Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika DOPUNSKA INFORMACIJA (obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju) Evalar

ATEROKLEFIT
“Generalno čišćenje” krvnih sudova od holesterola
Sama reč “ateroskleroza” (od grč. “athera”- kašica i “sklerosis”- zadebljanje) odlično objašnjava, šta se dešava sa sudovima, koje je to snašlo. U početnoj fazi holesterolske naslage formiraju rastresitu supstancu, zatim se od tih naslaga formira holesterolski plak, koji zatvara lumen krvnih sudova. Zid suda gubi svoju elastičnost i postaje deblji. Promenjeni sudovi prestaju efikasno ispunjavati svoju funkciju, narušavaju snabdevanje krvlju… Ali, problem je u tome, što proces protiče neprimetno za čoveka. Obratiti pažnju i zamisliti se o nivou holesterola u krvi, o stanju krvnih sudova zahtevaju takve posledice ateroskleroze, kao što su stenokardija, hipertonija, IBS i drugi poremećaji funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. Smanjiti povećani nivo holesterola pomoći će prirodno sredstvo “Ateroklefit” Na osnovu podataka mnogobrojnih kliničkih ispitivanja, smanjenje nivoa holesterola do normalnog nivoa – smanjuje rizik kardiovaskularnih oboljenja (infarkta i insulita) za 30-40%. “Ateroklefit” ima trostruko delovanje, usmereno na: - smanjenje nivoa holesterola u krvi i poboljšanje razmen lipida; - jačanje krvnih sudova; - poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje lepljivosti). Delujući na uzrok nastanka ateroskleroze “Ateroklefit” utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema Preporučuje se upotreba: vodeno-alkoholni ekstrakt: odrasli po 30-40 kapi (po ½ čajne kašike) 1-2 puta dnevno u toku jela, prethodno rastvorenih u malo vode. Uzimati 25-30 dana. Kroz sedmicu moguće ponoviti upotrebu. Kapsule: odrasli po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. Uzimati 1 mesec. Preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje.

100 ml ili u flašicama od polimernih materijala po 100 ml). vi možete uzimati vitamine. kome veruju milioni! Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom.smanjenje nivoa holesterola u krvi. Kao rezultat kliničkih ispitivanja utvrđeno je: smanjenje nivoa holesterola u krvi. što je posebno važno za aterosklerozu – oboljenje. . „Ateroklefit“ kapsule (blister pakovanje. blagotvorne promene u razmeni lipida. Ukoliko vaš organizam signalizira o poremećaju u radu kardiovaskularnog sistema. vitamina C i PP. . koji imaju hipolipidno delovanje. kao što su vrtoglavica.08. koji ne utiče na kvalitet i efikasnost BAD. šum u ušima. usmerenog delovanja „NAPRAVIT“ vitamini za srce Svakodnevo uzimanje 1 tablete (30 dana) utiče na poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovskularnog sistema Evalar – zdravlja dar! Kvalitet. Izaberite bilo koju formu upotrebe: „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt (u flašicama sa kapljomerom po 50. Ovi podaci su potvrđeni prilikom dokliničkih i kliničkih ispitivanja preparata „Ateroklefit“ u Pjatigorskoj Državnoj farmaceutskoj akademiji i Altajskom Državnom medicinskom univerzitetu.normalizaciju razmene lipida.poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. preporučuje se ponoviti 3-4 puta godišnje).96 . 01/2-704-29/96 od 23. dopunski uz lekove. smanjenje simptoma vaskularnih poremećaja. cvetova gloga. koje zahteva dugotrajno lečenje. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva pravosuđa i uprave RS br. koji utiču na: . 30 kapsula po 250 mg) „Ateroklefit“ vodeno-alkoholni ekstrakt napravljen je od trave i cvetova crvene deteline. Prilikom čuvanja dozvoljena je pojava taloga. Kapsule „Ateroklefit“ su kompleks ektrakta crvene deteline. preterano lupanje srca. Pre upotrebe promućkati.“Ateroklefit” je prirodno sredstvo i može da se uzima dugotrajno (terapija 30 dana. sa kompleksom flavonoida i izoflavonoida. koje vam je dao lekar.

od kojih je na prvom mestu ateroskleroza i njene komplikacije. koji su imali infarkt miokarda uzimaju statine. To su različiti oblici ishemične bolesti srca (IBS). arterija donjih ekstremiteta. LIPID i dr. glave. Ova oboljenja ostaju i dalje kao najčešći uzrok gubitka radne sposobnosti. WOSCOPS. po rezultatima ispitivanja VALIA NT.POTVRĐUJEM Glavni lekar Opštinske zdravstvene ustanove “Dijagnostički centar” (potpis i pečat) S. aorte. primećuje se rast broja oboljenja kardiovaskularnog sistema. u Rusiji samo 0.6% pacijenata. 4S. koja u određenom stepenu uspevaju da kontrolišu nivo lipida u krvi i tok ateroskleroze su statini. vezane sa aterosklerozno oštećenje magistralnih arterija srca. cerebrovaskularna oboljenja aterosklerozne prirode i dr.Lukina I Z V E Š T A J o kliničkom ispitivanju BAD “ATEROKLEFIT” U današnje vreme kardiovaskularna oboljenja su osnovni uzrok smrtnosti i invalidnosti u Rusiji.A. Njihova efikasnost u primarnoj i sekundarnoj profilaksi IBS i drugih komplikacija ateroskleroze je pokazana u mnogim randomiziranim kliničkim ispitivanjima (HPS. Osnovna sredstva. Takođe. invaliditeta i smrtnosti stanovništva u ekonomski razvijenim zemljama. U uslovima porasta štetnih hemijskih uticaja na organizam. . poremećaja principa uravnotežene racionalne ishrane.).

cvetova gloga sa dodatkom vitamina C i niacina. Sa sastojcima deteline itoflavonima. Učestvuje u regulaciji razmene lipida i ugljenih hidrata. Niacin učestvuje u formiranju kofermenata. aktivaciji fermentnih sistema. kod 122 pacijenta sa IBS i hipertonijom pokazala su značajno smanjenje pokazatelja ukupnog holesterola. Biološki aktivne materije deteline imaju antioksidantno i diuretičko dejstvo. Etarska ulja crvene deteline glikozidi (trifolin i izotrifolin) imaju protivupalno i antiseptičko dejstvo. ustanovljeno je poboljšanje reoloških parametara krvi (smanjenje agregacije trombocita. Rusija. koji je proizveo ZAO „Evalar“. lošeg holesterola (LDL) i povećanje nivoa dobrog holesterola (HDL) u poređenju sa analognim pokazateljima kod kontrolne grupe obolelih. potrebna je potraga za sredstvima prirodnog porekla. Sa ovim jedinjenjima je povezano i hipotenzivno delovanje gloga. poboljšavaju stanje kardiovaskularnog sistema. učestvuje u procesu biološke oksidacije. u sintezi kolagena i podršci funkcije vezivnih tkiva. sa fibratima). (pečat) Askorbinska kiselina povećava antioksidantni potencijal organizma. U takva sredstva spada BAD „Ateroklefit“. ima hipolipidnu aktivnost. koji ulaze u sastav zidova krvnih sudova.Osnovni razlog što se malo koriste je visoka cena. U sastavu gloga triterpenska jedinjenja i flavonoidi (hiperozid) imaju spazmatično delovanje. energetske razmene. zbog odbijanja u mnogim slučajevima pacijenata i lekara da koriste statine. U vezi sa potrebom korekcije hiperlipidemije. Kod pacijenata. koji su uzimali „Ateroklefit“ tinkturu. rizik od nepoželjnih delovanja. šireći konorarne sudove i sudove mozga glave. Bijsk. Gorenavedeno obrazlaže svrsishodnost kliničkog ispitivanja BAD „Ateroklefit“ u obliku kapsula kod pacijenata grupe visokog rizika sa . Preparat je napravljen na bazi ekstrakta crvene deteline. koji su iz klase fitoestrogena. uključujući i onih. koji ulaze u sastav važnijih oksidativno-rekonstruktivnih fermenata – dehidrogenaza. Ranije obavljena klinička ispitivanja upotrebe monopreparata iz crvene deteline u vidu tinkture. smanjenje fibrin monomernih kompleksa). posebno na jetru i mišiće. mogućnost uzajamnog dejstva sa drugim lekovima (konkretno. kao i njegov uticaj na nivo venskog pritiska i poboljšanje funkcija zidova krvnih sudova. povezano je delovanje ove biljke kao hipolipidemskog i kardiozaštitnog sredstva. koji imaju malu toksičnost i nisu štetni za dugotrajnu upotrebu.

kreatinina. Oceniti dinamiku pokazatelja hemostaze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom lečenja uz primenu BAD “Ateroklefit” u kapsulama. ALT (alanin aminotransferaza). nivo AD. Oceniti dinamiku vodećih kliničkih simptoma i funkcionalnih dijagnostičkih ispitivanja kod obolelih od IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. bilirubina ukupnog. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno po randomiziranom planu sa paralelnim grupama. kao i kod obolelih od ateroskleroze: dokumentovane IBS sa povećanim nivoom lipida plazme (osnovni cilj). koji su dobijali “Ateroklefit” (placebo). 6. glukoze kod bolesnika sa IBS i GLP prilikom primene u lečenju BAD “Ateroklefit” u kapsulama. Oceniti dinamiku sadržaja nivoa u krvi ukupnog holesterola. 3. 4. Orazložiti primenu fitoterapije “Ateroklefit” za poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema i normalizaciju lipidne razmene. 2. lipidni profil. (pečat) Oboleli u obe grupe nisu se razlikovali po takvim pokazateljima. HDL . Zadatak ispitivanja 1. Oceniti bezbednost i podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. AST (aspartat aminotransferaza).hiperlipoidemijom (GLP). težina. 5. . anamneza. mokraćne kiseline. Prilikom randomizacije u odnosu 1:1 svi pacijenti su bili raspoređeni u 2 grupe: 30 pacijenata u osnovnoj grupi dobijali su kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama i 30 pacijenata u kontrolnoj grupi. kao što su uzrast. Oceniti neželjene pojave (NP) prilikom lečenja podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod obolelih sa IBS i GLP. triglecirida. Sekundarni cilj: ocena bezbednosti terapije Ateroklefitom kod pacijenata sa IBS i GLP.

učestalosti srčanih kontrakcija). EKG. urina. Preživljeni infarkt miokarda (patološki zupci Q u krajnjem slučaju u dva naizmenična skretanja ili izvod iz istorije bolesti sa opisom kliničke slike. koagulogram. krvnog pritiska. Postojanje kod pacijenta psihičkog oboljenja.5 mmol/L i/ili 2. koje onemogućava ocenu efikasnosti terapije. 4. izmena EKG i laboratorijskih pokazatelja). koji primaju drugi vid fitoterapije. EHO-KG. Pacijenti sa GLP: 1. koji su učestvovali u ispitivanju imali su opšti klinički pregled (sa obaveznim merenjem težine. . Individualno nepodnošenje ispitivanog preparata 3. TG ukupni >2. Učestvovanje pacijenta u drugom kliničkom ispitivanju u poslednjih 3 meseca. Kriterijumi ispitivanja U ispitivanje nisu uključeni pacijenti. LDL > 3. Kriterijumi uključenja u ispitivanje A. 2. biohemijske analize krvi. opšte analize krvi. 5. alkoholizam i narkomanija u anamnezi. Izmene u propratnoj terapiji u poslednje 2 sedmice ( kod GLP – poslednjih 6 meseci). 1 I 2 C.3 mmol/L 3. Pacijenti sa dokumentovanom IBS: 1. 2. Muškarci I žene uzrasta od 38 do 74 godina. Pacijenti. B.Svi oboleli. Kombinacija tt. Oboleli su prebačeni u različito vreme sa specijalizovanog kardiološkog odeljenja centralne gradske bolnice na rehabilitaciju u međuregionalni rehabilitaciono-dijagnostički centar u Bijsku. preračuna indeksa mase tela (IMT). Bolesnici sa tipičnom stenokardijom opterećenja ili sa pozitivnim rezultatima VEM-testa ili sa ishemičnim izmenama na EKG na osnovu podataka dnevnog EKG-monitora. koji imaju bilo koju od dolenavedenih osobina: 1.

17 19 preko 10 god. posmatrani bolesnici iz svake grupe su bili ravnopravni. posle ocene rezultata je ponovljena. da su u podgrupama prevladavale žene. Tabela 2 Raspodela obolelih zavisno od dužine oboljenja grupa obolelih osnovna kontrolna do 5 god.B 1 ČŽ 1 HG 3 HH 2 ŽKB 1 . Postojanje propratnih oboljenja pokazano je u tabeli 3. 6 5 dužina oboljenja od 6 do 10 god. da su u osnovnoj grupi bili oboleli od 5 do 10 godina.Ispitivanje je vršeno 2006. Pauza između terapija je bila 2 sedmice. uzrasta preko 45 godina. zavisno od sprovođene terapije (tabele 1 i 2) Tabela 1 Raspodela obolelih u grupama po polu i starosti grupa obolelih osnovna kontrolna Muš. Trajanje terapije – jedan mesec. godine. od februara do maja. 12 13 pol Žen. 18 17 38-45 7 6 starost (godina) 46-59 10 11 60-74 13 13 Iz tabele se vidi. što je omogućilo oceniti uzrok različitih kliničkih simptoma i laboratorijsko-funkcionalnih pokazatelja među grupama . Tabela 3 Postojanje propratnih oboljenja kod ispitivanih bolesnika grupa obolelih osnovna APMK 2 ŠD 4 HB 8 Hr. 7 6 Na osnovu tabele 2 vidimo. (pečat) BAD “Ateroklefit” je prepisan po 1 kapsula 2 puta dnevno u toku jela. trajanja oboljenja. Na osnovu starosno-polnih parametara.

Oboleli su imali stabilnu stenokardiju II funkcionalne klase – 28 osoba. ukoliko je neophodno – dodatnu hipotenzivnu terapiju (inhibitori APF. alfaadrenoblokatore). (pečat) Po broju propratnih oboljenja obe grupe su bile reprezentativne. tihlopidin. Rezultati ispitivanja Primećeno je dobro podnošenje BAD “Ateroklefit” u kapsulama kod svih bolesnika. blokatori sporih kalcijumovih kanala. koji određuju tok IBS (po grupama) i njenu dinamiku u posmatranim rokovima. osim ispitivanih. aspirin. ŽKB – bolest kamena u žuči. Hr. Pacijenti su u toku ispitivanja osim ispitivanog preparata mogli primati sledeću terapiju: nitrati beta-adrenoblokatori. koja se nisu pojavila na kontrolnim pregledima (po jedan iz svake grupe) su isključeni iz ispitivanja. HG – hronični gastritis. Zabranjeno lečenje: bilo koji fitopreparati. HB – hipertonija. HH – hronični holecistit. akutni poremećaj krvotoka u mozgu i šećerni dijabetis tip 2). Tabela 4 Dinamika kliničkih simptoma pri lečenju “Ateroklefit”-om među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe pokazatelj početno Osnovna grupa Kontrolna grupa posle 30 dana Osnovna grupa Kontrolna grupa . ARA prvog podtipa. koji u toku lečenja nisu dobijali hipolipidemska sredstva (osim držanja dijete).kontrolna 2 3 10 1 2 3 2 1 Napomena: APKM – akutni poremećaj krvotoka u mozgu. ŠD – šećerni dijabetes. preovladavale su bolesti sa kardiovaskularnom patologijom i poremećajem razmene materije ( hipertonija. ČŽ – čir na želudcu. diuretike. Dva pacijenta. Neželjenih dejstava i komplikacija nije primećeno. U tabeli 4 je predstavljena učestalost pojave obolelih sa kliničkim pokazateljima.B – hronični bronhitis. Svi su ravnomerno raspoređeni u dve grupe. Izabrani su oboleli za ispitivanje. stabilnu stenokardiju III funkcionalne klase – 32 osobe.

6 16.2 ± 7. kao iI ranije po starosno-polnim karakteristikama i trajanju oboljenja uporedivi.67±1. LDL u osnovnoj grupi.3±6.3±7.2 (pečat) Napomena: * .2 ± 4.1±9.91±1.4 16.1* 51. U istoj grupi.9±7.8 ± 7.7 10.9±6.1±9.7 15.8±9.4 31.4±7.3 71.6 68.1 63.5* 42.9±8.9±6.2±8.1 83. U toku posmatranja bolesnika.9 60.2±9.5 39. odnosno grupe su po početnim ispitivanim simptomima.verodostojnost razlika (p<0.2±8.6 ± 8.4±5.9 48.9 89.6 ± 8.2±8.2 80.9±7.8 11.4 ± 8.9±9.4±5. primećena je i pozitivna dinamika smanjenja krvnog pritiska.7±7.2 8.6 26.1±6.7 73.1±6.3 11.4±5.8±5.7 67. Iz tabele 4 se vidi.0 68. povećao se broj obolelih sa većom tolerancijom ka fizičkom opterećenju.6±5.8±7.6 53. provlačila se tendencija ka smanjenju doze nitrata.6 74.6±9.9 10.7±6.3±9.2 14. preko 4 tabl.1±7.0 47.8 24.82 4.4±9. U tabeli 5 navedeni su pokazatelji lipidne razmene (ukupan holesterol.1* 6. HDL.1±8. kao i u kontrolnoj grupi.5 17. koji su dobijali kompleksnu terapiju BAD “Ateroklefit” u kapsulama.2 35.6±8.1* 80.6 74.8 11.8±7.3 75.0 70.1 11.1 29.4 6.0±9.4 66.9 57.1 19.9±7.2±8. da na početku ispitivanja po svim kliničkim pokazateljima IBS nema statistički verodostojnih razlika po frekvenciji njihove pojave među bolesnicima obe grupe.0 68. povećalo se podnošenje dnevnih opterećenja.4 71.37±0. nisko srednje visoko smanjena povećana smanjena povećana 72.0 22.0 ± 8.8±8.8 9.9 64.4 0 91.8±7.3±5.2 35.8 29.8±9.9 19.9±8.6 ± 4.7 9.6±5.7±9.9 72.9±6.7 28.4 0 88.3 ± 4.05) među pokazateljima u poređenju sa prvim danom.3 52.06±1.4±7.4 46.6 70.9±8.7 10.7 29.7 19.7 28. trigliceridi.0 ± 8.3 88.5* 64.6±7.4 ± 8.2±9.1 19.4 ± 4.9±9.2±5.4±5. Tabela 5 Dinamika pokazatelja lipidnog profila među bolesnicima osnovne i kontrolne grupe u procesu posmatranja i lečenja “Ateroklefit”-om pokazatelji Ukupan holesterol (mmol/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 6.6±5.Puls (otkucaji/min) Krvni pritisak Broj napada stenokardije u 24 sata Dana u nedelji Potreba nitratima za Podnošenje dnevnih obaveza Fizička radna sposobnost Intelektualna radna sposobnost < 140/80 > 140/80 1-3 4-6 preko 6 1-3 nedeljno preko 3 nedeljno 1-4 tabl.1 .8±8.6 71.1±7.

4 3.41±0. holesterola LDL (za 35%).74±0.0 28.7* 2. triglicerida (za 2%).7 26.7 1.6 32±31.04* 3.4±0. kreatinina i mokraćne kiseline u procesu lečenja „Ateroklefit“-om pokazatelji ALT (U/L) AST (U/L GGT (U/L) početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 24.9±7.0±12. Primećeno je verodostojno smanjenje ukupnog holesterola (za 26%).8±8.4±8. kao i nivo kreatinina i mokraćne kiseline (za određivanje funkcije bubrega) na početku posmatranja i lečenja. triglicerida (za 34%) i koeficijenta aterogenosti (za 27%) (tabela 5).Holesterol-LDL (mmol/L) Holesterol-HDL (mmol/L) Trigliceridi (mmol/L) Koeficijent aterogenosti KA 4.97±1. holesterola LDL (za 38%) i KA (za 14%)(tabela 5). smanjuje njihov aterogeni uticaj na krvne sudove.3 . (pečat) Radi utvrđivanja bezbednosti BAD “Ateroklefit“ urađena je biohemijska analiza krvi na fermente jetre (poremećaji u radu jetre).94 2.6 1.4±11.48±0.54±14.05) u poređenju sa podacima na početku.45 3. Po lipidnom profilu pri kraju terapije i posmatranju među dvema grupama bilo je značajne razlike u nivou ukupnog holesterola (za 24%).51±0.6 3.5 4.2 28.3±0.8* 1.8±0.9* 1.1 1.26±1.3 1.91 Napomena: * .6 28.5 23.5 22.18±1.6 28.4 21.6±0.41±0. Tabela 6 Dinamika pokazatelja serumskih fermenata. Na taj način.9±0.5±9.verodostojnost razlika (p<0.8 1.53±0. ustanovljeno je da BAD “Ateroklefit” u kapsulama ima pozitivan uticaj na razmenu lipida kod obolelih od IBS. u toku lečenja u osnovnoj grupi primećen je za 23% rast nivoa holesterola HDL (što nije primećeno u kontrolnoj grupi).02±1.5±0.1 2.1 26. kao i po završetku.4±11.0±7.1±2.0 27.9±19. Mi smo uporedili dinamiku biohemijskih pokazatelja u procesu lečenja “Ateroklefit”-om sa podacima obolelih kontrolne grupe. Takođe.

9±1.1 5.1±0. pokazatelji fermenata jetre nisu se bitno razlikovali u osnovnoj grupi u odnosu na obolele.0±1.2±33.3 4. što je vrlo bitno za obolele od IBS.4±102 116.4±1.4 12.4 15. mi smo u toku lečenja i posmatranja odredili pokazatelje hemostaze (koagulograma). .8 7.8±0.9±2. što potvrđuje bezbednost preparata.2 110.4 4.7±2.4 14.0±1.3 79.3 3.9 12. kada se uzima po 1 kapsula 2 puta dnevno.3 Napomena: * .8±1.6 14.4 121. koji nisu uzimali “Ateroklefit”.5±1.4 33. GGT.8±0.6±0. Odsustvo bitnih izmena u nivou kreatinina potvrđuje da nema promena u funkciji bubrega (tabela 6).0 290.3 29.6±71.06±2.verodostojnost razlika (p<0.1±1. konkretno ALT.6±1.3±0.5 289.5±37.8±2.3 14.06±2. U toku posmatranja obolelih nisu primećene izmene u fermentima jetre.4±1.3 4. ACP – kisela fosfataza ukupna.3* 28.3 79.2 Napomena: ALT – alanin aminotransferaza.5* 16. (pečat) Tabela 7 Dinamika pokazatelja hemostaze pokazatelji aktivirano tromboplastin vreme protrombinsko vreme agregacija trombocita na staklu fibrinogen RFMK početno osnovna grupa kontrolna grupa na kraju lečenja osnovna grupa kontrolna grupa 28.1±0.5 115±36.2 13.0±1.2 3. LDH – laktat dehidrogenaza.5±1.9±0.3 14.05) u dinamici među pokazateljima.0 7.5* 17.3±0.3 4. što govori o bezbednosti preparata.7±81.9 5. AST.9* 3. Kako se vidi iz tabele 6.ACP (U/L) LDH (U/L) kreatinin (mmol/L) mokraćna kiselina (mmol/L) bilirubin ukupni (mmol/L) glukoza (mmol/L) 87.2 115. Kako je ranije potvrđeno BAD “Ateroklefit” u kapsulama pozitivno utiče na reologiju krvi.8±0.1±2. GGT – gama-glutamiltransferaza.5±0.2* 3.2 6.15±2.5 268.7±122.3±1.4 16.2±36.2 7.9±121.9±0.8±104.2 3.5±0.3 260.0 5.4±19.2±0.5±47. kao i nivoa ukupnog bilirubina u krvi. AST – aspartat aminotransferaza.4 15. ACP (tabela 6).

6±3.1±8.1±4. Tabela 8 Dinamika učestalosti pojave obolelih sa određenim parametrima funkcionalnih pokazatelja srčane delatnosti na osnovu EKG u dinamici (osnovna grupa – brojilac.5±4.2±3.2 29.9 3.0±8.6 87.4 3.5±4.2* 3.2±3.1±9.7±9.4±7.3 10.9 42.0 na kraju ispitivanja 3.9 3.1* 31.0 .4* 42.1±8.5 58.6±3.5±4.5±4.3±8.6 57.7±9.4 7.3±3.9±6.5* 65.6±3.9 12. da ispitivani BAD “Ateroklefit” u kapsulama.1±4.9±9.4 7.7±5.0* 10.5±4.U procesu posmatranja došlo je do značajne pozitivne dinamike u smanjenju rastvorivih fibrinmonomernih kompleksa i smanjenju agregacije trombocita.4±7. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji ubrzanost kontrakcija 61-80 81-100 normalna ulevo udesno vertikalno hipertrofija leve komore Hipertrofija komore ekstrasistolija komorna treperava aritmija postinfarktna kardioskleroza tahiforma anamnestička desne pretkomorna gradacija pokazatelja <60 početno 6.6 6.5±8.4 3.0±8.5±4.1±4.7±5.5±4.9±6.0±8.9±6.1±4.4 7.4±9.4±9.4 7.9 16. To potvrđuje. bila je izražena tendencija ka smanjenju koncentracije fibrinogena i smanjenju aktiviranog tromboplastin vremena. ima blago dezagregatno delovanje.9 46.6 10.9 12.2 3.9 46.1±4.4 7.6 60. utiče na smanjenje reologije krvi i mikrocirkulacije u tkivima.1 42.5±8. U tabelama 8 i 9 navedeni su pokazatelji ispitivanja funkcionalnog stanja srca u dinamici (EKG.5 6.4±7.2 3.6 64.4 7.6±3.9 6.4 29.9 10. EHO-KG) u osnovnoj i kontrolnoj grupi.1±4.9 6.6±3.4 3.5±4.5±4.9±9.1±6.1 35.6 57.6 6.6 6.5±8.6 64.6 6.6 64.1±9.5 48.5 6.6±3.

05) podacima na početku. (pečat) U tabeli 10 su prikazani kriterijumi kvaliteta života ispitivanih bolesnika. na kraju ispitivanja porastao je broj obolelih.6±8. .2±6.7±5.14.8±8.0±8.0±8.0 21.2 50.verodostojnost razlika (p<0.7±9.0 58.9 Iz tabela 8 i 9 se vidi.6±7.1±4.7 9. da postoji pozitivna dinamika pokazatelja funkcionalnog stanja srčane delatnosti.5 22.2 54.6±7.7 Napomena: * .3±6.3 7.4±7.7±5.0±8.2 71.1 64.7±5.1±9. na osnovu podataka EHO-KG.5 28.1±9. u poređenju sa Tabela 9 Dinamika učestalosti bolesnika po određenim parametrima pokazatelja ehokardiograma u dinamici (osnovna grupa – brojilac.7 35. koji nemaju patološke promene.9 9.9±6. kontrolna grupa – imenitelj) pokazatelji bez patoloških promena hipertrofija zida komore zadebljanje aorte suženje aortnog otvora regurgitacija na aortnom zalisku regurgitacija na mitralnom zalisku leve početno 29.5 22.9±6. što se potvrđuje pokazateljima: normalizacija ubrzanosti srčanih kontrakcija.7 14.9 58.0 14.3±6.3±9.7 35.2 71.3 10.7 12.0±8.7±9.1 64. električne ose srca.6±8.9 na kraju ispitivanja 35.4±9.7 12.5 28. smanjenja broja obolelih sa ekstrasistolijom i treperavom aritmijom.3±9.

8±7. koji uzimaju “Ateroklefit” i u kontrolnoj grupi pokazatelji fizički psihički bol.9±7.6±7.6 71. 1.0 68.5 64.6 3.6±9.3±8.5 42.6 15. U toj grupi je povećana i radna sposobnost.3±9.6±4.0±9.9 28.8 22.05 >0.0±9.1±47.3 puta se smanjio broj obolelih sa opštim diskomfortom.6±9.4±8.0 19.4±9.6 kontrolna grupa 81.verodostojnost razlika (p<0.5 62.1±7. Iz tabele 10 se vidi.6 58.2 P >0.0 59.5 .4±9. da kao rezultat terapije fitopreparatom “Ateroklefit”.3±7.0* 53.05 >0.7 28.1±9.5 22. preko 10% bolesnika su ukinuli zavisnost od lekova. U tabeli 11 su predstavljeni kriterijumi efikasnosti lečenja po subjektivnoj oceni pacijenata o svom stanju po okončanju kursa lečenja i ispitivanja.4±7.1 54.0* 40. više od 2 puta porastao je broj obolelih sa pozitivnim emocijama pri uticaju spoljne sredine.4±3.5 77.7±4.7 64.05 .9±9.9±9.0±9.6±8.4±9. diskomfort poremećaj sna pozitivne emocije negativne emocije kućna smanjena aktivnost ista radna smanjena sposobnost ista smanjila se zadržana početno osnovna grupa 100±0 77.5 37.05) u poređenju sa podacima na početku.5±8.05 <0.4±7.0±8.0±8.6 35.1±7.4 96.9±4.6 nivo samostalnosti zavisnost od lekova Napomena: * .6 kontrolna grupa 90.7 14.0* 41.4±9.3±9.3±3.6 53.0* 44.8±8. na kraju ispitivanja osnovna grupa 67.0 33.6±7.0 57.7* kontrolna grupa 35.05 <0.6 puta sa poremećajem sna. Tabela 11 Dinamika kriterijuma efikasnosti lečenja po oceni bolesnika osnovne i kontrolne grupe pokazatelji na kraju lečenja u kratkom roku posle lečenja kriterijumi ocenjivanja bez efekta zadovoljavajući dobar bez efekta zadovoljavajući osnovna grupa 19.3 71.9 59.5±8.5±8. 1.9±9.1±9.6±9.0 66.3 46.6±9.Tabela 10 Dinamika pokazatelja kvaliteta života kod bolesnika.3 81.5±8.0 42.6* 50.4* 80.4±7.5 46.5 31.9 41.0±9.

Iz tabele 11 se vidi da je u osnovnoj grupi skoro polovina ispitivanih bolesnika ocenila neposredno i nakon lečenja rezultate kao zadovoljavajuće. Zaključak Možemo primetiti da BAD “Ateroklefit” poseduje traženu efikasnost. bezbednost i dobru podnošljivost kod osoba sa hiperlipidemijom. Petina njih je ocenila da nije primetila efekat lečenja. pečat) I. kako kod izražene IBS. Daniela Vučinić sudski tumač za ruski jezik naimenovana rešenjem Ministarstva .6* 14. “Ateroklefit” ima blago dezagregatno dejstvo. LDL).3±6.Koltakova Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i overavam pečatom. poboljšava se funkcionalno stanje kardiovaskularnog sistema. dozama i metodama upotrebe može da se preporuči kao sredstvo za optimizaciju lipidne razmene i poboljšanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog sistema. popravlja reologiju krvi i mikrocirkulaciju u tkivima.7 <0.verodostojnost razlika u poređenju po podgrupama. što je osnovno u lečenju bolesnika sa kardiovaskularnom patologijom. Kardiolog Centra lekar prvog ranga (potpis.N. Preporuke BAD “ATEROKLEFIT”. koji preporučuje proizvođač u obliku.1±6. izazvanom hiperlipidemijom. četvrtina ocenila kao dobre rezultate.dobar 36. tako i kod obolelih bez kliničkih simptoma IBS.05 Napomena: P . Prilikom primene “Ateroklefit” primećuje se pouzdano smanjenje lipida krvi (ukupnog holesterola.

pravosuđa i uprave RS br. kome veruju milioni! .08. 01/2-704-29/96 od 23.96 Evalar – zdravlja dar! Kvalitet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful