P. 1
11 Drami Od Vilijam Shekspir

11 Drami Od Vilijam Shekspir

|Views: 622|Likes:
Published by nikola_mAk

More info:

Published by: nikola_mAk on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2011

pdf

text

original

Sections

 • Scena 2
 • Scena 4
 • Scena 5
 • Scena 2
 • PREDIGRA
 • Scena 22
 • Sce na 1
 • Sce na 3
 • Sce na 4
 • Sce na 5
 • Sce na 2
 • Scena 7
 • P R O L O G
 • Scena 1
 • Scena 3
 • Scena 6
 • Scena 4
 • Scena 11
 • Scena 37
 • Scena 69
 • Scena 710
 • Scena 811
 • Scena 914
 • Scena 1015
 • Scena 116
 • Scena 218
 • Scena 321
 • Scena 123
 • Scena 226
 • Scena 328
 • Scena 129
 • Scena 230
 • Scena 331
 • Scena 432
 • Scena 533
 • Scena 634
 • Scena 735
 • Scena 136
 • Scena 237
 • Scena 339
 • Scena 440
 • Scena 541
 • Scena 642

11 Drami od Vilijam [ekspir
Дигиталните верзии на овие книги се објавени според условите на лиценцата на Криејтив комонс Наведи изворНекомерцијално-Без адаптирани дела. 2.5 Македонија Можете: • да споделите – да умножувате, дистрибуирате, јавно да го прикажувате или јавно дигитално да го прикажувате делото Под следните услови: • Наведи извор. Морате да го наведете изворот на ист начин како што тоа го направил авторот или давателот на лиценцата (но не на начин кој би сугерирал дека тие ве поддржуваат вас или вашето дело). • Некомерцијално. Не смеете да го користите ова дело за комерцијални цели. • Без адаптирани дела. Не смеете да го промените, трансформирате или да го адаптирате ова дело. • Во случај на понатамошно користење или дистрибуција морате на другите јасно да им ги дадете до знаење условите под кои е лиценцирано ова дело. Најдобар начин за да го направите тоа е да поставите врска до оваа веб-страница. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mk • Секој од горенаведените услови може да биде поништен ако добиете дозвола од носителот на авторските права. • Ништо во оваа лиценца не ги нарушува или ограничува моралните права на авторот.

Prevodite se raboteni spored angliskoto ARDEN izdanie na delata na Vilijam [ekspir

Sodr`ina
1. Veselite `eni od Vindzor 13

2. Komedija na zabuni

95

3. Kroteweto na opakata

149

4.So sila ubavina ne biduva

221

5. Od vlakno ortoma

305

6. Sekoe zlo za arno

383

7. Tante za kukurigu

469

8. Romeo i Julija

549

9. Ri~ard Treti

633

10. Koriolan

727

11. Timon od Atina

827

Preveduvaweto na golemite avtori od svetskata kni`evnost me|u koi, sekako, Vilijam [ekspir e eden od najgolemite, s# u{te, za `al, e edna od klu~nite zada~i na sovremeniot makedonski kni`even preveduva~. Velime za `al, za{to golem propust e na na{ata nacionalna kultura {to dosega ne gi priop{tila negovite trieset i sedum drami, site 154 soneti i nekolkute t.n. nedramski dela i pokraj postoeweto na tolkav broj {koluvani anglisti, talentirani poeti, pisateli, preveduva~i. Ne deka [ekspir ne bil vo fokusot na interesiraweto na na{ite intelektualci, ne deka ne se pravele obidi za negovo preveduvawe, tuku zatoa {to delumnoto i mo{ne neorganizirano negovo prenesuvawe na na{e tlo, glavno od akutnite potrebi na nekoj na{ teatar da igra nekoja negova piesa, napravi neobi~en haos vo dolovuvaweto na vistinskata slika pred makedonskiot ~itatel za ona {to navistina go napi{al ovoj majstor na dramata i na pi{anata re~, voop{to. Ovoj kus voved nema za zada~a da govori za istorijata na preveduvaweto na [ekspir kaj nas (toa e ve}e napraveno - vidi: Ivanka Koviloska-Poposka, [ekspir vo Makedonija) tuku samo na kuso da potseti {to e prevedeno od nego, {to treba u{te da se prevede, da go opravda pojavuvaweto na ovoj tom vo vakva, navidum, vnatre{no nesredena forma, da ka`e ne{to za osnovnite karakteristiki na {ekspiroviot stih i da objasni kako e prenesen “na~inot na namera” ili “na~inot na koj {ekspiroviot stih zna~i” na makedonski jazik kako {to bi rekol Valter Benjamin vo negoviot poznat (i deneska neodminliv za sekoj teoreti~ar na preveduvaweto) esej za preveduvaweto od 1924 godina “Zada~ata na preveduva~ot.” Od trieset i sedumte drami za koi se smeta deka se napi{ani od rakata na [ekspir (spored nadvore{nite i spored vnatre{nite podatoci) zaedno so ovie edinaeset, dosega na makedonski, spored na{ata evidencija, se objaveni vo pe~atena forma dvaeset i {est drami od koi dve, Hamlet i Romeo i Julija vo dva razli~ni prevodi. Hamlet prv go prevede Aco [opov, Bla`e Koneski e avtor na prevodot na Otelo, Georgi Stalev na Venecijanskiot trgovec i Romeo i Xulieta, Ivanka Koviloska-Poposka na Henri [esti (prv i vtor del), Bogomil \uzel na Hamlet, Kral Lir, Makbet, Troil i Kresida, Julie Cezar, Antonio i Kleopatra, Tit Andronik, Son na letnata no}, Bura i No} sproti Vodici, a ovoj tom gi vklu~uva prevodite {to gi napravi Dragi Mihajlovski: Ri~ard Treti, Romeo i Julija, Koriolan, Timon od Atina, Komedija na zabuni, Kroteweto na opakata, So sila ubavina ne biduva, Veselite `eni od Vindzor, Od vlakno ortoma, Tante za kukurigu i Sekoe zlo za arno. Od [ekspir objaveni se vo posebna kniga u{te 60 soneti vo prepev na Aco [opov (spored prozniot prevod na Taska Dubrovska) i 20 soneti vo periodikata, prepevi na Dragi Mihajlovski. Zna~i, za da go imame kompletniot [ekspir na makedonski, potrebno e da se prevedat u{te dvanaeset drami (Kako {to miluvate, Zimska bajka, Perikle, Simbelin, Dvajcata velmo`i od Verona, Kralot Jovan, Henri Petti, Henri [esti(prv, vtor i tret del),

Henri Osmi i Ri~ard Vtori), 74 soneti i nekolkute nedramski dela (Venera i Adonis, Grabnuvaweto na Lukrecija, Taguvaweto na zaqubenata, Zaqubeniot axija i Feniksot i grlicata). Zo{to ovoj tom se pojavuva vo vakva forma? Odgovorot e ednostaven. Avtorot na prevodite, ne sakaj}i da gi povtoruva ve}e prevedenite (za negova `al, najpoznatite i najdobri drami na [ekspir) se nafati, po~nuvaj}i od 1985 godina, da go preveduva ostatokot, ona ponepoznatoto (no ne i zadol`itelno polo{o) od ovoj avtor, smetaj}i deka dobro e edna{ da se ima celiot [ekspir a potoa novite, sekako potrebni, normalno neophodni prevodi mo`at sekoga{ da bidat dobredojdeni vo procesot na deavtomatizirawe na avtomatiziranoto, obnovuvawe na zastarenoto, o~uduvawe na banalnoto, dokolku sakame, a toa sekako e edna od klu~nite zada~i na sekoj dobar preveduva~, da go obezbeduvame i vo idninata {to doa|a opstanokot na ovoj nepovtorliv genij na svetskata kni`evnost. Edinstvena otstapka vo ovoj pogled e noviot prevod na Romeo i Julija koj{to namenski be{e praven za Kumanovskiot teatar a opravduvaweto e {to prviot prevod na Romeo i Julija(isto kako i prevodite na Venecijanskiot trgovec, Otelo i prviot prevod na Hamlet) bea praveni, od razbirlivi pri~ini, posredno, naj~esto preku ruskite prevodi na Pasternak. Ova sekako, avtomatski, ne zna~i deka prevodite praveni od originalot se nu`no podobri i poubavi (ne e voop{to lesno da se drznete da preveduvate otkako toa pred vas go pravele golemi majstori na stihot kakvi {to se [opov, Koneski ili Stalev,) tuku samo deka doa|aat kako neophodni obidi {to podobro, poprecizno i poto~no da se fati na~inot na namera (Art des Meinens) na originalniot tekst kako {to veli Benjamin, za potoa, so qubov i do detaq, da se vgradi vo jazikot-cel. [ekspir e golem avtor zatoa {to, kako {to veli Borhes, nikoj pred nego i po nego (osven Bog, se razbira) ne uspeal da bide tolkumina ili, kako {to toa naj~esto se veli, ne sozdal tolkav broj likovi so koi navlegol vo, re~isi, sekoja sfera na ~ovekovoto `iveewe, go opfatil, re~isi, sekoj sloj na op{testvenoto ureduvawe, osvetlil tolku mnogu osobini na ~ove~kiot karakter, dal tolku mnogu situacii ili, ednostavno re~eno, go napi{al urne~kiot rakopis na na{ata `ivea~ka vo ovoj, sekako, ubav, neobi~en i, ne do kraj poznat za nas, svet. No preveduva~ot, osobeno dobriot preveduva~, e sekoga{ svesen deka likovite, so seta svoja `ivost, plasti~nost, so site svoi radosti, tagi, me~ti i soni{ta, nikoga{ ne se nadvor od jazikot. Tie se ra|aat, pominuvaat del od svojot `ivot ili umiraat samo i edinstveno vo jazikot. Nadvor od sinorite na jazikot e svetot na stvarnosta so koj preveduva~ot nema nikakov dopir. Toj edinstveno se zanimava so metastvarnosta ili so lingvisti~kite ujdurmi i zavrzlami {to ve}e nekoj gi kodiral pred nego. Ottuka i velime deka preveduva~ot ne se zanimava so hermenevtika (vo sekoj slu~aj ne prvenstveno) tuku so stilistika ili so toa kako ne{tata, rabotite zna~at vo samiot jazik, ili, kako {to ve}e prethodno ka`avme so na~inot na namera ili Art des Meinens kako {to veli Benjamin. Iznao|aweto na na~inot na namera vo originalot e prvata, najva`na, najkrupna, najsu{testvena zada~a na preveduva~ot ili, ka`ano poinaku, praveweto na matricata na prevodlivosta ili praveweto karta, lista na o~uduvawa, otstapki, kodovi, hermenevtiki na sintakti~ko, leksi~ko, fonolo{ko i semanti~ko ramni{te odnosno iznao|awe na s# ona vo jazikot na originalot {to ja ~inat, uslovno ka`ano literarnosta na edno delo, ili, kako {to velat ruskite formalisti, ona zaradi koe edno delo go smetame za umetni~ko, isklu~itelno po odnos na drugite, banalizirani, leksikalizirani, avtomatizirani pisma. Praveweto na matricata na prevodlivosta e najva`nata zada~a na preveduva~ot pred da sedne tehni~ki, spored svoite steknati kompetencii, se razbira, da go napi{e noviot tekst vrz ve}e postaveniot kostur

vo novata jazi~na sredina, odnosno najdobro {to mo`e snimeniot na~in na namera na originalot. Dobro napravenata matrica na prevodlivost e edinstvenata garancija deka prevodot }e ja ispolni svojata osnovna zada~a – obezbeduvawe na opstanokot na originalot. Samo spored ovoj kriterium, mo`e da se ceni uspe{nosta ili neuspe{nosta na eden prevod a ne spored zastarenite i ve}e sme{ni metodi koi se zanimavaat so toa dali preveduva~ot rabotel spored originalot, dali uspeal da go razbere originalot, dali mo`ebi se ogledal na drugi prevodi pred sebe, na svojot ili na nekoj sroden jazik itn.. Da ka`eme samo deka deneska, vo vreme koga angliskite i amerikanskite nau~nici od oblasta na kni`evnosta, pred s#, preku bezbroj fusnoti i bele{ki, osobeno vo dobrite izdanija na [ekspir od tipot na Arden, na primer, detalno go razrabotile i osvetlile re~isi sekoe t.n. temno mesto vo izrazot na golemiot majstor, sekoe nedorazbirawe {to mo`e da se dol`i na zastaruvaweto na zborovite, frazite, idiomatskite izrazi, nivnoto obesmisluvawe so tekot na vremeto i pridobivaweto novi zna~ewa i smisli, re~isi e sme{no, za dobro izverziraniot i iskusen anglist-preveduva~ da zgre{i vo t.n. razbirawe na tekstot pa da mora da posegnuva ({to kreativno e mnogu frustrira~ki) vo tu|i prevodi i re{enija. Raboteweto od originalot e zadol`itelno ne samo zaradi zakonot na preveduvaweto spored koj dobrite originali vo sebe, me|u redovi, najpodatno gi sodr`at sopstvenite prevodi, tuku zatoa {to, na toj na~in, op{tata namera na jazikot ili kako {to veli Benjamin Das Gemeinte najdobro i najcelosno, ko ogromna pra{ina od smisla }e se nafati vrz Art des Meinens, na~inot na namera {to dobriot preveduva~, niz kompetentna, municiozna egzegeza prethodno go vgradil vo jazikot-cel. Ovde, se razbira, nemame nitu vreme nitu prostor da go opi{eme iznao|aweto na na~inot na namera ili praveweto matrica na prevodlivost vo dramite na [ekspir po {to sledi rabotata vrz formiraweto na prevodniot tekst za{to toa bi n# odvelo vo dolgi, tu~ni analizi, zbor po zbor, fraza po fraza, re~enica po re~enica. Ne deka toa ne e praveno, tuku deka tuka, vo eden, prvenstveno, prigoden tekst, ednostavno, ne mu e mesto. ]e se zadr`ime samo na, spored nas, najproblemati~noto pa spored toa i najva`noto: t.n. jampski deseterec na [ekspir i argumentite zo{to toj ne treba bukvalno da se sfa}a i vgraduva vo na~inot na namera ili kosturot na makedonskiot prevod. Vedna{ da ras~istime: niti dramite na [ekspir postojano se pi{uvani vo jampski deseterec (vrzan stih od pet dvoslo`ni stapki naj~esto bez rima) niti pak samiot jampski deseterec e dosleden, pa naj~esto, napadnat od genijalnosta na avtorot, e tolku ispokr{en, o~uden, oneobi~en vo samata svoja sintakti~ka postavenost, osobeno so mnogubrojnite op~ekoruvawa, {to ponekoga{ nalikuva na fina, nesekojdnevna vo oblikot, no dlaboko produhovena proza. Toa e edno. Drugo, insistiraweto dosledno da se gradi jamb vo makedonskiot jazik za koj jambot e neprirodna, natrapni~ka, tu|a stapka, e vistinsko nasilstvo vrz jazikot. Ne deka toj ne mo`e da se izgradi po primerot na mnozina makedonski avtori koi prethodno se obiduvale i uspevale da go napravat (Bla`e Koneski, Gane Todorovski, Georgi Stalev, na primer), tuku za{to takvoto nasilni~ko turkawe na jambot a so toa i na silabi~kata versifikacija gi pravi, re~isi, nevozmo`ni naporite da go ka`ete ona {to [ekspir tolku slikovito i precizno go ka`uva na svojot jazik. Ednostavno imate ~uvstvo deka vo stihot koj{to, najverojatno, zaradi potrebite na jambot, }e mora da go zapo~nuvate i da go zavr{uvate so ednoslo`en zbor a ~estopati, osobeno pri zavr{uvaweto na nekoj govor, monolog, ili, naj~esto, razgovor me|u dva `enski lika, istiot toj posleden ednoslo`en zbor i da go rimuvate so drug ednoslo`en zbor, ste se na{le vo tesno nebare piknati i skukuleni vo nekoja zadu{liva zatvorska }elija vo koja va{iot duh ne mo`e, slobodno i mo}no, do samite sinori na svoite mo`nosti, da ja ispolnuva

svojata sveta preveduva~ka zada~a. Ottuka, a i zaradi svesta deka prevodot {to go rabotevme treba da stigne i da iskomunicira so krajniot ~initel vo sekoj kreativen proces, publikata, re{ivme t.n. jampski deseterec da go transformirame na na~in {to najdobro }e ovozmo`i pa|awe na pra{inata od smisla vrz osnovnata konstrukcija na noviot tekst, odnosno preku transformacija na silabi~kata versifikacija so tonska. Toa prakti~no zna~i zadr`uvawe na pette naglaseni sloga vo stihot no zatoa brojot na nenaglasenite se ostava slobodno da varira spored naodite, potrebite i muzi~kiot oset na preveduva~ot. Vrz vakvata osnovna postanovka na noviot dramski tekst vo makedonskata jazi~na sredina, se razbira, dosledno, detalno i so qubov gi dodadovme i site drugi, prethodno izdvoeni, t.n. otstapki, o~uduvawa {to smetavme deka ja ~inat literarnosta ili stilskite osobenosti ili vol{ebnata vrednost na tekstovite na [ekspir: mnogubrojnite op~ekoruvawa, inverzii, elipti~ni mesta vo sintaksata, neologizmite, arhaizmite, slo`enkite, kovankite, zaemkite vo leksikata, aliteraciite, asonancite, simplohite, verbalnite repeticii, rimite, konsonancite, pararimite vo fonologijata, silnite i slabite figuralni re{enija vo semantikata. Vrz takvata gri`livo izrabotena matrica na prevodlivost potoa be{e samo zadovolstvo, niz rabotata da se pu{ta smislata, op{tata namera vo jazikot na originalot, cvrsto i mo} no da se prilepuva vrz nea i da go formira vtoriot, osve`en, obnoven, podgotven za opstanok vo novata jazi~na sredina, tekst. Ova se osnovnite raboti {to smetavme deka, vo eden vakov prigoden voved, treba da se spomenat pri izleguvaweto na ovie edinaeset drami na makedonski jazik od, kako {to veli Viktor Igo, vtoriot najgolem sozdava~ na svetot po Boga, Vilijam [ekspir. Za toa dali uspe{no sme ja ispolnile svojata zada~a, odnosno vo kolkava mera sme go obezbedile opstanokot na originalot, ne e na{e da sudime. Va`no e deka obidot e napraven. Za drugoto neka sudi publikata i vremeto.

Naslov na originalot: The Merry Wives of Windsor

LICA:
Ser Xon Falstaf Fenton [upelko, okru`en sudija Su{ko, rodnina na [upelko Gospodin Plitkavoda, blagorodnik od Vindzor Gospodin Rabu{, blagorodnik od Vinzor Vilijam Rabu{, mom~e, sin na gospodin Rabu{ Ser Hju Evans, vel{ki pop Doktor Kajus, francuski lekar Gostilni~ar Nam}or, pridru`nik na Falstaf Pi{tol, pridru`nik na Falstaf Nemtur, pridru`nik na Falstaf Robin, pa` na Falstaf Naivko, sluga na Su{ko Ragbi, sluga na doktor Kajus Gospo|a Plitkavoda Gospo|a Rabu{ Gospo|ica Ana Rabu{, nejzina }erka zaqubena vo Fenton Gospo|a Brzofatka, sluginka na doktor Kajus Slugi na Rabu{, Plitkavoda itn..

Komedijata1 vo princip, se pi{uva i se igra za da gi nasmee lu|eto. Dokolku ne uspee vo toa, toga{ vinovnikot treba da se bara vo avtorot ako toj pi{uva na va{iot jazik ili vo preveduva~ot koj{to e zadol`en da go obezbedi opstanokot na originalot. Vpe~atok e deka mnogu retko dosega, publikata se smeela i u`ivala vo prevedena komedija na [ekspir vo Makedonija. Toa zna~i deka ili [ekspir e lo{ komediograf pa sledstveno treba da se isfrli od repertoarite na na{ite teatri ili problemot le`i vo na~inot na koj preveduva~ite go tolkuvaat i aktueliziraat. Preveduvaweto i postavuvaweto na Veselite `eni od Vindzor ovde, na scenata na Bitolskiot teatar, pokraj drugoto, ima za cel da go doka`e tokmu vtoroto. [ekspir, i samiot “krpa~” i “kreativen preveduva~” na postari tekstovi i poznati prikazni za {to bil i luto napa|an od svoite sovremenici kako ~ovek “{to se kiti so tu|o perje” a za kogo, od dene{en aspekt gledano, mo`e da se ka`e deka e avtor koj{to primenuval tipi~no postmodernisti~ka postapka, ja napi{al . vrz kosturot na edna postara piesa Komedija na qubomorata za prigodata od 23 april 1597 godina verojatno, kako {to e potvrdeno duri vo 1702 godina, po nara~ka na kralicata Elizabeta Prva koja po dramata Henri ^etvrti (prv i vtor del) sakala da go vidi svojot omilen Falstaf vo drama vo koja toj e zaquben. Komedijata prvpat e pe~atena vo 1602 godina, a prepe~atena so popraven tekst vo prvoto i najva`no folio izdanie od 1623 godina. Ova e edna od retkite drami na [ekspir (od trieset i sedumte kolku {to ni e poznato deka napi{al) ~ie dejstvo celosno se slu~uva vo Anglija i niz koe se dava verna slika na veselata Anglija od krajot na [esnaesettiot vek preku portretiraweto na niza likovi od gra|anskoto op{testvo i dolovuvaweto na nivnata prostodu{nost, nivnata srde~nost, polnokrvnost i podgotvenost za {ega vo sekoe vreme. Zdraviot humor, dobronamernosta i veselosta brzgaat od sekoj stih, sekoja re~enica, sekoja replika i s# e ka`ano na ednostaven, razgovoren no mo{ne duhovit jazik. Glavniot zaplet – Falstafovoto la`no dodvoruvawe na `enite od gospodata Rabu{ i Plitkavoda za da se izvle~e od te{kata finansiska sostojba i negovoto nasamaruvawe – napi{an e vo so~na, bleskava proza (2.703 redovi), dodeka sporedniot – romanti~nata prikazna za mladata moma Ana Rabu{, nejzinite dodvoruva~i i ma`a~kata so Fenton – vo stih (296 stihovi). Ova e prviot makedonski “prevod” na Veselite `eni od Vindzor. Ova prevod e staveno pod navodnici bidej}i napraven e napor originalniot tekst maksimalno da se aktualizira za da mo`e gleda~ot, na nekoj na~in, da se poistoveti i da gi po~uvstvuva likovite bliski do sebe, da gi vidi kako lu|e {to sekojdnevno se {etaat po bitolskite ili po koi bilo drugi ulici niz Makedonija, lu|e normalni {to vodat sekojdneven `ivot, se qubat, qubomorat, sozdavaat, se {eguvaat, ra|aat, umiraat, lu|e naivni, lu|e pametni, lu|e optovareni i neoptovareni koi se podgotveni vo sekoe vreme za {ega i qubov, da zaboravat i prostat bez, ni vo eden mig, da zastranat vo vilaetite na omrazata i krvaviot rasplet. Se

razbira, re`iserot Qubi{a Georgievski kako potvrden kreativec od evropski rang, odi mnogu ponatamu vo “preveduvaweto” i aktualiziraweto na tekstot. Vodej}i gi mnogu ve{to prekalenite profesionalci od Bitolskiot teatar go dopira “duploto dno” na dramata i nudi svoe novo, mo{ne inteligentno i zavodlivo viduvawe na tekstot. No toa neka ostane tajna {to }e ja otkriete po gledaweto na pretstavata.

1

Tekstot e prvpat objaven po povod izveduvaweto na premiernata pretstava na Veselite `eni od Vindzor na 31 oktomvri 1997 godina, na scenata od Bitolskiot naroden teatar vo re`ija na Qubi{a Georgievski. Ovde go prenesuvame vo celina, bez nikakvi izmeni.

^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat sudijata [upelko. ja{ {um {ve{teno lice i {e {tavam na ra{polagawe da ve {miram `a da nema kavga me|u va{. Pa{ent! Vo{ka e bli{ka do ma{ot i `na~i qubov. Su{ko More i glavi gme~i. Evans Nema {ivko. drugo vo{ka po grbot. ba{ taka pravam. Evans Mrak }e bide {tvarno ako i toj {krpi. preku brak. Ako ima ~etvrt krpa od tvojot partal. da si igra majtap. Otli~no. kako {to sum pravel poslednive trista godini. priznanica i obvrznica: so “xelat”. Stopati neka se vika Xon Falstaf ne mo`e so mene. pre~esniot sudija Robert [upelko. po moja pro{ta {metka. Jata beli {tuki mo`at da poka`at na grbot. Su{ko Koj{to koli i besi vo grofovijata Gloster. Su{ko i popot Hju Evans) [upelko Nemojte taka. a blagorodnik e po krv. Vi velam od ova }e ispadne golemata. brate. [upelko Mo`e{. ima {amo tri {ukwi tebe da ti o{tanat: Ama i{to ti {e fa}a. [imi {ivko. Su{ko Mo`am i jas da si skrpam grb. potvrda. [upelko Ba{ taka Su{ko. o~e Hju. Su{ko Site negovi potomci pred nego taka se potpi{uvaa a taka }e se potpi{uvaat i site negovi pretci po nego. {imi bogorojca. [upelko Edno e {tuka na grbot. . [upelko Tokmu taka. rodnino. [upelko Evans Bleber vo{ki pola`at po grbot {tane{ partal. ama i se~i i pe~i. Ako {er Xon Fal{taf {o ne{to te poni{il. [upelko Grbot e epten star. a pop~e? I se potpi{uva so “xelat” pod sekoja smetka.

Mi{lam na ~e{nata moma Ana Rabu{. [upelko Ja poznavam mladata gospojca. Nema {trav od Poga vo be``akonieto. go{podine. Parlamentot.go{pod du{ata da mu ja pro{ti . da pojdeme dokaj gazda Toma Rabu{. }e {aka da {lu{ne ne{to `a {travot Po{ji. Vi blagodaram za srne~koto. [upelko Arno. Vite`ot Xon e tamu i {ega {o Go{pod napred }e tropnam na vratata od ga`da Rabu{. `dravje.) Rabu{ Milo mi e {to ve gledam na arno. pred da umre . Berete um. Ama i ne{to drugo mi {e vrti v glava. `imi s#. Evans [mirete {e. kaj e Go{pod nikoj ne e! Rabu{ Evans Go{pod {ladok i tvojot prijatel. A i dedo & . [upelko Ah! Da sum pak mlad. a ne `a be``akonieto. da. Ima dobri darovi. glavi za ova }e letaa. koe na arno mo{e da i`le`e. Su{ko Gospojca Ana Rabu{? So kostenliva kosa i so usta stokmena ko `ena? Evans Ba{ taa. poarna prilika od nea. ova e bezzakonie. @atoa velam da gi o{tavime {ite na{i {itni `aka~ki maka~ki i da pravime rabota da {e `emat mladiot Avram i gospojcata Ana Rabu{. (Vleguva gazda Rabu{. Su{ko Navistina dedoto & ostavil sedumstotini funti? (Odvnatre) Koj e? Da. . {lu{nete me. (Tropa na vratata. Evans [edum{totini funti plu{ drugo {e dobri darovi.) @a arno `a dobro.Veselite `eni od Vindzor 19 Evans Su{ko More do Parlamentot }e ja teram rabotata. Prijatel{tvoto e lek `a me~ot. Evans Ne mu li~i na Parlamentot da {lu{a be``akonie. i {udijata [upelko i u{te mladiot ga`da [u{ko {to }e vi ka{e u{te ne{to ako ka{anoto vi godi na u{ite. gazda Su{ko. Tamu e Falstaf? Evans Vi li~am na la{go? Mra`am la{kovci kako {to gi mra`am tie {to la{at ili kako {to gi mra`am tie {to ne ja ka{uvaat vi{tinata. }erka na ga`da Toma Rabu{. a i od tatka {i dobra para }e lapne.{edum{totini funti & o{tavi i `gora u{te {rebro i `lato kilnici `a da {tanat nej`ini ko }e napolni {edumnae{et. go{podine.

Jas. mi provalivte vo love~kata ku}a. priznajte. [to u{te mo`e da se ka`e? Dobar e i ubav. [upelko E nema! Va{a gre{ka. pesot e i ubav. i mnogu sakam da posreduvam pome|u vas dvajca. gospodine. gazda Rabu{? Toj me navredi. blagorodniot Robert [upelko velam: navreden sum od nego! (Vleguvaat vitezot Xon Falstaf.I jas sekoga{ od srce vi zablagodaruvam. navistina }e me tu`ite pred kralot? [upelko Vitezu. Rabu{ Rabu{ Pa ne mo`e ba{ taka da se ka`e. vi velam. golema rabota. (Na Rabu{). veruvajte mi oti me navredi. ubivte moj elen. Toj mnogu me navredi. i mene mi e milo. pesot e dobar. mi gi tepavte lu|eto. Doa|a vitezot Xon. Ama pesot e aren. Nemtur i Pi{tol) . Su{ko Kako e va{ata ‘rtka. . Zarem ne e taka. gospodine. gospodine. Gazda Rabu{. [upelko Gospodine. Rabu{ [upelko Vi blagodaram. Spolaj mu. [upelko Rabu{ Jas vam vi blagodaram. gospodine? Slu{am lo{o pominal na trkata kaj Kotsvold. Rabu{ [upelko Milo mi e {to ve gledam. Su{ko Vitezot Xon Falstaf Priznajte.. zagarot.20 [upelko Vilijam [EKSPIR Rabu{ Vnatre e. gospodine. toj toa donekade i go priznava. Falstaf Ama ne ja {tipnav }erkata na va{iot ~uvar. gazda [upelko. [upelko Ih. dobar gospodine Su{ko. gospodine. Na zdravje neka vi e! Kamo srnata da be{e poarna. od srce. gazda Rabu{. da. Evans Najpo{le nekoj ka{a ne{to ri{jan{ko. nekako kilavo be{e zastrelana. Dali e tuka gospodinot Xon Falstaf? Zna~i. Gospodine. Ama za ova }e mi odgovEdno e da priznae{ a drugo da se opravda{.Kako vi e gazdaricata? . Nam}or. Rabu{ Ko kompir varen. navistina me navredi. va{a gre{ka.

ti mu go drpna }eseto na gazda Su{ko? . Su{ko (Na [upelko) Kaj e Naivko. kriv sum. . slugata moj kaj mi e? Znaete. Rezil }e ve storat. pauca. Pi{tol Zevzek eden zerzevulski! Su{ko Da. . jas vi ja dupnav timbata: imate ne{to protiv mene? Su{ko Imam vitezu. Falstaf Zborovi asol? Tikvi so rasol! . velam pauca. `borovi asol. ama ne velam. Evans Pauca verba. Pi{tol! Nam}or Boc. {ivi Go{pod. toe{t ga`da Rabu{. Na zdravje odgovorot. a po{le na mira i na dolgo }e pri{tapime kon negovo ra`re{uvawe. vite`u Xon. Nam}or. i kone~no i najpo{le {topanot na mojata go{tilnica “Kaj [prinkite”. Na ku{o }e `api{am vo bele{nikov. rodnino? Evans [mirete {e. ama ne velam. \avol da te `eme. [upelko Ne znam dali }e vi bide na zdravje koga }e ~ujat vo Sovetot.Veselite `eni od Vindzor 21 Nemtur arate. Nemtur i Pi{tol. gadu nizaeden! Pretvoren sum vo uvo. ami taka {e veli. Falstaf Pi{tol Ti. toe{t ja{. Vo krvta mi e da bockam. Polna mi e glavata so raboti protiv vas i ovie va{i apa{i vo zaja~ka ko`a. boc. po{lem ja{. Po moemu ima tri {udii vo {lu~ajov: odno{no ga`da Rabu{. Da {e ra`bereme. Rabu{ Nie trojcata da gi ~ueme i da go re{ime sporot me|u niv.Su{ko. Falstaf Za vas e poarno da ne ~ujat. Falstaf Vedna{ }e vi odgovoram: Priznavam. . Su{ko Evans Da. Evans Taka e. “Pre{toren {um vo u{o!” ^i{ta gluma! Falstaf Pi{tol. .

Pi{tol? Evans Krivo. Falstaf Da. toga{. }e pieme vnatre. Falstaf (Na Nam}or) [to velat na ova Vil i maliot Xon? ^uvme. ako e drpni-ke{e. Povle~i go zborot lajprdski {to go izblu. {e ra`bira. vrati go vinoto. prijatno. eve ja gospojcata Ana Rabu{! (Od drugata strana vleguvaat gospo|a Plitkavoda i gospo|a Rabu{) . gospodaru. Evans Ko {toka. Su{ko Da. Ako treba da se napijam. i vidovme. gospodine. bil. Gledam ubavo }e si nalepite ako ne vi dojde umot so vreme. pametna odluka. }e se napijam so lu|e {to imaat strav od Boga. vi velam. na megdan go vikam nadrkaniov vo{lo. So mene trte-mrte nema! Su{ko @imi palarijava.22 Su{ko Vilijam [EKSPIR Nam}or [to se odnesuva do mene. a ne so pijani bagabonti. sepak tolkavo magare ne sum. la`e{! Su{ko (Poka`uva na Nemtura) @imi rakavicive. (Ana izleguva). Bog da n# vardi od neuko{t! Nam}or I natreskan. Posle ovaa mestenka duri sum `iv pove}e nikoga{ nema da se napijam osven vo ~estito. so vino. nabo`no dru{tvo. Pi{tol [to? Ti mene jabanxio gorska! Gospodaru. gadu. `imi rakavicive ili da dade Bog pove}e nikoga{ da ne stapnam vo mojata ogromna spalna. pa kako takov prebrzal vo zaklu~ocite. olesnet. Rabu{ Nemoj }erko. {aka da ka{e. velam deka gospodinov se na~ukal do stotka. Su{ko Ej. i {egite na strana. ama {to e tuka e. Evans [imi go{pod. i toga{ govorevte latinski. Za{to iako ne pametam dobro {to pravev koga gospodinov me opi. toga{ sigurno bil ovoj so crvenovo lice. deka obvinenijata ne dr`at. Nemtur Poslu{ajte me. toj mi drpna sedum gro{a vo novoiskovani pari~ki od {est peni i dva {ilinga so likot na kral Edvard kupeni od Ed Miler po cena od dva {ilinga i dva peni po par~e. Falstaf Pravo veli. @imi rakavicive. onoj be{e. kako {to se veli. Vleguva Ana Rabu{. povle~i go: crvu. gopodo. gospodaru.

a? Naivko Dobro. }e storam s# vo granicite na razumot. da bideme na ~i{to. posakaj im dobredojde na gospodava. Toj e sudija na celava okolija. gospoda.) Su{ko Ah da ja imam ovde knigata so pesni i soneti. }e vidite deka sum ~ovek na mesto. (Go trga Su{ka na strana. da gi natopime site nedorazbirawa so dobro vince. Evans A dali mo{ete da go {akate momi~evo? [akame od va{a u{ta da ~ueme. Aha. ama me razbirate. site na vas ~ekame. ajde idete. a? Sigurno ja nemate so sebe knigata gatanki. @atoa. tokmu za toa stanuva zbor.Veselite `eni od Vindzor 23 [upelko Rabu{ Kako ste. Ako taka stoi rabotata. ubava gospo|o.(Vleguva Naivko. (Ja baknuva. ili od va{i u{ni . [upelko Da. rode. }e storam kako {to }e ka`e mojot rodnina [upelko. Evans Ama ne {e raboti `a toa. (Na strana samo nemu).{o go{pojcata Ana Rabu{. iskreno se raduvam na ovaa sredba. Knigata gatanki? Pa zarem ne & ja pozajmivte na Alisa Kek lani za Petrovden dve nedeli pred sveti Arangel? (Vleguvaat [upelko i Evans) [upelko Evans @a toa. Ga`da [u{ko. gospodine. rode. kade ste do sega? Da ne treba sam na sebe da si sluguvam. ako jas vaka vi izgledam. -Povelete. Prostete. (Izleguvaat site osven Su{ko. od ~etirieset {ilinzi bi se otka`al. ami {to drugo . ako taka stojat rabotite. tukure~i.) Rabu{ @eno. So va{a dozvola. rode. rode: se gotvi. ne{to kako stroj {to odokolu go navesti pop~evo ovde. gospo|o Plitkavoda? Falstaf Gospo|o Plitkavoda. Me razbirate? Su{ko Ve razbiram. imame topol srne~ki kotlet za ve~era. [e raboti `a va{ata {ena~ka. Su{ko A ne. gospodine. ja{ obja{nam {# ako mo{ete mene {lu{a{.) O-paa Naivko. Su{ko Ve razbiram.) Za ova se raboti. Samo ne{to da vi ka`am. `a toa. gospodine. mo{ete da go `a{akate devoj~eto? .oti ra`ni filo{ofi mi{lat deka u{nite {e del od u{tata. ve molam. }e se o`enam so nea ama pod razumni uslovi. Evans Po{lu{ajte {to ima da vi ka{e. Povelete. Su{ko (Na Su{ko) [to ~ekate.

Samo zaradi vas. Dali mo`ete da ja zemite za `ena sose ~eizot? Su{ko Mo`am i mnogu pove}e da storam ako vie barate. Ana Ve~erata e postavena. Evans Taka {e odgovara. Po na{e mi{lewe. obesete me! (Vleguva Ana Rabu{. Evans Ama ne toa. odi Go{podi. gospodine? Su{ko Ne. }e se o`enam. Ova go pravam za va{e dobro. rode moj najmil. rode. Ova sam go re{iv i so strav pred Boga. S# }e pravam kako {to mu dolikuva na eden razumen ~ovek. [upelko I jas mislam deka mojot rodnina dobro misle{e. pro{ti ako ja propu{tam molitvata. No ako vie velite “o`eni se so nea”. (Na Naivko) Odi mom~e. bog }e dade da se smali koga podobro }e se zapoznaeme.) . koga }e bideme vo brak i }e imame mo`nost da se zbli`ime. Ako nema golema qubov na po~etokot. blagodaram. gospojce. ubava gospojce. gospodine. ami kako. Veruvam deka so zbli`uvaweto }e porasne i prezirot. Avrame Su{ko. navistina. go{pode i {ite {veti ma~enici. [upelko Evans Ama sfatete me. mi{lata (Na Su{ko) ]e poveli va{eto gospodstvo da vleze. Su{ko Dobro. za ve~era. Inaku. i`ra`ot “{o {traf pred Boga” treba da gla{i “po{rav pred Boga”. mo`ete da ja qubite? Su{ko Se nadevam.24 [upelko Vilijam [EKSPIR mu e dobra. Ana Ve ~ekaat. o{ven {to gre{i vo i`ra`ot. rodnino. sfatete me. gospodine. Mo`ete da ja qubite devojkata? Su{ko Ana ]e se o`enam so nea. ami kako. sakam pak da sum mlad. [upelko ]e povelime. spolaj vi. inaku na. Su{ko Ne. rode.) [upelko Eve ja ubavata gospojca Rabu{. ne sum gladen. gospodine. Tatko mi ve moli da povelite. spolaj vi. iako si moj sluga. eptem sum dobar. na va{e barawe. (Izleguvaat [upelko i Evans. i ako e razumno. ka{ete ja{no i gla{no dali mo{ete {tra{ta va{a vo nea da ja pi~nete? [upelko Toa mora.

taka velat. (Izleguva Naivko). Su{ko Navistina nema prv da vlezam. ni{to ne mi se klava v usta. Ne sednuvaat bez vas. ve molam samo napred. gospodine. Minatiot pat se udriv po piska koga so me~ i kama se tepav so eden majstor za me~uvawe tri udari v meta za ~am~e vareni slivi . jas nikako. ne sakam do tolku da ve navredam. }e {etam nadvor. Ana Ve molam gospodine. Su{ko Povelete prvin vie. gospodine. Ana Da. veruvajte mi begam od mirisot na pe~eno meso kako poparen. Su{ko Veruvajte mi.ama gi pcujat pove}e od koj bilo Angli~anec. mora da vlezete. Su{ko . vlezete vnatre. Ana A ne. s# u{te dr`am tri slugi i edno slugin~e.Veselite `eni od Vindzor 25 da mu se najde{ na mojot rodnina [upelko. Ana Ne smeam da se pojavam vnatre bez va{eto gospodstvo. gospojce Ana. spolaj vi.) Rabu{ Vlezete. Ajde. `enite ne sakaat me~ki. vi blagodaram. (Odvnatre se slu{a ku~e{ki lae`) Su{ko Ne. mnogu grubi ti}iwa. gazda Su{ko. Su{ko Ne. ne? Ana A mene ba{ toa me rani. Su{ko Ama jas ve molam. Samo na vas se ~eka. A {to fajde? Pak `iveam kako roden siromav od blagoroden soj. Zo{to tolku vi lajat ku~iwata? Da ne ima me~ki vo gradov? Ana Mislam deka ima. Su{ko Sakam koga }e dojdat me~ki v grad . povelete. `enite tolku vreskaa i piskaa {to golemata stana. isto kako da sum jadel. gospodine. ve molam.i ottoga{. Rabu{ Vi se jade ne vi se jade. gospodine. Vsu{nost. epten. Vi fufka od odvrzana me~ka. Sega za sega. I sudijata mo`e nekoga{ da ti dol`i zaradi pozajmen sluga. gospodine. barem duri e `iva majka mi. (Vleguva Rabu{. gospodine. Stopati sum go videl me~okot Mi{ko odvrzan i sum go dr`el za sinxir. ne. nema pa nema. Me~kite se mnogu nam}ori. Vi blagodaram. samo posle vas. vlezete. Ama vi tvrdam. Rabu{ Vleguvajte. Su{ko Ni{to ne mi se jade.

Vo nea {e vrtka nekoja {i go{po|a Br`ofatka. gospodine. oti ovaa {ena dobro {e znae {o go{pojcata Ana Rabu{. {ti{ka~ka. Vo pi{moto od nea {e moli i {e bara da gi prene{e na go{pojca Ana Rabu{ {elbite na tvojot go{podar. Daj & go pi{movo. Evans Dobro. drugite po nego. Ama posle da ne re~ete vaka-taka: .toj n# navredi! (Izleguvaat) (Prv Su{ko. Naivko Dobro. Trgni vedna{.) . mija~ka. (Izleguva Naivko). ama ima i podobro. kuvarka. pera~ka.26 Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Evans i Naivko (od ve~era)) Evans Odi {o {re}a i ra{pra{aj {e `a ku}ata na doktor Kaju{. doprva }e {tavat jabol~iwa i {iren~e (Izleguva) Poarno nedodelkan otkolku dosaden. Ja{ da {i go dovr{am jadeweto. koja e ne{to kako negova manuka. doilka.

Meanxijata ^kartiraj. Pi{tol Vnimavajte da ne posinite od stud. Neka kva~at malku na drugo mesto.) Falstaf Meanxio na [prinkite! (Vleguva Meanxijata od “Kaj {prinkite”) Meanxijata Na zapoved. da ja skusam malku dru`inava. Falstaf Drugo ~are nema: }e moram malku leva rakadesen xeb. Krade{e bez namuz. Pivni~ar e dobar zanaet. Falstaf Najposle se kurtuliv od ovoj kibritlija. zar so ~epot sega }e povela{? Nemtur Za~nat e vo vino. Herkul-delio. Meanxijata Ti si car: Cezar. ]e prokopsam. Pi{tol i Robin. Od drtav izme}ar. Nam}or. Toj malku neka crpi. Falstaf Zna~i. (Izleguva). Epten nema{e usul. kajzer i vezir. malku mi`i da ti bajam. i{. silen pivni~ar. Falstaf Stignav do ar~ od deset funti nedelno. re~isi sum gol i bos. Pi{tol Umnite velat “da privatizira{“. Drpa{e ko nekoja neve{ta kelnerka. neka trgne po mene. Meanxijata Rekov. Falstaf Nam}or. “Da ukrade{“? Mo`e{ zborot da si go pikne{ znae{ kade. meanxio. Odi. Nemtur. po nego. delio moj fidanbojlio! Zboruvaj u~eno i umno! Falstaf Velam. zbogum. (Na Nam}or) Da vidam kako }e mi go peni{ pivoto i od vinoto kako }e mi pravi{ krstena voda. Hektor-delio? Falstaf Stori taka dobar moj meanxio. Nemtur Ve{tina e da ukrade{ koga i |avolot spie. I{. krvta voda ne stanuva. Od edno staro dve novi pravi. Nam}or Cel `ivot ova go sakav. gospoda. Edna{ velam: po mene. otpu{taj.Veselite `eni od Vindzor 27 Scena 3 (Vleguvaat Falstaf. neka to~i. . ]e go vpregnam Nam}or. Pi{tol I carot negde mora pe{ki. Arno velam. (Izleguva) Pi{tol O podol Ungarine.

ova nejzino odnesuvawe. da vi ka`am na {to sum nastrven. taa epten vladee so }eseto na ma`ot & . koja isto taka zavodlivo me pogledna. Taa e El Dorado. a jas me|u niv. Epten ja sfa}am zo{to vaka & mrda opa{kata. (mu dava pismo na Nemtur). Ujdurmete me angeli! Falstaf Koj od vas go poznava ovde{niov Plitkavoda? Pi{tol Jas go znam ~ovekot. Ne e nemtur. zemja na zlato i izobilstva. a ti ova kaj gospo|a Plitkavoda. sonceto od o~i de nozeve vite{ki mi gi pozlatuva{e. jas {to za ma` ~etvoren va`am? Poarno |avolot crn da me zeme! Nemtur Dobra “kontrastivna analiza”. prevedeno na prost angliski zna~i “Vitezot Xon Falstaf e mojot princ od soni{tata. }e procvetame. Pi{tol. Pi{tol Falstaf Toga{ sonceto na buni{te bolskalo. Falstaf Slu{ajte sega vamu. Na kratko. Pi{tol . me “soble~e” od glava do petici. Pi{tol Na ne{to debelo i mrsno. zatoa “Navali. I taa e gazda na }eseto. Pi{tol Nemtur (Go vra}a pismoto) Zarem Pandar Trojanski da stanam. (Poka`uva pisma. pak ja prekarda{i. Nemtur Ujdurmava se kova. tikvari. toj ima buluk zlatni an|el~iwa. mom~e!” velam. dobro e. a jas niven naredbodavec.“seksi” mev.) Nosi go pismovo kaj gospo|a Rabu{. ^uvstvuvam deka kaj nea imam {ansi. Falstaf O. velat. de mojov .) Eve & napi{av pismo . znae da te {trekne. so tolku “gladna” strast taa me “soblekuva{e” {to mi se stori deka pohotata vo nejzinite o~i }e me spr`i kako slanin~e za doru~ek! Eve go pismoto za nea. nastrven sum da ja osvojam `enata na Plitkavoda. so dvete }e trguvam. prosto si go bara so borin~e. Ili.” Pi{tol Ja prou~il arno i ja prevel ma{ki i merodavno! Nemtur Da ne e zalakov pregolem? Mislite }e projde ujdurmava? Falstaf Potoa. gledam nekoe fajde da imam. Ednata Isto~na. Dobro nafatiran gazda. Dvete }e mi bidat rizni~arki. ama sega za drugo mi e nadrven. ]e procvetame momci.a ovde imam u{te edno za `enata na Rabu{. (Mu dava pismo na Pi{tol. E. Navistina ne sum nekoj maneken.28 Falstaf Vilijam [EKSPIR A vie buluk itri |avol~iwa. drugata Zapadna Indija }e mi bide.

zemete si go |avolskovo pismo. da mi prosti{. Falstaf A jas na Rabu{. deka Falstaf gadot saka grlicata da mu ja losti. Sakam da si go so~uvam obrazot. Pi{tol So um ili me~? Nemtur I so edno i so drugo.) Li{ki. Ni mojot gnev nema da stivne. no ve}e utre mo`e{ da si dolu. oti a zbesnam mi se mati umot i toga{ sum epten lo{. ]e go na{ilkam Plitkavoda da mu turi otrov. gadu. So tebe sum. da ve nema! Isparete ko magla! Fevga! Skitajte. Pi{tol Ti si Mars na ligu{ite. i ko gulab letni kon zlatnive pesci. Vodi me! (Izleguvaat. Pi{tol ]e mu vrati{? Nemtur @imi nebovo sose yvezdi.) Pi{tol Orli mevot da ti go jadat! .Veselite `eni od Vindzor 29 Pi{tol (Go vra}a pismoto) Ne si go pikam nosot vo |avolski raboti. mom~e. slepci -samo jas i samo eden sluga! (Izleguvaat Falstaf i Robin. Stegni gi pismava cvrsto. }e nema{ Nemtur V glava ve}e smisluvam te{ka odmazda. Pari }e imam v }ese koga ti.) . }e go stegnam vo men|eme od qubomora. Nemtur (Na Robin) Ajde ti. zlatoto gosti a du{ekot pre~ist valka. ‘rmbajte. sose partali kaj drug tupnete se! Falstaf otsega }e pee druga: francuska. mar{. mavnete mi se.Ama skala e svetot: denes si gore. Na Plitkavoda }e mu ka`am za vakvata qubov. (Mu gi dava pismata na Robin. Eve.

mom~e. a posle koga }e se sno}i i koga ognot dobro }e se zgori. vi velam. No. poslu{en. Xon! Xon Ragbi! Ej. Brzofatka Zna~i mlak ~ovek. odi raspra{aj se za gospodarot. uneri }e stanat i poroj navredi }e se vturat vrz bo`joto trpenie i kralskiot angliski. Brzofatka Odi. Brzofatka Da ne e onoj {to ima bradi{te ko vntre da mu kva~i Parlamentot so site pratenici? Site }e go jademe brutot. Brzofatka Rabu{ da kurtuli od polo{a sre}a! Ka`ete mu na gospodinot paroh Evans deka }e storam s# {to mo`am za va{iot gospodar. drug mi e zborot. (Izleguva Ragbi) . vlezete vo sop~evo. Da ne ne{to mu se slu~ilo {to go nema da si dojdi doma. dobar momok. }e pieme vareno vince so karanfil~e. zatoa ponekoga{ e ko udren so voden ~orap . Brzofatka Navistina? . Od ovde do nego nikoj ne mu ja mo`i. Petre Naivko rekovte se vikata. mora da go znam: ne e toj onoj {to odi so ispravena glava ko da goltnal sukalo i {to mnogu se pr~i vo odot? Naivko Da. ^esen. Ana e dobra devojka i bi sakala (Vleguva Ragbi) Ragbi Begajte vedna{! Doa|a gospodarot! (Izleguva) Brzofatka I gazda Su{ko vi e gospodar? Naivko To~no taka. `ivi gospod. Oti ako dojde i najde nekogo doma. i mo`e da bide sluga {to ti e v ku}i. i. Ragbi Odam. ne? Naivko Da. (Naivko vleguva vo sop~eto) Ej.30 Scena 4 Vilijam [EKSPIR Naivko Ne. Brzofatka (Vleguvaat gospo|a Brzofatka i Naivko) Brzofatka O-paa.ama ka`ete mi `iv ~ovek bez mana.Toga{. Xon. Toj nema da ostane dolgo. ama jak na race. ne e nekoj {to {iri muabeti. ni slu~ajno. gospodarot doktor Kajus. ne e ni tutule-bale. xanam. ne go birav jas nunkoto. Najlo{a mana mu e {to visi mnogu po crkvite. Xon Ragbi! (Vleguva Xon Ragbi.) Te molam. Edna{ se turka{e i so ~uvar na lovi{te. samo takov. tokmu taka pravi. me slu{a{? (Vleguva Ragbi) (Na glas) Odi. Begajte vamu. odi na penxere i vidi da vidi{ dali doa|a mojot gospodar. taka? Naivko To~no taka. (Izleguva Ragbi). toj ima sitno licence so bradi~e `olto ko na Evrein.

) (Vleguva doktor Kajus) Kajus Spremen e. A sosto da se smiram? Brzofatka Mom~evo e ~esen ~ovek. Sfakas sto namera kasuvam? Edno selena kutija. (Odi da ja donese kutijata) Kajus Fe. Ete. Dojde kaj mene so nekakva poraka od parohot Evans. Brzofatka Gospote. sapaen sum baagi. Kajus A sto bara cesen covek vo moja sopa? Cesen ~ovek ne flegufa fo moja sopa. etno selena kutija. Da go najde{e mom~eto. semaj mecot i sleti moi stapki to tforot. Brzofatka (za sebe) Te{ko mene. ]e vi objasnam. ^eka vo hodnikot! (Odi i go nosi me~ot) Kajus Sto tuka peese? Nekam tuka nerapota. fe. smirete se! Ovaa ja baravte. i ti si \on Ragpi. gospodine. vedna{ }e vi ja donesam. Kajus Pa? . fe. ne bidete tolku flegmati~ni. Kajus Ti si Xon Ragpi. Xon Ragbi! (Vleguva Xon Ragbi) Ragbi Povelete. Mets-le a ma pochette. il fait fort chaud! Je m’en vais a la cour. sekako. gospodine. aramijo! Ragpi. Kajus (Go otkriva Naivko) O diable. }e go najde mom~eto i }e zbesni. Molam otete vo moja sopa i doneses un boitier vert . brso!Kate onaj gat Ragpi? Brzofatka Ej.fe! Ma foi. }e skoka{e ko kosten na ogan.kutija. (Za sebe) Dobro e {to sam ne otide. La grande affaire. qu’ai-j’ oublie! Imam trofki v sopa sto ne smeam ta gi saboravam sa nisto zivo na sfetot. Brzofatka Ko gospod ve molam. Xon. Brzofatka Se razbira. Ajte. gospodine? Kajus Kajus Qui. me~ot! (Go zema me~ot) Brzofatka Dobar gospodaru. diable! Sto ofa fo mojata sopa? Gatu. Depeche.Veselite `eni od Vindzor 31 Ragbi (pee) Lele majko {to me rodi tolku siromav (itn.

Brzofatka Taka be{e. gotvam. cedam. taj mu go pismovo na popot Hju. gi mestam postelite. Kajus Bas mi e gajle. Putala.@iv bil Gospod. baile mua malku hartija. mojot gospodar . Ne e topro ta si ofte. Ana Rapus }e bite samo moja! Brzofatka Gospodine. i toa s# sama - (na samo na Naivko) Golema. ve molam. tepilu. da ja zamolam Brzofatka Ne otvorajte usta. da cujam. A ti oti. }e gledam da storam s# {to mo`am za va{iot gospodar. Kajus A fie satvorete ja. jas mu ja vodam ku}ata. (Ragbi nosi hartija) (Na Naivko) Ti ne mrtaj. vidi. A vamu francuskiov doktor. devojkata ve saka i s# }e bide kako {to treba. Ama seedno. ami kako? Ne e malku rano da stanuva{. jajcata }e mu gi isecam. da vi {epnam ne{to na uvo -ova me|u nas neka ostane . ]e mu go presecam grklanot ko na pile i }e go naucam toj sugaf ajfan pop ta ne tura piper fo tu|a manza. jas ja poznavam du{ata na Ana: a taa vi e. Naivko Da ja zamolam ovaa ~esna gospo|a. cekaj tuka. I go samoliv mojot meanar od “Kaj sprinkite” ta ni gi meri mecevite. prijatele. Tuku blaboti. a docna da legnuva{. Koj e budala da si stava trn vo zdrava noga. Kajus (Mu dava pismo na Naivko) Ti. da frli nekoj dobar zbor kaj gospojcata Ana Rabu{ za mojot gospodar zaradi sklopuvawe brak.i mojot gospodar e zaquben vo gospojcata Ana Rabu{. toj samo saka da mu pomogne na prijatelot. . s# e objasneto. (Izleguva Naivko). }e go upijam toa gatno popiste. varam.gospodar moj navistina. Putala. Ama seedno. saka tfoboj so mene. putala. va{ata slu{ka. navistina. (Kajus pi{uva) Brzofatka (Na strana na Naivko).32 Naivko Vilijam [EKSPIR Naivko (Na samo na gospo|a Brzofatka) Golema te`ina za edna du{a.Ragpi. od kaj }e duvne vetrot. Brzofatka Ete. -Putala. }e nema sto ta vapca sa Velikten. Ama seedno. se smiri. Brzofatka Gospode. Sarem ti ne rece mene teka Ana Rapus }e pite moja? Putala. (Na Naivko) Prodolzete. Druga rabota nema. spremam za piewe. pe~am. }e videvte kako od yver stanuva buba~ka. Putala. ribam. peram. Da se izvade{e od pamet. Kajus Popot Hju te pratil? . A rajata si e raja. ama mene u{te ~avkite ne mi go ispile umot. golema. oti.

Brzofatka A ti si. ~estit gospodin. s# e vo racete na Gorniot. A zo{to? Brzofatka Le`i tuka nekoj zajak. . Samo vo nejzino dru{tvo tolku mnogu se smeam. Samo jas znam kaj ja trga srceto . spolaj mu na gospoda. dobra `eno! Kako mi si denes? Brzofatka Mnogu dobro koga vie me pra{uvate. ova se pari za tebe. So pravo velat: Mirna voda breg roni! -Ama za nea jas tvrdam. i srceto ja trga kon vas. gospodine. glavecki }e te xitnam ot toma.da ne~ue zloto! Fenton Zna~i. spolaj mu na gospoda. taa e ubava. (Vleguva gazda Fenton) Fenton [to e pravo. gospodaru Fenton. ~esna i mila. brzam. ej? Brzofatka A koj misli{ deka e? Ela. dali }e uspeam? Da ne mi dade korpa? So zdravje. -Ama kako za vas-ptu. A ti po mene. raka se~am deka ve saka. (Izleguva Fenton) Navistina. Fenton [to misli{. Nema `ena vo cel Vindzor {to gi znae poarno od mene mislite na Ana. gospodine. Eve. Fenton (Od nadvor) Koj e tamu. [to ima novo? Kako e ubavata gospojca Ana? Brzofatka Brzofatka Navistina.Lele. navistina imam. Navistina malku si potpivnuva i se zanesuva. otime fo dforot.drugpat. A za bemkata i za drugite {to & go frlile merakot . A i. Zarem vie nemate bemka nad oko? Fenton Imam. ptu . od ~esna po~esna.Veselite `eni od Vindzor 33 Brzofatka Kajus Ragpi. ama Ana ne go saka. majko! [to sum zaboravena! (Izleguva) ]e ja pozdravam kako ne. Ako ja vidi{. Fenton Fenton Sega ostani so zdravje. koga }e se vidam so Ana na samo. (Na gospo|a Brzofatka) Putala. -Cel ~as zboruvavme za taa bemka. sam vidi. ~esna e. gospodine. a patem da vi spomnam. Ragpi! Brzofatka ]e ja dobiete Ana(Izleguvaat Kajus i Ragbi) -koga }e se bri~at komarcite! Znam jas dobro {to misli Ana. }e ja vidam deneska. No s#edno. Ka`i & nekoj ubav zbor za mene. samo mojot zbor vrvi kaj nea. ako ne ja topijam Ana Rapus. pozdravi ja.

tuku velam “sakaj me”. Eve. Ama mo`am da vi potvrdam deka e obratno. (Vleguva gospo|a Plitkavoda) Gospo|a Plitkavoda Gospo|o Rabu{. Vie sakate vince. Bo`e ka`i mi {to da mu napravam? Mora da mu vratam. neka e po va{e. grabni ja ~esta. zna~i edna srodnost. Ne{to ste vo gre{ka. taa od nego ne prima soveti. tvojot vitez veren denono}no vperen so pogledot vo tebe i postojano spremen so me~ da izleze za tebe na teren. . vince sakam i jas. Gospo|a Rabu{ I jas do kaj vas idev. {to te najde! Gospo|a Plitkavoda O `eno. dajte mi um {to da pravam! Gospo|a Rabu{ Ka`uvaj. Vie ne ste mladi. Gospo|a Plitkavoda Ba{ sum dobra. ba{ na kaj vas sum trgnata. a }e mu vratam makar vo volov rog da se skrie. Ha. `eno.ova ne mu li~i na eden vojnik . lo{ svet! Zarem smee edno staro drtalo so edna noga v grob da glumi mlad zavodnik? Da mu se snevidi. Ima li pogolema srodnost od ovaa? No neka ve zadovoli.samo toa {to ve sakam. mo`am da stignam do golema ~est! Gospo|a Rabu{ Batali go obzirot. Vie ste veseli. zna~i eve i vtora srodnost.a qubovta na eden vojnik sigurno mo`e da zadovoli. gospo|o Rabu{. Xon Falstaf” Irodi{te edno evrejsko! Rasipan. za ova Flamansko pijani~i{te vaka da mi se obra}a? Od kade? Ni dvapati se nemame videno. Izgledate lo{o. ha. [to mu imam re~eno? Gospode prosti mi ako toga{ go predizvikav so ne{to. . Mnogu nasekirana mi se gledate.) Gospo|a Rabu{ [to? Ne primav qubovni pisma koga treba{e tuku sega. a ne sum ni jas. Gospo|a Plitkavoda Toga{. . barem mene taka mi se ~ini. {to imam re~eno. Nema da re~am “So`ali se nad mene” . Svoera~no. ]e podnesam barawe do Parlamentot da n# za{titi od vakvite. O gospo|o Rabu{. za{to iako qubovta razumot ja uto~nuva.^in VTORI Scena 1 (Vleguva gospo|a Rabu{ so pismo v race. {to imam storeno. Da vidam. `eno. (^ita) “Ne pra{uvajte me zo{to ve sakam. Gospo|a Rabu{ Ne sum. da ne mi e na pat edna sitna pre~ka {to se vika obzir. Vo {to e rabotata? Sitnite pre~ki na strana. vesel sum i jas.

~itajte. Gospo|a Rabu{ Ni jas. veli{? Jas ne bi mu “dala” ni na paluba da mi stapne. samo {to ednoto glasi do Rabu{. Ajde da mu vratime. Da mu zaka`eme sostanok. s# duri poro~niot ogan na pohotata ne go stopi vo sopstvenoto salo. a ovie mu se od vtoroto. istite zborovi. pa saka i nam dvete da ni go zape~ati. (& dava pismo na gospo|a Rabu{) (Eve gledajte kako mo`am da stanam blagorodni~ka). Gospo|a Plitkavoda Da ti “se ka~i”. No tie se poklopuvaat i odat zaedno kolku {to se poklopuvaat i odat zaedno zborovite na psalmite i notite na “Tri neveste tikve brale”. zatoa poarno e da si ostane{ vo svojot stale`. [to n# misli toj nas? Gospo|a Rabu{ Navistina ne znam. da ne videl ne{to vo mene za koe samata ne sum svesna. za{to mojov. Eve: ~itajte. [to luwa }e da be{e ta go isfrli na bregot vindzorski ovoj kit so toni loj vo mevot? Kako da mu vratam? Najdobro e da mu ja kotkam nade`ta. Ako mi go “pikne” nosot pod paluba. (Gospo|a Rabu{ ~ita) S# duri imam o~i da gi dvojam ma`ite po likot. debelite }e gi smetam za najdolni. sigurna sum . polesno e da najde{ dvaeset pohotni grlici odo{to eden ~esen ma`! Gospo|a Plitkavoda Gledaj. A sepak ovoj ne pcue. dopolneto izdanie. Mi idi duri da si poigram so svojata ~esnost. Dali nekoga{ ste ~ule za vakvo ne{to? Gospo|a Rabu{ Pismava se isti od zbor do zbor. Tvrdam deka gadov ima iljadnici vakvi pisma so prazni mesta za imiwata -more i pove}e. neka pomisli deka go hrabrime vo dodvoruvaweto. gospo|o. ti velam. prifa}am sekakva ujdurma protiv nego koja nema da ni gi izvalka dostoinstvoto i ~esta. ti go predavam bratot bliznak na tvoeto pismo. blagorodni~ka! Ama obi~no ovie vitezi se kqofnati. O kamo ma` mi da go vidi pismovo. i tolku ubavo i smisleno ja kudi sekoja nepristojnost {to ~ovek mo`e da se zakolne deka ~uvstvata sovr{eno mu se poklopuvaat so iskrenosta na zborovite. sigurna sum.ama ba{ mu e gajle {to stava vo pe~at. pa so svilen konec }e go vle~eme za nos s# duri ne gi zalo`i kowite kaj meanxijata od “Kaj {prinkite”. kako jajce na jajce: istiot rakopis. nema bel den da vidi. Gospo|a Plitkavoda Va`i. Gospo|a Plitkavoda Da ne ar~ime vreme.Gi pe~ati. oti. ]e se prepravam deka samata sebesi ne se poznavam. (& go dava na gospo|a Plitkavoda svoeto pismo) Za vedna{ da se smiri{ vo bo`emniov rezil {to n# snajde.Veselite `eni od Vindzor 35 Za {to se raboti? Gospo|a Plitkavoda Koga bi se odelo v pekol samo za vikend. ja fali smernosta kaj `enite. Poprvo }e stanam `ena-xin i } e legnam pod planinata Pelion. bi stanala `ena na vitez. ]e crkne od qubomora! (Vleguvaat gazda Plitkavoda so Pi{tol i gazda Rabu{ so Nemtur) . pove}e nikoga{ nema da isplovam. Gospo|a Rabu{ [to? Ne e vozmo`no! Alisa Plitkavoda. Sakam da ka`am. nikoga{ nema{e da mi se “ka~i” na brodot. No prvin tvojot neka se “omrsi”. drugoto do Plitkavoda.

Spre~i. Plitkavoda Ama. pred gugutka da gugne. a Falstaf ja qubi va{ata `ena. eve go doa|a. lorde. (Se povlekuvaat) Plitkavoda Sepak se nadevam. Drugo sega e vo moda! (Izleguva) Rabu{ (Za sebe) Drugo bilo vo moda. deka nema da bide taka. re~e? Koga nekoj vaka pod pat nad pat mi zboruva. Toj ja qubi va{ata `ena. Toj jade tur{ija so {e}er. Toj e. Odime. Za rogovi. zbogum! Ne sakam samo leb i voda. Vardi. su~i vo zborot! (Na Rabu{) Ova e vistinata. Gospo|a Rabu{ Poarno da pomuabetime u{te malku i ubavo da mu go skroime na ovoj mrsen vitez. Se vikam kaplar Nemtur. Nam}or Pi{tol Vo nekoi raboti nade`ta e dvanaesetto prase. i mladi i stari. otvori o~i. Plitkavoda Plitkavoda Ja qubi `ena mi? (Za sebe) ]e go pobaram Falstaf. Gospo|a Plitkavoda Tuka me {iete. Pi{tol Toj saka i blagorodni i prosti. I to~ka. Plitkavoda Za {to zboruvate. ustava mi fa}a pena. i znam ma{ki da zastanam koga treba. Se vikam Nemtur. a so nego i ma` mi. . ama jas sum ma`. i ima{ni i skudni. toj umno govori. `ena mi ne e mlada. znam deka se mrdnal. A sega zbogum. veruvam. grdi se. Pi{tol Rabu{ So siot `ar na xigerot svoj. Vitezot Xon ja qubi va{ata `ena. govoram. spre~i go ili ko Akteon i ti odi zad ~ii petici Hilaktor mu lae. Plitkavoda (Za sebe) Trpenie. gospodine? Pi{tol Ej. Zbogum. kutri~kiot. gospodine kaplare Nemtur! . Vardi se. aramii {etaat no}e. Ne sum od onie {to la`at bez vrska. Velam. a toa e. Plitkavoda. daleku od qubomorata kolku {to sum jas od pomislata da mu dadam povod za nea. {to }e padne. gospodine.36 Gospo|a Rabu{ Vilijam [EKSPIR O. Treba{e da mu bidam vrska i da & go odnesam pismoto. Ova e celata prikazna.Veruvajte Rabu{. Toj me ~epna so vrska. dale~ina i pol. Ela vamu. trpenie! Rabotava mora da se ispita. Vardi pred leto da dojde. (Za sebe) Smrde`! Ama tegni. nadenati se grdi.

Ami kako.]e si dojde{ za ve~era. Xorx? (Vleguva gospo|a Brzofatka) (Na gospo|a Plitkavoda) Gledajte koj idi. gazda Plitkavoda? Gospo|a Rabu{ Plitkavoda Kaj si trgnal. Gospo|a Plitkavoda (Na gospo|a Rabu{) I jas mislev na nea. Mislam deka obvinenijata protiv nego za lo{ite nameri kon na{ite `eni se zavera na tikvari otpu{teni od rabota {to sega gorat od `elba da mu vratat. Gospo|a Plitkavoda Pak ti vlegle mu{i~kite! ]e odime. Xorx? ^ekaj da ti ka`am. Rabu{ Gospo|a Rabu{ (Na Brzofatka) Dojdovte da ja vidite }erka mi Ana? Brzofatka (Za sebe) Ne mu veruvam na ovoj vo{kar.toga{. degenive. Plitkavoda Mislite deka ne n# la`at? Rabu{ More la`at su{at. pameten ~ovek. Gospo|a Plitkavoda [to ti e Frenk? Ne{to mi si skisnat? Plitkavoda Jas skisnat? Ne sum skisnat. [to sega. odi.Veselite `eni od Vindzor 37 Plitkavoda (Za sebe) Ako ne{to otkrijam . Plitkavoda (Za sebe) Dobar. (Izleguvaat gospo|a Rabu{. ne. gospo|o Rabu{? Gospo|a Rabu{ Idam. Malku }e si napravime muabet. ne.. Meg. Odi doma. Taa }e ni gi nosi porakite kaj nedokvakanion. (Zboruvaat na strana). gospo|a Plitkavoda i gospo|a Brzofatka) Rabu{ Ej. pa makar gospod da slezi od nebo. ^uvte. Ni dojde ko pora~ana. (Doa|aat gospo|a Rabu{ i gospo|a Plitkavoda). Ne znam. Plitkavoda Rabotea za nego? Rabu{ . . {to mi re~e gadov? Rabu{ A vie {to mi re~e drugiot. i kako mi e ubavata gospojca Ana? Gospo|a Rabu{ Vlezete so nas i }e vidite. Rabu{ Ba{ taka.. Ne mu li~i na vitez vakva podlost.

Plitkavoda Meanxijo. Ve ~estam {i{e {ampawsko samo i samo da dojdam do nego. Plitkavoda veruvam na `ena mi. (Zboruvaat na strana) Meanxijata (Na Plitkavoda) Da ne ima{ ne{to protiv mojot vitez. Meanxijata Ka`i mu. ka`i mu. Koga e vaka vesel. izleguvaj kolku ti du{a saka . . samo malku. Vleguvaj. Meanxijata Ka`i. }e go pu{tam da & go vidi bregot. delijo. Plukni mu se na takvoto zadovolstvo. ama ako osven lo{i zborovi dobie i ne{to drugo. (Vleguva [upelko) Gospodin sudija. Oti slu{am deka pop~eto ne znae za majtap. . Znam samo deka ne sakam ni{to da mi porasne na glava. (Vleguva meanxijata od “Kaj {prinkite”) Rabu{ Eve go. meanxijo? Meanxijata Blagosloven da si. ej! [upelko Eve me. sultani{ta! [upelko Odime! Rabu{ Slu{am Francuzov e mnogu ve{t so me~ot. [upelko Gospodine. sve{tenik od Vels i Kajus. Ako mu teknalo da zaplovi kon `ena mi. vie treba da mu ka`ete deka se vikam Rezil . ide naduen meanxijata od “Kaj {prinkite”.38 Plitkavoda Vilijam [EKSPIR Hju. Kako si. Gazda Rabu{.~esno? -I }e se vika{ Rezil? Car e vitezot. delijo. delijo. blagosloven! Ti si gospodin so tapija. delijo.se raboti za {ega. ama nikako ne mi fa}a okoto da gi vidam zaedno. Toj no}eva “Kaj {prinkite”. meanxijo. ne? Rabu{ Ami kade. gazda Rabu{. gospodin sudija. Meanxijata Eve raka. (Zboruvaat na strana) [upelko Ova ne mi mirisa na arno. Slu{nete sega {to spremame za seirov. mojot najovarda mu{terija? Plitkavoda Taman rabota. fidanbojlio. }e ima dvoboj pome|u pre~esniot & (Na Rabu{) ]e dojdete so nas na seirov? Meanxijata ve}e im gi izmeri me~evite i im dogovori razli~ni mesta.Dobra ve~er sekoja ve~er. A i nikoga{ ne se znae. sakate so nas? Golem seir }e gledame. doktor od Francija. idam. ja bo~vite mu se preturaat so vino ja }eseto so pari. ova drugoto neka se isturi na moja glava. (Na [upelko i Rabu{) Da odime.

gospodine.se ~uva otstojanie. [upelko i Rabu{) Plitkavoda i so me~ moram da go otvoram! Falstaf Ni petpare. mr{! Ne}i{ edno pismo da odnese{. da. maftam. Porano samo {to }e zamavnev so me~ot. inaku deneska }e se yverevte ko dva majmunabliznaci preku re{etki. o~ite v race i me|u rajata na ulica Temnica broj ne se gleda. Najdi si druga besilka. V pekol }e goram {to se kolnev pred moite blagorodni prijateli deka ste dobri vojnici i re{itelni fraeri. Pi{tol Toga{ svetot za mene e {kolka (Go stava me~ot v kanija) Jas popu{tam. a ba{ srce treba. (Izleguva) (Vleguvaat Falstaf i Pi{tol) Falstaf More ni petpare ne ti davam. potkradnuvam. a? Pod ~est ti e. ako ne ispadne. A {to s# ne storiv za vas. Misli{ tolku evtino go davam gazot pod kirija? So eden zbor. Pi{tol A zarem ne delevme? Zarem ne dobi petnaeset pari~iwa? Falstaf Ovoj Rabu{ e od glup poglup {tom vaka cvrsto veruva vo slabosta na `ena si. makata ne mi bila xabe. saka{ da gi skrie{ partalite. (Izleguvaat Meanxijata. na. ne teorii. nema! Pi{tol Falstaf Ni petpare. ma~kiniot pogled. matam. Im se ka~iv na glava na moite dobri prijateli da vi prostat tri dolga vam i na va{iot sopajtonxija Nemtur. duri i jas ponekoga{ koga }e se najdam vo zort. smrde`u bes~esen. se govori za pasadi. Ama jas ne sum lekoveren. mamam. stokadi cela teorija: na srceto se zaborava. Razmrdaj ja malku. se zakolnav vo ~esta deka ne e kaj tebe. Dosta gospodine. trgni mi se od vratot. Denes e poinaku . si igravte sajkal. Pi{tol ]e vi vratam s# toptan. Mo`e li ~ovek pove}e da stori? (Vleguva Robin) . Ako ispadne ~esna. ajvan. mrdnete malku! Rabu{ Mrdame. ne? E. Zna~i. mrdame! Poarno mi e na du{a koga se karaat a ne koga se tepaat. “seqa~kiot” re~nik i pis ustata pod branikot na ~esta? E. |avol znae. Bila vo negovo dru{tvo doma kaj Rabu{a. a vamu ti. a {to pravele tamu. so moeto dobro ime.Veselite `eni od Vindzor 39 [upelko Drapate kol~i{ta. Ne mi otvorajte usta. A koga gospo|a Brigita ja zagubi dr{kata od pavkaloto. }e ja ispitam dobro rabotava. timbata. po ~etiri ma`i{ta mi igraa piperevka! Meanxijata Ajde. be. xabe sum se ma~el. nikoj i ni{to. ama da znae{. Da te nema. go ostavam stravot od Boga na strana i `rtvuvaj}i ja ~esta. gazda Rabu{. deka duri i jas odvaj se pridr`uvam do propisite na ~esta. Da. prepraven }e vidam {to mati ovoj Falstaf.

dobra `eno. velite. i celi krckaa. i mirisaa. toga{. Brzofatka Toa ne. lordovi. Ne ste svesni na kolkava maka ja kladovte. ama ste vie nevnimatelen! No Gospod neka vi prosti i vam i na site nas. Falstaf Dobro. gospodine Ve molam dojdete malku poblisku do mene. Falstaf Im veruvam na tie {to se kolnat. Ni{to. Neka dojde vamu. zalevaa. . Brzofatka Navistina se va{i? Bog da gi blagoslovi i svoi slugi da gi napravi! Brzofatka To~no kako {to rekovte. i govorea kralski. (Vleguva gospo|a Brzofatka) Brzofatka Dobro utro. Falstaf Falstaf Dobra devojko. Ti tvrdam deka nikoj ne slu{a. Falstaf Falstaf Dobro utro. ubava `eno. Bo`e. najarniot od site ma`i ne ja frli vo takvo isku{enie. ~ista miskojna. pismo do pismo. gospo|a Plitkavoda: {to e so nea? Brzofatka Brzofatka Se kolnam: ko majka mi {to bila prviot ~as koga me rodila. a jas }e bidam poslu{niot. gospodine. `imi o~ive. A doa|aa vitezi. Ova se moi lu|e. `eno. Ve molam dojdete malku poblisku. [to saka{? Brzofatka Dali }e me slu{nete da vi ka`am zbor-dva? Brzofatka Falstaf Mo`e i dve iljadi. podarok na podarok.40 Robin Vilijam [EKSPIR Jas samata `iveam kaj gospodinot doktor Kajus Falstaf Gospodine. Gospo|a Plitkavoda. s# pajton do pajton. (Go trga Falstafa na strana) Ova e nakuso celata prikazna. Brzofatka Ima edna gospo|a Plitkavoda. bo`e. dobro. Koga kralskata svita dojde vo Vindzor. gospodine. molam Falstaf Gospo|a Plitkavoda. vo svila i brokat. edna `ena saka da zboruva so vas. da mi prosti va{eto gospodstvo. taa e krasno su{testvo. gospoda na pajtoni. `imi s#. Zna~i. moi lu|e. gospo|a Plitkavoda.

pla}a s#. Tuf. takov sum! Li~nosta moja {a{ardisuva! Drugi arnini nemam! Brzofatka Ama {to mi pora~uva mene? Skrati. gospodine. Ama. Ne im trebaat ujdurmi! No gospo|a Rabu{ bi sakala. po nego mo`ete da razmenuvate poraki. `imi majka. A. Za sekoj slu~aj imajte . A ima{e tuka i grofovi i {to e pova`no. a taa. Niedna `ena vo Vindzor ne `ivee poubavo od nejze.i ba{ taa mi naredi da vi ka`am deka ma` & retko koga ne e doma. tuf. ba{ kako i sekoja druga vo Vindzor Brzofatka Toga{ vedna{ pratete go. zboruva {to saka. a gazda Rabu{ navistina e ~esen ~ovek. Ma` & e ~udno zagudan vo maliot. legnuva koga }e & se prisaka. nikogo ne klade na maslat. Brzofatka Zna~i. Mora da & go pratite slugata. I dozvolete mi na uvo da vi {epnam: taa e dobra. Brzofatka Od arno da ne kurtulite! Falstaf A sega ka`i mi iskreno: dali `enata na Plitkavoda i `enata na Rabu{ si ka`ale edna na druga deka me sakaat? Brzofatka Taman rabota. Falstaf Deset i edinaeset! Brzofatka To~no vo tolku. ne uspeaa da ja ubedat da trgne barem edno golt~e od ~a{ata na najdoblesniot me|u niv. raka na srce. Gazda Plitkavoda. No imam u{te edna poraka za vas. stanuva koga }e & tekne.Veselite `eni od Vindzor 41 vinoto i {e}erot od najdobri sorti. nema da bide doma. Falstaf ako voop{to takva ima . aberxike moja dobra. Toga{ mo`ete da dojdete. sekoga{ e po nejzino. i vi pora~uva deka ma` & nema da bide doma me|u deset i edinaeset. Ama ste ja {a{ardisale! Se {ekna po vas! Falstaf E. re~e. no se nadeva deka koga toga{ }e se re{i da izleze. na~alnici na policija. kutri~kata! Ima s# samo nema `ivot so nego. znaete koja. da & go ispratite na rabu{. ova i go zaslu`uva. go primi va{eto pismo. I. ne se tie od v~era! Nikoga{ tolku nisko ne bi padnale. i da ja vidite onaa slika. ]e go pratam! Ubavo zboruvavte. vi velam. ni da trepne. va{iot najmal sluga. Falstaf Nema ni da ima. sekoja `ena tuka bi padnala. skrati. @eno. trte-mrte so nejze nema. Prvpat gledam `ena tolku spulaena po ma`. Nema da ja razo~aram. I samata utrovo dobiv dvaeset zlatni angel~iwa .ama da vi se pluknam na takvite angel~iwa. I gospo|a Rabu{ najsrde~no ve pozdravuva. Pravi {to saka. za koe iljadapati vi blagodari. zema s#. toga{ taa e edinstvenata. oti ako voop{to ima ~esna `ena vo Vindzor. vo znak na qubov. pozdravi ja. Qubomoren e od umot nadvor. Nema den a da ne se potkaraat.sekoj den se moli i nautro i nave~er . `imi vas. mislam. ~esna i skromna `ena. ma` &. {to velat. koga ne se ~esno zaraboteni. Te{ko nejze! Falstaf Me|u deset i edinaeset.

spolaj ti! Neka si brm~at deka si lo{o skroeno. ve v~opiv. u{te ti dol`am. . imaat obyiri.oti ne e dobro da gi rasipuvame decata od mali. toa i go sakam . po tolkav ar~. (Izleguva Nam}or) Plitkavoda Gospodine. Krevaj edra! Vo potera! Ni{ani vo celta! Pali! Taa mi e plen ili na dno }e potonam! (Izleguva) Falstaf Veli{ taka. gospodine. Vozrasnite. Falstaf Neka dojde vamu. Falstaf Povelete. Plitkavoda Xone. smetam deka s# u{te sum vo podobra pozicija od vas. tuka e nekoj gospodin Rezil koj{to saka da pozboruva so vas i da se zapoznae so vas i vi ja pra}a me{inava so vince malku da gucnete sabajle~ki. oti velat: parata i `elezna porta otvora. ama ne e za rezil. a? (Pie) Sega mi dojde du{ata na mesto! (Se vra}a Nam}or so prepraveniot Plitkavoda) Plitkavoda Za arno za dobro. gospodine! Sakam podobro da se zapoznaeme. Telo moe. Sakavte da zboruvate so mene? Plitkavoda Si zedov sloboda vaka apansas da dojdam. Eve ti go }eseto.ne za da vi bidam tovar. `enive u{te se ludi po nego! Izgleda najposle. Falstaf Rezile. a? Taka stojat rabotite? Toga{ napred! ]e izvle~am pogolema polza od starovo telo! Gleda{. gospodine. kako {to se veli. gospodine. Pi{tol (Za sebe) Glasni~ka na Kupidon e kurve{tijava. Se vikam Rezil. A s# blagodarenie na dobrovo telo. Falstaf Toga{ zbogum. (Izleguva Nam}or) Aha! Gospo|i moi. pojdi so `enava. kr~mar~e. jas sum gospodin ~ovek {to propiskal mnogu pari. i znaat {to pravat. Falstaf Veli{ Rezil se vika? Nam}or Da. toa i me ohrabri vaka. [to sakate? (Na Nam}or) Brkaj si rabota. Pozdravi gi dvete od mene. Falstaf Amin. -Dete. znaete. za{to. vo nevreme. kako zajmodavec.42 Vilijam [EKSPIR si nekakva javka za da si znaete {to misli sekoj od vas. (Trgnuva od vinoto) Od Rezil e. va`no da mi si ubavo spoeno! (Vleguva Nam}or so me{ina) Nam}or Vitezu Xon. da vi se natrapam. (Izleguvaat Brzofatka i Robin) (Za sebe) Me raspameti vesta. i jas }e imam nekakvo fajde. vitezu. a deteto da ne seti za {to se raboti .

koja ja zagubiv za{to go zgre{iv mestoto na gradba. kako nagrada za trudot. ja sledev kako ma|epsan. pla}av duri i za najmala mo`nost da ja skivnam. Falstaf A dali ja brkavte vo onaa smisla? Plitkavoda Nikoga{. znam deka nikakvo fajde nema{e. vitezu. tr~av po nea kako {to tr~a{e qubovta vo mene i za s# mi dava{e krila. ne najdov na~in i li~no da imam ~est. moite ludosti. a toa me nau~i da go re~am ova: “Qubovta ko senka bega {tom qubov prava bara{. Kako za preubava ku}a soyidana na tu|o zemji{te. Falstaf Plitkavoda So ni{to i nigde.” Falstaf Zarem so ni{to i nigde ne vi dala nade`? Gospodine. tuku i so ra{ireni race davav za da doznaam {to saka da bide daruvana. gospodine? Plitkavoda Odamna ja sakam i veruvajte mi celo bogatstvo poarxiv na nea. za `al. sakal ili ne. ne samo {to & kupuvav podaroci. po ona {to go imav na um ili ona {to go potro{iv. za da bide va{iot prekor pomal. slu{am deka ste u~en ~ovek zatoa }e bidam kratok . Falstaf Zboruvajte. gospodine. za{to samite najdobro znaete kolku lesno se stanuva takov prestapnik.a i odamna ste mi poznat. a toa bega od onoj {to go bara. no. ili celo. gospodine viteze. iako dosega. a drugoto na~ulete go kon va{ite. No. Mara za raka! Plitkavoda Taka e. Plitkavoda ]e vi ka`am. gospodine. dobar gospodine Rezil. gospodine. Falstaf Vo red.Veselite `eni od Vindzor 43 Falstaf Falstaf Para na raka. Za kakva qubov toga{ govorite? Plitkavoda Plitkavoda Ima edna gospo|a vo gradov. go bara{ ona {to bega. So radost }e vi slu`am. Plitkavoda Pa. . osven ako iskustvoto ne e bescenet kamen. gospodine. Prodol`ete. Ponosete mi go malku. so {to zaslu`iv da vi bidam amal. ma` & se vika Plitkavoda. Ama i nego go kupiv po basnoslovna cena. a jas imam ovde celo }ese pari {to mnogu mi te`i. i edna moja slabost. ja koristev sekoja prilika da & prijdam. ]e vi otkrijam edna tajna i pritoa. ako me soslu{ate. Na kratko. bez ogled {to zaslu`iv. Falstaf Ne znam. slu{ajte gi so ednoto uvo. ve molam. pa zemete polovina.

Falstaf Dali ova dobro }e se slo`uva so `estinata na va{ata strast. vitezu Xon? Falstaf Gospodine Rezil. ugledot. }e gi imate preku glava. Toga{ bi mo`el da ja isteram od tvrdinata na nejzinata ~istota. kolku {to du{a vi saka a i pove}e. (Se rakuvaat) I kako posledno. }e vi dojde preku glava. kako prvo }e bidam sloboden da vi gi zemam parite. Tolku e sjajna {to ~ovek ne smee ni da ja pogledne. potro{ete s# {to imam. }e se iznau`ivate! Plitkavoda Ne berete gajle za pari. dokolku sakate. vitezu. `elbive bi imale primer i dokaz vrz koj{to bi mo`ele da se zasnovaat. vi se molam. od kaj mene zamina `enata {to taa ja prati. Eve vi pari. Ve~erva dojdete kaj mene. eve vi raka. ne se iznau`ivate vo `enata na Plitkavoda. dvorskite i akademskite ve{tini. gospodine Rezil. na sostanokot {to samata mi go zaka`a. kako da sum vi ka`al s#. Falstaf Nemojte. od vas da odvoite malku vreme za da kreneme qubovna opsada okolu ~esnosta na `enava na Plitkavoda. (Gi zema parite) Kako vtoro. vie ste najdobriot. nejziniot ma`. Plitkavoda O.44 Falstaf Vilijam [EKSPIR A zo{to ova mene mi go ka`uvate? Plitkavoda Koga ve}e tolku vi ka`av. Iako gospo|ata izgleda ~esno. jas da go dobijam ona vo koe vie bi u`ivale? Mi se ~ini deka lekot ne vi e pogoden! Plitkavoda race. Zna~i koga bi mo`el da & pristapam so nekakov adut v Sre}en sum {to ve zapoznav. Taman vie idevte. vitezu. [to velite na ova. Falstaf Ne berete gajle za gospo|a Plitkavoda. Plitkavoda O. Vie ste gospodin ubavo vospitan. osvoete ja. ]e bidam so nea. ako vie. gospod da me razvitezi. Taa cvrsto se potpira vrz bezgre{nosta na svojata ~estitost pa zatoa ludosta {to mi le`i na srce ne smee da izleze na videlo. ugleden i po~ituvan. tro{ete. Upotrebete ja seta va{a dodvoruva~ka ve{tina. za vozvrat. od visokoto op{testvo ste. se govori deka na drugi mesta “mrda so opa{kata” pa lu|eto toa poinaku go sfa}aat. }e doznaete kako mi odi. (Mu dava pari) Tro{ete. gospodine! Plitkavoda Ne bidete skromen. imate odnos so lu|eto i ste duhovit. site ve falat zaradi vojni~kite. gospodine? . A dali go znaete Plitkavoda. dobar gospodine! Falstaf Vi velam. vi velam. neka vi se dade. Vi velam }e bidam so nea me|u deset i edinaeset oti vo toa vreme ne }e bide doma onoj qubomoren serko. sfatete me to~no. Zna~i. bra~nata zakletva i iljadnicite drugi odbranbeni izgovori {to sega ko ~eli~ni branici mi se istoporeni na pat. eve za {to se raboti. Ako nekoj voop{to mo`e.

{esta. “Lucifer” zvu~i dobro. }e mu vratam na Falstafa i }e go ismejam Rabu{a. satot se znae. Falstaf Na besilka so toj zagulen zanaet~ija {to `ivee od ma{tenica! ]e go duvnam. kova. pusti {turi. (Izleguva) Plitkavoda Ajvani{te pohotno! Sr~ka }e me udri od maka! I nekoj }e mi ka`e deka od ni{to qubomoram? Demek tuku-taka mi teknalo.ni |avolot nema takvo ime. tuku }e treba da gi trpam i site gnasni imiwa {to }e mi gi nadeni ajvanov {to seto ova mi go mesti. sostanokot e dogovoren. @ena mi mu zaka`ala. moeto pagur~e so rakija na Irec. od kolku `ena mi da ja pu{tam taka. }e go isu{am! ]e go udram }e go alosam!. gospodine. a vie }e legnete so `ena mu. ]e go spre~am ova. Gazot rende }e mu go napravam. za da go odbegnuvate koga }e go vidite. nadenat. Imiwa! Mimiwa! “Velzevut” zvu~i dobro. Xek? Ragbi Pomina ~asot. Rakpi. a mene nema da me snajde samo ova. mojot kow na nekoj aramija da mi go {eta. imiwa na vragovi! Ama “rogle”. Bose moj. ovoj qubomoren ajvan le`el na pari. koga pre~esniot Hju treba{e da dojde.Veselite `eni od Vindzor 45 Falstaf Besilka znam deka treba za toj siromav akmak. ugledot izgloda. Mamon” zvu~at dobro. Ne saka ~ovekot da bide qubomoren. Tri metra v zemja }e go nabijam! Gospodine Rezil. iako se |avoli. Spolaj mu na gospoda za qubomorava! Zna~i dogovoreni se vo edinaeset. toa i }e go ostvari pa Jana majka da mu e. za toj roglest ajvan! Ne go znam. znael deka }e go ubiete ako dojde. moeto sirewe na popot Hju. topro molel svoja Piblija sto ne dojden. Rabu{ e magare. Toj & veruva na `ena si. toj mrtov ve}e ako dojden. A i zo{to siromav. Gospod neka mi e na pomo{: roglest. “nadenat”! “Rogle” . }e ja fatam `iva ovaa mojata. Pu{tena. Dojdi kolku {to mo`e{ pobrzo. i ona {to }e go skova v srce. “Moloh. Plitkavoda Sepak poarno e da go znaete. . Plitkavoda e prostak. si ja spasil dusata sto ne dojden. ~ekmexeto opqa~ka. Velat. A sega na rabota. a }e vidite gospodine Rezil deka jas na prostakov }e mu nadenam i rogovi. zatoa i `en~eto negovo mi e milo. Poarno tri ~asa porano odo{to minuta predocna. Kajus Bose moj. magare bez um. rogle! (Izleguva) (Vleguvaat doktor Kajus i Xon Ragbi so me~evi) Kajus Yek Rakpi! Ragbi Gospodine? Kajus Kolku ~asot. gospodine. Koj ma` mo`e ova da go predvidi? Ete ti pekol od neverna `ena! Postelata }e mi se izvalka. Ragbi Itar e gospodine. a posle kolaj rabota. }e vidite deka }e mu go spopikam na `ivarov. Dojdete {to pobrzo ve~erva. ]e ja upotrebam kako klu~ za da go otvoram ~ekmexeto na roglestiov ugursuz. taa duma. Vel{aninot. Poprvo bi mu go doveril mojot puter na nekoj Flamanec.

tvojot reverso. tva. gospodine. gospodine [upelko. . Ne saka suratot vitam.tli casa. tvojot udar ozgora. gazda Rabu{ i gazda Su{ko) Meanxijata [upelko Zdrav da si mi. vie porano bevte golem megdanxija. ~etiri dojdeni? Meanxijata Da te vidime kako se bori{. da te vidime kako proboduva{. da te vidime ovde. (Kajus go stava me~ot v kanija) (Vleguvaat Meanxijata. gospodine Rabu{. u{te vo nas gori plamenot na mladosta. Jas kasam tebe kako nego ubijam. Toj e popameten od vas gospodine doktore. Semi mecot. Dali e mrtov. Rabu{ Pravo govorite. doktori i sve{tenici.46 Kajus Vilijam [EKSPIR (Go vadi me~ot) Bose moj. I nie sme od majka rodeni. da te vidime kako napa|a{. mojot Galen. Toj le~i du{i. da Navistina gospodine Rabu{ sega sum star i na strana na mirot. tvojata stokata. da te vidime onde. toj najgolemata popska kukavica na svetot. delijo? [to veli mojot Eskulapij. a toj ne tojten. gospodine Rabu{? Rabu{ Gospodine [upelko. Ragbi ja vidime tvojata distanca. Fran~esko? A. ama i den denes a vidam isukana sabja vedna{ mi gap~i gazot za beqa. Hektore gr~ki. doktore? Su{ko [upelko Dobro utro. ne znam da se me~uvam! Kajus Nikakvec. Simi boka. tli. doktor delijo. sudijata [upelko. dete moe! Kajus Ve molam ta mi posvedo~ite deka ko cekav sest. delijo gornomalska? Dali e mrtov? Kajus Nemojte. mrtovec ne tolku mrtov kako sto jas ubijam. moeto srce blagorodni~ko. a vie tela. semaj mecot! Ragbi Prestanete: nekoj ide. Etiopjanine? Dali e mrtov. Ako se tepavte }e gi skusevte i doktorite i popovite. a? Dali e mrtov. Iako sme sudii. tva. Meanxijata Pisoaru na kralot od Kastilja. gospodine. a sega stanavte miraxija. gospodin doktore. Zarem ne sum vo pravo. Rabu{ Kako ste. Kajus Sosto site vie eden. Yek. gospodine Rabu{.sedum. da vidime kako go zadava{ tvojot punto. [upelko So Gospod napred.

m’sje Ebiveter. Da odime preku trupa do Frogmor niz pole.Razbravte? [upelko . a jas }e go dovedam doktorot preku trupa niz pole. bose. ebiveter zna~i hrabar. ubijam jas popiste oti polni usi na Ana Rabus sa onaj tikvar. Kajus Isete sa dorucek? Sto e toa? Meanxijata Meanxijata Mislev }e ti plati obe{tetuvawe. Kajus Mnogu vi sum plagodaren. Kajus Zimi boka. Meanxijata Prostete. Se poka`avte kako mudar lekar. Kajus Bose. Rabu{ Tamu e popot Hju. si go baram! Meanxijata A i }e si go najde{! Ako ne. i jas mislam toj mene isede sa dorucek. ne? Meanxijata Ebiveter? Sto e toa? Meanxijata Na na{iot angliski jazik. delijo. oladi malku. Rabu{. snaci jas sum ebiveter kako Anglicanite.Gospodine doktore Kajus. delijo. Zimi boka. [upelko i Su{ko Zbogum gospodine doktore. jas ve sakam. Sudijo. Meanxijata I u{te. (Izleguvaat Rabu{. ]e te odnesam kaj gospojcata Ana Rabu{: se gosti vo edna selska ku}a. . Morate so mene. a pre~esniot otec Hju se poka`a kako mudar i trpeliv sve{tenik. Jas sum zakolnat za mir. usite }e mu gi isecam! Meanxijata Kajus Toj ima da te izede za doru~ek. i jas donesam kaj vas dopri gosti: (Go vadi me~ot) Zimi boka. Va`i? Kajus (Go stava me~ot v kanija) Zimi boka. a ti }e & se dodvoruva{. Popiste edno krastavo! Zimi boka. delijo . aj so zdravje! Neka umre. Razbravme. (Na Kajus) Samo zbor. dojdov da ve odvedam doma. pominete niz grad do Frogmor. jas.(Na strana na drugite) Ama prvin gospodine sudijo i gospodine Rabu{ i vie gospodine Su{ko. [upelko i Su{ko) Tamu e ami kade. Videte vo kakvo raspolo`enie e toj.Veselite `eni od Vindzor 47 Kajus [upelko A i krivo ne sudam. gospodine Rabu{. V kanija so tvoeto netrpenie. gospodine doktore. jas vam za ova blagodaren. zimi boka.

Kajus Idi po mene. lortovi. (Izleguvaat) . Dobro rekov? Kajus Zimi boka topro.48 Vilijam [EKSPIR grof. Meanxijata Toga{ da odime. Rakpi. gospota. Otlicno receno. vites. moi pacienti Meanxijata A zatoa jas }e vi bidam du{man kaj Ana Rabu{.

Kraj plitki. pro{ti! (Pee) Kraj plitki reki. (Pee) “Kraj plitki reki kraj ~ii vali -” Neka Bog go brani pravedniot! Sto oruzje ima? Naivko Naivko Vedna{. tazen! ]e mu gi tre{nam madlacite po ~rpkata koga }e go vidam! Boze. Ve}e go pominuvaat prelezot i idat na vamu. ve molam. Evans Ve molam. samo kon gradot ne otidov. kraj ~ii vali ra{peani ptici pejat madrigali. Kon crkvata. Tazen {um. {lugo dobar na ga`da [u{ko i prijatele moj po imeto Naivko. nau~nik bez kniga! Nikakvo. (Izleguva) Evans Evans (Ja otvora knigata) I{u{e blago{lovi me. gospodine pope? Dobro utro. milo{t. Te molam. poln {um be{ovi i {e tre{am ko prat! ]e mi bide milo ako me izlazal. . daj mi ja nametkata .ili drzi ja v race. Tuka }e kurdi{ame po{tela od ro`i i iljadnici miri`livi mimo`i. o~e. Evans Neka poveli. gospodine. kon parkot. o~e.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat popot Hju Evans (so me~ i kniga) i Naivko ( ja nosi nametkata na Evans)) Evans Ve molam. gospodinot [upelko so u{te eden gospodin od Frogmor. (^ita) (Vleguvaat sudijata [upelko. . gospodine. Kraj vodite na Vaviloni iljadnici miri`livi mimo`i. pobarajte i natamu. Od onde. Kraj plitki Boze. ama mi {e place! (Pee) Ra{peani ptici pejat madrigali. kon stariot del na Vindzor. onoj {to {e narekuva doktor po medicina? Naivko Sekade.) [upelko Kako ste. (Vleguva Naivko) Naivko Eve go doa|a. kade {e go baravte go{podinot Kaju{. . Pravo ~udo e da vidi{ kockar bez kocka. gazda Su{ko i gazda Rabu{. Doa|a mojot gospodar.

50 Su{ko (Za sebe) Ah. da vi napravime edno dobro. ugled i so tolkava u~enost vaka da se zaboravi. o~e. ama prvpat gledam ~ovek od negov rang.) Dr`ete gi na otstojanie . doktor Kajus i Xon Ragbi. ubava Ano! Rabu{ Bog da ve vardi. Rabu{ (Na [upelko) Vi velam. {ite va{. so ovoj ~ovek treba{e da izlezat na dvoboj. doktore! Toj ni{to ne `nae `a Hipokrat i Galen. A ne. Nekoj mu stapnal na ganglija. o~e. revmati~en den! Evans Imam pri~ini i povodi. me~ i slovo? Da ne gi prou~uvate i obete. poznat francuski doktor. pcue. Evans Bog da ve vardi i ~uva. [upelko Rabu{ Sum ostarel duri od merata nadvor.kukavi~a i ajvan kakov {to go nema na vekot. o~e? Zo{to? Rabu{ Evans I ko mom~e: so elek i po yivri na vakov studen. Evans Mnogu topro. (Evans i Kajus se mestat za borba) Zimi odot hri{tov po mukami! Poarno da mi `boruvate `a tikvi {o ra{ol! Rabu{ .eve go ide doktor Kajus. Evans Vilijam [EKSPIR Evans [to e toj? Rabu{ Mislam deka go poznavate: gospodin doktor Kajus. [upelko [to. me~ot v kanija! [upelko Isto i vie. Su{ko (Za sebe) Of. Rabu{ Dojdovme kaj vas. ubava Ano! [upelko Oru`jeto ka`uva s#! (Vleguvaat Meanxijata. grmi. a i golem ajvan e . @a {to {e raboti? Rabu{ Ima onde eden ugleden gospodin. pa sega vrni. o~e. ne znae koj pat da fati.

po mene. presuduvam. (Na Kajus i Evans) Po mene. ko`ite na mesto. mocko. ofa e `aka`anoto me{to. Evans Topro receno. Ama se mrdnal Meanxijava! Po nego. fie magare. da pomo`game `aedno i da mu vratime na ovoj ajvan. (Na [upelko i Rabu{) Odnesete im gi me~evite na pazar. mojot otec Hju? Nikako. Slu{nete go Meanxijata od “Kaj [prinkite”. po mene. meanyio. [akam da bideme prijateli. Poarno neka strada na{iot sirot angliski odo{to ko`ite da im gi vidime na plot! ([upelko i Rabu{ im gi odzemaat me~evite na Kajus i Evans) Kajus (Na Evans) Fe molam. Meanxijata Mir. (Na Evans) Daj mi ja tvojata raka zemska . madlacite }e vi gi obe{am na kikiritka. da ne im {luzime `a {eir na lu|evo. Sosto ne tojte na sostanok? Evans (Na strana na Kajus) Ve molam `a trpenie. otli~no. tali jas topro gletam? Ta ne naprafifte lutak ot mene? Evans @na~i taka: epten n# napravi majmuni. etno sbor fo fase ufo. po mene. . kazete jas cekaf nego da upijam? Cekaf na sakasano mesto? Evans [imi du{ava ri{jan{ka. me|u Francuzinot i Vel{aninot. na ovoj lajno ga`da od “Kaj [prinkite”.te -lae. po nego. (Izleguva) [upelko (Na strana na Kajus) Ve molam. me|u du{ole~itelot i telole~itelot. ^eda moi u~eni. Dali sum iter? Dali sum bistar? Dali sum Makiavel? Zarem mojot doktor da go zagubam? Nikako. gospodo. Kajus Djafol! Rakpi. bez lekovite da mu gi goltam. na ovoj rani-ku~e -da. fie kukafica. fir majmun. Neka pre{udi meanxijata od “Kaj [prinkite”. ~eda na mirot.Veselite `eni od Vindzor 51 Kajus Meanxijata Da gi razoru`ame pa neka ras~istat.taka. (Na Kajus) Daj mi ja tvojata raka zemska . }e si umram na polpat. Zarem mojot paroh da go zagubam. jas ve izmamiv obajcata. (Glasno) [e vo {voe vreme! Kajus Zimi boka. ubava Ana! (Izleguva) Kajus Ha. Srcata vi se mo}ni. jas ve upativ na pogre{ni mesta. bez negovite pogovorki. }e staneme verni povorki. Meanxijata Mir presuduvam me|u Galija i Gelija. varenoto vino neka bide ishod. (Glasno) [imi I{u{. [akam da {me prijateli i vaka ili onaka }e vi dadam obe{tetuvawe.taka. mojot pop. (Izleguvaat [upelko i Rabu{) Su{ko (Za sebe) Of.

gospo|o Rabu{. Toj mene feti kaj Ana Rabus odnesi. Kade ste trgnale? Gospo|a Rabu{ Da se vidam so `ena vi. od s# srce. Gospo|a Rabu{ Normalno . ve molam.52 Kajus Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Robin i gospo|a Rabu{) Gospo|a Rabu{ Samo napred. Zimi boka. Gospo|a Rabu{ Gledam deka znae{ da laska{! ]e stane{ dvorjanin i pol. ni Ana ni diable fidof.za drugi dva ma`a. (Vleguva gazda Plitkavoda) Plitkavoda Vo prav ~as. & fali dru{tvo. xentelemen~e. Doma e? Plitkavoda Doma. Plitkavoda Od kade vi e ubavovo petle? Gospo|a Rabu{ Ne znam to~no kako se vika gospodinot {to Zimi boka. [ledete me. Da vi umrat ma`ite mislam deka i dvete vedna{ }e se prema`ite. Si naviknalo da odi{ pozadi. ama sega treba da vodi{. Ne znae {to da pravi so sebe. Evans ]e vidi toj. (Izleguvaat) . Dali ti e poarno da mi gi vodi{ o~ive ili da se xari{ so o~ite vo peticite od tvojot gospodar? Robin Poarno mi e da odam pred vas odo{to nego da go sledam ko xuxe. Xrckite }e mu gi i`vadam. gospodine.

ovaj. Plitkavoda (Za sebe) @imi krstov. gazda Plitkavoda. doktor Kajus i Xon Ragbi) [upelko. Gospo|a Rabu{ Dozvolete mi. gazda Su{ko. Rabu{ Go imate od mene. taa smeta deka vie ste podobra prilika. }e umram ako ne ja vidam.Mom~e. . site kom{ii do eden. Kajus Ta. Taka parem feli Brsopatka. potoa nejze gr~manikot }e & go izvadam . Plitkavoda Vitez Xon Falstaf? Gospo|a Rabu{ Tokmu taka. Gledam vetrevo }e donese luwa. [upelko Ne }e mo`am.Veselite `eni od Vindzor 53 mu go dade na ma` mi. }e bidat na moja strana. vi rekov. . zimi boka. Kako {to e opak svetot. . Ne me dr`i mesto. Budala! Mom~evo ne e ovde da slu`i za drven advokat! Rabu{ ja kotka sklonosta na `ena si. Rabu{ i Drugite Vo prav ~as. odi kaj `ena mi i toa so mom~eto na Falstafa.Ubeden sum sto posto. kako ti se vika{e vitezot? Robin Vitez Xon Falstaf. a tokmu deneska treba da go dobieme odgovorot. sigurno i Falstaf e tamu. gospodine. Odam. A sega eve ja. (Na Kajus) Ama ne i od `ena mi. gazda Plitkavoda. (Izleguvaat Robin i gospo|a Rabu{) Plitkavoda Dali e Rabu{ tokmu so umot? Ima o~i? Misli malku? Izgleda zatapil i site setila mu spijat. (Vleguvaat gazda Rabu{. (Udira ~asovnikot) Vreme e. Ma` mi e edno so nego! Doma e `ena vi ili ne? Plitkavoda Doma e. Zaka`avme ve~era so gospojcata Ana. otec Hju Evans. gazda Su{ko. [upelko Podolgo vreme se nadevame na sklu~uvawe brak pome|u Ana Rabu{ i mojot bratu~ed Su{ko. moja domakinka. Postojano mu go zaboravam imeto. a so nea ne sakam da imam davawe zemawe pa makar i vekot da mi go dadat. I toa so mom~eto na Falstafa. }e go trgnam pozajmeniot dulak ~ednost od |omti-sveticata Rabu{. & dava zdiv i polet na nejzinata bludnost. dedo. a Rabu{a li~no rezil }e go storam kako pluknat Akteon.pa ve molam da povelite. a i tevojkata mene saka. Su{ko Nitu jas. Ujdurmi! Podli ujdurmi! A na{ite neverni `eni vjasaat zaedno vo propast! Ama }e go v~opam Falstafa na delo. Gospodine doktore. sudijata [upelko. Su{ko Se nadevam deka go imam va{iot blagoslov. gospodine. Meanxijata. gospodine Rabu{. dru{tvence i pol! (Na site) Kaj mene doma e gozba. xabe mu se.

(Izleguva Ragbi) Meanxijata So zdravje. govori svetski. (Na Rabu{. a mojot blagoslov go davam na drug. vie sekako nema da me odbiete. Rakpi. mirisa na prolet. Plitkavoda Dobro ama barem nekolkumina dojdete so mene doma. Toj }e ja lapne.54 Meanxijata Vilijam [EKSPIR gajdi{teto. Pokraj dobroto jadewe. ostanete so zdravje! (Na strana na Su{ko) Vaka mnogu potrezveno }e ja barame devojkata od gazda Rabu{. narode! Rabu{. [upelko E pa. pi{uva stihovi. ni vie o~e Hju. vo negovi race e i velam toj }e ja lapne. tancuva. Se dru`e{e so ona zbesnato Krale i so Poins. Gospodinot e gol i bos. Ima da mi zaigra. (Izleguvaat [upelko i Su{ko) Kajus Toma oti. Kajus i Evans) Odime. Gospodine doktore. Rabu{ Bez moj blagoslov. Saka da bide petel na tu|o buni{te. gazda Rabu{. Ako ja zeme. neka ja zeme bez ni{to: bogatstvoto {to go imam ~eka na mojot blagoslov. }e ima i posebna to~ka:nastap na a`daja. mu igraat o~iwata. da drmneme malku kanarsko vince. toj puka na golemo. Ni vie. Jas odam kaj mojot vitez Falstaf. du{i~ki. toj }e ja lapne. Kajus i Evans Odime! Ajde da ja vidime a`dajata! (Izleguvaat) (Na Rabu{) A {to mislite za mladiot gospodin Fenton? Duhovit e. (Izleguva Meanxijata) Plitkavoda (Za sebe) Prvin jas }e go drmnam po . jas fednas itam.

Celo vreme ste na {trek tuka kraj pivarnicata. (Na Robin) A ti odi i ka`i mu na tvojot gospodar deka sum sama. Toga{ ajde. . kako {to vi rekov. klukajdrv~e. Gospo|a Rabu{ Gospo|a Rabu{ Slu{aj vamu. se zakolna deka }e me otera vo maj~inata. a toa ti e kroja~ {to }e ti skroi nov elek i yivri.Robert! Me slu{a{? -Odete. Ne se sekiraj. vedna{ idite i bez dvoumewe ja krevate ko{nicava na ramewa. Gospo|a Plitkavoda Odi. Gospo|a Rabu{ Robin Ni zbor. (Izleguvaat Xon i Robert. spu{tete ja. Znae{ da ~uva{ tajni. . Vleguva Robin) Gospo|a Rabu{ Doa|a maliot Robin. (Izleguva Robin) Gospo|o Rabu{. Mi se zakani deka }e me kazni so do`ivotna sloboda. da ne mu ka`a? Ajde! Ajde! Ajde! (Vleguvaat Xon i Robert.Veselite `eni od Vindzor 55 Scena 3 (Vleguvaat gospo|a Plitkavoda i gospo|a Rabu{) Gospo|a Plitkavoda Xon! Robert! Gospo|a Rabu{ Brzo. ako ne{to vi zucnam. Gospo|a Plitkavoda Ti si dobro mom~e. se kolnam. i tamu ja praznite vo batakot kraj bregot na Temza. Mora da brzneme! Gospo|a Plitkavoda Zna~i.Odam da se skrijam. ne go zaboravajte va{iot znak. Potoa. najbrzo {to mo`ete ja nosite kaj pera~kite na livadata Da~et. Ako ne odglumam dobro. ne mo`at da zgre{at. {to ima novo? Robin Mojot gospodar. Gospo|a Rabu{ (Na Xon i Robert) Zapametivte? Gospo|a Plitkavoda Stopati im ka`av. Gospo|a Rabu{ Gospo|a Rabu{ Ka`ete im na lu|evo {to treba da pravat. so ko{nica za ali{ta) Gospo|a Plitkavoda Ovde. Gospo|a Plitkavoda Zdravo. koga }e me slu{nete deka ve vikam. Mojot gospodar ne znae deka i vie ste tuka. . i dojdete koga }e ve viknam. pilence moe ga}esto. isvirkaj me. vleze od drugata vrata i bara da go primite. brzo! Dali ko{nicata za ali{ta Gospo|a Plitkavoda Bez gajle. vitezot Xon Falstaf.

Ti bi bila sovr{ena dvorjanka. Gospo|a Plitkavoda Neboto mi e svedok kako ve sakam. ~asu nepovtorliv! Gospo|a Plitkavoda Falstaf @imi Gospod. kako mnogute ligavi peder~iwa {to doa|aat ko `eni vo ma{ki pantaloni i mirisaat kako lanski rasol na prolet. da ka`am vakva si takva si. na toa gnilo ~kembi{te. Na vrvot sum od sre}ata. . samo tebe te sakam. Falstaf Poarno da re~evte deka sakam da se {etam pokraj portata od Zatvorot a od nea mi se gadi kako od smrdeata na prde` od rasipan stomak. Gledam {to bi bila da ne ti e sre}ata du{manka kako {to ti e prirodata prijatelka. Gledam tvoeto oko e posjajno od dijamant. ili koj bilo prevez {ien po venecijanski terk. toa ne mo`e{ da go sokrie{. Gospo|a Plitkavoda Bri{ka. a tvojot cvrst ~ekor bi mu daval odli~en zamav na tvojot ód vo zdolni{te so poluobra~i. a eden den i sami }e doznaete. Falstaf O ne`en moj vitezu Xon! Falstaf Gospo|o Plitkavoda. ne umeam da te veli~am. Bi te napravil moja gospo|a. ne znam da pqampam. A vo {to toga{ se zaqubiv? Neka ova te ubedi deka ima ne{to nesekojdnevno vo tebe. surova tiranka si kon sebe koga taka zboruva{. Falstaf Neka poka`e francuskiot dvor podobra. S# }e zaslu`am. Ti velam.a ti toa go zaslu`uva{. Sega }e zgre{am vo `elbata: Sakam ma` ti da e mrtov. gospodine. dijamantu moj nebesen? Da. O. Mislam deka ja sakate gospo|a Rabu{. vitezu? Toga{ duri }e bidam za `alewe. vitezu Xon . Tvoeto ~elo ima vajana ubavina na koja & prilega prevez od gondola. (Vleguva Falstaf) Falstaf Te dofativ li. ]e mu go vterame umot v glava da znae {to e bri~eno a {to stri`eno. Gospo|a Plitkavoda Jas va{a gospo|a. Ete. Gospo|a Plitkavoda Ne maftajte me. nema kaj mene {to da se skrie. Gospo|a Plitkavoda Veruvaj mi. duri ni obi~na bri{ka.na moeto ~elo ve}e ne mu prilega ama ba{ ni{to. prevez od vojvotka. Ne umeam. ne znam da mamam.56 Vilijam [EKSPIR (Izleguva gospo|a Rabu{) ]e mu poka`eme na toa nezdravo me{i{te. gospo|o Plitkavoda. sega mo`am da umram oti dovolno `iveev. I pred kralot ova bi go ka`al. Ama te sakam. Falstaf Samo taka prodol`i.

a kolku ne~esen povod za somne` ste mu dale! Gospo|a Plitkavoda Kakov povod za somne`? Gospo|a Rabu{ Kakov povod za somne`? Sram da vi e! Ama se izla`av vo vas! Gospo|a Plitkavoda Lele majko! Ka`ete ve}e edna{ za {to se raboti.bidej}i ba{ sega gi belat platnata . gospodine. `eno. {to ste storile? Za `iv rezil ste. ako imate nekoj prijatel ovde. “bi se otka`ala”. mnogu mil prijatel. ama se izla`av vo vas! Eve. gospo|o Rabu{? Gospo|a Rabu{ O crna gospo|o Plitkavoda! Kolku ~esen ma` imate za soprug.Veselite `eni od Vindzor 57 Gospo|a Plitkavoda Ne. lesno }e go sobere vnatre. da go najde doti~niot. Dojdov malku porano da vi ka`am. za nego se pla{am. Od iljada funti bi se otka`ala samo da ne e sega tuka! Gospo|a Rabu{ “Bi se otka`ala”. Gospo|a Rabu{ Daj bo`e ovde da go nemate baraniot gospodin! Ama dal gospod i ma` vi doa|a so polovina Vindzor po sebe. eve edna ko{nica. gotovi ste. vedna{! Ne stojte ko zdrvena! Mislete. Smislete vedna{ kako da go snema prijatelot: doma ne mo`ete da go skriete. po va{a volja. Falstaf Taa ne smee da me vidi. a ne za sramot {to }e pukne. ama ako ne ste. se poti. Ako ne e nekoj od merata nadvor. (Vleguva gospo|a Rabu{) [to e so vas? [to se slu~ilo? Gospo|a Rabu{ O gospo|o Plitkavoda. Gospo|a Plitkavoda Ve molam.neka dvajca va{i . Komu mu e sega va`no od {to bi se otka`ale? Ma` vi samo {to ne stignal. Ili . so site “faci” od Vindzor. taa drdori ko naviena. moram da vi ka`am. i nafrlete valkani ali{ta na nego kako da odi na perewe. propadnavte za na vek! Gospo|a Plitkavoda Oti? [to se slu~ilo. (Vleguva Robin) Robin Gospo|o Plitkavoda! Gospo|o Plitkavoda! Na porti e gospo|a Rabu{. ve}e zaslu`ivte. tokmu sega e kaj vas doma za da go iskoristi negovoto otsustvo vo valkani celi. Bo`e. celata e izlezena od mente{iwa i bara vedna{ da zboruva so vas. Gospo|a Plitkavoda [to da pravam? Imam tuka eden gospodin. vo potraga po nekoj gospodin za kogo veli deka. Branete si go ugledot ili zboguvajte se za navek so udobniot `ivot. Ako ste ~isti. Gospo|a Rabu{ Ma` vi doa|a vamu. Gotova ste! Gospo|a Plitkavoda Ne ba{. vedna{ neka se ~isti. ]e se skrijam zad tapiserijava. milo }e mi bide. fr~i. inaku zo{to vaka bi se odnesuvala. se nadevam. (Falstaf se skriva zad tapiserijata). vo red.

) (Vleguvaat gazda Plitkavoda. eve. gospodine. gospoda! Tamu }e bide {to }e bide. Pomogni da zbri{am. dojdete povamu.nema da se lutam. gazda Rabu{. elen so rogovi. Gospo|a Plitkavoda Kaj go sobira. mom~e . pustete. toga{ zemete me na ududu. doktor Kajus i popot Evans). me sobira. Poslu{ajte ja va{ata prijatelka. (Na strana na Falstaf) Ugursuz eden vite{ki! Gospo|a Plitkavoda Xon! Robert! (Vleguvaat Xon i Robert) Vedna{ nosete gi od ovde ali{tava. gospo|o Plitkavoda. elen so rogovi. eve vi gi klu~evite. dojdov. da vidam. vie vitezu? (Na strana nemu) Dali se ova va{i pisma. Kajus i Evans) Ve molam. barajte.58 Vilijam [EKSPIR slugi go odnesat na livadata Da~et. (Na Xon i Robert) A vie? Kade ja nosite? Xon (Se pojavuva) Da vidam. mori. (Ja zaklu~uva vratata) A sega. soniv son no}eska. Lele. {to da ~inam! Falstaf Plitkavoda (Na Rabu{. azer e za parewe. po nego! Rabu{ Poleka malku. Po mene. Gospo|a Plitkavoda [to e sega? Gajle vi e i za ko{nicava? Od koga po~na da ve boli glava i za pereweto? Da ne vi rastat rogovi? Plitkavoda Perewe? Kamo da mo`am glavata da si ja isperam pa da mi gi snema! Elen! Elen! Elen? Da. tvrdam. Eve. (Vleguva vo ko{nicata) Pove}e nikoga{ Gospo|a Rabu{ i gospo|a Plitkavoda frlaat valkani ali{ta vrz nego Gospo|a Rabu{ (Na Robin) Pomagaj da ti go pokrieme gospodarot. gospoda! (Izleguva) Evans [e pome{til go{podinov od qubomora! . ^ekaj da se napikam ovde. Kaj pera~kite. {to da pravam. tuka. {turete.Povikajte gi slugite. (Izleguvaat Xon i Robert so ko{nicata) Gospoda. da vidam! Me sobira. A i zrel e. terajte si majtap so mene . Zarem do tuka dojdovte? Plitkavoda Dojdov. Ako se somnevam bez pri~ina. Me sobira. gospodine Plitkavoda. Vi tvrdam }e go isterame lisecot na videlo!Prvin da mu zaklu~am ovde. Gospo|a Rabu{ [to. vitezu? Falstaf (Na strana na gospo|a Rabu{) Te sakam. Odete gore niz odaite. Kade e naramnikot? (Xon i Robert go pikaat naramnikot) [to stoite ko zdrveni? Nosete ja ko{nicava kaj pera~kite na livadata Da~et! Vedna{! (Tie ja krevaat ko{nicata i trgnuvaat. ]e vi go ka`am poposle. gospodine Rabu{! Gore.

. Da go vidime cirkusov do kraj. sega treba da se izdr`i. ]e ni bide blagodaren {to }e go frlat vo voda. a toga{ e lesno da go namamime vo nova klopka. Plitkavoda Taka e.Veselite `eni od Vindzor 59 Kajus Zimi boka. Gospo|a Rabu{ (Na strana na gospo|a Plitkavoda) Slu{navte {to re~e? Gospo|a Plitkavoda Ama fino se odnesuvate so mene. Pezevenk! Rabotava mi li~i na onaa narodnata: koj se fali ne pali. vaka ne fo Frans. Gospo|a Rabu{ Odli~no. Gospo|a Rabu{ ]e postavam stapica za da otkrieme. gospodine Plitkavoda. (Izleguvaat Kajus. qupomora ne fo Frans. Da mu pora~ame da dojde utre vo osum sabajle za da mu se izvinime. Evans i Rabu{) Gospo|a Rabu{ Ubava. A so Falstafa u{te ne sme zavr{ile. (Vleguvaat Plitkavoda. Negovata razvratna bolest te{ko se le~i so edna doza. Amin! Gospo|a Rabu{ Sami rezil se pravite. slatka dvojna ubavino! Gospo|a Plitkavoda Ne znam koja pove}e me rani: dali {to se zafrkna ma` mi ili {to se zezna vitezot. Gospo|a Plitkavoda Na besilka so majmunov ne~esen! Kamo site kako nego vakvo kapewe da do~ekaat! Gospo|a Plitkavoda Gospo|a Plitkavoda A da ja pratime onaa guska Brzofatka kaj nego i da mu se izvinime za frlaweto vo voda? Taka }e dobie nova nade`. Rabu{ i Evans) Plitkavoda Go nema nikade. Ko da znae{e deka Falstaf e tuka. ami kako! Gospo|a Plitkavoda Da dade gospod Finska da fatite! Plitkavoda Dosega ne sum go videla ma` mi vaka spoulaven. Rabu{ Odime po nego. gospodine Plitkavoda. gospoda. Plitkavoda Fino. Gospo|a Rabu{ Ama mu be{e fufka koga ma` vi pra{a {to ima vo ko{nicata! Gospo|a Plitkavoda Posle ova sigurno mu treba kapewe.

}e lovime ptici. gospodine Rabu{. bog neka mi {udi na {udniot den! Kajus Zimi boka. Imam stra{no sokle za letawe. Prostete mi. More ne! Vo ~el Vind`or.Ajde `eno. vo odaite. go{podine. ne vi e sram? \avolot da ne ve dup~i? Cacko da ne vi go mati umot? Za seto azno vindzorsko nema vaka da se nasamaram. (Izleguvaat site osven Evans i Kajus) Evans Ako ima nekogo vo ku}ata. gledam taa cesna zena. (Na Plitkavoda. Kajus i Evans) Ve kanam utre sabajle kaj mene na doru~ek. pro{etajte se malku na vozduh. vo kov~e`ite. Nema nikoj! Rabu{ Da mu se snevidi. Ama vi tvrdam. pak }e imaa lakrdii.60 Evans Vilijam [EKSPIR Plitkavoda Biva. da ne go `aboravite utre onoj vosliv ajvan. Evans Ot {ega ve molam. gospodine Plitkavoda. i mene. Kajus Maka te{ka od {ove{t {e{ka. gospodo. na{iot go{tilni~ar. povelete gospo|o Rabu{. Kajus A jas tretiot. Rabu{ (Na Kajus i Evans) Da pojdeme. (Na strana Nemtur) . Od srce ve molam. moja maka te{ka. . Plitkavoda Vi vetiv gozba. Evans Togas ja{ {um vtoriot. zimi boka. Plitkavoda Moja gre{ka. Biva taka? Nikako. Podocna }e vi objasnam zo{to go storiv ova. dolapite. Ve molam povelete. Plitkavoda Ve molam povelete. Kajus Zimi boka. ve molam. Va{ata {opruga e naj~e{na vo ~ela Anglija. Ve molam prostete. gospodine Rabu{. samo na toa }e mislam! Evans Ajvan ajvano{an! Toj na{ taka }e n# dupi! (Izleguvaat) . Potoa.

Veli deka sostojbata svoja. Ne mu e pravo {to sum od previsok rod. Samo po malku mi e fufka. ka`ete & na gospojca Ana kako tatko mi ukral dve guski od koko{arnik i Eve vedna{. so negovi pari sakam da ja zakrpam. nego prvin gospodine. gospojce Ana. rode! Mom~e. [upelko [to da se pravi? Ne sramete se. i samo rasko{ot tvoj li~en sega go qubam. . mnogu bedna od rasipni{tvo. kolku edno more nakazanija grdi go razubavuvaat prihodot od trista funti! Brzofatka Kako ste gospodine Fenton? Ve molam. Ana [upelko Gospodine mil. e. ama tatko ~etvoren ima{e! Su{ko ^etvoren tatko imav. vujko mi so denovi mo`e za nego da vi prika`uva.gazda Su{ko (doteran) i gospo|a Brzofatka) Eve ja ide.Veselite `eni od Vindzor 61 [upelko Scena 4 (Vleguvaat gazda Fenton i Ana Rabu{) Fenton Gledam na tatko ti drug mu e planot zatoa ne pra}aj me ve}e kaj nego. (Go trga Fentona na strana) Me~ka strav mene nestrav. A ako poniznata molba ne pomogne. Ana. prosej}i te. vidov deka vredi{ pove}e od torbi polni zlato.}e storime vaka . A mi prefrla i za drugo . gospo|o Brzofatka. gazda Su{ko saka so vas da zboruva. imam ne{to da vi ka`am.(Zboruvaat na strana) (Vleguvaat sudijata [upelko. Su{ko ]e pu{tam strela pa kaj }e udri neka udri. mila Ano. Napred. no. -Ve molam vuj~e. O. Brzofatka (Na Ana) Slu{nete. i mi veli deka vo tebe gledam samo na~in da dojdam povtorno do pari. toga{ .. dru`bite bludni. Ana Ana Mo`ebi vistinata ja ka`uva tatko! Fenton Toga{ Bog da ne mi dade bel den da vidam! Iako priznavam aznoto na tvojot tatko mi be{e povod da te pobaram. Fenton Su{ko ]e mora da re{i{ sama. Tuka sum na ~isto. (Na Fenton) Ova e izborot na tatko.za veselbite stari. sepak prvin treba tatko mi da go pridobiete. Ana Neka prekinat so razgovorot. Mojot rodnina ima usta sam da zboruva.

Povelete sega . ne mi potrebalo da go sostavam. {to sakate od mene? Su{ko [to se odnesuva do mene. {to u{te se matkate kaj nas. Ana Gospodine Su{ko. [upelko Toa i go pravam. -Vas ve bara. gospodine! [to vi e amanetot? Rabu{ Nema {to da ve slu{am. Tie mo`at podobro da vi ka`at {to matele. gospodine. mojot rodnina ve saka. rode. sam da me prosi. Ako mi bila sre}a. ve molam. ponastrana od }erka mi. arno. [to e ova? [to pravi gazda Fenton ovde? Navreden sum. (Vleguvaat gazda Rabu{ i gopo|a Rabu{) Pra{ajte go tatko vi: eve go doa|a. Vi blagodaram za pomo{ta. zdravje bo`e. jas sum debelo “nafatiran” velmo`a. ]e ve ostavam. U{te ne sum grobu na vrata! Ana Mislev. Su{ko Da. }erko Ana. Su{ko Zna~i. Spolaj mu na boga. navistina ne sakam re~isi ni{to od vas. gospodine Su{ko. }erka mi e dadena na drug. Rabu{ Taa ne e za vas! Fenton Slu{nete me. -Sakaj go. gospojce Ana. smirete se. Fenton Poleka. gospodine Rabu{. ba{ kako {to go sakam koe bilo `ensko vo Gloster. Rabu{ Gospojce Ana. (Zastanuva na strana) Ana Zna~i. gospojce. [upelko ]e prenese na vas sto i pedeset funti prihod. ostavete go. [upelko Pokraj nego }e `iveete na visoka noga. Ako ne. Gospo|a Rabu{ Gospodine Fenton.62 pak `iv ostanal? [upelko Vilijam [EKSPIR Su{ko Amanetot? Ama ste bile vie majtapxika. gospodine Su{ko. Tatko vi i vujko mi ne{to tuka matea. to~no. Su{ko Tokmu taka. Vi rekov. Ana Gospodine [upelko.

Fenton. Do toga{. Brzofatka (Na strana na Ana) A toa e mojot gospodar. (& dava prsten) i te molam ve~erva u{te daj & go prstenov na Ana. Fenton Dobra gospo|o Rabu{. Jas ne vi sum ni prijatel ni du{man. ba{ taka rabotam. ili navistina gazda Fenton. Zborot nazad ne go vra}am! (Izleguvaat Rabu{.” & rekov. ]e vidam prvin kolku }erka mi ve saka. ili gazda Su{ko. poaren ma` za tebe baram. gospodine Fenton. ne davaj me za onoj {utrak. Zbogum Ana. Zbogum dobra gospo|o. taka verojatno i }e bide. prekorite i site brani moram da go razveam barjakot na mojata qubov i da ne se povle~am. oti taka vetiv. [upelko i Su{ko) Brzofatka (Na Fenton) Zboruvajte so gospo|a Rabu{. Mrazam koga namerno zaboravam! (Izleguva) . A sega moram po druga rabota do vitezot Xon Falstaf so porakata od dvete gospo|i. ]e storam {to mo`am za site trojca. Gospo|a Rabu{ Ne te davam. poveli sinko Su{ko vnatre. na onoj doktor? Poglednete go malku gospodinot Fenton. gospodinot doktor. zatoa {to }erka vi ja qubam na najispraven i najiskren mo`en na~in. Ana Poarno `iva da me zakopate v zemja i repi na glava da mi rastat! Gospo|a Rabu{ Poleka.osobeno koga }e mu vetam na gazda Fenton. Bidete na moja strana. “}e si go frli{ ~edoto vo ustata na onoj akmak. Jas ka`av {to ka`av. @enite skokaat v ogan i vo voda po takvo srce. Sredete se. a vetenoto go ispolnuvam . Fenton Blagodaram. i pokraj tradicijata. (Izleguvaat gospo|a Rabu{ i Ana) Brzofatka Gledate kako rabotam? “Ne. kako }e ka`e taa.” Ete. gospodine.Veselite `eni od Vindzor 63 Fenton gospodine [upelko. Brzofatka Dobra sre}a neka neboto vi prati! (Izleguva Fenton) Dobro srce ima. (& dava pari) Eve za trudot. Tatko & }e se luti. Taa mora doma. Ana Maj~ice mila. zbogum. Sepak sakam gospodarot moj da ja dobie Ana.

prvin da doleam malku {pansko vince na temzinovo vodi{te.) (Pie a potoa na Nam}or) Trgaj mi go ova |ubre. neka go zdrop~kaat i neka mu go frlat na nekoe ku~e za Bo`ik. rekov! (Vleguva Nam}or) Nam}or (Na Falstaf) So va{a dozvola. neka mi go izvadat mozokot. gospodine? Falstaf Bez. (Izleguva Nam}or) Zna~i? Brzofatka Kaj vas. Saka da zboruva so vas. Falstaf Donesi mi bokal vino. Falstaf ^ekaj. `eno! (Vleguva gospo|a Brzofatka) Brzofatka (Vleguva Xon Falstaf) Falstaf Nam}or. so pr`eno lep~e vnatre. a na {to bi li~el jas koga u{te i bi se nadul? Na trup ko planina.64 Scena 5 Vilijam [EKSPIR Nam}or Vlezi. ]e se udavev da ne be{e bregot kamenest i plitok -smrt {to ja mrazam. gospodine. (Izleguva Nam}or) Do~ekav da me nosat vo ko{nica kako koski od kasapnica i da me frlat vo Temza!Ako pak nekoj vaka me nasedne. . sirotata. oti mevot mi e studen kako da sum goltnam grutki sneg mesto ap~iwa za bubrezi. Falstaf Im go drvi? Isto kako i mene. Falstaf Gospo|a Plitkavoda? Preku takvoto mi e od plitka voda: me frlija vo plitka voda. me ispra}a gospo|a Plitkavoda. bo`e pomo`i. skraja da e. (Vleguva Nam}or so dva bokala vino) Nam}or Dojde gospo|a Brzofatka. idiotite. Nam}or So jajca. Dnoto da e vo pekolot. Samo da znaete kako gi kastri sega slugite. (Pie vino) (Sega mo`e da vleze. gre{no ja razbrale. oti vodata due. Vi posakuvam dobro utro! Falstaf Povelete. sigurno }e go dopram. Gadovite me xitnaa v reka bez nikakva gri`a na sovest nebare frlaa slepi ku~enca koga ku~kata petnaeset }e okoti! A lesno na mene se gleda deka sum tip {to brzo tone. mevot mi e poduen od plitka voda. Moron! Gradev vrz vetuvaweto na glupa `ena. gospodine. Gi postroi i gi zdrvi. Ne}am pile{ko seme vo pija~kata. e kriva. Brzofatka Denot da ne me osuni ako. Donesi mi vino za lu|e. gospodine.

odi! ]e bidam tamu! Brzofatka Bidete pozdraveni. vitezu Falstaf. neka vidi koi mu se slabostite. gospodine Rezil. Plitkavoda Celo. ami kako! Zdravo `ivo. Moram brzo da & ka`am. gospodine Rezil. Izgoren sum po negovite pari. ama ona du{kalo so rogovi.a so nego cela surija negovi ~apkuni. gospodine. baknato. Falstaf Dobro. eve go doa|a. Ma` & odi sabajlevo na lov. }e ja posetam. Bev doma kaj nejze vo zaka`aniot ~as. re~eno deka se sakame. Plitkavoda A zo{to? Da ne se predomislila? Falstaf Falstaf Dobro. Ka`i & taka i nateraj ja da podrazmisli {to e ~ovekot. (Izleguva) Falstaf Ne{to mi go nema gospodinot Rezil. so drugi zborovi taman ja zavr{ivme predigrata . ete ti go naedna{ ko padnat od nebo to~no vo klu~niot mig na na{ata sredba . Ne. a duri potoa neka mi sudi za zaslugite. vi tvrdam. gospodine. Zna~i dojdovte. Plitkavoda I kako vi ode{e. da ja vidite kako umira sega od maka. Falstaf Gospodine Rezil. da doznaete {to se slu~i me|u mene i `enata na Plitkavoda? Plitkavoda Taka e. veli{? Brzofatka Osum i devet. Falstaf Stori taka. gospodine Rezil. (Vleguva gospodinot Plitkavoda prepraven kako Rezil) Opaa. dovle~kani za u{i od negovata ~uknatost da ja prevrtat ku}ata naopaku i da go najdat manukot na `ena mu. }e bidam iskren so vas. Brzofatka ]e & ka`am. Pome|u devet i deset. gospodine. gospodine? Falstaf Mnogu tersene. Plitkavoda [to? Celo vreme bevte tamu? Falstaf .ve}e se imavme gu{nato. celo.Veselite `eni od Vindzor 65 Falstaf Brzofatka Srceto }e ve zaboli. Taa vi pora~uva u{te edna{ da otidete kaj nea pome|u osum i devet. gospodine. ]e ve obe{teti. tokmu zatoa sum dojden. re~e deka ovde }e dojde. gospodine Rezil. nejziniot ma`. {to `ivee vo hroni~na treska na qubomora.

Ama slu{nete. bal~akot do vrv. gazot preku glava. zna~i. za va{e dobro. I koga daveweto ve}e ja prekarda{i. ^udo e kako ne se zagu{iv. a pove}e zaradi smetenosta na `enata od Plitkavoda. gospodine.~vr~kav kako slanina . toj zamina so poterata. mrsni krpi{ta taka {to. Dojdete koga }e vi odgovara da vidite kako napreduvam. se pojavuva nekoja si gospo|a Brzofatka. }e vi ka`am. Zamislete samo . a Gospodine Rezil. gospodine.zamislete samo . Prvo. {to me zatnaa. Ma` & sabajlevo otide da lovi ptici. dojdoa da me odnesat ko |omiti ne~isti ali{ta na livadata Da~et. vo Etna da me frlat kako {to me frlija vo Temza. koga bev pove}e od polovina svaren vo maslo kako nekoe holandsko jadewe. yivri{ta. kako jaka prepe~enica so ~ep. Taka. Taka. {to bidna ponatamu. Zna~i qubovta mi ojde po petlite. @al mi e za s# {to pretrgavte zaradi mene. Falstaf I kolku vreme ostanavte vo nea? Falstaf Malku trpenie. koga zovrev i po~nav da klokotam . zamisluvam. `enava na zlo. Plitkovoda Sega e osum i pol. gospodine Rezil! Plitkavoda Zamisluvam.{to mo`am da izgoram ko vlakno. nivniot gospodar koj{to edna{ ili dvapati gi pra{a {to nosat vo ko{nicata. Vtoro.66 Plitkavoda A toj ve pobara i ne ve najde? Falstaf Vilijam [EKSPIR Strpete se. ugursuzi ugursozani. ~ovek {to postojano se topi i se raspa|a. Gi pretrgav makite od tri razli~ni smrti.samo zamislete. vo ko{nica za ali{ta! Me nastegaa vnatre zaedno so valkanite ko{uli{ta. Zamislete samo . gospodine Rezil i }e ~uete niz {to s# pominav da ja navedam. krajot go krasi deloto: }e ja imate. piknat vo ko{nicata. gospodine Rezil. ka`uva za nenadejnoto pojavuvawe na Plitkavoda i malku zaradi nejzinata snaodlivost.plaaas! Me frlija vo Temza da se izladam onaka v`aren kako kowska potkovica. gospodine Rezil. za sre}a.~ovek graden kako mene. Sredbata e pome|u osum i devet. po nejzina zapoved. ]e ja imate. nepodnosliviot strav da ne me fati `iv odvratniot qubomoren pr~. i me zanesoa pravo pred nosi{teto na qubomorniot crv. gospodine Rezil. {to kako dobar {panski me~ bev svitkan kako nekoj crv. Taa povtorno mi zaka`a. Me krenaa na ramewa. nema da ja ostavam na rajat. Naedna{. me pikaat vo edna ko{nica za ali{ta Plitkavoda Vo ko{nica za ali{ta? Falstaf @imi gospod. Se stresov od strav da ne poludeniot kalap ne{to buri~ne vnatre. ama sudbinata koja go odredi da si nosi rogovi. rogovi }e mu nabiete na Plit- . gospodine Rezil. srede smrdenite ali{ta {to se raspa|aa vo sopstvenata ne~istotija. gospodine Rezil. Sega sigurno }e ja ostavite na rajat. dvajca nejzini ajvani. Falstaf Koga dojde tolku? Vedna{ odam. se stvori najgnasnata zbir{tina od odvraten bazde` kakov {to ne setile nozdrinkite na najsmrdliviot pita~ vo Anglija! Plitkavoda jas so valkanite ali{ta. mu ja zadr`a rakata. Zbogum. I treto. smrdlivi ~orapi{ta.

pomo{nikot negov. mir nema da imam. gazda Plitkavodo. ama od ona {to ne sakam da bidam. Pssst! Samo da ne ~ue |avolot.Veselite `eni od Vindzor 67 kavoda. razbudi se! Razbudi se. ]e go fatam `iv razvratnikov. Doma mi e. Taka ti e koga si `enet. (Izleguva) Plitkavoda Hm! Ha! Tokmu sum ili ne sum? Sonuvam ili ne? Dali spijam? Plitkavodo. toga{ }e bodam do ludilo. nema kako. Ako mi nabijat rogovi za bodewe. (Izleguva) . Ne mo`am da izbegam od ona {to sum. gospodine. sekoe nevozmo`no mesto. Ne mo`e nigde da bega. Taka ti e koga ima{ ali{ta za perewe i ko{nici za perewe! Ama sega mora da bidam ona {to sum. Ne go beri ni v pipernik ni v solarnik. gazda Plitkavodo! Nekoj ti go spopikal na nevideno. ]e go prebaram sekoe kat~e.

{miri {e. Ama navistina e epten lut zaradi ona frlawe vo voda.Kako {e veli “prele{tna” na latin{ki. Evans Ti {i mnogu pro{ta {ena. Evans Pre{tanete da tre{ete glupo{ti! .^in ^ETVRTI Scena 1 (Vleguvaat gospo|a Rabu{. Dojdi. Vilijam? .O~e Hju. Denes kako ne{to da se praznuva. kolku broevi ima kaj imenkite? Vilijam Dva. ne se srami. A jas mislev deka ima eden broj pove}e. Ve molam raspra{ajte go malku latinski. Evans Vilijam. Brzofatka Eve odam. Gore glavata. . ne rabotite denes? Evans Ne. .[to `na~i “lapis“. Gospo|a Rabu{ Gospo|a Rabu{ Ajde sinko. “Pulcher”. Samo da go odnesam mladiov gospodin na u~ili{te. gore glavata. Odgovori mu na u~itelot. ili sekoj mig }e bide tamu. Gospo|a Plitkavoda ve moli vedna{ da odite kaj nea. oti velat: Bog pomaga do tripati. (Vleguva otec Hju Evans) Eve doa|a negoviot u~itel. Vilijam? Vilijam Brzofatka Retki se takvite kako nego! Gospo|a Rabu{ O~e Hju. Te molam. ga`da [u{ko {redi decata da poigraat. ma` mi veli deka u~eweto i~ ne mu odi od raka na sin mi. Evans Dojdi vamu. Brzofatka Pre-lesna? Bog da n# vardi od prelesni `eni. gospo|a Brzofatka i Vilijam Rabu{) Gospo|a Rabu{ Misli{ deka e ve}e kaj gospo|a Plitkavoda? Gospo|a Brzofatka Sigurno e. Vilijam.

Evans Brzofatka Ne. . Te molam.vocativo. Vilijam? Vilijam A {to `na~i “kamen”. Brzofatka Kurva sekoga{ “pa|a” vo “dativ”. hang. pa`i: genitivo: huius. vokativ e morkovum. (Na Brzofatka) Mir! Evans A kako gla{i dativniot pade{ vo mnozina od curvus. A kako e vo aku`ativ? Vilijam Accusativo: hinc Evans Ama te molam `apameti dete. A koj. hong kong ili ping-pong na latinski zna~i kremenadla. O . Evans Nominativo: hig. vi tvrdam. Vilijame. Dativniot pade`? Evans Da. imenkata ako e kurva. Accusativo: hing. hog. Evans Gospo|a Rabu{ Odlicno. Vilijam? Vilijam ^akal. Vilijam. [ram da ti e. hag. Vilijam. O Evans @apomni. Vilijame? Vilijam Evans @amol~i. hoc”. `eno! . zeno! Vilijam Dativus: curvum. Gaden rod! Zaboravi & ja. po`ajmuva ~lenovi? Vilijam ^lenovite se pozajmuvaat od zamenki i vaka se menuvaat: Singulariter nominativo: “hic. Te molam `apameti dobro. curva. Morkov! Dobar e za o~ite! Vilijam “Lapis”. dete.A vokativ. curvi. Evans Ne drapaj kol~i{ta. `na~i “lapis”. hog. Brzofatka Evans Ova king-kong.Veselite `eni od Vindzor 69 Evans Vilijam Kamen. haec. `eno.

Ako `aborava{ da kvi~i{. gospodine. kurva. Zaboravate deka tie samite mnogu pobrzo gi u~at. (Izleguva Evans) Odime doma. Vilijame. deteto. A {ega odi da {i poigra{. Mnogu e {ilen vo pomneweto. (Izleguvaat) Samo gubite vreme {to gi u~ite decata na takvi zborovi. @bogum gospo|o Rabu{. ajde. kako {e menuvaat `amenkite? Vilijam Zaboraviv. Evans Quik. Gospo|a Rabu{ Zbogum. “brojot” i “vidot”? Do{ega ne {um {retnal volku kr{tena utka! Gospo|a Rabu{ (Na gospo|a Brzofatka) Dosta mori! Evans A {ega ka{i mi. premnogu se . Gospo|a Rabu{ Ubav na majka! Ama znael! Evans @nae. o~e Hju.70 Brzofatka Vilijam [EKSPIR zadr`avme. da ne {i {e mrdnala? @arem ni{to ne `nae{ `a tvoite “pade`i”. kva~i{ i kvo~i{. quak. `nae. Ama zo{to i kurvi? Kako ne vi e sram! Evans Zeno. (Izleguva Vilijam) (Na Brzofatka) Odime. sin~e. quok. Ajde dobro. toga{ ga`ot }e ti `apameti.

Gospoa|a Rabu{ Navistina? Gospo|a Plitkavoda Zo{to. vo prostata slu`ba na qubovta tuku so site nejzini dodavki. smireni i trpelivi. vrni. pcue. sestro. Mnogu ludila sum videla ama vo sporedba so rastrojstvoto negovo sega{no. ej! Gospo|a Plitkavoda Vo spalnata. niknete!”. gi kolne site `eneti i site }erki Evini bez ogled na bojata.Veselite `eni od Vindzor 71 Scena 2 (Vleguvaat Falstaf i gospo|a Plitkavoda) Falstaf Gospo|o Plitkavoda. naddavki i dol`nosti. posledniot pat koga go baral ovde. No dali sme sega bezbedni od ma` vi? Gospo|a Plitkavoda Na lov e. a jas se kolnam deka xentlemenski }e vi vozvratam: ne samo. (Na strana) Zboruvaj poglasno. site mi se ~inat krotki. da ne go spomenuva nego? Gospo|a Rabu{ Samo nego i nikoj drug.) Gospo|a Rabu{ Zdravo `ivo. i se kolne deka go iznele. sestro. go ubeduva ma` mi deka i sega e ovde. vitezu. se ~uka po ~elo i vika “Niknete. Neka vidi deka sam od sebe se pravi budala. Gospo|a Plitkavoda Gospo|a Rabu{ Kako zo{to. Samo {to ne stignal. Gospo|a Plitkavoda (Od nadvor) Ej. Ama milo mi e {to vitezot ne e ovde. . gi dovle~kal nego i drugite od lov za u{te edna{ da go proveri svojot somne`. Nema nikoj osven doma{nite. sama si? Gospo|a Plitkavoda Sama. vo ko{nica. Gospo|a Plitkavoda A kolku e daleku odovde? Gospo|a Rabu{ Ene go na agolot od ulicata. Sre}a {to debeliot vitez ne e tuka. (Falstaf vleguva vo spalnata. Gospo|a Rabu{ Zo{to? Gospo|a Rabu{ Navistina mi e milo {to nema{ nikogo doma. so`albata va{a gi goltna site moi maki. Gospo|a Plitkavoda Navistina. Gledam deka ste mi verni vo qubovta. gospo|o Plitkavoda. `eno. Ene go onde so ma` mi. Gotova sum: vitezot e ovde. na ma` ti pak mu vlegle mu{i~kite. Vleguva gospo|a Rabu{. sestro Plitkavodo. vitezu sladok.

Vo me|uvreme. smislete {to bilo. A {to pravite. odete. Samo `iva glava da izvle~am. Gospo|a Plitkavoda Tamu sekoga{ gi praznat pu{kite po lovot. gospo|a Rabu{ i jas }e vi najdeme i {amija. ~ekmexe. Vo nieden `enski fustan ne go sobira. inaku bi mo`el da si stavi kapela. sladok vitezu. (Izleguva Falstaf) . sanduk. Gospo|a Plitkavoda Odete.72 Gospo|a Rabu{ Vilijam [EKSPIR Falstaf Toga{ }e odam nadvor. vie tuka? Falstaf A {to da pravam? ]e se skrijam vo oxakot. .Inaku bi mo`ele da mu ja zduvnete pred da dojde. kolku nego e debela. ]e gi prebara po spisok. vitezu. bunar. Gospo|a Plitkavoda A vo {to da go prepravime? Gospo|a Rabu{ Natemago. vizba {to ne se od nego zapi{ani za da gi pomni. Gospo|a Plitkavoda Toga{ posramoteni ste za navek. Trojcata bra}a na gospodinot Plitkavoda vardat na vratata so pi{toli. vi tvrdam. brzo! Vedna{ idime da ve preoble~eme. Gospo|a Rabu{ I tamu }e yirne. Kakva `ena ste vie! Trgajte go.osven ako ne se prepravite. pove}e ne se pikam v ko{nica. a toj e mrtov ~ovek. vsu{nost. Nema dolap. da se zabradi so {amija i taka da se spasi. Gospo|a Rabu{ A da se skriete vo furnata? Falstaf Kade e? Gospo|a Plitkavoda Gore imam fustan od tetkata na mojata slu{ka. trgajte go! Poarno sram odo{to ubistvo. Gospo|a Plitkavoda A kade? Kaj da go pikam? Pak da go nastegam v ko{nica? (Falstaf izleguva od spalnata) Falstaf A ne. Gospo|a Rabu{ Ako otidete nadvor vakvi kakvi {to ste. ne mi teknuva. tamu & e i kapelata so prevez i {alot. Falstaf Du{i~ki dobri. Pile ne mo`e da preleta. Brzo. Gospo|a Rabu{ Taman }e mu bide. {al.Tr~ajte gore. ve ~eka smrt. kov~eg. Doma nema kade da se skriete. vitezu . A nekako da kidnam pred da dojde? Gospo|a Rabu{ Nikako. onaa debelata od Brentford. Dotoga{ natnete go fustanot.

) Plitkavoda Da. Sega }e pukne |avolot.sviwata pomijata ja jade. si igrame sade no po narodnata: Na krajot sepak . gazda Rabu{. Gospo|a Rabu{ Da dade gospod da go obesat. se {eguvame. Gospodarot e re~isi na vrata. pa duri & se zakani deka }e ja tepa.Veselite `eni od Vindzor 73 Gospo|a Plitkavoda Ba{ bi sakala vakov da mu izleze na ma` mi pred o~i. mora da ve . iako ne znam kako do{ikal. Manuk v ko{nica! O. Gospo|a Rabu{ Ama toj samo {to ne do{ol. & zabrani da ni doa|a v ku}i. dali povtorno }e me proglasite za ludak? (Na Xon i Robert) Spu{tete ja ko{nicata. taka! Gospo|a Rabu{ Robert Ide ami kako i zboruva za ko{nicata. Gospo|a Plitkavoda Prvin }e im ka`am na slugite {to da napravat so ko{nicata. ajvani (Xon i Robert ja spu{taat ko{nicata) Viknete ja `ena mi. Ti ka~i se gore. a potoa |avolot neka go prevzeme stapot! Gospo|a Plitkavoda Lo{o ne pravime. otec Evans i sudijata [upelko. poslu{ajte go. banda. (Izleguva) (Vleguvaat gospo|a Plitkavoda so Xon i Robert) Gospo|a Plitkavoda Ajde momci. `eno mori! Doa|aj mori vedna{! Da vidi{ kolku ~esni ali{ta pra}a{ na belewe! Rabu{ Ova gi nadminuva site granici. gospodine Rabu{. Da go prepravime sepak Falstafa kako ve{ticata od Brentford. Ne mo`e da ja smisli onaa starica od Brentford. no ako ispadne deka e vistina. Gospo|a Rabu{ Bog neka go dovle~ka pred stapot na ma` ti. razbojni~ka dru`ina. gospodine Plitkavoda.@eno. Gospo|a Plitkavoda ]e go ispitame i toa. ugursuzi edni rasipani! Ima tuka jato. Xon Ne daj bo`e. Ve}e ne odi vaka. malku }e mu bide! (Izleguva gospo|a Plitkavoda) Eve }e doka`eme vo igrava {to se bistri `enite mo`e da se veseli a sepak ~esni i ~isti. zavereni~ko duvlo protiv mene. krevaj. Ne daj bo`e pak da e vnatre vitezot. Tvrdi deka e ve{tica. oti }e im naredam na slugite pak da ja nosat ko{nicata za da gi sretne na vrata kako minatiot pat. Brzo. prase edno nedozgoeno! [to da mu napravime.) (Vleguvaat gazda Plitkavoda. vedna{ }e najdam i {amija za nego. (Ja krevaat ko{nicata. poarno da e polna olovo. . krenete ja pak ko{nicata na ramena. doktor Kajus. odete! (Izleguva) Xon Dali navistina ide ma` mi? Krevaj. Ako vi ka`e da ja spu{tite.

gospodine. da propadnam vzemi ako v~era ne iznesoa ~ovek od mojata ku}a tokmu vo ovaa ko{nica. Samo se rezilite. skromnata sopruga. gospo|o Plitkavoda! Gospo|a Plitkavoda. Plitkavoda (Na Xon i Robert) Ispraznete ja ko{nicata. Plitkavoda [upelko Ludilo! Ludilo! Pobe{nal kako be{en pe{! Navistina. Zo{to i denes da ne e vnatre? Siguren sum deka e kaj mene doma. ~oveku. gospodine Plitkavoda. ~esnata `ena. gospo|o. Plitkavoda Samo taka. besramnice. gospodine Plitkavoda. doblesnoto su{testvo {to ima qubomorna budala za ma`! Se somnevam bez pri~ina. (Vleguva gospo|a Plitkavoda) Dojdete vamu. apa{u! Rabu{ Ova gi preminuva granicite. qubomorata zasnovana. Ova e qubomora. ova ne e na arno. (Na Xon i Robert) Istresete mi go siot ve{! (Buri~ka po ali{tata) Gospo|a Plitkavoda Ako najdete nekogo vnatre. Izvestuvaweto mi e to~no. zo{to? I jas istoto go velam. ne e ovde toj {to go baram. Gospo|a Plitkavoda Plitkavoda Gospodine Rabu{. [upelko @imi zakonot. prodol`i si. Evans (Na Plitkavoda) Kako ne vi e sram? Ostavete gi ali{tata na rajat. `imi gospod. sma~kajte go kako bolva! Rabu{ Nema nikoj. gadu! Go{podine Plitkavodo. (Toj ja otvora ko{nicata i po~nuva da gi vadi ali{tata) Izleguvaj. ako se somnevate vo mojata ~esnost. morate da {e molite a ne da gi {ledite budal{tinite na va{eto {r~e.74 vrzeme. taka? Gospo|a Plitkavoda Bez pri~ina. . Evans Vilijam [EKSPIR Evans Ova nera`umno: `arem }e ni gi poka`ete ga}ite na `ena vi? Pre{tanete. Plitkavoda ]e mi izleze{. ova ne }e e na arno. Plitkavoda Zna~i. velam! Rabu{ Zo{to.

gospo|o Rabu{! Slezete so staricata. Plitkavoda ]e dojdete so mene. ne znaeme {to s# se vr{i pod maskata na |omti gata~kiot zanaet. gangsterko. Gospo|a Rabu{ (Na Falstaf) Ajde maj~e. zemete me na ududu za navek. ne prostuvajte mi za grevot. Ishodot da go vidite na mojata qubomora. mi{lam oti `enava navi{tina e ve{terka.) Gospo|a Plitkavoda Nemoj. gospodo. Ma` mi doa|a vo spalnata. slezi ve{terko. taka? Nie sme ednostavni lu|e. (Izleguvaat ma`ite) . Tetkata od Brentford. smrdlo smrdlosana! Nadvor. . Plitkavoda Sega jas }e ja maj~osam! (Go tepa Falstafa) Da te nema. Odime. gospoda.Neka vi slu`i na ~est! Gospo|a Plitkavoda Plitkavoda Tetkata na mojata sluginka. Gledam deka ima dolga brada pod {alot. priseni kako ovaa. dojdete. nikade ne e osven vo va{iot mozok. velete “qubomoren kako Plitkavoda {to go bara{e kalapot na `ena si vo volov rog!” Bidete so mene u{te sega. Rabu{ Da izdr`ime u{te malku. Ako sum xavkal a nemalo traga. krasto krastava. pove}e nikoga{ ne doa|ajte ako zalajam.) (Plitkavoda trgnuva kon niv. Gospo|a Plitkavoda So staricata? Kakva starica? I }e ja ubie. orospijo. nemoj! Lu|e. Plitkavoda Zarem ne vi e sram? Mislam deka ja ubivte kutri~kata. pretska`uvawa. ku{a~ki.Veselite `eni od Vindzor 75 Rabu{ Ne e. pomognete mi u{te samo ovojpat da ja prebarame ku}ata. Nie ni{to ne znaeme. stara rasipana kurve{tija! & rekov deka ne smee doma da mi stapne. Zna~i taa prenesuva poraki. nadvor! Eve ti za vra`binite. Plitkavoda Ve{terka. ve{terko. ne Na besilka so nea! Ve{terka! Evans @imi I{u{. sleguvaj. Ako ne go najdam ona {to go baram. Plitkavoda Ama lu|e. kurve{tija. gospodo? Ve molam. Poleka. dr`i se za raka. -Slezi. eve i za gataweto! (Izleguva Falstaf) Gospo|a Rabu{ Ej. (Izleguvaat Xon i Robert so ko{nicata) Gospo|a Plitkavoda ostavajte da ja tepa staricata. grdosijo. raboti za nas nerazbirlivi. crni ma`u. Taa raboti so baja~ki. velam! (Vleguvaat gospo|a Rabu{ i Falstaf prepraven kako starica. Ne {akam `eni {o dolga brada. u{te edna{ so mene da ja prebarame ku}ata.

oti mi se ~ini deka {egata nema da ja postigne celta s# duri toj ne bide javno izrezilen. Gospo|a Plitkavoda Ubedena sum deka }e go iskamfuzat pred site. so potvrdenata na{a `enska zrelost i svedo~eweto na ~istata sovest.76 Gospo|a Rabu{ Vilijam [EKSPIR Gospo|a Rabu{ Toga{ v kova~nica so nea. mislam deka pove}e nikoga{ nema da posegne po nas kako da sme selo bez ku~iwa.mo`eme li. @elezoto se kova duri e `e{ko. Doblesno delo napravi. Gospo|a Plitkavoda Dali }e im ka`eme na ma`ite kako go uslu`ivme? Gospo|a Rabu{ Da. Gospo|a Rabu{ ]e go dadam stapov na svetewe i }e go obesam nad oltar. jaden. ako za ni{to drugo barem da mu gi isterame mu{i~kite od glava na ma` ti. ma{ki mu ja zede merata. a potoa kovawe. sekako. Ako imaat srce i ponatamu da go ma~at kutriot. bi rekla. . Gospo|a Plitkavoda Ma{ki i bezmilosno. Ako ne ja prodal du{ata na |avolot za navek. toga{ nie sme tuka da pomagame. da go gonime Falstafa do kraj so odmazdata? Gospo|a Rabu{ Duhot na bludnosta sigurno zduvnal od nego i toa posran od strav. Gospo|a Plitkavoda [to mislite . debel vitez. (Izleguvaat) @imi s#.

`eno. nikoga{ nema da dojde. Germancite sakaat da najmat tri va{i kowi. a nie `iv }e go fatime i rezil }e go storime pred site. Ajde! (Izleguvaat) Prosti mi. Ima debelo da mi platat. Krajni~av si vo pokornosta. dobro. debelo. gazda Plitkavoda. Otsega pravi {to saka{. dosta. Sega ~esta tvoja }e stoi vo nego {to krivoklevetnik be{e cvrsta ko vera. Plitkavoda Najdobar e na~inot {to tie dve go predlo`ija. gospodine. Rabu{ Kako? Da mu pratat aber deka }e go sretnat vo parkot na polno}? Te{ko. Da porazgovaram so gospodata. gospo|a Rabu{. Neka padne v zamka. Pobrgu sonceto }e go ovbinam za studot odo{to tebe za blud. zaradi zabava op{ta. Meanxijata Kakov e toj Vojvoda {to doa|a tajno? Ni{to za nego ne se slu{a na dvorot. @enite na{i neka u{te edna{. Cela nedela im ~uvam sobi. drugi gosti sum vra}al. ama ima da platat. . Plitkavoda Meanxijata ]e im gi dadam kowite. mu zaka`at sredba na prijatelot nivni debel. Rabu{ Zna~i na obete vi pratil pisma istovremeno? Gospo|a Rabu{ Mene samo ~etvrt sat podocna.Veselite `eni od Vindzor 77 Scena 4 Scena 3 (Vleguvaat Meanxijata i Nam}or) Nam}or Gospodine. Rabu{ Dobro. a tie treba da mu izlezat na sre{ta. ]e gi viknam kaj vas. gospo|a Plitkavoda i otec Hju Evans) Evans Do{ega ne {um {retnal popametna `ena. Da. Li~no Vojvodata }e pristigne utre na dvorot. Zboruvaat angliski? Nam}or (Vleguvaat gazda Rabu{. ko vo navredata {to be{e.

na{ite pretci. No. go {tipat ne~istiot vitez pra{uvaj}i go zo{to. Potoa tie zaigruvaat oro okolu nego i samovilski. taka prepraven. okolu-naokolu eden dab vrvi so ogromni rogovi na glava.taman Falstaf taa i jas se sre}avame. od kravite molzat krv. kako babari i samovili }e gi oble~eme. ostavete nie dvete da go dovle~kame tamu. a toj samo trese so sinxirot i strav nasekade {iri. soblaznenieto }e svr{i. tie ripaat od endek kako popareni peej}i nekoja bu~na pesna. Dobro. site se pojavuvame. }erka mi. Ste ~ule za seni{tevo i znaete dobro deka praznoverenite badijalxii. go kornat i so fitlite go gorat. Mi{lam deka teloto mu e ka`neto. I? Gospo|a Plitkavoda Klopkata ja smislivme vaka: Falstaf kraj toj dab obete da n# sretne. A gi vidime. Gospo|a Rabu{ Starata bajka za lovecot Hern veli deka nekoga{niot ~uvar na Vindzorskata {uma zime. Gospo|a Plitkavoda Mislete {to }e mu pravite koga }e dojde. vo gluvo doba. i so potsmev go ispra}ame doma vo Vindzor. da projdat kraj dabot Hernov. vo gluvo doba. so obra~i voso~ni sve}i na nivnite glavi. Odedna{. Gospo|a Rabu{ A koga s# }e ka`e. so ogromni rogovi na glava. ubiena e pohotata vo nego. . Eve kako }e bide. vo zeleno i belo. vo ~asot za tancot niven se osmelil da gazi po vrvicite im sveti vo oskvernet oblik. pa drvjeto se su{i. inaku ni{to! Evans Ja{ }e gi i`ve`bam decata a i {amiot }e {tanam babar. Gospo|a Plitkavoda I duri vistinata ne ja ka`e |omti-samovilite go {tipat. Rabu{ Istoto go mislam i jas. Za vomjazite jas }e platam. Rabu{ Znaeme. nie dve |omti prepla{eni fa}ame magla. Ana Rabu{. ima mnogumina {to u{te se pla{at no}e. i ~egrtala v race. prepraven kako Hern. dobro.78 Evans Vilijam [EKSPIR {to toga{? [to so nego? Mislevte na ova? Gospo|a Rabu{ Mislevme ami kako. stokata ja fa}a bolest. Rabu{ Odli~no. sin~eto moe i u{te tri-~etvorica od niven rast. Plitakavoda Velite deka bil frlen v reka i pretepan do {mrt kako {tarica? Mi{lam deka {ega fatil takov {traf {to nema da dojde. da re~eme toj sigurno }e dojde. `a koga }e mi nababri da mu {e i`na`e`am na vite`ot {o mojov fitiq. No koga }e go namamite tamu. Plitkavoda Site deca treba dobro da se izve`baat. ja prifatele i ja prenele vo na{e vreme ovaa bajka za lovecot Hern kako vistinska.

Odi tropni i vikni. (Izleguva) (Vleguvaat Meanxijata i Naivko) Meanxijata Po koe dobro. da po~ekam ovde dodeka taa ne izleze. Tap-tap. Meanxijo? Meanxijata Eden ~e{ki Tatarin ~eka ovde da sleze tvojata debela `ena. ]e razberam {to }e pravi. da go pra{am ne{to vitezot Falstaf. N# ~eka {mea. vie Brzofatka pratete ja kaj Falstaf da znaeme na {to sme. iako bogat. edna debela `ena. Rabu{ A svilata za nego jas }e ja platam. ku}ata. debela `ena? ]e mi go ograbat vitezot. (Izleguva gospo|a Plitkavoda) Jas odam kaj doktorot. igra. Naivko Gazda Su{ko me pra}a. ka`i. a i na dvorot mo}ni vrski ima. neka se simne. Meanxijata Opaa. (Za sebe) A vo seta zbrka gazda Su{ko }e ja grabne mojata Ana i }e se o`eni so nea vo Iton. zamokot. A sega napred po rekvizitite i ukrasite za samovilite na{i. prav e moron. krevet~eto. Nemu }e mu ja dadam.Vitezu. lejko edna lejkosana? Zboruvaj. Tropni. delijo. Falstaf (Od vnatre) [to ima. Vitezu Xon! Provikaj od grloto juna~ko! Tamu si? Jas sum tvojot meanxija. prvin jas }e odam kaj nego kako Rezil. ]e ti zboruva kako Antropofag. gospodine. jas te vikam. gukni. (Izleguvaat Plitkavoda. Evans Na rabota na trud. Gospode. Sigurno }e dojde. ]e bidam sloboden. tvojot Efe`anin. Naivko Edna starica. ti velam. Samo toj go ima blagoslovot moj da se o`eni so Ana Rabu{.Veselite `eni od Vindzor 79 Scena 5 Gospo|a Rabu{ Mojata Ani~ka kralica }e bide na site samovili oble~ena vo preubav bel fustan. kratko. da vi ka`am. a za zet ba{ nego ma`ot mi najmnogu go saka. Onoj Su{ko. ]e ja najde{ po sve`o naslikanata prikazna za Bludniot Sin. Meanxijata Onde mu e spalnata. . Neka se simne. (Na gospo|a Rabu{) Vedna{ pratete mu aber na Falstafa. sakam da zboruvam so nea. Plitkavoda Ne. (Na Rabu{. vleze vo negovata soba. site ne{to matat. Gospo|a Rabu{ ]e dojde ami kako. ]e viknam. Doktorot e poln pari. be akmak? Po koe. Kuso. Rabu{ i Evans) Gospo|a Rabu{ Gospo|o Plitkavodo. ~e{na ra{ipano{t {o predigra. delijo. brzo. postelata. Plitkavoda i Evans). Zo{to? (Vleguva Falstaf) . Vsu{nost. pa makar za milion poarni da mo`am da ja ma`am. gospodine. Ova e ~esna ku}a.

gospodine. Gospodarot mi pora~a da ja pra{am i za nekoi drugi raboti. . dali mojot gospodar }e ja ima taa sre}a da ja dobie ili ne. gospodine. go ima kaj sebe sinxir~eto ili ne. gospodine. i me prati kaj nea da mi ka`e. {upoglavecu. pej! Brzo! Naivko Be{e edna debela starica kaj mene. dali nekojsi Nemtur. Naivko Ama. ve molam. gospodine? Falstaf Da ja dobie ili ne. ama si zamina. Naivko Za {to. Prostete vitezu. Naivko Naivko Ba{ sakav da zboruvam li~no so `enata. koj drug smee? Meanxijata Krij gi. gospodine Nedore~enko. Odi i ka`i mu deka vaka mi re~e `enata. Falstaf Na primer? Da ~ueme! Vi blagodaram. Naivko I {to veli staricata. ami za kogo? [to ima{ ti so nea? Naivko Gospodarot moj. ve{t. Naivko Ne smeam da gi krijam. Falstaf Jas ve}e zboruvav so staricata za toa. site se vo vrska so gospojca Ana Rabu{. gospodine. ili ti se plaka majkata. koj{to mu go maznal sinxir~eto. deka sinxir~eto go maznal istiot ~ovek {to mu go maznal sinxir~eto na gazda Su{ko. zboruvate za gata~kata od Brentford? Falstaf Za nea. vitezu. Falstaf ]e ja ima. ]e go izraduvam gospodarot so vesta. gospodarot moj gospodinot Su{ko ja videl na ulica. Navistina ima{e gata~ka kaj tebe? Falstaf Da. gospodine. gospodine? Veli. gospodine? Naivko Falstaf Smeam ova da mu go re~am. mrsulko. (Izleguva) Meanxijata Ve{t si na zborot. }e ja ima taa sre}a.80 Falstaf Vilijam [EKSPIR Meanxijata Ajde. Meanxijo. gospodine.

Ako stigne do u{ite na onie vo dvorot deka sum se prepravil i deka taka prepraven me iskapile i ispotepale. Orevuar. i so mene }e ma~kaat ribarski ~izmi. Meanxijata Eve sum. Ne veli deka pobegnale. {akate da {e `aebavate {o drugi i da gi me{tite. bagabonto. Eden moj prijatel dojde v grad i ka`uva deka tri Germobagabonti gi pqa~ko{ale {ite go{tilni~ari vo Reding. (Vleguva Brzofatka) Opaa. }e me izedat `iv od majtaplaci i }e mi go skinat frfulot ko na petle. vitezu. Propadnav. i toa kakva: taa mi go dotera pametot kako nikoj drug dosega. ~ist aramiluk! Meanxijata Kade mi se kowite? Ne majtapi se so niv. ama zimi skalpelot. gospodine doktore. Nam}or So aramiite.Veselite `eni od Vindzor 81 Falstaf Ima{e. Eh. ga`da. kapka po kapka. potoa gi zbodnaa kowite i neviden bist se storija kako tri germanski |avoli. od kade pak sega ti? . ubavo }e se pokaev. vo nekoe bata~i{te.Bel den ne vidov od onaa partija beqot koga si namestiv tri aduti na son. (Izleguva) Meanxijata (Na Nam}or) Po niv. me isfrlija od sedloto vo koe javav zaedno so eden od niv. apa{u. gospodine. barem glasot podolgo da me dr`e{e. gadu. na tforot ne snaat teka nekoj vojfota trepa ta tojte. masta }e mi ja izvadat. (Vleguva Nam}or (kalosan)) Nam}or [lu{nete. aramiluk. gospodine. pari. ova vi go velam dobronamerno. oti mene me zaebaa i u{te }otek mi udrija. Ofa kazuvam topronamerno. Mejdenhed i Kolbruk. Germancite se ~esni lu|e. Meanxijata Mu otidoa na sre{ta na Vojvodata. so maloto prste nema da mrdnam. (Izleguvaat Meanxijata i Nam}or) Falstaf More cel svet sega da go zaebat. kako tri doktorfaustovci. (Na Nam}or) Mrdni. ama felat prafite golemi potgotofki za vojvotata ot @ermani. pa ne bi bilo ubavo va{ da ve `aebat. Vie {te umni. {# im pqa~ko{ale: kowi. zbunet i vo nedoumica. gadu. Vi tvrdam. ima{e moj Meanxijo. I toa xabe: ne samo {to ne plativ za poukata tuku u{te i plata dobiv. @bogum. tr~aj po niv. (izleguva) (Vleguva doktor Kajus) Kajus Kate moj meanar od Sprinka? Te{ko mene. po niv! (Na Falstaf) Pomogni mi. Evans Otvorete dobro o~i. (Vleguva otec Evans) Evans Kade e go{tilni~arot? Meanxijata Ka`ete. Propadnav. Kajus Ne snam sto e. Oti {tom go zaminavme Iton.

se razbira. Debeliot Falstaf ima uloga mnogu va`na. gospodine Fenton. sakaj}i da ja dade na doktor Kajus. taka {to niedna ne mo`e na videlo sama. gospodine. Fenton Sepak.vo takov vomjaz dodeka drugite {egi s# u{te traat. (Izleguvaat) . \avol da ja zeme ednata stranka. Taka i na obete ni{to nema da im fali. sredi na ist na~in doktorov da ja grabne duri drugite se zajdeni vo zabavi i igri i vo hramot. kolkava maka trebalo za da gi spari{. }e ti dadam sto funti vo zlato zgora na zagubata tvoja. pa zali~iv na gaz od paun i za malku {to }e me uapsea kako ve{terkata od Brentford? Samo mojata genijalna dosetlivost i moeto fantasti~no snao|awe vo ulogata na starica me spasija. ]e slu{nete kako stojat rabotite i vi tvrdam deka }e bidete zadovolni. Taa soglasnost dade. kaj{to sve{tenik }e gi ~eka. Za niv pretrgav pove}e odo{to mo`e da trga apa{kata nepostojanost na ~ovekovata priroda. Meanxijo. mojata mila Ana samovilskata kralica }e ja igra (Go poka`uva pismoto) a eve ja pri~inata zo{to . Arno ama. {egata vnatre epten se vklopuva so mojot naum. ne velete mi ni{to. [egata vaka glavno }e se odviva. majka & koja sekoga{ se protivela na ova. osobeno ne za ednata od niv. a majkata na |avolot drugata. slu{aj. taa da pobegne treba so Su{ko i so nego vo Iton vedna{ da se ven~a. kako xentlemen. sama na sebe da si nao|a izbranik. ]e krenam race od s#. mene najde da mi ka`uva za }oteci! Aj taa sina prpor stanala. Falstaf Dojdi gore kaj mene v soba. So ovaa maj~ina spletka. No}eska kaj dabot hernov. na moja radost. a jas. me|u dvanaeset i eden. i barem tajnata }e vi ja so~uvam. po tatkova zapoved. Fenton Sum ti ka`uval pove}epati do sega za qubovta {to ja kotkam kon ubavata Ana Rabu{. Gospo|a Plitkavoda. ami mene {to me ispotepaa {areno. Brzofatka A znaete li {to s# ne pretrgaa tie. pa zatoa vi trgna vaka tersene. da porazgovarame vo va{ata soba. Eden od vas lo{o mu slu`i na Gospoda. Brzofatka Gospodine. slu{ni me. vedna{ da ja ven~a. Te{ko mi e. Meanxijata ]e ve soslu{am. Falstaf Vilijam [EKSPIR Scena 6 (Vleguvaat gazda Fenton i Meanxijata) Meanxijata Gospodine Fenton. Falstaf Vidi ja. vo site boi na bo`ilakot. koja. inaku onoj kopuk od pop }e me zapale{e na klada kako ve{terka. Pomogni mi vo zortov. taa dobra du{a. seta e sina prpor od }otekot i nema zdravo mesto kaj da ja pipne{. mi vozvra}a na ist na~in kolku {to ima pravo.82 Brzofatka Od dvete stranki. Ovde imam i pismo od nea ~ija sodr`ina za golemo ~udo }e bide. ako drugata ostane tajna. Gulap~iwa li~ni. Eve i pismo koe ne{to ka`uva. gospodine? Ne znaete.

Odam kaj popot. Zna~i sega vakva e rabotata. doktorot polesno da ja prepoznae Ana. i vo takvo ruvo. jasno. koga na doktorot mo`nost }e mu se uka`e. treba za raka da ja {tipne. }e ti bidam dol`nik a nagradata. a okolu glava lenti da & se viorat. Meanxijo. Tatko & misli seta da bide vo belo.oti site mora da nosat vomjazi i maski.Veselite `eni od Vindzor 83 taa. tatkoto ili majkata? Fenton Obajcata. lefteren i ubav.pa smeta da ja oble~e vo zelen fustan. Meanxijo. da ja fati za raka i na znakot daden da zamine so nego. }e ja dobie{ vedna{. Fenton Do`ivoten. za da pojde za mene. Majka & pak saka. navidum poslu{na. a na toj znak taa se slo`i so nego da pojde. (Izleguvaat) . a sve{tenik nema da vi fali. koga Su{ko }e ja vidi. Moma vie donesete. Meanxijata Kogo misli da go izla`e. A eve {to treba da stori{: zamoli go popot da ostane za mene v crkva me|u dvanaeset i eden i preku zakonskiot ven~alen obred sve~eno da gi spoi dvete na{i srca. Meanxijata Pa toga{ neka e so sre}a. isto taka se slo`i i mu se veti na doktorot.

sre}a ili smrt. Falstaf Begaj. gospodine Rezil. Vo onoj ist podlec Plitkavoda. mi udri stra{en }otek koga bev `ena . Po mene. (Izleguvaat) . Od vremeto koga tepav guski. kako sirota starica. kakov {to ne se prisenil vo nieden ludak. begav od u~ili{te i frlav fanta.za{to koga sum ma`. oti znam deka `ivotot e i sovalka na razboj. mo`e sre}a nosat neparnite broevi. a se vrativ od kaj nea. Bidete vo parkot okolu polno} kaj dabot na Hern. Ili }e ja bide ili ne. sirot starec. ^uda nevideni }e se slu~uvaat. Plitkavoda Zarem ne bevte v~era kaj nea. begaj. Po mene. komu ve~erva }e mu vratam i }e ja predadam `ena mu vo va{i race. rekov i sekov. s# }e vi ka`am. gospodine Rezil. (Izleguva Brzofatka) (Vleguva Plitkavoda prepraven kako Rezil) Zdravo `ivo. gospodine Rezil. Brzam. gospodine Rezil. nejziniot ma`. preku nos mi e od pqampawa. do v~era imav zaboraveno {to e }otek. gospodine Rezil. Nozete pod gaz i magla. Pojdete so mene. Da te nema! Brzofatka ]e vi najdam sinxir i }e storam s# {to mo`am da vi snabdam ~ift rogovi. kako {to mi rekovte deka bilo dogovoreno? Falstaf Otidov kaj nea. ve~erva }e stane s# jasno. Odi si. Gospodine Rezil. se prisenil naj{vrknatiot |avol na qubomorata. ]e vi ka`uvam ~udni raboti za kopukov Plitkavoda. ^udni raboti se na povidok.^in PETTI Scena 1 (Vleguvaat Falstaf i Brzofatka) Falstaf Te molam. ne mu se pla{am ni na Golijata so tkaja~koto krosno. vakov kakov {to sum. I da vi ka`am. Ova e tretpat. rekov! Vremeto se ar~i. gospodine. gospodine Rezil. gospodine Rezil. Pojdete so mene. da te nema! Velat tek broevie nosat vo sebe nekakvo pretska`uvawe: za ra|awe.

odo{to cel `ivot srceto da & vene. popot Hju? Gospo|a Rabu{ Site se skrieni vo jamata vedna{ do dabot hernov. Ama ne e va`no. Ako se isposeri od strav. & prio|am. i gotovo. Su{ko Bez gajle. kako stvorena e za svetilki i duhovi. Rabu{ No}ta e temna. Nie dvete morame zaedno. Ve}e zboruvav so nea i dogovorivme javka za raspoznavawe. Koga }e vi se uka`e prilika. kade e trupata samovili. Kajus Snam sto treba prafam. Sinko Su{ko. vo migot koga Falstaf }e se sostane so nas. kade e onoj vel{ki |avol. Orevuar. (Na Rabu{) Ot~uka deset. taa mi vika “~upa”. [upelko I taka e dobro.Veselite `eni od Vindzor 85 Scena 3 Scena 2 (Vleguvaat gazda Rabu{. (Izleguva Kajus) Ma` mi nema tolku da se raduva na stradaweto falstafovo kolku {to }e go doboli srceto koga doktorot }e mu ja zeme }erkata. gospodine. a nego }e go poznaeme po rogovite. (Izleguvaat) (Vleguvaat gospo|a Rabu{. tie naedna{ }e blesnat vo no}ta Gospo|a Plitkavoda ]e se isposeri v ga}i od strav. }erka mi e vo zeleno. pak }e umri od sram. & vikam “kupa”. taka. Gospo|a Rabu{ Zbogum. }e umri od sram. fatete ja za raka. so zatemneti svetilki.Vlezete prvi vo parkot. . Gospo|a Plitkavoda Kade e sega Ana. Poarno sega da me kara mene. Gospo|a Rabu{ Ako ne se isposeri od strav. odvedete ja vo hramot i sekavi~no zavr{ete ja rabotata. sudijata [upelko i gazda Su{ko) Rabu{ Taka. gospo|a Plitkavoda i doktor Kajus) Gospo|a Rabu{ Gospodine doktore. raspoznati sme. taa e vo belo. U{te malku. ne zaboravaj ja }erka mi. }e se pritaime vo endekov zamo~ki duri ne ni svetnat samovilite. Neka ni odi od raka rabotava! Nikoj `iv ne misli zlo osven |avolot. Ama zo{to vi se “kupa” i “~upa”? Po beloto vedna{ }e ja poznae{. Po mene.

Gospo|a Rabu{ Se bli`i ~asot. kon dabot! (Izleguvaat) . op-cap na kalap. ajde. [o mene v jama a koga }e ka`am “Ujaa” pravete kako }e vi `apovedam. hrabro.86 Gospo|a Plitkavoda Ubavo }e go izneverime. Kon dabot. op-cap! (Izleguvaat) Kon takvi rasipnici i nivnoto sladostrastvo izvr{enoto neverstvo ne e predavstvo. Ajde. ve molam. Hrabro. Gospo|a Rabu{ Vilijam [EKSPIR Scena 4 (Vleguvaat otec Hju Evans prepraven kako satir i Vilijam Rabu{ i drugite deca prepraveni kako samovili) Evans Op-cap {amovili! Ajde! I `apomnete {i gi ulogite.

neka udri grad od {e}er~iwa. neka nadojde bura od strasti. Zna~i no}va Kupidon e sovesno mom~e. go slu{ate xagorot? Gospo|a Plitkavoda Bo`e prosti ni gi grevovite! Falstaf [to mo`e ova da bide? Gospo|a Rabu{ i gospo|a Plitkavoda Da begame! Da begame! (Izleguvaat gospo|a Rabu{ i gospo|a Plitkavoda tr~aj}i) Falstaf Mislam deka |avolot me ne}i od strav da ne mu go zapalam pekolot so masloto vo mene. za qubov na Leda. (Vleguvaat otec Evans. neka zavrne sneg od ir~iwa. {to ostanuva za nas. za sekoja po but. vo {umava. srcule. beli. ti be{e bik za qubov na tvojata Evropa. neka zgrmi na zvukot od “Libe moe so rakav~iwa zeleni”. Vilijam Rabu{ i decata. ple{kite za ~uvarot na ovoj del od {umata. Inaku nikoga{ vaka ne bi mi go spopikal. Falstaf Podelete me kako ~ornat elen. maskirani kako i porano. Brzofatka. (Ja pregrnuva) Gospo|a Plitkavoda So mene e gospo|a Rabu{. Jas sum vistinski duh. Sega neka mi pomognat toplokrvnite bogovi! Seti se Jupiter. Jas sum {umski ~ovek! Ha! Zboruvam kako lovecot Hern. kutrite lu|e? [to se odnesuva do mene. .Veselite `eni od Vindzor 87 Scena 5 (Vleguva Falstaf prepraven kako Hern so rogovi na glava i sinxir v race) Falstaf Kambanata vo Vindzor ~ukna dvanaeset. jas sum elen vo Vindzor i toa najdebeliot. a vo drugi ~ovekot yver! Ti be{e Jupiter. i lebed. dobro mi dojdovte dvete! (Se slu{a xagor odnadvor) Gospo|a Rabu{ Lele.) Brzofatka Samovili crni. mi nadopolnuva dvojno. pti~ji |avol{tilak! Koga bogovite gorat vo sladostrastie. ti {to vo edni priliki go pravi{ yverot ~ovek. jas ovde }e se zasolnam. O mo}na qubov. O semo}na qubov! Kolku blisku eden bog se pribli`i do izgledot na gusan! \avol{tilak storen prvin vo oblik na yver . zeleni i sivi na no}ta veselnici i senki `ivi. Isprati mi sve`ina vo vreme na pareweto.pomisli na ova Jupiter. so sve}i. mi se ~ini. Jupiter. Ana Rabu{ kako samovila i eden glumec maskiran kako \avol~e. qubovta ti gi nabi rogovite.O Jupiter. a rogovite gi podaruvam na va{ite ma`i. Rebrata }e gi ~uvam za sebe. maskirana kako Samovilskata kralica. bli`i ~asot. ma`jaku moj mil? Falstaf Srno moja so crno opav~e! Od nebo neka vturat kompiri. yverski |avol{tilak! a potoa drug |avol{tilak vo oblik na ptica . oti koj }e mo`e potoa da me iskara deka sum ja utnal? (Vleguva gospo|a Plitkavoda a po nea gospo|a Rabu{) Koj doa|a? Mojata srna! Gospo|a Plitkavoda Vitezu Xon! Dali si tamu. elenu moj.

sekoj tronec stamen so vernost neka bolskaat ko bescenet kamen.nikoj `iv ne smee da gi vidi. ko safir. daj & soni{ta najubavi da plete. \avol~e. no ako po~ne da krcka toga{ gre{nik si ti beden.88 Vilijam [EKSPIR sira~iwa zemski {to zla kob ve snajde spremete se vedna{. A zborne{. bolka }e nema. zelenilo da nikne poplodno i posve`o od sekade da blikne.no s# do eden ~asot oroto na{e starsko okolu-naokolu dabot na lovecot Hern. {tipi gi. imiwata da gi ~ujam. na rabota ajde. \avol~eto Kepci. dvorot Vindzorski. edna{! [tur~e. Stolovite na ~lenovite na dvorskiot sovet so balzam svetnete gi od presve`a prolet. samovilite prozivaj gi vedna{. ko{mari da im se kotat. plamenot nema zijan da mu stori. na oro fatete se vie. vladarot na nea. ajde! . Odete. vo domovite vindzorski ti sega yirni i kaj{to ogan nezapretan najde{ i ogni{ta {tirni tamu slu{kite {tipi gi da posinat ko od svrdli Kralicata na{a sjajna gnasotilak mrazi i smrdli. nadvor i vnatre. kepci. donesete sre}a. prstite neka mu gi gori. (Legnuva i si go skriva liceto) Evans Kade e Grav~e? Odi i kaj{to }e najde{ moma tripati pred spiewe {to se prekrstila doma. ako e ~ist. ajde! Posetete go. zapejte pesna fateni na oro vo krug. da zaspie cvrsto ko nevino dete. raka za raka. po ple}i. mo`e da me uro~i i bieno sirewe da stanam! \avol~eto (Na Falstaf) Crvu dolen. od ra|awe ti si uro~en da bide{ vole! Brzofatka (Na samovilite) Ogan prinesete. Opaa! Stoj! ^ove~ki miris nozdrite mi gi rie! Falstaf Od toj vel{ki ve{ter so bo`ja pomo{ }e se branam. bel i rumen. dostojna na vladarot. Molknete. vo site odai sveti blagosostojba za navek dvorecot da seti blagosostojba ve~na od radosti i smea. i “Honi soit qui mal y pense” po trevnikot zelen neka pi{uva cvetot sin. A no}e.) . navi. biser i zlaten podvez {to go resi kolenoto od li~niot vitez samovilite pi{uvaat so mirisot cveten. livadarki. mrtov }e bidi{. po noze. na noga lesna. rasipnik. Falstaf (Za sebe) Nagaziv na navi. Brzofatka Ajde. Evans A sega. Do kaj{to }e stapnete. srcka! \avol~eto Na sud! Na sud! Evans Dali drvovo }e gori? (Go gorat Falstafa so sve}i. sekoj grb. po race. ]e zami`am i }e se skrijam. }e go igrame nie. Seto znamewe. No tie {to zaspale bez grevot da go skrotat. dvaeset svetulki feneri }e ni bidat vodilki okolu dabot na ovaa rida.

pa. Koj drug bi ve spasil osven lovecot Hern? Gospo|a Rabu{ Ve molam. gospo|a Rabu{ i gospo|a Plitkavoda) Rabu{ Ne. ama sepak ne~istata sovest. Nikako da se stavime. sram da vi e. potsme{liva samovili pojte [tipete go. ne begajte. Falstaf Gledam deka od mene napravivte magare. [tipete go slo`no. of! Brzofatka Rasipan. ama i vol. Gospo|a Plitkavoda Vitezu Xon. go napravija prividot stvarnost i . duri umot ne mu dojde! (Tie igraat okolu Falstafa. Evans. koj nosi sega rogovi? Gospodine Rezil. Falstaf Zna~i ovie ne bea samovili? Bo`e gospode. [egava ve}e nema smisla. zvezdite. Okolu nego. gazda Plitkavoda. kako vi se dopa|aat sega `enite od Vindzor? (Poka`uva na rogovite od Falstaf) Gi gleda{. i sladostrastie go mori. I. Falstaf stanuva i saka da bega. pokraj glasot na razumot. gospodine Rezil. Eve mu gi rogovite. vleguva Fenton i izleguva so ukradenata Ana Rabu{. of. tuku samo za moj najdebel elen. dosta. gospodine Rezil. rasipan. apa{ so rogovi. vleguva gazda Su{ko od drugata strana i izleguva so ukradenata samovila vo belo. neka seti {to e kazna. Mislam deka dokusuren ste sega.) (Vleguvaat gazda Rabu{. stapot i dvaesette funti {to }e mora da gi vrati na gospodinot Rezil. dva-tri pati pomisliv deka ne se samovili. ni{to od Plitkavoda toj ne se omrsi osven negovata ko{nica za ali{ta. Vitezu Xon. gorete go. koga kon lo{o nastroen ti e umot! . vleguva doktor Kajus od ednata strana i izleguva so ukradenata samovila vo zeleno. Ete kako mo`e so sajkal da ti pobegne kumot. Izleguvaat tr~aj}i Brzofatka. (Za vreme na pesnata. poveruvav deka se samovili. gospodine. nenadejniot prepad na moite mo}i. ma`u? Zarem ovoj ubav jarem ne mu li~i pove}e na {umata odo{to na gradot? Plitkavoda (Na Falstaf) E. zatoa kowite mu se zemeni reim. samovili vo nego se vlezeni zli sili! [tipete go.Veselite `eni od Vindzor 89 Falstaf Of. Falstaf e apa{. navi. Pove}e nikoga{ nema da ve smetam za moj veren. gospodine Rezil. ne n# poslu`i sre}ata. go kotka{ v srce i ognot mu se {iri od me~tite raspalen ne mo`e da se smiri. sramna blud i sladostrastvie! Bludot ti e samo `ar vo krvta na porokot ve~na `rtva. \avol~eto i Samovilite. s# duri sve}ite. Po pesnata od nadvor se slu{a lovxiski xagor. mese~inata ne zgasnat. {tipete go. go {tipat i pejat:) Samovilite Gre{ni misli. Dokazi ima kolku ti du{a saka. (Gi vadi rogovite) Plitkavoda Da.

p{uewe. {pan{ko vino. Rabu{ Evans A va{ ve molam da ja `aboravite qubomorata. Falstaf Plitkavoda ^avkite da ne mi go ispile umot {tom dozvoliv vakvo magare da napravite od mene? Zarem da me vjajvne eden vel{ki jarec? Da ne mi fali u{te magare{ka kruna? Vreme e da se udavam vo kapka mo~! Evans Mo{awe dobro `a va{a `dravje. {eir. Gospo|a Rabu{ Vitezu. medovina. o~e Hju. Vo prednost ste. `aka~ki maka~ki? Falstaf Za podbiv me imate. vitezu. lokawe. Pravete so mene {to sakate. ama ako. Ednostavno sum paraliziran od negovoto neznaewe. zarem ne vi be{e jasno deka |avolot ni toga{ ne bi n# nateral da ni se dopadnete? I zol kako `ena mu? Evans I {o umot `ajden po ra`vrat. pa {amovilite nema da ve {tipat. debel mev mnogu mo{. Iako dosta pretrgavte.90 Evans Vilijam [EKSPIR Plitkavoda [to? Da ti se dopadne turlitavava? Vre}i{tevo gnoj? Gospo|a Rabu{ Vite`u Xon Fal{taf. Plitkavoda Ovoj ofkaxija? Ova dobro go rekovte. sepak mislam deka najmnogu }e ve zdoboli vra}aweto na parite. Plitkavoda I podmolen kako Satana? Nema da se posomnevam vo `ena mi s# dodeka ti ne stane{ kadaren da & se dodvoruva{ na dobar angliski. Rabu{ I siromav kako Jov? Ovoj bes~uvstvitelen. vo Vindzor kaj eden gospodin po ime Rezil. Falstaf “Mo{awe” i “`dravje”? Zarem do`iveav da mi se potsmeva ~ovek {to a }e otvori usta na angliski me tera na zdravo mo~awe? Ova e znak deka mu odyvoni na u`ivaweto i no}noto {laewe vo kralstvovo. Plitkavoda ]e ve odvedeme. komu na prevara ste mu zele pari pretstavuvaj}i se sebesi kako nekoj makro. {lu`ete mu na go{poda i `aboravete gi gre{nite mi{li. gospodine. obi~no vino. meani. Ne mo`am duri ni da mu go spu{tam na ovaa vel{ka pa~avra. drt starec so mevi{te kako nilski kow? Plitkavoda . duri i da mislevte deka mo`eme da ja isfrlime doblesta od na{ite srca i da se predademe bez zbor na pekolot.

}e mu poka`ev jas ubavo.Veselite `eni od Vindzor 91 Su{ko Rabu{ Sepak razveseli se. Da ne be{e v crkva. {to e.ma{ko. ili obratno. kaj{to sakam da & se smee{ na `ena mi kako {to taa sega ti se smee tebe. a vamu `enskoto . {to e? [to e. Deti{te edno nedokvakano. Momce! Ne Ana Rabus. Rabu{ Sami ste vinovni. Rabu{ Zna~i. Gospo|a Rabu{ (Za sebe) Ne velat taka doktorite! Ako Ana Rabu{ e moja }erka. Pogre{en ami kako? I jas taka pomisliv koga zedov mom~e mesto devojka. Zimi boka. Ka`i & deka gazda Su{ko se o`eni so }erka & . Plitkavoda ^udno. zetko? Zavr{ivte? Su{ko Zavr{ivme? More na najdobrite vo okolijava }e im ka`am.ej. taa. vitezu. (Vleguva Su{ko) Su{ko Eeej! ej. Od mesto da ne se pomrdnam ako ne poveruvav deka e Ana Rabu{. neka me obesat. islazan sum! Se ozeniv so un garson. zarem ne ja zedovte onaa vo zeleno? Kajus Da. zimi boka. zimi boka. }e im ka`am. iako be{e vo `enski ali{ta. dosega e `ena na doktor Kajus. dedo Rabu{! Rabu{ [to e sine. }e mi poka`e{e toj mene. Da se ven~av so nego. Be{e vo belo. Rabu{ Gospode. Ve~erva }e jade{ i }e pie{ kaj mene doma. nikoga{ ne bi spiel so nego. zimi boka. momce. Viknav “kupa” a taa vikna “~upa” isto kako {to se dogovorivme so Ana. Razbrav za tvojata namera. un paysan. zete? Su{ko Otidov vo Iton da se ven~am so gospojca Ana Rabu{. (Vleguva Kajus) Kajus Kate madmazel Ana? Zimi boka. ama e momce. a sepak ne be{e Ana tuku deteto na po{tarot. Xorx. cel Vindzor krenam na noze. nemoj da se luti{. Izlazan sum. Su{ko I prijdov. a toa da ti bilo deti{teto na po{tarot. Jas vi ka`av deka }e ja prepoznaete }erka mi po bojata na fustanot. eve na! Rabu{ [to }e im ka`e{. zedovte pogre{en ~ovek. ja oblekov }erka mi vo zeleno i sega sigurno e so doktorot vo hramot kaj{to ve}e se zele. Gospo|a Rabu{ Xorx. ako ne. koj ja ima toga{ vistinskata Ana Rabu{? (Vleguvaat Fenton i Ana) .

neka ti e so sre}a! Dosta so ~am~e muabeti. Rabu{ Zna~i gospo|ice. qubovta vo brakot samo neboto ja ra|a. prosti. ka`i mu. Rabu{ Od pi{anoto ne se bega.92 Rabu{ Vilijam [EKSPIR Falstaf Odvrzan pes `ivo pile ne pu{ta. iako fativte dobra pusija da me zastrelate. dete? Fenton Ja zbunivte. Vistinata e deka taa i jas. zemjata so pari. povelete site. Prevarava nejzina ne krstete ja delo na neposlu{nost. `enata po”pisano” ti pa|a. vitezu. . Majko moja. Sakavte da ja ma`ite. povelete site kaj nas doma. Falstaf Milo mi e {to va{ata strela proma{i. tamu kaj{to nema{e vo qubovta skladnost. [to zna~i ova. svr{eni damna. Gospodine Fenton za mnogu godini i so sre}a neka vi e brakot! Ajde ma`u. amin. Plitkavoda (Na Rabu{ i gospo|a Rabu{) Ne stojte ko zdrveni. mo{ne sramno. za{to preku ~inov taa samo se spasi od mnogute nesveti. tatko. Fenton. ve~erva toj so gospo|a Plitkavoda }e spie. kako se slu~i da ne pojde{ za gazda Su{ko? Gospo|a Rabu{ Zo{to ne pojde za gospodinot doktor. najadeni da ja zalieme {egata kraj ognot. vrzani sme sega cvrsto i nikoj i ni{to ve}e nema da n# razdeli. Gospo|a Rabu{ Sr~ka }e me udri: ide gospodin Fenton. sega ne mora{ ni od gospodin Rezil da se krie{. Vistinata slu{nete ja sega. i vie vitezu. itrina ili nepo~it. Plitkavoda Amin. Prestapot storen od nejzina strana e svet i za po~it. kolnati sati nametnati vrz nejze od prisilniot brak. gospodine Fenton? Ana Prosti mi. Lek tuka nema.

.

.

Naslov na originalot: Comedy of Errors .

robovi na dvata Antifola Baltazar. sinovi na Egeon i Emilija Dromio od Efes Dromio od Sirakuza.Xandar.LICA: Solin. trgovec od Sirakuza Antifol od Efes Antifol od Sirakuza. Slu`benici i Svita Mesto na dejstvieto: Efes . bliznaci. `ena na Egeon. prijatel na Antifol od Sirakuza Vtor trgovec. na kogo mu e dol`en Anxelo Pin~. trgovec Anxelo. `ena na Antifol od Efes Lu~ijana. igumanija vo Efes Adrijana. vojvoda od Efes Egeon. zlatar Prv trgovec. u~itel Emilija. nejzina sestra Metresa Temni~ar. bliznaci.

.

Lu~ijana…) Zabuni ne e prosta adaptacija na Plautovata komedija. Deka e me|u prvite. bez nekoja pogolema filosofska podloga iako. ~estopati rimuvani so mnogu igra na zborovi. prvpat e igrana na 28 dekemvri 1594 godina. a malku proza.1989 godina na scenata na MNT. Komedijata Zabuni prvpat e igrana vo Makedonija na 11. Zabuni e najkusata komedija na [ekspir. taa. Deloto prvpat e pe~ateno vo Kvarto izdanieto od 1623 godina. gi potvrduva tokmu filosofijata i karakterot na farsata.03. go najavuva sigurniot podem na idniot golem dramski pisatel. piesata Zabuni. vo re`ija na Dimitrie Osmanli. nadrastuvaj}i go izvornikot. gi udvojuva bliznacite i voveduva nekolku novi likovi (Egeon. zasnovana vrz tripati pokusiot latinski original na komedijata Menehmi od rimskiot komediograf Plaut. na najdobar mo`en na~in. potvrduvaat stilot i metrikata na deloto: stihovite se ramnomerni. Ovde. tuku originalno delo koe. No. ako ne i prvo teatarsko delo na [ekspir. Spored bele`nikot Gesta. so sve`inata na karakterite i silata na poezijata. Prevodov {to ovde go pe~atime e popravena verzija na tekstot vrz koj se igra{e ovaa pretstava. kako {to veli Kolrix. . [ekspir go zgolemuva brojot na zabuni.Piesata Zabuni e vesela komedija so lesni dramski elementi. Emilija. za razlika od Plaut. a {to prvpat be{e objaven na makedonski vo 1987 godina. poradi neprepoznavaweto i zamenite na li~nostite. nastanuvaat brojni nedorazbirawa i komi~ni situacii vrz koi [ekspir go gradi zapletot na komedijata.

.

siroma{ka edna se porodi sli~no i rodi dve blizni ma{ki. za makite moi smrtta bil lekot. vezden me nagovara{e za vra}awe . nekako. i na{iot i va{iot od Sirakuza. vo istata kr~ma. I dojde naskoro `iva i zdrava. no. @ena mi. bedni bidej}i roditelite bea na doen~iwata . Vojvodata Vojvodata Zna~i. da bide ubien a imotot daden na vojvodata. Najte{ko od s# mi pa|a za alot moj maten jasno da zboruvam. zedov `ena {to sre}na be{e so mene a so nea i jas. osven ako ne plati nekoj otkup od iljada dukati za nego. trgovecu od Sirakuza nemam niet zakonot da go kr{am. ni {est meseci ne bevme razdvoeni a taa.^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat Solin. re{i sama kaj mene da dojde. gorda na porodot {tedar. no eden den umre delovoditelot i gri`ata za stokata ostavena na razni mesta. Egeon Ne moli ve}e.gi kupiv toga{ na decata moi da im slu`at. Kavgata i sporot {to izbija po ~inot krvav na vojvodata va{ nad ~esnite na{i trgovci koi nemaj}i dovolno zlato za otkup so krv propisot mu go zape~atija ja topi milosta vo pogledot tvrd. red po red. Siraku`ane. Egeon Ute{no ba{. po zakonot na{ osuden si na smrt. ka`i na kratko {to te natera da trgne{ od doma i zo{to si ba{ deneska vo Efes. sepak za da re~e svetot deka krajot od pi{ano mi bil a ne od podlost }e raska`am ovde s#. skrati mi go vekot. I po kratko.) Egeon Brzni Soline. od nea me trgna. zatoa. Zatvorni~ar i drugi. trgovecu. i za ~udo isti tie na lika bea i po ime samo gi raspoznavavme. da se prekine trgovijata me|u zajadenite gradovi na{i i sekoj roden vo Efes {to }e go vidat na pana|ur vo Sirakuza ili roden Siraku`anin vo zalivot Efes. vojvoda od Efes. preku mera vredi sto dukati. za{to po razdorot lo{ {to stana me|u buntovnite tvoi zemjaci i nas. Bogatstvoto ni raste{e vo radost po moite ~esti patuvawa do Epidamno. vrhovnite soveti re{ija. do ~asot koga n# navasa zlo. sre}na majka stana na li~ni sina dva. Vo isto vreme. Egeon. Roden sum vo Sirakuza. trgovec od Sirakuza. po tvoite besedi ve~erva kraj na makite me sledi. Imotot tvoj. iako iscrpena od bremeto slatko.

no pla~ot postojan na `ena mi {to pred kobot pretstoen raste{e i kemkaweto bolno na beb~iwata. postaroto gajle. @ena mi go vrza vtororoden~eto za rezervnata katarka {to mornarite ja ~uvaat za neol ~as a so nego i eden od drugite bliznaci. vetrot pobrzo go ponese napred. na ist na~in i jas se pogri`iv za drugite dvajca. i vidov koga ribarite od Korint gi fatija site trojca. doploviv do Efes. . ete. bidej}i pod pomal tovar plove{e. mu odobriv `ivotot negov rizikuvaj}i go. no pred da stignat . du{ava polna e so ~emer do ram {to stana posle }e sfati{ i sam. sekoga{ pokorno na vetrot bolno go navesti zloto na{e. brodolomcite. tolku e dosta Soline. so pogledite vo niv. Pet dolgi leta vo Grcija minav. no isto ime nose{e ko nego. bez nade` da go najdam no re{en da go pretresam sekoe mesto vo koe `iveat lu|e. Egeon Postariot sin. se vrzavme za po eden kraj od katarkata i plovevme napred kon Korint. i pod naplivot na snopot svetlina moreto se smiri i vidovme brodovi dva {to itaa kon nas. so`alba te ~eka no ne i milost. star~e. za{to pred da stignat brodovite na ostri steni nie naidovme i silno.o. po malku radost i po malku taga. no delot nejzin. pa najposle kon tatkovinata go naso~ija. udrivme vo niv i brodot na{ na dve se rascepi i pri delbata nepravedna sudbinata pravedno ni podeli po isto. da trgnat vedna{ po onoj za kogo umirav da go vidam. Vojvodata Prodol`i. No ovde skon~anieto mi bilo i sre}en sigurno }e bidat vo smrtta moja bezvremena ako site patuvawa moi potvrdat deka sepak se `ivi.Komedija na zabuni 101 doma. no baven im be{e brodot. pomnam. koga napolni osumnaeset po~na za brat mu da se raspra{uva i me mole{e so slugata svoj. od Epidamno drug. Tuka mene mi svr{i sre}ata a nesre}ata na svet me ostavi za lo{ata kob da raska`uvam. matnata svetlost {to bolsna od nebo samo ni stana za du{ite plahi garant siguren za brzata smrt {to rado sigurno }e ja primev. noseni od strujata. koi ne znaeja od {to im e strav. Egeon Bogovite takvi da bea so mene sega }e nemav zo{to da gi kolnam. Vojvodata Za ater na tie po koi `ali{ ka`i mi s# {to vi se slu~i ottoga{. I brzo potoa v beznade` bevme. prijatelski n# primi nas. eden od Korint. niz sinorite Aziski lunyav sam i na vra}awe. Tie sakaa i ribarite od plenot da gi li{at. Odvaj na milja bevme od Epidamno koga moreto. Mornarite pobaraa spas so ~amec a brodot {to tone{e ni ostana nam. bidej}i znae{e koi sme. Najposle i drugiot stigna brod a posadata. ne zapiraj tuka. koj isto od brat mu be{e li{en. me podbodnaa i probav izlez nekakov da najdam od bezizlezot. sonce ogrea nad zemjata i v ~as gi rastera maglite gadni. {tom taka gi zgri`ivme decata `ena mi i jas. se slo`iv bezvolno no prerano se ka~ivme na brod. Najposle. ili taka ni se stori.

sigurno sega }e te za{titev no. me ~eka rabotata. vo pet ako vi e po volja. da se sretneme na plo{tadot i mo`eme da bideme zaedno do pred legnuvawe. ba{ deneska eden trgovec od Sirakuza uapsen e a dojde ovde. Prostete mi. moli. gospodine. eve gi parite {to vi gi ~uvav. Ne. da ne e ova protiv zakonot protiv krunata. probaj kaj site poznati vo Efes. sumata natokmi ja i `ivej. A sega odam. a dotoga{ }e se provrtkam malku niz grad. Ru~ek }e bide u{te malku. po zakonot mora da umre pred zajdisonce. gospodine. Antifol od Sirakuza Doverlivo mom~e. eve ti davam u{te eden den pomo{ da pobara{ prijatelska. i ~ekaj me tamu. No. da gi vidam trgovcite. zla me ma~at so dosetki znae da me raspolo`i. zgradite. tebe {to sudbinata so najstra`en jad te bele`ila. gospodaru. iako si na smrt osuden i presudata ne mo`e da se smeni osven na {teta na ~esta na{a.) Trgovecot Zatoa re~ete deka ste od Epidamno imot da ne vi go konfiskuvaat. Odi sega. ve molam. ne smeat da go zgaznat. Dromio od Sirakuza Egeone jaden. po pomo{ odam leden malku da go odlo`am krajot svoj beden. dostoinstvoto moe. sepak }e ti pomognam kolku {to mo`am. . veruvaj mi. Antifol od Sirakuza Odnesi gi vo Kentaur na konak Dromio. od edni trgovci od koi dobar pazar o~ekuvam. vodi go! Zatvorni~arot Dobro. Mnogumina bi ve dr`ele za zbor i bi zbri{ale ba{ so parite v xeb. I bidej}i nema pari za otkup. koli. protiv ona {to duri ni knezovite i da sakaat. a potoa legnuvam v kr~ma oti skapan umoren sum od patot. vo sprotivno }e mora da umre{.102 Vojvodata Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Antifol od Sirakuza. Egeon Bez nade`. Sakate zaedno da {etneme niz grad a potoa da jademe kaj mene v kr~ma? Trgovecot Viknat sum. eden trgovec i Dromio od Sirakuza. Zatvorni~aru. i ~esto koga maki.

Toga{ odam sam vamu-tamu niz gradot da pominam. mom~e. Antifol od Sirakuza Dosta. pileto zagorelo. taa e `e{ka. Kaj se iljadata dukati od mene {to gi primi? . ne mi e do {ega ka`i. ka`i {to napravi so doverenoto? Dromio od Efes Dovereno edinstveno mi be{e od plo{tad na ru~ek doma da ve dovedam. Na svetot sum ko kapka voda {to druga kapka vo okeanot bara i koga dru{kata ne ja nao|a pa|a i se gubi. Kalendarot na mojot `ivot. ~oveku. {ega si e {ega no za drugpat ~uvaj ja. Ne maftaj me. bez matkawe. jadeweto ladno. Trovecot Dobar pomin. Antifol od Sirakuza Slu{aj Dromio. se vra}a. a ne ste doma oti ne ste gladni ne ste gladni oti ne postite a nie molitva {to znaeme i post za grevot va{ si dobivme po nos. praseto e ladno ~asovnikot mi udri dvanaeset. I mislam `eludnikot va{ ko mojot. ka`i parite kaj ti se {to ti gi dadov? Dromio od Efes [to? Zar onoj sitne` {to minatata sreda go dobiv da mu platam na sara~ot za kuskunot na gospodarkata? Na sara~ot mu gi ostaviv.) Eve go. a gospodarkata edna po lice. dosta so glupostite. Antifol od Sirakuza Koj mene dobar pomin mi posakuva mi po`eluva ne{to tu|o za mene. Kaj e zlatoto {to ti go dadov? Dromio od Efes Zlato gospodine? Nikakvo zlato ne sum primil od vas. gospodine treba da bide ~asovnik i bez glasnik vedna{ da ve isprati doma. Antifol od Sirakuza Slu{aj ti. gospodine. Antifol od Sirakuza Ko na ~ovek odgovori mi na koe sigurno mesto mi se parite ili sega }e ti ja zdrobam crpkata {to se majtapi koga }e & prdne. parite kaj se? Ovde sme stranci a ti si dozvoluva{ tolkavi pari da ostavi{ na drug? Dromio od Efes [egi gospodine teraj na trpeza a mene gospodarkata me prati po vas i ako vedna{ ne dojdete odma po timba }e me fukne. a ladno e oti ne ste doma. Gospo|ata i sestra & ve ~ekaat. jadnik majka mi baraj}i ja i brat mi pa|am i se gubam. dosta gospodine. gospodine gadu. [to e? [to se vrati tolku brzo? Dromio od Efes Se vrativ brzo? Pa jas epten docnam. Taka i jas.Komedija na zabuni 103 Antifol od Sirakuza Antifol od Sirakuza Doviduvawe. (Vleguva Dromio od Efes. se kolnam.

Antifol od Sirakuza Od gospodarkata? Koja ti e gospodarka. ve{terki {to ti ja kinat du{ata. mra~ni gleda~ki {to te zbudaluvaat. Ako e taka. la`govci prepraveni. se pla{am. Antifol od Sirakuza [to zarem v lice mi se potsmeva{? E. ma|ioni~ari {to te zaslepuvaat. Vo Kenataur odam gadov kaj{to pojde se pla{am zlatoto po petlite ojde! . nema trpelivo da gi primite. teloto ti go bodat. site pari mu gi zele na podlecov! Velat gradov prepoln e izmami. robe? Dromio od Efes @enata na va{eto gospodstvo i moja gospodarka vo Febiks. vaka ili onaka. zaedno nikako ne se iljada. brzo zaminuvam. taa {to gladuva ~ekaj}i ve za ru~ek i ve moli doma da pobrzate.104 Dromio od Efes Vilijam [EKSPIR Nekolku modri dukati od vas po timba sum primil i u{te nekolku po ple}i od gospodarkata. i mnogu drugi ro`bi na grevot. no. zborlesti izmamnici. nema! Eve ti gospodine robe! Dromio od Efes [to vi e gospodine? Na strana racete! Ne}ete? Toga{ bri{am! Antifol od Sirakuza @imi boga. Koga bi vi gi vratil.

ni robot {to itno go prativ po gospodarot a ve}e e dva. zatoa strpi se. Smiri se i da jademe. So svojata sloboda gospodari ma`ot. Ne postoi ne{to pod nebesnite stegi na zemja. a so ma`ite vremeto. ne{to drugo kaj brakot me pla{i.gospodarat tuka so niv i so `enite svoi. Lu~ijana Adrijana Uzda e toj tvoja {to te zauzduva. ]e ~ekam mirno doma da si dojde. v more. . Adrijana I poradi ova ne saka{ da se ma`i{? Lu~ijana Ne. ribite.^in VTORI Scena 1 (Vleguva Adrijana. taka i ti treba ve~no pokorna da im si. Pred da se vqubam }e nau~am da slu{am. Lu|eto. Lu~ijana. na ma`jacite svoi im se poslu{ni. Adrijana Zo{to ma`ite poglema sloboda imaat od nas? Lu~ijana Lu~ijana Zol kam{ik demne nad suetnata sloboda. A so druga ma`ot da ti pojde? Adrijana Lu~ijana Samo magarici za uzda se vodat. ribite. sami vladeat so svetot i so temnite okeani imaj}i um pove}e i darba za uka. toa odreduva koga da dojdat. Yverovite. vo vozduh. sestra & . od pticite. . pticite vozdu{ni. Adrijana Za{to rabotata ne im e doma.) Adrijana Ni ma` mi go ima. Lu~ijana Mo`e nekoj trgovec go viknal i od plo{tad oti{le pravo na ru~ek. Bi go podnela li ova so mirna du{a? Adrijana Lu~ijana Taka da pravam sekoj bi me plukal. `ena na Antifol od Efes i Lu~ijana. iskonski mnogu nad niv. {to nema megi.

dovedi go doma. {to ti gi dadov?” “Praseto. “\avol da ja zeme! Ne ti ja znam. No ako do~eka{ ma` tvoj da ti mrda i ti od ko`a }e izleze{. mo`e i ma` ti ide. gadu. {to ima na um? Dromio od Efes [to mu be{e na um sega mi e na u{i rakata da mu kapne.” rekov “Zlatoto. ni `ena.” rekov. Adrijana Blizu li e gospodarot tvoj baven? Dromio od Efes Preblizu mi be{e. Dromio od Efes Da odam pak za pak da me tepa? @ivi gospod! Nekoj drug sega pratete. Eve go slugata. mi e gajle za nea…” Lu~ijana . “Zlatoto. Dromio od Efes Gospo|o. trpenie saka{ za uteha da mi dade{. Adrijana Odi pak. pra{a za iljada dukati. Re~e koj? Dromio od Efes Gospodarot.” re~e.” re~e. “Gospodarkata. gospodarot moj e ludo rogat! Adrijana Ludo rogat? \ubre edno! Trpenieto e mirno mir {tom mu se dade.” rekov.” re~e. ni gospodarka. Lu~ijana Dromio od Efes ]e se ma`am da vidam kako }e mi bide.” I taka negoviot odgovor na pokanata moja doma go nosam na ple}i. ti tvrdam. “]e dojdete?” rekov. Ne rekov deka e rogonosec no sigurno e lud. “ni dom. gospodine. ne znam {to mu stana. `imi u{ive crveni. Koga go vikav doma na ru~ek.106 Adrijana Vilijam [EKSPIR Adrijana Ka`i.” rekov. “Vi se ladi jadeweto. “Kaj se iljadata dukati. tuku povodot mu be{e nejasen i zatoa ne mo`ev da go sfatam. Taka i ti.” re~e toj. Du{i~ka nekoja v jad {to kuka sama ja te{ime gri`no da ne pla~e. “Zlatoto. gospodarkata. meki se tie janya {to ne gi jade. Ama nekoj od nas bol sli~en da go snajde vo pla~ ist pogolem }e zajde. “Ru~ek e vreme. zboruva{e li so nego. nemaj}i ma` da te jade. Adrijana Zboruva{e li nejasno pa ne mo`e{e smislata da mu ja po~uvstvuva{? Dromio od Efes More udira{e tolku jasno {to predobro mu gi po~uvstvuvav udarite. oti na krajot tamu i me ispotepa. “Nemam. “Zlatoto. te molam.” re~e. doa|a li doma? Se ~ini premnogu se trudi `enata da si ja zadovoli. Adrijana Ka`i.

me|u vas dvajca celata glava }e mi stane xumki. Zarem ve}e i ali{ta poubavi nosat drugi? No. I udirate za da vi se mno`at barem duri slu`am druga stavete mi ko`a. ama ti e liceto gnevno. i da ne mu tekne za postelata bra~na i vrz kamenot bescenet senka mra~na pa|a. . se hrani nadvor. toj v `al ja svi. prostaku. toj. bez `al da me trati. Dromio od Efes A toj udarot so nov udar }e go blagoslovi. Lu~ijana Uf. ili po timba }e te aknam. a jas mu slu`am ko najdolna stoka Otfrli ja qubomorata {tetna. robe. Ako ~arite mi ostanale bez boja. preku plot skoka. Odi dovedi go gospodarot. no sepak. inaku zo{to ne bi bil tuka. sestro. toj e stopan na sostojbata moja. Znae{. |erdan toj mi veti. so samo eden son~ev pogled svoj seta ubavina mo`e da mi ja vrati. Adrijana Ne sum ni budala ni maloletna. Dali sum glupa? ^avka da ne umot mi go ispi? Nequbeznosta od mermerot pove}e duhovitosta ja gnasi. negovi se toa zaslugi. i ~ovek na svet nema {to dobriot glas ne }e go zagubi ako ‘r|ata mesto zlatoto ja qubi. edinstveniot vinovnik samo e toj. No. Dali starosta ubavinata druga od obraz mi ja zede? Ne. a jas doma goram po nasmevka blaga.Komedija na zabuni 107 Lu~ijana Adrijana Nazad. Dromio od Efes A tolku li sum trkalezen za kako topka po cel den da me {utkate? Vie udirate tuka a toj tamu. Lu~ijana Mnogu budali na ludata qubomora & slu`at. Adrijana Mnogu lomoti{. na zlatoto sjajot mu go zema ‘r|ata zgorna. i zarem na nego da ne se seti. Adrijana Kraj metresata ne mu e zdodevno. Na ubavinata toj mi na{ol mana zatoa }e pla~am nad ona {to ostana i pla~ej}i so smrtta }e se zdru`am. elen raspu{ten. Znam sega & se dodvoruva na druga.

Kako e mom~e? Ti minaa lunkite? Ako saka{ }otek.) Antifol od Sirakuza Zlatoto {to mu go dadov na Dromio navistina e vo Kentaur. mi se potsmeva{? Misli{ se {eguvam? Eve ti. Po moja presmetka i spored kr~marot ne sum mo`el da zboruvam so Dromio vo me|uvreme. Koga sveti sonceto i komarecot prazen neka se veseli. doa|a. ovde. `ivi gospod. Ne si ~ul za Kentaur? Ne si primil zlato? Gospodarkata te prati za ru~ek da me vika{? Domot mi e vo Feniks? Da ne be{e lud {to taka ludo mi odgovara{e? Dromio od Sirakuza Odgovarav ludo? Koga i kade.108 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Antifol od Sirakuza [to? V o~i me la`e{. no v dupka neka se skrie {tom ova se smra~i. pak igraj si so mene. Antifol od Sirakuza \ubre. no {egava na strana. gospodine? Antifol od Sirakuza Ba{ pred malku. Gledam |avolot {egata ja odnel. no se nadevam deka ~uvstvuva{ i sega kolku toa mi se bendisa. zo{to vaka so mene postapuvate? Antifol od Sirakuza Za{to prijatelski koga toga{ ko so {ut so tebe si muabetam ti si dozvoluva{ da se poigra{ so qubovta moja i ~asovite zreli mi gi uni{tuva{ koga }e ti tekne. a verniot moj sluga trgnal nekade da me bara. odrekna deka zlatoto go primi. gospodaru. znam samo deka sum tepan. Dromio od Sirakuza Tvrda velite? Sakam da mi bide samo glava ako prestanete so udarite. Antifol od Sirakuza Saka{ da ti ka`am zo{to? (Vleguva Antifol od Sirakuza. Dromio od Sirakuza Milo mi e {to ste raspolo`en. gospodine. zo{to sum tepan? Antifol od Sirakuza Ne znae{? Dromio od Sirakuza Ne. gospodine. No. no ve molam. eve! Dromio od Sirakuza Stojte. pol~as nema. no eve go. no ako prodol`ite }e moram da si najdam {lem ili da vi svrtam grb i da fatam magla. [to zna~i taa? . mi zboruva{e za gospo|ata i ru~ekot. Dromio od Sirakuza Ne sum ve videl otkako me prativte doma vo Kentaur so zlatoto. gospodaru. Ako saka{ so mene da se {eguva{ prvin pogledaj me i po izgledot moj prisposobi se ili so }otek timbata tvrda }e ti ja prisposobam.

nau~i da se {eguva{ vo vistinsko vreme. gospodaru. gospodaru. Antifol od Sirakuza Vrz koja osnova. Antifol od Sirakuza Antifol od Sirakuza Mo`e }e se prepe~e. ru~ek li e vreme? Dromio od Sirakuza Ne. gospodaru. Antifol od Sirakuza Antifol od Sirakuza Da ~ujam. mom~e. Ako stane takvo. No. Dromio od Sirakuza Izel li nekoj }otek tolku debel bez zo{to i bez za{to? Pa. Dromio od Sirakuza Bi vi odreknal da ne ste taka gnevni. Kako? Dromio od Sirakuza Dromio od Sirakuza Smeknato. mom~e. s# vo svoe vreme. Ni po sudski pat? Onoj {to o}elavil po priroden pat nema vreme da si ja povrati kosata. mesoto u{te ne e kako mene. velat sekoe zo{to si ima i za{to. Antifol od Sirakuza Zo{to? Prvo za{to mi se potsmeva{ a vtoro {to se obiduva{ pak da mi se potsmeva{. Antifol od Sirakuza Pa mom~e. }e ti dadam ni{to za ne{to. gospodaru. Antifol od Sirakuza Dromio od Sirakuza Da ne zbesnete pa da si dobijam novo prepe~eno smeknuvawe. toga{. da ne jadete. gospodaru vi blagodaram. vrz osnova na faktot ~ist ko lejkata }elava na samiot tatko na vremeto. mom~e? Dromio od Sirakuza Pa. Antifol od Sirakuza Mi blagodari{ zo{to? Dromio od Sirakuza Za ne{tovo {to go dobiv za ni{to.Komedija na zabuni 109 Dromio od Sirakuza Dromio od Sirakuza I zo{to i za{to. ve molam. gospodaru. kako dopolnenie. . Antifol od Sirakuza Sledniot pat.

Dromio od Sirakuza Toga{. doka`av deka nema vreme da se povrati kosata izgubena po priroden pat. Antifol od Sirakuza Celo vreme saka{ da doka`e{ deka nema vreme s# da se stigne. sigurni. ne ti e dobra pri~inata zo{to nema vreme taa da se povrati. Dromio od Sirakuza ]e ja podobram. koga taa tolku bujno raste? Dromio od Sirakuza Zatoa {to toj blagodet im go dava na `ivotnite a ona {to im go zelo na lu|eto vo kosata im go dalo vo pametot. te molam. Antifol od Sirakuza Koja? Dromio od Sirakuza Ima dve i toa dobri. Dromio od Sirakuza Nieden ne e bez tolku pamet za da si ja zagubi kosata. Antifol od Sirakuza Ni sudski. Antifol od Sirakuza Zo{to vremeto e tolkava cicija za kosa. No. gospodaru. Antifol od Sirakuza No. Edinstveno mu ostanuva da si kupi perika i da si ja povrati kosata.110 Dromio od Sirakuza Vilijam [EKSPIR Antifol od Sirakuza Nemoj dobri. Toa i go storiv. toga{. mnogu lu|e imaat pove}e kosa od pamet. Dromio od Sirakuza Pomalku pamet pobrzo se gubi. Antifol od Sirakuza Ka`i gi. koga jade da ne mu pa|aat vlakna v ~orba. Dromio od Sirakuza . a vtorata. Antifol od Sirakuza Ne mo`e sigurni vo takva somnitelna rabota. no i za toa ima pri~ina. i vremeto e }elavo pa do Dromio od Sirakuza Prvata e da za{tedi pari {to gi tro{i za doteruvawe. Dromio od Sirakuza Vidlivi. no od drug ~ovek. Antifol od Sirakuza No ti zaklu~i deka koj{to ima mnogu kosa im malku pamet.

ne go sfa}am. prostete. Antifol od Sirakuza Mene mi zboruvate. nasmevkata za druga ja ~uva{. ni jadewe vkusno ako li~no ne ti zboruvam. Zar sr~ka ne }e te udri da ~ue{ deka sum kurva? I deka telovo. ne te dopiram ili ne te slu`am jas. nekoj ni mafta. Nikoga{ ne si bil so sestra mi vakov. podlecu. so gospo|ava? So kakva cel zagovor si skoval? Dromio od Sirakuza Jas gospodaru? Prvpat sega ja gledam. se murti{. ajde! Me opfa}a sega prequbni~ki sram. i bi go skr{il baraj}i razvod. Taa go prati Dromio da te vikne doma na ru~ek. gospo|o li~na? Ne ve poznavam. ne te gledam. velam. ne deli se ma`u moj od mene. pa da vidam. ni dopir mil za tvojata raka. Samo dva ~asa sum vo Efes i gradot va{ kako i govorot va{ mi se tu|i. za ~ista da ostanam a ti ~estit. ne me poznava{. Ponekoga{ i sam se kolne{e deka nema zborovi {to se muzika za uvoto tvoe. prstenot bi mi go otsekol od rakata neverna. Antifol od Sirakuza Dromio? Dromio od Sirakuza Mene? Adrijana Tebe. Antifol od Sirakuza Znaev deka i zaklu~okot }e bide }elav: no gledaj. Zatoa bidi veren na vernata postela tvoja. a ti odgovor mi donese deka te tepal i tepaj}i ti odreknuval deka domot moj e negov a negova `ena jas. {to tebe ti pripa|a izvalkano e od razvrat besramen? Bi me plukal. Lu~ijana Bo`e. krvta mi se me{a so besramen razvrat. oti si ottu|en od mene {to sum neraskinlivo so tebe spoena i podobra ti sum polovina. no zna~eweto. sakan moj. sam od sebe si se ottu|il ti? Da. I od kade sega. znaj. od kade. ko`ata bi mi ja odral od teloto gre{no. ba{ ovie zborovi nejzini ti na plo{tadot mi gi ka`a. ni predmet prijaten za pogledot tvoj. toga{ i jas od tebe otrovot go primam i so dopirot tvoj stanuvam bludnica. Znam deka mo`e{. . gme~el i ma`ot izmajmuren postojano bi go spomnuval.Komedija na zabuni 111 propasta na svetot }e ima }elavi sledbenici. mom~e. zete. jas ne sum Adrijana. Oh. Antifol od Sirakuza La`e{. kolku si se izmenil. ne sum `ena ti. ma`u moj. Sekoj va{ zbor bez napor go fa}am. sam od sebe. da. Antifole. ni zgolemena ni smalena. oti ako dvajcata sme edno a ti neveren. odo{to da se odzeme{ sebesi od mene bez i mene da me zeme{. Adrijana Da. oti e polesno kapka voda v more da frli{ i ottamu nesme{ana da ja vrati{. Antifol od Sirakuza Si zboruval li.

Dromio od Sirakuza To~no. odi! Dromio od Sirakuza Brojnicite kaj mi se. Dromio. osven. taa me java a jas gledam belo. ligavec mi dremi{. ova e ma|epsana zemja. Ma`u. Antifol od Sirakuza Vilijam [EKSPIR Lu~ijana [to tuku drdori{. Dosta glumev budala. {to na son }e te pie. me kori mene. Dromio od Sirakuza Ne. ako nekoj pra{a za gospodarot. ko taa mene i jas nea bi ja znael. zarem ne. Mom~e. inaku. }otek na mrtvo ni sledi. Dromio od Sirakuza Preobrazen sum. i slaba bidej}i. Lu~ijana Dromio. glupavo sum tael. ili pirej prgav. |avol da te zeme. gi pikav prstite v o~i i pla~ev a gospodarot i negoviot sluga prezrivo mi se potsmevaa. pol`av. vili treba pokoren pred niv da se sedi inaku propast. mov. a ti site ujdurmi tamu }e mi gi raska`e{. Odime gospodine na ru~ek. i ako ne{to od mene te trga. gospodaru. gre{nik sum gospodi. se fa}am za rakavot tvoj. ne gazi me u{te i so svojot prezir. Dromio zastani na vrata. ako ne e vidovita? Adrijana Ne ti dolikuva na dostoinstvoto da se vadi{ so slugata tolku nisko teraj}i go mene da me luti. Adrijana Kako toga{ imiwata ni gi znae. Antifol od Sirakuza Ist ima{ oblik. tuku i v misli i na lik. bog neka ni se smili. ko trut. ti si dab a jas loza ma`u moj. isto ko i jas. Antifol od Sirakuza Mene mi zboruva. troskot e toa. bo`e moj. . jas. gu{i. re~i mu ru~a v grad i nikoj `iv ne pu{taj. Lu~ijana More magare si stanal celo. duhovi. }e ru~am so tebe gore.112 Dromio od Sirakuza Nikoga{ so nea ne sum zboruval. du{ata mi te`i. govorime so ve{tici. so silata ti se pletam i taka uspevam da se poistovetam. zarem na son so nea sum se `enel? Ili mo`e spijam a mislam deka slu{am? Kakva gre{ka setilata ni gi ku{a duri ne go proveram somne`ov siguren go primam prividov od drugi iznuden. neka go stavat ru~ekot. Taka e magare sum. Otkako zamina. mesto da odgovori{. gospodaru? Antifol od Sirakuza Vo mislite da. eve. Dromio od Sirakuza Ne jas sum majmunolik. s# duri ti ne se isplevi{ v du{a.

vremeto si bega. Lu~ijana Da ru~ame. Umot neka ne te stega.Komedija na zabuni 113 ajde sestro! Dromio pravi ko {to rekov. Antifol od Sirakuza Na zemja li sum. Antifol. a poznat sum segde? ]e zboruvam so niv s# kako {to im godi a samo bog niz maglava neka me vodi! Dromio od Sirakuza Gospodaru. na nebo ili v pekol? Son li e ova ili jave? Zdrav sum ili sum se mrdnal negde? Sam da ne se znam. da zastanam na vrata sega? Adrijana I ne pu{taj ni pile. .

Ha. {to misle{e so toa? Dromio od Efes Ti samo baboti. dobredojde kralsko sigurno vi sledi. Antifol od Efes Magare! Dromio od Efes More magare magarosano sum. [to. Ka`i pijanico. Antifol od Efes A poprosto dobredojdeto od zborovi celo.) Antifol od Efes Prosti za ova. gojdo. ova e podlecot {to tvrde{e deka sum go sretnal na plo{tad. Baltazar Prost obrok i ubav do~ek. kowu. Na plo{tadot me iskr{i i dokaz }e ti dadam. neka otvorat vedna{! Dromio od Efes Mod. da imam pravo barem edna da ti vratam dru{tvoto magare{ko }e ti go skratam. sum go tepal baraj}i mu iljada dukati i u{te sum rekol deka nemam ni `ena ni dom.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat Antifol od Efes. ete ti pomin. zlatarot Anxelo i trgovecot Baltazar. Antifol od Efes Da. trpezata so dobredojde ne vredi ni{to ako nema riba ili mevce fri{ko. mnogu da mi vredi no. kretenu stoko bedna. za stegnat gazda i {tedliv gostin mo`e hranata. Antifol od Efes Baltazar Od dobredojdeto podobra nema gozba. ~isti se ne vredi{ ni za edna . ka`i sum se zdr`al kaj tebe v du}an okolu izrabotkata na |erdanot {to utre li~no }e & go donese{. Marijana.) Mamlazu. Antifol od Efes No gospodine. Brigita. gospodine. jas si znam toa {to go znam. gospodine Anxelo no `ena mi e alergi~na na docnewe. Dromio od Efes. {tom sedam da me tepa{ bez pri~ina. Baltazar Dobrata trpeza prosto e delo. Lucio vredna! Dromio od Sirakuza Seriozen ste. udarite mastilo rakopisot ti ka`uva kako s# si bilo. Xeni. no ovde }e ve nagostime kako da ste doma. Baltazar. (Od vnatre. zaklu~eno? Odi. Ko`ava da e pergament.

se vikam Dromio. udrete! Docna e. Dromio od Sirakuza Lucija Ne mo`e denes.) [to e Dromio? Koj nadvor se dere? Ba{ }e se ispoti. Dromio od Sirakuza Dromio od Sirakuza Prvin ka`ete zo{to. Antifol od Efes Lucija Koj zboruva od vnatre? Ej. Antifol od Efes Antifol od Efes Zo{to? Za da jadam! Gladen sum ko kutre! Slu{aj devojko. ama oti? Dromio od Efes Gospodaru. Taka ka`i mu. Dromio od Efes Pogovorkata veli: Tropni da ti otvorat pred vratata vlezna. a {to imam od niv? Samo beda kutra. otvorete! Onaa na kukuvden e popolezna. dojdi utre! ^uvte {to treba. dobro go zezna. Magla. {i{ko! Dromio od Efes Pu{ti go gospodarot.Komedija na zabuni 115 Dromio od Efes iako po tolku `eni se dere{ ko da si vo javna ku}a. Trtore{ke. Lucija Da ne si se mrdnal ~oveku? Zarem gospodarot na ulica da visi so saati? Dromio od Sirakuza Ako e budala mo`e i nastin da fati. rekov. Lucija Lucija (Od vnatre. Dromio od Sirakuza Antifol od Efes Vratar gospodine. pu{ti me! Dromio od Efes Lucija Gad. Antifol od Efes Dromio od Sirakuza Koj si ti {to ne me pu{ta{ doma? A vedna{ ne ~uvte. probaj. gospodine? Ako si Lucija. Nego ve}e ni{to ne go pere. otvoraj ve}e edna{. Aha. . Da be{e denes na moeto mesto sigurno imeto ne }e go ka`uva{e ~esto. bravo Lucija. i rabotata i imeto mi gi ukral.

odrana lija. ete zborovite se samo magla i veter ka`uvaj gi zatoa pravo vo na{ite lica a ne skrien ko nekoja kukavica. sakam edna{ vnatre. Antifol od Efes Donesi ne{to. Lucija Pred toa robija te{ka ne ti gine. Dromio od Efes ]e mi plati{ mo~lo. Anxelo Dromio od Sirakuza Ovde nema ni dobdredojde ni gozba vredna. a ostanavme bez niedna. ko da mu fali {tica.) Samo probaj. vnatre kola~iwa topli. Dromio od Sirakuza (Od vnatre. donesi mi ~ivija! Donesi ~ivija.) Dromio od Efes ‘R{um od zborovi pravi{ no. a vie na stud straden sekoj bi poludel vaka nasamaren i gladen. ]e vlezam na sila. ponudete im gozba izvonredna. vratata }e ja skr{am.116 Antifol od Efes Vilijam [EKSPIR Dromio od Efes A oblekata ne{to slabo ve ~uva. Nadvor pa nadvor. Komarecu. Dromio od Sirakuza Vidi go. Adrijana Koj pravi pred vrata tolkava vreva? Dromio od Sirakuza Batak~ii vi e gradov prs i pleva. samo pragov da se mine. ~ivija. gospodaru. }e ve storam ‘r{um. Baltazar Antifol od Efes Raspravavme {to e podobro. Mrdni ~oveku. Koga }e se bri~at komarcite. Antifol od Efes Ti si `eno? Kaj si da se javi{? Adrijana Tvoja `ena? Gadu. na {utki {to ti li~ime so edna ~ivija na suvo }e te izbri~ime! . Dromio od Efes ^ivija. mora da & vrati{. najdi druga da ja davi{. Nadvor! Dromio od Efes Za ova gadu. Dromio od Efes Sega gospodaru. (Izleguva so Lucija. Antifol od Efes Antifol od Efes ^uden nekoj veter ovde mi duva.

gospodine. glas lo{ {to kotkan podmolno mo`e potoa do grob da ve bie. samo za toa cel Efes }e zboruva a prostacite brgu }e vi izvadat glas. deka opravduvawe ima {to deneska na zaklu~ena vrata naidovte. ]e jademe ba{ tamu. ]e zaminam mirno. Zatoa. |erdanot od `ena mi na doma}inkata }e & go dadam. smernosta. Znam edna vo s# odli~na `ena li~na. . trezvenosta potoa po~itta kon godinite nejzini. vo Bodlikavo prase. Antifol od Efes Me ubedivte. donesi go. uka`uvaat deka gospo`ata od pri~ina nepoznata za vas ova go napravila. Klevetata kleveti bezbroj si ra|a valkanoto od niv ni{to ne go va|a. Bidej}i kaj mene klu~ na vrata ima }e ~uknam drugo mesto. sred bel den {to se veli. belki tamu }e me primat. umna.Komedija na zabuni 117 Anxelo Baltazar Za trpenie gospodine ve molam za{to vaka na svojot ugled atakuvate i frlate somne` vrz ~esta neoskverneta na `ena vi. I taka so {egava skapo }e projdam. te molam. So sila ako vlezete sega. Da odime mirno vo Tigar i tamu zaedno da ru~ame a prikve~er vratete se sam i doznajte ja pri~inata za postapkava ~udna. }e jademe kaj nea. |erdanot. te molam. Va{eto dolgogodi{no poznavawe na mudrosta nejzina. taka ku}ata se vika za inaet ba{. Za eden ~as gospodine }e dojdam. Ubeden sum gospodine. donesi go. Antifol od Efes Da. {to veruvam e gotov. i pokraj gnevot. poslu{ajte me. `estoka a ne`na. `ena mi za ova ~esto nepravedno me kore{e. (Na Anxelo) Odi. Brzni. }e bidam vesel.

dlaboko e smerna. toga{ za parite po~ituvaj ja glavno. dve zla pravi. da ne se luti svesta e rabota so laski da se slu`i{ koga pravat doma mirot da ti cuti. Lu~ijana Okoto tvoe te zaslepi zna~i.) Lu~ijana Mo`no li e sosem da si zaboravil na dol`nosta bra~na? Zarem ne e sram vo proletta qubovna cutot da e gnil na qubovta {to s# u{te zree? Ako pak sestra mi si ja zel za pari. Na srce gnasen no ~ist na lik bidi. Antifol od Sirakuza Mi`eweto. ne losti me sireno da se davam. na postelata nejzina ne & dol`am ni{to po tebe jas sega najmnogu venam. Zatoa zete. . neveren iako. Antifol od Sirakuza [tom gleda vo tebe o. i srcevo srceto }e ti go nosi po talazite raspu{ti gi srebrenite kosi na niv da legnam za da se smiram. mi si slika na na{eto veli~estvo sveto. Nau~i me zatoa da zboruvam i mislam. i v zanes da sfatam deka dobivka e smrtta za onoj {to vaka umira. no po znaeweto. Lu~ijana Lud li si {to zboruva{ vaka? Antifol od Sirakuza Lud ne sum tuku zaluden a ne znam kako. mila damo od zborovite tvoi zna~eweto skrito. zborot lo{. qubi druga no barem eden posto davaj & nea i pak }e ti e verna. si ja dal gospod. gre{i tajno: zarem mora taa s# da vidi? Ima li kradec so plenot {to se fali? Dvojno e zlo . ne znam kako se vika{ ni od kade ti imeto mi go znae{. vo moreto solzi na tvojata sestra. Antifol od Sirakuza Gospo|o slatka. toga{ pokoren }e ti bidam no ako sega vo svojata sum ko`a ti tvrdam deka sestra ti ne mi e `ena. Lu~ijana Ne vikaj me draga. draga. Antifol Sestra na sestra ti. Ne davaj sestra mi da gleda kako sramot tvoj golem niz zabi ti se cedi. O. sonce {to zra~i{. A `enata lekoverna. obodri ja. od porokot pravi doblest {to vredi. na umot moj temen. Lu~ijana Gledaj kaj{to treba pa }e gleda{ ~isto. ne fali se javno.118 Scena 2 Vilijam [EKSPIR (Vleguvaat Lu~ijana i Antifol od Sirakuza. i gledaweto se isto. u~i go grevot vo svetec da se kali. tap i plitok otkrij mu go sega. pej. A ~uvstvata kon drugata {to te gospodari barem pritaj gi. Vistinata ~ista zo{to li ja kori{ po nepoznat megdan vezden da lida? Bo`ica da ne si? Pak li }e me stvori{? Prestori me. slatkore~iv. Lu~ijana Zna~i sestra mi. Sestra mi ti e s#. kaj sestra mi pojdi ute{i ja. ~arite. bidi fin.postelata da ja valka{ a nevinata `ena da go znae grevot? Sramot se {iri so ve{tina mala od lo{oto. kon zborot va{ plitok.

ti si ti. pred da zboruva{. gospodine. ti nema{ ma` a jas nemam `ena. ]e ja viknam sestra mi soglasnost da dade. tuku za{to taa e mnogu `ivotinsko su{testvo. Taa e slaba partija za mene ama `ena~kata bi mi bila debela. sudbina i nade` vo mene {to gnezdat na zemjata raj. (Zaminuva. ve}e nade`. i pripa|am na edna `ena. a pravoto na mene go polaga ne zatoa {to sum `ivotno. cela edna nedela }e gori podolgo od svetot. edinstvena moja vilo na okovo oko bistro. a bi sakala da me ima ba{ kako `ivotno. Mnogu po~ituvano `ivotno. {to me progonuva. mora da se izvini{. ne sum pri sebe. Takvo za koe. Daj mi raka. vo rajot yvezda. Antifol od Sirakuza Sestra mi znam toa bi bila. ti si moeto mom~e. Ako go do`ivee denot na Stra{niot sud. jas sum mom~e na edna `ena i ne sum pri sebe. Antifol od Sirakuza Kako misli{ `ena~kata bi ti bila debela? Dromio od Sirakuza Takvo kakvo {to vie. bi polagale na va{iot kow. Antifol od Sirakuza Mom~e na koja `ena? I zo{to ne si pri sebe? Taka gospodine. Lu~ijana Navistina gospodine. Dromio od Sirakuza Jas sum magare. Lu~ijana Toa e gospodine. na srcevo srce milo. onaa {to polaga pravo na mene. Tvrdam deka nejzinite partali i lojot vo niv }e gorat cela zima. {to veli }e me ima. Kakvo pravo polaga na tebe? Antifol od Sirakuza Dromio od Sirakuza Sestra ako saka{ nare~i se mila. no jas te qubam za vek }e te zemam. Antifol od Sirakuza . Vleguva Dromio od Sirakuza.Komedija na zabuni 119 Dromio od Sirakuza Antifol od Sirakuza Ne toa si ti.jas? Antifol od Sirakuza Ti si Dromio.) [to e taa? Antifol od Sirakuza Dromio od Sirakuza [to e sega Dromio? Kaj brza{ taka? Dromio od Sirakuza Me poznavte li gospodine? Dali sum jas va{eto mom~e? Dali sum jas. taa e gotva~ka i seta e salo i ne znam za {to bi mi koristela osven da napravam lamba od nea i so pomo{ na nejzinata svetlina da zbri{am.

gospodine. manata e vnatre{na. Antifol od Sirakuza A Francija? Toa e mana {to ja ~isti vodata. Dromio od Sirakuza Dromio od Sirakuza Ne gospodine.120 Antifol od Sirakuza Kakva e na lik? Dromio od Sirakuza Vilijam [EKSPIR Antifol od Sirakuza A kade e [kotska? Dromio od Sirakuza Ja najdov po golotijata. ne ja vidov. no ne najdov belina vo niv no mislam deka & stoi na brada sudej}i po solenata voda {to te~e{e me|u nea i Francija. vo vojna protiv sopstveniot vladetel. safiri i smaragdi i svrten so Na nejzinoto ~elo. odnosno ni ar{ini i tri~etvrtini ne }e ja izmerat od edniot kolk do drugiot. Antifol od Sirakuza Kako se vika? Dromio od Sirakuza Nela. gospodine. Toa go otkriv po mo~uri{tata. tolku e od kolkot do kolkot. vooru`ena i buntovna. Antifol od Sirakuza A [panija? Dromio od Sirakuza Da bidam iskren. Antifol od Sirakuza . No ni imeto nejzino i tri ~etvrtini. Antifol od Sirakuza A Amerika. A Anglija? Dromio od Sirakuza Gi barav grebenite od varovnik. ~ovek mo`e da & se zacapa do kolena v lice. na nea mo`am da najdam razni zemji. gospodine. Ni potopot na Noe ne bi ja is~istil. Antifol od Sirakuza Crna ko |on a na lice kako zapr{ka. Zo{to? Za{to se poti. na nejziniot nos ukrasen so rubini. na zadnikot. To~no na dlankata od nejzinata raka. Antifol od Sirakuza Na koj del od nejzinoto telo stoi Irska? Dromio od Sirakuza Pa da prostite. no ja setiv nejzinata vrelina vo zdivot na gotva~kata. Antifol od Sirakuza Zna~i epten e {iroka. i u{te e trkalezna ko globus. Dromio od Sirakuza Kolku {to e od glava do petici. Indija? Dromio od Sirakuza O.

tolku nisko ne gledav. No sestra & li~na {to tolku ne`na ubavina ja krasi i odnos smeren. v~udoviden pobegnav od nea kako od avet. gospodine. I da zavr{am. mi gi iznaredi ni{anite {to gi imam kako {to se belegot na ramoto. da vrtam ra`ni celi. Antifol od Sirakuza Za mene. bemkata na vratot.) Anxelo Gospodine Antifol. zbogum. srce ~elik pes }e me store{e. Eve go |erdanot. Antifol od Sirakuza Poarno sega primete gi oti ni |erdan ni pari }e vidite. ne dvapati. Anxelo Ba{ ste duhovit gospodine. (Izleguva. a ako vidi{ brod da isplovuva na plo{tad javi mi vedna{ tamu }e se vrtkam ~ekaj}i te. gospodine. taka se vikam. Odete doma. }e me natera{e za malku predavnik svoj da stanam. (Izleguva). Antifol od Sirakuza Da. Ovaa prosta~ka ili ve{terka re~e deka sum nejzin. se zakolna deka sme dale zavet eden na drug. a jas. od du{a za `ena ja ne}am. vo luwite bo`ji nad mene da ne se krenat }e se oglu{am na pesnata od taa sirena. Dromio od Sirakuza Ko ~ovek od me~ka vo strav {to bega begam pred taa {to za ma` me bara sega. . Antifol od Sirakuza Kade se Belgija. izraduvajte ja `ena vi. Anxelo Znam. a negde po ve~era }e svratam parite da gi primam za |erdanot. I ~inam da nemav gradi tvrdi. zatoa moram da zaminam vedna{. Antifol od Sirakuza [to sakate da storam so nego? Anxelo Va{a volja.Komedija na zabuni 121 siot sjaj kon vreliot zdiv na [panija koja isprati cela armada trgovski brodovi da se natovarat so bogatstvoto od nejziniot nos. (Vleguva Anxelo so |erdanot. golemata bradavica na levata raka. Anxelo Ne edna{. znam.) Antifol od Sirakuza Edinstveno ve{terki `iveat ovde. tuku stopati. Za vas go pravev. gospodine? Ne sum go pora~al. da prostite. ako nikogo ne poznavame a nas n# znae sekoj znak e da begame vo drug pravec nekoj. me nare~e Dromio. pove}e vo gradot ni den ne ostanuvam. Antifol od Sirakuza Odi brzo do pristani{teto i ako vetrot duva od bregot kon bilo kade. taa {to ma` svoj me vika. Mislev da go donesam kaj Bodlikavo prase no ne be{e gotov pa se zadr`av. Holandija? Dromio od Sirakuza E.

122 Antifol od Sirakuza Vilijam [EKSPIR Ne znam {to da mislam za s# ova no edno sigurno znam: bi bil golema gluperda da odbijam vaka ponuden |erdan. da begame od gradot. . ovde za nikogo nema zima {tom darovi zlatni po ulici ima… Po Dromio odam sega na plo{tadot ako na{ol brod.

sre}a eve go zlatarot. Antifol od Efes Ne nosam pari so sebe a i imam rabota v grad. mo`ebi i jas }e stignam dotoga{. Anxelo Istata suma {to ti ja dol`am ja imam za primawe od Antifol. vedna{ da mu isplatite. (Doa|aat Antifol i Dromio od Efes) Xandarot Ne ma~ete se. eve vi potvrda za te`inata na |erdanot do gram. Te molam. Anxelo Toga{ |erdanot dajte & go vie. eve go. vetiv deka vie so |erdanot }e dojdete no ni |erdan vidovme ni zlatar. dolgot }e ti go vratam. zaminuvam za Persija a parite mi trebaat za pat. Ve molam. Dromio od Efes Toa ja`e stopati niv }e gi ja`osa. Gospodine. kupi ja`e i doma donesi mi go. so blagodarnost. a ti kupi ja`e. toj zaminuva na more i samo ova tuka go zadr`uva. bidete dobar. ^inam pomislivte qubovta n& e so |erdan vrzana pa zatoa. za finosta na zlatoto i cenata za raka {to zaedno ~inat tri dukati pove}e od dolgot moj kon gospodinot. Sepak trkni. toa e podarok za `ena mi i nejzinata banda {to mi zatvorija denes vratata pred nos. No. gospodinot. no jas mnogu ne navaluvav. po priemot vedna{ }e vi plati. i ne bi ni sega no ete.) Trgovecot U{te za Duhovi rokot iste~e. zatoa vedna{ isplati mi ili xandarov }e te apsi. a `ene mi. zatoa. . odnesete go |erdanot. Antifol od Efes Jas odam doma kaj zlatarot. doa|a. (Zaminuva.) Antifol od Efes Samo ludak mo`e da se potpre na vas. odvedete go tu|inecot kaj mene doma. da pojdeme do domot negov kaj{to. ba{ preeska pred da te sretnam mu go dadov |erdanot a vo pet satot toj treba da mi plati. ne povelavte da dojdete. odnesete go vie. gospodine. Anxelo i Xandar. mo`e }e zadocnam. Anxelo [egata nastrana.^in ^ETVRTI Scena 1 (Doa|aat Trgovec. Antifol od Efes Ne.

124
Anxelo Dobro, gospodine neka e taka. Go imate li |erdanot kaj vas? Antifol od Efes

Vilijam [EKSPIR

kamo |erdanot da go vidam. Trgovecot Vremeto mi e skapo. Ka`ete, gospodine, }e pla}ate ili ne? Ako ne pla}ate toga{ na xandarov go predavam. Antifol od Efes Da vi platam? [to da vi platam? Anxelo Parite {to mi gi dol`ite za |erdanot. Antifol od Efes ]e vi platam ako |erdanot mi go dadete. Anxelo Vi go dadov pred polovina ~as. Antifol od Efes Ni{to ne mi dadovte; velej}i go ova mnogu me navreduvate. Anxelo A vie u{te pove}e, gospodine, odre~uvaj}i. Pomislete samo, kolku ova mi {teti na ugledot. Trgovecot Na moja tu`ba,xandare, apsi go. Xandarot Sekako, vo ime na vojvodata, sledete me. Anxelo

Jas go nemam, no veruvam deka vie go imate inaku bez pari }e se vratite od kaj mene. Anxelo Najseriozno ve molam, gospodine da mi go dadete |erdanot; i vremeto i veterot se povolni za gospodinov kaj{to ne mo`e da isplovi samo zaradi mene. Antifol od Efes Bo`e! Zarem sakate vaka da go opravdate va{eto nedoa|awe vo “Bodlikavo prase”? Mesto jas da ve koram za nedostojnosta vie ovde mi se prepravate kako `ena. Trgovecot Vremeto vrvi. te molam, gospodine, svr{i so ova. Anxelo Gledate deka sum vo maka. \erdanot! Antifol od Efes Dajte & go na `ena mi pa }e vi platam. Anxelo Znaete deka pred malku vi go dadov. Ispratete go ili ispratete me so potvrda nekakva. Antifol od Efes E, sega navistina preteravte;

E, tuka ve}e nema mrdawe; ili platete za mene ili

Komedija na zabuni

125
Dromio od Sirakuza

xandarov, na moja tu`ba, }e ve apsi. Antifol od Efes Da platam za ona {to ne go primiv? Apsi me, glupaku, ako smee{. Anxelo Eve ti pla}a, xandaru. Apsi go! Ni bratot roden ne bi po{tedil vaka bezobrazno da me uni`i. Xandarot Ve apsam, gospodine. Tu`bata ja ~uvte.

Onoj za koj me prativte da go najdam i za plovidba na{a da uplatam. Antifol od Efes Robu pijan, po ja`e te prativ i u{te ti ka`av zo{to mi treba. Dromio od Sirakuza Po ja`e za besewe mo`ebi. Gospodine, me prativte po brod na pristani{te. Antifol od Efes

Antifol od Efes Do pla}aweto na otkupot, se pokoruvam, no za ova ne }e mo`e{, siwore, da plati{ ni so seto zlato od du}anot. Anxelo Ubeden sum gospodine deka `iv rezil }e stane{ vo Efes. Pravdata znam e na moja strana. (Doa|a Dromio od Sirakuza od kaj pristani{teto.) Dromio od Sirakuza Gospodaru, eden brod od Epidamno ~eka samo stopanot da se ka~i pa da otplovi. Na{ite pqa~ki ve}e gi tovariv a kupiv i maslo,balsam i dobra rakija. Brodot e spremen, dobar vetar od kopnoto duva; go ~ekaat u{te gospodarot, kapetanot i vas. Antifol od Sirakuza [to? Lejko luda, ovco glupa! Koj brod od Epidamno mene me ~eka? Ova drugpat }e go ras~istam so tebe i }e gi nau~am u{ite da slu{aat dobro; a sega, gadu, mar{ kaj Adrijana, daj & go klu~ot i ka`i & deka vo kov~egot poslan so turski diftik ima }ese so dukati; neka mi go prati. Ka`i & deka sum uapsen na ulica a so toa otkupot }e se plati. A sega trk, robu! Napred, xandaru, duri ne stigne }eseto, vodime v zatvor. (Zaminuvaat site osven Dromio od Sirakuza.) Dromio od Sirakuza Kaj Adrijna, - ba{ tamu ru~avme, a tamu onaa kaca tvrde{e deka sum & ma`! No mislam deka e predebela za pregratkata moja. Tamu moram iako me vle~e du{a, slugata mora gospodarot da go slu{a!

126 Scena 2

Vilijam [EKSPIR

Lu~ijana So zborovi strasni, {to, bo`e me prosti, iskreni da bea }e gi cenev bezmerno. Glavno ubavinata mi ja fale{e, pa re~ta smerna. Adrijana [to? Taka fino pqampavte? Lu~ijana Smiri se, pa }e ti ka`am.

(Doa|a Adrijana i Lu~ijana.) Adrijana [to? Lu~ijana, i te zaveduval? Mu vide li jasno v o~i deka te posakuva? Ka`i mi, re~i da ili ne, be{e li crven ili bled, go misle{e li toa ili seto be{e blef? Zboruvaj za odsjajot na lik {to mu {eta od meteorite v srce {to mu svetat. Lu~ijana

Adrijana Prvin odre~e deka na nego ima{ pravo. Adrijana A koe pravo ne mi odrekol vragot? Lu~ijana Potoa se zakolna deka stranec e vo gradot, Adrijana U{te i ~esno se zakolnal gadot. Adrijana Lu~ijana Potoa mu zboruvav za tebe. Adrijana I? Lu~ijana Qubovta {to ja barav za tebe toj od mene ja bara{e za sebe. Adrijana Dromio od Sirakuza I zboruvaj so {to proba da te losti? Tr~av ludo. Podobro mu mislam od ona {to go velam, pa taka lo{oto od nego se gubi, pticata podaleku od gnezdoto civka, jazikot go kolne, no srceto go qubi. Dromio od Sirakuza Trk, kov~egot, }eseto, brzo, ah ~udo! Lu~ijana Kaj si go zagubil zdivot? Niti sakam niti pak mo`am. Od ovaa vo druga ne se mo`e ko`a, ulogav e toj, star, surov, gaden, zloben, alipen, bezobli~en, jaden; nam}or, {utrak, razvraten do gu{a, nikakov na telo, poinakov na du{a. Lu~ijana Zarem po gadov, toga{, qubomori{ vaka? Po zloto propadnato nikoj ne podal raka.

Komedija na zabuni

127
Adrijana

Adrijana Kaj ti e gospodarot? Dali e aren? Dromio od Siraluza V aps e, zna~i e aren ko kompir varen. \avol vo nametka podmolno go zgrabi, so kameno srce i ~eli~ni zabi, zmev, furija, nafaka lo{a, vrag, ne! Polo{o, ~ovek vo volovska ko`a, du{kalo, kodo{, temni~i{te edno {to lu|eto gi sledi po sokaci bedno, zagar {to te pika vo smrtonosna mamka pred sudot na vrat da ti navre jamka. Adrijana [to, |erdanot?

Dromio od Sirakuza Yvon~eto. Znak da odi slugata veren, be{e dva koga trgnav, sega e eden. Adrijana ^asovite nanazad odat! Neverojatno! Dromio od Sirakuza Ne e, xandar da ve lovi od ~as vo ~as! Adrijana

[to e ~oveku? Vo {to e rabotata? Nebare vremeto e dol`nik; gluposti redi{ Dromio od Sirakuza Dromio od Sirakuza Vo toa {to ne znam, znam samo deka e v zatvor. Adrijana Zatvor veli{? A po ~ija tu`ba? Dromio od Sirakuza Po ~ija tu`ba, gospo|o. jas ne znam, no deka onoj so ko`ata go apsi, toa znam. ]e mu go platite li otkupot so parite od turskiot kov~eg? Adrijana Odi, donesi gi, sestro. (Izleguva Lu~ijana.) Ba{ slu~ka gadna, a jas ne znam ni koga v dolg padna. Dromio od Sirakuza Padna na dolgot i toj i toj sega go goni a dolgot e |erdan, slu{ate yvoni? Vremeto e bankrot. Dol`i pove}e odo{to vredi. I kradec e; po narodot glas kru`i mo}en vremeto se prikraduva i dewe i no}e. Dol`nik {tom e i kradec i vlasta u{te da e tuka, ete zo{to po ~as nanazad ~uka. Adrijana Eve gi parite! Dromio, odi gospodarot dovedi go kako {to e redno. Sestro, misla sega mi se rodi, misla {to me godi i te{i voedno.

128 Scena 3
Antifol od Sirakuza

Vilijam [EKSPIR

Nema nikoj da ne pozdravi ko da sum niven poznanik star i sekoj ba{ na ime me vika: pari mi davaat, me kanat doma, nekoi na qubeznosta mi blagodarat, nekoi stoka ko napazar mi nudat; ba{ sega eden terzija me vikna v du}an mi ja poka`a svilata za mene {to ja kupil i vedna{ mi zede merka. Se razbira, s# e ova privid na fantazijata, magioni~ari laponski `iveat ovde. (Vleguva Dromio od Sirakuza.) Dromio od Sirakuza Gospodaru, eve go zlatoto po koe me prativte. [to, zarem slikata na stariot Adam ja vidoizmenivte? Antifol od Sirakuza Kakvo zlato? Na koj Adam misli{? Dromio od Sirakuza Ne na onoj {to go ~uva{e rajot tuku na onoj {to go ~uva zatvorot; na onaj {to odi vo ko`a od tele zaklano vo ~est na zabludeniot sin; na onoj {to vi se prikrade od zad grb. Kako crn demon, i ve natera od sopstvenata sloboda da se li{ite. Antifol od Sirakuza Ne te razbiram. Dromio od Sirakuza

na “odmor”; na ~ovekot, gospodine, {to se so`aluva nad partalkovcite i partalite im gi zamenuva so zatvoreni~ki ali{ta; na ~ovekot {to po`estoko udira so pendrekot od bilo koj mavarski xelat. Antifol od Sirakuza [to, zarem misli{ na xandar? Dromio od Sirakuza Da, gospodine, na zatvorskiot temni~ar; onoj {to n# vadi pred pravdata {tom gi prekr{ivme obvrskite; onoj gospodine, {to mir im posakuva na nemirnite {to gi vodi v aps. Antifol od Sirakuza Slu{aj, mom~e, ostavi gi lunkite. Ka`i, dali nekoj brod trgnuva ve~erva za edna{ ve}e da zamineme. Dromio od Sirakuza U{te pred eden ~as, gospodine, vi ka`av deka brodot “Nade`” trgnuva ve~erva no toga{ xandarot ve zadr`a i ve natera na brodot “Bakne`” da se ka~ite. Eve gi angelite po koi prativte da ve oslobodat. Antifol od Sirakuza ^ovekot e mrdnat, a mrdnat sum i jas; vo vilaetite na prividot lunyame veruvaj}i deka }e n# spasi od prisenot nekoja blagoslovena sila. Metresata

Ne? A zo{to? Rabotata e mo{ne ednostavna; mislam na onoj {to e kako vas vo ko`nena kutija; na ~ovekot, gospodine, {to umornite gospoda po ramo gi tapka i gi pra}a

Milo mi e {to ve gledam, gospodine Antifol; zna~i ste go na{le zlatarot. Ovoj li |erdan, denes mi go vetivte?

Komedija na zabuni

129
Dromio od Sirakuza

Antifol od Sirakuza Begaj satano! Ne losti me ve}e! Dromio od Sirakuza Gospodaru, ova li e gospo|a Satana? Antifol od Sirakuza \avol e taa. Dromio od Sirakuza I polo{o, na |avolot |avolica, sega prepravena ko lesna `ena, a koga `ena veli “Prokleta da sum bo`e” se znae deka misli”Bo`e, pretvorime vo lesna `ena.” Nekade e napi{ano deka tie mu se javuvaat na ma`ot ko angeli na svetlosta; svetlosta e od ognot, a ognot pali. Zna~i, lesnite `eni palat, zatoa nastrana od nea. Metresata Gospodine, vie i va{iot ~ovek ste neobi~no veseli. Vi se kasnuva ne{to? Dromio od Sirakuza Ako kasnuvate, gospodaru, barem zemete so dolga la`ica. Antifol od Sirakuza Begaj, satano! So jadewe li me losti{? Ve{terka si ti i site okolu tebe. Ti nareduvam da se trgne{! Metresata Dajte mi go prstenot moj {to za ru~ek mi go zedovte ili |erdanot {to go vetivte za dijamantot moj pa }e si odam.

Nekoi |avoli baraat samo strugotinki od nokot, vlakno, slamka, kapka krv, igli~ka, orev, koska od vi{na; no taa, podr~na, bara |erdan. Gospodaru, bidete mudri; ako & go dadete, |avolot }e go strese |erdanot od |avolicata i }e n# spa{ka. Metresata Ve molam, gospodine, prstenot dajte mi go ili |erdanot; se nadevam, nema da me izmamite. Antifol od Sirakuza Is~ezni ve{terke. Odime Dromio. Dromio od Sirakuza “Odi si sueto”, veli paunot; toa i sami go znaete, gospo`a. Metresata Sega sum sigurna Antifol e lud inaku nikoga{ vaka ne bi postapil. Mi zede prsten od ~etirieset dukati a za nego mi veti |erdan; no sega seto toa go odre~uva. Pokraj ovaa ludost nevidena, luda mu be{e i prikaznata denes za ru~ek deka doma pred nos mu zatvorile; verojatno, `ena mu, znaej}i mu go ujot, namerno vratata ja zaklu~ila. Sega, treba da pobrzam vo domot negov i da & ka`am na `ena mu, deka toj, ko lud, doma mi vleze i na sila mi go zede prstenot, vaka e najdobro da storam ~etiriesette dukati da ne mi izgorat.

130 Scena 4

Vilijam [EKSPIR

Temni~arot Bidete trpeliv, gospodine dobar. Dromio od Efes Trpeliv treba da sum jas. mene me }ofkaat. Temni~arot Zapri go jazikot, mom~e. Dromio od Efes Podobro nego nagovorete go da gi zapre racete. Antifol od Efes

(Doa|aat Antifol od Efes i temni~ar.) Antifol od Efes Ne pla{i, se ~oveku, nema da begam Pred da odam, site pari }e gi dobie{ za koi sum zatvoren. @ena mi, denes, ne e ba{ so site i nema lesno da poveruva deka uapsen sum vo Efes. No, eve go slugata. Mislam ba{ parite gi nosi. Zdravo mom~e. Go nosi{ li ona po koe te prativ? Dromio od Efes So ova na site }e im platime. Antifol od Efes

Kopile edno bes~uvstvitelno. Kade se parite? Dromio od Efes Dromio od Efes Gi dadov gospodaru, za ja`eto. Antifol od Efes Petstotini dukati, gadu, za edno ja`e? Dromio od Efes Dromio od Efes Za nikakvi petstotini dukati ne sum ~ul. Antifol od Efes Pa ka`i, toga{, po {to te prativ doma? Dromio od Efes Po ja`e, gospodine, so taa cel se vra}am. Antifol od Efes Za taa cel i ova dobredojde ti sledi. Navistina sum magare; toa ubavo se gleda po dolgite u{i. Mu slu`am od ~asot koga se rodiv, a za slu`ba do sega ne sum dobil ni{to osven }otek. Koga mi studi so }otek me stopluva, koga mi e `e{ko so }otek me razladuva; ako spijam, so }otek me razbuduva; ako sedam so }otek me stanuva; a izleguvam so }otek me ispra}a a se vra}am so }otek me do~ekuva; }otekot na grb go nosam ko prosja~ka porodot svoj; i mislam koga }e me oskati, so nego }e prosam od porta na porta. (Doa|aat Adrijana, Lu~ijana, Metresata i Pin~.) Kamo da bev bes~uvstvitelen gospodine. Sega nema{e da gi ~uvstvuvam udarite va{i. Antifol od Efes ^uvstvitelen si samo na udari, ba{ kako magare.

Komedija na zabuni

131

Antifol od Efes Odime, eve, `ena mi doa|a.

na mrakot da pobrza{. Te zakolnuvam so site nebesni svetci. Antifol od Efes

Dromio od Efes Mol~i ve{teru, jas ne sum lud. Gospo|o rescipe finem, misli na krajot ili kako papagal da pretska`am: “Vardi se od kraj so ja`e.” Antifol od Efes Antifol od Efes U{te }e mele{? (Go tepa Dromio.) Metresata [to velite sega? Lud li e ma`ot vi? Adrijana Negovata surovost toa go potvrduva. Doktore Pin~, vie ste vra~ot; vratete go vo zdrava pamet pa }e vi dadam s# {to }e posakate. Lu~ijana Antifol od Efes Bo`e, kolku mra~no, divja~ki me gleda. Ru~av doma? [to veli{ na ova podlecu? Metresata Dromio od Efes Gledajte kako se trese, kutriot. Raka na srce gospodaru, ne ru~avte doma. Pin~ Antifol od Efes Dajte mi raka, da vi go vidam pulsot. Antifol od Efes Eve vi raka, neka vi go vidi uvoto. (Go udira.) Pin~ Ti nareduvam Satano, vlezena vo ovoj ~ovek, da go ostavi{ vo vlasta na molitvite sveti a ti vedna{ vo vilaetot tvoj Dali mi be{e zaklu~eno doma i i dali ostanav nadvor? Dromio od Efes [to e pravo gospodaru, vi be{e zaklu~eno a vie ostanavte nadvor. Antifol od Efes I neli taa me poni`uva{e? Ova li e bandata? Ovoj li ~ovek so nam}orest surat piruvale vesel vo domot moj denes a jas ostanav zaklu~en nadvor pred vlezot moj roden, besramnice? Adrijana Gospod mi e svedok, ma`u, deka ti ru~a{e doma i deka ako ne izleze{e, ni kletvive ne }e gi do`ivee{e ni javniot sram, Adrijana Kamo da ne e, zavalijata.

132
Dromio od Efes I taa ve poni`uva{e gospodaru. Antifol od Efes

Vilijam [EKSPIR

Antifol od Efes Ne be{e li kaj nea po }eseto dukati? Adrijana Be{e, i jas }eseto mu go dadov. Lu~ijana

I neli nejzinata skuginka si igra{e majtap so mene, neli me prezre? Dromio od Efes

A jas sum svedok deka toa i go stori. I nejzinata sluginka si igra{e majtap so vas, i ve napravi majmun. Antifol od Efes I neli besen zaminav od tamu? Pin~ Dromio od Efes I besen zaminavte, `imi krstot. Koskive moi najdobro znaat deka po niv besot go isturivte. Adrijana Antifol od Efes Treba li vaka da mu popu{ta pred navalata negova razmirena. Pin~ Sigurno. Mom~evo mu go znae ujot, i popu{taj}i mu, go smiruva. Antifol od Efes Ti go natera zlatarot da me apsi. Adrijana Se kolnam deka pari za otkupot po Dromio ti prativ. Dromio od Efes Gadu podol, vo dvete raboti la`e{ ti. Pari po mene? Mo`ebi dobra volja pratila no pari gospodaru, sigurno n#. Antifol od Efes A ti vo site, bludnice bolna, Ka`i mi, zo{to mi ja zaklu~i vratata denes? A zo{to ti uporno tvrdi{ deka }eseto so dukati ne si go primil? Adrijana Ne ti ja zaklu~iv vratata, ma`u moj dobar. Dromio od Efes Niti pak jas pari primiv, gospodaru moj dobar. No edno priznavam, vratata be{e sigurno zaklu~ena. Adrijana Gospo|o, i gospodarot i pa`ot se ~uknati. Po blediloto na liceto toa im go gledam. Da gi vrzeme predlagam i vo nekoja prostorija temna da gi zatvorime. Dromio od Efes Gospod i ja`arot mi se svedoci deka samo po ja`e bev praten.

Komedija na zabuni

133

{to zdru`ena sega so prokletava banda na op{t prezir me izlo`i; no so noktive }e gi iskopam o~ite la`ni {to sramot moj golem bezobzirno go gledaat. Adrijana Vrzete go, vrzete go, ne pu{tajte da mi se pribli`i. Pin~

ka`at, s# }e ti bide natokmeno. Gospodine doktore, vodete go pravo doma. O, den baksuzen! Antifol od Efes O bludnica baksuzna! Dromio od Efes Gospodaru, zaradi vas me vrzaa i mene. Antifol od Efes

U{te, u{te lu|e! Jak e |avolot vo nego. Mol~i podlecu, u{te }e me luti{? Lu~ijana Dromio od Efes Kutriot, ba{ izgleda izguben i bled. Antifol od Efes [to, da ne sakata da me ubiete? Temni~aru, zatvorenik sum tvoj, zarem }e dopu{ti{ da me vodat? Temni~arot Adrijana Pu{tete go! Toj e moj zatvorenik i nema da vi dozvolam da go vodite. Pin~ Vrzete go i onoj i toj e lud. Temni~arot Adrijana [to ti e xandarska timbo? Zarem u`iva{ gledaj}i go bolniov kako sam se uni`uva? Temni~arot Toj e zatvorenik moj. Ako go pu{tam, dolgot negov }e treba da go platam jas. Dveste dukati. Adrijana Adrijana ]e ti platam jas. Vodi me kaj doveritelot! [tom sumata mi ja Za {to e dadena? Po tu`ba na nekoj zlatar Anxelo. Go znaete? Adrijana Go znam. Kolkava e sumata? Temni~arot Vodete gi! Sestro ti dojdi so mene. Ka`i mi po ~ija tu`ba e uapsen? (Zaminuvaat Pin~ i pomo{nicite, vodej}i gi Antifol i Dromio od Efes.) A da ve vrzat za xabe? Nema toga{ da vikate |avol da ve zeme! Lu~ijana Bog da ~uva i da brani! Kutrite, kolku besmisleno zboruvaat.

134
Temni~arot

Vilijam [EKSPIR

Antifol od Sirakuza Trk do Kentaur! Donesi gi pqa~kite! Znam deka samo na brod }e bideme sigurni. Dromio od Sirakuza [teta {to mora da zamineme. Siguren sum deka lu|eto ovde nikakvo zlo nema da ni storat. Gledate kolku u~tivo ni se obra}aat, zlato ni davaat. Mislam deka se odli~en narod i da ne e onaa kaca meso {to me saka za ma`, bi mo`el, pretvoren vo ve{ter da ostanam ovde za sekoga{. Antifol od Sirakuza Cel grad da mi go dadat ni den pove}e ne ostanuvam ovde ni edna edinstvena no}. Zatoa, brzni, pqa~kite da gi natovarime.

Za nekoj |erdan {to ma` vi od nego go zel. Adrijana To~no e deka |erdan mi veti no nikoga{ ne sum go primila. Metresata Otkako ma` vi deneska, siot besen, dojde kaj mene i prstenot mi go zede, onoj prsten {to sega mu go vidov na raka, vedna{ potoa go sretnav so |erdanot. Adrijana Mo`e da e taka. No jas ne go dobiv. Temni~aru, odvedi me sega kaj zlatarot sakam sama da ja ~ujam vistinata. (Doa|aat Antifol i Dromio od Sirakuza so izvadeni me~ovi.) Lu~ijana Bo`e pomo`i, slobodni se pak! Adrijana So goli me~evi napa|aat! Da vikame za pomo{ povtorno da gi vrzat. Temni~arot Ne, da begame. ]e n# ubijat! (Begaat upla{eni.) Antifol od Sirakuza Ve{terkive gledam od me~ se pla{at. Dromio od Sirakuza Pred malku saka{e da vi bide `ena a sega pobegna od vas.

^in PETTI
Scena 1
(Doa|aat Anxelo i trgovecot.)

Anxelo @al mi e gospodine {to ve zadr`av no, ~esen zbor, |erdanot toj go primi iako najbes~esno potoa odre~e. Trgovecot Kakov glas go bie vo gradov? Anxelo Mnogu visok mu e gospodine ugledot, doverbata vo zborot negov bezgrani~na, sakan od sekogo, site go smetaat za prv gra|anin, Vo mestovo, zborot negov vredi pove}e od celo bogatstvo moe. Trgovecot Potivko ~inam odonde doa|a. (Doa|aat Antifol i Dromio od Sirakuza.) Anxelo Ete, i |erdanot mu e okolu vrat a najbesramno se zakolna deka go nema. Gospodine, dojdete, }e zboruvam so nego. Siwor Antifol, se ~udam so kakva cel me donesovte i s# donesovte na vakvo derexe odre~uvaj}i |erdanot od mene iako sega otvoreno i javno go nosite? Osven tu`bata, sramot i zatvorot na koi {to nepotrebno se izlo`uvate mu nanesovte zlo i na ovoj moj ~estit prijatel, koj, samo zaradi

nedorazbiraweto na{e, ne krena edra i ne otplovi denes na more. Ovoj |erdan od mene go primivte. Go odre~uvate li toa? Antifol od Sirakuza Se razbira deka go primiv i toa nikoga{ ne sum go odrekol. Anxelo Go odrekovte, gospodine, i toa so kletva? Antifol od Sirakuza A koj ~ul deka sum odrekol so kletva? Trgovecot U{ive moi, znae{ oti te ~uja. Sram da ti e! [teta e {to `ivee{ i se dvi`i{ me|u ~esni lu|e. Antifol od Sirakuza Gad si ti {to vaka me kleveti{ vedna{ ovde, ~esta i ugledot moj }e go odbranam ako smee{ pred me~ov da mi izleze{. Trgovecot Smeam oti te smetam za nikakvec. (Gi vadat me~evite. Doa|aat Adrijana, Lu~ijana, Metresata i drugi)

136
Adrijana Stojte! Ne povreduvajte go, `ivi boga, toj e lud; poleka nekoj me~ot neka mu go zeme; i Dromio vrzete go! Nosete gi pravo kaj mene doma. Dromio od Sirakuza

Vilijam [EKSPIR

Igumenijata Da ne mu potonale site gemii na more? Blizok nekoj da ne mu umrel? Da ne okoto ne{to mu go nateralo srceto vo nezakonska vrska, grev poznat kaj pomladite {to o~ite svoi im dozvoluvaat pregolema sloboda? Koja od makive nego go ma~i? Adrijana Niedna, osven poslednata mo`ebi; edna metresa ~estopati od doma go vade{e. Igumenijata Za toa treba{e ~esto da go kori{. Adrijana Toa i go pravev. Igumenijata No, nedovolno strogo. Adrijana Kolku {to skromnosta mi dozvoluva{e. Igumenijata Zna~i tajno. Adrijana I pred dru{tvo, isto taka. Igumenijata Da, no nedovolno. Adrijana Toa be{e na{ postojan predmet na

Begaj, gospodaru, begaj, da vlezeme vo ku}ava, `ivi vera; se ~ini e nekoja opatija; brgu vnatre ili ko`ata na stap n& otide. (Antifol i Dromio od Sirakuza vleguvaat vo opatijata. Doa|a Emilija, igumenijata.) Igumenijata Smirete se , lu|e kaj odite? Adrijana Da go odvedeme mojot jaden, razmiren ma`; da vlezeme nenadno, nabrzina da go vrzeme i pravo doma. Anxelo Znaev deka ne{to mu fali. Trgovecot @al mi e {to izvadiv me~ na nego. Igumenijata Od koga e toj vo vakva sostojba? Adrijana Cela nedela e stemnet, ta`en i lut, poinakov sosem, kako da e drug ~ovek, no, s# do poladnevo negovata voznemirenost go nema{e prejdeno stepenot na ludilo.

Komedija na zabuni

137
Igumenijata

razgovor; ne mo`e{e da zaspie oti za toa mu zboruvav; na jadewe samo mu prefrlav; nasamo, samo za toa pqampav, a ~esto i vo dru{tvo; nieden mig ne pominuva{e a da ne mu re~am na kolkav rezil n# izlo`uva. Igumenijata Zatoa na krajot ~ovekot poludel. Otrovniot prekor na qubomornata `ena poopasno true od pobesneto ku~e. Prekorite tvoi go ostavija bez son i zatoa sega matna mu e glavata; Veli{, so kavgi mu ja za~inuva{ hranata no nemirni obroci go vlo{uvaat varaweto i ottkuka se koti ognot na treskata. A {to e treskata ako ne nastap na ludilo? U{te veli{, so raspraviite tvoi zabavata si mu ja rasipuvala ti; no znaj, bez razonoda, ~ovekot go ~eka poti{tenost samo ma~na, te{ka taga, rodnina bliska na o~ajot neute{liv {to verno go sledat bolestite lo{i, du{mani mo}ni na `ivotot. Bez odmor, zabava i mir vo jadeweto duri i yver nekoj bi poludel. Zna~i, tvoite qubomorni napadi go oteraa ma`ot ti vo ludilo. Lu~ijana Prekorot nejzin sekoga{ bil blag kon odnosot negov grub i surov. [to trpi{ ukori a ne odgovara{? Adrijana Me pottikna da se preispitam. Vlezete lu|e i odvedete go. Igumenijata Stojte, vi zabranuvam, ova e moj dom. Adrijana Toga{ slugite va{i neka go dovedat.

Ne. Svetili{tevo mu e pribe`i{te i toa }e go ~uva od va{ite race s# duri povtorno ne go donesat vo svest ili pak naporot ne se poka`e zaluden: Adrijana Jas }e go neguvam ma`ot moj, }e bdeam nad nego dodeka e bolen, toa mi e dol`nost, a za dol`nosta takva dovolna sum samata jas; zatoa daj mi go da go nosam doma. Igumenijata Bidi trpeliva oti ne go zema{ ma` ti, s# dodeka ne gi upotrebam proverenite sredstva: napivki iscelitelni, lekovi, molitvi sveti i od nego ne napravam povtorno ~ovek prav. Toa e del od zakletvata moja, od dol`nosta milosrdna na mojot red; zatoa odi, ostavi mi go. Adrijana Ne. Ne doa|a vo predvid ovde da go ostavam, a i na va{ata svetlost n# i prili~i ma` od `ena da razdeluvate. Igumenijata Smiri se i odi. Ve}e ti rekov deka ne go dobiva{. (Vleguva vo opatijata.) Lu~ijana ]e mora{ na vojvodata da mu se po`ali{. Adrijana Odime, }e padnam na kolena pred nego i ne stanuvam duri solzite i molitvite moi ne ja podbodnat negovata milost da dojde li~no

138
i so sila da go odzeme ma`ot mi od igumenijata. Trgovecot

Vilijam [EKSPIR

ne veruvam deka ne{to vi zgre{ila. Adrijana

Sega e blizu pet. Naskoro li~no vojvodata }e pomine od ovde na patot svoj kon dolinata na `alta predelot {tur na smrtta i mrakot smesten zad grobjeto na opatijava. Anxelo A zo{to doa|a? Trgovecot Da prisustvuva na javnoto pogubuvawe na eden ugleden trgovec od Sirakuza koj{to, denes, za `al, pristignal vo zalivot kr{ej}i go na toj na~in redot i zakon na ovoj grad. Anxelo Eve doa|aat; }e prisustvuvame na negovata smrt. Lu~ijana Klekni pred vojvodata pred da ja mine opatijata. Vojvodata U{te edna{ objavete javno deka nema da umre ako nekoj ja plati sumata za nego. Ova e posledno {to mo`e da napravime. Adrijana Pravda, vojvodo, baram od igumenijata. Vojvodata Taa e doblesna i sveta `ena

Ve molam, gospodaru, poslu{ajte me: Antifol, mojot ma`, kogo so va{ blagoslov gospodar go storiv na sebe i na s# {to imam jas, na ovoj lo{ den nalet na ludilo go razmiri i toj nasilni~ki izleze na ulica zaedno so slugata svoj, poluden ko nego, i mnogu pakosti po lu|eto storija v ku}i vleguvaj}i im; zemaa prsteni nakit i s# drugo {to na besot negov mu se bendisa. Edna{ uspeav da go vrzam i da go pratam doma, a jas otidov da gi platam {tetite od gnevot negov predizvikani. Vo me|uvreme, ne znam so koja sila toj se oslobodi od tie {to go ~uvaa i zaedno so negoviot ulav sluga n# sretnaa gnevni i so goli me~evi se frlija na nas da ne kolat. Pobegnavme za sre}a, a potoa, koga nova pomo{ prisobravme, se vrativme po niv da gi vrzeme. Toga{ tie vlegoa vo opatijava. Se obidovme po niv da vlezeme no igumenijata ne saka da n# pu{ti ni ja zatvori vratata i ne ostava da go izvle~eme ottamu niti pak & e po volja da n& go predade sama. Zatoa, vojvodo mo}en, naredi da n& go predadat za pomo{ta nu`na da im ja uka`eme. Vojvodata Ma` ti mi slu`el mnogu vojni i toga{ kne`evski zbor dadov koga edna{ }e go zeme{ za gospodar na postelata tvoja }e gi u`iva toj site dobra {to eden vojvoda mo`e da gi pru`i. Nekoj neka, sega, tropne na vratata od opatijata i neka ja vikne igumenijata ovde. Ne mrdam nikade pred da go re{am ova.

Komedija na zabuni

139

(Doa|a eden sluga.) Slugata Gospo|o, gospo|o, spasuvajte se! Gospodarot moj i pa`ot negov se oslobodija; site sluginki po red gi ispotepaa, go vrzaa doktorot i bradata cela mu ja podgorija so glamni; {tom }e se zapale{e vedna{ ja gasea frlaj}i mu kofi valkana voda v lice. Sega gospodarot za trpenie mu zboruva a pa`ot negov so no`ici go stri`e Pin~a ko da e prle; i ako vedna{ ne ispratite pomo{ mislam deka naskoro }e go ispratat na nebo. Adrijana

a sega e onde. Toa razumot ~ove~ki ne mo`e da go sfati. (Vleguvaat Antifol i Dromio od Efes.) Antifol od Efes Pravda, vojvodo velik, pravda dajte mi, za deloto {to go storiv za vas koga vo bojot ve op~ekoriv i gi primiv ranite mesto vas; za krvta barem {to ja zagubiv toga{, sega pravda dajte mi! Egeon Stravot od smrtta ako sosem ne me zaslepi toga{ go gledam sin mi Antifol, a onoj do nego e Dromio. Antifol od Efes

Tikvar! Gospodarot tvoj i pa`ot negov se ovde; seto {to go ka`a najgnasna e laga. Slugata Gospo|o, se kolnam, vistinata ja zboruvam; odvaj edna{ ako sum se izdi{al od migot koga ova go vidov. Toj glasno ve priziva i sve~eno se kolne deka ako ve fati, liceto }e vi go sma~ka i }e ve izobli~i. (Glasovi od nadvor.) Begajte, gospo|o, go slu{am, begajte vi velam! Vojvodata Zastanete do mene i ne pla{ete se, Stra`a! [titete ja so helebardite. Adrijana Lele! Pa toa e ma` mi; `ivi ste svedoci deka nevidliv ottuka projde; samo pred malku vleze vo opatijata

Pravda, mil moj knezu, pravda protiv `enata! Onaa {to ti za sopruga mi ja dade a taa me izrezili stra{no, me poni`i najpogano. Nesfatlivo, nepojmlivo zlo taa denes mi nanese. Vojvodata Ka`i kakvo i pravda }e dobie{. Antifol od Efes Denes, vojvodo, mi ja zaklu~i vratata i taa so nekolku razbojnici blude{e doma. Vojvodata Te`ok grev! Ka`i, go stori li ova? Adrijana Ne, gospodaru. jas, toj i sestra mi denes zaedno ru~avme doma. Se kolnam so lagi te{ki toj sega me tovari.

140
Lu~ijana

Vilijam [EKSPIR

Ni videlo da imam ni son, gospodaru ako vistinata ne vi ja ka`a. Anxelo La`gi! Dvete se kolnat la`no, barem za ova ludakov so pravo gi obvinuva. Antifol od Efes Gospodaru, sosem sum pri sebe i dobro znam {to zboruvam; pijan ne sum, ne sum ni mamuren, niti pak gneven bes podmolno me grize, iako od makive bi se mrdnal i poizdr`liv. Ovaa `ena, denes za ru~ek vratata mi ja zatvori pred nos; zlatarov da ne e vo sojuz so nea mo`e ova da go potvrdi za{to ba{ toga{ be{e so mene a potoa se razdelivme, a toj otide po |erdanot {to treba{e da mi go donese vo “Bodlikavo prase” kaj{to otidov jas da ru~am zaedno so Baltazar. Ru~avme {to ru~avme no ni trag vidovme ni glas ~uvme od zlatarot. Zatoa otidov da go baram. Go sretnav na ulica vo dru{tvo so onoj gospodin. Tuka toj la`no se zakolna deka |erdanot od nego sum go primil a bog mi e svedok deka ne e taka. Zaradi toa, na negova tu`ba eden xandar me uapsi. Se pokoriv i go prati pa`ot doma po dukati potrebni za otkup no toj bez niv se vrati. Potoa go zamoliv temni~arot da dojde so mene doma. Po pat ja sretnav `ena mi, sestra & celava surija podli zagovornici; so niv be{e eden krvopien gad po ime Pin~, xuxe edno nikakvo, nekakov si nadrilekar, magioni~ar, gata~, celiot ispien, partalav, pla{ilo edno suvo, `iv kostur. Ovoj podol rob se nafati da gi tera besovite od mene, mi se vnese v lice

i odedna{ vikna deka |avolot e vo mene. Potoa cela orda se xitna na mene, me vrzaa i me piknaa vo temniot agol od mojata vizba zaedno so pa`ot moj, vrzani eden za drug. Tamu n# ostavija da crkneme se dodeka ne uspeav da go pregrizam ja`eto so zabi i da se oslobodam. Ottamu doa|am i ve molam da mi ovozmo`ite pravo vamu kaj visosta va{a polno zadovoluvawe za sramot i navredite te{ki {to gi jadov. Anxelo Gospodaru, mo`am da potvrdam za nego deka ne ru~a{e doma i deka vratata mu be{e zaklu~ena. Vojvodata A dali primi |erdan od tebe ili ne? Anxelo Primi, gospodaru. Koga vleze ovde mu go vidoa lu|eto obesen na vrat. Trgovecot I jas mo`am da se zakolnam deka u{ive te ~uja koga prizna deka |erdanot si go primil od gospodinov otkako pred toa, na plo{tad, go tvrde{e obratnoto na {to jas ti izvadiv me~. Potoa pobegna vo ovaa opatija od kaj{to, priznavam, po nekoe ~udo nevideno izleze. Antifol od Efes Nikoga{ ne sum vlegol vo opatijava, nikoga{ me~ ne si izvadil na mene nikoga{ |erdanot ne sum go videl. Se kolnam, la`no me tovarite.

sosem poludeni. (Eden od stra`ata odi po igumenijata.) Egeon Najsvetol vojvodo. . Site ste so lunki. Nikoga{ ne ve imame videno vo `ivotot. nema{e vaka prisebno da zboruva. Antifol od Efes Taka e. prstenot e nejzin. tagata znam me izmenila od na{ata posledna sredba a ~asovite na gri`i so grubata raka na vremeto mi ispi{aa ~udni crti na lice. gospodine. Vojvodata Egeon Ba{. odvrzan ~ovek. Velite ru~al doma a zlatarot toa go odre~uva. mi go poznava{ glasot? Antifol od Efes Ne. a ovoj va{ pa` neli e Dromio? Dromio od Efes Do preeska. Mi se ~ini deka gledam prijatel {to }e ja plati sumata za mene i }e me spasi. Dromio od Efes Po vas gospodine. mu bev samo vrzan pa` no toj. i prstenot toga{ mi go zede. Metresata To~no. Barem ka`i. ~inam site ste piele od peharot na Kirk. Egeon Gospodaru. se pomnime samo samite sebe za{to do pred malku bevme vrzani ba{ kako vas. gospodaru. da ne ste i vie eden od mu{teriite na Pin~? Egeon Ne gledajte me taka ~udno.Komedija na zabuni 141 Egeon Vojvodata Ova e nekoj ma|epsan krug. {to veli{ ti na ova? Dromio od Efes Zarem vie ne ste Antifol. Mom~e. Vie dobro me poznavate. Da go zatvorevte vo ovaa opatija toj s# u{te vo opatijata }e be{e. toj ru~a{e kaj nea vo “Bodlikavo prase”. A ti Dromio? O. Antifol od Efes Ko {to ve gledam sega vas. Vojvodata Egeon Slobodno zboruvaj Siraku`anine. molam za zbor. spolaj mu. Da e lud. Vojvodata Go vide li nego da vleguva vo opatijata? Metresata Siguren sum deka obajcata me pomnite. [to e. ~udno: viknete ja igumenijata. gospodaru. ka`i {to saka{. gospodine. go pregriza ja`eto i sega sum pak Dromio.

Koj e priroden ~ovek a koj duh? Znae li nekoj? Dromio od Sirakuza Jas sum gospodaru. ti tvrdam. Dromio. koj go vrzal nego vaka? Zarem ne si ti Egeon ili barem duhot negov? Dromio od Sirakuza Vojvodo mo}en. (Site se sobiraat okolu niv. Egeon Ni glasot ne mi go poznava{? O. Svedocive stari. gospodaru moj star. a kanalite na krvta smrznati se do negde. toa mora da go pomni{. jas s# u{te imam vo predve~erov na `ivotot pomnewe dobro i u{i verni. Vie zatoa ste vrzani za da veruvate vo ona {to drugite vi go odre~uvaat. Dromio. Vojvodata Egeon Znam deka go poznava{. Ve molam. naredi mu da si odi. Vojvodata Dvajca od lu|evo se duhovi na drugite dvajca. Siraku`anine. Vilijam [EKSPIR }e svedo~at deka ne ste vo pravo.142 Dromio od Efes Ne. Antifol od Efes Vojvodata i site ovde {to me znaat O. Dromio od Efes A jas znam deka ne e taka. Drmio od Efes Jas sum gospodaru. gledaj}i mi ja sostojbata od tatka si se srami{.) Adrijana Dva ma`a gledam ili o~ive me la`at. do tolku jazikot mi go osakati {to i mojot edinec sin ne mi ja poznava neskladnata boja na mojot ra{timan glas. Ili mo`ebi sega. iako liceto izbrazdeno od gri`i ne se gleda sega od zimskiot sneg {to sokot `ivoten go cica. pogledaj go ~ovekot komu tolku zla mu se naneseni. navistina ne. bezmilosno vreme! Vo ovie sedum kratki godini se ~ini. Antifol e moj {titenik ve}e dvaeset godini i za toa vreme. Egeon Antifol od Sirakuza No pred sedum godini vo Sirakuza se razdelivme. Antifol i Dromio od Sirakuza. Gledam starosta i opasnosta pred smrtta sosem te izmestile. vo `ivotot ne sum bil vo Sirakuza. Sepak. ne terajte me od ovde. Antifol od Efes Nikoga{ go nemam videno svojot tatko. gospodine. mi velat ba{ sega deka ti si sinot moj Antifol.) Igumenijata . toj voop{to ne stapnal vo Sirakuza. nevozmo`no e da gre{am. (Doa|aat Emilija.

. surovite ribari od Korint na sila gi zedoa so niv sin mi i Dromio a mene me ostavija so onie od Epidamno. Anxelo Toa e gospodine |erdanot {to go dobivte od mene. nego. gospodaru moj. dali prvobitno dojden si od Korint. nejzinata sestra. Antifol od Sirakuza I jas isto taka iako me nare~e ma`. na toa jas velam ne.Komedija na zabuni 143 Antifol od Efes Igumenijata Koj i da go vrzal. ne znam a gleda{ i sam kako zavr{iv jas. Antifol od Efes Ne donese ovde onoj silen voin vojvodata Menafon. ako si taa. Taa i brodolomot go pomni. Vojvodata Jas sum dojden od Korint. ako si toj ist Egeon zboruvaj & toga{ na istata stara Emilija. ka`i mi kade e onoj sin {to otplovi so tebe na kobniot splav? Igumenijata Lu|eto od Epidamno. Antifol. A ovaa ubava blagorodni~ka. Vojvodata Zastanete na strana. Ova se roditelite na ovie deca {to slu~ajno ovde se sretnaa. ~estita damo. ti li si ~ovekot {to edna{ ima{e `ena po ime Emilija {to dva li~ni sina ti rodi? O. Zboruvaj Egeon star. mene i bliznakot Dromio ne zedoa na brod no. va{iot slaven ~i~ko. [to stana potoa so niv. Prikaznata od utrinava ubavo se raspletuva.) Ona {to vi go rekov toga{ se nadevam deka }e go ostvaram ako s# ova {to go gledam i slu{am ne e son. Egeon Ako ova ne e son ti si Emilija. Antifol od Sirakuza Ne. Dvava Antifola ko jajce na jajce {to si li~at bra}a se a isto i dvata Dromia. Adrijana Koj od vas dvajca denes ru~a{e so mene? Antifol od Sirakuza Jas. Od Sirakuza. Adrijana Zna~i ti ne mi si ma`? Antifol Ne. ne znam koj e koj. (Na Lu~ijana. gospodaru. Dromio od Efes A so nego i jas. jas }e go oslobodam i ma` }e dobijam osloboduvaj}i go. me nare~e zet.

zemete go. i duri sega se oslobodiv od te{koto breme. Trieset i tri godini stradav za vas. gospodaru {to vi bea ostaveni kaj gazdata vo Kentaur. Vojvodo. ne velam ne. Anxelo To~no gospodine. Gledam deka postojano so drug pa` sme se sre}avale pa taka jas sum bil ti. Nie prijatno }e vi se oddol`ime.) . mojot pa`. ne. Antifol od Efes Dukative gi davam za tatko mi. Toj mene mi se obra}a. Antifol od Sirakuza Metresata Gospodine. Dromio. raduvaj se so nego. po mene ne. Ajde so nas! Za pqa~kite podocna }e se pogri`ime. sin~iwa moi. Antifol od Sirakuza Od s# srce doa|am na proslavata. kakvi re~e moi pqa~ki si natovaril na brod? Dromio od Sirakuza Onie. da ja ~ue{ do kraj prikaznata na{a. Antifol od Efes Eve. takva radost! Vojvodata Ti isprativ pari za otkupot po Dromio. pregrni go brat ti. gospodine. mora da mi go dadete onoj dijamant. Antifol od Efes A ti gospodine. i site ovde {to ste zbrani i {to stradavte na nekoj na~in od zabunive pravete mi dru{tvo.144 Antifol od Sirakuza To~no. poveli sega vo opatijata. (Si odat dvata Antifola. Dromio od Efes Ne. Dromio od Sirakuza Ova }ese dukati od tebe go primiv a mi go donese Dromio. Posle tolku dolga taga. Adrijana Vilijam [EKSPIR Igumenijata Vojvodo mo}en. ne velam ne. sinovi moi. a ti si bil jas. Gospodaru. I mnogu vi blagodaram za gozbata. za ovoj |erdan me uapsi. povelete na kr{tevkata i raduvajte se so mene. Jas sum tvojot gospodar. sega e razbirlivo {to se dojde do site ovie zabuni. da odam da vi gi zemam pqa~kite od brodot? Antifol od Efes Dromio. ma`u moj. Vojvodata Nepotrebno. Toj e sloboden. no mislam ne ti gi donese toj. vie kalendari na ra|aweto nivno. Zaminuvaat site osven dvata Dromia i dvata Antifola.

ti si postar. po tebe gledam deka ne sum ba{ za frlawe. toa ne se znae. Dromio od Efes A ne! Toga{ vaka. Dromio od Efes Mi se ~ini deka si mi ogledalo a ne brat. mesto tebe ubavo me nagosti. Dromio od Sirakuza Posle tebe. zatoa ramo do ramo }e vlezeme sega ve}e nikoj napred nema da bega.Komedija na zabuni 145 Dromio od Sirakuza Ima edna polni~ka prijatelka vo domot na tvojot gospodar {to denes. Vleguvaj! Da im ja vidime proslavata. Dromio od Efes E. . taa zna~i. }e mi bide snaa a ne `ena. Na svet dojdovme ko brat i brat. Kako da re{ime? Dromio od Sirakuza ]e frlame ~kurta za toa koj e postar Dotoga{ ti ima{ prednost.

.

.

.

Naslov na originalot: The Taming of The Shrew .

kalajxija Kr~marka Gospodar Lakej. Slugi Glume~ka dru`ina KROTEWETO NA OPAKATA Batista Minola.LICA: PREDIGRA Kristofer Slaj. sluga na Lu~enco Vin~enco. li~en sluga na Lu~enco Biondelo. gospodin od Verona. star gra|anin na Padova. glaven sluga na Petru~io vo negovata ku}a na selo Kroja~ Trgovec Bjanka. prosec na Katerina Grumio. pomalata }erka na Batista Gremio. bogat gra|anin na Piza. prosec na Bjanka Hortenzio. li~en sluga na Petru~io Kertis. gospodin od Piza. prosec na Bjanka Tranio. prosec na Bjanka Lu~enco. gospodin od Padova. bogat gra|anin od Padova Katerina. bogat. tatko na Lu~enco U~itel od Mantova Vdovica Slugi na Batista . Lovci. postara }erka na Batista Petru~io. opakata.

.

gruba. najverojatno. klu~na prikazna. plasti~ni. sestrata na Katerina i nejzinite dodvoruva~i. preku scenata na Bitolskiot naroden teatar vo re`ija na Dimitar Stankovski. e vrzana so kroteweto na opakata Katerina od strana na krotitelot Petru~io. koristej}i se so postari dramatur{ki sredstva. Postojat mnogu dilemi okolu izvornosta na tekstot. Za `al. no mo{ne korisna po odnos na razmisluvawata za brakot i qubovta. polnokrvni likovi. Vtorata. a drugi deka i postarata verzija e napi{ana od [ekspir no. podzapletot vo tekstot. razli~ni po sodr`ina koi me|usebno se isprepletuvaat: prviot del e nedovr{enata i zaboravena prikazna za pijanicata Slaj koj{to. postojano da go komentira razvojot na nastanite vo sopstvenoto delo. Tretata prikazna. po obi~ajot {to toga{ vladeel. Nejzinoto prvo pretstavuvawe vo Makedonija be{e na Ohridsko leto 2000. vsu{nost. osobeno {to. Efektot od me{aweto na ovie tri prikazni vo edna e pove}e od o~igleden: divata. Ova e vtoro izdanie na prviot prevod na Kroteweto na opakata na makedonski jazik. edna ne mnogu izvorna tema. smeta deka se razbudil kako velmo`a pa gleda pretstava za kroteweto na edna opaka `ena. avtorot imal mo`nost. . e vrzana so Bjanka. divo pe~atena i vo mnogu ne{ta iskasapena. a prvpat pe~atena vo izdanieto od 1623 godina. izmamen. Komedijata se sostoi od tri dela. pome|u 1592 i 1594 godina. od pristojna distanca.Kroteweto na opakata ne e najdobrata komedija na [ekspir no sigurno deka e edna od najuspe{nite ako ne i najuspe{na. osven edno “upa|awe” na Slaj i toa mo{ne efektno. neizdelkana farsa pretvorena e vo bujna komedija vo ~ija sr` le`at razli~nite razmisluvawa za qubovta i brakot prika`ani preku `ivi. ponatamu s# se ostava na imaginacijata na re`iserot. Napi{ana e. Nekoi kriti~ari smetaat deka Kroteweto na opakata e prerabotka na edna postara piesa od nepoznat avtor pod naslov Opakata. Interesno e kako bi se razvivala ovaa prikazna ponatamu.

.

}e viknam policija. ku}o edna bez }eramidi. Vide mom~e kako se snajde Bemko na krajot od plotot koga tragata ja snema? Takov zagar celo bogatstvo vredi. kutriot pes cel se peni. Ne mrdam ni peda. Gospodarot [to e ova ovde? Mrtov e ili pijan? Vidi dali di{e! Vtoriot lovxija Di{e. mori. Denes dvapati go izdu{ka i najmaliot miris. gospodaru. No dobro narani gi i gri`i se za site. i~ ne beri gajle – mar{! Kr~markata Ne gi pla}a{ ~a{ite {to gi skr{i? Gospodarot Lovxio. Veruvajte mi. Zatoa muckos zatnios. Samo neka dojdat. gnaso edna! Slaj Gnasa si ti mori a ne jas Slaj.) Slaj Sus mori oti te sma~kav! Kr~markata More }otek e za tebe. . za mene toj e podobar zagar. kako e zaspan. podolu ne pa|a Toj du{ka i koga sosem }e go snema tragot. Begaj da ne ti ja bapnam edna! Kr~markata Fala {to mi ka`a. pod nego }e mu bide ladno. ma{ko. legni si. gospodaru. Prviot lovxija Sekako. ti nareduvam. Neka zdivne [arko. Moite se dojdeni u{te so Ri{ar Osvojuva~ot. gospodaru. Da e tolku brz Am~o. Gospodarot Slaj Za koi ~a{i. Prviot lovxija Ama i Belko. Da ne e poln toplo pivo. bi go cenel kako cela duzina takvi. blada{? Aj kr{i glava tamu.Predigra Scena 1 (Vleguvaat Slaj i Kr~markata. (Zaspiva.) Toga{ ne si so site. go znam jas zakonot. Slaj More vikni ja cela koalicija ako saka{. a Sivko vrzi go so kafeaviot laja~. Od lov doa|a Gospodarot so svojata svita. vardi gi zagarive dobro.) (Zvuk od love~ki rogovi. Utre sakam pak da odam na lov. i~ ne mi e gajle. Yirni malku vo istorijata.

Glumcite Vi blagodarime. Izmijte mu ja valkanata glava so ~ista. Vtoriot lovxija ]e mu bide malku ~udno koga }e stane. [to mislite.) Mo`ebi velmo`a nekoj minuva tuka pa tokmu ovde saka da se odmori. Ako ka`e ne{to. so pijani~i{tevo }e poteram {ega. Zvuci na truba. kraj postela vkusno ovo{tie i vino i velelepna posluga koga }e stane.) I koj e. so prstewe na prsti.) Mom~e. Zemete go i {egata neka bide svetska. za{to toj e vsu{nost velmo`a mo}en. . Ne`no odnesete go vo najubavata soba. Gospodarot Ko ubava me~ta. a tret riza pa re~ete ‘Dali gospodaru }e razladete race?’ Nekoj neka spremi ali{ta skapi. ka`i! Slugata Glumci. drug bokal neka nosi. Drug neka mu govori za zagarite i kowot deka gospo|ata mu e ta`na {to e tolku bolen. Gospodarot Dali no}eska }e ostanete kaj mene? Prviot glumec So zadovolstvo ako uslugite gi primate na{i. (Vleguvaat glumcite. Ovega ovde go pomnam. odvraten ti e likot! Momci. vo svilena ruba da go vovreme. trkni vidi koj trubi. Pora~ajte svira~i za koga }e stane da eknat blagoprijatno bo`enstveni zvuci. Prviot lovxija Gospodaru.) Dobredojdovte. dro~i ovde kako sviwa! Umira~ko grda. nakitete ja so mnogu raskala{eni sliki. Gospodarot Neka vlezat. gospodaru. grozen. (Go nosat Slaja. vi tvrdam. ]e bide radost kakva {to ne bila na vekot samo ako s# se izvede so dikat. napravete go so usul. momci. sinot najstar na selanecot go ima igrano. pa neka go pra{a {to saka da nosi. v krevet da go odneseme sega. vi tvrdam {to i samiot zamelu{en od na{ata igra }e misli deka e samo ona {to nie mu velime. Gospodarot Krenete go ne`no i nosete go v krevet a potoa podgotvete se za koga }e stane. ko pusti sni{ta. (Izleguva slugata. bidete na {trek i so dlaboka. topla voda zapalete temjan da zamirisa stanot. re~ete mu deka soni.Kroteweto na opakata 155 Gospodarot @ivotno smrdlivo. (Vleguva slugata. gospodaru. dali prosjakov }e zaboravi koj e? Prviot lovxija ]e zaboravi. Ubedete go deka malku se mrdnal a koga }e ka`e koj e. ponizna po~it re~ete ‘[to ni nareduva va{ata milost?’ Neka eden mu prinese srebren legen poln trendafil-voda i cve}a razni. taka }e odigrame. Prosevte edna velmo{ka mnogu ve{to. Ova storete go. gospodaru {to sega pretstava vi nudat. Gospodarot Od s# srce.

Vtoriot glumec Va{eto lordstvo sigurno misli na Soto. i neka ja spu{ti glavata na negovite gradi pa neka prolee solzi. glasot. ama taa rolja Dobro vi legna i prirodno ja odglumivte. Mo`e }e znaat za dosta ako sum tamu i gi zamolam za istrajnost inaku smeava }e im otide vo krajnost. Gledaj ova da se svr{i najbrzo {to mo`e{ a koga }e se vrati{ }e mi treba{ i za drugo. (Izleguva slugata so glumcite. 1 Gospodarot Taka e. Ka`i mu.) Mom~e. ako qubovta moja mu e mila neka se odnesuva najotmeno {to mo`e tokmu kako blagorodni~kite fini koga se vo dru{tvo so svoite ma`i. neka gi najadat i napijat dobro. i neka go pra{a “[to saka milosta va{a za va{ata dama.) Znam deka lakejot }e gi odglumi dobro privle~nosta. za taa cel dobro }e mu dojde malku kromid koj{to vo {amiv~e potajno skrien bez prestan }e mu tera solzi na o~i. gospodaru. odli~no izigrana rolja. Sakam da im se dade s# {to imam vo domov. odnesi gi pravo v kujna. zavodlivo neka go bakne. va{ata sopruga smerna dol`nosta si ja ispolni i vi poka`e qubov?” Potoa neka go gu{ne. mom~e. zatoa vi velam. najponizen vo likot. Obra}aj mu se so “madam”. nebare umira od radost {to gospodarot nejzin ozdravel sosem otkako sedum godini sebesi se smetal za podolen i od najodvratniot prosjak. Gospodarot Odi. Kaj mene e eden lord {to ve~erva }e ve gleda. najmnogu za{to podgotvuvam edna {ega za koja va{ata ume{nost }e mi treba. oddavaj mu po~it. Ama ne znam dali ne }e prsnete vo smea koga }e go vidite odnosot negov za{to ~udakov nikoga{ ne ~ul za drama. najqubezen na usta. nemojte da se smeete. vodi go kaj pijaniov v soba. ba{ vaka pijanicava neka go dvori. ne sakam da zbesne. umeeme nie duri i so najotka~enite na svetot.) . odot na edna dama. Odam da im dadam sovet. (Izleguva slugata. neka se oble~e vedna{ kako dama i {tom se stokmi. Sakam da go ~ujam koga “ma`u” }e go vika pijani~i{tevo i da vidam dali }e se smejat momcive koga }e koleni~at pred prostak. Prviot glumec Ne berete gajle. (Izleguvaat. A sega ba{ ko pora~ani mi dojdovte.156 Vilijam [EKSPIR Ne vi go pomnam imeto. A ako mom~eto ja nema taa `enska darba da lee poroj od krokodilski solzi. Pa samo ako ne{to vi izleta od usta mnogu }e go navredite. ti odi kaj mojot lakej Bartol.

Ako ne vi re~i deka mi ima udreno recka na rabu{ot za edna obi~na pomo~ana bira. da. Saka{ sokliwa? Sokliwata }e ti se vivnat nad utrinskata ~u~urliga. nekoi so bokal. Gospodarot Bog da ve ~uva i spasi od prisenov te`ok! O. po ra|awe ala{verxija. Ili si za lov? Zagarite tvoi do nebesa }e lajat a {uplata zemja potresena }e e~i. oti gi tera ludosta va{a ~udna. dajte edna bira. A ako ve}e mi nudite ne{to su{eno. Apolon sviri i od kafez dvaeset slavej~iwa pejat. . gadni sni{ta. ku~iwata ti se brzi ko najsilnite eleni. I ne pra{uvajte {to }e oble~am oti xaketa imam kolku i tela. vleguva i Gospodarot. Da ne ti se java? Kowite vedna{ }e ti svetnat po grivite monisti od biseri i zlato.) Slaj Ebavi tikvarite. Vidi kako slugite besprekorno te slu`at vo sekoj mig spremni na usluga da ti bidat. Prviot sluga Saka{ vo potera. ponekoga{ pove}e stapala od ~evli ili ~evli niz koi mi yirkaat palcite. Ili ti se spie? ]e te odneseme v krevet pomek i pomirizen od postelata bludna namerno pospremena za Semiramida 3 ako ti se {eta. nekoi so ali{ta. Da ne si za muzika? Slu{aj.Kroteweto na opakata Scena 22 (Vleguva Slaj ka~en pogore so slugi. dali ne me znae. po napredilok me~kar a sega po zanaet kalajxija? Pra{ajte Gospodarot 157 ja Marija Haket. po obrazovanie vla~ar. nekoi so legen i drug pribor. Da ne saka va{ata milost ~a{a {ampawsko? Vtoriot sluga Vtoriot sluga O. toga{ dajte mi ne{to posoleno i pu{eno. pobrzi od srna.” Ne sum ispil ni kapka {ampawsko vo `ivotot. site da mi mo~ate na glava kako na najla`liviot smrde` vo celoto kralstvo. ~orapi kolku i noze. (Eden sluga mu prinesuva krigla pivo. seti se na rodot. tolku mo}en ~ovek so poteklo takvo So bogatstva tolku i tolku visok ugled A nagazen od olku besovi lo{i? Slaj Eeej! Da ne mislite deka sum ~uknat? Deka ne sum Kristofer Slaj. O lorde blagoroden. tloto }e go postelime so cve}a. Tretiot sluga Prviot sluga O. zaradi ova slugite vi se ta`ni. sin na stariot Slaj od Pusta Reka. debelata kr~marka od Vinkot.) [to! Ne sum zabegan! Ova e – (Go pie pivoto) Zatoa i rodninite ja odbegnuvaat va{ata ku}a. Ne sum ni “milost” ni “lordstvo. ~evli kolku i stapala – more ne. od progonstvo vikni gi starite misli i progoni gi niskive. ]e proba malku va{eto lordstvo od suvovo grozje? Tretiot sluga [to }e saka va{ata milost da nosi denes? Slaj Jas sum Kristofer Slaj. zaradi ova taguva gospo|ata va{a.

ni lu|eto {to gi spomenavte toga{. lorde. Mirisam vkusovi slatki i se}avam stvari meki. grkot. Gledam. Site Amin! (Vleguvaat lakejot kako `ena so pridru`ba. a i koga se budevte ko da ne bevte budni. i postojano pcuevte po nekoja kr~marka. ama re~enoto be{e mo{ne ludo. pa Piter Tarf ili Henri Pimpernel i dvaesetina drugi imiwa i lu|e koi nitu postoele nitu nekoj nekoga{ gi videl. gospodaru. i u{te edna krigla od onaa bira. Slaj Petnaeset godini! Bo`e ama dremka svetska. i Kitereja cela skriena v rasje. se zakanuvavte deka na sud }e ja odnesete oti vi to~ela pivo vo zemjeni krigli. velevte deka ve isfrlile nadvor. Gospodarot ]e ti ja poka`eme Jona. Ti ima{ gospo|a poubava mnogu od sekoja `ena vo ova skudno vreme. Slaj Navistina sum lord i imam gospo|a takva? Ili sonuvam? Ili sonuvav do sega? Ne spijam. Slaj Slava mu na gospoda {to me vrati. @imi o~ive. donesete ja na{ata gospo|a da ja vidam. Toga{. stariot Xon Neps. slu{am. Prviot sluga O.158 Vtoriot sluga Vilijam [EKSPIR Saka{ sliki? ]e go doneseme vedna{ Adonis naslikan kraj `uborliv potok. Vtoriot sluga ]e sakate racete da si gi izmiete sega? Ama ne znaete ni takva kr~ma ni takva `enska. a ne kalajxija ili Kristofero Slaj. {to pak znaete koj ste to~no! Ovie petnaeset godini vo son bevte. koe kako da se ni{a i igra so zdivot nejzin nebare povieno pred naletot na vetrot. Tretiot sluga Ili Dafna kako skita niz trnlivata {uma nozete si gi grebe nebare krvari seta. Gospodarot Ti si lord i ni{to drugo osven lord. za{to iako le`evte vo ovaa prekrasna soba. Ponekoga{ vikavte po nekoja si Sisilija Haket. devojka koga bila i kako taa iznenadena i zavedena bila `ivo naslikana ko navistina {to bilo. Eden od slugite mu podava na . kolku sme radosni {to umot vi se vrati! O. I ta`niot Apolon na gletkata kako pla~e tolku majstorski krvta i solzite se fateni. nekojsi Stiven Slaj. govoram. Slaj Da. navistina jas sum lord. pomo{ni~kata na kelnerkata vo taa kr~ma. I zarem ni{to ne rekov za seto ova vreme? Prviot sluga Rekovte. Tretiot sluga I duri solzite {to za tebe gi prolea taa ubavoto lice ne & go preplavija so zavist najubavoto su{testvo be{e na svetot a i vaka niedna ne & e ramna.

Taka se vika. Ostavete n# sami. Vaka stojat rabotite. Za{to lekarite tvoi naredija strogo pred opasnosta bolesta da ti se vrati da otsustvuvam u{te malku od tvojot krevet. Slaj Gospo|o Alis ili gospo|o Xoan? Gospodarot Samo gospo|o i ni{to drugo. Neka igraat. Ama mrazam povtorno da potonam vo porane{nite soni{ta. Slaj [to e mnogu mnogu e. sle~i se i legnuvaj v krevet. Slaj Toa odli~no go znam. Kade e `ena mi? Lakejot Ovde. ili ako ne saka{. gospodaru? Slaj Nema gre{ka. od s# se pretura ovde. Zatoa mislea deka e dobro da ~uete drama i umot da go pothranite so veselost i smea koi `ivotot go prodol`uvaat i go ni{tat zloto. Kako treba da ja vikam? Gospodarot Gospo|o. Slaj A mene mi stoi poinaku i zatoa te{ko }e izdr`am. sum sonuval i spiel velat edno petnaeset godini i zgora. Lakejot Lakejot Kako vi odi so te~nata hrana. Zatoa }e ~ekam iako siot vrijam. Slaj Dobro. Ne e komendija To~no. }e slu{am. Lakejot Gospodaru blagoroden. .) Slaj Fala ti. {to sakate od nea? Slaj Ti si mi `ena a ne me vika{ ma`u? Slugite treba da me vikaat gospodaru a jas ti sum ma`. barem do zajdisonce. a mene nad trieset mi se vide seto vreme proterana od tvojot krevet.) Gospo|o. zatoa prosti. Gospo|o `eno. na vesta deka ste ozdravele. gospodaru. lekarite smetaat deka dobro }e vi dojde za{to pregolema taga krvta vi ja pie a tagata e dadilka na sekoja ludost. (Izleguvaat slugite. od ova }e nema{ zijan. gospodaru moj i ma`u jas sum tvojata `ena {to od srce te qubi. pobrzaa da odglumat prijatna komedija.) Glasnikot Glumcite. (Vleguva glasnik. Lakejot Ma`u moj i gospodaru. najsrde~no te molam izvini me u{te barem za dve-tri no}i.Kroteweto na opakata 159 Slaj Slaja pivo.

Dojdi gospo|o `eno.160 Vilijam [EKSPIR bo`ikna gozba ili ne{to kako cirkus? Lakejot Ne gospodaru. mnogu poprijaten xumbuz. Slaj Kakov. Slaj Pa da vidime. ne se vadi s# neka te~e a nie da sme ve~no mladi. . doma{en xumbuz? Lakejot Eden vid skazna.

Vin~enco. sega }e ja u~am doblesta i onoj del od filosofijata posebno {to veli deka sre}ata edinstveno se postignuva niz doblest. duri iska`uvame voshit na ovaa doblesna i moralna disciplina. krasnore~ivosta ve`bajte ja niz prostiot govor od muzikata i poezijata crpete `ivot a matematikata i metafizikata primajte gi samo onolku kolku {to vi godi.) Batista Gospoda. Sinot na Vin~enco. (Lu~encio i Tranio se povlekuvaat na strana. mo`e povorka za do~ek.) Lu~enco Tranio. Da be{e u{te Biondelo so nas ovde mo`evme vedna{ da po~neme so planot i da najdevme stan~e zgodno za priem na prijatelite {to }e ni gi donese Padova. da ne bideme stoici i kladi. od lozata na Bentivoli. Logika poka`ete so prijatelite va{i. Zatoa. pridru`uvan od tebe mojot veren i mo{ne iskusen lakej ovde }e se predadam so siot svoj elan na postojano u~ewe i otkrivawe na svetot. u~ete samo so volja.) (Vleguvaat Baptista so dvete }erki Katerina i Bjanka. gopodaru.^in PRVI Scena 1 (Trubi. molam. Piza. Apsolutno se soglasuvam so vas. Ama ~ekaj malku. pa da se dr`ime striktno do Aristotel a Ovidij da go otfrlime ko gre{nik. ve molam. prosec na Bjanka. Samo. Tranio. Ka`i {to misli{ ti za{to zaminav od Piza i dojdov vo Padova kako ~ovek {to bega od plitki vodi za vo dlabokoto da se nurne i do sitost da ja zgasne svojata `ed. Se raduvam {to ete ste re{ile cvrsto da gi cicate slastite na slatkata filosofija. koe e ova dru{tvo? Tranio Kojznae gospodaru. od golemata `elba {to ja imav da ja vidam ubavata Padova. Nema korist kaj{to zadovolstvo nema. Gremio arlekinot. So eden zbor. poznata po svoite gra|ani umni `ivot mi dade a pred s# mojot tatko trgovec so vrski nadaleku niz svetot. Lu~enco Fala ti. Tranio Mi perdonato. naoru`an so qubovta i blagoslovot na tatko negovata dozvola. moj gospodaru velik. vospitan vo Firenca mora da go ispolni o~ekuvanoto od nego i da se zakiti so doblesni dela. Tranio. mi dava{ dobar sovet. Ako eden od vas dvajca Katerina ja qubi . za{to to~no znaete deka sum re{il cvrsto da ne ja ma`am pomalata }erka pred da najdam ma` za postarata. Vleguvaat Lu~enco i negoviot pridru`nik Tranio. dobar gospodaru. Horetenzio. lulka na zborot4 dojdov vo plodnata Lombardija. toj li~en raj na velikata Italija. pove}e ne zdodevajte.

za{to ova ne zna~i deka pomalku te sakam. nedol`na da pla}a kazna za ovoj adski |avol so jazi~i{te lo{o? Batista Siwor Batista. gospoda.) (Izleguva Bjanka. Lu~enco Slu{aj Tranio. Pregruba e za mene. Gremio Pa da stane popara. doma{ni u~iteli }e najmam doma dobro da & ja ostru~at mladosta. ajde. ne`na. Katerina Ne pla{ete se gospodine moj krotok takva pomisla skraja mi e od srce. zadovolna bidi od moeto nezadovolstvo.Bjanka. gospodaru.162 Vilijam [EKSPIR a bidej}i dobro ve znam i obajcata ve sakam }e mu dozvolam da ja pobara vedna{. nasetuvam zabava fina devojkava e ili luda ili drska ko malkumina. Tranio Ba{ taka. Katerina Ve molam tatko. vlezi vnatre. da go ispolnam ona {to go rekov . prva gri`a }e mi bide da ve ~e{lam po glava so trono`no stol~e i ukrasen so nokti da ve gledam ko bivol~e. No ako se ma`am. ti treba `ena? Katerina vidot! Batista Gospodo. ponizno ja prifa}am va{ata volja. gospodaru! Mir! I sitete go Pomirete se so ova. Lu~enco No vo mol~eweto na drugata se skrila devoj~inska blagost i trezvenost mila. Tatko. Taka re{iv. bo`e gospode dobar! Gremio Tranio Opaa. Ajde. mila Bjanka. Bjanka Sestro. Knigite i muzikata }e mi pravat dru{tvo. . Hortenzio Bo`e spasi n# od |avolici vakvi! Gremio I mene. }e ~itam i ve`bam sosem sama. dali po va{a `elba }e me pravite rezil pred ovie prosci? Hortenzio Prosci. Ako vie Hortenzio ili vie Gremio znaete za takov ]e ja piknete v kafez siwor Batista. Minerva govori niz nea. I ne bidi ta`na zaradi ova. instrumenti i poezija. Hortenzio Pekmez ubav na tato! Odvaj ~eka da se rascimoli samo da ima zo{to. (Vleguvaj Bjanka. devojko? [to blada{? Nema prosci za vas duri ne stanete blaga. Mol~i Tranio.) I bidej}i znam deka najmnogu saka muzika. Hortenzio. zo{to pravite taka? @al mi e {to na{ata qubov taga na Bjanka }e & donese.

Slatka Bjanka! Blaze si mu na onoj {to }e te dobie. {to n# ostavija zaedno da klin~ime i da se ispostime do kraj. [to veli{.) Gremio Pustinata fati. i ako na vreme ja nabasame. vo pravo si. Koj poprv nemu nevestata. Hortenzio Isto i jas. mene vremeto da mi se odreduva nebare ne znam {to sakam a {to ne? Gluposti! (Izleguva. }e ja legne v krevet i }e ja oslobodi ku}ava od nea. ti se molam? Hortenzio Ednostavno.) Katerina [to. @enskata qubov e tolku mala. Gremio? Gremio Koja rabota. Ako nie nemame trpenie da ja podneseme nejzinata bu~na vreva. (Izleguva. i ba{ bi sakal ve}e da mu go dadev najdobriot kow vo Padova za proseweto na onoj {to }e ja isprosi. ako slu~ajno najdam soodveten ~ovek da ja u~i na ona {to najmnogu go saka. Obajcata ne go ispekovme lebot. Sepak. Se soglasuvam. Ti Katerina. }e ja zeme so site nejzini mani i so edno ~udo pari. Ama po~ekaj malku ne{to da ti ka`am. smeam..Kroteweto na opakata 163 Gremio prepora~ajte mi go. ostani ako saka{ za{to u{te treba da zboruvam so Bjanka. }e se najde nekoja dobra du{a bratko. Odime. }e se o`eni so nea. zaradi qubovta {to ja kotkam za slatkata Bjanka. Misli{. Hortenzio. ne? [to. so u~enite lu|e }e bidam dare`liv i mnogu u~tiv zaradi dobroto vospituvawe na moite deca. (Izleguvaat Gremio i Hortenzio. gospodine. No. Gremio Da. Hortenzio Jas velam ma`. }e go ispratam kaj tatko &.) . {tom ovaa semejna pre~ka n# sprijateli. I jas bi go zel vedna{ mirazot no uslovot e da me kam{ikuvaat na raskrsnica sekoe sabajle. Hortenzio. Nema golem izbor koga site jabolka se rasipani. da se potrudime i da zavr{ime edna rabota. deka }e se najde nekoj {utrak {to }e se o`eni so pekolot samo zatoa {to tatko & e bogat? Hortenzio Nemoj taka Gremio. i jas }e si odam. bidej}i ni e vo zaedni~ki interes povtorno da dobieme pristap do na{ata ubava sakana i da bideme sre}ni sopernici za qubovta na Bjanka. da najdeme ma` za nejzinata sestra. najprijatelski }e sorabotuvame dodeka ne & najdeme ma` na najstarata }erka na Batista za da ja oslobodime pomalata za ma`a~ka i pak da staneme sopernici. siwor Gremio. Gremio Ne znam. moj sovet e. Gremio Jas velam |avol. Zbogum. Hortenzio Ma`? Poarno re~i |avol. a. Iako prirodata na na{eto soperni{tvo nikoga{ ne dozvoluvala dogovor me|u nas sepak. A sega zbogum. Tolku si dobra {to nikoj ne saka da te zadr`i ovde.

vidov kako crvenite usni & se dvi`at kako so zdivot go namirisuva siot vozduh sveto i slatko be{e s# {to vidov na nea. oti znam deka mo`e{. Prodol`i. se kladam deka obata plana mo`at da napravat eden. Ako taa moma ja qubite. Vaka stojat rabotite: nejzinata postara sestra e tolku zla i kleta {to duri tatko & ne se ottarasi od nea vie samo }e mo`ete da & pluknete pod penxere za{to tatkoto ja zaklu~il doma i ne dava da & zdodevaat nafr~enite prosci. Lu~enco Ama surov tatko. Ve molam razbudete se. Tranio. Tranio ^uv. neli Tranio? No zarem ne ~u deka namera ima u~iteli da & najde za da ja u~at? Tranio Ve molam. skromna moma. skoncentrirajte se da ja dobiete. zna~i vreme e da go slezam na zemja. Tranio Gospodaru. Na lice & vidov ubavina slatka. gospodaru. Sovetuvaj me. koj{to mi si mene mil i veren ko Ana na kralicata od Kartagina {to & be{e. dodeka se {laev i gledav od strana. . ~uv gospodaru . Tranio i }e umram ako ne ja dobijam ovaa mlada. Drugoto }e me ute{i za{to sovetot ti e dobar. Tranio Gospodaru. Pomagaj Tranio. ka`ete mi.i ve}e s# smisliv. dali e mo`no tolku naedna{ qubovta da ve zgrabi? Lu~enco O Tranio. kopneam. ova me te{i. ramna na onaa od }erkata na Agenor koja so raka velikiot Jupiter go skroti za so kolena pred nea bregot kritski da go qubi. Ako srceto vi e zarobeno toga{ treba Redime te captum quam queas minimo. deka goram.164 Tranio Vilijam [EKSPIR Tranio I samo tolku? Ne zabele`avte kako sestra & svreska i krena takva xeva od koja u{noto tapan~e puka? Lu~enco Tranio. gospodaru. Tranio Opaa. Lu~enco Isto i jas. No ete. Tranio. Lu~enco Da go ~ujam prvin tvojot. Gospodaru. ~arot na qubovta vo bezdelni{tvoto me strefi. za{to znam deka saka{. Lu~enco O da. za{to so prekor srceto ne se ~isti. (Od ropstvoto otkupi se najeftino {to mo`e{) Lu~enco Odli~no drugar. ova ne e vreme za prekor. i sega najotvoreno ti priznavam tebe. taka zjapavte vo onaa moma {to mislam ne sfativte kade le`i zajakot. duri na svoja ko`a ne setiv nikoga{ ne bi pomislil deka e mo`no.

Lu~enco Zna~i bidi ova. vedna{ presle~i se. gospodaru? Ni malku. nitu nekoj mo`e da n# razlikuva po likot koj e gospodar a koj sluga. Gotovo. kaj be{e do sega? Biondelo Da. Tranio oti Lu~enco qubi. A mojata dol`nost e da ve slu{am Za{to u{te tatko vi na odewe mi re~e “Najdi mu se na sin mi” iako mislam ova go re~e vo sosema druga smisla Zadovolstvo mi e Lu~enco da bidam za{to epten mnogu Lu~enco go sakam.Kroteweto na opakata 165 Lu~enco Tranio Vie }e bidete u~itel. Slu`i go ti nego. kako {to treba. Za{to koj }e go zeme va{eto mesto ovde vo Padova da bide sin na Vin~enco. Tvojot drugar Tranio. Zatoa slu{aj: Ti }e bide{ gospodarot. No mom~e. Tranio. [tom dojde Biondelo. prijatelite da gi prima. }e go dr`i{ domot. smiri se. Dali e ostvarliv? Tranio Ne e. Na kratko. ti nareduvam. takva e va{ata volja. mesto mene. Lu~enco I da ne si go brbnal zborot Tranio. da u~i. zaradi moeto begstvo. . Mom~e. Tranio I jas bi sakal navistina da sum toj. Tranio Potrebno e. no prvin }e go nateram da mol~i za ova. Ova ne e vreme za {ega zatoa prisposobi se sosem na nego. Kamo i jas da stanev. zemi ja mojata zakitena {apka i pla{tot. smisleno e.) Eve go apa{ov. mojata pozicija. nekoj Fiorentinec Napolitanec ili obi~en gra|anin od Piza. osobeno ako uspeam Lu~enco navistina da ja dobie pomalata }erka na Batista. zemjacite da gi posetuva ili da gi gosti? Lu~enco Basta. Tranio sega Lu~enco e stanat. S# u{te ne n# videle vo niedna ku}a. i sega rob }e stane za taa moma da ja ima koja odedna{ go pleni ranetoto mu oko. Blaze si mu. Kaj bev jas? Poarno ka`ete kaj bevte vie? Gospodaru. ve molam? Lu~enco Ela mom~e vamu. Toa e va{iot plan. da go dr`i domot. (Vleguva Biondelo. tebe }e te slu`i. ne zaradi mene tuku zaradi gospodarot te sovetuvam da ne se otka~uva{ vo koe i da e dru{tvo. dodeka najdam na~in `ivotot da si go spasam. Me razbira{ sega? Biondelo Jas. Biondelo. Tranio. za da me spasi. sega go imam vo celost. Za{to vo kavga koga dojdov na bregot ubiv ~ovek i se pla{am deka ve}e me znaat. gospodaru. dali Tranio ali{tata vi gi ukral ili vie negovite? [to se slu~uva. mnogu slugi a jas }e bidam nekoj drug. me igra mene i moite ali{ta gi zede a jas negovite. i }e go prezemete obrazuvaweto na momata vrz sebe.

Grumio Da udram. dobro e. {to sum jas. Grumio Da vi udram edna. gospodine? Zo{to. Slaj Kimam. gospodine. samo kimate a ba{ vi e gajle za pretstavata. 5Dobro e. da stane{ eden od proscite. Petru~io Zna~i ne}e{? E koga ne}e{. ova e sigurno negovata ku}a. Ako ve udram prv na krajot }e platam so skr{en nos i krv. velam. Ba{ bi sakal da e svr{ena.) (Od gore govorat prisutnite na pretstavata. Ti ostanuva u{te ne{to da zavr{i{.166 Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Petru~io i negoviot sluga Grumio. ]e trae u{te mnogu? Lakejot Gospodaru. ama na drugi mesta za tebe sum tvojot gospodar Lu~enco. Slaj Genijalna rabota ti velam. udri velam. Sedat i gledaat. Ne pra{uvaj oti za{to odgovorot go znae{ “za trista poti!” (Izleguvaat. vikaj me Tranio.) Prviot sluga Gospodaru. mom~e. (Go tegne za u{i. gospodine? Petru~io Gadu. za kratko zaminav od tebe. Grumio Gospodarot mi stana kavgaxija.) . za da vi udram edna. i bapni mi ja silno ili }e te tresnam po apa{kiot surat. }e ti ja svirnam edna ko na vol pa da vidam kako }e ja pee{ do re mi fa sol. a pred site mojot najmil i najdoka`an prijatel Hortenzio.) Petru~io Na samo. da odime. Ovde Grumio. udri mi ja ovaa porta. gospodine? Kogo da udram? Dali nekoj ja navredi va{ata milost? Petru~io Gadu. Lu~enco Tranio. udri mi edna ovde ma{ki. 6 Verono. gospodine. da gi vidam prijatelite vo Padova. velam. {totuku po~na. kimam `imi sveta Ana.

(Vleguva Hortenzio. i bapni mi ja silno”? A sega mi velite “tropni na porta” ste mi rekle! Petru~io Mom~e. jas zad Grumio stojam. ne pridavajte va`nost na ona {to go treska na latinski. du{a bi dal. Petru~io A sega tropaj koga ti velam. Hortenzio Smirete se. a jas zaakav navamu onaka bez vrska mo`ebi da se `enam i da storam ne{to od sebe. stani. veruvaj mi bogata e mnogu. iako. veruvaj mi samo }e me pcue{. Con tutto il cuore ben trovato. molto honorato signor mio Petruchio. bapni me ovde. da go tepav u{te kako mal. Me natera da go udram i da mu javlepam edna ma{ki. i mojot odli~en prijatel Petru~io? Kako si vrvite vo Verona? Petru~io Siwor Hortenzio. od merata nadvor. mil prijatele. ti davam sovet. Pari imam vo }esevo a imawe doma pa ete sakam i svetot malku da go vidam. Osven ako ova ne e zakonski na~in da si gi soberam partalite i da me nema od negovata slu`ba. n# najdovte sred kavga. tatko mi. A sega ka`ete mi. Hortenzio dobar. gospodine. dobar sluga Grumio. Grumio Da tropnam na porta? Gospode bo`e! Zarem doslovno vaka ne rekovte. ]e ve smiram vedna{. Petru~io. mu narediv na gadov da tropne na va{ata porta ama ne mo`ev ni so sila da go nateram. Grumio. Stani. bo`e. kopile edno apa{ko. Gledajte. A dali treba eden sluga taka da postapi kon gospodarot koga ovoj e za eden preku trieset i eden. va{iot star. pomo{! Gospodarot mi se {ekna. No za prijatel te smetam i ne bi sakal so nea da se pletka{. sega toj za Grumio. Hortenzio Petru~io. moj mnogupo~ituvan siwor Petru~io. ova e nedorazbirawe me|u vas i nego. velam. Na kratko. udri mi ja ma{ki. tvrdam.) Hortenzio [to e. siwor Hortenzio. gospodine.Kroteweto na opakata 167 Grumio Pomagajte lu|e. Hortenzio Alla nostra casa ben venuto. Grumio Ne. Dobro dojdovte vo mojot dom. smeam li. kaj{to ni{to ne im se slu~uva. {to se slu~uva? Mojot star prijatel Grumio. veren. neodamna umre. koj sre}en veter ve donese od starata Verona ovde vo Padova? Petru~io Vetrot {to gi raznesuva mladite po svetot da si ja baraat sre}ata podaleku od doma. . Petru~io Kopile {vrknato. vaka rabotite stojat: Antonio. bri{i. da te prepora~am kaj edna zla i opaka `ena? No za sovetov. toga{. bez zaobikoluvawe. od srce se raduvam na ovaa sredba. ili zatni se. izgoren. “Mom~e. udri mi ovde. vo aut? 7 Kamo sre}a. gospodine.

Toj go ima biljurot na mojot `ivot. da ti pomognam da dojde{ do `ena. e taa {to momava e nepodnoslivo ostra. duri ne ja vidam. Ne go znaete vie nego. Mo`am. vi velam. Oko ne sklopuvam Hortenzio. Ti ne ja znae{ od zlatoto mo}ta. Vi velam. i zatoa. Vi tvrdam. toj dobro go poznava{e pokojniot mi tatko. za{to Batista e ~uvar na moeto blago. Petru~io. se podrazbira deka e i sre}no. a manata golema e mnogu. Ka`i kako se vika tatko & i toa mi e dosta. so bezzaba baba ako treba pa makar taa da gi ima sobrano site bolesti od pedeset i dve kobili. bidej}i ve}e zagazivme dosta. Grumio Ete.a celta na `ena~kata mi e dobar miraz neka e i grda ko sakanata na Florent. malku zborovi treba. }e prodol`am so ona {to samo na {ega go spomnav. najmalata }erka. bogata mo{ne. Hortenzio Tatko & se vika Batista Minola blagorodnik eden. mora da dojdam so tebe. Mo`ebi pet-{est pati }e mu re~e gadu ama. dru{tven i u~tiv a nejzinoto ime e Katerina Minola poznata vo Padova po svojot zmiski jazik. Hortenzio ^ekaj Petru~io. Ama koga edna{ toj }e po~ne. samo dajte mu dovolno zlato i toj }e se o`eni so {utka. Oti }e ja stutkam pa makar pcuela glasno ko grom {to udira od esenski oblak. . opaka i lo{a ko Ksantipa na Sokrat. so najgolemiot akrep na svetot. stara ko Sibila. gospodine. Smetaj}i deka ne doa|a vo predvid zaradi manite {to preeska ti gi spomnav Katerina nekoga{ na vekov da se ma`i zatoa Batista stroga zapoved dade nikoj da nema pristap do Bjanka s# duri opakata Katerina ne dobie ma`. ubavata Bjanka i ne mi ja dava ni mene ni na site drugi prosci nejzini i sopernici moi. Edinstvena mana. pa i polo{a u{te. drska i lo{a i toa od merata nadvor pa sostojbava da mi e polo{a od {to mi e ti velam ne bi ja o`enil ni za zlaten rudnik. Vi velam. me|u prijateli kakvi {to sme nie. ako znae{ moma dovolno bogata na Petru~io da mu bide `ena . }e ja napika od kaj{to izlegla i taka }e ja rasturi {to bela ma~ka ne }e mo`e da gleda. gledate gospodine. za nego toa ne e ni{to. mami~eto ima da & go raspla~e. Grumio Ve molam. Vi velam.168 Petru~io Vilijam [EKSPIR Siwor Hortenzio. gospodine. Petru~io Mol~i Hortenzio. zatoa dozvoli mi da bidam so tebe drzok i da te ostavam u{te na prvata sredba osven ako ne saka{ do tamu da me prati{. ubava i mlada. Hortenzio Petru~io. toa ne }e me spre~i nitu pak tapa }e mi ja stori o{tricata na moite ~uvstva pa makar pobesna da e od penliviot Jadran Dojdov bogato da se o`enam vo Padova a ako e bogato. pu{tete go da odi duri e na svoite. v lice vi ka`a {to misli. ako samo malku mu se opira. ne propu{ta toj ni{to kaj{to ima mandro. gospodine. koga bi go poznavala kako mene. bi znaela deka opakosta kaj nego ne pali. odgledana navistina ko velmo{ka prava. Petru~io Sum ~ul za tatko & iako nejze ne ja poznavam.

Hortenzio Grumio. Hortenzio Dobro e. . so ova lukavstvo }e imam barem dozvola i vreme so nea da bidam i nepre~eno da & se dodvoruvam na samo. Petru~io. gledaj. dobro? Me sfa}a{. tolku si namagar~ena! Petru~io Ova ti se vika bezobrazie. Znae{ kaj odam? Kaj Batista Minola. psst! Dobar den. Grumio Ubav fraer. glupost. mnogu dobri. svrtete se. po u~enost i odnos dostoen na nea. [to }e & ~ita{? Mol~i. gospodine. a mo`ebi i so zborovi poubavi mnogu od va{ite. Ja pregledav listata knigi. Gremio O u~enost. vas }e ve veli~am kako moj dobrotvor. 8 Gremio Mnogu dobro. Grumio. ubavo da gi podvrze{. gospodaru. Ete mi se nasmea sre}ata pa go najdov ovoj mlad ~ovek. }e me ponudi{ prepraven vo skromna ruba na stariot Batista kako u~itel ve{t po muzika {to }e ja podu~uva Bjanka Vaka. tolku si mo}na! Grumio O. Pokraj. Gremio Dobar den. polo{ glas na devojka ne mo`e da & izleze. Nekoj doa|a. u~enost. mom~e. {irokogradosta na siwor Batista i jas bogato }e te nagradam. Slu{aj. I taka ne }e ja propu{tam svojata dol`nost kon ubavata Bjanka koja tolku ja sakam. (Vleguvaat prepraveni Gremio i Lu~enco. I jas gospodin najdov koj mi veti deka u~itel }e mi najde odli~en muzi~ar za na{ata moma. ej? Hortenzio Mol~i. Vetiv deka navistina }e mu najdam dobar u~itel za ubavata Bjanka. samo qubovni knigi za sekoj slu~aj i ni{to drugo da ne ~ita.) Gospodaru. Se zdru`ile mladite da im podvalat na starite. glupost. pr~ nad pr~ovite. na~itan vo poezija i drugi knigi. Grumio [to i da & ~itam. osven ako i samiot ne ste u~en. Hortenzio Sega Petru~io usluga od tebe baram. Toa mi e sopernikot. siwor Gremio. tolku verno ko vie samite da ste na lice mesto. da se trgneme malku na strana. ti tvrdam.Kroteweto na opakata 169 Lu~enco Grumio Opakata Katerina. Bele{kite isto zemi gi i namirisaj gi dobro za{to se nameneti za onaa {to mirisa poubavo od parfem. Gremio I jas ja sakam i toa }e go doka`am na delo. siwor Hortenzio. ti velam.

Petru~io A zo{to sum ovde ako ne tokmu za toa? Misli{ od malku vreva }e mi puknat u{ite? Zarem na vremeto ne sum slu{al rik od lavovi? Zarem moreto ne sum go slu{al. Gluposti! Ne sum dete da me pla{ite so baba roga! Grumio Gremio. pod uslov da uspee. Hortenzio Vilijam [EKSPIR Grumio ]e ja dobie? ]e ja dobie ili }e ja obesam. bogatstvoto mi e `ivo. i }e ti ka`am vesti za objacata dobri. Tatko mi e mrtov. No ako ti stiska. gospodo. Gremio Re~eno. site do eden. pobudalen. Grumio . Gospodinov ni dojde kako pora~an. i toa prijatelski ~uj me. ne gledam tuka pre~ka. zapenet vepar? Zarem topovi ne sum slu{al na bojnoto pole i nebesnata artilerija kako po nebo bufta? Zarem ne sum slu{al sred bitkite stra{ni uzbuni glasni. kako besnee ko poten. storeno. (Vleguvaat Tranio sve~eno oble~en i Biondelo. Navistina }e ja prosi{ ovaa diva ma~ka? Petru~io I }e `iveam. opaka pr~la. trube`i na trubi? A vie mi bladate za nekakov `enski jazik ~ij pukot ne e ni polovina silen ko pukotot na kosten vo ogni{te selsko. sega ne e vreme da iska`uvame qubov. za negovo i za na{e dobro. Hortenzio Mu vetiv deka }e gi pokrieme li~no tro{ocite za proseweto. Ovde e eden gospodin kogo slu~ajno go sretnav koj{to. Slu{ni me. fr~ewe na kowi. slu{aj. Hortenzio. Ako ova e s#. ti velam so boga napred! Za s# {to ti treba }e ti bidam pri raka. Gremio Ne se pla{i od baba roga! Ne gleda{ pre~ka. dobro e. gospodine? Od kade si? Gremio Petru~io Roden sum vo Verona.170 Grumio ]e go doka`e toa negovoto }ese. Gremio I }e gi pokrieme. razgneveno seto. mu gi ka`a site nejzini mani? Petru~io Znam deka e nezgodna. ako uslovite na{i mu se arni. sin na stariot Antonio. Gremio Ama gospodine takov `ivot so vakva `ena ne odi. Kamo vaka da se kladam vo dobar ru~ek. i o~ekuvam dolgo da `iveam i sre}no.) Hortenzio. }e se nafati da ja prosi opakata Katerina i da ja zeme ako mirazot & e bogat. mislam.

Biondelo. vrni. a? Grmeio Tranio I na nego i na nea. Batista e velmo`a komu tatko mi ne mu e sosema nepoznat. zarem gospodinov }e n# nadzboruva site? Lu~enco Samo pu{ta rogovi. Od kaj {to mi dade. Tranio Zo{to? Da ne ste vie drumski razbojnici pa patot e samo va{? Gremio Tranio Samo na{ e patot do nea. Na nego. Dali dojdovte da ja barate momata {to ja spomnavte. ajde. Ubavata }erka na Leda iljadnici prosci ima{e pa i ubavata Bjanka mo`e u{te eden pove}e da ima i eve sega Lu~enco ide pa makar i Paris vo trkata za nea da bide. Tranio Gremio A od kade. Ama sigurno ne na onaa {to pcue. Zo{to vi e gajle? Petru~io Taa e izbrani~kata na siwor Hortenzio.Kroteweto na opakata 171 Gremio Tranio Gospoda. gospoda. Brgu }e papsa. vi se molam? Da ne mislite i na nea. gospodine. gospodine. Lu~enco Dobar po~etok. gospodine. Hortenzio Gospodine. da ili ne? Tranio A i da sum do{ol. Tranio Tranio Ne gi sakam pcuja~ite. pravam nekoj zijan? Poleka. Smeam da ve pra{am koj e najkratkiot pat {to vodi do ku}ata na siwor Batista Minola? Biondelo Mislite na onoj {to ima dve ubavi }erki? Ne. samo malku. Tranio. Gremio [to. ako bez zbor vedna{ fatete xade. Biondelo. Vi velam taa e izbrani~kata na siwor Gremio. Ako ste velmo`i imajte trpenie ne{to da vi ka`am. Hortenzio . gospodine. pa negovata }erka da e duri i poubava od {to e. gospodine. dobar den. bi mo`ela da ima pove}e prosci a me|u niv i mene.

ja osvoite postarata i ja oslobodite pomalata za site nas. toga{ onoj {to }e ja dobie sigurno }e vi bide blagodaren za navek. Dali ste ja videle }erkata na Batista? Tranio Ne gospodine. Petru~io Gospodine. za toa bez gajle. kako i site nas. velam jadi i pij na moja smetka.172 Petru~io Vilijam [EKSPIR Hortenzio. 9 . Petru~io. Grumio i Biondleo Odli~en predlog! Da odime. ostavete go toj potfat na silniot Herkul. gospodine. gospodine. no dve slu{am deka ima. Tranio Ako e s# taka. Duri toga{ pomalata }e bide slobodna. Hortenzio Gospodine. dobro govorite i razbirate Gospodine. Deka sum od zbor ve kanam da se najdeme nekade ve~erva i da pieme za zdravjeto na na{ata moma ba{ kako protivni~kite advokati {to pravat `estoko se borat no ko prijateli jadat i pijat. slu{nete go ova. Bidej}i se izjasnivte i samiot za prosec morate. zo{to tolku zborovi se tro{at? Hortenzio arno. Petru~io Gospodine. da go nagradite gospodinov komu site sme mu dol`ni. prvata e za mene. ako ste vie ~ovekot {to na site }e im pomogne pa i mene. ve molam. Pote`ok e toj od site negovi juna~ki dela. Ako go skr{ite mrazot i napravite podvig. ne gibajte ja nea. dozvolete ne{to da ve pra{am. predlogot e petka. prijateli. Tranio Gospodine. ednata pro~uena po ostriot jazik ko {to e drugata po ubavata skromnost. i veli nema nikomu da ja dade dodeka postarata sestra ne ja ma`i. Pomalata }erka za koja kopneete vie tatko & ja ~uva podaleku od site prosci. Gremio Da. Hortenzio Predlogot e bez gre{ka.

od site `ivi ma`i u{te ne sum go zdogledala ona lice {to }e mi se bendisa pove}e od site drugi. ne rezili me mene ni sebe. nejze ostavi ja na mira. Gremio e toj {to go saka{. No za dranguliite drugi racete odvrzi mi gi i }e gi frlam sama. ti nareduvam da mi ka`e{ kogo najmnogu go saka{. Katerina Ti si al~na. taa vi e bogatstvoto. Katerina La`e{ su{i{. Bjanka Zarem za nego mi qubomori{ vaka? Toga{ si igra{ majtap i sega mi e jasno deka celo vreme samo si se majtapela. Odvrzi mi gi racete. eve da umram ako ne storam s# na svetot da go ima{. sramota. trgni se. zdolni{teto duri. sestro. Toa me vadi od pamet. Katerina Ako ova e majtap. pravej}i od mene robinka i plenik. }e ja stol~am. (Ja udira. te molam. . begaj. Kutro devoj~e. Bjanka Veruvaj mi. i seta ruba. Zatoa. zarem pred moi o~i? Bjanka. (Tr~a po Bjanka. saka{ da `ivee{ vo rasko{. sega gledam. naredi {to saka{. toa }e go storam bidej}i dol`nosta kon postarite ja znam.) (Vleguva Batista.) Batista [to. ti skotu od |avolska sorta {to ja ma~i{ kako taa da ti e kriva? Koga ti rekla barem eden lo{ zbor? Katerina Me nervira {to mol~i. I toa bez gluma.) Bjanka Dobra sestro.^in VTORI Scena 1 (Vleguvaat Katerina i Bjanka. taa mora da se ma`i. a jas treba bosa da & igram na svadba i zaradi vas dvajca da ostanam stara moma. zna~i s# drugo bilo majtap. Zarem ne e toa Hortenzio? Bjanka Ako ti se dopa|a. Da.) Katerina [to. Katerina Od site tvoi prosci. velam. sestro. zarem mi branite? Aha. pla~e. sestro. Odi zemaj ja iglata. (Izleguva Bjanka.) Batista [to e pak sega? Od kade taa drskost? Bjanka.

. Lu~enco prepraven kako Kambio vo obi~ni ali{ta. dosta znae. pu{tete me samo. odam da sedam i pla~am dodeka za odmazda ne najdam na~in. Se vika Licio. Petru~io. za da ja ostru~i dokraj vo ovie uki za koi ve}e. No treba edno da znaete za }erka mi Katerina za moja `al. taa ednostavno ne e za vas. doblesna i li~na? Batista Imam }erka. gospodo. Mnogu ste smeli. gospodine. ve molam dozvolete ni i nam. sin na Antonio ~ovek poznat {irum cela Italija. Batista Dobro utro. siwor Gremio. [to mislev rekov. Od kade ste.) Batista Dali nekoj tatko nekoga{ bil vo moja ko`a? No koj ide? (Vleguvaat Gremio.174 Vilijam [EKSPIR Ne zboruvajte mi. siwor Gremio. Gremio Pozavieno. pa se drznav da dojdam ko nekanet gostin vo va{iot dom za da se uveram li~no vo glasot za nea nadaleku {to se slu{a. vo Mantova e roden. od Verona.) Gremio Dobro utro. Ve molam. gospodine. zarem nemate }erka {to se vika Katerina. Gremio So seta po~it. Petru~io so Hortenzio prepraven kako Licio i Tranio prepraven kako Lu~enco so svojot sluga Biondelo koj nosi lauta i knigi. (Izleguva. ~uv za nejzinata ubavina i pamet za nejzinata privle~nost i smerna krotkost. a i toj zaradi vas. Petru~io I vam. Dobrodojdeni ste zaradi nego. siguren sum. Batista Ne sfa}ajte me gre{no. prekrasnite osobini i blagiot odnos. Petru~io Ne sum. Prifatete go ili navreden }e bidam. kom{ija Gremio. gospodine. Vedna{ rabotam. Jas sum velmo`a. poniznite moliteli da ka`eme ne{to. ama kaj mene nema trte-mrte. A kako nadopolna za toa {to vi sum gostin vi nosam eve eden moj blizok ~ovek (poka`uva na Hortenzio) mnogu ve{t vo muzika i matematika. Katerina {to se vika. Batista Dobredojden ste mi. Petru~io Zna~i ne sakate da se razdelite od nea ili mo`ebi ne vi se dopa|am jas. kom{ija Batista. mnogu ste naglit! Petru~io Prostete. Vi velam. Batista Dobro go poznavam. Dobar den. dobar gospodine. gospodine. gospodine? Kako da ve vikam? Petru~io Petru~io se vikam.

Ve molam. otkako mojot koren }e go doznaete. mojata rabota ~ekawe ne trpi. ako ja osvojam qubovta na va{ata }erka kakov miraz }e dobijam pokraj nea? Batista Po mojata smrt. mom~e! (Vleguva sluga. i ne mo`am sekoj den da prosam devojka. prifatliv dar. Zatoa ka`ete mi. Mnogu imam slu{ano za nego. posebno {to ste blago nakloneti kon mene a ne kon nekoj drug. edinstveniot naslednik na negoviot imot.) Mom~e. (Na Hortenzio.) Ama dobar gospodine. . Batista Mnogu mo}en vo Piza. sin sum na Vin~enco. Lu~enco. nema {to. Batista Se vikavte Lu~enco? Od kade ste. Vedna{ odete kaj u~enicite va{i. prifatete gi negovite uslugi. I za va{ata cvrsta odluka sum slu{nal vo prilog {to e na postarata sestra. (Izleguvaat slugata. Petru~io Za takov miraz }e ja osiguram nejze vo vdovi~lukot. (Na Lu~enco) a vie knigite. jas treba da se pravdam. Ama za da vi iska`am sli~na qubeznost. ve{t za gr~ki i latinski kako {to e drugiot za muzika i matematika. S# {to baram e. A za obrazovanieto na va{ite }erki ja prilo`uvam ovaa lauta prosta i ovoj izbor od gr~ki i latinski knigi. mi izgledate za stranec. toga{ mnogu }e vredat. Kom{ija. gospodine. Ako gi prifatite. od s# srce vi go davam ovoj mlad u~en ~ovek (poka`uva na Lu~enco) koj{to dolgo vreme studira{e na Rems. Site ste mi mili gosti. Dobro go znaevte tatko mi.) Lautata zemete ja. {to kako stranec vo gradov ovde se osmeluvam da bidam prosec na va{ata }erka ubavata i doblesna Bjanka. a niz nego i mene. vo slu~aj da me nad`ivee ]e & go ostavam siot svoj imot i prihod. Biondelo. Petru~io Siwor Batista. nema {to. Dali e neopravdano da znam zo{to ste dojdeni? Tranio Prostete. (Na Tranio. Hortenzio. gospodava vodi gi kaj moite }erki i ka`i im deka se nivnite u~iteli. da imam ist pristap i sloboda kako i site drugi prosci. Se vika Kambio. i ve molam ~uvstvuvajte se kako doma. polovina od seta zemja. gospodine. Seto ova podrobno vo dogovorot }e stoi za obete strani do nego da se dr`at. molam? Od Piza. siwor Gremio.) A sega niz gradina da pro{etame malku pa potoa na ru~ek. ama se pla{am da ne vi se trtne rabotata . Batista Iljadapati fala. dobar Kambio. Dobro mi dojdovte na gosti. siguren sum.Kroteweto na opakata 175 Tranio Gremio Se gleda. Dobro mi dojdovte. gospodine. Ej. koj{to uspeav da go zgolemam a ne da go smalam. I u{te da gi slu{aat dobro. a na raka vedna{ dvaeset iljadi kruni.

re{itelen sum kolku taa {to e lo{a. (Vleguva Hortenzio so skr{ena glava. Petru~io Vesela `enska. Vetreto go rasplamtuva maloto ogne vo po`ar no uraganot go gasne ognot i s# drugo. toga{ ednostvano }e & re~am deka pee kako slavej.) ]e ja ~ekam ovde. sum od strav Batista ]e stane }erka mi dobar muzi~ar? Hortenzio Pobrgu }e stane dobar vojnik. Petru~io Da.176 Batista Vilijam [EKSPIR Batista Ne ja nau~i da udira vo lauta? Hortenzio Kaj }e ja nau~am koga mi ja udri lautata od glava.) Batista [to e prijatelu. bo`em odnapred se spremala vaka dolno da me grdi. Umiram da vrzam nekoj zbor so nea. Siwor Petru~io. da. i revnosno }e ja prosam koga }e dojde. Petru~io Toa e sitnica. Ako po~ne da pcue. zadrogaz i {to u{te ne. toga{ veruvajte. Za `elezo e stvorena a ne za lauta. petpare~ki svira~ me nare~e. sega ja sakam mnogu pove}e od napred. Samo & rekov deka ne ja dr`i lautata dobro i ja svitkav rakata da vidi kako prstite se dr`at a taa netrpeliva ko |avolska ro`ba mi svika: “Ne ja dr`am dobro. Takov so nea }e bidam a taa }e potklekne vedna{ Za{to jas sum surov i ne prosam ko malo dete. samo ako najgolemata podrobnost se sredi a toa e nejzinata qubov: bez toa nema ni{to. Za{to vi velam. ve molam. dedo. nema {to. {to si tolku bled? Hortenzio Ako sum bled. }e re~am deka e mila na lik ko utrinski rozi izmieni so rosa. Ako e nema i ne saka ni zbor da ka`e zborlivosta }e & ja pofalam toga{ . Pratete mi ja. a? Sega ti }e vidi{!” I vedna{ po timbata me tresna i glavata niz lauta mi izleze nadvor i stoev taka zamelu{en i mrdnat i nebare so alka okolu vratot zjapav a taa mi se dere{e. Batista Trudi se kolku {to mo`e{ i neka ti e so sre}a. }e bidam ko planinite za vetrot {to ne se tresat iako ovoj postojano duva. }e dojdete so nas ili vedna{ }erka mi Katerina da vi ja pratam? Petru~io Da. takva mi treba. Batista Dojdete so mene i vedro vi se molam. Ako po~ne da se murti. No sepak o~ekuvaj po nekoj te`ok zbor. (Izleguvaat site osven Petru~io. podu~uvajte ja barem pomalata }erka. i kaj{to dva razbesneti ogna se sretnat se tro{i ona {to go hrani nivniot gnev. Saka da u~i i blagodarna e na toa.

Gremio i Tranio Amin. ubava promena bakni me. Ako mi re~e da fa}am magla. za Venecija odam. (Izleguvaat Petru~io i Katerina. Zboruvaj Petru~io sega. {to vas ve boli? Se dogovorivme me|u nas.) Gremio Gremio Dali nekoj nekoga{ tolku brgu se veril? Slu{a{. Gospod da te blagoslovi. vaka stojat rabotite: vie i siot narod govorevte za nea i govorevte gre{no. na eden ~uknat silexija koj{to a }e otvori usta pcue vrni i misli deka so psovki }e mi go najde krajot. Katerina Poprvo }e te vidam na besilka! besilka. vo nedela sme ma` i `ena. vie ste amateri! Fantasti~no e da se vidi kako eden krotok ~ovek najlo{ata sprija ja skrotuva koga ma` i `ena se sami. da kupam ruba za denot na svadbata na{a. zaminav za Venecija. }e se zablagodaram nebare me pokanila cela nedela da & bidam gostin. Batista Ne znam {to da re~am. {to drugo? Mo`e{e da ne uspeam? Batista Pa toga{ }erko Katerino? [to se murti{? Katerina Me vikate }erka? A poka`avte vamu tatkovska gri`a sakaj}i da me dadete na eden poluludak. Daj mi raka. znam Katerina }e bide nevesta za merak. Petru~io Dedo.) Batista [to napravi.Kroteweto na opakata 177 i }e re~am deka zborovite me paraat v srce. Gremio i Tranio. gospodo. nabli`uva nedela. jas nejze ja izbrav. Tranio Vaka uspea? Zna~i i nam denot }e ni se stemne. gospodo. Svedoci sme nie. prosto nema da veruvate kolku mnogu me saka. `eno. Petru~io. opaka e oti e mudra. velime. Ako nie sme zadovolni. I na krajot da vi ka`am deka se dogovorivme slo`no u{te ovaa nedela svadbata da ni bide. zbogum. pokani gosti. O. Vi velam. pri}e. vereni ste. Ako e opaka. me qube{e ne`no bakne` po bakne` i mi se kolne{e cvrsto {to vedna{ potkleknav pred nejzinata qubov. dedo. Petru~io Trpenie. Petru~io. No eve ja ide. Ako odbie da se ven~a. so }erka mi? Petru~io Uspeav. Kate. najmila Kate! Mi se obesi na vrat. da bide s# u{te zajadliva vo dru{tvo. Kate. ]e dademe prsteni. Po trpenieto e vtora Grizelda a rimska Lukrecija po svojata ~ednost. Spremaj gozba. poprvo }e te vidi na . (Vleguvaat Batista. siwor Petru~io. O. }e ja molam denot da go oglasime na strojot i brakot. i ne e drska tuku skromna kako gulab i ne e izbuvliva tuku krotka ko utro. Petru~io Dedo. na samo. samo dajte raka.

ka`i ti {to & nudi{? Gremio Navistina. Toa taa }e go ima. ja }e }arite. za pomalata }erka. plus gemija edna . Tranio Ti si belobrad. Tranio Prvo. da ne ve zdoboli. mojata ku}a vo gradot seta bolskoti vo srebro i zlato. ja po moriwa }e skapi. Na selo v pondila imam sto mlekodajni kravi a v jasli sto dvaeset debeli vola i s# drugo potrebno za vakvata brojka. turski perni~iwa so biser opto~eni. [to. Gospodine. Jas sum sin edinec i edinstven naslednik na mojot tatko. od tu~ i kalaj posatkite mi se site i s# {to eden gazda treba da ima. a vo onie od kiparis pokriva~ite stojat. Ako ja dobijam }erka vi za `ena }e & ostavam tri ili ~etiri ku}i vo bogatata Piza dobri kako koja bilo ku}a na stariot siwor Gremio vo Padova. Dve iljadi dukati godi{no od zemja? (Na strana) Seta moja zemja ne vredi tolku. Sporot jas }e go re{am. No sega. zavesi od Venecija so vez od zlato.178 Batista Vilijam [EKSPIR Batista Smirete se. Malku sum podostaren. siwor Gremio? Gremio No mladosta `enskoto oko go pleni. sega trgovec igram {to ludo se vpu{ta vo o~ajni~ki potfat. vozrasta e taa {to hrani. gospodo. Gremio. a sega mene slu{nete me. plus dve iljadi dukati godi{en prihod od plodna zemja. jas sum vi sosed i prviot nejzin prosec. skapocenite ali{ta. baldahinite i ruvo od najdobro platno. ova e denot {to tolku dolgo go ~ekavme site. priznavam. draperiite site se original Tirski. ete. Gremio Ti si golobrad i ne mo`e{ pove}e da ja qubi{. Po delata treba da se sudi. trgni se. Gremio A tvojata pr`i. Skakulec eden. so le|eni i bokali za nejzinite ne`ni race. Gremio Mirno nekako plenot mu padna v raka. Kov~ezite od slonova koska polni se pari. Tranio A jas pove}e ja sakam Bjanka odo{to zborot mo`e da ka`e ili mislata da smisli. seto e nejzino ako umram. Tranio Ova “samo” dobro zvu~i. Tranio Ama taa stoka samo gnie{e kaj vas. gospodo. Batista Mir da ima vo brakot. koj od vas dvajca pogolemo bogatstvo za }erka mi }e dade toj }e ja ima nejzinata qubov. i ako umram utre ova & pripa|a nejze ako dodeka sum `iv. takva dobivka sakam. bide samo moja. Batista. qubovta tvoja smrznuva. kako {to znaete.

Neka tatko vi garancija & dade. A toa e ~udno. Gluposti! Starite italijanski lisci ne se tolku prosti! (Izleguva. Zbogum.) . sosedu dobar. Ova & go davam. gospodo. prostete za ova. da ne ve potonav so brodot? Tranio Gremio. drugo nemam. (Izleguva Batista. }e me ima mene i s# moe. inaku. ako garancijata ja donesete. Mom~e nedodelkano. tatko ti bi bil {utrak s# tebe da ti dade i na stari godini da te moli za tro{ka leb. kako taa nejzinoto }e go dobie? Tranio Zabele{kata ne vi e na mesto. Batista Priznavam deka najdobra e ponudata va{a. [to. Drugata nedela po ova Bjanka }e vi bide nevesta. (Izleguva. Gremio gubi. {to }e bide la`en Vin~enco. Ne mo`e da dobie pove}e od ona {to go imam. re{iv vaka: znaete deka vo nedela mojata }erka Katerina }e se ma`i. i sekoga{ dvojno od ona {to }e go ponudi{ sledno. dva broda i dvanaeset novi galii. A sega odam. ako umrete pred tatko vi.) Sega ne ti se pla{am. a jas mlad. mo`ni se i takvi ~uda.) Tranio Da ti se pluknam vo drtata. poznato e deka tatko mi ima tri golemi gemii. ako ne. Izlez nema osven la`niot Lu~enco da dobie tatko. Toj e star. vi blagodaram na dvajcata. Gremio Zarem mladite ne umiraat kako site stari? Batista Zna~i. Naumiv za gospodarot da storam dobro. Tranio Toga{ e jasno deka devojkata e moja spored vetuvaweto va{e. itra ko`a! Sepak igrav ko site aduti da mi se v race. pa taa e va{a. toga{ Gremio }e ja ima.Kroteweto na opakata 179 Gremio sega zakotvena vo pristani{teto Marsej. no vo ovaa prosidba luda ako ne potfrlam. Ako ti se dopa|am. Obi~no tatkovcite dobivaat deca. Gremio Sledno? Ve}e ponudiv s#.

hic est Sigeia tellus. Hortenzio ]e si odite od ~as ako go na{timam? Lu~enco Ti samo odi i {timaj. Bjanka Gospodo. vaka prepraven za da ja osvojam va{ata qubov . Ne sum prva~e od nekoe zapu{teno selo. ]e u~am samo kako {to mene mi se saka.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat Lu~enco. da sedneme. {timalo edno! Bjanka Kade zastanavme? Lu~enco Ovde.) Lu~enco Dosta so toa }emaneto. Hic steterat Priami regia celsa senis. jas sum Lu~enco . Lu~enco Magare edno tvrdoglavo. Lu~enco Vidi go ti nego. gospo|ice: Hic ibat Simois. taa e patron na nebesnata harmonija.Sigeia tellus. . kako {to ve}e vi rekov . e mojot sluga Tranio . Bjanka Prevedete. Hortenzio Gospo|ice. Zatoa bidi u~tiv i daj mi prvenstvo prvin ~asot po muzika da go odr`ime a potoa ti dr`i go svojot ~as. uvredite nema da gi trpam.Hic steterat. si go na{timav. A vie zemete go instrumentot i svirete malku. Ama si drzok.regia. pimpirlio u~ena.Priami. Tolku brzo zaboravi kakov do~ek ti priredi sestra & Katerina? 10 Hortenzio Ama. koga si ~ital da znae{ zo{to muzikata ni slu`i? Ne si ~ul deka taa go osve`uva umot po napornata rabota i u~eweto te{ko? Zatoa dozvoli filosofija da & ~itam a potoa so tvoeto drndawe po~ni. a onoj Lu~enco {to doa|a da ve prosi . Za da nema pove}e kavga. sin na Vin~enco od Piza .hic est.Simois. koj{to mene me pretstavuva celsa senis. Hortenzio ^asot negov }e svr{i pred da go na{timate. ne sakam da me vrzuvaat ~asovi. Hic ibat. Hortenzio i Bjanka. od obajcata navredena sum sega za{to se glodate okolu ona {to e moj izbor. odredeno vreme. za da go izmamime stariot degen.

Otsega. @imi s#. Ova e skala? Ne mi se dopa|a ni malku! Stariot na~in mi e pomil. Lu~enco Nemojte. Hortenzio (Na Lu~enco) A sega {etaj i ostavi n# malku. Hortenzio Ako. ne o~ajuvajte. Lu~enco Ne bidete picajzla. apa{ov ja {meka mojata qubov. dobro }e te vardam. Uf! Gornite `ici.regia. Muzikava {to }e ja sviram ne e za tri glasa. a dve noti dumam si do smiluvaj mi se ili }e umram. Skala sum jas.Kroteweto na opakata 181 Bjanka Da ~ueme. sega nau~ete ja skalata na Hortenzio. (Vleguva eden sluga. ne nadevajte se premnogu celsa senis. {to vaka se po{eguvav so vas dvajca. no se somnevam sega. Lu~enco Fal{ ti e ~ove~e. U~itelu dobar. Bjanka Moram na u~itelot da mu veruvam. Hortenzio Ama dobro. Sol la eden klu~. Zatoa vi napi{av s# ubavo ovde. ne lutete se.) Gospo|ice. za toj somne` bi se raspravala u{te. velam. Sega Licio. do re na Hortenzio podaj raka mi fa Bjanka. daskali{te. vnimavajte da ne n# slu{ne . ne ve poznavam . za{to navistina Ajant bil Ekid. pred da go fatite instrumentov i da nau~ite kako prstite se mestat moram osnovnite pravila da vi gi ka`am za da ja sovladate skalata pobrzo. ma`i se za nego so radost fa sol za{to od srce toj te saka. pak na{timaj go! Bjanka ^ujte go sega mojot prevod: Hic ibat Simois. tvoj e redot.hic est Sigeia tellus. vi se molam. inaku. gospodine! Moram da ~ekam (na strana) i da vardam oti ako ne sum vo krivo na{iot u~en muzi~ar e zaquben do u{i. temel na sekoja skladnost. . sega mi e na{timan. ne vi veruvam . Ne sum luda da gi napu{tam dobrite pravila zaradi nekoi izumi novi. Bjanka Bjanka So vreme mo`e }e veruvam. polesno i podobro odo{to so drug nekoj u~itel. Hortenzio Dolu ne fal{ira tuku dolniov gad ne mi {tima. ve molam. po pradedo nare~en taka.Hic steterat Priami. Bjanka Ama jas ja nau~iv skalata u{te lani. Hortenzio Gospo|ice. (Na strana) O kolku e ognen i drzok na{iov daskal. Lu~enco Fal{ira dolu.

(Izleguva. Moram da odam. gospo|ice. protiv mojata volja. Iako e grub. [to }e re~at lu|eto? Kakov rezil }e pukne da ne dojde zetot koga sve{tenikot treba da go izvr{i ~inot na ven~avkata? [to veli Lu~enco na ovoj na{ sram? Katerina Sramot e moj. tatko vi ve moli knigite sega da gi ostavite i da pomognete da se sredi sobata na va{ata sestra. Tranio. bi go zaka`al denot svadben.) Hortenzio A jas imam zo{to daskalov da go vardam. Zbogum. Sega svetot za Katerina }e {u{ka i }e veli “Opaa.182 Slugata Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Batista. Bjanka. No Bjanka. nastran bandit. gozba bi spremil.) Lu~enco Toga{ ni jas nema zo{to da bidam ovde. Gremio. (Izleguvaat Bjanka i slugata. iako e {egaxija. Te vidov li na ruga Hortenzio. (Izleguva. Lu~enco i drugi so slugite. na eden lud silexija. (Izleguva pla~ej}i sledena od Bjanka i slugite. trpenie Batista. znam deka mudrost vo sebe ima. ene ja ludata `ena na Petru~io ako mu e }ef da dojde i so nea da se `eni.) . Katerina Sepak poarno nikoga{ da ne go videv. Svadbata e utre. Katerina. baven na `enidba. prebrz na prosidba. ako mislite ti se tolku niski pa frla{ oko na sekoj dolen prostak toga{ drug neka te zeme. da ja dadam rakata.) Batista Bjanka Gospo|ice. sepak ~esnost od srce mu blika. svatovite a sepak ne bi do{ol da se `eni.” Tranio Trpenie Katerino. ova e denot koga Katerina i Petru~io treba da se zemat a sepak nema ni traga ni glas od zetot. Mi se ~ini i toj e zaquben do u{i. prijatelite bi gi viknal. bez ogled {to go spre~uva da ostane na zborot. Vi rekov toj e samo naluni~av {utrak {to so grubosta gi pokriva kiselite {egi. }e si zeme druga. u~iteli mili. I za da go mislat deka e vesel fraer toj bi isprosil iljada.) Siwor Lu~enco. Se kladam deka Petru~io naumil ne{to dobro. Moram na sila.

modra xiger od `oltica. drugiot so sina krpa. akrep. Batista Ne. niz nozdrite & te~e slina. ne te obvinuvam za pla~ot. grbot klapnat. uzdite skinati od ~estoto zategawe da ne padne vrzani vo jazli. a `enskiot kai{ od somot. pripa|a od vrtoglavica. novosti! I toa tolku stari novosti {to takvi do sega ne ste ~ule. nosi star. a go podvrzal edniot so crvena. `lezdite pote~eni. drugata so vrvca. Nekoja ~udna lunka go podbodnala vaka da se oble~e. gospodaru.u{te boluva od {ap i ligavka. oglavnikot razlabaven i od ov~a ko`a. Batista I novi i stari? Kako e toa mo`no? Biondelo Zarem ne e novost da ~ueto za ideweto na Petru~io? Batista Dojde? Biondelo A {to e so tvoite stari novosti? Biondelo Petru~io doa|a so nova palarija i star xaket. opremen re~isi kako i negovata kobila. ispri{tena. remenot na{ien od {est par~iwa. nafrlena so mozolki. so ralo iskinati ~izmi.Kroteweto na opakata 183 Tranio Batista Odi devojko. za’r|an me~ zemen od gradskiot voen otpad. Batista Koga }e dojde ovde? Biondelo Tranio Koga }e zastane kaj{to stojam jas i ottuka }e ve gleda. nozete rahiti~ni. (Vleguva Biondelo. zadenal pesnarka od ~etirieset qubovni pesni.) Biondelo Gospodaru. vo izliteni bri~-pantaloni tripati zasukani. gospodine. nepcata podueni i krvavi. raskapana i crvjosana. kobili{teto is~a{eno . takov sram i svetica bi `egnal a ne lo{otija zla kakva {to tebe te dal gospod. .so staro muvlosano sedlo i dve razli~ni uzengii . so skr{en bal~ak i so kanija ~ij vrv go nema a remenite se iskinati. Obi~no e skromno doteran. na ednata noga platnen a na drugata dolg volnen ~orap. ednata so toka. gospodine. babuwosana. skukulena. so dve bukvi za nejzinoto ime so{ien na nekolku mesta so debel konec. prav akrep e vo toa ruvo i ne li~i ni na risjanski pa` ni na lakej od gospodin. na starata palarija mesto per~e. Koj doa|a so nego? Batista Biondelo Pa kako toga{? Biondelo Doa|a. Negoviot lakej.

) Petru~io Eeej. Zarem ne e podobro {to poitav vaka? Kade e Kate? Nevestata moja li~na? Kako e mojot dedo? Ne{to ste mi namurteni. Biondelo Ne. Biondelo I ne ste ba{ oble~eni kako {to bi sakal. I {to se xarite gospodo moja nebare zjapate vo pametnik ~uden nekakva kometa ili ~udo nevideno? Batista Pa. Petru~io Batista Neli re~e deka doa|a? Biondelo Koj? Petru~io deka doa|a? Batista Da.184 Batista Vilijam [EKSPIR Batista Va`no ne krivite. velam kobilata mu doa|a so nego na grb. Petru~io Ne sum dobredojden. znaete deka ova vi e denot svadben. Utroto vrvi. prvin bevme ta`ni. no vo pogodno vreme }e vi bide jasno i zadovolni sosem }e bidete site. Soble~ete go sramot od va{eto telo {to e trn v oko za na{eto slavje. gospodine. gospodine. Biondelo Ne gospodine. Tranio Ka`ete ni. `imi sveta Mara se kladam po para kowot i ~ovekot pove}e se od eden iako ne se broj za mnozinstvo vreden. Ama gospodine. kakva pri~ina va`na tolku dolgo ve trgna od nevestata va{a i ve prati ovde bez da li~ite na sebe? Petru~io Dolgo treba da ka`uvam i zdodevno e da se slu{a. a sega sme pota`ni {to dojdovte vakvi. Batista Pa toa e edno isto. odete kaj mene i oble~ete ali{ta moi. kade se tie gospoda? Koj e doma? Batista Tranio Dobrodojdovte. Dosta e deka dojdov da go odr`am zborot iako morav malku i da docnam. . No kade e Kate? Predolgo ja ~ekam. (Vleguvaat Petru~io i Grumio. vreme e za v crkva. deka Petru~io doa|a. mislevme }e ve nema. Ne e va`no kako e oble~en. Tranio Se raduvam {to doa|a. toj ne doa|a. Nemojte vakov nevestata da ve vidi.

zaqubeniot Licio s# zaradi gospodarot moj Lu~enco. ]e go ubedime nekako.) Tranio Ima toj pri~ina za otka~enoto ruvo. Tranio Dali idat doma i nevestata i zetot? Gremio Zetot velite? Zevzek e toj. No dosta! Za mene }e se ma`i a ne za ali{tata moi.seedno koj {to }e ni poslu`i za celta na{atoj }e izjavi deka e Vin~enco od Piza i }e zagarantira pogolemi sumi ovde vo Padova od onie {to jas gi vetiv. gospodine Lu~enco. Odam vakov da ja vidam. nevin~e prema nego. (Izleguvaat Batista. ako e mo`no. Vi velam. Tranio More }e me zeme i oro }e igra. a podobro za mene. Batista Ama vakov. a za da uspee ova kako {to ve}e porano vi rekov moram da najdam nekoj ~ovek . ]e go nadmudrime belobradiot Gremio. Tranio Poopak od nea? Ne mi se veruva. koga popot . Gremio Toj e |avol. gulab. slugite. Gremio. Ama ba{ sum {utrak {to muabetam so vas mesto dobroutro na nevestata da & ka`am i da go zape~atam svoeto pravo so bakne`. sotona lo{a. (Izleguvaat Petru~io i Grumio. Biondelo. Batista Odam po nego.) Tranio Do sitnica treba da go razgledame planot postojano mislej}i vo na{a polza. Taka mirno }e u`ivate vo va{ata nade` i }e ja zemete slatkata Bjanka so soglasnost od nejziniot tatko. ne veruvam deka }e ve zeme. zerzevuli{te. No pokraj nejzinata qubov vi treba i soglasnosta na tatkoto. Petru~io Da ne e onoj moj kolega daskal {to budno go sledi sekoj Bjankin ~ekor dobro bi bilo begalka da ja zemam. itro vnimatelniot tatko Minola prefriganiot muzi~ar. (Vleguva Gremio. Koga bi mo`el da go obnovam toa {to }e mi go iznosi ko {to bi mo`el da go smenam ova bedno ruvo dobro bi bilo za Kate. cel svet ne neka veli }e go ~uvam svoeto pa makar |avolot da se buni. da vidam {to }e se slu~i. zevzek neviden a devojkata doprva }e sfati.Kroteweto na opakata 185 Lu~enco Petru~io Ni slu~ajno. lo{otija gorda. da se promeni pred da odi v crkva.) Siwor Gremio. vragolica. Gremio Ne! Taa e jagne. izbegavte od crkva? Gremio Ko nekoga{ {to begav od u~ili{te. a koga }e ja imam. Tranio A taa |avolica.

ko{trava i retka livkala duri piel. Petru~io Ne e mo`no. Ru~ajte so dedo mi. za goltka vino.186 Vilijam [EKSPIR ja pra{a Katerina dali }e mu bide `ena “Da. sega celata povorka ide. Oti udira{e so noga i pcue{e nebare sve{tenikot sakal da go zezne. .” re~e toj i opcu tolku glasno {to popot. makar do utre da me moli{. za `al. a po mene.) Petru~io Batista Mo`no e u{te ve~erva da si odite? Petru~io Moram da si odam u{te pred da se sno}i. Hortenzio so Grumio i drugite slugi. bo`em e na paluba i so mornarite loka po pominatata bura. Katerina Gospodo. Znam deka sakate da ru~ate so mene i deka spremivte bogata svadbena trpeza no. A koga ceremonijata najposle se svr{i. vxa{en. Takva luda ven~avka do sega ne bila Slu{ajte! Slu{ajte! Svira~ite gi slu{am. “Sega krevajte gi. no ne ostanuvam. prijateli. |avol da ja nosi. “Na zdrvaje!” se dere{e. Ne ~udete se. Svatovi ~estiti. dolu na podot. nazdravete i za mene.” re~e toj. Koga go vidov toa. Katerina. Da znaete {to imam na umot vie i sami }e me podbodnete da odam. potoa vinoto go dopi a talogot mu go isturi na |akonot v lice onaka od naval za{to mu se storilo deka bradata na |akonot. itna rabota me ~eka i zatoa sega moram da se prostam od vas. Batista. pobegnav od sram. Gremio I jas ve molam.) (Vleguvaat Petru~io. za{to moram da odam. Potoa grubo ja fati nevestata za vratot i ja {lapna v usta tolku glasno {to seta crkva e~e{e od bakne`ot. svika po vino. vi blagodaram na site {to bevte prisutni koga se dadov na ovaa mnogu trpeliva. knigata ja pu{ti a koga se navedna da ja krene mlado`enecot pobudalen i zbesnat mu ja tresna edna i popot se najde kraj knigata. vi blagodaram na trudot. Katerina I jas te molam. Zbogum na site! Tranio Ve molam barem ostanete so nas za ru~ek. Bjanka. doblesna `ena. “ako vi stiska!” Tranio [to re~e nevestata koga ovoj stana? Gremio Seta se trese{e sirotata. Dali ti e milo da ostane{? Petru~io Milo mi e {to me moli{ da ostanam. Petru~io Epten mi e milo. Petru~io Ne e mo`no. slatka. (Se slu{a muzika.

spasuvaj ja gospodarkata. ako si ~ovek. {to ima vrska toa so tebe? Tatko. moeto doma}instvo. (Izleguvaat Petru~io. Jas ostanuvam duri ne mi projde }efot. Kato. Petru~io Grumio. Ne. mojata niva. moeto s#. Neka ja dopre samo koj smee! ]e go branam i od najdrskiot svoeto pravo ako mi zastane na pat ovde vo Padova. pijte. jas sum gazdata na ona {to e moe. Te{ko so tebe }e se `ivee. gospodaru.) Batista Neka zaminat. Gremio ]e se lutam. nevesto slatka. Po~ituvajte ja nevestata. moeto magare. mojata dvi`nina. }e umrev od smea. mojot vol. ba{ taa ovde. ne luti se te molam. . moeto doma}instvo. Grumio. Petru~io O Kate. Petru~io Odete. neka zamine ovaa mirna dvojka. Katerina nazdravete & na mominstvoto so polni ~a{i. ne udirajte so noze.Kroteweto na opakata 187 Katerina Ostani. gledate. ni nikoga{ ako ne}am. ve}e se prejade od zobot! Katerina Toga{ pravi {to saka{. mojata ku}a. nema da te gibnat oti }e te branam. Katerina i Grumio. obesete se! No mojata li~na Kate mora so mene. Gremio Glava se~am ako Petru~io ne se pokati. kowot! Grumio Spremen e. Lu~enco Katerina Gospoda. ne kokorete se. po utroto se poznava denot. ne murtete se. vie mol~ete. }e ostane oti jas taka sakam. {to mislite vie za va{ata sestra? Biandelo Deka e luda. Luduvajte. napred na svadbeniot ru~ek. lumpuvajte. svatovi mili. Gremio Da ne zaminea brzo. Vratata e otvorena. deneska ne mi se odi a ne odam ni utre. pa da se i milioni. ve}e ~adi. Gostete se. Ne pla{i se. Gospo|ice. smiri se. ve}e gledam. gospoda. Tranio Od site ludi brakovi ovoj e najlud. opkoleni sme od kratci. {to ~ekate koga vi veli Kate. veselete se. Taa e mojot imot. ne blabotete. mojot ambar. ako me saka{. gospodine. Ete. mojot kow. vadi go me~ot. fa}aj xade i akaj duri ti se ~izmite zdravi. gledam kako od `enata budala pravat ako nema duh da se sprotivstavi. a ludite ludo i se ma`at.

ajde.188 Batista Vilijam [EKSPIR Kom{ii. prijateli. Povelete gospodo. iako nevestata i zetot ne se tuka za da sedat na po~esnite mesta znaete deka trpezata do ram e polna. Tranio Za nevesta }e ve`ba slatkata Bjanka? Batista Za nevesta. (Izleguvaat.) . ti }e sedi{ na mestoto od zetot A Bjanka }e go zazeme nevestinskoto mesto. Lu~enco. Lu~enco.

doa|a .) Kertis Kertis Dali e navistina tolku opaka kako {to se govori? Grumio Be{e. A sega }e go nalo`i{ ognot ili da te ka`am na gospodarkata ~ija raka.^in ^ETVRTI Scena 1 (Vleguva Grumio. jazikot za nepca. yverot. Kertis! (Vleguva Kertis. Kertis Begaj da te nema. ne? Rogovite ti se dve pedi. Ogan. Kakvo e vremeto i mnogu pogolemo ~ove~i{te od mene }e nastine. oj. Ama ti znae{ deka zimata gi skrotuva ma`ot. Kertis.zatoa lo`i. ka`i mi kako e vo svetot? . Studeno e vo svetot. a jas barem tolku sum visok. vo site lo{i pati{ta! Dali nekoj bil vaka modrosan? Dali nekoj bil vaka batakosan? Dali nekoj bil vaka papsan? Me pratija napred da go nalo`am ognot. pred da stignam kraj ogan {to }e me odmrzne. batko Kertis. ogan. Ej. usnite }e mi se zalepat za zabi. mojata nova gospodarka. srceto za rebra. Kertis Doa|a gospodarot so `ena mu. budalo edna od peda! Jas ne sum yver. Grumio? Grumio Grumio Doa|a. mene pa i tebe. vo site ~uknati gospodari. a tie idat po mene da se ogreat. ve}e go skroti mojot star gospodar. zatoa pali koga ti velam. jas sum samo peda. Vr{i si ja rabotata za da raboti{ Opaa. mo`e{ da mi se lizne{ od ramoto do peticite a da misli{ deka si mi se spu{til od glavata do vratot. a sega koga e pri raka. lo`i go ognot i ne sipaj voda na nego. ]e se ogream duvaj}i vo ognot. pred ovoj stud. `enata. Grumio Koj vika tolku zasipnat? Grumio Dedo mraz. Kertis. vedna{ }e ja oseti{ vrz svojata studena sre}a zatoa {to si baven vo svojata `e{ka slu`ba? Kertis Te molam. dobar Grumio.) Grumio Da ti se pluknam vo site papsani kqusiwa. vo sekoja rabota osven vo tvojata. Kertise. Da ne sum tenxerxe {to brzo se gree. Ako ne mi veruva{. Kertise.

) Ajde ka`uvaj. Grumio Ognot e ve}e zapalen.190 Vilijam [EKSPIR oti gospodarot i gospodarkata }e ni smrznat od stud. }e ~ue{e kako kowot & padna. kako me iznatepa {to kowot & se sopnal. Grumio Eve mi ti! (Go udira. te molam. Kertis Gajle mi e za kowot. paja`inite is~isteni. dobar Grumio. dali se slugite vo novo odelo i beli ~orapi. zatoa. Grumio Toga{ ti raska`uvaj. Sega po~nuvam. a ovaa kvrga ti e samo ~ukawe na uvo za podobro da slu{a. kako toj pcue{e. Imprimis. Kertis Kertis Ka`i mi ja dobar Grumio. ka`i mi {to e novo? Grumio Novo. kako capa{e niz kalta za da go trgne od mene. prvo. odevme po edna opasna udolnica. }e ~ue{e vo kakov batak padna i kako seta se izvalka. gospodarot java{e zad gospodarkata Kertis . Kertis Kako padnaa? Grumio Od sedlata vo kalta a ova e ve}e cela prikazna. novo. Kertis Na ti go. kako toj ja ostavi so kowot na nea. Da ne me prekine{e. novostite. dali gi poslavte masite. novosti kolku ti du{a saka! Kertis Daj go uvoto. Prvin dobro nalo`i go ognot oti smrznav od stud. a taa se najde pod kowot. Kade e gotva~ot? Dali e ve~erata gotova. peharite odnadvor. kako taa go Grumio Zatoa i se vika ~uvstvitelna prikazna. Ne tuku me matkaj! Kertis Grumio Vaka prikaznata se ~uvstvuva a ne se slu{a. dali e s# kako {to treba? Kertis Obajcata na ist kow? S# e kako {to treba. rogozinata sprostrena. novo. Grumio Grumio [to ti e toa tebe gajle? Prvin znaj deka kowot mi e crknat od umor a gospodarot i gospodarkata padnaa. ku}ata pospremena. a slu`benicite vo svadbeno ruvo? Dali gi svetnavte ~a{ite odvnatre.

S# e kako pod konec. Grumio Nataniel Vikaj gi. Ete se pozdravivme. Grumio. dali e s# spremno. [e}era{ot i drugite. kako kowite pobegnaa. a toa i ti i site drugi lo{otilaci ovde }e si go setite na ko`a koga }e si dojde doma. kajlo. Grumio. Nikola. Kertis Vaka ispa|a deka toj e poopak od nea. drugar~e. Kako mi si. Grumio. stara kajlo. drugar~iwa moi nakonteni. Dobro ve najdov. Kertis Baram samo da & se poklonat. Drugar Grumio. Mo`ebi ve}e e vo . Filip. kako & be{e uzdata ispokinata. zdravo. No zo{to ti zboruvam za ova? Vikaj gi vedna{ Nataniel. Grumio A ne sebesi da se poklonat. Valter. so site raboti vredni za pametewe {to sega }e padnat vo zaborav a ti }e zamine{ v grob kako tikvar. Nikola Da. kako si go zagubiv kuskunot. Grumio [to ima da & poklonuvaat? Ne e taa siroma{na. [to }e & se? (Vleguvaat ~etiri-pet slugi. neka gi is~etkaat sinite palta. kako jas kukav. Filip Zdravo. Neka se poklonat so podadena leva noga napred i neka ne se drznat da doprat ni edno vlakno od opa{kata na mojot gospodar pred da si gi baknat racete.Kroteweto na opakata 191 Grumio mole{e a nikoga{ porano ne molela. Kertis Grumio Slu{ate. Kertis Toa i vrap~iwata go znaat. vlakno da nema na niv. eej? Mora da go do~ekate gospodarot i da & napravite poklon na gospodarkata. Josif. Neka se is~e{laat kako lu|e. A sega.) Nataniel Dobre dojde doma. dali ne{to fali? Nataniel Ni{to ne fali. Grumio Da. Dali e blisku gospodarot? Grumio Samo {to ne stignal. Dali se site spremni? Kertis Ama ti izgleda ne znae{ za{to bara{ slugite da & dadat poklon. Josif O.

) Mrzi edni! O. velam. Voda donesete! Brzo! (Vleguva sluga so voda. me~ot na Valter v kanija se zaglavi sosem. Petru~io Tikvar eden skoftaen. Ralf i Gregor. vesela bidi. so prosja~ki faci. No kakvi se. drti. ovde gospodaru! Prosta~i{ta edni neizdelkani i glupi! Ne znaete za po~it. Kaj mi se vle~kite? ]e donese nekoj voda? Ajde Kate. degeni! Sus! Vadi! (Pee) Edno malo mome bez tatko ostana. Hrana. . izmij se. znam deka si gladna. ve~erata ja sakam na masa. Zatoa nemojte .) Petru~io Kaj se kopiliwava? [to. Ouu! Kreten! Nogata mi ja svitka! Eve ti. (Izleguvaat slugite. Petru~io Koj go donese? Petar Jas. (Vleguvaat Petru~io i Katerina.) Katerina Poleka.. sedi. Petru~io Ovde gospodaru. dobro mi dojde. hrana. gospodarot. Mora{ da go bakne{ Kato. dobro mi dojde. gospodaru. Filip? Site slugi. takvi se. Nikoj ne be{e spremen osven Adam. ne be{e gotov. odi brgu i re~i mu na bratu~ed mi Ferdinand da dojde. kreten! Ela Kate. {to vi e dol`nost? Kade e tikvarot {to go prativ napred? Grumio Ovde.) Kaj mi e zagarot Troil? Mom~e. nema{e fakel da se ocrni {apkata na Petar. te molam. a ~evlite na Gavril nemaa polovina |on. nikoj na vrata uzengijata da mi ja dr`i. da mi go prifati kowot? Kade se Natanail. Izvadete mi gi ~izmite. hrana.) Bidi vesela. ]e se pomoli{ Kate ili saka{ jas? [to e ova? Jagne{ko? Prviot sluga Da. eve se za do~ek. ti{ina! Go slu{am gospodarot. Ovde sme gospodaru. slatka Kate. onde gospodaru. si bev i si ostanav tikvar. Petru~io Mar{. drugite bea ispokinati. ovde. ne saka{e gleda{. Skot eden skotosan. idiot.. zo{to go ispu{ti? (Go udira slugata. gadovi. vnimanie. Kate. hrana! (Vleguvaat slugi so ve~erata.192 Vilijam [EKSPIR dvorot. da se zapoznae{ dobro. na drugata da pazi{! (Go udira. Petru~io Seqa~i{te edno! Pi~leme edno rospisko! Ne ti rekov da me do~eka{ vo parkot toptan so site ovie apa{i dolni? Grumio Xaketot na Nataniel.) (Pee) Ah {to `ivot si `iveev libe Kade se tieSedi Kate.da mu se snevidi. Gregor.

Se vra}aat slugite. a mene mi e zabraneto takvo da go jadam.) Nataniel Petar. nitu }e jade. Ne jade{e denes. i vaka ujot lo{ i nam}or se zauzduva. be{e izgoreno i suvo. i so vikawe budna }e ja dr`am. Brznete. }e te odnesam vo bra~nata spalna. Imam i drug na~in divja~kava da ja skrotam da ja nau~am da ide koga ~uvarot ja vika t. nitu no}eska }e spie. Poarno e obajcata da postime malku. i~ nema da me ferma. i se nadevam deka na krajot }e imam uspeh. Dojdi. si videl do sega vakvo ne{to? Petar So opakost opakosta ja ni{ti. {to da veli pa samo sedi i se xari ko nekoj so voden ~orap da ja udril. pcue. propoved za izdr`livosta & dr`i i vika. brznete. pezevenci edni! Kaj e gotva~ot? Kako smeete.) Grumio Kade e toj? Kertis Vo nejzinata odaja. kaj da gleda. pokriva~ot na edna. Koj znae podobro opakosta da ja kroti da ~ujam: prijatni }e bidat toa noti.) Katerina Te molam. A taa. na krajot. }e grmam. i duri ne se pokori nema da ja hranam za{to najadena. sno{ti ne spie{e. za{to sami od sebe nam}ori sme dvata pa ne ~ini na safrata da & davame meso. ve}e utre podobro }e bide a no}eska zaedno }e gladuvame site.e. oti me pravi nam}or i me fa}a safra. sirotata. ama ti be{e nam}or. `iti gospod. Vleguva Petru~io. grmi a taa. pernicata tamu. eve go ide. (Izleguva. Mesoto be{e dobro.Kroteweto na opakata 193 Petru~io Prepe~eno e kako i jadeweto celo. ~a{i. Strpi se. (Izleguvaat. pajnci! Na vi! (Ja prevrtuva masata sose ~iniite i jadeweto. Kako so jadeweto. i za postelata mana bo`em }e najdam. Jastrebicata mi e ostra i mo{ne gladna. ako zadremi }e vikam. Da. (Izleguvaat slugite. da mi nosite ne{to {to ne go sakam? Mar{! Nosete s# nazad. ne znae koj pat da go fati. smiri se. (Vleguva Kertis.) Petru~io Mudro go zapo~nav vladeeweto svoe. ]e go frlam perni~evo vamu.) . Petru~io Ti velam Kato. }e si ostane bez spawe. da ja dr`am budna ko divite petli {to gi dr`ime so krilata da bijat oti se neposlu{ni. ~ar{afite na druga strana. (Izleguvaat. nevospitano robje! [to? Mi mr~ite? Mami~eto }e vi go pla~am. apa{i{ta edni. Vaka so qubeznost `enata se kroti. I sred cel toj darmar }e glumam nebare s# pravam od gri`a za nea. ]e vi ka`am jas vam.) Bezxumni gojda. ma`u.

Licio. (Vleguvaat Bjanka i Lu~enco.) Tranio Dali e mo`no. Hortenzio Gospodine. i ovde sve~eno se kolnam deka pove}e nema da ja prosam i deka od nejze se otka`uvam kako nedostojna sosem za porane{nata qubov i dodvoruvaweto ludo. (Izleguva. Tranio (Vleguvaat Tranio i Hortenzio. la`liv rode `enski! Ti velam Licio. Lu~enco Zasakajte me od srce pa od vas }e u~am. gospo|ica Bjanka da saka nekoj drug osven Lu~enco? Imam ~uvstvo deka qubezno me mami. nitu pak sum muzi~ar kako {to vi velam tuku ~ovek {to mrazi da `ivee vo ovaa maska zaradi onaa koja od velmo`a eden bega za da saka eden obi~en goltar. No bidej}i so svoi o~i vidov kolku e plitka jas zaedno so vas. Kamo cel svet da ja prezre osven nego! A jas. Hortenzio Gledajte kako se qubat! Siwor Lu~enco eve vi raka. za da poveruvate vo ona {to rekov zastanete na strana i videte kako ja u~i. Bjanka A dali vie samiot znaete kako se saka. siwor Lu~enco. Znajte gospodine deka Hortenzio se vikam. jas ne sum Licio. o.) Lu~enco Dali imate korist od ona na {to ve u~am? Bjanka Na {to me u~ite? Objasnete go prvin ova. Eve i jas isto najiskreno se kolnam nikoga{ so nea da ne se o`enam pa makar i da me moli. kako da se saka. Sram da & e! Kolku yverski mu se pika pod ko`a. A sega zbogum. ~estopati sum slu{al za va{ata golema qubov kon Bjanka.) . ako se slo`ite vie. Tranio Siwor Hortenzio. vie {to se kolnete deka gospo|ica Bjanka ne saka nikogo na svetot kako Lu~enco? Tranio O qubov neverna. Lu~enco Ve u~am na najva`noto. ova e mnogu ~udno. Qubeznosta `enska a ne ubavinata nivna qubovta }e mi ja osvoi. zasekoga{ }e se otka`am od nejzinata qubov. Hortenzio Hortenzio Brzo. ba{ vaka si odam cvrsto re{en na zakletvata da stojam. za tri dena so bogatata vdovica }e se `enam {to me saka{e celo vreme duri jas bev zacapan vo ova gordo ti}e.194 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Hortenzio Ne gre{ete pove}e. za sigurno na zakletvata da si stojam. navistina brzo! [to velite sega.

Tranio [to e toj. Tranio. Bjanka [kola za krotewe? Postoi takvo mesto? Tranio Da. . Odite natamu ili ve}e stignavte na celta? U~itelot Ovde }e ostanam. Profa. Tranio Lu~enco Sega trgna nekoja bludna vdovica da zeme {to vo ist den }e ja isprosi i }e ja ven~a.) (Vleguva U~itelot. gospodaru. Biandelo? Da. Bjanka Tranio. (Vleguva Biondelo. Tranio Da. gospodine. neka va{ata qubov blagoslov bla`en ja prati i sre}a! Eve. Odete so Bjanka i ostavete me sam. vo Rim prvin pa vo Tripoli ako gospod mi dade zdravje. no najposle vidov u~en starec kako niz ridot se spu{ta ]e ni poslu`i. pa se odrekov zaedno so Hortenzio. Tranio? Tranio Ako e lekoveren i prikaznata mi ja primi. i toj }e ja skroti. qubov ne`na. gospodine. no oble~en e svetski. ve fativ na delo. Bjanka Bog neka mu dade radost. mislam. dali obajcata se odrekovte niz kletva? Tranio koj{to sekoj den predava krotewe na opaka i vrzuvawe na pis jazik za zabi. ne znam to~no. vo odot i izgledot kako prav tatko.) U~itelot Dobar den. Tranio Dobar den. Tranio Veli i pravi za{to vo {kola za krotewe odi. gospo|ice a profesor e Petru~io A zo{to ni e. Bjanka Toj taka veli.) Biondelo O. (Izleguvaat Lu~enco i Bjanka.Kroteweto na opakata 195 Tranio Gospo|ice Bjanka. a potoa odam natamu. Dobro dojdovte. Biondelo Lu~enco Zna~i se ottarasivme od Licio. }e uspeam toj da go odglumi Vin~enco i da mu dade garancii na Batista Minola nebare e vistinskiot Vin~enco. nabquduvav dolgo ko pes sum crknat. gospodaru. trgovec ili u~itel dobar. nedela-dve. gospo|ice.

Tranio Toga{ ajde so mene da izvedeme s# kako {to treba. prifatete ja. vakva usluga }e vi storam. patem. gospodine. no sum ~ul za nego. a vojvodata. Ako ova vi e pomo{. (Izleguvaat. A vie ulogata glumete ja najdobro {to mo`e. ve molam? Tranio Tranio Smrt go ~eka sekogo od Mantova {to }e dojde vo Padova. i pravo da vi ka`am vo likot mnogu na vas li~i. trgovec so ogromno azno. Zar ne ste ~ule? Gemiite va{i se sopreni vo Venecija. ~estopati sum bil vo Piza. za da ne mislite deka najlo{oto ve sna{lo samo za{to ste pluknat siwor Vin~enco: ]e gi prisvoite negovoto ime i ugled a }e ve primam vedna{ kaj mene doma. Tranio Dali me|u niv go poznavate Vin~enco? O gospodine. Me razbirate? I }e ostanete taka s# duri rabotata vo gradov ne ja svr{ite. polo{o e vaka. gospodine. za da vi se najdam }e go storam ova i }e vi dadam sovet: Prvin ka`ete mi. gospodine? Bog neka ve vardi! Dojdovte od Padova za da umrete ovde? U~itelot Da umram. gospodine? Zo{to. Za sekoja okolnost upatstva }e vi dadam. Za{to imam menici od Firenca {to moram ovde da gi predadam. na tatko mi ovde sekojdnevno se ~eka da dade garancii za brakot ovde me|u mene i edna od }erkite na Batista. i u{te ova. ko pirustija so rasol. Toj mi e tatko. Biondelo (Na strana) Ama li~at. sakam da vi go ka`am. Piza e poznata po gra|ani so ugled. ^udo e no vie ste mnogu presno dojden inaku sigurno }e go ~uevte proglasot. zaradi li~na kavga so va{iot vojvoda go objavi toa i go obnarodi.196 Tranio Od kade ste. Tranio Od Mantova. . Tranio Toga{. Tranio Od Mantova. A sega dojdete da ve oble~am kako {to vi li~i. ste bile vo Piza? U~itelot Da. gospodine. ve molam? U~itelot Vilijam [EKSPIR U~itelot Ne go poznavam. U~itelot U~itelot Ama za mene.) Za da vi go spasam `ivotot vo zortov zaradi nego. gospodine. prifa}am i ve~no }e velam deka `ivotot i slobodata vam vi gi dol`am.

Katerina 197 Grumio Ne znam dali i toj }e ve drazni. Kako ste. A jas. A {to velite za pr`ena {nicla so senf? Toga{ donesi ja {niclata. ne smeam ni za `iva glava. samo da e zdrava. So pcosti me dr`i budna. Grumio Zna~i senf bez {nicla. da te nema. Mar{. te molam. ne. kako saka{.) Grumio Katerina Ne. a od nespawe mi se vrti v glava. (Vleguvaat Petru~io i Hortenzio. Ili }e go jadete i senfot ili nema {nicla od Grumio. Grumio Se pla{am deka go pothranuva gnevot. A {to velite za debelo but~e pe~eno na `ar? Katerina Hortenzio Ve}e ligi mi te~at.) Petru~io Kako mi si Kato? [to. limje fati. Odi te molam donesi mi malku hrana ne mi e gajle kakva. zarem me zede za da me umri od glad? Prosjak ako tropne na portata od tatko {tom zamoli milostina dobiva vedna{. iznemo{tena. gospo|o? Da. Grumio. te molam donesi ja samo. ne. Katerina Grumio Kolku pove}e se ma~am. {to me hrani{ samo so imiwa od meso. Petru~io nosi ~inija so jadewe. a najmnogu me boli {to celo vreme veli deka s# ova go pravi od naj~ista qubov bo`em saka da ka`e ako jadam i spijam bolest te{ka }e me najde ili smrt na mesto. ostavi go senfot. velam. so vikawe me hrani. ama senfot najmnogu luti. Grumio A. mila? . ili edno. nitu pak sum morala ne{to da molam. umiram od glad.Kroteweto na opakata Scena 3 (Vleguvaat Katerina i Grumio. Toa jadewe najmnogu go sakam. tolku pove}e me kudi [to. ako ne. donesi go. nikako. koja ne molela vo svojot `ivot. Katerina Toga{ obete. kopile edno gadno. ^uma da te sotre i tebe i seta banda tvoja {to likuvate sega vrz nesre}ata tu|a! Begaj. Grumio Katerina [to velite za tele{ka noga? Katerina Odli~na e. na drugo mesto par~e leb }e najde.

na igra~ka za mali deca. Petru~io Koga }e stane{ otmena i ti }e nosi{. eve. Petru~io [to? Da ne ja kalapevte na pajnca? Tenxere od krpi! Uf. Za ova. veselo gledaj. gospodine. Te qubam mnogu {to ne ja saka{. Ne sakam pogolema.ne. site otmeni `eni vakvi denes nosat. du{o slatka. teloto da ti go pokrie so {u{kava svila. ako me saka{ Dobro neka ti dojde na tvoeto ne`no srce. Siwor Petru~io. deka slobodna sum da ka`am i }e ka`am. Ajde gospo|a Kate. nemoj. topli papucaki. gospodine. so narakvici. Za{to sega. Ovaa ba{ e vo moda. }e se vratime vo ku}ata na tvojot tatko i }e se gostime onaka kako {to treba. so kilibar brazletni. biseri i site caki. Ako ne mo`e{ zatni si gi u{ite. Jazikov }e go ka`e gnevot na srceto ili srcevo }e mi pukne.198 Katarina Polo{o ne mo`e da bide. maklici. a za da ne pukne. vo svileno ruvo i kapi. Katerina Ti blagodaram. (Vleguva Trgovecot so pomodarska roba. korka od kola~. }e vi pravam dru{tvo. Ej. Hortenzio. ne ti e po volja. vidi kolku sum vreden. Petru~io Velam. Hortenzio Hortenzio (Na strana. mila. sam ti zgotviv hrana i sam ti ja nosam. Mi li~i na lubenica. Petru~io I na najmalata usluga velime fala. du{o. na platnena diwa. [to. i xabe sum se ma~el. sloboda }e si zemam da govoram najslobodno. vie? Trgovecot Eve ja kapelata {to ja nara~avte. I podobri od tebe trpele da ~ujat {to imam da re~am. .) Vlezi kroja~u. da vidime {to ni nosi{. Petru~io Vilijam [EKSPIR Ra{iri go fustanot. nosi go ova. [to.) [to nosite. jadi brzo.uf! Prosta~ki i grdo. sita si? Toga{ kroja~ot te ~eka. pred toa . so {al~iwa. Petru~io (Na strana) Izedi s#. Toa e mizerna kapa. Katerina Razvedri si go duhot. Katerina Mislam. pa taka treba i na mojata pred da kasne{. mol~i{? Zna~i.) Toa nema brgu da se slu~i. slatka Kato. blagodarna treba da bide{. po moja volja. pavkal~iwa. Kate. (Vleguva Kroja~ot. glupost. prsteni zlatni. Trgaj mi ja od pred o~i! Donesi pogolema. gospodine. torta od srma. ima{ pravo. zdolni{ta mnogukatni. Ne sum ni bebule ni dete. dosta! Vie ste krivi. Katerina Te molam. na oreova lu{pa.

Mi rekovte da go so{ijam po najnova moda. la`e{ kon~e edno bedno. izbrazden ko burek so spana}. mislam. Grumio So igla. davaj! (Izleguva Trgovecot. Velam go uni{ti nejziniot fustan. Ne velam ne. vre}o krpi? Da te nema. Ama ako pomni{ ne ti rekov da go uni{ti{ po najnova moda. saka od tebe da napravi kukla. ar{in~e. dup~e tamu. pal~e. ne qubi me. ili nikoja druga. Petru~io [to. fustanot e {ien spored pora~kata {to majstorot ja dobi a nalogot Grumio go dade. vo{ko zimska! Zarem vo mojata ku}a mi inati{. Kroja~ot Petru~io No {to rekovte? Kako da se {ie? Ti rekov.) O milost gospode! Maskaradava ja vika{ fustan? [to e ova? Rakav? Mene mi li~i na topovska cevka. pove{to. fustanot? Ah. terzijo. ili nea. poprikladno.Kroteweto na opakata 199 Kroja~ot Katerina Qubi me. Petru~io [to. Da ne saka{ kukla da napravi{ od mene.tri fartaq~e. . Zatoa trgaj mi se od pred o~i i drug. ti najdobro znae{. polojn~e. Kroja~ot A {to rekovte. da. bolvo. par~e. i so konec. a ne nalog. a? Hortenzio (Na strana. recka onde. Kroja~ot Veli vie mislite da napravite kukla od nea. kapata ja sakam. naprsto~e. Siot e istutkan.) Gledam deka }e ostane i bez kapela i bez fustan. Petru~io Vo pravo si. ~ere~e. Recka ovde. partal eden. Mene ne mi treba. dup~e vamu. Kroja~u. Nosi si go na `ena ti doma! Katerina Nikoga{ ne sum videla poubav fustan. Mi li~i na sito za seewe pesok. gnido. Kako go vika{. navistina. kako da se skroi? Grumio Ti si {iel i prikrpuval. pootmeno skroen. gospodine. Kroja~ot Se la`ete. ~udovo. mene mi prodava{ basma na kilo? La`e{. gospodine pobaraj si kupec. Grumio Mu dadov materijal. Kroja~ot Sum {iel. bri{ko ili }e te zbri{am so ar{inot pa za navek da ne ti tekne ovde da mi blaboti{.

ama nemoj so mene.” Grumio Grumio Priznavam samo kapela.200 Grumio Vilijam [EKSPIR Grumio Priznavam dva rakavi. toj e za gospodarkata. na kratko. iako si naoru`an so naprstok na maloto prste. Hortenzio Gre{ka vo bele{kata. Kroja~ot “Rakavite ubavo izreckani” Petru~io Nemoj mene da mi pri{iva{. Poleka. Ti velam. Petru~io Prodol`i! Kroja~ot “So mala trkalezna kapela. la`e{! Kroja~ot Da. Da si na drugo mesto. {irok fustan. ako nekoga{ sum rekol “{irok fustan”. ama ne i da go isecka. So mnozina si inaetel. Grumio Petru~io ^itaj! Grumio Bele{kata la`e su{i ako sum rekol taka. toga{ nekoj }e ostane bez partali. }e ti poka`ev jas ubavo. a toa i }e ti go doka`am. Grumio. gospodaru. Zemi ja bele{kata. Rekov fustan. Vistinata ja govoram. . Petru~io Daj mu go na majstorot. nitu da mi se inati{. ^ekaj. Grumio Gospodaru. gre{ka vo bele{kata! Narediv rakavite da se prese~at a potoa da se so{ijat. ovde e bele{kata za krojot. Nitu sakam da mi pri{iva{ gluposti. mu rekov na majstorot da go skroi fustanot. Petru~io Pa gospodine. Kroja~ot Kroja~ot (^ita) Imprimis. fustanot ne e za mene. Ti velam. Kroja~ot “So {irok rakav. tuka le`i izmamata. daj mi go ar{inot i nemoj da me {tedi{.” Vo pravo ste gospodaru. Grumio Eve me vedna{ na megdan. so{iete me vo fustanot i pretepajte me do smrt so makara od crn konec.

lu|e. a dotamu odime pe{ki. Petru~io ]e bide sedum pred da se ka~am na kowot. Nemoj da se luti{ na negovite pcosti. Zatoa.Kroteweto na opakata 201 Grumio Gadu.. Katerina [to ti e tebe gajle? Grumio O gospodaru.Ajde nosi go. A ti {to i da re~am. Hortenzio . i ni zbor pove}e. i pravo kaj Ovoj junak i na sonceto mo`e da mu bide gazda. ednostavno ruvo. re~i deka ti na kroja~ot }e mu plati{. vedna{ se sprotivstavuva{. (Na Grumio.) Vikni po lu|eto. Ne odam deneska. nikako! Petru~io (Na strana) Hortenzio. polo{a ni ti ne si zaradi prostovo. da ne si se osmelil! Ni{to od gospodarkata moja ne e za tvojot majstor! Petru~io nego. a pred da odam }e bide onolku ~asot kolku {to jas }e re~am. da te nema. za{to teloto bogato umot go pravi. gajleto e podlaboko od {to vi se ~ini. A ako ova sram go smeta{. Odete. Izvadi gi kowite do {irokiot sokak tamu }e gi vjavneme. Odi. deka e dva poru~ek i samo za ve~era mo`e da stigneme. kaj tatko ti odime ba{ vo ova prosto. Hortenzio (Na strana) Kroja~u. utre za fustanot }e ti platam. ne dobra Kate. ~estito ruvo. Dali od ~u~uligata podragocena e edna sojka samo za{to ima poubavo perje? Ili zmijata od jagulata oti {arenata ko`a na okoto mu godi? O. Fustanot od gospodarkata da mu se dade na majstorot? Nikako. ]esiwata }e ni bidat polni.) Petru~io A sega ajde Kato. Trgnuvame vedna{ na zabava i gozba vo tatkovata ti ku}a. na mene prefrli go. velam. i pozdravi go tvojot majstor. sigurno }e stigneme to~no za ru~ek. namislam ili storam. gospodine. bidi vesela. (Izleguva Kroja~ot. tuka e nekade okolu sedum ~asot. I kako {to ova sonce niz najtemnite oblaci se probiva taka i ~esta niz prostoto ruvo yirka. iako ali{tata siroma{ki.) Te uveruvam. nikako. (Izleguvaat. Da vidam.

To~no e deka sin vi Lu~enco ja saka }erka mi a deka i taa go saka nego osven ako obajcata ne se prepravaat ve{to. po~esti se ne{to. a sinot moj Lu~enco me izvesti za golemata qubov pome|u va{ata }erka i nego. gospodine. za{to za vas samo dobro slu{am. U~itelot Poleka. dozvolete mi da vi ka`am deka dojdov vo Padova da soberam nekoi dolgovi.” Tranio Dobro. (Vleguva Biondelo. Tranio Ne pla{ete se od nego. Ako ne se la`am siwor Batista mo`e }e se seti na mene za{to pred dvaesetina godini vo \enova zaedno prestojuvavme vo “Pegaz. sine. Zatoa ako velite deka kako tatko }e postapite so nego i ona nu`no nasledstvo }e & go ostavite na }erka mi spogodbata e gotova. ova e gospodinot {to vi go spomnav Ve molam dobar tatko bidete mi sega i pogri`ete se Bjanka da mi stane `ena. se razbira. .) No eve. Batista Gospodine. Gospodine. ti velam. Sitni~av nema da bidam siwor Batista.Gospodine. Doa|a Batista. U~itelot Bez gajle. Bidete sega kako treba.) Siwor Batista.) Tranio Ova e ku}ata. (Vleguvaat Batista i Lu~enco. Tranio Vi blagodaram. ba{ dojdovte vo zgodno vreme. prostete {to }e govoram sega. Tranio Dali ja zavr{i rabotata so Batista? Biondelo Mu ka`av deka tatko vi e vo Venecija i deka deneska go o~ekuvate vo Padova. Eve. I bidej}i s# najdobro za vas slu{am i za qubovta {to toj ja ~uvstvuva kon va{ata }erka a i taa kon nego. gospodine. slugata vi ide. Ednostavnosta i kratkosta mi se dopadnaa mnogu. Da vikam? U~itelot Da. ne sakam na pat da mu stojam tuku kako odgovoren tatko. . Kade toga{ mislite e najdobro da se verime i spogodbata (Vleguvaat Tranio i U~itelot prepraven kako Vin~enco. Biondelo Terajte rabota. re{iv da se `eni. pa ako ova e i va{a volja jas sum spremen da se spogodime i da & dadam garancii na }erka vi. Zamisli deka ova e vistinskiot Vin~enco. Mom~e Biandelo odnesuvaj se kako {to treba. dobro bi bilo i toj za s# da znae. seriozno igrajte ja ulogata kako {to mu prilega na eden tatko.202 Scena 4 Vilijam [EKSPIR Tranio Ti si fino mom~e. soglasnost }e dadam sin vi da ja dobie mojata Bjanka.

ne e lo{o. otkako razgovara{e so la`niot tatko na la`niot sin.) Biondelo Molam boga navistina da stane. (Izleguva Biondelo. No me ostavi ovde da vi gi objasnam zna~eweto i naravou~enieto od negovite znaci i namigawa. Lu~enco [to ima{ da mi ka`e{. Batista Ne e va`no. Lu~enco Ne moli go boga tuku mrdni sam. Biondelo Zna~i vaka: Batista e sreden.Kroteweto na opakata 203 Biondelo da se utvrdi povolno za obete strani? Batista Ne kaj mene doma. . Tranio Kambio. i tamu no}va }e ja zavr{ime rabotata spokojno i dobro. a imam mnogu slugi i stariot Gremio naslu{nuva ~esto pa verojatno ne }e n# ostavat na rajat. Lu~enco Te molam objasni mi gi. Ispratete go slugata da ja vikne Bjanka. oti znae{ yidovite imaat u{i. Kambio.) Siwor Batista. Ka`i & {to se slu~i: deka tatkoto na Lu~enco pristigna vo Padova i deka taa }e stane `ena na Lu~enco. pa {to? Biondelo Pa ni{to.) Biondelo I stariot sve{tenik od crkvata sveti Luka ve ~eka vo sekoe vreme. Najlo{o e {to zaradi brzawevo celo }e mora da se zadovolite so tenok do~ek. odi ti doma i re~i & na Bjanka da se spremi. Biondelo? Biondelo Vidovte kako mojot gospodar vi namignuva i vi se nasmevnuva? Lu~enco Vidov.) (Vleguva slugata Petar. Mojot sluga notar }e dovede vedna{. (Vleguvaat Lu~enco i Biondelo. Tranio Toga{ kaj mene vo stanot. Gozbata od edno jadewe }e vi bide no s# ubavo }e nadopolnime vo Piza. Lu~enco I? Odime. dali jas da odam napred? Dobrodejdeni ste. (Izleguva Lu~enco. Lu~enco. Tamu prestojuva tatko mi. Batista I? Biondelo Vie treba }erka mu da ja odvedete na ve~era.

Gospodarot mi naredi da odam vo crkvata sveti Luka i da mu ka`am na sve{tenikot da ve ~eka koga }e dojdete so va{eto slepo crevo. {to ima toga{ da se somnevam? [to i da se slu~i patot sega kaj nea me vodi }e bide mnogu te{ko ako Kambio bez Bjanka si odi. Katerina.) Lu~enco Sakam. Petru~io Velam mese~inata tolku jasno gree. Hortenzio Ka`ete kako {to veli ili ni{to od patot.) Petru~io @imi sinot na majka mi . gospodine. }e & bide milo. mese~ina nema. Petru~io Velam deka e mese~ina. sakam. vra}ajte gi kowite nazad Samo mi protivre~i. protivre~i. Gospode bo`e. so isklu~itelno pravo na pe~atewe. kolku jasno mese~inata sveti. ako i taa saka. (Na slugite) Ajde. (Izleguva. Lu~enco Pobrzo. Znam edna devojka {to se ma`ila za edno popladne koga oti{la v bav~a da nabere magdonos za da napravi zapr{ka. Slu{aj. {to }e ka`e{ Ako go nare~e{ sve}a. yvezda ili {to }e re~am inaku ne odam kaj tatko ti.a toa sum jasova e mese~ina. Biondelo.204 Lu~enco I? Biondelo Vilijam [EKSPIR Scena 5 (Vleguvaat Petru~io. nekolku |akoni i nekolku ~esni svedoci. sonce. te molam. ni{to drugo ne znae. gospodine. Tie }e se baftaat okolu dogovorot i nasledstvoto. koga sme ve}e do ovde. dogovorete si ja vie za sebe. Katerina Napred.) Petru~io I tolku. se kolnam otsega }e bide sve}a i za mene. Taka mo`ete i vie. Katerina Biondelo Znam deka sonceto tolku jasno gree. Odete v crkva! Zemete go sve{tenikot. `iti boga! Pak kaj tvojot tatko. . Ako zelnikov ne vi e po volja pa barate i {tave toga{ re~ete & zbogum na Bjanka za navek. (Izleguva. neka bide mese~ina. A sega zbogum. cum privilegio ad imprimendum solum. Za toa vreme. Hortenzio i Slugite. Nemam vreme. Katerina Mese~inata? Misli{ sonceto.

Kako }e go nare~e{ ti. Najdobro za sinot. slatka Kate. bujna devstvenice. papsan. kade si trgnala? Od kade si? Blaze si im na roditelite so tolku li~no dete. `imi gospod. kako {to ti veli{. da ne si luda? Ova e ma`. teraj si go patot. Vin~enco Doblesen gospodine i vie gospo|o li~na {to so ~udniot pozdrav me stapisavte. br~kosan. ova e blagoslovenoto sonce. Petru~io . Dali posve`a gospo|a nekoga{ si videla? Kakov boj me|u beloto i crvenoto na obrazot nejzin! Koi yvezdi neboto go krasat so li~otija vakva ko ovie dve o~i {to go krasat bo`enstvenovo lice? Li~no. Slatka Kate. ubava. a ne devojka. napred! Taka kuglata treba da odi a ne da skr{nuva od prirodniot pravec. nekoj ni ide na sre{ta. Katerina Prostete. prostete {to vaka luda~ki zgre{iv. a i zaradi starosta ~esna. mo`am da te vikam mil tatko. Petru~io La`e{. No gledajte. pobednik si sega. [to ti e Kate. Katerina Mlada. svenat. Hortenzio Petru~io. A mese~inata se menuva po tvoja volja. Se vikam Vin~enco. slatka. progovori pravo. taka }e se vika a taka i Katerina }e go vika. gospodine ~estit i ka`ete ni na kade odite: ako ist ni e patot }e ni bide milo da vi pravime dru{tvo. gospodine. Blaze si mu na ~ovekot komu yvezdite mu dale so nego vo bra~nata postela da le`i{. doa|am od Piza i odam za Padova. Sega gledam deka ste ~estit starec. star. Petru~io Napred. sve`a. Petru~io Dobro {to se sretnavme. krasno mome. Petru~io Katerina Toga{.) Dobro utro. So sestrata na `ena mi. vo poseta na sin mi koj odamna ne sum go videl. gospo|o otmena. dobar den u{te edna{. Petru~io Kako se vika? Vin~enco Lu~enco. Ve molam.) (Na Vin~enco. ovaa gospo|a ovde. Prostete & .Kroteweto na opakata 205 Katerina Znam deka e mese~ina. kade vaka? Ka`i. Ova e blagoslovenoto sonce. I sega po zakon. pregrni ja {to e tolku divna. (Vleguva Vin~enco. gospodine {to o~ite me la`at {to tolku mi se zaslepeni od sonceto pa s# nekako zeleno gledam. No ne e sonce ako ka`e{ deka ne e sonce. Hortenzio ]e go pobudali ~ovekov pravej}i go `ena.

tatko. Da se pregrneme. taka e kako {to veli. mirazot & e bogat. rodot visok. ova me ispolni so smelost. od odli~na ku}a e taa.206 Vilijam [EKSPIR do sega sin ti verojatno se o`enil. ~inam. Ne ~udi se i ne `ali. ti tvrdam. (Izleguva. pa ajde da go vidi{ sinot svoj ~estit koj{to. Petru~io Dojdi so nas i sam uveri se deka vistinata ja ka`uvam. Vin~enco. gi ima za sopruga na eden gospodin ~estit. }e ti se izraduva mnogu. Prvata {ega veruvam. Kaj vdovicata odam! A ako se prepira ti me nau~i kako strogo da ja smiram. i site kvaliteti. Vin~enco Dali e ova vistina ili obi~aj imate taka ko patnici da se po{eguvate malku so sekoj na pat {to }e go sretnete? Hortenzio Te uveruvam.) Hortenzio Pa Petru~io.) . (Izleguvaat site osven Hortenzio. malku nedoverliv te stori.

ama so nego ne mo`e da se zboruva.^in PETTI Scena 1 (Vleguvaat Biondelo. gospodine? U~itelot Doma e gospodine. (Izleguva. Tropnete posilno. ni za `iva glava. (^uka na vratata. Jas odam tamu.) Petru~io Ova e portata. Vin~enco Ne ve pu{tam pred da se napiete ne{to.) Biondelo Tiho i brzo. Nemu ne mu se potrebni dodeka sum `iv jas. Vin~enco. a vas ve ostavam ovde.) A {to ako nekoj mu nosi sto-dveste funti da go razveseli? U~itelot ^uvajte si gi parite za vas. (Vleguvaat Petru~io. so Slugite. Grumio. zatoa odi. (Na prozorecot se pojavuva U~itelot. gospodine. gospodine od domot na Lu~enco. Ku}ata na dedo mi e poblisku do pazarot.) Gremio Gremio Izgleda rabotat ne{to. Mislam deka ovde mo`e da ve primam. Me slu{ata. Petru~io Ete. Lu~enco i Bjanka.) U~itelot Koj tropa ko da saka da ja skr{i vratata? Vin~enco Dali e doma siwor Lu~enco. sin vi e omilen vo Padova. ve molam ka`ete mu na siwor Lu~enco deka tatko mu e dojden od Piza i ~eka ovde na vrata da zboruva so nego. za{to sve{tenikot e spremen. vi rekov. Lu~enco Letam. gospodine? Da ne matkame xabe. No mo`e }e im treba{ doma.) Biondelo Ne. Gremio e ve}e tamu pred niv. . prvin da ve vidam v crkva a posle }e se vratam kaj mojot gospodar najbrgu {to mo`am. Katerina. Biondelo. Izgleda i za kasnuvawe ne{to }e se najde. (Izleguvaat so Bjanka. Vin~enco Se ~udam {to Kambio u{te go nema.

gospodine? O besmrtni bogovi! O nakonten gadu! . degenu eden degenosan. koj si ti. a? (Go udira Biondelo. Biondelo Pomo{! Pomo{! Ovoj ludak ovde }e me ubie. (Izleguva. gospodine. Batista. apa{i{te edno nizaedno. da se trgneme na strana i da vidime kako }e zavr{i ovaa ujdurma. Sigurno saka da izmami nekogo vo gradov pod moe ime. gospodine.) Biondelo Gi vidov zaedno v crkva. pa toa e ~ist majmunluk da se prisvoi imeto na drug ~ovek. Vin~enco Doa|aj vamu koga ti velam! [to? Da ne me zaboravi? Gospodine. barem taka veli majka mu ako mo`e da & se veruva.) Tranio ]e odam kaj{to sakam.) [to e ova sega. Vin~enco La`e{.) Petru~io Te molam Kate. gospodine. koj si ti {to se osmeluva{ da mi go tepa{ slugata? Vin~enco Koj sum jas. Tatko mu dojde od Mantova i eve go gleda niz penxere. (Vleguvaat U~itelot so slugite. nikoga{ ne si go videl tatkoto na tvojot gospodar.) Biondelo Fatete go prevarantot.) U~itelot Pomo{. sinko! Pomo{ siwor Batista! (Se trgnuva od prozorecot. gospodine? Ne. Tranio. Ne sum mo`el da ve zaboravam bidej}i nikoga{ porano ne sum ve ni videl. gospodine? ^ekajte. mojot star po~ituvan gospodar? Sum go videl kako ne. Vin~enco? Biondelo [to. ene go na penxere. bog da gi blagoslovi! No koj e ovde? Mojot star gospodar Vin~enco! Sega go jadovme brutot. gotovi sme! Vin~enco (Na Biondelo) Doa|aj vamu.208 U~itelot Vilijam [EKSPIR Biandelo Da ve zaboravam? Ne. Vin~enco Vie ste mu tatko? U~itelot Da. Vin~enco Zna~i taka. gospodine. (Vleguva Biondelo. Petru~io (Na Vin~enco. U~itelot [to.

trezven gospodin ama po zborovite si ludak. da ne e mrdnat? Mene da me odnesat v zatvor? Tranio Gremio Gospodine. banditu. imotot na siwor Vin~enco. (Vleguva Xandar. toj go ima ubieno svojot gospodar! Fatete go.Kroteweto na opakata 209 Svilen xaket. vo imeto na ^ekaj malku. po ali{tata li~i{ na star. Vin~enco [to mu e na ~ovekov. U~itelot Da te nema. kako? [to ti e tebe? Batista vojvodata. siwor Gremio. O. Gremio Vnimavajte siwor Batista da ne izlezete namagar~en vo rabotava. Vin~enco Na tvojot tatko? O yveru! Toj krpi yivri vo Bergamo. da te nema. Batista Mol~ete. Ve molam. . gospodine. vi nareduvam. [to ti e gajle gospodine ako sum oble~en vo biseri i zlato? Blagodaren sum mu na svojot dobar tatko {to mo`am da gi nosam. {to mislite. Dedo Batista. crvena nametka i belosvetska {apka! O. Gremio Sepak ne mo`am da se zakolnam. U~itelot Toga{ zakolnete se. Vin~enco Lu~enco? O. Jas velam deka }e odi v zatvor. sinko! Ka`i. magare edno ludo! Se vika Lu~enco i toj mi e sin edinec i naslednik na siot moj imot. Toj nema da odi v zatvor. gre{ka ste. pogri`ete se da izleze na sud. kako se vika? Vin~enco Kako se vika? Pra{uvate kako da ne znam kako se vika! Pa jas go gledav od tri godi{no bebe! Se vika Tranio. Tranio Toga{ najdobro vi e da re~ete deka ne sum Lu~enco. kade e sin mi Lu~enco? Tranio Viknete xandar. sinko. somotski pantaloni. Gremio Dobro znam deka ti si siwor Lu~enco. Batista Gre{ka ste. Bi mo`el da se zakolnam deka ova e vistinskiot Vin~enco. sin mi i negoviot sluga rasipni~ki tro{at na univerzitetot! Tranio Kako. gotov sum. gotov sum! Dodeka jas doma r’mbam i sobiram ko mravka.) Odnesete go ovoj pobudalen nikakvec v zatvor.

Toj mene me pretstavuva{e vo gradot a jas najposle sre}no stignav do sakaniot pristan na moeto bla`enstvo. gospodine! Zarem se o`enivte so }erka mi bez moj blagoslov? Vin~enco . laga so opa{ka. prosti mu. Batista Batista [to zgre{i? Kade e Lu~enco? Lu~enco Lu~enco e ovde vistinskiot sin na vistinskiot Vin~enco koj{to so ven~avka }erkata ti ja zede duri izmamata dolna te la`e{e na o~i. Tranio i U~itelot. Odre~ete se od nego. Vin~enco More nosot }e mu go skr{am na toj apa{ {to zatvor saka{e da me prati.210 Batista Vilijam [EKSPIR Vin~enco Kade e onoj proklet. ene go onde. da ja izmeram dlabo~inata na ovoj aramilak. (Izleguva. zarem ova ne e mojot Kambio? Bjanka Kambio Lu~enco stana. Lu~enco Qubovta ~udava gi stori. A sega odam vnatre da se odmazdam za bezobrazlukot. A onoj nosete go v zatvor! Vin~enco Zarem vaka se do~ekuvaat i uni{tuvaat stranci? O gadu rasipan! (Vleguvaat Biondelo. zakolnete se deka ne go poznavate ili otidovme jabana Lu~enco (Kleknuva na kolena.) Bjanka Prosti. Lu~enco i Bjanka.) Batista No slu{ajte vie. sosema }e ve zadovolime. S# Tranio {to stori. O. zatoa tatko. propadnavme. zaradi mene. tatko. podol Tranio {to v lice me ismeva{e i me prave{e ludak? Batista Mi se sma~i od ovoj debil.) Prosti. moja zapoved be{e. (Izleguva. tatko mil. Qubovta kon Bjanka me natera so Tranio da se smenam. Vin~enco Ti si `iv. I jas. izmameni sme site. Gremio Ova ti e laga.) Ne pla{ete se Batista.) Biondelo Ka`ete mi. sinko? (Brzo begaat Biondelo.

Hortenzio. Vin~enco. U~itelot. na sred ulica? (Vleguvaat Batista. (Izleguvaat Lu~enco i Bjanka.) Gremio Izvisiv sosem. da odime i nie. spremen? Hortenzio Katerina Zaradi nas bi sakal ova da e to~no. Bjanka. ne bidi temen. no barem air od gozbata }e vidam. so istata qubeznost na tvojot tatko. }e te baknam. vo Padova e rajot! Toga{ se vra}ame doma. . Gremio. Petru~io Petru~io Zarem ne e ova dobro? Odime Kate moja mila Poarno edna{ od niedna{.) Lu~enco Najposle. Lu~enco. [to. no so drugite sepak }e bidam nade` pove}e nema. da ne se srami{ od mene? Batista Katerina Vo Padova samo mo`e da se jade i pie. Vdovicata. svesko Katerino. Tatko ti }e se smiri. Baxanaku Petru~io. Grumio postavuvaat gozba.) Katerina Ma`u. i ti Hortenzio so vdovicata mila. nekoj od nekogo ovde se pla{i. jademe. Sednete. Ne. Ostani.) @imi s#.Kroteweto na opakata Scena 2 211 Lu~enco Ne pripa|aj Bjanka. Petru~io. Katerina. Tranio. Petru~io Petru~io Vo Padova. Katerina [to. zete. Biandelo. (Izleguvaat. Petru~io Petru~io Samo }e sedime. dobredojde na tatko mi ka`i a jas. ve molam. Ubava moja Bjanka. Veselbata e za site da staneme vedri po go{tevaweto {to sledi. ova mi dava sila. i }e jademe. da sedime. Ne. Petru~io Se razbira Kate. da jademe i da muabetime. Grumio. Slugite. ne. Vdovicata Smetajte me za la`livka ako jas se pla{am. gostete se i dobro mi dojdovte doma. ama bakni me prvin. fal{ notite ni stanaa skladni i vreme e koga lutata vojna svr{i pa se smeeme na minatite opasnosti i beqi. sram mi e da se baknuvam. (Izleguva. ne daj bo`e. sakam da go vidime krajot. sedime.

Baknete go za ova. Sakav da ka`am Hortenzio od vas se pla{i. ve molam. ova? Hortenzio Saka da ka`e deka vie ja zavedovte vaka da ka`e. Batista Gremio. mojata Kate }e ja kutne. Petru~io Petru~io Po {to saka{.[to sakavte. {to sakate da ka`ete? Hortenzio Vdovicata Navali `eno! Toj vaka me zavede. Jas ja zavedov? Kako ti se dopa|a. nema {to. Hortenzio. Vdovicata Na lo{otijata i mislev. kako ti se dopa|aat ovie bistri de~ki? Grmeio Pa. Koj ima vrtoglavica misli deka svetot se vrti.212 Petru~io Vilijam [EKSPIR Katerina Mnogu lo{o sakavte da ka`ete. Sega znaete {to sakav da ka`am. Kato! Gospo|o. podjarmen od edna zmija ja meri tagata na ma` mi niz svoja dulbija. Petru~io Dobar si ti matka~. Ne sum cajkan! Petru~io Ama zboruva{ ko cajkan! Aj na zdravje! Mu nazdravuva na Hortenzio. Vdovicata Bistri ste. ve molam. Katerina “Koj ima vrtoglavica misli deka svetot se vrti” . . ama ne me razbravte. gospodine. Hortenzio Katerina Vo sporedba so vas jas sum cve}e za mirisawe. Petru~io Vrtoglav odgovor. Odli~no se bodat? Sekoj pameten bi rekol koj se bodi na krajot rogovi mu rastat. da ka`ete so ova? Vdovicata Bjanka Ma` vi. Petru~io Katerina Navali. bi rekol deka odli~no se bodat.

(Izleguvaat Bjanka. dobar Tranio. ~ija `ena e najposlu{na i prva dojde na povikot od svojot ma` go zema oblogot za koj }e se dogovorime. Hortenzio . Petru~io! Tranio te pogodi sega. Bjanka Da ne vi sum ptica? Toga{ grmu{kata }e ja smenam a vie brkajte me so zategnat lak.) Petru~io Mi pobegna. Petru~io Dvaeset kruni? Na tolku se kladam vo mojot zagar ili sokol a dvaeset pati pove}e vo svojata `ena. Pijam za site ni{anxii {to proma{ija. ama ne me upla{i. Lu~enco Toga{ na sto.O. Kolkav e oblogot? Lu~enco Dvaeset kruni. no mirisa na ku~e. Dobro mi dojdovte. Tranio Imate sre}a. Va`i. samo malku me grebna. Hortenzio Dobro. Hortenzio Priznaj. siwor Tranio Pticata vo koja strelavte a ne ja pogodivte. najseriozno mislam ti ja dobi najopakata od site. Pak vo zanes }e si spijam. Tranio Ama gospodine. gospodine. te pogodi dobro! Petru~io Priznavam. No {tom ve}e zapo~navte }e pu{time i na vas po nekoja strela. Dobro mu go spu{ti. Petru~io Te{ko. Petru~io Ne e taka. Petru~io Dobra. Batista O. No velat. Batista Zete Petru~io. i bidej}i strelata od mene se odbi se kladam deka vas dvajca ve osakati.Kroteweto na opakata 213 Lu~enco Vin~enco Da. {to lovevte za sebe. va{ata srna v dupka ve pikna. Lu~enco me pu{ta{e ko zagar da tr~am a za svojot gospodar da lovam. Katerina i Vdovicata. bistra sporedba. nevesto. dali ova i vas od zanes ve vrati? Bjanka Da. A za da vidime koj e vo pravo neka sekoj prati `enite da ni gi viknat a toj. priznaj.

neizdr`livo! Grumio. Eve jas. Bjanka }e dojde. Velam.) [to? Hortenzio . ne doa|a! O kolku gnasno. Batista Zete. Lu~enco Ne sakam da delam. I toa qubezen.) Hortenzio Znam {to }e odgovori.) Petru~io Gluposti. (Vleguva Katerina. Petru~io Toga{ te{ko mene. (Izleguva Biondelo. Cel }e go dobijam. kaj va{ata nikoga{ ne pomaga molba. (Vleguva Biondelo. Petru~io Petru~io [to? Zafatena e i ne mo`e da dojde? Ova e odgovor? Gremio Da.) I? Biondelo Gospodaru. Ne doa|a. (Vleguva Biondelo. Ne doa|a. Petru~io Od lo{o polo{o. gospodine. odi zamoli ja! E duri toga{ nema da dojde. gospodarkata amanet vi pra}a deka e zafatena i ne mo`e da dojde. gospodine.) I? Kade e `ena mi? Biondelo Taa veli deka o~igledno biete {ega. ka`i & na gospodarkata da dojde. Petru~io Se nadevam na podobar. polovina od oblogot primam. va{ata da ne vi prati polo{. nepodnoslivo. Odi Biondelo. {to da ka`am drugo.214 Petru~io Dogovoreno! Hortenzio Koj }e po~ne? Lu~enco Vilijam [EKSPIR Hortenzio Biondelo. (Izleguva Grumio. odi kaj gospodarkata tvoja i ka`i & deka & nareduvam da dojde. Go molam boga. Biondelo Odam. Hortenzio Siguren sum. Veli vie da odite tamu. odi i zamoli ja mojata `ena vedna{ ovde da dojde.

(Vleguvaat Katerina. Ne sakame nekoj da ni popuva. Katerina. ve~erva me ~ine{e sto kruni. qubov i miren `ivot. Ili na kuso. {apkata navistina grdo ti stoi. Frli ja i zgazi ja ovde pred site.) Vdovicata Katerina Sedat i razgovaraat kraj kaminot. Petru~io Bjanka Odi donesi gi vedna{. nov den da ne do~ekam ako nekoj nekoga{ me natera na vakva glupost! .) Lu~enco Ako postojat ~uda. ubava Bjanka. i po~ni so nea. po~it i znaewe koj e {to vo domot. Vdovicata Sigurno se {eguvate. Odi. Bjanka i Vdovicata. zo{to me vika{? Petru~io Kade e sestra ti i `enata na Hortenzio? so novi znaci za nejzinata poslu{nost za nejzinata novostvorena pokornost i doblest. Tvojata mudra poslu{nost. Petru~io Petru~io Spokoj pretska`uva. Petru~io Bi sakal i tvojata poslu{nost da e vaka luda. velam. Batista Neka sre}a te prati. Bjanka Samo ludak na mojata poslu{nost se kladi. nikoga{ ne bila vakva. i dovedi gi vedna{. Petru~io Stori taka. oti taa se smeni. Ako odbijat.Kroteweto na opakata 215 Batista Sveta bogorodice. so kam{ik donesi gi kaj ma`ite nivni. (Izleguva Katerina. gospodaru. a jas ti davam u{te dvaeset iljadi kruni kako drug miraz za druga }erka. toga{ ova e ~udo. U{te podobro }e go dobijam oblogot Katerina.) Eve ja ide i vi gi nosi tvrdoglavite `eni ko robinki na svojata ubeditelnost `enska. s# slatko i sre}no. sega ka`i im na ovie tvrdoglavi `eni kakva im e dol`nosta kon gospodarite nivni i ma`i. Katerina [to povela{. Hortenzio ^udo ami kako! Samo ne znam {to pretska`uva. (Katerina go poslu{uva. Gluposti! Zarem poslu{ nost se vika ovaa ludost? Lu~enco Gospode. dobar Petru~io! Ti go dobi oblogot. ti velam. eve ja doa|a Katerina.

tu! Razvedri go toa namurteno. ne e na mesto. Trojcata se `enivme. . slabosta nad sekoja merka koga stremime kon ona za {to sigurno ne sme. a denski na studot duri ti vo toplina i spokoj le`i{ doma. toga{ ne e ni{to drugo osven buntovna. pokornost i nadmo} toga{ i tamu kaj{to treba da slu`at slu{aat i qubat. od ubavinata li{en. ova e `ena! Dojdi. ima. ama vam dvajca vi brojam do devet. zna~i. (Izleguvaat Petru~io i Katerina. ne~ist. te odr`uva. podla odmetni~ka. gnevno ~elo. kralot. pogledi topli. Ista poslu{nost ko podanikot na kralot mu dol`i `enata na svojot ma`. za vojna so inaet. I s# {to od tebe bara za vozvrat e malku qubov.) Hortenzio Mu vadam kapa. duhot mi be{e golem kako va{iot. a vo znak deka ma` mi go po~ituvam i sakam sekoga{ koga treba }e mu bidam pri raka. i duri e takov ni naj`edniot v pustina ne }e se navedne kapka od nego da goltne. bakni me Kate! Lu~enco I }e te bakne. so nea. onoj {to za tebe se gri`i. gaden. tvrda i neposlu{na kon negovata ~esna volja. poslu{nost. Po~ni.) Go dobiv oblogot iako ti ja pogodi ubavata Bela 12 pa sega ko pobednik dobra no} vi velam. Petru~io E. Lu~enco No grdo e da slu{a{ koga `enata e opaka. tvoja glava. mala otplata za dolgot golem. da go rani{ gospodarot svoj. dobriot glas si go ni{ti{ ko tajfunot krasnite pupki a toa ne e ubavo. Ubavinata taka si ja uni{tuva{ ko mrazot livadata {to ja grize. Zo{to ni se telata meki.216 Vdovicata E. odime v krevet. Tebe sre}a te prati brate! Vin~enco Ubavo e da slu{a{ koga decata se poslu{ni vaka. nepogodni za ‘rmbawe i maki ko ne zatoa na{ite ne`ni ujovi i srca da bidat vo sklad so nadvore{niot izgled? Slu{ajte! Samo slu{ajte vie opaki. tvojot ~uvar. Zatoa gordosta na strana. Gnevnata `ena e kako zamaten izvor kalliv. teloto si go izlaga i na more i na kopno na napori ma~ni sred burite bdee no}e. ne mislete deka ma`ite postojano n# molzat. od nea nema polza. tvojot `ivot. Se sramam {to `enite se tolku prosti pa nudat vojna tamu kaj{to za mir treba da kle~at ili baraat vlast. A koga e opaka. sepak najopakata ja skroti. tvoj vladetel. vladetelot. No sega gledam deka kopjata ni bile samo slamki snagata krevka. a razumot pogolem u{te za borba so zborovi. kisela. srceto isto taka. nemo}ni zmii. Ma`ot e tvojot gospodar. mrzovolna. (Na Lu~enco. nema. slabi i mazni. surova predavni~ka na svojot gospodar dobar. Petru~io Ajde Kate. 11 Petru~io Ete. Katerina Vilijam [EKSPIR Tu. i ne pu{taj prezrivi streli od tie o~i.

Kroteweto na opakata 217 Lu~enco I toa kako: nikoga{ lo{otilok da ne koti. .

se pojavuva vo dramata na Fle~er. a Hortenzio kako Licio. with Slie asleepe in a chaire. zna~i oti{ol preku dozvolenoto. {to e poverojatno. Spored Arden izdanieto. No. Vleguvaat dvajca slugi so masa i bokal na nea. 10 Ovde Lu~enco e prepraven kako Kambio. 6 Ova uka`uva deka tie ostanuvaat do krajot na pretstavata iako pove}e ne govorat ni{to. 1 . . koga e eden preku trieset i eden. . and two other. pa drugi dvajca so Slaj zaspan na stol. 4 Vo Padova e osnovan vo 1228 godina eden od najstarite univerziteti vo Italija 5 Sveta Ana. Kolneweto vo sveta Ana e mnogu ~esto vo vremeto na [ekspir. . Zadovolni `eni (Women Pleased) ama ne se dodvoruva na edna velmo{ka. sugerira deka Slaj se nao|a nekade gore i deka dejstvoto se slu~uva na nekoja potkrenata bina ili galerija. Ottuka drskiot ton na po~etokot od scenata. 11 Ovoj poznat govor na Katerina e tolkuvan na razli~ni na~ini. 8 Sarkasi~en komentar za Gremio. najstariot sin na selanecot. . 12 Bjanka zna~i belo. 9 Kaj [ekspir stoi ben venuto. Hortenzio ja dr`i rakata na Bjanka za da ja nau~i kako se dr`i instrumentot a ova go provocira Lu~enco. Za da ne go optovarime tekstot. majkata na Deva Marija iako ne e spomnata vo Biblijata. Aluzijata na Petru~io e deka Lu~enco e vtoriot dobitnik po nego. Zatoa tonot na interpretacijata e klu~en za razbiraweto na dramata.italijanskiot izraz soodvetno go zamenivme so makedonski. 3 Legendarna Asirska kralica poznata po svojata razvratnost. eden preku trieset i eden. 7 Ili e igra na vozrasta na Petru~io. zna~i 32 godini ili. Enter aloft Sly. se odnesuva na igrata so karti trieset i eden.(Bele{ki) Soto. na primer. [ekspir ja spomenuva ovde i u{te dvapati vo Tit Andronik. izgorel {to vo figurativna smisla bi zna~elo deka e napien. . na drugo mesto scenskata bele{ka veli ne{to drugo: Enter two with a table and a banquet on it. 2 Postavuvaweto na ovaa scena e problemati~no.

.

Title page .

Naslov na originalot: Love’s Labour’s Lost .

u~itel Akmak.L I C A: Kralot Ferdinand od Navara Biron Longavil. lordovi. pridru`nici na kralot Dimen Bojet Markad. lordovi. pridru`nici na frncuskata princeza Don Adrijano de Armado. Mesto na slu~uvawe: Navara . policiski slu`benik Torlak. selanka Slu`benici i drugi od svitite na kralot i princezata. klovn Molec. sve{tenik Holofern. pa` na Armado [umar Princezata od Francija Marija Katarina Rozalina. dami-pridru`ni~ki na princezata @akeneta. {panski zabavuva~ Pre~esniot Nataniel.

iskombinirana od slu~ki vrzani so istoriski li~nosti i slu~ki izmisleni od avtorot za potrebata na dejstvoto. so svoj poseben {arm. postoela ista takva drama so istiot naslov od nekoj drug avtor {to [ekspir go doteral i pro{iril. e kako nekakov bal pod maski postojano sleden od muzika i igri s# do samiot kraj. Popravena i zgolemena od Vilijam [ekspir… itn.Ako treba da se otka`eme od nekoja od komediite na [ekspir. drama bliska do muzi~ko delo bidej}i. toga{. Poup. mnogubrojnite postavuvawa na scena. tuku deka e sozdadena vo periodot koga se napi{ani Ri~ard Vtori. Najraniot tekst na dramata e od kvarto izdanieto od 1598 godina na ~ija naslovna strana stoi: “Prijatno sro~ena komedija nare~ena So sila ubavina ne biduva. Kako potvrda na ova naj~esto se poso~uvaat preusilenite rimuvani kupleti. ili postoelo prethodno izdanie na dramata koe. pa i kako drama. se ~ini. preteranite i nekoga{ na sila izvedeni igri so zborovi. poka`aa deka So sila ubavina ne biduva e s# u{te privle~na kako zabavna piesa.” Ova pos- lednoto. na primer. Istovremeno. ili pak. da vidat so kakvi napori i maki toj stignal do svoite podocne`ni golemi ostvaruvawa. smetal deka komi~nite sceni se tolku suvoparni i bledi {to re{il da gi isfrli od tekstot stavaj}i gi vo fusnoti za eventualnite istra`uva~i na razvojot na [ekspir. Sepak. Vo najnovo vreme rabotite so ovaa drama stojat ne{to podobro. prete`no na stavot deka ova e edno od najranite dela na majstorot od Stratford na koja toj ~irakuval i go u~el zanaetot. posledniot. . Kako {to be{e prika`ana pred nejzinoto veli~estvo ovoj Bo`ik. Osobeno se naglasuva va`nosta na stilot {to ja pravi drama so svoj pe~at. Ova se dol`i. Ova e prv prevod na komedijata So sila ubavina ne biduva na makedonski jazik. kako {to e naj~est slu~aj so drugite dela na [ekspir. za ovaa prigoda [ekspir go popravil i pro{iril. Romeo i Julija. So sila ubavina ne biduva e najpogodnata za toa. “popravena i zgolemena”. ili nedramskite dela vklu~uvaj}i gi i sonetite. nedovolno `ivite likovi i ~esto prekinuvanoto dejstvo za da mo`e da se izvedat nekakvi eftini {tosevi i bizarni ske~evi koi ne dozvoluvaat doiska`uvawe na zamislenite nameri na avtorot. mo`e da se pretpostavi deka ova e avtenti~na prikazna na [ekspir. veli pribli`no Hazlit i negovoto mislewe e glavno prifateno od kriti~arite i va`i do deneska. uka`uva i na mo`niot na~in na nastanuvawe na deloto: zna~i. [ekspirolozite utvrdile deka ova sepak ne e edna od najranite drami. misterija. na primer. na primer. mnogu dolg ~in.

.

iako teloto }e trpi: kaj debeliot mev kus e umot a obilniot namet rebrata gi goi no sosem te li{uva od pamet. Zatoa. za{to vie ste takvi.Kralot Neka slavata po koja vo `ivotot tr~ame site `ivee vpi{ana vrz tu~nite ni plo~i za potoa da n# krasi vo grdosta na smrtta. {to boj biete so sopstvenite ~uvstva i vojskata brojna na zemskite strasti neodamne{niot na{ propis strogo ostanuva vo sila: Navara }e stane ~udo na svetot dvorot na{ }e stane akademija mala vo koja ume{nosta na `iveeweto na mir }e se u~i. Vie trojca. se zakolnavte tri godini da `iveete so mene ko moi drugari {kolski. Ako ste kadri da pravite ko {to se zakolnavte so pamet potpi{ete se i odnesuvajte se spored va{iot zavet. osvojuva~i hrabri. Biron. koga i pokraj strvnoto dr~no Vreme trudot na sega{niov `ivot mo`e da ni ja kupi onaa ~est {to tapa }e ja stori ostrata mu kosa i naslednici }e staneme na seta ve~nost. Dimen i Longavil. Longavil Jas re{iv. Dimen Gospodaru sakan. Dimen e uspokoen: . samo tri godini postot trae: umot }e praznuva. i da se dr`ite do sekoj propis napi{an na ovaa lista ovde: zakletva dadovte a sega u{te potpis fali so koj sekoj od vas }e si ja rizikuva ~esta ako go prekr{i zapi{anovo i vo najmal detaq.

Jalov zavet za mene. Biron [to mo`am drugo osven so niv da se slo`am. sega sum li{en ko sekoj onoj za mudrost {to di{e. Longavil Za ova i za s# drugo dadovme raka. da znaeme? Kralot Da go znaeme ona {to inaku ne go znaeme. ka`ete. kralot od Navara. Biron. tri godini da u~am i `iveam ovde. a eve i dodavka nova }e u~am so vas za toa go dadov zborot i tri godini }e ostanam ovde na dvorot. zakolnat tolku te`ok zavet da me vlada da nau~am da go prekr{am bez ~esta da mi strada. {to se nadevam ne e propi{ano strogo: pa edna{ nedelno da ne se jade ni{to. . od qubov. da ne spie{. Biron I da i ne za{to se zakolnav na {aka.^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat Ferdinand. ili. se kolnam deka }e u~am taka da go nau~am zabranetoto od prva raka. No tuka ima i drugi propisi strogi. barem za ova. da ne bide{ so `ena. Biron Toga{ e lesno. Ako dobivkata od u~eweto e vakva i kako i da e na krajot se doznava ona {to inaku ne se . da ne se gleda{ so `ena.kako mo`am da se nakrkam arno koga na post strog treba da bidam stvarno. da buba{. dadovte deka ne ste obvrzani na ova. Na primer.) pogrubiot vid na nasladive ovozemski gi prepu{ta toj na niskoto grubo robje. bogatstvo. zna~i. potoa da ne se spie pove]e od tri ~asa no]e a denski da ne te vidat ni edna{ da trepne{ iako sum sviknal no}e da spijam ko jagne i vo temna no} da pretvoram polovina od denot {to se nadevam ne e propi{ano strogo. kralu moj. ili kako da se dograbam do devojka fina koga bludot so devojkite e podlo`en na vina. celo vreme. slava. vi dadov zavet. {to se nadevam ne e propi[ano strogo. Kralot Zavet. a vo drugite denovi po samo eden obrok. Longavil i Dimen. prete`ok da se ~uva. toa e za onoj {to u~i bo`ja nadopolna. dozvolete. da posti{. Biron Ne kralu moj. Koja e celta na u~eweto. Biron Mislite skrienoto i branetoto od du{ata volna? Kralot Da. na primer.

So sila ubavina ne biduva 227 Longavil znae se kolnam vedna{ na ova i zavetot ve~no }e mi trae. ko na primer. Ovie zemni nunkovci na nebesnite mo}i {to ime & davaat na sekoja yvezda {to sveti nemaat korist pogolema od svetlite im no}i od {eta~ot {to minuva bez niv da gi seti. Izu~ete kako da se zadovoli okoto stvarno vtren~eno vo nekoe drugo oko mnogu pomilo koe zaslepeno taka. bolno da se xari{ v kniga baraj}i go zrakot na vistinata. ti se zatemnuva zrakot. Taka i vie. go sakam samo ona {to vo svoe vreme cveta. Kralot Toga{ odete si Biron. predocna e nekoj na {kolo da ve prati ko ~ovek ste ka~en na krov da otklu~uva vrati. Kralot Biron e ko mraz zajadliv {to fr~i i gi jade prvorodenite proletni ~eda. slobodni ste ko {tuka! . no zo[to vozgordoto leto da se pr~i pred pticite so pri~ina pesna da vedat? Zo{to da se raduvam na nedonosen~e? Na Bo`ik trendafilot go sakam kolku snegot vo maj koga s# odnovo preta. pred da sfati{ kade svetlinata le`i vo mrakot o~ite gi gubi{. prvovo }e go vardi arno svetlina }e mu dava na ona od koe zaslepeno bilo. vovedenosta sosem da ja gu{i! [to ima toa vrska? Biron Mesto i vreme ima. znaewe ne e tuku xeva nunkoto krsti i bez da kreva vreva. Dimen Ama nema smisla. Biron I da sum. Naukata e kako nebesnoto sonce sjajno vo koe ne mo`e so drzok pogled dlaboko da se rie malku u~enite iskopuvaat za trajno osven po ne{to {to vo tu|ite knigi se krie. Biron Ne e prolet koga }e vrevnat dve-tri glupi du{i! Dimen Site nasladi se suetni no najsuetno kolka taa {to niz maka bolna donesuva bolka. no duri e zad {titot predavni~i taa so slepilo te stiga zrakot {to bara zrak od videlo ti go li{i vidot: Taka. Biron Barem ima rima. Kralot Ama darba ima u~enosta so u~eno da ja ru{i! Dimen Dobro voveden. Premnogu znaewe. Kralot Go plevi `itoto a sepak plevel `itoto mu go su{i! Biron Vaka frlate vrz u~eweto bludni petna da ni gi zaveduva umovite vo naslada suetna.

gospodaru dobar. Biron Biron A zo{to.Dali e ova objaveno? Pred ~etiri dena. moma sovr{ena. va`na e sekoja reda pod strogive propisi }e se potpi{am vedna{! Kralot Sega ja trgnavte od vas sramotijava bedna! Biron (^ita) Zna~i: niedna `ena da ne se pojavi na kilometar i pol od mojot dvor. da bi razgovarala so vas ko so gospodar viden za predavaweto na Akvitanija na nejziniot snemo}en. gospodine? Longavil Da ne im tekne da se priberat pred stra{nava kazna. gospoda? Ova go zaboraviv sosem. . Zatoa stavam potpis vrz site tezi . Biron Da ja vidime kaznata . bratko. Biron Longavil Biron Ne. Kralot Od nu`nost zaboravete deka ovaa propiska bila nejze mora tuka da ja smestime po vi{a sila. }e bide podlo`en na javen rezil {to }e go smislat drugite od dvorot. Dajte mi go listot. Vi velam. dobien a }arot sjojden. se zakolnav da ostanam tuka: Iako za neukosta pove}e rekov odo{to mo`ete da ka`ete za taa u~enost sveta jas stojam na zborot i ne se odrekov sekojdnevno da pla}am vo ovie tri leta. }e morate da go prekr{ite sami za{to znaete dobro deka vo poseta vi ide }erkata na francuskiot kral. Ako zakletvata ja skr{am i prestapnik stanam toga{ so potrebata vo nu`da }e se branam.inaku }e & bide otse~en jazikot. a koga najposle do baranoto }e dojde toa e ko spalen grad. Ovoj ~len. Biron Vi{ata sila }e n# natera da se zakolneme site tri iljadi pati vo ovie tri godini vreme za{to rodeni sme vo nagonski vitel {to ne se kroti so sila tuku so milozliv remen. Koj ja smisli vakvata kazna? Longavil Jas li~no. bolen i nepodvi`en tatko: ottuka zaludno propisov na pokornost n# kani i zaludno e ideweto na ubavata dama. (~ita) Zna~i: ako nekoj ma` bide viden da zboruva so `ena vo period od tri godini. u~eweto sekoga{ e so kratki noze. Duri go bara ona {to navistina mu godi kon la`na cel u~eniot go vodi.228 Vilijam [EKSPIR Protiv dobroto odnesuvawe opasna sablazna. Kralot [to velite. gospodaru.

Naokolu vrie od rasipni{tvo. blagorodni du{i.ve prepora~uva. ~ij mozok ko na {aka frazi razni kova. aram i za navek da e rezil. Akmak Gospodinot Arm-Arm . za{to jas sum malocenitel na negovata visost: no bi sakal li~nosta da mu ja vidam vo krv i meso. Muzikata od sopstveniot prazen govor go voshituva nebare e toa melodija na zborot. Biron Bez ogled kolku nisko vo sodr`inata. rezilot me ~ini mene odnesuva. . (Vleguvaat Akmak so pismo i Torlak. ko odmor od u~eweto prikazni mnogubrojni za vitezi }e ni ka`uva dolovuvaj}i ni slika na son~evata [panija za koja zaginale vo vojni. Armado {to se vika. Torlak Gospodaru. ~ovek strosan kogo dobroto i zloto go izbrale za sudija glaven vo sporot. zadovolstvo da mi pru`i. no veruvam iako posleden na potpis se re{iv posleden }e bidam {to na zavetot }e zgre{i. Longavil Visoka molba do nisko nebo: Bog neka ni dade trpenie! Biron So nego i so Torlak studiite }e ni bidat slatki a dnite od trive godini mnogu kratki. gospodine i da se smeeme umereno. Na dvorov. Isku{enijata va`at za drugite ko i za mene. pojava nova. Ne znam kako vi se dopa|a vam. Biron Za toa bez gajle. No zarem nema barem malku zabavno da ni bide? Kralot Ovoj ovde. ~esto ide prefinet eden [panec.) Akmak Koj od vas e li~nosta na vojvodata? Da slu{ame? Ili da ne se kikotime? Longavil Da slu{ame krotko. Pismovo }e vi ka`e pove}e. su{i za ko moj bard. [to saka{? Akmak Jas samiot ja pretpostavuvam negovata li~nost. Ova ~edo na me~tite. mom~e. ili da se otka`eme i od ednoto i od drugoto. na Boga mu se molam da e visoko vo stilot. vitez e na svojata moda. vo najnovata svetska moda mnogu viden. Biron Za Armado govorlivosta e luk i voda od nego zborovite izviraat.So sila ubavina ne biduva 229 Biron a onoj {to }e gi prekr{i i vo najmal stepen neka mu e sram. znaete. no mene me {eknuva koga la`e. Longavil Ova e toj. Kralot Pismo od veli~enstveniot Armado.

Biron A {to sledi. opkolen od samurno temna taga. pticite . gospodine. Postapkata negova e {to me fatija vo postapka. Torlak S# u{te ni zbor za Torlak.toa e postapka na ma` kon `ena. no ako toj veli deka e ba{ taka toga{. me fatija kako eden po drug ja sledam vo parkot {to zaedno pravat postapkata i na~inot eden po drug da sledat. gospodin kakov {to sum. . a na~inot. Kralot Toga{ gospodine. gospodine. a se odnesuva na @akeneta. Vo koe vreme? Tuka nekade okolu {est poru~ek koga `ivotnite najmnogu grizat. gospodine? Torlak Ni zbor! Sledi mojot popraven. Torlak Mo`ebi i e ba{ taka. Torlak Prost e ma{kiot svet koga }e mu svetnat Torlak Za tu|ite tajni. Kralot Ba{ e taka. malku e onakov.230 Biron Vilijam [EKSPIR o~ite po meso. . ja prepora~av svojata crno skislena poti{tenost na iscelitelnata mo} na tvojot zdravjenosen vozduh i. se predadov sebesi na pro{etka. Veziru golem. Kralot Mir! Torlak Za mene i za sekoj {to ne mu stiska da se tepa. bogu na mojata zemska du{a i hranitelu i za{titniku na moeto telo. opolnomo{teniku nebesen i du{egri`niku na Navara. [to se odnesuva do postapkata. Torlak Slu~ajot e samo moj. zna~i vkupno ima tri raboti: Mi idea po stapkata i me vidoa kako sedam so nea vo na~inot. Kralot (^ita). neka stilot odredi kolku }e se iska~ime na skalite od veselosta. ve molam.na~inot ti e na~elen. raka na srce. Kralot Ba{ e taka. zatoa Bog neka ja vardi pravdata! Kralot ]e go soslu{ate vnimatelno pismovo? Biron Ko {to se slu{a proro{tvo. Biron Vo kakva postapka? Torlak Postapkata i na~inot eden po drug sledat.

sakam da ka`am. koj go vle~e od mojata sne`no bela perodr{ka abonosovovo mastilo koe ovde ti go zabele`uva{. ama mi e ma~no da go Ne e ba{ ona {to go o~ekuvav ama e najdobroto {to dosega sum go ~ul. ti go prativ. poznat. Kralot So edna ro`ba na na{ata pramajka Eva. onoj zabegan degen. So site izrazi na najdlaboka po~it i na vernost kon dol`nosta koja v srce mi gori kako rasplamten ogan. po slugata na tvojata slatka milost.taka se imenuva onaa poslaba tikva {to ja v~opiv so gore spomenatiot degen.Torlak Koj jas? Kralot Onaa prazna tikva Torlak Biron Pak jas? Kralot [to. No. Antonio Akmak.Torlak So edna `enska. za podobro da me razbere{.So sila ubavina ne biduva 231 najdobro kolvaat a lu|eto sednuvaat da go primat onoj obed {to se vika ve~era. tamu go vidov ona rasipni~ko gojdo. Kralot Da. mislam. Nego. so edna `enska du{a ili. so edna `ena. Akmak Po mene. ona apa{ko kopile so koe se razveseluva{. Torlak Kralot Ja priznavam `enskata. mom~e? [to se odnesuva do @akeneta . No da se vratam na mestoto kade: stoi na sever-severo-istok i toa isto~no od tvojot zapaden agol na tvojata ~udesno spletkana gradina. odev: toa se vika tvojot park. gleda{. ~ovek po~ituvan. mi se ~ini. cenet i ugleden. Kralot Onoj glau~. Jas sum Antonio Akmak. da ja seti pofalbata na kaznata. sprotivno na tvojot donesen i objaven proglas i zakon za vozdr`uvawe. {to veli{ ti na ova. Sega malku za tloto po koe. so. po koe.Torlak Koj. tolku okolu pra{aweto vo koe vreme. ja dr`am kako tikva za gnevot na tvojot zakon. Potoa malku za mestoto kaj{to. najdobroto od najlo{oto.o. i na najmal tvoj sladok mig. posmatra{. ako nemate ni{to protiv. jas? Kralot ka`am ona so. tvoj Don Adriano de Armado. }e ja odvedam na soslu{uvawe. po svojata izve`bana dol`nost. so . se vika Torlak. jas. naletav na onoj gnasen i neprikladen prizor. Zdru`en i bagabontiran. puli{. gospodaru.Torlak Zna~i jas. .

Me fatija so sluginka. be{e devica. gospodaru. mom~e. Kralot Nema da se poslu`i{ so ovaa sluginka. zatoa velam dobredojde na gorkiot pehar na napredilakot! Eden den mo`e pak }e mi se nasmee makata. (Izleguvaat Kralot. gospodaru: bev faten so devojka. Nie pak. Vie Biron. Torlak Ako stoelo toga{ ja poreknuvam nejzinata devstvenost. gospodaru. gospoda. da go rabotime strogo ona na koe tolku cvrsto se zavetivme. Mrdni.232 Kralot Dali slu{na za proglasot? Torlak Vilijam [EKSPIR Kralot Gospodine. Torlak Trpam zaradi vistinata. sedi madro! Priznavam deka mnogu slu{nav. Torlak ]e se poslu`am odli~no. Kralot I taka tamu e re~eno. Longavil i Diman. Torlak Ama ovaa ne be{e ni devojka. Torlak Jas ne bev faten so takva. sega slu{ni ja kaznata: ima da posti{ nedela dena i da bide{ samo na trici i voda. Kralot Be{e objaveno deka sledi godina zatvor za onoj {to }e go fatat so `enska. gospodine.) Biron Glavata ja davam ako zavetive te{ki i zakonov na krajot ne ispadnat majtap. oti vistina e deka me fatija so @akeneta a @akeneta e vistinski ~esna moma. Torlak Poarno da bidam mesec dena na `ensko meso i oves. pogri`ete se da go kaznat. ama malku zapametiv. Kralot A Don Armado }e ti bide ~uvar. gospodaru. tago moja. za{to stoe{e i devica. a dotoga{. gospodine. Kralot Pa objaveno e i so devojka. .

Tis. gospodine. Tagata e edna i ne mo`e{ da ja deli{ tuku-taka. a zborot ne mi e na mesto. . gospodaru. ne ste vo pravo. mo{ne ste `ilavi. Jas pr~ `ilav? Jas? Molec Molec Taka se falat magariwata. Molec Gre{ite.) Armado Mom~e. gospodaru? Jas sum taman. Tuku deka ima teknuvalo. Armado [to sakate da ka`ete. pr~u moj `ilav. Armado Armado Kako mo`e{ da ja oddeli{ tagata od poti{tenosta. more apa{. Ami jas pile nedokvakano? Armado Armado A na mesto oti ti teknuva. Molec Malku taman. Molec Da ne mi udirate ~etki. se mo{ne nedokvakani. a mladite godini. ili zborot mi e taman. {to misli{.So sila ubavina ne biduva Scena 2 (Vleguvaat Armado i Molec. Zaslu`eno te falam. }e se slo`i{. }e se slo`ite. Armado Ne. gospodine. deka }e bide poti{ten. pile moe nedokvakano? Molec So prost prikaz na nivnoto dejstvo. Molec 233 Molec A jas ve narekov pr~ `ilav oti eptem vi li~i na va{ite poodminati godini a kako za ~ovek vo poodminati godini. a jas ne sum na mesto? Armado Ti si taman oti si mal. Molec Ne. Armado Gluposti. gospodaru? Armado Taman i na mesto. oti mal. A zo{to na mesto? Saka{ da ka`e{ deka magareto ima um? Te narekov pile nedokvakano oti eptem ti li~i na tvoite mladi godini. {to mo`e da zna~i koga ~ovek so golem duh go navasa taga? Molec Toa e siguren znak.

sum. pa tri godini u~ewe da imate vo dva zbora. mom~e. Daj mi nade`. toa i vrap~iwata go znaat. gospodine. Molec (Za sebe) Saka da ka`e majtapot ne saka da si igra so nego. Armado Dobro go ka`a ova. A i ne sum kr~mar da mu se snevidi. Molec Ete. rado. mi se ~ini. kako {to velat prostacite. za inaet se zacapav vo edna obi~na prosta~ka. Be{e te{ko? Nau~ivte kolku e tri. Ama bez takov {lif. Armado Ne sakam nekoj da si igra majtap so mene. Molec Ili. Armado Vetiv da u~am tri godini so vojvodata. so niv go valkam Kupidona. Sakam da ka`am deka ti ima{ teknuvalo: me vadi{ od pamet. tri godini koga mo`e s# za eden ~as. Molec Ama ste blagorodnik i komarxija. Armado Priznavam. Armado Zbirot e eden pove}e od dva. Armado Ba{ taka. no bidej}i e prostakluk eden vojnik da bide zaquben. Ka`i. Mrazam vozdi{ki. A kolku e lesno na zborot tri da mu se zalepi zborot godini. a ne stignavte ni tripati da trepnete. Ako so me~ gi ubijam mu{i~kite na strasta i se oslobodam od gre{nata misla. Molec Kolku se tripati po eden? Armado Ne{to slabo mi odi smetaweto. Molec I doka`av deka ste nula. Molec Samo koga me vle~at za jazik. ko zatvoreni~ka. Molec Zo{to. gledate. bi ja razmenil pohotata za nekoja nova qubovna majstorija so nekoj francuski mangup. Armado Samo sakav da ti ka`am deka sum vquben vo edna. gospodine. Armado Nevozmo`no.234 Armado Vilijam [EKSPIR Molec Toga{ sigurno znaete kolkav e zbirot od dvojka i kec. gospodaru. gospodine. ne si ~ovek. koi golemi lu|e na svetot bile zaqubeni? . tri.

vaka. ili edna od ~etirite. Molec Kolku {to znam da ~itam. ama gledaj da se odbrani. Molec Sigurno. Armado Slavniot Herkul? Redi u{te junaci. za{to ve~no na lice }e ja ima prirodnata boja {to te mami. edna{ duri. bila zelena vo umot. crvenee seta koga se pla{i e bledo sme{na. gospodaru. neka jazikot ti se pozlati. a be{e zaquben. Armado Ka`i ja to~no bojata. jaziku maj~in. Mora da bila umna. gospodine. I jas sum zaquben. Samsone stamenit! O. gospodaru. Armado Dali e edna od ~etirite? Mojata sakana e od bela pobela. A vo {to be{e zaquben Samson. Armado Slu{aj. koga gre{i. Armado Ka`i zo{to. nema{ nekoja balada za car i pita~ka? . na vrat gi istegli gradskite porti. Samson nemal nekoja posebna pri~ina da se zaleta po `ena so takva boja. ne }e doznae{. nose{e te`ina. da: a i najdobra e od site.So sila ubavina ne biduva 235 Molec Molec Herkul. ne odi ba{ vo prilog na ona va{e od bela pobela. gospodaru. da imaat te`ina. Mol~e? Molec Vo edna `ena. a. gramaden Samsone! Vo me~uvaweto mi si ramen kolku {to sum ti jas vo noseweto porti. redi. mom~e. gospodine. Molec Dojdete mi na pomo{ umu tatkov. Samson. Molec Pod belinata namerite se od crni pocrni. jaden koga se pla{i koga se srami. gospodine. {tom mi se pravi{ tolku u~en. gospodaru. ili od tri. Molec Morsko-zelena. Opasna pesni~ka. ili od dve. kako amal. Molec Ako od bela pobela e taa ne }e znae{ koga e gre{na. toj be{e ~ovek so te`ina. Armado Ama najde kogo da vika{: em {uto em bode. mom~e. Armado So kakva boja na lice? Molec Od site ~etiri. Armado Eve. Armado O.

@akeneta Zdravje da ima{. sega ne{to sli~no te{ko se nao|a. (Vleguvaat Akmak. ti rekov! Armado Molec Te sakam. Zdravje. Armado Armado Ba{ bi sakal povtorno da se sklepa ne{to sli~no za da vidat lu|eto deka i pred mene imalo nekoj vakov.236 Molec Vilijam [EKSPIR Armado Crvenilovo me izdava. Slu{aj devojko! @akeneta Slu{am. Armado Ama ste bister. `elba na vojvodata e da go dr`ite Torlakov na oko. Armado Molec ]e ti iznaka`am ~uda. Armado . veli vojvodata. navistina se zacapav vo onaa selanka {to ja fativ v grmu{ka so ona `ivotno Torlak. Molec (Za sebe) Barem sto kam{ici i da ja saka nekoj sepak poaren od gospodarov. Torlak i @akeneta. mom~e. Armado Odi so zdravje. Te{ka e sevdata koga se qubi lesna `ena. i da se najde ne vredi ni da se zapi{e a kamoli da se pee. ne smeete.) Akmak Gospodine. @akeneta Armado So takov surat? Pej. Mom~e. A gospojcava ja vodam kaj vojskata. Zbogum. Epten zaslu`uva. Treba da pomaga ne{to. @akeneta Znam kade si. te{ka sevda mi le`i na du{a. Pej. Strpete se da pominat pijanicive. tri dena vo nedelata mora da posti. da go ostavate da gnete i da azdisuva. @akeneta ]e navratam kaj {to }e bide{! @akeneta Tuka sum blisku. ma{ko! Svetot u{te od pred tri veka nosi na du{a edna takva balada: ama siguren sum.

ni{to. gospodaru. Molec Trgnuvaj. prestapniku. samo koga mrsi{ nema{ zatvor. napred mar{! Torlak Ne me zatvorajte. da – toj qubi. zatoa i trpam. Armado ]e bide{ debelo kaznet. Poarno da ne otvoram usta. (Izleguvaat Akmak i @akeneta. mo`am da postam a da nemam zatvor. [to }e vidat? Ka`i! Torlak Ni{to. Ama koga pak }e gi vidam veselite dni na o~ajot nekoi }e vidat. dobro }e se isposti{ pred da ti se prosti. gospodine. Ako qubam. ako ja prekr{am zakletvata zna~i sum podlec. Ako mo`e{e Kupidon so strelata da go skr{i bozdoganot na Herkul toga{ kakvi mi se mene {ansite so ovoj obi~en {panski me~? Ne mo`e{ da go pogodi{ ni v grb ni v gradi a kamoli v srce. Ne mu li~i na zatvorenik tolku da zboruva. }e ja prekr{am zakletvata. ama toj bil mnogu silen: i Solomon. zatvori go. Zatoa odi{ v zatvor. Ne postojat angeli {to se lo{i dusi. mrdni. Molec Ne. Samo qubovta e lo{ duh.So sila ubavina ne biduva 237 Molec Akmak Ajde @akeneta. Kaj nego pravila nema: sramno e od nego {to se narekuva dete a slavata ja steknuva pobeduvaj}i ma`i. Torlak Se nadevam. ama toj bil epten umen. I Samson bil vaka isku{uvan. pero pi{uvaj. Zbogum oru`je! R|osuvaj me~u! Molknete barabani za{to toj {to ve slu{a{e sega e vquben. gospodine. Samo ona {to im e pred nosot. 1 Torlak Dobro. Torlak ]e vi bidam dol`en pove}e od va{ite lu|e koi se slabo plateni. Misli umu. Mu blagodaram na gospoda {to me nau~i da trpam. (Izleguvaat Molec i Torlak. Armado Trgaj mi go gadov od pred o~i.) Armado Gadu. A dali qubovta e vistinska ako e za~nata vo podlost? Se znae {to e qubovta. gospodaru. mi trebaat sobrani dela! .) Armado Go qubam i tloto gnasno po koe gazi so ~evliwata pognasni i noxiwata najgnasni. Qubovta e |avol. Viknete mi na pomo{ nekoja nebesna muza oti mora da stanam poet. ne }e postam so prazen stomak.

go izvr{uva do kraj. Princezata Sekoja gordost e volna gordost. Na mojata ubavina. velelepen voin. Princezata ko moliteli so temni lica. Princezata Vesel gospodin {to za podbiv go biva. tolku ka`ete mu. velmo`i moi mili {to so vojvodata ~estit dadoa ist zavet? Prviot velmo`a Vitezot Longavil e eden. mi se ~ini. Pomalku se gordeam {to ja falite mojata vrednost odo{to vam vi e va`no da ve smetaat za mudar dodeka umot go tro{ite vo falbi za mene. i va{ata e takva. i vo toa ime svesni za va{ata vrednost. so voljata nikogo ne {tedi {to vo krugot na negovata mo} }e se najde. so volja jas odam vakva. A sega da go isku{ame isku{itelot: dobar Bojet. sigurno ste ~ule za glasot {to se {iri i nadaleku yuni deka Navara dal zavet duri tri godini ne pominat vo u~ewe te{ko niedna `ena ne smee da mu dojde vo dvorot skrovit: zatoa. nu`data vakva bara pred da mineme niz zabranetite porti da znaeme {to misli. iako mala. visoko ceneta vo svetot da pregovarate so edinstveniot gazda na site sovr{enosti {to ~ovek mo`e da gi ima. ne & e potrebno kinxureweto od va{ite falbi ubavinata se kupuva so procenkata na okoto a ne so vikawe po tezgite na onoj {to ja nudi. nesporedliviot Navara. edinstvena damka vrz sjajot na negovata doblest ako sjajot na doblesta so damki mo`e da se valka e zdru`enosta kaj nego na ostar duh i plaha volja. pri}e dostojno za kralica. i slave{e {tedro vo Normandija. voljata na kralot. Bidete sega {tedri vo svoite ~ari ko prirodata {to be{e vo sozdavaweto ~ari koga siot svet go ostavi skuden za {tedro site vam da vi gi dade. Neka pobrza. neli? Marija . ovoj Longavil go vidov: toj e ~ovek obdaren i na visoka cena. (Izleguva Bojet. madam: na svadbenata gozba koga lordot Perigor se `ene{e so nasledni~kata li~na na @ak Folkonbrix. Bojet Gord na zada~ata. Vas ve pra}a. va{iot tatko go pra}a i kaj kogo i koja e celta na negovata misija. poka`ete ja seta umnost svoja setete se kogo kralot. Ka`ete mu deka }erkata na kralot francuski dojdena e po seriozna rabota {to ne trpi bavnost pa saka li~no da razgovara so negovata visost. so umot oster se~i.238 Bojet Vilijam [EKSPIR Sega. znalec na umetnosta. Bojet. madam. na {to }e se nafati.) Koi se zavetnicite. ve izbravme vas kako na{ najve{t i najpogoden zastapnik. so barawe te{ko za Akvitanija. a nie }e ja so~ekame ovde Princezata Go znaete ~ovekov? Marija Go znam.

ako setilata ne me la`at po ime Biron. (Vleguva Bojet. ubavina bi imal. u{te pred da dojdam. Velmo`i i druga pridru`ba. pa toj i drugarite negovi vo onoj zavet bea spremni za do~ekot. Princezata ~ujat a pak mladite. Princezata Dosetkite brzi brzo zgor~uvaat ko pelin. Longavil. za{to s# ona {to }e go dofati ova bistrinata go pretvora vo dosetliva {ega. za{to duh ima najgrdiot lik da go stori ubav a lik koj i bez duh. toj misli da ve smesti vo poleto tuka. Rozalina U{te eden od ovie studenti vo toa vreme tamu so nego be{e. Edna{ go vidov kaj vojvodata Alanson i ona {to go rekov za dobroto {to go vidov e samo tro{ka od negovata bezmerna vrednost.) . }e n# primi? Bojet Navara ve}e znae za va{eto doa|awe svetlo. Biron so pridru`ba.) Princezata I {to veli.^in VTORI Scena 1 (Vleguvaat Princezata od Francija. velam. Okoto priliki mu bara za duhot bister. Bojet. re~isi sovr{en mlad ~ovek. Za `al samo malku slu{nav. so povesel ~ovek koj{to vo veselosta i {egata znae za merka nikoga{ ne sum pomuabetila vo svojot `ivot. {to im e na damive? Zarem site se zaqubile pa sekoja go kiti svojot pulen so vakvi ukrasi na falbata? Prviot velmo`a Se vra}a Bojet. No eve ide kralot li~no. zaradi doblesta sakan od site doblesta {to ja qubat: so mo} silna za golemo zlo. koja jazikot negov ubav (tolkuva~ na sekoja smisla) vo tolku prikladni i bistri zborovi ja redi {to i starcite rabotata ja batalat da go Gospode bo`e. ma|epsani se sosem. najmalku za zlo znae. Katarina. Rozalina. (Vleguvaat Kralot.) Glasot od najbliskite ba{ taka za nego veli. Dimen. ko nekoj {to do{ol da mu go opsedne dvorot za{to ne saka da go prekr{i dadeniot zavet pu{taj}i ve vnatre vo nepodgotvenata ku}a. blagorodna damo. tolku te~en i sladok mu e govorot. Koi se drugite? Katarina Mladiot Dimen. Marija.

a od dobredojdeto u{te nemam ni{to: pokrivot na va{iot dvorec e previsok za da bide va{ a dobredojdeto vo {irokoto pole prenisko za da bide moe. Navarskiot dvor so dobredojde ve prima. Princezata Princezo li~na. madam. Kralot Mo`ete oti za moeto zaminuvawe srceto vi ~uka i }e ja prekr{ete zakletvata ako me zadr`ite tuka.da. Princezata Deva Marija neka vi e na pomo{! ]e se odvrzete. Princezata Toga{ . na mojot dvor. Vie ste toj {to me mamuzi so pra{awa . Kralot Rozalina Zo{to toga{ se ma~evte da me pra{ate? Biron Zarem morate vedna{ vo galop? Rozalina Va{eto gospodstvo ne znae {to e toa. Kralot Zarem so vas ne tancuvav edna{ vo Brabant? Rozalina Zarem so vas ne tancuvav edna{ vo Brabant? Biron To~no. Princezata Ova li~na mo`ete da si go zemete nazad. }e bidam dobredojdena. vrzan sum so zavet. Vodete me tamu. Princezata Voljata samo volja ja zgaznuva i ni{to drugo. Biron Slu{nete me. neznaeweto bi vi bilo mudro. po moja volja. gospo|o li~na. ako navistina mo`am. prenaglito sum drska. ne mi li~i mene u~itelot da go u~am. tancuvavte. no sega mora neve{tost znaeweto da vi glumi. No prostete. Bidete dobri i pro~itajte zo{to sum ovde i vedna{ re{ete okolu baraweto moe.240 Kralot Vilijam [EKSPIR Princezata I so vas da e taka. Kralot Sekako gospo|o. Ni za `iva glava. ^uv deka od gostoprimstvoto ste se otka`ale so zavet smrten grev e zakletvata vakva da se dr`i a grev da se prekr{i. Kralot ]e bidete dobredojdena. gospo|o mila.

mojot tatko a go navreduvate i presti`ot na sopstvenoto ime so toa {to neuverlivo go odrekuvate priemot na ona {to naj~esno plateno bilo. Pa ako kralot. No da re~eme deka toj ili jas. Biron Itri ste no jurite naglo. No toj. Biron I qubovnici da vi namami prs i pleva. Kralot sto iljadi u{te. {to ne e to~no. Princezata Gospo|o. Biron Sigurno. za{to pred toa }e si odam. va{iot tatko. Rozalina Poubavo e pod nea liceto na deva. takva namera nema. va{ata ubava stava nerazumno }e go smekne{e tvrdoto mi srce i zadovolni }e se vratevte nazad vo Francija.. Rozalina Ne duri java~ot ne go frlam vo kalta. . negoviot tatko. sme ja primile taa suma. poka`ete gi priznanicite na toj iznos izdadeni od slu`benite lica na [arl. [to e samo polovina suma od celiot iznos {to tatko mi go dade za negovite vojni. da ne bea negovite barawa tolku nerazumno tvrdi. Kralot Vi se kolnam deka za ne sum ~ul za takvo ne{to a ako doka`ete celiot iznos }e go vratam ili Akvitanija }e vi ja otstapam. va{iot tatko spomnuva tuka isplata od sto iljadi kruni. poradi {to ko zalog sme zadr`ale del eden od Akvitanija iako toj del vrednost tolkava nema. ni ja plati taa polovina svota {to ni ja dol`i spremni sme da se otka`eme od Akvitanija i da odr`uvame dobri odnosi so nego. bidej}i eve ovde bara nadopolna ~ista od celi sto iljadi kruni. Rozalina Amin. se ~ini. neplateni ostanuvaat sepak Ve dr`am za zbor: Bojet. Biron A koga toa }e se slu~i? Rozalina Samo {utrak so vakvo pra{awe kaska. Princezata Go navreduvate premnogu kralot. Biron Ubavo vi stoi vakvata maska. brgu }e setite zamor. a ne bara so pla}aweto na sto iljadi kruni da ja povrati za sebe vlasta vo Akvitanija od koja nie rado bi se otka`ale sosem za parite {to na zaem vi gi dal mojot tatko otkolku da dr`ime tolku posna i neplodna zemja. daj gospode vas da ne ve vodam.So sila ubavina ne biduva 241 takvi. Princezo mila.

veli~estvo. primi dobredojde od mojata raka kakvo {to ~esta bez oskvernetost na ~esta na va{ata doblest mo`e da & ja pru`i. Biron A da go bocnete so oko. Zadovolen sum: na taa sredba utre kon pravdata }e se priklonam i doblesta na umot. Rozalina Pozdravete go. Biron Mislite taka bolot se le~e? Rozalina Toj {to znae taka veli bo`em.242 Kralot Sakam da gi vidam. Tapo e – zatoa imam no`e. Bojet Vilijam [EKSPIR Biron Bi sakal da go ~uete kako grofta. niz portite moi no ovde pod vedro nebo }e ve primat isto ko da ste se smestile vo moeto srce iako so toa ste li{eni od prestojot v ku}i. ve molam.) Dimen Rozalina Pu{tete malku krv da te~e. So misli dobronamerni prostete mi i zbogum: utre povtorno }e ve posetime nie. mi vrvi vremeto ko na kalem. ne }e mo`ite. vrzopot ne e u{te stignat vo koj se priznanicite so drugi dokumenti: utre site }e gi imate na uvid. Rozalina Da ne e ludoto bolno? Biron Prostete. (Biron se povlekuva. (Izleguva kralot so pridru`bata. ba{ bi sakala da go vidam. Princezata Rozalina Dobro zdravje i ubavi `elbi neka ve pratat. Kralot Biron Kaj da bidete.) Biron Gospo|o. istite `elbi neka ve sjatat. princezo li~na. Bog neka ve vardi ko alem! Rozalina A vas da ne stanete Metuzalem! Biron [teta. Vo me|uvreme. od vas }e go pozdravam srceto moe. Kralot Bolno od vnatre me pe~e. mo`e? .

gospodine. (Izleguva Longavil.) Longavil Lutinata vedna{ mi projde. naj{armantniot na dvorot: Sekoj zbor mu e {ega. Samo edno ima. gospodine.) Biron So {apkata koja e gospo|icata fina? Bojet Samo malku. koja e onaa dama? Bojet Katerina. Bojet O dobredojde. da & go bara{ sramno bi bilo. Imeto & go baram milo. Longavil Denski lesna mo`ebi.) Da ne e ma`ena ili ne{to taka? Bojet So svojot narav. Bojet Mo`ebi i e. gospodine. Bojet Biron @ena ponekoga{ {to denski bolska pod velot. ~ija e }erka? Marija Bojet Na majka si kolku i da ja kradat! Longavil Bojet Bog da ja vardi va{ata brada! A {egata mu prili~i na zborot! Bojet Princezata Ne lutete se. (Izleguva Biron. najverojatno. eden zbor. Dobro e {to ubavo mu vlegovte vo zborot. Taa e navistina momi~e zlatno. Zbogum sega. Ovoj posledniov e Biron. Bojet Dobredojde za vas. {to e onaa vo belo? A taa? Toa e Rozalina. gospodine. gospodine. na svoja raka. Nasledni~ka e taa na Falkonbrix.So sila ubavina ne biduva 243 Longavil Ve molam gospodine. goaspodine. gospodine taka mi dojde. Jas }e begam. (Izleguva Dimen. Dimen Prekrasna dama. Biron . na knezot Alenson nasledni~ka sama. zbogum. Longavil Ve molam. ve molam. gospodine.

gordeliva niz oko pu{ta{e mre`a. jazikot negov. lu|e. drugo e vreme: pomislete. Katerina Objasnete! Bidete ovca. no za kogo? Katerina Za sre}ata na srcevo i za mene. no. velam! Bojet Vilijam [EKSPIR na srceto vidov deka ~udni ~uvstva mu rastat. a mnogu retko se slu~uva ova vo o~ite na kralot i zanesenosta nova Bojet Seta mo} na izrazot mu se sobrala tamu vo dvorot na okoto i niz pohota yirka{e vamu. Katerina Dve divi ovci. nudej}i ja svojata vrednost od ramot staklen namamuvaat da gi kupi{ minuvaj}i patem. Ako setilata ne me la`at. srceto. a jas pasi{te. site setila kon ova setilo jurnaa vo trk iten samo za da & se nagleda na najubavata od site. usnite ne gi razdavam. Princezata Na duhovitosta & nema kraj. rudo jagne tuku na usni paseni lovci. Na lice voshit mu ree{e po va{ite ~ari i site vidoa kako ma|epsan vo vas se xari. so likot va{ snimen i vre`an gordo na ova. Princezata A zo{to ne moreplovci? Ne ovci. Bojet vo soni{ta dro~i. Akvitanija vi ja davam i s# po {to toj e vreden ako zaradi mene bakne` mu dadete eden. koi. ~inam. Princezata . setilata. Bojet Zna~i gi ~uvate. pa makar svetot fatil xenem.244 Bojet Jas nemu srpot toj mene sorot. ko ahat. Katerina Vie ve}e go obravte svojot bostan. zarobeni mu bea vo o~ite krupni ko alemi vo biljur za nekoj princ da go kupi. dali e ova dosta? Bojet Bojet Zna~i pasi{teto mi go nudite mene. Princezata Kakvi? Bojet Nie qubovxiite bi rekle zarobenik e na strasta. nestrpliv da govori a ne da gleda besen potfa}a{e vo brzinata s# v zenici da vnese. kolkav bi bil }arot olku duhoviti volci da se nafrlea na kralot i negovite kni{ki molci? Bojet Odime v paviljon.

Bojet Te{ko nekoj lesno da ve zdomi. (Izleguvaat. more devojki ludi? Marija Ne. Bojet A o~i more momi? Marija Za patot svoj – da. Bojet Imate u{i. Rozalina Toga{ Venera e ko majka & za{to tatko & e grozen. Katerina Dedo mu e na Kupidon i od nego novosti molzel. Marija Podvodaxija e golem a i ve{tina ima pusta.So sila ubavina ne biduva 245 Da go ka`am so zborovi ona {to mu go vidov v o~i samo okoto mu go pretvoriv vo usta dodavaj}i mu i jazik {to znam ne si igra so ~uvstva.) .

izvadi go od zandana onoj kico{. Armado Qubovta mi ja narekuva{ drveno kow~e? Molec Ne. gospodaru. zarem so francuska piperevka }e ja osvojuvate sakanata? Armado [to saka{ da ka`e{? Da pravime xumbus po francuski? Molec Armado Ne. Armado [to }e doka`e{? Drvenoto kow~e e zaboravenooo. Ama o. Molec Gospodaru. Konkolinel. So gledawe. ne?) onie koi najmnogu do ova se pridr`uvaat. zemi go klu~ov. Toa se majstorii. gospodaru: site tri }e gi doka`am. gospodaru moj svetski. dete: so strast nato~i mi go setiloto za sluh. Armado Na pamet i od pamet. fidanko moja mlada. da potskoknuvate pritoa na stapalata. dovedi go ovde kako znae{ i umee{. toa se ve{tini. Gugaj. re~isi. ponekoga{ niz grlo nebare qubovta ja goltate peej}i za nea. i da ne dol`ite mnogu so edna arija tuku da ~epnete malku i da prodol`ite ponatamu. ili piknati v xeb ko lu|eto na starite portreti. ama o. da & davate `ivost so kokorewe na o~ite. Molec Armado (Pee). No zarem zaboravivte na va{ata qubov? . Molec Nemaren u~eniku! Nau~ete ja na pamet. Molec I von pamet. a poznati se (prepoznavate. so racete prekrsteni na ramniot dublet ko zajak na ra`en. Armado Molec Sjajno. ponekoga{ na nos. tuku da vi se lizga pesnata niz vrvot od jazikot. sjajno! Odi. nebare ja du{kate qubovta mirisaj}i qubov. edna nota niz vozdi{ka druga preku glasot da se ~ue. mom~e. so {apkata nakrivena ko strea preku kepenecot na va{ite o~i. drvenoto kow~e e samo `drebe a va{ata qubov mo`ebi javna kobila (na strana). }e mi treba za pismoto do mojata sakana. Armado Molec Pa.246 Armado Vilijam [EKSPIR Kako go kupi ova iskustvo? Molec Evtino. toa pali kaj finite devojki koi se palat i bez ova.

Armado Prebrzi ste. Da se nazna~i kow za pratenik na magare. No odam. gospodaru. genijal~e edno nedokvakano? Zarem olovoto ne e metal te`ok. (Izleguva. Ima da te ispalam do kico{ot. ni slu~ajno. Molec Molec Soodvetno. a ovie na pamet. Armado [to saka{ da ka`e{. Armado Velam olovoto e tromo. od pamet i von pamet. ne velete taka.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat Armado i Molec. Na pamet ja sakate. da go pratite magareto na kowot za{to e mnogu trom. Armado [to?[to? [to veli[? Molec Velam gospodaru. za{to pametta vi e daleku od nea. vedna{. ili vo prevod gospodaru. Armado Odi i dovedi go onoj kico{. tap i trom? Molec I u{te tri drugi a sepak ste ni{to. od pamet ja sakate za{to od pametta qubovta kon nea vi izvira i von pamet ja sakate za{to ne mo`ete da se nasladuvate so nea. nema {to. Molec Nema{ mnogu za odewe. gospodaru.) Minime. Treba da mi odnese edno pismo.) Deka sum ~ovek. Molec Pali toga{ i da me nema. ako po`iveam. tromo li e olovoto ispaleno od top? Armado O sladok ~adu na govorni{tvoto! Me smeta za top a sebe si za |ule. trgnuvaj! Molec ]e brzam kako olovo. . Armado Site ovie tri raboti sum jas.

od vratata kima pa sega se parni. obi~na rajska smokva dajte mi! ni klu~. klu~ot e masen pa da i guskata e masna. Kako na primer: lisicata. v lice da ti di{am. i taka gradite mi di{at sme{na smea: Prostete mi yvezdi! Zarem {utrakov smeta deka klu~ot e melem a zborot melem klu~? Molec A zarem umniov misli poinaku? Zarem ne e klu~ot melem? Armado Ne e. Lisicata. tagata surova mi e ni{an! Glasnikot moj se vra}a! (Se vra}a Molec so Torlak. ni klu~. pa`u. majmunot i smernata p~ela mo`at li da se sparat a se trojka cela? Molec Dotr~a guskata. Hrabrosta me napu{ta. ka`i go ti klu~ot. Armado [to blaboti{ vo zagatki? Ne vidov klu~ot da go tutna. Armado Dobro. ni patki. dobro. Torlak Ni zatki. dobar pazar a guskata masna. Molec Dobar klu~. Tuku dodatok {to dopolnuva i prethodnite praznini gi popolnuva. a tvojata glupa misla me {treka pod la`i~ka. Molec ]e go dodadam klu~ot. A sega jas }e ja postavam zada~ata a vie klu~ot moj dodajte go. majmunot i smernata p~ela Mo`at li da se sparat a se trojka cela? Ova e zada~ata. Kako raspravava mi ja butna? . ~etvorica gi ima. ~etvorica gi ima. ti tera{ na smea. Armado Lisicata. brzoumen.) Molec ^udo. majmunot i smernata p~ela mo`at li da se sparat a se trojka cela? Armado Dotr~a guskata. gospodaru.248 Vilijam [EKSPIR Armado Mangup eden iter. Povtorete u{te edna{. od doblest li{en Dopu{ti mi. dosta. Za dobar pazar ve{tina treba i itrina krasna pa da vidam. ni zatka mi treba! Samo rajska smokva! Armado @imi doblesta. gospodaru! Torlakov epten ja utna. ni patka. rajska smokva. nebo slatko. od vratata kima pa sega se parni. zavr{uva so guska: {to sakate pove}e? Torlak Mangupot vo pazarot mu utrapi guska i toa rasna gospodine.

So sila ubavina ne biduva

249
Armado

Molec Vi rekov deka Torlak epten ja utna. A vie navalivte so klu~ot. Torlak Taka e, a jas so rajskata smokva: pa vie so pri~inite po~navte pa dojde debeliot klu~ na mangupov, odnosno guskata {to ste ja kupile pa zavr{il pazarot. Armado Ama ka`ete mi: kako se slu~i Torlakov da ja utne? Molec ]e vi ka`am so ~uvstvo.

@imi du{ava mila, sakam da ka`am deka }e te oslobodam, li~nosta tvoja }e ja spasam od prangi, ti be{e frlen v zandana, ograni~en, zaroben, zatvoren. Torlak Taka e, taka e a sega vie }e me pro~istite i }e me oslobodite. Armado Ti davam sloboda, ti ja skusuvam kaznata; a za vozvrat ne baram ni{to od tebe osven da & go odnese{ pismovo na selankata @akeneta. Eve ti remuneracija; za{to najdobra za{tita za mojata ~est e nagraduvawe na pot~inetite. Molec, po mene. (Izleguva.) Molec

Torlak Slu{aj Molec, ti nema{ ~uvstvo: jas }e go ka`am klu~ot. Jas, Torlak, na izleguvawe, a ubavo bev vnatre butnat se sopnav od pragot i rabotata ja utnav. Armado Od ova, navistina, ve}e mi e preku glava. Torlak Duri ova ne se pretvori vo druga utka. Armado Mom~e moe Torlak, sloboda }e ti dadam. Biron Torlak O! ]e me o`enite so nekoja Slobodanka – mi smrdi tuka na nekoj klu~, na nekoja guska. Ba{ vo pravo vreme, Torlak! Ko nara~an mi dojde. Ba{ kako prodol`etok. Zbogum, gospodine Torlak. Torlak Mila moja funto ~ove~ko meso, mila, mila, mili~ka! (Izleguva Molec.) Da mu ja vidam malku remuneracijata. Remuneracija! Pa toa e latinski zbor za mangarka od pet pari; pet pari, remuneracija. ‘Kolku ~ini vrvcava?’ ‘I~ pari’; ‘Ne, }e vi dadam cela remuneracija’, pove}e, zdravje. Remuneracija! Zborov mi e poubav od francuskata kruna. Od sega natamu celiot ala{veri{ }e go vikam vaka. (Vleguva Biron.)

250
Torlak

Vilijam [EKSPIR

Biron Vidi go mufquz, prvin treba da ja znae{. Torlak

Ve molam, gospodine, kolku gajtan so boja na meso mo`e da se kupi za edna remuneracija? Biron

]e dojdam kaj vas utre sabajle. [to e remuneracija? Biron Torlak Mangarka od pet pari, gospodine. Biron E pa toga{, svilen gajtan za pet pari. Torlak Vi blagodaram. Bog da ve vardi i ~uva! Biron ^ekaj malku! Treba ne{to za mene da stori{. Ako saka{ blagodaren da ti bidam edna rabota zavr{i mi za koja te molam. Torlak Biron A za koga vi treba, gospodine? Biron Za popladnevo. Torlak Smetajte deka e zavr{ena, gospodine. Zbogum. Biron Ama ne ni znae{ {to e. Torlak ]e znam, gospodine koga }e ja zavr{am. O! A jas zacapan do u{i! Jas {to za qubovta bev kam{ik! Tera~ bezmilosen na vozdi{kite ludi! Laja~, ne, popravo de`uren xandar vadidu{a sitni~arska kon onoj kopiq {to me|u smrtnite e najkrenat, najgord. Kon ovoj kopiq so vrzani o~i, kon ovoj pla~ko, slep~o, tvrdoglavko, staromalo, kon ovoj xin-xuxe, kon donot Kupidon. Toj vladar na stihovite qubovni, gospodar na prekrsteni race, miropomazan suveren na vozdi{kite i pla~ot, vlastodr`ec na site le{peri i bunxii, knez stra{en na sukwite, kral na u~kurite, samodr`ec i vrhoven general na prequbolovcite. O srcence moe malo! Mora da se zavr{i popladnevo. Slu{aj, mom~e, se raboti za ova: princezata doa|a na lov ovde vo parkov, a vo svitata najzina ima edna fina dama; kaj{to se govori slatko, nejzinoto ime se spomenuva a ja vikaat Rozalina: pra{aj za nea i gledaj vo nejzinite beli race da ja stavi{ zape~atenava poraka. Eve ti bak{i{: odi. Torlak Bak{i{, o sladok bak{i{! Podobar od remuneracija; za {est pari~ki podobar. Najsladok bak{i{! Odam gospodine, letam. Bak{i{! Remuneracija! (Izleguva.)

So sila ubavina ne biduva

251

Zarem jas da bidam bajraktar vo bojot negov i znameto da mu go nosam ko sme{en cirkuzant? No jas… Jas qubam, molam, posakuvam `ena! @ena {to na germanski ~asovnik li~i, koj{to popravan stalno, postojano ne{to mu fali, i nikoga{ ne raboti kako {to treba, ~uka ama treba da se pot~uknuva za da raboti pravo! A i zakletvata ja kr{am, {to e najstra{no od s#; i me|u trite, najlo{ata jas ja qubam; bledolikata po`elnica so kadifest obraz i so dve dup~iwa na lice mesto o~i; pa i zemjata da se prevrti, taa ~inot }e go svr{i pa makar Argus da & e evnuh i budna stra`a; i u{te da vozdivnuvam po nea! Da ja vardam! Za nea da se molam! Vidi sega; toa e ~uma so koja Kupidon }e me sotre {to bev nam}or kon negovata mo}na i stra{na sila. No }e sakam, }e pi{uvam, }e vozdivnuvam, }e molam, }e pla~am. Qubovta doa|a i nikoga{ od nea ne e dosta Nekoj dobiva gospodarka, nekoj `ena prosta. (Izleguva.)

252
Princezata

Vilijam [EKSPIR

~esnosta tvoja ubava nagrada za grd zbor e nadle`nost moja. [umarot Samo ubavina li~nosta va{a ja krasi.

Be{e li ona kralot {to silno go bodiwa{e kowot po ugornicata strmna na ridot? [umarot

Princezata Ne znam; ama mislam deka ne be{e toj. Princezata Koj i da be{e poka`a streme` na duhot. Pa, gospoda, rabotata }e ja svr{ime denes; vo sabota se vra}ame vo Francija. Zna~i, {umaru, prijatele, kade e xbunot {to ni e pusija od koja ubijci }e glumime? [umarot Onde, na rabot od onoj ~estak; pusija koja najubava mo`nost nudi. Princezata Blagodarenie na ubavinata moja, ubav lovec i }e me lovi. Zatoa veli{ najubava mo`nost nudi. [umarot Prostete, gospo|o, ama ne mislev taka. Princezata [to?[to? Prvin me fali{ pa odrekuva{ onaka? O kusove~na gordost! S# za vas e {aka! [umarot Ne e, ubava ste. Princezata Nemoj, ne ma~kaj mi v srce `alba ako e neubavo, liceto ne se razubavuva so falba. Eve ti, ogledalce moe dobro, zemi za Ete, ete! [irokogradosta ubavinata }e mi ja spasi. O kolku li~i toj eres vo ubavinata za ova vreme! [irokata raka, iako gre{na, od faleno e pleme. No dajte mi strela: milosta }e ubiva sega, pogodi li dobro, za zlo }e se smeta, taka mojot ugled ko strelec }e go ceni sekoj, Proma{am li, }e re~at srce ima meko, pogodam li, samo }e poka`am kolku sum ve{ta {to od sueta ubila a ne od lo{a me~ta. A ponekoga{, tuka ne se vo pra{awe gre{ki, porivot sueten e vinoven za zlostori te{ki, koga, poradi slava, zaslugi, nadvore{ni mo}i, go pravime ona za koe du{ata ni deni, no}i, ko jas {to sega za ~ista falba sum po{la elenot da go ubijam bez da mu mislam lo{o. Bojet Dali itrite `eni za samovlast se borat ~isto za pofalba, koga vo poriv gorat nad ma`ot da vladeat? Princezata ^isto za pofalba; i treba silno da se slavi sekoja `ena {to ma`ot pod papu~a }e go stavi. (Vleguva Torlak.) Bojet Eve eden od ~lenovite na taa kvazi-dr`ava. Torlak

^in ^ETVRTI
Scena 1
(Vleguvaat Princezata, Marija, Katarina, Rozalina, Bojet, Velmo`i, Pridru`nici i eden [umar.)

Dobrove~er na site! Ve molam, koja e ovde glava Damite? Princezata

O! dajte go, dajte go; toj mi e dobar prijatel. Zastani ovde, donositelu dobar. Bojet, ti kini; stru~wak si za vratovi. Bojet

]e ja prepoznae{, brate, po drugite koi se bez glava. Torlak Koja e najgolema gospo|a, najvisoka?

Dol`en sum da slu`am. No pismovo e gre{ka; nikomu ovde ne e nameneto. Na plikot stoi do @akeneta. Princezata

Princezata Najdebelata i najizdol`enata. Torlak Najdebelata i najizdol`enata! Zna~i taka; gledaj pa sudi. Polovinata, gospo|o, da vi e tenka ko {to mi e umov, eden od pojasite na devojkive }e vi stoi ko za vas da e skroen. Zarem vie ne ste glavnata? Vie mi ste najdebela. Princezata [to sakate, gospodine? [to sakate? Torlak Nosam pismo od gospodinot Biron za nekoja si gospo|a Rozalina. Princezata More ima da se ~ita vo u{i neka se pretvori seta svita. Bojet. (^ita) @imi neboto, deka si ubava, pove} e e od to~no; vistina e deka si prekrasna; samo ~ista vistina e deka si li~na. Podivna i od samovila, poubava od najubavata, poiskrena od iskrenosta, imaj milost za tvojot juna~ki podanik! [irokogradiot i bezmerno slaven kral Kofetua frli oko na zlobnikavata i stopostotna pita~ka Zenelofona, i toj so pravo mo`e{e da ka`e veni, vidi, vici; koe prevedeno na prost jazik (O beden i zatutulen prost jazik) bi bilo videlicet ili toj dojde, vide i pobedi: zna~i prvo dojde, potoa vide i na krajot pobedi. Koj dojde? Kralot: zo{to dojde? Da vidi: zo{to vide? Za da pobedi. Kaj kogo dojde? Kaj pita~kata: {to vide? Pita~kata: kogo go pobedi? Pita~kata. Zaklu~okot e pobeda: koj pobedi? Kralot. Zarobenikot

254

Vilijam [EKSPIR

se zbogati: Koj se zbogati? Pita~kata. Na krajot ima svadba: Vo ~ija korist? Na kralot; ne, na obajcata vo eden ili eden vo obajcata. Jas sum kralot, oti takva e sporedbata; ti si pita~kata, za{to taka veli tvojata niska polo`ba. Dali da ti nalo`am da me saka{? Mo`am. Dali da te prisilam da me saka{? Bi mo`el. Dali da te molam da me saka{? Toa sakam. [to }e dobie{ mesto partalite? Fustani. Mesto rabu{ot? Ime. Mesto tebe? Mene. Taka, vo o~ekuvawe na tvojot odgovor, gi skvernavam usnive na tvoeto stapalo, o~ive na tvojata slika, srcevo na s# drugo tvoe. Tvojot do kraj zagrean sluga, Don Adriano de Armado. Go slu{ne{ li od Nemejskiot lav revot kako te goni, o ti jagne, {to ko plen negov stoi{ vedna{ legni pod kralskite {epi od yverot pa nema da te lapne tuku igri so tebe }e broi. No ako se buni{ {to }e stane{ kutre moe beglo? Hrana za gnevot negov, obed za negovoto leglo. Princezata Koj go sklepa ova, koj znamenosec i pulen? Koj vetrokaz, dali nekoga{ podobro ste ~ule? Bojet Malku sum zaveden no se se}avam na stilot. Princezata Pametite slabo iako pred o~i s# vi bilo. Bojet Ova e Armado, {panec, {to go dr`at ovde na dvorot; zanesenik eden, Monarko, {egaxija so zborot {to go zabavuva kralot.

Princezata Vo vrska so sporot, mom~e, koj ti go dade pismoto? Torlak Vi ka`av: gospodarot. Princezata I komu treba da go dade{? Torlak Od gospodarot e za nekoja dama. Princezata Od koj gospodar za koja dama? Torlak Od mojot gospodar Biron, perjanica moja sina, za nekoja dama od Francija {to ja vika Rozalina. Princezata Si go sme{al pismoto. Odime, mene mi se vjasa, a ti, mila, priberi go, drugpat }e ti pi{e vistinskiot dasa. (Izleguvaat princezata i svitata.) Bojet Koj e strelecot? Koj e strelecot? Rozalina Go saka{ od mene znakot? Bojet Pa da, ubavice.

So sila ubavina ne biduva

255

be{e u{te dej~e. Rozalina Onaa {to go dr`i lakot. Se izvlekov fino! Bojet Gospo|ata moja rogovi lovi; no koga ne }e bide{ deva neka me obesat ako toga{ rogovi nema prs i pleva. Ba{ te srediv fino. Rozalina Sega ga|am jas. Bojet A koj ti e elen? Rozalina Bojet Ako birame po rogovi, ti ne mi si ~elen. Ba{ te srediv fino. Marija Postojano so nea se jadete, Bojet, a taa ga|a pravo v ~elo. Bojet Nejze nikoga{ ne ja godat pravo, ja pogodiv li na delo? Rozalina Dali da ti se nafrlam so edna stara pogovorka {to se odnesuva na pogodokot, koja be{e vozrasen ~ovek koga kralot francuski Pipin be{e u{te dete? Bojet Torlak Taka mo`am i jas so edna isto tolku stara {to se odnesuva na pogodokot, koja be{e `ena koga kralicata britanska Gvinever Toga{ ~ivija neka si stavi pa da ne talka. Meta! O! Metni ja ovaa meta; meta, veli gospo`ata. No vo taa meta za poarno da se ga|a i {ilec se stava. Marija Rakata slabo ve slu`i. Pogodokot ne vi e vreden Torlak Treba od poblisku da godi za da pogodi srede. Bojet Ako rakata slabo me slu`i, va{ata mnogu mi alka. Bo`e, bo`e, ama se zabavni: objacata ja pogodija celta! Marija ^udesna meta pogodena sjajno:obajcata ja pogodija celta! Rozalina Ti ne mo`e{ da pogodi{, da pogodi{, da pogodi{ ti ne mo`e{ da pogodi{, ~ove~e, o bo`e. (Izleguva.) Bojet Ako jas ne mo`am, ne mo`am, ne mo`am ako jas ne mo`am, toga{ drug mo`e. Torlak

256

Vilijam [EKSPIR Scena 2
(Vleguvaat Holofern, ser Nataniel i Akmak.) Nataniel Mnogu dostojna zabava, navistina; i izvedena so dobra sovest. Holofern

Marija Ama valkan jazik imate; sram da vi e. Torlak Ne mo`ete so nea, gospodine; predizvikajte ja na kuglawe, Bojet Trieweto me pla{i. Dobra no}, buv~e. Prijatno dudlawe. (Izleguvaat Bojet, Marija i Katarina.) Torlak [valerxija, nema {to! Zadrogaz prva liga! Ama go ispeglavme, devojkite i jas, u{te ne mu stiga! Smeewe do puknuvawe be{e! Zafrkancija do poser, {to e pravo; i si te~e ko od rakav, mrsno, bratko, ama zdravo. Armado od edna strana, o, kolku fin i tenok boj, pred damata odi, pavkaloto & go nosi toj. I da vidi{ samo kako sam sebesi rakata si ja qubi! I kako najslatko se kolne, pametot mu se gubi! A pa`ot negov od drugata strana zadi{an lida, bo`e, srceto da ti se raspara od takva gnida! (Od nadvor vreva.) (Torlak izleguva.)

Elenot be{e, kako {to znaete, sanguis, vo krvta; zrel ko so~no jabolko, {to vise{e kako skapocen kamen vo uvoto na coelo, neboto, svodot nebesen, siniot {ir; i ottamu padna ko divjak vrz liceto na na{ata terra, zemja, tlo, po~va. Nataniel Navistina, gospodine Holofern, krasno nani`ani epiteti, ko, vo najmala raka, da ste poet; no, gospodine, ve uveruvam, stanuva zbor za vozrasen elen. Holofern Haud credo, ne veruvam, gospodine Nataniel. Akmak Ne be{e haud credo, tuku elen samak. Holofern Mnogu prosta~ka intimacija! Eden vid insinuacija kako vo via, nebare nekakva eksplikacija; facere, bo`em replikacija, ili, poto~no ostentare, da se poka`e negovata inklinacija, - na negoviot nedoteran, neizdelkan, neuk, nesro~en, neopiten, ili u{te pove}e neobrazovan ili najve}e, nepotvrden na~in - za da se pod-

So sila ubavina ne biduva
metne moeto haud credo kako nekakov si elen. Akmak Ne rekov deka elenot e haud credo tuku elen samak. Holofern Ti go krsti{ toj ti prdi, bis coctus! O, monstrume na neznaeweto, zarem samo dotamu umot ti stiga! Nataniel Gospodine, nikoga{ ne kasnal od |akoniite {to se pe~at v kniga. ne jal hartija, se gleda; ne piel mastilo; ni{to ne dotural vo umot; toj e samo obi~no `ivotno, ~uvstvitelen samo vo delovite na gluposta; a takvata nedugava bilka pred nas e stavena, za nie {to imame vkus i ~uvstva, blagodarni da sme za delovite vo nas {to plod nam ni nosat a ne nemu; Za{to kako {to ne mi li~i mene da bidam sueten, ~uknat tupak taka e nedoli~no eden glupak da u~i, da go sednete v klupa; no, omne bene, velam jas; drevnata mudrost sega mi se javi, na slepoto pile gospod sedelo mu pravi. Akmak Vie obajcata ste u~eni lu|e: mo`ete na pamet da mi ka`ete kolku be{e stara mese~inata vo vreme na ra|aweto na Kain koga mese~inata ni pet nedeli nema? Holofern Diktinata, dobar moj Akmak, Diktinata, [to e Diktina? Nataniel

257

Akmak. Akmak

Drugo ime za Feba, Luna, za mese~inata. Holofern Mese~inata ima{e mesec ko na Adam vozrasta seta a ni pet nedeli koga Adam napolni sto leta. Aluzijava odgovara na tvojata. Akmak Taka e; polucijava ti e ko mojava. Holofern Bog neka ti e na pomo{: velam, aluzijava odgovara na tvojata. Akmak Taka de, polucijava odgovara na tvojata, za{to mese~inata nikoga{ ne e postara od eden mesec; a osven ova velam deka princezata ubi elen samak. Holofern Gospodine Nataniel, sakate da ~uete eden ekstemporalen epitaf za smrtta na elenot? I, za da go razveselam tikvarov, }e go nare~am elenot {to go ubi princezata, elen samak. Nataniel Perge, samo napred, gospodine Holofern, perge, ako vi e po volja da ja sotrete vulgarnosta. Holofern Malku }e se rasfrlam so zvu~ni efekti; no

258

Vilijam [EKSPIR

taka }e ja izbegnam banalnosta, prekrasnata princeza potegna i preubav elen samjak prcna se raznebi neboto nesvesno za nervoznata gu{a; zagnaa zagarite, ko{utata ili elenot krcna; tr~aa trkum trapavite dunsterski do divata du{a; mo`e eden elen edinstven ko Elin ezde{e ejdi; ili stotina leeja lejki pred lovot na li~nata lejdi! Nataniel

{to pika ne treba mnogu da zboruva. N# pozdravuva edna `enska du{a. (Vleguvaat @akeneta i Torlak) @akeneta Bog neka bi posaka dobroutro, gospodine sve{ten! Holofern Gospodine sve{ten! Onoj {to vi sveti. Ako treba na nekoi da im sveti, koi se tie pa da im sveti? Torlak

Retka darba! Gospodine daskale, onie {to bodat. Akmak Holofern Darbata zatoa se dava; da ima {to da te ~e{a! Holofern [to se mo`e tuka, darba si e darba. Imam luda~ki otka~en duh, poln sum formi, stilski figuri, sliki, temi, idei, procenki, bravuri, obrti: site se za~nati vo `eludnikot na moeto pomnewe, kotkani vo utrobata na pia mater, a mi pukaat koga }e se rodi mo`nost. No darbata vredi samo kaj onie kaj koi drasti~no e izostrena, a jas sum krajno blagodaren za toa. Nataniel Gospodine, slava mu na gospoda {to ve donese kaj nas, a vaka treba da velat i site moi vernici; za{to odli~no im gi u~ite sinovite, a }erkite mnogu dobivaat pod vas; vie ste dobar ~len na zaednicata. Holofern Mehercle, `imi Herkul! Ako sinovite im imaat dar, za upatstvoto tuka sum jas; a ako }erkite im se raspolo`eni, moe e da im go piknam. No vir sapit qui pauca loquitur, onoj Zna~i da im sveti na tie {to bodat! Vidi majkata, stokmeno nema {to; ko samiot da ne znae da bodi pa treba nekomu da sveti: da gori ama samo da sveti; fino, ba{ fino! @akeneta Gospodine sve{ten, bidete dobri i pro~itajte mi go pismovo; mi go dade Torlak a prateno mi e od Don Armado: ve molam, pro~itajte mi go. Holofern Facile precor gelida quando pecus omne sub umbra Ruminat, polnonade`no ti se molam duri na~i~kanoto stado pase vo ladot pod drvjata itn. Ah, dobar star Mantov~anecu. Za tebe mo`am da go ka`am ona {to patnikot go veli za Venecija: Venetia, Venetia, Chi non ti vede, non ti pretia. Venecijo, Venecijo koj ne te gleda, ne te ni ceni. Stariot Mantov~anec! Stariot Mantov~anec! Koj{to ne te razbira, ne te ni saka. Ut, re, sol, la, mi, fa. Prostete, gospodine, {to pi{uva vo pismoto? Ili,

So sila ubavina ne biduva

259

podobro, kako {to Vergilij veli vo svojata [to, stihovi? Nataniel Da, gospodine, i toa mnogu ve{ti. Holofern

Nazon ako ne zatoa {to ima{e nos da gi namirisa mirizlivite cve}iwa na voobrazbata i {armot na inventivnosta? Imitacijata, podra`uvaweto ne se ni{to; i zagarot go imitira gospodarot, majmunot ~uvarot, umorniot kow java~ot. No, devojko nevina, dali pesnava vi e posvetena vam? @akeneta

Da ~ujam nekoja strofa, nekoj stih, nekoj red: lege, domine. ^itaj, gospodine. Nataniel

Da, gospodine; od nekoj gospodin Biron, eden od ~udnite pridru`nici na kralicata. Holofern

Ako zakletvata qubovna se kr{i kako da se zakolnam na qubov? Samo na ubavinata dadeni, zakletvite se dr`at; kon sebe neveren, za tebe }e ostanam veren, ubav, dabje za mene se tie, za tebe vrbi `alosni {to se kr{at. Gi zatvoram site knigi, samo knigata ti ja sakam v o~i vo koja radostite zreat {to umetnosta gi la~i znaeweto ima smisla samo za tebe ako se to~i u~en e samo onoj jazik od koj ti bo`estveno zra~i{. Prazna e du{ata {to vo tebe ne gleda ~udo, pa zatoa se gordeam koga tebe {tedro te falam; v o~i molwa Jupiterova, od grloto gromoglasje ludo koe, li{eno od gnevot, v du{a pali simfonija mala. Nebesna ko {to si, o, qubov, prosti {to ti gre{am pa bo`estvenata slava so jazik zemen ti ja me{am. Holofern

]e yirnam u{te edna{ komu e nameneto. Li~no na sne`nobelata raka na najubavata gospo|ica Rozalina. Pak }e vidam koj e avtor na pismoto, za{to sakam da utvrdam koj mu pi{uval na li~nosta na koja & e pi{ano: Vo slu`ba na va{ata milost za {to sakate, Biron. Gospodine Nataniel, ovoj Biron e eden od onie {to se zakolnaa so kralot; a ovde sostavil pismo do edna od pridru`bata na tu|inskata kralica, koe, slu~ajno, ili po logi~niot razvoj na nastanite, stignalo na pogre{na adresa. Trkni i pojdi, devoj~e slatko; predaj go pismoto vo vladarskite race na kralot; mo`e da bide od golema va`nost. Ne zadr`uvaj se mnogu na formalnostite; od taa dol`nost te osloboduvam; zbogum. @akeneta Torlak, pojdi so mene. Gospodine, Bog neka ve blagoslovi! Torlak Tvoj sum, devojko. (Izleguvaat Torlak i @akeneta.) Nataniel

Nema apostrof, fali akcent; dozvolete da ja yirnam pesni~kata. Metrikata izgleda samo e vo red; no elegancijata, dikcijata i zlatnata kadenca na poezijata, caret, gi nema. Tuka be{e car Ovidij Nazon. A zo{to

Gospodine, ova ste go storile pred strav od boga, mnogu nabo`no i kako {to veli eden od svetite oci -

260
Holofern

Vilijam [EKSPIR Scena 3
(Vleguva Biron so pismo v raka.) Biron Kralot lovi elen; a jas se lovam samiot sebe: tie frlaat mre`i; a jas samiot v mre`a pa|am, - pad {to obes~estuva: obes~estuvawe! Grd zbor. No smadri se tago! Taka velat rekol akmakot a taka velam i jas, zna~i jas sum akmak; dobro se poka`a, umu, nema {to! @imi boga, ovaa qubov e luda ko Ajant: ubiva ovci, me ubiva mene, zna~i jas sum ovca: pak dobro se poka`av, nema {to! Nema da sakam; ako sakam, obesete me; navistina, nema. O! Ama o~ite nejzini, - da gi nema tie o~i, o~i da nemam ako ja sakam.; samo da ne se tie o~i. Ni{to ne pravam na svetov, samo la`am, la`am su{am. @imi boga, navistina sakam, a toa ~uvstvo me nau~i da pi{uvam pesni i da bidam ta`en. Kaj nejze e ve}e eden od moj sonet: go napi{a majtapxija, akmak go prati i sega gospo|icata go ima; majtapxio sladok, akmaku posladok, gospo|ice najslatka! I~ ne bi mi bilo gajle ako i drugite trojca se vo ista ka{a. Eve eden od niv so hartija v race; bog neka mu dade sila da vozdivnuva i da ofka! (Zastanuva na strana.) (Vleguva Kralot, so hartija v race.) Kralot Te{ko mene! Biron Pogoden, spolaj ti gospode! Gori, pe~i, Kupidone sladok; si go udril so luta strela pravo v srce. Tajni, a? Tajni! Kralot (^ita) So tolku sladok bakne` zlatniot fener ne kresnal vrz sve`ite utrinski kapki na trendafilot

Ve molam, gospodine, dosta so tie sveti oci; edinstveno se pla{am od la`ni metanii. No da se vratime na pesnata; dali vi se dopadna, gospodine Nataniel? Nataniel Izvonredna za takvo pero. Holofern Deneska }e ru~am kaj tatkoto na edna moja u~eni~ka; kade {to, ako ne vi pre~i da ja blagoslovite trpezata so molitva, li~no }e se pogri`am, vrz osnova na privilegijata {to ja imam kaj roditelite na pogore spomenatoto dete ili u~eni~ka, da bidete ben venuto, dobredojdeni; tamu }e vi doka`am deka stihovive ne se izlezeni od sofisticirana du{a, deka se li{eni od poetski vkus, bistrina i inventivnost. Ve molam da mi pravite dru{tvo. Nataniel Vi blagodaram za{to dru{tvoto, veli Svetoto pismo, e radosta na `ivotot. Holofern A sigurno, Svetoto pismo tuka ne gre{i. (Na Akmak) Gospodine, i vie ste pokaneti; sigurno nema da me odbiete; pauca verba, {to pomalku zborovi. Odime! Velmo`ite si ja teraat svojata igra, a nie samo sakame da se potkrepime. (Izleguvaat.)

So sila ubavina ne biduva

261
Longavil

ko tvoite o~i koga so sve`ina }e blesnat so no} od rosa po obrazite moi, tilot. Nit svetnala mese~inata so svetlina bistra niz dlabinite proyirni {to srebrenost sipa ko ti {to sveti{ niz solzava {to blista dur sekoja solza likot tvoj go lipa. I sekoja kapka ko ko~ija tebe te nosi pa java{ pobedonosno niz mojata bolka, i samo gleda{ kako du{ava mi rosi i sjajot svoj kako niz jadov me kolka. No ne vozgorduvaj se; oti vaka {tom se ma~am ne teraj me u{te pove}e po tebe da pla~am. O kralice kralska! Tolku doblesti te krasat {to ni umot ni jazikot smrten mo`at da gi ka`at. Kako makite }e mi gi znae? Hartijo, smadri se ovde: listovi slatki, ludosta zasenete ja. Nekoj ide! (Se trga na strana.) [to, Longavil! ^ita! slu{aj uvo! (Vleguva Longavil so nekolku listovi.) Biron Opa, ist ludak ide, vo isto luda~ko ruvo! Longavil Te{ko mene! Zavetot go zgaznav. Biron [to, zborot go prekr{i, a hartija nosi! Kralot Zaquben e, mislam: slatko e prijatelstvoto vo sramot. Biron Pijaniot na pijanicata mu go saka {armot.

Dali sum prviot {to ispadnal kukajca? Biron Eve ti uteha; pred tebe znam barem dvajca. So tebe sme trojca, golo sveto trojstvo ko besilkata na Tajbern kaj{to se umira za qubogojstvo. Longavil Se pla{am stihovive ne mo`at da te trognat o Marija, carice, na qubov da te podbodnat! ]e gi iskinam i }e ti pi{am vo proza. Biron O, stihovite gi vardat be~vite na bludniot Kupidon: ne rasipuvaj mu gi. Longavil Neka ostanat sepak. (Go ~ita sonetot.) Zarem ne bea nebesnite slova na o~ite tvoi protiv koi svetot samo la~i zavera prazna pri~ina {to srcevo gre{no krivokletstvo go doi? Zakletvata za tebe prekr{ena ne zaslu`uva kazna. Od `eni se otka`av; no }e doka`am grubo deka od tebe ne se otka`av, bo`ica si, re~i zavetot mi be{e zemski; ti nebesna qubov, milosta vo tebe, nemilosta v du{a mi ja le~i. Zavetite se zdiv a vozduh e zdivot: zatoa sonce li~no na zemja {to gree{ ispari go vozduhov-zavet; zemi go so naplivot i ako toga{ go prekr{at, nemoj mene da mi se smee{. Pa ako sum go prekr{il, ima li {utrak kus vo sjajot {to zavetot bi go dr`el a bi go zagubil rajot?

262
Biron

Vilijam [EKSPIR

Dimen Prava e ko kedar! Biron Olabavi malku, velam. Ramoto & e trudno. Dimen

Suetniot xiger, mesoto ko bo`estvo go slavi, zelenata guska ko bo`ica; ~ista perverzija. Gospod neka ni e na pomo{! Izlegovme od |onija. Longavil Po kogo da go pratam? Stoj! Nekoj ide. (Zastanuva na strana.) Biron Site se krijat, site; mi`itatara e vo moda. Ko polgubog sedam ovde na nebo, i tajnite na budalite gi krijam vo xebot. U{te vre}i vo mlinot! Bo`e! U{te ima {to se krijat: (Vleguva Dimen so pismo.) Dimen prepraven: ~etiri misira v ~inija! Dimen

Ko den sjaen bela. Biron Ko nekoj den: oti sonceto ne }e mora da gree. Dimen O kamo `elbata da mi se ispolni. Longavil I mojata podolu da ne e! Kralot

O preubava Kate! I mojata, gospode bo`e! Biron Biron O nezrela tikvo! Amin, vo svoe ime velam. Taka mo`e. Dimen Dimen @imi boga, za smrtnite o~i ~udo! Biron Ti se molam, pa taa e samo telo! La`e{, ludo! Dimen Kilibarot v kosi ko na pile & stoi. Biron A {to & fali na stra~kata vo kilibar boi? Sakam da ja zaboravam, no taa e treska piknata vo krvta i postojano me pleska. Biron Treska vo krvta! Pa bocni edna vena neka iste~e v pajnca. Ama slatka prisena! Dimen U{te edna{ }e ja pro~itam odata {to ja sklepav.

So sila ubavina ne biduva

263
Kralot

Biron Ete kako od mudrec stanuva{ skepar Dimen (Go ~ita sonetot) Edno mom~e eden den qubovta cuti po veligden vide mnogu li~en cvet zaigran so vetrot klet. Niz lisjeto somotsko, kedro, nevidliv se provira vetrot a qubovnikot smrtno spalen posaka zdiv nebesen da stane. Zdivot, re~e, beskrajno te saka kamo i jas da te qubam taka! No si dadov crna kletva od tebe da ne vidam `etva no kaj se ~ulo mom~e mlado da ne kine cvet~e rado. I ne veli gre{en imav poriv {to za tebe krivokletnik se storiv pa i Zevs za tebe v pekol od Junona bi se odrekol i napu{taj}i go tronot dovek za tebe bi se storil ~ovek. Ova & go pra}am, i u{te ne{to {to }e ja kolka vistinskata qubov niz neiska`liva bolka. O! kamo kralot, Longavil i Biron da li`nale barem malku od qubovnovo miro. Toga{ ~isto od sramot }e bide ova ~elo kaj{to mnozina gre{at, gre{no ne postoi delo. Longavil (Izleguva napred) Diman, qubovniot poriv ti e mo{ne pogan {tom vo bolot quboven i tu| posakuva{ ogan; bledni, no jas bi pocrvenel, bi umrel od maka da me ~ujat kako bludno se zanesuvam vaka.

(Izleguva napred) Pocrvenete, gospodine, ist ste ko nego olo{, samo {to korej}i go, stanuvate dvapati polo{: vie ne ja sakate Marija! Vam vi {teti {to nikoga{ za nea ne ste pi{uvale soneti, i nikoga{ ne ste gi svile racete mladi vrz srceto zaqubeno pod zovrienite gradi. Skrien bev tuka blisku vo xbunot obajcata ve vidov, za obajcata mi pocrvene klunot. Pesnite bludni vi gi ~uv, vidov si ja vadite masta vozdi{kite vi gi setiv, vi ja namirisav strasta: te{ko mene! veli eden: Zevse! drugiot pla~e zlatokosa e, veli eden, ko biljur, vika drugiot smra~en: (Na Longavil) ti zavetot bi go skr{il po cena na rajskoto mesto (Na Dimen) a i Zevs, za nea bi se simnal od prestol. [to }e re~e Biron koga }e ~ue deka nekoj vrz zavetot sve~en bludno blue? Kolkav li prezir, kolku pogrdna rea od zaka~ki }e istura duri }e umira o smea? Za siot rasko{ viden od mene koga i da e ne bi sakal toj takvo ne{to za mene da znae. Biron (Izleguva napred) Istapuvam napred na licemerieto da mu udram kam{ik. Ah! kralu moj dobar, prosti, te molam za mig, ka`i, koj ti dade pravo vaka da gi ru{i{ zaqubenive gluvci koga i samiot si zacapan do u{i? O~ite ko~ii ne ti se; vo tvoite solzi nema princeza {to rasko{no polzi zavetot ne bi go prekr{il, ne daj bo`e, ti i soneti? Samo poet~e nekoe toa go mo`e. Zarem ne vi e sram? Zarem ne ste za rezil {to site trojca stanavte dostojni za

264

Vilijam [EKSPIR

prezir? Ti trn mu najde v oko; kralot kaj tebe najde, a jas greda kaj site, nema tuka fajde. O! [to gluposti se iznaslu{av, suetni lagi, vozdi{ki, ofkawa, treskawe zeleni, tagi; O! Kolku strpliv bev, dopu{tiv nekoj da me davi, pred o~ive moi kralot komarec da mi se pravi, golemiot Herkul bilii da frla, premudriot Solomon vo ni{alka da se krla, umniot Nestor zaspivalki da pee Zlovolniot Timon ko bebe da se smee! Kaj te ma~i bolka? O, ka`i mi dobar moj Dimen, i tebe, Longavil, kaj ti tlee jadot zimen? I tvojot, kralu moj? S# ne{to v gradi ve stega: da mavneme po edna, na zdravje! Kralot Gor~liva pravi{ {ega. Bdeeweto tvoe, zna~i, n# izdade pred tebe? Biron

Biron Spas baram od qubovta; qubovniku, trgni mi se od patot. (Vleguvaat @akeneta i Torlak.) @akeneta Da `ivee kralot! Kralot [to gre{no za mene ima{ ? Torlak Predavstvo gre{no. Kralot Zarem za predavstvo gleda{ klima? Torlak Ni slu~ajno, gospodaru. Kralot

Ne toa, tuku vie me izdadovte mene. Mene {to sum ~esen; mene {to za grev go smetam kr{eweto na ona {to sve~eno }e go vetam; Jas sum izdaden, za mene praviloto va`i go zgre{iv dru{tvoto, nepostojani ste vie ma`i. Ste me videle li nekoga{ da klepam pesni? Vremeto da go tro{am, da tr~am po `eni lesni? Dali ste me ~ule da vospevam race, noze, o~i, lice, stava, ~elo, gradi, odeweto kroce? Kralot Poleka! {to si navalil tolku tvrdo? ^esen li si ili krade{ {to ita{ tolku grdo?

Toga{ sose nego, fa}ajte xade, @akeneta Ve molam, gospodaru, neka se pro~ita ova pismo. Popot na{ se somneva; veli predavstvo tuka le`i. Kralot Biron, pro~itaj go. (Biron go ~ita pismoto.) Od kade ti e? @akeneta Od Torlak.

So sila ubavina ne biduva

265
Dimen

Kralot Od kade ti e? Torlak Od Dun Adramadio, Dun Adramadio. Kralot

Sega sme tokmu na broj. Biron Taka e, tuka e i ~etvrtiot gu{ter. ]e mrdnat `elkive? Kralot

[to e? [to ti stana? Zo{to go kine{? Biron Gluposti, kralu, gluposti; zakana za vas ovde nema. Longavil Ako e taka, toga{ zo{to tolkava trema? ^itaj! Diman (Gi sobira del~iwata) Rakopisot e na Biron, a ovde i imeto mu stoi. Biron (Na Torlak) Kopile edno gadno, roden si rezil da mi skroi{. Vinoven sum, gospodaru, vinoven! Priznavam, zgre{iv! Kralot Biron [to? Biron Deka na vas trojca {utraci vi falev u{te jas, u{te eden {utrak za na masa da ve te{i; toj, toj i vie, i ti, kralu moj pa ijas, kesexii sme vo qubovta i smrt ni sledi nas. O, raspu{tete gi site pa }e vi ka`am u{te. Da ne sakav? Koj u{te koga edna{ }e ja vidi bo`estvenata Rozalina, ko grub indiski divjak pri yastrata prva {to ma|esno ja budi no}ta siva ne bi padnal na zemja, zaslepen od sjajot, navednat so glavata ko da go videl rajot? Koi o~i orloliki mo`at vo neboto sjajno na ~elo da & yirnat bez da oslepat trajno? Nadvor, gospoda, ne terajte me da pukam! Torlak Za verniot ulicata, predavnikot ostanuva tuka! (Izleguvaat Torlak i @akeneta.) Biron Gospoda mili, qubovnici, o, da se pregrneme sega. Postojani sme ko voda me|u dva brega; moreto nadoa|a i si odi, neboto sjae ko |akon no mladata krv vrie, ne se sviva pred stariot zakon. Se ra|ame i tuka popravki ne mo`e da se vr{at dadenite zakletvi prirodno e da se kr{at. Kralot [to! Da ne saka{e niz stihuvanava mina nekakva qubov da iska`e{?

bla`enstvo prvo! O. ako so mra~ni taa taguva misli odu{evuvaweto od beliloto i crnite kosi kaj neve{tite qubovnici nejze ja boli. nikogo taa nema da pleni za{to mnogu se poubavi i neizmieni. Tokmu so nea crnoto ubavo stana. liceto ubavo ne e ako ne e crno sosem. da li~at na nea. a jas ne sum Biron. od nego da ima{ `ena. u~ili{te na no}ta. koj ne bi se zaklel? Dajte kniga da se zakolnam deka ubavinata ni{to ne zna~i ako ne nau~i od o~ite da & zra~i. Od site boi bo`estvena skladnost ko na pana|ur. kaj{to nekolkute doblesti dostoinstvo ~inat i kaj{to kopne`ite bez kopne` minat. Stokata za prodavawe prodava~ot neka ja fali. Dimen Mrakot stanal svetlina. O. Longavil A jaglenarite ne se pove}e za smea. falbi se mali. veli{? O bo`estveno drvo.266 Kralot Vilijam [EKSPIR Biron \avolot. Pustinik istro{en. Biron ]e doka`am deka e ubava pa makar govorel do denot suden! Kralot Toga{ pove}e od nea }e se upla{i{ . od strav belilata da ne im gi izma~ka do`dot. pogled da & vidi. odvaj svetla. Biron Ko abonos. gospodarkata nejzina. sve}i ne treba da gorat. Biron Kakva strast. Va{ite sakani ne bi smeele da izlezat pred vo`dot. Biron Toga{ slep sum i nemam o~i. o. da ne e taa. se borat. Pozajmi mi ja pesnata na site ne`ni du{i no {to }e & e? Re~itost e taa {to gu{i. vo crno se oboi. denot no} }e bide. kakva furija ti nadoa|a ko metla? Qubovta moja. Kralot Bo`e gospode. boja na duvlata. Kralot Tvojata smee. taa samo pratilka yvezda. ^arta nejzina modata dene{na ja smena. Kralot Gluposti! Crnoto e beleg na adot. neprirodna boja ima. Kralot A crncite se gordi na licata {to im svetat. na krasnoto lice & ide. O. a falbite kusi. ko no}en duh svetot go losti. a krunata na ubavinata od neboto mu li~i. imitiraj}i ja nea. pa duri i krvta. sto godini vo gnidi. taa e nad falbata. Dimen I oxa~arite. ko abonos e crno tvoeto libe. sonce e taa i od nejze site ne{ta svetat. Ubavinata starosta ja mladi nebare bebe novoroden~e pokrieno so li~no }ebe. da izbegne da go korat. e luna prekrasna. zatoa crvenoto. pedeset bi smalil.

oti kade bi na{le moj kralu. dokaz najdi deka qubime zakonski. prefina nogata bi & bila da go gazi. ili ti. potrebno e i toa mnogu. vidi go |onov! \on-lice taa ima! Mu gi poka`uva ~evlite. a vozdr`uvaweto bolesti nosi. od kaj{to vistinski {ika prometejskiot ogan. ona {to gore stoi ozdola ulicata }e go gleda pa }e ja mrazi{. ko {to dolgotrajnata rabota i oddot muskulnata snaga na patnikot ja cedat. plo~nikot poplo~en da e so o~ite tvoi. Mo`ete li v misli da bludite. itro{tina. tuka predavstvo izvr{i sekoj od vas. Univerzalniot napor bezmerno ja true duhovnata mo} vo ~ove~kite veni. da znaeme ponatamu kako. Dimen O. knigite.So sila ubavina ne biduva 267 Dimen otkolku od \avolot ve~nobuden! Dimen Ne sum videl ~ovek da go pravi grdoto tolku li~no! Longavil Eve. dali ste kadri da postite? Stomacite vi se bunat. a zavetot ne e skr{en. a so toj zavet se odrekovme od knigite na{i. Kralot Toga{ kavgata na strana. taka! da go razubavime malku zloto. vojni na qubovta. ili ti. da u~ite i da ne se gledate so `eni. niz olovnite dosetki na va{ata pamet tolku ogneni stihovi ko {to brzite o~i . }e ja soznaete na u~eweto vistinskata vrednost li{eni od ubavinata na `enskoto lice? Ovoj nauk go izvlekov od `enskite o~i: Tie se temelot. ili ti. rezil! koga }e vrvi. a sepak da se xarite i da se yverite v kniga? Oti kako vie kralu. ~isto predavstvo na kralskoto mlade{ko doba. i tamu kaj{to sme. pa koga }e si se vidime vo o~ite na `ena ne go gledame li tamu i znaeweto na{e? O. Ka`ete. Kralot I {to? Zarem ne sme zaqubeni site? Biron Sme i tovarot na krivokletstvoto go delime ko ~in svr{en. Lek najdi za grevot! Biron O. A tamu kaj{to se zakolnavte da u~ite. ujdurma stori. Podgotvete se zna~i. Taka se otka`avte od upotrebata na o~ite svoi a so toa i od u~eweto zaradi koe dadovte zavet. Dimen Taka. i setete se na prviot va{ zavet: da postite. ili ti. tamu e i toa. Birone dobar. {kolite. se zakolnavme da u~ime gospodo. Biron O. Longavil Potporka najdi. oti postoi li na svetot avtor {to na takva ubavina u~i ko {to u~i `enskoto oko? U~eweto ne e ni{to drugo tuku samo dopolna na{a. samo da kidneme od dnoto.

Longavil Na rabota toga{. Po odnos na smelosta zarem ne e qubovta kako Herkul. prvin nau~ena vo o~ite na `ena. tie se knigite. stutkajte gi! No imajte na um prvin za vreme na bojot kon sonceto da gi svrtite. da ne se tie. od gradinata da gi odvedeme pravo tamu. potoa sekoj za raka ne`no da ja zeme gospo|icata svoja li~na i da ja odvede doma. obvrskata.268 Vilijam [EKSPIR na vestalkite na ubavinata vi dadoa na pretek? Ve{tinite drugi bavni sosem go zauzduvaat umot pa zatoa nao|aj}i zanaet~ii jalovi. tuku so dvi`eweto na site elementi. {kolite {to upat davaat. toga{ prosto. ili vo ime na `enite po koi nie ma`ite sme ma`i. Kralot I da gi osvoime: zatoa najdobro e velam nekakva zabava da smislime vo {atorite nivni. ili vo sprotivno }e se zagubime sebesi dr`ej}i nekakov zavet. dajte na zakletvive da zaboravime za edna{ sebesi da se najdeme. a koga qubovta }e progovori. Da si vaka neveren nabo`nost ~ista zna~i oti i milosta do vakviot zakon se dr`i. a so uvoto najtivkiot zvuk }e go ~ue i tamu kaj{to za nego e gluv od kradecot sluhot: Po~uvstvitelno kaj qubovnikot e setiloto za dopir. vo ime na mudrosta. {to sodr`at i go hranat svetot. re{ivme zna~i da gi barame francuskive momi. so glasot toga{ site bogovi go zaspivaat neboto so skladnost. Od `enskite o~i go vle~am ovaj nauk: so vistinski prometejski ogan tie iskrat. brzo protekuva ko misla niz site na{i mo}i. Biron Kako prvo. no bez kitewa. zbor {to site ma`i go qubat ili vo ime na qubovta. qubovnikot so ostriot pogled zaslepuva orel. polnozvu~na i slatka ko ma|i~nata lira na Apolon {to mava po zategnetite struni od svoite kosi. ve{tinite. {to s# u{te gi ka~uva drvjata na Hesperidite? suptilna ko sfinga. toga{ stihot smiruva i divja~ki u{i i vsaduva vo tiranite ~ove~nost blaga. ne bi bilo sjajno. ili vo ime na ma`ite. a mo`e li nekoj od milosta da la~i qubov? Kralot Toga{ vo imeto na svetiot Kupidon vojnici na megdan! Biron Bajracite razvijte gi udrete po niv! Legnete gi. ne davaat `etva od te{kata svoja maka. i ni{to. od ne`nite rok~iwa na sogoleniot pol`av. Nokoga{ poet ne zel da pi{uva pero pred mastiloto da go natopi vo vozdi{ki od qubov. Izvonredna ostrina mu dava taa na vidot. ne `ivee sama. Popladne so prekrasna zabava }e gi zabavu- . sozdava~i na sojot `enski. i sekoja mo} ja zgolemuva dvojno bez ogled na namenata. zbor {to ma`ite na srce go nosat. Zatoa od `eni koga se otka`avte bevte glupi i glupi }e ostanete ako do zavetot se dr`ite. za vkusot na qubovnikot grub e jazikot na Bahus. o. soyidana vo umot. no qubovta.

toga{ razmenava }e bide merodavna. ne smeeme da go propu{time. . onakva kakva {to kratkosta na vremeto }e ni ovozmo`i. maski.So sila ubavina ne biduva 269 vame ve{to. allons! Koj korov see. a melnicata na pravdata mnogu e bavna. lesnata `ena mo`e da e ~uma za ma`ot plitok no ako. odime! Sekoj mig skapoceno ni nosi ime. Zatoa vremeto zgodno gospoda. postilaj}i & go so cve} e patot. Kralot Odime. ne `nee `ito. ludosti na satot qubovta se najavuva. Biron Allons. igri. oti so veselba.

odot kralski.270 Holofern Vilijam [EKSPIR Satis quid sufficit.mi udira na udrenost.) Holofern dobro razbiram. dosta e kolku {to e dovolno. Navistina uzasno kako {to bi rekol toj mesto u`asno . pateti~en. najdolgiot zbor. so eden zbor.) Nataniel Videsne Quis venit? Gledate koj doa|a? Holofern Video. Torlak More predolgo `iveele od kov~egot na milosta poln zborovi. u~ena a nenametliva i {to e naj~udno bez ereti~ki naplivi. bi rekol. ~ovek mo`e polesno da te goltne od kocka {e}er. oti da se sprostre{ kolku si dolg i {irok }e ispadne{ pokus od honorificabilitudinitatibus. zdravo! Holofern Najvojnoqubiv. govorot mu e strog. Se ~udam kako ne te izel do sega gospodarot mesto zbor. (Vleguvaat Armado. Priskijan e malku izgreban: ama mo`e da projde. gospodine? ^uknatost. Armado Momce! Holofern Zo{to momce a ne mom~e? Armado Lu|e miroqupci. Mornici mi idat od takvite fanati~ni otka~enkovci. dug mesto na{eto dolg. go poznavam ~ovekot ba{ kako tebe. zabeganost. et gaudeo. . Molec Izgleda bile na nekoja rasko{na jazi~na gozba. gospodine. . Nataniel Go slavam gospoda zaradi vas. nare~en e. izve{ta~en. duhovita a bez izve{ta~enost. epten mirisa na stranec. okoto slavoqubivo.komsija mesto kom{ija. fort bon. Holofern Novi hominem tanquam te. od surovite uni{tuva~i na jazikot. ispeglan. Nataniel Laus Deo. prijatna a bez prostakluk. Nataniel Dobro i precizno go opi{avte. se vika Don Adriano de Armado. gospodine. sme{no. jazikot melem. bone intelligo. va{ata rasprava za vreme na ru~ekot be{e ostroumna i lapidarna. Holofern Bone? Bon. ne intelligis domine? Me razbira{. Molec i Torlak. sisa mesto {i{a. gledam i u`ivam. Premnogu e. ekscentri~en. pa gi dobile tro{kite. hrabra a so skrupuli. Denovive razgovarav so eden od dru{tvoto na kralot koj{to nosi titula. pozdrav! Toj strunata na svojata re~itost ja predi potenko odo{to mu dozvoluva zajreto argumenti. golemo kur~alo e. a op{toto odnesuvawe suetno. koi mesto se somnevam velat {e {omnevam. mnogu e nadmen. (Go vadi bele`nikot.Fala mu na gospoda. od takvite samosvojni tapoglavci {to s# merat na konec.

Ne me terajte da doka`uvam. Pa }e izleze bog plus rog. Armado (Na Holofern) Gospodine. Glup vol rogonosec. Br~kosan mozok. zemi ja onaa ista remuneracija {to ja dobiv od gazdata. ti denar-}ese od pamet. {to }e izleze? Holofern Rogovi. Ne. g vo l i ispa|a vol.) Molec Ti{ina! Kanonadata zapo~nuva. Armado Molec Pozajmi mi eden rog pa }e ti {etam niz detstvoto do sabajle.^in PETTI Scena 1 (Vleguvaat Holofern. Po Verneroviot zakon b preo|a vo v. e u~en. Holofern Od kade g vo l? Molec Od sekade. jajce . Gi u~i decata na roglesta alfa vita. Holofern Molec Rasuduva{ ko dete. ser Nataniel i Akmak. da ne ste slucajno ucen? Molec U~en. Eve ti. @imi solenite blanovi na meditelanot. Mo`ok i pol! Molec Mozok na dete vo lice so br~ki. Odi {etaj. Ete kako u~i. Ako stavime rog na bukvata o i pred nea i ja tutneme bukvata r. Holofern Koja e metaforata? Metaforata! Metaforata! Molec . Torlak Da imam samo edno pare na svetot }e ti go dadam da si kupi{ gurabija. pa na toa stavime rog. ova ti e udal bas vo ~elta: Mo`ok od usi culi! Umot moj se laduva.pamet od ~avka.

te plekolnuvam. klalot e gospodin od visok lod i nie dvajcata. patnikot koj go videl svetot: Ama i ova da go tlgneme nastlana.272 Vilijam [EKSPIR Holofern O. [to se odnesuva do ona sto e v dusa me|u nas. negovata milost ponekogas znae da dade isklucitelni pocesti na Almado. toa vi e ime. izbran. toa e sto klalot saka pled . gospodine ve uveruvam. pleku toa da pomineme: Te plekolnuvam. plemenit gospodine. Videlceto da mi se zemi ako ti kazuvam bajki. da ~uknam {to se veli. i podu~uvam. Ona pak sto e vsusnost sve i vsja od s# ova. praeambula. prikladno e. Armado Ucen coveku. nepotreben voved. znaci rid mesto planina. rid. koe to~no se poklopuva so popladne. mi smrdi tuka na rasipan latinski. ama ziti gospod dusko neka ova ostane stlogo me|u nas. ^asovite koi pa|aat vo posledniot del na denot. i ednostavno skroeno po merka: Zborot e dobro izvagan. pa so svojot klalski plst. mnogu vazni. plet s# i nad s# {latka volja i }ef e na klalot na plincezata vo nejziniot paviqon da & gi izlie svoite cuvstva vo casovite sto pa|aat vo posledniot del na denesniov den. Holofern Planinaram kako ne. mislam plijateli sme mnogu bliski. eve vaka da mi gi pogali ovie moi izlastoci. da ne se pletkame so toa. vojnikot. da oslepam ako lazam. vleme koe plostata masa glubo go vika popladne. nekoj celo vreme blada. se lazbila… no i ova da go ostavime na stlana: Oti molam da ti kazam nekogas na negovata milost mu pa|a na um. vkusen i soodveten. ne beri gajle. Armado Neka vi bide po va{a volja. Armado Gospodine. da se potple na moeto kukavicko lamo. Dobro de. Armado Gospodine. klaj si ja palalijata na glava i sled dlugite taze i seliozni zamisli. Vie gi poducuvate mladite. navistina ve uveruvam. {to se veli. seti se na plistojnosta. ve uveluvam. mustakite de: No dusko moj. Holofern Mi smrdi. umot ti e vo maloto prste.o kamo neboto da be{e milozlivo pa da mi be{e kopile ba{ }e me naprave{e sre}en tatko. sme kako gas i ga}i. gole na vlvot od planinata? Holofern Ili mons. tleba da se izdvoime od valvalite.

HerkulHolofern Ne znaeme. Molec Trojno . 273 Plostete gospodine gleska toj e siten ko sitni pali. Nataniel A kade. pa`ot . a koj so na{a pomo{ i po zapoved kralska i voljata na ovoj mnogu galanten. Pa doznavaj}i deka gospodinot paloh i vasata slatka licnost ste doblo potkovani i peceni za takvi glomoglasni izlivi i za takvi neocekuvani plolivi na ladost. da izmajmulam nekakvo zanesno plikazanie ili pletstava. ovoj torlak bidej}i e graden ko kow.So sila ubavina ne biduva Armado plincezata toa pilence slatko. }e go igra Pompej Veliki. Molec Ama vi teknuva! Alal da vi e! Ako nekoj od gleda~ite zasvirka i s’sne. ili ziva slika. Holofern Smeam da ka`am ne{to? ]e go pretstavuva koga bil mal.veli~enstven veli~enstveniku! Armado . mo`ete da viknete: “Odli~no Herkul! Sega sma~kaj & ja glavata!” A toa e odli~en na~in navredata da se pretvori vo voodu{evuvawe samo {to malkumina so odu{evenost toa mo`at da go storat. treba pred nejze da gi predstavite Devette Veli~enstveni. treba da se odigra pred princezata. taka da kazam jas ve zapoznav so toa. cela negova rolja }e bide davewe na zmija a jas. Armado A sto e so dlugite velicenstveni? Holofern Jas samiot }e igram trojca. ili teatal. koga e vo pra{awe dobar pomin. ili lakldija. Gospodine Nataniel. Juda Makavejski. Holofern Zajte sto? Xo{ua }e bidete vie. ili ognomet. `ivi gospod. Nema matelijal ni za palecot na toj velikan. nema ni za jabolkoto na negoviot bozdogan. jas velam deka ni{to poprikladno nema od Devette Veli~enstveni. da najdeme tolku veli~enstveni lu|e za ova prikazanie. za taa cel }e spremam dobra odbrana. nekakov teatar vo posledniot del od denot. blagoroden i mnogu u~en gospodin. jas ili ovaj galanten gospodin. Holofern Gospodine. za najzivo da ve zamolam plitoa da mi se najdete pli laka.

da razmatkuvaat. ura. mo`e{e i baba da stane pred da umre. ne si odime siroma{ki od ovde. Rozalina So nego nema prijatelstvo.) Ne. Katarina Toj ja napravi poti{tena. bravo Akmak. Marija. i taa si umre. Holofern Epten akma~ki. za{to lesnoto srce `ivee dolgo. kako tebe so vesel. ako porojot darovi prodol`i da tura. lesnoigriv duh. po mene. Holofern Via. zabavata n# ~eka! (Odat. da brzneme. I more rimuvana qubov na~i~kana i navezena na par~e hartija. Katarina i Rozalina. Rozalina Taka se najde na~in bogovskata glava so vosok da ja zape~ati i da po~ne da raste za{to pet iljadi godini be{e palavo derle. pa odvaj na{ol mesto za pe~atot Kupidonov. Akmak Nitu pak ne{to razbrav gospodine. samo ova! Ah da. a mo`e{ i ti.) Princezata Du{i~ki slatki. i prefrigan majmun zrel za besilka. Holofern Allons! ]e ti najdeme ne{to da matka{. Ve molam. da be{e lesna. Aklmak Dajte mi da matkam ne{to okolu oroto. . na marginite i segde. ta`na. zamislena. podvi`en. sestra vi toj ja ubi. ili da udiram na baraban za veli~enstvenite a tie da matkaat. Katerina Da.274 Armado Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Princezata. gospo|ica opto~ena so dijamanti! Gledajte {to s# dobiv od zaqubeniot kral. Rozalina Zarem so ova ne stigna i ne{to drugo? Princezata Ako vdime ova ne odi }e plikazeme lakldija. Akmak! Celo vreme }uti{. od obete strani.

Rumeno moe mome. Princezata Dobri ste. Katarina Ubava ko tekst {to se pi{uva so crno. Nema tuka {to da se krie. }e nema od mene poubava bo`ica na svetot. od kogo e? I {to e? Odli~no! Ko mastilo. rumeno i belo. Princezata A drugata za periodot zimen? Rozalina Po bukvite verojatno. no koga bi bilo i ona {to e vnatre to~no. zatoa ona {to go mislam }e go ~uvam vo temno. Katarina Ne te`i{ kolku mene? Zna~i ne se ni gri`i{ za mene. Rozalina Treba borin~e za zna~eweto da go vidime. Princezata Katarina Po {to e veren? Borin~eto }e se ugasni od va{eto fr~ewe. Rozalina Ne te`am kolku tebe pa polesno mi e na du{a. liceto ko va{eto da mi e li~no. zna~i. me naslikal verno vo svoeto pismo. {to vi podari ubaviot Dimen? Katarina Rakavicava. na svetliov zbor? Katarina Svetli uslovi vo ubavina temna. dobri. Princezata [egata e luda! Tolku mnogu mo~ki-lo~ki no Katarina. Rozalina Smrt za perodr{kite! Ne sakam da vi dol`am. So dvaeset iljadi ubavici sum sporedena. No Rozalina. du{o. . Rozalina Se razbira. kaj{to lek nema.So sila ubavina ne biduva 275 Rozalina Rozalina Koe e temnoto zna~ewe. obete ste dosetlivi i itri. Katarina Samo lesnite na svetlo s# pravat. blagodarenie na Biron. li~na. ni gri`a nema. metrikata e to~na. o. kamo da ne vi napi{ea na liceto tolku to~ki. s# {to pravite vo te`ok mrak da go pravite. podarok dobivte i vie. eve dokaz. i darot moj bi bil tolku golem. gospo|o. A i stihovi dobiv. po falbite ne. Rozalina Princezata Gledajte.

Mudri sme devojki {tom vaka qubovnicite gi ismevame. pametot stihoklepstvoto da mu go zeme. liceto mu plamti od smea. ima da go nateram da mi polze. kamo nekoj edna nedela so nego da mi dade. ludosta {to od mudrosta se ra|a. od mudrosta garancii ima i toga{ e dobra ruda pa ukras stanuva mudar na u~eniot ludak. Toj Biron. najlesno v stapica se pa|a. (Vleguva Bojet. Samo srcevo ni dava viza pismoto da e pokratko a podolga taa niza. Sveti Denis protiv Sveti Kupidon! Koi se toa ma`i Bojet Da. devojki! Surija edna luta mirot saka da vi go sru{i: Amor majstori platil pa oble`en ~udno. Rozalina Glupi se tie {to potsmevot na{ taka go kupuvaat. vojnata ne e {uta! Oru`jeto v race. navamu trgnal na prepad da ve fati. umot v glavi. Marija Ludosta kaj ludiot ne e tolku silna ko onaa kaj mudriot koj{to. Princezata Se soglasuvam. takvo e `enskoto srce. vo s# da me slu{a. da. Kade e princezata? Princezata [to ima novo? Bojet Podgotvete se gospo|o. ima bezmilosno so maki da go bodam. od qubovta {ilnat od petni `ili zapnuva da doka`e deka e vredno duri i ona {to e prosta~ko i bedno. i u{te zgora iljada stihovi {to od qubov gorat. da bide gord {to gordost mi ra|a v du{a! Tolku bi go zela pod svoe ko klovn bez glas {to sluga toj }e mi stane a sudbina negova jas.) Princezata Princezata Eve go Bojet. da bara pogodno vreme. gospo|o. spremajte odbranbena {ema. . ima da mi igra piperevka. dlabok vo ednostavnosta. pred da si odam. od raka da mi jade. Marija Taka e. Rozalina Mlade{kata krv ne plamti so tolku jarost ko zreliot svet {to gori padnat vo razvratnost. golem prevod na dvoobraznosta ve{to sro~en. da ve nema. srceto duri me stega. kukavi~ki skrijte se ili begajte. ne mu teknalo da go skrati.276 Katarina Vilijam [EKSPIR I taa. Marija Ova i nizava biseri Longavil mi gi prati pismoto e predolgo. O. Princezata Princezata [tom razumot pobudali. da se vrtka okolu mene.

mora hrabar da bide{. “Ko podma~kano odi!” ^etvrt na stapalo se svrte i na zemja se sploti. besedewe li~no. ti zemi go ovoj a mene daj mi go tvojot. podbivot so podbiv treba da se vrati. {to nieden od niv ne }e ima mo`nost liceto da ni go vidi. Princezata Zna~i. vi idat. vo poseta sega ni idat? Vi idat. vrevna. kakvi nameri sledat? Princezata Namerata e nivnata namera da se spre~i: sekoj {to se podbiva na vreme treba da se le~i. od zamenata zaveden.” re~e kralot.” Tret skokna vo vis. }e se prepravime site taka. da ja ispolni svojata dol`nost. Rozalina Toga{ ajde. go tapkaa po ramo a odobruvawata nikakvecot go bodrea samo. Namerata im e niz igri.” No s# se somnevaa deka }e ima mnogu trema deka kralskiot pogled }e go izvadi od {ema. mila. neka darot ubavo se gleda. no ne pla{i se. Darovite smenete gi. “ angel pred sebe }e vidi{. ka`i! Bojet Pod ladnata senka na edna smokva bev naumil bar pol~as da dremnam krotko koga. op! za da me spre~at vo naumot ubav kon ladovinata naedna{ mi buvna kralot so dru`inata: jas na vesta vedna{ se zatskriv vo bliskiot ~estak i go ~uv ona {to sega }e go ~uete i vie deka. quboven da ostvarat podvig kaj svoite dami {to po darovite }e gi prepoznaat sami. i oble~eni se za da bidat ko Moskovjani ili Rusi. i kogo go u~ea kako da govori. onaka teloto }e go dr`i{. Potoa site na zemja se spru`ija ko stoka i se kikotea vo nepodnosliva toka taka {to `ol~kata }e im pukne{e od smea da ne po~nea solzi luda~ki da im se leat. “Angelot e ko sveti Savo. Glasnik niven eden pa` }e bide siten {to na pamet go nau~i aberot im iten. }e se pla{ev navistina da be{e taa |avol. Eden lakotot si go po~e{a i niz smea kletva dade deka takov govor nikoga{ ne bil onaden. Katarina So zamenata. pa Biron mene }e me smeta za Rozalina. Princezata A zna~i taka? Toga{ }e se najdat na maka. kodo{u. ili ne{to sli~no. pa sekoj dodvoruva~ }e bide sveden na druga da se dodvoruva. Sekoj od niv ona {to na srce mu le`i na druga }e go otkrie ona {to mu te`i pa so nego {ega }e se tera koga }e dojdat bez maski ubavo so nas da si projdat.” Na toa se nasmeaja site. so palecot i prstot be{e viden kako pukna i vikna “Via! ]e bide {to }e bide!. preoble~eni. navamu trgnale tie. dami.” Mom~eto re~e. Eve Rozalina. kako da se dr`i: “Vaka }e govori{.So sila ubavina ne biduva 277 Bojet {to so vozdi{ki ni se zakanuvaat? Ka`i. dodvori. “Oti. ovoj dar stavi go na sebe pa kralot mesto mene }e ti se dodvoruva tebe. drug. za{to. Rozalina A dali da igrame so niv ako n# pokanat? . veli{.

) Rozalina Ne. Biron Ova e s# {to mo`e{? Da te nema. ubavini najrasko{ni na svetot! Bojet Ubavini ne porasko{ni od rasko{nite dulaci. Nema podobra {ega od {egata so {ega naditrena. (Vleguvaat Crnci so muzika. apa{ nizaeden! (Izleguva Molec. gadu. somnenie nemam deka govorot }e sopre edna{ prekinat. Molec Nadvor od stravot. }e gi napravime rezil. maskiranite idat.) Bojet Maskirajte se. navistina. Bojet. zeman. Molec Poglednete n# so svoite sinozra~ni o~i. (Zvuci na trubi. Molec Ne mi obrnuvaat vnimanie i toa me vadi od takt. Molec [to nekoga{ gi svrtele o~ite na zemnite dela! Nadvor Bojet Taka e. go zema{ tu|oto. a i tvoeto ne ti bega. o~ite. (Damite mu go vrtat grbot) {to nekoga{ gi svrtele .grbovite.) Molec Pozdraveni bidete. Ako govorat po na{ki. neka nekoj me|u niv edostvano ni ka`e {to sakaat. Molec so govor. so podbiv nikoj nema da n# mezi tie }e do`iveat podbiv. smeknete i ne n# poglednuvajte Biron Poglednete n#. nadvor. ni slu~ajno pa makar majmuni da stanat. Molec Svet soboru od najubavi dami. Bojet Te{ko }e go primat ovoj kompliment. podobro da ka`evte }erkozra~ni o~i. Princezata Toa ba{ i go sakam. . Kralot i drugite lordovi maskirani kako ruski velmo`i.na zemnite dela! [to sakaat tu|incive? Vidi.278 Princezata Vilijam [EKSPIR Biron O~ite. A i na govorite nababreni da pisneme nema pa tie neka babotat nie }e sme publika nema. Zna~i ostanuvame. bo`enstveni dusi. glupaku. Bojet Takviot prezir srcata epten }e im gi kine i nieden so govorot nema da mine.

Toga{ igrata neka go smeni ona {to e trudno O molitelu sueten! Pobaraj drugo ~are. Rozalina Likot mi e mese~ina. Kralot Ka`ete & deka mnogu izmerivme milji za po nekoj ~ekor vo takt da izmerime na trevava. vaka samo sjajot mese~inski vo voda ti e }aren. pod oblak sega {to pliva. Rozalina Ne e to~no. deka toa i go imate pa saka da si odite. ako izmerile mnogu toga{ lesno mo`e da se izmeri edna. ko divjaci da go obo`uvame. ka`i im da si odat. mnogu izmerile milji za po nekoj ~ekor vo takt da izmerat na trevava. Bojet Veli. princezata ve pra{uva kolku palci vo edna milja ima. Neka ka`at kolku palci ima miljata. Trgni go oblakot.So sila ubavina ne biduva 279 doznaj {to baraat. velat. Kralot Blaze si mu na oblakot takov lik {to skriva. pa so yvezdite blesni i otkriena vo vodnive o~i plesni. Rozalina Rozalina [to velat deka baraat? Bojet Ni{to. Biron [to barate od princezata? Ka`ete & deka merevme so te`ok ~ekor. {to ja izvr{uvame bez nikakva merka. Bojet tolku mnogu milji. samo mir i poseta blagorodna. dol`nosta ni e tolku bogata. I samata slu{a. Otkrijte ni go sjajot na va{eto lice za nie. Kralot Kolku zna~i ~ekori te{ki vo mnogute te{ki milji {to gi minavte izmerivte deka gi ima vo edna milja? Biron Ni{to ne broime {to e potro{eno za vas. Biron Bojet Ni{to. Rozalina . Rozalina Pa toa i go imaat. Bojet Ako do ovde ste izmerile tolku milji. Bojet Velat. beskrajna tolku. samo mir i poseta blagorodna. mese~ino.

280 Vilijam [EKSPIR Rozalina bara{ da baram a baraweto ne mi e ~udno. pa. I jas se vrtam ko mese~inska mena. izedina e sega. no nema da igram. (Razgovaraat na strana. Toa e krjano. Eve vi vedna{ tri: {e}er.) Biron Beloraka gospo|ice. Kralot Ne igrate? [to ve tera taka da se bega? Rozalina Na polne` dojdovte. Rozalina Kralot Bi trebalo so noze. {ira i medovina ve}e {est slatki ne{ta. Vo ~etori o~i. Ne doa|a predvid. Samo pod uslov eden. Muzikata sviri. i dvi`ewa treba da sledat. zbor sladok bi vi rekol. brzo neka denat. Biron Dve tabaki toga{. a ako ste tolku fina kockata neka igra: {erbet. A. dva bakne`i za maskata. pove}e ne mo`e po starata cena. So u{i ja sledam. med i mleko. U~tivost pred s# i zavr{uva sekoja merka. a jas ona {to si bev. Kralot Uslovot e izvonreden. Kralot No pak si e mese~ina. Rozalina No ne mo`ete ni da n# kupite. Kralot Zo{to toga{ raka? Rozalina Princezata Za razdelba prijatelska. No. eden za onoj zad nea! Kralot Ka`ete ja novata: kolku dru{tvoto ~ini? Rozalina Kolku otsustvoto va{e. Kralot . da zboruvame barem. ustata mi fati pena. Rozalina Ako ne vi se igra. Kralot Pro{irete ja merkata. ne! Ne igram. Rozlaina Kralot Toga{ neka svirat! Brzo. Rozalina Bidej}i ste stranci i ovde ste slu~ajno eve vi raka. zbogum sega.

Ne sakam polovina da vi bidam. zbogum. Biron Ne sladok belkim. mo`e dogodina vol }e ve vidam. ni polovina od toa ne mele. damo. ubav gospodine tele. dali }e sme ramo do ramo ako vaka vi vozvratam? Dimen Mo`e li zbor-dva na samo? Vedna{ potoa odam. Marija Velite? Ubav gospodine. Longavil Ama grdo vi stojat dosetkive. Biron Zatoa dojdete. Ko rogovi da nabivate! Dama ne gazi ni na mrava. Mene kockar raskala{en ne mo`e da me plene. Da go podelime zborot. nema. Biron Samo zbor na strana. Katarina Ja znaete? Toga{ ka`ete ja! Pretvorena sum vo uvo. Va{ata maska dvojazi~no nosi ruvo. [to? Zarem maskata vi e bez jazik? Longavil Ja znam pri~inata. Biron Longavil Vo `ol~kata me bocka{. a mojata. Katarina Fele? veli Germanecov. Marija Longavil Porazgovarajte. Ne e fele tele? Longavil Tele e. Princezata Vo `ol~kata? Ba{ pelin. Dimen Katarina Ubava damo.) Princezata Katarina Sedmo slatko ne{to. zo{to velite vaka. . ubava damo. Zadr`ete go celo.) Dimen Katarina Dali bi sakale da porazgovarame malku? Ne e. (Razgovaraat na strana.So sila ubavina ne biduva 281 (Razgovaraat na strana.

Rozalina Ko kralot se vo umot: goropadni. prosti ste vo umot! Princezata Verojatno mre`a. Rozalina More za `alewe site do eden bea. {to mislite. Bojet Longavil Ne pred da razmenam zbor-dva so vas.) Ova li se umovite na koi gledavme so Marija Dimen vo robovski prangi saka{e da zajde: nema fajde. kur{umi. mu rekov. Zarem nema. gledam vi se smrzna kumot. (Izleguvaat Velmo`ite i muzikata. kasapot poznava po glasot. Princezata .) Bojet Jazikot zajadliv na devojkive tolku oster mu idi ko {to e ostro se~iloto nevidlivo na bri~ot. ni zbor pove}e. devojki. Katarina Lordot Longavil mi re~e deka na srce mu te`am i znaete kako me nare~e? Princezata O siroma{tijo vo umot. Rozalina Biron se otka`a od site molbi. Katarina Toga{ mukajte tiho. ni cuvka! Biron Pomo{ gospoda. {ego kralska bednorasna. dosetkite im nosat itri krila poitri od streli.282 Katarina Vilijam [EKSPIR voshit? Toga{ umrete ko tele bez rogovi na glava. zar ne gledate n# napravija pufka? Kralot Zbogum. Kralot te{ko zbor prikladen mo`e{e da najde. da se obesat u{te no}va? Ili ve~no licata pod maski da im bdeat? Ama od |onija izleze Biron siot. devojki {vrknati. a toj ni zbor da gukne. (Razgovaraat na strana. smislata nad smislite im ja fa}a umot. Da pukne{! Zamol~ete. mrsni no}vi. tolku sila vo nego se krie. vetri{ta i misli. Zbogum Moskovjani. {to se~e positno vlakno od {to mo`e da se vidi. Princezata Sve}i se tie {to duhot va{ sladok gi zgasna.

Bojet Gospo|ici. iako likot im e smenet. i Dimen. {to se i {to naumile ludo so plitkite umotvorbi nabubani glupo so nivnoto odnesuvawe. Katarinaa i Marija. ete. tupo raskqavteni nekontrolirano ko nekoj da im se pla{i ovde. Biron. Bojet Gospo|o. gospodine! Kade e princezata? . da. se samo mili pupki no bez niv. idat sakanite sega. cvetajte ko trendafili ne`ni nabujateni lete. ba{ taka. Marija Dimen e moj ko stadoto {to e na nekoj ~oban. na primer. Ko srna po pole {to bega! (Izleguvaat Princezata.So sila ubavina ne biduva Katarina Navistina. No znaete {to? Na qubov mi se zakolna kralot. za{to Bog saka. Princezata A umniot Biron na vernost do groba. dojdoa ovde pa sme se pra{uvale vo ~udo koi se. Rozalina.) Kralot Bog neka ve brani. Princezata Ne daj bo`e na srce da mu le`am! Rozalina Obi~en kalfa znae mnogu poitro da vra}a. Longavil.) (Vleguvaat Kralot. pod maski. Bojet Ubavite dami. gospo|ici li~ni. {to se odnesuva do mene. Katarina A Longavil deka }e mi robuva do veka. povle~ete se. Princezata Brzo vo {atorite. na ledinava. vi se molam! Ka`ete kako da se kudat ako se vratat i bez maski qubov ni ponudat? Rozalina Gospo|o dobra. zatoa darovite smenete gi. bez maski. prosta~ko. i }e skokaat od radost iako alipni od maka. i koga }e dojdat. pred {atorite na{i. ko srcevo {to ~uka siguren sum deka naskoro pak }e dojdat tuka i toa ovojpat bez maski. da im ka`eme. deka {utraci edni oble~eni ko Moskovjani. za{to mnogu e bolno da se progolta lesno uni`uvaweto dolno. vo ali{ta bedni. {tom licata im zasvetat rujni angeli se od oblaci {to milat ili trendafili bujni. Princezata 283 Da cvetame? Kako? Zboruvajte bez dupki. Princezata Nemojte. jas sum da prodol`ime so {egata. Princezata Mislite }e se vratat? Bojet Da.

a i glasot sreden znae sredno da go pee oti i za toa e vreden! I nikoj ne mu zabele`uva. a znam i taa }e re~e da. da se poka`eme kaj i da e. Kralot Skrojte mi go govorov krotok a zdiven! Princezata Posakajte mi podobro. vo pridru`ba na Bojet.) Biron Do kade se stigna! Stavo. Princezata Ledinava e dobra za mene i za va{iot zavet ni gospod ni jas ne sakame krivokletni ma`i. pana|uri. prekoruva. Majmun na pravilata. bel vo zabite ko bela kitova koska. da zbori. m’sje Finec. skalite mu gi qubat negovite tragi. pa od klun gi spu{ta ko s# da mu e pred nosot. sme{no.) Biron Ovoj ~ovek dosetki kluka. taka }e mi plati smetka {to pa`ot na Armado se zbuni vo ulogata i se spletka! (Vleguvaat Princezata. a i mu ide sam rakata da si ja bakne. Dali va{eto veli~estvo nekakva poraka da & prenesam tamu? Kralot Deka sakam zbor-dva nejze da & ka`am jas. pazari. sobiri. gospodaru. Duri i devojkive od rakav mu pasat treva da be{e Adam }e ja izloste{e i Eva. Marija. za damite e dragi. velam. {to be{e edna{ duri zevzekov ne te zezna? A sega si bedna! Kralot Zdravje ko grad. Bojet Vedna{. vi delam. samo qubezen da bide. A znae i da kasapi. Kralot Ne korete me mene. i sekoj {to ne saka da umre ko dol`nik na svet }e go vikaat medenore~iviot Bojet. Katarina i Princezata . ko gulab proso. sine. dozvola. va`i. za vinata vie bevte prorok: doblesta na va{ite o~i ja skr{ija mojata verba.284 Bojet Vilijam [EKSPIR pridru`ba. Rozalina. Car e na dosetkite pa {irokogrado gi dari na sedenki. a nie {to pazarima angro. samo bog znae zo{to sme skudni so niv. pa duri i koga gubi na tabla. Kralot Dojdovme da ve posetime a imavme niet vo dvorot da ve povedeme. princezo slatka i den diven! Princezata Grad i ubav den. (Izleguva. so zborovi fini. re~ete samo. V {ator. Kralot Jazikot meden da mu se ispri{ti. Ovoj e cvet {to sekomu nasmevka loska. eve.

jas sum va{ i va{e e s# {to imam. ka`ete ja vistinata. vi velam. so zabaven ~ekor. prekrasno si minavme. Ma`i{ta pravi. Koja od maskite ja nosevte vie? Biron Kade? Koga? Koja maska? [to e sega? Rozalina Tamu. cel svet da izdr`am od maki trista no kaj vas v dom ne vleguvam ko gostinka dolna. onaa maska. Princezata Se la`ete. cela budala? Biron Drugo nemam {to da se prima. ste ja sme{ale so porok. i trpevme cel ~as rea od nedovetni {egi. Rozalina Koga ne bi ste go kradele ona {to mi pripa|a mene bi bila mana zborot od usta da mi se zema. rezil prav na vekot. Ubavice mila. ona prekumerno ne{to {to dobroto go poka`a kriej}i go lo{oto ve{to. no koga bi bile `edni. vi velam gospodaru. Navistina ~etvorica kaj nas ~etirite bea oble~eni ko Rusi. toga{. tolku ~ista ko neizvalkan zambak. mudro mudrosta ja pravite gnila. Gospo|ata moja. so ~esta devstvena. nevidena. Rozalina [to. gospo|o? Princezata Ruska. blagorodni. budalesto poln so beda. Tolku mrazam za krivokletstvo da slu{am za skr{en zavet daden cvrsto od du{a. Rozalina Zna~i bogati ste i mudri no ko {to gledamBiron Budala sum.So sila ubavina ne biduva 285 Gre{ite za doblesta. ko {utraci bi se napile. Rozalina Dosetkava e nepitka za mene. Sega. bo`e gluposti tresea no {to se mo`e. koj e doblesen ne ja kr{i svojata opredelba. Kralot O. Edna ~etvorka ruska ba{ si zamina sega. gospodaru. Ne e taka. neposetena. pa toga{ qoko izgleda mudriot. se kolnam. vo pusto{ov prebivavte vie. od sjajot go gubime vidot. Kralot Kakva. se kolneme nie. i za seto vreme. tvrdam. so nega. ne velam deka {utovi bea. nenaviknata na `albi od qubeznost deli nezaslu`eni falbi. Biron O. bogatiot ~ista beda za{to riznici mnogu doblestite vi vredat. Rozalina Gospo|o. ruska. kakva. gospodine. Kralot Biron . ne be{e taka. koga gree ognenoto nebesno oko.

ve molam. No sega od s# ova se otka`uvam i se kolnam vo rakavicava bela (bela e rakava. bez ovie “bez”. probodi me so umot bistar vo neznaeweto moe na par~iwa ise~i me so potsmevot ve~en. Oti kako mo`e da e verno. Ima li otporno lice pa makar od bronza? Eve me. Princezata Zbuneti ste. gospo|o. Biron U{te sum ko molec so star manir. fateni se gospodava. Princezata . imam bolest. za koj i da e. trpenie malku. O. strasta da ja cepam. na ubavo izvinenie za grubiot prestap. napi{ete “Gospod neka ni se smili” na onie trojca tie se zarazeni. bez puknatina ili gre{ka. a i vie ne ste ~isti za{to bo`jiot beleg od ~elata vi vri{ti. nikoga{ ve}e nema da mrmoram sceni da pelte~am ko u~eni~e li~na tvorba lesna ni maska od prijatelot glupo da me pleni ni vo stih qubov da nudam. Rozalina Ne e taka. kolku {to se znam. Morska bolest dobi idej}i od Moskva. grubo ti velam. qubovta za tebe mi e cvrsta. za igra ne }e te molam. ko vo od slep harfist pesna rimi da redam. zbuni me ko |avol. bez sme{ka. nitu pak po moskovski }e bidam oble~en. @ivi bogorojca. na srcata im le`i taa crna ~uma {to vo o~ite va{i te`i. ovie muvi letni ko larvi od crvja za mene se lepat. Dimen Da priznaeme pa {ega od s# neka ~uvka. vie da izgubite a vlo`ivte neimoverno? Biron Ve molam! So vas ve}e zagubiv prekumerno! Rozalina I jas so vas. Princezata Barem se izvlekoa tie {to beleg ni storija nam. sega }e n# storat pufka. Zatoa devojko. Biron Vaka pa|aat ~umi za bogohulno delo. hiperboli vo tri kupa. ne sum za toa skroen. Biron Sekoj za sebe: duhot mi e iscrpen i so lunki doen. Rozalina Propadnavme. Kralot Nau~ete n#. bog znae) deka od sega srceto }e mi nudi ili bara qubov samo so grubo “da” ili so resko “ne”. svileni izrazi krevki. {to poleka }e mi mine. so prezir `egni me. gospodaru? Zo{to ste tolku skisnat? Rozalina Pomo{! [amiv~e vla`no stavete mu na ~elo. ako e po moe. gospo|o mila.286 Vilijam [EKSPIR N# fatija. ni gospod ne mo`e da n# izvle~e sam. [izna! Biron Samo. figuri stilski da cedam. strelaj vrz mene pravo.

Princezata Princezata A dali so umisla bevte? Kralot Kralot Bev. Rozalina. vi go vra}am. Gospo|o. a lordot Biron. gospodine. gospo|o. {to vi {epote{e na uvo onoj Rusin . Nekoj glasopletka~. Sega sosem mi e jasno. nekoj kodo{. da mi prosti. i deka sum vredna pove}e od svetov. Biljurot si go sakate ili me sakate mene? Biron Ni edno ni drugo. Princezata A koga ovde ja najdovte sama {to & {epotevte na uvoto na va{ata dama? Kralot Deka pove}e od cel svet taa mi zna~i.So sila ubavina ne biduva 287 Rozalina Poubavo od priznanie nema. se kolnam. gospo|o li~na.sila? Prostete. . Kralot Princezata Ne. Toga{ radost so nego neka ve prati! Gospodinov od dvorot se zaveti ~esno deka }e se dr`i do zborot. se kolne{e deka mnogu sum mu mila ko videlceto skapoceno. Princezata Poleka! Poleka! U{te e presno. no biljurov na nejziniot be{e rakav. Princezata A koga ova }e go prifati. ~uvajte go zatoa. gospo|o? Neka stanam avet ako na gospo|ava sum & dal takov zavet. i za potvrda vedna{ ova mi go dadovte. no eve. dogovor padnal koga ja otkrivte odnapred {egata jadna da ja pretvorite vo lakrdija dolna. Ne bevte li pred malku maskirani ovde? Kralot Bev. niedno nema da me plene. Kralot Darot i zavetot na princezata & gi dadov: ja poznav po biljurot na rakavot zaka~en rado. nekoj ligu{. Rozalina No mi dadovte. i u{te se zakolna taka deka }e se o`eni so mene ili }e umre ko moj sakan. edna{ prekr{en. [to sakate da ka`ete. ni{to nema da vi zna~i. po vtorpat zavetot se kr{i lesno Kralot Prezrete me ako ovoj zavet go skinam. `imi ~esta. be{e mojot sakan. Princezata Sekako.

Biron Vidi. odnapred namerite ni gi otkril. umrete koga vi e volja. gospodine. dali trite znamenitosti da dojdat ovde ili ne. darovite sme gi prosele. gospodine smerni ne n# otkrivte pa pak n# storivte neverni? Zarem ne ste maher za sekoja dama? So nasmev da & prijdete koga e sama? Da zastanete me|u ogni{teto i nea i tabakata da & ja prinesete so smea? Vie pa`ot ni go presekovte: o. nekoe kopile lo{o. Biron . I makata da ni e pote{ka pak zavetot go skr{ivme po svoja volja iako po gre{ka. Biron [to. mesto sakanata na{a. gospodine. Torlak O gospodaru. gospodine. gospodine. gospodine. gospodine. sekoga{ sum smetal deka tripati po tri se devet. nie znaeme koga treba da se stigne do taa cifra. ve uveruvam. Biron Eve go. gospodine! Sramota e `ivea~kata da si ja zarabotuvate so smetawe. tie. pak se kostre{i! No rekov! Za govor pove}e nema mesto! (Vleguva Torlak. sekoja edna pretstavuva po tri.Biron Ne e devet. }e mi prostite. gospodine. velam. pra{uvaat tie.) Bardu na ostroumieto. `iti gospod.(Na Bojet) Zarem vie. samo tri se? Torlak Ne. Oti koga }e presmetame. tvrdam: . na znak na vragot gospo|ite darovite gi smenile. gospodine. s# vi e dozvoleno vam. Bojet Veselo ova na{e zbidnuvawe be{e. Vaka be{e. so sukwa na glava. gospodine. gospodine. komu ustata mu e rastegnata ve~no a znae kako {ega za gospo|ata da sklepa koga & e drago. oti ako po pravo smetame. a potoa nie sledej}i go znakot. sam. gospodaru. tripati trojno. iako gre{no. Torlak ]e mi prostite. Torlak Ne ba{. nekoj kvazi vitez. smelo. mislam. Biron A tripati po tri se devet. zdravo! Ti razdeli dva petla! Torlak O. ama mislam deka ne se. deka znaeme {to znaeme.288 Vilijam [EKSPIR nekoj pqampa~. Popreku me gledate. ne? Toa okoto va{e ranuva ko oloven me~.

To~no ko na{ata {ega. (Izleguva.So sila ubavina ne biduva 289 Kolku se. gospodaru. vaka barem imame garancija deka nekoj }e izvede polo{a pretstava od kralot i negovata dru`ba. da me smetaat za dovolno golem da go igram Pumpej Golemiot. {to se odnesuva do mene. ne pu{tajte gi vamu. najdobrata {ega ishodi{teto ne go znae svoe. (Govori so kralot i mu predava pismo. da sredam samo eden tip. Biron Armado . }e se potrudime. dozvolete sega da bide po moe. Princezata Ne. neka se podgotvat. gospodine. gospodine. {to se odnesuva do mene. Kralot Velam da ne idat. koga nekoj so `ar po odli~nost silno zapne toj `ar redovno odli~nosta }e ja lapne. zna~i? Torlak O gospodaru. zbrkata najdobro se voobli~uva vo {ega ne koga e gotova tuku koga se ma~i. Biron Odi. jas treba. Biron Zo{to pra{uvate? Princezata Zboruva kako da ne e od boga stvoren.) Kralot Biron. Biron Taka sakaa. gospodine.) Princezata Torlak Dali ~ovekov mu slu`i na boga? Fino. }e izigrame. odnosno glumcite. gospodine. Biron Ti si eden od veli~enstvenite? Torlak Ve}e sme dovolno posramoteni. gospodaru. mislam. ne znam kolkava e veli~inata na ovoj velikan. }e n# posramotat. kako {to velat.) Armado Miropomazan. gospodine! Pa samite ulogi. gospodaru. (Vleguva Armado. }e poka`at kolku }e ispadne. stega. da si zamislam samo edno bedno su{testvo. no jas treba da go pretstavuvam nego. Pumpej Golemiot. gospodine. te molam da dades vo ra{hod onolku kralski zdiv kolku sto e potreben da se kazat nekolku sbora.

290 Vilijam [EKSPIR Toa e edno te isto. Pompeju golem. Torlak . Pompej nare~en Golemiot. majtapxijo: mo`e i prijatel da ti stanam.) Kralot Pompej sum jas. i patuvaj}i po bregot. zimi s#. ~etvoricava }e se preoble~at i }e gi igraat drugite petmina. mnogu. nadri-popot. meden vladaru. Pompej nare~en Veliki. Biron La`e{.) Torlak “Veliki” de. ti ne si toj v kajak. falbaxijata. Biron Biron Dobro sro~eno. Pompej Veliki. Princezata Fala ti mnogu. na voenata sre}a. tolku razli~ni se i svoeglavi. mom~eto. Ako gospodstvoto va{e. Izgleda dobro }e bidat pretstaveni veli~enstvenite. Kralot Razveani se site edra. na fortuna de la guerra. sladok. gospodine. Bojet Mo`ebi. Torlak Pompej sum jas. i suetno. Torlak Jas Pompej sum. Toj go igra Hektor od Troja. Biron Daskalot. parohiskiot sve{tenik Aleksandar. ubav moj. setiki. so {tit na du{manot pot mu vadev.zajak. Posakuvam spokojstvo na tvoeto. (Izleguva. mnogu suetno: ama s# ostavame. (Vleguva Torlak kako Pompej. Torlak Kralot Ne. u~itelot Juda Makavejski. I ako ~etvoricava uspeat vo prvata pojava. nad s# nadkralsko veli~estvo. kako sto se veli. ama nekoj Pompej . se la`e{. toa daskalce e svrknato od merata nadvor. {utot i mom~eto:Se kladam deka po cel svet da gi bara{ vakvi petmina ne }e najde{. suetno. slu~ajno sum ovde ko lija pa oru`jeto go polagam pred nozete na momevo slatko od Francija. pa`ot na Armado Herkul. “fala ti Pompej” ka`e jas bi bil gotov. {to ~esto na megdan. Petmina se i vo prvata pojava. Dimen Veliki. i eve go pred nas stiga.

no {tom izleze na scena. Biron Va{iot nos du{ka “ne”. Biron Odvedi go osvojuva~ot. Juda! Torlak . sever. svetski bev komander. Samo zgre{iv malku vo ona “veliki”. (Vleguva pre~esniot Nataniel kako Aleksandar. ti be{e. no kako Alisander. e tuka zapna. (Izleguva Molec.) Nataniel Koga bev na svet. (Vleguvaat Holofern kako Juda i Molec kako Herkul. Malku napravi se va`en. od kojznae kakva vrednost. }e mu go dadat na Ajant. Quoniam sega ko nedonosen~e e ovde ergo prostete za s# {to be{e do ovde. grbot moj jasno vi ka`uva deka sum Alisander.) Holofern Osvojuva~ot ne{to se trese. No idat drugite veli~enstveni i tie }e bidat kako {to treba. ~ija lastagarka go ubi Kerber. Biron Ova mom~e golemiot Herkul go igra. deka bev sovr{en. Biron Samo slu`beno inaku Torlak. troglaviot canus. vitezu so isten~en plast. a i za kuglawe e car. Alisander. ja {irev svojata vlast.) Ete. nozete mu se se~at! Inaku kako kom{ija e prva liga. doen~e u{te. Princezata (Na Nataniel) O! gospodine. toj }e bide devettiot veli~enstven.So sila ubavina ne biduva 291 Ne e. dobar Pompej. malku ulogata mu izleze od {ema. {to dr`i bozdogan sednato vo stol~e.Bojet Nosot vi ka`uva deka ne ste: prav e po rast. Nataniel Koga bev na svet. Va{eto lav~e. nema {to. Torlak ]e si pluknam v kapa ako Pompej ne se poka`e kako najdobriot veli~enstven. zmii vaka dave{e so negovata manus. da te nema! (Nataniel se povlekuva. pa da te nema. Princezata Zastani na strana. na istok. Dimen Pompej Veliki. navistina. Za ova yrckite }e vi gi izvadat zad zavesa. gledate.) Juda sum jas. svetski bev komander. Osvojuva~ a se pla{i da govori! Sram da ti e Alisander. vie go sotrevte i go simnavte od prestol golemiot Aleksandar. Alisander. da prostite: {vrknata meka du{a. jug. no se nadevam. Bojet Taka e. Prodol`i Alisander. a koga be{e mal. dete. ~esen ~ovek. zapad. priznavam.

Predavnik {to baknuva. Dimen Da i toa na oloven bro{. gospodine. gospodine. Ne Iskariotski. Dimen Toga{ za pogolem ste rezil. Judo. A sega. Biron Biron Mrtve~ka glava na prsten. Biron Biron Zarem malku so niv te zaglavivme? Misli{ deka ima{ glava? Holofern Holofern A {to e ova? Prvin me zaglavivte a potoa me obezglavivte. Juda sum jas. ete stigna do samata glava. Dimen Izgravirano |on-lice na pagur~e. Kako }e stignete do Juda? Holofern Juda sum jas. Dimen Dimen Glava na {nola. Bojet Ra~ka od me~ot na Cezar. teraj. gospodine? Bojet [to go nateravte Juda da se obesi. Juda i se obesi na drvo. Vam vi e poprvo. Biron Odli~no. Zamileniot Juda Makavejski e praviot Juda. Biron Profil na Sveti \or|i na nekoj bro{. . Longavil Glava na stara rimska para odvaj vidliva. Biron I toa nosen na vrvot od zabarski kle{ti. Holofern Holofern Kako koga epten ostanav bez glava? Glavata nema tuku taka da mi padne. od milost zamilen ko Makaveec. Holofern Setete se.292 Holofern Vilijam [EKSPIR Bojet Vrat bez glava. Holofern [to sakate da ka`ete.

Biron Magare do Juda? Zna~i pove}e ne Juda Makaveec tuku Juda Magareec. mo`e da se sopne. I zgora so cinet. be{e samo obi~en Trojanec. sega vesel }e bidam. Dimen . Longavil Pregolema mu e nogata za eden Hektor.) Biron Orev~e kalaisano. Kralot Dimen Hektor. tuku so ciment. kopjonosec silen na Hektora mu dade dar. Bojet Piskite mu se mali. ama go sredija ko nikoj. oti licata gi menuva ko ~orapi. doa|a vooru`en Hektor. Armado Bojet Ama dali ova e Hektor? Kralot 293 Mislam Hektor ne bil olku dobro izdelkan. Dimen Ko da e tele{ka. Bojet A bidej}i e magare. vo sporedba so ova. Ne. (Izleguva Holofern. ne e ubavo.So sila ubavina ne biduva Biron Da si lav. Judo slatka! [to stoi{ ko zdrven? Dimen Na vtoriot del od svoeto ime. Dimen Ovoj e ili bog ili slikar. Ahil. Dimen Iako {egata mo`e da mi se vrati. semo}niot. (Vleguva Armado kako Hektor. neka go nema. istoto }e te snajde{e. Zna~i gubi se. Longavil Biron Mars. ne e smerno. Holofern Ova ne e fer. Bojet Svetlo za gospodinot Juda! Se stemnuva. Biron Ova ne mo`e da e Hektor.) Princezata Kutriot Makaveec. skrij ja glavata. Limon.

duri mu cuka{e srceto. Dimen Da. No jas }e turkam do kaj sto mi stiga umot. Armado Megdanyijata sladok e mrtov i gnil. Dimen . trudna e. drustvoto e na pat Torlak Batka Hektor. Armado Longavil Taa smrdlivka. jazikot zauzdi si go. Toj cvet sum jas. Tisina! Mars semo}niot. taa e na pat. (Na princezata) Velicestvo slatko. (Biron istapuva napred. Armado Sto sakas da kazes? Torlak S# duri ne ja zemete na sebe ulogata na ~esen Trojanec. Torlak Toga{ Hektora }e go kam{ikuvaat poradi toa {to @akeneta e trudna od nego. bep~eto ve}e kloca vo nejziniot mev. za{to odi protiv Hektor. Armado Sakas da me incriminiras pred velmozive? ]e umres. Armado Lorde Longavil. Longavil Uzdite moram da mu gi pu{tam. Ovoj Hektor vo s# go nadminuvase Hanibal. Dimen Dimen Za{to ne mo`e na ar{ini. kopjonosec silen na Hektora mu dade dar.) Princezata Govori. piliwa slatki. toj bese covek. hrabar Hektore. va{e e. dva meseca ve}e. - Toa nane. nie sme mnogu odu{eveni. Bojet Ja saka na stapala.294 Armado Vilijam [EKSPIR Armado Ja obozuvam vleckata na tvoeto slatko gospodstvo. crno & se pi{uva na kutrata devojka. a Hektor e zagar. podarete mi go vaseto setilo za sluh. a }e go obesat poradi toa {to Pompej e ubien od nego. na naslednikot Ilionski covek tolku mo}en za neprestajno da se bori od utro do mrak von nastresnikot dvorski. ne kolvajte gi koskite na pogrebaniot.

Markad Dimen Golata vistina e deka nemam kosula. Pompej vi frli rakavica. Maslo vo ognot! Maslo vo ognot! [ilkajte gi! [ilkajte gi! Dimen Hektor }e go predizvika. Ve molam pozajmete mi go ona moe oru`je u{te edna{. golem. golem Pompeju! Pompeju gramaden! Dimen Hektor se trese. ne nosi ni{to osven edna pa~avra od @akeneta i toa pokraj srce ja nosi kako amajlija. glasnik. Odam vo volneno. Biron A od koja pri~ina? Armado Armado @imi severniot pol. golem. Torlak ]e se bijam po ko{ula. ti nema ramen! Bojet Pompej. se isvinuvam. mo`am da se zakolnam. Ne sum Nordiec: ima da te sma~kam i toa so me~. Dimen Toa ne mo`ete da go odbiete. Armado Gospoda i vojnici. Armado I mozam i sakam. i od toga{. Bestra{en Pompeju! Molec Gospodaru. pa makar i da nema ma{ka krv v stomak dovolna da nadoi edna bolva. Torlak Nema da se boram so pol. srciwa moi slatki. (Vleguva gospodin Markad. }e te predizvikam. a taa mu e izre~ena vo Rim koga snema platno. Biron Pompej se raspalil. Dimen Mesto za zapalenite veli~enstveni. nema da se bijam po kosula.) . ti si slaven! Biron Pogolem od golemiot. po kazna. dozvolete da ve smiram i vrazumam. Ne gledate deka Pompej se soblekuva za bitka? [to vi pa|a na um? ]e vi otide ugledot po petlite. Biron Da. Bojet Taka e.So sila ubavina ne biduva 295 Pompej.

Armado [to se odnesuva do mene. gospo|o! Princezata Dobro ni dojdovte. Kralot Ne odete.) Kralot Podgotvete. Markad. a od mojata du{a. Premnogu sum ta`na. jazikot ne e u~tiv. ostanete. Iskreniot. patuvam ve~erva. toa imav da ka`am. {to bevme presmeli vo odnesuvaweto na{e pri razgovorot a za {to vinovna be{e pitomosta va{a.296 Bog neka ve {titi. pa }e si dobijam zadovoluvawe kako vojnik. Bojet. Biron Odete veli~enstveni! Scenata se obla~i. Poradi vas. koj{to vaka nikako ne bi mo`el da ubedi. za{to vest jas nosam {to na jazik mi te`i. blagoroden lordu! [tom tovar imate na srce. Kralot Isklu~itelnite migovi isklu~itelen na~in nalo`uvaat tamu kaj{to ita od ne{tata tekot. srde~no ve molam so mudrosta obilna da ni prostite ili sosem da ja skriete slobodata {to si ja dadovme na duhot. Kralot. Markad Vilijam [EKSPIR @al mi e. n# izobli~i i vozbudata ni ja Princezata . vaka podobro }e go sfatite kralot. pa iako na obrazot lipa roditelska taga i go zabranuva qubezniot quboven nasmev. i ~esto. sepak qubovnata ponuda {to te~e{e ovde neka ne ja prekine i skr{ne oblakot od taga od namerata prvobitna. Go vidov denot na nepravdata niz dupceto na razumot. no zabavata ni ja prekina. Princezata Biron Podgotvete s#. i gre{no si poigravme so dadeniot zavet. ednostaven zbor najdobro stiga do na`alenoto uvo. Princezata Kako se ~uvstvuvate. inaku. nema korist od taga po zagubenite prijateli kolku {to ima mesto za radost po prijatelite steknati sega. Vi blagodaram na site za siot va{ napor. gospo|o. sega disam slobodno. Zbogum. vremeto ni be{e devetta gri`a. va{iot tatko Princezata Umrel. (Izleguvaat veli~enstvenite. Prostete {to blagodarnosta mi e tolku {tura za {tedroto ispolnuvawe na baraweto krupno. Dami. tokmu pri krajot. veli~estvo? Ne ve sfativ. za{to. gospo|o. razre{ka nosat na ona za koe. bog da go prosti! Markad Tokmu taka. {totuku o`alostena. ubavinata va{a. ve molam. mnogu vreme treba. velam.

daleku od site zadovolstva na svetot. A dotoga{. grev samo po sebe. sakate ne{to da storite. vetete ni ja va{ata qubov. gospo|o. ne. bomasta krasnore~ivost za vremeto da se skrati. ostanete tamu. a i sme{no na nas izgleda{e toa. i na na{iot mominski sobir. seta voobli~ena od okoto pa ko nekoe oko prepolna sliki neobi~ni. pa duri i ova neverstvo. iska`uvaa pove}e od {ega. znajte. vi se kolnam deka }e bidam va{a. nema. gi ocenivme vedna{ ko dodvoruvawe. Pogolema va`nost od ovaa {to vi ja ka`av ne im pridadovme. pustinski `ivot ne ja promeni ponudata dadena so krv vrela. gi izvalkavme vo va{ite o~i dostoinstvoto na{e i ~esta. Rozalina Nie ne gi cenevme taka. oblekata skudna. va{ite darovi. . Princezata Mi se ~ini. bidej}i qubovta na{a e va{a i gre{kite {to qubovta gi pravi se isto va{i. zatoa velam vaka: ako za qubovta moja. }e go zatvoram ova u`aleno telo vo domot na tagata kaj{to solzi . Ako ovoj osameni~ki. zaminete vedna{ vo nekoj zafrlen. Kako {ega. ako ni mrazot ni postot. gospodine. Longavil A isto i pogledite na{i. sekoga{ privle~ena od ne{to drugo ko okoto {to skoka so pogledot od predmet na predmet. oblici. Dimen Pismata na{i. pa dokolku zemaj}i ja palavosta qubovna ko pla{t od pajak na sebe. Kralot Barem sega. pustinski predel. ne go svenat cutot na va{ata qubov. tvrdata postela. tuku taa i niz isku{enijata ostane qubov. prijatna {ega. dami. nastroenija ~udni. a pri~ina. ko qubovta {to e seta polna neprikladni struni. vaka se ~isti i se pretvora vo doblest. na toa.kon vas. zatoa izlivite qubovni va{i gi sfativme spored izgledot nivni. vo poslednata minuta na ~asot. vo dlankava mominska {to dlankata va{a sega ja qubi.So sila ubavina ne biduva 297 svrte duri i kon nesakaniot kraj na namerite na{i. n# navedoa nebesnite va{i o~i zagledani vo gre{kite na{i. raskala{ena ko dete. toga{ vie na istekot od godinata dojdete i pobarajte me. qubeznost. palava pa duri luda. ubavi dami. Ne. prekuso vreme za spogodba da se sklu~i {to za sekoga{ }e va`i. Princezata Gi primivme va{ite pisma polni qubov. pobarajte me zaslu`eno sosem i. zgre{ivme kon sebe i gre{ej}i edna{ sakame da sme ve~no verni kon onie {to n# navedoa na toa. Zatoa. storete go toga{ ova: bidej}i na zavetot ne vi veruvam. premnogu grev na du{a vi le`i. duri dvanaesette znaci nebesni na Zodijakot ne pominat site. glasnicite na qubovta. vsu{nost. premnogu vina gorka.

Longavil [to veli Marija? Marija [tom dojde krajot na godinata smeren crninata }e ja smenam so prijatel veren. Marija Tolku e posli~no na vas. polni ste prestapi i prevari mnogu. Dimen O. Rozalina Katerina Ne. Edna godina i den u{te zgora ne sakam ni zbor da ~ujam od dodvoruva~i bez brada. {to mene? @ena? Katerina Brada. dali da ka`am. gospodine. Katerina Ako ova. so trojna qubov vi gi posakuvam trive ne{ta. malkumina visoki se tolku mladi. nenadejno smrtta da me zgrabi sega! Otsega srcevo vo tvoite po~iva gradi. ti blagodaram `eno moja? Sepak zavet ne davajte. poln zajadlivost i ostroumni sporedbi koi ne po{teduvaat nikogo {to }e se najde pod milosta na va{iot mnoguzna~en udar. lordu moj Biron. Longavil Trpelivo }e ~ekam. u{te pred da ve vidam i pred dolgiot jazik na svetot da razglasi deka ste ~ovek ve{t za {egi. no vremeto e dolgo. Ako ova go odbie{. Dimen A {to mi se pi{uva mene. ako sum qubov polna i vam malku }e vi ^esto za vas sum slu{ala. mila so mene. za da se iskoreni pelinot od umot va{ . da ne go skr{ite lekoverno. Dimen Dotoga{ }e vi slu`am iskreno i verno. {to e so mene? Rozalina I vie niz ~istili{te da minete treba. ili pove}e odbijam od nego. toga{. Biron [to umuva gospo|ata moja? Pogledni me mila. ako naklonosta moja vi treba edna godina mora da ja minete bez prekin vo poseti ma~ni na bolnite lu|e. zatoa. zapovedaj ne{to za qubovta tvoja da storam. Kralot dadam.298 Vilijam [EKSPIR `alosnici }e ronam za pokojniot mi tatko. prozorecot na srceto moe yirni i vidi kolku krotka molba odgovorot tvoj go ~eka. da se razdelime sega ko lu|e za posle na srcata da n# ni ostani u|e. dojdete koga i kralot kaj gospo|ata moja mora. za vo laskawe i spokoj gi minam godinite mladi. dobro zdravje i ~esnost. Biron A {to e. Vo okoto moe.

Rozalina Toa e na~in podsmeva~ot malku da se svesti. Dadov na sebe savet. }e sakate li da go cuete sto onie dvajca uceni lu|e go skrpija ko Princezata . no ako ne saka. ne ve pu{tame po pat sama. Uspehot na dosetkata vo uvoto le`i na onoj {to ja slu{a. veselosta ne mo`e da prodre do du{ata vo bolka. pa ako bolnoto uvo zaglu{eno od lelekawata na sopstvenata bolka saka da gi slu{a rugawata va{i. ako vi e po volja. pa. samo godina edna i u{te den zgora pa toga{ }e zavr{i. nikoga{ vo jazikot na onoj {to ja pravi.) Armado Slatko velicestvo. ostanete zbogum! Kralot Ne. (Se vra}a Armado. Xek ne se `eni so Xuli. Kralot Dobro de. udostojte me Princezata Ne be{e ona Hektor? Dimen Blagorodniot vitez od Troja. vie vo ovie godina dena kataden po vezden }e gi posetuvate mol~elivite bolni razgovaraj}i so tie {to ofkaat. qubeznive dami mo`ea {egata so komedija da ja svr{at sami. toa ne mo`e da bide. mil moj kralu. No isvonredno ceneta vosvisenost svetla. I se sakolnav na Zakeneta deka tri godini }e oram so ralo sa qubov na nejsinata slatka qubov. za edna drama toa }e bide premnogu vreme. otfrlete go toj manir pa }e ve najdam o~isten od toj porok i }e bidam radosna {to ste se izmenile. prodol`ete toga{ pa }e ve zemam zaedno so ovoj va{ porok. Biron Ne zavr{uvame ovde ko vo nekoja stara drama. a zada~a }e vi bide so seta mo} i napor na va{iot bistar duh da gi naterate bolnite nemo}nici da se smeat. no treba i ne{to i drugo predvid da se zeme. ~ie vlijanie svoj zarodi{ ima vo ona dopa|awe neodgovorno koe na budalite mu go delat slu{a~ite plitki. Biron Godina! Dobro. Armado ]e ti gi baknam prstite kralski i }e zaminam. }e pre`iveam odewe po {tici! Edna godina pravewe {egi po bolnici! (Na kralot) E.So sila ubavina ne biduva 299 ploden i mene da me dobiete. }e mora. gospo|o. Biron Da. bez {to da me dobie ne mo`e nikoj. Biron @iva smea da podbodnam vo grloto na smrtta? Nevozmo`no.

pocni. uut. Armado Ej!Ej! Vamu! (Se vra}aat Holofern. ~avki se slu{a i devojkite platnoto letno go belat kukavicata toga{. prolet: Prvoto go prikazuva buvot. (Izleguvaat. Armado Prolet Koga margaritki {areni i sinoli~ki sini i zumbuli krevki. Nataniel. veselinka ve{a duri Xoan debelata tenxereto go me{a. PESNA Koga mrazulci na sekoj yid visat i kravarot Diki ~eka da dojde Badnik i Tomevci drva nosat. uuut. od sekoe drvo go ismeva `enetiot i vaka pee prvo: Kuku! Kuku. ut.) Zima . ut. ut. `olti i fini so radost bojat livadi celi kukavicata toga{.) Od ovaa strana e Hiems. }e gi soslu{ame. vtoroto kukavicata. kuku: o zbor {to neprijatno gi pla{i`enetite ma`i! Zborovite na Merkur zvu~at grubo po pesnite na Apolon. uuut-ut. 0 Koga glasno veterot duva i razigrano re`i popovata pila i pticite dro~at vo sne`nata ruva i nosot na Mari crven e od sila. Ver. vrani. duri Xoan debelata tenxereto go me{a. srebreno beli i laliwa ne`ni. Molec.300 Vilijam [EKSPIR pofalba sa buvot i kukavicata? Toa trebase da bide na krajot od naseto prikasanie. odvaj di{at i mlekoto v dom smrznato stiga v ra~nik koga krvta smrznuva i bespa}e e {uto toga{ no}e pee okokoren utot. kuku: o zbor {to neprijatno gi pla{i `enetite ma`i! Koga ov~arot v {upelka sviri po du{a i veselite ~u~uligi ora~ot go budat koga skok na potpolo{ki. Torlak i drugite. od onaa Ver. Kralot Viknete gi brgu. od sekoe drvo go ismeva `enetiot i vaka pee prvo: Kuku! Kuku. zima. koga rak~iwata pr`eni cvr~kaat v pajnca luto toga{ no}e pee okokoren utot. uut. veselinka ve{a.

So sila ubavina ne biduva (Bele{ki) 1 Igrata ovde e na zborot zatvor {to zna~i i zatvor kako temnica. konstipacija. zandana i zatvor kako zapek. 301 .

.

.

.

Naslov na originalot: Much Ado About Nothing .

sluga na Don Pedro Bora~io. negov polubrat Klaudio. ~ovek na Don Huan Dren. isto milenik na Don Pedro Leonato. mlad velmo`a od Padova. priglup ~inovnik Talpa. pridru`nici. . stra`ari. princ od Aragon Don Huan. }erka na Leonato Beatri~e. ~ovek na Don Huan Konrad. isto Glasnici. negov brat Baltazar. upravnik na Mesina Antonio. mlad grof od Firenca.LICA: Don Pedro. pridru`ni~ka na Hera Ursula. milenik na Don Pedro Benedik. vnuka na Leonato Margaret. isto Pisar Sve{tenik Mom~e Hera.

.

nivnata nemo} da ja sfatat su{tinata na sakaweto i brakot. Upotrebata na proza za gradewe na ostroumen dijalog pome|u aristokratskite likovi e va`en nov element vo {ekspirovata drama. Sepak. Vo prvoto folio izdanie od 1623 godina glavno e prepe~aten istiot tekst od kvarto izdanieto od 1600 godina. Ova e prv prevod na Od vlakno ortoma na makedonski jazik. dominira vo deloto. Ili. kriti~arite ja smetaat za sjajno no neizbalansirano delo. sepak [ekspir najmnogu poka`uva interes za komi~nite implikacii {to proizleguvaat od lo{oto zabele`uvawe a ne od ~istoto gledawe. Dren. homonimi na vremeto. Postoi edna neprevedliva igra na zborovi vo naslovot na Nothing-Noting. Osven ova. Glavniot zaplet se temeli prete`no vrz edna prikazna od Mateo Bandelo vrz koja se nadogradeni delovi od Besniot Orlando na Ariosto. se ~ini namerno vmetnata za plasti~no i velelepno da gi prenese inteligentnite dueli pome|u Beatri~e i Benedik. Iako lo{oto zabele`uvawe ili delumnoto slepilo na Leonato. se uka`uva deka deloto e prethodno igrano od grupata na lordot ^emberlen. Kako {to uka`uva i samiot naslov. ako na~inot mu e komi~en. Glavnata prikazna za Hera i Klaudio blednee pokraj ostroumnite dvoboi pome|u bistrata. element {to mnogu kriti~ari go smetaat za mo{ne vlijatelen vo podocne`niot razvoj na visokata drama. nesposobnosta na likovite da ja vidat o~iglednata podlost na Don Huan. ja otkrivaat i nivnata neizbe`na moralna glupost. svet naiven i nesposoben da se brani pred jasno vidlivite kanxi na zloto. Don Pedro.Komedijata Od vlakno ortoma prvpat se pojavuva vo 1598 godina. nivnata maka i onaka ne treba da se sfa}a seriozno. Klaudio i Benedik vo Od vlakno ortoma re~isi doveduvaat do tragi~en kraj. Prozata. Dramata izobiluva so nezabele`uvawa na su{tinata (notings) koi vodat do la`ni zaklu~oci. namerata mu e seriozna. Talpa i drugite sporedni likovi isto taka izmisleni od [ekspir u{te pove}e go odvlekuvaat vnimanieto od glavnite likovi. likovi vneseni vo izvornata prikazna od samiot [ekspir. gledame deka celoto op{testvo za koe govori [ekspir e polno so eden vid civilizirana plitkost. koja ja sugerira primarnata tema na [ekspir: sposobnosta da se zabele`i niz nabquduvawe razlikata pome|u pojavnosta i su{tinata zad taa pojavnost. ako odime ponatamu. Vo kvarto izdanieto od 1600 godina. . Ovaa romanti~na komedija. nivnoto povr{no razbirawe na qubovta. zborlesta Beatri~e i zakoraveniot ergen Benedik.

.

Glasnikot Nemu ve}e mu predadov nekolku pisma i ne mo`e{e da ja skrie radosta. Hera. Nema poiskreni lica od onie {to vaka se mijat. dali gospodinot Bocka~ se vrati od bojot ili ne? Glasnikot Ne poznavam nikogo so takvo ime.^in PRVI Scena 1 Mesina. Glasnikot Zaslugite mu se golemi pa takvi se i po~estite od Don Pedro. Leonato Glasnikot izraduva. vnuko? Toj ima vujko ovde vo Mesina i mnogu }e se Kako malo dete. Leonato Iskren izliv na iskrenost. Nikoj ne o~ekuva{e tolku od negovata mladost. Pred ku}ata na Leonato. Leonato . Gledam ovde deka Don Pedro so mnogu po~esti go opsipal mladiot fiorentinec Klaudio. Leonato Da ne se rasplaka? Kolkumina blagorodnici zagubivte vo bojov? Glasnikot Malkumina od ugled a nieden poznat. Glasnikot Mnogu e blisku. duri za da ne ispadne radosta neskromna toj & udri pe~at na taga. takov nema{e vo na{ata vojska. lavovski dela vo ko`a od jagne! Navistina gi nadmina o~ekuvawata i ne o~ekuvajte od mene so zbor da vi gi prenesam! Leonato Za kogo pra{uvate. go ostaviv na desetina kilometri od ovde koga trgnav. Beatri~e i drugi so glasnik. (Vleguvaat Leonato. Leonato Pobedata vredi dvojno koga vojskovodecot ja vra}a vojskata doma `iva i zdrava. gospo|o. Kolku e podobro da pla~e{ od radost otkolku da se raduva{ na pla~! Beatri~e Ve molam.) Leonato Pismovo veli deka Don Pedro od Aragon doa|a ve~erva vo Mesina.

pome|u nea i gospodinot Benedik postojano se vodi nekakva {egaxiska vojna: A se sretnat vedna{ se zemaat na ududu. gospo|o. vernosta mu trae kolku i oblikot na palarijata. Beatri~e Da mi be{e prv. Koj mu e sega drugar? Sekoj mesec ima nov pobratim. ni toj nema da vi ostane dol`en. kolkumina ubi? Za{to jas vetiv deka }e gi izedam tie {to toj }e gi ubie. ama kolku {to go znam. znam. se potpi{a kako Kupidon i go predizvika na dvoboj so bocki od trn. Beatri~e Deka e polnet. Glasnikot Dobro se poka`a vo vojnava. gospodine. koga pro~ita. pa sega na kutri~kiot mu ostana samo u{te eden kolku da se razlikuva od negoviot kow i da si se zanesuva deka s# u{te e su{testvo {to misli. premnogu go imate zemeno na zab gospodinot Benedik. Glasnikot Beatri~e Navistina? Da ne vi muvlosa del od hranata pa nema{e koj da ja smavne? Mevot. Za jadewe znam deka mu nema ramen Glasnikot Ama i kako vojnik e dobar. ne se somnevam. a so {to e polnet toj? No {to se mo`e tuka. gospo|o. koj mu e sega drugar? Zarem nema nekoj mlad . pred ma`ot ma`. mu e kako |upska torba. deka gospodinov vi e posleden na listata. ~etiri od negovite pet uma mu kidnaa ko popareni. Leonato Ne sfa}ajte ja pogre{no vnuka mi. ja menuva so sekoj nov kalap. Beatri~e Dobar e vojnik koga pred nego stoi dama. kolkumina ubi i izede vo vojnava? Dobro. }e ja zapalev.Ve molam. Glasnikot Gledam. Pred damata gospodin. Leonato Vnuko. polnet e so doblesti. Glasnikot Toj se vrati dobro raspolo`en kako i sekoga{. no kakov e koga }e zastane pred ma`? Beatri~e Navistina ami kako.Od vlakno ortoma 311 Glasnikot Hera Bratu~etka mi misli na gospodinot Benedik od Padova. koja e razlikata me|u polneta piperka i polnet ma`? Za piperkata se znae. No ve molam. Beatri~e Se zemame ama toj sekoga{ ostanuva pokus. gospo|o. . Od najpresniot megdan {to go spodelivme. Beatri~e Toj izlepi oglasi niz cela Mesina i go predizvika Kupidona na dvoboj so streli: a {utot na vujko mi. site sme smrtni.

Samo vie drobete si. Beatri~e Tokmu taka mi vele{e majka & . gospo|o. vnuko. gospodine. po ova mo`e da se vidi kakov ste sega koga porasnavte. Vsu{nost. Beatri~e . Gospod neka mu e na pomo{ na blagorodniot Klaudio! Ako fatil Benediktis. Benedik Opaa. Don Huan. dali dobro ~uv? Milata gospo|ica Majtapxika? Ne znaev deka u{te ste `ivi! Opaa. Don Pedro Ostanete. . lu|eto obi~no begaat od tro{ok a vie si go navlekuvate na vrat. Beatri~e Mnogu {irokogrado go sfa}ate sopstveniot tovar. sepak tvrdam deka ni za seta Mesina. gospodine Benedik. . Leonato Vas. gospo|icata sama ka`uva koj & e tatko. taga me obzema.Bidete sre}ni. Leonato Gospode bo`e! ]e mu vleze pod ko`a kako bolest: pozarazen e i od ~uma.312 Vilijam [EKSPIR kavgaxija {to trgnal so nego na pat za pekolot? Glasnikot bi trebalo da vi olesne na du{a. a radosta me napu{ta. nikoga{ nema da ve fati ludilo. gospo|ice! Za{to li~ite na tatko dostoen za po~it. dojdovte da si ja pre~ekate beljata. gospodine Benedik. Benedik Da ne se somnevavte {tom ste ja pra{uvale? Leonato Nemav zo{to. no koga vie si zaminuvate. sam si go baravte i si go dobivte. taa ne bi sakala da mu ja nosi glavata na ramena.Ova mora da e }erka vi. Klaudio i Benedik. (Vleguvaat Don Pedro so Baltazar i drugi.) Don Pedro Gospodine Leonato. Leonato Nikoga{ ne sum go smetal za belja va{eto doa|awe. Don Pedro Naj~esto e vo dru{tvo so blagorodniot Klaudio. za{to koga od belja }e se spasite. }e potro{i celo azno pred da se izle~i! Glasnikot Sakam da ostaneme prijateli. Benedik Da re~eme gospodinot Leonato & e tatko i da re~eme taa li~i na nego. Beatri~e Taka e! Duri ni na kukuvden! Glasnikot Doa|a Don Pedro. Benedik. a zarazeniot vedna{ fa}a ludilo. Nikoj ne ve ferma. Vie toga{ u{te bevte dete.

pove}e bi slu{ala kako ku~eto mi lae po nekoja ~avka odo{to nekoj ma` da mi se kolne deka me qubi.Od vlakno ortoma 313 Beatri~e Kaj se ~ulo majtapot da umre koga pred sebe ima tolku lesen zalak kako {to e gospodinot Benedik? Duri i u~tivosta se pretvora vo majtap koga vie }e se pojavite. gospodine Benedik! Leonato. Leonato Ako se zakolnete. . Benedik Zna~i vaka stojat rabotite: Gospodine Klaudio. a jas bi sakal srcevo da ne mi e tolku tvrdo za{to. . da odite napred? Don Pedro Dajte mi raka. odime zaedno. nema la`no da se zakolnete. niedna ne sakam. Beatri~e Pile {to govori so mojot jazik e podobro od yver~eto {to govori so va{iot. ama ja poglednav. Don Huan Samo vie ostanete si takva! Taka barem eden od gopodata }e ja izbegne sudbinata da mu go izgrebat liceto! Beatri~e I izgrebano ne bi mu bilo pogrdo od va{eto.No sigurno e deka site dami umiraat po mene. Leonato Dali }e sakate. (Izleguvaat site osven Benedik i Klaudio. Benedik Kamo kowot da mi be{e brz ko va{iot jazik Vi blagodaram: ne sum mnogu ve{t na zborot. veruvajte mi. . so isklu~ok na vas. no sakam da vi se zablagodaram. gospod neka vi e na pomo{. ne ve poznavam od v~era. Beatri~e Sre}a nevidena za `enite. Benedik i da ne poka`e{e zamor. gospodaru. Spolaj mu na gospoda i na mojata studena krv. dali ja zabele`a }erkata na gospodinot Leonato? Benedik Ne ja zabele`av. Jas zavr{iv! Beatri~e Sekoga{ zavr{uvate ko klapnat kow. gospodaru. Don Pedro Toga{ u~tivosta e prevrtliva i nema karakter. va{iot brat. Benedik Vakov majstor za papagali u{te ne sum sretnal. Leonato. inaku.Vi posakuvam dobredojde.) Klaudio Benedik. vi dol`am celosna po~it. i bidej}i se smirivte so princot. {to vo ova sme isti. mojot drag prijatel Leonato n# kani site kaj nego. gospodaru. }e bea na golem zort od eden opasen badijalxija. Mu velam }e ostaneme najmalku mesec dena a toj od srce moli da se slu~i ne{to za da ostaneme pove}e: mo`am da se zakolnam deka ne e licemer i deka molbata mu doa|a od srce. No vie terajte si. sirotite.

Gledaj. nosi mu go belegot i ofkaj vo nedelite ko netokmu. seriozno li mi zboruvate? Ili pak si igrate majtap za da mi ka`ete deka Kupidon e dobar du{ka~ na zajaci a Vulkan izvonreden drvodelec? Ka`ete mi. govori seriozno i razumski. ne? Klaudio Da saka Hera da mi stane `ena. za moeto prosto i iskreno mislewe ili sakate da vi odgovoram spored mojot obi~aj kako zakolnat du{man na nivniot pol? Klaudio Ne. slepo pikni si ja glavata vo tvrdiot jarem. mi se ~ini deka e preniska za visoki falbi. Benedik Zarem do tamu e dojdena rabotata? Zarem ne ostana nieden ma` na svetov {to ne }e ja nosi {apkata na rogovi? Zarem pove}e nema da sretnam nieden {eesetgodi{en ergen? Toga{.) Don Pedro Kakva tajna ve zadr`a ovde pa ne dojdovte po nas kaj Leonato? Benedik Bi sakal va{ata svetlost da me prisili da ka`am. Klaudio Ti misli{ deka se {eguvam. da ne e polna besovi. (Povtorno vleguva Don Pedro. Se nadevam nemate niet da stanete soprug. poveli. precrna za svetli falbi. i presitna za krupni falbi. ka`i mi iskreno kako ti se dopa|a. Tuku. te molam. . vo nejzin prilog mo`am da ka`am samo edno: da ne e onakva kakva {to e. ne bi si rekol sebesi deka sum se zaklel vo sprotivnoto. ja {ie vo ubavina ko {to prvi maj go {ie trieset i prvi dekemvri. Benedik Da ne ja kupuvate {tom vaka policiski se raspra{uvate? Klaudio Zarem ne e svetot presiroma{en da kupi takov biljur? Benedik More bogat e toj da kupi duri i kutiv~e vo koe }e se ~uva. Bratu~etka &. Don Pedro se vra}a po vas. na koj dur da ve fatam? Jas s# u{te gledam bez o~ila i takvo ne{to ne mo`am da vidam. te molam. a bidej}i e takva kakva {to si e. Benedik Ne znam. Benedik Zarem ne e skromna mlada gospo|ica? Benedik Dali me pra{uvate kako {to bi trebalo da pra{a ~esen ~ovek. ve molam.314 Klaudio Vilijam [EKSPIR Klaudio Vo nejze ja gledam najubavata gospo|ica na svetot. na primer. Don Pedro Ti nareduvam kako na ~ovek {to mi se zakolnal na vernost. ne mi se dopa|a. bi bila neubava.

kusata }erka na Leonato. kako mi pripa|a{ od qubov. More }e te vidam jas tebe. ama. ako ja qubite. Vnimavajte kolku mu e kus odgovorot: . gospodaru. deka `ena me odgledala i toa najponizno go priznavam so golema blagodarnost. po {to sledi deka ne samo {to poubavo }e se nosam tuku i }e si ostanam ergen za navek. za da se ulovam? Don Pedro ^esen zbor. u{te pred da umram. Klaudio Vaka mi govorite. Klaudio Vaka da bilo (pra{ano). go govoram toa {to go mislam. od bolest. . Benedik Deka vo `ena sum za~nat.Vo Hera. da bide vaka!’ Klaudio Ako strasnava qubov nabrgu ne se promeni. . grofe Klaudio? Jas mo`am da ~uvam tajna kako nem ~ovek. Benedik Isto i jas. gospodaru: ‘ne bilo vaka. gospodaru. no kako ~ovek {to se zakolnal na vernost.Toj e zaquben. ne daj bo`e da bide poinaku! Don Pedro Amin.Od vlakno ortoma 315 Klaudio Benedik Slu{ate. ne daj bo`e. Don Pedro Deka zaslu`uva. nitu bilo taka. }e si zemam za pravo na niedna da ne & veruvam. niti pak znam so {to taa takvo ne{to zaslu`uva.Ova e ulogata na va{ata svetlost. Vo kogo? .kako ~ovek {to se zakolnal na vernost: .e. priznavam so blagodarnost. Benedik Mo`e od gnev.imajte na um. . Don Pedro Klaudio Isto i jas. Klaudio I nikoga{ ne si mo`el da ja igra{ ulogata do kraj bez tvrdokornosta na svojata volja. vaka i }e be{e (odgovoreno). Benedik Ko vo prikaznata. toa e ubeduvawe koe ni so ogan ne mo`at da go isteraat od mene: spremen sum so nego da umram na klada. znam. za toa malku }e po~ekaat. Benedik Deka nitu ~uvstvuvam kako taa treba da se qubi. Don Pedro Sekoga{ si bil nepokolebliv eretik vo preziraweto na poubaviot pol. od glad. ama nikoga{ od qubov: ako mi doka`ete deka . `imi site veri i zakletvi.na ova veruvajte mi. gospodaru. za{to gospo|icava e dostojna za toa. ^uvstvuvam deka ja sakam. no lovci i zagari da mi se sobiraat na ~elo i da ne znam kaj mi e glavata . Bidej}i ne sakam da storam grev iska`uvaj}i nedoverba kon edna od niv.

ako Kupidon ne se istresil siot vo Venecija. Don Pedro Dobro. a toj {to }e me pogodi. no i tie ukrasi se mnogu labavo pri{ieni. Klaudio Ako ova nekoga{ se slu~i. em ludo.koga bi ja imalDon Pedro [esti juli. potapkajte go po ramo i nare~ete go Robin Hud. Don Pedro Qubovta moja od tvojata }e u~i. gospodaru? Don Pedro Toga{ pobrgu i zemjata }e se zatrese. ispitajte si ja sovesta! Zna~i. samo majtapete se. vedna{ izvadete mi gi o~ite so peroto na nekoj poet i obesete me na portata od nekoja javna ku}a kako tabla so slepiot Kupidon. obesete me kako ma~or i strelajte vo mene. Iskreno va{. Benedik. Predmetot na va{iot razgovor na mesta e nakiten so krp~iwa. Benedik So gospod na pomo{: Od doma.316 Vilijam [EKSPIR nekoga{ }e pripadnam od qubov. so vreme i vie }e se pripitomite. ima da se trese{ pred nego kako prat. }e stane{ `ivotin~e. Benedik Ako nekoga{ skr{ne{ od ovaa verba. taa edinstveno . em roglesto. Ne. prepora~ajte me i ka`ete mu deka doa|am na ve~era za{to znam deka nagolemo ja sprema. zaradi ova {to go re~e. ve ostavam. (Thomas Kyd: Spanish Tragedy) Benedik Diviot bik mo`ebi. Don Pedro Don Pedro Dobro. (Izleguva Benedik. Vo me|uvreme. Don Pedro Ne. Benedik Da. ja ima samo Hera. Koga toga{ i diviot bik navlekuva jarem. iskornete gi rogovite od bikot i nasadete mi gi na ~elo: pa neka me zalepat na tabla i so krupni bukvi kako {to pi{uvaat Ovde se iznajmuva dobar kow neka mi napi{at ozdola Ovde mo`e da go vidite o`enetiot Benedik. naskoro. Zatoa ostanete Klaudio Ako skr{nam. Pred da prodol`ite so verglawe na dobro poznatite izliteni frazi. sega pomo{ od vas mi treba. bez da mo`am toa brgu da go nadopolnam so dobra pija~ka. odete doma kaj Leonato. no ako nekoga{ itriot Benedik go navle~e. ka`i & kako i }e vidi{ kolku spremna e da ja sfati i najte{kata zada~a {to dobro }e ti stori. vremeto }e poka`e. dobar gospodine Benedik.) Klaudio Gospodaru. rezil na vekot }e stane{! Benedik Mislam deka sum sposoben za edna takva misija. Klaudio Dali Leonato ima sin. .

mi se dopadna. Pa neli ba{ poradi ova tolku krasna prikazna mi razvrza? Klaudio Kolku ne`no qubovta ja isceluvate. Znam deka ve~erva }e ima gozba. na nivno mesto vo surija naviraat ne`ni. pa dopa|aweto ne stigna da sozree vo qubov: No sega {tom se vrativ i {tom vojni~kite misli se povlekoa molkum.Od vlakno ortoma 317 }e go nasledi. }e go raspetlam vo nea moeto srce. sakaj ja! ]e zboruvam so nea i so nejziniot tatko i ti }e ja ima{. i sluhot }e & go zarobam so napad `estok na qubovnata storija moja: Potoa. a jas soodvetniot lek }e ti go snabdam. pod maska }e ja prezemam ulogata tvoja. ja poglednav nejze so vojni~ko oko. u{te koga pojdovte na zavr{eniov pohod. i }e & re~am na Hera deka jas sum Klaudio. dali ja saka{. Don Pedro Ve}e se odnesuva{ ko zaquben ~ovek. so melem od zborovi probav da ja le~am. poznavaj}i & ja ranata po samiot izgled! No za da ne se ~ini deka prebrzo ja dobiv. Don Pedro Zo{to mostot da e po{irok od tekot? Najdobar dar e ona {to e trebno. i slu{a~ot go zamoruva{ so more zboroj: Ako ja saka{ ubavata Hera. zaquben si. na tatko & s# }e mu ka`am. jasno e. (Izleguvaat. Samo soodvetnoto slu`i.) . no imav pogruba zada~a toga{. Klaudio? Klaudio Gospodaru. milni strasti {to mi velat kolku ubava e mladata Hera i kolku sum ja sakal pred da zaminam vo bojov. a zaklu~okot e deka taa }e bide tvoja: Od zborovi vedna{ da prejdeme na delo.

}e ja izvestam }erka mi za da ne ja fati na spiewe ako ispadne deka ova e navistina to~no. mislel vedna{ da ja iskoristi mo`nosta i da dogovori so vas. novosti mnogu ~udni za koi ne ste ni sonuvale deka se mo`ni. ubavo izgleda od nadvor.) Rodnini moi. (Pominuvaat nekolkumina preku scenata.O. Obvivkata im e dobra. Vnu~ko moj dobar. Ama brate.no. ne. na igrankata. Leonato Da ne ne bil so site ovoj va{ ~ovek koga ova vi go ka`al? Antonio Ni slu~ajno. da si gi ispolnime obvrskite vo uzbunava. .) Leonato [to e brate? Kade e vnuk mi. Bister e i razumen. eden moj ~ovek volku ~ul: princot mu otkril na Klaudio deka bil zaquben vo vnuka mi. Odete vie i ka`ete & s#. znaete {to treba da se stori vo vakov ~as. duri ne se poka`e kako jave . ve molam. va{iot sin? Dali se pogri`i za muzikata? Antonio Zafaten e so toa do gu{a. sega za sega }e smetame deka rabotava e son. bidete na visina. Leonato Dali se dobri? Antonio Zavisi od pe~atot {to }e im go stavi ishodot. ]e vi go pratam pa sami raspra{ajte go. pa ako ovaa prifatela. va{ata }erka i deka imal namera toa ve~erva. dojdete so mene.318 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Soba vo ku}ata na Leonato. da & go ka`e. }e mi treba va{ata ve{tina. Leonato Ne. Od razgovorot pome|u princot i grofot Klaudio koi {etale niz najgustiot del od mojot ovo{tarnik. drugo sakam da vi ka`am. (Vleguvaat Leonato i Antonio. (Izleguvaat.) . vo sekoj slu~aj. prijatelu.

Bora~io? (Vleguva Bora~io. No koj doa|a? [to ima novo.) Don Huan Konrad Gospodaru! Zo{to ste neraspolo`eni od merata nadvor? Don Huan Zatoa {to nema mera okolnosta od koja ova se ispili. vo znakot na Saturn. a ne da se gri`am za ne~ija rabota. kralski go gostat kaj Leonato. va{iot brat. Poarno da sum {ip vo trwe odo{to trendafil vo negovata milost. Mene mi veruvaat samo koga imam uzda na usta ili jarem na gu{a: zatoa re{iv da ne pejam vo sopstveniot kafez. iako ne mo`e da se ka`e deka sum nekakov laskav namuzlija. Konrad Taka e. a mo`am da vi govoram i za eden skore{en brak. Ne mo`am da krijam {to sum: Moram da bidam neraspolo`en koga za toa imam pri~ina. da spijam koga sum pospan. saka{ so moralen lek da ja le~i{ beznade`nata bolka. no ne pravete go toa otvoreno tuku so razumna vozdr`anost. Ako me pu{tat od sinxir. da jadam koga sum gladen.) Bora~io Doa|am od edna golema gozba. }e si go teram }efot bezmilosno. sepak nikoj ne mo`e da porekne deka sum otvoren podlec. Don Huan A ako go poslu{am. Don Huan Mo`e li da poslu`i za urnek vrz koj }e se izgradi nekakva nesre}a? Koja e taa budala {to saka da se vrze so nemirot? . Da imam dovolno sloboda. roden. samo vo pravoto godi{no vreme }e imate dobra `etva. a ne da ~ekam koga nekomu }e mu bide }ef. da se smejam koga sum vesel. za{to samo nego i go upotrebuvam.Od vlakno ortoma Scena 3 Druga soba vo ku}ata na Leonato. }e kasam. ama barem }e ve nau~i na trpelivo podnesuvawe. ottuka i neraspolo`enieto mi e bez mera. Don Huan Se ~udam {to ti. a ne da se smejam na se~ii {egi. Konrad Zarem ne mo`ete da imate nekakva polza od va{eto nezadovolstvo? Don Huan Seta polza vo `ivotot ja imam samo od nego. nevozmo`no e da fatite vistinski koren ako samite ne sozdadete povolna klima. na krvta moja pove}e & li~i da bidam namrazen od site otkolku da go tokmam odnesuvaweto za da mo`am da is~emnam tro{ka qubov od nekogo. vo me|uvreme pu{ti me da si bidam ona {to sum i ne obiduvaj se da me smeni{. {to blagodet }e mi dojde? Konrad Mo`ebi nema da ve izlekuva vedna{. (Vleguvaat Don Huan i Konrad. vo ova. kako {to veli{. Duri neodamna se smirivte so brat vi i sega ste povtorno vo 319 negovata milost. a ne da ~ekam dodeka nekomu mu tekne. Konrad Poslu{ajte go razumot. princot.

]e odime li da vidime {to mo`e da se stori? Bora~io Bora~io Vi stoime na raspolagawe. naidoa. nivnoto raspolo`enie se zgolemuva so mojata taga. Don Huan Odime vedna{ tamu! Ovde mo`e da ima hrana za moeto nezadovolstvo.320 Bora~io Desnata raka na brat vi.) Don Huan Prekrasen gospodin! A na koja. }erata! Kako go dozna ova? Bora~io Dodeka najmen kako kaditel. raka pod raka. toga{ sekako }e si ~estitam. ne? Konrad Dodeka sme `ivi. gospodaru. . Se mu{nav zad edna draperija i ~uv koga se dogovorija princot da ja izmoli Hera za sebe i otkako }e ja dobie. `iti s#. princot i Klaudio vneseni vo eden mnogu seriozen muabet. da mu ja dade na grofot Klaudio. Kamo gotva~ot da misli kako mene! . Vie ste mi verni i }e mi pomognete. }erkata i edinstvenata nasledni~ka na Leonato. toj mlad pili{tarec ja sobra seta slava od mojot poraz. mu na{tetam. frlil oko? Bora~io Na Hera. (Izleguvaat. gospodaru. na nekoj na~in. Tokmu toj. Don Huan Koj? Doblesniot Klaudio? Vilijam [EKSPIR Don Huan Toga{ da odime vedna{ na gozbata. Ako. kadev edna mnogu zagu{liva odaja. Don Huan Vidi go ti.

^in VTORI Scena 1 Salon vo ku}ata na Leonato. [to }e pravam so takov? Da mu gi natnam moite ali{ta i da go storam {ef na sobarkite? Ma`ot so brada e pove}e od mom~e. Beatri~e Beatri~e So dobri noze i so silni stapala. i so dovolno pari v }ese. . striko. Hera Mnogu ta`na du{a. Leonato Zna~i polovina od jazikot na gospodinot Benedik vo ustata na grofot Huan i polovina od tagata na grofot Huan na liceto od gospodinot Benedik.) Leonato Zarem ne be{e ovde na ve~era grofot Huan? Antonio Antonio Ne go vidov. Beatri~e Sovr{en ~ovek bi bil onoj {to bi stoel nasrede me|u nego i Benedik: prviov e kako trup i ne zboruva ni{to. Navistina e prezajadliva. cel ~as potoa mi idi ufunet. deka so tolku pis jazik te{ko }e si najde{ ma`. se razbira. za vakov blagoslov na kolena go molam Nego sekoe utro i sekoja ve~er! Bo`e! Ne bi mo`ela da podnesam ma` so brada na lice: poarno da si legnam na bodlikavo prase! Leonato Mo`e }e legne{ so ma` {to nema brada! Leonato Tvrdam. Antonio. vnuko. Hera. Leonato Zna~i ako premnogu bode{. a vtoriov e kako razgaleno sin~e i samo mele bez prekin. takviot ma` bi ja osvoil sekoja `ena na svetot. nema nikakvi. no kravata {to premnogu bode. (Vleguvaat Leonato. Beatri~e Beatri~e Toj gospodin navistina izgleda kiselo! Sekoga{ koga }e go vidam. a Prezajadliva e pove}e od samo zajadliva. .ako uspee da ja pridobie. Taka }e go utnam bo`jiot dar: za{to se veli. Beatri~e i drugi. Kravata {to bode {uti rogovi ima. }e nema{ nikakvi rogovi? Beatri~e ]e nemam ako nemam ma`.

Hera. striko. ven~avaweto smireno i smerno kako avstriski menuet. ne sakam nieden. preostro gledate na rabotite. Zarem ne bi bilo ta`no za `enata so nea da gospodari edno obi~no kup~e pra{ina? Da podnesuva smetka za svojot `ivot pred edna grutka nepostojana kal? Ne. s# pobrzo i pobrzo duri ne potone v grob. ven~avaweto i kaeweto se kako zabavna. kako {to mi zapoveda srceto. zatoa. Kako {to }e zapovedate. (Vleguvaat Don Pedro. polno e zanes i hirovi. Leonato Vleguvaat gozbaxiite. vo s# }e go slu{ate tatko vi. da napravime mesto. jas }e mu gi predadam majmunite i trk. znaete kako da mu odgovorite. seriozna i {und muzika: prvoto dodvoruvawe e ogneno i naglo ko strastven pop-rok. Beatri~e striko. ako princot za ona vi govori. . ka`ete mu deka za s# treba takt. ako princot premnogu navali. Leonato Se nadevam. jas ne sum za nego.322 Vilijam [EKSPIR ma`ot bez brada e pomalku od ma`: onoj {to e pove}e od mom~e ne e za mene. da se ma`am za najbliskiot rodnina. bratu~etko. a onoj {to e pomalku od ma`. Beatri~e Sigurno ne do denot dodeka Bog ne po~ne da pravi ma`i od nekoja druga gra|a a ne od zemja. potoa doa|a kaeweto i so svoite stakleni noze zapa|a vo te`ok {und. Don Huan. vinata }e padne na muzikata. Beatri~e Imam oko sokolovo. slu{nete me. vnuko. toj }e mi poka`e kade sedat ne`enetite i nema`enite i potoa dolgo i sre}no }e si `iveeme od utro do mrak.) Don Pedro Gospo|ice. ova ne e mesto za devojki. Odi v raj. za mene e grev. Beatri~e. polno starovremski spokoj i patina. Za{to. vnuko. Klaudio. Beatri~e Ako ne ve pobara vo vistinskiot ~as. Antonio A vie. i navistina. so rogovi na glava i }e mi re~e. Baltazar. brate. Tatko. toga{ }e mi izleze |avolot na sre{ta. Leonato ]erko.No i pokraj seto ova. Leonato Vnuko. tatko. odi v raj. }e sakate malku da se zabavuvate so eden va{ obo`avatel? . Ursula i drugi pod maski. gledam crkva na kilometri. (na Hera) se nadevam. Ba{ taka. } e zemam gro{ od me~karite kako kapar i }e im gi vodam majmunite v pekol! Leonato Zna~i re{ivte da odite v pekol? Beatri~e Ne. Bora~io. eden den }e ve vidam snabdena so ma`. zapamtete {to vi rekov. samo do negovite porti. Margaret. pravo kaj sveti Petar vo rajot. ko nekoj star rogonosec. Sinovite na Adama se moi bra}a. dodvoruvaweto. dol`nost na bratu~etka mi e samo da se pokloni i da re~e. gledajte sepak mom~eto da e ubavo inaku poklonete se u{te edna{ i re~ete. pa taka istancuvajte mu go odgovorot. Benedik.

Margaret A jas ne. Maskata mi e ko pokrivot na Filemon. Eve ja negovata suva raka. Baltazar Na primer? Ursula Samo vie vaka ja ni{ate glavata. Margaret Hera Gospode. oti imam mnogu lo{i osobini. samo go imitiram. (Odat na strana. ne sum. vo ku}ata e Jupiter. za va{e dobro. pope! Baltazar . ako zboruvate za qubov. so radost }e pojdam a so poradost }e si sjojdam. Govorete potivko. Don Pedro So mene vo va{e dru{tvo? Na primer glasno se molam. spoj me so dobar igra~! Pa i so vas ako mi e po volja. Hera Zo{to toga{ maskata ne vi e od slama? Antonio Don Pedro So eden zbor.Odgovori. Ursula Nikoga{ ne bi go imitirale tolku odvratno to~no da ne ste samiot toj. popot si go dobi.) Baltazar Bi sakal da vi se dopadnam. I trgni mi go od pred o~i koga igrata }e zavr{i! . Antonio Pravo da vi ka`am. ne daj bo`e lautata da bide ko nejzinata futrola! Don Pedro Odgovaram so molk.Od vlakno ortoma 323 Margaret Hera Ako odite popoleka i ako gledate qubezno i ako ne ka`ete ni{to. Ursula Dobro ve poznavam. vie ste gospodin Antonio. samo negova i ni~ija druga. tie {to }e ve ~ujat }e mo`at da re~at amin. Baltazar Toga{ u{te pove}e ve sakam. vie ste toj. Baltazar Don Pedro Amin! A koga }e vi bide po volja? Margaret Hera Koga }e mi se bendisa va{eto lice. vie ste toj.

Taka e. (Igra. Beatri~e Beatri~e Sigurna sum deka dobro go poznavate. vi se molam! Mislite deka ne ve prepoznavam po va{ata bleskava duhovitost? Mo`e li da se skrie doblesta? Prestanete. gi napu{tam na prviot sviok. ako ostane nezabele`ana. Ursula Vilijam [EKSPIR Beatri~e Nikoga{ ne ve nasmeal? Benedik Ve molam. koja. Benedik Ne go poznavam. Benedik Nemojte. Beatri~e Deka sum opaka! . vi se molam. {to }e zna~i za{teda od barem eden kopan za{to {utrakot nema ni{to da kasne taa ve~er. Sigurna sum deka e tuka nekade. za{to toj i gi zabavuva i gi luti lu|eto. Mnogu zdodeven {ut. Beatri~e I nema da mi ka`ete koj ste vie? Benedik Ne sega. pa tie prvin se smeat pa go tepaat.Ova mora da go rekol gospodinot Benedik. ili ako nikoj ne se nasmee. povelete. Beatri~e Samo napred. Ba{ bi sakala da me ~epne. Benedik Koj e toj? Vo s# {to e dobro. manirite si se maniri i ne se menuvaat! Dosta.I deka seta duhovitost sum ja crpela od edna edinstvena kni{ka? . Benedik Ako slu~ajno go zapoznam }e mu ka`am {to rekovte za nego. edinstveno e talentiran da izmisluva nevozmo`ni kleveti: samo rasipiku}ite mu se voshituvaat. no nema. vie ste toj. no voshitot ne proizleguva od negovata duhovitost tuku od negovata pakost. ne sum. (Se slu{a muzika odvnetre. Izleguvaat site osven Don Huan. vedna{ }e go frli vo taga i poti{tenost. veruvajte mi.) Treba da gi sledime prvencite. Bora~io i Klaudio.324 Antonio So eden zbor.) . koj e toj? Beatri~e Zadrogaz na princot. vi se molam! Beatri~e Nema da mi ka`ete koj vi go re~e toa? Benedik Prostete mi. za{to ako n# povedat vo lo{o. Znam deka vedna{ }e me ~epne so nekakva zlobna sporedba.

i u{te se zakolna deka }e ja o`eni ve~erva.) Benedik Grofe Klaudio? Klaudio Da.Od vlakno ortoma 325 Don Huan Navistina. brat mi e zaquben vo Hera i go vikna tatko & na strana ova da mu go ka`e. brat mi mnogu ve ima pri srce. toj e vquben vo Hera. Don Huan A sega da odime i malku da kasneme. Sigurno e taka. Hero! (Se vra}a Benedik. Go poznavam po na~inot na koj stoi. sekoe srce. vie tuka mo`e da odigrate uloga na ~esen ~ovek. Benedik Ajde.) Klaudio Vaka odgovarav vo imeto na Benedik Mu posakuvam radost so nea. }e pojdete so mene? Klaudio Kade? Benedik Pa. Benedik Sega zboruvate ko xambaz na pazar. taa ne mu dolikuva spored potekloto. toj sum. zatoa. Kako }e go nosite venecot? Okolu vratot. bez posrednik. Klaudio Isto i jas. samo zbori i sekoe oko samo za sebe pregovara. Prijatelstvoto e verno vo s# drugo osven vo ~uvstvoto {to se vika qubov. grofe. do prvata vrba. Bora~io A toa e Klaudio. toj sum. za{to ve{terka e ubavinata i so ~inki vernosta vo krv ja topi. Bora~io no zlovestive gi ~uv so u{ite na Klaudio. ko lihvarski sinxir? Ili pod mi{ka ko poru~ni~ki ~in? Nekako }e mora da go nosite za{to princot ve}e ja ima va{ata Hera. Taka se prodavaat goveda. No dali pomislivte deka princot vi pravi usluga? . ve molam ubedete go da se trgne od nea. (Izleguvaat Don Huan i Bora~io. Don Huan Ne ste vie gospodinot Benedik? Klaudio Dobro me poznavate. za qubovta. Gospojcite odat po nea a ostana samo edno maskirano lice. Don Huan Gospodine. Klaudio Od kade znaete deka ja saka? Don Huan ^uv kako se kolne deka ja saka. za va{a rabota stanuva zbor. Ovaa vistina sekojdnevno se potvrduva a samo jas ne veruvav: zatoa zbogum.princot prosi za sebe..

`imi krstot. Don Pedro Da go kam{ikuvaat? [to napravil? . gospodinot {to igral so nea & ka`al deka mnogu ja napa|ate.deka sum bil {ut na knezot. pa mi {iri muabeti. ne me bie vakov glas: tuku samo lo{iot. no vaka sam sebesi si ~inam nepravda. deteto vi go ukrade mesoto.326 Klaudio Ve molam.) Benedik Kutroto pile popareno! Sega }e se mu{ne v grmu{ka. Ama }e se odmazdam vaka ili onaka. a i venecot. Don Pedro Gospo|icata Beatri~e se `ali na vas. .) Don Pedro Gospodine. Benedik Ako i pileto pee kako {to vie zboruvate. kako {to mi se gleda.Do kade doturkav! Mo`e taka me vikaat za{to sum vesel! Da. opak uj na Beatri~e se zamenuva sebesi so svetot. a vie pravo vo stolbot! Klaudio Ako ne}ete. ~esno zboruvate. deka va{ata milost gi pridobi simpatiite na mladata dama. mu rekov. deka sum bil poglup i od vol. vie mu go ukradovte gnezdoto.No gospo|icata Beatri~e da me znae a da ne me poznae! [ut na knezot! . i mu se ponudiv da odime do prvata vrba za da mu napravam venec zatoa {to e napu{ten ili da go vrzam za kol bidej}i zaslu`uva da go kam{ikuvaat. . otr~alo da mu go poka`e na svoeto drugar~e a ova mu go ukralo. gospodaru. ja odigrav ulogata na gospo|ata Rekla-ka`ala. taa mene tolku me ocrni {to toa duri ni klada ne bi go izdr`ala. i mislam vistinata mu ja ka`av. kam{ikot ne bi bil na odmet. Benedik Vilijam [EKSPIR Benedik Najnaiven prestap na edno u~eni~e koe. toga{ jas ve ostavam vas. toga{. duri i dab so eden edinstven zelen list bi & vratil. i taka mi frla{e v lice kupi{ta gadosti i podmolnosti so takva ume{nost {to jas samo stoev ko ~ovek kraj metite vo kogo nani{anila i puka cela edna vojska. ostavete me. Benedik Pa sepak. presre}no {to na{lo pti~jo gnezdo. (Povtorno vleguva Don Pedro. kade e grofot? Dali go vidovte? Benedik @imi krstot. za{to venecot bi mo`el da go nosi i sam a kam{ikot bi mo`el da vi go dade vam za{to. Go najdov ovde skisnat ko da mu potonale site gemii. taa mi re~e. duri i maskata {to ja nosev mi o`ivea i navali da se kara so nea. Don Pedro Zarem doverbata za tebe e prestap? Prestapot e kaj onoj {to ukral. Zboro- Opaa! Sega udrivte ba{ ko onoj slepiot. .bez da pomisli deka sproti nejze sum jas. (Izleguva. Benedik O. Don Pedro Sakav samo pileto da go nau~am da pee a potoa da mu go vratam na sopstvenikot.

bocka. grofe. Benedik O Bo`e. da odnesam poraka do Pigmejcite.) Don Pedro Ete. Don Pedro More go legnavte. go zagubivte srceto na gospodinot Benedik. Nemate ama ba{ ni{to za mene? Don Pedro (Izleguva. da. Zdivot da & e stra{en ko {to & se izrazite. a jas na toa mu pla}av lihva. u`asi i zbrki idat po nea. Beatri~e Grofot ne e nitu ta`en. a edna{ navistina od mene go dobi so la`ni kocki. da vi gi donesam dimenziite na stapaloto na sveti Jovan.s# bi pravel samo da ne progovoram ni tri zbora so ovaa harpija. pa zatoa. Vi se molam. gospodaru. doa|a. Na Gospoda se molam da se najde nekoj ve{ter pa da & zabai i da ja vrati. . (Se vra}aat Klaudio i Beatri~e. {to ste mi ta`en? Klaudio Ne sum ta`en. gospodaru. navistina site kavgi. gospodaru. odo{to toj da me legne{e pa da stanev majka na tikvari! Go dovedov grofot Klaudio po kogo me prativte. Beatri~e Poarno vaka. da vi donesam vlakno od bradata na Golemiot Kan.Od vlakno ortoma 327 vite & se trwe i {tom otvori usta . gospodaru. gospo|ice. tuku samo u~tiv: u~tiv grof ko kisela piperka i qubomorna zolva! . }e vidite deka e pekolnata Ata vo ubavi ali{ta. Don Pedro Eve ja. ne mo`am da ja podnesam gospo|icata Alapa~a! Ne sum ni toa. . go kutnavte na ple}i. gospodaru. gospo|ice. ete. ~ovek mo`e da si `ivee v pekol spokojno i mirno ko vo svetili{te. da.) Benedik Ne mo`ete da me pratite na izvr{uvawe na nekakva zada~a na krajot na svetot? Podgotven sum da trgnam po koja bilo rabota {to }e vi tekne: mo`am da vi donesam ~epkalka od najdale~niot }o{ na Azija. vi tvrdam. dodeka e ovde. duri i krlukot da si go skr{i i da go frli v ogan. Taa duri i Herkula bi go naterala da vrti ra`en. I lu|eto namerno }e gre{at samo za da odat tamu. mo`ete da ka`ete deka sum go zagubila. Leonato i Hera. Don Pedro Da ne ste toga{ bolen? Klaudio Nemam ba{ ni{to osven `elbata da ostanete so mene. Don Pedro [to e so vas. s# `ivo i divo okolu nejze }e crkne i svetot }e opusti s# do yvezdata Severnica! Ne bi se o`enil so nea pa makar vo ~eizot da go nosi siot miraz {to Adam go dobi pred da zgre{i. Za{to. nitu bolen. nitu aren. ova e jadewe od koe mi se gadi. Beatri~e Vsu{nost. gospodaru.dve srca za negovoto edno. ne zboruvajte mi za nea. nitu vesel. mi go ima{e pozajmeno za malku.

no toga{ edna yvezda zaigra i pod taa yvezda se rodiv. deka ste blisku do vistinata iako. ja barav vo tvoe ime i ubavata Hera e dobiena. toga{ pretpostavkata mu e gre{na. jas }e vi najdam ma`. gospodaru. Klaudio Molkot e najsovr{eniot glasnik na radosta. Za{to Klaudio. gospodaru. rodeni ste vo vesel ~as. prostete mi. primete ja od mene }erka mi a so nejze i mojot imot. taka jas sum va{: celiot vi se davam i nestrplivo ~ekam za razmena. Don Pedro Me sakate mene. Klaudio Ba{ taka i pravi. }e se pogri`ite za ona {to ve zamoliv? . Beatri~e Taka e. sekoga{ e tamu kaj{to duva vetrot na gri`ite. jas sum rodena da govoram samo veselo a ne ne{to seriozno. site se zdru`uvaat! Cel svet taka pravi osven jas zavalijata! Ko da sum krastava. gospo|ice. samo e te{ko za devojka da stigne do niv. brat {to e kako vas? Tatko vi sozdal odli~ni mlado`enci. Negovata milost brakov go sredi. gospodaru. kutri~koto budali{te. gospodaru. ako e taka. vi tvrdam deka. bi mi bila mala sre}ata koga bi mo`el da ka`am kolkava mi e. rodnino. Ba{ bi sakal eden stvoren od tatko vi. sigurno e. spolaj mu. grofe. za{to.328 Don Pedro Vilijam [EKSPIR Beatri~e Gospode bo`e. . Ka`i go denot na ven~avkata i Bog neka ti dade sre}a! Leonato Beatri~e Grofe. a veselosta najmnogu vi li~i. ko {to ste vie moi. Don Pedro Navistina. Mu go ka`av ova na tatko & i toj nema ni{to protiv. gospo|ice? Beatri~e Ne. treba da si sedam v }o{ i da vikam ‘Najdete mi ma`! Najdete mi ma`!’ Don Pedro Gospo|ice Beatri~e. ili ako ne mo`e{. na vas e redot. Beatri~e Ne. bratu~etke. Beatri~e Zboruvaj. Rodnini. Don Pedro Va{iot molk me navreduva. majka mi pi{te{e od bolka.Bratu~etka mi na uvo mu ka`uva deka & e v srce. zatni mu ja ustata so bakne` pa neka zamol~i i toj. Nemate. Mislam. vi se molam. imate veselo srce. a bo`jata neka go blagoslovi! Beatri~e Zboruvajte. osven ako ne mi se dozvoli da imam u{te eden za delnicite. . vie ste ko praznik. gospo|ice. Bog neka vi dade radost! Leonato Vnuko.Gospo|ice. a praznicite se mnogu retki! No.

{to zna~i u{te A Benedik ne e najbeznade`niot ma` {to go znam. da ostvaram Herkulovski podvig. nema da se {laeme tuku-taka.Od vlakno ortoma 329 Beatri~e Ve molam prostete mi. no duri i toga{. Don Pedro Dobro. gospodaru. sedum dena. nikoga{ ne e ta`na osven koga spie. Don Pedro A i vie. no vi tvrdam. vo me|uvreme. ima za {to da go pofalam: od blagorodno koleno e. }e se zacapa vo Beatri~e. }e si go spu{taat do ludilo! Don Pedro Grofe Klaudio. duri i ova e premalku vreme da go storam s# ona {to sum naumil. striko. . makar po cena deset no}i da ne sklopam oko. Klaudio Leonato I jas. neli. gospodaru. Ba{ bi sakal da gi spojam. gospodaru. mi ka`uvala }erka mi. Ako go storime ova.So va{a dozvola. Leonato Mnogu malku taga ima vo nea. so pomo{ na vas dvajca. a bez somnenie mo`am ako vie trojca mi pomognete i go pravite ona {to }e vi re~am. zete. Don Pedro Bi bila odli~na `ena za Benedik. Leonato Ne pred ponedelnik. Ni slu~ajno. gospodaru. Don Pedro Ne podnesuva da & se govori za ma`. taka }e go sredam Benedik {to i pokraj seta svoja ostroumnost i seta svoja prebirlivost. Kupidon }e treba da ni nosi voda.a jas. se budi i umira od smea. Leonato Ne daj bo`e. dobro. za da & pomognam na bratu~etka mi da dojde do dobar soprug. koga mislite da zastanete pred oltar? Klaudio Utre. gospodaru. . ]e ve nau~am kako da ja naterate va{ata bratu~etka da se zaqubi vo Benedik. Imam namera.) Don Pedro Mnogu prijatna i duhovita gospo|ica. so doka`ana hrabrost i potvrdena ~esnost. vi stojam na usluga. Vremeto odi na paterici dodeka qubovta ~eka da mine niz obi~aite. site dodvoruva~i gi zema na ududu. se gleda deka ne vi e po }ef tolkavoto odlo`uvawe. negovata slava }e stane na{a a nie } e staneme edinstvenite bogovi na qubovta. Don Pedro . ubava Hero? Hera Se soglasuvam da pravam s# {to e pristojno. iako znae da sonuva ne{to neprijatno. Leonato Gospodaru. odnosno da gi namamam gospodinot Benedik i gospo|icata Beatri~e da se zaqubat eden vo drug so strast silna kako planina. (Izleguva Beatri~e. Klaudio. gospodaru! Edna nedela da se vo brak.

Bora~io Mo`am da ja nagovoram vo koe bilo nezgodno vreme na no}ta da gleda nadvor od odajata na svojata gospodarka. kolku sum & mil na Margaret.330 Vilijam [EKSPIR Da vlezeme vnatre.) Scena 2 Druga soba vo ku}ata na Leonato. mene mi slu`i. no tolku elegantno {to ni{to ne~esno nema da se vidi na mene. sluginkata na Hera. (Izleguvaat. . Kako mo`e{ brakov da go spre~i{? Bora~io Samo ne~esno. gospodaru. bolen sum od zer na nego. gospodaru. Don Huan Se se}avam. prepreka. i s# {to vo toj pravec deluva. no jas mo`am da im ja rasipam rabotata.) Don Huan Taka e navistina. pa }e vi ka`am {to sum zamislil. Don Huan Ka`i mi na kratko. Bora~io Mislam deka u{te pred godina vi ka`av. (Vleguvaat Don Huan i Bora~io. Bora~io To~no. Don Huan Sekoja pre~ka. grofot Klaudio }e se `eni so }erkata na Leonato. sekoja sopka za mene }e bide lekovita. gospodaru.

~ii doblesti od merata nadvor }e gi istaknuvate . dovedete gi da go vidat ova to~no vo no}ta pred ven~avkata: za{to.Od vlakno ortoma 331 Don Huan Don Huan I kade tuka gleda{ `ivot {to mo`e da mu donese smrt na ovoj brak? Bora~io ]e go sprovedam ova vo delo.) . im go ka`uvate ova. Klaudio }e go stavat na maka. Bidi ve{t i prefrigan vo rabotata i }e dobie{ iljada dukati. a mojata prefriganost nema da me zasrami. vo me|uvreme. Bora~io Toga{ odete. jas }e sredam Hera da bide otsutna. (Izleguvaat. najdete zgoden ~as da gi odvoite na samo Don Pedro i Klaudio. pa prividnata vistina za neverstvoto na Hera }e izleze taka na videlo {to somne`ot lesno }e stane izvesnost i site podgotovki za ven~avkata }e se otka`at. poka`ete deka od ~ist obyir. ka`ete im deka znaete oti Hera me saka mene. brat vi. Don Huan Odam vedna{ da doznaam koga im e ven~avkata. a pred s# zatoa {to ja sakate ~esta na brat vi koj{to ovoj brak go ujdisa i od po~it kon negoviot prijatel koj{to na ovoj na~in }e bide izmamen od la`no nevina devojka. bez ogled kolkavo zlo }e proizleze. zatoa dajte im mo`nost da me vidat mene pod nejziniot prozorec kako ja vikam Margaret Hera a Margaret mene Bora~io. Bora~io Otrovot vo seto ova }e treba da go pu{tite vie. Bidete postojan vo optu`bite. Pojdete kaj princot. Te{ko }e vi poveruvaat bez da se uverat.so edna rasipana orospija kakva {to e Hera. Hera }e ja posramotat a Leonato ubijat. [to drugo sakate? Don Huan ]e storam s# samo da im napakostam. Don Huan A kako seto toa }e go doka`am? Bora~io So dokazi {to }e go izla`at princot. ne snobete se da mu ka`ete deka u`asno zgre{il {to go `eni slavniot Klaudio .

a sega le`i petnaeset no}i buden i vo glavata go kroi noviot gradnik. ko namerno zamol~ana za po~est na muzikata da & dade! Don Pedro Vidovte kade Benedik se skri? Klaudio Mnogu dobro.332 Scena 3 Vilijam [EKSPIR Vo gradinata na Leonato. pla~koto. normalno inaku nema ni da ja poglednam.) Don Pedro Ajde. doblesna. (Vleguva Baltazar so lauta. stanuva predmet na sopstveniot prezir so toa {to i samiot }e se vqubi. No s# dodeka ne sretnam `ena so site ovie doblesti vo sebe. pametna. A takov ~ovek e Klaudio. Druga e pametna. ubava. {tom pesnata svr{i }e si dobie lisecot vedna{ po mucka. mene mi e arno. Edna `ena e ubava. pesnata povtori ja. mene pak mi e arno. . a sega. . odli~na vo muzikata a bojata na kosata neka bide kako {to Bog saka. Mo`e li do tolku da se izopa~am. Benedik Znam. a s# u{te da gledam so ovie o~i? Ne znam. Treta e doblesna.Kolku ve~erta e tivka. najprirodno inaku nema ni da mi se pribli`i. blaga. blagorodna. s# dodeka ne napravi ~ove~ka piftija od mene. (Izleguva slugata. gospodaru. ne velam deka qubovta ne mo`e da me pretvori vo piftija. a sega se pretvoril vo rasean lingvist. se razne`il pa saka samo gitari i {upel~iwa. Slugata Ama ve}e sum ovde. toa e sigurno. gospodaru.) Mnogu se ~udam koga eden ~ovek otkako }e vidi kolkava budala stanal drug ~ovek zatoa {to do u{i se zacapal vo nekoja `ena i otkako }e se iznasmee na vakvite plitki ludosti kaj drugite. inaku ne doa|a predvid. (Vleguvaat Benedik i negoviot sluga. govori ko v glava da mu se odr`uva simpozium za lingvistika. no mislam deka nema {ansi. soglaski i samoglaski mu fr~at na site strani. ama velam. sekako inaku {to }e mi e. }e ja ~ueme pesnata? Klaudio Sekako. Bogata mora da bide. ko ~esen ma` i vojnik. nema da dozvolam da me pravi tolkava budala. Ha! Idat princot i musje Zacapankovje ! ]e se skrijam vo rasjevo! (Se zatskriva.) (Vleguvaat Don Pedro. Slugata Gospodine.) Don Pedro Ajde Baltazar. gospodine. edna `ena nikoga{ ne }e me ma|epsa. ama sakam da si tamu pa pak tuka. interesna vo muabetot. vo sekoj slu~aj inaku ne bi ja zel pa duri da e i angel. mene pak mi e arno. Pametam koga ne saka{e da slu{a nikakva druga muzika osven zvucite na barabanot i trubata. Pomnam koga znae{e da izodi i petnaeset kilometri pe{ za da vidi dobar oklop. Benedik Na prozorecot od mojata soba ima edna kniga.) Benedik Mom~e. Leonato i Klaudio. donesi mi ja vo gradinava. Nekoga{ zboruva{e prosto i razumno. se razbira.

Ne pla~ete dami. Don Pedro Dobra pesna. se kolnat deka ja qubat. Ne pla~ete zatoa. neka v radost igra svetot! 2 Dosta so ta`alki. dvapati muzikata da ja grdi. la`govci se ma`ite.) Slu{a{ Baltazar? Te molam najdi ni dobri svira~i za{to utreve~er treba da svirat pod prozorecot na gospo|icata Hera. gospodaru dobar. Klaudio Notirajte go ova pred notite moi..Od vlakno ortoma 333 Baltazar O. Benedik (Od strana. pa ako saka{e i ~uma neka donese{e! Don Pedro Da. Baltazar [tom za molba govorite. pej. kleto ne otkrivajte deka srceto vi cvili tuku pejte. bilo na kopno ili negde na more verni ne bile ni na edno pile. ne barajte glas tolku lo{. sekako (Na Klaudio. Baltazar Baltazar Ama lo{ e peja~ot.) Da be{e pes i vaka da zaviva{e sigurno }e go obesea: samo go molam gospoda. notirawe! (Muzika. krenete glavi gore. Baltazar Baltazar Najdobrite. Don Pedro Toj navistina govori po noti. gospodaru. `imi s#. ne ostavaj dolgo da te molam. Po~nuvaj. bo`estvena pesna! Sega du{ata mu e von sebe od voshit! Ne e malku ~udno {to edni ov~i creva imaat mo} od teloto ~ove~ko du{ata da ja vadat? Sepak za moi pari sakam da si slu{am samo rog! (Baltazar pee:) 1 Ne.. . negoviot grd glas da ne iskobi nekakva nesre}a! Poarno da ~uev kako mi graka nekoj no}en gavran. neverni ra~ki od koga postoi prolet i taa cuti. }e pejam: oti mnogu dodvoruva~i tr~kaat po moma {to ne ja cenat. dosta so pla~ki ne bidete ta`ni i luti.) Benedik Ete. ne! Dobro pee{ ko za vo ihtiza. no sepak ja molat. ajde! Ili ako u{te saka{ da govori{. Te molam. Don Pedro ma`ite neverni od sekoga{ bile. gospodaru. govori na noti. notiraj noti. zatoa ne pla~ete mili duri koga i si odat tie debili ne pla~ete luto. niedna moja nota za notirawe ne e vredna. Don Pedro Najdobar dokaz za odli~nosta e koga sovr{enstvoto sopstveno se kudi.

Leonato Da glumi? Gospode. osobeno koga Benedik e vo pra{awe. zbogum. navistina vi ka`a.334 Don Pedro Vilijam [EKSPIR Klaudio (Na strana) Zaka~ete dobra mamka na jadicata. ja ~uvte }erka mi ve}e kako. gospodaru. gospodaru. Leonato I jas bev gotov da se zakolnam deka e taka. ako e la`na. . ama naj~udno e {to vaka luduva po gospodinot Benedik kogo. se ~ini go ima zamrazeno za navek.idete. zagriza. Leonato Kakvi znaci. kako. Benedik Mo`no li e? Zarem ottamu duva vetrot? Leonato Pravo da vi ka`am. i se kolne deka nema nikoga{ ni da mu ka`e. Don Pedro A kakvi znaci na strast poka`uva? Dali ve}e mu ka`ala na Benedik {to ~uvstvuva za nego? Leonato Ne. nikoga{ la`nata strast. bev ubeden deka duhot nejzin e otporen na site napadi na strasta. barem po s# ona {to do sega go poka`uva{e. idete. Leonato Nitu pak jas.) Dojdete. ne znam {to da mislam. Leonato. pod ovoj dostoinstven lik sigurno ne se krie podlec. (Izleguva Baltazar so lautata. ovaa riba }e zagrize. Klaudio Mo`ebi samo glumi. dajte mu u{te. . ve molam? Me za~uduvate. na golema maka e. Zagriza. Klaudio Don Pedro I toa e mo`no. [to be{e ona {to mi go podrekovte deneska deka vnuka vi Beatri~e se zaqubila vo gospodinot Benedik? Klaudio Taka. gospodaru! Pa taa }e vi sedi. Don Pedro Kako. Klaudio Vi ka`a. ama deka go saka od dnoto na du{ata. Benedik (Na strana. ne bila tolku sli~na na vistinskata. tuka nema ni najmal somne`.) ]e pomislev deka e mestenka.) Nikoga{ ne bi pomislil deka taa gospo|ica bi zasakala nekoj ma`. da ne go slu{nev ova od ovoj belobrad gospodin. Don Pedro Stori taka. taka. pti~kata zasedna (na strana na Don Pedro.

mila gospo|ica a doblesta & e nadvor od sekoj somne`. . pa gi na{la Benedik i Beatri~e eden vrz drug ko dve stranici vnatre vo listot?Klaudio Ba{ na taa. ka`ete mu na Benedik i videte {to }e re~e toj. taka }erka vi veli: Zarem jas. za{to stanuva po dvaeset pati no}e i sedi taka vo no{nicata dodeka ne ispi{e cel list hartija. molela. da. rekla taa. }erka mi s# mi ka`uva. krvta pobeduva. se prisetiv na edna {ega {to ni ja ka`a }erka vi. pla~ela. Leonato O gospodaru. ofkala. Ja `alam.Koga go ispi{ala. lipala.O mil moj Benedik! Samo neka Bog mi dade trpenie! Leonato Toa da go stori. Ve molam. Leonato O! Go napravila pismoto parampar~e. kosi kubela. a zanesot do tolku ja ima sovladano {to pone- . Don Pedro Dobro bi bilo Benedik da doznae preku drug ako ve}e taa ne saka da mu ka`e. da mu pi{am sega deka go sakam? Leonato Ova go veli koga po~nuva da mu pi{uva. Leonato Mislite deka taka }e bide dobro? Taka postojano pravi. Don Pedro Vo s# osven vo qubovta kon Benedik. }e mu napravi usluga onoj {to }e go obesi. spored sebe. navistina. a i pri~ina pravedna imam za toa za{to sum & i striko i staratel. Klaudio So kakva cel? Toj samo }e si igra majtap so nea i }e & gi udvoi makite. veli }erka mi. Vaka stojat rabotite. Taa e prekrasna. {to tolku ~esto go sre}avav so prezir. kolnela. rekla taa. bi go ismeala iako go sakam. Don Pedro Koga ve}e go spomenavte listot hartija. Don Pedro Kamo qubovta da ja naso~e{e kon mene: s# drugo }e ostavev na strana i }e ja storev moja vtora polovina. Klaudio Potoa padnala na kolena. Klaudio A i pametna e od merata nadvor. Sudam za nego. pa sednala da go pro~ita.Od vlakno ortoma 335 Klaudio Taka e. vo devet slu~ai od deset. mo`e duri da krene raka na sebe. Klaudio koga{ }erka mi stravuva deka vo o~aj. koga razumot i krvta vojuvaat vo tolku ne`no telo. pa se prekoruvala sebesi {to mu pi{ala na tip za kogo znaela deka }e ja ismee. Leonato O! . za{to i jas bi go ismejala toj da mi pi{e.

Don Pedro Kako Hektor. sekako. ne e vozmo`no. znae da bide iskri~av. gospodaru. da ima ne{to. Don Pedro Dobro pravi. kako {to znaeme site. Benedik mi e pri srce i bi sakal malku da se preispita za da sfati kolku e nedostoen za vakva edna dobra gospo|ica. Klaudio Toj e mo{ne zabele`itelen ~ovek. vsu{nost. Don Pedro Nadvore{no. ve uveruvam: a vo sreduvaweto na kavgite mo`e da se ka`e deka e duri i mudar. poprvo srceto }e & oslabe i pukne. za{to ako mu ka`e deka go saka. a dotoga{ i rabotava malku }e se oladi. za{to veli deka }e umre ako toj ne ja saka. za{to ~ovekot. i deka }e umre pred da mu otkrie deka go saka: i deka }e umre ako toj ja pobara za `ena a taa treba da se otka`e od voobi~aenata nequbeznost. Gospodaru. mora da vleze vo raspraviite so strav i trepet. Loenato Ne. e prezriv po priroda. za{to toj ~ovek ima strav od Boga iako toa ne mo`e da se ka`e spored nekoi otka~eni {egi {to gi pravi. Ovaa gletka ba{ bi sakal da ja vidam! ]e bide prvoklasna pantomima! Da ja ispratime da go vikne za ru~ek. da ja ostavime niz razmisla seto toa vo nejze da oslabi i ispari. ]e bide zabavno koga sekoj od niv }e poveruva vo ludata zaqubenost na drugiot bez. od vreme na vreme.336 Klaudio Vilijam [EKSPIR Don Pedro A toa i go pravi. toj izgleda dopadlivo. mora da go ~uva mirot. Dali sakate da odime kaj Benedik i da mu ka`eme za nejzinata qubov? Klaudio Hera e sigurna deka taa }e umre. Leonato Ako ima strav od Boga. Don Pedro Neka ista vakva mre`a se frli i za nea: ova mora da go storat }erka vi i nejzinata sluginka. Leonato Klaudio Jas smetam deka e i hrabar. pove}e nikoga{ nema da mu veruvam na svoite pret~uvstva. Ako po ova ne po~ne da luduva po nea. Don Pedro Ni slu~ajno. mnogu e verojatno deka toj }e ja prezre. sakate da vlezeme? Ru~ekot e gotov. ako go uriva mirot. za{to ili mo{ne ve{to gi izbegnuva ili se vpu{ta vo niv so golem risjanski strav. Pa. Don Pedro Leonato Navistina. Navistina mi e `al za vnuka vi. Klaudio A {to e pravo i pameten e. . toga{ da ~ueme pove}e od }erka vi.

ova e epten dvosmisleno.Ne mislev nikoga{ da se `enam. Zarem majtaplaci. ako ne ja zasakam. Klaudio i Leonato. Odam da nabavam nejzina slika. .No eve ja ide Beatri~e.) . Koga rekov deka }e umram ergen ne mislev deka }e `iveam do `ena~kata. prekori i hartieni kur{umi od mozokot mo`at da go upla{at ma`ot i da go skr{nat od negoviot naum? Ne. Benedik Ubava Beatri~e. toga{ sum gad. Benedik Zna~i porakata vi donese zadovolstvo? Beatri~e Da. (Izleguva. osven {to se zacapala vo mene. samiot mo`am da potvrdam: i doblesna .Raka na srce. ova ba{ i ne potvrduva deka e umna ama ne ni doka`uva deka e glupa. Ponaporno vi be{e vam da mi se zablagodarite odo{to mene da ja zaslu`am va{ata blagodarnost . velat }e sum se vozgordel ako sum zabele`el deka me saka. toga{ sum beter od Evrein. i u{te velat deka taa poprvo bi umrela odo{to da mi ja otkrie svojata tajna. gospodine. ni ova ne mo`am da go odre~am. da mi be{e naporno nema{e da dojdam. @imi videlcevo densko.. za{to i jas ludo }e se zatreskam vo nea.Od vlakno ortoma 337 Beatri~e (Izleguvaat Don Pedro. Benedik izleguva od zad rasjeto. (Vleguva Beatri~e. . sekoj napor {to go pravam za vas mi e lesen kako {to e lesno da se zablagodari{.taka e. i toa tolkavo {to odvaj mo`e da go sobere na vrvot od no`ot i so nego da se zadavi nekakvo si vrap~e.) Benedik Ova ne mo`e da bide ujdurma. ama zarem apetitot ne se menuva? Vo mladosta jadete meso {to vo starosta ne mo`ete ni da go pomirisate.Ako ne se smiluvam nad nea.Jasno mi e deka ne vi e do jadewe. . zatoa zbogum. No ne mo`am da dozvolam da me smetaat za gordeliv. i umna. Sre}ni se onie {to }e si gi ~ujat manite pa mo`at da se popravat! Velat gospo|icata e ubava. .) Benedik Ha! Me pratija protiv mojata volja da ve viknam za ru~ek . Me saka mene! A toa mora da se vozvrati.) Beatri~e Me pratija protiv mojata volja da ve viknam za ru~ek.Mo`e }e me {ibnat po ple}i so nekoi bajati {egi i zaka~ki za{to tolku vreme bladav protiv `ena~kata. . ^uv so svoi u{i kako me osuduvaat. (Izleguva. Izgleda ja `alat gospo|icata. vistina e. taa e ubava: zabele`uvam kaj nea znaci na zaqubenost. vi blagodaram za naporot. Razgovaraa seriozno. Ponaporno vi be{e vam da mi se zablagodarite odo{to mene da ja zaslu`am va{ata blagodarnost. . se ~ini strasta nejzina zela golem zamav.ova e isto kako da re~e{e.Ja doznale vistinata od Hera. zemjata mora da se naseluva.

{epni & na uvo deka jas i Ursula sme vo gradinata i deka celo vreme samo za nea zboruvame. ko pile kalu|er~e. zrel od sonceto. A go spomnam. sonceto go brani.ko milenik nekoj carski koj po carska volja. .Vo gradinata na Leonato.) Oti gledaj. koga Beatri~e }e dojde dodeka niz drvoredov se {etame treba da zboruvame samo za Benedik. Ursula No dali ste sigurni deka Benedik ja qubi Beatri~e od srce? Hera Taka velat princot i mojot verenik. (Vleguvaat Hera. Beatri~e. ve{tata streli~ka na Kupidon e napravena. Ursula. tamu bratu~etka mi Beatri~e }e ja najde{ kako razgovara so Klaudio i princot. kaj{to xbunot orlovi nokti. (Izleguva. }e ja namamam vedna{ da dojde. ka`i & deka si n# ~ula. ne pla{ete se za mojot del od ulogata.^in TRETI Scena 1 . i ranuva samo po ~ueno.) Hera Odi Margaret.) Ne. taa e polna prezir. i re~i & kri{um da dojde vo senicava gusta. seta sega skriena zad rasjeto gusto. za da ~ue {to imame na um. Ursula Dali ve teraat da & go ka`ete ova? . Ba{ od ova. znam deka tabietot & e div i opak ko jastreb zastanat na karpa. . Ursula.tamu neka se skrie. za s# da ~ue od slatkiot mamec za nea namenet. Zada~a vakva ima{. itro ni se prikraduva razgovorot da ni go slu{ne.) Hera Slu{aj. do odajata trkni. Margaret i Ursula. Ursula Prijatno e da lovi{ koga ribata ja gleda{ so zlatni kako vesla srebrenata ja se~e struja za dr~no da ja goltne predavni~kata mamka: taka i nie ja lovime Beatri~e.(Prio|aat do senicata. Margaret Bez gajle. skukulena. tvoja uloga }e bide da go fali{ do nebesa ko nieden ma` {to ne zaslu`il: jas }e ti govoram kolku Benedik e zacapan vo Beatri~e. Hera Toga{ da & se dobli`ime. Po~ni sega. stignat do ~esta protiv istata se vozgorduva. (Odnazad vleguva Beatri~e. izvr{i ja so dikat i ostavi n# sami. navistina.

{to za nejze s# drugo e bedno: ne mo`e da saka. mol~eliv. prirodata crtaj}i klovn temna fleka napravila. Ama prirodata ne sozdala `ensko srce pogordelivo od ona vo Beatri~e {to ~uka: od o~ite & molskaat opakost i prezir. Ursula Zo{to taka storivte? Zarem toj gospodin ne zaslu`uva postela polna i sre}na kakva {to Beatri~e mo`e da ja dade? Hera O bo`e quboven! Znam deka zaslu`uva toj s# {to mo`e na eden ma` da mu se dade. ne pravete & nepravda takva. Ursula Sepak ka`ete & . madam. zatoa. Hera Vo Italija. nikoj ne mu e ramen osven. Lu|eto ne znaat kolku mo`e da ja zatrujat qubovta zlite jazici. ne bi bilo dobro da doznae za{to na ududu }e go zeme. pobrgu kaj Benedik bi oti{la i bi mu rekla protiv strasta da se bori. Ne veruvam deka do tolku zagubila razum. {to otvoreno govoram: gospodinot Benedik. . klada nepodvi`na. ko zapretan ogan. vo vozdi{ki neka sogoruva. mojot sakan Klaudio. ako e nizok. blagoroden. do smrt }e mi bie {egi. velat. a duhot nejzin tolku visoko sam se ceni. Hera Ne. najdobro e da go pottiknat ~uvstvata da gi skroti i nikoga{ za ova da ne & ka`at na Beatri~e. . nebare nekoj do smrt te skokotkal. neka gasne. mlad i ubav kogo naopaku ne bi go ~itala. Toa e podobra smrt odo{to od podbiv da umre{. da. Taka na sekoj ma` mu nao|a mana. }e me izlo`i na te`ok podbiv }e me raspameti. ne lutete mi se. potcenuvaj}i s# {to }e vidat. ako e zborliv. ako e kale{. Zatoa Benedik. o. kako mo`elo tolkav prezir nadvor od sekoja mera da vodi kon ne{to? No koj mo`e ova da & go ka`e? Da & ka`am }e me ismee. veli poarno da & e sestra.Od vlakno ortoma 339 Ursula Hera Me molea da ja izvestam no gi ubediv deka ako barem malku go sakaat Benedik. Hera Ne vodi ami kako. ako e li~en na lice. i ne & dava ~esnost na doblesta {to na ednostavnosta i zaslugata im pripa|a. tolkav prezir ne vodi kon ni{to. Ursula O. i u{te bi smislila kleveta ~esna protiv bratu~etka mi.So tolku sjajni bistrina i pamet ko {to ja falat deka gi ima. ahat e delnat mnogu grdo. se razbira. ako e visok.nikoga{ taa ne bi odbila gospodin ko {to e Benedik. Da. videte {to }e re~e. sigurna sum. Ursula Ve molam. Talpa. sukalo goltnal. niti pak mo`e da zamisli {to e qubov tolku e samozaqubena. Hera Vo pravo ste. perka vrtena od sekoj veter. u{te ne sum videla ma` bez ogled kolku da e umen. Ursula Navistina ste vo pravo.

Benedik i Leonato. Klaudio. na jazik go ka`uva. Klaudio ]e ve ispratam dotamu. nasekade e mnogu poznat. odnos. Leonato I jas go velam istoto. Don Pedro Takov pezevenk te{ko se zaqubuva.) Gotova e. Koga. pa da mi ka`e{ koj od niv utre da go nosam. bistrina i hrabrost nesporedliv e velat vo cela Italija. ko da sum mu poka`al na dete novo palto a ne sum mu dal da go nosi. }e bidete ven~ani? Hera Sekoj den od utre. dva-tri pati go ima prese~eno lakot na Kupidon i maliot ubiec ne smee pove}e da strela vo nego. ako e seriozen . Benedik. Ursula (Na strana. gospodaru. ne sum ve}e istiot. Hera Da. Ursula Slavata si ja zaslu`i so doblesni dela. (Vleguvaat Don Pedro. Don Pedro Ni slu~ajno. i skroteno srce {to divo kon tebe bilo: Ako me saka{. madam! Hera Ako e taka. Oti drugite velat ti za ova si vreden a jas toa go ~uvstvuvam ko od niv nieden. zbogum! So takva doblest ne se gordee ve}e nikoj. sakam da ti poka`am nekoi ukrasi. ako mi dozvolite.) [to mi gorat u{ite? Vistina li e ova? Me korat za gordelivost. navistina. }e se fati. {to vo sveta vrska }e n# vrze milo. a potoa odam za Aragon. me korat za prezir? Preziru. Oti ona {to mu e na srce.340 Vilijam [EKSPIR po izgled. Klaudio Se nadevam deka se zaqubil. ]e go pobaram dru{tvoto na Benedik. Benedik Gospoda. vi tvrdam.) Scena 2 Soba vo ku}ata na Leonato. nema niedna kapka vistinska krv vo nego {to mo`e da se zarazi so qubov. a jazikot mu e mandalo. toga{ slu~ajot qubovta ja vodi. zbogum! I ti gordost mominska. (Izleguva. Da vlezeme ajde. sakawe dvojno od mene }e ima{.) Don Pedro Ostanuvam do va{eto ven~avawe. eden pa|a v zamka. nekako mi e poseriozen. za{to od glava do petici siot e veselost. gospo|ice.) Beatri~e (Izleguva napred. toa bi bila golema fleka vrz noviot sjaj na va{iot brak. drug Kupidon go bodi! (Izleguvaat Hera i Ursula. Srceto mu e yvonlivo ko kambana. qubi! So qubov tebe }e ti vratam.

Klaudio Don Pedro A koga porano si go miel liceto? Ne znam kako gledate zanes kaj nego. {to sega se vovlekol vo tamburata i ~kripi kako skinata `ica? A i se ma~ka so nekakov si miris. a. celiot vo dipli. Klaudio A {to da se ka`e za negoviot vesel duh. izgleda pomlad za edna brada. Don Pedro Ne. ama berberot e viden kaj nego. Don Pedro Ili se ma~kal so pudra? A sum ~ul i {to velat za ova. se zanesuva. i nekolku teniski top~iwa ve}e se napolneti so vlaknata od negovata porane{na brada. utre vo Francuzin. vozdivnuvate od edna zabobolka? Don Pedro Leonato Od nekakva si te~nost i crv~e? Benedik Tu|ata bolka brzo pominuva. Jas sepak velam deka e zaquben. go ~etka. [to e. bez gradnik. na primer Germanec od polovina nadolu. navistina. Leonato Don Pedro Navistina. kako {to vi se ~ini. Ako ne se zanesuva so ovaa ludost. na primer. na primer. Don Pedro Ako ne e zaquben vo `ena toga{ treba pove}e da ne veruvame vo proverenite znaci. Benedik Me boli zab. Ne mo`e da se namirisa ne{to od ova? Klaudio S# mirisa deka de~kovo e zacapan do u{i. . Te{ko toj {to ja ima. a [panec od pojas nagore. osven ako ne e zanes po preoblekuvawe vo stranec. a ponekoga{ vo dvajca odedna{. Klaudio Najo~igleden znak e negovata neveselost. sekoe sabajle. toga{ ne e lud vo zanesot. deneska vo Holan|anec. Ne vi e ova somnitelno? Don Pedro Izvadi go! Go videl nekoj na barber? Benedik Klaudio Na besilka so nego! Klaudio Prvin na besilka pa posle vadewe. {e{irot.Od vlakno ortoma 341 Klaudio saka pari.

. Gospodine. Don Pedro Treba da ja zakopaat so liceto svrteno naopaku. Klaudio Se soglasuvam. Benedik Ako ste slobodni. Don Huan Ne sum ba{ siguren koga }e ~ue {to imam da ka`am. Don Pedro Znaete deka }e se `eni.toj e zaquben.) Don Pedro Tvrdam po {to sakate. smisliv osum ili devet pametni zborovi i sakam da vi gi ka`am. (Izleguvaat Benedik i Leonato. se oblo`uvam.342 Don Pedro Vilijam [EKSPIR Don Pedro Dobra ve~er. Don Huan Navistina ova ka`uva mnogu za nego: od koja strana da svrti{ . no vi velam. Klaudio A jas duri i znam koja go saka. mislam deka mnogu ste mu pri srce i zatoa najiskreno vi pomogna brakov da go sklu~ite. tuku i manite mu gi znae a sepak umira za nego. bi sakal da porazgovarame. [to se odnesuva do brat mi. ve molam. Don Pedro I jas toa bi sakal da go znam. Hera i Margaret ja zavr{ija rabotata so Beatri~e. a vie sudete za mene po ona {to }e go ~uete sega. nekoja {to ne go ni znae. xabe se ma~el i . Vo me|uvreme. Bog neka ve ~uva. (Vleguva Don Huan. dojdete so mene. deka }e mu govori za Beatri~e. neka ova se poka`e podocna. Klaudio Ako ima nekakva pre~ka. brate. oti ona {to }e go ka`am se odnesuva i na nego. pa sega koga dvete me~ki }e se sretnat. Don Pedro Za {to stanuva zbor? Don Huan (Na Klaudio) Dali utre }e se `enite? So vakvi baja~ki ne mi se le~i zabobolkata. a koi zadrogazive ne smeat da gi ~ujat. Don Huan Mo`ebi mislite deka ne ve sakam. Klaudio More ne samo {to go znae. pove}e nema da se grizat. Don Pedro Vo ~etiri o~i? Don Huan Ako taka sakate.) Don Huan Gospodaru i brate. ve molam ka`ete ja.no mo`e i grofot Klaudio da slu{a.

Don Huan Nema ponatamu da ja ocrnuvam duri sami ne se uverite. Klaudio Mo`no li e ova? Don Pedro Ne mi se veruva. toga{ `enete se utre. va{ata Hera. ne priznavajte {to znaete. da. postapete kako {to sakate. smislete ne{to porasipano od rasipana i jas taka }e ja nare~am. Don Pedro Don Huan Da. Ne ~udete se dodeka ne dobiete novi dokazi: samo dojdete ve~erva so mene i }e vidite kako nekoj vleguva niz prozorecot na nejzinata soba duri i vo no}ta sproti ven~avkata. bi mo`el da ka`am deka e pove}e od toa. ba{ Hera. pa neka se vidi za {to se raboti. Klaudio Neverna? Don Huan Toj zbor e predobar za da ja zama~ka nejzinata rasipanost. (Izleguvaat. no podobro bi vi li~elo na ugledot da se premislite. Don Pedro O denu {to naopaku trgna! Klaudio O jadu {to tolku ~udno prsna! Don Huan O ~umo navreme spre~ena! Vaka }e ka`ete koga s# }e se svr{i. taka }e ti se pridru`am zaedno da ja posramotime. vo {to e rabotata? Don Huan Toa dojdov da vi ka`am. Don Pedro Zo{to. Klaudio Koj? Hera? Ako ne smeete da veruvate vo ona {to go gledate. se~ijata Hera. Klaudio Ako vidam ne{to ve~erva zaradi koe nema da ja zemam utre za `ena. }e ja posramotam pred site svatovi na mestoto na koe treba{e da ja zemam. ako i toga{ s# u{te ja sakate. i da ne dol`am. dovolno }e vi poka`am. Hera na Leonato.Od vlakno ortoma 343 Don Huan zaludno vlo`il trud. za{to predolgo za toa se govori. a koga }e vidite pove}e i }e ~uete pove}e. strpete se samo do polno}. Ako dojdete so mene. .gospo|icata e neverna. A kako {to ja barav za tebe da ti stane `ena.) .

Dren Taka e.) Dren Dali ste dobri i verni lu|e? Talpa go ka`e{.344 Scena 3 Na ulica. Dren . gospodine. . koj mislite deka e najtikvar od site za da vi bide zapovednik? Prviot stra`ar Hju Erebicata. inaku bi bilo {teta da ne stignat do spasenie na du{ata i teloto. Dren Dojdi vamu.toa doa|a od prirodata. Talpa A {to ako nekoj ne saka da zapre? Dren Toga{ pravete se na udren i pu{tete go da si odi.Ponatamu. samo.Potoa ne krevajte vreva niz ulicite. ako imaat barem ronka lojalnost vo sebe. zna~i ne e podanik na princot. A vie treba da si imate rabota samo so podanici na princot. Vtoriot stra`ar Da. toa bi bila preblaga kazna za niv. Vilijam [EKSPIR (Doa|aat Dren i Talpa so stra`a. oti ne gledam kako mo`e spieweto da pravi nered. zablagodarete mu se na Boga i nemojte da se falite so nego.. gledajte da gi koristite koga za takvite suetnosti }e nema potreba. Ovde smetaat deka ste najbezumniot i najprikladniot ~ovek za zapovednik na stra`ata. mi zboruvate kako dobro izvesten i mnogu smiren stra`ar. ne? Zna~i. vedna{ potoa svikajte gi drugite i zablagodarete mu se na Boga {to ste se ottarasile od gadot. Dren Ne.toa e darba na sre}ata no da ~ita{ i pi{uva{ . Vtoriot stra`ar A dvete raboti. kom{ija Dren.. ka`ete im ja zada~ata. Dren Kako prvo. vnimavajte da ne vi gi ukradat baltiite. za pi{uvaweto i ~itaweto. za dobriot izgled. gospodine narednik. Bog ti dal ime za merak: da izgleda{ dobro . tie znaat da ~itaat i da pi{uvaat. oti se odredeni da go ~uvaat princot. . Talpa Dobro. kom{ija \eriz. znaeme nie {to mu dolikuva na eden stra`ar. zatoa nosete go fenerot. gospodine ili \or|i \erizot. oti xagorot i muabeteweto na stra`ata treba najstrogo da se tolerira i nema da se trpi. Zada~ata vi e vakva. ne. Vtoriot stra`ar Poprvo }e spieme odo{to da muabetime. i treba sekogo da zapirate vo imeto na princot. treba da navratite vo sekoja kr~ma i site pijani da gi naterate da Ako ne zastane koga }e mu se ka`e stoj. Dren [to gi imate vie. ova saka{e da Taka be brat. treba da gi sfa}ate site skitnici. znaev.

no greota bi bilo da ne obesam ~ovek koj{to poka`uva i najmali znaci na . Taka mo`e. zapovedniku go pretstavuvate princot li~no. vsu{nost. ne}at. ka`ete im deka ne se takvi za kakvi ste gi mislele. no jas mislam deka tie {to baraat belja }e si ja najdat: najmiroqubiviot na~in za vas e ako vi se slu~i da fatite kradec. a so takvite lu|e {to pomalku si imate rabota i {to pomalku se me{ate. zarem ne treba da go fatime? Dren Po slu`bena dol`nost. po slu`bena dol`nost mo`ete da go obvinite deka ne e ~esen ~ovek. Talpa E ne. Vtoriot stra`ar Ako znaeme deka e kradec. oti. Talpa E. ova e ve}e drugo dvajse. Vie. Vtoriot stra`ar Ako ne}at. ostavete gi toga{ neka se otreznat. Dren Ova se va{ite zada~i. oti ovcata {to ne mo`e da si go ~ue jagnete {to blee. vi velam. Vtoriot stra`ar Dobro. Vtoriot stra`ar A {to ako ne}at? Dren ~esnost. Dren A {to ako dadilkata spie i ne mo`e da n# slu{ne? Dren Golema rabota. Dren Po kilo krv. da mu dozvolite samiot da vi poka`e koj e i da vi se iskrade od va{eto dru{tvo. }e vi re~e deka mo`e. Dren Ako naidete na kradec. tolku podobro za va{iot dobar glas. gospodine. stra`arot ne smee nikogo da navredi. ortak. mo`ete. Ako go sretnete princot no}e mo`e da go zastanete. sekoj {to barem malku gi znae propisite. nikoga{ nema da go slu{ne teleto {to muka. Vo toj slu~aj zaminete si spokojno pa neka deteto ja razbudi so pla~ do nebo. Talpa Ako ~uete bebe da pla~e vo no}ta mora da ja viknete dadilkata da go smiri. Talpa Taka e navistina. Talpa Vie sekoga{ ste va`ele za ~ovek so du{a. toa ne mo`e. ne bez volja na princot. ako i toga{ ne vi dadat popameten odgovor. `imi bogorojca. a da zastanete ~ovek protiv negovata volja e navredlivo. raka na srce.Od vlakno ortoma 345 odat na spiewe. So pravo za{to po svoja volja ne bi obesil ni pes.

Zbogum. Bora~io Da be. se raboti za ali{ta. ko vistinska pijanica. ve molam. Konrad! Stra`arot (Tiho) Sus. gledate! Zna~i. Konrad Ba{ ~udno. a sega ka`uvaj {to ima{! . Vtoriot stra`ar Ete gospoda. utre tamu }e navalat svatovi. Konrad Mo`no li e nekoe razbojni{tvo da ~ini tolku skapo? Bora~io Treba{e da pra{a{ mo`no li e nekoe razbojni{tvo da ~ini tolku bogato. pa ve~erva }e vrie ko vo ko{nica. siroma{nite razbojnici mo`at da pobaraat kakva sakaat cena. ili {e{ir ili palto ne zna~i ni{to za ~ovekot. ve molam.Ajde kom{ija. ]e ti vratam za ova.) Bora~io Ej.346 Dren Vilijam [EKSPIR Bora~io Zastani poblisku pod streava oti do`decov si kapi. vnimavajte na ku}ata od gospodinot Leonato. viknete me. Samiot znae{ deka modata na eden gradnik. od Don Huan zarabotiv iljada dukati. zatoa laktot me ~e{a! Vedna{ namirisav deka tuka ima ne{to {ugavo! Konrad (Tiho) Nekakvo predavstvo. ~uvajte ja slu`benata tajna site zaedno i sekoj za sebe i dobra no}. s# podrobno }e ti turam. Konradi{te velam! Konrad Ne se deri ~oveku. . Stra`arot Ete. gospoda. Bora~io ^udno ti e oti si epten zelen. a jas. dremete na {trek. ne mrdajte! Bora~io Konrad. tuka ti sum do laktot. Dren U{te ne{to. za{to koga bogatite razbojnici imaat potreba od siroma{nite. Konrad Da. predlagam da podremime ovde na crkovnata klupa do dva po polno} a posle site na spiewe. Bora~io Eve ti ka`uvam. ~uvme {to ni e zada~a. (Izleguvaat Dren i Talpa. Bora~io Mislam na modata. ako ne{to golemo se slu~i. lu|e! Sepak ostanete skrieni. dobra no}. ~esni kom{ii.) (Vleguvaat Bora~io i Konrad.

. taa podizleze na prozorecot na nejzinata gospodarka i iljadapati mi posaka dobra no}. sluginkata na gospo- Bora~io Dvajca od niv sigurno. a ponekoga{ kako izbri~eniot Herkul na izmastenite. sedum godini ima. Konrad I si pomislija deka Margaret e Hera? Onoj Gnasen go znam. frfulot mu visi. Zarem ne gleda{ kolku gnasen kradec e vakvata moda? Stra`arot |ica Hera. na koi najprvo gi v~opi. no |avolot. Klaudio i mojot gospodar. kako da e Hera. Klaudio zamina gneven. a mi se {etka ko gospodin. od crvja podjadeni tapeti kaj{to negovata amajlija izgleda ogromna ko negoviot stap? Konrad Gledam kako ne gledam. ni malku. poleka! . Bora~io Gluposti! Isto mo`am da ka`am budalata si e budala. znae{e deka e Margaret. sigurno e vetrokazot na ku}ata. krade. ovde vlegovme vo tragot na najopasniot razvrat {to se slu~il vo zemjava. koja mo{ne gi izmami. ponekoga{ ko sve{tenici na bogot Bel na starite crkovni prozorci. kolku gnasen kradec e modava? Kolku luda~ki ja zovriva vrelata krv na site od ~etirinaeset do trieset i pet? Kako ponekoga{ gi doteruva ko onie faraonovi vojnici od po`oltenite sliki. Prviot stra`ar Vi nareduvame vo imeto na princot: Stoj! Vtoriot stra`ar Viknete go prviot gospodin narednik. postaveni. smesteni i izvesteni od mojot gospodar Don Huan. duri imeto mu go pomnam. Konrad Aman bre lu|e. delumno zaradi temnata no}. no najmnogu zaradi mojata podla ujdurma koja gi potvrdi site kleveti izneseni od Don Huan. princot i Klaudio.ama ~ekaj. se kolne{e deka }e ja sretne kako {to e dogovoreno utre vo hramot i tamu pred seta svadbena povorka. gledam duri deka modata iznosuva pove}e ali{ta od lu|eto. Znaj deka no}va & se dodvoruvav na Margaret. .prvin treba da ti ka`am kako princot. gospodarot moj.Od vlakno ortoma 347 Konrad Modata si e moda. ti ka`uvam zgora-preku. oddaleku vo gradinata ja gledaa ovaa qubovna sredba. pa delumno zaradi negovite zakletvi. }e ja izrezili so ona {to no}va go vide i }e ja isprati doma bez ma`. Bora~io Zarem ne gleda{. Ama ne ti zovre i tebe glavata so modata pa mi ja smeni temata so prikazni za modata? Bora~io Ne. velam. Prviot stra`ar A i Gnasniot e vklu~en. go znam. Bora~io Ne slu{na ne{to? Konrad Ne.

nema tuka trte-mrte. ti tvrdam. Ursula Draga Ursula. Vi stoime na raspolagawe. Sum go videla fustanot na Vojvotkata od I ka`i & da dojde ovde. Hera Taa e budala. a fustanot vi e po najnova moda. razbudi ja bratu~etka mi Beatri~e i zamoli ja da stane. te molam. a budala si i ti. Margaret Mnogu mi se dopa|a odvnatre noviot ukras za glava. a vi tvrdam deka taka }e re~e i bratu~etka vi. Ursula . Margaret Ne e tolku dobar. Konrad Hera Lu|ee! Prviot stra`ar Ti{ina! Vi nareduvame: pokorno pred nas napred! Vedna{. Bora~io Hera Ubavo }e si pomineme {tom lu|evo n# sproveduvaat so sekiri! Konrad Somnitelen pomin.) Margaret Navistina. mislam deka onoj drugiot okoluvratnik vi stoi podobro. samo kosata da be{e malku pozatvorena. (Vleguvaat Hera.) More }e ni go donesete Gnasniot. navistina. ovoj }e go nosam i to~ka. (Izleguvaat. (Izleguva Ursula. Odime. draga Meg. gospo|o.348 Vtoriot stra`ar Vilijam [EKSPIR Scena 4 Soba vo ku}ata na Leonato. }e go nosam ovoj.) Dobro. Hera Ne. Margaret i Ursula.

originalnosta. taa mo`e i so zafaten glas. Beatri~e Dobro utro. da re~am. elegantnosta i izvonrednosta na krojkata. rakavi odnadvor. Hera Dobro utro. so oprostenie.I u{te ako ma` vi ima dovolno pondila. ako lo{ite misli ne go rasipuvaat otvoreniot zbor. Pra{ajte ja Beatri~e ako ne mi veruvate . va{iot e desetpati povreden.) Da. Margaret Toga{ udrete ja Lesna qubov. mule ili ma`? Beatri~e Za bukvata so koja site tri po~nuvaat: M. gospo|o? Od toa {to govoram ~esno? Zarem ne e brakot ~esen i kaj prosjakot? Zarem ne e va{iot gospodin ~esen i bez brak? Vie bi sakale. da. {to e sega? Ne vi e glasot malku zaripnat? Beatri~e Osven zaripnatosta drugo ni{to ne mi ostana. te`inata na va{iot ma`. Beatri~e Naskoro pote{ko }e stane koga }e go pritisne te`inata na eden ma`.Od vlakno ortoma 349 Hera Milano {to tolku go falat. Of. Margaret Vi velam. Hera Velat nema takov na svetot. Hera Ogan da te izgori! Ne ti e sram? Margaret Od {to. mila Hera. Margaret Ama naopa~ki zaklu~ok! Toa go frlam pod noze. Beatri~e Re~isi e pet. Hera Opaa. Margaret Bog neka dade so radost da go nosam za{to na srce mnogu mi e te{ko. (Vleguva Betari~e. lesna qubov i nozete vo vis! . nikogo nema da navredam. Dali e navredlivo da se ka`e te`inata na eden ma`? Ni slu~ajno. ama sum bolna. vie pejte ja a jas }e igram. mislam. Materijalot svetlikav. rakavi odvnatre i dipli nabrani i postaveni so sin brokat. of! Margaret Ofkate za me~ok. naxixan so biseri. Lele.eve ja doa|a. vreme e da ste podgotveni. inaku }e se ka`e lesnotijata a ne te`inata. bratu~etke. . bratu~etke. naskoro }e mu se razmno`i imaweto. so rabovi i tanteli opto~eni so srma. no {to se odnesuva do finosta. vo sporedba so va{iot toj li~i na obi~na no{nica. ako se raboti za vistinski ma` i vistinska `ena.

(Se vra}a Ursula. ne sum tolku mrdnata da mislam {to }e mi padne na pamet. niti mi pa|a na pamet da mislam {to s# mo`am da pomislam. treba da ja nosite na kapa. nema tuka nikakva pouka. draga Meg. dobra Ursulo. Mo`ebi mislite deka jas mislam deka mo`ebi ste zaqubeni. samo taka }e vi pomine bolkata.) . Hera Rakavicive mi gi prati grofot. ni{to ne ~uvstvuvam. . kaj bivalo vaka da se nastine.350 Margaret Vilijam [EKSPIR Hera E. bratu~etke. no sepak. sepak. bolna sum. ili deka }e se zaqubite ili deka mo`ete da se zaqubite. povle~ete se. Beatri~e Vo koj pravec sega ti talka jazikot? Margaret Sigurno ne vo pogre{en. neka mi e bog na pomo{! O neka mi e bog na pomo{! Od koga stanavte tolku bistri? Margaret Od koga vie se zamativte.zarem ne mi li~i? Beatri~e Ne vi se gleda dovolno.) Ursula Gospo|o.Vi velam. Beatri~e [to saka mrdnatava da ka`e. Hera Pomognete mi da se oble~am. Margaret Em devojka em zatnata. sega ja bocnavte kaj{to ja boli. ve}e gledate kako {to gledaat drugite `eni. bolna. mila bratu~etke. Margaret Zemete si rafinirani oblogi Herbum Benediktus i stavete si gi na srce. . no sega. toga{ nema pove}e plovewe spored yvezdite. gospodinot Benedik. (Izleguvaat. deka ste zaqubeni. Ne. Benediktus? Zo{to Benediktus? Ima nekakva pouka vo toj va{ Benediktus! Margaret Pouka? Ne. mislev na obi~en bodlikav trn. namirisani se! Beatri~e Celata sum zatnata. Beatri~e O. pra{uvam? Margaret Jas ni{to. grofot. princot. si go jade mesoto bez prigovor: a kako vie }e se preobratite ne znam no. niti pak mo`am da pomislam pa duri i da crknam od mislewe. mi se ~ini. ama bog sekomu neka dade ona {to mu saka srceto. i Benedik be{e takov pa sega stanal ~ovek: se ima{e zakolnato deka nema da se `eni. Beatri~e Ama ako ne ste se potur~ile. i pokraj tvrdosta na svoeto srce. Don Huan i site vidni lu|e od gradov dojdoa da ve odvedat v crkva. vi velam. `imi bogorojca.

e ~esen ko ko`ata {to mu e me|u o~i. gospodine. {to s# nema na svetov! . Bog e dobar ~ovek. so Dren i Talpa.videte. Talpa Leonato Bi sakal da znam {to imate da mi ka`ete. skrati go lafot. Dren Sporedbite bazdat. edniot mora . spolaj mu na gorniot {to sum ~esen ko sekoj `iv ~ovek na moja vozrast {to ne e po~esen od mene. . gospodine. (Vleguvaat Leonato. sepak. gospodine. oti znam deka va{eto gospodstvo u`iva najdobar kako`man vo gradov. bi sakal da mu bide no. saka da si muabeti. pa duri i da e iljadapati pogolem od mojot. ne{to se raboti. Talpa Vsu{nost gospodine. od s# srce siot deran`man }e vi go prefrlev vam! Leonato Siot tvoj deran`man da stane moj! Ha! Samo na kuso. no. pove}e nema vo cela Mesina.Druga soba vo ku}ata na Leonato. Leonato 351 {ija Talpa! Leonato Kom{ii. eve za {to se raboti. prijateli? Dren Ovoj ~esen Talpa. kom{ija Talpa. fati dvajca prefrigani huligani kakvi. i umot ne mu e tolku zatapen. Leonato I {to e toa. Bo`e gospode. so bo`ja pomo{. Dren Va{eto gospodstvo taka veli. kako {to jas. umot } e si pojde!’.) Leonato [to sakate od mene. gospodine. i sami gledate kolku sum zafaten. gospodine. Talpa Taka e. navistina. no nie sme samo na obi~en princ slu`benici. kom- Dobar star ~ovek. ve molam. {to se odnesuva do mene. na{ata stra`a no}eska. Dren Da. Talpa Isto i jas. so isklu~ok na va{eto prisutno gospodstvo. vi velam. gospodine. imam ne{to doverlivo vo koe i vie ste sme{ani. Dren Znam. Dren Da. i iako sum samo siromav ~ovek. zboruva malku pod pat nad pat: star e. da bev deran`iran ko kral.Od vlakno ortoma Scena 5 . vie me deran`irate. koga dvajca javaat na ist kow. {to velat: ‘A starosta dojde.Dobro rekovte. ~esen kom{ija? Dren Pa. milo mi e {to toa go slu{am.

toj mnogu zaostanuva zad vas.taka si e toa. Dren ]e bide zabrzano prefektirano. ka`ete mu da donese mastilo i perodr{ka vo zatvorot. (Izleguvaat. . Leonato Napijte se vince pred da odite. . i na{ata `elba e u{te utrovo da bidat soslu{ani pred va{eto gospodstvo. sega sum vo golema brzanica kako {to sami mo`ete da vidite. navistina sfatila dve problemati~ni personi.) . Leonato Eve idam. Leonato Sami ispra{ajte gi i dostavete mi zapisnik. Dren Umot nema da go {tedime.^esna du{a. gospodine. Dren Bo`ja rabota. Leonato Navistina. Dren U{te ne{to. gospodine.) Glasnikot Gospodaru. ovde ima (Se ~uka po glava) um od koj nekomu }e mu se zeme umot. odete po Franc ]umurot. zbogum. gospodine. navistina.352 Vilijam [EKSPIR da sedi nazad. ortak. ve ~ekaat da ja predadete }erka vi na nejziniot soprug. Talpa I toa umno. (Izleguvaat Loenato i Glasnikot. gospodine! Na{ata stra`a. (Vleguva Glasnik. kom{ija. ti tvrdam. Na site lu|e ne im delile isto. samo vie najdete nekoj u~en pisar da ja zapi{e na{ata ekskomunikacija i dojdete v zatvor. prijatele. Leonato Sega moram da ve ostavam.) Dren Odete sega. gotov sum. po~esna zdravje! Ko koja bilo {to vkusila lebec! No Bog treba da se slavi. Morame da gi ispra{ame lu|eto.

gospo|ice. Don Huan.Vnatre vo crkvata. . grofe? Leonato Si dozvoluvam da odgovoram mesto nego: Ne. dali ste spremni da se ven~ate so gospodinot grof? Hera Da. hi! Klaudio Znaete li vie nekoja. {to e sega ova? Izlivi so izvi~nici? Pa da. ko Bog {to mi ja dade mene. Benedik. va{ata }erka? Leonato Slobodno. gospodaru.) Leonato Ajde o~e Fransis. dozvolete mi.^in ^ETVRTI Scena 1 . da ja ka`ete sega.Tatko. o~e? Vie ste tuka da ja ven~ate. samo ednostavnata forma na ven~avkata. zaradi spasot na va{ite du{i. {to s# lu|eto mo`at da storat! [to s# sekojdnevno pravat! Bez da znaat {to pravat! Benedik Opa. . ste spremni da ja ven~ate ovaa dama? Klaudio Ne. bidete kratki. Hera. Trgnete se o~e. na primer: Ha. sinko. Loenato. Sve{tenikot Vie. (Vleguvaat Don Pedro.ha! He. ve povikuvam. A vie. gi ima i za smeewe.he! Hi. Leonato Da ja ven~a. Klaudio O. Sve{tenikot Sve{tenikot Vie. Hera? Hera Ne. dali slobodno i so ~ista du{a mi ja davate momava. Klaudio. gospodaru. Beatri~e i drugi. Klaudio Sve{tenikot Ako koj bilo od vas znae nekoja skriena pre~ka zaradi koja ne treba da bidete soedineti. {to s# si dozvoluvaat lu|eto! O. Sve{tenik. a podrobnostite i raznite dol`nosti mo`ete i posle.

a ~uenoto e vistina. princu. vi velam. {to sakav da go vrzam prijatelot moj so najobi~na bludnica. gospodine. taa samo znak e i privid na ~esta svoja. Leonato Ama. no vie ste bile poneumerena vo krvta od Venera.Gledajte kako ko devstvenica crvenee ovde! O. ja setila taa strasta na postelata bludna. lostej}i ja nejze. ako vie. Benedik Ova ne li~i na ven~avka. Leonato. dobro ~uvte. ~estita ko pupka pred da rascuti divno. tuku. zemete si ja vedna{ nazad. go skr{ivte otporot na nejzinata mladost. ne davajte mu gnila ovo{ka na prijatel. Hera Da ne ne{to ne ste vo red {tom vaka bladate? Klaudio Princu. da ne ja vrzam du{ava so bludnica pusta. & otkrivav srame`liva naklonost i qubov ~ista. ko brat na sestra. ili od onie yverovi siti {to vo pohota divja~ka besneat. i devstvenosta & ja sovladavte. ~ija vrednost mo`e po bogatstvo i bescenetost so va{iot da se ramni? Don Pedro Ni{to osven ako ne mi ja vratite nazad. crveniloto ne zna~i smernost tuku vina.354 Klaudio Vilijam [EKSPIR A {to dar da vi dadam jas. svedok na doblesta prosta? Zar ne }e se zakolnete site. Leonato nikoga{. deka devstvenica e sveta po ona {to se gleda? Ama ne e.O bo`e! . so nieden zbor ne sum ja lostel.Eve. mi se podala ko na ma` iden pa taka grevot go ubla`ila od prethodnata naglost: Ne. zo{to mol~ite? Don Pedro [to sakate. ako taa. vo kolkav privid na vistinata i pokaz mo`e grevot prefrigan da se skrie! Ne nadojde li krvta ko smeren dokaz. [to da re~am? Obes~esten sum. Hera Vistina? . Klaudio Znam {to sakate da ka`ete. Klaudio Na blagodarnost me u~ite. Hera A dali poinakva vi sum se pri~inila? Klaudio Dosta! Mi se pri~inila! Rezil }e pukne za toa pri~inuvawe: mi se pri~inuvavte ko Dijana na nebo {to vrti. grofe? Klaudio Da ne se ven~am. bi rekle. Leonato Dali dobro ~uv? Ili mo`e sonuvam samo? Don Huan Gospodine. site {to ja gledate. Leonato.

i so seta tatkovska vlast {to nad nea ja imate. O Hera! Kakva li Hera ti bi bila ako polovina od tvoite nadvore{ni ~ari na slu`ba bi bile na porivot od srceto tvoe! Zbogum najgre{na. grofe? Klaudio Dajte samo edno pra{awe na }erka vi da & postavam. Don Pedro Toga{ devstvena ne ste. gre{nice ~ista. rabotite izneseni na videlo. odgovori mu ako si mi }erka. da ne govorite za niv. Hera grofe. ja ~uvme vo toa vreme sno{ti kako zboruva so eden gad na prozorecot nejzin koj{to. brat mi i ovoj stradalni~ki grof. vardi me! Lele {to me snajde! Zo{to vaka me ispra{uvate? Klaudio Za niz odgovor da vi go doznaeme pravoto ime. no {to so toa.) Beatri~e [to ti stana sestro? Zo{to padna? Don Huan Da odime. Koj be{e toj {to razgovara{e so vas sno{ti na prozorecot va{ pome|u dvanaeset i eden? Ako ste devstvena odgovorete na ova. `imi ~esta. `al mi e {to ova mora da go slu{ate. ~istoto gre{na! Zaradi tebe }e ja zaklu~am qubovnata porta. Hera Zarem ne se vikam Hera? Koj mo`e imeto da mi go valka so pravi~en nekoj prekor? Klaudio Se znae koj mo`e: Mo`e samo Hera. `al mi e za va{eto ne~esno odnesuvawe. jas. Hera Ne razgovarav so nikogo vo toa vreme. ubava damo. i na klepki ve~en somne` }e mi visi da ja pretvora ubavinata vo misli lo{i za nikoga{ pove}e da nema lixba. stojam li ovde? Princot li e ova? Brat mu li e ovoj? Ova li e liceto na Hera? Dali o~ite se ova na{i? Leonato S# si e ova taka. Don Huan Podobro princu da ne gi imenuvate. da se ka`at. duhot & go zatemnija. ko razvratni~ki bandit gi prizna bludnite sredbi {to gi imale tie mnogupati vo tajnost.Leonato. Leonato Zarem nema nekoj ovde da mi zarie no`? (Hera se onesvestuva. Zatoa. .Od vlakno ortoma 355 Klauido Leonato. Leonato Ti nareduvam. . naterajte ja da mi odgovori pravo. najubava! Zbogum. navistina. Klaudio O bo`e. nema dovolno devstvenost vo ovoj na{ jazik bez navreda. ja vidovme. Samo Hera mo`e da ja valka Herinata doblest.

So nego nemam vrska. Don Huan i Klaudio. moeto {to go sakav. gospodine. ne posvoiv {tedro prosja~ko ~edo od pred moite porti za koe. za~uden sum mnogu i ne znam {to da re~am. moeto so koe se gordeev. veruvajte.pomagajte striko. Leonato Eve potvrda. ne otvoraj o~i.Gospodine Benedik! O~e! Leonato Sudbino. so milozliva raka. zo{to ne bi gledala? Leonato Zo{to? Zarem ne istura sekoja zemna tvorba sram vrz nejze? Mo`e{e li bludot da go porekne vo krvta nejzina vgnezden? Ne `ivej. ve molam: duri i samiot. nekoj na du{a ja zel! Smirete se. Beatri~e Sve{tenikot O. ili tolku sol mesoto da & go nasoli i da & go so~uva od gnieweto {to sledi! Benedik Gospodine. Hero. @alev li {to si mi edna? Ja prekoruvav li za ova prirodata-titiz? O. pa ni {irokoto more nema tolku voda pak da ja is~isti sega. . prokolnuvaj}i se sebesi za navek. da ne veruvam deka mnogu brgu }e umre{.ba{ taa da padne vo jama od blato. zo{to ba{ taa . `ivotot bi ti go odzel. {to go falev. moe tolku mnogu {to pove}e od samiot sebe be{e moe vo sporedba so mene. Benedik Leonato Gospo|ice. deka duhot tvoj poslab }e bide od sramot. no tvrdam deka do sno{ti cela godina ista delime soba. premnogu za edna! Zo{to ostanav so edna? Zo{to niz o~ive bo`ica vo tebe gledav? Ne. Hera! Hera! .O. koga bi se vovleklo vo kal i rezil bi mo`el da ka`am.) Benedik Kako e damata? Beatri~e Mrtva.356 Vilijam [EKSPIR (Izleguvaat Don Pedro. samiot. sramov poteknuva od koleno tu|o? No moeto.Striko! . ne spiev. Beatri~e Kako si. obvinuvaj}i ja. mislam. eve potvrda! O. dali so nea spievte sno{ti? Zarem ti u{te gleda{? Beatri~e Sve{tenikot Gleda. Hera? Zo{to. samo se zasili ona {to pred malku vrie{e zad `elezni {ipki! Zarem princovite da la`at? La`e li Klaudio koj ja qube{e tolku {to. . se gu{e{e vo solzi? Trgajte se od nea! Neka umre! Sve{tenikot Slu{nete me malku. sigurna sum. gospo|o. trpenie. ne trgaj ja tvojata te{ka raka! Smrtta najdobro }e go pokrie sramot nejzin samo taa treba da se posakuva.

Leonato O~e. a ova }e go `ali. jas ne znam nikoj. klevetite brgu }e se pretvorat vo `alost.O. mrazete me. tuku po makive baram porod mnogu golem. ne mo`e da bide. ili deka sno{ti sum muabetila so koe bilo `ivo ti}e. ja gledav gospo|icava i sekako vidov iljadnici aveti crvenilo kako & idat na lice. a na va{ata stara semejna grobnica zaka~ete u`aleni epitafi i site redovi napravete gi {to odat so sekoj pogreb. Nare~ete me {utrak. ne veruvajte mi na vozrasta. so~uvstvuva i pravda . kolku sum bogat so prijateli i imot i kako za kleveti se vra}a. a po niv v o~i plamen & se javi navredite da gi izgorat {to site trojca gi bea frlile protiv nejzinata ~ednost. i ako ne{to umovite im gi smatilo toa do{lo od ona kopile Huan. taa ne poreknuva. ako se doka`e deka so ma` sum razgovarala vo nepristojno vreme. i pu{tav rabotite da si te~at po svoe. mora na ova da ostaneme. razgneven na ovoj na~in. neka nieden grev ne mi se prosti! . otfrlete me. Vremeto u{te ne ja iscicalo krvta od mene. Leonato Ne znam za toa.Od vlakno ortoma 357 Benedik za{to predolgo samo stoev i mol~ev. na znaeweto moe {to so pe~at ja potvrduva sodr`inata na u~enosta moja. ne veruvajte na mojot ugled. toa e ve}e ne{to. Sve{tenikot Strpete se malku. kolku sum silen na snaga i bistar na um. na dostoinstvoto. ma~ete me do smrt! Sve{tenikot Ne{to ~udno gi izla`alo princovite. Sami gledate deka seta doblest {to & ostana e vo toa {to nema da dodade na prokletvoto i grev na kleveta. Leonato A {to e celta? Sve{tenikot Se izvede li s# ova dobro. pred svetot poka`ete deka ste vo `alost. nitu kobta imotot mi go skusi ni bludniot `ivot od prijateli me li{i. ]erka vi ovde ja ostavija ko mrtva. zvaweto. Ako vistinata za nea ja ka`aa so ovie race }e ja rastrgnam. iljadnici sramovi ~edni vo angelsko belo {to niv gi teraa. zo{to sakate toga{ da go pokriete ona ~ija golotija se gleda i so golo oko? Sve{tenikot Gospo|ice. no ne za ova ja smisluvam postapkava ~udna. svetosta moja. Dvajca od niv nesomneno se ~esni. nitu pak vozrasta do tolku ne mi go zatapi umot. no & zgre{ija li i najgordiot od niv kaznata }e go stigne. i za ovaa rabota poslu{ajte go mojot sovet. tatko. koj e toj za kogo ve obvinuvaat? Hera Samo obvinitelite znaat. na iskustvoto. ako damava ne le`i nevina ovde kutnata od zabluda kobna. za da ne vidat. ~ij duh postojano sonuva podlost. Deka umrela. vo migot koga oklevetena bila. Neka nejze za nekoe vreme ja sokrijat negde a vie objavete deka navistina e mrtva. ako znam pove}e za nekoj `iv ~ovek od ona {to devstvenosta moja dopu{ta.

358 Vilijam [EKSPIR sekoj {to }e ~ue. da. toga{ vrednosta mu ja krevame. pobo`en `ivot daleku od lo{i o~i. Benedik Ne posakuvam da e taka. gospo|ice. . celo vreme pla~evte? Beatri~e Da. umrete za da `iveete. i za najmalata slamka }e se fatam. Beatri~e Bo`e kolku bi me zadol`il ~ovekot {to bi & donel pravda. . (Izleguvaat Sve{tenikot. koga }e ~ue deka od zborovite negovi taa umre. dobro e {to prifativte za{to samo ~uden lek. {to najdobro }e & li~i na ranetiot glas. veruvam deka na va{ata ubava bratu~etka & e nanesena nepravda. sokrijte ja. vo ~esta vi se kolnam. zli jazici. no koga }e go zagubime i }e go nema. treba samo da se izdr`i. }e postapuvam vo ova najskri{no i najpravi~no ko du{ata va{a kon teloto {to vi postapuva. skrit. Sve{tenikot Odime. i u{te dolgo }e pla~am. i sekoj ubav del od nejzinata snaga }e se pojavi promenet vo porasko{na ruba poprivle~en i podrag. i iako gi znaete moite posvetenost i qubov kon Klaudio i kon princot. Benedik Sekako. Benedik Postoi li na~in da se poka`e takvo prijatelstvo? Beatri~e Ima mnogu prost na~in no nema takov prijatel.toga{ }e ja `ali. veruvam idninata }e skroi ishod podobar mnogu otkolku {to jas mo`am da go smislam sega. svadbava mo`e e samo odlo`ena. Taka i so Klaudio }e bide. slikata na `ivotot nejzin }e se mu{ne milno vo rabotilnicata na voobrazbata negova. pla~am po svoja volja. kolku i da veruval deka ja naklevetil verno. Ako bide vaka. ja otkrivame toga{ doblesta {to duri sme ja imale v race ne se gledala. Benedik Gospodine Leonato. Beatri~e Nema zo{to da posakuvate. Hera i Leonato. ~udnite rani gi le~i. Ajde.) Benedik Gospo|ice Beatri~e. Leonato Davej}i se vo maki. popoln so `ivot vo okoto i vidot na negovata du{a odo{to koga bila `iva. sepak. poslu{ajte go ovoj sovet. bidej}i ispa|a vaka deka ona {to go imame ne go cenime mnogu dodeka e na{e. vo nekoj samoten. ako voop{to nekoga{ qubov mo}na setil. navredi i misli. samata vest za smrta na gospo|icava }e go zbri{e sramot za nejzinata bludnost: a ako i toa propadne. i }e posakuva nikoga{ da ne ja obvinil taka. No duri i s# drugo da ne ispadne na arno.

Beatri~e. a sepak ne la`am. bog neka mi prosti. Beatri~e Nemojte da se kolnete vo nego. Beatri~e Ubijte go Klaudio. Beatri~e.ne. Benedik [to da ti prosti. Benedik @imi me~ov. Benedik . Benedik Da mi izjavi{ so seto tvoe srce? Beatri~e Ve sakam so seto srce i nemam so {to drugo da vi izjavam. Zbogum! Se kolnam vo nego deka me saka{. no ne veruvajte mi. Beatri~e I nema da si go goltnete zborot? Benedik Duri ni so najvkusniot za~in {to odi so nego: ti izjavuvam deka te sakam. Benedik Najmnogu od s# na svetot ve sakam vas. ni{to ne poreknuvam . . a }e go nateram da go goltne onoj {to veli deka jas ne te sakam. mo`e da go goltnete. Beatri~e E. Benedik [to? Ne mi pa|a na pamet. toga{. ni{to ne priznavam. Taman sakav da vi izjavam deka ve sakam. Isto bi mo`ela i jas da re~am deka najmnogu od s# ve sakam vas.Od vlakno ortoma 359 Benedik Benedik Mo`e li ~ovek da go izvr{i? Beatri~e Toa e rabota za ~ovek no ne i za vas.samo mi e `al za bratu~etka mi. pu{tete me da odam. ve molam. Beatri~e Benedik ^ekaj malku. ti me saka{. mila Beatri~e. naredi mi ne{to da storam za tebe. Smetajte deka sum zaminala iako sum tuka. mila Beatri~e? Beatri~e [to me presekovte vo ubav ~as. vo vas nema qubov. Benedik Ajde. Beatri~e Odbivaj}i me ubivate mene. Ne e ova ~udno? Beatri~e ^udno e ko {to mi e ~udno nepoznatoto.

@imi rakava. mila Beatri~e. Beatri~e. Klaudio skapo }e mi plati. . Beatri~e Upotrebete ja za moja qubov na drug na~in a ne vo nea da se kolnete. zbogum. hrabrosta vo u~tivost i ma`ite stanale obi~ni alapa~i. Benedik Prvin da staneme prijateli. Benedik Dali Klaudio ti e neprijatel? Beatri~e Zarem toj ne se poka`a kako najgolem podlec {to ja nakleveti. naklevetena e. Benedik Polesno se drznavte da mi bidete prijatel odo{to da se borite protiv mojot neprijatel. ute{ete ja bratu~etka vi. da. Beatri~e. zna~i. se obvrzuvam deka }e go predizvikam na dvoboj. Beatri~e Princovi i grofovi! Da..Ama najde izgovor! Benedik Ama.O bo`e. grof~eto .. nema {to! O kamo da sum ma` zaradi nego! Ili barem da imam prijatel {to }e bide ma` zaradi mene! No ma{kosta se istopila vo klawawe. svedo~ewe na princ. uverena sum ko {to znam deka imam um i du{a.360 Beatri~e Navistina sakam da si odam. te sakam. a tamu . Benedik Dali v du{a ste uvereni deka grofot Klaudio & nanese nepravda na Hera? Beatri~e Da. Beatri~e Vilijam [EKSPIR Benedik Beatr.Ne mo`am da stanam ma` po svoja `elba. @imi rakava. Sudete za mene po ona {to za mene }e ~uete. i toa qubezni. gurabija od grof~e.zlo & e naneseno.konte. (Izleguvaat.Beatri~e Zboruvala so ma` od prozorec! . zatoa sakam da umram ko `ena seta vo jad i ~emer.) . kamo da sum ma`! Tipot ja nose{e na race do tamu kaj{to treba{e racete da im se spojat vo svet brak. so nevidena svirepost. kamo da sum ma`! Srceto }e mu go iskornam i }e mu go izedam nasred plo{tad! Benedik Slu{aj. Odete. navredi i posramoti mojata rodnina? . ^ekaj. la`ni obvinenija. Jas moram da velam deka e mrtva. . vedna{ e hrabar kako Herkul. Beatri~e Milata Hera! .so javni kleveti. Benedik Toa mi e dovolno. koj deneska samo izla`e a potoa se zakolne vo toa. konte i pol.O. vi ja baknuvam rakata i ve ostavam. uni{tena.

Kako se vikate. zastanete na strana.Gospoda. dali mu slu`ite na gospoda? Bora~io/Konrad Da. gospodine i se vikam Konrad.gospodin gospodin Konrad. ve}e e doka`ano deka ste bez malku isto {to i lo{i gadovi. . da vi {epnam ne{to na uvo. i Pisar vo sve~eni ali{ta. prijatele? Bora~io Vi velam. za{to ne daj bo`e bog da ne e pred vakvi edni razbojnici! . mom~e? 361 Konrad Gospodine. deka ne sme. postoi somnevawe deka ste podli gadovi. Dren Dren Ve molam zapi{ete . . i naskoro }e se povede istra`na postapka deka ste takvi. gledam se dogovorile.A va{eto. (Vleguvaat Dren. Dren Taka e. na{e e da go ispitame prestapot.Bora~io. Dali zapi{avte deka ne se? . gospodine. .Dojdi vamu.Gospoda. Dren Zapi{ete . Talpa Konrad Taka e. Pisarot Ama vi velam koi se vinovnicite {to treba da se ispitaat. [to imate da ka`ete vo svoja odbrana? [to e pravo. Talpa. ama mnogu brgu }e mu go smenam umot. vi velam.) Dren Dali site prisutni ne se otsutni? Talpa O. velam. Neka zastanat pred gospodinot narednik. gospodine. .i zapi{ete go prvin bog.Od vlakno ortoma Scena 2 Zatvor. mom~e. Konrad i Bora~io. stol~e i perni~e za perodr{karot! Pisarot Koi se prestapnicite? Dren Jas i kolegata. Bora~io Dobro. se nadevame. Dren Zapi{ete .se nadevaat deka mu slu`at na boga.@imi boga. neka zastanat pred mene. . Dren Neverojatno prefrigan fraer. Stra`ari. pravo e gospodine: nie velime deka ne sme. Bora~io. .

zapameti. Toa e s#.Gospoda stra`ari. ~oveku? Prviot stra`ar I deka grofot Klaudio re{il. . (Izleguva.Opa. ba{ na vakov na~in otfrlena i od golema `al i maka nenadejno umrela. vo imeto na princot vi nareduvam: Obvinete gi.362 Pisarot Vilijam [EKSPIR Pisarot I {to drugo. Hera bila na ovoj na~in naklevetena. da ja uni`i Hera pred site svadbari i da ne ja zeme za `ena.Neka vlezat stra`arite. Jas odam pred vas da im go poka`am zapisnikot od soslu{uvaweto. glup~o! Talpa A i ova e pove}e gospodo od ona {to bi mo`ele da go poreknete.Gospodine narednik. Dren Navistina. gospodine. Bora~io Gospodine naredni~e. ne mi se dopa|a{. Prviot stra`ar Ovoj ~ovek ovde. Pisarot . okovajte gi vo prangi! Re~e deka primil iljada dukati od Don Huan za la`no da ja obvini gospo|icata Hera. e podlec. treba da gi povikate stra`arite {to gi obvinuvaat. Pisarot Dali re~e u{te ne{to? Dren Vtoriot stra`ar Ajde. . toa bi bil praviot na~in. Stavete im lisici! Konrad Trgaj gi racete. gadu koga ti velam. Princot Huan utrovo kidnal bez traga. Dren Sus. Dren Vtoriot stra`ar Zapi{ete . re~e deka Don Huan. na takvoto negovo obvinenie. . bratot na princot. da `imi sveti Ilija. .princot Huan e podlec. Dren Podlec neviden! Za ova }e te osudat na ve~no spasenie! Pisarot I {to drugo? Gospodine naredni~e.) Ni{to drugo. pa toa e otvoreno krivokletstvo da se nare~e bratot na princot podlec. vrzete gi lu|evo i odvedete gi kaj Leonato. mora da e toa. ne gi ispra{uvate kako {to treba. Dren O~igledno razbojni{tvo bez presedan! Talpa Da.

ne sum jas glup.]e vidi{ ti. gadu. i ~ovek sum so dva kostuma i s# na mene e pedantno i ~isto. {to ne e tuka pisarot pa da zapi{e deka sum magare! Ama vie lu|e.O.) . Ajde. tuku sum ~inovnik i u{te doma}in i u{te ubavo par~e meso kako koj bilo drug vo Mesina.Od vlakno ortoma 363 Dren Mene mi veli{? Kade e pisarot? Neka zapi{e deka ~inovnikot na princot e glup~o. vrzete gi. zapomnete deka sum magare. Dren Zarem ne mi go kopituva{ zvaweto? Zarem ne mi ja kopituva{ vozrasta? . Iako nema da bide zapi{ano sepak zapomnete deka sum magare. . ami {to? I ~ovek sum mo{ne bogat. Vodete go! O. . poln si pieteti a toa i }e go doka`am so svedoci. ami {to si misli{? I ~ovek {to imal gubitoci. kamo da be{e zapi{ano deka sum magare! (Izleguva.Hoh{tapler eden nikakov! Konrad Trgajte se od mene! Vie ste magare. i u{te ~ovek sum {to go znae zakonot. vie ste magare.

na sekoja maka so druga maka i toa to~no vo sekoja crtka. neka go znae i princot i site drugi {to ~esta & ja obes~estuvaat. Leonato Sega govori{ umno. koi niz u{i mi vrvat bespolezno ko voda niz re{eto. bez ogled kolku pi{uvale na bo`ji na~in i se inaetele na slu~ajot i te{kite maki. dosta. Leonato Ve molam. sovetnici i te{iteli se dobri samo pri bolka {to sami ne ja ~uvstvuvaat.takviot donesi mi go i od nego sigurno na strplivost }e se nau~am. }e ve snema. lesno e za trpenie da im se blada na tie {to ofkaat pod tovarot na bolot. Antonio Eve gi idat Klaudio i princot. i so pogovorki jadot go krpi. ne te{ete me so mudrost: Tagata posilno mi vri{ti od sekoj sovet. (Vleguvaat Leonato i Antonio. Du{ava mi veli deka Hera e naklevetena. . oti lu|eto. ne. Ama takov nema. no ne postoi ~ove~ka doblest {to tolku revnosna }e bide koga nekoj samiot na maka }e se najde. i tie {to ve navredija neka stradaat malku. del~e. Najdi tatko {to tolku deteto si go sakal. a ~ija qubov tatkovska zgaznata e tolku i re~i mu da bide strpliv. ne. bolot izmeri mu go po dol`ina i {irina so mojov. ne e pametno da ja pothranuvate tagata protiv sebe. Za{to s# u{te ne se rodil filosof na svetot {to mo`e zabobolkata mirno da ja trpi. brate. ako ja vkusat. zatoa. Antonio Vo toa lu|eto ne se razlikuvaat od deca. bolot so zdiv go terala.) Antonio Ako prodol`ite vaka. Leonato Ve molam. Antonio Sepak nemojte seta bolka na srce da vi te`i. no.^in PETTI Scena 1 Pred ku}ata na Leonato. toa sekako }e go storam. ~emerot so sve}i go opiva. na sekoja bolka da odgovara so bolka. dosta so soveti. nema da slu{am. . {to pred toa tolku le~beno i stru~no go skrotuvala gnevot ludiloto go so{ivala so svilen konec. A ova neka go znae Klaudio. ako takviot se smee i bradata si ja mazni. oblik ili forma. so zborovi jadot. i tagata ja tera od sebe so mrmkawe i {epot toga{ koga treba do nebo da ofka. mudrosta nivna vo strast se pretvora. I jas sum od krv i meso. i ne}am te{itel u{ite da mi gi polni osven ako bolot ne mu e ramen na mojot.

podlecu. ~oveku dobar. Don Pedro Podlosta moja? Ne karajte se so nas. Leonato Brzate. O! Vo grobnicata kaj{to nikoga{ ne spiel sramot osven ovoj nejzin. klevetata tvoja go raspara nejzinoto srce i sega le`i zakopana so svoite pretci. ti mi go nakleveti nevinoto dete. Da mo`e pravinata da ja dobie so kavga nekoj od nas }e si go dobie. bez kle{tewe i {egi. Loenato Gospodaru. pod zakrila na starosta. Don Pedro Brzame. Klaudio.Toga{. Velam. velam. so vas nema da bijam megdan. za. Leonato. gospodaru. dobar den. ne pu{taj ja rakata po me~ot ne ti se pla{am. od podlosta tvoja smislen. ~oveku.) Don Pedro Dobar den. . gospodaru? . Klaudio Leonato Antonio Tvojata. dobro. Don Pedro Gre{ite mnogu. rakata ni{to ne mi saka{e od me~ot.Od vlakno ortoma 365 Leonato (Vleguvaat Don Pedro i Klaudio. }e doka`am na nego ako smee da se drzne i pokraj ve{tinata negova i aktivnite ve`bi. Klaudio A koj mu ~ini krivda? Leonato Ti. Znaj. tvojata. zbogum. drt od modricite na godinite da te predizvikam na dvoboj kako ~ovek. ti tolku n# navredi mene i moeto nevino dete {to sum prisilen od dostoinstvoto da se otka`am svoe i siot sed. Leonato ^ujte me.toga{. Zamol~i. koj drug ako ne ti? Nemoj. Klaudio Dobar den na objacata. Klaudio Neka mi se isu{i ovaa raka ako nekoga{ ja zagrozi va{ata starost. cutot na mladosta i bludnata sila. starecu.Zo{to naedna{ brzate? . gospoda. Klaudio. da se falam {to sum storil kako mlad ili {to }e storam da ne sum star. gospodaru. v lice ti velam. ne ti govoram ko izvetrean starec ili {utrak. Klaudio Trgnete se.

ne me{ajte se. mamat. s# e toa glupost. gospodaru. ako me ubie{ mene. jas so ova }e se spravam. gospodo. klevetat i pcujat. se kolnam! Leonato Brate. {to e novo? Benedik Dobar den. potcenuvaat. gnidi! Leonato Brate Antonio. Antonio Nema ama. Antonio Don Pedro Smirete se. . da odime. Ma`i{ta! Gi znam jas takvite dobro.Ajde. povtoruvaj}i edni te isti luti zborovi {to }e mu storat na du{manot ako se drzne i tolku. no da po~ekame. podleci. kolku im ~ini alot. gospodine mom~e. (Izleguvaat Leonato i Antonio.366 Leonato Vilijam [EKSPIR Leonato Ama. trpenieto va{e da go stavame na proba. {to la`at. I }e ve ~ujat ili nekoj }e mora skapo da plati. }e se nakinxurat pa samo nadvore{no vlevaat uplav. znam kolku te`at. Gledaj. prvin neka ubie eden. prvin mene. Leonato Odbivate? Ajde brate. Bog znae kolku vnuka mi ja sakav. falbaxii. majmuni. Od srce `alam za smrtta na }erka vi. ajde.Sakam da me ~ujat. }e ubie{ barem ma`. mom~e. no. vi se kolnam so ni{to ne be{e obvineta osven so ~ista vistina potvrdena i doka`ana so fakti. brate Antonio. Antonio Don Pedro Mol~ete. - Gospodaru. po mene. Voobrazeni. pili{tarci. A taa e mrtva. (Vleguva Benedik. gospodine.) Odbivam da ve slu{am.) Klaudio No. gospodaru. {to smeat na ma` da mu izlezat na megdan kolku {to jas smeam zmija da fatam za jazik. Antonio ]e ubie dvajca i toa vistinski ma`i. Leonato Zarem vaka saka{ od mene da se spasi{? Deteto mi go ubi. . drski. doa|a ~ovekot kogo trgnavme da go barame. Antonio . po mene.neka mene mi izleze na dvoboj. v du{a gi znam. bezobrazni pr~lovci. so kam{ik }e vi go isteram toj drzok me~ od race. Don Pedro Nemame namera. mom~e. od podleci naklevetena smrtno.

Od vlakno ortoma 367 Klaudio Don Pedro Dobro ni dojdovte. }e se sudram so va{ite duhoviti naleti ako gi naso~ite kon mene. . gospodine. Don Pedro Ej. Don Pedro Vo neramna borba ni hrabrosta ne e ramna.Baram da povle~e{ ko guslarot {to go vle~e gudaloto za da ne razveseli. za malku }e stignevte da razdvoite dve luti strani podgotveni za borba. [to misli{? Da se obidevme ne }e bevme dovolno mladi za niv. ovoj mu se skr{i na dve. da go vadam? Klaudio Don Pedro Ne daj bo`e da me vikne na dvoboj! Ne znaev deka duhot ti e zaka~en za pojas. daj si kura`. Izvestete me {to ste re{ile. Benedik Klaudio Barem mu e zaka~en a ne otka~en kako kaj nekoi drugi. Ve molam. za{to crni ni se du{ite od taga i sakame nekoj da ni gi razvedri. so {to sakate i koga sakate. ~oveku! Ako sekiracijata ja ubi ma~kata. }e dojdam za da ne ispu{tam vakva gozba. Vie ste podlec. tebe dovolno ti stiska da ja ubie{ sekiracijata! Benedik Gospodine.[to ti e? Da ne si bolen ili lut? Dobro. toga{ to~no znae kako da se odluti. Klaudio Za malku nosevite }e ni gi odgrizea dvajca {trbi starci. Klaudio I nie nasekade te baravme. Klaudio Leonato i brat mu. ne? Benedik Toga{ da mu dademe drug me~. druga e temata. mislam deka navistina e lut. Benedik Mo`e ne{to da vi {epnam na uvo? V kanija mi e. . Dojdov da ve pobaram i obajcata. Don Pedro Klaudio Bled e ko krpa.Zadovolete me ili }e razglasam deka ste kukavica. ]e go izvle~e{ malku duhot? Benedik Ako e. .Ne se {eguvam. Vie ubivte edna prekrasna dama a nejzinata smrt pa|a na va{a du{a. .]e vi doka`am kako sakate. . . Klaudio Toj pobleduva s# pove}e.

. No koga }e gi stavime rogovite od diviot bik vrz setenata glava na Benedik? Klaudio Da. i ako ne gi ise~am kako {to treba. ka`ete deka no`ot mi e za nikade. a vie. Klaudio Klaudio Na {to po~na da pla~e i re~e deka isto & se fa}a. Sekako. taka e. no sepak. zaklu~i so vozdi{ka. pobegna od Mesina. me pokani na tele{ka glava i petle bez kure. toj vladee so jazici. a i vi tvrdam deka e od qubov kon Beatri~e. so nego doprva }e se sretneme.) Don Pedro Seriozno misli. o`enet ~ovek? Benedik Don Pedro ]e ti ka`am kako onoj den Betari~e ti go fale{e duhot. Zbogum. I te predizvika? Klaudio Mnogu jasno. duhot dobro vi kaska. ba{ taka stori. strasno bi go sakala. (Izleguva Benedik. dobar duh. vi blagodaram za mnogute dobrini {to mi gi imate napraveno. Ne. s#. ama mal. mi se zakolna na ne{to ponedelnikot nave~er a vtornikot sabajle vedna{ go porekna. s# ova ni go ka`a }erkata na starecot. umen i rumen gospodin. mom~e. da. . golem ama nesolen. zaedno so nego ubivte edna blagorodna i nevina dama. re~e taa. Veruvam. na krajot. [to se odnesuva do gospodinot Pili{tarec ovde. gospodinot e umen. Don Pedro Don Pedro Da. Samo. rekov jas. re~e taa. blagodaren sum mu. spolaj mu na gorniot. a do toga{ mir neka ima vo nego. sepak. a zgora na s# Bog go vide koga se sokri vo gradinata. re~e taa.368 Don Pedro [to? Gozba? Pir? Klaudio Vilijam [EKSPIR Klaudio S# ni ka`a. koi. re~e taa. Ne. ne. deka poprivle~en ma` od tebe nema vo cela Italija. {to nikogo ne povreduva. va{iot brat. rekov jas. lesen vi e. to~no. rekov. so dva jazika. Poseriozno zdravje. Taka taa cel eden ~as ja izvrtuva{e sekoja tvoja doblest. duhot mu e golem. rekov deka ima{ fin duh. A nema da ima i edna vetru{ka? Benedik Gospodine. kopileto. i toa so tekst pod niv: ovde le`i Benedik. od sega natamu ne }e mo`am da bidam so vas. Vladee toj so dvoen jazik. rekov jas. Ne. re~e taa. Ve ostavam sega vo va{iot ozboruva~ki zanes.Gospodaru. i pokraj s# koga tolku stra{no ne bi go mrazela. nikogo ne povreduvaat. vie znaete {to mislam. vie pravite {egi ko falbaxiite {to gi kr{at svoite me~evi. Don Pedro O.

treba ve~no da se vnimava na vas. te pra{uvam {to zgre{ile. zastanete. kako vtoro. dozvolete pred vas da zavr{i s#. ako pravdata ne mo`e da ve skroti. govorea nevistini. soslu{ajte me a ovoj grof ovde neka me ubie. ona {to vie so seta va{a mudrost ne go vidovte. klevetnici se. Don Pedro Komu zgre{ivte. va{iot brat. no}e. me slu{naa kako mu priznavam na ovoj ~ovek kako Don Huan. da. gospoda. niedno opravduvawe ne }e mo`e pove}e da izmeri na svojata terezija. Don Pedro Ama. [to zgre{ivte? Bora~io Mil princu. Ve izla`av duri i vas li~no. kako {esto i posledno. ili na kratko. Don Pedro Ne vi te~e li ovoj govor ko `elezo niz va{ata krv? Klaudio Otrov piev duri govore{e. {to zgre{ile ovie dvajca? Dren Videte gospodine. te pra{uvam {to napravile. edna misla dobro promeneta. Stra`ata so Bora~io i Konrad. Kako prvo. i. vie. i kako posledno za {to se pritvoreni? Klaudio Eve vi pravilno rezonirawe i po negov terk. a edna{ se poka`ete kako gaden dvoli~nik. no potoa majmunot e doktor na nauki vo sporedba so nego.) Dren Ajde. koi. tie se la`govci i podleci. `imi boga. kako vie bevte navedeni da dojdete vo gradinata za da me vidite mene kako & se dodvoruvam na Margaret oble~ena vo ali{tata na Hera. Talpa.Od vlakno ortoma 369 Don Pedro Don Pedro Navistina e ubavo koga ~ovek izleguva po maica i po yivri a umot go ostava doma! Klaudio Toga{ e xin vo sporedba so majmunot. me navle~e da ja naklevetam gospo|icata Hera. Don Pedro Gospoda ~inovnici. ra{irija la`na vest. seto moe razbojni{tvo tie go piknaa vo zapisnik koj{to poprvo bi go zape~atil so mojata smrt odo{to da go povtoram na moj rezil. Damata e mrtva zaradi la`noto obvinuvawe moe i na mojot gospodar. pa treba vrzani da odgovarate? Ovoj u~en narednik e preinteligenten da go razberam. da. kako ja osramotivte na denot na ven~avkata. ne baram ni{to pove}e otkolku nagradata {to mu sledi na eden podlec. ~ekajte malku. zgora na toa. Don Pedro [to e ova? Dvajca od lu|eto na brat mi vrzani! Edniot Bora~io! Klaudio Raspra{ajte se {to zgre{ile. gospodine. kako treto. overija neto~ni sostojbi: i da zaklu~am. priberi se srce i bidi seriozno! Neli re~e brat mi pobegnal? (Vleguvaat Dren. optu`ija la`no edna dama. kako treto. kako {esto i posledno za {to se obvineti. gospodaru. go otkrija ovie plitki tikvari ovde. .

a i pisarot. i na pepelta pejte & . I samo taa e nasledni~ka na obajcata nas. no sepak. Don Pedro Toj e sozdaden i izdelkan od predavstvo. Klaudio Da. Dren Ajde. i pobegna tokmu zaradi ovaa podlost. sepak grevot vo zabluda go storiv. (Se vra}aat Leonato i Antonio so Pisarot. Klaudio Mila Hero! Likot tvoj pred sebe go gledam vo ubavinata zaradi koja vo tebe se vqubiv.) Leonato Koj e podlecot? O~ite da mu gi vidam za koga }e zabele`am sli~en na nego da go izbegnam. Leonato Ne mo`am da vi naredam }erkata da mi ja o`ivite toa e nevozmo`no. Don Pedro Vo boga vi se kolnam. zapi{ete ja ko edno od va{ite slavni dela. Odmazdata izberete ja sami. i lu|e. no mora da zboruvam. gospoda. Leonato Ne. ne zaboravajte da specificirate vo svoe vreme i na svoe mesto. pejte & no}va a utre nautro dojdete kaj mene doma. Talpa Eve go ide gospodarot Leonato. podlecu. osudete me na kazna {to fantazijata va{a }e ja smisli za grevot moj. . vodete gi tu`itelive. samo jas. no i dvajcata ve molam objavete im na lu|eto vo Mesina ovde deka nevina umre.370 Don Pedro Dali brat mi te navle~e na ova? Bora~io Vilijam [EKSPIR Bora~io Da . Vi blagodaram. brat mi ima }erka re~isi ista ko moeto mrtvo ~edo. i bidej}i ne mo`ete da mi stanete zet.koi se vme{ani vo toa. bidete mi vnuk. isto i jas. Leonato Ti si robot {to so svojot zdiv go ubi nevinoto moe dete? Ne znam kako da ve izmolam za blagost. ovde stojat i dvajca mnogu ~esni ma`i tretiot ja zbri{a . za smrtta na }erka mi. deka sum magare. }e se podvednam pod koja bilo te{ka maka koja toj }e mi ja nametne. koj od ovie e toj? Bora~io Ako sakate da znaete koj vi zgre{il gledajte vo mene. Do sega na{iot pisar go ima reformirano gospodinot Loenato za rabotava. navistina majstorski go izvr{ivte. i debelo me plati za izvedbata. nejze dajte & go dolgot {to na bratu~etka & & go dolguvavte pa odmazdata }e ja snema. za da se zadovoli dobriov starec. i ako qubovta va{a tvore~ki e raspolo`ena vo vremiwa ta`ni stavete napis na grobot nejzin. sam sebesi se la`e{. jas sum.

ve molam. go molam boga da go zabrani. gospodo. Ve o~ekuvame utre. qubeznosta pregolema solzi od mene vle~e! Ponudata ja primam. optu`eniot. iako. toj pozajmuva pari vo ime na boga i nikoga{ ne gi vra}a. ve molam raspra{ajte go i za ova. (Izleguvaat. Leonato Ti blagodaram za ~esniot trud i gri`a. ne znae{e taa {to govori koga zboruva{e so mene. Leonato Eve ti za trudot. Antonio Zbogum. }e ja ispitam Margaret kako se zbli`ila so ovoj bluden tokmak. vme{ana bila vo ova od brat vi potkupena. te osloboduvam od zatvorenikot i ti se zablagodaruvam. Dren Odi. . marifetluk {to tolku dolgo go primenuva {to lu|eto ve}e otvrdnaa na srce pa nikoj ne pozajmuva ni{to vo ime na boga. . velam. zbogum. Dren Bog neka go ~uva Socijalnoto! Leonato Utre. gospodo. Neka bog go po`ivee va{eto blagorodstvo! Mu posakuvam na va{eto blagorodstvo samo arno! Neka Bog brgu vi go vrati zdravjeto! Pokorno vi davam dozvola da zaminete. Vodete gi apa{ive. za toa na Boga mu blagodaram. Dren Vi go ostavam prefriganiov razbojnik i ve molam da se popravite kako primer za drugite. Bora~io Ne. stra`ata gi ~u kako govorat za nekoj Gnasen. zbogum. i ako povtorno mo`e da se posaka novo viduvawe. sekoga{ bila doblesna i ~esna vo ona {to od nea nesakaj}i go doznav. se kolnam. Dren I zgora na s#. velat nosel klu~e v uvo a na nego visel katanec. veruvam. (Izleguvaat Dren i Talpa so stra`arite.Od vlakno ortoma 371 Leonato Klaudio O gospodine blagoroden. A isto taka. Klaudio No}eska }e taguvam za Hera. ve o~ekuvam kaj mene. neka se zeme i ova vo predvid pri odmeruvaweto na kaznata.Ajde. ovoj tu`itel ovde. gospodine. (Izleguvaat Don Pedro i Klaudio.) Leonato Do utre nautro.) .Ovoj podlec ovde treba so Margaret da se soo~i koja. zna~i. navistina me nare~e magare.) Leonato Va{eto blagorodstvo govori kako mnogu blagodaren i smeren mlad ~ovek. kom{ija. za deneska. ne e ba{ taka crno-belo. pa od denes so kutriot Klaudio upravuvajte. Don Pedro ]e bideme tamu.

za{to. Margaret. Ne. na primer. mila gospo|ice Margaret. Benedik Tipi~no ma{ki duh. ne sum roden pod poetsko nebo nitu pak znam da se dodvoruvam na sve~en na~in. a tie se opasno oru`je za devojki. ne velam ne. e bebe . kaj mo`am jas seto ova da go piknam vo rima? Probav. ti go predavam {titot. Bogot na qubovta od visini {to povta i me znae. }e vi ja viknam Beatri~e koja mislam deka ima noze. zarem se oyviva{ na mojot povik? Beatri~e Da. fa}a vo let. Troil. ama edinstvena rima {to mi teknuva za tebe. Margaret Dobro. Toga{ ostani do toga{! . zatoa te molam. za bog.mnogu ostra rima. {to e pravo. Margaret. }e me zadol`i{ ako mi pomogne{ da zboruvam so Beatri~e. (Izleguva Margaret. Da ti se pluknam.dobriot pliva~ Leander. (Vleguva Betari~e. Margaret More dajte ni gi nam me~evite.372 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Benedik Ako gi upotrebite. velam. prviot vrabotuva~ na spletkari i cela edna kniga od izvikani kavalieri od spalnite sobi. ne povreduva `ena.) Benedik Te molam. nieden od niv. {titovi i samite si imame. Margaret A va{iot e tap ko me~ot za ve`bawe na me~uvalecot. za mala. ti toa i go zaslu`uva{. ~ii imiwa i sega mazno se lizgaat po ramnite drumovi na beliot stih. rog .) Benedik Spored toa }e dojde Pee. Margaret {to nikoj `iv ma` ne }e mo`e da bide nad tebe. i }e si odam toga{ koga }e mi re~ete. ne bile vaka vrteni i prevrtuvani vo qubovta kako {to sum kutriot jas. Benedik Vo gradinata na Leonato. (Vleguvaat Benedik i Margaret.) Mila Beatri~e. Mislam za peewe. Margaret A dali potoa }e mi napi{ete sonet so pofalbi za mojata ubavina? Benedik Na tolku visok stil }e te vozvi{am. Margaret Cel `ivot da ne vidam ma` nad mene? Pa ve~no da ostanam pod skali? Benedik Duhot ti e iter ko mucka na zagar. gospodine. mora da vglavite zapci na vrtewe. budala mnogu xagorliva rima. no {to se odnesuva do qubovta .mnogu nevina rima. i me znae kolku ma~no zaslu`uvam. pogoduva ama ne povreduva. s# nekoi ~udni zavr{etoci. vikni ja Beatri~e.

Benedik Prepametni sme za da si se dodvoruvame mirno. ili brgu }e mi odgovori ili }e go proglasam za kukavica. {to mislite? Benedik U{te pra{uva{: . Benedik Staro. jas }e mu inaetam zaradi vas. ako ~ovek sam ne si podigne spomenik pred da umre. zaradi koi moi lo{i osobini prvpat se zaqubi vo mene? Beatri~e Zaradi site niv zaedno. Tolku za toa zo{to sam si se falam za{to. No zaradi koi moi dobri osobini najnapred vi se slu~i qubov kon mene? Benedik A kolku e toa. ima i {to da falam. a lo{iot zdiv lo{o bazdi. no ka`ete mi. .no sepak. No ti ka`uvam prosto. pred da odam. eve samiot svedo~am. ko jas {to si gi falam svoite. zatoa si odam nebaknata. I jas sum mnogu bolna. }e go pametat samo duri bijat kambanite i duri pla~e vdovicata. kako e bratu~etka vi? Beatri~e Mnogu bolna. negovata sovest ne se sprotivstavi . Beatri~e Lo{ite zborovi se samo lo{ veter. si odam sega. daj mi da te baknam. za{to nikoga{ nema da go sakam ona {to mojot prijatel go mrazi. Beatri~e.Dobro ka`ano! Navistina mi se slu~uva qubov za{to te sakam protiv svoja volja. a vo dene{no vreme. Benedik Samo lo{i zborovi. tolku ti e `estok duhot.ako gospodinot Crv. Beatri~e Ti ovoj zbor go prepla{i i istera od vistinskata smisla. Mi se slu~i qubov? . ve molam. koi napravija tolku cvrst sojuz na lo{otiloci {to ne dozvoluvaat niedna dobra osobina da se mu{ne me|u niv. u{te od vremeto koga ima{e koj da n# fali. A vie? Beatri~e Benedik Beatri~e A za srceto i da ne zboruvame.eden ~as biewe i ~etvrt ~as {mrkawe i solzi: zatoa za umen ~ovek . a toa e. . staro pravilo. ka`i mi.najpametno e sam da si gi fali dobrite osobini. A sega te molam. sakam da zaminam so ona po koe dojdov. lo{iot veter e samo lo{ zdiv.Od vlakno ortoma 373 Benedik Beatri~e Ve}e rekovte toga{. zatoa. od dvaeset umni lu|e nema nieden {to sam }e se fali. go predizvikav Klaudio na dvoboj. ne? Kutro srce! Ako mu se inaetite zaradi mene. Beatri~e Toa ne se gleda od ova priznanie. da znam {to si ka`avte vie i Klaudio. pa.

vo la~ot. ta`no. Klaudio. ]e dojdete vedna{? Beatri~e Sakate da dojdete i vie. da dojdam so vas kaj striko vi. grobovi zinete. ta`no. slava najde. gospodine. pomogni vo pla~ot. Neka ova na grobot sega se stavi za koga }e me nema. (Vleguva Ursula. smrtta sega ovde & nosi slava {to na makite & protivte`i. sakajte me mene i zakrepnete.) Ursula Madam. Polno}. pomogni vo vozdivot. (Vleguvaat Don Pedro. ta`no e. . da gi ~uete novostite? Benedik Sakam da vi `iveam v srce. nejze da ja slavi. PESNA Prosti im. ova doa|awe sveto }e se povtoruva sekoe leto. da vi umram v skut. gospodaru. Klaudio Po~ituvajte go boga. (Izleguvaat. Klaudio Sega leka no}. pridru`ba. da me zakopaat vo va{ite o~i. za koja ta`nata im lipa muza pa okolu grobot nejzin kru`at. bo`ice na no}ta na tie {to devstvenicata ja ubija tvoja. Taka `ivotot {to vo sramota zajde vo smrtta `ivee.) Klaudio Dali e ova grobnicata na Leonato? Pridru`nikot Taa e. princot i grofot Klaudio podlo izmameni a klu~ot za s# e Don Huan koj{to pobegna i go nema. Vo ku}ata e haos: s# doka`a deka gospo|icata Hera bila la`no obvineta.374 Benedik Vilijam [EKSPIR Scena 3 Vo crkovniot dvor. Sega zasvirete i ta`no zapejte.) Do smrt oklevetena od jazici lo{i be{e Hera {to ovde le`i. Tuka ve ostavam za{to nekoj doa|a {to mnogu brza. ta`no e. morate vedna{ kaj striko vi. mrtvilo gori duri za smrtta se govori. i u{te sakam.) (^ita od svitokot.

. volcite se siti. i gledajte so denot.Od vlakno ortoma Scena 4 Soba vo ku}ata na Leonato.) (Vleguvaat Leonato.) Sve{tenikot Neli vi rekov deka e nevina? Leonato Isto kako i princot i Klaudio. Blagodaram na site. Leonato Pa. ajde. povle~ete se sega vo odajata sami. druga da oble~eme ruba a potoa odime kaj Leonato na vreme. Sekoj patot neka si go gleda. A sega so zdravje! Klaudio Dobro vi utro. bidej}i ve}e ne sum vrzan od mladiot Klaudio da baram smetka. kako {to se gleda otkako rabotite si dojdoa na svoe mesto. Ursula. Margaret.) Antonio ]e go izvedam jas toa bez i najmal problem. 375 Don Pedro Dobro utro. mora da ste tatko na bratovata }erka. a koga }e ve viknam. so tolku te{ko breme! (Izleguvaat. . Benedik. no Margaret ima mala vina vo ova. Benedik O~e. dojdete pod maski. mislam. lu|e. grivi od ko~iite na Febo koi niz predelite go {arat pospaniot istok so damki sivi. Antonio Milo mi e {to na krajot s# dobro se svr{i. Antonio. princot i Klaudio vetija vo ova vreme da me posetat. Benedik I jas. brate. }e mora malku da ve izma~am. Sve{tenikot i Hera. i predajte mu ja na Klaudio. }erko i vie blagorodni~ki site. Don Pedro Odime. Klaudio Neka Himen ne ni dade pove}e tolku gruba taga ko ovaa {to ja oplakavme. gasnete gi fakelite. iako ne po svoja volja. (Izleguvaat damite. koi ja nabedija vo zabludata za koja sega ovde ~uvte.Znaete i vie {to treba. Betari~e.

Leonato Toa oko od }erka mi go pozajmi. Benedik A i jas so vqubeno oko & vozvra}am. vi e odgovorot: a {to se odnesuva do voljata. ne pla{i se. vistina e. princu. {to od mene go dobivte. (Vleguvaat Don Pedro i Klaudio so pridru`ba. (Izleguva Antonio. ~inam. dobro utro. Leonato Srcevo moe e so vas. Vikni ja. siwak i luwi? Klaudio Mi se ~ini. so zlato rogovite }e ti gi pozlatime i cela Evropa na tebe }e se raduva. Leonato Da me ven~ate ili da me zakopate. [to e? [to ve ma~i pa liceto vi e tolku fevruarsko prepolno oblaci. mukal milno. a za {to. Benedik Bikot Jupiter. od Klaudio i od princot. ama. Dali s# u{te ste re{eni deneska da se o`enite so }erkata na brat mi? Klaudio Od Afrika da e na zborot }e si stojam. ko edna{ Evropa so bludniot Jupiter koga se pretvori vo zaquben bik. od dvete edno. na diviot bik misli. i nekoj takov ~uden bik so tatkovata vi krava za~nal tele a vie mnogu li~ite na nego i vo mukaweto a bi rekol i vo likot.376 Sve{tenikot A {to treba da storam? Benedik Vilijam [EKSPIR Leonato Dobro utro. sve{tenikot e spremen. dobar o~e. Koja e damata za koja treba da se ven~am? . Gospodine Leonato.) Klaudio Za ova }e vi vratam. ~oveku. Benedik. brate. gospodine. Tokmu taka. gospodine dobar deka vnuka vi so milno oko na mene gleda. moja volja e va{ata dobra volja so na{ite da se slo`i pa u{te deneska da se spoime vo ~esen brak. gospodine. No {to vi e po volja? Benedik Nejasen. Klaudio. Leonato Pogled. (Se vra}a Antonio so maskiranite dami. no sega druga smetka imam. od vas pomo{ baram. Povelete.Eve gi idat Klaudio i Princot.) Don Pedro Dobro utro. Sve{tenikot I mojata pomo{.) Don Pedro Dobro utro na ovoj sobir ubav.

toga{ striko vi. dozvoli liceto da ti go vidam. Benedik Klaudio Poleka. Klaudio i princot se vo zabluda za{to se kolnea deka ste do u{i zacapani vo mene. gospodaru duri klevetata be{e `iva. za smrtta }e vi raska`am na ubavata Hera. No dotoga{ ~udoto mislete go stvarno pa da trgneme kon kapelata vedna{. Hera Benedik Duri bev `iva vi bev `ena. ne pred da se zakolnete pred popot deka }e vi stane `ena.) [to sakate? Benedik Zarem ne me sakate? Beatri~e Ne pove}e od {to e razumno.Od vlakno ortoma 377 Antonio Ovaa ovde a jas vam vi ja davam. E. Beatri~e Toga{ bratu~etka mi. Sve{tenikot Seto ~udewe }e vi go objasnam koga. .) Duri sakavte mi bevte ma`. (Ja vadi maskata. edna Hera umre vo rezil. Beatri~e Se kolnea deka umirate bavno za mene. nevina sum i ~edna. Beatri~e A zarem vie ne me sakate? Benedik Ne pove}e od {to e razumno. Don Pedro Porane{nata Hera! Mrtvata Hera! Leonato Taa umre. no jas sum `iva i `imi `ivotot. ne smeete. (Ja vadi maskata. Du{o. Klaudio Dajte mi raka pred svetiov otec.Koja od vas e Beatri~e? Toga{ e moja. Leonato Ne. . po zavr{uvaweto na svetiot obred. Margaret i Ursula se vo zabluda za{to se kolnea deka ste do u{i zacapani vo mene. o~e. Klaudio [to? U{te edna Hera? Hera Ba{ taka. Beatri~e Mene taka me vikaat. }e vi bidam ma` ako vi e po volja. Benedik Se kolnea deka ste padnale bolni za mene.

(Vleguva Glasnik. bidej}i ~ovekot e nepostojano su{testvo i ova objasnuva s#.) Glasnikot Gospodaru. imav namera da te pretepam. Klaudio A i jas bi se zakolnal deka i toj ja saka. no bidej}i }e bideme rodnini. o`enet ~oveku? Benedik Porano. Beatri~e Gluposti. Znam deka go sakate. ama. Hera A eve u{te eden napi{an so nejzina raka. Klaudio A jas se nadevav deka }e ja odbie{ Beatri~e. Cel fakultet diplomirani filosofi ne mo`at da me isfrlat od takt. Benedik ^udo nevideno! So sopstveni race protiv sopstvenite srca! . . Benedik Ne e ba{ taka. velam. ukraden od xebot prepoln qubov za Benedik. Leonato ]e igrame podocna. a delumno i za da vi go spasam `ivotot oti slu{am ste zabolele od oftika! Benedik Zamol~i! Ustata }e ti ja zatnam! (Ja baknuva. princu. Princu. da gi olesnime na{ite srca i peticite na na{ite `eni. Zatoa ne mi se potsmevaj za s# {to sum rekol protiv brakot. pa da dobijam mo`nost so stap da te isteram od tvojot ergenski sefalok i da napravam od tebe nekakvo dvojno su{testvo. ta`en si. zatoa udrete svirki. nemojte.Ajde. nie sme prijateli.ama. Na kuso. no toa sigurno }e stane{ ako mojata rodnina strogo ne vnimava na tebe. ne postoi stap dostoen za pogolema po~it od onoj so rog~e na ra~kata. za{to eve {to napi{al so svoja raka mnogu lo{ sonet.) Don Pedro Pa kako ti e Benedik. bidej}i }e se `enam ne sakam ni zbor da guknam za ona {to svetot mo`e da go ka`e protiv. . te zemam od {to mi e `al. navistina. samo prijatelstvoto go vra}am. `imi denov ubav. . ajde. Zna~i ne me sakate? Beatri~e Ne. `ena ti treba. Misli{ deka mi e gajle za nekakva satira ili epigram? Ne. [to se odnesuva do tebe Klaudio. ~ovek {to samo se majtapi nikoga{ ni{to ubavo nema da si privie do sebe. popu{tam pred golemiot pritisok. Leonato Vnuko. ~ist proizvod na negovata glava. najdi si `ena. brat vi Huan e faten vo begstvo doveden e pod stra`a nazad vo Mesina. `imi videlcevo.da zaigrame pred da se o`enime. `ivej bez modrinki i sakaj ja mojata rodnina. }e te zemam. Nema da ve odbijam. namenet za Beatri~e.378 Benedik Vilijam [EKSPIR Benedik ]e ti ka`am ne{to.

Svirete koga vi velam! (Igra.Od vlakno ortoma 379 Benedik Ne misli na nego do utre: jas }e ti smislam dostojni kazni za nego. . Muzika.) .

.

.

.

Naslov na originalot: All’s Well That Ends Well .

postar velmo`a Prviot velmo`a Dimen Vtoriot velmo`a Dimen. sira~ka. vojnici.LICA: Groficata od Rusion. upravnik na imotot na groficata Parol. gra|ani . arlekin. pridru`nik na Bertram Francuskiot kral Lafe. majka na Bertram Bertram. brat na prethodniot Tolkuva~. grofot od Rusion. {titeni~ka na groficata Lava{. pridru`nici. prijatelka na vdovicata Velmo`i. sluga na groficata Rejnaldo. francuski vojnik Lakej Vojvodata od Firenca Vdovica od Firenca Dijana. nejzina }erka Marijana. nejzin sin Helena.

.

na primer. podzapletot so Parol.Sekoe zlo za arno e komedija napi{ana vo periodot pome|u 1601-1604 godina. bilo sovr{eno prifatlivo za lu|eto od elizabetanskiot period). Bertram. Sli~no na nea. poradi mra~niot ton i tegobnata atmosfera a. deloto spa|a vo takanare~enite crni ili gor~livi komedii. Ottuka. pove}e nalikuva na manipulator so ~ove~ki sudbini. {armantna mlada dama od prviot del. ‘trik so krevetot’ (dramsko sredstvo koe. iako mo{ne nasilno. Sekoe zlo za arno e problemsko i obrazovno delo za{to na krajot Bertram sfa}a deka ne bil vo pravo a Parol e razobli~en i izlekuvan. se ~ini. Ova e prv prevod na Sekoe zlo za arno na makedonski jazik. . odo{to na onaa prijatna. neizbe`no navestuvaat tragi~na razvrska. Duri i stihovite se mo{ne neramnomerni iako zrelosta na stilot voop{to ne e sporna. no sepak. Spored satiri~niot ton. nedovolno ubedlivo e prika~en za glavnoto dejstvo.n. sre}no zavr{uvaat. Iako integralno vrzan. po site svoi karakteristiki. se temeli vrz devettata novela od tretiot den vo Boka~oviot Dekameron. Helena vo podocne`niot del od dramata. Podzapletot. iako ne bilo prijatno za podocne`nata publika. prikaznata za Parol. Komedijava mo`e da prestavuva eden neuspe{en obid na [ekspir da se vklu~i vo ‘novata moda’ na pi{uvawe dramski tekstovi {to se razvila po privatnite teatri od negovoto vreme a ~ij osnoven beleg bil vmetnuvawe vo dramskiot zaplet mnogu seks i satira. poradi razvojot na nastanite koi. scenite {to se zanimavaat so seks i upotrebata na t. prikaznata za Bertram i Helena. No sepak. Makbet i Kral Lir. e izmislen od [ekspir. komedijata vo mnogu nalikuva na edna druga komedija od [ekspir Tante za kukurigu(Measure for Measure). izleguva kako sosem neprijaten lik. Znaeme deka ovaa komedija prvpat e pe~atena vo 1623 godina a glavnoto dejstvo. komedijava ne bila dobro so~ineta i nikoga{ ne bila popularna kaj teatarxiite i kriti~arite. koga [ekspir gi napi{al golemite tragedii Hamlet. Otelo. pred s#.

.

Groficata Ovaa mlada velmo{ka ima{e tatko . da be{e sega `iv. Be{e do tolku izve{ten {to sigurno }e be{e u{te `iv dokolku naukata & mo`e{e ne{to na smrtta. negovata majka. toa }e zna~e{e smrt za negovata bolest.~ija ve{tina be{e golema re~isi ko negovata ~estitost. velam. zaminuvaj}i. Helena i Lafe oble~eni vo crnina. Toj {to tolku sevkupno i za site vremiwa e dobar. mora da se dr`i do svojata doblest kon vas za{to va{ata vrednost sigurno }e ja pottiknuva negovata dobrina kaj{to treba iako taa sama po sebe nema da e skudna {tom ve}e ja ima vo izobilstvo. vo svojata fela.) Groficata Pu{taj}i go sin mi od mene. gospodine. Groficata Kakvi se nade`ite da zakrepne Kralot? kolku tagi vo zborov ‘ima{e’! . i toa. sosem zaslu`eno: @erar de Narbon. }e ja naprave{e prirodata besmrtna a smrtta }e ostane{e bez rabota. gospo|o. Lafe Od `iva rana. gospodine. bogami. Lafe Navistina be{e genijalen. povtorno ja oplakuvam smrtta na tatko mi.^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat mladiot Bertram. gospo|o. Bertram Ne sum ~ul porano za takvo ne{to. gospo|o a vie. gospo|o? Groficata Be{e mnogu poznat. da ja dostigne{e. no mora da ja po~ituvam zapovedta na negovoto veli~estvo koe sega e moj staratel i ve~en gospodar. gospo|o. Lafe Vo kralot }e najdete soprug. Bertram Lafe Od {to strada kralot. Zaradi kralot. Bertram A jas.O. gospodine? Toj krena race od lekarite. groficata. pod ~ij nadzor go ubiva{e vremeto so nade` i smeta deka nema drugo ~are osven postepeno gubewe na nade`ta. grofot od Rusion. gospodine. tatko. . go zakopuvam i vtoriot ma`. Lafe Kako rekovte se vika ~ovekot za kogo govorite. Kralot neodamna govore{e za nego so voshit i so `alewe.

Ima nasledeno tabiet {to ubavite darovi u{te pove}e gi razubavuva . Dosta.za{to kaj{to ne~istata du{a nosi doblesni osobini. Neka te korat {to mol~i{ no nikoga{ {to si zborliv. Lafe Negovoto dete edin~e.No dosta za ova. Pomenot na tatko & ne mo`e da & stigne do srce bez tiranijata na nejzinite tagi da & ja odzeme `ivosta od obrazite. i na tatka si sli~en vo odnesuvaweto ko {to si mu vo likot. osven ako ne sakate ~ovek da pomisli deka pove}e iska`uvate taga odo{to ja ~uvstvuvate Helena Navistina ja iska`uvam tagata no i silno ja ~uvstvuvam. Lafe Najdobar sovet }e mu dadam {to qubovta negova }e ja kotka. gospodine koe raste i se razviva pod moj nadzor.Sekoe zlo za arno 389 Lafe Kamo nikoga{ i da ne se ~ue{e. . Se nadevam deka }e ima sre}a kolku {to vetuva nejzinoto obrazovanie.Zbogum Bertram. Groficata Ako `ivite ne se du{mani na `alta. Lafe Va{ite pofalbi. tie se i doblesti i predavnici. (Na Lafe) Gospodine dobar. Groficata Tie se najdobrata sol so koja devojkata mo`e da gi so~uva falbite.Dali gospo|icava ovde e }erka na @erar de Narbon? Groficata ranosta vo nea brgu }e gi kutne. Zbogum. Lafe Umereniot pla~ e pravo na mrtvite. posovetuvajte go. Groficata Bog neka go blagoslovi! . vi se molam. Ona {to Bog smislil zgora da ti dade i {to molitvite moi }e go berat na glava neka ti padne. Bertram (Kle~ej}i). Sakaj sekogo. gospo|o. nikomu ne ~ini zlo. izmamija od nejze solzi. Taa samata e izvor na sopstvenata ~esnost koja se usovr{uva so vrodenata dobrina. toj ne e ba{ dvorjanin pe~en. prete- Kako da go sfatime ova? Groficata Bidi blagosloven. tamu pofalbite odat so so`alba. veruvaj na malcina. a dobrinata tvoja ramna da ti e na potekloto. . a prijatelot dr`i go pod klu~ot na tvojot `ivot. Na du{manot ramen bidi mu po mo} a ne po zli dela. Helena. preteranata `al du{man na `ivite. Bertram (Stanuva) Najdobrite `elbi {to iskovani mo`e da bidat . Gospodine moj dobar. blagoslov od vas baram. Doblesta i krvta za vlast vo tebe neka se borat. Gospo|o. Bertram. Kaj nejze se u{te podobri bidej}i gi krasi ednostavnost.

ubava damo. koga }e klekne pred vas. pa da ve pra{am ne{to. okoto mu sokolovo. Kako izgleda{e tatko? Go zaboraviv. Taka ambicijata qubovna sama mi se ni{ti. (Izleguvaat Bertram i Lafe. Gotova sum. Srnata {to povti so lav da se zeme od qubov mora da umre. i vardete ja ko zenica v oko.srceto meko mnogu za sekoja negova crta. (Izleguva groficata. No.) (Na Helena) Bidete & uteha na majka mi. pa i kukavica bi rekla. a na{ata devstvenost. iako ma~no. gospodarkata va{a. Parol Zbogum. sekoj mig da go gleda{. ve minira i ve kreva vo vozduh. No sega go nema. iako smela vo odbranata. ako go nema Bertram. Zaradi toa i go sakam iako znam deka e neviden la`ov.) Onoj {to so nego patuva. kralu. nema. Voobrazbata moja za sekogo priodot go zatna osven za Bertram. Ma{koto e du{man na devstvenosta: kako da ja zabarikadirame od nego? Parol Ne pu{tajte go da vleze. a solzive krupni pomenot pove}e mu go krasat od onie {to porano gi leev. negovite kadri na tablata od srceto .) Helena Zdrava da mi ste. Parol Dali razmisluvate za devstvenosta? Helena Da. Vo svetliot & bolskot i svetlinata zra~na moram da se te{am no ne so nea da se vrtam. ~esto prefrigan um mu ja slu`i nevidenata ludost. dvig. da sedi{ i da gi crta{ lakot negov na ve|ite. tolku e toj nad mene. sepak popu{ta. gr~ na miloto lice.390 Vilijam [EKSPIR vo mislite va{i neka vi bidat slugi. Sepak manive trajni tolku mnogu mu li~at Parol Ne. O kamo da e samo toa! Na tatko mi ne mislam. Helena Ama toj navaluva. Lafe {to ostanuvaat silni i koga ~eli~nite koski na doblesta bledneat pred studeniot veter. . a mojot razbujaten zanes mora mo{tite da mu gi osveti. Helena I ne. Parol Ne postoi takva. Be{e ubavo. No koj ide? (Vleguva Parol. Ma{koto. Nema `ivot za mene. ubava kralice! Helena Zdravje da ima{. Prepopra~ajte ni nekakva vojni~ka odbrana. No toa ti e isto ko da si se zaqubila vo nekoja svetla yvezda so koja saka{ da se ma`i{. Bidete dostojni na glasot na tatko vi. ~uknat od merata nedvor. Vo vas ima mala fleka od vojnik.

pa da ja zagubi po svoe? Parol [tom }e eksplodira devstvenosta. so edno ~udo ubavi. i feniks i kapetan i du{manin surov. Ottarasete se. jazesta skladnost i neskladnost ne`na. Devstvenosta kotka crvja. isto kako sireweto.ova e eden od najzabranetite grevovi spored Svetoto pismo. i sovetnik i predavni~ka i ubavo libe smerno slavoqubie. Spasete se od nea! Za samo edna godina dvojno }e se umno`i. More toj }e Ne znam {to }e stori toj. {to e bezgre{na neposlu{nost. Da se bide na stranata na devstvenosta zna~i da se obvinat majkite. va{ata drta devstvenost. nemate izbor osven da ja za~uvate na va{a {teta. Ispora~ajte ja dodeka se bara. slatkata propast. navistina. so dupkata {to sami ste si ja napravile. Helena A kako. Ne ~uvajte ja. da mu se dopadne ona {to nikoga{ ne mo`e da mu se dopadne. pogolema preporaka ima va{eto jadewe i piewe odo{to va{iot obraz. a toj e takov - . [to mo`ete da storite so nea? Helena Mnogu malku mo`e da se ka`e vo prilog na toa. navistina. mrzliva. devstvenosta sama se ubiva i treba da se zakopa po drumi{tata i xadiwata nadvor od site sveti obredi ko o~ajnica {to mu zgre{ila na prirodata. gordeliva. ottarasete se. gorda poniznost. ko sekoja sogniena kru{a . dobiena e ruda za pravewe devici. {to e soli- No ne i mojata devstvenost. ba{ kako bro{ot i ~epkalkata za zabi {to pove}e nikoj ne gi nosi kako znak za otmenost. a va{ata devstvenost. ako ve~no se ~uva. Toa vi e stoka {to so le`eweto go gubi sjajot: {to podolgo ja ~uvate. Pa ako povtorno gi eksplodirate. zagubena e za sekoga{. a sega samo obi~na skapana kru{a. Protivprirodno e. Studen drugar e taa. devstvenosta e nam}ora. bogato e nakitena ama e nesoodvetna. vi e kako skapana francuska kru{ka: grda e na vi|a. neprijatna v usta. i svojata vera. Devstvenosta edna{ zagubena. ]e ima gospodarot va{ mnogu qubovi tamu. Vremenski gledano.Sekoe zlo za arno 391 Helena Bog neka ja vardi na{ata sirota devstvenost od mineri i kreva~i vo vozduh. Dvorot e mesto kaj{to se u~i. gospodine.Toj {to sam }e se obesi e ist kako devica. So samoto toa {to ste sozdadeni. ma{kite brzo-brzo sami se krevaat. go gubite gradot. tolku pove}e & pa|a cenata. seta napravena od samoqubie . Dajte ja dodeka vredi na pazar.. Devstvenosta ko nekoj star dvorjanin nosi {apka {to izlegla od moda. pa makar i da umram kako devica. i voda~ i bo`ica i svoj vladar. treba ~ovek da postapi. Od druga strana. mo`e desetpati povtorno da se najde. preubavi prekari i nazivi blagi {to slepiot Kupidon gi {epti.. Nema nekoja vojni~ka taktika so koja devicite }e gi krenat vo vozduh ma{kite? Parol den prirast a samata glavnina nema kojznae kolku da se oskverne. Gubeweto na devstvenosta zna~i namno`uvawe na umnite a dosega nikoj ne dobil devica a da ne nastrada devstvenosta. Helena U{te malku }e ja potrpam. i majka i qubovnica i prijatel najmil. samata crvosuva do korka i umira nasituvaj}i go samo sopstveniot mev. sepak. Niedna normalna politika ne se stremi da ja za~uva devstvenosta.porano be{e povkusna. Parol Da vidime: zna~i. Bog neka go vardi.

]e se vratam kako sovr{en dvorjanin i toga{ moite napatstvija } e poslu`at da te vratam kon prirodata pa taka }e stane{ sposobna da prima{ soveti od dvorjanin i }e sfati{ kako treba niv vo sebe da gi vsadi{. `ivi gospod? Helena Vilijam [EKSPIR Parol Zo{to ba{ pod Mars? Helena Vojnite tolku ve zgazile {to ne e vozmo`no da ne ste se rodile pod Mars. Parol [to e {teta? Ama koga bil vo poln nalet. }e mislam na tebe vo dvorot. Helena Takvo e i begaweto koga stravot predlaga da se izvle~e `iva glava. [teta. Helena Ba{ pod Mars i jas velam. Parol Helena~e. a takvata va{a ode`da li~no mnogu mi se dopa|a. koga bil vo povlekuvawe. Zbogum. a neznaeweto }e te zbri{e od liceto na zemjata. Parol Zo{to mislite taka? Helena Epten mi odite nanazad kako za voin. so nivna pomo{. gospodarot moj ve vika. Od rabota ne znam kaj mi e glavata inaku ubavo bi ti ka`al. . (Vleguva pa`ot. zbogum.392 Parol Kakov e. koga }e nema{ seti se na Naprotiv. siroma{ki rodenite ~ii poniski yvezdi ne zatvoraat samo vo `elbi. Helena Helena [to posakuvaweto sre}a nema vo sebe telo {to mo`e da se po~uvstvuva. Koga }e ima{ vreme moli se. Helena Parol Gospodine Parol. ste se rodile pod milozliva yvezda. pa nie.) Pa`ot Gospodine Parol. Parol Taka se dobiva prednost. Ako mi uspee da se setam na tebe. inaku }e umre{ vo svojata neblagodarnost. Parol ^ovek na kogo mu posakuvam sre}a. No me{avinata od hrabrost i strav kaj vas pravi doblest so dobri krila. po sakanite na{i za da im go poka`eme ona {to go mislime za niv a koe nikoga{ so blagodarnost ne ni se vra}a. Parol Pod Mars sum roden. da trgneme.

no namerite mi se cvrsti i ne se otka`uvam sega. Prviot Dimen Negovata qubov i mudrost tolkupati kon vas potvrdeni. (Izleguva. zbogum. gospodaru.) Kralot Lekot na{ ~esto vo nas samite le`i a nie na neboto mu go pripi{uvame. bitkata u{te ne e re{ena i prodol`uva surova i tu~na. U{te edna{. dokolku se so niet na Toskancite da im slu`at. Gospod te`i no slobodni ni ostava race i nema da ni gi kupi naumite bavni koga samite sme glupi.) Helena (Zvuk na trubi. (Izleguva. velmo`ite na{i.plan {to mo`e od race mi bega. velat deka nemu treba da mu veruvate. kralot na Avstrija. Najdi si dobar ma` i poslu`i se so nego ko {to toj }e se poslu`i so tebe. so predupreda deka Firenca }e nastojuva itna pomo{ od nas da izdejstvuva . od zastaenost bolno da se razmrda malku i da si go pro~isti zdivot. Kralot Toj odgovorot ni go naoru`a i Firen~anite se odbieni u{te pred da dojdat. Sepak. Zarem la`e vo qubovta toj {to doblestite saka da gi ka`e? Bolesta na kralot . Kralot Najverojatno e i taka: za ova ni pi{uva ovde i rodninata na{. Vleguvaat kralot na Francija so pismo. slobodno mo`at na koja sakaat strana da se pridru`at.) Firenca i Siena boj neviden bijat. Koja sila tolku visoko qubovta mi ja kreva pa gledam a okoto mi se hrani so kukol i pleva? Prirodnite sili ~udna sudbina krojat neednakvite da gi zdru`i. .pri {to prijatelot na{ saka rabotava da ja spre~i i nie da gi odbieme. Nevozmo`ni se ~udata. Vtoriot Dimen Dobro }e im dojde ova na plemstvoto na{e. Prviot Dimen Taka glasi izve{tajot.Sekoe zlo za arno Scena 2 393 prijatelite. dvajcata velmo`i Dimen i mnogu pridru`nici. vo bakne` da se spojat. onie velat {to bolot so setila go merat i melat toa {to ne bilo ne mo`e ni da bide.

Ko prav dvorjanin. Dalekuvid be{e vo procenkata na uslugite na vremeto. Dobrata priroda. I doblestite na tvojot tatko daj bo`e da gi nasledi{. ‘Kamo da me snema’ vaka tagata negova zapo~nuva{e ~esto koga }e zgasne{e i svr{e{e zabavata na{a. Na mladost duhot mu be{e ist ko onoj {to sega go gledam kaj mladoto plemstvo.’ Vakva ima{e `elba. ako go sledat. za{to ni vosok ni med ne nosam pove}e doma pa sakam od uli{teto {to pobrgu da me snema za da dadam na nekoi rabotni~ki mesto. a ~esta sopstven budilnik . ~ii sudovi se samo tatko na novi be~vi. gospodaru. Uspea da izdr`i dolgo. pa ja sviva{e svojata vozvi{ena glava do nizinite na nivniot nizok red. ~ii ~ula plahi s# staro preziraat.go znae{e migot visKamo da sum so nego! Vele{e vezden Ko i sega mi se ~ini go slu{am. Kralot (Na Bertram) Mom~e. na novive }e im poka`e deka nanazad odat. Kralot Kralot Kamo i sega da go imam ona zdravo telo ko toga{ koga so tatko ti ko drugari verni prvpat se u~evme za vojna. Tie {to posledni mestovo bi vi go dale nim prvi najmnogu }e im nedostasuvate. Bertram Mojata blagodarnost i poslu{nost se va{i. ne nabrzina tuku so dikat te sozdala. go ima{ likot na svojot tatko. ‘Koga na fitilot moj gazijata }e mu sekne i stane mirizba za duhovive mladi. Du{ata mi se vra}a koga govoram za va{iot dobar tatko. koj. tinski koga nesoglasuvaweto bara da zeme zbor i toga{ jazikot skazalkata ja slu{a{e. no tie teraat {egi duri sopstveniot prezir tihum vrz niv ne se urne pred da stignat lekoumnosta vo ~est da ja skrijat. Takov ~ovek na vremevo na{e novo mo`e da mu e urnek. a ako gi ima{e od ramen na nego bea predizvikani. zborovite fini ne gi sipa{e v u{i. ni gor~ina ni prezir nema{e vo negovata gordost ili duh. Tie pod nego {to bea gi tretira{e ko su{testva od drugo mesto. a samo hrabri u~iteli go u~ea.) Prviot Dimen Grofot od Rusion. no obajcata vremeto-ve{ter poleka n# goltna i od rabotata n# oddale~i. na krajot . mladiot Bertram. spomenot za nego pobogato po~iva vo va{ite misli odo{to na grobot negov. tuku gi zakopuva{e taka za da niknat i vrzat plod. pa tie mnogu se gordeeja {to taka smerno falbite nivni gi prima. ~ija ve~nost ne trae ni kolku nivnata moda. vele{e toj.‘Kamo da me snema’. . Dobre dojde vo Pariz. Bertram Gospodaru. Vtoriot Dimen Vas ve sakaat. I jas posle nego istata `elba ja imam. veli~estvo.394 Kralot Vilijam [EKSPIR Koj e tamu? (Vleguvaat Bertram. Lafe i Parol. Napisot na mogilkata ne e tolku poln voshit ko vo va{iot kralski govor.

gospo|o. Kolku vreme ima. Groficata Blagodaram veli~estvo. iako mnozina bogati se prokolnati. gospo|o.) [to pravi ovde apa{ov? (Na Lava{) Da te nema. grofe.) Groficata Da slu{nam sega. onaa `enska Izabela i jas dobro }e se snajdeme.Le`eweto me umori a i mnogute lekarstva. Kralot Da be{e `iv }e go isprobav u{te nego. ne e vo red {to sum sirot. . Podajte mi raka. Groficata Vo red gospodine? Lava{ Ne. bi sakal da se naredi vo spisokot na moite porane{ni usilbi. bidej}i ~ovek ja povreduva svojata skromnost i ja mati bistrinata na svoite zaslugi koga samiot za sebe gi obelodenuva. Dobredojde. upravnikot Rejnaldo i nejziniot arlekin Lava{. (Trubi. mom~e. grofe. znam. Ne sakam za{to mi e maka. [to velite za gospo|icava? Rejnaldo Gospo|o. Izleguvaat. gospodaru. Groficata Zarem mora da stane{ prosjak? . Lava{ Mislam deka vi e poznato. Ne sakam da veruvam vo site poplaki {to gi ~uv za tebe. za{to znam deka si dovolno lud da gi stori{ i dovolno sposoben site ovie apa{laci da gi izvede{. deka jas sum vi eden sirot |avol. gri`ata {to ja vodev za da go zadovolam va{eto blagovolie. No ako va{eto gospodstvo mi dozvoli da zaminam vo svetot.Sekoe zlo za arno Scena 3 395 Kralot Dr`am mesto. Ni sin mi ne mi e podrag. od koga lekarot na tatko ti e umren? Be{e mnogu slaven. Prirodata i bolesta neka samite sega re{at. Bertram Okolu {est meseci. Bertram (Vleguvaat Groficata.

Ako jas za nego sum rogonosec. {to zna~i. gospo|o. so glavite se soedinuvaat. Mesoto me tera. gospo|o . kako i sekoj od krv i meso pa sakam da se `enam za da se pokajam. toj {to ja baknuva `ena mi mi e prijatel. Mo`at da navaluvaat so rogovite eden na drug ba{ kako i sekoj elen vo stadoto. toj {to mi gi saka krvta i mesoto mi e prijatel. mora da odi. Groficata Mo`e svetot da gi znae? Lava{ Bev. Groficata Ova ti se pri~inite? Lava{ Da vi ka`am pravo. toj i gi mazni moite krv i meso. Bidej}i mladiot puritanec Karbon i stariot papist Pojzem. Lava{ Moeto siroto telo. Sluguvaweto ne e nasledno. rasipan. kako i vie. za{to podlecite }e idat da go svr{uvaat mesto mene ona od koe ve}e mi e preku glava. ima i drugi sveti pri~ini. Koga lu|eto bi bile zadovolni so ona {to se. a onoj na kogo |avolot mu e vlezen. gospo|o. Groficata . gadu. Groficata Vo koj slu~aj? Lava{ Groficata Vo slu~ajot na Izabela i li~no mojot. Lava{ Plitka ste. tuku prorok. takvi kakvi {to si se. pa se nadevam so `enidbata da steknam novi. toa go bara. bez ogled kolku im se srcata verski podeleni. Vo slu~ajov samo ja prosam va{ata dobra volja. Toj {to ja ute{uva `ena mi. toj za mene e argat. gospo|o. nikoj ne bi se pla{el od brakot. toj {to mi gi mazni krvta i mesoto mi gi saka krvta i mesoto. Toj {to mi ja ora nivata. gospo|o. Zarem ve~no }e ostane{ gad so pis usta i zevzek? Lava{ Ne.396 Lava{ Vilijam [EKSPIR Groficata Poprvo zaradi tvojata `enidba a ne zaradi rasipanosta. Groficata Ka`i mi gi pri~inite zaradi koi }e se `eni{. Lava{ Ostanav bez prijateli. a jas mislam deka nikoga{ nema da go dobijam bo`jiot blagoslov s# duri ne dobijam fidanki od teloto. gospo|o. mi go {tedi yevgarot i u{te `etvata e moja.vo ocenuvaweto na golemite prijateli. za{to velat decata se blagoslov. a vistinata vaka ja objavuvam: Pee Vistina e ova ~ista {to vi ja ka`uvam od ridot po bo`ja volja doa|a brakot Takvite prijateli ti se du{mani.

Tatko & mene mi ja zaveti a taa samata. toa e pro~istuvawe na pesnata. Groficata (Na Lava{) Apa{. Groficata Vo pravo ste. nejzinite zborovi bea upateni do nejzinite u{i. Vozdivnuva{e taa i stoe{e taka. sepak edna od deset e dobra. Na ma{kite polesno }e im bide da si go iskornat srceto odo{to da dobijat bingo. ne? Pa bi imale ra|awe na edna dobra `ena so sekoja pojava na svetla kometa.bi se vikalo. gospodine. gospodine gadu i storete kako {to vi zapovedav. gospo|o. (Izleguva. re~e Noja ‘{to Grcite ja urnaa Troja? Ludo delo. deka nikoj drug ne mo`e da ja ~ue. Lava{ Edna dobra `ena od deset. vele{e taa. Sudbinata. si misle{e. Nejze ne & se pla}a onolku kolku {to & se dol`i a }e & se plati pove}e odo{to bara. Mislam na Helena. Groficata Bri{ete. Lava{ Na ma`ot `ena da mu zapoveda a sepak site da ostanat `ivi i zdravi!Iako ~esnosta ne e puritanec. delo ludo. ili so sekoj zemjotres. Kupidon ne e bog {tom svojata mo} ja prostira samo kaj{to postoi ednakvost vo . Vozdivnuva{e taa i stoe{e taka.Sekoe zlo za arno 397 a rogovite spored vidot. od devet lo{i samo edna e arna. mo`e da polaga polno pravo na onolku qubov kolku {to ja dobiva. sepak ne nanesuva {teta. Trgnuvam. da sum paroh. Kamo bog vaka da mu slu`i na svetot cela godina! Ne bi se lutele na vakva edna `enska desetinka. apa{. taka bi se podobrile i {ansite na lotarija.’ Groficata [to? ‘Edna od deset e dobra’? Ja uni{ti pesnata.) Groficata I? Rejnaldo Znam. Radosna za Prijam boja. Podocna }e razgovarame pove}e. Rejnaldo Dali }e vi pre~i gospo|o. za ova se kolnam vo nejzino ime. ka`ete & na gospo|icata deka sakam da zboruvam so nea. ‘Od devet lo{i samo edna e arna. Groficata Da ve nema. gospo|o. Be{e sama i samata so sebesi razgovara{e. Rejnaldo Gospo|o. A govore{e deka go qubi va{iot sin. neodamna & prijdov poblisku odo{to taa saka{e. bez kamata. `imi majka. ne e boginka {tom otvorila tolkav jaz od razlika vo bogatstvoto pome|u niv dvajca. deka beskrajno ja sakate va{ata gospo|ica. taa ja natnuva belata mantija na poni`uvaweto vrz crnata ode`da na velikoto srce. Pa ovoj zaklu~ok go odbra. ja sakam. Edna od deset. Demek trebalo Helena da ja viknam vamu. Lava{ (Pee) ‘Ovoj li ubav lik pri~ina be{e’. ako ja vikne Helena kaj vas? Treba so nea da razgovaram.

Groficata ^esno si ja olesnivte du{ata. imeto mi e bezna~ajno. Groficata Velam jas vi sum majka. vo pokazot i `igot od vistinata daden qubovniot `ar od mladosta e vgraden. Ve molam. madam. No ne ka`uvajte na drug. Groficata Niti jas va{a majka? . bidej}i. jas vi sum majka i vo redot ve stavam na site tie {to pod srce sum gi nosela.) (Vleguva Helena. roditelite mi se nikoj i ni{to. Toa ne vi sum. U~itel moj. Zo{to ne majka? Koga rekov ‘majka’ mi se stori ko da vidovte zmija. raznobojnata daga. ^estopati e slu~aj posvojuvaweto so prirodata da se borat pa izborot da iznajde priroden pat koj{to pri srce ni ja stava tu|ata semka. Nikoga{ ne ste mi vozvratile so vozdiv na }erka iako sum vi iska`uvala maj~inska gri`a. a ova e na krvta zrno. negovoto ceneto mnogu. grofot Rusilion ne mo`e brat da mi bide. dete! Zarem ti se zgrut~uva krvta ako se ka`e deka sum ti majka? [to ima tuka {to toj omacuren predvesnik na do`dot. (Izleguva upravnikot. ostavete me. eve {to e na{e: trnov na ru`ata od mladosta pripa|a so pravo krvta na{a nam. gospodar mi e toj. Toj ne smee da mi e brat.no mislev so nula se ramni. gospode. okolu o~i vi se vie? Zo{to? Deka ste mi }erka? Helena (Na strana) I so mene be{e isto koga bev su{testvo mlado ako sme od boga. Helena Prostete. U{te od poodamna go nasetuvav ova no terezijata mi ode{e de navamu de natamu pa ne znaev dali da veruvam ili ne. smetaj}i deka mi e dol`nost.) Groficata Grofica Ne. tuku majka. gospo|o? Groficata Znaete Helena jas vi sum majka. Helena Po~ituvana moja gospo|a. pobrzav da ve izvestam za s#. ^uvajte go ova v du{a. e od va`nost za vas da znaete vo slu~aj ne{to nepredvideno da se slu~i. Ja gledam seta. Ova go ka`a niz naj~emerniot izliv taga {to sum go ~ul od devojka. donekade. negovite klasa. Podocna }e zboruvame za ova pove}e. na {to. I taa bolna e sega od toa.398 Vilijam [EKSPIR potekloto. Bo`e. Zarem zborot ‘majka’ tolku ve prepla{uva? Velam. a jas vi sum mnogu blagodarna za gri`ata. a jas sluga negov i poslu{nik duri sum `iva. Dijana ne e kralica na devicite {tom dozvoluva nekoja sirota nejzina podani~ka da bide fatena vo tesno bez {ansi za spas pri prviot napad ili za osloboduvawe potoa. No sega koga }e se setam na dnite damni i jas istite grevovi gi ~inev . Helena [to zapovedate.

vernik vo zabludata. I kamo da mi ste pa gospodarot moj. koga bi vi bila }erka? Groficata Da. Samo grevot i pekolnata tvrdoglavost jazikot vi go vrzuvaat pa somne` ima vo vistinata. bi mo`ela da mi bide{ mila snaa. protiv nade`ta se boram. iako ne ni znam kako da go zaslu`am. ako ne e. sepak baram. madam. No. porekni. Sega sosem mi e jasno deka vo sin mi ste vqubeni.za{to poglednete. obrazite va{i eden na drug si priznavaat. Mo`e ne{to drugo da mu bidam. blagorodna madam. Crveniloto vo laga bi te vterala ako protiv strasta {to vi se gleda re~ete deka ne e taka. Sega ja sfa}am tainstvenosta na osamata va{a i izvorot na solenite vi solzi. ko Indus. a vedna{ po boga go qubam sin vi. a takva mi e i qubovta. Ajde. Prijatelite mi bea siroma{ki no ~esni. pred vas i pred vi{noto nebo. Znam deka zaludno qubam. Gospo|o mnogu mila. madam? Groficata Ne izvrtuvajte. Govori. deka pove}e od vas. Dali go sakate sin mi? Helena Pro{ka. a ne sestra. na kolena. na sonceto mu se klawam koe gleda dolu vo svojot obo`uva~ no ni{to drugo za nego ne znae. re~ete deka toa ve ma~i . [to. Helena Priznavam toga{. ne udirajte vrz qubovta so omrazata svoja . za{to voznemirenosta i premnogu ve ni{ti. Ne daj bo`e da ne ste mislele na ova! ‘]erka’ i ‘majka’ tolku vi se grdi. va{iot sin da ne mi e brat navistina majka! Ili da ni ste dve majki ni{to drugo ne bi molela od boga oti toga{ sestra ne bi mu bila. niti pak bi go zela pred da go zaslu`am. dali e taka? Ako e taka toga{ priznaj i stori si dobro. Groficata Go sakate sin mi? Helena A zarem vie ne go sakate. za{to ova ne go povreduva toj {to go sakam.Sekoe zlo za arno 399 Groficata Helena Vie ste mi majka. Ne trgam po nego oti vidov znak deka mo`ebi }e me zeme. Helena Gospo|o dobra. prostete mi. ajde da slu{nam kako stojat rabotite so va{eto srce. Sepak vo ova la`no i nerazumno sito u{te gi turam vodite na mojata qubov pa taa istekuva no ne seknuva. Taka. a tvoite o~i go gledaat toa tolku iska`ano vo va{iot odnos {to ne mo`at da go skrijat. Zatoa ka`ete mi pravo. pak ste bledi? Stravot moj go razbra zanesot va{. Helena. Mojata qubov e dol`nost poznata na siot svet. a bog v srce }e mi se vgnezdi za tvoe dobro vistinata da mi ja ka`e{. Ne navreduvajte se.

nemavte li namera naskoro da odite vo Pariz? Helena Imav. ne{to nad ve{tinata tatkova koja najgolema be{e vo rabotata negova. o. no ako i sami. `imi milosta bo`ja. deka ako mu ja ponudite pretpostavenata pomo{ toj }e ja prifati? Toj i negovite lekari mislat vaka: toj deka od niv nema pomo{. proveren. toga{ imajte milost za onaa koja izbor nema vo pravoto da qubi tuku mora da zajmi i da dava kaj{to sigurno gubi koja bara da go najde ne ona po koe potragata peka tuku zagado~no `ivee vo strasti kaj{to smrtta ja ~eka. tie deka za nego nemaat lek. a ~esnosta va{a dolga za neporo~na govori mladost. blagosloven }e bide od najsre}nite yvezdi na nebo. Kako da imaat verba vo edna neuka siroma{na moma koga site {koli iscrpuvaj}i ja doktrinata do kraj. go prepu{tija bolniot sam na sebe? Helena Zo{to? Ka`ete mi pravo. Helena Mojot gospodar. Helena. deka ovoj dobar recept bidej}i mene mi e zaveten. Helena ]e ka`am pravo. Me|u drugite. so mo}no dejstvo protiv o~ajnata bolka {to go legnala kralot na smrtna postela. a ako milosta va{a dozvola mi dade sre}ata da si ja probam. me natera da mislam na ova inaku ni Pariz ni lekot ni kralot ne bi mi padnale ni slu~ajno na pamet. Ne{to mi veli. Groficata Groficata Ova ve natera za Pariz Neli? Govorete. so vakov `ar na dopa|aweto svoe veren ste kopneele i ste sakale od srce taka {to Dijana ste bile kolku i Venera. znaete. Tatko mi. Groficata Dali mislite. gospo|o. Groficata Veruva{ deka mo`e{? . sin vi. }e go stavam zagubeniov moj `ivot vo slu`ba kralot na{ velik da go iscelam. mi ostavi recepti retki So provereno dejstvo koi na~itanosta negova i dolgoto iskustvo gi sobraa kup~e za posebna upotreba i mi pora~a strogo vo amanetot posleden da gi ~uvam ko bele{ki koi mnogu pove}e se vredni odo{to svetot znae.400 Vilijam [EKSPIR za{to i taa istoto go saka. postoi lek. Groficata Ka`ete mi iskreno.

znam {to pravam. Groficata Pa Helena. dozvola ti davam i qubov sredstva. gospo|o. ]e ostanam doma i }e molam gospod na pomo{ da ti bide.) .Sekoe zlo za arno 401 Helena Da. svita i pozdravi mnogu topli do moite na dvorot. a eve ti i zbor od velmo`a: }e ti pomagam {tedro so s# {to mo`am! (Izleguvaat. Zamini utre.

Kralot Vardete se od italijanskite momi. Prviot Dimen Gospodaru. zbogum.) Kralot Zbogum. za slavata da vikne i da ve proslavi. takva mo`nost nema – a sepak moevo srce nema da priznae deka vo nego ima bolest {to `ivotot mi go zagrozuva. ako dvete strani go primat darot }e se zgolemi do veli~inata koga bil primen i dovolen }e bide za site.) Prviot Dimen (Na Bertram) [teta. vojna i pol! Parol Ama vojna! Site sum gi videl! . mnozina mladi velmo`i {to do{le kaj kralot pred da pojdat vo Firentiskata vojna.^in VTORI Scena 1 (Trubi. gospodine mil. Koga najsmelite barateli zbri{at. Bertram i Parol. bidete sinovi na vrednite Francuzi. Kralot Zbogum. baranoto najdete go. pili{tar~e! Vtoriot Dimen O ima da bide vojna. gospodo mlada. da se vratime i da ve najdeme vo dobro zdravje. @iveel jas ili ne. Velat francuskiot nema zborovi za nivnite barawa da gi odbiete. Do ovie voeni na~ela pridr`uvajte se. neka Italija gorna – zemja smalena {to go nasledi samo padot na poslednoto carstvo – vidi deka ne ste do{le da prosite ~est tuku da ja ven~ate. Zbogum. Parol Ne e negova vina. gospodo mlada. I vam gospodo. ^uvajte se da ne ve zarobat pred da stapnete vo slu`ba. Vleguva kralot vo koli~ka so dvajcata Dimeni. kotkame nade` po polo`eniot vojni~ki ispit. Dvajcata Dimeni Od srce gi prifa}ame predupreduvawata va{i. – Pridr`ete me! (Zaminuva vo pridru`ba od nekolku velmo`i. {to ne doa|ate so nas. Prviot Dimen Zdravjeto po va{a zapoved neka ve slu`i. Kralot Ne. Sovetov spodelete go. A sega zbogum.

Zbogum.) (Na Bertram) [to }e storite? Bertram .Sekoe zlo za arno 403 Bertram Naredeno mi e da dojdam ovde a pusul~eto veli ‘premlad’. Ko rodeni bra}a. Parol Blagorodni junaci. Parol kov. velam i zboguvajte se malku porazraboteno. Se ograni~ivte na prestudenite propisi pri zemaweto zbogum. negovite novonajmeni voini. Vo polkot vo Spinija }e najdete nekoj kapetan po ime Spurio. duri ~esta drugi ne ja razgrabat. Bidete malku poopu{teni kon niv za{to tie se prisposobeni na krojkata od vremeto. Sledete gi. na leviot obraz. spomen od vojnata. Bertram Parol ]e ostanam ovde ko najobi~na bri{ka. Ka`ete mu deka u{te sum `iv i obrnete vnimanie na ona {to }e vi go re~e za mene. Vtoriot Dimen So vas sum. Bertram Mars neka se zacapa vo vas. (Izleguvaat prviot i vtoriot Dimen. Bertram Privrzani sme mnogu. so luzna. govorat i se dvi`at pod vlijanieto na najomilenite yvezdi – pa duri i |avolot da go diktira tempoto. Prviot Dimen Taka }e storam. me~ov moj so va{iot e bli`en. kidni mu ja smelo. A sega zbogum. (Izleguvaat Bertram i Parol. ]e mu ja kidnam. da ~kripam so ~izmite po podot mazen. duri i me~ot ne }e go nosam osven za igra.) Lafe (Kleknat pred kralot) Pro{ka baram gosBidete malku po{tedri vo u~tivosta kon ovie plemeniti velmo`i. grofe. kapetane. Parol Vtoriot Dimen Mil moj gospodine Parol. Tokmu ovoj me~ ovde mu ja izbrazdi. mom~e. ‘rano mu e’. ‘slednata godina’. od dobar se Odli~ni se a izgleda }e se poka`at i kako `ilavi megdanxii.) (Vleguvaat Lafe so kralot. pa razdelbata te{ko mi pa|a. blagoroden kapetane. tie }e go sledat. Od niv prskaat iskri i bolskotat. Prviot Dimen Mol~i! Kralot! Toa e ~esna kra`ba. velam. Sekako }e mu re~eme. go ve`baat propisniot ~ekor. Parol Parol Izvr{ete ja. jadat. Prviot Dimen Ako te vle~e. so eden zbor.

karpata da ja mrdne. Lafe Ne. Sum videl lek {to mo`e `ivot na kamenot da mu vdahne. kako ne bi. ako seriozno mo`am da gi piknam moite misli vo sme{niov moj izve{taj. (Odi kaj vratata. i ko magioni~ar da ve zbodne da zaigrate so ogan i plamen. Lafe Ama tersene ispadna! No eve za {to se raboti. mudrost i postojanost me za~udija pove}e od {to mo`am slabosta da si ja koram. dajte go vamu toa ~udo za da mo`eme so tebe i nie da se izna~udime ili na tvoeto da stavime kraj ~udej}i se {to taka si go primil. ako bi sakale da ja vidite. ili na velikot Karlo Veliki moliv v raka da mu tutne za nekoe qubovno ret~e da & ~krtne. Kralot Kamo taka da be{e pa glavata da ti ja skr{ev pa da te zamiolev da mi prosti{. }e ve uslu`am kako {to treba oti sekoj den ne e veligden. i da baravte milost pa na moja zapoved da stanevte ko jas {to stanav. A sega `imi verata i ~esta. gospodaru. Kralot Te zadol`uvam da stane{. Lafe O. Lafe (Stanuvaj}i) Zna~i pred vas stoi ~ovek {to pro{kata si ja otkupil.) Kralot Vaka sekoga{ go najavuva svoeto ve~no ni{to.404 Vilijam [EKSPIR podaru za sebe i za vestite {to gi nosam. (Vleguva Helena. Kamo vie da kle~evte. kralskiot liec od blagorodnoto grozje koga samo bi go dofatil. Kralot Za koja ‘& ‘ govori{? Lafe Za doktor Taa. zanimawe. . Pristigna.) Kralot Brzinata navistina ima krila. ]e ja vidite – oti taa taka bara – da ~uete {to saka? Doznajte. gospodaru: dali vi e po }ef od bolesta da se izle~ite? Kralot Ne. lisico kralska? Bi. a dali bi zobnale malku grozjence. edna. Lafe (Na Helena) Ajde. a posle smejte mi se do besvest. gospodaru. godini. zboruvav velam so edna ~ij pol. vlezete. Kralot Pa dobar Lafe. lek ~ij dopir mo`e kralot Pipin da go voskresne. ve molam.

Li~ite navistina na predavnik. Pred da umre mi dade mnogu recepti. dali zaradi nas ste do{le? Helena Da. ti lek za nea nema{. a bliknuva ~esto . no deka }e n# izle~i ne veruvame mnogu. No ona {to celosno go znam ti samo malku go znae{ jas seta bolka si ja znam. gospodaru dobar. Onoj pak {to i najgolemi dela vr{i ~esto so pomo{ na najnemo}niot }e gi svr{i. golemi moriwa se su{at. a }e mi bide milo za{to i taka se li{ivte od lekuvawe kakvo bilo. @erar de Narbon mi be{e tatko. golemi vodi te~at od izvori {turi. Kralot Ne mo`am pomalku da ti dadam a blagodarnost da se vika. i samo negoviot recept protiv nea e mo}en.Sekoe zlo za arno 405 Lafe (Na Helena) Ajde. dojdov da ja izle~am so seta svoja po~it i dol`na smernost. Kralot Go poznavav. Jas sum strikoto na Kresida {to se drznuva sami da ve ostavi. Helena Pa. Helena Nema da vi na{teti ako probam. Vo svetoto pismo razum gledame kaj deca ko deca koga se sudiite. Samo pokorno molam vo mislite da ostanam kralski i da mi dadete dozvola nazad da se vratam. vlezete. Ka`ete mu {to imate. Zbogum. ubavice. no od predavnici takvi kralot retko se pla{i. Vo svojata rabota toj be{e mnogu ve{t. Velime ne treba taka da se valka na{iot sud ili nade`ta da se crni i bolkata neizle~iva na nadrilekarstvo da ja poverime ili pak da se poni`ime tolku pa na{eto dostoinstvo i ugled da gi precenime so besmislena pomo{. kako vrv na negovoto iskustvo. osobeno eden koj{to. pa koga ~uv deka va{eto veli~estvo tokmu od taa opaka bolest obole ~ie le~ewe na mojot mil tatko mu donese priznanie. Ti saka{e da mi pomogne{ a takva blagodarnost blika od ~ovek blizu smrtta do tie {to sakaat `iv da e. Helena Toga{ nema zo{to pred vas da go falam. Kralot Vi blagodarime. go poznavavte i toa e dovolno. Ova e kralot.) Kralot deka ~ove~kata ve{tina ne e kadra prirodata da ja spasi koga ovaa e vo bespomo{na sostojba. i kako najdrag plod od dolgogodi{nata praksa. Koga ~udata velikanite svetski gi ru{at ~esto nade`ta se gubi i toa naj~esto tamu kaj{to najgolema se ~ini. mome. Pove}e nema svojata pomo{ da vi ja nudam. Storiv taka. mi nalo`i da go ~uvam kako svoe treto oko pomilo duri i od moite dve. (Izleguvaat site osven kralot i Helena. koga pomo{ta e ~ista glupost. koga na{ite najdobri lekari od mene krenaa race i koga stru~niot konzilium zaklu~i to~no Trudot toga{ }e mi se plati so dol`nosta {to si ja vr{am.

ne ~epka so nesigurna raka. kaj nas soznanieto pretpostaveno e celo koga pomo{ta od neboto ja smetame ~ove~ko delo. zdravoto vo vas }e se kurtuli od bolnoto |ubre zdravjeto slobodno }e `ivee. @ivotot ti e skap za{to s# {to `ivotot go krie ko doblest za da e `ivot. No onoj {to s# na svetot znae ne pravi taka ne soznava povr{no. Kralot Ne sakam da te slu{am. ili dvaeset i ~etiri pati ~asovnikot zemen go ozna~i minuvaweto na kradlivoto vreme. Kralot Za ubedenosta tvoja i za sigurnosta stava{ li ne{to na kocka? Helena Neka za drskosta. Ne sum izmamni~ka koja nedovetno vi nudi iscelenie {to samo la`ni nade`i budi. Doktorke mila. kakva nagrada. ubavina. veli~estvo. smrtta plata neka mi bide. vo tebe klokoti i vrie: mladost. po zasluga svoja. Za trudot svoj nevlo`en ko platena da si bila. Zbogum. Gospodaru mil. za naporite moi soglasnost dajte mo}ta gospodova tuka }e se isproba znajte.406 Vilijam [EKSPIR kaj{to nade`ta propadnala i o~ajot fatil mesto. mi ide? . smelost. mo}niot govor negov vo telo krevko gori. volen sum da ti go probam lekot umram li i tebe ti se skusuva vekot. `ivotot neka vedna{ mi sekne. Helena Zaslugata gorna ~ove~kiot zbor neblagodarno ja vra}a. veruvajte. Neprifatenata ponuda sekade so blagodarnost se pla}a. stanuva mo`no ama nazadgazum. za besramnosta podla. pred dvapati vo temnata. mudrost. imeto neka mi se sotre. Helena Ako go pre~ekoram rokot ili prevara mi tekne za ona {to go vetiv. tuku znam. Za ova da go rizikuva{. sram najdolen me najde. No ako pomognam. i ona {to bi se odbilo po zdrav razum ko nevozmo`nost. pred dvapati kowite na sonceto svojata luta ko~ija ognena niz dnevnata ja pominat ruta. ko {to znam {to ve kolka deka ume{na sum vo ova i deka izle~iva e va{ata bolka. od ni{to da nemam fajde neka xelat – {to ne e i najlo{o – seta me skr{i vo najte{ki maki pa `ivotot da mi svr{i! Kralot Ko duhot bo`ji. me|a {to mladosta i sre}ata ja vikaat sre}a. ~inam. Kralot Zarem tolku si sigurna? Vo koj rok smeta{ da me izle~i{? Helena Ako e volja na onoj {to s# gleda. bolesta slobodno }e umre. niz nea da zbori. zapadna vlaga vla`niot Hesper so fenerot pospan go vidite da pa|a. mora sigurno da ima{ ve{tina neograni~ena ili o~ajni~ka sila. Ne pomognam li. devojko mila.

Kralot Eve ti raka. ovoj {to go baram podanik e tvoj i polna nade` slobodno mo`am da go baram a ti da mi go dade{. da znam u{te ne{to iako znaeweto pogolemo ne zna~i veruvawe slepo: od kade dojde. Zna~i. Pomognete mi vie tamu! Go ispolni{ li vetuvaweto celo ko so zbor {to go ka`a. . sama izberi go vremeto. `imi `ezlovo i nade`ta {to v nebo ja klade. oti jas jaden u{te samo vo tebe ja gledam poslednata nade`. blagoslovena bidi. [tom vetenoto na vreme go sredi{ ispolnuvawe na baranoto od mene vedna{ ti sledi. Ja odbivam od sebe bezo~nata misla. na primer no ne e va`no. vidi. na ramni{te tvoe da go vrzam niskoto i skromno ime svoe. so kogo. Helena Toga{ baram da mi se dade od kralskata tvoja raka ma`ot {to srcevo moe izbralo da go saka. ne sum guska da izberam ma` vo srodstvo so krunata francuska pa taka so nekoj {to e velik.Sekoe zlo za arno 407 Kralot [to bara{? Helena Dali baranoto }e se dade? Kralot Da. Mo`e treba u{te da te pra{uvam. i nedopra{ana dobro mi dojde. ne podolu }e bide i kralskoto delo.

Ve molam. ako u~enite govorat po pravo za nego. ako bog podaril nekomu kakvo takvo ubavo odnesuvawe. Lava{ Ama i xuxe. da ja vadi {apkata. selsko oro na Prvi maj. Eve vi go so s# {to odi so nego. imam odgovor na koj nikoj ne bi mi fatil kusur. ko brut na svojata dupka.408 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Groficata Dali tvojot odgovor odgovara na sekoe pra{awe? Lava{ Ko deset gro{a na rakata od advokatot. ko usna od kalu|erka na usta od kalu|er. sekakvo. Groficata Navistina {tedar odgovor {to odgovara na sekoe pra{awe. Groficata Samo za rabota na dvorot? Zo{to mislite deka ste tolku poseben za takvo edno mesto koga ova go otfrlate so prezir? Samo za rabota na dvorot! Lava{ Vi velam. Lava{ ]e vidite deka sum do najvisok stepen goen.) Groficata Samo napred. gospodine. toj nema ni noze. dali ste dvorjanin? . Onoj {to ne mo`e da kle~i na kolena. ko prsten~eto od slama na Tib na pokazalezot od Tom. ko drdorliva uli~arka na opak ebiveter. Lava{ Kako berberski stol {to odgovara za sekoe gaze: {ilesto. rogonosec na rogovite. ve pra{uvam. ko kola~e na svojata korka. debelko. odgovor soodveten za sekoe pra{awe? Lava{ Za sekoe pra{awe velam. ako e mo`no! ]e se napravam na udrena i }e pra{am so nade` deka }e stanam poumna po tvojot odgovor. rakata da si ja bacuva i ni{to da ne govori. da ka`am poprecizno. ni race. gospodine. Imate li. [to se odnesuva do mene. Groficata Za povtorno da bideme mladi. od vojvodata nadolu do pod xandarot. ni {apka i navistina takviot brat. ko pala~inka na velipetok. Nema zijan od pra{awe a i ne{to }e nau~ite. Pra{ajte me dali sum dvorjanin. gospo|o. ne. Groficata (Vleguvaat groficata i Lava{. Znam deka sum kako stvoren samo za rabota na dvorot. slabi~ko. pravo da vi ka`am. i ne e za dvorot. ko francuska kruna na nekoja gnila orospija. Sega }e vidime do koj stepen vi e vospitanieto. od nego mo`e mnogu lesno da se ottarasi samo na dvorot. a do najnizok u~en. trkalezno. Groficata Sigurno e odgovor so xinovski razmeri {tom gi zadovoluva site pra{awa.

Lava{ Nikoga{ ne me biel polo{ baksuz so moeto ‘Gospode bo`e. Razbra? Lava{ Neodamna bevte kam{ikuvani. va{eto ‘Gospode bo`e. deka vie ne gi jadete ovie doma{ni jadewa. navalete. Stigam tamu pred nozeve. U{te. ne {tedete me! Groficata Mislam. (Izleguvaat na razli~ni strani. tuku malku ima rabota za tebe. Lava{ Gospode bo`e.) . samo vie dajte mi mo`nost pa }e vidite. Lava{ Gospode bo`e. u{te. jas sum va{ sirot prijatel {to ve saka. gospo|o!’ Gledam rabotite mo`at dolgo da slu`at ama ne i ve~no! Pobrzajte nazad. Ova ne e mnogu. gospo|o! – Ne {tedete me! Groficata Dali i koga ve kam{ikuvaa vikavte ‘Gospode bo`e. gospo|o! – Ete. Groficata Ba{ doma}inski go koristam vremeto budalej}i se so edna budala. Groficata Gospode bo`e. (Mu dava pismo. gospodine. mi se ~ini. gospodine! Sega na rabota: dajte mu go ova na Helena. gospo|o!’ odli~no vi odgovara so kam{ikot: bi odgovarale mo{ne soodvetno na kam{ikuvaweto koga bi bile prisileni na toa. Lava{ Gospode bo`e. Pozdravete mi gi rodninite i sinot. gospo|o! – Navalete. Lava{ Ve razbrav beri}etno. pak dobro mi trgna.Sekoe zlo za arno 409 Groficata Lava{ Gospode bo`e.) i ka`ete & vedna{ odgovor da prati. gospo|o! – Ne. gospo|o!’ i ‘ne {tedete me’? Vsu{nost. gospodine. u{te stopati po tolku! Groficata Gospodine. gospo|o! – Ama vie mi govorite odokolu. Groficata Zavr{ivme. Lava{ Zna~i malku da gi pozdravam? Groficata Ne.

Ako sakate jasno da vi se predo~i. Parol (Vleguvaat Bertram. Parol Lafe Istoto go velam.410 Scena 3 Vilijam [EKSPIR Lafe I rekoa deka spas mu nema. ^udno.) Lafe Velat ~uda pove}e nema. {to se sveduva na toa deka na ~ovekot mu turija v glava deka mu sledi – Lafe Neizvesen `ivot i izvesna smrt. I jas taka bi rekol. Ova. Lafe Site u~eni i kompetentni lu|e. I jas istoto }e go ka`ev. `imi krstov. istoto i jas go velam. Lafe Koi go proglasija za neizle~iv slu~aj. a nie imame svoi filosofi koi gi pravat natprirodnite raboti li{eni od posledi~nost. istoto go velam. Parol Ba{ taka.’ Parol Taka de. treba da pro~itate za toa vo onaa. Parol I e. pravo velite. Parol Tokmu taka. Navistina mo`e da govorime za ne{to nevideno i ne~ueno. mnogu ~udno. Parol Parol Taka e. go velam so polna po~it. Ottuka ispa|a deka stravotiite ni se gledaat kako neva`ni. pa taka se predavme na nekakvo bo`emsko znaewe koga treba da mislime na stravot od nepoznatoto. Lafe Ve}e imaa krenato race od nego stru~wacite. obi~ni i sekojdnevni. Parol Taka. Vakvo ~udo ne pametam koga ni se slu~ilo. duri i Galen i Paracelzus. a samo nekoj te`ok ebiveter ne bi priznal deka tuka se vme{ala ‘Prikazot na bo`joto deluvawe vo zemskiot izveduva~. samo ova mo`e da se ka`e i na kratko i so dave`. kako se vika{e de? . Lafe i Parol. Lafe Duri ni delfinot ne e tolku `iv. Lafe Bertram Ama se slu~i.

vi padne koga qubovta }e posaka. pokraj spaseniot od tebe. spasitelko. Parol Mort du vinaigre. `iti s#. Lafe (Na strana) Alatot si go davam i opremata seta da imav zabi v usta ko ovie momci i brada tolku retka. Nieden od niv nema a da ne e od blagorodni~ka sorta. ubavo gledaj. a ne mo`at da te odbijat tie.) Gledaj. po vtorpat primi ja potvrdata za podarokot {to ti go vetiv koj{to samo na imeto ~eka. `imi gospod! Kralot Odete i soberete gi site velmo`i na dvo- rot. (Vleguvaat kralot.Sekoe zlo za arno 411 Lafe Bo`jata raka. Sakaj gi devojkite duri ima{ barem eden zab v usta. Kralot (Na Helena) Pogledaj gi dobro. I jas istoto go velam. {to dava nade` i za drugi. Ti ima{ mo} da izbira{. Parol Taka e. (Kralot i Helena tancuvaat. ne e ona Helena? Lafe Taa e. . Site Vidovme i za vas na boga mu blagodarime. Helena Gospoda.) Parol Tokmu na toa mislev pred da ka`ete. Helena i pridru`nici. pa toj duri i ja vodi. Sekomu osven na eden. (Izleguva eden od pridru`nicite. Lafe Vo mnogu krevko Parol I nejako poslu{ni~e golema mo}. No eve go kralot.) Sedni. Napravi izbor po svoe. Od ovaa mlada kitka blagorodni ergeni. sakaniot ti go davam za{to pravo nad niv imam po vlast a i ko tatko niven. Helena Na sekoj od vas po edna sakana. pogolemi dostignuvawa a ne samo da ostane na ozdravuvaweto na kralot {to si bara Lafe I soodvetna blagodarnost. Bog niz mene mu go vrati zdravjeto na kralot. (Vleguvaat ~etvorica velmo`i. golemo nadminuvawe. Lafe Samo veselo {to bi rekle Holan|anite.) i od ovaa zdrava raka ~ij faten oset ti go povrati. (Kralot i Helena sednuvaat.) Ubava momo. li~na i ~esna.

Lafe (Na strana) Mom~iwava se studeni ko mraz. nikoj ja ne}e. a golemiot Amor neka vi ja ispolni. }e ja ~uete mojata molba? Prviot velmo`a Da i }e ja ispolnam. bogot najvisok na svetot neka vozdi{kite mi gi primi. Lafe (Na strana) Pove}e bi sakal da sum vo izborov otkolku da izvle~am kec na banka. Sto posto se kopiliwa angliski izrodeni od Francuzi. Siguren sum deka tatko ti lokal vino. ama ako ne si magare toga{ jas sum eden od ~etirinaesetminata mladi. Helena (Stanuva) Sega. gospodine. Koj tebe }e te odbie. gospodine. bleda smrt v obrazi neka ti se vseli a mene pove}e nema da me vidi{. od oltarot tvoj jas begam. jas ne mislam taka. Ve}e te ~itam. a bogot na qubovta. Bog zavetite neka vi gi blagoslovi a v krevet da vi dade poubava sre}a ako voop{to se o`enite. so zakana odgovor mi dava. Helena Primete ja mojata `elba. nikoga{ lo{o ne bi vi storila zaradi vas samo. Ako na va{eto veli~estvo mu e milo. Helena (Na drug velmo`a) Ne pla{ete se deka va{ata raka }e ja zemam. no odbiena ako bide{. Lafe (Na strana) Zarem site ja odbivaat? Da mi bea sinovi }e gi dadev da gi iskam{ikuvaat ili }e gi ispratev kaj Turcite da napravat evnusi od niv. Dijana. ve}e zavr{iv. presre}en i predobar mo{ne za sin da si sozdadete od krvta moja. Tolku. (Se obra}a na eden od velmo`ite.’ Kralot Izberi pa vidi. ^etvrtiot velmo`a Jas sum ednostavna moma a so toa i pobogata {to mo`am da ka`am deka sum ednostavna. Lafe (Na strana) Eve u{te eden grozd. Ubavice. Helena (Na drug velmo`a) Premlad ste. Helena (Na drug velmo`a) ^esta.) Gospodine. me odbiva i mene. Drugo ni{to nemam. {to gori vo va{ite ubavi o~i pred ne{to da ka`am.412 Helena Vilijam [EKSPIR Vtoriot velmo`a Poinakva ne sakam. Pa neka qubovta dvaesetpati pogolema sre}a vi dade od onaa {to vi ja posakuvam so skromnata svoja qubov. ako vi e po volja. . Helena Blagodaram. Rumeniloto sega na uvo mi {epti: ‘Crveneam {to mora da izbira{.

umna. kralu. velam. taa ti e tvoja `ena. doblesti {to nasledni~ka na prirodata ja pravat. Taa e mlada. ~esta i bogatstvoto jas }e gi dadam. A ~esta si ja valka onoj {to so ~esnoto ra|awe se fa}a a ne e dostoen na velikanite ~esni. No ne pravi taka. za takva rabota da mi dozvolite moite o~i da re{avaat. Zborot e samo valkan plenik {to la`gi sostavuva na sekoj grob. Bertram Zarem od ova sledi. i ~esta od niv {ika. Svojstvoto po dobroto vo sebe treba da se ceni a ne po nazivot. gospodaru. zemi ja. takvata ~est e gnila. koga }e se sme{a razlikata sosema ja gubi. ^udno {to krvta na{a razli~na po boja. no nikako ne mi e jasno zo{to treba da ja zemam. {to stori taa za mene? Bertram Jasno mi e. od delata na{i a ne od potekloto. Kaj{to pak samo golemite zvawa se falat. bez doblest. te`ina i toplina. moja `ena? Poarno prezrete me za navek. gospodaru? Ve molam gospodaru. ‘]erka na siromav lekar’. a istoto i za zloto va`i. [to drugo da se ka`e? Samo zasakaj ja damava kako moma a drugoto ostavi mi go mene. ~esta ni cveta koga ja `neeme. iako pred toa. Samo polo`bata op{testvena ja prezira{ kaj nea koja jas mo`am da ja popravam. gospodaru dobar. Bertram. Ova e mojot izbor. tolkava va`nost na razlikata se pridavala. Zarem }erka na siromav lekar. Bertram. .Sekoe zlo za arno 413 Kralot Helena (Na Bertram) Ne si dozvoluvam da ka`am deka ve zemam. Doblestite i ovaa mlada od nea se pri}e. Dobroto samo po sebe e dobro i bez golemo zvawe. Kralot Toga{. na sekoja plo~a zaslugi la`ni a nem ostanuva mnogu ~esto kaj{to pravot i zaboravot grobnica se temna na vistinski ~esnite koski. Kralot Zarem ne ti e jasno. li~na. Kralot No jasno ti e deka re~isi od mrtvite taa me krena. Ako taa doblest sekakva ima osven onaa {to kaj tebe budi prezir. Bertram Moja `ena. no se stavam sebesi vo va{a slu`ba i vlast dodeka sum `iva. deka jas treba da legnam zatoa {to vie stanavte? Pa jas ja poznavam dobro: taa porasna na lebot i milosta od mojot tatko. ti doblesta toga{ ja prezira{ zaradi nekakva forma. Od najniskoto mesto koga doblesni ne{ta niknat mestoto dostoinstvo dobiva od napravenoto delo.

izvori na ~esta na va{a zapoved te~at. Ne mo`am da ja sakam. Drugoto ne e va`no. polno prezir pili{tar~e. inaku }e te proteram za navek od staratelstvoto na{e i besprizorno }e te frlam vo nesigurniot nemir i rasipni~kata propast na mladosta i neznaeweto pa na odmazdata i gnevot na{ }e se najde{ prepu{ten spored seta pravda bez nikakva milost. Kralot Dobra sre}a i milost golema od kralot so nasmev neka go ukrasat dogovorov bra~en koj{to vedna{ }e bide sostaven po na{ nalog a ve~erva sve~eno sklu~en.dva. a jas vetuvam ovde dar da & dadam. Izleguvaat site osven Parol i Lafe koi{to stojat nazad i ja komentiraat bra~nata spogodba.) Lafe Slu{navte. Iska`i se ovde . a duri ni na son ne ti pa|a na um deka nie. Otfrli go toj prezir i na voljata na{a pokori se koja za tvoe dobro raboti. Helena Va`no vie ozdravevte. Bertram (Kle~ej}i) Prostete. jasno mi e deka taa. koga }e se stavime sebesi na tasot nejzin lesen vedna{ }e te otfrlime. zemaj & ja rakata ti nadueno. za{to vedna{ na vlasta }e vi se povinam. (Trubi. Govori. Parol Samo povelete. {to vo pobesnetost glupa qubovta moja ja potcenuva{ i zaslugite nejzini. Sam se uni{tuva{ ako ne ja saka{. nitu za toa da se trudam. gospodine? Samo zbor . otfrli ja naduenosta pa vedna{ poslu{nostta dol`na poka`i ja kon sre}ata svoja {to i dol`nosta tvoja no i voljata na{a od tebe ja baraat. Kralot Zemi ja za raka i re~i & deka e tvoja. Kralot Vo pra{awe mi e ~esta. gospodaru blagoroden. [tom pomislam kolku krupni ostvaruvawa. Bertram (Stanuva) Ja zemam za `ena. a za da ja branam mora da poka`am sila. ti ne si svesen deka na{e e da ti ja zasadime ~esta kaj{to ni e volja da raste. krenata e mnogu gore nebare tamu i bila rodena. Kralot Gre{i{. meka sakaj ja i }e te cenam. Vamu. gospodine. vo sprotivno zlo te ~eka. nedostojno za vakov dar {tedar. koja do skoro vo mislite blagorodni be{e mnogu nisko. Sve~enoto slavje me|utoa. kralu i radosna sum mnogu. u{te malku }e po~eka duri stignat otsutnite prijateli. ako ne kolku tvojot imot sigurno i pove}e. So qubov ne`na.414 Bertram Vilijam [EKSPIR vedna{. sega kralski pofalena.

. Lafe Lafe A jas mora da ti re~am. Parol Otstapi? Mojot gospodar? Mojot gazda? Lafe Da. i toa od s# srce. ba{ zatoa. Parol Prestar ste. nema da se drznam. gospodine. Da ne rekov ne{to {to ne treba? Po dve jadewa te cenev kako mo{ne bistro mom~e. nema da mi e `al. Lafe Da. koga povtorno }e se spasam od tebe. Lafe Na sekoj {to e ~ovek na grof. zna~i }e stanam popameten. i nema i~ fira da ti odbijam. Parol Ubavo. Ne go odglagoli patuvaweto mnogu lo{o. koja – Bog neka ti se smiluva kako na koko{ka! Pa. da ne si ja zabrza{ presudata. gospodine. a ti na toa i si dostoen. More si go zaslu`il i toa sekoj gram. Parol Parol Da ja nema{ prednosta na starite koski – Rekovte ne{to mnogu surovo {to ne mo`e da pomine bez krv. Bidete zadovolni {to ste prestar. Parol Na {to mo`am vedna{ da se drznam ama. Parol Gospodine vie mi prilepuvate ne~uena nedostoinstvenost. Sepak epoletite i krpite na tebe mnogustrano me pokolebaa vo veruvaweto deka si nekakva gemija so kojznae kolkav tovar. sedi mi so zdravje. Lafe Ne vletuvaj tolku brgu vo gnev. deka za sebe velam deka sum ~ovek. A sega te ~itnav. gazda na grof e ve}e ne{to drugo. dobro moe penxere od re{etki. somnitelno. mo`e{e da pomine. Oti ti si bil dobar samo za dembelewe a i toa mi e. na sekoj grof {to e ~ovek. mom~e. Do takvo ime nikoga{ nema da te doteraat godinite. na site grofovi. Mojot gazda? Lafe Ne ste vie ~ovek na grofot Rusion? Parol ^ovek na sekoj grof. Daj mi raka. Parol Ama ne sum go zaslu`il. Ne mi ti gi otvoram panyurite oti i vaka mi si proyiren.Sekoe zlo za arno 415 Lafe Lafe Dobro stori va{iot gospodar i gazda {to otstapi. pravo da ti ka`am.

vie ne ste nikakov patnik tuku obi~en bagabont. mnogu ubavo Ama }e go goltneme ova za nekoe vreme. Mislam deka te donesle na svet za lu|eto da ve`baat na tebe. mnogu ubavo. bi te ispotepal. Zatoa si odam. oti treba da go iskorne{ od sebe vkusot za sprotivnoto. gospodine. }e go sma~kam samo ako u{te edna{ mi izleze pred o~i. Parol Jas najseriozno go molam va{eto lordstvo da gi povle~e va{ite navredi.’ Parol Gospodine. oti mi pomina trudeweto ko {to sega pokraj tebe }e pominam. gospodine.416 Lafe Vilijam [EKSPIR mu slu`am e onoj nad nas. ne~ist. velam. gospodine. da mo`am da ka`am. (Vleguva Bertram. Ne vredite ni zbor pove}e da potro{am na vas inaku bi ve narekol apa{. poarno ka`ano. a bedniov trud ve~no da mi trae. (Se vra}a Lafe. ‘Go znam toj ~ovek.) Lafe Mom~e.) Parol Ubavo. Lafe More |avolot e tvoj gospodar i nemu mu slu`i{. do sega ne sum ~ul. Mnogu. Eve novost za tebe: sega ima{ nova gospodarka. Imam `elba da go za~uvam poznanstvoto so tebe. Lafe Bi sakal da te sni`am do ve~nata maka. vo slu~aj na nu`da. Mislam deka ti si elementarna nepogoda za svetot i sekoj treba da te tepa. ako nekade na tesno go na~ekam pa ako saka stopati neka bide velmo`a. brzo kolku {to godinite }e mi dozvolat. Nema da mu se smiluvam na godinite. tvojot gospodar i gazda se o`eni. gospodarot na kogo vistinski . (Izleguva. (Izleguva. mora da bidam trpeliv. ili. da sum samo dva ~asa pomlad. Skorbosan. vie me napravivte od s# podolu. Toj e moj dobar gazda. duri toga{ }e nau~i{ {to zna~i da se gordee{ so krpi. Vlasta ne mo`e da se frli vo prangi. ]e go zdrobam. [to si gi istoporil taka racete? Da ne pravi{ ga}i od rakavite? Dali i drugite slugi pravat taka? Najdobro bi ti bilo gazot da ti e na mestoto od nosot.) Parol Ubavo. Lafe Koj? Gospod? Parol Da. Ako nekoga{ te vrzat so taa tvoja {amija i te iznatepaat. Parol Za tolku surova i neodmerena kazna. Ubavo. skorbosan velmo`o. `imi fitilov {to mi sveti. da te znam podobro za. Lafe Nemojte vi se molam. Vo Italija bi vi udrile }otek za edno zrno izvadeno od kalinka. ama ima{ sin {to }e ja ispere lagava od mene. vie ste pozajadlivi so velmo`ite i ~esnite gospoda otkolku {to potekloto i doblestite vi davaat pravo na toa. @imi ~esta. drt.) I toa gledaj {to pobrgu.

Darot negov }e mi poslu`i da stignam do italijanskite me|i kaj{to blagorodnite se bijat momci. bez laga. Vo drugi zemji! Francija e {tala. doma. Vo vojna. srce? Bertram O Parole moj. a na kralot }e mu pi{am za ona {to ne smeam da go ka`am. Parol [to. Naporot voen }e go snema podaleku od domot mra~en i omrazenata `ena. No {to ima u{te va`no {to treba da go znam? Parol ]e znaeme {to e. i zo{to begam. Begam vojska za da ne legnam so nea. majka mi }e ja izvestam za omrazata kon nea. vo vojna! ^esta svoja vo kutija skriena ja ~uva onoj {to ovde. Utre. srce? Bertram Iako sve~eno pred popot dadov zavet ne legnuvam so nea. Parol [to te ma~i. U{te posabajle. Kralot te navredi no komu za toa mu e gajle? (Izleguvaat. kukli~kata si ja gu{ka i vo pregratkite nejzini ma{kosta si ja tro{i mesto da mu se najde tamu kaj{to vo besen skok preku jami bodiwaat ognenite kowi na Mars. Vo vojna. vo vojna! Dali ovie mu{i~ki }e te dr`at? Siguren li si? Bertram Dojdi so mene vo mojata soba i daj mi sovet.Sekoe zlo za arno 417 Bertram Bertram Zaguben i osuden na ve~ni maki. Te`ok e patot: za mlad ~ovek `enata e kamen okolu vratot. mom~e. ostavi ja hrabro. Zatoa da begame.) . Nejze }e ja ispratam doma. brgu }e se ~ue. a kqusiwa vo nea nie. {to. Zatoa napred. me piknaa v tav~e. vo vojna! Bertram Eve pismo od majka mi. odam vo vojna a taa vo svojata samotni~ka taga. Parol Taka i }e bide. Parol Francija e dupka za ku~iwa i ne zaslu`uva so ni{to ~ovek da gazi po nea. Nejze vedna{ ja pra}am doma. Parol Polnoto |ule.

[to zna~i ne ste mnogu glup. gospodine ili ve nau~ija da me ~itnete? . odnosno ‘Pred mene ti si gad’. Lava{ Helena Se nadevam gospodine. {to e na zemja. dr`ete gi postojano. ‘Pred eden gad. Vtorata. ama sepak ne e arna. ti si gad’. Helena Ako e mnogu arna {to ja ma~i pa ne e mnogu arna? Lava{ Navistina e mnogu arna. apa{~e edno moe. Da ne se veli ni{to. Dali me ~itnavte vo sebe. vi velam. Lava{ (Vleguvaat Helena koja ~ita pismo i Lava{.) Helena Majka mi srde~no me pozdravuva. deka nemate ni{to protiv da bidam sre}na. Parol Da te nema. No sepak ne e arna. Helena Koi dve raboti? Lava{ Prvata. {to ne e na nebo kaj{to bog treba {to pobrgu da ja prati. Parol Bri{i. gi oterale gospodarite vo propast. Parol Ama jas ne velam ni{to. osven vo dve raboti. da ne se pravi ni{to. ti si edna itra budala. Dali e dobro? Lava{ Ne e dobro. ama zdravjeto ja slu`i. Ova bi bilo najto~no. kako mi e starata gospo|a? Lava{ Taka vi e: da gi imate nejzinite br~ki a jas nejzinite pari. Te ~itnav. gospodine. sre}na gospo|o. Lava{ Treba{e da ka`ete. Mnogu e vesela. od kade gospod {to pobrgu treba da ja ispora~a. (Vleguva Parol. za{to mnogu glupaci.) Parol Bog da ve blagoslovi. ti velam. a za da gi zadr`ite. plazej}i si gi jazicite vamu-tamu. zna~i vo golem del da se pokriva va{eto zvawe koe re~isi celo izvira od najsitnoto del~e na ni{toto. Ama fala mu na gospoda mnogu e arna i s# si ima na svetot. Opaa. gospodine. da ne se znae ni{to i da se nema ni{to.418 Scena 4 Vilijam [EKSPIR Parol Vi gi staviv moite molitvi na raspolagawe da gi vodite i upatuvate. ti si gad. s# }e bide kako {to velite.

gi priznava sosem. Parol (Na Helena) Dobar apa{. gospodine.Sekoe zlo za arno 419 Parol Parol Vo sebe. {to sega vrijat vo kazanot na zauzdenoto vreme za podocna da {iknat so najstrastvena radost i peharot na zadovolstvoto da go preplavat. Parol Taka }e prenesam. Helena Ve molam. Lava{ [tom ova do vas stigne. gadu. no prisilen e da gi odlo`i na neodredeno vreme: A li{uvaweto od niv i docneweto }e rodi novi slasti. Helena Dali povela u{te ne{to? Parol Bara u{te vedna{ da se zboguvate so kralot i ova brzawe da go pretstavite ko potreba va{a {to }e ja potkrepite so pri~ini koi toj ~ekor najdobro }e go opravdaat. Ajde mom~e.) . Mnogu seriozna rabota neizostavno go vika. Golemata prednost na qubovta i slatkata slu`ba na koi vie imate pravo. vedna{ da po~ekate na slednite negovi zapovedi. (Izleguvaat so Parol na razli~ni strani. gospodarot moj no}eska zaminuva. navistina i plus dobro goen. vrodila so plod i mnogu budali ste ~itnale vo sebe na zadovolstvo na svetot i vo interes na porastot na smeata. Helena Potragata. Helena [to drugo zapoveda? Vo s# }e gi sledam negovite `elbi. Gospo|o.

gospodaru. Bertram Ba{ mislam deka e i toa doka`an vo svojata smelost.) Parol (Na Bertram) Ona }e bide napraveno. takviot treba edna{ da se ~ue a tripati da se tepa. Bertram Sigurno toj samiot ve ubedil. ‘gospodarot’. {to go videle na delo. Lafe Toga{ ispadnav gre{nik vo vrska so negovoto iskustvo a prestapnik vo vrska so negovata hrabrost. bogatstvoto go sokriv. Da. se razbira.420 Scena 5 Vilijam [EKSPIR Lafe (Na Bertram) Ve molam gospodaru. Ve molam sprijatelete n#. Eve go doa|a. mnogu dobar kroja~. (Vleguva Parol. Da. Lafe Toga{ mojot son~ev ~asovnik ne raboti dobro. gospodine. gospodaru. i no}eska koga treba so nevestata v krevet da spijam }e svr{am pred da po~nam. deka toj e mnogu u~en a i hrabrosta ne mu nedostiga. narediv kowite da ni gi spremat. Bertram I drugi. Lafe Gospodaru! Lafe Dobro go poznavam. toj. no koga vo nekogo tri tretini se laga i koristi op{topoznata vistina za pokraj nea da provne edno ~udo ni{tosti. koj mu e kroja~? Parol (Vleguvaat Lafe i Bertram. kapetane. mislev deka ~u~urligava e stra~ka. Lafe (Na strana) Dobriot patnik svr{uva so lezet pri krajot na obedot. Bertram I }e si zamine ve~erva? (Na strana na Parol) Otide li taa kaj kralot? Parol . Bertram Gi napi{av pismata. Bertram Parol Ve uveruvam. ]e se trudam da bideme prijateli. (Na Parol) Gospod neka vi e na pomo{. Ba{ kako {to & zapovedavte.) Lafe Se nadevam deka ne mislite za nego deka e vojnik. pa taka polo`bata moja e opasna za{to nikako da najdam pokajuvawe vo moeto srce. ‘Gospodarot’ e dobar rabotnik.

(Vleguva Helena. Toa me tera da pobaram od vas da zaminete doma u{te vedna{ bez da me pra{ate. gospodine i zapomnete {to }e vi re~am: nema leb vo ovaa tolku lesna korupka. Bertram Ne e taka.) ]e se vidime po dva dena. Vakvi ko nego na kila sum gi skrotuval i dobro im ja znam prirodata. sose mamuzi i sose s# kako onoj {to skokna vo pala~inka. a i op{toto mislewe veli deka e mnogu cenet ~ovek. (Izleguva.Sekoe zlo za arno 421 Parol Bertram (Na Parol) Da ne ima nekakva netrpelivost pome|u velmo`ava ovde i vas. Bertram Mo`ebi. Ne treba da se ~udite. No ne bev podgotven ni malku za takva rabota. samo meli. musje. Du{ata na ovoj ~ovek mu e samo vo ali{tata. pa makar da go najdam kako se moli na boga. No eve prangite mi idat. mislite za nego deka e nekoj drug. tuku da pogodite sami zo{to ova go baram. jas govorev mnogu podobro za vas odo{to vie ste me zadol`ile ili }e me zadol`ite. . Bertram ]e ja po~ituvam negovata volja. Helena. gospodine? Parol Ne znam kako sum padnal vo nemilost kaj negovoto lordsvo. kako {to mi naredivte vie. sose ~izmi. (Toj & dava pismo. Lafe Zarem ne go poznavate? Bertram Mnogu dobro. Ama bi trebalo na lo{oto so dobro da vra}ame. bidej}i podobri se mnogu pri~inite odo{to navidum tie se ~inat. gospodaru. Nemojte da mu veruvate tamu kaj{to stanuva zbor za pote{ki posledici. i pove}e bi sakale da se izvle~ete ottamu za pak da skoknete odo{to nekoj da ve pra{a zo{to voop{to ste skokale. a postapkite moi sodr`at vo sebe nu`da pogolema otkolku vi izgleda na prv pogled vam {to ne ja znaete. Zboruvav. Zbogum. Zbogum. gospodine. Lafe Taka i sekoga{ }e mislam. na postapkata moja. so kralot i od nego dozvola dobiv vedna{ da zaminam.) Helena Sami izmarifetisavte da padnete vo nea. edinstveno toj saka na samo so vas da porazgovara. Helena Gospodaru. pa na umot va{ ve prepu{tam.) Parol Izgleda nema {to drugo da pravi gospodinot. Ova e za majka mi. nemam {to da ka`am osven deka sum va{ najpokoren sluga. koja soglasna ne e so okolnostite. zatoa vo nebrano sum faten i mo{ne nepribran. i odi protiv ispolnuvaweto i izvr{uvaweto na mojata dol`nost zakonska.

gospodaru najmil. dosta za toa. (Izleguva Helena so pridru`bata na edna strana. gospodaru. Bertram Ve molam. ne zadr`uvajte me. Kade mi se lu|eto? – Gospodine. dobro. No sepak: samo tu|inci i neprijateli se razdeluvaat bez bakne`. Helena Vilijam [EKSPIR Helena ]e ja ispolnam zapovedta va{a. Mnogu mi se brza.) . Zbogum. Bertram Za {to da vi prostam? Helena Ne sum dostojna na bogatstvoto {to go imam.422 Bertram Dobro. vsu{nost ni{to. gospodaru. koe i ne e mnogu. i ne smeam da ka`am deka e moe. Napred. Helena Ve molam.) Bertram Odi si doma kaj{to nikoga{ nema da dojdam dodeka raceve mi dr`at me~ a barabanot voen vika. prostete mi. Samo hrabro! Napred! (Izleguvaat na druga strana. iako e moe. zbogum. pa sega ko upla{en kradec bi sakala da go kradam ona {to zakonski e moe. Ne bi vi ka`ala {to e. Pobrzajte doma. Bertram [to sakate u{te? Helena Ne{to. Bertram Dosta za toa. vo begstvo! Parol I deka vezden od s# srce }e se trudam da go zaslu`am ona koe mojata priprosta sudbina mi go uskrati i da stanam dostojna na svojata golema sre}a. ka~ete se na kowot.

zatoa nema da se drznam da ka`am {to mislam za toa. crna i stra{na od strana na neprijatelot. nadvor od vlasta koj{to ja zamisluva golemata slika na sovetot so {turite svoi mo}i. koga pretpostaveniot pa|a. I dobredojdeni }e bidat i site po~esti {to od nas mo`at da letnat vrz nivnite gradi }e padnat. Vtoriot Dimen Gospodaru dobar. Vojvodata Negovo e da pravi kako saka. edna po edna. pri~inite na dr`avata na{a ne mo`am da gi cenam osven kako obi~en ~ovek. Prviot Dimen Prviot Dimen No siguren sum deka mladite od na{iot narod koi mirot odamna gi gu{i. toj pa|a za vam mesto da vi otstapi. Vie si gi znaete dobro va{ite mesta. kralot na Francija. mnogu krv se proli i u{te }e se prolie za{to e `edna.) Vojvodata Taka podrobno sega. Vleguvaat vojvodata od Firenca i dvajcata velmo`i Dimen so grupa vojnici. Vojvodata Zatoa ni e ~udno {to rodninata na{. sekojdnevno }e idat vo potraga po lek. gi ~uvte najva`nite pri~ini za ovaa vojna.^in TRETI Scena 1 (Trubi. za{to nejasnite moi pretpostavki sekoga{ mi izleguvale gre{ni bez ogled kolku da mi se ~inele to~ni. Vojvodata Sveta izgleda ovaa borba od strana na va{ata milost. nema razbirawe za molbite na{i za pomo{. Utre odime vo bitka! (Trubi. Izleguvaat. vo tolku pravi~na kauza. za ~ie golemo re{avawe.) .

Opasnosta doa|a od izleguvaweto na megdan. ne{to smiruva~ko. zabite si gi ~epka i pee. (Go otvora pismoto i ~ita.) Groficata S# ispadna onaka kako {to posakuvav. Se zakolnav nespieweto da bide za navek. jas samo ~uv deka . Va{iot nesre}en sin Bertram. Sin vi nema da go ubijat tolku brgu kako {to si mislev. vi se molam? Lava{ Pa toj gleda vo svoite ~izmi i pee. So seta dol`na po~it. si ja doteruva jakata i pee. Podobro od mene da doznaete odo{to od drugi. sinko moj nezrel i naglit.) Lava{ (Na strana) Pove}e ne mi e Izabela po }ef otkako se vrativ od dvorot. mislam deka mojot mlad gospodar e mo{ne melanholi~en ~ovek. Za {to se raboti? Lava{ Dobro. Groficata Da vidam {to pi{uva i koga misli da dojde. ima i ne{to ute{no vo vestite. Groficata A vrz osnova na {to. [to se odnesuva do mene. Na{ite stari ribi i na{ite selski Izabeli ne mo`at da se sporedat so ribite i Izabelite od dvorot. tuka ma`ite gi trebat iako se dobivaat i deca. Poznavam eden tip so takov melanholi~en navik koj{to si go prodade imotot za pesna.) Lava{ O gospo|o. Groficata A zo{to bi go ubile? Lava{ Ova go velam. i negovata lutina da ja navle~e{ na svojata glava otfrlaj}i edna devojka doblesna tolku {to nieden kral ne bi ja prezrel. Groficata (Vleguvaat groficata so pismo i Lava{. gospo|o.424 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Groficata (Go ~ita pismoto glasno) ‘Vi isprativ snaa. Se o`eniv so nea no ne spievme zaedno. da pobegne{ od milosta na eden tolku dobar kral. a slu{am ba{ taka storil. Taa go spasi kralot no me zakopa mene. Na mojot Kupidon mu se smati umot i sega zapnav da sakam ko {to zapnuva da gi saka parite nekoj izvetrean starec kogo stomakot odamna go izdal. (Vleguva Lava{.’ Ova ne e dobro. Lava{ @imi s#. Groficata [to imame ovde? Lava{ Ona {to go ima tamu. ]e slu{nete deka sum pobegnal. osven {to toj ne doa|a so nea. nadvor vi stignale ma~ni vesti od dvajca vojnici i mladata gospodarka me|u niv. vo slu~aj da mu ja zbri{al. No eve gi idat pa doznajte pove}e od niv. S# dodeka svetot e dovolno {irok mene }e me nema. postavuva pra{awa i pee.

Sekoe zlo za arno

425
Groficata

sin vi mu ja zduvnal. (Vleguvaat Helena so pismo i dvajcata velmo`i Dimen.) Vtoriot Dimen (Na groficata) Bog da ve vardi i ~uva, gospo|o. Helena Gospo|o, gospodarot moj zamina, zamina za navek. Prviot Dimen Ne velete taka. Groficata (Na Helena) Priberete se. – Ve molam, gospoda, vo `ivotot osetiv tolku naplivi na taga i radost {to nieden od niv koga taka apansas me udri ne mo`e da me natera da reagiram ko `ena. Kade e sin mi, ve molam? Prviot Dimen Zamina gospo|o vo slu`ba na vojvodata od Firenca. Idej}i od tamu go sretnavme popat a otkako }e ja zavr{ime rabotata na dvorot povtorno se vra}ame tamu. Helena Pismoto ~ujte mu go, gospo|o, mojot paso{. (Go ~ita na glas.) ‘Koga }e uspee{ da dojde{ do prstenov na prstot, koj{to nikoga{ nema da go izvadam, i ako mi poka`e{ dete za~nato vo tebe na koe jas mu sum tatko, toga{ mo`e{ da me nare~e{ soprug; no za takvoto ‘koga’ jas dodavam ‘nikoga{‘. Ova e presudata stra{na.

Vie, gospoda, go donesovte pismoto? Prviot Dimen Da, gospo|o, no koga ~uvme {to veli, `alime za trudot. Groficata Te molam, ~edo, obodri se malku. Ako siot strad go prima{ pri srce mojata polovina }e ja sotre{. Sin mi be{e, no imeto }e mu go izmijam od krvta moja i ti }e mi bide{ edinstvenata ro`ba. kon Firenca, rekovte, trgnal? Prviot Dimen Da, gospo|o. Groficata Za da stane vojnik? Prviot Dimen Takva mu e namerata blagorodna, a veruvajte, Vojvodata }e mu gi podari po~estite dol`ni {to redot si gi nosi. Groficata Se vra}ate tamu? Vtoriot Dimen Da, gospo|o, najbrgu {to mo`eme. Helena ‘Dodeka ne sum bez `ena, nemam ni{to vo Francija.’ Ova e `iv pelin. Groficata Ba{ taka pi{uva tamu?

426
Helena Ba{ taka. Vtoriot Dimen

Vilijam [EKSPIR

Ve molam koga sin mi }e go vidite povtor ka`ete mu deka so me~ot ne }e mo`e da ja vrati zagubenata ~est. A ostanatoto ve molam na pismeno da mu go predadete. Prviot Dimen Nie na usluga vi stoime gospo|o, za ova i za {to bilo drugo va`no. Groficata Blagodaram, no usluga so usluga se vra}a. Prijdete, ve molam. (Izleguvaat site osven Helena.) Helena ‘Dodeka ne sum bez `ena nemam ni{to vo Francija.’ Ni{to vo Francija dodeka ne sum bez `ena. ]e nema{ niedna, Rusion, niedna vo Francija; a potoa pak s# }e ima{. Gospodaru moj sirot, zarem jas te proterav od zemjava i storiv krevkoto telo tvoe da se izlo`i na vetrot od bezmilosnata vojna? Zarem jas bev taa {to te protera od veseliot dvor kaj{to be{e ga|an od ubavi o~i, da stane{ meta na za~adenite pu{ki? O vie olovni zrnca {to javate besno na brzata sekavica od ognot po kriv pat trgnete, rasparajte go mo}niot vozduh {to pla~e i pak `ivee, no ne udirajte vo nego. Ako nekoj puka vo nego, nego jas sum go pratil. Ako nekoj jurne kon otvorenite mu gradi jas sum predavnikot {to na toa sum go navel, pa iako ne sum go ubila, jas sum pri~inata {to takva smrt go sna{la. Poarno bi mi bilo krvo`eden lav da sretnam kako bolno rika od luta glad ma~en; poarno bi mi bilo site bedi {to prirodata iskonski gi kotka naedna{ da me strefat. Ne, dojdi doma, Rusion,

Toa e samo bezo~nosta na negovata raka, so koja srceto sigurno ne mu bilo soglasno. Groficata Nemal ni{to vo Francija dodeka ne ostanel bez `ena? Ovde nema ni{to podobro za nego od ovaa negova `ena koja zaslu`uva gospodin nekoj kogo dvaeset vakvi prosti momci go slu`at a nejze ja vikaat gospo|o sekoj ~as. Koj be{e so nego? Vtoriot Dimen Slugata samo i eden gospodin kogo povremeno sum go sretnal. Groficata Mo`ebi Parol, ne? Vtoriot Dimen Tokmu taka, gospo|o, toj. Groficata Mnogu rasipan ~ovek, poln zloba. Sin mi si ja rasipuva prirodno dobrata narav zaveden od nego. Vtoriot Dimen Taka e, gospo|o dobra, toj mangup i premnogu ima od toa zaradi koe misli deka ima mnogu. Groficata Gospoda, dobro mi dojdovte.

Sekoe zlo za arno Scena 3

427

od kaj{to ~esta od opasnosta iskam~uva samo luzni, i kaj{to naj~esto se gubi s#. Odovde si odam; toa {to sum ovde te zadr`uva tebe tamu. Zarem da ostanam ovde? Ne, ne, iako ovde vozduhot rajski ku}ata ja pavka i angeli vo nea slu`at. Zaminuvam od ovde za {epotot na so`albata za begstvoto moe da javi uteha za tvoeto uvo. Svetlino zgasni, temnico slezi stradna za ko kradec sirot, so mrakot da begam jadna.

(Trubi. Vleuvaat vojvodata od Firenca, Bertram, Parol, vojnici. Barabani i trubi.) Vojvodata (Na Bertram) Zapovednik na na{ata kowanica si ti, a nie, polni nade`, ja polo`uvame seta qubov i verba vo tvojot uspeh. Bertram Gospodaru, tovar prete`ok e toa za moite ple}i, no sepak }e se trudime da go doterame zaradi kauzata va{a pravi~na do samiot lizgav rab na ambisot. Vojvodata Toga{ trgni, i sre}ata neka zaigra na {lemot tvoj svetol ko bodra za{titni~ka. Bertram Ba{ deneska, golem Marse, stapuvam cvrsto vo redovite tvoi, soni{tata da gi ostvaram ko golem paza~, qubitel na barabanot, a na qubovta mraza~. (Izleguvaat.)

428 Scena 4

Vilijam [EKSPIR

Rejnaldo Prostete mi, gospo|o, da vi go dadev pismoto u{te sno{ti mo`ebi }e ja dovtasavte iako ovde veli deka goneweto ne bi pomognalo. Groficata I koj angel sega }e bdee nad ovoj nedostoen soprug? Za nego nema uspeh osven ako molitvite nejzini koi neboto qubi da gi slu{a i saka da gi ispolni, ne go spasat od gnevot na pravdata bo`ja. Pi{uvaj, pi{uvaj, Rejnaldo, do ovoj nedostoen ma` na negovata `ena. Neka sekoj zbor te`i kolku nejzinata vrednost, koja nemu prelesna mu se ~ini; mojata luta bolka, iako toj malku ja ~uvstvuva, sro~ete ja mo}no i silno. Najpogodniot glasnik ispratete go tamu. koga glasot do nego }e stigne deka zaminala mo`e }e se vrati, a se nadevam isto i taa koga }e doznae za ova, brgu nazad }e se vrati vodena ovde od ~ista qubov. Koj od niv dvajca mi e pomil srcevo moe ne mo`e da ka`e. Zgri`ete go glasnikot. Godnite mi ste`nale, srcevo me boli bez mera, da pla~am jadot, da govoram tagata me tera. (Izleguvaat.)

(Vleguvaat groficata i Rejnaldo, nejziniot upravnik so pismo.) Groficata Bo`e! Zo{to go primivte pismoto od nea? Zarem ne nasetivte deka }e go stori toa {to go stori ispra}aj}i mi pismo? Pro~itajte go u{te edna{. Rejnaldo (Go ~ita pismoto) ‘Axija stanav vo Sen @ak pojdov, jas na qubovta & zgre{iv pa za pokorenie po golata zemja sega bosonoga gazam so zavet svet za grevot da bidam na isku{enie. Pi{ete, pi{ete, za od tekot na krvavata vojna mojot najmil gospodar, sinot va{ drag, da se vrati. Blagoslovete go doma vo mir, a oddaleku jas imeto }e mu go posvetam so molitvi slatki. Makite podneseni neka mi gi prosti mene, negovata prezrena Junona, {to go isprativ da yemne daleku od dvorot na megdan so du{mani luti kaj{to smrtta nad vrednite postojano demne. Predobar e, preubav za smrtta i za mene za sloboda da mu dadam, poarno mene neka me zeme.’ Groficata Ah kolku ostri osila vo zborovite najblagi nejni! Rejnaldo, golema gre{ka storivte, velam, {to dozvolivte da zamine taka. Da zboruvav so nejze }e ja odvratev od namerata nejzina vakva {to vaka taa ja spre~i.

Sekoe zlo za arno Scena 5
(Nadvor od Firenca. Vleguvaat edna stara vdovica, }erka & Dijana, Marijana i drugi gra|ani na Firenca.) Vdovicata Vamu, vamu, oti ako se dobli`at do gradot ni{to nema da vidime. Dijana Velat francuskiot grof site po~esti gi zaslu`il. Vdovicata Velat deka go zarobil nivniot glaven komandant i deka so svoja raka go sosekol bratot na vojvodata. Ama popusto se trudevme; otidoa na drugiot kraj. Slu{ajte! Po trubite }e znaeme. Marijana Da odime nazad, pa da se zadovolime so ona {to }e ni go preka`at. – Pa, Dijana, pri~uvaj se malku od onoj francuski grof. Imeto na devojkata e nejzinata ~est i niedno nasledstvo ne e tolku bogato kako ~esta. Vdovicata (Na Dijana) Na kom{ivkata & ka`av kako ne te ostava na mir eden gospodin od negovata svita. Dali ova e patot? Marijana Vdovicata Go znam toj apa{, besilka zaslu`uva! Nekojsi Parol. Rasipnik koj{to gi izvr{uva podveduvawata za ovoj mlad velmo`a. ^uvaj se od niv, Dijana; nivnite vetuvawa, zaveduvawa, zakletvi, darovi i site sli~ni marifetluci na pohotata sosema se poinakvi odo{to na prv pogled izgledaat. Mnogu devojki nastradale od niv; a najstra{noto e {to primerot {to gi poka`uva

429

stravotiite na uni{tenata nevinost ne mo`e da gi zastra{i i spre~i drugite, tuku i tie, ko muvi bez glava, se fa}aat na istoto lepilo. Mislam deka ne treba u{te da ti solam pamet, tuku deka samata va{a ~esnost }e ve zadr`i da ostanete na ona na {to ste, pa makar pritoa da nema druga opasnost osven gubewe na sopstvenata pristojnost. Dijana Nemojte, vi se molam, da se gri`ite za mene. (Vleguva Helena oble~ena kako pokajni~ka.) Vdovicata Se nadevam deka e taka. No gledajte, doa|a nekakva pokajnica. Znam deka }e prestojuva kaj mene. Site tie se ispra}aat kaj mene doma. ]e ja pra{am. Bo`e, pomo`i pokajnice. Kade ako ne e tajna? Helena Vo Sen @ak le Gran. No ka`ete mi, ve molam, kade axiite na konak gi primaat? Vdovicata Vo ‘Sveti Francisko’ vedna{ tuka do gradskite porti. Helena

Da, toj e. (Oddaleku se slu{aat zvuci od mar{irawe.) ^ujte gi, navamu idat. Ako pri~ekate malku, sveta axike, dodeka trupite ovde minat, samata }e ve odvedam do va{iot konak u{te pove}e {to ja znam doma}inkata va{a ko samata sebe.

430
Helena Vie ste taa? Vdovicata

Vilijam [EKSPIR

Dijana Ima eden gospodin {to slu`i kaj grofot samo lo{o govori za nea. Helena

Ako vi e milo, axike, toa sum jas. Kako se vika? Helena Dijana Vi blagodaram; }e po~ekam kolku {to treba. Gospodin Parol. Vdovicata Helena Doa|ate, mi se ~ini, od Francija? Helena Tokmu taka. Vdovicata Ovde }e vidite eden va{ zemjak koj{to se poka`a golem junak. Helena Kako se vika, ve molam? Dijana Vdovicata Grofot od Rusion. Ste ~ule za nego? Helena Samo sum ~ula, s# najubavo za nego velat no kako izgleda, ne znam. Dijana Ovde se istakna mnogu, bez ogled koj e. Od Francija pobegnal, kako {to velat, za{to kralot go o`enil protiv negovata volja. Mislite deka e ba{ taka? Helena O, da, ba{ e taka. Ja znam negovata `ena. Sigurno, dobra du{o, kade i da e taa sega srceto & se stega. Ovaa moma mlada mo`e ubavi raboti da & iznaprika`e, ako saka. Helena [to sakate da ka`ete? da ne & frlil oko zaqubeniot grof na nezakonski na~in? Vdovicata Tokmu taka i vo toa ne se snobi da koristi sekakov na~in {to mo`e da ja na~ne ne`nata ~est na edna moma. Kutrata taa, mora da e te{ko ropstvo da bide{ `ena na grof {to te prezira. Pa mislam deka e vo pravo. Vo sporedba so glasot i vrednosta na golemiot grof taa e tolku bezna~ajna {to ni imeto ne treba da & se spomenuva. Samo ~esta i skromnosta & vredat a niv barem ne sum ~ula nekoj da gi crni. Dijana

Sekoe zlo za arno

431
Helena

No taa znae da se brani mnogu ~esno, po~esno ne mo`e da bide. Marijana

Mo`ebi e ranet vo vojnive. Partol Bog da ~uva i da brani od drugo. (Vleguvaat so barabani i znamiwa Bertram i Parol zaedno so grupa vojnici.) Vdovicata Eve gi, idat. Onoj e Antonio, najstariot sin na vojvodata; onoj Eskalo. Helena (Na Parol) Besilka e za tebe! Koj e francuzinot? Marijana Dijana Onoj onde so perceto. Mnogu {armanten junak. Kamo da ja saka svojata `ena. Da be{e po~esen }e be{e i podobar. Zarem ne e ubav gospodin? Helena Mnogu mi se dopa|a. Dijana [teta {to ne e ~esen. Ene go i toj podlec {to go vle~ka po razni mesta. Da sum negova gospo|a, bi go otrula toj podol gad. Helena Koj e toj? Vdovicata i Marijana Dijana Onaa majmunska mucka so epoleti. [to se omacuril taka? Qubezno ponudata ja prifa}ame. (Izleguvaat.) (Na Parol) I za tvojata strojni~ka ve{tina! (Izleguvaat Bertram, Parol i vojnicite.) Vdovicata Vojskata pomina. Ajde axike, odime pravo na konak. Od mirosanite isposnici imam ~etvorica ili petmina doma {to odat za Sen @ak. Helena Pokorno vi blagodaram. Ako na gospo|ava i na ova li~no mome im e po volja da ve~eraat so nas, tro{ocite i seta blagodarnost }e bidat moi. A da se oddol`am sosem na ovaa ~ednica nekoi soveti }e & dadam vredni za pomen. (Na strana) Barabanot da go zagubam? Sjajno! Marijana Ne{to e mnogu zbunet i smeten. Gledajte, n# namirisa. Vdovicata

432 Scena 6

Vilijam [EKSPIR

Prviot Dimen Ve}e ja imate: neka go pronajde i neka go donese svojot baraban za koj{to ~uvte kolku samouvereno se fali deka samiot }e go vrati. Vtoriot Dimen Jas, so edna grupa na{i vojnici, nenadejno }e go napadnam. ]e izberam takvi koi, siguren sum, nema da gi raspoznava od neprijatelskite. ]e go zbunime i }e mu gi vrzeme o~ite taka {to celo vreme }e misli deka se nao|a vo logorot na neprijatelot iako }e go doneseme vo na{iot. Vie prisustvuvajte na soslu{uvaweto: ako toj, faten vo nebrano i obzemen od kukavi~ki strav, koga }e mu se veti `ivotot, ne se ponudi da ve predade i da im go ka`e s# ona {to protiv vas go znae i toa stavaj}i ja so zakletva vo zalog svojata besmrtna du{a, toga{ pove}e nikoga{ ne veruvajte vo mojata mo} za rezonirawe. Prviot Dimen

(Vleguvaat Bertram i dvajcata velmo`i Dimen.) Vtoriot Dimen (Na Bertram) Pa, gospodine moj dobar, neka sam gi vadi kostenite od ognot. Kako znae i umee. Prviot Dimen (Na Bertram) Ako ne otkriete deka e obi~en prostak, zagubete ja seta po~it kon mene. Vtoriot Dimen Meur od sapunica, gospodine. Bertram Mislite do tolku me vle~e za nos? Vtoriot Dimen Veruvajte mi, gospodine. Od moe li~no iskustvo vi velam, bez zloba, kako da mi e rodnina, toj e kukavica nad kukavicite, la`go komu ni Minhauzen ne mu e ramen, ~ovek {to sekoj ~as go prekr{uva vetuvaweto, kreten {to nema niedna osobina {to bi mo`ela da go zaslu`i va{eto vnimanie. Prviot Dimen Bi bilo ubavo da mu go vidite pravoto lice, inaku toj, ako premnogu se potprete na negovata ~esnost koja, za `al, ja nema, mo`e vo daden moment, va`en i doverliv, koga ste vo najgolema opasnost, da ve ostavi na cedilo i da vi go svrti grbot. Bertram Kamo da mi se uka`e pogodna prilika pa da go stavam na proba.

O, pu{tete go, za smea barem, da go vrati svojot baraban. Toj veli deka smislil kako. Pa ako vie, i koga }e mu go spoznaete vistinskoto lice i koga }e vidite vo kakva bezvredna smesa se stopil ovoj la`en grumen zlato, ako vie i toga{ ne go smetate za apa{ so kogo treba apa{ki i da se postapuva, toga{ }e re~am, va{ata naklonost kon nego e nepokolebliva. Eve go ide. (Vleguva Parol.) Vtoriot Dimen (Na strana) O, barem za smea (Na glas) ne spre~uvajte go da si ja zaslu`i ~esta {to po deloto mu sledi; dozvolete mu vo sekoj slu~aj da go vrati barabanot. Bertram (Na Parol) Musje! Toj baraban postojano vi ve vrti v glava i ne vi dava mir.

Sekoe zlo za arno

433

Prviot Dimen \avol da go zeme, krenete race od nego. Se raboti samo za eden baraban i ni{to drugo. Parol

kako {to mu dolikuva na negovata veli~ina i toa dosledno do visinata na va{ata zasluga. Parol @imi vojni~kava desnica, }e go storam toa.

Za eden baraban? Baraban i ni{to drugo? Taka da se zagubi barabanot! Ama komanda padna: na{ata kowanica da udri po na{ite krila i da gi par~osa sopstvenite vojnici! Prviot Dimen Nema tuka {to da se prefrli na komandata. Lo{a voena sre}a be{e {to ni samiot Cezar ne bi ja spre~il da be{e tamu i da komanduva{e. Bertram

Bertram Ama nemojte da odolgovle~uvate. Parol U{te ve~erva po~nuvam; vedna{ }e zapi{am u{te nekoi sitnici za koi ne sum siguren, }e si ja obodram samodoverbata i }e po~nam treskavi~no da rabotam. Okolu polno} o~ekuvajte da ~uete u{te od mene. Bertram

Pa nema ba{ pri~ina da se `alime na voenata sre}a. Malku se izrezilivme so gubeweto na toj baraban ama {to e tuka e. Parol [to e tuka tuka e? Bertram

Mo`e da go izvestam vojvodata deka ste se nafatile na ova? Parol Ne znam dali }e uspeam, gospodaru, ama se kolnam deka }e se obidam. Bertram

Mo`e{e da e poinaku, ama ne e. Parol Ne e ama mo`e da bide. Koga zaslugata vo slu`bata ne bi se davala retko na onoj {to ja zarabotil, bi go vratil toj baraban ili drug, ili poarno da me nema. Bertram Ako vi stiska gospodine, ne gledam koj bi ve spre~il. Ako mislite deka so va{iot plan mo`ete da go vratite ovoj simbol na ~esta tamu kaj{to pripa|a, soberete hrabrost i prezemete go potfatot. Vakviot podvig dostojno }e go nagradam. Ako uspeete vo ova, vojvodata }e ve ceni mnogu i }e ve nagradi Znam deka si hrabar. Na pismeno }e garantiram za tvoite vojni~ki ve{tini. Zbogum. Parol Ne sum za zborovi tuku za dela. (Izleguva.) Vtoriot Dimen Kolku {to ribata saka da e na suvo. (Na Bertram) Zarem ne e ~uden, gospodine, {to so tolkava samouverenost se nafa}a da ja zavr{i rabotata za koja samiot znae deka ne e kadaren da ja zavr{i? Samiot se osuduva na ve~na maka v pekol.

434
Prviot Dimen

Vilijam [EKSPIR

vidite dej~eto za koe vi govorev. Vtoriot Dimen No rekovte deka bila ~edna. Bertram Toa i e makata. Samo edna{ zboruvav so nea a taa be{e studena ko mraz, no & pra}av po ovoj ist {utrak komu mu vlegovme vo traga darovi i pisma koi mi gi vra}a{e nazad; toa be{e s# od moja strana. Prekrasna e, vi velam. ]e sakate da ja vidite? Vtoriot Dimen So golemo zadovolstvo, gospodine. (Izleguvaat.)

(Na Bertram) Ne go poznavate gospodine, kako {to go poznavame nie. To~no e deka znae da se pikne nekomu pod ko`a i za edna nedela da izbegne mnogu raboti {to se doznavaat za nego, no koga edna{ go v~opite, nema kade da vi bega. Bertram Mislite deka nema ni{to da napravi od seto ova {to ovde tolku seriozno go veti? Vtoriot Dimen Ni{to vi tvrdam. Samo }e se vrati so nekakva izmislica i }e se obide da ve vrze so dve tri lagi. Ama ve}e mu postavivme stapica. Ve~erva }e mu se vidi vistinskiot lik; toj navistina ne ja zaslu`uva va{ata po~it. Prviot Dimen Prvin malku }e ve zabavuvame so toj lisec a potoa }e go odereme. Prv go nadu{i stariot gospodin Lafe. Koga }e mu se izvadi maskata, }e mi ka`ete kakvo gomce se krie vo nego, a toa u{te ve~erva }e go vidite. Vtoriot Dimen Treba da go proveram lepiloto. Sigurno }e se fati! Bertram Va{iot brat doa|a so mene. Prviot Dimen Kako saka va{eto gospodstvo. Odam. (Izleguva.) Bertram A sega }e ve odvedam vo onaa ku}a, da go

Sekoe zlo za arno Scena 7
(Vleguvaat Helena i vdovicata.) Helena Ako se somnevate deka ne sum ba{ taa ne znam toga{ kako bi mo`ela da ve ubeduvam u{te za{to go gubam tloto vrz koe gradam. Vdovicata Navistina imotnata sostojba mi e vlo{ena, no rodum sum od bogata ku}a i ne se razbiram vo raboti vakvi pa ne bi sakala ni sega ~esta da si ja valkam so ne~esni dela. Helena Vdovicata Niti pak jas go sakam toa. Pred s# poveruvajte mi deka ma` mi e grofot i deka ona {to vi go ka`av otkako se obvrzavte deka nema da go preka`ete, e vistina ~ista, a posle sfatete deka nema da zgre{ite vo nikoj slu~aj {to }e mi pomognete so pomo{ta {to od vas }e ja pozajmam. Vdovicata ]e vi poveruvam, za{to mi poka`avte na delo deka ste gospo|a so mnogu dobra imotna sostojba. Helena Zemete go ova }ese zlato, neka so nego ja zakupam pomo{ta prijatelska va{a, koja i }e ja preplatam, i povtorno }e ja platam koga }e ja dobijam. Grofot po }erka vi zapSega ja sfa}am su{tinata na planot. Helena

435

nal, ubavinata & ja opkolil so opsada bludna i re{il da ja osvoi. Neka najposle se soglasi taa a kako }e go izvede toa jas najdobro }e & ka`am. Toga{ negovata zabludena krv nema da odbie ni{to {to taa }e go pobara. Prsten grofot na prst ima {to vo semejstvoto negovo se prenesuva gordo od sin na sin pove}e od ~etiri ili pet veka u{te od koga prviot tatko go nosel. Toj prsten grofot bezmerno go ceni; sepak vo strast zdiven, nema preskap da mu se vidi pa }e go dade, makar posle da se kae.

Toga{ gledate deka s# e po zakon. Nema ni{to drugo osven }erka vi pred navidum da mu podlegne na strasta prstenot da mu go pobara; potoa sostanok da zaka`e so nego i najposle, jas da ja prezemam ulogata a taa negibnata da si odi. Potoa, velam, za svadbata nejzina }e dodadam u{te tri iljadi kruni na ona {to ve}e go dadov. Vdovicata Se soglasuvam. Vie pak na }erka mi dajte & napatstvie kako da se dr`i za vremeto i mestoto so ovaa zakonska izmama se sovpadnat sosem. Sekoja no} toj ide so muziki i svirki razni i stokmeni pesni za malenkosta nejzina. Ni{to n# pomaga

436

Vilijam [EKSPIR

{to so prekor od prag go terame, za{to toj zapnal ko `ivotot od toa da mu zavisi. Helena Toga{ u{te no}va da go sprovedeme plan~eto: uspee li celo, zol naum }e bide za zakonsko delo, zakonski naum za zlo delo re{en bez grev, no pat izveden gre{en. No, da prejdeme na rabota. (Izleguvaat.)

^in ^ETVRTI
Scena 1
(Vleguvaat vtoriot Dimen so pet ili {est vojnici vo zaseda.)

Vtoriot Dimen Ne mo`e da dojde po drug pat osven po ovoj sviok. Koga }e se nafrlite na nego, govorete na nekoj grozen jazik; ne pre~i ako i sami ne go razbirate za{to bi trebalo da se pravime deka nikoj ne go razbira osven eden me|u nas koj{to }e go nazna~ime za tolkuva~. Tolkuva~ot Ve molam jas da bidam tolkuva~, gospodine kapetane. Vtoriot Dimen Ne si se zapoznal so nego? Dali glasot ti go znae? Tolkuva~ot Ne, gospodine, ni slu~ajno. Vtoriot Dimen A kakva toga{ cirkuzijada }e koristi{ koga }e razgovara{ so nas? Tolkuva~ot Ista na koja vie }e govorite so mene. Vtoriot Dimen Mora da misli za nas deka sme nekakva stranska edinica vo slu`ba na neprijatelot. Problem e {to toj znae {at-pat od

site okolni jazici, zatoa sekoj od nas treba da treska {to }e mu padne na pamet. Da ne znaeme {to si govorime eden na drug a da se pravime deka znaeme zna~i da ja znaeme celta: da grakame na ~avkinski jazik, {to pove}e tolku podobro. [to se odnesuva do vas, tolkuva~u, vie treba da bidite vistinski politi~ar. No, le`i! Eve go ide, da otspie dva ~asa za potoa da se vrati i da se kolne vo lagite {to sam gi iskoval. (Se krijat. Vleguva Parol. Udira ~asovnikot) Parol Deset ~asot. Po edno tri ~asa taman }e bide vreme da se vratam doma. [to }e re~am deka sum storil? Mora da bide toa ne{to ubedlivo, ne{to kul. Ve}e po~naa da mi du{kaat po tragite, a vo posledno vreme, nevolite mnogu ~esto mi ~ukaat na vrata. Na jazik sum hrabar od merata nadvor, ama srcevo odnapred mi fa}a strav od Mars i negovite voini pa ne smee da se drzne na ona {to jazikov mi go plapoti. Vtoriot Dimen (Na strana) Ova e prva vistina za koja tvojot jazik e vinoven. Parol Koj |avol me dupna da se nafatam da go vratam prokletiot baraban koga od po~etok bev svesen i znaev deka nemam namera ni{to da storam? Mora da se ranam na nekolku mesta i da ka`am deka ranite sum gi dobil

438

Vilijam [EKSPIR

vo borba. Samo so mali ne mo`am da pominam. ]e re~at: ‘Vaka lesno se izvle~e?’ A za golemi nemam srce. Zna~i {to da im plasiram? ]e moram, jaziku, da te stavam vo ustata na nekoja mlekarka a za sebe da si kupam drug od maskata na Bajazit ako ti so svoite melewa me pika{ vo takvi opasnosti. Vtoriot Dimen

Od koja visina? Parol Pedeset metri. Vtoriot Dimen Nikoj `iv nema da poveruva. Parol

Mo`no li e da znae koj e i kakov e, a pak da bide takov? Parol Eh, koga bi bilo dovolno da si gi ise~am ali{tata ili da si go skr{am {panskiov me~. Vtoriot Dimen Taka ne mo`e ni slu~ajno. Parol Ili pak da si ja ise~am bradata i da re~am deka toa bilo del od strategijata. Vtoriot Dimen Nema da projde. Parol Ili da gi potopam ali{atata i da re~am deka me napadnale i me sogolile do ko`a. Vtoriot Dimen

Da imav barem eden neprijatelski baraban. Bi se zakolnal deka so te{ka borba sum go zel. Vtoriot Dimen Sega eden }e ~ue{. Parol Koga sega eden neprijatelski baraban – (Uzbuna. Vojnicite izleguvaat od zasedata.) Vtoriot Dimen Troka, novuozos, kargo, kargo, kargo. Vojnicite Kargo, kargo, kargo, vilianda par korbo, kargo. (Go fa}aat i mu gi vrzuvaat o~ite.) Parol O, milost, milost! Ne vrzuvajte mi gi o~ite. Tolkuva~ot

Nema {ansi. Parol Ili da se zakolnam deka sum skoknal od prozorecot na tvrdinata. Vtoriot Dimen

Boskos tromuldo boskos. Parol Znam dobro deka ste vie od polkot ruski i glavata }e mi letne oti jazikot va{ ne go govoram. No ako me|u vas ima nekoj Germanec, Danec, Holan|anec, Francuz

Sekoe zlo za arno

439

ili Italijanec neka govori so mene a jas }e im ka`am opasnosta od kade ide za Firentincite. Tolkuva~ot Boskos vauvado. jas te razbiram i go govoram tvojot jazik. Kerelibonto. Gospodine, pomoli se na bogot tvoj za{to sedumnaeset sabji nad glava ti visat. Parol O! Tolkuva~ot Moli, moli, moli! Manka revania dulce? Vtoriot Dimen Oskorbidulcos volivorko. Tolkuva~ot Generalot se soglasuva da te ostavi vo `ivot i so vrzani o~i da te odvedeme vo na{iot logor i da te raspra{ame. Mo`ebi }e ni ka`e{ ne{to {to `ivotot }e ti go spasi. Parol O, ostavete me vo `ivot i }e vi gi otkrijam site tajni na na{iot logor brojnata sostojba, celite; raboti }e vi ka`am od koi }e se {eknete. Tolkuva~ot Bez nikakva laga? Bez.

Parol

Tolkuva~ot Akordo linta. Odime. Sega za sega si u{te `iv. (Izleguvaat site osven vtoriot Dimen i eden vojnik.) Vtoriot Dimen Odi i ka`i im na grofot Rusion i na brat mi deka go fativme divoto petle i deka }e go ~uvame zabuleno dodeka ne dojde zapoved od niv. Vojnikot Razbiram, kapetane. Vtoriot Dimen Site }e n# predade na samite nas. Taka ka`i im. Vojnikot ]e im prenesam, gospodine. Vtoriot Dimen Dotoga{ }e bide ~uvan od temnica i klu~. (Izleguvaat.)

440 Scena 2

Vilijam [EKSPIR

Dijana O vie nam ni slu`ite dodeka nie vi slu`ime. No {tom rozite na{i od nas gi skinete, samo trweto nam ni ostanuva za da se bockame duri vie ja stavete na potsmev na{ata golotija. Bertram

(Vleguvaat Bertram i Dijana) Bertram Mi rekoa deka se vikate Fontibel. Dijana Ne, gospodine, tuku Dijana. Bertram

Zarem xabe se kolnev? Ime na bo`ica, i toa zaslu`eno. No devojko li~na, zarem ne e qubovta sostojka na preubavata stava? Ako `iviot ogan na mladosta od du{a ne vi zra~i ne ste devojka tuku spomenik studen. Koga }e umrete treba da ste vakva, ko {to ste sega, studena, mo{ne stroga mesto da bidete ko majka vi {to bila koga vas preubava ve za~nuvala. Dijana Toga{ bila ~esna. Bertram Takvi treba da ste i vie. Dijana Bertram Ne. Samo dol`nosta majka mi si ja vr{ela; takva kakva {to vie kon `ena vi ja imate. Bertram Dosta za toa. Te molam, ne protivi se ve}e na zakletvite moi. Na sila so nea me vrzaa, no tebe te sakam prinuden slatko od samata qubov i ve~no }e ti slu`am so s# {to dol`am. Premisli se, premisli se. Ne bidi tolku asketski surova. Qubovta e sveta a ispravnosta moja nikoga{ za izmami takvi ne znaela so koi ma`ite gi obvinuvate. Popu{ti edna{, i predaj se slatko na strasta moja bolna, koja taka }e ozdravi. Re~i deka si moja, pa qubovta moja }e ostane zasekoga{ ista. Dijana Mnogute zakletvi znam, vistinata ne ja ~inat, tuku ednostavniot prost zavet iskreno daden. So ona {to ne ni e sveto, ne se kolneme nie tuku Gorniot go prizivame za svedok; oti, ka`ete mi, ve molam, koga bi se zakolnala so site bo`ji mo}i deka mnogu ve sakam, dali bi mi veruvale na mojot zavet ako neiskreno ve sakam? Ova ne fa}a mesto, da se kolnam vo nego za kogo velam deka go sakam deka }e rabotam protiv nego. Zatoa zaklet6vite va{i se zborovi samo, obvrski bedni bez pe~at jas barem taka mislam.

Sekoe zlo za arno

441

Dijana Gledam deka ma{kite ja`eto okolu vrat do tolku ni go zategnuvaat {to mora da se predademe. Dajte mi go prstenot. Bertram Mo`am na zaem da ti go dadam, mila, no mo} nemam od sebe da go ottu|am. Dijana Zna~i me odbivate? Bertram

moja, ostanete tamu samo eden ~as, ne govorete ni{to – pri~ini mnogu seriozni imam a }e gi doznaete vie koga povtorno prstenov }e go dobiete nazada na va{iot prst vo no}ta }e vi stavam drug prsten, rabota {to so vreme vrz na{ite ~ela bi padnala ko spomen na porane{nite dela. Do toga{ zbogum; dojdete. Vi daruvam od sebe quba iako svesno nade`ta sopstvena ja gubam. Bertram Mi go daruva{ rajot zemski, daruvaj}i se sama. Dijana

^est e toj {to pripa|a na ku}ata na{a predavana verno od predok na predok i najgolem rezil bi bil na svetot DA go zagubam. Dijana I mojata ~est e takov eden prsten. Nevinosta moja e biljur na ku}ata na{a predavana verno od predok na predok i najgolem rezil bi bil na svetot da ja zagubam. Taka va{ata li~na mudrost go pridobiva borecot ^est na moja strana protiv zaludnite va{i naleti. Bertram Eve, zemi go prstenov. Domot svoj, ~esta svoja, pa duri i `ivotot svoj ti gi davam, nareduvaj da ti slu`am. Dijana Na polno}, zatropajte na prozorecot od mojata soba. ]e sredam majka mi ni{to da ne slu{ne. A sega ve vrzuvam so obvrska edna ~esna, koga }e se dograbite do postelata mominska

Po`ivej pa blagodari im na Boga i mene. A mo`ebi taka i }e bide. (Izleguva Bertram.) Majka mi mi ka`a to~no kako }e me dvori nebare v srce samata mu be{e. Re~e site ma`i vo isti raboti se kolnat. Se zakolna }e me ven~a koga `ena mu }e umre; zna~i so nego }e legman koga }e me zakopaat. Ako Francuzite vaka prosat drugi neka se ma`at; nevinosta jas v grob }e si ja nosam. A grev ne e mislam, vaka da se nasamari toj {to saka so izmama da }ari. (Izleguva.)

Prviot Dimen Zarem ne e prokletstvo skrieno vo nas {to sami si trubime za sopstvenite nezakonski nameri? Zna~i no}eska nema da bide so nas? Vtoriot Dimen Navle~e na sebe mnogu zaslu`eni prekori {to gi otfrli od sebe svojata mnogu dobra `ena i prekrasnata majka. Ima ne{to vnatre {to dobro go `egna za{to ~itaj}i go. tuku mirot ve}e e sklu~en. taka i toj {to e predavnik na sopstvenoto blagorodni{tvo. Vtoriot Dimen Nema ni{to da zapo~neme pred toj da dojde. Prviot Dimen U{te koga rekovte toa e ve}e mrtvo a jas sum pretvoren vo grob.442 Scena 3 Vilijam [EKSPIR Vtoriot Dimen Samo predavnici sami na sebe. Prviot Dimen Ne. Prviot Dimen Toj zavede ovde vo Firenca edna devojka od mnogu ~estito semejstvo a no}eska ja gasni `edta na svojata pohota uni{tuvaj}i ja nejzinata nevinost.) Prviot Dimen Ne mu go dadovte pismoto od majka mu? Vtoriot Dimen Mu go dadov pred eden ~as. Vtoriot Dimen Ne do posle polno} za{to to~no mu e odreden ~asot na sostanokot. I kako {to se slu~uva so sekoe predavstvo. Odvaj ~ekam da vidi kako mu go raspnuvaat drugarot. Prviot Dimen Ne daj bo`e ~ovek da zalida vo otpadni{tvo! [to sme nie ostaveni sami na sebe? Ka`ete mi dotoga{ do kade e rabotata so vojnava? Vtoriot Dimen Slu{am ve}e pregovaraat za sklu~uvawe mir. }e bide isfrlen na bregot od sopstvenata matica. Prviot Dimen Toa }e projde dodeka trepne{. ]e vi ka`am u{te ne{to ama }e treba da go zakopate dlaboko vo sebe. za da mo`e da si ja izmeri to~nosta na svojot sud so koj tolku rasko{no go vramil ovoj falsifikat. predavnicite se otkrivaat samite sebesi u{te pred da gi ostvarat svoite grdi celi. koj{to ja ima{e re~isi navieno svojata {tedrost da ra|a niz pesna sre}a za ovega. Ve}e & go dade svojot bescenet prsten i se zamisluva lud od sre}a zaradi ovaa valkana vrska. se smena vo drug ~ovek. bidej}i negovoto prisustvo treba da bide kam{ik za drugiot. Prviot Dimen (Vleguvaat dvajcata kapetani Dimen i dvatrojca vojnici. Vtoriot Dimen Posebno ja navle~e na sebe ve~nata nenaklonost na kralot. .

gopodine. Prviot Dimen Kolku mo}no ponekoga{ se te{ime so na{ite zagubi. gospodine. (Vleguva eden sluga. na krajot. Vtoriot Dimen I kolku mo}no ponekoga{ gi gu{ime dobivkite vo solzi. ima ve}e dva meseca otkako `ena mu pobegnata od doma. spored vernata potvrda na parohot od taa oblast. (Vleguva Bertram. Vojvodata mu ponudi preporaki do kralot.) [to ima? Kade vi e gospodarot? Slugata Go sretna vojvodata na ulica. Kako e gospodine? Da ne pomina polno}? . no dodeka prestojuvala tamu. Doblestite bi ni bile gordi koga na{ite gre{ki ne bi gi kam{ikuvale a zlodelata bi padnale vo o~aj koga ne bi bile razbla`eni od na{ite doblesti. Ne mo`at da bidat preslatki za gor~inata na kralot. i od lo{o i od dobro. Golemiot ugled {to negovata hrabrost go stekna ovde. ne mo`ela sama da ja soop{ti. za potvrduvawe na vistinitosta vo celost. normalno. i dobi posebni potvrdi to~ka po to~ka. dodeka samata smrt koja. Vtoriot Dimen Od srce `alam {to toj }e se raduva na ova. Rekla deka odi na axilak vo Sen @ak le Gran i go izvr{ila ovoj svet potfat so najgolema pobo`nost. Prviot Dimen Platnoto na na{ite `ivoti e ispredeno od me{ana pre|a.Sekoe zlo za arno 443 Vtoriot Dimen Vtoriot Dimen [to }e pravi toga{ grofot Rusion? Dali }e zamine na drugo mesto ili }e se vrati vo Francija? Prviot Dimen Gledam po pra{awevo deka ne ste vo negoviot sovet. doma }e bide do~ekan so u{te pogolem rezil. posle }e se misli deka jas sum mu solel vakov um. Vtoriot Dimen Tamu }e mu trebaat od merata nadvor pa makar i da go prepora~uvaat pove}e od {to mo`at. Negovoto gospodstvo ima namera utre da zamine za Francija. Vtoriot Dimen Skraja da e.) Prviot Dimen Dali grofot znae za ova? Prviot Dimen Da. No eve go negovoto lordsvo. ja dala du{ata na boga i sega pee na nebo. Vtoriot Dimen Kako e ova utvrdeno? Prviot Dimen Najgolemiot del spored nejzinite pisma koi ja potvrduvaat to~nosta na nejzinata prikazna do pred smrtta. i sve~eno se zboguva so nego. krevkosta na nejzinata priroda stanala plen na tagata. Prviot Dimen Gospodine.

Vtoriot Dimen (Na strana na Bertram) Doa|a zakukuleniot. prangite go dr`at. Ili na kratko: se zboguvav so vojvodata. Ako va{eto lordsvo e vo nea. Tolkuva~ot (Na Parol) Nareduva ma~ewe. ja oplakav. a pome|u ovie glavni raboti.) Cela no} ja pomina vo prangi. }e mora da imate trpenie da ja islu{ate do kraj. stignav da zadovolam i nekolku positni potrebi. se pogri`iv za svojata svita. Bertram Ne e va`no. od vremeto koga mu zapo~nuva pomneweto do ovaa najnova negova katas- . no taa u{te ne sum ja zavr{il. No zarem nema da go slu{name razgovorot pome|u onaa budala i vojnikot? Ajde. [to }e ka`ete bez toa? Parol ]e ka`am s# {to znam bez prisilba. a utre sabajle zaminuvate. poslednata be{e najgolema. gad eden nizaeden. ne? Vtoriot Dimen Ispovedta mu e zapi{ana i }e se pro~ita pred nego. kako {to mislam deka e. ja zakopav `ena mi. No da vi odgovaram kako {to o~ekuvate: pla~e ko devoj~e {to go isturilo mlekoto. Tolkuva~ot Bosko himurho. dovedete go onoj falsifikat od su{testvo koe me mame{e kako nekoj dvosmislen prorok. Vtoriot Dimen Ako rabotata ne e lesna. No}eska zavr{iv {esnaeset raboti koja sekoja za sebe bara mesec dena rabota. Kako se dr`i? Vtoriot Dimen Ve}e vi ka`av. tivko. (Vleguva Parol so vrzani o~i i tolkuva~ot.444 Bertram Vilijam [EKSPIR trofa i pa|aweto vo prangi. }e treba da pobrzate. (Glasno) Porto tartarosa. Mu se ispoveda na Morgan za kogo misli deka e sve{tenik. I {to mislite deka ka`a? Bertram Ni{to za mene. Vtoriot Dimen Dovedete go! (Izleguvaat nekolkumina. & pi{av na mojata gospo|a majka deka se vra}am. Negovite petici ba{ toa si go baraa zatoa {to tolku vreme bespravno nosea mamuzi. Vtoriot Dimen Boblibindo hikurmurko.) Bertram ^uma da go sotre! Zakukulen i so zavrzani o~i! Nema toj {to da ka`e za mene! Prviot Dimen (Na strana na Bertram) Tivko. se pozdraviv so site okolu nego. Ako me spleskate ko pitulica ne }e mo`am ni{to da guknam. Bertram Sakam da ka`am deka rabotata ne e zavr{ena zatoa {to se pla{am deka }e treba u{te ne{to da ~ujam za nego.

Prviot Dimen (Na strana) Tuka navistina e blizu do vistinata. Tolkuva~ot (Na Parol) Ete. (Na strana) Nemu mu e seedno. ova go vnesov vo zapisnikot. ~udo edno! Tolkuva~ot (^ita) Pra{ajte go kolkava im e pe{adijata. Na{iot general bara da odgovorite na pra{awata {to }e vi gi postavam od pra{alnikot. Parol Nikoga{ pove}e nema da imam doverba vo nekogo samo zatoa {to go svetnal me~ot ili deka ja sobral mudrosta na svetot samo zatoa {to ali{tata mu se ~isti i uredni. Prviot Dimen ‘Pet ili {est iljadi kowi’ rekov – sakam vistinata da ja ka`am – ili tuka nekade. Bertram (Na strana) Samo {to ne sum mu blagodaren na prirodata na negoviot iskaz. gospodine. Kukavici i bagabonti nedokvakani. Bertram Gad eden bezbo`en! Prviot Dimen Se la`ete. zapi{ete – sakam vistinata da ja ka`am. a praksata vo bal~akot na svojot me~. Vistina si e vistina. Parol (^ita) ‘Prvo pra{ajte go kolkava e kowicata na vojvodata. Tolkuva~ot Vistinata }e vi ja ka`am `imi nade`ta vo spas.’ [to velite na ova? . ]e se zakolnam ako treba i pred boga koga i kako sakate.’ re~ete ve molam. gospodine. Trupite se ra{trkani a komandatite se kukavici i bagabonti `imi steknatiot ugled i doverba i `imi nade`ta deka }e `iveam. Parol ‘Kukavici i bagabonti. Tolkuva~ot Dali vaka da zapi{am? Parol Ba{ taka zapi{ete. hrabriot vojnik – toa se negovi zborovi – koj{to ja ima{e cela teorija na vojuvaweto vo maloto prste. Parol Ponizno vi blagodaram. Tolkuva~ot Toa e ve}e vneseno. Ova e musje Parol.Sekoe zlo za arno 445 Vtoriot Dimen Tolkuva~ot Vie ste milozliv general.’ [to velite na ova? Parol Pet ili {est iljadi ama mnogu slaba i neupotrbliva.

Francuzin. Sebastijan isto tolku. Mislam deka pismoto mi e tuka v xeb. i {to misli dali e mo`no so dobra suma zlato istiov da se potkupi i da se natera na bunt. Da vi ja pro~itam? . I va{eto gospodstvo }e dojde na red. mojata ~eta. vozdr`ete se! I taka prvata tula {to }e padne od pokriviot }e mu go sma~ka ~erepot. ne dostiga. Bencio po dveste pedeset. Prviot Dimen (Na strana) Ne gledajte me taka. }e prebarame. Tolkuva~ot Fino. @ak isto tolku. ako treba }e umram ama vistinata }e ja ka`am. Taka {to spisokot na regruti.446 Parol Vilijam [EKSPIR Bertram (Na strana na Prviot Dimen) Nemojte ve molam. Tolkuva~ot Dali go poznavate ovoj kapetan Dimen? Parol Go poznavam. Giltijan. kako se kotira kaj vojvodata. Ovde e. Spurio sto i pedeset. Da vidime. `imi o~ive. Tolkuva~ot @imi gospod. Ili mi e v xeb ili pak vo fasciklata v {ator zaedno so drugite pisma na vojvodata. gospodine. vi se molam. (Na tolkuva~ot) Tolkuva~ot I ova e zapi{ano. Bertram (Na strana) [to da se pravi so nego? Prviot Dimen (Na strana) Ni{to osven da mu se zablagodarime. (^ita) ‘Pra{ajte go dali vo logorot nivni e nekojsi kapetan Dimen. sitno du{i~e. kolku {to znam.’ [to }e ka`ete na ova? [to znaete za ova? Parol Ve molam da odgovoram poedine~no na sekoe od postavenite pra{awa. od koi polovinata ne smee ni snegot od {inelite da si go istrese za da ne se raspadnat. bolni i zdravi. Tolkuva~ot Dali kapetanov e vo logorot na vojvodata od Firenca? Parol E. Edno po edno. ni petnaeset iljadi du{i. Kitofer. Korambo isto tolku. ~esen i kolku se razbira vo voenata ve{tina. Kozmo i Gratil po dvestepedeset sekoj. vo{kar eden vo{kosan. kolku e hrabar. Ba{ pred nekoj den mi pi{a da go proteram od ~etata. dozvolete. Be{e ~irak kaj eden fu{ar od kade so kam{ik go isteraa zatoa {to napumpal edna maloumnica – nekakva gluvonema devica koja ne mo`ela da mu ka`e ne. Tolkuva~ot Vo kakvi odnosi e so vojvodata? Parol Vojvodata go znae samo kako moe sitno oficer~e. eve nekakva hartija. ne sum siguren. Parol Da bidam iskren. Vomon.

ama sepak gori od pohota. I slu{ni go vojnikot. Parol Tuka znaete. Prviot Dimen Odli~no. tuku deka grevovite mi se tolku mnogubrojni {to bi sakal da gi otkupuvam vo preostanatiot del od `ivotot. koj vaka veli: so ma`i a ne so deca postelata se deli i da grofnam vaka. a sega toj e za mene ma~ka. pa makar bil vo zandana. vistinski kit za devstvenosta koj{to golta s# {to }e mu dojde do usta. Bertram (Na strana) Rasipano edno kopile. Bertram Edinstveno {to epten ne sum mo`el da go podnesam vo `ivotot bila ma~kata. barem ostavete mi go! Ne deka se pla{am da umram. ako mi dozvolite. poznava~ot na mnogu jazici i univerzalen vojnik. za{to znaev deka mladiot grof e opasno i bludno ti}e.Sekoe zlo za arno 447 Parol Ne znam dali e ba{ toa. gospodine. Bertram (Na strana) Dobro si ja vr{i rabotata na{iot tolkuva~. ]e vidime {to mo`e da se stori. imav mnogu ~esna namera vo polza na devojkata. prevrtlivo i podlo. Tolkuva~ot . kade bilo samo da sum `iv. Ve molam gospodine. Ostavete me vo `ivot. gospodine. Parol Samo `ivotot. da se vardi od navaluvawata na eden grof Rusion.’ Parol Toa ne e pismoto od vojvodata. za{to dolgot otposle toj ne go vra}a. ako navistina s# ~esno priznaete. Tvojot na tvoeto uvo zakolnat Parol. gospodine. ne dremi. za nego veresija nema. vo prangi. deka so u`ivawe }e ve obesime. prvin }e go pro~itam.’ Bertram (Na strana) Ima da bide kam{ikuvan niz cela vojska i toa so stihovive na ~elo. Tolkuva~ot pari zemi oti ako svr{i za svr{enoto toj ne pla}a dobro pazari. Tolkuva~ot (Go ~ita pismoto) Dijana. grofot e {utrak poln zlato. Ova e predupreduvawe do edna fina devojka od Firenca. odnapred misli. vratete go kaj{to go najdovte. edna Dijana. zlato baraj. Tolkuva~ot Ne. po izgledot na generalot. Zatoa povtorno da Gledam. Dijana. gospodine. Vtoriot Dimen (Na strana) Ova e va{iot veren prijatel. edno priglupo pili{tar~e koe ne znae {to da pravi so sebe. grofot e {utrak {to samo zema naplati mu zatoa vedna{. Tolkuva~ot (^ita) ‘[tom pred tebe klekne. gospodine.

gospodine. Koga la`e. za toa nemam nikakvi dokazi. Pogolem kukavica e od brat mu.448 Vilijam [EKSPIR se vratime na onoj kapetan Dimen. deka ima udirano na baraban pred angliskite komedijanti. Prviot Dimen (Na strana) Po~nuvam da go sakam zaradi ova. Bertram ]e vi ukrade. Drugo i nemam {to da dodadam na negovata ~esnost. za `al. najgolema doblest mu e pijanstvoto oti }e vi se napie kako sviwa no {tom zaspie ne ~ini nikomu kojznae kakov zijan osven na postelata pod sebe. gospodine. Ka`avte kako stoi kaj vojvodata i kolku e hrabar. Za aramilok i bes~estija kentaurot Nes ne mu e ramen. postojano go ma~at gr~evi. ne e ni potrebno da ve pra{uvam dali mo`e da se potkupi so zlato. (Na strana) More ~uma da go sotre! Ma~ka si e ma~ka! Tolkuva~ot Bidej}i kvalitetite mu se tolku skudni. pet pari~ki i toj }e vi go prodade pravoto za spas na negovata du{a. Bi sakal na ~ovekot da mu oddadam ~est i priznanie ama. Na boga mu e zakolnat deka nema da dr`i zakletvi. a s# {to ~esniot treba da go ima. no tie {to se okolu nego znaat kolku e ~asot pa go frlaat da dro~i v seno. koga se napa|a. sekoe pravo na pobaruvawe i toa za site vremiwa i za site naslednici. no sekako pogolem mnogu vo zloto. Ponatamu nema da go falam za{to drugo ni{to ne znam za negovata vojni~ka kariera osven deka imal ~est da bide nekakvo sitno oficer~e na eden plo{tad kaj{to gi u~el gu{terite na stroev mar{. nikoj ne mo`e da go stigne. jajce od manastir. drugiot kapetan Dimen? Vtoriot Dimen (Na strana) Zo{to go pra{uva za mene? Tolkuva~ot Kakov e toj? Parol Stra~ka od istoto gnezdo. }e go poni{ti duri i na u~esnicite vo toa pravo. a brat mu go bie glas na najgolem `iv kukavica na svetot. A kolku e ~esen? Parol Prviot Dimen (Na strana) Tolku go nadapa{i apa{lukot {to isklu~itelnosta go otkupuva. Mo`ebi ne tolku golem vo dobroto kako prviot. Tolkuva~ot A {to }e ka`ete za negoviot brat. Toj ima s# {to eden ~esen ~ovek ne treba da go ima. tuka e podobar duri i od samiot Herkul. toj voop{to go nema. . Bertram (Na strana) Za opisot na va{ata ~esnost? ^uma da go udri! Za mene s# pove}e li~i na ma~ka! Tolkuva~ot [to velite za negovite voeni sposobnosti? Parol Vistina e. Parol Dajte mu. la`e tolku otrakano i lesno {to vistinata }e vi izgleda kako najgolema glupost. gospodine. gospodine. Koga se bega. pa duri i pravata na svoite naslednici na nego.

^uma da gi sotre site barabani na svetot. kapetane.) Pogledajte naokolu. grofot Rusion.Sekoe zlo za arno 449 Bertram Tolkuva~ot Ako vi go po{tedime `ivotot dali }e ja predadete Firenca? Parol Dobro utro. }e mi dadete li kopija od sonetot {to go napi{avte za Dijana vo polza na grofot Rusion? Da ne sum vistinska kukavica. gospodine. bi mo`ele da stanete pratatko na nekoja nova nacija na besramnici. gospodine. (Mu gi odvrzuva o~ite na Parol. Zbogum. Da imav golemo srce sega bi mi puknalo. {to mu pora~uvate na blagorodniot Lafe? Trgnuvam za Francija.) Parol Sepak sum blagodaren. Samo za. Tolkuva~ot ]e porazgovaram tivko so generalot pa }e vidime {to }e re~e. Tamu }e vidime {to }e stane so vas. Koj mo`e{e da pretpostavi deka }e me v~opat vo zaseda? Tolkuva~ot Prviot Dimen Bog neka ve spasi. kapetane Parol. mora da umrete. da si pridobijam zaslugi i da gi zala`am pretpostavkite na ona bludno pili{tar~e. a i komandatot na kowicata. Parol Koj ne bi bil gotov pred vakov eden zagovor? Tolkuva~ot Koga bi mo`ele da pronajdete nekoja zemja vo koja `iveat u{te samo `eni tolku besramni kako vas. Vtoriot Dimen Kapetane. Sekako. Parol Pove}e ne mi treba baraban. bi vi ja zel na sila. grofot. navidum. blagoroden kapetane.) Tolkuva~ot Vi nema spas. vletav vo vakva opasnost. Generalot veli deka tolku predavni~ki gi otkrivte tajnite na va{ata vojska i tolku nisko gi naklevetivte lu|eto {to nasekade gi bie dobar glas. blagoroden kapetane. gospode bo`e. Vtoriot Dimen Bog neka ve blagoslovi. Kapetan pove}e nema da . Otse~ete mu ja glavata! Parol O. Poznavate nekogo ovde? Gotovi ste. I jas odam za Francija. vi ostana u{te maramata. Prijdete xelatu. gospodine! Ostavete me vo `ivot ili dozvolete mi smrtta da si ja vidam! Tolkuva~ot Toa mo`ete i u{te da se zboguvate od site svoi prijateli. (Si odi. Zbogum! (Izleguvaat site osven Parol i tolkuva~ot. Zatoa mora da umrete. Prviot Dimen Dobar kapetane. {to nikoj `iv ne mo`e da ima ~esna korist od ona {to go ka`avte.

Na toj {to za sebe znae deka e falbaxija. usluga edna mu napraviv nemu. golema re~isi ko negoviot `ivot. nemu strav neka mu ide za{to na krajot. pred ~ij prestol potrebno e pred namerite da gi ispolnam. Sigurno razbrav deka vo Marsej e negovata milost. Ostanal li nekoj na zemjava bez pokriv nad glava? Odam po niv. so bo`ja pomo{ i so dozvola na mojot dobar gospodar. mesto so ona {to ne e bidam. (Izleguva.450 Vilijam [EKSPIR Scena 4 (Vleguvaat Helena. }e pijam i }e spijam ko sekoj kapetan. ‘R|osuvaj sabjo! Blednej crvenilo! Ku}arka mala vo sramot Parol }e najde! Me nasamarija! Bev budala od budala{tilok }e `iveam sega. a nejze da ja izberi za moj pomo{nik vo naporite ma`ot da si go pridobijam. Veruvajte deka samo bog mo`e{e da sredi na }erka vi miraz da & stvoram. taka strasta se nasladuva so ona {to go mrazi. da kleknam. No ~uden e svetot ma{ki! [tom mo`e polza slatka da izvle~e od toa {to go mrazi. Ednostavno }e `iveam od ona {to navistina sum. falbaxijata magare }e bide. ne ste imale sluginka so pogolema verba vo rabotata va{a. Za svetot znajte deka sum mrtva. Vdovicata Gospo|o dobra.) . no }e jadam. Vojskata se raspu{ti pa sega ma` mi brgu ita doma kaj{to. vdovicata i Dijana.) Helena Za da vidite jasno deka ne ve izla`av eden od najgolemite vo svetot risjanski }e mi bide garant. Helena Niti gospo|o vie prijatelka ~ii misli poiskreno se trudat qubovta da vi ja vozvratat. Vo svoe vreme. a za nea blagodarnosta bi morala i niz kamen yid od gradi tatarski da se probie. koga drskata verba vo zabludenite misli no}ta crna ja valka. kralot }e stigneme neo~ekuvano nie. a za tamu imame soodvetna svita.

Vie Dijana po moite upatstva skudni }e morate u{te da istrpite zaradi mene. unapreden od kralot a ne od onoj crvenogaz bumbar za koj vi govorev. Na pat sega. groficata i Lafe. (Izleguvaat. sepak so vas }e bidam da pretrpam s# {to }e naredite. Dijana Neka smrtta i ~esta so va{ite nalozi odat. gospodine. doma. ne bi ja sakal so posilna qubov. tie se cve}iwa. be{e gospo|ica na mesto. Helena Sepak. `iti majka. Toa ja otera vo smrt najdoblesnata devojka koja prirodata za svoja falba ja sozdala. Lafe A {to si. ne. gospodine. be{e najmilata marulka me|u salatite ili.) (Vleguvaat Lava{. krin za mirisawe. Groficata Kamo da ne go ni videv. Lafe Krinovite ne se emi{. Lava{ Jas ne sum. pred da najdeme na u{te eden takov emi{. Lafe Be{e gospo|ica na mesto. More salati }e treba da isplevime. podlec ili budala? . Duri da izleze{e od moe meso i da me ~ine{e najdlaboki maj~inski ofkawa. u{te podobro. a sin vi ovde. a vremeto prebrzo ni bega. ne. ru`ite }e imaat i lisje pa nema samo da dupat tuku i }e mirisaat. No za ova pove}e koga }e dojde vreme. velikiot Navuhodonosor pa da bidam cve}e za mirisawe. kolata n# ~eka. va{iot sin be{e turnat na stranpatica od eden svilen neranimajko ~ij podmolen {afran mo`e{e da go oboi vo negova boja site nedostasani i nedoispe~eni mladi lu|e od zemjava. Lava{ Navistina. sepak krajot deloto go krasi. Sekoe zlo za arno. so arno toj go pokriva ona {to prethodno go gnasi. – So zborot va{ vremeto da donese i leto koga so trweto. more tikvar.Sekoe zlo za arno Scena 5 451 tuka. Snaa vi i sega bi bila `iva.) Lafe Ne. samo molam.

Lafe A koja e razlikata? Lava{ Na ma`ot }e mu gi zama~kam o~ite vo pogled na negovata `ena. ~edo na {umata. No bidej}i toj e knez na svetot. Lava{ A na `ena mu. Lava{ Ako ne{to im podmetnam. toga{ toa }e bidat kobili.452 Lava{ Vilijam [EKSPIR Lava{ Da vi ka`am pravo. Lafe Za koj knez govori{? Lava{ Za knezot na temnicata. . ima pove}e anglisko ime ama fizionomijata mu e nekako poza`arena vo Francija otkolku tamu. samo bez mangupluci i podmetnuvawa. Lafe Potpi{uvam za tebe deka si i podlec i budala. Lafe Ne. Da te nema. a potoa }e ja vr{am negovata rabota. Lafe A sega da te nema. a tie spored prirodniot zakon. Lava{ Pa. Lafe Koga slu`am na `eni. Lava{ Jas sum gospodine. jas sum za ku}are so tesno porte. gospodine. Crniot Knez. ne. koe mislam deka e pretesno za niz nego da se provne rasko{ot. Ne ti go davam za da se trgne{ od svojot gospodar. Gledaj kowite dobro da mi gi ~uvaat. Malku si mi dojden do nos a ova odnapred ti go velam oti ne sakam posle da se karame. eve ti go }eseto. Lafe Toga{ navistina bi bile podlec vo negova slu`ba. podlec. alijas |avolot. Lava{ Toa samo vo va{a slu`ba. no najmnogubrojni se onie smrznatite i mlitavite. gospodine. koe otsekoga{ sakalo golem ogan a gospodarot za kogo vi govoram sekoga{ odr`uva golem ogan. a tie se za cvetnata pateka {to vodi niz {irokite porti vo golemiot ogan. Lafe Koj e toj? Nekoj Francuzin? Na. gospodine ako ne mo`am vam da vi slu`am bi mo`el da mu slu`am na knez isto taka golem kako vas. neka negovite velmo`i `iveat na negoviot dvor. bi & ja dal mojata palka za da & slu`i. prodol`i da go slu`i{. budala a koga slu`am na ma`i. Nekoj {to }e se poni`i mo`e. gospodine. gospodine. bespogovorno im pripa|aat. gospodine. ne.

samoto veli~estvo. so fini. Negovoto veli~evstvo mi veti deka }e pomogne. da ka`e nekoj zbor vo prilog na }erka mi. Kako vi se dopa|a seto ova? Groficata Mnogu sum zadovolna. bez nikoj ni{to da mu ka`e. Lafe Negovoto veli~estvo doa|a pravo od Marsej so krepko telo ko povtorno da ima trieset. da go pre~ekame sin vi. Ovde pristiga utre ako dobro mi ka`a izvestuva~ot koj{to za vakvi raboti re~isi nikoga{ ne gre{i. e takva. Groficata Mnogu se raduvam {to u{te edna{ }e go vidam pred da umram. Groficata Groficata Ba{ taka. Lava{ Vsu{nost. pase kaj }e mu tekne. so somoten zavoj na liceto. a desniot mu e ~ist. Go molam va{eto gospodstvo da ostane so mene dodeka tie ne se sretnat ovde. ili blagorodna luzna. dosega tolkupati sum ja iskoristil {to ne bev siguren deka s# u{te va`i. Dali pod nego ima rana od sabja ili ne{to drugo. a toj predlog. ne e na gospod beljata.Sekoe zlo za arno 453 Lafe (Izleguva. vo sekoj slu~aj. meki {apki i mnogu qubezni perduv~iwa koi se klawaat i kimaat so glavite na sekogo po red. toa samo somotot go znae. Lava{ Ama toa vi e }umurosano lice.) Lafe Podlec eden prefrigan i nepopravliv. blagoroden vojnik. mojot gospodar. deka go pottiknav kralot. go dade. ba{ razmisluvav kako pristojno da go izdejstvuvam toa. pa misli deka sega mo`e da pravi {to saka.) Lava{ O gospo|o.) . u{te koga dvajcata bea maloletni. zaradi negova ~est ostana ovde. (Vleguva Lava{. Gospo|o. gospodine i bi sakala sre}no da se zavr{i. Odvaj ~ekam da porazgovaram so toj mlad. navistina ne znae za merka i ~estopati e ko nezauzden kow. Lafe Gospo|o. gi ima dvanaesetina. Lafe Mene mi se dopa|a. Leviot obraz mu e za celi tri ~etvrti nababren. pristigna mojot gospodar. Taa. Dovolno e da se koristite so privilegijata na va{eto ime. va{iot sin. Pokojniot moj ma` mnogu go saka{e. Lafe (Na groficata) Ve molam. (Izleguvaat. A ba{ sakav da vi ka`am otkako slu{nav za smrtta na dobrata mlada gospodarka i za vra}aweto na sin vi doma. Lafe Luzna blagorodno dobiena. a nema podobar na~in da se spre~i zlata volja {to toj ja ima protiv sin vi. no somotniot zavoj e dosta golemi~ok. e ubava ruba za ~esta. Izvestena sum deka sin mi pristiga ve~erva.

Velmo`ata [to sakate da storam? Helena Da bidete qubezni i da mu ja dostavite smernava molba na kralot i da mi pomognete so vlijanieto golemo va{e da izlezam pred nego. a za toa ve~no }e vi bidam blagodarna. (Vleguva eden velmo`a. znajte dolgot moj kaj vas pu{ti takov koren {to ni{to ve}e ne }e go iskoreni. ama se izma~ivme xabe! Pretpostavuvam. deka s# u{te ve bie dobriot glas {to sekoga{ ve krasel. sokolar. Helena Sepak krajot deloto go krasi. mo`e pomo{ da mi pru`i za kralot da me ~ue. sum ve videl vo dvorot na Francija. pa zatoa. Rabotite se takvi. ako saka. Bog da ni e na pomo{ gospodine. vodena od te{kata maka koja pristojnosta ja prenebregnuva.) Helena Ovoj te`ok. sakam ve{tinata da ja upotrebite va{a. vdovicata i Dijana so dvajca pridru`nici. Velmo`ata Neka. ve molam? . Helena Gospodine.^in PETTI Scena 1 (Vleguvaat Helena. trgna u{te sno{ti i toa so itnost nesvojstvena za nego. Velmo`ata Kralot ne e ovde. Vdovicata Helena Bo`e. ni e. Velmo`ata Sum bil nekolkupati tamu. gospodine? Velmo`ata Ne e. bez ogled kolku vremeto ni e nenakloneto a sredstvata neprikladni. gospodine. iscrpuva~ki pat i dewe i no}e sigurno ve izmori do kraj. no {tom ve}e gi spoivte denot i no}ta i ne`nite noze gi izmorivte vo moja polza.) Vo pravo vreme! ^ovekov. gospo|o. A kade trgnal. Helena Ne e ovde. navistina.

korni ako reata & e tolku neprijatna kako {to veli{. ako metaforata vi smrdi }e si go zatnam nosot. vi govorev metafori~ki. gospodine. Lava{ Navistina. Parol ^ekajte. Te molam. i malku posilno bazdam na nejzinata nemilost.) Parol Musje Lava{. ili poto~no ma~kata na Fortuna. gospodine. Te molam. molam. Lava{ Toga{ nemilosta na Fortuna navistina smrdi. gospodine. Velmo`ata (Zemaj}i go pismoto) Ova za vas }e go storam. gospodine. vrvi. bez ogled {to }e se slu~i. gospodine. Lava{ Trgaj mi se. Od sega natamu nema da kasnam niedno rip~e od tav~eto na Fortuna. tuku nagrada zaslu`ena za va{ata maka. Zarem pismo od kalta na Fortuna da mu go dadam na eden gospodin? No. gospodine. predajte go pismovo vo negovite blagorodni race a znam toa nema da vi donese nikakov prekor. nagrada soodvetna vi sledi. predajte go pismovo. bidej}i. Helena A za toa. Fortuna. fa}aj magla. dajte mu go pismovo na gospodinot Lafe. eve go toj samiot ide. zacapan sum vo kalta na nejzinoto veli~estvo. samo {to ne mirisa na mo{us tuku na ma~ka {to padnala vo gnasnoto mrestili{te na nejzinata nemilost i kako {to veli. Jas }e dojdam po vas najbrgu {to mo`am vo zavisnost od dopustot na na{ite sredstva.Sekoe zlo za arno Scena 2 455 Velmo`ata Kolku {to sfativ. a bi si go zatnal i pred sekoja druga ~ove~ka metafora. Sedlata. Vie gospodine. A nie morame na kowi povtorno. (Vleguva Lafe.) (Vleguvaat Lava{ i Parol so pismo. koga bev vo pobliski odnosi so ponovi ali{ta. se ~ini. Helena Ve molam. odime! (Izleguvaat. Fortuna. ne mora da go zatnuvate nosot. celata se kalosana . za Rusion kaj{to odam i sam. ama sega. }e vidite. pred mene }e go vidite kralot. Parol Ve molam. podobro me poznavavte porano.) Ovde ni prede. gospodine.

) Doa|a kralot. (Izleguvaat. vidi! Dajte raka.) Parol Gospodaru. Ja so`aluvam negovata beda vo ute{nite moi komparaci i go prepu{tam na va{eto lordsvo. pravete {to sakate so ovoj {aran. sepak treba da jadete. (Se slu{aat trubi. vtoriot te istera. Mom~e. dobar gospodaru. vie da me vratite vo nekakva milost za{to vie i me izbrkavte. Parol Redno e gospodaru. dobar gospodaru. vie bevte prviot {to me namirisavte i me najdovte. Parol Ja molam va{ata milost da mi ~ue samo eden zbor. Zborot zadr`ete si go. Parol Gospod da ve blagoslovi. Ve molam. [to e so va{iot baraban? Parol O. ~uknat. Kakva podlost napravivte kon Fortuna pa ve xarnala koga znaeme deka taa e dobra gospo|a i ne saka dolgo podlecite da zbiraat med pod nejzina zakrila? Eve vi pet gro{a. propadnat. Dojdete po mene. gadu! Zarem vo isto vreme saka{ da mu slu`am i na boga i na |avolot? Prviot te pikna vo milost. za pove}e od eden zbor. Jas imam druga rabota. otka~en.456 Vilijam [EKSPIR od glava do petici. raspra{ajte se u{te za mene. Iako ste budala i nikakvec. Lafe I {to sakate sega jas da storam? Predocna e da & gi potse~am noktite. Neka sudiite ve smirat so Fortuna. jas sum vi ~ovek kogo Fortuna surovo go xarna. Eve vi go. Lafe Toga{ molite. rasipan nikakvec. zna~i. (Izleguva. e Parol. za{to izgleda kako beden. Zna~i molite za u{te eden gro{. Lafe Navistina? Ama jas bev i prviot {to me otru va{iot miris pa ve zagubiv. Parol Imeto moe. Sno{ti govorev za vas. Lafe Mavni mi se.) . Vidi. gospodine. poznavam po trubite. Lafe.

Smireni sme i prvata sredba neka go zbri{e minatoto. Kralot Lafe Gospo|o ~esna. Kralot (Na Lafe) [to ka`a za }erka vi? Zboruvavte so nego? Toga{ }e ima svadba. Se pokoruva sosem na va{ata volja. s# sum zaboravil i sum prostil. Lafe i pridru`nici. Zatoa prijdi. pa i na{ata vrednost sega e mnogu pomala. iako odmazdata moja be{e nadvisnala gnevno vrz nego ~ekaj}i da go sotre. Zagubi `ena ~ija ubavina gi plene{e o~ite i na mnogu poiskusni znalci. Groficata Toa e minato. `ena koja so sovr{enstvoto tera{e gospo|a da ja vika duri i onoj komu mu e nisko nekomu da slu`i. za{to od mene i grad bie i sonce gree vo isto vreme. veli~estvo. (Vleguva Bertram i kleknuva pred kralot.) Kralot So nejze zagubivme bescenet kamen. Kralot 457 Kralot Koga zagubeniot se fali spomenot na nego stanuva u{te pomil. . majka si i gospo|ata svoja iako najgolemata navreda od site si ja nanese samiot sebesi.Sekoe zlo za arno Scena 3 (Trubi. Negovata krupna navreda e mrtva i podlaboko od zaboravot gi zakopuvame mo{tite {to na navreda mirisaat. groficata. presilni za nezrel razum. Neka ne ja bara na{ata pro{ka.) Lafe Dobro mu li~i. I ka`ete mu deka vaka treba da postapi. nema{e ~uvstvo vistinski da ja vrednuva. Vremeto povtorno e ubavo. ~ij zbor za sekogo magija be{e. Neka prijde kako stranec. Velmo`ata Vedna{. a ne ko prestapnik. gospodaru. pa go molam va{eto veli~estvo da go smeta toa za priroden bunt storen vo mlade{ka ludost koga `arta i ognot. Kralot (Na Bertram) Jas ne sum den na sezona edna. No pred najsvetlite zraci oblacite tmurni sega se povlekuvaat. ama va{iot sin zaluden vo gluposta. Vleguvaat kralot. go sovladuvaat i go gorat. Lafe Moram da ka`am – No prvin prostete mi – deka mladiot gospodar mnogu gi navredi kralot. Bertram Neka grevovite moi. Neka dojde. Dobiv pisma vo koi visoko go falat.

Kralot Ve molam da go vidam. ako nekoga{ na maka se najde . Tuka sega da go zgrap~ime migot za per~in. ^estopati koga prijatelot go goltne gnevot vo nas. ili zemi me na nebo. kralot mi gi prosti. te molam. (Lafe mu go dava prstenot. so voshit. Qubovta ni se budi i za pla~ewe bara ramo duri omrazata spie vo lulkata na sramot.’ Gre{kite na{i cenata ja spu{taat na ona na{e Ne be{e nejzin. gospodaru. Prvin na nejze izborot moj padna pred so srceto da se drznam za predrzok glasnik da go nazna~am svojot jazik. Prsten kako ovoj. (Bertram mu dava prsten na Lafe. Site merodavni soglasnost dadoa.458 Vilijam [EKSPIR za koi bezmerno se kajam. do nekade ti go smaluva dolgot kon nea. seta simetri~nost ja stesnuvav. iskriveno gledav na sekoja ubavina druga. Ottuka i dojde taa {to site ja falea a koja i samiot sega otkako ja zagubiv. so taa slika vtisnata vo pogledot. [to ja saka{. ubavata boja ja kudev. ja tegnev duri ne stane{e opdvratna i grda.) Prstenov be{e moj. No qubovta {to doa|a docna. ko pokajni~ko pomiluvawe doneseno po smrtta. ~esto vo nego be{e vperen. na prstot nejzin vidov koga na dvorot od nea za posleden pat se prostiv. Groficata Da. Helena koja e mrtva be{e su{testvo milo. pozajmen od gordelivosta moja. bo`e mili! Lafe (Na Bertram) Ajde sinko. vo koe.) @imi bradava bela i sekoe vlakno vo nea. ti koj{to imeto na domot moj treba vo sebe da go spoi{. Kralot I pove}e sre}a so nea da ima. ja zamoliv. a sega darovi svr{eni~ki na Modlin neka nekoj & nosi. [to drugo da storam osven da ja po~ekam i vidam va{ata `ena vtora. lavot. Kralot S# e dobro. go `alime pravot. a do na{ite najbrzi odluki ne~ujnite i bes{umni stapki na vremeto itro }e se prikradat i }e gi spre~at. Ja pomnite dobro }erkata na velmo`ava? Bertram na koe cenata mu ja doznavame duri po smrtta. za{to sme stari. so dvogledot na prezirot. za ukradena ja smetav. pokajni~ki potoa lelekame po nego. dar podari eden {to vo duhot na }erka mi silno }e bolsne za taa pobrgu da dojde. Pove}e ni zbor neka nema za minatoto vreme. ja zasakav. Ova neka se kambani za milata Helena i bog neka ja prosti. vo moite o~i da bide prav {to vidot go navreduva. Bertram Dobro opravduvawe. a koga na Helena & go dadov. za{to mojot pogled dodeka razgovaravme. vo gor~liva navreda za ispra}a~ot se pretvora koja do nebo vika: ‘Dobra edna du{a ja snema.

Bertram Ako doka`ete deka prstenov bil nejzin. stravuvawata }e mi gi prekorat {to premalku bile prazni za{to i premalku sum stravuval za xabe. taa so te{ko srce rabotata ja prese~e iako prstenot vo nikoj slu~aj ne saka{e nazad da go primi. Blagorodna be{e taa i misle{e deka ne sum svr{en. toga{ mnogu lesno }e doka`ete deka so nea vo Firenca spiev kaj{to taa nikoga{ ne bila. Bertram Taa nikoga{ ne go vide. be{e moj.) (Vleguva Velmo`ata. sum ja videl kako go nosi. vo koe ni{to osven samiot o~ite da & gi sklopev ne bi me nateralo da poveruvam pove}e od prstenov {to go gledam. Sepak ne znam. i somni~avi stravuvawa vo mene budi{ koi sakam rado da gi spre~am. Bertram Se la`ete. i & objasniv s# do detaq deka ne mo`am da & vratam na toj ~esen na~in kakov od svoja strana navesti. Kralot Ni na samiot Pluton koj{to gi znae tajnite na rudite i me{aweto nivno ne mu e popoznat prstenov odo{to mi e mene. Ti nejze ja mraze{e smrtno. Lafe Siguren sum deka sum ja videl da go nosi. . i na koj nasilen na~in od nejze ste go zele.) Kralot Obzemen sum od crni misli. iako vie smetate deka e taka. a za nejze vreden be{e kolku i `ivotot. Moite prethodni proverki. bez ogled kako s# }e se svr{i. Vodete go vedna{. ]e prodol`ime so ispituvaweto. ako s# u{te mislite deka vladeete so sebe. Pa. velam. gospodine. (Izleguva pod stra`a. taa nikoga{ ne go vide. Groficata Sine. Kralot Ko ~esta {to si ja sakam. deka tokmu na znakov }e & pomognam. Se zakolna taa vo site svetci deka nikoga{ nema da go izvadi od prstot osven ako vam ne vi go dade vo postelata bra~na vo koja vie nikoga{ ne ste bile.Sekoe zlo za arno 459 i pomo{ & treba. ti la`e{. be{e na Helena bez ogled koj vi go dade. sokolar so pismo. ovoj prsten nikoga{ ne bil nejzin. Vo Firenca od prozorec mi be{e frlen zavitkan vo hartija na koja imeto be{e na taa {to go frli. se kolnam. – Vodete go vedna{. a taa e mrtva. ili mene da mi go prati vo ihtiza golema. Ako izleze deka do tolku si ne~ovek – ama nema da e taka. No koga & ka`av kakva mi e situacijata. Ja imavte li taa mo} ona da & go zemete koe tolku mnogu & zna~e{e? Bertram Gospodaru velikodu{en. priznajte deka bil nejzin.

bez da se zboguva. ~ii ~est i vozrast mnogu se pogodeni od podnesenata tu`ba. (Vleguvaat Vdovicata i Dijana. me ~udi. gospo|o. kratki zborovi. – Najdete gi molitelive. toj spie{e so mene. ne znam dali prekor zaslu`uvam ili ne. Se nafativ na ova osvoen od ubavinata divna i zborot na kutrata molitelka. gospodaru. Lafe. Molbata moja. Vdovicata (Na kralot) Jas & sum majka. Gi znaete ovie `eni? Bertram Gospodaru. (Vleguva Bertram pod stra`a. ne mo`am i ne sakam da re~am deka ne gi poznavam. Kralot Gospod bog dobroto ti go mislel. ovde ja o~ekuvaat. grofe. a edna sirota devojka }e bide uni{tena. pa obete }e svr{at ako lek ne najdete vie. a jas trgnav po nego vo negovata zemja baraj}i pravda. o kralu! Taa e vo va{ite race! Inaku na zaveduva~ot }e mu cvetaat ru`i.) . Dijana Kapilet Lafe ]e si kupam zet na pana|ur a ovoj so kambani }e go proglasam za mrtov. a plateno mu e so mojata ~est. na Helena na gaden na~in bil grabnat. pa {tom im se zakolnete na brak. za ova na videlo da izleze.) Se pla{am deka `ivotot. Po liceto & vidov deka rabotava e mnogu va`na. Pobrzajte i vratete go grofot nazad. Dajte mi ja. Toj pobegna od Firenca. kako {to gledam. Ne mi treba ovoj. Kralot Prijdete. koja. Donesov molba od edna Firenti~anka koja edno ~etiri ili pet konaka e nazad pa ne mo`e{e sama da ja donese. begate od niv. Sega grofot Rusion e vdovec i dojde vreme da gi ispolni svoite zakletvi {to mene mi gi dade. sirota edna Firenti~anka koja poteknuva od drevnoto koleno na Kapilet. gospodaru. deka i na vas taa se odnesuva kolku i na nea. gospodine. a u{te mi ka`a so mili. Kralot (Go ~ita pismoto) ‘Po mnogubrojnite sve~eni vetuvawa deka }e se o`eni so mene po smrtta na negovata `ena. se crveneam da ka`am.) Koja e ovaa `ena? Dijana Jas sum. (Izleguvaat pove}emina. ko {to mi ka`a. So {to me tovarat mene? Dijana [to gledate tolku ~udno vrz va{ata `ena? Gospodaru velik. ve}e ja znaete pa zatoa jasno vi e kolku nekoj treba da me `ali. {to s# u{te sakate da se ven~ate.460 Velmo`ata Vilijam [EKSPIR Groficata Toga{ pravda izvr{itelite neka gi stigne! Kralot (Na Bertram) Bidej}i `enite se monstrumi za vas.

Lafe (Na Bertram) Glasot va{ e prekus za }erka mi. Se vika Parol. ako toj voop{to e ~ovek. a tie se moi. Dijana Vidov. Kralot [to veli{ na ova? Go vidov deneska ~ovekot. Ne veruvajte mu. ^esta va{a neka izleze podobra od mislite moi za nea. Neka visosta va{a. gospodaru. no mrazam so oru`je tolku ‘r|osano da se poslu`am. Lafe Gospodaru dobar.Sekoe zlo za arno 461 Bertram Bertram (Na kralot) Ne mi e `ena. [est generacii od na{ite pretci toj nakit vo nasledstvo go ostavale so testament na svojot potomok za da go nosi ko negov stopan. mislite moi. mi se ~ini. zacapana o~ajnica e taa. Kralot Gospodine. Bertram (Na kralot) Gospodaru. vie ne ste ma` za nea. Kralot Najdete go i dovedete go ovde. Dijana Ako se o`enite ovaa raka ja davate.) . Da bev takva mo`e{e da me kupi po voobi~aena cena. deka vidovte nekogo ovde {to mo`e da bide svedok. mo`no li e toj sepak na edna obi~na zabavuva~ka na siot logor da & go dal? Groficata Toj crvenee {to zna~i ne mu e lesno. Prstenov e najdobar dokaz. gospodaru. na ~ij visok ugled i rasko{na vrednost retko koj drug mu e ramen. Kralot (Na Dijana) Rekovte. (Nekoj izleguva. za{to so zakletva del od teloto va{e stanav pa taa {to so vas }e se ma`i. poblagorodni kotka misli za ~esta moja za{to jas nikoga{ ne bi ja turnal tolku nisko. ne smetajte gi do vas bliski za{to niv treba so dela da gi osvoite. zakletvite sveti gi davate. be{e obi~na zabavuva~ka vo na{iot logor. gospodaru. neka se zakolne deka nevinosta moja toj ne mi ja odzede. O videte go ovoj prsten. Ovaa mu e `ena. me ma`i i mene ili so dvajcata ili so nieden. so koja ponekoga{ se zabavuvav. Dijana (Na kralot) Me navreduva. gospodaru. a rakata e moja. me davate mene. a jas sum isto taka svoja. Dijana Besramnica e.

462 Bertram Vilijam [EKSPIR Bertram Go nemam. Kralot (Na Dijana) Kakov prsten be{e va{iot.) Bertram (Na kralot) Gospodaru. – Ova li e ~ovekot za kogo govorevte? Dijana Da. Dijana Tokmu toj v postela mu go dadov. gospodaru. po nea zbesnav. od raskala{enost. nema. . (Vleguva Parol. jas doma }e go vratam. i na krajot itrinata nejzina beskrajna i ubavinata bolna me zavedoa cenata da ja platam. velam. Kralot [to }e vi e toj? Site znaat deka poprefrigan rasipnik od nego izvalkan i prema~kan so seta kal na svetot. vie {to ja otfrlivte svojata prva. Sepak ve molam – bidej}i od doblest ste li{eni od ma` i jas }e se li{am – ispratete nekogo po prstenot va{. priznavam deka prstenot be{e nejzin. Kralot Zna~i la`no ni ka`a deka mu bil frlen niz prozorec? Dijana Vistinata ja ka`av. Zarem da bidam ova ili ona {to toj gad }e go re~e a }e re~e s# {to sakate? Kralot Taa va{iot prsten go ima. mnogu sli~en na onoj {to go nosite vie. Bertram Mislam deka go ima. tolku blagorodna `ena so pravo od mene se sramite. Go dobi toj prsten a jas ona {to i nekoj ponizok od mene po cena pazarna mo`e{e da go dobie. Kralot Trpeliva mora da bidam. Pa toj pa|a bolen koga treba vistinata da ja ka`e. Se sepnuvate itro. Na rastojanie me dr`e{e i me love{e doveduvaj}i ja da ludilo mojata strast so vozdr`anosta svoja ko {to sekoja pre~ka vo tekot na strasta na taa strast pottik & dava. a nazad mojot vratete mi go. ve molam? Dijana Gospodaru. i vo mlade{ki zanes. Dijana Go znete prstenov? Do pred malku be{e negov. sekoe pero ve e`i. Mi se dopadna.

zatoa trgni se. ako toa vi e po volja. za furiite i za {to u{te ne. oti navistina polude po nea i zboruva{e za Satana. kako na primer deka & veti brak i drugi raboti za koi. ako zboruvam }e si navle~am gnev i zlo. gospodarot moj be{e mnogu ~esen velmo`a. a i u{te mnogu drugo. Kralot Zarem nema da go ka`e{ s# ona {to go znae{? Parol Kralot Pa kako. zatoa nema da ka`uvam {to znam. ako vo izlagaweto bidete to~ni. Jas im bev posrednik. Lafe (Na kralot) Toj e dobar barabanxija. Si ima{e svoi mu{i~ki kakvi {to obi~no si imaat velmo`ite. za rajot na budalite. . gospodaru i na zapoved na va{eto veli~estvo. dr`ete se do temata. Kralot Kako {to ti i si i ne si razbojnik. Prstenov rekovte deka e va{. Dijana Da. Kralot Dobro. Kralot Ve}e istrese s#. ama vi nareduvam. gospodaru moj dobar. pa znam deka spieja eden so drug. ka`ete mi pravo. Dijana (Na Parol) Dali znaete deka mi vetuva{e brak? Parol Znam gospo|ice duri i pove}e od {to }e ka`am. bratko. dobro. bez strav deka }e go navle~ete od gospodarot gnevot. kako xentlemen {to saka `ena. Kralot A kako e toa? Parol Ja saka{e gospodaru i ne ja saka{e. Ama si ti nekakvo matkalo! S# }e ka`am. Ja saka{e li nea? Parol Ja saka{e. jas }e go sotram – {to znaete za nego i za ovaa moma? Parol Dozvolete mi veli~estvo. osven {to ne re~e deka se ven~ani. kako {to rekov. No vo toa vreme jas ja u`ivav nivnata celosna doverba. gospodaru. ama kako? Jas sum siromav ~ovek. gospodaru ama lo{ govornik. za{to. Samo ti si mnogu prefrigan vo svedo~eweto. a {to e pova`no toj nejze ja saka{e. vi se molam? Parol Ja saka{e gospodaru.Sekoe zlo za arno 463 Parol Kralot Ka`ete.

ako ne sum devojka na starecov toga{ mu sum `ena. mo`ebi nejzin. Kralu golem. Dijana Kralot Nekoj }e garantira za mene. Jupiter mi e svedok! Kralot Zo{to toga{ celo vreme nego go obvinuva{? Dijana Bidej}i e vinoven a i vinoven ne e. Kralot (Na Dijana) Prstenov be{e moj. ustava mi fati pena.464 Kralot Vilijam [EKSPIR Kralot Odvedete ja. kako }e & se prisaka. Kade toga{ go najdovte? Kralot Dijana Ne go ni najdov. bludnica ne sum. V zatvor so nea. niti go kupiv. ne znam jas ni{to. Ako ne mi ka`e{ od kade ti e prstenot ima vedna{ da umre{. Znae deka devojka ne sum. Lafe (Na kralot) Devojkava e. A trgnete go i nego. Ne mi be{e ni pozajmen. no se kolnam deka sum devojka a toj toa ne go znae. Kralot Nema nikoga{ da vi ka`am. de se vadi. Sega navistina mislam deka si obi~na pa~avra {to se frcka so sekogo. kralu. Dijana Mo`ebi e va{. gospodaru. . Kralot Dijana Ako ne stanal va{ na eden od ovie na~ini kako ste mo`ele da mu go dadete nemu? Dijana Nikoga{ ne sum mu go dala. Dijana Kade go kupivte? Ili koj vi go dade? Dijana Ni nekoj mi go dade. nekakva uslu`na rakavica. i gotov e da se zakolne vo toa. Kolku so vas {to sum bila tolku so drugi ma`i sum bila. Koj vi go pozajmi? Kralot Dijana Vodete ja. de se navlekuva. Jas na prvata negova `ena & go dadov. pove}e ne mi se dopa|a taa.

samo {to ne zaplakav. gospodaru moj dobar. Kralot (Na Helena) Ajde vo detali prikaznata da ja ~ueme nie.) Epilog Kralot pak e prosjak {tom dojde na igrava krajot . se za~uva moma sebesi. o. koj{to me obes~esti i toa dobro go znae. Taka. mrtvata ete. brgu }e dojde. pogledajte. stopanot na prstenot. za s# da se u~i. Eve vi go va{iot prsten. dobar gospodaru moj. V zatvor so nea. dovedete go garantot. sega e `iva. (Trubi.) Kralot Zarem magioni~ar nekoj vidot mi go zede pa ne gledam pravo? Dali e vistina toa {to go gledam? Helena Ne. i krajot e takov stvarno gor~livoto zlo. so pomo{ta ~esna ti n# plena. (Na Parol) Pozajmi mi {amiv~e. samiot znae. ti blagodaram. ovde. }e ispadne poslatko arno. Zlatarot.’ i taka natamu. (Izleguva vdovicata.) Po~ekajte. Ova e gatankata. no ba{ toga{ `enata svoja ja daruva so dete. dali ste u{te `iva? Lafe O~ite mi gi skokotka. Samo nemoj da mi pravi{ metanii. Vaka veli: (Na kralot) Ako. Tie vedna{ pravat od tebe podlizurko. Iako mrtva. ova {to go gledate e samo senka od edna `ena. Bertram I dvete. miris na kromid. prosti! Helena O. gospodin. A sega re{enieto pogledajte go. Sakam da isteram nekoja {ega so tebe. Sega s# izgleda dobro. (Na Dijana) Ako ti si s# u{te cvet od nikogo ne zbiran odberi si ma` a jas }e ti dadam miraz. go osloboduvam od grevot. vistinata cela niz zadovolstvo da se razvie. eve go i va{eto pismo. dete taa ~uvstvuva vo nea kako pliva. – O. iako li~no ne mi na{teti. Vo slobodno vreme. samo ime a ne i predmet. Za{to gledam. i za mene }e garantira. ]e bidete li moj sega koga dvapati ve dobiv? Bertram Majko dobra. i dvete. Toa go storiv. barabanxio. a nejze `ena. Helena Ako ispadnat protivre~ni iskazite moi raskin do`ivoten me|u nas neka stoi. Postelata moja ja izvalka. }e ~ueme s# po red kako se slu~i. (Vleguvaat Helena i Vdovicata.Sekoe zlo za arno 465 Kralot Taa sluhot ni go navreduva. gospodaru. majko mila. Ovoj pak. Dojdi mi doma kaj mene. veli~estvo. zagatkava mi ja objasni cela do vek }e ja sakam mojata nevesta bela. Dijana ‘Koga od prstov }e go simnete ovoj prsten i od mene za~nete dete. koga ko ovaa bev moma ve mislev ~udesno ne`ni. A.

na pro{tevawe. .466 Vilijam [EKSPIR i moli od vas. dajte ni go rajot iska`uvaj}i zadovolstvo. dajte ni gi blagorodnite race. a ulogite na{i va{i. a }e platime nie so trud te`ok za poubavo da se ~uvstvuvate vie. Neka na{e bide trpenieto va{e. ko {to vi gi davame srcata na{i.

.

.

Naslov na originalot: Measure for Measure .

. kalu|erka Varij. sve{tenik Fran~eska. slu`benici. priglup gospodin Gospo|a Azdisana. sestra na Klaudio. svr{enica na Anxelo Dete.LICA: Vin~encio. vojvodata od Viena Anxelo. sluga na gospo|a Azdisana Temni~ar Lakt. velmo`a. xelat Bernardin. negov opolnomo{ten zamenik Eskalo. priprost xandar Sudija Mraza~. star velmo`a i pomo{nik na Anxelo Klaudio. vetrogon Dvajca sli~ni na nego Sapunot. robija{ Marijana. mlad velmo`a Xuliet. Lu~io. pridru`nik na Marijana Petar. slugi. prijatel na vojvodata Velmo`i. svr{enica na Klaudio Izabela. podveduva~ka Pompej. gra|ani.

.

kako i vo drugite komedii od periodot 1601-04. koi ja podlo`ija dramata na poblisko preispituvawe. so vekovi gi odvra}a{e publikata i kriti~arite od ova delo. sekoj od klu~nite likovi ja dobiva svojata pouka i nau~uva deka umerenosta. Seksot ne se koristi ni za vozbuduvawe na publikata ni. Mesto toa. tonot. edno od zna~ewata na ‘merka’ vo sedumnaesettiot vek. . proizvedoa drasti~no poinakvi tolkuvawa. vo osnova.Komedijata Tante za kukurigu prvpat e igrana na dvorot na 26 dekemvri 1604 godina. Strukturno. za komi~ni efekti. slu`i za ispituvawe na bazata za vospostavuvawe na zdravo op{testvo poka`ano niz odnosot pome|u zakonot i moralnosta i za isku{uvawe na ~ove~koto povedenie vo uslovi na emocionalen stres. mahinaciite na s#prisutniot vojvoda i koristeweto na ‘trikot so krevetot’ na razli~ni stepeni. deloto e komedija vo klasi~na smisla na zborot. mra~en. Ponovite kriti~ari nao|aat paraleli. podocna dramatizirana od ^intio pod naslovot Epitia (1583) a prerabotena vo drama so dva ~ina od Xorx Vetstoun kako Slavnata istorija na Promos i Kasandra (1578). nekoi kako problemska drama a nekoi duri kako satira. Kako izvor poslu`ile pove}e kni`evni i istoriski dela. Dramata se sosredoto~uva na seksot dvi`ej}i se od raskala{enosta na bordelite do ekstremnata ~esnost na kalu|erstvoto. Tante za kukurigu e me{avina od elementi: Tragedija vo prviot del so Anxelo staven na isku{enie koj{to se pojavuva kako potencijalno tragi~en junak i komedija na intrigi vo vtoriot. a prvpat pe~atena vo folio izdanieto od 1623 godina. Osnovno me|u niv sekako deka e edna prikazna od Xiraldi ^intio (1565). Ova e prv prevod na Tante za kukurigu na makedonski jazik. Postavenite problemi se seriozni. Sepak. Nekoi ja gledaat kako religiozna alegorija. Vo toj pogled ovaa e najmra~nata od site mra~ni komedii na [ekspir. se razbira. pome|u [ekspiroviot portret na vojvodata Vin~encio i `ivotot na kralot Xejms Prvi. Sovremenite kriti~ari. Na krajot. e najdobriot kurs za zdravjeto na op{testvoto. namerni. Ostrata podelba vo strukturata.

.

toj nas }e n# igra? Za{to nie. so posebna gri`a go izbravme da n# zamenuva ovde za vreme na na{eto otsustvo. a tie da se tro{at vo tebe. (Vleguva Anxelo. vo qubovta go oblekovme na{a.) Vojvodata Eskalo! Eskalo Gospodaru! Vojvodata Na upravuvaweto da gi obrazlo`uvam svojstvata bi bilo kako da se rasfrlam so tekst i govor bidej}i dobro znam deka znaeweto va{e vo toj pogled gi nadminuva site mo`ni soveti {to mo`am da vi gi dadam. (Izleguva eden velmo`a. sakam da znaete. Zna~i ne ostanuva drugo osven da gi zdru`ite odli~nosta va{a so sposobnosta i da gi stavite vo pogon. Ni ti ni darovite tvoi ne se do tolku tvoi za samiot sebesi da se tro{i{ vo doblestite. za{to ako dobles- . instituciite na gradot i propisite pravni za op{to dobro. Na{ite lu|e. da ne gorime samo za nas. ima ne{to posebno vo tvojot `ivot {to na nabquduva~ot cela tvoja povest jasno mu ja otkriva. (Mu predava nalog. vi se bliski i nema drug nikoj kogo ume{nosta i iskustvoto vaka {tedro go zbogatile. Eskalo.) Viknete go ovde. na{ite strav i trepet nemu mu gi pozajmivme. Neboto go bara od nas ona {to od fakelite go barame nie. i drugi velmo`i. od koj ne sakame da otstapite ni peda.) (Na Eskalo) Kako. i namesnik go napravivme na site organi od na{ata sopstvena vlast. velam viknete go Anxelo da dojde. po va{e mislewe. Anxelo Sekoga{ pokoren na voljata na va{ata milost dojdov da ~ujam {to zapovedate. (Na eden velmo`a. Vojvodata Anxelo. [to mislite za ova? Eskalo Ako nekoj vo Viena ja ima taa vrednost da bide staven na tolkava ~est so tolkava milost toga{ toa e gospodarot Anxelo.) Ova e na{iot nalog.) Vojvodata No eve go ide.^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat vojvodata.

Vojvodata Eskalo So sre}a neka ve isprati. Ova ti e polnomo{tvoto. Zatoa zaedno da se povle~eme.) Brzinata so koja treba da zamineme od ovde tolku mnogu izbiva vo prv plan. Dajte mi raka. Anxelo Neka neboto vo celta va{a ve sledi! A sega gospodaru moj dobar. No sega mu govoram na onoj {to mo`e da me pou~i vo rabotata {to mu ja ostavam. toga{ toa e isto ko da gi nemame. ]e vi pi{am koga vremeto i okolnostite }e ni dadat mo`nost kako ni e i {to pravime. Vi blagodaram. Smrtta i milosta vo Viena neka ti cutat i na jazik i v srce. da se odnesuvate so tolkav obyir. Anxelo. Za vreme na otsustvoto na{e. iako prv doa|a{e predvid. Va{ata cel so mojata e ista. Iako toa godi. neka dobro se preispita kovinata moja pred tolku blagoroden i ugleden lik vrz nea da se vtisne. {to ostava mnogu krupni i va`ni pra{awa nerazgledani. da ne ja ostavi za sebe slavata na zaemodavecot {to baboti od polza no i od blagodarnost. ]e se iskradam sam. so sre}a neka ve vrati! Vojvodata Povlekuvawe nema. vie pak trudete se da ni javuvate {to se slu~uva ovde.Tante za kukurigu 475 Anxelo tite na{i ne svetat i za drugi. nitu pak mislam deka na ~ovek {to umot mu e v glava toa na du{a mu godi. dozvolete gospodaru barem do negde da ve ispratime.) Eskalo Ve molam. Anxelo Isto i mene. Vlast imam. Zbogum. ama kolkava i kakva toa nikoj ne mi go ka`al. Trudi se da bide taka. a ne e neophodno. U{te edna{. Stariot Eskalo. prirodata nikoga{ ne zajmi ni tro{ka od svoeto sovr{enstvo divno a pritoa. Zbogum. dozvola da mi dadete otvoreno so vas da pozboruvam. zatoa prifatete ja ~esta! (Anxelo go zema opolnomo{tuvaweto. Vojvodata Brzaweto moe toa ne mi go dozvoluva. (Izleguva. . za{to sakam svojata pozicija da ja sogledam do dnoto. sproveduvajte go zakonot silum ili milum onaka kako {to srceto ve u~i. Se nadevam dobro }e ja vr{ite va{ata dol`nost. Anxelo Sepak. bidi vo s# olicetvorenie na ona {to sme nie. pomo{nik }e ti bide. vo moja ~est. zbogum. ko bo`ica stegnata. So golema vnimatelnost i gri`liv prebir do vas dojdovme. Blagorodnosta dopira do duhot samo za blagorodni ne{ta. Gi sakam lu|eto no ne sakam da im defiliram pred o~i. gospodaru. ne se ~uvstvuvam ba{ najdobro koga silno mi rakopleskaat i me pozdravuvaat javno.

vo molitvite pred jadewe. treba da se moli za mir. ba{ taa ja izbri{al. Prviot velmo`a Pa taa zapoved bi im zapovedala na kapetanot i negovata posada da ne ja zavr{at rabotata po koja po{le: da kradat. na vzaemno zadovolstvo. Prviot velmo`a Neboto neka ni podari mir.) . pa mo`eme mnogu brgu. Vtoriot velmo`a ‘Ne kradi’? Lu~io Da. Vtoriot velmo`a Ne sum ~ul nikoga{ deka nekoj vojnik imal mnogu protiv takva edna molitva.) Lu~io Ako vojvodata so drugite vojvodi ne najdat zaedni~ki jazik so kralot na Ungarija. ama edna istru`il od tablicata. samo ne mirot na ungarskiot kral! Vtoriot velmo`a Amin! Lu~io Ti zaklu~uva{ kako onoj pobo`en gusar {to oti{ol na more so desette bo`ji zapovedi. Eskalo Vi stojam na usluga.476 Vilijam [EKSPIR Scena 2 (Vleguvaat Lu~io i dvajca drugi velmo`i. (Izleguvaat. taa rabota da ja re{ime. toga{ site vojvodi }e go napadnat kralot. Nema nieden vojnik me|u nas koj{to kojznae kolku u`iva koga.

ne? Lu~io Vtoriot velmo`a Vo site dol`ini. (Vleguva gospo|a Azdisana) Lu~io Gledajte. samo posle tebe. Si go spopika i toa bez ogled dali pritoa si nalepi ne{to ili samo se nasamari. doa|a gospo|a Olesnenie! Znaete deka brojot na bolestite {to sum gi kupil pod nejziniot pokriv se iska~i na – Vtoriot velmo`a Na kolku. Vtoriot velmo`a Ne sum bil? Najmalku duzina pati. Prviot velmo`a Sekoga{ mi gi broi{ bolestite ama mnogu Pogodi. bi rekol.Tante za kukurigu 477 Lu~io Ti veruvam. da. kako na primer. Prviot velmo`a Ili. Kusurot e edna francuska kruna. Vrz osnova na tvojata li~na ispoved }e nau~am da dr`am zdravici vo tvoe zdravje. ona {to se dobiva koga tripati }e se potstri`e. za{to mislam deka nikoga{ ne si bil tamu kaj{to takva se ~itala. Prviot velmo`a Gluposti! Ko da ne znae{ deka n# razdvoile samo ~iftot no`ici {to pominale me|u nas! Lu~io Da. Lu~io Pa da. ama }e pijam. dodeka sum `iv. Prviot velmo`a Ti zboruvam li sega so ~uvstva? Lu~io Mi se ~ini deka mi zboruva{ i toa ~uvstvitelno do bolka. Dobroto kadife. Prviot velmo`a Na kakva? Vo stih? Izgleda sam si go spopikav. debelini i {irini i toa na site jazici. ti samiot si eden rasipan nikakvec iako postojano mu se moli{ na boga ko netokmu. sigurno! Ko {to minale me|u firata i kadifeto! Ti si firata! Prviot velmo`a Lu~io A ti kadifeto. Vtoriot velmo`a Na tri iljadi maleri godi{no? Prviot velmo`a Tri iljadi i kusur. vo site religii. `iti majka? Lu~io . gledajte. Ti garantiram! Navistina pove}e bi sakal da bidam fira od nekoj angliski {tof otkolku da me potstri`at ko tebe {to te postri`ile za da stane{ francusko kadife. zo{to da ne? Bo`jata milost si e bo`ja milost bez ogled za koja religija se raboti.

Prviot velmo`a Klaudio v zatvor? Ne mo`e da bide. Pompej Gospo|a Azdisana Ne ste ~ule za proklamacijata? More biduva. Lu~io Ama znae{. (Izleguvaat Lu~io i dvajcata velmo`i. Lu~io Da odime i da ja doznaeme vistinata. Prviot velmo`a Puka{ ama ne od zdravost tuku od {uplost – koskite ti se {uplivi. taa rabota ne e taka daleku od ona za koe po toj povod sme govorele. Dali si sigurna deka e taka? Gospo|a Azdisana A {to }e stane so tie vo gradot? Sigurna. ne{to od besilkata. ne{to od ~umata. Gospo|a Azdisana Ete {to me snajde. a pri~inata e {to & napravil dete na gospo|ica Xulieta. po tolku zafrkancija. ne{to od siroma{tijata. koj kolk najmnogu ve kluka? Gospo|a Azdisana Ne sega. mi se skusija mu{teriite.478 gre{i{ . te molam? No najmnogu od s#. ve molam. kako ne.) Gospo|a Azdisana Gospo|a Azdisana Klaudio. Mi veti da se najdeme pred dva ~asa a toj sekoga{ si stoe{e na zborot. bogohulieto se gosti vo tebe! Prviot velmo`a (Na gospo|a Azdisana) Zna~i. {to ima novo? . Vidov koga go li{ija od sloboda.) [to ti e. gospodin Klaudio. gospodine. posigurna ne mo`e da bide. e vo soglasnost so proklamacijata. Vtoriot velmo`a Osven toa.pukam od zdravje! Lu~io Vilijam [EKSPIR Lu~io Toga{ veruvam deka e taka. `iti s#? Pompej Site ku}i za zabava vo predgradijata na Viena mora da se sramnat so zemjata. Vtoriot velmo`a Koj e toj. kako {to znaete. ne mo`am da sfatam deka ba{ nego go apsat. ne{to od vojnite. (Vleguva Pompej. vidov kako go vodat a {to e najstra{no vo rok od tri dena }e mu ja se~at glavata. Gospo|a Azdisana Koja proklamacija. Ene onde go li{ile od sloboda i go vodat v zatvor ~ovekot {to vredi kolku pet iljadi kako vas.

) Pompej Eve go gospodin Klaudio. Samo hrabro. brat. A sepak. Gospo|a Azdisana Ama zarem ba{ site na{i ku}i za zabava vo predgradieto da se sramnat so zemjata? Pompej Ba{ site. Lu~io Koga bi mo`el tolku mudro da zboruvam li{en od sloboda. ne zna~i deka treba da go promenite zanaetot. pak arno. I tie }e otidea po petlite ama se na{ol nekoj seten gra|anin da gi spasi.Tante za kukurigu 479 Pompej Tie ostanuvaat za priplod. toa e navistina ne{to novo vo dr`avava. Xulieta i sudskite slu`benici. vas }e ve imaat vo predvid. Lu~io. Lu~io i dvajcata velmo`i.) Gospo|a Azdisana Tom~e. Klaudio Taka mo`e polubogot. umira. (Se slu{a bu~ava od vnatre. ako ne te kaznam. vlasta. od sloboda.) Klaudio (Na temni~arot) Zo{to. Vie {to o~ite vi istekoa od rabota. spored grevot. da fa}ame xade! (Vleguvaat Temni~arot. Jas ostanuvam kaj vas kako prislu`nik. I da go promenite mestoto. Po zakonot bo`ji: ako te kaznam. ko staorec {to dr~no go lapa svojot otrov. bi pratil po nekoj od moite zaemodavci. koga se koristi bez usul. A {to }e stane so mene? Pompej Ne pla{ete se. tuku gospodarot Anxelo striktno vaka zapoveda. Za kakov prestap stanuva zbor. Sepak si go barav. A eve ja i gospo|ica Xulieta. Koj dobro do{epnuva. (Izleguvaat gospo|a Azdisana i Pompej. me poka`uva{ vaka na svetot? [to e Klaudio? Kako stigna do zatvor? Klaudio Od mnogu sloboda. ne ostanuva bez klienti. Klaudio? Lu~io Ako ka`am bi prestapil po vtorpat. ko {to po prenasitenosta dolg post sledi taka i po sekoja sloboda. Klaudio. I toa do temel. Lu~io Da ne e ubistvo? . }e se so`alat nad vas. Koj ja gasne. arno. sledi zatvor. Gospo|a Azdisana Nosi me v zatvor kaj{to mi e odredeno. raka na srce. za deloto storeno da n# kazni. Lu~io E. ako nemame druga rabota. Prirodata po nas tr~a so `ed poro~na. temni~arot go nosi v zatvor. Temni~arot Ne go pravam ova od zloba. pove}e sakam da mlatam prazna slama na sloboda odo{to da dr`am lekcii v zatvor.

Klaudio Storiv taka. mislam. Lu~io So dete ili {to? Mora da e zaradi toa.) Zbor so tebe. prijatele dobar! (Temni~arot odobruva. kako za’r|ano oru`je. ako e zaqubena. ama nego ne mo`at da go najdat. mora da odime! Klaudio Eden zbor samo. mo`e so vozdi{ki da ti ja duvne. go primenuva na mene toj zapostaven i mrtov zakon jovo na novo. Ako treba neka odi i sama. Ja znae{ damata i znae{ deka mi e `ena. No se slu~i kra`bata na na{ite vzaemni strasti ne~ove~no da ja obele`i Xulieta. Zapoznaj ja so opasnosta {to nad glava mi visi. ako se za tvoe dobro. Lu~io Blud? Klaudio Taka nekako. ili dali odli~nosta so koja toj ja ispolnuva polo`bata svoja vinovna e za ova – jas so sigurnost ne znam. Se svr{iv so Xulieta i vrz osnova na toa stignav do nejziniot krevet. ili dali poradi toa {to misli deka so vlasta i nasilni{tvoto odi. Imam nade` samo vo nea. Lu~io. visea na yid celi ~etirinaeset godini bez niedna do sega da se primeni. Sigurno za da stekne ime. Ama ovoj upravuva~ nov gi voskresnuva sega site zakopani kazni koi. ne znae ve{to da go vodi pa so mamuzite postojano go dupi. Te molam. Lu~io Mo`e i sto.) Zarem bludot stana tolku va`en? Klaudio Vakvi se rabotite so mene. za slava i ime da si stvori. Lu~io Vilijam [EKSPIR Klaudio Za `al. noviot namesnik na vojvodata – dali poradi sjajot i neiskustvoto na samata novost. Lu~io. Ne go storivme ova samo za da porasne nejziniot miraz {to ostana pod klu~ot na nejzinite rodnini pred koi qubovta na{a ja za~uvavme tajna do denot koga }e gi pridobieme. nejzinata mladost i bez zborovi krasnore~iva e mnogu . sestra mi v manastir }e stapi za tamu da bide rakopolo`ena. Vo moe ime moli ja prijatelite da gi prati kaj namesnikot strog. Temni~arot Odime gospodine. (Klaudio i Lu~io zboruvaat na strana. usluga napravi mi mala. Isprati nekogo kaj vojvodata i baraj kaj nego za{tita. osven {to na toa ne mu dadovme oblik na javna objava. pa sega. Deneska.480 Klaudio Ne. pa glavata sega tolku ti se klati na ramewa {to nekoja mlekarka. ili poradi toa {to misli deka javnoto telo e kow na koj guvernerot mo`e da java pa. nov vo sedloto. A pak sega. so dete.

pa taka toj i se prifati. ~ovek na strogosta i vozdr`anosta vrvna. mnogu e ve{ta na zbor. koi ~etirinaeset godini gi ostavivme da ~maat ko prestaren lav v pe{tera {to prestanal ve}e da odi vo lov. Odam kaj nea.Tante za kukurigu Scena 3 481 pa lu|eto gi plenuva. Klaudio Temni~aru ajde.) (Vleguvaat vojvodata i sve{tenikot. Lu~io Daj bo`e da znae – kolku za ohrabruvawe na onie {to se vo sli~na situacija i koi bi se na{le vo takva edna grozna zamka.na drugata Klaudio. prijatelu moj dobar. cel ima mnogu poseriozna i potemelna od celta na bujnata mladost. da ja ka`e? Vojvodata Gospodine svet. pa toj sega misli deka sum otpatuval za Polska za{to takov pu{tiv glas me|u siot narod. Vojvodata Imame zakoni strogi i propisi mnogu cvrsti neophodno |ubre za tvrdokorniot plevel. Vodete me! (Izleguvaat na edna strana Lu~io i dvajcata velmo`i. osven toa. Otfrlete ja taa misla. razumna i znae da ubedi. ko roditelite so . gospodaru. Sve{tenikot Mo`e. Sega. Pa sega. Lu~io. Lu~io Vo rok od dva ~asa. nikoj podobro od vas ne znae kolku povle~eniot `ivot sum go sakal i pet pari ne sum daval da bidam vo dru{tva kaj{to mlade`ot bez duh i rasko{ot oroto go vodat. Ne veruvajte deka ligavata qubovna strela mo`e da probodi iskusni gradi. tolku i za tebe li~no za da mu se iznau`iva{ na `ivotot za koj bi mi bilo `al taka glupavo da go zagubi{ vo samo edna igra do cuf-muf. [to baram od tebe da mi dade{ tajno skrovi{te. }e me pra{ate zo{to ova go storiv? Sve{tenokot Da. Temni~arot i slu`benicite. o~e svet.) Vojvodata Ne. gospodine bo`ji. Klaudio Vi blagodaram. Xulieta. va{ata milost. Mu gi predadov na gospodarot Anxelo. apsolutnata vlast i mestoto moe vo Viena.

kakov e navistina onoj {to vo migov nas n# glumi. na Anxelo mu ja prefrliv vlasta.482 Vilijam [EKSPIR meko srce.) . koga vlasta drugi nosi dumi. A za rabotata pod nadzor da mu ja imam. pa bludot i raspojasenosta pravdata za nos ja vle~at. za da mo`e. nezame{an. sakam ko brat od va{iot red narodot i knezot da gi posetam. Vojvodata Strav nad stravovite. te molam. a ne za da gi upotrebat. se pla{am. od glasovi lo{i da se spasam. Bidej}i narodot zbesna po moja vina }e be{e toa tiranija da udram i da gi se~am za ona na {to samiot gi navedov. No sega }e se vidi. Sve{tenikot Vo racete na va{ata milost be{e da ja odvrzete vrzanata Pravda koga }e treba. odvaj mo`e da se vidi deka krv niz nego te~e ili deka poal~en e od kamen. taka i zakonite na{i. Zatoa. Zatoa. od zasedata na moeto ime da udri doma. a jas. so mantija da me snabdi{. svet moj o~e. od zlobata ve{to se ~uva. i samite umrele i ve}e se mrtvi. bebeto doilkata ja tepa a pristojnosta sosem naopaku e prevrtena. pa so vreme decata na pra~kite im se potsmevaat mesto da im se pla{at. (Izleguvaat. bidej}i neprimenuvani dolgo. i da me podu~i{ brzo kako vo svetot najdobro da se odnesuvam ko vistinski monah. U{te samo ova: Gospodarot Anxelo e tvrd ko kale. ]e vi ka`am i drugi pri~ini. a ova se slu~i koga zlite dela pominuvaa ko od {ega bez nikakva kazna. i mnogu pogolem strav }e im vleevte sami ova da go sprovedevte a ne gospodarot Anxelo. {to brezovite pra~ki gi vrzale za decata samo da gi pla{at. no ne sega. zaradi koi ova go pravam.

so koe najiskreno da govoram treba ko so svetec. vozneseno vo ve~nosta so vozdr`uvawe strogo. odi otvori mu i vidi {to saka. ti ne si zakolnata u{te. a obrazive rumeni tokmu toa mi go velat. Lu~io 483 Lu~io Devstvenice. Ve smetam za su{testvo nebesno i sveto. brat vi ve pozdravuva mnogu. jas ne smeam. Ubavice mila. Izabela Za ona za koe. kaznata vo blagodarnost treba da ja primi. Ne govoram za{to pogolemi sakam.) Gospodine. .Tante za kukurigu Scena 4 (Vleguvaat Izabela i kalu|erkata Fran~eska. ako vie ste toa. (Lu~io vika od nadvor. novodojdena vo mestovo i ubava sestra na nesre}niot & brat klaudio? Izabela Zo{to nesre}niot & brat? Go pra{uvam ova. mo`ete li. {tom zakletva dade{. No da ne dol`am mnogu. ako ti e otkrieno. drugi privilegii nemate? Fran~eska Zarem sega{nive ne se dovolno golemi? Izabela Lu~io Tokmu taka. Lu~io Bo`e gospode! A zo{to? (Od nadvor) Ej! Mir na mestovo! Lu~io Izabela (Na Fran~eska) Koj vika? Fran~eska Izabela Toa e ma{ki glas. (Se trga na strana. Ti smee{. da me odvedete pred o~ite na izabela. Iako vo krvta mi e grevot so devojkite da teram {egi i jazikot da mi lae neskladno so srceto. te molam. Vleguva Lu~io.) Izabela Zarem vie. toj e v zatvor. mora da mol~i{. Mila Izabela. osven vo prisustvo na igumanija. Odgovori mu. negovata sestra. kalu|erkite. liceto pokrieno treba da ti bide ili. So sakanata svoja za~na dete. za{to na znaewe sakam da vi stavam deka jas sum izabela. {egata na strana. ne smee{ da zboruva{ so ma{ki. Koj vika? (Ja otvora vratata.) Povtorno vika. Vistina e. sepak so vas epten sum iskren. ako jas treba da mu sudam.) Izabela Mir i sekoe dobro. ve molam. a i toga{. tuku zatoa {to u{te postrog red baram za sestrite posveteni na sveta Klara.

so milosta bo`ja i so krotka molba srceto na Anxelo ne go smeknete. Na negovo mesto. is~epka nekakov propis pod ~ija ostrica. Lu~io Ne e taka. glavata na va{iot brat treba da padne. temni~arot ve}e ima nalog da go pogubi. rabotata e vakva. Brat vi i sakanata negova `iveeja zaedno.484 Izabela Vilijam [EKSPIR Go hulite dobroto. taa e. toj mnogu velmo`i. `ivotot negov go bara? Lu~io Ve}e go osudi i slu{am. vklu~uvaj}i me i mene. Go uapsi zaradi grevot. potsmevaj}i mi se mene. vladee gospodarot Anxelo. od onie koi dobro gi znaat dr`avnite ni{ki. Nade` ve}e nema. Vojvodata mnogu ~udno si zamina od ovde. koi dolgo mu begaa na stra{niot zakon ko glu{ec na lav. koj{to prirodnata ostrica svoja ubistveno ja tapi so korisnosti od umot. so site prinadle`nosti {to so vlasta Isprobajte ja mo}ta {to ja imate. a kako mo`am jas tuka da mu se najdam? Lu~io Lu~io Tuka le`i zajakot. studiraweto i postot. Lu~io Da. i nastojuva rigrozno spored aktot da se kazni ko primer za drugite. Izabela Zna~i. Toa e ona {to treba{e da go zavr{am me|u vas i sirotiot vi brat. ~ovek niz ~ii veni lapavica te~e mesto krv. . osven ako vie. vo akcija n# turna. ko {to vremeto na cutewe po seidbata golata ledina ja plodi so bogat rod. Kratko i jasno. Izabela Kakva mo}? Se somnevam deka voop{to ja imam. deka najavuvanoto beskrajno daleku bilo od negovite vistinski namisli. Izabela Pa neka ja zeme! Bo`e. ~ovek koj nema ~uvstvo za osilo bludno ili za ~ulen nemir. so promena na imeto ko u~eni~kite {to pravat od ~ista sueta. no doznavame sega. Izabela Po posestrimstvo. Izabela Dete so nego? Da ne e bratu~etka mi Xulieta? Lu~io Taa vi e bratu~etka? Izabela negova odat. No ba{ ko {to hranetiot se debeli. Toj sega. za da im vlee strav na raskala{enosta i bludot. taka utrobata nejzina plodna negoviot trud i zalog gi poka`a.

Izabela ]e vidam {to mo`am da storam. samo mi treba igumanijata da ja izvestam za rabotava itna. U{te ve~erva }e znae dali sum uspeala. Izabela ]e po~nam so ova vedna{. Odete kaj Anxelo. Pozdravete go brat mi. a koga tie pla~at i kle~at. na druga Lu~io. Lu~io Zaminuvam vedna{.) . Izabela Zbogum.Tante za kukurigu 485 Lu~io Somne`ot predavnik e na{. gospodine dobar. Lu~io Ama pobrzajte. i n# tera dobroto da go zagubime {to mo`elo da bide na{e ako ne sme se pla{ele da se obideme. (Izleguvaat na edna strana Izabela i Fran~eska. i dajte mu da vidi deka koga devojkite molat ma`ite ko bogovi davaat. Vi blagodaram od srce. site nivni molbi se ispolnuvaat vedna{ ko od sekoga{ baranoto i da bilo nivno.

Edna rabota e isku{enieto. dali i vie samite. Eskalo Da. ureduvaj}i go pticite grablivki da gi pla{i. Eskalo. mestoto so `elbata. ne mo`ete da ja smalite negovata vina zatoa {to i jas isto sum gre{el. Eskalo Neka bide kako {to saka va{ata mudrost. stignata najposle do posakuvanata cel. ako jas koj mu sudam vo ista padnam gre{ka presudata i za mene neka bide smrt bez milost. gospodinot ovoj {to sakam da go spasam ima{e blagoroden tatko. I neka va{ata milost ka`e. a vam vi veruvam deka vo doblesta ste mnogu strogi. mora da umre. koga vremeto bi se pogodilo so mestoto. Ona {to pred sudot se otkriva. Ne e lesno velam: biserot {to go nao|ame. da bideme posmeli pa da go potkastrime malku mesto da padne i da se sma~ka na mrtvo.) Anxelo Ne smeeme od zakonot stra{ilo da pravime. dali i vie. pa taka sme fita – fit. ili koga krvta va{a bi zovrela ko v kotel. gospodaru.^in VTORI Scena 1 (Vleguvaat Anxelo. Gospodine. no sepak. a sosema druga zgre{enieto. toa pravdata go se~e. podobro re~ete.) Temni~arot Tuka sum. zatoa {to sme go videle. zapirame i go zemame. slu`benici i eden sudija. Eskalo. no ona {to ne go gledame go gazime bez oset i nikoga{ ne mislime na nego. vo vakva situacija `e{ka ne bi zgre{ile vo istoto ona za koe sega go osuduvate navlekuvaj}i si go zakonot na glava? Anxelo i po nekoj kradec povinoven od onoj komu mu se sudi. Anxelo Kade e temni~arot? (Vleguva temni~arot. a da go dr`ime ist duri navikot ne napravi od nego svra}ali{te mesto da im vleva strav. Zakonot ne znae deka kradci mu sudat na kradci. pod dejstvo na sopstvenite strasti. Ne poreknuvam deka vo porotata {to na obvinetiot mu sudi me|u dvanaesette pod zakletva mo`e da sedi Anxelo Gledajte Klaudio .

Sapunot. kako {to velat. gi ~eka krvav pi{tol. koi se ovie i {to se? Lakt re~e se vika{? Zo{to ne zboruva{ Lakte? Pompej Ne mo`e. Pompej i slu`benici. (Vleguvaat Lakt. Anxelo Prodol`i. neka ni prosti na site! Edni grevot gi kreva. Edni vo zla se davat. bez tro{ka ereti~nost {to sekoj dobar risjanin na ovoj svet treba da ja ima. eve ni najposle eden umen xandar. be{e. jas sum sirot xandar na vojvodata. a druga rabota nemaat osven da teraat besovi po javnite ku}i. Neka se ispoveda i podgotven neka bide. koja ja rezilam pred boga i pred va{ata milost – Eskalo [to? Va{ata `ena? Lakt Da. Eskalo Od kade znaete? Ako & e po volja na va{ata milost. a se vikam Lakt. na drugi doblesta im gi krati dnite. vi tvrdam. Anxelo Zloubiteli? Koe zlo go ubivaat? Da ne se dobroubiteli? Lakt Ako e po volja na va{ata milost. gospodaru. makro {to raboti na par~e. a sega dr`i nekakov amam za koj mislam deka povtorno e nekakvo mesto za gadotii i rezil. begaat i nikomu ni{to. dvajca zloglasni zloubiteli. gospodaru. drugi za grev samo eden. gospodaru. Donesete gi! Anxelo [to e gospodine? Kako se vikate? Vo {to e problemot? Lakt Toj. i priveduvam ovde pred va{ata dobra milost. Ako ova se lu|e na mesto. gospodine? Lakt Ajde. Se izlakta! Anxelo [to ste vie. sramneta so zemja vo predgradieto.) Lakt (Na Anxelo) Dobro ka`ano. Se potpiram na pravdata. gospodaru? Toj e kelner. spolaj mu na gospoda. ne znam to~no {to se. toga{ ne znam {to e zakon.Tante za kukurigu 487 Eskalo Do utre vo devet ~asot poguben da bide. (Izleguva temni~arot. gospodaru. ama sigurno se pluknati nikakveci. gospodaru.) Eskalo Neboto neka mu prosti. Lakt @ena mi. Raboti kaj edna izvikana `ena ~ija ku}a. donesete gi ovde. e ~esna `ena – Eskalo Zarem zaradi toa ja rezili{? . Ova mu e posledniot axilak. koja.

koja. Eskalo So posredstvo na onaa `ena? Lakt Da. ~esno pla}aj}i za niv. kako {to rekov. ne se porcelanski tuku obi~ni. a bidej}i vie toga{. {to se veli. ama sepak vr{at rabota. ako mu e po volja na va{ata milost. Zna~i. gi potamani drugite. kako {to znaete. Nie. obi~na pajnca od pet pari. vie ve}e znaete {to. Va{ata milost ima sigurno videni takvi. }e ja rezilam i }e se rezilam. doka`i go! Eskalo Ete gledate. kako {to rekov. Sapunot Taka e. ne mo`evte. mo`e{e da ja obvinat za kurvawe. deka na onaa i na onaa im nema lek vo vrska so ona. majstore Sapun. od `ena mi. so posredstvo na gospo|a Azdisana. gospodine. pa toga{ vi rekov. kako {to velam. ne odokolu tuku pravo v rebra. stoeja vo edna pajnca. imavme samo dve vo celata ku}a. a imavme. ne mo`ev da vi go vratam kusurot. ne zapnuvajte za pajncata. ~esen ~oveku. kako {to ve}e vi rekov – . prodol`ete! Pompej Ne gospodine. ovaa gospo|a Lakt. ako ovaa ku}a ne e `iv ebarnik. gi kr{evte koskite od napred re~enite slivi – Sapunot Gi kr{ev. a i zijan za nejze. Pompej (Na Eskalo) Gospodine. ete. koi vo toa koj- Pa da. gospodine. No taa mu plukna v lice i mu dade dvojka. gospodine. ~ingeni. gospodine. samo dve vo pajncata oti majstorov ovde. Pa kako {to rekov. za{to ku}ata e poro~ili{te edno dolno. ako dobro se se}avate. Sapunot. nema zbor. gledate. prodol`ete. rabotite ne stojat taka. so stomakot do usta. umrena za suvi slivi. bog da ja dade{e nepohotna. i. mnogu trudna bidej}i. kako {to rekov. tuka sosem ste vo pravo. Lakt Doka`i go ti ova pred ovie muvaxii ovde. taa vleze kaj nas so stomakot do gu{a i pobara – va{ata milost neka mi prosti – suvi slivi. Pompej znae koga{no vreme. ako drasti~no ne gi smali obrocite. ni malku. Pompej (Na Anxelo) Slu{ate li kako obratno govori? Pompej Gospodine. Eskalo Od kade znae{. Eskalo Dobro de. prequba i site drugi ne~isti lajnarii. xandaru? Lakt Pa. ako dobro se se}avate.488 Lakt Vilijam [EKSPIR Velam. za{to.

[to & storivte na `enata od Lakt pa toj sega se `ali? Vedna{ sakam odgovor i da svr{am so ova. vo ‘Kaj grozdot’ kaj{to vie u`ivavte da sedite. va{ata milost ne mo`e tukutaka da svr{i. So pri~ina ova go velam. gospodine.na Duovden umre. gospodine. u{te edna{ ve pra{uvam {to stana so `enata na Lakt? Pompej Edna{. gledam se govori samo vistina. sede{e na edno nisko stol~e. gospodine. (Na Eskalo) Zaminuvam sega. Pompej E pa da. Toj. ~ovek koj vle~e osumdeset funti godi{no a tatko mu umre na Duovden. gledate. gospodine? Ni{to nejze ne & se napravi edna{. gospodine. Dobar gospodine Sapun. ne ni mislev. gledajte vo negovata milost. Eskalo Ve~erta sproti Duovden. ovde. majstore Sapun? Sapunot Ve molam.Tante za kukurigu 489 Pompej Sapunot Taka e. gospodine. ne. Pompej Ete. Eskalo Se nadevam deka taka }e bide. Dobro. ete gledate – Eskalo Ama ste zdodevna budala. Pompej Gospodine. so va{a dozvola. Ka`ete go glavnoto. pogledajte mu ja facata na ~ovekov. da me pra{a. Dali va{ata milost dobro go pogledna? . Eskalo Ne. Ovde. a rabotava cela do kraj razgledajte ja vie i najdete na~in da si go dobijat site. Lakt Ama. Mnogu uspeh utre. {to & napravi gospodinov? Pompej Ve molam. (Izleguva Anxelo. pra{ajte go ~ovekov {to & napravi na `ena mi. A jas ve molam. }e svr{ite. poarno zdravje. ba{ taka be{e. gospodine. Pompej Ja molam va{ata visost.) Sega prodol`ete. ne? Sapunot U`ivav navistina zatoa {to tamu e otvoreno za sekogo i pogodno za zima. poglednete go ovoj majstor Sapun. gospodine. gospodine. gospodine. ovde samo vistina se zboruva. Anxelo ]e trae ova kolku edna no} vo Rusija koga no}ite se najdolgi. Pompej Zna~i.

gospodaru. mnogu dobro. gospodaru. ako liceto e najlo{oto ne{to kaj nego. Lakt Taka e. . ku}ata e mnogu respektirana ku}a. Pompej Gospodaru taa se respektira{e so nego u{te pred da se zemat. (Na Pompej) Doka`i go toa. la`e{! La`e{ apa{u eden rasipan! U{te ne do{lo vreme koga nejze }e ja respektiraat i ma`i i `eni i deca. Eskalo Vo pravo e xandaru. gospodine. ako negovata `ena ne e najrespektirana persona od site nas ovde. ili }e te nosam na sud za tepa~ka. o apa{u. ako vi e po volja. go gledam. negovata gazdarica mnogu respektirana `ena. Pompej Dali va{ata milost gleda nekakvo zlo na negoviot surat? Eskalo Ne ba{. o gaden Hanibale! Sum se respektiral so nejze pred da se zememe? (Na Eskalo) Ako nekoga{ sum se respektiral so nejze ili taa so mene. Pompej Na evangelieto bi se zakolnal deka tokmu liceto e najlo{oto ne{to kaj nego. Eskalo Dobro. kako mo`el toga{ majstor Sapun da nanese nekakvo zlo na `enata od ovoj xandar? Toa bi sakal va{ata milost da mi go ka`e. gospodaru. ba{ vi blagodaram za ova. [to saka va{ata milost da napravam so ovoj podol razbojnik? Eskalo Pa. kako vtoro. pu{tete go neka si go tera svoeto dodeka ne soznaete vo {to se sostojat tie negovi lo{otilaci.490 Eskalo Da. ve molam. pogledajte go u{te edna{. Koj e popameten ovde. Eskalo A da ve svirne{e po uvceto. rasipniku. Pompej Rakava da mi se isu{i. {to velite vie na ova? Lakt Kako prvo. gospodine xandar. Zna~i. Eskalo Ne. Lakt E. ovoj ~ovek ovde e mnogu respektiran i kako treto. Vi blagodaram mnogu za ova. mo`evte isto taka da go tu`ite za kleveta. bidej}i ima vo sebe razni lo{otilaci {to bi mo`ele da gi otkriete koga bi mo`ele. rasipan kanibale. Pompej Vilijam [EKSPIR Lakt Gadu. pravdata ili ugursuzlukot? (Na Lakt) Dali e ova vistina? Lakt (Na Pompej) O. neka va{ata milost ne me smeta za kutar xandar na vojvodata.

vo `ivotinska smisla. jas sum siroma{en ~ovek {to mora da `ivee od ne{to. ne? Ajde. ama {to da pravam koga drugi me vle~kaat tamu. Sapunot Vi blagodaram. svoeto. Eskalo (Na Sapun) Kade ste rodeni. gospodine? Sapunot Ovde vo Viena. Pompej Iskreno. apa{u. gospodine – Posledniot be{e Azdisan. majstor Sapune. gospodine. {to te ~eka: ima da si go tera{ svoeto. honorarno vie ste i makro Pompej. Eskalo Samo tolku? Kelner. Pompej Gazlo. . Eskalo Zna~i taka. polovina mo`e }e vi se prosti. ]e ve kelnerosaat. [to se odnesuva do mene. Eskalo Navistina vle~ete osumdeset funti godi{no? Sapunot Da. Majstor Sapune. gospodine. nikoga{ ne bi stapnal v kr~ma. apa{u eden rasipan. da si go tera{. priznajte. Eskalo Kako vi se vika gazdaricata? Pompej Gospo|a Azdisana. bez ogled kolku toa da go ma~kate so nekakvo kelnerstvo. gospodine? Pompej Devet? Dojdete ovde. Da ve nema od ovde i pove}e da ne slu{nam za vas. Zbogum. (Na Pompej) [to ste po zanaet.Tante za kukurigu 491 Eskalo Sega gleda{. gospodine. gospodine. Pompej Gazlo. (Izleguva Sapunot. a vie }e gi nasapunite. Eskalo Gotovo e. gospodine. gospodine. Eskalo Kolku ma`i imala do sega? Pompej Devet. majstore kelner.) A sega vie. Eskalo Odli~no. Pompej. vie ste Pompej Veliki. ako vi e po volja. Taka. majstore Sapun. kelner kaj edna sirota vdovica. gospodaru. majstor Sapune. bi sakal da ne se pletkate so kelneri. Kako se vikate majstore kelner? Pompej Pompej. za{to gazot i e najgolemoto kaj vas.

Kolku vreme ste xandar? Lakt Sedum i pol godini. Ako do`iveete da go vidite ova ispolneto. (Na strana) ama }e go sledam spored ujot na mesoto i mojata sre}a. majstore xandar. ko~ixijata neka udira so kam{ik po kowot {to ne slu{a. zbogum. toga{ nema zo{to da se pla{i od makroata. gospodine. a za vozvrat na va{eto proro{tvo. Vi pravat nepravda {to postojano ve tovarat so toa. oti. ako ve donese. Pompej Iskreno. }e ja izdavam jas najubavata ku}a vo Viena za nepoln gro{ po no}. }e prodol`i toa da go tera.) Eskalo A sega vie. niti nekoga{ }e go dozvoli vo Viena. Taka. Pompej Lakt Ako gi besite i kolite site onie {to vaka gre{at edno deset godini po red. Pompej. }e naredam da ve kam{ikuvaat. toga{ }e go falite boga ako mo`ete da izdadete u{te nekoj nalog. Ako va{ata milost gi sredi orospiite i ~apkunite. Mora da `iveete od ne{to. navistina. majstore Lakt. Zarem vo va{iot kvart nema dovolno lu|e pogodni za ovaa slu`ba? Mislev. Pompej Dali va{ata milost misli seta mladina vo Viena da ja skopi i is~isti? Eskalo Ne. . so kam{ik ne se vadi od du{a! (Izleguva. Pompej. Molete se da ne ve donese |avolot povtorno pred mene za kakva gode optu`ba pa duri ni za onaa ku}a vo koja sega se matkate. Pompej. Sedum i pol. slu{nete me. spored moeto {turo mislewe. Eskalo Ama zakonot ne go dozvoluva. no zanaetot na hrabrite. Ako zakonov se primenuva deset godini vo Viena. da. deka ste podolgo. spored ve{tinata vo slu`bata. Pompej.492 Eskalo Vilijam [EKSPIR Eskalo Vi blagodaram. prijdete. re~ete samo deka toa Pompej vi go ka`al. ima da ve tepam i gonam s# do va{iot {ator pa }e si go vidite praviot Cezar vo mene. Samo {to glavi se se~at i se besi. Ili prosto re~eno. Pompej Se zablagodaruvam na va{ata milost za dobriot sovet. Velite vkupno sedum godini. gospodine. gospodine. a za ovoj pat. ne? Da bidete makro? [to mislite za toj zanaet. Eskalo Eskalo Se sreduva ve}e i toa na golemo. gospodine. Eskalo Te`ok napor za vas. Pompej? Dali e zakonski? Pompej Ako zakonot go dozvoluva. Da me kam{ikuvaat? Ne. Pompej.

(Izleguvaat Lakt so slu`benicite. Eskalo Potrebna ni e strogost. (Izleguvaat. sre}ni se da me izberat mene da gi zamenam. Koga }e gi izberat. Sudijata Gospodarot Anxelo e mnogu strog. Lakt Doma kaj vas. No sepak. Jas ova go pravam za sitni pari a izleguvam na kraj so s# i se{to. gospodine? Eskalo Da. Ne e sekoga{ milost ona {to ni izgleda taka. gospodine.) Kolku e ~asot. {to mislite? Sudijata Edinaeset. mnogu malku ima takvi {to trezveno }e ja vr{at vakvata slu`ba. gospodine. Eskalo Gledajte da mi gi donesete imiwata na {estemina najsposobni ma`i od va{ata parohija. kutriot Klaudio! Nema lek. Pro{tevaweto sekoga{ kotka drugo zlo. Da odime. gospodine. doma kaj mene.) . Sudijata Ponizno vi se zablagodaruvam. Eskalo @al mi e {to }e umre Klaudio ama lek nema.Tante za kukurigu 493 Lakt Da vi ka`am pravo. Eskalo Ve molam dojdete kaj mene na ru~ek. Zbogum.

vedna{ }e dojde. ]e dadam naredba. {to da pravime so trudnata Xulieta? Samo ofka. Bog neka ve vardi i ~uva. ko na son vinata da ja storil. (Izleguva slugata. (Na Izabela) Dobrodojdovte. (Vleguva slugata. ama so merka.) Bludnicata gledajte da ja premestite. toa ostavete mi go mene.) Slugata Go vr{i isleduvaweto. ]e mu ka`am za vas. (Izleguva slugata. pu{tete ja vnatre. Vr{ete si ja rabotata ili dajte otkaz pa taka }e bidete na mir so sebe. Anxelo Ima sestra? Temni~arot Da. (Vleguvaat Lu~io i Izabela.) ]e vidam {to re{il. Anxelo Odnesete ja vedna{ na nekoe posoodvetno mesto i toa brzo. temni~aru? Temni~arot Dali navistina Klaudio }e umre utre? Anxelo Zarem ne ti rekov da? Zarem naredba nema{? Zo{to pra{uva{ pak? Temni~arot Za da ne se zatr~am.) Temni~arot (Vleguvaat temni~arot i eden sluga. a samo toj treba da umre. .) Anxelo [to e rabotata. (Vleguva Anxelo. Anxelo Ostanete u{te malku. Anxelo Dobro. koja treba kalu|erka naskoro da stane ako ve}e ne stanala. mnogu doblesna moma. Anxelo Ajde. ^asot & se bli`i.494 Scena 2 Vilijam [EKSPIR Temni~arot Neka mi prosti va{ata milost. Temni~arot Ve molam. Bo`e. Nema `iv ma` od ovoj porok {to ne li`nal. Ako gre{am ispravete me. ama sum videl po egzekucijata kako sudot `ali za donesenata odluka. Dajte & {to e potrebno.) Slugata Ovde e setrata na osudenikot i bara da ja primite. mo`ebi omeknal. gospodaru dobar. [to sakate? Izabela Bolna molba do va{eto gospodstvo imam.

da ne se vodi vojna vo mene me|u sakam i ne}am. kleknete pred nego. Anxelo Toa ne sakam da go storam. ni lu|eto nema da pla~at zaradi toa. predocna e. Temni~arot tolku lesno. i posakuvam pod udarot na pravdata da se najde pa ne bi molela za nego da ne moram i ne bi molela navistina. {to e rabotata? Izabela Brat mi e osuden da umre. toa i ne mo`am. Ve molam. grevot osudete go negov no ne i brat mi. Izabela (Na strana) Bog neka ti dade sila da go pleni{! Anxelo Da go osudam ~inot a ne izvr{itelot? No sekoj grev e osuden u{te pred da se stori. Anxelo Dobro.Tante za kukurigu 495 Ja molam va{ata milost da me soslu{a. praveden ama surov zakon! Brat mi toga{ pove}e go nema. nema pomo{. Navalete. (Na strana na Izabela) Ne otka`uvajte se . Anxelo Ubavo. Izabela Ima. zamislete. Izabela No mo`ete bez da mu napakostite na svetot. Ne molite za igla. Anxelo Toj e osuden. Na {to. Kamo `alosta da vi ja para va{ata du{a ko mojata {to se kine za nego. mojata rabota bi se svela ako gi kaznuvam grevovite {to storeni se ve}e a izvr{itelite gi osloboduvam od vina? Izabela O. Navalete. Premnogu ste ladni. za poli obesete mu se. velam! Izabela (Na Anxelo) Mora li da umre? Anxelo Devojko. {to molite? Izabela Postoi eden porok koj{to od srce go mrazam. a mislam deka va{ata milost mo`e da mu prosti i ni neboto. Lu~io (Na strana na Izabela) Premnogu ste ladni. molete. So tolku pitom jazik nema da izmolite ni{to. Gospod neka vi e na pomo{! Lu~io No bi mo`ele ako sakate? Anxelo [to ne sakam.

Da be{e toj na va{e mesto. primer. dobar. a ne jas.496 Izabela Vilijam [EKSPIR Predocna? Ne e taka. Anxelo Smirete se. na ova pomislete i milost toga{ niz usta }e vi {ikne i }e bidete ko preporoden. trognete go. V koren treba tie da se sose~at za da gi snema pred da za`iveat. No sega toj e buden. ni polovina ne gi veli~at niti krasat ko {to gi krasi milosta. koga Toj {to sudija e nad site sudii na svetot re{i da vi sudi za toa {to ste vakvi? O. duri i zborot ovoj mo`e da se povle~e. odete si! Izabela Kamo bog da mi ja podari mo}ta va{a a vie da ste Izabela! Dali s# vaka bi bilo? Ne. Anxelo Zakonot ne e mrtov iako dolgo le`i zaspan. . Ovie mnogumina ne bi se drznale tolku da gre{at dokolku prviot {to valkanovo go storil delo odgovaral za ~inot. na va{e mesto ne }e be{e tolku strog. pomislete. [to bi bilo so vas. Zakonot. Lu~io (Na strana) Da. a na negovo vie. Duri i za v kujna imaweto go kolime koga mu e vreme. toa e praviot na~in. O. koj e toj {to za vakov grev umrel? Kolkumina samo go storile. devojko li~na. ni `ezloto na vojvodata. dobar gospodaru. ni pompata koja so golemcite odi. bi vi otkrila toga{ {to zna~i sudija da se bide. Duri da mi e rodnina. ka`ano na mesto. ni od namesnikot me~ot. roden brat ili sin. Lu~io (Na strana na Izabela) Taka. Izabela Lele bo`e! Pa site nekoga{ni du{i otpi{ani edna{ bile no Toj {to nadmo}ta znael da ja koristi umno na{ol lek. Anxelo Brat vi e otpi{an od samiot zakon i badijala zborovite si gi tro{ite. a {to zatvorenik. za nego nema milost. Izabela Sepak poka`ete malku so`alba. brat vi go osudi. ni krunata na kralot. Anxelo Ve molam. i vie }e potkleknevte kako nego. gleda {to se slu~ilo i kako prorok vo ogledalo gleda kakvi s# zlodela novi bilo sega za~nati ili so prostuvawe obnoveni vo idnina }e se kotat i }e se ra|aat bezbroj. Mora da umre u{te utre. Izabela U{te utre? Zarem tolku brgu? Po{tedete go! Milost! Toj ne e podgotven da umre. Zarem so pomala gri`a da mu slu`ime na neboto odo{to na valkanite ni tela? O. veruvajte vo ova. no toj. ni togata na sudijata.

neznajkovci stra{ni ba{ tamu kaj{to seznajkovci se mislat. Samo napred. mome! Gotov e! Samo napred! Popu{ta. za grmewe samo. Izabela Ona {to za komandantot e samo gneven zbor. mnogu e dobro da imate snaga na xin. Pra{ajte si go srceto. nabapkani so kusove~na. . koga malite toa go pravat. (Na strana na Izabela) Go znete i toa? Prodol`ete. Lu~io Koga mo}nicite bi grmele ko {to grmi samiot Jupiter. siten ~inovnik bi go koristel neboto samo za grmewe. gledam. za vojnikot e ~isto svetogrdie. Brat vi }e umre utre. gordite lu|e. no nasilstvo e velam ko xin da ja koristite. a pravda delam koga onoj. za{to sekoj mal. Izabela (Na strana na Izabela) Ne mu davaj da di{e. Bidete zadovolni. devojko. no bogohulie. Golemcite so svetcite teraat {egi. Jupiter bi poludel vo nemir. so duhot svoj staklest. Temni~arot (Na strana) Na boga mu se molam da go pobedi! Izabela Ne mo`eme nie so bratot svoj da se merime.Tante za kukurigu 497 Lu~io Anxelo Najgolema iska`uvam koga pravdata ja vr{am. prestapot progledan niz prsti. Priznae li grev od boga daden. Lu~io (Na strana) Mnogu dobro re~eno. Lu~io (Na strana na Izabela) Ima{ pravo. sepak nekakov lek vo sebe ima {to na porokot do vrv nova ko`a mu navlekuva. O sozdatelu milozliv. iako gre{i kako i site. od `ivot go li{uvam za pove}e zlo da ne pravi. vinoven za nekoj zlostor. Anxelo Zo{to seto ova mi go velite? Izabela Zatoa {to vlasta. No lu|eto. ko majmuni besni tolku gluposti izveduvaat pred o~ite na boga {to na angelite od toa solzi im idat. ko negoviot {to e prestap. tie. Izabela Zna~i vie }e ste prviot {to izrekol vakva kazna a toj prviot {to }e ja plati. O. ~uknete tamu i videte dali znae ne{to nalik na grevot od brat mi. za{to milost izlivam toga{ vrz mnozina nepoznati koi. sitna vlast. potoa bi gi ma~el. porado ti so ostrata sulfurna strela go rascepuva{ dabot ~atalest i glu`dest odo{to mirta nekoja pitoma. duhovitost e toa. i od smea bi ispukale da se zlobni kako nas.

Izabela Ne so suetni pari od iskovano zlato ili so kamewa besceneti ~ija vrednost de pa|a de se kreva vo zavisnost od ujot na procenitelot. tuku so molitvi iskreni {to do nebo }e se krenat pred zajdisonce. gospodaru. Izabela .498 Vilijam [EKSPIR toga{ nikakva misla vrz jazik neka ne vi padne {to brat mi od `ivotot }e go li{i. Izabela na ve~nosta. Izabela Gospodaru dobar. Izabela ^ujte kako }e ve potkupam. (Izleguvaat Izabela. taa ne ni isku{uva. Anxelo Anxelo ]e razmislam. Anxelo [to? Da me potkupite? Izabela Da. (Na strana na Izabela) Inaku s# bi bilo rasipano. od devicite {to postat ~ii misli posveteni se samo Anxelo (Na strana) Od tebe. dojdete utre kaj mene. legnat kraj temjanu{kata na sonce. koj gre{i pove}e. ko ~ove~ki le{ a ne ko cve}e. Lu~io Bog neka ja ~uva va{ata milost.) [to e ova? [to e ova? Nejzina gre{ka ili moja? Isku{uva~ot ili isku{itelot. Bog neka ve brani i ~uva. se raspa|am od prekrasnoto vreme. molitvi od nevinite du{i. Anxelo Ubavo. vratete se. Anxelo (Na strana) Govori tolku umno {to i umot moj vo zaseda pa|a. tuku toa sum jas. Lu~io (Na strana na Izabela) Dobro e: da odime sega. koj{to. so takvi darovi {to bi bile i bo`ji i va{i. Dojdete utre. vratete se. (Na Izabela) Zbogum. za{to vaka trgnuvam po patot na isku{enieto {to so molitvite se sudira. a? Ne taa. Mo`no li e neviVo kolku ~asot utre da dojdam kaj va{eto gospodstvo? Anxelo Koga sakate pred pladne. pa duri i od tvojata doblest. Lu~io i Temni~arot. Izabela (Na strana) Amin.

ne? Temni~arot Jas sum. {to pravi{. Temni~aru! – Vie ste toj. gre{nica edna moja. padnata vo kanxite na sopstvenata mladost obrazot si go ispri{ti. (Na Xulieta) S# podgotviv za vas. Vojvodata Koga treba da umre? Temni~arot Mislam utre. Ostanete malku. ostavi go brat & v `ivot! I kradcite se ovlasteni kra`bi da vr{at {tom sudiite i samite kradat. monahu dobar? Vojvodata Povikan od somilosta i duhot na redot moj svet dojdov da gi posetam gre{nite du{i ovde vo zatvorov. ludost. (Izleguva. koj{to. Dete taa nosi. ludost. doa|a ba{ sega. od edna strana Vojvodata prepraven vo monah a od drugata strana Temni~arot. za tamu na{eto zlo da go vneseme? O.Tante za kukurigu Scena 3 499 nosta skromna pozavodliva da bide od lesna `ena? Dali polni pusto{. [to.) Vojvodata Gospod na pomo{. . Anxelo? Dali ja posakuva{ na dolen na~in zaradi ona {to doblesna ja pravi? O. a toj {to go za~na. ni doa|a `elba svetili{teto da go urneme. [to sakate. koja. (Vleguva Xulieta. {to si ti. tuku ovaa doblesna moma me pokori sosem.) Eve. svetci na jadica stava{! Najopasno isku{enie e ona {to postojano n# {ilka da gre{ime qubej}i ja doblesta. ne gi sfa}av i im se smeev. S# do deneska prezir seev kon ma`ite zaqubeni. za da fati{ svetec. zarem ja qubam {tom posakuvam povtorno mene da mi zbori i na o~ite da & se nasladuvam? Da ne bladam? O du{manine lukav. Dajte mi go voobi~aeniot dopust niv da gi vidam za da gi uznaam dobro delata nivni gre{ni pa spored redot soodvetno da postapam.) (Vleguvaat. osuden e na smrt iako e ~ovek mnogu mlad i popogoden za u{te eden takov prestap odo{to za istiot da umre. Temni~arot ]e storam i pove}e od toa ako treba. Nikoga{ bludnica ne mogla so seta dvojna mo} – ume{nosta i su{testvoto svoe – Vaka da me vozbudi.

No samo ako kaeweto @alno za nego.) . i da doznaete dali se kaete zdravo ili samo bo`emski. Vojvodata Dali go sakate ~ovekot {to vi zgre{i? Xulieta Ostanete na toa. a tuka nie sebesi se `alime. pa sega odam kaj nego sovet da mu dadam. Vojvodata Vilijam [EKSPIR Dali se kaete. kako {to slu{am. Benedicite! Xulieta Mora da umre utre? O zakon bezdu{en {to `ivotot mi go prodol`uva so uteha bedna od smrten u`as! Temni~arot Da. sramot so radost go nosam. Bo`jata milost neka e so vas. ubavice. Va{iot drugar. ne ova nebo i poka`uvame deka od strav samo obzir kon neboto imame a ne od vistinska qubov. Xulieta Go priznavam o~e i za nego se kaam. ko {to ja sakam `enata {to mu zgre{i. Xulieta So radost }e u~am. za grevot storen? Xulieta Se kaam i sramot najtrpelivo go nosam. Vojvodata Toga{ grevot va{ e pote`ok od negoviot. Vojvodata va{e proizleguva od grevot {to sram vi nanel. Vojvodata Izgleda deka gre{niot ~in e delo zaedni~ki izvr{eno? Xulieta Zaedni~ki. Vojvodata Taka i treba. }erko.500 pa drugi upatstva }e dobiete. mora utre da umre. Xulieta Se kaam za ~inot kako za zlo no. Vojvodata ]e ve podu~am kako sovesta da si ja ispitate. (Izleguvaat.

na krajot. (Vleguva Izabela. Bog neka ve brani i ~uva.Tante za kukurigu Scena 4 (Vleguva Anxelo. kalu|erka. ode`data svoja. Anxelo (Na strana) Da ja znaete mnogu pove}e bi mi bilo po volja odo{to za nea da pra{uvate. a muskulite moi drugi ostanaa bez neophodnata `ivost? Da. koe. mislam i se molam na nekolku strani: neboto mi gi prima zborovite prazni. Da ispi{eme ‘dobar angel’ vrz rogot od |avolot. . ubavice? Izabela Dojdov da ja slu{nam va{ata volja. rabotata si ja ostavaat. Anxelo Dovedete ja. vi se molam? Za vo ova pomestuvawe na rokot. {to mi se sobra taka krvta v srce. No sepak. (Izleguva slugata. Izabela 501 Vaka igra glupavata orda so nekoj padnat vo nesvest: mu pritr~uvaat na pomo{ i vozduhot mu go prigu{uvaat koj mu e potreben da se osvesti – a isto pravat i podanicite verni na nekoj mnogupo~ituvan monarh koi. Anxelo No nekoe vreme mo`e da po`ivee. Gospodstvoto moe.) O bo`e.) [to e? Koj e tamu? Slugata Nekoja Izabela. gordost be{e moja.) [to ima. da ne ~ue nikoj. za{to v srce nezadr`livo i mo}no bui mojot naum. O mesto visoko. ne slu{aj}i {to govoram. Dr`avata {to ja prou~uvav dolgo sega mi se ~ini ko ne{to ~itano ~esto {to vleva strav i stanuva zdodevno. Izabela Vie na toa go osuduvate? Anxelo A koga. pretvoraj}i ja taka nepromislena qubov vo navreda. dodeka umot i duhot. strav korne{ od budalite. dali }e stane |avolska kruna? (Vleguva Izabela. kaj Izabela se zakotvuvaat. Izabela Taka neka bide. kolkupati ti so ramkata tvoja. saka da ve vidi. na usnive mi e gospod. mora da umre. pa duri kolku i nas. a mudrite gi vrzuva{ du{i za tvojot ~ist privid! Krvta. bi mo`el so }ar da go trampam za obi~en perduv {to od bes veterot go bie. pa se zatna seta. (Na Izabela) Brat vi ne mo`e da ostane vo `ivot. za so ponizna qubov pred nego da kleknat.) Anxelo Koga sakam da se molam i da mislam. no nebare tamu samo imeto mu go xvakam. krv si e. tronu.

ludost. slu{nete me. Ili ste naivni ili naivnosta ve{to ja glumite. Izabela [to rekovte? Toa {to za `ivotot negov molam. podavaj}i & se. na nedozvolen na~in. no ne i na zemja. teloto svoe da go predadete na slasta valkana so koja i taa. za{to toa voop{to grev ne e. se izvalkala? Izabela Ve uveruvam. Jas. sekoe utro }e se molam za da mi se dopi{e na site grevovi moi. Toa ne e dobro. la`en `ivot da se sozdava. Iznudenite grevovi pove}e na kup se brojat. za spas negov. deka porado bi go dala teloto od du{ata. ne garantiram. odo{to na du{a se nosat. Anxelo Ne zboruvam za va{ata du{a. Anxelo Ne. i neka sum dobra za ni{to osven vo ona. ovie poroci valkani! Dali pravi~no bi bilo da mu se prosti na onoj koj{to od prirodata ve}e sozdadeniot obraz go ukral ko {to treba da mu se prostat bludnite strasti na onoj {to likot bo`ji go vtisnuva vo zabraneti pari? Da se istrebi na sramen na~in pristojno sozdadeniot `ivot isto e tolku lesno ko. za{to i re~enoto. Anxelo O. vas sosem osloboduvaj}i ve. Zarem ne bi govorele za grev od milost ako se stori bratot da se spasi? Izabela Ve molam storete go toa. ili. Anxelo Vaka mudrosta saka vo najsvetli da se prika`e boi . Anxelo Ne. mu izrekuvam na va{iot brat smrtna kazna. ako e grev na du{a neka go nosam. Anxelo Ve molam storete go toa. gospodine. {to bi izbrale vie: zakonot. Izabela Anxelo Velite taka? Eve. primete go na du{a. {tom isto kaj vas te`at milosta i grevot. pravi~en mnogu `ivotot na brat vi da go skrati. lesno mo`am da go pobijam. jas }e go sfatam ko grev storen na moja du{a. Izabela Neka sum i naivna. Izabela Taka e na nebo. bo`e. Odgovorete na ova. }e vidime vedna{. da se podgotvi dobro i so mirna du{a na nebo da otide. ako e grev.502 Vilijam [EKSPIR podolgo ili pokuso. tuku milost. A toa {to vie taa molba mi ja ispolnuvate. vo ime na zakonot {to sega e vo sila. Izgleda ne me razbirate. za koe znam deka ne sum podobra.

. a deka drug na~in zemski nema za negoviot spas osven bogatstvoto na toa telo va{e pred nego da go raspostelete za bratot da ne strada – [to toga{ bi napravile? Izabela Bi storila s# za brat mi jaden ko za mene {to bi storila. Odnosno. velam samo kako pretpostavka – osven vie. Brat vi }e umre. Izabela Barem pomalata cena }e se plati. ili visoko mesto dr`i. Anxelo Do pred malku zakonot go smetavte za tiran a pa|aweto na brat vi pove}e za {ega odo{to za porok. Anxelo tragite od kam{ikot lut bi gi nosela ko nakit bi se soblekla i v smrt bi trgnala ko vo meka postela dolgo prisakuvana. No slu{nete me. Besramniot otkup i pro{tevaweto po svoja volja ne se od ista sorta. Izabela Taka e. zna~i. Anxelo Zarem ne bi bile vo toj slu~aj surovi isto ko presudata na koja & se potsmevate? Izabela Da re~eme. ama teloto svoe nikoga{ na sram ne bi go izlo`ila. ni za ne{to drugo. Anxelo Toga{ brat vi }e mora da umre. deka nema drug na~in da go spasite – Za ova ne garantiram. cel `ivot da umira. Izabela O. negovata sestra.Tante za kukurigu 503 koga sama se ocrnuva. }e zboruvam mo{ne grubo. Ponekoga{ i na omrazenoto niz prsti mu gledam vo polza na nekoj kogo go sakam. ona {to ne go mislime da go govorime. Izabela Taka. prostete mi. gospodaru. Za jasno da me sfatite. ako smrtta nad glava mi visi. Anxelo A negoviot prestap. Anxelo Site sme slabi. spored na{iot zakon. gledaj}i deka ve posakuva takva edna li~nost koja dobro stoi so sudiite. tokmu vaka se kaznuva. zakonskata milost nema ni{to zaedni~ko so valkaniot otkup. Podobro bratot samo edna{ da umre odo{to sestrata. spasuvaj}i go nego. ^estopati se slu~uva za da go dobieme sakanoto. ko {to niz crnite maski skrienata ubavina desetpati podobro bolska odo{to koga e neskriena. pa brat vi mo`e od te{kite da go izvle~e prangi na mnoguznajniot zakon.

ve sakam. i `enite se isto taka slabi. a pretpostavuvam stvoreni sme nadmo} da nemame nad grevovite koi mo`at da n# stresat. Izabela Ha. i vpe~atokot lesno n# zaveduva. a po s# na vas se gleda deka ste.504 Izabela Vilijam [EKSPIR Izabela Brat mi ja qube{e Xulieta a vie mi velite deka za toa treba da umre. Pokori se velam na gladta moja pohotna. Izabela Ne znam da vrtam vo zborot. a bidej}i za polot sopstven svedo~ewe vakvo dadovte. @eni? Gospode bo`e! Ma`ite su{testvata nivni gi rasipuvaat }arej}i od niv. Anxelo @ivotot zemete go na brat mi ako nema drugar i ako toj samo e slab kako tebe i patot tvoj go sledi. Anxelo Koj }e ti veruva. Izabela. Ili potpi{i pomiluvawe za brat mi vedna{ ili na cel glas vikaj}i }e razglasam na svetot kakov ~ovek si ti. Bidete ona {to ste. Anxelo Jas isto mislam. Anxelo Ne. Anxelo Slu{nete otvoreno. koja povalkana izgleda odo{to e koga drugi isku{uvate. Ostavi ja finosta. `imi ~esta. ne ste `ena. Izabela Da. poka`ete mi sega stavaj}i go na sebe ruvoto dadeno od boga. ko ogledalata vo koi si go gledaat likot. so koj se tera ba{ ona . bidete `ena. strogosta na mojot `ivot. ve molam govorete ko porano {to govorevte. dozvolete mi da bidam drzok. Ne. }e vidi{. ne rumeni od nepotreben sram. Izabela Znam deka doblesta va{a povlastena e vo toa. Nema. ako qubovta mi ja vozvratite. Za zbor ve fa}am. Ako ste `ena. Anxelo Veruvaj mi. Ako ste ne{to pove}e. sitna ~est {to golema verba bara. desetpati nare~ete n# slabi za{to nie sme ne`ni ko licata {to se na{i. Gospodaru moj dobar. svedo~eweto moe protiv vas i visokoto moe mesto do tolku }e prete`nat nad obvinenieto va{e {to sopstvenata prijava }e ve zagu{i i na kleveta }e zamirisa. a nasokata & e |avolska! Privid! Privid! ]e te rasklinkam Anxelo. a toa zna~i. Izabela? Imeto moe ~isto. zborovite go ka`uvaat ona {to go mislam. koi lesno se kr{at ko lesno sliki {to sozdavaat. Ve}e po~nav pa uzdite sega na strasta zovriena gi prepu{tam.

so jadicata svoja! Kaj brat mi odam. Ti mo`e{ svoja da si pee{ pesna: no so laga }e ja pobedam vistinata tvoja. inaku ne samo {to sigurno }e umre. (Izleguva. }e postapam ko tiran so nego. koj pravdata ja tera pred }efot va{ da se klawa. a brat ti na nebo neka se ka~i. `imi strasta {to sega me dr`i i me vodi. sepak vo sebe ima takvo ~uvstvo za ~esnost {to dvaeset glavi za se~ewe da ima na dvaeset grozni kladi. site bi gi dal do edna pred da dozvoli sestra mu teloto svoe so bluden pri{t da go zgnasi. nevideni maki. bilo za osuda bilo za priznanie. Spasi go brat ti prepu{taj}i mi go mene tvoeto telo. za smrt }e go podgotvam. Iako padna od lesno zovrivawe na krvta. Pa Izabelo.) . opasnonosni usti. i po va{a volja pravdata i krivdata da gi lovi. {to vo sebe go imate toj eden. ]e mu ka`am kolku baraweto na Anxelo vredi. pove}e od bratot ~esta mene mi zna~i. ist jazik. mir na du{a da si obezbedi. koj }e mi poveruva? O. ili. tuku nequbeznosta tvoja }e mu ja prodol`i smrtta so te{ki. Odgovori mi utre. `ivej ~esno.Tante za kukurigu 505 {to so nego se bara. Izabela Komu da se `alam? Ako nekade go ka`am ova.

Ti ne si ti. ne`en jazik na edna bedna zmija. [to se krie vo ona {to go nosi imeto ‘`ivot’? Tokmu vo toj `ivot le`at skrieni iljadnici smrtti. kostobolot i ~irot {to pobrgu da te zemat. oti toa {to go nema{. go zaborava{. jad vrz jad see{. za{to site prinadle`nosti {to gi dava{ zadoeni se so niskost. za{to postoi{ vrz iljadnicite zrnca za~nati od prav. a koga si star i bogat nema{ ni strast. gubam ne{to {to samo budalite go ~uvaat. koja ‘gospodaru’ te vika. ~ist odlivok na slabinite tvoi. Na `ivotot. za{to ko nekoe magare pod te`ok tovar podvednato. Za smrtta ti si samo obi~na {utka {to & ‘rmba begaj}i da se skrie a postojano v pregrat & tr~a. oti i utrobata tvoja. za{to ujot go menuva{ na ~uden na~in so menuvaweto na mese~inata. kaj{to prebiva{. ni krepkost. So nade` da `iveam. mislam. smrtta ja baram. za{to se pla{i{ od mekiot. Ako si bogat. gi kolne nastinkata. Vojvodata Bidi ubeden deka }e umre{. Ti ne si sre}en. pa moli milostina od drtata starost. a sepak najmnogu od smrtta se pla{i{. re~i mu: ‘Ako te zagubam.) Vojvodata Vie zna~i se nadevate na pomiluvawe od gospodarot Anxelo? Klaudio Za nesre}nite edinstveniot lek e nade`ta. ni ubavina vo bogatstava da u`iva{. Ti si samo zdiv. Najdobriot odmor ti e sonot. Ti nema{ ni mladost ni starost. ni `ar. tuku ko vo nekoj popladneven son obete gi sonuva{. oti seta tvoja blagoslovena mladost ti minuva vo stare~ka treska. koja pove}e ne e ni{to. . i ti naj~esto go bara{. Klaudio Ponizno vi blagodaram. a toa {to go ima{.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat Vojvodata prepraven kako monah. pokoren na site nebesni lunki. I `ivotot i smrtta toga{ pomili }e ti bidat. `ol~no go bara{. a se pla{ime od smrtta koja razlikive gi izramnuva. Sakaj}i da `iveam. Blagoroden ne si. Prijatel nieden nema{. gi nosi{ aznata do krajot na patot a smrtta samo te rastovaruva. Ne si stamen. Klaudio i Temni~arot. podgotven sum da umram. siroma{en si. Ni slu~ajno ne si hrabar.

Klaudio Od kakov vid? Izabela Od takov {to ako go prifatite ~esta }e ja sogolite od stebloto va{e i ugul goli }e ostanete.) Izabela Samo sakam da razmenam zbor-dva so Klaudio. Zatoa pod itno podgotvete se oti trgnuvate utre. Izabela (Od nadvor) Ej. sekoga{ e dobra. gospodine.) Vojvodata Sakam da gi ~ujam ama da ne me vidat. kakva uteha mi nosi{? Temnica ve~na? Izabela Ba{ taka. sestro. za kuso pak }e ve posetam. Klaudio Nema nikakov osven za glavata da se spasi srceto da se raspara. ve ispra}a vedna{ tamu za da mu bidete ambasador ve~en. samo zbor so vas. bidej}i ima davawe zemawe so neboto. ne morate da umrete. mir i dobro dru{tvo! Temni~arot Koj e tamu? Vlezi! @elbata zaslu`uva dobar do~ek. (Vleguva Izabela. Klaudio Klaudio Presvet gospodine. }e ostanete v `ivot no sinxiri }e nosite do smrtta. Temni~arot Vi stojam na raspolagawe. Sestra vi e. (Vojvodata i temni~arot se povlekuvaat na strana.Tante za kukurigu 507 Izabela a baraj}i ja smrtta. pa makar siot svetski prostor da vi e prebivali{te. Temni~arot Kako pora~ano. (Obajcata se prikrivaat. Zarem nema lek? Vojvodata Uteha ko uteha. Pa neka dojde. Zna~i sepak ima? Izabela Da brate. ropstvo. tuka. temnica ve~na. Ima vo toj sudija sotonska milost ako polelekate. `ivot nao|am. vi blagodaram. Klaudio Izabela (Na Klaudio) Gospodine. Gospodarot Anxelo.) Klaudio Pa. Vojvodata Temni~aru. mnogu dobra. . milost od boga.

Izabela Izabela Mo`no e. bi li~el. Izabela Taka brat mi govori. pa i kutrata buba~ka. da be{e vo pra{awe samo mojot `ivot. po ~inov gnasen. No preblagoroden si `ivotot da go tera{ so niski sredstva. go kluka mlade`ot v teme i gre{kite gi dere ko jastrebot pilci. ili ako e. Zamisli Klaudio: Kako najmal? Klaudio Da be{e smrtno stra{en. Klaudio Velmo`ata Anxelo? Izabela O. na gnil bunar podlabok od adot. onaka mudar. velam. na temnicata ko nevesta v presret }e & pojdam i so race }e ja pregrnam. ovoj namesnik e sotona. od grobot na tatko glasov dojde. Klaudio . od sedumte smrtni e najmal. No dali strasta vo nego go {ilna {lakanica na zakonot da mu vlepi i bez usul da go prekr{i? Toa ne e grev. koj{to so zbor izbran i izgled stalo`en. Klaudio Dobro. se pla{am za tebe. od telesni se gr~i maki od kakvi i xinot se vitka koga umira. potoa. koga }e ja zgazime. mila Izabela. zo{to bi se soglasil da nosi ve~na kazna Izabela O. Zo{to me izlo`uvate na sramov? Mislite deka na ne{to bi se re{il otade razumot i ~esta? Ako mora da umram. Klaudio Ti blagodaram. za smrtta utre. I koga seta gnasa du{evna bi mu se videla. Vilijam [EKSPIR jas nemu nevinosta moja da mu ja dadam a toj da te oslobodi! Klaudio Izabela O bo`e. Klaudio i se tresam da ne ovoj treskavi~en `ivot go zgrabi{ i pove}e za {est-sedum zimi da ima{ po~it odo{to za ve~nata ~est. ti mora da umre{. Izabela Podgotven bidi. toa e ode`da lukava na adot smislena da go skrie najsotonskoto telo za da izgleda ko dostoinstvenik. No}va treba da go storam toa {to mrazam da go ka`am inaku utre ti si mrtov. Klaudio Ne pravi go toa. Smee{ li da umre{? Vo pretstavata najmnogu se ~uvstvuva smrtta. ko igla bi go frlila mirno za da ve oslobodam. Ovoj bo`emski svetec od namesnik. Klaudio.508 Klaudio Ka`i za {to stanuva zbor. bi te pu{til grevot ist i natamu da go pravi{. Da. zarem e mo`no? O. toj.

so lelek. ~uvstvitelniov topol izvor da ti stane piftiesta grutka. Najdobro e vedna{ da umre{! (Se trga od Klaudio. Iljada molitvi }e ka`am za da umre{. ili da ree vo rastreperenite predeli na ve~niot mraz. Izabela. Klaudio Da. nikoga{ od krvta negova ne niknal. Od tebe se otka`uvam! Umri. da bide{ plenik na vetri{tata nevidlivi i duvan so `estoka sila okolu svetot trkalezen. divo nakalemen. Samo u{te nekoja podveduva~ka mo`e milost da ima za tebe. o bedniku dolen! Zarem ~ovek da stane{ preku mojot porok? Zarem ne e rodoskverie da zema{ `ivot od sestriniot rezil? [to treba da mislam? Daj bo`e majka mi na tatko mi da mu bila verna za{to vakov trn. ropstvoto. slu{nete me.Tante za kukurigu 509 za kratkotrajno zadovolstvo? O. Izabela A sramniot `ivot odvraten. ne. za eden zbor samo ve molam. Grevot {to }e go storite za da go spasite bratot.toa e i premnogu stra{no! Najte{kiot i najma~niot svetoven `ivot {to starosta. da le`i{ na ledeni maki i da gnie{. Klaudio O. Zadovoluvaweto na mojata molba po s# izgleda bi odelo vo va{a polza. Izabela O. mlada sestro. . a ni zbor za da te spasam. yveru! Ne. siroma{tijata i bolot mo`at vrz ~ovekot da go svalat e raj vo sporedba so ona so koe n# pla{i smrtta.) Klaudio O slu{nete me Izabela. Vojvodata (Koj{to izleguva pred Izabela) Za eden zbor. kukavico bezverna. no da umre{ i da zamine{ kojznae kade. bi imal podocna ne{to so vas da porazgovaram. pa neka si te~e. Izabela [to sakate? Vojvodata Koga bi mo`ele da mi stavite na raspolagawe del od va{eto slobodno vreme. prirodata do tolku }e vi go prosti {to toj doblest }e stane. a duhot zdiven da ti se bawa vo ogneni vodi. Izabela Bo`e! Bo`e! Klaudio Sestro mila. niz glavite vrtat temni misli polni somne` . ne! Grevot ti e zanaet a ne slu~ajnost ~ista. ili polo{ od najlo{ite da bide{ koi. ostavete me vo `ivot. crkni! Koga dovolno bi bilo da kleknam i od kobot da te spasam. Izabela Ne. Izabela! Izabela [to saka brat mi? Klaudio Smrtta e stra{na rabota.

Vojvodata Na toa i ostanete. Kleknete i podgotvete se. ako vo ovaa ne e dovolno ubava dobrinata. Na mojata iskrena `elba da pomognam. kako {to sega stojat rabotite. Jas sum ispovednikot na Anxelo i znam deka ova {to go velam e vistina.) Vojvodata Rakata koja vi podarila ubavina. Zatoa ubavo slu{nete me {to }e vi re~am.510 Izabela Vilijam [EKSPIR Temni~arot Tokmu na vreme. Anxelo nikoga{ nemal namera da ja zloupotrebi. Jas nemam mnogu slobodno vreme.) Temni~aru. Ubeden sum deka so mirna sovest. toj }e mu se izmolkne na va{eto obvinenie: toj samo vas ve isku{uval. Kako }e postapite za da go zadovolite ovoj zamenik i da go spasite bratot? Izabela Bev trgnata da mu ja soop{tam odlukata. Pove}e sakam brat mi od zakonot da umre odo{to sinot da mi se rodi nezakonski. I jas kako ~ovek. iako porokov ima primeri na koi mo`e{e da se u~i pri padot jas sepak mu se ~udam na Anxelo. . Kratkotrajna e dobrinata na ubavinata. Temni~arot (Istapuva napred) [to mo`am za vas da storam. eden zbor so vas. Tolku mi pomina qubovta za `ivotot {to duri }e molam da me spasat od nego. Ostavete me malku na samo so devojkava. da go spasite brat vi od pobesnetiot zakon. Zatoa podgotvete se za smrt. o~e? Vojvodata Ova: kako {to dojdovte taka da si odite. vremeto pominato ovde moram da go ukradam od svoite drugi zada~i. Navalata na Anxelo na vas slu~ajno stigna do moite u{i. Klaudio Dozvolete mi da ja zamolam sestra mi za pro{ka. bidej}i ~esna. o. Ne zala`uvajte ja va{ata re{enost so la`ni nade`i. Utre mora da umrete. go odbi so krotkost koja mu be{e mnogu po volja. (Izleguva zaedno so Klaudio. ~uv {to se slu~i me|u vas i sestra vi. jas ili }e zboruvam vo veter ili }e go razotkrijam negovoto vladeewe. Taa. Vojvodata (Na strana na Klaudio) Sinko. a i mojata ode`da. sam lekot mu se dava. No. mo`ete da ja zadol`ite so zaslu`enata dobrodetel edna sirota devojka na koja & e nanesena nepravda. vi podarila i dobrina. a ~istotata na srceto. no za kuso vi stojam na raspolagawe. (Klaudio odi kaj Izabela. toj samo ja stavi na isku{enie nejzinata doblest za da gi ispituva prirodnite ~ove~ki odnesuvawa. se dobar zalog deka vo moe dru{tvo nema da ja snajde nikakvo zlo. Vojvodata Toa nema da bide neupatno. Sepak. bidej}i e du{a na ~ovekot. Zbogum. kolku dobriot vojvoda se prela`a vo Anxelo! Ako nekoga{ se vrati i ako mi se dade mo`nost da govoram so nego. sekoga{ }e ja ~uva ubavinata na teloto. da ne si nanesete nikakva fleka vrz svojata blagorodna li~nost i mnogu da go zadovolite otsutniot vojvoda ako nekoga{ se vrati i slu{ne za slu~ajov. pa.

se razbira mora da bide soodvetno. Vojvodata So nejze treba{e da se o`eni ovoj Anxelo. ovaa da stane u{te posilna i poneskrotliva. i svojot svr{enik. toj go bara. pritoa brat vi }e bide spasen. samo trudete se da gi ostavite za sebe ovie prednosti: prvo. ja ostavi da leleka i `ali po nego s# do sega. Spomenatava devojka s# u{te ja dr`i prvobitnata strast. pod izgovor deka do{ol do otkritie za nejzinata ne~esnost. dobar o~e. ne izbri{uvaj}i & niedna so svojata uteha. svadbeniot miraz. dvojnata korist }e ja brani izmamava od sekakov prekor. ]e & pora~ame na onepravdanata devojka da otide na sostanokot mesto vas. [to velite na ova? . Izabela Zarem e mo`no? Zarem Anxelo taka nejze ja ostavi? Vojvodata Ja ostavi vo solzi. ne samo {to }e si go spasite bratot. na krajot. kutrata Marijana vo }ar a rasipaniot zamenik razobli~en. toa mo`e da go natera da & se oddol`i. Devojkata jas }e ja podgotvam za negovata navala. sestrata na Frederik. va{ata ~est neizvalkana. Ako mislite deka ste kadri ova da go zemete na sebe. I videte kolku te{ko ja pogodi ova nesre}nata gospo|a. ni tro{ka sovest ne poka`uva. Ako potoa go priznae sostanokot. napravi. a vie sekako ste. Prvin go zagubi blagorodniot i slaven brat koj{to neizmerno i iskreno ja saka{e. drugoto e lesno. sli~no na nekakva brana koja se ispre~uva pred buicata. Izabela Poka`ete mi kako. a vo taa gemija mu be{e i mirazot za negovata sestra. brat & Frederik do`ivea brodolom na more. Ako ova se obezbedi i garantira. soglasete se na ona {to vo toj pogled. Vo me|uvreme. velikiot voin {to nastrada na more? Izabela Sum slu{ala za ovaa gospo|a a imeto & se spomenuva{e so najgolema po~it. Imam sili da storam s# {to ne se kosi so vistinata {to ja nosam v du{a. a toj. odgovorete na negovoto barawe povinuvaj}i mu se navidum iskreno. tuku nema voop{to ~esta da si ja izvalkate.Negovata nepravi~na surovost koja vrz osnova na site pri~ini treba{e da ja zagu{i nejzinata qubov. Odete vie kaj Anxelo. se svr{ija i razmenija prsteni a i svadbata se zaka`a. ovoj navidum dobar Anxelo. iako iskapen vo nejzinite solzi kon koi e studen kako mermer.Tante za kukurigu 511 Izabela Izabela Dozvolete mi da slu{nam {to }e re~ete ponatamu. Dali ~uvte ne{to da se govori za Marijana. plukna na site svoi zakletvi. deka za vreme na sostanokot mora da bide mra~no i deka ne smee da se zboruva a mestoto. na kratko. Vojvodata Kolku mila bi bila smrtta koga ovaa sirota devojka bi ja zela od svetov! Kolku rasipan e `ivotot {tom ostava vakov eden ~ovek da `ivee! No kako mo`e taa od ova da izvle~e korist? Vojvodata Toj raskin vie lesno mo`ete da go iscelite a zale~uvaj}i go. zna~i me|u svr{uva~kata i denot na ven~avkata. potoa obrokot i temelot na svojot imot. a so niv. Vojvodata Doblesta e smela. a dobrinata nikoga{ ne se pla{i. deka kaj nego nema da ostanete dolgo.

mo`am da doka`am Vojvodata Ne. velam! Pompej Dali mo`e{e svetot voop{to da bide vesel. me polni so zadovolstvo a veruvam deka sovr{eno dobro s# }e se izvede. otkako na edniot. dobar o~e. nekakva ~udna naprava za razbivawe bravi koja ja isprativme kaj zamenikot na vojvodata.Blagosloven da ste. Pompej i slu`benicite. `ivee ovaa otfrlena Marijana. Vojvodata Bo`e. gospodine. Ama sepak. a na drugiot. `ivotinski dopir pijam. mom~e. Deka rabotava. Tamu pobarajte me. i toa postavena so lisi~ja i so jagne{ka ko`a za da se poka`e deka lukavstvoto {to podmetnuva. Pomisli samo {to zna~i da si go polni{ ~kembeto i da si go oblekuva{ grbot od tolku valkan porok. ako |avolot dokazi ti dal za grevot. mi smrdi. na eden imot opkolen so dlaboki endeci. a so Anxelo gledajte s# brzo da se zavr{i. poveseliot lihvar. gospodine. polo{iot. xandaru. Mo`e{ li da poveruva{ deka `ivee{ `ivot koga zavisi{ od tolku smrdea i blud? Popravi se! Popravi se. [to vi zgre{il ~ovekov.) (Vleguvaat Lakt. . dobar brate o~e. gospodine. Potrebna e tuka i pouka i kazna za i yverov grub da ima fajde. Vojvodata Mnogu zavisi od va{eto odnesuvawe. bidej}i pobogato od ~ednosta. mu dozvolija po naredba na zakonot. podveduva~. tamu. a i smetame. na nekoj na~in. toga{ }e doka`e{ deka si negov. o~e dobar. Vojvodata (Na Pompej) Sram da ti e.512 Izabela Vilijam [EKSPIR Lakt Samo vie gledajte si go patot pred vas. Ako pobara u{te ve~erva da mu legnete v postela. tuku na zakonot. za{to najdovme kaj nego. A jas vedna{ odam do Sveti Luka. vetete mu deka }e storite po negovata volja. ‘od nivniot odvraten. gospodine? Lakt Mene ni{to. . mo`e da se kiti. podveduva~ dolen! Od zloto koe so tvoja pomo{ se pravi lebot go vadi{. Brzo pojdete kaj Anxelo. Vojvodata Samo zamislata kako seto }e izgleda. toga{ svetot }e stane lulka na apa{i i pijanici. mi smrdi. gospodine. Zbogum. Re~i si barem edna{. (Izleguva. gospodine deka e i kradec. . da nosi postavena bunda za da go gree. gospodine. jadam. mu stavija katanec na vrata.Nosete go v zatvor.) Lakt Ama ako tuka nema lek a vie si ja terate rabotata prodavj}i `eni i ma`i kako da se stoka. {to e sega ova? Pompej I vie. se oblekuvam. `iveam carski’. Izabela Vi blagodaram za utehata.

poarno bi mu bilo da mu e glasnik i toa odjavan edno dva kilometri od nego. pa s# pofal{! Lu~io [to pravi moeto milo zal~e. i toa makro so pedigre . }e ja ~uvate ku}ata. gospodine. Lu~io Nema tuka ni{to stra{no. do ja`eto. Pompej. da ti se prodol`i apsot. deka va{ata milost }e me oslobodi so kaucija. ovaa postapka? Zarem ne gi progolta posledniot poroj. Vojvodata Kamo site da sme ona vo {to sme navidum isti. ~isti od grev. Ako zatvorot mu li~i na eden makro. gospodine. Lakt Vratot }e mu sleze do va{iot remen.roden makro. o~e. Deka e makro tuka nema somne`. Zbogum. a? [to veli{ za ovoj napev. veren Pompej. prangite }e ti ste`nat a so toa i slavata }e ti porasne. Pompej. Dolgovi Pompej ili {to? Lakt Zatoa {to e makro. Zbogum. ~oveku? Kade trgnal? Dali e zdodeven i d’tkav? Kakov e? Na koj dur udira? Vojvodata Na ist pa ist. ovoj predmet. ne e pove}e vo moda. Ako e nekakov ispora~uva~ na kurvi i mu izleze pred o~i. . Pompej. taka treba i nikako poinaku. gospodine. (Vleguva Lu~io. Odi{ v zatvor. ili gre{ni a navidum ~isti. Eve eden gospodin i moj prijatel. Blagosloven da ste.Tante za kukurigu 513 Pompej Lakt Mora pred zamenikot. ne? Da vi ka`am pravo. zatoa {to e makro. dobar Pompeju. Sega }e stanete dobar doma}in. Ako ne poka`e{ trpenie. toga{.) Pompej Nadu{iv uteha. a? [to veli{ ti. mora taka da bide. navistina nema. Prepora~aj me na zatvorot. gospodine. ovoj go predupredi. toga{. Zbogum. toa si e negovo pravo. ]e se molam Pompej. Zamenikot ne mo`e da mu go pravi }efot na nekakov si ekspert za kurvi. Pompej Se nadevam. zarem nema ve}e nekoj kip na Pigmalion da se pretvori vo taze `ensko pa da ti pikne raka v xeb i da ti izvle~e stisnata {aka? [to vozvra}a{. go obra bostanot i sega se pari i se poti v kada. ganyalo? Dali svetot e ona {to be{e. zatvorete go. gospodine. Lu~io E pa toa e dobro. posledicite se jasni. Lu~io Toga{. zad dvokolkata na Cezar? Te vodat vo triumf? [to. Lu~io Kako e blagoroden Pompeju? [to. tvojata gazdarica? U{te podveduva. Pompej? Pompej Taka e. Sekoga{ taze kurva i azdisana podveduva~ka. Odi. Pompej. Lu~io Ne. vikam spasitel. ka`i jas tamu sum te pratil.

gospodine? Lu~io Ni potoa Pompeju ni sega. spored voobi~aeniot na~in. {to mislite? . s# dodeka ne se skrati jadeweto i pieweto. To~no li e ova.[to ima novo po svetot. No kade e navistina. Dobro pravi. Vojvodata Dali Brixit u{te se aka. gospodine. (Izleguvaat Lakt. toga{? Lu~io Lu~io Nekoi velat deka bil kaj ruskiot car. no kade i da e mu posakuvam s# najdobro. Nema da mu se sroni biserot ako malku na bludni~eweto mu progleda niz prsti. gospodine. o~e? Vojvodata Vojvodata Ne sum ~ul ni{to. o~e. porokov ima mnogu rodnini. {to se govori? Lakt (Na Pompej) Gledajte si go patot. Ama nevozmo`no e da se sotre sosem. odi. mnogu sojuznici i pomaga~i. a Pompej? Lakt (Na Pompej) Gledajte si go patot. A vie? A kako e sozdaden. Lu~io Vilijam [EKSPIR Lu~io Be{e lud. Toa e isto taka sigurno kako {to sum siguren deka eden i eden se dva. Pompej i slu`benicite. nekoi pak deka e ro`ba na dva soma. Velat ovoj Anxelo ne go sozdale ma` i `ena. I deka e kukla {to se plodi. neverojaten poteg od negova strana da zbri{e od zemjava i da ja prezeme ulogata na prosjak za koja nikoga{ ne bil roden.514 Vojvodata I vie. No edno e sigurno: koga mo~a mo~ta mu se pravi mraz. o~e. drugi deka e vo Rim.) Se slu{a ne{to za vojvodata. Lu~io Odi pod senka. . {to mislite? Vojvodata Ne znam kade e. Vojvodata Toj porok mnogu se ra{iri i mora strogo da se le~i. gi stavi prestapite na zort. Pompej Lu~io (Na Lu~io) Zna~i nema da mi platite kaucija. o~e. Lu~io Navistina. Gospodarot Anxelo dobro si vojvoduva vo negovo otsustvo. Pompej. za ova sum siguren. Nekoi velat deka morska samovila go donela na svet. Vaka nekako s# mi e ne{to mnogu nam}oresto.

Tante za kukurigu 515 Vojvodata Mi li~ite na zadrogaz. Vojvodata Nikoga{ ne sum ~ul deka otsutniot vojvoda bil mnogu po `enite. gospodine. Da se sudi samo po ona {to go napravi. Lu~io O. ne mo`at. A i pijanica si be{e. Lu~io Koj. zamislete za kolkava bezdu{nost stanuva zbor koga toj e vo sostojba zaradi buntot na dolniot da gi pra}a lu|eto kaj gorniot! Dali otsutniot vojvoda bi storil takvo ne{to? Ne bi obesil toj ~ovek zatoa {to napravil sto kopiliwa. Vojvodata A zo{to. ako ste podobro izvesteni. Pove}eto od negovite go smetaa za umen ~ovek. Lu~io Gospodine. siguren sum. Vojvodata Ne e vozmo`no. toj duri i za zavidlivcite bi bil dobar znalec. . toa e tajna i mora da se ~uva zaklu~ena me|u zabite i usnite. ti se molam. Vojvodata Umen? Sigurno deka be{e umen ~ovek. gospodine. Vojvodata Vie ili ste zloben. Vie ili zboruvate kuturica ili. dr`avnik i vojnik. kolku se la`ete. i golem govorxija. znae{e kakva polza ima od nea. Vojvodata Qubovta govori so pove}e poznavawe. vojvodata ne bil? @imi takvooto ne bil! Prosjak na pedeset? Obi~no pu{ta{e po dukat~e vo nejzinoto sandu~e! More si mrda{e toj po malku. izvestenosta vi e pomra~ena so zloba. go poznavam i go sakam. a poznavaweto so posrde~na qubov. da ne go prika`at vo podobro svetlo. mene mi ka`uvate? Jas bev gaz i ga}i so nego! Vojvodata si be{e dosta srame`liv a jas mislam deka znam i zo{to mu ja Aa. Lu~io {mugna. i s# {to na kormiloto na dr`avata stori. ni{to ne znae i prazen e ko lejka. a nu`no i bez pogovor. Lu~io A toj e plitok. Lu~io Ama vi se molam gospodine. mislam deka ne be{e takov. Lu~io Gospodine. Ama ova samo mo`am da vi go ka`am. ili lud ili ste vo golema zabluda. mu ja {mugnal? Lu~io Ama vi se molam. Celiot tek na negoviot `ivot. Vojvodata Golema nepravda mu pravite. Toj ima{e ~uvstvo za ovaa rabota. da vi ka`am ako ne ste znaele. jas znam {to znam. tuku pobrgu bi platil iljada da rastat i da se vospituvaat. zatoa nau~i da bide du{even.

Te molam moli se za mene. Eskalo Dva-tri pati ukorena i povtorno istiot prestap? Ova i milozlivosta }e ja natera da pcue i da se odnesuva kako tiranin. ti velam. Ni vrap~iwata ne smeat da pravat sedela pod negovoto penxere oti se razvratni. Kamo da se vrati. Vojvodata. dobar o~e. Ama jas navistina mo`am malku i da vi na{tetam. klevetite podmolni najdobrata ja napa|aat doblest. Lu~io Ne se pla{am od vas. mra~no bi gi sredil. Temni~arot Podveduva~ka celi edinaeset godini. Mo`e{ da mi ka`e{ dali Klaudio }e umre utre? Vojvodata Zo{to bi umrel. Vojvodata ]e ve zapoznae toj u{te podobro. Navistina. Bi sakal vojvodata za kogo govorime da se vrati. dobar bidete so mene. ni slu~ajno ne bi gi iznesuval na videlo. Vojvodata pak. Ako govorevte po du{a. ako po`iveam da go izvestam za vas. vie se nadevate deka vojvodata nema nikoga{ da se vrati. ne e tip {to ne bi go omrsil mustakot vo petok.516 Vojvodata Vilijam [EKSPIR Te{ko da vi poveruvam bidej}i ne znaete {to zboruvate. vi se molam? Lu~io Gospodine. ovoj Klaudio e osuden na smrt zatoa {to se razga{til. ovoj upravitel koj{to ne e ni ma{ko ni `ensko. Vie barem va`ite za milozliv ~ovek. }e go li{i ovoj kraj od `iteli so svojata vozdr`anost. Se la`ete za mene. i. Vojvodata O. Ama ako nekoga{ se vrati vojvodata. ili smetate deka sum bezopasen protivnik. U{te ne se otka`al od toa. pak ti velam. {to lesno }e go skastri bludot podlo ispilen? (Vleguvaat Eskalo. gospodine? Lu~io Zo{to? Zatoa {to bez um si go omrsil. Obvrzan sum ova da go pobaram od vas. mra~nite dela. Temni~arot i gospo|a Azdisana.) No koj ide? Eskalo (Na temni~arot) Ajde. se vikam Lu~io. o~e. bi se cmokal i so prosja~ka pa makar od usta da & bazdat rei od crn leb i kromid. . Zbogum. nosete ja v zatvor. Re~i deka jas ova sum ti go ka`al. Ama dosta za ova. dobro poznat na vojvodata. Ima li kral tolku silen. va{e gospodstvo. ova povtorno }e go poreknete. a kako se vikate. gospodine. Lu~io Poprvo }e se obesam. }e imate smelost toa i da go potvrdite. Azdisana Dobar gospodaru.) Vojvodata Ni mo}ta ni goleminata kaj smrtnite ne ja izbegnuvaat pokudata. Zbogum. dozvolete da iska`am `elba pred nego da polo`ite smetka. kako {to se molime da bide. (Izleguva.

Opasno e da se bide star vo koj i da e pravec kako {to e doblest da se bide nepostojan vo koj bilo potfat. Toj smeta deka ~inot na svojot sudija ne go smeta za zol i sosema dobrovolno se povinuva na re{enieto na zakonot. Vojvodata Bog neka ve blagoslovi i sekoe dobro. Deteto na po~etokot na maj }e mu ima godina i tri meseci. imaj}i dovolno slobodno vreme. Iznesete go pred mene. mu gi razbiv i toj sega e . gospodine. Ovaa vest e dovolno stara no barem sekoj den e vest. mojot sobrat vo vlasta. Nejze nosete ja v zatvor. Eskalo Od kade ste? [to ima novo po svetot? Vojvodata Ni{to. & veti deka }e ja zeme. nad site borbi. dobar o~e. Klaudio mora utre da umre. Vojvodata Vojvodata Ne od ovaa zemja.) Eskalo Dobra ve~er. So`albata da deluva{e na mojot sobrat kako na mene. Vedna{. zaveden od slabosta na svojata priroda. Jas samata mu go gledav a videte kako so navredi mi vra}a. se bara ne{to novo. s# }e be{e poinaku. ova e po prijava na nekojsi Lu~io. Eskalo Golema sloboda si zema toj ~ovek. Temni~arot Ako dozvolite. Anxelo. Jas sum eden od milosrdnite bra}a. Sovr{en gospodin na vozdr`anosta i umerenosta. pove}e ni zbor. Temni~aru. ne saka da se premisli. ovoj monah be{e so nego i go upati kako da se podgotvi za smrt. Me izvestija deka ste go posetile. Odvaj da ima sigurni garanti za da bidat op{testvata bezbedni. Okolu ovaa zagatka mudruva svetot. a mene dozvolete mi da ve pra{am dali i kolku Klaudio e podgotven. Pogri`ete se da go posetat sve{tenici za bogougodno da se podgotvi. No vo svojata fantazija. Vojvodata Kakvi zadovolstva saka{e? Eskalo Pove}e se raduva{e da gi vidi drugite radosni odo{to da se raduva na ne{to {to nego bi go razveselilo. se prepu{ta{e na nekoi la`ni nade`i za `ivot. No da go ostavime nego na negovite raboti. a i garancijata e tolkava {to duri i tie od nea {to zavisat. najmnogu ja vode{e borbata za sebespoznavawe. Ve molam. neodamna dojdov od dvorot na biskupot so posebna zada~a za negovata svetost. koi jas. Gospo|ata Maca Prevrtuva~kata ostana trudna od nego u{te vo vremeto na vojvodata.Tante za kukurigu 517 Eskalo Azdisana Gospodaru. ama sre}ata dade ovde vekot da go minuvam. ja kolnat. osven {to tolku golema treska ja trese ~esnosta {to }e mora da se raspadne za da se izle~i. (Izleguvaat Temni~arot i gospo|a Azdisana. kakov ~ovek be{e vojvodata? Eskalo Be{e ~ovek koj{to. molej}i go boga da mu pojdat od raka.

) Toj {to so me~ot bo`ji saka da se slu`i. {to s# mo`e ~ovek vo sebe da krie. Eskalo Vilijam [EKSPIR kazni. Vojvodata Mir so vas. Eskalo Odam da go posetam zatvorenikot. na strogosta. Taka prepredeniot so prepredenost }e se .518 re{en da umre. so izmama izmamata da se plati a vo snaga starata obvrska da se vrati. a na zatvorenikot svojot dolg sprema svojata profesija. kako mo`e strasta sklona kon zlostor koga raspalena }e ti zaigra vo dvor da gi spletka vo pajakovata mre`a rabotite veliki. najmnogu {to te`at! So itrina mora porokot da se stegne. (Izleguva. Vojvodata Ako negoviot sopstven `ivot odgovara na ostrinata na negovite postapki. a svojot go hrani! O. svetost treba da & pridru`i. od nadvor angel. no ako i toj padne vo grev. to~no taka drugite da gi kaznuva ko grevovite svoi {to gi odmeruva. Zbogum. a vnatre crn |avol vie! O. doblesta da ja vodi. (Izleguva Eskalo. no naidov vo svojot sobrat vo vlasta na tolku stroga pravi~nost {to morav da mu priznaam deka toj samiot e olicetvorenie na pravdata. Aram da mu e na toj {to surovo se~e glavi za grevovite {to samiot nepre~eno gi pravi. Se borev za toj sirot mlad gospodin do granicite na svoite skromni mo}i. }e ima so {to da se gordee. Anxelo treba sto pati da se srami {to mojot porok go trebi. toga{ samiot na sebe si izrekol presuda. urnek vo du{ata sopstvena da plodi. du{evnosta da ja bodri.) Mu go plativte na neboto ona na {to ste mu dol`ni. So Anxelo no}eska v postela }e legne svr{enicata negova po osnovi razni.

.) Vojvodata Sosema vi veruvam. Marijana Ostanuvam so verba vo vas. prati. Niz {epot.^in ^ETVRTI Scena 1 (Vleguva Marijana so edno dete. (Vleguva Vojvodata prepraven kako monah. cel den sum ovde. [to vesti nosite od zamenikot dobar? Izabela Ogradena so yid. Ve molam. (Izleguva deteto. pa {to pobrgu begaj. za{to sakam da ne me najdevte ovde vo tolkava radost. Marijana Ne ve pobara nikoj. toj gradina ima. osuni vkusni. Tokmu tamu nemu mu vetiv to~no srede gluvata polno} da mu dadam znak. a od zapadnata strana i edno lozje do koe se minuva niz drvena vrata koja so ovoj. Prostete mi i veruvajte ovde vo ladot radosta mi e temna no dobredojdena e za jadot. ]e ve molam za kratko da se povle~ete.) Vojvodata Vo dobar ~as i dobro mi dojdovte. i tie o~i. nazad vrati. ka`ete mi dali nekoj deneska ovde pra{uval za mene? Vetiv deka pribli`no vo ova vreme }e me najde ovde.) Marijana Prekini ja pesnata. Vojvodata No dali }e znaete da go najdete patot? Izabela Dobro i vnimatelno zapametiv {to mi ka`a. Vojvodata Dobro e. prati gi. gospodine. vodi~i slepi za utroto vla`no. ~ij sovet ~estopati go smiruval bolniot moj ~emer. se otvora. Mo`ebi naskoro pak }e ve viknam zaradi ne{to {to i vam }e vi koristi. (Vleguva Izabela. No bakne`ite vrati mi gi. iako muzikata ~esto takov ~ar ima lo{oto dobro da go pravi. a dobroto lo{o da prima. o trgni. pogolemiot klu~. Ovoj drugiot e od pomaloto vrate niz koe od lozjeto v gradina se odi. so revnost na golem krivec. Eve ide te{itelot moj. tie usni {to tolku slatki. se kolnea la`no. (Izleguva.) Deteto (Pee) Trgni gi.) Ve molam za pro{ka. Tokmu sega e dojdeno vremeto. zalog daden no zaluden.

tuku barawe moe. samo brzo za{to no}ta vla`na nabli`uva.520 ne edna{ tuku dvapati toj patot mi go poka`a. ako vi e po volja? (Izleguvaat Marijana i Izabela. tolkupati ve}e vidov.) Ve molam zapoznajte se so ovaa dama. o~e. Izabela Marijana I jas istoto go sakam. tefteri celi kru`at so la`ni i najprotivre~ni vesti za tvoite postapki.) Izabela (Na Marijana) Treba samo da ka`ete na zaminuvawe od nego.) Dobro se vrativte! Dali se dogovorivte? Izabela ]e se nafati taa na zada~ata. ako vie taka ja posovetuvate. Bez gajle. Tuka e za va{e dobro. Vojvodata Dali dogovorivte i drugi znaci na koi taa treba da vnimava? Izabela Vilijam [EKSPIR Vojvodata O vlast! O golemino! Milioni zlobni o~i vo tebe se vpereni. Toj e va{ ma` po dogovorot prven. Vojvodata Ne e toa sovet. Ne e grev na ovoj na~in da se spoite za{to pravdata koja e na va{a strana izmamata }e ja blagoslovi. no prvin seidbata treba da se svr{i. Vojvodata Toga{ zemete ja dru{kava va{a pod raka. Na Marijana u{te ni{to ne sum & rekol. za{to mu rekov sluginka edna }e me sledi i }e me ~eka ubedena deka zaradi brat mi doa|am. nieden.’ . mila }erko. (Izleguvaat. Dobro s# ste smislile. more mudruvawa glupi te pravat tatko na soni{tata nivni pusti i so lagi te ~ere~at. Marijana (Na Izabela) Da odime. i deka siot moj tamo{en prestoj mora da bide mnogu kratok. . Vojvodata Vojvodata (Na Marijana) Vie sigurno znaete deka ve po~ituvam? Marijana Znam. koja ima ne{to mnogu va`no da vi ka`e. Vojvodata Ne. od ni{to. tivko i so {epot: ‘Sega na brat mi setete se.Ajde! Dojdete! (Vleguva Marijana. ]e pri~ekam da zavr{ite. Da odime! ^asot se kr{i! ]e ima `etva. (Se vra}aat Marijana i Izabela. tuku samo povlekuvawe vo mrakot.) Ne pla{ete se. o~e dobar.

brat. a nikoga{ ne bi mo`el da otse~am glava na `ena. e umetnost. Utre nautro treba da umrat Klaudio i Bernardin. ne mi prodavajte basma na kilo tuku odgovorete mi direktno. }e si odle`ite kolku {to vi sledi a pri otpu{taweto }e bidete bezmilosno iskam{ikuvani. umetnost ami {to. Ajde. ~ovekov ovde utre }e ti pomaga pri izvr{uvaweto na kaznata. `ivi liceto blagorodno. za{to toa e blagorodno. Ovde vo zatvorov imame xelat na kogo mu treba pomo{nik. dogovorete se za edna godina pa Mraza~ 521 neka prestojuva ovde so vas. samo {to pogledot vi e krvni~ki. gospodine. Temni~arot Ej. dovolen e eden perduv za da prevagne vagata. Ako vi e prifatlivo. Ako se nafatite da mu pomagate. ako ne. Me baravte. gospodine. Slikarskoto ma~kawe. gospodine. toga{ e glava na `enata. Mo`ete nekomu da otse~ete glava? Pompej Temni~arot Ako e ergen. a kurvite. be{e makro. Mraza~! Kade e toj Mraza~? (Vleguva Mraza~. gospodine. zatoa {to ste bile zloglasen makro. jas si bev nezakonski makro od kojznae koga. ajde. (Izleguva.) Mraza~ E. gospodine? Nema tuka leb za nego! ]e ni ja zasrami umetnosta.) Temni~arot Mraza~ Dojdete vamu. gospodine. isto se ma~kaat {to doka`uva deka i mojot zanaet e umetnost. Pompej Pompej Gospodine. ako ne. neka vi se najde sega. No kakva umetnost mo`e da bide beseweto ne mo`am da zamislam pa duri i da me obesite. ama ako e `enet. Toj ne mo`e da bara da go cenat kako vas. Brat~e. gospodine. ama sepak }e se zadovolam so toa da bidam zakonski besa~. a potoa otpu{tete go. }e se spasite od prangi. gospodine? Pompej Temni~arot Doka`ete. Temni~arot Ajde. bidej}i se zanimavaat so istiot zanaet kako i jas. gospodine. Mraza~ . bez somnenie. Bi sakal mojot ortak malku da me podu~i.Tante za kukurigu Scena 2 (Vleguvaat Temni~arot i Pompej. dali navistina profesijata si ja smetate za umetnost? Mraza~ Da. mo`am. Makro. sum ~ul go vikaat umetnost. ne gledam koj e pote`ok.) Pompej Ve molam gospodine.

Nikoj od koga bieja kambanite za ve~erna. Temni~arot Ni taa. brat~e. ]e te podu~am vo zanaetot. pa taka nema ali{ta na koj bilo ~esen ~ovek koi ne bi mu ujdisuvale na koj bilo tamu nekoj kradec. o~e.) (Povtorno se slu{a tropawe. toj tamu nekoj kradec misli deka se dovolno tesni. Ako se pre{iroki za tamu nekoj kradec.) Eve go nalogot. temni~aru dobar! Dali nekoj neodamna za mene pra{uva{e? Koj mo`e da mu go najde krajot? Dobro. Vojvodata . Pompej Ako ali{tata se pretesni za tamu nekoj kradec.) Za edniot mi e `al. Kade e Bernardin? Klaudio Potonat dlaboko vo cvrst son ko napor nevin ste`nat vrz koskite na umoren patnik. za{to e ubiec.) Temni~arot Se razbravte? Viknete mi gi ovde Bernardin i Klaudio. Po mene. }e bidam podgotven ko pi{tol na gotovs. bidej}i gledam deka va{iot xelat. Sega e polno} gluva a utre vo osum ve}e }e si besmrten.) Nekoj tropa! Koj mo`e da bide? Bog neka vi dade uteha! (Izleguva Klaudio. a oko nema da mi trepne za drugiot koga smrtta po tikva }e go repne. Klaudio. podgotvete si gi pewu{kata i sekirata za utre sabajle vo ~etiri. (Se slu{a troapawe od nadvor. ~esniot ~ovek misli deka se dovolno {iroki. rabotej}i go svojot zanaet. }e mu slu`am. odete. Pompej Temni~arot Sakam da u~am. podgotvete se. (Izleguvaat Mraza~ i Pompej.) Poleka! Se nadevam deka pomiluvawe e ili odlagawe za blagorodniot Klaudio. gospodine makro. (Vleguva Klaudio. gospodine. tolku me zadol`ivte so va{ata qubeznost {to redno e da vi se oddol`am kako {to treba. prviot po~esto moli za pro{ka. (Vleguva Temni~arot. za smrtta tvoja. Vojvodta Ni Izabela? Temni~arot Najdobrite i najblagotvorni duhovi no}ni nad glava vi bdeat.) Dobrodojdovte. Temni~arot Pompej Gospodine. treba po~esto da se kae od makroto koj{to go raboti svojot. Temni~arot (Na Mraza~) Vie. gospodine. se nadevam. Za{to navistina. Mraza~ (Na Pompej) Ajde. ako edna{ vi se uka`e prilika da me upotrebite koga vam }e vi dojde redot.522 Vilijam [EKSPIR Pa nema ali{ta na koj bilo ~esen ~ovek {to ne mu ujdisuvaat na tamu nekoj kradec. Ne saka da se razbudi. (Vleguva Vojvodata oble~en kako monah.

(Temni~arot odi kaj vratata. gospodarot Anxelo & go veti na javnosta tokmu sprotivnoto.) Temni~arov e ~ovek. kaj drugite saka da go zauzdi. Temni~arot Ima ne{to ute{no za Klaudio? Vojvodata Temni~arot Ne. lu|eto da gi saka. se slo`uva negoviot `ivot so vlasta negova i pravecot na negovata pravda. Vojvodata Ne e. sepak mislam deka otpovikuvawe nema da stigne. Da e od isto testo kako ona {to go le~i. Takov slu~aj do sega sme nemale. Prativ po nego. Vojvodata Iako mugrite bli`at. Temni~arot Ne e bez nade`. Neka dobro ve osuni oti kako {to gledam. bodiwaj}i ja vlasta. ni {to se odnesuva do rokot. ne e. Zna~i prestapot e brz i bez merka ]e mu se povinam. kupena so grevot {to na istiot toj pro{teva~ mu prebiva vo mevot. (Izleguva glasnikot. (Tropawe na vrata. Temni~arot Mnogu surov zamenik. no vaka e pravi~en. gospodine. Golema e retkost klu~ar eden zatapen. (Tropawe od nadvor. ni {to se odnesuva do predmetot. Temni~arot . Vojvodata Nosi pro{ka za Klaudio. temni~aru.) (Na Temni~arot) Ama vreva! Nekomu mnogu mu se brza {tom kutrava vrata ja ranuva so tresok. ni {to se odnesuva do drugi okolnosti. (Vleguva glasnik. Glasnikot (Mu dava ne{to napi{ano na Temni~arot) Gospodarov vi go pra}a ova napismeno a po mene i nalogot da ne otstapite ni najmalku od nekoja negova odredba. se razdenuva. sepak }e slu{nete pove}e pred da razdeni denot.) Vojvodata Mo`ebi ne{to pove}e znaete.) Ova e ~ovek na negovoto gospodstvo.) Idat. tiranin bi bil toga{. nema ni{to. Toj so sveta vozdr`anost go kroti ona vo sebe {to.Tante za kukurigu 523 Vojvodata Zna~i nabrgu }e se pojavi. Vojvodata Zarem ne pristigna otpovik za Klaudio ili mora da umre utre? (Na strana) Ova e negovata pro{ka. osven toa od samiot prestol na pravdata. Temni~arot Neka ~eka dodeka slu`benikot ne dojde da go odvede.

mi se ~ini ~udno za{to porano nema{e takov obi~aj. inaku }e vi letne glavata. Pogri`ete se ova da se izvr{i kako {to treba imaj}i na um deka od ova zavisat mnogu raboti {to ne mo`am da vi gi doveram. Toj duri i samiot prizna. Koga porokot prostuva. Temni~arot Ne saka ni da ~ue. Vojvodata Mu treba pouka. Vojvodata Podocna }e govorime pove}e za nego. temni~aru. i~ ne mu e gajle. gospodine? Temni~arot Temni~arot Negovite prijateli postojano uspevaa da mu izdejstvuvaat odlagawe. no toj nema da izbega. a za besmrtnosta mu e gajle kolku za lanskiot sneg. Na liceto.524 Vilijam [EKSPIR koga go pravi mnogu krupna yverka. a i vistinski dokaz s# do doa|aweto na vlast na gospodarot Anxelo. nema ~uvstvo za smrtta. smetaj}i verojatno deka }e bidam le`eren vo slu`bata. ama toa za nego be{e ko da tropnalo tene}e. ni od sega{nosta ni od idninata. Vojvodata Ve molam. ^estopati sme go budele nebare }e go nosime na pogubuvawe. Zna~i izvr{ete si ja dol`nosta. Pijan e po vezden i toa po nekolku dena. Dali poka`uva{e kaewe vo zatvorot? Dali rabotata ja primi pri srce? Temni~arot Toa e ~ovek {to smrtta ne ja sfa}a postra{no od pijan son. gospodarot Anxelo. Otvorete mu ja vratata. mi ja ostri budnosta so ovoj nevoobi~aen pottik. Vojvodata Vi ka`av. ne se ni najde. prostuvaweto do tamu odi {to grevot i gre{nikot vo prijatelstvo gi vodi. ba{ go boli za s#. toga{ mojata . [to ima. Za podobro da se uveram. Ako lo{o ~itam. ni od minatoto. da ~ueme.’ [to velite na ova. Temni~arot ‘Bez ogled dali ne{to sprotivno ste ~ule. ve}e devet godini le`i v zatvor. Vo zatvorot ima{e celosna sloboda. }e mu poka`evme la`en nalog za toa. Vojvodata Dali sega go ima? Temni~arot Da. gospodine? Vojvodata [to e toj Bernardin {to treba da go pogubite popladnevo? Temni~arot Roden e ^eh. no ovde e izrasnat i odgledan. ne se pla{i od ni{to. naredete Klaudio da se pogubi vo ~etiri a popladne Bernardin. Vojvodata Kako se slu~ilo otsutniot vojvoda da ne go oslobodi ili da go pogubi? Sum ~ul deka taka sekoga{ pravel. do pet sakam da ja imam glavata na Klaudio kaj mene. vi se ~ita ~estitost i postojanost.

Za da vi dadam mo`nost ova da go sfatite kako {to treba. Vojvodata @imi zakletvata {to sum ja dal na mojot red. . za da go otstranam sekoj va{ somne`. Odlo`ete go pogubuvaweto. }e se zalo`am protiv toa so mojot `ivot. za ~ie pogubuvawe dobivte nalog. (Poka`uva pismo) Pogledajte gospodine. ne e ni malku pove}e vinoven pred zakonot odo{to Anxelo koj{to kaznata mu ja izre~e. rokot mi e utvrden. Vojvodata Dali mu se zakolnavte na vojvodata ili na zamenikot? Temni~arot Vojvodata Nemu i na negovite zamenici. a imam jasen nalog pod zakana so smrt glavata da ja ispora~am pred o~ite na Anxelo? Ako otstapam makar i malku }e me snajde sudbinata na Klaudio. `imi svetecot komu mu slu`am. No. ovde se rakopisot i pe~atot na vojvodata. pa }e ja otkrie izmamata. Vojvodata Ovde se najavuva vra}aweto na vojvodata: pro~itajte go toa podocna koga }e imate Dali bi smetale deka ne ste napravile prestap ako vojvodata ja odobri va{ata postapka kako pravi~na? Temni~arot Samo kolku e toa verojatno? Vojvodata Ne deka e verojatno tuku e sigurno. vie znaete deka ova obi~no se pravi. Temni~arot Anxelo gi ima videno i obajcata. Neka utrovo Bernardin bide poguben a negovata glava ispratena pred Anxelo. Temni~arot A kako. ve molam da mi ostavite samo ~etiri dena rok. ve molam postapete kako {to vi velam. navle~ete na Gi prepoznavam i toa i toa. Temni~arot Prostete. pa ka`ete deka posledna `elba na osudenikot bila pred smrt da go istri`at. Vie. ama ova e protiv mojata zakletva. mrtovecot mnogu go menuva likot. osven blagodarnost i nagrada. ni moeto uveruvawe ne mo`at lesno da ve omeknat. dobar o~e.Tante za kukurigu 525 stara ume{nost me mami. Vojvodata Temni~arot O. ne se somnevam vo toa. Klaudio. Vojvodata Temni~arot Kako mo`am da go storam toa koga vremeto istekuva. gi znaete i negovata raka i negoviot pe~at. ni mojata besprekornost. No bidej}i gledam deka se pla{ite. vi se molam? sebe i ne{to drugo. }e se potpram drsko na svojata ume{nost pa {to }e bide neka bide. Ako so ova. gospodine. a vie mo`ete i da pripomognete. }e otidam podaleku od {to planirav. Istri`ete mu ja glavata i podvrzete mu ja bradata. a dotoga{ vedna{ treba da mi napravite edna opasna usluga. pa ni mojata obleka.

(Vleguva Mraza~. Potoa tuka ni e i mladiot Kec-na-banka . Pogledajte. pa majstor Za-vlakno-zlato i majstor Umrev-od-glad. zatvoren e poradi nakusuruvawe na mu{teriite so temno`olta hartija i star |umbir. se pojavi yvezda i mu dade znak na ov~arot. dovedi go ovde Bernardin. od {to izvlekol }ar pet marki. Ova Anxelo ne go znae bidej}i tokmu deneska dobiva pisma so ~udna sodr`ina. pa upatete go na podobro mesto. pa majstor Se~i-begaj. (Izleguvaat.) Mraza~ Bratko. ve~niot patnik. no ova }e vi vnese apsolutna re{enost. ve}e se razdeni. od toa nema ni{to.) Pompej Taka se odoma}iniv ovde {to se ~uvstvuvam ko da sum vo onaa na{a esnafska ku}a.526 Vilijam [EKSPIR Scena 3 (Vleguva Pompej.) . site golemi ala{verxii vo na{iot zanaet. Vo niv de se veli deka vojvodata umrel. bidej}i ovde se nao|aat mnogu od nejzinite stari mu{terii. silexija na me~ i kama. Odime. a sega stanati ‘Podajte za boga’. de deka negde se zamona{il. s# na s# 197 funti. Potoa tuka e eden majstor Fiasko. Pompej Majstore Bernardin! Razbudete se da ve obesat! Majstore Bernardin! Mraza~ Ej! Bernardin! slobodno vreme i }e vidite deka toj vo rok od dva dena }e bide ovde. na tu`ba od majstor Trino`ici. pa hrabriot majstor Vrvka-od-~evli. zaradi nekoi ~etiri topovi svila vo boja na praska koi sega go raspraskaa do pita~ki stap. ]e go ispovedam i }e go razre{am od grevovite vedna{. pa mladiot majstor Bog-da~uva. trgovec so tkaenina. Prvin. toga{ |umbirot ne se baral mnogu za{to site stari babi izumrele. Site te{kotii lesno se re{avaat koga se znaat. pa tuka vi e i mladiot Lezet-me{e {to go ubi pohotniot Treseno-blago. Ne ~udete se mnogu kako ova e mo`no. no za sre}a. Raka na srce. megdanxijata. pa diviot Polu-bure {to go probode Kazan i mislam u{te ~etiriesettina drugi. Povikajte go xelatot i neka mu se se~e glavata na Bernardin. tuka e mladiot majstor Brzo{ilo. ^ovek bi rekol deka e vo ku}ata na samata gospo|a Azdisana. S# u{te ste v~udovideni.

Tante za kukurigu

527
Mraza~

Bernardin (Od nadvor) Grlata da vi se krastosaat, da dade bog! Koj se dere taka! Koj ste vie? Pompej

Navistina gospodine, bi sakal {to pobrgu da se nurnete vo molitva za{to, gledajte, nalogot stigna. Bernardin

Va{i prijateli, gospodine; xelati. Treba da bidete dobri gospodine, da stanete i da odite na nebo! Bernardin Mar{ da ve nema, gadovi, sikter! Mi se spie. Mraza~ Re~ete mu deka mora da se rasoni i toa vedna{. Pompej Ve molam, majstore Bernardin, bidete buden dodeka ve obesime a potoa spijte kolku {to sakate. Mraza~ Odi kaj nego i izvle~i go!

Gadu, piev cela no}; ne sum podgotven za toa. Pompej U{te podobro, gospodine; za{to toj {to piel cela no}, pa go obesat rano na sabajle, posle mo`e da spie ko zaklan cel den. (Vleguva vojvodata prepraven na monah.) Mraza~ Eve, gospodine, vi doa|a duhovniot tatko. U{te misli{ deka ni e do {ega? Vojvodata Gospodine, podbodnat od milosrdie, a na vesta kolku brzo treba da go napu{tite svetov, dojdov da ve posovetuvam, da ve ute{am i da se pomolam so vas. Bernardin

Pompej Doa|a, gospodine, doa|a. Slu{am kako {u{ti slamata pod nego. Mraza~ Dali sekirata e na pewu{ka, brat? Pompej Naostrena e gospodine, samo treba da se zamavne. (Vleguva Bernardin.) Bernardin Pa Mraza~, {to sakate od mene? E taka pop~e, ama nema. Piev cela no} ko netokmu i mi treba pove}e vreme da se podgotvam. Ako ne, }e treba mozokot da mi go isturat so cepenica. Deneska ne mi se umira, pa crknete ako sakate. Vojvodata O, gospodine, morate; zatoa, ve molam, naso~ete go pogledot kon patot {to vi pretstoi. Bernardin Se kolnam deka nema da umram deneska, pa ako sakate ubeduvajte me do utre sabajle.

528
Vojvodata Ama vi se molam Bernardin

Vilijam [EKSPIR

nalo`en od Anxelo. Gledajte ova da se stori i da se isprati spored zapovedta, a jas }e probam da go nagovoram jadnikov dobrovolno da umre. Temni~arot Ova, dobar o~e, }e se izvr{i vedna{. No Bernardin mora popladnevo da umre; no {to da pravime so Klaudio za da se spasam od opasnosta {to mo`e da me snajde ako se doznae deka e `iv? Vojvodata Napravete vaka: skrijte gi tajno i Bernardin i Klaudio. Pred dvapati sonceto da ugree jasno nad svetot dolu, }e se najdete vo bezbednost. Temni~arot

Nema {to da mi se molite. Ako imate ne{to da mi ka`ete, dojdete vo mojata }elija, za{to deneska ottamu ne mrdam. (Si zaminuva.) Vojvodata Nepodgotven ni za `ivot ni za smrt. O, du{o so kameno srce! Po nego; donesete go da umre. (Izleguvaat Mraza~ i Pompej.) (Vleguva Temni~arot.) Temni~arot Pa kako vi izgleda zatvorenikot? Vojvodata

Vi se pokoruvam po svoja volja. Su{testvo nepodgotveno, neprikladno za smrt; da se isprati na onoj svet so vakva du{a bi bilo grev. Temni~arot Ovde vo zatvorov, o~e, utrovo umre od smrtonosna treska eden Dubrov~anec, mnogu zloglasen pirat, ~ovek na ista vozrast so Klaudio, so brada i glava sli~ni na negovite. Kako bi bilo da go ostavime nesre}nikov dodeka ne se re{i samiot a zamenikovata volja da ja zadovolime so likot na Dubrov~anecot na Klaudio sli~en? Vojvodata Eve ja glavata; samiot }e ja odnesam. O, neboto tuka vme{alo prsti. Nalog dajte vedna{; istekuva rokot Vojvodata Brgu, dajte nalog i glavata ispratete ja kaj Anxelo. (Izleguva Temni~arot.) Sega }e napi{am do Anxelo pisma temni~arot }e mu gi odnese - od niv }e doznae deka nabli`uvam kon doma, i deka moram so nalozi mnogu krupni javno da vlezam v grad. Od nego }e baram da me do~eka kaj posvetenata ~e{ma kilometar i pol pod gradot, a od tamu ladnokrvno i na dobro odmeren na~in so Anxelo }e postapime. (Vleguva temni~arot so glavata na Dubrov~anecot.) Temni~arot

Tante za kukurigu

529
Vojvodata

Vojvodata Taka e dobro. Vratete se vedna{, bidej}i imam da vi soop{tam ne{ta koi, osven vas, nikoj ne smee da gi slu{ne. Temni~arot

Mo`no e i ba{ e taka. Bidete mudra, }erko, vo trpenieto. Izabela O, odam kaj nego o~ite da mu gi iskopam!

Letam. Vojvodata Izabela Nema da ve primi. (Od nadvor) Ej! Javete se! Izabela Vojvodata Glasot na Izabela. Dojdena e da ~ue dali pomiluvaweto za brat & stigna; no nema da & ka`am zaradi nejzino dobro, za koga najmalku o~ekuva, po te{kiot o~aj ko uteha bo`ja da & dojde. Izabela (Od nadvor) O, so va{ dopust! (Vleguva Izabela.) Vojvodata Dobro utro, ubava i blagorodna }erko. Izabela Poubav e blagoslovot {to od svet ~ovek kako vas doa|a. Dali zamenikot go prati pomiluvaweto za brat mi? Vojvodata Toj go oslobodi, Izabela, od svetot. Glavata mu e otse~ena i ispratena kaj Anxelo. Izabela O, zarem e mo`no? (Pla~e) Jaden Klaudio! Prokleta Izabela! Svetu nepraveden! Proklet da si za na vek Anxelo! Vojvodata Ova ne go boli, nitu vie imate korist. Zatoa, nemojte taka; vo bo`ji race va{ata rabota predajte ja. Vnimavajte {to }e vi re~am, a vo sekoe zbor~e ~ista vistina }e ima. Vojvodata utre si doa|a doma - nemojte, izbri{ete gi solzite - eden sobrat moj i ispovednik negov ova mi go ka`a. Ve}e im javi za istoto na Eskalo i Anxelo koi se podgotvuvaat na porti da go sretnat, za tamu da mu ja predadat vlasta. Ako mo`ete mudrosta da ja naso~ite va{a vo pravecot po koj sakam rabotite da te~at, }e imate mo`nost da go razobli~ite gadot, da go ispolnite vojvodata so voshit, srceto so odmazda da go zadovolite i so op{ta po~it da se zdobiete. Izabela ]e pravam kako {to velite vie. Vojvodata Pismovo, toga{, dajte mu go na monahot Petar, onoj {to me izvesti za doa|aweto na vojvodata.

530

Vilijam [EKSPIR

Ka`ete mu deka ve~erva sakam da dojde vo ku}ata na Marijana. ]e go zapoznaam dobro so va{ata i nejzinata rabota a toj pred vojvodata }e ve izvede, a vie Anxelo toga{ bespo{tedno optu`ete go. [to se odnesuva do mene, edna zakletva me vrzuva sveta pa }e bidam otsuten. (& go dava pismoto) So ova pismo pojdete. Soprete gi ovie {tiplivi vodi so mirno srce. Vo redot moj ne veruvajte ako od patot va{ skr{nam. (Vleguva Lu~io.) Koj e ovde? Lu~io Dobra ve~er. O~e, kade e temni~arot? Vojvodata Ne e tuka, gospodine. Lu~io O ubava Izabela, srceto mi blednee koga gledam deka o~ite ti se crveni. Mora da si trpeliva. Prinuden sum da ru~am i ve~eram voda i trici; ni za `iva glava ne smeam mevot da go polnam; edno hranlivo jadewe pa i jas }e doteram do tamu. No velat vojvodata se vra}a utre. @imi vera, Izabela, go sakav brat ti. Da be{e stariot, nastran liljak, vojvodata, doma, a ne vo nekoi mra~ni sokaci, toj }e be{e `iv. (Izleguva Izabela.) Vojvodata Gospodine, vojvodata ni pet pari ne dava za ona {to go govorite; no dobroto e {to toj voop{to ne `ivee tamu. Lu~io O~e, ti ne go zne{ vojvodata tolku dobro kako jas. Toj e pogolem `enkar od {to

misli{. Vojvodata Za ova eden den }e odgovarate. Zbogum. Lu~io ^ekaj, ~ekaj! ]e dojdam so tebe. ]e ti ka`uvam ubavi bajki za vojvodata. Vojvodata Ve}e za nego mi iznaprika`avte edno ~udo raboti, gospodine, ako se taka kako {to velite; ako ne se, toga{ milion u{te da mi ka`ete nema da bidat dosta. Lu~io Edna{ izlegov pred nego zatoa {to na edna devojka & napraviv dete. Vojvodata Takvo ne{to ste storile? Lu~io Da, navistina storiv; ama morav da odre~am. Inaku }e me o`enea so taa skapanica. Vojvodata Gospodine, va{eto dru{tvo pove}e go zasmejuva ~oveka odo{to mu pri~inuva ~est. Ostanete so zdravje. Lu~io @imi vera, odam so tebe do krajot na ulicata. Ako muabetot za bludot ne ti odgovara, }e nastojuvam da zboruvame {to pomalku za toa. Ne, o~e, jas sum ti ne{to kako krle`: a se zaka~am, ne se otka~uvam. (Izleguvaat.)

Tante za kukurigu Scena 4
(Vleguvaat Eskalo i Anxelo.) Eskalo Sekoe pismo {to go napi{a go pobiva{e prethodnoto. Anxelo I toa na sovr{eno nesoodveten i smeten na~in. Negovite postapki mnogu li~at na nastap na ludilo. Da se molime na boga razumot da ne mu e pomaten. I zo{to na porti da go ~ekame i tamu da mu ja primopredademe vlasta? Eskalo Ne znam. Anxelo I zo{to toa da go objavime na eden ~as pred negovoto pristignuvawe pa da mo`e sekoj, ako bara da se ispravi nekakva nepravda, da podnese molba na ulica? Eskalo Toj iznesuva svoi pri~ini za toa - da mo`e site `albi da gi razgleda pa da n# oslobodi od podocne`nite optu`bi koi posle toa, }e nemaat zakonska sila protiv nas. Anxelo Pa ubavo, toga{ dajte, ve molam, proglas. Utre izutrina }e dojdam kaj vas da ve viknam. Izvestete gi site lu|e po red i ~in {to treba da go do~ekaat. Eskalo Dobro, gospodine. A sega zbogum.

531
Anxelo

Dobra no}. (Izleguva Eskalo.) ^inov me izrezili do kraj, me napravi jalov i tap za sekoj potfat. Od nevinosta li{ena moma i toa od visok golemec {to sproveduva zakon tokmu protiv toa! Sramot nejzin ne`en da ne ja spre~uva za gubitokot devstven da trubi, bi mo`ela epten da me iskamfuzi! Razumot ja dr`i, sepak, bidej}i steknav takva doverba i tolkav ugled {to niedna poedine~na hula ne mi mo`e ni{to ami samo hula~ot go valka. Treba{e da go ostavam vo `ivot, samo da ne mislev deka divata negova mladost, opasno nastrvena, mo`e edna{ po odmazda da dojde {to so tolku sramotna cena, sramoten `ivot taa otkupi. Pa sepak, kamo `iv da be{e. Bo`e, {tom edna{ du{ata si ja ogre{il ve}e, kolata nadolu ti trgnuva, sakal ti ili ne}el. Izleguva.

532 Scena 5

Vilijam [EKSPIR Scena 6
(Vleguvaat Izabela i Marijana.) Izabela Vojvodata

(Vleguvaat vojvodata, vo svojata obleka i monahot Petar.)

Vra~ete gi pismata koga }e dojde vreme. Temni~arot namerata na{a i planot gi znae koga }e trgne rabotata, dr`ete se do upatstvata {to vi gi dadov, imaj}i go vo vid na{iot naum, iako ponekoga{ }e mora ovde onde da skr{nite vo zavisnost od tekot na ne{tata. Odete do domot na Flavij, i ka`ete mu kade sum. Prenesete isto i do Valentin, Roland i Kras. Neka trubite do portite gi donesat no prvin Flavij neka dojde vamu. Monahot S# }e se sredi najbrzo {to mo`e. (Izleguva.) (Vleguva Varij.) Vojvodata

Mrazam od okolu da zboruvam vistinata ~ista bi ja ka`ala, no, vsu{nost, vie bi trebalo da go obvinite, no sovet primiv vaka da postapam za, kako {to veli, vistinskata namera da se skrie. Marijana Pravete {to toj }e vi ka`e. Izabela Osven toa, veli ne trebalo da se ~udam ako me napadne na smetka na drugata strana, lek bil toj gor~liv za ishodot sladok. (Vleguva monahot Petar.) Marijana Kamo monahot Petar Izabela

Ti blagodaram, Varij; mnogu brzo dojde. Dojdi da pro{etame. U{te prijateli na{i }e n# pozdravat podocna. Blagoroden moj Varij! (Izleguvaat.)

^ekajte, ve molam; monahot eve ide. Monahot Petar Ajde; vi najdov najpogodno mesto na koe tolku }e mu pa|ate na vojvodata v o~i {to ne }e mo`e da ne ve zabele`i. Dvapati ve}e trubite se oglasija. Site blagorodni gra|ani od ugled ve}e stojat na porti a samo {to ne pristignal i vojvodata; zatoa, ajde da odime, ajde.

^in PETTI
Scena 1
(Vleguvaat od edna strana Vojvodata, Varij so pridru`ba, a na druga Anxelo, Eskalo, Lu~io, gra|ani i slu`benici.)

Vojvodata (Na Anxelo) Dobar moj rodnino, dobro ve najdovme. (Na Eskalo) Star moj i veren prijatelu, milo ni e {to ve gledame. Anxelo i Eskalo Sre}no ni do{le, va{e veli~estvo. Vojvodata Na obajcata edno golemo i srde~no fala. Za vas se raspra{uvavme i slu{avme tolku dobro za va{ata pravi~nost {to srceto na{e ne mo`e da se vozdr`i pa blagodarnost javno vi oddava, kapar za nagradata {to sledi. Anxelo

morate kraj nas da odite od drugata strana, dva stolba ste mi vie. (Odat napred.) (Vleguvaat monahot Petar i Izabela.) Monahot Petar Sega vi e vreme. Kleknete i govorete glasno. Izabela (Kleknuva) Pravda, o vojvodo kralski! Pogledot vtren~ete go vo edna obespravena - sepak bi rekla, devojka. Blagoroden knezu, ne obes~estvuvajte si go vidot gledaj}i vo ne{to drugo, duri `albata moja pravi~na ne ja slu{nete i dodeka mene ne mi dadete pravda, pravda, pravda, pravda! Vojvodata

Vie s# posilno me obvrzuvate. Vojvodata O, zaslugata va{a nasekade e~i i grev bi storil da ja zaklu~am vo tajnite agli na moeto srce, koga zaslu`uva izlivawe vo bukvi od bronza, utvrden kastel protiv zabot na vremeto i mrakot na zaboravot. Dajte mi raka, za podanicite da vidat i za navek da znaat deka nadvore{nite znaci na qubeznost seta vnatre{na naklonost ja objavuvaat. Prijdete, Eskalo, Vo {to e nepravdata? Koj vi zgre{il? So {to? Bidete kratki. Gospodarot Anxelo }e vi dade pravda. Nemu slu~ajot iznesete mu go. Izabela O knezu mo}en, me terate od sotonata pravda da baram. Slu{nete me li~no oti ona {to }e go ka`am ili na glava }e mi padne ako verba ne mu se dade ili }e ve prinudi seta krivda napravena vrz mene, da ja le~ite. Slu{nete

534
me, o, slu{nete me, slu{nete me! Anxelo

Vilijam [EKSPIR

Gospodaru, se pla{am deka taa ne e so site. Me mole{e mene za `ivotot na brat & poguben po sudot na pravdata. Izabela (Stanuva) Po sudot na pravdata! Anxelo I }e govori sega ~udno i polna pelin. Izabela Mnogu ~udno }e govoram, no i vistinoto mnogu. No ne e li ~udno {to ovoj Anxelo go gazi zborot? Ne e li ~udno {to ubiec e toj? Ne e li ~udno, mnogu ~udno {to ovoj Anxelo e prequbni~ki kradec, dvoli~nik i silexija na mominskata ~ednost? Vojvodata ^udno e, iljadapati ~udno! Izabela I ko {to e vistinoto deka Anxelo e toj s# {to govoram e vistinito no i ~udno. Ne, iljadapati e vistinito, vistinata oti }e si ostane vistina s# do denot suden. Vojvodata Trgnete ja od ovde. Kutrata taa, go govori ova za{to se mrdnala od umot. Izabela

deka od umot sum se mrdnala. Ne go smetaj za nevozmo`no ona {to neverojatno samo izgleda. Ne e nevozmo`no, podlec nekoj najlo{ na svetot, da izgleda krotko, seriozno, pravi~no i besprekorno kako Anxelo; taka i Anxelo mo`e, pokraj site ode`di, tituli, maniri i nakit, da bide arhi-apa{. Veruvaj vo ova, knezu kralski, pomalku, toj toa i ne e; no pove}e e koga bi imala pove}e imiwa za lo{oto i zloto. Vojvodata Vo ~esta se kolnam, ako e luda, a luda e velam, deka ludiloto nejzino e sredeno ~udno, pa takva smisla vrzana pravi kakva {to dosega kaj ludak nikoga{ ne sum ~ul. Izabela O vojvodo blagoroden, ne udirajte na toa, ne brkajte go razumot za qubov na nepravdata; tuku razumot neka vi slu`i vistinata da se pojavi kaj{to skriena se ~ini, a nevistinata da se sokrie kaj{to izgleda to~na. Vojvodata Na mnozina {to ne se ludi, pove}e razum im nedostiga. Ka`ete {to imate! Ve slu{am! Izabela Jas sum sestra na eden Klaudio, osuden zaradi blud na smrt pod sekira. Anxelo kaznata mu ja izre~e. Jas, ba{ koga bev na isku{eni~ki ispit za priem me|u kalu|erkite, bev izvestena od brat mi preku eden Lu~io. Lu~io

O knezu, te prokolnuvam, ako verba ima{ deka i druga ima sre}a osven na{ava zemska, ne me otfrlaj tuku - taka so izgovor lesen

Toa sum jas, ako dozvoluvate, knezu. Od Klaudio otidov kaj nea i ja molev

Tante za kukurigu

535
Izabela

sre}ata da si ja proba kaj gospodarot Anxelo belkim taka za jadnikot }e izmoli pro{ka. Izabela Toa e toj, navistina. Vojvodata (Na Lu~io) Nikoj vas ne ve pra{a. Lu~io To~no, gospodaru, no ne me ni povika da mol~am. Vojvodata Toga{, sega ve povikuvam. Zapomnete go ova, molam; a ako nekoga{ imate rabota nekoja svoja toga{ molete se na boga da bidete bez gre{ka. Lu~io Vi garantiram, gospodaru. Vojvodta Garantirajte si sam na sebe; vnimavajte, velam. Izabela Gospodinov ka`a del~e od prikaznata moja Lu~io To~no. Vojvodata Mo`ebi e to~no, no sigurno gre{ite {to zboruvate preku red. (Na Izabela) I, ve molam?

Otidov kaj ovoj gad bluden, zamenikot Vojvodata Ova malku luda~ki zvu~i. Izabela Prostete, ama prikladno e na rabotata. Vojvodata Da, na rabotata! Prodol`ete! Izabela Na kratko, a neva`noto go ostavam na strana, kako go prekolnuvav, kako go molev, mu kle~ev, kako me odbi i kako mu odgovoriv toga{ za{to mnogu dolgo trae{e - za sega so bolka i sram, sramniot kraj da go ka`am. Ne saka{e brat mi da go pomiluva, osven pod uslov telovo negibnato da mu go dadam na negovata neumerena pohota bludna; po borba dolgotrajna, sestrinskoto vo mene ~esta mi ja skr{i, pa mu se dadov. No utroto u{te, strasta zadovolena, toj isprati nalog glavata na brat mi da mu ja se~at. Vojvodata U{te da e taka! Izabela Ne samo {to e taka, tuku epten e taka! Vojvodata Ti ne znae{ {to zboruva{, jadni~ke luda, ili si podbodnata so smislen omraz protiv ~esta negova. Kako prvo, toj vo ispravnosta e bez gre{ka. Kako vtoro, besmisleno e toj so tolkava `estina

536

Vilijam [EKSPIR

da gi goni grevovite {to samiot gi ima. Da zgre{il taka, toj brat ti so sebesi bi go sporedil i od besilka bi go spasil. Nekoj ve namestil. Vistinata priznaj ja i ka`i po ~ij nagovor si do{la da se `ali{. Izabela Ova e s#? Toga{, o, vie blagosloveni slugi nebesni, trpenie podarete mi, za so vreme zloto da se otkrie {to zavitkano e ovde vo drei na ~esta! Bog da ja ~uva va{ata milost od zlo, a jas si odam obes~estena, bez verba vo nikoj! Vojvodata Znam, bi oti{le sega tuku-taka. Stra`a! Odnesete ja v zatvor. (Eden stra`ar zastanuva zad Izabela.) Zarem da dozvolime tolku besramen vior od navredi da se urne vrz onoj {to ni e tolku blizok? Spletki. Koj znae{e za va{iot naum i za ideweto ovde? Izabela Nekoj koj bi sakala da e ovde: otec Ludovik. (Izleguva pod stra`a.) Vojvodata Otec - duh, verojatno. Go znae li nekoj toj Ludovik? Lu~io Gospodaru, jas go znam. Monah {to segde si go pika nosot. Ne mi se dopa|a. Da ne be{e duhovnik, knezu, za nekoi zborovi {to protiv vas gi ka`a, dodeka ne bevte ovde, }e go yviznev da sviri. Vojvodata Zboruval protiv mene? Ama dobar monah! Pa u{te sirotava devojka zlobno ja {ilkal

protiv zamenikot na{! Najdete go vedna{! (Izleguvaat eden ili nekolkumina.) Lu~io Tokmu no}eska, gospodaru, nea i toj monah vo zatvorot gi vidov. Bezo~en monah, nizok monah. Monahot Petar Blagosloveni da ste knezu! Stoev tuka blisku, gospodaru, i slu{av kako u{ite vi gi polnat so nevistini. Kako prvo, `enava, bez tro{ka sram zamenikot vi go napa|a koj{to ja doprel ili damka nekakva & storil kolku nekoj neroden {to ja doprel ili flekosal. Vojvodata I nie isto tolku veruvame. Go znaete li toj Ludovik za kogo taa govori? Monahot Petar Go znam kako svet, pobo`en ~ovek, ne e nizok, nitu pak nosot sekade go pika kako {to za nego re~e gospodinov ovde; i, `imi verava, toj ~ovek nikoga{ ne rekol kako {to se tvrdi lo{ zbor za va{ata milost. Lu~io Rekol gospodaru, i toa najpodlo. Veruvajte mi! Monahot Petar Ubavo, edna{ }e dojde i }e se opravda; no vo migov toj e bolen, gospodaru, od ~udna treska. Samo po negov nalog bidej}i slu{na deka se podgotvuva tu`ba protiv gospodarot Anxelo, dojdov jas ovde da ka`am, nebare toj zboruva, {to vo seto e laga a {to vistina, za {to mo`e

Tante za kukurigu

537
Vojvodata

da se zakolne, za {to na ispit da se stavi koga i da go viknat. Prvo, za ovaa `ena: za da se opravda ovoj blagorodnik vreden, tolku prosta~ki i javno obvinet, taa }e bide pred vas pobiena i toa otvoreno v lice taka {to, na krajot, sama }e priznae. Vojvodata

Vdovica? Marijana Ni toa, gospodaru. Vojvodata

O~e dobar, da slu{neme. (Izleguva monahot Petar.) Zarem ne se smeete na ova, gospodaru Anxelo? O bo`e, kolkava e suetata na {utracite jadni! Stolovi dajte ni. (Nosat stolovi.) Dojdete, rodnino Anxelo, vo ova }e bidam nepristrasen; bidete sami sudija vo rabotata va{a. (Vojvodata i Anxelo sednuvaat.) (Vleguvaat monahot Petar i Marijana pokriena so prevez.) Ova li e svedokot, o~e? Prvin liceto neka go poka`e, a potoa neka zboruva. Marijana Prostete, gospodaru, liceto ne go poka`uvam duri ma`ot mi ne mi ka`e. Vojvodata [to, vie ste ma`ena? Marijana Ne, gospodaru.

Toga{ ne ste ni{to; ni devojka, ni vdovica ni `ena! Lu~io Gospodaru, mo`e e uli~arka, za{to mnogu od niv ne se ni devojki, ni vdovici ni `eni. Vojvodata Zamol~ete go onoj brat! Kamo sre}a da ima pri~ina da blaboti za sebe. Lu~io Dobro, gospodaru. Marijana Gospodaru, priznavam deka ma`ena ne sum bila, a priznavam, istovremeno, deka ne sum moma. Go poznav ma` mi, a ma` mi sepak ne znae deka nekoga{ i toj me poznal. Lu~io Sigurno bil pijan, gospodaru, ne znam {to drugo. Vojvodata

Vojvodata Dali ste devojka? Marijana Ne, gospodaru. Dobro, gospodaru. Bi sakal, zaradi blagosta na mirot, i ti da si pijan. Lu~io

538
Vojvodata

Vilijam [EKSPIR

Vojvodata (Na Anxelo) Ja poznavate ovaa `ena? Lu~io Telesno, veli taa. Vojvodata Zamol~i, brat! Pove}e da ne si pisnal! Lu~io Gospodaru, mora da priznaam deka `enava ja znam; pet godini ima od denot koga za bra~en sojuz se govore{e me|u mene i nea, koj{to propadna, delumno poradi nejzniot veten miraz {to naedna{ se skrati, no glavno poradi glasot {to & izleze deka bila za nikade; vo pette godini tie nitu sum zboruval so nea, ni sum ja videl, niti sum ~ul za nea; vo ~esta se kolnam. Marijana (Kleknuva pred vojvodata) Blagoroden knezu, ko svetlinata od nebo {to sleguva, od ustata zborot, i ko {to vistinata polna e so smisla, a sekoja doblest so vistina, jas sum so svr{uva~ka `ena na ovoj ~ovek tolku cvrsto ko zborovite {to zakletva pravat; a vtornikot no}ta, knezu, vo letnata svoja ku}a toj me pozna i ko `ena. Ako govoram pravo, toga{ od kolena mirno da se krenam, ako ne, toga{, ko mermeren spomenik, neka ostanam ovde, smramorena za navek. Anxelo Do sega se potsmevav samo.

Ova svedo~ewe so Anxelo nema vrska. Marijana Sega }e dojdam do toa, gospodaru. Taa {to nego za prequba go optu`uva so samoto toa i mojot ma` go tu`i, i na tovar tokmu ona vreme mu go stava vo koe, pod zakletva tvrdam, v pregrat go dr`ev so site posledici od qubovta {to se ra|aat. Anxelo Dali i drug, osven mene, taa tu`i? Marijana Ne, kolku {to znam. Vojvodata Ne? Rekovte ma` vi. Marijana Pa da, gospodaru, a toa e Anxelo, koj misli deka znae deka nikoga{ ova telo ne go poznal, no znae, misli, deka go poznal teloto na Izabela. Anxelo ^udno obvinenie. Poka`i go tvoeto lice. Marijana (Go otkriva liceto) Ma` mi mi nareduva; maskata ja vadam. Ova e toa lice, Anxelo surov, za koe nekoga{, se kolne{e, deka vredi da se gleda. Ova e rakata koja cvrsto vo svojata ja stegna, so zakletva koga go potvrduva{e dogovorot bra~en. Ova e teloto koe Izabela od obrvrskata ja spasi pa tebe ti se dade vo ku}ata letna a si misle{e deka e nejzino.

Tante za kukurigu

539
Eskalo

Sega, gospodaru, dajte cela pravda da ja vidam, trpenieto mi e pred kraj. Navistina gledam deka ovie slabi, kusoumni `eni se samo orudie na nekoja mnogu pomo}na raka koja na ova gi podbodnala. Mo`nost dajte mi knezu, da go najdam {ilka~ot. Vojvodata (Stanuva) Da, od srce i po va{a volja da gi kaznite. - Ti o~e budalest i ti rasipana `eno zdru`ena so taa {to si zamina, misli{ li deka zakletvite tvoi, pa makar vo sekoj svetec po red da si se kolnela, se dovolen dokaz protiv vrednosta negova i ugledot negov koi ve}e bile isku{uvani? Vie, ~esen Eskalo, sednete so rodninata moj; pomognete mu ve{to na videlo da ja istera zaverava i izvorot nejzin. I nekoj drug monah gi podbodnuval. Vedna{ najdete go. (Eskalo sednuva.) Monahot Petar Kamo da e ovde, gospodaru, za{to toj navistina gi podbodna `enive da se `alat. Temni~arot va{ znae kade prebiva to~no, toj mo`e da go dovede. Vojvodata (Na nekolkumina) Odete, storete go toa vedna{. (Izleguvaat nekolkumina.) (na Anxelo) A vie, blagoroden moj rodnino, i imatelu na doverbata na{a, bidej}i vi e va`no rabotava da ja isterate do kraj, so nanesenite navredi vrz vas, po najdobar naum postapete. Mene, za kratko, }e me nema, a vie ne mrdajte od ovde dodeka so klevetnicite ne se presmetate.

Gospodaru, do kraj rabotata }e ja isterame. (Izleguva vojvodata.) Gospodine Lu~io, neli rekovte deka ovoj otec Ludovik bil ne~esen ~ovek? Lu~io Kamilavkata ne go pravi monahot monah; ~esen samo po dreite; ~ovek koj{to mnogu lo{o govore{e za vojvodata. Eskalo ]e ve zamolime da ostanete ovde dodeka toj ne dojde, za potoa so ova da go naterate vo tesno. ]e izleze deka ovoj monah ti e nekoj fin brat! Lu~io Ni pomalku ni pove}e od koj bilo vo Viena, vi tvrdam. Eskalo Viknete ja taa Izabela povtorno ovde; sakam da zboruvam so nea. (Izleguvaat nekolkumina.) (Na Anxelo) Ve molam, gospodaru, dozvolete mi jas da postavuvam pra{awa. ]e vidite kako }e ja sredam. Lu~io Ne poarno od nego, barem kako {to samata veli. Eskalo Mislite? Lu~io Navistina, gospodine, mislam ako privatno ja sredite, vedna{ }e vi priznae; verojatno javno }e & bide sram.

540
Eskalo

Vilijam [EKSPIR

Vojvodata ^est na va{eto visoko mesto, a ~est ~esto i na sotonata mu se oddava pred tronot negov ognen. Kade e vojvodata? Toj treba da me ~ue. Eskalo Vojvodata sme nie i nie }e ve ~ueme. Govorete po pravo. Vojvodata

Od okolu }e ja napipuvam, da ne znae {to imam na um. Lu~io Taka se pravi toa; za{to `enite se najlesni na polno}. (Vleguva Izabela pod stra`a.) Eskalo Prijdete, ve molam; ovde ima edna dama koja go pobiva s# ona {to go rekovte. (Vleguvaat vojvodata, prepraven na monah, so kamilavka na glava i temni~arot.) Lu~io Gospodaru, eve go nikakvecot za kogo vi govorev, eve go so temni~arot. Eskalo Tokmu na vreme. Ne zboruvajte so nego dodeka ne ve povikame. Lu~io ]e mol~am kako mrtovec. Eskalo (Na vojvodata) Dojdete, gospodine, dali vie gi nateravte `enive da go naklevetat gospodarot Anxelo? Tie priznaa deka ste bile vie. Vojvodata Ne e to~no.

Ili bez strav, barem. (Na Izabela i Marijana) No, o, kutri du{i, zarem od lisica dojdovte da barate jagne? Poarno re~ete dobra no} za va{ata pravda. Vojvodata go nema? I va{ata pravda ja nema. Nepravi~en e vojvodata {to odbil da sudi po javnata va{a tu`ba, a sudeweto pu{til da go vodi podlecot protiv kogo se `alite. Lu~io Ova e podlecot, apa{ot za kogo vi govorev. Eskalo O monahu nepre~esen, monahu nesvet! Malku li ti be{e {to `enive gi natera doblesniov ma` da go rezilat, pa sega u{te so pogana usta i toa pravo nemu v lice podlec go narekuva{ i u{te preku nego i vojvodata go ~epka{, obvinuvaj}i go za nepravi~nost? Vodete go vedna{; na trkalo so nego. Del~e po del~e od vas }e kineme ama }e otkrieme {to ste ponietile. Kako rekovte, ‘nepravi~en’? Vojvodata

Eskalo Kako? Znaete kade ste? Oladete malku. Vojvodata ne smee ni prst da mi otkine kako {to ne smee svoj da si otkorne. Ne sum podanik negov, niti sum od ovde. Rabotata moja e da gledam {to se slu~uva ovde vo Viena, vo koja vidov

Tante za kukurigu

541
Lu~io

kako rasipanosta klokoti i vrie i od umot nadvor pretekuva; zakoni za sekoj prestap ima, no poddr`ani se kolku i propisite strogi {to ko opomenite po berbernicite visat, pove}e za potsmev odo{to za po~it. Eskalo Kleveta kon dr`avata! Vodete go v zatvor!

O, ti prokletio niska! Zarem ne te vle~ev za nos zaradi ona {to go vele{e? Vojvodata Se kolnam deka go sakam vojvodata kako sebesi. Anxelo

Anxelo [to imate vie protiv nego da iznesete, gospodine Lu~io? Neli ova e ~ovekot za kogo govorevte? Lu~io Toj e, gospodaru. - Elate vamu, gospodine ]ela. Me poznavate? Vojvodata Ve pametam, gospodine, po zvukot na va{iot glas.Se sretnavme vo zatvorot za vreme na otsustvoto na vojvodata. Lu~io ^ekajte, gospodine, ~ekajte malku. Aha, taka zna~i? A dali pametite {to govorevte za vojvodata? Vojvodata Kako ne bi pametel, gospodine. Lu~io Zna~i pametite, gospodine, taka? Pa dali vojvodata e `enkar, {utrak i kukavica, kako {to toga{ velevte za nego? Vojvodata Vie bi morale, gospodine, da me zamenite so sebe pred zborovive da mi gi piknete v usta. Vie navistina taka rekovte za nego a i u{te pove}e i u{te polo{o. Anxelo [to, dava otpor? Pomognete mu, Lu~io. Lu~io (Na vojvodata) Ajde, gospodine; ajde, gospodine; gospodine! Poleka malku, gospodine! [to, }elav eden, la`liv apa{, morate da nosite kamilavka, a? Poka`ete go toa va{e podle~ko lice, ~uma da ve sotre! Poka`ete go toa va{e ovco-lapa~ko lice, pa toga{ neka malku ve obesat! [to, ne saka da se izvadi? (Toj ja istrgnuva kamilavkata na monahot pa se otkriva liceto na vojvodata. Anxelo i Eskalo stanuvaat.) So takvi ne treba ni da se razgovara. Vodete go v zatvor. Kade e temni~arot? Nosete go v zatvor. Okovajte go vo prangi. I neka mol~i. Vodete gi i ovie `eni{ta a i site drugi {to {uruvale so ova dru{tvo. (Marijana ja stanuvaat i ja vodat pod stra`a.) (Temni~arot go fa}a vojvodata za ramo.) Vojvodata Sega podlecov poleka se potpiknuva, da ja zata{ka rabotata, otkako predavni~ki se iznalaja. Eskalo

542
Vojvodata

Vilijam [EKSPIR

ovaa `ena? Anxelo Bev, gospodaru. Vojvodata Zemi ja i ven~aj ja vedna{. Monahu, vie ceremonijata napravete ja; a potoa ovde vratete se. Vie, temni~aru, pojdete so nego. (Izleguvaat Anxelo, Marijana, monahot Petar i Temni~arot.) Eskalo

Ti si prviot apa{ na svetot {to proizvede vojvoda. Temni~aru, kako prvo, za ovie blagorodni trojca garancija davam. (Na Lu~io) Ne begajte, gospodine, monahot ima u{te ne{to so vas da razgovara. Dr`ete go! Lu~io Ova }e ispadne malku polo{o od besewe. Vojvodata (Na Eskalo) Ona {to go rekovte, vi go prostuvam. Sednete. Mestoto }e mu go zememe nemu. (Eskalo sednuva.) (Na Anxelo) Gospodine, so va{a dozvola. (Go zema stolot na Anxelo.) Ima li vo tebe zborovi, duh, drskost da ti se najdat pri raka? Ako ima{, na toa potpri se duri mojot iskaz se slu{a ama nemoj podolgo od toa. Anxelo

Gospodaru, pove}e me ~udi {to toj ~esta si ja urna od {to sum voshiten od ~udava. Vojvodata Dojdete ovde, Izabela. Va{iot monah sega e knez. Ko {to bev toga{ veren i posveten na rabotata va{a, taka i sega, za{to oblekata srceto ne go menuva, s# u{te na usluga vi stojam. Izabela

O gospodaru moj stra{en, treba da bidam zlostornik pogolem od mojot zlostor koga bi smetal deka e mo`no da bidam neotkrien, bidej}i gledam, deka ko bo`ja sila, va{ata milost nadgleduvala s# {to pravam. Zatoa, dobar knezu, neka dolgo ne mu se sudi na mojot sram, tuku priznanieto moe neka bide seta istraga moja. Edinstvenata milost za koja ve molam e presuda brza i ko posledica od nea - smrt. Vojvodata Dojdete ovde, Marijana. (Na Anxelo) Ka`i, dali be{e svr{en so

O prostete mi, {to jas, podanik va{, ne poznavaj}i go va{eto veli~estvo, vi zadadov tolku maki. Vojvodata Prosteno vi e, Izabela. A sega, devojko mila, i vie milost nam dajte ni. Smrtta na brat vi, znam, ukma na srce vi pravi i mo`e se ~udite zo{to tolku tainstven bev nastojuvaj}i `ivotot da mu go spasam a ne ja poka`av vedna{ svojata prikriena vlast tuku go pu{tiv da strada. O devojko najmila, mojot naum negovata brza smrt go spre~i za koja mislev deka pobavno }e odi.

Tante za kukurigu

543

Ama v mir neka po~iva! Poaren e `ivotot koga stravot od smrtta }e se pregrmi, od `ivotot poln strav i trepet. Ute{ete se {to na brat vi vakva sre}a mu e dadena. Izabela Dobro, gospodaru. (Vleguvaat Anxelo, Marijana, monahot Petar i Temni~arot.) Vojvodata

toj brak go smetav za soodveten; inaku obvinuvaweto za onoj blizok odnos, mo`e `ivotot va{ da go oskverni i lesno da ja goltne idninata {to vi doa|a. Za{to imotot negov, iako po zaplenuvaweto stanuva na{ samo, vam, na ime na vdovi~ka izdr{ka, vi go otstapuvame za podobar da si kupite ma`. Marijana O gospodaru mil, niti drug, niti podobar ma` sakam. Vojvodata

Na ovoj novo`enet ~ovek {to prio|a ovde, ~ii me~ti valkani ~esta va{a, hrabro braneta, ja navredija, mora da mu prostite zaradi Marijana; no bidej}i brat vi go osudi - vr{ej}i na toj na~in dvoen zlostor vrz svetata nevinost i vrz vetuvaweto svoe povrzano so ova, `ivotot na va{iot brat zakonskata pravda na cel glas vika sekade da se ~ue, a vika duri i samiot toj: ‘Anxelo za Klaudio, smrt za smrt’. Izbrzanosta so izbrzanost se vra}a, samovolieto samovolie si bara; za ova tenxer~e, vakvo kapa~e, za tante - kukurigu. Oti, vinata tvoja, Anxelo, tolku na videlo dojde, {to odrekuvaj ja kolku saka{, taa sekoja olesnitelnost, ti ja odrekuva. Te osuduvame na smrt pod sekirata ista pod koja Klaudio pojde i so ista takva itnost. Vodete go. Marijana O, gospodaru moj milozliv, zarem ma` mi dadovte samo za potsmev? Vojvodata Va{iot ma`, ma` za potsmev vi dade. Soglasuvaj}i se ~esta va{a da se spasi,

Ovoj popusto go barate; tuka sme na ~isto. Marijana Gospodaru blagoroden Vojvodata Ne ma~ete se xabe. Pod sekira nosete go. (Na Lu~io) A sega vie, gospodine. Marijana (Kleknuva na kolena) O gospodaru dobar! Izabelo slatka, pridru`ete mi se; kolenata pozajmete mi gi va{i pa vo idninata {to ide, cel preostanat `ivot samo vam }e vi slu`am. Vojvodata Ja nagovarate protiv sekakva smisla. Ako klekne i pobara milost, duhot na brat & od mermerniot grob }e stane i so u`as }e ja odvle~ka. Marijana Izabela, slatka Izabela, kleknete samo so mene.

po~nav da se kaam. Predajte gi klu~evite. Temni~arot So smrt }e ja plati smrtta na Klaudio. no ne znaev. Stanete. {to ni izgledavte vezden.) Prostete. Mislata ne e delo. Brat mi so pravo be{e kaznet za deloto {to go stori. na osudeniov ~ovek ko brat mi da e `iv. samo poraka po glasnik. po nalog nezvani~en treba{e da umre. kako se slu~i Klaudio da umre vo nevoobi~aen ~as? Temni~arot Zapoved takva primiv. Odete i dovedete go. gospodaru. Anxelo. Vojvodata Koj e toj? Temni~arot Se vika Bernardin. Vojvodata Kamo i so Klaudio da postapevte taka. zarem nema so mene da kleknete? Vojvodata Temni~arot Ne. vo maska i Xuliet. dokaz za toa e {to v zatvor eden ~ovek go ostaviv v `ivot koj{to. Delumno mislam so dol`na iskrenost toj ja vr{e{e vlasta duri mene ne me zdogleda. gledajte. gospodaru.) . i treba da se zakopa ko namera samo {to na polpat nastradala. ^inot na Anxelo pak. Klaudio.) Sega se setiv na u{te eden prestap. Izabela (Kleknuva) O. velam. Marijana Samo misla. prvo od krvta vrela zaveden a potoa li{en od zdrav razum. ako vi e po volja. (Vleguvaat Bernardin. Temni~arot. gospodaru {tedar. ostavete go vo `ivot. ne velete ni{to. inaku. ne ja postigna opakata namera svoja. Izabela. S# jas } e ka`am. gospodaru golem. ja zaslu`iv kaznata i sega samo za nea molam. (Izleguva tmeni~arot. i jas mislev deka e gre{ka. tolku nisko padna. Vojvodata Od dol`nosta zatoa ve razre{uvam. Bidej}i e taka. O.544 Vilijam [EKSPIR Racete krenete gi. Tolku dlaboko toa mi gi kine pokajni~kive gradi {to pove}e molam za smrt odo{to za milost. a koga podrazmisliv. a namerata e samo misla. Vojvodata Imavte li poseben nalog za ~inot? @alam {to ~ovek tolku u~en i umen kako vie. Sakam da go vidam. Temni~aru. Mo`ebi i ma` mi e takov. (Marijana i Izabela stanuvaat. Anxelo @alam {to tolkava predizvikav taga. Eskalo Vojvodata Molbite va{i ne vredat. Velat najdobrite lu|e od grev se sozdadeni a najdobriot mora i malku zlo vo sebe da ima.

dobar moj gospodaru. magare i ludak ka`ete mi. brat. no. {to me znaete ko kukavica. Vojvodata Vo ~esta se kolnam. a go ~uv samiot kako se kolne deka ima edna {to ja zbogatil so dete. pou~ete go. (Na Bernardin) Za tebe velat. bratko. gospodaru. (Go odbuluva Klaudio. .) @imi o~ive. Vojvodata Prvin sto kam{ici. ama sepak pove}e bi sakal da mi udrite sto kam{ici. Du{ava sega mi e spremna na site da im prosti ama ovde ima eden {to ne }e dobie pro{ka.Tante za kukurigu 545 Vojvodata Koj od niv e Bernardin? Temni~arot {utrak. gospodaru. deka ima{ tvrda du{a. Klevetite ti gi prostuvam. Vojvodata Toa go zaslu`uva toj {to go kleveti knezot. Ako zaradi toa sakate da me obesite. vi e isto kako i stavawe na smrtni maki. Lu~io . ako ima `ena na koja bludnikov & zgre{il. {to ni{to ne priznava osven ovoj svet zemen po koj `ivotot si go tokmi{. i gledajte bukvalno da ispolnite s# {to rekov! Lu~io Brakot so orospija. kolku vas i taa vredi. Osuden si na smrt. So ova i gospodarot Anxelo gleda deka e spasen. obesete me. grevovite zemski. Pa. ti gi prostuvam site i te molam da ja koristi{ ovaa milost za podobrata tvoja idnina. neka dojde ovde za so nego da ja ven~ame. (Na Temni~arot) Koj vi e ovoj zabulen vaka? Temni~arot U{te eden zatvorenik {to go spasiv. @ivi gospod. kam{ikuvawe i besewe. a i s# drugo {to ima{ za pla}awe. Pred malku va{ata visost re~e deka jas ve proizvedov vo vojvoda. nasekade niz gradot. a potoa besewe. ve molam.O~e.Vodete go v zatvor. temni~aru. ne ven~avajte me so kurva. . ne vra}ajte mi go dolgot so toa {to }e me proizvedete vo rogonosec. toa go govorev oti takov govor sega e vo moda. za negova qubov mu prostuvam. [tom zavr{i ~inot udrete mu go kam{ikot pa obesete go. Vo va{i race go predavam. zloto od vas poleka si odi. raka dajte mi i re~ete deka }e ste moja. ko raskala{en ~ovek.) Vojvodata (Na Izabela) Ako e nalik na bratot va{. No za toa posle. a zaradi qubovta va{a {tedra. a po lik e re~isi ist kako nego. }e ja ven~a{. Mislam deka vidov kako pogledot mu `ivna. Vojvodata Eden monah mi govore{e za nego. koj treba{e da umre zaedno so Klaudio. gospodaru. (Na Lu~io) Vie. Taka i toj brat }e mi stane. Objavete. (Izleguva Lu~io pod stra`a. so {to zaslu`iv tolku visoko da me voskrevate? Lu~io Ovoj. Sakajte ja `ena vi. gospodaru. Anxelo. gospodine.

Sakaj ja Anxelo. {to vi ja donese doma glavata na Dubrov~anecot mesto taa na Klaudio. Anxelo. Ima{e i mnogu drugi ne{ta za blagodarnost vredni. imam predlog {to se odnesuva na va{ata sre}a. tebe }e te unapredime na povisoko i poubavo mesto. dobar Eskalo. ti blagodaram temni~aru. tamu }e vi ka`eme na site kako po red s# se slu~i i kako ni vrvea dnite. Za trudot i mol~eweto. s# va{e }e stane moe. Bev nejzin ispovednik i doblesta & ja znam. Grevot tuka sam si se opravduva.) . Ti blagodaram. ugledot vratete & go na taa {to ja izrezilivte. Izabela mila. za dobrinata tvoja. Raduvajte se. (Izleguvaat. Prostete mu. ako u{te go priklonite kon nego srceto svoe s# moe }e stane va{e. Marijana. (Na site) A sega odime na dvorot.546 Vilijam [EKSPIR Vie Klaudio.

.

.

Naslov na originalot: Romeo and Juliet .

nejzin tatko Kapuleti. negoviot tatko Montagi. negovata sopruga Benvolio. negova sopruga Tibalt. grof. ~ovek na Romeo Julija Kapuleti. sledbenici na Montagi i na Kapuleti. drugi Muzi~ari Eskalo. slugi na Kapuleti Slugi.L I C A: Hor Romeo Montagi. blagorodnici Pa`. vnuk na Montagi Avram. nejzin vnuk Pa` na Tibalt Petru~io Bratu~etka na Kapuleti Neguvatelka na Julija Petar Samson Gregori. knez na Verona Merkucio Pariz. . na Pariz Otec Lorenco Otec Jovan Apotekar Komandir na stra`a Drugi stra`ari Gosti. sluga na Montagi Baltazar. blagorodni~ki.

.

poetski pametnik na qubovta a preku nego da go obezbedi ve~niot opstanok na ~istata qubov onakva kakva {to verojatno devstveno bila do`iveana vo dvorot i sobata na Julija Kapuleti od Verona. da stigne do isklu~itelno nadareniot iako ne mnogu obrazovaniot [ekspir. . vdahnuvaj}i du{a vo {turata. Ottuka. ja potvrduva i nejzinata klasifikacija. No takva bila `elbata na avtorot ili taka go vodela prikaznata. preku ve{to protkaenata visoka romantika i estetski verbalizam. da go spomeneme grofot Tolstoj. Inaku. pozajmena od drugi avtori. se razbira. Taka.Tragedijata Romeo i Julija e od prviot period na tvore{tvoto na Vilijam [ekspir. romanti~na i sre}na komedija vo koja svetot e vo sostojba na postojano. Tragedijata Romeo i Julija kaj nas e odamna prevedena od poetot Georgi Stalev. prvpat postavena na scena okolu 1595 godina a prvpat pe~atena vo prvoto kvarto izdanie od 1597 godina. Re~isi s# e podgotveno preku likovite koi di{at vo bezopasna. negovata vidliva. verba vo `ivotot i opstanokot na ubavoto vo svetot. Ne osporuvaj}i gi visokite poetski vrednosti na ovoj prevod. mo`e da se najde i vo renesansna Anglija. zapnuva ili zapnuvala vo o~ite na dobrite ~ita~i. sonetna forma. {okantnosta i tragi~nosta na izvornata prikazna. banalna prikazna. ovde za prvpat donesuvame prevod na makedonski jazik praven neposredno od angliskiot original. S# {to se vika italijanska renesansa. ponekoga{. spokojna. samiot na~in na koj e pi{uvana dramata (vnatre{nite podatoci). Osven {to postojat nadvore{ni podatoci deka verojatno e napi{ana okolu 1592 godina. optimisti~ka. ne bilo te{ko legendata za tragi~nite qubovnici od Verona. tuku prikaznata sekoga{ e obratna. na primer. No deneska nikoj ne go spomenuva [ekspir zaradi Bruk. ponekoga{ idili~na atmosfera. velelepen. bez mnogu op~ekoruvawe i so ~esti rimi. ~isto qubovna. legendata za dvajcata nesre}nici najneposredno mu ja dobli`il na [ekspir i toa na angliski jazik (toj. so site nejzini specifiki i osobenosti. ja sozdavaat. Bruk opstanuva. me|u drugite. besmrtna strast na samiot pisatel obzemen od ludiloto da ja izgrize temata nare~ena qubov a od druga morni~avosta. preku polnonade`nite govori. radosno samoobnovuvawe. tragi~niot kraj kako da ne se sovpa|a so dolgo gradenata atmosfera na optimizam. vo ovoj slu~aj. samo vo eden poprizemjen prevod. se spomenuva tokmu zatoa {to imal sre}a eden genijalen avtor da mu ja ukrade poemata i da izgradi. osven malku latinski i u{te pomalku gr~ki ne govorel drugi jazici) Artur Bruk (Arthur Brooke) so poemata Tragi~nata istorija na Romeo i Julija (The Tragical History of Romeus and Juliet) objavena vo 1592 godina. onaa iznasilenost na tragi~noto. za eden sre}en kraj i za edna vesela. mi se ~ini. vo edna postudena varijanta. Vakvata dvojbenost vo piesava: od edna strana mlade{kata. Deloto e pi{uvano vo fin jampski deseterec. iskonstruirana priroda koja. dokaz deka e sozdadeno vo periodot koga vo angliskata poezija dominira zaludenosta po preciznata.

.

kaj{to dejstvoto se vodi od pamtivek raskarani pak se karaat. Ve molime za trpenie. Delot stra{en za so smrt bele`anata qubov i prodol`uvaweto na kavgata od nivnite stari {to samo decata nivni gi ubiva. Kobnata pazuva na ovie dva du{mani luti dve yvezdi zaqubeni na neboto densko xitka ~ij pad nesre}en i tragi~ni ruti so smrt ja pogrebuvaat roditelskata bitka. po dostoinstvo sosem isti vo ubavata Verona. na scenava }e cari. ona {to nedostiga.PROLOG (Vleguva Horot. nemaat tri ~isti za gu{a se fa}aat.) Horot Dve semejstva.) . nikoj nema da ve davi. sekoj sekogo bodi. a ni{to ne menuva drugo dva ~asa sega pred vas. (Izleguva. trudot na{ }e go popravi.

brate. }e se nafr~am na `enskite . vadime da ne ni ja izvadat du{ata niz nos. zatoa ma{kite na Montagi }e gi izbrkam od yidot. Gregorie Da se stemne{ zna~i da zabega{. Samson Gregorie Samo {to ne se stemnuva{ brzo za da udri{. ]e bidam tiran: koga }e im izlezam na kar{ilak na ma{kite. Gregorie Samson Nekoj pes od toj dom }e me natera da ne mrdnam. Samson Toa poka`uva deka si meku{ za{to samo meku{ite se lepat za yid. Samson Koga }e mi se stemni. zatoa ako se stemni{. sfati me kako saka{. ne sme yevgar volovi. Samson Gregorie Dosta mi e eden pes od domot na Montagi pa da se stemnam.^in PRVI Scena 1 (Vleguvaat Samson i Gregorie od domot na Kapuleti so me~evi i {titovi) Samson Gregorie. glavite na devojkite ili ona {to kaj niv e glavno. Glavite }e im gi se~e{ na devojkite? Samson Da. Gregorie Nikako. Sekoja devojka i sekoe mom~e od domot na Montagi }e naide na yid. a da bide{ hrabar zna~i da ostane{ na mesto. znam brzo da udram. Taka e. . a `enskite }e gi pritisnam. pak ja vadime kolata od kalta. sekoga{ se pritisnati za yid. nivnite slugi. Seedno.}e im gi se~am glavite. Zatoa `enite kako pomeki i poslabi. Gregorie Velam. da mu se snevidi. duri si `iv ne }e ja izvadi{ glavata od oglav. Samson Velam. Gregorie Kavgata e me|u na{ite gospodari i nas. re~i zbogum na umot.

Gregorie Dobro e {to ne si som. Samson Go izvadiv i sakam da mavnam na golo. Neka po~nat tie. Gregorie Abe }e brkam ama so tebe }e n# izbrkaat. Samson ]e im se iskle{tam na razminuvawe pa neka me sfatat kako sakaat. gospodine. gospodine? Samson (Na Gregorie) Dali zakonot e na na{a strana ako ka`am ‘Da’? Gregorie Ne. Samson Gledaj zakonot da bide na na{a strana. (Go poka`uva od trite podolgiot. ako premol~at golem sram }e bide toa za niv. Jas pak }e im go poka`am Ama ako barate. gospodine. . gospodine. Gregorie Pa da mi go svrti{ grbot i da zbri{e{. Da be{e nikoj nema{e da te ferma. Gregorie (Na Avram) Da ne barate kavga. (Vleguvaat Avram i drugi slugi od domot na Montagi. gospodine? Avram Kavga gospodine? Ne. a jas }e ti go {titam grbot. Samson ]e me ~uvstvuvaat mene duri stojam na noze a dobro se znae deka ne sum od ma~e ka{li~e.556 Gregorie Vilijam [EKSPIR Tie }e te sfatat onaka kako {to }e po~uvstvuvaat. ne vi go poka`uvam od trite podolgiot vam gospodine.) Vadi go alatot. Eve gi apa{ive od domot na Montagi. Samson Ne. gospodine. gospodine? Samson Samo go poka`uvam od trite podolgiot.) Avram Nam ni go poka`uvate od trite podolgiot. Gregorie od trite podolgiot. vi stojam na raspolagawe. tuku samo go poka`uvam od trite podolgiot. Samson Ne. gospodine. Ti po~ni ja kavgata. I jas mu slu`am na isto tolku dobar gospodar kako i vie. Avram Dali nam ni go poka`uvate od trite podolgiot. tuku kako smeat. Samson Brkaj rabota koga ti velam.

ne go zaboravaj udarot od nekni. du{mani na mirot. podobar. lu|e.) Gra|anite Stapovi.. budali. Gregorie. Samson (Na Avram) Da. ne dr`i me.) Benvoliot (Go vadi me~ot) Razdvojte se. paterica . Benvolio Samo gi smiruvam. Montagi Podlec eden Kapuleti! (@ena mu go dr`i. gospodine. Avram mrazam zborot ko adot {to go mrazam. Bori se.Romeo i Julija 557 Avram Ne podobar. stra`ari so stapovi i lastagarki. (Vleguvaat Kapuleti i `ena mu. Stariot Montagi e ovde. Vleguvaat trojca ili ~etvorica gra|ani. vadi{ me~ na ovie bezdu{ni ‘rtki? Zavrti se. Samson Dobro. (Vleguva Tibalt. i so me~ izvaden me pravi majmun. Vrati go me~ot ili pomogni lu|evo da gi razdvoime. (Stra`arite se obiduvaat da gi razdvojat dvete strni. gleda{ se ~epam! . so me~ v raka govori{ za mir? Go Ni peda nema da mrdne{ za da se tepa{. Dolu Montagi. Eve doa|a eden rodnina na gospodarot. gospodine. Vratete gi me~evite. kukavico. yverovi. (Vleguva Benvolio. Pogledni & v lice na sopstvenata smrt. brzni! G-|a Kapuleti La`e{.) (Vleguva Vojvodata Eskalo so pridru`bata. rekov. Benvolio.) Kapuleti Me~ot.[to }e ti e me~? (Vleguvaat Montagi so izvaden me~ i `ena mu. Tibalt [to. site Montagi i tebe.) Gregorie Re~i podobar. kopja dajte! Udrete! Neka crknat! Dolu Kapuleti. ako ste ma`i. Paterica. hula~i na ~elikov sosedski vkrven Zarem ne sakaat da me slu{nat? Ej. (Se borat. Samson Vadete gi me~evite.) Vojvodata Rajo buntovna. Ne znaete {to pravite.) Pu{ti me.) Kapuleti [to e ovaa vikotnica? Me~ot dolg daj mi go.) Tibalt G-|a Montagi (Go vadi me~ot) [to. osteni. (Gi vadat me~evite i se borat.

Kapuleti. od svetlinata bega doma mojot sin ta`en. be{e tuka koga po~na? Benvolio Slugite na va{iot du{man i va{ite ve}e se borea koga stignav. no toj od mene se sokri.558 Vilijam [EKSPIR {to go gasnete ognot od otrovniot bes so vrutokot zovrien od venite {to vi {ika. pa vo svojata samotna se povlekuva soba.) Tri gra|anski tepa~ki po~nati na veter od tebe Kapuleti i od tebe Montagi. vnu~ko. po~na da mi mavta so me~ot nad glava i da go se~e vozduhot koj{to. so mene vedna{ doa|aj. Toga{ dojde besniot Tibalt so isukana sabja pa zaglu{uvaj}i mi go so yveckawa sluhot. svetlinata ja tera bo`ja i ve{ta~ka no} za sebe pravi. eden ~as pred obo`uvanoto sonce da yirne niz pozlateniot prozorec na istok. Jas. Benvolio Gospo|o. Benvolio Striko dobar. ja znaete pri~inata? . ne{to voznemiren izlegov malku v pole. so `ivotot }e go platite ru{eweto na mirot. i rado go izbegnav onoj {to rado od mene se sokri. go vidov va{iot sin. i {mugna vo ~estakot koga me vide. a tebe Montagi popladnevo ~ekam da te vidam za da ja doznae{ voljata na{a za ova vo starata Vilafranka kaj{to zasedava javniot sud. Dodeka si razmenuvavme udari i xvr~ki se priklu~uvaa lu|e od obete strani duri ne dojde Vojvodata. panyurite gi spu{ta. G-|a Montagi A kade e Romeo. pod zakana so smrt. Kapuleti i nivnite sledbenici go frlaat oru`jeto. Montagi Mnogu utra toj tamu e viden. so prezir mu se ruga{e. kaj{to. `ena mu i Benvolio.) Montagi Koj povtorno ja na~na ovaa stara kavga? Govori. odete si! (Izleguvaat site osven Montagi. pod zakana so kazna. pojdov po svoite a ne po negovite ~uvstva. dodavaj}i na oblacite novi oblaci od vozdi{ki te{ki. Mu prijdov. tripati go voznemirija spokojot na ulicite na{i i napravija drevnite `iteli na Verona nametkite od ple}i da gi frlat pa gi zaigraat so racete starite jatagani ~irosani od vremeto za da ve razdvojat vo ~irosanata omraza va{a. so solzi kako ja zgolemuva utrinskata rosa. U{te edna{. Ti. Ako samo u{te edna{ spokojot go urnete na ulicite na{i. No vedna{ {tom s#veseloto sonce od najdale~niot istok po~ne da gi vle~e temnite zavesi od zoriniot krevet. a samiot na sebe si bev tovar i breme. pod eden ~estak sikamori {to raste zapadno od na{iot grad. koj{to n# razdvoi. merej}i gi ~uvstvata negovi po moite {to me teraa kaj{to nikoj nema da me najde. Mra~no i kobno raspolo`enievo mo`e da e kaj ~ovek ako pri~inata ne se otstrani so dobar sovet. A sega site drugi neka si odat. Go izvadiv me~ot da gi razdvojam. od krvavite race vedna{ da ste go frlile toa oru`je grdo za da ~uete {to ima da vi ka`e raspameteniot va{ Vojvoda. rano izlezen. (Montagi. nepovreden.dali deneska go vide? Se raduvam {to vo bojot voop{to ne prijde.

toga{ i lekot lesno }e go bide. Haose bezobli~en od navidum oblici skladni. Benvolio Od qubov? Romeo Li{en od taa vo koja sum zaquben. . Romeo Zarem tolku mlad e denot? Benvolio Odvaj e devet. dodu{a ne znam so kolkava iskrenost.Romeo i Julija 559 Romeo Montagi Nitu ja znam nitu saka da mi ja ka`e. [to taga gi dol`i ~asovite na Romeo? Montagi Romeo I jas samiot a i mnozina drugi. Zo{to o. kakov megdan se vodel ovde? Sepak ne ka`uvaj mi za{to za s# ova slu{nav. sueto trezna. Romeo Da go nema{ ona {to koga go ima{. Srcevo mi ~uka. Da mo`e da doznaeme od kade tagata mu ide. Ve molam skrijte se molkum. i tolku e taen i tolku zatvoren vo sebe i tolku nepristapen na isku{enijata mnogu ko nekoja pupka grizena od zavidliv crv pred da mo`e da rascuti so lisjata slatki i ubavinata da mu ja predade na svetoto sonce. Te{ko na taa qubov {to navidum mila Bez o~i go nao|a patot svoj bez sila.) Benvolio Dobro utro. jas najdobro }e doznaam {to taguva tolku. omrazo qubena o ne{to od ni{to iskonski za~nato! O svetlino hmurna. Kade }e ru~ame?(Gleda krv) Bo`e. (Vleguva Romeo) Benvolio Eve go ide. o. Odime. Tatko mi be{e onoj {to zamina tolku brzo? Benvolio A dali mu go ispipavte pulsot? Da. (Izleguvaat Montagi i `ena mu. na lik ne`na A bezmilosna i gruba koga }e se vkusi. Montagi Benvolio Kamo da ima{ sre}a pa ostanuvaj}i tuka vistinata ja doznae{. Benvolio Zaquben? Romeo Li{en. dolgi se ~asovite na taga. no toj. Omraza rabotela ovde no pove}e pusta qubov. gi krati. qubov borbena. sam sovetnik si e za ~uvstvata svoi. rodnino. Te{ko so takva qubov. Benvolio Te{ko mene.

Romeo Jas? Pa jas sum zaguben. sonu v jave. sakam edna `ena. {to si i ne si! Vakva ~uvstvuvam qubov {to qubovno ~uvstvo ne e. edinstveno siroma{na }e stane koga so smrtta i seta ubavina }e & umre. ne sum ni onde. xvaka~ka bolka i sladok pelin. Romeo Proma{i tuka. Deka si zaquben zna~i. Jas ne sum ovde. pogodiv u{te vedna{.560 Vilijam [EKSPIR Perduve oloven. me navreduva{ mo{ne. Ti se smee{. No stvarno. koja e taa {to ja qubi{? Romeo [to. taa vrie od ubavina. Na bolen re~i mu stvarno amanet da sro~i takviot zbor u{te pove}e }e go stol~i. Benvolio ^ekaj. samo stvarno ka`i koja e. ne sum tuka. pobrgu se godi. tuku pla~am. . Ova ne e Romeo. {tom brzgne. ne? Benvolio Benvolio Ka`i mi bez {ega. more se polni od qubovni~ki solzi. rodnino. zdravje bolno. za {to? Benvolio Za toa {to dobro edno srce strada. Da ofka{? Ne. Ne ja godat nejze od Amor strelite. ti si na klada. Qubovta {to kaj tebe ja vidov pogolem vo mene go pravi od ~emerot ridot. Benvolio Romeo Zlostorot quboven e takov. rodnino. Romeo Dobar si strelec. Benvolio Ubava meta. rodnino. ognu studen. saka{ da ofkam i da ti ka`am? Benvolio Ne. Qubovta e ~ad od bazde`ot na vozdi{ki bez po~in. ogan plamnuva vo zaqubenite o~i. Ako zamine{ bez mene. I {to u{te? Ludilo umno {to meli. Zbogum. {tom se stu{i. ne brzaj da me ko{ne{. Opsada taa ne dozvoluva od zborovi {to lostat ni prifa}a sredbi so pogledi bludni. rodnino. No jadovite moi i sami na srce mi te`at a pote{ki stanuvaat ako i kaj tebe le`at pa me pritiskaat dvojno. Dijanin um ima taa i zbor i za{titena silno so devstvenost skapa Od lakot tenok na deteto si nema maka. ni skutot go {iri pred sveto-zavodlivoto zlato. Romeo Romeo Dobro srce. O. ~adu sjaen. a i ubava e taa {to ja sakam.

Od qubovta se otka`a i vo taa zavetna sprega `iveam umiraj}i i `iv sum za toa da go ka`uvam sega. Zbogum.Romeo i Julija 561 Benvolio Benvolio Zna~i se zakolnala devstvenosta ve~no da ja krasi? Romeo Da. ubavinata izgladneta od cicilukot vo koj di{e potomstvoto sigurno od ubavina }e go li{e. prestani na nea da misli{. Po~ni da gleda{ i vo ubavini drugi. Presre}nite maski licata {to gi qubat na ubavite dami onaka grdi n# potsetuvaat na ubavinata {to ja krijat. Preubava e. nau~i me kako da prestanam da mislam! Benvolio Daj im sloboda na sopstvenite o~i. Benvolio Slu{aj me mene. . no taka gubi za{to titizlukot mnogu ja gnasi. Oslepeniot ni na sone da zaboravi nema kolku e besceneto bogatstvoto na vidot. te{ko na zaborav da me nau~i{ mo`e{. ]e te nau~am da zaborava{ ili }e si umram dol`en. Poka`i mi `ena poli~na od site drugi za mene ubavinata nejzina }e mi slu`i ko potsetnik samo na onaa {to od ovaa najubavata poubava e u{te. prepametna. pametno preubava za pokaj Blagoslov da zaslu`i {to me frla v o~aj. Romeo O. Romeo Toa e na~in u{te pove}e nejzinite v spomen da mi se vratat.

I ~ari {to gi ~uvstvuvaat mom~iwata prazni koga ubavo promenetiot april na peticata }e zgazne od babuwosanata zima . Detoto moe s# u{te e tu|inka na svetov. ma`eni tolku rano. no ispraten sum da gi najdam onie ~ii imiwa se ovde zapi{ani a nikoga{ ne mo`am da najdam {to imiwa napi{al pisarot. pa svesta se zavrtuva prviot jad o~aen vtoriot na arno go vle~i. mislam. Moram da najdam nekoj u~en. velmo{ki glavi mene mnogu mili. Benvolio Ajde begaj! Od eden ogan drug se potpaluva. na koj sum pokanil gosti mnogu.) Petar I pobrgu od nea stanale majki sre}ni. No probajte. ugledni lu|e. edna bolka so drug ~emer se le~i. Da gi najdam ovie ~ii imiwa se ovde zapi{ani? Zapi{ano e deka ~evlarot treba da se matka so svojata utija. Paris i slugata Petar) Kapuleti Pa i Montagi obvrzan e ko mene pod zakana so ista kazna. (Mu dava pismo na Petar) Tr~aj mom~e. niz ubavata Verona najdi gi ovie lu|e zapi{ani ovde i ka`i im koga zabrzan }e te vidat deka sakam ve~erva gosti moi da mi bidat. slikarot so svoeto sertme. {to velite za baraweto moe? Kapuleti Go velam istoto {to go rekov i pred toa. Ve~erva vo domot moj pir starinski se pravi. . yvezdenata svita seta ve~erva }e ja vidite od koja temnite neba svetat.562 Scena 2 Vilijam [EKSPIR (Vleguvaaat Kapuleti. blagoroden Paris. voljata moja od soglasnosta nejzina e samo krilo. viorot vrati go. Paris Obajcata ste ~esni. vo taa brojka i }erka mi }e bide sred site edna {to ne zna~i deka na krajot }e ispadne i najvredna. Da odime sega. vo izborot nejzin le`i blagoslovot moj ko pe~at na siot toj ~in. da go ~uvame mirot {to ne e te{ko za starci kako nas. terzijata so svojot kalap. No. Paris Vo domot moj skromen. pa eve i vas ovde ve kanam pirot da mi go udostoite. neka ne ti e u|e. Kapuleti No pobrgu i precvetuvale. ribarot so svojata ~etka. (Vleguvaat Benvolio i Romeo) Eve mi dvajca ko pora~ani. u{te ni ~etirinaeset ne napolnila leta. U{te dvapati barem krajot na letoto neka e viden pred da mislime deka e zrela nevesta da bide. i {teta e {to tolkava kavga me|u vas izbi.zadovolstvo zna~i takvo me|u sve`ite `enski pupki na gosteweto vakvo vo domot moj }e setite. i {tom taa se soglasi. videte gi site. najvrednata izberete ja so vas da gi minuva dnite. srceto osvojte & go milo. (Izleguvaat Kapuleti i Paris. ~ujte gi site. gospodine. Nova zaraza na o~i neka ti se fati pa stariot lut otrov brgu }e se trati. poradosen da stanam.

striko mi Kapuleti.) ^ija doma? Petar Domata na mojot gospodar. dr`an bez mojata hrana. `ena mu i }erkite. bogat Kapuleti a ako ne ste od rodot na Montagi.) ‘Gospodin Martino i negovata `ena i } Na ovaa ista ve~erna gozba kaj Kapuleti }e ve~era ubavata Rozalina. Ostanete so zdravje. gospo|ata vdovica od Vitruvio. sopstvenata kob vo sopstvenata beda. Moj gospodar e velikiot. da ne si lud? Gore. znaete da ~itate? Romeo Da. Petar ^esno re~eno. Lucio i nemirnata Helena. gospodin Valencio i negoviot rodnina Tibalt. kam{ikuvan i ma~en i (Na Petar) Dobro ve~er. A kade treba da dojdat? Petar [to ti e Romeo. grofot Anselme i negovite ubavi sestri. povelete. znam da ~itam. Romeo Vsu{nost prvin ova treba{e da te pra{am. Romeo . Romeo Romeo Ne sum lud. No ve molam. ve molam.Romeo i Julija 563 Romeo Tvojot le~ben list odli~en e za toa. mom~e. Romeo Benvolio ^ekaj. Benvolio erki. Ve molam.’ Ubavo dru{tvo. Kade gore? Petar Na ve~era kaj nas doma. Merkucio i negoviot brat Valentin. Ostanete so zdravje! (Izleguva. tuku vrzan polo{o od ludak. Petar Dobro ve~er. Petar Verojatno ste samouk. mom~e. ako gi znam bukvite i jazikot. na pehar vino kaj nas. dali go ~itate s# ona {to go gledate? Romeo Petar Da. gospodinot Pla~encio i prekrasnite negovi vnuki. ti se molam? Romeo Za tvojata skr{ena piska. ubavata vnuka Rozalina i Livija. zatvoren v zatvor. koja tolku ja A sega }e vi odgovoram bez da pra{ate. (Go ~ita pismoto. Benvolio Za {to.

Romeo Scena 3 (Vleguvaat gospo|a Kapuleti i doilkata) Gospo|a Kapuleti Doilko. kade e }erka mi? Vikni mi ja vedna{. Julija! (Vleguva Julija. Bog da ~uva. solzite ogan neka se storat pa tie. izlezi za kratko. Mora na samo da zboruvame. do minuta znam kolku e stara. no ne za pred takvi ubavici da stojam tuku za da u`ivam vo sjajot na ubavicata moja. – Doilko.564 Vilijam [EKSPIR saka{. kaj e devoj~eto? Ej. Gospo|a Kapuleti Ne napolnila ~etirinaeset. Nema {to tuka od tebe da se krie. na kristalnata vaga izmeri ja ti sama ubavicata svoja so nekoja druga dama {to jas }e ti ja poka`am na gozbata kako sveti pa kolku tvojata e najubava vedna{ }e seti{. – Doilko. Julija Eve me. ej. Poubava imalo od sakanata moja! Sonceto {to s# gleda od iskona ne videlo ni kopija nejzina bleda. Da odime tamu. deka nema ~etirinaeset. Jasno ti e deka }erka mi e ve}e stasana vo godinite Doilkata Taka e. Ej. so site bo`estveni ubavici od Verona. gospo|o. Romeo ]e dojdam. Benvolio Gluposti! Ubavinata nejzina samo so nea si ja merel. pa so nepristrasno oko sporedi ja nejze so sekoja ubavica druga tivka pa }e vidi{ deka gulabicata tvoja obi~na e mivka. Dadilakata Vo ~etirinaeset zabi se kladam –a s# na s# nemam ni ~etiri. pilence. (Izleguvat.) @imi nevinosta {to na dvanaeset ja imav ve}e ja viknav.) Julija [to e. sepak ne odi. jagnence. Doilkata Koga pravoverieto na o~ite moi takva ka`e eres. koj me vika? Doilkata Majka vi. [to zapovedate? Gospo|a Kapuleti Eve {to. neudaveni do sega i od celo more ko eretici i la`govci neka gorat. }e bilo poinaku vo drugi da si yverel. U{te kolku ima do .

Xuli?” Crv~eto prestana da pla~e i re~e “Da”. Doilkata Dobro de. “sega na nos pa|a{. gledaj. Gospodarot i vie toga{ vo Mantova bevte. To~no pominaa edinaeset od zemjotresot a jas ja odbiv od cicawe – toa ne se zaborava lesno – Od site denovi vo godinata tokmu na toj den za{to ba{ toga{ cickata si ja nama~kav so pelin sednata na sonce pod golubarnikot. te molam. Se bapna bogami i pla~e{e gorko. normalno. Doilkata “^est” ami kako! Da ne ti bev edinstvena doilka. Doilkata Zgora. za{to toga{ na noxiwa stoe{e. Ne. Julija Prestani i ti. a koga pozrela }e stane{. Taa i Suzana – Bog du{ite risjanski da gi vardi. zdola od site denovi vo godinata ve~erta sproti Ivanden }e napolni ~etirinaeset. {to bladam. A edinaeset od toga{ pominaa leta. tokmu no}ta sproti Ivanden ~etirinaeset polni. na ple}i }e pa|a{. Ka`i mi. vrsni~ki bea. Xuli?” A. Xuli?” ja pra{a a ubavoto budal~e prestana da pla~e i re~e “Da!” G-|a Kapuleti Dosta so toa. Zamol~i te molam. “Da” re~e ma` mi. bog da go prosti. zamol~i. eve mol~am. No. tokmu za toa sakav da porazgovarame. dobro pomneweto me slu`i. & be{e niknala na ~elo edna xumka. ba{ taka. predobra za mene be{e. U{te da do~ekam ma`ena da te vidam drugo ni{to ne}am. “sega na nos pa|a{? Koga }e porasne{ ima na ple}i da pa|a{. gospo|o. “Neli. detenceto go krena. veselo ma`i{te edno. Ama mi se puka od smea koga }e mi tekne deka prestana da pla~e i re~e “Da”. koga go vkusi pelinot na bradavicata od cickata i seti deka gor~i. more tr~ka{e i se klate{e niz soba za{to den pred toa ~elceto si go udri a ma` mi. }e re~ev deka od cicka ja iscica i seta mudrost! . Julijo. velam. Gospod neka te vardi. G-|a Kapuleti Tuka te ~ekav. “Opaa!” re~e. A. Doilkata ]e zamol~am. ko jajce od gajgur. ko {to rekov. tvrdam. ne. naa. vistina stana! Vi velam sto godini da `iveam ova ne }e go zaboravam. ko {to rekov. ba{ imam akal! No. {to misli{ ti za ma`a~kata? Julija Toa e ~est za koja u{te ne sum sonuvala. skoknav. ludoto beble go trgna glav~eto i celo se smurti! “Tras!” tresna golubarnikot! A jas ko poparena. `imi krstot. ubavoto crv~e prestana da pla~e i re~e “Da!” A {egata sega. dado. ne. }erko. ti mi be{e najubavoto bebe {to sum go doela. Da.Romeo i Julija 565 Ivanden? Gospo|a Kapuleti Dve nedeli i zgora. da. So bog sega e Suzana.

ugledni gospo|i. samo pogolema. s# e naopaku i vo haos. Na skapocenava qubovna kniga.Na kuso: dali kon Paris qubov mo`e da ti se rodi? Julija E. Gospo|o. (Izleguva Petar) Julija. vistinski cvet. ]e gledam. za razubavuvawe u{te samo korica im fali. tamu toa skrieno te`i. Ribata moreto si go ima i dostoinstvo se zbiva koga ubavinata ubavina vo sebe skriva. @enite so ma`ite rastat. ni{to pomala nema da bide{. Za s# nejasno {to vo knigava preubava le`i vo o~ite pobaraj go. G-|a Kapuleti (Na Julija).566 G-|a Kapuleti Vilijam [EKSPIR Doilkata Pomala? Nikako. i jas velam. da go zeme{ i da bega{. gospo|ice. ve}e se stanati majki. Ve molam idete vedna{. razmisli za ma`a~ka sega. posre}ni ~ekaj no}i. (Vleguva Petar. gospo|o. po dnite sre}ni. ma` i pol mu nema ramen na svetot. madam. pa. G-|a Kapuleti Eve idime.pruga i vidi kako se soglasuvaat edna so druga. . ako gledaweto kon takvo ra|awe vodi. na nepovrzanive ~ari. No sigurno sloboda pregolema nema da si dadam.) [to veli{? Mo`e{ velmo`ava da go saka{? Ve~erva }e go vidi{ na gozbata na{a. Jas mora da odam da poslu`uvam. pa va{ata dozvola da ja zloupotrebam. doilkata ja pcujat v kujna. grofot te ~eka so svoite mo}i. Nema oko {to pred knigata ne se divi takva {to so zlatno kop~e vrzuva prikazna zlatna s# negovo so ma`ov }e go spodeli{ viden a imaj}i go. G-|a Kapuelti (Na Julija. Doilkata Brzni mome. ve~erata e servirana. Ispitaj ja sekoja crta. Pro~itaj ja knigata na likot od mladiot Paris i najdi gi slastite {to peroto na ubavinata tamu gi napi{a. Doilkata Ma`. Zna~i na kuso: doblesniot Paris te saka za `ena. toj e cvet. Spored presmetkata moja tebe te rodiv tuka negde na tvoi godini. eve. mladata gospo|ica ja baraat. gostite dojdoa. vas ve vikaat.) Petar Doilkata Taka e. G-|a Kapuleti Letoto na Verona nema takov cvet. Pomladi od tebe ovde vo Verona.

Merkucio Ti si zaquben. a mene du{ava mi e tu~na kon zemjata me vle~e i ne mi dava da mrdnam. bockaj ja i ti. 567 Merkucio Padni nad nea pa qubovta }e stane trudnaPregolem pritisok za rabota tolku ne`na. Romeo Ne doa|a predvid. Ne sum ba{ za ripawe. svetlina barem da nosam. Obuvkite va{i se lesni. Ne ni treba ni Kupidon so vrzani o~i {to nosi la`en tatarski lak {aren i damite ko stra{ilo na bostan gi pla{i ni na pamet nabuban prolog od suflerot nejasno d’tkan za vlez ovde. pod te{koto breme na qubovta sega pa|am.) Merkucio Gledam umot te stega. Neka vetrogonite lesni podot bes~uvstvitelen so peticite go stru`at. Bidej}i mra~en. Romeo Strelata negova predlaboko mi e vnatre za da se vivnam na lekite mu krila. . pozajmi gi Kupidonovite krila pa vivni se so niv nad visinive niski. ]e bidam dr`a~ za sve}i i s# }e gledam. a jas do od iskona ka`anoto }e se dr`am. presurova.) Benvolio Ajde. da tropneme pa vnatre i {tom sme tamu nozete vedna{ neka po~nat da rabotat. Merkucio A ne. Neka za nas sudat kako im e drago. pa s# ti e preku nosot. ako bocka. }e pobudalam i }e begam. grub bidi ti so nea. pogodni za igrawe. prenaduena i bocka kako trn. na{e e da izigrame. Romeo. Ba{ mi e gajle ako qubopitno nekoe oko grdosta mi ja vidi! Neka vomjazov toga{ mesto mene pocrveni! (Stavaat vomjazi (maski). Romeo Dajte mi fakel. mora so nas da igra{. Merkucio Ako so tebe e gruba. Romeo [to? Qubovta ne`na? Taa e pregruba. Romeo Daj mi fakel. pa vrzan ne mo`am da se krenam nad jadot moj ta`en. nad maskata maska. [tom igrata `ivne. Ako nosot ti se piknal vo kalta a kalta e qubov vo koja do u{i si zacapal. A sega napred! Da ne ja tro{ime svetlinata denski! Romeo Ne e taka. pa fa}ame xade. taka }e ja skroti{. Merkucio.) Romeo Pa dali ko opravduvawe da odr`ime govor ili da buvneme bez izvinuvawe? Benvolio Re~itosta od toj tip ne e pove}e vo moda.Romeo i Julija Scena 4 (Vleguvaat Romeo. Daj mi maska licevo vo nea da go stavam. Benvolio pod maski so u{te nekolkumina maskirani. od nea brgu }e te izvadime. (Zema fakel.

Benvolio Babica e taa na samovilite i vo oblik se javuva ne pogolem od ahat-kamen na pokazalezot od nekoj odbornik gradski vle~ena od yevgar atom~iwa sitni preku nosevite na lu|eto legnati da spijat. Merkucio A zo{to ako smeam da pra{am? Romeo No}eska son soniv. od kov~e na {tur~e. amovite. od najsitni pajakovi ni{ki. ko sve}a da gori denski. pehari polni pie. gledaj ~udo. Ova vi e taa ista Mab {to grivite na kowite gi zapletkuva no}e na kepcite pletenkite vo samovilski im gi plete . pa tie za qubov sonuvaat. I ba{ vaka katano} taa samo juri niz umot na zaqubenite. poslu{aj me. i. za{to mislata dobra vo zborot bila pet pati porano odo{to vo site setila. xabe svetlinata ja tro{ime. Barabani v u{i mu bijat. Romeo Be{e dobra misla na maskaradava da se pojde ama sepak e glupo da se odi. forsira reki. Romeo Na sone.568 Merkucio Vilijam [EKSPIR Mislev gospodine. kolesnikot nejzin. A spicite na ~ezata se od dolgi pajakovi noze. muv~e edno sitno oble~eno vo sivo. Merkucio Pa isto i jas. ili po kolenata na dvorjanite. kam{i~eto. pa ~esto lutata Mab so plikovi gi {ari za{to zdivot si go rasipuvaat so mnogu slatki. `il~iwata od prav. dimiskii pleni. pa skoka i se budi. pokriv~eto. javeto ni izgleda stvarno Merkucio Gledam no}eska kralicata Mab te posetila arno. pa sonuvaat za klawawe samo. Ponekoga{ minuva preku vratot na nekoj vojnik pa toj sonuva kako tu|inski se~e grla. is~epkano od prsteto na mrzlivo mome. Ponekoga{ taa lunya po usnite na nekoj advokat a toj sonuva zarabotuva~ka od merata nadvor. ispala{en od sonot. pa samo celuvki sonuvaat. opcuva dve-tri molitvi I pak legnuva da spie. a ponekoga{ so opa{kata od nekoe vakavsko prase nosot }e mu go ~e{ne na nekoe zaspano pop~e. ili po usnite damini. dvoumej}i se vaka bo`emski. Kabin~eto & e prazno korup~e od le{nik napraveno od ververi~ka-stolar ili od striko crv~e od iskona praja~i na samovilskite ~ezi. a potoa. pa toga{ toj sonuva nekoja nova prebenda. ~estopati. od skakul~evi krilca uzdite od vodni mese~inski zraci. pusii fa}a. Romeo [to sonuva{e? Merkucio Deka sonuva~ite ~esto la`at. dvapati positno od zmiulesto crv~e.

golema nesre} a nosi. `ena mu. a? Tuku samo ne{to menuva.) Petar Kade e toj Tenxer~ija. za{to umov koben ishod mi navestuva {to s# u{te vo yvezdite visi no {to gorko }e zazbifta po tekot stra{en so urnebesov no}e{en i rokot }e mu go skrati na `ivotov prezren. a racete ne se ~isti. Tibalt. im trebate.) Eve sme. Ova e taa – Romeo Dosta. im ste neohodni vo golemata odaja. vo gradive piknat. ka`i mu na vratarot da gi pu{ti Suzi Alapa~ata i Nela. poleka. du{i~ke. ponepostojani od samiot veter. ova e taa ve{terka koja koga momite na ple}i le`at. Ve~erata zavr{i a nie ne stignavme na vreme. Benvolio (Vleguvaat petar i drugite slugi so krpi. pazete so ~iniite. gospoda! So vas }e .Romeo i Julija Scena 5 569 kok. Julija. Petru~io i site gosti a od drugata maskiranite Romeo. za~nati od ni{to. Merkucio. Merkucio Taka e. no od me~ti pusti. Za sonovi govoram. pobratimi moi bodri! Benvolio ‘Rzni so barabanot. taka! (Izleguvaat. de. pa koj }e pre`ivee neka }ari! Izleguvaat i vleguvaat mestej}i masi i stolovi. molkni! Tuku bambori{ bez vrska. Gledaj mori da mi skrie{ edno par~e marcipan. Benvolio i Merkucio. naluten. Romeo Se pla{am pred vreme. No toj {to go dr`i kormiloto od mojot `ivot i brodot neka mi go vodi! Napred. tuku samo ne{to potskusuva! Prviot sluga Ne ~ini rabotata koga dobroto odnesuvawe pa|a vo racete na eden ili dvajca. Petar Nadvor so tie stol~iwa na preklop. de. Da `ivneme malku. za ro`bite na bezrabotniot mozok. trgnete mi go i ova kreden~e. na na~in nekoj lukav so predvremena smrt. Prviot sluga Ne mo`eme odedna{ da bideme na site strani. odedna{ se premisluva pa likot go vrti kon jugot rosen. koj{to de smrznatite gi qubi gradi na sever. gi pritiska i prva gi u~i ma{kiot tovar da go krepat koga }e stanat `eni. Doilkata. Tenxer~ijo! Vtoriot sluga I nas }e n# zbri{e vetrot za koj govori{. Petar Ve baraat. koj }e servira. Anton. da mu se snevidi. koj{to edna{ odvrzan. ve vikaat. Kapuleti (Na maskiranite) Dobro mi dojdovte. nevistinski i prazni ko jalov vozduh.Vleguva muzikata a potoa od ednata strana Kapuleti. de~ki!Na rabota. Ej. dosta. a ti.

nema tolku. lega~i i sklopete gi masite! Ugasnete go ognot! Stanuva pretoplo ovde. ovaa nenadejna zabava dobro ispadna. ete. Ka`i mi. Ima trieset.570 Vilijam [EKSPIR igraat dami bez pluskavici na noze. Muzikata sviri a maskiranite. Dali srcevo qubelo do sega? Odreknete o~i. Ha. Ve upla{aiv. mesto! Napravete mesto i zaigrajte momi! (Na slugite) U{te svetlo. rodnino. {to si se vozbudil gnevno? Pove}e. du{mani{te na{e . Romeo stoi na strana. Tibalt Po glasot mislam. }e & prijdam kaj{to sedi taka. Rodninata Kapuleti Kapuleti [to zboruva{? Pred dve godini be{e pili{tarec. Taka be{e. Romeo (Na slugata) Koja e onaa dama {to rakata ja krasi na onoj vitez? Slugata Ne znam. ne? Samo sedi. velam. pove}e. Tibalt Striko. Zasvirete muzi~ari. Montagi e ovoj. Mesto. skrien pod grda maska da ja prezira i pluka sve~enosta na{a? @imi ~esta semejna. ne. da go ubijam ko ku~e bez grev na du{a }e sednam utre na ru~ek. edno trieset godini. Romeo O. Me~ot mom~e donesi mi go. }e ja dopram da mi se blagoslovi grubava raka. [tom zaprat. taka be{e. rodnino Kapuleti. I jas nekoga{ ko vas sum nosel maska i mo`ev na uvo da im {eptam na ubavicite predivni skazni {to mnogu im godea. Kapuleti [to e. gospo|i moi. srceto na svetot po nea tupka. (Izleguva slugata) [to. sedi koga ti velam. ama samo be{e. Kapuleti Zarem tolku? ^ekaj. (Na rodninata) Mom~e. zarem robov se drznal ovde da dojde. kolku vreme ima od koga ti i jas Sme bile vo maski? Rodninata Kapuelti @imi bogorojca. koja od vas site }e se drzne da ne igra? Prebirlivite. Dobro mi dojdovte gospoda. pluskavici }e dobijat. a? Taka? Dobrodojdovte. taa gi u~i faklite da gorat sjajno! Na obrazot od no}ta ~inam visi tajno ko bescenet alem na uvoto od E|upka ubavina {to ne se tro{i. Kolku i da e blisku Duovden. Sin mu gospodine. gospoda. ovoj }e da e Montagi. damava {to igra me|u druga~kite zbrani. Odamna ni pomina vremeto za igrawe. Kapuleti i negoviot rodnina sednuvaat. od svadbata na Lu~enco nema ni dvaeset i pet godini a toga{ bevme pod maski. vakva ne sum videl ubavina do ovaa ve~er. gospodine. gostite i damite igraat. Ko gulabica e sne`na me|u jato vrani.

Vidi go ti nego. ne? Tibalt Tokmu toj. jas ili ti? ]e me slu{a{Nema da go podnesuval! Bog neka ni e na pomo{. gostite igraat. Smiri se ili . rodnino stroen. siot se tresam. ama tie im se za molitva da storat. bitki stra{ni vo mene se bijat. Julija Axio dobar. no nametnatovo {to se veli koga toga{ }e brzgne vo jad i pelin. deca. ima da slu{a{. Romeo (Na Julija dopiraj}i ja po raka) Ako go skvernavam so bezvrednava raka svetovo mesto. axiski zdiven. Romeo A zarem svetcite se bez usni. Julija se vra}a na svoeto mesto kaj{to ja ~eka Romeo. . stojat ovde taka da go zbri{at svetogrdieto so celuvka luda. }e te nau~am jas na red. Ne bi sakal za seto bogatstvo na gradov nekoj so ne{to vo mojata da go navredi ku}a. u{te sve}i! (Na Tibalt) Sram da ti e. Saka gostite da mi gi rastrevo`i. ]e si odam. Svetcite so axiite se rakuvaat vedro toa e bakne` svete~ki. i.) (Na gostite) Taka. podlecot Romeo. pravi se ko da ne e tuka. poblagoroden grev nudam: usnive. vo mojata ku}a! Tibalt [to? Ti }e mi ka`e{? Ama si bil drzok! Vidi. vidi. Da ne si gluv? Koj e ovde gazda. Mene najde inaet da mi tera{. Nema da go podnesuvam. koj bi rekol? ]e mi plati{ za ova. {to pobo`nost {irat so ~inot niven. cela Verona go fali kako doblesen i u~tiv mlad ~ovek. Kapuleti Vozdr`i se. da n# srami tokmu na ve~era. silexija pred site da izigruva! I toa ovde. Kapuleti Mladiot Romeo. Ne se axio. I toa tokmu ovde i sega (Igrata zavr{uva. ostavi go na mira. Tibalt Li~i {tom podlec takov na gosti ni do{ol. Se odnesuva toj kako gospodin vistinski. {to e pravo. ti velam. ne huli po racete {tedro. deca! (Muzika povtorno sviri. bidi qubezen i prestani da se murti{. Ova go baram i ako po~it kon mene ima{. Kapuleti ]e go podnesuva{ koga ti velam. veselo. sramota e. dvajca axii vcrveni. Zatoa strpi se. ne ti li~i odnesuvaweto za vakva gozba. podlec {to do{ol ovde inaet da ni tera da n# rezili. (Na gostite) Veselo.(Na slugite) u{te sve}i.Romeo i Julija 571 Kapuleti revno. axiite sveti? Julija Ama striko. od srce! (Na Tibalt) Crvja ima{ ti vo gazot.) Tibalt [tom spokoj nametnat so gnev svesen vnatre mi vrijat.

(Izleguva Kapuleti a po nego i gostite. Romeo (Za sebe) Kapuleti zna~i! Stra{na smetka! Se zalo`iv du{manot da me ma~i! Benvolio Ajde. majka vi saka so vas da zboruva.) A.) Romeo A onoj {to sega izleguva niz vrata? Koja e majka & ? Doilkata Doilkata Toj e. docna. vidovme {to ima{e da se vidi. majka & e gospodarka na ovaa ku}a. docna e. tvoite mi go zedoa grevot. (Mu {epotat na uvo. plodot molitven da go zemam. Ama ste zelen mom~e. ne odete si taka brzo. naslednik na stariot Tiberij. iako za molitvi ne e nema. taka zna~i? Toga{. Julija Zna~i na usnive mi e grevot od tebe zemen. (Ja baknuva. doblesna i umna.) Vaka od usnive. mladiot Petru~io. mislam. toj {to nejze }e ja zeme Julija A onoj zad nego {to ne saka{e da igra? Da ama doprva nemir na srce }e mi idi. (Ja baknuva. ]erkata so koja govorevte sega jas ja doev. toga{ usnive ko racete neka ~inat slu{ni gi. ama e sladok devo! Vrati mi go vedna{. vi blagodaram na site. (Na bratu~edot) Uf. Romeo Grev od usnive moi zemen? O. Si legnuvam. Julija . Koj e onoj gospodin? Doilkata Sinot. odli~na gospo|a. gospoda. O svetice.) Julija Dojdi vamu.) Julija Ama baknuva{! Da padne ~ovek na teme! Doilkata Gospo|ice. brat~e. Dajte u{te fakli vamu! Na spiewe sega. za spas od o~ajov te molat. dadilko. Julija Sveticata ne mrda. Kapuleti ^ekajte. Dobra no}. Vi blagodaram. odime. Romeo Romeo Toga{ ne mrdaj. ~esni lu|e.572 Romeo Vilijam [EKSPIR treba da le`i na pari. (Julija odi kaj majka & . Vi velam. Ima u{te ne{to za potkasnuvawe.

strasta mo} im dava.) Doilkata Eve n#. No za sredba. ne`nata Julija poubava. Da odime. sin edinec na va{iot golem du{man. toj bo`em du{mankata ne saka da ja gubi a taa se losti po qubovnata mamka. vremeto sredstva.) Ako `ena ima. stravot sotiraj}i go so strastvena lava. Doilkata [to ka`uva{? [to ka`uva{? Julija Stih eden {to od eden igra~ pred malku go nau~iv. Julija Odi i pra{aj kako se vika. a mladata brza nasledni~ka da & bide. (Izleguvaat. sega. (Nekoj od vnatre vika ‘Julija’. toga{ grobot }e mi bide postela bra~na. predocna pri sebe me vikna! ^udovi{na qubov kobno sega mi se ra|a {tom du{manot prezren da go qubam mi se pa|a. ve}e ne cveta ~arta na taa {to kon smrt te`i. od o~i ma|epsan. Posledniot gostin ve}e bega. (Doilkata odi. .) Vleguva Horot Starata strast na umirawe sega le`i. ne mo`e vo {ema pa novo sakaniot zgodno da go sretne. Julija (Na strana) Qubov edinstvena od edinstvenata omraza mi nikna! Prerano te spoznav.eve. Doilkata (Se vra}a) Se vika Romeo i e Montagi. iako vqubena.Romeo i Julija 573 Doilkata Ne znam. ide. pristap takov toj nema zakletvata qubovni~ka kaj nea da ja vmetne a i taa. Dr`an za du{man. zanesen amka. Sega Romeo go qubat i toj qubi.

Bi zbesnal da domamam nekoj duh vo krugot na negovata mila duh na nekoj ~udak. sin nejzin mladiot Adam Kupidon. Vikaj Merkucio. pa tamu da mu stoi duri taa ne go legne i sosem da go sotre. Romeo! Ej netokmu! Mrdnat! Zaquben! Copnat! Pojavi se vo prisen na vozdi{ka barem. (Vleguvaat Benvolio i Merkucio. na noxiwata tenki. na visokoto & ~elo i rumenite usni. Benvolio Ako te slu{ne. kolkovite cvrsti i vo ime na siot kom{iluk blizok cel pred nas vedna{ da se stvori{. Toa zlobno bi bilo. Merkucio Da mu e slepa nema celta taka da ja godi. Pod nekoja mu{mula legnat si e taka pa me~tae sakanata da mu e plodot nejzin {to momite otvoreno-gaze go vikaat koga na samo . rodnino Romeo. Se vrti i se povlekuva. Romeo! Merkucio Mudar e. Na mojata Venera ka`i & nekoj zbor ubav prekar smisli za slepiot naslednik. Benvolio Navamu istr~a i onde skokna preku yidot. Prizivawevo moe ~esno e i fino. Te prizivam vo ime na sjajnite o~i na Rozalina. se skri toj me|u drvjata samo za da se dru`i so no}ta vla`na. Vikni ‘Lele!’ Rimuvaj gi barem ‘krila’ so ‘mila’. Benvolio Da odime. – Niti slu{a. niti pak preta. Merkucio Ne. se iskral doma v krevet. oskata najdi ja svoja.^in VTORI Scena 1 (Vleguva Romeo.) Benvolio (Vika) Romeo. so magija }e go mamam. Eden stih samo ka`i i }e bidam sre}en. Vo ime na negovata sakana go prizivam samo da voskresne.) Romeo Kade da begam koga srcevo mi e ovde? Vrti se zemjo glupa. Merkucio Ova nema da go zbesne. niti se javuva. }e pobudali od bes. koj{to ve{to go pogodi so strela kralot Kofetua koga ovoj vo bedno se zacapa mome. `imi krstov. Qubovta mu e slepa pa najprijatno mu e vo temno. Majmunot e mrtov i mora magija da mu storam.

zavidlivka e taa. neka e. Romeo! Vo svojot asli-krevet odam. zboruvaj samo. (Izleguvaat Benvolio i Merkucio. Ogrej. (Vleguva Julija gore) Eve mi ja gospodarkata. Vestalka ~ie ruvo bole`livo i bledo samo glupa~ki go nosat. na luznite im se smee. O. Drzok sum premnogu. Ne mi se obra}a mene. o~ite & gi molat vo sferite da svetat do vra}aweto nivno. Romeo (Na strana) Taa zboruva. angelu svetol. o neka e taa otvoreno-gaze. otfrli go. Ne sluguvaj & nejze. {to svetlina niz onoj prozorec bleska? Tamu e istok a sonceto e Julija. a ti kru{ka {ilesta. stopati od nea poubava. O Romeo. No tivko. a yvezdite na lice? Sjajot na liceto nejzino yvezdite }e gi zasrami ko videloto densko sve}ata. kamo da bev rakavica na taa raka. pa obrazot da & go dopram! Julija Te{ko mene. [to ako o~ite & se na nebo. O. Dve najli~ni yvezdi na svodot nebesen poradi ne{to. za{to ti bolska{ vo ovaa no} nad mene . {to ve}e e bolna. a ne veli ni{to. [to e va`no? Pogledot nejzin zboruva. nejzinite o~i na nebo niz vilaetite vozdu{ni tolku }e svetat {to pticite }e propeat mislej}i deka e dewe. jasno sonce. vidi kako obrazot na raka go spu{ta. Ovoj pole-krevet prestuden e za mene. sledbeni~ka nejzina. umri ja zavidlivata luna.) Koj ranet ne bil. Odime? Benvolio Odime! Popusto e da go barame onoj {to ne saka da bide najden. }e govoram so nego. Dobra no}. O kamo da znae deka mi e ova! Govori. O.Romeo i Julija Scena 2 (Romeo istapuva napred) Romeo 575 se kikotat. bleda i polna taga a ti. eve ja qubovta moja.

Zatoa rodninite tvoi ne mo`at da me soprat.koe ne e del od tebe zemi me mene. otfrli go imeto a mesto imeto . Da e napi{ano. parampar~e }e go storam. Imeto moe. ni dlanka ni lice nitu koj bilo drug del od eden ~ovek. Zarem ne si ti Romeo i Montagi? Romeo Ne sum ni edno ni drugo. . ka`i mi i zo{to? Yidot od gradinava e visok. zakolni se deka me saka{ i jas pove}e nema da sum Kapuleti. Julija Romeo So kakvo ime ne znam ni sam da ti se pretstavam. Julija Kako dojde ovde. Romeo Na lekite krila od qubovta preku yid skoknav. za ka~uvawe te`ok. so ogled koj si. mome li~no. svrteni nazad. Vikaj me sakan pa drugo ime }e zemam i pove}e nema da se vikam Romeo. a ako ne}e{. Romeo. za{to kamenava brana za qubovta ne e pre~ka.576 Vilijam [EKSPIR ko krilest glasnik nebesen {to sveti nad okokorenite. vo nego se xarat koga vo mrzlivite oblaci se vgnezduva i edri na gradite od vozdu{nite dalgi. ako obete ne ti se po }ef. Julija Koj si ti {to vaka nametnat so no}ta mi buvna vo mislite moi? Ako te vidat. {to si ti Romeo? Otka`i se od tatko ti. zo{to drugo nema{ ime! I {to ima vo edno ime? Trendafilot i pod drugo ime isto taka ubavo }e mirisa. ako nekoj rodnina moj ovde te vidi. svetice mila. Romeo (Za sebe) Da slu{am u{te ili da & vratam? Julija Samo imeto tvoe mi e du{man. voshiteni o~i na smrtnicite {to. a mestovo smrt za tebe. Julija (Na Julija) Te fa}am za zbor. [to e toa Montagi? Ne e ni raka. Romeo Nema. Julija (Ne znae deka ja slu{a Romeo) O Romeo. Romeo V u{i od ustata tvoja ni sto zborovi ne sum primila. }e go zadr`i ona milo sovr{enstvo {to go ima i bez imeto svoe. Gledaj me milo. ni noga. Romeo. }e te ubijat vedna{. sepak zvukot im go znam. da ne se vika Romeo. otfrli go imeto. i omrazata nivna ne mi mo`e ni{to. pogolema opasnost demne od o~ite tvoi odo{to od dvaeset nivni me~a. Ti si toa {to si i da ne si Montagi. O. samiot go mrazam za{to neprijatel za tebe e toa. Taka i Romeo. a qubovta go mo`e ona na {to }e se drzne.

dobra no}. Ako se zakolne{ sepak mo`e da izneveri{. ama obziri zbogum. Jupiter se smee. Prebrz e. O Romeo ne`en. Povozdr`ana. dobra no}. ako me saka{. Mil moj. poverna }e bidam O ne kolni se vo mese~inata. Na qubovni~ka iznevera. zacapana sum do u{i. pa sepak daleku da be{e ko bregot {irok mien od najdale~no more }e zaplovev kon tebe po takvo besceneto blago. inaku za ni{to drugo na svetot. pa }e ti veruvam. a jas nejze o~i. Ili ako misli{ deka prebrzo me osvoi }e po~nam da se murtam. nerazmislen. velat. no ako ne me saka{. sigurno treba{e da bidam no ti ja slu{na pred da stanam svesna. ili ako ve}e se kolne{. ne kolni se. No veruvaj mi. idolot {to beskrajno go obo`uvam. te molam. iskrenata strast moja. Ovaa pupka qubovna zree~kiot zdiv leten vo ubav cvet mo`e da ja rascuti na slednata sredba. Vsu{nost. priznavam. Julija Koj ti go poka`a patot do ovde? od onie {to ve{to vozdr`anost glumat. Dali me saka{? Znam }e re~e{ ‘Da’. Zatoa prosti. Dobra no}. Romeo Gospo|ice. pristojna. Pristojna bi sakala da bidam. nalik na molwa {to is~eznuva brgu u{te pred da ka`e{ ‘svetka’. ka`i navistina deka e taka. }e re~am “ne” ako me pobara{. a jas }e poveruvam. ko povik na lesna qubov ona {to no}ta crna tebe ti go otkri. Mir neka ti se vsadi . Julija Znae{ deka likot mi go krie vomjazot no}en inaku }e vide{e kako krvta v obrazi mi ita za ona {to go ~u vo mrakot {to go rekov. Iako radost bezmerna mi nosi{ dogovorov no}e{en ne me raduva mnogu. vo blagoslovenata mese~ina ti se kolnam {to ovo{nite vrvovi gi poleva so srebroJulija Romeo Qubovta {to prva mi dade pottik. ona {to go rekov da go odre~am. }e bidam opaka. nevernata luna {to mese~no se menuva na patekata kru`na. Poarno da umram od omrazata nivna otkolku. pa mo`e{ da pomisli{ deka sum mnogu lesna. Jas ne sum krmar. da ja odlagam smrtta. Taa sovet mi dade. nenadeen epten. zakolni se vo sebe. li~en Montagi. da ne ispadne neverna i qubovta tvoja. gospodine. nequben od tebe. neka tuka me najdat. ne go sfa}aj. Romeo Vo {to da ti se zakolnam? Julija Ne kolni se vo ni{to. no}ta }e me {titi.Romeo i Julija 577 Julija Ne bi sakala ni slu~ajno da te vidat ovde. Romeo Od pogledite nivni. Romeo Ako qubovta na srce {to mi le`iJulija Nemoj.

i qubovta isto.) Slu{am {um od ku}ata. A sepak go sakam ona {to ve}e go imam. veren bidi. (Doilkata vika odnadvor. Ko u~eni~e kon sakanata odi{ na krila ka~en a od nejze se vra}a{ poti{ten i smra~en. da ne e ova samo son. a celta brak. (Na Romeo) No ako ne si iskren te molamDoilkata Saka{ da si go vrati{? Zo{to. Dare`livosta moja bez dno e kako more. (Izleguva. mil Romeo. zbogum. javi mi utre po liceto {to }e go ispratam da te sretne. Sakan moj.578 Vilijam [EKSPIR na srce ko spokojot {to go imam v gradi. idam. Romeo ~esni. Julija Nepobaran u{te pobrzav da ti go dadam a sega bi sakala pak vo mene da e. Po mene ne idi i na bolkata ostavi me svoja. (Izleguva. Po~ekaj malku.) Romeo Iljadapati pocrna bez tebe }e mi bide. kade i vo koe vreme ceremonijata da se svr{i pa seta sudbina svoja vo tvoi }e ja stavam race. i }e te sledam ko ma` moj do krajot na svetot. pa dobra no} stvarno. }e se vratam. dado dobra! .Montagi mil.) Julija Tri zbora u{te.) (Se vra}a povtorno Julija.) Romeo O no}. prebla`en za da bide jave.Idam. zarem }e me ostavi{ bez uteha vaka? Julija Kakva uteha ve~erva od mene bara{? Romeo Zavet deka qubovta so qubov mi ja vra}a{. Doilkata (Od nadvor) Gospo|ice! Julija Idam vedna{. Romeo O. Ako namerite qubovni navistina ti se Idam. (Trgnuva da si odi. Utre liceto go pra}am. za{to neiscrpni se i dvete.) . mila? (Od nadvor) Gospo|ice! Julija Julija Za od srce povtorno da ti go dadam. no} blagoslovena! Se pla{am vo no}ta skrien. (Se vra}a Julija. son preubav. [to pove}e davam pove}e ja imam. Romeo @imi du{avaJulija Iljadapati dobra no}.

Romeo Bi sakal da ti sum tvoja pti~ka. Zaboraviv zo{to nazad te viknav. Dobra no}. . Kolku srebreno-slatko yvoni govorot na zaqubenite no}e ko najne`na muzika za izostren sluh! Julija Romeo! Romeo Mila? Julija Vo kolku ~asot utre ~ovekot da go pratam? Romeo Vo devet. Razdelbata e tolku slatka taga {to do utre bi ti velela dobra no} bez dostaga. Romeo! Romeo Du{ata moja imeto glasno mi go vika. Julija ]e bidam to~na. Julija Razdenuva. Romeo A da ostanam dodeka ne se seti{? Nema da se setam samo za da sedi{ tuka za da ne zaboravam kolku sakam da sum so tebe. Romeo! Psst! O glas na sokolar da imam pa sokolot moj li~en da go domamam nazad. Julija I jas isto. Sepak bi te ubila od galewa mnogu. inaku pe{terata bi ja dupnala Ehoto kaj{to spie za glasot negov vozdu{est pozaripnat od mojov po Romeo bez prestan da vika. Sovet da mi dade za ubavinata {to mi se slu~i.) Kamo da sum ti son i spokoj na gradite mladi. Sakam da be{e ve}e otiden ama sepak ne podaleku od pti~ka na palavo dete {to ja pu{ta da prvne malku od negovata dlanka ko plenik kutar a potoa so svilen konec nazad ja vra}a slobodata kratej}i & ja za{to ja saka. spokoj na gradi. Romeo A za da ne se seti{ }e stojam ovde i }e zaboravam deka drug dom nekade ima. No ropstvoto e zaripnato a glasot ne e grlen. Kaj duhovnikot svoj odam da me pou~i. Romeo Neka son na klepki ti padne. (Izleguva Julija. Dvaeset godini ima do toga{. dobra no}.Romeo i Julija 579 Julija Julija Psst.

a kaj{to gri`ata grize. za{to ni{to pod nebo ne raste tolku podlo {to na zemjata mo`e da mu dade tolku dobro. po~inkata takva mi e mila. ko pijanica teteravi temnicata sura po patot kaj{to vrvi Titanovata tura. v `ivot te vra}a. kamewata. stanuva zlo~leno. ka{a? Romeo ]e ti ka`am o~e pred povtorno da me pra{a{: kaj du{manot moj bev na pija~ka i hrana. da ne si bil so Rozalina? Romeo So Rozalina nikako o~e. dva zakrveni krala ko v bilka i vo ~ovekot se krijat dobriot i lo{iot `estoka bitka bijat. Otec Lavrentij Takov te sakam sinko. te opiva. vreli: a ako ne e taka. toga{. Zemjata. trgne li po lo{i dela a porokot nekoga{ so delo. Sega. da ja isu{i no}nata rosa. Otec Lavrentij @iv da si mi ~edo. koga verno te`i. a razli~ni se sosem sepak.) Pod ne`nata kora na cvetov no}en i otrov se krie no i lek mo}en. jasno mi e deka Romeo voop{to ne se pribral doma. Doblesta stanuva porok. no vo kakva si. blagorodno cve}e. do doblest se kreva. majka na prirodata. Ottuka ranosta tvoja so sigurnost mi veli te krenale od postela nemiri te{ki. Otec Lavrentij Bog neka ti prosti. vo smrt sigurna te pra}a. a od grobnicata od sekakvi sorti mladi se dojat. mnogu doblesti sekoj za sebe si tepa odli~ni duri. pred sonceto da grejne so sjajnata kosa denot da go pozdravi. O blagoslovena e divnata lixba {to le`i vo rasjeto. Koj jazik ran me pozdravuva tolku milo? Sinko.580 Scena 3 Vilijam [EKSPIR Romeo Zdravo `ivo. kaj{to lo{iot nad dobriot pobeda vadi. go zaboraviv toa ime i od toa ime jadot. tamu son~ec zlaten caruva so pesna. samo glavata vo koja nemiri se rojat tolku rano se prostuva od postelata svoja: gri`ata bdee vo o~ite na starcite ~esto. crkalo. (Vleguva Romeo. toga{ nema zo{to da se lomam. Romeo Vtorovo e to~no. no grobov ovoj i utroba e divna. grobnica e nivna. so ko{nica) Otec Lavrentij Sivookoto utro na no}ta murtava & se sme{ka. tamu vedna{ crvot na smrtta bilkata ja jadi. i ni{to tolku dobro {to zloupotrebeno se izopa~uva stra{no. osvetluvaj}i go istokot po obla~estata ple{ka. . moram do ram da ja napolnam ko{nicava ve}e so zambaci. so misla lesna teloto go spru`i. a tamu odnenade` nekoj dlaboka mi otvori (Vleguva otec Lavrentij. go mirisne{ li. neka mi prosti adot. o~e. no {tom go vkusi{. cicaat od prirodnite gradi. bilkite. sonot ne fa}a mesto: no kaj{to mladosta ~ista.

bez zadr{ka te molam ~esno. Isuse. more duri i beter. deka qubovta ti e prikazna sro~ena vo veter: ama ajde. taka i taa me qubi se e sploteno. za razlika od drugata. ne~istata ispoved. Otec Lavrentij No ne edna da umre za druga da se krene. da ti bidam. Romeo Te molam. a makive tvoi od sevte toga{ i ti i makite za Rozalinda bevte. Otec Lavrentij Prvata znae{e. tuku od o~ite im ~adi. Romeo od solzata stara {to u{te isu{ena ne e. ne kori me. Otec Lavrentij Bidi jasen sinko. o~e: srcevo mi e lesno za{to i za du{manot. kako i kade se sretnavme. pobaravme i zbor se dade }e ti ka`am popat. osven ona {to ti treba da go sploti{ so brak svet. Mario sveta. Ako navistina si smenet. ne sakam da ja gubam. Romeo Ti ~esto me kore{e zaradi Rozalina. zarem tolku brgu umot si go smeni? Zarem Rozalina kolku do v~era srceto {to ti go pleni sega odedna{ ja nema? Zna~i qubovta kaj site mladi ne od srceto. mnogu i se brza na mojata la|a. koga. stoumniku mlad. Sonceto u{te od neboto vozdi{kite ti gi ~isti pla~ot tvoj star u{te vo u{ive mi se bistri: gledaj. po milost i qubov vo soodvetna e ruba i. nejze sega ja qubam. . Otec Lavrentij [to se gubi{ a ne {to qubi{. Ako ti be{e ti. na obrazot u{te damka ti se lee Saka{e v grob taa qubov da mi svene. jasnost od du{a neka ti rosi.Romeo i Julija 581 rana ko {to mu otvoriv i jas: spasuva~kata i nejzina i moja sega od pomo{ta zavisi i od bilkata sveta tvoja. mo`e brakov da prerasne vo ubost omrazata me|u domovite vo naj~ista qubov! Romeo Da odime. a sega molbive ~uj gi moi sakam u{te deneska vo svet brak da n# spoi{. budaletinko fina. za{to na krajot. kolkava reka solena ti mina niz obrazot bled samo za taa pusta Rozalina! Kolku voda solena potro{ena za xabe za na krajot qubovta blantava da stane. ne~ist oprost nosi. na nekoj na~in tvoj pomo{nik. toga{ mislava va`i: i `enite smeat da gre{at {tom slabaci se site ma`i. eve so tebe idam. Romeo Toga{ najjasno znaj qubovta naj~ista mi se veti na ubavata }erka od bogatiot Kapuleti: ko jas {to ja qubam. Vo sebe omraza nemam. Otec Lavrentij Gospode bo`e.

onaa Rozalina. Brzata ku~ka slepi ku~iwa ra|a. ama toj. Benvolio Romeo sigurno }e mu odgovori. Benvolio Da. Merkucio Go vika na dvoboj. pa toj ve}e e mrtov. zastrelan so qubovna pesna vo uvoto. na predizvikot od pi{uva~ot na pismoto. Benvolio Tibalt. proboden od crnoto oko na belata devojka. Merkucio Onaa ista bleda-krpa. ne mu dava da zdivne. Sigurno }e se {ekne.582 Otec Lavrentij Vilijam [EKSPIR Scena 4 (Vleguvaat Benvolio i Merkucio) Merkucio Kade e ovoj Romeo. pogoden srede v srce so strelata na onoj Poleka. isprati pismo do domot na negoviot tatko. tvrda na srce devojka. Merkucio More te{ko na Romeo.) . da mu se snevidi? Ne si dojde doma no}eska? Benvolio Doma kaj tatko mu . Razgovarav so negoviot sluga. so predizvik }e mu odgovori. go ma~i.ne. {to drugo. (Izleguvaat. Merkucio Sekoj ~ovek {to znae da pi{uva mo`e da mu odgovori. rodnina na stariot Kapuleti.

da te pozdravam francuski za tvoite francuski krpi: dobro ni go spopika sno{ti. Se me~uva kako {to ti pee{ po noti. ete kako ni go spopika. izvonreden me~. a Tizba sivooka ili taka ne{to. Romeo Mnogu u~tivo objasnuvawe. Smel ma` e. Gospodine Romeo. (Vleguva Romeo. ama ni{to posebno. ovie peder~iwa. Elena i Hera prosta~ki i bludnici. ovie svileni majmun~iwa koi tolku se dr`at do modata {to ne mo`at madro da sednat na starite klupi. imav mnogu rabota. Romeo Misli{ zaradi poklonot? Merkucio Mnogu qubezno pogodi. Pobegna od nas. Zarem takov ma` mo`e da mu izleze na Tiblat na kar{ilak? Benvolio Zo{to pak da ne. site tie majstori na naglasokot! >>@imi Isus. pa na hai! Benvolio Na {to? Merkucio Merkucio More neka se nosat site tie ~uknati. izvonredno dobra kurva!<< Zarem ne e za `alewe. kosko moja stara. Vistinski kasap e so svileni petlici. megdanxija nad megdanxiite. ritamot. Vnimava na taktot.Romeo i Julija 583 slep pili{tarec. Romeo Prosti mi. kako vi go spopikav? Merkuico Ne se pravi na udren. {to e toj Tibalt? tra |upka. bon `ur. pa na punto riverso. eden. Romeo Koj cvet? Dobro utro na dvajcata. koskite. eve go Romeo. voobrazeni pr~lovci. dva a na tri me~ot ti go nurnuva v gradi. gospodine. kako isu{ena haringa. . znalec na besmrtnoto pasado. Pauzite kaj nego se mnogu kusi. a koga si zafaten. vistinski vitez. O meso. dobar Merkucio. intervalite. Merkucio Bez svojata ikra. blagorodnik prva liga. KleopaToa e isto kako da se ka`e. meso. deka koga nekoj e zafaten kako tebe.) Benvolio Eve go Romeo. Romeo Merkucio Pa ne e ba{ od ma~e ka{li~e. Didona gnasa. iako ima{e podobar qubovnik da ja opee. mnogu si mi oribeno! Sega e za pesnite {to Petrarka gi vade{e od rakav: Laura vo sporedba so negovata sakana e obi~na sadopera~ka. {to tolku ni letkaat pred nos ovie tu|inski mu{i~ki. Merkucio Jas sum cvetot na u~tivosta. mora da se vitka. izvonredno visok ~ovek. lesno se zaborava na u~tivosta. O koskite nivni.

ne kasaj. ako prodol`i{ da si vaka bister. dobar Benvolio. sok {to podzapira v grlo. Merkucio Toga{ sandalata mi e zakitena so dobar cvet. sega si ona {to si i po odnesuvawe i po priroda. toga{ sum gotov: oti vo tvojot um ima pet pati pove}e divi guski otkolku vo mojot. od eden palec se rastegnuva po cel lakt. Merkucio Bistar si. {ibaj ja i podbodnuvaj ja ili }e objavam deka si gotov! Merkucio Ako treba dvata na{i uma da se trkaat ko vo potera po divi guski. Romeo Zarem sokot od jabolka ne odi so sladok gusan kakov {to si ti? Merkucio Dosetlivosta ti e rastegliva ko jare{ka ko`a. sega si Romeo. nema {to. Romeo Bi sakal da ja rastegnam do zborot koj{to zaka~en na gusanot }e doka`e deka ti si nepristoen gusan. Dali nekoga{ sum bil so tebe po guski? Romeo A za {to drugo si bil so mene ako ne za guski? Merkucio Za ova bi te griznal za uvo. Romeo Prosta {ega. prosto re~eno. }e mi crkne duhovitosta! Romeo [ibaj ja i podbodnuvaj ja. . bidej}i onaa pla~liva qubov e kako nekoj nagonski divjak {to tr~a gore dolu so patlakot za da ja zatne prvata dupka na koja }e naide. nema {to. gusane dobar! Merkucio Dosetlivosta ti e gor~liva kako kiselo jabolko. Benvolio Tolku e dosta. Pa zarem ne e ova poubavo otkolku da mi leleka{ od qubov? Sega si dru{tven. }e si ja iznosi{ sandalata. |onot }e ti se izli`e. Romeo Vilijam [EKSPIR Romeo Ne. poprosta zdravje! Merkucio Zastani me|u nas. dosta e! Merkucio Saka{ da prestanam so prikaznata protiv svoja volja? Benvolio Inaku }e ja izdol`i{ do Rim i nazad.584 Merkucio Rozata. i }e si ostane{. bos.

{to ~ovek ste vie? Romeo ^ovek. podvodnica. dobro sfateno. Doilkata . edro. nema {to! Mudro! Mudro! Doilkata Ako vie ste toj. blagorodna gospo|o. Dobro re~eno. podvodnica! Dr`ete ja! Dobro re~eno. Sam da se rasipuva. Benvolio Doilkata ]e go vikne na ve~era. Mo`e nekoj da mi ka`e kade mo`am da go najdam mladiot Romeo? Romeo Bi mo`el da vi ka`am. za{to bludnata kazalka na son~eviot mera~ sega e Podvodnica. rekovte. ubava gospo|o. {to bog go sozdal sam da se rasipuva. Edro. to~no na pladnevniot zarezok. Petar. dobra brodska oprema. dve: ko{ula i nametka. Ve}e e den? Merkucio Merkucio U{te malku }e se stemni.) Romeo Vidi. gospodine. gospoda. Merkucio Daj i Petre. `imi krstov. imav namera da ja skusam za{to stignav do samoto dno na prikaznata i navistina ne mislev u{te da ja dlabam. Doilkata Petar! Petar Na usluga! Doilkata Lepezata.Romeo i Julija 585 Merkucio Se la`e{. vi velam. sakam na samo da razgovaram so vas. Doilkata Kako ne vi e sram. Merkucio Bog da ti dade dobar den. ne? Gospoda. da si go skrie liceto za{to liceto na lepezata e poubavo. Jas sum najmladiot pod toa ime. ama mladiot Romeo }e bide postar koga }e go najdete odo{to bil koga ste po~nale da go barate. Merkucio Najlo{oto dobro. Doilkata Bog da vi dade dobro utro. (Vleguva Doilkata so svojot pomo{nik Petar. vo nedostig na polo{. Doilkata Merkucio Dve.

}e najdam nekoj koj mo`e. pa zatoa ako bidete dvoli~en so nea. a toa. Romeo. mojata mlada gospodarka mi naredi da ve najdam. }e bide golem rezil za{to gospo|icata e mlada. Romeo [to }e i ka`e{. ne vredi ni para ako e rasipana pred da se jade..) Doilkata Ve molam. toa bi bilo mnogu nepristojno odnesuvawe kon koja i da e mlada gospo|ica. Merkucio Zbogum gospo|o stara. gospo|o. . gospodine. Doilkata @imi gospod. da ja vle~ete za nos toa. Tvrdam deka smeam da go izvle~am me~ot brzo kako sekoj drug ma` koga nekoja dobra kavga }e mi dade mo`nost a zakonot e na moja strana. tolku sum gnevna {to seta se tresam od lutina. [eta pokraj niv i pee. dozvolete da vi ka`am. Romeo Eve me vedna{ po vas.586 Romeo Na {to nabasa? Merkucio Vilijam [EKSPIR me dupi kako saka. prepora~aj me kaj tvojata gospo|ica i gospodarka. koj{to saka da se slu{a samiot sebesi i pove}e }e vi iznaprika`e za edna minuta otkolku {to }e ~ue od drug za mesec dena. A da videv. {to se veli. No prvin. dvaeset takvi apa{i gi nosam so malo prste. Ka`i i deka izjavuvam. vedna{ }e go izvle~ev me~ot. gospodine. Romeo Ne na zajak. koja e bajata i muvlosana u{te pred da se jade. zbogum gospo|o. Doilkata Samo neka gugne ne{to protiv mene. pa makar da e stopati pojak od mene. koj be{e ovoj so~en bezobraznik poln so ujdurmi? Romeo Gospodin. gospo|o. Zaja~icata stara. dadilko. doa|a{ vo ku}ata na tatko ti? Odime tamu na ru~ek. zaja~icata stara dobra e vo post {tom ti se dade. Gad eden krastosan! Ve molam za eden zbor. Bednik nizaeden. gospodine. e blagorodna ponuda. ako ne mo`am jas. velat. ama }e se izraduva. {to se veli. Doilkata Srcence edno! Navistina }e i ka`am. ne mu sum jas edna od negovite kurvi. dadilko? Pa ti ne me ni slu{a{! Doilkata ]e i ka`am. Petar Ne vidov nikoj da ve dupi kako saka. }e mu go doteram umot. gospodine. Kako {to vi rekov. Ona {to mi go naredi da vi go ka`am }e go zadr`am za sebe. kolku {to mi fa}a umot. edna od negovite glupi guski (Se vrti kon Petar) a ti stoi{ tuka ko misir i ostava{ sekoj bagabont da Dadilko. sram neviden. gospodine. (Izleguvaat Merkucio i Benvolio.. Gospode. deka izjavuvate. Ama zaja~icata stara. tuku na zaja~ica. ako mislite. vo posna pita.

Zarem rozmarinot i Romeo ne po~nuvaat na ista bukva? Romeo Deneska popladne.) Povelete. Romeo [to saka{ da mi ka`e{. gospode. Doilkata vera ko ~elik. Po~nuvaat pa {to? Na r po~nuvaat. iljada pati. ama vi velam. Doilkata Doilkata Gospod na nebo neka ve blagoslovi. Zbogum. va{eto ime po~nuva so druga bukva. milina da vi e da gi slu{nete. Romeo Zemi de. ku~e{kite imiwa po~nuvaat na r . Romeo Doilkata A ti ~ekaj zad yidot od opatijata. Doilkata Sekako.: Petar! Petar E. bidi verna.Romeo i Julija 587 Romeo Ka`ete i da najde na~in na ispoved popladnevo da dojde a tamu vo }elijata na otec Lavrentij toj }e ja ispoveda i }e n# ven~a. dadilko mila? Doilkata Dali ~ovekot va{ e siguren? Za{to velat dvajca ~uvaat tajna ako go trgnat tretiot. Gospodarkata moja e najslatka gospo|ica. Romeo Ti garantiram deka mojot ~ovek e tvrd na Odime.ama znam. gajle i e za nego kolku za nekoj kreka~. i velam Paris pove}e i li~i. gospodine. de~ko. za vistinki kreka~. Zbogum. u{te vo tekot na ovoj ~as mojot sluga }e dojde i }e ti donese skali napraveni od ja`e. du{i~ka edna mila. brzo! (Izleguvaat. koga }e i re~am taka. Ponekoga{ ja lutam. Doilkata Ni para gospodine vi ne}am. za vas i za rozmarinot. dobra dado. ko najbela krpa stanuva. Eve ti za trudot. slu{nete gospodine. }e dojde tamu. Pozdravi ja gospodarkata tvoja. . gospodine. celata pobleduva. a za toa jas }e ti go nagradam trudot. zemi koga ti velam. ne? A taa napi{a prekrasni stihovi za toa. koi do vrvot na sre}ata }e me donesat vo no}ta tajna. Doilkata Dobro. koj{to s# bi storil da ja dobie: ama nejze. Romeo Pozdravete mi ja va{ata gospo|ica. nekojsi Paris. koga }e mi tekne kolku be{e zborliva kako mala. ima vo gradot eden blagorodnik. O.

ama me boli glavata. lele.588 Scena 5 (Vleguva Julija. Doilkata Petre. ama i se brza. koga senkite gi teraat preku temnite gori. dadi~ke moja. {to ima da mi ka`e{? Go sretna li? Trgni mi go ovoj od pred o~i. pa taa kuca. O bo`e. zboruvaj! Doilkata Gospode. na bavnosta `rtvi. ne. daj mi malku da zdivnam. slatka. Julija Sega dadilko dobra. Zatoa lekokrili gulabi qubovta ja vozat. no ti garantiram deka e krotok kako jagne. sekoe kov~e me boli. Ama seto ova i prethodno go znaev.) Julija Vilijam [EKSPIR Julija Kamo koskive moi da gi ima{. no starite lu|e nebare su{testva mrtvi. Dobri se vestite ili lo{i? Odgovori mi na ova ka`i da ili ne a za detalite }e po~ekam. ne mo`e{ malku da se strpi{? Zarem ne gleda{ deka odvaj di{am? Julija Kako odvaj di{e{ koga di{ej}i mi veli{ deka odvaj di{e{? Izvinuvaweto tvoe za docneweto podolgo e od prikaznata so koja se izvinuva{. glasnicite na qubovta se misli {to desetpati se pobrzi od son~evite zraci. sega sonceto e na vrvot najvisok od dene{niot svoj pat. mo`e ne go na{la. o. o dadilke slatka. Romeo! Ne ne. zboruvaj. Ne e cvet na u~tivosta. (Vleguvaat Doilkata so Petar. ne. za toa {to veli? Doilkata Ot~uka devet koga doilkata ja prativ. slu`i mu na boga. Samo ka`i. Doilkata Premorena sum. dobri se ili lo{i? Doilkata E pa. mu se nesporedlivi. Tr~av ko luda! Gospode. i zatoa brzokrilen e Kupidon ko veter. ni slu~ajno. veselo ka`i mi gi. [to. napravi naiven izbor.) Eve ja. ne iako liceto mu e poubavo od drugite ma`i. a racete. iako za niv ne treba da se zboruva. ko olovo se nesmasni. . A ako se ta`ni. zarem ve}e ru~avte? Julija Ne. ja srami{ muzikata od slatki vesti svirej}i ja so tolku kiselo lice. gospode. Odi po svojot pat. te{ki. zborovite moi na sakaniot bi mu gi frlala a negoviite mene. zastani kaj portata. da ne treba da ja smenam? Kluka nebare na dvaeset par~iwa }e prsne. {to mi si tolku ta`na? Ako se vestite ta`ni. te molam. [to veli toj za ven~avkata na{a. A i grbov od ovaa strana. a jas tvoite vesti: ajde. a od devet do dvanaeset tri dolgi ~asa ima. a nejze ja nema. devojko. iako nogata gi nadminuva nozete na drugite ma`i. stapalata i stasot. veti za polovina ~as }e se vrati. Da ima ~uvstva i mlade{ka krv topla ko topka taa bi letala sega. ne znae{ da izbira{ ma`. lele grbov.

Kade drugo mesto bi bila? Kolku ~udno mi odgovara{: tvojot sakan veli kako ~esen gospodin. da ja zemam skalata po koja tvojot sakan }e se ka~i so primrakot vo pti~joto gnezdo. tamu te ~eka ma`ot {to }e te napravi `ena. i kako qubezen. r. no na vesta vtora pocrveno }e ti bide.) . Odam na ru~ek a ti }elijata ja odbra. Crn~am. Kade e majka ti? Julija Kade e majka mi? Taa e doma. Mila. mila. {to veli mojot sakan? Doilkata Tvojot sakan veli kako ~esen gospodin. vidi ja ti nea. Odi v crkva. {to si tolku lo{a? Ova li e melemot za moite bolni koski? Od sega pile sama da si gi nosi{ porakite! Julija Dosta mati{. Julija Od du{a mi e `al {to ne ti e arno.mbam za sre}noto tvoe pladne ama ve~erva tovarot i na tvojot grb }e padne. ka`i {to veli Romeo! Doilkata Smee{ deneska da odi{ na ispoved? Julija Smeam. (Izleguvaat. Sega krvta gre{na v lice ti jurna. i kako pristoen i kako zgoden a ti tvrdam i kako doblesen. mila dadi~ko. Julija Visoka sre}a odbrav. Doilkata Toga{ pobrzaj do }elijata na otec Lavrentij. Kade e majka ti? Doilkata O majko mori mila bo`ja.Romeo i Julija 589 Grev }e nosi{ na du{a {to me prati smrtta tr~aj}i vamu-tamu da si ja najdam. Zbogum dadilko dobra. jas po drug pat moram.

samo pita~ite bogatstvoto da si go izbrojat mo`at a qubovta moja tolku e rasko{na {to ne mo`am ni polovina da soberam od aznoto svoe. navrapito se gasat vo triumfot svoj umiraat ko barutot i ognot vo bakne` {to ginat. no kakva i da dojde taga. (Vleguva Julija zabrzana i go pregrnuva Romeo. toga{ razbla`i go so zdivot vozduhot ovde a bogatata muzika na tvojot glas bla`enstvoto neka go otkrie {to obajcata go primame so ovaa mila sredba.) Eve ja gospo|icata. ne so ukrasot tuku so su{tinata se fali. Otec Lavrentij Sre}ite navrapiti. i ako so zbor podobro znae{ da ja zakiti{. Otec Lavrentij Dojdete so mene. (Izleguvaat. pobogato so sodr`ina. }erko. taa nema da ja nadomesti razmenata na radost od samo mig eden kus pominat so nea: ti samo spoj ni gi racete so zborovi sveti pa smrtta {to qubovta ja jade neka svoeto go pravi. taka qubovta trae dolgo. Ah. prebrziot ko bavniot stignuvaat docna. Ne smeete sami da ostanete zaedno duri crkvata sveta ne ve spoi vo edno. Romeo Amin. Mene mi e dovolno da si ja nare~am svoja. Otec Lavrentij Romeo. }e pobrzam so ~inot. a ne so zborovi. O tolku lesna noga ne }e go izodi nikoga{ `ivotnoto trwe. inaku zo{to da mi blagodari? Romeo (Vleguvaat otecot i Romeo.) Otec Lavrentij Nasmevni se nebo na ovoj svet ~in. ako merkata na sre}ata tvoja e preminata kako mojata.) . za dnite idni da ne ne koraat so taga. Zatoa qubi umereno. za obajcata }e ti se zablagodari.590 Scena 6 Vilijam [EKSPIR Julija I nemu dobro ve~er. Julija Dobro ve~er. o~e moj duhoven. Julija Srceto. amin. zaqubeniot mo`e da vjava na svila {to le`erno ree na letniot vozduh bez da padne. Julija. tolku e lesna suetnosta. I najblagiot med ni stanuva gaden zaradi slasta svoja i so vkusot ja ni{ti gladta na{a.

denot e `e`ok. eve gi Kapuletite. Eve ti. Petru~io. Merkucio Kapuleti. Mapuleti. Merkucio Misli{ sega pove}e ti vredi? Gluposti! Vleguvaat Tibalt.^in TRETI Scena 1 (Vleguvaat Merkucio so pa`ot.) Benvolio Te molam. osven takvite. Benvolio I toga{? Merkucio I toga{ dovolno e da se najdete dvajca takvi pa dvajcata nabrgu da ve snema za{to me|usebno }e se ispoubiete. Ti bi se karal so nekogo zatoa {to kr{i le{nici a izgovor }e ti bide toa {to o~ite ti imale le{nikova boja. gi sretneme li. Benvolio Ti li~am jas na takov? Merkucio E ne. poludenata krv vrie. I tebe ti vrie krvta ko na sekoj tvoj vrsnik vo Italija. Koi o~i. malku ti treba da ne znae{ {to pravi{ pa da ja zagubi{ glavata. . tolku ti e {a{ardisana {to od jajce stanala smatok. ne ni gi gine kavga za{to vo `e{ki dni. i drugi. ne ti treba mnogu da ja zagubi{ glavata pa da ne znae{ {to pravi{ i obratno. bi videle vo toa povod za kavga? Glavata ti e polna so kavgi ko jajceto so `ol~ki iako zaradi ujot kavgaxiski. glavata ne }e mi vrede{e ni pet pari. Benvolio so negovi lu|e. vedna{ udiraat so me~ot po masa i velat ‘Ne daj bo`e nekoga{ da mi treba{‘. dobar Merkucio. Benvolio Gluposti ili ne. Kapuletite nadvor. Ne se ima{ ispokarano so eden terzija samo zatoa {to noviot elek go nosel pred Veligden? A so drug samo zatoa {to gi nosel novite ~evli so stari vrvci? Ti najde da mi popuva{ deka jas sum bil kavgaxija! Benvolio Da bev kavgaxija kako tebe. Merkucio Ti si mi ko onie ~uknatite {to a }e go pre~ekorat pragot od nekoja kr~ma. ne li~i{. Si se karal so filjan ~ovek samo zatoa {to kutriot se iska{lal na ulica i pritoa ti go razbudil pesot {to spiel optegnat na sonce. ba{ mi e gajle. da si odime. no {tom vtorata ~a{a im udri v glava vedna{ go vadat na prviot pred sebe bez nikakva potreba. na primer. ti bi fatil kavga so ~ovek samo zatoa {to toj ima vlakno pove}e ili vlakno pomalku vo bradata.

Jas ne sum podlec. pri~inata poradi koja moram da te sakam go pravda donekade zauzduvaweto na gnevot pri vakov pozdrav. za{to }e im se obratam. Zatoa zbogum. Ili da se povle~eme vo nekoe pomirno mesto. va{ata milost mo`e da go vika ‘mom~e’. Merkucio Samo zbor so eden od nas? Udvojte go vi se molam so u{te ne{to pa neka bide zbor i eden udar.. Merkucio (Go vadi me~ot) O ligavost. ti i Romeo duvate vo ista gajda. Neka me obesat gospodine ako toj potr~ko e va{. ime {to ko svoeto go sakam. gospodine. boga mi. ili sporot re{avajte go smireno i ladno ili da si odime. Merkucio A da si najdete mo`nost bez da vi bide dadena? Tibalt Merkucio. tuku te sakam pove}e odo{to si misli{ iako pri~inata ne ja znae{ za mojata qubov. Eve go moeto mom~e. (Se fa}a za me~ot) Ova mi e dudukot. Ama na kar{ilak izlezete mu. Zatoa zapri i vadi go me~ot! Romeo Nikoga{ ne sum te navredil se kolnam. (Na Montagi) Gospoda. Site o~i kon nas se svrteni. qubovta {to kon tebe ja imam ne se iska`uva poinaku osven so zborot: podlec! Romeo Tibalt. Merkucio ‘Duvame vo ista gajda’? [to. ne~esna. od zvukot negov. Zatoa dobar Kapuleti. ova nema navredite da mi gi trgne {to ti mi gi nanese. Gledam deka ne me pooznava{. Tibalt Romeo. toga{ od dudukot }e slu{a{ samo zavivawe. ima da zaigra{. Tibalt Mom~e. pa }e vidite {to e toa megdanxija. Merkucio (Na Petru~io i drugite) Stojte do mene. Tibalt I na toa sum podgotven.. Merkucio O~ite se za gledawe. Vo taa smisla samo. Samo zbor so eden od vas. ako mi dadete mo`nost. (Vleguva Romeo. dobro ve~er. pa neka se xarat. gospodine. Skokaj sega. da ne misli{ od nas da napravi{ ~ift gajdaxii? Duduk eden gajdaxiski! Ako saka{ toa od nas da napravi{.592 Tibalt Vilijam [EKSPIR Za ni~ij }ef ne otstapuvam ni peda. zadovoli se so ova {to go rekov.) Tibalt Opa! Od vas ne baram ni{to. podla! . nemturska. dudu~i{te edno! Benvolio Razgovarame ovde kaj{to vrie od lu|e.

glu{ec vaka smrtno mo`e da izgrebat ~ovek! Razvratnik. Kade mi e pa`ot? Trk po doktor. apa{. `iti s#. Tibalt! (Izleguvaat Tibalt. ^uma da gi sotre dvete va{i ku}i.) . no sepak e dovolna. (Se borat. grebnatina samo. Romeo Merkucio Merkucio dobar. vrati go me~ot.Romeo i Julija 593 Merkucio Samo ala stakato nejze ja pere. nitu {iroka ko crkovni porti. Romeo Najdobroto go sakav. Benvolio. ajde. ma~ka. Petru~io Da begame. So nego mislam brgu da zavr{am a ako bide potrebno posle toa od ostanatite osum da napravam suva pastrma. Tibalt. da ne ti se najde pobrzo mojot me|u u{i! Tibalt Da ne si ranet? Proboden sum. Sramete se. Merkucio. gospoda. }e igra{? Tibalt [to bara{ pak ti od mene? Merkucio Ni{to caru na ma~kite. staorec. staorsko stra{ilo. ^uma vrz va{ite dve ku}i. Merkucio Vnesi me vo nekoja ku}a. Mi go zbiberija na ovoj svet. Petru~io i nivnite drugari. Si go dobiv i toa zdravo. ]e poslu`i. dosta. ^uma da gi sotre dvete va{i ku}i! Gotov sum. dovolna sosem. se vme{a me|u nas? Me probode pod tvojata raka. Vadi go od kanija me~ot za u{i! Brzni velam.) Ne e dlaboka kako bunar. ~oveku. Pra{aj za mene utre i }e me najde{ na grobi{ta. samo eden od tvoite devet `ivoti. Plukam na svetot koga pes eden. ama. Ranata ne e tolku stra{na. Tibalt. {to se tepa so smetka! Zo{to. Merkucio (Na Tibalt) Da go vidam gospodine tvojot pasado. Va{ite ku}i! (Izleguvaat site osven Romeo.) Romeo (Go vadi me~ot) Vadi go me~ot. Tibalt go proboduva Merkucio pod rakata na Romeo. Vojvodata zabrani strogo sekakvi kavgi po ulicite na Verona. Stojte. podlec. Tibalt.) Romeo (Go vadi me~ot) Poveli! Dr`i se. Rezil ste na svetot. gnaso! (Izleguva Pa`ot. Merkucio! Romeo uspeva da im gi svrti me~ovite nadolu i vletuva me|u niv. Od mene napravija za crvjata hrana. Benvolio. Da gi razdvoime. ili }e padnam. A toj zamina bez vlakno da mu fali? Benvolio Merkucio Samo grebnatina.

za{to du{ata na Merkucio u{te nad glavite ni ree ~ekaj}i ja tvojata da & pravi dru{tvo. Gradot e na noze. napred. preziraj}i ja zemjata mnogu pred vreme.) Benvolio O Romeo. trgnuvaj po mene. po ova znam drugo zlo }e dojde.) Vojvodata Kade se bezo~nicite megdanov {to go po~naa? Benvolio Ti tikvaru zelen drugar ovde mu be{e pa drugar bidi mu i tamu. da te nema. Ili ti ili jas ili obajcata }e trgneme so nego. stariot Montagi. cel }e ti go ka`am nesre}en tek na fatalnava kavga. Romeo @iv i pobednik a Merkucio mrtov! Begaj na nebo u~tiva blagost neka sega gnev ognen mene me vodi. Romeo Crnata kob na denov bez drugi zla nema da projde. gospodine.594 Romeo Vilijam [EKSPIR Romeo Toa ova }e go re{i. tvojata ubavina od mene napravi `ena i ~elikot na hrabrosta mi go r’|osa sosem. Romeo. (Vleguvaat Vojvodata. A sega Tibalt. Tibalt e proboden. {to ~as nepoln mi e rodnina! O Julio slatka. . (Vleguva Benvolio. Tibalt O. navredite na Tibalt mojot go izvalkaa ugled. Romeo Ovoj gospodin. jas sum {utot na sudbinata! Benvolio [to stoi{ u{te? (Romeo zaminuva. begaj. Se borat. hrabriot Merkucio e mrtov! Toj {irokograd duh kon oblacite letna.) Benvolio Eve go se vra}a razbesnetiot Tibalt. ubiecot gnasen? Benvolio Ovoj ovde e Tibalt.) Prviot gra|anin Na kade pobegna ubiecot na Merkucio? Kade pobegnaTibalt. Odi. na vojvodata sojuznik blizok. Prviot gra|anin (Na Tibalt) Stanuvaj. da te nema. – Tibalt. Tibalt mrtov. nazad zemi si go ona tvoe ‘podlec’ {to preeska v lice mi go frli. Vo imeto na vojvodata ti velam. O vojvodo blagoroden. begaj. Pa|a i umira. Benvolio Romeo.nivnite `eni i drugi. Kapuleti. Vojvodata na smrt }e te osudi ako te fatat. Ne stoi ko zdrven.) (Vleguvaat gra|ani. (Vleguva Tibalt. moj prijatel veren. so smrtna se zdobi rana zaradi mene.

Toj prijatel na Merkucuo be{e. Toj samo dolgot zakonski go zede. Vojvodata Romeo go ubi nego. vistinata ne e takva. za krvta na{a Montagi krvnina neka dade! O vnu~ko. smiren pogled. Normalno e da la`e. za Pravda pred tebe se boram Romeo Tibalta go ubi. O gospodaru. ubieniov ovde. koj ja zapo~na kavgata? Benvolio Tibalt. Romeo. go ubeduva{e vo besmislata na sporot. pred me~ot da go izvadam i da gi razdelam stameniot Tibalt be{e mrtov a Romeo se zavrte i zbri{a. vozdr`anost smerna ne mo`e{e da ja skroti neskrotlivata `ol~nost na Tibalt. hrabriot Merkucio. kogo rakata na Romeo go ubi. Pravda baram vojvodo. proleana e krvta na mojot mil vnuk! Vojvodo. Va{ata omraza {to dolgo ubiva i koli najposle surovo i moja krv proli. Koj treba sega za smrtta negova da plati? Montagi Ne Romeo. tuku toj navali so ostriot ~elik vrz gradite na hrabriot Merkucio koj{to. Romeo toga{ svika: ‘Stojte. Neka Romeo zamine vedna{ inaku potoa e mrtov. toj Merkucio go skrati. neka prestanam da di{am. Sigurno dvaesetmina se tepale vo bitkata mrtva. vnu~ko! Vojvodata Benvolio. G-|a Kapuleti Toj e rodnina na Montagi.) . a so drugata na Tibalt mu ja vra}a{e ~ija ve{tina na toa vozvra}a{e. vnu~ko moj. prijateli razdvojte se!’ I pobrzo od jazikot svoj so me~ot me~ovite kobni im gi svrti dolu. Vojvodata A bidej}i za toa se pla}a vedna{ nego vo progonstvo go pra}am. pa pobegna Tibalt i po edno vreme pak se vrati kaj Romeo koj{to obzemen be{e od stra{na strast za odmazda nadojdena vo nego kako molwa. Romeo da umre mora. ma`u! O. G-|a Kapuleti Tibalt. Seto ova izrazeno so krotka re~. Ako ne be{e vaka. Od toa }e nema ni{to. i me|u niv vleta. so ubavi zborovi go smiruva{e. zbesnat i samiot. vojvodo. (Izleguvaat so teloto na Tibalt. Nosete go trupov i ~ujte me bez pcosti: milosta ubiva ako na ubiecot mu se prosti. `iti gospod. o ~edo na bratot moj! O vojvodo. na mo}niot gnev tvoj mu uka`uva{e. gluviot za mir. prijateli. `ivotot na Tibalt. ne mu ostana dol`en. {tom go najdat edna{. no pod negovata raka so nepravilen udar Tibalt `ivotot go skrati na stameniot Merkucio. No tolku stroga kazna }e ve kolka {to site }e se kaete za mojata bolka. ]e bidam gluv za site pravdawa i molbi pa makar pla~ele i vodele razni borbi.Romeo i Julija 595 ^ovekov legnat ovde ubien e od Romeo koj{to pak rodninata tvoj go ubi. dvaesetmina se nafrlile na edna sirota `rtva. tuku so vojni~ki prezir so ednata raka smrtta ladna ja odbiva{e.

Ka`i dado.596 Scena 2 (Vleguva Julija. Doilkata Ranata ja vidov. duri plahata qubov ne se drzne vo ~inot na vistinska qubov smernost da vidi. mi padne. Qubovnicite obredot quboven go vr{at na svetlinata od ubavinata svoja. a koga }e umre. vo krv zasirena. Gotovi sme. o. ako neboto ne mo`e. ne Kusoto da ili ne za propasta re{avaat moja ili za spasot. pa neka go razubavi likot nebesen za siot svet vo no}ta da se vqubi i da prestane da go slavi presvetloto sonce. propadnavme. (Vleguva Doilkata so skala od ja`e. o ognono`ni vranci. i no} temna bi se spu{tila vedna{. a ako qubovta e slepa toga{ no}ta najmnogu i prilega. na gradite ma{ki. bled. zaqubena. Dojdi no} li~na. nego go nema. bled ko krpa. {to e novo? [to ima{ tamu. Toga{ se onesvestiv. daj mi go mojot Romeo. ili ako sklopeni se o~ite {to te teraat da da re~e{. crnove|a. Obgrli ja krvta nema`ena vo obrazot {to mi blika so pla{tot svoj crn. da. Sekoj jazik {to samo imeto Romeo go govori. Ra{iri go perdeto gusto. Galopirajte brzo. Dolg mi e denov ko {to e no}ta pred nekoj praznik za nestrplivo dete {to ali{ta ima novi ama ne smee da gi nosi. O si kupiv qubovna palata. skalite . u{te ne sum prevzemena. ama u{te ne sum vselena. Skalite od ja`e. ubien e. Dali Romeo se ubil? Ka`i da samo i toa {turo da pootrovno }e mi bide od pogledot otrovonosen na stra{niot zmej. {to e novo? Zo{to racete gi kr{i{? Doilkata Ama den crn. dojdi Romeo. kon konakot Feba. gospo|ice. O nesre}en den. Jas ne sum jas ako takvo da postoi. no}.) i nosi vesti. Kolesni~ar takov ko Faeton bi ve {ibal se do zapad. Romeo koj bi pomislil deka ova e mo`no Romeo? Julija Koj |avol si {to vaka te{ko me ma~i{? Vakvo ma~ewe ni vo pekolot ognen nema. krvav trup sirot. ti denu vo no}ta! Za{to }e le`e{ vrz krilata na no}ta pobel od nov sneg na grbot od gavran: dojdi no} ne`na. o no}. so svoi o~i ja vidov. Julija Te{ko mene. ti temno-obrazna gospo|o seta vo crno i nau~i me kako da go zagubam dobieniot me~ {to se igra za ~ift ~isti devstvenosti. O Romeo. neviden i ne~uen. Ako e ubien re~i da ako ne e. dojdi no}. toj e mrtov. mrtov. za da se sklopat denskite o~i. mrtov. dojdi. Julija Mo`e li neboto da e tolku lo{o? Doilkata Romeo mo`e. ide doilkata. mrtov. No eve. sirot trup. i iako sum prodadena. zemi go i iseckaj go vo yvezdi~ki mali. sama. nebesna re~itost go krasi.) Julija Vilijam [EKSPIR {to Romeo te prati da gi zeme{? Doilkata Da. a Romeo v pregrad. na qubovta jatak. (Bo`e sokri ja) ovde. vo krv oblean siot.

o den nesre}en. Nazad. Julija O zmisko srce skrieno vo cvetno lice! @iveel li nekoga{ yver vo pe{tera tolku li~na? Monstrume ubav! \avole angelski! Gavranu so gulabovi perja. Ma` mi e `iv {to Tibalt }e go ubie{e za malku. nazad vo izvorot prven! Na jadot ko danok mu pripa|aat va{ite kapki {to vie. jagne so vol~ja usta! Gnasna jatko vo bo`enstvena lu{pa! Sprotivnost grda na sopstveniot izgled- Svet bogohulniku. siraku. Zla zemjo vzemi vrati se. O prirodo. Me ostarija mnogu `alta. ja proli. kutar moj ma`u. ~esnost vo ma`ite nema. o qubezen Tibalt. nuli. na ista nosilka so Romeo v grob da pojdam. po gre{ka. skr{i se srce! Skr{i se. gospodine ~estit. zatoa Romeo e proteran. {to yver bev {to go grdev taka! Doilkata Zarem dobro }e govori{ za toj bratu~edot {to ti go ubi? Julija A zarem lo{o da govoram za toj {to mi e ma`? Ah. tvojata tri~asovna `ena. slobodata nikoga{ pove}e da ne ja vidite. Julija O bo`e. site se izmamnici. kade e ~ovekot moj? Voda `ivotna da mi dade. mojot u{te pomil ma`? Toga{ stra{na trubo zatrubi go denot suden. vedna{! V temnica o~i. po mene neka dojdat. Romeo nego go ubi. Tibalt. apa{u ~estit. gi `rtvuvate za radost. mrtov da te vidam. . dali rakata na Romeo krvta Tibaltova ja proli? Doilkata Ja proli. O. licemeri. krivokletnici.Romeo i Julija 597 Julija O. glupavi solzi. ja proli. Julija [to luwa duva od sprotivnata strana? Dali Romeo e ubien? A Tibalt mrtov? Mojot najmil rodnina. {to me snajde. najdobriot prijatel {to go imav. ovaa taga. ti go valkam? No zo{to podlecu bratu~edot mi go ubi? Toj podol bratu~ed }e mi go ubie{e ma`ot. Ah. za{to koj ostana `iv ako obajcata se mrtvi? Doilkata Tibalt e mrtov a Romeo proteran. sigurnost. Sramot se srami na ~elo da mu visi za{to toa e tron kaj{to ~esta mo`e da se krunisa edinstveniot monarh na celata zemja. {to prave{e ti vo adot koga na duhot demonski dom mu dade vo smrtniot raj na tolku milo telo? Postoi li kniga so tolku podla sodr`ina a so tolku krasen povez? O zarem izmama da prebiva vo tolku diven dvorec? Doilkata Verba. Doilkata O Tibalt. zloto. Neka ti e sram Romeo! Julija Jazikot da ti se isu{i za vakvata `elba! Za sram toj ne e roden. koj imeto }e ti go fali koga jas.

izmameni ste vie. Zborovite za takvo zlo se prazni. ‘Romeo proteran’Nema kraj. Zo{to toga{ pla~am? Toj zbor se ras~u. Znam dobro kade se nao|a. toj edinstven zbor ‘proteran’ deset iljadi Tibalti ubi. Kaj nego odam. Dado? Doilkata Pla~at i ta`at nad teloto od Tibalt. Slu{ni me. me|a. }e umram devstvenovdovi~ena. Ova e uteha. ajde Dadilko. {to me ubi. poslednoto zbogum da go zeme. moite }e gi leam koga nivnite }e seknat za progonstvoto na Romeo. a ne Romeo. nevinosta }e mi ja zeme! Doilkata (Gi sobira ja`iwata) Pobrzaj v soba. merki razni vo smrtta na toj zbor. Sakav da go zaboravam lesno no o. Julija Neka ranite so solzi mu gi mijat. Smrtta na Tibalt ko da ne be{e dosta da se zatre zloto. Vo }elijata na Lorens e skrien. granica. ]e odi{ kaj niv? Sega }e te vodam. Toj od vas napravi pat do postelata moja naxixena no jas. kaj{to smrtta. a Romeo proteran. Ja`iwa kutri. ili obajcata po {to blago `alewe bi do{lo? Tuku po vesta za smrtta na Tibalt.toa gi ubi i tatkoto i majkata i Tibalt i Romeo i Julija site.’ Zborot ‘proteran’. ej. Jas Romeo }e go najdam za da te ute{i. Zemi gi ortomive. No ako zlo pogolemo op{testvoto bara koe }e se naredi vo redot zla te{ki zo{to toga{ po ona ‘Tibalt e mrtov’ ne re~e taa ‘Tatko ti umre’ ili majka ti. . devstvenica. Ajde. ja`iwa. i vie i jas. vaka vmetnato ona ‘Romeo proteran’. vo bra~nata postela mi se dreme. Julija (I dava prsten) O. tvojot Romeo ve~erva }e ti dojde.598 Vilijam [EKSPIR a Tibalt mrtov {to }e mi go ubie{e ma`ot. za{to Romeo po tu|ini se krie. pocrn od smrtta na Tibalt. vo pameteweto toj mi se vgnezdi ko te{ka vina vo du{ata na gre{nik! ‘Tibalt e mrtov. i ka`i mu da dojde. site se mrtvi. Kade se majka mi i tatko mi. najdi go! Daj mu go prstenov na verniot moj vitez.

Trpeliv bidi. ku~e gluv~e sitno. Tie mo`at da prvnat na beloto ~udo od rakata na Julija i da kradat besmrten blosov od nejzinite usni koi. vestalska smernost pocrvenuvaat.Progon’ e pogre{en zbor za smrt. du{o sveta. Proteran ottamu proteran sum od svetot a progonot od svetot zna~i smrt. Urlaat so nego. za{to golem e svetot i {irok. . sekoe neva`no stvor~e `ivee ovde i mo`e nejze da ja gleda samo Romeo ne smee. mnogu pou`asen od smrtta. re~i ‘smrt’. zakonot go zaobikoli i mra~niot zbor ‘smrt’ so progon go zameni. Za{to progonot pou`asen e na lik. Romeo. I s# u{te tvrdi{ deka progonstvoto ne e smrt? Zarem nema{ gotov otrov.Romeo i Julija Scena 3 (Vleguvaat otec Lavrentij i Romeo. storile grev. razre{uva~u na{ na grevovite i prijatel moj potvrden da me ubiva{ so toj gnasen zbor ‘proteran’? . Otecot Od Verona si proteran. pa makar grdo. tuku mora{ da me ubiva{ so ona tvoe ‘proteran’‘Proteran?’ O o~e. Vesti ti nosam za sudot na vojvodata. Neboto e ovde kaj{to Julija `ivee i sekoe ma~e. a so nesre}ata nepovratno si mi ven~an. naostrena kama. ve~na maka. Kako ima{ srce ti. no gorko dru{tvo pravi. Romeo O~e. duri i vo ~edna. duhovniku bo`ji. o neblagodarnost gruba! Zlostorot tvoj po zakon zaslu`uva smrt. Vikaj}i ja smrtta 599 ‘progon’ mi ja se~e{ glavata so sekira zlatna i mi se smee{ na udarot {to me ubiva. ela pla{livecu eden. Romeo Ne postoi svet bez yidinite na Verona tuku ~istili{te. no Vojvodata. Ova se vika milost ama ti ne ja gleda{. No Romeo ne smee. pove}e dostoinstvo. pekol. proteran e toj. sredstvo nekakvo za brza smrt. a jas od ova mora da begam. ne smrt za teloto tuku progon. Romeo Dali od stra{niot sud negoviot e poblag? Otecot Poblag sud od usnite mu letna. Pove}e vrednost. Otecot O grev smrten.) Otec Lavrentij Ela vamu. sinko. siot si stanal samo tu~na taga. kolnatite go koristat toj zbor vo adot. nebare dopiraj}i se. Tie se slobodni lu|e. Ne veli ‘progon’. Muvite smeat. a jas sum proteran. Romeo Toa e ma~ewe a ne milost. pove}e ~est ima vo muvite leta~ki odo{to vo Romeo. Romeo Progon? Imaj milost. na tvoja strana zastanuvaj}i. {to e novo? [to presudi vojvodata? Kakva taga poznanstvo so mene bara a jas s# u{te ne ja znam? Otecot Taga poznata.

Ajde. Otecot Oklop }e ti dadam da te za{titi od zborov – mleko slatko za makite. zacapan do u{i ko mene i ko mene proteran toga{ bi mo`el da govori{. idam. Romeo Ne}am. Julija sakana tvoja. tropaat! –Koj e? – Romeo.Stani. so gospo|icata moja ist slu~aj.. (^ukaweto ne prestanuva. za da te te{i pa makar da si proteran.) Otecot Slu{aj. Da be{e mlad ko mene. ne pomaga ni{to. osven ako zdivot na ofkawata od bolnovo srce ko magla ne me sokrie od pogledite na svetot. Tibalt mrtov. filosofijata. (Vleguva doilkata. skrij se. odlukata na vojvodata da ja smeni. Ne zboruvaj mi pove}e. Otecot Ludacite gledam nemaat u{i.) Brgu v soba. ko jas {to pravam sega (Se frla na zemja) merka da zemam za neiskopaniot svoj grob. odi! – Bo`e. barem malku slu{ni me! Romeo O. Romeo dobar. Doilkata O.) . Romeo Ne e ni ~udno koga mudrecite nemaat o~i. ne vredi ni{to. (Od nadvor se slu{a tropawe.. koj zapnal tolku? Od kade doa|a{? [to saka{? Doilkata (Odnadvor) Pu{tete me vnatre. udaven od sopstvenite solzi. Romeo Ne mo`e{ da govori{ koga ne si mi v ko`a. stani.) Idam. (Povtorno ~ukawe. pa }e vi ka`am.) Doilkata O o~e svet. Otecot Dozvoli da progovorime za polo`bata tvoja. Idam od gospo|ica Julija.600 Otecot Vilijam [EKSPIR Otecot Stani. . kosata da si ja kubi{ i na zemja da se frla{.^ekajte malku. pak }e mi govori{ za progonstvo. o ka`i mi svet o~e kade e gospodarot na mojata gospo|a? Kade e Romeo? Otecot Onde na podot. ]e te zemat. nekoj ~uka. Romeo Pak ‘proteran’? Mi e trebna filosofijata! Ako filosofijata ne e kadra Julija da mi ja stvori gradov da go premesti. Ludaku mrdnat. Otecot (Ja otvora vratata) Toga{ si dobrodojdena. {to e ova? (^ukaweto prodol`uva. ama neodgovornost. o`enet odvaj eden ~as.

Romeo Ko toa ime ispaleno od smrtonosnata cevka na nekoj top da ja ubi za{to prokletata raka na toa ime rodninata & go ubi. za ~ij ater do preeska umira{e prostum: tuka ima{ sre}a. bidi ma`! Tvojata Julija e `iva. }e se frli v postela pa }e stane po Tibalt vika. Romeo Za Julija mi zboruva{? Kako e taa? Dali misli deka sum ubiec prevean sega koga go isprskav detstvoto na na{ata radost so krv tolku bliska do nejzinata? Kade e taa. stani i ma` bidi za ater na Julija. (Na Romeo) Stani. Zakonot {to ti se zakanuva{e so smrt kon tebe se svrte i smrtta so progonstvo ja smeni. Dali si ma`? Izgledot tvoj vri{ti deka si.) Otecot Zapri ja o~ajnata raka. pa Romeo go bara pa pak v postela se frla. ko {to e dogovoreno. za{to takvite umiraat vo beda. (Saka da se probodi no Doilkata mu go zema no`ot. sostojba ta`na! Isto vaka le`i i taa pla~e i lipa. More blagoslovi ti se preleva na grbot sre}ata ti se nasmevnuva vo promena sjajna a ti. qubovta. leleka i pla~e.Romeo i Julija 601 Ist sosem! O sovpa|awe bolno. @imi svetiov poziv mislev deka si od poinakov kov. No pla~e{ ko `ena. gospodaru. . ka`i mi. samo lipa. ne veli ni{to. Stanuvaj. nesposoben e obata niv da gi vodi ko prav od rogot na nekoj neve{t vojnik {to od sopstvenoto neznaewe plamnuva pa te raznesuva mesto od du{manot da te ~uva. ova nebo koga site tri vo tebe se soedinuvaat vo edno a ti saka{ site tri da gi zagubi{ naedna{? Pih! Likot si go srami{. lipa. kako e i {to veli tajnata moja dama za otka`anata ni qubov? Doilkata O. Vnimavaj ti velam. Neprili~na `ena so izgled na ma` ili izobli~en yver istovremeno i ma` i `ena! Me ~udi{ mnogu. O ka`i mi o~e. qubovta na koja se zakolna krivokletstvo {uplo {to qubovta ja ubiva {to treba da ja kotka{. Mo`e{e da bide{ ubien od Tibalt no ti Tibalta go ubi: I tuka ima{ sre}a. Blagorodniot tvoj lik e samo voso~en pe~at ako e li{en od ~ove~kata hrabrost. qubovta i umot. ko devojka si se raspekmezil zdurlen pa pluka{ na sre}ata i svojata qubov. a divite postapki tvoi velat deka vo tebe se razgnevila nerazumna yverka. umot. So smrtta s# zavr{uva. i tuka ima{ sre}a. za nejzin ater stani. zemjata. toj ukras na qubovta i likot. brzni kaj sakanata. Odi. Go ubi li Tibalt? Pa sega i sebesi }e se ubie{ pa sakanata {to vo tvojot `ivee `ivot omrazata sproveduvaj}i ja vrz samiot sebe? [to gi kolne{ potekloto. vo koj podol agol od telovo moe imeto mi prebiva? Ka`i mi za da go sotram toa odvratno duvlo. Zo{to vo tolkava si zapadnal taga? Romeo (Stanuva) Dadilko! Doilkata Ah gospodaru. umot {to ko lihvar vo izobilstvo gi ima{ no ne znae{ da gi upotrebi{ pravo za celta {to gi krasi likot. stani.

dobra no}. Romeo Stori taka a sakanata neka se spremi da me kori. Odi napred Dadilko. za{to ve}e e docna. kaj{to treba da `ivee{ duri vo pogodno vreme brakot ne go objavime . s# zavisi od ova. Doilkata (Mu dava prsten) Eve. Romeo Da ne me ~eka sega radosta nad sekoja radost bolno }e se razdele{e od tebe mojata mladost. Dobra no}. (Izleguva doilkata. Ili odi pred stra`ite da se postavat ili koga }e osuni izmolkni se prepraven. ]e & ka`am na gospo|icata deka doa|ate. Romeo Povtorno so ova mi se obodri duhot.602 Vilijam [EKSPIR Izjazi se vo nejzinata soba.) Otecot Odi vedna{. pro{ka od vojvodata ne izmolime i nazad ne gi vikneme so iljadapati pogolema radost od tagata so koja zaminuva{ sega. prstenov re~e da vi go dadam. No ne ~ekaj stra`ite da se postavat. oti nema da projde{ na patot za Mantova. bi mo`ela cela no} da ostanam ovde poukite da vi gi slu{am! O. {to zna~i u~en ~ovek! Gospodaru. Romeo vedna{ trga po tebe. Zbogum. gospo|ata pozdravi ja svoja. i ka`i & cela ku}a v postela da ja prati vo koja i samite jadot sega gi tera. Daj mi raka. I pobrzajte. Doilkata O gospode. Smesti se vo Mantova. gospodine. Jas }e ti najdam sluga i po nego }e ti javuvam od vreme na vreme s# povolno za tebe {to }e se slu~uva ovde. Zbogum. . prijatelite ne gi pomirime. ne stojte mnogu. odi da ja te{i{. Docna e.

a go sakav i jas. Dobra no}! . Kapuleti Grofe Paris. za{to Tibalt neodamna zagina pa lu|eto mo`e }e re~at deka ne go `alime a rodnina ni be{e. Ovie vremiwa na bolka ne se vremiwa za svadbi. ~etvrtok da e utre. [to velite za ~etvrtok.) Kapuleti Rabotite tolku trgnaa. a? Mm. koj den e deneska? Paris Ponedelnik. Odi kaj Julija pred da si legne{. toga{ odete. sreda mi e nekako prebrgu. grofe? Paris Bi sakal. site edna{ }e umreme. za ovoj svadben den. odi kaj nea pred da si legne{. Docna e. no}eska taa nema da sleze. na lo{o {to nemavme vreme da ja spremime na{ata }erka: taa mnogu go saka{e svojot rodnina Tibalt. gospodine. neka bide ~etvrtok. No}va so tagata svoja e zatvorena. deka idnata sreda ama ~ekaj. grofe. Zbogum. zapoznaj ja so qubovta od zet mi Paris. gospodine. }e vikneme dva-trojca prijateli. Dobra no} gospo|o. Zna~i ~etvrtok. ]e stignete? Dali brzawevo e vo red? Nema da pravime golem xumbus. Paris trgnuva da si odi no Kapuleti go zadr`uva. negovata `ena i Paris. Pred mene! Tolku e docna {to naskoro }e ka`eme i rano. gospodine. Utre }e znam {to misli. Ej. podgotvi ja. Kapuleti Dobro. vo ~etvrtok ka`i i }e ja ma`ime za ovoj blagoroden grof. Pozdravete ja }erka vi od mene. zatoa bez mnogu vreva }e vikneme edno pet-{est prijateli i tolku. @eno.Romeo i Julija Scena 4 (Vleguvaat stariot Kapuleti. Gospo|a Kapuleti ]e ja pozdravam. ama ova pikni go v glava. i re~i i. da ne sum vo va{e dru{tvo i jas bi bil v krevet u{te pred eden ~as. `eno. si zemam za pravo da vi em~am za qubovta od }erka mi: mislam deka vo sekoj slu~aj mene }e me poslu{a: Za ovaa ne se somnevam ni malku. Paris 603 Kapuleti Ponedelnik. ni{to pove}e. sve}a vo odajata moja. Dobro. Vi velam.

slavej toa be{e. Velam. bidete na {trek! (Izleguva. Julija Zarem otide. Zatoa ostani u{te. mila. sakan moj. Pobrzaj. na mugrite glasnik. neka smrtta ja do~ekam ovde. Ne mora da brza{. Romeo ^u~urliga be{e. prijatelu. i ne e ona ~u~urliga ~ij glas vaka bie nad glavite na{i po nebesniot svod. Odam za da `iveam. ma`u? Mora sekoj ~as vo denot da znam {to e so tebe. Sega za ostanokot }e se gri`am a ne koga }e se odi.) Julija Niz prozorec denot neka vleze. a ne slavej. I eve velam. na Julija koga taka & godi. vaka ako smetam }e bidam stara koga mojot Romeo povtorno }e go vidam.) Doilkata Gospo|ice! Julija Dadilko! Doilkata Va{ata gospo|a majka doa|a ovde v soba. mrdni. Gledaj. den e. du{o. Zadovolen sum koga ti saka{ taka. O. sivilovo ne e utrinskoto oko tuku samo odblesok bled od ~eloto na Sintija. O. Samo ~u~urligata tolku neskladno go pee napevot svoj te`ok so zaripnato grlo. za{to denot ne nosi minutata {to nosi. zlokobni strii gi opto~ile rascepenite oblaci na istok. Velat ~u~urligata so grdiot kreka~ razmenile o~i. meteor e toa nekoj od sonceto spalen za no}va tebe fakel da ti bide i patot za Mantova da ti go osvetluva. koga ti velam. Julija Onaa svetlina. Dojdi smrt. Velat ~u~urligata razdelbite gi pravi slatki no ne bilo taka za{to sega nas n# deli. Ne be{e ~u~urliga. Sve}ite na no}ta gasnat i denot vesel gazi na prsti po maglivite vrvovi gorski. Denot obdena. Julija Den e. ne e denska. Pa du{o? Da si zboruvame. Veruvaj mi. se deni! Romeo Se deni. odi. odi! Denot zazoruva. tuku no}niot slavej {to {uplinata ti ja raspara od pla{livoto uvo. dojdi. begaj. Romeo Pa neka me fatat. vnimavajte. ne e den. Ja spu{ta skalata od ortomi i se simnuva. Cela no} toj na onaa kalinka pee. O kamo i glasovite da si gi razmenile oti glasot toga{ nejzin }e go ispla{e{e denot. ostanam li }e umram. `ivotot neka izleze! Romeo Zbogum! Zbogum! Eden bakne` i se spu{tam. gospodaru.604 Scena 5 Vilijam [EKSPIR (Vleguvaat Romeo i Julija) Julija Zarem ve}e odi{? Denot ne zazoril u{te. s# deni. se deni no jadot na{ crn se pove}e se no}i! (Vleguva Doilkata. .

Kapuleti Pa devojko. ne pla~e{ ti za negovata smrt tuku {to e `iv podlecot {to go ubi. i nemoj dolgo da go dr`i{ tuku nazad vrati mi go. Nemam drug izbor tuku po prijatelot da pla~am. Julija Sepak dozvolete mi za gubitokot golem da pla~am. Ako si neverna. {to }e pravi{ so nego {to poznat e po vernost? Neverna bidi sudbo. od mrtvite toj ne se vra}a.) Kapuleti [to. vaka simnat dolu mrtovec studen na dnoto od grobot. sakana. du{a zlokobna }e da imam! Mi se ~ini vo tebe gledam. sudbo. Suva taga krvta ni ja ispi. Umerenata taga qubov poka`uva. Ili vidot mi popu{til ili mnogu bled mi se gleda{. kolku mi si vredna. majko? Kapuleti Podlecot Romeo. Zbogum. zarem ve}e stana. Julija Koj podlec. ma`ite velat. Kapuleti Mo`e za tebe e golem no ne i za prijatelot po kogo vaka pla~e{. Julija O bo`e. zatoa dosta. da ne misli{ v grob da go izmie{ so sopstvenite solzi? Pa duri i da mo`e{. majko. Julija [to za mene e golem. neverna si. zarem? Dali ne zaspa voop{to za da stane rano? So kakva cel neobi~na ovde mi dojde? (Julija sleguva. }erko? Julija Koj me vika? Gospo|ata majka. misli{ deka povtorno }e se vidime? Romeo Sigurno. (Vleguva gospo|ata Kapuleti. a toga{ sive jadovi grozni ko slatko meze }e ni bidat. Julija O. zbogum! Julija (Ja sobira skalata i pla~e) O sudbo.Romeo i Julija 605 Kapuleti Romeo Zbogum. Romeo Veruvaj sakana i ti takva mi li~i{ mnogu.) [to e. Kapuleti Zarem u{te pla~e{ po rodninata na{ mrtov? [to. . a neumerenata umeren nedostig od pamet. {to ima Julija? Julija Ne sum arna. Ne }e ispu{tam mo`nost niedna da ti doka`am.

Julija @imi crkvata sveti Petar. Poarno ka`i mu sama pa }e ~ue{ {to }e re~e toj na toa.606 Julija Vilijam [EKSPIR Julija Veselosta e dobredojdena vo olku vremiwa skudni. slu{ni ne{to poveselo. nikoga{ zadovolna nema da bidam so Romeo dodeka sama ne go vidam – mrtov. toga{ se nadevam zadovolna }e bide{. A kakov e toj praznik. kogo znaete go mrazam. Julija Vo vistinski ~as. Prestani zatoa da pla~e{. Kapuleti Ima{ }erko. za sre}a. da moram da se ven~am pred ma`ot moj iden da me pobara za `ena. a koga }e se ma`am se kolnam deka pobrgu za Romeo. iako nieden ma` taka ne me ranil v srce. koga }e go zeme da zaspie spokojno i cvrsto. od jadot svoj da se trgne{. oti ne mi e na dofat od raceve. ako mo`ete da najdete takov ~ovek otrovot da go nosi. Inaku nikoj ko mene na nego ne bi ja naplatil smrtta na Tibalt. . [to ima. mlad. majko? Kapuleti ]e ja odmazdime. Kapuleti (Za sebe) Toj i podlec se dva razli~ni sveta. koj{to za tebe. Ve molam. bi go sme{ala sama za Romeo. vo ~etvrtok rano nautro doblesniot. devojko. podgotvi neo~ekuvan vesel praznik na koj{to ne se nadeva{e. Zamisli }erko.) Gospo|a Kapuleti Eve go ide tatko ti. blagoroden velmo`a Grofot Paris vo crkvata sveti Petar sve~eno za nevesta sre}na }e te ven~a. }e pojdam odo{to za Paris. `imi sveti Petar nema toj tamu da me ven~a ko nevesta sre}na. ka`ete mi ve molam. od srce mu sakam. ka`ete mu na mojot gospodar i tatko deka ne sakam da se ma`am. ti velam. tolku srcevo po mrtviot rodnina mi lipa. Se ~udam na brzinava. majko. ne beri gajle. Kapuleti Najdi ti sredstvo a jas ~ovek takov }e najdam. O kolku srcevo mi mrazi imeto da mu go ~ue a da ne mo`am kaj nego pa qubovta {to ja kotkav za rodninata sakan vrz teloto na toj {to go ubi da ja isturam. A sega. a ne se nadevav ni jas. Ama vesti! (Vleguvaat Kapuleti i doilkata. Vo Mantova kaj{to ovoj proteran rasipiku}a `ivee imam ~ovek {to takov pijalok }e mu smati {to ovoj naskoro dru{tvo na Tibalt }e mu pravi. Julija Navistina. Kapuleti Zatoa {to predavnikot podol `ivee u{te. Julija Da majko. vnimatelen tatko. (Na majka & ) Bog neka mu prosti. Majko.

ima v ~etvrtok da odi{ v crkva ili pove}e da ne mi se pojavuva{ pred o~i. na kolena ve molam. ne tuku mi blagodari. se zablagodari ve}e. (Julija stanuva. devojko? U{te pla~e{? Ve~en poroj? Vo edno telce malo krivotvori{ i ~amec i more i veter. |ubre edno.Romeo i Julija 607 Kapuleti Koga zao|a sonceto. a tie nego. Nikoga{ gorda ne sum na ona {to go mrazam. {to. sve}o nedogorena! G-|a Kapuleti Poleka. {to. so dalgi od solzi branuvaat. ne veli ni{to. {to re~e.[to re~e? ‘Gorda sum’ i ‘fala vi’ i ‘ne fala vi’. da ne se mrdna od umot? Julija (Na kolena) Tatko dobar. a sepak ‘ne sum gorda’? Slu{aj vamu. no taa ne saka. no sega gledam deka i ova edno premnogu bilo i deka e prokletstvo {to go imame. a.) Me jade rakava. dete. ako nenadejno ne se smiri. solzite tvoi drobej}i gi. Kapuleti Stoj. bri{ko! Doilkata Bog na nebo neka ja blagoslovi! Ne e ubavo gospodaru. & ka`a li ve}e {to zboruvavme? G-|a Kapuleti Da. Kapuleti Treba da visi{. more {to gi vikam. }e go zdrobi teloto tvoe od burata bieno. ne tuku mi pufkaj. [to e sega. magodari. Teloto tvoe e ~amec {to plovi niz solenive vodi. no na zajdisonceto od sinot na brat mi istura do`d. gospo|o Najmudra? Jazikot potkasaj si go trtore{ke! Odi drdori so `eni{tata. {to – vidi ja pipica. Da te nema. {to re~e. muvo edna zelena! Mar{. mislevme deka n# kaznil Bog {to samo ova edno dete ni go dade. deti{te edno nedokvakano. oti postojano tvoite o~i. Kapuleti [to. ne ovde! . Da te nema. Kako budalava da e ven~ana so grobot. {to ja karate taka. vozdi{kite ti se veter koj{to. zemjata cedi rosa. strplivo ~ujte me samo ne{to da ka`am. tufkaj tuku no`iwata svileni da si gi spremila za ~etvrtok pa da si odi{ so Paris vo crkvata sveti Petar za da ne te odnesam jas na nosilka. @eno. No blagodarna i na omraza sum ako rodena e od qubov. ni{to`na kakva {to e. poslu{aj me. bolvo ~uknata! Ti velam. `eno? Veli{ ne saka? Ne ni e blagodarna? Zarem nema gordost? Zarem ne smeta deka ima sre}a {to. gospodaru. No `eno. Mol~i. tolku vreden velmo`a & najdovme da mu bide `ena? Julija Ne gorda no blagodarna na toa. Kapuleti Zo{to.

O. a ako ne mo`e{. Vnimavaj. dostoinstven ko {to ~ovek samo da posaka mo`e. Misli. so site ni{ani. ne mo`am da sakam. premlada sum. {esta{. se oblo`uvam vo s# na svetot deka vo nikoj slu~aj ne }e smee kaj vas da dojdi. G-|a Kapuleti Ne mi govori mene. Dado. `imi lep~eto bo`jo. crkni od glad. no}e duma{. poln ~esnost. Dewe. Kapuleti Odi koga ti velam! Doilkata Zarem ne smee ni da se gugne? Kapuleti Vilijam [EKSPIR na ulica umri. }e mora da go pravi toa skri{no. ~ukni ja glavata. Ako mi si }erka. mlad deljan. oti. Pravi kako {to saka{.608 Doilkata Ne velam ni{to lo{o. sam. . toga{ ti idi {upelka edna zelenoglava ligaj~arka edna naduena. blagoroden. za mojot prijatel }e te dadam. Vaka }e storam. a ako dojdi. {tom rabotite stojat kako {to stojat. G-|a Kapuleti E sega ja pretera. So mene {ega nema. prostete mi ve molam’! ]e vidi{ ti {to e pro{ka! Ako ne se ma`i{ pasi kaj{to znae{. }e te otka`am od }erka i ni{to moe ni na son ne }e dobie{. misli. Rekov i ne odrekuvam! Julija Zarem nema milost v oblaci vgnezdena {to dnoto na `alta moja mo`e da go vidi? O mila majko moja. ubav preubav. Zna~i. ~krapjo edna {trba. kako ova da se spre~i? Ma` mi e na zemja. Julija O bo`e. verbata moja na nebo. ama vo mojata ku}a te ne}am. ne me otfrlaj! Odlo`i go brakov barem mesec. i na seto toa ti veli ‘Ne se ma`am. Kapuleti ]e poludam. lele. daj mi sovet. umuvaj so prosta~kite tvoi na sofra. a sega koga si go na{ol velmo`a vistinski po rod i po steblo. besi se. bogat. ^etvrtok se bli`i. za{to zbor nema da ~ue{. eve {to e: Romeo e proteran. dadilko. . lele. se gri`i{ ma` da & pogodi{. koga neboto so takvi zamki se slu`i protiv su{testvo tolku slabo kakvo {to sum jas! [to veli{? Zarem nema{ nieden zbor vesel? Uteha nekakva. Kako taa verba na zemja da se vrati osven ma` mi od nebo da mi ja prati napu{taj}i ja zemjata? Ute{i me. a nas ostavi n# na mir. nedela edna. prosi. mislam deka e najdobro da se oma`ite za Dosta. od tebe krevam race. {to velat. Doilkata Imam. napravi mi ja postelata bra~na vo temnata dupka kaj{to le`i Tibalt. Srceto ispitaj si go. `imi du{ava. Ako ne mi si. vo dru{tvo.

ili kako mrtov oti i `iv da e nemate od nego nikakvo fajde. ^uma da me sotre. ako ne mislam deka mnogu posre}na }e bidete vo vtoriov brak odo{to vo prviot. gospo|ice. mudro postapuvate. Julija Od srce zboruva{? Doilkata I od du{a. mo`e lek nekoj }e ispili. odi advokatu drven! Od sega natamu ti i srcevo ne ste ve}e edno. Odam kaj otecot. Odi i ka`i & na majka mi deka otidov vo }elijata na otec Lorenco da se ispovedam za da mi prosti tatko mi {to go navrediv. Julija (Ja gleda kako zaminuva) Ve{terke stara! Pa~avro lo{a. lo{a! Dali pogolem e grev {to me tera zborot da go zgaznam ili ma`ot {to vaka mi go crni so ist onoj jazik so koj pred toa iljadapati go kova{e vo yvezdi? O. Ni sokolot. vedna{.) . toga{ vo sekoj slu~aj prviot vi e mrtov. toj e gospodin prekrasen! Romeo mo`e voda da mu nosi.Romeo i Julija 609 grofot. bistro oko ko {to ima Paris. neka mi se prokleti ako la`am. velam. nema tolku zeleno. ostro. Doilkata Odam. barem za umira~ka imam sili. Ako s# propadne. odi. alal da ti e. ako ne e taka. O. (Izleguva. Julija Amin! Doilkata [to? Julija Me ute{i velam.

Gledajte. }e mu re~e{ deka mene me saka{. a jas ne mislam brzanicata da mu ja zabavam.) Otec Lavrentij ^etvrtok. . Otec Lavrentij Tuka nema dilemi. Sega ja znae{ i pri~inata za brzanicata.^in ^ETVRTI Scena 1 (Vleguvaat otecot Lavrentij i grofot Paris. }e se ispovedam pred tebe. od svoja strana. znam. opasno go smeta pa|aweto nejzino vo tolku tu~na taga. Neumereno taa ja `ali smrtta na Tibalt. gospodine? Mnogu kus e rokot. Paris Doa|a{ sega na ispoved kaj popov? Julija Ako ti odgovoram. Paris Dedo mi Kapuleti taka saka. Otec Lavrentij Velite ne znaete {to misli nevestata? Neramen vi e patot. Otec Lavrentij Kamo da ne znam zo{to treba da se zabavi. koga }e bidam `ena. za da ja sopre poplavata od nejzini solzi koja premnogu ja gu{i koga e sama a mo`e da se sotre vo soodvetno dru{tvo. Julija ]e ti se ispovedam deka go sakam. pa zatoa malku i govorev za qubov. gospodine. Paris Ne mu odrekuvaj deka me saka{. Paris Julija Toa mo`e da bide. vo ~etvrtok. (Vleguva Julija. Tatko i pak. Paris Toa mo`e i mora da bide. Julija Toa {to mora sigurno }e bide. mila. gospodine.) Paris Vo pravo vreme. Ne mi e po merak. gospo|o i `eno moja. pa mudro brza so na{ata svadba. Paris I nemu. gospo|icata kon }elijava ide. za{to Venera ne se smee vo domot o`alosten.

toga{ barem samo odlukata moja nare~i ja mudra pa so no`ov vedna{ da si dadam pomo{. izlez da najdam. Julija. Sloboden ste sega svet o~e ili da dojdam kaj vas za ve~ernata? Otec Lavrentij Tokmu sega sum sloboden. veruvam. }e ima pogolema vrednost za{to ka`ano vi e zad grb. bez odlagawe. {estam. }e saka{ da prevzeme{ ne{to sli~no na smrtta za da go sotre{ . Paris Vaka zboruvaj}i u{te pove}e go grdi{. Od o~aj e. zna~i rano vo ~etvrtok }e te razbudam a dotoga{ zbogum i ~uvaj go svetiov bakne`.) Zatvori ja vratata. za{to i pred niv grdo si be{e. Grofe. no`ov }e gi ubie site. toga{. a ti go nakleveti. Ne dol`i. govori. }e ve zamolam da ne ostavite sami. nema lek.Romeo i Julija 611 Julija Julija Ako storam taka. v lice sebesi si go ka`av. a toa {to go ka`av. gospodine. a otkako }e go stori{ toa zapla~i so mene: nema nade`. ako ne znae{ da mi ka`e{ kako da go spre~am. Paris Sirota du{o. Ako vaka mudar ne znae{ pomo{ da mi dade{. za{to toa ne mi pripa|a mene. Julija Vistinata. Ako mesto da se oma`i{ za grofot Paris ima{ sila i volja da se ubie{ sama. ta`na }erko. Slu{am deka mora{. a ne v lice. Julija Mala pobeda dobivaat so toa. Zatoa. Julija Mo`ebi e taka. ili gledaj kako krvni~kiov no` zabien v gradi }e ni presudi i na stradawevo i mene re{avaj}i go ona koe ni mudrosta tvoja ni ve{tinata ne mo`at ~esno da go re{at. nema pomo{. ti racete. nikoga{ kleveta ne e. sepak nayiram nekakva nade`. i pred rakava koja so onaa na Romeo ti ja vrza poslu`i za sklopuvawe na nekoj drug brak. od dolgoto iskustvo na tvojot `ivot daj mi nekoj sovet vedna{. Otec Lavrentij ^ekaj }erko. vo ~etvrtok da se oma`i{ za ovoj grof. za{to ne najde{ li bilka kon smrt srcevo nezadr`livo me {ilka. Paris Ne daj bo`e na bo`jiot ~in da mu pre~am. Julija Ne veli mi o~e. Bog srcevo so srceto na Romeo gi spoi. no o~ajno e i ona {to saka{ da go spre~i{. ve}e ja znam tvojata maka i samo dumam. Otec Lavrentij O Julija. ili pred vernovo srce so predavni~ka buna da se svrti kon drugo. Paris Tvoeto lice e moe. solzite liceto ti go grdat. (Izleguva. deka si ~ul za ovaa.

dobar o~e.612 Vilijam [EKSPIR sramot. utreve~er gledaj da si legne{ sama. poprvo da skoknam od bedemite na koja i da e kula. snaga daj mi. Dr`i. Ni toplinata. Romeo od moeto pismo }e ja doznae ujdurmata i }e dojde ovde za obajcata. o ne govori mi za strav. dodeka ti ne se razbudi{. Itno }e ispratam eden monah vo Mantova. ne{ta koi samo od ~ueno. vo onaa zasvodena grobnica stara vo koja le`i siot rod na Kapuleti. toj i jas. Ru`ite od usnite tvoi. Odi doma. soglasi se Paris da go zeme{: Utre e sreda. vo najubava ruba. na nosila. Vedna{ }e ti pote~e niz site tvoi veni studena i prispivliva te~nost.) . pa }e storam taka bez strav ili dvojba. }e se sklopat kapacite o~ni ko smrtta koga go zatvora denot na `ivotot. Da akam po drumovite razbojnici kaj{to demnat. za da ostanam neizvalkanaa `ena na mojot sakan. }e te odnesat vo po~ivali{teto na tvoite pretci. Zemi go ova {i{ence. Julija O davaj. (Izleguvaat. Zbogum. Julija O qubov. Otec Lavrentij Toga{ dobro. I bazdlivi koski i ~erepi. A sega odi i bidi mi silna i cvrsta vo re{enosta. Julija O podobro re~i mi mesto da se ma`am za Paris. snagata pomo{ }e mi dade. so otkrieno lice. fa}aj}i se vo kostec so samata smrt za sopstveniot spas. Ova }e te spasi od rezilot {to bi sledel dokolku nepostojanosta ili stravot `enski ne ti ja zemat smelosta pri izveduvaweto na ~inot. so pismo za ma` ti straden. vo s# }e izgleda{ kako mrtva. Otec Lavrentij Sekoj del telesen od mo}ta za dvi`ewe li{en }e se vko~ani i stvrdni. pa u{te istata no} da te zeme i da te odnese ottuka vo Mantova. ti v postela }e le`e{ ko mrtva: toga{ sproti obi~aite na na{ava zemja. me teraa da se stresam. davaj. ili no}e sokri me vo mrtove~nica. Vo me|uvreme. Re~i mi da vlezam vo `iv zmijarnik: vrzi me so me~ki razbesneti. ni zdivot ne }e ka`uvaat deka si `iva. Prevzemi go ova i ete ti go mojot lek. pulsot }e si postoi i natamu no nema da se slu{a. Koga zetot utredenta }e dojde da te budi. od obrazite }e svenat pepel }e stanat. I vo ovaa pozajmena slika na svenata smrt }e ostane{ ramno ~etirieset i dva ~asa a potoa }e se razbudi{ ko od najsladok son. bidi vesela. prepolna kosturi {to vezden klopotar~at. obezdu{eni i `olti ili re~i mi da vlezam vo presno iskopan grob pa da legnam so mrtovecot vo negovata pla{tenica. da gledame kako se budi{. ne dozvoluvaj ni doilkata da ti legne v soba. a koga }e si legne{ ispij go siot ovoj ~ist napitok.

Kapuleti Milo mi e. Odi dadilko. Sakam u{te utre da se zavrze ovoj jazol. gospodaru. mo`e toj dobro da vlijae vrz nea.) Kapuleti Povikaj gi samo ovde zapi{anite gosti. taka treba. znam {to be{e: odi i dovedi go vamu.) Doilkata Kapuleti Gledajte ni doa|a od ispoved so vesel pogled. da. utre odime v crkva. Go sretnav mladiot grof vo }elijata na Lavrentij i mu ja uka`av sekoja dol`na qubov bez da gi preminam granicite na nu`nata smernost. odi! (Izleguva. Lekoumna e taa e samovolna koketka. Slugata Nema da dobiete nieden lo{. Dadilko. za{to }e ispitam dali mo`at da si gi li`at prstite. Kapuleti Dobro. Kapuleti Dobro. Dali }erka mi otide kaj otec Lavrentij? Doilkata Julija Da. odi i najmi dvaeset dobri gotva~i. da mi pomogne{ da si izberam nakit najprikladno {to }e mi stoi utre? Gospo|a Kapuleti Ne. i kaj{to mi re~e svetiot Lavrentij da padnam na kolena pred tebe i da te zamolam za pro{ka. (Izleguvaat Julijaaa i Doilkata. gospodaru.) Nema da se podgotvime za tolku kuso vreme. Mom~e. Kapuleti A zo{to taka da gi ispituva{? Julija Slugata Zatoa {to. stani! Ba{ vaka treba! [to sakav ona so grofot? Da.Romeo i Julija Scena 2 (Vleguvaat Kapuleti. Raka na srce. Kapuleti Pobarajte go grofot. gospo|a Kapuleti. nema da go najmam. ka`ete mu za ova. na ovoj ~estit svet otec siot grad mnogu. kaj skitna? Julija Tamu kaj{to nau~iv da se pokajam za grevot {to neposlu{no ti se protivev tebe i na naredbite tvoi. lo{ e onoj gotva~ {to ne mo`e da si gi li`e sopstvenite prsti: ottuka onoj {to ne mo`e da si gi li`e prstite. mnogu mu dol`i. (Vleguva Julija. odi so nea.) . 613 Kapuleti Kaj be{e tvrdoglavke edna. otsega vo s# }e te slu{am. za vakva pro{ka: prosti mi. Ima vreme. nemojte pred ~etvrtok. }e dojde{ sega so mene v soba. Doilkata i dva-trojca slugi.

614 Gospo|a Kapuleti Nema dovolno da se snabdime. Ti odi kaj Julija. (Vleguva gospo|ata Kapuleti. za{to znae{. No}eska za mene nema spiewe. Izbravme s# {to ni treba i {to e prikladno za mojot izgled utre.) Julija Zbogum! Gospod znae koga pak }e se vidime. ovoj fustan e najdobar. majko. Kamen ko da mi padna pod srce. ti tvrdam. jas }e se rastr~am. te molam da me ostavi{ no}eska sama za{to molitvi mi se potrebni mnogu da go nateram neboto nasmev da mi frli. ostavete me sam. i s# }e bide kako {to treba.) Da. dado! Ama {to bi pravela taa tuka? Ulogava mra~na }e si ja odigram sama. studen {to toplinata `ivotna re~isi mi ja mrzne. Dojdi {i{ence! A ako napitokov nema dejstvo? Dali toga{ utre nautro }e se ven~am? Ne. ne! Ova toa }e go spre~i! Legnuvaj tuka. taka? Site otidoa! Toga{ samiot }e odam po grofot Paris. da go podgotvam nego za utre{niot den. Edna{ i jas mo`am da bidam doma}inka. Koj misle{e deka na neposlu{nicava }e & dojde umot? (Izleguva. Odmorot mnogu }e ti treba. Niz venite mi strui strav morni~av. Gospo|a Kapuleti Dobra no}. No te molam sakam no}eska da ostanam sama a doilkata da ja mine no}ta zaedno so tebe za{to sigurna sum }e imate rabota mnogu zaradi brzanicava. ]e gi viknam nazad da me smirat. pomogni & da se spremi. Kapuleti Vilijam [EKSPIR Scena 3 (Vleguvaat Julija i Doilkata.) Gospo|a Kapuleti So {to ste zafateni? Dali vi trebam? Julija Ne. no mila dado. (Izleguvaat gospo|a Kapuleti i Doilkata. A {to ako ova e otrov {to samiot otec podlo go podgotvi za da me otera vo smrt i taka da se spasi od rezilot i sramot . `eno. ne~ista sum i gre{na. Ve}e se sno}uva. Legni si i odmaraj.) Julija Bez gajle.

kaj{to krvaviot Tibalt u{te sve` v zemja le`i i gnie vo pla{tenicata svoja. zemi gi klu~evite i donesi u{te za~in. (Izleguvaat gospo|a Kapuleti i Doilkata. qubomorna. zarem ne e mo`no sosem da se mrdnam i opkolena od site strani so ovie stravotii grozni luda~ki da se zaigram so koskite na moite pretci razobli~eniot Tibalt od pla{tenica da go trgnam i. no sepak ne veruvam vo toa za{to toj sekoga{ bil prav svet ~ovek.) (Vleguvaat gospo|ata Kapuleti i Doilkata so bilki. drevna katakomba. (Vleguva Kapuleti. Romeo. lele. mozokot o~aen si go isturam? Gledaj. ne stiskaj. zaradi gnasniot bazde` i krikovite ko od mandragora koga ja kornat od koi smrtnicite poluduvaat vedna{. kaj{to. Gospo|a Kapuleti Da na vremeto postavuva{e stapici za `eni ama sega ne ti davam da ne spie{ zaradi toa. brznete.) Kapuleti Qubomorna e. toa bi bilo stra{no! Zarem nema toga{ vo grobnicata da se zagu{am vo ~ija grda mucka zdrav ne vleguva vozduh i da umram u{te pred mojot Romeo da dojde? Ili ako sum `iva. za pomali raboti sum bil po cela no} buden pa ne sum se razbolil. Gledaj dobro da izlezat pe~enite. so koski{teto od rodnina moj nekoj ko so lastegarka. Kambanata bie za utrena. zapri Tibalt! Romeo. vo koja stotici godini koskite na site moi zakopani pretci na kup se redat. Vleguvaat tri-~etvorica slugi so ra`eni. lele. Kapuleti Gluposti. koga vo grobnicata me legnat se razbudam u{te pred Romeo da dojde da me oslobodi? E.Romeo i Julija Scena 4 615 {to prethodno so mojot Romeo me ven~a? Mo`e e taka. pu{ti srce. odi legni si. Doilkata More begaj `enski Pejo. Angelika.) Gospo|a Kapuleti Na. mom~e? . nebare go gledam duhot na pokojniot Tibalt vo potraga po Romeo koj{to teloto mu go dupna so vrvot od me~ot: Zapri. A {to ako. napitokov za tebe go pijam! (Pa|a na postelata zad zavesata. [to se ova. velat. vo nekoi saati od no}ta. oti utre }e ni bide{ bolen {to no}eska ne si spiel. doa|aat du{i. Doilkata Vi baraat urmi i duwi za blagoto. brznete. spobudalena.) Kapuleti Ajde. tri e ~asot. Romeo. zarem ne e mo`no taka pred vreme razbudena. vtorite petli propeaja. cepenici i ko{nici. zarem ne e mnogu mo`no pri u`asnata gletka od smrtta i no}ta zaradi stravi~nosta na samata dupka vo taa zasvodena.

oble~ena? Si se oblekla pa pak si legnala? Mora da te razbudam. slu{a{? Gospo|o.) Gospo|ice. ej! Dadilko velam. {to vika{? Doilkata O den nesre}en! Gospo|a Kapuleti [to e? Doilkata Gledaj. vidi ja ti spanka! Ej. go slu{am. Jas odam so Paris da pomuabetam. znam. slu{a{? [to. brzni. eve. rakija malku daj te. gospo|o! (Vleguva gospo|a Kapuleti. Kapuleti Brzni. grofot Paris mirot svoj }e go `rtvuva za mir tebe da ne ti dade. `eno. brzni. doteraj ja fino. pomo{. gospo|ice. Se izdelkal gadov. Bo`e prosti mi! Amin gospodi! Ama spie cvrsto! Sepak moram da ja razbudam: gospo|ice. brzni. se razdenilo. [to ima da go vikam Petar za ova? (Izleguva. Julija! Ama zaspala! Ej jagnence. gospo|ice. gledaj! O den te`ok! . zetot ve}e ni dojde. mrdni! (Izleguvaat. nevesto! [to? Ni zbor? Ja koristi{ sega mo`nosta da se naspie{ za cela nedela za{to.) Grofot sega }e stigne so muzikata. gospo|ice. Lele. gospo|ice. pomo{. Vikni go Petar. lele. ej. a ve}e. koga ti velam. Vtoriot sluga Ne sum trup. gospodaru.) Odi razbudi ja Julija. ama {to s# ne znam. gospo|ice. du{i~ke. znam kade ima. mom~e. gospodaru. du{o. taka mi re~e. idnata no}. mu fa}a tikvata. gospo|icata mi e mrtva.) Gospo|a Kapuleti [to e. vidi. toj }e ti poka`e kade ima. Dadilko.) Kapuleti Vidi go ti nego. Ne stoj.616 Prviot sluga Vilijam [EKSPIR Scena 5 (Vleguva doilkata) Doilkata Raboti za gotva~ot. donesi posuvi cepenici. ako grofot te najde vo postela perduvi ima da letaat od tebe. (Se slu{a muzika. bravo. kaj si? (Vleguva Doilkata. Proklet da e denot {to na svet me donese. sakana. gospodaru. ej. gospo|ice.

`ivotot i usnive se razdelile odamna! Smrtta na nea legnala ko predvremena slana vrz najslatkiot cvet od seto pole. najta`en denu . ubien! O vreme nemirno.) Otec Lavrentij Ajde. Paris Zarem tolku dolgo utrovo go ~ekav za vakva gletka najposle da mi pru`i? Gospo|a Kapuleti Proklet. ah dete moe. `ivotu moj. razveden. deteto mi e mrtvo. najbeden ~asu {to vremeto go videla edna{ na ve~niot axilak ispolnet so maki. o denu. od tebe izla`an. nikoga{ nemalo tolku crn den ko ovoj. Pomo{. ma~en.Romeo i Julija 617 Kapuleti Gospo|a Kapuleti Te{ko mene. od tebe surova. Edinice sirota. pogledaj me. zo{to ne ja dovedete Julija? Ma` & ve}e e tuka. Kapuleti Da vidam. o ta`en denu. mrtva e. i nejze }e & ostavam s#. O denu. teloto smramorilo. O`ivi. ubien! Najodvratna smrt. omrazen. du{o moja a ne dete moe! Ti si mrtvo. A so nego se zakopuva i radosta moja. no}ta sproti ven~avkata tvoja smrtta legnala so `ena ti. Doilkata O denu koben! Gospo|a Kapuleti O migu bolen! Kapuleti Smrtta {to mi ja zede po nea da taguvam. uteha moja a surovata smrt od pred o~i mi ja zede. ta`en denu. Kapuleti Prezren. odvraten denu. ili so tebe }e umram. o ta`en. ta`en. O qubov. siroto dete moe. svirepa. prezren. o dete. podgotvena e momata da pojde v crkva? Podgotvena e da odi no ne i da se vrati. o `ivot. umrena. o denu. crn. . najjaden denu {to nekoga{ si mi do{ol. (Vleguvaat otec Lavrentij i Grofot.) Kapuleti Sram da vi e. o ta`en denu. edinstvena radost moja. uni`en. vikaj pomo{! (Vleguva Kapuleti. precvetan od smrtta! Smrtta mi stana zet. lele.ne`ivot. Ah. dotol~en sosem. smrtta }erka mi ja ven~a. gotovo! Studena e! Krvta & se smrznala. da ja ubie{ sve~enosta na{a? O dete. vo smrtta qubov. pomo{. Doilkata Mrtva e. O sinko. jaden. stol~en. mrtva. Paris Izla`an. Doilkata O tago. mrtva. jazikot mi go vrza i ne mi dava ni zbor da ka`am. S# moe e na smrtta. {to ni dojde sega da ubiva{. o namrazen denu. O crn den! Gospo|a Kapuleti Crn. smrtta mi e naslednik. ta`en. mrtva. ]e umram. eve ja kaj le`i! Cvet preubav. te{ko mene.

vozdignuvaweto nejzino va{e vi{no nebo. dobri lu|e. Veselo srce. Kapuleti Site raboti {to gi podgotvuvavme za slavje sega }e ni poslu`at za crniot pogreb. sega neboto ima s# a toa e mnogu podobro za samata moma. Neboto zaradi ne{to mnogu na vas se srdi.618 Otec Lavrentij Vilijam [EKSPIR Svira~ot Mo`eme navistina da si gi spastrime instrumentite i da fatime xade. O vo qubovta. Petar Zna~i ne}ete? Svira~ot Ne. zo{to toga{ pla~ete sega. Solzite izbri{ete gi. za tagata lekot ne e vo tie pla~ki: neboto i vie imavte svoj del vo ubavata moma. ruzmarin isturete vrz trupot ubav. ne{to veselo da me ute{ite. . ne e vreme za svirka. ej.frlaat ruzmarin vrz nea i ja zatvoraat zavesata. Doilkata ^estiti. odete za{to sami gledate. i vie gospodine Paris. i ko {to obi~ajot bara vo najdobrata ruba odnesete ja v crkva. ako sakate da vi po`iveam. ugore do samoto nebo. (Vleguva Petar. Lo{o e ma`ena taa {to dolgo `ivee vo brak a dobro ma`ena taa {to mlada umira v brak. kako ne vi e sram. ne mo`evte da go spasite od smrtta no neboto svojot del vo ve~nosta go ~uva.) Petar Svira~i. Sekoj neka se spremi ubaviov trup da go ispratite do grobot. (Izleguva. Site osven doilkata izleguvaat. lo{o go qubite deteto svoe za{to poluduvate iako nejze & e dobro. Najmnogu {to sakavte be{e napredokot nejzin. ajde gospo|o i vie. Petar Toga{ od mene }e si dobiete ne{to gadno. koga gledate napred trgnala nad oblacite. za neposlu{nost da ne ve grdi. site instrumenti kambani ta`ni }e ni stanat sve~enite pesni ta`alenki za zakop. Smirete se. velam. svirete mi go Veselo srce. Svira~ot Ne sme za veselewe. svira~i. ne lutete go. ah.) Gudaxijata Navistina. Otec Lavrentij Ajde gospodine. odete. Za{to iako prirodata n# turka sega v `alost sepak solzite prirodni za razumot se radost. srcevo mi e polno: svirete mi. Veselo srce. Svadbenite venci kov~egot }e go krasat i site stvari sprotivni na sebe }e stanat. Svira~ot Zo{to Veselo srce? Petar O svira~i. O. Va{iot del vo nea. slu~ajot sosema se smeni. slu~ajov e ta`en. za{to srcevo mi sviri.

ima prijaten zvuk. Srebreniot zvuk na muzikata toga{ so brza uteha ni pomaga. Ti si. ]emanxio? Vtoriot svira~ Jas velam srebren zvuk. zo{to da gap~i po srebren zvuk? [to }e ka`e{ ti na ova. Koj e ovoj iter drkaxija? Vtoriot svira~ Ostavi go. i da ja izvadi{ duhovitosta? Toga{ }e te pot{ibam so duhovitosta. da be! ]e odgovoram jas mesto tebe. A {to veli{ ti. }e te mi-fkosam. Petar E toga{ }e te pot{ibam so izme}arsko stapi{te po timbata. Tamburo Tvrda? Tretiot svira~ Navistina ne znam {to da ka`am. Petar O. za{to svira~ite zvu~at za srebro. za{to na svira~ite ne im se pla}a so zlato za svireweto. ]e te re-pnam. @ico Skinata? Svira~ot Za{to srebroto. a potoa na ve~era. te molam. Ne trpam nikoj da me dupi. koj go {i{a! Da vlezeme vo salata. }e te fa-knam. (Izleguvaat. so gol um ako treba. sol-nam. Petar I ova e dobro. o`alostenite da gi pri~ekame. gospodine. fa-knuvaj. Se veli muzika po srebren zvuk gap~i. Svira~ot A da go spastri{ stapi{teto. obi~no guslar~e. Koga te{ka bolka srceto go zgrap~i toga{ muzikata po srebren zvuk gap~i. mi-fkosuvaj. A ti. zo{to srebren zvuk.) . tuku eden podbiv. `imi krstov. sfa}a{? Svira~ot Ne tuku re-pnuvaj. Svira~ot A ti si pak za mene u{te poobi~no izme}ar~e. a. za mene. Vtoriot svira~ Dobro. na primer. Odgovorete mi ko lu|e. tuku sfati me ti mene. Ti si peja~ot. prosti mi.Romeo i Julija 619 Petar Svira~ot [to }e dobieme? Petar Pari ne. Petar More }e te istepam i bez stap.

(Izleguva. Bidete trpeliv! Blediot i div pogled. Valtazar Toga{ arna e i ni{to ne mo`e da e lo{o. prepariran krokodil. Zarem nema pismo od mojot monah za mene? Valtazar Nema. navestuva zlo. i drugi ko`i od nekoi izobli~eni ribi. kolku brzo.) Romeo Ako mo`e da mu veruvam na laskaviot duh na sonot mojot son mi pretska`uva nekakva bliska radost. se pla{am. Ja vidov koga ja smestija vo grobnicata na nejzinite pretci i vedna{ trgnav za ova da vi javam. donesi mi hartija i mastilo i najmi brzi kowi! Ve~erva odam! Valtazar Ve prekolnuvam.) Vesti od Verona. ama vie toa mi go zapi{avte kako dol`nost. Pomnam. Prostete {to vakva crna vest vi nosam. Gospodarkata na gradite vesela na tronot mi sedi i po cel den nekakvo vdahnovenie ~udno me vozdignuva gore so veseli misli. ostavi me. ako taa e arna. b