Zanatsko preduzetnička djelatnost

''FragolA''

Biznis plan

Mart, 2006. godina
SADRŽAJ I II III

Napomena autora
Pregled rada Opis posla Ispitivanje tržišta Analiza industrije Analiza okoline Analiza konkurencije Analiza ispitivanja potrošačke potražnje Opis ciljanog tržižta Markentiška strategija Opis proizvoda Cjenovna strategija Distribucija Reklamiranje Menadžement/organizacija Neophodno osoblje – Ogranigram Raspored uoči početka Blok dijagram proizvodnje Jagoda na otvorenom Blok dijagram proizvodnje Jagoda u plastenicima Dobavljači sirovina Finansijski plan Neophodno ulaganje Mjesečni troškovi rada Početno ulaganje Kalkulacija amortizacije/pozitivna nula Planirana prodaja Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode na otvorenom) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jgode u plastenicima) Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda: Početni bilans stanja Aneksi Aneks br. 1 – Potrebna oprema Aneks br. 2 – Dobavljači sirovina Aneks br. 3 – Bankarski sistem i mikrokreditne institucije Aneks br. 4 – Anketni listić i rezultat Aneks br. 5 – Budući saradnici. Aneks br. 6 – Raspored troškova - marketing Aneks br. 7 – Marketing - primjeri Aneks br. 8 – Primene zaštitnih sredstava Aneks br. 9 – Troškovi rada - detaljni Aneks br. 10 – Procjena Rizika 2

IV

V

VI

VII

Ovom prilikom vam upućejem kompletan biznis plan i molim vas da ga detaljno pročitate. oko pisanja biznis plana.Aneks br. Rado ću primitu svaku sugestiji i pozitivnu kritiku kako bi ga mogao. dogovor sa kupcima (dosadašnjim i potencijalnim). Moje iskustvo u toku trajanja ovoga projekta.Pozitivna nula/prag ekonomičnosti NAPOMENA AUTORA Biznis plan je rađen u periodu od januara do kraja marta 2006. eventualno doraditi i početi sa njegovom primjenom. protok gotovine (cash flow tabla). 12. je pokazalo da sam se opravdano odlučio da krenem u proizvodnji i prodaju Jagoda. sugerišete na nedostatke i da ga nepristrasno ocijenite. ispitivanje potrošačke tražnje i da je brz povrat uloženih sredstava. Očekujem da se i vi pozitivno odredite prema biznis planu i date korisne kritike i sugestije Unaprijed sam vam zahvalan: Draško Anđelić 3 . godine gdje je potrošeno više od 30 radnih dana. 11 – Cash Flow Tabela Aneks br. osigurano tržište. a sve u cilju njegove što bolje izrade. te mnogo uloženog vremena i truda. što pored iskustva iz ranijg perioda dokazuje i finansiska analiza. tako da je profit zagarantovan i moguće dalje širenje proizvodnje.

Tokom 4 godine rada na proizvodnji i plasmanu Jagoda stvorena je prodajna mreža koja će poslužiti i za plasman u narednom periodu i još boljim marketingom plasman na domaćem tržištu je zagarantovan.925. Firma FragolA biće registrovana kao preduzetničko zanatska djelatnost.00 KM Ostalo Finansiraće se iz sledećih sredstava: 1.13 110. stečenim proizvodnjom i prodajom Jagoda i istraživanjem tržista došlo se do zaključka da našem domaćem tržištu nedostaje proizvod rana Jagoda i da će se potražnja povećavati iz godine u godinu.00 KM Protivgradna mreža (2 000 metara kvadratnih) . Ovakva tržišna kretanja idu u prilog firmi ”Fragola”. kao i novčana sredstva nephodna za ulagajna u iznosu oko 19 500.000.00 KM Kompletan materijal za sadnju Jagode na zemlju (6000 sadnica) .000.00 dobijena sredstva od LDA . to bismo ostvarili kroz plasteničku proizvodnju gdje bi dobili ranu i zdravu Jagodu.1.00 KM Plastenik sa kompletnom opremom za početak rada (6 300 sadnice) . Gornji Orlovci bb (6 km od grada). . Trenutno najbitnija je edukacija mene kao vlasnika u savremenoj proizvodnji i plasmanu Jagoda.3. Kontaktima sa prodavcima u obližnjim gradovima došlo se do zaključka da je plasman Jagoda na širem područiju isplatljiv. gdje će svoj proizvod moći da plasira na bilo koje tržište. pa se to odražava na profit koji je garantovan u daljem radu. (gdje bi se proizvodila zdrava hrana) do granice koju dozvoljva tržište.00 vlastita sredstva 2. a planiram da je proširim i na plasteničku proizvodnju.1.1. Takv način proizvodnje i ishrane i potražnje uzrokuju povećanje cijene Jagode za 200%.00 KM Registracija (nije tačan podatak ali ne prelazi ovu cifru) . Bitna karakteristika ove firme je proizvodnja zdrave hrane koja zauzima sve značajnije mjesto na tržistu prehranbenih proizvoda.I PREGLED AKTIVNOSTI Proizvodnjom i plasmanom Jagoda bavim se već 4 godine (neregistrovano). zavisno od količine proizvodnje firme.00 KM. što olakšava plasman i komunikaciju sa kupcima. a svake naredne godine proširuje plasteničku proizvodnju.000. Takodje postoji mogućnost plasmana Jagode i na tržište okolnih gradova.075.390.00 pozajmice i krediti 4 . što je firmi i cilj da svoje proizvode proširi i na širi region. Zemljište se na lazi na periferiji opštine Prijedor.16 000. Cilj firme ”Fragola” je da u što kraćem roku povrati uložena sredstva. Dosadašnjim iskustvom.

Bavi se proizvodnjom i prodajom Jagoda. elvira i arrosa) i u planu je da u novo sagrađenim plastenicima ta proizvodnja bude proizvodnja zdrave hrane.Proizvodnja Jagoda u plastenicima 10 tona po sezoni .Proizvodnja Jagoda u staklenicima (daleka budućnost) . Lokacija Buduća firma ”Fragola” nalaziće se na lokaciji: Gornji Orlovci bb tel.).Usavršavanje proizvodnje Jagoda i pokrivanje tržišta tokom cijele godine . Dosada smo proizvodili više vrsta Jagode (elsanta. dok je ove druge 1. Trenutno raspolažem sa pola hektara obradivog zemljišta. vlasnistvo Anđelić Draška. godine. i za početak postaviti plastenik u koji će biti posađeno vertikalno negdje oko 6300 sadnica Jagode. Tada je bilo dosta više proizvođača nego sada.visoke cjene proizvodnje (cjena rane Jagode koja uspeva za 5-6 sedmica ranije od Jagode koja se sadi na zemlji je oko 4-5 KM.potrebno je manje radne snage i manje obradive površine .Proširenje proizvodnje Jagode na zemlji za oko 50%. Jagodu sam plasirao na domaće tržište (male prodavnice u gradu). Ciljevi: . OPIS POSLA Firma ”Fragola” iz Prijedora. Identifikacija Prvu proizvodnju Jagda firma ’’FragolA’’(buduća firma) počela je u augstu 2001.Proizvodnja zrdarave hrane U proizvodnji i prodaji Jagoda iskustvo je pokazalo da profit postoji i očekivan je. godine u Prijedoru (ne registrovna).5 – 2. Kupci su locirani na području opštine Prijedor. U planu je pravna registracija preduzeća i udruživanje u kooperacije sa ostalim ovakvim i sličnim preduzećima radi lakše proizvodnje i plasmana Jagode. gdje će se pored postojećeg pola dunuma Jagode posaditi još 2 dunuma.trenutno jedino izvodljiv način proizvodnje zdrave hrane Iz ovoga se vidi da je profit veći i očekivan. . marmulada. ali nije tako velik s obzirom na količinu koju treba proizvesti. . 061/436 545.II. prvi put počela je sa radom 2001. 5 . a moguće je vršiti prodaju Jagode i na širem područiju. U zavisnosti od potrebe moguće je proširiti tu površinu na istoj ili obližnjoj lokaciji. Takođe planirano i je proširenje proizvodnje na otvorenom. Značajniji profit se očekuje u proizvodnji Jagode u plastenicima iz sljedecih razloga: .

Hrvatskoj. koja je u stalnom porastu. Problem je u proizvodnji. Dok Holandija ima elsantu. mnogobrojnost sorti u proizvodnji. ali ne i za dalji rad. Trendovi u proizvodnji Primat u savremenom načinu proizvodnje hrane imaće prije svega zdrava genetski ne modifikovana hrana koje je sve manje u svijetu. a time i tržišta ovog dijela Europe. Španija camarosu. pa je proizvod manje prepoznatljiv na tržištu. 6 . a naše podnevlje ima veliku perspektivu u proizvodnji zdrave hrane. Ovaj način proizvodnje zdrave jagode ima sigurnu perspektivu i zagarantovanu dobit. a takodje su i svjetska potraživanje sve više okrenuta prema zdravoj hrani. E tu je moja šansa. i drugim zemljama zastupljene su mnoge sorte. u Italiji. gdje će naša jegoda doživjeti veliki uspjeh kao zdrava i kvalitetna. Pa iz svega ovoga proizilazi i potražnja za kvalitetnom i zdravom Jagodom.Bavljenjem proizvodnjom i prodajom Jagoda stekao sam neophodno znanje i iskustvo što mi pruža dobru osnovu za početak proizvodnje kako na otvorenom tako i u plastenicima. Francuska darselect. Više nije dovoljno selekcionirati sortu visoke rodnosti. U prilog će mi ići i liberalizacija tržišta kako unutar balkanskih država tako i sa ulaskom Bosne i Hercegovine u tokove evropskih integacija i otvaranja tržišta Europske unije. nego onu koja će zadovoljiti kupca svojim unutrašnjim i vanjskim svojstvima.Takva raznovrsnost i nije nužno tako loša promotrimo li kakvoću ovogodišnjih Jagoda koje na Balkansko tržište dolaze još iz Španije. sva sreća još ih nema u BIH.

Riješen problem navodnjavanja Posedujem cisternu za navodnjavanje . .Uvođenje regresivnih mjera za nabavku repro materijala vezanog za poljoprivrednu proizvodnju . Tada se Jagoda bere i prodaje.Slabosti biznisa . koje je obilno.Podrška opštine u kreditiranju Saradnja opštine sa nekom od banaka.Neposedovanje uslova za podizanje kredita Današnji krediti su veoma nepovoljni i što se tiče kamatnih stopa i uslova. .Slaba podrška opštine Potrebno je da opština što više pomogne poljoprivrednim proizvođačima jer je poljoprivreda budućnost ove opštine.Ambalaža Jednostavna ali skupa. tako da sa trenutnom proizvodnjom ne mogu da podmirim zagarantovano tržište.5 a nekad i 6 sedmica zavisno od sezone. gdje nebi došlo do gnječenja Jagode. O – Opportunities – Prilike. (opština kao garant) 7 . . za Jagodu je potrebna posebna ambalaža sa malim dimenzjama.Predhodno iskustvo u proizvodnji i distribuciji Bavim se uzgojem i distribucijom Jagoda od 2001 god. gdje bi rezultat bio smanjenje kamatne stope i jednostvniji uslovi za podizanje kredita.Sezonski posao Taj sezonski posao traje 4.Zemljište za proizvodnju Posedujem zemljište za proizvodnju veličine 5 dunuma. veće su mogućnosti da se i cijena Jagode poveća. a nešto manje posla se ima nakon toga. .Rast životnog standarda Što je standard veći.III. W – Weaknesses . ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA SWOT analiza S – Sstrenghts – Jake strane biznisa .Mehanizacija Posedujem traktor sa svim priključcima za obradu zemljišta . . mogućnosti koje dolaze iz poslovnog okruženja .Blizina tržišta 6 km od grada Prijedora .

Tkođe. opština početi da radi na razoju poljoprivrede.T –Thereats – Pretnje. Sa stanovišta faze industrije. . Registracija je moguća na više načina od kojih je firma ”FragolA” biti registrovana kao zanatsko preduzetnička djelatnost. . jer bi se zatrpalo tržište i na taj način bi došlo do pada cjene proizvoda. Iz svot analize se takođe vidi da je naveći problem podizanje kredita. Za naredne godine opština je pripremila određenu sumu novca za kreditiranje poljoprivrednika. opasnosi koje dolaze iz poslovnog okruženja .početak primene zakona ekologiji Danas se svi baziramo na prizvodnju zdrave hrane. a EUFOR je zabranio rad protiv gradnoj zaštiti – valjda kako kažu avoni su im ugoženi.Naglo povećanje konkurencije bi se odrazil na cjenu proizvoda. Metode prodaje u industriji – od proizvođača do maloprodaje / veleprodaje 8 . Slabosti biznisa su rešive od strane zajednice. ANALIZA INDUSTRIJE Prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja RS. koje firma ”FragolA nije u stanju finansiski da podrži. i kao takva može se registrovati. Osnovni izazovi i problemi u industriji – tokom ljetnih mjeseci visoke temperature koje predstavljaju probleme u proizvodnji Jagoda i sušni periodi tokom godine. ali trenutno je nemoguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu na otvorenom po uslovima koji oni zahtjevaju. pa je tu prilika za proširenje i početak novih biznisa. Zaključak: Iz swot analize se vidi da jake strane pokrivaju sve ostale slabosti i pretnje. i koji diktiraju cijene koje su veoma visoke. jedan od problema su namjenski proizvođači plastenika kojih je malo. Jagoda će u budućnosti zauzeti prvo mjesto jagodičastog voća i biće forsirana od strane zajednice. u okviru sektora nalazi se poljoprivredna djelatnost. pa tako i ja. se nadaju da će država da počne da kontrolira uvoz. . a prilike su nešto što će dobro doći u svakom vremenskom periodu. Ne samo poljoprivrednici nego svi ostali biznismeni kojima uvoz ugrožava rad. koji nepovoljno utiču na prinos Jagode.Vremenske nepogode Najveća pretnja je grad – led koji je u proteklim godinama učestao. ali trenutno je nije moguće proizvoditi tokom čitave godine jer za to nisu stvoreni uslovi.Donošenje zakona o oporezivanju poljoprivredne proizvodnje Danas zakoni o oporezivanju nemogu donijeti dobro poljopriverdi. Sezonske promjene – Ova vrsta proizvoda tražena je tokom cjele godine. Svi se nadamo da dolaze bolja vremena i da će država tj.

Ukupno obradivo zemljište zauzima prostor od 44. Jeftina radna snaga predstavlja dobar osnov za pokretanje bilo kojeg vida proizvodnje. koji plasiraju sadnice i ostalu potrebnu opremu za njhovu proizvodnju. 9 . voda. cjenovna politika se utvrđuje prema situaciji na tržištu. u poslastičarnicama. Dobavljači Na teritoriji BiH postoji nekoliko dobavljača. Uslovi plaćanja u industriji su standardni. POLJOPRIVREDA: prijedoraska opština se prostire na ukupno 83 406 hektara površine.2 ili na strani 19 biznis plana možete naći dobavljače sirovina. a voćnaka je zasađeno oko 2 386 hektara i vinograda oko 4 hektara. a 26 142 državno.Kapitalni zahtjevi – prostor na otvorenom. Kozarska Dubiubica. jer potrebno je pokriti tržište tkom cjele godine. takođe ih koriste po mnogim motelima. Sadašnji nivo prinosa gajenih kultura je nizak. a tokom određenog vremena i na okolne gradove (Novi Grad. pa ko zna možda se u nekoj daljoj budućnosti i bude radilo i na izvozu (to zavisi od poslovanja i kapaciteta same firme). Za Jagodu domaće tržište zadovoljava ali pojavljivanjem većeg boja proizvođača došlo bi do prezatrpavanja tržišta i onda bi se moralo djelovati i na šire pa čak i na izvoz (koji još nije moguće istražiti). god. stanovništvo odvaja sredstva za hranu i zbog opšte tendencije o zdravoj ishrani. a obzirom na činjenicu da ovakav oblik proizvodnje predstavlja sve više trend koji poštuju i zahjtevna tržišta Zapadne Evrope.00 KM . posebni plastenici i oprema u njima. U Aneks br. je iznosila 490.279 hektara. Prosječna plata za 2006. ANALIZA OKOLINE Ekonomsko okruženje BiH karakteriše nizak stepen zaposlenosti stanovništva.35 KM što negativno utiče na kupovnu moć. na domaćem tržištu. a daljim razvojem i uz pomoć zajednice moguć je i izvoz. 37 149 hektara imamo oranica. Ali i u takvoj nepovoljnoj materijalnoj situaciji. gdje je potrošačka korpa 481. u firmama koje proizvode kolače i slično. Na prostoru opštine postoje veoma povoljni uslovi za razvoj poljopriredne proizvodnje: zemljište. ali bi se uz značajnija ulaganja mogao višestruko povećati. Namjera firme ”Fragola” je da prošri svoje tržište na čitav grad. Jagode su atraktivne kao zdrava hrana te se koriste u ishrani u svakom domu. od čega 57 264 hektara privatno vlasništvo. Proširenje proizvodnje na cjelu godinu bio bi veliki uspjeh. te na taj način postati značajan izvor prihoda Prijedorska opština može se zbog kvaliteta zemljišta uključiti u procese proizvodnje zdrave hrane za što postoje sve neophodne pretpostavke. klima. Sanski Most). Karakteristika industrije – Trenutni kanali koji sad postoje mogu koristiti za dalji plasman Jagoda.

Glavni grad RS Banja Luka (56km od Prijedora) je područije koje je veoma dobro snadbjeveno potrebnom opremom.pravno okruženje Za proizvodnju i puštanje u promet Jagoda. što je veoma bitno. gdje se ona proizvodi. (aneks br. Po novom zakonu o malim firmama mora biti zaposlen samo jedan – dva radnik. i opštine. što im stoji u podsvjesti da je to svježa Jagoda prešla nekoliko kilometara koja čeka svog kupca. a koja su finansirana od medjunarodnih institucija. Standard zapošljavanja ne predstavlja problem.laboratorijski nalaz o ispravnosti (poljoprivredni institut) (u slučaju da bi se samo radila proizvodnja ZDRAVE HRANE) Pravno okruženje značajno utiče na početak proizvodnje jer je za registraciju potrebno oko 1000. folija i ostalih potrebnih stvari za uzgoj Jagode. naravno pre kupovine oni su upućeni odakle ta Jagoda dolazi. što je veoma nepovoljno za stimulaciju proizvodnje. Takodje postoji i poljoprivredna savjetodavna služba.kulturno okruženje Danas je Jagoda omiljena u svakom domaćinstvu i ljudi je sa užitkom konzumraju. Političko . Cijena jagoda je dosta povoljna. 10 . pored redovne procedure za registraciju neophodno je obezbjediti potvrde i nalaze od više institucija i to: . sistema za navodnjavanje.Ne postoji ni jedna banka koja bi pratila proizvodnju i realizaciju od početka do kraja. Tako da tehnološko okruženje pruža sigurnost za kvalitetnu proizvodnju. Društveno . Trenutno na područiju opštine Prijedor nema firmi koje se bave prodajom plastenika.00 KM. 3) Svijetlu tačku pruža Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Prijedor koje daje besplatne savjetodavne usluge i pruža usluge mikro kreditiranja. Na tržištu postoje razni plastenici i razne protiv gradne mreže koje su svake godine sve naprednije i savremenije tačnije rečeno pomažu proizvođačima u njihovim proizvodnjama. formirana od opštine Prijedor koja pruža besplatne savjetodavne usluge. Banke odobravaju nepovoljne kredite sa veoma visokim kamatama i bez grejs perioda. Proizvodnja ni u jednom momentu ne ugrožava okolinu. praktično nema otpada.potvrda o ispravnosti proizvoda Zavoda za zaštitu zdravlja . Ljudi dolaze polako svjesti i važnosti domaćih proizvoda i rado kupuju Jagodu. sa kojom sam sarađivo i ranije . tako da nije problem nabaviti potrebni materijal i opremu za proizvodnju. Proizvodnja Jagoda predstavlja proizvodnju zdrave hrane te kao takvo dobija sve obuhvatnu podršku od stanovništva i zakonodavca. Tehnološko okruženje Svake godine je vidljiv napredak .

Danas prijedorski prodavci za svoje prodavnice nabavljaju Jagodu iz raznih krajeva RS i BIH. ali nisu dovoljno zastupljeni kod nas. U prijedorskoj opštine ima oko 3 hektra posađenih Jagoda.Ali to ne remeti moju proizvodnju niti pravi veliku konkurenciju. ali ona mnogo ne ugrožava tržište. i kao glavni grad dobro je snadbjeven raznim voćem i povrćem koje se takođe prodaje na veliko. a pojavljivanjem samo jedne stanice za otkup Jagode bojaznost od propadanja proizvoda sveo bi se na 1%.Ekološki trendovi Ekološki trendovi su vrlo bitni u bilo kojoj vrsti proizvodnje. Takođe postoje i plantaže Jagoda ali ni one znatno ne utiču na tržište. se niko nebavi plasteničkom proizvodnjom. Proizvodnja Jagoda u plastenicima je u standardima sa ekološkim trendovima. Konstantna konkurencija Tehnologija je mnogo skupa i trenutno u Prijedoru. Ova konkurencija se može podijeliti na dvije grupe: sezonska i konstantna Sezonska konkurencija Trenutno u Prijedorskoj opštini. može da primi još mnogo veću proizvdnju. jer većina potrošača su zabrinuti za okolinu i kupiće onaj proizvod koji ne štiti okolinu. a i šire. takvo da se ne kosi sa očuvanjem životne sredine. tu se pojavljuje i Jagoda koja dolazi iz Hercegovine. Lokacije ovih proizođača je na udaljeosti od oko 80 -120 km. Trenutno tržište. Banja Luka je blizu. ANALIZA KONKURENCIJE Direktna konkurencija Direktnu konkurenciju čine najviše uzgajivači na područiju Prijedora tačnije regije Banja Luka. a ni proizvede jer proizvođači slabo vode računa o načinu proizvodnji.Ovakvi trendovi olakšavaju proizvodnju i plasman firmi ”Fragola” i potrošači ih rado prihvataju. 11 . Tržište je ogromno. Većinom su to mali proizvođači čija količina ne prelazi 1 dunum po proizvođaču. postoje samo sezonski uzgajivači Jagoda kojih i nema mnogo. Na područiju regije Banja Luka postoji plastenička proizvodnja. tako da je tržište gladno u većini mjeseci u godini. podmirujući samo male i srednje prodavnice. a proizvođača je malo i ja vidim tu šansu da ova buduća firma uspije. Ni dan danas ni meni nije jasno zašto se ljudi nerado opredeljuju za sadnju Jagoda. a za ovu godinu nije poznato koliko je planirano da se posadi. Povećavanjem količine proizvodnje oni mogu lako da se pojave i na tržištu opštine Prijedor..

(Aneks 5) ANALIZA ISPITIVANJA POTROŠAČKE POTRAŽNJE Ispitivanje potražnje u prodaji Jagoda Na osnovu dosadašnjih iskustava i rađenih anketa (aneks 4) u plasmanu Jagoda došlo se do sljedećih rezultata: . se bavimo proizvodnjom i distribucijom Jagode.5 KM koja je samo nekoliko dana. Prosječna cijena je 1. koju sam dobio lično svojim istraživanjima rađenim ove.(u sezoni). (početak sezone 3 -3. a i kvalitet je veoma nizak). Što je jako važno jer je.prosečna dnevna potrošnja svježe ubranih Jagoda na prijedorskoj regiji je oko 1. Oni odlaze sa namjerom da kupe povrtlarske proizvode. Ona se ogleda u tome da trgovci odlaze najviše na Banjalučku pijacu i kupuju Jagodu koja se proizvodi u oblližnjim opštinama ili dolazi iz Hercegovine (najviše iz Čapljine).5 .dosadašnja zagarantovana distribucija Od 2001 god.1 KM po kili na sredini sezone.5 KM. Jagoda jako osjetljiva i svaki duži transport uništava kvalitet Jagode. . Procena moje prednost na osnovu ostalih konkurenata je: .500 kg.5 KM postotak potrošnje kreće se: 60% prodavnice (STR i veće samoposluge) cijena varira zavisno koje je doba sezone. znači ne skladišti se i nema bojaznosti od propadanja.Indirektna konkurencija Ovakava konkurencija postoji i vrlo je opasna. 20% zelena pijaca 10% poslastičarnice i restorni (stoga što bi poslastičarnice jednim djelom mogle da kupuju i zamrznute Jagode – nije detaljno istraženo) 10% firme koje se bave preradom Jagode (cjena koju diktiraju same firme.5 do 2 KM ali tada se kvalitet Jagode nemože porediti sa onim na početku – Jagoda je sitna i treba joj više vremena da sazri) 12 .svježa Jagoda Jagoda koja se ubere nakon 1h je već u dodiru sa potrošačima.blizina tržišta Proizvodno mjesto je udaljeno samo 6 km. i trenutno imamo oko 5 prodavnica koje snadbjevamo našim sezonskim proizvodom – Jagodom i taj broj će se povećati na oko 10-15. do cjene od 1. (ovo je moja procjena. i na kraju sezone oko 1.) Iz ovoga sam izvukao da je prosečna cijena Jagode u sezoni oko 1. ako uspijemo da proširimo proizvodnju. . a i predhodnih godina. a ujedno kupuju i Jagodu kad je ima u ponudi. Ovo ugrožava domaću proizvodnju.

tržište je smješteno na područiju Prijedora i regije Banja Luka.5 KM. Geografski. a prodajna mjesta su ista.Firme koje prerađuju Jagode. Proizvod Jagode je taražen od cjelokupne strukture stanovništva kako sa različitosti starosne dobi tako polne. a grupu korisnika proizvoda čine: .Poslastičarne . ta cifra bi bila duplo veća i kretala bi se oko 4 . ali i trendovi o zdravoj ishrani takodje idu u prilog plasmanu proizvoda. etničke i dr.Za plasteničku proizvodnju koja je veoma različita po cjeni. Tržište zahtjeva kvalitetnu i atraktivnu ambalažu koja prati ekološke trendove i kao takva privlači potrošače. stoga što bi se za poslastičarne i restorane mogla distribuirati i zaleđena Jagoda zavisno do namjene) .Pijace . 13 .Prodavnice . OPIS CILJANOG TRŽIŠTA Sama proizvodnja: U oblasti proizvodnje istraživanje i dosadašnje iskustvo pokazalo je da tržište želi domaće i zdrave Jagode.Restorani (sve ove grupe žele da u svojoj ponudi imaju zdravu i svježu Jagodu. imajući u vidu da plastenička Jagoda sazreva oko 4-5 sedmica prije. Jagoda je čest gost na trpezama u našim domaćinstvima.

Najveće količine Jagoda propadaju prilikom transporta jer dolazi do gnječenja proizvoda. raznim umjetnicima. tanine. a koje ubrzavaju i oporavak od bolesti. razlikuje se po tome što se toj Jagodi posevećuje maksimalna pažnja tokmo cjele godine (šišanje. nego biljka ljubimica mnogobrojnih vrtova.). prihrane I sl. dok je saharoza vrlo malo zastupljena. MARKETINŠKA STRATEGIJA Opis proizvoda: Različiti atraktivni oblici plodova crvene boje na kojima se ističe zelena čaška u kombinaciji sa specifičnom aromom i okusom. lignin i različite fenolne spojeve. Ca. drugačije rečeno odakle je ta Jegoda stigla. Mnoga istraživanja upućuju na to da su Jagode izvor korisnih sastojaka u borbi protiv raka. Jagode nisu samo delikatesna namirnica pristupačna svakom džepu. flavonoide. Koliko je kilometara prešla. tako i kod onih najstarijih. slabljenja imunološkog sistema i neuroloških poremećaja. holesterola u krvi i u mnoge druge svrhe. Sadržaj vitamina C kreće se od 25120mg/100g ovisno o sorti. Plodovi Jagode bogati su pektinom. tako da je ona kvalitetna i količinski zadovoljava. P i velikim brojem antioksidanata. Ovi i mnogi drugi poremećaji povezani su sa štetnom oksidacijom nukleinskih kiselina. te na kraju i izvor prihoda brojnim domaćinstvima. Njihov sastav i koncentracija ovise o sorti. pridonose tome da se Jagoda svrstava u najomiljenije voće kako kod male djece. Osim lijepog izgleda i odličnog okusa Jagoda sadrži čitav niz hranjivih sastojaka koji pozitivno djeluju na zdravlje čovjeka. E. 0 kolesterola i 0 masti. i ako hemijski sastav nije bio poznat. vitaminom E.navodnjavanje. Jer je veoma bitno da se Jagoda ne ošteti prilikom transporta. čišćenje. U antioksidanse ubrajamo vitamin C. korištena od davnina u liječenju bubrežnih i reumatskih bolesti. Iz tih je razloga. Plod Jagode je također izvor zaštitnih tvari koje omogućuju pravilan rast i razvoj ljudi. lipida i proteina. Od šećera prevladava glukoza. kardiovaskularnih bolesti. načinu uzgoja te vremenu berbe plodova. elagičnu kiselinu. folnom kiselinom. 14 .IV. flavonoidima. K. vitaminom C. tačnije i više nego da opravdava svoj očekivani prinos. snižavanju krvnog tlaka. Na tržištu se nalaze manje više slične vrste Jagoda samo razlika je u načinu transporta. Neki smatraju da 8 krupnih jagoda sadrži 140% dnevne potrebe organizma za tim vitaminom. lokaciji. taninom. organskim kiselinama. inspiracija kuharima. Fe. Antioksidansi su spojevi koji neutraliziraju štetne slobodne radikale i na taj način smanjuju rizik od pojave različitih bolesti. vitaminima B kompleksa. pa ih mogu jesti i dijabetičari. Mg. Jagoda koju firma Fragola proizvede. Jagoda u 100 grama sadrži oko 35 kcal.

Posle 4 – 5 dana cjena Jagode naglno opada do 1. Naravno sva pakovanja će biti urađena onako kako to kupci zahtjevaju. kašnjenje sa dostavom – redovna dostava. Taj će se broj proširiti na još 10 isto tako manjih prodavnica.5 kg. a u isto vrijeme nije daleko od prodajnih mjesta i centra grada (6 km od centra grada.1 KM. Cjena zavisi takođe i od godine roda. odnosno onako kako je to njima njprihvatljivije. tačinije ako se Jagoda na tržištu pojavljuje u manjim koljičinama cjena proizvoda raste. Kako sezona berbe prilazi kraju. jer su one podložne uticaju temperaturnih razlika. Ovakav način pakovanja je veoma privlačan za kupce i mnogo je bolji jer svako naknadno prepakivanje oštećuje proizvod.cjena je opet u porastu ali kvaltet na kraju nemože da se poredi sa onim na početku sezone. Ako je godina bila slaba. tačnije kada je tržište pretrpano). jer kapacitet nedozvoljava proširenje. i ona je konstantna. Za proizvodnju na otvorenom: U početku sezone Jagoda po kili dostiže cijenu od 3 KM.5 . Distribucija je veoma važan segment u plasmanu Jagoda. Za plasteničku proizvodnju: Cjena Jagode u plastenicima se kreće oko 4 KM. U već unapred poznatu cjenu koju firma Fragola nudi uračunat je i prevoz do lokala prodavca koji je zainteresovan za prodaju našeg proizvoda. drskost osoblja koje radi na dostavi i sl. i sarađivaće i u budućnosti. tačnije dolazi do negovog gnječena. gdje mi garantujemo kvalitet našeg proizvoda i ne dozvoljavamo nikakva iznenađenja prilikom trensporta (gnječenja Jagode.) Distribucija Distribuciju vrši firma i posrednici kojima firma ukaže povjerenje. pakovao bi se na različite načine. Lokacija je u Prijedoru i ispunjava uslove za poljoprivrednu proizvodnju. naravno opet do one cjene koja je na tržištu u tom trenutku zastupljena.80 (vrlo retko. 50 KM ali to nije veliki pad.Cjenovna strategija (odnosi se na strategiju cijene Jagode) Cijena je zasnovana na vrijednosti proizvoda i cijene koje diktira tržište. da li u slobodnoj prodaji ili u preradi) koje mogu uticati na kvalitet. (moraju u kratkom roku da budu iskorištene. Uzrok tome je vremensko poklapanje plasteničke i proizvodnje na otvorenom. koje će biti obljepljen providnom folijom. Firma Fragola ima 5 manjih prodavnica sa kojima je već sarađivala. 15 . a za plasteničku proizvodnju planirano je pakovanje u stiroporne posude veličine 1kg i 0. mada ima bojaznostii da ta cijena padne i na 3. U proizvodnji na otvorenom polju Jagoda se pakuje u malim gajbama veličine 5 – 6 kg. i zbog činjenice da kupci zahtjevaju svjež proizvod Jagode. Proizvod Jagoda. Cijena u toku sezone se spusti čak i na 0. stoga je 4km puta asvaltirano i 3km dobro urađenog makadam puta – koji bi ove godine trebao da se asvaltira).

Most ).putem lifleta. ovo tržište nije detaljno ispitano.U bliskoj budućnosti. proizvoda i ostalim karakteristikama proizvodnje koja će na lak način predstaviti samog proizvođača i proizvod ili postaviti link na već slične ili poljoprivredne sajtove. opis i namjenu proizvoda. Danas mnogo ljudi ne koristi internet. Prezentacija za veleprodaju uključuje predstavljanje proizvođača. ali trenutni kontakti koje imamo pokazuju potrebu za kvalitetnom Jagodom i daljim detaljnim istraživanjem bi se utvrdilo stvano stanje potražnje. Naravno.Dubica.SLOGAN Usmena prezentacija se bazira na vizuelnom predstavljanju proizvoda.5 kg i 1 kg . Reklamiranje Akcenat u prezentaciji i reklamiranju proizvoda treba staviti na proizvodnju ZDRAVE HRANE što kupci rado prihvataju. dobijanjem novčanih sredstava i proširenjem kapaciteta Jagoda koju proizvede firma Fragola stigla bi i na tržište obližnjih gradova (N. što je vrlo bitno za maloprodajne objekte. ’’Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama.1 za reklamiranje. minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu. Cijena ovakvog vida reklame bila bi oko 50 KM (imajući u vidu da će vlasnik sam da izradi sajt) 16 . Prezentacija za maloprodaju sadrži opis proizvoda. Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. Akcenat treba staviti na mogućnost odloženog plaćanja od oko 5 dana do dana preuzimanja proizvoda (u dosadašnjem poslovanju smo koristili ovaj metod.izložba na sajmovima prehrane . sve informacije od samog početka rada firme do sadašnjosti i planova za budućnost.internet oglašavanje (web strana) . ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove. Internet oglašavanje Izrada web strane sa opisom proizvođača. “Domaća i najbolja” . ali u bliskoj budućnosti internet će da bude br. Naravno tu bi bio i slogan po kome bi kupci i ostali prepoznali ovu firmu.usmena prezentacija . kupci. tu bi se našla mnoga objašnjenja praćena slikom kako firma radi na proizvodnji. S. i namjenu proizvoda i redovne isporuke u sezoni. mini postera i vizit kartica Usmena prezentacija Na prvom mjestu uključuje opis proizvoda i ostale karakteristike. na odloženo plaćanje) Takođe treba naglasiti mogućnost popusta u zavisnosti od količine kupljenih proizvoda. K. plnovi proširenja tržišta i sve ostalo što bi bilo zanimljivo. za kategorije potencijalnih kupaca. Sajt bi sadržao. Sledeći predloženi načini reklamiranja su za firmu najprihvatljiviji i najbolji: . Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine. bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu mase 0.Grad.

Jagode su proizvedene u ekolško čistim podlogama. mini postera. karakteristikama i sloganima. Cjena koštanja ovakvog vida reklamiranja bi iznosila oko 100 KM . a u prilig tome ide i teza da su ovakvi sajmovi zdrave hrane sve češći i da se njima poklanja velika pažnja. letcima i mini posterima bi se nalazio opis proizvođača. minerali i kiseline koje su potrebne za pravilnu ishranu. “Domaća i najbolja” – SLOGAN Naravno sav tekst koji bi bio pisan bio bi popraćen slikama. (imajući u vidu da firma poseduje računar i dodatnu opremu. a vlasnik se do tad već bavio ovim vidom izrade marketinga) Raspored utrošenog novca u toku godine je prikazan tabelarno u Aneksu br. od kontakata sa drgim proizvođačima. Način prezentacije i reklamiranja na sajmovima nije previše skup i pristupačan je svima. manji opis proizvoda sa prepoznatljivijim logom i brojem telefona.Izložba na sajmovima prehrane Je sve veći trend u savremenoj ekonomiji. kako velikim tako i malim proizvođačima. a zbog same prirode stvari.oko 500 lifleta 200 vizit kartica i 50 mini postera. Važan je i kontakt sa drugim kupcima i širenje i prezentovanje kako zdrave hrane tako i jagode kao važnog konzumenta u svakodnevnoj upotrebi. do niza edukativnih seminara iz oblasti zdrave hrane.7 17 . bez korištenja hemijskih sredstava u proizvodnji upakovane u atraktivnu ambalažu. ispunjavaju sve zdravstveno higijenske uslove. a bili bi postavljeni na izlozima prodavaca koj već imaju proizvod firme Fragola. Naravno ovde govorimo o plasteničkoj proizvodnji koja će biti naglašena. karakteristike proizvoda i poruku za potencijalne kupce. letaka i vizit kartica: U lifletima.6 Primenr reklama možete da vidite u Aneks br. Vizit kartice bi sadržale naziv firme. jer je jedino tako moguće proizvesti ekološki zdravu Jagodu. Naročito se preporučuju kao dijetalna ishrana. preko novih načina prozvodnje i distribucije. Putem lifleta. Mini posteri bi takođe sadržili teksutalne poruke i slike. Koja daje niz mogućnosti. Namjenjene su ishrani svih struktura potrošača i kao zdrava hrana sadrže mnoge vitamine. Cijena izlaganja i reklamiranja na jednom od ovih sajmova nije velika i iznosili bi od 300 do 500 KM. proizvodnja zdrave i kvalitetne hrane. adresu.

od polovice maja do kraja juna mjeseca.Tabela zaštitnih sredstava nalaz se u aneksu br. O čitavom poslu vodi računa sam vlasnik. Kretanjem vegetacije. U jesen se ponovo vrši šišanje jagodnjaka tako da bi biljka bila što bolja i da spremno dočeka zimu. a to je od polovice avgusta do polovice septembra uz dobro pripremljeno zemljište isfrezano i nagnojeno zateže se folija i vrši se sadnja.. Radnici koji će biti angažovani. odnosno između folija. a i u daljem periodu tokom čitave godine obavezno je šišanje trave između redova. velike količine vlažnosti (ako postoji) i svih drugi bolesti koje napadaju Jagodu (koje se nalze u Jagodnjaku).V. MENADŽMENT / ORGANIZACIJA Organizacija proizvodnje Jagoda nije mnogo zahtjevna. oko 40 dana u godini. Ovo se sve radi uz navodnjavanje i posle branja Jagode. skida se sva zelena masa sa folije znači vrši se šišanje lista peteljki i ostalog do blizu samog korena Jagode. jer nadolaze ljetni mjeseci gdje su velike vrućine.sledeće godine u rano proleće obavezno je da se čisti jagodnjak od truleži koja je nastala tokom zimskog perioda. Po završetku branja Jagode. proizvodnja.8 Uz sve zaštite može se vršiti prihrana preko lista.5-1 L.vode) bez obzira na sistem za navodnjavanje.kada Jagoda krene rasti i razvijati se onda se pristupa raznim zaštitama Jagode od: truleži.. što isušuje zemljište. Većinom ljudi koji će biti angažovni za rad su moji rođaci. pjegavosti. ne moraju da budu specijalizovani za ovaj posao. Sve se ovo radi prije kretanja vegetacije. jer on nije komplikovan. Jagoda se sadi u najoptimalnijem roku za sadnju. Posle sadnje dolazi obavezno ručno zaljevanje (svakoj sadnici od 0. znači po potrebi. Organizacija posla u proizvodnji Jagode traje tokom čitave godine. a radnici će biti angažovani zavisno od godine roda.. koje tokom ljeta ponovno narastu. nabavka materijala. koja nije mnogo fizički teška ali trži povremenu angažovanost u jagodnjaku da bi se moglo kvalitetno i dobro obaviti branje koje ne traje vremenski dugo. on je uključen u sve. kao i do sada. prodaja. Ta trulež se obavezo mora iznjeti iz jagodnjaka i zapaliti. a u proleće sledeće godine je isti postupak kao predhodne godine. i temperatura ispod folije zna da bude i 50°C. 18 .

a sama berba 30 dana .sadnice .P.G.Pakovanje i distribucija prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo - BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA U PALSTENICIMA ulaz osnovne sirovine: Plastenik full oprema Zaštitna sredstva Ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.folija .berba . mreža zaštitna sredstva ambalaža proizvodnja: proces proizvodnje traje 60 dana.Pakovanje i distribucija 19 prodaja (plasman): maloprodajni objekti veleprodajni objekti ugostiteljski objekti Firme koje se bave preradom Jagoda ostalo . a sama berba 30 dana .Ogranigram Direktor/Vlasnik Draško Anđelić Knjigovođa Angažovan povremeno Proizvodnja Vlasnik +2 rdnika Nabavka Vlasnik (zavisno od godine) Prodaja Vlasnik + jedan radnik Marketing Vlasnik BLOK DIJAGRAM PROIZVODNJE JAGODA NA OTVORENOM ulaz osnovne sirovine: podloga za uzgoj .kap po kap .berba .

adresom i nazivima firme. Dobavljači sirovina Ime dobavljača Poljoprivredna apoteka ”DANOJEVIĆ” D. vrstom proizvoda. ”GOLIĆ” Udruženje poljoprivrednik a Prijedor ATP IRRIGATION doo. zavisno od izbora Po preuzimanju Po ispurici ili preuzimanju Standardno 20 .O. Mjesto. telefon Banja Luka Vrsta Kvalitet proizvoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sve potrebno za Više vrsta sadnju Po izboru Jagoda Sadnice Plastenik i kompletna oprema za plastenik Odličan Cijena Termini plaćanja Po Zadovaljavajuća preuzimanju Topola 051 /716580 Prijedor Beograd 011/36 79 022 Zadovaljavajuća Po preuzimanju 0.O.19 Euro centi po sadnici Više vrsta cijena. kvalitetom. terminom plaćanja.Dobavljači sirovina za proizvodnju dati su u tabeli sa cijenama.

nosači saksija (9 kom na sprat) Saksije od stiropora Supstrat Kontejnerska sadnica Transport Montaža CENA KOMPLETNOG.00 92.00 2 223.STOPA 18% UKUPNO u evrima CIJENA u KM 30m 2000.60 963. 6. Jagode u plastenicima Da bi se započela proizvonja Jagode u plastenicima neophodna ulaganja su data u sledećoj tabeli: Dužina plastenika (širina 5m. FINANSIJSKA ANALIZA Neophodno ulaganje Jagoda na otvorenom Proizvodnja je započeta u sadašnjoj djelatnosti 2001.o. i do danas se bavi proizvodnjom Jagoda na otvorenom. NAMONTIRANOG PLASTENIKA SA PUNOM OPREMOM PDV .00 UKUPNO: Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se dobijenjem sredstva od LDA 1 500 evra ili 2 925.00 794.00 240. 4. 1.o.84 813.90 5777. Na ovaj način su stvorena iskustva u ovoj oblasti.00 100.00 500.62 6721.VI. 21 . 5.00 KM Ova ponuda je ATP IRRIGATION d.Br. a ostatak potreban od ličnih sredstava.00 45.00 KM.visina 3. SREDSTVO Priprema zemljišta Sadnice Sistem za navodnjavanje Folija Sredstva za prihranu Protiv gradna mreža IZNOS (KM) 150. početna ulaganja su bila 2000 KM za posađenih 3500 sadnica koja su bila dovaljna za 3 naredne godine. iz Beograda koja je trenutno jedina za ovakav način proizvodnje.50 828.25m) Konstrukcija sa DVE folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu tešnim djubrivima Uredjaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi .46 13 110.00 100. 2.00 1000.84 943. Za ovaj posao. 3.00 4 073. Za ponovnu sadnju 6000 sadnica potrebno je izdvojiti novčana sredstva u iznosu koja su data u sledećoj tabeli: R.

40 360.23 1586. 8.00 II III IV V VI VII VIII 100 100 IX X XI XII Prva godina proizvodnje: Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku trošakPočetni I II III 60 60 IV 70 70 V VI VII 110 160 60 110 160 60 VIII IX 130 20 130 20 X 60 60 XI XII Troškovi rada iznose oko 670 KM po jednoj sezoni.00 22 Cijena KM Vijek trajanja D 6 god. .00 Mjesečni troškovi poslovanja: Sadna godina – proizvodnja počinje tek sledeće godine Mjesečni troškovi rada mjeseci Jagoda na otvorenom Jagoda u plasteniku Početni trošak I 2900. 3 god.00 87.00 179. 3 god. 6 god.Finansiranje neophodnih ulaganja vršilo bi se sledecim sredstvima.21 538. 3 god.75 1549.00 13 110.60 1840. 6.90 60. 9. Pojedninačni troškovi u Aneks br. Starost E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 650. 6 god. visina 3.Đ. 7.50 576. 2. 6 god. dužina 30 m Naziv sredstva Br. Kalkulacija amortizacije za plasteničku proizvodnju Plastenik: širina 5 m. 5.20 m. 3. 3 god. B Konstrukcija sa dve folije Sistem kap po kap Hidraulična pumpa za prihranu T. 4.00 29.62 258. 38 Troškovi rada u plasteničkoj proizvodnji nisu precizno poznati ali su u pola manji nego troškovi na otvorenoj proizvodnji.33 .27 1616.00 14. Uređaj za magnetno oplemenjivanje vode Stubovi nosači Saksije od stiropora Supstart Kontejnerska sadnica + PDV 18% (Srbija) C 3900. kako zbog manje količine tako zbog jednostavnosti.52 1979.Sredstvima pozajmica i kredita u iznosu od 6500.74 525. A 1.53 613. 6 god.

00 50 4023.83 Kalkulacija amorizacije za proizvodnju na otvorenm 6000 sadnica (oko dunum i po) Naziv sredstva Br.00 100. otpada na plasteničku proizvodnju. 3 god.77 3266. (prosečna cejna 1. Starost E 0 0 0 0 0 0 Amortizacija KM (C:DxE) F 50.66 1318. 5.00 33. 3 god.66 714.da je ova prodaja i proizvodnja sezonska i odvija se u 4. 2. a 4 200 kg na proizvodnju na otvorenom Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X Prodani 800+ 360 proizvodi u kg 360 600= 0 0 1400 Jagodu na otvorenom XI XII 23 . Mjesec I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Prodani 700+ proizvodi u kg 250 500= 250 0 1200 0 Jagodu na otvorenom U prvoj godini prihod bi bio oko 4 500 KM.5 i 6 mjescu.33 16. Stoga 4400 kg.00 500. 6.00 1000.rana proizvodnja) Za drugu godinu: 8 600 kg. 4.UKUPNO 13098. 6 god. a 3 000 kg na proizvodnju na otvorenom.98 Planirana prodaja Godišnja prodaja Jagoda na otvorenom i u plastenicima: Projektovana prodaja zasnovana je na iskustvu proizvodnje i prodaje Jagoda i markentiškom istraživanju po čemu zaključujemo da je: . Stoga 3 200 kg otpada na plasteničku proizvodnju.00 Cijena KM Vijek trajanja D 3 god. 3 god. A 1.godisnja prodaja 6 200 kg (Prva godina) 8 600 kg (druga godina) . Za prvu godniu: 6 200 kg.5 KM) Jagoda u plasteniku U prvoj godini prihod bi bio 12 800KM (prosečna cjena 4 KM . B Podloga za Jagode na otvorenom Sistem kap po kap Folija Sadnice Protiv gradna mreža Gajbe UKUPNO C 150. 3 god.00 333.33 166. 3.00 2223.

gdje se u 4 i 5 mjesecu berba obavlja u plasteniku.5 % 9% 13.00 6% 800.rana proizvodnja) Iz ovih tabela je vidljivo da je berba Jagode samo u 4.5 % 38-% 100 % 100.5 i 6 mjesecu.00 700. Aneks br.(6000 sadnica) Fiksni troškovi Podloga za Jagode na otvorenom Sistem za navodnjavanje Folija Sadnice Knjigovodja Protiv gradna mreža Plata 1 jednog stalnog zaposlenog Ambalaža (plastika) UKUPNO: Varijabilni troškovi Transport Plate radnika sezonaca Zaštitna sredstva Voda Troškovi rada UKUPNO: Količina 3 ranika u udranom periodu 10 000 l po sezoni Cijena KM 150.00 60.00 Cijena KM % učešća u ukupnom iznosu 2% 1.5 % 39 % 100 % % učešća u ukupnom iznosu 100.00 1000.5 KM) Jagoda u plasteniku U drugoj godini prihod bi bio 17 600 KM (prosečna cjena takođe kao i u prvoj godini 4 KM .5% 6% 3. Sezonska prosječna proizvodnja Jagoda na otvorenom je 4 200 kg.00 24 .00 500.11 PROJEKCIJA PROTOKA GOTOVINE (CASH FLOW TABELA) Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode na otvorenom) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodanih dobara.00 1730.00 100.5 % 28.00 2223. 5 i 6 mjesec na otvorenom polju.00 46.U drugoj godini prihod bi bio značajno veći 6 300 KM (prosečna cejna kao i u prvoj godini 1.00 7723.00 670.5 % 6.00 3 000.00 50.

Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti (za Jagode u plastenicima) Objašnjenje proizvodnih troškova koji utiču na troškove prodatih dobara: Sezonska prosječna plastenička proizvodnja Jagoda 3 800 kg.00 % učešća u ukupnom iznosu 100% Varijabilni troškovi Transport Voda 2 sezonski radnik Zaštitna sredstva Troškovi rada Ambalaža (stiropor) UKUPNO: Cijena KM 100. (6 300 sadnica) Fiksni troškovi Plastenik sa kompletnom opremom spremnom za rad Protiv gradna mreža Obaveze UKUPNO: cijena KM 13 110.00 60.00 13 210.00 500.5 % .30 KM 25 52 % 23.00 400 1880.00 1000 100.96 KM 4190.76 KM 4059.5 % 24.00 Količina 10 000 l po sezoni - % učešća u ukupnom iznosu % 100% Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za prvu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja 8999.00 100.00 670.

96 KM Šematski prikaz učešća troškova za kompletnu proizvodnju Jagoda za drugu godinu: Fiksni Varijabilni Profit prije oporezivanja Porez 17 % Neto profit 8999.34 3477.76 KM 4139.5 % 17.2 % Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda prva godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br.26 KM 1829.97 KM 10761.30 712.00 4190.6 % 37.2 % 20. 12 Bilans uspjeha: (za prvu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 17 250 KM 13059.96 KM 4.85 KM 37.41 KM 8931.72.3 % 26 .34 KM 3477.Porez 17 % Neto profit 712.5 % 45 % 7.

74 10761.41 8931. 12 Bilans uspjeha: (za drugu godinu) Mjesečni Prihodi Troškovi Dobit/gubitak Porez na dobit 17% Neto profit Godišnji 23900 KM 13138.Učešće troškova u ukupnoj prodanoj vrijednosti za kompletnu proizvodnju Jagoda druga godina varijabilni fiksni profit porez netto profit Prag ekonomičnosti/pozitivna nula nalazi se u aneksu br.26 1829.85 KM 27 .

00 0.00 975.00 0.BILAN STANJA ”FragolA” AKTIVA (sredstva) Osnovna sredstva Oprema (mašine.00 0.00 7200.00 28 .00 24200.00 1950.itd) Objekat (zgrade) Zemljište Obrtna sredstva Gotovina Žiro račun Potražnja od kupaca Zalihe gotovih proizvoda Zalihe sirovina Inventar UKUPNA AKTIVA PASIVA (izvor sredstava) Tekuće (kratkoročne) obaveze Pozajmica od rodjaka Kratkoročni krediti Donacija od ALD Beskamatni kredit ALD Dugoročne obaveze Dugoročni kredit Osnovni kapital Vlastiti kapital Neraspoređena dobit UKUPNA PASIVA 18 200.00 24200.00 1000.00 0.00 5000.00 0. plastenik.00 0.00 3075.00 1000.00 10 000.00 0.

tako da on drži monopol u rukama. Profit u proizvodnji Jagoda postoji i da je opravdan nastavak. gdje dobijamo kvalitetnu i zdravu Jagodu. Povrat novca uloženog u kompletnu opremu za proizvodnju na otvorenom otplatio bi se za jednu sezonu. što bi proizvođačima pomoglo u njihovom budućem radu. i proširenje proizvodnje. a najbolji profit se očekuje od plasteničeke proizvodnje Jagoda i to tek nakon prve godine. Pojavljivanjem još proizvođača opreme (iste ili slične) za vertikalni uzgoj Jagoda. a za palsteničku tek u drugoj godini. oprema koju nabavljamo može da se nabavi samo od jednog proizvođača. a sličn je kao i u prvoj. Takođe.ZAKLJUČAK Iz finansijske analize je vidljivo da je opravdano ulaganje u proizvodnju Jagoda. tako da bi sledeća sezona bila otplaćena i što se tiče profita on bi se povećao jer je prinos posađenih Jagoda u drugoj godini veći za 25 %. cjena opreme bi bila manja. prinos se očekuje i treće godine. trenuto je stanje nepovoljnije na odnosu opreme na otvorenom iz jednog veoma jednostavnog razloga. 29 . Što se tiče vertikalne plasteničke proizvodnje.