Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

blagotvorne promene u razmeni lipida. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. . koje zahteva dugotrajno lečenje. 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline.08. Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50. dopunski uz lekove. preterano lupanje srca. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. šum u ušima. Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema. koje vam je dao lekar. sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br. koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD.normalizaciju razmene lipida. 100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml). „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje.smanjenje nivoa holesterola u krvi. Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. vitamina C i PP. vi možete uzimati vitamine. cvetova gloga. Pre upotrebe promućkati.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. kao što su vrtoglavica. koji imaju hipolipidno delovanje. preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje). 01/2-704-29/96 od 23.96 . koji utiču na: . . usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi.

LIPID i dr.A. od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine.6% pacijenata. Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti. To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS). Osnovna sredstva. WOSCOPS. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema. .). 4S. u Rusiji samo 0. U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam. po rezultatima ispitivanja VALIA NT. arterija donjih ekstremiteta. aorte. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca. Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S. koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini. poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane. glave. Takođe. cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr.Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji.

povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova. koji je proizveo ZAO „Evalar“. Kod pacijenata. uključujući i onih. energetske razmene. potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu. posebno na jetru i mišiće. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. koji su iz klase fitoestrogena. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga. cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. rizik od nepoželjnih delovanja. učestvuje u procesu biološke oksidacije. smanjenje fibrin monomernih kompleksa). ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. aktivaciji fermentnih sistema. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. sa fibratima). U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje. lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. Sa sastojcima deteline itoflavonima. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola. Rusija. ima hipolipidnu aktivnost. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“. Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. Bijsk.

Zadatak ispitivanja 1. 2. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. . Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. kreatinina. lipidni profil. ALT (alanin aminotransferaza). Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. HDL . koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). anamneza. AST (aspartat aminotransferaza). kao što su uzrast. bilirubina ukupnog. 6. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. mokraćne kiseline. 5. nivo AD. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. 4. težina. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. 3. triglecirida. Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP.hiperlipoidemijom (GLP). kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj).

Kombinacija tt. 4. EKG. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina.3 mmol/L 3. Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). 2. učestalosti srčanih kontrakcija). Pacijenti. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. Pacijenti sa GLP: 1. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca. EHO-KG. biohemijske analize krvi. Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije. 2.Svi oboleli. . 5. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. koji primaju drugi vid fitoterapije. urina. Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3.5 mmol/L i/ili 2. preračuna indeksa mase tela (IMT). krvnog pritiska. LDL > 3. opšte analize krvi. Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja. izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja). koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1. Kriterijumi uključenja u ispitivanje A. 1 I 2 C. B. Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. koagulogram. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. TG ukupni >2. Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti.

uzrasta preko 45 godina. zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš.Ispitivanje je vršeno 2006. godine. (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Na osnovu starosno-polnih parametara. posle ocene rezultata je ponovljena. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi. Pauza između terapija je bila 2 sedmice. Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. 12 13 pol Žen. od februara do maja. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god. da su u podgrupama prevladavale žene. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo. da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina. trajanja oboljenja. 17 19 preko 10 god. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama .B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . Trajanje terapije – jedan mesec. Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god.

HH – hronični holecistit. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). alfaadrenoblokatore). diuretike. (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. blokatori sporih kalcijumovih kanala. Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa . U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima. HB – hipertonija. Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. ŠD – šećerni dijabetes. tihlopidin. Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati.B – hronični bronhitis. preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete). Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. ARA prvog podtipa. Dva pacijenta. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. aspirin. Hr. Izabrani su oboleli za ispitivanje. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. ŽKB – bolest kamena u žuči.kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF. ČŽ – čir na želudcu. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. osim ispitivanih. HG – hronični gastritis. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja.

1 83.2 14.3 71.1±8.9±6.0 22.5 39.3±6.6 ± 4.91±1.3±7. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.9 89.9±9.9±9.6 70.0 ± 8. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja.8±8.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.8±9.7 28.3 88.5 17.1 11. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.2 ± 4. Iz tabele 4 se vidi.06±1.6 68.6±5.0 70.7 10.4±5.7±9.8±8. U istoj grupi. kao i u kontrolnoj grupi.3±9.3 11.7 15.3 75.4 46.3±5. preko 4 tabl.6±5.8 24.4±5.1±7. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata.2 8.2 ± 7.2±8.4 6.1* 80.4±5.6±9.82 4.8 11. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.9±6. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.1* 6.1±9.9 57.8 29.37±0.9±8.1 .9±7.8 11.4 66.9 64.1 19.6 74.2±8.8 ± 7.2±8.1 19.4 31.2±9. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72.7 67.0 68.0 ± 8.1±9.6 ± 8.7 29.7±7.4±5.7±6.2 80.4 0 88.6±5. trigliceridi.4 ± 4.2±8.3 52.7 28.4±7.8±7.1 29.5* 64.6±8.4 71.8±9.1 63.9 19. HDL.2 35.9±7.7 19.1±6.1* 51.6 74.6 26.1±7.3 ± 4.0±9.9 10.6 53. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.5* 42.6 ± 8.7 73.8±7.8±7.9 48.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom.9±8.2 35.8±5.6 71.0 68.4 ± 8.9 72.4 ± 8.6±7.4±9.8 9.4 16.67±1.9±6.9±7.6 16.2±9. U toku posmatranja bolesnika.7 10.verodostojnost razlika (p<0. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska.1±6.7 9.9 60.2 (pečat) Napomena: * .9±8.2±5. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima. LDL u osnovnoj grupi.4 0 91.4±7. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.0 47.

05) u poređenju sa podacima na početku.0±12.8±0.2 28.04* 3. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5).6 3.8±8.97±1.7 26.8 1.4±11. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.0±7.02±1.7* 2.1 26.94 2. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5).48±0. smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).4±0. Takođe.9±19.6 1.74±0. (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).6±0.Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4.5 23.91 Napomena: * . Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe.6 28.9±0.4±11.4 3.41±0.verodostojnost razlika (p<0. Na taj način.51±0.6 28.0 28.5±0.3 .1 2.3 1.9* 1.53±0. triglicerida (za 2%).3±0. kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja.41±0. u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi).5 22.7 1. kao i po završetku.54±14.5 4.45 3.4 21. ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS. Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).8* 1.18±1.1 1.1±2.26±1.5±9. holesterola LDL (za 35%).6 32±31.9±7.0 27.4±8. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata.

3±0.15±2. GGT.3* 28. Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).2 3.4 15. što potvrđuje bezbednost preparata.4 16.7±122.5 289.1 5. AST.2±36. Kako se vidi iz tabele 6.8±0.2±0.4 121.6±1.0±1.5±47.5 115±36.5* 17.8±2.4 14.2 6.9* 3.3 Napomena: * .4 4.3 4.0±1.3 4.5±0.5* 16. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87.0 7. AST – aspartat aminotransferaza.3 14.5±1. LDH – laktat dehidrogenaza. ACP – kisela fosfataza ukupna.4 33.2 3.05) u dinamici među pokazateljima. konkretno ALT.2 115.2 7.3 3. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre.8±0.0±1.9±2.0 5.6±0. što je vrlo bitno za obolele od IBS.1±2.2 110. što govori o bezbednosti preparata.8±104.9±1.5±37.8±0.8 7. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi.4 15.4±1.9±0.06±2.5 268.3 79.2±33.verodostojnost razlika (p<0.2 13.4±19.5±1.9 5. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi. .9 12.7±2.9±121.7±81.1±0.3 29.4±102 116.1±1.4±1.1±0.06±2. ACP (tabela 6).2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza.4 12. GGT – gama-glutamiltransferaza. koji nisu uzimali “Ateroklefit”.9±0. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma).2* 3. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28.3 260.6 14.8±1. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno.3 79.0 290.3 14.5±0.3 4.3±1.6±71.3±0.

1±6.2 3.5±4.4 7.5±4.9 12.5 6. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi.6±3.9 6.9 6.2* 3.3 10. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.4 7.9 10.9 46.6 57.2 29.6±3.7±9.9 42.7±5. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.6±3.0±8.9±9.4±7.5±8.0 .1±4.4±7.1±4.4 29.4 7.6±3.5±4.6 87.0 na kraju ispitivanja 3.5±4.4* 42.1* 31. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima.5±4.9 3.6 57.9 12.4 3.2±3.7±9.4 7.1±8.1±9.3±8.4 7.4 3. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena.5 58.6 60.6 6.4 3.9 16.1 42.1±4.1±4.5±4.0* 10.1 35. ima blago dezagregatno delovanje.4 7.5±4.9 46.4±9. To potvrđuje.9±6.5* 65.9±9.0±8. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.2 3.6 64.7±5. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac.0±8.3±3.6 64.5±8.1±8.6 6.6 6.9±6.1±9.5±8.1±4.5±4.2±3.5 48.6 10.4±9.6 64.6±3.4±7.6 6.1±4.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.6±3.5 6.9±6.5±4.9 3.

3 10. .3 7.7 9.7 35.0 21. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac.7±9. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika.05) podacima na početku. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom.1 64. na osnovu podataka EHO-KG. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.3±6.0±8.7 12.9±6.4±9.6±8.7 14.0±8.0±8.7±5.7±9.3±6.1 64.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.7 35.14.6±8.2 50.8±8.2 54.3±9.verodostojnost razlika (p<0.7±5.1±9.1±9.4±7.3±9.5 28.7 Napomena: * .0 14. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih. električne ose srca.9 58.0 58. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija. koji nemaju patološke promene.9±6.2 71.9 na kraju ispitivanja 35.7±5.7 12.6±7.2 71.5 22.6±7.5 22.0±8. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29.5 28.9 9.2±6.1±4.

5±8.3±7.6 puta sa poremećajem sna.0 59.6±9.3±9.7 64.6 kontrolna grupa 81.1±9.3±9.6* 50. U toj grupi je povećana i radna sposobnost.6 kontrolna grupa 90.8 22.3 81.8±7.0* 53.7±4.4* 80.4±9. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova.5±8.0 19.0 33. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.0* 40. 1.6±7.0 42.6 53.3 71.6 71. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.5 46.9 59.4±3.05 <0.0±9.6±9.0±9. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.5 77.05) u poređenju sa podacima na početku.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .7 14.4±9.6 15.1±7.5±8.6±7.5 31.5 37.5 62.9±9.9±9.6 35.0 57.9 41.05 >0.4±9.7 28.7* kontrolna grupa 35.1 54.8±8.0±8.1±7.4±7.5 .5 42.0* 41. 1.0±9.3 46.4 96.verodostojnost razlika (p<0.3±8.4±7.4±9.0 66.0±8.5 22.9 28.4±7.1±47.05 <0. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.9±7.05 .6 58.0±9.6±8.6±4. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.5±8.1±9.9±9.5 64.4±8.9±4.2 P >0.6±9.6±9.6 3.3±3. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine.0* 44.05 >0.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom. Iz tabele 10 se vidi.0 68.

“Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva . pečat) I.1±6. što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima. izazvanom hiperlipidemijom.N. LDL).Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis.6* 14.7 <0. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema.3±6. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama. Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola. tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS. kako kod izražene IBS. Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”. četvrtina ocenila kao dobre rezultate. koji preporučuje proizvođač u obliku.dobar 36.05 Napomena: P . bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom.

01/2-704-29/96 od 23.pravosuđa i uprave RS br.96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. kome veruju milioni! .08.