P. 1
Aleksandar Djordjevic - Skidanje Masnih Naslaga

Aleksandar Djordjevic - Skidanje Masnih Naslaga

|Views: 381|Likes:
Published by Grujica Labanac

More info:

Published by: Grujica Labanac on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2011

pdf

text

original

Sportska medicina

Volumen 5 Broj 3

Stručni članak

Skidanje masnih naslaga kod rekreativaca
Aleksandar Đorđević Sportska Akademija, Beograd ______________________________________________________________________ Sažetak Danas najčešće zastupljena gojaznost usled prekomerene ishrane bogate ugljenim hidratima (95% svih gojaznih) i nedovoljnog kretanja, veoma se uspešno leči pravilnim higijensko - dijetskim režimom ishrane, kombinovanim sa programiranim telesnim vežbanjem. Programi usmereni na regulisanje mase tela zasnivaju se na principu povećanog obima rada u okviru jedne vrste aktivnosti ili u kombinaciji najčešće dve ili tri različite aktivnosti. Uticaj telesne aktivnosti postiže se povećanim obimom vežbanja, čime se povećava utrošak kalorija, ubrzava proces prometa materije u mišićnoj ćeliji. Pored toga produžena telesna aktivnost doprinosi rashodu kalorija i utiče na smanjenje apetita. Značajan efekat programa vežbanja za regulisanje mase tela može se očekivati samo u uslovima produženog trajanja (preko 30 min), i ako je uključen veliki broj mišićnih grupa u radu umerenog inteziteta. Dakle u programima usmerenim na skidanje kilograma primenom telesne aktivnosti značajno je postići veći ili što veći utrošak energije u odnosu na energiju unetu u organizam. Utrošak energije je proporcionalan intezitetu rada, trajanju rada i angažovanoj mišićnoj masi. Najpogodniji intezitet za redukciju masti je u zoni 60 - 70% od maksimalnog pulsa. Takav relativno nizak nivo opterećenja omogućava dugotrajno kontinuirano vežbanje, jer se bolji rezultati u skidanju kila postižu produženjem trajanja rada nego podizanjem intenziteta rada. Osim što učvršćuje i oblikuje vaše mišiće, rad na fitness spravama i tegovima aktivirati će najveće potrošače i zaustaviti njihovu razgradnju usled smanjenog unosa energije. Povećanje mase mišića, povećava telesnu sposobnost za izgaranjem masti. Mišićno tkivo troši 25 puta više kalorija od masnog tkiva! Upravo zbog razgradnje mišićnog tkiva, glavnog potrošača energije iz masti, sve dijete lišene fizičkih aktivnosti unapred su osuđene na neuspeh. Ključne reči: telesne masti, energija, vežbanje. Reducing fat deposits of active persons Abstract Corpulance, wich is the most present today and which originate because of too much carbonate hydrate in food (95% of all fats) and because of insufficient activity, we can successfully reduce by regular hygienic − diet, combined with programmed body exercising. Programs directed on body mass regulating are based on principle of increased scope of work within one type of activity or usually within combination of two or three different activities. Effects of body activity is achieved by increased scope of exercises wich lead to calories reducing, acceleration of metabolism in muscle cell.

150

Sportska medicina

Volumen 5 Broj 3

Besides that, body activity extension leads to calories consumption and impact on appetite reducing. Significant effect of program of exercise for body mass regulating we can expect only in condition of longer period of time (more than 30 minutes) and if we activate many muscle groups during the moderate intensity exercise. So, in programs directed to kilograms reducing by body activity, it is important to achieve more or the most possible energy consumption in relate to energy entered in organism. The energy consumption is proportionate to work intensity, work duration and activated muscle mass. The most appropriate intensity for fat reducing is in zone of 60 to 70% of maximum pulse. Such relatively low level of loading allows long−term continuous exercising because better results in kilos reducing we achieve by lenthening work duration than increasing of work intensity. Besides it strengthens and forms your muscles, work on fitness devices and weights will activate the most consumers and stop their razing due to reduced energy consumption. Muscle mass increasing leads to increasing of body capability to fat consumption. Muscle tissue consumes 25 times more calories that fat tissue! Because of razing of muscle tissue, main energy consumer from fat, all diets without physical activity can not be successful. Key words: body fat, energy, exercise ______________________________________________________________________ UVOD Gojaznost je stanje pozitivnog energetskog bilansa sto znači da gojazna osoba uzima više hrane nego sto je potrebno i što može da sagori. Donedavno se smatralo da kada se napravi neka bitna promena u načinu ishrane i kada energetski bilans sa pozitivnog pređe na negativni dolazi do redukovanja telesne težine tj. da se smanjenjem unosa kalorija dođe do smanjenja telesne težine. Međutim, poslednjih godina došlo se do otkrića jednog neobičnog mehanizma koji stvari čini mnogo komplikovanijim nego što se stvari čine na prvi pogled. Budući da je ljudska vrsta stara nekoliko miliona godina, slikovito rečeno u mozgu svakog čoveka postoji mehanizam koji deluje tako što u trenucima smanjenog kalorijskog unosa tokog dužeg perioda, smanjuje stopu metabolizma a samim tim kalorijska potrošnja za obavljeni posao je manja nego u trenucima "normalnog unosa". Ovaj mehanizam priroda nam je "ugradila" zbog jasnog razloga: naši preci su hiljadama godina bili lovci i skupljači i njihov obrok se nije mogao posmatrati kao naš današnji: doručak, ručak i večera. Oni bi iz perioda obilja (kada lovac ulovi plen) prelazi vrlo brzo u period oskudice (do sledeće lovine ili pronalaženje adekvatne biljne hrane). Smanjenje stope metabolizma pomoglo im je da prežive. Poreklo gojaznosti Iako je utvrđeno da kod gojaznih osoba postoje neke genetske predispozicije, obično je ipak u pitanju, nepravilno i nedeakvatno konzumiranje hrane. Osim u veoma malom procentu, gojazna osoba sama snosi odgovoraost za povećanu težinu koju ima. Na Zapadu je prethodnih godina bio trend tipa «Niste krivi što ste debeli», ali sve iz razloga da se smanji depresija kojoj podležu gojazne osobe i naravno da bi je prevaladale one sve više i više grickaju. Ta depresija gojaznih (kojih je u SAD 49%) stigla je do te tačke da se u grickalice tipa smoki ili čips stavlja ekstrat hiperikuma (kantarion) koji je prirodni antidepresant. Inače čovek sa naj većom zabeleženom težinom je Englez Viljem Kembel koji je umro u 22 godini životu (1978 godine) i imao je čak

151

Sportska medicina

Volumen 5 Broj 3

340 kilograma. Ništa tako ne iscrpljuje i ne razara čoveka, kao dugotrajana fizička neaktivnost ARISTOTEL Šta je zdravlje? Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti. Savremena nauka kvantitativno definiše zdravlje kao sumu "rezervnih kapaciteta" osnovnih funkcionalnih sistema. U tom smislu treba da razmislimo da li svojim načinom života samo trošimo i samnjujemo rezerve zdravlja i da li dovoljno činimo da očuvamo i unapredimo svoje zdravlje. Zdravlje nije samo naše vlasništvo. Zdravlje nismo samo nasledili od naših predaka, već smo ga posudili od naših potomaka. Svojim ponašanjem, načinom života i odnosom prema zdravlju ne utičemo samo na svoje zdravlje, nego u mnogome na život i na zdravlje naše dece, naših unuka i praunuka. Dužina života i rezerve zdravlja nisu opredeljeni samo nasleđem. Na njih u mnogome utiču i drugi faktori, pre svega, način i uslovi života i rada. Zdravlje savremenog čoveka najviše ugrožavaju preobilna i nedeakvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, stresna naprezanja, zagađenja životne i radne sredine i štetne navike. Prekomerna ishrana u kombinaciji sa hipokinezijom i prekomerenim nervnoemocionalnom opterećenjima uzrokuje najveći broj savremenih bolesti civilizacije: oboljenja mišićno-koštanog sistema, bolesti srca i krvnih sudova, organa za disanje, varenje i različita nervno-emocionalna oboljenja. Kretanje, optimalna fizička aktivnost, je uslov za očuvanje čovekovog zdravlja i normalnog funkcionisanja organa, sistema i čovekovog organizma u celini. Svako prekomereno ograničavanje motome aktivnosti u protivrečnosti je sa čovekovom biološkom prirodom. Ono izazaiva raznovrsna narušavanja i rastrojstva funkcija najvitalnijih organa i sistema organizma, koja su u početku samo funkcionalnog, a kasnije i organskog karaktera. Nedostatak optimalne fizičke aktivnosti najbolje i najlakše možemo da nadoknadimo kroz odgovarajuće programe sportske rekreacije. Sportska rekreacija - efikasan lek Programi sportske rekreacije ostvaruju višestruko pozitivan uticaj na organizam savremenog čoveka. Ako želimo da sačuvamo zdravlje, unapredimo sposobnosti, preveniramo, ublažimo i otklonimo mnoge zdravstvene tegobe i smetnje, da se bolje osećamo, da lakše i više radimo, moramo nastojati da otklonimo ili stavimo pod kontrolu morbogene faktore - pušenje, alkohol, stresna prenaprezanja i druge faktore koji ugrožavaju zdravlje, a takođe povećamo uticaj faktora koji čuvaju i unapređuju zdravlje. Sistematsko vežbanje, pravilan izbor i upražnjavanje primerenih programa sportske rekreacije je fiziološki najefikasniji i najprirodniji način očuvanja i unapređenja zdravlja. Kretanje je važna karakteristika života. Zato je mišićna aktivnost najbolji fiziološki način za stimulaciju različitih sistema organizma. U toku mišićne aktivnosti angažuju se svi organski sistemi, intenzivira se metabolizam - povećava se kiseonička potrošnja, inteziviraju se pojedini biohemijski i fiziološki procesi. Višestrukim sistematskim ponavljanjem primerenih programa sportske rekreacije obezbeđuje se dugortrajna - stabilna adaptacija, koja se karakteriše morfofunkcionalnim strukturnim promenama na nivou ćelijskih struktura, tkiva, organa i pojedinih organskih sistema. Paralelno sa time usavršavaju se mehanizmi regulacije kako u radu pojedinih organa, organskih sistema i sistema organizma u celini.

152

Energija je sposobnost tela da vrši rad. rad žlezda i dr. Period poluraspadanja ovih belančevina je 30 dana. bitno utiće na bioseintezu belančevina. Osnovni oblik energije u organizmu čoveka je hemijska energija (deponovana u hemijskim vezama hranljivih materija) koja se može pretvoriti u mehaničku energiju (koriste je mišići i drugi kontaktilini elementi koji obavljaju kretanje). To znači da se svakih 30 dana raspadne 50% belančevina naših mišića. noga imobilisana u gipsu. Ako su mišići neaktivni. Međutim. Kinetička energija je manifestna energija. On zavisi od obima. energija u hemijskim vezama. Sistematska primena programa sportske rekreacije razvija adaptiranost . Kada se potencijalana energija oslobodi transformiše se u manifestnu. vrste. masti koristi se za sintezu adenozin trifosfata (ATP) iz kog može direktno da se koristi za sve ćelijske funkcije. Energija za mišićnu aktivnost koja se oslobađa oksidacijom ugljenih hidrata.Pre bilo kakve dalje priče u samom startu neophodno je dati osnovno objašnjenje zašto je baš ovakav rad i ovakva vrsta inteziteta rada neophodna za uspešno otklanjanje suvišnih kilograma. glukoza koja je u mišićnim vlaknima deponovan u vidu glikogenskih stubića. Nakog fosfagena. Radni učinak ili rezultat u nekoj fizičkoj aktivnosti na terenu zavisi od raznih faktora. Ukoliko je intezitet rada takav da omogućava brzo dopremanje O2 do mitohondrija mišićnih vlakana razgradnja glikogena se nastavlja u aerobnim uslovima stvarajući daleko veću količinu energije.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Uticaj mišićne aktivnosti je toliko dubok i svestran da menja aktivnost genetskog aparata. jedan deo se pretvara u toplotu koja napušta sistem. Neophodno je dati neka opšta objašnjenja i odrednice o samom aerobnom radu. dok su procesi pri kojima se deponuje energija endergonički. energetski najbrži izvor je grožđani šećer. Ukoliko je rad niskog inteziteta. Posledica toga je atrofija mišića. Način popunjavanja ovih potreba zavisi od inteziteta. Intezitet mišićnog naprezanja dakle odiučujući je činilac prilikom angažovanja nekog energetskog sistema za resintezu ATPa. Istovremeno se vrši sinteza novih belančevina. Glikogen se razlaže kroz niz hemijskih reakcija označenih jednim imenom kao glikoliza. Pontencijalna je energija položaja (npr. sinteza novih belančevina je usporena. karaktera i intenziteta mišićne aktivnosti. trajanja rada kao i od anaerobnih i aerobnih mogućnosti organizma. Laktacidni sistem. transportnu energiju. Među njima su energetske potrebe od trenutka kada rad počinje pa do njegovog prestanka. kinetičku energiju ili drugi energetski oblik. međutim igra važnu ulogu na početku svakog rada. Nikada se ni jedan energetski oblik ne može 100% transformisati u drugi. odnosno od trofičkih procesa u mišićima. Energija se iz jednog oblika transformiše u drugi što je princip očuvanja energije. bez obzira na njegov intezitet tako da je početak svake aktivnosti propraćen kiseoničkim deficitom u mišićnim vlaknima. Za sve ćelijske aktivnosti potrebna je energija. karaktera. hranljive materije). Procesi pri kojima se oslobađa energija su egzergonički. bioelektričnu energiju (koristi je nervni sistem). a odvija se bez dovoljnog prisustva O2 i aerobnu koja podrazutneva potpunu razgradnju glikogena do ugljendioksida i vode uz oslobađanje velike količine energije. a raspadanje se odvija konstatnom brzinom. Definicija osnovnih programa Aerobni rad (umereni intezitet rada) .stanje koje odražava stepen spremnosti organizma za najefektivnije izvođenje mišićnog rada. Glikoliza bez obzira da li se odvija u oksidativnim uslovima ili uz kiseonički deficit počinje anaerobnom fazom. kiseonička potreba mišićnih 153 . Fiziologija mišićne aktivnosti razlikuje dva oblika glikolize: anaerobni — prvu fazu ovog procesa. na primer. Mišićne belančevine se razgrađuju konstatnom brzinom. intenzitet procesa sinteze novih mišićnih belančevina nije konstanat.

nastaje voda a oslobađa se energija koja jednim delom služi za sintezu ATP-a: ovaj proces je OKSIDATIVNA FOSFORIZACIJA. To je nukleotid sastavljen od adenina. opterećenju dostiže se tzv. Prilikom neprekidnog dolaska O2 u mitohondrije mišićnih vlakana stvaraju se uslovi za delovanje oksidativnog (aerobnog) sistema za produkciju energije. Zatim se spajaju hidroksilni joni i joni vodonika. Zalihe masti deponovane u mastima iznose prosečno 378. maksimalni utrošak O2 koji se koristi za ocenu aerobne moći čoveka. Tokom obavljanja lakog rada pri utrošku O2 manjem od 50% od maksimalnog sa približnim trajanjem od nekoliko sati veći deo energije za mišićni rad stvara se na račun oksidacije masti. Poznato je da nijedan rad nije „čist" u pogledu angažovanja energetskih izvora. Deponovana mast u organizmu predstavlja. lučenje žlezda. riboze i tri fosfatna radikala. troši se kiseonik pa se energetski kapacitet i moć oskidativnih mehanizama često i iskazuje utroškom kiseonika. Potrošnja O2 u aktivnim mišićima proporcionala je intezitetu aerobnog rada. jer gotovo uvek su u produkciji energije uključeni i anaerobni i aerobni izvori. Energija dobijena razlaganjem ATP-a koristi se za sintezu i rast. aktivnost nervnog sistema. Na uključivanje i udeo pojedinih hranljivih materija u energetskoj produkciji utiče nekoliko faktora: intezitet rada. dakle.400 KJ. Masti.460. sintezu masnih kiselina.000 . Svaki dalji rad zahteva resintezu ATP-a iz drugog izvora. pri čemu se grade hidroksilini joni. Krebsov ciklus predstavlja drugu fazu razgradnje hranljivih materija. Pri određenom. sintezu holesterola i fosfolipida. Tokom težeg (intezivnog) rada pri utrošku O2 većem od 60% od maksimalnog.000 KJ a rezerve energije deponovne u ugljenim hidratima. 4 pri stvranju AcKoA i 16 u toku Krebsovog ciklusa. 4 u toku glikolize. a kako se za jedan molekul glikolize Krebsov cilklus okrene 2 puta to se ukupno dobije energije za 4 molekula ATP. utreniranost. 16 vodonikovih atoma. 4 molekula CO2 i 2 koenzima A. Tokom rada koji se odvija u aerobnim uslovima. hormona. Osnovna uloga predhodnih reakcija je oslobađanje vodonikovih atoma iz molekula glikolize u obliku upotrebljivom za oksidaciju. gde se atomi vodonika pretvaraju u jone vodonika pa se elektroni preko niza prenosilaca (enzima) predaju kiseoniku aktivirajući ga. Prisutan je svuda u ćeliji i svi fizioloski mehanizmi kojima je potrebna energija dobijaju je direktno iz ATP-a. u odnosu na rezerve ugljenih hidrata beskonačni izvor energije. Masne kiseline se spajaju sa albuminima krvne plazme 154 .Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 vlakana vema brzo biva zadovoljena i energija se obezbeđuje iz aerobnih izvora. aktivan transport. aktuelni energetski potencijal organizma. U toku glikolize u Krebsovom ciklusu oslobodi se energije za 2 molekula ATP.1 0 sek. sintezu glikogena iz glikoze. značajnu energetsku ulogu imaju ugljeni hidrati. resintezu iz glikogena iz mlečne kiseline. Rad maksimalnog inteziteta za koji je energija obezbeđena iz razgrađenih fosfagena može da traje 5 . Po završetku Krebsovog ciklusa ukupan broj oslobođenih atoma vodonika je 24. odnosno trigleceridi se prethodno razlože do glicerola i 3 molekula masnih kiselina. mišićnu kotrakciju. Dakle kao izvor energije u velikom broju ćelijskih funkcija služi ATP -ADENOZINTRIFOSFAT. Najpre se dekarboksiliše i vezuje za koenzim A (KoA) gradeći acetil-koenzim-A (AcKoA) i zajedno sa oksalsirćetnom kiselinom ulazi u Krebsov ciklus odnosno u ciklus limunske kiseline ili ciklus trikarbonskih kiselina pri čemu se dobija energija za 2 molekula ATP-a. Pri umerenom intezitetu metabolizma pirogrožđana kiselina se uključuje u Krebsov ciklus i razlaže do CO2 i H2O. Dakle 24 atoma vodonika ili 12 pari vodonika. Oksidacija vodonika odvija se u nizu reakcja koje katalizuju oksidativni emzimi u mitohondrijama. prosečno iznose 8. za svakoga čoveka individulnom.

bubrega.Kod anaerobnog izvora postoje dve frakcije. Metabolizam proučava takođe i kvantitativni odnos između pojedinih hranljivih sastojaka. energija se dobija razgradnjom kreatin fosfata (CP). Anaerobni rad (submaksimalnog i maksimalnog inteziteta) . U drugom slučaju (laktatna frakcija). 155 .Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 gradeći slobodne (neesterifikovane) masne kiseline. Amino kiseline kao najprostiji sastojci belančevina prethodno se deaminišu i pretvore u masne kiseline (ovaj proces se uglavnom odvija u jetri). koja je neophodna pri razgradnji masti. Sam reč metabolizam znači promena. Glicerol se se razgrađuje u pirogrožđanu kiselinu i tako ulazi u Krebsov ciklus. Za tri molekula masne kiseline to je ukupna energija za 387 molekula ATP-a a i još energije za 22 molekula ATP iz katabolizma glicerola. Molekul masne kiseline podleže procesu beta oksidacije (nužno je prisustvo kiseonika) sve dok se ceo molekul masne kiseline ne razgradi u AcKoA. Katabaolizam ugljenih hidrata ima izvesne prednosti u procesu dobijanja energije za obnovu ATP. Njihov promet je veliki i zahvaljujući brzom metabolizmu oksidacija slobodnih masnih kiselina može da zadovolji sve energetske potrebe u telu bez učešća ugljenih hidrata i belančevina. da se njegovom razgradnjom dobija energija za rad u trajanju od 3 . Najvažniji faktor koji reguliše oslobađanje energije je koncentracija ADP-a. Metabolizam se može podeliti na procese katabolizma i anabolizma. Takođe neophodna je stalna razgradnja ugljenih hidrata kako bi se katabolizam masti nesmetano odvijao. Ako rad traje duže počinju da preovlađuju aerobni procesi. pluća. To je obavezni dnevni gubitak od 20 . Jedino njihova potencijalna energija može se koristiti za anaerobnu sintezu ATP-a što je važno pri radovima maksimalnog inteziteta. jer se samo pri razgradnji ugljenih hidrata stvara oksalsirćetna kiselina. hrane u druge oblike energije.30g pa se minimalni dnevni unos u toj količini i preporučuje. ali dnevni unos belančevina bi trebalo da bude 60 . Ukoliko se sprovodi restrikcija u ishrani sa ugljenim hidratima gomilaju se nusprodukti nastali tokom beta oksidacija. preko organa za lučenje . Što ukupno iznosi energije za 409 molekula ATP-a. Rezerve glikogena u mišićima su takve. Iz svakog molekula masne kiseline sa 16 C atoma dobija se energija za 129 molekula ATP-a.75g. Ako se ne unose belančevine. energija se dobija razgradnjom ugljenih hidrata (glikogena) do mlečne kiseline (laktata) i koristi se za rad submaksimalnog inteziteta. u zavisnosti od toga koja se supstanca koristi za stvaranje energije: alaktatna i laktatna. Njegove rezerve u ćelijama su dovoljne za rad maksimalnog trajanja od 15 . Energija dobijena razgradnjom hranljivih materija koristi se za fosforilaciju ADP u ATP.5 minuta. Metabolizam hranljivih materija Metabolizam je naziv za hemijske procese u telu kojima podležu hranljive materije kao i proces pretvaranja energije. znojnih žlezda i debelog creva. U prvom slučaju. On proučava sudbinu svih ili pojedinih materijala od unošenja do izlučivanja iz tela. U lakom i umerenom radu ugljeni hidrati pokrivaju polovinu energetskih potreba. organizam razgrađuje jedan deo sopstvenih belančevina do amino kiselina koje dalje podležu procesu deaminacije i oksidacije. Anabolizam obuhvata procese sinteze sopstvenih gradivnih i energetskih materija. šećerna bolest). Zatim se masne kiseline transformišu do AcKoA i ulaze u Krebsov ciklus. stvarajući ketonska tela koja toksično deluju na organizam (npr. Katabolizam masti je uslovljen katabolizmom ugljenih hidrata.20 sek. Katabolizam označava procese razgradnje hranljivih materija na prostije sastojke.

Za ove procese potrebna je energija koja se obezbeđuje kataboličkim procesima. Galaktoza je produkt mlečnih žlezdi sisara i nalazi se u mleku. Sadržaj masti u telu iznosi 156 . jer svaki molekul nosi velike količine energije po jedinici mase. Ugljeni hidrati .u. žumancetu. Hranljive namernice. Od ukupno unesenih masti sa pojedinim namiraicama se unosi preko masti i ulja 36%. polisaharidi. stabilne su. Pored toga što su osnovni izvori energije za životne procese. Postoje tri vrste ugljenih hidrata . koji se svakodnevno unose i troše obezbeđuju energiju za obavljanje funkcija organima u miru i za vreme rada.7%. masti. na energetske gde spadaju masti. s mlekom i mlečnim proizvodom 14%. graška. Uloga u štednji proteina. lako se transportuju.475g ugljenih hidrata. Neki lipidi su derivati holesterola. kukuruza. Fruktoza se nalazi u voću i medu i to je najslađi prosti šećer. mastima biljnog porekla. Masti mogu biti zasićene i nezasićene. laktoza (mlečni šećer) od glikoze i galaktoze. Služe i kao gorivo u CNS . razvija se i obnavlja oštećena tkiva i organe. Maltoza se nalazi u sladu i ceralijama. složene masti ili lipidi. one igraju važnu ulogu u održavanju funkcionalnog i strukturalnog integriteta organizma. Kao izvori energije igraju glavnu ulogu u organizmu. Složene masti fosfolipidi. fruktoza. preko brašna u raznim testima 1. Laktoza se u prirodnom obliku nalazi samo u mleku. Saharoza se najviše korisiti u ishrani (više od 25%) od ukupno konzumiranih ugljenih hidrata. Oni čine 99% svih masti u telu. Uloga masti — masti su idalni ćelijski izvor energije. Monosaharidi su prosti šećeri kao glikoza. Biljni polisaharidi su skrob i celuloza. Uloge ugljenih hidrata u organizmu su višestruke. Celuloza čini fibroznu strukturu biljaka i to je balasta supstanca koja pomaže funkciji debelog creva u izlučivanju izmeta. nezasićene se nalaze u uljima. belančevine i proteini. čak 300 . Ulaze u sastav ćelijslih membrana i organela. disaharidi. Glikoza se stvara kao prirodni šećer u grožđu (grožđani šećer) i u drugoj hrani ili u životinjskom i ljudskom organizmu prilikom varenja složenih ugljenih hidrata. zatim kao mataboličkii okidač jer ugljeni hidrati i izvesni njihovi produkti moraju da budu prisutni da bi se pravilno odvijala oksidacija masti i aminokiselina. Glikogen je životinjski polisaharid koji se sintetiše i deponuje u životinjskim tkivima.7 atoma pojedinačnih atoma H i O. O. odnosno oksidacijom ugljenih hidrata i služi za odvijanje mišićne kontrakcije. Skrob se najviše koristi u ishrani i dobija se iz žitarica.monosaharidi. Masti . Zasićene se nalaze u mastima životinjskog porekla. glikolipidi i lipoproteini au gradivne materije. Kod dobro uhranjenih osoba uskladišteno je u tkivima 395 . ugljeni hidrati. biokatalizatori gde spadaju vitamini. Tri glavna disaharida su : saharoza (običan šećer) od glikoze i fruktoze. Osnovna hemijska struktura prostih šećera sastoji se od molekula od 3 . mlečnim mastima. galaktoza. Disaharidi su saharidi sastavljeni od dva monosaharida. ugljeni hidrati. Nalazi se u šećernoj repi i trsci. s buterom 5%. pasuljem 3.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Zahvaljujući ovim procesima organizam raste. Dakle sve hranljive materije možemo podeliti prema ulozi u organizmu na tri grupe i to na na gradivne gde spadaju belančevine. deponuju i mobilišu.8%. maltoza od dva molekula glikoze. i voćem i povrćem 1%. Proste masti su estri trohidroksilnog alkohola glicerola i masnih kiselina i nazivaju se triglaceridi.500. mesom i ribom 35%. jajima 3. pasulja.Mastri su estri glicerola i viših masnih kiselina.5%. Oni mogu biti i biljnog i životnjskog porekla. Razlikuju se proste. kao i za aktivnost drugih ćelija.Ugljeni hidrati su jedinjenja sastavljena od različitih kombinacija atoma C. Polisaharidi su složeni šećeri sastavljeni od velikog broja molekula monosaharida. minerali. H. Energija se oslobađa razlaganjem. krompira.

Belančevine se mogu podeliti na proste koje se isključivo sastoje od amino kiselina i složene u čiji sastav pored aminokiselina ulaze neproteinske grupe kao šećeri. To je bitan preduslov za pravilno funkcionisanje niza tkiva i organa. a i antitela protiv infektivnih drugih agenasa su proteini.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 prosečno 10. biotin. Masno tkivo ima i zaštitnu ulogu jer štiti telo od trauma pri udarima. Zatim transportna uloga — vitamini rastvorljivi u mastima (liposolubilni) nalaze se u mastima i lako se prenose preko ćelijskih membrana.5kg) telesne težine kod muškaraca i 25% (15kg) kod žena. pa se mogu nagomilavati do nivoa sa toksikčnim dejstvom. Veći deo masti se koristi u energetske svrhe. B6 piridoksin. jaja).7% (7. mleko. U radu maksimalnog i submaksimalnog inteziteta kao glavni izvor energije služe ugljeni hidrati. višak se pretvara u masti i deponuje u masnom tkivu. Pojačano korišćenje ugljenih hidrata u početku ili tokom čitavog rada submaksimalnog i maksimalnog inteziteta više je izraženo jer se u uslovoma kiseoničkog deficita smanjuje mogućnost korišćenja masti a takođe njihovo oslobađanje iz masnih ćelija. folna kiselina. fizičke aktivnosti. U hisrosolubilne vitamine spadaju Bl tiamin. iznosi 25 . Od 20 aminokiselina 8 je esencijalnih jer ih ljudski organizam ne može sam da sintetiše već se moraju unositi hranom pretežno životinjskog porekla (meso. Kada se unosi više hrane nego što je potrebno. C vitamin (askrobinska kiselina). Amokiselina ima 20 ali je broj njihovih kombinacija toliko veliki da dve jedinke nemaju identične proteine. Vitamini se uglavnom ne sintetišu u ljudskom organizmu pa se moraju unositi hranom. A to su organske kiseline koje u svom svom sastavu pored C. fosfati. pritiscima i drugim mehaničkim delovanjima na telu. zaštitna . regulatorna ulaze u sastav nuklearnih proteina koji regulišu sastav ćelije. a one zavise od perioda brzog rasta organizma. Liposolubinilni vitamini mogu da se skladište u jetri i masnom tkivu. 157 . B2 riboflavin. pantotenska kiselina. H i O imaju i N. Dnevne potrebe hranljivih materija . U liposulbilne vitamine spadaju. lipidi. Energetska vrednost 1g masnog tkiva koja se ne sastoji od čiste masti. K vitamin. ulaze u sastav enzima. Hidrosolubilni vitamini ne mogu da se deponuju u telu. razvoj i opstanak organizma neophodno je da se unose izvesne supstance organske prirode koje iako prisutne u vrlo malim količinama (u tragovima) obezbeđuje pravilan tok enzimskih reakcija. dok se u radovima umerenog inteziteta sa stabilnim stanjem pretežno koriste masti. godina i pola. Vitamini . Uloga je pre svega gradivna.29 kj g1. B12 cijankobalamin. Sastoje se od velikog broja aminokiselina. transportna. Ove vrednosti variraju u zavisnosti od godina i pola i fizičke aktivnosti. ali se ne isključuje učešće ugljenih hidrata. E vitamin. održavanje acidno bazne ravnoteže.Za pravilan rast. niacin. masti od 10 .učestvuju u procesu koagulacije. pa moraju stalno da se unose sa hranom. Količina hrane koja treba svakodnevno da se unese zavisi od energetskih potreba. A vitamin. Na osnovu te osobine svi vitamini se dele na hidrosolubilne (rastvorljive u vodi) i liposolubilne (rastvorljive u mastima).500g.Belančevine su gradivne materije tela.15%. Dnevne potrebe za proteinima su kod odraslih oko 1 g/kg do 2 g/kg telesne mase (30%). Te supstance nazivaju se vitamini. naročito pri dugotrajnim radovima.Preporučuje se da ugljeni hidrati kod odraslih zdravih osoba iznose 60% od dnevnog energetskog unosa odnosno 250 . D vitamin. Belančevine . Korišćenje masti kao izvora energije štedi proteine od prekomernog razlaganja. Osnovna klasifikacija vitamina izvršena je po njihovoj rastvorljivosti.

Nalazi se u mesu. Neophodan je za razvoj i rast celog organizma. Liposolubilni vitamini . džigerica. Koenzim piridoksin učestvuje u metabolizmu aminokiselina. Nedostatak kod dece izaziva rahitis. sočivo). muku.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Hidrosolubilini vitamini (vitamini B kompleksa) .5 mg. Održava normalan rad mišića i srca. učestvuje u sintezi kolagena. Deficit izaziva razdražljivost. Ulazi u sastav koenzima A. jetri nekih riba. mahunarke. Termolabilan je. lisnato testo. mleku. Vitamin D3 je glavni regulaor metabolizma kalcijuma i fosfora u kostima i zubima. Dovoljna doza je 1. kvasac. mišićne trzaje. Nalazi se u jetri. Niacin (nikotinska kiselina) Dnevna doza je 20 mg. Pod dejstvom sučevih zraka provitamini već prisutni u koži prelaze u vitamin D2 i D3. adrenalina i glikokortida. mekinje. omotač žitarica. Hipervitaminoza izaziva deformaciju 158 . naročito ugljenih hidrata. Povoljno utiče i na metalne sposobnosti. Piridoksin B6 Dnevna doza je 2 mg. Ona je koenzim u metabolizmu nukleinskih i aminokiselina. ovčetina. Nalazi se u: šangarepi i drugom povrću. učestvuje u održavanju epitelnih tkiva.Tiamin Bl Vitamin koji blagotvomo deluje na nervi sistem i duhovno stanje. jajima. renu.30 mg. Vitamin D Dnevna doza iznosi 0.1. Deficit izaziva pernicioznu anemiju. mleko.gubitak apetita. džigerici. zeleno povrće. u procesu ugradnje gvožđa u hemoglobin. a njegov nedostatak izražava se u pojavi brzog umora. ribizli. Nalazi se u: mesu. depresiju. u metabooličkim reakcijama aminokiselina i u otpomosti organizma protiv influencija.8 mg a prirodni izvori su: mleko. povrće u maloj meri. Može da se sintetiše u organizmu iz triptofana. mlečnim proizvodima. poremećaj digestivnom sistemu. Deficit je pelagra (lezije u koži i sluzokoži digestivnog trakta. kvascu.4 mg. Cijankobalamin B12 Dnevna doza je 0.003 mg. Nalazi se u: leguminozama. osećanje kordinacije.Vitamin A Dnevna doza je 1 mg. sir. Sastavni je deo rodopsina u receptorima za vid štapićima u mrežnjači oka. Nalazi se u ribljem ulju. kao i trajno slepilo. žumance. mlečnim proizvodima. kamen u bubregu. poremećaj spavanja. jetri. jabuke). integralna pšenica. jagode. buteru. Askrobinska kiselina Dnevna doza je 60 . krvnih sudova. pomorandže. Ulazi u sastav koenzima koji učestvuje u sintezi masti i glikogena i metaboliznu aminokiselina. Prirodni izvori su: govedina. kikiriki.10 mg. Deficit izaziva zamor.0. nervni i mentalni poremećaji).bolest "beri . leguminozama (pasulj. Olakšava varenje. šipku. Deficit izaziva zamor. Deficit izaziva pojavu skorbuta (degeneracija kože. žitaricama. povrću. Široko je raspostranjena u hrani. Folna kiselina Dnevna doza je 0. jajima. zobno brašno. suvi kvsac. Njegov nedostatak izaziva anemiju. povrću i mesu. neurološke poremećaje. dentina kostiju. Riboflavin B2 Potpomaže rastenje. produktima od punog zrna žitarice. ceralijama. mišićne slabosti i polineuritu . Nalazi se u: voću (limun. riba i jaja. sporije zarastanje rana na koži. Nalazi se u: leguminozama. glvobolja. povraćanje. dermatitis. povrću. paprici. (nema ga u biljnoj hrani). Biotin Dnevna doza je 0.100 mg. Deficit izaziva kserftalmiju (orožavanje rožnjače) i noćno slepilo. a kod odraslih ostemalaciju. zelenoj salati. za pravilno funkcionisanje nervnog sistema i i drugih tkiva. bubrezi. bolove u mišićima. krvarenja u koži. Pantenonska kiselina Dnevna doza je 5 . kivi. svinjetina. mršavom mesu. On pomaže rast i razvoj kostiju.01 mg. gastriintestinalne poremećaje i prolive. kupusu. zdravlje kose i noktiju. siru. Hipervitaminoza . pirinčane ljuspe. poremećaje metabolizma i poremećaje u rastu i razvoju celog organizma. zuba. Deluje na metabolizam ugljenih hidrata. Važan je u anabolnim procesima. desni i drugim epitelnim tkivima. sluzokoži. grasak. Deficit izaziva anemiju.beri". u sintezi mukopolisaharida. plodnost.15 . a ima ulogu u održavanju intercelarne supstance hrskavice i krvnih sudova. Dozvoljena doza je od 1 . konvulzije. masti i proteina.

zelenoj salati. kikirikiju.održava normalnu nadraženost mišića. kobalt.60% mase tela otpada na vodu. Sa druge strane. cink. Nedostatak izaziva bolest krvarenja. natrijum.001% telesne mase (pojedinačne dnevne potrebe ne prelaze 100mg). u digestivnim sokovima se vari hrana. zelenom zeljastom povrću. regulatoma uloga . Običan čovek. Sve to govori da organizam mora stalno da održava optimalnu količinu vode u telu.iskazuje značajnu osobinu da uz sebe veže vodu što znači da organizam neći moći da zadrži vodu ako nema dovoljno natrijuma. Nalazi se u: semenu biljnih ulja. Mikrominerali su u telu zastuljeni u tragovima (zovu se i elementi u tragovima). Manjak vode (dehidratacija) remeti telesne funkcije i to se posebno štetno odražava na efekte fizičkog rada. Još neki izvori su: jogurt. fosfor. koji regulišu funkcionisanje razdražljivih membrana mišićnog i nervnog tkiva. vanadijum. Kalcijum . Samo 25% težine masnog tkiva otpada na vodu. zbog mesečnih odliva te ga one moraju pojačano unositi putem džigerice. Od te količine. Ima ga u namirnicama biljnog porekla i mleku.čini jezgra hemoglobina koja prenosa O2 i naročito je bitan kod žena. a sintetiše ga i crevna flora. U vodi se dešavaju hemijske reakcije. Voda .ulaze u sastav kostij u i zuba kao glavne gradivne materije (tu spadaju: kalcijum. Skeletni mišići su tkivo koje je posebno bogato vodom.U ovu grupu spadaju sledeći elementi: gvožđe. Gvožđe . Kalijum .Voda nije niti energetska niti gradivana materija ali spada u. masno tkivo je veoma siromašno vodom. magnezijum.je ne samo sastojak kostiju.Minerali su neorganske materije (obično metali) koje su neophodne za pravilno funkcionisanje organizma čoveka. atrofija testisa sa sterilitetom u muškaraca. koji ostvaraju osmotski pritisak. Natrijum .neki minerali su osnovni sastojci hormona. Bitni za život su minerali koji ulaze u sastav hormona.01% telesne mase (pojedinačne dnevne potrebe prelaze 100 mg). mangan. hiperkalcemiju. hlor. promene u gradivnoj materici sa spontanim pobačajem — zato je ovaj vitamin poznat kao vitamin plodnosti. kalijum. Javlja se i anemija. 2/3 se nalazi u ćelijama. Makrominerali su kalcijum. silicijum. Između 40 . kao i za zgušavanje krvi. Vitamin E Dnevne doze su 15 mg. molidben.03 mg. uloga u funkcionisanju vitalnih organa (srce. fluor. Minerali se dele na makrominerale i mikrominerale. Nedostatak ovog vitamina izaziva degerativne promene u bubrezima. lucerka. a 1/3 u vanćelijskim prostorima u krvi. kalaj. unese oko dva litra vode dnevno (putem pića i hrane). Mikrominerali . pri optimalnim uslovima spoljne sredine. arsen. jetri. Vitamin E poboljšava efikasnost oksidativnih procesa. voću. a bitno utiču na očuvanje acidno-bazne ravnoteže. Minerali obavljaju tri osnovne uloge u organizmu gradivna uloga . distrofija i gubitak skeletnih mišića. za život bitne sastojke hrane. hrom.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 kostiju. svaki pojedinačno ne čini 0. Oko 70% težine mišića otpada na vodu. mesa i kajsije. zelenom zeljastom povrću. Pored toga stvori se i u 159 .je važan sastojak čovekove ishrane jer smanjuje nadražljivost nerava i sprečava pojavu kancerogenih promena u organizmu. Vitamin K Dnevna doza je 0. bakar. štetne materije se rastvorene u vodi. putem bubrega izlučuju iz organizma. mozak). vitamina i enzima. Magnezijum . poremećaje koagulacije krvi. nego je i važan za grčenje mišićnog tkiva. U telu čoveka se nalaze 22 minerala za koje se smatra da su važni za život. Nalazi se u: semenu uljarica. Makrominerali se nazivaju svi oni elementi koji su zastupljeni u telu sa više od 0. Glavni izvor u čovekovoj ishrani je krompir. morske alge. jod. masnom mesu. žumance. enzima i vitamina. selen. fosfor). Minerali . nikl. mlečnim proizvodima. sumpor. krv je tečno tkivo.

koje nazivamo adipositas ili gojaznost. a time i potreba za brzom i efikasnom nadoknadom uvećava se čak 5-6 puta. pri fizičkom radu. Više faktora utiče na gojaznost nasleđe. nejbezopasnija za zdravlje.aerobna zona do 40 godina od 40 . kombinovanim sa programiranim telesnim vežbanjem. jer ono postaje otežano.50 godina od 50 .dijetskim režimom ishrane. Naravno da ove vrednosti pulsa govore o potrebi da se rad izvrši u aerobnoj zoni. Budući da se sa prvim simptomima javlja i smanjenje želje za kretanjem.„začarani krug" bolesti. sa menja sa starošću i izgleda ovako: Frekvenca srca .170 otkucaja u minuti. endokrini poremećaji. Circulus vitosus . veoma se uspešno leči pravilnim higijensko . Potreban intezitet vežbanja za uključivanje adaptacionih mehanizama organizma Da bi vežba imala nadražajno dejstvo potrebno je pravilno dozirati intezitet vežbanja. Sa druge strane opet obim vežbanja predstavlja onu dugo traženu vezu između zdravlja i vežbe.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 metabolizmu 300 .fiziološki mehanizam razvoja bolesti tzv. a posebno u uslovima povišene spoljne temperature. Gojaznost Prekomerno povećanje telesne mase usled nagomilavanja masnog tkiva dovodi do promena i u morfofukcionalnom statusu. 160 . U medicini je danas veoma poznat pato . koja je bez dvoumljenja nejekonomičnija. Poznato je da intezitet vežbanja mora preći određenu granicu (mi će moje nazvati aerobnim pragom) na kojoj se uključuju adaptacioni mehanizmi koji omogućuju da se nivo režima funkcionisanja promeni i omogući izvršenje rada u aerobnoj zoni vežbanja — ova zona predstavlja zonu u kojoj srčana sekvenca se kreće u rasponu od 110 .60 godina od 60 .5 litara. Danas najčešće zastupljena gojaznost usled prekomerene ishrane bogate ugljenim hidratima (95% svih gojaznih) i nedovoljnog kretanja. dok se druge vrednosti mogu dozvoliti samo osobama koje su u punom zdavlju i/ili u redovnom rekreativnom procesu i predstavljaju blizu 85% krajnjih mogućnosti. još više se smanjuje nivo fizičkih aktivnosti što dovodi do daljeg pogoršanja gojaznosti. Međutim. Preko toga govorimo o anaerobnom radu (zbog metaboličkih procesa pomoću kojih se obezbeđuje energija za rad). što uz povećan unos hrane dovodi do prvih simptoma gojaznosti. prekomerena ishrana (pozitivan energetski bilans). gubitak. Adaptaciona granica nivoa inteziteta vežbanja posmtrana kroz adaptaciju srca merenu srčanom frekvencom. Mokraćom se eliminiše oko 1. Na početku se javlja smanjenje fizičkih aktivnosti. još 700 -800 ml. nedovoljna fizička aktivnost.70 godina 130-170 120-150 115-140 110-120 Prve vrednosti pulsa smatraju se za vrednosti koje predstavljaju 50% mogućnosti kardiovaskularnog sistema.400ml vode (potpunim sagorevanjem organskih materija stvara se CO 2 i H20). a isparavanjem kože i pluća (perspiratio insensibilis).

Utrošak energije je proporcionalan inteziteu rada. 161 . Povećanim obimom rada povećava se utrošak energetskih materija u organizmu i time stvaraju uslovi za smanjenje mase tela. prilagođavanja lokomotornog i funkcionalnog sistema. bodrost. a druga strana je to da za kvalitetan rad potrebna trajna promena nekih navika u ishrani. dobar mišićni tonus dobra gipkost. Razlog što smo stavili parametar od 3 kg mesečno. U prvom redu to je program koji čini kombinacija vežbanja tipa aerobik i bodibilding. ali da nikad ne prelazi 80% u odnosu na maksimum. Kranji efekat je zadovoljavajći nivo sposobnosti. ubrzava proces prometa materije u mišićnoj ćeliji. Znači početni parametar sa kojim radimo. U sportsko rekreativnim centrima u Beogradu. Značajan efekat programa vežbanja za regulisanje mase tela može se očekivati samo u uslovima produženog trajanja (preko 30 min). i ako je uključen veliki broj mišićnih grupa u radu umerenog inteziteta. je zato što težimo trajnom gubljenju masnog tkiva. treninga. čime se povećava utrošak kalorija. prilagođavanje mišića za korišćenje masti iz masnih naslaga. Dijetalnom ishranom takođe se smanjuje unos ukupnog broja kalorija (energetske vrednosti namirnica) uz zadržavanje raznovrsne ishrane i očuvajnje životno važnih elemenata u ishrani.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Programi usmereni na regulisanje mase tela Programi usmereni na regulisanje mase tela zasnivaju se na principu povećanog obima rada u okviru jedne vrste aktivnosti ili u kombinaciji najčešće dve ili tri različite aktivnosti. Uticaj telesne aktivnosti postiže se povećanim obimom vežbanja. fizioloških procesa. Kontinuiranim vežbanjem umerenog inteziteta. kada je angažovan veliki broj mišićnih grupa u toku 30 minutnog rada može se utrošiti 300 kalorija. a ne samo lako dostupnih ugljenih hidrata. sa smanjenjem tri kilograma mesečno. Intezitet vežbanja treba da bude usklađen sa individualnim sposobnostima. trajanju rada i angažovanoj mišićnoj masi. dobar izgled kože. Iz toga proizilazi da nedeljno treba da izgubi 750 grama (jedan mikrociklus). u pristupu života. Pored toga produžena telesna aktivnost doprinosi rashodu kalorija i utiče na smanjenje apetita. Kombinacijom aktivnosti u ovakom programu nastoji se postići komplementaran efekat pozitivnih uticaja bitno različitih aktivnosti ili preciznije bitno različitih uslova funkcionisanja organizma. U cilju postizanja efikasnosti programa vežbanja potrebno je da vežbanje bude organizovano najmanje tri puta u toku nedelje i da pojedinačno vežbanje traje najmanje 30 minuta. I u toku ovog programa sprovedenog u okviru ovog rada dinamika opadanja mase tela regulisana je dodatnom dijetom u ishrani. pa u odnosu na to koliki je odnos aerobnog i anaerobnog rada i kalorijskog deficita. prilagođavanja pre svega nekih biomehaničkih uslova ispoljavanja mišića i tetiva. Uvodni mezociklus u treningu za skidanje masnih naslaga kod rekreativaca Plan i program rada Unutrašnji i spoljašnji parametar Unutrasnji parametar Unutrašnji parametar podrazumeva promenu njegovog telesnog sastava. To su tri treninga raspoređenih u jednu nedelju sa dnevnim gubitkom. spremnost za rad i otpornost organizma. Dakle u programima usmerenim na skidanje kilograma primenom telesne aktivnosti značajno je postići veći ili što veći utrošak energije u odnosu na energiju unetu u organizam. To se dobija tako što se izračuna ukupna kalorijska potrošnja. Primer: koliko treba da potroši po treningu plus kalorijska potrošnja. program vežbanja predstavlja kombinaciju nekoliko različitih aktivnosti. odnosno prenosa.

85kg .1= 300/9 =33.11kg = l0kg.1= 245/9 = 27g Kalorijska potrošnja u odnosu na vrstu aktivnosti: ____Intezitet ________________ Aktivnost _________ Potrošnja kalorija u min. prevedeno u kalorije to je 24000 cal.6 = 1800 / 4 = 450g Protini 3000x0. Spoljašnji parametar U okviru programa rada u ovom mezociklusu.Dnevne kalorijske potrebe .3= 900/4 =225g Masti 3000x0.l0kg = 75kg Ciljna težina je 75 Izračunavanje . Ugljeni hidrati 3000 x 0. Pri iskorišćavanju sastojaka hrane. periodu od nekoliko sedmica (obično od tri do šest sedmica ili mikrociklusa. sledećih 6 treninga potrošnja se povećava jer je povećan obim i pojačan intezitet (po treningu se troši oko 750 cal).2 x l6 = 3000 cal. Proteini30% 1g ima 4 cal. ___ Nizak ____________ Teretana _______________ 6 . veslanje) | 16-20 6x600 = 3600cal 6x750 = 4500cal Prvih 6 treninga potršonja kalorija je oko 3600 cal (po treningu se potroši oko 600 cal). 550cal x 29 dana = 15950 cal (kalorijski deficit) Ugljeni hidrati 2450 x 0. a organizam postiže stabilno stanje između unosa i potrebe za kiseonikom. pošto se u procesu rada nameće potreba da se periodično menja usmerenost trenažnog procesa. Nedeljno treba da gubi 6000 cal. Ugljeni hidrati 60% 1g ima 4 cal.1 0 _________ ___ Srednji ___________ konopac.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Primer Ako ispitanik ima 85 kg i 25% masti a cilj koji želi da postigne je 14% masti 85kg x 0. definišu se trenažni metodi koji će se koristiti. Mezociklusi se planiraju u skladu sa zadacima odgovarajućeg perida makrociklusa. tj.3g Pošto treba da gubi 3 kg mesečno.25 = 21kg masti 85kg x 0. Masti 10% 1g ima 9 cal. Ako su dnevne kalorijske potrebe 3000 cal.14 = 11kg masti 21kg . jogging ___________ 11 .15 _________ Visok 1 sprint (trčanje.3 = 735/4 = 184g Masti 2450 x 0. Osnovna orjentacija u ovom mezociklusu je postepeno povećanje obima i inteziteta opterećanja.85 x 2. u ciklusu proizvodnje energije za 162 . u ovom slučaju od 4 nedelja). dok se trenažna sredsta samo orijentaciono planiraju.6 = 1470/4 = 368g Proteini 2450 x 0. Aerobni Trening Trening pri kojem se koriste velike mišićne grupe za izvođenje ritmičkih pokreta kojima se do određenog nivoa podiže frekvencija srca i disanja u određenom vremenskom periodu. To je trening pri kojem je srčani puls 50% do 80% od maksimalnog.

petak). Trening se prevashodno sastoji iz vežbi niskog i srednjeg inteziteta korisnih za sticanje kondicije. 7. 5. posle toga ide serija sa obe ruke. i njegovo trajanje je 50 min. 4. Lateratnog letenja od odručenja do uzručenja. Uvodni deo časa u trajanju od 15 minuta. Vežba za celo telo sa maksimlnim akcentom na aerobnim vežbama (rade se u poskoku ili pokretu u trajanju od 15 . Čas ukupnog trajanja 60 minuta podeljen je u tri dela s tim što je u ovom prvom mikrociklusu vežbanje odvija u zoni od 55-65% od maksimalne frekvence srca. Sledeće vežbe su: 6. ista vežba se radi i sa levom rukom. Broj ponavljanja u jednoj seriji je 10 . Tada kažemo da energija potiče iz aerobnih izvora. Opružanje ruke sa unutrašnjom rotacijom i pregibanjem sa spoljašnjom rotacijom sa laktovima u visini ramena od predručenja do pozicije uzručenja 163 .20 minuta) uz odgovarajuću muziku. sreda. Aktivna. tj. Prvi trening je kraći. serija sa obe ruke. sledi serija sa obe ruke. marširanje. Sve ove vežbe se rade uz neprestane poskoke i trčanje u mestu. posle toga ide serija sa obe ruke. Trening počinje sa vežbom: 1. postepeno povećanje ekstenziteta sa niskim intezitetom rada. Lateralnog letenja do uzručenja iz pozicije priručenja jedna serija sa obe ruke. Struktura primenjenog programa vežbanja Prvi mikrociklus prati postepeno uvođenje rekreativaca u trening. 2. pa opuštanje mišića ramenog pojasa.12-15 minuta vežbi za jačanje mišića ruku i ramenog pojasa. posle toga serija sa obe ruke 3. Svaki mikrociklus je podeljen na tri treninga (ponedeljak. trčanje ili vožnja bicikla. Opružanje ruke sa unutrašnjom rotacijom i pregibanje sa spoljašnjom rotacijom sa laktovima u visini ramena od zaručenja do pozicje predručenja jedna serija naizmenično. Podizanje ruku do uzručenja iz pozicije priručenja jedna serija. zatim se prelazi na podizanje temperature u aktuelnim zglobovima (pregibanjem i opružanjem. Pauza je od 60 do 90 sek. Uvodni mezociklus je podeljen na četiri mikrociklusa. a u sledeća dva treninga dolazi do produženja trajanja do 60 min.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 mišićni rad koristi se kiseonik. 8. Glavni deo časa trajanja oko 25 minuta sastoji se iz dva dela: . izdržljivosti. Lateralnog letenja od priručenja do odručenja desnom rukom jedna serija. Vežbe se rade u seriji od 10 ponavljanja. Zona za zagrevanje je do 55% od maksimalne frekvence srca. Najpre je potrebno podići telesnu temperaturu celog tela. Naizmenično prednje letenje do predručenja u visini ramena iz pozicije priručenja jedna serija. kružnim pokretima).12 puta. a veoma je pogodna za regulisanje kilaže jer je zona u kojoj se odvija vežbanje od 60 do 75% od maksimalne frekvence srca. Dovođenje ruku iz pozicije odručenja do pozicije predručenja sa savijenim rukama u zglobu lakta pod uglom od 90% ide jedna serija.

