P. 1
POREMECAJI LICNOSTI

POREMECAJI LICNOSTI

|Views: 1,174|Likes:
Published by Selma Fejzović

More info:

Published by: Selma Fejzović on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

POREMEĆAJI LIČNOSTI - IZ PERSPEKTIVE GEŠTALT TERAPIJE

-

GILLES DELISLE, PhD

1

Zahvalnice: Ovo delo ne bih mogao da dovršim da nije bilo kritičkih doprinosa naših učenika, posebno studenata treće godine, generacija 1986,1987,1988, 1989 i 1990. Tokom supervizijskih seminara njihove kliničke prakse, oni su bili u prilici da dodju do zaključaka koji su poslužili kao osnova i kamen temeljac ovog dela…Želeo bih da im na ovaj način uputim svoju najdublju zahvalnost. Takodje bih želeo da se zahvalim članovima “Clinique de Psuchotherapie Le Reflet”, Line Girard, Linda Lagace, Valmond Loiser i Louise Viens za njihovu stalnu podršku i ohrabrenja. I, na kraju, ova knjiga je posvećena svima onima koji su mi ispričali svoju priču, kao I onima koji su me naučili kako da slušam Predgovor engleskom izdanju Obzirom da je ova knjiga prvi put objavljena 1989, njen sadržaj se menjao kroz razvoj mojih ideja. Prvo izdanje, objavlejno na francuskom 1991 je bilo prevedeno na italijanski (1992) i na engleski (1993). Koncepti koji se u njoj razmatraju su bili izloženi na konferencijama i edukativnim kursevima i čulo ih je mnogo grupa profesionalaca u Kanadi i inostranstvu. Bilo je nekih problema sa izdavačem u vezi engleske verzije, I tek sada, šest godina kasnije, ovo delo je dostupno engleskoj čitalačkoj publici. Pristup koji je izložen u ovoj knjizi je izazvao brojne komentare praktičara različitih škola i obrazovanja. Vrlo vredne primedbe sam dobio od kolega geštalt orjentacije iz Evrope, posebno iz Francuske. U Francuskoj su ideje iz ove knjige bile dosta razmatrane u geštaltističkim krugovima. Neki smatraju da je ovo delo “Jasan i dobro strukturiran rad koji nudi kliničarima geštalt orjentacije konzistentan i efikasan put za intervencije” (Boutrolle, 1991). Drugi ga kritikuju smatrajući da ne pripada geštaltu već da predstavlja zbirku recepata “za početnike koji ne vole da misle”, a zatim podvlače kako ozbiljan i odredjen mora da bude rad koji se bavi ovom temom (Robine, 1991). Ovakve reakcije zajedno sa zaključcima koji su bili posledica moje kliničke prakse su me naveli da razvijem odredjene aspekte knjige. Tako, poglavlje 10 sam preradio i u njega uključio diskusiju o vezi izmedju zdravlja i poremećaja ličnosti. Ovo poglavlje se sada zove “Značaj poremećaja ličnosti”. U poglavlju 13 sada mnogo više naglašavam posredničku funkciju ličnosti u održavanju psihičkog zdravlja. Tabela koja pokazuje relaciju izmedju ličnosti, faktora psihosocijasnog stresa i psihičkog zdravlja treba da pojasni prirodu ove trostruke vezanosti. Centalna ideja koja se krije iza pristupa prezentovanog kroz ovu knjigu se fokusira na psiho-imuno-metaboličke funkcije ličnosti. U svom geštalt 2

terapijskom radu sam se najbolje orjentisao pristupajući kliničkoj situaciji iz ove perspektive. Zbog toga upozoravam čitaoca da ne pročita prvo poglavlja o poremećajima ličnosti. Ideje iz tih poglavlja gube svoju koherentnost ukoliko se ne čitaju iz ugla prvog i drugog dela knjige, a zatim fokusiraju kroz četvrti. Ukoliko se čitanje ograniči samo na opise poremećaja, onda se gubi heuristička vrednost i čitalac je uskraćen u smislu dubljeg razumevanja poremećaja ličnosti i ograničenja svojstvenih DSM klasifikacionom sistemu. Gilles Delisle Maj, 1999.

3

Veliki deo svoje energije oni su crpli iz otpora prema teorijskim osnovama psihoanalize i bihejviorizma kao i iz reakcija na bazične odnose izmedju terapeuta i pacijenta na kojima se ovi pravci zasnivaju. Ipak. To su bile godine protesta. “ Egzistencijalistička škola je.” (Klerman. ali je malo uticala na istraživanja i praksu. Teorijske osnove egzistencijalno-humanističkog pravca psihoterapiji su bile prožete vredonosnim sudovima. geštalt terapija je. Verovalo se da se u odnos terapeuta i klijenta (u to vreme. nije neobično postaviti pitanje da li su ti različiti pravci baš toliko klijentom centrirani koliko bi želeli da budu. Nove načine tretiranja ljudske patnje su promovisale karizmatične i neustrašive osobe. društvenog i političkog. uključujući i geštalt terapiju. smatrajući je depersonalizujućom. ali. ono što se može tvrditi sa sigurnošću je da je većina njih. humanistička ili transakciona terapija) su često bili suprotstavljeni psihijatrijskom “medicinskom modelu” i njemu svojstvenom načinu dijagnostifikovanja i klasifikacije. odbacila svaku ideju o dijagnostici. definišući svoj pristup. U takvim previranjima se rodila i počela da cveta nova terapija. utičući na mnoge moderne mislioce iz oblasti literature i društvenih nauka. mnogi psihoterapijski pravci koji su se pojavili poslednjih decenija (kao na primer. 1986) Pokretači humanističkog pokreta su negovali takav pristup reagujući na medicinski model koji je u to vreme psihološku patnju svrstavao prema oštrim parametrima patologije. iskovao termin “klijentom centriran” suprotstavljajući ga “centriranom na terapeutovu stručnost”. Karl Rodžers je. socijalnom kritikom i velikodušnim idejama. proširivala domete egzistencijalne filozofije na terapijsku teoriju. Bilo bi pogrešno veravati da su psihoanaliza i bihejviorizam izuzeti od ovakvih sudova. Odbijajući da klasifikujemo i 4 . jednako kao kompletan humanistički pokret. geštalt. niko ne bi upotrebio termin pacijent) unose pokretači opresivne kulture i da je to osnovni patogeni faktor.UVOD Geštalt terapeuti se odnose prema oblasti psihopatologije sa pomešanim osećanjima. Nisu svi pravci humanističkih terapija bili tako eksplicitni. naravno. Istorijski gledano. Nije bitno što su načini na koje su formulisana njihova pravila zaista manje eksplicitno vredonosno orjentisani. nekoliko decenija kasnije. antiterapijskom i politički represivnom. Upravo suprotno. bila prepoznatljiva po naglasku na interpersonalno koji formula “klijentom centriran” pobudjuje. Na sličan način. nakon što se rodilo oko dve stotine novih formi terapije.

mi ne možemo poreći da postoje razlike u osobenostima naših klijenata koje su značajne a da sa druge da ne uvidimo da je potpuno nemoguće potpuno razlikovati specifičnu metodu od njenih manje ili više originalnih varijanti. Naravno. 5 . Da nije tih teoriskih konfrontacija. Ili. mogli bi se uplašiti da se inicijalni koncepti više ne razvijaju. terapijski sistem koji posvećuje većinu svoje energije ovom tipu intelektualnih operacija ne pridajući istovremeno identičan značaj razumevanju osnovnog objekta terapijskih napora klijentu podlegao bi riziku da postane sopstvena karikatura i riziku da postane isprazan i pojednostavljen. Možda je defleksija ustvari pod proces retrofleksije. Geštalt terapija zagovara razvoj terapeuta koji ne sme da bude naivan kada je u pitanju psihopatologija a u cilju održavanja interpersonalanog odnosa sa svojim klijentom u kome odanost i humanost. Ipak.obeležimo dinamiku naših klijenata. predstavlja moćan terapijski pristup u kome se naglašava intrapsihička eksploracija u istoj meri kao i interpersonalno iskustvo. pitanjem da li defleksija zaista postoji. Održavajući uverenje da je dijagnostifikovanje depersonalizirajuće. moraju da preovladjuju. kontekstualna struktura ponašanja jednako kao i nesvesna motivacija. antiterapijski i represivno poriciati postojanje stvarnih razlika izmedju individua tamo gde one postoje. mi smo kolektivno kreirali mnogo više terapijskih kategorija nego što ih postoji u patologiji. Ovo može donekle objasniti zašto je dobar deo terapeuta humanističke orijentacije počeo da pokazuje interes za savremenu psihoanalitičku literaturu u kojoj se autori ne plaše upotrebe odredjenih reči i u kojoj se na otvoren način koriste klinički termini u opisu individua koje konsultuju psihoterapeute. Mnogi članci objavljeni u Geštalt žurnalu. ili se pretvarati da nepostojeće razlike imaju osnovu u stvarnosti. s jedne strane. Geštalt terapija. bave se stvarima kao što su debata izmedju Zapadne i Istočne obale ili. ukoliko nije svedena na teatarski i pojednostavljen tehnički ritual. da li je post kontakt isto što i povlačenje? Ova pitanja su značajna jer omogućavaju usavršavanje teorije. možda smo zaboravili da je takodje depersonalizirajuće. budu zaboravljene ovim povratkom “izvorima”. intirzična ili ekstrizična. U skladu sa tim ipak bi bilo za žaljenje da transformacije koje su se desile u mentalitetu terapeuta pod uticajem egzistencijalizma i humanističke orijentacije uopšteno govoreći a posebno kada je u pitanju geštalt. na primer.

tj. Upravo nasuprot. Mi smo dugo verovali da prethodni kognitivni procesi mogu da nas na neki način udalje iz terapijskog kontakta. Geštalt terapeuti koji razumeju dinamiku poremećaja ličnosti su u poziciji da bolje prihvate one osobenosti koje su u iskustvu njihovih klijenata prisutne na jedan modifikovan i teško razumljiv način. svoj kapacitet da rade na svesnosti i kontaktu u sada i ovde. Ipak. Obezbediti terapeutima generalne indikacije za koherentan i efikasan tretman različitih poremećaja ličnosti Dobro obučeni terapeuti geštalt orjentacije nemaju razloga da se plaše da će izgubiti svoju osnovnu snagu. dovoljan konsenzus izmedju pristupa tako da je u najmanju ruku moguće usvojiti dijagnostički sistem čije formulacije nisu pod uticajem nijedne posebne škole ili mišljenja. kako ćemo primetiti u daljem tekstu. takodje može poslužiti i svim ostalim terapeutima humanističkih orjentacija koji žele da obogate svoje znanje i praksu struturiranim razmišljanjima koja se tiču geštalt parametara vezanih za pitanja dijagnoza i tretmana.Iako je ovaj priručnik namenjen uglavnom praktičarima geštalt orjentacije. Obezbediti terapeutima kliničke karakteristikama geštalt pristupa kriterijume bazirane na Savremene tendencije u psihopatologiju su promoviseale. u onim oblastima koje su im bliske. Naš izbor 6 . Ovu knjigu sam pisao imajući na umu sledeća tri osnovna cilja: Promovisati prihvatanje univerzalnog kliničkog jezika Verujem da će devedesete godine ovog veka biti doba u kome će različiti terapijski pravci početi da prepoznaju kako sopstvene snage tako i sopstvena ograničenja i u kome će početi da komuniciraju jedni sa drugima u cilju usavršavanja umetnosti terapije. U svetlu ovoga važno je da kliničari različitih metodoloških orjentacija počnu da upotrebljavaju nozološki rečnik koji omogućava komunikaciju. posebno kada su u pitanju teme poput dijagnostike i tretiranja relativno specifičnih oblika poremećaja. značajno je da se u različitim terapijskim pravcima nastavi potraga. Naše osnovno opredeljenje je da fokusiramo poremećaje odraslih opisane u odeljku II DSM-a. Knjiga ovog obima ne može pretendovati da pokrije čitavo polje psihopatologije niti da prezentuje detaljnu studiju psihodinamike i etiologije svakog poremećaja. Bez obzira što se potčinjavamo naporima generalizacije dijagnostičkog jezika. suštinski je važno prevesti taj jezik u termine koji konstituišu osnovne pojmove različitih pristupa. poremećaje ličnosti. za najupotrebljivijim i najproduktivnijim načinima delovanja. tj.

(Skodol. Dalje. kako to označava I samo njeno ime. bazirani na savremenoj literaturi I kliničkom iskustvu. kao i markeri koji mogu da posluže kao vodiči u terapijskim intervencijama. način na koji se preklapa sa drugim dijagnozama iz poglavlja I i II.1989) Za početak. Zatim ćemo se baviti sažetim prikazom osnovnih principa geštalt terapije I njihovim implikacijama na dijagnostiku I tretman klijenata. U poslednjem delu knjige cilj je integracija ovog materijala u praktična znanja psihoterapeuta. I nema sumnje da bez obzira što može biti upotrebljenja urazličitim kontekstima. transformativnoj psihoterapiji. ona ostvaruje svoj potpuni domet u globalnoj. čitaoci će biti upoznati sa konceptima DSM klasifikacionog sistema. Onda sledi isticanje onih teorijskih koncepata koji su značajni za formulisanje dijagnoza I generalne pravce geštalt terapije. globalnu perspektivu. anksiozni 1980-tih. takodje je očigledno da je proučavanje poremećaja ličnosti predodredjeno da izaziva veliko interesovanje zbog toga što se smatra da ako su emocionalni poremećaji bili dominirajućI 1970-tih. U tom delu se ističe fenomenologija poremećaja. već odslikava I realnost geštalt terapijske prakse. Geštalt terapija predstavlja. 7 . U trećem delu se nalaze opisi pojedinačnih poremećaja ličnosti.oslikava ne samo značaj koji ovaj odeljak ima u smislu sistemskog razumevanja psihopatologije. poremećaji ličnosti dominiraju 1990-tih.

za nekog drugog može biti anksiozni neurotični poremećaj. 8 . većina istraživača iz polja psihopatologije je počela da za svoju polaznu tačku uzima DSM.76. koji bi omogućio ličniju I specifičniju procenu? Tačno je da su kliničke kategorije odeljka II nedovoljno homogene I ekskluzivne. dajući moguće odgovore na njegove slabosti.U relativno kratkom periodu. Dijegnoze prate konture praktičarevih teorija. Zapravo. U drugom delu ove knjige ispitujemo koncepte koji formulišu premećaje opisane u odeljku II DSM-a. One se najčešće odnose na činjenicu da ovakav model navodi terapeute da sažmu širok spektar osnovnih uticaja koji organizuju patološku ličnost u nekih deset kategorija. ono što neko smatra histerijom. gde se koeficijent relijabilnosti kreće od 0. a ortodoksni Krenberijanac pronalazi veliki broj graničnih slučajeva. Reafirmacija koncepata Višestrukog separacionog poremećaja Svakako je moguće staviti primedbe na kategorijalni model poremećaja koji je izabran u DSM-u. Operacionalni kriterijumi za inkluziju I ekskluziju (uključivanje I isključivanje) Po prvi put u analima psipatoloških nomenklatura možemo debatovati o ispravnosti specifične dijagnoze zasnovane na široko prihvaćenim kriterijumima. one su najnepouzdanije kategorije DSM III. Možda je bolje upotrebljavati dimenzionalan model na primer. kategorijalni model klasifikacije je onaj koga mi u najvećem broju spontano koristimo I sa kojim su identifikovani mnogi naši kognitivni procesi. U DSM III je uključeno pet osnovnih inovacija vezanih za načine na koje je psihopatologija konceptualizovana I predstavljena. To može biti razlog zbog koga “čisti” Kohutijanac češće vidi mnoge narcisoidne ličnosti. Klinička upotreba dijagnoze Dijagnoze: Šta? Zašto? Od 1980 DSM je bio glavni faktor u širokoj zajednici kliničke prakse I kliničkog mišljenja.25 do 0. Ipak. Bez ovih kriterijuma. Zbog toga dve osobe koje imaju isti predpostavljeni poremećaj ličnosti mogu biti u realnosti potpuno različite.DEO I UPOREDNA PSIHOPATOLOGIJA Poglavlje 1. Bilo je za očekivati da će najveći broj praktičara podržavati ovakav model I predpostavljatiga drugim modelima.

već da konstituišu subsisteme u medjusobnoj dinamičnoj interakciji. ali. neophodno je prepoznati da su mnoga postojeća uzročna objašnjenja po svojoj prirodi hipotetička. uz izuzetak bioloških poremećaja kod kojih je poznata značajna uloga centralnog nervnog sistema. osim organskih mentalnih poremećaja. Naravno. On odslikava sistemski karatker psihopatologije I kompatibilan je sa konceptima bliskim geštalt terapeutima. nijedan drugi tip poremećaja sadržan u DSM-u nema jasno ustanovljenu etiologiju. odeljak III fizičkom patologijom koja može biti značajna u mentalnim poremećajima. te da im je neophodna praktična potvrda. 9 . uzroci histeričnog poremećaja ličnosti ili agorafobije su nepoznati. edipalna dinamika ili objektne relacije su inteligentne spekulacije koje nikada nije bilo moguće akedvatno proveriti na naučnim osnovama. Bez obzira u šta mi izabrali da verujemo. kliničari ispituju validnost brojnih eksplanatornih hipoteza. odeljak IV fizioločkim faktorima stresa. Sistem višestrukih osa Ovaj sistem je uveden da bi se prilagodilo mnogobrojnosti aspekata života I iskustava pacijenata. Socijalno učenje. Po prvi put se desilo da medicinski specijalisti – praktičari budu uključeni u praktičnu proveru relijabilnosti nove nomenklature. Zbog toga se može reći da pet dijagnostičkih odeljaka nisu prosto aditivni I linerani. a ne na inferentnim. Osa I bavi se kliničkim simptomima. odeljak II razvojem i poremećajima ličnosti. bazirane na deskriptivnim kriterijumima u kojima se ne implicira uzročnost ili poreklo poremećaja. Praktične provere validnosti Pre nego što je objavljen DSM III je bio podvrgnut proveri relijabilnosti I validnosti. odeljak V globalnom procenom funkcionisanja. Zbog toga su kliničke kategorije DSM III. uglavnom konceptima povezanim sa teorijom polja. u svetlu onoga što nam je poznato.Preferencija deskriptivnih kriterijuma u odnosu na inferentne U američkoj psihijatrijskoj asocijaciji se ističe da. hormonalni disbalans. To ne znači da treba napustiti rad na uzročnosti.

Na sreću.Lični I profesionalni život autora ove knjige je bio duboko promenjen kroz susrete sa takvim geštalt terpeutima I trenerima kao što su Irving I Mirijam Polster. Fenomenologija se više bavi opisivanjem fenomena nego pridavanjem karakteristika. Njihova toplina. odanost I humanost će ostati u meni I kada budem zaboravio sve ono što verujem da znam o psihopatologiji. Neki od nas veruju u upotrebu “tehni-ka”.Teorijski okvir geštalt terapije može da se posmatra kao paradigma optimalnog življenja. već obogaćivati iskustveno polje I razvijati fokusiraniju svesnost terapeuta. neki ne. Jedinstvena snaga geštalt terapije održava se sve dok je terapeut sposoban da dozvoli da njegova osoba bude figura na bogatoj kliničkoj. Centralni pojmovi korišćeni u ovom delu potiču iz geštalt perspektive koju promovišu Irving I Mirijam Polster kroz svoje trening programe I koji su objavljeni. pokušaj.Poglavlje 2. Neki od nas spremno zabranjuju upotrebu odredjenih reči (to. Mnogo je elokventnija u svom rečniku zdravlja nego u rečniku patologije. kada I kako se poremećaj pojavljuje I održava. Naš pristup je baziran na procesu I više se bavimo adekvatnim opisima onoga što se dešava na granici kontakta nego hipoteziranjem u vezi ranog iskustva osobe ili njene nesvesne motivacije. Osnovna propozicija ovog rada stoga nije opterećivati terapijski odnos oznakama I medicinskom terminologijom. 10 . Psihopatologija iz geštalt perspektive Geštalt terapija se uglavnom bavi zdravljem I optimalnim funkcionisanjem. kao geštalt terapeuti verujemo da orudja naše struke najbolje upotrebljava-mo kada usvojimo I održavamo fenomenološku perspektivu. a neki od nas rade dozvoljavajući klijentu da govori na svoj uobičajen način. tehničkoj I teorijskoj osnovi. mi se bavimo procesom pitajući se gde. geštalt terapija nije monolitna. najvećim delom u knjizi Gestalt Theraphy Integrated (1973) Ovaj okvir omogućava razumevanje osnovnih komponenti iskustva na granici kontakta na takav način da obezbedi neki uvid o načinima na koje potpuni geštalt poremećaja ličnosti funkcioniše. U osnovi. mora. Gde možemo posmatrati poremećaj? Mi. treba) u pokušaju da razviju svesnost o procesu i odgovornosti.

To je verovatno za žaljenje obzirom na brojnu upotrebu metafora vezanih za ishranu koje pretežu u našoj teoriji. Kada se sama disfunkcija manifestuje? Disfunkcija na granici kontakta se manifestuje u nekoj od fazi kontakta specifič-ne kontakt epizode. U ovom delu ja ću koristiti Zinkerov model (1978). Bez obzira što je ideja o prekidu zanimljiva iz pedagoških razloga (u smislu da se bavi nedostatkom fluidnosti I kontinuiteta)izgleda da je ona ograničavajuća kada dodje do opisa repetitivnih modela ponašanja kod poremećaja ličnosti. pa ipak u isto vreme biti potpuno adekvatna u ostalim oblastima iskustva. I opet. mi verujemo da ova “dinamička suma iskustava” može biti opa-žena u sada i ovde. Daleko od toga. Osoba može pokazivati tendenciju da deluje bez dovoljno energije i stoga biti nemoćna da kontaktira objekte iz svoje okoline. Granica kontakta se sastoji od kontaktnih funkcija. Naravno da postoje I druge kontaktne funkcije kao što su one mirisa ili ukusa. na granici kontakta. mi posmatramo pojavu verbalne i auditivne kontaktne funkcije. naši planovi za budućnost. mi smo odano funkcionalno orjentisani. 11 . Mi priznaje-mo da je osoba u svakom trenutku zbir prošlih I sadašnjih iskustava jednako kao i svojih aspiracija i pretpostavki vezanih za budućnost. Druga osoba može imati neadekvatnu svesnost o odredjenim tipovima senzacija. Ipak. Na primer. aspiracije I strahovi izgleda da nemaju svoje pravo mesto u trilogiji ljud-skog iskustva: onoga što je bilo. Lično više volim da se bavim ovim temama upotrebljavajući termine specifičnih iskustvenih modela. naši snovi. prošlost nije ništa više nego jedan od tri nivoa ljudskog iskustva. Ipak.To ne znači da verujemo da rano iskustvo nema svoj terapijski značaj. ta osoba deluje (ima akciju) I niko ne može izistinski tvrditi da ona ima prekid izmedju mobilizacije energije I akcije. Ipak. ja sam radikalno odustao od koncepta prekida iako ovaj koncept neguju mnogi geštalt terapeuti. ide-ju da osoba može imati prekid izmedju svesnosti I mobilizacije. U terapiji. Dok nam je važno da znamo odakle dolazimo. pošto je akcija zasnovana na energiji. Strogo govoreći. Postoji nekoliko geštalt modela koji obezbedjuju razumeva-nje iskustvenog ciklusa. kontaktne funkcije dodira i pokreta. takva osoba ne bi mogla da ima akciju. nije lako integrisati. dijagnostički govoreći. funkcije geštalt terapeutima omogućava proce-nu celovitog funkcionisanja osobe. što je u suprotnosti sa etiološkom orjentacijom. način na koji pacijent koristi svoje kontaktne. onoga što jeste I onoga što će biti. gledajući iz dijag-nostičkog ugla. Uglavnom. Ipak. ali one su retko tema na psihoterapijskim susretima. fenomenološki govoreći.

kognitivni I biološki potporni sistem. introjekcija. svesnost. akcija. kontakt I povlačenje. Šta je ličnost? Za geštalt terapeute ličnost je specifičan I relativno stabilan način na koji se organizuje nečija kongitivna. kao i putem nepotpunog I nepromišljenog upotrebljavanja ličnog sistema podrške. Značenje (kognicija) koje neko pridaje dogadjajima (ponašanje) I osećanjima (emocionalnost) koja prate taj dogadjaj tokom vremena ostaju relativno stabilni I osobi daju osećaj identiteta. ili subjektivne probleme ili I jedno I drugo. projekcija. Otpori prilagodjavanja kontaktnim procesima koje ja upotrebljavam su: konfluencija. Sistemi podrške su: interpersonalni. 12 . Kako se održava disfunkcija? Disfunkcija se održava kroz otpor I prilagodjavanje kontaktu.Faze iskustvenog ciklusa koje ja koristim su: senzacija. modeluje kontakt kroz procese otpora I prilagodjavanja I koristi ili ne koristi svoj potporni sistem. retrofleksija I defleksija. Šta je poremećaj ličnosti? Za geštalt terapeuta poremećaj ličnosti je nefleksibilna I maladaptivna organizacija uzoraka tri bazične komponente iskustva kao što su te da individua doživljava značajnu nemogućnost u socijalnom ili radnom ponašanju. Ovaj značajan organizujućI proces može se posmatrati na granici kontakta putem načina na koji osoba koristi svoje konaktne funkcije. mobilizacija. Ličnost predstavlja taj doživljaj identiteta I uticaj koji on ima na druge. emotivna I bihejvioralna komponenta iskustva. Ovde navodim sažetu definiciju svakog od ovih koncepata.

kao na primer u vezi situacije promene posla ili završavanja ljubavne veze. Povlačenje Organizam se odmara I ustvari se ništa ne dešava. kada primeti da je prelazak iz jedne u drugu fazu otežan. Iskustvo povlačenja stoga je dobro ilustrovano meditativnim stanjem. kognitivnih I emocionalnih stimulusa. 1 predstavlja iskustveni ciklus u obliku zvona. Pokazuje trenutke povlačenja. Koncept iskustvenog ciklusa može da posluži u makro I mikro planu. Skica br. akcije. mobilizacije energije.DRUGI DEO PRIKAZ UPOTREBLJENIH POJMOVA I EMPIRIJSKI PODACI Poglavlje 3. Neki bazični koncepti geštaltističkog stanovišta Pošto u ovom radu nemam nameru da obuhvatim kompletnu teoriju geštalt terapije. Čitaoci koji bi želeli da saznaju više mogu da konsultuju radove navedene u referencama. Upotreba ovog koncepta mu omogućava da opservira pacijentove iskustvene modele I da. Ustvari. povlačenja. Ljudi koji meditiraju zapravo pokušavaju da da se povuku od senzornih. iako to možda nije uvek očigledno. kao na primer kada doživljavamo hladnoću I delujemo u pravcu promene te situacije. senzacije. ili da postoji manjak tranzitivnosti. U svakodnevnom životu su ovakvi trenutci prilično retki. svesnosti. Da bi još bolje islustrovali ovo stanje. ja ću vrlo kratko podsetiti na osnovne koncepte ove teorije. Iskustveni ciklus Iskustveni ciklus je organizmička sekvenca koja može da se otkrije u svakom trenutku nečijeg života I koja je blisko povezana sa konceptom svesnosti. Mogli bi da kažemo da je svesnost kapacitet da se iskustveni ciklus pretvori u istaknutiju figuru. može da se primeni na šire iskustvo koje se proteže u dužem vremenskom intervalu. čovek često prelazi sa jedne tačke interesovanja na drugu. Takodje. zamislimo da sedimo u miru I da nas neuznemireva I ne mobiliše ništa posebno. geštalt terapeut neprekidno koristi iskustveni ciklus. kontakta I iznova. Tokom terapijskog rada. Može da se upotrebi u analizi mikroskopskog iskustva koje traje svega nekoliko sekundi. 13 . može da deluje u pravcu obnove fluidnosti procesa.

Zapravo. ali veruju da je klinički korisno pretpostaviti postojanje prostora izmedju senzacije I svesnosti. odvojena od svih reprezentacija. prirodno je da postajem mobilizovan I da počinjem da prepoznajem elemente iz sredine koje mogu upotrebiti da bi obnovio željeni balans. odmah osetimo rasterećenje I samopouzdanje. poput apstrakcija. Mobilizacija energije Kada sam ispravno identifikovao senzaciju. Moram da učinim nešto u vezi sobne temperature prostorije u kojoj boravim. Ukoliko normalno funkcionišem I nijedan nezavršeni posao nije uključen u ovu situaciju. Dok to čInim. Dok sedim u tišini. Hipohondar koji nakon obilnog obroka iskusi gorušicu može verovati da ima napad angine. verovatno ću primetiti da mi je hladna koža I da se ježim zato što je temperatura u sobi previše niska. Primećujem otvorene prozore. čim konsultujemo nekog ko može da nam objasni prirodu tih simptoma. GledajućI oko sebe razmišljam o različitim mogućnostima koje su prisutne u okolini. Svima nam je poznato kako u odredjenim situacijama slabi bolovi i fizički simptomi mogu da nas ozbiljno zabrinu. ježim se I diže mi se kosa na glavi. mi ćemo se ograničiti isključIvo na biološku sposobnost da iskusimo ovu senzaciju koja se beležI u obliku dizanja kose I jeze. Još nisam “kontaktirao” objekat iz 14 . I onih koji veruju u njeno postojanje iako je ona odvojena od svesnosti svega jednim vremenskim trenutkom. Ovim senzacijama mogu da pripišem različita značenja. Geštalt tereapeuti nemaju ambicija da reše ovaj problem.Senzacija Još uvek traje polemika izmedju onih koji veruju da je senzacija čista i. Svesnost Šta se dešava? Da li mi je hladno? Da nemam temperaturu? Da li sam uplašen? Svaka akcija koju preduzmem da bih svom telu pomogao da povrati balans zavisiće od značenja koje pripisujem ovoj senzaciji. ustajem I krećem se ka njemu kroz sobu. često je bivalo primećeno da neke osobe imaju tendenciju da budu neadekvatno svesne svojih pojedinih senzacija. I razmišljam da proverim termostat. iznenada osećam hladnoću na koži. Stoga moram delovati u sredini. Akcija Pošto sam primetio da je termostat podešen na prenisku temperaturu. Medjutim. Za sada. postajem energizovan I spreman za akciju.

Ako. Kompletiranje znači dozvoliti figurama da se jasno I snažno istaknu u našem iskustvu I pustiti ih da nas mobilišu u potpunosti. mi imamo serije percepcija I stavova u vezi toga ko smo I kako je ustrojen svet oko nas. Za sada. Delujem I ako je moja akcija ispravna. raste I moje zadovoljstvo. U prethodnim redovima sam pokazao da je optimalna situacija. mada odredjeni psihotični pacijenti tumače čak I ovakve senzacije na čudnovat način. Većina od nas doživljava probleme u vezi drugih. U ovm trenutku sam uspostavio kontakt. ja ću ostvariti trenutak kontakta. kao što su neodredjena nelagnost kada sretnemo odredjenu osobu. lojalne I razumne. To je zbog toga što mi svom iskustvu ne pristupamo poput deteta koje sve radi po prvi put. Odredjenije rečeno. posmatrana iz biološkog ugla gledanja. u akciji sam. senzacije koje ugrožavaju 15 . Prethodne senzacije nestaju svoju pažnju okrećem od ove akcije I kontakte. Ponovo postajem receptivan za ostale stvari I dogadjaje.sredine koji će obnoviti moj balans. Mi smo opremljeni jednim programom koji sadržI našu priču I koji se stalno dopunjava novim podacima. mnogo složenijih emocija. kompletirati I “razoriti” različite figure koje se pojavljuju u polju nečije percepcije. Dovršavanje iskustva na način koji smo opisali u našem primeru ne izaziva mnogo problema. ali krećem se. Dugo ne odgovorimo na nečiji poziv ili želimo da kažemo nešto na nejasan način plašeći se da to učinimo. što značI da sam pronašao objekat u svojoj sredini na koji treba da delujem da bih zadovoljio prethodno identifikovanu potrebu. Kako pridajemo značenje složenijim senzacijama odredjeno je našom percepcijom sebe samih. Razaranje ili restrukturacija figura znači delovati u spoljašnjoj ili unutaršnjoj sredini u cilju zadovoljavanja inicijalnih potreba što dalje omogućava prostor za pojavu novog iskustva. Čim sam se pokrenuo. sebe vidimo kao odredjene. osetio sam izvesnu promenu u energiji I moje telo je relativno zadovoljno očekivanjem promene temperature koju sam uspostavio pomeranjem termostata. Kako temperatura raste. sve što sada mogu da učinim je da sačekam I da se nadam da će sistem grejanja raditi dovoljno brzo. Kontakt Sada sam locirao termostat I prilagodio ga željenoj temperaturi. ipak. Ciklus je kompletiran. jedino delujem u sredini I još uvek nisam zaista “kontaktirao” objekat koji će biti instrumentalan u zadovoljenju moje potrebe. Povlačenje Delujući onako kako sam mogao. kako što je to slučaj sa opsesivnim pacijentima.

umor koji donosi težak zadatak će lakše biti deflektovan ili retroflektovan nego želja da ga dovršimo do perfekcije. zaista transformisati značenje senzacija u nešto što se bolje uklapa u imidž koji imamo u sebi. Geštalt terapeut koji je obučen a prepozna ove specifične tendencije fokusira se na njih I dopušta da one postanu figura kako njemu tako I klijentu. Izabiram mesto koje me zanima. Neko može prekidati sebe ili doživljavati slabost u svakoj prelaznoj tački ciklusa: izmedju povlačenja I senzacije. da možemo da ispitamo različita iskustva sa kojima se susrećemo bez obzira na njihovu značajnost. možemo. I dok temperatura pada. toliko je I mogućnost da ga prekinemo na svestan način takodje važna. Radi na procesu rekonstrukcije kontinuiteta I fluidnosti iskustvenog ciklusa. Obzirom da nam nije “dozvoljeno” da iskusimo umor I dosadu. U ovoj tački moglo bi biti I korisno I biološki ispravno prekinuti akciju I reinvestirati energiju u nastavak akcije da u sredini pronadjem drugo mesto koje bi moglo zadovoljiti moju želju. Osećam snažnu potrebu da popijem pivo u letnjoj bašti. postajem aktiviran I krećem ka tom mestu. Dok nastavljam da šetam. da su neki od njih prilično pijani I neugodni. svesnosti I mobilizacije. ili kontakta I povlačenja. oklevanju I slabostima u odredjenim fazama iskustvenog ciklusa. Često u mikrociklusu primećujemo one osobine koje umanjuju kvalitet akcije I koje na isti način preduzimamo u onim okolnostima čije su posledice mnogo ozbiljnije. čIm sam stigao primećujem da ljudi koji sede za stolovima ne izgledaju naročito zanimljivo. Treba da budemo dovoljno fleksibilni I otvoreni za nove situacije. mogu se promeniti moje potrebe I ja mogu postati svestan da bi zapravo radije nastavio šetnju. akcije I kontakta. Svakodnevni život nas takodje dovodi u poziciju da mnogo puta ne dovršimo iskustveni ciklus. moja želja za pivom se povlači. nakon dužeg vremena. Medjutim. Zamislimo da se šetam u letnjoj noći. senzacije I svesnosti. Zapravo. pacijentu može ponekad biti dosta tih terapeutovih interesovanja za “trivijalnosti” I on može preferirati da govori o “svom problemu…” 16 .ovakav self-imidž će biti konstruisane teže I neadekvatnije od onih koje ga potvrdjuju. Na primer. Drugim rečima. Rano sagorevanje može učiniti dobar posao. mobilizacije I akcije. Ustvari. ne možemo se nadati da ćemo dovršiti svaki naš iskustveni ciklus. koliko je sposobnost da dovršimo ciklus nužna za naše mentalno I fizičko zdravlje. Osobe čije funkcionisanje nije optimalno pokazuju tendenciju ka prekidima.

Doživljavam senzaciju novine. Vreme je za akciju. pošto čim napustim ovo mesto osećam dovoljno energije…Da li postoji neki konflikt ili tenzija izmedju mene I mojih kolega ili predpostavljenog koja utiče na moj radni entuzijazam? Da li me posao čini anksioznim? Ne. Novi ciklus počinje. Divno Počinjem sa novim poslom. Sve dok sam nešto učio bio sam zadovoljan. Dobijam poziv od uprave kompanije. već dugo radim ovaj posao I znam da mi je lak. SVESNOST Hladno mi je MOBILIZACIJA ENERGIJE Potpuno sam osetio senzaciju I spreman sam da delujem KONTAKT POVLAČENJE Oblačim sako Posle izvesnog vremen nestaje senzacija hladnoće.Tabela 1 prikazuje poredjenje mikro I makro ciklusa I pokazuje kako ova dva ciklusa prolaze kroz iste iskustvene faze. rad mi je dosadan. razlika to dvoje postaje sve nepodnošljivija. Svesnost o svemu ovome me po malo rastužuje. 17 . ali već dugo ovaj posao nije za mene stimulativan. Odlažem sve projekte za kasnije. Faze iskustvenog ciklusa SENZACIJA Primer mikrociklusa Osećam žmarce Primer makrociklusa Sve mi se manje dopada da odlazim na posao. Možda previše lak? Istina je. Kolege su mi dosadne Šta se dešava? Da li sam preumoran? Ne. Sada sam ponovo spreman za nove stvari. Privlačeme misli o nekom stimulativnom poslu I novim izazovima. Prethodna dosada vezana za posao je nestala. Odavno je prošlo vreme kada sam poslednji put osetio ambicije koje se tiču mog posla. osećam kako mi raste nivo energije samom čInjenicom da sam shvatio šta mi se dešava. Iskustvo je dovršeno I više me ne zanima. Akcija je bila uspešna I kontakt zadovoljavajući. Imam posao. Što više mislim o onome što želim I onome u čmu jesam. U isto vreme. Nalzim se u nepoznatom okruženju I suočavam se sa novim izazovima.

Iako projekcija izgleda jednostavno. ustvari je to složen proces.Prilagodjavanje i otpor kontaktu Iz perspektive geštalta granica kontakta je uvek aktivna.Iskustvo na granici kontakta može se modelovati kroz pet različitih načina. Introjektujuća osoba guta sve ucelo: breskvu sa kamenom. U osnovi se sastoji od uverenja da je ono što je deo selfa. Kada ih svesno koristimo I kada nam omogućavaju da inkorporiramo hranljive elemente odbijajući one toksične. onda ih nazivamo otporom kontaktu. deo okoline. 18 . bez svesnosti I zato ne može da se prilagodi fizičkim ili mentalnim pzama nekog drugog. Introjekcija U ovom modelu adaptacije ili otpora kontaktu. Ona želi da joj terapeut kaže šta da uradi. Kada su ovi mehanizmi nesvesno aktivirani pa ili sprečavaju individuu da se “hrani” ili je “truju”. Obično se ovaj tip regulacionog modela pojavljuje pod maskom zapamćenih poslovica ili izreka. Proces u kome neko pridaje drugome sopstvena osećanja ili namere je dobro poznat. Ovakva osoba će kreativno usvojiti ono što otkrije na granici kontakta. Mimika ili gutanje gorkih lekova su forme introjekcije koje su se pojavile kao posledica trenutnog nedostatka kritičkog mišljenja. ali kamen… Osoba introjektuje kada usvaja. Projekcija Ovo je poznatiji proces. Ovoj proces suprotan asimilaciji u smislu toga da asimilijuća individua pronalazi u sredini hranljive objekte koje asimilije. U terapiji će introjektujuća individua tragati za gotovim odgovorima. i imitirajući njegove akcije osoba uči da usvoji odredjene privremene poze koje kasnije moraju potpasti pod uticaj promišljanja. ono što je deo sredine se doživljava kao deo sebe. publicitet. Učenje zahteva kapacitet za introjekciju. Hipnoza. svaki regulativni model uključuje adaptivne I odbrambene komponente. Ona može biti sposobna da svari breskvu. medjutim poželjno je da to budu svesne I privremene introjekcije. Tako. Posmatrajući kako profesionalac izvodi eksperimente. Osoba ne može da se snadje u svetu bez introjektovanja. a odbacuje toskične. roditeljski zahtevi su forme introjekcije. postaju modeli adaptacije na kontakt.

jer na taj način opravdavamo sopstvenu ljutnju koju osećamo prema njemu. namera ili misli koje su suprotne našima. Ovo je strategija redukcije intenziteta kontakta okretanjem u stranu. postoji I drugi deo ovog procesa koji se sastoji od pridavanja nekome osećanja. Da parafraziramo izreku. Mogli bismo rećI da bez adaptivnog aspekta projekcije ne bi bilo romana. Latner I From nisu upotrebljavali koncept defleksije smatrajući ga podprocesom retrofleksije. Polsterovi ovaj koncept smatraju korisnim u kliničkoj praksi zbog toga što obezbedjuje mogućnost opisa “udaljenih” iskustava osobe. Mi ne želimo uvek intenzivan kontakt. Defleksija Ovo je savremeniji koncept. šalama. U terapiji. procene da je terapeut hladan I arogantan (što može da objasni zašto se pacijent oseća preplavljen I ne usudjuje se da se suprotstavi terapeutu). To je način na koji dajemo legitimnost sopstvenim uverenjima ili osećanjima. Kako neko može da anticipira bez projekcije? Jedina razlika je u tome što se kreativna projekcija čini uz svesnost. kao što su tegobni negativni sudovi ili preterana kontrola ili. upotrebom nejasnih izraza. praviti šale. proizvoda mašte ili igre šaha. Takodje. Na nivou adaptacije defleksija nam omogućava da umanjimo intenzitet iskustva koje bi nam bilo nepodnošljivo ili nekorisno. To može činiti govoreći 19 . suprotno tome. U terapiji deflktivna osoba čini sve da ne bi osećala. Anticipacija je projekcija. dok. Ona razvija širok spektar strategija ne bi li zamorila i neutralizovala terapeuta. ona je privremena I u sprotnosti sa hroničnim. Deflektujuća osoba može takodje govoriti kao “kiša oko Kragujevca”. Primer ovoga bi bilo uverenje da nas partner vara zbog čega ga odbacujemo. humoreske ili hiperbole. pojavljuje se tamo gde beskorisno susreće neprijatno. preterivati itd.Naravno. nerazumevanjem ili ispoljavanjem na ekscesan način. Kreirali su ga Irving I Mirijam Polster I stoga nije spomenut u “Bibliji”. Svako ko je ikada bio na žurci sa namerom da se dobro provede a stalno su ga upoznavali sa nekim ko je bio zainteresovan za “ozbiljan razgovor” ume da ceni blagodeti defleksije. zapravo. Kada anticipiram ja koristim svoja prethodna iskustva I predpostavljam da će se osoba ponašati u skladu sa tim iskustvima. pacijent na terapeuta projektuje otudjene delove sebe. I može da promeni kontakt sa objektom. mi želimo da on to čini.

Retrofleksija Ovaj model otpora ili adaptacije se sastoji u tome da osoba sebi radi ono što bi volela da uradi sredini ili bi volela da sredina učini drugima. Na primer. Funkcije kontakta Funkcije kontakta su podsistemi bihejvioralnog aparata koji posreduje na granici kontakta. ona stiska zube I pesnice. monotonim ili hipnotičkim glasom ili pojačavajući osećanja do te mere da izgube svoj pravi intenzitet. Neki ljudi moraju da beskrajno razmišljaju o nekim stvarima pre nego što saopšte I jednu reč. Sviranje u orkestru. prosudjivanja. Konfluencija na ovaj način čini konstitutivni element konformizma. povredjuje se kada je ljuta na nekog drugog ili pitajući se šta neko misli umesto da se konfrontira sa tom osobom. samopovredjivanje I opsesivne misli se smatraju formama retrofleksije. U terminima adaptacije retrofleksija predstavlja osnovu strateškog razmišljanja. Dok su opservacije modela adaptacije uvek proizvod unutrašnjih procesa. Konfluencija se javlja kada je osoba nesposobna da se fokusira na sopstveno iskustvo I nenamerno se stapa sa drugom osobom. Samoubistvo. Osim funkcija kontakta koje smo do sada spomenuli. u suštini. refleksije. konfluencija se manifestuje kroz izjeve tipa: “mi ćemo jedno drugom sve reći”.bez kontakta. uzdržava se od plakanja ili jecanja. kapaciteta za toleranciju frustracija I istrajavanja u dosezanju dalekih ciljeva. neki aspekti društvenog života zahtevaju “dobrovoljno I privremeno odricanje od dela individualne slobode”. “ono što je moje je I tvoje” ili “tvoji prijatelji su I moji prijatelji”. Predstava o Ja u odnosu na Ne Ja je nejasna. retroflektujućoj osobi treba beskrajno vreme da bi odgovorila na pitanje. Ove funkcije nismo uključili pošto su retko ili nikada aktivne tokom terapije. opservacije funkcija kontakta su fundamentalnije fenomenološke. U terapiji. U smislu adaptacije. grupni sportovi. iskustvo zajedničkog orgazma ili empatija mogu biti posmatrani kao manifestacije adaptivne konfluencije. Ovo često vodi u somatizaciju I često podleže opservaciji. Dalje. postoje naravno još I miris I ukus. Konfluencija Konfluencija se pojavljuje kada je granica kontakta toliko nejasna da se uopšte ne doživljava. 20 .

čak I ako priča samo polovičnu priču. Tokom terapijskog susreta terapeut teži da posveti svom klijentu punu pažnju znajući da će se pacijentvi izvori brige ili razlog zbog kojeg traži terapiju odigrati na jedan ili drugi način u sada I ovde. Neki pacijenti čuju svako pitanje terapeuta. ali traže da on ponovi svaki svoj komentar. Kod drugih je upravo suprotno. Neki pacijenti gotovo da ne upotrebljavaju svoje oči I stoga nije čudno što im sve izgleda banalno. Terapeut dolazi do najznačajnijih podataka posmatrajući kako pacijent modeluje svoje kontaktne funkcije I kroz interakciju u kojoj neutralizuje ove neuspešne procese. on upotrebljava svoje znanje da bi prekinuo pacijentov ciklus nemoći. koji. može imati pasivan pogled. Vid Osoba može imati snažan I uporan pogled u kome se boje I svetlost menjaju u pokretu. Treći neveruju svojim ušima već samo onome što mogu da vide. Evo šta terapeut opservira od momenta u kome stupi u kontakt sa pacijentom. Drugi su usvojili naviku da se snažno okrenu samo odredjenim stvarima a da nikada ne primete ono što ne ulazi u njihovo polje interesa. ništa ne percipira. Kroz njen vrlo konfuzan način ispoljavanja naziru se dečje nade da će je jednog dana neko ko je zaista voli u potpunosti razumeti. Jedna od prvih stvari koje geštalt terapeut primećuje je način na koji ga pacijent posmatra. zapravo. Ovde je pacijentkinja koja oseća da je partner ne razume. a istovremeno na najblaže terapeutove sugestije reaguje kao da su naredjenja.Terapeut je okrenut pacijentovoj upotrebi kontaktnih funkcija od trenutka u kome je kontakt izmedju njega I pacijenta uspostavljen. Ili. u čekaonici. tonove nečijeg glasa kao “muziku” koja prati nečiji govor. putem telefona ili dok pacijent ulazi u terapeutovu kancelariju. Beskorisno ih je ubedjivati da smo nešto 21 . Oni ljudi čiji sluh nije visoko perceptivan “umrtvljuju” zvučnu komunikaciju ili selektuju one zvukove koji potvrdjuju prethodna iskustva ili predrasude. način na koji pacijent posmatra nove situacije ili život u celini. Ili. opsesivno fokusirajući tačke svog interesa a isključujući sve druge. Drugi pacijent se žali da se u svakoj vezi oseća iskorišćenim I slomljenim. Sluh Visoko perceptivan sluh registruje naznake. može selektivno gledati.

U periodima uzbudjenja. “definitivno”. što se više trudimo da ovo rešimo. Pokret. krećemo se. naše želje. dodir. ne dovršavati rečenice. uverenja… Kroz ove funkcije kontakta geštalt terapeut može da prepozna znakove iz kojih je u prilici da izvuče značajne zaključke u vezi pacijentovog odnosa prema svom telu. Disfunkcija se održava kroz modele otpora što znači da osoba ili u potpunosti ignoriše potporni sistem ili da ga koristi na takav način koji podržava poremećaj. sve se više upetljavamo. strahove. mi ne možemo upravljati našim pokretima ako smo prikovani za tlo. Navodim poredjenje dve različite izjave istog pacijenta: “Zar nije tačno da pre ili kasnije komunikacija medju partnerima postaje problem sa kojim se treba izboriti?” I:”Odskora ja ne razumem šta se dešaa izmedju moje žene I mene. pojava Načini na koji se oblačimo. Govor Pacijent se može izražavati elokventno ili nejasno. maglovito. Može sve pnavljati po dva puta. uredjujemo kosu. geštalt terapeuti su naučili kako da prepoznaju načine na koje se kroz jezik ispoljava iskustvo. Gravitacija onemogućava lebdenje. Neki ljudi ga vrlo slabo koriste. pretvarati izjave u pitanja ili dodavati izraze tipa “potpuno”. A mislio sam da samo drugi ljudi imaju ove probleme…”Osećanje se već promenilo I rad može da bude plodonosan. agresiji. Ipak.razumeli. oni će ostati potpuno zatvoreni. ukoliko ne potvrdjujemo klimanjem glave. opasnosti ili u svakodnevnom životu neprekidno je prisutan naš potporni sistem I on ima vrlo značajnu ulogu. “apsolutno”svaki put kada nisu sigurni u vezi nečega… Kroz edukaciju. Ove snage čine naš potporni sistem. Sistemi podrške (potporni sistemi) Da bismo komunicirani sa sopstvenom sredinom moramo da se krećemo I u fizičkom I u psihološkom prostoru. zavodjenju ili seksualnosti. dodirujemo zemlju dok hodamo ili ispunjavamo prostor svojim prisustvom… predstavljaju znakove kojima mi drugima otkrivamo stanje našeg uma. dodirujemo ili izbegavamo dodir. dok ga drugi koriste neefikasno. čini mogućim pokrete I na taj način omogućava kontakt. Za geštalt terapeuta je disfunkcija na granici kontakta srž psihopatologije. 22 . može neprekidno upotrebljavatti “JA” ili ga nikada ne koristiti. šminkamo.

može biti upotrebljana u cilju razvijanja iskustava “rasta” kao u slučaju narcističke osobe koja inicijalno svoju sredinu koristi da bi pronašla I konsolidovala svoj “istinski self” pre nego da bi održavala svoju iluziju o veličini. tako I na osnovu materijala koji pacijent iznosi vezano za svoj svakodnevni život. vrlo malo ljudi je imalo tu vrstu senzornog iskustva. Osim astronauta koji su imali senzorno iskustvo zemljinog okruglog oblika. Zbog toga je moguće pozivati se na sistem podrška – svesnost – kontakt. Način na koji osoba koristi ovu mrežu značajan je jednako kao I njen sastav. Takodje. U stvarnosti je je gotovo nemoguće ostvariti ovu vrstu podrške kroz senzorno iskustvo. kada terapeut uspostavlja kontakt. Često je kvalitet ove mreže indikator nečije samoprocene I stava o sebi. Ne izbegava ga zato što želi da opservira način na koji pacijent koristi dostupan ali još uvek neutralan objekat. Na primer. mi se više neplašimo da ćemo pasti sa zemljine ivice 23 .Perls je rekao da je put ka zdravlju poput prelaska iz stanja zavisnosti od sredinske podrške koja je neophodna za opstanak. u stanje u kome je osoba sposobna da se samopodržava. on u početku ne izbegava transfer. U geštalt terapiji. poznanika I intimnih prijatelja. Ona može biti upotrebljena da održava psihološke probleme kao na primer u slučaju zavisne osobe koja prepušta drugima da donose odluke umesto nje. a vazduh potiče iz sredine. Uspravno stajanje je biološka funkcija koja podrazumeva da je tlo mirno. moguće je da terapeut opservira način na koji osoba koristi svoj sistem podrške I kako profitira iz podrške sredine. disanje je autonomna podrška akciji. Kognitivni sistem podrške Kognitivni sistem podrške često se meša sa racionalizmom I intelektualizmom. Na taj način terapijski odnos postaje mesto u kome pacijent razotkriva i proverava načinime na koje koristi ili transforimiše ličnu podršku putem pojačavanja ili umanjivanja patogene dinamike. Jedna od različitosti geštalt terapije u odnosu na druge je ta što pacijentu omogućava interakciju sa zdravom osobom koja razumeva procese poput transfera I kontratransfera I koja je sposobna da udje u kontakt I intimnost hrabro I integrisano. Interpersonalni sistem podrške Ovo je mreža drugova. stabilno. Takodje. Ovaj dualistički pristup prezentuje sliku u kojoj se ignoriše sistemsak priroda veze izmedju tela I okoline. Ove opservacije mogu nastati kako u odnosu izmedju terapeuta I klijenta. Ipak.

Bez obzira na sve, neke osobe koriste ovaj sistem podrške da bi održavale dinamiku lične nemoći. Drugim rečima, iako verujete da ste sposobni da nešto učinite, ili, obrnuto, da ste nesposobni za to, vi ste u pravu. Poenta ovoga nije regresiranje prema veri u magiju, već ilustracija načina na koji misli mogu da utiču na mobilizaciju I kanalisanje energije. Racionalno-emotivna terapija se zasniva na poverenju u kongnitivni sistem. Geštalt terapeuti ga koriste u svrhu kognitivne restrukturacije I pronalaženja novog kognitivnog okvira. Biološki sistem podrške Ovaj sistem podrške se sastoji od različitih subsistema koje je lako opservirati tokom terapije. Za početak, tu je naša koštana struktura. Bez kostiju, bili bi smo “amebasti”. Postoje dobri I loši načini rukovanja objektima. Postoje načini da upotrebimo svoje kosti kao nosioce terete jednako kao što postoje načini da ih opteretimo I na taj način povredimo. Ovladavanje načInima rukovanja teškim objektima često proizbodi zapanjujuće osećanje snage I samodokazivanja. Negovateljice poznaju tehnike bezbednog pomeranja pacijenata I, ako ih ignorišu, to čine na račun sopstvenog zdravlja. Drugi biološki sistem podrške je mišićni sistem. Što smo u boljoj kondiciji, manje smo skloni umoru. Šahovski šampioni su vrlo svesni ove činjenice I praktikuju programe telesnih vežbi da bi poboljšali svoje postignuće u šahu (koji nije ni nalik maratonu). Mišićni sistem možemo upotrebiti za uspostavljanje kontakta sa sredinom ili za retrofleksiju. Osoba sa puno hroničnih retrofleksija (tenzija) ima na raspolaganju malo energije za kontakt. Oni koji su proveli mnoge sate otežući da nešto urade znaju da je otezanje u cilju eliminacije neke specifične akcije jednako naporno, ako ne napornije od same akcije. I, konačno, postoji respiratorni sistem. On je najvidljiviji biološki sistem podrške: pokazatelj eregije par ekselans. Zadržavanje daha vezano je za cirkulaciju energije, sprečava uzbudjenje I transformiše ga u anksioznost. Ovaj sistem podrške se najjasnije manifestuje kroz konaktnu funkciju govora. Neke osobe dok govore ne dišu kako treba što dovodi do ravnog, nečujnog glasa. Terapeut opservira kako pacijent koristi funkcije podrške, pomaže mu da oznažI svoju telesnu podršku kroz snagu I fokusiranje. Intuicija nam govori da je teško naljutiti se stegnutih grudi I opuštenih ramena, kao što je nemoguće 24

biti osećajan stisnutih pesnica I zuba koji škrguću. Pa ipak, neki pacijenti hronično usvajaju pozicije pomoću kojih umanjuju raspon svog doživljavanja u bilo kojoj situaciji. Fenomenološka transakcija Geštalt terapija je fenomenološka I kao takva težI da razotkriva pre nego da procenjuje predpostavljenu strukturu fenomena. Nama je, kao geštalt terapeutima, potreban model koji bi nam omogućio da “uhvatimo” kretanje u transakcijama izmedju organizma I sredine. Fenomenološki trougao nam pomaže da vizualiziramo ovo kretanje putem inkorporisanja tri bazična podsistema ljudskog iskustva: kognitivnog, emotivnog I bihejvioralnog. Kognitivisti (Murray 1988), izmedju ostalih, takodje reprezentuju organizujuće procese ljudskog iskustva u teminima ova tri modela. Za razliku od geštaltista, oni pridaju ključnu ulogu kognitivnom modelu. Geštalt terapeuti preferiraju sis-temsku reprezentaciju sva ova tri modela. Mi verujemo da su ponašanje, mišlje-nje I osećanja u interakciji u sadašnjem trenutku. Iako nema sumnje da restruk-uracija kognitivnog modela izaziva promene u ostalima, obrnut proces je takodje prisutan. Skica 2: Trougao fenomenoloških transakcija

Neko bi mogao da kaže da je za geštalt terapeute ličnost specifičan i relativno stabilan način organizovanja kognitivne, emocionalne I bihejvioralne komponen-te nečijeg iskustva. Značenje (kognitivna komponenta) koje neko pridaje doga-jaju (bihejvioralna komponenta) I osećanjima (emocionalna komponenta) koji prate svaki dogadjaj ostaju relativno stabilne tokom vremena I osobi daju osećanje identiteta. 25

Poremećaj ličnosti predstavlja način na koji osoba organizuje iskustvo. Test realnosti je kod ovih osoba neoštećen ali osoba doživljava subjektivne tegobe ili značajne promene u svom socijalnom ili radnom ponašanju. Nas bi u tom smislu zanimalo da ozdravimo strukture utičući na sva tri pola (komponente) I veze medju njima. Kod nekih osoba jedan od polova moče biti u nekoj meri oštećen (deteriorizovan) a drugi sasvim atrofiran. Kompulsivne osobe, na primer, previše investiraju u kognitivni a premalo u emocionalni pol. Suprotno možemo pripisati histerijama. Kod paranoidnih je kognitivan model karakterističan po vrlo čudnoj obradi senzornih imputa. Paranoidna osoba je uvek u skladu sa opserviranom relanosti I, dok njeni opisi realnosti nisu pogrešni, značenje koje pridaje dogadjajima je izdvaja. Kognitivan model Kognitivan model je centar za pridavanje značenja. Mi smo u kognitivnom modelu kada mislimo, planiramo, analiziramo ili pamtimo. Naša kognicija je obojena našim uverenjima vezanim za nas same I svet oko nas. U delu u kojem se bavimo poremećajima ličnosti, govorićemo o kognitivnom modelu u nameri da opišemo različite kognitivne predispozicije osoba. Emocionalni model Emocionalni model se sastoji od spektra osećanja koji smo u stanju da doživimo: straha, radosti, tuge, ljutnje itd. Naš kapacitet da lucidno ili neobično doživljavamo dogadjaje može biti umanjen ili ograničen u zavisnosti od toga da li su osećanja sa kojima pristupamo situaciji više ili manje značajna I uvremenjena. Kod osoba koje pate od poremećaja ličnosti (uz njihove nefleksibilne I maladaptivne stavove), emotivni model se pre uobličava u emotivnu predispoziciju nego u kapacitet da doživljavaju adekvatne emocije vezane za ono što se zaista dešava. Bihevioralni model Bihejvioralni model je set kontaktnih funkcija. Ili, drugim rečima, bihejvioralni pol je još jedna reprezentacija granice kontakta. Nedostatak bilo kog nivoa jedne ili više kontaktnih funkcija može da utiče na sve naše transakcije sa sredinom. Ukoliko imam govornu manu, partner može imati teškoća da me razume, što me, zauzvrat, čini nestrpljivim I postidjenim. Ukoliko imam teškoće sa hodom, osećam kao da sam svima teret. Ukoliko sam oštećenog sluha, reagovaću samo na neverbalne znakove u komunikaciji. 26

ali nećeš me uplašiti. da ćemo biti odbačeni ili ismejani. poput izbegavajuće osobe. (defleksija I projekcija) Kognitivni model Emotivni model 27 . Kapacitet da se pretpostavi mogući razvoj interakcije) Patološke transakcije Mogu rećI da me posmatraš arogantno I da sprovodiš svoju malu istragu. što naravno. alternacija prisutna usled psiholoških poremećaja. Ukoliko očekujemo. U tabeli 2 prikazano je poredjenje zdravih fenomenoloških transakcija sa transakcijama paranoidne osobe. (ne-fenomenološki opis. rizikujemo da se ponašamo kao da se to već dogodilo. bez sumnje pod uticajem samopercepcije sebe I drugih sastavljene od prošlih I neasimilovanih iskustava) Možeš verovati da si silan. Tabela 2: Zdrave I patološke transakcije Polovi ili modeli fenomenološkog iskustva Bihevioralni model Zdrave transakcije Primećujem da me netremice posmatraš I da mi postavljaš brojna pitanja (fenomenološki opis. ili prići mi. U perspektivi očekujem da se moje interesovanje pojača. I drugi su se pre tebe polomili pokušavajući isto.Danas mi znamo da kontatne funkcije mogu biti alternirane ne samo zbog fizičkih oštećenja. zaboravi na to. (prepoznavanje neodredjenosti I manjka fenomenoloških znakova što ne smeta provizornom fenomenološkom pridavanju značenja pod uticajem pozitivne ali ne I preterane samoprocene.) Cenim to što me slušaš. dalje jedino može da provocira da se to stvarno I desi. malo mi je neprijatno što tako malo reaguješ na ono što govorim. I. (Prepoznavanje prijatnog aspekta komunikacije bez deflektovanja mogućih neprijatnosti. ali predpostavljam da si zainteresovan za moje mišljenje I radoznao da saznaš više. sadržI projektivne procene) Ako misliš da me možeh uhvatiti na nizbrdici. bez pridavanja značenja) Nisam siguran šta to značI. (nepotvrdjena kognitivna procena zasnovana na prisutnim fenomenološkim znacima. već je. mnogo češće. pa ipak.

Fokus kontakt/svesnost Ovo je verovatno najortodoksniji fokus geštalt terapije. Dok neki koriste centriranu formu dijaloga koju je inicirao Buber. fokus akcije I indikator promena. Ipak. Mi verujemo da način na koji se osoba kreće. Više je ograničava stil terapeuta nego stroga teorija. drugi se oslanjaju na neaktivnost. manje ili više graciozno. odnos izmedju organizma I sredine. Ovaj rad se odvija kako u “sada I ovde” relaciji. posvećujući pažnju mikrokosmosu. ove informacije bi trebale da omoguće čitaocu koji nije upoznat sa ovim pristupom da u osnovi shvati ključne elemente I opšte stavove. mi zapravo možemo da uveličamo njene procese I osvetlimo načine na koje se prilagodjava kontataku I upotrebljava ili zloupotrebljava svoj potporni sistem. Mi se bavimo fokusom svesnost/kontakt kad god radimo sa kontinumom svesnosti. geštalt terapeuti mogu raditi sledećih fokusa u cilju pridržavanja geštalt metodologije. ili.To nije ponašanje samo po sebi. kontinumom svesnosti. Stoga. Pet terapijskih fokusa geštalt terapije Geštalt terapija je interaktivna I kontaktna forma tretmana. Treba da podsetimo čitaoca da se na prethodnim stranama nalzi samo kratak sažetak osnova geštalt pristupa I fokusa akcije. Bez obzira na različite stilove I preferencije. ili barem onaj koji najvećI broj ljudi povezuje sa pristupom “sada I ovde” po kojem smo postali poznati. Eksperimenti u I izvan terapijske situacije naglašavaju prisutne disfunkcionalne procese I omogućavaju klijentu da isproba novo ponašanje. Neki primenjuju kognitivni pristup dok drugi upotrebljavaju telo kao lokus svoje intervencije. Bihevioralni focus Na odredjeni način je u geštalt inkorporisana bihejvioristička perspektiva što omogućava da aktuelno ponašanje bude u fokusu pažnje. 28 . izmedju terapeuta I klijenta) omogućava I/ili dozvoljava. tako I tokom ispitivanja dogadjaja iz pacijentovog svakodnevnog života. Stoga nam omogućava da budemo onoliko fleksibilni koliko konfiguracija polja (tj.Jedan od zadataka geštalt terapeuta je da posreduje u prepoznavanju pacijentovih uobičajenih modela transakcije I da ispravlja njihove patogene aspekte. već se ono shvata kao fokus intervencije. predstavlja mikrokosmos njenih širih iskustava. Da bi dopunili ovaj sačetak u narednom delu predstavljamo diskusiju vezanu za pet različitih terapijskih fokusa geštalta. za našu svrhu.

Paradoksalni focus Geštalt terapeuti uglavnom kreativno upotrebljavaju humor. “Šta ste zapravo želeli da kažete”. ako ne I eksperimentalni pristup klijentu. “Šta mislite kako se osećao?” itd.…geštalt terapeut promoviše iskustveni.Dalje. afektivnim I kognitivnim komponentama iskustva. Najvažnija su ona uverenja koja smatramo istinitima o sebi I svetu koji nas okružuje. Sržne rubrike se. Ovo ne predstavlja patološku manifestaciju I mi verujemo da svaki pol može biti legitiman fokus promene. prema tome. ponašanje poput “gazde”. sastoje iz tri komponente: Ja sam_____________________ Život je____________________ stoga______________________ Za razliku od kognitivnih terapeuta. Mi se oslanjamo na ova uverenja svaki put kada upotrebljavamo pitanja fokusirana na kognitivni model iskustva. Mogu biti čak I prilično obazrivi kada zadirkuju svoje obsesivno racionalne klijente. tereapeutovo namerno ili nenamerno selektivno osnaživanje klijentovih interakcija kroz ispitivanje posledica njegovih ponašanja izvan terapijske situacije vrlo podseća na bihejvioralnu tehniku sistematske desenzitizacije. Kognitivni focus U kognitivnoj perspektivi klijenta shvataju kao složen sistem obrade informacije koji se bavi senzornim inputima. geštalt terapeuti ne smatraju da kognitivni procesi dominiraju ljudskim iskustvom. Ova uverenja I bihejvioralni zaključci koji proističu iz njih čine ono što nazivamo “sržnim rubrikama” koje su prema kognitivistima osnove ličnosti I njenih poremećaja. a koja pojačavaju svesnost. Putem ovog učestvujućeopažajnog stava klijentu se dalje omogućava da shvati raspon pozitivnih I negativnih sila koje predstavljaju potku njegovog iskustva. itd…Često vrlo lepo napredujemo sa “suprotstavljajućim” klijentima upotrebljavajući ovu delikatnu umetnost terapijskog aikida sa njima. zavodničko ponašnje. Forgus I Šulman (1979) predpostavljaju da su pogrešna uverenja I bihejvioralne istrukcije izvori maladaptivnog ponašanja. To su pitanja kao na 29 . opskuran govor. Pažljivo upotrebljavajući humor (koji ne smemo da pomešamo sa ismejavanjem) možemo ponekad pomoći klijentima da “udju” u promišljenije pojačavanje svojih odbrambenih ponašanja kao što su: namerno nerazumljiv. PostavljajućI pitanja tipa: “A šta se zatim dogodilo?”. Za nas iskustvo nije sekvencijalno I emotivni pol jednako kao I bihejvioralni može ostaviti po strani kognitivni. mi verujemo da se u geštaltu nečijeg iskustva svakako nalaze i nečija bazična životna uverenja. Ipak. Postoji svega nekoliko kognitivističkih analiza poremećaja ličnosti.

najšire govoreći. U terapiji se promena pojavljuje u obliku procesa pojašnjavanja. mi se temama prošlosti individue bavimo u formi nezavršenih poslova koji se pojavljuju kao figura u sada I ovde. Bez obzira na razlike u našem pristupu prilikom rada sa pacijentima u cilju toga da oni postignu optimum funkcionisanja. Verujemo da svaka osoba teži koherenciji I u tom smislu se napreže da sve što učini ili kaže sa JA bude deo koherentnog sistema. Mnogi od nas najverovatnije nikada neće sresti takav “zdrav” prototip od krvi I mesa. Bavimo se introjekcijama o sebi I drugima. prosudjeno. ideal geštalta implicira pristup raznolikom. ovakva osoba može da u potpunosti. Mi verujemo da su lična istorija I nezavršeni poslovi osobe komponente polje I da mogu postati figura ukoliko su u bilo kom trenutku najizraženija potreba te osobe. pokušaj da sakupimo I integrišemo relativno izolovane interne objekte. predstavlja pravac razvoja ka zdravom psihološkom stanju. promenljivom I kreativnom spektru iskustava I odgovora koji se pojavljuju medju mnogima u konfiguraciji polja. Prema tome. “Šta misliš kako se ja sada osećam?” “Šta misliš da bi se desilo ako bi…?” Intrapsihički focus Geštalt radi na granici kontakta. Snove shvatamo kao projekcije internih objekata I retrofleksije impulsa prikačenih na neki objekat iz okoline. upotrebljava svoje funkcije kontakta. Ipak. kako bi neki naivni posmatrač mogao da pomisli da se ne uvažava značaj prošlosti individue. Ove napore mi podržavamo podsećajući na predstave objekata koje čine klijentovu ličnu istoriju što dovodi do porasta kako ličnih predstava tako I ličnih značenja. pozajmljenim iz škole objektnih relacija kojoj se sve više teorijski približavamo. Ovo stanovište odslikava uverenje da se iskus-tvo individue oblikuje u sada I ovde konfiguraciji polja. U skladu sa tim. To ne znači. Drugim rečima. asimilacije I kompletiranja manje ili više otudjenih delova selfa. svesno dovršava ili prekida većinu svojih iskustvenih ciklusa I može da na dobar način iskoristi svaku podršku iz sredine time neumanjujući svoju odgovornost za samopodršku putem kognitivne I bihejvioralne aktivnosti. naša predstava dobro funkcionišuće ljudske osobe je da je takva osoba kompetentna u modelovanju kontakta putem upotrebe celog raspona otpora/adapracije kontakta. Dalje. ono što je zajednička tačka 30 . Pozivaćemo se na ove različite fokuse u kratkoj diskusiji vezanoj za terapijske strategije koje ćemo razmatrati u delu o poremećajima ličnosti.primer: “O čemu sada razmišljaš”.

specifčnost geštalt terapje nije u ispitivanju specifičnih patoloških snaga već se ona više fokusira na model optimalnog ljudskog funkcionisanja I promociju alternativa terapijskim pristupima nasledjenim iz psihoanalize. ne zato što nemaju vrednosti u tretmanu. Obzirom da je po svojoj definiciji transformativni tip terapije. nesumnjivo je doprinelo učvršćivanju interesa za istraživanje I kliničke stu-dije. nemaju drugog izbora nego da se oslone na malobrojna istraživanja I širok spektar spekusacija. Pitanje je da li je I ovo dovoljno da bi se napravila relijabilna baza podataka. “praktičar istraživač” će raditi dvadeset godina pre nego što susretne prosek od 10 slučajeva po poremećaju sa kojima je dovršio transformativnu terapiju. Sadašnje stanje istraživanja poremećaja ličnosti Iako obećava u budućnosti. ja sam učinio upravo to.medju geštalt terapeutima je da to činimo u nameri da naši klijenti dostignu ličnu I kreativnu ekspresiju geštalt paradigme. Dijagnostičke kategorije za koje smo mi zainteresovani postojeće su tek desetak godina. zasnovano na uobičajenom obimu prakse. Osnivanje “Internacionaolnog društva za proučavanje poreme-ćaja”. Ostali teorijski izvori Kao što smo već spomenuli u uvodu. oni koji žele da istraže dinamiku polja I uvedu stabilne modalitete intervencija. U stvari. U medjuvremenu. već pre zato što su same po sebi očigledne mete intervencija geštalt terapeuta. psihoterapija poremećaja ličnosti zahteva mnogo vremena. Poglavlje 4. Proćiće godine pre nego što kliničari budu u mogućnosti da da govore o transformaciji iz pozicije dugoročnog I ličnog iskustva. dovršenu figuru. Čitalac treba da bude svestan činjenice da neke od karakteristika koje se nabrajaju u različitim opisima poremećaja ličnosti neće biti spomenute u delu u kome se bavimo tretmanom. Moguće je govoriti o nekim promenama na nivou ličnosti tek posle nekoliko godina terapije. Možemo se jedino nadati da će se naše znanje o ovoj važnoj komponenti savremene psihopatologije povećati u narednom periodu. Upravo je prepoznavanje prekida ciklusa kontakt/povlačenje ili prepoznavanje nesvesne retrofleksije ono što je po sebi vrsta tretmana. Mi verujemo u snagu svesnosti I jasnu. istraživanje poremećaja ličnosti je još uvek u fazi “dečjih bolesti”. Stoga je za geštalt terapeute granica izmedju dijagnoze I tretmana verovatno nejasnija I nevažnija nego za većinu ostalih kliničara. Prilikom pisanja ove knjige. 31 .

Theodore Millon-a I Allena Frances-a. dok dinamički balans izmedju dva pola svake polarnosti predstavlja indikator zdravog stanja. na radove dva autora. su funkcionalni ili kontekstualni dok su drugi strukturalni ili stalni. naše kompletan iskustveni ciklus uključuje ili interne ili eksterne dogadjaje koje mi doživljavamo bilo kao prijatne I pozitivne ili kao neprijante i bolne. koeditora “Journal of Personality Disorders” (Časopis o premećajima ličnosti). one su nam toliko bliske da nam se učInilo korisnim da ih uključimo. Millon je bio jedan od osnovnih pokretača razvoja DSM III. Frojd postavio tri polarnosti: subjekt-objekt. Zapravo. ove polarnosti konstituišu bazični okvir Milonovog dijagnostičkog siste-ma. Iz ovog bazičnog okvira Millon je izolovao osam kliničkih atributa. Theodore Millon T. kao I tri bazične polarnosti I neke kliničke atribute koji su kompatibilni sa geštalt pristupom. Neki od ovih atributa koji opisjuju svaki poremećaj ličnosti spomenut u DSM. možemo ove polarnosti upotrebiti u for-mulisanju opštih terapijskih stategija. Iako je verovao da su ove tri polarnosti od velikog značaja. na nesreću. makar ispod površine u svim našim teorijskim formalcijama I praksi. Millon (1986) ističe da je u 1915. zadovoljstvo-bol. Osoba nebi trebalo da 32 . imajući sve vreme na umu da je uspostav-ljanje balansa izmadju polarnosti sržni fokus geštalt terapijskih strategija. aktivno-pasivno. Zajedno. Pozivali smo se takodje. Frojd ih nikada nije iskoristio da bi pomoću njih objasnio strukturu svoje vizije o tipovima karaktera.Formulišući geštalt okvir za dijagnozu I tretman. Obzirom da se spremno manifestuju. Dalje. Svrha samoposmatranja I priroda osnaživanja Ova polarnost se zasniva na prihvatanju da se našI impusli I svesnost mogu centrirati oko dva tipa dogadjaja. ipak. oblasti koje se bave odeljkom II i poremećajima ličnosti. Millon razvio stanovište po kojem je patološko stanje obeleženo jednom polarnosti ili reversnom polarnosti od moguće tri kliničke polarnosti. Ove dimeziju izgleda da su prisuten. Koncept polarnosti je blizak geštaltistima. Tri osnovne polarnosti na ovaj načIn nisu deo našeg konceptualnog aparata. oslanjali smo se na autore koji su imali pristupa širokoj oblasti kliničkog materijala I koji su isticali I opisivali psihološke karakteristike različitih poremećaja ličnosti tokom svog rada. mogu omogućiti bolji pristup sagleda-vanju seta opisanih poremećaja. U svrhu ove knjige od Millona smo pozajmili paralelu izmedju imuno sistema I poremećaja ličnosti prezentovanu u poglavlju tri. Specijalista socijalnog učenja.

možemo primetiti da se odredjene osobe (poput zavisnih ili histeričnih) konstantno fokusiraju na druge. dok druge (kao zavisne I šiszoidne) pokušavaju da deluju na sebe u cilju umanjivanja tenzije I zadovoljenja svojih potreba. Pnašanje je aloplastično kada osoba teži da se prilagodi sredini ili je modifikuje u cilju zadovoljenja psihičke potrebe. Izbegavajuće osobe. Priredio je I publikovao časopis u kome se nalaze informacije o savremenim istraživanjima iz oblasti dijagnostike I tretmana poremećaja navedenih u DSM-u. u geštalt terminima. Frances Allen Frances je psihijatar I profesor Kornel Univerziteta. razlikovanja izmedju tela I sredine. Frojd je primetio da se libidnalni izborni objekt pojavljuje u jednom od dva oblika: anakliktičnom ili narcističnom. dok se u drugom pojavljuje paradoksalni objektni izbor u kome subjekt preusmerava relaciju prema sebi. posebno u opisu opštih strategija tretmana.uspostavlja arbitrarne veze izmedju različItih iskustava zadovoljstva ili bola. neke osobe (posebno histerične I agresivne) pokušavaju da deluju direktno na sredinu. Samoposmatranje I instrumentalni stil Ova polarnost priznaje da ponašanje osobe može biti grupisano u dve osnovne kategorije: aloplastično ponašanje I autoplastično ponašanje. U provm obliku relacija sa eksternim objektom je zadovoljavajuća I ugodna. dok ostali (kao antisocijalne ili narcističke osobe) pokazuju neravnotežu u korist selfa ili subjekta. na primer. Autoplastično znači da osoba pokušava da modeluje I prilagodi telo konfiguracijama I zahtevima sredine. već da prepoznaje do koje mere je ova osnovna polarnost uticajna u našim iskustvima. Savremene koncepcije objektinih relacija se zasnivaju na ovoj bazičnoj polarnosti. Od njega smo pozajmili mnoge opise I preporuke 33 . Pre nego što je formulisao svoj koncept o tri osnovne polarnosti. Tako. Optimalni razvoj se pojavljuje kada postoji stalan balans izmedju ova dva libidinalna modela na razvojnom nivou. isključivo se koncentrišu na izbegavanje bola. Frances (1987) je bio uspešniji od ostalih u prezentovanju kratkih I potpunih opisa osnovnih karakteristika svakog poremećaja ličnosti I. Allen J. Fokus na samoposmatranju I izvorima snaga Ova polarnost se tiče razlikovanja izmedju subjekta I objekta ili. Ponovo.

putem kojeg smo demonstrirali odredjenu konzistentnost naših opservacija I odredjenu validnost kliničkih prognoza. Osim toga. organizovana na osnovama ovog dokumenta. Klinička praksa Klinička praksa autora knjige jednako kao I praksa terapeuta koji su bili pod njegovom supervizijom je bila izvor materijala. iz kog razloga I šta su dobili iz tog iskustva. .za tretman koje smo prilagodili I preformulisali da bi se uklopili u našu terminologiju I pristup. Razvoj podataka U narednim redovima prezentovaćemo izvore empirijskih podataka na kojima se zasniva naš rad. koristio prvu Balises-ovu verziju kao orudje autoregulacije I fenomenološke opservacije prezentovano u poglavlju 11. Ovaj izveštaj služI posebno da bi dao odgovore na sledeća pitanja: 34 . sačinjava izuzetno važan izvor podataka. iako nedovljno sistematizovanog.ispitivanja kandidata Kandidati popunnjavaju upitnik u kome odgovaraju na pitanja tipa da li su ikada bili u terapiji.pisma preporuke Dve osobe koje dobro poznaju kandidata. zajedno sa diplomcima edukativnog programa. Ova procedura se sastoji iz sledećeg: . kroz studiju slučaja I disertaciju koja je uslov za završavnje edukativnog progama I sticanje diplome. Od 1985 autor je. Zbog toga smo razvili proceduru selekcije koja nam omogućava zadovoljavajuću evaluaciju kandidata u nekoliko oblasti. iznalaženju konvrgentnih Proces selekcije Svake godine primamo izmedju 30 I 40 molbi za prijem u trening program. učenici su koristili prvu verziju Balises-a I predočavali iscrpnu studiju jednog od svojih slučajeva uključujući I najznačajnije VERBATIM. Poglavlje 5. Ova analiza je takodje obezbedila materijal koji izgleda da podržava naše stanovište. Trening program iz geštalt terapije Deo našeg trening porgrama se sastojao u opservacija koje potiču iz različItih perspektiva. Analiza supervizijskog materijala. uglavnom profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja. šalju nam poverljiv izveštaj o toj osobi.

naravno. mi imamo puno prilika da potvrdimo ili izmenimo naše hipoteze.Da li verujete da je sposobna da se podvrgne intenzivnoj edukaciji bez rizika po sebe ili druge? . Intervju se snima na video traku radi dalje analize. Struktura inter-evaluacije svakom je omogućila da dobije klinički fidbek u skladu sa ovde prezentovanim stanovištima od strane četiri edukanta koji su bili članovi iste grupe tokom godinu dana. Ovakav profil je bio uporedjivan sa rezultatima edukanata iz selekcionog procela sa kliničkom impresijom edukatora. Nedavno smo zamolili četnrnaest edukanata da popune klinički sažetak koji im je prezentovan kao evaluacija njihovih ličnih terapijskih orjentacija. Ta impresija uključuje opis kandidata I kao onoga koji daje I kao onoga koji prima pomoć. Dalje. Od njih se tražI da obave intervju sa drugim kandidatom u trajanju od 15 minuta. Ove opservaije su takodje uključene u naš rad. Kurikulum Tokom trajanja programa. Osobe koje su učestvovale u eksperimentu su se složile da nam sačine završne profile. mada još uvek nisu dovoljno sistematski obradjeni da bi bili objavljeni. korelaciju sa Krugovim skalama I kompjutersku interpretaciju rezultata Test opšteg znanja iz psihoterapije Radi se da bi se proverilo da li osoba ima relaističnu predstavu o psihoterapiji koja je kompatibilna sa geštalt principima Test bihejvioralnih sposobnosti u kliničkim relacijama Kandidati koji uspešno prodju prethodne provere podvrgavaju se evaluaciji praktičnih sposobnosti koje se upotrebljavaju u pomagačkim profesijama. Ti podaci služe kao osnova za ovaj rad. Nadamo se da ćemo to učiniti u najbližoj budućnosti.Šta mislite da snage I slabosti ove osobe? . Na kraju svega. edukanti iz svih trening grupa (60 osoba).16 PF test Kandidati treba da popune 16 PF test što nam omogućava da vidimo standardan skor na 16 dimenzija ličnosti. Intervju putem “skrina” opservira terapeut koji unosi svoju impresiju o ponašanju kandidata u računar. su eksplictno upotrebljavali koncepte koji 35 . posedujemo šest izvora komparativnih I interaktivnih podataka. Zatim smo napravili inter-evaluacione podgrupe. od kada je Balises kreirao samo – supervizijsko orudje 1985.Kako se osećate u vezi unutrašnjih sposobnosti ove osobe? Kako se osećate u vezi njene sposobnosti da uspostavi I održI bliske I dugotrajne relacije? . 8 sekucndarnih skala.

stoga je umesno podsetiti se mesta I značenja poremećaja ličNosti u DSM III taksonomiji I odrediti na koji način se ovaj kliničKi koncept fuzioniše sa geštalt perspektivom. Ovo je specifičan sindrom istog konceptualnog poretka kao Paranodini poremećaj ličnosti ili Shizotipalni proemećaj ličnosti.služe kao srž ovog modela da bi simbolizovali kako svoje sopstveno terapijsko iskustvo tako I opservacije koje su imali tokom prakse. Da bi ilustrovao ovu ideju Millon koristi biološki model kao anlogan psiopatološkoj dinamici. upotrebljava isti termin da bi odredio indeks težine narcističkih. slabostima. posebno u oblasti teorije polja. DEO III DSM POREMEĆAJI LIČNOSTI Poglavlje 6. histeričnih I infantilnih poremećaja ličnosti. otpor/adaptacija kontaktu I potporne sisteme (Polster). Patologiju. Jedna može nakon toga imati stomačne tegobe. karakterne neuroze I psihoneuroze su neki od široko upotrebljavanih termina koji se koriste u psihopatologiji da bi označili tako slične koncepte pomoću kojih je ponekad teško uprediti opservacije različitih autora. s druge strane. Naprimer. 36 . kontakt funkcije. Ili. ekscesima. Millon (1988) identifikuje ozbiljne poremećaje ličnosti kao “Granični poremećaj ličnosti”. obe mogu poljubiti nekog ko ima grip. Opšti pregled Neuroze. Stoga su Poremećaji ličnosti odeljka II analogni specifičnim konfiguracijama imunostistema. Ispravno govorećI. a druga ne. nedostacima – odeljak II. Multisindromski pristup DSM III ne ustanovljava se kao linaeran I aditivan. Pre bi se moglo rećI da su oni jazovi ili slabosti u psihičkom pojavljivanju koji osobu čine osetljivom na neke vrste psihosocijalnog stresa. već kao dinamičan u punoj meri I predstavlja sistemsku reprezentaciju fokusa psihološke I psihopatološke realnosti. posmatramo (što je slučaj I u geštaltu) kao rezultat onoga što se pojavljuje na granici kontakta izmedju organizma (sa njemu svojstvenim snagama. Ove opservacije nezavisne od DSM kliničkog žargona su omogućile precizne podatke vezane za ciklus iskustva (Zinker). druga ne. U ovoj tački. Jedna se može zaraziti. III i V) I sredine koja u sebi sadrži kako hranljive tako I toksične elemente (odeljak IV). jednako kao I podatke vezane za bazične polarnosti I self imidž (Millon). stoga. oni nisu “bolesti” po sebi. dve osobe mogu deliti obrok koji je na svaki načIn identičan. Kernberg. (Odeljak IV) Da uptrebimo analogiju.

što dozvoljava da se pojave takve tegobne situacije I što ga čini povredljivim na njihove neizvesne posledice. dok agorafobični pacijent može izgledati kao da mnogo više izbegava nego što bi bio slučaj bez ovog anksioznog poremećaja… Zbog toga je korisno podsetiti se parametara koji nas vode tokom dijagnostifikovanja poremećaja ličnosti prezentovanih na sledećim stranicama. Zapravo.Kada konfiguracija sredine iscrpljuje kapacitet organizma za kontakt. dolazi do pojave kliničkih sindroma (odeljak I). Odeljak II stoga možemo posmatrati kao pilot – tačku patološke dinamike I putem razumevanja poremećaja ličnosti obogatiti kliničku praksu. kompulsivno-pasivno-agresivna itd. karakteristike povezane sa kliničkim sindromima se često brkaju sa onima vezanim za ličnost osobe zamagljujući portret te osobe. Na psihološkom. Dalje. dok se znaci drugih poremećaja pojavljuju manjem ili usputnom obliku. Postoje brojni razlozi za to. kao što ćemo to videti u poglavlju 13. Za klijenta su najznačajnije karakteristike obično one iz odeljka I (klinički sindromi) I odeljka IV (psihosocijalni faktori stresa). Klijent će radije pričati o sitaciji sa kojom se suočava I načinu na koji ona utiče na njegov život nego o onome što je u njemu. naravno. Češće u kliničkoj slici dominiraju atributi odredjenog poremećaja. retko je sresti pacijenta koji je čist prototip specifičnog poremećaja ličnosti. posledice mogu da uključe distimiju. kao što to autori DSM vrlo dobro znaju. shizoidno-izbegavajuća. anksioznost itd. Na biološkom nivou pojavljuju se prehlade I groznice. Histerična osoba koja pati od depresije može biti manje zavodnička nego uobičajeno. • Poremećaj ličnosti je konstelacija nefleksibilnih I maladaptivnih ponašanja I stavova • Karakteristike poremećaja se mogu manifestovati u nekolko konteksta • Karkateristike povezane sa poremećajima ličnosti vode do značajnih poremećaja u socijalnom I radnom funkcionisanju • Poremećaji ličnosti su ekpresija dugotrajne psihološke dinamike I nisu ograničeni na prolazne situacije niti su odgovor na neuobičajene okolnosti. PoredećI brojne kliničKe sindrome odeljka I. Odredjene kombinacije se. Jedan je da većina klijenata koja traži terapiju nije sklona da eksplicitno promeni malfunkcionišuće aspekte svoje ličnosti I da ne možemo očekivati da odmah ispolje one specifične karakteristike koje bi nam omogućile da postavimo jasnu I korisnu terapijsku dijagnozu. pojavljuju češće od drugih. Savršeni opsesivno – kompulsivni postoji samo u kliničkim priručnicima. 37 . postaje jasno da se poremećaji ličnosti ne mogu lako dijagnostifikovati. na pr.

Ovakav tip klasifikacije se razlikuje od jednostrukog modela koji podrazumeva da su svi kriterijumi ipunjeni pre nego što se postavi dijagnoza. Šizoidni poremećaj ličnosti. “shizoidan” Odsutno prisutno prisutno Odsutno Odsutno Prisutno prisutno Odsutno odsutno Prisutno prisutno odsutno prisutno 38 . na primer. hladan I retko odgovara mimičkim gestovima poput smeška ili klimanja glavom Mr. To značI da se nekoliko kritererijuma moče primeniti na jedan poremećaj I da je dijagnostička kategorija odredjena minimalnim brojem kriterijuma. dok se dijagnoza postavlja kada klijent manifestuje najmanje četiri od tih sedam. uključujući I one sa članovima porodice Gotovo uvek izabira individualne aktivnosti Retko izražava ili doživljava snažna osećanja kao što su. on nam ne omogućava postavljanje kliničkih pretpostavki koje su u praksi uvek korisne. kao što je to prikazano u tabeli 3. “shizoidan” prisutno Mr. Dok ovaj model obezbedjuje mnogo pouzdanije kategorije. broji sedam kriterijuma. bar teorijski. Višestruki model I dijagnoza KRITERIJUMI Ne potrebuje niti ceni bliske medjuljudske odnose.Opis prototipova Mnogostruki tip klasifikacije je upotrebljen u svrstavanju poremećaja ličnosti. B. udaljen. Ista stvar se pojavljuje I kod ostalih poremećaja ličnosti. omogućava da dijagnostifikujemo kao shizoidne dva pacijenta koja imaju samo jedan zajednički kriterijum potvrdjen. Tabela 3. gnev ili radost Pokazuje malo ili nimalo želje da ima seksualne odnose sa drugim osobama (uzimajućI u obzir uzrast) Ravnodušan je na pohvale I kritike drugih Nema prijatelja ili bliskih drugova (ili ima samo jednog) osim u svojoj najužoj porodici Afektivno je tup. A. VIšestruki model nam. na primer.

Kliničarima ostavljamo da moduliraju ove profile I približe ih predpostavljenoj realnosti kliničke prakse. Spajanje geštalt sistema sa DSM dijagnostičkom perspektivom Kao što smo to već rekli. Pa neka bude kako bude. Moglo bi se lako desiti da nakon nekoliko susreta zavisna osoba ispolji intenzivan gnev. Zbog deskriptivne. Zbog procesom orjetisane prirode naše teorije I malog obima dostupnih empirijskih podataka. pa čak I na račun gubljenja romantičnosti. emociju koja se ne pojavljuje u inicijalnoj tabeli. Jasno je da to nije naš cilj. Varijable na granici kontakta koje se tiču terapijskog kontakta I značajnih dogadjaja iz pacijentovog života U svakom opisu smo želeli da prezentujemo elemente koji su karakteristični za poremećaj. igra je vredna rizika. Svesni smo da u kliničkoj praksi ne postoje čisti modeli. mora biti moguće upotrebiti neki od tih koncepata u opisu terapijski priznatih psiholoških tipova. U narednim poglavljima ćemo prezentovati opis svakog poremećaja ličnosti I sugerisati brojne mogućnosti za terapijsku akciju. nadamo se da ćemo stimulisati njegovu radoznalost da sazna još više na osnovama sopstvenih opservacija. izabrali smo da predstavimo prototipove svakog poremećaja. moramo se prilagoditi neophodnoj sistematičnosti. Osnovna postavka oko koje se strukturira ovaj rad je sledeća: Ukoliko geštalt teorija omogući opise procesa koji se dešavaju na granici kontakta. spoljašnje prirode dijagnostičkog pristupa sadržanog u DSM-u.Iz ovih razloga nije iznenadjujuće što dva kliničara mogu opisati klijenta istog poremećaja ličnosti I pronaćI da izmedju njihovih opisa postoji malo sličnosti. geštalt terapija je bazirana na procesu I uzima u obzir da je svako ljudsko biće specifično I da je svaki trenutak prolazan I neponovljiv. Omogućavajući čitaocu da vidi opise u formi “prosvetljujućih” hipoteza. pa ipak. Ipak. a koji su relativno stalna ekspresija osobinih kreativnih adaptacija. bilo bi iznenadjujuće ako bi opisi ovde sadržani doživeli potpuno odobravanje. Definišući koncepti geštalta ne dovode sami po sebi tako dobro do kategorizacija I nije bilo lako opisati tipične iskustvene cikluse histeričnog klijenta. na primer. sve varijable nisu razvijene stoga što u ovom trenutku 39 . već njih sve. Pod prototipom podrazumevamo opis osoba koje ne samo da zadovoljavaju minimum potrebnih kriterijuma. profili bazirani na kriterijuma I naše deskripcije su validne tokom inicajlnog susreta I baziraju se na pacijentovim prisutnim svesnim procesima. Ipak. u svrhu konstruisanja dovoljno “tipičnog” opisa.

takodje olakšava putem referenci. sisteme podrške I njegovu poziciju u terminima bazičnih polarnosti. Stoga ne bi bilo sasvim prikladno govoriti o osobi koja pati od poremećaja ličnosti. S druge strane. Iako se mi. Takodje ćemo diskutovati moguću dinamiku psihoterapije sa prototipklijentom. fenomenološke transakcije. Ipak. Mi verujemo da je termin “pacijent” adekvatan ukoliko su mentalni poremećaji 40 . neko može jednostavno pogledati deo o projekcijama kod histerija ili deo u kome se govori o interpersonalnom sistemu podrške kod zavisnih osoba I lako dobiti odgovor na neku dilemu. Ovakav način prezentacije nesumnjivo zahteva složeniji stil. struktura poglavlja je prilagodjena teorijskom okviru geštalt terapije. bolje je govoriti o osobi koja pati od shizofrenije. kontaktne funkcije. konačno. govorećI iskreno. ne smemo da zaboravimo da se mi bavimo pristupom po kome se osoba shvata kao psiho imuni sistem u kome se ispoljavaju u različItim stepenima pojave od ranjivosti pa do faktora stresa. tranfernih tendencija. nismo bili u mogućnosti da ga u potpunosti primenimo. terapijskih I savetodavnih indikacija jednako kao I kontratransfernih rakcija terapeuta u relaciji sa prototip-klijentom. tradicionalno zagovaraju upotrebu termina “klijent”. stoga. Klijent. njegove modele otpora I adaptacije. ali. to bi. Da bismo omogućili čitaocu da upotrebljava ovaj rad kao priručnik. “izbegavajući” itd. opservirati karakteristike iskustvenog ciklusa prototip – klijenta. Obzirom da mi takodje znamo da je moguće pripadati odredjenom tipu ličnosti a nemati karakterističan poremećaj. kako je to napred razmotreno. S jedne strane. Za neke poremećaje ćemo biti u mogućnosti da preporučimo proceduje koje mogu biti kombinovane sa nekim terapijskim fokusom spomenutim u poglavlju 3.one sve ne služe u razlikovanju ili opisivanju bihejvioralnih I iskustvenih specifičnosti poremećaja. ovaj termin nikada nije bio zaista prihvaćen u kliničkoj literaturi. slažemo sa ovim upozorenjem. pod uticajem Rodžersa. Preporučena formulacija je “…osoba koja pati od…” Tako ne treba rećI “shizofrenik” da bi izbegli identifkovanje nekog sa njegovom bolesti. naravno. U opisu svakog poremećaja ćemo. u terminima njegovog ponašanja prilikom prvih susreta. učInilo čitanje teksta ovog obima dosadnim. verujemo da je ispravno reći “paranoičan”. I. pacijent ili osoba? DSM podstiče kliničare da upotrebljavaju najmanje stigmatizirajuće termine da bi označili osobu koja dolazi po profesionalnu pomoć. da li treba rećI klijent ili pacijent? Škole humanističke orjentacije.

Izgleda kao da za druge nema nikakvog interesa. Bizarne ili ekscentrične ličnosti Shizoidni poremećaj ličnosti Opšti pregled I prevalenca ovog poremećaja u kliničkoj praksi Shizoidni klijent će konsultovati psihoterapeuta jedino ukoliko prolazi kroz posebno težak period anksioznosti ili je mlad pa dolazi na insistiranje bliskih ljudi koji su zabrinuti usled njegovog nedostatka osećanja I očigledne povučenosti u sebe.posebno ozbiljni. Nema bliskih I poverljivih prijatelja I privlače ga individualne profesije. još gore. 41 . Izgleda kao da ne oseća težinu dok su mu seksualne I emocionalne potrebe slabe. da klijent nije “podoban” za terapiju. jedno od uporišta geštalt terapije. Ovo je zapravo jedna od osnovnih teškoća sa kojima se susreće geštalt terepeut kada rada sa shizoidnima. skoro beživotne. na kraju krajeva. Afektivno je inhibirana I retko doživljava snažna osećanja ili misli. Mi imamo istaknuto interesovanje za uzbudljivu stranu života I ponekad nam se čini da one se osobe koje ne iskazuju takvu stranu svog života zapravo bore protiv svojih osećanja. Terapeutu koji na ovaj način radi sa shizoidnim pacijentom može se učiniti da nešto nije uredu. bilo sa upotrebljenom tehnikom ili. da on neodgovara u potpunosti ako govorimo o psihoterapiji osoba sa poremećajima ličnosti. medjutim. Iskustveni ciklus Senzacija Shizoidni pacijent se tokom celog života sklanja od bilo kakvih snažnih osećanja. U svemu je indiferentan na kritike ili pohvale. Počinjemo da postupamo kao da je uzbudjenje kontakta I neposrednog iskustva dovoljno da otključa sputane afekte I nadalje oblikuje nečije iskustvo. Poglavlje 7. Seksulani impuls joj je slab I većina muškaraca ostaju samci tokom celog života. Takodje je prisutan rizik da pasivna konotacija ovog termina kamuflira suštinski interaktivnu relaciju izmedju klijenta I terapeuta koja je. Shizoidna osoba je usamljenik. Stoga ne iznenadjuje što su senzacije u njegovog iskustvenog ciklusa blede.

Povlačenje Povlačenje. intrizično im nedostaju osećanja. Akcija Akcije shizoidnih pacijenata izgledaju letrgične. svesnost im je slaba. Mobilizacija Oni su ljudi niske energije. je naravno. radosti ili tugovanju. omiljena pozicija. Ovo ponekad nekog može da navede na ironičan zaključak da je u pitanju depresivna osoba. Zapravo. Sve to snažno utiče na proces mobilizacije energije. Izgledaju nesposobni da ispolje dublja osećanja. Svesnost Proces svesnost shizoidnog pacijenta izgleda krivudav I zaobilazan. Izabira hobije I profesije koji joj omogućavaju da izbegne kontakte sa drugim ljudima. shizoidan pacijent svoje misaone procese najčešće ispoljava na nejasan I opskuran način. Drugima deluje otudjeno I indiferentno I najčešće slabo reaguje na tudja osećanja I ponašanja. emocionalno su pasivni. Obzirom da preferira da ne oseća. ova osoba prekida prolaz do faze senzacija I ostaje više ili manje “umrtvljena” u stanju parcijalnog ali hroničnog povlačenja. Kontakt Shizoidna osoba ne voli I ne traži kontakt. o gnevu. bez obzira o čemu da je reč. Izgleda kao da nema kreativnog pridavanja značenja i da su senzacije simbolizovane na najbukvalniji način. Iako može biti inteligentan. Oni svesnost razvijaju iz slabih senzacija na kojima se ona teško gradi. jedva primetne I slabo spontane. Temperament im je ravan. 42 .Mi treba da razumemo da shizoidni pacijent zaista ne oseća mnogo I da su njegove senzacije baš tako beživotne kako on I tvrdi. slabost senzacija shiszodinog pacijenta može da se shavati kao parcijalni prekid tranzicije iz povlačenja do senzacije. U skladu sa tim geštalt terapeut treba da sprovodi svoje intervencije.

konačno. Iako nikada pravi shizoid neće postati socijabilan kao histerik. I. Ovakav pristup ima tri važne prednosti. Najveću štetu ovoj osobi nanosi relacioni “militarizam” baziran na vrednosnim sudovima. Najčešće je najbolji pristup pomoći pacijentu da izrazi svoju potrebu za privat-nošću na neki kontaktniji način. U pokušaju da otkloni takvo retroflektovanje. ne kritikuje I ne protestvuje je samo zbog toga da bi bolje održavao poziciju povlačenja iz interpersonalnog kontakta. a što je osnova za bolje odnose sa drugima. to dovodi do radjanja osećanja privrženosti I povećane kohezivnosti u osećanju identiteta shizodinog pacijenta. Drugo. Introjekcija Previše je indiferentan prema drugima da bi introjektovao. možemo se nadati progresu u pravcu pomoći ovoj osobi da prihvati ono “što jeste”.nesvesne retrofleksije interpersonalnih potreba. shizoidni pacijent neposredno profitira iz terapeutove podrške zbog toga što uči kako da se bolje odbrani od onih koji iz najbolje namere žele da ga prisile da voli socijalne kontakte. putem jasnog priznavanja legitimnosti specifičnog načina na koji shizoidni klijent shvata lični kontakt. čime istovremeno otklanjamo deo retrofleksije. To što se ne suprotstavlja. omogućava terapeutu da učvrsti terapijski savez sa klijentom. terapeut treba da razume da je ovo dugotrajan proces I da ne treba očekivati iznenadne I senzacionalne prodore. Letargija I pasivnost ove osebe se ne smeju pomešati sa tendencijom ka introjektovanju. Retrofleksija Shizoidni pacijent se povlači u sebe I njegova povučenost se može interpretirati kao posledica ekstenzivne.Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Shizoidni pacijent je previše hladan I otudjen da bi bio istinski konfluentan. ljudi koji ga okružuju uglavnom počinju da ga poštuju I. Prvo. čak I kada su ove vrednosti u srcu onoga što smatramo solidnim mentalnim zdravljem. Iako nije aktivno kritičan (što bi bio oblik kontakta). 43 . paradoksalno. shizoidni klijent ne dopušta drugima da mu pridju. Onda kada shizoidni pacijent postane sposoban da u potpunosti ispolji svoju potrebu za privatnošću. ovaj pristup je neka vrsta trojanskog konja zbog toga što shizoidnom pacijentu omogućava da iskusi obogaćujući kontakt iako na skromnom nivou.

Sistemi podrške Interpersonalni sistem podrške Socijalna mreža shizoidnog pacijenta je ekstremno ograničena. 44 . Stoga bi bilo moguće da neki shizoidni imaju intelektualno zahtevne poslove koji ne podrazumevaju svakodnevne značajne kontakte sa drugim ljudima. Pre bismo mogli očekivati da oni žele da se bave “hladnim činjenicama”. Uobičajeno. već zbog svog interesovanja prema stvarima a ne prema ljudima. Stoga nije nemoguće da se shizodini bave poslovima kao što su. uredu”. On se ne okreće ka drugima u periodima stresa. Njegovi roditelji su bili “dobri”. Kognitivni sistem podrške Prema Millon-ovoj (1986) prezentaciji shizodinih osoba. istraživački. što znači da izbalansira neposredno stresno iskustvo putem onoga što zna o životu. životnim zadovoljstvima I nedaćama. Očekivano je predpostaviti da će se oni baviti karijerama koje im omogućavaju da se bave stvarima ili pojmovima a ne ljudima. daleko je od očiglednog da ovi ljudi poseduju karakterističnu deficijenciju intelektualnih procesa. I to ne na odbrambeni način na koji to čine kompulsivni ili paranoični. će odogovoriti na klasično “Šta sada osećaš/doživljavaš?“ pitanje očigledno praznom izjavom “Osećam se dobro.Defleksija Shizoidni pacijent teži da upotrebi defleksiju kao način prevencije ili umanjivanja bilo koje jačine koja bi mogla izrasti iz kontakta. subjektivne I emotivne komponente dogadjaja postanu figura. “normalni”. Dok je verovatno da slaba interesovanja u odnosu na ljude udaljavaju shizoidne osobe od većine onoga što se dešava u svetu. Obzirom na svoja ograničena interesovanja za druge. U smislu sposobnosti shizodinog pacijenta da se kognitivno podrži u vremenima stresa. “prosečni”. manifestuju zamagljene I opskurne misaone procese I nalaze se ispod prosečnog intelektualnog nivoa. one poseduju velike nedostatke u širokoj sferi znanja. preferira da radi sam I obavlja neke periferne funkcije. Upotrebljava defleksiju da bi sprečio da neformalne. nije potpuno nemoguće pretpostaviti postojanje briljantnih shizoidnih osoba. Iako Millon (1986) izgleda da smatra da ove osobe poseduju subintelektualno funkcionisanje koje ih upućuje na lakše mentalne zadatke. mogli bismo rećI da su “drugi” osnovni izvor stresa. ili drugim rečima da ne bi postao svestan I tako možda omeo stabilnu banalnost. Zapravo. na primer.

Neki terapeuti su postigli dobre rezultate radeći na ove dve polarnosti sa shizoidnim pacijentima. Snažno telo dobre kondicije je dokaz privrženosti fizičkim aktivnostima I zadovoljstivima koja iz tih aktivnosti proističu. Takvi odgovri omogućiće pacijentu da izbegne ili izmeni neprijatne situacije. Cilj njihovog rada nije bio da pronadju nove izvore zadovoljstava. Telo shizodinog pacijenta. U obrnutom smeru gledano. Aktivan rad na disanju. terapeut treba da bude pažljiv u odnosu na klijentove izvore nezadovoljstava I neprijatnosti I da mu u tom smislu pomogne da poveća svoju svesnost o neprijatnostima putem razvoja boljih bihejvioralnih odgovora. mogu mu pomoći da razotkrije neophodno iskustvo telesnog fokusa. tenzijama I telesnoj temperaturi terapeuta koji su osetljivi na potrebe shizoidnog pacijenta. može mu pomoći da obnovi I oslušne svoje bazične fizičke senzacije bez kojih iskustvo predstavlja samo teorijske spekulacije. medjutim. obeleženo je tragovima života posvećenog redukovanju I eliminisanju svake vrste povezanosti sa životom. Shizoidnog pacijenta ne privlači ni jedan od ova dva pola. čak iako one ne uključuju druge ljude. Bazične polarnosti (Millon) Zadovoljstvo/bol Povlačenje iz emocionalnih I interpersonalnih aspekata života tipično za shizoidnog pacijenta je u skladu sa niskim interesom za zadovoljstva (kao nagradu) I bol (kao pretnju koju treba izbeći). već da pomognu klijentu da “izvuče” maksimum zadovoljstva iz onih aktivnosti koje već voli da izvodi. telesnom položaju. Ukoliko terapeuta privlače telesni procesi shizoidnog pacijenta. 45 . karakterističan za shizoidnog pacijenta može delom biti posledica činjenice da on svoje telo stalno zanemaruje. Biološki sistem podrške Nedostatak interesa I motivacije. U stresnim periodima stalno utišavano telo nesposobno je da pruži potrebnu podršku.verovatno je da će njegova minimalna samosvesnosto teško biti izvor takve samopodrške. On je zadovoljan skromnim opsegom “kakvog takvog” iskustva koje nije ni preterano ugodno ali ni previše rizično. Ovo iskustvo je nezamenljivo ukoliko je reč o promišljenoj akciji.

Teško ga je intelektualno stimulisati. a po svojoj prirodi nije radoznao. oblast u kojoj se srećemo sa najjačim otporima. uopšteno govoreći. Uglavnom živi ustaljenim životom I ne traži nova iskustva. njegov intelektualni nivo podprosečan. Emotivni model Shizoidne osobe žive crno – belim životom. ona je već izbalansirana time što je nema. On može puno znati o specifičnom predmetu razgovora. svaki rad na kognitivnoj restrukturaciji je besmislen I mora se pronaći neki drugi način za mobilizaciju ovakve osobe. 46 . Zato se preporučuje da se ova aktivnost ne forsira sve dok se ne uznapreduje kroz provociranje shizoidnog pacijenta da demonstrira minimum interesovanja za svoje ili tudje iskustvo. ali u smislu crno – belog televizora koji ne može reprodukovati širok spektar boja. što se često dešava. čim se tema razgovora promeni. da shizoidni pacijent može postati vrlo anksiozan ukoliko je pod pritiskom da odgovara na pitanja ili je terapeut previše intiman. Fenomenološke transakcije Kognitivni model Najupadljiviji aspekt shizoidnog klijenta je kompletna kognitivna indiferentnost u koju se neprekidno povlači. Stoga ima malo energije za promenu. Tako one ne mogu reprodukovati širok spektar afektivnog iskustva.Self/drugi Obzirom da shizoidni pacijent nema pravog interesa ni za sebe ni za druge. shizoidni pacijent neće biti motivisan da postane aktivniji. a to se često dešava. medjutim. to otežava terapiju. Ni jedno svoje osećanje one ne iskuse u potpunosti. on je slabo usmeren na svoje lično iskustvo I neosetljiv je na pohvale ili kritike. Ona je pasivni posmatrač isključena iz zahteva I nagrada socijalnog okruženja. Dok ne postane zainteresovaniji za sebi I druge. Osim ukoliko shizoidni pacijent nije došao na terapiju zbog nekih trenutnih okolnosti. Pasivno/aktivno Shizodna osoba je posvećeno pasivna. Ne preporučujemo da se fokusirate na ovu polarnost u početku terapije. Nema svrhe pokušavati da se izbalansira ova bazična polarnost. Ukoliko je. on u potpunosti gubi interes. On sebi ne postavlja mnogo pitanja. Rad na ovoj polarnosti je. Imajte na umu. ipak.

retko izaziva potrebu da ga neko dodirne. Sedi pasivno čekajući da informacija ili govornik dopru do nje. Svoje malobrojne relacije opisuje na prazan I neutralan način: “Moji roditelji su bili u redu… itd.”. Glas mu je prilično monoton. Ne trudi se da bude atraktivna ili provokativna. Retko koristi aktivnu formu ili govor u prvom licu jednine. Dok nam može izgledati kao da izbegavajući I shizoidni pacijent dele dobar deo karakteristika I. Ukoliko je proces previše snažan. Potiče iz uobičajenog I dugotrajnog nedostatka interesovanja za sebe I druge. Osa II Vrlo je važno razlikovati shizoidnog pacijenta od izbegavajućeg sa jedne strane I od shizotipalnog s druge. shizoidna osoba nije u stanju da aktivno sluša. To ne treba pobrkati sa mnogo intenzivnijom distancom paranoidnog klijenta. ne “hvata” implikacije ili šira značenja. Ukoliko terapeut uputi pitanje ili komentar u pravcu emocionalnog odgovora. Čuje samo fakte. “Moj posao je dobar…itd”. Pokret. Shizoidnog pacijenta nije briga za druge i ne želi da razvije medjuljudske relacije. “Moje kolege su O.Funkcije kontakta Prva vizuelna impresija koju ostavlja shizoidni klijent je. Svojim stilom odevanja najčešće izražava nedostatak interesa za interpersonalne relacije. Tipično koristi brojne generalizacije. Preklapanje. površno gledano. 47 . Želja izbegavajuće osobe ka ispunjavajućim ljudskim odnosima je gotovo netaktnuta. Hladnoća shizoidne osobe je posledica provokacije ili nepoverenja. on neće izdržati I pronaći će način da prekine terapiju. dodir Obzirom da je generalno distanciran I hladan. Sluh Definitvno. žive sličnim životnim stilom. Zbog straha od odbacivanja ova osoba se ponaša kao usamljenik. Govor Verbalna ekspresija je jedna od najupadljivijih karakteristika shizoidnog pacijenta. Svim svojim kretnjama prenosi poruku da ne želi da bude primećen ili dotaktnut. veovatno je da će shizoidni pacijent deflektovati.”. hladnoća.K… itd. oni se u osnovi razlikuju po motivaciji. ponovo.

on može funkcionisati prilično dobro. Unapredjenje. Ipak. Preklapanje. Shizoidni poremećaj ličnosti se nekada shvatao kao uvodna faza shizofrenije. Retko će se osmehnuti a na pitanja će odgovarati kratko. Mnogi od nas su izabrali da se bave ovom profesijom usled bazične potrebe za medjuljudskim odnosima. Ukoliko se razviju psihotični simptomi. Ponekad se rodjaci ovog pacijenta brinu zbog njegovog stalnog povlačenja u sebe I insistiraju da mlada shizoidna osoba konsultuje terapeuta. a što je karakteristično za shizotipalnog. potreba za negom nekog od članova porodice su faktori psihosocijalnog stresa koji mogu “okinuti” anksiozni poremećaj u shizoidnom pacijentu. shizoidnom pacijentu nije tema separaciona anksioznost. 1986). verovatnije je da su oni povezani sa neizdiferenciranom shizofrenijom praćenom negativnim simptomima (Othmer I Othmer. rezultati skorašnjih istraživanja korelacija izmedju osnovnih psihijatrijskih poremećaja I poremećaja ličnosti sugerišu nam da shizoidni pacijenti retko postaju psihotični (Maxmen. 1989) Dinamika terapije sa shizoidnim pacijentom Kao I kod većine drugih poremećaja ličnosti. ono što bi smo mogli nazvati “slučajni klijent”. već “anksioznost stranca” (Johnson. Pomoć će tražiti jedino ukliko ga okolnosti dovedu u snžniju interpersonalnu uključenost nego što je u stanju da podnese. posebno ukoliko je dovoljno 48 . Njegovo stalno izbegavanje interpersonalne uključenosti može biti prilično zamorno za terapeuta čije vrednosti su suprotne pacijentovim. nove poslovne obaveze. otudjeno I monotono. shizoidni poremećaj je egosintioničan I shizoidni retko iniciraju dolazak na terapiju. zatečeni ste njegovom hladnoćom I distancom. Tokom prvog intervjua sa shizoidnim klijentom. Osa i Shizoidni pacijenti izgleda da su posebno osetljivi na širok spektar anksioznih poremećaja. 1987). Inicijalni susret sa shizoidnim pacijentom. Inicijalno ponašanje Inicijalni intervju sa shizoidnim pacijentom nikada nije lak. Drugim rečima. Život shizoidnog pacijenta je obično organizovan u pravcu izbegavanja prevelike disonance I ukoliko je njegovo okruženje stabilno.U poredjenju sa shizotipalnim pacijentom. Iako su retke. On je. ove situacije mogu biti “okinute” preokretima u ličnom ili profesionalnom okruženju shizoidne osobe koji tu osobu navode na blizak kontakt sa drugim ljudima. shizoidni ne ispoljava ekscentrična ili bizarna ponašanja ili pomisli.

Druga važna briga je shvatanje toga da li shizoidnog pacijenta ili da mu pomognemo onako kako on to sam želi u cilju nošenja koji mu omogućava da održava bezbednu “iskustvo I rast na granici kontakta”. je naš cilj da promenimo ličnost da konsoliduje svoje sposobnosti sa ljudskim okruženjem na način distancu pre nego da doživljava Mnogi kliničari izgleda da veruju da u odsustvu subjektivnog stresa shizoidni pacijent nema motiva da se menja I da bi bilo naivno. pacijent bi verovatno prekinuo terapiju I postao deo statistike onih koji rano prekidaju. Ukliko želimo da uspostavimo terapijski savez. što je napor koji nije uvek preporučljiv. Naravno. Ovo nije mesto za “geštalt trikove” čiji magični dodir treba da istog trena otključa dekade retroflektovanih emocija I potreba. kada se razvije terapijski proces. možete eksperimentisati sa ovim fokusom u cilju uspostavljanja sposobnosti I mogućnosti shizoidne osobe da preuzima blage rizike I doživi snažnije uzbudjenje. Obzirom da žele da ostanu na bezbednoj distanci. to nam može biti tema jedino ukoliko nam je cilj da se bavimo promenama strukture ličnosti shizoidnog pacijenta. Svrha je postepeno povećavati pscijentovu osetljivost na prijatne senzacije I raditi na dovršavanju iskustvenog ciklusa vezanog za doživljaje zadovoljstva. Najvažnija stvar u uvodnoj fazi je postaviti terapiju na takav način da se izbegne preplavljivanje klijenta. pokušati privesti ga “radostima” povećane interpersonalne vezanosti. Generalne terapijske strategije Svesnost kontakt fokus Uz prethodna upozorenja. U skladu sa tim. Ova magija bi se obrnula u “dodir meduze”. ove osobe retko nam dozvoljavaju da postanemo dovoljno važni da bi se pojavio “adekvatan” I koristan transfer na kome možemo da radimo. mogli bismo da shvatimo da je distanca sama po sebi ekspresija transfera.inteligentan da artikuliše svoju uobičajenu potrebu za povlačenjem iz “ljudskih stvari” može prilično uznemiriti neke od nas. ako ne I moralno diskutabilno. prisutan je I fokus na ovde I sada relaciji koja predstavlja drugi kontekst za eksperimentisanje sa iskustvenim ciklusom. suštinski je važno da pacijent oseti da je njegova potreba za distancom uvažena od terapeuta. Ipak. Organizacija transfera Kada se kod shizoidnog pacijenta pojavi transfer. nije ni snažan ni mnogo uznemirujući. 49 .

naravno. mora biti spora. bilo koje otudjeno analitičko stanovište bi verovatno bilo kontraindikovano I u najboljem slučaju bi samo osnažilo postojeću strukturu. u pristupu shizoidnom pacijentu je bitno da budete iskreno topli. Oni usvajaju tako pasivno ponašanje da pacijent uz njih nikada ne može da pobegne iz svog uobičajenog “crnila”. Nalikuje rehabilitovanju ozbiljno hendikepirane osobe. Paranodini poremećaj ličnosti Opšti pregled i zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Termin paranoidan je od svih kliničkih termina najšire usvojen u svakodnevnom jeziku I to do te mere da mnogi kliničari više ne znaju šta on ustvari znači. paranoidni poremećaj se sada naziva halucinatornim poremećajem. termin “paranodian” je preuzeo sva ova značenja. Kontra . Najbitnije od svega je da budete strpljivi. Neki autori britanske škole objektnih odnosa kao što su Guntrip I Fairbairn su intenzivno pisali o internalizovanoj objektnoj konfiguraciji ovih pacijenata. Šta god da radili. Psihodinamski fokus Ukoliko radi sa shizoicnim pacijentom koji bolje funkcioniše. U svakom slučaju. geštalt terapeut može poželeti da istraži intrapsihičke strukture I teme koje su uzrok emocionalnom povlačenju. ali da ne ulazite u njegovu privatnost.Ova vrsta rada. U Odeljku I. nežna I vrlo obazriva. u revidiranom izdanju DSM III ili u DSM III-R. može za mnoge terapeute da bude vrlo stresna. još uvek se pojavljuje tip shizofrenije nazvan paranoidna 50 . Neki reaguju oštro I pokušavaju da preobrate pacijenta ka ljudskosti… Drugi se zatvaraju u pokušaju da izbegnu povredu u kontaktu sa ovom “pustinjskom” vizijom sveta. tip izuzetno sumnjičave ličnosti ili vrsta shizofrenije? Tokom godina.transferne reakcije Sposobnost shizoidnog pacijenta da odvoji I anulira one aspekte medjuljudske povezanosti koji čine osnovu “joie de vivre” (životne radosti). Da li je to distintkivna psihoza. Ipak. Da bi se pojasnio deo ove konfuzije. imajte na umu da je uvek teško ustanoviti I održati dovoljno snažan terapijski savez da bi se radilo na ovom nivou funkcionisanja. Stoga je važno dati pacijentu vremena da se pokrene iz stanja apatije ka mobilizaciji energije I kontaktu.

Problem sa paranoidnim nije proizvodnja mobilizacije energije. svoje senzacije će težiti da simbolizuje duž ovih linija I da im prida značenja koja su u skladu sa njima. Svojim celim bićem ona shvata ovu vrstu susreta kao izraz nemoći. ona je istovremeno I hipersenzitivna I distancirana. Rad sa paranoidnim pacijentom nije lak I vrlo je teško proći kroz fazu indukcije I uspostaviti terapijski odnos. To značI biti neprekidno mobilizovan I budan. kao na primer članovi porodice ili poslodavac će insistirati da se ona obrati za pomoć. Često ovu vrstu osobe uključujemo u prevaspitavajuce vrste terapije prateći legalne procedure. Stoga je očekivano da paranoidni pacijent iskusi skroman opseg telesnih senzacija. U većini slučajeva osobe bliske paranoidnoj. ova osoba će se retko obratiti terapeutu. već preusmeravanje iste. Paranoidan poremećaj ličnosti se pak odnosi na tip osobe koju karakterišu dominantni tragovi sumnje bez gubitka kontakta sa realnošću. Svesnost Više nego kod drugih. Mobilizacija Biti paranoidan je celodnevni posao. Iskustveni ciklus Senzacija Paranoidna osoba je rigidna I zatvorena. U suprotnom. Bez obzira što paranoidna osoba voli da misli o sebi kao o nepovredivoj. Naravno da nema svrhe raditi na iskustvenom ciklusu dok se u potpunosti ne uspostavi terapijski odnos. važna I predmet zlih ponašanja okoline. Bilo koju fizičku tenziju će simbolizovati kao značenje da postoji “objektivan” razlog da bude spreman za neku spoljašnju opasnost. Akcija Akcije paranoidne osobe su po svojoj prirodi ili odbrambene ili povlačeće. Celoživotna istorija rigidnosti ostavlja trag na telesnoj sposobnosti ove osobe da oseća.shizofrenija. Ukoliko nije na neki način prinudjena. Njoj nije lako da se identifikuje sa potrebama koje nisu posvećene “gerilskom ratu” 51 . svesnost o senzacijama kod paranodinog pacijenta je filtirirana kroz njegovu percepciju sebe kao osobe koja je u isto vreme nepovrediva. Sledstveno. pacijent će osujetiti I ismejati svaki pokušaj u tom pravcu.

ono što on vidi kao “svet” se zapravo sastoji od projektovanih I otudjenih otcepljenih delova sebe. Drugim rečima. On ne može da prati grupu. U radu sa paranoidnim pacijentom terapeut ima neposredan doživljaj toga da nije priznat kao ono što jeste. parafrazirajući Isidora Froma. Pravo povlačenje je izvor anksioznosti za paranoidnog pacijenta zbog toga što implicira opuštanje odbrane. on ustvari nije uopšte povučen zbog toga što mu treba neprekidna podrška sredine za projektovanje. sumnjičav je prema svakom aspektu grupne odluke ili se drži potpuno po strani. videti paranodinog kao povučenog obzirom da se ne ponaša spontano. Sve se dobro sažvaće a onda. rizikujemo da terapijski odnos pretvorimo u neku vrstu psihološkog duela. Povlačenje Dok slučajni posmatrač može. a ako ga ne relaksiramo. Stoga ga je teško relaksirati.I da deluje u skladu sa njima. do odredjene mere. kao na primer u grupnoj terapiji. najčešće ispovrati. antiteza ovom poremećaju. 52 . da. On ne može dugo ostati u fazi povlačenja pošto mu to uskraćuje eksternu motivaciju koja daje značenja njegovoj sumnji. Kontakt Kontakt je uvek baziran na očekivanju novine. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Nedodiriv I nepovrediv self-imidž paranoidnog zabranjuje svaku konfluenciju. Nesposoban je da diskriminiše novu pretnju od repetitivnih procesa projektovanja sopstvene hostilnosti. Bilo koji oblik terapeutovog ambigviditeta ili pokušaj terapeuta da se zatvori podstiče odbrambeni sistem paranoidnog klijenta na akciju. cinizmu I rigidnosti. možemo reći da on pokušava da se ishrani jedući sopstvenu kosu I nokte. već da je prigodan ekran za projekcije. Psihološki metabolizam paranoid-nog pacijenta je takav. Može reagovati spontano jedino ukoliko je u poziciji nesumnjive nadmoćI I tvrdoglavo se opire svemu što doživljava kao napor da se nad njim uspostavi neka vrsta kontrole. Introjekcija Introjekcija je naravno.

može biti u mogućnosti da svojim akcijama pokaže da su ljutnja I sumnja prihvatljiva ljudska osećanja. Ovako masivno projektovanje generiše zabrinjavajuće perceptivne poremećaje. Razumevanje ovog fenomena čini važan korak u konsolidovanju terapijske relacije. Projekcija Cinizam. Nesposoban je da prihvati hostilnost.U srži pacijentove intrapsihičke organizacije uvek je centralna I arhaična introjekcija koja sačinjava izvor njegovog širokog otudjenja I nosi neophodne retroflektujuće ili hostilne impulse kao I njihovu projekciju u sredinu. skepticizam I sumnjičavost paranoidnog klijent služe kao pokretači projekcije neprihvatljivih delova sebe. Najtananija sumnjiva buka mora biti istražena 53 . Ukoliko je terapeut istrajan I neuznemiren klijentovim cinizmom. hostilnih impulsa čini projektovanje neophodnim. Nedostaje mu svesnost o senzacijama I stoga ne može da prepozna sebe kao agresora I uzročnika ciklusa hostilnosti I konfrontacija koji obeležavaju njegovo život. U bolesnom naporu da obnovi integritet sopstvenog iskustva. pak. manipulaciju I dvojnost koje pripisuje drugima. Defleksija Paranoidni imaju slab kapacitet za defleksiju. Suštinski. To je na nesreću zbog toga što nam ovaj kapacitet omogućava da “prevazidjemo” minorne prepreke I održimo kontakt čak I kada je relacija u teškoj fazi. toliko budan da svakog vodi u svoj svet. Paranoidni je. Ukoliko je terapeut dovoljno empatičan. Čuvar na dužnosti ne može dozvoliti sebi luksuz deflektovanja. suštinski je važno da se paranodni oseti makar minimalno priznat I legitimiziran iako mi možemo želeti da je on manje hostilan I sumnjičav. Inicijalni impuls I hostilne intencije se retroflektuju do tačke potpunog otudjenja I ocepljenosti. Retrofleksija Retrofleksija njegovih agresivnih. važan element kontinuiteta selfa. postoji nada da će klijent prepoznati odredjena osećanja I namere koje pripisuje drugima kao svoje time redukujući I projekciju I retrofleksiju. paranoidni se projektuje u ljude oko sebe. budnost je suprotnost defleksiji. što je zapravo. Ukoliko terapija treba da se nastavi I posle inicijalnog intervjua. to je samo parcijalna retrofleksija. Obzirom da je uvek u potrazi za napadom.

Ukoliko se terapija nastavi dalje od uvodne faze (što je već samo po sebi uspeh). Radeći na ovoj dimenziji. 54 . Svi njegovi načini obrade podataka oslanjaju se na dalekosežnim zaključcima. Takodje. Ne postoje magični trikovi za postizanje ovog cilja I možete očekivati snažne otpore. možemo mu pomoći da se bolje fokusira na sopstvene telesne senzacije kao izvor informacija I podrške njegovoj akciji u sredini. Biološki sistem podrške Paranoidni pacijent je otudjen od sopstvenih senzacija. drugi im ne mogu biti podrška u smislu pomoći da prevazidju teške periode. ne dovodi do stvaranja zdravog sistema interpersonalne podrške.Sistemi podrške Interpersonalni sistem podrške Interepersonalni sistem podrške paranoidne osobe je u najboljem slučaju paradoksalan. jednako kao I na nivou interpersonalne podrške. terapeut sa svojim pacijentom treba da istraži neke alternativne hipoteze koje se tiču motivacije onih ljudi za koje paranoidni veruje da imaju zle namere u odnosu na njega. Stoga. Ne poveravaju se drugima stoga što se plaše da bi to moglo biti iskorišćeno protiv njih. ukoko terapeut uoči da se klijent povlači u sebe I da je njegov kreibilitet na taj način ugrožen. pravu ili zamišljenu. posebno onih koje su povezane sa neprihvatljivim delovima njegove ličnosti. i paranoidni pacijent prihvati našu pomoć. uz činjenicu da nikada ne zaboravljaju uvredu. Kognitivni sistem podrške Iskustvo paranoidnog pacijenta je I previše dobro podržano njegovom kognicijom. terapija treba da mu omogući da uveća svoju toleranciju na prihvatanje suprotnosti. Sledstveno. Na ovom nivou. Ne veruju da je iko u stanju da čuva tajnu. bolje je da potpuno odustane od ovog pristupa. Njima su potrebni drugi da bi bili nosioci njihovih otudjenih delova. I mogu dugo čuvati nešto u sebi. Treba biti oprezan u tome da ne pokušavamo da ubedimo pacijenta u to da greši. Stoga je bolje učiti klijenta kako da poveća svoju toleranciju na neizvesnost I kako da nauči da prihvati činjenicu da mu ne može uvek biti poznata motivacija drugih ljudi. Ovo. paranoidni je usamljenik koji ne može testirati svoja opažanja u odnosu sa drugima. nesposoban je da očitava sopstvene telesne znake koji mu govore da je uplašen. Bez obzira. U tom slučaju on bi terapeuta brzo svrstao u grupu sa “drugima” I to bi dovelo do preuranjenog završavanja tretmana. da se oseća ranjivo ili da ne razume.

Dok paranoidni ispoljavaju ekstremnu nezavisnost. Pasivno/aktivno Ova osoba je ekscesivno budna I stoga aktivna. Ukoliko je “pritisnut” odgovara pitanjem. Ne može da se relaksira I uvek je u “gardu”. Ne voli da odgovara na pitanja I izbegava ih ili preduzima kontra napade. Emotivni model Paranoidni je potpuno hladan. Balansiranje ovih polarnosti treba da mu omogućI da doživi pasivnost. zavidan. Mrzi kada na svoja pitanja dobije odgovor tipa: “Pa. Funkcije kontakta Govor Paranoidni klijent ne govori. paranoidni veruje da uvek funkcioniše iz kognitivnog modela. bez osećaja za humor. On je večito sumnjičav I nterpretira čak I najtrivijalnije dogadjaje kao dokaz nečijih zlih namera. projekcija je na delu I terapijsko pitanje se trenutno doživljava kao standardno “mešanje”. Balansiranje ovih polarnosti pomaže paranoidnom pacijentu da uveća svoju toleranciju za odredjene forme zavisnosti I time se osposobi da prilagodjava svoje projekcije. Pokušava da se prikaže kao aktivan I objektivan. skoro da su potpuno nesvesni koliko su im drugi potrebni kao podrška za projekcije. ali je zapravo iritirajućI. on će poricati ovakva osećanja I postaće još odbrambeniji tokom eksploracije afekata. Ili se upušta u verbalne šahovske igre čija pravila jedino on poznaje. on se meša. napadan. šta mislite?…”Ponovo. Njegov rigidni način razmišljanja služi opravdavanju odbrambenih manevara.Bazične polarnosti (Millon) Self/drugi Ovo je jedan od velikih paradoksa paranoidne ličnosti. Fenomenološka transakcija Kognitivni model U relacijama. Naravno. 55 .

skoro proždiruća sumnjičavost I kombinacija hladnoće I cinizma u potpunosti sprečavaju bilo koga da poželi da ga dodirne. Dodir I pokret Svaki aspekt pacijentovog ponašanja I gestikulacije otkriva da je on stalno u “gardu”. I prvi terapijski susret sa ovim klijentom je vrlo iskušavajućI za terapeuta. Preklapanje. što mu u potpunosti odgovara. ali izbegavajuća je puna straha I ne uzvraća napadom. Preklapanje. iako nemaju dalje implikacije u pravcu ekpanzije I samopreispitivanja što je slučaj kod narcističke osobe. a paranoidna napada. ne prihvata rado terapijske preformulacije sopstvenih reči. Cinizam I agresivne tendencije paranoidnog podsećaju na aroganciju narcističke osobe. Shizotipalna osoba deli deo karakternih osobina sa paranoidnom ali nema kognitivnu strukturu paranoidne osobe. U ugrožavajućim situacijama izbegavajuća osoba bežI. Dok je izbegavajuća osoba svesna svog straha. paranoidni klijent se retko odlučuje za terapiju samoinicijativno. ranije zvani paranoidni poremećaji. izgleda da predstavljaju osnovni rizik u smislu psihotične deterioracije za paranoidni tip ličnosti. Osa I Poremećaji delirijuma. ovo osećanje je većim delom nesvesno kod paranodine. Sumnja da je svaka promena u govoru smišljena kao zamka. Dinamaika terapije Incijalno ponašanje Kao što smo to ranije spomenuli. Osa II Važno je razlikovati ovaj poremećaj od izbegavajućeg poremećaja ličnosti. Ova. Obe vrste osoba očekuju da budu povredjene. Unapred će nam ovakav klijent staviti do znanja da nam ne veruje I interpretiraće svako naše ponašanje kao dokaz nekog sumnjvog motiva. 56 .Sluh On selektivno sluša I pažljiv je prema svemu što potvrdjuje njegove predrasude.

Ne voli ispitivanja I ukoliko ne može da izbegne susret sa nama. pa nam je teško da radimo sa pocijentom koji nam. Ako mu saopštavamo I ono što mislimo I ono kako se osećamo (bez ulaženja u detalje. napetiji I teži za rad. Većina nas želi da veruje da smo mi ljudi od poverenja I saosećajni. odslikava neke od naših tamnijih strana. otvoreno I bez animuziteta. 57 . Paranoidni pacijent se suočava sa svim osobama I svojom sredinom na ovaj način. Svesno ili nesvesno mi ćemo se ponašati pažljivije nego što nam je uobičajeno. ali jasno. Opšte terapijske strategije Paranodni pacijent može učiniti da se osećamo prilično neprijatno I verovatno je najbolje uspostaviti odnos sa njim tako što ćemo govoriti ono što nam je na umu uz poštovanje. stoga postaje još sumnjičaviji. održavajući vezu sa realnošću. možda ne greši u potpunosti. Kada on sumnja u iskrenost naše brige I tumači je kao naš strategijski manevar da bi smo ga opustili I pobudili njegovo poverenje. On to interpretira kao dokaz da terapeut nešto skriva. može mu zaista pomoći da se opusti I omogućiti mu da iskusi retku senzaciju bivanja u društvu sa osobom koja je spremna da mu se obrati iskreno. Rad na tome da se uspostavimo kao legitmni partner je dobro mesto za početak u pravcu prolaska kroz fazu indukcije. da se terapeut oseća izuzetno neprijatno. Projekcija je na delu I paranoidni pacijent će nam staviti do znanja da nije ipresioniran našim dplomama ili onim što one predstavljaju. Tokom susreta. Tako terapeut može postati još obazriviji. Može da pokuša čak I da nas uključi kao saučesnika u neki od svojih konflikta. Organizacija transfera Od početka je terapeut nosilac otudjenih delova selfa ovog pacijenta. Za ovog pacijenta je najteže da prihvati suprotnosti I najtananiji nagoveštaj suprotnosti tokom terapijskog procesa je gotovo uvek neproduktivan. tako kreirajući upravo ono do čega se plaši. Paranoidni pacijent će svakako primetiti da je terapeut izuzetno obazriv. naravno). Kontratransferne reakcije Neki terapeuti u radu sa paranoidnim pacijentom postaju ljuti. dozvoliće nam samo minimalnu savetodavnu funkciju. ukoliko ne I destruktivan. paranodini pacijent je toliko napet I kontrolisan. Problem je u tome što veći deo vremena pacijent sa paranoidnim poremećajem ličnosti nije baš tako daleko od istine. Na tom mestu može se videti “Arhimedova tačka” paranoidnog procesa.

misle I ponašaju se. Shizotipalni pacijenti su bizarni I ekscentrični u načinu na koji izgledaju. Kada se ovo desi. Sledeća česta kontratransferna reakcija je uzdržavanje od negativnih komentara. U privatnoj praksi se prilično retko radi sa osoboma koje imaju shizotipalni poremećaj ličnosti. možemo početi da osećamo da mi u stvari nismo tako bezazleni I dobroćudni kako nam se čini. Shizotipalni poremećaj ličnosti Opšti pregled I prevalenca poremećaja u kliničkoj praksi Ovo je nova kategorija koja se verovatno preklapa sa onim što je ranije bilo poznato kao borderlajn shizofrenija ili ambulatorna shizofrenija. Ove osobe su često uključene u ono što se zove “pranormalno” iskustvo I. 58 . oni su socijalno povučeni I njihova osećanja su ili skučena ili neodgovarajuća. neki istraživači još uvek smatraju da shizotipalni poremećaj ličnosti pre-morbidni uslov za shizofreniju. shizotipalni bi kvalitativno delili većinu struturnih karakteristika shizofrenije. razlikovati istinito duhovno iskustvo od kvazi-psihotičnih iluzija. čak ni onima medju nama koji su otvoreni prema ovakvim stvarima. Zapravo. neki blago shizotipalni pacijenti mogu previše brzo postati “produhovljeni”. terapeut pokazuje previše entuzijazma za ove ideje I vrednosti. Ukoliko. Ukoliko nam je nejasno šta se zapravo dešava.Možda u tome ima nešto. ali bi kvantitativno gledano one bile manje ozbiljne I onesoposobljavajuće. zavisno od terapeutovih vrednosti I uverenja. uglavnom su isključeni iz mreže profesionalne pomoći. U skladu sa ovom hipotezom. Poput shizoidnih. Ipak. Zbog njihove ekstremne ekscentričnosti. naša je dužnost da makar pokušamo. ovo može da ometa ili potpomogne terapijski proces. možemo želeti da savladamo sopstveno iskustvo veštački uvećavajući pozitivne aspekte naše relacije sa paranoidnim pacijentom. mogi zdravi tragaoci za “novim dobom” I duhovnošću mogu biti “patologizirani”. s druge strane. državnim institucijama ili istraživačkim centrima će verovatnije sresti ovaj tip pacijenata. onda ga jednostrana percepcija paranodinog pacijenta manje uznemirava. Nije lako. što njemu može poslužiti jedino da postane još sumnjičaviji. Ukoliko terapeut odbacuje ideje I vrednosti koje se tiču različitih nivoa spiritualnosti. Profesionalci koji rade u psihijatrijskim klinikama. Ukoliko se terapeut dobro oseća sa činjenicom da je njegova humanosti isprepletena sa tehnikom.

Sklon je da druge percipira kao one koji imaju posebne. ostaje delimično samosvestan I svestan činjenice da ga ostali doživljavaju kao neobičnog (Othmer I Othmer. Njegove mnogobrojne ideje su neprekidno na preispitivanju I sprečavaju ga da se dovoljno mobiliše u pravcu akcije I adekvatnog dovršavanja iskustva. Takodje. shizotipalni pacijenti pate od strukturalne deficijencije u aktivaciji. Za razliku od shizofrenika. Mobilizacija Izvan sopstvenih aktivnosti shizotipalni pacijent nije mnogo mobiliziran I ne može da zaista fokusira svoju energiju. već je takodje povučen iz svog senzornog iskustva. Kontakt Shizotipalni pacijent je previše tajanstven I konfuzan da bi bi kontaktan. pošto ih doživljava kao apsurdne I prazne. on nije sklon halucinacijama već perceptivnim distorzijama podstaknutim nekim realnim senzornim imputom. Povlačenje Povlačenje je baza za shizotipalnog. Simbolizojući procesi su teški. Ne samo da je socijalno povučen. Akcija Obzirom da je akcija shizotipalnog pacijenta podržana neadekvatnom I potisnutom mobilizacijom. 1989). 59 . Oni doživljavaju ekstremnu konfuziju senzacija I imaju probleme da ih identifikuju.Iskustveni ciklus Senzacije Prema Millonu. što je posledica ovakve iskustvene osnove. magične intencije I može odgovarati na kontakt neodgovarujućim uzbudjenjem ili biti hostilan. on može reprodukovati ove karakteristike jedino u svojim relacijama prema sredini. Veći deo vremena shizotipalni pacijent se ponaša na aberantan I nenagradjujući način. Ima probleme da svojim senzacijama prida značenje. ipak. Svesnost Shizotipalni pacijent sebe doživljava kao stranog I depersonalizovanog.

Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Obzirom da je “povlačeći tip”. I moramo da počinjemo sve iz početka… Projekcija Sadržaj pojedinih iluzija ili perceptivnih distorzija shizotipalnog pacijenta može biti korisno interpretiran kao projekcija. ukoliko je uopšte ima. Introjekcija Shzotipalni pacijent je nedovoljno diferneciran da bi introjektovao. shizotipalni pacijent prihvata samo periferne socijalne uloge. Nove informacije ne mogu biti stabilizovane zbog toga što pacijentova struktura nije dovoljno stabilna. Nas posebno interesuje njegova sklonost da emotivno odgovara na druge zamišljajući da ga oni vole ili odbacuju. Njegova ekscesivna anksioznost sa ljudima sprečava ga da uspostavi nove odnose. Ipak. on nema interpersonalnu mrežu koja bi mu pomogla da ih razreši. 60 . shizotipalni pacijent nije konfluentan sa ljudima. Geštalt terapeuti mogu konceptualizovati neke od ovih kognitivnih procesa kao retrofleksiju I raditi na njima kao bazi za uvećavanje pacijentovog kontakta sa drugima. a bez dovoljno fenomenoloških pokazatelja za to. Njegova interpersonalna mreža odnosa. Ono što danas razume. neko bi mogao da interpretira njegovu konfuziju na nivou senzacija kao oblik “unutrašnje” konfluencije. Sistemi podrške Interpersonalni Obzirom da je posvećeno tudj I ekscesivno anksiozan sa ljudima. Retrofleksija Shizotipalni pacijenti imaju tendenciju da ponavljaju ili budu konfuzni u svom procesu mišljenja. je uglavnom vrlo mala I sastoji se od ljudi koji su marginalni poput njega. Defleksija Shizotipalni pacijent je toliko samo-apsorbovan svojom konfuzijom da on deflektuje većinu onoga što se dešava u fenomenološkom svetu. Uhvaćen u svoje perceptivne distorzije. Zbog toga je svaki pokušaj edukovanja ovog tipa pacijenata previše rizičan. sutra “izvetri”.

Njegova osećanja su slaba ili neadekvatna. Kognitivni Kognitivni sistem podrške sihizotipalnog pacijenta je vrlo slabo strukturiran I ispoljava veliku deficijenciju. Biološki Shizotipalni pacijenti često imaju somatske preokupacije. Fenomenološka transakcija Kognitivni model U odnosu sa shizotipalnim pacijentom je teško pratiti njegove kognitivne procese. Pritisak na pacijenta može da uveća njegovu anksioznost I osnaži kognitivnu konfuziju. pa I kada je u pitanju kontakt sa terapeutom. na oprezu I nepoverljiv u socijalnim kontaktima. da ne odgovara na facijalnu ekspresiju ili gestove kao što su osmesi ili klimanje. Ponekad čak može postati sumnjičav I manifestovati proganjajuće simptome. Emotivni model Shizotipalni pacijent je ili vrlo neosetljiv ili težak. Terapeut stoga treba da pokaže visok nivo strpljenja kada se suočava sa ovim procesima. zainteresovan za medijume I postojanje četvrte dimenzije. 61 . već zaista može da ga ometa. Može da izgleda afektivno tup ili distanciran. poremećen. nejasna sumnjičavost I smeša fantazije I realnosti preplavljuju njegove kognitivne procese. Njihovo je češće izvor telo brige nego podrške. Stoga ne može da se osloni na svoj kognitivni sistem podrške kao izvor stabilizovanja tokom perioda anksioznosti. Ovo znači da primarna porodica ne samo da ne pomaže pacijentu da održi kontakt sa realnošću. Oni su skoro autistični I prepunjeni metaforama I sličnim idejama. Bazične polarnosti (Millon) Zadovoljstvo/bol Shizotipalni pacijent strukturalno je deficijentan u sprečavanju da senzacije zadovoljstva I bola postanu jasna figura. magično mišljenje. 1986). 1985. Povremeno. Sklon je magičnom mišljenju.citirano iz Maxmen-a.Veruje se da se shizotipalni poremećaj ličnosti pojavljuje u okviru porodice (Baron I dr..

shizotipalni pacijent je loš “slušač”. Kada se kod osobe koja pati od shizotipalnog poremećaja ličnosti razvije shizofrenija. Preklapanje. Osa I Shizotipalni pacijenti su skloni kako afektivnim. Mogu doživljavati iluzije koje su rezultat njihove tendencije da zamišljaju. u kombinaciji sa neadekvatnom organizacijom kognitivnih procesa. Klijent tada verovatnije manje dramatizuje I postaje nepredvidiviji.Funkcije kontakta Izgled Ove osobe mogu biti ekscentrične u odevanju. Govor Shizotipalne osobe se izražavaju neobično. ona će uglavnom biti karakterisana pozitvnim simptomima (halucinacijama) 62 . I često je slabo koordinisan. Njihov govor je ponekad teško pratiti. Ovo je posebno uočljivo ukoliko posmatramo otudjene aspekte njihovih emocija. tako I opsesivnokompulsivnim poremećajima. što nije slučaj sa shizotipalnim pacijentom. Osa II Shizotipalni poremećaj ličnosti se u nekim aspektima preklapa sa graničnim poremećajem. To je jednostavno odraz bizarnog doživljaja selfa kod ovih osoba. Nejasno razumevanje različitih poremećaja često dovodi do pogrešnog dijagnostifikovanja shizoidnog pacijenta kao paranoidnog. Može biti od pomoći ako se setimo da je kognitivna struktura paranoidnog dobro razvijena I da se on ponosi time što je “iznad” afektivnog iskustva. ali ovim stilom oni nemaju nameru da provociraju. pun je kognitivnih lapsusa I metafora. Sklon je da izgubi nit konverzacije I da ne razume značenje pitanja. privlače pažnju ili zavode. Nekada govore sami sa sobom. kako ih drugi vole ili mrze. Pokret I dodir Pokreti su neuobičajeni I bizarni. Preklapanje. Sluh Obzirom da je ometan različitim stvarima.

Oni očekuju da ih ljudi. pacijent će težiti da ispolji svoj uobičajeni način funkcionisanja ne prilagodjavajući se terapijskoj situaciji. U inicjalnom kontaktu. Koristiće maglovite metafore I vrlo indirektno odgovarati na pitanja. Ponovo. Iako oni ne mogu ispoljiti svoju zahvalnost na načine koji su nama bliski. empatija je od najvećeg značaja. Organizacija transfera Kada I ako shizotipalni pacijenti dodju na terapiju. teško prate. sami pridaju smisao svemu. Uz moguće izuzetke. jednako je važno ne biti uhvaćen u konfuzije ovog pacijenta. Većina ovih pacijenata su uključeni u otvorene psihijatrijske ustanove ili programe koje vode alternativne organizacije. u najboljem slučaju. oni to čine s mnogo straha. 1989). ovaj pacijent može da se otvori I da počne da otkriva složenosti svog sveta (Othmer I Othmer. jednom kada se 63 . U radu sa shizotipalnim pacijentima treba da posenvo obratim pažnju na terapijske ciljeve koje želimo da ostvarimo. Iako je neophodno demonstrirati empatiju I interes. shizotipalno stanje premorbidno stanje shizofrenije. I veruju da je terapeut nesposoban da razume o čemu govore. indikovano je upotrebljavati više testova realnosti. treba se pitati o smislu terapije zasnovane na uvidima.Dinamika terapije Inicijalno ponašanja Kao što smo to ranije spomenuli. Opšte terapijske strategije Veći deo diskusije iz dela o shizoidnom poremećaju ličnosti se može primeniti u radu sa shizotipalnim pacijentima. Ovo služi da se uveća veza izmedju njegovih kognitivnih procesa I njegovog interpersonalnog ponašanja. posebno u ranim fazama. Jedino kada oseti neku rezonancu u terapeutu. kako to neki veruju. najbolji pristup je verovatno onaj čiji cilj je redukovati udare neprijatnih iskustava I tragati za reuspostavljanjem minimuma kontakta. Ipak. Ukoliko je. osoba sa shizotipalnim poremećajem retko konsultuje kliničara u privatnoj praksi. Osnovni terapijski izazov je pristupiti pacijentu uz empatiju I poštovanje bez vrednovanja I procenjivanja njegovih distorzija. Tema faze indukcije je uveriti pacijenta da ga ne odbacujete I da cenite njegovo iskustvo. Kontratransferne reakcije Osnovna kontratransferna reakcija kod nekih terapeuta je da potcene stepen do kojeg su terapija I terapijski odnos važni za klijenta.

Drugim rečima. Bez obzira. u neko vreme. najčešće proučavanih I najkontraverznijih dijagnostičkih kategorija. kao na primer Kohut. Autori poput Kohut-a. Po prvi put se pojavljuje u DSM III kao priznanje široke psihoanalitičke literature posvećene ovom poremećaju. smatraju da je to faza razvojnog procesa.terapijski odnos uspostavi. I “narcističkim ciljevima”. Po Kohutu. Narcistički poremećaj ličnosti Opšti pregled I zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Narcistički poremećaj ličnosti je jedna od najzanimljivijih. Ovo je problem koji mi nemamo kada su u pitanju izbegavajući ili kompulzivni poremećaji ličnosti. Ovo je problem zbog toga što neki. narcistički poremećaj ličnosti je specifičan poremećaj. svi smo mi manje ili više narcistični. bavljenje narcističkim temama je deo razvoja svakog ljudskog bića. Ukoliko na ovo dodadmo I to da smo svi mi. kao Kernberg. Očigledno je da se pacijenti sa narcističkim poremećajem ličnosti često obraćaju privatnim psihoterapeutima. neko se može pitati da li narcistički poremećaj ličnosti. shvataju narcizam kao specifičan poremećaj ličnosti. psihoterapija predstavlja objekat konzumacije stvoren da zadovolji 64 . Narcistički poremećaj ličnosti može lako biti individulana psihološka slika selfcentrirane socijalne kulture u kojoj se više ili manje voljno ignoriše prisustvo bede I siromaštva I više se bavi pojavama nego suštinama. Kernberg-a I Miller-a (izmedju ostalih) su dali veliki doprinos terapijskom razumevanju narcističke dinamike. u okviru DSM III. dok drugi. Dramatične. Mogli bismo čak i da posumnjamo da za neke. to ponekad dovodi do konfuzije izmedju patološke strukture I razvojnog procesa. Jedna od osnovnih teškoća vezanih za narcistički poremećaj ličnosti je pokušaj da se odvoji I razlikuje od ostalih procesa koje poznati eksperti iz narcizma ustvari opisuju. Na socijalno-kulturnom nivou. okrenuti “zdravim narcističkim potrebama”. predstavlja patologiju današnjeg doba. emocionalne ili eratične osobe. zajedno sa graničnim. Poglavlje 8. počinjemo da shvatamo kako mngo ovaj izraz znači u rečniku I kulturi profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja. njima je do terapije stalo I ona postaje važan deo njihovog života.

intenzivnu zavist I pokazuju značajnu nesposobnost za interpersonalno vezivanje. Iskustveni ciklus Svesnost Uopšteno. izuzetan kvalitet! 65 . kao I teškoće da održe intimne relacije I često imaju prilično perverzne fantazije. preosetljivosti. tokom svog govora. Ipak. Ukoliko. ona će ih shvatiti kao anksioznost auditorijuma koja je posledica govora ili nedostatak intelektualnog potencijala auditorijuma da “uhvati” značenje njenog govora…Ukoliko terapeut traži od narcističnog pacijenta da otkrije neke svoje neuspehe ili nedostatke. narcistične osobe nemaju posban problem sa svojim senzacijama. on može da kaže da je previše darežljiv. Na neki način ove osobe mogu zadovoljaati kriterijume za zavisni poremećaj ličnosti I biti vezane za moćnu osobu koja postaje njihov osnovni oslonac. Iz manje veličanstvene perspektive. ona će ih simbolizovati kao tremu tipičnu za velike “izvodjače”. Bez obzira. koja ne uzimaju u obzir prikrivenije tipove narcističkog poremećaja. Mi ćemo prezentovati narcističku ličnost u terminima narcističkog poremećaja ličnosti kako je to opisano u DSM III. treba se setiti DSM III perspektive koja sadržI deskriptivne I ne preklapajuće kriterijume koji uokviruju manifestacije specifičnog poremećaja. iako mogu težiti da neke od njih selektivno interpretiraju. Ove primedbe potiču bez sumnje iz kliničke literature o narcizmu kao intrapsihičkoj organizaciji. DSM III je kritikovan zbog redukcije spektra narcističkog poremećaja ličnosti na njegova grandioznija I upadljivija ispoljavanja. mnogi narcistički klijenti pate od povrede u svom životu I oni traže terapiju da bi uspostavili potreban balans. Osobe koje su naizgled manje grandiozne I arogantne doživljavaju snažna osećanja inferiornosti. Njegov način pridavanja značenja senzacijama je da one koje mogu potencijalno da mu ugroze idealizovani self-imidž protumači u pravcu njegovog konsolidovanja.njihovu potrebu da se razlikuju od drugih I da putem nje ostvare svoje najveće ciljeve. najviše što može da prepozna je ustvari. ukoliko se narcistična osoba obraća širokom auditorijumu I počinje da doživljava neke senzacije koje bi drugi uobičajeno protumačili kao nervozu ili anksioznost. Drugim rečima. Tu se grandioznost navodi kao dominantna karakteristika. Na primer. osećajan. prepozna neke znake koje bi drugi protumačili kao dosadu ili zamor publike. na raspolaganju. Ove osobe se često venčavaju sa upadljivije narcističkom osobom kojoj pridaju omnipotenciju I kroz koju doživljavaju gradnioznonst.

Ustvari. narcistična osoba će povremeno izgledati konfluentna sa malim brojem osoba koje idelaizira. Vše od toga. povlačenje omogućava da se narcistički doživljaj unutrašnje praznine pojavi na površini.Mobilizacija Narcistični pacijent je uglavnom energizovan. 66 . povlačenje je preferirana pozicija obzirom da štiti pacijenta od narcistične povrede koja se u pravom kontaktu sa interpersonalnom realnošću može neželjeno pojaviti. Pod jedan. čak ekspanzivan. Stoga nije iznenadjujuće da je kapacitet za kontakt narcistične osobe slab. tokom razvoja interakcije počinje da oseća nedostatak autentičnosti I ima osećaj da je ona lažna. Možete videti proizvod I čuti sve o njegovim vrlinama. Ovo iskustvo može da oseti jedino kada se pogase svetla I publika ode kući… Suprotno. Ovo su. “Ko ne bi radje bio u društvu Mocarta I dobre knjige nego umirao od dosade u ćaskanju sa intelktualnim pigmejima?” U ovom slučaju. Kada su povučeni. retka iskustva. povremeno. drugi ne mogu da reflektuju njihovu egzistenciju. težI da bude teatralan I dramatičan poput histeričnog. One. ali mu ne možete osetiti ukus. Povlačenje Povlačenje narcistični često doživljavaju kao pravo provociranje anksioznosti. Ipak. ono uskraćuje narcitičku gratifikaciju. na neki način. narcistična osoba postaje anksiozna svaki put kada je moguća I potrebna zdrava konfluencija. Njena percepcija sebe teško da se može stopiti sa ljudima koje ona doživljava kao nesavršene ili previše zahtevne. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Narcistična osoba ima skroman kapacitet za konfluenciju. Naravno. ponekad se povlačenje doživljava kao potvrda osobinog doživljaja posebnosti. ipak. Akcija On postupa arogantno I ljudi koji dolaze u kontakt sa njim često osećaju nejasnu frustriranost. Dok je drugi često privučen šarmom ove osobe. liče na komercijalnu televiziju. Kontakt Recipročnost koja normalno boji interpersonalni kontakt izgleda da u kontaktu sa narcističnim pacijentom nedostaje.

obožava) u svrhu dobijanja što je moguće bolje slike o sebi. u svom odraslom dobu ove osobe nisu introjektujuće. više ili manje orjentisane u pravcu pojavnosti. Retrofleksija Narcistični pacijent održava ekscesivan fokus na sebe putem retrofleksije. Upravo ime ovog poremećaja sadrži u svom značenju imidž Narcisovog odraza (ili retrofleksije samog sebe) kao model adaptacije kontaktu. kvalitet u odnosu na kvantitet. ili barem tako kažu. Uglavnom je u pitanju slaba mreža zbog toga što “postoji tako malo zaista interesantnih ljudi”. Sistemi podrške Interpersonalni Ukoliko postoji interpersonalna mreža. I ja ću te voleti…”(Johnson. Obzirom da je tolerancija narcističnog pacijenta na kriticizam niska. Defleksija Defleksija je jednako selektivna. Narcistična osoba je nesvesna sopstvene zavisti. Može se rećI da oni sebi čine ono što bi voleli da im čini okolina (da ih voli. Projekcija Projekcija je selektivno kontaminirana fantazijama neograničene moći. a druge lako percipira kao zavidne u odnosu prema njoj. osećajući da se takve osobe rado odriču svog kapaciteta za “Ne moj biti to što jesi. budi ono što meni treba da ti budeš. on teži da se ograničI na veze sa onim ljudima sa kojima je malo verovatno da će se konfrontirati. Ipak. 1987) 1 67 . a da joj oni koji je ne vole zavide. U svom iskustvu doživljava da je oni koji je vole obožavaju. Preferiraju. Često su razočareni u druge u kojima vide otudjene delove sebe. ponekad se dešava da ove osobe nemaju nikakvu interpersonalnu mrežu podrške I da žive u ljušturi. Narcistične osobe često se venčavaju sa nekim ko ispoljava zavisni poremećaj ličnosti. lepote I uspeha.Itrojekcija Iako je introjekcija mogla da ima važnu ulogu u razvoju narcistične ličnosti1. Ovakve relacije su često površne I zavisno od osobine kulturne pripadnosti. njena uloga je da bude “fan klub”. Narcistična osoba deflektuje one izraze ljubavi I pažnje koji nisu snažno obojeni obožavanjem.

kritičku procenu u zamenu za privilegiju uživanja u “veličini” narcistične osobe. Kognitivni Često značajan kognitivni sistem podrške narcističnog pacijenta je posvećen redukovanju ili izbegavanju bilo koje tenzije koja bi mogla zagrebati narcističku ranjivost. da ne kritikuje. Bazične polarnosti U Millon-ovim terminima bazičnih polarnosti. narcistična osoba je pasivna I očekuje da dobije gratifikaciju samo svojim prisustvom. Ovo su ljudi koji su morali da nauče neku vrstu pervertovanog psihološkog “samolečenja” putem racionalizacija I intelektualizacija. Ove tenzije se onda manifestuju u njihovom telu. One jednostavno smatraju da je savršeno normalno biti u centru pažnje. U periodima stresa ove osobe su sklone da poreknu postojanje psihološke tenzije. Posledica toga je da ne mogu da dozvole da unutrašnje tenzije I povremeni nedostatak kognitivne koherencije potraju dovoljno dugo da bi se oni “otopili” I eventualno orjentisali u pravcu bolje kreativne adaptacije na kontakt. Self/drugi Fokus pažnje narcističnog pacijenta je nesumnjivo upućen na njega samog. Ove osobe nisu indolentne. Biološki Telo narcističnog pacijenta mora da ispuni tipičnu funkciju: da laska. Ovu osobinu on deli sa antisocijalnim osobama. Hipohondrija tada služi da se na telo projektuju osobini strahovi od ranjivosti. Hipohondrične epizode su ustvari česte I terapeut može da ih iskoristi da pojača tenziju deflektovanih psiholoških tenzija narcističnog pacijenta u bilo kom pogodnom trenutku. Njihova pasivnost nije apatija. fragilnosti I da se kroz fizičku bolest razotkrije osnovni način funkcionisanja narcistične osobe. narcistični pacijent je Fenomenološke transakcije Kognitivni model 68 . Suprotno od njih. karakterisan pasivnim fokusom prema sebi.

nema mogućih depresivnih ili drugih poremećaja raspoloženja. Njega objektivna stvarnost minimalno obavezuje I spreman je da ide I u laž da bi održao svoje iluzije I uključio druge u njih. Ponekad je teško razlikovati narcističnu od granične strukture. Kada se to desi. ali vas nešto sprečava da ih dodirnete. izbor reči odražava okrenutost svetlijoj strani života. Možemo ih razlikovati bar na teorijskom nivou putem primene Millonovih bazičnih polarnosti. Preklapanje. ima nedisciplinovanu imaginaciju koja je prožeta fantazijama I idealizacijama. Tokom susreta ona priča o patnjama svog svakodnevnog života i možete biti zatečeni njenom nesposobnošću da uzme u obzir doživljaje drugih osoba. Volite da ih posmatrate. U kontaktu sa njom. Osa II Osobe koje pate od narcističkog poremećaja ličnosti često manifestuju tragove graničnih I histeričnih poremećaja. Oni su preokupirani tankom linijom izmedju pohvala I kriticizma.Kada je narcistični pacijent u kognititvnom modelu. Sluh Narcistični slušaju na neki način selektvino. Funkcije kontakta Govor Narcistična osoba se generalno dobro izražava I nema problem da upotrebi “JA”…Govori slobodno. Kognitivno ekspanzivan. mi odmah osetimo da ona njije empatična. Emotivni model Narcistična osoba je bezbrižna I teško ju je impresionirati osim ukoliko njeno narcistično samopouzdanje nije uzdrmano. atraktivni a ipak hladni. Narcističke osobe su pasivne I fokusirane na sebe dok su histerični 69 . Izgled Narcistični ljudi su tipično zainteresovani za način na koji izgledaju I često su. paradoksalno. stid I osećanje praznine. on će se prihvatiti svakog intelektualnog napora jednako samopouzdano koliko navno I površno. Te doživljaje ona shvata kao produžetak svojih sopstvenih potreba. ona doživljava bes.

razvode se I njihov narcistički ekvilibrijum je ugrožen. Svesnost/kontakt fokus 70 . granični to doživljavaju kao rušenje dečjeg sna. naracistični izgleda da su podložni afektivnim poremećajima. ima više muškaraca medju Granični I narcistični dele bipolarni aspekt: tendenciju da “unište svoj objekat ljubavi” Ipak. potrebno je da prihvatimo činjenicu da većina narcističnih pacijenata neće dugo ostati u terapiji koja označava pravu životnu promenu. kada stvari počnu da se popravljaju. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Kao što je slučaj sa ostalim poremećajima opisanim u Odeljku II. Osa I Što se tiče ovog odeljka. Preklapanje. Bez obzira na način koji koristimo. dok narcistični maskiraju svoje razočarenje uklanjanjem od izvora razočarenja. Stoga je od posebnog značaja postaviti terapijske intervencije na taj način da se postigne terapijski cilj iz Odeljka I tokom kratkog vremenskog perioda. lično ili profesionalno.aktivni I fokusirani na druge. Zatim je moguće primeniti transformantivnu psihoterapiju da bi se osnažio progres postignut u Odeljku I. Narcistični klijenti koji se pdvrgnu terapiji da bi podstakli svoj “lični rast I razvoj” će pre biti ponosni na ono što čine nego što će se toga stideti. Za njih je teško da preduzmu taj korak. ne treba očekivati da narcistični pacijenti traže terapiju zato da bi ispitali svoj poremećaj ličnosti. Ponekad njihovi partneri postaju iscrpljeni I prete da će ih napustiti ukoliko ne učine nešto povodom svog stava. Takodje. narcističnima. Izgubili su posao. a žena medju histeričnima. nisu dobili očekivano unapredjenje. U većini slučajeva je jedan od njihovih izvora gratifikacije pod rizikom ili je potpuno izgubljen. Oni uglavnom dolaze na terapiju prateći poremećaje opisane u Odeljku I kao što su depresija ili poremećaj prilagodjavanja sa depresivnim stanjem. Stoga nije iznenadjujuće da. ovi pacijenti žele da prekinu terapiju. Često dolaze na terapiju usled insistiranja nekog njima bliskog.

Intrapsihički fokus Klinička. tj. Ona namerno podstiče sve svoje fantazije. prema Johnson-u. Ne samo da geštalt terapeut može da pomogne pravom selfu da se pojavi. Da bi to bilo moguće. ali na kraju je rezultat uvek isti: praznina I bol. Nedavno je Johnson (1987) prezentovao koncizan sažetak intrapsihičkog rada sa narcističnim pacijentima. Inicijalna organizacija transfera 71 . Svaki pristup koji označava rad na retrofleksiji da bi se povraćena energija mogla reinvestirati u uspostavljanje bogatijeg kontakta će biti terapijski koristan.Fokusirajući se na svesnost/kontakt stil narcističnog pacijenta. Terapeuti mogu želeti da istraže tendenciju ovih pacijenata da simbolizuju svoje senzacije I interpretiraju dogadjaje na način koji se uklapa u grandiozni imidž koji oni imaju o sebi. Kognitivni rad takodje treba da insistira na tome da bol ima smisao (Johnson. narcistična osoba je tajno uverena da njen lažni self ne može da joj obezbedi sreću. a posebno neoanlitička literatura bogata je preporukama za terapiju I svaki geštalt terapeut koji želi da primeni ove indikacije u svojoj praksi treba da konsultuje radove Alice Miller I Heinz Kohut-a. Istinski self je onaj kojeg želi da izrazi intrapsihički rad. 1987). U radu sa narcističnim osobama. treba se fokusirati na stalnu interakciju tri nivoa selfa: lažnog selfa. Bihevioralni fokus Uprkos svojoj pojavi. geštalt terapeuti mogu posebno biti usmereni na to da osvetle njegovu nesposobnost da oseća. već posebno I iznad svega. Relacija izmedju ova tri selfa je sledeća: Lažni self je onaj opisan u DSM kriterijumima. Da bi terapijski proces uspeo u razrešavanju dugogodišnjih iluzija. simptomskog selfa I istinskog selfa. gneva I primitivnih odbrana od nedostatka empatije od kojeg su ove osobe patile u detinjstvu. Terapeutov zadatak je da omogući klijentu da razume da oseća bol zato što jedan deo njega koji je bio godinama u tišini očajnički želi da progovori. geštalt terapeut mora postaviti sebe u poziciju “drugog” I provocirati transformaciju. panike. Geštalt terapeut treba da odoli iskušenju da prerano istakne značaj ovog bola. pacijent mora ostati destabilizovan odredjeni vremenski period. to je onaj self koji nosi osećanja praznine. Simptomski self je onaj koji razvija jedan ii više kliničkih simptoma I koji pati od efekata nesposobnosti realnog selfa da zadovolji zahteve lažnog selfa. on treba da inicira I održi dijalog izmedju istinskog selfa I njegovih suprotnih delova. a posebno da ispolji empatiju. lažnog I simptomskog selfa.

Teško je izaći na kraj sa osobama koje pate od narcističkog poremećaja ličnosti I terapija sa ovim pacijentima uvek znači težak put. mogu prerano pokušati da isprave pacijentovu percepciju njih kao terapeuta. terapeut može da iskusi širok spektar emocija. Njima u tom odnosu još uvek ostaje da prorade repetitivne doživljaje razočarenja pre nego što postanu sposobni da usklade svoju sposobnost za saradnju sa svojim tendencijama da se osećaju poniženo I odbačeno. Čak I kada se to desi. Njihov nedostatak brige za druge I ekstremna arogancija ostavljaju iscrpljujuće posledice na sve njihove odnose pa I na psihoterapijski odnos. izazivaju našu zavist. Jedan od njih je taj da u populaciji osoba koje pate od 72 . Ipak. terapeut pacijenta razrešava svake realne odgovornosti za intra I inter psihičke konflikte u zamenu za pacijentovo nekritično obožavanje (Johnson. Granični (borderlajn) poremećaj ličnosti Opšti pregled I zastupljenost poremećaja u kliničkoj praksi Granični poremećaj ličnosti je daleko najšire proučavan poremećaj I to iz brojnih razloga. U ovom tipu odnosa. Ovi pacijenti iskušavaju naše osećanje adekvatnosti I ponekad. Ovi ljudi se lako razočaraju I uvrede I moramo ih tretirati “u rukavicama” tokom faze idnukcije ukoliko terapijski odnos preživi inicijalnu fazu (Frances. Ove pacijente je teško uvesti u terapiju I oni ne prihvataju lako terapeuta. Terapeut mora da poseduje dobru samoprocenu da ne bi bio povučen klijentovom potrebom da dobije perfektnog partnera kojeg percipira kao refleksiju sopstvenog ideala. pokušavaju da urade previše ne bi li ih zadovoljili. Neki terapeuti postaju preterano senzitivni na tendenciju ovih pacijenta da budu razočarani. 1986). Neki terapeuti kojima nije prijatno da ih obožavaju. I u cilju očuvanja sopstvene narcistične ranjivosti. terapija će biti prekinuta prerano ukoliko klijent ne može zaista primiti ili investirati u terapeuta kao osobu. na taj način sprečavajući pacijenta da proradi svoj interpersonalni ciklus. Konačno. Tretman pacijenata sa narcističnim poremećajem ličnosti dosta dugo traje. Drugima je na iskušenju sopstveno osećanje grandioznosti I počinju da uspostavljaju narcistički savez sa pacijentom. 1987). Kontratransferne teme Tokom rada sa narcističnom osobom. terapijski odnos ostaje fragilan. neki terapeuti postaju ljuti kada pacijent počinje da biva razočaran u njih ili postaju zavidni u odnosu na klijentove narcistične domete.

bilo bi vrlo opasno. Verovatno je da će se ono što mi poznajemo kao specifičan poremećaj ličnosti diferencirati u specifičnije podgrupe. ovaj istog konceptualnog reda. Izraz "cikloid" je od skora proučavan kao alternativa za DSM IV (Millon 1988). Način na koji oni pate je verovatno spektakularniji i konsekventniji nego. Prema njegovom shvatanju. prema nekim procenama. čak i oni koji bi mogli zadovoljiti kriterijume za svrstavanje u poremećaj raspoloženja (Frances. Ova oznaka potiče iz opservacija psihoanalitičara koji su primetili da neki od njihovih klijenata teže da manifestuju transfernu psihozu iako je njihova intrapsihička organizacija neurotična. izaziva zabrinjavajuću patnju ne samo njih već I onih koji su u intimnom kontaktu sa njima. Lični ciljevi i interpersonalne relacije su osnovni okidači njegovog neobičnog načina rukovodjenja svojim iskustvom (Othmer i Othmer. a ne za prolazne kliničke sindrome. On ima nestabilan identitet i ispoljava "jadan" nivo kontrole impulsa i afekata. izbegavajući. Masterson je verovatno jedan od onih koji idu najdalje u širenju koncepta graničnog. Ova dijagnoza. pasivno-agresivni i kompulsivni poremećaj ličnosti. granični sadrži histerični. Proučavane su dve vrste faktora koji 73 . u potpunosti. Na nesreću. recimo. Najvažnije ispoljavanje graničnog poremećaja ličnosti je vezano za nestabilnost. u smislu tretmana (da ne spominjemo imlicitnu stigmatizaciju) shvatati pacijenta sa zavisnim poremećajem ličnosti kao graničnog. način na koji pate opsesivnokompulzivni ili zavisni. Nestabilnost graničnog se proteže na gotovo sve značajne sadržaje i aspekte njegovog iskustva. 1989). Takodje.poremećaja ličnosti. Treba imati na umu da je ovo poremećaj ličnosti koji se rano javlja i koji je hroničan. Jedna od najčešćih kliničkih grešaka po pitanju ovog poremećaja je kada se kao granični dijagnostikuju pacijenti koji su doživeli ozbiljan situacioni stres. Njihov osnovni način odnosa. DSM oznaka na nesreću skriva činjenicu da je u terminima tipologije ostalih poremećaja ličnosti. grupa sa graničnim poremećajem pati na verovatno najočigledniji način. koji su pod dejstvom droge ili. oznaka "ganična ličnost" nosi diferencirajuće značenje izmedju neurotičnog i psihotičnog. zahvata 40% kliničke populacije pacijenata u oblastima Njujorka i Los Andjelesa. Ukoliko ne koristimo Mastersonov pristup kao takav. obzirom da se ova dva termina više ne nalaze u DSM nomenklaturi. 1990). granični poremećaj ličnosti je jedan od najčešće dijagnostifikovanih poremećaja u širokim urbanim oblastima i. zavisni. što čini sržnu temu osoba sa ovim poremećajem. kao i sve ostale iz Ose II treba da se upotrebljavaju samo za dugotrajno prisutne osobine ličnosti.

ne mogu da se prilagode činjenici da imaju pomešana osećanja u odnosu na sebe i druge. kako ćemo to diskutovati kasnije. može imati nasilnu ili samokažnjavajuću prirodu. Stoga se potpuno gube u najurgentnijoj potrebi nemajući svest o kontinuitetu. Self doživljavaju kao nesiguran. Svesnost Granični pacijenti simbolizuju svoje senzacije kroy sopstveno shvatanje selfa. nezreo i konfuzan. Kada dozvole da neke senzacije postanju figura. oni su nesigurni u to da li da veruju svojim senzacijama i. Konsekventno. dva osnovna tipa inicijalne prezentacije se sve češće i češće pojavljuju kod graničnih pacijenata (Frances 1986). Iskustveni ciklus Senzacije Graničnima je teško da razgraniče svoje senzacije. u zavisnosti od okolnosi i osobe. Mobilizacija Granični je bipolarna ličnost i stoga je ili visoko mobiliziran ili apatičan. Kao prvo. Preciznije. najviše. Akcija Akcije graničnog su iznenadne i neočekivane. U terapiji može postati dečje zahtevan ili se tvrdoglavo opirati 74 . granični ne odgovaraju uniformno (identično) na različite oblike tretmana. Pokret ka akciji je vrlo rapidan i. Dokaz su slabe inhibitorne kontrole. gube mnogo od pozadine u tom procesu. Kontakt Granični pacijent može da se "zakači" za kontakt i da ima poteškoća da se odvoji.dorinuse ovoj mogućoj diferencijaciji. oni osciliraju izmedju doživljavanja senzacija kao manifestacija sopstvenih potreba i identiteta i doživljavanja senzacija kao okidajućeg odgovora na neke realne ili zamišljene pretnje ili uvrede. Kao drugo.

Neki od slučajeva primera koje ona navodi za "prikačene" granične osobe bi iz perspektive DSM-III-R bili dijagnostifikovani kao zavisni ili izbegavajući. Projekcija Granični pacijent tei da projektuje komplementaren strane svog iskustva radej nego svoj aktuelni doživljaj. Na rimer.Ovo je jedini način da se stabilizuje nešto u terapeutskom odnosu što omogućava terapeutu da se suoči sa iznenadnim zaokretima koji su karakteristični za svakodnevni život graničnog pacijenta. 2 Elinor Greenberg je imala neke vrlo zanimljive radove o graničnim ličnostima koji su zaista vrlo nalik geštaltističkim shvatanjima. čak i ako klijent izgleda olakšano zato što je projektovo nešto pozitivno. granični pacijent doživljava regresivne periode intenzivnog povlačenja. povremeno. bipolarna priroda poremećaja jednako promoviše ali i ometa introjekciju. Ipak. Upotrebljavajući analitičke termine možemo reći da fuzija zauzima mesto kontakta i cepanja. 75 .kontaktu. ukoliko se oseća neprijatno. Geštalt terapeuti moraju biti posebno pažljivi da im ne bi izmakli momenti introjektovanja. dok će se povremeno preokretati ka izopštavanju introjekta. Greenberg (1988) koristi termin "prikačen" i "distanciran" da ukaže na ove tendencije koje ispljava granična ličnost tokom kontakta. neće projektovati da se ostali tako osećaju već da žele da ga ponize. Internalizovano iskustvo će biti manje uznemiravajuće ukoliko može da se ispolji nekim unutrašnjim okidačem. Projekcija izgleda da služi homeostatičkoj svrsi stabilizovanja internalizovanih objekata. Internalizovani objekti su previše rudimentirani da bi dozvolili stabilnost koja je neophodna za introjektovanje. postoji dumnja u vezi toga da lije definicija koju ona koristi identična sa onom iz DSM-a ili je bliža Mastersonovom shvatanju. terapeut mora ostati budan u slučaju da se situacija preokrene u odbacivanje. pacijent će izgledati kao da introjektuje ili usisava terapeuta.2 Povlačenje Povlačenje kod graničnih pacijenata stvara anksioznost zato što je napunjeno sadržajima napuštanja. Otpor/adaptacija na kontakt Konfluencija nesiguran doživljaj ličnog identiteta graničnog pacijenta dovodi do perioda konfluencije koji se smenjuju sa prolaznim i reaktivnim naletima "autonomije" Introjekcija Ponovo. Ipak.Povremeno.

religiozne grupe. dok je interpersonalna mreža podrške muškaraca institucionalnija (posao. iako pograšno primenjenu sposobnost da retroflektuje na kreativnije i adaptivnije načine. 1986). dogadjaji i osobe se samo minimalno prepoznaju.) pošto izgleda su oni manje skloni da traže gratifikaciju i strukturu u intimnim medjuljudskim odnosima. Većina zdravih ljudi ne želi da bude vezana za neprekidno promenljive afekte graničnog. S druge strane. granični je majstor patološke retrofleksije u formi samodestruktivnog ponapšanja.Retrofleksija Na interpersonalnom nivou. umesto samopovredjivanja putem uvrtanja sopstvenih zglobova na ruci. može doižveti neko olakšanje ako stavi šaku u posudu sa ledom i tamo je drži dokle god može. Uopšteno. Sistem podrške Interpersonalni Granični pacijent ima dugotrajne probleme u održavanju adekvatne i podržavajuće socijalne mreže zbog svog visoko nestabilnog karaktera i paradoksalne prirode svojih afekata. U stvari. Granični pokazuju primetan nedostatak kohezije izmedju afekata koje doživljavaju i konfiguracije sada i ovde okruženja. Ovaj nedostatak smislene veze izmedju onoga što se aktuelno dešava oko njega i njegovog iskustva se održava putem masivne defleksije informacija koje su u neskladu sa njegovim raspoloženjem.. Ljudi koji se nadju u intimnom kontaktu sa graničnim završavaju pateći i nerazumevajući šta se desilo. Tako će doživeti i bol i olakšanje bez samopovredjivanja (Frances. Uz ovo upozorenje neko može pokušati da nauči graničnog pacijenta da koristi ovu postojeći. granični pacijenti imaju skromnu toleranciju za retrofleksiju.. veliki deo tretmana graničnog će se fokusirati na razvoju njegove sposobnosti da adekvatno retroflektuje i stoga počne da razvija bolji sistem kontrole impulsa i afekata. 76 . Na primer. itd. Defleksija Tokom perioda intenzivnog stresa. Bardenstein i McGlashan (1988) sugerišu da se interpersonalna mreža žena granične strukture ličnosti sastoji od nestabilnih i intenzivnih heteroseksualnih odnosa. intimna socijalna mreža granične osobe nije od one vrste koja može da podrži njeno mentalno zdravlje.

. Emotivni mod Granični je emocionalno nestabilan. Jednog dana za graničnog je terapija dobra. Njegovi afekti i raspoloženja su u čestom neskladu sa spoljašnjom stvarnošću. fluktuirajućim i suprotstavljenim kognitivnim promenama graničnog.Kognitivni Kognitivno iskustvo graničnog je toliko kapriciozno i nestabilno da ga on teško može upotrebiti kao pouzdanu podršku. sledećeg više ne. sledećeg ne. Fenomenološke transakcije Kognitivni mod U interakciji sa graničnim osoba je prebrzi zatečena stepenom do koje postaje objekat.. ipak. Može biti hiperaktivan ili nepokretan i apatičan. medjutim na vrlo polarizujući način... neka kognitivna restrurukturacija može da se postigne ukoliko terapeut istrajava u tom pravcu i ukoliko je u stanju da se suoči sa nekim od snažnih afekata graničnog u cilju postizanja "proboja". On je često zbunjenu vezi toga koga pokušava da povredi ili zadovolji. U smislu tretmana. Bazicne polarnosti (Millon) Zadovoljstvo/bol Senzacije zadovoljstva i bola su prepoznate.. Jednog dana ste O. Pasivno/aktivno Granični pacijent je pasivan ili aktivan na kružnoj osnovi. Self/drugi Granični pacijent doživljava velike oscilacije izmedju pažnje upućene sebi i pažnje upućene drugima. Bol je uvek neizdrživ a zadovoljstva nemaju granica. On se pomera iz stanja normalnosti ka 77 .K.

granični mora često da se ispravlja pošto brzo menja percepciju i kogniciju. U stanju je da vas voli i mrzi gotovo u istoj rečenici. Može da ima puno pokreta i dodira ili da ih nema uopšte. terapeut mora dobro istražiti sve frivolne aluzije na tu temu. Da bi ograničili ovaj poremećaj u DSM III-R. narcističnim. shizotipalnim i antisocijalnim ličnostima. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Ekstremna emocionalna nestabilnost graničnog i nekonzistentnost njegovih afekata često čine terapijsku relaciju teškom i napetom. Pokret. Preklapanje. U terapeutu može da izazove i želju da ga dodirne ali potpuno suprotno osećanje. Obzirom da je granična ličnost jedina sa suicidalnim tragovima. iz opisa histerične osobe su eliminisane sve reference suicidalnog ponašanja. Preklapanje. osa I Granična osoba je posebno sklona ozbiljnoj depresiji i distimičnom poremećaju. Osobe sa poremećajem ličnosti su takodje poznate po tome da imaju odredjene predispozicije za opsesivno-kompulzivni poremećaj iz ose I (Greenberrg i Bernstein.depresiji ili uzbudjenju ili doživljava periode apatije koji su prekinuti kratkim izletima ljutnje. dodir Ovo je jedno od najneregularnijih ispoljavanja graničnog. Funkcije kontakta U periodima stresa. Kliničari stoga moraju da na prvom susretu osiguraju da je njihova evaluacija bazirana na karakteristikama koje korespondiraju osnovnim kriterijumima za granični poremećaj. anksionznosti ili euforije. Stoga je moguće zaimisliti da su rituali možda rezultat nesvesnog pokušaja da se stabilizuju klijentovi afekti. osa II Granična ličnost se preklapa i deli dijagnozu sa histerični. kako su oni prezentovani na početku ovog teksta. 1988). Terapeuta će granični 78 .

makar do trenutka u kome je terapeut potpuno siguran da je klijent sposoban da izadje iz stanja regresije i dovoljno se konsoliduje. Terapijski proces se onda fokusira na ojačavanju veze izmedju selfa i afekata. Neki se pojavljuju kao gotovo potpuno "normalni". Prepoznaje se akting aut nekih stvari o kojima govore da im se u životu dešavaju. i manipulativno. Takav pristup zahteva da terapeut bude sposoban da izdrži neke od snažnih. Opšte terapijske strategije Najvažnija tema u induktivnoj fazi terapije je ustanoviti razgovor na način koji gradi terapijski odnos usuprot pacijentovoj očiglednoj nestabilnosti. Ponašaju se detinjasto. Drugi se pojavljuju u vrlo regresivnom stanju. U ovoj tački često je vrlo teško povezati osobu koja pred nama sedi sa karakterom koji opisuje. Od ogromne je važnosti da terapeut održava vrlo jasne granice i da bude posebno stabilan i dobro centriran.alternativno doživljavati kao vrlo dobrog ili vrlo lošeg. Može očekivati različite vrste usluga i izuzetaka pravilima terapije (da. pravila postoje čak i za geštalt terapeute). Neke od spektakularnijih tehnika za provociranje afekata i regresiju mogu biti potencijalno opasnesa ovim pacijentima koji su već dovoljno regresivni i imaju slabu kontrolu impulsa i afekata. Geštalt terapija sadrži neke od najboljih ali i neke od najgorih komponenti koje mogu uticati na graničnog. Može se ili brzo privezati za nas ili stalno održavati distancu. 79 . granični pacijent se predstavlja na jedan od dva načina. preplavljujućih afekata kako pozitivnih tako i negativnih u koje će pacijent upadati tokom suočavanja sa stvarnošću činjenica i terapijskih zahteva. terapeuti koji su sposobni da ostanu u okviru označene strukture podržavajućeg regresivnog rada mogu optimalno koristiti svoju sposobnost da rade na granici kontakta. impulsivno. Kada granični pacijent postane vezan. U inicijalnim razgovorima. S druge strane. On će nas alternativno koristiti kao dobar ili kao loš objekat. Ovo zaista nije situacija za dijalog sa pokojnom majkom. Organizacija transfera Geštalt terapija može biti vrlo snažna podrška a granični pacijent nam dolazi sa predispozicijom za intenzitet. Jedino se u trenutku kada počnu da govore o onome što im se dešava u životu ili o onome što rade sebi ili drugima može predpostaviti ozbiljan poremećaj ličnosti. Tako oni rade na procesu sada i ovde na pažljiv i sabilizujući način. ima tendenciju da se prekomerno vezuje.

Pacijentu ovaj oblik rada redukuje rizik prevelike regresije. pre nego interperetiranja ekstrema iz afektivnog ponašanja. Razvezivanje kompleksa primitivnih odbrana i obnavljanje kapaciteta za kontakt u sadašnjem vremenu. Autor predlaže deset tačaka interpersonalnog tretmana koji rezultira zadovoljenjem četiri (dole navedene) osnovne potrebe graničnog pacijenta: 1. Mogućnost da se separiše i ponaša samostalno da bi reaktivirao proces rasta 3. 1986). 1986) Obzirom da se granični pacijent i njegova porodica pre fokusiraju jedni na druge nego na terapeuta. Porodična terapija Porodična terapija ima značajnu prednost pošto omogućava terapeutu da opservira i radi sa transferom prema drugim članovima porodice. Mogućnost da testira nove načine ponašanja u zaštićenoj i sigurnoj sredini 4. on je jedini koji je prezentovao detalno uputstvo za moguću upotrebu geštalt pristupa u tretmanu. Grupna terapija Neki kliničari osećaju da je grupna terapija možda najbolji oblik tretmana. Ipak. (Frances. Dok je njegova definicija šira od DSM-a. a tereapeutu redukuje rizik kontratransfera. to će se bolje ponašati. to terapeutu omogućava da ga čuju sa manje distorzira i da ima veći kredibilitet nego ukoliko pokušava da radi sličnu vrstu rada u individualnoj terapiji. 80 . da je vreme na njegovoj strani i da će stvari videti iz drugog ugla samo ukoliko uspe da prodje kroz krizu ne nanoseći sebi nepopravivu štetu (Frances. Omogućava mu dovoljnu distancu da komentariše transferne reakcije članova porodice i njihove opažene posledice.Ovaj pristup mora biti podržavajući. U periodima akutnog stresa to znači da je terepeut sposoban da se ponaša kao "kontejner" za neizdržive afekte u isto vreme podsećajući klijenta da su njegovi trenutni problemi prolazni. okrenut ka realnosti i u pravcu redukovanja. Intenzivan interpersonalni odnos koji omogućava graničnom da bude priznat i poštovan kao jedinstveno i voljivo biće 2. što se više ohrabruje da postane aktivan učesnik. grupna terapija mora da bude interaktivna da bi se izbeglo osnaživanje pacijentove tendencije da regredira na infantilno ponašanje. Ona omogućava različite trasfere i bavi se tendencijom graničnog da traži intenzivne jedan-na-jedan odnose. On je zasnovan na podržavajućim i stabilizujućim afektima odnosa terapeut/klijent pre nego na sadržaju klijentove intrapsihičke organizacije. Greenberg (1988) nam daje detaljne inidikacije kako da primenimo geštalt pristup u radu sa graničnim pacijentima.

ne oklevajte da konsultujete kolege i uverite se da imate adekvatnu podršku. projektivna identifikacija. Zapravo. Ipak. suprotno. neki terapeuti teže da se takodje preterano vežu. na intersubjektivnom testu objektivnosti koji je prethodio objavljivanju DSM III kategorizaciji. Terapeuti ponekad gube svoju sposobnost da budu "učesnici opserveri". najmanje 18 kriterijuma se prepliće sa sadržajem zakona o kriminalu ili zaštiti omladine. Antisocijalni poremećaj ličnosti Opšti pregled i prisustvo poremećaja u kliničkoj praksi Ovaj poremećaj ličnosti je dijagnostički najpouzdaniji. Ovo su teški i izazovni pacijenti i svima nam je potrebna pomoć u radu sa njima. primitivne idealizacije i omnipotencija kroz dinamiku "sada i ovde" situacije. Ukoliko radite sa graničnima. ovaj poremećaj se pokazao kao najpouzdanije dijagnostifikovan. kao posledicu snažnih i nestabilnih afekata graničnih pacijenata. Značaj ovoga je. možemo rizikovati da se pronadjemo nerazmrsivo upetljani u splet trasfernih i kontratransfernih osećanja. bez obzira. U stvari. Kontratransfer Granični pacijenti teže da se preterano vežu za terapeuta i. Kriterijumi za dijagnostifikovanje su toliko eksplicitni i precizni da je jako teško pogrešiti. Sa graničnima je najbolje održavati dovoljnu distancu da bi smo imali zdravu perspektivu kada.Svesnost-kontakt fokus Svesnost-kontakt fokus u okviru geštalta bi trebao da omogući terapeutu da radi sa negativnim transferom. Povremeno možemo osetiti ljutnju na infantilne zahteve ovih pacijenata i stoga se osećati kao da bi ih odbacili. Ovakav fokus mora da se sprovodi sistematski i pažljivo. pojašnjavanje i dominaciju "sada i ovde" interpretacija. Neki od nas imaju ličnu potrebu da učine čudo i mogu se uvući u pojavnu spremnost graničnog da udje u kontakt sa dubokim povredama i osećanjima. Može biti potrebno nekoliko susreta nedeljno tokom nekoliko godina. diskutabilan obzirom da mnogi kriterijumi opisuju kriminalnu ličnost i blisko su povazani sa uticajem politike. Terapeut mora da se drži teškog pravca kojim izbegava transfernu regresiju i oslanja se na konfrontaciju. kako se to neizbežno dešava. 81 . ceo pakao sruči na nas. agresivnim impulsima i primitivnim odbranama kao što su cepanje.

Mobilizacija 82 . Kako možemo biti sigurni da je ovo ponašanje nužno manifestacija psihološkog poremećaja. slobodnu od socijalnih okova i neuznemirenu socijalnim prikladnostima. ona svoje senzacije simbolizuje slobodno. Istina je da jedino posebno edukovani terapeuti koji rade u strogo zaštićenoj sredini mogu da se nadaju da će na bilo koji način pomoći ovakvim osobama. ovi kriterijumi mogu biti ignorisani u stvarnosti. ne postoji filter i nema retrofleksije u procesu svesnosti. Osim ukoliko ne radimo u zatvoru. mi ćemo prezentovati kratak opis ovog poremećaja ličnosti i pozabaviti se pitanjima kontratransfera. Antisocijalna ličnost ima tako bitne nedostatke balansirane visoko razvijenim veštinama manipulisanja sa drugima. na individualnom nivou. ograničeni smo da opserviramo načine na koji se ovi razvojni nedostaci manifestuju. Iskustveni ciklus Svesnost Antisocijalna ličnost vidi sebe kao autonomnu. što ima malo veze sa psihologijom. Kao rezultat ove želje za deskriptivnom dimenzijom. bez krivice. 1986).80% populacije koju zahvataju ovi zakoni bi odgovaralo ovoj dijagnozi (Frances. da će se laik vrlo brzo naći u poziciji nemoći. uhvaćen u ozbiljne kontratransferne reakcije. Ipak. a ne refleksija. Ukoliko joj senzacije sugerišu da nešto želi. Ona to želi i to je sve. ili sa mladim delikventima. to je ovo. U ovoj tački se pozicija DSM sistema kao nezavisnog stavlja u pitanje. S druge strane. obzirom da nam uskraćuje fundamentalne karakteristike opisane u psihoanalitičkoj literauri pod psihopatskim karakterom. malo je verovatno da ćemo ikada raditi sa osobom koja pati od ovog poremećaja ličnosti. One su: nesposobnost da se oseti bliskost ili duboka lojalnost. Stoga. Ukoliko postoji nešto u vezi čega se slažu svi autori koje smo konsultovali. obzirom da tip osobe ovako obeležen (odbacivanjem odgovornosti i prisustvom samodovoljnosti) nije sklon da traži pomoć. »krimogenih« socio-ekonomskih faktora? Ovo su teško dokazivi kriterijumi putem kojih se opisuje portret osobe koja iskazuje kriminalno ponašanje.

neko bi mogao reći da je invalidiranje drugih skrivena forma projektivne identifikacije… Retrofleksija Nesposobnost antisocijalnog da retroflektuje je jedan od njegovih najozbiljnijih nedostataka. mora da deluje. Akcija Njegove akcije su neobuzdane i nezadržive. To je adaptivna forma retrofleksije: posmatranje sebe pre nego neposredno reagovanje. Introjekcija Antisocijalna ličnost ne može da introjektuje i to je terapijski zastoj. može im se dati instrukcija da vode dnevnik u kome moraju da zapišu sve ono što im je prošlo kroz glavu tog dana. Projekcija Za antisocijalne osobe drugi su previše invalidni da bi služili kao podrška za projekciju. Naravno. Na primer. 83 . u okviru teorije objektnih odnosa. Zapravo. većina tretmana koja je bila uspešna kod ovih pacijenata je bila većim delom bazirana na razvijanju neihovog kapaciteta da retroflektuju. Otpor/adaptacija kontaktu Konfluencija Antisocijalni pacijent može biti konfluentan jedino sa manjinom koja deli njegov neobičan način gledanja na svet i društvo.Antisocijalni klijent je mobiliziran i energiziran. Onog trenutka kad nešto poželi. Kontakt Akting aut bez obzira na posledice je antiteza kontaktu. Slika koju ima o sebi sprečava ga da prihvati da neko tako autonoman i slobodan od socijalnih stega može da introjektuje bilo šta. »Oni su gomila idiota«. Uvek je u potrazi za bilo čim što u datoj situaciji može biti okrenuto u njegovu korist.

1985). Biološki Antisocijalna osoba se drži uspravno i rigidno. Za nju je društvo samo dehumanizovan okvir čija pravila uči u cilju njihove eksploatacije u svoju korist. Slabo izdiše i generalno preuveličava telesne signale za opasnost. Inače.Defleksija Geštalt terapeuti mogu osećati da je odsustvo osećaja krivice. Rad na obrtanju tog procesa može dovesti do izvesnog prepoznavanja negativnih posledica i boljeg osećaja povezanosti. Pasivno/aktivno 84 . ona je delikventna i podržava patološke aspekte ličnosti. ukoliko je uključena u mrežu PREYS … Kognitivni Ovaj sistem obično podržava patološke aspekte i koristi se da bi kreirao alibi i opravdao devijantno ponašanje. Pod budnim okom posebno obučenih terapeuta koji neutraliziraju njihove pokušaje da deflektuju. Bazične polarnosti (Millon) Self/drugi Antisocijalna osoba ima prenaduvani fokus na sebe. U SAD se trenutno odvija kontraverzna forma tretmana sa seksualnim delikventima osudjenim za silovanje. podržano ponovljenim defleksijama na granici kontakta sa sredinskim posledicama antisocijalnog ponašanja. ona je usamljenik i . Ona neprekidno testira limite tudjih pravila i njihovu toleranciju koristeći tako stečene informacije da bi razvijala svoj egocentrizam i kreirala alibije. agresori su prinudjeni da se suoče sa svojim žrtvama koje im se direktno obraćaju. a nepoštovanje u odnosu na druge. ali teži da ostane prepunjena. Sistemi podrške Interpersonalni Ukoliko postoji mreža. bez obzira na poreklo tog odsustva. Potrebno joj je da održava doživljaj da je pod kontrolom (Smith.

Sluh Ne sluša aktivno i teži da sluša u cilju boljeg uzvraćanja argumentima. Ukoliko ima tragove narcizma u prisutne u manjem obimu. Funkcije kontakta Izgled Često demonstrira provokativnu ekscentričnost ili pokazuje znake pripadnosti čudnim subkulturama. Preklapanje. ali ih ne može zaista i osetiti. osa II Antisocijalna ličnost ponekad pokazuje tragove borderlajn ili narcističke osobe. osa i 85 . Može ispoljiti saosećanje ili razumevanje ukoliko je to za nju korisno. Antisocijalna osoba se izražava na način koji sadrži njeno nepoštovanje prema drugima.Antisocijalna ličnost je eksremno aktivna i neprekidno je u potrazi za mogućnostima samogratifikacije na račun drugih. biće impulsivnija i težiće da se kreće ka akciji i nasilju. Nedostaje joj empatija i izgleda hladnokrvno. Preklapanje. Fenomenološke transakcije Kognitivni mod Antisocijalni pacijent kognitivno organizuje dogadjaje i relacije tako da se poklapaju sa njegovim u najmanju ruku neortodoksnim pogledom na život u društvu. imaće bolju samokontrolu i biće agresivnija i manipulativnija. Kada je konfrontirana. Ukoliko ima karakteristike borderlajna. Emotivni mod Antisocijalna osoba je neosetljiva. »seče« govornika ili se povlači u uvredjenu i ljutu tišinu. Govor Ja izgleda preuveličano.

Dinamika terapije Kao što smo spomenuli u uvodnom delu ovog poremećaja. Prva je naivnost. pozivamo čitaoca da pogleda rad Reida i drugih. Jedino terapeuti koji su prošli posebnu obuku i rade u kontekstu strukturiranog programa mogu sebi dozvoliti da rade sa ovakvim pacijentima. to će i dobiti. prepoznavanje i rad na verbalnoj ili fizičkoj zloupotrebi je neutralizovalo više nego jednog terapeuta. Organizacija transfera U većini slučajeva terapeut se shvata kao deo sistema koji na neki način želi da prevaspita ili kazni antisocijalnog. koji se u toj tački samo pretvaraju da rade sa klijentom i koji pokušavaju. konačno. Za detaljnije prezentacije radova i rezultata kliničkih istraživanja. naveden u referencama. I. ukoliko to ne bude formulisano kao prihvatanje krivice. ali to nije podržano izvedenim i dostupnim istraživanjima. Neki terapeuti imaju ličnu potrebu da spasu neke pale andjele i osećaju da ljubav čini čuda. pa sada prilaze ovim pacijentima kao sudije koje ne veruju ni reč onoga što pacijent kaže. Možda je tako. Druga rekacija je biti ekscesivno sumnjičav. On će pokušati da manipuliše terapeuta i biće u potrazi za najboljim načinima da to izvede. 86 . svesno ili nesvesno da terapiju okončaju (na svoje veliko olakšanje). Inicijalno ponašanje Antisocijalni pacijent na terapiju dolazi jedino ukoliko je preplašen ili prinudjen.Veći afektivni poremećaji i zloupotreba supstanci izgleda da predstavljaju veliki rizik za deterioraciju ovog tipa pacijenata. Kontratransferne reakcije Postoje dve osnovne kontratransferne teme u radu sa antisocijalnima. On ne poštuje taj sistem i stoga automatski ne poštuje ni terapeuta. Ukoliko terapeut izgleda kao da želi razumevanje. upozoravamo da se ne preduzima privatan rad sa antisocijalnim klijentima. Često su ekscesivno sumnjičavi terapeuti prethodno bili »naivčine« koje su se više puta »opekle«.

Takvu afektiranost histerična osoba uglavnom doživljava kao deo svoje gladi za životom i vrlo retko naslućuje da ispod nje stoji potreba za pažnjom koja je motiviše. Drugi poremećaji ličnosti. senzacija mlakog interesa u vezi onoga što govori neka osoba se lako transforimiše u nešto poput: »Obzirom da sam ja društvena osoba sa kojom je zabavno u društvu. Malo je verovatno da ima mnogo muških histerika čiji stil ponašanja u isto vreme naglašava i njihove muške osobine (Frances. bez obzira što one nisu deo DSM III-R dijagnostičkih kriterijuma. izgleda da nema mnogo smisla baviti se polom i seksualnom orjentacijom. Akcija Akcije histerične osobe teže da budu afektirane. mogu imati izražene preferencije prema muškim ili ženskim psihoterapeutima. trebalo bi da ispoljim fasciniranost u vezi onoga što govori ova osoba…« Mobilizacija Histerična osoba je visoko mobilizirana. a neki od njih smatraju da je ona zasnovana na čistom preterivanju u vezi sa kulturno uslovljenim obrazacima shvatanja žena. Na primer. Njena tendencija da uveličava senzacije i emocije zahteva snažnu energiziranost. Ipak. teatralne ili impulsivne. Ova samopercepcija boji njegovu svesnost senzacija i procesa. Geštalt terapeuti bi mogli da požele da uzmu u obzir ove stvari kada je u pitanju tretman. Histerični klijenti su medju onima koji najčešće konsultuju privatne psihoterapijske klinike i zavisno od načina na koji shvataju svoj problem. Iskustveni ciklus Svesnost Histerični pacijent teži da o sebi misli kao o društvenoj i zabavnoj osobi.Histerični poremećaj ličnosti Opšti pregled i zastupljenost poremećaja Ima kliničara koji sumnjaju da je ova kategorija zasnovana na naučnim osnovama. Kontakt 87 . kao na primer narcistički i opsesivnokompulzivni se češće dijagnostifikuju kod muškaraca. 1986).

Histerična osoba forsira kontakt. Upoznata je sa prvim fazama kontakta i relativno lako u njih ulazi, ali joj je teško da ostane u punom interpersonalnom kontaktu. Paradoksalno, ona gradi kontakt u formi pažnje, ali ne može da u potpunosti uživa u plodovima svojih napora. Psihodinamska hipoteza uzima u obzir nesposobnost ove osobe da u potpunosti uživa u kontaktu i tumači je kao efekat doživljaja ispunjenih edipalnim sadržajem koji stoga moraju ostati po strani. Povlačenje Povlačenje često provocira anksioznost kod histerične osobe i predstavlja rizik za njen self-imidž. Otpor/adaptacija kontaktu Introjekcija Obzirom da histerična osoba sebe vidi kao gregarnu, socijabilnu i šarmantnu, može izgledati kao da introjektuje. Nije istinski kritična u inicijalnom kontaktu, osim ukoliko ne percipira da bi je takav stav učinio atraktivnom. Ipak, u većini situacija, nestrpljivost za odobravanjem nije istinska manifestacija introjekcije kod ovih osoba, već se pre može govoriti o defleksiji. Projekcija Projekcije histeričnih osoba, pre svega sadrže otudjivanje zavodjenja. Odnos sa ovom osobom je uvek erotizovan, ali se odgovornost za tu erotizovanost pripisuje drugima. Histerični muškarci i žene su skloni da se bave stereotipnim projekcijama o tome kako su osobe suprotnog pola preterano obuzete seksom i zavodjenjem. Retrofleksija Histerične osobe su preterano hiperaktivne i suviše preokupirane zavodjenjem da bi zaista retroflektovale. U stvari, ova teškoća se često doživljava i predstavlja drugima kao manifestacija spontanosti. Defleksija Histerični pacijent teži da deflektuje intimnost i kontakt kroz hiperaktivnost i preterivanje. Govoreći da je »apsolutno fasciniran« nekim onda kada je u stvari jedva zainteresovan, on zaista deflektuje.

88

Sistemi podrške Interpersonalni Kvantitativno govoreći, histerična osoba obično ima dobru socijalnu mrežu. Gregarno, socijabilno i zabavno ponašanje donosi dobit. Ipak, krug prijatelja i kolega ove osobe je često kvalitativno slab. Njena tendencija ka površnim kontaktima čini, u najboljem slučaju, razvoj smislenih i uzajamnih odnosa sumnjivim.

Kognitivni Mnogi histerični teže da obezvrede zahtevne kognitivne procese. Za one upoznate sa analitičkom terminologijom to se shvata kao gubljenje vremena, »izgovor«, a za one koji barataju našom terminologijom to je…«j….. u zdrav mozak«. Neki od ovih pacijenata vrednuju terapijski proces jedino ukoliko je emotivno nabijen, i pružaće, ponekad neverovatno kreativno, otpor razmatranju značenja njihovog iskustva. Biološki Tradicionalno, psihoanalitička istraživanja povezuju ono što mi nazivamo histeričnom ličnošću sa spektrom somatskih poremećaja. Stoga se navodimo da verujemo da je biološki sistem histerične osobe nepouzdan. Ukoliko ne služi kao instrument zavodjenja, najčešće je ispunjen defleksijama koje konzumiraju energiju histerične osobe. Bazične polarnosti (Millon) Self/drugi Histerična osoba je više fokusirana na druge nego na sebe. Naravno, ona je takodje i egocentrična, ali njene akcije su motivisane potrebom za pažnjom i stoga joj je potrebno da se drugi fokusiraju na nju. Definitivno je okrenuta očekivanju drugih i čini svaki napor da ih ispuni. Pasivno/aktivno Ovo je aktivna osoba. Za razliku od narcističke, histerična osoba aktivno traži pažnju. Ne očekuje da tu pažnju dobije jedino prostom činjenicom da je prisutna.

89

Fenomenološke transakcije Kognitivni mod Histerična osoba je kongitivno površna i teži da izbegne introspekciju. Njena pažnja se lako pomera sa unutrašnjih dogadjaja i privlači je čak i najtrivijalniji spoljašnji dogadjaj. Emotivni mod Emotivni svet histerične osobe sačinjen je od dramatičnih, površnih i kratkotrajnih emocija. Ona se lako oduševi ali i jednako lako doživi dosadu ili ljutnju, mada to nije intenzitet jednak borderlan osobama. Nestrpljiva je i ispoljava zapaljiva osećanja. Funkcije kontakta Izgled Histerična osoba izuzetno polaže na svoj izgled. Žudi za pažnjom uz potpuno poricanje činjenice da je ta žudnja čini »modnim cvetom« pa čak i modnim egzibicionistom. Govor Svoj glas koristi kao instrument za privlačenje pažnje. Često ima energiziran i melodičan glas. Njen izbor reči često se proteže izvan njenog iskustva i ona je šampion »nikad – uvek«, »sve – ništa« i »svako – niko« preterivanja. »Ja uvek činim najviše što mogu da bih bila fer, a niko nikada ne priznaje moje napore…!« Sluh Histerična osoba je sklona da reaguje na površne aspekte verbalne komunikacije. Ona je sklona da deflektuje podtekst intimnosti u cilju izbegavanja punog kontakta. Pokret i dodir Kod histeričnog pacijenta su dodir i pokret erotizovani od početka. Ove kontaktne funkcije izražavaju pacijentovu sezualnost i on ih rutiniski koristi da bi se dopao i privukao druge, i posebno, terapeuta.

90

Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Videli smo da je histerični pacijent suštinski obuzet privlačenjem pažnje i željom da bude socijalno uvažen kao zabavna osoba. ovi pacijenti su skloni da traže neku vrstu saveza sa terapeutom. Njihova glad za uzbudjenjima. histerični pacijent će ili reuspostaviti svoj uobičajen način ponašanja sa potencijalnim ljubavnim partnerom ili će pokušati da u potpunosti onesposobi terapeuta. kao i njihova relativan nedostatak interesa za kognitivnu introspekciju. osa II Dijagnoza histeričnog poremećaja ličnosti se preklapa sa borderlajna i narcističkom dijagnozom (za diskusiju diferencijalne dijagnoze sa ostalim poremećajima ličnosti. Ovakvi dogadjaji verovatno prethode jednom ili nekolicini ponašajnih ili anksioznih poremećaja. takodje je čest slučaj da neutraliziraju uticaj terapije zavodeći terapeuta. kako to oni doživljavaju. kada su nesposobni da se izbore sa intimnošću u odnosima. tendencija da sve svoje relacije erotiziraju i učine romantičnim. teme kompeticije i/ili osudjivanja će verovatno biti prisutne u uvodnim fazama terapije. Iznad svega. 91 . Ukoliko je terapeut istog pola. vidite relevantne odeljke).Preklapanje. Njihova dispozicija za efemernu emocionalnost i njihov skroman kapacitet za kognitivnu introspekciju otežavaju prihvatanje odgovornosti za prisutne probleme. moraju da se prorade u ranim fazama terapije. frustrira njihove potrebe. a kontra njihove okoline koja. Histerične osobe će najčešće doći na terapiju kada ne mogu da dobiju pažnju na kojoj se zasniva njihovo samovrednovanje ili kada tu pažnju gube. Organizacija transfera Ukoliko je terapeut suprotnog pola. ili. Uzimajući u obzir njihovu sklonost da erotiziraju svoje odnose sa pripadnicima suprotnog pola. Preklapanje. Ove osobine su suštinski egosintone i histerična osoba koja je jednako uspešna u privlačenju pažnje i održavanju bezbedne distance verovatno neće tražiti terapiju. osa i Histerični pacijenti su posebno ranjivi na spektar ponašajnih i anksioznih poremećaja.

One mogu da se sažmu u tri reči: hvala. 1987). On može interpretirati naše nespretne pokušaje da interpretiramo zla transfera kao odbacivanje i prerano prekinuti terapiju. to mora da čini vrlo obazrivo. Ukoliko se ovako ponašamo. Izgleda da postoje tri nezaobilazne komponente u radu na ovim temama. Na nesreću. Ipak. Kasnije. kao što je to čest slučaj. Ne Terapeut mora jednostavnim rečima objasniti zašto je takva relacija nemoguća. pacijent će lakše čuti terapeuta i prihvatiti njegovo ili njeno odbijanje vanterapijskih relacija. Onda kada terapeut pacijenta prihvati kao osobu koja ima dragocenu potrebu za bliskošću i kada sa zahvalnošću prihvati njegovu ekspresiju i rizik koji je uključen u izražavanje takve potrebe. Terapeut treba da poštuje pacijentovo interesovanje za sebe i da ga prihvati kao izraz pozitivnih osećanja kao i da pronadje neki način kojim će izraziti zahvalnost zbog prisustva takvih osećanja prema sebi. vrednuju autentičnost kao fundamentalnu karakteristiku kontakta. shvatajući da su ove teme srž pacijentovog iskustva a ne antiterapijske »gluposti«. Ipak. pacijentu će terapijska relacija biti neizdrživo hladna. onda kada je tarapijski savez konsolidovan i kada je pacijent siguran u to da ga terapeut doživljava kao 92 . neki terapeuti se prema ovim temama odnose do te mere parcijalno da pacijenti takve intervencije shvataju kao ponižavanje i one su besplodne. u ranim fazama terapije. ne. ja sam utvrdio da otkrivanje histeričnom pacijentu činjenice da terapeuta ne privlači ni malo. Geštalt terapeuti uopšteno govoreći. u relaciji. zašto…(Frances. mnogi terapeuti reaguju na ovo bazično ispoljavanje histeričnog pacijenta na način koji u sebi sadrži poruku da postoji nešto suštinski pogrešno ili bolesno u želji za bliskijim i recipročnijim odnosom sa terapeutom.Kada se. Hvala Važno je da terapeut prepozna pokušaje za ekstraterapijskim vezivanjem histeričnih pacijenata ka izraz njihove shvatljive potrebe za bliskošću. terapeut suprotnog pola konfrontira sa pokušajima pacijenta da se previše veže. Ovo mnogi pacijenti doživljavaju kao neizdrživu povredu svog samoljublja. služi isključivo zadovoljenju terapeutove narcističke potrebe za perfektnom iskrenošću.

Tokom istraživanja ove teme. U fazi akcija/kontakt iskustvenog ciklusa mogli bi se koncentrisati na kapacitet histeričnog da identifikuje i toleriše intra i interpersonalne konsekvence svojih akcija. Ove osobe su preterano aktivne i potrebno je razviti njihovu sposobnost da se prilagode dogadjajima umesto da teže da ih promene. kao i oni koncentrisani na senzacije i na to kako ih ovi pacijenti simbolizuju mogu biti posebno moćni. Na primer. Opšte terapijske strategije Svesnost/kontakt fokus U radu sa histeričnim pacijentima. prema njegovom shvatanju ne može desiti u sadašnjem odnosu. on ovakvo samootkrivanje može asimilovati i ono može služiti uvećavanju njegove tolerancije za intimnost i autentičnost. kao način kojim bi podržavao izbalansiraniji stil ponašanja. a što se. važno je slediti fantazirani lanac dogadjaja sve do tačke u kojoj pacijent oseća da bi od terapeuta mogao dobiti neku dragocenu potvrdu ili procenu da je on voljiv. geštalt terapeut bi mogao da se fokusira na polarnost aktivno/pasivno. terapeut mora da se pripremi za tešku induktivnu fazu i mora da se suoči sa pacijentovim razočaranjem. Stoga je važno obratiti pažnju na pacijentov iskustveni ciklus kao i pratiti njegovu tendenciju da pomera svesnost sa sebe u okolinu. može biti korisno ili upotrebiti tehniku prazne stolice ili ga 93 . Obzirom na to da histerični pacijent teži da erotizira i terapijski odnos. verovatno je da će terapeut istog pola kao pacijent biti efikasniji. Histerični pacijenti su naučili da se nose sa svojom bazičnom nesigurnošću u vezi sopstvene vrednosti kao ljudskog bića putem zavodjenja. Ovi pacijenti su takodje preterano fokusirani na druge i teško im je da održe samosvesnost kada su suočeni makar i sa najslabijom stimulacijom iz sredine. ukoliko pacijent govori o nekim interakcijama koje su mu teške ili bolne. dopadljiv ili zdrav. Eksperimenti u cilju namernog razotkrivanja fokusa njihove pažnje usmerene na druge (pa i na terapeuta) posebno u ranim fazama ciklusa. U tom slučaju. prezirom i kompetitivnošću. Važno je da mu u terapijskom odnosu bude dozvoljeno da produkuje neke »sigurne fantazije« u vezi sopstvene potrebe za vrednovanjem i jasne sadržaje zavodničkih fantazija u kojima je skrivena ta bazična potreba.vrednog. Zašto Sada stiže vreme da se sa pacijentom istraži ono što on oseća da bi bilo moguće u vanterapijskoj relaciji.

navesti da obnovi dogadjaj govoreći u sadašnjem vremenu a sve to da bismo mu pomogli da uhvati svoje misli i osećanja o drugoj osobi kao i reakcije te druge osobe na ono što je klijent radio ili govorio. klijent ne samo da nije senzitivan. U radu sa snovima i nezavršenim poslovima. Stoga mi je potrebna posebna pažnja i uvažavanje. Kognitivni fokus Sržna misao ili bazična predpostavka histeričnog pacijenta o sebi i drugima izgleda da je: »Ja sam senzitivan.« Geštalt terapeut može raditi na konfrontiranju ovih bazičnih predpostavki na bezbroj načina. ili. sa kojima bi bilo preambiciozno pokušati razvoj kapaciteta i osećaja za introspekciju i uvide. Mi više znamo o razvoju ženske histerije nego o razvoju muške histerije. ovakvi eksperimenti i osnaživanje kreativnosti i adaptivnog opsega su od pomoći. Psihodinamski fokus U potrazi za razlozima koji vode razvoj histerične ličnosti možemo ponovo ispitati Edipalnu tematiku. Bihevioralni fokus Centriranost i punoća kontakta geštalt terapeuta obezbedjuje pacijentu pouzdanu i bezbednu sredinu u kojoj može testirati svoje interpersonalno ponašanje i osnažiti svoje adaptivne veštine. život ne prisiljava ljude da budu takvi kakvi jesu. makar. nije toliko senzitivan… Takodje. straha i ljutnje. a ponekad je to odnos izmedju oca i deteta. Kao prvo. Ona nije očuvala svoju vezanost za majku stoga što je otac bio nesposoban da je 94 . naš način ponašanja na granici kontakta objašnjava naše afektivno stanje…(klasična geštaltistička tvrdnja…) Preklinjanje za posebnu pažnju čini nas detinjastima i nemoćnima. Eksperimenti u okviru terapijskog susreta i van njega koji imaju za cilj da razviju socijalne veštine mogu pomoći ovim pacijentima da prošire svoj opseg interpersonalnog ponašanja i progresivno sklone njihove »socioerotske« oblike ponašanja. Na taj način može im se pomoći da dožive bolje uzemljenje i bolju intergrisanost u interpersonalnom kontaktu. Život me čini nervoznim. geštalt terapeuti često dolaze do edipalnih tema i njihovog impasa želja. Pnekad je odnos sa majkom dominirajući. Za one koji su manje psihološki orjentisani. Takodje je korisno navesti pacijent da identifikuje znakove pomoću kojih gradi svoje predpostavke u vezi svog i iskustva druge osobe.

Dok su fantazije o udaji za majku druga vrsta problema koja se tiče dečaka. Obe rekacije su. Terapeuti koji mogu da se suoče sa patnjom histeričnog uz saosećanje i da učestvuju u interpersonalnim igrama razotkrivajući bol. Neki terapeuti će podleći zavodjenju. Ova psihološka operacija je od fundamentalnog značaja za sve tri osobe i njeno dovršavanje zahteva visok stepen zrelosti. kretanje ka suprotnom polu otelotvorenom u ocu predstavlja veliku transformaciju. dok će drugi biti toliko preplašeni da će posvetiti veći deo svoje energije neutralizovanju pacijentovih vezanosti za sebe. dovoljno samopouzdanja i bračnu harmoniju roditeljskog para. Posebnu pažnju moramo imati u radu sa histeričnim pacijentima koji pokazuju osobine borderlajn ličnosti. Otac mora biti i fizički i afektivno prisutan. one ne sadrže kontrolisanje tela drugačijeg od onog koje je njemu već poznato. Kontratransferne teme Najvažnija kontratransferna tema sa kojom se suočava terapeut u radu sa histeričnim pacijentima je verovatno vezana za njene ili njegove reakcije na pacijentove zavodilačke manevre. biće sposobni da ovim pacijentima ponude najbolju terapijsku sredinu. stari strahovi od nepoznatog se pojavljuju i jedini način da nestanu je da ona pobegne. ona mora odbaciti telo svoje majke i prihvatiti da postane osoba istog pola kao i majka u cilju dovršavanja svog razvoja. bilo ženskog pola. kada intimnost postane moguća. Ovim pacijentima je potrebno da se oslone na terapeuta. Histerična žena je naučila da istovremeno želi kontakt sa muškarcem i plaši ga se. On mora gledati na svoju kćer s ljubavlju koja je bez gore spomenute želje.posmatra bez želje i zato ona ne može da postoji kao osoba za pripadnike suprotnog pola. i to na terapeuta koji može da prihvati i poštuje njihovu potrebu za kao i njihov strah od bliskosti i koji može da im pomogne da razreše svoje potisnute strahove i ljutnju. 95 . Majka mora prihvatiti prisustvo oca i »pokazati ga« kćeri na način da se ona može kretati ka njemu bez straha da će time izgubiti majku. Za devojke. Istraživanje intrapsihičke strukture može se preduzeti jedino kod onih histeričnih pacijenata čije funkcionisanje je relativno dobro adaptirano. Afektivni i seksualni razvoj je važan izazov za malu devojčicu. Terapeut koji je siguran u sopstvenu privlačnost biće manje sklon da bude destabilizovan histeričnim pacijentom od onog koji je nesiguran ili se plaši zavodjenja. Ipak. naravno kontraproduktivne. bilo muškog. Kroz zavodjenje ona restaurira osećanje da situaciju drži pod kontrolom. Ona može uspeti jedino ukoliko su zadovoljeni odredjeni uslovi. Za razliku od malog dečaka.

Opis ovog poremećaja u DSM III izgleda da je pretežno fokusiran na kompulzivni deo poremećaja i ne odnosi se na one opsesivno-kompulzivne koji naginju ka opsesivnom. bilo je to pod svodom Frojdovog prvog doprinosa psihopatologiji kada je opisao analnu kompulziju.Poglavlje 9. Opsesivno-kompulzivna osoba je perfekcionista koji je zaokupljen detaljima i pravilima. Plašljive i anksiozne ličnosti Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti jedan je od prvih poremećaja koji su bili proučavani. Ovo je jedan od razloga što je ime ovog poremećaja modifikovano kao DSM III-R. Čini se da postoji opšta saglasnost među kliničarima da bi mnogi uspešni ljudi mogli biti prototip ovog poremećaja ličnosti. Opsesivnokompulzivni poremećaj ličnosti je jedan od najbolje opisanih i najzastupljenijih poremećaja. Kako je preterano posvećena poslu. Ona je tvrdoglava i kontrolišuća. Iskustveni ciklus 96 . tvrdoglavost i tvrdičluk. ona je nesposobna da se opusti a njeno izražavanje emocija je ograničeno. Naime. Ona je izvanredno konvencionalna i teško donosi odluke. Ovi pacijenti najčešće dolaze po savet zbog bračnih problema i stresa ili sagorevanja na poslu. ovo je sociosintonični poremećaj i ne bi trebalo očekivati da će ove osobe radi njega tražiti terapiju. U stvari. Dobropoznate osobine ovog poremećaja uključuju urednost.

Opsesivno-kompulzivni pacijent se odnosi prema drugima na unapred uobličen način. Ceni lojalnost i disciplinu. ako pacijent takođe ima pasivno-agresivne crte. S toga nije iznenađujuće da opsesivno-kompulzivni napreduju u okruženju koje podržava pozitivnu percepciju koju oni imaju o sebi i koja ih često nagrađuje za njihove patološke tendencije… Mobilizacija Ovi pacijenti nisu mnogo pokretljivi. Takvi rituali sa unapred određenim sekvencama ne dozvoljavaju ovom pacijentu da uzme u obzir reakcije drugih. kao što je često slučaj. koja je očevidna po načinu na koji se ponaša.Svesnost Svesnost opsesivno-kompulzivnog je potčinjena savesnom. Povlačenje Povlačenje utiče na stvaranje anksioznosti. disciplinovanom. na primer. Kompulzivniji pacijent je nešto energizovaniji. Ritualni aspekti aktivnosti ovih pacijenata ne doprinose dobrom kontaktu. razboritom i lojalnom self imidžu. Ovo naročito važi za opsesivnog “preživara”. možete naći da mu je jako teško da izađe iz povlačenja. pošto njegove aktivnosti imaju tendenciju da budu ritualizovane one nisu tako energizovane kao spontana akcija. Opsesivno-kompulzivni pacijent ne može lako da se opusti zato što oseća da je uvek nešto ostalo da se uradi. Stoga je ovaj poremećaj jedan od najviše ego-sintoničnih. Ipak. Međutim. to ne mora da bude tako 97 . Otpor prema/Adaptacija na kontakt Konfluencija Opsesivno-kompulzivni pacijent je sklon da bude u konfluenciji sa ljudima koji u njegovim očima simbolizuju autoritet. Ovo se naravno odnosi na aktivnosti koje su mu poznate. Kontakt Opsesivno-kompulzivni pacijent je disciplinovan do rigidnosti. naročito ako je depresivan. Uređen život je na primer ispunjen pravilima i detaljima. U terapeutskoj situaciji.

s druge strane. Opsesivnokompulzivni pacijent sklon je kretanju i druženju u krugu koji ima potpuno određene ciljeve ali ne i mnogo blisko ponašanje. Defleksija Ovaj pacijent selektivno deflektuje afektivne ili neracionalne komunikacije. U terapiji. Sistemi podrške Interpersonalni Pacijentova interpersonalna mreža naginje formalnosti. Introjekcija slučaju njegova veza sa autoritetom postaće Ovaj pacijent svakako ne introjektuje mnogo. može da bude sasvim kritičan i da pokrene svoju neizmernu potrebu za preciznošću. Projekcija Sa ovim pacijentom projekcija se koristi prvenstveno u cilju homeostaze. Stoga su retrofleksije ovog pacijenta u službi odlaganja. Kompulzija cilja na redukovanje tenzije koju stvara opsesivnost. Za pacijenta koji ima potrebu da kontroliše nepredvidljivo. U ovom ambivalentnija. on može da introjektuje sve vrste pravila koje terapeut nije uopšte javno proglasio. subjektivni. Ipak. Kognitivni Ovaj pacijent je kognitivno preinvestiran i njegov kognitivni sistem ne može da se prilagodi promeni. ako doživi terapeuta kao “stručnjaka”. emocionalni. u nepredvidljivo. Neke od karakteristika koje su se izdvojile on projektuje na druge i oni onda postaju “lenji. itd ”. On obraća veliku pažnju na sadržaj i deflektuje veliki deo procesa. ovo 98 . Promeniti jeste isto što i krenuti u nepoznato. vidi terapeuta kao pripadnika neke marginalne subkulture. Retrofleksija Opsesivna mozganja su ustvari retrofleksija akcija. One omogućuju odlaganje ili otkazivanje akcije i njenih unapred poznatih loših posledica: pravljenje grešaka ili donošenje pogrešnih odluka.očigledno. neorganizovani. on selektivno introjektuje onda kada opazi sredinu kao deo nekog legitimnog autoriteta. Ako.

Pasivno/Aktivno Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti predstavlja stil pasivne ličnosti. Osnovne polarnosti (Millon) Self/Drugi Opsesivno-kompulzivni pacijent je sklon da pobrka ili obrne polarnost drugi/self. Funkcije kontakta Spoljašnjost 99 . on ne zna sasvim čija pravila sledi. Ovakva tenzija otežava širenje uzbuđenja.nije lako izvesti. Biološki Ovi pacijenti su često napeti. On podržava viziju sveta napravljenog od pravila i protokola. Emotivni način On je uzdržana osoba koja svoja pozitivna osećanja drži izolovana u samom sebi. on je neodlučan i nerado prihvata nove ideje. Često terapeut uhvati sebe u nekoj vrsti rasprave sa ovim pacijentima u vezi koristi od promene ili koristi od nekog drugog načina da se stvari urade. Izgleda da su oni više od drugih skloni glavoboljama i bolovima u leđima. Fenomenološka transakcija Kognitivni način Ovaj pacijent trpi kognitivnu prisilu. Sledbenik pravila i onaj koji postavlja pravila. Ovaj pacijent na pasivan način prihvata obuzdavanja osim ako nema i pasivno-agresivne crte. Njemu nedostaje imaginacija.

One takođe mogu da razviju anksiozne poremećaje kao što su napadi panike sa agorafobijom ili bez nje. on često shvata metafore bukvalno. On nema mnogo razvijen smisao za humor ili metafore. Opsesivno-kompulzivni poremećaj Ose I (opsesivno-kompulzivna neuroza) ne treba da bude pomešan sa poremećajem o kome ovde raspravljamo. Ovi klijenti često imaju karakteristike zavisne ličnosti. Preklapanje. Nesreća je da se isti pojmovi koriste da označe dva klinička entiteta. zato što klijent sa poremećajem ličnosti retko razvija oslabljen klinički sindrom koji nosi isto ime. On veoma brine o tačnosti rečeničnih konstrukcija i koristi konvencionalni govor. Govor Funkcija verbalnog kontakta je jedna od crta koje najviše govore o opsesivnokompulzivnom pacijentu. Pokret. Sluh Povrh svega ovoga pacijent čuje faktičke i logičke komponente verbalne komunikacije. Osa I Izgleda da su opsesivno-kompulzivne osobe posebno ranjive kada su u pitanju afektivni poremećaji i naročito unipolarna depresija. On se uvek oblači u skladu sa privaćenim standardima njegove kulture. 100 .Njegova spoljašnjost odražava njegovu tendenciju ka konformizmu. Preklapanje. U stvari. kruti i pravilni. Nemate želje da ga dodirujete. Dodir Njegovi pokreti su odbrambeni. Njegovom dodiru nedostaje toplina. Osa II Dijagnoza opsesivno-kompulzivnog poremećaja često se preklapa sa pasivno agresivnim poremećajem ličnosti.

Ovaj pacijent može da smatra terapiju zadatkom koji treba da izvrši. Ovo može da se uradi ako se radi posebno na pokretanju energije. Taensferna organizacija Od samog početka. Čovek ponekad oseća da mora. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Jedno od najuznemiravajućih stvari u vezi etape indukcije opsesivnokompulzivnih pacijenata je kako teško ponekad može biti ponovno formulisanje nekih od njihovih komentara. Njegov strah od grešaka može da ga dovede do raspravljanja samo o onim temama u vezi kojih oseća da ima kontrolu a to je obično njegov posao. postepeno jačanje energije. Opšte terapeutske strategije Svesnost/Kontakt fokus U radu u okviru fokusa na ciklus kontakt/svesnost. i u tom slučaju terapijska seansa postaje pompezna i dosadna. ego distone i na ovaj način ih klijent vidi kao nenormalne a nesposoban je da im se odupre. često će probuditi pacijentov polet za uzbuđenjem. S druge strane. pacijent vidi terapeuta kao autoritet i reaguje na svoj uobičajeni način. svaki rad u pravcu povećanja ovog pacijentovog kapaciteta za preuzimanje rizika je još jedan korak u ispravnom pravcu. da ponovi reč po reč ono što je ovaj upravo rekao.Ovaj potonji je karakterističan po kompulzijama koje su. i na ono što pretpostavlja su pravila i ono što se od njega očekuje. Ovo bi bilo od posebnog značaja za talas senzacija/svesnost i akcija/kontakt. on može da odbije da bude iskreno uključen i da procenjuje većinu naših napora. 101 . zasnovano na povećanoj svesnosti o selfu i drugima. Takođe. on će ili biti potčinjen ili će pružati otpor a ponekad će raditi oboje. On tada postaje studiozan i revnostan i želi da “meri ostvarenje svojih ciljeva u terapiji”. da bi razumeo ovakvog pacijenta. Pažljivo. geštalt terapeut treba da obrati posebnu pažnju na pacijentovu dilemu da li da se fokusira na samog sebe ili na terapeuta. i ovo je ključna odlika.

može da bude nesposobna da uhvati metaforičku poentu i da se oseti tako slomljeno da prerano prekida terapiju. opsesivnokompulzivni pacijenti sebe vide kao odgovorne za događaje a druge ljude kao one koji stvaraju konfuziju. kako je citirano u Murray. a ne sa govorom koji su održali niti sa sastankom koji su vodili. najbolje je raditi sa tim kada su poslednji put plakali.” U svakom slučaju. Ovi pacijenti mogu ponekad da idu u vrlo detaljne opise događaja ali kada su u kognitivnom načinu. Prema Forgus i Shulman (1979. pre nego iz ideja koje pacijent može da ima o samom događaju (Frances. vodili ljubav. ovo može da bude posebno efikasan način postupanja sa njihovim stilom mišljenja i snalaženja u situacijama. Humor i zadirkivanje pomažu u redukovanju njihove rigidnosti i drže ih dovoljno vremena izvan ravnoteže da bi u perspektivi došlo do promene. Istraživanje nedovršenog posla iz prošlosti je najefikasnije kada sledi iz tekućeg događaja koji ima afektivno značenje u pacijentovom životu. Život je nepredvidljiv. Zato ja moram da budem pripravan za sve što bi moglo da pođe naopako. i napor terapeuta vodi u uzaludne iako uzbudljive analize. 1988). Intrapsihički fokus Sa ovim pacijentima je najvise od svih koriscen psihodinamski prilaz. S druge strane.Kognitivni fokus U radu sa kognitivnim fokusom terapeut treba da bude oprezan da ne bi “zaigrao” u odbrambenom stilu ovih pacijenata. Ipak. itd. nemojte da idete sa ovim predaleko. šta su mislili baš pre seanse. Srž njihovog objašnjenja bi bila: “Ja sam naklonjen tome da me drugi smatraju odgovornim kada nešto ide loše. 102 . Paradoksalni fokus Paradoksalni fokus nekada daje dobre rezulatate pošto konfrontira neke od tendencija ovih pacijenata ka suprotstavljanju i kontrolisanju. vrlo je teško doći do njihovih afekata. U naporu da se izbegne podsticanje intelektualizacije. čuvajte se “treba”-ova. 1988). Opsesivno-kompulzivni pacijent je osoba koja. Ovi pacijenti su veliki moralizatori i imaju širok izbor introspekcija pri ruci za podršku svojoj moralnosti. nemajući smisao za humor. naročito u fazi indukcije.

kao geštalt terapeuti. Neki terapeuti ne mogu da dozvole ovo relativno obuzdavanje i ulaze u borbu za moć koja. međutim. zahteva da budemo. nalazite da ovi ljudi mogu zaista duboko da osećaju. mi takođe cenimo uzbuđenje i kontakt. kako u teoretskim tako i u praktičnim aspektima. Dosada Neki terapeuti imaju neprilika dopuštajući da se inicijalni intervju odvija ritmom i stilom pacijenta. u pokušaju da se ili izbore sa dosadom ili da rade sa svojim sopstvenim “uzbuđenim. mi smo posebno skloni sledećim kontratransfernim reakcijama sa pacijentima sa opsesivno-kompulzivnim poremećajem ličnosti. Na terapeutu je da bude budan i nađe one teme i sadržaje oko kojih se njihovi afekti usredsređuju. samo traći terapeutovu i pacijentovu dragocenu energiju. proključalim. bar donekle. Čini se da je opsesivno-kompulzivni pacijent skrojen za neke od naših dramatičnijih tehnika koje pobuđuju afekte.Uprkos njihovoj početnoj hladnoći i rigidnosti. mi ćemo možda biti u miru sa svojim top-dogom ali tada se pojavljuje još jedan “pacijent koji nije zaista spreman da se menja…” Borba za moć Opsesivno-kompulzivni pacijenti imaju jaku potrebu da kontrolišu i ovaj način može da nas dovede do toga da se osećamo kao smo u ludačkoj košulji. opsesivno preokupirani detaljima. Dobijajući ovo. Inače. jednom kada stignete ispod te površine. Izazov za geštalt terapeuta u fazi indukcije jeste da dokaže sebe kao stručnjaka iscelitelja dok daje pacijentu dovoljno slobodnog prostora za 103 . verovatno je najbolje sresti se sa ovim pacijentima na pola puta ukoliko ne može bliže. Neki od nas mogu naivno da pokušaju da veštački ubace afekat. ako se na pravi način ne odvije do kraja. Kako bi mi na drugi način doterivali naše teorije o ljudskom ponašanju? Kako bi mi drugačije baratali sa tako mnogo teorija o ljudskom ponašanju ili iskopavali u ponašanju naših klijenata ono što bi drugačije prošlo nezapaženo? Međutim. punim kontakta top-dogom”… Naš kapacitet za uzbuđenje dobiće pravu primenu u pravo vreme. Kontratransfer Sami terapeuti su često kompulzivni i sama priroda naše profesije. U fazi indukcije.

Suviše druge varijante i geštalt terapeut postaje ograničen jer je predvidljiv i otuda nemoćan. Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi DSM III ima relativno usku definiciju ovog poremećaja. Kontakt 104 . On zato simbolizuje neke od svojih smislenih senzacija kroz taj poseban filter. Ako neko udovoljava kriterijumu bilo kog drugog poremećaja ličnosti. Skoro da su sposobni da stvarno projektuju svoju ljutnju u nekog drugog. Pasivno-agresivni pacijent je poslovično onaj koji osujećuje. Gnev i zavisnost su srž problema. Pasivno-agresivni pacijenti obično ne konsultuju terapeuta dok ljudi oko njih ne izgube strpljenje i ne prisile ih da potraže pomoć. Čini se da ovi pacijenti imaju isti talenat koji poseduje i čovek koji govori iz trbuha. tako da oni nikada nisu otvoreno ljuti ali su svi oko njih veoma iritirani. U DSM III-R definicija pasivno-agresivnog poremećaja ličnosti je proširena i ovaj hijerarhijski kriterijum je odbačen tako da ovaj poremećaj može da bude dijagnostifikovan zajedno sa drugim poremećajima ličnosti. Suviše prve varijante i pacijent ne može da dopusti prateći gubitak kontrole. Iskustveni ciklus Svesnost Pasivno-agresivni pacijent je podstaknut da misli da su neopravdani zahtevi izmišljeni zbog. On je osoba koja oteže i uvek se čini da on radi stvari malo sporije nego što mislite da bi trebalo (naročito ako je to nešto što on ne želi zaista da uradi). mi ćemo videti koji su klinički sindromi motivišući faktori za dolaženje na terapiju. U delu koji se tiče preklapanja po Osi I. on ili ona ne mogu da budu dijagnostifikovani kao pasivno-agresivni tip. Ovo je naročito uočljivo u nekim terapijskim seansama. Akcija Pasivno-agresivni pacijent je sklon da odloži stvari koje treba da uradi.njegov prirodni stil borbe sa otvaranjem prema svetu. Potrebna je večnost da bi odgovorio na pitanje a eksperimenti se odvijaju naizgled brzinom kornjače.

Pošto on ne dozvoljava sebi da se otvoreno suprotstavlja nekome. Introjekcija Katkada ovaj pacijent može da izgleda kao pasivni introjekt. u službi je agresivnog polariteta i omogućiće mu da kasnije kaže: “ Uradio sam ono što ste želeli da uradim. U grupi umeju da se namrgode i povuku. on pristane da se kreće a sve vreme pritom vuče noge. Ova vidljiva pasivnost. Ipak. mora da nađe novi život u nekome ko je u blizini. Povlačenje Sa pasivno-agresivnim pacijentima ova pozicija se često koristi kao provokacija. dok sledi terapeutove “instrukcije”. Ovo pretstavlja pasivni vid njegove strukture. budite svesni da se pacijentova razdvojena ljutnja odigrava kroz neku formu dosluha sa značajnim drugim u okruženju. Retrofleksija 105 . “To bih veoma želeo ali…”.Pošto je pasivno-agresivni pacijent sklon da oseća kako on radi posao mnogo bolje nego što mnogi ljudi zaista veruju. Ove osobe su eksperti za izazivanje tuđe ljutnje. Pošto je takav fidbek posledica njegovog tipa akcije. To čemu se ne dopušta da živi u njima samima. može se reći da on ne može ispravno da asimiluje rezultat svoje interakcije sa okruženjem. ovo nije sasvim pogrešno. Verovatno je Perlsov omiljeni izraz “lovac na medvede” skovan baš za ovakve ljude. navodno zevajući i protežući se u isti mah. međutim. dok terapeut ne skrene pažnju na njega. ali…”. Tako ljutnju doživljava kao da ona dolazi iz okruženja. što je bazična odlika kontakta. S obzirom na pacijentovo frustrirajuće ponašanje. Projekcija Agresivni impuls ovog pacijenta je samo delimično retroflektovan. koja je neophodna njihovom smislu za celovitost. Tada igra pasivno-agresivnog počinje: “Ko? Ja?…” Otpor/Prilagođavanje kontaktu Konfluencija Pasivno-agresivni pacijent može katkada da pokaže tobožnju konfluenciju. on je “iznenađen” kada dobije fidbek sa suprotnim efektima. Čini se da ovaj pacijent ima izvanredan talenat da neke terapeute uhvati u zamku eksperimenata-ćorsokaka.

zahteva mnogo energije. Osnovne polarnosti (Millon) Self/Drugi Kao i opsesivno-kompulzivna ličnost. Fenomenološka transakcija Kognitivni način 106 . i t. Sistemi podrške Interpersonalni Interpersonalni sistem podrške pasivno-agresivnog pacijenta se koristi kao “odeljenje za žalbe”. pasivno-agresivni pacijent je donekle zbunjen polarnostima drugi/self ili ih zamenjuje. Čovek ne može da razgovara sa ovakvim pacijentom a da se ovaj ne žali na nekoga ili nešto. Ići kroz život i govoriti “Da.) tako i u terapiji (pitanja. eksperimente. Ko je ljut?…Ko je nepravičan? … Ko je nepouzdan?… Pasivno/Aktivno Ovo je stil aktivne ličnosti. zašto je zaboravio na sastanak. On ima bezbroj dobrih razloga u pogledu toga zašto je zakasnio. svoju čekovnu knjižicu. Defleksija Pasivno-agresivni “zaboravljaju” što šta.d. ali…”. Kognitivni Kognitivni sistem pasivno-agresivnog pacijenta je uobličen tako da može brzo da protivreči i poriče bilo kakvu odgovornost za agresiju. kako u svojim životima (rođendane.Pasivno-agresivni pacijenti selektivno i delimično retroflektuju ljutnju. sastanke. seanse itd). zašto nije mogao da ispuni dogovoreni rok.

cinizam i skeptičnost. Ovi pacijenti su naročito skloni depresiji. dodir Ovo je osoba koja slučajno obara vašu novu lampu i prosipa kafu na vaš novi beli čupavi tepih. Sluh Pasivno-agresivni pacijent sluša uglavnom tako da onda može da kaže “da. Pokret. Izbegavajući i Opsesivno-kompulzivni poremećaji ličnosti. 107 . On je rutinski pesimista u pogledu i sebe i drugih. Njegov kognitivni model sadrži negativnost. “Zaboravio sam pitanje…”. 1988). Diferencijalna dijagnoza je zasnovana na činjenici da je stil potčinjenosti ovog pacijenta obmana i da se u stvari koristi kao fasada za gvozdenu volju koja se suprotstavlja (Frances. Funkcije kontakta Govor Pasivno-agresivni pacijent lako druge hvata u zamku nastojanja da ga ubede u nešto. terapeut treba da ispita mogućnost da li je pacijent doživeo bilo koji od ovih stanja Ose I. “Ne razumem šta to znači…”. ali…”. Osa II Ovaj poremećaj ličnosti naginje ka preklapanju sa nesamopouzdanim i potčinjenim interpersonalnim stilovima kao što su Zavisni. Emotivni način Pasivno-agresivni pacijent često je mrzovoljan i sklon prepiranju. On posmatra pozitivne događaje sa nevericom i ima mizantropski pogled na svet. poremećaju prilagodjavanja sa depresivnim ispoljavanjem i anksioznom poremećaju i kada se suoči sa ovim poremećajem ličnosti. On je razdražljiv i tvrdoglav i drugi mu lako zasmetaju. Preklapanje.Pasivno-agresivni pacijent naginje ka tome da u svemu vidi najgore. “Ali zar niste upravo rekli?…”.

Obično dolaze na terapiju zato što imaju problem sa nekim drugim. Tipično je da na poslu dobijaju lošu ocenu za svoj rad ili imaju bračne probleme. U prvim seansama oni će biti u stavu odbrane. radeći sa fokusom svesnost/povlačenje.Dinamika terapije Inicijalno ponašanje Ovi ljudi ne dolaze na terapiju zato što sami pate od svog poremećaja ličnosti. naizgled primajući uljudno terapeutove poteze. itd. zakasne. najpronicljivijeg terapeuta. Ne može se uraditi pravi posao sa pasivnoagresivnim pacijentom dok se on i terapeut ne slože da pacijent ima problem. Terapeut treba da bude svestan pacijentove tendencije da poriče svoja neslaganja. Ovi pacijenti najčešće osećaju kao nepravdu svaki negativni fidbek koji dobijaju. U kratkom vremenskom periodu odnos sa terapeutom počeće da liči na borbu za moć koja preovlađuje u pacijentomvom životu. 1988). Svesnost/Kontakt fokus Geštalt terapeuti. Stoga će terapeut biti meta pacijentove pasivno-agresivne taktike. Pažljiva procena pacijentovog ponašanja koja se može priložiti uz ovaj problem mora tada da postane primarni fokus rane faze terapije. Od njih se može očekivati da zaborave ili propuste sastanak. 108 . Ovo posebno važi za talas senzacija/svesnost i akcija/kontakt. Opšte terapijske strategije Važno je znati da se dobar deo teraspeutskih neuspeha u svim psihoterapeutskim prilazima odnosi na pacijente sa pasivno-agresivnim poremećajem ličnosti (Frances. ali će onda komentarisati: “Ja to već znam. U početnim fazama oni će odbijati priznanje svog dela odgovornosti u sukobima koji su ih doveli na terapiju i pokušaće da iskoriste terapiju i terapeuta kao način da opravdaju svoje ponašanje. ja sam to već rekao. obraćaju posebnu pažnju na teškoću sa kojom pacijent bira da se fokusira na svoje lične senzacije i potrebe koje su suprotstavljene senzacijama i potrebama drugih ljudi. ja sam to već probao…”. zaborave svoju čekovnu knjižicu. Organizacija transfera Za pasivno-agresivnog pacijenta terapeut je pre svega još jedna autoritativna figura. Oni poseduju impresivni arsenal psihološke gerilske taktike koja može da savlada čak i najoštroumnijeg.

Potvrđivanje se izbegava zato što simbolizuje Edipov triumf i/ili okidač za osvetu. Bihejvioralni fokus Podučavanje i oblikovanje socijalnih veština i usmeravanje svih napora ka razvijanju asertivnosti. Pasivna agresija pribavlja sadističku i mazohističku gratifikaciju. u naporu da se naglasi polarnost koja je poznata pacijentu. Terapeut naročito treba da stražari nad dosadnim i jednosložnim saglasnostima i pristancima i da traži retroflektovani kriticizam. do tačke na kojoj pacijent počinje da doživljava jednostran kvalitet svog uobičajenog fokusa. i da se ovo upotrebi na terapeutskoj seansi. Ovde bi terapeut mogao da podrži ponašanja koja su prilično jako suprotstavljena onima koja bi bila terapeutski poželjna. agresivne i narcističke osobine koje oblikuju osnovu za pacijentovu potrebu za negativističkom autonomijom. Parakoksalni fokus Paradoksalni fokus će iskoristiti pacijentovu opozicionalnost. Podržavanje pacijentovog kapaciteta za preuzimanje rizika u vezi sa kritikovanjem ne samo da utvrđuje terapeutski savez nego može lako da se prenese na situaciju izvan terapije. Psihodinamski fokus Radeći sa nezavršenim poslom iz prošlosti. upotpunjenu sa doslovno rečenim i pretpostavkama o iskustvima drugih osoba. Ovi pacijenti se često i plaše drugih i žele da se drugi staraju o njima (Frances. 109 . geštalt terapeut će verovatno nabasati na u osnovi zavisne. Kognitivni fokus Kognitivni fokus bi istražio iracionalnu logiku pasivno-agresivnog pacijenta u pogledu njegovog osećanja da je zloupotrebljen od ljudi koji izgleda ne cene njegovo ponašanje bilo na poslu ili kod kuće.Ovog pacijenta treba ohrabrivati da bude kritičan i da izražava svoje poglede i neslaganja otvoreno koliko god može. itd. progresivno će pomagati pacijentu u odricanju od svoje pasivno-agresivne taktike. Moglo bi da bude interesantno naterati ga da napravi listu takvih epizoda. Terapeuti koji se osećaju dobro koristeći ovu tehniku paradoksa mogu da čestitaju pacijentu za "poštovanje svoje lične mere".

Terapeuti mogu da rade sa ovim ljudima samo ukoliko nemaju ličnu potrebu da pobede u borbi za moć i još ako mogu da učestvuju u njoj bez straha ili okrutnosti. Otuda suprotni signali koje oni šalju: "Preuzmi brigu o meni. Neasertivni terapeut Neasertivni terapeut stoji pasivno pokraj pacijenta dok se ovaj bori da uspostavi vrstu odnosa u kojoj se dobro oseća. Terapeutova pasivnost može da obeshrabri pacijenta i dovede do prevremenog završetka terapije." Ozbiljan i sistematičan rad na interpsihičkom nivou mora konačno da dovede kod pacijenta do rehabilitovanja ljutnje i straha od gubitka naklonosti ako se ljutnja izrazi. terapija nikada neće proći indukcionu etapu. Izbegavajući poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi 110 . Autoritarni terapeut Ako je terapeut isuviše jak i neće biti "oboren" od strane pacijenta na bilo koji način koji pacijent zna. Terapeut mora da uzme udeo u ovoj borbi i da se ne ljuti niti da oseća preteranu krivicu.. terapeut mora da prihvati činjenicu da pacijent ne zna druge načine bivanja u odnosu nego kreiranjem i učestvovanjem u borbi za moć.1988). ali me nemoj lišiti moje slobode. Terapeut mora da bude u stanju da se bori na pošten način i sa ljubavlju zato što pacijent ne zna za drugačiji vid bliskosti.. Kontratransferne teme Da bi terapija sa pasivno-agresivnim pacijentom bila uopšte uspešna. Previše revnostan terapeut Terapeut koji ima jaku ličnu potrebu da spašava beznadežne slučajeve uvek na kraju karajeva nalazi nekog pasivno-agresivnog pacijenta koji demonstrira veliki kreativni potencijal da mu stalno bude gore.

ne iz nedostatka talenta već zbog toga što se plaše novih odgovornosti. Na poslu zaostaju. Akcija Sklon je delanju na uzdržan. Svesnost Svesnost izbegavajućeg pacijenta je prekrivena stalnom brigom zbog odbacivanja. nasuprot ovome. Senzacije Ovi ljudi su posebno otvoreni za neprijatne senzacije. nedavne studije pokazuju da je ovo jedan od uobičajenjiih poremećaja ličnosti (Frances.. Često su samci/-ice uprkos osobinama koje ih čine poželjnim životnim saputnicima. Smatra se da je ponašanje izbegavajućeg poremećaja ličnosti podložnije lečenju nego ono kod većine drugih poremećaja ličnosti. on ipak pita gde je kupatilo. On je stoga sklon simbolizaciji svojih senzacija kao potencijalnih opasnosti za podsmeh.Ovo je bio još jedan kontroverzni dodatak DSM III. nastao iz istraživanja socijalnog učenja i socijalnih fobija. Oni se plaše susreta sa novim ljudima. 111 . Ako mora da ide u toalet i ne zna gde je. on mrmlja i muca. 1986). Međutim. Ovo su vrlo stidljivi ljudi. Oni ne vole odlaske na zabave i plaše se ulaska u nove odnose osim ukoliko nemaju jake garancije da će biti prihvaćeni. Izbegavanje se zasniva na uspešnoj budnoj i fokusiranoj pažnji na znake koji ukazuju na opasnost. Ako. oklevajući i strašljiv način. gleda u stranu i crveni. Mobilizacija Mobilizacija izbegavajućeg pacijenta je selektivno fokusirana na izbegavanje bola. Ovi pacijenti su skloni da ignorišu prijatne znake. jer se plaše da pozovu nekoga na randevu.. Oni su skloni odlaženju na ista mesta i ponavljanju poznatih doživljaja. Ova kontoverza je usredsređena na učestalost ovog poremećaja pošto neki kliničari osporavaju samo njegovo postojanje. potrebno mu je vreme pre nego što će postaviti takvo nezgodno pitanje. na primer. podsmeha i poniženja. kao i iz psihodinamske literature o fobičnom karakteru.

može da izgleda da intorjektuje. on čak može da bude blago paranoičan. ovakvi intojekti su u stvari defleksija kontakta. Ukoliko pacijent nije apsolutno uveren u nečiju blagonaklonost i zaštitu. Sistemi podrške Interpersonalni 112 uznemirujuće i . Retrofleksija Izbegavajući pacijent retroflektuje one svoje impulse koji bi. vodili bolnim konsekvencama i zadržava ih u sebi da bi izbegao bol. Otpor ka/ Adaptacija na kontakt Konfluencija Dok izbegavajući pacijent žudi za prihvatanjem. Zbog svoje nesposobnosti da kritikuje i diskriminiše u kontaktu. Introjekcija Izbegavajućipacijent je zaista isuviše smušen da bi introjektovao. u njegovim očima. Zato on sanjari i nadoknađuje sve to u fantazijama. On ima mali kapacitet za konfluenciju i nije joj mnogo podložan. Projekcija Izbegavajući pacijent koristi projekcije da bi ospoljio ponižavajuće rane introjekte: »Oni će mi se smejati« itd. on se drži na distanci da bi izbegao odbijanje.Kontakt Kontakt izaziva anksioznost i predstavlja glavnu metu pacijentovog izbegavanja. Povlačenje Povlačenje je omiljena pozicija izbegavajućeg pacijenta i ona dominira njegovim iskustvom. Defleksija Izbegavajući pacijent toliko brine zbog odbacivanja da će prvenstveno težiti defleksiji na bilo kakav znak prihvatanja i potvrđivanja. Ipak.

Oni pate od agorafobije kao i socijalne fobije i od napada panike. Proces izbegavanja je proširen na kognitivnu oblast i ovaj pojedinac je podložan iskrivljenim misaonim procesima.Interpersonalni sistem podrške izbegavajućeg pacijenta je ograničen na jednu do nekoliko osoba koje služe kao prisni prijatelji ali se ne dočekuju sa toplinom kada pokušaju da pruže podršku na drugi način sem slušanjem. on to doživljava kao odbijanje. Pasivno / Aktivno Ovo je stil aktivne ličnosti jer pacijent aktivno izbegava bol. Self / Drugi Izbegavajući pacijent je minimalno zainteresovan za sebe i druge. On je sklon da tumači ponašanje drugih kroz svoju zaokupljenost odbacivanjem. 113 . Ovi napadi panike su često ubrzani hiperventilacijom i izbegavajući pacijenti moraju da nauče da podržavaju sami sebe adekvatnim disanjem (Barlow. Fenomenološka transkacija Kognitivni način Izbegavajući pacijent je kognitivno rastrojen. Kognitivni Izbegavajući pacijent je često rastrojen i njegovi kognitivni procesi su često prekidani vidljivo nepovezanim idejama. Razmišljanje je opasno zato što »misliti znači biti« a nebiti je bolje nego biti odbijen ili ponižen. Biološki Ovi pacijenti često imaju respiratorne probleme.Ako pokušaju da vrše pritisak na pacijenta "da izađe iz svoje ljušture". 1989). Teško mu je da razmišlja o nečemu do kraja. Osnovne polarnosti (Millon) Zadovoljstvo / Bol Osnovna crta izbegavajućeg pacijenta je da je preterano fokusiran na izbegavanje bola i da ima malo iskustva zadovoljstva.

Njemu je takođe teško da kaže ne. Jedna od crta zavisnosti ovog pacijenta je da jednom kada ostvari siguran odnos on se drži toga. itd ”. Posledica ovoga je da oni razvijaju vrlo jake mehanizme otpora. Preklapanje. Preklapanje. one služe tvrdoglavom održavanju njihovog izbegavanja.Emotivni način IzbegavajućI pacijent stalno doživljava strah i osećanje zbunjenosti. Osa II Često se postavlja pitanje diferencijalne dijagnoze šizoidnog poremećaja ličnosti. Pokret. kao što je često slučaj. strah od odbijanja. Osa I 114 . Na ovo pitanje smo odgovorili u delu o šizoidnom poremećaju ličnosti. On koristi jednosložne reči i mnogo generalizacija. tugu i ljutnju. nemoj toliko da brineš“. “Ljudi ovo. Sluh Njegova rasejanost mu često otežava da čuje ono što se govori. Ovi ljudi su pritisnuti mnogim “probaj nove stvari. svet ono. dodir Opšte ponašanje pacijenta pokazuje anksioznost a dodir ga plaši. itd. straha od odbijanja i teških osećanja. Funkcije kontakta Govor Za izbegavajućeg pacijenta je teško da govori otvoreno. On se koleba između potrebe za ljubavlju. Kada izbegavajući pacijent takođe ima neke crte pasivno-agresivne ličnosti.

događa se da oni jednostavno ne mogu da prihvate da se terapeutski odnos zaista odvija na prihvatajući i brižan način i da ih terapeut prihvata. Kako god da se terapeut ponaša. ukoliko je terapeut dovoljno empatičan i pokazuje razumevanje za njihovu nelagodnost. pacijent odlazi kući i.Velika je verovatnoća da će izbegavajući pacijent patiti od jednog od poremećaja anksioznosti. Upućivanja kod drugih terapeuta Radeći sa izbegavajućim pacijentom. oni obično postaju vrlo saradljivi. moguće je očekivati da će njegova početna žalba biti u vezi anksioznosti ili socijalne fobije. on takođe može da pati od velikog afektivnog poremećaja ili poremećaja prilagođavanja sa depresivnim ispoljavanjem.R deo o izbegavajućem poremećaju ličnosti (Frances. ovi pacijenti su vrlo nervozni na početku intervjua. Neki čak idu tako daleko da im čitaju DSM III. terapeuti treba da imaju na umu da je tim pacijentima veoma teško da budu upućeni nekom drugom. počinje da oseća da sada kada se otvorio. ovi pacijenti će početi da se otvaraju. 1988). Doživeo je mnoge neuspehe u svojim pokušajima vođenja socijalno zadovoljavajućeg života i ulazi kod terapeuta anksiozan zbog njegove moguće procene. jednom kada osete da su uspostavili neku vrstu prisnosti sa prethodnim intervujerom. Neki terapeuti ne oklevaju da ukažu izbegavajućem pacijentu da je njegovo stanje prilično uobičajeno. U periodima jačeg stresa od uobičajenog. Ako 115 . U fazi indukcije. da je navalio na svoja slaba pleća veliku obavezu da u sledećoj seansi ”glumi” na pravi način. Kada je to tako. čini se da svako brižljivo i brižno deljenje adekvatnih informacija normalizuje ovu situaciju u pacijentovom iskustvu tako da se on oseća manje upadljivim izuzetkom na planeti zemlji. Kada se konačno osete prihvaćenim od terapeuta. u osvrtu na seansu. Ipak. Posle izvesnog vremena. U stvari. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje U mnogim slučajevima izbegavajući pacijent dolazi na terapiju posle višegodišnjeg oklevanja.

Grupna podrška pomaže pacijentu da proveri neke od svojih unapred zamišljenih ideja kao na pr. dobra je ideja olakšati taj prelaz bar jednim preklapajućim intervjuom sa oba terapeuta. izgleda da je dobro početi sa bihejvioralnim fokusom. Jednom kada je preplavljujuća anksioznost smanjena i pacijent počne da se stabilizuje u terapijskom odnosu. Šta god da je sadržaj seanse. tada je moguće krenuti ka više kognitivnom ili psihodinamskom fokusu. kako se drugi osećaju u vezi njega ili nje. mogu da izmisle tuce eksperimenta korisnih za izbegavajućeg pacijenta. kreativni i razigrani. do tačke kada ceo iskustveni ciklus može da bude aktiviran i upotpunjen. Koliko su imali problema da uđu u terapiju. Šta više. terapeut treba da obezbedi podršku i prelaz ka toleranciji na senzacije vezane za bol. Svesnost/Kontakt fokus Radeći na ciklusu kontakt/povlačenje. Povećajte njegovu sposobnost da bude pasivan da bi uravnotežio svoj individualni stil u situacijama koje izazivaju anksioznost. U seansi grupne terapije geštalt terapeuti koji su senzitivni. eksperimenti u okviru grupne terapije obezbeđuju nešto nalik na sistematsku desenzitizaciju. oni se nje drže kao da je život u pitanju.iz nekog razloga takav pacijent treba da bude upućen na nekog drugog (na primer kod nekoga ko je više upućen u tretman napada panike). Opšte terapijske strategije Izbor terapeutskog fokusa zavisiće uglavnom od ciljeva pacijenta. geštalt terapeuti bi možda želeli da se postepeno fokusiraju na povećavanje pacijentove senzitivnosti na prijatne senzacije i da rade kroz cikluse povezane sa iskustvom zadovoljstva. Bihevioralni fokus Ovde naravno postoji obilje materijala u tretmanu interpersonalnog izbegavanja i stidljivosti. zavisno od stepena pacijentove psihološke svesti. Ovi pacijenti imaju tako malo veza da jednom kada su uspostavili neku. toliko imaju problema da iz nje izađu. Obratite posebnu pažnju na svesnost osobe tokom ovog procesa. Ovde je važno podržati pacijenta u njegovom razvoju sposobnosti za rizikovanje. 116 . Pošto su u početnim fazama ovi pacijenti kognitivno rastrojeni i anksiozni. Organizacija transfera Izbegavajući pacijent može da postane prilično zavisan.

Ovo bi se lakše ostvarilo ukoliko bi pacijent napravio hijerarhijsku listu aktivnosti koje ga zastrašuju. Terapeut se takođe lako doživljava kao tako blagonaklon da će postupati sa pacijentom blago i zaista neće biti iskren sa njim kada dođe do procene pacijetovog uspeha u građenju socijalnih veština. Ovi pacijenti imaju tiranske najviše autoritete (top-dog) i potajno su strogi prema drugima onoliko koliko su otvoreno strogi prema sebi. S obzirom na tendenciju izbegavajućeg pacijenta da se smesti u stalno potvrđujući odnos i drži se njega. Kada damo pacijentu priliku da kritikuje druge i manipuliše svojom sopstvenom preteranom izbirljivošću. s tačke gledišta naglašene zavisnosti ovih pacijenata). Verovatno je (i poželjno je. to mu često pomaže da shvati da su neki od njegovih strahova uvećani njegovom sopstvenom retroflektovanom tvrdnjom. koje vodi ka blagotvornim ciklusima uspeha i povećanju osećaja socijalne uspešnosti (Frances. terapeut gubi nešto od svoje verodostojnosti kao osoba koja može da potvrdi pacijentovu rastuću socijalnu kompetenciju. mi se izlažemo 117 . Mora da dođe do realnih i značajnih promena u pacijentovom životu u toku tri do četiri meseca. U suprotnom. Psihodinamski fokus U radu sa nedovršenim poslovima geštalt terapeuti će verovatno nabasati kod pacijenta na fantazije da će se retroflektovani impulsi oteti kontroli i da će pacijent od sebe napraviti budalu i izgubiti neke naklonosti i prijateljstva. Geštalt terapeuti mogli bi da žele da istražuju kroz dijalog šta pacijent misli i interno govori o sebi.U okolnostima individualne terapije javlja se problem da jednom kada pacijentu postane prijatno sa terapeutom. 1988). Ovi pacijenti takođe vatreno veruju u Marfijev zakon i zato je dobro koristiti još jednan obećavajući pravac a to je fokusiranje na njihovo stalno očekivanje da će se dogoditi najgore. Nešto od ovoga se može istražiti kroz ponovno zaposedanje projekcija koje se tiču kritičnosti drugih. Mi smo posebno dobro opremljeni za iznošenje na otvoreno takvih self-tvrdnji koje mogu ili da se preuveličaju ili da se proveravaju. da će u okolnostima individualne terapije terapeut morati da ohrabri i nadgleda preuzimanje rizika i pokušaje socijalnih kontakta izvan seansi. Kognitivni fokus Izbegavajući pacijenti su majstori obezvređivanja self-tvrdnji. Može se koristiti blago zadirkivanje kao i eksperimentisanje sa novim načinima "mentalnog probanja". posebno je važno kod ovakvih pacijenta da se promene dešavaju brzo.

Drugi terapeuti. DSM III je navodio kriterijum niskog samopouzdanja. u svom grčevitom hvatanju za drugoga oni ne ispoljavaju bipolarne ili samodestruktivne crte graničnog slučaja. Oni se potčinjavaju drugima i pokazuju tendenciju dopuštanja drugima da preuzmu odgovornost umesto njih. i osećaju se opustošenim kada se odnos prekine. Kontratransferne teme Pošto se zna da se osobine izbegavajućeg poremećaja ličnosti mogu lečiti. Međutim. Iskustveni ciklus Senzacije Pacijenti sa zavisnim poremećajem ličnosti upadaju u paniku i uznemirenost kada osete da konfiguracija polja zahteva oslanjanje na samog sebe. Neki pacijenti jako oštećeni zavisnim poremećajem ličnosti ponekad se pogrešno dijagnostifikuju kao granični slučajevi. Ovi klijenti su podložni mnogim faktorima psihosocijalnog stresa koji su povezani sa osećanjem napuštenosti i usamljenosti i spadaju u one koji najčešće traže pomoć u privatnim klinikama. gotovo nemenjajući njegov stvarni život. DSM III – R je proširio kriterijume. koji ne žele da zastrašuju već anksioznog pacijenta.opasnosti da ograničimo terapiju na stvaranje sigurne luke za izbegavajućeg pacijenta. Oni imaju teškoću da započnu nešto. koje bi na kraju dovele do istraživanja okruženja koje dovodi do 118 . Verovatno ova konfuzija potiče zbog etiološki zasnovane dijagnostičke perspektive koja se fokusira pre na uzroke nego manifestovano ponašanje. i završe time što ga privole da čini više nego što može da asimiluje. Zato senzacije. Ove osobe su sklone ostajanju u odnosima u kojima se loše postupa sa njima iz straha da ne budu same. nelagodnosti i zebnje koje ovi pacijenti doživljavaju u svakoj datoj situaciji. neki terapeuti mogu da upadnu u zamku da potcene stepen straha. mogu da se postave prekomerno zaštitnički i stoga ne dozvole pacijentu da eksperimentiše sa njemu značajnim preuzimanjem rizika. Ovo su ljudi koji imaju teškoća u funkcionisanju. Zavisni poremećaj ličnosti Opšti pregled i učestalost ovog poremećaja u kliničkoj praksi DSM III definiciju zavisnog poremećaja ličnosti mnogi smatraju preuskom. taj kriterijum je izostao iz DSM III – R pošto se smatralo da je isuviše nejasan i isuviše sugestivan. lako ih je povrediti kritikom ili neodobravanjem i skloni su anksioznosti napuštenosti. Saglasno sa suštinski deskriptivom prirodom DSM-a.

onda njeno povlačenje može dodatno da nosi kažnjavajuće značenje. Intorjekcija 119 . Akcija Ova osoba deluje kao da je osuđena na nesposobnost. Energija mora da dodje od nekog drugog ko deluje kao posrednik između organizma i sredine. Ona će se potčinjavati u pokušaju da izbegne iskustvo separacije zato što se gnuša agresije i konflikta. Sve ostale akcije. Svesnost Svesnost pacijenta je podložna intimnom ubeđenju da on ne živi prema očekivanjima i da je neadekvatan. pretvaraju se u uznemirenost pa čak i paniku. kontakt. naročito one koje uključuju novi cilj u novom okruženju. Otpor prema / Adaptacija na kontakt Konfluencija Skoro po definiciji.gratifikacije (onda kada se može predvideti da gratifikacija neće odmah nastupiti). Povlačenje Povlačenje može da izazove anksioznost zato što ono dovodi konfluenciju pod rizik. ona mora da ima neki drugi način izražavanja nekih svojih ozlojeđenosti i neslaganja. Pošto zavisna osoba nije sposobna da otvoreno izražava agresivna osećanja. Mobilizacija Zavisni pacijent je jedva pokretan. Pošto zavisna osoba postaje anksiozna u nekonfluentnim situacijama. Ako osoba takođe ima i neke pasivno-agresivne crte. ove osobe su sklone da budu jako konfluentne. koji je zasnovan na početnoj separaciji. proizvodi anksioznost. Kontakt Ova osoba je potčinjena tokom kontakta. Zavisni ljudi su naučili da je bolje potčiniti se nekoj zaštirtničkoj figuri koja će se nositi sa okruženjem u njihovo ime. Samo one akcije koje se izvode u okviru uskih granica njihove bezbedne Ja granice. sprovode se sa izvesnom protočnošću. pacijent preuveličava i obavlja neodlučno ili tako da se oseća poraženim.

i umesto produktivnih kognitivnih procesa. Interpersonalni konflikti se izglađuju ili se poriču u potpunosti. Ako ih pitate šta misle o datoj situaciji. ona je tako snažna. Ova osoba se žali na kompulzivan način i stalno traži da iznova bude uveravana u nešto umesto da traži rešenje. Defleksija Pacijenti sa zavisnim poremećajem ličnosti ne vole agresiju ili konflikt i tipično je da deflektuju u napetim situacijama.d. misli da. jačine i odgovornosti. Projektivna identifikacija će se verovatno pojaviti sa nekim značajnim drugim. tako sposobna da vlada situacijom. Rečima Dekarta. Kognitivni Kognitivni procesi ove osobe su deaktivirani u korist drugih. »preživaju« za vreme stresa. Retrofleksija Ako pacijent retroflektuje. sadržaj njegove retrofleksije će se verovatno ticati ljutnje prema značajnom drugom koja je u pozadini i u čiju korist se odrekao svog identiteta. Biološki 120 . i t.«. oni su skloni da odgovore »tako i tako kaže da. »On. ove osobe su sklone da mozgaju. »Misliti znači biti«.Introjekcija je prioritetan način adaptacije/otpora zato što se zavisnost odražava kroz introjekciju. Projekcija Projekcije uglavnom uključuju poricanje autonomije. Ako tokom stresnih perioda traži prijatelje. slabo ih koristi. Sistemi podrške Interpersonalni Socijalna mreža ove osobe ograničena je na osobe koje vode brigu o njoj u zamenu za njenu potčinjenost. itd«.

Pasivno / Aktivno Ovo je struktura pasivne ličnosti. kao što se vidi iz njihovog sveobuhvatnog ponašanja na granici kontakta. Lako ih je »uključiti« i oni se sreću sa novim događajima i fenomenima bez nepoverenja. Bazične polarnosti (Millon) Self / Drugi Ljudi sa zavisnim poremećajem ličnosti su fokusirani na druge.Oni tipično pokazuju slab mišićni tonus. Oni su razvili "strategije privlačenja" da bi došli do svojih hranilaca podržavalaca bez da moraju mnogo da istražuju. Govor U načinu govora ovih pacijenata nema grubosti i oštrine. Čovek odmah poželi da ih zagrli i poljubi. Emotivni način Skloni su hroničnom osećaju nemoći i neadekvatnosti što pokušavaju da kompenzuju kroz prisustvo osobe koja stalno iznova uverava. Podrška i zaštita se očekuju iz okruženja. Njihov glas često ne izražava ono što oni nose u sebi i ne prenosi njihovu tendenciju ka 121 . Ne vole da se takmiče i na prvi pogled deluju mirno i blago. Funkcije kontakta Izgled Često izgledaju »ljupko« i podstiču topla osećanja kod najvećeg broja ljudi. Podaci istraživanja govore da su ovi ljudi više no drugi skloni različitim formama zavisnosti i imaju u većem stepenu nego drugi tipovi ličnosti digestivne poremećaje (Greenberg & Bornstein. 1988). Fenomenološka transakcija Kognitivni način Ovi pacijenti su skloni da budu kognitivno naivni i lakoverni.

izglađivanju sukoba. Oni su takođe majstori da razumeju stvari u oblasti konflikta. Sluh Zavisni ljudi imaju predispoziciju da čuju svaki iskaz kao da on uključuje uputstva šta oni treba da misle ili osećaju i kako treba da se ponašaju. Pokret, dodir Skloni su da dopuste da ih drugi dodiruju više nego što je to sklona većina ljudi. Preklapanje, Osa II Nije neuobičajeno za ljude sa zavisnim poremećajem ličnosti da takođe imaju histrioničke crte. Kada se radi o ovome, izvesna količina pasivnosti transformiše se u zavođenje i takvi manevri služe zadovoljavanju njihovih potreba za zavisnošću. Ovaj poremećaj ličnosti može takođe da se preklopi sa narcističkim poremećajem ličnosti, i u tom slučaju će nagrizajuća arogancija kao narcistička osobina donekle biti umekšana. Međutim, uz narcističke crte ide i osetljivost koja inače nije prisutna kod zavisne osobe. Zavisni ljudi su nekada takođe i izbegavajući. Strah od odbijanja i podsmeha koji ide uz izbegavajuće osobine, povećava tendenciju zavisnih ka držanju za bilo kakvu podršku koju mogu da dobiju. Preklapanje, Osa I Ovi pacijenti su skloni poremećajima anksioznosti, naročito agorafobiji. Afektivni poremećaji su takođe uobičajeni, posebno poremećaj prilagođavanja sa depresivnim načinom kad god osećaju da je trajanje neke konfluencije pod rizikom. Dinamika terapije Inicijalno ponašanje U susretu sa pacijentom sa zavisnim poremećajem ličnosti, čovek se sudari sa opštom potčinjenošću u njegovom interpersonalnom stilu. Jednom kada

122

nestane njihova početna anksioznost, oni vam ukažu poverenje i podignu vas do pozicije autoriteta (Othmer & Othmer, 1989). Najčešći motiv za konsultacije je gubitak neke značajne osobe.Oni će tražiti bezbolno rešenje koje neće dovesti u opasnost njihovu zavisnot. Oni dobro reaguju na ispitivanje, pojašnjavaju svoje odgovore za vas i mogu da tolerišu bivanje u kontaktu sa dubokim osećanjima, sve dok ne konfrontirate funkciju njihove zavisnosti. Oni često, u stvari, žele da terapeut popuni nastalu prazninu. Završetak terapije izaziva anksioznost i ovim pacijentima se često pogorša stanje kada osete da se približavaju njenom kraju.

Transferna organizacija Tipično je da će oni od nas tražiti da ih spasimo od opasnosti samostalnog življenja i očekivaće od nas da im stvorimo sigurnu luku. Skloni su da imaju visoka očekivanja koja mogu da proisteknu iz terapije. Opšte terapijeske strategije Svesnost/konakt fokus Izbegavajte da budete previše aktivni. Povećajte aktivni pol pacijentovog doživljaja. Obratite posebnu pažnju na ciklus svesnost/kontak pomoću vrlo pažljivog posmatranja tendencije pacijenta da izađe van svog sopstvenog iskustva da bi uzeo u obzir okruženje. Preciznije rečeno, budite svesni njihovih napora da vas zadovolje. Kada ih pitate šta osećaju i misle, oni će često tragati za "pravim" odgovorom. Bihevioralni fokus Kod ovih osoba se najviše postiže eksperimentima koji ciljaju na razvijanje asertivnosti. U početku, objavljivanje njihove potrebe da se neko stara o njima moglo bi da bude dobar put za dalje pobuđivanje njihove afirmacije sopstvene različitosti. U većem broju slučajeva je pogrešno savetovati "ciljanje na njihovu ljutnju" bez uspostavljanja dovoljne prisnosti i bez postepenog povećavanja njihove sposobnosti da ispravno identifikuju svoje senzacije. Terapeut bi mogao da počne sa fokusiranjem samopotvrđivanja kroz afirmaciju potrebe za pažnjom, sigurnošću i naklonošću. Takođe će biti korisno progresivno izlaganje anksioznim situacijama u kojima je gratifikacija

123

odložena. Ovi ljudi često imaju velikih problema sa odloženom gratifikacijom. Kognitivni fokus Kognitivno fokusirane intervencije biće usmerene na njihovo iracionalno verovanje da oni ne mogu da funkcionišu sami i da moraju da se potčine da bi se drugima sviđali (i terapeutu takođe). Ovi ljudi često misle da nikada neće uspeti da odrastu. Intrapsihički fokus Kada se radi na nedovršenom poslu iz prošlosti, terapeut često nailazi na neke kontakt epizode gde pacijent introjektuje da će svako samopotvrdjivanje biti kobno za druge ili okrenuti druge protiv nje ili njega. Rad na snovima će često dati priliku za istraživanje fantazija oko polarnosti potčinjenosti i samopotvrdjivanja. Kada izađemo iz rada sa snom i počnemo prelaz u sada i ovde situaciju, dobra je ideja fokusirati se na elemente terapeutske situacije koji zadržavaju nešto od tenzije između ova dva pola. Porodična i bračna terapija Porodična i bračna terpija dozvoljavaju konfrontaciju sistemske kohezije sa dominantnim ili kontrolišućim bračnim partnerom i/ili dominantnom ili kontrolišućom majkom. Terapeut treba da bude potpuno svestan da pacijent sa zavisnim poremećajem ličnosti, više od većine ostalih, obezbeđuje neke oblike trajne gratifikacije regresivnih potreba jednog ili više partnera. Kada se radi o ovome, ti ljudi koji se u svojim životima koriste zavisnošću ovih pacijenata, opiraće se svakoj značjnoj promeni u pacijentu i praviće trougao sa terapeutom (čak iako ga nikada lično ne sretnu). Kontratransferne teme Terapeuti koji su sigurni u svoju bazičnu dobrotu manje su ranjivi na kontratransfer. Oni neće niti prekomerno davati niti prekomerno lišavati. Ipak, većina nas još uvek mora da krmari u kontratransfer pravcu oko teme krivice, preteranog zaštićivanja i odbacivanja. Krivica često potiče od osećanja da se ne čini dovoljno uprkos prilično velikom trudu da zavisni pacijent razmrsi unutrašnju mrežu strahova. Ovo se ponekad desi kao rezultat terapeutovog obraćanja intrapsihičkom bez obraćanja dovoljno pažnje na pacijentovu tekuću životnu situaciju. Rezultat ovoga je da se terapija zadržava u ekskluzivnom istraživanju pacijentove prošlosti dok se ništa zaista ne menja, što predstavlja njegov ili njen impas.

124

u igru će biti uvedene druge teme. U stvari. prihvatljiv nivo holesterola može da se suštinski menja. Terapeuti koji ne uspeju da ponovo razmotre ove teme često nisu u stanju da na pogodan način odrede realističan terapeutski cilj za datog klijenta u dato vreme. I na kraju. Oni konfrontiraju pre vremana pacijenta u igri i galantnom pokušaju da mu obezbede dramatično. zavisno od toga da li usvajamo kurativni ili preventivni prilaz. Neki ga određuju na 240. oni etiketiraju pacijenta kao beznadežnog "lovca na medvede" i ponašaju se na takav način da terapiju završavaju ili oni sami ili sam pacijent. Proučavanje poremećaja ličnosti vodi kliničara ka ponovnom kritičkom razmatranju sistemske veze između kulture i psihopatologije kao i objekte i krajnje ciljeve terapije. ČETVRTI DEO: OD ZNANJA DO PRAKSE Poglavlje 10. životnomenjajuće otkrovenje njegovih unutrašnjih snaga i manipulativnih tehnika. u naporu da kompenzuju tegobe od kojih pacijent mora da pati u svom životu. Ne postoje univerzalno ispravni odgovori na ova pitanja.Neki terapeuti su duboko dirnuti patnjom ovih pacijenata i razvijaju neprijateljstvo prema dominantnom partneru. Kao deo ovog procesa ponovljene evaluacije. Koristeći primer imunog sistema. Mi svi imamo holesterol u krvi i nivo može da se poveća ili opadne kao rezultat izvesnih okolnosti i uslova. bojama i sklopom uzima oblik patološkog poremećaja ličnosti. takve kao osobite karakteristike psihoterapije i ličnog rasta. Kada ovo ne uspe da proizvede očekivani rezultat. Oni se postavljaju preterano zaštitnički i vode terapiju presporo. neki terapeuti imaju takav strah od konfluencije da se osećaju ugroženo pacijentovim očekivanjima. Nas u vezi toga implicitno zbunjuje to što izgleda da najveći broj naših 125 . drugi na 200. Poremećaji ličnosti u kliničkoj praksi Ne postoji jasna granica koja nam omogućava da odredimo precizno mesto na kome normalna ekspresija jednostavnog i posebnog identiteta sa njegovim inherentnim dubinama. mada je na svakom terapeutu da ih postavlja. Ovo se takođe primenjuje na naš psihoimuni sistem. Isto važi i za krvni pritisak. kratkoročne i dugoročne intervencije i selekcija najpogodnijih prilaza. mi možemo dodati da je prag normalnosti toliko raznolik u pogledu mentalnog zdravlja koliko i na biološkom nivou.

To znači prigrliti male kompenzatorne grehove i voleti sebe uključujući i svoje neizbežne mane i ograničenja. on ili ona mogu imati jaku potrebu da budu stalno svesni straha od napuštenosti ili straha od iskušenja da se odrekne autonomije. Vrhunski atleta može da bude građen kao bacač koplja ili šampion u mačevanju. TABELA 4. ponašaćemo se kao da je krajnji cilj terapije sa histerijom da se takav pacijent potpuno transformiše u opsesivno-kompulzivnog. ljudi se razlikuju kako u psihološkom smislu tako i u fizičkom. Evo šizoidnog tipa posvećenog medicinskom istraživanju. Kontinuum stilova ponašanja POREMEĆAJ Šizoidni Šizotipalni Paranoidni Antisocijalni Narcistički Histrionički Granični Zavisni Opsesivnokompulsivni Izbegavajući Pasivno-agresivni STIL Usamljen Originalni. Nema razlike ni na psihološkom nivou. nego obratno! Ukoliko mi kao psihoterapeuti ne ispitujemo vezu između ličnosti i njene patologije. Srećom. 126 . Morate priznati da je bolje da vas zabavlja histrionički ili zaplaši neznatno opsesivni lekar. Naprotiv.klijenata završava svoju terapiju pre vremena. ovo je sposobnost da se preuzme odgovornost za svoje sopstveno mentalno zdravlje dan-za-danom i da se postupa sa implikacijama pomoću preventivne nege. udaljenog iz turbulencije interpersonalnog kontakta. marginalni Oprezan Avanturistički Samopouzdan Exhuberant Nestalan Odan Savestan Obazriv Miran Čak i ako je zavisni tip savršeno zdrav. mi. Narcistički tip otkriva nam i našu veličinu i skrivene mračne strane kao da su desetostruko uvećane na ekranu. Mentalno zdravlje iz ove perspektive ne predstavlja trajno stanje blagostanja i prijatnosti. Neko može da bude savršeno zdrav i visok i vitak ili nizak i zdepast. čak i kao zdrave individue. i bez obzira na analitičke i geštalt ideale. zadržavamo psihološke crte koje nas čine različitim od drugih i omogućuju nam da funkcionišemo u kolektivu i doprinesemo bogatstvu ljudskih kvaliteta to jest isto toliko različiti i drugačiji kao i izazovi koji su pred nas postavljeni.

NIVO 4: PROSEČNO FUNKCIONISANJE Neke lake smetnje ličnosti dovode do problema u nekoliko sfera aktivnosti. NIVO 6: VRLO SLABO FUNKCIONISANJE 127 . NIVO 2: VRLO DOBRO FUNKCIONISANJE Crte ličnosti povoljne za dobro funkcionisanje u svim sferama aktivnosti.Frances (1987) predlaže skalu od 7 nivo koji odgovaraju ovom opažanju mentalnog zdravlja. Izgleda da ovaj nivo predstavlja "pokretni prag" između tipa ličnosti i poremećaja ličnosti. Ova osoba je tražena i cenjena zbog njene topline i integriteta. Ova osoba ima raznolika interesovanja. ova osoba funkcioniše prilično dobro i ima više značajnih interpersonalnih veza. delotvorna je u društvu i uopšte zadovoljna svojim životom. NIVO 3: DOBRO FNKCIONISANJE Nevidljivi poremećaji stvaraju smetnje u socijalnom i profesionalnom funkcionisanju. Nazvao ju je "Ukupna procena ličnosti". NIVO 1: ODLIČNO FUNKCIONISANJE Izvanredne i dobro prilagođene crte ličnosti koje olakšavaju visoko kvlitetno socijalno i profesionalno funkcionisanje. Ova osoba naginje ka tome da bude socijalno i profesionalno delotvorna. Ona adekvatno procenjuje samu sebe ali katkada biva pregažena svakodnevnim problemima. Ipak. Svi sem profesionalaca smatraju ovakvu osobu "teškom" ali ne i "bolesnom". Izgleda da uvek savladavaju svaki problem koji nastaje. NIVO 5: SLABO FUNKCIONISANJE Ova osoba ima nekoliko loše adaptiranih crta ličnosti koje ometaju na značajan način njeno socijalno i profesionalno funkcionisanje i utiču na njenu samoprocenu.

Geštalt terapija je interaktivna forma tretmana koja spaja klijenta i terapeuta u susretu licem-u-lice. Pored toga. Dok ovo pitanje i dalje ostaje otvoreno za diskusiju. nije lako primeniti ga na 32-časovnu radnu nedelju. čovek ne može da nauči geštalt psihoterapiju samo čitajući knjige. porodične odnose. Ipak. posle desete seanse sa istim klijentom. doživljava nezgode ili je nemarna prema sebi ili drugima. mi nismo obavezni da obezbedimo tačnu interpretaciju (hajde da ne zavaravamo sebe. uključujući i posao. Fenomenologija u kliničkoj proceni Tip geštalt samosupervizije i sredstvo ili alat za fenomenološku opservaciju Od 1985. I naravno da svaki terapeutski prilaz ima svoj kamen spoticanja. kod nas je u upotrebi sredstvo ili alat za samo-supervizijsku podršku kao deo profesionalnog geštalt psiho-terapijskog programa obuke. Iako je ovaj ideal prazne stranice izdašan i privlačan. privržen). Ona često sebe povređuje. kliničar ga upoznaje i može da predvidi njihove reakcije. Različito od naših kolega analitičara. on ništa ne očekuje i zato je spreman za sve što može da dođe. NIVO 7: JAKO OSKUDNO FUNKCIONISANJE Ova osoba ima veoma loše adaptirane crte ličnosti koje su odgovorne za njeno ekstremno loše adaptirano funkcionisanje na skoro svim nivoima. Poglavlje 11.Ova osoba ima crte ličnosti koje značajno oštećuju njeno funkcionisanje na nekoliko nivoa. prihvatanje ovog osnovnog stava na početku prvog susreta obezbeđuje plodan terapeutski proces. ipak je verodostojno da izvesni tipovi poremećaja ličnosti sadrže u sebi hijerarhijsku skalu važnosti i da su neki poremećaji po definiciji vezani za niže nivoe funkcionisanja. Svaki intervju je izazov za geštalt terapeuta koji tome prilazi sa stavom kreativne indiferencije (pod indiferencijom mislimo na "biti raspoloživ" a ne odan.. kako 128 . Dakle. odnose sa svojim prijateljima i samoprocenu. za one koji žele da povećaju svoju veštinu u oblasti fenomenološke opservacije. Za Rodžerijanca je to mirenje saglasnosti i empatije.. mi ne moramo da ispoljimo i održavamo bezuslovni stav razumevanja. Naravno. Ovo sredstvo je projektovano za one koji poznaju principe i metode geštalt pristupa. ova teoretska skala je više primenjiva na neke tipove ili poremećaje nego na druge.) i različito od naših kolega Rodžerijanaca. za bihejvioristu je to određivanje mesta krive stimulus – reakcija koja je važna za tretman. Naravno. mi ipak interpretiramo.

jednoličan.obezbediti da se ovi prvi trenuci i mnogi drugi koji dolaze dogode u odnosu koji dozvoljava da se razvije snaga našeg pristupa? Na sledećim stranicama ćemo vam predstaviti to sredstvo koje je namenjeno pružanju potpore geštalt terapeutima koji iako ne zaziru od neophodnosti adekvatnog identifikovanja patologije svojih klijenata.Šta osećam u vezi ovog glasa? . slab. gledanje .d.Tokom kakve vrste interakcije ova osoba gleda u mene? .Šta ja osećam u vezi ovih očiju i ovakvog načina gledanja? Glas. mek) .Opis očiju i načina na koji gleda (krupne.Da li izgleda da me osoba čuje bez problema? Da li me tera da joj ponavljam pitanja i svoje komentare? .Kako se osećam u vezi načina na koji me osoba gleda.Kako se osećam u vezi ovog glas. voleli bi pored toga da povećaju svoju svesnost fenomenologije granice kontakta. Govor . buljave oči) .Da li osoba koristi reči na jasan i precizan način ili je njen govor ispunjen generalizacijama? Da li postavlja pitnja? I t.Opis glasa (promukao. jak. Slušanje . Ovo sredstvo može da se primenjuje od početnih seansi da bi se dosegla konfiguracija granice kontakta ili u intervalima ako senzacija "dinsatanciranje od susreta" dolazi do izražaja. koje emocije on najviše izražava? .Da li čuje nešto drugo od onoga što sam rekao? . koje emocije na taj način izgleda da izražava? . sitne. Analiza početnog zahteva (reqest) klijenta za terpiju Kako osoba opisuje razlog dolaska na savetovanje? Kako ona koristi svoje funkcije kontakta? Oči.Tokom kakve vrste interakcije ova osoba mene izbegava? .Da li osećam da me ova osoba lako čuje i razume? 129 . zasvođene obrve.

Kako koristi nameštaj (sa ili bez podrške i kontakta)? Funkcije podrške Dnevna podrška .)? . i t. alkohol i droge.Da li me osoba dodiruje? Šta osećam kada me ona dodirne? Da li ja želim nju da dodirnem? Kada? Kako? .Kako ova osoba prema sopstvenim rečima podržava sebe tokom perioda uzbuđenja ili teškoća (društvene veze.Samopodrška a__________________________z Podrška okruženja Podrška tokom intervjua . Izgled .Kako ona reaguje u situaciji lake anksioznosti? (Primer: Kada nastupi tišina ili kada mi je lice bezizražajno?) . hrana.Da li izgleda fiksirana za posebno mesto? 130 .Da li postoje veze između načina za koje pacijent kaže da generalno podržava sebe i načina na koje on upravlja svojom podrškom tokom intervjua? Kako se osoba kreće u okviru svog ciklusa svesnosti? .Neko drugo zapažanje tokom podrške (takođe. spavanje.Dodir.Da li osećam da treba da budem pun takta ili da tešim ovu osobu? .d.Gde bih je postavio na kontinuumu podrške tokom intervjua? . zabava.Kako ova osoba diše u različitim trenucima tokom intervjua? .Samopodrška a___________________________z Podrška terapeuta . funkcije kontakta u budućoj podršci)? .Kako se ova osoba vizualno predstavlja? Da li je ovo predstavljanje dosledno ili nedosledno onome što ova osoba kaže? .Kako bih uopšte postavio ovu osobu na kontinuumu podrške? . disanje. plovi kroz njega.Kako sedi? . Pokret. gubi se u njemu?) .Kako ova osoba koristi svoje telo u prostoru? (Da li izgleda da ispunjava prostor.

Ako bih se osećao bliskim toj osobi. ponos i t. da li bih mogao da se ponašam kao ta osoba? Zašto? . mi bismo zaista bili u stanju da fokusiramo proces na 131 .d. uzbuđenje. retrofleksija. izgleda d se većina tih protokola obraća praktičarima koristeći specifično psihijatrijski pristup.. čitalac bi sada trebalo da bude u poziciji da: prepozna važnost poremećaja ličnosti pojmovima dinamičke perspektive psihopatologije.Kako ću znati da pomažem ovoj osobi? Koja vrsta problema bi mogla da se javi? Druga opažanja Poglavlje 12. bira da ne gleda u mene. Problematika inicijalnog dijagnostičkog intervjua Postoji više protokola – intervjua napravljenih za otkrivanje poremećaja ličnosti. ne želi da odgovori i tvrdi nešto i t.d.Da li postoje mesta koja ga uznemiruju (akcija. defleksija)? . dosada.)? . šta dobijam? . demonstira impresionističko razumevanje ovih poremećaja.Da li prepoznajem nešto što se dešava u intervjuu a što ima veze sa razlozima klijenta za dolazak kod terapeuta? .. razume koncept jačine oštećenja (severity) i fenomenološke opservacije.d.Koje je dominantno osećanje koje nosim sa ovog intervjua (nemoć.Da li je osoba sposobna da svesno pruži otpor (na pr. kontakt. i na kraju. Protokol za prvi intervju Pročitavši prethodna poglavlja. Ipak.Ako reformulišem njegov razlog za dolazak na terapiju pomoću otpora. Ako bi se naš rad sastojao jedino u formulisanju procena i ako ne bismo morali da lečimo pacijente koje procenjujemo. Sledeći korak je postavljanje pitanja kako terapeut može uspešno da integriše ovo znanje u praksu. projekcija. povlačenje i t.Da li mogu to da postavim negde u okviru ciklusa svesnosti? Koje oblike otpora ova osoba najviše koristi? .)? Koji je moj generalni utisak o ovoj osobi? .)? . introjekcija.Na koji način klijent pruža otpor tokom intervjua (konfluencija.

jeste toliko važna za terapeuta koji radi na granici kontakta koliko i informacija koja se odnosi na klijentovu prošlost. zato što gradi klijentovu "prošlost u sadašnjosti". smatramo da se dešava svuda i sve vreme. Ipak. pošto klijenti često ne odgovaraju "objektivno" svojim karakteristikama. Iako je geštalt terapeut posebno opremljen za ovakve vrste intervjua. Geštalt psihoterapeuti traže proces koji je negde između psihijatrije i nedirektivnosti i koji im dozvoljava da simultano prihvate odgovornost za dijagnostifikovanje i da iniciraju indukcionu fazu psihoterapije. Iskustveni ciklus 132 . mi raspolažemo znatnom količinom podataka koja. Thibodeau i Renaud (1986) idu tako daleko da se suprotstavljaju mišljenju da prvi intervju treba da bude aktivno ispitivanje. Mi zato moramo da budemo pažljivi ne samo prema tome kako osoba koja je došla kod nas odgovara na naša pitanja. PRE I POSLE INICAIJALNOG INTERVJUA Opservacija pred-kontakta Čak i pre nego što klijent zakorači nogom u našu kancelariju. Za precizna mesta opservacije i pitanja koja se odnose na ove znake.sakupljanje relevantnih informacija. To treba da omogući geštalt terapeutu da integriše svoje kliničko znanje u intervenišući proces bez ometanja terapeutskog odnosa. mi moramo da izbegnemo upadanje u geštaltističku neumerenost da ono što se dešava u sada i ovde. vidi deo o alatu za fenomenološku opservaciju. Mi verujemo da protokoli za intervjue koji slede efikasno kombinuju srž ciljeva koji su nam pri ruci tokom inicijalnog intervjua. Kada dočekamo klijenta i preuzmemo odgovornost i za procenu i za intervenciju. ovi znaci nam mnogo toga mogu reći. naša akcija u prvom intervjuu mora da bude usmerena na kreiranje prostora i teksturu odnosa koji su pogodni za geštalt terapijsku intervenciju. govore nam nešto o klijentovom funkcionisanju na granici kontakta. Svi verbalni i neverbalni znaci koje možemo da pokupimo telefonom ili u čekaonici... oni će ih u većini slučajeva smatrati "normalnim" zato što one čine kičmu njihove ličnosti. ako im damo odgovarajuću pažnju. nego takođe i prema sopstvenim opažanjima njenog ponašanja tokom intervjua. Ovi znaci se često previđaju ili se smatraju "podsvesnim". Međutim.

Možemo da posmatramo kako klijent upravlja svojim iskustvenim ciklusom kao i posebnim fazama mobilizacije energije i akcije. Otpor prema/Adaptcija na kontakt Klijentov način pružanja otpora kontaktu i adaptacije na kontakt, takav kao što su defleksija i retrofleksija, obično se manifestuju u njegovom glasu. Pokornost zavisnog je obično vidljiva i može da se čuje. Funkcije kontakta U pred-kontaktu primećujemo izvesne funkcije kontakta. Pokret, dodir i glas su posebno slikoviti na početku intervjua. Što se više navikavamo na klijenta, postajemo manje svesni ovih procesa. Funkcije podrške Za većinu ljudi inicijalni intervju sa psihoterapeutom ne predstavlja obično iskustvo. Tokom ovog intervjua osoba shvata da se nalazi u situaciji koja potencijalno može da izazove anksioznost i ili uzbuđenje. Pošto smo mi ovoga svesni, posmatramo kako klijent podržava sebe tokom ovog intervjua. TOKOM INICIJALNOG INTERVJUA Istraživanje Svrha inicijalnog intervjua u psihoterapiji je da se uspostavi konakt, odredi klijentov motiv za dolazak na savetovanje i istraži dinamika koja leži u osnovi ovog motiva. Predlažemo sledeće za početak ovog procesa. "Par okidač – odgovor" (vidi Dodatak na kraju poglavlja) Mnoge osobe sa poremećajem ličnosti daju neprikladne odgovre u vezi ljudi koji pripadaju jednoj od sledeće tri različite grupe. Prijateljska – seksualna - porodična grupa Grupa socijalnih krugova Radna grupa Ako klijent ne govori spontano o svojim odnosima sa ove tri grupe, pitajte ga da ih opiše. U većini slučajeva, on će pomenuti svoje odnose sa jednom ili više ovih grupa tražeći pomoć od terapeuta.

133

Da li klijent izgleda oštro, sumnjičavo, osetljivo, dominirajuće ili izgleda uplašeno ili zavisno od ovih grupa? Kakvi su u stvari njegovi psihološki odnosi sa ovim ljudima? Drugi način dobijanja informacija o ovome je pitati ga da li ima situacija koje mu zadaju teškoće. Ovo bi moglo da dovede do neadekvatnih odgovore za koje je izvesna situacija okidač i da pokaže do kog stepena je klijentova percepcija ovih situacija izvrnuta. Intervju i njegov potencijal za okidanje Upravo svojom prirodom inicijalni intervju predstavlja okidač za klijentove odgovore strancu sa kojim bi kasnije klijent mogao da postane blizak. Ukoliko ozbiljan klinički sindrom potpuno ne pomuti sliku, klijent sa izbegavajućim poremećajem će biti stidljiv i plašljiv, histrionični – zavodljiv, paranoidni – sumnjičav, opsesivno-kompulzivni biće ljubazan i ukrućen, zavisni – potčinjen i t.d. Budite svesni flerta, hladnoće, sumnje i t.d. Takođe je dobra ideja identifikovati ove odgovore pomoću njihovih znakova da bi se utvrdilo da li oni predstavljaju klijentove uobičajene doživljaje. Maladaptivni odgovori kao životni stil Neki ljudi su u stanju da nam prilično iskreno kažu kako žive. Neki otvoreno kažu: "...Ja sam stidljiv i uvek se plašim susreta sa ljudima". Ili: "...Stalno želim da budem popularan i okružen ljudima ali se toliko plašim da ne budem odbačen da na kraju krajeva ne činim ništa". Kojem self-imidžu je svesnost posvećena (subjected to)? Kako osoba opaža samu sebe? Ako pogledamo odeljak "Svesnost", Poglavlje 9, Deo 1, videćemo da je opsesivno-kompulzivni sklon da sebe vidi kao lojalnu i odgovornu osobu, dok histrionični sebe vidi kao društvenu osobu sa kojom je zabavno biti. Kako je strukturisan kognitivni način? Posebno obratite pažnju na na klijentovu iskrivljenu percepciju u pogledu drugih ljudi (vidi odeljak "Fenomenološka transakcija, kognitivni način", "Svesnost" i "Kognitivni sistem podrške"). Koje emocije se najlakše manifestuju? Koji afektivni odgovori su transakcija, emotivni naačin".) pokrenuti? (Vidi odeljak "Fenomenološka

134

Kakvi su klijentovi odnosi sa njegovim inter-personalnim sistemom podrške? Kako klijent koristi svoje prijatelje i ljude sa kojima je blizak? (Vidi odeljak "Interpersonalni sistem podrške" i "Kontakt".) Naš kontra-transferni odgovor Naš inicijalni odgovor klijentu je vredan izvor informacija. Ako je naša reakcija neuobičajena, ovo može da ukazuje na vrstu uticaja koje klijent obično proizvodi na druge ljude. Jasno, ako se često plašimo i nedostaje nam hrabrosti, naša reakcija obazrivosti sa paranoidnim klijentom gubi kredibilitet (vidi deo "Kontra-transferne reakcije").

IZMEĐU INICIJALNOG I DRUGOG INTERVJUA Jednom kada smo završili inicijalni intervju, mi organizujemo svoje impresije, hipoteze i pitanja tako da trasiramo najprecizniju moguću sliku. Ovo bi trebalo da nam omogući fokusiranje na sive zone u našim utiscima i određivanje sledećeg koraka kako bi se upotpunila inicijalna slika. Ovo ne znači neminovno da moramo završiti prvi intervju sa pitanjem. Sa većinom klijenata terapeut mora, na ovaj ili onaj način, da pominje kao eho kljientov zahtev za pomoć. Ovo pomaže uspostavljanju terapeutskog kontakta potvrđivanjem terapeutovog kredibiliteta i kao stručnjaka i kao ličnosti. Razjašnjenje impresija Kada evidentiramo svoje beleške (ovo je najbolje uraditi odmah posle svakog intervjua), treba da razjasnimo svoje početne utiske dok su još uvek sveži. Šta mi mislimo Prvi utisak je da klijent izgleda... Izolovano, zato što reaguje hladno, sumnjičavo ili čudno, što bi ukazivalo na Grupu A tipova ličnosti: šizoidni, šizotipalni ili paranoidni. Dominirajuće, zato što izgleda teatralno ili egocentrično, što bi ukazivalo na Grupu B tipova ličnosti: narcistički, histrionični, granični slučaj ili antisocijalni. Zaplašeno i anksiozno, potčinjeno, stidljivo ili uzdržano, što bi ukazivalo na Grupu C tipova ličnosti: izbegavajući, pasivno-agresivni ili zavisni. 135

Nastavak inicijalnih utisaka Konstatovati da je odnosni model koji kompatibilan sa onim iz prvog intervjua. Obično je najbolje slediti proces elimincije i zadržati za kasniju verifikaciju one dijagnostičke kategorije koje ne možemo da eliminišemo sa sigurnošću. Identifikacija moguće dijagnoze Na osnovu ovih utisaka mi sada možemo da identifikujemo nekoliko mogućih dijagnoza na Osi II. naš cilj u drugom intervjuu je da potvrdimo ili promenimo svoje utiske o klijentu i da specifikujemo dijgnozu. . NA POČETKU DRUGOG INTERVJUA Posle konsolidovanja terapeutskog odnosa. Diferencijalni dijagnostički ključevi U ovoj etapi moramo sebi postaviti pitanje kako uspostaviti diferencijalnu dijagnozu u okviru kategorija koje nisu eliminisane u prethodnom koraku.Šta smo lično osetili prema ovoj osobi Da li se bilo šta dogodilo tokom intervjua što koincidira sa onim što znamo o klijentovim modelima odnosa ? Naše osećanje kao terapeuta Neke od interaktivnih teškoća na koje smo naišli tokom intervjua mogle bi da sugerišu izvesnu dijagnozu. Privremena identifikacija jačine oštećenja (GAP) Koristeći "Globalnu procenu skale ličnosti" (GAP) kao indikatora funkcionalnog pogoršanja. DRUGI INTERVJU 136 klijent uspostavlja sa nama. U najvećem broju slučajeva nailazićemo na dve do tri mogućnosti koje će biti potvrđene tokom drugog intervjua. možemo da smestimo klijenta na kontinuum prema njegovom vidljivom nivou funkcionisanja. Opisi mogućih poremećaja u Balises mreži ili DSM III-R obezbeđuju sredstva za identifikaciju ključeva za uspostavljanje diferencijalne dijagnoze.

Tabela 5 predstavlja sadržaj i proces intervjua. zadržali smo one delove koji su pomogli kliničaru da postavi dijagnozu. njegove procese zaključivanja. 137 . važno je potvrditi da su faktori na kojima baziramo naše procene zaista trajni i da su prisutni od rane zrelosti ili adolescencije. Neke dijagnoze se isključuju. ako je potrebno. Setite se da je jedna od prvih karakteristika Ose II poremećaja njihova relativna stalnost. Klinički sindromi. Zapazite da se geštalt terapeut trudio da uspostavi terapeutski odnos mada ovaj tip intervencije nije specifikovan u tabeli. Ovi izvodi su izabrani da osvetle ključne elemente protokola. ponovo razmotrite podatke koji ukazuju na prisustvo jednog ili drugog poremećaja ličnosti. Neki klinički sindromi mogu da remete funkcionisanje ličnosti i mi stoga moramo da budemo sigurni da su karakteristike na kojima baziramo našu dijagnozu u stvari karakteristike ličnosti i da nisu ostatak od skorašnjih iskustava ili kliničkih sindroma. Kliničar naravno mora da uzme u obzir ostale dijagnostičke ose i posebno Osu I. Ako su faktori koji doprinose socijalnom ili profesionalnom pogoršanju ili subjektivnom bolu prisutni do kraja. ako nije privremena.Potvrđivanje "Priče" Pošto se prvenstveno bavimo poremećajima ličnosti. Ipak. Dijagnoza je uvek po definiciji "otvorena". označite ne-specifikovane poremećaje ličnosti. i njegove zaključke u skladu sa fazama procesa. Kao primer procesa u akciji. da biste obezbedili da svi elementi diferencijalne dijagnoze budu razjašnjeni. a imamo kriterijume koji nisu dovoljni za dijagnostifikovanje poremećaja. Dijagnoze se identifikuju. mi nećemo raspravljati o ovoj temi ovde i pretpostavićemo da kliničar može da se bori sa ovim na svoj način. U zagradi dodajte najverovatnije poremećaje. dodavanjem kriterijuma na kojima se one zasnivaju. Da bi ove intervjue učinili čitljivijim. Dovršavanje I na kraju. terapeutove fenomenološke opservacije. predstavićemo dva izvoda iz inicijalnod intervjua.

Polustrukturirani dijagnostički intervju FAZE Pre inicijalnog intervjua OPERACIJE Opservacija predkontakta OPAŽANJA Preko telefona osoba (žena) ne kaže mnogo. Ima oko 35 godina i osim što ima neznatan višak kilograma i što je bezlično obučena. Ona ne gleda u terapeuta. ničim drugim se ne raspoznaje. U čekaonici sedi sa tašnom u krilu i izgleda nervozno i stidljivo. Govori monotonim glasom. Na početku ništa ne govori i izgleda kao da čega razmenu.Tabela 5. DIJAGNOSTIČKI ZAKLJUČAK Šizoidni? Izbegavajući? Na početku inicijalnog intervjua Opservacija predkontakta Šizoidni? Izbegavajući? Šizotipalni? Zavisni? Paranoidni? 138 . Sedi na ivici stolice i diše samo gornjim delom pluća.

Interpersonalni sistem podrške izgleda da se sastoji od "lakovernog supruga koji nema uvek razumevanja". Ali ne i sada.Mi se ne poznajemo dobro. Okidajući potencijal intervjua – Da li se ovako uplašeno osećate sa svima ili ima ljudi pored kojih se osećate dobro? (Izgleda malo opuštenije i gleda u terapeuta) Moj muž nije uopšte takav. Verifikovanje interpersonalnog sistema podrške. ne.Tokom inicijalnog intervjua Dijada okidač odgovor.. Mislim.. Ja imam osećaj 139 . Klijent ne pokazuje čudno ponašanje. ne stvarno. Tako je... On misli da vi treba da pokušate da budete društveniji?. Ali on me je poznavao kada smo se venčali. On zna da sam ja takva i da tu nema pomoći. Šizotipalni? Zavisni? Izbegavajući? Padivno-agresivni? Proces intervjua kao okidač Da.. ljudima koji nemaju ovakav strah često je teško da razumeju koliko je to tegobno. ali da li ja vama izgledam kao osoba koja bi mogla da vas zastraši? Oh.. U čekaonici osećala sam se užasno i zamalo nisam otišla. Donekle se udaljavamo od šizotipalne ličnosti. On je vrlo drag čovek ali me ne razume uvek.

Ova osoba se definitivno plaši drugih ljudi. Ona je i anksiozna i stidljiva. ali to je kao da se osećam smešno pored druge osobe. Mada kada ja nekoga volim. (Osmehuje se) A vi. Ja jednostavno brinem ni zbog čega.. Verifikacija self imidža i kognitivni sistem podrške vi Dakle to je dobro. Možda ja jednostavno nisam vrlo društvena osoba.. Ja isto imam utisak da razumem kroz šta vi prolazite. Može da se pretpostavi kako je submisivna kada se oseća sigurno pored nekoga. S druge strane izgleda da je sposobna da se tvrdoglavo odupire pritisku svog muža Moguće je da bismo istovremeno želeli da je zaštitimo i brinemo o njoj kao i da je malo Između inicijalnog i drugog intervjua Klijenta brine ono što terapeut misli Kako bismo se osećali ako bismo uspostavili dugoročni odnos sa ovom osobom? 140 . da li vi razumete šta se događa kada su drugi ljudi uplašeni? Ne znam. Možda.da me razumete...

mi ne možemo potpuno da odbacimo šizoidni poremećaj ličnosti. Izgleda da ova osoba ima neke crte ličnosti koje ozbiljno oslabljuju njeno funkcionisanje na nekoliko nivoa. Frances) Nivo 6. šizoidne žene često žive u paru (za razliku od muškaraca) i njena aluzija na činjenicu da ona možda nije "društvena" treba da nas natera da ovu mogućnost držimo na umu. Testiranje motivacije za uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. U stvari. Izgleda da je njena samoprocena vrlo niska. Privremena procena ozbiljnosti (Opšta procena ličnosti – GAP.Identifikovanje mogućih dijagnoza poguramo Ovde definitivno imamo postojane faktore (Uvek sam bila ovakva). tako da se radi o registru poremećaja ličnosti. Uspostavljanje ključnih elemenata diferencijalne dijagnoze 141 . ili bar sa izbegavajućim i pasivnoagresivnim crtama ličnosti. Vrlo nizak. Ipak. Najverovatnija dijagnoza je izbegavajući poremećaj ličnosti.

proveriti DSM kriterijume za izbegavajuću ličnost i karakteristike druge dve moguće dijagnoze. Da bi ilustrovao ovaj pristup. godine od strane Američke psihijatrijske asocijacije kao DSM III. One obe mogu da poljube osobu koja je prehlađena i jedna od njih može da dobije virus prehlade a druga ne. DSM daje konkretnu i operacionalnu osnovu za biološku. Poremećaji psihopatologiji Poremećaji ličnosti su funkcionisanja ličnosti ličnosti: indikatori stožerna i osa u savremenoj celokupnog predikatori Savremena psihijatrija u Severnoj Americi je u velikoj meri vođena Dijagnostičkim statističkim priručnikom (DSM). Na taj način. dve osobe mogu da jedu obrok koji je identičan u svakom pogledu i jedna može da ima gastrointestinalne probleme dok druga to ne mora da iskusi. Millon (1988) koristi analogiju sa biološkim modelom. u stepenu u kome su postavljene u odnos jedna sa drugom. 1992). Treća verzija ovog više-osnog dijagnostičkog modela je promovisana 1980. U stvarnosti. Poglavlje 13. Ona je bila ponovljena u DSM III-R i u osnovi izdata bez promena kao DSM IV (1993) (First. Patologija zato može da bude 142 .Ako je motivacija netaknuta. poremećaji ličnosti Ose II analogni su određenoj konfiguraciji imunog sistema. mogu da osvetle dinamičku i sitemsku prirodu psihopatologije. Pet osa više-osnog dijagnostičkog sistema bazirane su na biopsiho-socijalnoj perspektivi i. psihološku i socijalnu patološku perspektivu. mi ne govorimo o "bolestima" nego pre o nedostacima ili slabostima psihičkog aparata koji ga čine ranjivim na izvesne tipove psihosocijalnih stresora (Osa IV). Po analogiji.

ili grešakama u proceni kliničara. Osim toga. konfiguracija okruženja skrha kapacitet organizma za samo-regulaciju kroz kontakt. Slika 3 pokazuje teoretski model za generalni odnos između nivoa funkcionisanja ličnosti.j. što se tumači kao psihopatologija ili mentalno zdravlje. 80... 143 70. preimućstvom i manjkavostima (Ose II. na psihološkom nivou moglo bi da se radi o distimiji ili anksioznosti i t.. da bude pripisana organskim ili endogenim faktorima. u zavisnosti od modela. na biološkom nivou. IV i V. ili kombinaciji ovih faktora. žestine psihosocijalnih faktora stresa i nivoa funkcionisanja ličnosti.viđena kao rezultat susreta na granici kontakta između organizma. i da ovo korelira do izvesnog stepena sa tipom patologije ličnosti koji je dijagnosatifikovan. moguće je izvesti zaključak o trećoj sa minimalnom dozvoljenom greškom (margin of error). .. pojave se klinički sindromi (Osa I). u ovom susretu. 6 1 5 2 4 3 60. Neki umereni simptomi. i sredine koja sadrži elemente koji su hranljivi ili toksični za organizam (Osa IV u DSM). sa svom njegovom snagom. Terapeutski model o kome je reč mogao bi da izgleda ovako: Ako od tri komponente modela. Ova moguća dozvoljena greška mogla bi. t. Slika 3: Posrednička funkcija ličnosti u konfrontaciji sa stresom Psihosocijalni stres Osa IV Globalna procena ličnosti Klinički ishod Globalna procena (GAP) funkcionisanja 90-100. mi znamo dve.. Kada... moglo bi da se radi o prehladi ili groznici. faktora stresa i reakcije osobe. slabostima.d. Leaf i drugi (1991) pokazali su da pacijenti sa poremećajima ličnosti mogu da reaguju na veoma pozitivan ili veoma negativan način na iste stresore. III i IV u DSM). Superiorno funkcionisanje. ili EGP nivoima i Osama I. težine kliničkog sindroma.. Otsustvo ili minimalni simptomi.

. 10. slično poremećajima raspoloženja. za razliku od kliničkih sindroma. godine istraživali hronične mentalne poremećaje i opazili slab odnos između stresa i mentalnih problema. oni su se uglavnom posvetili polarnosti Tip A – Tip B. Iako su pokazali postojanje značajnih veza između ove varijable i psihopatologije. ili ispituju odnos između određenih varijabli ličnosti i reakcija na stres ili istražuju odnose između ličnosti i mentalne bolesti. 40. Dohrenwend i drugi (1987). kao deo svog epidemiološkog istraživanja veza između stresa i psihopatologije. Trajna opasnost od žestokog povređivanja sebe ili drugih Uopšteno govoreći. Svesni smo toga da ova klasifikacija ne uzima u obzir osnovne razlike između ova dva tipa poremećaja. Drugo... tako plodni predskazivači mentalnog stanja osobe kao što je kombinacija ove dve varijante. 144 . i ovim nalazima potvrdili rezultate ranijih studija stresa. Naša hipoteza je da niti su faktori stresa niti nivo funkcionisanja ličnosti. Depue i Monroe su 1986. oni nisu pokušali da izmere sjedinjeni uticaj ličnosti i faktora stresa na razvoj kliničkih sindroma. ovi su ego-sintonični i pomažu osobi da uspostavi osećaj identiteta. Pre svega.4 3 5 2 1 6 50. studije u okviru psihopatologije proučavaju veze između stresa i patologije. Neka oštećenja u testiranju realnosti 30. ispitivali su moguće uticaje varijabli ličnosti kao posredujućih varijabli. Ipak.. Depue i Monroe su dalje klasifikovali poremećaje ličnosti kao hronične poremećaje.. verovatno pod uticajem publikacija o stresu. Osa I poremećaje prikazuje tokom dugog vremenskog perioda i u raznim kontekstima. Ovo opažanje je kompatibilno sa modelom koji je ovde prikazan. sami po sebi. 7 20.. koje su tako prirasle srcu specijalistima za stres i kardiovaskularne bolesti.

145 . koje se oslanjaju na tuđ a ne na svoj razum (Tabela 6). kod klijenta koji je predstavljen ozbiljnim kliničkim sindromom i niskim faktorima stresa. dobro razumevanje psiho-imune funkcije ličnosti moglo bi da obogati kliničku praksu. Zato. Suprotno ovome. tako bi bila opravdana naša pretpostavka da je funkcionisanje ličnosti ozbiljno ugroženo ako slab stresor provocira ozbiljni klinički sindrom. Ipak. Prvo. evaluacija faktora stresa (Osa IV) i važnosti kliničkog sindroma (Osa I) obezbedile bi rasvetljavajuće zaključke u pogledu snage psiho-imunog sistema. Baš kao što bismo zaključili da je imuno sistem ugrožen ukoliko mala infekcija isprovocira ozbiljnu bolest. bilo bi razumno evaluirati psiho-imuni sitem ili ličnost kao da su vrlo manjkavi. osim retkih izuzetaka nije bilo pokušaja da se tri varijable postave u međusobni odnos u opštem prediktivnom modelu. Ipak. 1988). ako posmatramo nominalnu varijablu Ose II i varijablu nivoa funkcionisanja ličnosti podeljenu na intervale kao stožer patološke dinamike. Uzmimo za primer dve osobe. danas su preformulisane u okviru interaktivnih modela stres/organizam. 1900) i tako rasprostranjenim kao što su napadi panike (Barlow. zaključili bismo da ličnost igra svoju psihosocijalnu ulogu prilično dobro. obe sa zavisnom ličnošću.Mnoge etiološke hipoteze o mentalnim poremećjima tako ozbiljnim kao shizofrenija (Weiden. u prisustvu slabog kliničkog sindroma i znatnih faktora stresa.

vrlo se tiče dobro ili slabo ili jako nivoa superiorno manjkavo funkcioni funkcionisa funkcionisanj sanja nje e ličnosti (GAP) Kratkoročni Intervencija Intervencija na terapeuts fokusirana zavisnosti od ki ciljevi na supstanci (Osa I) adaptaciju. depresiju. ili vrlo Nivo 6 ili 7. fokusirana Podrška na jaku tugovanju. do 3 puta Nedeljne 50 nedeljno po minutne seanse. 2 Pomoć u tranziciji.Tabela 6. Nivo funkcionisanja ličnosti i klinički sindromi Faktori stresa Tip ličnosti Klinički sindrom Smrt supružnika Teškoće u ljubavnim vezama Zavisni Jaka depresija i zavisnost od supstanci Zavisni Poremećaj adaptacije sa depresivnim ispoljavanje m Zaključivanje što Nivo 2 ili1. Moguća medikament ozna potpora za zavisnost od supstanci i farmakološko lečenje depresije Dugoročni Nisu naznačeni Psihoterapeutska terapeuts usled intervencija ki ciljevi zadovoljava fokusirana (Osa II) jućeg na funkcionisa pojačavanje nja psihopsihoimunog imunog sistema sistema 146 . 30 min.

Ozdravljenje od kliničkog sindroma Naučiti živeti sa "hroničnim" kliničkim sindromom Pojačati psiho-imuni sistem (ličnosti) Svaki od ovih procesa može da zahteva različite modalitete intervencija koji takođe mogu da se koriste u kombinacijama. Na štetu ovog drugog. On može da se sastoji od bilo čega između sedam seansi i sedmogodišnje terapije. Primeri predstavljeni u Tabeli 6. U većini slučajeva.Interakcija između ciljeva tretmana i dužine terapije Kad' god terapeut mora da odredi dužinu tretmana ili da ga okonča. Bez pristupa alatu za analiziranje i re-evaluaciju psihopatologije. ne zato što volimo polemike niti zbog više sile. Koje pitanje osoba treba da postavi da bi odredila terapeutsku strategiju koja odgovara na klijentove potrebe. iskreno rečeno. kratke terapije ili ekstenzivne psihoanalize. mi njemu ne bismo uopšte bili potrebni. Ova tema je u centru čestih debata između različitih škola. Zato je naša odgovornost kao profesionalaca za rad sa mentalnim zdravljem da razmišljamo o ovome a klijent treba da učestvuje onoliko koliko njegovo stanje dozvoljava. ilustruju odnose između terapeutskih ciljeva i dužine tretmana. 147 . on se susretne sa velikim brojem metodoloških i etičkih pitanja. Različit nego u mnogim drugim odnosima profesionalac – klijent. da ga ohrabri da preuzme odgovornost za ponovnu izgradnju ili konsolidaciju svog mentalnog zdravlja? Oslanjajući se na ono što je prethodno rečeno. postoji značajna kontroverza oko definicije "validni" tretman. ako bi klijent bio u stanju da proceni svoje potrebe i izloži jasan i koncizan zahtev za pomoć. mnogi terapeuti osete kako se više rvu sa vrednosnim sudovima koji su inherentni njihovom terapeutskom prilazu nego sa aktualnim potrebama svojih klijenata. i što je važnije. mi verujemo da posotje tri kategorije mogućih terapeutskih ciljeva. sam motiv savetovanja otežava oslanjanje jedino na klijenta.

Po njima. Razume se samo po sebi da klijenti koji doživljava situaciju koja zahteva hitnost tretmana i misli da on nema udela u tome.. Radi se o situaciji relativne urgentnosti tretmana jer je dovedeno u pitanje zdravlje ili fizička celovitost klijenta ili njegovog okruženja u kratkom roku ili predstavlja ozbiljan i neposredan rizik za njegovo psihološko zdravlje (na pr. nije idealan kandidat za nedirektivnu terapiju zasnovanu na uvidu. oni "pate" od specifične situacije ili "zakače" psihološku bolest kao kad neko navuče prehladu.Tabela 7. Ako je dovoljno baksuz da ga leči terapeut čiji pogled ne dopire dalje od njegovog sopstvenog terapijskog 148 . Terapeutski ciljevi i dužina tretmana Popravljanje kliničkog sindroma (više kratkoročni pristup) Sprečiti napade panike Savladati depresiju Kontrola anksioznosti Učiti kako se živi sa "hroničnim" kliničkim sindromom (više dugoročni pristup) Organski mentalni poremećaj Šizofrenični poremećaj Primarno degenerativni poremećaj Ojačavanje psiho-imuno sistema (ličnosti) (više dugoročni pristup) Kretanje od nivoa 4-5-6 i 7na nivoe 1-2 i 3 Globalne procene ličnosti (GAP) Odnos urgentnost– svesnost Dva dodatna faktora igraju ulogu u sređivanju terapeutskih ciljeva: relativna urgentnost tretmana kliničkog sindroma ili traženja savetovanja (request) i klijentova svesnost odnosa između svojih ličnih osobina i kliničkog sindroma. U razmatranju odnosa između osobina ličnosti i motiva za savetovanjem. Neki klijenti nisu razvili dovoljne veštine samoposmatranja da bi shvatili da postoji veza između njihove psihološke higijene i njihovog mentalnog zdravlja. pamtite da su klijenti skloni da veruju da su oni bar delimično krivi za svoja iskustva i uznemirenost. psihotična dekompenzacija).

Odnos između ove dve varijable ima 4 moguće konfiguracije koje su date na slici boj 4. Slika 4: Odnos urgentnost . Situacija u III kvadratu pokazuje urgentnost tretmana a 149 .svesnost Urgentnost situacije + III II I IV - + Prepoznavanje odnosa između ličnosti i osnovne žalbe U I kvadratu glavni razlog za žalbu ili klinički sindrom ne zahtevaju naročitu urgentnost tretmana a klijent nije svestan činjenice da postoji odnos između njegovog motiva za savetovanjem i njegove mentalne higijene i ličnosti.pristupa. II kvadrat sadrži inicijalne situacije u kojima klinički sindrom zahteva urgentost i u kojima je klijent nesvestan postojanja veza između njegove ličnosti i kliničkog sindroma. on može da rasipa svoje vreme i energiju u frustrirajućem i beskorisnom naporu.

Ima 39 godina i živi sama. preporučio joj je da poseti psihologa. međutim. Njena četvrta ljubavna veza za poslednjih pet godina upravo je okončana. Sledi par primera različitih situacija. Ton njenog glasa. jede prekomerno tako da je za 6 nedelja dobila 12 funti i žali se na bolove u stomaku. vlažne šake. Imao je samo toliko vremena da skrene do ivice kolovoza i zaustavi kola. kod kuće. Podvrgnut je uobičajenim ispitivanjima a dežurni lekar mu je postavio pitanje koje ga je jako iznenadilo. Ona govori o višku kilograma ali svoju intimnu situaciju pominje samo odgovarajući na jedno od terapautovih pitanja. Njegov nivo funkcionisanja na GAP je 5. ali treba da poseti porodičnog lekara da bi izvršio detaljniji pregled čim se vrati kući. 150 . Imao je sve simptome. drhtanje. suvo grlo i zamućen vid. Prošle nedelje dok je vozio autoputem. otkriva da ona apsolutno ne vidi vezu. mada je ovog puta mislila da će veza trajati i razmišljala je o rađanju deteta. U osnovi bio je izložen vrlo drskom ispitivanju samo da bi saznao da je sve u redu. Iz prvog intervjua je vidljivo da ona "ne zna" razlog svog lakog depresivnog stanja. teškoće sa disanjem. U IV kvadratu nema potrebe za urgentnim tretmanom a klijent je svestan veze između ove situacije i svoje ličnosti.. Kvadrat II Gospodin B.klijent prepoznaje veze između ove situacije i svog života. On je trgovački putnik. Bio je ubeđen da umire.. Svaka od ovih konfiguracija zahteva poseban prilaz i organizaciju terapeutskih strategija. zadovoljava kriterijume opsesivno-kompulzivnog poremećaja ličnosti sa nekoliko osobina pasivno-agresivne ličnosti. Pati od nesanice. pomislio je da je doživeo infarkt. poslednjih 22 godine i njegova prodajna teritorija obuhvata 30000 km². osim neznatnog povećanja pritiska. Kako mu je na poslu. zadovoljava kriterijume histrioničkog poremećaja ličnosti i ima neke osobine zavisne ličnosti. Morao je da čeka pola sata pre nego što je bio u stanju da se polako odveze do najbliže bolnice. Relativno dobro se oporavila od drugih veza ali ovog puta je drugačije. Kvadrat I Gospođa A.On često putuje kolima i ponekad provodi tri do četiri dana na putu. Na pregledu njen lekar nije našao bilo šta nenormalno i umesto da joj prepiše lekove koje je tražila. Njen nivo funkcionisanja na GAP je 5.

Brilijantan je student i upravo je dobio stipendiju za postdiplomske studije. Njegov nivo funkcionisanja na GAP je 4. je mlad čovek od 24 godine koji zadovoljava minimum kriterijuma za šizoidnu ličnost kao i više drugih karakteristika. Posle tri dana strašne anksioznosti i neodlučnosti. Njen nivo funkcionisanja na GAP je 4. drži bočicu sa pilulama i poručuje joj da joj se odmah pridruži. Kvadrat III Gospođa C. Poslednjih nekoliko dana provela je razmatrajući da li da se bori za svoj život ili da ga odmah okonča. Pacijentkinja je vrlo ambivalentna. zakazala je susret sa psihoterapeutom. i vratio se kući da bi posetio svog lekara. Upravo joj je dijagnostifikovan maligni tumor na dojci i uskoro će biti operisana. Živi sa roditeljima i završava fakultet biologije.Morao je da bude na putu još jednu nedelju a u međuvremenu je imao još dva "napada". Ali ona ne bi bila sposobna da prođe kroz ono kroz šta je prošla njena majka... On je obeshrabren mišlju da će morati da živi u studentskom gradu u mestu u kome 151 . Prepreka je u tome što on ne može svoje magistarske studije da radi u svom malom provincijskom gradu i moraće da se preseli u glani grad. Osim mogućeg umora od posla. misao da će živeti sa strahom do kraja života i konačno umre pateći. Da li ga nešto uznemirava na poslu. koja je umrla pre 5 godina. Ona takođe zna da ima sklonost ka panici i donošenju najgorih zaključaka koji su najčešće neopravdani. Kvadrat IV Gospodin D. Pošto je saznala novosti počela je da ima problema sa spavanjem i noćne more u kojima joj njena majka. On je oklevao još jednu nedelju (i imao još dva napada) pre nego što je konačno zakazao susret sa psihologom. zašto svi žele da ga psihoanaliziraju? Njegova žena je odlazila kod psihologa već nekoliko meseci i predložila mu je da i on pođe u savetovalište. omršavela i osušena. Rešio je da otkaže put zato što se plašio da na putu ne umre od srčanog udara. navodi je da užasno paniči. Ona takođe zna da je mentalno stanje jedne osobe glavni faktor procesa izlečenja. Prošao je još testova uključujući ECG ali su rezultati bili isti. zadovoljava kriterijume graničnog poremećaja ličnosti i histrioničke ličnosti. S druge strane. kod kuće? Moj Bože. Ona je već bila podvrgnuta terapiji pre pet godina i naučila da bolje upoznaje sebe. Ništa. S jedne strane ona zna da je medicina napredovala u lečenju njene bolesti i da ona treba da se bori što je više moguće.

Da bi razmrsio ovaj problem. on izvlači ogromno zadovoljstvo iz svog bavljenja biologijom i na univerzitetu će imati šanse da radi sa najboljim profesorima i istraživačima na ovom polju u zemlji. III Kvadrat Granični PD i TP histrionički PD G. On je povremeno toliko anksiozan da to utiče na njegovo ponašanje a onda kaže sebi da treba jednostavno da nađe skroman posao i ostane tu gde je. moramo da 152 . Sve ove osobe preduzimaju ove korake u okviru određenog konteksta o kome terapeut mora da vodi računa. B II Kvadrat Osa II Opsesivnokompulzivni PD. informacija delimično odgovoran za odustajanje od materinstva Osa III NIL Hipertenzija Urgentnost Ne Da Svesnost Ne Ne G-đa A I Kvadrat Histrionički PD. zavisne crte G-đa C. S druge strane. Tabela 8 ilustruje konačna razmatranja. pasivnoagresivne crte GAP Nivo 5 Nivo 5 Osa I Atipična Napadi somatizacija panike depresivnog poremećaja Osa IV Četvrti Nedovoljno raskid. Tabela 8: Razmatranja povezana sa urgentnost.svesnost varijablama G. D IV Kvadrat Tip šizoidne ličnosti Nivo 4 Anksiozni poremećaj sa suicidnim idejama Nedavno dijagnostifikovana ozbiljna bolest Nivo 4 Anksiozni poremećaj (lak) Dolazak zbog dužnosti da se ponaša socijalizovano NIL Ne Da Rak dojke Da Da Kako možemo da radimo sa svakom od ovih situacija? Pod kojim uslovima i kada je pametno raditi na poremećaju ličnosti? Da ponovimo.će ga ljudi njegovih godina verovatno pozivati na izlaske i gde će morati da pripada studentskom bratstvu. on oklevajući traži intervju kod psihoterapeuta.

međutim. Različiti pristupi odgovaraju različitim situacijama i trebalo bi da se primenjuju na njih. Da li je farmakoterpija efikasnija od psihoterapije? Da li su aktivni prilazi bolji od intervencionističkih ? Da li treba da odgovorimo na sva klijentova pitanja ili ga treba pustiti da nađe svoje sopstvene odgovore? Da li je istinski odnos bez transfera uopšte moguć? Jednostavno nije lako dati "da" i "ne" odgovore na ova pitanja. terapeut ima znatnu moć. to je klijent manje svestan veze između svog tipa ličnosti i svog motiva za odlazak kod terapeuta (II Kvadrat). gotovo da izgleda da su mnogi terapeutski prilazi bili kreirani kao odgovor na jednu ili nekoliko od četiri konfiguracije urgentnost – svesnost. Svaka od ovih različitih situacija predstavlja početnu osnovnu konfiguraciju i zato traži podesan modalitet akcije.priznamo da čak i najuspešniji terapeutski pristup ne može da nam da odgovor na ovo? U stvari. Za naše svrhe koristićemo introjekcija-asimilacija varijablu kako je prikazano u Tabeli 9. veća je klijentova svesnost odnosa između onoga što on jeste i onoga na šta se žali. Na jednom kraju kontinuuma klijent treba da introjektuje a na drugom kraju on treba da asimiluje transformativni proces. Obrnuto. Tabela 9 : Kontinuum introjekcija-asimilacija i terapijska intervencija Više introjekcija Odnos zadržavanja Kratkoročni Prema vrlo ugrentnoj situaciji i nesvesnosti veza između ličnosti i motiva za konsultaciju Više asimilacija Složeni odnos Dugoročni Prema neurgentnoj situaciji i svesnosti veza između ličnosti i motiva za konsultaciju Preskriptivni odnos Odnos pomoćniksavetnik Srednjoročni rok Transferni odnos Terapeutski prilazi mogu da se klasifikuju prema mnoštvu varijabli. što je situacija manje urgentna. Što je situacija urgentnija. Za svaku konfiguraciju postoji takođe podesan tip odnosa klijent-terapeut. U ovom slučaju akcija takođe zavisi od njegovog kapaciteta da asimiluje transformativni proces. Ako se rad fokusira uglavnom na introjekciju tokom kratkog vremenskog perioda. terapija odvija tokom 153 . Ako se.

Znanje o interaktivnoj dinamici između kliničkog sindroma i poremećaja ličnosti takođe olakšava tretiranje tog kliničkog sindroma. Za opsesivno-kompulzivnog može da izražava bol.dugog vremenskog perioda i pokušava da probudi klijentov kapacitet za asimilaciju. Odnos između ličnosti i kliničkog sindroma Iza ovih kvantitavnih aspekata. Čak i ako smo više ili manje specijalizovani. posebno agorafobiji. njene samoubilačke misli zahtevaju da terapeut preuzme brigu neko vreme. Mi znamo da je zavisna ličnost posebno podložna anksioznim poremećajima. ona bi imala više koristi od terapeuta koji prepoznaje da ona ne može trenutno da podrži sebe. biće moguće istražiti njen kapacitet za introspekicju i omogućiti joj da pokrene svoju energiju i suoči se sa predstojećom borbom. Bivajući svesni ovih odnosa. Na primer. koji doživljava napade panike dok vozi autoputem treba da radi sa aktivnim terapeutom koji se ne zadovoljava time da ga pusti da ”nađe svoje sopstvene odgovore” ili interpretira njegov transferni bes. Jednom kada se stabilizuje. olakšava kako dijagnostičku tako i terapeutsku akciju. Ovaj pristup terapiji zahteva da postanemo kompetentni u dve oblasti: kao profesionalci za mentalno zdravlje i kao psihoterapeuti. 154 . dok je histrionička ličnost izgleda više sklona somatskim poremećajima. za zavisnog strah od bespomoćnosti u društvu a za izbegavajućeg mogla bi da predstavlja strah od dolaženja u dodir sa nepoznatima. Iako je g-đa C. koji nisu ni mehanički ni apsolutni. mi treba da iznad svega budemo profesionalci u radu sa mentalnim zdravljem. geštalt terapiju. mi smo bar bolje opremljeni da postavimo pouzdanu dijagnozu s obzirom da svoju procenu baziramo na verovatnoćama o kojima se stalno sve više saznaje. odnos može da uzme u obzir interaktivne procese između terapeuta i klijenta kao i transfer. gospodin B. Takođe. Kasnije ćemo raspravljati o ove dve oblasti. NLP ili psihoanalizu.muku. sposobna za introspekciju. Upravo zato agorafobija znači nešto drugo i ima pojedinačno značenje za svaki od kliničkih sindroma. Dva nivoa ekspertize Bilo bi vrlo frustrirajuće ako bi klijent morao da se podvrgne proceduri koja traje 6 seansi ili 5 godina jednostavno zato što se ispostavilo da terapeut kod koga je došao radi kratku terapiju. Navešćemo primer. verovatno uz pomoć medikamenata. razumevanje ranjivosti specifičnih za svaki poremećaj.

i slobodni od dogmatizma oni zadržavaju jedinstveni stav koji neminovno boji njihovu procenu šta je isparavno i delotvorno nasuprot onome što nije. Dok je većina supervizora stekla znatno bogatstvo i znanje. 155 . znajući dobro da je ovaj odgovor uvek relativan i ograničen našim pristupom. Na praktičare više utiče njihova teoretska orijentacija nego situacija njihovog klijenta Kao posledica ovoga. Mi identifikujemo sami sebe kao geštaltiste. artikulisanu i čvrstu podršku. afektivno-racionalna i t. Pod supervizijom naučili su da uporede svoja sopstvena opažanja sa onim opažanjima svojih klijenata a svoje dijagnoze i modalitete akcije sa pravilima njihove izabrane orijenatacije. Naša je odgovornost da odgovorimo na njihove zahteve. Jedino ovi centri za trening nude personalizovanu. Pre nego što su njegove veštine dovoljno učvršćene da obezbede autonomnu podršku na duže vreme.d. Ovo vodi do iscrpljujućih rasprava ispunjenih glupostima o sveprisutnosti transfera i lirskim protestom zbog nestajanja sadašnjeg trenutka. čak i onima koji prihvataju eklektičke vrednosti. Tokom ovog procesa psihoterapeuti su bili podvrgnuti relativno strogoj disciplini da bi stekli metode svog izabranog prilaza. nas koji zajedno sa njima nosimo potpunost ljudskog iskustva.U sledećim pasusima predstavićemo nekoliko komentara na tekuće stanje psihoterapeutske prakse i neke predloge za optimalni profesionalni razvoj. Ipak i uprkos ovim posebnim pristupima koji nose imena geštalt. Kao deo svog razvoja. Posle univerziteta većina je trenirana u školama specijalizovanim za određeni pristup i tokom nekoliko godina obavljala praksu pod supervizijom. praktičar bira orijentaciu. većina psihoterapeuta će vezati svoj profesionalni identitet za izabrani pristup. pristup i njegove ishodišne discipline… U okviru svog univerzitetskog treninga profesionalni psihoterapeuti obično proučavaju razvoj ljudskog funkcionisanja.. profesionalac u razvoju mora da se usredsredi na proces edukacije koji se progresivno kreće od introjekcije do asimilacije i konačno do kreacije. klajnijanska analiza. kratka terapija. psihoterapeutima je teško da nastave svoj razvoj. kognitiviste ili analitičare i skloni smo da previdimo da se bavimo izborom metoda a ne stvarnošću ljudskog iskustva. Ljudi su ti koji nas konsultuju.

On zato preuzima odgovornost da deluje kao ”dijagnostičar” sposoban da propiše najbolji mogući “tretman”. treba da verujemo da je ono što radimo korisno i delotvorno zato što se prva faza uspešne terapije sastoji od obnovljene nade (Leconte. Shvatam da ovo neće dobro proći kod čitalaca koji imaju averziju prema medicinskoj terminologiji. Stručnjak za mentalno zdravlje može da odredi dijagnozu koja nije ograničena parametrima specifičnog prilaza. kako ćemo se nositi sa neuspehom ? Mi bismo možda morali da naučimo da igramo kombinaciju dve uloge koje bi izostavile propovedanje i povećale našu opštu efikasnost. To su uloge trajnog razvoja i dve vrste ekspertize: dijagnostička ekspertiza koja čini deo profesionalnog života profesionalca za mentalno zdravlje i terapeutska ekspertiza koja se traži od psihoterapeuta. Uloga stručnjaka za mentalno zdravlje Vršenje ove uloge treba da bude automatsko ako ni zbog čega ono na osnovu profesionalne etike koja zahteva da obezbedimo pomoć onima koji je traže. Možda je naša narcistička privrženost našem pristupu cena koju plaćamo za postizanje samopouzdanja i odlučnosti koji našim pacijentima daju nadu? Ali ako je naša samo-procena tako blisko povezana sa nepogrešivošću našeg pristupa. stručnjak za mentalno zdravlje obezbeđuje da se klijentovo obraćanje njemu ne završi sa terapeutom čije su metode kontraproduktivne u njegovom posebnom slučaju. Ipak. On se ne boji da objasni moguće negativne konsekvence povezane sa 156 . Stručnjak za mentalno zdravlje odgovara na klijentova pitanja i kasnije. Možemo da koristimo različite reči ali moramo da zadržimo profesionalnu odgovornost na koju one upućuju.Geštaltista ne radi na obogaćivanju ljudskog kontakta zato što veruje da je to krajnji cilj čovečanstva. U datoj situaciji on može da odabere i uspostavi dijagnozu klijentu i ako je potrebno da usmeri klijenta ka pogodnim izvorima pomoći ako on nije u stanju da mu ponudi ovakav tretman. Ako u potpunosti obavlja svoju funkciju. On to radi zato što pod specifičnim okolnostima i sa određenim klijentima to donosi pozitivne rezultate. kada je za to sposoban. 1987). Stručnjak za mentalno zdravlje može da raspozna suptilnosti u klijentovom traženju pomoći i informisan je o izvorima i ograničenjima klijentove situacije kao i o terapijskom okruženju koje karakteriše specifičan pristup. radi u sagalsnosti sa njim u odabiranju pogodnog procesa. Svet je pun eksera za nekoga ko ima čekić i postojalo bi isuviše jako iskušenje da se klijentova patnja učini korespondentnom tačno onome što znamo kako da radimo.

daćemo svojim klijentima mogućnost korišćenja nepristrasnijih usluga a oni koji pružaju ove usluge moći će da nastave svoj profesionalni razvoj bez potrage za "Svetim terapijskim gralom" ili definitivnim pristupom koji ima ključeve za sve probleme i misterije. Lečenje poremećaja ličnosti Bez obzira na pristup koji zauzimaju ili na klijente sa kojima rade. važnosti transfera. Konceptu "transfera" mi smo odgovorili konceptom "kontakta". Nijedan ne može da tvrdi da je ekspert za zavisnost od supstanci. Perls je napravio nekoliko demonstracija svog metoda. Geštalt terapija se razvila kao odgovor i reakcija na psihonalitički model. Tražila je da se završi rasprava o dužini tretmana. Poglavlje 14. I mi smo posmatrali zapanjeno kako se višegodišnji impasi očevidno razrešavaju za nekoliko minuta. On je takođe svestan ograničenja svojstvena njegovom terapeutskom pristupu u okviru koga radi. koncepta psihopatologije i dijagnoze i uloge terapeuta. uključujući i onu koju on sam primenjuje. U većini slučajeva bili su bazirani na intenzivnim grupnim treninzima. Često je jedna osoba istovremeno psihoterapeut i stručnjak za mentalno zdravlje. ali se svi slažu da će loš odnos neutralisati blagotvoran efekat ma koje intervencije. sa velikim 157 . Ponekad se razlikuju mišljenja u vezi relativne važnosti ovog odnosa u klijentovom terapijskom putovanju. u tretmanu depresije. Vremenom su ustanovljeni programi treninga geštalt terapije. svi terapeuti žele da stvore dobar odnos sa svojim klijentima. Prihvatanjem legitimnosti ove dve uloge.različitim tipovima intervencije. anoreksije i paničnih napada kao i da zna kako da transformiše narcističku strukturu ličnosti ili promeni anti-socijalno ponašnje! Psihoterapeut je specijalizovan u dva ili tri metoda intervencije i zna njihova ograničenja. Pre početka terapijskog procesa on ispunjava ove dužnosti da ne zbuni klijenta preranim interpretacijama njegovih informacija i dinamičkih odbrana. Uloga psihoterapeuta Psihoterapeut obavlja propisani tretman. Konceptu "uvida" mi smo suprotstavili koncept "svesnosti". psihoterapeut mora da bude specijalizovan. Dok stručnjak za mentalno zdravlje treba da bude ekstremno otvoren i da ima širok domet znanja. Nesvesnost je široko potisnuta u pozadinu i psihopatološka dijagnoza je postala gotovo jeres.

leže u srcu psihopatološke dinamike. Pod uslovom. koji je sigurno imao snagu ali koji je malo imao da kaže o temama uključenim u dugotrajnu psihoterapiju i lečenja poremećaja ličnosti. naglasak je stavljen na neposredni uticaj moćnih intervencija koje proizvode neosporne dekristalizacije. konstituisalo originalnost i moć našeg metoda. usled ispitivanja kontakta i njegovih disfunkcija koje ova terapija omogućava. kao što su poremećji ličnosti? Da li smo verovali da bi snaga kontakta i svesnosti u sada i ovde bila dovoljna da transformiše tako duboke i teško dostupne poremećaje? Vremenom. koji. Zatim ću predstaviti jednostavan dijagram koji ilustruje putanju odnosa između geštalt terapeuta i klijenta. bilo bi naivno misliti da osoba može slično da izazove trajne transformacije koje zahteva tretman poremećaja ličnosti. i istraživanja regulatorne funkcije svesnosti i odnosa između individue i sredine. Ali šta se desilo sa psihopatološkim strukturama koje su ego sintonične i koje se manifestuju u raznim kontekstima. kao i osa oko kojih je geštalt terapijski odnos izgrađen na dugi rok. da se bavimo samim terapijskim odnosom. ili transformiše neposredno iskustvo retrofleksije u kreativno izražavanje.akcentom na iskustveni aspekt. od početka. raspravljaću o specifičnoj dinamici odnosa između geštalt terapeuta i klijenta u okviru dugotrajne terapije usmerene na razvoj. Na kraju. Ja ću prvo napraviti kratak prikaz literature o doprinosu terapijskog odnosa uspešnoj psihoterapiji. pošto se čini da je to odnos između terapeuta i klijenta koji promoviše ili ometa razvojni proces koji je preloman za tretman poremećaja ličnosti. geštalt terapija. On stavlja specijalni naglasak na dijagnostičku refleksiju koja mora da prethodi terapeutskoj intervenciji. On odražava pristup prihvaćen od Centre d' Intervention Gestaltiste (CIG) u njegovom programu kliničkog treninga. u geštalt kulturi. Zatim ću opisati glavne komponente svakog tipa interventnog odnosa. Dok je neosporno da osoba može da eliminiše fobični simptom za nekoliko minuta. Zato. Zaista. međutim. od prvog kontakta do tačke kada intervencija u stvari počinje. zahtevi kliničke prakse navele su dobar broj geštaltista da ispitaju odnos između njihovog pristupa. 158 . Gde je danas terapeutski odnos u geštaltističkom smislu reči? I koju težinu ovaj odnos ima kao rezultat terapeutskog truda? Ovaj tekst traži da razjasni prirodu odnosa između geštalt terapeuta i klijenta. I ponovo. kao što ćemo kasnije videti. ciljajući na razvoj ili transformaciju. precizno zadovoljava rasvetljavanje savremene kliničke prakse. primarna pažnja je usmerena na neposrednost terapijskog iskustva koje je. kao i onog prihvaćenog od kliničara u CIG klinici.

Ako je terapijski odnos povezan sa uspehom terapijskog procesa. godine glavno istraživanje načina merenja efektivnosti je diversifikovano i sada usmereno na pokušaj da se odgovori na pitanje kako predvideti rezultate psihoterapije. terapeuta i terapeutski pristup su pažljivo ispitane.korelacija između terapijskog odnosa i uspeha terapije ne zavisi od korišćenog pristupa ili dužine terapije. U stvari tek od 1984. 1991. Konačno. godine primetio 159 . U pokušaju da se pronađu odgovori na ovo ključno pitanje. Od 1984. Franck i Gunderson primetili su da je razvoj dobrog terapijskog odnosa usko povezan sa poboljšanjem ego funkcije i smanjenjem sveobuhvatne patologije.Terapijski odnos i efektivna psihoterapija Psihoterpija je profesionalna aktivnost koja još uvek poseduje mnoge probleme za istraživače koji pokušavaju da izmere njenu efikasnost. U skorije vreme veći broj istraživača počeo je da obraća pažnju ne na svaku posebnu stranu u terapijskom nego na kvalitet odnosa između njih. koje su njegove ključne komponente? Suprotno onima koji su verovali da psihoterapija nije ništa više od jednostavnog bivanja u paru sličnih ličnosti. Varijable vezane za klijenta. Rinaldi je 1987. Onda je istraživanje Marzialia i Alexandera (1991) pokazalo da je kvalitet terapijskog odnosa moćan prediktor uspeha terapije. istraživači ispituju moguće odnose između potencijalno predviđajućih varijabli i relativnog uspeha psihoterapije. Onda ćemo postaviti osnovno pitanje: da li postoji odnos između kvaliteta odnosa i uspeha terapije? Godine 1990.uopšteno posmatrano. godine psihoterapeuti su u mogućnosti da koriste rezultate velike studije sprovedene u SAD od strane Nacionalnog Instituta za mentalno zdravlje da bi podržali svoje tvrdnje kako nude efikasnu formu terapije. postoji umerena ali stabilna korelacija između kvaliteta terapijskog odnosa i uspeha terapije . Horvath i Symonds publikovali su rezultate svog meta-prikaza 24 studije i zaključili da: . Glavno pitanje koje se pojavilo moglo bi da se postavi na sledeći način: koje su to primetne osobine terapijskog odnosa koji postiže svoje iznesene ciljeve? Sada ćemo pogledati u ono što je predstavljeno kao ili predloženo za generalne hipoteze istraživanja.

Na kraju. McCallum i dr.Joyce. Ova hipoteza je vrlo bliska konstruktima centriranja i integriteta izgrađenih u okviru OTR-a. Ako je kvalitet terapijskog odnosa zaista dobar predskazatelj ishoda ovog procesa i ako su njegove glavne komponente poznate. dajući mogućnost da ovaj odnos bude kako suviše jak tako i suviše slab. Kao što ćemo kasnije videti. koji omogućava selfu da se razvija. pokazaćemo da su ove karakteristike slične onima koje ubrajamo u OTR model.da se terapijske dijade razvijaju otprilike istim korakom bez obzira da li dva partnera imaju iste ili različite ličnosti. Strupp i Morey (1990) otkrili su da terapijski uspeh zavisi uglavnom od interakcije između terapeutovog selfkoncepta i klijentovog self-koncepta. 160 . Azim. stvarni odnos je taj. Za Dormaar. što su divergentniji self koncepti terapeuta i klijenta. Shodno tome. klijentovo slaganje sa onim što je terapeut rekao o klijentovom iskustvu i klijentova percepcija konsenzusne prirode odnosa. to klijent manje napreduje.OTR). polazeći iz hermeneutičke perspektive. Dijkman i de Vries (1989) tri varijable koje najbolje predskazuju terapijski uspeh su terapeutovo razumevanje klijentovog iskustva. (1991) najbolji predskazatelj uspeha je kvalitet objektnih odnosa. Pored toga. što je terapeut više svestan svog sopstvenog doprinosa transferu. u svojoj kompenzujućoj (reparative) funkciji. Dok transferni odnos dozvoljava terapeutu i klijentu da shvate na koji način je self uobličen. Za Kahn (1987). Da ponovimo. Saunders i Howard (1989) otkrili su da terapijski odnos korelira sa uspešnim rezultatom i na linearni i na krivolinijski način. Saari (1986). Terapija tada postaje interaktivna konstrukcija klijentove realnosti koja se uzajamno razmenjuje. manje je verovatno da će njegova ili njena lična ograničenja imati negativan efekat na tok terapije. U jednoj analizi para klijent-terapeut Talley. empatička rezonanca i uzajamna afirmacija. ovo mišljenje delimično podržava pretpostavke koje ćemo izložiti shodno optimalnom terapijskom odnosu (Optimal Therapeutic Relation . takođe izgleda da je terapeutski odnos oblikovan pomoću tri principijelne komponente koje određuju kvlitet ovog odnosa: kooperativni savez. šta može da se učini da bi se unapredio taj kvalitet? Za Kantrowitz (1986). za Piper. redefiniše transfer i kontra-transfer kao obrasce odnosa koji moraju da budu osvešćeni a zatim asimilovani u organizaciju značenja. terapeut mora da iskoristi i odnos zasnovan na realnosti i transferni odnos.

na osnovu svoje pozicije u okviru zajednice. koristeći GAP .šizotipalni poremećaj ličnosti . Za Berner i Staggs ovaj ritualni aspekt i njegova sposobnost da ponovo uvede osobu u zajednicu je jedna od kurativnih osobina psihoterapije. Na kraju. To nas vodi nazad do Bouchard i Guerette (1991).kapacitet (ali ne dispoziciju) za samoposmatranje 161 . Terapijski konsenzus je definisan kao kreacija dijade koja je zasnovana na eksplicitnom i uzajamnom pokušaju da se definišu svesni i nesveni elementi iskustava klijenta i terapeuta.priroda i intenzitet faktora psihosocijalnog stresa (Osa IV) . teoretskom konstruktu.antisocijalni poremećaj ličnosti . Frekvencija jedva primetnih neprijateljskih i kontrolišućih komentara jako je povezana sa frekvencijom samo-okrivljavajućih tvrdnji klijenta. isključujući: .prisustvo ne-psihotičnog kliničkog sindroma (Osa I) ili “razlog za savetovanjem ne može se pripisati mentalnom poremećaju” (šifra V) . centracija i integritet za OTR.Berner i Staggs (1987) govore o aspektima simbolične prirode formalne akreditacije terapije. Schacht i Strupp (1990) terapija zapada u ćorsokak ako terapeut svojim ponašanjem potvrđuje negativne introjekte klijenta. Otuda proističe važnost elemenata koje nazivamo intimnost. Za Henry. terapeuti koji sami imaju “ne-usvojene” introjekte skloni su da kreiraju problematične terapijske odnose koji su osuđeni na neuspeh.jačina psiho-imuno-metaboličkog sistema (ličnosti). U ritualima akreditacije osoba.klijent poseduje minimum psiholoških kapaciteta potrebnih da se iskoristi razvojna psihoterapija: .identifikacija poremećaja ili stila ličnosti (Osa II).ne postoji indicija da se radi o psihozi što znači da se simptomi klijenta/pacijenta mogu uzeti u obzir .ne postoji organski uzrok iza potrebe za savetovanjem (Osa I) . uvodi drugog u tu istu zajednicu ili poboljšava status te osobe.više-osna konfiguracija nije takva da klijent predstavlja neposrednu pretnju za sebe ili druge . Terapijski odnos Razvojni i transformišući terapeutski odnos može da se uspostavi između klijenta/pacijenta i terapeuta kada više-osna dijagnoza ukazuje da: . taj koji je od centralne važnosti za proces lečenja psihe. Pojam konsenzusa dobio je značajnu pažnju u psihoanalitičkim krugovima poslednjih godina i Carone (1987) raspravlja o njemu i kao kurativnom faktoru i kao centralnom. koji je više usmeren na konstruisanje skupa značenja nego na izvlačenje ”prošlosti” na površinu. koji raspravljaju o tome da je hermeneutički odnos.

važna i lična Terapijski odnos u psihoterapiji poremećaja ličnosti Dakle. opažena. 1987) Kratkotrajna Nedelje Objektivizacija Adaptacija/ podešavanje Ponašanje kao mera adaptacije Eksplicitno Ojačavanja Odnos pomaže da se promena desi ali igra drugorazrednu ulogu Uzročnost Stvarnost je ta koja se uopšteno posmatra u kulturnom okruženju i oko nje se uglavnom slažu Očekivanja u odnosu na dužinu terapije Pravac terapijskog uticaja Ciljevi terapije Cilj promene Način komuniciranja Poluge promene Uloga terapijskog odnosa Način objašnjavanja postojeće situacije Mesto i značenje “stvarnosti” Dugotrajna Godine Subjektivizacija Transformacija Iskustvo selfa i okruženja Implicitno Povećanje svesnosti Odnos je srž procesa promene: transfer i kontratransfer Namera Stvarnost je ta koja je doživljena. U stvari. Tabela 10 pokazuje suprotnosti između dva tipa intervencija. Uopšteno govoreći. Ovaj tip terapije je tokom godina proveravan i on traži transformaciju ili holistički razvoj ličnosti. Kada se uporedi dugotrajna i kratkotrajna psihoterapija (Bugental. šta je aktualna priroda odnosa između stručnjaka za mentalno zdravlje koji je sada postao geštalt terapeut i klijenta? Šta definiše uslove potrebne za produktivni odnos. Mi uglavnom primećujemo da dok se u kratkotrajnoj terapiji o odnosu govori samo kada on ima negativan uticaj na proces. dugotrajni terapijski odnos želi da omogući klijentu koji je uspeo da savlada poremećaje u Osi I da razvije i ojača svoju ličnost kao psiho-imuno-metabolički sistem. Norton. James F. 1987). New York.. u dugotrajnoj terapiji odnos je centralna stvar u procesu. brojne razlike postaju vidljive. Tabela 10: Komparacija kratkotrajne i dugotrajne terapijske dinamike (zasnovano na The Art of the Therapist.kapacite za rukovanje apstraktnim konceptima. Bugental. odnos je terapija.T. i iz egzistencijalno-humanističke i iz geštalt perspektive? 162 .

ili održava ili prekida kontakt. obnovu (reparation) i vrlo je blizak konceptu konsenzusa o kome je raspravljao Carone (1987). čak i kada se konfrontira. Kroz svaku od ovih uloga koje terapeut igra upletena su tri ključna dela odnosa: reprodukcija. Učinjen je napor da se igračka popravi i tada prelom postaje vidljiv. U ovoj ulozi terapeut prima afekte usmerene prema sebi od strane klijenta. krajnji cilj terapijskog odnosa nije reprodukcija klijentovih ćorsokaka niti je to jednostavno njihovo priznavanje. kao učesnik. doživljene stvarnost. smeje. kontinuiranosti i povezanosti dat nov život. terapeut komentariše proces u kome učestvuje.Pre svega. Potvrditi prethodno znači potvrditi nužnu prirodu tri nivoa terapeutskog odnosa. Čak i kada je nestrpljiv ili emocionalno dirnut. Ali kako neko može da ispravi nešto što nikada nije postojalo ili više ne posotji? Kako neko može da gaji u terapijskom okruženju nešto što je posađeno u drugom vrtu? Polomljene igračke odložene na tavan prvo moramo da se setimo pa da je pronađemo i očistimo od prašine. On sluša. On ovo čini iz hermeneutičke perspektive (Bouchard i Guerette. ispituje. priče u kojoj prošlost nije značajnija od one druge. Često postoji nejasno sećanje da je polomljena ali sećanje kako se to desilo nije jasno. terapeut igra dvostruku ulogu bivajući i učesnik u odnosu sa prisnim sabesednikom i posmatrač-komentator tog istog odnosa. 1991) koja zahteva od klijenta koji je takođe učesnik-posmatrač. rekognicija. naravno. Oni zajedno pišu skript priče koja je jedinstvena. da se aktivno uključi. frustrira ili gratifikuje klijenta. kreće se. doživljava čitav niz emocija… ali terapeut nije običan učesnik i nije samo učesnik. Međutim. Pored svog interaktivnog uključivanja. nego reparativna akcija koja je konvergentna bez da se uvek u njoj podjednako učestvuje i u kojoj je koherenciji. ili oseća nežnost. Destinacija terapijskog putovanja je reparacija. odgovara. klijenta. On je ponekad dirnut i. Konačno. različita od svih ostalih. Jasnije rečeno. Ovaj proces zajedničke kreacije predstavlja nadoknadu. ali takođe i govori. reparacija. osmehuje. on je takođe aktivni učesnik u tom odnosu. ne traži da se previše menja. terapeut uvek fokusira deo svoje svesti i budnosti na posmatranje procesa u kome on učestvuje i koji podržava. Dva od tih nivoa već dugo iznose na videlo polarizovane reakcije 163 . učvršćujući svoju dvostruku ulogu učesnika i posmatrača. Igračka se donosi sa tavana i dva partnera zajedno počinju da rade na njenoj popravci. Ne “reparacioni mehanizam” u kome jedan partner profitira na račun reparativne akcije drugog. on posmatra sam sebe u interakciji sa ovim Drugim koji očekuje od njega da popravi slomljene delove a da se od njega.

reparacijom onoga što je bilo uobličeno tokom vremena. U stvari. i stoga potencijalno veštačkom. čovek može da kaže da je on most između druga dva nivoa. dok je stvarni odnos jedini koji može da popravi self. Ipak ovaj ”kao da” odnos nosi dragocenu priču o nedostignutom i nezadovoljenom. on se konfrontira sa implicitnom potrebom za neposrednom. transferni odnos otkriva ranu koja mora da se isceli. Da bi se transferni odnos uobličio. kontaktom. skloni smo da smatramo transferni odnos za patološku manifestaciju koju je najbolje ispravljati njegovom suprotnošću. tri nivoa terapijskog odnosa su međusobno utkani i rastopljeni jedan u drugom i ovde su razgraničeni samo u svrhu analize.terapeuta različitih škola: transferni odnos i stvarni odnos. Zainteresovani više za uspostavljanje zdravlja nego za smanjenje patologije (što dovodi do istog ali pokazuje razliku u pristupu). Slika 5: Tri nivoa terapijskog odnosa i njihov udeo u terapiji Svesnost/priznanje Hermeneutički način Reprodukcija Transferni način Upotpunjavanje/obnova Stvarnosni način Transferni odnos Terapeuti humanističke orijentacije a geštalt terapeuti posebno. Drugim rečima. reprodukcija koja je gore razmatrana ne bi bila moguća. uvek su bili donekle zbunjeni nezaobilaznim transferom koji se dešava u terapijskom odnosu. fokusiranjem na stvarni odnos neki od nas poklanjaju manje pažnje transfernom odnosu. dajući mu ulogu patološkog simptoma i negativnog dokaza o progresu u terapeutskom odnosu. Bez toga. manje je razumljiv. koji se odnosi na hermenautički odnos. ali uz rizik da isuviše pojednostavi stvar. Čim klijent započne manevar razdvajanja od terapeuta na jedini način koji on zna. Terapeut mora da bude dovoljno polimorfan da dozvoli klijentu da 164 . Kao što je Kahn (1987) sugeriso. Treći. klijent mora da bude u prisustvu sagovornika koji je manje “stereotipan” nego njegovi unutrašnji objekti.

i klijentovog procesa. ono što ga je dovelo do terapeuta. U ovom smislu. Hermeneutička odgovornost znači da terapeut mora kontinuirano da prečišćava svoju svesnost. Tu. ko može da. Tu u hermeneutičkom odnosu traženje značenja tako važnog Franklu. sa vrstom integriteta koji odbija da prikriva iskustvo i u kome se teraput ne skriva od pogleda drugog. Ova jednostavna pažljivost/predusretljivost… je embrion odnosa koji dolazi. U ovom procesu na terapiju se gleda kao na zajedničko prerađivanje i kreativnost ko-autora i bogatstvo njihove kreacije će zavisiti od stepena do koga njihov odnos potpomaže njihov zajednički projekat. posmatrača i komentatora. vrednost neposrednog iskustva. bivajući licem u lice sa drugim. ostane neutralan? U dugoročnom terapijskom odnosu.reprodukuje svoje uobičajene neuspele pokušaje i ćorsokake koji su. može privremeno da zadrži bilo kakve korektivne impulse koje on sam može da doživi. Ovde se ne radi o zajedničkom objašnjavanju već o zajedničkom razumevanju. se poštuje. klijenta. Zaista. Hermeneutički odnos Ovo je deo odnosa u kome terapeut i klijent učestvuju u zajedni/žkom projektu kreirajući značenje na osnovu klijentovog iskustva. trezveno. U terapisjkom odnosu reparacije bez značaja je pokušaj da se “utvrde činjenice”. klijent će shodno tome biti lišen osećaja da ga je konačno neko upoznao i priznao a terapija neće predstavljati više od “lepog iskustva kontakta”. ustvari.ti”. hermeneutički odnos je onaj odnos koji sadrži metatumačenje terapeuta i. hermeneutički odnos osvetljava proces kao celinu i sasvim ga dovodi u svest dvoje sabesednika. 1991). Ali da bi terapijski odnos izvršio snažan uticaj transformacije. Ovo je živa hermeneutika. Beznačajno i štetno. ovaj odnos sam po sebi biće uobližen polazeći od značenja da je on zajednički produkt. svesnost njegovog sopstvenog procesa u okviru odnosa. kako se odnos razvija. ovo je plemenit oblik svesnosti. koji će se razvijati. dok održava stav budne svesnosti. Zato. geštalt terapeut prvo usvaja predusretljiv (neočekujući) stav. Upravo u hermeneutičkom odnosu su terapeutova centriranost i fascinacija klijentom najplodnija. Dopuštanje transfernog prianjanja pretpostavlja da terapeut. razlikovati i dozvoliti terapeutu da sukcesivno ili simultano igra uloge učesnika. geštalt terapeut ne traži da on sam bude neutralan u ovom susretu. u ovom odnosu. raste i širi se. otelovljena u akciji kao i izraženim verbalnim značenjima (Bouchard i Guerette. Ipak. u situaciji jedan-na-jednog. Ako terapeut nije sposoban da privremeno podrži transfernu elaboraciju. tako uobičajenog kao što može da izgleda. Dok transferni odnos ponavlja i oživljava a stvarni odnos ispravlja i ponovo uspostavlja. polysemic razmena u kojoj se “ja – ovo” stapa sa “ja . 165 . Šta više. bitan za geštaltiste.

u trenutku kada se prepozna i ukotvi. imenovana (ovde sam takođe napisao “simbolizovana”. strast za prave nijanse. upotpunjavanjem. sreću se i govore o svakom aspektu svog kontakta. ništa više nego zamoran komentar starog skripta. u finalnoj analizi. Nema potrebe objašnjavati geštalt terapeutima da je celo veće od sume njegovih delova. reč zbog koje se neke kolege u Francuskoj skoro zagrcnu…). on nije sam po sebi dovoljan. identifikovana. mada različitih kapaciteta i uloga. doživljaj bi ostao samo tok prolaznih. U ciklusu kontakta. Onda kada terapeut oda čast klijentovoj hrabrosti da rizikuje intimnost potrebnu za akt reparacije. Zato je stvarni odnos onaj koji ima za cilj ponovno uspostavljanje klijentovog kapaciteta za kontakt. On je zdravlje. Inače. Podjednako dostojanstveni.. učvršćuje doživljaj u prvi plan. Klijent mora da nađe u terapeutu osobu koja ne samo da je u stanju da toleriše odgovornost za transfer i njegovo tumačenje. Terapeut je osoba koja daje različit primer. oni vode dijalog.. ograničava samu sebe od iskustva kontakta. Vraćanje na ovaj dijalog i to kako on dobija neočekivanu energiju vodi do srži terapijskog projekta. Dok terapija koja ne dozvoljava ili je se ne tiče razvoj transfera. Odnos zasnovan na realnosti Dve osobe sede licem u lice.mora da se govori o onome što je poznato. puls energije se pojavljuje samo kada je senzacija uhvaćena. stvarni odnos. nestalnih slika i osećanja. stvarni odnos je traganje za dovršavanjem. Stvarni odnos je izražen u kontaktu i pomoću funkcija kontakta. Prava reč. Terapeut takođe mora da gaji ljubav prema rečima. tada terapija prolazi od arheologije do arhitekture. i stvarnost je jedno od obeštećenja (reparation). Iako neophodan za terapeutski proces. terapija koja odbija stvarni odnos takođe odbacuje promenu i ona nije. 166 . od razumevanja onoga što je prošlo do građenja onoga što dolazi. Upravo kroz lični integritet terapeuta psihoterapija postaje odnos. Tamo gde je hermeneutički odnos traganje za značenjem. već i pomaže klijentu da “metaboliše” tu odgovornost i transformiše je u energiju kontakta. a ova od nostalgije. Tuga se razlikuje od melanholije. Neosporno je da je ovo odnos za kojim je Perls tragao i koji mu je privlačio pažnju. ali ne potpuno zdravlje. Ona koja vodi klijenta izvan njegovih mat pozicija na lični i otelovljeni način.

Kontinuumi su intimnost. Sastavljen je od 5 osa koje obeležavaju unakrsnim linijama odnos i koje su. Ovaj metod održava životni izraz tri odnosa i tri ključna udela u terapijskom projektu. Svaka predstavlja kontinuum u kome je optimalna tačka u sredini a tačke najudaljenije od sredine izražene su kao viškovi ili nedovoljnosti. mi pokušavamo da odredimo ponašanje i stavove terapeuta koji su u interkciji sa optimalizacijom svake dimenzije. fokus i fascinacija. osoba može da bude u poziciji nedovoljan ili suvišan. Opit ukazuje na to da fluktuacije u raznim aspektima Optimalnog Terapijskog Odnosa mogu da se koriste kao vredni indikatori kada dijagnostifikujemo poremećaje ličnosti i poremećenost selfa. ukoliko je terapeut sposoban da preuzme rizik da klijent može da asimiluje dok pomaže klijentu da takođe rizikuje. onda će tri nivoa odnosa biti u interakciji na optimalni način. Dekodiranje koje omogućavaju partneri koji koriste ovaj okvir stoga bi obezbedio vredne poluge. ne samo za dijagnozu nego povrh svega za determinisanje pravaca za postizanje optimalne intervencije. Pored toga. Pored toga. zavisna osoba bi "vukla prema" višku intimnosti (zvanom nametanje). Drugim rečima. ukoliko terapeut zna kako da iskoristi mogućnosti za povećanjem nivoa intimnosti u odnosu i integriteta u kontaktu. razne ličnosti vrše različite pritiske na kontinuume.Razvojna osa odnosa Ali kako bi trebalo podstaći optimalni razvoj tri nivoa terapijskog odnosa? U CIG. kao i ose dijagnoze. Nazivamo ga Optimalni Terapijski Odnos (OTR). U jednom ranom opitu sa geštalt terapeutima iz Francuske i Kvebeka bili smo u prilici da testiramo komponente ovog alata. nedovoljnom integritetu (zvanoj podmitljivost) i nedovoljnoj spremnosti na rizik (izbegavanje rizika). Smatramo da. 167 . U svakoj dimenziji. izgleda da crtež nudi vrlo dobar alat za posmatranje koji omogućava važan fidbek. Rezultati su bili veoma ohrabrujući i mi nameravamo da ponovimo eksperiment. integritet. u interakciji. ukoliko je terapeut u stanju da kontroliše svoj fokus isto kao i svoju fascinaciju u ovde i sada. Stoga. preuzimanje rizika. koristeci ga i za konsolidaciju terapijskog odnosa i kao okvir za self. testirali smo metod utvrđivanja kvliteta terapijskog odnosa od 1991. Izgleda da je moguće značajno povećati kvalitet terapijskog odnosa koristeći ove kontinuume. U daljem radu diskutovaćemo o svakom od pet kontinuuma koji čine bazu optimalnog terapijskog odnosa i predstavljaju rezultate napora da se standardizuje i validira okvir opservacije.superviziju.

terapeut je ljudsko biće koje je posvetilo svoj profesionalni život razumevanju ljudskog funkcionisanja i promociji integralnog zdravlja. Bez obzira da li je po prirodi narcistička. Iznad svega. Da li treba da očekujemo od onih koji nas leče da budu narcistički. šizoidni ili granični tipovi ličnosti? Možda. mentalni poremećaji su "zarazni". nivou funkcionisanja o kojima smo ranije raspravljeli.POGLAVLJE 15. Perls i Rodžers živeli su potpuno različite živote ali ih ovo nije sprečilo da otvore polja koja mi sada proučavamo. to jest oni mogu da se rašire među ljudima sa kojima dolazimo u dodir. Ovaj vrlo lični napor probudiće najkreativnije aspekte njegove ličnosti i učiniće ga pažljivim da ne kontaminira klijente svojim ličnim enigmama. sluša i govori.). imamo primere iz najviših sfera: Frojd. Kao takav on mora pre svega da bude ekspert za svoje "sopstveno" mentalno zdravlje i da prepozna stavove i probleme karakteristične za svoj lični stil. paranoidni. Zato bi trebalo da postoji mogućnost da se ukaže na aspekt u terapeutovoj ličnosti koji gradi njegovu originalnost i snagu. šizoidna ili zavisna. LIČNOST TERAPEUTA Nasuprot popularnom verovanju. 1987. i svaki dan on vežba disciplinu koja ga osposobljava da primi ono što zastrašuje druge i da deluje kada drugi odustaju (Kottler. Bilo bi teško zamisliti terapeuta koji funkcioniše na 4. Mi zato treba da smo u stanju da stvorimo utisak o njegovoj ličnosti zasnovan na onome što mi znamo o ličnim iskustvima raznih tipova ličnosti. psihoterapija se ne sastoji od konfrontacije između potpuno duševno zdrave i definitivno nezdrave individue. Odnos između klijenta i šizoidnog terapeuta će naravno biti sasvim različit od odnosa sa histrioničkim tipom terapeuta. osoba koja pomaže drugima mora uvek da pokušava da iskoristi svoje potencijale najviše što može. Postoji naravno nada da oni koji izaberu ovu profesiju vode računa o sebi i poštuju mentalnu higijenu. U svakom slučaju. 168 . Sam terapeut može da bude vrlo moćan alat za transformisanje. Najgori slučaj je kada terapeut veruje da predstavlja sliku mentalnog zdravlja a ustvari meša svoja sopstvena kreativna podešavanja sa nepostojećim idealom. Mi mu se ne obraćamo zato što je on mentalno "dezinfikovan" ili sterilan već zato što je on u stanju da razumno opazi. Profesionalni psihoterapeut je stručnjak za mentalno zdravlje. Po svojoj suštini. Za klijenta terapeut predstavlja sliku optimalnog zdravlja. Neki čak tvrde da je to jedini alat.

on koristi potrebu za distanciranjem kao svoju ličnu prednost ostavljajući klijentu potreban prostor za pojavljivanje plodnih eksperimentalnih tema. Verovatnije je da je njegov pristup ljudskim fenomenima analitičan. Klijent bi mogao da zaključi da sve dok je emotivan on je i nesposoban i da su njegove emocije uvek rezultat 169 .Naravno da je teže zamisliti šizotipalnog terapeuta nego opsesivnokompulzivnog. Čak i ako može da prevaziđe šizoidnu tendenciju za povlačenjem. Šizoidni terapeut izražava toplinu uglavnom kroz pažljivost sa kojom sluša naše komentare i kroz stabilnost njegove relativne neutralnosti kada izražavamo neslaganja ili frustracije. Klijent bi mogao da doživi emotivnu dimenziju njegovog iskustva kao iritantnu koja ga sprečava da se odvoji od ljudi i stvari. Ako je šizoidni terapeut privučen geštalt terapijom to definitivno nije zbog njenih energizirajućih i interaktivnih aspekata. uspeli da reše teškoće i probleme karakterisitčne za njihov tip ličnosti. i ne vrši pritisak na klijenta niti ima prekomerne zahteve prema njemu. on mora da bude posebno oprezan u vezi određenih iskrivljenja koja njegovi stavovi prema odnosima mogu da indukuju u klijentu. Ipak. Mi zato ovde govorimo o terapeutima koji su. S obzirom da aktivni kontakt i intimnost nisu njegove jake strane. Pošto ima veću toleranciju za distancu i tišinu. i mada ne zadovoljavaju dijagnostičke kriterijume poremećaja ipak zadržavaju specifičnu boju i senzitivnost. on će prirodnije nego mnogi drugi terapeuti dopuštati praznini da bude ispunjena. On je vešt u održavanju stava terapeutske neutralnosti. kao deo svog ličnog razvoja. Ovo nas stoga vodi u ponovno ispitivanje relativne važnosti ovih potreba i našeg samo-poštovanja i ljubavi prema sebi. To takođe znači da osoba mora da se konfrontira sa svojim potrebama za potvrđivanjem i validacijom koje terapeut ne ispunjava lako. Šizoidni tip terapeuta Najverovatnije je da šizoidni tip terapeuta neće dovesti do suštinski pozitivnog transfera. ali možemo da zamislimo da postoje razlike i pretpostavljamo da je verovatnije da zavisna ličnost funkcioniše bolje nego granična dosegnuvši isti nivo. Klijent šizoidnog terapeuta ima priliku da posmatra osobu koja funkcioniše dobro bez da je duboko emotivna. Takođe možemo da proširimo ovo razmišljanje pošto je autor ove knjige u svom poslu trenera i supervizora sretao ljude koji su pokazivali karakterisitke svakog poremećaja. DSM ne razlikuje eksplicitno relativnu ozbiljnost od poremećaja ličnosti. on ipak ostaje vrlo uzdržan.

smatraće da sve jake emocije i jake interpersonalne potrebe biće vode do akcije. Antisocijalni tip terapeuta Antisocijalni tip terapeuta mogao bi da bude dašak svežeg vazduha za klijenta koji se guši od konformizma i "moralnih" obaveza. On ne izgovara u sebi ironične komentare kada njegovi klijenti govore o energiji. U najgorem slučaju. afektivni rad je način da se otvori transpersonalna dimenzija i umesto da radi na "odstranjivanju simptoma". On je otvoren za duhovnu dimaenziju i za misteriozno i ne prihvata bezuslovno parametre naučne ortodoksije. Svestan klijentovih manevara. On je dobar u inspirisanju svog klijenta da razbije granice i nadmaši sebe uprkos dominirajućim konvencijama. dekodiraju i transformišu simptome. njegova tendencija da iza spoljašnjosti traga za motivima klijentovih akcija može da navede klijenta da sebi postavlja pitanja bez da on to neminovno želi. Bolje od drugih on zna kako da ode iza spoljašnjosti i izvuče nepriznata neprijateljstva sakrivena u pozitivnom transferu. On ima teškoća u postupanju sa neizvesnošću i voli da veruje da može da predvidi klijentovo ćutanje. Za ovaj tip terapeuta. Paranoidni tip terapeuta Evo jednog koji nije naivan i kojim se ne može lako manipulisati. on je posebno vešt u otkrivanju polu-istina i alibija. On primećuje svaku propuštenu akciju i omašku i sklon je izvlačenju brzopletih zaključak.nezavršenog posla. 170 . svetlu i nivoima svesnosti. Ipak. njegov kapacitet da bude u kontaktu sa neobičnim takođe može da ga odvede do ignorisanja problema svakodnevnog života i materijalnijih aspekata patnji njegovog klijenta. Šizotipalni tip terapeuta Šizotipalni tip je od svih tipova najpogodniji za prihvatanje odstupanja u klijentovom iskustvu. On retko misli da je terapija zaista završena. Ipak. On takođe ne smatra paranormalne manifestacije neminovno psihotičnim simptomima. on pomaže svojim klijentima da kontrolišu.

On je ekspresivan i pomaže klijentu da intezivira iskustva koja je sklon da smatra nevažnim. On ne voli polu-mere i odustajanja i pruža klijentu sliku zdravlja koja se zasniva na odlučnosti da se da apsolutno najbolje od sebe. Nasuprot tome. međutim. Možemo da zamislimo da on ima kapacitet da primi žestinu svojih pacijenata i primi njihove nedoslednosti. on može da podstakne više žestine nego što klijent može da hendluje.On pomaže klijentu da dođe u dodir sa svojom fundamentalnom slobodom ali može da potceni koliko je važno za ovog klijenta da se drži vrednosti. konvencije i pravila. on zna da preterivanje može da bude način izbegavanja kontakta i pažljivo pomaže klijentu da razlikuje intenzivnost radi intenzivnosti od autentične intenzivnosti. I bolje je opremljen od drugih da opazi bol iza maske i tajno delovanje ranjivosti. Granični tip terapeuta Lično iskustvo graničnog naučilo ga je da se ne plaši nestabilnosti. 171 . On ne poklanja neopravdano svoju pažnju i da bi se stupilo u kontakt sa njim klijent mora da razvije svoje kapacitete za kontakt. On ovome ne pristupa sa skepticizmom ali zna kako da ojača strast. U terapiji sa njim naša koncepcija mentalnog zdravlja i optimalnog funkcionisanja postaje blisko povezana sa iskričavošću iskustva i legitimnošću atrakcije i čak zavođenja kao neophodnih za život. omogućavajući joj na taj način da razvije svoj pun potencijal. On prenosi svoju sklonost za ekspanzijom na klijenta. Narcistički tip terapeuta Narcistički tip terapeuta može da bude dosledna podrška u težnji za superiornošću. S druge strane. Povremeno mu nedostaje dubina i ima teškoća izlažući se opasnostima koje su ponekad prekrivene senzualnošću i zavođenjem. Za njega čovekova vitalna energija obitava u njegovoj strasti bilo da se ona odnosi na ljude ili stvari. Histrionički tip terapeuta Histrionički tip terapeuta može da ohrabruje i stimuliše klijenta da bude atraktivniji i da više zrači.

Izborivši se uspešno sa nekim od svojih monstruma. ovaj tip terapeuta će biti u toku najnovijih dostignuća u kliničkoj praksi i preduzeće opsežno istraživanje kad' god naiđe na problem sa klijentom. on će biti majstor za frustriranje. Posle dužeg kontakta sa opsesivno-kompulzivnim tipom terapeuta. Tamo gde bi narcistički i antisocijalni terapeut pokušao da ohrabri klijenta. mogućnosti i verovatnoće. izbegavajući terapeut mu dozvoljava da sluša svoj strah i da ga upozna. Opsesivno-kompulzivni tip terapeuta Ovaj tip nikada ne gubi iz vida inicijalne ciljeve terapije. Ovako je on u stanju da izrazi empatiju i podršku kada se klijent oseti preplavljenim ili skrhanim preprekom koju mora da savlada. On nije onaj koji lakomisleno zadovoljava klijentovu detinjastu potrebu za gratifikacijom. Posledica ovoga je da je on dobro opremljen za suočavanje sa brojnim pevremenim zaključcima koje klijent može da donese o svom životu. terapeut narcističkog stila mora da bude pažljiv da ne dopusti svojoj sklonosti za grandioznošću da se izrodi u želju da napravi od klijenta nešto veliko. Pasivno-agresivni tip terapeuta Kada je terapeut pasivno-agresivni tip. Njemu uvek može da se veruje da drži na umu posao koji još uvek traži da bude dovršen ali se povremeno dešava da on ne vidi unapred šta još uvek treba da se uradi. ovaj terapeut je naučio da iako neprijatelj može da izgleda zastrašujuće on nije nepobediv. S druge 172 . on drži klijentove ciljeve na umu. On verovatno mora stalno da se čuva da ne bude iritiran regresijama svog klijenta. Izbegavajući tip terapeuta Izbegavajući tip terapeuta zna koliko strah od činjenja nečega može da parališe i shvata da ovo iskustvo ljudi bliski klijentu često ne razumeju. On takođe zna da ni rasuđivanje ni interpersonalni pritisak neće pomoći da se čovek oslobodi ovog straha. Obdaren veoma kritičkim umom. Čak i u lavirintu rada na nedovršenim poslovima. i naučiće da pusti da se "spontane emocije" smire pre ponovnog razmatranja važnih odluka. On može da pravi razliku bolje nego većina između izvesnosti.Ipak. On ohrabruje klijenta da preuzme odgovornost za svoj život. klijent će imati viziju mentalnog zdravlja koja je sagrađena od mnogih dobro promišljenih izbora. podržavanih postojanošću i stabilnošću.

ovaj terapeut može da bude spor u konfrontiranju klijenta baš u tački gde bi mu malo "tapšanja po ramenu" činilo dobro. ove strane konstruišu svetlosni spektar. on mora da se odupre iskušenju da da previše na početku što bi moglo.provalu besa. Prvi je da on mora da pazi da se klijent ne služi njime u krajnjoj nuždi kad' god prolazi kroz težak period. bol i obmanu a da se ne naljuti. Terapija njegovog klijenta i kvalitet njegovog životnog stila zavise od toga. On nas uči da je normalno da želimo da budemo voljeni. ali bi ih dovelo u ćorsokak u toku terapije. i dati nam podršku i pažnju. da zadovolji kratkotrajnu potrebu za vrednovanjem. On je vrlo topao. On je sposoban da opazi ljutnju. Ali je povremeno nesposoban da vidi bes. 173 . kod određenih klijenata. odmah se osetimo prihvaćenim i on nikada ne dovodi u pitanje našu vrednost kao ljudskih bića. Svaka strana odražava jedan aspekt realnosti psihoterapeuta.. on treba da bude ohrabren da prevaziđe ove mane i znanje potrebno za ovaj proces stavi u službu čovekoljublja. Zajedno. Niko ko je izabrao ovu profesiju iz velikodušnosti i iskrenosti svog srca ne treba da bude kažnjen zbog svojih malih ličnih mana. i da velikodušnost i strpljenje nisu patološki simptomi. ova otvorenost prema drugima nosi sa sobom dva tipa opasnosti kojih on uvek treba da bude svestan. Ovi različiti tipovi ličnosti su slični različitim površinama kristala. on se mnogo trudi da pruži klijentu pomoć koju ovaj traži. Ipak. Možemo da računamo na njega da će odgovoriti na naš poziv u sred noći. i da biti sam zaista boli. On je tolerantan i prihvata lakše nego što to klijentovo nestrpljenje zahteva. Takođe.strane. Zavisni stil terapeuta Ovo je verovatno najbrižljiviji terapeut i onaj koji najviše daje. Takođe.. Naprotiv.

Primati njegova pitanja i ponekad odgovoriti. Kasnije je ona redukovana do nekih krajnje perifernih aspekata. Ništa od ovoga nije ograničeno na efemernu demonstraciju niti ignoriše učešće dugotrajne terapije. Nošen ovim talasom entuzijazma i promenjen do neprepoznavanja. geštalt je bio iskorišćen da opravda bezbrojne apsurdnosti i religiozno smeće. u radu na snovima ili još bilo čim u vezi čisto tehničke prirode. Jungom. Adlerom. moralo je da se dogodi. Što se dogodilo. Bogatstvo geštalt pristupa sastoji se od terapeutove sposobnosti da zgrabi ovde i sada i dovede do svesnosti klijenta ono što bi inače bilo samo evocirano. Čovek treba da "ostavi svoj um da se vrati telu". Verthajmerom i drugima. Ovaploćen u ovom odmetničkom psihoanalitičaru u dugačkoj odori koji je govorio u aforizmima. On je demonstrirao ovaj metod promovišući nezaboravna iskustva kontakta i oslobađajući razigrani duh svog klijenta od zatvora ograničenja. Naći u ovom neposrednom kontaktu ono što pokušava da se pojavi.. geštalt je trenutno postao alternativa sporom i prašnjavom procesu psihoanalize. To je cena koju treba platiti tako da će geštalt 174 . A ipak ovaj pristup sadrži veliko bogatstvo stvoreno ne u tehnikama dijaloga sa praznom stolicom. To prisustvo u manifestaciji klijentove prošlosti i budućnosti iskazano je tankim. konformista i pseudoracionalnih osoba. geštalt terapija je na početku bila predmet znatiželje profesionalnih terapeuta koji su kasnije opovrgli mnoge svoje unapred zamišljene ideje. Svakodnevni je rizik pokazivati se u kontaktu sedeći licem u lice sa klijentom koji je došao kod nas na savetovanje. Mi nismo više bili na ovoj planeti da "odgovorimo na tvoje potrebe". Toliko je mnogo učinjeno na ovaj način da je na jednom kraju kontinuuma geštalt bio redukovan na još jednu formu loše psihoanalize. slomljenim glasom. jedva zadržanim disanjem. bilo da su uspešni ili ne. Rankom. Ovaj pristup je stekao priznanje tek kada se Fritz Perls pojavio kao budist Zorba u Esalen-u. rečima isuviše slabim da bi sadržavale svoje značenje. koja je često potrebna klijentima sa poremećajima ličnosti. Posle kratkog vremena samo pominjanje ove mistične psihologije postalo je izvor zabave. Na praktičaru je da u privatnosti svoje kancelarije prikaže rezultate. napetim šakama i savijenim ramenima. da bi se bolje ukazalo na njen inherentni nedostatak kliničke dubine. Neki su na to odgovorili ponavljajući "cenjene" izvore natopljene/prožete Rajhom. tehnika odigravanja.ZAKLJUČAK Koncipirana kao efikasan metod za lečenje neurotičnih..

ključevi koji otvaraju vrata duše.terapija prestati da bude viđena kao ostatak pokreta za mir i ljubav i popraviće svoj status validnog kliničkog pristupa čije su tehnike često primenjivane bez odavanja dostojnog priznanja ovom pristupu. 175 . Mi ne treba da ih izgovaramo kao uvredu ili kao porugu. Tako će one prestati da budu etikete i postaće ono što je uvek trebalo da budu: mesta preporuke u potrazi za srećom. Mi pre moramo da govorimo srcem. ostajući otvoreni za patnju i za hrabrost onih koji su poverili svoje priče i ponekad svoje živote nama. ne smemo se bojati reči ako želimo da nas drugi razumeju i ako želimo da kažemo da nismo jedini koji poštuju svoje klijente kao ličnosti. I na kraju. Reči koje smo koristili u ovoj knjizi da opišemo svoje klijente bile su u prošlosti primenjivane i smatrane da ublažavaju i leče bol a ne da ga nanose.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->