P. 1
psihijatrijski-sindromi-2006

psihijatrijski-sindromi-2006

|Views: 730|Likes:
Published by medyza

More info:

Published by: medyza on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Prof.

dr Marko Munjiza ,

Katedra za poslediplomske studije, Medicinskog fakulteta u Beogradu, Nastavna baza Institut za mentalno zdravlje Beograd, Palmotićeva 37

Telefon 3307-571 ( pre podne) i 3307-520 (sredom posle podne) E-mail: munjiza@ptt.yu i imz@imh.yu

Predavanje za lekare na specijalizaciji iz psihijatrije i psihologije na specijalizaciji iz medicinske psihologije šk. 2006/2007. godine

VAŽNIJI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI

Beograd, Novembar 2006.

1

I Uvodni deo......................................................................................................... II Podela psihijatrijskih sindroma ruskih autora iz kasnih 60-tih i tokom 70-tih godina XX veka.......................................................................... 1. Sindrom pomučenja svesti............................................................................. 2. Emocionalni sindrom...................................................................................... 3. Sindrom poremećaja percepcije.................................................................... 4. Sumanuti sindrom.......................................................................................... 5. Deluzioni sindromi.......................................................................................... 6. Sindrom mentalne nerazvijenosti (salboumnosti)........................................ 7. Sindrom oštečenja kod difuznih destruktivnih procesa CNS-a................. 8. Neurotični sindrom........................................................................................ 9. Sindromi vezani za poremećaje ličnosti....................................................... 10. Sindrom pseudodemencije............................................................................ 11. Spazmotični sindrom.................................................................................... 12. Akutni katatoni sindrom............................................................................... 13. Hronični halucinatorno-interpretativni sindrom......................................... III Psihijatrijski simptomi i sindromi domaćih autora krajem 60-tih i tokom 70-tih godina XX veka........................................................................ 1. Organski psihosindrom................................................................................... 2. Demencija.......................................................................................................... 3. Halucinoza........................................................................................................ 4. Paranoidni sindrom........................................................................................ 5. Sindrom poremećenih motiva i nagona......................................................... 6. Manični i depresivni sindrom.......................................................................... 7. Katatoni sindrom............................................................................................. 8. Atimohormični sindrom................................................................................. 9. Histrionično (histerični ) sindrom................................................................. 10. Neurastenični sindrom................................................................................... IV Pregled važnijih psihijatrijskih sindroma prema DSM-IV......................... A) Najčešći simptomi u obliku "tabelarnog " prikaza...................................... 1. Raspoloženje, afekti...................................................................................... 2. Ponašanje........................................................................................................ 3. Spoznaje, shvatanje, kognicija..................................................................... 4. Mišljenje, govor.............................................................................................. 5. Sadržaj misli.................................................................................................... 6. Smetnje opažanja, percepcije...................................................................... 7. Obeležja ličnosti............................................................................................. 8. Spavanje, uzimanje hrane, seksualitet........................................................

SADRŽAJ

2

B) Abecedni redosled najvažnijih simptoma i nekih psihijatrijskih sindroma.......................................................................................................... V Ključni psihijatrijski sindromi u DSM-IV...................................................... 1. Delirijum.......................................................................................................... 2. Demencija........................................................................................................ 3. mnestički poremećaji...................................................................................... 4. Velika depresivna epizoda............................................................................. 5. manična, hipomanična i euforična epizoda.................................................. 6. Mešovita epizoda............................................................................................ 7. Hipomanična epizoda..................................................................................... 8. Panični napadi................................................................................................. VI Prikaz najvažnijih psihijatrijskih sindroma................................................. 1. Akutna psihotična anksioznost..................................................................... 2. Akutno konfuzno stanje (delirijum)............................................................... 3. Suicidalni sindrom........................................................................................... 4. Posebni psihijatrijski sindromi kao klinički entiteti prema Flaherty J.A. i sar............................................................................................. 5. Sindrom agresije.............................................................................................. 6. Sindrom "graničnog deteta" sa rizikom da postane psihotično u kasnoj adolescenciji i/ili srednjem životnom dobu...................................... 7. Psihijatrijski sindromi vezani za životno i generativno doba...................... 8. Psihijatrijski sindromi kod somatskih i neuroloških oboljenja................... VII Psihijatrijski sindromi uslovljeni psihotropnim i drugim lekovima.......... A) Sindromi uslovljeni sporednim dejstvima klasičnih i atipičnih antipsihotika i antidepresiva.............................................................................. 1. Sporedna antidopaminergička dejstva........................................................... 2. Distonija............................................................................................................... 3. Diskinezija uključujući i tardivnu diskineziju................................................ 4. Katatonija........................................................................................................... 5. Horea, tikovi uključujući i Tourett-ov sindrom............................................ 6. Sporedna antimuskarinska (H1) i anti alfa adrenergička dejstva............... 7. Maligni neuroleptički sindrom......................................................................... B) Psihijatrijski sindromi uslovljeni drugim psihotropnim i ostalim lekovima... VII L i t e r a t u r a................................................................................................

3

nazivamo pojedine poremećaje u sferi svesti.sindrome( grupe simptoma).otežanoj fikasciji ili u potpunoj nemogućnosti percepcije. volje. Izlaganje je sistemativovano prema redosledu njihovog objavljivanja u stručnoj literaturi. psihičkih ili samo psihičkih koji se javljaju istovremeno u odredjenom trenutku. emocija. uobičajenim nozološkim jedinicama kako su definisane u ICD-10 ili u DSM-IV. 4. Simptomima ili znakovima bolesti. I danas se vode vrlo pažljive diskusije da li je današnja klasifikacija psihijatrijskih bolesti naučno opraavdana. Danas u praktičnoj psihijatriji razlikujemo u cilju boljeg upoznavanja:simptome bolesti.sindroma. Svim psihijatrijskim bolestima svojstvene su i raznovrsne individualne varijacije koje se odražavaju i uspecifičnoj kliničkoj slici sindroma i u redosledu njihovog smenjivanja. encefalitisa.sociodinamski ili neke druge modele koji su značajni za različite modele psihijatrijskih poremećaja i oboljenja. 1)Sindromi pomućenja svesti: a) Odvojenost od realnog sveta koja se izražava u nejasnoj percepciji okoline.U stručno-naučnim psihijatrijskim studijama nije to tako jednostavan problem.mestu i 4 .tipičnost u prevladavanju pojedinih sindroma nad drugima i stereotipnost njihovog javljanja svojstveni su svakoj psihijatrijskoj bolesti i obično se održavaju dovoljno stabilno.na taj način.slike bolesti postavi dijagnozu nekog poremećaja. Mi danas ostajemo. a podsećaju na psihijatrijsku nozološku jedinicu.jer se čini. orjentacije.I Uvodni deo U tekstu su navedeni važniji simptomi i sindromi u psihijatriji.simptoma. opažanja. mišljenja.Kliničkoj manifestaciji svake psihijatrijske bolesti svojstveno je preovladavanje jednih sindroma nad drugima i karakteristična zakonomernost njihovog smenjivanja.iz praktičnih razloga u psihijatriji pri dosadašnjim.Od sindroma i njihovog zakonitog smenjivanja oblikuje se klinička slika psihijatrijske bolesti Sindromi i njihovo dosledno smenjivanje manifestuju osobenosti patoloških promena u delatnosti mozga i zakonomernost njihovog razvitka. da na osnovu simptoma.pristup psihijatrijskim sindromima u ovom tekstu je pretežno fenomenološki bez posebnog osvrta na psihodinamski. koja se osim kod schizofrenije može javiti kod drugih bolesti. na pr. II Podela psihijatrijskih sindroma ruskih autora iz kasnih 60tih i tok 70-tih godina. nagona.Bez obzira na pomenute varijacije.Težnjavakog lekara psihijatra. 2. Obuhvačen je period od druge polovine prošlog veka do 2004. shvatanja. nego i patološkofiziološkim i patološkopsihološkim faktorima.Tako govorimo o schizofrenoj slici.Slikama bolesti nazivamo odredjene grupe simptoma i sindroma.da je njihova povezanost odredjena ne samo anatomski. somatskih. 1. Sindrom je tipičan spreg kliničkih znakova.tumora. kako bi onda mogao odrediti prognozu i terapiju. inteligencije. 3. slike bolesti i bolesti kao nozološke jedinice. a i stručni zadata. Sindromi zaslužuju da se na njih posebno osvrnemo.godine.U psihijatrijskim sindromima podrazumevamo grupu različitih simptoma koji se javljaju zajeno po odredjenoj zakonitosti i. u sferi somatskog i posebno neurološkog. od koji ni danas nisu upoznati.b) dezorijentacija u vremenu.Ovo poslednje i omogućava kliničku diferencijaciju i delimično klasifikaciju različitih psihijatrijskih poremećaja. imaju karakter odredjene tipičnosti. nekog nozološkog entiteta u smislu sistemske specijalne psihijatrije.

prisilno prekidanje misli.prema drugim osobama.somnolencija (laki stepen somnolencije naziva se obnubilacija svesti). Sećanje o periodu pomućenju svesti ili je delimično ili potpuno otsutno. prisilne slike. apatični sindrom. voljom nekoga sa strane. 5.3.Javlja se bez pomućenja svesti.Sindrom psihičkog automatizma: sličan je sindromu depersonalizacije.Depresivni sindrom: potišteno raspoloženje. prisilne misli. amnezija. verbigeracijom.Sindrom derealizacije:bolesniku okolina izgleda promenjena.karakteriše se time što se sva doživljavanja ne primaju kao svoja preživljavanja.Sindrom halucinoze: prisustvo halucinacija bez izmenjenosti funkcije svesti.Halucinacije su često praćene strahom.primanje "glasova"često percipiranih kao eho sopstvenih misli. prisilna 5 . 3.oštećeno ili potpuno isključeno pravilno rasudjivanje. halucinacija i afektivne napetosti u ovim stanjima se izvršavaju različiti opasni postupci).marko i mikropsija.sumračni sindrom( prekid toka svesti.Sindrom depersonalizacije:poremećena svest o sebi(osećanje izmenjenosti Ja).Za odrerdjivanje stanja pomućenja svesti odlučujući značaj ima utvrdjivanje svih nabrojanih simptoma ukupno. ide sa sumanutošću proganjanja i uticaja.Mešani sindrom.bipolarni poremećaj: učešće pojedinih maničnih i depresivnih simptoma.optička bura(sve ono što ga okružuje nalazi se u burnom kretanju). ubrzan tok misli. inhibicija motorike do stepena stupora. 4.poremećena je i percepcija prostora i vremena.oniroidni sindrom(obilje fantazija).optička alestezija(kada izgleda da predmet nije tamo gde je). 4.koji se odlikuju osećanjem unutrašnje promenjenosti svoga Ja.jamais vu. Emocionalne promene predstavljaju obaveznu komponentu svakog simptoma ili sindroma psihijatrijskog poremećaja. aktivnosti.Manični sindrom: veselo povišeno raspoloženje.U depersonalizaciju se ubrajaju samo naročiti poremećaji svesti o sebi. U sindrom pomućenja svesti spadaju: 1. a pod uticajem sumanutosti.afekta i delatnosti. bolesnika.c) mišljenje u većoj ili manjoj meri nepovezano.otudjenjem svojih misli. bojažljivošću.d) upamćivanje tekućih dogadjaja i subjektivnih doživljavanja je otežano.sindrom amencije (nepovezanost i zbunjenost). Ovde se ubraja automatsko mišljenje.nerealna. Uvde neki autori ubrajaju anksiozno-depresivni sindrom.deja vue. već nešto što se javlja neovisno od njega. pseudohalucinacijama sa osećanjem ovladavanja i i otkrivenosti.U ovaj sindrom mogu se uključiti i sledeće pojave:metamorfopsija. 2.kod njega se remeti percepcija telesne sheme. misli. osećanja. 3. strahom. motorni nemir. 2. uverenje da drugi znaju njegove misli. javljaju se depresivne sumanute ideje sa karakterom samooptuživanja i osećanja krivice.Boesniku izgleda kao da ne postoji.2. uznemirenost praćena panikom. 3) Sindrom poremećaja percepcije 1.deja vecu.motornim nemirom i ponekad "slikovitom"sumanutošću. 2)Emocionalni sindromi: 1. gde se gubi potpuno sećanje.koji se upliće u ličnost pacijenta.delirantni sindrom. Znaci ovog sindroma su različiti-asocijativni automatizam.

Hiperkinezija: Nemotivisano motorno uzbudjenje koje ima prisilni karakter.tj izvršenje govornog akta pod uticajem sa strane. shizofreni. protestuju. Bolesnici misaono opšte sa progoniteljima. eholalija. dobijaju odgovore u vidu bezvučnih misli.Parafreni sindrom: sistematizovan sumanutost proganjanja i uticaja sa fantastičnim idejama veličine.za sumanutost uticaja i proganjanja. Sve pojave psihičkog automatizma su obično praćene sistematizovanom sumanutošću proganjanja i uticaja. stereotipija.Stupor: psihogeni. Paranoidna hipohondrija-neosporno ubedjenje da se boluje od neizlečive bolesti što je praćeno čitavim nizom "dokaza". ehopraksija. 3. grimasiranje. Zajedno sa tim zapaža se izvesna zakonomwrnost u specifičnostima kliničke slike svih navedenih sindroma:što je intenzivnija. ozvučenje sopstvenih misli. propasti sebe i sveta.Katatoni sindrom: spajanje hiperkineznih i stuporoznih simptoma (negativizam. 4) Sumanuti sindromi 1. 4.U taj oblik automatizma spadaju i verbalne motorne pseudohalucinacije. halucinacija. Sama sumanutost nema sistematizovani karakter. 2.uz ovo je javljaju poremećaji percepcije i spora dezintegracija psihe.Sindrom Cotard-a( Kotarov sindrom): odlikuje se izrazitim depresivnim i i hipohondričnim nihilističkim sumanutim idejama grešnosti. mutizam. 2. polimorfnija. 5.Svi pokreti i sve aktivnosti se ne ostvaruju po sopstvenoj volji već kao rezultat uticaja sa strane. Depresivna hipohondrija-postojanje beznadežne ubedjenosti u postojanje teške bolestišto je praćeno sniženim raspoloženjem. Kinestetski automatizam-otudjenost pokreta i radnji. Najčešći je kod schizofrenije. pretvaranje misli u unutrašnji govor. utoliko je formiranje sumanutosti manje. vode sa njima diskusije. ali se javlja i kod organskih i simptomatskih psihoza. pojava cenestopatija.Ovde spadaju i pseudohalucinacije i otudjenje emocija.Halucinatorno-paranoidni sindrom: odlikuje se prisustvom poremećaja percepcije koji daju materijal za sumanutu interpretaciju okoline. 3. organski. 4. Cenestopatski automatizam se izražava u raznovrsnim krajnje neprijatnim osećanjima koji su praćeni sa osećanjima da su specijalno izazvani sa ciljem uticaja na bolesnika.Akinezija: razlikuje se od stupora time što su isključeni samo voljni pokreti. unutrašnjih glasova.Opsesivna hipohondrija -osečaj da će se razboleti od neizlečivih bolesti. Mnogi od navedenih sindroma iz ove grupe u evolucji bolesti se smenjuju sukcesivno. Ova činjenica govori o zajedničkom patogenizmu.Hipohondrični sindrom: Može da ima različite oblike. pseudohalucinacija i drugih fenomena psihičkog automatizma. pri stimulaciji sa strane bolesnici se pokreću.Paranoidni sindrom: Karakteriše se razvijanjem sistematizovane sumanutosti pri jasnoj svesti i odsutnosti halucinacija.sećanja. katalepsija. depresivni. impulsivne 6 . 5) Deluzioni sindromi 1.

Mentalna retardacija (oligofrenije): Nedovoljno razvijena psiha a ne njena destrukcija kao kod demencije. Reverzibilnost tih faktora dovodi do popravljanja kliničke slike demencije. na pr. 6) Sindromi mentalne nerazvijenosti( subnormalnosti) 1. Karakterističan je za Koraskovljevu psihozu i senilna oboljenja.fiziološka tupost.u oskudnosti materijala psihe i njene produktivnosti sa progredijentnim tokom sa izuzetkom pseudodemencija.Uobičajena je podela na pet stepeni: blaga. nego što jeste kao posledica nadovezivanja dopunskih faktora (poremećaj svesti. tako i prema okolini.umerena.). Poremećaj psihomotorike je pri tome pretežno ekstrapirmidnog karaktera. debilnost.imbecilnost i teška. srednja. idiotija i kretenizam.duboka i mentalna retardacija neoznačene težine. 7) Sindromi oštećenja kod difiznih destruktivnih procesa CNS-a 1. Navedeni stepeni mentalne retardacije obuhvataju sve moguće prelaze od najtežih slućajeva skoro potpunog osustva psihičkih funkcija do stanja bliskih normali. 8) Neurotski sindromi Neurotski sindromi se odlikuju time što kod njih ne postojie formalni psihotični poremećaji. 2. dezorganizacijom i konfabulacijama pri relativnoj očuvanosti mišljenja.radnje).Hipohondrični sindrom: preuveličavanjem stvarnih ili zamišljenih oboljenja. 3. usled čega se izvitoperuje ponašanje u većoj ili manjoj meri i otežava 7 . 9) Sindromi vezani za poremećaje ličnost Karakterišu se disharmonijom psihičkih svojstava i neadekvatnošću reakcije na spoljne stimuluse. već se radi o astenizaciji psihe.ili klasična podela na: umerena. vezan za psihičke poremećaje (dezintegracija aktivnih funkcija i mišljenja). sniženim raspoloženjem i nizom somatskih poremećaja vezanih za vegetativne disfunkcije.Astenički sindrom: Izražava se razdražljivom slabošću sa povišenom osetljivošću i zamorljivošću. U Engleskoj se smatra za ozbiljnu stručnu grešku u koliko osobi sa demencijom ne dajemo i antideprersivnu terapiju u trajanju od najmanje šest meseci. afektivnim poremećajima i različitim vegetativnim simptomima. težom. Ponekad se demencija fenomenološki može prikazivati izrazitijom. Za mentalnu retaradciju važne su još dve osobine:osustvo progredijentnosti.Opsesivni sindrom: Povezivanje opsesivnih misli.pri čeme se sva pažnja pacijenta koncentriše na osećanje u ovim i onim delovima tela i celokupno ponašanje se brigom za svoje zdravlje. i ne samo nerazvijenost psihe već često i organizma. afektiviteta i sl. svojoj bolesti. straha i radnji.Amnestički sindro: karakteriše se oslabljenom sposobnošću upamćivanja. teška. Smanjenje intelektualnog deficita smanjuje sposobnost kritičnosti prema samom sebi. 1.Sindrom demencije Demencija se izražava u slabljenju mišljenja i pamćenja. 2. ličnosti i očuvanosti ponašanja bolesnika.

Postojanje katatonog sindroma nije patognomonično samo za katatonu schizofreniju. Boesnici ne znaju svoje ime. koriste s njima.sindrom približnih odgovora. pošto su te osobenosti. Ovde spadaju:Veliki. njima takodje nisu svojstveni psihotični fenomeni sem kada dodje do dekompenzacije i dezintergracije ličnosti pacijenta. koja često ugrožava bolesnika i druge osobe iz njegove okoline. Obično na pitanja daju besmislene odgovore. tj aktivno suprostavljanje svemu onome što se od bolesnika traži da učini i pasivan negativizan koji se ispoljava kao nesaradnja ili krutost. Odbijaju da hodaju. Narkolepsija.razbija.leže čuteći i nepokretno. epileptičnih stanja. koliko im je godina. tj strukture ličnosti. Odgovarajuće osobenosti ličnosti postoje u datom subjektu u većem ili manjem stepenu u toku celog života. Ne radi se o destruktivnim procesima koji se mogu odrediti patoanatomski. tj odbijanje svake sugestije sa strane. grand mal napad. osobenosti poremećaja ličnosti.Medjutim.disiranog misaonog toka. karakteristike svojstva karaktera. često padaju u stanje stupora. Ne poznaju predmete i ne mogu da se služe.ruši i slično. kao i kod drugih psihijatrijskih poremećaja kao na primer organska oboljenja CNS-a. Parcijalni epileptički napad. maladaptivnost i neadekvatnost reakcija menjaju se i kolebaju u toku života u zavisnosti od socijalnih i drugih faktora. Katatonoa pomama se manifestuje ekstremnim psihomotornim nemirom. sede. Pseudodemencija može biti dugotrajna i prekida se posle promene sitacije. tzv. odnosno katatona pomama. Pseudodemencija i slična stanja izražavaju biološko-primitivne reakcije i instiktivno bekstvo od nepovoljnih i ugrožavajućih situacija. Kao posledica dugotrajnog stajanja često se pojavljuju edemi. hroničnih organskih psihosindroma. 10) Sindrom pseudodemencije Ovaj sindrom odlikuje se sključenjem intelektualne aktivnosti koja podseća na saboumnost dubokog stepena. stoje. Djeksonovi napadi. negativizam.aktivno prilagodjavanje subjektima okolne sredine. na ubode ne reaguju. Histrionični napadi.aktivni negativizam. Mimika je jednolična. simptomatskih psihoza.viće udara. 11) Spazmodični sindromi Napadi se nazivaju paroksizmalno nastupajuća i brzo prolazeća patološka stanja sa pomućenjem svesti čak i do potpunog gubitka i grčevima ili drugim automatskim pokretima. U suštini radi se o amnormalnim varijantama ličnosti. danima mogu da leže u krevetu.unutrašnji negativizam ili zauzimanje suprotnog stva od onoga što se bolesniku sugeriše. veoma čest simptom katatonog stupora može da se manifestuje u nekoliko kliničkih oblika:spoljni negativizam. njihova disharmoničnost. neorganizovanom hiperaktivnošću. U katatonom stuporu motorna aktivnost bolesnika je potpuno ili delimično zakočena. čuće ili stoje tako da svojom neporetnošću i beživotnim izgledom liče na spomenike. koliko imaju ruku. poremećaji u perifernoj cirukalciji. 12) Akuni katatoni sindrom Akutni katatoni sindrom fenomenološki može da se manifestuje u jednoj od kliničkih formi: katatoni stupor i katatono uzbudjenje. histrioničnih stanja. prstiju. zatim kod mentalno retardiranih osoba. Simptomi vezani za katatoni sindrom mogu se videti i kod drugih oblika schizofrenih psihoza. često bizaran položaj. Kataleptički napadi. zatim kod pacijenata pod 8 . Oni dugo zadržavaju jedan. Bolesnik je izrazito logoroičan. Od hrane se ne odriću i čisti su. pa ako im se to dozvoli.

U brojnim komparacijama kliničkih slika schizofrenije i paranoje izveden je prihvatljiv klinički zaključak: hronični halucinatorno. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina.katatone i slike slične stanjima konfuzije.kasnije su francuski autori dali druge brojne nazive ovom kliničkom entitetu od kojih je najčešći delirijum. piperazin. Ovaj reaktivni poremećaj veoma lični na refles imobilizacije (refleks "umrtvljenja").. Klnička slika je veoma slična sindromu sch stupora. baclofen.Danas delimo te tipove reagovanja na dve grupe:akutne i hronične. poremećaj je nazvan parafrenijom.Nazvao je psihopatološke reakcije akutnim egzogenim reakcionim tipovima pri čemu težina simptoma zavisi od intenziteta delovanja pojedinih činilaca. pošto praktično sadrži sve njegove naprednavedne komponente:stupor.b) psihopatološke posledice difiznog hroničnog moždanog oštećenja( psihoorganski sindrom u užem smislu. ostaje i dalje otvoreno pitanje o kakvom je psihijatrijskom sindromu reč. Sličnost sa pravim katatonim sindromom predstavlja ozbiljan problem u razgraničavanju i često zahteva pažljivo opserviranje bolesnika. eholaliju.U našoj svakodnevnoj kliničkoj praksi i dalje se često susrećemo sa ovim psihopatološkim sindromom. katatonom sindromu. prochlorperazin 13) Hronični halucinatorno-interpretativni sindrom Ovaj sindrom vezan je za istraživanja Krepelina i njegovih saradnika.a s druge strane je zabeležio. pre svega za izbor odgovrajuće psihoframkoterapije sa dobro organizovanom psihoterapijom i socioterapijom.sumanuti sindrom karakterišu različite ekspanzivne sumanute ideje gde kliničkom slikom uz njih dominiraju i perceptivni poremećaji. prisustvu halucinacija i mnoštva interpretativnih sumanutih ideja i sti nisu mogli svrstati u shizofreniju ni paranoju. Ovaj relativno nepotpun i koncizan zaključak ima višestruki klinički značaj.od njene lokalizacije i slično. III Psihijatrijski simptomi i sindromi domaćih autora krajem 6o-tih i tokom 70-tih godina 1. Posebno je interesantan tzv. ehopraksiju. steroida i sl.dejstvom visoko potentnih neuroleptika. loxapine.Organski psihosindrom Još je Eugen Bleuler navodio tri vrste psihičkih poremećaja uslovljenim telesnim oštećenjima:a) psihopatološke posledice teških akutnih cerebralnih ili drugih somatskih bolesti(akutni egzogeni reakcioni tip po Bonheferu. ali je znatno dužeg trajanja od njega. Brojni su lekovi i psihoaktivene supstance koji moguti izazvati koatatoni sindrom: allopurinol. dobija se utisak da bolesnik pažljivo prati razgovor o njemu. cikloserine.1904). negativizan. odaje punu svesnost i bistrine.da različiti činioci izazivaju slićne ili gotovo slićne psihopatološke simptome ili sindrome. stereotipije. vegetativni poremećaji nisu ispoljeni u onom obliku kao kod pravog katatonog sindroma. izdvojen je jedan klinički entitet koji se po svom toku.amentne. flufenazin. Pošto su izdvojili paranoju i za taj termin zadržali su slučajeve koje karakterišu podmukao tok.da i jednake nokse mogu izazvati vrlo različite psihopatološke slike. jvljaju se mnogi demostarativni postupci (naravno u prisustvu lekara). nepovoljna prognoza i stalno prisustvo sumanutih ideja. disulfiram. motornu docilnost i sl.hronične 9 . ad a) Egzogeni reakcioni tip Bonhwffer je zapazio.halucinatorne.c)psihopatološke posledice lokalnog hroničnog moždanog oštećenja (lokalni moždani organski sindrom). da li o nekom posebnom obliku schizofrenije koja se javlja u kasnijoj životnoj dobi ili o atipičnom obliku paranoje. cocain.Akutne imaju najčešće delirantne. Medjutim ovde je mimika živahnapogled je bistar.pseudokatatoni stupor.

Halucinoza Halucinoza je takodje sindrom od praktične vrednosti.seksualni nagon i sl.sindrom moždanog stabla(inhibicija nagona i afekta. oba sindroma su od velike praktične važnosti.Demencija Ovde se radi o mentalnom deficitu sa gubitkom rasudjivanja i kritike. Radi se o akustičnim halucinacijama pri potpunoj svesti. Poseban oblik halucinoza srećemo kod nagluvih i gluvih osoba.demijelizacionih bolesti.Sindrom poremečenih motiva i nagona Ovde posebno dolazi do izražaja siromaštvo ili gubitak ili inhibicija nagona i motiva.medjumoždani sindrominhibicija elementarnih nagona. 3.gubitak energije.umor.imaju karakter Korsakovljev sindrom( amnestički sindrom). redje kod neuroluesa.pospanost. 6.motiva-glad. kod moždanih organskih psihosindroma.Paranoidni sindrom Ovaj sindrom relativno je čest. pri jasnoj svesti sa ili bez obmana percepcije. etičkog shvatanja. kod reaktivnih i endogenih depresija. povezanih večinom sa anksioznošću i strahom i eventualno sa sumanutim idejama.potreba topline i hladnoće.) i endokrini psihosindromi( poremećaj nagona.afektivna labilnost.akutna stanja anoksije i sl. ukočenost i neuvidjavnost. upamćivanja i sećanja. gubitak inventara znanja.žedj.smanjenje inicijative i volje.O ovom sindromu bit će još reči u poglavlju o akutnom konfuznom sindromu. pamćenja. shvatanja.Organski psihosindrom javlja se pri različitim poremećajima CNS-a:tumori.depresija.sna. sistematizovane ili nesistematizovane. U zavisnosti od lokalizacije moždane lezije u praksi se najčešće sreću sledeći moždani organski psihosindromi:frontalni moždani sindrom( inhibicija motiva i nagona. 2. Njemu pripadaju paranoidne sumanute ideje proganjanja.Tako.gubitak afekta i dr.).O maničnom i depresivnom sindromu bit će više reči kod maničnog i depresivnog i psihomotornog stanja. pre svega kod paranoidne schizofrenije.pokreta. te sindrom podseća na organski frontalni ili diencefalični sindrom. parafrenije i paranoje. 7.paranoidne sumanutosti zavisnika od kokaina) i kao moguća reakcija zatvorenika.kod trauma mozga.Ovaj sindrom se javlja kod endogenih unipolarnih depresija.gubita intelektzalnih sposobnosi).osustvo pažnje i impulsivnost). 5.Kod opšteg psihoorganskog sindroma postoji problem upamćivanja svežih doživljaja.osiromašenje mišljenja.teškoće shvatanja i pažnje. Paranoidni sindrom srećemo kod brojnih psihijatrijskih poremećaja i oboljenja.Katatoni sindrom 10 . 4. nereaktivnost. Najčešće se javlja kod hronične intoksikacije alkoholom. ad b) i c) Psihoorganske sindrome kod difuznog i lokalnog procesa mozga nije simptomatološki lako izdiferencirati.Bonheferova zapažanja i danas su aktuelna i pokrivaju veliku oblast kliničke psihijatrije u obliku reaktivnih poremećaja. Kod frontalnog sindroma još postoji nekritičnost. reaktivno kod zatvorenika i na nenormalnu situaciju uopšte. koje često pripadaju paranoidnoj schizofreniji. Neraspoloženje i tuga ne moraju uvek biti izražene.Inače. kod hroničnih cerebralnih intoksikacija ( ljubomora alkoholičara.

9. rasejanosti. 11 .medjutim. koji se javlja bez poremečene svesti naročito kod schizofrenije i depresije. anemije. duge nesanice. zaboravnosti. povećana razdražljivost. Ranije se smatralno da je neurastenija posledica nagle industrijalizacije i urbanizacije u odredjenoj sredini. inertnosti. emocionalnoj indiferentnosti sa čestim periodima nemotivisanih burnih uzbudjenja.Histrionični (histerični) sindrom Ovaj sindrom sastoji se iz sklonosti ka tendencioznim i/ili svrsishodnim psihogenim reakcijama. osećaj umora.Veoma često se na podlozi tih osnovnih simptoma atimohormičnog sindroma nadovezuju i mnogi drugi sekundarni simptomi. nekog moždanog oštećenja (trauma) ili dugotrajnijeg telesnog i psihičkog zamora. koje pokazuju polusvesnu tendenciju da se prikažu bolesnim radi dobijanja odredjene rente. za koje se veruje da često imaju simboličan karakter. odštete ili pomoći. povremena delirantna stanja (neki globalni stavovi tela. Kod poremećaja svesti katatoni sindrom javlja se kod raznih intoksikacija i infektivnih bolesti. Postepeno dolazi i do intelektualnog propadanja. Neurastenični sindrom Pod ovim sindromom podrazumeva se često stanje iscrpljenosti. Simptomatologija histrioničnog sindroma je veoma polimorfna i obimna i njoj će biti još reči u pogavlju o drugim neurotskim sindromima. Ranije se smatralno da je neurastenija posledica nagle industrijalizacije i urbanizacije u odredjenoj sredini.koji dosta liče na katatone poremećaje pa se pogrešno oglašavaju katatonim sindromom). Ta sklonost je izraz neurotske konfliktne sitacije. Etiološki činioci značajno su prošireni i ne isključuje se i organska komponenta ovog sindroma. Katatoni sindrom u obliku stupora može se javiti i reaktivno. kod demencije. i ranije se smatralo da neurastencija može izrazar moždane funkcionalne slabosti posle opštih bolesti (tifus. glavobolja.postoji kod osoba.Atimohormični sindrom Attimohormični sindrom čini suštinu nekih schizofrenih poremećaja i to pre svega hebefrene forme.Katatoni sindrom će u narednim poglavljima biti detaljnije objašnje. kod epileptičke sumanutosti i nekih drugih organskih moždanih oštećenja. To se posebno manifestuje u nezainteresovanosti. zakočenost (posebno stanje je stupor). u kliničkoj praksi simptomi vezani za atimohormični sindrom često se sreću i ne mogu samo da se svedu na hipobulično i schizodepresivno stanje. floridnih i negativnih simptoma. zatim poremećaj asocijacija ideja (što dovodi do vrlo teškog poremećaja mišljenja po obliku u vidu teško inkoherentnog mišljenja pa sve do "salate od reči"). koja se smenjuju sa periodima plašljivosti i depresije. Tokom 90-tih godina prošlog veka ponovo je povečano interesovanje istraživača za ovaj sindrom. Sindrom nastaje primarno kao psihomotorno uzbudjenje ili kao psihomotorna inhibiranost. nemogućnost koncentracije. malarija i drugo). pegavac. Doduše. 8. pa je zatno neophodan oprez kliničara pri evaluaciji ovog sindroma. Ovde dolazi do slabljenja ili osustva instiktivnih i afektivnih životnih dinamizama. Takodje su moguće i optičke halucinacije. 10. Tokom 90-tih godina prošlog veka ponovo je povečano interesovanje istraživača za ovaj sindrom. U poslednje vreme ovaj sindrom je manje aktuelan u kliničkoj psihopatologiji pošto je došlo do podele nekih schizofrenih simptoma i sindroma na grupu tzv. Histrionični sindrom može biti nadgradnja (superpozicija) kod organskih bolesti. U razvijenom obliku atimohormičnog sindroma postoje vrlo žive akustične halucinacije. ili možda neurastenični sindrom može biti početna manifestacija organskog moždanog poremećaja (arterioskleroza sa multinifarktnom demencijom). Etiološki činioci značajno su prošireni i ne isključuje se i organska komponenta ovog sindroma.

11. 2. suicidalne ideje i pokušaji. 23. 5. 25.Spoznaja. Rasejanost.Smetnje opažanja-percepcije: depersonalizacija. Prekomerni abuzusi hrane. 28. socijalna izolacija. problemi sa apetitom. nenormalne socijalne igre u detinjstvu. Povišene radne.Neosetljivost na osećanja drugih ljudi. derealizacija. 21.Depresivno raspoloženje. rastrojenost. dezorganizovani govor-nesuvislost. 30. impulsivna potreba da se govori. prekomerno uzimanje hrane u navratima.Obeležja ličnosti: iskorišćavanje. 26.Povišeno raspoloženje i euforija. 7. 36. 15.Anksioznost. 19.Oštećenje apstraktnog mišljenja. 5.Depersonalizacija i derealizacija. Nesposobnost održavanja pažnje-slaba koncentracija. seksualne smetnje. oblačenje odeće suprotnog pola. 20. 8. Katatonija. 6. 6. Ograničeno odlaženje od kuće. slaba koncentracija. 35. euforija. 33. oštećenje apstraktnog mišljenja. 16. Razdražljivost. Iskorišćavanje u medjuljudskim odnosima. perzistentne smetnje identiteta. nestabilne emocije. povišene socijalne. Nesanica.Raspoloženje-afekti: anhedonija. namerno izazvano povraćanje.Anhedonija. Perzistentne smetnje identiteta. 34. 12 . B) Abecedni redosled najvažnijih simptoma i nekih psihijatrijskih sindroma 1. gubitak na težini. Psihomotorna agitacija. Oštećenje pamćenja. socijalne ili seksualne aktivnosti. 31. povišeno raspoloženje. Dezorganizovani govor.Apatija.Spavanje. 27. Nekritično druženje. Grandioznost. Nestabilne emocije. 13. pokušaji.Agresivno ponašanje. nesanica.Oštećeno rasudjivanje. izbegavajuće. Potreba da se govori.1994) A) Najčešći simptomi u obliku "tabelarnog" prikaza 1.Halucinacije. 18.shvatanje. 12 . 4. oštećenje pamćenja. anksioznost. oštečeno rasudjivanje. namerno izazvano povraćanje. 4. Psihomotorna usporenost. hipersomnija. 3. Izbegavajuće ponašanje. zloupotreba u medjuljudskim odnosima. radne ili seksualne aktivnosti. smanjenje energije ili umor. 3. halucinacije. 2.Ponašanje: agresivno. nemir.IV PREGLED VAŽNIJIH PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA PREMA DSM-IV (udruženje američkih psihijatara. sumanutosti. 22. apatija. 39. katatonija. psihomotorna agitacija-nemir. nekritičko. ponovljena laganja. depresivno raspoloženje. ograničeno odlaženje od kuće.kognicija: neodlučnost. zaravljene. 29. suicidalne ideje. antisocijalno.Antisocijalno ponašanje. 37.Sadržaj misli: grandioznost. snažno dezorganizovano ponašanje. psihomotorna usporenost. Patološko laganje.Hipersomnija. samopoverdjujuće ponašanje. razdražljivost. 14. neosetljivost na osećanja drugih ljudi 8.Odsutnost igara ili nenormalne socijalne igre u dečijoj igrai. 17. 7.Oblaćenje odeće suprotnog pola. 32. suženje ograničene emocije. perzistentne smetnje identiteta. paranoidne ili paranoične ideje. uzimanje hrane.Beg ideja. 6. 38. Neodlučnost. teškoće govora. 40.Mišljenje-govor: beg ideja. 24.Gubitak na težini. seksualnost: dobijanje na težini. Paranoidne ideje. nesposobnost održavanja pažnje. 10.Dobijanje na težini. 9.

43. tramadol. prednizon. Seksualne smetnje. enalaprilhydralazin.nortriptilin. carbamazepine. griseofulvin. lisinopril. Od steriodnih lekova pažnju privlaće: dexametazon. chloramphenicol. parkinsonizam. octreotid.shizotipalni poremećaj ličnosti. metronidazol. diflunisal. diltiazem. topiramat. quinapril. beta-blokatori. schizofrenija. 46. plicamycin. stanozolol. pickova bolest. Od lekova koji mogu usloviti veliku depresivnu epizodu navode se:alpozolam. demencija. Snažno dezorganizovano ponašanje. sulfonamid. nabilon.Delirijum: intoksikacija PAS. 48. prednizolon. Kalpal HI i Sadock BJ u svom sveobuhvatnom psihijatrijskom udžbeniku iz psihijatrije navode ukupno 360 simptoma i znakova koji se sreću u psihopatologiji koji mogu biti ispoljeni kao pojedininačni ili u obliku pojedinih sindroma. Suicidalne ideje ili pokušaji. perzistentna demencija uslovljenja PAS supstancam. Sumanutost. antiholinergici. ethosuximid. methyltestosteron. streptokinaza. 44. flunisolid.deliriujum multiple etiologije. 50. promena ličnosti zbog opšteg zdravstvenog stanja. naproxen. Iz grupe citostatika značajan efekat na pojavu depresivnosti imaju sledeći lekovi: mithramycin. distimični poremećaj.Namerno izazvano povraćanje. Creutzfeldt-Jakobove bolesti. zuclopenthixol. phenobarbital. kog HIV infekcija. 3. Smanjenje energije ili umor. metoclopramid. 42. Na primer poslednji simptom u navedenom spisku. flumazenil. pentazocin. SSIRs sa asociranosti sa suicidalnim rizikom. aplatirane. traume glave. 45. veliki depresivni poremećaj. inositol. vigabatrin. sužene ograničene emocije. paroxetin. flufenazin depot. levodopa. ephedrin. ranitidinsulfalazin. interferon alfa. opsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti. ibuprofen. buspiron. Svaki od navedenih simptoma koji ponekad imaju obeležje i psihijatrijskih sindroma mogu se sresti kod većeg broja psihijatrijskih poremećaja i oboljenja. fluoxetin sa potenciranjem suicidalnih ideacija. clonidin. cimetidin. flurbriprofen. 4. levetiracitam. intoksikacija sa psihoaktivnim supstancama ili u stanju apstinencijalne krize na njih. propranolol. quinidin. ciprolfloxin. shizoafektivni poremećaj.Demencija: Alzheimerovog tipa. amonophilin. Samopoverdjujuće ponašanje. atenolol. Telesne tegobe bez opšteg zdravstvenog stanja koje bi ih objasnilo. nicardipin. acebutol. piperazin. disulfiram. tj. amantadin. clotrimazol. lorazepam. Teškoće govora. metildopa. višestruka multipla etiologija. 41. 2. metoprolol. chlorazepat. clonazepam. Socijalna izolacija. co-trimoxazol. amiodaron. demencija sa depresivnim raspoloženjem. nifedipin. nalbuphin.Velika depresivna epizoda: bipolarni afektivni poremećaj tip I i II. blokatori kalcijumskih kanala. Zaravljene. theofphilin. indometacin. zaravljenje. omeprazol. schizoidni poremećaj ličnosti. primaquin. vaskularna demencija. sulindac. triamcinnolon. dapson. sumanuti poremećaji. tamoxifen.Amnestički poremećaj: zbog opšteg zdravstvenog stanja. 49. velika depresivna epizoda. lamotriin. bromazepam. zloupotreba PAS. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. procainamid. shizofrenija. felodipin. poremećaj raspoloženja uslovljen PAS supstancama. poremećaji raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. clobazan. nadolol. tertrabenazin. 47.nivelisane (sužene) ograničene emocije sreću se kod sledećih psihijatrijskih poremećaja: akutni stresni poremećaj. cephradin. delirijum u toku apstinencijalne krize na PAS. etodolac. anti-tbc lekovi. Svi ovi simptomi se uglavnom nalaze i u drugim vodećim udžbenicima iz psihijatrije u odgovarajućim poglavljima i/ili indeksu pojmova. delirijum zbog opšteg zdravstvenog stanja. posttraumatski stresni poremećaj. famotidin. Iz grugih 13 . V KLJUČNI PSIHIJATRIJSKI SINDROMI U DSAM-IV 1.

Od antiinfektivnih lekova navode se sledeći preparati:anti Tbc preparati. bromid. triiodothyronin. topiramat. reboxetin. apstinencijalni sindrom metildope. alfa interferon. Kod tricikličnih preparata rizik se kreće oko 50%. 14 . clonazepam. procarbayin. intoksikacija litiumom. apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. calcium IV. pravastatin. nefopam IM. fluoxetinom ili u vidu apstinencijalnog sindroma.. ginseng. ditiazem. aminophilin. hhydrocortizon. sertalinetrazodon ili njegov apstinencijalni sindrom. flupentixol. mirtazepam sam ili u kombinaciji sa sertalinom. organofosphati. omega-3-fatty kiselina. Posebno veliki rizik nose SSRIs. valprovat. bromokriptin. fluoxetin. decongestant. venlafaxin. cyclosporin. tamoxifentrimeprazine i xylometazolin kod dece. cyclizin. beclometason. clomiphen. digoksin. triptorelin. cholesterol-lovering supstance. i njegova zloupotreba u obliku abuzusa. levodopa sa carbidopom i procylidin. fluoxamin. indometacin. cyproheptadin. tramadol. Na prom mestu je indukovana manična epizoda različitim antidepresivima. Njihov redosled ukazuje na visinu rizika za hipomanični ili manični sindrom sve do venlafaxina koji ima najniži navedeni rizik. dextromethrophan. clarithromycin. poremečeno opšte zdravstveno stanje. olanzapin. manizol. salbutamol sam ili sa citalopramom. beclomethasonaerosol. bupropion. chloroquin. disulfiram. Od antikonvulzivnih i antiparkinsoničnih preparata navode se:carbamazepin ili njegov apstinencijalnisindrom. phenilprpranolamin. ranitidin IM. nefazadon.pentazocin. paroxetin.Mešovita epizoda: bipolarni poremećaj tip I. dihydroepiandrosteron. dapson. cimetidin. schizoafektivni poremećaj. kodein sa paracetamolom. apstinencijalni sindrom na kofein. shizoafektivni poremećaj. Ovde takodje veoma velika grupa lekova može da se javi kao mogući etiološki faktor ovog psihijatrijskog sindroma. gabapeptin. levodopa. buspiron. yonhibin.progesteroni. mianserin. amoxapin. danazol. triptofan sa MAOI. simvastatin. proprnolol ili njegov apstinencijalni sindrom. phenelazine. apstinencijalni sindrom na lorazepam midazolam sa elementima euforije. quetiapin. Iz grupe analgetika. transdermalna primena fentanyla. maprotilin. botulinski toksin u ampulama za parenteralnu primenu. kortizon. clomipramin.facrmaceutski grupa navode se sledeći lekovi: allopurinol. thyriod. metoclopramid. bupropion. izonijazid. citolopram sa silbutraminom. grpa statina na primercinnarazin. 6. dezipramin u terapiji ili kao apstinencijalni sindrom kod naglog obustavljanja ovog leka. isocarboxazid u toku terapije ili kao apstinencijalni sindrom. feniluramin. isotretinoin. etretinat. izmenjeno opšte zdravstveno stanje. astemizol. Iz grupe kardiovaskularnih lekova posebno se navode sledeći preparati: captopril. clonidin ili njegov apstinencijalni sindrom. ondasteronkomibinacije oralnih kontraceptiva. imipramin kao uključen lek ili u vidu apstinencijalnog sindroma. litium sa triciklicima. zidovudin. rouaccutan. ACTH. baclofen i njegov apstinencijalni sindrom. testosterontriam. zloupotreba PAS. Od ostalih psihofarmaka posebno se navode :alprozalam. herbal remedies.prednizon. triamcinolon. Manična. diphenoxylat. bupropion.hipoomanična i euforična epizoda: bipolarni poremećaj tip I zloupotreba PAS. 5. vigabatrin. nikotinski apstinencijalni sindrom. stereoida i preparata za gastroenterologiju navode se:buprenorphin. procainadid. risperion ili njegov apstinencijalni sindrom. predoziranje efavirezena. anestetički agensi. ziprasidon. zatim slede amitriptilin u ordiniranoj terapiji ili kod naglog njrgovog prekida u vidu apstinencijalnog sindroma. Od ostalih lekova navode se: alimemazin-trimeprazin. ethosuximid. kortikosteroidi. mepacrin. phenobarbital. amantadin. dexamethason. dugotrajna upotreba preparata codeina. hydralazin. baclofen.

specifična fobija. odnosno da su to stanja straha koje se obično definiše kao stanje užasa. osećaj nedostatka vazduha praćeno strahom od gušenja. uništavanjem materijalnih dobara. citalopram. carbamazepin.u potpunoj remisiji. To se najčešće javljalo u stanjima fizičkog umora i iscrpljenosti ili su bili intoksicirani kofeinom.grupa psihotropnih lekova:apstinencijalni sindrom kod benzodijazepina. involutivnu melanholiju i endogene depresije. co-trimoxazol. manzidol.Hipomanična epizoda: bipolarni poremećaj tip II.U koliko dijagnostički kriterijumi više ne zadovoljavaju. opšta malaksalost i slabost. Nekada na izrazito regresivnom nivou:brutalnom destrukcijom. Ovj oblik anksioznosti ne nalazi se praktično ni u jednoj oficijelnoj klasifikaciji kao na pr. tahikardija. panični poremećaj sa i bez agarofobije.Od drugih lekova navode se aspartam u većim dozama. risperidon. Veliki broj autora smatra da su tipični panični napadi akutni tranzitorni psihotični poremećaji.podatak prisutan samo kao anamnestički. narušeno opšte zdravstveno stanje.7. Najčešći prodromalni simptomi su: lupanje srca.7%. sibutramin. steroidi. iskonsku potrebu za realnošću. olanazapin. VI PRIKAZ NAJVAŽNIJIH PSIHIJATRIJSKIH SINDROMA 1. za dokazima u pogledu postojanja realnosti akutno anksiozan psihotični pacijent pokušava zadoovoljiti na najrazličitije načine. anksioznost zbog separacije. ciklotimni poremećaj. fluoxetin. buspiron. trazodon. vrtoglavica.DSM-IV ili u ICD-10. citalopram. socijalna fobija. Takodje su brojni lekovi koji mogu provocirati napade paničnog sindroma: alprozalan. termazepam. poremećaji prilagodjavanja sa anksioznošću.Akutna psihotična anksioznost Termin "psihotična anksioznost" je čest i može se reći uobičajen u svakodnevnoj kliničkoj praksi. U koliko su zadovoljeni dijagnostički kriterijumi za neki od navedenih psihijatrijskih sindroma jedan od sledećih odrednica može se navesti posle dijagnoze i to: blag. phenylephrin. fluoxetin sam ili u kombinaciji sa buspironom. naltrexon. carvediol. ali su oni brzo prolazili i ostajali nezapaženi. osećaj iznenadnog straha. zloupotreba PAS. olanazapin. Brojni su lekovi i PAS koji mogu podstaći anksioznost i agitaciju.kao najčešći navode se sledeći lekovi: 1.0 do 4. poremećaj raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. laka glavobolja. alkoholom.umeren ili težak.koji su bili vrlo neprijatni za njih. odnosno nismo u mogućnosti da sa sigurnošću potvrdimo postojanje nekog sindroma možemo koristiti sledeće odrednice: u delimičnoj remisiji. napetosti. clozapim. oximetazolin. sodium lactat. hladni i vlažni dlanovi i slično. bromokriptin. 15 . Duboku. dexamfetamin. amfetamin. apstinencijalni sindrom na clobazam. opsesivno-kompulsivni poremećaj. paroxetin. oralni laktati. 8. U praksi postoje mnoge skale za fenomenološko odredjivanje neurotske anksioznosti. phenobarbital i drugi barbiturati. moclobemid. U doživljajnom pogledu psihotična anksioznost uvek ima značanje ugrožavanja same mogućnosti individualne egzistencije pacijenta. Činjenica je da se kod 65% psihotičnih pacijenata sreće anksioznost različite težine i oblika. Relativno je velika raširenost paničnih poremećaja i prevalencija se kreće u rasponu od 2. predmeta. Za kliničare je važno da prepoznaju prodromalne simptome paničnog napada.za razliku od anksioznosti kod psihotičnih pacijenata.Panični napadi: anksiozni poremećaj zbog zloupotrebe PAS. topiramat. Najčešće se vezuje na schizofreniju. Oboleli navode da su i pojave napada panike osećali neke prolazne neodredjene simptome straha i napetosti. flumazenil. posttraumatski stresni poremećaj. premoreni dugim i napornim radom i slično. chlormetiazol. rivastigmin. ali je u stručnoj literaturi malo zastupljen. sumatriptan i yohimbin.

4.Y. streptokinaza.Fondarae od 1998.Inhibicija mišljenja 16 . M. metildopa. Skala sadrži 18 ajtema i čini je intenzite numerisan od 0-6: 0-nikakav intenzitet. 0.Nemogućnost izražavanja straha Neizrecivost. prednizon.6. mefloquin.godine). phenilnephrin.4. Svaki ajtem se numeriše od 0 do 6 poena.nesposobnost izražavanja i uobličavanja sadržaja.4-značajno. Ovde želimo da prikažemo skalu za procenu psihotične anksioznosti francuskih autora (O. 4. a ocena varira od 0-108 bodova. izonijazid. Za svaki ajtem treba da da globalnu ocenu mišljenja. transdermalni fentanyl.baclofen. nicardipine.2. morfin. 0.6-izuzetno jako 2.6. . Norveška) Skala služi kao što je već navedeno za ocenu psihotične anksioznosti kod pacijenata u tri poslednja tri dana. fluniscolid. naproxen. doxazosin.6.4.Souch i J.aminofilin.2. Prikaz skale za ocenu psihotične anksioznosti ( Prevod sa Francuskog jezika: Mr sci Dr Marica Lazarević. gabapeptin. Od antikonvulziva posebno se istiću: carbamazepin.Lecrubier A. nizatidin. ibuprofen.fizičkih promena. 0. naltrexon. Iz grupe gastrointestinalni. 2-jak. apstinencijalni sindrom kod gabapeptina. deksametazon i drugi glukokortikoidi. 6.Derealizacija Utisak nerealnosti spoljašnjeg sveta. Tako skor od 34 može se smatrati psihotičnim i anksioznim .2. mesalazin. lamotrigin i vigabatrin.biti drugačiji nego ranije. piridostigmin.metamorfoza pojedinih delova tela. 3-značajan i 6-veoma jak intenzitet. Simptomi se mogu označavati i medjubrojevima (1. levotiroksin. 0. neostigmin. 3.Blin. nefepam. Četiri vrednosti su predložene kao mogući vodić (0. klonazepam.Gubitak telesne sheme.2-jako. Od antiparkisonika navodi se atropin. pentazocin.Depersonalizacija psihička Utisak da se više nije isti.6.2. 1. mefenamična kiselina. Kada se dobije ocena svih ajtema.amitriptilin. flumazenil. yohinbin. Za svaki ajtem upisuju se u odgovorajuću kolonu stepena koji odgovara onom što bolesnik izražava ili intenzitet negovog ponašanja. teofilin.2.ukupan skor dibija se prostim zbirom. piperazin.levodopa. ethosuximid.4.3 ili 5). Lista drugih grupa lekova takodje je veoma široka:amantadin.ocenjivanje treba odrediti prema aktuelnoj simptomatologiji pacijenta posmatranoj u toku razgovora i za tri poslednja dana pre intervjua. injekcije botulinskog toksina. salbutamol. 5.Depersonalizacija fizička Utisak nerealnosti.6). a za medjustepne se se upisuje u predvidjene medjukolone. pseuoefedrin. omeprazol.teškoća verbalizacije.4. triciklici. indometacin. metiltestosteron.Azorin.ne osećati se kao "neko".intoksikacija bizmutom. npr.Izmenjena percepcija okoline.triazolam.Neuvidjavnost u bolest Pacijent ne prihvata patološki karakter postojećeg straha i morbidnost simptoma 0-nema. antiremunatičnih i kardiovaskularnih lekova navode se: famotidin.

4.4. 0.4.na pojimanje straha kod samog ispitivača.4.6.2.neadekvatna 0.4.Blokada.neprijateljstvo ka okolini 0.2.4-kontinuiran strah.4.6.Osustvo kontrole straha Strah preplavljuje svest bolesnika 0.6.Mućenje tela.Autoagresivnost Verbalna ili fizička.Kounikacija.6-paraksizmi straha na kontinuiranoj osnovi. 14.4.6.6.Heteroagresivnost Verbalna ili fizička. 9.2. 17.smanjenje i usporeno razmišljanje i percepcije 0.2-fluktuirajući strah.4.4.2.Hostilnost. 0. osećanje straha kod ispitivača.Evolucija straha u tri poslednja dana 0-jedna jedina kriza. 12. 0.2.Zbunjenost Teškoća razumevanja celokupne situacije u odnosu na sebe i okolinu.4.6. 8.6.na poimanje straha kod samog ispitivača.pokušaj samoubistva 0. 13. 7. 10. 16.Karakter mučnog afektivnog osećanja kod pacijenta Mučnina usled afekta straha.6. 15.Smanjenje reaktivnosti na spoljašnje stimuluse.6.Reaktivnost na okruženje Osetljivost na spoljašnje dogadjaje.Kočenje fizičkih aktivnosti.Opšte vrednovanje straha od ispitivača 0. 11.4.Agitacija Nekorisna hiperaktivnost.nekoordinisana.Motorna inhibicija Reakcija zaustavljanja.samopovredjivanje.6.neshvatanje konteksta.2.prenošenje straha na ispitivača Strah pacijenta se prenosi na ispitivača.2.2.2.2.Autentičnost 0. 0.2.6.2. 18. 0.6 17 .4.

jednom nedeljno se raspravljalo o procenama i tekućim dilemama. 2.18%. 2. Neki autori su skloni mišljenju da ovi ajtemi nemaju patološko značanje kao strah. 3. depersonalizacija fizička i psihička.Napomene: 1.mučno osećanje afekta. U celini skala veoma dobro ilustruje homogenost navedenih ajtema u njoj i to:neuvidjavnost u bolest.Vodeći simptomi. Ovaj sindrom veoma 18 . zbunjenost. Intenzitet ili ozbiljnost simptomatologije.evoluciju u vremenu. a) Prvi faktor (50%) varijabiliteta grupiše ajteme koji karakterišu svajstva psihotičnog straha i koji definiđu klasičnu psihozu.Ovu drugu osovinu čine:evolucija(tok). nekomunikativnost. osustvo deklanširajućih faktora. osustvo deklanširajućeg faktora. toku. heteroagresivnost Na pomenutoj prvoj osovini: ozbiljnosti simptomatologije suprostavljaju se neurotično i psihotično. heteroagresivnost i agitaciju. Vrednovanje. fizička i psihička depersonalizacija.17% i 10% varijanse ili odstupanja. tj. Nedeostatak homogenosti je nadjen za sledeće ajteme: autoagresivnost.Akutno konfuzno stanje (delirantni sindrom) Sindrom akutnog konfuznog stanja veoma je čest u kliničkoj psihijatriji i to ne samo kod simptomatskih psihoza i akutnog moždanog psihosindroma. odnosno ajtemi iz prikazane skale su:autoagresivnost i nedostatak kontrole strah.evaluaciju. tj.tok anksioznosti. komunikacija sa okolinom. mučno afektivno stanje i osustvo kontrole straha.odnosno tok anksioznosti.posledice u ponašanju kod anksioznih pokazatelja sumanutih tema. nekomunikativnost. c)Treći faktor(17%) vrednuje dimenziju autoagresivnosti i osustvo savladavanja strah. derealizacija. Nekolio kliničkih ispitivanja navedene skale i to pomoću faktorske analize pokazalo je da se u ukupnom varijabilitetu mogu izdvojiti četiri faktora sa 50%. da je potrebno duže vreme kontakta sa pacijentom za njihovu procenu. zbunjenost. autoagresivnost i 4. b)Drugi faktor(18%) grupiše ajteme koji ukazuju na evoluciju anksioznosti u vremenu. Ovoj skali za procenu psihotične anksioznosti je posvećeno nešto više prostora u ovom izlaganju pošto procena psihotične anksioznosti predstavlja veliki problem za mladje specijaliste psihijatra i donkle pruža mogučnost za objašnjenje zašto je za oko dve trećine psihotičnih pacijenata potrebno uključivanje anksiolitika uz uobičajenu antipsihotičnu terapiju. Izdvojeni elementi-ajtemi mogu se grupisati u pet podklasa. derealizacija.ocenjivanje ajtema skale je radilo 16 kliničkih psihijatara i psihijatara sa univerziteta. inhibicija mišljenja. inhibicija mišljenja. podgrupa: karakteristike svojstvene anksioznosti psihotičnih. d)Četvrti faktor(10%) vrednuje dimenziju heteroagresivnosti povezanu sa uznemirenošću-agitacijom. Pilot istraživanje uradjeno je i u Odseku za psihoze dnevne bolnice IZMZ i skala je standardizovana za našu populaciju. Ovo poslednju osovinu čine:heteroagresivnost i agitacija.evolucija anksioznosti. Prikazana skala i jedna studija u kojoj je primenjena faktorska analiza upućuje na zaključak da ova skala ima četiri osovine: 1.jasna je razlika ali bez specifične dimenzije psihotične anksioznosti.motorna inhibicija. Drugi razlog je što je to kompletna skala za evaluaciju anksioznosti kod psihotičnih pacijenata do koje smo došli u raspoloživoj stručnoj literaturi. 2.percepcija anksioznosti od okoline ili kliničara. Ovu prvu osovinu čine:neuvidjavnost(nekritičnost) u bolest. evolucija u vremenu. Ovaj faktor ocenjuje težinu simptomatologije i na ovoj osovini se nalaze pacijenti sa najjačom anksioznošću. motorna inhibicija. komunikacija sa okolinom.

zatim kod stanja agitacije u maničnom. Na ovom stepenu razvoja ovog sindroma moguća je i pojava aleksije. zatim mesta i na kraju prema sebi. MAOIs. naglo obustavljanje clozapina. Važno je naglasiti da vreme potrebo za oporavak zavisi od uzroka i ranog lečenja i da normalni rezultati laboratorijskih analiza ne predstavljaju garanciju da je došlo do oporavka mozga. Kada je reč o diferencijalnoj dijagnozi delirijuma. kokain. viloxazin. najčešće vizuelnim. dietilpropion. Stanje bolesnika se pogoršava uveče i noču. plitkog ili labolnog afekta.neki bolesnici su mirni i povućeni. Akutno konfuzno stanje. b)dalje pogoršanje karakteriše se iluzijama ili pravim halucinacijama. sodium 19 . populacija neurogerijatrijskih i psihogerijatrijskih bolesnika sa demencijom. Za razliku od delirijuma. bolesnici sa multiplom etiologijom koja je pračena sa akutnim konfuznim stanjem). meprobamat. barbiturati. fluoksetin. ethoszyimid. Ovde se istiće i značaj apstinencijalnog sindroma kod sledećih lekova i PAS: alkohol.odnosno akutnog konfuznog stanja treba imati u više drugih psihijatrijskih simptoma i sindroma u cilju adekvatne diferencijalne dijagnoze. mianserin. odnosno konsultativnoj psihijatriji najčešći je sindrom i retko je sam po sebi primaran problem već je reč o sekunndarnom poremećaju u navedenim oblastima urgantne i kliničke medicine. teškoće da zadrži pažnju i obmane. centri za intoksikacije. "sindrom zalaska sunca". senzitivni nalaz. . Tako za razliku od delirijuma druga stanja karakteriše relativno stabilan ili postepeni progredijaći tok. bromidi.često se sreće u velikom broju drugih akutnih kliničkih grana (koronarne jedinice. lutaju okolinom.c) poremećaji ponašanja su različiti. Najkarakteristnčnije su dnevne fluktuacije u nivou aktivnosti. dok su drugi "aktivni"izvlaće intravenske aparate. trazodon. odnosno akutnog konfuznog sindroma treba imati u vidu sledeće poremećaje: demencije. carbamazepine.obično se razvija u toku nekoliko časova do nekoliko dana. Disgrafija je posebno važna kao rani.Ovde navodimo najčešće lekove kao mogući etiološki faktor:amfetamin. apraksije ili agnozije kao deo kortikalne disfunkcije. centri za opkotine. U lijazon. litium. triciklici. kanabis. katatoniju i delirijum izazvan umišljenom bolešću ili simulacijom. phenelazin. centri za hemodijalizu. benzodijazepini. Nagli prelazi iz jednog nivoa u drugi su česti. primidon. butorofenoni. hipervigilnost. klometijazol. Od antikonvulzanata i antiparkinsonika: poseban značaj imaju :barbiturati. disulfiram. risperidon. Stoga je važno uočiti predelirantni sindrom. I ako početak akutnog konfuznog stanja može da bude nagao. nikotin. benzodijazepini. disfazije.sposobnost održavanja pažnje nije oštečeno. dezorjentacijom i to prvo u pogledu vremena. Pošto ssu uz pomučenje svesti najvažniji simptomi vezani za perceptivne poremećaje (ilizije i halucinacije) u okviru psihotičnih sindroma nema poremećaja svesti i kognitivnog deficita. phenitoin. Epizoda delirijuma. klometiazol. odnosno prodromalnu fazu koju karakterišu simptomi kao što su malaksalost. osobe u apstinencijalnom sindroma na PAS. Sličan stav važi i za diferenciranje halucinatornog sindroma i sumanutosti kod psihotičnih poremećaja i psihotičnih afektivnih poremećaja. povećana anksioznost. paroksetin. sumanutim idejama. odnosno delirantni sindrom veoma često uslovljen je i medikamentoznom terapijom. Kada dodje do progresije delirijuma javljaju se izraženiji poremećaji: a) bolesnik pati od smanjenog pamćenja za blisku prošlost. barbiturati. jedinice za operaciju katarakte. odnosno akutnog konfuznog stanja može se javiti pre i tokom demencije. urgentna traumatologija. delirijum zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. depresije. obično je duže po trajanju. fenotijazini. antiholinergici. košmari. Delirijum uzrokovan PAS ili u vreme apstinencije od istih supstanci može se dijagnostikovati i prihvatiti kao siguran samo ako su smetne prenaglašene prema onome što se očekuje od PAS. velikom depresivnom sindromu. d) ishod:večina bolesnika koji prežive osnovno medicinsko stanje oporavljaju se od delirijuma za nekoliko dana ili nedelja i ako se može sresti trajna kognitivna disfunkcija ili zadržavanje psihotičnih ideacija. glavobolja ili žalbe da je osobi "loše". katetere.

lysudril. Nije primenljivo. Kako biste ukupno mogli proceniti pacijentov nivo svesti? 20 . naproxen. lodoform. ali srednje izraženo.beta blokatori. cefalosporinima. tramadol. famotidin. hydralazin. ni u jednom trenutku tokom razgovora. A. spirnolakton.Postoji li dokaz akutne promene u mentalnom statusu od pacijentovog standardnog stanja? Nepažnja 2. baclofen. ponekad tokom razgovora. levodopa. amilorid. clonidine. Od antiholinergika navode se antiparkinsonici. sulindak. streptomicinu i sulfonadidi. metildopa. bromokriptin. selegilin. transdermalna primena skopolamina. B. aminofilin. mexilitin. prokainamid. interferon. nabilon. izonijazidu.amantadin. ponekad tokom razgovora. diuretici. penilpropanolamine. ganciklovir. rafamicinu. disopyramid. metilprednizolon. nalbufin. nalbulphin. piperazin. kao isprekidana i irelevantna konverzacija. salicilati. Da li je pacijentovo mišljenje dezorganizovano ili inkoherentno. ciprofloxacinu. digoxin. na primer. u znatnoj meri. cafein. Od antibiotika zbog dijareje i dehidratacije značajno mesto pripada:acikloviru. teofilin i triamicinolol Skala za dijagnostiku i evaluaciju akutnog konfuznog stanja ( prevod sa engleskog jezika Dr Bojana Pejušković) Aneks Tabela 1. chloramphenikolu. Instrument za metod procene konfuznosti Akutni početak 1. Neodređeno. fenoprofen. imalo tendenciju da se pojavljuje i nestaje ili biva manje ili više izraženo? Da. da li lako gubi pažnju ili ima problem da prati razgovor? Ne sada. nejasan ili nelogičan tok ideja ili nepredvidivo prebacivanje sa jedne na drugu temu? Izmenjen nivo svesti 4. methixene. atropin i kapi hematropina za oči. atenolol. clartihromicinu. hidroksihloroquin. kortikosteroidi. tj. cikloserinu. Sada. hipoglihemici. misoprostol. antiholinergici. Ne. indometacin. mefloquinu. Od drugih brojnih lekova poseban značaj imaju: adrenokortikotropin. (ako je sada ili ako je abnormalno) Da li je takvo ponašanje fluktuiralo tokom razgovora. Neodređeno. intoksikacija aspirinom. penicilinu. ibuprofen. (ako je sada ili ako je abnormalno) Molimo opišite to ponašanje: Dezorganizovano mišljenje 3. Od kardiovaskularnih i antirematičnih lekova istićemo: anminodaron.narkotici. cikloserin.valproat . C. papaveretum. cimetidin. Sada. lidokain. pregolid. doxapram. ranitidin. Da li je pacijent imao teškoće da fokusira pažnju. chlorokvinu.

Da li je pacijent imao bilo kakav dokaz poremećaja percepcije. kao izražena dnevna pospanost sa insomnijom noću? * Pitanja koja su navedena pod ovim naslovom su ponovljena za svaki naslov gde su primenjiva. kao tromost. Dezorijentacija 5. Neodređeno. Letargičan (pospan. kao na primer. Koma (ne budi se). Da li je pacijent bio dezorijentisan u bilo kom momentu tokom razgovora. na primer. imao neuobičajeno povišen nivo motorne aktivnosti. Akutni početak i fluktuirajući tok Ovaj podatak se je obično dobija od članova porodice ili sestre i pokazuje se pozitivnim odgovorima na sledeća pitanja: Postoji li dokaz akutne promene u mentalnom statusu od pacijentovog standardnog stanja? Da li je (abnormalno) to ponašanje fluktuiralo tokom razgovora. Stupor (teško se budi). tako da pokazuje tendenciju da se pojavljuje i nestaje ili biva manje ili više izraženo? 21 . Da li je pacijent.Deo 2. zurenje u prostor. lako se uplaši). stajanje u istom oložaju duže vreme ili veoma sporo pomeranje? Poremećen ciklus spavanje-budnost 9. kao uznemirenost. u bilo koje doba tokom razgovora imao neuobičajeno smanjen nivo motorne aktivnosti. u bilo koje doba tokom razgovora. Aneks Tabela 2. «čupkanje posteljine». preosetljiv na sredinske stimuluse. Da li je pacijent imao dokaze poremećaja ritma spavanje-budnost. Da li je pacijent. koristio pogrešan krevet ili pogrešno procenjivao doba dana? Oslabljenost memorije 6. Budan (previše živahan. Deo 1. Metod procene konfuznosti (CAM) Diagnostički Algoritam* Tačka 1. da li je mislio da je on ili ona bio negde drugo a ne u bolnici. halucijanicije. lupkanje prstima ili nagle promene položaja? Psihomotorna retardacija 8. lako se budi). privide ili pogrešne interpretacije (kao mišljenje da se nešto pomeralo kada to nije)? Psihomotorna uznemirenost 8.Živahan (normalno). kao nesposobnost da upamti događaje u bolnici ili teškoću da zapamti instrukcije? Poremećaji percepcije 7. Da li je pacijent demonstrirao bilo koji problem pamćenja tokom razgovora.

stanje ekstremne agitiranosti u kome je osoba napeta i ne misli jasno. letargičan [pospan.psihološki faktori ( impulsivnost. nerealna očekivanja).biološki faktori. procena i eliminacija rizika.Posebni psihijatrijski Flaherty. lako se probudi]. stupor [teško se budi] ili koma (ne budi se). Druge bitne činjenice o suicidalnosti kao što je evaluacija bolesnika. tehnike vodjenja intervjua. alkoholizam.J. Ispitivanja pokazuju da je 75% bolesnika pre izvršenog suicida se javljalo lekaru unutar šest meseci od svoje smrti. 4. prethodni pokušaji suicida.Stoga će se ovde navesti samo neke činjenice i teze koje odredjuje ovaj sindrom.altruističko i egoistično samoubistvo) . 4. naglo poboljšanje depresivnog stanja i c)Schneiderman-ov smrtnosni trougao (samomržnja usled osećanja krivice ili niskog samopoštovanja. budan [previše živahan]. zavisnost.Suicidalni sindrom Lekar ima ključnu ulogu u identifikaciji i lečenju suicidalnog bolesnika. saopštavanje namere drugim osobama. sužavanje intelektualnih moći. schizofrenija. treba istaći tri grupe pitanja i to: a) dugotrajni faktori (psihijatrijski poremećaji i to pre svega depresije.porodična anamneza. medicinska anamneza. kao isprekidana i irelevantna konverzacija. b) akutni faktori (raspad ljubavne veze ili drugi značajan gubitak. lečenje i ishod izlaze iz okvira ovog predavanja. ili tunelsko vidjenje koje onemogućuje osobu da misli o bilo čemu drugom osim o neposrednoj sizuaciji). povečana beznadežnost. demografski faktori.Tačka 2. da li lako gubi pažnju ili ima problem da prati razgovor? Tačka 3. 3. U etiološkom pogledu navode se tri grupe faktora i to: 1. Ovaj problem je tema posebnog predavanja. * Da bi se dijagnostifikovao delirijum putem Metoda za procenu konfuznosti potrebno je prisustvo karakteristika 1 i 2 i bilo 3 ili 4.socijalni faktori ( suicid usled rastrojstva. 3. kada je reč o faktorima rizika takodje. neki oblici poremećaja ličnosti.A. nejasan ili nelogičan tok ideja ili nepredvidivo prebacivanje sa jedne na drugu temu? Tačka 4. Izmenjen nivo svesti Ovaj podatak se pokazuje kroz sve odgovore osim “živahan” na sledeća pitanja: Kako biste ukupno procenili pacijentov nivo svesti? (živahan [normalno]. Dezorganizovano meišljnje Ovaj podatak se vidi preko pozitivnih odgovora na sledeća pitanja: Da li je pacijentovo mišljenje dezorganizovano ili inkoherentno. i sar. alkohol ili intoksikacija hemijskim sredstvima. promena u medicinskom stanju. na primer. početak ili prekid uzimanja psihotropnih lekova. Nepažnja Ovaj podatak se vidi preko pozitivnih odgovora na sledeća pitanja: Da li je pacijent imao teškoću fokusiranja pažnje.2. sindromi kao klinički entiteti prema a) Kratkotrajne reaktivne psihoze b) Psihogena amnezija c) Psihogena fuga 22 .

Sindrom agresije Čini se da je sa kategorijama. izvorna crta ličnosti ili aspekti ili faktori ličnostikoji se označava kao aktivnost i 5. tendencije za dominacijom u socijalnoj grupi. testiranje agresije i agresivnosti zavisi od shvatanja njihovog značenja. favorizovati. narcistička. Klinički je zanimljiva i ontološka podela agresije i to na: agresiju u igri koja je slučajna. koji neki autori upotrebljavaju ( M. desktruktivna. heteroagresivna agresija i dr. u smislu manje ili više ustaljene tendencije ka insistiranju. čime se izjednačuje. ili dobrim delom prepokriva pojmom opšta ctra ličnosti. elastično. intenciona. Ovo značenje se poklapa sa značenjem crte ličnosti koja se označava kao sklonost ka dominiranju. afirmativna. Način shvatanja i tumaćenja ovih pojmova često zavisi od sistema vrednosti odredjenog pojedinca. pri čemu ovaj termin ima slično semantičko znaćenje kao i u prvom navedenom značaenju. Ova prva može 23 . tj. klžulture. lečiti i prevenirati. pa i proizvoljno upotrebljavaju. zajednice. U smislu tendencije za dominacijom. 4. U smislu tendencije ka preduzimljivosti. Levine).d) Poremećaji multiple ličnosti e) Lažni poremećaji sa psihološkim simptomima f) Lažni poremećaji sa fizičkim simptomima g) Psihološki faktori koji utiću na fizičku bolest 5. kao i na osnovu ličnog razmišljanja o upotrebljivosti ovih reči u kliničkoj praksi. kao i brojne druge koji se koriste u kliničkoj psihijatriji nameće se veća potreba za njihovo bolje semantičko značenje i lingivistička konfiguracija. nastojanju na realizaciji sopstvenih interesa ili ciljeva uprkos protivljenju drugih. jedinice. Za humanu agresiju su od posebne važnosti iritabilna i instrumentalizovana. tj terminima i pojmovima agresije. komformistička. U smislu tendencije za destruktivnošću. Čini se da se pomentuti termini previše slobodno. mutilacijom ili razaranju drugih osoba ili objekata ili samog sebe. revolucionarna. 3. a u prvom redu iz dva osonvna: 1. Reč agresija trebalo pre shvatiti kao ispoljavanje agresivnosti u odredjenom vremenskom intervalu. u nekim slučajevima bi agresiju trebalo ublažavati. Psihijatrija je medicinska stručna i naučna disciplina. a u nekim slučajevima bi je trebalo unapredjivati. McDougal). tj. Za psihijatriju i psihologiju je veoma važno da se insistira na stručnonaučnom odredjivanju upotrebne vrednosti reči agresija i agresivnost. te bi je trebalo shvatiti kao crtu ličnosti.autoagresiva. Na osnovu analize većeg broja stručnih publikacija publikacija uključujući i neke doktorske teze iz ove oblasti u kojima se upotrebljavaju termini agresija i agresivnost. agresija pohlepe. Ovo značenje se poklapa sa zančenjem termina "zdrava. energičnosti i uopšte aktivnosti. begžnigna agresivnost". kao što je i sa nekim drugim kategorijama sa kojima se u psihijatrijskoj teoriji i praksi manipuliše. klase. s tim što ovaj termin ne implicira suprostavljanje drugih pri insistiranju i nastojanju na realizaciji sopstvenih interesa ili ciljeva. ili sa značenjem termina "borbenost" ( W. Kada su u pitanju pojmovi agresija. iz mnogo razloga. skup oblika ponašanja i tendencija delatnosti koji su realtivno postojani i koji medjusobno visoko koreliraju. 2. odbrambena. te pojmovi kojima ona manipuliše treba da budu pristupačni ne samo opisivanju nego i merenje i precizno definisanje ( kao što smo za primer naveli psihotičnu anksioznost i akutno konfuzno stanje) i 2. za ove termine. čini nam se da se ovi termini najčešće upotrebljavaju u sledećim semantičkim značenjima: 1. instrumentalna koja je slična afirmativnoj agresiji. agresivnosti i agrsivitet isti ili vrlo sličan slučaj. sistemska. grupe. kolektiva. Reč agresivitet čini se da ne inplicira trajnost ispoljavanja agresivnog ponašanja. U smislu incijative i incijativnosti. agresivnost i agresivitet treba istaći da reč agresivnost označava trajnu osobinu ili stanje ličnosti. S obzirom na različita pojmovna značenja ovih termina. sukulture i sl kako aktuelno tako i perspektivno.

4. bipolarnih afektivnih. Ovde ilustracije navodima neke psihopatološke sindrome koji su udruženi sa mogučnošću agresije: 1. pojedini poremećaji ličnosti i itd. nivo glikemije) i neurofizioloških promena sa patološki izmenjenim EEG nalazom. kliničkih entiteta ( grupa shizofrenih. Ponekad se odigrava u atacima ( svesno stavljanje "glave u torbu". sumračna stanja i pojava patološkog afekta. automutilacijom). saopovredjivanje. temporalna epilepsija.sa desktuktivnim ponašanjem pretežno predstavlja naučeni obrazac ponašanja. suzbijanje i kažnjavanje antisocijalnih postupaka preuzimaju istance unutar ličnosti.dobrog razumevanja transfera. sindroma unutrašnjeg sagorevanja ( tzv "Born-out sindrom"). Sindrom agresija i pojedini nozološki klinički entiteti Naravno za kliničare su važni i neki drugi aspekti agresije kao i psihodinamika autoagresije. Transformacija kazne u razne vidove autoagresije se dešava uporedo sa diferenciranjem i formiranjem Ja i Na-ja funkcija. alkohola. onda je agresija prema telu arhaična forma samokažnjavanja. abuzusi lekova i dr). neverbalne komunikacije. Procesi se odvijaju u nesvesnom. psihosomatskom (depresija i mazohizam) ili biti usmerena pretežno prema telu ili pojedinim delovima tela ( suicid. Veoma su zanimljivi biološki korelati sindroma agresivnosti. vrednosti testosterona pod uslovima delovanja socijalnih faktora. Mnogo češće je: delovanje kontinuirano i hronično ( postepeno samouništavanje zloupotrebom droga. empatije. ustupa mesto strahu od kazne i najzad su ustanovljeni savest i osećanje krivice koji su u svom delovanju oslobodjeni okvira prostora i vremena. 5.da se izazove frustracijom. premenstrualna faza kod žena). Agresija u individualnoj i grupnoj (psiho)terapiji . zatim zbog neurohormonalnih( npr. bolom i uopšte širokim spektrom draži.Agresija kod pojedinih nozoloških. Seksualnost i agresija posebno u slućajevima impotencije. Naravno najdrastičniji i najakutniji vid autoagresije je suicid. Paranoidnost i agresija. hroničnih prezistentnih paranoidnih i paranoičnih sumanutih psihoza. Halucinatorna doživljavanja i agresija. kontratransfera. povredom: sakaćenjem ili samouništenjem. a na telesnom planu bolom.svom težinom se sručuje na svoju somu proizvodeći. One se medjusobno svakako ne isključuju. Otada kontrolu. posencefalitična stanja. 5. Instrumentalizovana agr.1. 5. U koliko dolazi do agresije bez spoljšnjih činilaca uzrok tome možeda leži u promenama unutrašnje sredine neurološki relevantnih struktura (disfunkcija temporoličbičkih struktura dominantne hemisfere npr. 6. Agresija usmerena ka sebi može delovati na psihičkom planu (patnja). 2. Sindrom autoagresija Autoagresija se ispoljava na psihičkom planu patnjom. asketizam. identifikacije i apstrakcije kazna se postepeno transformiše . depreivacijom. intoksikacije. neurohemijskih ( nivo serotonina i biohemijskih promena ( nrp. pojedini epileptični poremećaji. 3.1.destrukciju u vidu telesnog oštećenja. neurotske forme autoagresije. pa potisikivanjem i fiksacijijama u toku evolucije mogu izgubiti vezu sa realnošću i u svom ponašanju se ponašati arhaično i iracionalno. 24 . psihosomatske bolesti). Naravno da uvek treba da se ima u vidu i značaj kulture za razumevanje zdravog. naročito kada paranoidno mišljenje oblikuje strategiju ponašanja a njegovo glavno oružje je agresija. Ukoliko autoagresiju shvatimo kao derivatom kazne . moralno adaptivnog ponašanja. nesvesno prouzrokovani udesi. U poslednje vreme dosta se diskutuje o agresivnosti i lekarskom pozivu koji ne proistiće samo iz nedovoljnog poznavanja profesionalnog stresa. sklonost podvrgavanju hiruškim intervencijama. motivi izbora poziva. acting-out ponašanja. Različiti putevi somatizacije agresije koji se najčešće odvijaju preko različitih mehanizama: percepcija imaginarne opasnosti. tumori slepočnog i frontalnog režnja i hipotalamusa).hronično vegetativno razdraženje-prebacivanje svog cilja-zaobilaženje Ega. Prosesima introjekcije.

niski rezultati na testovima neuropsihološkog razvoja. Zatim slede. depresivno raspoloženje. 18. 8. 17. 7. da prevazidje te simptome i udje u normalan tok života. 15..promene raspoloženja. 6.Vredi naglasiti da stepen pouzdanosti kod osam nezavisnih istraživača za prvih šest navedenih varijabli iznosi 86-100%varijabli. 2. fetišizam.manično-depresivno.poremečen doživljaj realnosti.simptomi slični neurotskim.poremečeni medjuljudski odnosi.neadekvatan afekat. Konstitucionalno i vulnerabilno pod stresom mora da ispoljava "embrionalnu" verziju kliničkih simptoma afektivne psihoze ( krajnja 25 . 12. 13. Velikoj britaniji i dr.visokg procenta depresivnosti naročito tokom prvih nekoliko godina profesionalne aktivnosti već sigurno i zbog brojnih drugih razloga. Kada je u pitanju mogućnost da se razvije shizofrenija kod dečaka u prepsihotičnom periodu srećemo nesocijalnu agresiju. Izražena je takodje sklonost ka adiktivnom ponašanju. 4. Kod devojčica ispoljava se preterana senzitivnost. ozbiljan organski hendikep. konfuznost. postoji sekundarna evidencija unutrašnjih konflikata.poremećaj identiteta. delikvenciju i da zadrži etiketu graničan kroz ceo život.specifične karakterne crte. Ovde se mogu dodati i nezrelost u motornim funkcijama.) ukazuju na brojne rizične faktore: genetski naboj.Sindrom"graničnog detetata" sa rizikom da postane psihotično u kasnoj adoscenciji i/ili srednjem životnom dobu Pojam "graničnog deteta" pojavio se u literaturi pre oko 45 godina. intenzivno i nepovoljno iskustvo okoline.studije u Švedskoj.halucinacije. Kada su u pitanju afektivne psihoze koji imaju etiologiju u sindromu graničnog deteta i ovde treba istaći teško genetsko opterećenje. problemi u ponašanju. a od sedmog do dvanestog pitanja ova podudarnost je manja i kreće se od 14-43%. introverzija.karakteristične su perinatalne komplikacije ito do 60% sa neurološkim disfunkcijama. 5. Sam ishod može da bude različit: dete može da bude na "putu da postane"schizofreno. 19.pozitivnsa porodična anamneza mentalnih bolesti. motorni poremećaji. trudnoća i komplikacije pri porodjaju. Mišljenja smo da na osnovu brojnih kliničkih opservacija da se može zaključiti da dijagnoza sindroma "GRANIČNO DETE" obuhvata heterogenu grupu simptoma koji se medjusobno preklapaju što dovodi do raznih psihijatrijskih oboljenja u odraslom dobu. problemi ponašanja u periodu rane adolescencije i disfunkcija p a ž n j e kao najvažniji znak preschizofrenog sindroma. Kao mogući dijagnostički kriterijumi sindroma graničnog deteta za preschizofreni ili schizofremi poremećaj navode se sledeći činioci: 1. 3.panična anksioznost. Značajna je i premorbidna schizodidna premorbidna ličnost kod rodjaka. što izlazi iz okvira ovog izlaganja. Bergam i Escalua (1949) daju opis pet slučajeva dece sa neujednačenom i neuobičajenom vizuelnom. Neke od prospektivnih studija koje su uradjene poslednjih godina (Danska longitudinalna studija. učenju i ili hiperaktivnost.osećanje usamljenosti i nostalgnije. Rudolf Eksfein(1954) koristi termin "Schizofrenoidan". slab profesionalni uspeh ( neuspeh u školi). 16. Posebno se istiće značaj akušerskih i neonatalnih komplikacija sa blažim neurološkim znacima. da razvije antisocijalno ponašanje.impulsivnost.histrionično funkcionisanje. 11. 9. 14. krajnja emocionalna nestabilnost. Opšti zaključci za predmanično-depresivni sindrom ukazuje na sledeće faktore: pozitivna porodična anamneza. Kod ove grupe dece preovladjuje pretežno nizak IQ. auditivnom i taktilnom osetljivošću i sa neujednačenošću u kognitivnom razvoju.autoerotizam.čudno-nastrano ponašanje. 6.čudan govor. 10.abnormalni razvoj. preterana inhibicija i depresivnost.za oba pola zajednička karakterisrika je smrt roditelja ili bliskih rodjaka. Kao posebno važni neurološki deficiti istiću se problem pažnje. na WISU veći verbalni IQ od manipulativnog sa velikim neslaganjem i neujednočenosti u podtestovima.labilna shema autonomnog reagovanja.loše rasudjivanje.

adolescentnom i starijem životnom dobu od tzv. U poslednje vreme u literaturi se navodi pojava ovih simptoma. kriznim i stresnim situacijama. Kada je reč o generativnom dobu kod žena ovde se javljaju značajne neuroendokrine. Na osnovu brojnih iskustava i raspoložive literature može se izvesti opšti zaključak za sve navedene simptome i sindrome koji su posledica primene antipsihotika. Nije slučajo protekla decencija posvečena mentalnom zdravlju žena. Posebno se istiće važnost depresije maje u ranim godinama sa velikim uticajem na diferencijaciju izmedju samog sebe i objekta. 7. Poseban morbogeni uticaj ima i porodični život. psihofarmakoterapije i ili u priručnicima iz urgentne psihijatrije. odnosno sindroma i kod primene antipsihotika novije generacije iz grupe tzv. U koliko je izraženiji uticaj antipsihotika na povećano lučenje prolaktina tada se neželjenja dejstva ispoljavaju kao: galaktoreja. logoroičnost. Razlog za ovu su različiti stepeni emocionalne zrelosti."atipičnih" antipsihotika. poremećajima ličnosti. jer se zapravo radi o antipsihotičnim lekovima koji su relativno solidnu efikasnost sve više pokazuju i brojne neželjene pojave u koje spadaju napred navedeni neki simptomi. adultnog. psihosocijalne. parkinsonizam. premenstrualnom napetošću kod žena i dr.neobazrivost. razmišljanje kao poricanje društvenih i ili školskih obaveza. slabljenje kognitivnih funkcija kod starije populacije i slično. U ovom poglavlju biće navedeni samo neki ozbiljniji psihijatrijski sindromi. niovu stabilnosti i zrelosti ličnosti. srednjeg životnog doba. hiperaktivnost. Nvodi se važna uloga majke kada dete dodje u stanje izrazitog emocionalnog lišavanja. VII SINDROMI USLOVLJENI SPOREDNIM DEJSTVIMA KLASIČNIH ATIPIČNIH ANTIPSIHOTIKA I ANTIDEPRESIVA I a) sporedna antidopaminergična dejstva Ovaj sindrom nastaje kao posledica vezivanja antipsihotika za dopaminske receptore u nigrostrijatnom dopaminskom putu i manifestuju se kao ekstrapiramidni nuzefekti u koji spadaju: distonija. tardivna (kasna) diskinezija i maligni neuroleptički sindrom. Iz razumljivih razloga nećemo se baviti brojnim neurotskim sindromima. poremećen san. da je najbolji 26 . akatizija. Ovi simptomi su korektno opisani u svim raspoloživim udžbenicima iz psihijatrije. povečano magijsko Faktori okoline za pojavu sindroma "graničnog deteta" Beta Rank (1949) prvi put je opisala decu sa atipičnim razvojem. Pojam atipičan antipsihotik sve manje ima stručno i kliničko opravdanje. ginekomastija.Veoma je važan odnos prema stvarima i internoj strukturi (zaustavljen razvoj u fazi separacijeindividuacije) kada obično dete počimlje da razlikuje sebe od majčine figure. menstrualna i seksualna disfunkcija. Psihijatrijski sindromi vezani za životno i generativno doba Psihijatrijski simptomi i sindromi značajno se razlikuju u dečije. psihološke i/ili biološke promene koje mogu značajno uticati na njihovo mentalno zdravlje. zloupotrebe različitih psihoaktivnih supstanci.

kada zahvataju samo pojedine delove tela. indometacin. valproat. Najčešći su sledeći simptomi: tikovi. prochlorperazin. penicillamin. triciklici. grimase. poremećaji ravnoteže uz vidno zanošenje. pućenje. lateralni pokreti jezika. trazodon. Sem brojnih antipsihotika u javljanju akatizije mogu da učestvuju i mnogi drugi lekovi: alimenazin. sertalin. litium. clomipramin. Ovo posebno važi kada je u pitanju tardivna diskinezija. diltiazem. prochlorperazin i verapamil. indometacin. tremor i rigiditet) mogu da učestvuju i brojni drugi lekovi i PAS sem antipsihotične terapije. tiagabin. clozapim i njegovo naglo obustavljanje. atetoidni pokreti udova. midazolam.kao i u izbegavanju kad je to moguće upotrebe antiholinergika kao i antipsihotika sa večom sposobnošću za holinergičke receptore. dugotrajni tretam litijumom. gabapeptin. imipramin. clozapin naročito kod njegovog naglog prekida. trifluperazin. paroksetin. disulfiram. mirtrazepam. benzatropin. azapropazon. lorazepam. c)Diskinezija uključujući i tardivnu diskineziju Kinička slika diskinezija i tardivne diskinezije veoma je bogata i u glavnom se odnosi na musulaturu tri sistema: buko-lingvo-mastikatornu. carbamazepin. fluoxetin. fluoxamin. flupentoxiol decanoat. Ovde navodimo više različitih grupa medikamenata: amoxapin. kako bi se odmah terapijski reagovalo). nifedipin. mianserin. venlafaxin kod naglog prekida. metocloppramid. Siptomatologija je veoma bogata. paroxetin. sertralin. tortikolis. promazin. loxapin. triciklici. u stalnoj opservaciji pacijenata i registraciji prvih simptoma bilo kog navedenog sindroma iz ove podgrupe. flurbiprofen. mirtrazepam. fluoxetin. domperidon. donepenzil. haloperidol.lek njihova prevencija. apstinencijalni sindrom na melotonin. amoxapsin. bupropion. carbamazepin. phenitoin. koji je u stalnom pokretu. venlafaxin. najčešće unutar prva 72 sata. benztropin. fleksije u zglobovima. b)akazija (nekontrolisani nemir pacijenta. brojanje prstiju i pokreti kao da se broji novac. risperidon. ergotamin. levodopa. lateralni pokreti vilice. metoclopramid. alprozalam. buspiron. imaginarno žvakanje. pokreti ramena i kuka. i segmentalne kada su zahvaćeni veći delovi tela). tiodidazin. b)Distonija Simptomi se javljajuaju prvih dana po aplikaciji antipsihotika. pokteti slični sisanju. prochlorperazin. zucolopenthixol. retrokolis. phenelizin. zloupotreba kokaina. potrebno je stalno opserviranje i registrovanje prvih simptoma. aminodaron. podrhtavanje gornje usne. bromokriptin. U etiologiji psudoparkinsonizma (koga karakteriše akinezija. fluoxetin i njegov apstinencijalni sindrom. One mogu biti fokalne. propofol. metoclopiramid. prochlorperazin.sindrom na kokain ili njegovu zloupotrebu. Karakteriše se nevoljnim amnormalnim pokretima poprečnoprugastih mišića nastalih kao rezultat poremećenog tonusa. orofacijalnu i horeoatetozne pokrete trupa i udova. doxepin. litium. zuclopenthixol. lamotrigrin. fenoprofen. chlorpromazin. predoziranost olanzapinom. ibuprofen. sulinadak. promerthazin. risperidon. prochlorperazin. propranololsumatriptin i verapamil. clozapim. paroxetin. diphenhydramin. treptanje. fluoxamin. alimermazin. nabilon. pethidin i drugi opoidi. U javljanju distonija učestvuje veliki broj različitih lekova: amoxapin. triciklici. risperidon sam ili u kombinaciji sa levopromazinom. buspiron. Ovde se uključuje veliki broj delova koji mogu usloviti sindrom diskinezije: amoxapin. blefarospazam. haloperidol u mnogim slućajevima. bupropion. ali se retko javlja kompletna kod istog pacijenta. uz osećanje unutrašnje napetost i slično. buspiron. olanzapin. olanazepam. fluoxetin sa manjim dozama neuroleptika. citalopram. bupropion. sertalin sa oxycodonom. može da se javi od 6 do 6o dana od uvodjenja leka).amidaron. diphenhydramin. cupkanje u mestu. sertalin. Ona se ispoljava u stalnom preispitivanju potrebe za antipsihoticima. donepezil. clozapin sa 6% incidencije.apst. fluoxetin. dexamfetamin. mefenamična kiselina. olanazapin. SSRIs kod 2%o pacijenata. S obzirom da je tardivna diskinezija veoma opasna komplikacija neuroleptičke terapije.pimozid sa 35% 27 . loxapin. alfa interferon. flupentixol. ondesteron. MAOIs.

buspiron. testosteron iz grpe androgenih steroida.incidencije. Ovde. porast telesne težine (histaminski efekti). hipotenzija. phenitoin. apstinencijalni sindrom na benzodijazepin. prekid risperidonatioridazin sa methylphenid . cyclizin. metadon. Stupor predstavlja sindrom u kome je motorna aktivnost pacijenta u potpunosti zakočena. oralni kontraceptiviranitidin. lamotrigin. najčešće ispoljen kao pružanje pasivnog ili. za vreme trajanja stuporoznog sindroma.Ovde nisu posebno naglašeni lekovi koji su registrovani u našoj zemlji. dexamfetamin. pluphenazin. f)Sporedna antihistaminska( Hl)i anti -alfa-adrenergička dejstva Ovde se javlja pojačana sedacija. takodje. dolaze u obir različite grupe lekova: amoxapin. mianserin. paroxetin.u praksi se obično opisuje periodična ( gde se smenjuju recidivi stupora i katatonog uzbudjenja) i smrtna katatonija). iz stupora naglo ulazi u stanje katatone pomame. Od svih navedenih efekata u kliničkoj praksi najznačajnija je h i p o t e n z i j a i to ortostatskog tipa. S obzirom da mnogi pacijenti nabavljaju lekove u inostranstvu ili preko domaćih privatnih apoteka. njihove vrste i dužine ordiniranja istih). a zatim nastaje adaptacija. hronični abuzusi lekova. donepezil. quitiapin. e)Horea. methylphenidat. sulpirid. d) Katatonija Ktatona simptomatologija nije isključivo vezana za shizofreniju. Uz poremećaj u mišičnoj aktivnosti. zloupotreba kokaina. aktivnog otpora intervenciji sa strane. loxipion. chlorpromazin. clozapim. Iz ovog stanja pacijent bilo spontano ili pod uticajem farmakoterapije može postepeno da izidje. I kod ovog sindroma brojni su lekovi koji mogu da dovedu kod katatonog sindroma :allopurinol. rasperidon u kombinaciji sa citalopramom. amfetamin. za vreme njegovog trajanja. baclofen. anabolični steroidi. valproat. piperazin. cimetidin. disulfiram. fluoxetin.haloperidol u mnogo slućajeva. benzhexol. zavisnost na kokain.traje kraće vreme. stanozol. Ozbiljnost obvog sindroma čini i značajna njegova reverzibilost koja nastanje zbog moguće razlike u dozama primnenjenih lekova. prochlorperazin. clozapim. methandrostenolol. neurologiji. Najizraženija je kod pacijenata kod kojih je uvedena terapija.tikovi uključujući i Tourettov sindrom Ovi sindromi dobro su opisani u kliničkoj psihijatriji. Stuporozni pacijent je uz već navedeno i mutističan.risperidon. epiduralna primena morfina. methylphenidate. venlafaxin i ziprasidon. prateći simptom je i negativizam. phenelazin sa haloperdolom. metoclopramid.Takav pacijent satima. lamotrigin sa phenitoinom. Za hitnu psihijatriju od značaja je katatoni stupor i katatono uzbudjenje. carbamazepin. ofloxacin. g)Neuroleptički maligni sindrom 28 . oralni kontraceptivi. cycloserin. več se javlja i kod drugih psihijatrijskih poremečaja. pemolin. risperidon. Kod ovog bolesnika dominiraju unutrašnje snage.zauzima odredjeni položaj koji je često zdravom čoveku neudoban i u kome ne bi mogao da izdrži ni kraće vreme. čak. refleksna tahikardija ( anti-alfa-1-adrenergično dejstvo).Takodje su veoma izraženi i sledeći simptomi: hipotenzija. i obično ova katatona pomama nije uzrokovana spoljnjim uzrocima već je isključivo vodjena impulsivnim radnjama. ili što je mnogo češći slućaj. dienosterol. prvenstveno lok one pogrupa koji imaju veoma kratak polužvot. dečijoj i adolescentnoj psihijatriji. sulpirid. Ovo stanje se karakteriše psihomotornom uzbzdjenošću i ogromon agresivnošću uz snašno afektivno reagovanje u obliku jarosti. pa i danima. vrtoglavica.

gastrointestinalnog i vegetativnog sindroma i vezan je za primenu klasičnih antidepresiva i lekova novije generacije iz ove grupe. quetiapin. Medju mnobobrojnim agonistima i antagonistima serotonergičkih receptora klinički relevantni su sledeći: 5-HT1. Do ovog sindroma dolazi usled preturbacije u funkcionisanju dopaminergičkog sistema. neurološkog. iron. Kao mogući etiološki faktori navodi se više grupa lekova i to:amitryptilin. paroxetin sa nefazodonom. Ovaj sindrom registrovan je i kod parkinsonizma i u slučajevima kada su im bili uključeni dopaminski agonisti. mialgije. a ne za grupu SSRIs antidepresiva.On je vezan pre svega za upotrebu leka zimelidina. fluoxetin sa sertalinom. ataksije. deziimipramin.fluoxetin sa trazodonom. litium. citalopram sa moclobemidom. niže doze citaloprama.fluoxetin sa paroxetinom. methylphenidat. stupor.paroxetin sa trazodonom. apstinencijalni sindrom carbamazepina. "Zimelidinski sindrom". h)Serotoninski sindrom Serotoninski sindrom čini polimorfna mešavina simptoma neuromuskularnog. Obično se radi o preosetljivosti organizma na zimelidin. istovremene prekomerne doze fluoxetina-moclobemida i cloimipramina. raša i promene vrednosti hepatičkih enzima. nefazodon. litium sa amoxapinom. paroxetin sa moclobemidom. clomipramin. Slični opisi javljaju se u psihijatrijskoj literaturi i pre upotrebe antipsihotične terapije pod različitim nazivima. fluoxetin sa tramadolom. veoma je ozbiljna komplikacija sa dosta visokim rizikom od fatalnog. sertalin u manjim dozama. dothiepin u velikim dozama. oralni kontraceptivi. SSRIs u istovremenoj kombinaciji sa MAOI. levodopa i njen apstinencijalni sindrom.sertalin sa 29 . smrtnog ishoda. zuclopenthixol. risperidon sa haloperidolom. venlafaxin sa trifluuoperazinom. olanazapin.fluoxetin sa moclobemidom. litium sa risperidonom. trimipramin.U kliničkoj slici dominiraju sledeći simptomi: visoka temperatura.clozapim sa risperidonom.amantadin. Ovaj stav nameće i zaključak da osim primene antipsihotika postoji mogućnost da je nastanak ovog sindroma vezan i za samo schizofreno oboljenje.fluoxetin sa nefazodonom. phenelazin.U nekim najnovijim psihofaramkološkim publikacijama navode se drugi lekovi koji mogu dovesti do manignog neuroleptičkog sindroma. paroxetin sa tramadolom. a ne na SSRIs lekove . fluoxetin sa buspironom. koji je ujedno prvi sintetički 5HT inhibitor i danas se koristi kao hipnotik. citaklopram sa buspironom.Naglo povećanje postojeće doze često prethodi sindromu i može se smatrati bazičnim činiocem. metoclopramid. fluoxetin sa mirtrazepinom. što praktično znaći da nema bitnije razlike u učestalosti izmedju pomenutih lekova. tahipnea. alimemazin. olanazapin sa levopromazinom. fluoxamin. loxapin. bromperidol sa donepezilom. "letalna katatonija" i sl.fluoxetin sa venlafaxinom.U literaturi se haloperidol okrivljuje kao lek odgovornim za pojavu ovog sindroma. poremećaji vegetativnih funkcija. clomimipramin. promazin. antiholinergički apstinencijalni sindrom.mada treba podvući i činjenicu da haloperidol najčešće ordinirani antipsihotik. Prevalenca učestalosti ovog sindroma za seroxat-paroksetin i triciklične preparate kreće oko 3%. trazodon. fluoxetin sa parstelinom. ali i za maniju i depresiju. predoziranje takodje sa sertalinom. dexfenfluramin. ganciclovir. paroxetin sa litiumom. koma. paroxetin. tioridazin.sertalin sa amytriptilinom. mirtrazepin. venlafaxin naročito u stanjima predoziranosti. mišična rigidnost. Procenjuje se da je incidencija ovog sindroma oko 0.5% od svih tretiranih bolesnika antipsihoticima. Najčešće se navode:amoxsapin sam ili sa litiumom. "smrtna katatonija". paroxetin sa risperidonom. koje su u poslednje vreme duže uzimali. inače dosta sličan serotoninskom.5-HT2 agonisti i 5-HT3 antagonisti. fluoxetin sa carbamazepinom.flupentixol.halopridol sa olanazapinom. fluoxetin.flufenazin. fluoxetin sa litiumom. sastoji se od groznice.Serotoninski sistem dolazi u žižu interesovanja posle velokog broja studija kod obolelih od ne samo od depresije već i od schizofrenije i to posle pronalaska niza subtipova serotonergičkih receprora. sa umerenijim simptomina čak kod 43% pacijenata.chlorpromazin.Neuroleptički maligni sindrom predstavlja retku komplikaciju antipsihotične terapije.

opšti psihomotorni nemir. 13. 7. phenelazin sa venlafaxinom. sertalin sa phenelizinom. venlafaxin sa amitryptilinom.nortryptilin sa selegininom. sertalin sa tramadolom. impulsivnost. interpretitivne ideje. depresivne ideje. Psihijatrijski sindromi kod kojih je indikovana psihijatrijska hospitalizacija Kod svakog psihijatrijskog oboljenja pažljivim pregledkom pacijenta. 5. 6. phenelazin sa clomoimipraminom. 14. autizam. logoreja. 12. neosnovane ideje patološke ljubomore. U koliko pacijent i njegova porodica odbije predloženu hospitalizaciju iz bilo kog razloga 30 . 10. 3. depresivno raspoloženje. sumanute ideje ( ekspanzivne ideje.venlafaxin sa selegillinom i St Johns wort-om. stupor. sertalin sa linezolidom. konfuzno-delirantn ponašanje. vertiginozne smetnje.venlafaxin sa trazodonom. 11.moclobemid sa pethidinom. hipotenzija. ovde čemo ih samo ukratko nabrojati. poremećaji orjentacije. Institucionalna neuroza i/ili tzv hospitalizam u velikoj meri je jatrogenog porekla. Medjutim. U poslednje vreme više se preporučuje primena manjih doza antidepresiva umesto anksiolitika u kombinaciji sa antihipertenzivima. Pošto je o večini njih bilo dovoljno reči u dosadašnjem izlaganju. 4. 2.moclobemida sa cloimipraminom. 10 anemija. 3. venlafaxin sa metoclopramidom. 9. sertalin sa eritomycinom. hipohondrične ideje i dr. depresivno raspoloženje. poroduženi san. neuroleptički sindrom (medikamentozni parkinsonizam). trazodon sa amitryptilinom. 5. 6. 17. 13. 7. trazodon sa nefazadonom. 8. VIII PSIHIJATRIJSKI SINDROMI USLOVLJENI PSIHOTROPNIM I DRUGIM LEKOVIMA O ovim sindromima uglavnom je bilo više reči u poglavljima gde su prikazana neželjena dejsta različitih grupa lekova u koje sigurno spadaju i neuropsihoparmaci. status epileptikus. To su pre svega sledeći sindromi: 1. MAOIs sa triciklicima.Veižoma su zanimljive i sledeće kombinacije:mirtrazepam sa tramadolom i olanazapinom. 1. phenelazin sa dextromethorphanom. euforija.Kada je reč o jatrogenim simptomima i sindromima u kliničkoj praksi se pre svega sreću anksioznost. strah. ikterus. maligni neuroleptički sindrom. sertalin sa metoclopramidonom. tahikardija. njegovu okolinu i ili imovinu. 3.moclobemid sa cloimipraminom. granulocitopenija i agranulocitoza. agresivni pacijenti. konvulzivne krize. i pojedinačno svaki od dalje navedenih sindroma i simptoma može da bude dovoljan razlog sam po sebi po sebi za hospitalizaciju bolesnika. u svim drugim slučajevima kada lekar proceni da psihičko stanje bolesnika predstavlja opasnost po njega. tranylcyprominom i venlafaxinom. Sigurno je da postoje i drugi psihijatrijski simptomi i sindromi koji se takodje sreću u kliničkoj praksi. 12. U komplikacije psihijatrijske terapije u "užem" smislu spadaju sledeći simptomi i sindromi: 1. opstipacija. takodje su dobro poznati depresivni simptomi kod primene antihipertenzivnih lekova. 11. venlafaxin sa dexamphetaminom. Dobro je poznato da kortikosteroidni mogu izazvati različite poremećaje. 8. pogoršanje i 16. suicidalnost. kvantitativni poremećaji svesti. 15. retencija urina. feonemi derealizacije i depersonalizacije i 18. 2.dolasetronom.). doživljavanje halucinatornih fenomena i iluzija. sertaline sa tranylcyprominom. St Johns wortsa buspironom. psihotična anksioznost (strah). pospanost i ošamučenost. znanjem i iskustvom lekara može se konstatovati da veći broj simptoma koji se u okviru psihijatrije označavaju sitintagmom "psihopatološki fenomeni" Njihvo postojanje u medjusoboj komunikaciji od više njih od posebnog je značaja o domošenju odluke o upućivanju takvog pacijenta na bolničko lečenje. 9.venlafaxin sa mirtrazepinom. jatrogeni simptomi i sindromi. 16. paroksizmale diskinezije. 14. sertalin sa buspironom i loxapinom. disocijacija mišljenja. mnogi od njih su tzv.

Nije dovoljno da se upiše "odbija bolničko lečenje". 31 . Ove se dosta često postavlja i pitanje tzv. 4. lekar je obavezan da navedenu sindromsku dijagnozu pacijenta. u ovom slučaju dijagnostički stav se formira na osnovu glavnog. Sem toga. ovaka dijagnostička klasifikacija može se koristiti ne samo kod prve pojave akutnih akutnih simptoma nekog duševnog oboljenja već važi i za sve akutne egzacerbacije kod višegodišenjeg postojanja psihoze. tj. uputne dijagnoze. 6. U koliko pacijent posedjuje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem lečenju preporučuje se da navedene nozološku dijagnozu koja predstavlja precizian dijagnostički stav prema ICD10. Kada je reč o psihijatrijskim sindromima i opštem zdravstvenom stanju u ovom poglavlju želimo da naglasimo samo tri vrste ovakvih poremećaja: 1. već treba upisati ime i prezime najofgovornijeg lica medju pratiocima i njegov rodbinski ili drugi odnos prema bolesniku ( komšija. i obuhva šire područje psihijatrije. Amnestički poremećaj zbog opšteg zdravstvenog stanja. Ovde navodimo zbog ilustacije odredjeni broj poremećaja koji su nastali kao direktna posledica promene opšteg zdravstvenog stanja: 1. Delirijum zbog opšteg zdravstvenog stanja.lekar je obavezan. IX PSIHIJATRIJSKI SINDROMI ZDRAVSTVENOG STANJA KAO POSLEDICA OPŠTERG Psihijatrijski poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja karakterističan je po prisutnosti psihičkih simptoma za koje se smatra da su neposredno fiziološki uzrokovani opštim zdravstvenim stanjem. DSM-IV i/ili ICD-10 uglavnom su tako sadržajno organizovani da skrenu pažnju kliničarima na to razamatraju ove poremećaje kao zbog definisanja nekog poremećaja tako i zbog diferencijalne dijagnoze. npr. ali sa terapijskog aspekta u potpunosti zadovoljava čak i u bolničkim uslovima. takvom bolesniku treba izdati uput za bolničko lečenje. 2. vodećeg sindroma psihoze. Cilj pravljenja razlike izmedju psihijatrijskih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja služi da se podrži osnovni cilj vezan za evaluaciju i da se pronadje kratki termin za poboljšanje komunikacije medju stručnjacima koji pružaju zdravstvenu uslugu. Sindromska dijagnoza manje je precizna od nozološke dijagnoze. U ovom slućaju lekar se može opredeliti i za dijagnozu psychosis recidivans. kao što je to praksa sa somatskim bolesnicima. Promena ličnosti zbog opšteg zdravstvenog stanja i 3 bliže neodredjen mentalni poremećaj koji je u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem. što predstavlja relativno lakši zadatak koji se može obaviti i u uslovima dispanzerskog rada. Psihotični poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja.Termin opšte zdravstveno stanje odnosi se na stanja koja su navedena izvan šestog "F" poglavlja Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u ICD10. Sve oficijelne psihijatrijske klasifikacije. u klničkoj praksi očekuje se korišćenje odredjenije odredjenije terminologije za identifikovanje odredjenih stanja. Medjutim. Treba navesti da pojam "psychosis acuta" predstavlja najširi pojam iz koga se ne može zaključiti ništa drugo sem da se radi o akutnom duševnom oboljenju. da mentalni poremećaji u vezi sa fizičkim ili biološkim faktorima ili procesima ili da opšter zdravstveno stanje nije u vezi s bihevioralnim ili psihosocijalnim faktorima ili procesima. Održavanje razlike izmedju psihijatrijskih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja koje ne implicira da postoje temeljne razlike u njihovoj konceptualizaciji. Poremećaji raspoloženja zbog opšteg zdravstvenog stanja. Demencija zbog opšteg zdravstvenog stanja. prijatelj. U koliko pacijent ne poseduje odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. potrebno je da lekar upiće u karton pacijenta i po mogućnosti da to uradi i administrativno lice koje vodi dispanzerske protokole bolesnika u odgovarajućoj rubrici "primedba" ili slično. 2. 5. Ovakva dijagnostička klasifikacija nije nedopustiva u kliničkoj psihijatriji kada je reč o prvom dijagnostičkom utisku i pri nemogućnosti da se lekar opredeli u pravcu nozološke i sindromske dijagnoze. praktično kod svakog novog šuba. Katatoni poremećaj zbog opšteg zdravstvenog stanja. 3. socijalni radnik i sl).

paranoidne ideje.Anksiozni poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja. Klinička slika u 32 . dijagnoza bi glasila. Poremečćaji motorike mogu se manifestovati katalepsijom (fliksibilitas cerea. Slična je situacija i sa ehopraksijom gde se vidja ponavljanje tudjih pokreta. 7. dijabetička ketocidoza). Obično se navodi za ove poremećaje izraz "osoba koja svoja". somatskog pregleda i laboratorijskih nalaza da su ovi poremećaji neposredno fiziološki uzrokovani opštim zdravstvenim stanjem. b) ovaj poremećaj se ne može bolje i sigurnije pripisati nekom drugom mentalnom poremećaju. Ovde obavezno treba isključiti primarni poremećaj i mentalnog poremećaja zbog zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. profesionalnom i drugim oblastima funkcionisanja. koja mogu dovesti do katatonog sindroma: neoplazme. papagajsko i jasno besmisleno ponavljanje reči ili fraza koje je izgovorila neka druga osoba. Sama promena ličnosti predstavlja promenu od prethodnog karakterističnog modela ličnosti. homocistinurija. a nije rezultat neposrednog fiziološkog uticaja opšteg zdravstvenog stanja. rigidnog držanja pri pokušaju da se porenu. ehopraksija. Uobičajeni simptomi su: afektivna nestabilnost. Ovaj poremećaj pored kliničkih smetnji manifestuje se i u oštećenju u društvenom. Katatoni poremećaj ( organski katatoni poremećaj)zbog opšteg zdravstvenog stanja Za ove sindrome se smatra da su uzorčno-posledično fiziološki uslovljeni opštim zdravstvenim stanjem. Brojni su somatski poremećaji. Promene ličnosti ( Organski poremećaj ličnosti i/ili organski poremećaj sa emocionalnom labilnošću) zbog opšteg zdravstvenog stanja Bitna obeležja ovog poremećaja su stalni poremećaj ličnosti koji su neposredno uslovljeni fiziološkim uticajem opšteg zdravstvenog stanja. treba istaći da mogu da postoje brojne druge veze izmedju psihičkih poremećaja i opšteg zdravstvenog stanja: opšte zdravstveno stanje može dovesti do egzacerbacije simptoma ili komplikovati lečenje psihijatrijskog poremećaja. Ovaj poremećaj čini besciljno i sa spoljnim uticajima nemaju veze. Seksualne smetnje zbog opšteg zdravstvenog stanja i 8. slaba kontrola impulsa. cerebrovaskularne bolesti. encefaliti. Npr. Specifičnost voljnih pokreta manifestuje se voljnim zauzimanjem čudnih. hepatična encefalopatija. 1. Poremećaji spavanja zbog lošeg opšteg zdravstvenog stanja. 2. eholalija. kada je početak simptoma depresije ubrzan opštim zdravstvenim stanjem koje se ponaša kao psihosocijalni stresorni faktor. traume glave. nepoverenje. ili istovremena pojava može biti samo slučajna koincidencija.Veliki depresivni poremećaj ili poremećaj prilagodjavanja sa depresivnim raspoloženjem. Vodeći simptomi kod ovog sindroma su: morotna usporenost. ispadi agresije i/ili besa koji nisu u skladu s bilo kojim spoljnim psihostresorom. Često je veoma teško isključiti mogućnost primarnog psihijatrijskog poremećaja jer se kod osoba sa primarnim mentalnim poremećajem često istovremeno javljaju odredjena zdravstvena stanja koja ne izazivaju psihičke simptome posredstvom neposrednih fizioloških mehanizama. zatim metabolički poremećaji ( hiperkalcemija. Kod dece se ova promena manifestuje kao izražena devijantnost od normalnog razvoja nego kao promena stabilnog modela ličnosti. Kao zajednički dijagnostički kriterjumi za napred navedene psihijatrijske poremećaje koji su u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem posebno se istiću: a) postojanje dokazala iz anamneze.Kao što je već navedeno ovde čemo dati kraći osvrt samo na tri psihijatrijska sindroma koji su u vezi sa opštim zdravstvenim stanjem. Takodje se može pojaviti ekstremni negativizam koji se manifestuje otporom prema svim nalozima ili zauzimanje krutog. voštana savitljivost) ili stupor. naročito neurološka oboljenja. jaka apatija. Eholalija je patološko. zatim ove pojave mogu biti povezane nefiziološkim mehanizama. bizarnih položaja tela ili izvodjenje raznih grimasa.

U nekim sindromima navedene su grupe različitih lekova kao mogući etiološki činioci. U ovom tekstu sigurno nisu obuhvaćeni svi relevantni pssihijatrijski sindromi. ali je veći problem nedovoljno kliničko iskustvo i nedovoljno poznata neželjenja dejstva tih lekova. epilepsija.kombinovani.Neki kliničari sve više koriste polustrukturisane intervjue i/ili proverene rajting skale u dijagnostici. ali treba istaći da je još uvek nezamenjiv klinički instrument odnos lekar. traume glave. Neodredjeni mentalni poremećaji zbog opšteg zdravstvenog stanja IX UMESTO ZAKLJUČKA Poznavanje psihijatrijskih sindroma od posebne je vžnosti i koristi za specijalizanta i specijalstu psihijatra. drugi i neodredjeni tip poremećaja. anozognozijom ( nesposobnost osobe da prepozna fizičke ili funkcionalne nedostatke kao što je postojanje hemipareze). endokrini poremećaji ( hipotireoidizam.Da bi se olje razumeli pojedini psihijatrijski sindromi i njihova etiopatogeneza. Oni će svakako biti od koristi u tretmanu većine navedenih simptoma i sindroma. paranoidni tip. motornom nestabilnošću ili drugim neurološkim ispadima. dezinhibicija i efuforija.To ne isključuje mogučnost i drugih pristupa ovim poremećajima i to pre svega psihodinamskom i sociodinamskom modelu. provokativnost.Neki od ovih lekova su već registrovani u drugim zemljama. Svi navedeni simptomi i sindromi u ovom tekstu uglavnom su fenomenološki izloženi. strukture ličnosti. Udari na desnoj hemisferi često dovode do promena ličnosti praćenih unilateralnim prostornim zanemarivanjem.. apatični tip. zatim autoimuna stanja uz uključivanje CNS ( sistemski lupus eritemetodes). I pored toga može se pretpostaviti da će ovaj tekst biti od korisrti u savladavanju osnovnih principa i načela kliničke psihopatologije. HIV. jer mu olakšava da se mnogo lakše snadje u postavljanju dijagnoze psihijatrijske bolesti.To se pre svega odnosi na simptome i sindrome koji su direktno uslovljeni odredjenim lekovima i njihovo nabrajanje obuhvata period 2003 i 2004. a kod nekih se već izvode postmarketinške studije. cerebrovaskularne bolesti. povreda frontalnog režnja može izazvati simptome kao što su nedostatak sposobnosti procene ili predvidjavanja.ili poremećaja ponašanja.Dati su uglavnom generički nazivi i večina od njih registrovana je i u našoj zemlji poslednjih nekoliko godina. Možda i predložena strukrura izloženog teksta nije najprihvatljivija. neuroinfekcije. 33 . hatingtonova horeja. Odredjena promena ličnosti može se specifikovati navodeći simptome koji preovladjuju u kliničkoj slici: labilni tip. agresivni tip. Npr. hipo i hiper adrenokroticizam). neophodno je dobro poznavanje osnovnih principa medicinske psihologije i kliničke psihopatologije. zatim dobro poznavanje tehnike dijagnostičkog intervjua i formulisanja psihičkog statusa. Osim toga.godine. Ovde prvom redu dolaze u obzir neoplazme CNS-a. 3. Različita neurološka i druga opšte zdravstvena stanja mogu biti uzrok organske promene ličnosti . neinhibirani tip. Isto tako nisu navodjeni ni najlementarniji principi tretmana i prevencije. poznavanje važnijih psihijatrijskih simptoma i sindroma omogućavaju psihijatru da dobije jasniju sliku pri proučavanju različitih aspekata psihijatrijske bolesti.pacijent. ovo se može svakako smatrati korisnim. Verovatno bi bilo bolje da su oni klasifikovani po važnijim područjima kliničke psihijatrije i prema redosledu koji je dat u savremenim klasifikacijama kao na primer ICD-10 ili DSM-IV.Vredi istaći podatak da se tokom prošle i ove godine ispituje ukupno dvadesetak novih psihofarmaka u svetu.velikoj meri zavissi od prirode i lokalizacije patološkog procesa. kod nekih su završna multicentrična klinička ispitivanja.

1992. (prevod sa engleskog).S.R.Bristol.Beograd. Adler..1990. 6.Beograd.. II preradjeno i dopunjeno izdanje.1997. Dokumenta 1979.. Jakulić.and all.:Panična stanja. Berger. Kecmanović. Ferty.2003.London. Vidović.:Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. KrbikovO.) Psihijatrija.: Opšta psihopatologija. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb i Svijetlost Sarajevo.Narodne novine.LJ. :Udžbenik psihijatrije. Savremena administracija Beograd.The professionals pocket handbook & aide memoire. 11. 22.1994. Beograd.1978. 5 Bazire Stephen:Psychotropic Drug Directory. Velarta. ..: Understating Senile Dementie.Novi Sad. 4. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. Jaspers. 1979. Prevod dr Zoran Vuković.117. 13.Srpski arhiv. Beograd. 1958.E..A..Naučna knjiga.J.I. Desimitović.. Loga S.. From..Bjelogrilić. 1985.1984.Popov.Joseph i sar. Galenika. Caran N.A.. Medgiz.. 3.Naučna knjiga.:Medicinska psihologija sa osnovama psihopatologije.Croom Helem. Laser. X LITERATURA 1..New York.Ozereckin. Centar ua psihoterapiju i psihosomatiku KBC "Dedinje":Seminar o agresiji.I: Urgentna stanja u psihijatriji. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb..1997. KecmanovićD.Šefu Odeka za depresije Dnevne bolnice IZMZ kao iskusnom kliničaru na brojnim usmenim sugestijama u vezi kliničke psihopatologije.. 24.Beograd. 1997.:Neuroleptički maligni sindrom.MILovanovićev uvod u kliničku psihijatriju.S. 23-24. Zbornik radova.D. 14.Kragujevac.1951.Srempublik.1963.. Erić.American Psychiatric Association:Dijagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM-IV).P: Psihijatrija.S..S. 9. Oxford University Press. 15.. Hamilton M. 1964.D.J.1984.Basis Book.:Opća psihopatologija.1989. Frst B.:Handbook of Psychiatry. 10.: Granični slućaj. Langeov priručnik. Djukić-Dejanović.1989. Arieti.D.Takodje se zahvaljujem Dr Srdjanu Bokonjiću. 16.1999.. 19.. John Wright and Sons.: Fish-s Clinical Psychopathology. marta 1976. Jakulić.D: (ur. 17. 23. 34 .1998. 1994. Moskva. 20.:Urgentna psihijatrija.DC.A. 18.: Sudska psihopatologija. Jeftić.1987.. Beograd.Michael Frances Allen i Pincus Alan Harold: DSM-IV Priručnik za diferencijalnu dijagnostiku.Astra...K. 2.Kragujevac.Medicinski Fakultet. Prosveta i Savremena administracija.Zagreb. Beograd. Tom I.Nolit.Matica srpska.Published by the American Psychiatric Association.Beograd..V.M i Marković.1974. Beograd.V.1983.: Udžbenik psihiatri. 12. 26.. 25.. Jastrebarsko..Medicinska knjiga Bograd-Zagreb. 1960. 8.Na kraju želim da izrazim zahvalnost Mr sci med Dr Marici Lazarević i Dr Bojani Pejušković za prevode skala za procenu psihotične anksioznosti i za procenu i evaluaciju akutnog konfuznog stanja. Rusel Davis:An introduktion in Pychopathology.1974.1989.Henderson D.i Cerić.:Individualna psihologija. Naklada Slap.Fivepin Publishing Limited. Washington.2-ed.A. i Gillespie R.N..:Klinička psihologija. Sings and symptoms in Psychiatry. Psihijatrijska bolnica. Kaličanin. 21.. 7.:Psihijatrija.231-239. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb.

: Clarifying Confusion:The Confusion Assessment Method. 35. 37. 47. 1997. (ur) Psihijatrija. Osnovni principi psihijatrijske dijagnostike i osnovni principi psihijatrijskog veštaćenja. Knežević A i Popov I. 33. 29. i Paunović. 34. Elit-Medica.Raven Press. Wong et al. Betlheim.J. Nolit. 41. John Wiley and Sons.Psihijatrija. Viša medicinska škola..: Uvod u kliničku psihijatriju. Kaplan. Popović P i Djordjević J: Praktični priručnik iz psihijatrije.113. Beograd.Yusfy C.27.S..N. I deo.V. 1995. 1988. 31.S.: Psihijatrija.: Osnovi medicinske psihologije i psihopatologije.: Klinička psihijatrija. Medicinska knjiga.1975.J.1990. W.Vesel. 1999.. 8:492-509. New YorkLondon. USA...S. Beograd-Zagreb.A New method for Detection of Delirium. Dogan. Beograd-Zagreb.. Milovanović D i Šternić M. 1995. 1997. Beograd. Conceptual Models in Psychiatry. 1981. 1990.H van Duck.: Medicinska psihologija i opšta psihopatologija.: Opšta psihopatologija.Stuart: Principle of the Psychiatric Evaluation.Stoiljković. Novi Sad. Zavod za izdavanje udžbenika.: Models for Mental Disorders. Medicinski fakultet u Bogradu i RO za grafičku i izdavačku delatnost "Zaječar".Zec. 36 . Medicinska knjiga Beograd-Zagreb.. 35. 46. Roger.941-948. 32. Beograd.. 45 .Vujić. Beograd. LopašićR.Narton Company. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb.1956.. Kstenbaum. Medicinska naklada. 38 . 1990. Annals of Internal Medicine. Morić-Petrović. 1959.:Medicinska psihologija sa psihopatologijom. 1991. 44. Sharon.: The Comprehensive Textbook of Psychiatry.Clarice: The Borderline Child at Risk for Major Psychiatrc Disoreds in Adult Life.V i sar. Megraf..Baltimore. 39. 1977. 6th (eds). J. MacKinon.J.1996.Williams and Wilkins.2005..9-to preradjeno i dopunjeno izdanje.Lippincott Company. LopašićR.i Dogan S :Psihijatrija...): Klinička psihijatrija..: Esential Psychopathology. Elit-Medica.Naučna knjiga.D.I... Beograd. 48. Loga S (ur.1992.1987.W. 1959.. Turer.Instrumenti kliničke procene u psihijatriji.R.et all. Medicinski fakultet.A.S. CNS Drugs.Timotijević. 42.Poro.Cathy. Munjiza M: Akutne i hronične psihoze u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 30. 40 ..P. Beograd. Zagreb.: Psyciatric adverse effects of anticonvulsant and other drugs.: Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. 43. Philadelphia.V.1971.: Enciklopedija psihijatrije.1986.drugo preštampano izdanje.Beograd. Medicinski fakulteti Sarajevo i Tuzla. Medicinska knjiga. Betlhein.B. XVI+132.B.K.Sarajevo.A.. Marić. Muačević. and Streinberg.S.H and Sadock.Maxemen Jerrold. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb. 28.A.D..Inouye. 2005.Christopher. 35 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->