Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

01/2-704-29/96 od 23. Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu.normalizaciju razmene lipida. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema. . dopunski uz lekove. blagotvorne promene u razmeni lipida. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. preterano lupanje srca. Pre upotrebe promućkati. sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida. 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline. preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje).smanjenje nivoa holesterola u krvi. kao što su vrtoglavica. vi možete uzimati vitamine. koje zahteva dugotrajno lečenje. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom.96 .08. cvetova gloga. koji utiču na: . „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje. koji imaju hipolipidno delovanje. vitamina C i PP. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. šum u ušima. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. . Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. 100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml). koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD. koje vam je dao lekar. usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br.

aorte.Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji.6% pacijenata.A. Takođe. glave. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema. cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr. . Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti. po rezultatima ispitivanja VALIA NT.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S. 4S. Osnovna sredstva. arterija donjih ekstremiteta. poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama. U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine. To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS). Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS. od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. LIPID i dr.). koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini. WOSCOPS. u Rusiji samo 0. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca.

zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. Sa sastojcima deteline itoflavonima. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. energetske razmene. sa fibratima). koji su iz klase fitoestrogena. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. učestvuje u procesu biološke oksidacije. U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. Kod pacijenata. rizik od nepoželjnih delovanja. Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo. lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. posebno na jetru i mišiće. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“. Bijsk. povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. uključujući i onih. Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. ima hipolipidnu aktivnost. koji je proizveo ZAO „Evalar“. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova. aktivaciji fermentnih sistema. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. smanjenje fibrin monomernih kompleksa). potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje. Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. Rusija. ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo.

bilirubina ukupnog. mokraćne kiseline. težina. ALT (alanin aminotransferaza). 3. HDL . 5. glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. kreatinina. triglecirida. kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj). . (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. 4. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP.hiperlipoidemijom (GLP). Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP. koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). AST (aspartat aminotransferaza). Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Zadatak ispitivanja 1. kao što su uzrast. 2. nivo AD. 6. anamneza. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. lipidni profil. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP.

LDL > 3. koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1. učestalosti srčanih kontrakcija). Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja).5 mmol/L i/ili 2. Kombinacija tt. 5. 4. Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja. Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3. TG ukupni >2. koji primaju drugi vid fitoterapije. Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. Pacijenti. EHO-KG. B. 2. krvnog pritiska. Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina. preračuna indeksa mase tela (IMT). 2. urina. Kriterijumi uključenja u ispitivanje A.Svi oboleli. 1 I 2 C. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. opšte analize krvi. koagulogram. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije.3 mmol/L 3. . biohemijske analize krvi. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. EKG. Pacijenti sa GLP: 1.

Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. da su u podgrupama prevladavale žene. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni. trajanja oboljenja. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama . Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god. Pauza između terapija je bila 2 sedmice. posle ocene rezultata je ponovljena. zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš. Trajanje terapije – jedan mesec. 17 19 preko 10 god.Ispitivanje je vršeno 2006. od februara do maja. 12 13 pol Žen. uzrasta preko 45 godina. da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina.B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . godine. (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Na osnovu starosno-polnih parametara. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo.

aspirin. ČŽ – čir na želudcu. preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija. HB – hipertonija. Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa . HG – hronični gastritis. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. ŠD – šećerni dijabetes.B – hronični bronhitis. Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. Izabrani su oboleli za ispitivanje. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe. Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati. tihlopidin. blokatori sporih kalcijumovih kanala. U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). ŽKB – bolest kamena u žuči. koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. Dva pacijenta.kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete). ARA prvog podtipa. Hr. diuretike. osim ispitivanih. (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF. alfaadrenoblokatore). HH – hronični holecistit.

9±6.7 19.5 39.1±9. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.5* 42.4±5.4±9.1±6.7 10. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata.7 9.1* 51.1 19.3±9.9 60.3 75. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.4 ± 8.7±7.4±5.6 70.7 28.7 10.9±9.8±7.3 88. trigliceridi.7±6.9±8.4±5.6±5.3±6.2 (pečat) Napomena: * . Iz tabele 4 se vidi.6 ± 4.0 68.9±7.4±7.91±1. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72. U istoj grupi.4±5.2 8.1* 6.3 71.6 74.2 14.6 68.9±7.6±9.0 68. kao i u kontrolnoj grupi.82 4.4 0 91.8±8.8 29.1 29.9 57.0 22.2±5. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima. HDL.37±0.2 80.8 11.8 11.8±9.8±5.8±7.4 ± 8.0 ± 8.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.4±7.6 53.9±8.8±9. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.4 16.9 72.2±8.9 48.8±7.8 ± 7.6 16.8 24.3 11.3 52.7±9.1 .1±7. preko 4 tabl.6 71.0 47.3 ± 4.1 63. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska.3±7.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom.6±5.4 71.2 ± 7.1±8.5 17.1* 80.4 46.6±8.9 19.1 11.9 89.6 74.2±8.4 ± 4.1 83.6 26.7 73.8±8.1 19.9±7.7 15.4 6. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.9±8.1±6.9±6. U toku posmatranja bolesnika. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja.6±5.1±7.2±9.2 35.9 64.4 0 88. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.9 10.0 ± 8.2±8. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.4 66.0±9. LDL u osnovnoj grupi.5* 64.2±9.1±9.2 35.6±7.7 29.6 ± 8.0 70.7 67.2 ± 4.8 9.9±9.06±1.verodostojnost razlika (p<0.3±5.2±8.67±1.7 28.9±6.6 ± 8.4 31.

8±0.51±0.8* 1.7* 2.9±7. holesterola LDL (za 35%). Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe.3 . u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi). kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja.0±12.91 Napomena: * .4 21. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5). triglicerida (za 2%).04* 3. Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).8±8.5±9.6 3. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata.6 28.3±0.7 26.4±0.9* 1.9±19.05) u poređenju sa podacima na početku.74±0. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).53±0. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.94 2.5 23. ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS.4±8. Takođe.97±1. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5).41±0. smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove.54±14.Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4.5±0.0±7.5 22.26±1.4±11.1 26.6±0.6 32±31.6 1.0 28.02±1.45 3. (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).9±0.1±2.3 1.verodostojnost razlika (p<0. kao i po završetku.4 3.2 28.41±0.8 1.6 28.5 4.7 1.1 2.1 1. Na taj način.18±1.4±11.0 27.48±0.

1±0.3 4.0 7. Kako se vidi iz tabele 6.2±0. koji nisu uzimali “Ateroklefit”.8±2. LDH – laktat dehidrogenaza.3 79.6 14.4 15.1 5. GGT – gama-glutamiltransferaza.5 268.7±2.9±121.0±1.7±81.4 4.5±37.9±0.3±1.5* 17.0±1.5±0.3 14.3 4.15±2.7±122.4±19.2 13. ACP (tabela 6).3 260.5* 16.3 14.4±1.4±1.verodostojnost razlika (p<0. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno.9* 3.9 12.2* 3.4±102 116.05) u dinamici među pokazateljima.2 110.06±2.6±71. što govori o bezbednosti preparata.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi.0 290.8±0.9±0.3* 28.0 5.5 289.9±1.5±1.3±0.1±2. GGT.3 79. . što potvrđuje bezbednost preparata.06±2.2 3.8±0.5 115±36.5±1.2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza.4 121.3 Napomena: * .8±0.4 16.3 4.2 7.5±47.2±36. konkretno ALT.2 3.9±2.5±0.8±1.6±1. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi.4 33. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.2 115.2 6.0±1. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma).4 15.2±33.8±104.4 12. AST – aspartat aminotransferaza.3 29.3 3. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28. ACP – kisela fosfataza ukupna. AST.4 14.9 5.6±0.1±1.1±0. što je vrlo bitno za obolele od IBS.3±0. Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).8 7.

5±4.4 7.6 64.5* 65.6 60.9±9.4 7.9±6. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.3 10.4 7.0 na kraju ispitivanja 3.6±3.6±3.6 6.1±4. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.6±3.9 3.5±4.5±8.1±9.9 46.9 10.4±9.6±3.1±4.9 6.9 3. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.4 3.3±3.2 3.6 6.1 35.6±3.7±9.2* 3.1±9. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima.0 .2 29.9 42.1* 31.5±4.5 58. ima blago dezagregatno delovanje.2 3.2±3.0±8.1±4.4* 42.1±8.5 6.7±5.4±7.6±3.9 16.5 48.6 57. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac.1±6.0* 10.0±8.6 87.7±5.9 46.1±8.6 10.4±7.1±4.4 7.9 6. To potvrđuje.6 64.3±8.0±8.5±4.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.5±4.1 42.6 64.2±3.5±4.9±6.5±4. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena.5±4.6 57.4 7.4 29.4±7.6 6.4 3.5±8.5±4.1±4.4 3.9 12.4 7.4±9.9±9.5 6.5±8.9±6.9 12. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi.7±9.6 6.1±4.

9 9. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija.1 64. .0 21.7 35.7±9.0 14.6±7.verodostojnost razlika (p<0.0±8.7 9.4±7. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom.7±5.8±8.7 12. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih.9±6.1±9.7 12.6±8.9 58.3 7.3±6.7 35.9±6.2 50. koji nemaju patološke promene.1±4.3±6.6±7.7 Napomena: * .1±9.2 71.0±8.2 71.7±5.2 54.5 22. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29.9 na kraju ispitivanja 35.3±9.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.3 10.6±8.05) podacima na početku.3±9.0 58.14.5 28. na osnovu podataka EHO-KG.2±6. električne ose srca.1 64.5 28.4±9.0±8.0±8.7±5.7±9.5 22. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.7 14.

1.6±7.5±8.0±8.9±9.5 62.8±8.6 58.1 54.0±9. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.6±9.1±9.4±9.0±9.2 P >0.4* 80.6 kontrolna grupa 90. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.5 46.9±4.3±3.5 42.6±9.0* 41.6 3.5±8.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.0 33.05 >0.3±7.8±7.6±7.6* 50.05 <0.0±9.3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom.7±4.9 59.0 68.4±8.6 15.6±4.7 28. Iz tabele 10 se vidi.3 71.5±8.4±7.5 77.6 53.1±9. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67.4±9. 1.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .3±9.0 66.8 22. U toj grupi je povećana i radna sposobnost.5 .05 <0.6 71.6 35.7* kontrolna grupa 35.6 kontrolna grupa 81.05 >0.0* 44.5 22. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.1±47.7 14.9±9.0 57.7 64. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.3 46.9 41.4 96.4±3.0 19.0* 53.verodostojnost razlika (p<0.1±7.5 37.4±7. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine.3±9. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.0 42.5 31.4±9.6±8.6±9.5 64.0±9.0 59.05 .4±7.1±7.0* 40.6 puta sa poremećajem sna.6±9.0±8.05) u poređenju sa podacima na početku. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova.4±9.9 28.3±8.9±9.3 81.9±7.5±8.

3±6. kako kod izražene IBS.Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis. LDL). što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom.1±6. Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće. pečat) I.dobar 36. “Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo. izazvanom hiperlipidemijom.05 Napomena: P . koji preporučuje proizvođač u obliku. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja. bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom.6* 14.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama.N. Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva . tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS. četvrtina ocenila kao dobre rezultate. Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”.7 <0. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema.

08.pravosuđa i uprave RS br. 01/2-704-29/96 od 23. kome veruju milioni! .96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful