzator predočen serijskom kombinacijom kapaciteta CX i otpora RX.

Slika 8.2.1. Wienov most

⎛ 1 ⎜ RX + ⎜ jωC X ⎝

⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎟ R4 = ⎜ R2 + ⎟ R3 ⎟ ⎜ jωC2 ⎟ ⎠ ⎝ ⎠ R RX = R2 3 R4 R C X = C2 4 R3 R tgδ X = X = ωC2 R2 XX

105

Slika 8.3.2.2. Fazorski dijagram za Wienov most ⎛ RX − jX X R3 ⎞ U BD = U ⎜ ⎜ R − jX + R − jX − R + R ⎟ = ⎟ X 3 2 3 4 ⎠ ⎝ X R (R − jX X ) − R3 (R3 − jX 2 ) U 4 X RX + R2 + R3 + R4 − j ( X X + X 2 ) 8. MJERENJE KAPACITETA U-I METODOM Slika 8. Mjerenje kapaciteta U-I metodom 1 1 1 U ⎛ 1 ⎞ 2 1 + (tgρ ) ≈ Z = = R2 + ⎜ ⇒C = ⎟ = I ωC ωC ωU ⎝ ωC ⎠ 1 C= 2πfU 2 106 .1.3.

Poznato je da izolacija ne smije biti dugo izložena djelovanju ionizacije. jer omogućavaju ne samo uvid u kvalitetu izolacije. već i u njezino električno naprezanje.1.4. kondenzatora. provodnika. Scheringov most 107 . dakle. strojeva.4. da se mjerenjem naponske ovisnosti kuta gubitaka dobiva mogućnost ocjene da li je izolacija nekog električnog proizvoda ispravno dimenzionirana. kut gubitaka ovisi o primijenjenom naponu.111I SI = 1.111 ωC (U1M + U 3M ) π 8.111U SI = 1. nakon čega nastaje naglo povećanje zbog pojave ionizacije. kabela. Stoga se Scheringov most upotrebljava pri ispitivanju izolatora. Takva mjerenja imaju veliko praktično značenje. dok primijenjeni napon ne postigne određenu vrijednost. odnosno o jakosti električnog polja u izolaciji. jer bi se zbog toga mogla oštetiti. Zato se redovno vrijednost pogonskog napona uzima niža od napona na kojem nastaje ionizacija. transformatora i raznih visokonaponskih aparata. 10kV CxRx ETALONSKI KONDENZATOR (tanδ=0) C2 N G R3 R4 C4 Slika 8. naročito na višim naponima.111 ⎜U1M − 3 M ⎟ π⎝ 3 ⎠ 2 I ' = 1. Vidimo. Kod većine izolacijskih materijala taj kut najprije polagano raste.Za sinusni napon: u = U1N cos ωt + U 3 M cos 3ωt i=C ⎛ ⎞ dU U = −ωCU1M ⎜ sin ωt + 3 3 M sin 3ωt ⎟ ⎜ ⎟ dT U 1M ⎝ ⎠ - instrument za mjerenje napona i struje imaju odziv na srednju ispravljenu vrijednost 2⎛ U ⎞ U ' = 1. SCHERINGOV MOST Scheringov most se prvenstveno koristi za mjerenje kuta gubitaka električne opreme i izolacijskih materijala. Naime.

tgδ ≈ 0 ⎛ 1 ⎜ RX + ⎜ jωC X ⎝ ⎞ R4 R3 ⎟ ⎟ 1 + jωC R = jωC 4 4 2 ⎠ R C C X = C2 4 ⇒ RX = R3 4 R3 C2 tgδ X = RX = ωR4C4 XX Pri mjerenju malih kapaciteta posebnu pažnju treba posvetiti utjecaju parazitskih kapaciteta. Ovakvo rješenje se odlikuje velikom osjetljivošću i vrlo malim naponima u donjem dijelu mosta.5. Jedna varijanta takvog rješenja je i Glynnov most. GLYNNOV MOST Usporedba mjerenog i etalonskog kondenzatora može se ostvariti ako se u donjem dijelu mosta upotrijebi posebni strujni transformator s odvojcima.5. 108 . I1 I2 N3 N1 N2 N R C CN G CXRX ETALONSKI (ZANEMARIVI GUBICI) R1 Slika 8. 8.1. Glynnov most I1 N1 = I 2 N 2 N C X = CN 2 N1 C N << C R1 << R tgδ X = ωCR Uravnoteženje se postiže promjenom N1 i zatim primjenom R. te se tako smanjuje utjecaj okoline na njih. koji se uklanjaju oklapanjem uređaja.

Mjerenje kapaciteta elektrolitskih kondenzatora 109 .6. Koristimo Wienov most C3 CxRx V A UDC R3 G C4 SPRIJEČAVA DA NAMOT SEKUNDARA NE BI KRATKO SPAJAO JEDAN DIO MOSTA C5 N C2 R2 R4 SPRIJEČAVA DA DC SIGNAL IDE KROZ NULINDIKATOR Slika 8. MJERENJE KAPACITETA ELEKTROLITSKIH KONDENZATORA Slika 8. dolazi do razaranja tankog kemijskog sloja koji sačinjava dielektrik kondenzatora.1. Ako se priključi napon suprotnog polariteta ili ako se istosmjernom naponu superponira nedopušteno velik izmjenični napon.6.6.8. Prikaz dozvoljenog superponiranog izmjeničnog napona Na elektrolitski kondenzator se smije priključiti samo istosmjerni napon određenog polariteta.2.

Mjeri se induktivitet svitka bez magnetske jezgre i gdje skin efekti nisu izraženi. MJERENJE INDUKTIVITETA A G Hz V Lx Rx Slika 8. Shema spoja za mjerenje induktiviteta bez magnetske jezgre 2 Z X = RX + (ωLX ) = 2 U I 1 ⎛U ⎞ 2 LX = ⎜ ⎟ − RX ω ⎝I⎠ Vrijedi za svitke čiji su gubici jednaki i pri istosmjernom i izmjeničnom naponu.7. Shema spoja za mjerenje induktiviteta s magnetskom jezgrom S = UI = Z I 2 P = UI cos ρ = Re I 2 1 Q 2 Le = 2 (UI ) − P 2 = 2 ωI ωI 110 .8.7.7.1. Kod mjerenja induktiviteta s magnetskom jezgrom moramo mjeriti drugom metodom i zato taj induktivitet nazivamo efektivnim jer je Le neovisan o struji i jer je µ ovisan o struji. 2 Slika 8.2.

Mjerenje međuinduktiviteta U-I metodom M = U ωI Može se svesti na dva mjerenja samoindukcije. Maxwellov most LX = C4 L2 R3 R RX = R2 3 R4 ωL X X Q= X = = ωC4 R4 RX RX 8.8.8. korak – svici se spoje tako da se ne podudaraju njihovi inducirani naponi 111 .1.8.1. korak – svici se spoje u seriju tako da se podudaraju njihovi inducirani naponi 2.9.1.1.1. MOSNE METODE MJERENJA INDUKTIVITETA 8. 1. MAXWELLOV MOST Slika 8.9.1. MJERENJE MEĐUINDUKTIVITETA U-I METODOM Slika 8.8. MJERENJE MEĐUINDUKTIVITETA 8.9.

1.9. Inducirani naponi svitaka se oduzimaju LB = L1 + L2 − 2 M L − LB M = A 4 112 . Serijski spojeni svici LA = L1 + L2 + 2 M Slika 8.Slika 8.2.1.3.9.

kapacitet.3 %. S RLC mjerilima mjeri se impedancija.9. induktivitet. faktori gubitaka i dobrote i to od 50 Hz do 100 MHz. otpori. DIGITALNO RLC BROJILO Moderna RLC mjerila rade na načelu mosne ili U-I metode. Granične pogreške su oko 0. 113 . vodljivost. admitancija.

Svaki jezičac rezonira na drugu frekvenciju. Njihov mjerni sistem se sastoji od niza čeličnih pera u obliku jezičaca. Ako podjednako titraju jezičci za 49. Te se vibracije prenose preko elastične pločice 3 na jezičce 4. ili jako blizu.5 i 50 Hz. U posebnim izvedbama ta razlika iznosi 0.4. Izrađuju se od čeličnih traka debljine od 0. širine 3 do 5 mm i duljine 20 do 60 mm. koja se obično razlikuje od frekvencije susjednog jezičca za 0.1. Privlačna sila elektromagneta ovisi o kvadratu njegove struje.5 Hz. djeluje elektromagnet l na kotvu 2 koja zbog toga neznatno vibrira. Jezičci su jednim krajem pričvršćeni na nosač. od kojih jače titraju samo oni koji su blizu rezonanciji. nastaje pojačano titranje jezičca.1. Zato je potrebno da frekvencija mehaničke rezonancije bude jednaka dvostrukoj frekvenciji mjerenog izvora. Kada instrument nije priključen. to onda znači da je frekvencija mjerenog izvora 49.1 Hz. Slika 10. FREKVENTOMETAR S JEZIČCIMA Na području niskih frekvencija dosta se upotrebljavaju frekventometri s jezičcima zbog svoje jednostavnosti.5 mm. koji titraju pod utjecajem elektromagneta priključenog na mjerni izvor. Primjer pokazivanja frekventometra s jezičcima 114 . To titranje stvara utisak kao da se bijela zastavica produljila. koja je obično bijele boje zbog bolje uočljivosti. dvostrukoj frekvenciji izvora. Ovakvim rješenjem postiže se manji potrošak.1 do 0. Na taj se način može prosuditi vrijednost mjerene frekvencije u granicama od ± 0. robusnosti i trajnosti. čija je frekvencija mehaničke rezonancije jednaka.1. Kada se instrument priključi. bijelih zastavica koje miruju.75 Hz. MJERENJE FREKVENCIJE 10.1. vidi se niz jednakih.10. U Frahmovoj izvedbi 10. tako da u toku jedne periode dolazi dva puta do privlačenja jezičaca. dok mi je drugi kraj slobodan i svinut u obliku zastavice duge 3 do 5 mm.25 Hz.

Frahmova izvedba frekventometra s jezičcima 115 .3.Slika 10. Hartmann-Kempfova izvedba frekventometra s jezičcima Slika 10. Primjer pokazivanja frekventometra s jezičcima Slika 10.1.1.2.4.1.

ovisno o naponu za koji su predviđeni. do oko 10 VA. Veća točnost lakše se postiže pri većoj duljini jezičaca.9 do 50. Drugi svitak tog sistema (svitak S2) priključen je na mjereni izvor preko prigušnice induktiviteta L. FREKVENTOMETAR S KAZALJKOM Za mjerenje frekvencije izmjeničnih mreža razvijeno je mnogo različitih mjernih sistema s kazaljkom. Njihovo mjerno područje je obično vrlo usko zbog redovno malih promjena za frekvencije mreže.2. elektrodinamskog. Duljina jezičaca. Svitak S1 sistema s unakrsnim svicima priključen je preko ispravljača u Graetzovu spoju i kondenzatora kapaciteta C na mjereni izvor. pa stoga nastaje pogreška od npr.15 %/10oC.2 do 1 % mjerene frekvencije. Koriste se i instrumenti s unakrsnim svicima ili s pomičnim svitkom u kombinaciji s poluvodičkim ispravljačem. Izrađuju se za izravni priključak od 65 do 500 V. koji omogućuju izravno očitovanje i registriranje frekvencije. mijenja se s temperaturom.500 Hz. Postižu se granice pogrešaka od 0. 0. a time i njihova vlastita frekvencija. Pri naponu U i kružnoj frekvenciji ω mjerenog izvora teku kroz svitke struje: I1 ≈ UCω U I2 ≈ Lω 116 . Osnivaju se na različitim principima. ili ona s pomičnim željezom. 10. ili čak za frekvencije od 49. dok se na više napone priključuju preko mjernih naponskih transformatora. za mjerenje frekvencije od 49 do 51 Hz. Na sl.1. Izvode se npr.F = k (1− cos 2πf X t ) Instrumenti s jezičcima koriste se za mjerenje frekvencija od nekoliko herca do oko 1.1 Hz. 10. Priključuju se slično kao i voltmetri i troše. pa se tako koriste kvocijentima mjerila indukcionog tipa.2. prikazana je pojednostavljena izvedba frekventometra s unakrsnim svicima i poluvodičkim ispravljačem.

Otklon instrumenta s unakrsnim svicima ovisi o omjeru struja kroz svitke. 10.). Pojednostavljena shema frekventometra s unakrsnim svicima Slika 10.Slika 10.2.2. dok za struju kroz drugi svitak vrijedi obratno (sl. pa je: α = f ⎜ 1 ⎟ = f (CLω 2 ) ⎜I ⎟ ⎝ 2⎠ ⎛I ⎞ 117 . 10.1.1.2.2.2.2. Struja kroz prvi svitak raste s porastom frekvencije. Ovisnost struja I1 i I2 o frekvenciji za shemu spoja prema sl.

Ovisnost struja I1 i I2 o omjeru ω/ω1 za shemu spoja prema sl.2. 10.3. Tada će se struja u grani s kondenzatorom mnogo više povećavati zbog superponiranih viših harmoničnih članova.Vidimo da je otklon instrumenta funkcija mjerene frekvencije.4. jer je jako ovisan o višim harmoničnim članovima mjerenog izvora. Zbog toga će se promijeniti omjer struja kroz jednu i drugu granu.2. Pretpostavimo da se frekvencija izvora nije promijenila. Shema spoja frekventometra s unakrsnim svicima na čije pokazivanje praktički ne utječu viši harmonički članovi Slika 10.3. Slika 10. 118 . premda se frekvencija izvora nije promijenila. ali da oblik napona nije više sinusan.2. Ovakav jednostavan spoj ipak ne zadovoljava. nego struja u grani s prigušnicom. a time i otklon instrumenta.

utjecaj viših harmoničnih članova gotovo izbjegnut.5.2. a struja u drugoj grani pada.3.2. U novije vrijeme upotrebljavaju se frekventometri s pomičnim svitkom i poluvodičkim ispravljačima. gdje se mjerenje frekvencije svodi na mjerenje srednje vrijednosti ispravljene struje kondenzatora.4. gdje struja u prvoj grani raste s frekvencijom. Ovisnost struje u prvoj i drugoj grani o frekvenciji prikazana je na sl.).2. kao i u izvedbi prikazanoj na sl.2. 10. koje su preko predotpora Rp priključene na mjereni izvor napona (sl. 2U mC Konstantnu tjemenu vrijednost izmjeničnog napona dobivamo uporabom Zenerovih dioda. bit će otklon instrumenta s pomičnim svitkom upravno razmjeran mjerenoj frekvenciji: f = I sr .2.2. čija je frekvencija rezonancije nešto iznad mjerenog frekvencijskog područja. Mjerno područje se odabire oko ω1. Mjerenje frekvencije pomoću struje nabijanja kondenzatora 119 . Ovdje je. 10.4. kapaciteta C1 i induktiviteta L1. jer na višim frekvencijama imaju oba kruga praktički jednaku impedanciju. čija je amplituda znatno veća od Zenerova napona dioda. međutim.1. Tu se u prvoj grani nalazi serijska kombinacija otpora R1. Srednja vrijednost struje kondenzatora je tada upravno razmjena tjemenoj vrijednosti izmjeničnog napona i njegovoj I frekvenciji U m = sr . Zbog toga na diodama vlada pravokutni izmjenični napon određene amplitude. 10. kako se to razabire na sl.Utjecaj viših hramoničkih članova bitno je smanjen spojem prema sl. 10. Kapacitet Cp služi Slika 10. U drugoj grani nalazi se samo prigušnica induktiviteta L2. 10. Ako se osigura konstantna tjemena vrijednost izmjeničnog 2 fC napona.5.

2.2. Na taj način mogu se mjeriti frekvencije na jednom uskom području.6.1 %.6. Frekventometar sa Zenerovim diodama i dvije frekventno ovisne grane Za prigušenje mjernog sistema. dodaje se još jedna grana s prigušnicom induktiviteta L (sl. Čim mjerena frekvencija više odstupa od te frekvencije. Struja IL prigušnice opada s frekvencijom. Ako se želi mjeriti samo jedno usko područje frekvencije. a struja IC kondenzatora raste s frekvencijom. 10. bit će veća razlika struja IL i IC. a time i veći otklon instrumenta. s granicama pogrešaka manjim od 0. npr.). pa će na nekoj određenoj frekvenciji srednja vrijednost struje koja teče kroz instrument biti jednaka nuli. 120 . a otpor Ru za ugađanje otklona instrumenta. Obično se izrađuju s više mjernih opsega. od 49 do 51 Hz. Mjerni opseg ovakvih frekventometara počinje kod f=0.Slika 10.

HETERODINSKI FREKVENTOMETAR Načelo rada heterodinskog frekventometra slično je djelovanju radio prijemnika AM signala.2. Osciloskopska metoda Slika je stabilna kada je omjer poznate i nepoznate frekvencije cijeli broj. Slika 11. Čujemo kada je jednaka nuli. Heterodinski frekventometar Miješa se napon iz oscilatora poznate i promjenljive frekvencije s naponom iz oscilatora nepoznate frekvencije.1.1.1. 121 .1. Ugađanjem poznate frekvencije može se postići da ta razlika bude jednaka nuli. OSCILOSKOPSKA METODA Slika 11.2. USPOREDBENE METODE 11. Na zaslonu se dobivaju Lissajousove krivulje.11. NX je broj dodirnih točaka sekante u smjeru x. f X − f0 = 0 f X = f0 11. te se nakon filtriranja dobiva napon čija je frekvencija jednaka razlici tih dviju frekvencija.

fX f N = Y = X f0 fX NY Slika 11.2. Lissajousove krivulje 122 .1.

1. Prikaz mjernog intervala tX T0 1 T0 = f0 N= Što je f 0 veći. Mjeri se vrijeme t X između start i stop. Star i stop impulsi nisu istovremeno sinkronizirani s oscilatorom i zato dolazi do pogreške kvantizacije i odbrojavanja i ona iznosi ± 1 impuls. 123 . veća je i razlučivost.2. može odrediti vrijeme t0 čak u točnosti od oko ± 10 −8 . dobivene iz termostatiranog kvarcnog oscilatora.12. Slika 12. DIGITALNO MJERENJE FREKVENCIJE Slika 12. jer se pomoću etalonske frekvencije f 0 . Digitalno mjerilo vremenskih intervala Može se jako točno mjeriti.

4. Slika 12. Moguće situacije pri mjerenju ∆t2 '' ∆t1 = ∆t2 = T0 ⇒ tmj = ( N + 1)T0 ' ∆t1 = ∆t2 = 0 ⇒ tmj = ( N − 1)T0 t X = ∆t1 + ( N − 1)T0 + ∆t 0 ≤ ∆t1 ≤ T0 0 ≤ ∆t 2 ≤ T0 t X = ( N ± 1)T0 1 pr = ± N 1 ur = N 3 Slika 12. Mjerenje u slučaju niskih frekvencija 124 .5. jedne periode mjerene frekvencije.3. Ulazni bridovi Kod niskih frekvencija povoljnije je mjeriti trajanje. npr.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tx START STOP 9 IMPULSA tx 8 IMPULSA ∆t1 Slika 12.

Digitalni frekventometar N f = Tb f X = fX = pr = Tb TX Nf Tb 1 T =± X Nf Tb Gdje je N f broj izbrojenih impulsa. Ako mjerimo niske frekvencije N f će se smanjivati.1.12.2. pogreška će se povećavati i zato se kod niskih frekvencija mjeri trajanje periode. Slika 12. Mjerenje niskih frekvencija digitalnim frekventometrom TX = N pT0 fX = 1 TX 125 .1.1.1. DIGITALNI FREKVENTOMETAR Gx fx 1 KOMPARATOR S HISTEREZOM # DEKADSKO DJELILO POMIČE DECIMALNI ZAREZ & BROJILO IMPULSA DIGITALNI POKAZNIK G0 f0 10 MHz DD 1 # f 0 /n T T BISTABIL 10s T DIJELI FREKVENCIJU S DVA OSCILATOR VRLO STABILNE FREKVENCIJE 1µs 1ms 10ms Slika 12.

Točnost mjerenja ne ovisi o frekvenciji f X već samo o f 0 .2. Recipročno digitalno brojilo OSCILATOR STABILNE FREKVENCIJE Vrata se otvaraju sinkrono s ulaznim signalom i onda su otvorena točno određen broj perioda.1. omjer frekvencija. fazni pomak između dva signala. vremenski interval između dva signala. 126 .2.pr = T 1 =± 0 Np TX 12.2. Relativna pogreška kod recipročnog digitalnog brojila Recipročno digitalno brojilo Može mjeriti frekvencijsko trajanje periode. Slika 12. širina impulsa te vrijeme porasta i pada impulsa. RECIPROČNO DIGITALNO BROJILO MJERI TRAJANJE PERIODA 1 PRILAGODNIK # VRATA I SKLOP ZA SINKRONIZACIJU BROJILO N PERIODA N$1 BROJILO TRAJANJA VREMENSKOG INTERVALA t N MIKROPROCESOR t x= t N N2 T0 = N N 1 f x= Tx DIGITALNI POKAZNIK 1 PRILAGODNIK # OČITAVAMO 1 ILI 2 POSTOJI SINKRONIZACIJA G0 Slika 12.2.

ulazni otpor (1 MΩ ili 50 Ω za koaksijalni ulaz).12. točnost. frekvencijski opseg (tipično mHz do GHz). 127 .3. ZNAČAJKE DIGITALNOG FREKVENTOMETRA Značajke digitalnog frekventometra su: vrsta mjerenja. razlučivost (ns ili čak ps). osjetljivost ulaznog signala (tipično oko 20 mV).

Slika 13.1. Blok shema digitalnog mjerila 13.13. Prvo se radi uzorkovanje analognog signala. U X T1 . RC Prvo punimo kondenzator s nepoznatim naponom U X sve do U1 A = 128 . A/D PRETVORNIK S DVIJE INTEGRACIJE (DUAL SLOPE) ELEKTRONIČKA PREKLOPKA INTEGRATOR MILLEROV SKLOP KOMPARATOR BEZ HISTEREZE C R + Gx 1 2 REFERENTNI NAPON GN UPRAVLJAČKA LOGIKA G0 GENERATOR TAKTA BROJILO IMPULSA 3 DIGITALNI POKAZNIK Slika 13.1. obrada i skladištenje signala). kad dosegne maximum daje signal upravljačkoj logici. brojilo pada na nulu i ponovno počne brojati. Sada taj napon iz kondenzatora ide preko U T referentnog napona sve dok U1 A = ref 2 . kvantizacija i na kraju dolazi kodiranje. A/D I D/A PRETVORNICI Pretvorba se radi iz analognog signala u digitalni zbog niza prednosti digitalnog signala (kvalitetnije i djelotvornije prenošenje. Blok shema A/D pretvornika s dvije integracije (dual slope) Kada se uključi brojilo počne brojati. prebacuje sklopku u položaj 2. RC Prebacimo sklopku da se prazni.1.1.

3 N Nmax Nx t0 tx t 1 U1 Ux' T1 Uµ T2 t PROMJENLJIVI NAGIB t FIKSNI NAGIB T1 -FIKSNO T2 -PROMJENLJIVO 2 U2M U2 Slika 13. Vrlo dobro potiskuje smetnje. 20ms = 60 ms 3 129 . Prikaz napona na određenim točkama Q = CU 2 M = ' u X t0 ur t X = R R t N u 'X = ur X = ur X t0 N max NX . Točnost mjerenja napona ovisi o točnosti referentnog napona i o Najmanji višekratnik trajanja jedne i druge periode -> da ima ∞ veliko prigušenje i na 50 Hz i 60 Hz.2. N max Utjecaj na točnost oscilatora G0 veoma točan na kratka vremena.1.

koristeći pri tom binarni algoritam prilaženja. slabo su osjetljivi na smetnje. A/D PRETVORNIK S POSTUPNIM (SUCCESIVE APPROXIMATION) PRIBLIŽAVANJEM Sadrži i D/A pretvornik. Pretvorba pri n-bitnoj rezoluciji traje n takt impulsa. Postiže se rezolucija od 10 do 14 bita. no razlučivost je vrlo velika (do 24 bita).1. Učestalost mjerenja ovim A/D pretvornikom nije velika (par puta u sekundi). 13. Komparator uspoređuje uzorak nepoznatog signala i referentni napon. bit po bit. analogni signal u digitalni počevši od MSB (Most Significant Bit). Slika 13. 130 .2 50 ms 16 ms = 3 3 100ms − − > t0 Točnost 0. jeftina izvedba.2.2.01 %. ??? 1⎞ ⎛ U M = U r ⎜1 − n ⎟ ⎝ 2 ⎠ Pretvarači s postupnim približavanjem pretvaraju.

25 V < 1...5 V > 1. + n ⎟ = U r 1 − 2 −n R 2 ⎠ ⎝2 4 8 −1 −2 U k = U r b1 2 + b2 2 + . Blok shema A/D pretvornika s postupnim približavanjem 1 R 2 R 3 R R n 2R 2R 2R 2R 2R Ur RF =R + Uk Slika 13. R-2R ljestvični pretvornik - u svakom čvoru se dijeli ulazna struja s dva U k = I ul RF = Ur ⎛ 1 1 1 1⎞ RF ⎜ + + + .2.. 3.. 4.2.2. 2.3.1.3 V 1. + bn 2 − n ( ) ( ) 1. Primjer rada A/D pretvornika s postupnim približavanjem Ispitivanje 1 V < 1.3 V 1.3 V Završno stanje registra 1000 1000 1010 1010 131 .3 V 1. Početno stanje registra 1000 1100 1010 1011 Tablica 13.2.375 V > 1.Slika 13.

U M = 1.125V 2 G u= = 0. najbrži su i skupi.25 − 1. S PARALELNIM KOMPARATORIMA – najbrži -> od 100 kHz do 1 GHz. S POSTEPENIM PRIBLIŽAVANJEM – brzina od 10 kHz do 1 MHz. A/D PRETVORNIK S PARALELNIM KOMPARATORIMA (FLASH) Koriste se kod osciloskopa. razlučivost od 8 do 10 bita. GLAVNE KARAKTERISTIKE A/D PRETVORNIKA INTEGRIRAJUĆI – brzina mjerenja (pretvaranja) od 1 do 10 Hz.3 = 0. 13. 132 . jer imaju veliki broj komparatora.3.072V 3 p = 1. razlučivost od 12 do 24 bita.05V 13.0125)V 2V G = n = 0.875V = (2 − 0.4. razlučivost od 8 do 16 bita.

SKLOP ZA UZORKOVANJE I KRATKO PAMĆENJE Slika 14. izmjenični.1.1. STACIONARNI PERIODIČKI SIGNALI Stacionarni periodički signali se prvo pretvore u istosmjernu vrijednost i potom se digitaliziraju (posredno digitaliziranje). pulsirajući ne periodični) signali se moraju digitalizirati neposredno + A/D pretvornici s vrlo kratkim ciklusom pretvorbe. Slika 14. sklop za uzorkovanje i kratko pamćenje 14. Slika 14. Sklop za uzorkovanje i kratko pamćenje 133 .1.1.2.14.1. PROMJENLJIVI PERIODIČKI SIGNALI Promjenljivi (periodički. NPF – sprječava izobličenje signala -> protupatvorni filtar 2.1.1. DIGITALIZACIJA SIGNALA 14. Stacionarni periodički signali 14. Promjenljivi periodički signali Sadrži dva dodatna sklopa: 1.2.2.2.

a 2 zatvara. Izvedba sklopa za uzorkovanje i kratko pamćenje – drugi način Posljedica uzorkovanja može biti izobličenje informacije. mali Ri -> kondenzator C se brzo nabije. Izvedba sklopa za uzorkovanje i kratko pamćenje Veliki Ru . a kada se prazni 1 se otvara. a 2 otvori.1.3. Kada dobiva napon 1 se zatvori.2. PP filtar sprječava ulaz frekvencija koja nisu f g ≤ 1 fu 2 134 .2. Slika 14. 1 2 ul.1.Slika 14.2. a dugo izbija. 2 1 izl.

1. 135 .3.5 1 1.2.VREMENSKA DOMENA A A FREKVENCIJSKA DOMENA t fg f A A PROTUPATVORNIM FILTEROM SAMO OVAJ DIO IZVLAČIMO VAN fu1 =3fg t 0. Prikaz izobličenja signala i djelovanja PP filtera Pojavljuje se u digitalnom signalu nova frekvencija koja nije postojala u originalnom signalu (alias frekvencija).5 f /fu A A DOLAZI DO IZOBLIČENJA fu1 =1.5 1 1.5 f /fu Slika 14.5fg t 0.

15. smanjiti frekvencijski spektar. Izvori šuma mogu biti unutarnji i vanjski. Mehanizmi prenošenja smetnji 15.može se koristiti mjerni sustav koji je manje osjetljiv na smetnje. Smetnja je djelovanje šuma na signal. . Slika 15.prijamnik se može oklopiti. MEHANIZMI PRENOŠENJA SMETNJI Slika 15. a vanjski mogu biti prirodni i umjetni.1. 15.umjetni izvori se mogu oklopiti ili se njihovo djelovanje može usmjeriti. Prikaz djelovanja izvora smetnje i prijemnika smetnje Unutarnji izvori šuma se mogu smanjiti prilikom projektiranja mjernog uređaja. .1.ulazni signal se može filtrirati.1. NAČINI POTISKIVANJA SMETNJI Potiskivanje smetnji se može postići na mnogo načina: . ŠUM. .2. SMETNJE I POTISKIVANJE SMETNJI Šum je neželjeni signal. 136 .1.

utječe na petlju 2.4.1. VEZA ZRAČENJEM Blisko i daleko polje. Veza zračenjem Z 0 = 377Ω = µ0 E = ε0 H 137 .15. VODLJIVA VEZA Petlja 1. Shema vodljive veze 15.1. Z/Ω Z0 ZE ELEKTRIČKI IZVORI ZM BLISKO λ POLJE 2π MAGNETSKI IZVORI DALEKO POLJE γ/m UDALJENOST OD IZVORA U METRIMA Slika 15.3. Slika 15.4.3.

5.5.2. Utjecaj dalekog izvora na otpornik Slika 15. R(C12 + C2 Z ) 138 .15.5.1. Shema kapacitivne veze U 2 = U1 C12 C12 + C2 Z 1 + 1 jωR(C12 + C2 Z ) 1 20log U2 U1 NAGIB 6db/OKTAVI C1Z U1 C C 12 2Z STVARNOST ω0 Slika 15. ??? ld(ω) Gdje je ω0 = 1 . KAPACITIVNA VEZA Slika 15.3.5.

139 . pa se stoga vodiči moraju oklapati.KOD NISKIH FREKVENCIJA U 2 = jωRC12U1 1 R << jωR(C12 + C2 Z ) KOD VISOKIH FREKVENCIJA 1 R >> jωR(C12 + C2 Z ) C12 U2 = U1 C12 + C2 Z Slika 15.4.5. Ovisnost razmaka između vodiča i jakosti smetnji Povećavanje razmaka između vodiča nije dovoljno za smanjenje smetnji.

1 2 2R C10 C12 C20 G C1Z 2R C2Z Slika 15. Prikaz kako to u stvarnosti izgleda C12 G C1Z C10 C20 C2Z Slika 15.6. 140 .5.5. ??? Za kapacitivnu vezu bitan je napon.5.

2. oklapanjem prijemnika. ANTENSKA VEZA Antenska veza nastupa u dalekom polju. Shema induktivne veze U 2 = ωHI1 15.3. Smanjenje smetnji se postiže usmjeravanjem antene. INDUKTIVNA VEZA I MJERILO G Z ES Slika 15. Slika 14.6.7. 141 . Induktivna veza Slika 15. filtriranjem.15.6.6. Za prigušenje je dovoljno se riješiti ili električnog ili magnetskog polja.6. Induktivna veza i kut U = ωBA cos α = ωµ0 HA cos α = kI H obuhvaća petlju i inducira se napon smetnje ES.1.

1. Antenska veza Slika 15. 15. Iznos termonapona kod pojedinih spojeva 142 .1. ISTOSMJERNE SMETNJE Istosmjerne smetnje se javljaju kod termonapona. mjerni krug u kojem mjerimo male signale odmaknuti od računala. Rješenje za taj problem je taj da vodiči budu od istog materijala. tj.9.2. Vodiče treba udaljiti. Blok shema antenske veze 15.9. DIGITALNE SMETNJE Digitalni signali uzrokuju visokofrekventni šum koji se prenosi na vodiče.7.Slika 15. temperatura mora biti izjednačena u cijelom mjernom sustavu.7. µV/ C 0 Cu-konstantan 40 Cu-Al 4 Cu-Cu oksid 1400 Tablica 15.8.

Slika 15.2. Slika 15.1. Upletavanje vodiča Magnetske smetnje se mogu smanjiti i oklapanjem od magnetskog materijala.10. a one se rješavaju odmicanjem mjernog sustava od vodiča kojima teče velika struja ili upletavanjem vodiča (dvije petlje se poništavaju.10.10. MAGNETSKE SMETNJE Magnetske smetnje nastaju. recimo.15. broj prepleta je oko 20 po metru). Oklapanje od magnetskog materijala 143 . u žici koja vibrira.

2.1.1. Signalno uzemljenje 144 .1. UZEMLJENJE Pod uzemljenjem smatramo električki vodljivo spajanje metalnih dijelova opreme sa zemljom.2. Postoje dva razloga za uzemljenje: 1. ostvarenje referentnog potencijala 16.1. OSTVARENJE REFERENTNOG POTENCIJALA (SIGNALNO UZEMLJENJE) Potencijal Zemlje se smatra referentnim i jednakim nuli. Slika 16.16. sigurnost 2. Zaštitno uzemljenje Z1 Z1 + Z 2 Z 2 = 0 ⇒ KS − UZEMLJENJE U K = U1 16. SIGURNOST (ZAŠTITNO UZEMLJENJE) Slika 16.

Gdje je UZP napon zajedničkog potencijala. Rješenje datog problema je spajanje uzemljenja u jednu točku. Ovako treba:

Slika 16.2.2. Spajanje signalnog uzemljenja na ispravan način

U R 3 = I 3 R3
Ovako ne treba:

Slika 16.2.3. Spajanje signalnog uzemljenja na ispravan način

U K 3 = I 3 R3 + R2 (I 2 + I 3 ) + R1 (I1 + I 2 + I 3 )
Ti se potencijali nazivaju «pogreške zbog šuma zajedničkog potencijala».

145

16.3. VRSTE ELEKTRONIČKIH UREĐAJA ZA POTISKIVANJE TIH SMETNJI
16.3.1. SAMO JEDAN ULAZ UZEMLJEN (OSCILOSKOP)
Ra.1Ω H i R1 =1kΩ 4V Rb.1Ω R2 =1kΩ Lo Zi

Slika 16.3.1.1. Samo jedan ulaz spojen onako kako ne treba

Slika 16.3.1.2. Samo jedan ulaz spojen onako kako treba

16.3.2. PLIVAJUĆI VOLTMETAR

Slika 16.3.2.1. Plivajući voltmetar

146

Slika 16.3.2.2. Shema plivajućeg voltmetra

U SS = U ZP

Rb R U ≈ U ZP b = ZP Z 2 + Rb Z 2 106

CMR = 20 log

U ZP = 120db U SS

Serijske smetnje ne ulazu su one koji se superponiraju mjerenom naponu. Takav je npr. izmjenični napon USS koji se nadovezuje na mjereni istosmjerni napon UM. Obično te smetnje potječu od mrežnog napona, pa je tada njihova frekvencija 50 Hz ili 100 Hz, kada se mrežni napon punovalno ispravlja.

16.3.3. INSTRUMENT S DVOSTRUKO IZOLIRANIM ULAZIMA
Ima tri kućišta koja su međusobno jedna od drugog izolirani.

Slika 16.3.3.1. Instrument s dvostruko izoliranim ulazima

147

Slika 16.3. Shema instrumenta s dvostruko izoliranim ulazima U SS = U ZP Dvostruko prigušenje signala.3.3. tj. Rc Rb Z3Z 2 Slika 16. Ne možemo iskoristiti naš dvostruko izolirani DMM. DMM Hi G Lo Guard Slika 16. jer ako ostavimo otvoreno onda dolazi do podjele napona na Z2 i Z3 i pojavljuje se visok napon proboja i instrument će stradati.2.3.3. tj. oklopljenu paricu.3. Spajanje plivajućeg voltmetra kada nemamo oklop Guard se ne smije spojiti sa Zemljom. ?? Kad nemamo oklop.3. onda moramo Guard negdje spojiti.4. jer sada imamo plivajući DMM. Kada instrument ima baterijsko napajanje onda dobar dio ovih problema otpada. kod 148 .

a signal filtrirati samo na korisno područje koje nas zanima.elektromehaničkih mjerila nismo pričali o ovim problemima. 149 . upletanje signalnih vodiča (smanjuje smetnju oko 200 puta ≈ 46 dB). NAČINI SMANJENJA SMETNJI veze između izvora mjernog signala i instrumenta trebaju biti što kraće. treba ih oklopiti. 16. vodove mjernog signala voditi kroz područja s malom razinom šuma.4. jer su ti instrumenti plivajući i imaju vrlo dobro izoliranje ulaze prema Zemlji i na taj način se vrlo dobro prigušuju smetnje zajedničkog potencijala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->