PITANJA ZA STUDENTE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anatomski odnosi orbite i orbitalni sadržaj Adaptacija i retinopathia pigmentosa Kolorni vid Ehografija, fluoresceinska angiografija (FA) i OCT u oftalmologiji Ispitivanje vidnog polja, konfrontacija i perimetrija Merenje intraokularnog pritiska, digitalno i instrumentalno Osnovni terapijski principi i postupci u oftalmologiji Osnovi anatomije kapaka i kongenitalne anomalije (kolobom, epikantus, distihijaza) 9. Poremećaj položaja kapaka: ptoza, ektropijum, entropijum 10.Poremećaj pokretljivosti kapaka: lagoftalmos, blefarospazam 11.Vaskularni poremećaji i alergijske manifestacije na kapcima: edem, hematom, kontaktni dematitis, ekcem 12.Virusne infekcije kapaka: herpes simplex et zoster, molluscum contagiosum 13.Blepharitis, bordeolum, chalazion 14.Anatomija suznog aparata i suzno oko 15.Prekornealni suzni film i suvo oko 16.Oboljenja suzne žlezde 17.Dacryocystilitis neonatorum et adultorum 18.Semiologija patoloških promena vežnjače 19.„Crveno oko“ 20.Gonokokni konjunktivitis dece i odraslih 21.Akutni i hronični bakterijski konjunktivitis 22.Konjunktivitisi hlamidijalne etiologije i trahom 23.Virusni konjunktivitisi (epidemijski, faringokonjunktivalna groznica, hemoragični) 24.Alergijski konjunktivitisi (vernalni, polenski, gigantopapilarni) 25.Degenerativne promene vežnjače (pingvekula, pterigijum i pseudopterigijum, konkrementi) 26.Semiologija patoloških promena rožnjače (erozija, ulkus, infiltrat, edem) 27.Stepeni zamućenja rožnjače (rubekula, makula, leukom) 28.Bakterijski, mikotički, acantihamoeba keratitisi 29.Virusni (herpetički) keratitisi: površinski i stromalni 30.Neurotrofički i keratitis zbog lagoftalmosa 31.Bolesti sklere 32.Etiologija i terapija uveitisa 33.Klinička slika prednjeg uveitisa

Mehaničke povrede oka .Kongenitalna katarakta 44.Okluzija retinalne vene (stabla i grane) 43.Bolesti makule (staračka degeneracija.34.Senilna katarakta i terapija 45.Promene na očnom dnu kod arterijske hipertenzije i ateroskleroze 41.Propisivanje naočara i kontaktna sočiva 61.Mehaničke povrede oka – Vulnus penetrans bulbi 72.Zadnji uveitisi 35. centralna serozna horioretinopatija.Ambliopija 67.Dijabetesna retinopatija 37.Angularni glaukom 50. apsces kapka i orbite 53. distrofije) 40.Vidni put 68.Motorna i senzorna komponenta binokularnog vida 63.Kongenitalni glaukom 51.Osnovi refrakcije 56.Okluzija retinalne arterije (stabla i grane) 42.Intraokularni tumori odraslih (melanoma) i dece (retinoblastoma) 55.Astigmatizam 59. Ablacija retine 39.Papilitis i staza papile 70. strana tela rožnjače i vežnjače .Etiopatogeneza glaukoma 48.Hipermetropija 57.Celulitis i flegmona orbite.Traumatska katarakta 46.Anatomija bulbomotora i ispitivanje okulomotorne ravnoteže 62.Konkomitantni i paralitički strabizam 65.Contusio bulbi 71.Retinopatija prevremeno rođene dece 38.Patološka stanja promene oblika i širine zenice 36.Tumori očnih kapaka i vežnjače 54.Sekundarni glaukom 52.Staklasto telo i njegovi poremećaji 47.Senzorne promene kod razrokosti 66.Miopija 58.Simpleks glaukom 49.Principi lečenja strabizma i ambliopije 64.Traumatska erozija rožnjače. rupa u makuli.Retrobulbarni neuritis 69.Akomodacija i prezbiopija 60.

Hemijske povrede oka (causoma corneae el conjunctivae) 75.73.Nasledna oboljenja u oftalmologiji .Povrede oka zračenjem (ophthalmia electrica) 74.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful