PITANJA ZA STUDENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anatomski odnosi orbite i orbitalni sadržaj Adaptacija i retinopathia pigmentosa Kolorni vid Ehografija, fluoresceinska angiografija (FA) i OCT u oftalmologiji Ispitivanje vidnog polja, konfrontacija i perimetrija Merenje intraokularnog pritiska, digitalno i instrumentalno Osnovni terapijski principi i postupci u oftalmologiji Osnovi anatomije kapaka i kongenitalne anomalije (kolobom, epikantus, distihijaza) 9. Poremećaj položaja kapaka: ptoza, ektropijum, entropijum 10.Poremećaj pokretljivosti kapaka: lagoftalmos, blefarospazam 11.Vaskularni poremećaji i alergijske manifestacije na kapcima: edem, hematom, kontaktni dematitis, ekcem 12.Virusne infekcije kapaka: herpes simplex et zoster, molluscum contagiosum 13.Blepharitis, bordeolum, chalazion 14.Anatomija suznog aparata i suzno oko 15.Prekornealni suzni film i suvo oko 16.Oboljenja suzne žlezde 17.Dacryocystilitis neonatorum et adultorum 18.Semiologija patoloških promena vežnjače 19.„Crveno oko“ 20.Gonokokni konjunktivitis dece i odraslih 21.Akutni i hronični bakterijski konjunktivitis 22.Konjunktivitisi hlamidijalne etiologije i trahom 23.Virusni konjunktivitisi (epidemijski, faringokonjunktivalna groznica, hemoragični) 24.Alergijski konjunktivitisi (vernalni, polenski, gigantopapilarni) 25.Degenerativne promene vežnjače (pingvekula, pterigijum i pseudopterigijum, konkrementi) 26.Semiologija patoloških promena rožnjače (erozija, ulkus, infiltrat, edem) 27.Stepeni zamućenja rožnjače (rubekula, makula, leukom) 28.Bakterijski, mikotički, acantihamoeba keratitisi 29.Virusni (herpetički) keratitisi: površinski i stromalni 30.Neurotrofički i keratitis zbog lagoftalmosa 31.Bolesti sklere 32.Etiologija i terapija uveitisa 33.Klinička slika prednjeg uveitisa

Contusio bulbi 71.Hipermetropija 57.Intraokularni tumori odraslih (melanoma) i dece (retinoblastoma) 55.Okluzija retinalne vene (stabla i grane) 43. distrofije) 40.Retinopatija prevremeno rođene dece 38.Kongenitalni glaukom 51.Bolesti makule (staračka degeneracija. apsces kapka i orbite 53.Simpleks glaukom 49.Angularni glaukom 50.Astigmatizam 59.Traumatska katarakta 46.34.Etiopatogeneza glaukoma 48.Principi lečenja strabizma i ambliopije 64.Staklasto telo i njegovi poremećaji 47.Kongenitalna katarakta 44.Osnovi refrakcije 56. centralna serozna horioretinopatija.Dijabetesna retinopatija 37.Propisivanje naočara i kontaktna sočiva 61.Anatomija bulbomotora i ispitivanje okulomotorne ravnoteže 62.Okluzija retinalne arterije (stabla i grane) 42.Traumatska erozija rožnjače.Akomodacija i prezbiopija 60.Senilna katarakta i terapija 45. strana tela rožnjače i vežnjače .Vidni put 68.Retrobulbarni neuritis 69.Sekundarni glaukom 52.Miopija 58.Mehaničke povrede oka – Vulnus penetrans bulbi 72. rupa u makuli.Motorna i senzorna komponenta binokularnog vida 63.Promene na očnom dnu kod arterijske hipertenzije i ateroskleroze 41.Patološka stanja promene oblika i širine zenice 36.Konkomitantni i paralitički strabizam 65.Tumori očnih kapaka i vežnjače 54.Ambliopija 67.Celulitis i flegmona orbite.Senzorne promene kod razrokosti 66.Papilitis i staza papile 70. Ablacija retine 39.Mehaničke povrede oka .Zadnji uveitisi 35.

Povrede oka zračenjem (ophthalmia electrica) 74.Nasledna oboljenja u oftalmologiji .73.Hemijske povrede oka (causoma corneae el conjunctivae) 75.