Стилске фигуре

Стилске фигуре су речи и изрази којима приповедачи и песници обогаћују
књижевно дело, дајући нова, шира и пренесена значења.

Садржај

1 Хипербола
2 Контраст (антитеза)
3 Персонификација
4 Поређење
(компарација)
5 Епитет
6 Ономатопеја
7 Метафора
8 Словенска антитеза
9 Иронија
10 Алегорија
11 Градација
12 Анафора
13 Епифора

14 Симбол
Хипербола
Претерано увеличавање ради постизања већег ефекта у књижевности, назива се
хипербола. Врло често се примењује у народној књижевности, у изразима попут
крвца до кољена.
Примери:
Сузама је замутила море, а јауком уставила шајке (народна песма);
Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти (Његош, Горски
вијенац)
Хипербола је језична фигура преувеличавања ради наглашавања неког
емоционалног става.

Примери хиперболе
Хипербола у свакодневноме говору:
Рекао сам ти милон пута да то не чиниш!

. Примери: Тресла се гора . „Notturno” Умрећу ноћас од лепоте. Његовом применом. „Жива смрт” Ја сам. О. синоћ врагу душу дао. а на срцу јед (народна изрека) Контраст или антитеза је стилска фигура код које се појаве и предмети доводе у везу помоћу супротних особина и појединости и тиме паралелно постављене супротности у антитези узајамно појачавају значење и једног и другог појма.. Хипербола у поезији • Тин Ујевић. људи! Контраст . .Умрла сам од смеха! То је најглупља ствар коју сам чуо. умре моје срце. (из народне песме). супротне појаве су јаче изражене. Готов сам за секунд! Црћи ћу од досаде.антитеза Стилски поступак у ком се нешто пореди по супротности назива се контраст. На језику мед. • Антун Густав Матош. Персонификација је изражајан начин казивања којим се стварима и појавама приписују људске особине. Исплакала је море суза. (народна изрека).родио се миш. Персонификација Персонификација је добила име од латинске речи persona што значи особа. па би се на српски могла превести као поособљавање. умре. ми. Примери: Мјесец кара звијезду Даницу. браћо. Прогледале су ми патике (разговорно) Дрво је обукло ново одело беле боје (из састава).

Састоји се из три члана: 1. природним појавама.као једно риђе штене њено. Примери: Брз као стрела. (Сергеј Јесењин. Песма о керуши) . Примери: Очи су јој као две звезде. То су најчешће описни придеви који појачавају осећања и остављају јаче утиске. . Епитет Речи које казују најбоља опажања о одређеним предметима разговора или писања и истичу неке њихове особине називају се епитети.компарација Поређење (компарација) је изражајан начин казивања којим се нешто што је мање познато упоређује са нечим познатијим. Брз као стрела. предмета са којим се пореди. главног предмета (који се пореди). која настаје када се нешто с нечим пореди на основу заједничких особина. Пример: Пучина плава спава прохладни пада мрак Алекса Шантић Поређење . Поређење може бити по сличности или супротности. емоције или стања. Песма о керуши)... Вредан као пчела (народна изрека) [Поређење или компарација (лат. Њена коса је мекана као свила... comparatio) је стилска фигура. апстрактним предметима. (народна изрека). животињама или биљкама додељују људске особине. 2. Примери: У свитање. у појати ниској.Персонификација је врста метафоре у којој се предметима. (Сергеј Јесењин. везника (копулета) као (не мора увек бити присутан). 3.

Epitet (iz grčkog jezika ἐπίθετον – epiteton. div čovek itd. Stalni epiteti Ovim pojmom označavamo epitete u narodnoj književnosti. Sadržaj • • • • 1 Atributi 2 Imenice 3 Prilozi uz glagole 4 Stalni epiteti • 5 Literatura Atributi U gramatičkom pogledu to su atributi. Prilozi uz glagole Pored prideva i imenica epiteti su i prilozi uz glagole. teška topuzina. označavajući neku njenu osobinu. kontakt program. koplje ubojito itd. koja je. gromoglasno pričati. Ovaj poslednji epitet "olovni" prelazi u jednu drugu figuru [[metafora|metaforuđđ. Primeri: lepota devojka (lepa devojka). lepa devojka. plazma televizor. . recimo: ljuba je vjerna i onda kad se iz stihova vidi da je neverna. jer se uvek ponavljaju čak i onda kad očito ne označavaju pravu osobinu. spomen česma. tiho besediti. Primeri: stidljivo pitati. grlo je bijelo i kod crnog Arapina. britka sablja. ustvari. kolor televizor. silno zapinjati itd. Pod uticajem engleskog jezika danas je ovakvih epiteta sve više: internet kafe. ustvari. Imenice Ne tako retko epitet može biti i imenica. neutralno od ἐπίθετος – epithetos. đul (ruža) bašta. Tako. olovni oblaci. biser ogrlica (umesto ispravnog biserna ogrlica) itd. "atribuirano. ljubazna osoba. jer. poimeničeni pridev. predstavlja skraćeno poređenje: Oblaci su teški kao olovo = olovni oblaci. Primeri: siromašan čovek. dodato"[1]) je reč (najčešće pridev) koja stoji uz imenicu i bliže je određuje. njegove su ruse (plave) kose.

bla-bla. Agovanje).. kokodak. bong. vau. krcnuti. tutnji. kre-kre Od ovih reči izvode se i glagoli: • mijaukati. zveči. živ-živ... huči (Petar Preradović) Metafora Jezičko-stilski postupak u kom se iskazuje preneseno značenje po sličnosti naziva se metafora. Ropstvo Janković Stojana). / žamori / kiša jadikuje / mijenja pravac / vraća se. fuć. blee. / glogolji. mukati. pucketati. cvrči cvrčak na čvoru crne smrče (Vladimir Nazor) Krcnu kolac nekoliko puta / Zviznu pala nekoliko puta (Ivan Mažuranić) Kiša sitno sipi. / i opet sipi i sipi (Tin Ujević) Zuji. Smrt Smail-age Čengića) Životinjski zvuci • mijau. pljac.. muu. sve zamuknu (Ivan Mažuranić. hop.. brm Primeri • • • • • • I cvrči. heh. auu. kukuriku. kuc. majko stara. ga-ga. / Bugari. zvuči / Šumi.. tras. i-a. kva-kva. blejati. sipi i rominja (Antun Gustav Matoš) Sve do sunca već se penje / Kukurikuj! (Antun Gustav Matoš) Kiša rominja. ćurlikati. grmi. fijukati. zvoni. Srbija) . Primeri: Oj Stojane. kreketati Zvuci iz okoline • bum. (Ivan Mažuranić. jabuko od zlata. (narodna pesma.nazivaju se onomatopejskim rečima. rok. тužna pesmo. Primeri: Durak huknu.Onomatopeja Podražavanje glasova i zvukova iz prirode naziva se onomatopeja. Reči: bućnuti. mee. cijukati. Krcnu kolač nekoliko puta.-misli se na Srbiju (Oskar Davičo.

sad imam pamet hitru.. san o zori. govornici prestaju da je gledaju kao metaforu: . μεταφορά — prenos) je skraćeno poređenje. stilska figura se naziva alegorija. „Svetkovina ruža” Ruže su munje misli. Ropstvo Janković Stojana) Dva cvijeta u bostanu rasla. O ruže su kâd nebeski. Prisutna je u narodnoj pesmi Ljubavni rastanak u kome plavi zumbul i zelena kada predstavljaju zapravo momka i devojku koji su rastavljeni. ili čak celo delo. strila iz luka. Metafora u poeziji • Ivan Gundulić.. Na ognju vosak. u bašti na ivici druma. Primeri: Imao sam od zlata jabuku. grč. dim na vitru. • Vilijem Šekspir. pherein — nositi. besplatne. Ljubavni rastanak) Metafora (grč. meta — promena. Zidanje Skadra). Ako se neka metafora često upotrebljava. pa mi danas pade u Bojanu.. one su oko vidjela. (narodna pesma. (narodna pesma. Sve je. one su u srce strijela. ruže bogate.. „Suze sina razmetnoga” Ah. Kijem potegne snažna ruka. plavi zumbul i zelena kada.Kada se metafora proširi na celu jednu sliku. „Kako vam je drago” Cijeli je svijet pozornica i svi su muškarci i žene tek glumci: imaju svoje izlaske i ulaske Metafora u govoru Neke su metafore postale fraze koje više i ne primjećujemo. Trenuće oka. Po njoj se ostvaruje prenos značenja tako da se istakne jedna zajednička osobina iz jednog područja života i sveta koja se poveže s drugim područjem. (narodna pesma. • Tin Ujević. Snijeg na suncu. i muzika prirode s mirisom jezovitih šuma. Vila gnijezdo tica lastavica. što svijet gleda i dvori. vila ga je za devet godina.

đevojačka majko. dobija se sarkazam. Ženidba Milića barjaktara) Ironija Stilska figura u kojoj se rečima daje suprotan smisao od onog koje imaju kao svoje osnovno značenje naziva se ironija Ako u prizvuku ima i zlobe. ubiti Metaforički frazemi su česti i u svakodnevnom. Potemkinova sela. kolokvijalnom govoru. Njihov je predsednik pravi lav. Ili si je od zlata salila? Ili si je od srebra skovala? Ili si je od sunca otela? Ili ti je bog od srca dao?' • netačnih odgovora: ''Niti sam je od zlata salila. niti sam je od sunca otela' • jednog tačnog odgovora: već mi je bog od srca dao. mirna Bosna Ili u oznakama karakternih osobina: On je lisac. ili je ironija preterana. . ''niti sam je od srebra skovala. (Narodna pesma. mačji kašalj. Sastoji se od tri dela: • pitanja: Oj punice. Словенска антитеза Slovenska antiteza je stilska figura klasična za srpske narodne pesme.jagodica (prsta) — deminutiv od imenice jagoda jabučica (Adamova) — deminutiv od imenice jabuka ogranak (poduzeća) — manja grana koja se odvaja od veće grane umoran — od glagola umoriti.

mora da se ugojio! (J. slikovito objašnjenje pojmova i misli. Anafora Anafora je stilska figura koja predstavlja iznošenje spreda. u slikama. u slikarstvu (Delakroa — Revolucija). personifikacije. basne i drugi oblici (Domanović — Stradija). može imati vid složenog i dubokog simbola. izražavati se zavijeno. koji ima drukčiji smisao od onoga koji se neposredno daje. Tri hajduka ) Alegorija Stilska figura u kojoj pesnik u zavijenoj. u književnosti npr. • Primer: "Imao sam od zlata jabuku pak mi jutros pade u Bojanu te je žalim. zoro. beli danče! (Branko Radičević. žitku. Alegorisati. Alegorija (grč. prežalit ne mogu. pisanja ili prikazivanja u književnosti i umetnosti.J. satire itd." . ponavljanje istih reči na početku rečenice i rečeničnih delova. pesnički izraz u kojoj pesnik postupno ređa slike po jačini doživljavanja od najslabije do najjače ili obrnuto. Zmaj. Gradacija Gradacija je stilska figura. proširene metafore. slikovit govor.Primer (ironija): Samo ti nastavi da se svađaš! (ustvari: Prestani da se svađaš!) Primer (sarkazam): Ako`j um`o kamen gristi. drugo govoriti). Kad mligijah umreti) • Epifora . a ne riječima koje ih direktno izražavaju. slikovit način govora. moj prelepi sanče! Zbogom. zbogom. • Primer: Zbogom. skrivenoj formi iskazuje svoje misli i osećanja.odlomak iz pesme zidanje Skadra Alegorija predstavlja govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije.

plava boja . beskonačnosti. Simbol Simbol je stilska figura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolična značenja.. Jedan simbol može imati više značenja.. • • Primer nebo . slobode.To je stilska figura koja predstavlja ponavljanje jedne ili više reči na kraju rečenice suprotno od anafore.simbol mira. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful