Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

koje zahteva dugotrajno lečenje. 01/2-704-29/96 od 23.08. Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana. koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD. usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. koji imaju hipolipidno delovanje. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi. „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje. koji utiču na: . Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. koje vam je dao lekar. 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline. kao što su vrtoglavica. Pre upotrebe promućkati.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. . preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje). cvetova gloga. 100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml). šum u ušima. preterano lupanje srca. dopunski uz lekove.smanjenje nivoa holesterola u krvi. . sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida. blagotvorne promene u razmeni lipida.normalizaciju razmene lipida.96 . Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu. vi možete uzimati vitamine. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. vitamina C i PP. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50.

WOSCOPS. Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca. To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS). po rezultatima ispitivanja VALIA NT. arterija donjih ekstremiteta. koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini.Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine. Takođe. glave.). U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam.A. 4S. cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr. poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane. . u Rusiji samo 0. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S.6% pacijenata. Osnovna sredstva. od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. aorte. Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS. LIPID i dr. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema.

Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. Bijsk. ima hipolipidnu aktivnost. koji su iz klase fitoestrogena. Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu. lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. Kod pacijenata. aktivaciji fermentnih sistema. Sa sastojcima deteline itoflavonima. kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova. cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. Rusija. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo. povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo. energetske razmene. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“. uključujući i onih. potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. učestvuje u procesu biološke oksidacije. (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. sa fibratima). rizik od nepoželjnih delovanja. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. koji je proizveo ZAO „Evalar“. posebno na jetru i mišiće. smanjenje fibrin monomernih kompleksa).

nivo AD. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. AST (aspartat aminotransferaza). HDL . anamneza. (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP. 2. glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. 6. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. 3. ALT (alanin aminotransferaza). bilirubina ukupnog. Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. mokraćne kiseline. 4. Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. kreatinina. Zadatak ispitivanja 1. koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj). Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. 5. lipidni profil. težina. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. triglecirida. kao što su uzrast.hiperlipoidemijom (GLP). .

Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca. Pacijenti sa GLP: 1. Pacijenti. B. biohemijske analize krvi. Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti. izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja). TG ukupni >2. 4. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. . Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja. koji primaju drugi vid fitoterapije. 5. Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). Kriterijumi uključenja u ispitivanje A. EKG. EHO-KG. 1 I 2 C. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. 2. koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1. krvnog pritiska. LDL > 3.5 mmol/L i/ili 2. Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. urina. preračuna indeksa mase tela (IMT).3 mmol/L 3. učestalosti srčanih kontrakcija). Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3. 2. koagulogram.Svi oboleli. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. Kombinacija tt. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije. opšte analize krvi.

Pauza između terapija je bila 2 sedmice. Na osnovu starosno-polnih parametara.Ispitivanje je vršeno 2006. zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš. 17 19 preko 10 god. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god. od februara do maja. (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. 12 13 pol Žen. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo.B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. posle ocene rezultata je ponovljena. Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. trajanja oboljenja. godine. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni. da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama . uzrasta preko 45 godina. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god. da su u podgrupama prevladavale žene. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi. Trajanje terapije – jedan mesec.

ARA prvog podtipa. HG – hronični gastritis. Izabrani su oboleli za ispitivanje. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF. (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. Hr. alfaadrenoblokatore). ŽKB – bolest kamena u žuči. Dva pacijenta. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. blokatori sporih kalcijumovih kanala. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. HB – hipertonija. diuretike. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. osim ispitivanih.kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. tihlopidin. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete). Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. ŠD – šećerni dijabetes. koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja. U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima. aspirin. ČŽ – čir na želudcu.B – hronični bronhitis. Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa . preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe. HH – hronični holecistit.

7 29.3±5.3±6.6±8.1±9.9±9.7 15.6±5.8±7.1 11. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata.1 .2 8.9±8.5 17.6±7.1 63.4 71.9±6.9±6.8 11.8 9.4 ± 8.9 57.91±1.1 83.6 53.3±7.4±5.67±1.2 (pečat) Napomena: * .9 19. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima.8±9. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.37±0. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.4 31.9±8.4±7. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska.6 70.8 29.06±1.6 26.1±9.9±8. preko 4 tabl.0 22.7±7.2 80.9 48.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.2 ± 4. U istoj grupi.3 75.1 19.1* 51.2±9. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.4 0 91.3 11.9 72.3 71.7 67.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72.8±7.9 64.1* 6.7 73.9 89.2 ± 7.4 6.2±8.7 9.4±7.3 ± 4.6 16.9 60.9±6.1±7.2 35.8±7.9 10.8 24.6 74.3 52.1±6.7 10.4±5. trigliceridi.6±5.8 ± 7.0 70.0 68.7 19.5* 42.2±5.6 ± 8.6 71.6 ± 8.4 ± 8.8 11.8±5.6 74.3±9.9±7.0 68.8±9.0 ± 8.8±8.verodostojnost razlika (p<0.82 4.3 88.4±5. Iz tabele 4 se vidi.4 0 88.7 10.1±7. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.7±6.4±9.1±8.9±7.0 ± 8.2 14.7 28. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.4 ± 4.6±5.0±9.1±6.2±8. kao i u kontrolnoj grupi.0 47. HDL.5 39.4 46.9±7.9±9.1 19. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.6 ± 4. LDL u osnovnoj grupi. U toku posmatranja bolesnika.4 66.6 68.2 35.5* 64.7±9.4±5.2±8.2±8.4 16.2±9.7 28.1 29.8±8.1* 80.6±9.

18±1.0 27. kao i po završetku.74±0.0±12. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).04* 3.6±0.45 3. kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja.6 28.verodostojnost razlika (p<0.6 28.51±0.1±2. Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe.4 21.3±0.9* 1. Takođe.54±14.05) u poređenju sa podacima na početku.0 28.26±1.4±0.94 2.48±0. u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi).4 3. Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).0±7. holesterola LDL (za 35%).4±8. Na taj način.7 26.6 32±31.3 .6 1.53±0. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata.5 4.7 1.5±0.3 1. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5). ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS.1 1.1 2.8±8.8* 1.91 Napomena: * .2 28.9±7. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.1 26.02±1. smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove. (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).8±0.5±9.9±0.7* 2.4±11.6 3.41±0.9±19.97±1.4±11.Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5). triglicerida (za 2%).8 1.41±0.5 23.5 22.

Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).8 7.9±0.2 3. Kako se vidi iz tabele 6.verodostojnost razlika (p<0.1±0.3 3.0 290. AST.2 3.9* 3.3* 28.5±0.2 13. ACP – kisela fosfataza ukupna. GGT.0 7.5±1. koji nisu uzimali “Ateroklefit”.6 14.8±0.05) u dinamici među pokazateljima. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma).9±0.3 14.4±1.3 4.8±2.1 5. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi.9±1.0±1. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.7±2.5±0. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno.8±104. .0±1.8±0.0 5. što potvrđuje bezbednost preparata. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre.06±2.9 12.4 121.4±102 116.3±1.2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza.15±2.06±2.2 7.3 260.2 6.1±2. GGT – gama-glutamiltransferaza.5±47.4 16.3±0.6±1. AST – aspartat aminotransferaza.4 33.7±122.2 110. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28.3±0.6±71.2±36. LDH – laktat dehidrogenaza. konkretno ALT.7±81.3 Napomena: * .3 14.2±33.4±19.3 4.8±1.5 268.5±37.5* 17.6±0.9±2.5 289.4 12. što je vrlo bitno za obolele od IBS.3 29.4 15.2* 3.4 15.5±1.3 79.2 115.3 79.0±1.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi.1±0.1±1.4 14.4 4.2±0.8±0. što govori o bezbednosti preparata.4±1. ACP (tabela 6).9 5.5 115±36.9±121.5* 16.3 4.

2* 3.0* 10.0 na kraju ispitivanja 3.9 6.4±9.6±3.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.5±4.9 46.1±4. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.6 64.5±4.9±6.4±9. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac.5±4. ima blago dezagregatno delovanje.2 3.1* 31.4* 42.9 46.6 64.7±5.9 16. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena.7±5.9 3. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.4 3.4 7.0±8.4 29.1±9.9±9.9±6.6±3.3 10.5±4.0±8.4 3.9±6.0 .6±3.6±3.5±8.9 12.3±3.9 42.6 60.2±3.5* 65.4±7.5±8.9 6.6 6.6 57.1±8.1±4.1±8.7±9.2 3.1±4.2 29.4 7.7±9.4 7.5±4.9 3.5±4. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.6 57.1 42.4 7.4 3.4±7.1±4.5±4.1±9.3±8.0±8.6 6.5 58.6 87.1±4.4 7.9 12.9 10.1±6.6 6.5±8.1±4.6±3.5 48.9±9.6 10.6±3.4±7.5±4. To potvrđuje.5 6.6 6.2±3.4 7.1 35.5 6.6 64.5±4.

3±6.6±7.7 9.1±9.2 71.3±6.7 35.6±7.5 22. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29.7 14.2 50.verodostojnost razlika (p<0.5 28. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih.1 64.2 54.7 Napomena: * .9 9.05) podacima na početku.3 7.3 10.8±8. na osnovu podataka EHO-KG.4±9. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.1±9. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija.7±9.0 14.0±8.7±5. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom.0±8.7±9.9 na kraju ispitivanja 35.3±9.7 12.1 64.7 35.2 71.4±7.0±8.0 21.9±6. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.3±9. koji nemaju patološke promene. .9±6. električne ose srca.0±8.14.6±8.7 12.7±5.6±8.0 58.9 58.5 28.2±6.7±5.1±4.5 22. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika.

6 kontrolna grupa 81.05 .6 53. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova.6±9.5±8.7 64.0 66.0* 53.05 <0. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.5 37.5 31.5 22.5 42.6 15.6 35.1±7.1±9.9±9.6±9.05 >0.05 >0.7* kontrolna grupa 35.1±7.3 81.6* 50.6±9.0±9.0±9.5 46.5±8. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.0* 40. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.05 <0.4±7.4±9.0 33.7 14.8±7.4±9. 1.4±9.6±7.8±8. Iz tabele 10 se vidi.3 71.6±8.4±7.9 41.2 P >0.6±7.0 42. U toj grupi je povećana i radna sposobnost. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67.4±9.6 puta sa poremećajem sna.4±7.3±7.5±8.3±9.8 22.9±9.9±7.1±9.3±3.3±8.verodostojnost razlika (p<0.9±4.0 68.0 57.9 28.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.6 kontrolna grupa 90.7 28.5 .3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom.6 3.4±8. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.5±8.7±4.6±4.6 58.4* 80. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.5 62.0* 44.0 19. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine. 1.9±9.6±9.3 46.0±9.6 71.4 96.0* 41.5 64.0±9.0±8.0±8.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .1 54.1±47.05) u poređenju sa podacima na početku.3±9.9 59.5 77.0 59.4±3.

1±6. tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS.6* 14. izazvanom hiperlipidemijom. kako kod izražene IBS. LDL).N. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima. četvrtina ocenila kao dobre rezultate. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis.05 Napomena: P .3±6. Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće. bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom. pečat) I. Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”. koji preporučuje proizvođač u obliku. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva .Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom.dobar 36. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost. “Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama.7 <0. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja. Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola.

pravosuđa i uprave RS br. kome veruju milioni! . 01/2-704-29/96 od 23.96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet.08.