Prva serija je opružanje i pregibanje u zglobu lakta sa rukom u uzručenju jedna serija desna ruka. daje se jedna serija sa obe ruke. posle koje se daje jedna serija sa obe ruke. Vežbe se rade u seriji od 12 ponavljanja. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i stopalima postavljenim paralelno. Posle ovih vežbi daje se pauza od 60 sek. Sledeće vežbe se izvode na strunjači . To se ponavlja od 4 do 6 puta. ili to prati rad slabijeg inteziteta. udah praćen odvođenjem ruku iz priručenja kroz odručnje do pozicije uzručenja i izdahom do početnog položaja. 5. radi ostajanja u zadatoj zoni. podižemo se na prste. smanjuje se broj ponavljanja. 2. Sledeće vežbe su: 4. 11. 2.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 naizmenično jedna serija. pa onda jedna serija leva ruka. podižemo se na prste. U toku pauze se daje vežba smirivanja organizma. pa jedna serija sa obe ruke. 6. U slučaju da se nekom od vežbača puls povećava preko zadate zone. Iz stojećeg stava oslonac na jednoj nozi pri čemu drugu zanožimo istovremeno kad obe ruke podižemo u predručenje iz pozicije priručenja. Daje se aktivna pauza od 60 . prva serija je kombinacija desne ruke sa levom nogom. 7. 14. vraćamo se u prvobitan položaj. 9. pa onda jedna serija leva ruka. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice sa blago savijenim nogama u zglobu kolena odmaknutim od poda pod uglom od 60%. pa jedna serija sa obe ruke. Pauze su aktivne. 12 minuta statičnih vežbi na parteru za jačanje mišića nogu i karličnog pojasa. Naizmeničnog pregibanja i opružanja ruke u zglobu lakta u poziciji priručenja jedna serija naizmenično. U stojećem stavu istovremenim pregibanjem desne i opružanjem leve noge u zglobu kuka radimo poskoke (napred nazad) sa podizanjem ruku do predručenja iz pozicije priručenja 30 sek. Pauza je oko 90 sek. 15. posle toga sledi serija sa obe ruke. 10. U toku rada. vežbanja puls se proverava palpatomom metodom ili pulsmetrom. 12. Pauza je od 60 do 90 sek. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknutim u širini ramena i prstima okrenutim na unutra. Polučučanj sa nogama razmaknutim uže od širine ramena i stopalima postavljenim paralelno. Sledeća vežbe su: 13. sa labavljenjem ruku i marširanjem. Zatim slede vežbe za triseps i vežbe za biceps. 8. Sledi pauza od 60 do 90 sek.1. Sledeća vežba je naizmenično opružanje i pregibanje ruke u zglobu lakta sa rukama u zaručenju jedna serija desna ruka. pa jedna serija sve to naizmenično. naizmenično odnožimo i prinožimo. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i prstima okrenutim više u stranu. U stojećem stavu istovremenim odvođenjem i privođenjem u zglobu kuka radimo poskoke sa istovremenim odvođenjem ruku do odručenja iz pozicije prirunja 30 sek. podižemo se na prste. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena podižemo od poda karlicu do maksimalne 164 . Posle ove serije daje se pauza od 60 do 90 sek. Polučučanj sa nogama razmaknutim šire od širine ramena i prstima okrenutim više u stranu. 3. Vežbe za jačanje mišića nogu pratiće rad sa po jednom serijom: 1. jedna serija leva ruka. U stojećem stavu istovremenim odvođenjem i privođenjem u zglobu kuka sa ukrštanjem nogu (makazice) 30 sek. 16. Iz stojećeg stava iskorakom jedne noge spuštamo se u polučučanj dok koleno druge noge ne dodirne pod. Pregibanje u zglobu kuka sa savijanjem u zglobu kolena pod uglom oko 90% sa istovremenim privođenjem ruke savijene u zglou lakta pod uglom oko 90% iz pozicije odručenja do pozicije priručenja. laktovima u visini ramena i rukama u odručenju jedna serija desna ruka. sledeća serija je leva ruka i desna noga.90 sek. Polučučanj sa nogam razmaknutim u širini ramena i prstima malo okrenutim u stranu. Opružanje i pregibanje ruku u zglobu lakta sa dlanovima okrenutim u nazad.

Završni deo časa u trajanju od 10 minuta čine vežbe za jačanje mišića trbuha i leđa. Pauza od 60 sek. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice opružamo i pregibamo noge u zglobu kolena odignutih od poda. U sedećem stavu ukrstimo prste oko kolena. Pauza od 60 sek. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo gornji deo trupa sa rukama pored tela. 5. Vežbe za leđa: 1. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi zanožimo drugu nogu savijenu u zglobu kolena pod uglom od 90%. ruka je u uzručenju savijena u zglobu lakta pri čemu drugom rukom vučemo da istegnemo triceps. Zanožimo a zatim je vraćamo u prvobitan položaj. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga opruženo dodiruje prstima pod.70% od maksimalne frekvence srca. i 5 minuta istezanja i relaksacije. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama pored tela podižemo gornji deo trupa dodirujući prstima podkolenice sa spoljašnje strane. 6. Za istezanje bicepsa. 6. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga noga savijena u zglobu kolena u maksimalnom prednoženju (nadkolenica dodiruje grudi) zanožimo uz istovremono opružanje u zglobu kolena. povećavanjem brojem ponavljanja. 4. Drugi mikorociklus je ponavljanje prethodnog sa dodavanjem nekih vežbi. Čas ukupnog trajanja od 60 minuta podeljen je na tri dela. 5. Ležeći na leđima sa nogama savijenim u zglobu kolena raširenim u širini ramena i šakama prekrštenim na potiljku podižemo trup dok grudima ne dodirnemo butine. 3. pri čemu drugom šakom uhvatimo šaku i vučemo za maksimaino istezanje. 4. 1. Ležeći na leđima sa jednom nogom savijenom u zglobu kolena a drugom podignutom u vertikali razmaknutim u širini kukova podižemo od poda karlicu do maksimalne amplitude. ruka je ispružena u predručenju u supinaciji i opružena u zglobu šake. Broj ponavljanja i serija slobodan. Ležeći na stomaku sa trupom na podu istovremeno zanožimo obema nogama. Poslednjih 5-7 minuta završnog dela časa je posvećeno vežbama za istezanje i relaksaciju. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo gornji deo trupa sa rukama u odručenju savijenim u zglobu lakta pod uglom od 120%. Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo naizmenično noge u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodirujući pod. 6. Za istezanje tricepsa. i opružamo u zglobu kuka da bi istegli mišice zadnje regije ramena i leđa. 3. Uvodni deo časa traje kao u prethodnom 165 . U širokom stavu istovremeno sa udahom ruke odvodimo iz priručenja kroz odručenje do pozicije uzručenja i izdahom do početnog položaja. U sedećem stavu jedna noga je ispružena napred a druga noga je odnožena i savijena u zglobu kolena pod uglom od 90% spustmo se u pretklon napred. 4. 3. 7. Duboki pretklon nad levom i desnom nogom sa zadržavanjem u širokom stavu. Vežbe za trbušne mičiće: 1. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama iza glave podižemo gornji deo trupa do odvajanja lopatica od strunjače. Drugi mikrociklus prati postepeno povećanje obima rada sa malim povećanjem intezitata rada. Sledi pauza od 60 do 90 sek. 5. Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo ispruženene noge istovremeno u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodirujući pod. 3. Sedeći maksimalno raširenih nogu duboki pretklon napred. nad jednom i drugom nogom. 2. s tim sto se u drugom mikrociklusu vežbanje odvija u zoni od 60 . Pauza od 60 sek. 2.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 amplitude. 2.

Iz stojećeg stava oslonacna jednoj nozi pri čemu drugu zanožimo istovremeno kad obe ruke podižemo u predručenje iz pozicije priručenja. Pauza je od 60 sek. 3. Neke od kombinacija vežbi koje se dodaju su: 1. 2. 2. 8. naizmenično odnožimo i prinožimo.15 ponavljanja. Glavni deo časa trajanja 30 mininuta sastoji se iz dva dela: 15 minuta vežbi za jačanje mišića ruku i ramenog pojasa. 3. 15 minuta statičnih vežbi na parteru za jačanje mišića nogu i karličnog pojasa. 6. Trajanje pauze je smanjeno na 60 sek. Ostaje ista kombinacija vežbi. vraćamo se u prvobitan položaj. 2. Sledeće vežbe su: 4. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga opruženo dodiruje prstima pod. 6. Posle ovih vežbi daje se pauza od 60 sek. 7. Vežbe se rade u seriji od 12 . Polučučanj sa nogama razmaknutim uže od širine ramena i stopalima postavljenim paralelno. Iz stojećeg stava iskorakom jedne noge spuštamo se u polučučanj dok koleno druge noge ne dodirne pod. 7. Ležeći na leđima sa jednom nogom savijenom u zglobu kolena a drugom podignutom u vertikali razmaknutim u širini kukova podižemo od poda karlicu do maksimalne amplitude. 2. Vežbe za trbušne mičiće: 1. Vežbe su iste kao i u prethodnom. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama iza glave podižemo gornji deo trupa do odvajanja lopatica od strunjače. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama pored tela podižemo gornji deo trupa dodirujući prstima podkolenice sa spoljašnje strane. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice sa blago savijenim nogama u zglobu kolena odmaknutim od poda pod uglom od 60%. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i stopalima postavljenim paralelno. labavljenje mišća. Vežbe za jačanje mišića nogu pratiće rad sa po jednom serijom: 1. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena podižemo od poda karlicu do maksimalne amplitude. Već smo rekli da je drugi mikrociklus ponavljanja prethodnog sa kombinacijom nekih vežbi. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i prstima okrenutim više u stranu. 3. Na kraju se trči 30 sekundi sa visoko podignutim kolenima. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi zanožimo drugu nogu savijenu u zglobu kolena pod uglom od 90%. 5. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga savijena u zglobu kolena u maksimalnom prednoženju (nadkolenica dodiruje grudi) zanožimo uz istovremono opružanje u zglobu kolena. odnožimo i prinožimo nogu savijenu u zglobu kolena pod uglom od 90%.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 mikrociklusu 15 minuta. Pauza od 60 sek. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknutim u širini ramena i prstima okrenutim na unutra. Polučučanj sa nogama razmaknutim šire od širine ramena i prstima okrenutim više u stranu. Pauze su aktivne. iz priručenja kroz odručenje u uzručenje jedna serija. Zanožimo a zatim je vraćamo u prvobitan položaj. Broj ponavljanja se povećava. i 5 minuta istezanja i relaksacije. U drugom mikrociklusu je povećan broj ponavljanja na 12. podižemo se na prste. Vežbe se rade u 15 ponavljanja. 4. podižemo se na prste. Pauza je oko 60 sek. Vežbe na strunjači . marširanje. Serija se ponovi. posle toga se trči lagano 60 sek. Sledi pauza od 60 sek. Polučučanj sa nogam razmaknutim u širini ramena i prstima malo okrenutim u stranu. Kroz priručenje u uzručenje pa nazad. 5. podižemo se na prste. Završni deo časa u trajanju od 10 minuta čine vežbe za jačanje mišića trbuha i leđa. Ležeći na leđima sa nogama savijenim u zglobu 166 . Klečeći četvoronoški sa osloncem na jednoj nozi.1.

posle toga se nastavljaju vežbe za jačanje mišića nogu i karličnog pojasa. Iz stojećeg stava iskorakom jedne noge spuštamo se u polučučanj dok koleno druge noge ne dodirne pod. Poslednjih 5-7 minuta završnog dela časa je posvećeno vežbama za istezanje i relaksaciju. Pauza je od 30 . Posle toge ide aerobni deo sa marširanjem. Treći mikrociklus prati povećanje obima rada sa srednjim intezitetom rada. povećavanjem brojem ponavljanja. Čas ukupnog trajanja od 60 minuta podeljen je na tri dela. 15 minuta statičnih vežbi na parteru za jačanje mišića nogu i karličnog pojasa. Čučanj sa nogama razmaknutim šire od širine ramena i prstima okrenutim više u stranu. 15 minuta vežbi za jačanje mišića ruku i ramenog pojasa. Neke od vežbi koje se dodaju su: Na 167 . Pauza od 60 sekundi. 6.18 ponavljanja. kombinacija. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo gornji deo trupa sa rukama u odručenju savijenim u zglobu lakta pod uglom od 120%. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i stopalima postavljenim paralelno. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknutim u širini ramena i prstima okrenutim na unutra. 3 serije upora sa 15 ponavljanja. Broj ponavljanja i serija slobodan. 7. Vežbe su iste kao i u prethodnim mikrociklusima. Ležeći na stomaku sa trupom na podu istovremeno zanožimo obema nogama. Već smo rekli da je treći mikrociklus ponavljanje prethodnog sa kombinacijom nekih vežbi. Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo ispruženene noge istovremeno u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodirujući pod. 8. 3. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice opružamo i pregibamo noge u zglobu kolena odignutih od poda. trčanjem i sunožnim poskocima. Čučanj sa nogama razmaknutim uže od širine ramena i stopalima postavljenim paralelno.Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo naizmenično noge u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodirujući pod. Posle ovih vežbi daje se pauza od 30 sek. Glavni deo časa trajanja 30 minuta sastoji se iz dva dela: Vežbe za jačanje mišića grudi i tricepsa. Čučanj sa nogam razmaknutim u širini ramena i prstima malo okrenutim u stranu. vraćamo se u prvobitan položaj. 3. 5. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo gornji deo trupa sa rukama pored tela. Vežbe za jačanje mišića nogu pratiće rad sa po jednom serijom: 1. 2. podižemo se na prste. Pauza je oko 60 sek. 4. 6. laganim trčanjem. Treći mikorociklus je ponavljanje prethodnog sa dodavanjem nekih vežbi. noge su u širini ramena. Sledeće vežbe su: 4. Vežbe za leđa: 1. U ovom mikrociklusu prvo se rade vežbe za jačanje mišića grudi i tricepsa. ruke su u širini ramena. Pauza je od 30 sek. Vežbe se rade u seriji od 15 . Iz stojećeg stava oslonacna jednoj nozi pri čemu drugu zanožimo istovremeno kad obe ruke podižemo u predručenje iz pozicije priručenja.75% od maksimalne frrekvence srca. 2. poskocima. 5.60 sek. pa se nastavljaju vežbe za jačanje mišića nogu i trupa.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 kolena raširenim u širini ramena i šakama prekrštenim na potiljku podižemo trup dok grudima ne dodirnemo butine. U trećem mikrociklusu je povećan broj ponavljanja na 15. U stojećem stavu sa osloncem na obe noge razmaknute u širini ramena i prstima okrenutim više u stranu. s tim sto se u trećem mikrociklusu vežbanje odvija u zoni od 65 . Broj ponavljanja se povećava. podižemo se na prste. Pauza od 60 sekundi. Ostaje ista kombinacija vežbi. Uvodni deo časa traje kao u prethodnom mikrociklusu od 15 minuta. podižemo se na prste.

Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo naizmenično noge u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodimjući pod. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga savijena u zglobu kolena u maksimalnom prednoženju (nadkolenica dodiruje grudi) zanožimo uz istovremono opružanje u zglobu kolena. Završni deo časa u trajanju od 10 minuta čine vežbe za jačanje mišiča trbuha i leđa. Pauza je aktivna 60 sek. *tri . broj ponavljanja i struktura treninga ostaje ista. 3. Trajanje pauze je smanjeno na 30 sek. * četiri .60 sek. marširanje. 6.spušta se i druga noga. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi. Ležeći na Ieđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama pored tela podižemo gornji deo trupa dodirujući prstima podkolenice sa spoljašnje strane. 5. odnožimo i prinožimo nogu savijenu u zglobu kolena pod uglom od 90%. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo goraji deo trupa sa rukama pored tela. 168 . Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi zanožimo drugu nogu savijenu u zglobu kolena pod uglom od 90%. Zona treninga je malo više i sada je u zoni od 70 . U isto vreme kada se penje na step dižu se obe ruke iz pozicije priručenja u poziciju uzručenja. naizmenično odnožimo i prinožimo.18 ponavljanja. Četvrti mikrociklus zadržava isti obim rada. sa istim ili malo jačim intezitetom rada. radi se vežba na steperu: *jedan . labaljenje misća. Klečeći četvoronoške sa osloncem na jednoj nozi druga opruženo dodiruje prstima pod. Pauza od 60sek. Vežbe na strunjači . 3. 2. Ležeći na leđima sa jednom nogom savijenom u zglobu kolena a dragom podignutom u vertikali razmaknutim u širini kukova podižemo od poda karlicu do maksimalne amplitude. Vežbe za leđa: 1. Sledi pauza od 60 sek. Provera se vrši palparatorom metodom i pulsometrom. Serije. Ova serija se radi u tri ponavljanja. Faze časa su iste kao u prethodnom mikrociklusu. 1. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice sa blago savijenim nogama u zglobu kolena odmaknutim od poda pod uglom od 60%. laganog trčanja.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 kraju umesto trčanja od 30 sek sa visoko podignutim kolenima. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena i rukama iza glave podižemo gornji deo trupa do odvajanja lopatica od stunjače.80% od maksimalne frrekvence srca.podiže se vodeća noga na step. Ležeći na leđima sa savijenim nogama u zglobu kolena razmaknutim u širini ramena podižemo od poda karlicu do maksimalne amplitude. vežbe se daju sa manjim intezitetom i manjim brojem ponavljanja. Serija traje 30 . 2. 5. Pauza od 30 sek. Zanožimo a zatim je vraćamo u prvobitan položaj. 6. Ležeći na stomaku sa trupom na podu istovremeno zanožimo obema nogama. Vežbe za trbušne mičiće: 1. Poslednjih 5-7 minuta završnog dela časa je posvećeno vežbama za istezanje i relaksaciju. 2. 7. U slučaju prelaska zadate zone. Ležeći na stomaku sa nogama na podu podižemo gornji deo trupa sa rukama u odručenju savijenim u zglobu lakta pod uglom od 120%. 4.Vežbe se rade u seriji od 15 . (nevaži za step). Ležeći na leđima sa nogama savijenim u zglobu kolena raširenim u širini ramena i šakama prekrštenim na potiljku podižemo trap dok grudima ne dodirnemo butine. 3. i 5 minuta istezanja i relaksacije.spušta se vodeća noga. Vežbe se rade u 18 ponavljanja. *dva .drugom nogom staje se na step. Ležeći na leđima sa rukama ispod gluteusa podižemo ispruženene noge istevremeno u vertikalu pod uglom od 80% i vraćajući ih lagano ne dodirujući pod. Broj ponavljanja i serija slobodan. Pauze su aktivne. 4. Ležeći na leđima oslonjeni na podlaktice opružamo i pregibamo noge u zglobu kolena odignutih od poda. Pauza od 60 sek.

Veći funkcionalni kapacitet tokom vježbanja Veći dotok krvi u pluća Povećava se difuzija respiratornih plinova Smanjuje se nefunkcionalni kapacitet pluća Veći vitalni kapacitet (kapacitet disanja) Mišići: 1. 4. Povećava se veličina srčanog mišića Veća snaga srčane kontrakcije Više krvi po jednoj kontrakciji Manji puls u mirovanju Niži puls pri submaksimalnom opterećenju Veće dimenzije krvnih sudova Više krvi koja snadbeva srce Smanjuje se rizik od srčanog udara Viši postotak preživljavanja kod srčanog udara Krvni sudovi i hemija krvi: 1. 4. ishrane i uticaja na organizam u celini Povoljni učinci aerobnog treninga su: Fiziološke promene Srce: 1. 5. 3. 5. 3. 6. 2. 3. 4. 7. Bolja osobna pretpostavka (image) Veće osobno zadovoljstvo Smanjuje se napetost uzrokovana psihološkim stresom Povećava se sposobnost relaksacije 169 . 3. 9. 3. 2. 5. 2. 4. 2.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Primeri i objašnjenja aerobnih treninga. Smanjuje se sistolički i dijastolički krvni pritisak u mirovanju Smanjuje se LDL holesterol i trigliceridi Povećava se HDL holesterol (dobar holesterol) Smanjuje se rizik od sklerozacije sudova Povećava se volumen krvi Veći transportni kapacitet kiseoniika (hemoglobin) Pluća: 1. 4. 5. 2. 6. Povećava se mišićni tonus (napetost) Bolja prokrvljenost (kapilarizacija) Bolje enzimske funkcije u mišićnim stanicama Povećava se otpornost na mišićni zamor Bolji opšti izgled Psihološke promene: 1. 8.

osoba 40g. danu. koliko ta mišićna pumpa učini suvišnog rada.10 do 12 otkucaja/min. ne morate trčati pod svaku cenu! Ne takmičite se sa samim sobom u savladavanju što veće brzine ili pređenog puta. traka će sama ubrzavatiili usporavati. tj.hodajte. efekte aerobnog treninga osećate u kvalitetu svakodnevog života. u krvi će biti više eritrocita koji prenose kisieonik. Primenjiva je samo na odrasle osobe. godini. npr. Što je nivo treniranosti viši.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Načini kojima se može ustanoviti ojačanje srca Jednostavno izmeri se puls u tri dana. gotovo dramatične promene primećuju se kod početnika. Isto se učini nakon 4 nedeljnog programa aerobnog vježbanja. Određivanje maksimalne frekvencije srca U laboratorijskim uslovima i uz doktorski nadzor. moguća je pogreška od + ili . npr. Izračunajte koliko je to otkucaja više u jednom satu. U mišićima se kiseonik koristi u ciklusu sagorevanja različitih energenata (ugljenohidrata i masti). Što je niži puls u mirovanju. određuje se jednostavnom formulom na način da se od broja 220 oduzmu godine života. izračuna se prosečni puls u mirovanju. Neki sportisti. Kao što motor s unutrašnjim sagorevanjem. Dakle za npr. promjene su manje i teže ostvarive. Indirektno. vrhunski biciklisti imaju puls u mirovanju 30 otkucaja. mogućnost da isti intenzitet podnosite duže vreme. Ali to nije sve. puls=180) želi aerobni trening za razvoj kardiorespiratornih sposobnosti (70- 170 . Nameće se pitanje: da li je to zaista potrebno ili je to samo pomodarstvo? Krenimo redom. prema potrebama pojedinca. neka vam. Što je ta razlika veća. određuje se stres testom. tj.. Kod visokog nivoa utreniranosti može se desiti i zastoj u razvoju aerobnog kapaciteta. Informacije radi. Naročito veliki napredak. Srčani sistem preko pluća uzima kiseonik iz atmosfere i prenosi ga do mišića. u svakoj kontrakciji (otkucaju) izbaciti će veću količinu krvi. testom pod maksimalnim opterećenjem. (max. prosečna osoba ima puls u mirovanju od 60 do 75 u minuti. broj pretrčanih krugova ili kilometara ne bude itnperativ. veća je razlika maksimalnog pulsa ili tzv. kako bi se proizveo mehanički rad. jer su dosada trenirali u zoni visokog rizika i kontinuirano preopterećivali kardiorespiratorni sistem. Postoji više načina za određivanje aerobne zone. Npr. a bicikla će sama smanjivati ili podizati opterećenje. te je u tom slučaju potrebno koristiti posebne metode treniranja. npr. Pravilnim izvođenjem programa srce će raditi ekonomičnije. Ta dimenzija je merilo napretka unutar vaše aerobne zone. ili jedan otkucaj u 2 sekunde! Pušači imaju i do 10 otkucaja više od nepušača. tako i naš organizam koristi kiseonik i gorivo da bi proizveo energiju. Ako to zahteva aerobna zona . veće su i mogućnosti intenzivnijeg rada i veća je izdržljivost. Za većinu će to značiti smanjenje intenziteta. Jedinstvena osobina našeg organizma je sposobnost da reaguje na potražnju kiseonika. teoretska maksimalna frekvencija srca je 180 otkucaja u minuti (220-40=180). Najjednostavniji je da se teoretski maksimalni puls pomnoži s donjom i gornjom granicom određenog tipa treninga. Prednosti korišćenja "Polar trake" za srčanu frekvenciju Cardio programi omogućuju automatsko doziranje opterećenja. tzv. rezervni puls. pre ustajanja iz kreveta i nakon mirnog buđenja (bez budilnika). precizno zadržavanje u aerobnoj zoni. Zbog toga. itd. "plato". što će rezultirati smanjenim brojem otkucaja. 40 godišnju osobu. Određivanje aerobne trening zone Recimo odmah da će se mnogi koji dosad nisu određivali intenzitet treninga pomoću srčane frekvencije iznenaditi.

Kada imamo izračunat rezervni puls (HRR). To je vreme potrebno da bi organizam aktivirao enzime odgovome za pretvaranje masti u energiju. veće su i vaše mogućnosti za intenzivnijim treningom. pre ustajanja iz kreveta.godine života 3. Maksimalni puls (max SF) i Rezervni puls (HRR) 1. Puls u mirovanju (mSF)=radi tačnosti. možemo izračunati trening zonu: 4. 180x0. Rezervni puls(HRR)= Maksimalni puls-puls u mirovanju. nešto složeniji. Računanje pomoću ove formule zahteva dimenzije: Puls u mirovanju (mSF). Dakle. tri dana za redom.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 80% od max) 180x0.70)+60=148 Trening zona može se odrediti i pomoću tablice Internacionalne fitness asocijacije s preporučenim pulsom u odnosu na starosno doba i tri nivoa fitness polaznika: Minimalno trajanje aerobnog treninga Minimalno trajanje aerobnog treninga je 12 minuta. najbolje je izmeriti frekvenciju srca odmah nakon mirnog buđenja.50 + puls u mirovanju = donja granica treninga Primer: računamo trening 35-godišnjaka sa pulsom u mirovanju od 60 otkucaja i tipom treninga sa 70 do 80 % od maksimalnog pulsa. 2. HRR=maxSFmSF Rezervni puls je razlika maksimalnog pulsa i pulsa u mirovanju.80 + puls u mirovanju = gornja granica treninga 5. Preporučljiva trening zona za osobu iz primera je između 126 i 144 otkucaja u minuti. Maksimalni puls (max SF) = 220 . ali i precizniji način (primenjiva je na 98% populacije) je pomoću Karvonen formule.80=144. Rezervni puls x 0. Sto je veća ta razlika. Maksimalni puls=220-35=185 otkucaja Rezervni puls=185-60=125 otkucaja Goraja granica treninga=(125x0. sabrati ta tri broja i podeliti sa tri. tek 171 . Drugi.70=126.80)+60=160 Donja granica treninga=(125x0. Rezervni puls x 0.

. Na taj način dobija se procena nivoa aerobne izdržljivosti izražena ocenom od jako slabe do odlične. Ovim jednostavnim testom. Sigurno je da će biti bolji rezultati dugotrajnijeg aerobnog treninga. dovoljno sna. Svaku vežbu započmjite lagano i postepeno i tako je završavate. Unutar mišićnih stanica. glikogena.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 nakon desetak minuta aerobnog treninga udeo masti u proizvodnji energije se povećava na račun smanjenja potrošnje ugljenohidrata. mitohondriji jačaju svoj enzimski sistem za oksidaciju energije. starost. Previše brzi ulazak u trening zonu može izazvati nagli skok srčanog ritma. Najviši nivo iskorišćavanja energije iz masnih zaliha događa se nakon 30 min aerobnog rada. treba da urade lekarski pregled. U treningu preopterećujemo aerobni sistem. tj. koje nisu sigurne u svoje zdravstveno stanje. Određivnje najadekvatnijeg tipa aerobnog treninga Uzima se u obzir trenutna kondicija. Odmor. testiranje je jednostavnije na pokretnoj traci (u vodoravnom položaju trake). Trajanje treninga duže od jednog sata povećava rizik od povreda. čime se povećava efekt treninga. Osobe starije od 40 godina. Sve ove promene dolaze postepeno kroz duži period i da bismo ih izazvali moramo kontinuirano i odmereno opterećivati sistem. učestalost treninga. Razlog tome je što naš nervni sistem za energiju koristi isključivo šećer tj. Lagani završetak treninga omogućiti će organizmu izbacivanje produkata razgradnje energije. Aerobni trening duži od jednog sata takođe aktivira masti za energiju. a mišići bolje iskorišćavaju kiseonik iz krvi. ali ne jednako kao u prvom satu. uključujući i mlečnu kiselinu. 172 . Na taj način smanjiće se upala mišića. potrebno je podizati intenzitet opterećenja. naglo gubljenje energije i prerani zamor. glikogen. Na osnovu svih dostupnih podataka određuju se aerobne vežbe. značajno je za motivaciju i za određivanje daljnjeg treninga. Pri tom bi puls trebao biti oko 55% maksimalne teoretske frekvencije. Analiziranje rezultata i upoređivanje sa rezultatom prethodnog testa. Kroz odmor organizam se adaptira na trenažna opterećenja i postaje snažniji. Testiranje nivoa aerobne pripremljenosti Jedan od najpopularnijih testova za procenu aerobne izdržljivosti je "Cooperov test". trajanje treninga i intenzitet treninga tj. Srce postaje snažnije i efikasnije. kako se organizam adaptira. te počinje iskorišćavati složenije izvore energije. Vremenom. tj. koristiti ga mogu samo utrenirane osobe uz nadzor trenera. masne kiseline. ali samo ako je prilagođen trenutnom stanju pojedinca. dnevna ishrana i trenutni osećaj važni su za određivanje trajanja treninga. Nakon perioda od 12 minuta organizam stvara odbrambenu reakciju od mogućeg pražnjenja rezervi glikogena. Polagano se podiže srčana frekvencija prema trening zoni kroz 5 do 15 minuta. spadate li u rizičnu grupu (krvni pritisak. Najpogodnija aerobna zona za zagrevanje Zagrevanje i opuštanje su sastavni delovi svakog treninga. Takvim načinom omogućavamo organizmu da se regulacijom cirkulacije i metabolizma pripremi za prelazak iz jednog nivoa intenziteta u drugi. Kako test zahteva aksimalne napore. Zbog lakšeg merenja pređenog puta. zdravstveno stanje. povrede). To se postiže razvojem srčanih sudova i mišićnih funkcija. Pređena dužina upoređuje se sa rezultatima u tablici za određenu životnu starost i pol. Zbog toga je važno težiti aerobnom treningu dužem od 30 minuta. meri se maksimalna udaljenost koju testirana osoba može preći (trčanjem ili hodanjem) u 12 minuta. preporučeni puls ili trening zonu.

što može smanjiti imunitet organizma. I ovde je ključni faktor dužina zadržavanja u zadanoj zoni. iz nedelju u nedelju. stariji ili nakon odredene povrede ili bolesti. U idealnim uslovima za osobe vrlo slabe kondicije i 2 treninga nedeljno omogući će određeni napredak. preporučljivo je 3 do 5 puta nedeljno. 173 . Po prepomkama Američke asocijacije za sportsku medicinu i Američke asocijacije za srce. To se posebno uzima u obzir ako ste nepripremljeni.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Zona u kojoj se najbolje razvijanju kardiorespiratorne sposobnosti U zoni 70-85 % od maksimalnog pulsa. Učestalost aerobnog vežbanja Trening koji se odvija tri puta nedeljno primenjen je u ovom slučaju pošto je reč o rekreativcima. Zadržavanje kraće od toga neće dati dovoljan podsticaj srcu. dakle ispod anaerobne zone. preteški. Za većinu. plućima i krvnosudnom sistemu da unaprede svoju efikasnost. Važno je. intenziteta i učestalosti treninga. Povećanje učestalosti na više od 5 puta nedeljno onemogući će potpuni oporavak. postupno povećavanje trajanja. minimalno zadržavanje unutar zone je 20 minuta.

troši se podjednako kalorija. Pedale na bicikli se moraju okretati intezivno da bi se postigao isti puls kao kod. Načini opterećenja u aerobnom treningu Do promene u programu vežbanja dolazi ako je dosadašnji program prelagan. nego jedan trening od 60 minuta. veća je potražnja za kiseonikom. ako je puls npr. ukoliko je puls isti na dve različite sprave. viši je puls i veća je potrošnja kalorija. ili ako trenirate po istom programu više od 6 nedelja. Progresivno tj.bicikla ima prednost. 2. naročito ne zdravstvenih. ili želimo li učvrstiti glutealnu regiju (sedalne mišiće) . te na kraju "hlađenje" na veslaču. Štoje više mišića uključeno u vežbu.samo u slučaju ako puls ne prelazi zonu sigurnog vežbanja (do 85%). zaveslaj u veslanju) ponavljamo nebrojeno mnogo puta. Kod različitih sprava rade različite grupe mišića i o toga zavisi potrošnja kalorija. čak i u jednom treningu. postupno povećanje opterećenja u treningu možemo osigurati na tri načina: 1. U stvarnosti. vežba u trening zoni na traci. može doći do povreda ili čak do deformiteta pojedinog dela tela. potrošnja više od 3500 kalorija nedeljno može vas vratiti na početak i poništiti sve učinke dotadašnjeg treninga. Npr.veslač ima prednost. 140 na pokretnoj traci. zagrevanje na bicikli. Određeni zdravstveni razlozi takođe mogu uticati na odabiranje sprave. Oba ova cilja 174 . Npr. ukoliko želite potrošiti isti broj kalorija na spravi koja ima nešto nižu efikasnost jednostavno produžite trajanje vežbe. a i zbog razbijanja monotonije. Dakle. Ishrana i piće u danima aerobnog treninga O gorivu koje stavljamo u neki stroj zavise karakteristike koje od njega možemo očekivati.povećava se trajanje vežbe bez promene intenziteta. Važnost pravilne tehnike pri aerobnom vežbanju Izuzetno je važna. Drugim rečima. korak u trčanju. Kod određivanja sprave za izvodenje aerobnog treninga najvažnije je koju vežbu preferirate. bol u donjem delu leđa ili prekomerna težina dobar su razlog da se odlučite za biciklu. Učestalost je vrlo važan činilac efikasnosti treninga. unaprediti kardiorespiratorne sposobnosti i skinuti suvišne masti. Povećanjem učestalosti — ako se smanjilo vreme vašeg oporavka možete planirati češće treninge. Kako bi se uključile sve mišićne grupe. Isto je i sa našim telom.. Aerobnim treningom možemo postići dva cilja. jer govorimo o fitness treningu.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 Nema razloga. Povećanjem intenziteta . Vaše srce postaje izdržljivije vežbanjem kroz duži period sa istim pulsom (aerobno stabilno stanje). Ako se takav pokret tehnički nekorekto izvodi. Povećanjem trajanja . dobro je menjati spravu. Razlika i načini određivanja najpogodnije među spravama Naučno je dokazano. 3. zbog kojih bi se po jednom treningu potrošilo više od 800 cal. Pojedini pokret (npr. Spravu određujemo i u odnosu na ciljeve treninga. Npr. npr. u smislu potrošnje kalorija i uticaja na kardiorespiratorni sistem to je identično vožnji relaksirajuće bicikle pod istim pulsom. ako želimo naglasiti gornji deo tela . ako je nakon završene vežbe puls niži za 6 i više otkucaja nego ranije. npr. brzog hodanja na pokretnoj traci. bolje je raditi dva treninga istog intenziteta po 30 min. na kojoj spravi se osjećate najugodnije.

Njima će se povećati energetski nivo organizma. Uzimanje hrane podelite u više manjih obroka kroz celi dan. tako da se mala ili nikakva količina masti potroši tokom vežbe. ali ne i kafa. Slab aerobni kapacitet. Naročito pre. isto tako može biti i ograničenje za intenzivan trening u teretani. hlebu. Ali. Aerobni trening može se sprovoditi gotovo svakodnevno. 2. i programa. a cardio trening nakon toga. naročito u određenim delovima godišnjeg ciklusa razvijati aerobni kapacitet. Rad s tegovima pre aerobnog vežbanja može pomoći da organizam brže dođe u "zonu izgaranja masti" jer će se ranije smanjiti rezerve glikogena. za vreme i nakon aerobnog treninga trebali bi uzimati samo vodu. Pijte minimalno 8 čaša vode dnevno. isto kao i kod treninga s tegovima. jer se duže zadržavaju u želucu i otežavaju hidrataciju organizma. potrebno je pre treninga. Slabo srce će biti preopterećeno velikom mišićnom masom. uzeti obrok kompleksnih ugljenohidrata. Uticaj aerobnog treninga na dinamiku mišićnog rasta Treniranjem za maksimalnu mišićnu masu. Definisanje pojma intervalnog trennga Zavisno od kardio sprave koju ispitanik koristi. Smenjivanje cardio treninga i teretane (potreba obavljanja cardio treninga) Aerobno vežbanje pre teretane može biti odlično zagrevanje. ali i otežati skidanje masnoća u fazi definicije. "fartlek" trening poreklom iz Švedske. izmenjuju se periodi različitog intenziteta. prvo teretana. Treba izbegavati namirnice sa puno masti ili šećera i izbegavati vežbanje minimalno 2 sata iza obroka. Važno je. jetra mora lučiti insulin kako bi metabolizirala šećere. Intervalni trening je tip treninga u kojem se izmenjuje period intenzivne aktivnosti s periodom aktivnog oporavka. Pri planiranju intervalnog treninga određeno je: 1. Kompleksni ugljenohidrati nalaze se u pirinču. Pošto je cilj i skidanje suvišnih kilograma. Za one koji rade na snazi i masi. Upravo zbog većeg broja varijabli i neograničene mogućnosti kombinacija. za vreme i neposredno nakon treninga. intervalni trening je efikasniji i zanimljiviji od kontinuiranog treninga. pre. takođe će usporiti ili onemogućiti razvoj mase. vodu uzimajte čestim malim gutljajima koliko vaš organizam može prihvatiti. Ako vežbate uveče obilni ručak rasporedite na dva manja obroka. Nivo inzulina u krvi onemogućava jetru u metaboliziranju masti. u kojem se izmenjuju periodi sprinta s periodima joginga. već se napor i oporavak 175 . važe uobičajeni saveti za ishranu. a motor od "peglice"!).Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 možemo postići i istim treningom. Naročito kod unešene veće količine jednostavnih šećera. Jednostavni šećeri nisu preporučljivi iz razloga što ne mogu osigurati dugotrajniji izvor energije. povrću. Uobičajeni način intervalnog treninga je npr. aerobni trening usporiti će mišićni rast. itd. (dobro poređenje: karoserija od mercedesa. Karakteristika fartleka je da intervali nisu precizno određeni. pa mogu i umanjiti izdržljivost. trajanje i intenzitet intervala oporavka i 3. Nakon tegova obično smo preumorni za kvalitetan aerobni trening. Pre treninga nije dobro uzimati niti neke sportske napitke koje sadrže jednostavne šećere. ukupan broj serija. Savet za fitness polaznike kojima nije prvi cilj mišićna masa je da menjaju redosled aerobnog i anaerobnog treninga. krompiru. Podizanje nivoa kardiorespiratornih sposobnosti. Pred jutarnje vežbanje uzima se lagani doručak i pije dosta tečnosti. Trajanje i intenzitet radnog intervala zajedno s trajanjem i intenzitetom intervala oporavka čini jednu seriju. Dehidracija uzrokuje smanjenje volumena krvi što može izazvati aritmiju i mnoge druge zdravstvene probleme. trajanje i intenzitet radnog intervala.

koja je odgovorna za mišićni zamor pri visokointenzivnom radu. Intervalni trening trebao bi započeti i završiti s postupnim zagrevanjem i hlađenjem (2x5-10 min . Intervalni trening može se prilagoditi svim nivoima treniranosti. promenom brzine. te po nekim istraživanjima. Prema istraživanjima. Nakon 5 minutnog zagrevanja brzim hodanjem (5. 2 minuta joginga sa 6 minuta hodanja). "stabilno stanje". Organizam povećava mogućnost tolerancije na mlečnu kiselinu. ukoliko puls pređe zadanu trening zonu. kako bi se na vreme mogao smanjiti intenzitet vežbe.5 km) prelazimo na interval trčanja. Prednost intervalnog treninga u skidanju suvišnih kilograma Pri kontinuiranom treningu aerobnog tipa u određenoj tački organizam postiže tzv. Konkretan primer 20-minutnog intervalnog treninga tridesetgodišnjaka na pokretnoj traci: Odredimo gornju granicu intenziteta intervala napora 80% od maksimalnog pulsa (185x0.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 izmenjuju prema trenutnim sposobnostima pojedinca.5 km) sve dok ne postignemo zadani puls od 148. Prednost intervalnog treninga u razvoju kardiorespiratornih sposobnosti Prednost intervalnog treninga u odnosu na kontinuirani trening je što se u intervalnom treningu u kratkim radnim intervalima osigurava visoki intenzitet. Trening završavamo sa 5 minuta laganog hodanja. To je možda i jedina slaba strana intervalnog treninga. Nakon toga smanjimo brzinu trake na hodanje (5 km/h) sve dok ne postignemo puls 111. dakle mogućnost povreda ili srčanih problema u nekontrolisanom intervalnom fitness treningu su vrlo velike. ne strogo odredenim intervalima baziranim na individualnom nivou. Na taj način menjamo intervale kroz 20 minuta. sa planiranim ciljem postizanja odnosa 1:1. Interval napora može biti od 1 do 15 minuta intenziteta 60 do 85 % maksimalnog pulsa. a serije intervala mogu se ponavljati do 10 puta u zavisnosti o mogućnostima treniranog i ciljevima treninga. Opasnosti od preintenzivnog rada. otpora ili nagiba sprave. Isto tako. Osnovna je razlika što u fitnessu intervali nisu toliko oštro definisani. Kod početnika intervalni trening poželjno je započeti spontanim. a odnos intervala odmora i napora u početku bi trebao biti 1:3 (npr. kao i svim kardio spravama. stalnim promenama intenziteta izbegava se postizanje stabilnog stanja.60=111). smanjuje se produkcija mlične kiseline pri radu pod istim intenzitetom. omogućava i do 40% veću efikasnost u razvoju kardiorespiratornih sposobnosti. Zbog svojih prednosti sve se više koristi i u fitnessu za podizanje nivoa aerobnog kapaciteta i za skidanje suviŠnih kilograma. a niti toliko intenzivni kao u treningu sportista. Ukupno trajanje intervalnog fitness treninga trebalo bi biti između 20 i 50 minuta (+ zagrevanje i hlađenje).55% radnog opterećenja). Preporučuje se obavezno korišćenje srčanog monitora. U intervalnom treningu. te je stoga veća potrošnja kalorija u istom vremenskom periodu.80=148) i donju granicu intenziteta intervala oporavka sa 60% od maksimalnog pulsa (185x0. Karakteristike intervalnog treninga u fitnessu Intervalni trening se godinama koristi za razvoj sposobnosti vrhunskih sportista. Odlično 176 . postupno podižemo brzinu trake (do 9. Intenzitet vežbe moguće je regulisati na više načina. 24 sata nakon intervalnog aerobnog treninga bazalni metabolizam je viši za 5 do 10 % u odnosu na aerobni trening kontinuiranog tipa. što takođe podrazumeva veću potrošnju kalorija. Ono podrazumeva da se organizam prilagodio na opterećenje i nastoji konzervirati energiju (kalorije).

generalna preporuka je da se intervalni trening kombinuje sa kontinuiranim aerobnim treningom. Da bi se to dostiglo treba što duže trenirati u ovoj zoni. Praktikovanjem Zone 1 čovek postaje zdraviji ali nije i u kondiciji. Pošto je cilj skidanje kilograma ili razvoj kardiorespiratornih sposobnosti. Zona 2 – Zona za regulisanje kilaže od 60% do 70% Max HR Do zone 2 se stiže laganim joggingom ili nečim sl. itd. te za one koji se taj dan ne osećaju najbolje. vožnjom bicikle. Namenjena je pre svega za zagrevanje. Svaka vežba započinje se lagano i postupno i jednako tako se završava.. U ovoj zoni organizam troši mast kao energiju. Vežbanjem u Zoni 3 postiže se najbolji efekat treninga.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 utreniranim osobama (vidi Cooperov test) može se produžavati trajanje i/ili podizati intenzitet intervala napora do 90% od max.Zdravstvena zona od 50% do 60% od Max HR Ova zona se postiže bržim pešačenjem ili nečim sl. povećava se opšta izdržljivost.. manja kilaža. masti. Pri tom bi puls trebao biti 55% maksimalne teoretske frekvencije. Učestalost intervalnog treninga Zbog svojih specifičnosti. Aerobna zona Zona 3 – Aerobna zona od 70% do 80% od Max HR Do ove zone se stiže trčanjem. Najpogodnija aerobna zona za zagrevanje Zagrevanje i opuštanje su sastavni delovi svakog treninga. smanjenje nivoa stresa. kao i za rekovalescente. Preporučuje se svima koji žele da unaprede svoje zdravlje. Efekti su: smanjenje krvnog pritiska. Međutim. Kod ove zone izvor energije su šećer i masti u odnosu oko 50-50%. povećava se veličina i snaga rada srca. smanjuje se krvni pritisak. Generalni savet je da "osluškujte" svoj organizam. Povećava se kapacitet i efikasnost pluća.. mišiće i ostale organe. Aerobna zona u kojoj se obavlja redukcija masti Najpogodniji intezitet za redukciju masti je u zoni 60 . To je sasvim pouzdani pokazatelj! Promeniti način prehrane Način prehrane od izuzetne je važnosti. Smanjuje se nivo šećera u krvi. Razmak između dva intervalna treninga trebao bi biti minimalno 48 sati. Zapravo oko 85% energije se crpi iz masti. Osim za mršavljenje ova zona se koristi i za zagrevanje. Zona 1 . Takav relativno nizak nivo opterećenja omogućava dugotrajno kontinuirano vežbanje. snaga. srednjim ritmom. pa je i zovu «Fat burning Zone». za sve koji počinju vežbanje nakon dužeg prekida. plivanjem. bolesnike i sl.. povećava se broj i veličina krvnih sudova koji napajaju srce. stresa. ali ne bitnije. Napomena: Intezitet vežbanja zavisi od atmosferskih prilika. nivo holesterola. Za potrošiti energiju iz 100 g čokolade morate 177 . U tom periodu može se raditi trening nižeg intenziteta.70% od maksimalnog pulsa.. intervalni trening se ne planira češće od 2 puta nedeljno. a skraćivati trajanje intervala oporavka s intenzitetom do 60% od max. Ova zona preporučljiva je za početnike. Kroz 5 do 10 minuta polagano podižite srčanu frekvenciju prema vašoj trening zoni. manji nivo holesterola. Kada je vrućina prevelika ili pak ako je suviše hladno potrebno je intezitet vežbanja smanjiti. za rizičnu grupu od povreda ili srčanih problema. «hlađenje».. Zato se ova zona preporučuje onima koji žele da skinu kilažu. jer se bolji rezultati u skidanju kila postižu produženjem trajanja nego podizanjem intenziteta. a dva aerobna treninga nedeljno smatramo nedovoljnim. Treba se prilagoditi tome. u ovoj zoni se ne dobija veća kondicija niti izdržljivost. U Zoni 2 počinje porast kondicije i izdržljivosti.

Istražujte koliko ima kalorija pojedina namirnica. povećane otpomosti na bolesti. koliko iz belančevina. bokova ili nekog drugog dela tela od viška sala Prvo. što će poboljšati kvalitet vašeg života. na tom mestu se zadnje skidaju. a koliko iz masti. "trbušnjaci" su važni za čvrstoću i oblik trbušnih mišića. Oslobađanje trbuha. mesto na kojem se masne naslage prve pojavljuju. Povećanje mase mišića. glavnog potrošača energije iz masti. 1 g belančevina ima 4 kal. odreduju se realni ciljevi. muškarci više skladište masti na bočnom i prednjem delu trbuha. na taj način izgrađene 178 . Ako osećate napor i radite to "zato što morate". pitanje je vremena kada ćete odustati. a žene na bokovima i donjem delu trbuha. Vježbe za trbušne mišiće-"trbušnjaci". Najbolji način za skidanje masnih naslaga je redukcijska dijeta i dovoljno aerobnog vježbanja. U pravilu. Ne koristite skupe preparate za skidanje kila. umesto sokova pijte vodu. jedite češće i manje obroke itd. Slika govori bolje od sto reči! Uzimajući u obzir vaše genetske karakteristike. jer i vašim maksimalnim zalaganjem unet će te dovoljnu količinu. Neka uputsva za za redukciju viška telesne mase Ne započinjite s dijetom izgladnjavanja ili izbacivanja obroka! To može usporiti vaš metabolizam i učiniti vas još masnijim.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 trčati sat vremena! Zato razmišljajte o onom što jedete! lg masti ima 9 kal. ili nešto slično. iscrpljivanje ponavljanjem stotina "trbušnjaka" svakako nije pravi način za skidanje sala. magična krema. Mišićno tkivo troši 25 puta više kalorija od masnog tkiva! Upravo zbog razgradnje mišićnog tkiva. ali. a ušteđeni novac iskoristite za kupovinu nove garderobe koja će vam uskoro trebati! Zaboravite razne tablice idealnih mera. što bi moglo istopiti masnoću samo sa pojedine tačke tela. jer od presudne su važnosti osoba koja nabavlja namirnice i osoba koja ih priprema. izbacite najpre neke loše navike. Npr. Vama je potrebna promena navika prehrane. vegetarijanska. npr. stanite bez odeće pred ogledalo. Zaključimo. koliko kalorija dolazi iz ugljenohidrata. tj. jačaju i učvrščuju mišiće trbuha. Proučavajte zajedno s članovima porodice literaturu o zdravoj prehrani (npr. povećajte konzumiranje voća i povrća. povećava telesnu sposobnost za izgaranjem masti. Generalno. lg ugljenohidrata ima 4 kal. ali praktično ne deluju na naslage smeštene između tih mišića i kože. koji mogu proizvesti samo kratkoročne efekte. lako se može izračunati da je udeo masti 70% i takva namirnica je odlična za izbegavanje! Pokušajte potpuno izbaciti masti iz svoje prehrane. jedite više kuvanu. a smanjite unos mesa. Pronađite u svemu zabavu i zadovoljstvo. ako namirnica ima 120 kal što u prvi trenutak ne izgleda mnogo. a manje pečenu hranu. a jedan g alkohola 7 kal. a na etiketi piše da ima 9 g masti. Važno je da promenu prehrane započnete postupno. za one koji još neznaju: Masti se ne mogu skidati samo sa pojedinog dela tela! Zato. rad na fitness spravama i tegovima aktivirati će najveće potrošače i zaustaviti njihovu razgradnju usled smanjenog unosa energije. sauna odelo. održavanje mišićne mase značajno je i zbog boljeg imuniteta organizma. sve dijete lišene fizičkih aktivnosti unapred su osuđene na neuspeh. integralna). Osim što učvršćuje i oblikuje vaše mišiće. Masne naslage na pojedinom delu tela su uskladištena rezerva energije za celi organizam i ne postoji vežba. 5 g belančevina i 5 g ugijenohidrata. Trening s opterećenjem Jednako je važan deo programa skidanja suvišnih kilograma. mediteranska. Prema istraživanjima.

vaš čudesni lek. D. Velika narodna knjiga. Fitnes kao oblik rekreacije podrazumeva redovnost i to u skladu sa mogućnostima tela i duha. premalo spavamo. Gyton. Megalomanskim reklamama protura se ideja o "idealnim" proporcijama muškog i ženskog tela. (2001): Fiziologija sporta sa osnovama biohemije i anatomije. Beograd.Sportska medicina Volumen 5 Broj 3 "pločice" doći će do izražaja tek nakon skidanja masnih naslaga. Današnji trend fitnesa koji je neospomo privukao i privlači sve veći broj poklonika. Ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. neumereno pijemo. Pri tome sve više zanemarujemo osnovne potrebe našeg organizma: jedemo neredovno i često preobilno. Lekić.yu 179 . što stvara psihološke probleme ljudima koji nesvesno počinju da odbacuju svoje telo. www. Sportska Akademija. Sportska Akademija.bluegym. Smemija. Savremena administracija. (1997): Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Jedino tada ima efekata. LITERATURA Nikolić. ZAKLJUČAK U svakodnevnoj jurnjavi za poslom i zaradom izlažemo se prekomerenim nervnoemocionalnim naprezanjima.fitnes.com www. (2001): Sportska medicina sa osnovama razvojne antropologije. Osnovna sredstva lečenja gojaznosti su dijete i fizička aktivnost.com www. Lekić.hr ______________________________________________________________________ KONTAKT: Aleksandar Đorđević Sportska akademija. Beograd. Karper. Fakultet za Fizičku kulturu. Beograd. sistema i čovekovog organizma u celini. Beograd Deligradska 27/II. mnogo pušimo. FFK. M. Osećamo sve više zdravstvenih tegoba i smetnji.ironmagazine. Stalno smo napeti. optimalna fizička aktivnost. Alfa. je uslov za očuvanje čovekovog zdravlja i normalnog funkcionisanja organa. Beograd. Beograd. D. (1995): Hrana . ima i neke negativne aspekte. (1995): Fiziologija fizičkih aktivnosti. Dijeta treba da je dugoročna i da se pretvori u stil života. Kretanje. Dž. (1996): Medicinska filozofija. Beograd 11000 Telefon Fax E-mail (011) 3611455 (011) 644584 acadj@ptt. Z. nedovoljno se odmaramo. preopterećeni i umorni. pored one blagodeti koju omogućava ljudima da unaprede i očuvaju svoje zdravlje i kondicju. Beograd. D. Uglavnom se ponašamo kao "potrošači" a premalo i retko kao "proizvođači" svoga zdravlja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->