Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida. Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema. . koji utiču na: . 01/2-704-29/96 od 23. usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. cvetova gloga. blagotvorne promene u razmeni lipida.08.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana. .smanjenje nivoa holesterola u krvi.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. koje zahteva dugotrajno lečenje. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi. Pre upotrebe promućkati. „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje.normalizaciju razmene lipida. vi možete uzimati vitamine. dopunski uz lekove. šum u ušima. kao što su vrtoglavica. 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline. Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50.96 . vitamina C i PP. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. koje vam je dao lekar. preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje). Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br. preterano lupanje srca. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. koji imaju hipolipidno delovanje. 100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml).

arterija donjih ekstremiteta. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama. po rezultatima ispitivanja VALIA NT.). poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane.A. od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. Takođe. Osnovna sredstva. aorte. koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini. 4S. u Rusiji samo 0. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca. To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS).Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji. cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr. LIPID i dr. glave. U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam. WOSCOPS.6% pacijenata.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema. Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine. Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS. .

uključujući i onih. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. sa fibratima). cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. Bijsk. Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. aktivaciji fermentnih sistema. koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo. lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. rizik od nepoželjnih delovanja. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. energetske razmene. mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. posebno na jetru i mišiće. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo. Rusija. koji su iz klase fitoestrogena. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova. potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. ima hipolipidnu aktivnost. smanjenje fibrin monomernih kompleksa). zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. koji je proizveo ZAO „Evalar“. učestvuje u procesu biološke oksidacije. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga. Sa sastojcima deteline itoflavonima. U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje. Kod pacijenata.

koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). Zadatak ispitivanja 1. Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. kao što su uzrast. Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. 2. težina. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. nivo AD. (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. anamneza. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP.hiperlipoidemijom (GLP). kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj). 6. lipidni profil. HDL . . triglecirida. AST (aspartat aminotransferaza). ALT (alanin aminotransferaza). Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP. 5. 4. kreatinina. mokraćne kiseline. glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. 3. bilirubina ukupnog.

Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti. Pacijenti. Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). urina. 5. krvnog pritiska. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca. Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3. biohemijske analize krvi. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije. koagulogram. EKG. opšte analize krvi. Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina. 2. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. 4. Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja. 2. EHO-KG. učestalosti srčanih kontrakcija). TG ukupni >2. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. B. 1 I 2 C. Pacijenti sa GLP: 1. koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1. izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja). Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. preračuna indeksa mase tela (IMT).3 mmol/L 3. . Kombinacija tt. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. Kriterijumi uključenja u ispitivanje A.5 mmol/L i/ili 2. koji primaju drugi vid fitoterapije. LDL > 3.Svi oboleli.

Pauza između terapija je bila 2 sedmice. Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. Na osnovu starosno-polnih parametara. (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela.B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina. trajanja oboljenja. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama . zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš. posle ocene rezultata je ponovljena. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo. Trajanje terapije – jedan mesec. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god. da su u podgrupama prevladavale žene. Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. uzrasta preko 45 godina. godine. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni.Ispitivanje je vršeno 2006. 17 19 preko 10 god. od februara do maja. 12 13 pol Žen. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god.

Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa . aspirin. Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati. ŠD – šećerni dijabetes. diuretike. Dva pacijenta. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF.kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. Hr. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. HH – hronični holecistit. ČŽ – čir na želudcu. Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. alfaadrenoblokatore). ŽKB – bolest kamena u žuči. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. HB – hipertonija. osim ispitivanih. preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete). Izabrani su oboleli za ispitivanje. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). tihlopidin.B – hronični bronhitis. HG – hronični gastritis. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. ARA prvog podtipa. U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe. (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. blokatori sporih kalcijumovih kanala. koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja.

4±5.6 71.8±5.6±9.6±5.4 31.8±7.3 75. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.9 60.06±1.7 28.0 ± 8.1±7.8±9. Iz tabele 4 se vidi. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja.9 10.9±7.9 72.6±7.6±5.4 6.1±6. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.2±8. trigliceridi.5* 42.1 63.9 19.2 8.4±9.8±8.0 ± 8.9±6.1* 6.2 (pečat) Napomena: * .8 11.8 29.6 53.9±8.6 ± 8.3 52.3 88.4 16. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska. HDL.9±9.7 67. U toku posmatranja bolesnika.3±6.1±6.0 68.9±7.1* 80.4±5.7 29.3±9.6 74. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata.4±5.91±1.0±9.2 ± 7.1±7.1 19.2±5.8 ± 7. U istoj grupi.5* 64.9 64.1* 51.2±8. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.5 39.8 11. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.3 11.9 57.2±8.0 70.8±8.7 73.9±6.1 19.7 10. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima.8±7.1±9.0 22.1 11.2±9.6 26.8±9.9 48.8±7.7±6.9±9.1±8.9±6.2 14.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.2±8.3 71.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom.2±9.2 80.82 4.6 16.67±1.6±8.1 83. LDL u osnovnoj grupi.37±0.0 47.8 24.9±8.4 71.0 68.6 74.4 ± 8. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72.6±5.3 ± 4.6 68.8 9.7 15.5 17. preko 4 tabl.4±7.4 ± 4. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.6 ± 4.7±7. kao i u kontrolnoj grupi.6 70.7 28.7±9.4 0 91.1±9.9±8.1 29.7 10.9±7.4 66.2 ± 4.7 19.4 ± 8.9 89.2 35.1 .verodostojnost razlika (p<0.3±7.4 0 88.4 46.3±5.2 35. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.7 9.4±7.4±5.6 ± 8.

Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).26±1.8* 1.9±0.53±0. u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi).41±0.5 22.18±1.41±0. Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe.94 2.4 3.0 28. kao i po završetku.02±1.91 Napomena: * .3±0.4±8.74±0.8±0. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).9* 1.5±0.6 28.verodostojnost razlika (p<0.45 3.4±0.48±0.3 1.3 .5 4.0±12.0±7. smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove.6 28.1 2. ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS.Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4.1±2. holesterola LDL (za 35%).1 1.5±9. Na taj način. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.6 1. Takođe. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5).4±11.4±11.51±0.6±0.04* 3.7* 2.1 26.4 21.2 28. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata.05) u poređenju sa podacima na početku. triglicerida (za 2%).9±7. kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja.6 32±31.54±14.0 27. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5).8±8.6 3.8 1. (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).9±19.7 1.5 23.7 26.97±1.

7±81.15±2.3 3.0 5. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi. LDH – laktat dehidrogenaza.0 7.2* 3.6±71.8±1.2 7.2 6.6 14.2 115. GGT – gama-glutamiltransferaza. AST – aspartat aminotransferaza.5 115±36.06±2. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.3 4. ACP – kisela fosfataza ukupna.3 Napomena: * .5* 17.9±0.5* 16.9±2. što potvrđuje bezbednost preparata.8±0.4 16.2 3.4 33. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi.9 12.4 15.4±1.9±121.9±0.0±1. Kako se vidi iz tabele 6. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma). konkretno ALT.4 121.06±2.2±33.3 4.4 12.1±1.0±1.3 14.4±19.1 5. ACP (tabela 6). koji nisu uzimali “Ateroklefit”.3 14.3 79.9 5.5 289.5±1.8 7.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87.3 79.0±1.9* 3.2 13.3 260.4 14.1±0.5±37.1±2.0 290.6±1.3 4.8±0.7±122.3 29.2±36. AST.3±0.5±47.2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza. GGT.4 15.2±0.4 4.3±0.5±1. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28. što govori o bezbednosti preparata.5±0. Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).2 3.3±1.5±0.8±0.7±2. .5 268.8±104.05) u dinamici među pokazateljima.4±1.2 110. što je vrlo bitno za obolele od IBS.1±0.4±102 116. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno.3* 28.6±0.8±2.9±1. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre.verodostojnost razlika (p<0.

5 6.5±4.5±4.5 6.9 46.6±3.1±6.7±5.6 87. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.4±9.1±4.0 .4 7.2 3.5±8.3±3.0* 10.6±3.9 42.3 10.4±7.3±8.1±4.0 na kraju ispitivanja 3.7±9.5±8.1* 31.0±8. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.5±8.1 35.9 10.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.6 60.4* 42.1 42.4±9.4 7.1±4.7±9.0±8.1±9.4±7.6 6.5±4.6±3.9 16.4 7.9 3.5±4.5 48.5±4.6 10.9±9.6±3. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.1±4.9 46.6 6.1±8.4 7.9±6.6 64.4 7.4 29.2 29.2 3.9 6.4 3.9±6.2±3.6 57.1±8.6 6.2±3.9 3. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac.0±8.9 12. To potvrđuje.7±5.5±4.4 3. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi.9±9.6 6.2* 3.4±7.6±3.5±4.5±4.4 3.1±4.1±4.4 7.9 6.6±3.6 57.1±9.9 12.5* 65.5 58.6 64. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena.9±6.5±4.6 64. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima. ima blago dezagregatno delovanje.

2 50.5 28. električne ose srca. .3±9.8±8.2 71.7 35.3 10. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.7 14.0 21.3 7.9 9.1±4.7±5.7 12.7±5.0±8.0±8.5 22.7±5.6±8.1 64.7 12.verodostojnost razlika (p<0.4±9.7 9.0±8.2 71.6±7.9 na kraju ispitivanja 35. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac.7 Napomena: * .7±9.9 58.7 35.5 22.2 54.1 64.5 28. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika.6±8.6±7. koji nemaju patološke promene.2±6.0 58.14.3±6. na osnovu podataka EHO-KG.05) podacima na početku.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.9±6.3±6.0 14.3±9. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih.7±9.4±7.1±9.1±9.0±8. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija.9±6.

05) u poređenju sa podacima na početku. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.05 <0.1±47.0 57.5±8.5±8.9±4.6±9.3±3.4±8.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .9±7.9 28.0* 40.0* 44.6 15.5 62.6±7.0±8.3±8.0±9.6 kontrolna grupa 81.1 54.05 <0.5 64.6±4.0±8.4±9.05 .4±3.5±8.0 19.4 96.5 42.5 37.1±9.6±9.0±9. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.9±9.5 46.5 31.6 3.05 >0.6 71. U toj grupi je povećana i radna sposobnost.0 68. 1.4±7.3±9.9 59.6 35.7 14.2 P >0.0 66.4±7.0* 53.7 28.1±7.6±9.9±9.3 71.3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.8 22.3 46.0 42.5±8.6±7.0±9.1±7.05 >0.0±9.8±7.verodostojnost razlika (p<0.6 kontrolna grupa 90.4±9.3 81.0 59.6* 50.3±9.1±9.7* kontrolna grupa 35.5 77. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67.5 22. Iz tabele 10 se vidi.6 58.7±4.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.6±9.9 41. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.4* 80.9±9.5 .4±9.6 53.6 puta sa poremećajem sna.3±7.6±8.8±8.4±9. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova.7 64. 1.0* 41.4±7. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.0 33.

dobar 36. što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom.Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva . četvrtina ocenila kao dobre rezultate.6* 14.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama.N. izazvanom hiperlipidemijom. tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS. “Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo. bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima.3±6.1±6. pečat) I. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja. LDL). Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”. Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema.7 <0. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis. Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće. kako kod izražene IBS.05 Napomena: P . koji preporučuje proizvođač u obliku. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost.

kome veruju milioni! .pravosuđa i uprave RS br.96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet.08. 01/2-704-29/96 od 23.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful