Zanatsko preduzetnička djelatnost

''FragolA''

Biznis plan

Mart, 2006. godina
SADRŽAJ I II III

Napomena autora
Pregled rada Opis posla Ispitivanje tržišta Analiza industrije Analiza okoline Analiza konkurencije Analiza ispitivanja potrošačke potražnje Opis ciljanog tržižta Markentiška strategija Opis proizvoda Cjenovna strategija Distribucija Reklamiranje Menadžement/organizacija Neophodno osoblje – Ogranigram Raspored uoči početka Blok dijagram proizvodnje Jagoda na otvorenom Blok dijagram proizvodnje Jagoda u plastenicima Dobavljači sirovina Finansijski plan Neophodno ulaganje Mjesečni troškovi rada Početno ulaganje Kalkulacija amortizacije/pozitivna nula Planirana prodaja Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode na otvorenom) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode u plastenicima) Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda: Početni bilans stanja Aneksi Aneks br. 1 – Potrebna oprema Aneks br. 2 – Dobavljači sirovina Aneks br. 3 – Bankarski sistem i mikrokreditne institucije Aneks br. 4 – Anketni listić i rezultat Aneks br. 5 – Budući saradnici. Aneks br. 6 – Raspored troškova - marketing Aneks br. 7 – Marketing - primjeri Aneks br. 8 – Primene zaštitnih sredstava Aneks br. 9 – Troškovi rada - detaljni Aneks br. 10 – Procjena Rizika 2

IV

V

VI

VII

eventualno doraditi i početi sa njegovom primjenom. sugerišete na nedostatke i da ga nepristrasno ocijenite. a sve u cilju njegove što bolje izrade. Očekujem da se i vi pozitivno odredite prema biznis planu i date korisne kritike i sugestije Unaprijed sam vam zahvalan: Draško Anđelić 3 .Pozitivna nula/prag ekonomičnosti NAPOMENA AUTORA Biznis plan je rađen u periodu od januara do kraja marta 2006. tako da je profit zagarantovan i moguće dalje širenje proizvodnje. Rado ću primitu svaku sugestiji i pozitivnu kritiku kako bi ga mogao. što pored iskustva iz ranijg perioda dokazuje i finansiska analiza. 12. te mnogo uloženog vremena i truda. 11 – Cash Flow Tabela Aneks br. Moje iskustvo u toku trajanja ovoga projekta. godine gdje je potrošeno više od 30 radnih dana.Aneks br. protok gotovine (cash flow tabla). oko pisanja biznis plana. ispitivanje potrošačke tražnje i da je brz povrat uloženih sredstava. osigurano tržište. dogovor sa kupcima (dosadašnjim i potencijalnim). je pokazalo da sam se opravdano odlučio da krenem u proizvodnji i prodaju Jagoda. Ovom prilikom vam upućejem kompletan biznis plan i molim vas da ga detaljno pročitate.

000.075. Takodje postoji mogućnost plasmana Jagode i na tržište okolnih gradova.00 dobijena sredstva od LDA . Ovakva tržišna kretanja idu u prilog firmi ”Fragola”.I PREGLED AKTIVNOSTI Proizvodnjom i plasmanom Jagoda bavim se već 4 godine (neregistrovano). Takv način proizvodnje i ishrane i potražnje uzrokuju povećanje cijene Jagode za 200%. Gornji Orlovci bb (6 km od grada). a planiram da je proširim i na plasteničku proizvodnju.00 KM Registracija (nije tačan podatak ali ne prelazi ovu cifru) .000. (gdje bi se proizvodila zdrava hrana) do granice koju dozvoljva tržište. stečenim proizvodnjom i prodajom Jagoda i istraživanjem tržista došlo se do zaključka da našem domaćem tržištu nedostaje proizvod rana Jagoda i da će se potražnja povećavati iz godine u godinu.00 KM Protivgradna mreža (2 000 metara kvadratnih) .16 000.00 KM. Trenutno najbitnija je edukacija mene kao vlasnika u savremenoj proizvodnji i plasmanu Jagoda. to bismo ostvarili kroz plasteničku proizvodnju gdje bi dobili ranu i zdravu Jagodu. pa se to odražava na profit koji je garantovan u daljem radu.390.000.13 110. Tokom 4 godine rada na proizvodnji i plasmanu Jagoda stvorena je prodajna mreža koja će poslužiti i za plasman u narednom periodu i još boljim marketingom plasman na domaćem tržištu je zagarantovan.00 vlastita sredstva 2.00 KM Plastenik sa kompletnom opremom za početak rada (6 300 sadnice) .00 KM Kompletan materijal za sadnju Jagode na zemlju (6000 sadnica) .00 KM Ostalo Finansiraće se iz sledećih sredstava: 1. a svake naredne godine proširuje plasteničku proizvodnju.1. Kontaktima sa prodavcima u obližnjim gradovima došlo se do zaključka da je plasman Jagoda na širem područiju isplatljiv. .925. Zemljište se na lazi na periferiji opštine Prijedor.1. Firma FragolA biće registrovana kao preduzetničko zanatska djelatnost.00 pozajmice i krediti 4 . Bitna karakteristika ove firme je proizvodnja zdrave hrane koja zauzima sve značajnije mjesto na tržistu prehranbenih proizvoda. gdje će svoj proizvod moći da plasira na bilo koje tržište.1. Cilj firme ”Fragola” je da u što kraćem roku povrati uložena sredstva. što olakšava plasman i komunikaciju sa kupcima.3. Dosadašnjim iskustvom. što je firmi i cilj da svoje proizvode proširi i na širi region. kao i novčana sredstva nephodna za ulagajna u iznosu oko 19 500. zavisno od količine proizvodnje firme.

prvi put počela je sa radom 2001.potrebno je manje radne snage i manje obradive površine . Takođe planirano i je proširenje proizvodnje na otvorenom. . Tada je bilo dosta više proizvođača nego sada.Proizvodnja zrdarave hrane U proizvodnji i prodaji Jagoda iskustvo je pokazalo da profit postoji i očekivan je. Trenutno raspolažem sa pola hektara obradivog zemljišta. ali nije tako velik s obzirom na količinu koju treba proizvesti. U planu je pravna registracija preduzeća i udruživanje u kooperacije sa ostalim ovakvim i sličnim preduzećima radi lakše proizvodnje i plasmana Jagode.Proizvodnja Jagoda u plastenicima 10 tona po sezoni . .trenutno jedino izvodljiv način proizvodnje zdrave hrane Iz ovoga se vidi da je profit veći i očekivan. vlasnistvo Anđelić Draška. Identifikacija Prvu proizvodnju Jagda firma ’’FragolA’’(buduća firma) počela je u augstu 2001. Ciljevi: . Lokacija Buduća firma ”Fragola” nalaziće se na lokaciji: Gornji Orlovci bb tel. Dosada smo proizvodili više vrsta Jagode (elsanta. Jagodu sam plasirao na domaće tržište (male prodavnice u gradu). dok je ove druge 1.Proširenje proizvodnje Jagode na zemlji za oko 50%. 061/436 545. a moguće je vršiti prodaju Jagode i na širem područiju. marmulada. i za početak postaviti plastenik u koji će biti posađeno vertikalno negdje oko 6300 sadnica Jagode. Bavi se proizvodnjom i prodajom Jagoda. OPIS POSLA Firma ”Fragola” iz Prijedora. Kupci su locirani na području opštine Prijedor. godine.visoke cjene proizvodnje (cjena rane Jagode koja uspeva za 5-6 sedmica ranije od Jagode koja se sadi na zemlji je oko 4-5 KM. gdje će se pored postojećeg pola dunuma Jagode posaditi još 2 dunuma. 5 .Proizvodnja Jagoda u staklenicima (daleka budućnost) . godine u Prijedoru (ne registrovna).II.5 – 2. U zavisnosti od potrebe moguće je proširiti tu površinu na istoj ili obližnjoj lokaciji. Značajniji profit se očekuje u proizvodnji Jagode u plastenicima iz sljedecih razloga: .Usavršavanje proizvodnje Jagoda i pokrivanje tržišta tokom cijele godine . elvira i arrosa) i u planu je da u novo sagrađenim plastenicima ta proizvodnja bude proizvodnja zdrave hrane.).

Španija camarosu. Francuska darselect.Takva raznovrsnost i nije nužno tako loša promotrimo li kakvoću ovogodišnjih Jagoda koje na Balkansko tržište dolaze još iz Španije. Pa iz svega ovoga proizilazi i potražnja za kvalitetnom i zdravom Jagodom. a naše podnevlje ima veliku perspektivu u proizvodnji zdrave hrane. u Italiji. koja je u stalnom porastu. a takodje su i svjetska potraživanje sve više okrenuta prema zdravoj hrani. U prilog će mi ići i liberalizacija tržišta kako unutar balkanskih država tako i sa ulaskom Bosne i Hercegovine u tokove evropskih integacija i otvaranja tržišta Europske unije. ali ne i za dalji rad. sva sreća još ih nema u BIH. 6 . E tu je moja šansa. gdje će naša jegoda doživjeti veliki uspjeh kao zdrava i kvalitetna. pa je proizvod manje prepoznatljiv na tržištu. mnogobrojnost sorti u proizvodnji.Bavljenjem proizvodnjom i prodajom Jagoda stekao sam neophodno znanje i iskustvo što mi pruža dobru osnovu za početak proizvodnje kako na otvorenom tako i u plastenicima. a time i tržišta ovog dijela Europe. Hrvatskoj. nego onu koja će zadovoljiti kupca svojim unutrašnjim i vanjskim svojstvima. Više nije dovoljno selekcionirati sortu visoke rodnosti. i drugim zemljama zastupljene su mnoge sorte. Ovaj način proizvodnje zdrave jagode ima sigurnu perspektivu i zagarantovanu dobit. Dok Holandija ima elsantu. Problem je u proizvodnji. Trendovi u proizvodnji Primat u savremenom načinu proizvodnje hrane imaće prije svega zdrava genetski ne modifikovana hrana koje je sve manje u svijetu.

. gdje nebi došlo do gnječenja Jagode.Ambalaža Jednostavna ali skupa. veće su mogućnosti da se i cijena Jagode poveća. (opština kao garant) 7 . za Jagodu je potrebna posebna ambalaža sa malim dimenzjama. koje je obilno. W – Weaknesses .Rast životnog standarda Što je standard veći.Podrška opštine u kreditiranju Saradnja opštine sa nekom od banaka. .Neposedovanje uslova za podizanje kredita Današnji krediti su veoma nepovoljni i što se tiče kamatnih stopa i uslova.Riješen problem navodnjavanja Posedujem cisternu za navodnjavanje . O – Opportunities – Prilike.Predhodno iskustvo u proizvodnji i distribuciji Bavim se uzgojem i distribucijom Jagoda od 2001 god.Slaba podrška opštine Potrebno je da opština što više pomogne poljoprivrednim proizvođačima jer je poljoprivreda budućnost ove opštine.Uvođenje regresivnih mjera za nabavku repro materijala vezanog za poljoprivrednu proizvodnju . Tada se Jagoda bere i prodaje. .Blizina tržišta 6 km od grada Prijedora . ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA SWOT analiza S – Sstrenghts – Jake strane biznisa . .Mehanizacija Posedujem traktor sa svim priključcima za obradu zemljišta . gdje bi rezultat bio smanjenje kamatne stope i jednostvniji uslovi za podizanje kredita.5 a nekad i 6 sedmica zavisno od sezone. mogućnosti koje dolaze iz poslovnog okruženja .Slabosti biznisa . .Sezonski posao Taj sezonski posao traje 4.III.Zemljište za proizvodnju Posedujem zemljište za proizvodnju veličine 5 dunuma. a nešto manje posla se ima nakon toga. tako da sa trenutnom proizvodnjom ne mogu da podmirim zagarantovano tržište.

a prilike su nešto što će dobro doći u svakom vremenskom periodu. pa je tu prilika za proširenje i početak novih biznisa. Iz svot analize se takođe vidi da je naveći problem podizanje kredita. . ali trenutno je nemoguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu na otvorenom po uslovima koji oni zahtjevaju. pa tako i ja. Zaključak: Iz swot analize se vidi da jake strane pokrivaju sve ostale slabosti i pretnje. ali trenutno je nije moguće proizvoditi tokom čitave godine jer za to nisu stvoreni uslovi. . ANALIZA INDUSTRIJE Prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja RS. Jagoda će u budućnosti zauzeti prvo mjesto jagodičastog voća i biće forsirana od strane zajednice. Sa stanovišta faze industrije.početak primene zakona ekologiji Danas se svi baziramo na prizvodnju zdrave hrane. Za naredne godine opština je pripremila određenu sumu novca za kreditiranje poljoprivrednika. .Vremenske nepogode Najveća pretnja je grad – led koji je u proteklim godinama učestao. i koji diktiraju cijene koje su veoma visoke. opština početi da radi na razoju poljoprivrede. Sezonske promjene – Ova vrsta proizvoda tražena je tokom cjele godine. i kao takva može se registrovati. Svi se nadamo da dolaze bolja vremena i da će država tj.T –Thereats – Pretnje. Tkođe. Osnovni izazovi i problemi u industriji – tokom ljetnih mjeseci visoke temperature koje predstavljaju probleme u proizvodnji Jagoda i sušni periodi tokom godine. opasnosi koje dolaze iz poslovnog okruženja . Slabosti biznisa su rešive od strane zajednice. koji nepovoljno utiču na prinos Jagode. a EUFOR je zabranio rad protiv gradnoj zaštiti – valjda kako kažu avoni su im ugoženi. Metode prodaje u industriji – od proizvođača do maloprodaje / veleprodaje 8 . se nadaju da će država da počne da kontrolira uvoz.Donošenje zakona o oporezivanju poljoprivredne proizvodnje Danas zakoni o oporezivanju nemogu donijeti dobro poljopriverdi. Registracija je moguća na više načina od kojih je firma ”FragolA” biti registrovana kao zanatsko preduzetnička djelatnost. Ne samo poljoprivrednici nego svi ostali biznismeni kojima uvoz ugrožava rad.Naglo povećanje konkurencije bi se odrazil na cjenu proizvoda. jedan od problema su namjenski proizvođači plastenika kojih je malo. u okviru sektora nalazi se poljoprivredna djelatnost. jer bi se zatrpalo tržište i na taj način bi došlo do pada cjene proizvoda. koje firma ”FragolA nije u stanju finansiski da podrži.

a tokom određenog vremena i na okolne gradove (Novi Grad. jer potrebno je pokriti tržište tkom cjele godine. U Aneks br. u poslastičarnicama. je iznosila 490. Dobavljači Na teritoriji BiH postoji nekoliko dobavljača. cjenovna politika se utvrđuje prema situaciji na tržištu. koji plasiraju sadnice i ostalu potrebnu opremu za njhovu proizvodnju. 37 149 hektara imamo oranica. stanovništvo odvaja sredstva za hranu i zbog opšte tendencije o zdravoj ishrani. Jagode su atraktivne kao zdrava hrana te se koriste u ishrani u svakom domu. Ali i u takvoj nepovoljnoj materijalnoj situaciji.35 KM što negativno utiče na kupovnu moć. Za Jagodu domaće tržište zadovoljava ali pojavljivanjem većeg boja proizvođača došlo bi do prezatrpavanja tržišta i onda bi se moralo djelovati i na šire pa čak i na izvoz (koji još nije moguće istražiti). Jeftina radna snaga predstavlja dobar osnov za pokretanje bilo kojeg vida proizvodnje. ANALIZA OKOLINE Ekonomsko okruženje BiH karakteriše nizak stepen zaposlenosti stanovništva. POLJOPRIVREDA: prijedoraska opština se prostire na ukupno 83 406 hektara površine. a obzirom na činjenicu da ovakav oblik proizvodnje predstavlja sve više trend koji poštuju i zahjtevna tržišta Zapadne Evrope. Kozarska Dubiubica. takođe ih koriste po mnogim motelima.2 ili na strani 19 biznis plana možete naći dobavljače sirovina. a daljim razvojem i uz pomoć zajednice moguć je i izvoz. a 26 142 državno. posebni plastenici i oprema u njima. ali bi se uz značajnija ulaganja mogao višestruko povećati. u firmama koje proizvode kolače i slično. Ukupno obradivo zemljište zauzima prostor od 44. od čega 57 264 hektara privatno vlasništvo. god. voda. klima. te na taj način postati značajan izvor prihoda Prijedorska opština može se zbog kvaliteta zemljišta uključiti u procese proizvodnje zdrave hrane za što postoje sve neophodne pretpostavke. na domaćem tržištu.279 hektara. Sanski Most).00 KM . Karakteristika industrije – Trenutni kanali koji sad postoje mogu koristiti za dalji plasman Jagoda. Na prostoru opštine postoje veoma povoljni uslovi za razvoj poljopriredne proizvodnje: zemljište. Prosječna plata za 2006. Uslovi plaćanja u industriji su standardni. Namjera firme ”Fragola” je da prošri svoje tržište na čitav grad. Proširenje proizvodnje na cjelu godinu bio bi veliki uspjeh. pa ko zna možda se u nekoj daljoj budućnosti i bude radilo i na izvozu (to zavisi od poslovanja i kapaciteta same firme). 9 . Sadašnji nivo prinosa gajenih kultura je nizak.Kapitalni zahtjevi – prostor na otvorenom. gdje je potrošačka korpa 481. a voćnaka je zasađeno oko 2 386 hektara i vinograda oko 4 hektara.

što je veoma nepovoljno za stimulaciju proizvodnje. tako da nije problem nabaviti potrebni materijal i opremu za proizvodnju. Proizvodnja Jagoda predstavlja proizvodnju zdrave hrane te kao takvo dobija sve obuhvatnu podršku od stanovništva i zakonodavca.kulturno okruženje Danas je Jagoda omiljena u svakom domaćinstvu i ljudi je sa užitkom konzumraju. folija i ostalih potrebnih stvari za uzgoj Jagode. Tako da tehnološko okruženje pruža sigurnost za kvalitetnu proizvodnju. Na tržištu postoje razni plastenici i razne protiv gradne mreže koje su svake godine sve naprednije i savremenije tačnije rečeno pomažu proizvođačima u njihovim proizvodnjama.potvrda o ispravnosti proizvoda Zavoda za zaštitu zdravlja . (aneks br. a koja su finansirana od medjunarodnih institucija. pored redovne procedure za registraciju neophodno je obezbjediti potvrde i nalaze od više institucija i to: .pravno okruženje Za proizvodnju i puštanje u promet Jagoda.00 KM. sa kojom sam sarađivo i ranije . što je veoma bitno.Ne postoji ni jedna banka koja bi pratila proizvodnju i realizaciju od početka do kraja. Glavni grad RS Banja Luka (56km od Prijedora) je područije koje je veoma dobro snadbjeveno potrebnom opremom. naravno pre kupovine oni su upućeni odakle ta Jagoda dolazi. Političko . praktično nema otpada. Po novom zakonu o malim firmama mora biti zaposlen samo jedan – dva radnik. sistema za navodnjavanje. gdje se ona proizvodi. Cijena jagoda je dosta povoljna. Proizvodnja ni u jednom momentu ne ugrožava okolinu.laboratorijski nalaz o ispravnosti (poljoprivredni institut) (u slučaju da bi se samo radila proizvodnja ZDRAVE HRANE) Pravno okruženje značajno utiče na početak proizvodnje jer je za registraciju potrebno oko 1000. Takodje postoji i poljoprivredna savjetodavna služba. Trenutno na područiju opštine Prijedor nema firmi koje se bave prodajom plastenika. Društveno . Tehnološko okruženje Svake godine je vidljiv napredak . 10 . Ljudi dolaze polako svjesti i važnosti domaćih proizvoda i rado kupuju Jagodu. Banke odobravaju nepovoljne kredite sa veoma visokim kamatama i bez grejs perioda. što im stoji u podsvjesti da je to svježa Jagoda prešla nekoliko kilometara koja čeka svog kupca. Standard zapošljavanja ne predstavlja problem. 3) Svijetlu tačku pruža Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Prijedor koje daje besplatne savjetodavne usluge i pruža usluge mikro kreditiranja. formirana od opštine Prijedor koja pruža besplatne savjetodavne usluge. i opštine.

a i šire. a proizvođača je malo i ja vidim tu šansu da ova buduća firma uspije. ali nisu dovoljno zastupljeni kod nas. Danas prijedorski prodavci za svoje prodavnice nabavljaju Jagodu iz raznih krajeva RS i BIH. Proizvodnja Jagoda u plastenicima je u standardima sa ekološkim trendovima. Tržište je ogromno. a pojavljivanjem samo jedne stanice za otkup Jagode bojaznost od propadanja proizvoda sveo bi se na 1%.Ovakvi trendovi olakšavaju proizvodnju i plasman firmi ”Fragola” i potrošači ih rado prihvataju. Lokacije ovih proizođača je na udaljeosti od oko 80 -120 km. Povećavanjem količine proizvodnje oni mogu lako da se pojave i na tržištu opštine Prijedor. Ova konkurencija se može podijeliti na dvije grupe: sezonska i konstantna Sezonska konkurencija Trenutno u Prijedorskoj opštini. može da primi još mnogo veću proizvdnju. se niko nebavi plasteničkom proizvodnjom. i kao glavni grad dobro je snadbjeven raznim voćem i povrćem koje se takođe prodaje na veliko. Ni dan danas ni meni nije jasno zašto se ljudi nerado opredeljuju za sadnju Jagoda. a ni proizvede jer proizvođači slabo vode računa o načinu proizvodnji. Takođe postoje i plantaže Jagoda ali ni one znatno ne utiču na tržište.. Većinom su to mali proizvođači čija količina ne prelazi 1 dunum po proizvođaču. Na područiju regije Banja Luka postoji plastenička proizvodnja. Trenutno tržište. tu se pojavljuje i Jagoda koja dolazi iz Hercegovine. Konstantna konkurencija Tehnologija je mnogo skupa i trenutno u Prijedoru. 11 . jer većina potrošača su zabrinuti za okolinu i kupiće onaj proizvod koji ne štiti okolinu. ali ona mnogo ne ugrožava tržište.Ekološki trendovi Ekološki trendovi su vrlo bitni u bilo kojoj vrsti proizvodnje. takvo da se ne kosi sa očuvanjem životne sredine. postoje samo sezonski uzgajivači Jagoda kojih i nema mnogo.Ali to ne remeti moju proizvodnju niti pravi veliku konkurenciju. ANALIZA KONKURENCIJE Direktna konkurencija Direktnu konkurenciju čine najviše uzgajivači na područiju Prijedora tačnije regije Banja Luka. a za ovu godinu nije poznato koliko je planirano da se posadi. podmirujući samo male i srednje prodavnice. tako da je tržište gladno u većini mjeseci u godini. U prijedorskoj opštine ima oko 3 hektra posađenih Jagoda. Banja Luka je blizu.

Ona se ogleda u tome da trgovci odlaze najviše na Banjalučku pijacu i kupuju Jagodu koja se proizvodi u oblližnjim opštinama ili dolazi iz Hercegovine (najviše iz Čapljine). i na kraju sezone oko 1. Prosječna cijena je 1. ako uspijemo da proširimo proizvodnju.500 kg. Oni odlaze sa namjerom da kupe povrtlarske proizvode.1 KM po kili na sredini sezone. Ovo ugrožava domaću proizvodnju. a i predhodnih godina. . (ovo je moja procjena. se bavimo proizvodnjom i distribucijom Jagode. (Aneks 5) ANALIZA ISPITIVANJA POTROŠAČKE POTRAŽNJE Ispitivanje potražnje u prodaji Jagoda Na osnovu dosadašnjih iskustava i rađenih anketa (aneks 4) u plasmanu Jagoda došlo se do sljedećih rezultata: .5 do 2 KM ali tada se kvalitet Jagode nemože porediti sa onim na početku – Jagoda je sitna i treba joj više vremena da sazri) 12 .(u sezoni).) Iz ovoga sam izvukao da je prosečna cijena Jagode u sezoni oko 1.dosadašnja zagarantovana distribucija Od 2001 god. a i kvalitet je veoma nizak).5 KM koja je samo nekoliko dana.5 KM postotak potrošnje kreće se: 60% prodavnice (STR i veće samoposluge) cijena varira zavisno koje je doba sezone. (početak sezone 3 -3. do cjene od 1.5 KM. znači ne skladišti se i nema bojaznosti od propadanja. 20% zelena pijaca 10% poslastičarnice i restorni (stoga što bi poslastičarnice jednim djelom mogle da kupuju i zamrznute Jagode – nije detaljno istraženo) 10% firme koje se bave preradom Jagode (cjena koju diktiraju same firme. koju sam dobio lično svojim istraživanjima rađenim ove.blizina tržišta Proizvodno mjesto je udaljeno samo 6 km. Jagoda jako osjetljiva i svaki duži transport uništava kvalitet Jagode.Indirektna konkurencija Ovakava konkurencija postoji i vrlo je opasna. a ujedno kupuju i Jagodu kad je ima u ponudi. Procena moje prednost na osnovu ostalih konkurenata je: .5 .svježa Jagoda Jagoda koja se ubere nakon 1h je već u dodiru sa potrošačima. . Što je jako važno jer je.prosečna dnevna potrošnja svježe ubranih Jagoda na prijedorskoj regiji je oko 1. i trenutno imamo oko 5 prodavnica koje snadbjevamo našim sezonskim proizvodom – Jagodom i taj broj će se povećati na oko 10-15.

etničke i dr.Za plasteničku proizvodnju koja je veoma različita po cjeni.Restorani (sve ove grupe žele da u svojoj ponudi imaju zdravu i svježu Jagodu. Geografski. Tržište zahtjeva kvalitetnu i atraktivnu ambalažu koja prati ekološke trendove i kao takva privlači potrošače.Firme koje prerađuju Jagode. Proizvod Jagode je taražen od cjelokupne strukture stanovništva kako sa različitosti starosne dobi tako polne. imajući u vidu da plastenička Jagoda sazreva oko 4-5 sedmica prije.Pijace . OPIS CILJANOG TRŽIŠTA Sama proizvodnja: U oblasti proizvodnje istraživanje i dosadašnje iskustvo pokazalo je da tržište želi domaće i zdrave Jagode. stoga što bi se za poslastičarne i restorane mogla distribuirati i zaleđena Jagoda zavisno do namjene) . Jagoda je čest gost na trpezama u našim domaćinstvima. ta cifra bi bila duplo veća i kretala bi se oko 4 . tržište je smješteno na područiju Prijedora i regije Banja Luka. a prodajna mjesta su ista.5 KM. 13 .Poslastičarne . ali i trendovi o zdravoj ishrani takodje idu u prilog plasmanu proizvoda.Prodavnice . a grupu korisnika proizvoda čine: .

folnom kiselinom. Najveće količine Jagoda propadaju prilikom transporta jer dolazi do gnječenja proizvoda. nego biljka ljubimica mnogobrojnih vrtova. E. Ca. Jagoda koju firma Fragola proizvede. lignin i različite fenolne spojeve. vitaminom E. Antioksidansi su spojevi koji neutraliziraju štetne slobodne radikale i na taj način smanjuju rizik od pojave različitih bolesti. vitaminima B kompleksa. Sadržaj vitamina C kreće se od 25120mg/100g ovisno o sorti. K.IV. načinu uzgoja te vremenu berbe plodova. korištena od davnina u liječenju bubrežnih i reumatskih bolesti. 0 kolesterola i 0 masti.navodnjavanje. Jer je veoma bitno da se Jagoda ne ošteti prilikom transporta. MARKETINŠKA STRATEGIJA Opis proizvoda: Različiti atraktivni oblici plodova crvene boje na kojima se ističe zelena čaška u kombinaciji sa specifičnom aromom i okusom. i ako hemijski sastav nije bio poznat. vitaminom C. U antioksidanse ubrajamo vitamin C. lipida i proteina. organskim kiselinama. Koliko je kilometara prešla. Na tržištu se nalaze manje više slične vrste Jagoda samo razlika je u načinu transporta. kardiovaskularnih bolesti. Jagode nisu samo delikatesna namirnica pristupačna svakom džepu. dok je saharoza vrlo malo zastupljena. a koje ubrzavaju i oporavak od bolesti. tačnije i više nego da opravdava svoj očekivani prinos. Mnoga istraživanja upućuju na to da su Jagode izvor korisnih sastojaka u borbi protiv raka. P i velikim brojem antioksidanata. Plod Jagode je također izvor zaštitnih tvari koje omogućuju pravilan rast i razvoj ljudi. razlikuje se po tome što se toj Jagodi posevećuje maksimalna pažnja tokmo cjele godine (šišanje. Plodovi Jagode bogati su pektinom. drugačije rečeno odakle je ta Jegoda stigla. prihrane I sl.). Jagoda u 100 grama sadrži oko 35 kcal. Iz tih je razloga. Mg. te na kraju i izvor prihoda brojnim domaćinstvima. tanine. snižavanju krvnog tlaka. pridonose tome da se Jagoda svrstava u najomiljenije voće kako kod male djece. Osim lijepog izgleda i odličnog okusa Jagoda sadrži čitav niz hranjivih sastojaka koji pozitivno djeluju na zdravlje čovjeka. čišćenje. Ovi i mnogi drugi poremećaji povezani su sa štetnom oksidacijom nukleinskih kiselina. tako i kod onih najstarijih. Njihov sastav i koncentracija ovise o sorti. inspiracija kuharima. 14 . Fe. flavonoidima. Od šećera prevladava glukoza. pa ih mogu jesti i dijabetičari. Neki smatraju da 8 krupnih jagoda sadrži 140% dnevne potrebe organizma za tim vitaminom. tako da je ona kvalitetna i količinski zadovoljava. elagičnu kiselinu. raznim umjetnicima. lokaciji. taninom. holesterola u krvi i u mnoge druge svrhe. flavonoide. slabljenja imunološkog sistema i neuroloških poremećaja.

da li u slobodnoj prodaji ili u preradi) koje mogu uticati na kvalitet. i zbog činjenice da kupci zahtjevaju svjež proizvod Jagode.80 (vrlo retko. Kako sezona berbe prilazi kraju. Taj će se broj proširiti na još 10 isto tako manjih prodavnica. Distribucija je veoma važan segment u plasmanu Jagoda. Za proizvodnju na otvorenom: U početku sezone Jagoda po kili dostiže cijenu od 3 KM. 15 . Naravno sva pakovanja će biti urađena onako kako to kupci zahtjevaju. Ovakav način pakovanja je veoma privlačan za kupce i mnogo je bolji jer svako naknadno prepakivanje oštećuje proizvod. koje će biti obljepljen providnom folijom. naravno opet do one cjene koja je na tržištu u tom trenutku zastupljena. i sarađivaće i u budućnosti.cjena je opet u porastu ali kvaltet na kraju nemože da se poredi sa onim na početku sezone. U proizvodnji na otvorenom polju Jagoda se pakuje u malim gajbama veličine 5 – 6 kg. Posle 4 – 5 dana cjena Jagode naglno opada do 1.5 . Lokacija je u Prijedoru i ispunjava uslove za poljoprivrednu proizvodnju. U već unapred poznatu cjenu koju firma Fragola nudi uračunat je i prevoz do lokala prodavca koji je zainteresovan za prodaju našeg proizvoda. jer kapacitet nedozvoljava proširenje.) Distribucija Distribuciju vrši firma i posrednici kojima firma ukaže povjerenje. i ona je konstantna. tačnije kada je tržište pretrpano). Cjena zavisi takođe i od godine roda. 50 KM ali to nije veliki pad.Cjenovna strategija (odnosi se na strategiju cijene Jagode) Cijena je zasnovana na vrijednosti proizvoda i cijene koje diktira tržište. Ako je godina bila slaba. Cijena u toku sezone se spusti čak i na 0. jer su one podložne uticaju temperaturnih razlika. tačinije ako se Jagoda na tržištu pojavljuje u manjim koljičinama cjena proizvoda raste. pakovao bi se na različite načine. mada ima bojaznostii da ta cijena padne i na 3. (moraju u kratkom roku da budu iskorištene. tačnije dolazi do negovog gnječena. stoga je 4km puta asvaltirano i 3km dobro urađenog makadam puta – koji bi ove godine trebao da se asvaltira). odnosno onako kako je to njima njprihvatljivije. Firma Fragola ima 5 manjih prodavnica sa kojima je već sarađivala. Uzrok tome je vremensko poklapanje plasteničke i proizvodnje na otvorenom.1 KM. kašnjenje sa dostavom – redovna dostava. Proizvod Jagoda. a u isto vrijeme nije daleko od prodajnih mjesta i centra grada (6 km od centra grada. Za plasteničku proizvodnju: Cjena Jagode u plastenicima se kreće oko 4 KM. a za plasteničku proizvodnju planirano je pakovanje u stiroporne posude veličine 1kg i 0. gdje mi garantujemo kvalitet našeg proizvoda i ne dozvoljavamo nikakva iznenađenja prilikom trensporta (gnječenja Jagode.5 kg. drskost osoblja koje radi na dostavi i sl.

i namjenu proizvoda i redovne isporuke u sezoni. Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. tu bi se našla mnoga objašnjenja praćena slikom kako firma radi na proizvodnji.internet oglašavanje (web strana) . ovo tržište nije detaljno ispitano. opis i namjenu proizvoda.Grad. Reklamiranje Akcenat u prezentaciji i reklamiranju proizvoda treba staviti na proizvodnju ZDRAVE HRANE što kupci rado prihvataju.putem lifleta. proizvoda i ostalim karakteristikama proizvodnje koja će na lak način predstaviti samog proizvođača i proizvod ili postaviti link na već slične ili poljoprivredne sajtove. S. plnovi proširenja tržišta i sve ostalo što bi bilo zanimljivo. Cijena ovakvog vida reklame bila bi oko 50 KM (imajući u vidu da će vlasnik sam da izradi sajt) 16 . Naravno. ali trenutni kontakti koje imamo pokazuju potrebu za kvalitetnom Jagodom i daljim detaljnim istraživanjem bi se utvrdilo stvano stanje potražnje. dobijanjem novčanih sredstava i proširenjem kapaciteta Jagoda koju proizvede firma Fragola stigla bi i na tržište obližnjih gradova (N.1 za reklamiranje.izložba na sajmovima prehrane .SLOGAN Usmena prezentacija se bazira na vizuelnom predstavljanju proizvoda. što je vrlo bitno za maloprodajne objekte. bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu mase 0. Danas mnogo ljudi ne koristi internet. ’’Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama. ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove. Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine. “Domaća i najbolja” .U bliskoj budućnosti. Sledeći predloženi načini reklamiranja su za firmu najprihvatljiviji i najbolji: . Akcenat treba staviti na mogućnost odloženog plaćanja od oko 5 dana do dana preuzimanja proizvoda (u dosadašnjem poslovanju smo koristili ovaj metod. kupci. Most ).Dubica. ali u bliskoj budućnosti internet će da bude br. Prezentacija za maloprodaju sadrži opis proizvoda. minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu.5 kg i 1 kg . na odloženo plaćanje) Takođe treba naglasiti mogućnost popusta u zavisnosti od količine kupljenih proizvoda. mini postera i vizit kartica Usmena prezentacija Na prvom mjestu uključuje opis proizvoda i ostale karakteristike. za kategorije potencijalnih kupaca. Prezentacija za veleprodaju uključuje predstavljanje proizvođača. Sajt bi sadržao.usmena prezentacija . sve informacije od samog početka rada firme do sadašnjosti i planova za budućnost. Naravno tu bi bio i slogan po kome bi kupci i ostali prepoznali ovu firmu. Internet oglašavanje Izrada web strane sa opisom proizvođača. K.

6 Primenr reklama možete da vidite u Aneks br.7 17 . manji opis proizvoda sa prepoznatljivijim logom i brojem telefona.Izložba na sajmovima prehrane Je sve veći trend u savremenoj ekonomiji. mini postera. Cjena koštanja ovakvog vida reklamiranja bi iznosila oko 100 KM . minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu. do niza edukativnih seminara iz oblasti zdrave hrane. a bili bi postavljeni na izlozima prodavaca koj već imaju proizvod firme Fragola. Naravno ovde govorimo o plasteničkoj proizvodnji koja će biti naglašena. karakteristike proizvoda i poruku za potencijalne kupce. bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu.oko 500 lifleta 200 vizit kartica i 50 mini postera. Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine. Koja daje niz mogućnosti. Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. “Domaća i najbolja” – SLOGAN Naravno sav tekst koji bi bio pisan bio bi popraćen slikama. (imajući u vidu da firma poseduje računar i dodatnu opremu. Vizit kartice bi sadržale naziv firme. preko novih načina prozvodnje i distribucije. ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove. jer je jedino tako moguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu. Cijena izlaganja i reklamiranja na jednom od ovih sajmova nije velika i iznosili bi od 300 do 500 KM. adresu. karakteristikama i sloganima. proizvodnja zdrave i kvalitetne hrane. a vlasnik se do tad već bavio ovim vidom izrade marketinga) Raspored utrošenog novca u toku godine je prikazan tabelarno u Aneksu br. Mini posteri bi takođe sadržili teksutalne poruke i slike. a zbog same prirode stvari. letaka i vizit kartica: U lifletima. Način prezentacije i reklamiranja na sajmovima nije previše skup i pristupačan je svima. kako velikim tako i malim proizvođačima. a u prilig tome ide i teza da su ovakvi sajmovi zdrave hrane sve češći i da se njima poklanja velika pažnja. Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama. od kontakata sa drgim proizvođačima. Putem lifleta. Važan je i kontakt sa drugim kupcima i širenje i prezentovanje kako zdrave hrane tako i jagode kao važnog konzumenta u svakodnevnoj upotrebi. letcima i mini posterima bi se nalazio opis proizvođača.

Kretanjem vegetacije.. što isušuje zemljište. Jagoda se sadi u najoptimalnijem roku za sadnju.od polovice maja do kraja juna mjeseca. a radnici će biti angažovani zavisno od godine roda. Ta trulež se obavezo mora iznjeti iz jagodnjaka i zapaliti. jer nadolaze ljetni mjeseci gdje su velike vrućine. koje tokom ljeta ponovno narastu.kada Jagoda krene rasti i razvijati se onda se pristupa raznim zaštitama Jagode od: truleži. O čitavom poslu vodi računa sam vlasnik. proizvodnja..vode) bez obzira na sistem za navodnjavanje. jer on nije komplikovan. 18 . Organizacija posla u proizvodnji Jagode traje tokom čitave godine. on je uključen u sve. i temperatura ispod folije zna da bude i 50°C. pjegavosti. znači po potrebi.V. Radnici koji će biti angažovani.. skida se sva zelena masa sa folije znači vrši se šišanje lista peteljki i ostalog do blizu samog korena Jagode. oko 40 dana u godini. Po završetku branja Jagode. koja nije mnogo fizički teška ali trži povremenu angažovanost u jagodnjaku da bi se moglo kvalitetno i dobro obaviti branje koje ne traje vremenski dugo. velike količine vlažnosti (ako postoji) i svih drugi bolesti koje napadaju Jagodu (koje se nalze u Jagodnjaku). prodaja.5-1 L. ne moraju da budu specijalizovani za ovaj posao.Tabela zaštitnih sredstava nalaz se u aneksu br.8 Uz sve zaštite može se vršiti prihrana preko lista. odnosno između folija. MENADŽMENT / ORGANIZACIJA Organizacija proizvodnje Jagoda nije mnogo zahtjevna. a to je od polovice avgusta do polovice septembra uz dobro pripremljeno zemljište isfrezano i nagnojeno zateže se folija i vrši se sadnja. kao i do sada. a i u daljem periodu tokom čitave godine obavezno je šišanje trave između redova. nabavka materijala. Ovo se sve radi uz navodnjavanje i posle branja Jagode. Sve se ovo radi prije kretanja vegetacije.sledeće godine u rano proleće obavezno je da se čisti jagodnjak od truleži koja je nastala tokom zimskog perioda. Većinom ljudi koji će biti angažovni za rad su moji rođaci. U jesen se ponovo vrši šišanje jagodnjaka tako da bi biljka bila što bolja i da spremno dočeka zimu. a u proleće sledeće godine je isti postupak kao predhodne godine. Posle sadnje dolazi obavezno ručno zaljevanje (svakoj sadnici od 0.

a sama berba 30 dana .Pakovanje i distribucija 19 prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo .Ogranigram Direktor/Vlasnik Draško Anđelić Knjigovođa Angažovan povremeno Proizvodnja Vlasnik +2 rdnika Nabavka Vlasnik (zavisno od godine) Prodaja Vlasnik + jedan radnik Marketing Vlasnik BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA NA OTVORENOM ulaz osnovne sirovine: podloga za uzgoj .kap po kap . mreža zaštitna sredstva ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.P.sadnice .folija . a sama berba 30 dana .Pakovanje i distribucija prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo - BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA U PALSTENICIMA ulaz osnovne sirovine: Plastenik full oprema Zaštitna sredstva Ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.berba .berba .G.

zavisno od izbora Po preuzimanju Po ispurici ili preuzimanju Standardno 20 . Mjesto.Dobavljači sirovina za proizvodnju dati su u tabeli sa cijenama.19 Euro centi po sadnici Više vrsta cijena.O. telefon Banja Luka Vrsta Kvalitet proizvoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sadnice Plastenik i kompletna oprema za plastenik Odličan Cijena Termini plaćanja Po Zadovaljavajuća preuzimanju Topola 051 /716580 Prijedor Beograd 011/36 79 022 Zadovaljavajuća Po preuzimanju 0. Dobavljači sirovina Ime dobavljača Poljoprivredna apoteka ”DANOJEVIĆ” D. kvalitetom. adresom i nazivima firme.O. ”GOLIĆ” Udruženje poljoprivrednik a Prijedor ATP IRRIGATION doo. terminom plaćanja. vrstom proizvoda.

Za ovaj posao.00 100.Br.o. 3.00 92.00 45. iz Beograda koja je trenutno jedina za ovakav način proizvodnje.90 5777.00 500. Za ponovnu sadnju 6000 sadnica potrebno je izdvojiti novčana sredstva u iznosu koja su data u sledećoj tabeli: R.00 KM Ova ponuda je ATP IRRIGATION d. Na ovaj način su stvorena iskustva u ovoj oblasti. NAMONTIRANOG PLASTENIKA SA PUNOM OPREMOM PDV .00 UKUPNO: Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se dobijenjem sredstva od LDA 1 500 evra ili 2 925. početna ulaganja su bila 2000 KM za posađenih 3500 sadnica koja su bila dovaljna za 3 naredne godine. Jagode u plastenicima Da bi se započela proizvonja Jagode u plastenicima neophodna ulaganja su data u sledećoj tabeli: Dužina plastenika (širina 5m.50 828.84 943. 6.00 2 223.00 1000.o.00 KM.VI. a ostatak potreban od ličnih sredstava.84 813. 2.62 6721. 1.25m) Konstrukcija sa DVE folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu tešnim djubrivima Uredjaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi .00 100. i do danas se bavi proizvodnjom Jagoda na otvorenom.visina 3. 4. 5.nosači saksija (9 kom na sprat) Saksije od stiropora Supstrat Kontejnerska sadnica Transport Montaža CENA KOMPLETNOG.STOPA 18% UKUPNO u evrima CIJENA u KM 30m 2000.00 4 073. FINANSIJSKA ANALIZA Neophodno ulaganje Jagoda na otvorenom Proizvodnja je započeta u sadašnjoj djelatnosti 2001. SREDSTVO Priprema zemljišta Sadnice Sistem za navodnjavanje Folija Sredstva za prihranu Protiv gradna mreža IZNOS (KM) 150.46 13 110.00 794.00 240.60 963. 21 .

B Konstrukcija sa dve folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu T.53 613.00 22 Cijena KM Vijek trajanja D 6 god.00 Mjesečni troškovi poslovanja: Sadna godina – proizvodnja počinje tek sledeće godine Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku Početni trošak I 2900.00 II III IV V VI VII VIII 100 100 IX X XI XII Prva godina proizvodnje: Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku trošakPočetni I II III 60 60 IV 70 70 V VI VII 110 160 60 110 160 60 VIII IX 130 20 130 20 X 60 60 XI XII Troškovi rada iznose oko 670 KM po jednoj sezoni.Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se sledecim sredstvima. 6 god.00 179. 6.27 1616. 3.00 29. 7.00 14. dužina 30 m Naziv sredstva Br. 9. 8. .Đ. 38 Troškovi rada u plasteničkoj proizvodnji nisu precizno poznati ali su u pola manji nego troškovi na otvorenoj proizvodnji.62 258. Starost E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 650. 2. kako zbog manje količine tako zbog jednostavnosti. 4. 3 god.90 60.75 1549. 3 god. 3 god. Pojedninačni troškovi u Aneks br.20 m.23 1586.Sredstvima pozajmica i kredita u iznosu od 6500. visina 3. A 1.33 . Uređaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi nosači Saksije od stiropora Supstart Kontejnerska sadnica + PDV 18% (Srbija) C 3900. 6 god.50 576.52 1979. 6 god.60 1840.00 13 110. 5. 6 god.74 525. Kalkulacija amortizacije za plasteničku proizvodnju Plastenik: širina 5 m. 3 god.00 87.40 360.21 538.

00 33. a 3 000 kg na proizvodnju na otvorenom. A 1.godisnja prodaja 6 200 kg (Prva godina) 8 600 kg (druga godina) .98 Planirana prodaja Godišnja prodaja Jagoda na otvorenom i u plastenicima: Projektovana prodaja zasnovana je na iskustvu proizvodnje i prodaje Jagoda i markentiškom istraživanju po čemu zaključujemo da je: .5 i 6 mjescu.00 50 4023. 2. 5. Stoga 4400 kg.da je ova prodaja i proizvodnja sezonska i odvija se u 4.83 Kalkulacija amorizacije za proizvodnju na otvorenm 6000 sadnica (oko dunum i po) Naziv sredstva Br. a 4 200 kg na proizvodnju na otvorenom Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X Prodani 800+ 360 proizvodi u kg 360 600= 0 0 1400 Jagodu na otvorenom XI XII 23 .5 KM) Jagoda u plasteniku U prvoj godini prihod bi bio 12 800KM (prosečna cjena 4 KM . 3 god.00 500. Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Prodani 700+ proizvodi u kg 250 500= 250 0 1200 0 Jagodu na otvorenom U prvoj godini prihod bi bio oko 4 500 KM. otpada na plasteničku proizvodnju.00 100.33 166. 3 god.33 16.00 1000. 3. 6. Za prvu godniu: 6 200 kg.UKUPNO 13098.rana proizvodnja) Za drugu godinu: 8 600 kg. 3 god. (prosečna cejna 1. 3 god.00 333. B Podloga za Jagode na otvorenom Sistem kap po kap Folija Sadnice Protiv gradna mreža Gajbe UKUPNO C 150. 4.00 Cijena KM Vijek trajanja D 3 god. Starost E 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 50.00 2223.66 1318.77 3266. 6 god. Stoga 3 200 kg otpada na plasteničku proizvodnju.66 714.

rana proizvodnja) Iz ovih tabela je vidljivo da je berba Jagode samo u 4.5 KM) Jagoda u plasteniku U drugoj godini prihod bi bio 17 600 KM (prosečna cjena takođe kao i u prvoj godini 4 KM .00 60.5 % 9% 13.00 1000.00 1730.5 % 6.00 500.00 3 000.5 i 6 mjesecu.00 24 . Sezonska prosječna proizvodnja Jagoda na otvorenom je 4 200 kg.11 PROJEKCIJA PROTOKA GOTOVINE (CASH FLOW TABELA) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode na otvorenom) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodanih dobara.00 Cijena KM % učešća u ukupnom iznosu 2% 1.00 2223.00 700.00 100.00 46.00 50.5% 6% 3. gdje se u 4 i 5 mjesecu berba obavlja u plasteniku.(6000 sadnica) Fiksni troškovi Podloga za Jagode na otvorenom Sistem za navodnjavanje Folija Sadnice Knjigovodja Protiv gradna mreža Plata 1 jednog stalnog zaposlenog Ambalaža (plastika) UKUPNO: Varijabilni troškovi Transport Plate radnika sezonaca Zaštitna sredstva Voda Troškovi rada UKUPNO: Količina 3 ranika u udranom periodu 10 000 l po sezoni Cijena KM 150. 5 i 6 mjesec na otvorenom polju.U drugoj godini prihod bi bio značajno veći 6 300 KM (prosečna cejna kao i u prvoj godini 1.00 7723.5 % 39 % 100 % % učešća u ukupnom iznosu 100.5 % 38-% 100 % 100.00 670. Aneks br.00 6% 800.5 % 28.

00 1000 100.00 670.5 % .00 500.00 100.00 60.00 Količina 10 000 l po sezoni - % učešća u ukupnom iznosu % 100% Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za prvu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja 8999.Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode u plastenicima) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodatih dobara: Sezonska prosječna plastenička proizvodnja Jagoda 3 800 kg. (6 300 sadnica) Fiksni troškovi Plastenik sa kompletnom opremom spremnom za rad Protiv gradna mreža Obaveze UKUPNO: cijena KM 13 110.00 % učešća u ukupnom iznosu 100% Varijabilni troškovi Transport Voda 2 sezonski radnik Zaštitna sredstva Troškovi rada Ambalaža (stiropor) UKUPNO: Cijena KM 100.76 KM 4059.96 KM 4190.00 400 1880.00 13 210.5 % 24.30 KM 25 52 % 23.

34 3477.00 4190.41 KM 8931.3 % 26 .76 KM 4139.2 % Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda prva godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br. 12 Bilans uspjeha: (za prvu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 17 250 KM 13059.30 712.97 KM 10761.6 % 37.5 % 17.85 KM 37.2 % 20.5 % 45 % 7.34 KM 3477.Porez 17 % Neto profit 712.96 KM Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za drugu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja Porez 17 % Neto profit 8999.26 KM 1829.72.96 KM 4.

85 KM 27 .74 10761. 12 Bilans uspjeha: (za drugu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 23900 KM 13138.26 1829.41 8931.Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda druga godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br.

00 0.itd) Objekat (zgrade) Zemljište Obrtna sredstva Gotovina Žiro račun Potražnja od kupaca Zalihe gotovih proizvoda Zalihe sirovina Inventar UKUPNA AKTIVA PASIVA (izvor sredstava) Tekuće (kratkoročne) obaveze Pozajmica od rodjaka Kratkoročni krediti Donacija od ALD Beskamatni kredit ALD Dugoročne obaveze Dugoročni kredit Osnovni kapital Vlastiti kapital Neraspoređena dobit UKUPNA PASIVA 18 200.00 0.00 0.00 7200.00 0.00 10 000. plastenik.00 0.00 0.00 24200.BILAN STANJA ”FragolA” AKTIVA (sredstva) Osnovna sredstva Oprema (mašine.00 5000.00 28 .00 24200.00 3075.00 1000.00 0.00 1950.00 1000.00 975.

29 . tako da bi sledeća sezona bila otplaćena i što se tiče profita on bi se povećao jer je prinos posađenih Jagoda u drugoj godini veći za 25 %. Pojavljivanjem još proizvođača opreme (iste ili slične) za vertikalni uzgoj Jagoda. a najbolji profit se očekuje od plasteničeke proizvodnje Jagoda i to tek nakon prve godine. Povrat novca uloženog u kompletnu opremu za proizvodnju na otvorenom otplatio bi se za jednu sezonu. Takođe. a za palsteničku tek u drugoj godini.ZAKLJUČAK Iz finansijske analize je vidljivo da je opravdano ulaganje u proizvodnju Jagoda. i proširenje proizvodnje. što bi proizvođačima pomoglo u njihovom budućem radu. trenuto je stanje nepovoljnije na odnosu opreme na otvorenom iz jednog veoma jednostavnog razloga. a sličn je kao i u prvoj. cjena opreme bi bila manja. tako da on drži monopol u rukama. gdje dobijamo kvalitetnu i zdravu Jagodu. oprema koju nabavljamo može da se nabavi samo od jednog proizvođača. prinos se očekuje i treće godine. Profit u proizvodnji Jagoda postoji i da je opravdan nastavak. Što se tiče vertikalne plasteničke proizvodnje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful