Стилске фигуре

Стилске фигуре су речи и изрази којима приповедачи и песници обогаћују
књижевно дело, дајући нова, шира и пренесена значења.

Садржај

1 Хипербола
2 Контраст (антитеза)
3 Персонификација
4 Поређење
(компарација)
5 Епитет
6 Ономатопеја
7 Метафора
8 Словенска антитеза
9 Иронија
10 Алегорија
11 Градација
12 Анафора
13 Епифора

14 Симбол
Хипербола
Претерано увеличавање ради постизања већег ефекта у књижевности, назива се
хипербола. Врло често се примењује у народној књижевности, у изразима попут
крвца до кољена.
Примери:
Сузама је замутила море, а јауком уставила шајке (народна песма);
Кад је виђех ђе се смије млада, свијет ми се око главе врти (Његош, Горски
вијенац)
Хипербола је језична фигура преувеличавања ради наглашавања неког
емоционалног става.

Примери хиперболе
Хипербола у свакодневноме говору:
Рекао сам ти милон пута да то не чиниш!

Исплакала је море суза. умре моје срце. . Персонификација Персонификација је добила име од латинске речи persona што значи особа.антитеза Стилски поступак у ком се нешто пореди по супротности назива се контраст. Персонификација је изражајан начин казивања којим се стварима и појавама приписују људске особине. Примери: Мјесец кара звијезду Даницу. Хипербола у поезији • Тин Ујевић. супротне појаве су јаче изражене. Његовом применом. „Notturno” Умрећу ноћас од лепоте. Прогледале су ми патике (разговорно) Дрво је обукло ново одело беле боје (из састава). На језику мед. (народна изрека). (из народне песме)... О. Примери: Тресла се гора .родио се миш. Готов сам за секунд! Црћи ћу од досаде. па би се на српски могла превести као поособљавање.Умрла сам од смеха! То је најглупља ствар коју сам чуо. „Жива смрт” Ја сам. умре. синоћ врагу душу дао. а на срцу јед (народна изрека) Контраст или антитеза је стилска фигура код које се појаве и предмети доводе у везу помоћу супротних особина и појединости и тиме паралелно постављене супротности у антитези узајамно појачавају значење и једног и другог појма. • Антун Густав Матош. браћо. људи! Контраст . ми.

3. везника (копулета) као (не мора увек бити присутан).. природним појавама. Песма о керуши). Њена коса је мекана као свила. апстрактним предметима. Примери: Брз као стрела. comparatio) је стилска фигура.као једно риђе штене њено. (народна изрека). која настаје када се нешто с нечим пореди на основу заједничких особина. Састоји се из три члана: 1. емоције или стања. Пример: Пучина плава спава прохладни пада мрак Алекса Шантић Поређење . Поређење може бити по сличности или супротности. главног предмета (који се пореди).Персонификација је врста метафоре у којој се предметима. (Сергеј Јесењин. Примери: У свитање. 2. предмета са којим се пореди. То су најчешће описни придеви који појачавају осећања и остављају јаче утиске..компарација Поређење (компарација) је изражајан начин казивања којим се нешто што је мање познато упоређује са нечим познатијим. (Сергеј Јесењин.. Песма о керуши) . Примери: Очи су јој као две звезде. животињама или биљкама додељују људске особине.. . у појати ниској. Епитет Речи које казују најбоља опажања о одређеним предметима разговора или писања и истичу неке њихове особине називају се епитети. Брз као стрела. Вредан као пчела (народна изрека) [Поређење или компарација (лат.

teška topuzina. označavajući neku njenu osobinu. poimeničeni pridev. Prilozi uz glagole Pored prideva i imenica epiteti su i prilozi uz glagole. Primeri: siromašan čovek. koja je. gromoglasno pričati. plazma televizor. njegove su ruse (plave) kose. dodato"[1]) je reč (najčešće pridev) koja stoji uz imenicu i bliže je određuje. ustvari. lepa devojka. Primeri: lepota devojka (lepa devojka). jer se uvek ponavljaju čak i onda kad očito ne označavaju pravu osobinu. đul (ruža) bašta. Ovaj poslednji epitet "olovni" prelazi u jednu drugu figuru [[metafora|metaforuđđ. grlo je bijelo i kod crnog Arapina. Primeri: stidljivo pitati. olovni oblaci. Stalni epiteti Ovim pojmom označavamo epitete u narodnoj književnosti. silno zapinjati itd. . div čovek itd. kontakt program. jer. kolor televizor. Tako. predstavlja skraćeno poređenje: Oblaci su teški kao olovo = olovni oblaci. biser ogrlica (umesto ispravnog biserna ogrlica) itd. recimo: ljuba je vjerna i onda kad se iz stihova vidi da je neverna. Imenice Ne tako retko epitet može biti i imenica. Pod uticajem engleskog jezika danas je ovakvih epiteta sve više: internet kafe. neutralno od ἐπίθετος – epithetos. spomen česma. "atribuirano. ustvari.Epitet (iz grčkog jezika ἐπίθετον – epiteton. ljubazna osoba. tiho besediti. Sadržaj • • • • 1 Atributi 2 Imenice 3 Prilozi uz glagole 4 Stalni epiteti • 5 Literatura Atributi U gramatičkom pogledu to su atributi. britka sablja. koplje ubojito itd.

blee. mukati. Reči: bućnuti. brm Primeri • • • • • • I cvrči. kva-kva. tutnji.. fuć. hop. jabuko od zlata. pljac. Smrt Smail-age Čengića) Životinjski zvuci • mijau. auu. / žamori / kiša jadikuje / mijenja pravac / vraća se.nazivaju se onomatopejskim rečima. cvrči cvrčak na čvoru crne smrče (Vladimir Nazor) Krcnu kolac nekoliko puta / Zviznu pala nekoliko puta (Ivan Mažuranić) Kiša sitno sipi. vau. sve zamuknu (Ivan Mažuranić. kre-kre Od ovih reči izvode se i glagoli: • mijaukati. ćurlikati. Agovanje). tras. Krcnu kolač nekoliko puta. Srbija) . / i opet sipi i sipi (Tin Ujević) Zuji. kuc. i-a.Onomatopeja Podražavanje glasova i zvukova iz prirode naziva se onomatopeja. cijukati. rok.. blejati. zvoni. тužna pesmo. krcnuti. sipi i rominja (Antun Gustav Matoš) Sve do sunca već se penje / Kukurikuj! (Antun Gustav Matoš) Kiša rominja. heh. bla-bla. kokodak.. (Ivan Mažuranić. Ropstvo Janković Stojana). mee. živ-živ. zveči.. kreketati Zvuci iz okoline • bum. zvuči / Šumi. / glogolji. grmi. / Bugari.-misli se na Srbiju (Oskar Davičo. bong. fijukati. ga-ga. (narodna pesma. huči (Petar Preradović) Metafora Jezičko-stilski postupak u kom se iskazuje preneseno značenje po sličnosti naziva se metafora. pucketati. muu.. majko stara. Primeri: Durak huknu. kukuriku.. Primeri: Oj Stojane.

stilska figura se naziva alegorija. besplatne. • Vilijem Šekspir. Prisutna je u narodnoj pesmi Ljubavni rastanak u kome plavi zumbul i zelena kada predstavljaju zapravo momka i devojku koji su rastavljeni. one su u srce strijela. grč. Primeri: Imao sam od zlata jabuku. sad imam pamet hitru. što svijet gleda i dvori. Ljubavni rastanak) Metafora (grč. Sve je. „Suze sina razmetnoga” Ah. (narodna pesma. Po njoj se ostvaruje prenos značenja tako da se istakne jedna zajednička osobina iz jednog područja života i sveta koja se poveže s drugim područjem. strila iz luka.. Ropstvo Janković Stojana) Dva cvijeta u bostanu rasla. ili čak celo delo. O ruže su kâd nebeski. dim na vitru. san o zori. • Tin Ujević. vila ga je za devet godina. pherein — nositi. μεταφορά — prenos) je skraćeno poređenje. Kijem potegne snažna ruka. Na ognju vosak. i muzika prirode s mirisom jezovitih šuma. Ako se neka metafora često upotrebljava. Metafora u poeziji • Ivan Gundulić. „Kako vam je drago” Cijeli je svijet pozornica i svi su muškarci i žene tek glumci: imaju svoje izlaske i ulaske Metafora u govoru Neke su metafore postale fraze koje više i ne primjećujemo. one su oko vidjela. u bašti na ivici druma. Vila gnijezdo tica lastavica. plavi zumbul i zelena kada. Snijeg na suncu. govornici prestaju da je gledaju kao metaforu: . Zidanje Skadra). ruže bogate.. meta — promena.. (narodna pesma. Trenuće oka. (narodna pesma..Kada se metafora proširi na celu jednu sliku. pa mi danas pade u Bojanu. „Svetkovina ruža” Ruže su munje misli.

. Словенска антитеза Slovenska antiteza je stilska figura klasična za srpske narodne pesme. Njihov je predsednik pravi lav. mirna Bosna Ili u oznakama karakternih osobina: On je lisac. (Narodna pesma.jagodica (prsta) — deminutiv od imenice jagoda jabučica (Adamova) — deminutiv od imenice jabuka ogranak (poduzeća) — manja grana koja se odvaja od veće grane umoran — od glagola umoriti. mačji kašalj. Potemkinova sela. niti sam je od sunca otela' • jednog tačnog odgovora: već mi je bog od srca dao. kolokvijalnom govoru. Ili si je od zlata salila? Ili si je od srebra skovala? Ili si je od sunca otela? Ili ti je bog od srca dao?' • netačnih odgovora: ''Niti sam je od zlata salila. đevojačka majko. ubiti Metaforički frazemi su česti i u svakodnevnom. ''niti sam je od srebra skovala. dobija se sarkazam. ili je ironija preterana. Sastoji se od tri dela: • pitanja: Oj punice. Ženidba Milića barjaktara) Ironija Stilska figura u kojoj se rečima daje suprotan smisao od onog koje imaju kao svoje osnovno značenje naziva se ironija Ako u prizvuku ima i zlobe.

pesnički izraz u kojoj pesnik postupno ređa slike po jačini doživljavanja od najslabije do najjače ili obrnuto. Alegorija (grč. Alegorisati. koji ima drukčiji smisao od onoga koji se neposredno daje. • Primer: "Imao sam od zlata jabuku pak mi jutros pade u Bojanu te je žalim. u slikama.odlomak iz pesme zidanje Skadra Alegorija predstavlja govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. u slikarstvu (Delakroa — Revolucija). satire itd.J. skrivenoj formi iskazuje svoje misli i osećanja. može imati vid složenog i dubokog simbola. slikovit način govora. zoro. žitku. pisanja ili prikazivanja u književnosti i umetnosti. slikovit govor. zbogom. Kad mligijah umreti) • Epifora . izražavati se zavijeno. Zmaj. mora da se ugojio! (J. basne i drugi oblici (Domanović — Stradija). u književnosti npr. personifikacije. Tri hajduka ) Alegorija Stilska figura u kojoj pesnik u zavijenoj. beli danče! (Branko Radičević. moj prelepi sanče! Zbogom. Gradacija Gradacija je stilska figura. a ne riječima koje ih direktno izražavaju. slikovito objašnjenje pojmova i misli. Anafora Anafora je stilska figura koja predstavlja iznošenje spreda. ponavljanje istih reči na početku rečenice i rečeničnih delova.Primer (ironija): Samo ti nastavi da se svađaš! (ustvari: Prestani da se svađaš!) Primer (sarkazam): Ako`j um`o kamen gristi. drugo govoriti)." . prežalit ne mogu. • Primer: Zbogom. proširene metafore.

.To je stilska figura koja predstavlja ponavljanje jedne ili više reči na kraju rečenice suprotno od anafore. Jedan simbol može imati više značenja.simbol mira. plava boja . slobode. beskonačnosti. Simbol Simbol je stilska figura kojom se konkretnom predmetu pridaju simbolična značenja. • • Primer nebo .. .