P. 1
Med Astr Marg Milard Znaci

Med Astr Marg Milard Znaci

|Views: 449|Likes:
Published by alisa1

More info:

Published by: alisa1 on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

TEKSTOVI OD MARGARET MILLARD OVAN Anatomski vezan za: glavu, lice, mozak, gornju vilicu i o i.

Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum fosfat. Ovnovi su uglavnom sr ani i sna ni. Ali zbog radnih obaveza, esto preska u obroke ili jednostavno zaborave da jedu! Tek kada osete da su potpuno iznemogli od nekog rada, onda se sete da nisu dugo jeli. Zbog toga je potrebno da ih neko stalno opominje da redovnije jedu. Prirodni lek za Ovna je san. Treba da jedu laganu hranu i izbegavaju estoka alkoholna pica. Ovan ima ravnodu an ili neizbirljiv stav prema onome to jede. To zna i da esto ne pazi ta jede, pa to mo e biti uzrok zdravstvenih problema. Voli gurmansku hranu, ali samo kada je priredjuje za goste, kada sam obeduje, nije mu va no ta je to. Ovo mo e dovesti do podlo nosti mo danih udara, groznicama, problemima sa pam enjem, neuralgijama glave i lica, vrtoglavici ili nervnoj iscrpljenosti. Po to je mozak najaktivniji deo tela ovaj znak smatra da svi ostali delovi tela mogu pratiti njegovu vitalnost. Puno, ita, pi e, radi u toku dana i nesrazmerno tro i svoju vitalnu energiju. Mnoga, ako ne i sva mogu a oboljenja kod ovog znaka mogu se spre iti ako se posveti bri ljiva pa nja svakodnevnim navikama, samodisciplini i uravnote enoj ishrani. To ovom horoskopskom znaku te ko pada jer je esto preokupiran mnogim drugim stvarima nego kuhinjom i kuvanjem. Ovan voli da podeli sa nekim ono to ima. Tako je i u ishrani. Ne voli da obeduje sam, ve u dru tvu sa nekim. Ovnovima je kalijum fosfat potreban zbog toga to poma e regeneraciju mo danih elija koje ovaj horoskopski znak tako ne tedimice tro i u toku dana. Nedostatak kalijum fosfata mo e dovesti do razdra ljivosti, glavobolja, nervne depresije i stanje op te iscrpljenosti. Organsko gvo dje je takodje va an sastojak u ishrani za znak Ovna. Uti e na mi i nu gradju. Ovaj znak u toku dana potro i mnogo energije na mi i nu aktivnost, sli no kao to mnogo tro i i mentalnu energiju. Proteinska hrana se preporu uje za osobe rodjene u ovom znaku. Organskog gvo dja ima u mahunarkama i posnom mesu. Ovan se ne snalazi u mno tvu informacija i podataka, tako je i u ishrani, pa je problem to ne razmi lja o raznovrsnoj ishrani. Zadovoljan je jednostavnom i jednoli nom ishranom. Kalijum fosfata ima u cvelki, celeru, zelenoj salati, karfiolu, spana u, rotkvi, argarepi, jabukama, orasima i krastavcima. Lekovite trave vezane i korisne za znak Ovna su bosiljak, nana, mahonija i aloja. BIK
1

Anatomski vezan za: grlo, vrat, uho i vratne pr ljenove. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i natrijum sulfat. Bik ima prirodnu naklonost prema jelima punim skroba, slatki ima i kola ima, to ga rano mo e u initi gojaznim, a to je ne to to e te ko mo i odbaciti u srednjem dobu. Masna tkiva koja akumulira mogu izazvati probleme sa cirkulacijom. Za ovaj znak, kao i za njegov suprotan znak u horoskopu ± znak Vage, va no je da obeduju u mirnoj i opu tenoj atmosferi. Rasprave za vreme obeda, kod ovog znaka esto dovode do pojave psihosomatskih bolesti ili pojavu ira na elucu. Ovom znaku je va no da se dobro i prijatno ose a dok obeduje, i da ga niko ne uznemirava dok ne zavr i sa obedom. Va no mu je i da se nakon toga prijatno ose a. Ovaj znak, kao i znak Vage, poklanja va nost svom estetskom izgledu, ali elja za dobrim jelom je ovde veoma jaka, pa esto prevagne ovo drugo. Ako ste iza li na ve eru sa nekim ko je u ovom znaku, pazite da ne pojedete vi e od njega. On na to mo e biti veoma ljubomoran. Kako osobe u ovom znaku ne biraju ta e pojesti, ni kada, esta je pojava katara ili ira eluca. Skloni su i tzv. hipohondarskom uzimanju hrane Tj. imaju ose aj da su uvek gladni. Ovo je naro ito primetno posle 45-te godine ivota. Bikovima je neophodan natrijum sulfat jer on kontroli e koli inu vode koju telo zadr ava. Nedostatak ove soli mo e izazvati oticanje tkiva zbog akumulacije vode u organizmu. Natrijum sulfata ima u bundevi, kupusu, crnom luku i blitvi. Takodje unesite i dovoljno joda, za ispravan rad tiroidne lezde, pa se tako mo e spre iti eventualna gu avost kojoj su osobe rodjene u ovom znaku sklone. Najbolji izvori joda su ve ina morskih riba i morske hrane, kao i jodom oboga ena so. Potreba za jodom najve a je u periodima detinjstva i mladosti kod mu karaca a u kasnijim godinama kod ena. Posle 45-te godine zivota, ovaj znak bi trebao da svoje zdravlje obogati unose i kroz ishranu dovoljne koli ine vitamina A i E. Lekovite trave korisne za znak Bika su alfija, hajdu ka trava, im irika, kiseljak i uta trava. BLIZANCI Anatomski vezan za: ramena, ruke, plu a i nervni sistem. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum hlorid. Malo je osoba rodjenih u ovom znaku koji e tro iti fizi ku energiju u toku dana a ve ina ih je koji tro e mentalnu energiju. Znak Blizanaca je mentalni tip. Zbog toga se ovaj znak treba pobrinuti da mu dnevna ishrana obnavlja iscrpljeni nervni sistem i pove a vitalnost organizma. Kako su po prirodi raznovrsni i vole raznovrsnost svega i sva ega, takvi su i u ishrani. A to je dobro. Smatra se da je ovaj znak medju onima koji najredje
2

imaju problema sa zdravljem. Za ovak znak nije dobro to brzo jedu, kao i sve ostalo to rade. To nije uvek prijatno za njihov stomak. Blizance retko stigne gojaznost jer unetu hranu brzo i tro e. Jedini problem mo e biti psihi ka iscrpljenost. Ako Vam se ini da je to tako, obogatite va u ishranu tabletama kalcijuma. Vitamin D je takodje va an u ishrani Blizanaca. On je neophodan kako bi se kalcijum i kalijum hlorid pravilno apsorbovali u oranizmu, elijska so Blizanaca je kalijum hlorid koju izda no nude boranija, pargla, cvekla, mrkva, karfiol, celer, kajsija, breskve, ljive i ananas. Znak Blizanaca je najmanje ispitan kao zodija ki znak od strane nutricionista, i najmanje jasan kada je zdrava ishrana u pitanju. Velike su razlike od osobe do osobe, kao i u odnosu izmedju enskih i mu kih osoba rodjenih u ovom znaku. Znak Blizanaca pripada tzv. dvostrukim znacima a pravilnu ishranu esto odredjuje podznak rodjenja a ne sam znak rodjenja. Blizancima je kalijum hlorid potreban jer obnavlja iscrpljeni nervni sistem i reguli e fibrin u krvi. Proteinska hrana, bezmasno meso, riba, jaja, sir, soja, kajsije i orasi trebaju biti deo svakodnevnog menija. Lekovite trave vezane za ovaj znak su verbena, sladic i crvena detelina.

RAK Anatomski vezan za: grudni ko , eludac i laktove (zglobove). Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalcijum fluorid. Rakovi su uveni po izvrsnoj kulinarskoj ve tini i ponosni na svoju dobro postavljenu i bogatu trpezu, kako za svoje uku ane, tako i za goste, esto vole i da pri aju o hrani. Ovu osobinu veoma cene njihova porodica i njihovi prijatelji. Sa njima je uvek prijatno obedovati i biti u dru tvu. Medjutim esto je problem u tome to ovo u ivanje u kuvanju i spremanju hrane prati i pozama an gurmanski apetit. Osobe rodjene u znaku Raka te ko mogu odoleti slatki ima, sladoledu ili kola ima. Najslabije ta ke u organizmu ovog znaka su eludac i probavni sistem. Sklonost ka dobrom i obilnom obedu, mo e biti jaka u situacijama jakih emocionalnih stanja ili mentalnih naprezanja.
3

pa to mo e lanovima njihove porodice da smeta. Ima ga u mleku. Jod je elemenat va an u ishrani ovog znaka. donji deo ledja i ki mu.Veliki broj osoba rodjenih u ovom znaku. uop te za ovaj zodija ki znak. Takodje. Znaku Raka je neophodna hrana koja sadr i kalcijum fluorid zato to spre ava nastajanje pro irenih vena. Proteinska ishrana i morska hrana je dobra za znak Raka. Rodjeni u ovom znaku jako vode ra una o svojoj ishrani ali i o ishrani svojih uku ana. Sam kalcijum je veoma bitan za kosti. Lavovi. zglobove i skeletni sistem. vitamini iz prirodnih izvora su se pokazali boljim nego ve ta ki. slabljenje mi i nog sistema i vida. ali e isto tako bogato i obilno 4 . Lavovi su skloni sr anim tegobama. Osobe rodjene u ovom znaku retko kada piju previ e. U nedostatku mo e izazvati rano propadanje zuba. Za ovaj znak je va no da neophodne vitamine uzimaju isklju ivo iz prirodnih izvora a ne sinteti ke. u . vole dobru gozbu u prijatno dru tvo. preporu uje se da dijetu oja aju sa vitaminima iz kompleksa E i B. jogurtu. Lav bi trebao da usvoji ishranu sa mnogo proteina a malo e era i skroba. kao i Rakovi. LAV Anatomski vezan za: srce. siru. Trebalo bi u ishrani izbegavati preobilnost e era. Nadgledaju i sebe i druge. Za gojazne osobe kojima ne poma e uobi ajena dijeta. Ravnote a telesnog metabolizma iz tog razloga mo e biti naru ena. to je dobro jer Lav u horoskopu je uvek oprezan ta e pojesti. jela bogata skrobom ili masna jela. To je ujedno i dobra dijetalna hrana. sir i iseckani celer sve to na ra enom hlebu. Ali. Morska riba i uop te morska hrana bogati su jodom. oticanje tkiva zbog zadr avanja vode. Lekovite biljke koje su dobre za ovaj znak su ruzmarin. pomorand i i umancetu jajeta. Zbog toga bi bilo dobro da izbegavaju gojaznost ili neodgovaraju i na in ishrane. Najva niji vitamini za znak Lava su C i E. jagodi i kupusu. ali a a dobrog crnog vina bi bila korisna nakon ru ka. Vitamin C se najvi e mo e na i u tropskom i ju nom vo u. paprici. po inje da oseti gojaznost vrlo rano. Rezultate svega je nastajanje edema ± tj. Izbegavati masna jela. Preporu uje se uz popodnevni sendvi . beli mak i kamenika. p enici. Rahitis je esta bolest kod rodjenih u znaku Raka (pogotovo enska deca) gde postoji nedostatak kalcijuma. Vitamin E se nalazi u salati. Zdrava ishrana: prehrambeni artikli bogati magnezijum fosfatom. sojinom ulju. zatim paradajzu. Arterioskleroza je est gost kod ovog horoskopskog znaka.

Da bi jedna Devica bila zdrava. smokvi. ljivi. Ishrana treba da se sastoji od veoma irokog izbora namirnica. Vi e nego ijednom drugom znaku stomak je veoma slaba i osetljiva ta ka u organizmu. Ve ina osoba u ovom znaku je svesna toga pa preterano brine o dijeti i zdravoj ishrani.jesti i kada su sami. Da bi jedan Lav bio zaista Lav. 5 . salati. Metabolizam kod ovog znaka je spor. tost. elijska so Device je kalijum sulfat. Dobar je visokoproteinski doru ak. treba da obrati pa nju na izbor hrane koju jede. A i za goste.ulja u telu posta e viskozna pa to mo e dovesti do za epljenja pora ko e. Ako nema dovoljno ove soli. Za ovaj znak najva nije je ravnomerno uno enje neophodnih namirnica u organizam. bezmasno meso sa jogurtom. Jutarnji napitak pre bi trebao da bude aj nego kafa. A to nijednoj Devici nije te ko jer oni su prirodno predodredjeni da budu dijeteti ari. tako e se truditi da i kada je spremanje hrane u pitanju sve bude na mestu. Mo e se biti gotovo siguran da e se doma ica rodjena u ovom znaku potruditi da je hrana pripremljena za njene uku ane uvek ono najbolje. ivinu.). Sa uvana DEVICA Anatomski vezan za : donji abdomen. mirodjija. isto tako odr ava proto nost krvi u organizmu formiranjem albumina u krvi. Mnogi Lavovi imaju problema sa ki mom ili bolovima u ledjima. Lekovite trave vezane za znak Lava su masla ak. kratak bol u grudima ili nedostatak daha znak su nedostatka magnezijum fosfata u organizmu. Magnezijum fosfata ima u bademu. kafa itd. nego i stanje u kojem obeduje ± ako se za trpezom ne opusti. koji reguli e snabdevanje i podelu ulja u organizmu a na taj na in osposobljava uno enje i kiseonika u elije ko e. Za Device je va an ne samo izbor hrane. mora i per un. Takodje osobe u znaku Lava vole da ekspeimenti u sa hranom kada je sami spremaju i obi no su u tome uspe ni. nervni sistem i eludac. elijska so Lava. Mu nina. pa tako mo e oti i u drugu krajnost. borovnici i orahu. krompir. sir. Izbegavati hranu i pi e koja se te ko svare. magnezijum fosfat stimuli e funkcije varenja i izlu ivanja. jaja i soju. d em. varenje i asimilacija hrane bi e slabo. Najgori na in zapo injanja dana je doru ak bogat ugljenim hidratima (slanina. mora vi e nego ijedan drugi znak paziti na svoju ishranu. nana. Zdrava ishrana: Hrana koja sadr i kalijum sulfat. jogurt. pogotovo sa godinama. Zbog toga treba unositi hranu koja se brzo i lako mo e svariti. Dobro je imati ishranu koja uklju uje divlja . Kako vole da su u svemu dobro obave teni.

U dijetama treba koristiti uno enje vitamina A. celer i spana . Naro ito je va an vitamin E koji je faktor odr avanja pravilnog rada jetre i bubrega. ovsu. lucerka. ra i. Natrijum fosfat je elijska so znaka Vage. Ovaj vitamin je odli an i u terapiji ko nih problema i ekcema. Ona odr ava ravnote u kiselina i baza u organizmu ovog znaka. akne i perut. dovoljno joda i mineral bakra. kao to su hemoroidi i pro irene vene. pa se preporu uje ovo esto unositi u ishrani. bademu. jednostavne i zdrave hrane koja e zadovoljiti osnovne potrebe ovog znaka. ljive. kao i Blizanci i Vodolija. Dobro bi bilo da se svakodnevna ishrana sastoji od obi ne. jagode. Vazdu nih znakova. sa istim i lepim tenom. Bogata trpeza i slatki i mogu ponekad biti na trpezi u sve anim prilikama kada dolaze gosti. Lekovite trave koje su korisne za znak Device su valerijana i ruzmarin. bademi. Ostali prehrambeni artikli koji e upotpuniti dnevnu ishranu ovog znaka su orasi. slad i ulje od soje. breskve. Za ovaj znak takodje je va no da obeduje u mirnoj i prijatnoj okolini. pa tako i prilikom ishrane. Za znak Vage jo je va an mineral bakra koji u estvuje u formiranju krvnih zrnaca i nekih enzima koji su va ni za o uvanje nervnog sistema. Ovim znacima je nervni sistem najosetljiviji. pirina .Nedostatak kalijum sulfata uzrokuje nevolje sa ko om. E. povr u i proteinskoj hrani. 6 . Vaga pripada grupi tzv. kukove i butine. mogu zadati probleme sa gojazno u ovom znaku kome je itekako stalo do estetskog izgleda. krastavci. VAGA Anatomski vezan za: bubrege. bezmasnom mesu. Najbolji izvori vitamina E su klica zrna p enice. Prirodna sklonost gurmanskoj hrani. Preventiva je i protiv mogu ih problema sa venama. fotogeni nosti. cvekla. Kalijum sulfata ima dovoljno u slede im artiklima: p eni nom zrnu. Natrijum fosfata ima u vo u. Lekovite trave dobre za ovaj znak su ljubi ica. Od nekih trava se kuva aj a od nekih se prave lekoviti preparati biljnog porekla. pargla. Artikli koji su bogati sa mineralima bakra su salata. Vage se smatraju znakom lepote. ekceme. Natrijum fosfata ima najvi e u prehrambenim Artiklima kao sto su jabuka. Zdrava ishrana: artikli koji su bogati natrijum fosfatom. poput znaka Bika i Raka. maj ina du ica i kiseljak. Za to ne i uz prijatnu i tihu muziku! Ovo stimuli e ovaj znak u svemu. Takodje olak ava eliminciju otpadnih materija iz tela. suvo gro dje. soji i siru. Prevencija je i kod steriliteta ena i mu karaca ovog znaka. kukuruz i borovnica.

On je neophodan za pravilan rad tiroidne lezde. puter. C i E vitaminima. Rodjeni u ovom znaku su skloni u icima i kada je u pitanju jelo i kada je u pitanju pi e. morska hrana i vi nje su dobri izvori kalcijum sulfata i vitamina E. Smanjiti u ishrani masna jela. konstipacija je esti problem. Jer. Mo e samo tetiti organizmu. da ako se unosi premalo masno a u organizam ± mo e se ugojiti. sla ica. d em i kafu. Upotreba reklamiranih laksativa nece umanjiti konstipaciju. Dnevni re im dijete. Proteinska hrana. slatki e. SKORPION Anatomski vezan za: reproduktivne organe. ogrozd. a da bi se unela dovoljna koli ina ove soli treba u ishrani koristiti sve e vo e. Tako to funkcioni e kod znaka Skorpiona. Za re enje ovakvih problema bolje je koristiti dijete: vi e proteina. a ima ga u borovnici. znak su nedostatka kalcijum sulfata ili vitamina E. 7 . Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum sulfat i vitamin E. Vi e vole kada to neko drugi uradi. Jod se mo e na i u morskoj hrani. smokve. kokos i suve ljive. U ivaju u hrani ali nisu ve ti i njenom pripremanju. gro dje. bubrezima. korpioni esto imaju visok nivo masti u krvi ± trebalo bi da izbegavaju masnu hranu. Za znak Vage jos je va an i jod. salate i povr e. Trebali bi esto biti na trpezi ovog znaka. Op ti princip jeste. Kod enskih osoba rodjenih u ovom znaku. organizam ovog znaka ne mo e apsorbovati redovnu formu soli. Holesterol u krvi esto uzrokuje infarkt. vi nje. A ozbiljan nedostatak kalcijum sulfata mo e dovesti do hroni nih problema sa bubrezima. crni luk. kelj. lag. A on je tako est kod znaka korpiona. rotkvice. lezde. irevima. beli luk. bilo bi dobro obogatiti sa vitaminima B-kompleks. Dijete bi morale biti uklju ene u re im ishrane kod ovog znaka. salata. Re enje je u smanjivanju koli ine masno a ivotinjskog porekla a obogatiti svoju ishranu ulja biljnog porekla. a a jogurta dnevno ili dve kafene ka ike melase. praziluk. Mineral koji je va an za znak Skorpiona je gvo dje. ako je potrebna. ljivama i spana u. Kod znaka korpiona elijska so je kalcijum sulfat. Kalcijum sulfat je takodje prirodni imunolo ki sistem i kod mu karaca i kod ena rodjenih u ovom znaku. Prirodni izvori ove soli su kelj.ostrige i rotkve. bundevi i rotkvicama. jer je to ne to prirodno za ovaj znak. prostatu i be iku. Problemi sa jetrom. jetrom ili nastajanjem ireva unutar organizma. naro ito kako zalazi u godine.

Strelac koji ga ima dovoljno u svom organizmu ne mora da se boji zimskog perioda. slez i petrovac. Silicijum dioksid se takodje mo e prona i i u lekovitim travama korisnim za znak Strelca kao sto su alfija. kosi nedostaje sjaj. 8 . Vitamin C je jako potreban i Va oj jetri. slezu. Na sli an na in. Egzoti na jela. STRELAC Anatomski vezan za: kukove i butine. Zdrava ishrana: koja sadr i silicijum dioksid. Vitamin C poma e i u prevenciji starenja kapilarnih vena. sve je to neodoljivo za osobe rodjene u ovom znaku. ko u i sistem za varenje. Silicijum dioksid je dobar izolator i poma e o uvanju toplote tela u hladnijim danima. da spre avaju san. kolena. prehlade ili gripe! Takodje. Bolovi zbog istog mogu no u biti tako jaki. Osnovno pravilo koje treba da va i u ishrani jednog Strelca jeste izbegavanje za injenih i masnih jela. jagodi i jestivim korama mnogih vo a i povr a. pelen i lopuh. ova so u organizmu deluje lekovito na mestima gde se pojavila bubuljica na ko i. U nedostatku silicijum dioksida razni zdravstveni problemi su mogu i kod ovog znaka: nokti su slabi i lomljivi. U organizmu ga ima u pankreasu. Jedan od vitamina iz kompleksa B jeste Holin. Holin bi trebao svaki Strelac da unosi povremeno u organizam. kola i. zapaljenje o nih kapaka i bolovi u desnima. Za pravilan rad jetre kod ovog znaka treba unositi dovoljno vitamina C i B-kompleksa. ako dodje do za eplenja koronarnih arterija moze do i do infarkta ili izazvati mo danu kap u kasnijim godinama ivota. kostima. JARAC Anatomski vezan za: skelet. klici p eni nog zrna. Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum fosfat i vitamin E. pirin u. Ima ga dovoljno u tele oj jetri. lag. vezivnom tkivu mozga i u nervnim elijama. ili neka druga lo a promena na ko i. torte. Ima ga u alfiji. Holesterol kod znaka Strelca se odra ava tako sto smanjuje cirkulaciju u nogama i stopalima. mi i ima. tre nji.Lekovite trave koje mogu koristiti osobe rodjene u znaku korpiona su bosiljak. Ako ga dugo nema u organizmu u dovoljnoj koli ini to kod ovog znaka dovodi do izumiranja elija jetre. majoran. Silicijum dioksid je odgovoran za prirodno le enje zapaljenja u organizmu. kopriva. umancetu jajeta i lecitinu soje.

pasulj. Bezmasno meso. divizma i cvor-trava (Polygonum aviculare). bubrega. Zbog slabe cirkulacije ishranu bi svakodnevno trebalo obogatiti sa vitaminom C. kosti nogu i zglobove ruku. gro dje. uni tava vitamin E u organizmu. jabuke. gazirana pi a. cvekla. Ako se dogodi ba to. jagode i smokve su izvori kalcijum fosfata.Za razliku od njegovog dvojnika u ivotinjskom carstvu zodija ki znak Jarca ne mo e pojesti bilo ta a da prodje neka njeno! Nepo eljni su za ovaj znak razni artikli kao okolade. spana . slatki i masna jela. Lekovite trave korisne za rodjene u znaku Jarca su amarant. Znak Jarca ima tendenciju smanjivanja telesne temperature. dunja. Takodje nakon doru ka za ovaj znak se preporu uje i Joga izmedju 7 i 8 asova ujutru. neophodan za odr avanje telesne temperature. celer. Preporu uje se normalna a ne dijetalna ishrana za ovaj znak. Dobro je u ishrani koristiti proteinsku hranu. pasulj. zapaljenja ko e ili irevi. mleko. esta su hroni na oboljenja. elijska so znaka Jarca je kalcijum fosfat. Ishrana bogata masno ama. sa trajanjem najobi nijih ve bi u trajanju do 10 minuta. U nedostatku. so ivo. Ovo pobolj ava iskori enost unete hrane i cirkulaciju u organizmu. Postoje uvek mogu nosti da se kod Vodolije kad-tad pojave problemi sa paratiroidnim lezdama i da one lu e nedovoljnu koli inu hormona. kako bi se obezbedila normalna ravnote a izmedju kalcijuma i kalijuma u organizmu. i majonez nisu preporu ljivi za ovaj znak. je am. Vitamina E ima u gro dju i morskoj hrani. Kalcijum fosfat koristi albumin iz krvi da bi izgradjivao i odr avao konstantnu telesnu strukturu. Zdrava ishrana: treba da uklju uje natrijum hlorid. te se preporu uje u ishrani esto unositi sve e zrelo gro dje a isto tako suvo gro dje. kola i. limuni i pomorand e. sokovi. kuvana jela kao spana . reumatizam. kru ke. so ivo i kupus. Hlorin. bi trebali biti sastavni deo svakodnevne ishrane ovog zodija kog znaka. bogatoj probranim jelima. kori en u ve ini javnih vodovoda. posledice su 9 . VODOLIJA Anatomski vezan za: vid. kupus. Ovaj znak je u potpunosti spreman da u iva u lepo postavljenoj trpezi. Izmedju obroka dobro je piti dosta te nosti. Za znak Vodolije hrana ima posebno mesto u njihovom ivotu. U zimskom periodu dobro je piti aj od nane i kamilice zbog pospe ivanja cirkulacije. Zna ajnije koli ine E vitamina bi e potrebne posle 35-te godine ivota kao prevencija u borbi protiv vaskularnih problema. paprika i i ljuta i za injena jela. Sve e vo e kao sto su ananas. alkoholna pi a.

celeru. Ako nedostaje natrijum hlorida u telu. U organizmu ima prose no oko 70 procenata vode. RIBE Anatomski vezan za: stopala. Lekovite trave dobre za znak Vodolije su koren gaveza. depresije i pulsiraju e glavobolje. Takodje. argarepi. kiseonik se prenosi u organizmu putem fosfata gvo dja. jagodama. buhac. Dobri izvori natrijum hlorida su u spana u. pove anu temperaturu i na kraju zapaljenje dela tela gde se nedostatak ove va ne soli najvi e manifestuje. pasulj i bezmasna govedina su bogati sa fosfatima gvo dja. nizak krvni pritisak. telesne sokove i stomak. Vodolije su sklone slaboj cirkulaciji. U nedostatku natrijum hlorida mo e se prouzrokovati stvrdnjavanje arterija. morska zelenika. mleko. To je obi na kuhinjska so. smokvama. Nedostatak obi ne soli ne mo e se prosto nadoknaditi tako to e se vi e posoliti hrana. Nedostatak fosfata gvo dja uti e i na nedostatak kiseonika. lako zamaranje. trebale bi se esto obnavljati u ishrani artiklima koji su bogati kalcijumom. pargli. kukuruzu (pogotovo kuvanom). Kod Vodolije elijska so je natrijum hlorid. so ivu. Jedini na in da se nadoknadi nedostatak ove soli jeste uno enje artikala koji je sadr e. Potrebna je bogata proteinska ishrana koja ne e dozvoliti predispoziciju ovog zodija kog znaka za zadr avanjem vode u organizmu. Jer. sir. Ova so ne dozvoljava opu tanje mi i a u telu nego ih dr i jakim. Dobro zdravstveno stanje zavisi od elijske soli znaka Riba a to je fosfat gvo dja. kupusu. Medjutim sa kuvanjem gvo dje se oslobadja i odlazi u vodu.uvek iste: nervna napetost. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i fosfate gvo dja. naro ito u nogama. sla ica. Bez adekvatne koli ine proteina primeti ete da ste se pognuli i dobi ete ravne tabane. Vodolije. d igerica. Nedostaju e rezerve kalcijuma u organizmu. Nedostatak fosfata gvo dja uzrokuje anemiju. Proteinska hrana e oja ati slab skelet i tako Vam dati ispravno i pravilno dr anje.ona je isuvi e krupna da bi se mogla apsorbovati kroz membrane. U koncentrisanom obliku natrijum hlorid mo e se na i u biohemijskom medikamentu koji se zove Natrium Muriaticum. problemi sa bubrezima. rotkvicama. koja se najce e 10 . okeanskoj ribi i morskoj hrani uop te. est i lak zamor kao i razdra ljivost. Isto tako u nedostatku fosfata gvo dja povremeno se mogu osetiti lupanje srca. Dobri izvori kalcijuma su repa. lo san i nedostatak daha pri naprezanjima. voda se ne mo e pravilno kontrolisati i deliti. pa samim tim i na smanjenu cirkulaciju. kao vazdu ni zodija ki znak imaju osetljiv nervni sistem. Rezultat toga mogu biti este dijareje ili katar eluca. soja i bademi. Namirnice kao spana . mo dani udar.

uglavnom akutnim bolestima koje prati visoka temperatura i poreme aj krvne slike. epilepsija. meso i za ini. di ni organi. Od kroni nih bolesti rijetko oboljeva. infekcijama seksualnih organa. Sirove namirnice bogate ovim fosfatima su jagode. mo e se uzimati u vidu tableta tako to e se zdrobiti i sa estostruko ve om dozom e era popiti... jajnici. na istom zraku uz more ili vodu. klju na kost. o i. fizi ke aktivnosti. etnje ili neke druge. upalama mozga i u i. U prehrani ne treba osobito paziti na koli ine niti kakvo u. SLABOSTI KARAKTERISTICNE PO ZNAKU RODJENJA OVAN Najslabiji dio organizma je glava. a u lije enju koristiti i prirodne lijekove.nakon kuvanja baca. mozak. U prehrani mo e biti zastupljena "ja a" hrana. (osim pasulja).potom krvotok. Podlo ni su bronhitisu. lijezde. Morska i okeanska hrana je bogata jodom. a za vrijeme oporavka najbolje mu odgovara kretanje. anemije. Dobro je jesti sirovo vo e i povr e. to pogor ava stanje i mo e dovesti do hipohondrije.. U ve im nedostacima gvo dja a prepisanom od odgovaraju eg lekara. nos. ne preskakati obroke ili jesti izme u obroka kako to Blizanci esto obi avaju.. Lekovite trave znaka Riba su mahovina. kampana. bubrezi i spolni organi. Za ove ljude karakteristi no je da zbog stresova ili dugotrajnog nerviranja lako gube kosu. razli itim neurozama.Pla e ih i manji znakovi oboljenja. zglobovi. masno e i krob. BIK Slabi djelovi organizma su vrat. nervi. a u takvom slu aju naj e e su migrene. Zodija ki mineral znaka riba je jod a u nedostatku istog mo e do i do uve anja tiroidne lezde. Odli no reagira na homeopatsko lije enje. ene i deca e e e osetiti nedostatak ove soli nego mu karci rodjeni u ovom znaku. ali treba voditi ra una o koli ini i smanjiti ugljikohidrate. mi i i lica. a sekundarno lijezde. mlijeko i mlije ne proizvode. prsti aka. samo uvesti vi e reda. sklon je povredama. kroni ne upale bubrega ili organa za reprodukciju. upalama. le ni pr ljenovi. BLIZANCI Najugro eniji djelovi organizma su ramena. Zbog toga je bolje nabrojane namirnice ne kuvati. Nedostatak joda je u velikom procentu zastupljen medju ljudima koji su rodjeni u znaku Riba. bademi i orasi. borag i alge. suvo gro dje. tumorima. e erna bolest. plu a. infekcijama. ruke. Nekontrolirano rasipa energiju. 11 . astmi. srce. zglobovi vilice. krvne ile i krv. razli itim oboljenjima vena. Ovnovi bi trebali izbjegavati mast u prehrani i smanjiti koli ine mesa i jakih za ina. mjehur. manje naporne. grlo krajnici. mozak. hemoroidi). Br e se oporavljaju u prirodi. Sklon je bolestima koje nastaju radi prekomjerne ili lo e ishrane (masno a u krvi. glasnice. trave i ajeve.

. a bolesti kojima inklinira su utica. Vitalni su. a sve to treba uzimati u to manjoj koli ini i samo po savjetu lije nika. Zbog sklonosti hipohondriji rado posi e za lijekovima ili isprobava razli ite narodne recepte. a smetnje s probavom esto su samo "zvono za uzbunu" zbog previ e briga i previ e obveza koje preuzima. Ro eni u ovom znaku najte e oboljevaju od tumora i karcinoma. mjehur. aorta. eludac. anemije. Po eljna je raznolikost u prehrani s ne to vi e luka nego to ga sadr i standardna prehrana. gastritisu. uvesti jedan "vo ni" dan. Na njega sna no utje e okolina i jo vi e emocije. e erne bolesti. jetra. a krvna slika joj obi no pokazuje lo iju sliku od o ekivane za bolest od koje boluje. osobito soli.. sve sa to manje za ina. okru en onima koje voli.. ki ma. depresijama ili histeriji i svim obiteljskim (genetskim) oboljenjima. kamenaca u u i ili bubrezima. Vrlo je neotporna prema zaraznim bolestima ili onima koji nastaju zbog lo ih higijenskih uvjeta. pa su mu eludac i probavni organi esto ugro eni. tumori i karcinomi. vene. Dobro reagira na sve vrste lije enja. infarktu. ne to br e ako je okru ena stalnom pa njom i ugodnom glazbom u toplijim prostorima. mi i i. vene. pogotovo ako je izolirana od ljudi koje voli. U prehrani bi trebalo izbjegavati suhomesnate proizvode i sve to je nedovoljno kuhano ili pe eno.. Najbolje se oporavlja u mirnoj sredini s dosta svjetla i topline. u . povremeno. pa lako oboljeva od bolesti tipi nih za podneblje u kojem ivi ili bolesti koje se razviju zbog neprimjerenog stanovanja (vlaga) i zbog emotivnih te ko a. a ako ima povjerenja u lije nika pomo i e mu i placebo lijek ili sugestija.. bolje je da svu hranu uzima kuhanu. ko a. U prehrani treba smanjiti krob. VAGA Osjetljive to ke su bubrezi. groznicama. nefritisa. Lako oboljeva od reumatskih upala. razli iti crijevni nametnici. tlak. Osjetljiva su mu i plu a. slatki e i okoladu. LAV Slabe to ke su mu srce.RAK Rak je ro eni gurman. arterije. rebra. Za vrijeme bolesti mo e upasti u depresivna raspolo enja. tumorima. upalama. donji dio ki me. lako prebole jednostavnije bolesti i nikada ne umi ljaju bolesti. perad i ribe i to vi e povr a. jetra.. KORPION 12 . Ne preporu a se crveno ni masno meso u prehrani. a osim vo a. Kao i Ovan. skloniji je akutnim bolestima. Na po etku svakog prolje a dobro bi do la ozbiljnija vitaminska kura. Najbolje se oporavlja na planinskom zraku. a dobro bi bilo.. Br e se oporavlja u hladnijim i vjetrovitim krajevima. u . slezena. su enje kapilara. Sporo se oporavlja. eludac. samo teletina. Sklon je reumi. o i. DJEVICA Probavni sustav je najosjetljivja to ka. masno e. bubrezi i nervna vlakna su djelovi organizma na kojima se bolesti najlak e razviju. bolesti krvi i vena.. a ako oboli od kroni nih bolesti naj e e je to angina pektoris. crijeva. slezena. jetra. krv.

Sklon je povredama. eludac. hemoroidima. srce. Prehrana treba biti raznolika. u i. vratni dio ki me. povr e.. kuhano vo e. krv. e ernoj bolesti. Sklon je upalama. diskopatijama. kapilara i krvnih sastojaka. riba. gle njevi i zglobovi. grlo. sr anim dekompezacijama. U prehrani mo e biti zastupljeno sve osim estokih za ina. ali i lomovima. migrene. Sklone su bolestima koje se razviju od poreme aja krvne slike. vene. krvotok. zubi. bolestima arterija srca i plu a. fobijama i svim bolestima nepoznatog porijekla. Odgovara im lak a. naporima. Bolje je prehranu bazirati na povr u. skratiti etnje za vrijeme oporavka. planinskom zraku.. ali se brzo popravlja. Slika bolesti izgleda dramati no. a za zdravog Strijelca vegetarijanstvo je najbolji izbor. reumi. nervne i du evne bolesti. histeriji. bokovi. neuralgije. zglobovi. prsti nogu.. ak i vo e je bolje kuhati nego jesti sirovo. Najbolje se oporovlja u etnjama na umskom zraku ili uz more. 13 .. plu a. Uz postoje u bolest esto se javljaju komplikacije koje mogu ote ati dijagnosticiranje. gihtu. tumorima.Slabe to ke su genitalni organi. a najbolje se oporavlja u prirodi upra njavaju i jednostavnije sportske aktivnosti. mozak.. plu a. a najbolje se oporavlja na o trom. jajnici. jetra. Prijaju mu svijetle prozra ene prostorije i ljudi koji e ga razvedriti i oraspolo iti. zatim ko a. Dobro reagira na biljne i homeopatske lijekove. pa trebaju boraviti i iviti u suhim i prozra nim prostorijama. Za vrijeme oporavka ne bi se trebao izlagati naglim promjenama temperature. VODENJAK Osjetljivi su mu donji djelovi nogu. vrat. mozak. naglim upalama. Za vrijeme oporavka trebaju etati. Osjetljive su na vlagu. srce. Precjenjuje svoje mogu nosti pa je potrebno ograni iti njegove aktivnosti. srce. tumorima i raznim infektivnim bolestima. degeneracijama kostiju. limfni sustav. STRIJELAC Najosjetljiviji djelovi organizma su lijeze. limfni sustav. pa postoji opasnost od pogre ne dijagnoze. di ni putevi. prostata. a tretman upotpuniti ajevima i travama na koje odli no reagira. minerala. i ijasu. Njemu su najkorisniji odmor i san. a u starosti sklerozi. rahitisu. vitamina. bokovi. JARAC Slabe to ke su mu ko tani djelovi organizma. bolje kuhana i pe ena.. mokra ni mjehur. anemije. bronhiji. potom ko ne bolesti.. Lijekove bi bilo dobro koristiti u to manjim koli inama.. to manje mesa. Slika bolesti mo e biti vrlo varljiva. najbolje u klimatskim uvjetima u kojima esto pu u suhi vjetrovi. dijetalna prehrana. Karakteristi ne bolesti su sve koje su vezane za poreme aje krvnih ila. karcinomi. nervi. psihi kim oboljenjima. kroni nim upalama. Prehrana treba biti ja a i kvalitetnija s vi e mesa. krv. Skloniji je bolestima koje se sporo razvijaju i dugo traju. ki ma. RIBE Osjetljive to ke su stopala.. plu a. a obroci uredni. korpioni imaju udesnu mo regenaracije. Dobro procjenjuje svoje mogu nosti. ak ni etnjama. udovi. lo e vezivanje kisika u krvi. spolnim infekcijama i bolestima. koljena. reumatskim bolestima.. bubrezi.

slezina.motoricki nervni sistem.spermatozoidi.jezik.nervna vlakna.vid.ASTROMEDICINA-STEPENOLOGIJA BOLESTI Od davnina je poznata povezanost astrologije i medicine na osnovu koje su astrolozi davno dijagnosticirali bolesti i/ili mogucu podloznost datim bolestima!U astrologiji je jako bitan polozaj Meseca kao i njegovi aspekti koji prave sa ostalim planetama pa i kucama.jajnici.da osoba ne bi imala vecih zdravstvenih problema.stopala.receptori u kozi Mars-misicni sistem.gornji deo cela.bela krvna 14 .crvena krvna zrnca.organi cula sluha.takodje se gleda 1.zglobovi Neptun-kicmeni stub.6.telepatske funkcije.jetra.za odredjivanje predispozicija prema nekim oboljenjima.pogotovo ne sme da se javi pomracenje(Sunce konjukcija Mesec)jer to oznacava lose zdravlje a cesto i kratak zivotni vek!U daljem tekstu su date planete i delovi tela(organi)kojima vladaju! Sunce-srce.paratiroidna zlezda.stomak.ligamenti.kod muskaraca desno oko a levo kod zene Mesec-grudi.zucna kesa.bedra.ruke i saka.levo oko kod muskaraca i desno kod zene Merkur-nervni sistem.besika.glikogen i masna tkiva.glava i lice.skeletni sistem.ravnoteza tecnosti u organizmu.brada.zubi.obrazi.gornji deo tela.8 i 12 kuca i vladari tih kuca.kolena.eksterni reproduktivni organi.levo uho.kao i polozaj Sunca!Naime.pankreas Saturn-koza.respiratorni sistem.ledja.nadbubrezna zlezda Jupiter-arterijska cirkulacija.telesne belancevine Uran-visoko-mozdane funkcije.probava.Sunce i Mesec ne smeju biti lose aspektovani.desno uho.telesni elektricitet.sekrecija zlezde sa unutrasnjim lucenjem.kukovi.bubrezi.venska cirkulacija.mozak.cirkulacija.stopala.opsti je vladalac svih hormona Venera-grlo.unutrasnji reproduktivni organi.jer je najcesce on signifikator bolesti jer predstavlja deo tela(organa) koji je najosetljiviji!Danas je i medju lekarima opste prihvaceno da je operacija manje uspesna i sa vise krvarenja ako se vrsi kada je Mesec pun! Prilikom tumacenja natalne karte pored Meseca.usta.hipofiza.culo ukusa.Sunce i Mesec(svetla) u natalnom horoskopu ne smeju imati los aspekat(pogotovo konjukciju i kvadrat) jer upravo taj los aspekat oznacava ne bas dug i kvalitetan zivot! Znaci.

zrnca.groznice.biljnu i zivotinjsku vrstu)!Poznato je da su Haldejci i Hipokrat ukazivali na vezu izmedju astrologije(planeta) i medicine. ali uvek ima neizlecivih bolesnika" Posmatrano iz ugla astromedicine svaka planeta ima "lekovito dejstvo".odnosno planete deluju na celokupnu prirodu(ljudsku.abnormalni rast.visoke temperature -Nana-protiv glavobolje -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Bik -Kupina-protiv upala respiratornog sistema.mladezi Slede odredjeni stepeni bolesti koji su karakteristicni: LEKOVITO BILJE "Nema neizlecivih bolesti.ali donosi cudesne efekte u izlecenju od raznih bolesti! Sa aspekta astromedicine ukoliko poznajemo vezu izmedju maticnog horoskopskog znaka i lekovitog dejstva pojedinih biljaka.moguce je da poboljsamo imunitet organizma i da ublazimo razlicite zdravstvene tegobe! TRETMANI LEKOVITIM BILJEM U ODNOSU NA NATALNI HOROSKOPSKI ZNAK Ovan -Maslacak-protiv upala.bradavice.kinesteticke funkcije Pluton-eliminatorni i reproduktivni sistem.tumori.krajnika -Lipa-cisti sluz iz grla -Zalfija-za izbacivanje viska tecnosti iz organizma i cisti organizam od toksina Blizanci -Andjelika-leci disajne organe -Hrastov list-protiv bolesti pluca -Islandska mahovina-protiv kaslja Rak -Kamilica-protiv upala i stomacnih tegoba -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Anis-protiv grceva u zelucu -Majcina dusica-regulise pravilan rad ginekoloskih organa Lav 15 . o uticaju planeta na odredjeni organizam ili na lekovito bilje! Svaka planeta ima lekovito dejstvo na organizam(rad i funkciju pojedinih organa) i na primenu trava koje se koriste kao "lekovito bolje"!Postupak lecenja biljem u nekim slucajevima cesto deluje blaze i sporije.

vidom.aritmija -Ruzmarin-protiv bolesti srca -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Devica -Nana-za stomacne tegobe -Kamilica-regulise rad creva i organa za varenje -Maticnjak-za smirenje i opustanje Vaga -Cicak-protiv koznih bolesti i ekscema -Preslica-za pravilan rad bubrega i protiv kamenca u bubregu -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Skorpija -Majcina dusica-protiv upale jajnika. krvotokom. pa jako i harmoni no stvara otpornost na bolesti. rasporedom kiseonika u krvi.-Maticnjak-protiv lupanja srca. Ono je vitalnost u najosnovnijem zna enju.regulise rad ginekoloskih organa i neurednu menstruaciju -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Zalfija-protiv upala i za izbacivanje viska tecnosti iz organizma Strelac -Kupina-cisti krv i krvne sudove -Maslacak-protiv bolesti jetre -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Jarac -Cvet zove-protiv bolesti u zglobovima i reumatskih simptoma -Islandska mahovina-protiv cireva -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od toksina Vodolija -Kamilica-protiv stomacnih ili probavnih tegoba -Maticnjak-protiv upale i bolova u kostima -Nana-za opustanje i smiruje nervni sistem Ribe -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od viska tecnosti i toksina -Ruzmarin-regulise pritisak -Kopriva-poboljsava cirkulaciju i protiv anemicnosti Uticaj planeta na zdravlje Sunce Sunce upravlja sve u. telesnom temperaturom i radom svake elije u organizmu. 16 . radom srca. krvnim pritiskom.

sa osmom operacije. a slab nema ja eg delovanja osim osetljivosti i neotpornosti prema slabijim upalama. glatkim 17 . po svaku cenu. govorom. Jak i harmoni an poma e brzo ozdravljenje. komplikacije i posledice bolesti su este. potrebno je izbegavati svaki operativni zahvat na organima koji su karakteristi ni za znak kada se u tom znaku nalazi Mesec. bubrezi.. Merkur U organizmu upravlja intelektom.) karakteristi nim za znakove u kojima se nalaze kriti ne ku e. polnim i okruglim organima. nervnim sastavom. Mesec Izrazito uti e na raspolo enje i emotivno stanje pacijenta za vreme bolesti i oporavka. s Marsom naj e e upale jajnika u vezi s dvanaestom ku om . Ne bi trebalo operisati karcinom ako je Mesec u znaku koji se vezuje za krvotok i limfni sastav kako bi se izbegla pojava metastaza. bolest prebrodi. jajnici. sna no uti u na zdravlje osoba u ijim je horoskopima jak. Ako se na ovo ubrzano tro enje organizma ne obrati pa nja. venama. organizam se brzo "tro i". ovo je ro eni kandidat za sr ani infarkt.izdr ljivost i snagu da se. upale i slabost duplih organa (krajnici. S ovakvim Suncem bolesti du e traju. s Jupitrom oticanje i prekomerno lu enje hormona. kako ne bi nastupile postoperativne komplikacije. Jaka i harmoni na Venera poma e ozdravljenje i oporavak. vremenom dolazi do slabljenja srca.. Slabo Sunce smanjuje vitalnost.: na glavi kada je Mesec u Ovnu. hormonima. sa Saturnom kamenje u bubrezima. zato uspe nost i zadovoljavaju i emotivni i seksualni ivot. U vezi sa estom upale. cirkulacijom. Ovakvo Sunce uklanja opasnost od ve ina bolesti tipi nih za znak u kojem se nalazi. a s neharmoni nim vladarima dvanaeste ku e postaju hroni ne. Jak i neharmoni an Merkur u vezi sa kriti nim ku ama uzrokuje este promene stanja. a u fazi pomra enja Sunca ili Meseca. Venera Upravlja senzualno u. Ako je mogu e. tumore materice. Jako i neharmoni no Sunce optere uje i ubrzava sve funkcije organizma. mo e uzrokovati probleme u seksualnom ivotu. eventualna. Upravlja seksualnim nagonom i organima. treba izbe i ak i rutinske operacije. sa dvanestom hroni ne bolesti. otpornost i izdr ljivost. npr... pa je potrebno kompenzovati ovu brzu potro nju energije odgovaraju om prehranom i odmorom. s Merkurom sterilnost. Neharmoni an sa Suncem i u vezi s kriti nim ku ama. na bubrezima kad je u Vagi.. plu a.hroni ne. krvlju. motorikom i disajnim putevima. Ako je harmoni no s vladarima kriti nih ku a poma e i ubrzava ozdravljenje. a u organizmu je zadu en za krv i sve organe u kojima se stvara ili pro i ava. dug je i oporavak. a sa eventualnim. napadom Marsa koji je u vezi s kriti nim ku ama. Mars Zna i sve potencijalne. posredno i srcem. predisponira osobu za sve genetski nasledne bolesti. pa i seksualne. venama.. Ako je u vezi s kriti nim ku ama i neharmoni na. jajnika ili dojki. najbolje uz stalnu pa nju voljene osobe. tetivama. krvarenje ili sepsa ako je Neptun u vezi s osmom ku om i/ili Mesecom.

te ke. a posredno srcem.. nervima. krvi. esto neo ekivanog ozdravljenja Neptun U astromedicini on je naj e i kamen spoticanja. ki menom mo dinom. Saturn Potencira sve nasledne bolesti. mo e dovesti do invaliditeta. naj e e se vezuju ba za ovu planetu. srca. dovodi do naglog. zavisnosti. te ke anemije i o te enja glatkih mi ica srca ili bubrega. Kao to je sve u vezi s Jupiterom veliko i bolest mo e biti te ka i uzrokovati brojne komplikacije. odli ne mogu nosti oporavka i regeneracije. smanjuje utjicaje svih lo ih. Jak i neharmoni an uzrokuje upale. Pluton deli s 18 . histerija i razli ite vrste neuroza. Bolesti s njim u vezi imaju buran i brz tok. Najnepo eljniji je gost u kriti nim ku ama jer su sve bolesti s njim u vezi iscrpljuju e. Pod njegovim jakim patronatom su titna lezda i jetra. nekim funkcijama mozga i ko tanom sr i. u vezi s osmom ku om nesretne slu ajeve. Jak i neharmoni an. jer Neptun je najve i stru njak za obmane! Pluton Funkciju upravljanja seksualnim nagonom i organima. Ako je u vezi s kriti nim ku ama harmoni an.. talo enjem i odbacivanjem mrtvih stanica. anestezije) pod njegovim su patronatom. neke su od tipi nih bolesti koje vezujemo za njega. opekotine i bolesti koje se le e operacijom. Jak i harmoni an. amputacije ili presa ivanja organa. ali retko i optimizam koji je bolesnicima toliko va an. Neobi ne bolesti nepoznatog porekla i neizvesnog ishoda. Epilepsija.mi i ima i kostima. U takvoj konstalaciji nisu retke ni nesre e. plu a i krizna stanja. U organizmu upravlja psihom. Slika i tok bolesti redovito zbunjuje i stru njake. Kada je jak i harmoni an. a ak i iskusni neuropsihijatri lako pogre e dijagnozu kada je jaki Neptun u vezi s kriti nim ku ama. duge i lako prelaze u hroni ne. starenjem. alergije. opekotine ili lomovi. Sva druga ija stanja svesti (nesvestice. Takav. infekcije. upravlja nadbubre nom lezdom. Uran Uti e na rad hipofize i hipotalamusa. posebno sa Suncem ili Plutonom zna i jaku vitalnost. kostima. gnojne upale. a u vezi s osmom ku om mogu je i infarkt. psihoze. i krvotoka. neposredni je krivac za deformacije i bolesti kostiju i zglobova. Jak i neharmoni an. udari struje. trovanje krvi. pa i opasnih aspekata u vezi s njima. posebno sa Plutonom ili Suncem. time i na polno pona anje. a u takvoj konstalaciji u slu aju reumatskih upala. Jak i harmoni an daje izdr ljivost. Marljivo i uporno skuplja odba ene. obi no su pra ene gr evima i lo im stanjem krvne slike. lomove. Jupiter U organizmu je zadu en za rad i funkcije lezda. esto uzrokuje metastaze na jetri ili plu ima. sepse. limfnim sastavom. u vezi s dvanaestom ku om. Uz ostale planete uti e na krv. a kao prirodni vladar dvanaeste ku e vlada i podsve u. Jak i neharmoni an s Marsom ili Suncem uzrokuje sr ane aritmije. upravlja rastom. osobito sa Saturnom velika je opasnost kod oboljenja od karcinoma. mrtve stanice i kalcifikate i gomila ih u unutra njim organima uzrokuju i tako kamenje i razli ite vrste tumora.

Zato nastaju razlichiti psihichki poremetjaji i druge nevolje kao shto su: epidemije. iskustvo potvrdjuje): da sve ono shto se zapochne. mogutje su srchane mane ili problemi u radu srca. izrazito je osetljiva na sve vrste zra enja i ne bi trebala boraviti u prostorijama u kojima su jaka zra enja iz zemlje ili ima aparata koji zra e. Vazhno je naglasiti. shtete na usevima. Mesecheva eklipsa Mogutja je samo u trenutku i u vreme punog Meseca. osobe s jakim Plutonom odli no reaguju na bioenergiju. preduzme. Zbog ove osetljivosti na zra enja. ekonomske krize. a oporavak lakshi i brzhi. a posledice bolesti. Uticaj eklipsi. smrt poznatih osoba. Taj uticaj zavisi od odnosa koji postoji izmedju datuma rodjenja kod odredjene osobe i datuma trajanja eklipse. ina e. Ako nechiji rodjendan pada u trenutku jedne solarne eklipse. s njim u vezi. Jak i harmoni an Pluton najpoznatiji je po udesnim izle enjima i od. Astrolozi naglashavaju (a. osetljivost ochiju i drugih organa. bolesti zhivotinja. a s njima deli i patronat nad bolestima koje su tipi ne za te dve planete. da vodi rachuna o svom zdravlju i da 19 . nestabilnost zlata na berzi i sl. naro ito kada je Pluton u etvrtoj ku i. prezentuje ili lansira u vreme eklipsi. U vreme sunchevih eklipsa. ako se lekar slazhe. politichki nemiri. bilo solarnih ili lunarnih.Marsom i Suncem. te e su od uobi ajenih. pokazuju neotpornost. uticaj Sunca se "loshe prenosi" ili izaziva "kratak spoj" sa Mesecom. jer bi postoperativni period bio mnogo sigurniji i povoljniji nakon eklipsi. Dete rodjeno u periodu eklipse (Mesecheve ili Suncheve) je osetljivije i krhkije u prvoj godini zhivota. pre nego shto se njegov uticaj prenese na Zemlju. Osoba koja ga ima jakog u natalnoj karti. interesantno da je ovo dete otpornije u odnosu na drugu decu. uvek izaziva odredjene smetnje i vetje poremetjaje. rizikuje da u potpunosti propadne ili da ne ispuni ochekivanja. onda osoba mora da se ponasha vrlo oprezno tokom cele godine. Chak. Medjutim kada ovaj period prodje. da ljudi razlichito reaguju i izrazhavaju osetljivost na uticaje solarne i lunarne eklipse. neizle ivih bolesti. i kada se radi o hirurshkim zahvatima ili operacijama treba ih odlozhiti. Neharmoni ni Pluton u vezi s kriti nim ku ama izrazito je destruktivan. Suncheva eklipsa Jedna suncheva eklipsa mozhe da se dogodi samo u trenutku mladog Meseca.

Lunarna eklipsa: uzrokuje porast smrtnosti. Nervni poremecaji i tegobe kod mladih i srednjih generacija. osetjaju se chak i 30 dana posle njenog zbivanja. Lunarna (Meseceva) eklipsa: dovodi do preterane razdrazljivosti ili depresije (individualno). upale respiratornih organa. krvarenja iz nosa. Ako se rodjendan poklapa sa lunarnom eklipsom. vrat. BIK Solarna eklipsa: smanjena je psihicka i nervna otpornost. posledice se osetjaju 5 dana pre i 5 dana posle rodjendana. a ponekad i nekoliko nedelja pre ovog datuma. Lunarna eklipsa: Javlja se neki vid preterane ili prekomerne intelektualnosti koji dovodi do raznih posledica. UTICAJ EKLIPSI NA HOROSKOPSKI ZNAK: OVAN Solarna (Sunceva) eklipsa: uzrokuje porast u broju samoubistava. postoji velika nervoza i psihicka neotpornost. Osetljivi su: grlo.izbegava vetje promene u nachinu zhivota. kada pozicija Sunca u trenutku rodjenja stvara neku vezu (konjukciju ili opoziciju). u domenima koji su izrazheni znakom Zodijaka u vreme trajanja eklipse. narocito kod novorodjencadi. 20 . dramatizuju se situacije. onda kvadrat sa Suncem ili Mesecom koji su prisutni u eklipsi. Naglashavamo: da Sunce ima veliki uticaj na fizichko. posebno u intimnom zivotu. cesce postoji povecana seksualna zelja i nagon (libido). Takodje. onda se ti efekti osetjaju i po 6 meseci. a Mesec na psihichko stanje kod choveka. javljaju se poremecaji u seksualnim kontaktima. Pozheljno je izrachunati datume rodjenja svih osoba koje su osetljive i podlozhne na Suncheve i Mesecheve eklipse. datum rodjendana pada na sam period eklipse. hipertenzija. javljaju se cerebralna hemoralgija. ceste su srcane tegobe i poviseni pritisak. BLIZANCI Solarna eklipsa: Javljaju se epidemije i nesrecni slucajevi po skolama i u saobracaju. Ako. Dakle. sve osobe su osetljive na eklipse i na prirodne procese. dovodi do porasta nesrecnih slucajeva ili ranjavanja glave vatrenim oruzjem. generalno glava i genitalni organi. Posledice jedne eklipse. bez obzira na njihov tachan trenutak rodjenja. npr. stitna zlezda. ponovo podstiche senzibilnu reakciju na njihove posledice. pojacana agresivnost.

prati je pojava epidemija i drugih ozbiljnijih oboljenja. SKORPION Solarna eklipsa: njen uticaj u ovom znaku je posebno deprimirajuci: prati je povecani mortalitet. genitalije. pojava razlicitih bolesti kod trudnica ili komplikacije prilikom porodjaja. deformacije kod novorodjecadi. narocito od prolecne i letnje svetlosti sunca. STRELAC Solarna eklipsa: Javljaju se iznenadne nesrece. 21 . drustva ili naroda. Lunarna eklipsa: porast u broju epidemija. Porodicne brige. vena. porast nesrecnih slucajeva i opekotina. Ova eklipsa spada medju najjace! LAV Solarna eklipsa: Deluje kao ?najopasnija? na zdravstvenu sliku zajednice. narocito na donji deo stomaka. bezvoljnost i gubitak zelje za zivotom.RAK Solarna eklipsa: Javlja se porast smrtnosti. bolesti. javljaju se oboljenja: kicme. Lunarna eklipsa: Preosjetljive i napete osobe treba da se ponasaju oprezno. Obratiti paznju na jetru. javljaju se cesce nego obicno. posebno kod beba. Porast psihosomatskih oboljenja. VAGA Solarna eklipsa: Preporucuje se izbegavati vencanja. oboljenja tiroidne zlezde. donosi kolektivne nesrece. opasnost od epileptickih napada i kriza. Porast bolesti zbog vlage ili hladnoce: bolesti pluca. artritisa. decje paralize. degistivnih tegoba. DEVICA Solarna eklipsa: Porast nekih iznenadnih bolesti. pozari i udesi. zeluca i drugih organa. pojavu razlicitih udesa. smrtnost uzrokovanu razlicitim nepogodama vezanim za more. pocetak zajednickog zivota ili emotivno zblizavanje. Lunarna eklipsa: Pojacane su faze psihickih drama i nevolja. dok traje period ove eklipse. Na licnom planu. posebno gripa. problemi sa cirkulacijom. od intenzivne svetlosti. zeludacne tegobe i razlicita trbusna oboljenja. Lunarna eklipsa: dovodi do porasta razlicitih polnih oboljenja. kao i na vene. vodu ili ?misticne dogadjaje?. Na licnom planu javlja se osecaj nemoci ili velikog psiho-fizickog umora. mozdane srzi. narocito zeludacnog aparata. Javljaju se bolesti srca. krvotoka. reuma. Na licnom planu. nesporazumi koji dovode i do rastave brakova. Na licnom planu: treba obratiti paznju na svoje zdravlje. uz preporuku cuvanja od tezih fizickih napora. respiratorne organe. pojacati oprez oko venericnih oboljenja i tegoba oko debelog creva. koje dovode do smrtnosti. zbog mogucnosti srcanog i mozdanog udara. povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. Lunarna eklipsa: Povecana opasnost kod raznih srcanih oboljenja. bubrege. hipertenzije. kao i infekcije mokracnih kanala. Potrebno je cuvati i zastititi oci ili vid. U licnom zivotu: smanjena je fizicka otpornost. Nezadovoljstvo u zdravstvenim ustanovama i degradacija javnog zdravstva ili institucija.

Porast u broju saobracajnih nesreca na kopnu i u vazduhu. jer tada dolazi do neuobicajenih nesanica ili depresija. decje paralize. depresivno stanje i sl. Povecanje smrtnosti medju starijim osobama. JARAC Solarna eklipsa: nesrecni slucajevi uzrokovani hladnocom i mrazom. nervne krize. tako da se mogu izazvati nagli raskidi zbog netolerancije. Izbegavati preterano suncanje. zahvaljujuci psiholoskim pritiscima i stresovima modernog doba. mozdane srzi. Lunarna eklipsa: Porast mortaliteta zbog srcanih smetnji i nesrecnih slucajeva razne prirode. uvecava se broj astmaticara. Nije preporucljivo sklapati bracnu zajednicu u tom periodu. teznja za slobodom kretanja. deformacije kod novorodjecadi. razlicitih sukoba. problemi sa krvotokom. Lunarna eklipsa: na licnom planu. Lunarna eklipsa: uzrokuje porast bolesti kod mladjih osoba. narocito pojava razlicitih infekcija i gripa. nestrpljivosti i neuracunljivosti. javljaju se smetnje zbog nedostatka kalcijuma kod zuba. Merkur najbr i ali za razliku od Sunca i Meseca koji nikada ne idu retrogradnim hodom ( hodom unazad) za razliku od Merkura koji je u proseku bar tri puta to stacioniran ( stoji na istom stepenu jednog znaka. i trovanja hranom kod starijih osoba. Osoba se oseca neshvaceno od okoline. osoba se cesto oseca vrlo nervozno i neodlucno. Oseca se jak pritisak. javljaju se hipertenzije.povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. posebno o probavnim organima i psihickom stanju. kao i srcanih tegoba psihickog porekla (na nervnoj bazi). Naglaseni su bolovi u zglobovima. narocito u kolenima. da bi zatim krenuo da prelazi i po dva stepena ( od 30 mogu ih) nekog znaka u toku dana. Mesec ( zvani no svetla a ne planete) Merkur. noktiju ili kose. Venera spadaju u brze planete. usporeni refleksi. VODOLIJA Solarna eklipsa: Dolazi do nesrecnih slucajeva. TRANZIT SPORIH PLANETA ± JASMINKA HOLCAJTER SPORE PLANETE POKRE U VA NE DOGA AJE Planete se dele na brze i spore. Pozeljno je voditi racuna o svom zdravlju. Lunarna eklipsa: Porast epidemija. RIBE Solarna eklipsa: Zdravstvene krize i epidemije. oboljenja: kicme. zapada u psihicku krizu. psihicka rastresenost. 22 . dolazi do porasta nesrecnih slucajeva i pojave opekotina. sneznim olujama. pojava raznnih polnih bolesti. javljaju se razlicite psihicke ili emocionalne krize. i to oko 15 do 20 dana. narocito gastroenterogenih zbog zagadjenja vode i hrane. cirkulacijom. kostiju. ali uglavnom ne du e od dan-dva) ili retrogradan. Vene i kicma su oslabljene. jetrom. Ineteresantno je da je npr. Porast degistivnih tegoba. Sunce. beci broj padova i lomova. Na licnom planu: efekat ove eklipse oseca se kao atak na licnu slobodu i nezavisnost.

spore planete ( one kojima je potrebno da pre u zodija ki krug koji se sastoji 360) stepeni potrebno je od 2-2. podsti e takmi arski duh.2. verskog fantizma. Jupiter donosi ono dobro poznato ose anje da je svaka nova godina novi po etak. finansija. sna nih esto razornih energija) donosi su tinske promene u ivotu kako pojedinca tako i nacije. tj. porodi nih odnosa. Zbog toga je svaka dvanaesta godina zna ajna. stastvenih avantura. Ve ina ljudi ose a najvi e tranzit Marsa preko svog horoskopa jer u toku 2 . kada Jupiter pravi opoziciju sa znakom u kome je se osoba ro ena. oko 160 godina Neptunu i oko 250 godina Plutonu. poslovnim ili ljubavnim.Zbog toga je Merkur ( vladalac Blizanaca i Device) koji je simbol saobra aja. brak ili odlazak za inostranstvo. u zavisnosti od trenutne pozicije planeta i aspekata koje one formiraju. Saturn ( simbol opstrukcija. discipline.je u ao u znak Vodolije iz znaka Jarca. Neptun ( simbol sanjarenja.5 godine pravi konjukciju sa svim planetama u njihovim horoskopi i tako Äpokre e" doga aje. Doprinosi uve anju prihoda. putovanja u inostranstvo. ali i svaka esta. novu vezu. mogu brak. 23 . Kada obarzuje lo e aspekt sa Marsom i Uranom naj e e je kriv sam voza zbog neprilago ene brzine. Meseca. u zavisnosti od toga sa kojom planetom obrazuje aspekt.5 godine osoba oseti manji Äudar" Marsa kada pre e preko odre enih planeta u natalnom horoskopu. problema) donosi ose anje nezadovoljstva. prijateljima. Uran ( simbol eksplozivnosti. puteva. Prelazak Jupitera iz jednog u drugi znak donosi tom znaku preokret nabolje. na podznak pa tako neko ko je ro en u znaku Vodolije sa podznakom u Lavu bi e pod jakim uticjem Jupitera u toku 2009. dovodi do zaljubljivanja. ro acima. dok tranzit Merkura uti e na odnose sa kolegama. dok lo aspekt sa Saturnom i Plutonom donosi gotovo neizbe an sudar zbog lo e procene kako e ona druga strana. zbog ega ona mo e o ekivati pobolj anje u odnosima sa partnerom. Merkura i Venere donosi nov priliv energije ili motivaciju. Svake 2 do 2. Tranziti Sunca. 28-29 godina Saturnu. 12 godina Jupiteru. poja ava libido. mogu nost napretka u karijeri a enama esto i trudno u. ka njenja. ljubavi. ali taj Äudar" nikada nije istog kvaliteta niti poga a iste segmete ivota. nadahnu a. jer e Jupiter prelaziti ne samo preko znaka nego e biti i sedmoj astrolo koj ku i patnerskih odnosa u horoskopu te osobe. To se isto odnosi i kada Jupiter do e na osu prve astrolo ke ku e li nosti u horoskopu pojedinca. u esnik u vo nji postputi a u lo em aspektu sa Neptunom i Mesecom de ava se da se voza uspava tokom vo nje. alkoholizma) doprinosi dono enju pogre nih odluka a Pluton ( planeta transformacije.5 godine Marsu. inateresantnih susreta. pribli no 80 godina Uranu. Tzv. Meseca i Venere donose promene uglavnom u sferi li nih odnosa. Mars svojim tranzitom preko natalnog Sunca. naglih neo ekivanih esto neprijatnih doga aja) mo e napraviti preokret u ivotu. komunikacija uzrok esto saobra ajnim nesre ema dok je u retrogradnom hodu i pri tom lo e aspektovan od malefika ( planeta koje uglavnom donose lo e doga aje). to je posebno bilo karakteristi no u poslednje dve godine jer je Jupiter menjao znak upravo pred kraj godine a po etkom 2009.

da zasnuju dom. pod lo im uticajem Urana iz znaka Riba koji e po eti da se ose a 4. do septembra 1951. Rakovi i korpije mogli da imaju nekakve koristi od njega. Trenutno pod lo im uticajem Saturna u vidu smanjene zarade. Pre toga je dve godine bio u znacima svog pada ( Raku i Lavu) to donosilo mnogima ne eljene promene kako na poslu tako i u ljubavi. Ta opozicija e se ose ati do leta 2011.(do septembara) 1978.godine. uzu enjima) ini ove oseobe nestrpljive. Bikovi. Velika promena u skorijoj budu nosti zapo ela je 8. Strelci. Devicama ali i Blizancima i Strelcima dok bi Jarci. ili im se inilo da hvataju poslednji voz u svojoj karijeri. Ovaj tranzit e najte e pasti Ribama.1967.( do oktobra). do oktbora 1980. jer e se Uran i Saturn Äutrkivati" i i i malo direktnim. da promene mesto boravka. hrle i prema Vodoliji. ali e obe planete promeniti i znak i Uran e iz sanjala kih Riba u i u energi nog Ovna a Saturn e iz trpeljive Device u i u energi nu Vagu. pa e do i do ponovnog odmeravanja snaga. Saturn u i u znak u kome je izrazito jak u znak Vage. godine ili najkasnije za oko godinu dana jer e 31.(od septembar) 1949. mnogo obaveza a malo zadovoljstva imaju sve osobe koje imaju Saturna u Devici a to su godi ta 1948. i 1966.oktobra 2009. malo retrogradnim hodom. ulazak i tranzit preko Device je samo jedna stepenica do onoga to Device eka. Osobe ro ene 1972. i 1973. tj. i 1951. Opozicija Saturna i Urana Ova opozicija dve potpuno razli ite planete ( Saturn je planeta konzervatizma a Uran planeta promena. novembra 2008. i 1980. esto malodu nim i mo e im u prili nnoj meri zagor ati ivot jer izazovi mogu biti veliki i izgledati nepremostivi.Saturn je ipak poslednjih godina bio planeta o kojoj se najvi e pri alo a koji je septembra 2006. potrebe za ne im novim. bi e pod uticajem ovog tranzita Plutona i Jupitera zbog ega mogu ose ati ne to ve i pritisak da treba da zavr e ne to to su zapo eli ili mogu do i u manju krizu u pogledu svog li nog. oseti e se na mundanom planu kao odmeravanje snaga ali i u li nim odnosima jer e mnogi imato potrebu da ra iste sa svojom pro lo u ( simbolika Saturna i znaka Riba) ili po eleti da raskine brak ( znak Vage) to mo e biti ishitren potez. ro eni krajem 1949. a to je pobolj anje statusa krajem 2009.Oni su posebno.Mnogi e po eleti da napuste grad ili zemlju u kojoj ive. kao i 1988. godine u ao u znak Device zbog ega su mnogi predstavnici ovog znaka do iveli promene u svom statusu u ivotu i ne mali broj njih je dobio ve a zadu enja a manju platu ili im je statu promenjen nagore. posebno porodi nog ivota. 24 . kako u poslovnoj sferi tako i u porodi nom ivotu. Zbog toga su Jarci. korpije i Vodolije bili u i i doga aja i ose ali da treba da naprave poslednji zaokret. Ro eni 1965. i od 1979. Ovaj tranzit mo e imati podjednako te ak uticaj u horoskopima dr ava.( od jeseni) 1979. bi e pod uticajem ovih tranzita zbog pozicije njihovog Saturna u li nih horoskopima i mogu se odlu iti na nekakve drasti en promene. Ipak. septembra jer je direktnih hodom krenuo Pluton preko znaka Strelca istovremeno kada je i Jupiter krenuo direktno preko znaka Jarca.

Da bi se zaklju ilo da li dvoje spaja prvestveno erotska privla nost ili jake emocije. Uran u Ribama je dobar za bavljenje alternativnom medicinom ili podvrgavanje takvim tretmanima.Treba li se pla iti uticaja sporih planeta ? One esto svojim uticajem stvaraju onaj nepodno njivi ose aj da je nemogu e odupreti se sudbini ali istovremeno i dovode svakog ponaosob u situaciju da mora da se prilagodi na neke nove okolnosti po principu Äbiti li ne biti" Äopstati ili propasti". da li je njihov zanos kratktog daha. usavr avanje. za le enje od alkoholizma i bolesti zavisnosti. a oni koji to nisu. lo em dru tvu. a ako stupe u brak. shvati e da e morati da naprave ne samo zna ajne promene u ivotu nego u svom stavu prema ivotnim vrednostima. osnivanje privatne firme) ili e re iti da potra e re enje za svoje hroni ne zdravstvene tegobe ( simbolika Saturna u Devici) dok tranzit Urana mo e dovesti kod kretaivnih i inventivnih osoba do velikih dostignu a a kod ni ih tipova li nosti do prepu tanja porocima. da li ljubavni par ima perspektivu.com SLAGANJE ASTROLOSKIH ZNAKOVA PLANETE ODRE UJU KO SE SA KIM SLA E Astrologija izme u ostalog pru a mogu nost odgovora ko se sa kim sla e. i kako e ih re avati. sa kakvim e sve eventualnim krzama biti suo eni. kao i tranzit Saturna koji e one koji nisu u mladosti uradili ono to je trebalo sada re iti da zavr e ( kolovanje. Oni koji su jaki posta e ja i. Svet je na pragu velikih promena a svako e se adaptirati na te promene druga ije u zavisnosti od svog li nog horoskopa. Ulaskom u znak Ovna Uran mo e pokazati svu svoju estinu tako da e se pojaviti lideri a oni koji smatraju da su ro eni da bi menjali svet mogu to initi ne misle i na druge a upravo pod izgovorom vi ih ciljeva. iluzija. Transformacija li nosti ulaskom Jupitera u znak Vodolije nije tako zna ajna i pre donosi uspeh u javnosti nego to mo e da zna ajnije dovede do su tinske promene li nosti. analiziraju se pojedina ni horoskopi i izvodi se zaklju ak kakav je emotivni potencijal 25 . Jasminka Holclajtner e-mail : astrozenit@gmail. depresija kod labilnih li nosti i do inspiracija i inventivnosti kod jakih. Uran u Ribama Uran u Ribama dovodi do halucinacija. sklnost ka protivzakonitim poslovima.

Jako Sunce u horoskopu je i ono koje je u bilo kom znaku potpomognuto konjukcijom sa nekom planetom. Kada je Mesec pod dobrim uticajima drugih planeta ili u znacima gde njegova svojstva dolaze do punog izra aja. zbog ega e u Biku. pod jakim uticajem Suncma previ e dr e do sebe i mogu biti i prili no grubi. prljavi.Mu karac sa Mesecom u Blizancima voli tip ene devoj ice. Meseca i Jupitera biti egocentri anm naro ito ako su ove planete u konjukciji sa njegovim Suncem. Jarcu korpiji ili Ribama dati sklonost ka crnkama. u Ovnu. samo ivi ili nametljivi. Strelcu i Vodoliji daje potrebu za slobodnom ljubavlju. oni e Äbiti zaljubljeni". Mesec u mu kom horoskopu oslikava tip ene koja mu se dopada. i a pozicije planeta u horoskopu ene i u horoskopu mu karca se razli ito tuma e. prvo se shvati psiholo ki profil svakog od njih. i kada je Äugro en" lo im aspektima. to se naravno mo e kompenzovati dobrim polo ajem drugih planeta. Lav ili Strelac) uvek deluju malo mu kobanjasto ili ak i kada su najseksepilinije zadr avaju crtu samostalnosti i za enu netipi ne preduzimljivosti i dinami nosti. koji je pod uticajem Venere. Osobe sa nagla enim Suncem u horoskopu vole najvi e sebe pa tek onda bilo koga drugog zbog ega e i njihovo poimanje ljubavi biti uvek Ä ta ja imam od te veze". onda daje ne nu. radi se o eni koja je do la na svet sa predstavom da su mu karci. Raku ili Ribama. u Raku tip 26 . ma koliko joj drugi ukazivali pa nju. armantna. ona to nikada ne e prihvatiti na pravi na in. Vagi. Kod ena oslikava enski obrazac pona anja preuzet od predaka. osoba mo e misliti da nije vredna ljubavi. Ako Sunce Äugro eno" opozicijom sa Uranom . Svaka od planeta ima uticaj na ljubavni ivot i tako : Sunce na osnovu polo aja u odre enom znaku i astrolo koj ku i u li nom horoskopu ukazuje na to kako osoba vidi sebe. naime dok god im se neko divi. u Strelcu ka crvenokosama. posebno kada je Biku. tako da e i Bik. esto za promiskuitetom ili za vezama koje pre baziraju na dobroj komunikaciji nego na strasti i dubokim ose anjima. i Vodoliji ka plavu ama."mu ku" planetu zbog ega ene sa nagla enim Suncem ( Ovan. Sunce svojom pozicijom u horoskopu ukazuje na to i kako se odnosimo prema na em telu. koliko smo spremni daleko da idemo da bismo zadovoljli sve svoje potrebe od apetita do u ivanja i seksa. i predodre ena je da izabere nekoga kome e biti rtva ili e ga nesvesno izazivati svojim pona anjem sve dok on ne po ne prema njoj da se pona a zaista grubo. Mesec . seksualnom aktivno u. Lavu.planetom potpuno suprotnog dejstva. njihove stvarne unutra nje potrebe za ljubavlju. kakve ciljeve sebi postavlja u ivotu i koliko je nagla en njen ego. lo i i zli. blisko u. ma kako bila lepa. i esto je autodestruktivna u svakoj emotivnoj vezi. Marsom ili Saturnom. kako sebe negujemo. dok god ih podr ava i podsti e ose aj njihove va nosti u sopstvenim o ima.Uvek e misliti da je ona krivac za eventualni lo ishod veze. Uz to ovakvi aspekti je ine posebno ranjihovm na svaku vrstu kritike koja e samo biti kap u a i njenog sopstvenog poljuljanog ega. saose ajnu i po rtvovanu prirodu. dok u Blizancima.svakog pojedinca. Predstava o sebi je prvi korak ka odgovoru kakvog partnera tra imo. zaljubljiva. Spada u tzv.druga planeta koja nas ini prijem ivim za ljubav pokazuje svojom pozicijom u li nom horoskopu koje je vrste na senzibilitet. Mu karci ro eni u ovim znacima.

a kada ima u vodenim. Venera je druga i te kako va na tzv. raskrsnica.doma ice a u Devici tip dame. i mo e na i sre u samo pored mu karca koji ima isto tako slabog ili neutralnog Marsa. a izabere mu karca sa Äslabim Marsom". ali e pre pokazati mesta na kojima mo e do i do susreta. korpiji ili Jarcu. Nikako nije dobro ni obrnuto. da ena ima Äjakog Marsa" u Ovnu. mo da ona njega stalno poku ava da zavede a on nikako da joj nametne svoje kriterijume koliko mu je ljubavi Äpotrebno". os ajno u i romantizmom. Ima bezbroj uzajamnih kombinacija to po znacima i astrolo kim ku ama. Mu karac sa Venerom u vodenim znacima tra i pokornu enu a ako ima i Mesec u vodenim znacima voli da te i ene. Tada ona po inje da se bori za svoje mesto pod suncem. i tamo gde je Venera ( znak i astrolo ka ku a) esto tra imo srodnu du u. njegovo pona anje u ljubavi. Merkur se smatra neutralnom planetom. tu mo e do i i do zlo ina i do ljubomornih scena i vrlo te kih odnosa. ali je i te kako bitan za na in komunikacije koji se ostvaruje sa partnerom. nego atmosferu koja e preovladavati u odnosu dvoje. ali zapravo ima podjedank uticaj i na mu karce i na ene. Kada mu je Mesec u korpiji ma ta o ljubavi sa prostitutkom. dok e ena sa Venerom u vazdu nim znacima da bude privu ena Blizancima. oslikava tip osoba kojima se divi. toliko donosi i patnje. Kada ena ima Veneru u vazdu nim znacima nju treba osvajati duhovito u i inteligencijom. enska planeta. zavisi njegov ukus. Ako mu karac ima Veneru u Jarcu mo e biti veoma sumnji av prema enama i biti uveren da ga cene po dubini d epa i nesvesno e svaki manjak emocija da kompenzuje novcem. Ako su Mars mu karca i Mesec ili Venera ene u konjukcji oni ne izlaze iz spava e sobe. dok tamo gde je Mars tra imo uzbu enja. U uzajamnim horoskopima dvoje uvek se velika pa nja poklanja poziciji Venere u njihovim horoskopima. ali gubi bitku. a ako je obrnuto. Kada se ena sa Marsom u Raku ili Vagi gde je Äslab" zaljubi u mu karca sa Marsom u Ovnu. oni predstavljaju bukvalno pogled kroz klju aonicu do njihovog bra nog kreveta ali 27 . Ona predstavlja na sistem vrednosti i pokazuje preko svog polo aja u horoskopu ene ta ona o ekuje od sebe i svoje seksulanosti. Mars. njoj je zagaranotovanja patnja. kao to su aspekti koje Mesec obrazuje u mu kom horoskopu. i predstavlja im rame za plakanje.planeta strasti ali i agresivnosti koliko donosi uzbu enja enama. Naravno. kao to su ulica. Venera u horoskopu mu karca tako e oslikava tip ene koja je sposobna da kod njega izazove duboka i trajna ose anja. Mu karac sa Venerom u vatrenim znacima esto bira enu koja ima bilo Mesec ili Veneru tako e u vatranim znacima. posebno sa vladaocem horoskopa ili sa vladaocem astrolo kih ku a koje simbolizuju brak. to se mo e dogoditi ako on uz to ima i Mesec ili Veneru u Ovnu. kola. Vagom ili Vodolijom. I takva veza mo e da funkcioni e samo ako ona nema neke druge pokazatelje u horoskopu da je jaka li nost. korpiji ili Jarcu pa on bude potpno op injen njom. aseksulanom. korpiji ili Jarcu. . nesvesno bira ene rtve. od mnogih drugih faktora. od ljubavi. erotiku. Ipak verovatno jedna od najte ih uzajamnih kombinacija je par kod kojih je Mars podjenako jak. ona e nesvesno da se povla i pred njim i da mu dozvoli da bude u svakom pogledu dominantniji. pa posebno u konjukciji sa drugim planetama mo e dati ili smisao za humor ili cinizam. fakultet i sl. pa tako kada se pogledaju uzajamni horoskopi dvoje.

dobrom pozicijom daje im dru tveni ugled. trudi se da ne ostavi ru ne uspomene za sobom. Na alost. bilo u vidu zgodnog kolege ili koleginice na poslu. okultnih majstora. Uran je bunt. on e je podr ati. Svojim polo ajem u znaku ili astrolo koj ku i enu tera u zagrljaj mnogo starijeg mu karca koji joj mo e iskidati nerve. iz braka u brak moraju imati nagla en Uran u svom horoskopu. za prividnu sigurnost koju joj pru a a koju ona nije izgradila unutar sebe. magova. jako nagla en ponos. simbol je uspe nog dobrostoje eg mu karca koji je optimista i tamo gde je enenin Jupiter ( znak i astrolo ka ku a) tu treba da tra i duhovni sklad i podr ku. njegova mama e ceo ivot povla iti konce iz pozadine. Najsli niji Mesecu mo e osobu 28 . status. Naravno da ima pomo i. kad tad. osoba vlada svojim ivotom i dobro se snalazi i u raskidima i u ljubavnim avanturama. kao to su Venera i Mesec da bi dobila ljubav koja joj je potrebna. Jupitera.ili 5. Kada pravi dobar aspekt sa Ädobrim Äplanetama. eni e uvek pomo i mu karac u znaku u kome je njen Jupiter. predstavlja lepa se anja na ljubav koja je pro la. on e je odu eviti. na susrete na dugim putovnjima ili u inostranstvu. astrolo koj ku i ljubavi i estetike. Jupiter . smatra e sebe ru nom. Mo e ena da izgleda kao D enifer Lopez ako ima Saturna u 5. planeta razvoda. poput Sunca. tamo gde je Uran u horoskopu ne samo da se krije osoba sa kojom se mo e do iveti burna i jaka ljubavna veza. Kod oboje govori svojom pozicijom i o mogu nosti trajanja veze na du e staze. U konjukciji sa Mesecom.planeta idealizma. Sa svima je prijatelj. njegove ili njene mame. Saturn. svoje frustracije sru i e na vas. alkoholi ara. novac. sklonost melanholiji. Ako ima Saturna i Meseca u konjukciji. Meseca.esto dok shvatimo njegovu poruku.zvani no. ko e za kim da pati ako do e do raskida. a protiv ega se bunimo i gde se borimo za slobodu pokaza e znak i astrolo ka ku a u kojima se nalazi. osoba mora mnogo da radi na sebi i da kompenzuje tako naopako shvatanje sebe i ljubavi preko drugih planeta. Kada je Saturn lo e postavljen u horoskopu. nagla ena kod umetnika. Ävidi" se ko e koga eventualno prvi da prevari. ali ponekada. nedostojnom bilo ije pa nje. uklj uju i i ene. talente ali i esto vrlo burne veze. ali nikada dovoljno ljubavi. psihijatara. Venerom ili Jupiterom daje li nu harizmu. Venere. zajedni ku karijeru.i Ädetektuju" potencijalne krivce za njihove lo e odnose. a mu karac i ako je kopija Bred Pita sa Saturnom u 1. on u mladosti donosi patnju i komplekse ni e vrednosti. Oni koji idu iz veze u vezu. U mu kom horoskopu ukazuje na koji na in ( preko simbolike znaka u kome se nalazi) eli da zaseni i odu evi druge. Mnogo je razli itih kombinacija ove planete sa drugima koje mogu da Äodmognu" paru da bude sre an. snova. Kada vidite mu karca da ima u horoskopu konjukciju Saturna i Marsa a nije se realizovao u karijeri be ite od njega glavom bez obzira. Kad tad dopa e mu se ena ro ena u znaku u kome je njegov Jupiter ili ona koja ima Mesec ili Veneru u tom znaku. pripadnika sekti. talenata. iluzija. On mo e doneti potrebu za samoun tenjem. Uran . pro e ivot. ve i isto takav raskid. Neptun -planeta zanosa.ku i pla i e se da nije dovoljno dobar u seksu i da izgleda kao Kvazimodo. duhovnosti uglavnom nagove tava svojim polo ajem u horoskopu koji znak mo e da nas odu evi. lo u karmu.

manija gonjena. mnogi ne znanju razliku izme u natalne karte i li nog horoskopa. spontani poa aji. a kada stupe u brak sa njima. jer mo e dovesti to do svesnih toliko i do nesvesnih trovanja. Pluton . jer dobro znaju ta je taj alhemi ar novca. uz prognoze za bli u i dalju budu nost. enama donosi zanosne ljubavi sa mu karcima kojima ne mogu da odole.spa en". zahvaljuju i medijima. Nije ba naivan kako izgleda ali je kao i u dobrom jelu nezamenljiv" za in" svake dobre ljubavne pri e. nasledstva i li nu harizmu. spor je pa se esto uz pomo psihologa njegov eventualni lo uticaj mo e ubla iti ako treba i uz pomo lekova. ali sre om. Poruka Saturna je ipak . ljubomorne scene. Ä ne se aju se" kada su i gde prevarili enu. slikama. ako nije dobro postavljen u uzajamnim horoskopima. a li ni tj.svojim polo ajem u horoskopu naterati da napi e najlep u baladu. Znak se odre uje prema kretanju 29 .poku ali su da ga elimini u iz Sun evog sistema i vi e zvani no nije planeta. 2008. Kada je lo e aspektovan kod ena one esto pla u.Äko eka do eka". Ne ven avajte se na dan kada je Pluton u lo em aspektu sa Mesecom. a to nije ba uvek tako lako. a zatim postala sastavi deo ove drevne ve tine stare preko 4000 godina. Mu karce mo e na initi vrlo bogatim ili jako ljubomornim. ali kao to se po ar gasi vodom i za njega ima leka. naro ito kada dvoje sa razli itom postavkom planeta u svom horoskopu prolaze kroz razli ite faze. rizi ne trudno e. Natalna karta je grafi ki prikaz stanja na nebu na dan i sat kada smo ro eni. ili da po eli da sko i sa mosta. J. ubistvom pretnjama. natalni horoskop je tuma enje iste. Za ljubavni ivot on je tempirana bomba oko struka labilnih li nosti. prebiraju po starim uspomenama. enama koje imaju dobro postavljenog Plutona u horoskopu donosi bogatog mu a. upravo onda kada one dovode do poriva za bacanjem stvari. Uzdr anost od rasprava i sukoba. a sada ve . Ova planeta ini osobu opsednutom sna nim strastima nad kojima nema mo . idu na pecanje. nakon svadbenog mar a ide horor od ivota. Svaki put kada Äne znamo ta nam je" mora biti da neka planeta pravi u tranzitu lo aspekt sa na im Plutonom. Ve ina ljudi zna u kom je znaku i podznaku ro ena. ali za astrologe jeste. i u odnosu na na natalni horoskop. ali na alost i svaki zanos vremenom splasne. u stanju da napravi. Sve vreme je bila od koristi vladarima. Planete svaki dan obrazuju druga iji aspekt na nebu i me usobno. dobije Oskara. opijaju se. u kafanu. da komponuje hit.Holclajatner ( tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti. godine) STA ODREDJUJE NAS KARAKTER I SUDBINU Astrologija je u la na mala vrata u na e ivote. Ima i dobrih strana ove planete. kre u problemi ginekolo ke prirode. tako da svaka oluja pro e. Venerom. osvetom jedini je na in da se neutrali e njegovo lo e dejstvo. Treba umeti iskoristiti njihov uticaj. ali samo u propisanoj dozi. ef podzemlja. Marsom. ili strpljiv . Ipak. upravnik zatvora. gledaju panske serije. dobitke na lutriji u enormnom iznosu. a kada je lo e postavljen kod mu karaca oni be e od ku e. svakome ko u nju veruje.

sebe maksimalno realizuje u ivotu. u Raku ili Vagi. inicijator . za ispoljavanje talenata. jer mu je potrebno oko dve godine da pre e ceo zodija ki krug. voda . Uranom 30 . ukazuje na mogu e zdravstvene probleme. kada nailaze u ivotu povoljni i nepovoljni periodi zavisi od kretanja planeta na nebu. pokazuje svojim polo ajem u natalnoj karti koliko emo biti spremni da poka emo preduzimljivost i inicijativu. talenata. tj. saose ajan. boravi cele godine u jednom znaku. Ribe) isti ili kompatibilan ( sla u se vatreni sa vazdu nim i zemljani sa vodenim elementima) osoba ima vi e anse da bude uravnote ena. Kako se planete dele na brze i spore. uti u svojom trenutnom pozicijom. Podznak se odre uje prema satu i mestu ro enja. smatra se da ima vi e osobina tog znaka. ili iveti u stranoj zemlji. temepramenta. KADA e se ne to dogoditi. da li smo osoba od akcije ili pasivni.pasivan. koji uti e na na ose aj koliko smo Äbogati" kako u duhovnom tako i u materijalnom smislu. Analiza natalne karte Kada se analizira ne ija natalna karta. optimistia. karakteru. spor. On je relativno spora planeta.aktivan. fizi ko i duhovno bi e. ukazuje na na in na koji e biti sklona da re ava probleme u ivotu.aprila. dinami an. bi e Ätipi niji" Ovnovi od onih koji imaju Äslabog" Marsa tj. . i potrebama. tj. Sama injenica da je neko ro en u nekom znaku samo donekle odre uje njegove karakterne osobine a podle e uticaju tranzitnih planeta samo u odnosu na njihovo kretanje prema Suncu u Ovnu. Naravno. Simbolika Marsa u natalnom horoskopu Mars.marta. impulsivnost. emocija. vezana za porodicu. to je uop ten zaklju ak.15.Marsa. raspolo enje. senizibilan. Neptunom. odnose se na segmente ivota u kojima e se osoba lak e ili te e realizovati. da shodno svom senzibilitetu. pad energije. Svaki znak ima 30 stepeni i kada je osoba ro ena na po etnim stepenima znaka. dok je ve slede oj planeti Jupiteru. ali. uporan. da li je neko tipi an ili netipi an predstavnik svog znaka zavisi i od brojinh drugih faktora. korpija. vladaoca Ovna u Äjakoj" poziciji.ro ena je 25. to zna i u Ovnu ili Jarcu. Saturnom. vazduh . Osobe koje imaju npr. na na in na eg razmi ljanja. potrebu za ljubavlju. koja pravi dobar ili lo aspekt sa planetama u natalnoj karti. to je zapravo analiza njegovih naslednih osobina. dece i sl. planeta akcije. koliko e biti ambiciozna.temperamentan. ostale. dok druge dve brze planete Merkur i Venera. da li e putovati u insotranstvo.Sunca preko dvanaest zodija kih znakova i mo e biti na jednom od 360 stepeni koliko sadr i zodija ki krug. poput pet nabrojanih se kre u brzo i prave sa njim ( a i sa ostalim planetama. Ako je podznak po elementu ( jedan od etiri elemenata: vatra . Simbolika Jupitera I tako dok Jupiter.Rak. ili da lak e sledi svoju sudbinu. zemlja .stabilan. sklona zaljubljivanju. npr. i informacije koje se iz nje mogu dobiti. ideje. koliko e imati brakova. potencijala. karaktera. potrebno za to itavih dvanaest godina.komunikativan. pretostavlja se da e biti Ävi e" Ovan od osobe koja je ro ena pred kraj znaka npr. brze poput Sunca i Meseca ( zvani no svetla a ne planete) uti u najvi e na metabolizam.

tih. pokreti tela se ne mogu sakriti. Ali nije samo zamka u odnosu znak podznak. da su mnogo nesigurnije i impulsivnije jer Saturn planeta simbol strpljenja u impulsivnom Ovnu deluje na njih da budu nepredvidivi u svojim reakcijama . o ekujete mirnu sanjalicu a iz nje Äprokulja" vulkan emocija. energi nost. Ma ta da obu ete. 1967. posao.i Plutonom) odre ene aspekte ( razmak u stepenima) i mogu delovati na nas podsticajno ili pak obeshrabruju e. Svakoga dana je druga ija situacija na nebu. Va ni periodi u ivotu Klju ni. Kako e koji Jarac reagovati na ovaj ulazak Jupitera zavisi od njegove natalne karte. dinami nost ili pri ljivost. od onih koji imaju Äjakog" Saturna u Vagi kao npr. aktivna. koji zna ajno menja sliku o nekom znaku. u av i posle trinaest godina u znak Jarca. Tako je Pluton trenutno planeta koja deluje na najve i broj znakova (mo regeneracije.voza na reli trkama. ili da biste lak e iza li sa samim sobom nakraj i plasirali svoje ideje. ve i u kojim znacima i kojim astrolo kim poljima koji simbolizuju razli ite segmente ivota ( ljubav. medicinu ili muziku. a Ovan u podznaku Ribe e odabrati psihoalanizu. ili 1953. ro eni 1952. Ostale planete borave dugo u jednom znaku i uti u na itave generacije. ambicije.tih. tako da je primetno kod osoba koje su ro ene npr. i Mesec prelazi u toku 28 dana preko svih planeta u natalnoj karti i Äaktivira" ih . hirurg. a pridru io mu se i Jupiter. karijeru. o na inu na koji to radite. ali e i svi drugi znaci osetiti to pomeranje planeta. zdravlje ) se nalaze planete i da li se grupi u u vatrenim ili vodenim znacima ili su Ärazbacane" po celoj natalnoj karti. A na paitanja KADA e se ona najvi e upravo energetski tro iti zavisi od planeta u tranzitu. ÄDupli Ovan" e odabrati da bude re iser. veoma ambicozni i da naprav svetsku slavu.ako osoba ima u znaku Jarca mnogo planeta kao to je slu aj sa osobama koje su ro ene krajem 80. koje u znaku Jarca imaju Urana originalnost. Device i korpije.nekoga inspiri e na romansu. iritira ro ene na kraju znaka Riba i na po etku Ovna. Zbog toga ne urite sa procenom osoba na osnovu znaka. Saturna. Kada je u pitanju garderoba i imid . ili po etko 80.. dok preko Jupitera. introvertnija i saose ajnija. Osobe koje imaju najmanje tri i vi e planeta u jednoj astrolo koj ku i ili znaku najve i deo svoje energije tro i e u okviru segmenta ivota koji upravo ta astrolo ka ku a ili taj znak simbolizuju. Znak je telo a podznak je ode a. na ro ene 31 . Ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Riba sa podznakom u Ovnu. Ipak. ambicija) i to povoljno deluje na ro ene po etkom znaka Jarca. A kakvu ode u obla ite da biste se predstavili svetu. da budu mnogo odlu niji. da budu veliki na unici. Tako da. i 1969.pravac uplatno mesto za igre na sre u. nekome stvara poriv za sva om ili preteranim konzumiranjem alkohola a kada prelazi preko Neptuna ili Venere u natalnoj karti. govori podznak. on zavisi bukvalno od podznka. ako ima podznak u Ribama bi e mnogo povu enija u sebe. na kraju Bika i na po etku Blizanaca. pa ak malo i agresivna. 1968.sa Saturnom u Ovnu. esto agresivnost. Npr. odre eniji i stabiliniji po mnogim pitanjima. ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Ovna od koje o ekujete da bude dinami na. snaga karaktera. analiza svake natalne karte po inje od podznaka. dom. mo e da plane ljubav. brak.godine u inio Pluton. kao to je to krajem 2007. dolazak Plutona mo e ih inicirati da naprave velika dela.upornost. diskretnija. I obrnuto. na in govora i gestikulacija tako e. Bika. glumac. va ni periodi u ivotu su kada neka spora planeta poput Jupitera. Neptuna .ma ta i Saturna . Neptuna Urana ili Plutona promeni znak. jer e one napraviti odre en aspekt sa planetama u njihovoj natalnoj karti.

kada je u Lavu na ki mi i srcu. ulaganje u nekretnine je ve mnogo lak e odrediti od strane astrologa. jer je i tzv. tiroidnoj lezdi. kao no kojim mo ete po initi zlo in ali ga i vrlo prakti no upotrebiti u svakodnevne svrhe. po etak privatnog biznisa treba planirati kada su Venera. a kada je u Ribama ne i i na operacije ukljeva i stopala. kada je u Strelcu ne treba ugra ivati kuk. koji su periodi u godini opasni. krvnim sudovima. to se ti e planiranja dana ven anja. potrebno je da planete budu 32 . dojkama. ta ne treba raditi ? U vreme pomra enja Sunca i Meseca ne gledati ni jednu ni drugu pojavu. Mo e li se sudbina izmeniti ? Na osnovno pitanje Ämo e li se sudbina izmeniti ?" astrolo ki odgovor je . genitalijama. ne vr iti snimanja glave. Merkur i Jupiter u drugom etvrtom ili estom astrolo kom polju.nepovoljan aspekt podsticajan. Planiranje potomstva s astrolo ke ta ke gledi ta mogu e je. Ako ujete na tv. Izme u dva podjednako privla na partnera. stomaka. stomaku i genitalijama. Pogodni momenti za promenu posla. krvnih sudova. a ako samo elite malo uzbu enja.mo e. delimi no. ak i one koje iritira. to se dogodi. dok je u Jarcu ne i i kod zubara niti i i na operacije ukljeva. Ako znate na osnovu tuma enja natalne karte gde se kriju opasnosti za vas. a odlazak za inostranstvo ili iseljenje iz zemlje treba raditi kako na osnovu natalne karte tako i na osnovu astrokartografskog prikaza iste. kada je u Vodoliji. kada je u Biku na tiroidnoj lezdi.po etkom znaka Raka. ne treba i i na hiru ne intervencije na glavi. be ici ili hipofizi. ali je bolje ostaviti prirodi da postara za to. ne treba u doba punog Meseca i i na operaciju. Ne treba u to vreme planirati nove poslove. ta treba raditi ? Igrati igre na sre u kada Mesec do e iznad Venere. ukoliko elite da stupite u brak. povoljna je kupovina stana kada je Jupiter u etvrom astrolo kom polju. Mada Mesec prelazi ( naro ito ako je mlad ili pun) preko znaka Ovna. ako neko ima lo e aspektovano astrolo ko polje dece. mo e podsta i da budu izuzetno ambiciozni. na debelom crevu. preseljenje. a kod ena natalna karta ukazuje na probleme u trudno i ili horomnski disbalans. a na ostale manje vi e neutralno. Mada. ne operisati krvne sudove nogu. a ne ponesete ki obran. pokisnu ete. aka. na eludcu. krajem znaka Device i po etkom Vage. kolena. u Devici. krvnih sudova potkolenice. ali i dojki i genitalija. ven anja. da u meterolo koj prognozi predvi aju ki u. genitalija. planira ete svoje aktivnosti primereno tome. za dobitke na lutriji. u i. Mesec. a koji dobri. kada je u Raku na intervenciju dojke. kada je u Blizancima. Jupitera ili Plutona. kada je korpiji. kada je u Vagi na bubrezima. ne i i na invazivne preglede ili operaciju plu a. treba predvideti kada je optimalno povoljno vreme za tako ne to. donjem delu stomaka. dobro je da se ode u inostranstvo kada je Jupiter u devetom astrolo kom polju. za onog ija natalna karta ukazuje da je upravo u ljubanim avanturama nenadma an. i i na opreaciju jetre i u i. odlu i ete se za onog koji vam vi e odgovara na du e staze.

Svaka astrolo ka ku a ima ta no po 30 stepeni i zna i vrh druge astrolo ke ku e ( simbol novca i posla) pada na 10. 33 . marketing. privatan biznis) na 10. natalne karte. februar 2008. kolege. 11. stepen Vage. Npr. esta ku a ( hroni ne bolesti. stepen Vodolije. dobija se prirodan Äli ni zodija ki krug" sa prvim znakom (umesto Ovna ) Jarca i dalje se ni u zodija ki znaci prema svom redosledu. Efemerida . Metoda izra unavanja vrhova astrolo kih ku a Postoji jedna vrlo jednostavna metoda analiziranja ne ije natalne karte. stavite vrh prve astrolo ke ku e tj. nasledstvo. tj. tre e astrolo ke ku e ( ro aci. astrolo ka ku a ( prijatelji.) e-mail: astrozenit@gmail. kra i putevi. sedma ku a ( partnerski odnosi. Na tom stepenu Zodijaka. 9. bra ni partner) pada na 10. a mnogi ga ne znaju. to daje prili no nepreciznu sliku horoskopa. U ovom slu aju je najbolje koristiti ru no crtanje natalne karte uz kori enje podataka koji se dobijaju iz tzv. Raka. prekookeanske zemlje.januara. stepen Ovna. komunikacija.15 ili 30 minuta nekog znaka. Ascendent ( osa prve astrolo ke ku e li nosti) od koje po inje tuma enje horoskopa. J. tj. Tada astrolozi za sat ro enja koriste podnevno vreme. tajne. dom. pre pono i) pogledajte podatke za ta nu poziciju Sunca. karijera.ujutru. u podne. 8.Holclajtner (objavljeno u asopisu ÄBilje i zdravlje".astrolo kih podataka o poziciji planeta. autoriteti) pada na 10. ispunjenje elja. horoskopa. jer ve na prvom ro i tu mo e do i do pomirenja.stepen Bika. 10.stepen i npr. i koja predstavlja jednu od etiri va ne ta ke u horoskopu. bolesti. etvrta ku a ( majka. kreativnost) na 10. deca. Kada se izra unava podznak. radi se o vrlo jednostavnoj vrsti horoskopa. seks. jer je to numerolo ki Äpe at" osobe). tako to se za Ascendent koristi ta na pozicija Sunca.stepen znaka Jarca. zabava.stepen Lava. razvod) na 10. Ascendent. ku a ( stranci. ku a ( neprijatelji. Na ovaj na in. inostranstvo) na 10. brak. ak ni okvirno. stepen korpije i 12. uzima se u obzir datum koji je unet u li nu kartu. uzvra ene emocije) pada na 11. javnost. bolesti. peta ku a ( radost. me utim. ako ste ro eni 1. uve e.stepen Riba. pre podne. To je uglavnom 10. tajni neprijatelji) na 10. na 10. sat i mesto ro enja. ali isto tako i prilikom razvoda. stepen Strelca. popularnost.dobro aspektovane u natalnim kartama oba partnera. pozno ivotno doba. i znate bar okvirno vreme ( npr. Problem uglavnom nastaje kod neta nih podataka za sat ro enja. uzimaju se u obzir ta an datum ro enja (ako neko ne zna kada je ro en.com RAZLIKA IZME U SUN EVOG I SOLARNOG HOROSKOPA Malo poznata vrsta horoskopa koju mnogi smatraju pogre nim nazivom za solarni horoskop ( od ro endana do ro endana) je Sun ev horoskop.astorlo ka ku a ( podsvest. astrolo ka ku a ( otac. novac preko partnerskih odnosa. tj. neprijatnosti) na 10. ili e se razvod zavr iti sporazumno.stpen Blizanaca. drugi brak. stepen Device. mediji) na 10.

Ako joj podznak tj. Rak povu en i posesivan. Karakteristike znakova Zbog toga je Ovan uglavnom vrlo ambiciozan ili plahovit. Sunce je zapravo simbol najja e energije. Jarac kao znak u kome je ro ena. Sunce padnu na 28. osoba e imati utoliko vi e karakteristika svog znaka. decembra. Vaga nikada ne otkriva ta stvarno misli. nepouzdana i samouvrena a Ribe su rasejane. Bik pomalo usporen. koje u zapadnoj astrologiji ima prioritet nad Mesecom kome je pripala ta Ä ast" u indijskoj astrologiji. bu an. 34 . jer Sunce u znaku u kome se zateklo u momentu ro enja ima veliku snagu. ak iako naizgled nije tipi an predstavnik svog znaka. hedonista. Na osnovu ovakve vrste horoskopa se zasniva i dnevna. Strelac je konfuzan. Blizanci su pri ljivi i dru tveni. Jarac je svojeglav.astrolo koj ku i zbog ega e njene nesvesne reakcije. ali i snagu podsvesnog. Lav pompezan i plemenit. i mo e se koristiti kao dopuna standardnom horoskopu. korpija je strastvena i tajanstvena. tj. upravo teoriju da je Sunce. i osvetljava neke delove li nosti. Ako je osoba ro ena na po etku znaka. Devica je precizna i sitni ava. mu ki aspekt njene prirode ( kod mu karaca njegov ego) i svojim polo ajem uvek na osi prve astrolo ke ku e pona a se kao Ascendent tj. podznak kao na ego i na super ego. Ono simbolizuje mu karca u horoskopu ene ili animus. 23. stepenu Jarca i cela prva astrolo ka ku a njene li nosti e biti u Jarcu a samo jedan stepen u Vodoliji. znak Device i sl. ima e mnogo vi e karakteristika Vodolije jer e cela prva astrolo ka ku e njene li nosti biti u Vodoliji. kao i aspekata koje obrazuju me usobono. Zbog toga svaka osoba je na manje-vi e prepoznatljiv na in predstvnik svog znaka. planeta koja najvi e uti e na razvoj doga aja u ivotima pojedinaca. Ovu vrstu horoskopa mogu da koriste i po etnici u astrologiji koji uz pomo najjednostavnijih ud benika iz astrologije i poznavanja simbolike astrolo kih znakova. a ona e biti mnogo dru tvenija od onog Jarca koji je ro en 22. ambiciozan i sumoran. ÄPrirodno" astrolo ko polje tj. npr. mese na i godi nja astrolo ka prognoza. onda e njen podznak i Sunce biti na 2. ako se u prvoj astrolo koj ku i njene li nosti na u i Merkur ( mentalno stanje) i Venera ( emocije) ili jo nekoliko drugih planeta. Vodolija voli reforme. znak korpije. tako da e za Jarca to uvek biti znak Raka.Ova vrsta horoskopa se pokazala kao prili no ta na. dru tven i pomalo brljiv. sagledane iz drugog ugla. Sunce kao glavni signifikator horoskopa Mnogi zagovornici astrologije koriste kao adut u prilog kori enju Sun evog horoskopa. januara. uvek ete u njenim postupcima nazreti ono najkarakteristi nije za taj znak. to zna i da je ro ena 18. i predstavlja svesni deo li nosti za razliku od Meseca koji simbolizuje fizi ku ranjivost. dok e nastup biti tipi no Ävodolijski".decembra. njeni strahovi i njene bolesti biti primereni znaku Jarca. nesigurne i ma tovite. za Bika. velikim delom bi e u njenoj 12. reformatorski. Prema Sun evom horoskopu. odluke koje donosimo pod punom odgovorno u i za koje smo iskreno motivisani. astrolo kih ku a i planeta. nedeljna. Ako se dobro analiziraju postupci neke osobe. mogu da do u do korisnih saznanja. Sunce uti e na na in na koji svesno reagujemo. za znak Riba. stepen Jarca. ku a partnerstva uvek je ona koja je naspram Sunca u horoskopu.

nov posao i sl. Neptuna i Plutona. i ako se pri tom Mars. podznak poklope. Kao po pravilu. vrlo retko se dogodi da se solarni i natalni Ascendent tj.Kada na osnovu efemerida ili nekog kompjuterskog programa ru no ucrtate pozicije planeta u crte zodija kog kruga.tj. kod promene posla Merkura i Urana. pa e takav Jarac pre tra iti za partnerku ÄLavicu" dok ga Rak mo e energetski iscrpljivati. i mo e nagovestiti razvod. Ipak. ro en u znaku Jarca sa podznakom u Devici i predstavlja pravi primer dva zemljana znaka ( prema podeli na vatrene. bi e mnogo impulsivnija. posle pozicije i aspekata koje obrazuje Sunce. preseljenje. 35 . ili se nema dovoljno optimizma niti dovoljno motivisanosti. U svakom od horoskopa. mo ete ta no odrediti koje su vam slabe i jake ta ke horoskpa preko simbolike astrolo kih ku a koje padaju u odre ni znak. Kako godina ima 365 ili 366 dana kao to je to slu aj kod prestupnih godina. pa i strastvenija od natalne kombinacije Jarca . Saturn je simbol upornosti. zemljane. Marsa. Upore enje izme u natalnog i solarnog horoskopa ukazuje na neo ekivana ili o ekivana odstupanja od uobi ajenog pona anja. znake. u kome se Sunce vra a na isti stepen i isti minut ( svaki od 360 stepeni Zodijaka ima po 30 stepeni. ako bude u solarnom horoskopu u podznaku Ovan. Jupitera i Saturna. Venere. brak. s tim to je podznak i raspored ku a isti. vazdu ne i vodene). direktnija. To je stru an naziv za horoskop od ro endana do ro endana. tako da neko ko je npr. svake godine podznak bude na nekom drugom zodija kom stepenu. izraz Äsolarni" horoskop se koristi za horoskop solarnog povratka. novu ljubav. Jarac i korpija. planeta energi nosti na e u nekom od znakova u kome je jak kao to su Ovan. 60 minuta i 60 sekundi) znaka na kome se nalazio u momentu ro enja.Device. ali su planete na dan svakog ro endana druga ije sme tene ( u tranzitu ) i tako e ukazuju na koji na in e osoba sebe eksponirati i u okviru kojih segmenata ivota e se najvi e energetski"tro iti" ba kao i kod horoskopa solarnog povratka. a na osnovu rasporeda planeta u znacima i aspektima koje obrazuju me usobno. Razlika izme u sun evog i solarnog horoskopa Za razliku od Sun evog horoskopa. ta osoba e se pona ati tipi no "ovnovski" u toj godini. Jupitera i Plutona a kod preljube. da li e u tome biti uspe na il neuspe na. najva niji su polo aji i aspketi koje obrazuje Mesec ( du a) a kada je ljubav u pitanju obavezno se analiziraju poziicje i aspekti Venere i Marsa. U slu aju osobe koja je ro ena 18. Takva godina je veoma zna ajna jer se osoba pona a u skladu sa svojom pravom prirodom. ta pokazuje solarni horoskop Iz solarnog horoskopa se mo e saznati u kojim segmentima ivota ( astrolo ke ku e) e se osoba energetski vi e tro iti. uspeh u tim oblastima ivota e nastupiti. kada je karijera u pitanju. astrolo ka ku a partnerskih odnosa zahvata vrlo malo od znaka Raka ( dva stepena) i itavih dvadesetosam stepeni od znaka Lava. Pozicija Saturna u svakoj vrsti horoskopa ukazuje u okviru kojih segmenata ivota se kasni. januara. kod finansijskih transakcija. Solarni povratak je mogu e uraditi i za Sun ev horoskopi. i kad tad.

zemljani (Bik. kao i u znaku koji je nasuprot podznaku. jer se to esto u praksi poka e kao pogre no ili nedovoljan faktor sa stanovi ta astrolo ke analize da bi se izveo zaklju ak da li su dvoje ro eni jedno za drugo. Bolje se potrudite da saznate gde se nalaze tzv. 36 . composite ± tj. sinastrija ± kada se planete jednog partnera ucrtaju van kruga natalne karte drugog. Venere i svih ostalih planeta. promenljivost ose anja. ili. da li slute na trajnu vezu. potreba za ne no u.com ( Tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti aprila 2008. razvod a pozicija Neptuna pokazuje prema kome gajiete romanti na ose anja na osnovu znaka u kome se nalazi i aspektima koje obrazuje sa drugim romanti nim planetama. Sunce i Mars su simboli seksualne energije.) UPOREDNI HOROSKOPI KAO POKAZATELJI USPE NOG IVOTA Kada elite da saznate da li ste kompatibilni sa nekom osobom koja vam se dopada. kako se pona ate. potreba za ljubavlju. Vodolija). sputava i ne pru a vam dovoljno ljubavi. Postoje tri vrste uporednog horoskopa tzv. sigurno u. bilo preko raznih programa kojih ima bezbroj na internetu ili preko prijatelja koji umeju da izrade natalne karte. u ivanjem. i vzdu nim (Blizanci. dok su Merkur i Jupiter planete koje ukazuju na kvalitet slaganja na mentalnom i duhovnom planu. Lav Strelac) se sla u sa vatrenim. ba kao i Pluton. i vr i se analiza pozicije planeta. zajedni ki horoskop kada se na e sredi nja ta ka izme u va eg i partnerovog Sunca. kao i sredi nja ta ka izme u va ih podznaka i dobije se sasvim nov horoskop koji govori kakvi ste vas dvoje kao par. Ribe). Uran mo e doneti burne strasti i raskide. Tzv. U principu mu karcu e se uvek dopasti ena ro ena u znaku ili podznaku u kome se nalaze njegov Mesec i Venera. Devica. koji simbolizuju tip idealne ene za njega. korpija. Venera ± pozitivne emocije. vatreni (Ovan. Vaga. da li biste bili sre ni sa njom u vezi ili braku. raskid. ili poku ajte da do ete do tzv. ko na koga kako uti e i ta jedno od drugog mogu o ekivati. Meseca. Druga. plante ljubavi su: Mesec ± ne nost. composite horoskopa pokazuje ta vas dvoje predstavljate kao par. vrlo popularna vrsta analiziranja uporednih horoskopa je je tzv. planete ljubavi i va em li nom horoskopu. ljubavne planete me usobono obrazuju. On poput zajedni kog tj. koja pokazuje kakve aspekte tzv. naro ito sa Venerom i Mesecom. koji predstavlja sredi nju ta ku u prostoru i vremenu izme u va eg ro endana i ro endana partnera. emu te ite a podznak tog horoskopa kao i sve druge planete padaju u neke sasvim druge znake nego u va em ili partnerovom horoskopu. koji je istovremeno i planeta zla ali i harizme. nemojte se oslanjati na standardno mi ljenje o podeli znakova i njihovom slaganju po sistemu vladavine elemenata tj. to je naro ito interesantno za one koji su ro eni u razli itim gradovima. ta ose ate kada ste skupa.Jasminka Holclajtner e-mail: astrozenit@gmail. Satrun deluje inhibiraju e i ukazuje u horoskopu ko vas u ne emu ometa. Dejvison sistem uporednog horoskopa je vrsta horoskopa. uporednog horoskopa vas i va eg partnera. Jarac) sa vodenim (Rak. ili koja je ro ena u znaku u koji pada njegov podznak.

Eros. a ef nema 37 . donosi ono dobro poznato ose anje da je mo da ipak trebalo preno iti pa ujutru doneti odluku umesto prethodne ve eri. vi e optimizma i manje nerviranja nego nekoliko sati pre toga. da mu ljutito izlo i sva svoja nezadovoljstva. Ona tra i mu karca u znaku ili podznaku u koji pada njeno Sunce ili Mars. UTICAJ MESECA NA RASPOLO ENJE I ZDRAVLJE Za razliku od Sunca koje uti e na na e ose anje sigurnosti. koliko e tra iti ili o ekivati zauzvrat. on je vrlo dominantan. horoskop doga aja) biti inicirane na im podsvesnim eljama. ambiciju. tj. kolebljivost. Kakvo je delovanje Meseca na oveka Kako je Mesec najbr e nebeso telo od onih koje se uzimaju u obzir pri izradi horoskopa. Mo e biti i obrnut slu aj.dostojanstvo. jer je Mesec pre ao vi e od sedam do deset stepni nekog znaka ( od trideset mogu ih ) i napravio sasvim drugi aspekt sa nekom planetom donose i npr. da li e se ispuniti njihova o ekivanja i koliko e biti spremni da pru e partneru ljubavi. po etka veze i uporediti sa horoskopom osoba koje stupaju u taj brak. Amor. prihvatanjem. i ako vam se takav neko svidi dobro razmisltie da li ete mo i da ispuntie njegove kriterijume jer je vrlo zahtevan. mo ete biti sigurni da e veza biti vrlo uzbudljiva. naro ito u blizini tvz. Kod ena je obrnuto. a ako ima Veneru u Lavu a Mesec u Jarcu mo e o ekivati da e mu se predstavnice ovih znakova kad tad dopasti. on donsosi nagle neo ekivane promene raspolo enja. na bazi emocija a ne razuma.ujutru dobro raspolo enje. ve se mo e napraviti horoskop ven anja. Ako se u uzajamnim horoskopima bilo koje vrste na klju nim mestima pojave asteroidi Karma. da da otkaz. ako je mu karac ro en u znaku Device sa podznakom u Biku. ponos. Ne moraju se upore ivati samo horoskopi dveju osoba. Sunce uti e na na e svesno ja. unapred spremna ta e sve da ka e efu. to se posebno odnosi na Ovna sa Marsom u ovom znaku. Znak u koji pada mu kar ev Mars i njegovo Sunce (uvek znak u kome je ro en) su znaci preko kojih on najlak e iskazuje svoj mu ki ego. simboli mu ke energije. impulsima. a Mesec na na e nesvesno ja. predstavljaju tip mu karca koji se njoj dopada kao i osobu ro enu u znaku koji se nalazi nasuprot njenom podznaku. mu karca. a sebe kao enu do ive e u najlep em svetlu u dru tvu osobe. a onda kako dan odmi e. ro ene u znaku u kojoj (kome) se nalaze njen Mesec ili Venera. ili pravi dobre ili lo e aspekte bilo sa planetama u li nom horoskopu ili sa odre enim planetama. u momentu dono enja oduluke (horarni horoskop. racionaolnim i odlu nim stavom. Mesec uti e na na e ose anje nesigurnosti. osoba kre e na posao. Iz takvih analiza dolazi se do zaklju ka kako e se svako od njih dvoje pona ati u tom braku. Marsa. tako da ako se radi o mu karcu koji ima obe planete u istom znaku. ili korpija ± nasuprot Biku. dok e odluke koje se donose kada Mesec prelazi preko osetljivih ta aka u li nom horoskopu. potrebu za te enjem. njemu se mo e dopasti ena ro ena u znaku Riba ± nasuprot Devici. planeta ljubavi Venere. pa e tako i sve odluke koje se donose pod uticajem Sunca. Meseca.Napr. zapravo od dobrih ili lo ih aspekta koje pravi sa drugim planetama biti motivisane svesnim.

Mo e biti vrlo dominantna u braku ili nesveno tra iti takvog partnera. (znak Ovna simbolizuje ljude koji vole da komanduju). Za to je naravno izme u ostalih planeta zaslu an i u velikoj meri Mesec.). dirigent. supruge ili ta te. kostimograf. Meseca i Saturna. dok konjukcija sa Neptunom mo e osobu uvesti u verski fanatizam. situacija se sagledava iz drugog ugla i buntovnik u etiri poslepodne ispija kaficu sa efom obja njavaju i mu stalo eno ta misli da bi trebalo promeniti u sistemu rada. Od pozicije u odre enom znaku zavisi na temeprament. direktor kole i sl. probleme u trudno i i poro aju. na nekim je sastanica npr. Tako npr.simbol mase i javnosti i Marsa. a ako je tu i Merkur ( deca) mo e biti dekan. Sudar Meseca i drugih planeta ( konjukcija) Iz svega navedenog sledi zaklju ak da. segment ivota u kome emo ga najvi e ispoljavati. bilo majke. i mo e mnogo bolje sara ivati sa enama nego sa mu karcima. npr. Mu karac sa istim takvim polo ajem Meseca mo e biti pod velikim uticajem ena. U enskom horoskopu to su konjukcije Meseca i Marsa. ena sa takvim Mesecom pri ro enju bi e maksimalno posve ena poslu i mo e napraviti sjajnu karijeru. Mo e izabrati posao u kome dolazi u kontakt sa enama. 38 . te osobine e najvi e do i do izra aja u odnosima sa suprotnim polom. ne samo da je bitno gde se Mesec nalazi u horoskopu u okviru kog znaka i koje astrolo ke ku e. Zna aj natalne pozicije Meseca Da bismo izvukli najvi e koristi od analize horoskopa bar kada je Mesec u pitanju prvo moramo imati u vidu njegovu natalnu poziciju ( u momentu ro enja) gde se nalazio u kom znaku i kojoj astrolo koj ku i ( simbol odre enog segmenta ivota. Meseca i Plutona jer te konjukcije donose komplikovane ljubavne veze. seksualno zlostavljanje i jo mnogo toga.mo e biti uspe en aku er.bli i se kraj radnog dana i bes spla njava. Ako je Mesec u Ovnu u astrolo koj ku i karijere. jer ako je ujutru boravio na poslednjim stepenima korpje i inio ga borbenim i ljutitim do poslepodnevnih sati je pre ao u diplomatskog Strelca i napravo npr. tenzije je nestalo. onda je on sjajan vojskovo a.vremena da se vidi sa njom. sklonost ka drogi i sektama. posao. karijera.ako osoba ima pri ro enju Mesec u Ovnu ona je dinami na. Kada mu karac ima iste takve konjukcije u svom horoskopu on ima potrebu da pot ini enu sebi i svakako ima potrebu da domnira u svakom pogledu. brak i sl. ili koreograf. i ako se nalazi u sedmoj astorlo koj ku i koja simbolizuje partnerske i bra ne odnose. Kao po pravilu ne bi trebalo da pravi konjukciju sa planetama koje su simbol agresivnosti. porodica. Ako je Mesec u konjukciji sa Uranom mo e doneti genijalnost i veliku populatnost ali i probleme sa mo danim funkcijama. dobar aspekt sa tranzitnim Suncem ( ef) Merkurom ( komunikacija) ili Venerom ( ljubaznost) i situacija je izgledala sasvim druga ija. a od astrolo ke ku e u kojoj se nalazi. ve i da li pravi konjukciju (najte nji kontakt dveju ili vi e planeta) sa nekim planetama i nije svejedno koje su to planete. Ako me utim takav mu karac ima uz Meseca koji je osim ena i enskog principa u horoskopu mu karca. ambicozna. tako e to mo e biti indikacija popularnosti i potrebe za isticanjem u javnosti. njegovi predlozi budu prihva eni i ve e do eka smiren i opu ten. kao to su li nosti. ili plasti ni hirurg jer je Ovan znak hirurga.

brak. korpiji ili Jarcu) osobe. U horsokopu mu karca simbol je njegove podsvesti. bra nim i ljubavnim odnosima. k i. svest. eljnom da bude u centru pa nje. njeno raspolo enje. Mesec u vatrenim znacima kao to su Ovan. bilo kog pola. Statisti ki podaci jasno pokazuju da je broj samoubistava i ubistava najve i kada Mesec dodirne neku od te kih sporih planeta kao to su Saturn Neptun ili Uran a esto su ona vrlo monstruozna kada je na bilo koji na in ume an u nekom aspektu i Mars.majku. Raka i Riba daje jake emocije. posve enost osobi koju voli. sentimentalnost. u lo im aspektima sa Saturnom ili Uranom. uzdr ane. psihologija. majku. imaju probleme u ljubavi jer ne umeju da izraze emocije.Naravno. Mo e postojati porodi no prokletstvo po maj inoj liniji. Kada je dobro postavljen u horoskopu ( u znaku u kome njegova svojstva dolaze do punog izra aja kao to su Rak. ubistva i samoubistva. Ako je u znacima u kojima je Äslab" kao to su Devica. preko svih planeta u natalnom horoskopu i u tranzitu. ena mo e odbijati da se za bilo koga emotivno ve e. problemi sa stambenim prostorom. Jarac. Kada je lo e postavljen u horoskopu (u Devici. u vazdu nim znacima kao to su Blizanci. Ribe) daje senzibilnost i sposobnost da druge razume. najbolje je to pratiti preko tranzita nad planetama u li nom horoskopu u pore enju sa aspektima koje obrazuje u datom momentu i izbe i e se pogre no sklopljen ugovor. 39 . Pluton ili Neptun. Kada je dobro postavljen u znaku Bika. sestru. zemljotrese. prvr enost. esto emocije ispoljava na pomalo devijantan ili skriven na in. avionske nesre e. tajanstvenom i esto nedoku ivom. naro ito ako je u korpiji.U horoskopu ene Mesec simbolizuje njenu du u. Bik. racionalne. Kako pratiti kretanje Meseca ako se ne poznaje astrologija Dovoljno je voditi dnevnik doga aja i raspolo enja i upore ivati sa Mese evim fazama i primeti ete da se u odre enom vremenskom razmaku javljaju faze boljeg ili lo ijeg raspolo enja. korpiji i Ribama. sestru. trudno u. operacija. da ima strpljenja za probleme ne samo partnera i lanova porodice. ali isto tako i na berzi. nedostatak ljubavi kompenzuje uspehom u poslu. enski princip. u saobra aju. njeno materinstvo. ali i tip ene koja mu se mo e svideti ( uz Veneru). ili poku avaju da vladaju svojim emocijama. u zemljanim znacima poput Bika. predstavlja animu. medicina i sl. porodici. ak su esto emotivno hladne. Kada bi se ljudi dr ali pravila ta treba da rade prema kalendaru Mese evih mena. u porodi nim. Mese ni prelazak Meseca preko zodija kih znakova Svakog meseca Mesec pre e preko svih zodija kih znakova. magija ili prokletstvo ba eni na porodicu ili pretke. Plutonom ili Neptunom donosi cunami. Device i Jarca prakti nom u stalnoj potrazi za emotivnom i materijalnom sigurno u a u vodenim znacima Raku. kao to su umetnost. komunikativnom i srda nom. prave i esto haos ljudima na emotivnom planu. mogu nost za e a. Vaga i Vodolija. korpija. k i. nezgode. Lav i Strelac ine osobu ekstrovertnom i sklonom ka dramatizaciji. ve se najverovatnije i bavi zanimanjima u kojima je potrebno poznavati ljudsku du u. mrzovolje ili egzaltiranost. a emocije drugih im slu e esto kao sredstvo za manipulaciju.

apatija. somnabulizam. plu a. ginekolo ki problemi. sklonost porocima. Mesec u Devici . jak apetit. kukovi. krajnika. u . mogu e povrede. alkoholu. nervoza. racionalnost. mr avost. u vreme mladog i punog Meseca. sr ane tegobe. nadutost stomaka. tahikardija. Mesec u Strelcu . manje bi bili skloni da donose ishitrene odluke koje nekada mogu zna ajno promeniti na ivot. Mesc u Vagi .infektivne bolesti. jetra. jaka ambicija. emotivna hladno a. nerv i ijatikus.pomra enja Sunca ( i tu je uklju en Mesec. hormonski disbalans. emotivna uzdr anost. drogi. pad imuniteta. vi ak te nosti. sportske povrede.eluda ne smetnje. preterivanje u domenu seksualnosti dovodi do frustracija i povi enog pritiska. deperesivnost. bolovi u le ima. Pozicija Meseca u li nom horoskopu Mesec u Ovnu . pankreas.Bilo bi idealno uporediti horoskop pacijenta sa horoskopom hirurga. zamuckivanje. potreba za slatki ima. nestrpljpljivost. prilagodlivost. maj ina genetika.donosi probleme sa vidom.problemi sa govorom. bedra. lenjost. slepo crevo. nije svejedno kada se ide na operaciju.problemi sa asimilacijom hrane i apetitom. osetljiva ki ma. lo rad bubrega. lo metabolizam. otok zglobova ake. Mesec u Blizancima . tamna boja tena.hiperaktvnost. upala jezika.stoma ne tegobe. konzumiranju previ e slatki a. nervoza. Kako Mesec uti e na stanje telesnih te nosti i na rad lezda sa unutra njim lu enjem. introvertnost. nervna i emotivna nestabilnost. uzdr anost. naivnost. Mesec u Biku . sposobnost da se emocije dr e pod kontrolom. problemi sa ko tanim sistemom. u . jer on zauzme poziciju ispred Sunca u odnosu na Zemlju). titna lezda. halucinacije. pri ljivost. buna ma ta. frigidnost ili prenagla ena seksualnost. potreba za sigurno u. bolno rame. sinusima. Mesec u korpji . osetlijve bronhije. sportske povrede. grla.vi ak te nosti. naivnost. diskus hernija.oseljiti svi organi u donjem delu stomaka. problem s krvnim sudovima. hormonski poreme aji. pompeznost. Mesec u Raku . egzaltiranost.Pravilo je da se operacija nikada ne vr i u vreme kada je Mesec u znaku koji simbolizuje odre en organ. sklnost ka alkoholizumu. kada je u najtamnijoj fazi pre izlaska Mladog Meseca. oscilacije krvnog pritiska. lo e varenje. Mesec u Lavu . pomra enja Meseca. 40 . mrzovoljnost. vrtoglavice. lo e varenje. o ima. noge. racionalnost. oscilacije u apetitu od anoreksije do gojaznosti. nervna prenadra enost. melahnolija. itaricama. maj ina genetika. nesigurnost. vratni deo ki me. lumbalni pr ljenovi. hormonski poreme aji. bolovi u akama. imuni sistem. nesigurnost. hijatus hernija.

debelo crevo. kosti. Ribe .zastoj u rastu.kosa. kolena. nekomunikativnost. kao i poludrago kamenje bele boje ali ne dijamant ili cirkon privla e Mese evu energiju koja hladi i smiruje. krti zubi. sklnost uzimanju vi ka alkhola. dojke. sklnosti drogi. be ika korpija .hipofiza. u .stomak. uvredljivost Mesec u Vodoliji . upala tetiva.Mese ev kamen kao poludragi kamen uz ametist. plu a.slepo creveo. ligamenti. ekcemi. ligamenti.o i.krvni sudovi. apatija. ake. povrede. hipofiza. Koje intervencije treba odlo iti prema poziciji Meseca Kada je Mesec u Ovnu . kolena. zubi. tiroidnu lezdu. genetika po o evoj linijiperfekcionizam. sr ane tegobe.Mesec u Jarcu .Biser. bilo ta na glavi. introvertnost. tanko crevo Vaga . ruke. jajnici Strelac . mizantropija. prostata. posebno butne kosti. ramena Rak . mrzovoljnost. alkohoholu. jetra. koljke i sve to je 41 . glava.bronhije. melanholija. mala stopala. venski sitem lo . smanjeno lu enje adrenalina. nervni sistem.deficit kalcijuma. dojke Blizanci . problemi sa stopalima.u . krajnike. srce. lo a cirkulacija. materica. lo rad nadbubrega. krvni sudovi. zadr avanje vode u organizmu. u . kukovi Jarac . zglobovi. prsti na nogama. Lav . krvni sudovi. lo a cirkulacija. ko a. u i.krvni sudovi. uklju uju i pirsing i tetova u. paratioidne lezde Vodolija . bubrezi Magijski rituali i Mese eve mene Magijski rituali se uglavnom izvode u doba mladog i punog Meseca. hipotalamus . melanholija.eludac. a drugi u njemu u ivaju.stopala.mlade i.grlo. ki ma Devica .Mnoge pla i pogled na pun Mesec. akvamarin. zglobovi. predoziranju lekvoima Mesec u Ribama . ki mu Biku . eludac. sistemske bolesti. paratiroidne lezde.bubrezi. lapis lazuli.

stepenu nekog znaka.Srebrn nakit tako e odgovara Mesecu i preporu uje se kod osoba koje su hiperaktivne.) Copyright by Marko Holclajtner RAZLIKA IZME U JAKOG I SLABOG ASTROLO KOG ZNAKA Mnoge zbunjuje izraz Äslab" ili Ätipi an" znak. I nije svejedno koje.tre em oku i ko eli da je aktivira u doba Mese evih mena treba da na predeo malo iznad obrva na elu energizuje magnetom ili stavljanjem safira.U doba plime dobro je skupljati kamenje koje voda izabaci na obalu mora sadr i Mese evu energiju. ili 30. Kada se Sunce nalazi u odre enom znaku. a ni pona anje primereno tipi nom predstavniku znaka kome pripada. ako ste ro eni po etkom znaka. Me utim. izraz jak ili slab zavisi od stepena na kome se nalazi Sunce. Kako svaki znak ima 30 stpeni. Naravno tako bi trebalo da bude.Holclajtner (Tekst objavljen u asoipisu "Bilje i zdravlje" kompanije Novosti novembra 2007. akvamarina ili nekog drugo kamena koji su pod Mese evim uticajem. Kako svaki znak ima svog vladaoca. Ipak. bar ne kada se uradi detaljna profesionlna astrolo ka analiza natalne karte. to ne mora da bude uvek slu aj. tako i svaka planeta ima Äsvoj" znak. Bik.. npr. J. koje treba smiriti. onaj kojim vlada. Ili ste ro eni u jednom znaku ili niste. Ali tako ne ispada ba uvek. onaj u kome njena svojstva dolaze do punog izra aja i one znake u kojima je njeno dejstvo slabo ili izvitopereneo. da li ste u stvari tipi an ( pogre an izraz je jak i slab znak) predstavnik jednog znaka trebalo bi da bude u horoskopu taj znak poja an prisustvom jo neke planete u njemu. smatra se da vam je znak Äslab". ta to konkretno zna i ? 42 .29. onda se ka e da je osoba ro ena u tom znaku. planetu koja vlada tim znakom.Mese eva akra od sedam na ljudskom telu je esta po redu i odgovara tzv. najverovatnije spadate u tzv. Rak i sl. dok ako vam je Sunce na 28.jake znake. I tada se na e razlog zbog ega neka osoba nema ni izgled niti karakteristike.povezano sa morem tako e je pod uticajem Meseca.

pa osoba nije dovoljno energi na. Dugo se mislilo da je pravi bilder koji samo ula e energiju u svoju muskulaturu i da mu je to jedina opsesija. oktava vi e od Marsa) u Lavu . Silvester Stalone je primer netipi ne pozicije Marsa. Sve dok se ne pogleda njegov horoskop. u znacima u kojima je Mars slab. Onda kada treba da bude energi na ona je pasivna i poslva i se.intelekt u konjukciji sa Plutonom ( planeta najsli nija Marsu. npr. ona je uzdr ana 43 . simbol mu karca koji se mo e eni svideti u enskom horoskopu ili simbol mu evnosti u mu kom horoskopu i na ina na koji je on izra ava a druga ije se Äpona a" u zavisnosto od znaka u kome se na ao u vreme ro enja. nepredvidiva. tipi niji predstavnik znaka Ovna od onog Ovna koji ima Marsa u Biku. Vagi ili Raku.ja ina. mo e biti plahovita. a Mars je Biku ili Vagi. ta osoba uop te ne ume da upravlja svojim ose anjima.Silvester Stalone . ima obrnutu poziciju planeta.netipi ni Rak Npr. tako da je u stvari svesno napravio sebe onakvim kakvim je smatrao da bi se mogao dopasti filmskoj publici. ima Veneru. energi nosti i dinami nosti. Mars kao planeta akcije. Ako osoba ro ena u znaku Ovna npr. ili previ e pasivna. ako ima Marsa u Ovnu ili Jarcu bi e mnogo Äja i" tj. ali u stvari mo e esto pokazivati destruktivnu snagu Marsa. borbenost. vladaoca Vage i Bika koja je Äslaba" u Ovnu upravo u tom znaku . Mars vlada Ovnom i korpijom dok je jak u Jarcu i osoba koja je ro ena u znaku Ovna. Njegov Mars je u Devici i on je vrlo smi ljeno zarad ( Devica) posla i imid a izgradio izgled ma o tipa jer mu je Merkur . Kada treba da poka e emocije.

moramo prvo da nju"skeniramo" i da je shvatimo preko pozicije tzv. Za ene je mnogo va nije gde im se nalaze Venera i Mesec nego Mars i Sunce dok je kod mu karaca veoma va no gde im se nalaze Mars. a pri tom je Saturn ( odricanje. imamo pred sobom svojeglavu osobu koja e ceo ivot da se na pogre an na in postavlja ne samo u ljubavi nego i u drugim segmentima ivota. u konvencionalnom. otac.i hladna i sl. astrolo koj ku i njene li nosti koja je analogna znaku Ovna. koje imaju planete u znacima u kojima njihova svojstva ne dolaze do punog izra aja imaju mnogo vi e problema i u realizaciji svojih ciljeva i u definisanju tih ciljeva. Ako joj je pri tom i Mesec lo e postavljen u Jarcu u 1. rtva. Ako imamo pred sobom korpiju mo emo o ekivati strastvenu zavodnicu. enskim planeta kakvo ona ima mi ljenje o sebi. patrijarhalnom i trpeljivom Jarcu. autoriteti) vladalac znaka Jarca i njenog horoskopa lo e postavljen u horoskopu npr. Uran. mogu nosti sa kojima e biti suo ena.netipi ni Rak Ukoliko elimo da saznamo senzibilitet neke osobe ili njene potencijale u ljubavi. ali ako pogledamo gde joj pada podznak i vidimo da je npr. iz kakve porodice poti e. Treba imati u vidu da se u analizi njene li nosti i njenog senzibiliteta ( kao i kod mu karca) polazi prvo od sagledavanja gde se nalazi vladalac znaka u koji pada njen podznak. ona e se pona ati zahtevno ( Ovan) ali e svoje emocije ( Mesec) dr ati pod kontrolom ( Mesec u Jarcu). enskih tako i mu kih planeta) i prvo nju sagledavamo kao li nog. Od njenog korpionskog duha u tom slu aju ne ostaje mnogo osim ako joj Mars i Pluton ( vladaoci korpije) nisu sjajno postavljeni bilo u 44 . Saturn. Takve osobe. ali mogu pokazati veliku dozu svojeglavosti po nekim nebitnim pitanjima. da li je pod uticajem autoritativne majke ili oca ( sve se mo e shvaititi na osnovu pozicija kako tzv. LIV TAJLER. Sunce. u Lavu ili Biku.

mogu imati velike probleme u ljubavnom ivotu.Ovan. Jarcu ili korpiji). Marsa i Saturna postavljenim u znacima u kojima su slabi i zbog toga ona nikada ne e biti na prvi pogled prepoznatljiv Rak .emocije. a tzv. revolucionarnost. upornost. Tako e je tipi niji predstavnik svog znaka onaj koji ima dosta planeta u znacima koji su mu po elementu sli ni i pripadaju istoj grupi (vatreni . Jarac). Dobro postavljene tzv. kad tad imaju potrebu za jakom li nosti koja mo e da im parira. U slu aju da osoba ima realtivno dobro postavljene i tzv. hladnim i esto osornim. strah od ljubavi. Vagi. Devica. mu ke i tzv. enske planete lo e postavljene. ona e o ekivati starijeg ( Saturn) partnera koji se bavi privatnim biznisom ( Bik) i bi e veoma po rtvovana ( Mesec u Biku) ali e svoju strastvenost ( peta ku a u Biku) dr ati pod kontrolom ( Mesec . mada kao po pravilu takve osobe se retko i sretnu. ima Meseca u Biku uz svog vladaoca Saturna. Strelac). Mnogo je bolje kada mu karac ima dobro postavljene tzv. a ako su lo e sme tene po znacima ili astrolo kim ku ama ine mu karca odbojnim prema enama ili nepoverljivim. ak iako uspe da je armira neko uz koga ne bi mogla biti naro ito sre an. Vaga. Mogu e je u tom slu aju da im je takva majka i da su od nje nasledili ili strah od suprotnog pola ili nemogu nost dobre komunikacije. Raku ili Ribama. vazdu ni ( Blizanci. Meseca u Biku. u bi e u stanju da prepozna opasnost. One kao po pravilu nalaze mu karce koji imaju lo e postavljenog Marsa jer u stvari takvi mu karci prona u ono to im nedostaje a one. ameri ka glumica koja ima Mesec. enske planete Meseca i Veneru ( npr.znaku u kome su jaki ili u astrolo koj ku i u kojoj njihova svojstva dolaze do punog izra aja. mu ke planete koje u stvari osobu teraju na mu ke aktivnosti. Tipi an predstavnik svog znaka uvek ima dobro postavljenu planetu koja vlada njegovim znakom i u harmoni nom odnosu sa bar nekoliko planeta u horoskopu. Vodolija) i vodeni ( Rak. ako je erotska privla nost jaka. zemljani ( Bik. Primer netipi nog Raka je Liv Tajler. korpija. enske planete u mu kom horoskopu daju mu senzibilitet neohodan da shvati ene i da se prema njima pona a d entlmenski. a najverovatnije e biti u petoj astrolo koj ku i ljubavi i dece. Saturn kontrola). Lav. Devici. vladalac Raka u Jarcu. ume e ili da tu osobu prilagodi sebi ili da se ona prilagodi njemu. Raku ili Ribama) nego ako ima lo e postavljene enske planete ( Meseca u Jarcu. a Veneru u Biku. osim kada su u pitanju kratke strastvene avanture. enske planete i po znacima i po ku ama. Ribe). Ako ta ista ena npr. Devici i korpiji i Veneru u Ovnu.zbog duguljastog lica koje je vrlo retko kod Rakovaena koja ima dobro postavljene tzv. D enifer Lopez je primer prave Lavice sa etiri planete u vatrenim znacima a mogu e i Mesecom u Strelcu ukoliko je ro ena posle 12 h u podne. na bunt. 45 . Na taj na in joj se mo e savetovati kako da kompenzuje lo e postavljene planete vladaoce horoskopa i njenih emocija ( Saturna i Meseca). ona e manje biti osetljiva na izazove koje donose tranziti planeta.

Tog ne ete naterati ni da potr i. u isto vreme u istom mestu. da bismo to i na li a ne prave i pogre an izbog dali prostor da lo i aspekti izme u planeta svojim uticajem navedu na pogre ne odluke. Za razliku od njega. Lav. Ovan sa Marsom u Vagi i Mesecom u Devici ili Jarcu ali napr. gledaj majku" ili ÄKakav otac. i obrnuto. Sunce u Ovnu ( ro en je zna i u znaku Ovna) a da ima mnogo planeta i podznak u nekom od vodenih znakova. ta o ekujemo. Mnogo"vodenog" elementa da e mu mnogo prefinjeniju i slojevitiju senziblnost nego to bi to bio slu aj da ima mnogo planeta u vazdu nim ili vatrenim zancima i sa jakim Marsom u Lavu. Vaga i Vodolija) . Jasminka Holclajtner ( tekst delimi no objavljen u asopisu "Bilje i zdravlje" 2008. ta elimo. to je isuvi e uop teno shvatanje da biste uz pomo tog obrasca dobili odgovor esto na vrlo konkretno pitanje ± Da li odre ena vam osoba odgovara kao ljubavni partner ? Pitanja sa kojima se astrolozi esto suo avaju su ± Da li me voli ? ± ta ose a prema meni? .Ne treba zaboraviti da lo i aspekti posebno izme u vladaoca horoskopa i Sunca uvek imaju tenedenciju da preovladaju kao zabranjeno vo e koje uvek mami oveka da ga ubere. A to se mo e dogoditi tako e se odblokirati energija ( lo i aspekti Sunca i drugih planeta ) koja je sputava ( simbol planeta koje prave lo e aspekte) a koja je u stvari simbol njenih predaka. neko mo e da ima npr. mo e da bude pravi Don uan. Jarac) sa zemljanim i vodenim ( Rak. zamislite Ovna sa podznakom u Raku i mnogo planeta u Ribama. Me utim. Upravo da se ne bi odabaro pogre an partner.To samo potvr uje tezu o otu enosti. Zbog toga i va i pravilo Ä Kada uzima k erku. To ne to je njegova narav. takav sin" i ako je ne to nedovoljno jasno u analizi horoskopa jedne li nosti koja se pona a netipi no za svoj znak ili stalno nailazi na prepreke treba joj pomo i da njeno Sunce ( simbol znaka u kome jer ro ena ) zasija u punom sjaju.Ribe) i obrnuto. Npr. ni da se takmi i niti da bude preterano aktivan. Romanti an kada zavodi. esto je simbol pogre no odabarnog partnera. ipak. zemljani (Bik. osim ako nema bar Marsa u Lavu ili Strelcu. Strelac ) sa vatrenim i vazdu nim ( Blizanci. a efikasan kada se to od njega o ekuje. Devica. korpija. treba prvo dobro upoznati samog sebe preko simbolike planeta koje ukazuju svojim polo ajem u horoskopu. Kao to je svaki pacijent slu aj za sebe tako je i svaki ovek s atrolo ke ta ke gledi ta jedinstven.) DA LI JE MOGU A TRAJNA SRE A U LJUBAVI Da je mogu a trajna sre a u ljubavi ? Iako u astrologiji postoje nekakva pravila po pitanju slaganja znakova. vatreni (Ovan. esto nepostojanju poverenja u partnera. 46 . gun alo koga nijedna ena ne mo e da usre i jer njega ne to tera da stalno bude nezadovoljan.Pravilo je da se najbolje sla u vatreni sa vatrenim i vazdu nim a zemljani sa zemljanim i vodenim zancima. jer iz njegovog horoskopa Äprogovaraju" i geni njegovih roditelja. kao to su npr. koliko ljubavi pru amo. ak i ako je ro en istog dana. jakim Plutonom u korpji mo e da bude tihi despot. ta nam je potrebno. Li ni horoskop je ne ne samo slika li nosti nego i astro genetski zapis njegovih predaka.

Prvo se urade pojedina ni natalni horoskopi i analzira se osoba kao li nost. partner( kod ene) ± simbol uspe nog mu karca tj. du a tra i svoje. Kako se analizira uporedni horoskop 1.Simbol je drugarstva i mladala kih simpatija.Da li e da se vrati ? Kvalitet veze tj. umetnicu. promenljiva raspolo enja.Da li e ovo da potraje ? . Naj e a pitanja koja se postavljaju astrologu u vezi sa ljubavi su : . zavodnicu.Da li je on iskren ? . partnera. Pluton. na in na koji ona izra ava svoju enstvenost. potrebu za isticanjem. koji je sumnji aviji. koji Ägu i³ onog drugog. Posebno se obrati pa nja na pozicije koje zauzimaju Sunce ± ego ( kod mu karca) otac. koji strastveniji. Merkur . melanholiju. Venera ± tip ene kojoj mu karac ne mo e da odoli bilo da joj se divi ili da ga uzbu uje u enskom horoskopu.Simbol ose ajne partnerke ili popularne u javnosti ( u mu kom horoskopu) tj. Koliko god poku avali da budemo u skladu sa tempom dana njeg na ina ivota i takav tempo je nametnut u svim segmentima ivota uklju uju i tu i ljubavni. 47 . Fizi ka bliskost se pokazuje ne samo kao esto nedovoljna da bi se veza nastavila ve i kao ote avaju i faktor jer su se osobe ve sasvim zbli ile a da se pri tom nisu upoznale. Simbolizuje atraktivnu enu esto rasko ne lepote. Aspekti Saturna e ukazati da li e veza trajati. ose anja mo e se vrlo lako odrediti na osnovu uporednih natalnih karata i aspekata koje prave planete me usobno. Venera) zanosa ( Neptun) strasti ( Sunce.ta on ose a prema meni? . Veze po inju intimno u a zatim se podrazumeva da e se iz intimnosti roditi i ljubav. materinstvo ( u enskom horoskopu). Mars.Da li ima drugu /drugog ? .kod oba zna opisuje na in komunikacije. suprug.Da li me voli ? . preko znaka u kome se nalazi opisuje i ambijent u kome mo e do i do susreta. Merkur e ukazati na na in komunikacije izme u njih dvoje a Jupiter na duhovni sklad. Mesec ± tip ene koja se svi a mu karcu a kod ene na in na koji do ivljava sebe kao enu. Uran). koji je ponosniji. Mo e se videti koji je partner ne niji.nedostatk komunikacije a razlog zbog ega se sumnja u postojanje pravih ose anja ili ak bilo kakvih je prebrzo ula enje u intimne veze. koji je posesivniji. Kada se sagleda li nost svakog partnera ponaosob iz njihovih natalnih karata pogledaju se uzajamni aspekti izme u planeta ose anja ( Mesec.

composita.Simbol vojnih lica. Izrada uporednog horoskopa po etiri razli ite metode. iznenadne ljubavi. dru tveni status. Pluton. uticaj. pilote. 3. starijih partnera. odbijanjem. Tra enje odgovora na pitanje ± ta osoba o ekuje od ljubavi.Donosi scene.u mu kom horoskopu opisuje erotsku mo mu karca i kako je on izra ava. nau nike. uticaja tranzitnih planeta nad natalnim horoskopom osobe i predvi anje mogu ih izazova sa kojima e osoba biti suo ena. Neptun ± simbolizuje zaljubljenost. 4. razvedenih osoba bilo mu kih ili enskih. sigurnost.Mars . znaka i astrolo ke ku e).muzi are.simbolizuje mu kara kome ena ne mo e da odoli a uz Meseca i Veneru u mu kom horoskopu enu koja ima veliku mo nad partnerom ili opsednutost seksom u enskom horoskopu. Pronala enje mogu nosti kao da se kompenzuju manjkavosti karaktera preko simbolike planeta i aspekata koje prave. Jupiter ± znak u kome se nalazi Jupiter opisuje partnera koji nas mo e odu eviti ili nam imponovati. lekara. iluziju i sklnost da se robuje idealizovanoj predstavi o ljubavi.Simbol ozbiljnih osoba.u enskom horoskopu tip mu karca koji joj se mo e svideti ali i koji je mo e emotivno i fizi ki povrediti ( zavisi od aspekata. sinastrije.Simolizuje umetnike. Prvo se analiraju pojedina ni horoskop i pronalaze se manjkavosti u karakteru osobe jer kvaliteti nikada ne e biti problem u vezi. Saturn ± pozicija Saturna opisuje tip osobe koja vam mo e doneti tugu ili zbog koje mo ete izgubiti vreme i ekati da se situacija ra isti. Kako osoba ostvaruje i da li e ostvariti svoja o ekivanja. Ponekad to traje godinama. Dejvisona i progresivnog composita. sportista. potrebu za ljubavlju. hirurga. lekare. li ni magnetizam. 6.Simbolizuje diplamte. sportiste. 48 . Uran .simbolizuje neo ekivane obrte u ljubavi. Astrolog otkriva ta ih razdvaja Kako se analizira kompatibilnost para 1. psihologe. veze. emotivnim problemom. braka ? Da li je to ljubav. bes. sumnjama. nasilju. afektivna stanja. obrazovane mu karce dobrog finansijskog stanja. 2. Pluton je odgovoran za sklonost ka perverzijama. Koje osobine izbijaju u prvi plan kada je suo ena sa emotivnom dilemom. odanost ? 5. odnosi se na atmosferu pre nego na tip osobe. Sagledavanje perioda tj. udovaca. Tako e je simbol inostranstva i mo e ukazati na razdvajanje zbog odlaska jednog partnera u inostranstvo. neprihvatanje stvarnosti. zanos. Ono to je u karakteru jedne osobe okida za njene probleme bi e ono to e se provla iti kao model pona anja u svim vezama. Simbolizuje elektroin injere. partnera.

da li e se zavr iti brakom. njihovog susreta. to vi e horara kao pomo nih horoskopa to bolje. To Äbacanje³ pogleda esto traje nekolio sati ali kao to kada vidite osobu prvi utisak vas nikada ne vara. Izvla enje zaklju ka Najte i deo posla za svakog astrologa je sa imanje svih informacija koje se dobiju na osnovu nabrojanih horoskopa i predvi anje ta se mo e o ekivati od jedne veze. 4. zajedni kog horoskopa. 7. da li e biti ljubomorni. Progresivni horoskop ± posebna vrsta predikcije po principu dan za godinu koja pokazuje kako osoba progresira ± u kakvu se li nost menja. i kako e se pona ati. radi lak eg upore enja aspekata koje planete prave unutar horoskopa. samo e se oktriti vi e detalja ali su tina veze odmah pada u o i. Izvla enje zaklju aka i predvi anje mogu ih perioda kroz koji e dvoje kao par prolaziti. Uporedni horoskop po principu Dejvison metode ± isto kao i composit ali se dobija konkretan datum u prostoru i vremenu dvoje kao par su sa eti u jedan sredi nji datum koji predstavnja NJIH DVOJE kao da je u pitanju jedna osoba. slika osobe. dobijanje tzv. Solarni horoskop ± horoskop za ivotnu godinu u kojoj se par upoznao. tj. mirenjima. 8. zapo eo vezu. zavoleo. ko e vi e da voli. Progresivni composite ± objedinjen sistem zajedni kog progresivnog horoskopa ± gde su njih dvoje sada u ovom momentu. raskidima. prijateljski. Uporedni horoskop po sistemu composite metoda. Svi ostali horoskopi su potrebni radi lak eg razumevanja onoga to mo da nije dovoljno jasno na samom po etku analize. antagonisti ki. Mo da se neko mo e zapitati kako je to mogu e. Horar ± horoskop doga aja. kakvim je uticajima izlo ena i vr i se upore enje sa natalnim horoskopom. U su tini astrolog sa iskustvom mo e baciv i pogled na oba natalna horoskopa lako da zaklju i da li dovje ima ansu ili ne. 3. da li e veza biti burna. 49 . poznastva ili po etka veze. skloni scenama. 6. Da bismo do li do ovih zaklju aka moramo analizirati: 1. prvi utisak e se nametnuti posle brojih anliziranja.7. ko e vi e da pati. za svakog pojedina no. Solarni horoskopi pokazuju kroz kakav period osoba prolazi u momentu poznanstva.sredi nja ta ka u prostoru i vremenu. Natalna karta je kao otisak dlana. sat i mesto ro enja. Uporedni horoskop po principu sinastrije ± natalni horoskopi dvoje. raskidom. ona nosi odre en energetski potencijal i odmah se Äoseti³ ko je ja i u toj vezi. tako vas ni pogled na horoskop nikada ne e prevariti. 2. 5. mirna. da li e zajedni ki re avati probleme. dvoje kao jedno. Natalni horoskop ± osnovni horoskop koji se izra uje za dan. jedan iznad drugog. Horoskop doga aja se radi kao horoskop osobe za datum sat i mesto odre enog doga aja i vr i se upore enje sa natalnim horoskopima obe osobe da bi se videlo kako se koja ose ala i ta je mislila u tom momentu.

ta se o ekuje od astrologa esto se o ekuje od astrologa da bude i sudija i psiholog i onaj koji sve razume, sve mo e, da ka e ono to se od njega o ekuje, ono to elimo da ujemo. U stvari najte e je raditi horoskope bliskim osobama upravo zato to se nepogre ivo Äoseti³ su tina horoskopa a nema horoskopa u kome je sve potaman sve planete u dobrim aspektima pa i tada nekim tranzitom, tokom vremena, aktivira e se iz nekog lo eg aspekta i nijedna osoba nije po te ena bar ne eg neprijatnog u ivotu. Stoga treba biti krajnje oprezan u davanju izjava, naravno uvek imaju i u vidu koga imate pred sobom. Ako se radi o osobi koja je preosetljiva, druga ije ete re i ne to nepovoljno, ali slutite mogu e probleme ili raskid nego kada se radi o osobi koja je energi na i samoverena.Osnovno pravilo je ne smete re i ono to neko voli da uje ali ni re i ba sve to vidite u horoskopu ako pretpostavljate da bi to moglo da je destabilizuje. Sa koliko ta nosti se mo e predvideti razvoj doga aja Postoji velika verovatno a da e astrolog sa iskustvom uspeti da predvidi izazove kojima e par biti izlo en kao i njihovu reakciju na goda aje. Svrha analize horoskopa je da se eventualno ako je mogu e tok doga aja zaustavi ako veza ide u sunovrat a ima nade za njih dvoje jer astrolog prvenstveno mora da predvidi KADA nastupaju neki va ni momenti i KAKO e se partneri postaviti suo avaju i se sa problemom. Mnogi me utim postavljaju pitanje ZA TO je do lo do neke situacije i tada je astrolgu jasno da ne ele da sagledaju svoju pro lost realno. Ne ele da priznaju da je i njihov udeo u lo oj vezi pozama an. Jasminka Holclajtner jasminhol@yahoo.com

ZODIJA KI ZNACI I ZANIMANJE Svaki zodija ki znak ima afinitet prema nekoj odre enoj vrsti aktivnosti, prema nekom poslu. Kao po pravilu vatreni znaci ( Ovan, Lav, Strelac) vole dinami ne poslove, ona u kojima mogu da budu Äglavni³, Ovan da komnaduje, Lav da zabavlja a Strelac da podu ava. Zemljani znaci ( Bik, Devica i Jarac ) su bri ni, spori i dosti ni a va no im je da sebi i drugima pru e ose anje sigurnosti, Bik da hrani, Devica da neguje a Jarac da organizuje. Vazdu ni znaci ( Blizanci, Vaga i Vodolija ) su veseli, sangvini ni i ose aju kao svoj zadatak da omogu e ljudima bolju komunikaciju, Blizanci vole da pevaju, Vage da glume a Vodolije da infomi u. Vodeni znaci ( Rak, korpija i Ribe) najbolje se snalaze u sferi emocija pa tako Rak je tu da razume, korpija da upozorava a Riba da te i druge. Shodno svom temepramentu svako i bira posao koji mu najvi e odgovara. Ovan voli da komanduje i sa dirigentskom palicom

50

OVAN ± trebalo bi da nosi uniformu, bilo koju od lekarske do uniforme pilota. Sve to ima veze sa uzbu enjima, brzinom, takmi enjem, to je za Ovna. Mo e da glumi, da bude voza na reli trkama a ona da bude novinar, sportistkinja, menad erka. ene Ovnovi esto rade u obezbe enju i vole da rade za vojsku i policiju. Sve to ima veze sa modom i estetikom ima veze i sa Bikom BIK ± najvi e mu odgovara posao sa nakitom, dragim kamenjem, unutra njom dekoracijom, pisanjem, komponovanjem ali bi mogao da dr i restoran, da ima agenciju za nekretnine. ene Bikovi vole da se bave modom, dizajnom, umetno u, imaju smisla za biznis, Äho e³ ih novac.Vi e vole da pevaju i slikaju nego da glume a od sportova retko koji im odgovara, mo da planinarenje. Najvi e manekena su u znaku Blizanaca BLIZANCI ± najvi e vole muziku,film, i odgovara im da budu disk d okeji, da budu barmeni, turisti ki vodi i, psiholozi, ekonomisti, odli ni su matemati ari, akviziteri, pisci, avanturisti.Mnogo taksista i autoprevoznika su ro eni u znaku Blizanaca, dobri su organizatori a ene manekenke, foto modeli, dizajneri obu e, nakita. Rak voli da ima kafi ako treba i da poslu uje RAK ± Preduzima i, politi ari, vole da rade za dr avnu slu bu, da organizuju, esto su lekari, iscelitelji, mnogi dr e restorane. Vole muziku, uglavnom su instrumentalisti, scenografi, bave se unutra nim dizajnom, pisci, scenaristi. ene vole ba tovanstvo i uzgoj zdrave hrane, plivanje. Lavovi vole tenis, oni nisu za grupni sport LAV ± Najvi e im odgovara sport, gluma, poslovi u vojsci, ma evanje, tenis, takmi arske ve tine, ma instvo. Mnogi Lavovi su sjajni glumci i vole jo vi e da se bave re ijom. Novac mogu zaraditi preko ou biznisa, ako dr e kockarnice, igranonice a Lavice vole da dr e butik sa skpocenom ode om, nakitom i de ija obdani ta. Devica voli ku ne ljubimce i da brine o njima DEVICA ± znak koji najvi e voli da se bavi ba tovanstvom, dr anjem radnje sa hranom za ku ne ljubimce, zdrave hrane, veterinom, ahitkturom, preduzetni tvom, bibliotekarstvom. ene vole da se bave knji evno u, socijalnim radom, psihologijom, novinarstvom, banjskim turizmom, partnerna gimnastika, joga. Monika Belu i -mnoge glumice, naro ito one najlep e su Vage VAGA ± Diplomatija, pravo, novinarstvo, rad sa javno u, umetnost, muzika i komponovanje odgovaraju ovom znaku. Mnogi modni kreatori su Vage bilo ene ili

51

mu karci i tekstilna industrija, moda uop te, trgovina nakitom i poslasti arstvo odgovara ovom znaku. Aikido i Tai i su ve tine koje odgovaraju Vagi. korpije su odli ni lekari KORPIJA ± Detektivski poslovi, istra iva ki rad, tajne slu be, policija i kriminalistika odgovaraju korpiji. Mo e dobro da zaradi bave i se arheologijom, nuklearnom fizikom, matematikom, bankarstvom, medicinom. Ekonomija, ekologija i tehnolo ka dostignu a su u domenu interesovanja ovog znaka. Strelci vole sport, naro ito jahanje STRELAC- Prakti ar i teoreti ar istovremeno. Pomalo zanesenjak najvi e voli sport, konji ki i strelja tvo najvi e, istra iva ku delatnost na putovanjima, diplomatija i film su oblasti u kojima Strelac mo e da zablista. Pisanje, istra iva ko novinarstvo i estrada tako e odgovarju ovom veselom znaku. Nema boljeg biznismena od Jarca JARAC ± Bavljenje politikom, psihologijom, sociologijom, istorijom, slikarstvom, predava tvom odgovara ovom ozbiljnom, principijelnom znaku. Vojna slu ba, arhitektura, gra evina i preduzetni tvo, industrija name taja i geologija tako e mogu biti izbor za Jarca. Od sportova fudbal i umetni ko klizanje. Vodolije - najvi e ih je u medijima VODOLIJA ± Informatika, novinarstvo, nuklearna fizika, muzika, film, gluma, politika, predava tvo odgovaraju Vodoliji kao i svaki posao u kome ima mogu ost da sama odre uje sebi radno vreme. Rad na televiziji, radiju, u savremenim informacionim sistema, vazduhoplovstvu, ko arci i odbojci su nenadma ni. Najbolje balerine su Ribe RIBE ± Ekologija, teologija, socijalni rad, medicina, naro ito neurologija, psihijatrija, pedijatrija, plivanje, sport, umetnost, ezoterjske ve tine, nauka i modna industrija, svaki oblik alternativne medicine, poslovi zbog kojih mora dosta da putuje, balet, cirkuske ve tine i partnerna gimnastika. Jasminka Holclajnter

52

desno oko muskarca i levo zene. osecanja. ravnoteza tecnosti u telu. 53 . Predstavlja musko nacelo. sekrecija zlezda sa unutrasnjim lucenjem. Mesec: Graficki znak: mesec u prvoj cetvrti Predstavlja: domacinstvo. Ono upravlja licnim interesima. Ukazuje na sposobnost rukovodjenja i uspesnost. potrebama i magnetizmom. muza i muskarca u celini. stomak. dostojanstvom. potrebom za dodirom. Sunce je osnovni izraz coveka kao pojedinca. cirkulacija. suprugu i zenu u celini uzev. visokim polozajem. titulom. licnost. Mesec predstavlja zensko nacelo: majku. probava. rangom. raspolozenja. slezina.lanete I Njihovo Znacenje Posted on August 10. Upravlja zdravljem. autoritetom i rukovodecim mestima. 2010 by admin Sunce: Graficki znak: heliosov stit ili beskonacni krug (tacka simbolizuje unutrasnje´ja´) Predstavlja: volju za moci. prijemcivost. oca. napredovanjem. vitalnoscu. uobicajene navike i refleksno delovanje. Mesecevo delovanje fluktuira i menja se. zeljama. ego Kljucna rec: unutrasnje ja Anatomija: srce. rastom i plodnoscu. energijom. levo oko kod muskarca i desno oko kod zene Uticaj meseca je veoma vazan zbog toga sto je planeta najbliza Zemlji i zbog toga sto se brzo krece kroz zodijak. Njegovo delovanje je osnazujuce i daje vitalnost. Polozaj Sunca u natalnom horoskopu oznacava centar Vase vitalnosti i podrucje aktivnosti na kojem zelite da zablistate. fluktuacije. gornji deo tela. osecanjem identiteta i sposobnoscu za sticanje iskustva. faze. sperma. potrebu za negovanjem Kljucna rec: emocije Anatomija: grudi. plima i oseka. sposobnoscu upliva na druge i svescu. To su instinkti. leda.

54 . recima. robom. pivarstvom. svescu. Merkur: Graficki znak: krilati bozanski slem Predstavlja: intelektualni poriv. opsti vladalac svih hormona Nikada se ne nalazi na udaljenosti vecoj od 28 stepeni u odnosu na Sunce. receptori u kozi Nikada nije udaljena vise od 46 stepeni u odnosu na Sunce. Oznacava putovanja (posebno krace puteve). trgovinom i javnoscu u celini uzev. Venera je planeta ljubavi a u davno doba su je nazivali ³manji dobrocinitelj´. pisanje. brada.Mesec istovremeno upravlja tecnostima. govor. bracu i sestre. unutrasnji reproduktivni organi. Smatra se neutralnim. mozak. jajnici. osecanje vrednosti Kljucna rec: naklonost Anatomija: grlo. spretnoscu. sekretarske poslove. aktivnosti vezane za susedstvo. cinovnistvo. Njegovo delovanje je brzo. Polozaj Merkura u natalnom horoskopu pokazuje gde i na koji nacin najbolje komunicirate. negovateljstvom. transmisijom. emotivni potencijal i tehniku. venska cirkulacija. respiratorni sistem. Upravlja razumom. obrazi. bubrezi. saobracajna sredstva. sposobnoscu komunikacije. culo ukusa. knjigovodstvo. decu. usta. pisma i postanske komunikacije. trgovinu. nacin izrazavanja Kljucna rec: sposobnost promisljanja Anatomija: nervni sistem. ruke i sake. neizvesno i kratkotrajno. jezik. vid. racionalizacijom. plovidbom. Tamo gde Vam je Mesec u natalnom horoskopu podlozni ste emocionalnim usponima I padovima. prodajom. Venera: Graficki znak: ogledalce tastine boginje Venere Predstavlja: drustvenu afirmaciju. misljenjem i culnim percepcijama.

sarmom. inicijativu Kljucna rec: energija Anatomija: misicni sistem. nesrecama. Njegov uticaj proizvodi destrukciju. zadovoljstvom. sentimentalnoscu. konstruktivnost. oruzjem. opekotinama. Upravlja hirurgijom i operacijama. glava i lice. Delovanje Marsa je iznenadno. zapaljenjima. dobrim ukusom. Mars: Graficki znak: koplje i stit boga rata. nadbubrezna zlezda Mars upravlja Vasom animalnom prirodom. motoricki nervni sistem. luksuzom. estetikom. crvena krvna zrnca. pevanjem. rad. alatom. harmonijom. Polozaj Marsa u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u koju ulazete najvise energije Jupiter: Graficki znak: prvo slovo grcke reci koja oznacava boga Zevsa Predstavlja: dobronamernost i zastitnistvo Kljucna rec: ekspanzija 55 . bes i borbenost ali takode daje i hrabrost i snagu. slatkisima. agresivni poriv. brakom i svim vrstama saveza. Ovo je planeta ljubavi i senzualnosti a ne seksa. dramom i muzikom. lepotom. moralnim karakterom. bojama. sklonostima. slikarstvom. besika. Ova planeta upravlja emotivnim kontaktima. posedovanjem. poezijom. gvozdem i celikom. kulturom. Svojevremeno je bio poznat kao ³manji zlotvor´. zeljom i seksualnom energijom. samosvesno i uznemirujuce. ranama i posekotinama. Takodje upravlja drustvenoscu.Upravlja umetnoscu. postovanjem. neznoscu. takmicarski duh i smrt. snagu. ratom. nasiljem. nakitom. eksterni reproduktivni organi. moc. Marsa Predstavlja: akciju. Polozaj Venere u natalnom horoskopu ukazuje na aktivnosti ili oblasti zivota u kojima stvarno uzivate. partnerima. Venerino delovanje je nezno i harmonicno. Ukazuje na ambiciju. teznju.

konvencionalnoscu. gornji deo cela. zucna kesa. sport. Njegovo delovanje je sredeno i podstice zdravlje i rast. organizacijom. velikim poslovima. optimizmom. naucnim zakonitostima. Jupiter je sudija.Anatomija: arterijska cirkulacija. prepustanjem uzivanjima. U natalnom hroskopu Jupiter ukazuje na aktivnosti koje Vam lako polaze za rukom kao i na nacin na koji rado provodite slobodno vreme. boga vremena Predstavlja: poriv za sigurnoscu i bezbednoscu Kljucna rec: ucitelj Anatomija: koza. ligamenti. moralnoscu. ogranicenjima. filozofska razmisljanja. ortodoksnoscu i valjanim koriscenjem vremena. slobodnim vremenom. sposobnoscu ostvarivanja karijere. organi cula sluha. zubi. stopala. rastom. duga putovanja. jetra. glikogen i masna tkiva. Predstavlja nacela istinitosti. aspiracije. tradicijom. srecu. paratiroidna zlezda. levo uvo. Njegovo delovanje je sporo i trajno. Saturn je naredbodavac horoskopa. putovanjima i zakasnjenjima. starim osobama. prosperitetom. strpljenjem. pankreas Upravlja bogatstvom. skeletni sistem. kukovi. mudrosti i starenja. kolena. na kojem kroz brojne uspone i padive ucite svoju ³zivotnu lekciju´ Uran: 56 . lov i naklonost prema zivotinjama. zakonodavac i onaj koji pruza pomoc. odgovornoscu. visinom. Saturn: Graficki znak: srp Kronosa. telesne belancevine Upravlja oblikom disciplinom. utvrdivanjem termina. visim umom. Odgovoran je i za visoko obrazovanje.svojevremeno poznat kao ³veliki zlotvor´. Polozaj Saturna u natalnom horoskopu ukazuje na podrucje od izuzetne vaznosti u Vasem zivotu. ucvrscivanja. bedra. ambicijom. desno uvo. Svojevremeno Jupiter je bio poznat kao veliki dobrocinitelj. Saturn vlada i teorijom.

Njegovo delovanje je iznenadno. poriv za bezanjem Kljucna rec: intuicija Anatomija: kicmeni stub. psihologijom. sklonost poeziji. evolucijom i diktatorima. hipofiza. Utice na maglu. svetloscu. Uran krsi tradicije. tecnostima. glamurom. godine Predstavlja: slobodarki poriv. 57 . naftu. intelektualaca. ingenioznoscu. naukom. idealima. pre svega zemljotresima. bojama i plesu. alkoholizmu. nervna vlakna. originalnoscu. pozoristem i televizijom. magijom. telesni elektricitet.Graficki znak: izvedeno slovo ³H´ po Herselu. humanista. snovima. trans. Predstavlja visu oktavu Venere i drugu transcendentalnu planetu. razocarenjima. avionima i uvidom u prirodne zakone. Neptunovo delovanje je suptilno i postepeno a ponekad i pritvorno. iluzijom. Najnovija istrazivanja povezuju Uran i sa elementarnim nepogodama. astrologijom. sve ono sto je nedodirljivo. muzikom. egoista i utopista. mirise. unutrasnje culo. individualizmom. boema. bela krvna zrnca. stopala. boga mora Predstavlja: duhovni poriv. ekscentrika. Odgovoran je za podloznost drogama. za hipohondriju. ³sveto nezadovoljstvo´ Kljucna rec: onaj koji budi Anatomija: visoko-mozdane funkcije. predosecanjima i svim onim sto u zivotu uzimamo bez rezerve. Takode upravlja i stvaralackom voljom. pobunama i autonomnoscu. laskanje. neobicni ljudi ili gde cete i sami biti skloni neobicnim poduhvatima Neptun: Graficki znak: trozubac Posejdona. astronomu koji je otkrio ovu planetu 1781. elektricitetom. anestetike. neutralan je i bespolan. zglobovi Upravlja otkricima. rendgenskim zracima. telepatske funkcije. Ovo je planeta futurista. duhovnoscu. iznenadnim promenama. mesecarstvo. i mnogi smatraju da on predstavlja visu oktavu Merkura i da je prva transcendentalna planeta. kinesteticke funkcije Upravlja svim aktivnostima vezanim za more. nematerijalno i abnormalno. Polozaj Urana u natalnom horoskopu ukazuje na oblast zivota u kojoj Vam se desavaju neobicne stvari. hipnozu. neocekivano i cesto nasilnicko. okultnim. misticnoscu.

Uloga Ascendenta (podznaka) u natalnom horoskopu Uloga ascendenta (uzlazni znak ili podznak) uvek ima primarno znacenje u predstavljnju i opisu natalnog horoskopa. Njegovo delovanje je sporo. pocetkom i krajem. otpacima. nase potisnuto i nesvesno ³ja´. tumori. vodoinstalaterstvom. atomskom silom i zlocinom. nepopularnim ciljevima i svim onim sto je ekskluzivno. hipofiza. Takode govori o nastojanju da se u odredenoj oblasti pronade ideal. tako i popularna tj. fuziju Kljucna rec: transformacija Anatomija: eliminatorni i reproduktivni sistem. moderna astrologija isticu da ascendent ima domenantan uticaj. bez pomoci moramo resavati slozene probleme. U astroloskim krugovima postoje tri struje teoreticara koje na razlicite nacine tretiraju 58 . Predstavlja regenerisanje i degenerisanje. diktaturama. fobijama i opsesijama. Izlaze sve ono sto se tajno ili prikriveno razvijalo. kidnapovanjem. godine. anonimnoscu.Polozaj Nepuna u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u kojoj ste skloni obmani drugih ali i samozavaravanju. prinudom. Upravlja i masama. grupnim faktorima. izolovanoscu. subverzijom. Pluton: Graficki znak: kombinacija izvedena iz slova P i L po astronomu Perisvalu Lovelu koji je predvideo otkrice ove planete 1930. Upravlja upraznjenim radnim mestima. Druga oznaka predstavlja krst sa mladim meseom u sredini iznad kojeg lebdi beskonacni krug Predstavlja: poriv za unistavanjem i reformatorstvom. ukljucujuci i nepoznate svetove u nama samima. rodenjem i smrcu. Polozaj Plutona u natalnom horoskopu ukazuje na oblasti u kojima sami. Predstavlja sve procese replikacije (zacece. bakterijama i virusima. bradavice. mladezi Pluton tradicionalno upravlja donjim svetom i onim sto je skriveno od pogleda. transmutacijama. umnozavanje. abnormalni rast. sporim rastom. medjutim. ne postoji potpuna saglasnost u pogledu nadredjenosti ili prevlasti natalnog znaka u odnosu na podznak. Kako akademska. stampanje i slicno). oprezno i neminovno. nestajanjem.

Na osnovu polozaja ascendenta u natalnom horoskopu astrolog dobija jasnu sliku o ranom detinjstvu osobe.com/28u48lk. Druga struja istice upravo suprotno "pravilo" tj. Iskusan astrolog na osnovu pazljive analize prve kuce ima uvid u emocionalno stanje licnosti. Zatim. stanje i snagu volje koju licnost poseduje. nacin odevanja. a u to spadaju: fizicka pojava. samo na osnovu konkretnog horoskopa (kod odredjene osobe) se moze pouzdano tvrditi o prioritetu odnosa natalnog znaka i ascendenta tj. Zatim.odnos sa aspekta i stepena nadredjenosti natalnog znaka u odnosu na podznak. DUGOVE NOST I STARENJE http://i44. izgled. tako se ne moze ultimativno postaviti samo jedan princip."Ja jesam". Otkrivaju se afiniteti koje licnost poseduje. na osnovu njih se stvara klinicka slika psiho-fizickog stanja odredjene osobe. Naravno da se i ovi faktori odrazavaju na zdravstveno stanje ili na psiho-fizicku ravnotezu i raspolozenje zato sto ponasanje. ima veliki uticaj na zacetak. nacin na koji "vidite" svet oko sebe. ascendent pruza uvid u kvalitet. Astromedicina (jedna od osnovnih grana astrologije) narocito posvecuje paznju ascendentu -.afirmativno ili negativno . fiksacije i spremnost na samodisciplinu. Znaci. dominantnu ulogu ima natalni znak. posle tridesete godine prevlast dobija natalni znak. Osnovna fraza koja ilustruje i izrazava ulogu Ascendenta je -. bilo pozitivno . da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do otprilike tridesete godine dominantnu ulogu ima ascendent ili podznak i da nakon tog perioda. Atributi i svojstva na koja ukazuje Ascendent (podznak) ili vrh prve kuce predstavlja Vas prirodni ili bazicni stil celokupnog izrazavanja licnosti. opisuje Vasu drustvenu licnost (razlicitu od Vase individualnosti). afinitete. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci.destruktivno. a da nakon tridesete godine prevlast dobija ascendent ili podznak. maniri i govor. otkriva njene sposobnosti. podznaka. kao i sklonosti koje izrazava i ambicije ili ciljeve prema kojima se usmerava. navike.prvoj kuci zato sto njome vlada uzlazni znak koji obrazuje vitalnost i unutrasnju snagu ili slabost fizicke konstitucije. jer u praksi se potvrdjuju obe varijante. ponasanje.jpg 59 . razvoj i stanje bolesti. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci. kao i njenu fleksibilnost ili prilagodljivost prema okolini. Podznak ili vrh prve kuce pruza vazne informacije o zdravstvenom stanju. Treca struja teoreticara smatra kako su oba principa tacna.tinypic. narocito stepen i nivo razvoja samosvesti. kroz njeno porodicno okruzenje i uslove koji su je pratili odmah nakon rodjenja. Prva struja teoreticara istice da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do odprilike tridesete godine.

tj. te kao takav mo e biti 60 . tako postoje i neke predispozicije za tjelesnu dugovje nost. gledano s astrolo kog gledi ta kao to postoje dobre predispozicije za zdravlje. od kojeg i potje e poznati i op eprihva eni termin za starost. ljudi oduvjek te e produ iti ivotni vijek. ivotna snaga i vitalnost u astrologiji su simbolizirani Suncem. danas nau nici u labosima diljem svijeta tra e gen za dugovje nost. To je zato jer vatra simbolizira plamen ivota. Sunce je tako er otporno i mo no u fiksnim znacima jer fiksna kvaliteta nosi u sebi vid izdr ljivosti. poti e zdravlje i rast ukupne ivotne sile. no u osnovi i dana nji Radmani i svi oni alkemi ari od ranije tra e istu stvar icu . ve konzervira (Saturn) ivotnu energiju (Sunce). razmno ava i kad ostari. Vatra je su tinski element ivota. Od polja za ivotnost Suncu najvi e odgovara polo aj u 5. No ono to je bitno naglasiti jer je karakteristi no za takav aspekt jest da on ne vitalizira. snagu i ivotnu energiju. Na taj na in omogu uje individui da racionalno raspola e svojom ivotnom energijom. da umjereno tro i vlastitu energiju i snagu. U posljednjih 160 godina ovjekov se ivotni vijek produ io za 40 godina. No prosje an ovjek ne ivi toliko dugo. Naravno da je cijelina natalne karta slika ne ija ivota i odnosa prema njemu. sada je prosje ni ivotni vijek ovjeka na Zapadu 80 godina. umire jer kako ka e jedan stri ek znanastvenik. injenica da je ivotni vijek genetski detreminiran veliki je izazov za znanstvenike. Op enito su vatrena polja povezana s "do ivljajem ivljenja". Potraga za besmrtno u stara je valjda koliko i ovje anstvo. sjedi te) i 1. dugovje nost je u osnovi opisana skladnim aspektom izme u Sunca ( ivot) i Saturna (vrijeme. Sunce je jako u svom sjedi tu tj. egzaltacija). polju i aspekte koje ono tvori.tra e formulu za tjelesnu besmrtnost. polju (fizi ko tijelo. No kako je ovo astrolo ki pdf. ‡ Osim Sunca kao nosioca ivota i Saturna kao nosioca vremena za dugovje nost va na je i skladna veza ova dva tijela s Jupiterom. ‡ Kako je vrijeme astrolo ki simbolizirano Saturnom. trajanje).priroda nije imala motiva da ovjeka u ini tjelesni besmrtnim. Ra a se. znaku lava i znaku ovna (egzaltacija) ali je jako i ako je op enito vezano uz vatrene znakove.Metuzalem je biblijski lik koji je navodno ivio 969 godina.. ivi. nekada su tra ili eliksir ivota. Zato kod procjene ivotnosti treba najprije pogledati polo aj Sunca u znaku. Pa je osim sjedi ta i egzaltacije i u vatrenom znaku strijelca Sunce ivotna energija velika jer je vezana i uz ekspanziju (Jupiter). a proces starenja jedan je od najslo enijih biolo kih problema za ovjeka. strast za ivotom. stabilnosti i duge istrajnosti. polju ( ivotnost. volju... Skladan aspekt izme u Sunca i Jupitera donosi sre u. ali evo za po etak u se probati dotaknuti samo nekih odrednica u astrolo kim aspektima koji upu uju na male ljudske Metuzaleme: ‡ Sam ivot. a svake se godine produljuje za tri mjeseca.

polje). Dobar je polo aj ovih triju planeta u 4. vrstine i odmjerenosti koja omogu uje pojedincu dobru fizi ku otpornost i dobar stav prema fizi kom ivotu op enito. Karakteriziraju ih osobine da su tijekom ivota gubitke i nazadovanja uspje no prebrodili i krenuli naprijed zahvaljuju i ivotnom optimizmu. dok Saturn u 8. jakom Suncu odgovara polo aj u polju gdje je Jupiter jak (9. poput stresa. Kako je genetsko naslje e u simbolici 4. polja. ‡ Osim 4. itala sam na jednom sajtu istra ivanja o stogodi njacima i nekim njihovim zajedni kim karakteristikama pa vele istra iva i da se za njih naj e e rabi rije . polju (ili jedne od njih u tom polju) i skladna veza (i konjunkcija) s vladarem 4. polja (posebno ako je benefik). prilagodljivosti i nezaokupljenosti smr u. polje govori o dobrom psihofizi kom zdravlju. polje. a koje dobivamo preko vlastitih predaka. polje .polje). on nosi neki vid dugovje nosti u genima i u naslije u. polju daje sposobnost odmjerena oporavka. polju govori o dobrom zdravlju i vitalnosti u starosti. ‡ Kako je sama smrt fizi kog tijela simboli ki vezana uz 8. Zato je astrolo ki gledano va an i sklad izme u Jupitera i Saturna kao planeta koje predstavljaju prijelazni korak izme u osobnih planeta i transpersonalnih. polje i njegov odnos s 12. jer osoba mo e razne ivotne udarce uspje no prebroditi. Za dugovje nost naravno da je va no procjeniti i polja zdravlja.12. op enito dobrih navika vezanih uz odno enje ovjeka prema vlastitom tijelu i fizi kom zdravlju (6.. ‡ ovjekovo zdravlje i dugovje nost ovise i od doga ajima izvana. Dobro je kada je jako Sunce u skladnom aspektu s vladarima 9. polje je osim odnosa prema tijelu pokazatelj i fizi ke kondicije dok je ASC pokazatelj fizi ke konstitucije i op enito otpornosti fizi kog tijela. a dobra os 6. dok je Jupiter o u tom polju (polje egzaltacije) donosi dobro zdravlje do kraja ivota. Skladan polo aj i spoj ove tri energije u osnovi je temelj za tjelesnu dugovje nost: Sunce/ ivot + Saturn/vrijeme + Jupiter/cirkulacija = dugovje nost. za dugovje nost je dobar polo aj Jupitera u 8. 61 . Iznimno je va no 9. polja koje je za dugovje nost va no polje..vrsta osnova za emocionalno i mentalno zdravlje. ali i ivotnih navika poput prehrane (kefir :rofl:). polju jer poti e oporavak od ja ih neda a ( ivotnih kriza). poljem jer je za dugovje nost osim dobrih gena (4.prilagodljivost. i 12. tj. ilavosti. Saturn govori o dugovje nim precima. 6. polja to polje (polo aj vladara) je iznimno va no pri pitanju dugovje nosti. Sunce u 4. ‡ Mnogi smatraju da je glavnina na eg ivotnog vijeka vezana uz gene koje nosimo.pa je odnos izme u njih u natalnoj karti imbenik ravnote e. a smrt je tada vezana uz prirodnu istro enost organa i poodmaku dob (dugovje nost). te dobroj ravnote i izme u tijela i psihe. polje) va an i pozitivan stav prema ivotu i sva ona uvjerenja koja ovjek gaji o vlastitoj smrtnosti.

godine. ali eto gledam njenu kartu. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi.Evo i dvije natalne karte dugovje nih ljudi: Jeanne Louise Calment (http://www. Da. lucidni i slicno? E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo. polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu.. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi..2009. ne znam.... ako je taj sat tacan s obzirom da je rodjena 1875. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska.12. 21:59 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje. polje .astrotheme. polje (kraj ivota) i 8. dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio. pu ila je do 117. pa bi to moglo da se poveze s tvojom uvodnom storijom :) A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni. Tko zna koliko je love davala ekipa iz duhanske industrije za tu reklamu? A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni.com/portraits/c2bYEDS9GF8M. uglavnom porto nakon ru ka. Tomoji Tanabe (http://www. 21:30 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje... :) 62 .. Tako er su za procjenu samog zavr etka ivota kao to napisah ranije va na dva polja: 4.najstariji mu karac na svijetu po Guinessovoj knjizi.. lucidni i slicno? Pretpostavljam da misli na starost zajedno s bole inom u odnosu na starost bez nje. on pak tvrdi da je to to ne pije alkohol jedan od najja ih imbenika njegove dugovje nosti.... polje (raspad fizi kog organizma). Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom. ali nemaju tu srecu da budu zdravi.03. i to ba kao pila Porto. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8.03. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Fish 1968 05.kucici.. A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma). polje. ne znam. E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo.htm) do ivjela je 122 godine.. Npr. a do smrti je pila vino. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. n..com/portraits/Cf6MbC75exS4.. bas naprotiv.. :eek: ima konjunkciju Sunce asc pa 120 Ju u 8..astrotheme. bas naprotiv. :) Za zdravlje se gleda os 6.2009. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome.gemini 05. ali nemaju tu srecu da budu zdravi.htm) .

dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio.. ne bojim se radi sebe. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: :top: takodjer i kod mene je tako. kad vidim starije ljude. a ako je neskladan :eek: eno ga vec se vidim. kad umres umres. pa moras trpjet cijeli zivot True :) A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma). imam cudnu viziju sebe kako baljezgam pod stare dane. bas naprotiv.03.. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi.2009..gemini 06. ali vec starost.. polja) ari te T-kvadrata s ovom opozicijom.. nego vise radi bliznjih :ne zna: ne znam zbog cega tako mislim :) n. 11:01 E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo.. ne znam.Tako er Saturn (strah) je zajedno s Jupiterom (vladar 8.. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece.03. polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece... pa moras trpjet cijeli zivot. :ne zna::D kad neko kaze da se boji smrti. :nono: to je jedini jasan stav u mom zivotu :lol: Nemam problem s tim. :rofl: Eoja 24.03. imam neke cudne osjecaje. bolest. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. :) Cuj o smrti. Bosanka_88 06. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome.. 22:00 63 .. a ovako kad umres barem ne patis :) al dosta puta razmisljam o smrti.2009... Npr. nema tu puno price. kazem sebi da nikad nebi voljela dozivjeti toliku starost :ne zna: :rolleyes: odnosno nebi voljela biti stara :cerek: ili kad neko kaze da se boji smrti.2009. 14:51 Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8.

htm Dorée 08. bolescuga.2010. Po vlastitim iskustvima. npr. I pored ociglednih prednosti Jupitera kao bona fortune u 8.Hemingvej recept.Nemam nista protiv da ostarim.06.06. konjukcija Jupiter Saturn u 1.mislim da stite covjeka od velikih brodoloma (4 ..svakodnevnih nevolja. UpsyDaisy 08.net/old. ono da budem sposobna brinuti o sebi i da ta starost ne bude svakodnevni niz tjelesih i dusevnih patnji. kaze da ljudi kratkog zivota jako puno imaju orijentalni Mars.. 6 .velikih zivotnih tragedija. http://www. Ja sam pak vise tip ''zuti zutuju''. 12 . a ima popis i jos nekih elemenata (puno planeta u zemlji i u fiksnim znacima).od raznih udaraca sudbine). Ja sam to gledala nedavno po kartama raznih dugovjecnih ljudi i ljudi kratkog zivota. ali ''normalno''.2010. Medjutim. sto naravno ima smisla kad znamo simboliku Marsa. teske operacije. slabog zdravlja.on pak ima dosta dobre pokazatelje vitalne energije (Sunce konjukcija Mars u Strelcu). Mislim da je njeno rezoniranje to da su oni tako cesto orijentalni . (Jedino mi nije jasno zasto ona zanemaruje Merkur i Veneru kada su orijentalni. 8 i 12 potpuno prazna . (Orijentalna planeta je ona koja se prva dize prije Sunca). 02:15 Ova zena (Nizozemka) za ciji sajt dajem link. i dobri aspekti Sunce Mars. kao sto se moze vidjeti u tom clanku (na engleskom je). partnera. Zna li mozda netko nesto vise o tom?) Isto tako. misljenja je da je orijentalni Uran znacajan sto se tice dugovjecnosti. ja sam vise za opciju da bolju srecu donosi ako su polja 4. u slucaju izuzetno loseg zdravlja (vrlo tesko se nosim s bolescu i fizickim ogranicenjima) . kuci me najbolje opisuje po tom pitanju :p. Voljela bih da ostarim skupa s mojim suprugom . i definitivno mi je ovo za Mars ispalo puno cesce statisticki nego ovo za Uran.da to onda ne cini nikakav faktor? Sto mi je malo cudno. lomovi ovisno o planeti. sudbinskom polju. aspektima i uticaju. Isto tako i Mjesec u Strijelcu. 6. 16:07 Meni je mislim Suspirum rekao da u ivjet dugo:zubo: Od ovih aspekata imam: 64 . pogotovo konjukcija ukazuju na zdrave ljude i to da imaju dosta fizicke snage.teskih porodicnih tragedija. Ima sasvim vitalnih i srecnih starijih gradjana :mig:. presudio sam sam sebi. gubitak djeteta.astromarkt.jer se uvijek motaju oko Sunca . kada vise nisam mogao da radim nista od onoga sto me cinilo covjekom kakv jesam. 8 .

planete u lavu Zapravo.(dispozitor merkur u lavu ) trigon sunca s vladarem 9.polju .bolesna i kakva mi korist.:ne zna:.polja saturn u 8.:zubo: Valjda nisam offtopic 65 .sunce u 4.ni ja ne elim ivjet dugo tipa 100 godina.polju i imam 4.valjda jer mislim da u bit stara i nemo na.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->