P. 1
Med Astr Marg Milard Znaci

Med Astr Marg Milard Znaci

|Views: 448|Likes:
Published by alisa1

More info:

Published by: alisa1 on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

TEKSTOVI OD MARGARET MILLARD OVAN Anatomski vezan za: glavu, lice, mozak, gornju vilicu i o i.

Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum fosfat. Ovnovi su uglavnom sr ani i sna ni. Ali zbog radnih obaveza, esto preska u obroke ili jednostavno zaborave da jedu! Tek kada osete da su potpuno iznemogli od nekog rada, onda se sete da nisu dugo jeli. Zbog toga je potrebno da ih neko stalno opominje da redovnije jedu. Prirodni lek za Ovna je san. Treba da jedu laganu hranu i izbegavaju estoka alkoholna pica. Ovan ima ravnodu an ili neizbirljiv stav prema onome to jede. To zna i da esto ne pazi ta jede, pa to mo e biti uzrok zdravstvenih problema. Voli gurmansku hranu, ali samo kada je priredjuje za goste, kada sam obeduje, nije mu va no ta je to. Ovo mo e dovesti do podlo nosti mo danih udara, groznicama, problemima sa pam enjem, neuralgijama glave i lica, vrtoglavici ili nervnoj iscrpljenosti. Po to je mozak najaktivniji deo tela ovaj znak smatra da svi ostali delovi tela mogu pratiti njegovu vitalnost. Puno, ita, pi e, radi u toku dana i nesrazmerno tro i svoju vitalnu energiju. Mnoga, ako ne i sva mogu a oboljenja kod ovog znaka mogu se spre iti ako se posveti bri ljiva pa nja svakodnevnim navikama, samodisciplini i uravnote enoj ishrani. To ovom horoskopskom znaku te ko pada jer je esto preokupiran mnogim drugim stvarima nego kuhinjom i kuvanjem. Ovan voli da podeli sa nekim ono to ima. Tako je i u ishrani. Ne voli da obeduje sam, ve u dru tvu sa nekim. Ovnovima je kalijum fosfat potreban zbog toga to poma e regeneraciju mo danih elija koje ovaj horoskopski znak tako ne tedimice tro i u toku dana. Nedostatak kalijum fosfata mo e dovesti do razdra ljivosti, glavobolja, nervne depresije i stanje op te iscrpljenosti. Organsko gvo dje je takodje va an sastojak u ishrani za znak Ovna. Uti e na mi i nu gradju. Ovaj znak u toku dana potro i mnogo energije na mi i nu aktivnost, sli no kao to mnogo tro i i mentalnu energiju. Proteinska hrana se preporu uje za osobe rodjene u ovom znaku. Organskog gvo dja ima u mahunarkama i posnom mesu. Ovan se ne snalazi u mno tvu informacija i podataka, tako je i u ishrani, pa je problem to ne razmi lja o raznovrsnoj ishrani. Zadovoljan je jednostavnom i jednoli nom ishranom. Kalijum fosfata ima u cvelki, celeru, zelenoj salati, karfiolu, spana u, rotkvi, argarepi, jabukama, orasima i krastavcima. Lekovite trave vezane i korisne za znak Ovna su bosiljak, nana, mahonija i aloja. BIK
1

Anatomski vezan za: grlo, vrat, uho i vratne pr ljenove. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i natrijum sulfat. Bik ima prirodnu naklonost prema jelima punim skroba, slatki ima i kola ima, to ga rano mo e u initi gojaznim, a to je ne to to e te ko mo i odbaciti u srednjem dobu. Masna tkiva koja akumulira mogu izazvati probleme sa cirkulacijom. Za ovaj znak, kao i za njegov suprotan znak u horoskopu ± znak Vage, va no je da obeduju u mirnoj i opu tenoj atmosferi. Rasprave za vreme obeda, kod ovog znaka esto dovode do pojave psihosomatskih bolesti ili pojavu ira na elucu. Ovom znaku je va no da se dobro i prijatno ose a dok obeduje, i da ga niko ne uznemirava dok ne zavr i sa obedom. Va no mu je i da se nakon toga prijatno ose a. Ovaj znak, kao i znak Vage, poklanja va nost svom estetskom izgledu, ali elja za dobrim jelom je ovde veoma jaka, pa esto prevagne ovo drugo. Ako ste iza li na ve eru sa nekim ko je u ovom znaku, pazite da ne pojedete vi e od njega. On na to mo e biti veoma ljubomoran. Kako osobe u ovom znaku ne biraju ta e pojesti, ni kada, esta je pojava katara ili ira eluca. Skloni su i tzv. hipohondarskom uzimanju hrane Tj. imaju ose aj da su uvek gladni. Ovo je naro ito primetno posle 45-te godine ivota. Bikovima je neophodan natrijum sulfat jer on kontroli e koli inu vode koju telo zadr ava. Nedostatak ove soli mo e izazvati oticanje tkiva zbog akumulacije vode u organizmu. Natrijum sulfata ima u bundevi, kupusu, crnom luku i blitvi. Takodje unesite i dovoljno joda, za ispravan rad tiroidne lezde, pa se tako mo e spre iti eventualna gu avost kojoj su osobe rodjene u ovom znaku sklone. Najbolji izvori joda su ve ina morskih riba i morske hrane, kao i jodom oboga ena so. Potreba za jodom najve a je u periodima detinjstva i mladosti kod mu karaca a u kasnijim godinama kod ena. Posle 45-te godine zivota, ovaj znak bi trebao da svoje zdravlje obogati unose i kroz ishranu dovoljne koli ine vitamina A i E. Lekovite trave korisne za znak Bika su alfija, hajdu ka trava, im irika, kiseljak i uta trava. BLIZANCI Anatomski vezan za: ramena, ruke, plu a i nervni sistem. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalijum hlorid. Malo je osoba rodjenih u ovom znaku koji e tro iti fizi ku energiju u toku dana a ve ina ih je koji tro e mentalnu energiju. Znak Blizanaca je mentalni tip. Zbog toga se ovaj znak treba pobrinuti da mu dnevna ishrana obnavlja iscrpljeni nervni sistem i pove a vitalnost organizma. Kako su po prirodi raznovrsni i vole raznovrsnost svega i sva ega, takvi su i u ishrani. A to je dobro. Smatra se da je ovaj znak medju onima koji najredje
2

imaju problema sa zdravljem. Za ovak znak nije dobro to brzo jedu, kao i sve ostalo to rade. To nije uvek prijatno za njihov stomak. Blizance retko stigne gojaznost jer unetu hranu brzo i tro e. Jedini problem mo e biti psihi ka iscrpljenost. Ako Vam se ini da je to tako, obogatite va u ishranu tabletama kalcijuma. Vitamin D je takodje va an u ishrani Blizanaca. On je neophodan kako bi se kalcijum i kalijum hlorid pravilno apsorbovali u oranizmu, elijska so Blizanaca je kalijum hlorid koju izda no nude boranija, pargla, cvekla, mrkva, karfiol, celer, kajsija, breskve, ljive i ananas. Znak Blizanaca je najmanje ispitan kao zodija ki znak od strane nutricionista, i najmanje jasan kada je zdrava ishrana u pitanju. Velike su razlike od osobe do osobe, kao i u odnosu izmedju enskih i mu kih osoba rodjenih u ovom znaku. Znak Blizanaca pripada tzv. dvostrukim znacima a pravilnu ishranu esto odredjuje podznak rodjenja a ne sam znak rodjenja. Blizancima je kalijum hlorid potreban jer obnavlja iscrpljeni nervni sistem i reguli e fibrin u krvi. Proteinska hrana, bezmasno meso, riba, jaja, sir, soja, kajsije i orasi trebaju biti deo svakodnevnog menija. Lekovite trave vezane za ovaj znak su verbena, sladic i crvena detelina.

RAK Anatomski vezan za: grudni ko , eludac i laktove (zglobove). Zdrava ishrana: hrana koja sadr i kalcijum fluorid. Rakovi su uveni po izvrsnoj kulinarskoj ve tini i ponosni na svoju dobro postavljenu i bogatu trpezu, kako za svoje uku ane, tako i za goste, esto vole i da pri aju o hrani. Ovu osobinu veoma cene njihova porodica i njihovi prijatelji. Sa njima je uvek prijatno obedovati i biti u dru tvu. Medjutim esto je problem u tome to ovo u ivanje u kuvanju i spremanju hrane prati i pozama an gurmanski apetit. Osobe rodjene u znaku Raka te ko mogu odoleti slatki ima, sladoledu ili kola ima. Najslabije ta ke u organizmu ovog znaka su eludac i probavni sistem. Sklonost ka dobrom i obilnom obedu, mo e biti jaka u situacijama jakih emocionalnih stanja ili mentalnih naprezanja.
3

Rodjeni u ovom znaku jako vode ra una o svojoj ishrani ali i o ishrani svojih uku ana. p enici.Veliki broj osoba rodjenih u ovom znaku. ali e isto tako bogato i obilno 4 . Trebalo bi u ishrani izbegavati preobilnost e era. Izbegavati masna jela. Lavovi su skloni sr anim tegobama. donji deo ledja i ki mu. Ali. zatim paradajzu. oticanje tkiva zbog zadr avanja vode. LAV Anatomski vezan za: srce. pa to mo e lanovima njihove porodice da smeta. zglobove i skeletni sistem. pomorand i i umancetu jajeta. uop te za ovaj zodija ki znak. to je dobro jer Lav u horoskopu je uvek oprezan ta e pojesti. kao i Rakovi. Za gojazne osobe kojima ne poma e uobi ajena dijeta. sir i iseckani celer sve to na ra enom hlebu. u . To je ujedno i dobra dijetalna hrana. vole dobru gozbu u prijatno dru tvo. Osobe rodjene u ovom znaku retko kada piju previ e. Preporu uje se uz popodnevni sendvi . ali a a dobrog crnog vina bi bila korisna nakon ru ka. Najva niji vitamini za znak Lava su C i E. U nedostatku mo e izazvati rano propadanje zuba. preporu uje se da dijetu oja aju sa vitaminima iz kompleksa E i B. jogurtu. Lavovi. Vitamin C se najvi e mo e na i u tropskom i ju nom vo u. Nadgledaju i sebe i druge. Vitamin E se nalazi u salati. Znaku Raka je neophodna hrana koja sadr i kalcijum fluorid zato to spre ava nastajanje pro irenih vena. Za ovaj znak je va no da neophodne vitamine uzimaju isklju ivo iz prirodnih izvora a ne sinteti ke. sojinom ulju. Zdrava ishrana: prehrambeni artikli bogati magnezijum fosfatom. Proteinska ishrana i morska hrana je dobra za znak Raka. beli mak i kamenika. Rahitis je esta bolest kod rodjenih u znaku Raka (pogotovo enska deca) gde postoji nedostatak kalcijuma. Arterioskleroza je est gost kod ovog horoskopskog znaka. paprici. Zbog toga bi bilo dobro da izbegavaju gojaznost ili neodgovaraju i na in ishrane. jagodi i kupusu. vitamini iz prirodnih izvora su se pokazali boljim nego ve ta ki. slabljenje mi i nog sistema i vida. Morska riba i uop te morska hrana bogati su jodom. Takodje. Lav bi trebao da usvoji ishranu sa mnogo proteina a malo e era i skroba. siru. Ravnote a telesnog metabolizma iz tog razloga mo e biti naru ena. Rezultate svega je nastajanje edema ± tj. Ima ga u mleku. Jod je elemenat va an u ishrani ovog znaka. jela bogata skrobom ili masna jela. po inje da oseti gojaznost vrlo rano. Sam kalcijum je veoma bitan za kosti. Lekovite biljke koje su dobre za ovaj znak su ruzmarin.

varenje i asimilacija hrane bi e slabo. mirodjija. Dobro je imati ishranu koja uklju uje divlja . Za Device je va an ne samo izbor hrane. pa tako mo e oti i u drugu krajnost. treba da obrati pa nju na izbor hrane koju jede. nervni sistem i eludac. smokvi. Za ovaj znak najva nije je ravnomerno uno enje neophodnih namirnica u organizam. nego i stanje u kojem obeduje ± ako se za trpezom ne opusti. mora i per un. Ve ina osoba u ovom znaku je svesna toga pa preterano brine o dijeti i zdravoj ishrani. tako e se truditi da i kada je spremanje hrane u pitanju sve bude na mestu. 5 . d em. borovnici i orahu. isto tako odr ava proto nost krvi u organizmu formiranjem albumina u krvi. Mu nina. Da bi jedna Devica bila zdrava. kafa itd.). Dobar je visokoproteinski doru ak. elijska so Device je kalijum sulfat. Vi e nego ijednom drugom znaku stomak je veoma slaba i osetljiva ta ka u organizmu. Izbegavati hranu i pi e koja se te ko svare. krompir. A i za goste. Ako nema dovoljno ove soli. Metabolizam kod ovog znaka je spor. salati. Kako vole da su u svemu dobro obave teni. jogurt. Da bi jedan Lav bio zaista Lav. Mo e se biti gotovo siguran da e se doma ica rodjena u ovom znaku potruditi da je hrana pripremljena za njene uku ane uvek ono najbolje. ljivi. sir. A to nijednoj Devici nije te ko jer oni su prirodno predodredjeni da budu dijeteti ari. nana. Mnogi Lavovi imaju problema sa ki mom ili bolovima u ledjima. bezmasno meso sa jogurtom. Najgori na in zapo injanja dana je doru ak bogat ugljenim hidratima (slanina. magnezijum fosfat stimuli e funkcije varenja i izlu ivanja.ulja u telu posta e viskozna pa to mo e dovesti do za epljenja pora ko e. Ishrana treba da se sastoji od veoma irokog izbora namirnica. tost. mora vi e nego ijedan drugi znak paziti na svoju ishranu. Takodje osobe u znaku Lava vole da ekspeimenti u sa hranom kada je sami spremaju i obi no su u tome uspe ni. elijska so Lava. ivinu.jesti i kada su sami. pogotovo sa godinama. jaja i soju. Sa uvana DEVICA Anatomski vezan za : donji abdomen. koji reguli e snabdevanje i podelu ulja u organizmu a na taj na in osposobljava uno enje i kiseonika u elije ko e. Jutarnji napitak pre bi trebao da bude aj nego kafa. Zbog toga treba unositi hranu koja se brzo i lako mo e svariti. Magnezijum fosfata ima u bademu. kratak bol u grudima ili nedostatak daha znak su nedostatka magnezijum fosfata u organizmu. Lekovite trave vezane za znak Lava su masla ak. Zdrava ishrana: Hrana koja sadr i kalijum sulfat.

pa tako i prilikom ishrane. Prevencija je i kod steriliteta ena i mu karaca ovog znaka. akne i perut. ovsu. maj ina du ica i kiseljak. soji i siru. VAGA Anatomski vezan za: bubrege. Za to ne i uz prijatnu i tihu muziku! Ovo stimuli e ovaj znak u svemu. kao i Blizanci i Vodolija. E. Lekovite trave dobre za ovaj znak su ljubi ica. ljive. Lekovite trave koje su korisne za znak Device su valerijana i ruzmarin. Natrijum fosfata ima u vo u. Vage se smatraju znakom lepote. breskve. Ostali prehrambeni artikli koji e upotpuniti dnevnu ishranu ovog znaka su orasi. lucerka. kao to su hemoroidi i pro irene vene. fotogeni nosti. Od nekih trava se kuva aj a od nekih se prave lekoviti preparati biljnog porekla. Bogata trpeza i slatki i mogu ponekad biti na trpezi u sve anim prilikama kada dolaze gosti. 6 . krastavci. Ovim znacima je nervni sistem najosetljiviji. Najbolji izvori vitamina E su klica zrna p enice. Ona odr ava ravnote u kiselina i baza u organizmu ovog znaka.Nedostatak kalijum sulfata uzrokuje nevolje sa ko om. dovoljno joda i mineral bakra. jednostavne i zdrave hrane koja e zadovoljiti osnovne potrebe ovog znaka. Za ovaj znak takodje je va no da obeduje u mirnoj i prijatnoj okolini. pirina . poput znaka Bika i Raka. sa istim i lepim tenom. Ovaj vitamin je odli an i u terapiji ko nih problema i ekcema. kukove i butine. Kalijum sulfata ima dovoljno u slede im artiklima: p eni nom zrnu. Preventiva je i protiv mogu ih problema sa venama. Takodje olak ava eliminciju otpadnih materija iz tela. povr u i proteinskoj hrani. cvekla. Vazdu nih znakova. Natrijum fosfata ima najvi e u prehrambenim Artiklima kao sto su jabuka. Vaga pripada grupi tzv. Prirodna sklonost gurmanskoj hrani. ra i. bademu. mogu zadati probleme sa gojazno u ovom znaku kome je itekako stalo do estetskog izgleda. suvo gro dje. Za znak Vage jo je va an mineral bakra koji u estvuje u formiranju krvnih zrnaca i nekih enzima koji su va ni za o uvanje nervnog sistema. Artikli koji su bogati sa mineralima bakra su salata. bademi. U dijetama treba koristiti uno enje vitamina A. kukuruz i borovnica. Naro ito je va an vitamin E koji je faktor odr avanja pravilnog rada jetre i bubrega. pargla. Dobro bi bilo da se svakodnevna ishrana sastoji od obi ne. bezmasnom mesu. slad i ulje od soje. pa se preporu uje ovo esto unositi u ishrani. ekceme. jagode. Zdrava ishrana: artikli koji su bogati natrijum fosfatom. Natrijum fosfat je elijska so znaka Vage. celer i spana .

bubrezima. sla ica. Jer.ostrige i rotkve. d em i kafu. Kod znaka korpiona elijska so je kalcijum sulfat. ako je potrebna. a da bi se unela dovoljna koli ina ove soli treba u ishrani koristiti sve e vo e. Prirodni izvori ove soli su kelj. beli luk. ogrozd. a a jogurta dnevno ili dve kafene ka ike melase. C i E vitaminima. irevima. kelj. crni luk. jetrom ili nastajanjem ireva unutar organizma. Dijete bi morale biti uklju ene u re im ishrane kod ovog znaka. Tako to funkcioni e kod znaka Skorpiona. Upotreba reklamiranih laksativa nece umanjiti konstipaciju. On je neophodan za pravilan rad tiroidne lezde. Jod se mo e na i u morskoj hrani. praziluk. smokve. lezde. Za znak Vage jos je va an i jod. Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum sulfat i vitamin E. Rodjeni u ovom znaku su skloni u icima i kada je u pitanju jelo i kada je u pitanju pi e. Trebali bi esto biti na trpezi ovog znaka. kokos i suve ljive. puter. salata. salate i povr e. morska hrana i vi nje su dobri izvori kalcijum sulfata i vitamina E. Re enje je u smanjivanju koli ine masno a ivotinjskog porekla a obogatiti svoju ishranu ulja biljnog porekla. Mineral koji je va an za znak Skorpiona je gvo dje. da ako se unosi premalo masno a u organizam ± mo e se ugojiti. Smanjiti u ishrani masna jela. ljivama i spana u. Problemi sa jetrom. Proteinska hrana. Kod enskih osoba rodjenih u ovom znaku. gro dje. Dnevni re im dijete. Holesterol u krvi esto uzrokuje infarkt. Vi e vole kada to neko drugi uradi. bilo bi dobro obogatiti sa vitaminima B-kompleks. jer je to ne to prirodno za ovaj znak. znak su nedostatka kalcijum sulfata ili vitamina E. U ivaju u hrani ali nisu ve ti i njenom pripremanju. Mo e samo tetiti organizmu. SKORPION Anatomski vezan za: reproduktivne organe. A ozbiljan nedostatak kalcijum sulfata mo e dovesti do hroni nih problema sa bubrezima. 7 . rotkvice. naro ito kako zalazi u godine. A on je tako est kod znaka korpiona. konstipacija je esti problem. vi nje. Op ti princip jeste. slatki e. organizam ovog znaka ne mo e apsorbovati redovnu formu soli. prostatu i be iku. Za re enje ovakvih problema bolje je koristiti dijete: vi e proteina. korpioni esto imaju visok nivo masti u krvi ± trebalo bi da izbegavaju masnu hranu. Kalcijum sulfat je takodje prirodni imunolo ki sistem i kod mu karaca i kod ena rodjenih u ovom znaku. a ima ga u borovnici. lag. bundevi i rotkvicama.

Bolovi zbog istog mogu no u biti tako jaki. kola i. Strelac koji ga ima dovoljno u svom organizmu ne mora da se boji zimskog perioda. Ima ga u alfiji. klici p eni nog zrna. ako dodje do za eplenja koronarnih arterija moze do i do infarkta ili izazvati mo danu kap u kasnijim godinama ivota. Jedan od vitamina iz kompleksa B jeste Holin. Zdrava ishrana: uklju uje kalcijum fosfat i vitamin E. majoran. torte. mi i ima. Vitamin C je jako potreban i Va oj jetri. Holesterol kod znaka Strelca se odra ava tako sto smanjuje cirkulaciju u nogama i stopalima. Vitamin C poma e i u prevenciji starenja kapilarnih vena. umancetu jajeta i lecitinu soje. Holin bi trebao svaki Strelac da unosi povremeno u organizam. Ima ga dovoljno u tele oj jetri. Silicijum dioksid je odgovoran za prirodno le enje zapaljenja u organizmu. Silicijum dioksid je dobar izolator i poma e o uvanju toplote tela u hladnijim danima. STRELAC Anatomski vezan za: kukove i butine. JARAC Anatomski vezan za: skelet. kolena. Egzoti na jela. kopriva. sve je to neodoljivo za osobe rodjene u ovom znaku. U organizmu ga ima u pankreasu. lag. pirin u. vezivnom tkivu mozga i u nervnim elijama. da spre avaju san. Ako ga dugo nema u organizmu u dovoljnoj koli ini to kod ovog znaka dovodi do izumiranja elija jetre. U nedostatku silicijum dioksida razni zdravstveni problemi su mogu i kod ovog znaka: nokti su slabi i lomljivi. slezu. kostima. kosi nedostaje sjaj.Lekovite trave koje mogu koristiti osobe rodjene u znaku korpiona su bosiljak. zapaljenje o nih kapaka i bolovi u desnima. 8 . pelen i lopuh. Za pravilan rad jetre kod ovog znaka treba unositi dovoljno vitamina C i B-kompleksa. tre nji. prehlade ili gripe! Takodje. Na sli an na in. ova so u organizmu deluje lekovito na mestima gde se pojavila bubuljica na ko i. ili neka druga lo a promena na ko i. Osnovno pravilo koje treba da va i u ishrani jednog Strelca jeste izbegavanje za injenih i masnih jela. slez i petrovac. ko u i sistem za varenje. Silicijum dioksid se takodje mo e prona i i u lekovitim travama korisnim za znak Strelca kao sto su alfija. Zdrava ishrana: koja sadr i silicijum dioksid. jagodi i jestivim korama mnogih vo a i povr a.

kori en u ve ini javnih vodovoda. kola i. Takodje nakon doru ka za ovaj znak se preporu uje i Joga izmedju 7 i 8 asova ujutru. te se preporu uje u ishrani esto unositi sve e zrelo gro dje a isto tako suvo gro dje. gro dje. jabuke. Izmedju obroka dobro je piti dosta te nosti. dunja. Ishrana bogata masno ama. paprika i i ljuta i za injena jela. bi trebali biti sastavni deo svakodnevne ishrane ovog zodija kog znaka. pasulj. U nedostatku. so ivo. uni tava vitamin E u organizmu. Znak Jarca ima tendenciju smanjivanja telesne temperature. kupus. Vitamina E ima u gro dju i morskoj hrani. alkoholna pi a. neophodan za odr avanje telesne temperature. VODOLIJA Anatomski vezan za: vid. kako bi se obezbedila normalna ravnote a izmedju kalcijuma i kalijuma u organizmu. Kalcijum fosfat koristi albumin iz krvi da bi izgradjivao i odr avao konstantnu telesnu strukturu. sokovi. sa trajanjem najobi nijih ve bi u trajanju do 10 minuta. reumatizam. jagode i smokve su izvori kalcijum fosfata. Postoje uvek mogu nosti da se kod Vodolije kad-tad pojave problemi sa paratiroidnim lezdama i da one lu e nedovoljnu koli inu hormona. elijska so znaka Jarca je kalcijum fosfat. Dobro je u ishrani koristiti proteinsku hranu. Ovaj znak je u potpunosti spreman da u iva u lepo postavljenoj trpezi. Ovo pobolj ava iskori enost unete hrane i cirkulaciju u organizmu. bubrega. Hlorin. esta su hroni na oboljenja. U zimskom periodu dobro je piti aj od nane i kamilice zbog pospe ivanja cirkulacije. Zbog slabe cirkulacije ishranu bi svakodnevno trebalo obogatiti sa vitaminom C. cvekla. posledice su 9 . Sve e vo e kao sto su ananas. Bezmasno meso. Zdrava ishrana: treba da uklju uje natrijum hlorid. i majonez nisu preporu ljivi za ovaj znak. limuni i pomorand e. slatki i masna jela. kuvana jela kao spana . Zna ajnije koli ine E vitamina bi e potrebne posle 35-te godine ivota kao prevencija u borbi protiv vaskularnih problema. je am. zapaljenja ko e ili irevi. kru ke. kosti nogu i zglobove ruku. divizma i cvor-trava (Polygonum aviculare). pasulj. so ivo i kupus. spana . bogatoj probranim jelima. mleko.Za razliku od njegovog dvojnika u ivotinjskom carstvu zodija ki znak Jarca ne mo e pojesti bilo ta a da prodje neka njeno! Nepo eljni su za ovaj znak razni artikli kao okolade. Ako se dogodi ba to. Za znak Vodolije hrana ima posebno mesto u njihovom ivotu. Preporu uje se normalna a ne dijetalna ishrana za ovaj znak. celer. Lekovite trave korisne za rodjene u znaku Jarca su amarant. gazirana pi a.

lako zamaranje. voda se ne mo e pravilno kontrolisati i deliti. Rezultat toga mogu biti este dijareje ili katar eluca. Jer. okeanskoj ribi i morskoj hrani uop te. Ova so ne dozvoljava opu tanje mi i a u telu nego ih dr i jakim. RIBE Anatomski vezan za: stopala. Jedini na in da se nadoknadi nedostatak ove soli jeste uno enje artikala koji je sadr e. mleko. Ako nedostaje natrijum hlorida u telu. depresije i pulsiraju e glavobolje. lo san i nedostatak daha pri naprezanjima. Vodolije su sklone slaboj cirkulaciji. buhac. Proteinska hrana e oja ati slab skelet i tako Vam dati ispravno i pravilno dr anje. rotkvicama. Nedostaju e rezerve kalcijuma u organizmu. Dobri izvori kalcijuma su repa. Medjutim sa kuvanjem gvo dje se oslobadja i odlazi u vodu. pargli. problemi sa bubrezima. soja i bademi. telesne sokove i stomak. Bez adekvatne koli ine proteina primeti ete da ste se pognuli i dobi ete ravne tabane. so ivu. Nedostatak obi ne soli ne mo e se prosto nadoknaditi tako to e se vi e posoliti hrana. morska zelenika. Zdrava ishrana: hrana koja sadr i fosfate gvo dja. Potrebna je bogata proteinska ishrana koja ne e dozvoliti predispoziciju ovog zodija kog znaka za zadr avanjem vode u organizmu.ona je isuvi e krupna da bi se mogla apsorbovati kroz membrane. pa samim tim i na smanjenu cirkulaciju. est i lak zamor kao i razdra ljivost. pasulj i bezmasna govedina su bogati sa fosfatima gvo dja. argarepi. Kod Vodolije elijska so je natrijum hlorid. To je obi na kuhinjska so. Isto tako u nedostatku fosfata gvo dja povremeno se mogu osetiti lupanje srca. naro ito u nogama. Nedostatak fosfata gvo dja uti e i na nedostatak kiseonika. sir. Nedostatak fosfata gvo dja uzrokuje anemiju. smokvama. jagodama. Namirnice kao spana . kiseonik se prenosi u organizmu putem fosfata gvo dja. U organizmu ima prose no oko 70 procenata vode.uvek iste: nervna napetost. Vodolije. pove anu temperaturu i na kraju zapaljenje dela tela gde se nedostatak ove va ne soli najvi e manifestuje. mo dani udar. koja se najce e 10 . d igerica. U nedostatku natrijum hlorida mo e se prouzrokovati stvrdnjavanje arterija. celeru. U koncentrisanom obliku natrijum hlorid mo e se na i u biohemijskom medikamentu koji se zove Natrium Muriaticum. Dobri izvori natrijum hlorida su u spana u. kupusu. Takodje. trebale bi se esto obnavljati u ishrani artiklima koji su bogati kalcijumom. Dobro zdravstveno stanje zavisi od elijske soli znaka Riba a to je fosfat gvo dja. sla ica. Lekovite trave dobre za znak Vodolije su koren gaveza. kukuruzu (pogotovo kuvanom). kao vazdu ni zodija ki znak imaju osetljiv nervni sistem. nizak krvni pritisak.

Morska i okeanska hrana je bogata jodom. BLIZANCI Najugro eniji djelovi organizma su ramena. Nedostatak joda je u velikom procentu zastupljen medju ljudima koji su rodjeni u znaku Riba. mi i i lica. o i. U ve im nedostacima gvo dja a prepisanom od odgovaraju eg lekara. upalama.. mjehur..Pla e ih i manji znakovi oboljenja. trave i ajeve. Sklon je bolestima koje nastaju radi prekomjerne ili lo e ishrane (masno a u krvi. nervi. mozak. samo uvesti vi e reda. infekcijama seksualnih organa. bubrezi i spolni organi. meso i za ini. U prehrani ne treba osobito paziti na koli ine niti kakvo u. grlo krajnici. hemoroidi). srce. Dobro je jesti sirovo vo e i povr e. borag i alge. le ni pr ljenovi. uglavnom akutnim bolestima koje prati visoka temperatura i poreme aj krvne slike. ene i deca e e e osetiti nedostatak ove soli nego mu karci rodjeni u ovom znaku. Zodija ki mineral znaka riba je jod a u nedostatku istog mo e do i do uve anja tiroidne lezde. manje naporne. Zbog toga je bolje nabrojane namirnice ne kuvati. lijezde. a za vrijeme oporavka najbolje mu odgovara kretanje.potom krvotok. astmi.nakon kuvanja baca. Ovnovi bi trebali izbjegavati mast u prehrani i smanjiti koli ine mesa i jakih za ina. Nekontrolirano rasipa energiju. epilepsija. etnje ili neke druge. ne preskakati obroke ili jesti izme u obroka kako to Blizanci esto obi avaju. Br e se oporavljaju u prirodi. ali treba voditi ra una o koli ini i smanjiti ugljikohidrate. ruke. to pogor ava stanje i mo e dovesti do hipohondrije. bademi i orasi. Odli no reagira na homeopatsko lije enje. prsti aka. sklon je povredama. Sirove namirnice bogate ovim fosfatima su jagode. e erna bolest. kroni ne upale bubrega ili organa za reprodukciju. zglobovi.. mozak. SLABOSTI KARAKTERISTICNE PO ZNAKU RODJENJA OVAN Najslabiji dio organizma je glava. nos. krvne ile i krv. infekcijama. Za ove ljude karakteristi no je da zbog stresova ili dugotrajnog nerviranja lako gube kosu.. mo e se uzimati u vidu tableta tako to e se zdrobiti i sa estostruko ve om dozom e era popiti. tumorima. Od kroni nih bolesti rijetko oboljeva. a sekundarno lijezde. Lekovite trave znaka Riba su mahovina. di ni organi. (osim pasulja). anemije. kampana. 11 . glasnice. klju na kost. razli itim neurozama. U prehrani mo e biti zastupljena "ja a" hrana. na istom zraku uz more ili vodu. BIK Slabi djelovi organizma su vrat. masno e i krob. fizi ke aktivnosti. zglobovi vilice. upalama mozga i u i. a u takvom slu aju naj e e su migrene. plu a. jajnici. a u lije enju koristiti i prirodne lijekove. mlijeko i mlije ne proizvode. suvo gro dje. razli itim oboljenjima vena. Podlo ni su bronhitisu.

a ako oboli od kroni nih bolesti naj e e je to angina pektoris. bubrezi i nervna vlakna su djelovi organizma na kojima se bolesti najlak e razviju. arterije.. Na njega sna no utje e okolina i jo vi e emocije. infarktu. U prehrani treba smanjiti krob. tumorima. gastritisu. upalama. LAV Slabe to ke su mu srce.RAK Rak je ro eni gurman. perad i ribe i to vi e povr a. e erne bolesti. eludac. depresijama ili histeriji i svim obiteljskim (genetskim) oboljenjima. eludac. a smetnje s probavom esto su samo "zvono za uzbunu" zbog previ e briga i previ e obveza koje preuzima. KORPION 12 . Po eljna je raznolikost u prehrani s ne to vi e luka nego to ga sadr i standardna prehrana. crijeva. samo teletina. aorta. VAGA Osjetljive to ke su bubrezi. Vrlo je neotporna prema zaraznim bolestima ili onima koji nastaju zbog lo ih higijenskih uvjeta. Najbolje se oporavlja na planinskom zraku. okru en onima koje voli... a ako ima povjerenja u lije nika pomo i e mu i placebo lijek ili sugestija. a osim vo a... groznicama. mi i i. donji dio ki me. kamenaca u u i ili bubrezima. masno e. o i. pogotovo ako je izolirana od ljudi koje voli. Br e se oporavlja u hladnijim i vjetrovitim krajevima. slezena. rebra. nefritisa. Zbog sklonosti hipohondriji rado posi e za lijekovima ili isprobava razli ite narodne recepte. ne to br e ako je okru ena stalnom pa njom i ugodnom glazbom u toplijim prostorima. mjehur. krv. osobito soli. skloniji je akutnim bolestima. vene. Dobro reagira na sve vrste lije enja. u . jetra. ki ma. sve sa to manje za ina. razli iti crijevni nametnici. DJEVICA Probavni sustav je najosjetljivja to ka.. Najbolje se oporavlja u mirnoj sredini s dosta svjetla i topline. bolje je da svu hranu uzima kuhanu. Ne preporu a se crveno ni masno meso u prehrani. povremeno. pa lako oboljeva od bolesti tipi nih za podneblje u kojem ivi ili bolesti koje se razviju zbog neprimjerenog stanovanja (vlaga) i zbog emotivnih te ko a. Kao i Ovan. Vitalni su. slatki e i okoladu. a krvna slika joj obi no pokazuje lo iju sliku od o ekivane za bolest od koje boluje. bolesti krvi i vena. lako prebole jednostavnije bolesti i nikada ne umi ljaju bolesti. Lako oboljeva od reumatskih upala. ko a. jetra. Sporo se oporavlja. slezena. a sve to treba uzimati u to manjoj koli ini i samo po savjetu lije nika. a dobro bi bilo. a bolesti kojima inklinira su utica. Za vrijeme bolesti mo e upasti u depresivna raspolo enja. uvesti jedan "vo ni" dan. u . jetra. Ro eni u ovom znaku najte e oboljevaju od tumora i karcinoma.. Osjetljiva su mu i plu a. Sklon je reumi.. tlak. U prehrani bi trebalo izbjegavati suhomesnate proizvode i sve to je nedovoljno kuhano ili pe eno. Na po etku svakog prolje a dobro bi do la ozbiljnija vitaminska kura. vene. tumori i karcinomi. anemije. pa su mu eludac i probavni organi esto ugro eni. su enje kapilara.

pa postoji opasnost od pogre ne dijagnoze. e ernoj bolesti. krv. fobijama i svim bolestima nepoznatog porijekla. mozak. kuhano vo e. tumorima i raznim infektivnim bolestima. mokra ni mjehur. ki ma. Za vrijeme oporavka ne bi se trebao izlagati naglim promjenama temperature.. sr anim dekompezacijama. JARAC Slabe to ke su mu ko tani djelovi organizma.. minerala. pa trebaju boraviti i iviti u suhim i prozra nim prostorijama. Precjenjuje svoje mogu nosti pa je potrebno ograni iti njegove aktivnosti. Dobro reagira na biljne i homeopatske lijekove. plu a. U prehrani mo e biti zastupljeno sve osim estokih za ina. Sklone su bolestima koje se razviju od poreme aja krvne slike. jetra. vrat. prsti nogu. krvotok.. ali se brzo popravlja. Bolje je prehranu bazirati na povr u. Karakteristi ne bolesti su sve koje su vezane za poreme aje krvnih ila. nervne i du evne bolesti. prostata. eludac. srce. jajnici. bolestima arterija srca i plu a..Slabe to ke su genitalni organi. hemoroidima. kapilara i krvnih sastojaka. krv. naglim upalama. zglobovi. VODENJAK Osjetljivi su mu donji djelovi nogu. degeneracijama kostiju. zubi. anemije. diskopatijama. limfni sustav. srce. a za zdravog Strijelca vegetarijanstvo je najbolji izbor. koljena. kroni nim upalama. a tretman upotpuniti ajevima i travama na koje odli no reagira. a najbolje se oporavlja na o trom. di ni putevi. potom ko ne bolesti. vitamina. gihtu. Osjetljive su na vlagu. bokovi. nervi. histeriji. lo e vezivanje kisika u krvi. Prehrana treba biti raznolika. spolnim infekcijama i bolestima. a najbolje se oporavlja u prirodi upra njavaju i jednostavnije sportske aktivnosti. Skloniji je bolestima koje se sporo razvijaju i dugo traju.. rahitisu. planinskom zraku. migrene. zatim ko a. udovi. a u starosti sklerozi. bubrezi. i ijasu. a obroci uredni. Sklon je upalama. ali i lomovima.. Prijaju mu svijetle prozra ene prostorije i ljudi koji e ga razvedriti i oraspolo iti. limfni sustav. korpioni imaju udesnu mo regenaracije. najbolje u klimatskim uvjetima u kojima esto pu u suhi vjetrovi. Slika bolesti izgleda dramati no. STRIJELAC Najosjetljiviji djelovi organizma su lijeze. vene. neuralgije. povr e. plu a. karcinomi.. reumi. grlo. ak ni etnjama. tumorima. u i. vratni dio ki me. naporima. Odgovara im lak a. skratiti etnje za vrijeme oporavka.. 13 . dijetalna prehrana. Za vrijeme oporavka trebaju etati. Dobro procjenjuje svoje mogu nosti. ak i vo e je bolje kuhati nego jesti sirovo. RIBE Osjetljive to ke su stopala. Prehrana treba biti ja a i kvalitetnija s vi e mesa. Sklon je povredama. Najbolje se oporovlja u etnjama na umskom zraku ili uz more. reumatskim bolestima. bolje kuhana i pe ena. to manje mesa.. Uz postoje u bolest esto se javljaju komplikacije koje mogu ote ati dijagnosticiranje. mozak. bokovi. riba. srce. Slika bolesti mo e biti vrlo varljiva. psihi kim oboljenjima. bronhiji. Lijekove bi bilo dobro koristiti u to manjim koli inama.. Njemu su najkorisniji odmor i san. plu a. gle njevi i zglobovi.

zubi.kukovi.bedra.telesne belancevine Uran-visoko-mozdane funkcije.opsti je vladalac svih hormona Venera-grlo.8 i 12 kuca i vladari tih kuca.glava i lice.gornji deo cela.Sunce i Mesec(svetla) u natalnom horoskopu ne smeju imati los aspekat(pogotovo konjukciju i kvadrat) jer upravo taj los aspekat oznacava ne bas dug i kvalitetan zivot! Znaci.stopala.vid.ligamenti.ASTROMEDICINA-STEPENOLOGIJA BOLESTI Od davnina je poznata povezanost astrologije i medicine na osnovu koje su astrolozi davno dijagnosticirali bolesti i/ili mogucu podloznost datim bolestima!U astrologiji je jako bitan polozaj Meseca kao i njegovi aspekti koji prave sa ostalim planetama pa i kucama.ruke i saka.levo uho.jajnici.kao i polozaj Sunca!Naime.usta.unutrasnji reproduktivni organi.pogotovo ne sme da se javi pomracenje(Sunce konjukcija Mesec)jer to oznacava lose zdravlje a cesto i kratak zivotni vek!U daljem tekstu su date planete i delovi tela(organi)kojima vladaju! Sunce-srce.gornji deo tela.probava.zglobovi Neptun-kicmeni stub.jetra.bubrezi.venska cirkulacija.da osoba ne bi imala vecih zdravstvenih problema.telepatske funkcije.Sunce i Mesec ne smeju biti lose aspektovani.ravnoteza tecnosti u organizmu.besika.glikogen i masna tkiva.telesni elektricitet.levo oko kod muskaraca i desno kod zene Merkur-nervni sistem.ledja.receptori u kozi Mars-misicni sistem.stomak.nadbubrezna zlezda Jupiter-arterijska cirkulacija.pankreas Saturn-koza.nervna vlakna.6.culo ukusa.brada.kolena.kod muskaraca desno oko a levo kod zene Mesec-grudi.obrazi.slezina.respiratorni sistem.zucna kesa.desno uho.mozak.paratiroidna zlezda.jezik.skeletni sistem.bela krvna 14 .motoricki nervni sistem.spermatozoidi.takodje se gleda 1.za odredjivanje predispozicija prema nekim oboljenjima.hipofiza.sekrecija zlezde sa unutrasnjim lucenjem.stopala.cirkulacija.jer je najcesce on signifikator bolesti jer predstavlja deo tela(organa) koji je najosetljiviji!Danas je i medju lekarima opste prihvaceno da je operacija manje uspesna i sa vise krvarenja ako se vrsi kada je Mesec pun! Prilikom tumacenja natalne karte pored Meseca.eksterni reproduktivni organi.crvena krvna zrnca.organi cula sluha.

groznice.visoke temperature -Nana-protiv glavobolje -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Bik -Kupina-protiv upala respiratornog sistema.moguce je da poboljsamo imunitet organizma i da ublazimo razlicite zdravstvene tegobe! TRETMANI LEKOVITIM BILJEM U ODNOSU NA NATALNI HOROSKOPSKI ZNAK Ovan -Maslacak-protiv upala. ali uvek ima neizlecivih bolesnika" Posmatrano iz ugla astromedicine svaka planeta ima "lekovito dejstvo".odnosno planete deluju na celokupnu prirodu(ljudsku.bradavice.krajnika -Lipa-cisti sluz iz grla -Zalfija-za izbacivanje viska tecnosti iz organizma i cisti organizam od toksina Blizanci -Andjelika-leci disajne organe -Hrastov list-protiv bolesti pluca -Islandska mahovina-protiv kaslja Rak -Kamilica-protiv upala i stomacnih tegoba -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Anis-protiv grceva u zelucu -Majcina dusica-regulise pravilan rad ginekoloskih organa Lav 15 . o uticaju planeta na odredjeni organizam ili na lekovito bilje! Svaka planeta ima lekovito dejstvo na organizam(rad i funkciju pojedinih organa) i na primenu trava koje se koriste kao "lekovito bolje"!Postupak lecenja biljem u nekim slucajevima cesto deluje blaze i sporije.mladezi Slede odredjeni stepeni bolesti koji su karakteristicni: LEKOVITO BILJE "Nema neizlecivih bolesti.abnormalni rast.zrnca.tumori.biljnu i zivotinjsku vrstu)!Poznato je da su Haldejci i Hipokrat ukazivali na vezu izmedju astrologije(planeta) i medicine.ali donosi cudesne efekte u izlecenju od raznih bolesti! Sa aspekta astromedicine ukoliko poznajemo vezu izmedju maticnog horoskopskog znaka i lekovitog dejstva pojedinih biljaka.kinesteticke funkcije Pluton-eliminatorni i reproduktivni sistem.

krvnim pritiskom. 16 . vidom. telesnom temperaturom i radom svake elije u organizmu. rasporedom kiseonika u krvi. pa jako i harmoni no stvara otpornost na bolesti. radom srca.regulise rad ginekoloskih organa i neurednu menstruaciju -Nana-protiv stomacnih tegoba i za smirenje -Zalfija-protiv upala i za izbacivanje viska tecnosti iz organizma Strelac -Kupina-cisti krv i krvne sudove -Maslacak-protiv bolesti jetre -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Jarac -Cvet zove-protiv bolesti u zglobovima i reumatskih simptoma -Islandska mahovina-protiv cireva -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od toksina Vodolija -Kamilica-protiv stomacnih ili probavnih tegoba -Maticnjak-protiv upale i bolova u kostima -Nana-za opustanje i smiruje nervni sistem Ribe -Zalfija-poboljsava imunitet organizma i cisti organizam od viska tecnosti i toksina -Ruzmarin-regulise pritisak -Kopriva-poboljsava cirkulaciju i protiv anemicnosti Uticaj planeta na zdravlje Sunce Sunce upravlja sve u.-Maticnjak-protiv lupanja srca. Ono je vitalnost u najosnovnijem zna enju.aritmija -Ruzmarin-protiv bolesti srca -Kopriva-poboljsava cirkulaciju Devica -Nana-za stomacne tegobe -Kamilica-regulise rad creva i organa za varenje -Maticnjak-za smirenje i opustanje Vaga -Cicak-protiv koznih bolesti i ekscema -Preslica-za pravilan rad bubrega i protiv kamenca u bubregu -List crnog duda-regulise nivo secera u organizmu Skorpija -Majcina dusica-protiv upale jajnika. krvotokom.

mo e uzrokovati probleme u seksualnom ivotu. posredno i srcem.: na glavi kada je Mesec u Ovnu. ovo je ro eni kandidat za sr ani infarkt.) karakteristi nim za znakove u kojima se nalaze kriti ne ku e. Mars Zna i sve potencijalne. upale i slabost duplih organa (krajnici. Jaka i harmoni na Venera poma e ozdravljenje i oporavak. Ako je mogu e. napadom Marsa koji je u vezi s kriti nim ku ama. Neharmoni an sa Suncem i u vezi s kriti nim ku ama. tumore materice. potrebno je izbegavati svaki operativni zahvat na organima koji su karakteristi ni za znak kada se u tom znaku nalazi Mesec.. zato uspe nost i zadovoljavaju i emotivni i seksualni ivot. Venera Upravlja senzualno u. otpornost i izdr ljivost. s Jupitrom oticanje i prekomerno lu enje hormona. Mesec Izrazito uti e na raspolo enje i emotivno stanje pacijenta za vreme bolesti i oporavka. govorom. Merkur U organizmu upravlja intelektom. s Merkurom sterilnost. bolest prebrodi. glatkim 17 . predisponira osobu za sve genetski nasledne bolesti. nervnim sastavom.. Upravlja seksualnim nagonom i organima. plu a.. S ovakvim Suncem bolesti du e traju. Ako je u vezi s kriti nim ku ama i neharmoni na. eventualna. najbolje uz stalnu pa nju voljene osobe. komplikacije i posledice bolesti su este. na bubrezima kad je u Vagi. bubrezi. sa dvanestom hroni ne bolesti.. pa i seksualne. krvarenje ili sepsa ako je Neptun u vezi s osmom ku om i/ili Mesecom. organizam se brzo "tro i". a u fazi pomra enja Sunca ili Meseca. motorikom i disajnim putevima. a u organizmu je zadu en za krv i sve organe u kojima se stvara ili pro i ava. po svaku cenu. s Marsom naj e e upale jajnika u vezi s dvanaestom ku om . venama. jajnika ili dojki. cirkulacijom. Ako se na ovo ubrzano tro enje organizma ne obrati pa nja. sna no uti u na zdravlje osoba u ijim je horoskopima jak. npr. vremenom dolazi do slabljenja srca. polnim i okruglim organima. sa Saturnom kamenje u bubrezima. a sa eventualnim. Jak i neharmoni an Merkur u vezi sa kriti nim ku ama uzrokuje este promene stanja. Jak i harmoni an poma e brzo ozdravljenje. treba izbe i ak i rutinske operacije. a slab nema ja eg delovanja osim osetljivosti i neotpornosti prema slabijim upalama. hormonima. Slabo Sunce smanjuje vitalnost. pa je potrebno kompenzovati ovu brzu potro nju energije odgovaraju om prehranom i odmorom. venama. a s neharmoni nim vladarima dvanaeste ku e postaju hroni ne.izdr ljivost i snagu da se. dug je i oporavak. Ne bi trebalo operisati karcinom ako je Mesec u znaku koji se vezuje za krvotok i limfni sastav kako bi se izbegla pojava metastaza. Jako i neharmoni no Sunce optere uje i ubrzava sve funkcije organizma. tetivama. sa osmom operacije. U vezi sa estom upale. Ovakvo Sunce uklanja opasnost od ve ina bolesti tipi nih za znak u kojem se nalazi..hroni ne. jajnici. Ako je harmoni no s vladarima kriti nih ku a poma e i ubrzava ozdravljenje.. krvlju. kako ne bi nastupile postoperativne komplikacije.

Neobi ne bolesti nepoznatog porekla i neizvesnog ishoda. Jak i harmoni an. Marljivo i uporno skuplja odba ene. Kada je jak i harmoni an. nervima. upravlja rastom. ali retko i optimizam koji je bolesnicima toliko va an. U takvoj konstalaciji nisu retke ni nesre e. Takav. obi no su pra ene gr evima i lo im stanjem krvne slike. Epilepsija. opekotine i bolesti koje se le e operacijom. smanjuje utjicaje svih lo ih. ki menom mo dinom. i krvotoka.. Jak i neharmoni an s Marsom ili Suncem uzrokuje sr ane aritmije. Uz ostale planete uti e na krv. krvi. Jak i neharmoni an. Uran Uti e na rad hipofize i hipotalamusa. starenjem. Jak i neharmoni an uzrokuje upale. Jak i harmoni an daje izdr ljivost. amputacije ili presa ivanja organa. opekotine ili lomovi. Jupiter U organizmu je zadu en za rad i funkcije lezda. osobito sa Saturnom velika je opasnost kod oboljenja od karcinoma. kostima. Slika i tok bolesti redovito zbunjuje i stru njake. Najnepo eljniji je gost u kriti nim ku ama jer su sve bolesti s njim u vezi iscrpljuju e. posebno sa Suncem ili Plutonom zna i jaku vitalnost. a posredno srcem. odli ne mogu nosti oporavka i regeneracije. u vezi s dvanaestom ku om.. limfnim sastavom. srca. histerija i razli ite vrste neuroza. posebno sa Plutonom ili Suncem. a ak i iskusni neuropsihijatri lako pogre e dijagnozu kada je jaki Neptun u vezi s kriti nim ku ama. mo e dovesti do invaliditeta. u vezi s osmom ku om nesretne slu ajeve. Saturn Potencira sve nasledne bolesti. Bolesti s njim u vezi imaju buran i brz tok. Sva druga ija stanja svesti (nesvestice. talo enjem i odbacivanjem mrtvih stanica. esto neo ekivanog ozdravljenja Neptun U astromedicini on je naj e i kamen spoticanja. gnojne upale. dovodi do naglog. sepse. neposredni je krivac za deformacije i bolesti kostiju i zglobova. Jak i neharmoni an. lomove. mrtve stanice i kalcifikate i gomila ih u unutra njim organima uzrokuju i tako kamenje i razli ite vrste tumora. a u takvoj konstalaciji u slu aju reumatskih upala.mi i ima i kostima. zavisnosti. upravlja nadbubre nom lezdom. te ke anemije i o te enja glatkih mi ica srca ili bubrega. esto uzrokuje metastaze na jetri ili plu ima. U organizmu upravlja psihom. anestezije) pod njegovim su patronatom. a u vezi s osmom ku om mogu je i infarkt. jer Neptun je najve i stru njak za obmane! Pluton Funkciju upravljanja seksualnim nagonom i organima. Pluton deli s 18 . time i na polno pona anje. alergije. trovanje krvi. neke su od tipi nih bolesti koje vezujemo za njega. Ako je u vezi s kriti nim ku ama harmoni an. nekim funkcijama mozga i ko tanom sr i. a kao prirodni vladar dvanaeste ku e vlada i podsve u. Pod njegovim jakim patronatom su titna lezda i jetra. plu a i krizna stanja. duge i lako prelaze u hroni ne. te ke. pa i opasnih aspekata u vezi s njima. infekcije. Kao to je sve u vezi s Jupiterom veliko i bolest mo e biti te ka i uzrokovati brojne komplikacije. udari struje. psihoze. naj e e se vezuju ba za ovu planetu.

a oporavak lakshi i brzhi. Taj uticaj zavisi od odnosa koji postoji izmedju datuma rodjenja kod odredjene osobe i datuma trajanja eklipse. iskustvo potvrdjuje): da sve ono shto se zapochne. bolesti zhivotinja. Vazhno je naglasiti. a posledice bolesti. interesantno da je ovo dete otpornije u odnosu na drugu decu. jer bi postoperativni period bio mnogo sigurniji i povoljniji nakon eklipsi. Zato nastaju razlichiti psihichki poremetjaji i druge nevolje kao shto su: epidemije. shtete na usevima. neizle ivih bolesti. Jak i harmoni an Pluton najpoznatiji je po udesnim izle enjima i od. Zbog ove osetljivosti na zra enja. uvek izaziva odredjene smetnje i vetje poremetjaje. osetljivost ochiju i drugih organa. Suncheva eklipsa Jedna suncheva eklipsa mozhe da se dogodi samo u trenutku mladog Meseca. da ljudi razlichito reaguju i izrazhavaju osetljivost na uticaje solarne i lunarne eklipse. onda osoba mora da se ponasha vrlo oprezno tokom cele godine. Dete rodjeno u periodu eklipse (Mesecheve ili Suncheve) je osetljivije i krhkije u prvoj godini zhivota. Mesecheva eklipsa Mogutja je samo u trenutku i u vreme punog Meseca. rizikuje da u potpunosti propadne ili da ne ispuni ochekivanja. a s njima deli i patronat nad bolestima koje su tipi ne za te dve planete. preduzme. s njim u vezi. da vodi rachuna o svom zdravlju i da 19 . Astrolozi naglashavaju (a. naro ito kada je Pluton u etvrtoj ku i. Osoba koja ga ima jakog u natalnoj karti. pokazuju neotpornost. mogutje su srchane mane ili problemi u radu srca. politichki nemiri. ina e. smrt poznatih osoba. ako se lekar slazhe. i kada se radi o hirurshkim zahvatima ili operacijama treba ih odlozhiti. ekonomske krize. izrazito je osetljiva na sve vrste zra enja i ne bi trebala boraviti u prostorijama u kojima su jaka zra enja iz zemlje ili ima aparata koji zra e. Ako nechiji rodjendan pada u trenutku jedne solarne eklipse. Medjutim kada ovaj period prodje.Marsom i Suncem. Neharmoni ni Pluton u vezi s kriti nim ku ama izrazito je destruktivan. Chak. nestabilnost zlata na berzi i sl. uticaj Sunca se "loshe prenosi" ili izaziva "kratak spoj" sa Mesecom. osobe s jakim Plutonom odli no reaguju na bioenergiju. Uticaj eklipsi. te e su od uobi ajenih. U vreme sunchevih eklipsa. pre nego shto se njegov uticaj prenese na Zemlju. bilo solarnih ili lunarnih. prezentuje ili lansira u vreme eklipsi.

onda kvadrat sa Suncem ili Mesecom koji su prisutni u eklipsi. Dakle. Ako. 20 . javljaju se poremecaji u seksualnim kontaktima.izbegava vetje promene u nachinu zhivota. krvarenja iz nosa. bez obzira na njihov tachan trenutak rodjenja. UTICAJ EKLIPSI NA HOROSKOPSKI ZNAK: OVAN Solarna (Sunceva) eklipsa: uzrokuje porast u broju samoubistava. Ako se rodjendan poklapa sa lunarnom eklipsom. posebno u intimnom zivotu. Lunarna eklipsa: Javlja se neki vid preterane ili prekomerne intelektualnosti koji dovodi do raznih posledica. Osetljivi su: grlo. npr. generalno glava i genitalni organi. dramatizuju se situacije. cesce postoji povecana seksualna zelja i nagon (libido). Lunarna (Meseceva) eklipsa: dovodi do preterane razdrazljivosti ili depresije (individualno). javljaju se cerebralna hemoralgija. stitna zlezda. narocito kod novorodjencadi. dovodi do porasta nesrecnih slucajeva ili ranjavanja glave vatrenim oruzjem. onda se ti efekti osetjaju i po 6 meseci. Takodje. Pozheljno je izrachunati datume rodjenja svih osoba koje su osetljive i podlozhne na Suncheve i Mesecheve eklipse. a ponekad i nekoliko nedelja pre ovog datuma. osetjaju se chak i 30 dana posle njenog zbivanja. datum rodjendana pada na sam period eklipse. hipertenzija. Naglashavamo: da Sunce ima veliki uticaj na fizichko. BIK Solarna eklipsa: smanjena je psihicka i nervna otpornost. kada pozicija Sunca u trenutku rodjenja stvara neku vezu (konjukciju ili opoziciju). postoji velika nervoza i psihicka neotpornost. upale respiratornih organa. ponovo podstiche senzibilnu reakciju na njihove posledice. a Mesec na psihichko stanje kod choveka. sve osobe su osetljive na eklipse i na prirodne procese. Nervni poremecaji i tegobe kod mladih i srednjih generacija. BLIZANCI Solarna eklipsa: Javljaju se epidemije i nesrecni slucajevi po skolama i u saobracaju. u domenima koji su izrazheni znakom Zodijaka u vreme trajanja eklipse. posledice se osetjaju 5 dana pre i 5 dana posle rodjendana. vrat. ceste su srcane tegobe i poviseni pritisak. Posledice jedne eklipse. pojacana agresivnost. Lunarna eklipsa: uzrokuje porast smrtnosti.

Na licnom planu: treba obratiti paznju na svoje zdravlje. bolesti. narocito zeludacnog aparata.RAK Solarna eklipsa: Javlja se porast smrtnosti. od intenzivne svetlosti. problemi sa cirkulacijom. SKORPION Solarna eklipsa: njen uticaj u ovom znaku je posebno deprimirajuci: prati je povecani mortalitet. bezvoljnost i gubitak zelje za zivotom. drustva ili naroda. donosi kolektivne nesrece. narocito od prolecne i letnje svetlosti sunca. posebno kod beba. uz preporuku cuvanja od tezih fizickih napora. pocetak zajednickog zivota ili emotivno zblizavanje. nesporazumi koji dovode i do rastave brakova. Na licnom planu. 21 . Lunarna eklipsa: Povecana opasnost kod raznih srcanih oboljenja. opasnost od epileptickih napada i kriza. smrtnost uzrokovanu razlicitim nepogodama vezanim za more. zeludacne tegobe i razlicita trbusna oboljenja. Obratiti paznju na jetru. Lunarna eklipsa: Preosjetljive i napete osobe treba da se ponasaju oprezno. decje paralize. zbog mogucnosti srcanog i mozdanog udara. vodu ili ?misticne dogadjaje?. respiratorne organe. vena. pojacati oprez oko venericnih oboljenja i tegoba oko debelog creva. degistivnih tegoba. Javljaju se bolesti srca. STRELAC Solarna eklipsa: Javljaju se iznenadne nesrece. pozari i udesi. zeluca i drugih organa. VAGA Solarna eklipsa: Preporucuje se izbegavati vencanja. Lunarna eklipsa: porast u broju epidemija. posebno gripa. hipertenzije. Na licnom planu. mozdane srzi. Porast bolesti zbog vlage ili hladnoce: bolesti pluca. pojava razlicitih bolesti kod trudnica ili komplikacije prilikom porodjaja. povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. dok traje period ove eklipse. krvotoka. Ova eklipsa spada medju najjace! LAV Solarna eklipsa: Deluje kao ?najopasnija? na zdravstvenu sliku zajednice. javljaju se cesce nego obicno. genitalije. artritisa. Porodicne brige. oboljenja tiroidne zlezde. Lunarna eklipsa: Pojacane su faze psihickih drama i nevolja. DEVICA Solarna eklipsa: Porast nekih iznenadnih bolesti. bubrege. prati je pojava epidemija i drugih ozbiljnijih oboljenja. javljaju se oboljenja: kicme. reuma. U licnom zivotu: smanjena je fizicka otpornost. Nezadovoljstvo u zdravstvenim ustanovama i degradacija javnog zdravstva ili institucija. Porast psihosomatskih oboljenja. Na licnom planu javlja se osecaj nemoci ili velikog psiho-fizickog umora. deformacije kod novorodjecadi. porast nesrecnih slucajeva i opekotina. pojavu razlicitih udesa. narocito na donji deo stomaka. kao i infekcije mokracnih kanala. Potrebno je cuvati i zastititi oci ili vid. koje dovode do smrtnosti. Lunarna eklipsa: dovodi do porasta razlicitih polnih oboljenja. kao i na vene.

Nije preporucljivo sklapati bracnu zajednicu u tom periodu. Lunarna eklipsa: Porast epidemija. kostiju. 22 . sneznim olujama. psihicka rastresenost. narocito gastroenterogenih zbog zagadjenja vode i hrane. Vene i kicma su oslabljene. Lunarna eklipsa: uzrokuje porast bolesti kod mladjih osoba. Izbegavati preterano suncanje. Venera spadaju u brze planete. Merkur najbr i ali za razliku od Sunca i Meseca koji nikada ne idu retrogradnim hodom ( hodom unazad) za razliku od Merkura koji je u proseku bar tri puta to stacioniran ( stoji na istom stepenu jednog znaka. javljaju se razlicite psihicke ili emocionalne krize. mozdane srzi. JARAC Solarna eklipsa: nesrecni slucajevi uzrokovani hladnocom i mrazom. TRANZIT SPORIH PLANETA ± JASMINKA HOLCAJTER SPORE PLANETE POKRE U VA NE DOGA AJE Planete se dele na brze i spore. nervne krize.povecan je rizik od srcanih i venskih oboljenja. noktiju ili kose. Pozeljno je voditi racuna o svom zdravlju. dolazi do porasta nesrecnih slucajeva i pojave opekotina. VODOLIJA Solarna eklipsa: Dolazi do nesrecnih slucajeva. Ineteresantno je da je npr. problemi sa krvotokom. zapada u psihicku krizu. oboljenja: kicme. javljaju se hipertenzije. Mesec ( zvani no svetla a ne planete) Merkur. Sunce. i trovanja hranom kod starijih osoba. osoba se cesto oseca vrlo nervozno i neodlucno. Oseca se jak pritisak. narocito pojava razlicitih infekcija i gripa. Osoba se oseca neshvaceno od okoline. cirkulacijom. teznja za slobodom kretanja. decje paralize. Povecanje smrtnosti medju starijim osobama. jetrom. Lunarna eklipsa: na licnom planu. tako da se mogu izazvati nagli raskidi zbog netolerancije. zahvaljujuci psiholoskim pritiscima i stresovima modernog doba. depresivno stanje i sl. da bi zatim krenuo da prelazi i po dva stepena ( od 30 mogu ih) nekog znaka u toku dana. Porast degistivnih tegoba. javljaju se smetnje zbog nedostatka kalcijuma kod zuba. ali uglavnom ne du e od dan-dva) ili retrogradan. Lunarna eklipsa: Porast mortaliteta zbog srcanih smetnji i nesrecnih slucajeva razne prirode. nestrpljivosti i neuracunljivosti. Naglaseni su bolovi u zglobovima. jer tada dolazi do neuobicajenih nesanica ili depresija. razlicitih sukoba. usporeni refleksi. posebno o probavnim organima i psihickom stanju. i to oko 15 do 20 dana. beci broj padova i lomova. Na licnom planu: efekat ove eklipse oseca se kao atak na licnu slobodu i nezavisnost. deformacije kod novorodjecadi. RIBE Solarna eklipsa: Zdravstvene krize i epidemije. uvecava se broj astmaticara. narocito u kolenima. kao i srcanih tegoba psihickog porekla (na nervnoj bazi). pojava raznnih polnih bolesti. Porast u broju saobracajnih nesreca na kopnu i u vazduhu.

5 godine osoba oseti manji Äudar" Marsa kada pre e preko odre enih planeta u natalnom horoskopu. Zbog toga je svaka dvanaesta godina zna ajna. Neptun ( simbol sanjarenja. novu vezu. Doprinosi uve anju prihoda. ali i svaka esta. stastvenih avantura. tj. mogu nost napretka u karijeri a enama esto i trudno u. 28-29 godina Saturnu. inateresantnih susreta. Meseca i Venere donose promene uglavnom u sferi li nih odnosa. puteva. alkoholizma) doprinosi dono enju pogre nih odluka a Pluton ( planeta transformacije. Prelazak Jupitera iz jednog u drugi znak donosi tom znaku preokret nabolje. u zavisnosti od toga sa kojom planetom obrazuje aspekt. pribli no 80 godina Uranu. dovodi do zaljubljivanja. zbog ega ona mo e o ekivati pobolj anje u odnosima sa partnerom. sna nih esto razornih energija) donosi su tinske promene u ivotu kako pojedinca tako i nacije.5 godine pravi konjukciju sa svim planetama u njihovim horoskopi i tako Äpokre e" doga aje. Svake 2 do 2. Jupiter donosi ono dobro poznato ose anje da je svaka nova godina novi po etak. kada Jupiter pravi opoziciju sa znakom u kome je se osoba ro ena. ro acima. poja ava libido. Tranziti Sunca.2. naglih neo ekivanih esto neprijatnih doga aja) mo e napraviti preokret u ivotu. problema) donosi ose anje nezadovoljstva. to je posebno bilo karakteristi no u poslednje dve godine jer je Jupiter menjao znak upravo pred kraj godine a po etkom 2009. To se isto odnosi i kada Jupiter do e na osu prve astrolo ke ku e li nosti u horoskopu pojedinca.spore planete ( one kojima je potrebno da pre u zodija ki krug koji se sastoji 360) stepeni potrebno je od 2-2. na podznak pa tako neko ko je ro en u znaku Vodolije sa podznakom u Lavu bi e pod jakim uticjem Jupitera u toku 2009. mogu brak. poslovnim ili ljubavnim. dok tranzit Merkura uti e na odnose sa kolegama. putovanja u inostranstvo. verskog fantizma. u zavisnosti od trenutne pozicije planeta i aspekata koje one formiraju. Kada obarzuje lo e aspekt sa Marsom i Uranom naj e e je kriv sam voza zbog neprilago ene brzine. Saturn ( simbol opstrukcija. 23 . Uran ( simbol eksplozivnosti. Tzv.Zbog toga je Merkur ( vladalac Blizanaca i Device) koji je simbol saobra aja.5 godine Marsu.je u ao u znak Vodolije iz znaka Jarca. Mars svojim tranzitom preko natalnog Sunca. finansija. Ve ina ljudi ose a najvi e tranzit Marsa preko svog horoskopa jer u toku 2 . 12 godina Jupiteru. dok lo aspekt sa Saturnom i Plutonom donosi gotovo neizbe an sudar zbog lo e procene kako e ona druga strana. Meseca. komunikacija uzrok esto saobra ajnim nesre ema dok je u retrogradnom hodu i pri tom lo e aspektovan od malefika ( planeta koje uglavnom donose lo e doga aje). Merkura i Venere donosi nov priliv energije ili motivaciju. nadahnu a. u esnik u vo nji postputi a u lo em aspektu sa Neptunom i Mesecom de ava se da se voza uspava tokom vo nje. brak ili odlazak za inostranstvo. ali taj Äudar" nikada nije istog kvaliteta niti poga a iste segmete ivota. prijateljima. porodi nih odnosa. podsti e takmi arski duh. oko 160 godina Neptunu i oko 250 godina Plutonu. ljubavi. ka njenja. jer e Jupiter prelaziti ne samo preko znaka nego e biti i sedmoj astrolo koj ku i patnerskih odnosa u horoskopu te osobe. discipline.

(od septembar) 1949. i 1980. kao i 1988. Opozicija Saturna i Urana Ova opozicija dve potpuno razli ite planete ( Saturn je planeta konzervatizma a Uran planeta promena. Velika promena u skorijoj budu nosti zapo ela je 8. ro eni krajem 1949. da promene mesto boravka. Ipak. bi e pod uticajem ovog tranzita Plutona i Jupitera zbog ega mogu ose ati ne to ve i pritisak da treba da zavr e ne to to su zapo eli ili mogu do i u manju krizu u pogledu svog li nog. Bikovi. hrle i prema Vodoliji. Pre toga je dve godine bio u znacima svog pada ( Raku i Lavu) to donosilo mnogima ne eljene promene kako na poslu tako i u ljubavi. ili im se inilo da hvataju poslednji voz u svojoj karijeri. i 1951. do septembra 1951. da zasnuju dom. mnogo obaveza a malo zadovoljstva imaju sve osobe koje imaju Saturna u Devici a to su godi ta 1948. septembra jer je direktnih hodom krenuo Pluton preko znaka Strelca istovremeno kada je i Jupiter krenuo direktno preko znaka Jarca.godine. i 1973. potrebe za ne im novim. tj. do oktbora 1980. a to je pobolj anje statusa krajem 2009.Mnogi e po eleti da napuste grad ili zemlju u kojoj ive. i 1966. oseti e se na mundanom planu kao odmeravanje snaga ali i u li nim odnosima jer e mnogi imato potrebu da ra iste sa svojom pro lo u ( simbolika Saturna i znaka Riba) ili po eleti da raskine brak ( znak Vage) to mo e biti ishitren potez. novembra 2008. kako u poslovnoj sferi tako i u porodi nom ivotu. Ovaj tranzit e najte e pasti Ribama. jer e se Uran i Saturn Äutrkivati" i i i malo direktnim. bi e pod uticajem ovih tranzita zbog pozicije njihovog Saturna u li nih horoskopima i mogu se odlu iti na nekakve drasti en promene. pa e do i do ponovnog odmeravanja snaga. esto malodu nim i mo e im u prili nnoj meri zagor ati ivot jer izazovi mogu biti veliki i izgledati nepremostivi. Saturn u i u znak u kome je izrazito jak u znak Vage.( do oktobra). Trenutno pod lo im uticajem Saturna u vidu smanjene zarade.(do septembara) 1978. Ro eni 1965. Osobe ro ene 1972.oktobra 2009. ulazak i tranzit preko Device je samo jedna stepenica do onoga to Device eka. korpije i Vodolije bili u i i doga aja i ose ali da treba da naprave poslednji zaokret. posebno porodi nog ivota. Strelci. Devicama ali i Blizancima i Strelcima dok bi Jarci. i od 1979. Zbog toga su Jarci. godine ili najkasnije za oko godinu dana jer e 31. godine u ao u znak Device zbog ega su mnogi predstavnici ovog znaka do iveli promene u svom statusu u ivotu i ne mali broj njih je dobio ve a zadu enja a manju platu ili im je statu promenjen nagore. Ovaj tranzit mo e imati podjednako te ak uticaj u horoskopima dr ava. malo retrogradnim hodom. pod lo im uticajem Urana iz znaka Riba koji e po eti da se ose a 4. Ta opozicija e se ose ati do leta 2011.( od jeseni) 1979. Rakovi i korpije mogli da imaju nekakve koristi od njega. 24 .Oni su posebno. ali e obe planete promeniti i znak i Uran e iz sanjala kih Riba u i u energi nog Ovna a Saturn e iz trpeljive Device u i u energi nu Vagu.Saturn je ipak poslednjih godina bio planeta o kojoj se najvi e pri alo a koji je septembra 2006. uzu enjima) ini ove oseobe nestrpljive.1967.

Ulaskom u znak Ovna Uran mo e pokazati svu svoju estinu tako da e se pojaviti lideri a oni koji smatraju da su ro eni da bi menjali svet mogu to initi ne misle i na druge a upravo pod izgovorom vi ih ciljeva.Treba li se pla iti uticaja sporih planeta ? One esto svojim uticajem stvaraju onaj nepodno njivi ose aj da je nemogu e odupreti se sudbini ali istovremeno i dovode svakog ponaosob u situaciju da mora da se prilagodi na neke nove okolnosti po principu Äbiti li ne biti" Äopstati ili propasti". osnivanje privatne firme) ili e re iti da potra e re enje za svoje hroni ne zdravstvene tegobe ( simbolika Saturna u Devici) dok tranzit Urana mo e dovesti kod kretaivnih i inventivnih osoba do velikih dostignu a a kod ni ih tipova li nosti do prepu tanja porocima. i kako e ih re avati. shvati e da e morati da naprave ne samo zna ajne promene u ivotu nego u svom stavu prema ivotnim vrednostima. Da bi se zaklju ilo da li dvoje spaja prvestveno erotska privla nost ili jake emocije. depresija kod labilnih li nosti i do inspiracija i inventivnosti kod jakih. kao i tranzit Saturna koji e one koji nisu u mladosti uradili ono to je trebalo sada re iti da zavr e ( kolovanje. sklnost ka protivzakonitim poslovima. Uran u Ribama je dobar za bavljenje alternativnom medicinom ili podvrgavanje takvim tretmanima. a oni koji to nisu. Svet je na pragu velikih promena a svako e se adaptirati na te promene druga ije u zavisnosti od svog li nog horoskopa. lo em dru tvu. a ako stupe u brak. da li je njihov zanos kratktog daha. analiziraju se pojedina ni horoskopi i izvodi se zaklju ak kakav je emotivni potencijal 25 . usavr avanje. Jasminka Holclajtner e-mail : astrozenit@gmail. Transformacija li nosti ulaskom Jupitera u znak Vodolije nije tako zna ajna i pre donosi uspeh u javnosti nego to mo e da zna ajnije dovede do su tinske promene li nosti.com SLAGANJE ASTROLOSKIH ZNAKOVA PLANETE ODRE UJU KO SE SA KIM SLA E Astrologija izme u ostalog pru a mogu nost odgovora ko se sa kim sla e. za le enje od alkoholizma i bolesti zavisnosti. da li ljubavni par ima perspektivu. Uran u Ribama Uran u Ribama dovodi do halucinacija. sa kakvim e sve eventualnim krzama biti suo eni. iluzija. Oni koji su jaki posta e ja i.

Osobe sa nagla enim Suncem u horoskopu vole najvi e sebe pa tek onda bilo koga drugog zbog ega e i njihovo poimanje ljubavi biti uvek Ä ta ja imam od te veze". Ako Sunce Äugro eno" opozicijom sa Uranom . Lav ili Strelac) uvek deluju malo mu kobanjasto ili ak i kada su najseksepilinije zadr avaju crtu samostalnosti i za enu netipi ne preduzimljivosti i dinami nosti. Kada je Mesec pod dobrim uticajima drugih planeta ili u znacima gde njegova svojstva dolaze do punog izra aja. zbog ega e u Biku. oni e Äbiti zaljubljeni". Strelcu i Vodoliji daje potrebu za slobodnom ljubavlju. i kada je Äugro en" lo im aspektima. u Raku tip 26 .svakog pojedinca. Spada u tzv. i esto je autodestruktivna u svakoj emotivnoj vezi. radi se o eni koja je do la na svet sa predstavom da su mu karci. prljavi. seksualnom aktivno u. armantna. kakve ciljeve sebi postavlja u ivotu i koliko je nagla en njen ego.Uvek e misliti da je ona krivac za eventualni lo ishod veze. Mu karci ro eni u ovim znacima. kako sebe negujemo. Meseca i Jupitera biti egocentri anm naro ito ako su ove planete u konjukciji sa njegovim Suncem. njihove stvarne unutra nje potrebe za ljubavlju. koliko smo spremni daleko da idemo da bismo zadovoljli sve svoje potrebe od apetita do u ivanja i seksa."mu ku" planetu zbog ega ene sa nagla enim Suncem ( Ovan. Raku ili Ribama.planetom potpuno suprotnog dejstva. Kod ena oslikava enski obrazac pona anja preuzet od predaka. onda daje ne nu. Lavu. Svaka od planeta ima uticaj na ljubavni ivot i tako : Sunce na osnovu polo aja u odre enom znaku i astrolo koj ku i u li nom horoskopu ukazuje na to kako osoba vidi sebe. ma kako bila lepa.druga planeta koja nas ini prijem ivim za ljubav pokazuje svojom pozicijom u li nom horoskopu koje je vrste na senzibilitet. i a pozicije planeta u horoskopu ene i u horoskopu mu karca se razli ito tuma e. Predstava o sebi je prvi korak ka odgovoru kakvog partnera tra imo. Marsom ili Saturnom. pod jakim uticajem Suncma previ e dr e do sebe i mogu biti i prili no grubi. posebno kada je Biku. ma koliko joj drugi ukazivali pa nju.Mu karac sa Mesecom u Blizancima voli tip ene devoj ice. i predodre ena je da izabere nekoga kome e biti rtva ili e ga nesvesno izazivati svojim pona anjem sve dok on ne po ne prema njoj da se pona a zaista grubo. dok u Blizancima. esto za promiskuitetom ili za vezama koje pre baziraju na dobroj komunikaciji nego na strasti i dubokim ose anjima. saose ajnu i po rtvovanu prirodu. Vagi. to se naravno mo e kompenzovati dobrim polo ajem drugih planeta. Sunce svojom pozicijom u horoskopu ukazuje na to i kako se odnosimo prema na em telu. Mesec u mu kom horoskopu oslikava tip ene koja mu se dopada. u Strelcu ka crvenokosama. i Vodoliji ka plavu ama. tako da e i Bik. naime dok god im se neko divi. zaljubljiva. prvo se shvati psiholo ki profil svakog od njih. samo ivi ili nametljivi. Jarcu korpiji ili Ribama dati sklonost ka crnkama. Jako Sunce u horoskopu je i ono koje je u bilo kom znaku potpomognuto konjukcijom sa nekom planetom. koji je pod uticajem Venere. lo i i zli. u Ovnu. blisko u. osoba mo e misliti da nije vredna ljubavi. dok god ih podr ava i podsti e ose aj njihove va nosti u sopstvenim o ima. Uz to ovakvi aspekti je ine posebno ranjihovm na svaku vrstu kritike koja e samo biti kap u a i njenog sopstvenog poljuljanog ega. Mesec . ona to nikada ne e prihvatiti na pravi na in.

posebno sa vladaocem horoskopa ili sa vladaocem astrolo kih ku a koje simbolizuju brak. Merkur se smatra neutralnom planetom. oni predstavljaju bukvalno pogled kroz klju aonicu do njihovog bra nog kreveta ali 27 . I takva veza mo e da funkcioni e samo ako ona nema neke druge pokazatelje u horoskopu da je jaka li nost. pa posebno u konjukciji sa drugim planetama mo e dati ili smisao za humor ili cinizam. Ona predstavlja na sistem vrednosti i pokazuje preko svog polo aja u horoskopu ene ta ona o ekuje od sebe i svoje seksulanosti. ali gubi bitku. ona e nesvesno da se povla i pred njim i da mu dozvoli da bude u svakom pogledu dominantniji. Mu karac sa Venerom u vatrenim znacima esto bira enu koja ima bilo Mesec ili Veneru tako e u vatranim znacima. njoj je zagaranotovanja patnja. korpiji ili Jarcu. korpiji ili Jarcu. Mars.planeta strasti ali i agresivnosti koliko donosi uzbu enja enama. Ako su Mars mu karca i Mesec ili Venera ene u konjukcji oni ne izlaze iz spava e sobe. dok tamo gde je Mars tra imo uzbu enja. od mnogih drugih faktora. ali e pre pokazati mesta na kojima mo e do i do susreta. dok e ena sa Venerom u vazdu nim znacima da bude privu ena Blizancima. Tada ona po inje da se bori za svoje mesto pod suncem. korpiji ili Jarcu pa on bude potpno op injen njom. i tamo gde je Venera ( znak i astrolo ka ku a) esto tra imo srodnu du u. Ako mu karac ima Veneru u Jarcu mo e biti veoma sumnji av prema enama i biti uveren da ga cene po dubini d epa i nesvesno e svaki manjak emocija da kompenzuje novcem. a izabere mu karca sa Äslabim Marsom". i predstavlja im rame za plakanje. mo da ona njega stalno poku ava da zavede a on nikako da joj nametne svoje kriterijume koliko mu je ljubavi Äpotrebno". Kada mu je Mesec u korpiji ma ta o ljubavi sa prostitutkom. aseksulanom. Ipak verovatno jedna od najte ih uzajamnih kombinacija je par kod kojih je Mars podjenako jak. njegovo pona anje u ljubavi.doma ice a u Devici tip dame. Kada ena ima Veneru u vazdu nim znacima nju treba osvajati duhovito u i inteligencijom. od ljubavi. ali je i te kako bitan za na in komunikacije koji se ostvaruje sa partnerom. erotiku. to se mo e dogoditi ako on uz to ima i Mesec ili Veneru u Ovnu. . U uzajamnim horoskopima dvoje uvek se velika pa nja poklanja poziciji Venere u njihovim horoskopima. enska planeta. Ima bezbroj uzajamnih kombinacija to po znacima i astrolo kim ku ama. tu mo e do i i do zlo ina i do ljubomornih scena i vrlo te kih odnosa. fakultet i sl. da ena ima Äjakog Marsa" u Ovnu. kao to su ulica. oslikava tip osoba kojima se divi. a ako je obrnuto. ali zapravo ima podjedank uticaj i na mu karce i na ene. Naravno. kao to su aspekti koje Mesec obrazuje u mu kom horoskopu. toliko donosi i patnje. kola. os ajno u i romantizmom. pa tako kada se pogledaju uzajamni horoskopi dvoje. i mo e na i sre u samo pored mu karca koji ima isto tako slabog ili neutralnog Marsa. raskrsnica. Venera je druga i te kako va na tzv. nego atmosferu koja e preovladavati u odnosu dvoje. a kada ima u vodenim. Vagom ili Vodolijom. nesvesno bira ene rtve. Nikako nije dobro ni obrnuto. Kada se ena sa Marsom u Raku ili Vagi gde je Äslab" zaljubi u mu karca sa Marsom u Ovnu. zavisi njegov ukus. Mu karac sa Venerom u vodenim znacima tra i pokornu enu a ako ima i Mesec u vodenim znacima voli da te i ene. Venera u horoskopu mu karca tako e oslikava tip ene koja je sposobna da kod njega izazove duboka i trajna ose anja.

Saturn. Ako ima Saturna i Meseca u konjukciji. astrolo koj ku i ljubavi i estetike. status. magova. bilo u vidu zgodnog kolege ili koleginice na poslu.zvani no. Kada je Saturn lo e postavljen u horoskopu. Uran . Venerom ili Jupiterom daje li nu harizmu. ali ponekada.i Ädetektuju" potencijalne krivce za njihove lo e odnose. on e je podr ati. novac. Sa svima je prijatelj. nedostojnom bilo ije pa nje. Kada vidite mu karca da ima u horoskopu konjukciju Saturna i Marsa a nije se realizovao u karijeri be ite od njega glavom bez obzira. Kada pravi dobar aspekt sa Ädobrim Äplanetama. lo u karmu. njegova mama e ceo ivot povla iti konce iz pozadine. on e je odu eviti. predstavlja lepa se anja na ljubav koja je pro la. na susrete na dugim putovnjima ili u inostranstvu. On mo e doneti potrebu za samoun tenjem. Jupitera. zajedni ku karijeru. nagla ena kod umetnika. Jupiter . iluzija. talenata. tamo gde je Uran u horoskopu ne samo da se krije osoba sa kojom se mo e do iveti burna i jaka ljubavna veza. duhovnosti uglavnom nagove tava svojim polo ajem u horoskopu koji znak mo e da nas odu evi.esto dok shvatimo njegovu poruku. a mu karac i ako je kopija Bred Pita sa Saturnom u 1. uklj uju i i ene. Ävidi" se ko e koga eventualno prvi da prevari. simbol je uspe nog dobrostoje eg mu karca koji je optimista i tamo gde je enenin Jupiter ( znak i astrolo ka ku a) tu treba da tra i duhovni sklad i podr ku. pro e ivot. Naravno da ima pomo i. U mu kom horoskopu ukazuje na koji na in ( preko simbolike znaka u kome se nalazi) eli da zaseni i odu evi druge. kad tad. sklonost melanholiji. alkoholi ara. Svojim polo ajem u znaku ili astrolo koj ku i enu tera u zagrljaj mnogo starijeg mu karca koji joj mo e iskidati nerve. eni e uvek pomo i mu karac u znaku u kome je njen Jupiter. Neptun -planeta zanosa. Na alost. jako nagla en ponos. Uran je bunt. Kad tad dopa e mu se ena ro ena u znaku u kome je njegov Jupiter ili ona koja ima Mesec ili Veneru u tom znaku.planeta idealizma. Venere. poput Sunca. ali nikada dovoljno ljubavi. svoje frustracije sru i e na vas. za prividnu sigurnost koju joj pru a a koju ona nije izgradila unutar sebe. U konjukciji sa Mesecom. on u mladosti donosi patnju i komplekse ni e vrednosti. iz braka u brak moraju imati nagla en Uran u svom horoskopu. a protiv ega se bunimo i gde se borimo za slobodu pokaza e znak i astrolo ka ku a u kojima se nalazi.ili 5. okultnih majstora. dobrom pozicijom daje im dru tveni ugled. osoba vlada svojim ivotom i dobro se snalazi i u raskidima i u ljubavnim avanturama. smatra e sebe ru nom. osoba mora mnogo da radi na sebi i da kompenzuje tako naopako shvatanje sebe i ljubavi preko drugih planeta. ve i isto takav raskid. Mo e ena da izgleda kao D enifer Lopez ako ima Saturna u 5. kao to su Venera i Mesec da bi dobila ljubav koja joj je potrebna. pripadnika sekti. Oni koji idu iz veze u vezu. trudi se da ne ostavi ru ne uspomene za sobom.ku i pla i e se da nije dovoljno dobar u seksu i da izgleda kao Kvazimodo. Najsli niji Mesecu mo e osobu 28 . planeta razvoda. psihijatara. njegove ili njene mame. ko e za kim da pati ako do e do raskida. talente ali i esto vrlo burne veze. snova. Meseca. Mnogo je razli itih kombinacija ove planete sa drugima koje mogu da Äodmognu" paru da bude sre an. Kod oboje govori svojom pozicijom i o mogu nosti trajanja veze na du e staze.

slikama. mnogi ne znanju razliku izme u natalne karte i li nog horoskopa. uz prognoze za bli u i dalju budu nost. ili strpljiv .poku ali su da ga elimini u iz Sun evog sistema i vi e zvani no nije planeta. a kada je lo e postavljen kod mu karaca oni be e od ku e. a to nije ba uvek tako lako. svakome ko u nju veruje. ljubomorne scene. Planete svaki dan obrazuju druga iji aspekt na nebu i me usobno. jer mo e dovesti to do svesnih toliko i do nesvesnih trovanja.Holclajatner ( tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti. Marsom. Znak se odre uje prema kretanju 29 . Poruka Saturna je ipak .Äko eka do eka". ali samo u propisanoj dozi. opijaju se. Sve vreme je bila od koristi vladarima. a li ni tj. ali sre om. spor je pa se esto uz pomo psihologa njegov eventualni lo uticaj mo e ubla iti ako treba i uz pomo lekova. Nije ba naivan kako izgleda ali je kao i u dobrom jelu nezamenljiv" za in" svake dobre ljubavne pri e. a zatim postala sastavi deo ove drevne ve tine stare preko 4000 godina. godine) STA ODREDJUJE NAS KARAKTER I SUDBINU Astrologija je u la na mala vrata u na e ivote. ako nije dobro postavljen u uzajamnim horoskopima. gledaju panske serije. spontani poa aji. Ipak. Uzdr anost od rasprava i sukoba. ef podzemlja. Treba umeti iskoristiti njihov uticaj. 2008. Ne ven avajte se na dan kada je Pluton u lo em aspektu sa Mesecom. Ima i dobrih strana ove planete. ili da po eli da sko i sa mosta. ali na alost i svaki zanos vremenom splasne. upravo onda kada one dovode do poriva za bacanjem stvari.svojim polo ajem u horoskopu naterati da napi e najlep u baladu. J. Ä ne se aju se" kada su i gde prevarili enu. dobitke na lutriji u enormnom iznosu. idu na pecanje. jer dobro znaju ta je taj alhemi ar novca. i u odnosu na na natalni horoskop. Mu karce mo e na initi vrlo bogatim ili jako ljubomornim. Za ljubavni ivot on je tempirana bomba oko struka labilnih li nosti. ubistvom pretnjama. naro ito kada dvoje sa razli itom postavkom planeta u svom horoskopu prolaze kroz razli ite faze. enama koje imaju dobro postavljenog Plutona u horoskopu donosi bogatog mu a. ali kao to se po ar gasi vodom i za njega ima leka. Kada je lo e aspektovan kod ena one esto pla u.spa en". natalni horoskop je tuma enje iste. da komponuje hit. nakon svadbenog mar a ide horor od ivota. tako da svaka oluja pro e. prebiraju po starim uspomenama. zahvaljuju i medijima. osvetom jedini je na in da se neutrali e njegovo lo e dejstvo. kre u problemi ginekolo ke prirode. rizi ne trudno e. ali za astrologe jeste. Ova planeta ini osobu opsednutom sna nim strastima nad kojima nema mo . a sada ve . u stanju da napravi. Pluton . manija gonjena. enama donosi zanosne ljubavi sa mu karcima kojima ne mogu da odole. upravnik zatvora. Svaki put kada Äne znamo ta nam je" mora biti da neka planeta pravi u tranzitu lo aspekt sa na im Plutonom. Venerom. Ve ina ljudi zna u kom je znaku i podznaku ro ena. a kada stupe u brak sa njima. nasledstva i li nu harizmu. u kafanu. Natalna karta je grafi ki prikaz stanja na nebu na dan i sat kada smo ro eni. dobije Oskara.

Simbolika Marsa u natalnom horoskopu Mars. On je relativno spora planeta. senizibilan.aktivan. vladaoca Ovna u Äjakoj" poziciji. za ispoljavanje talenata. korpija. ali. ili da lak e sledi svoju sudbinu.Rak. optimistia. jer mu je potrebno oko dve godine da pre e ceo zodija ki krug.15. spor. pokazuje svojim polo ajem u natalnoj karti koliko emo biti spremni da poka emo preduzimljivost i inicijativu. ukazuje na mogu e zdravstvene probleme. da li e putovati u insotranstvo. da shodno svom senzibilitetu. Naravno. ideje. da li smo osoba od akcije ili pasivni. Ako je podznak po elementu ( jedan od etiri elemenata: vatra . talenata.stabilan.aprila. koliko e biti ambiciozna. fizi ko i duhovno bi e. voda . pad energije. ukazuje na na in na koji e biti sklona da re ava probleme u ivotu. odnose se na segmente ivota u kojima e se osoba lak e ili te e realizovati. na na in na eg razmi ljanja. vezana za porodicu. Osobe koje imaju npr. koliko e imati brakova. Podznak se odre uje prema satu i mestu ro enja.temperamentan. . npr.ro ena je 25. temepramenta. uporan. potrebno za to itavih dvanaest godina. smatra se da ima vi e osobina tog znaka. u Raku ili Vagi. impulsivnost. dok je ve slede oj planeti Jupiteru. inicijator . saose ajan. raspolo enje. sebe maksimalno realizuje u ivotu. Simbolika Jupitera I tako dok Jupiter. boravi cele godine u jednom znaku. dece i sl. Analiza natalne karte Kada se analizira ne ija natalna karta. emocija.komunikativan. ostale. vazduh . potencijala. dinami an. KADA e se ne to dogoditi.marta. to je uop ten zaklju ak. kada nailaze u ivotu povoljni i nepovoljni periodi zavisi od kretanja planeta na nebu. uti u svojom trenutnom pozicijom. Uranom 30 . Ribe) isti ili kompatibilan ( sla u se vatreni sa vazdu nim i zemljani sa vodenim elementima) osoba ima vi e anse da bude uravnote ena. Kako se planete dele na brze i spore. karakteru. to zna i u Ovnu ili Jarcu. to je zapravo analiza njegovih naslednih osobina. koja pravi dobar ili lo aspekt sa planetama u natalnoj karti. bi e Ätipi niji" Ovnovi od onih koji imaju Äslabog" Marsa tj. Svaki znak ima 30 stepeni i kada je osoba ro ena na po etnim stepenima znaka. Neptunom.pasivan. ili iveti u stranoj zemlji. potrebu za ljubavlju. sklona zaljubljivanju. i informacije koje se iz nje mogu dobiti. tj.Marsa.Sunca preko dvanaest zodija kih znakova i mo e biti na jednom od 360 stepeni koliko sadr i zodija ki krug. poput pet nabrojanih se kre u brzo i prave sa njim ( a i sa ostalim planetama. i potrebama. brze poput Sunca i Meseca ( zvani no svetla a ne planete) uti u najvi e na metabolizam. pretostavlja se da e biti Ävi e" Ovan od osobe koja je ro ena pred kraj znaka npr. karaktera. Saturnom. dok druge dve brze planete Merkur i Venera. koji uti e na na ose aj koliko smo Äbogati" kako u duhovnom tako i u materijalnom smislu. da li je neko tipi an ili netipi an predstavnik svog znaka zavisi i od brojinh drugih faktora. zemlja . planeta akcije. tj. Sama injenica da je neko ro en u nekom znaku samo donekle odre uje njegove karakterne osobine a podle e uticaju tranzitnih planeta samo u odnosu na njihovo kretanje prema Suncu u Ovnu.

diskretnija. Va ni periodi u ivotu Klju ni. veoma ambicozni i da naprav svetsku slavu. Ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Riba sa podznakom u Ovnu.upornost. Neptuna .tih. Znak je telo a podznak je ode a. ako imate pred sobom osobu ro enu u znaku Ovna od koje o ekujete da bude dinami na. koje u znaku Jarca imaju Urana originalnost. kao to je to krajem 2007. 1967. va ni periodi u ivotu su kada neka spora planeta poput Jupitera. medicinu ili muziku. Ostale planete borave dugo u jednom znaku i uti u na itave generacije. ali e i svi drugi znaci osetiti to pomeranje planeta. pokreti tela se ne mogu sakriti. energi nost. I obrnuto. mo e da plane ljubav. A na paitanja KADA e se ona najvi e upravo energetski tro iti zavisi od planeta u tranzitu. Bika.voza na reli trkama. a Ovan u podznaku Ribe e odabrati psihoalanizu. Osobe koje imaju najmanje tri i vi e planeta u jednoj astrolo koj ku i ili znaku najve i deo svoje energije tro i e u okviru segmenta ivota koji upravo ta astrolo ka ku a ili taj znak simbolizuju. o na inu na koji to radite. ambicije.nekoga inspiri e na romansu. zdravlje ) se nalaze planete i da li se grupi u u vatrenim ili vodenim znacima ili su Ärazbacane" po celoj natalnoj karti. nekome stvara poriv za sva om ili preteranim konzumiranjem alkohola a kada prelazi preko Neptuna ili Venere u natalnoj karti. Svakoga dana je druga ija situacija na nebu. odre eniji i stabiliniji po mnogim pitanjima. glumac. posao. i Mesec prelazi u toku 28 dana preko svih planeta u natalnoj karti i Äaktivira" ih . na ro ene 31 . Ipak.sa Saturnom u Ovnu. na in govora i gestikulacija tako e. koji zna ajno menja sliku o nekom znaku. u av i posle trinaest godina u znak Jarca. da budu mnogo odlu niji. Device i korpije.godine u inio Pluton. Saturna. esto agresivnost..ma ta i Saturna .pravac uplatno mesto za igre na sre u. o ekujete mirnu sanjalicu a iz nje Äprokulja" vulkan emocija. brak. govori podznak. tako da je primetno kod osoba koje su ro ene npr. ako ima podznak u Ribama bi e mnogo povu enija u sebe. pa ak malo i agresivna.tih. dom. Kada je u pitanju garderoba i imid . od onih koji imaju Äjakog" Saturna u Vagi kao npr. dinami nost ili pri ljivost. Kako e koji Jarac reagovati na ovaj ulazak Jupitera zavisi od njegove natalne karte. Npr. on zavisi bukvalno od podznka. a pridru io mu se i Jupiter. ili 1953. 1968. i 1969. snaga karaktera. ro eni 1952. ambicija) i to povoljno deluje na ro ene po etkom znaka Jarca. dok preko Jupitera. ve i u kojim znacima i kojim astrolo kim poljima koji simbolizuju razli ite segmente ivota ( ljubav.i Plutonom) odre ene aspekte ( razmak u stepenima) i mogu delovati na nas podsticajno ili pak obeshrabruju e. ÄDupli Ovan" e odabrati da bude re iser. ili po etko 80. iritira ro ene na kraju znaka Riba i na po etku Ovna. jer e one napraviti odre en aspekt sa planetama u njihovoj natalnoj karti. Neptuna Urana ili Plutona promeni znak. ili da biste lak e iza li sa samim sobom nakraj i plasirali svoje ideje. karijeru. da su mnogo nesigurnije i impulsivnije jer Saturn planeta simbol strpljenja u impulsivnom Ovnu deluje na njih da budu nepredvidivi u svojim reakcijama . introvertnija i saose ajnija. Ma ta da obu ete. Tako je Pluton trenutno planeta koja deluje na najve i broj znakova (mo regeneracije. dolazak Plutona mo e ih inicirati da naprave velika dela. Zbog toga ne urite sa procenom osoba na osnovu znaka. da budu veliki na unici. Ali nije samo zamka u odnosu znak podznak. analiza svake natalne karte po inje od podznaka. aktivna.ako osoba ima u znaku Jarca mnogo planeta kao to je slu aj sa osobama koje su ro ene krajem 80. na kraju Bika i na po etku Blizanaca. Tako da. hirurg. A kakvu ode u obla ite da biste se predstavili svetu.

planira ete svoje aktivnosti primereno tome. kada je u Vodoliji. Jupitera ili Plutona. Mada. aka. na debelom crevu. da u meterolo koj prognozi predvi aju ki u. Pogodni momenti za promenu posla. Ako znate na osnovu tuma enja natalne karte gde se kriju opasnosti za vas. ne treba u doba punog Meseca i i na operaciju. krvnim sudovima. stomaka. ulaganje u nekretnine je ve mnogo lak e odrediti od strane astrologa. krajem znaka Device i po etkom Vage. dok je u Jarcu ne i i kod zubara niti i i na operacije ukljeva. Ne treba u to vreme planirati nove poslove. ak i one koje iritira. kao no kojim mo ete po initi zlo in ali ga i vrlo prakti no upotrebiti u svakodnevne svrhe. kada je u Biku na tiroidnoj lezdi. u i. Mesec. potrebno je da planete budu 32 . kada je u Blizancima. ne vr iti snimanja glave.nepovoljan aspekt podsticajan. ven anja. a kada je u Ribama ne i i na operacije ukljeva i stopala. Ako ujete na tv. za dobitke na lutriji. Mada Mesec prelazi ( naro ito ako je mlad ili pun) preko znaka Ovna.mo e. a koji dobri. a odlazak za inostranstvo ili iseljenje iz zemlje treba raditi kako na osnovu natalne karte tako i na osnovu astrokartografskog prikaza iste. pokisnu ete. i i na opreaciju jetre i u i. za onog ija natalna karta ukazuje da je upravo u ljubanim avanturama nenadma an. Planiranje potomstva s astrolo ke ta ke gledi ta mogu e je. ne operisati krvne sudove nogu. Mo e li se sudbina izmeniti ? Na osnovno pitanje Ämo e li se sudbina izmeniti ?" astrolo ki odgovor je . a ako samo elite malo uzbu enja. kolena. kada je u Strelcu ne treba ugra ivati kuk. krvnih sudova. krvnih sudova potkolenice. be ici ili hipofizi. kada je korpiji. genitalijama. na eludcu. ta treba raditi ? Igrati igre na sre u kada Mesec do e iznad Venere. kada je u Lavu na ki mi i srcu. mo e podsta i da budu izuzetno ambiciozni. ne i i na invazivne preglede ili operaciju plu a. ako neko ima lo e aspektovano astrolo ko polje dece. a kod ena natalna karta ukazuje na probleme u trudno i ili horomnski disbalans.po etkom znaka Raka. a ne ponesete ki obran. ta ne treba raditi ? U vreme pomra enja Sunca i Meseca ne gledati ni jednu ni drugu pojavu. preseljenje. treba predvideti kada je optimalno povoljno vreme za tako ne to. delimi no. genitalija. jer je i tzv. dobro je da se ode u inostranstvo kada je Jupiter u devetom astrolo kom polju. to se dogodi. a na ostale manje vi e neutralno. to se ti e planiranja dana ven anja. donjem delu stomaka. koji su periodi u godini opasni. povoljna je kupovina stana kada je Jupiter u etvrom astrolo kom polju. ukoliko elite da stupite u brak. u Devici. ali je bolje ostaviti prirodi da postara za to. ali i dojki i genitalija. ne treba i i na hiru ne intervencije na glavi. tiroidnoj lezdi. kada je u Raku na intervenciju dojke. stomaku i genitalijama. Izme u dva podjednako privla na partnera. po etak privatnog biznisa treba planirati kada su Venera. kada je u Vagi na bubrezima. Merkur i Jupiter u drugom etvrtom ili estom astrolo kom polju. odlu i ete se za onog koji vam vi e odgovara na du e staze. dojkama.

Metoda izra unavanja vrhova astrolo kih ku a Postoji jedna vrlo jednostavna metoda analiziranja ne ije natalne karte.15 ili 30 minuta nekog znaka.stepen i npr. bra ni partner) pada na 10. stepen Vodolije. me utim. Npr. ali isto tako i prilikom razvoda. Ascendent. tajni neprijatelji) na 10. ako ste ro eni 1. horoskopa.Holclajtner (objavljeno u asopisu ÄBilje i zdravlje". J. Kada se izra unava podznak.astorlo ka ku a ( podsvest. komunikacija. uzimaju se u obzir ta an datum ro enja (ako neko ne zna kada je ro en. natalne karte. stepen korpije i 12.stepen Riba. februar 2008. marketing. Svaka astrolo ka ku a ima ta no po 30 stepeni i zna i vrh druge astrolo ke ku e ( simbol novca i posla) pada na 10.) e-mail: astrozenit@gmail. Ascendent ( osa prve astrolo ke ku e li nosti) od koje po inje tuma enje horoskopa. ku a ( neprijatelji. Tada astrolozi za sat ro enja koriste podnevno vreme. tj. i koja predstavlja jednu od etiri va ne ta ke u horoskopu. tre e astrolo ke ku e ( ro aci. mediji) na 10. inostranstvo) na 10. 11. tako to se za Ascendent koristi ta na pozicija Sunca. radi se o vrlo jednostavnoj vrsti horoskopa. Raka. autoriteti) pada na 10. prekookeanske zemlje. tj. u podne. seks. U ovom slu aju je najbolje koristiti ru no crtanje natalne karte uz kori enje podataka koji se dobijaju iz tzv. dobija se prirodan Äli ni zodija ki krug" sa prvim znakom (umesto Ovna ) Jarca i dalje se ni u zodija ki znaci prema svom redosledu. tj. 8. pre podne. zabava. na 10. Efemerida . pre pono i) pogledajte podatke za ta nu poziciju Sunca. a mnogi ga ne znaju. privatan biznis) na 10. ili e se razvod zavr iti sporazumno. i znate bar okvirno vreme ( npr. bolesti. Na ovaj na in.ujutru. stepen Ovna. ispunjenje elja. sat i mesto ro enja. uzima se u obzir datum koji je unet u li nu kartu.stepen Lava. tajne. etvrta ku a ( majka. Problem uglavnom nastaje kod neta nih podataka za sat ro enja. razvod) na 10. stepen Device. esta ku a ( hroni ne bolesti. ak ni okvirno. brak.astrolo kih podataka o poziciji planeta. astrolo ka ku a ( prijatelji. dom. To je uglavnom 10. stepen Strelca.januara. ku a ( stranci. kreativnost) na 10.stpen Blizanaca. astrolo ka ku a ( otac. to daje prili no nepreciznu sliku horoskopa. nasledstvo. 10. uzvra ene emocije) pada na 11. kra i putevi. drugi brak. novac preko partnerskih odnosa. stavite vrh prve astrolo ke ku e tj. sedma ku a ( partnerski odnosi. kolege. peta ku a ( radost. karijera. popularnost. 33 .stepen znaka Jarca. uve e. 9.stepen Bika. javnost.dobro aspektovane u natalnim kartama oba partnera.com RAZLIKA IZME U SUN EVOG I SOLARNOG HOROSKOPA Malo poznata vrsta horoskopa koju mnogi smatraju pogre nim nazivom za solarni horoskop ( od ro endana do ro endana) je Sun ev horoskop. neprijatnosti) na 10. stepen Vage. deca. Na tom stepenu Zodijaka. bolesti. jer je to numerolo ki Äpe at" osobe). jer ve na prvom ro i tu mo e do i do pomirenja. pozno ivotno doba.

Sunce uti e na na in na koji svesno reagujemo. znak korpije. Prema Sun evom horoskopu. Ako joj podznak tj. januara. tj. dok e nastup biti tipi no Ävodolijski". Vaga nikada ne otkriva ta stvarno misli. Zbog toga svaka osoba je na manje-vi e prepoznatljiv na in predstvnik svog znaka. stepenu Jarca i cela prva astrolo ka ku a njene li nosti e biti u Jarcu a samo jedan stepen u Vodoliji. za Bika. ÄPrirodno" astrolo ko polje tj. sagledane iz drugog ugla. ak iako naizgled nije tipi an predstavnik svog znaka. Vodolija voli reforme. i mo e se koristiti kao dopuna standardnom horoskopu. koje u zapadnoj astrologiji ima prioritet nad Mesecom kome je pripala ta Ä ast" u indijskoj astrologiji. Ako je osoba ro ena na po etku znaka. Jarac kao znak u kome je ro ena. Karakteristike znakova Zbog toga je Ovan uglavnom vrlo ambiciozan ili plahovit. Sunce je zapravo simbol najja e energije. i predstavlja svesni deo li nosti za razliku od Meseca koji simbolizuje fizi ku ranjivost. upravo teoriju da je Sunce. Devica je precizna i sitni ava. za znak Riba. nepouzdana i samouvrena a Ribe su rasejane.decembra. korpija je strastvena i tajanstvena. stepen Jarca. i osvetljava neke delove li nosti. hedonista. odluke koje donosimo pod punom odgovorno u i za koje smo iskreno motivisani. bu an. jer Sunce u znaku u kome se zateklo u momentu ro enja ima veliku snagu. a ona e biti mnogo dru tvenija od onog Jarca koji je ro en 22. ambiciozan i sumoran. mogu da do u do korisnih saznanja. dru tven i pomalo brljiv. Sunce padnu na 28. kao i aspekata koje obrazuju me usobono. Sunce kao glavni signifikator horoskopa Mnogi zagovornici astrologije koriste kao adut u prilog kori enju Sun evog horoskopa. planeta koja najvi e uti e na razvoj doga aja u ivotima pojedinaca. njeni strahovi i njene bolesti biti primereni znaku Jarca. znak Device i sl. Jarac je svojeglav. nedeljna. onda e njen podznak i Sunce biti na 2. nesigurne i ma tovite. podznak kao na ego i na super ego. tako da e za Jarca to uvek biti znak Raka. ku a partnerstva uvek je ona koja je naspram Sunca u horoskopu.Ova vrsta horoskopa se pokazala kao prili no ta na. Blizanci su pri ljivi i dru tveni. reformatorski. Strelac je konfuzan. uvek ete u njenim postupcima nazreti ono najkarakteristi nije za taj znak. velikim delom bi e u njenoj 12. Ako se dobro analiziraju postupci neke osobe. Lav pompezan i plemenit. Rak povu en i posesivan. mu ki aspekt njene prirode ( kod mu karaca njegov ego) i svojim polo ajem uvek na osi prve astrolo ke ku e pona a se kao Ascendent tj. ako se u prvoj astrolo koj ku i njene li nosti na u i Merkur ( mentalno stanje) i Venera ( emocije) ili jo nekoliko drugih planeta. ima e mnogo vi e karakteristika Vodolije jer e cela prva astrolo ka ku e njene li nosti biti u Vodoliji. ali i snagu podsvesnog. 23. Bik pomalo usporen. to zna i da je ro ena 18. decembra. mese na i godi nja astrolo ka prognoza. 34 . npr. Na osnovu ovakve vrste horoskopa se zasniva i dnevna. astrolo kih ku a i planeta.astrolo koj ku i zbog ega e njene nesvesne reakcije. Ovu vrstu horoskopa mogu da koriste i po etnici u astrologiji koji uz pomo najjednostavnijih ud benika iz astrologije i poznavanja simbolike astrolo kih znakova. Ono simbolizuje mu karca u horoskopu ene ili animus. osoba e imati utoliko vi e karakteristika svog znaka.

i ako se pri tom Mars. znake. Saturn je simbol upornosti. bi e mnogo impulsivnija. Pozicija Saturna u svakoj vrsti horoskopa ukazuje u okviru kojih segmenata ivota se kasni. i kad tad. Neptuna i Plutona. najva niji su polo aji i aspketi koje obrazuje Mesec ( du a) a kada je ljubav u pitanju obavezno se analiziraju poziicje i aspekti Venere i Marsa.Kada na osnovu efemerida ili nekog kompjuterskog programa ru no ucrtate pozicije planeta u crte zodija kog kruga. Kao po pravilu. pa i strastvenija od natalne kombinacije Jarca . Jupitera i Plutona a kod preljube. tako da neko ko je npr.Device. 35 . Upore enje izme u natalnog i solarnog horoskopa ukazuje na neo ekivana ili o ekivana odstupanja od uobi ajenog pona anja. podznak poklope. preseljenje. Venere. Razlika izme u sun evog i solarnog horoskopa Za razliku od Sun evog horoskopa. a na osnovu rasporeda planeta u znacima i aspektima koje obrazuju me usobno. kod promene posla Merkura i Urana. kada je karijera u pitanju. 60 minuta i 60 sekundi) znaka na kome se nalazio u momentu ro enja. s tim to je podznak i raspored ku a isti. ta osoba e se pona ati tipi no "ovnovski" u toj godini. Solarni povratak je mogu e uraditi i za Sun ev horoskopi. U svakom od horoskopa. Jupitera i Saturna. vrlo retko se dogodi da se solarni i natalni Ascendent tj. svake godine podznak bude na nekom drugom zodija kom stepenu. izraz Äsolarni" horoskop se koristi za horoskop solarnog povratka. januara. ro en u znaku Jarca sa podznakom u Devici i predstavlja pravi primer dva zemljana znaka ( prema podeli na vatrene. U slu aju osobe koja je ro ena 18. da li e u tome biti uspe na il neuspe na. vazdu ne i vodene). Ipak. Takva godina je veoma zna ajna jer se osoba pona a u skladu sa svojom pravom prirodom. Jarac i korpija. ali su planete na dan svakog ro endana druga ije sme tene ( u tranzitu ) i tako e ukazuju na koji na in e osoba sebe eksponirati i u okviru kojih segmenata ivota e se najvi e energetski"tro iti" ba kao i kod horoskopa solarnog povratka. Marsa. ako bude u solarnom horoskopu u podznaku Ovan. novu ljubav. planeta energi nosti na e u nekom od znakova u kome je jak kao to su Ovan. u kome se Sunce vra a na isti stepen i isti minut ( svaki od 360 stepeni Zodijaka ima po 30 stepeni. To je stru an naziv za horoskop od ro endana do ro endana. Kako godina ima 365 ili 366 dana kao to je to slu aj kod prestupnih godina. ta pokazuje solarni horoskop Iz solarnog horoskopa se mo e saznati u kojim segmentima ivota ( astrolo ke ku e) e se osoba energetski vi e tro iti. mo ete ta no odrediti koje su vam slabe i jake ta ke horoskpa preko simbolike astrolo kih ku a koje padaju u odre ni znak. uspeh u tim oblastima ivota e nastupiti. i mo e nagovestiti razvod. brak.tj. zemljane. posle pozicije i aspekata koje obrazuje Sunce. nov posao i sl. direktnija. pa e takav Jarac pre tra iti za partnerku ÄLavicu" dok ga Rak mo e energetski iscrpljivati. kod finansijskih transakcija. astrolo ka ku a partnerskih odnosa zahvata vrlo malo od znaka Raka ( dva stepena) i itavih dvadesetosam stepeni od znaka Lava. ili se nema dovoljno optimizma niti dovoljno motivisanosti.

planete ljubavi i va em li nom horoskopu. Sunce i Mars su simboli seksualne energije. zajedni ki horoskop kada se na e sredi nja ta ka izme u va eg i partnerovog Sunca. vrlo popularna vrsta analiziranja uporednih horoskopa je je tzv. da li slute na trajnu vezu. sinastrija ± kada se planete jednog partnera ucrtaju van kruga natalne karte drugog. U principu mu karcu e se uvek dopasti ena ro ena u znaku ili podznaku u kome se nalaze njegov Mesec i Venera. Jarac) sa vodenim (Rak. ljubavne planete me usobono obrazuju. u ivanjem. ili. On poput zajedni kog tj.Jasminka Holclajtner e-mail: astrozenit@gmail. Postoje tri vrste uporednog horoskopa tzv. kao i sredi nja ta ka izme u va ih podznaka i dobije se sasvim nov horoskop koji govori kakvi ste vas dvoje kao par.com ( Tekst objavljen u asopisu ÄBilje i zdravlje" u izdanju kompanije Novosti aprila 2008. plante ljubavi su: Mesec ± ne nost. to je naro ito interesantno za one koji su ro eni u razli itim gradovima. naro ito sa Venerom i Mesecom. dok su Merkur i Jupiter planete koje ukazuju na kvalitet slaganja na mentalnom i duhovnom planu. zemljani (Bik. Dejvison sistem uporednog horoskopa je vrsta horoskopa. koji simbolizuju tip idealne ene za njega. composite ± tj. bilo preko raznih programa kojih ima bezbroj na internetu ili preko prijatelja koji umeju da izrade natalne karte. kako se pona ate. i vr i se analiza pozicije planeta. ko na koga kako uti e i ta jedno od drugog mogu o ekivati. ili poku ajte da do ete do tzv. razvod a pozicija Neptuna pokazuje prema kome gajiete romanti na ose anja na osnovu znaka u kome se nalazi i aspektima koje obrazuje sa drugim romanti nim planetama. Vodolija). ta ose ate kada ste skupa. promenljivost ose anja. koja pokazuje kakve aspekte tzv. emu te ite a podznak tog horoskopa kao i sve druge planete padaju u neke sasvim druge znake nego u va em ili partnerovom horoskopu. Venere i svih ostalih planeta. Tzv. potreba za ljubavlju. Vaga. Satrun deluje inhibiraju e i ukazuje u horoskopu ko vas u ne emu ometa. da li biste bili sre ni sa njom u vezi ili braku. korpija. vatreni (Ovan. Lav Strelac) se sla u sa vatrenim. raskid. Devica. kao i u znaku koji je nasuprot podznaku. 36 . Ribe). ba kao i Pluton. composite horoskopa pokazuje ta vas dvoje predstavljate kao par. jer se to esto u praksi poka e kao pogre no ili nedovoljan faktor sa stanovi ta astrolo ke analize da bi se izveo zaklju ak da li su dvoje ro eni jedno za drugo. Venera ± pozitivne emocije. nemojte se oslanjati na standardno mi ljenje o podeli znakova i njihovom slaganju po sistemu vladavine elemenata tj. potreba za ne no u. Uran mo e doneti burne strasti i raskide. ili koja je ro ena u znaku u koji pada njegov podznak. i vzdu nim (Blizanci. koji predstavlja sredi nju ta ku u prostoru i vremenu izme u va eg ro endana i ro endana partnera.) UPOREDNI HOROSKOPI KAO POKAZATELJI USPE NOG IVOTA Kada elite da saznate da li ste kompatibilni sa nekom osobom koja vam se dopada. Bolje se potrudite da saznate gde se nalaze tzv. sigurno u. Druga. uporednog horoskopa vas i va eg partnera. sputava i ne pru a vam dovoljno ljubavi. Meseca. koji je istovremeno i planeta zla ali i harizme.

da mu ljutito izlo i sva svoja nezadovoljstva. Mo e biti i obrnut slu aj. simboli mu ke energije. prihvatanjem. planeta ljubavi Venere. kolebljivost. njemu se mo e dopasti ena ro ena u znaku Riba ± nasuprot Devici. ili pravi dobre ili lo e aspekte bilo sa planetama u li nom horoskopu ili sa odre enim planetama. racionaolnim i odlu nim stavom. a ako ima Veneru u Lavu a Mesec u Jarcu mo e o ekivati da e mu se predstavnice ovih znakova kad tad dopasti. dok e odluke koje se donose kada Mesec prelazi preko osetljivih ta aka u li nom horoskopu. ponos. ili korpija ± nasuprot Biku.Napr. Mesec uti e na na e ose anje nesigurnosti. Ako se u uzajamnim horoskopima bilo koje vrste na klju nim mestima pojave asteroidi Karma. horoskop doga aja) biti inicirane na im podsvesnim eljama. on je vrlo dominantan. Znak u koji pada mu kar ev Mars i njegovo Sunce (uvek znak u kome je ro en) su znaci preko kojih on najlak e iskazuje svoj mu ki ego. predstavljaju tip mu karca koji se njoj dopada kao i osobu ro enu u znaku koji se nalazi nasuprot njenom podznaku. Meseca. pa e tako i sve odluke koje se donose pod uticajem Sunca. ambiciju. a sebe kao enu do ive e u najlep em svetlu u dru tvu osobe. a Mesec na na e nesvesno ja. po etka veze i uporediti sa horoskopom osoba koje stupaju u taj brak. Amor. tako da ako se radi o mu karcu koji ima obe planete u istom znaku. da da otkaz. impulsima. potrebu za te enjem. donosi ono dobro poznato ose anje da je mo da ipak trebalo preno iti pa ujutru doneti odluku umesto prethodne ve eri. tj. da li e se ispuniti njihova o ekivanja i koliko e biti spremni da pru e partneru ljubavi. na bazi emocija a ne razuma.dostojanstvo. Sunce uti e na na e svesno ja. ve se mo e napraviti horoskop ven anja. Kakvo je delovanje Meseca na oveka Kako je Mesec najbr e nebeso telo od onih koje se uzimaju u obzir pri izradi horoskopa. mu karca. Ne moraju se upore ivati samo horoskopi dveju osoba.ujutru dobro raspolo enje. UTICAJ MESECA NA RASPOLO ENJE I ZDRAVLJE Za razliku od Sunca koje uti e na na e ose anje sigurnosti. a ef nema 37 . Iz takvih analiza dolazi se do zaklju ka kako e se svako od njih dvoje pona ati u tom braku. jer je Mesec pre ao vi e od sedam do deset stepni nekog znaka ( od trideset mogu ih ) i napravio sasvim drugi aspekt sa nekom planetom donose i npr. Kod ena je obrnuto. u momentu dono enja oduluke (horarni horoskop. ro ene u znaku u kojoj (kome) se nalaze njen Mesec ili Venera. osoba kre e na posao. Marsa. a onda kako dan odmi e. unapred spremna ta e sve da ka e efu. mo ete biti sigurni da e veza biti vrlo uzbudljiva. Ona tra i mu karca u znaku ili podznaku u koji pada njeno Sunce ili Mars. to se posebno odnosi na Ovna sa Marsom u ovom znaku. Eros. zapravo od dobrih ili lo ih aspekta koje pravi sa drugim planetama biti motivisane svesnim. naro ito u blizini tvz. on donsosi nagle neo ekivane promene raspolo enja. ako je mu karac ro en u znaku Device sa podznakom u Biku. i ako vam se takav neko svidi dobro razmisltie da li ete mo i da ispuntie njegove kriterijume jer je vrlo zahtevan. koliko e tra iti ili o ekivati zauzvrat. vi e optimizma i manje nerviranja nego nekoliko sati pre toga.

seksualno zlostavljanje i jo mnogo toga. Ako me utim takav mu karac ima uz Meseca koji je osim ena i enskog principa u horoskopu mu karca.vremena da se vidi sa njom. Ako je Mesec u konjukciji sa Uranom mo e doneti genijalnost i veliku populatnost ali i probleme sa mo danim funkcijama.mo e biti uspe en aku er. ne samo da je bitno gde se Mesec nalazi u horoskopu u okviru kog znaka i koje astrolo ke ku e. sklonost ka drogi i sektama. brak i sl. a od astrolo ke ku e u kojoj se nalazi. Tako npr. ili koreograf.ako osoba ima pri ro enju Mesec u Ovnu ona je dinami na. posao. Mo e izabrati posao u kome dolazi u kontakt sa enama. na nekim je sastanica npr. karijera. probleme u trudno i i poro aju. supruge ili ta te. tako e to mo e biti indikacija popularnosti i potrebe za isticanjem u javnosti. jer ako je ujutru boravio na poslednjim stepenima korpje i inio ga borbenim i ljutitim do poslepodnevnih sati je pre ao u diplomatskog Strelca i napravo npr. ve i da li pravi konjukciju (najte nji kontakt dveju ili vi e planeta) sa nekim planetama i nije svejedno koje su to planete. i mo e mnogo bolje sara ivati sa enama nego sa mu karcima. direktor kole i sl. ambicozna. dirigent. i ako se nalazi u sedmoj astorlo koj ku i koja simbolizuje partnerske i bra ne odnose. ena sa takvim Mesecom pri ro enju bi e maksimalno posve ena poslu i mo e napraviti sjajnu karijeru. U enskom horoskopu to su konjukcije Meseca i Marsa. segment ivota u kome emo ga najvi e ispoljavati. (znak Ovna simbolizuje ljude koji vole da komanduju). Zna aj natalne pozicije Meseca Da bismo izvukli najvi e koristi od analize horoskopa bar kada je Mesec u pitanju prvo moramo imati u vidu njegovu natalnu poziciju ( u momentu ro enja) gde se nalazio u kom znaku i kojoj astrolo koj ku i ( simbol odre enog segmenta ivota. situacija se sagledava iz drugog ugla i buntovnik u etiri poslepodne ispija kaficu sa efom obja njavaju i mu stalo eno ta misli da bi trebalo promeniti u sistemu rada.). Za to je naravno izme u ostalih planeta zaslu an i u velikoj meri Mesec.simbol mase i javnosti i Marsa. ili plasti ni hirurg jer je Ovan znak hirurga. Mo e biti vrlo dominantna u braku ili nesveno tra iti takvog partnera. Meseca i Plutona jer te konjukcije donose komplikovane ljubavne veze. a ako je tu i Merkur ( deca) mo e biti dekan. te osobine e najvi e do i do izra aja u odnosima sa suprotnim polom. Ako je Mesec u Ovnu u astrolo koj ku i karijere. bilo majke. Od pozicije u odre enom znaku zavisi na temeprament. npr. dok konjukcija sa Neptunom mo e osobu uvesti u verski fanatizam. kao to su li nosti. kostimograf. tenzije je nestalo. njegovi predlozi budu prihva eni i ve e do eka smiren i opu ten. dobar aspekt sa tranzitnim Suncem ( ef) Merkurom ( komunikacija) ili Venerom ( ljubaznost) i situacija je izgledala sasvim druga ija. Kao po pravilu ne bi trebalo da pravi konjukciju sa planetama koje su simbol agresivnosti. Meseca i Saturna. 38 . Sudar Meseca i drugih planeta ( konjukcija) Iz svega navedenog sledi zaklju ak da. Kada mu karac ima iste takve konjukcije u svom horoskopu on ima potrebu da pot ini enu sebi i svakako ima potrebu da domnira u svakom pogledu. Mu karac sa istim takvim polo ajem Meseca mo e biti pod velikim uticajem ena. onda je on sjajan vojskovo a. porodica.bli i se kraj radnog dana i bes spla njava.

tajanstvenom i esto nedoku ivom. Kako pratiti kretanje Meseca ako se ne poznaje astrologija Dovoljno je voditi dnevnik doga aja i raspolo enja i upore ivati sa Mese evim fazama i primeti ete da se u odre enom vremenskom razmaku javljaju faze boljeg ili lo ijeg raspolo enja. u vazdu nim znacima kao to su Blizanci. a emocije drugih im slu e esto kao sredstvo za manipulaciju. k i. k i. Pluton ili Neptun. nedostatak ljubavi kompenzuje uspehom u poslu. trudno u. porodici. najbolje je to pratiti preko tranzita nad planetama u li nom horoskopu u pore enju sa aspektima koje obrazuje u datom momentu i izbe i e se pogre no sklopljen ugovor. mogu nost za e a.majku. Kada je lo e postavljen u horoskopu (u Devici. ili poku avaju da vladaju svojim emocijama. uzdr ane. U horsokopu mu karca simbol je njegove podsvesti. brak. Statisti ki podaci jasno pokazuju da je broj samoubistava i ubistava najve i kada Mesec dodirne neku od te kih sporih planeta kao to su Saturn Neptun ili Uran a esto su ona vrlo monstruozna kada je na bilo koji na in ume an u nekom aspektu i Mars. komunikativnom i srda nom. kao to su umetnost. psihologija. mrzovolje ili egzaltiranost. 39 . prvr enost. Kada bi se ljudi dr ali pravila ta treba da rade prema kalendaru Mese evih mena. Kada je dobro postavljen u horoskopu ( u znaku u kome njegova svojstva dolaze do punog izra aja kao to su Rak. ali i tip ene koja mu se mo e svideti ( uz Veneru). majku. Mese ni prelazak Meseca preko zodija kih znakova Svakog meseca Mesec pre e preko svih zodija kih znakova. racionalne. sentimentalnost. ubistva i samoubistva. ali isto tako i na berzi. svest. enski princip. Mesec u vatrenim znacima kao to su Ovan. bilo kog pola. prave i esto haos ljudima na emotivnom planu. Ako je u znacima u kojima je Äslab" kao to su Devica.Naravno. ak su esto emotivno hladne. njeno raspolo enje. naro ito ako je u korpiji. posve enost osobi koju voli. u zemljanim znacima poput Bika. sestru. ve se najverovatnije i bavi zanimanjima u kojima je potrebno poznavati ljudsku du u. preko svih planeta u natalnom horoskopu i u tranzitu. predstavlja animu. da ima strpljenja za probleme ne samo partnera i lanova porodice. u saobra aju. Bik. imaju probleme u ljubavi jer ne umeju da izraze emocije. ena mo e odbijati da se za bilo koga emotivno ve e. u porodi nim. problemi sa stambenim prostorom. avionske nesre e. medicina i sl. korpiji i Ribama. Ribe) daje senzibilnost i sposobnost da druge razume. zemljotrese. korpiji ili Jarcu) osobe. nezgode. Kada je dobro postavljen u znaku Bika. bra nim i ljubavnim odnosima. sestru. njeno materinstvo. Raka i Riba daje jake emocije. korpija. Plutonom ili Neptunom donosi cunami.U horoskopu ene Mesec simbolizuje njenu du u. u lo im aspektima sa Saturnom ili Uranom. esto emocije ispoljava na pomalo devijantan ili skriven na in. Lav i Strelac ine osobu ekstrovertnom i sklonom ka dramatizaciji. operacija. magija ili prokletstvo ba eni na porodicu ili pretke. Jarac. Vaga i Vodolija. eljnom da bude u centru pa nje. Mo e postojati porodi no prokletstvo po maj inoj liniji. Device i Jarca prakti nom u stalnoj potrazi za emotivnom i materijalnom sigurno u a u vodenim znacima Raku.

prilagodlivost. nestrpljpljivost.oseljiti svi organi u donjem delu stomaka. jak apetit. egzaltiranost. vrtoglavice. vratni deo ki me. problem s krvnim sudovima. pankreas.eluda ne smetnje. lo e varenje. manje bi bili skloni da donose ishitrene odluke koje nekada mogu zna ajno promeniti na ivot. Mesec u Blizancima . drogi. deperesivnost. imuni sistem. pomra enja Meseca. hormonski disbalans. lo metabolizam. bolno rame. maj ina genetika. emotivna hladno a. sr ane tegobe. bolovi u akama. sportske povrede. nervna prenadra enost. grla. mogu e povrede. Mesec u Lavu . somnabulizam. oscilacije krvnog pritiska. otok zglobova ake. lenjost. nervna i emotivna nestabilnost.stoma ne tegobe. hormonski poreme aji.Pravilo je da se operacija nikada ne vr i u vreme kada je Mesec u znaku koji simbolizuje odre en organ. zamuckivanje. halucinacije. ginekolo ki problemi. sklnost ka alkoholizumu. 40 . maj ina genetika. nervoza. racionalnost. naivnost. sklonost porocima. hormonski poreme aji. lo e varenje. nesigurnost. problemi sa ko tanim sistemom. uzdr anost. nesigurnost. noge. nerv i ijatikus. emotivna uzdr anost. buna ma ta. mrzovoljnost. pri ljivost. frigidnost ili prenagla ena seksualnost. o ima. Mesec u Biku . sposobnost da se emocije dr e pod kontrolom. sinusima. tamna boja tena. sportske povrede. itaricama. u . bedra.hiperaktvnost. Mesec u Raku . nervoza.problemi sa asimilacijom hrane i apetitom. melahnolija. slepo crevo. potreba za slatki ima.vi ak te nosti. Mesec u Devici . lumbalni pr ljenovi. kukovi. preterivanje u domenu seksualnosti dovodi do frustracija i povi enog pritiska. jaka ambicija.infektivne bolesti. diskus hernija. naivnost.Bilo bi idealno uporediti horoskop pacijenta sa horoskopom hirurga. pompeznost. nadutost stomaka. Kako Mesec uti e na stanje telesnih te nosti i na rad lezda sa unutra njim lu enjem. bolovi u le ima. titna lezda. osetlijve bronhije.pomra enja Sunca ( i tu je uklju en Mesec. racionalnost. Mesc u Vagi . jetra. nije svejedno kada se ide na operaciju.donosi probleme sa vidom. krajnika. hijatus hernija. apatija. osetljiva ki ma. plu a. u . tahikardija. pad imuniteta.problemi sa govorom. mr avost. lo rad bubrega. Mesec u Strelcu . Mesec u korpji . upala jezika. konzumiranju previ e slatki a. u vreme mladog i punog Meseca. kada je u najtamnijoj fazi pre izlaska Mladog Meseca. introvertnost. alkoholu. Pozicija Meseca u li nom horoskopu Mesec u Ovnu . oscilacije u apetitu od anoreksije do gojaznosti. vi ak te nosti. potreba za sigurno u. jer on zauzme poziciju ispred Sunca u odnosu na Zemlju).

bronhije.grlo.stomak.Mese ev kamen kao poludragi kamen uz ametist. plu a.deficit kalcijuma. ki ma Devica . materica.Mnoge pla i pogled na pun Mesec. prostata. alkohoholu. krajnike. kolena. koljke i sve to je 41 . zubi. prsti na nogama. kolena. ruke. paratioidne lezde Vodolija . bilo ta na glavi. eludac. jajnici Strelac . akvamarin. zglobovi. srce. ramena Rak . krti zubi. ko a. debelo crevo. a drugi u njemu u ivaju. ekcemi. lo a cirkulacija.u . ki mu Biku . smanjeno lu enje adrenalina. nervni sistem. mrzovoljnost. apatija. zadr avanje vode u organizmu. mizantropija. dojke. sistemske bolesti. sklnost uzimanju vi ka alkhola. hipotalamus .mlade i. be ika korpija . sklnosti drogi. introvertnost.Mesec u Jarcu . Koje intervencije treba odlo iti prema poziciji Meseca Kada je Mesec u Ovnu . Lav . kao i poludrago kamenje bele boje ali ne dijamant ili cirkon privla e Mese evu energiju koja hladi i smiruje. lapis lazuli.kosa. povrede. predoziranju lekvoima Mesec u Ribama .o i. melanholija.zastoj u rastu.krvni sudovi. tiroidnu lezdu. glava.krvni sudovi.stopala.bubrezi. posebno butne kosti. uvredljivost Mesec u Vodoliji . lo a cirkulacija. nekomunikativnost. zglobovi. Ribe . kukovi Jarac . krvni sudovi. sr ane tegobe. ake.Biser. bubrezi Magijski rituali i Mese eve mene Magijski rituali se uglavnom izvode u doba mladog i punog Meseca. genetika po o evoj linijiperfekcionizam. paratiroidne lezde. u i.hipofiza. lo rad nadbubrega. hipofiza. krvni sudovi.slepo creveo. jetra. ligamenti. upala tetiva. problemi sa stopalima. u .eludac. mala stopala. tanko crevo Vaga . uklju uju i pirsing i tetova u. venski sitem lo . kosti. dojke Blizanci . melanholija. u . ligamenti.

stepenu nekog znaka. onaj u kome njena svojstva dolaze do punog izra aja i one znake u kojima je njeno dejstvo slabo ili izvitopereneo. koje treba smiriti. ako ste ro eni po etkom znaka. Kako svaki znak ima svog vladaoca. bar ne kada se uradi detaljna profesionlna astrolo ka analiza natalne karte. da li ste u stvari tipi an ( pogre an izraz je jak i slab znak) predstavnik jednog znaka trebalo bi da bude u horoskopu taj znak poja an prisustvom jo neke planete u njemu.U doba plime dobro je skupljati kamenje koje voda izabaci na obalu mora sadr i Mese evu energiju. ta to konkretno zna i ? 42 .tre em oku i ko eli da je aktivira u doba Mese evih mena treba da na predeo malo iznad obrva na elu energizuje magnetom ili stavljanjem safira. Rak i sl.. Kada se Sunce nalazi u odre enom znaku. izraz jak ili slab zavisi od stepena na kome se nalazi Sunce. onda se ka e da je osoba ro ena u tom znaku.Srebrn nakit tako e odgovara Mesecu i preporu uje se kod osoba koje su hiperaktivne.Holclajtner (Tekst objavljen u asoipisu "Bilje i zdravlje" kompanije Novosti novembra 2007. onaj kojim vlada. Ipak.povezano sa morem tako e je pod uticajem Meseca. Me utim. planetu koja vlada tim znakom. npr.Mese eva akra od sedam na ljudskom telu je esta po redu i odgovara tzv. I tada se na e razlog zbog ega neka osoba nema ni izgled niti karakteristike.) Copyright by Marko Holclajtner RAZLIKA IZME U JAKOG I SLABOG ASTROLO KOG ZNAKA Mnoge zbunjuje izraz Äslab" ili Ätipi an" znak. Ili ste ro eni u jednom znaku ili niste.jake znake. I nije svejedno koje. Kako svaki znak ima 30 stpeni. najverovatnije spadate u tzv.29. Bik. a ni pona anje primereno tipi nom predstavniku znaka kome pripada. Ali tako ne ispada ba uvek. dok ako vam je Sunce na 28. J. tako i svaka planeta ima Äsvoj" znak. smatra se da vam je znak Äslab". Naravno tako bi trebalo da bude. ili 30. to ne mora da bude uvek slu aj. akvamarina ili nekog drugo kamena koji su pod Mese evim uticajem.

borbenost. ima Veneru. tipi niji predstavnik znaka Ovna od onog Ovna koji ima Marsa u Biku. Vagi ili Raku. ima obrnutu poziciju planeta. Mars kao planeta akcije. Mars vlada Ovnom i korpijom dok je jak u Jarcu i osoba koja je ro ena u znaku Ovna. oktava vi e od Marsa) u Lavu . Kada treba da poka e emocije. Onda kada treba da bude energi na ona je pasivna i poslva i se. ako ima Marsa u Ovnu ili Jarcu bi e mnogo Äja i" tj. Ako osoba ro ena u znaku Ovna npr. ali u stvari mo e esto pokazivati destruktivnu snagu Marsa. tako da je u stvari svesno napravio sebe onakvim kakvim je smatrao da bi se mogao dopasti filmskoj publici. vladaoca Vage i Bika koja je Äslaba" u Ovnu upravo u tom znaku .Silvester Stalone . u znacima u kojima je Mars slab. mo e biti plahovita. simbol mu karca koji se mo e eni svideti u enskom horoskopu ili simbol mu evnosti u mu kom horoskopu i na ina na koji je on izra ava a druga ije se Äpona a" u zavisnosto od znaka u kome se na ao u vreme ro enja. Njegov Mars je u Devici i on je vrlo smi ljeno zarad ( Devica) posla i imid a izgradio izgled ma o tipa jer mu je Merkur .intelekt u konjukciji sa Plutonom ( planeta najsli nija Marsu. energi nosti i dinami nosti. Sve dok se ne pogleda njegov horoskop. ta osoba uop te ne ume da upravlja svojim ose anjima. pa osoba nije dovoljno energi na. Silvester Stalone je primer netipi ne pozicije Marsa. Dugo se mislilo da je pravi bilder koji samo ula e energiju u svoju muskulaturu i da mu je to jedina opsesija. npr. ili previ e pasivna.ja ina. ona je uzdr ana 43 . a Mars je Biku ili Vagi.netipi ni Rak Npr. nepredvidiva.

Sunce. Treba imati u vidu da se u analizi njene li nosti i njenog senzibiliteta ( kao i kod mu karca) polazi prvo od sagledavanja gde se nalazi vladalac znaka u koji pada njen podznak. mogu nosti sa kojima e biti suo ena. Saturn. ali ako pogledamo gde joj pada podznak i vidimo da je npr. rtva. Takve osobe. Ako imamo pred sobom korpiju mo emo o ekivati strastvenu zavodnicu. a pri tom je Saturn ( odricanje. enskih tako i mu kih planeta) i prvo nju sagledavamo kao li nog. ona e se pona ati zahtevno ( Ovan) ali e svoje emocije ( Mesec) dr ati pod kontrolom ( Mesec u Jarcu). enskim planeta kakvo ona ima mi ljenje o sebi. otac. Od njenog korpionskog duha u tom slu aju ne ostaje mnogo osim ako joj Mars i Pluton ( vladaoci korpije) nisu sjajno postavljeni bilo u 44 . autoriteti) vladalac znaka Jarca i njenog horoskopa lo e postavljen u horoskopu npr. Ako joj je pri tom i Mesec lo e postavljen u Jarcu u 1. ali mogu pokazati veliku dozu svojeglavosti po nekim nebitnim pitanjima. u Lavu ili Biku. moramo prvo da nju"skeniramo" i da je shvatimo preko pozicije tzv.i hladna i sl. da li je pod uticajem autoritativne majke ili oca ( sve se mo e shvaititi na osnovu pozicija kako tzv.netipi ni Rak Ukoliko elimo da saznamo senzibilitet neke osobe ili njene potencijale u ljubavi. Za ene je mnogo va nije gde im se nalaze Venera i Mesec nego Mars i Sunce dok je kod mu karaca veoma va no gde im se nalaze Mars. patrijarhalnom i trpeljivom Jarcu. imamo pred sobom svojeglavu osobu koja e ceo ivot da se na pogre an na in postavlja ne samo u ljubavi nego i u drugim segmentima ivota. LIV TAJLER. Uran. iz kakve porodice poti e. koje imaju planete u znacima u kojima njihova svojstva ne dolaze do punog izra aja imaju mnogo vi e problema i u realizaciji svojih ciljeva i u definisanju tih ciljeva. astrolo koj ku i njene li nosti koja je analogna znaku Ovna. u konvencionalnom.

emocije. 45 . revolucionarnost. Ribe). na bunt. a Veneru u Biku. Marsa i Saturna postavljenim u znacima u kojima su slabi i zbog toga ona nikada ne e biti na prvi pogled prepoznatljiv Rak . vladalac Raka u Jarcu. Strelac). Tako e je tipi niji predstavnik svog znaka onaj koji ima dosta planeta u znacima koji su mu po elementu sli ni i pripadaju istoj grupi (vatreni . Saturn kontrola). ona e manje biti osetljiva na izazove koje donose tranziti planeta. u bi e u stanju da prepozna opasnost. Devici i korpiji i Veneru u Ovnu. Mnogo je bolje kada mu karac ima dobro postavljene tzv. osim kada su u pitanju kratke strastvene avanture. korpija. Na taj na in joj se mo e savetovati kako da kompenzuje lo e postavljene planete vladaoce horoskopa i njenih emocija ( Saturna i Meseca). enske planete i po znacima i po ku ama. a tzv. Vodolija) i vodeni ( Rak. ako je erotska privla nost jaka. Vaga. kad tad imaju potrebu za jakom li nosti koja mo e da im parira. ume e ili da tu osobu prilagodi sebi ili da se ona prilagodi njemu. Devici. mu ke i tzv. Tipi an predstavnik svog znaka uvek ima dobro postavljenu planetu koja vlada njegovim znakom i u harmoni nom odnosu sa bar nekoliko planeta u horoskopu.znaku u kome su jaki ili u astrolo koj ku i u kojoj njihova svojstva dolaze do punog izra aja. upornost. ak iako uspe da je armira neko uz koga ne bi mogla biti naro ito sre an. strah od ljubavi. Jarcu ili korpiji). mu ke planete koje u stvari osobu teraju na mu ke aktivnosti. Meseca u Biku. a najverovatnije e biti u petoj astrolo koj ku i ljubavi i dece. vazdu ni ( Blizanci. Devica. Lav. ima Meseca u Biku uz svog vladaoca Saturna. a ako su lo e sme tene po znacima ili astrolo kim ku ama ine mu karca odbojnim prema enama ili nepoverljivim. One kao po pravilu nalaze mu karce koji imaju lo e postavljenog Marsa jer u stvari takvi mu karci prona u ono to im nedostaje a one. Ako ta ista ena npr.Ovan. enske planete lo e postavljene. Jarac). Raku ili Ribama. enske planete Meseca i Veneru ( npr. Vagi. U slu aju da osoba ima realtivno dobro postavljene i tzv.zbog duguljastog lica koje je vrlo retko kod Rakovaena koja ima dobro postavljene tzv. hladnim i esto osornim. Dobro postavljene tzv. zemljani ( Bik. mogu imati velike probleme u ljubavnom ivotu. Primer netipi nog Raka je Liv Tajler. ameri ka glumica koja ima Mesec. enske planete u mu kom horoskopu daju mu senzibilitet neohodan da shvati ene i da se prema njima pona a d entlmenski. Raku ili Ribama) nego ako ima lo e postavljene enske planete ( Meseca u Jarcu. ona e o ekivati starijeg ( Saturn) partnera koji se bavi privatnim biznisom ( Bik) i bi e veoma po rtvovana ( Mesec u Biku) ali e svoju strastvenost ( peta ku a u Biku) dr ati pod kontrolom ( Mesec . mada kao po pravilu takve osobe se retko i sretnu. Mogu e je u tom slu aju da im je takva majka i da su od nje nasledili ili strah od suprotnog pola ili nemogu nost dobre komunikacije. D enifer Lopez je primer prave Lavice sa etiri planete u vatrenim znacima a mogu e i Mesecom u Strelcu ukoliko je ro ena posle 12 h u podne.

ta nam je potrebno. koliko ljubavi pru amo. mo e da bude pravi Don uan. A to se mo e dogoditi tako e se odblokirati energija ( lo i aspekti Sunca i drugih planeta ) koja je sputava ( simbol planeta koje prave lo e aspekte) a koja je u stvari simbol njenih predaka. takav sin" i ako je ne to nedovoljno jasno u analizi horoskopa jedne li nosti koja se pona a netipi no za svoj znak ili stalno nailazi na prepreke treba joj pomo i da njeno Sunce ( simbol znaka u kome jer ro ena ) zasija u punom sjaju. to je isuvi e uop teno shvatanje da biste uz pomo tog obrasca dobili odgovor esto na vrlo konkretno pitanje ± Da li odre ena vam osoba odgovara kao ljubavni partner ? Pitanja sa kojima se astrolozi esto suo avaju su ± Da li me voli ? ± ta ose a prema meni? . a efikasan kada se to od njega o ekuje. u isto vreme u istom mestu. Strelac ) sa vatrenim i vazdu nim ( Blizanci.Ne treba zaboraviti da lo i aspekti posebno izme u vladaoca horoskopa i Sunca uvek imaju tenedenciju da preovladaju kao zabranjeno vo e koje uvek mami oveka da ga ubere.Ribe) i obrnuto. Me utim. jakim Plutonom u korpji mo e da bude tihi despot. Tog ne ete naterati ni da potr i. kao to su npr. zamislite Ovna sa podznakom u Raku i mnogo planeta u Ribama. osim ako nema bar Marsa u Lavu ili Strelcu. esto je simbol pogre no odabarnog partnera. Lav. Npr. esto nepostojanju poverenja u partnera. To ne to je njegova narav. treba prvo dobro upoznati samog sebe preko simbolike planeta koje ukazuju svojim polo ajem u horoskopu. Devica. Sunce u Ovnu ( ro en je zna i u znaku Ovna) a da ima mnogo planeta i podznak u nekom od vodenih znakova. Vaga i Vodolija) . ta elimo. da bismo to i na li a ne prave i pogre an izbog dali prostor da lo i aspekti izme u planeta svojim uticajem navedu na pogre ne odluke. Jarac) sa zemljanim i vodenim ( Rak. Zbog toga i va i pravilo Ä Kada uzima k erku. Kao to je svaki pacijent slu aj za sebe tako je i svaki ovek s atrolo ke ta ke gledi ta jedinstven. i obrnuto. gledaj majku" ili ÄKakav otac.Pravilo je da se najbolje sla u vatreni sa vatrenim i vazdu nim a zemljani sa zemljanim i vodenim zancima. korpija. ak i ako je ro en istog dana. Mnogo"vodenog" elementa da e mu mnogo prefinjeniju i slojevitiju senziblnost nego to bi to bio slu aj da ima mnogo planeta u vazdu nim ili vatrenim zancima i sa jakim Marsom u Lavu. gun alo koga nijedna ena ne mo e da usre i jer njega ne to tera da stalno bude nezadovoljan.) DA LI JE MOGU A TRAJNA SRE A U LJUBAVI Da je mogu a trajna sre a u ljubavi ? Iako u astrologiji postoje nekakva pravila po pitanju slaganja znakova. ipak. zemljani (Bik.To samo potvr uje tezu o otu enosti. vatreni (Ovan. Ovan sa Marsom u Vagi i Mesecom u Devici ili Jarcu ali napr. Upravo da se ne bi odabaro pogre an partner. ta o ekujemo. jer iz njegovog horoskopa Äprogovaraju" i geni njegovih roditelja. Li ni horoskop je ne ne samo slika li nosti nego i astro genetski zapis njegovih predaka. 46 . neko mo e da ima npr. Romanti an kada zavodi. Za razliku od njega. ni da se takmi i niti da bude preterano aktivan. Jasminka Holclajtner ( tekst delimi no objavljen u asopisu "Bilje i zdravlje" 2008.

suprug. Aspekti Saturna e ukazati da li e veza trajati. Merkur . Venera) zanosa ( Neptun) strasti ( Sunce. Pluton.Da li me voli ? . umetnicu. Kada se sagleda li nost svakog partnera ponaosob iz njihovih natalnih karata pogledaju se uzajamni aspekti izme u planeta ose anja ( Mesec. du a tra i svoje. promenljiva raspolo enja. Venera ± tip ene kojoj mu karac ne mo e da odoli bilo da joj se divi ili da ga uzbu uje u enskom horoskopu. Veze po inju intimno u a zatim se podrazumeva da e se iz intimnosti roditi i ljubav. materinstvo ( u enskom horoskopu).nedostatk komunikacije a razlog zbog ega se sumnja u postojanje pravih ose anja ili ak bilo kakvih je prebrzo ula enje u intimne veze. ose anja mo e se vrlo lako odrediti na osnovu uporednih natalnih karata i aspekata koje prave planete me usobno. Kako se analizira uporedni horoskop 1. koji Ägu i³ onog drugog. Mesec ± tip ene koja se svi a mu karcu a kod ene na in na koji do ivljava sebe kao enu.ta on ose a prema meni? .Da li e da se vrati ? Kvalitet veze tj. na in na koji ona izra ava svoju enstvenost.Simbol je drugarstva i mladala kih simpatija.kod oba zna opisuje na in komunikacije.Da li e ovo da potraje ? . 47 .Simbol ose ajne partnerke ili popularne u javnosti ( u mu kom horoskopu) tj.Da li je on iskren ? . zavodnicu. Naj e a pitanja koja se postavljaju astrologu u vezi sa ljubavi su : . Merkur e ukazati na na in komunikacije izme u njih dvoje a Jupiter na duhovni sklad. partner( kod ene) ± simbol uspe nog mu karca tj. preko znaka u kome se nalazi opisuje i ambijent u kome mo e do i do susreta. koji strastveniji.Prvo se urade pojedina ni natalni horoskopi i analzira se osoba kao li nost. Mo e se videti koji je partner ne niji.Da li ima drugu /drugog ? . koji je posesivniji. Fizi ka bliskost se pokazuje ne samo kao esto nedovoljna da bi se veza nastavila ve i kao ote avaju i faktor jer su se osobe ve sasvim zbli ile a da se pri tom nisu upoznale. potrebu za isticanjem. koji je ponosniji. Koliko god poku avali da budemo u skladu sa tempom dana njeg na ina ivota i takav tempo je nametnut u svim segmentima ivota uklju uju i tu i ljubavni. partnera. melanholiju. Mars. Uran). Simbolizuje atraktivnu enu esto rasko ne lepote. koji je sumnji aviji. Posebno se obrati pa nja na pozicije koje zauzimaju Sunce ± ego ( kod mu karca) otac.

iznenadne ljubavi. sportista. starijih partnera. nasilju. Dejvisona i progresivnog composita. Neptun ± simbolizuje zaljubljenost. partnera. iluziju i sklnost da se robuje idealizovanoj predstavi o ljubavi.Donosi scene. bes. Pluton. Koje osobine izbijaju u prvi plan kada je suo ena sa emotivnom dilemom.Simbolizuje diplamte. pilote. Astrolog otkriva ta ih razdvaja Kako se analizira kompatibilnost para 1. Kako osoba ostvaruje i da li e ostvariti svoja o ekivanja. odbijanjem. potrebu za ljubavlju. sinastrije. braka ? Da li je to ljubav. hirurga. odanost ? 5. Tra enje odgovora na pitanje ± ta osoba o ekuje od ljubavi. zanos.Simbol vojnih lica. Jupiter ± znak u kome se nalazi Jupiter opisuje partnera koji nas mo e odu eviti ili nam imponovati. Pluton je odgovoran za sklonost ka perverzijama. 48 .u mu kom horoskopu opisuje erotsku mo mu karca i kako je on izra ava. Uran . lekare. uticaj. sigurnost. Simbolizuje elektroin injere. udovaca. veze.Simolizuje umetnike. Ponekad to traje godinama. 2. razvedenih osoba bilo mu kih ili enskih. 3. nau nike. znaka i astrolo ke ku e). dru tveni status. Prvo se analiraju pojedina ni horoskop i pronalaze se manjkavosti u karakteru osobe jer kvaliteti nikada ne e biti problem u vezi. uticaja tranzitnih planeta nad natalnim horoskopom osobe i predvi anje mogu ih izazova sa kojima e osoba biti suo ena. sportiste.muzi are.Simbol ozbiljnih osoba. psihologe.Mars . neprihvatanje stvarnosti. Izrada uporednog horoskopa po etiri razli ite metode.u enskom horoskopu tip mu karca koji joj se mo e svideti ali i koji je mo e emotivno i fizi ki povrediti ( zavisi od aspekata. afektivna stanja.simbolizuje neo ekivane obrte u ljubavi. Sagledavanje perioda tj. Ono to je u karakteru jedne osobe okida za njene probleme bi e ono to e se provla iti kao model pona anja u svim vezama. 4. odnosi se na atmosferu pre nego na tip osobe.simbolizuje mu kara kome ena ne mo e da odoli a uz Meseca i Veneru u mu kom horoskopu enu koja ima veliku mo nad partnerom ili opsednutost seksom u enskom horoskopu. obrazovane mu karce dobrog finansijskog stanja. Saturn ± pozicija Saturna opisuje tip osobe koja vam mo e doneti tugu ili zbog koje mo ete izgubiti vreme i ekati da se situacija ra isti. 6. lekara. Tako e je simbol inostranstva i mo e ukazati na razdvajanje zbog odlaska jednog partnera u inostranstvo. li ni magnetizam. composita. Pronala enje mogu nosti kao da se kompenzuju manjkavosti karaktera preko simbolike planeta i aspekata koje prave. emotivnim problemom. sumnjama.

Uporedni horoskop po principu Dejvison metode ± isto kao i composit ali se dobija konkretan datum u prostoru i vremenu dvoje kao par su sa eti u jedan sredi nji datum koji predstavnja NJIH DVOJE kao da je u pitanju jedna osoba. ona nosi odre en energetski potencijal i odmah se Äoseti³ ko je ja i u toj vezi. 6. Progresivni composite ± objedinjen sistem zajedni kog progresivnog horoskopa ± gde su njih dvoje sada u ovom momentu. Uporedni horoskop po sistemu composite metoda.7. ko e vi e da pati. kakvim je uticajima izlo ena i vr i se upore enje sa natalnim horoskopom. 8. To Äbacanje³ pogleda esto traje nekolio sati ali kao to kada vidite osobu prvi utisak vas nikada ne vara. 2. Solarni horoskopi pokazuju kroz kakav period osoba prolazi u momentu poznanstva. antagonisti ki. da li e biti ljubomorni. Natalna karta je kao otisak dlana. dobijanje tzv. njihovog susreta. 4. jedan iznad drugog. 7. Progresivni horoskop ± posebna vrsta predikcije po principu dan za godinu koja pokazuje kako osoba progresira ± u kakvu se li nost menja. tako vas ni pogled na horoskop nikada ne e prevariti. prvi utisak e se nametnuti posle brojih anliziranja. slika osobe. da li e veza biti burna. 3.sredi nja ta ka u prostoru i vremenu. U su tini astrolog sa iskustvom mo e baciv i pogled na oba natalna horoskopa lako da zaklju i da li dovje ima ansu ili ne. da li e se zavr iti brakom. dvoje kao jedno. Solarni horoskop ± horoskop za ivotnu godinu u kojoj se par upoznao. Uporedni horoskop po principu sinastrije ± natalni horoskopi dvoje. Da bismo do li do ovih zaklju aka moramo analizirati: 1. sat i mesto ro enja. prijateljski. i kako e se pona ati. 49 . to vi e horara kao pomo nih horoskopa to bolje. skloni scenama. ko e vi e da voli. zavoleo. samo e se oktriti vi e detalja ali su tina veze odmah pada u o i. Horoskop doga aja se radi kao horoskop osobe za datum sat i mesto odre enog doga aja i vr i se upore enje sa natalnim horoskopima obe osobe da bi se videlo kako se koja ose ala i ta je mislila u tom momentu. raskidom. za svakog pojedina no. tj. Izvla enje zaklju ka Najte i deo posla za svakog astrologa je sa imanje svih informacija koje se dobiju na osnovu nabrojanih horoskopa i predvi anje ta se mo e o ekivati od jedne veze. mirenjima. mirna. Natalni horoskop ± osnovni horoskop koji se izra uje za dan. Horar ± horoskop doga aja. 5. zapo eo vezu. Svi ostali horoskopi su potrebni radi lak eg razumevanja onoga to mo da nije dovoljno jasno na samom po etku analize. poznastva ili po etka veze. Izvla enje zaklju aka i predvi anje mogu ih perioda kroz koji e dvoje kao par prolaziti. da li e zajedni ki re avati probleme. radi lak eg upore enja aspekata koje planete prave unutar horoskopa. Mo da se neko mo e zapitati kako je to mogu e. raskidima. zajedni kog horoskopa.

ta se o ekuje od astrologa esto se o ekuje od astrologa da bude i sudija i psiholog i onaj koji sve razume, sve mo e, da ka e ono to se od njega o ekuje, ono to elimo da ujemo. U stvari najte e je raditi horoskope bliskim osobama upravo zato to se nepogre ivo Äoseti³ su tina horoskopa a nema horoskopa u kome je sve potaman sve planete u dobrim aspektima pa i tada nekim tranzitom, tokom vremena, aktivira e se iz nekog lo eg aspekta i nijedna osoba nije po te ena bar ne eg neprijatnog u ivotu. Stoga treba biti krajnje oprezan u davanju izjava, naravno uvek imaju i u vidu koga imate pred sobom. Ako se radi o osobi koja je preosetljiva, druga ije ete re i ne to nepovoljno, ali slutite mogu e probleme ili raskid nego kada se radi o osobi koja je energi na i samoverena.Osnovno pravilo je ne smete re i ono to neko voli da uje ali ni re i ba sve to vidite u horoskopu ako pretpostavljate da bi to moglo da je destabilizuje. Sa koliko ta nosti se mo e predvideti razvoj doga aja Postoji velika verovatno a da e astrolog sa iskustvom uspeti da predvidi izazove kojima e par biti izlo en kao i njihovu reakciju na goda aje. Svrha analize horoskopa je da se eventualno ako je mogu e tok doga aja zaustavi ako veza ide u sunovrat a ima nade za njih dvoje jer astrolog prvenstveno mora da predvidi KADA nastupaju neki va ni momenti i KAKO e se partneri postaviti suo avaju i se sa problemom. Mnogi me utim postavljaju pitanje ZA TO je do lo do neke situacije i tada je astrolgu jasno da ne ele da sagledaju svoju pro lost realno. Ne ele da priznaju da je i njihov udeo u lo oj vezi pozama an. Jasminka Holclajtner jasminhol@yahoo.com

ZODIJA KI ZNACI I ZANIMANJE Svaki zodija ki znak ima afinitet prema nekoj odre enoj vrsti aktivnosti, prema nekom poslu. Kao po pravilu vatreni znaci ( Ovan, Lav, Strelac) vole dinami ne poslove, ona u kojima mogu da budu Äglavni³, Ovan da komnaduje, Lav da zabavlja a Strelac da podu ava. Zemljani znaci ( Bik, Devica i Jarac ) su bri ni, spori i dosti ni a va no im je da sebi i drugima pru e ose anje sigurnosti, Bik da hrani, Devica da neguje a Jarac da organizuje. Vazdu ni znaci ( Blizanci, Vaga i Vodolija ) su veseli, sangvini ni i ose aju kao svoj zadatak da omogu e ljudima bolju komunikaciju, Blizanci vole da pevaju, Vage da glume a Vodolije da infomi u. Vodeni znaci ( Rak, korpija i Ribe) najbolje se snalaze u sferi emocija pa tako Rak je tu da razume, korpija da upozorava a Riba da te i druge. Shodno svom temepramentu svako i bira posao koji mu najvi e odgovara. Ovan voli da komanduje i sa dirigentskom palicom

50

OVAN ± trebalo bi da nosi uniformu, bilo koju od lekarske do uniforme pilota. Sve to ima veze sa uzbu enjima, brzinom, takmi enjem, to je za Ovna. Mo e da glumi, da bude voza na reli trkama a ona da bude novinar, sportistkinja, menad erka. ene Ovnovi esto rade u obezbe enju i vole da rade za vojsku i policiju. Sve to ima veze sa modom i estetikom ima veze i sa Bikom BIK ± najvi e mu odgovara posao sa nakitom, dragim kamenjem, unutra njom dekoracijom, pisanjem, komponovanjem ali bi mogao da dr i restoran, da ima agenciju za nekretnine. ene Bikovi vole da se bave modom, dizajnom, umetno u, imaju smisla za biznis, Äho e³ ih novac.Vi e vole da pevaju i slikaju nego da glume a od sportova retko koji im odgovara, mo da planinarenje. Najvi e manekena su u znaku Blizanaca BLIZANCI ± najvi e vole muziku,film, i odgovara im da budu disk d okeji, da budu barmeni, turisti ki vodi i, psiholozi, ekonomisti, odli ni su matemati ari, akviziteri, pisci, avanturisti.Mnogo taksista i autoprevoznika su ro eni u znaku Blizanaca, dobri su organizatori a ene manekenke, foto modeli, dizajneri obu e, nakita. Rak voli da ima kafi ako treba i da poslu uje RAK ± Preduzima i, politi ari, vole da rade za dr avnu slu bu, da organizuju, esto su lekari, iscelitelji, mnogi dr e restorane. Vole muziku, uglavnom su instrumentalisti, scenografi, bave se unutra nim dizajnom, pisci, scenaristi. ene vole ba tovanstvo i uzgoj zdrave hrane, plivanje. Lavovi vole tenis, oni nisu za grupni sport LAV ± Najvi e im odgovara sport, gluma, poslovi u vojsci, ma evanje, tenis, takmi arske ve tine, ma instvo. Mnogi Lavovi su sjajni glumci i vole jo vi e da se bave re ijom. Novac mogu zaraditi preko ou biznisa, ako dr e kockarnice, igranonice a Lavice vole da dr e butik sa skpocenom ode om, nakitom i de ija obdani ta. Devica voli ku ne ljubimce i da brine o njima DEVICA ± znak koji najvi e voli da se bavi ba tovanstvom, dr anjem radnje sa hranom za ku ne ljubimce, zdrave hrane, veterinom, ahitkturom, preduzetni tvom, bibliotekarstvom. ene vole da se bave knji evno u, socijalnim radom, psihologijom, novinarstvom, banjskim turizmom, partnerna gimnastika, joga. Monika Belu i -mnoge glumice, naro ito one najlep e su Vage VAGA ± Diplomatija, pravo, novinarstvo, rad sa javno u, umetnost, muzika i komponovanje odgovaraju ovom znaku. Mnogi modni kreatori su Vage bilo ene ili

51

mu karci i tekstilna industrija, moda uop te, trgovina nakitom i poslasti arstvo odgovara ovom znaku. Aikido i Tai i su ve tine koje odgovaraju Vagi. korpije su odli ni lekari KORPIJA ± Detektivski poslovi, istra iva ki rad, tajne slu be, policija i kriminalistika odgovaraju korpiji. Mo e dobro da zaradi bave i se arheologijom, nuklearnom fizikom, matematikom, bankarstvom, medicinom. Ekonomija, ekologija i tehnolo ka dostignu a su u domenu interesovanja ovog znaka. Strelci vole sport, naro ito jahanje STRELAC- Prakti ar i teoreti ar istovremeno. Pomalo zanesenjak najvi e voli sport, konji ki i strelja tvo najvi e, istra iva ku delatnost na putovanjima, diplomatija i film su oblasti u kojima Strelac mo e da zablista. Pisanje, istra iva ko novinarstvo i estrada tako e odgovarju ovom veselom znaku. Nema boljeg biznismena od Jarca JARAC ± Bavljenje politikom, psihologijom, sociologijom, istorijom, slikarstvom, predava tvom odgovara ovom ozbiljnom, principijelnom znaku. Vojna slu ba, arhitektura, gra evina i preduzetni tvo, industrija name taja i geologija tako e mogu biti izbor za Jarca. Od sportova fudbal i umetni ko klizanje. Vodolije - najvi e ih je u medijima VODOLIJA ± Informatika, novinarstvo, nuklearna fizika, muzika, film, gluma, politika, predava tvo odgovaraju Vodoliji kao i svaki posao u kome ima mogu ost da sama odre uje sebi radno vreme. Rad na televiziji, radiju, u savremenim informacionim sistema, vazduhoplovstvu, ko arci i odbojci su nenadma ni. Najbolje balerine su Ribe RIBE ± Ekologija, teologija, socijalni rad, medicina, naro ito neurologija, psihijatrija, pedijatrija, plivanje, sport, umetnost, ezoterjske ve tine, nauka i modna industrija, svaki oblik alternativne medicine, poslovi zbog kojih mora dosta da putuje, balet, cirkuske ve tine i partnerna gimnastika. Jasminka Holclajnter

52

vitalnoscu. Mesec predstavlja zensko nacelo: majku. energijom. Upravlja zdravljem. Sunce je osnovni izraz coveka kao pojedinca. rastom i plodnoscu. sekrecija zlezda sa unutrasnjim lucenjem. slezina. cirkulacija. faze. prijemcivost. Polozaj Sunca u natalnom horoskopu oznacava centar Vase vitalnosti i podrucje aktivnosti na kojem zelite da zablistate. levo oko kod muskarca i desno oko kod zene Uticaj meseca je veoma vazan zbog toga sto je planeta najbliza Zemlji i zbog toga sto se brzo krece kroz zodijak. 53 . probava. titulom. licnost. stomak. muza i muskarca u celini. To su instinkti. osecanja.lanete I Njihovo Znacenje Posted on August 10. osecanjem identiteta i sposobnoscu za sticanje iskustva. Predstavlja musko nacelo. sposobnoscu upliva na druge i svescu. oca. Njegovo delovanje je osnazujuce i daje vitalnost. autoritetom i rukovodecim mestima. dostojanstvom. ego Kljucna rec: unutrasnje ja Anatomija: srce. suprugu i zenu u celini uzev. potrebu za negovanjem Kljucna rec: emocije Anatomija: grudi. plima i oseka. gornji deo tela. visokim polozajem. potrebom za dodirom. desno oko muskarca i levo zene. Mesec: Graficki znak: mesec u prvoj cetvrti Predstavlja: domacinstvo. fluktuacije. potrebama i magnetizmom. 2010 by admin Sunce: Graficki znak: heliosov stit ili beskonacni krug (tacka simbolizuje unutrasnje´ja´) Predstavlja: volju za moci. ravnoteza tecnosti u telu. zeljama. napredovanjem. Mesecevo delovanje fluktuira i menja se. raspolozenja. rangom. leda. sperma. uobicajene navike i refleksno delovanje. Ono upravlja licnim interesima. Ukazuje na sposobnost rukovodjenja i uspesnost.

knjigovodstvo. recima. ruke i sake. Tamo gde Vam je Mesec u natalnom horoskopu podlozni ste emocionalnim usponima I padovima. brada. Merkur: Graficki znak: krilati bozanski slem Predstavlja: intelektualni poriv. Polozaj Merkura u natalnom horoskopu pokazuje gde i na koji nacin najbolje komunicirate. pivarstvom. venska cirkulacija. Upravlja razumom. bubrezi. svescu. robom. Oznacava putovanja (posebno krace puteve). jajnici. racionalizacijom. usta. aktivnosti vezane za susedstvo. obrazi. saobracajna sredstva. govor. osecanje vrednosti Kljucna rec: naklonost Anatomija: grlo. emotivni potencijal i tehniku. decu. unutrasnji reproduktivni organi. culo ukusa. trgovinu. bracu i sestre. trgovinom i javnoscu u celini uzev. vid. spretnoscu. jezik. nacin izrazavanja Kljucna rec: sposobnost promisljanja Anatomija: nervni sistem. Venera je planeta ljubavi a u davno doba su je nazivali ³manji dobrocinitelj´. cinovnistvo. sekretarske poslove. misljenjem i culnim percepcijama. Njegovo delovanje je brzo. pisma i postanske komunikacije. 54 .Mesec istovremeno upravlja tecnostima. transmisijom. neizvesno i kratkotrajno. respiratorni sistem. prodajom. plovidbom. Smatra se neutralnim. Venera: Graficki znak: ogledalce tastine boginje Venere Predstavlja: drustvenu afirmaciju. opsti vladalac svih hormona Nikada se ne nalazi na udaljenosti vecoj od 28 stepeni u odnosu na Sunce. sposobnoscu komunikacije. pisanje. negovateljstvom. receptori u kozi Nikada nije udaljena vise od 46 stepeni u odnosu na Sunce. mozak.

slikarstvom. sentimentalnoscu. estetikom. lepotom. dramom i muzikom.Upravlja umetnoscu. besika. dobrim ukusom. nadbubrezna zlezda Mars upravlja Vasom animalnom prirodom. Ova planeta upravlja emotivnim kontaktima. snagu. bojama. eksterni reproduktivni organi. Upravlja hirurgijom i operacijama. nasiljem. poezijom. takmicarski duh i smrt. zadovoljstvom. alatom. Marsa Predstavlja: akciju. opekotinama. partnerima. Delovanje Marsa je iznenadno. nakitom. motoricki nervni sistem. agresivni poriv. sarmom. neznoscu. konstruktivnost. posedovanjem. harmonijom. Takodje upravlja drustvenoscu. Ukazuje na ambiciju. Svojevremeno je bio poznat kao ³manji zlotvor´. gvozdem i celikom. Njegov uticaj proizvodi destrukciju. postovanjem. Mars: Graficki znak: koplje i stit boga rata. Ovo je planeta ljubavi i senzualnosti a ne seksa. moc. zeljom i seksualnom energijom. sklonostima. zapaljenjima. oruzjem. brakom i svim vrstama saveza. bes i borbenost ali takode daje i hrabrost i snagu. pevanjem. ranama i posekotinama. ratom. luksuzom. inicijativu Kljucna rec: energija Anatomija: misicni sistem. Polozaj Marsa u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u koju ulazete najvise energije Jupiter: Graficki znak: prvo slovo grcke reci koja oznacava boga Zevsa Predstavlja: dobronamernost i zastitnistvo Kljucna rec: ekspanzija 55 . slatkisima. kulturom. Venerino delovanje je nezno i harmonicno. nesrecama. samosvesno i uznemirujuce. moralnim karakterom. crvena krvna zrnca. teznju. rad. Polozaj Venere u natalnom horoskopu ukazuje na aktivnosti ili oblasti zivota u kojima stvarno uzivate. glava i lice.

sport. paratiroidna zlezda. putovanjima i zakasnjenjima. Polozaj Saturna u natalnom horoskopu ukazuje na podrucje od izuzetne vaznosti u Vasem zivotu. gornji deo cela. kukovi. sposobnoscu ostvarivanja karijere. rastom. prepustanjem uzivanjima. ambicijom. konvencionalnoscu. naucnim zakonitostima. srecu. kolena. ogranicenjima. jetra. bedra. prosperitetom.Anatomija: arterijska cirkulacija. ucvrscivanja. pankreas Upravlja bogatstvom. stopala. Jupiter je sudija. ligamenti. Njegovo delovanje je sredeno i podstice zdravlje i rast. na kojem kroz brojne uspone i padive ucite svoju ³zivotnu lekciju´ Uran: 56 . zakonodavac i onaj koji pruza pomoc. filozofska razmisljanja. zucna kesa. tradicijom. Saturn vlada i teorijom. strpljenjem. Njegovo delovanje je sporo i trajno. U natalnom hroskopu Jupiter ukazuje na aktivnosti koje Vam lako polaze za rukom kao i na nacin na koji rado provodite slobodno vreme. organizacijom. Saturn: Graficki znak: srp Kronosa. duga putovanja. mudrosti i starenja. velikim poslovima. optimizmom. aspiracije. Saturn je naredbodavac horoskopa. odgovornoscu. levo uvo. visinom. slobodnim vremenom. desno uvo. Odgovoran je i za visoko obrazovanje. boga vremena Predstavlja: poriv za sigurnoscu i bezbednoscu Kljucna rec: ucitelj Anatomija: koza. organi cula sluha. Predstavlja nacela istinitosti. moralnoscu. lov i naklonost prema zivotinjama.svojevremeno poznat kao ³veliki zlotvor´. skeletni sistem. zubi. utvrdivanjem termina. starim osobama. ortodoksnoscu i valjanim koriscenjem vremena. telesne belancevine Upravlja oblikom disciplinom. Svojevremeno Jupiter je bio poznat kao veliki dobrocinitelj. glikogen i masna tkiva. visim umom.

duhovnoscu. astronomu koji je otkrio ovu planetu 1781. rendgenskim zracima. i mnogi smatraju da on predstavlja visu oktavu Merkura i da je prva transcendentalna planeta. svetloscu. tecnostima. iznenadnim promenama. idealima. pobunama i autonomnoscu. Najnovija istrazivanja povezuju Uran i sa elementarnim nepogodama. Uran krsi tradicije. hipofiza. nervna vlakna. unutrasnje culo. sve ono sto je nedodirljivo. trans. poriv za bezanjem Kljucna rec: intuicija Anatomija: kicmeni stub. originalnoscu. zglobovi Upravlja otkricima. neobicni ljudi ili gde cete i sami biti skloni neobicnim poduhvatima Neptun: Graficki znak: trozubac Posejdona. mirise. Polozaj Urana u natalnom horoskopu ukazuje na oblast zivota u kojoj Vam se desavaju neobicne stvari. humanista. avionima i uvidom u prirodne zakone. boema. kinesteticke funkcije Upravlja svim aktivnostima vezanim za more. stopala. telepatske funkcije. ekscentrika. boga mora Predstavlja: duhovni poriv. alkoholizmu. nematerijalno i abnormalno. pre svega zemljotresima. Ovo je planeta futurista. iluzijom. pozoristem i televizijom. Takode upravlja i stvaralackom voljom. hipnozu.Graficki znak: izvedeno slovo ³H´ po Herselu. anestetike. sklonost poeziji. laskanje. egoista i utopista. intelektualaca. snovima. za hipohondriju. elektricitetom. Utice na maglu. telesni elektricitet. Njegovo delovanje je iznenadno. naukom. predosecanjima i svim onim sto u zivotu uzimamo bez rezerve. neocekivano i cesto nasilnicko. Odgovoran je za podloznost drogama. mesecarstvo. razocarenjima. bojama i plesu. ingenioznoscu. ³sveto nezadovoljstvo´ Kljucna rec: onaj koji budi Anatomija: visoko-mozdane funkcije. bela krvna zrnca. muzikom. Predstavlja visu oktavu Venere i drugu transcendentalnu planetu. astrologijom. psihologijom. Neptunovo delovanje je suptilno i postepeno a ponekad i pritvorno. evolucijom i diktatorima. individualizmom. godine Predstavlja: slobodarki poriv. misticnoscu. neutralan je i bespolan. magijom. naftu. 57 . glamurom. okultnim.

Predstavlja regenerisanje i degenerisanje. pocetkom i krajem. Uloga Ascendenta (podznaka) u natalnom horoskopu Uloga ascendenta (uzlazni znak ili podznak) uvek ima primarno znacenje u predstavljnju i opisu natalnog horoskopa. bakterijama i virusima. ukljucujuci i nepoznate svetove u nama samima. vodoinstalaterstvom. subverzijom. stampanje i slicno). medjutim. bradavice. bez pomoci moramo resavati slozene probleme. atomskom silom i zlocinom. abnormalni rast. Njegovo delovanje je sporo. oprezno i neminovno. rodenjem i smrcu. sporim rastom. grupnim faktorima. izolovanoscu. U astroloskim krugovima postoje tri struje teoreticara koje na razlicite nacine tretiraju 58 . fuziju Kljucna rec: transformacija Anatomija: eliminatorni i reproduktivni sistem. anonimnoscu. prinudom. Polozaj Plutona u natalnom horoskopu ukazuje na oblasti u kojima sami. transmutacijama. tumori. mladezi Pluton tradicionalno upravlja donjim svetom i onim sto je skriveno od pogleda. kidnapovanjem. nestajanjem. diktaturama. otpacima. godine. nepopularnim ciljevima i svim onim sto je ekskluzivno. ne postoji potpuna saglasnost u pogledu nadredjenosti ili prevlasti natalnog znaka u odnosu na podznak. Druga oznaka predstavlja krst sa mladim meseom u sredini iznad kojeg lebdi beskonacni krug Predstavlja: poriv za unistavanjem i reformatorstvom.Polozaj Nepuna u natalnom horoskopu ukazuje na oblast u kojoj ste skloni obmani drugih ali i samozavaravanju. hipofiza. umnozavanje. Pluton: Graficki znak: kombinacija izvedena iz slova P i L po astronomu Perisvalu Lovelu koji je predvideo otkrice ove planete 1930. Izlaze sve ono sto se tajno ili prikriveno razvijalo. Kako akademska. Predstavlja sve procese replikacije (zacece. Takode govori o nastojanju da se u odredenoj oblasti pronade ideal. Upravlja i masama. Upravlja upraznjenim radnim mestima. nase potisnuto i nesvesno ³ja´. fobijama i opsesijama. moderna astrologija isticu da ascendent ima domenantan uticaj. tako i popularna tj.

nacin na koji "vidite" svet oko sebe. Na osnovu polozaja ascendenta u natalnom horoskopu astrolog dobija jasnu sliku o ranom detinjstvu osobe. Treca struja teoreticara smatra kako su oba principa tacna. fiksacije i spremnost na samodisciplinu. nacin odevanja. kroz njeno porodicno okruzenje i uslove koji su je pratili odmah nakon rodjenja. navike. razvoj i stanje bolesti. otkriva njene sposobnosti.com/28u48lk. DUGOVE NOST I STARENJE http://i44. Prva struja teoreticara istice da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do odprilike tridesete godine. ascendent pruza uvid u kvalitet.jpg 59 . da u natalnom horoskopu (svake osobe) od trenutka rodjenja do otprilike tridesete godine dominantnu ulogu ima ascendent ili podznak i da nakon tog perioda. Naravno da se i ovi faktori odrazavaju na zdravstveno stanje ili na psiho-fizicku ravnotezu i raspolozenje zato sto ponasanje.odnos sa aspekta i stepena nadredjenosti natalnog znaka u odnosu na podznak. narocito stepen i nivo razvoja samosvesti. a da nakon tridesete godine prevlast dobija ascendent ili podznak. Zatim. kao i njenu fleksibilnost ili prilagodljivost prema okolini. tako se ne moze ultimativno postaviti samo jedan princip. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci. a u to spadaju: fizicka pojava. sa tendencijom da je njegov uticaj vremenom sve jaci. bilo pozitivno . samo na osnovu konkretnog horoskopa (kod odredjene osobe) se moze pouzdano tvrditi o prioritetu odnosa natalnog znaka i ascendenta tj. stanje i snagu volje koju licnost poseduje. ima veliki uticaj na zacetak. opisuje Vasu drustvenu licnost (razlicitu od Vase individualnosti). Iskusan astrolog na osnovu pazljive analize prve kuce ima uvid u emocionalno stanje licnosti. na osnovu njih se stvara klinicka slika psiho-fizickog stanja odredjene osobe.afirmativno ili negativno .tinypic. Otkrivaju se afiniteti koje licnost poseduje. izgled. dominantnu ulogu ima natalni znak. Osnovna fraza koja ilustruje i izrazava ulogu Ascendenta je -. Podznak ili vrh prve kuce pruza vazne informacije o zdravstvenom stanju. kao i sklonosti koje izrazava i ambicije ili ciljeve prema kojima se usmerava.destruktivno. ponasanje. maniri i govor. jer u praksi se potvrdjuju obe varijante. Atributi i svojstva na koja ukazuje Ascendent (podznak) ili vrh prve kuce predstavlja Vas prirodni ili bazicni stil celokupnog izrazavanja licnosti. Zatim. afinitete."Ja jesam".prvoj kuci zato sto njome vlada uzlazni znak koji obrazuje vitalnost i unutrasnju snagu ili slabost fizicke konstitucije. Astromedicina (jedna od osnovnih grana astrologije) narocito posvecuje paznju ascendentu -. Znaci. posle tridesete godine prevlast dobija natalni znak. Druga struja istice upravo suprotno "pravilo" tj. podznaka.

Skladan aspekt izme u Sunca i Jupitera donosi sre u. polju (fizi ko tijelo. volju. od kojeg i potje e poznati i op eprihva eni termin za starost. Naravno da je cijelina natalne karta slika ne ija ivota i odnosa prema njemu. No kako je ovo astrolo ki pdf. trajanje). Sunce je jako u svom sjedi tu tj. a proces starenja jedan je od najslo enijih biolo kih problema za ovjeka. danas nau nici u labosima diljem svijeta tra e gen za dugovje nost. nekada su tra ili eliksir ivota. no u osnovi i dana nji Radmani i svi oni alkemi ari od ranije tra e istu stvar icu . dugovje nost je u osnovi opisana skladnim aspektom izme u Sunca ( ivot) i Saturna (vrijeme. ivotna snaga i vitalnost u astrologiji su simbolizirani Suncem. Potraga za besmrtno u stara je valjda koliko i ovje anstvo. Pa je osim sjedi ta i egzaltacije i u vatrenom znaku strijelca Sunce ivotna energija velika jer je vezana i uz ekspanziju (Jupiter). stabilnosti i duge istrajnosti. Sunce je tako er otporno i mo no u fiksnim znacima jer fiksna kvaliteta nosi u sebi vid izdr ljivosti. ‡ Kako je vrijeme astrolo ki simbolizirano Saturnom. gledano s astrolo kog gledi ta kao to postoje dobre predispozicije za zdravlje. sada je prosje ni ivotni vijek ovjeka na Zapadu 80 godina. Zato kod procjene ivotnosti treba najprije pogledati polo aj Sunca u znaku. sjedi te) i 1. No prosje an ovjek ne ivi toliko dugo. tako postoje i neke predispozicije za tjelesnu dugovje nost. Na taj na in omogu uje individui da racionalno raspola e svojom ivotnom energijom. snagu i ivotnu energiju. polju i aspekte koje ono tvori. Ra a se. te kao takav mo e biti 60 . da umjereno tro i vlastitu energiju i snagu. poti e zdravlje i rast ukupne ivotne sile. U posljednjih 160 godina ovjekov se ivotni vijek produ io za 40 godina. Od polja za ivotnost Suncu najvi e odgovara polo aj u 5. egzaltacija). a svake se godine produljuje za tri mjeseca.. ‡ Osim Sunca kao nosioca ivota i Saturna kao nosioca vremena za dugovje nost va na je i skladna veza ova dva tijela s Jupiterom.Metuzalem je biblijski lik koji je navodno ivio 969 godina.priroda nije imala motiva da ovjeka u ini tjelesni besmrtnim. umire jer kako ka e jedan stri ek znanastvenik. ve konzervira (Saturn) ivotnu energiju (Sunce).tra e formulu za tjelesnu besmrtnost. ali evo za po etak u se probati dotaknuti samo nekih odrednica u astrolo kim aspektima koji upu uju na male ljudske Metuzaleme: ‡ Sam ivot. ljudi oduvjek te e produ iti ivotni vijek. znaku lava i znaku ovna (egzaltacija) ali je jako i ako je op enito vezano uz vatrene znakove. razmno ava i kad ostari. injenica da je ivotni vijek genetski detreminiran veliki je izazov za znanstvenike. strast za ivotom.. No ono to je bitno naglasiti jer je karakteristi no za takav aspekt jest da on ne vitalizira. polju ( ivotnost.. To je zato jer vatra simbolizira plamen ivota. ivi. Op enito su vatrena polja povezana s "do ivljajem ivljenja". tj. Vatra je su tinski element ivota.

vrsta osnova za emocionalno i mentalno zdravlje. Skladan polo aj i spoj ove tri energije u osnovi je temelj za tjelesnu dugovje nost: Sunce/ ivot + Saturn/vrijeme + Jupiter/cirkulacija = dugovje nost. Iznimno je va no 9. polja (posebno ako je benefik). polje). Za dugovje nost naravno da je va no procjeniti i polja zdravlja.prilagodljivost. te dobroj ravnote i izme u tijela i psihe. polju daje sposobnost odmjerena oporavka. op enito dobrih navika vezanih uz odno enje ovjeka prema vlastitom tijelu i fizi kom zdravlju (6. polju govori o dobrom zdravlju i vitalnosti u starosti. dok Saturn u 8. Dobar je polo aj ovih triju planeta u 4. Zato je astrolo ki gledano va an i sklad izme u Jupitera i Saturna kao planeta koje predstavljaju prijelazni korak izme u osobnih planeta i transpersonalnih. jer osoba mo e razne ivotne udarce uspje no prebroditi. tj. vrstine i odmjerenosti koja omogu uje pojedincu dobru fizi ku otpornost i dobar stav prema fizi kom ivotu op enito. ali i ivotnih navika poput prehrane (kefir :rofl:). 61 . polje. poljem jer je za dugovje nost osim dobrih gena (4. polje) va an i pozitivan stav prema ivotu i sva ona uvjerenja koja ovjek gaji o vlastitoj smrtnosti. poput stresa. 6. Kako je genetsko naslje e u simbolici 4. polja to polje (polo aj vladara) je iznimno va no pri pitanju dugovje nosti. prilagodljivosti i nezaokupljenosti smr u. dok je Jupiter o u tom polju (polje egzaltacije) donosi dobro zdravlje do kraja ivota. a smrt je tada vezana uz prirodnu istro enost organa i poodmaku dob (dugovje nost). Saturn govori o dugovje nim precima. ‡ Osim 4. polja koje je za dugovje nost va no polje. polje . Sunce u 4. polju (ili jedne od njih u tom polju) i skladna veza (i konjunkcija) s vladarem 4.12. polja.. polje i njegov odnos s 12. Karakteriziraju ih osobine da su tijekom ivota gubitke i nazadovanja uspje no prebrodili i krenuli naprijed zahvaljuju i ivotnom optimizmu. on nosi neki vid dugovje nosti u genima i u naslije u. jakom Suncu odgovara polo aj u polju gdje je Jupiter jak (9.pa je odnos izme u njih u natalnoj karti imbenik ravnote e. ‡ ovjekovo zdravlje i dugovje nost ovise i od doga ajima izvana. i 12.polje).. polje je osim odnosa prema tijelu pokazatelj i fizi ke kondicije dok je ASC pokazatelj fizi ke konstitucije i op enito otpornosti fizi kog tijela. ilavosti. ‡ Kako je sama smrt fizi kog tijela simboli ki vezana uz 8. a koje dobivamo preko vlastitih predaka. polje govori o dobrom psihofizi kom zdravlju. polju jer poti e oporavak od ja ih neda a ( ivotnih kriza). za dugovje nost je dobar polo aj Jupitera u 8. Dobro je kada je jako Sunce u skladnom aspektu s vladarima 9. a dobra os 6. itala sam na jednom sajtu istra ivanja o stogodi njacima i nekim njihovim zajedni kim karakteristikama pa vele istra iva i da se za njih naj e e rabi rije . ‡ Mnogi smatraju da je glavnina na eg ivotnog vijeka vezana uz gene koje nosimo.

pu ila je do 117. Tomoji Tanabe (http://www. Npr.com/portraits/c2bYEDS9GF8M. bas naprotiv.astrotheme. ali eto gledam njenu kartu.03. on pak tvrdi da je to to ne pije alkohol jedan od najja ih imbenika njegove dugovje nosti. :) Za zdravlje se gleda os 6. Tko zna koliko je love davala ekipa iz duhanske industrije za tu reklamu? A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni.. polje (kraj ivota) i 8. polje.2009.03.najstariji mu karac na svijetu po Guinessovoj knjizi. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Fish 1968 05.12. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom.. 21:59 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje. ali nemaju tu srecu da budu zdravi. E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo.. dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. :) 62 . :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. 21:30 Ma te njihove price sta puse i sta piju su suplje..htm) . mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi. polje . Da. ne znam. uglavnom porto nakon ru ka. ali nemaju tu srecu da budu zdravi.. Tako er su za procjenu samog zavr etka ivota kao to napisah ranije va na dva polja: 4. godine.. a do smrti je pila vino. A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma).astrotheme.Evo i dvije natalne karte dugovje nih ljudi: Jeanne Louise Calment (http://www.. gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8. polje (raspad fizi kog organizma).... bas naprotiv.gemini 05.. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. lucidni i slicno? E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom.. pa bi to moglo da se poveze s tvojom uvodnom storijom :) A gdje je razlika izmedju vitalnih Metuzalema i onih koji su jednostavno dugovjecni.2009. i to ba kao pila Porto.htm) do ivjela je 122 godine. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi.. ne znam. ako je taj sat tacan s obzirom da je rodjena 1875. :eek: ima konjunkciju Sunce asc pa 120 Ju u 8.. lucidni i slicno? Pretpostavljam da misli na starost zajedno s bole inom u odnosu na starost bez nje.. polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu.. n..com/portraits/Cf6MbC75exS4..kucici.

. 11:01 E a vidis ja uopste nemam tu zelju da zivim tako dugo... a ako je neskladan :eek: eno ga vec se vidim.03.2009. imam cudnu viziju sebe kako baljezgam pod stare dane. ali vec starost. nema tu puno price. dobro je ako je Merkur jak u skladnom aspektu s Saturnom jer onda takav um dugo zadr i racio. Npr. bas naprotiv..2009.. Ljudi se uvijek cude nad tom mojom izjavom.. Bosanka_88 06.. nego vise radi bliznjih :ne zna: ne znam zbog cega tako mislim :) n.. :rofl: Eoja 24.. a ovako kad umres barem ne patis :) al dosta puta razmisljam o smrti. 14:51 Mislim da ti prije svega nema jasan stav o smrti op enito (tvoje Sunce je u konjunkciji s Merkurom i opoziciji s Neptunom u 8.. 22:00 63 .03. :) Cuj o smrti. :ne zna::D kad neko kaze da se boji smrti. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece. pa moras trpjet cijeli zivot True :) A lucidnost koju spominje se procjenjuje obzirom na Merkur (stanje uma). gdje se takav mentalni sklop vidi u karti? :ne zna: :top: takodjer i kod mene je tako. kazem sebi da nikad nebi voljela dozivjeti toliku starost :ne zna: :rolleyes: odnosno nebi voljela biti stara :cerek: ili kad neko kaze da se boji smrti. pa moras trpjet cijeli zivot.Tako er Saturn (strah) je zajedno s Jupiterom (vladar 8...03. imam neke cudne osjecaje. ali stvarno ne vidim neku ljepotu u tome. polja) ari te T-kvadrata s ovom opozicijom. ne znam. polju) to ujedno i lijepo opisuje ovu koli inu "ne zna" u tvom postu. :ne zna: mada i u najboljem slucaju jednostavno mi ta pomisao nije bliska. bolest. zbog cega bi se trebalo je bojat :confused: prije se bojim neke bolesti ili neke nesrece. kad umres umres.. mozda je to neki strah da ne budem stara a bolesna i da se ne mogu starati sama o sebi. ne bojim se radi sebe.2009.gemini 06. kad vidim starije ljude. :nono: to je jedini jasan stav u mom zivotu :lol: Nemam problem s tim.

misljenja je da je orijentalni Uran znacajan sto se tice dugovjecnosti. Isto tako i Mjesec u Strijelcu.velikih zivotnih tragedija. pogotovo konjukcija ukazuju na zdrave ljude i to da imaju dosta fizicke snage. Voljela bih da ostarim skupa s mojim suprugom .net/old. 02:15 Ova zena (Nizozemka) za ciji sajt dajem link. 8 i 12 potpuno prazna . Ja sam pak vise tip ''zuti zutuju''. 6 . presudio sam sam sebi.teskih porodicnih tragedija.htm Dorée 08.. 8 . 12 . u slucaju izuzetno loseg zdravlja (vrlo tesko se nosim s bolescu i fizickim ogranicenjima) .2010. a ima popis i jos nekih elemenata (puno planeta u zemlji i u fiksnim znacima). UpsyDaisy 08. I pored ociglednih prednosti Jupitera kao bona fortune u 8.Hemingvej recept. kada vise nisam mogao da radim nista od onoga sto me cinilo covjekom kakv jesam. sudbinskom polju.od raznih udaraca sudbine).on pak ima dosta dobre pokazatelje vitalne energije (Sunce konjukcija Mars u Strelcu).mislim da stite covjeka od velikih brodoloma (4 . teske operacije. (Orijentalna planeta je ona koja se prva dize prije Sunca). Mislim da je njeno rezoniranje to da su oni tako cesto orijentalni . slabog zdravlja. Ja sam to gledala nedavno po kartama raznih dugovjecnih ljudi i ljudi kratkog zivota. http://www. konjukcija Jupiter Saturn u 1.Nemam nista protiv da ostarim. Po vlastitim iskustvima. ono da budem sposobna brinuti o sebi i da ta starost ne bude svakodnevni niz tjelesih i dusevnih patnji.svakodnevnih nevolja. kao sto se moze vidjeti u tom clanku (na engleskom je). (Jedino mi nije jasno zasto ona zanemaruje Merkur i Veneru kada su orijentalni.. partnera. kaze da ljudi kratkog zivota jako puno imaju orijentalni Mars. kuci me najbolje opisuje po tom pitanju :p. sto naravno ima smisla kad znamo simboliku Marsa. Medjutim. Zna li mozda netko nesto vise o tom?) Isto tako. 6.06. gubitak djeteta. i dobri aspekti Sunce Mars. Ima sasvim vitalnih i srecnih starijih gradjana :mig:. i definitivno mi je ovo za Mars ispalo puno cesce statisticki nego ovo za Uran.astromarkt.06. lomovi ovisno o planeti. ja sam vise za opciju da bolju srecu donosi ako su polja 4.da to onda ne cini nikakav faktor? Sto mi je malo cudno. aspektima i uticaju.jer se uvijek motaju oko Sunca . 16:07 Meni je mislim Suspirum rekao da u ivjet dugo:zubo: Od ovih aspekata imam: 64 .2010. bolescuga. npr. ali ''normalno''.

valjda jer mislim da u bit stara i nemo na.planete u lavu Zapravo.sunce u 4.bolesna i kakva mi korist.:ne zna:.:zubo: Valjda nisam offtopic 65 .polju .polja saturn u 8.(dispozitor merkur u lavu ) trigon sunca s vladarem 9.polju i imam 4.ni ja ne elim ivjet dugo tipa 100 godina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->