LEKTIRA.

SOFOKLO: ANTIGONA

1. Pročitajte mit o Edipu. Obratite pozornost na likove koji se spominju u tragediji: Antigona, Izmena, Eteoklo, Polinik, Kreont, Euridika. Prikažite njihove međusobne odnose. 2. Analizirajte sukob između Antigone i Izmene na početku drame i odgovorite na pitanja: a) S kojom viješću Antigona započinje razgovor? Što traži od Izmene? b) Kojim se argumentima Izmena suprotstavlja Antigoni? c) Na koji način vi doživljavajte taj sukob? Kakav je vaš odnos prema Izmeni? Je li ona razumna osoba ili je smatrate kukavicom? d) Napišite nekoliko rečenica na temu Svakodnevna čovjekova dvojba – žrtvovati se za druge ili živjeti svoj život. 3. Tko su nositelji dramskoga sukoba? Po čemu je Kreont suprotstavljen Antigoni? 4. Zašto je Antigona prekršila Kreontovu naredbu? 5. Analizirajte Antigonine monologe. Koje ju unutarnje dvojbe muče? Smatrate li da je njezin karakter prikazan realno ili je idealiziran? 6. Kakav je odnos između oca i sina? Krivite li Kreonta za Hemonovu smrt? 7. Zašto se pojavio Tiresija? 8. Koja je uloga kora? O kojim temama kor progovara? 9. Što je Kreont naučio u ovoj tragediji? Je li zaslužio ovakvu sudbinu? 10. Postoji li pobjednik u ovoj drami?