GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava .. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. smekšavaju.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .. omotavaju. VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva... Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije..

U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana.naučnu. MALIGNIH).jako sredstvo Obloge s medom i alojom . a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. a zatim se patologija širi dalje. pri tom. Nažalost. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. POLIPA. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. CISTOZNIH. Ž. U proteklom veku. GLISTA. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. U prvom redu strada probavni trakt. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. a zatim i stručnu . uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. do danas. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. Zato je pravo zdravlje velika retkost. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . posle tolikih saznanja. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja.

Nadežda Semjonova. a praktično su srasli s njom. 11 . Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Oduševljava to. kao lekaru. pravi čuda. Stari mudraci su govorili . probavnog trakta i daje praktične preporuke. posebno poglavlje o ishrani. promeni način života. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. praktično bez greške poznaje fiziologiju. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim.sila" zavisi naše zdravlje.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. iako nije lekar. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. promeni ishranu. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. ali industrija lekova traži svoje žrtve. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile.. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam .) umrla supruga od tumora na jetri. Meni. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . kao što je to slučaj sa svim profesijama.ako si oboleo. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Ukoliko to ne pomaže. P. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. Ukoliko i to ne pomogne. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. što Genadij Malahov. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. jer mi je u međuvremenu (1997.razara ga kao atomska bomba. pribegavaj lekovima i lekarima. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. Nažalost. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. do kompleta knjiga G. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. Na kraju. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . iako su ta čuda samo deo prirode. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov.upoznaš je i zaljubiš se.

niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. oko 20 dana.Neka svi. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. bogatstvo i. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. uvećavaju svoje vrline. metoda itd. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. iznad koga nema ništa".narodnih metoda lečenja. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. nepokretan. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi.) koje sam preveo i prevodim.. a vratio sam se preporođen. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . ipak. koje sam ranije napisao. koji su me godinama mučili. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. Drugovi su me nepokretnog prevezli do .otvaranjem očiju mudro­ sti. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. Predložene su mi još 2 terapije. duže žive.kostolomca". koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. a ja do sada nisam imao. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). profesor. Prošlo je 12 godina. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . U proleće 1998.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. postizao praktične rezultate i knjige. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. Užegov itd. doktor medicinskih nauka. brzo dostignu nivo Bude. um se čisti znanjem. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. ljudi). ali je i jedna bila dovoljna. Rušelj Blavo. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. 13 . a Duša se Čisti suzama.. Tu su. zastarevale su. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. Mogao sam da scdim i hodam bez problema.

Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. stvara u njima školjke. jetru. um.razum (um) se čisti znanjem. što postoji malo litera­ ture.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. preznojio se. uzimao sam samo znanja. sprovodeći dalje profilaktične kure. koji se posle izvesnog vremena. patnje. koji poznaju taj metod. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. Stvar nije u tome. osetljiv. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima.spoljašnjih manifestacija života. mislio sam. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. Iako sam ih i ranije čitao. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. Shodno zavetu drevnih mudraca. s velikom snagom. 15 . a kod drugog ne. upijam znanje od njih. zašto jednom polazi sve za rukom. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih.dozreo" za njega. Ispo­ stavlja se. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. Radeći na četvrtom tomu . Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). već i za dobrobit cele Vasione.i na tom se završava. što objašnjava sreću i nesreću čoveka. a kod drugog ne. i mnogo drugog. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. odgladovao . a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. još nisam bio . Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. ja sam samo očistio telo vodom. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. dubljim shvatanjem okoline... sa krepkijim zdravljem.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. koje stvaraju svest. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. Time postajete savršeno drugi čovek. koji posmatra svet pozitivnije. već u tome. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. a drugom ne. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. U tim školjkama odvijaju se procesi. Kao i većina ljudi. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). treba pokloniti posebnu pažnju. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. bubrege. prekomerno je emocionalan.

kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. odvojenu od tela. ali ono ni za šta nije sposobno. © Prema mogućnosti. a to. molekuli — iz atoma. koje je pot­ puno izgubilo svest. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula.gradi.koriste se vakumski nivoi.koristi se energija atomskih veza. u telu čoveka. što mi ne vidimo. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao.koristi se energija hemijskih veza. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom.. Svest. .. i nauka je to već dokazala. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . energetsko i ima svoju težinu. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. njegove komponente. Fizičko telo.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. funkcionišc kao trup. Mi ga vidimo. nekontrolisano i bezosećajno.energija kvantnog nivoa.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. postaćemo još mudriji. prožimajući fizičko telo . neizobličen hologram . koju ona za­ uzima u prostoru. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. ali nam čak i životno iskustvo govori. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. ličnost. osećamo.Hnergija može biti: mehanička . elementarne čestice iz kvantova. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e .energija svesti" . pođemo još dalje. telo leži. da to ni izdaleka nije tako.. Kada to sebi razjasnimo. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. prostor­ na . atomi . sve dotle.ener­ getski centar. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. Međutim u stvari je obrnuto.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. hemijska . pokreće. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . Kada čovek zbog nečeg izgubi svest.iz elementarnih čestica. čoveka. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. upravlja i održava ga. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena.koren" u vakumu. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. slabo i lako. atomska . objasnimo još više. Energija svesti. dok se svest ne povrati u njega. *. sva polja imaju svoj . Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" .formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. da je sve materijalno čvrsto. skoro do vakumskog nivoa. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. na primer. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. ne osećamo da je razorno. Svest i sve energije. * Na fizičkom nivou pod .

deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru.četvorodimenzionalni nivo. ili „koren". Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). čoveka počinje iz . Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru.lotos sa hiljadu lepeza.građenje". Prema tome.5. Adžna čakra . dostupan fizičarima. 10 . to je centar stvaranja prostora . Slika 1... Prema tome. prostore.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). materije. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.višedimenzionalan prostor. On ima dve lepeze. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore .. širina. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora.. . Sahasrara čakra . • preko tih prostora uticati na druge objekte. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces..centar uma.. 8. 7. 6. koji se na­ lazi na temenu glave. vidljivi deo ćovečjeg bića.Akaši. tako i na neorganske (minerale. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. što u stvarnosti predstavlja čovek. 1000-dimenzionalne itd. tada ćete videti. 19 .. neznatan je deo toga. Manipura (10 lepeza). Višuddha čakra . Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni .Savremcna nauka nam govori.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. dok se ne pojave svi delovi tela. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). visina i vreme).lotos sa šesnaest lepeza.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. nalazi se u predelu grkljana. koji se prvi . 9. Prema tome.. S obzirom daje čovek . pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. čovek je već potpuno . da je svet . Prema drevnoindijskoj filozofiji.

u kojem se mi nalazimo. predmete itd. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku.. zašto se to dešava? Zbog toga. formiraju za sebe neophodne ener­ gije.polja uzroka" ne samo na toga. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. mi razorno delujemo preko . Obrnu­ to. ljuteći se. počevši od vakumskog nivoa i „dublje". koja je pre toga izazvala oscilacije. Znate li.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). odvajanje od svega drugog. To dovodi do toga.. sadašnjost i budućnost nalaze u . Sistem .. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. U njima se prošlost. Otuda 21 .Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. već 1 i na sva . sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. kome je to namenjeno. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. uticati na sebe. Prema tome. vršeći neka d e j s t v a . Dejstvujući na nekoga. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. što . koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. Zbog toga.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima.vreme". 20 . uravnoteženo i harmonizovano. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja.pojedinačna" bića i predmete. predmetima pozitivne. harmonizovanog stanja... već praktično o svemu.polje uz­ roka". to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. odvajanje živih bića i predmeta. To izdaleka podseća na analogiju s planinama. Te energije se kreću. životinjama.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. što je . Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja".zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. počinje izdvajanje. Gledamo grupu planina. svaka nam se prikazuje kao posebna.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. tugujući itd.tkivima čovečjeg organizma. Pomoću namenski usmerene misli možemo . Proklinjuci nekoga u mislima. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije.. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu .čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag.. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . radosne misli. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. ali im je osnova . čctverodimenzionalnog prostora.. na druge i j o š m n o g o toga. Sada se mogu doneti važni zaključci.zajednička. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli.zemlja . Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg. I obrnuto. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. Prvi zaključak.. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. šaljući u Prostor.. konkretnim ljudima. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. Samo se misao slobodno kreće u tim ..

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

klistiri.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. Lckari-ajurvedisti tvrde.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. da svaki čovek.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. povraćanje. lekovito znojcnje. klistiranjem itd. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. Indijska nauka o zdravlju čoveka . koji su se svuda primenjivali. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. purgativi. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. u zavisnosti od klime i tradicija. uzimanjem purgativa.Ajurveđa . kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . masaža uljem.narodni lekari. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga .Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. krvotok.smekšavanje"). u kojem se govori o tome. gladovanje.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (... Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (.. Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . To su bili pravi terapeuti . bubrege i creva. Slika 2. Drevni tekstovi Ajurvede glase. od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. koju su želeli da postignu. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. a ..Pančakarma" („Pet dejstava").neti" sa vrpcom). da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. klistiri. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". u zavisnosti od stepena „čistoće". koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja.. čišćenje disajnih puteva. U tibetskoj varijanti Ajurvede .

treba očistiti spoljašnje manifestacije života. 30 31 .smekšajte organizam". METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. Svi pravi lekari. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). I. Nehigijena.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. kako pokazuje iskustvo. Uzmimo. kako je pokazala praksa. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. Zapamtite . Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Po pravilu. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. Ukoliko se pojavi bol. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine.banje i postovi. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . bubrega itd. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo .jednostav­ no i svima dostupno. Ukoliko nema bola. da bi se bolje opustili. pritiskamo svaki deo stomaka. pokušavajući da prodremo dublje. tako i danas. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. I. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života.. da su epi­ demije kuge i kolere. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. jetre. a učenje izopačeno. Zato. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . d a j e briga o fizičkom telu grešna.neuspela čišćenja debelog creva. kako u prošlosti. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). . dok bol ne iščezne. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja.moguće. pravimo vibrirajuće pokrete. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). na primer. izlečenja od bolesti nema sve dotle. pijenjem ulja i limunovog soka. deo tela oko jetre. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. kao vibracionim čekićem. obrazlažući to time. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. dok je pomoću terapija čišćenja . tada. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu.. Ležeći.

patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma.poodmaklom stadijumu. bubrezi. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . bronhije.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). orga­ nizam čisti njegova životna snaga. Na taj način pritiskamo ceo stomak. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. daje zastojni. s određenim ciljem. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. * Čišćenje organizma je prirodan proces. vezivno tkivo organizma. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. po etapama. zglobovi i drugo. jetra i žučna kesa. posebno ideomotornog. U tom slučaju. ne primenjujte ga. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. Znajte. Slika 3 . duboku masažu unutrašnjih organa. želucu. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. bez žurbe. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. prilikom čišćenja. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja.

spolja ukrašenu blještavim slikama. Obesite tikvu na granu drveta. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. jogistima. Uzmite veliku tikvu. Ukoliko se to ne uradi. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života.gladovanja. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma.. takođe." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . „./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje.. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. a iznutra ostaje nečist." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. dovoljno fizičke aktivnosti. * Profilaktički. zagrejanom na 34 35 . da se sa njom izbaci sve. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje.. nečisto i smrdljivo.. liči na grobnicu. a tako važnog organa čovečjeg organizma. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. Zato onaj. sa svim posledicama koje iz toga proistiću.klistir.. pravilna ishrana.. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . koje ga pune. suncu. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva..čišćenja. sa lozom dužine čoveka. koji se čisti samo spolja. ukoliko čovek želi da bude zdrav. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. Zatim ispustite vodu iz svog tela. Prema tome. Drevnim mudracima. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. U manuskriptu .. I vi ćete. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. da voda prodre u sva vaša creva.

Pored ostalog. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 . Njegovim početkom smatra se slepo crevo. a kod sigme svega 3—4 centimetra. 6 . Ona stvara i luči sluz.jetra. 37 . 8 . 9 .pravo crevo (rektum).žučna kesa.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.mokraćna bešika. 4 . a u sigmi . 5 . koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. 2 . Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. 36 Slika 5 .uzlazni deo creva (colon ascendens). Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. 5 .bubrezi. 10 . U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica).pankreas (gušterača).slepo crevo (cecum). 4 .tanko crevo.Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .leva krivina creva.želudac. 3 . 3 . Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni.poprečno crevo (colon transverzum). Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu. 6 .desna krivina creva.Delovi debelog creva: 1 . Debelo crevo se završava otvorom anusa. tu se nalazi i mišićna opna.sigma (colon sigmoideum).5 milimetara. 2 .crvuljak (appendix). Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. Slika 4.

Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). sirom. Jezik prekriven skramom.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. disanje sa zadahom iz usta. bolovi i krčanje u stomaku. obilno dodavanje masti i šećera). mračne misli. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. mlekom). nadimanje stomaka. prema njihovoj važnosti i značaju. Kako u prvom. pospanost. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. nesvestica. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . gotovo skamenjena masa. skorela. tako i u drugom slučaju. ta pojava se svrstava u zatvor. Ali. koja sadrži belančevine (me­ som.tipični su simptomi zatvora. za 4-5 sati. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). jajima. mučnina u donjem delu stomaka.crevna autointoksikacija". razdražljivost. od tog „taloga" pri nedostatku vode . Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. 39 .2 metra. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. iznenadna glavobolja.. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. glu­ koza i vitamini. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. semenog mehura. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. kobasicama. pomešana sa hranom.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. prisilna i nedovoljna stolica . kroz debelo crevo . Tu se resorbuje do 9 5 % vode. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. testenine od fino mlevenog brašna. aminokiseline. smanjenje ili gubitak apetita. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa).dužine 5 metara... Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. koje proizvode bakterije crevne šupljine. To je očigledan slučaj zatvora.talog". elektroliti. apatija.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena.džepovima (divertikulama) debelog creva. Skupljajući se u naborima . prostate. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. a kod žena . Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. čak i pri regularnoj stolici. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa .

pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. a nužda i dalje daje svoje simptome. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. dok vas bolest ne pritera uza zid. gliste. na trovanje se privikava od detinjstva.. iz straha da mu to neće dozvoliti. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. trujući najbliže organe: jetru. deformiše. avaj. Zbog trovanja zidova debelog creva. stvrd­ nute kao kamen. . misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. koje su oni isekli. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. Zvoni za odmor. To traje sve dotle. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Ono se rasteže. pri mokrenju. koju. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. suzdržavajući se. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. kao i fekalije. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. niko ne može da isplati. koje treba da se izbacuju iz organizma. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. bojeći se primedbi. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. sadrži strani materijal. cirkulišući po ćelom organizmu. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. vrlo često i okamenjen. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. ishrana raiinisanom. Naravno! Snaga i danak navikama. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. Takode. štiteći svoje navike u ishrani. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. postepeno. nedovoljno aktivan način života. Ukoliko vam posle toga. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. mlečne kaše. pretežno masnom hranom sa malo povrća. drugi. bubrege. mlad kravlji sir sa šećerom. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. mokraća bude tamna. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. kada vam lekar." Organizam se truje polako. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. izda menicu. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. pite sa mesom. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. peristaltika creva ne postoji. pogotovo ujutro. Ovog puta. ali dete to opet trpi.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. Zidovi creva podsećaju na svod peći. prema recima doktora Amosova. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. polne organe itd. zeleni i voća i treći. svoje voljene peljmene. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. sirnice. od kojih pati čovečanstvo. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet.

hormone i druge hranljive materije. Prema podacima Koande. nikotinsku i folnu kiselinu. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. takođe. kao i fermenti za varenje hrane. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. a osećaj nužde slabi. koji odgovaraju za tu funkciju.. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora.opstipacijama. a stimulišu i naš imunološki sistem. Na primer. lošiji uspeh u školi itd. podstiču unošenje gvozda u organizam. aminokiseline. 42 43 . stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi." U zrelom dobu: jutarnja žurba. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). posebno u drugoj polovini. biotin. enzime. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. Po pravilu. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. pantotensku. Trudnoća. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. B2. jer razlazu hranljive materije na isti način.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. To se posebno odnosi na žene. neodgovarajući toalet. B6. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. ostale tegobe (bolove) u glavi. takode podstiče zatvor. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. sintetišu acetilholin. bez obzira na loše varenje. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. Drugim recima. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . alkohol i druge materije. Dete čak i ne primećuje. fermentativno dejstvo. B12 i vitamin K. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane.

pojačavaju imunitet. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. koji uništava vitamine grupe B. Mhitara Geracija. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. koja napa­ da zglobove.januar 1985): „U Matenadarani . nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). protiv kojeg nema zaštite. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 .postoje dela srednjovekovnih lekara. Plesan.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. U vezi s tim.skleroza. deo hrane truli.skleroza. klija seme koje se usisava u krv. kao na primer. U plesni.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. kao i avitaminoze A. a savremeni lekari . tj. Kod većine ljudi. . nazivaju se „crnim r a k o m " . oslabljenim mestima u organizmu.. magistar bioloških nauka. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. . uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine". Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . koji imaju ulogu tehničkog nadzora. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. 1 . koja se razvija. Godine 1982.. u vidu prerađevina. Uzrok raka kod čoveka.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . imaju antikancerogeni efekat.. A. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. proces se odugovlači. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. koji se normalno hrane. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. je stvaranje crnih naslaga na zubima. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . teoretičar i praktičar. artritis i rak. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. Prolazi vreme. već plesni. Međutim. To su jermenski lekari nazvali . koji imaju svoj zametak u debelom crevu. tj. Deponovani delovi produkata hrane. prema mom mišljenju. ovde je prikazan lanac patologije . gde se kao uzrok tumora navodi plesan. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. tj.. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. To mogu biti delovi krvnih sudova.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B..čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa ." Prema tome. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. Klijajući.beli rak".u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva.

tri ili više puta (prema G. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. neprijatnom zadahu. može se suditi po teškom. kuvane i rafinirane hrane. beli hleb.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. stvaranjem . Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. kolači i torte. jaja.. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . to se odnosi na bilo koji način čišćenja.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. korišćenjem purgativa itd. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. koriste dezodorans itd. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. naročito antibiotika. beli šećer. kravlje mleko. To su sve vrste mesa. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. slatkiši. što naš organizam čini sposobnijim za život. kakao.normalizuje creva. Međutim. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. avitaminozom vitamina A.ni/ma vitaminom A ili karotinom. nedostatkom neophodne prirodne hrane. . koji pri disanju izlazi iz usta.da se rastereti sistem za čišćenje. čokolada. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. jer: . treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. remeti i uništava našu mikro­ floru. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. te naslage nestaćc same od sebe. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. koja omogućava 47 46 . Upotreba lekova. To je prvi i najvažniji postupak. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. S. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. . Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. ispiraju usta. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. koje sintetišu mikrobi: . Ne uzimati hranu dva.

2 . Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo.s u z n i kanal. koje zagreva ceo organizam. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara.jetra. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. a u nekim slučajevima i više. 8 . svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. ma gde da su nataloženi. Organizam se može smekšavati na razne načine. možete preći na čišćenje debelog creva. 9 . To se postiže odlaskom u vlažnu saunu.u s n a d u p l j a i jezik. 6 .masno tkivo. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro.pluća.veziv­ no tkivo.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . 4 . zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. 49 . a zatim tuširanje top­ lom vodom. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . a svima ostalim vlažna sauna. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma. Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. 1 2 . Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.koža.bubrezi. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. 5 .krv. Najprostiji. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. 7 . suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom.s l u š n i kanal: 1 3 . Njima se preporučuje lagano trčanje. Međutim.č e o n i sinusi. 1 1 . gojaznim .vlažna sauna. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. Starci­ ma prija topla kupka.da se nečistoće i toksini. Prema učenju prirodnjaka. mladima . prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote.suva sauna. 1 0 . 3 . 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu.debelo crevo. što znači ispiranje).ženski polni organi. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri.

ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. periodičnosti). Postoji priča o tome. dozi. što je pojela.v e . voća ili jagoda. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. Čžudši. 2 . Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. 3 . ona se osetila lakšom i uzletela je.oboljenja želuca. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . jabukovo sirce. 4 . Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. 6 .3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. proterivanje. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja.). izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. ishranu i drugi. 1 . lečenje. ispi­ ranje. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. treba da bude blago kisela. 5 . Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.oboljenja pankreasa (gušterače). O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . b . a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. da nije mogla da uzleti. kako smatra većina au­ tora čišćenja.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja.zdravo debelo crevo. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. 51 . Kao os­ nova uzima se voda. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. Ukoliko nemate navedenih sokova. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. © Unutrašnja sredina u crevima.oboljenja mokraćne bešike. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode.oboljenja jetre .oboljenja bubrega. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. izašlo je napolje. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova.oboljenja prostate.

E. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. Uzeti 1-3 režnja belog luka. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. podstiče čišćenje kože.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. ne dirajući onu koja je potrebna: . tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta .talog". Klistir usavršen na taj način. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu.. Pripremiti 2 litra surutke. Na primer.„kiseli".koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C.20-30 grama. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. isitniti i preliti čašom ključale vode. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. obrnuto. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. a pri normalnoj . deluju na mikrofloru. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. U vezi s tim E. Na primer... Ukoliko se rade uveče. sve dobro izmešati. kuhinjska so . zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. da takav klistir odlično čisti.kiseli" klistiri (2 litra vode.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . kuhinjska so .75-100 mililitara.„alkalni". 52 53 . Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka.soda bikarbona N a 2 C O } . rusa je dobro suši.20-30 grama. To se objašnjava time. Smatra se. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C.50-75 mililitara. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. To ići u toalet. soda bikarbona 15-20 grama). Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. Pripremanje vode od belog luka. pri smanjenoj kiselosti . rusa -Chelidonium ma/us i slične). . neparni k l i s t i r . a parni . Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo.

drugima manje. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. tako i urin zdravih ljudi. vitamina i drugog. Naprotiv. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. ali se zato stvaraju nove . u njemu postoje vlas­ titi antiseptici.nekima je on potreban više. paraproktitis. To je njegovo . nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). jer iz vas može izaći toliko . već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. tj. Kod mnogih životinja. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. kolitis. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. a proizvodi je sam organizam. ne dirajući to što je potrebno i korisno.neorganske. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". Ona poprima superstrukturu. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. a hormoni. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. On je idealan prema svim parametrima. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega.. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. posebno vlastiti. To dovodi ne samo do . on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. već i do odvajanja taloga. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. polipoza. ali i peristaltike. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. Osim toga. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća).. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. obnavljanje sluzokože creva. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. Takva idealna materija postoji u prirodi. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. ptica. vlastitog ili od ukućana. posebno dece starosti do jedne godine. tj..blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. ne može naneti nikakvu štetu organizmu.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. leće se hemoroidi. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe.otkiseljavanja". na primer. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali.. © Urin ima pH kiselu sredinu.

ravno57 . Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. Ubrzo će se formirati novo. povlačeći za sobom sluz. na zidovima mokraćne bešike. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Jačaju mišići u predelu prepona. u što se možete sami uveriti. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. koja se nalazi ispred začepljenja. na primer. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Da se to ne bi dogodilo. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. sličan bolu kod opekotina. koja se javlja kod takvog klistiranja. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. ukuvani urin će u početku izazivati bol. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. Predostrožnosti su neznatne. uzmite litar urina. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. zatvorite je). Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. gnojnog kolitisa. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije.5 metra iznad poda. heksaedarske prizme. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). koja je „zasela" u bubrezima. u polnim organima itd. Pri tome dišite polako. pankreasu (gušterači).obični irigator (gumenu krušku). a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Istrpite. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. izazivajući bolove. naročito nosna du­ plja. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). Ukoliko se gadite urina. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske.

rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. Kada osetite potrebu za nuždom . a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. Zato se ne uznemiravajte. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. Kada se očisti debelo crevo u njega se. Ukoliko se pojave komplikacije. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. treće . Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. kao i u januaru-februaru. Pri tom možete uvlačiti i stomak.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva.svaki treći dan. a zatim. ostavivši patologiju . Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode).idite u toalet. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. ili. a zatim dozu smanjite. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako.svaki četvrti dan i pete . ležite na leda i podignite karlicu. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje.6 % ( 2 . one su rede. s t o j e debelo crevo čistije. Uradite 2—4 takva klistira. ali duboko stomakom . Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. četvrte . organizam zna kada ga treba ispustiti. postupajući prema ! 59 58 . U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. lako i slobodno. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok.radite svakoga dana tokom nedelje. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima.jednom nedeljno. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. U suprotnom. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 .m e m o . u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. ne povećavajte dozu.

^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). perutajućom kožom. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. a primenjivali su ih i drugi ljudi. naročito za vreme hladnog. suvog godišnjeg doba. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. Po pravilu. To pojačava dejstvo prve smese. tj. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. odnosno aleve paprike. pretopljeni maslac (20 grama) . stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Po pravilu. pomoću špricaljke. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. Autor knjige ih je isprobao na sebi. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. Treća smesa: osnova kao kod prve. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. kao korena organizma je veo­ ma širok. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . Sve te pojedinosti. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. smekšavaju ga. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. kada je hladno i suvo vreme. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). Posle unošenja smese odležati. njima je uvek hladno.uputstvu kao sa običnim urinom. gubitak semena. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. a hladnoća toplotom. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. 61 . produžene menstruacije. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. zimogrožljivost. smanjuju sluz ili žuč.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Ukoliko imate takve ili slične simptome. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. zatvori ili ovčji ekskrement. bolovi u slabinama. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. mršavljenje. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. uneti u anus. gubitak snage. birajte najbolje za sebe i lečite se.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). kukovima. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. laka i u vidu ko­ basice. ovčjeg ekskrementa. namagnetisana voda.protiv zatvora. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. svaka na svoj način deluju na organizam. Zato probajte. suvoća i perutanje kože. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. sakrumu (krstima). Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. isušivanja i dehidracije organizma. Prema tome. upija i neutralise. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Prva smesa: mleko (100 grama). iz ravnoteže je izašao životni princip vetra .

O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. kao stoje ušla. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. Voda mora biti zasoljena.označava „postupak školjke". ne izazivajući gađenje ili povraćanje. osušiti ga i namazati uljem. prekinite terapiju. Savet. nastaviti sa vežbanjem. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak.Pošto ste očistili debelo crevo. Posle prve porcije nečistoća. prolazi kroz želudac. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. treba ponoviti vežbe. Ispi­ ranje. to jest čim krene prvi ekskrement. Čim sifon bude zadejstvovan. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. koji se može lako sprečiti. Posle toga treba ići u toalet. u izuzetnim slučajevima nešto više. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. koja ima formu ekskrementa. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. irigatora ili prema Jokeru. a zatim se vratiti u toalet. progutana kroz usta. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. prema vašem mišljenju. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. kao što pokazuje praksa. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). slede druge. a zatim i tečne. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Kada budete zadovoljni rezultatom. a ne kroz anus. traje sat do sat i po. prostim tokom. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. ne pijući vodu. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. Voda. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu .Šank Prakšalanu. a zatim. 62 . Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. ostalo se dešava automatski. mekše. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. © Odmah uradite propisane vežbe. Ukoliko nema očekivanih rezultata. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode.

koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. dlanove okrenite nagore. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. Prema tome. što traje oko 10 sekundi... usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. (iledajte u vrhove prstiju. Kada ste zauzeli položaj. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . Ne zaustavljajući se na kraju okreta. Prva vezba Početni položaj: stojeći.. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . tj.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Početni položaj je isti.i potpuno ispra/niti želudac. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). Slika 9. naklonite se na desnu stra­ nu. kukovi os­ taju iznad zemlje. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. Zatim okreni­ te telo. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. raširite stopala približno na 30 centimetara. Ispravite leda i dišite normalno. to jest napravite 8 naklona. naizmenično udes­ no i ulevo. Vežba treba da traje 10 sekundi. prepletite prste ruku.Kobra". stojeći s rastavljenim stopalima.

Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). iako je dostupna svakome. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. koja su rastavljena oko 30 centimetara. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Četvrta vezba Vodu. tj. na primer. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. a ne pod stražnjicu. Varijanta četvrte vežbe. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Ili ništa ne raditi.noge (tj. Pri tom. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. U najnepovoljnijem slučaju. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Početni položaj: O Čučnite. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. koja je dospela do kraja tankog creva. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. što kod vas izaziva mučninu. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. a telo je blago povijeno unazad. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. 67 . Šake položite na kolena. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. kada se voda potpuno zadržava u želucu. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. ne pijući vodu. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. znači da se „ven­ til" (sfinkter . © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge.

koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. zrna pirinča treba da se tope u ustima. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). posebno pankreas (gušterača). Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. budite kreativni. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. pre prvog jela. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. kao kod dojenčadi. 68 69 . povezane sa probavnim traktom. dobar san. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). j e o sam salatu i osećao sam se normalno. Lekari Lonavli (prirodnjaci . U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). koji pate od zatvora. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. izbegavajući svaku prekomernost i meso. Ekstrement će biti zlatast. Ljudi. Ne uzimajte nikakvu tečnost. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. tj. Pri tome se okrepljuje jetra . U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. nestanak ospi sa lica i tela. jer ćete produžiti da . mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. žut i bez mirisa. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom..laramle" sifon. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. ali samo sa 6 čaša vode. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku.i druge žlezde. ali bez bibera kao prilog. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. tj. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva).što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. ili kao što sam ja činio . da idete u toa­ let.) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. voće i sveže povrće. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. Prema tome. čak ni čistu vodu. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. stiskajući gumenu cevčicu prstima. To je najbolje prevaspitavanje creva. Pored toga. ovsem itd. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu.sveže iscedene sokove.

. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: .talog" iz organizma. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista)..sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu.3 grama. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. S. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Ukoliko se osećate loše. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Međutim. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Unca je jednaka 28. proliva. Po svoj prilici. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. shodno tome. a ugojene da mršave. primorava mršave ljude da se goje. 70 71 . Langerhansova ostrvca. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. razmeštena u pankreasu. Sličnu salatu izmislio je i naš V. Prvo jelo posle tog gladovanja . Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke.gladovanje. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti)." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. Šank Prakšalana je izvrsna. dizenterije. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. Mihajlov. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde.

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

10. Odvežbajte vežbu na obe strane. Zatim spustite ruke nadole. savivši je u kolenu. zabacujući ih unazad. Desna noga ostaje ispružena.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. sastavite noge. Vežbu vežbajte polako. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. a leci i h r o n i e n e zatvore. pa udes­ no. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. lcči oboljenja jetre i slezine. Telo se pri tom okreće na obe strane. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. 9. Zato ovu asanu treba da vežba svako. ne savijajući je u kolenu. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. //. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Podignite glavu. 78 79 . Ova asana je vrlo važna. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. grudnog koša i ruku. Vežba odstranjuje zatvor. 12. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. gledajte napred. Slika 10 . Ponovite vežbu na drugu stranu. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. imitirajući pokrete boksera. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Po­ dignite jednu nogu uvis. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu.

a ramena da ostanu nepokretna. njegova pluća i srce se okrepljuju. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. ili je fizički slab i bolestan. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. izbegavajte zamore. Ova asana je veoma važna. 8 i 14. čisti seme i otklanja noćne polucije. sastavite noge i isturite grudi. U početku trčite polako. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. 14. Na taj način. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. dodirujući pri tom petama stražnjicu. 7. pokreće unazad i unapred. Ona smanjuje obim stomaka. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. ali lagano i duboko. ukoliko se redovno vežba ova vežba. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. kao pri trčanju u mestu. jača mišiće trbušne prese. pri tom. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. Ipak. navešću način disanja. pluća i želudac. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. koje stimuliše rad mozga. Vežba pročišćava krv. usna i 81 80 . Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. Blagotvorno utiče na mozak. Ona istovremeno leci polipe. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. na vrhovima prstiju. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. tonzilitis. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. otklanja zatvor. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. pošto to slabi mozak. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Bhastrika pranajama je čudesna vežba.3 i 14. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. a ne na podu. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. Vežba se izvodi bešumno. Ta vežba je dragoceno sredstvo. 3. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. a zatim brzo.I J. pri udi­ sanju isturite stomak. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. na jednom mestu. kao fudbalsku loptu. Ko nema dovoljno vremena. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. jača mišiće nogu. Posle svake vežbe dobro se odmorite. Nikada to ne radite brzo. Prednji zid stomaka se. Svi bolovi kod čoveka nestaju. treba da se ograniči na asane 1. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje.

da bi ste obezbedili zdrave zube. bajatu. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. 3. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. Ne jedite noću i ne spavajte danju. oslobođeni teških mi­ sli. N e m a vežbi . Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. energiju. kao što su: čaj. pak. To izaziva zat­ vore. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. prekuvanu. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. kao i kilu i apendicit. koji su godinama zagorčavali ljudima život. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. kala. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca.očna oboljenja.nema jela! To treba da vam postane deviza. čak i hronični bolesnici. u krajnjem slučaju. 6. 7. aslmu. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. 8. sreću i dug život! 9. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. kijavicu. lepotu i dug život. Jedite redovno. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. hladnu i tešku hranu. kašalj. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. razdražljivi i deprimirani. 13. Vežbajte. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. 82 83 . na obali mora ili reke. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. 5. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir.idite! To je zlatni ključ za zdravlje.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. 14. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. 4. 2. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. kao i oboljenja srca. Ne jedite. Stimulatori. Ukoliko se dvoumite. U. 12. 10. duvan. sreću i dugovečnost. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. ako vam se ne jede. vruću. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. da li da idete u toalet . Bore iščezavaju. jesti ili ne . Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. masira­ jući istovremeno rukom stomak. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. To će vam obezbediti zdravlje. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Jedite samo kada ste radosni.

ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse.. proliva. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. posle čega se pravi pauza od 15 dana. On se sastoji u primeni trave ruse. delujući na uzroke oboljenja. U narodnoj medicini mlečni sok. ispod pazuha. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. 84 85 . Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. purgativi ne samo da ne lece čoveka. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. koliko je potrebno kašika soka. poremećaja u varenju hrane. to ukazuje na stvaranje polipa. vitiliga. žutice). ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Amineva. Kako se to radi. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. već. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . Najpre nekoliko reči o rusi. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . U našem klubu . Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. dve.stabljika sa lišćem). dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Pored loga. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Ubrati svezu biljku. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod.jednu. Druga kura sa istom količinom vode. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. M. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Kod mene je došla starija žena. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. katara želuca i creva.

ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. Posle toga pauza 15-20 dana. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. podignite karlicu.leti kao balerina". . prema ličnom osećanju. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci.) Nestanak visećih mladeža na vratu. 87 . Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. tj.takode. // kura . (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. ali ne više od 4 uzastopno.. 30 grama maslaca). Broj kura. izašao komadić mesa (polip). stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. Posle toga pauzirati 15-20 dana. takode. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. Dakle. zajedno sa vodom. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku).otkidanja". ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. kao što sama kaže..ista kao prethodne dve. Ova pojava je prirodna. /// kura .10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. Posle treće kure. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. traje 10-20 dana. ispod pazuha itd. postupak primene ruse je sledeći: / kura . kao agresor. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Taj kvasac.

kod mene je sve u redu. M. moguće da uopšte ne dođe do promene.ovo važi za druge. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. ukoliko se posle toga pravilno hranite. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta.prekrupe i drugo.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. Crevna mikroflora . neobrane hrane . Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. koja je pogodna za vrenje i truljenje. belančevine i šećer. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. Ovo poglavlje će vam. tj. podstiče naglu promenu mikro­ flore. pokazujući spoljašnje simp­ tome. Na taj način. obrnuto. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. klistirate prema Vokeru. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. Kuvana i rafinisana hrana. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. Prema podacima mnogih proktologa. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. Razmislite o tome trezveno. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. neobrađene prekrupe. voće. 89 . naročito ako se ne očistite. Amineva. takođe. verovatno. Pri tom ste sigur­ no pomislili . salate. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu.Promenite svakodnevnu ishranu. Šank Prakšalana. nepravilno kombinovana. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. orahe ili lešnik. Kuvane namirnice. proklijala zrna. Pored toga.

jednostavno stežu. Da do toga ne bi došlo. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). mučnina u donjem delu sto­ maka. jak čaj. ka­ kao. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. zatvorenost. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. mračne misli. buljoni. upala zglobova (artritisi). smućkane kaše. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. koje izaziva pukotine na anusu itd. mleko. nasilna . bron­ hijalna astma. kupina. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. torte. rinitis. groznica (herpes). počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. iznenadna glavobolja. dunja . beli šećer. adenopatija. neobrane prekrupe. Nagomilavajući se u takozvane . sirevi. divlja trešnja. Prema tome. ta masa bitno otežava akt đefekacije. poslastičarski kolači. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. a zatim tečniji. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. jedite više salate. turšija (kiseline). bolovi i krčanje u stomaku.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. koja se. sto­ matitis.ekskrementne čepove". gingivitis. angina. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). monomernu masu. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. mladi kravlji sir.nedovoljna stolica. * Polipi . * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. gubitak apetita.stvaraju ekskrementno kamenje. 91 90 . dehidrirajući u debelom crevu. kafa. pretvara u tvrdi ekskrement. ospe na koži. neprijatan zadah iz tela. pospanost. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom.. fida. stvaranje gnojnih rana) . ribe. beli dvopek . oboljenja jetre. Odustanite privremeno od te namirnice. koji. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). zubobolja.. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). smrad pri disanju. naduvenost stomaka. razdražljivost. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. apatija. beli hleb. kruške. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. glositis (upala jezika). jaja. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. Borovnica. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. supe.

ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. osim završnog dela debelog cre­ va.ispupčena.gornja površina. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. prolazi kroz jetru.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. mlaz ne srne biti jak. u principu. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom.5 do 2 kilograma. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Kada očistite debelo crevo. Ona je meke konzistencije. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. oblika kobasice..usmerena nadole i unazad. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. oni koji žure padaju. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. osnovno što treba znati o debelom crevu.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. treba pristupiti čišćenju je­ tre. Treba koristiti prohladnu vodu. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. i donja . da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Sva venska krv iz creva. Izuzetak je njena zadnja . Preporučujem da se počne od urinskih klistira. da ne iritira. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. 93 92 . uko­ liko se pravilno hranite. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Hra­ nite se pravilno. To je. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao.

enzimske i izlučujuće funkcije. zaštitne i neutrališuće. vode. treba imati na umu.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. za krvotok i razmenu materija. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. slezine. a iz debelog creva . koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. Tako. a izlučuju je bubrezi. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. Krv. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. koji su odslužili svoj vek). želuca. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči.u desni. bogatu kiseonikom. masti. Jetrina arterija dostavlja krv. budući da je vezana za di­ jafragmu. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega.kroz jetrinu arteriju. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. pigmenata. U njoj se vrše specifične. minerala. Prema nekim podacima. 95 . Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. Ona se stvara samo tu. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. kao konačni proizvod razmene belančevina. koji određuje funkciju je­ tre. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom.5 litar) krvi. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. ne samo po dužini. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Uporedo s tim. belančevina. Razmena ugljenika. koja se vrši u slezini i krvotoku. srca i drugih organa.Jetra je nepokretan organ. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. što ona počinje i završava se kapilarima. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. već i po zapremini. skatol. Osim toga. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. Tako se. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. (tara živinog stuba.

stvara se na račun disanja tkiva jetre.0.5-2 centimetra u prečniku. takode. On je. a dužina 2-6 centimetara. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. Miris je posebno aromatičan. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. Evo sadržaja žuči: • v o d a . a naročito masti u hrani. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. iritirajuće deluje na de­ belo crevo.4 . Žuč je sekret jetrenih ćelija. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. Žuč se stvara neprekidno. pojačavajući njegovu peristaltiku. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. a njegova dužina 3-7 centimetara. čiji je prečnik 4 milimetra.6% i niz drugih materija. • masti-3. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. 97 . čas u drugom smeru.o k o 84%. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. Energija. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. nagomilavajući se u krvi.8%. smestiti do 200 mililitara tečnosti. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. 1 % . • holesterin . dolazi do izvodnog kanala žučne kese. bez oštećenja. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom.1%. potrebna za žučnu sekreciju. • minerali-0. Žuč iz jetre kroz žučne kanale. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. pregrevanju organizma.7%. • mucin i pigmenti . Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). reakcija žuči je slabo alkalna. • žučna kiselina . Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. Smanjuje se pri gladovanju. Međutim.

P. grimizni kamen). Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . Kladinskog N. On se. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. Osim toga. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. koji su prodrli u žučnu kesu. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca.7%. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . kao i mikroorganizama. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. a takode. One se stvaraju u jetri iz holesterina. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. bodlji­ kavi. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. Prema podacima Pavlova I. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. pri različitim povredama. uglavnom. U jetri. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala).trbušnim disanjem. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). Bruna. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. u osnovi. Prema materijalima sa obdukcija B. odakle su izašli i usled čega su nastali. stvara iz hemoglobina krvi. N. uglavnom iz creva. Žučni pigmenti. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. takode.. Holesterin . koja ulazi u sastav ćelija organizma. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. koncentrovana žuč.materija potrebna organizmu. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje).

i zemljani pigmentni kamenac. a zatim zajednički jetreni kanal. Nemaju holesterina. Duž granica između segmenata. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona.žučnih kiselina i zastoj žuči. da bi se očistila jetra. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. mnogo­ brojni. Oni su meki. glatku površinu. a njih je četiri. koje su prošle kroz termičku obradu. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. ni arterije. Prema tome. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. lagani. po pravilu.talože se. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Otuda se može zaključiti. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske .peska. žučne pigmente i krečnjak. vezan za zastoj žuči. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. velike kombinovane. kao i smanjenje zaštitnih koloida . Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. ni vene portnog sistema. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. Boja im je bela. okrugao oblik. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. ne prolaze ni žučni putevi. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. plivaju na vodi. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. imaju belančevinastu osnovu. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. vezan za proces hemolize. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. Dokazano je. 101 . potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. spajajući se. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. lomljivi i raznovrsnog oblika. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta.

tankog creva. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. takode. Njena funkcija slabi. kao stoje poznato. Kod „mrtvih*' toga nema. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. Koncentracija žuči. tako i u obliku mazuta. Materije. 102 103 . kreč itd. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. jednjaka. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. Na primer. zatim soli. Bili­ rubin. kako tvrdih.) Neak­ tivan način života. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. {. uz minimum motornih aktivnosti. masa u vidu kašice. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. debelog creva. slična ugrušcirna. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. šire jetrinu konstrukciju.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). što uzrokuje promene strukture or­ gana. odlažući se u jetri. obilne menstruacije kod žena.. koje pri termičkoj obradi nestaje. vitamina i mnoštva drugih elemenata. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija.) otežanog protoka krvi kroz jetru.). Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. Usled toga se javlja portna hipertonija. mogu lakše da se talože. Deo krvi. kojim se prenose hranljive materije iz creva. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. može da se poveća za 20 i više puta. M. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. pritiskaju epitelne ćelije. dovodeći ih do atrofije. G. naročito iz krvnih sudova želuca./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. izaziva j a k o krvoproliće.

portna vena: 2 . javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.spoljašnja bedrena vena: 9 . Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. belančevina. Zato. već i ima užasne posledice. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. Najvažnije žlezde u organizmu .Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. pa će i alergija nestati.zajednička bedrena vena: 8 .Slika I I . štitasta i pankreas. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. koji je prihvatljiv za organizam. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane . To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. I . minerala i slično.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. vode." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. koje podstiču razvoj organizma. 104 105 . a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. masti.bubrežne vene: 6 . jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: .paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije.slezina sa odlaznom venom: 3 .anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 .donja šuplja vena: 10.hipo­ fiza. očistite svoju jetru. povratni pritisak). Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane.gornja mezent eri jalna vena: 4 . Prema tome.donja mezenteri jalna vena: 5 .gornja šuplja vena: 7 .. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično.

7 .kimo.piletina žitaricama . nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. s aspekta tradicionalne medicine. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . nego što želimo.točka žučne kese. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . Ona vari hranu. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. koja daje vid. plava planetom . čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja. gordost.zelena. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu.ramena zona.Jupiter mesom . Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. 2 .suze emocijama . kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. Tako se pri punoj jetri (tj. žuči i sluzi.tačka lopatičnog ugla. koja se pretvara. bavna.Slika 12 .tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. koja menja boju. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi. razum i strasnost. 4 . Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. dobija novu snagu i smelost.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . 6 . koja se pretvara. Ona daje duši osećajnost. nalazi se u jetri. IX i XI grudnog rebra.proleće bojom . .epigastric na zona bola. dobom . Žuč Jasna boja. 5 .gnev zvucima .tačke VIII.pšenica plodovima . Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja.napomena prevodioca). nalazi se u koži i čini jarkim njen ten.kiselo god. Žuč.krik ukusom . nalazi se u srcu.vid izlučevinama .mišići čulnim organima . daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 .šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. Prema njihovom mišljenju. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. pri praznoj jetri (tj. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. odvaja sok od taloga.) Ž u č . funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. 3 .Put samuraja. Žuč.holedohusno-pankreatična zona. koja menja boju. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela .

prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. znojenje.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. ponekad i prolivi. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati.slabost. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. Bol se javlja u napadima. emocije. Pri pregledu kod trećine obolelih. zatvori. oko palca i malog prsta). Hipertonični oblik . ponekad tome prethodi gubitak apetita. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. mučnina. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. nakon 3-4 sata posle večere. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. bolovi.do pojave bola . pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. u stvari. prstima . Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. obrazima. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . kao i .grčevi u žučnoj kesi ili jetri. prvo hrane.u vidu žutih mrlja. tj.. Najčešće se bol javlja iznenada. a zatim sluzi i žuči. kao i na leđima. Pri komplikovanju bolesti . podrigivanje.6°C. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane.. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. atonični zatvor.1 do 37.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. mučnine. razdražljivost. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. nesanice. hlađenje tela. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). jak. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo .psihički poremećaji. ramenima i podlakticama. U početku napada bol je raširen (đifuzan). naročito ljute. gubitak apetita. Česte muč- 108 .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. pečenje u epigastričnom predelu. Zvezdica je. na pregibima laktova.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola .svrab kože. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). koji imaju bol. ponekad gor­ čina u ustima. koji je propraćen naduvenošću stomaka. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . Hipotonični oblik . 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . Bol je oštar. nine.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. mali pulzirajući krvni sud. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. ustima). povišena temperatura od 37. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. koji podsećaju na nožice pauka.

Osim toga. A šta potom? Sinula mu je misao .Bodrost". Andrejeva iz Lenjingrada. a ko garantuje da sve neće biti po starom. dugo živi. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. Tačnije. Ali. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. čišćenje debelog creva i jetre. godine. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. a efekat je bio zapanjujući. osetio sam neobičnu lakoću. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. boje katrana. posebna ishrana.završio je samo 3 razreda osnovne škole. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. Međutim. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. uzgred. potražite pomoć lekara. mršav. kao i urinoterapija učinili su čudo. Interesantan je i slučaj J. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. sve je radio samostalno. rođen 1925. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. zaustaviti i otkloniti. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. Operacija može biti i uspešna. tamne kožice. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Savinih Nikolaj Timofejevič. Ovaj. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja).3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . a mučila ga je i astma. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. tj. čiji sam predsednik. Lekari su im predlagali operaciju.očistiti jetru.koje su izdignute iznad površine kože. Otputovao 111 .. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. A. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. jedan­ put 10. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. krepkost i obnavljanje celog organizma. Nije imao kuda. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. U klubu 110 . a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. to su samo moja lična osećanja. Primera radi. ali i na iskustvu drugih ljudi. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. Teško je hodao i jedva disao.što je velika zabluda. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja.

koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . Ali.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara.sve ih je izbacila. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. godine.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. naravno. Kada je moj otac. avaj. Na 34. koju neki ovde na­ zivaju legendom. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. On je. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. Njegova krv je bila čista. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. sumnjao. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. stranici. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. I to je prošlo bez operacije . član . oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. od pete do 105 godine starosti. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. pak. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. bez operacije. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Kada. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. sa podjednakim uspehom i efektom. slobodnim prolazom to ne može da se desi. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. sprata. izbačeno iz debelog creva.5-2 sata. star više od 80 godina.

Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. U salu čoveka. sumpornokiseli magnezijum. ili sorbita. U j a k o efikasna sredstva. poznato nam je. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . Toplota ih topi. koja se sadrži u limunovom soku. O Polazeći od navedenog. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. Oleinska kiselina se skoro 115 . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). glukoze. izaziva kontrakciju žučne kese. zagrejanog do 40° C.. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. tj. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. koje smanjuju površinski napon žuči i. samim tim. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. da se kamenčići u 9 0 . Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . i b) povećanjem koloidne zaštite. sa­ mim tim. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . daju se koncentrisani rast­ vori šećera. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati.8 1 % ) . sorbita. Limunska kiselina. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. Pored osta114 log. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. tome na čemu se ona zasniva. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. Osobama. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj .podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. koje teško podnose magnezijum. Varijanta a). ksilita ili maslinovog ulja.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. spadaju žumance od jaja. maslac. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. so .resorpcija žučnog kamenja. Ovi podaci su strogo naučni. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina.barbara" i karlovarska so.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima.

Pored toga. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. Varijanta b). uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. Iz navedenog nam je jasno. 117 . * Prema učenju jogista.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata.snagu razlaganja". Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. ritimično disanje joge. koje dejstvuju kao žučne kiseline. pojačavamo efekat. kao i sveza vlastita mokraća (urin). Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. U prirodi postoje zaštitne materije. sadrži 8 4 % vode. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. Poret toga. koje sadrže nezasićene masne kiseline. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. belančevine. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. Žuč. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. kao na primer. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. kao što nam je poznato. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . s t o j e moguće više za vreme izdisaja. * Prema konstatacijama kineskih lekara . da se žuč obil­ no luči. saponini i druge. prodirući u mikropore žučnog kamena. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani.. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. a u jesen najslabija. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. U proleće je najjača funkcija jetre.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

ekstraktu šipka. soku od jabuka itd). sa dodatkom maslaca. fermenata i oksidacionim reakcijama. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. Ima ga u salati od kupusa. B i K. Folna kiselina i vitamin B.. učestvuju u razmeni belančevina. morskim kupusom. ulja i morskog kupusa. sokom od mahovnice. koji nije uočen kod drugog povrća. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Tako. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom.jedite kad god imate apetit i osetite glad. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. jabukovim sirćetom. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. Salata iz sveže zeleni. Magnezijum. poznatim regulatorima razmene materija. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. Dokazano je da vitamin B. To je prava hrana za ručak i večeru. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. U cvekli se nalaze saponini. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. koji se takode nalazi u cvekli. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". paradajzu i žumancetu od jaja). Ponovićemo samo . Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Poželjno je da jabuke budu kisele. kvascu. 124 125 . zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. posoljena i malo zakiseljena. Slično deluje i kaša skuvana na vodi.. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. C. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. Betain .

H. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. normalizuju razmenu glikoze. karfiol. šargarepu 100. prijatan ukus. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. smanjuje se nje­ na lepljivost. Odnos komponenti u smesi može bili različit. tako da se dobije nakiseo. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. suva šljiva. plication. a drugog smesu.100 grama. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. kantarion (Hypericum perforatum). Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. sušene kajsije . žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. baštenska jago­ da. Gnapha/ium arenariuni). povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. malo meda. izdrobl jena nana (Menthapiperita). ili svakog drugog dana. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. paradajz. belančevina. grozde. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem.100. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. preliti ih sa čašom vode. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. lubenica. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. jabuke. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. samim tim. salata. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. Treba otkloniti zatvore. U suprotnom. masti i elektrolita. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. tj.50 grama (ili sok od jednog limuna).Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. Posle 127 126 . Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. tikvice. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). krompir. kljukvu (Oxycoccus palustris) . a ne u procesu kulinarske obrade. kukuruzna stigma. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. šargarepa. pogoršavajući njeno stanje. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu .5 sat pre jela. Prema tome. smiruje obolele organe. Za dobru probavu i normalan rad jetre. povratič (Tanacetum vulgare). podstiču stvaranje glikogena. pored kaša jesti orahe. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. kaše i smese. jednog dana uzima­ ti kašu. U tom slučaju lečenje se produžava. mlad kravlji sir itd.

slezine i slična oboljenja. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). koje podstiču i slimulišu rad jetre. O Dolasana Ležite na stomak. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. jetre. Asane birati individualno.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Ponovite vežbu na drugu stranu. 129 . Ponovite vežbu na drugu stranu. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. grudnog koša i vrata. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. ispružite noge i ruke. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. Od vežbi. Prema Ajurvedi. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. leđa. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. lece se oboljenja jetre i slezine. ok­ renite telo licem nadole. naravno. Pored toga. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. a levu ruku zabacite iza leda. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. Oslonite se njima na pod. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. 128 Slika 1 3 . prema ličnim mogućnostima. Izbegavajte suvu klimu. Zatim podignite telo što je moguće više. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. Dohvatite rukom butinu desne noge. a leci oboljenja jetre. koja je odgovorna za funkciju jetre. Oslonite se na jednu ruku i nogu.

ova vežba deblokira zastoj za tren oka. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. povećava apetit. što je više moguće. s tim da jedna noga ostane na mestu. Stopala ispružite. jetru i slezinu. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. oslanjajući se na laktove. leće oboljenja jetre i slezine. slezine. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . sastavite i ispružite noge. dok ne dodirne pod. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. da se poveća apetit. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Polako se nagnite napred i.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. što je na početku vežbanja nemoguće. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Podignite jednu nogu uvis. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. apendicitis. ne savijajući je u ko­ lonu. bez mnogo truda i skupih lekova. jetru i slezinu. 130 131 . a leći oboljenja jetre i slezine. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Prilikom vežbanja ispružite stopala. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Gornji deo stopala treba da leži na podu.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Ponovile vežbu 4-5 puta. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. leci oboljenja jetre i slezine. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Drugu ruku zabacite unazad. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Zatim zamenite položaj nogu. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. a drugu nagnite preko glave prema podu. raširite noge. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. pokušavajući da dodirnete pod. Približite laktove. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Vežba leći oboljenja jetre. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. kilu. gledajući daleko ispred sebe. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Zatim dlanove stavite na pod. otklanja noćne polucije i produžava život. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Nagnite gonji deo tela. Ne savijajući noge. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod.

nedostatke itd. Međutim rezerve jetre su kolosalne. Čovek . Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. pretvara se u najveću. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti.). rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. uz maksimalno strpljenje. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). već odlazi neočišćena direktno u srce. jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. U zaključku. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. nasilna i nedovoljna stolica itd. uslovno rečeno.rasadnik oboljenja i otrova. disajnog. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . bolujemo 133 132 . to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. prvo se taloži u debelom crevu. krv iz njega. Kod ove bolesti. probavnog i nervnog sistema. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. stalno održavati čistoću u njemu. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. zasićena toksinima. sve nečistoće. 1 na kraju. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). hormonalnih poremećaja. podriva osnovu čitavog našeg života.spolja izgleda zdrav.). koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . ni najsavremenije metode lečenja. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. pojavljuju se hronične bolesti. Ovaj or­ gan. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. deponiju organizma .prema r a k u .O Unutrašnja nečistoća. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. Dokazano je. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. pa seansama kod ekstrasensa. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. Ukoliko dode do zastoja krvi.brzo se zamaramo. brzo se smanjuje životni elan. kože.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti).). Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. zdrave krvi. a ona je konstantno nečista. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. onkoloških oboljenja itd. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . takode.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . Kao zaključak. lako oboljevamo.

ali je lečenje prepušteno vama. krvi. a debljina 3—4 centimetra.od ličnog neznanja. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . zračimo optimizmom i voljom za životom. Nestaju faktori. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama.više u narednom poglavlju. Gornji je više zaobljen. manje se zamaramo. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. širina 5-6 centimetara. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. ma koliko da su efikasne. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. života i smrti. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. prekomerne toksičnosti limfe. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Rastoja- 134 135 . Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . poliartritisa i slično. Boja je jarkobraon. U osnovi. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . bez ugrušaka i nečistoća. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. povećavamo protok krvi kroz te organe. medutkivne tečnosti. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji.

koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks.25 centimetara. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. nego kod muškaraca. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. klimatskim uslovima. koja je prošla kroz bubreg. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Od 180 litara tečnosti. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. Ali. u mokraću se pretvara samo jedan litar. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. takođe. Između ostalih. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . odnosno azotnih produkata. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. Prema tome. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. Galen. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. vodom za piće. a kod žena 2. kvalitet funkcije bubrega. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku.4-4 centimetra. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. Bubrezi su organi homeostaze. naročito u dečjem uzrastu. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. kada se taj kalcijum termički obradi. veoma je čest bubrežni kamenac. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. koji je otvoren prema dole. Način ishrane je. nego između donjih polova. Mipokrat.

korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka.bubrežnog kamenca. ali to je veoma opasno delo. s ciljem normalizacije razmene materija. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. kao konačni produkt razmene belančevima. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. a ureu. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima.. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Tako. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. vlastiti ili dečji urin. opuštanje spazama. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. a može biti i veća. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. crne rotkve. Infekcija. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. smola od jele. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. Radi toga promenite ishranu i način života. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. posle čega se izbacuju lako i postepeno. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. koji stvaraju kamenac. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. Veće količine vode. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. Rezultat toga je talog u mokraći. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. izlučuju bubrezi. sok od limuna. postepeno ga izbacivati. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja.. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . sokova. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke.

tada samo kašu. šta se dešava . tada samo meso. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). ručak podeli s drugima.. To se dešava samo u jetri. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. u jetru. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog .Doručak pojedi sam. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. Vidite. testenine i peciva. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode.. Zbog toga hrana mora biti sveza.po-neprijatcljski". blago obarena sa velikim sadržajem . Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. ukoliko je meso. a ne na cepanju (Jin organi).neenergetski potencijal.. kao krajni produkt razmene belančevina. već se nagomilava u krvi. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. koji imaju negativni potencijal. karbonati i slično. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. čaj. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. a zatim pijete.perikardu". vodu. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. a izlučuju je bubrezi. Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: .kako dospevaju). tada razarate svoj orga­ nizam . usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći.energetskog potencijala pretvara u neorganski . Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. 141 . ali tako da se najedetc. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. jednom najslabiji. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. tj. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. Ukoliko postupate obrnuto . u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. Ukoliko postu­ pate drugačije. krompir itd.. Neorganski kalcijum iz testenina. šta čovek voli da jede uveče. ugljenih hidrata itd. pre svega. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . a večeru daj neprijatelju". bez energetskog potencijala. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. sokove i slično). Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom.prvo jedete. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . Energije u probavnim organima već nema. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. Osim toga. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. U zavisnosti od toga. Ukoliko je to kaša. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). koji se lako izbacuju iz organizma.

1962). Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja.na mokraćnu bešiku. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. procediti i 143 . kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. tamo gde ima više tog ulja. Prema tome. kakve materije. i „razbija" kamenje u pesak. ugljenim hidratima i dru­ gim. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". kakva su naši kamenčići . Pošto ulja imaju jak miris. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. a što dospeva u mokraću . Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. Majisparljivija svojstva. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. drobeća. i skoro su nerastvorljiva u vodi. na površini kamenja u jetri. ispiranja i rastvaranja. raznovrsni pigmenti i boje. Važno je znati. O I što je karakteristično. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. ljut ukus otvara sudove. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. Prema drevnoj klasifikaciji. ima svojstva razređivanja. Na primer. u žučnoj kesi. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. ostaviti da ključa 15-20 minuta. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. Poznato je. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. Bela breza. i rastvarajuća. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. izazivajući pojačano lučenje mokraće.žučni i mokraćni. O Zbog toga. gde je potrebno. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. Drugim recima. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. smolama. Shodno tome. nevezanim ugljenim hidratima. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. materije koje se stvaraju u samom organizmu. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. one teže da zauzmu što manji prostor. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. a shodno tome. koje dospevaju u krv i mokraću. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. organske kiseline i lužine: gorčine. Evo klasičnog primera.

da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. Pored toga. kamen u bubrezima i žuči. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode.kamene" boles­ ti. zatvori. To sredstvo se smatra diuretikom. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. kuvati 10 minuta i procediti.. Kleka (Juniperus communis). Šumska jagoda (Fragaria vesca). Kukuruz. Čičak {Arctium lapa). normalizuje narušenu razmenu materija. Upotrebljavati tokom dana. Priprema se sa votkom (rakijom). Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta.. Troskot (Polygonum aviculore). razastrtu na papir. a zatim procediti. kao s t o j e dijabe­ tes. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. . pretvarajući ga u pesak. gastritisi. skuvan sa šećerom. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Obična jela (Picea excelsa. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima.Pinabin". Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Ostaviti da odstoji nedelju dana.kukuruzne kose". Koren ko­ prive. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa.piti tokom dana.. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . aterosklcroza. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Sibirski kedar (Pinus sihirica). istucano i pomešano s vodom. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu".pcsak". Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta.. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. Suše je u hladovini. intenzivno izbacuje . Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. P abies). j/mešati. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. Juri j Andrcjcv piše: . čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. 145 . koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva.drobi" kamenje u mokraći i žuči. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Ekstrakt od oraha kcdra.. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. vodena bolest (voda u trbuhu). Savremcna medici­ na pripremila je preparat . koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. Lipa. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. Kopriva (Urtica dioica). dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. U istu svrhu koristi se i seme koprive..Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja.

iz kojih se dobija do 2. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Pelin [Artemisia absinthium). koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve.Šargarepa. Pirevina (Agropyrum repens).3%. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Čuvati na prohladnom mestu. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. kuvati 15 minuta. Zbog toga se peršun. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. sazrelih plodova. Jarebika. Najviše ga ima u plodovima . Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Ukoliko se popije 8. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna.5%-no etarsko ulje. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Spargla [Asparagus officinalis). Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Sibirska jela [Abies sibirica). potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Koristi se sok. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Svojstva tog sirupa su takva. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. iscediti. a zatim upotrebljavati.8 grama soka ove vrste pelina. Komonika [Artemisia vulgaris). ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. posebno njegovo seme.do 7%. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). Lekovita sirovina su mlade grančice jele. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. zatim skuvati. 146 147 . stvara se obilna mokraća. Rotkva (Raphanus sativus). Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne.5 grama trave. ohladiti.

i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja.5%. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom.6% šećera. sastoji se u tome. Svi za149 Lubenica. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. glikoze i fruktoze. Ljubičica (Viola odorata). u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti.razbija" i pretvara u pesak. razara kamenje. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. žuči. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. koje imaju malo površinsko opterećenje. mokraće. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. ugruške itd. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. Hmelj (Humidus lupulus). koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. a u semenu do 4% ctarskog ulja.Mirodija (Aneihum graveolens). Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. Ren (Armoracia rusticana). U plodu lubenice (bez kore) ima 5. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. kao i kod kamena u žuči i mokraći. 148 . Borovnica (Vaccinium mvrtillus). Sveže. koji se sastoji iz saharoze. koji se sadrže u jabukama. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. jona natrijuma i hlora. Beli luk. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. Miris osušene sirovine je prijatan.. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. boje) u površinskom sloju. Domaća jabuka. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. glikozidi. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. Soli kalijuma i tanin. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. U travi ima 1. koje ih .5 čaši ključale vode. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. Koristi se korenje rena. na 15-20 minuta pre jela. belančcvinc. tim se ona lakše i bolje rastvara. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje.5-10. U njoj je otkriveno etersko ulje. pri­ kupljeno ujesen. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. Rok trajanja godina dana. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu.

Crna ribizla (Ribes nigrum). 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). Rastavić (Equisetum arvense). Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. posebno upala bubre­ ga. Raste u boro­ vim šumama. Kure ponavljati posle 4 . kuvati 20-30 minuta i procediti. smanjuju otoci i tumori. kuvati 15 minuta. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Broć (Rubia tinclorum). da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. pri primeni srednjih doza. Borovnica. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. 151 . To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike.5 kilograma lubenica. povećava lučenje mokraće. do jednog dana. Smatra se. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. razdražuje ih. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji.6 nedelja pauze. Pije se po jedna čaša pre jela. Međutim uočeno je. naročito kod krvave mokraće. Kura lečcnja je 20-30 dana.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. U narodu se smatra. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. obično na peščanoj podlozi. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici.

Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja.3 unce.8%.3 grama.10. spanač . kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. askorbinska kiselina . 5. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. peršun . Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese.12. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. 2. pektini — 4. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. ostatke čašice (krunice) odstraniti. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina.približno 10 puta više.3. 6. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. preliti sa 2 čaše ključale vode. Na primer.6.Šipak (divlja ruža). celer . Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. 4.9. Šargarepa . kuvati |5 minuta.5%-ni. med. celer . Koriste se isti recepti. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Šargarepa . kao kod ka­ menja u bubrezima . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči.10. a lužine . Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.10%-ni.2. jabučna .do 2%.5.2. sirup itd. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze).5. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. c v e k l a . U plodovima se sadrži: šećer .još jačim lužinama. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.3 . Pesak u bubrezima. Šargarepa .4. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. ostaviti da se ohladi i procediti. 4 i 6. Kamenje u bubrezima: 1. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. k r a s t a v a c . 3. 153 .do 1. kao i njihovih smesa. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. ali su još dovoljno tvrdi. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka.8. Šargarepa . Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. cvekla . što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. Šargarepa . organske kiseline: limunska . etarsko ulje. peršun . Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. preliti čašom ključale vode.

takve smese treba uzimati najmanje 1. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. rastvara i drobi kamen. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. Magareća mokraća. Ispostavlja se. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu ..Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. koje nam predlaže sama Majka Priroda. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. postepeno izbacivanje. kakva je naša mokraća.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. ko je pije. Ispostavlja se. što su i isticali drevni lekari: . na kamenje. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. koja obmotavaju. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. O Strukttiirana voda. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. deluju slično etarskim uljima . smekšavaju. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . koji se sadrži u urinu. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. Kažu. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. šire.na račun ljutog ukusa (tj.aktivnog osmotskog diuretika.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. rastvara ugruške krvi. Isprobano. Na primer. Materije. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. oslobodiće se od oboljenja bubrega". da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. Z> Kteričnosumporne kiseline. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. O U mokraći se sadrži kortizon. I 54 155 . kao i fizičke vežbe. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. Ukoliko se popije. sredstva koja daju sluz.5 litar dnevno.Mokraća divljeg vepra. . koji je jako protivupalno. protivupalna sredstva. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago.

Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode.. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. bez semena. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris).nadole. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. Maslačak (Taraxacum officinale). kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. Prema tome. oni se usmeravaju prema izlazu . Sredstva koja stvaraju sluz. koje ne nadražuje bubrege. Pasulj (Phaseolus vulgaris). Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja.G o r č i n e .gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Gusja trava (Potentilla anserina). Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. gorak ukus je stimulator životnog principa . Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Ma kakva da im je priroda. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. posebno čašice cvetova. omotavaju. 157 156 . Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. slatka. otkidanja i baktcricidna svojstva. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. sa slabim karakterističnim mirisom. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. smekšavaju. pije se gutljajima). Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Ostruga (Rubus caesisus). „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. Obično se koristi ekstrakt. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. Steia. Dobija se prozračna tečnost žute boje. Aktivna materija je sluz. Višnja. Kupina. sluzna. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. koja ima oblažuće.Vetra". Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. piti gutljajima).

Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . Posle kupke . ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. koje zagreva i širi mokraćne kanale. kada prolazi ka­ men. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom.200 grama šećera) i piti. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. To ukazuje 158 159 . s medom. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. zatim kuvati 10 minuta i procediti. u mokraći se pojavljuje pesak. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. olakšava prolazak kamenja i peska. cvetovi lipe. Ovas-Zob. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni.odmor. oblažuće svojstvo. razređujući ga protijevom vodom. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). brege.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. I koliko nemate jagoda. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). a u njemu su pronađene i materije. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. Šećer treba što manje upotrebljavati. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. grančice breze. ostaviti da odstoji 4-6 sati. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće.pola sata).100 grama šećera). primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . pripremljenu na pari. zaslađenog šećerom.Laneno seme. Za vreme napada bubrežnih grčeva. Kupku primenjivati.

i tako dalje.na to. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno..15.podmlađuje bubrege: .S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . drevnih lekara: . usled potresa organizma. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. Upozorenje. Ponoviti 3-4 puta.50 delova.podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. pri kojem se. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) .15. 3 puta dnevno. a dalje.2 5 : trava rastavića . kao kod prethodne smese. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . verovatno. trava rastavića (Equisetum arvense) . podizati se što više i jače istezati. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. možemo pristupiti njihovom čišćenju. 161 Slika 14 . koje selektivno deluju na bubrege. dana od uzimanja jelovog ulja). pa čak i ako je srce bolesno". da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega.) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . Joga asane: „Zmija" . Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. Pripremanje. dok ne postignete željeni rezultat. „Zrikavac" i „Luk" Sada. tokom sledeće nedelje.20 delova. trava troskota (Polygonum aviculare) . ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.Paun" i . preporučuje se duže hodanje. Setite se poslovice 160 .. Popiti u toku jednog dana u više doza. Uzimati po 1-2 čaše dnevno. Joga asana „Luk".Usukana poza" .15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) .25. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) .. Da bi ubrzali taj proces. tj.Joga poze: „Zmija".

a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Da bi odvar delovao efikasnije. listova breze i isit njenih plodova šipka.3: trava rastavića . Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . šerpu s ključalom vodom. Komentari i preporuke. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. korenje i plodove šipka. seme šargarepe . Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota.40 dclova. Čisti se svaka ćelija organizma. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). magnezijum i drugi. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi.2 dela.20. pripremajte ga na protijevoj vodi. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta. teglu poklopite i stavite u 162 163 . aplikatore Kuznccova.20.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . suvo grožđe. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. suvu kajsiju. trava troskota . ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. I još jedan prosta. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni.20. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta.5-37 stepeni Celzijusa. kora hrasta . Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar.to jest čistu mokraću. Oblogu držati preko cele noći.2: seme mirodije . ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa .20. orahe. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu.2. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . kao što su kalcijum. a za­ tim postaje prozračna i čista.20 delova. ali s metalnim iglicama. lišće mečjeg grožđa . trava rastavića . Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. Prestaju bolovi.

na primer. Telesna težina . Još jedan kamen. bilo m i j e lakše. ali je izlazio pesak. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. au­ tora. Međutim u martu 1987..4 jedinice. 165 . Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala.prim. I. veoma želite da jedete . 1989. strašne glavobolje. Počela sam da trčim. Po­ sle prve nedelje . on je još funkcionisao. Rendgen je pokazao kamen. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. ponovo beskonačni napadi.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. U avgustu 1987. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega .lubenica. Ko ima slabo srce. Ovog puta bubreg nije izdržao . prev. tromboflebitis.72-73 kilograma. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. posle treće nedelje . ali bezuspešno. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. . U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. gorušica skoro do povraćanja.).. Gladovao je po 10 dana. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .prim. Prvi primer. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. Posle 9 godina sve se ponovilo.Čudo glado­ vanja". 54 go­ dine. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna.. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. želite da pijete . tri puta po 26 dana.). Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Kamen je bio mali. Bubreg su ostavili. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. ali bez noža. Drugi primer. fizičkih vežbi. pa su ga odstranili. Primeri iz prakse. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. prestala je glavobol­ ja. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. Pritisak mu je bio 200/120.. Muškarac star 72 godine. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . ali je izazivao bezbrojne bolne napade. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma .lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. Želite da jedete . holesterin u krvi 8.lubenica s hlebom.lube­ nica. to je mala operacija.pritisak se normalizovao. treba unapred da pripremi lekove.uništen je od hidronefroze. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. Tako. časopis „Priroda i čovek".lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. broj 12. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. odlično. na kraju. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. Zapamtite. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak.

28. već obična terapija sokovima. semena lana ili ječma.sluze. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. kukuruzne kosice i crne repe.3495 grama.. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama .) smese soka od šargarepe.6 grama .). Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. oblažu. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.Mislio je da je kod njega sve u redu. koja se sastoji od 16 unci . Kada je mokraća odstojala 1. koje su tra­ jale više od dvc nedelje.. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. Jetra Vam je kao kod deteta. . i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. a i des­ ni gubi dah. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. omekšavaju. a srce kao kod mladića". šire"..prim. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. cvekle i krastavaca (na svaku funtu.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. Odvar je drobio kamen u samo lubenice..eto kakav je bio kamen! 166 167 . Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. (Zapravo. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce).. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. da se kamen razdrobio. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . prev. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. Lekari su predložili operaciju." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . tako i tokom druge etape. Na primer.smekšalo" i učinilo manje bolnim. to nije gladovanje. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega.

. javili su se odjednom svi simptomi. ohla­ diti i procediti. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. Imajte to u vidu ubuduće. pesak u mokraćnoj bešici. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. F. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. kada se počeo lečiti. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. grad Moskva. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. tokom 1-2 nedelje. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. selo Solnečnaja Poljana. Dve nedelje je pila i imala je napad . U početku. tako i u drugom slučaju.. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. koje opisujete u vašoj knjizi. a ponekad i tokom dana".ljati obloge od odvara ovsa.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. budite milosrdni prema sebi. od čega je bolovao 7 godina. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . To treba uraditi. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. pio je skoro sav dnevni urin. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. Prvi primer. Nagovorila sam je da pije mokraću.prestala je da mokri. 168 bubrezi su se očistili. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. . mora imati tamnu boju. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. kuvati 15 minuta (da ključa). Gladovao je 4 dana i 3. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. on ima bolesnu jetru". Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina.cista na jajnicima. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Drugi primer. na kontrolu. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. usklađivanje bioritma 169 . Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno.osteohondroza. Obloge je stavljao preko noći. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. prestale su da ga bole ruke. razlaže ga. natopljenu u ukuvanom urinu. Odbio je da se operiše i izlečio se. Samarska oblast. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Lekari su konstatovali . kako u prvom. Ana Ilinična.. dana izbacio je pesak i 2 kamena. Odvezli smo je u bolnicu. Dugo nije pristajala na to. Po pravilu.. Posle toga ponovo je počela da mokri. G. ali ju je bol primorala. Pri tom čaj. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. a zatim . u toplom stanju.

Srednje medicinsko obrazovanje. možete dodati limunov sok.. Način primene. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). S obzirom da je odvar od lana dosta gust. koji drobe kamenje. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. nazivali su .tada će sve biti u redu. Pauza 2-3 dana i nova kura. je odličan adsor­ bent svega štetnog. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. kao dopunu. možete isprati usta biljnim uljem. prodisali.dopunske preporuke" .nemaju reći. 171 170 . popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. Može se piti kroz slamčicu. na sva­ kih 2 sata.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . Piti po pola čaše lanenog odvara. dostaviti aktivnu komponentu. tokom 5-7 dana. Oni mi se sada zahvaljuju . ona c odmah ustremljuje prema njima. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. koji se čisti ili leci. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)".konjima". podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. U datom slučaju . Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. Na primer. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari.. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. Da bi zaštitili zube. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. oživeli su. Glavobolja mi je prošla. U tibetskoj medicini materi­ je. odvara. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati.. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. ekstrakta. krvi. jake potrebe za pražnjenjem creva. Upravo ta gustoća. širenje mokraćnih kanala itd. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na .to je mokraća. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. najmanji delići. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. što se nalazi u probavnom traktu. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. Seme lana će se svariti i postati gusto.Imam 25 godina. noseći aktivnu kompo­ nentu. jetri i bubrezima. a ujutro natašte. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa.. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. Nigde ne radim. Redosled terapije.rada bubrega. tokom dva dana. pri ponovnom unošenju. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .bolje čisti). s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela.

da bi on do­ bro . Ostaviti da odstoji. Druga varijanta je slična prethodnoj.. izlučujući se iz organizma. kako je navedeno. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). da ne iskipi) 50-60 minuta. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Dejstvo ekstrakta pojačava se. Ljudi. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. Recept primene ovsa. loše vode. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Važno je blagovremeno za ta tri dana.odmah ih uberite. povećava opterećenje bubrega. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. slana riba. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. podstiče rad celog probavnog trakta. 173 . Evo jednog od proverenih narodnih recepata. pošto na toplom brzo prokisne. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. Način pripremanja smese. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. U početku su ti listići lepljivi.. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. . sakupiti određenu količinu listića breze. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . bu­ brezi. Postavlja se pitanje. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. Jednu čašu ovsa. prženo i suvo meso. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. Gustinu baciti. Odvar treba čuvati u frižideru. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. mozak. mesne supe). smanjuje šećer kod dijabetesa. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. rafinirane hrane.. od prestanka lepljivosti. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). uz obilje emocija straha.upio u sebe" snagu ovsa.šišajući". koji. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije.

on se već odvija . da se jedu salate.podmladujc bubrege. fizičke vežbe. proklijala pšenica. Postoji masa drugih recepata i terapija. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. povećanje gipkosti. To se ispoljava kroz priliv snage.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . Ja sam naveo najprostije. koje pomažu kod čišćenja bubrega. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. 174 175 . Bhudžangasana (zmija) . treba koristiti vlastiti urin. Šalabhasana(cvrčak.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. One su aktivirale taj proces.čišćenju vezivnog tkiva organizma. koje slabe tu funkciju. joga asane. čak i ako je srce bolesno".Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. Salate pomalo . otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. da bi se kamenje rastvo­ rilo. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. kao i limunov sok sa toplom vodom.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. efikasne i proverene. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. Izbegavajte poslastice. U tome vam mogu pomoći trčanje. Kako to uraditi..dosoljavajte" suvim morskim kupusom. Posle čišćenja debelog creva. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . Pored toga. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . voće. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: .pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. Koristite diuretične odvare.. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni.

jako. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. mi treba da očistimo upravo taj gel. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. vezivno tkivo. sve tečnosti čovečjeg organizma. na unesenu hranu. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. kapsule unutrašnjih organa. A.-Sistemska medicina. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). S. Na primer. meniskuse.. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. treći krajnje slabo. praktično obnoviti organizam. Na bilo koju promenu. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. bubrezi . hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . organi za produkciju krvi i limfni sistem. izuzev tečnosti. opne mozga i druge tvorevine. krv. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. odražavaju se na rad i zdravlje srca. hrskavice. dijabetes {Diabetes melitus) . ograničenja u ishrani (post). druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. Rezultat je bolest. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. tetive. srčane zalistke. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. srce 60%) i svi biološki procesi.M . Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. . U R S S .). vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. A. organi odgovorni za imunitet. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. deo slušnog aparata. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. Larionova I. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija.. sloj između organa i oko sudova i nerava. kosti.pankreas slabo radi. D u d i n a N . kolagene (elastine). Uglavnom. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. sauna. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. da jedni organi i funkcije rade normalno. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. kao i čišćenje prostora oko sudova. spoljašnju hladnoću itd. fascije. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. kosti. ulogu u ishrani. . elastina i drugih vlakana. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. koji se odvijaju u njemu.

Kosti. vezivno tkivo. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. Koža se najbolje čisti u sauni. da čovek gubi gipkost. primenom klistira za čišćenje. da se. Rezultat je neadaptiranost organizma. telesnu težinu (suši se). Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. Kada je obnavljanje pot­ puno. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. zgusnuo se. koža može potpuno obnoviti. čistom vo­ dom i sokovima. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje.kao morževi" u hladnoj vodi. primenom čiste vode i sokova. srca. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . Oslonac ćelija su vlakna. na primer. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . Vokeru. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. pravilnom ishranom. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve .eijama) ćelija i drugo. rana unutrašnjih organa. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. Vokeru. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. sisanjem biljnog ulja i slično. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. Iz prakse znamo. krvi. post. trče za vreme hlad­ nog vremena. fascije su skelet tela. koji upravljaju tim nervima.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. ideomotornim čišćenjem. okružena gelom (po tipu pihlija). virusnih. sauna. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. specijalnim ćelijama. saune i pravilnom ishranom. suvišnim ma­ terijama.barijera za organsko odvajanje. na primer. protivmikrobna.. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. Prost primer . opne i kapsule . primena čajeva za izbacivanje soli. na primer. vodeno-slanc).lepote" intoksikacije. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. Ukoliko j e . Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Sluzokože se mogu ispirati. sauna. i čak bez ožiljka. belančevina. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. protivtoksična barijera celog organizma. one se mogu čistiti gladovanjem. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . Koža i sluzokože su mehanička. odlično podnose žegu i vlagu. tetive. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. vaskularnih odumiranja. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. a mogu se stvoriti i ožiljci. detoksikacija limfe prema N. obnavljanja je­ tre. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). rana na koži i tkivima ispod nje.. ugljenih hidrata. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va.

Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. sraštaja u unutrašnjosti organizma). čini telo nepokret­ nim. u prvom redu. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. s Dakle. To je u vezi s tim. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. hladnog i peckanja.čistoće. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. post.snage" holograma . organa. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak.. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). Ukoliko su te predstave jasne. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. podstiče obnavljanje celog or181 . O p š t i zaključak. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. Čišćenje. organa. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. infarkt. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. a uz to i celog organizma.širi". zglobova. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. upotreba čiste vode. varikozno proširenje vena.zapreminska ener­ getska tvorevina. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. nepravilnog načina života. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. mozga itd. rasterećuje vezivno tkivo i ono. insult. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. Skelet vezivnog tkiva je hologram .ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. hemoroide. sauna. opšte zagađenosti organizma.spoljašnjih i unutrašnjih. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. Setite se. sraštaj) na tom mestu. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. Nasuprot zagađenosti. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. Radi toga na mestu ožiljka. Smatram daje to ispoljavanje . migrene. pravilnom rastu mišića. glavne i drugostepene terapije čišćenja. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. tetiva) izaziva kilu. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. delova teta (morfogenetska). koja ga . a koža se podmlađuje. čišćenje sokovima. krvnih sudova. vezivnog tkiva. preporođujući se. post. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda.. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci.

odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. jetru. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. U celini. gela (međućelijski informacioni gel i slično).). Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . već i 182 183 . krvi. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. od čega prvo početi i kako produžiti. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. Glavno je shvatiti sledeće. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. limfa. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv.koloidna pihtija" čistom. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. međutkivna tečnost). tetiva (sudova. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. Rezultat je da se brzo zasićava . jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita).. mladost. produžiti čišćenjem gela. međutkivna tečnost i slično). struktuiranom tečnošću. Zdravlje. limfa. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih .ono deluje na ceo organizam. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. što omogućava bržu zamenu tečnosti. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. kojeg će organizam potpuno asimilovati. natprosečne sposobnosti. čim se očiste krv i limfa.. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. završili smo čišćenje debelog creva. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje.. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. fascije. Zbog toga. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. energetika.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. Dakle.materijal boljeg kvaliteta". • dopuniti potencijal samih ćelija. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma.ganizma. jetre. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. limfe itd. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. Prema tome. bubrege. vezivnog tkiva i slično).mesta". po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. tetiva.

Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. . . . ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine.G. jela sa mesom. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. „Teški" led treba baciti. elastična. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. Voker je živeo oko 110 godina. Posle 4-5 sati je izvadite. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. Drugi primer. N.8° C. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . navešću nekoliko primera. nezamrznutu vodu prolijte . efekat će biti bolji. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. koja sadrži najraznovrsnije primese. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .očišćena od oko 8 0 % primesa. Led. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. Koža na rukama i vratu bila je glatka. Naravno. ali postižu značajne rezultate. koji je ostao u praznoj šerpi.N. škrob). propuštajući je kroz kućni magnetotron. kao u mladića.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. česte prehlade i uopšte teže se kretao. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. Lice mu je postalo zategnuto. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. . Odeski hemičar N. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . radno sposoban i da vizuelno pamti. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. Četvrti primer. bez bora. Led. S. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . čisleći ih. a zimi na balkon. Osim toga. Prvi primer.to je laka voda.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. rumeno. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Treći printer. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga.poboljšava čišćenje. koja zamrzava pri temperaturi od +3. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. energično. Rastopite led i pijte ovu vodu. nabubrelc vene. koncentrisao je molekule teške vode.

.izbacivanje. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije.). prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva).životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. Tri-četiri i više litara tečnosti. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati.. Posle čišćenja (tj. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. Voker. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. kao u biološkom filteru .to je . da bi se ojačao probavni trakt.prolivu (to jest mi smo veštački. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. a nepotrebno i štetno luči. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. smesu pre pi187 186 .čist list papira" i ona je struktuirana. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. To dovodi do toga. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut.potrebno se zadržava. razblaženim protijevom vodom. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. METOD N. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. Metod je razradio N. kroz kojeg se vrši izbacivanje. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana.u vidu retke stolice (proliva). Drugo. To dejstvo aktivira .. pojačavajući je više puta. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Prvo. da organizam aktivira . zapisanu na njoj. treba popuniti gubitke. [)a do toga ne bi došlo. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici .površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. sa nje je izbrisana informacija . koja se za dan izbaci iz organizma. Slani purgativ daje potreban smer . Sve ostalo se vrši u zidovima creva. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva.

189 . Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. Još jednom napominjem. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. Osobe. . time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju.klistiranje. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . dok ne popijete svih 4 litra. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. Dopunsko povoljno dejstvo.. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže .) Dakle. stvaranja toplote u organizmu. To izaziva poboljšanje probave. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. krvi.jenja treba propustiti kroz magnetotron. a treći to uopšte neće moći ostvariti. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama.to je potpuno normalna pojava. imuniteta.Žuči". (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. tada napravite pauzu 1-2 dana. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje.u takvoj količini. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. Zato se nemojte uznemiriti. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . odstranjivanje patološke informacije. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. ili popiti soka od jabuke. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. koje slabo podnose gladovanje. ukoliko osetite slabost. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. nego pre čišćenja. sve zavisi od telesne težine čovcka. pred spavanje . da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. drugom 4. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. razmene materija. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode.4 litra. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ.

Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Dijabetes. Dakle. posebno insulinske zavisnosti. Adenom prostate. preplašenost itd.). nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . slabost. dojenje. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . stimuliše životne principe . navešću neke primerc.Žuči" i „Vetra". različite čajeve. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". jaki oblici disbakterioze. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). Holecistitis. nervoza želuca i slično. po pravilu. bez suvišnog naprezanja organizma. ali su ipak postignuti značajni rezultati. hipertonija II i III stepena. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. a kod žena . Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. prehlade i uopšte otežano kretanje. slabi ljudi to ne mogu izdržati. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. povećava se imuna zaštita).POVRĆA S a u n a .Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu.ispadanje (prolaps) vagine. meso. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. Bolje je odreći se čišćenja. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . preživljavanje. u kojima. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). jaka glavobolja. škrobove itd. upotrebljavajte protijevu vodu. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja..svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. To je dvostruko opterećenje organizma. Gnojni kolitis. Ukoliko nemate soka. podstaknuti iz­ bacivanje šljake. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. na žalost. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). Srčane mane.). bilo koja onkologija u probavnom sistemu. difuzni hemoroidi. čišćenje ne treba vršiti.3 litra dnevno). tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. ostalo je isto). pripremajte hranu na njoj. time će biti bolji efekat čišćenja. mučnina. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. Prvi primer. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. K o n t r a i n d i k a c i j e . Alekseje Dmitrijevič L. kada je prisutna visoka temperatura. ekstrakte pripremljene sa njom. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj).

njihovo rastvaranje. Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). na­ brekle vene. bez bora. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. čisteči ih.vodu. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. sibirske jele (Abies sibirica). Sam N. etarska ulja . Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća.. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. Trajanje kure je in­ dividualno. na licu mu se pojavilo rumenilo. jele. Picea abies). U medicinskoj praksi koristi se preparat . Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija.životinjske i škrobne namirnice. elastična. usporava razvoj patogenih bakterija. Drugi primer. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća.prirodnih rastvarača. Za primenu odvara kao čaja. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. Koža na rukama i vratu mu je glatka. N. . a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. Voker živeo je oko 110 godina. stuktuiranom vodom. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Poslao je vitki­ ji. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. U odnosu na to. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. a otuda proističu svi poražavajući efekti. a leti .5 0 % manje od toga. koja nije sadržavala prirodne lepkove. bora (Pinus silvestris). Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. energičniji. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Prvo. kao kod mladića. izbacuju se novogodišnje jelke. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti.Pinabin". ulja . jele (Picea excelsa. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke.

Knejp. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. tada se dodaje još i ljuska od luka. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. P. Drugo.. Ukoliko to organizam teško odrađuje. Zalmanov.. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. sve sa 0. Sma­ tra se. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana.četinama. što zavisi od ličnog osećanja. Primer. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. Ukoliko su bolesni bubrezi. izbacuje iz organizma i radionukleide.najvažniji kriterijum. kuvati na 195 .toksina umora". po želji. pored navedenog. tada dolazi do samotrovanja organizma. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Odlučio je da proba lečenje četinama. U tu svrhu priku­ pio je mlade. da odvar od četina. Kurenov i A. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože.ne vole" mik­ robi i gljivice. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Odvar. Valerij Tišćenko ukazuje. Očigledno. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. četine sa više grana bora (može i kedra). čiji je prvi simptom brzo umaranje. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. opora svojstva četina posebno . Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. M. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. tj. Posebno su korisne grančice. Da bi se pripremila kupka od četina. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. uzeli borove četine. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. tek izrasle. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. mikrolešina. S.7 litara vode. ali je lično osećanje u tom procesu . Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. pored otrova i šljake. Zalmanov. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. dovesti do ključanja.

Očistiti ga od kore. Obeležite ih brojevima od I do 5. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. takva riža izvlači. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Uraditi sve isto.ona će biti još čistija).sipati 3 supene kašike riže. Petog dana. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Ispostavlja se. Lečenje traje 4 meseca. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. isperite i zalijte vodom. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Način pripremanja rize. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. Dragog dana. pesak. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. preliti odvarom od četina i brzo popiti. oblažuća. Trećeg dana. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . samo dodati teglu Ni 4. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. nije obavezno dodavati ljusku od luka. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. rižu prethodno treba namočiti. Naravno. samo dodati teglu Ni 5. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Kada se pojede natašte. nam. sitno izrezati u šoljicu. odjednom pola limuna. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Šestog dana. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. Uraditi sve isto. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. šljaku. dobro je isprati vodom. Radi toga one treba da imaju opor ukus. Vodu iz tegle Ni 1 izliti.slaboj vatri 10 minuta. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Na primer. u kojoj se natapa riža. Znajte. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Prvog dana. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. zglo­ bova počinje približno 20-30. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. isprati i zaliti vodom. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Četvrtog dana. Na isti način pripremiti teglu No 3. što je voda čistija. štetne bakterije. soli i ostale nečistoće. Os­ taje porozna celuloza. sluzna svojstva. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. Još jednom je isprati vodom i skuvati. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. ekskrcmcntno kamenje.5 litra dnevno.

kojeg ne . da su krv i limfa jako inficirani. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. 0 Na to. Ukoliko vas posle toga protera. posebno rak. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. natašte. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. I treće. Zato oboljenja. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. crvenog kupusa. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. dobro se čisti svo vezivno tkivo.u proleće i uje­ sen. 198 199 . sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. grožđa.iz tegle N« 3 itd. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Drugo. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata.. Prvo. bez soli i šećera. Obilje prirodne. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka.podnosi" većina patologije. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja.to otežava čišćenje. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. aktivirane vode. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . kupina. primenjujte klistire. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. Pored čišćenja probavnog trakta. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. u drugoj polovini dana . Ukoliko imate snage. što stimuliše produkciju krvi. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. da jedete više sveže i prirodne hrane. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. to znači da se jetra uspešno čisti.najbolje posle 15 sati. kljukve. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. Posle saune piti udarnu dozu soka. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. cvekle. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . Način prime ne rite. a zatim . naročito zglobovi i kičma. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje.

sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova.upotreba „zapaljivog sumpora". votka (rakija). kažu. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Prodaje se u apotekama na recept. metlicu (Xeranthemum annum). travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). nestaju razne kile.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. Radi pripremanja ekstrakta od trava. Pre upotrebe izmućkati. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). koji su primenjivali taj metod. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. Starijim ljudima da zapisu. © Čišćenje krvi prema V. kleka (Juniperus commu­ nis). Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. Uopšte. senf (slačica). U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). alko­ hol. Masaže i masti za čišćenje tetiva. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. gljivica i raznih parazita. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. dobro izmeša i isitni. Ljudi. repa. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. kokotac (Meiilotus officinalis). kuhinjska so.masaže. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Procediti i primenjivati za masažu. time je manja doza. hmelj (Humulus lupulus). prodire). Uglavnom se primenjuju na tim mestima. koja aktivira procese rastvaranja soli). Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). kolonjska voda i druge. Vostokovu. Doza za decu je manja . list šumske jagode. brezove pupoljke. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. korenje čička (Arctium lappa). držati preko noći. Što je dete manje. gde su taloži soli. 200 201 . terpentin. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. kerozin. obloge.

koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. U zavisnosti od stanja.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). dok bolovi potpuno ne prođu. nekol" puta je presavili. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti.jako sredstvo Obloga . zglob. Obloge s medom i alojom . Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Ukoliko nemate kolonjske vode. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. Odozgo umotati vunenom maramom. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). može se zameniti votkom-rakijom. Obloga sc stavlja preko noći. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Sve komponente dobro izmešati. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. Tkanina treba da bude vlažna.ništa nije pomagalo. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Bolovi su postepeno prošli. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . uveče pred spavanje. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. Ne preterujte. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela).. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. i dob iscediti. koj' želimo da očistimo i izlečimo. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. a na drugom se smanjio. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. 203 Obloge s kerozinom . Obično se obloge stavljaju sve dotle. I nema čime ih nije mazala . normalizuje se krvotok. ali ne stezati. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. Uzeti parče prirodne tkanine. tope naslage soli. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine.

U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. uzmi moje nove". U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. 6. gde se nalazi mamuza. kerozin može na njoj izazvati opekotine. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. Pete uveče treba namazati solidolom. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Približno 10 terapija treba. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. a preko nje vunene čarape. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. 205 204 . Oprati jedan krompir srednje veličine. Bolesnik stavlja na sto pevca. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. skuvati ga s ljus­ kom. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Obloge stavljati sve dotle. Posle toga na pete staviti tampon od vate. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Krompir služi za zagrevanje. dok se mamuze ne splasnu. 5. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. navući na nogu plastičnu kesu. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Pričvrstiti tampon. skinuti s vatre. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. 4. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). 1 : jutro oprati noge toplom vodom. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). Prvo treba pripremiti proklijali krompir. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Ponoviti 3 puta. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. sipa mu semena. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Preko navući čarapu. Bajalica protiv mamuza. zajedno s ljuskom. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. 1. preliti čašom vode. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. natopljen u toploj medicinskoj žuči. 3. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Ja splasnu mamuze na petama. poklopiti. 2. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Rastvaranje mamuza solidolom.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. Bajalica odgovara ljudima. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem.

paradajz. kao i voćno sirce. kisele jabuke. V. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. razna vina. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. alkalne soli. mlečnu i slično) koje bi. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. bile bezopasne za organizam. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. Posle slatkih produkata: čaja. Sirce treba dodavati i u čaj. mineralne soli i masne soli tipa urata. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. ovčji sir. a s druge strane.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. kisele soli. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. Razmotrićemo njegove preporuke. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. kao ni fosfati i oksalati. supe. beli luk. nikotinsku. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. rastvarale nečistoću. buljone. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. kefir. kafu. Prvo. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). s jedne strane. palmitinsku. cvekla. Dakle. pretvarajući je u soli. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. limunsku. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. pivo. Da bismo se oslobodili nečistoća. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno.ekstrakt 207 . On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. uključujući točena.kiselo kravlje mleko i slično). jela s kvascem. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. Bolotov. Drago. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda.pepsinc. Radi toga tre­ ba unositi lužine. što Bolotov preporučuje je . kumiš . Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. crni luk. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. stearinsku. zaostalih u vezivnom tkivu. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. kupus itd. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. gde je potrebno. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. šargarepa. a zatim ih potkrepiti primerima. kupus. koje nisu opasne za organizam .

S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. riba. praktikujte vruće kupke. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. Obično se bol oseća samo na početku. dobro oprati i osušiti. Dobija se oko 3 litra soka. jaja. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. tada je otežan prolazak žuči . rena. vodopije (Cichorium inly bus). Pri tom. kao i u krvnim su­ dovima. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. mokraćnoj bešici. koja je za to vreme već prokisla.svakom organu odgovarajuća kiselina. lišća podbela (Tussilago far/ara). Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. kisela i slana jela. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. To isto korenje ponovo se kuva. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). ali 5 minuta u istoj količini vode. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). gljive (To nije najbolja varijanta. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. dodajući mlečnu surutku. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. rastavića {Equisetum arvense). 209 . repe (Brassica rapa). Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. mlečni proizvodi. dok se ne dode do 100 grama. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. srca i krvnih sudova. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). Ispija se takode za 2-3 dana. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. dok je ima. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. bubrežnim karticama. Pored toga. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. Ona posebno ojačava tkivo pluća.otuda i bolovi u jetri.nekih biljaka ili sokova. a zatim se sve normalizuje. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. žučnoj kesi. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. Čuvati u teglama na toplom. Sok se čuva u frižideru. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. ali je efekat čišćenja ogroman. kore od lubenice i bundeve. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. Doza je 100 grama. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. a urin dobija boju rde. Čaj treba popiti za 2-3 dana. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. Soli izlaze neprimetno. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu.

Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. . polna moć itd.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. Prema tome. Navcšćcmo konkretne primere. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . i to u bezopasnoj kon­ centraciji. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. © Rastvaranje soli. sauna.urina. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). koja ima najbolje osobine prodiranja. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. a za opštu oksidaciju .rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma.slično se rastvara sličnim. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate.gladovanje.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Prvi primer. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. jetra je poboljevala. To je uistinu božanski proces. drugo. Prve 211 .to je najbolja od svih poznatih terapija. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . prvo. kao i njihovo izbacivanje. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. vlastita mokraća). pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . naročito u j e s e n i zimi. veća radna sposobnost. izdržljivost. Na kraju. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . potreban je krajnje savestan rad. a dva puta sam bolovala i od žutice.urin (tj. Postupak se uprošćava i skraćuje. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . a preostale dve na drugu etapu .pret­ varanje nečistoća u soli. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . Međutim. izbegavamo mesnu hra­ nu. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu.

od čega 100 grama starog. živim samo na sokovima. imao sam česte grčeve. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru.otuda toliko bolesti. Bolotovu. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše.. d a j e ncgde bila ranica. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi).produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. Dijabetes. Lekar je rekao. blokade zglobova na rukama i nogama. Sok pijem uglavnom od tikve. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Počela je da me boli jetra.urin razjeo jetru". Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. i pahuljice. raspadao sam se.Dva puta sam čistio jetru.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda.. a ne mogu ni da jedem. Taj proces sada treba dovesti do kraja. Komentari i preporuke. gusta i jako tamna. tada limuna nije bilo). Navešću izjavu B. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. neka se prikloni ponašanju svog organizma.„odstajalog" više od 7 dana. V. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. Uveče sam imao malo proliv. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. Šta dalje da radim? Dok se nisam . To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile.s v e je nestalo. I nekakvi parčići su izlazili. ne smcm da jedem. 47 godina. što svemu vcrujem. Bolotova: . Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. Odbacila sam sva lečenja. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan.A. Bio sam zapanjen.počeli su da mi otiču očni kapci. a mokraća je razjela i nastala je rana.. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . bili su prepuni nečistoće . izvrtale se noge. 100 grama svežeg. Naročito me noću boli jetra. N . Ovaj čovek. ponovo se obratimo B. gljivična o b o l j e n j a . Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke.. nešto psorijaze.lečila" mokraća je bila svetla. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. što je veoma dobro. kao i žena o kojoj je bilo reći.. a zatim samo ujutru. Ukućani me grde.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga.. ekcemi. Mokraća mi je sada mutna. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. i crno. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . reumatizam.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. bakterije mlečnih surutki). prirodnih za ćovekov organizam. ali nisam imala zatvor. V. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. koje uopšte postoje u prirodi. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). . Rečju. Mnogo sam se iscrpila. dobra. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. bolesna jetra). . iz Pavlovgrada . On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. 212 Drugi primer. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. ići u saunu (pariti se)." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat.

nos. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. aneurizma trbušnog dela aorte".Otrovali su me. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. pluća. U suprotnom. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. Hodao sam veoma teško. godine glasi: . Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. Komentari i preporuke.Reuinatoidni poliartritis.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . vagina). N. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. a moja dijagnoza iz 1983. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. 1 čaša šećera. oči.tre­ ba promeniti ishranu.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . 215 . a naknadni efekat jedinstven.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . a sada je 40-30. I za mesec dana zadivljujući uspesi.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. . Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse... Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. Ukoliko se takav urin unese u organizam. ukupno 3 litra. soli se mogu ponovo nataložiti. Uputili su me u Jaltu u banju. da se ne stvore vinske mušice. treba očistiti .. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. MS). Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. Ubuduće . Posle druge kupke bolovi su prestali.Godine 1990. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. SOE je bilo 60-75. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. a tome je j o š doprinela i toplota. Radio sam u fabrici. Uradio sam 10 kupkica. . kao stoje to uradio A. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. probavni trakt.debelo crevo i jetru. te nije zakukao: ." Treći primer.mcnti. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Lako pišem des214 nom rukom. izlečite me. stvoreni od sličnih bakterija. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. Resio sam da primenim urinoterapiju. ali bez rezultata.. . Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. Četvrti primer. obolela su mi stopala nogu.. Naravno. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta.. Peti primer. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. Velike izrasline nestale su posle treće komprese.

ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. Do­ punski se očistila i jetra . Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. Bilo je teško uzdržati se odjela. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. samovoljno.24 časa nedeljno. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Početkom 1991. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti).stezali".dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. Kijev .l' 28. počela sam da gladujem prema metodu Brega . Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . jedanput ujutru na 1-1. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Poremećaj je prestao neočekivano. imala luđački apetit. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. 33 godine. na njima pomodrele otekline. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi).ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme .. ali su rezultati bili slabi. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Izgubila sam oko 10 kilograma. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). — Marina Viktorovna. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. godini.5 časova pre jela.bili su upaljeni zglobovi. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. Posle p r v o g čišćenja jetre. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. Očigledno jetra nije bila u redu. ali je ostao otok na zglobovima. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. To se pojavilo i na prstima ruku.Šesti primer. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . Pošto su se zglobovi jako . počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. kao ranije.. Godine 1990.. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. To se poklopilo sa trudnoćom. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova.noću.

svakodnevno masiram telo svežim urinom". Sedmi primer. negde u dubini. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. koja je ometala rad celog organizma. razmena soli. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa).62 grama. trebalo je očistiti jetru. rezultati su bili fantastični. to je jednostavno prirodni proces. tada drobi kamen". Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno .47 grama. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina.otuda pozitivan rezultat. Ujutru da jede proklijalu pšenicu.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje.za zglobove nije dobro). Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. . Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. 56 godina. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. grad Hnergodar „Godine 1979... slabinama i kod išijasa. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. da primenjuje tople hidroterapije (kupke." Osmi primer. a tokom dana da pije protijevu vodu. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli.1. krsta me nisu bolela." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .Nadežda Aleksejevna. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. bila sam dobro raspoložena. Pomaže pri bolovima u kostima. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. prestali su grčevi. menstrualni ciklus. Njegova doza je . Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. Postalo mi je toplo. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Bol sam osećala sasvim malo. Osim toga. tri dana. Ipak ostala je sluz.. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. . U ovom slučaju ništa nije čudno.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. Krasnodarski kraj . K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . Splašnjava tu­ more. gladovanja i urina. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . što je i urađeno .Zinaida Ivanovna.

Kroz nedelju dana može se po­ noviti. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. Na primer. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Simptomi toga su mlataranje zglobova.Pila sam lorber 5 puta . što 221 . Primer. budite oprezni. na ovaj način. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Moskva . U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. seme) ima jaka razređujuća svojstva. Terapiju ponavljati 3 dana. Način prime/te. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). da se pored zglobova i vezivnog tkiva..5 sat dok se ne dobije kašica. dobro čisti i pankreas. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . Osećate potrebu da sednete i posebno. Da se soli veoma energično rastvaraju.to. jer može da izazove krvoproliće). skuvajte svinjske nožice. Uočeno je. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. Ne preporučuje se jesti druga jela. da istegnete leda. stabljika." Upozorenje. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. staviti na vatru i kuvati oko 1.o d 3 do 6 . Zapamtite. možete se uvcriti kroz nedelju dve.se popiti sve odjednom. da ne bude pasterizovano).spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. koja će „uneti" peršun u organizam. Međutim u početku će se leda . pripremite od njih pihtije i druga jela. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva.. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara.materija. čak i na svakih pola sata. Preostaje da se reši problem. 47 godina.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. 9 meseci i duže. lišće. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je.Natalija Nikolajcvna.

to znači.lepljiva sluz posebne vrste. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. taložeći se u svakoj ćeliji. Ta „ a m a " . tj. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku.. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. Zbog toga. ovde bih ukratko izneo nešto o postu.mesu. odbacujući sve lažno i strano. koje guše životnu aktivnost ćelije. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. a to. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. komfor itd. seks. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal.. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. Ukoliko se to ne radi svesno. dobrovoljno. ceo organizma gubi sposobnost da . Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi.sluzi. pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. koja se nagomilava u ćelijama. 1891) opisuje pojam . Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . da se uzdržavaju od hrane.n a j t e ž i je zadatak. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja..bela lepljiva sluz. Sada znamo.. sa svoje strane.. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama .. . utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. njen iermentni i genetski aparat. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. masti i 223 . Lekoviti cilj posta. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. kao i niz drugih materija. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . alkohol. Tim postupkom on je sebe izdigao.zadržava" vodu i dehidrira.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. Sve navedene terapije čišćenja. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " .) čini čoveka njihovim robom. Njeno odstranjivanje iz organizma . Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam.. zauzeo glavno mesto u samom sebi. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. razarajući postepeno organizam. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. da se mole i prinose žrtve. treba smanjiti. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". kao prašina na ogledalu.nalaže na sebe post".

to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja.tako odab­ rati namirnice za ishranu. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. sluh. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. završavajući ih prohladnim tuširanjem. 225 .slično. Veliki post. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. vremenom. to neprijatno zvuči: glavobolja. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. kvalitetan i dug život. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. Znači. Zatim promenite nozdrve. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. pri čemu. Svaka religija ima svoje postove. Prema tome. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. čovek post­ aje psihički neuravnotežen.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. Prva faza je smekšavanje. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. čulo mirisa. Terapija traje 5 minuta. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. koji je opisao Bolotov . treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. samo ne tim. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. sluha i naročito čula mirisa. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. da živi zdrav. Božični. Petrov post i Velikogospojinski post. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. slabi vid. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. Dakle. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. pamćenje. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. Naravno. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Sluz delimično izlazi. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta.

© List bokvice (Plantago major).. Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja.2 dela.1 deo. Odlično odgovara deci. Sipati u manju šerpu. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. 227 226 .I. grad Doncck. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. nosom i grlom. Maha rotundifolia) . Manje poboljevam.5 delova. testenine sa maslom .2 dela. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. 0 Anis (Anisum vulgare). cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Kao sredstva za iskašljavanje. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. list podbela (Tussilagofurfara). © Cvetovi zove (Sambucus nigra). • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. Sada posle ispiranja ušiju. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. © Pupoljci bora.. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. Primer . Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata.1 deo. Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . koren belog sleza (Althaea officinalis) . Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. skoro da sam izgubila sluh. Ona sadrži posebna eterična ulja. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti.1 deo. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. Hvala Vam". „Bolele su me uši. Dobićete tečnost sličnu sirupu.biće još bolje. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . koja čiste pluća od sluzi. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. Pomaže kod napada kašlja.2 dela. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. B. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. Plodovi a n i s a .Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. Može se malo zasladiti medom. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja.

pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. koja se brzo isparavaju. povremeno mešajući. Zbog toga. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. © Rotkva (Raphanus sativus). Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. meso. Obavezno odstranite zatvore. Kod osoba.2 dela. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. koren belog sleza — 2 dela. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. © Kartop (Viburnum opulus). što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Ima gorak ukus. opor . 229 .. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. list podbeia . koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi.Vranilova trava (list i stabljika) . koji se razmešta oko pluća i u glavi. Zapamtite. To je u vezi s tim. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela.Sluzi". Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Uzimati po 100 grama posle jela. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Ostatak melase baciti. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. stoje u tom uzrastu jak životni princip . ukoliko ste imali zatvore .2 supene kašike pre jela. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Sledećeg dana pri­ premiti nove.an­ tagonist sluzi.1 deo. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. ostaviti da odstoji 4 sata. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. Upotrebljavati ih u toku dana.oboljenja pluća su njihova posledica. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Supenu kašiku smese sipati u termos. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. koji je antagonist sluzi. koji može da traje po 20-30 minuta. poslastice. ne prelivati ih i ne cediti. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. P o d s e t n i k . Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Ukus je gorak. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Po ukusu kašica je malo slat­ ka.

teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. Ispostavlja se. preliti čašom ključale vode.pesticida.. jabuke. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). Zato ubijajući bakterije. koju te bakterije stvaraju. kukuruz. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. kao karbolova kiselina. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. ovas. utiču na aktivnost fermenata. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. na 20 minuta pre jela. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. koje sadrže celulozu. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. d a j e to jak otrov. Pesticidi. pa se ustručavam da pijem. Sto se tiče kore jasike. Preparati od jasike imaju protivupalno. jako izražena otrovna svojstva. izazivaju prevremeno starenje organizma. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. da iz nje izlazi samo sluz. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . Kažu. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih.. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice.početi od male doze. Praksa je potvrdila. odlično ubija mikroorganizme. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. I što je najgore. Govorila je.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. a listovi u maju-junu.saliks). kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. antiseptičko de­ jstvo. ispljuvavajući stalno sluz. ali bez obzira na to. sočivo (leća). Jasika spada u porodicu vrba. Može se piti i čaj od kore jasike. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. Sada znamo. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. 231 . ona podstiče izbacivanje sluzi. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. radionuklcida i teških metala. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. manje toksična jedinjenja. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. lišće i kora sa mladih grana.

Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. kupus. nara. Ukoliko kuvate meso. tanko crevo). koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. koštana srž. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije.heljda. orasi. koji se sadrži u ljusci. napunjen surutkom. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. mladi kravlji sir. Zapamtite. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. rotkva. višnja. kuvana jaja (stroncij u m . iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. Ljusku ne bacati. Različiti odvari. pri kuvanju prelazi u belance). Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. neočišćena riža. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. koji imaju purgativno. suvih šljiva. da produkti životne aktivnosti bakterija. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. sipati jednu čašu šećera. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. suva kajsija. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. bundeva (tikva). da se ne bi pojavile vinske mušice. orasi. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. kosti. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. da se pomoću 265 mililitara vode. ječam. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata).sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. suvo grožđe. teških metala i pesticida iz organizma. Boris Bolotov. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. podstiču čišćenje organizma od opisanih. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. . oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. šljiva. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. govedina. cvekla. krompir s ljuskom. koja prođe kroz bubrege. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. šargarepa. beli luk. kajsije i kafa. 232 veoma štetnih materija. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. crna ribizla. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. pasulj. luk. peršun. na koje dospeju (želudac. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. crni luk. Bolotov tvrdi. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. kljukva. već i nju 233 .

kao da se doji. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Količina krvi. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. naročito kod ljudi sa više oboljenja. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. već i povećava količinu joda u organizmu . povećava se za 3-4 puta. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. Ako je tečnost žuta. toksina. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. T. Dodati čašu šećera.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. u toku 2 nedelje. bolje na gladan stomak. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. Oni koji su gladovali. zatim tečno kao voda. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. Ulje je u početku gusto. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. Na taj način. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. kiselina. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. po­ sle čega ga treba ispljunuti. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. kažiprstom.ogledalo zdravlja. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. i ne srne se gutati. aktivira se i reguliše razmena materija. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta.staviti u vrećicu. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. koji ima prijatan ukus. Ulje se sisa kao bombona. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. u trajanju od 15 do 20 minuta. ili uveče pred spavanje. proces sisanja nije doveden do kraja. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. bez naprezanja. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . slobodno. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Tečnost mora da bude bela kao mleko. pojačava se razmena gasova. podjezične i podvilične. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti.

Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. 2. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija. MŠ). Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. a u jeloviku udavite". tada stavljajte cepanice uz noge. Prilazite velikom i lepom.izbacuje kroz vrh . Kao čovekov . budite otvoreni s njim.. ener­ giju biljnog porekla. Ne prilazite malom. Udvarajte mu se. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. ali na energetskom nivou. i obrnuto.patogenu" energiju -životinjskog porekla. „vidi" ta energetska strujanja. Ako se noge grče. u breziku ženite. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). medu njima je najjače gladovanje. Pri tom drveće prvo uzima . Veoma mali broj ljudi.d a j e predaje. Postoji mnogo drugih čišćenja.lošu*' patogenu energiju. takozvanih ekstrasensa. ona imaju malo energije. koja idu od drveta prema čoveku. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. zahvalite mu se. 3.upija" i .. U prirodi.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. tada ima .9 6 % ljudi su jasika i topola.hraneća" svojstva. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode.. širine 2-5 milimetara. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. znači ono ima „upijajuća" svojstva. a za nas patogena.družite" sa njim. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog).. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). Naći drveće koje . U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. kao sa najboljim drugom. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. što će se blagotvorno pokazati na njemu. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . koja je srodna nama. Poklonite mu pažnju. bor i kesten.. a takode ni bolesnom drveću. a protiv glavobolje uz glavu". Gladovanje.daje" energiju.. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . tj. . koja mu je srodna..pluća. mada nekima prijaju breza.. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice .metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. a druga vrsta . Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku.mikroleptoni.. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . na svakom koraku. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se .Upijači" energije za 9 4 . a ukoliko je obrnuto. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).

Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. artritis. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva.Kada sam imala 3 1 . Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . i upalama. Strašno me je svrbelo i bolelo.. neće znati za tugu.. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. Od tada je prošlo 17 godina. To se ispoljava kroz česte angine. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . srce će mu biti radosnije". Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. želudačno-crevne poremećaje. bolovima u jetri." 238 Uopšte. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. Mejliščev je izašao na ulicu.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu.. Na prisustvo ovog fakta. Printer . Ivanov. ali sam sve otrpela. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. koji ih sprovode. prislonivši na nju obraz. a takode i kod hroničnih oboljenja. i što ga više bude imao. ukazivao je P. opeko­ tinama i traumama. koja boluje od astme. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom.Onaj ko ga ima uza se. Kada treba upotrebljavati . broj 4. godinu iznenada je počela da mi opada kosa. Na primer.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a .Ono produžuje život. leci od trovanja.Tada mu se u glavi razbistrilo .Nadežda Aleksejevna. svilenkasta. čije je korenje međusobno sraslo. srčanim nervozama. izvučena iz organizma pacijenta. jedna starija Iranka. svraba glave. zlata.upijajućim" svojstvima. gušavošću. Dmitruk (časopis „Svet". a kada .. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. očvršćava stare.. J. grad Energodar. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. Navešćemo najprostiji.. 5. Primer—Recept za Dubravu M. Bolje bio tako neizdržljiv. kao što se to desi­ lo jednoj ženi.. Nestalo je peruti. Od tada mu se bol nije pojavljivao..bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Možete oboleti." Nije tajna. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. kao što je Anahoret rekla. prelaze bolesti pacijenta. da ona ne bi na tebe preskočila. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. čišćenje organizma od crne . ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. osteohondrozom. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe..4.. Moja frizerka. . posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće." 239 . 1 . da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici.Pre više godina Mejliščev E. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. 1990). da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. K. prelaska bolesti. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. što se ispoljava glavoboljom. kosa je postala blistavija. pre­ hlade.upijajuće" drveće (ili daščice od njih).

Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. dobija se gas­ tritis. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Pri tome. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. i genije je paradoksov drug. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. U suprotnom. POLIPA. CISTOZNIH.. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Osobe. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. GLISTA. a patogene ćelije za biljke u životinjske. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. idu pogrešnim putem.. Ako je organizam dobro oksidisan." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . organizam je sam obnovio rast kose. ne mogu nastati patogeni procesi. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Drugim recima.I iskustvo je sin velikih grešaka.. Opadanj kose . Ipak. svra i drugo. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija.. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. Kad se oslobodio nečistoća. Ali. koji ima boju sunca.. 241 240 .mesto njene lokalizacije. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. a prema tome i deo njegovih svojstava . tada ćete se osloboditi ti nečistoća. nasuprot tome. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. Urin. MALIGNIH). Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Životinjske ćelije.najjači je čistač. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .

I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. stavljenoj u posudu sa vodom.) nije bilo nikakvih promena. prokuvanim u flaši. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana.Godine 1988. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. brašno itd. Prvi primer . Izbegavala sam večere... Nažalost.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. Kada budemo razmatrali probavu hrane. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice.I . U oktobru 1990. a ja živim kod njih. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer .pojedinačnih i u grupi. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem.. a na dojku sam stavljala obloge.D. razmišljala sam. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. a od 1. Htela sam da idem u bolnicu. nisam ništa preduzimala. a u 3 časa popodne ručak .ponovo povrće: cvekla. a ispod dojke je potekla kao potok. MŠ).. Nije me bolelo. Moja deca. s ciljem profilakse i lečenja. biljke.svaki drugi dan. decembra nije se pojavilo nijedanput. Lekar je savetovao operaciju.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. Više se bojim. ." Treći primer . godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. 243 . M. a zatim i krv. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma.. krupice. a takode biološku vrednost produkata ishrane.salata sa posnim mesom. Iz nje je počela da lije krv. Dva puta dnevno stavljam obloge . Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Za oksidaciju organiz­ ma. Nisam pristala. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. 76 godina. Dojka me mnogo svrbi. Samo se zaustavilo.N. potkrepivši gaprimerima iz prakse. 242 Nisam gladovala. grad Ternovka. I evo ponovo cista. mahu­ narke. V. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . najdostupnije preporuke. voće. U početku se cista smanjila za 2 puta. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. a jela sam 2 puta . Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. Do jula meseca ove godine (1993. Gla­ dovala sam 10 dana. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. . grudi mažem suncokretovim uljem. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Nisu me operisali zbog slabog srca. jer sam po ceo dan sama u kući. grad Gubkin.. ali sleva. .stvrdnuće. kod mene su otkrili rak leve dojke. samo gnoj. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. Kao da se rast tumora zaustavio. ali se pojavilo mnogo ospi.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima .Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. grad Volgodonsk.predveče i noću. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. Prestala sam da stavljam obloge. Stavljala sam i preko dana. dovezli su iz bolnice onkologa. Popiću pa šta bude. šargarepa i svež kupus . Do 1990. I. a potom je više nisu našli.

alkalne. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. brzo su se preselile „na drugi svet". lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. Oksidišući. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . opera­ cija . Maslenikova: Krasnojarski novinar K. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. Hemoterapija. stopala. zameniti ih kašama na vodi. N. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. Zapamtite. ugrušaka i tome slično. te sredine od kiselih postaju trule . O polipima debelog creva već je ranije bilo reči.aktivirati prirodni proces lečenja. 3. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. Mnogo me bole zglobovi i kolena. pričao mi je o svo­ joj tašti. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Više se kretati i češće pariti. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku." Komentari i preporuke. Živcla je j o š 10 godina.samo slabe organizam. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv.. samo po kući i po potrebi.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. a takode i kataraktu.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. zračenja. raditi urinske klistire. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». I oporavila se.parazite. Ostalih dvanaest bolesnica. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. 2. tako treba postupiti u datim slučajevima . demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. Malo se krećem. koji su izazvali tumor. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije.Iz knjige Tajna napitka bogova A. ne delujući na uzroke.mleko. koji se stalno rasprskavaju. Radi toga trebalo bi: 1. meso) je idealna sredina za njihovo . Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Trula hrana (naročito belančevinasta . 4.uzgajanje". Prema tome.biljnih ćelija. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. Prvi primer . 245 . ali osećam veliku slabost. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom.

Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. Tako sam sa noktom. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Nestao je dija­ betes. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. MŠ).Mihail Grigorjević. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Četvrti primer . Svake godine nokat je tamnio sve više. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. dočekao prošlo leto. To se desilo u 2 časa noću (1988). tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. N. Primena urina .najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. koji se klatio.Jekatcrina Tihonovna. invalid I kategori­ je.. Peti primer . On se obratio jednoj starici. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Pij svoju mokraću. Kroz 5 minuta sam ozdravio. nestao je polip u želucu. Još tačnije. Šesti primer — A.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću".sluzi i truleži u kojima one žive. da mi nije poznato na čemu se držao. a izgleda da lečenje nisam završio. a razslojio se tako.Poslao mi g a j e Bondarenko: . „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom.. grad Harkov. kada se pije.nozodima".. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. jezu) u stanju potpune samoće." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. setio sam se uri­ noterapije. 247 . Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Maslenikov. bez lekova. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija.Drugi printer . grad Gupkin. Mislim da su mi proradila creva. Treći primer ." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. Više mi se to nije ponovilo.. koji ih je prouzrokovao. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . Na to su čak ukazivali i naši preci. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. srce bolje radi. ratni invalid. stomak m i j e mekši.

želudac i creva su pro­ radili. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. Ništa nije pomagalo. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). i protivupalnim sredst­ vima. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije.. Poluukuvan urin na suncu . I sada se on ne klati. pa do koagulacije i sušenja. 17 godina. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. Malahova. već stoji čvrsto. P. 249 . gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati.otuda izlečenje. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . čak se i težina smanjila skoro do normale. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata.Imala sam grip. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma." 248 Osmi primer . koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima.to je ispiranje vagine vodom.. ospe su skoro potpuno nestale. mokraćom. Sedmi primer . To se posebno odnosi na žene. U zavisnosti od sastava tečnosti. . Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. i heparinom.Nataša..Uvidevši takav zapanjujući rezultat. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće.Valentina Nikolajevna. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. Za vreme trudnoće. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Ne znam. Osim toga. Ispiranje špricom . koja se koristi za ispiranje. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija." K o m e n t a r . Mene su „lečili" i antibioticima. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. grad Voronjež. Ubrzo su prešli na transfuziju.Kod kćerke su oči krmeljale tako. grad Severodoneck. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. . Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. da ujutro nije mogla da ih otvori. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla." K o m e n t a r . Mikroorganizmi. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. Posle završetka terapije ispiranja.

pa čak i mokraćne bešike.do postizanja lekovitog efekta. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). neprirodna ishrana životinjskim namirnicama.u k u v a n u do 1/2 . Pripremiti 1. preživljenih stresova. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . za lečenje navedenih oboljenja. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. nepoznavanje rada . Ona se može unositi kod erozija grlića materice. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Uzrok . Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. bokvice. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). Na primer. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. ostaje na svom mestu). Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . koja izaziva alkalisanje organizma. ukoliko je tamo postojalo. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). 251 250 . listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). N. A.patogenim gljivicama.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. I deo meda i I deo alkohola. kod 15 . žalfije (Salvia officinalis). koru hrasta (Ouercus robur). Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. Napominje se. Na primer. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). © Rastvor lapisa (nitrata srebra). Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). Dodati 40 grama kore hrasta. dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). trave troskota. lišće koprive (Urtica dioica).1/4. oraha. koje imaju koagulaciono. koriste se i druge smese. Rok primene tih ispiranja .. kod upalnih oboljenja polnih organa. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti.kvaliteta duše".obilje psihičkih stega. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. Gumenu krušku puniti više puta.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Prema posmalranjima Rižova. po 20 grama svakog. abortusi. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. kao i vlastita mokraća. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. naravno. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Pored mokraće. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama.

. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja.. koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: .) Ubedio sam je da produži lečenje. Ta žena j e . a posle nestanka neprijat­ nih osećaja ..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. Maslcnikov: .sposobnog da rastvara ugruške krvi. Drugi primer.. Kod vas je sve čisto. rekavši joj. dok se ne pojavi zdravo tkivo. N. obloge (prvo običan urin..kvaliteta duše" . tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. a zatim ukuvani). mora da trpi bolove.Jedna žena mije pričala. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. A. Prema njenim recima. (Jedan od . . Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. Evo nekoliko primera iz prakse. ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. U vašem kartonu ima svega mnogo. a ja kod vas nisam ništa našla. 253 . erozija grlića materice. dopunski aktivirala samu tečnost.. 252 Prvi primer.. Oboljenja vagine i grlića materice .. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). prost. pa je bolesnica izvadila tampon. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. Prisustvo kortizola u urinu . Prisustvo fermenta urokinaze . 2." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. kako je sama lečila eroziju grlića materice.. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana.nedostatak želje da trpi neudobnosti. Bolesnica M. koje je praktično teško nabaviti. posle teških porođaja (preživljeni stres).lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. On je mnogo efikasni­ ji. dostupan i efikasan.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija.rascvetale ruže". da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da.jake protivupalne (antiinnamatorne). bolove. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. 38 godina. prema njenim recima. već i zato što su.ukuvanim).. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature. Pre pola godine lekar je rekao. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom.Čudno. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. antialergijske i antitoksičnc materije.. 1. sve je počelo pre 12 go­ dina. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi.

nije mogla da pije urin. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. strašno zapuštena erozija grlića materice." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma ... vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. koji se sadrži u njemu... Naprsnuće jajnika. Vrlo verovatno. Mlada žena.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .. Bolesnica I.. U aprilu 1990. koja daje samo privremeni efekat. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. 20 godina. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. Zapuštena erozija materice. koji dopunski razjeda bolna mesta. .. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. Drugi primer. moguća ponov­ na operacija . da decu neće moći rađati. sama od sebe je otpala. Postoperativne upale .tamponi sa svežim urinom.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. ostao je samo mali deo. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice.. P r i m e r . U težim slučajevima dodati gladovanje. tumori u obliku kesica na kanalima materice. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. marta 1990. /ironični parametritis. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta).Moguć recidiv. Veoma loše analize. Tako se lečiia od 8. erozija se znatno smanjila. brzo otklonio upalu i bol. tamponi sa svežim. stavljati obloge na šav. za koju su je pripremali.pijenje urina.. nabubreo šav. kao i ispiranje špricom. a dalje topao.piti urin. Hitna operacija. Potpuno se izlečila za nedelju dana. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. upalnog procesa skoro da nema. Stari. godine uspešno je rodila sina. Cis­ ta. posle čega je otišla kod svog lekara. salpin­ gitis . stavljanje obloga od svežeg. prvo svežim. 18 godina. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. cista jajnika. Upala jajnika. ispirati se.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Samo što se udala. Upaljen. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa).odstranjivanje drugog jajnika. godine. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. neoplazme slične tumorima na materici. koji bi na račun kortizola. Način lečenja: preko noći . Lekarska dijagnoza: . a zatim ukuvanim urinom. ujutro . s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. Rezultati: oseća se odlično. Prvi primer. 255 . Moguća operacija. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. kao i pijenje urina ujutro.ispiranje vlastitim svežim urinom. do 22. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. Mlada žena. ukuvan do 1/4 . Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. 20 godina. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu.

kosa mi je porasla skoro do pojasa. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. koji sadrže veću količinu soka. 257 . Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. Prvih dana za vreme lečenja. Upozorenje. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Nisu me bolela leda i bubrezi. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. godine . nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). prema statistici. kako sve raditi. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. nečim neobjašnjivim. Nataša: „Imam 26 godina. U sve sam neograničeno poverovala.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . a j a k o sam želela. rekli su mi. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. da iz toga može nešto da se desi. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. Nisam verovala. I tako dve nedelje svakoga dana. U stvari. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. Ubrzo posle toga. Pri tom treba imati na umu. Usuđujem se da tvrdim. posle hernije mi je bila suva i odsećena.. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. Ipak se nešto promenilo.. Manje me je mučila mokraćna bešika. proročki san). U drugom slučaju tog efekta nije bilo. da sa mnom nešto nije u redu. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". o kojem sam svima govorila. Još me je lečila biopoljem. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. nije se lo­ mila i nije opadala. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. Tako da se ne bojim ćelavosti i. Ero­ zija je prošla. Ali. Najčudnije . spontano me je treslo. nego plodovi sa debelom korom. Bila sam udata dve godine. Jer. Nisam imala dece.A r m s t r o n g Živa voda. mislim. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. da mogu da idem kući. Kosa mi je jako opadala. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Rodila sam tačno tog dana. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. s mojom ličnošću. da se to veselila duša mog mališana. Obećala mi je pomoć. postala dva puta deblja i jača. Zatim je sve prestalo. Treći primer. i pila sam celu godinu urin. nije mi bilo gore.

da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. tj. Taj broj se može povećati. Sto se tiče količine soka. što označava normalnu krizu ozdravljenja. i drugi . Za vreme progresiranja bolesti. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. takva količina soka može se pokazati ogromnom. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu.to je lečenje za vreme napada bolesti. potrebnog za lečenje. Tako se. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. pojave neke nenormalnosti u radu creva. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Autori tog metoda tvrde. Uglavnom za ljude. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. Svakog narednog dana ta količina se povećava. koji imaju prepobuden životni princip . kao i produžiti sama kura lečenja. Praksa je pokazala. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. na osnovu iskustva. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. bez šećera. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela.Žuči".. tada treba privremeno prekinuti lečenje. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. posebno za čoveka. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. Napominjem. 5 limunova. na čemu se i završava lečenje. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti.

Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. pre odlaska na spavanje. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. ubrzo nestaje perut. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Eksperimenti su dokazali. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. koji ih je dotle mučio. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. On odlično dezinfikuje i jača kožu. 260 261 . a upravo: potpuno mirovanje. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Mnogi tvrde. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). a zatim se postepeno smanjuje. pravilno se hraniti i izbegavati sve. čini nokte lepim i blistavim. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. tj. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. daje izuzetne rezultate. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. ne vidi se talog. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. On smekšava kožu ruku i lica. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate.krize. kada se bolest ispolji. vruće kupke). Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo.

šta svaka žena treba da zna 4. upozna sa dostignućima savremene nauke. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake.metod a k a d e m i k a Butejka. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. Z D R A V L J E Ž E N E . čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. t k a n i n e i d r u g e materije 8. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . da bez čišćenja — n e m a izlečenja. čitavi dijagnostički kompleksi. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. pluća.lečenje i profilaksa 3. koji su tvrdili. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. Ž I V O T 9. jetru. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U .strahopoštovanje . P R O S T A T A 9. Sve to uliva poštovanje. Kada se nade u bolnici.pije: rekli su ubadati . Koristi se složena medicinska aparatura. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi.srce. I S H R A N A I H R A N A 3.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. L E Č E N J E K E R O Z I N O M .lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site.prihvata. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. U pravu su bili drevni lekari. L E Č E N J E K O R E N J E M . Z D R A V L J E M U Š K A R C A . Henrih Nikolajevič Užegov 6. U R I N O T E R A P I J A 5. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. već po tri odjednom . Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. posebne sobe. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. Pjatras Šibiijskis 262 . T U M O R I . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4.biljke.biosinleza. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. Međutim ukoliko mi znamo. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . minerali. čovek se sam sebi čini ništavnim. S V E O Z A T V O R I M A . G L A V O B O L J A . L E Č E N J E D I S A N J E M .jer presađuju organe.ubada: rekli su treba rezati . pa čak ne jedan organ. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . L U N A R N I Osnovi zdravija. tada uvek možemo sami sebi pomoći. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1.opstipaclje kod ljudi 5.reže: preporučuju neku seansu . Mahmut Šehić 3.

Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Rušelj Blavo Doktore. P O B E D I L A S A M RAK. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. N. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Marijana Zjola MarkuS .Biblioteka Realni produžetak života. posavetujte. L F . ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. Mihail Nikolajevič Šćetitin I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful