Zanatsko preduzetnička djelatnost

''FragolA''

Biznis plan

Mart, 2006. godina
SADRŽAJ I II III

Napomena autora
Pregled rada Opis posla Ispitivanje tržišta Analiza industrije Analiza okoline Analiza konkurencije Analiza ispitivanja potrošačke potražnje Opis ciljanog tržižta Markentiška strategija Opis proizvoda Cjenovna strategija Distribucija Reklamiranje Menadžement/organizacija Neophodno osoblje – Ogranigram Raspored uoči početka Blok dijagram proizvodnje Jagoda na otvorenom Blok dijagram proizvodnje Jagoda u plastenicima Dobavljači sirovina Finansijski plan Neophodno ulaganje Mjesečni troškovi rada Početno ulaganje Kalkulacija amortizacije/pozitivna nula Planirana prodaja Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode na otvorenom) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode u plastenicima) Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda: Početni bilans stanja Aneksi Aneks br. 1 – Potrebna oprema Aneks br. 2 – Dobavljači sirovina Aneks br. 3 – Bankarski sistem i mikrokreditne institucije Aneks br. 4 – Anketni listić i rezultat Aneks br. 5 – Budući saradnici. Aneks br. 6 – Raspored troškova - marketing Aneks br. 7 – Marketing - primjeri Aneks br. 8 – Primene zaštitnih sredstava Aneks br. 9 – Troškovi rada - detaljni Aneks br. 10 – Procjena Rizika 2

IV

V

VI

VII

te mnogo uloženog vremena i truda. Očekujem da se i vi pozitivno odredite prema biznis planu i date korisne kritike i sugestije Unaprijed sam vam zahvalan: Draško Anđelić 3 . je pokazalo da sam se opravdano odlučio da krenem u proizvodnji i prodaju Jagoda. što pored iskustva iz ranijg perioda dokazuje i finansiska analiza. dogovor sa kupcima (dosadašnjim i potencijalnim).Pozitivna nula/prag ekonomičnosti NAPOMENA AUTORA Biznis plan je rađen u periodu od januara do kraja marta 2006. protok gotovine (cash flow tabla). ispitivanje potrošačke tražnje i da je brz povrat uloženih sredstava. Ovom prilikom vam upućejem kompletan biznis plan i molim vas da ga detaljno pročitate.Aneks br. a sve u cilju njegove što bolje izrade. eventualno doraditi i početi sa njegovom primjenom. 11 – Cash Flow Tabela Aneks br. tako da je profit zagarantovan i moguće dalje širenje proizvodnje. osigurano tržište. oko pisanja biznis plana. 12. Rado ću primitu svaku sugestiji i pozitivnu kritiku kako bi ga mogao. godine gdje je potrošeno više od 30 radnih dana. Moje iskustvo u toku trajanja ovoga projekta. sugerišete na nedostatke i da ga nepristrasno ocijenite.

00 vlastita sredstva 2. Takv način proizvodnje i ishrane i potražnje uzrokuju povećanje cijene Jagode za 200%. što olakšava plasman i komunikaciju sa kupcima.075. a svake naredne godine proširuje plasteničku proizvodnju.00 dobijena sredstva od LDA .00 KM. Dosadašnjim iskustvom.00 KM Protivgradna mreža (2 000 metara kvadratnih) . zavisno od količine proizvodnje firme.1.1. gdje će svoj proizvod moći da plasira na bilo koje tržište. (gdje bi se proizvodila zdrava hrana) do granice koju dozvoljva tržište.925.000.16 000.000. Cilj firme ”Fragola” je da u što kraćem roku povrati uložena sredstva. to bismo ostvarili kroz plasteničku proizvodnju gdje bi dobili ranu i zdravu Jagodu. Firma FragolA biće registrovana kao preduzetničko zanatska djelatnost.000. Kontaktima sa prodavcima u obližnjim gradovima došlo se do zaključka da je plasman Jagoda na širem područiju isplatljiv.00 KM Registracija (nije tačan podatak ali ne prelazi ovu cifru) . Zemljište se na lazi na periferiji opštine Prijedor.00 KM Ostalo Finansiraće se iz sledećih sredstava: 1. Gornji Orlovci bb (6 km od grada). Takodje postoji mogućnost plasmana Jagode i na tržište okolnih gradova.1.00 pozajmice i krediti 4 . a planiram da je proširim i na plasteničku proizvodnju. Bitna karakteristika ove firme je proizvodnja zdrave hrane koja zauzima sve značajnije mjesto na tržistu prehranbenih proizvoda.I PREGLED AKTIVNOSTI Proizvodnjom i plasmanom Jagoda bavim se već 4 godine (neregistrovano).3. stečenim proizvodnjom i prodajom Jagoda i istraživanjem tržista došlo se do zaključka da našem domaćem tržištu nedostaje proizvod rana Jagoda i da će se potražnja povećavati iz godine u godinu. što je firmi i cilj da svoje proizvode proširi i na širi region.390. Ovakva tržišna kretanja idu u prilog firmi ”Fragola”.00 KM Kompletan materijal za sadnju Jagode na zemlju (6000 sadnica) .00 KM Plastenik sa kompletnom opremom za početak rada (6 300 sadnice) . Tokom 4 godine rada na proizvodnji i plasmanu Jagoda stvorena je prodajna mreža koja će poslužiti i za plasman u narednom periodu i još boljim marketingom plasman na domaćem tržištu je zagarantovan. pa se to odražava na profit koji je garantovan u daljem radu. kao i novčana sredstva nephodna za ulagajna u iznosu oko 19 500. .13 110. Trenutno najbitnija je edukacija mene kao vlasnika u savremenoj proizvodnji i plasmanu Jagoda.

Usavršavanje proizvodnje Jagoda i pokrivanje tržišta tokom cijele godine . marmulada.visoke cjene proizvodnje (cjena rane Jagode koja uspeva za 5-6 sedmica ranije od Jagode koja se sadi na zemlji je oko 4-5 KM.). elvira i arrosa) i u planu je da u novo sagrađenim plastenicima ta proizvodnja bude proizvodnja zdrave hrane.trenutno jedino izvodljiv način proizvodnje zdrave hrane Iz ovoga se vidi da je profit veći i očekivan. U planu je pravna registracija preduzeća i udruživanje u kooperacije sa ostalim ovakvim i sličnim preduzećima radi lakše proizvodnje i plasmana Jagode. . godine u Prijedoru (ne registrovna). dok je ove druge 1.5 – 2. 5 .Proizvodnja Jagoda u plastenicima 10 tona po sezoni . Značajniji profit se očekuje u proizvodnji Jagode u plastenicima iz sljedecih razloga: . Jagodu sam plasirao na domaće tržište (male prodavnice u gradu). Lokacija Buduća firma ”Fragola” nalaziće se na lokaciji: Gornji Orlovci bb tel. Takođe planirano i je proširenje proizvodnje na otvorenom. i za početak postaviti plastenik u koji će biti posađeno vertikalno negdje oko 6300 sadnica Jagode. Kupci su locirani na području opštine Prijedor. a moguće je vršiti prodaju Jagode i na širem područiju. .II.Proizvodnja zrdarave hrane U proizvodnji i prodaji Jagoda iskustvo je pokazalo da profit postoji i očekivan je. Tada je bilo dosta više proizvođača nego sada. Bavi se proizvodnjom i prodajom Jagoda. Ciljevi: . gdje će se pored postojećeg pola dunuma Jagode posaditi još 2 dunuma.Proširenje proizvodnje Jagode na zemlji za oko 50%. U zavisnosti od potrebe moguće je proširiti tu površinu na istoj ili obližnjoj lokaciji.Proizvodnja Jagoda u staklenicima (daleka budućnost) . godine. Trenutno raspolažem sa pola hektara obradivog zemljišta. 061/436 545. Dosada smo proizvodili više vrsta Jagode (elsanta. vlasnistvo Anđelić Draška. Identifikacija Prvu proizvodnju Jagda firma ’’FragolA’’(buduća firma) počela je u augstu 2001.potrebno je manje radne snage i manje obradive površine . prvi put počela je sa radom 2001. ali nije tako velik s obzirom na količinu koju treba proizvesti. OPIS POSLA Firma ”Fragola” iz Prijedora.

Ovaj način proizvodnje zdrave jagode ima sigurnu perspektivu i zagarantovanu dobit. U prilog će mi ići i liberalizacija tržišta kako unutar balkanskih država tako i sa ulaskom Bosne i Hercegovine u tokove evropskih integacija i otvaranja tržišta Europske unije. a time i tržišta ovog dijela Europe. sva sreća još ih nema u BIH. mnogobrojnost sorti u proizvodnji. 6 . Španija camarosu. a takodje su i svjetska potraživanje sve više okrenuta prema zdravoj hrani. Problem je u proizvodnji. Francuska darselect. Hrvatskoj. E tu je moja šansa. u Italiji. Dok Holandija ima elsantu.Takva raznovrsnost i nije nužno tako loša promotrimo li kakvoću ovogodišnjih Jagoda koje na Balkansko tržište dolaze još iz Španije. Pa iz svega ovoga proizilazi i potražnja za kvalitetnom i zdravom Jagodom. a naše podnevlje ima veliku perspektivu u proizvodnji zdrave hrane. Trendovi u proizvodnji Primat u savremenom načinu proizvodnje hrane imaće prije svega zdrava genetski ne modifikovana hrana koje je sve manje u svijetu. gdje će naša jegoda doživjeti veliki uspjeh kao zdrava i kvalitetna. nego onu koja će zadovoljiti kupca svojim unutrašnjim i vanjskim svojstvima. Više nije dovoljno selekcionirati sortu visoke rodnosti. i drugim zemljama zastupljene su mnoge sorte. ali ne i za dalji rad. pa je proizvod manje prepoznatljiv na tržištu. koja je u stalnom porastu.Bavljenjem proizvodnjom i prodajom Jagoda stekao sam neophodno znanje i iskustvo što mi pruža dobru osnovu za početak proizvodnje kako na otvorenom tako i u plastenicima.

veće su mogućnosti da se i cijena Jagode poveća. W – Weaknesses .Ambalaža Jednostavna ali skupa. . tako da sa trenutnom proizvodnjom ne mogu da podmirim zagarantovano tržište.5 a nekad i 6 sedmica zavisno od sezone.Podrška opštine u kreditiranju Saradnja opštine sa nekom od banaka. .Uvođenje regresivnih mjera za nabavku repro materijala vezanog za poljoprivrednu proizvodnju . .Rast životnog standarda Što je standard veći.Zemljište za proizvodnju Posedujem zemljište za proizvodnju veličine 5 dunuma.Neposedovanje uslova za podizanje kredita Današnji krediti su veoma nepovoljni i što se tiče kamatnih stopa i uslova. za Jagodu je potrebna posebna ambalaža sa malim dimenzjama. gdje nebi došlo do gnječenja Jagode. O – Opportunities – Prilike. .Slabosti biznisa .Mehanizacija Posedujem traktor sa svim priključcima za obradu zemljišta . gdje bi rezultat bio smanjenje kamatne stope i jednostvniji uslovi za podizanje kredita.III. (opština kao garant) 7 .Slaba podrška opštine Potrebno je da opština što više pomogne poljoprivrednim proizvođačima jer je poljoprivreda budućnost ove opštine. Tada se Jagoda bere i prodaje.Sezonski posao Taj sezonski posao traje 4.Predhodno iskustvo u proizvodnji i distribuciji Bavim se uzgojem i distribucijom Jagoda od 2001 god.Riješen problem navodnjavanja Posedujem cisternu za navodnjavanje .Blizina tržišta 6 km od grada Prijedora . . ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA SWOT analiza S – Sstrenghts – Jake strane biznisa . koje je obilno. mogućnosti koje dolaze iz poslovnog okruženja . a nešto manje posla se ima nakon toga.

u okviru sektora nalazi se poljoprivredna djelatnost. ali trenutno je nemoguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu na otvorenom po uslovima koji oni zahtjevaju.Naglo povećanje konkurencije bi se odrazil na cjenu proizvoda. Za naredne godine opština je pripremila određenu sumu novca za kreditiranje poljoprivrednika. ANALIZA INDUSTRIJE Prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja RS. Slabosti biznisa su rešive od strane zajednice.T –Thereats – Pretnje. Ne samo poljoprivrednici nego svi ostali biznismeni kojima uvoz ugrožava rad. Sa stanovišta faze industrije. Sezonske promjene – Ova vrsta proizvoda tražena je tokom cjele godine. opasnosi koje dolaze iz poslovnog okruženja . Tkođe. Osnovni izazovi i problemi u industriji – tokom ljetnih mjeseci visoke temperature koje predstavljaju probleme u proizvodnji Jagoda i sušni periodi tokom godine. koji nepovoljno utiču na prinos Jagode.početak primene zakona ekologiji Danas se svi baziramo na prizvodnju zdrave hrane. . pa je tu prilika za proširenje i početak novih biznisa. i koji diktiraju cijene koje su veoma visoke. Svi se nadamo da dolaze bolja vremena i da će država tj. a prilike su nešto što će dobro doći u svakom vremenskom periodu.Vremenske nepogode Najveća pretnja je grad – led koji je u proteklim godinama učestao. . se nadaju da će država da počne da kontrolira uvoz. . ali trenutno je nije moguće proizvoditi tokom čitave godine jer za to nisu stvoreni uslovi. Jagoda će u budućnosti zauzeti prvo mjesto jagodičastog voća i biće forsirana od strane zajednice. Registracija je moguća na više načina od kojih je firma ”FragolA” biti registrovana kao zanatsko preduzetnička djelatnost. Zaključak: Iz swot analize se vidi da jake strane pokrivaju sve ostale slabosti i pretnje. i kao takva može se registrovati. a EUFOR je zabranio rad protiv gradnoj zaštiti – valjda kako kažu avoni su im ugoženi. Iz svot analize se takođe vidi da je naveći problem podizanje kredita.Donošenje zakona o oporezivanju poljoprivredne proizvodnje Danas zakoni o oporezivanju nemogu donijeti dobro poljopriverdi. Metode prodaje u industriji – od proizvođača do maloprodaje / veleprodaje 8 . opština početi da radi na razoju poljoprivrede. pa tako i ja. jer bi se zatrpalo tržište i na taj način bi došlo do pada cjene proizvoda. jedan od problema su namjenski proizvođači plastenika kojih je malo. koje firma ”FragolA nije u stanju finansiski da podrži.

klima. Sanski Most). cjenovna politika se utvrđuje prema situaciji na tržištu. Dobavljači Na teritoriji BiH postoji nekoliko dobavljača. Jagode su atraktivne kao zdrava hrana te se koriste u ishrani u svakom domu.279 hektara. a obzirom na činjenicu da ovakav oblik proizvodnje predstavlja sve više trend koji poštuju i zahjtevna tržišta Zapadne Evrope.00 KM .35 KM što negativno utiče na kupovnu moć. u firmama koje proizvode kolače i slično. Sadašnji nivo prinosa gajenih kultura je nizak. koji plasiraju sadnice i ostalu potrebnu opremu za njhovu proizvodnju. POLJOPRIVREDA: prijedoraska opština se prostire na ukupno 83 406 hektara površine. stanovništvo odvaja sredstva za hranu i zbog opšte tendencije o zdravoj ishrani. Kozarska Dubiubica. te na taj način postati značajan izvor prihoda Prijedorska opština može se zbog kvaliteta zemljišta uključiti u procese proizvodnje zdrave hrane za što postoje sve neophodne pretpostavke. U Aneks br. Ali i u takvoj nepovoljnoj materijalnoj situaciji. pa ko zna možda se u nekoj daljoj budućnosti i bude radilo i na izvozu (to zavisi od poslovanja i kapaciteta same firme). Uslovi plaćanja u industriji su standardni. a tokom određenog vremena i na okolne gradove (Novi Grad. jer potrebno je pokriti tržište tkom cjele godine. Jeftina radna snaga predstavlja dobar osnov za pokretanje bilo kojeg vida proizvodnje. a 26 142 državno. ali bi se uz značajnija ulaganja mogao višestruko povećati. Na prostoru opštine postoje veoma povoljni uslovi za razvoj poljopriredne proizvodnje: zemljište. posebni plastenici i oprema u njima. takođe ih koriste po mnogim motelima. Namjera firme ”Fragola” je da prošri svoje tržište na čitav grad. Za Jagodu domaće tržište zadovoljava ali pojavljivanjem većeg boja proizvođača došlo bi do prezatrpavanja tržišta i onda bi se moralo djelovati i na šire pa čak i na izvoz (koji još nije moguće istražiti). 37 149 hektara imamo oranica. na domaćem tržištu. je iznosila 490. Ukupno obradivo zemljište zauzima prostor od 44. god.Kapitalni zahtjevi – prostor na otvorenom. ANALIZA OKOLINE Ekonomsko okruženje BiH karakteriše nizak stepen zaposlenosti stanovništva. Proširenje proizvodnje na cjelu godinu bio bi veliki uspjeh. a voćnaka je zasađeno oko 2 386 hektara i vinograda oko 4 hektara. voda. od čega 57 264 hektara privatno vlasništvo. gdje je potrošačka korpa 481. Karakteristika industrije – Trenutni kanali koji sad postoje mogu koristiti za dalji plasman Jagoda.2 ili na strani 19 biznis plana možete naći dobavljače sirovina. 9 . u poslastičarnicama. Prosječna plata za 2006. a daljim razvojem i uz pomoć zajednice moguć je i izvoz.

Cijena jagoda je dosta povoljna. tako da nije problem nabaviti potrebni materijal i opremu za proizvodnju. Tako da tehnološko okruženje pruža sigurnost za kvalitetnu proizvodnju. folija i ostalih potrebnih stvari za uzgoj Jagode. gdje se ona proizvodi. Ljudi dolaze polako svjesti i važnosti domaćih proizvoda i rado kupuju Jagodu. pored redovne procedure za registraciju neophodno je obezbjediti potvrde i nalaze od više institucija i to: . Glavni grad RS Banja Luka (56km od Prijedora) je područije koje je veoma dobro snadbjeveno potrebnom opremom. Takodje postoji i poljoprivredna savjetodavna služba. 3) Svijetlu tačku pruža Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Prijedor koje daje besplatne savjetodavne usluge i pruža usluge mikro kreditiranja. Proizvodnja Jagoda predstavlja proizvodnju zdrave hrane te kao takvo dobija sve obuhvatnu podršku od stanovništva i zakonodavca. što im stoji u podsvjesti da je to svježa Jagoda prešla nekoliko kilometara koja čeka svog kupca. Po novom zakonu o malim firmama mora biti zaposlen samo jedan – dva radnik. a koja su finansirana od medjunarodnih institucija. što je veoma nepovoljno za stimulaciju proizvodnje. Društveno . praktično nema otpada.Ne postoji ni jedna banka koja bi pratila proizvodnju i realizaciju od početka do kraja.potvrda o ispravnosti proizvoda Zavoda za zaštitu zdravlja . Standard zapošljavanja ne predstavlja problem.pravno okruženje Za proizvodnju i puštanje u promet Jagoda. Proizvodnja ni u jednom momentu ne ugrožava okolinu. Banke odobravaju nepovoljne kredite sa veoma visokim kamatama i bez grejs perioda. Tehnološko okruženje Svake godine je vidljiv napredak . Na tržištu postoje razni plastenici i razne protiv gradne mreže koje su svake godine sve naprednije i savremenije tačnije rečeno pomažu proizvođačima u njihovim proizvodnjama. što je veoma bitno. formirana od opštine Prijedor koja pruža besplatne savjetodavne usluge. i opštine. Političko .kulturno okruženje Danas je Jagoda omiljena u svakom domaćinstvu i ljudi je sa užitkom konzumraju. sa kojom sam sarađivo i ranije .00 KM. (aneks br. Trenutno na područiju opštine Prijedor nema firmi koje se bave prodajom plastenika. naravno pre kupovine oni su upućeni odakle ta Jagoda dolazi. 10 . sistema za navodnjavanje.laboratorijski nalaz o ispravnosti (poljoprivredni institut) (u slučaju da bi se samo radila proizvodnja ZDRAVE HRANE) Pravno okruženje značajno utiče na početak proizvodnje jer je za registraciju potrebno oko 1000.

postoje samo sezonski uzgajivači Jagoda kojih i nema mnogo. Ova konkurencija se može podijeliti na dvije grupe: sezonska i konstantna Sezonska konkurencija Trenutno u Prijedorskoj opštini. a proizvođača je malo i ja vidim tu šansu da ova buduća firma uspije. se niko nebavi plasteničkom proizvodnjom. Konstantna konkurencija Tehnologija je mnogo skupa i trenutno u Prijedoru. a za ovu godinu nije poznato koliko je planirano da se posadi. ali nisu dovoljno zastupljeni kod nas. i kao glavni grad dobro je snadbjeven raznim voćem i povrćem koje se takođe prodaje na veliko. takvo da se ne kosi sa očuvanjem životne sredine. Lokacije ovih proizođača je na udaljeosti od oko 80 -120 km.Ovakvi trendovi olakšavaju proizvodnju i plasman firmi ”Fragola” i potrošači ih rado prihvataju. ANALIZA KONKURENCIJE Direktna konkurencija Direktnu konkurenciju čine najviše uzgajivači na područiju Prijedora tačnije regije Banja Luka. Većinom su to mali proizvođači čija količina ne prelazi 1 dunum po proizvođaču. a pojavljivanjem samo jedne stanice za otkup Jagode bojaznost od propadanja proizvoda sveo bi se na 1%. tu se pojavljuje i Jagoda koja dolazi iz Hercegovine. Ni dan danas ni meni nije jasno zašto se ljudi nerado opredeljuju za sadnju Jagoda.Ali to ne remeti moju proizvodnju niti pravi veliku konkurenciju. Proizvodnja Jagoda u plastenicima je u standardima sa ekološkim trendovima. Povećavanjem količine proizvodnje oni mogu lako da se pojave i na tržištu opštine Prijedor. Tržište je ogromno. Danas prijedorski prodavci za svoje prodavnice nabavljaju Jagodu iz raznih krajeva RS i BIH.. jer većina potrošača su zabrinuti za okolinu i kupiće onaj proizvod koji ne štiti okolinu. Trenutno tržište.Ekološki trendovi Ekološki trendovi su vrlo bitni u bilo kojoj vrsti proizvodnje. 11 . a ni proizvede jer proizvođači slabo vode računa o načinu proizvodnji. Banja Luka je blizu. podmirujući samo male i srednje prodavnice. ali ona mnogo ne ugrožava tržište. može da primi još mnogo veću proizvdnju. U prijedorskoj opštine ima oko 3 hektra posađenih Jagoda. Na područiju regije Banja Luka postoji plastenička proizvodnja. tako da je tržište gladno u većini mjeseci u godini. a i šire. Takođe postoje i plantaže Jagoda ali ni one znatno ne utiču na tržište.

svježa Jagoda Jagoda koja se ubere nakon 1h je već u dodiru sa potrošačima. a i predhodnih godina. Što je jako važno jer je.(u sezoni). do cjene od 1. Jagoda jako osjetljiva i svaki duži transport uništava kvalitet Jagode.Indirektna konkurencija Ovakava konkurencija postoji i vrlo je opasna. koju sam dobio lično svojim istraživanjima rađenim ove. se bavimo proizvodnjom i distribucijom Jagode. (ovo je moja procjena. a ujedno kupuju i Jagodu kad je ima u ponudi. ako uspijemo da proširimo proizvodnju.prosečna dnevna potrošnja svježe ubranih Jagoda na prijedorskoj regiji je oko 1. 20% zelena pijaca 10% poslastičarnice i restorni (stoga što bi poslastičarnice jednim djelom mogle da kupuju i zamrznute Jagode – nije detaljno istraženo) 10% firme koje se bave preradom Jagode (cjena koju diktiraju same firme.5 KM postotak potrošnje kreće se: 60% prodavnice (STR i veće samoposluge) cijena varira zavisno koje je doba sezone. a i kvalitet je veoma nizak). . .5 .5 do 2 KM ali tada se kvalitet Jagode nemože porediti sa onim na početku – Jagoda je sitna i treba joj više vremena da sazri) 12 . (početak sezone 3 -3.5 KM koja je samo nekoliko dana.dosadašnja zagarantovana distribucija Od 2001 god.) Iz ovoga sam izvukao da je prosečna cijena Jagode u sezoni oko 1. (Aneks 5) ANALIZA ISPITIVANJA POTROŠAČKE POTRAŽNJE Ispitivanje potražnje u prodaji Jagoda Na osnovu dosadašnjih iskustava i rađenih anketa (aneks 4) u plasmanu Jagoda došlo se do sljedećih rezultata: . Prosječna cijena je 1. i na kraju sezone oko 1.5 KM.blizina tržišta Proizvodno mjesto je udaljeno samo 6 km. Oni odlaze sa namjerom da kupe povrtlarske proizvode.1 KM po kili na sredini sezone.500 kg. Ovo ugrožava domaću proizvodnju. Procena moje prednost na osnovu ostalih konkurenata je: . Ona se ogleda u tome da trgovci odlaze najviše na Banjalučku pijacu i kupuju Jagodu koja se proizvodi u oblližnjim opštinama ili dolazi iz Hercegovine (najviše iz Čapljine). i trenutno imamo oko 5 prodavnica koje snadbjevamo našim sezonskim proizvodom – Jagodom i taj broj će se povećati na oko 10-15. znači ne skladišti se i nema bojaznosti od propadanja.

etničke i dr. tržište je smješteno na područiju Prijedora i regije Banja Luka. Jagoda je čest gost na trpezama u našim domaćinstvima. Proizvod Jagode je taražen od cjelokupne strukture stanovništva kako sa različitosti starosne dobi tako polne.Pijace . stoga što bi se za poslastičarne i restorane mogla distribuirati i zaleđena Jagoda zavisno do namjene) .Poslastičarne . Tržište zahtjeva kvalitetnu i atraktivnu ambalažu koja prati ekološke trendove i kao takva privlači potrošače. ta cifra bi bila duplo veća i kretala bi se oko 4 . Geografski. imajući u vidu da plastenička Jagoda sazreva oko 4-5 sedmica prije.Za plasteničku proizvodnju koja je veoma različita po cjeni. a prodajna mjesta su ista.Prodavnice .5 KM. a grupu korisnika proizvoda čine: . OPIS CILJANOG TRŽIŠTA Sama proizvodnja: U oblasti proizvodnje istraživanje i dosadašnje iskustvo pokazalo je da tržište želi domaće i zdrave Jagode.Firme koje prerađuju Jagode. 13 .Restorani (sve ove grupe žele da u svojoj ponudi imaju zdravu i svježu Jagodu. ali i trendovi o zdravoj ishrani takodje idu u prilog plasmanu proizvoda.

dok je saharoza vrlo malo zastupljena. tako da je ona kvalitetna i količinski zadovoljava. Sadržaj vitamina C kreće se od 25120mg/100g ovisno o sorti. Mnoga istraživanja upućuju na to da su Jagode izvor korisnih sastojaka u borbi protiv raka. lokaciji. kardiovaskularnih bolesti. lipida i proteina.IV. inspiracija kuharima. Na tržištu se nalaze manje više slične vrste Jagoda samo razlika je u načinu transporta. pridonose tome da se Jagoda svrstava u najomiljenije voće kako kod male djece. K. Fe. drugačije rečeno odakle je ta Jegoda stigla. nego biljka ljubimica mnogobrojnih vrtova. E. Iz tih je razloga. Neki smatraju da 8 krupnih jagoda sadrži 140% dnevne potrebe organizma za tim vitaminom. flavonoidima. holesterola u krvi i u mnoge druge svrhe. Antioksidansi su spojevi koji neutraliziraju štetne slobodne radikale i na taj način smanjuju rizik od pojave različitih bolesti. vitaminom C. MARKETINŠKA STRATEGIJA Opis proizvoda: Različiti atraktivni oblici plodova crvene boje na kojima se ističe zelena čaška u kombinaciji sa specifičnom aromom i okusom. pa ih mogu jesti i dijabetičari. Njihov sastav i koncentracija ovise o sorti. Jagoda koju firma Fragola proizvede. razlikuje se po tome što se toj Jagodi posevećuje maksimalna pažnja tokmo cjele godine (šišanje. vitaminom E. P i velikim brojem antioksidanata. taninom. Jer je veoma bitno da se Jagoda ne ošteti prilikom transporta. Ovi i mnogi drugi poremećaji povezani su sa štetnom oksidacijom nukleinskih kiselina. Jagoda u 100 grama sadrži oko 35 kcal. a koje ubrzavaju i oporavak od bolesti. te na kraju i izvor prihoda brojnim domaćinstvima. načinu uzgoja te vremenu berbe plodova. Osim lijepog izgleda i odličnog okusa Jagoda sadrži čitav niz hranjivih sastojaka koji pozitivno djeluju na zdravlje čovjeka. elagičnu kiselinu. 0 kolesterola i 0 masti. Koliko je kilometara prešla. Najveće količine Jagoda propadaju prilikom transporta jer dolazi do gnječenja proizvoda. tako i kod onih najstarijih. Ca. U antioksidanse ubrajamo vitamin C.navodnjavanje. raznim umjetnicima. slabljenja imunološkog sistema i neuroloških poremećaja. folnom kiselinom. snižavanju krvnog tlaka. čišćenje. lignin i različite fenolne spojeve. i ako hemijski sastav nije bio poznat. Jagode nisu samo delikatesna namirnica pristupačna svakom džepu. flavonoide. organskim kiselinama. Mg. Od šećera prevladava glukoza.). vitaminima B kompleksa. prihrane I sl. tanine. Plodovi Jagode bogati su pektinom. tačnije i više nego da opravdava svoj očekivani prinos. 14 . Plod Jagode je također izvor zaštitnih tvari koje omogućuju pravilan rast i razvoj ljudi. korištena od davnina u liječenju bubrežnih i reumatskih bolesti.

gdje mi garantujemo kvalitet našeg proizvoda i ne dozvoljavamo nikakva iznenađenja prilikom trensporta (gnječenja Jagode.5 . Lokacija je u Prijedoru i ispunjava uslove za poljoprivrednu proizvodnju. koje će biti obljepljen providnom folijom. Ako je godina bila slaba. Za proizvodnju na otvorenom: U početku sezone Jagoda po kili dostiže cijenu od 3 KM. jer su one podložne uticaju temperaturnih razlika. stoga je 4km puta asvaltirano i 3km dobro urađenog makadam puta – koji bi ove godine trebao da se asvaltira). mada ima bojaznostii da ta cijena padne i na 3. Ovakav način pakovanja je veoma privlačan za kupce i mnogo je bolji jer svako naknadno prepakivanje oštećuje proizvod. kašnjenje sa dostavom – redovna dostava. Cjena zavisi takođe i od godine roda. i sarađivaće i u budućnosti. jer kapacitet nedozvoljava proširenje.5 kg.) Distribucija Distribuciju vrši firma i posrednici kojima firma ukaže povjerenje.1 KM. tačnije kada je tržište pretrpano). pakovao bi se na različite načine. Cijena u toku sezone se spusti čak i na 0. drskost osoblja koje radi na dostavi i sl. da li u slobodnoj prodaji ili u preradi) koje mogu uticati na kvalitet. tačinije ako se Jagoda na tržištu pojavljuje u manjim koljičinama cjena proizvoda raste. 50 KM ali to nije veliki pad. i zbog činjenice da kupci zahtjevaju svjež proizvod Jagode. U već unapred poznatu cjenu koju firma Fragola nudi uračunat je i prevoz do lokala prodavca koji je zainteresovan za prodaju našeg proizvoda. Kako sezona berbe prilazi kraju. Posle 4 – 5 dana cjena Jagode naglno opada do 1. a u isto vrijeme nije daleko od prodajnih mjesta i centra grada (6 km od centra grada.Cjenovna strategija (odnosi se na strategiju cijene Jagode) Cijena je zasnovana na vrijednosti proizvoda i cijene koje diktira tržište. U proizvodnji na otvorenom polju Jagoda se pakuje u malim gajbama veličine 5 – 6 kg. Firma Fragola ima 5 manjih prodavnica sa kojima je već sarađivala. Naravno sva pakovanja će biti urađena onako kako to kupci zahtjevaju. i ona je konstantna. Distribucija je veoma važan segment u plasmanu Jagoda.80 (vrlo retko. 15 . tačnije dolazi do negovog gnječena. Taj će se broj proširiti na još 10 isto tako manjih prodavnica.cjena je opet u porastu ali kvaltet na kraju nemože da se poredi sa onim na početku sezone. (moraju u kratkom roku da budu iskorištene. naravno opet do one cjene koja je na tržištu u tom trenutku zastupljena. Proizvod Jagoda. odnosno onako kako je to njima njprihvatljivije. Uzrok tome je vremensko poklapanje plasteničke i proizvodnje na otvorenom. Za plasteničku proizvodnju: Cjena Jagode u plastenicima se kreće oko 4 KM. a za plasteničku proizvodnju planirano je pakovanje u stiroporne posude veličine 1kg i 0.

kupci. Prezentacija za veleprodaju uključuje predstavljanje proizvođača. plnovi proširenja tržišta i sve ostalo što bi bilo zanimljivo. ’’Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama. Sledeći predloženi načini reklamiranja su za firmu najprihvatljiviji i najbolji: .U bliskoj budućnosti. što je vrlo bitno za maloprodajne objekte.SLOGAN Usmena prezentacija se bazira na vizuelnom predstavljanju proizvoda. bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu mase 0. ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove.usmena prezentacija . tu bi se našla mnoga objašnjenja praćena slikom kako firma radi na proizvodnji. proizvoda i ostalim karakteristikama proizvodnje koja će na lak način predstaviti samog proizvođača i proizvod ili postaviti link na već slične ili poljoprivredne sajtove.izložba na sajmovima prehrane . Naravno tu bi bio i slogan po kome bi kupci i ostali prepoznali ovu firmu.internet oglašavanje (web strana) . Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. Naravno. ali trenutni kontakti koje imamo pokazuju potrebu za kvalitetnom Jagodom i daljim detaljnim istraživanjem bi se utvrdilo stvano stanje potražnje. opis i namjenu proizvoda. Sajt bi sadržao. Reklamiranje Akcenat u prezentaciji i reklamiranju proizvoda treba staviti na proizvodnju ZDRAVE HRANE što kupci rado prihvataju. Prezentacija za maloprodaju sadrži opis proizvoda. i namjenu proizvoda i redovne isporuke u sezoni. dobijanjem novčanih sredstava i proširenjem kapaciteta Jagoda koju proizvede firma Fragola stigla bi i na tržište obližnjih gradova (N. za kategorije potencijalnih kupaca. K. Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine.5 kg i 1 kg . minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu. mini postera i vizit kartica Usmena prezentacija Na prvom mjestu uključuje opis proizvoda i ostale karakteristike. Most ).putem lifleta. Akcenat treba staviti na mogućnost odloženog plaćanja od oko 5 dana do dana preuzimanja proizvoda (u dosadašnjem poslovanju smo koristili ovaj metod. Danas mnogo ljudi ne koristi internet. ali u bliskoj budućnosti internet će da bude br. sve informacije od samog početka rada firme do sadašnjosti i planova za budućnost. na odloženo plaćanje) Takođe treba naglasiti mogućnost popusta u zavisnosti od količine kupljenih proizvoda. S.Dubica. “Domaća i najbolja” .1 za reklamiranje.Grad. Cijena ovakvog vida reklame bila bi oko 50 KM (imajući u vidu da će vlasnik sam da izradi sajt) 16 . Internet oglašavanje Izrada web strane sa opisom proizvođača. ovo tržište nije detaljno ispitano.

od kontakata sa drgim proizvođačima. Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama. karakteristike proizvoda i poruku za potencijalne kupce. proizvodnja zdrave i kvalitetne hrane.oko 500 lifleta 200 vizit kartica i 50 mini postera. Cjena koštanja ovakvog vida reklamiranja bi iznosila oko 100 KM .7 17 . mini postera. a bili bi postavljeni na izlozima prodavaca koj već imaju proizvod firme Fragola. Način prezentacije i reklamiranja na sajmovima nije previše skup i pristupačan je svima. Cijena izlaganja i reklamiranja na jednom od ovih sajmova nije velika i iznosili bi od 300 do 500 KM. ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove. bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu. letaka i vizit kartica: U lifletima. “Domaća i najbolja” – SLOGAN Naravno sav tekst koji bi bio pisan bio bi popraćen slikama. Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. Koja daje niz mogućnosti. letcima i mini posterima bi se nalazio opis proizvođača. preko novih načina prozvodnje i distribucije. minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu.Izložba na sajmovima prehrane Je sve veći trend u savremenoj ekonomiji. (imajući u vidu da firma poseduje računar i dodatnu opremu. Mini posteri bi takođe sadržili teksutalne poruke i slike. manji opis proizvoda sa prepoznatljivijim logom i brojem telefona. jer je jedino tako moguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu. a vlasnik se do tad već bavio ovim vidom izrade marketinga) Raspored utrošenog novca u toku godine je prikazan tabelarno u Aneksu br. adresu.6 Primenr reklama možete da vidite u Aneks br. Vizit kartice bi sadržale naziv firme. a u prilig tome ide i teza da su ovakvi sajmovi zdrave hrane sve češći i da se njima poklanja velika pažnja. Naravno ovde govorimo o plasteničkoj proizvodnji koja će biti naglašena. Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine. kako velikim tako i malim proizvođačima. Putem lifleta. a zbog same prirode stvari. do niza edukativnih seminara iz oblasti zdrave hrane. Važan je i kontakt sa drugim kupcima i širenje i prezentovanje kako zdrave hrane tako i jagode kao važnog konzumenta u svakodnevnoj upotrebi. karakteristikama i sloganima.

znači po potrebi.V. Posle sadnje dolazi obavezno ručno zaljevanje (svakoj sadnici od 0. Radnici koji će biti angažovani.. proizvodnja. skida se sva zelena masa sa folije znači vrši se šišanje lista peteljki i ostalog do blizu samog korena Jagode.5-1 L. on je uključen u sve. jer nadolaze ljetni mjeseci gdje su velike vrućine.sledeće godine u rano proleće obavezno je da se čisti jagodnjak od truleži koja je nastala tokom zimskog perioda. O čitavom poslu vodi računa sam vlasnik. prodaja. ne moraju da budu specijalizovani za ovaj posao.Tabela zaštitnih sredstava nalaz se u aneksu br.8 Uz sve zaštite može se vršiti prihrana preko lista. jer on nije komplikovan. MENADŽMENT / ORGANIZACIJA Organizacija proizvodnje Jagoda nije mnogo zahtjevna. Ovo se sve radi uz navodnjavanje i posle branja Jagode.kada Jagoda krene rasti i razvijati se onda se pristupa raznim zaštitama Jagode od: truleži. i temperatura ispod folije zna da bude i 50°C. što isušuje zemljište. nabavka materijala. a to je od polovice avgusta do polovice septembra uz dobro pripremljeno zemljište isfrezano i nagnojeno zateže se folija i vrši se sadnja.vode) bez obzira na sistem za navodnjavanje. Većinom ljudi koji će biti angažovni za rad su moji rođaci. a i u daljem periodu tokom čitave godine obavezno je šišanje trave između redova. odnosno između folija. Po završetku branja Jagode. a u proleće sledeće godine je isti postupak kao predhodne godine. a radnici će biti angažovani zavisno od godine roda. velike količine vlažnosti (ako postoji) i svih drugi bolesti koje napadaju Jagodu (koje se nalze u Jagodnjaku). oko 40 dana u godini. Sve se ovo radi prije kretanja vegetacije. Kretanjem vegetacije.. koja nije mnogo fizički teška ali trži povremenu angažovanost u jagodnjaku da bi se moglo kvalitetno i dobro obaviti branje koje ne traje vremenski dugo. Organizacija posla u proizvodnji Jagode traje tokom čitave godine..od polovice maja do kraja juna mjeseca. Ta trulež se obavezo mora iznjeti iz jagodnjaka i zapaliti. 18 . Jagoda se sadi u najoptimalnijem roku za sadnju. U jesen se ponovo vrši šišanje jagodnjaka tako da bi biljka bila što bolja i da spremno dočeka zimu. kao i do sada. koje tokom ljeta ponovno narastu. pjegavosti.

P. a sama berba 30 dana .Pakovanje i distribucija 19 prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo .kap po kap . mreža zaštitna sredstva ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.berba .Ogranigram Direktor/Vlasnik Draško Anđelić Knjigovođa Angažovan povremeno Proizvodnja Vlasnik +2 rdnika Nabavka Vlasnik (zavisno od godine) Prodaja Vlasnik + jedan radnik Marketing Vlasnik BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA NA OTVORENOM ulaz osnovne sirovine: podloga za uzgoj .berba .G.sadnice . a sama berba 30 dana .Pakovanje i distribucija prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo - BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA U PALSTENICIMA ulaz osnovne sirovine: Plastenik full oprema Zaštitna sredstva Ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.folija .

telefon Banja Luka Vrsta Kvalitet proizvoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sadnice Plastenik i kompletna oprema za plastenik Odličan Cijena Termini plaćanja Po Zadovaljavajuća preuzimanju Topola 051 /716580 Prijedor Beograd 011/36 79 022 Zadovaljavajuća Po preuzimanju 0.Dobavljači sirovina za proizvodnju dati su u tabeli sa cijenama. vrstom proizvoda. kvalitetom.O. adresom i nazivima firme. ”GOLIĆ” Udruženje poljoprivrednik a Prijedor ATP IRRIGATION doo.19 Euro centi po sadnici Više vrsta cijena.O. Dobavljači sirovina Ime dobavljača Poljoprivredna apoteka ”DANOJEVIĆ” D. terminom plaćanja. Mjesto. zavisno od izbora Po preuzimanju Po ispurici ili preuzimanju Standardno 20 .

00 45. početna ulaganja su bila 2000 KM za posađenih 3500 sadnica koja su bila dovaljna za 3 naredne godine.00 UKUPNO: Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se dobijenjem sredstva od LDA 1 500 evra ili 2 925.00 92.00 KM Ova ponuda je ATP IRRIGATION d. Za ponovnu sadnju 6000 sadnica potrebno je izdvojiti novčana sredstva u iznosu koja su data u sledećoj tabeli: R. 5.visina 3. FINANSIJSKA ANALIZA Neophodno ulaganje Jagoda na otvorenom Proizvodnja je započeta u sadašnjoj djelatnosti 2001.60 963. Na ovaj način su stvorena iskustva u ovoj oblasti.o.o.90 5777.00 1000. 21 .46 13 110.00 100.STOPA 18% UKUPNO u evrima CIJENA u KM 30m 2000. 6. NAMONTIRANOG PLASTENIKA SA PUNOM OPREMOM PDV .84 943. Za ovaj posao. 2. a ostatak potreban od ličnih sredstava.50 828. 1.00 4 073.00 2 223.nosači saksija (9 kom na sprat) Saksije od stiropora Supstrat Kontejnerska sadnica Transport Montaža CENA KOMPLETNOG. SREDSTVO Priprema zemljišta Sadnice Sistem za navodnjavanje Folija Sredstva za prihranu Protiv gradna mreža IZNOS (KM) 150.Br. 3.25m) Konstrukcija sa DVE folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu tešnim djubrivima Uredjaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi .00 794. i do danas se bavi proizvodnjom Jagoda na otvorenom.00 500. Jagode u plastenicima Da bi se započela proizvonja Jagode u plastenicima neophodna ulaganja su data u sledećoj tabeli: Dužina plastenika (širina 5m.84 813. 4.00 240.62 6721. iz Beograda koja je trenutno jedina za ovakav način proizvodnje.00 100.VI.00 KM.

.00 II III IV V VI VII VIII 100 100 IX X XI XII Prva godina proizvodnje: Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku trošakPočetni I II III 60 60 IV 70 70 V VI VII 110 160 60 110 160 60 VIII IX 130 20 130 20 X 60 60 XI XII Troškovi rada iznose oko 670 KM po jednoj sezoni.50 576. Starost E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 650.20 m. 6 god.00 14.62 258.21 538. 7. Kalkulacija amortizacije za plasteničku proizvodnju Plastenik: širina 5 m. 3 god. 3.00 Mjesečni troškovi poslovanja: Sadna godina – proizvodnja počinje tek sledeće godine Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku Početni trošak I 2900. B Konstrukcija sa dve folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu T. 5. Pojedninačni troškovi u Aneks br. 4. kako zbog manje količine tako zbog jednostavnosti.33 .00 87.Đ.75 1549. visina 3. 3 god.53 613. A 1. 2. Uređaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi nosači Saksije od stiropora Supstart Kontejnerska sadnica + PDV 18% (Srbija) C 3900. 3 god. 3 god.Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se sledecim sredstvima.90 60. 6.00 29.40 360. 6 god.Sredstvima pozajmica i kredita u iznosu od 6500.74 525. 38 Troškovi rada u plasteničkoj proizvodnji nisu precizno poznati ali su u pola manji nego troškovi na otvorenoj proizvodnji.00 22 Cijena KM Vijek trajanja D 6 god. 6 god.00 13 110.52 1979. 6 god. dužina 30 m Naziv sredstva Br.27 1616.00 179. 9.60 1840. 8.23 1586.

83 Kalkulacija amorizacije za proizvodnju na otvorenm 6000 sadnica (oko dunum i po) Naziv sredstva Br.00 Cijena KM Vijek trajanja D 3 god. otpada na plasteničku proizvodnju.00 100. 3.00 33.UKUPNO 13098.98 Planirana prodaja Godišnja prodaja Jagoda na otvorenom i u plastenicima: Projektovana prodaja zasnovana je na iskustvu proizvodnje i prodaje Jagoda i markentiškom istraživanju po čemu zaključujemo da je: . 3 god. Stoga 4400 kg.00 2223. 3 god.00 50 4023.da je ova prodaja i proizvodnja sezonska i odvija se u 4.66 714.66 1318. 6. B Podloga za Jagode na otvorenom Sistem kap po kap Folija Sadnice Protiv gradna mreža Gajbe UKUPNO C 150.00 500.00 333.5 i 6 mjescu.rana proizvodnja) Za drugu godinu: 8 600 kg. Starost E 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 50. a 3 000 kg na proizvodnju na otvorenom. Stoga 3 200 kg otpada na plasteničku proizvodnju. (prosečna cejna 1.5 KM) Jagoda u plasteniku U prvoj godini prihod bi bio 12 800KM (prosečna cjena 4 KM . A 1.77 3266. Za prvu godniu: 6 200 kg.33 16. 4. 6 god. 3 god. 5. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Prodani 700+ proizvodi u kg 250 500= 250 0 1200 0 Jagodu na otvorenom U prvoj godini prihod bi bio oko 4 500 KM.godisnja prodaja 6 200 kg (Prva godina) 8 600 kg (druga godina) .33 166. a 4 200 kg na proizvodnju na otvorenom Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X Prodani 800+ 360 proizvodi u kg 360 600= 0 0 1400 Jagodu na otvorenom XI XII 23 . 2. 3 god.00 1000.

5 i 6 mjesecu.5 % 9% 13.00 6% 800. Sezonska prosječna proizvodnja Jagoda na otvorenom je 4 200 kg.5 % 28.00 100.00 1730.5 KM) Jagoda u plasteniku U drugoj godini prihod bi bio 17 600 KM (prosečna cjena takođe kao i u prvoj godini 4 KM .5 % 39 % 100 % % učešća u ukupnom iznosu 100.5 % 6.5% 6% 3.00 7723.U drugoj godini prihod bi bio značajno veći 6 300 KM (prosečna cejna kao i u prvoj godini 1. gdje se u 4 i 5 mjesecu berba obavlja u plasteniku.00 24 .00 500.00 46.5 % 38-% 100 % 100.00 50.00 700. 5 i 6 mjesec na otvorenom polju.00 60.00 670.rana proizvodnja) Iz ovih tabela je vidljivo da je berba Jagode samo u 4.00 1000.00 3 000. Aneks br.(6000 sadnica) Fiksni troškovi Podloga za Jagode na otvorenom Sistem za navodnjavanje Folija Sadnice Knjigovodja Protiv gradna mreža Plata 1 jednog stalnog zaposlenog Ambalaža (plastika) UKUPNO: Varijabilni troškovi Transport Plate radnika sezonaca Zaštitna sredstva Voda Troškovi rada UKUPNO: Količina 3 ranika u udranom periodu 10 000 l po sezoni Cijena KM 150.11 PROJEKCIJA PROTOKA GOTOVINE (CASH FLOW TABELA) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode na otvorenom) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodanih dobara.00 Cijena KM % učešća u ukupnom iznosu 2% 1.00 2223.

00 13 210.5 % 24.76 KM 4059.00 670.30 KM 25 52 % 23.00 100.5 % .00 % učešća u ukupnom iznosu 100% Varijabilni troškovi Transport Voda 2 sezonski radnik Zaštitna sredstva Troškovi rada Ambalaža (stiropor) UKUPNO: Cijena KM 100.Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode u plastenicima) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodatih dobara: Sezonska prosječna plastenička proizvodnja Jagoda 3 800 kg.00 1000 100.00 60.96 KM 4190.00 400 1880.00 Količina 10 000 l po sezoni - % učešća u ukupnom iznosu % 100% Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za prvu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja 8999. (6 300 sadnica) Fiksni troškovi Plastenik sa kompletnom opremom spremnom za rad Protiv gradna mreža Obaveze UKUPNO: cijena KM 13 110.00 500.

26 KM 1829.00 4190.5 % 17.85 KM 37.2 % Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda prva godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br.Porez 17 % Neto profit 712.3 % 26 .30 712. 12 Bilans uspjeha: (za prvu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 17 250 KM 13059.34 3477.97 KM 10761.96 KM 4.41 KM 8931.76 KM 4139.5 % 45 % 7.6 % 37.96 KM Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za drugu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja Porez 17 % Neto profit 8999.34 KM 3477.2 % 20.72.

74 10761.Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda druga godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br.41 8931. 12 Bilans uspjeha: (za drugu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 23900 KM 13138.26 1829.85 KM 27 .

00 0.00 24200.00 0.00 0. plastenik.00 10 000.00 1000.00 1950.00 3075.00 0.00 0.itd) Objekat (zgrade) Zemljište Obrtna sredstva Gotovina Žiro račun Potražnja od kupaca Zalihe gotovih proizvoda Zalihe sirovina Inventar UKUPNA AKTIVA PASIVA (izvor sredstava) Tekuće (kratkoročne) obaveze Pozajmica od rodjaka Kratkoročni krediti Donacija od ALD Beskamatni kredit ALD Dugoročne obaveze Dugoročni kredit Osnovni kapital Vlastiti kapital Neraspoređena dobit UKUPNA PASIVA 18 200.00 0.00 1000.00 24200.00 975.00 28 .00 0.BILAN STANJA ”FragolA” AKTIVA (sredstva) Osnovna sredstva Oprema (mašine.00 5000.00 7200.

oprema koju nabavljamo može da se nabavi samo od jednog proizvođača. 29 . a sličn je kao i u prvoj. a najbolji profit se očekuje od plasteničeke proizvodnje Jagoda i to tek nakon prve godine. prinos se očekuje i treće godine. trenuto je stanje nepovoljnije na odnosu opreme na otvorenom iz jednog veoma jednostavnog razloga.ZAKLJUČAK Iz finansijske analize je vidljivo da je opravdano ulaganje u proizvodnju Jagoda. Takođe. cjena opreme bi bila manja. Povrat novca uloženog u kompletnu opremu za proizvodnju na otvorenom otplatio bi se za jednu sezonu. Profit u proizvodnji Jagoda postoji i da je opravdan nastavak. tako da bi sledeća sezona bila otplaćena i što se tiče profita on bi se povećao jer je prinos posađenih Jagoda u drugoj godini veći za 25 %. Što se tiče vertikalne plasteničke proizvodnje. gdje dobijamo kvalitetnu i zdravu Jagodu. tako da on drži monopol u rukama. a za palsteničku tek u drugoj godini. Pojavljivanjem još proizvođača opreme (iste ili slične) za vertikalni uzgoj Jagoda. što bi proizvođačima pomoglo u njihovom budućem radu. i proširenje proizvodnje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful