Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

koji imaju hipolipidno delovanje.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana.smanjenje nivoa holesterola u krvi.96 . dopunski uz lekove. Pre upotrebe promućkati. blagotvorne promene u razmeni lipida.08. 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje. šum u ušima. koje vam je dao lekar. koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD. koji utiču na: . Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. vi možete uzimati vitamine. . vitamina C i PP. usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. 01/2-704-29/96 od 23. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida. cvetova gloga. . 100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml). Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. koje zahteva dugotrajno lečenje. preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje). Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br. kao što su vrtoglavica.normalizaciju razmene lipida. Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu. preterano lupanje srca.

koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine.A. Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS. . Takođe. 4S. Osnovna sredstva. od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. LIPID i dr. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema. WOSCOPS. glave.Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji. u Rusiji samo 0. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca. poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane. arterija donjih ekstremiteta. po rezultatima ispitivanja VALIA NT.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama. aorte. Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti.6% pacijenata.). To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS). cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr. U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam.

lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. koji je proizveo ZAO „Evalar“. ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. sa fibratima). učestvuje u procesu biološke oksidacije. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje. koji su iz klase fitoestrogena. cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova. (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. Kod pacijenata. posebno na jetru i mišiće. Rusija. kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo. Sa sastojcima deteline itoflavonima. Bijsk. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo. energetske razmene. uključujući i onih. smanjenje fibrin monomernih kompleksa). ima hipolipidnu aktivnost. rizik od nepoželjnih delovanja. Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. aktivaciji fermentnih sistema.

glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. 6. ALT (alanin aminotransferaza). mokraćne kiseline. 2. nivo AD.hiperlipoidemijom (GLP). (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. HDL . Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. anamneza. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. 5. kreatinina. lipidni profil. bilirubina ukupnog. 4. Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj). . Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP. težina. Zadatak ispitivanja 1. AST (aspartat aminotransferaza). koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. triglecirida. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. 3. kao što su uzrast. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP.

LDL > 3. Pacijenti. Kombinacija tt. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3. urina. EHO-KG. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. preračuna indeksa mase tela (IMT). 5. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. opšte analize krvi. biohemijske analize krvi. Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja. Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca.3 mmol/L 3.5 mmol/L i/ili 2. B. učestalosti srčanih kontrakcija). 4. 1 I 2 C. koagulogram. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije. Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti.Svi oboleli. 2. Kriterijumi uključenja u ispitivanje A. . koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1. krvnog pritiska. koji primaju drugi vid fitoterapije. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. EKG. Pacijenti sa GLP: 1. TG ukupni >2. Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja). 2.

od februara do maja. trajanja oboljenja. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo. da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina. Na osnovu starosno-polnih parametara. posle ocene rezultata je ponovljena. 12 13 pol Žen. 17 19 preko 10 god. uzrasta preko 45 godina. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god.B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . da su u podgrupama prevladavale žene. Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama . (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. godine.Ispitivanje je vršeno 2006. Pauza između terapija je bila 2 sedmice. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god. zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš. Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. Trajanje terapije – jedan mesec. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi.

HG – hronični gastritis. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. ARA prvog podtipa. diuretike. Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa .B – hronični bronhitis.kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati. ŠD – šećerni dijabetes. (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. HH – hronični holecistit. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete). koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. ŽKB – bolest kamena u žuči. U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima. osim ispitivanih. Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. Hr. blokatori sporih kalcijumovih kanala. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. ČŽ – čir na želudcu. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). tihlopidin. Izabrani su oboleli za ispitivanje. alfaadrenoblokatore). HB – hipertonija. Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. Dva pacijenta. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. aspirin. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe. preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija.

8 24.4±5.3 ± 4.7±7.1 .0 47.5 39.6 26.2±8.3 75.6±9.9 89.4 46.3±5.9 57.3 52.9 72.8±7.4 ± 8.2±5.2±8.3±6.9 19.2±8.7 28.9 60. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.7±9.7 9.1* 80.2 ± 7.1±6.1* 51.8±9.2±9.1 11. LDL u osnovnoj grupi.2 ± 4. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.7 73.4 0 88.6 ± 8. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska.7 19.3 88. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja.6 53.0 70.4 66.4±7.2 14.3 71.7 10.1 63.2 35.9±8.8 29. HDL.verodostojnost razlika (p<0.6 74.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom.1* 6.1±9. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.9±7.67±1.9±8.8±8.4±5.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.3±9. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.6±5.4 31.9 10.0 68.9 64.91±1.5* 64.8±9.0±9.7 29.4 ± 8.6 70. preko 4 tabl.9±9.2±9.4 0 91.9±7.9±6.9±7.2±8.7 28.9 48.0 ± 8.6±8.2 (pečat) Napomena: * .82 4.5* 42. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72.0 ± 8.06±1.1 19.8 ± 7.1 83.2 35.4 16.6±7.6 ± 4.2 80.1±7.0 22.1±8.1 19.8±7.4±7.4±5.6±5. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima.9±6.7 15.4 6.7 10.6 16.8 9.8±8.8 11. trigliceridi.3±7.4±9. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.6 68.4 71. kao i u kontrolnoj grupi.8±7.2 8.1±9.6 71.7±6.6 74.5 17.8±5. U istoj grupi.6±5.7 67.0 68.4±5.1 29.6 ± 8.3 11.4 ± 4.37±0. U toku posmatranja bolesnika.1±7.9±6. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.8 11. Iz tabele 4 se vidi.1±6.9±8.9±9.

Na taj način.9±7. kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja.8±8.5 22.18±1.54±14.4±11.3 1.0±12.6 28.6 3.1 26.1±2.3 .Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4.6 32±31. Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe.51±0.41±0.97±1.0 27.5±0.9±19.2 28.26±1.91 Napomena: * .3±0.verodostojnost razlika (p<0.74±0. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata. triglicerida (za 2%).0 28.94 2. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5).5±9.48±0. kao i po završetku. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5).9±0. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).04* 3.53±0. (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).4±8. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.7 1.6 28.5 23.0±7.6±0.4 21. holesterola LDL (za 35%).41±0.9* 1.5 4. smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove. ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS.8 1.8±0.1 1.7 26.4±11.05) u poređenju sa podacima na početku. Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).7* 2.8* 1.1 2. Takođe.02±1.4 3.45 3.4±0. u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi).6 1.

0 290.0±1. ACP – kisela fosfataza ukupna. AST – aspartat aminotransferaza.7±2.8±0.3 4.2 3.5 268.6±1.8±104.5 289.6±0.4 4. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre.3 29.5 115±36.3* 28.2±33.0 5.5* 16.5±0.4±1.2 3.1 5.4±19. LDH – laktat dehidrogenaza.2±0.9±121.0±1.5±47.3 Napomena: * .3 14.05) u dinamici među pokazateljima.2 115. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi.verodostojnost razlika (p<0. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno. što je vrlo bitno za obolele od IBS.8±0.6±71.1±0. što potvrđuje bezbednost preparata. .0±1.2 6.9±1.6 14.3 260. Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).4±1.3 14.4 12.1±1.8±0. konkretno ALT.2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza.3 79.9±0.3±0.3 3.3 4.06±2.3 4. AST.4 121.8 7.5* 17.4 16.4 15.2 110.3±0.9 12.06±2.9±0.3 79.5±37.5±1.4±102 116. GGT. GGT – gama-glutamiltransferaza.15±2. ACP (tabela 6).1±0.4 33.7±122.8±2.4 14.2±36.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87. što govori o bezbednosti preparata.5±0.2* 3.2 13.3±1. Kako se vidi iz tabele 6.0 7.9±2. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.7±81.5±1.9 5. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28.9* 3. koji nisu uzimali “Ateroklefit”.1±2. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma).4 15.2 7.8±1. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi.

6 6.9±6.6±3.1±8.4±9.7±5.9±9.5±4.9 16.4±9.1±9.2 3.5±4.4 29.4±7.9±6. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi.6 64.4 7.4* 42.3±3. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima.2 3.6 10. ima blago dezagregatno delovanje.9 3.4±7.3±8.1±6.4 7. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac. To potvrđuje.5±4.6±3.6±3.1±4.6±3.2 29.6 87.1±4.7±9.5±4.9 12.5±8.1 42.0* 10.1±4.6 6.6 60.5 58.5 6.1±4.9±9.9 46.6 64. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.5±8.2* 3.4 7.6±3.6±3.4 3.5±4.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.0 .0±8.9±6.5 48.9 12. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.1±4.9 6.1±4.5* 65.4 3.5±4.5±8.7±5.9 3.6 57.1 35.0±8.0±8.6 57.6 6.1* 31.9 6.4 7.5 6.5±4.6 6.4 7.2±3.6 64.1±8. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena.1±9.4 3.3 10.9 10. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.5±4.2±3.0 na kraju ispitivanja 3.9 42.4 7.9 46.7±9.5±4.4±7.

1±4.9±6.9±6.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.3±6.2±6.verodostojnost razlika (p<0. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom. električne ose srca.7±5.5 28.6±7.05) podacima na početku.4±9. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija.9 58.7 9.6±7.0 58. na osnovu podataka EHO-KG.5 22.7 12.8±8.0±8.7±9. .7 35.5 28. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih.2 71.7 12.3±6.1 64.5 22.2 71.1±9. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika.7±9.6±8.0±8.0 14.2 54. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29.7±5.6±8. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.7 Napomena: * .3 10.9 na kraju ispitivanja 35.0 21.1±9.3±9.1 64.9 9.7±5.4±7.7 14.0±8. koji nemaju patološke promene. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac.7 35.3 7.3±9.2 50.0±8.14.

4±9.05 <0.5±8.1±7.6±9.6±8.8±8. 1. Iz tabele 10 se vidi.3±7.0 66.6±9.3±9.5 77.4±8.4 96.0* 44.0 42.4±7.3±8.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.5±8.3±9. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine.6 puta sa poremećajem sna. U toj grupi je povećana i radna sposobnost.9 59.3 46.6±4. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.0±8.9±7.1±47.0±9.05 <0.6 kontrolna grupa 90.6±9.3 81.0 19.4±7.3±3.6 15.1±9.4±9.1±7.0 59.9 28.9±9.4±7.5±8.4±9.6 58.0 33.6 53.0* 40.5 22.6 71.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .7±4.7 64.4* 80. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.05 .6±9.05 >0.05) u poređenju sa podacima na početku.5 42.5 .0* 53.5 62.9±4. 1. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67.1 54.6* 50.9 41.7 14.6±7.0 57.6 3.8±7.5±8.verodostojnost razlika (p<0.4±9.7 28.0±9.6±7.3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom.0±9.05 >0.5 46.6 35. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.0* 41.9±9. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.0 68.6 kontrolna grupa 81.7* kontrolna grupa 35.9±9.2 P >0.5 64.8 22.0±9. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.4±3.5 31.0±8.3 71.5 37. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova.1±9.

7 <0. što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom. bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost.dobar 36.1±6. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis. pečat) I. Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja. Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće.05 Napomena: P . LDL). izazvanom hiperlipidemijom. tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS.3±6. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva . kako kod izražene IBS. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema. četvrtina ocenila kao dobre rezultate. “Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima.6* 14.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama.Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. koji preporučuje proizvođač u obliku. Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola.N.

kome veruju milioni! . 01/2-704-29/96 od 23.pravosuđa i uprave RS br.08.96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful