P. 1
Milovan Korac - Prirucnik Za Uzgoj Lesnika

Milovan Korac - Prirucnik Za Uzgoj Lesnika

5.0

|Views: 16,457|Likes:
Published by lesandar33

More info:

Published by: lesandar33 on Jun 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

www.cudesnasuma.

com PRIRUČNIK ZA UZGOJ LEŠNIKA

UVOD

Leska bi trebalo znatno više da se gaji na našem prostoru, jer je najdeficitarnija od svih voćnih vrsta. Naši ekološki uslovi odgovaraju za njeno intenzivno gajenje, koje je vrlo ekonomično. Po jednom hektaru godišnja vrednost proizvodnje je 7500 - 10000 Eura, što ne može da se postigne ni sa jednim od ratarskih useva. Rešeni su glavni problemi tehnologije gajenja leske, obavlja se selekcija, a i introdukcija najboljih svetskih sorti koje se ispituju u našim uslovima pa su stvoreni potrebni preduslovi za uspešno gajenje ove voćne vrste. Plodovi leske su vrlo hranljivi, transportabilni, lako se čuvaju, lome i lako im se odvaja jezgra od ljuske. Kvalitetna su sirovina, posebno u konditorskoj industriji. To su prvenstveni razlozi što su lešnici vrlo tražena sirovina. Godišnja prosečna svetska proizvodnja lešnika je oko 500 000 tona. Ovu proizvodnju ostvaruju uglavnom: Turska sa oko 315 000 tona, Italija sa oko 115 000, a daleko manje Španija i SAD. Dominantni izvoznik je Turska sa oko 75% ukupnog svetskog izvoza. Većina evropskih zemalja su uvoznici lešnika. Proizvodnja lešnika u Srbiji je izrazito mala. Smatra se da mi podmirujemo oko 10% potreba za ovim voćem. U našoj zemlji će lešnik još dugo biti deficitarno voće. Prof.dr Milovan Korać dr Slobodan Cerović

Za dobru rodnost je potrebna i dobra osvetljenost. Vrlo je značajno da su padavine pravilno raspore ene po mesecima. Pogrešno je uvreženo shvatanje da lešnik podnosi i uspeva u senci. odnosno oko 70 mm mesečno. Samo jedno zalivanje u Bugarskoj dalo je prinos 10-15 kg/stablo. ali su njegovi zahtevi u pogledu klime strogo precizirani kada se gaji radi proizvodnje plodova. Osetljivije su sorte na lakom. Kalifornija. Ocenjuje se kao potrebno 700-800 mm taloga.Ovo je slučaj u područjima gde nema dovoljno padavina i gde je zemljište oskudno u vodi. Reproduktivni organi su po periferiji krune što potvr uje zahteve lešnika za osvetljenjem kako bi se oni formirali. a to daje visok prinos. Neophodno je da se omoguće 2-3 zalivanja u toku vegetacije. Osvetljenost se reguliše i brojem stabala po hektaru. Tihi vetrovi u toku godine manje mu smetaju. po tome što su zemlje najveći proizvo ači svih plodova sa klimatskim uslovima u kojima nema mnogo niskih temperatura. To se vidi. tako i relativne vlage u vazduhu. Sve sorte su nejednako otporne na nedostatak vode. . Smatra se da je za lešnik povoljna lokacija sa hidrotermičkim koeficijentom od oko 1.. Sa povoljnim klimatskim uslovima za gajenje lešnika ističu se: Turska. posebno nekih sorti lešnika koje se gaje u Ukrajini. kvalitet plodova se smanjuje – krupnoća nije karakteristična. OSTALI KLIMATSKI ČINIOCI Lešnik je heliofit – to znači da su za njega pogodniji osvetljeni položaji. Potvrdu da lešnik zahteva dosta svetlosti nalazimo u njegovom gajenju oko Sredozemnog mora. Španija.25. kao i na plitkim zemljištima. Zemljišta na kojima se lešnik gaji dosta su neplodna. Italija. pre svega. To znači da su klimatski činioci vrlo značajni i od njih zavisi njegovo uspešno gajenje. U poslednje vreme podižu se plantaže lešnika koje se navodnjavaju. U fazi intenzivnog porasta plodova i letorasta najpotrebnija je voda – to su meseci: maj i jun. Nedostatak vode se manifestuje višestruko nepovoljno: plodovi otpadaju. Tuča – grad tako e može štetno da deluje. nedovoljno se formira jezgro. Lešnik kao drvo može da uspeva svuda. što se do sredine sedamdesetih godina prošlog veka nije praktikovalo.• O LEŠNIKU PADAVINE Lešnik zahteva u toku godine kako dovoljno vode u zemljištu. peskovitom zemljištu. a i jezgra su lošijeg kvaliteta. U fazi cvetanja vetrovi su vrlo štetni. Kaliforniji i nekim delovima Bugarske.

Napominjemo da je lešnik pomološki nedovoljno obra en. Veliki značaj ima i tržište. . Šumske forme. po izgledu podseća na ''bradu''. Sorte ove grupe su nastale kao lambert-hibridi sa biološko-fiziološkim karakteristikama celskih sorti. jer se o njima ne radi.GRUPE SORTI LEŠNIKA Postoji više načina da se grupišu sorte lešnika. Pitome sorte su postale pretežno od vrsti: C. kao kriterijum za grupisanje sorti lešnika nije prikladan. Značajna karakteristika u ovih sorti je tako e gra a omotača. izgledu omotača i drugim svojstvima. obliku. kulturne sorte i šumske forme. u pogledu veličine tako e su moguća velika variranja. Jezgro ovih sorti je dobrog kvaliteta pogodno za konzum i za industrijsku preradu. svrstane su u ovu grupu. Plodovi lako ispadaju iz omotača. Rodonačelnik sorta. Celski hibridi. već o razniim formama i slično. Omotač u ovih sorti je razrezan. Mnoge sorte ove grupe se ubrajaju u privredno značajne sorte. a u drugom drugo. tj. Lambert-hibridi. maxima i C. Ove su forme prema svojim osobinama bliske celskim sortama. zbog toga se pojavljuju slučajevi da ista sorta ima u jednom kraju zemlje jedno ime. Zbog ogromnog broja varijanti. IZBOR SORTI LEŠNIKA Za proizvodnju plodova lešnika mora se predvideti odgovarajući sortiment. U ovu grupu spadaju privredno značajne sorte sa ranijim vremenom sazrevanja plodova. Omotač u osnovi nema cilindrično zadebljanje koje je karakteristično za lambert sorte. odnosno namena proizvodnje. Uglavnom su u ovoj grupi zastupljeni hibridi sorti iz ranije dve grupe (lambert i celske). Ovde nije reč o sortama. Način postanka. Plodovi su slični lambert-sortama. Razne forme šumskog lešnika. plemenike. za industriju (kremove) i kombinovanu namenu. i to: Lambert-sorte Lambert-hibridi Celske sorte Celski hibridi Lambert-sorte. a po omotaču celskim sortama. Prema ovom kriterijumu se razlikuju četiri grupe. S tim u vezi razlikuju se sorte sa plodovima prikladnim za različite namene: za stonu upotrebu. pontica. Iz praktičnih razloga je usvojena klasifikacija koja za razvrstavanje sorti uzima morfološke karakteristike. Celske sorte. U ovoj su grupi sorte s plodovima koji variraju od okruglastog do izduženog. Potrebno je poznavanje biološke prirode sorti i njihovo ponašanje prema uslovima sredine. U ovih sorti je omotač iz dva mesta koja su u osnovi srasla. što predstavlja poteškoću o kojoj bi trebalo voditi računa. U primeni je klasifikacija koja lešnik grupiše na: pitome. C. Prilikom izbora sorti mora se voditi računa o nizu činilaca. susrećemo i vrlo veliko šarenilo plodova po krupnoći. duži je od ploda. koji se ne kultiviše. U zrelih plodova omotač se povija i plodovi lako ispadaju. On je rasečen na dva dela i pri osnovi srastao. Ova grupa sorti ime je dobila po omotaču – njegovom izgledu i gra i. avellana.

kremova i dr. I plodovi se više cene ako su ujednačeniji po obliku i ispunjeni jezgrom.1 do 15. oblik ploda. autofertilnost ili interfertilnost. bujnost.5 do 18 Od 15. U divljem stanju lešnik se nalazi na krečnom i silikatnom zemljištu. jer dobro uspeva na zemljištu pri vrednosti pH od 5 do 8. kvalitet plodova. odvajanje omotača (kupule). homogamija. kamenitim i suvim zemljištima ne postižu se dobri rezultati. dobar (3). Jezgro bi trebalo da je pravilno i da se pokožica lako odvaja prilikom prženja. tanke ljuske i s visokim randmanom jezgra.4 Sitniji od 13. Faza cvetanja je značajno obeležje (cenjenije su sorte koje su kasnocvetne). • ZEMLJIŠTE ODNOS LEŠNIKA PREMA ZEMLJIŠTU Dobri prinosi mogu da se očekuju na zemljištima srednje plodnosti. plodovi bi trebalo da budu sitniji do srednje krupni.. Plodovi za potrošnju kao stono voće bi trebalo da su što krupniji. vrlo dobar (4). dovoljan (2) i ne zadovoljava (1). U nas su činjeni pokušaji sa gajenjem lešnika koji nisu uspeli. nema vegetativnog prirasta ni formiranja vegetativnih organa. humusno-karbonatnim i umereno vlažnim. randman jezgra.0 1 3 5 4 2 5 4 3 2 1 Odličan kvalitet označava (5). Prema reakciji zemljišta (pH vrednosti) lešnik je tolerantan. Pri izboru sorti bi trebalo imati na umu da su najznačajnija svojstva: rodnost. Na siromašnim.Nisu bez uticaja pri izboru sorti ni druge osobine: period ranog stupanja na rod. . okrugli ili ovalnog oblika. obilno i redovno ra anje. atraktivnog izgleda i oblika. Za industriju čokolade. otpornost prema bolestima.4 Od 13. Ocena krupnoće plodova prema nameni je nejednaka. suši i sl. Poentiranje plodova nejednake krupnoće prema nameni Prečnik ploda (mm) Za konzum Za industriju Preko 18 Od 16. Lešnik ne podnosi močvarna zemljišta. osloba anje iz omotača. Nije bilo uspeha zbog toga što zemljište nije odgovaralo fizičkim osobinama. što se vidi iz donje tabele.5 do 16. peskovitoglinastim. štetočinama. veličina ploda i otpornost na negativne temperature. lakim.

tako isto i po dubini. Pojedine žile prelaze i dubinu od 70 cm.5 – 3.5% Koloidi 14.Zemljište za lešnik mora biti takvo da omogućuje ravnomerno razvijenje korenove mreže kako lateralno. U Italiji sastav zemljišta izgleda: Krupan pesak 35. a osnovna masa korena se nalazi na 40 – 50 cm dubine (oko 80%). Odmah uz deblo u prvom metru nalazi se više žila nego u drugom. Na plodnom zemljištu lešnik ima gustu i isprepletanu korenovu mrežu koja zauzima veću površinu. vode i vazduha u toku cele godine.2% Sitan pesak 22.5% Kreč manje od 1. U nekim slučajevima zemljište se mora pripremiti kopanjem jamića. Za tu svrhu se mogu koristiti burgije sa sopstvenim pogonom ili priključene na traktor. Lateralno prostiranje je u odnosu obima krune. kao i 25% kreča. Eganu (1958) zemljište za lešnik bi trebalo da sadrži: 15-20% gline 20-30% sitnog peska 15-20% koloida 30-50% krupnog peska Rebov predlaže 5-20% gline i 50% peska – ističe se i značaj humusa čak 10%. kao i opšte poroznosti. Trebalo bi nastojati da se prilikom izbora zemljišta za komercijalno gajenje lešnika izaberu ona koja traže najmanje ulaganja za dovo enje u odgovarajuće uslove.9% pH 6. Zemljište za plantažu leske priprema se na celoj površini i na dubini do 60 cm. U novije vreme se preporučuje priprema zemljišta podrivanjem podrivačima. a rastresa se na celoj željenoj dubini. što zavisi od njegovih fizičkih osobina. Prema H. Na ovaj način se povećava zapremina zemljišta. Rigolovanje cele površine može se izvesti na klasičan način uz primenu teških traktora i plugova rigolera.7 – 29.3 – 51.3% Humus 2.4 – 10.12 – 0. Najbolje su se pokazali podrivači vibratori.1 – 23.22% Fosfor (P2O5) 38 – 223 mg/kg Kalijum (K2O) 286 – 798 mg/kg PRIPREMA ZEMLJIŠTA Masa korena lešnika nalazi se na dubini izme u 10 i 40 cm. . A to će omogućiti zemljišta sa dovoljno hranljivih materija. Na rasprostranjenost korenove mreže značajan uticaj imaju fizičke osobine zemljišta.4% Glina 7. to doprinosi poboljšanju vodnog i vazdušnog režima zemljišta. Na strmom zemljištu se moraju izgraditi terase.4 Azot (N) 0. ali se ne pravi razlika po sortama. sa udaljavanjem od debla smanjuje se broj žila. Ovakva priprema zemljišta ima neke prednosti. odnosno podrivači sa vibrirajućim radnim telom. jer se zemljište ne prevrće. samo manji deo korena prelazi taj obim.92 – 7.

Napominjemo da je koren plitak i da ga obradom ne treba povre ivati. Svi načini se mogu koristiti. gramokson u količini od 4 kg/ha površine koju bi trebalo tretirati. podstiče rad korisnih mikroorganizama. ubrzavanje mnogih procesa u zemljištu. plodnost zemljišta. gde se javlja veliki broj izdanaka. Primenjuju se herbicidi za suzbijanje korova u redovima. 2 – 4 dihlorfenoksisirćetna kiselina i dr. a njih možete naći u Poljoprivrednoj stanici u Vašem mestu. U jesen se najčešće seju: grašak. štetočina. Napominjemo još jednom da bi se za ovaj posao trebalo konsultovati sa ljudima koji su stručnjaci u oblasti zaštite bilja. grahorice. U borbi protiv korova se sve više koriste prikladni herbicidi. inkarnatske deteline ili koje druge biljke koja daje dovoljno yelene mase. U jesen se primenjuje duboka obrada uz prethodno rasturanje odgovarajuće količine organskih i mineralnih ubriva. Obrada zemljišta u jesen doprinosi poboljšanju vodnog režima zemljišta. U tom slučaju je najbolji jalovi ugar. a naročito u vezi sa količinom herbicida kojom planirate da tretirate Vašu plantažu. U plantaži gde se obavlja mehanizovana berba ne preporučuje se držanje zemljišta u stanju ledine. U proleće se masa zaore. Na taj način bi se postizalo i održavanje dobrih drugih osobina zemljišta. ali se vodi računa o mehanizovanoj berbi. U redu se zemljište prska herbicidima radi uništavanja korova i izdanaka. Herbicide koristiti prema uputsvu koje daje proizvo ač. maljava grahorica ili panonska grahorica u kombinaciji sa raži. Održavanje zemljišta Održavanjem zemljišta bi trebalo da se postigne uništavanje korova i održavanje najboljeg režima za vodu i vazduh. Preporučuju se herbicidi za plantaže podignute na sopstvenom korenu. U slučaju da je plantaža na siromašnom zemljištu i da je potrebno bilans organskih materija izravnati gajenjem biljaka za zelenišno ubrenje. tada se me uredni prostor koristi za gajenje stočnog graška.. raži.). Primenom herbicida uništava se i znatan broj izdanaka koji suvišno iscrpljuju matično stablo. uništavanju korova. Svakako da bi trebalo da način održavanja zemljišta bude u skladu i sa drugim činiocima (podneblje. Napominjemo da bi se za ovu delatnost trebalo obratiti stručnjacima. Zemljište u plantaži se može održavati na jedan od poznatih načina. To znači da se zemljište u intenzivnoj proizvodnji održava u vidu jalovog ugara. . Pre nego se sa berbom počne izvrši se ravnanje površine i valjanje radi lakšeg sakupljanja plodova. jer bi to otežalo sakupljanje plodova. konfiguracija i sl. a naročito njegove plodnosti. Od herbicida su dobri za uništavanje izdanaka: Praquat.ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA Održavanje zemljišta bi trebalo prilagoditi svakom konkretnom slučaju.

Ukoliko je potrebno. Ustanovljeno je da se na korenu razvija mikoriza koja pridonosi opštem porastu i rodnosti lešnika. U jednom je ogledu utvr eno da je na stablima sa mikorizom lišće bilo zdravo. lešnik je srednje obezbe en azotom kada se u avgustu u listu na e azota od 1.). Za mlada stabla se preporučuje ubrenje superfosfatom od 11 do 22 kg po stablu (Serr.14% do 0. kalcijum (Ca). Već je rečeno da joj najbolje odgovaraju zemljišta sa pH od 5 do 7.5 i da pri pH od 8 može doći do javljanja hloroze. Optimalni sadržaj fosfora u listu lešnika u uslovima SAD. Sa porastom stabla se povećavaju i norme ubriva. Orijentaciono se preporučuje po stablu od 60 do 90 g. i kasnije godišnje oko 250 kg/ha . znatno je manje kalijuma u listu lešnika. fosforna i kalijumova ubriva i jedna trećina azotnih unose se u jesen i zaore.). a sa povećanjem stabla.91% do 2. U odnosu na orah i badem. magnezijum (Mg) i bor (B). (Angiboust. Ishrana lešnika azotom u optimalnim količinama osigurava porast i plodonošenje.ubrenje – mineralna ishrana mladih stabala lešnika Mineralna ishrana mladih stabala bi trebalo da je u skladu sa njihovom razvijenošću. kalijum (K). a na stablima gde nije bilo mikorize. Nedostatak kalijuma se ispoljava po klasičnim njegovim simptomima. Koren lešnika lakše usvaja elemente kada pH iznosi od 6.9% do 1. kao korekcija pH vrednosti. kreće se od 0. norma se povećava do 150 g. Kao i kod drugih voćaka. Ishrana fosforom je tako e značajna. Slično je i u SAD.0%. 1961. pa i njegovom zdravstvenom stanju.32%.8 do 7. U krimskoj oblasti Rihter preporučuje 80 g/m2 superfosfatom. Optimalni sadržaj kalijumovih jona u listu lešnika je od 0. . a u Zakavkazju 300 g po stablu. ali su potrebne znatno manje količine. Me u najvažnije biogene elemente se ubrajaju: azot (N).22%. u ovom periodu se vrše i druge korekcije. lišće je bilo bledozeleno i sitno. fosfor (P). U Francuskoj prilikom sadnje unose 200 kg/ha P2O5. Mikorizu podstiče umereno vlažno zemljište sa dovoljno organskih i mineralnih materija. 1974. čak može doći i do sušenja letorasta. Prema Fregoniju (1972) i Zioniju (1972). Preporučuju se norme ubrenja kalijumom kao i kod badema. a preostali deo azotnih ubriva se unosi u proleće. Kalijum je tako e veoma značajan u ishrani lešnika.P2O5. Češći je nedostatak kalijuma nego fosfora. tamnozelene boje.3. ali re i nego azota.

0% ne bi trebalo dodavati U SAD se preporučuje unošenje svake treće godine po 500 – 800 kg/ha kalijumovog ubriva.5 kg • Od 0. Čandler (1941) navodi mogućnost da koren lešnika fiksira slobodan ayot iz atmosfere poput leguminoza. a u Francuskoj godišnje 350 – 400 kg/ha. Unošenje mineralnih ubriva. treseta.9 kg • Više od 2.8% trebalo bi dodati 2. odnosno pojedinih hraniva zavisi od toga da li je zemljište siromašno njima ili nije. On je vrlo zahvalan na sva dodatna ulaganja oko poboljšanja kvaliteta zemljišta.MINERALNA ISHRANA ( UBRENJE) Lešnik dobro reaguje na unesena ubriva. gajenjem biljaka za zelenišno ubrenje i dr. Lešnik dobro reaguje na ubrenje stajnjakom.6 do 4.0% trebalo bi dodati 1.3 do 1. Orijentacione norme ubrenja za lešnik su: N – 80 kg/ha. po istom principu. Prema Jonsonu (1936). Organske materije se nadokna uju dodavanjem stajnjaka. odnosno prema rezultatu analize zemljišta.5 kg • Od 0.6 do 0.). Agromeliorativno ubrenje Agromeliorativno ubrenje je zahvat koji se izvodi u sklopu svih operacija u neposrednoj pripremi zemljišta.5% do 0. Ne bi trebalo gubiti iz vida da se dejstvo ubriva može umanjiti nedostatkom vlage u zemljištu.5% nije potrebno da se ubri Za kalijum se.8% dodaje se po stablu 1. P2O5 – 40 kg/ha i K2O – 160 kg/ha. Trebalo bi normu usaglasiti sa potrebama.5 mg na 100 g zemljišta K2O unosi se 330 do 450 kg K2O. s obzirom da se u takvim krajevima ova voćka gaji.3 kg • Od 2.9 do 1. ubrenje lešnika osnovnim hranivima bi trebalo po prilici da je i kao kod jabučastih voćaka. osokom. zemlji nije potrebno dodavanje kalijumovog ubriva. Prema iskustvu iz SAD (Oregon) agromeliorativnim ubrenjem u zemljište koje sadrži do 7. što se često dešava. plodu i slično. Organska ubriva u kombinaciji sa mineralnim daju dobre rezultate.5% dodaje se po stablu 0.8% do 1.7 do 3. fekalijama.2% do 2.5% trebalo bi dodati 3. preporučuju norme K2O po stablu: • Manje od 0.2% dodaje se po stablu 0.8% do 2. i to: • Manje od 1. Za ovu svrhu se koriste neke iskustvene norme do onih na bazi sadržaja odre enog hraniva u zemljištu i pojedinim delovima – listu. Ukoliko je u zemljištu 150 mg/kg. U Engleskoj lešnik ubre raznim otpacima organskog porekla (od vune i dr. komposta. ako . Sigurno je da od plodnosti zemljišta zavisi i uspeh u gajenju lešnika.8 do 2.7 kg • Više od 1. Prema Barbou (1973) norma za ishranu azotom odre uje se prema koncetraciji jona u listu. Odre ivanje količine organskih i mineralnih materija koje bi trebalo zemljištu dodati vrši se prema zemljištu.8 kg • Od 1.

Najrentabilnije je da se voćke zalivaju prve godine posle sadnje. Navodnjavanje se danas mnogo više primenjuje nego ranije. odmah po sa enju. kao i u periodu posle lignifikacije ljuske kada se jezgro formira.zemljište sadrži 7.5 do 15 mg na 100 g vazdušno suvog zemljišta. . Posebno je važno da se vodom interveniše dok su stabla mlada. Čim se oseti nedostatak vlage u zemljištu. U Francuskoj izvedu 3 – 4 zalivanja od aprila do avgusta. ako je sušan period. U Kaliforniji je navodnjavanje redovna mera od maja do kraja avgusta. jer se shvatilo koliki doprinos ono ima u razvoju lešnika. a samim tim i povećanja prinosa. svakih 30 dana. Zbog lakšeg prikupljanja plodova izbegava se navodnjavanje iz brazda. Zbog nedostatka vode plodovi mogu da opadnu u velikom procentu – do 62%. Smatramo da bi trebalo intenzivirati navodnjavanje u periodu porasta vegetativne mase i plodova. da sadnice u početku ne zakržljaju. sa po 70 mm. odnosno sa ukupno 210 – 280 mm. jer su to kritični periodi za vodom. NAVODNJAVANJE Navodnjavanje lešnika • Navodnjavanje predstavlja značajnu meru u poboljšanju opšteg porasta i razvijenosti. Prosečno se ravnomerno raspodeli na ove mesece 950 do 1000 mm. U ostvarivanju stabilnih prinosa voda je značajan činilac. onda se dodaje 325 – 330 kg K2O. Pri agromeliorativnom ubrenju za lešnik trebalo bi se pridržavati onih normi koje su date za orah. U Italiji se vrši navodnjavanje u kritičnim mesecima ili. U zemljišta sa preko 15 mg K2O na 100 g nije potrebno unošenje kalijuma. trebalo bi primeniti navodnjavanje.

Razmak sadnje pri podizanju plantaže lešnika bi trebalo usaglasiti sa važnijim faktorima od kojih to zavisi. Navedene činioce bi trebalo uzeti u obzir kada se odre uje hranljivi prostor za stabla u plantaži. osobine stabla (žbun ili stablašica). Trebalo bi usaglasiti činioce klime lokaliteta sa biološkom prirodom sorte. Pored toga i primena mehanizacije može da utiče na veličinu razmaka stabla lešnika u plantaži. . Bolje se mehanizuju procesi proizvodnje u zasadima sa stablašicama i sa većim rastojanjem. eugenija) • Bujne (negret. moraju se sorte ukomponovati tako da se vodi računa o nekim praktičnim razlozima. već prema odnosima oplodnje. uvek bi trebalo da je jedne sorte paran broj redova. padavine. Kada je reč o ovoj kulturi smatramo da je posebno značajna studija o ekološkim uslovima. Naime. naročito ako se kombinuju ili moraju da kombinuju sorte čiji plodovi sazrevaju ranije sa sortama čiji plodovi sazrevaju sasvim kasno. RASPORED SORTI LEŠNIKA U PLANTAŽI Prema istraživanjima mnogih autora. čak se nalaze i grupe sorti koje su inkopatibilne izme u sebe. O drugim se momentima vodi računa već pri izboru sorti u fazi cvetanja (podudarnost) i sl. RASTOJANJE STABALA U PLANTAŽI Već je istaknuto da se sorte lešnika razlikuju po bujnosti. Maksimalna mehanizacija u proizvodnji plodova lešnika uslovljena je i oblikom krune. primena agrotehničkih i pomotehničkih mera. kao i niz drugih činilaca: plodnost zemljišta. zaštita i dr. jer od pravilnog podizanja zavisi i ekonomski efekat proizvodnje. pa i konfiguracija zemljišta. Po ovoj osobini se grupišu u nekoliko grupa: • Kržljave (pijemontski. naročito o klimi. sorte lešnika su autosterilne. To su: zemljište. Na nagnutim površinama rastojanje je manje. bujnost sorti. Od sorti koje su izabrane planom za odgovarajuću plantažu.• SADNJA PODIZANJE PLANTAŽA LEŠNIKA Za podizanje plantaža lešnika preduzimaju se sve organizacione tehničke mere kao i kod drugih voćaka. kosford) • Vrlo bujne (halski džin) Osim nasledne osnove. dugi španski) • Srednje bujne (barcelona. Ustablašice se gaje na manjem rastojanju (prosečno 4 x 3 m) i to je najbolje da se sadnja obavi u kvadrat ukoliko je ravna površina. na bujnost utiče i bujnost podloge.

Pošto lešnik vrlo rano počinje da vegetira. on praktično ima kratak period mirovanja. Preduboko zasa ena sadnica gotovo 2 – 3 godine ne raste. to znači da i kasnije prorodi od ostalih. i to rano. Nikako ne bi trebalo da se sadnice sade dublje nego što su bile u rastilu. Me utim. a to znači da je neuporedivo bolje da se sadnja obavi u jesen. Tehniku sadnje možete videti u slikama na sledećoj stranici. .TEHNIKA SA ENJA Na prvi pogled izgleda da nema razlike u načinu sadnje sadnica lešnika i drugih voćaka. nego u proleće. postoje neke specifičnosti u odnosu na druge voćke.

Kopanje jame Postavljanje stajnjaka Postavljanje tampona Postavljanje sadnice Zatrpavanje sitnom zemljom Zaliti sa 10 litara vode Zatrpavanje .

prekida im se porast i sasušuju se. Oboleli se plodovi lako raspoznaju. Benlejt i Fungohrom.). Parazit prezimljuje u opalom lišću. Saprol i dr. žuti. Bajleton. koji menja boju. Za suzbijanje se koriste fungicidi: bakarni kreč.). Karatan ili Afugan. . Zaštita lešnika Zaštita u periodu gajenja svodi se uglavnom na suzbijanje nekoliko bolesti i štetočina. Bolest je utoliko štetnije što može izazvati defolijaciju. Akricid.). Pepelnica (Phyllactinia corylea korst. oboljevaju sasvim mladi i plodovi pred berbu. Kaptan. Plodovi potamne. Kumulan. Ronilan. Pepelnica napada pre svega list. Ortocide. Bakterija ulazi u biljku kroz mehanička oštećenja ili u procesu rezidbe. dobro je da se pri jačem napadu lišće sakuplja i spaljuje. KARATAN. KUMULUS BAKTERIOZA LESKE (XANTOMONAS CORILINA) Napada mlade letoraste I stvara rak rane. Češće se javlja u mediteranskom podneblju. može da napadne pupoljke. Promena boje može doći na bilo kojem delu ploda. pa čak i opadne. Suzbija se jednim od sledećih fungicida: Kosan. Od drugih bolesti značajnija je rupičavost lišća (Gloesporium coruli Desm. Teško ispadaju iz omotača. BOLESTI LEŠNIKA Trulež ploda lešnika (Sclerotinia coryle Schell. SUZBIJANJE U PROLEĆE I U JESEN JEDNIM OD BAKARNIH PREPARATA. pa su za zaštitu dovoljna samo 3 – 4 tretiranja. Virusna oboljenja u lešniku nisu dovoljno proučena. Najčešće se izvede po jedno zimsko i 2 – 3 tretiranja u toku leta protiv lisnih vaši. BAJLETON.• ZAŠTITA LEŠNIKA OD BOLESTI I ŠTETOČINA Lešnik ne napada veliki broj bolesti i štetočina. PREPARATI: SAPROL. Tretiranje se vrši prema uputstvu proizvo ača. omotač ploda I sam plod.

Rese imaju mnogo manje polena. Lisne vaši nisu naročito štetne. PREPARATI: TIONEX.ŠTETOČINE LEŠNIKA Crvljivost – Balaninus (Curculio nucum L. Suzbijanjem navedenih štetočina. Tretiranja se obavljaju jednim od navedenih preparata i u količinama koje su naznačene od strane proizvo ača ili nekog stručnog lica. Zolone. hrani se lišćem do polaganja jaja. TIODAN I DR . U stvari. a u toku vegetacije mozete koristiti Plictran ili Neoron. gde prezimi. Najčešće se javlja Myzocallis coryli. Naša preporuka. Crveni pauk. Značajno je da se prati pojava i razvitak insekata. Suzbijanje je efikasno tretiranjem u momentu napuštanja pupoljaka gde je prezimila. Grinja (Phztoptus Avellanae). Suzbijanje se vrši jednim od sledećih preparata: Ultracid. Ženka u plod polaže jaje iz koga se izlegne gusenica – crv bele boje. U proleće izlazi imago. Javlja se na naličju lista.) Vrlo česta štetočina lešnika. a stariji se sasuše. Ovo je štetočina koja napada pupoljke. Vrlo često dolazi do opadanja plodova usled zaraze. kao i za sve ostale štetočine je preparat Ripkord. Prezimljuje u pupoljku i u proleće se seli na mlade pupoljke. Za zimsko suzbijanje se koriste uljni preparati. a ženski cvetovi se ne oplo uju. Zaštita lešnika se sastoji iz sledećih tretiranja: jedno zimsko prskanja. pa je tako direktno ugrožena rodnost. suzbijaju se i neke druge koje se u plantaži javljaju. Lisne vaši. Pri većem napadu može dovesti do defolijacije. a to je u proleće. pa izaziva deformacije. Preparate koristiti prema uputstvu proizvo ača. Suzbija se u toku vegetacije i preko zime. Oštećenje je vrlo karakteristično sa sitnim listićima kao rozeta. jer prezimljuje u obliku jaja. Masovno se javlja u maju mesecu. One se suzbijaju dimekronom ili nekim drugim insekticidom. drugo prolećno – posle cvetanja. zatim prvo prolećno – neposredno pre cvetanja. Larva izgrize tvrdu ljusku i učauri se u zemlji. to je pipa crne boje. treće – oko dve nedelje posle drugog i naredna tretiranja prema potrebi. Gusation i dr. Ovo je opasna štetočina i zato bi trebalo početi sa borbom protiv nje čim se primeti. Lebajcid. Napada obe vrste cvetova.

4% SREDINA APRILA SREDINA MAJA SREDINA JUNA SREDINOM JULA BAKTERIJE. miševa. kao i od glodara.3% 0. trebalo bi obratiti pažnju da se plodovi sačuvaju od ovih štetočina. VOCNA PIPA.2% GRINJA + GUSATION/ 0. KUMULUS/ STIZIBUBA. U jednom gnezdu veverice je prona eno 129 kg lešnika.35% 0.SURLAS LESKE. BOTRITIS.2% SURLAS LESKE. Sadnice lešnika visokog kvaliteta sa dokumentacijom 064 397 0 387 – Slobodan . BOTRITIS KUPROKSAT/ ILI KUPROZIN/ ILI KUPRABLAU ILI FUNGURAN/ 0.15% 0.15% SURLAS LESKE. STENICA. GRINJA TIONEX/ 0. vrane. Posebno su velike štete koje nanose veverice.15% PEPELNICA. U fazi sazrevanja plodova. BILJNA VAS.TRETIRANJA ZASADA LESKE Vreme tretiranja PRE CVETANJA Bolest/štetočina Preparat/koncetracija 0. MONILIJA.02% Napominjemo da su štete od ptica velike (kukavica. SILIT/ PEGAVOST. + GRINJA TIONEX/ 0. AKTARA/ + STENICA. KOTNION/ 0.2% 0.3% MONILIJA. patke).2% 0. GRINJA + CIMOGAL/ ILI KOTNION/ 0.3% 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->