Стилске фигуре

Стилске фигуре су речи и изрази којима приповедачи и песници обогаћују
књижевно дело, дајући нова, шира и пренесена значења.

Садржај

1 Хипербола
2 Контраст (антитеза)
3 Персонификација
4 Поређење
(компарација)
5 Епитет
6 Ономатопеја
7 Метафора
8 Словенска антитеза
9 Иронија
10 Алегорија
11 Градација
12 Анафора
13 Епифора

14 Симбол
Хипербола
Претерано увеличавање ради постизања већег ефекта у књижевности, назива се
хипербола. Врло често се примењује у народној књижевности, у изразима попут
крвца до кољена.
Примери:
Сузама је замутила море, а јауком уставила шајке (народна песма);
Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти (Његош, Горски
вијенац)
Хипербола је језична фигура преувеличавања ради наглашавања неког
емоционалног става.

Примери хиперболе
Хипербола у свакодневноме говору:
Рекао сам ти милон пута да то не чиниш!

На језику мед. О. браћо. Персонификација Персонификација је добила име од латинске речи persona што значи особа. Хипербола у поезији • Тин Ујевић. а на срцу јед (народна изрека) Контраст или антитеза је стилска фигура код које се појаве и предмети доводе у везу помоћу супротних особина и појединости и тиме паралелно постављене супротности у антитези узајамно појачавају значење и једног и другог појма. Примери: Тресла се гора . Персонификација је изражајан начин казивања којим се стварима и појавама приписују људске особине. (из народне песме). па би се на српски могла превести као поособљавање. • Антун Густав Матош. „Жива смрт” Ја сам... „Notturno” Умрећу ноћас од лепоте. супротне појаве су јаче изражене. људи! Контраст .антитеза Стилски поступак у ком се нешто пореди по супротности назива се контраст. ми. . Исплакала је море суза. умре. (народна изрека). Прогледале су ми патике (разговорно) Дрво је обукло ново одело беле боје (из састава). Готов сам за секунд! Црћи ћу од досаде.Умрла сам од смеха! То је најглупља ствар коју сам чуо. умре моје срце. Примери: Мјесец кара звијезду Даницу. синоћ врагу душу дао.родио се миш. Његовом применом.

везника (копулета) као (не мора увек бити присутан). Песма о керуши) . у појати ниској. која настаје када се нешто с нечим пореди на основу заједничких особина.. животињама или биљкама додељују људске особине. Примери: Очи су јој као две звезде. Епитет Речи које казују најбоља опажања о одређеним предметима разговора или писања и истичу неке њихове особине називају се епитети. Поређење може бити по сличности или супротности.. Примери: У свитање. 2.компарација Поређење (компарација) је изражајан начин казивања којим се нешто што је мање познато упоређује са нечим познатијим. (народна изрека). природним појавама. Вредан као пчела (народна изрека) [Поређење или компарација (лат. То су најчешће описни придеви који појачавају осећања и остављају јаче утиске. (Сергеј Јесењин. Брз као стрела. comparatio) је стилска фигура. Песма о керуши). апстрактним предметима. Примери: Брз као стрела. Састоји се из три члана: 1. емоције или стања. главног предмета (који се пореди). 3. Њена коса је мекана као свила. предмета са којим се пореди. (Сергеј Јесењин..као једно риђе штене њено. Пример: Пучина плава спава прохладни пада мрак Алекса Шантић Поређење . .Персонификација је врста метафоре у којој се предметима..

plazma televizor.Epitet (iz grčkog jezika ἐπίθετον – epiteton. silno zapinjati itd. lepa devojka. jer. teška topuzina. recimo: ljuba je vjerna i onda kad se iz stihova vidi da je neverna. Stalni epiteti Ovim pojmom označavamo epitete u narodnoj književnosti. spomen česma. predstavlja skraćeno poređenje: Oblaci su teški kao olovo = olovni oblaci. Pod uticajem engleskog jezika danas je ovakvih epiteta sve više: internet kafe. poimeničeni pridev. biser ogrlica (umesto ispravnog biserna ogrlica) itd. dodato"[1]) je reč (najčešće pridev) koja stoji uz imenicu i bliže je određuje. Prilozi uz glagole Pored prideva i imenica epiteti su i prilozi uz glagole. Primeri: siromašan čovek. ustvari. grlo je bijelo i kod crnog Arapina. koplje ubojito itd. Ovaj poslednji epitet "olovni" prelazi u jednu drugu figuru [[metafora|metaforuđđ. tiho besediti. "atribuirano. . olovni oblaci. Sadržaj • • • • 1 Atributi 2 Imenice 3 Prilozi uz glagole 4 Stalni epiteti • 5 Literatura Atributi U gramatičkom pogledu to su atributi. ljubazna osoba. ustvari. neutralno od ἐπίθετος – epithetos. kolor televizor. koja je. đul (ruža) bašta. označavajući neku njenu osobinu. gromoglasno pričati. Primeri: stidljivo pitati. jer se uvek ponavljaju čak i onda kad očito ne označavaju pravu osobinu. kontakt program. njegove su ruse (plave) kose. Primeri: lepota devojka (lepa devojka). Imenice Ne tako retko epitet može biti i imenica. britka sablja. div čovek itd. Tako.

heh. blee. sve zamuknu (Ivan Mažuranić.. bong. huči (Petar Preradović) Metafora Jezičko-stilski postupak u kom se iskazuje preneseno značenje po sličnosti naziva se metafora. grmi. muu. Krcnu kolač nekoliko puta. тužna pesmo. Primeri: Durak huknu. ga-ga.. i-a. pljac. zvoni. zveči.-misli se na Srbiju (Oskar Davičo. fuć. blejati. Agovanje). / glogolji. jabuko od zlata. Ropstvo Janković Stojana). zvuči / Šumi. / žamori / kiša jadikuje / mijenja pravac / vraća se. ćurlikati. kokodak. kuc.. brm Primeri • • • • • • I cvrči. cijukati. rok.. pucketati. kva-kva. živ-živ.Onomatopeja Podražavanje glasova i zvukova iz prirode naziva se onomatopeja. kukuriku.. / i opet sipi i sipi (Tin Ujević) Zuji. bla-bla. tutnji. Smrt Smail-age Čengića) Životinjski zvuci • mijau. (Ivan Mažuranić. mee. cvrči cvrčak na čvoru crne smrče (Vladimir Nazor) Krcnu kolac nekoliko puta / Zviznu pala nekoliko puta (Ivan Mažuranić) Kiša sitno sipi. krcnuti.nazivaju se onomatopejskim rečima. Primeri: Oj Stojane. sipi i rominja (Antun Gustav Matoš) Sve do sunca već se penje / Kukurikuj! (Antun Gustav Matoš) Kiša rominja. fijukati. / Bugari. majko stara. (narodna pesma. tras. Reči: bućnuti. Srbija) . kreketati Zvuci iz okoline • bum. vau. kre-kre Od ovih reči izvode se i glagoli: • mijaukati. auu. mukati.. hop.

plavi zumbul i zelena kada. sad imam pamet hitru. ruže bogate. meta — promena. Zidanje Skadra). pa mi danas pade u Bojanu. što svijet gleda i dvori. san o zori. pherein — nositi. Kijem potegne snažna ruka. one su u srce strijela. govornici prestaju da je gledaju kao metaforu: . Vila gnijezdo tica lastavica.. Sve je. O ruže su kâd nebeski. (narodna pesma. • Tin Ujević. • Vilijem Šekspir. Ako se neka metafora često upotrebljava. one su oko vidjela. stilska figura se naziva alegorija. Prisutna je u narodnoj pesmi Ljubavni rastanak u kome plavi zumbul i zelena kada predstavljaju zapravo momka i devojku koji su rastavljeni.. Po njoj se ostvaruje prenos značenja tako da se istakne jedna zajednička osobina iz jednog područja života i sveta koja se poveže s drugim područjem. u bašti na ivici druma. Trenuće oka. Metafora u poeziji • Ivan Gundulić. Snijeg na suncu. dim na vitru. μεταφορά — prenos) je skraćeno poređenje.Kada se metafora proširi na celu jednu sliku. „Kako vam je drago” Cijeli je svijet pozornica i svi su muškarci i žene tek glumci: imaju svoje izlaske i ulaske Metafora u govoru Neke su metafore postale fraze koje više i ne primjećujemo. Ljubavni rastanak) Metafora (grč. Primeri: Imao sam od zlata jabuku.. besplatne. grč. ili čak celo delo. „Suze sina razmetnoga” Ah. (narodna pesma.. strila iz luka. „Svetkovina ruža” Ruže su munje misli. vila ga je za devet godina. Ropstvo Janković Stojana) Dva cvijeta u bostanu rasla. (narodna pesma. i muzika prirode s mirisom jezovitih šuma. Na ognju vosak.

niti sam je od sunca otela' • jednog tačnog odgovora: već mi je bog od srca dao. Словенска антитеза Slovenska antiteza je stilska figura klasična za srpske narodne pesme. kolokvijalnom govoru. dobija se sarkazam. Ili si je od zlata salila? Ili si je od srebra skovala? Ili si je od sunca otela? Ili ti je bog od srca dao?' • netačnih odgovora: ''Niti sam je od zlata salila. . Potemkinova sela. ili je ironija preterana. đevojačka majko. (Narodna pesma. Ženidba Milića barjaktara) Ironija Stilska figura u kojoj se rečima daje suprotan smisao od onog koje imaju kao svoje osnovno značenje naziva se ironija Ako u prizvuku ima i zlobe. Njihov je predsednik pravi lav. Sastoji se od tri dela: • pitanja: Oj punice. mačji kašalj. mirna Bosna Ili u oznakama karakternih osobina: On je lisac. ''niti sam je od srebra skovala.jagodica (prsta) — deminutiv od imenice jagoda jabučica (Adamova) — deminutiv od imenice jabuka ogranak (poduzeća) — manja grana koja se odvaja od veće grane umoran — od glagola umoriti. ubiti Metaforički frazemi su česti i u svakodnevnom.

Anafora Anafora je stilska figura koja predstavlja iznošenje spreda. Alegorija (grč. skrivenoj formi iskazuje svoje misli i osećanja. žitku. može imati vid složenog i dubokog simbola. pesnički izraz u kojoj pesnik postupno ređa slike po jačini doživljavanja od najslabije do najjače ili obrnuto. • Primer: Zbogom.Primer (ironija): Samo ti nastavi da se svađaš! (ustvari: Prestani da se svađaš!) Primer (sarkazam): Ako`j um`o kamen gristi. slikovito objašnjenje pojmova i misli. u književnosti npr. mora da se ugojio! (J. slikovit način govora. Kad mligijah umreti) • Epifora . u slikama. satire itd. • Primer: "Imao sam od zlata jabuku pak mi jutros pade u Bojanu te je žalim. beli danče! (Branko Radičević. u slikarstvu (Delakroa — Revolucija). zbogom. personifikacije.J.odlomak iz pesme zidanje Skadra Alegorija predstavlja govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. a ne riječima koje ih direktno izražavaju. Alegorisati. izražavati se zavijeno. Zmaj. Gradacija Gradacija je stilska figura. slikovit govor. prežalit ne mogu." . zoro. basne i drugi oblici (Domanović — Stradija). pisanja ili prikazivanja u književnosti i umetnosti. drugo govoriti). moj prelepi sanče! Zbogom. ponavljanje istih reči na početku rečenice i rečeničnih delova. proširene metafore. koji ima drukčiji smisao od onoga koji se neposredno daje. Tri hajduka ) Alegorija Stilska figura u kojoj pesnik u zavijenoj.

.. slobode.simbol mira. Simbol Simbol je stilska figura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolična značenja. Jedan simbol može imati više značenja. . plava boja .To je stilska figura koja predstavlja ponavljanje jedne ili više reči na kraju rečenice suprotno od anafore. • • Primer nebo . beskonačnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful