G.P.Malahov - Ciscenje organizma

GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava .... VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . smekšavaju. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 ..čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije.. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .. omotavaju.

do danas.naučnu. a zatim i stručnu . Nažalost. U proteklom veku.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. POLIPA. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. U prvom redu strada probavni trakt. a zatim se patologija širi dalje. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Zato je pravo zdravlje velika retkost. CISTOZNIH. posle tolikih saznanja. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. MALIGNIH). pri tom. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. GLISTA. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu. Ž.

zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. posebno poglavlje o ishrani. P.ako si oboleo. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. pravi čuda. do kompleta knjiga G. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. iako su ta čuda samo deo prirode. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. iako nije lekar. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . kao lekaru. promeni ishranu. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . Na kraju. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. praktično bez greške poznaje fiziologiju. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Slušajući komentare lekara o toku bolesti.upoznaš je i zaljubiš se. Ukoliko to ne pomaže. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. ali industrija lekova traži svoje žrtve. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. promeni način života. kao što je to slučaj sa svim profesijama. Oduševljava to. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. jer mi je u međuvremenu (1997.razara ga kao atomska bomba.sila" zavisi naše zdravlje.) umrla supruga od tumora na jetri. 11 . Stari mudraci su govorili .NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. a praktično su srasli s njom. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. Ukoliko i to ne pomogne. probavnog trakta i daje praktične preporuke. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. pribegavaj lekovima i lekarima. što Genadij Malahov. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. Meni. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. Nažalost. Nadežda Semjonova..većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu.

profesor.narodnih metoda lečenja. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. ljudi). Drugovi su me nepokretnog prevezli do . koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): .) koje sam preveo i prevodim. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. Rušelj Blavo. ipak. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou.Neka svi. a ja do sada nisam imao. metoda itd.. Predložene su mi još 2 terapije. doktor medicinskih nauka. koje sam ranije napisao. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. Užegov itd. duže žive. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. 13 .. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. nepokretan. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . zastarevale su. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. postizao praktične rezultate i knjige. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. uvećavaju svoje vrline. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. um se čisti znanjem. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. a vratio sam se preporođen. Prošlo je 12 godina. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. brzo dostignu nivo Bude. koji su me godinama mučili. U proleće 1998. oko 20 dana. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. Tu su. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. iznad koga nema ništa".otvaranjem očiju mudro­ sti. ali je i jedna bila dovoljna.kostolomca". U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). bogatstvo i. a Duša se Čisti suzama. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih .

Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. jetru. Shodno zavetu drevnih mudraca. um. ja sam samo očistio telo vodom. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. Radeći na četvrtom tomu . već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. sprovodeći dalje profilaktične kure.. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. koji posmatra svet pozitivnije. Ispo­ stavlja se. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku.i na tom se završava. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). već u tome. U tim školjkama odvijaju se procesi. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. i mnogo drugog. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. Iako sam ih i ranije čitao. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. koji poznaju taj metod. prekomerno je emocionalan. a kod drugog ne. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. treba pokloniti posebnu pažnju. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. dubljim shvatanjem okoline. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića .razum (um) se čisti znanjem.spoljašnjih manifestacija života.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate.dozreo" za njega. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. osetljiv. s velikom snagom. Time postajete savršeno drugi čovek. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. a drugom ne. bubrege. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. još nisam bio . što objašnjava sreću i nesreću čoveka. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. odgladovao . koje stvaraju svest. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. Stvar nije u tome. patnje. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. 15 . Kao i većina ljudi. mislio sam.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. uzimao sam samo znanja. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. upijam znanje od njih. a kod drugog ne. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. koji se posle izvesnog vremena. već i za dobrobit cele Vasione. stvara u njima školjke. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. što postoji malo litera­ ture. zašto jednom polazi sve za rukom. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. sa krepkijim zdravljem.. preznojio se.

. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. ličnost.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. pokreće. čoveka. elementarne čestice iz kvantova. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. ne osećamo da je razorno. ali nam čak i životno iskustvo govori. da je sve materijalno čvrsto. nekontrolisano i bezosećajno. što mi ne vidimo. Kada to sebi razjasnimo. i nauka je to već dokazala. odvojenu od tela. koje je pot­ puno izgubilo svest.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela.koren" u vakumu.Hnergija može biti: mehanička . slabo i lako. objasnimo još više. koju ona za­ uzima u prostoru. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). © Prema mogućnosti. neizobličen hologram . Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula.koriste se vakumski nivoi. atomi . Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. na primer. postaćemo još mudriji. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). prostor­ na . a to. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. *.iz elementarnih čestica. prožimajući fizičko telo .energija svesti" . kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. funkcionišc kao trup. upravlja i održava ga. Međutim u stvari je obrnuto.koristi se energija atomskih veza. molekuli — iz atoma. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . telo leži. Svest i sve energije. Svest. atomska . Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. sve dotle. ali ono ni za šta nije sposobno. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. skoro do vakumskog nivoa. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. energetsko i ima svoju težinu. u telu čoveka. osećamo. . pođemo još dalje. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . hemijska .koristi se energija hemijskih veza.gradi. Mi ga vidimo. sva polja imaju svoj . Fizičko telo. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. dok se svest ne povrati u njega. * Na fizičkom nivou pod .energija kvantnog nivoa. Energija svesti.. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. da to ni izdaleka nije tako. nazivaju se spoljašnje manifestacije života..ener­ getski centar. njegove komponente. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e .

zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. koji se na­ lazi na temenu glave. On ima dve lepeze. koji se prvi .dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. to je centar stvaranja prostora . predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni .višedimenzionalan prostor. Slika 1. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore.građenje".. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. Prema drevnoindijskoj filozofiji.četvorodimenzionalni nivo. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore .. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru... Prema tome. 8. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum.lotos sa šesnaest lepeza. S obzirom daje čovek . da je svet . Prema tome. što u stvarnosti predstavlja čovek. dostupan fizičarima. • preko tih prostora uticati na druge objekte. materije. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Manipura (10 lepeza). Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. tada ćete videti. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. Sahasrara čakra . visina i vreme). Adžna čakra . ili „koren".. 1000-dimenzionalne itd.. 6.centar uma. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1).potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). čovek je već potpuno .Akaši. 7. vidljivi deo ćovečjeg bića. čoveka počinje iz . 19 . 10 . Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života.5. Prema tome. Višuddha čakra . dok se ne pojave svi delovi tela. tako i na neorganske (minerale. neznatan je deo toga.. nalazi se u predelu grkljana. . širina..lotos sa hiljadu lepeza. 9. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. prostore.Savremcna nauka nam govori.

polje uz­ roka".. počevši od vakumskog nivoa i „dublje". koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. šaljući u Prostor. uticati na sebe.. radosne misli. ljuteći se. konkretnim ljudima. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. Obrnu­ to. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. uravnoteženo i harmonizovano.. U njima se prošlost. mi razorno delujemo preko . I obrnuto. koja je pre toga izazvala oscilacije. što je . može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao.. Dejstvujući na nekoga. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu .. svaka nam se prikazuje kao posebna. Samo se misao slobodno kreće u tim . To izdaleka podseća na analogiju s planinama. formiraju za sebe neophodne ener­ gije. počinje izdvajanje.. Prema tome. Te energije se kreću. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . odvajanje živih bića i predmeta. To dovodi do toga.tkivima čovečjeg organizma... Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. sadašnjost i budućnost nalaze u . „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. što . Sada se mogu doneti važni zaključci.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja").zemlja . već 1 i na sva . na druge i j o š m n o g o toga. u kojem se mi nalazimo. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja".polja uzroka" ne samo na toga. 20 . tugujući itd. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. već praktično o svemu. životinjama. odvajanje od svega drugog. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka.. harmonizovanog stanja. Prvi zaključak. predmetima pozitivne. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija)..zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. kome je to namenjeno.zajednička. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. Gledamo grupu planina. ali im je osnova . preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. Znate li. zašto se to dešava? Zbog toga. Proklinjuci nekoga u mislima.. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. predmete itd. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima.pojedinačna" bića i predmete. Zbog toga. Pomoću namenski usmerene misli možemo . Otuda 21 .vreme". vršeći neka d e j s t v a . Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. Sistem . čctverodimenzionalnog prostora. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju..Pančakarma" („Pet dejstava"). da svaki čovek. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. gladovanje. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". klistiri. U tibetskoj varijanti Ajurvede .stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. masaža uljem. bubrege i creva. da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana.. u zavisnosti od klime i tradicija. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga .čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. klistiri. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. krvotok. lekovito znojcnje. Lckari-ajurvedisti tvrde. čišćenje disajnih puteva. a .. u kojem se govori o tome. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima.neti" sa vrpcom).narodni lekari. To su bili pravi terapeuti . povraćanje. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. Drevni tekstovi Ajurvede glase. klistiranjem itd.smekšavanje"). od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. Indijska nauka o zdravlju čoveka . koju su želeli da postignu.Ajurveđa . u zavisnosti od stepena „čistoće". Slika 2.. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . uzimanjem purgativa.. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. koji su se svuda primenjivali.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). purgativi. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.

odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. 30 31 . kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. Zapamtite . kako u prošlosti. deo tela oko jetre. Uzmimo. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. Po pravilu. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). da bi se bolje opustili. koje su harale po Evropi u Srednjem veku.. tada. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. izlečenja od bolesti nema sve dotle. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena.smekšajte organizam".posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja .. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. Zato.moguće. pijenjem ulja i limunovog soka. jetre. Ukoliko nema bola. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3).jednostav­ no i svima dostupno. na primer. Ukoliko se pojavi bol. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života.neuspela čišćenja debelog creva. kako je pokazala praksa.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. I. pritiskamo svaki deo stomaka. obrazlažući to time. da su epi­ demije kuge i kolere. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). tako i danas.banje i postovi. dok bol ne iščezne. pokušavajući da prodremo dublje. Svi pravi lekari. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . dok je pomoću terapija čišćenja . Nehigijena. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. Ležeći. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. kako pokazuje iskustvo. I. d a j e briga o fizičkom telu grešna. . koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. a učenje izopačeno. kao vibracionim čekićem. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. odnele veliki deo stanovništva Evrope. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). bubrega itd. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. pravimo vibrirajuće pokrete.

Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . opterećenje organizma je minimalno i prirodno. ne primenjujte ga. posebno ideomotornog. bronhije. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. Znajte. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. zglobovi i drugo. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. s određenim ciljem. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. Na taj način pritiskamo ceo stomak. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. duboku masažu unutrašnjih organa. daje zastojni. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. bubrezi. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. * Čišćenje organizma je prirodan proces.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. U tom slučaju. vezivno tkivo organizma. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. prilikom čišćenja.poodmaklom stadijumu. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita).Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. jetra i žučna kesa. po etapama. bez žurbe. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. želucu. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. Slika 3 .

gladovanja. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek.. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. da se sa njom izbaci sve. liči na grobnicu.. Prema tome. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. dovoljno fizičke aktivnosti. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. * Profilaktički. „. Uzmite veliku tikvu. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. sa svim posledicama koje iz toga proistiću.. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. a iznutra ostaje nečist./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. a tako važnog organa čovečjeg organizma.. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. I vi ćete. zagrejanom na 34 35 ." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu.. nečisto i smrdljivo. koji se čisti samo spolja. Zato onaj. da voda prodre u sva vaša creva. sa lozom dužine čoveka. takođe. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. pravilna ishrana. Ukoliko se to ne uradi. Drevnim mudracima. Obesite tikvu na granu drveta. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va .. Zatim ispustite vodu iz svog tela. jogistima.čišćenja. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. spolja ukrašenu blještavim slikama.. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog.klistir. U manuskriptu . očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . koje ga pune. suncu. ukoliko čovek želi da bude zdrav. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života..

Debljina zidova creva na svim delovima nije ista.sigma (colon sigmoideum). Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4).pravo crevo (rektum). kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi.bubrezi. Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. a kod sigme svega 3—4 centimetra. Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara.desna krivina creva.crvuljak (appendix). 4 . 5 . 5 . Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. Ona stvara i luči sluz. U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. 37 .uzlazni deo creva (colon ascendens). Pored ostalog. 10 .silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .Delovi debelog creva: 1 .leva krivina creva.poprečno crevo (colon transverzum).jetra.pankreas (gušterača). 4 . 8 .žučna kesa.Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .5 milimetara. 3 .želudac. 6 .slepo crevo (cecum). Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. Slika 4.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma. a u sigmi . Debelo crevo se završava otvorom anusa. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica).mokraćna bešika. Njegovim početkom smatra se slepo crevo. 36 Slika 5 . 3 . 2 .tanko crevo. 2 . Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. 6 . tu se nalazi i mišićna opna. 9 .

mlekom). F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. prema njihovoj važnosti i značaju. tako i u drugom slučaju.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima.tipični su simptomi zatvora. a kod žena . sirom. razdražljivost. bolovi i krčanje u stomaku. iznenadna glavobolja. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). testenine od fino mlevenog brašna. čak i pri regularnoj stolici. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). prisilna i nedovoljna stolica .. od tog „taloga" pri nedostatku vode . za 4-5 sati. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. skorela. elektroliti. pospanost. aminokiseline. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . jajima. semenog mehura. disanje sa zadahom iz usta. To je očigledan slučaj zatvora. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave.. Skupljajući se u naborima . koja sadrži belančevine (me­ som. nesvestica. Kako u prvom.. obilno dodavanje masti i šećera). 39 .iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. glu­ koza i vitamini. pomešana sa hranom.2 metra. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja.džepovima (divertikulama) debelog creva. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . ili je u njihovoj neposrednoj blizini. nadimanje stomaka. smanjenje ili gubitak apetita. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. kobasicama.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. mučnina u donjem delu stomaka. prostate.talog". Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. apatija.crevna autointoksikacija".dužine 5 metara. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . gotovo skamenjena masa. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. ta pojava se svrstava u zatvor. kroz debelo crevo . Jezik prekriven skramom. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. koje proizvode bakterije crevne šupljine. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. Ali. mračne misli.

a nužda i dalje daje svoje simptome. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. gliste. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. suzdržavajući se. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. vrlo često i okamenjen. pri mokrenju. na trovanje se privikava od detinjstva.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. Zvoni za odmor. dok vas bolest ne pritera uza zid. iz straha da mu to neće dozvoliti. koje treba da se izbacuju iz organizma. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. postepeno. ali dete to opet trpi. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. izda menicu. koje su oni isekli. zeleni i voća i treći. niko ne može da isplati. trujući najbliže organe: jetru. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo.. Zidovi creva podsećaju na svod peći. sirnice. prema recima doktora Amosova. To traje sve dotle. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. . deformiše. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. nedovoljno aktivan način života. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. štiteći svoje navike u ishrani. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . cirkulišući po ćelom organizmu. Ovog puta. drugi. mlečne kaše. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. kada vam lekar. svoje voljene peljmene. Takode. pogotovo ujutro. kao i fekalije. Ukoliko vam posle toga. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. peristaltika creva ne postoji. Zbog trovanja zidova debelog creva. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. od kojih pati čovečanstvo. Naravno! Snaga i danak navikama. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. pite sa mesom." Organizam se truje polako. ishrana raiinisanom. bubrege. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. stvrd­ nute kao kamen. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. sadrži strani materijal. avaj. mlad kravlji sir sa šećerom. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. pretežno masnom hranom sa malo povrća. mokraća bude tamna. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. polne organe itd. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. koju. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. Ono se rasteže.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. bojeći se primedbi. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom.

Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. sintetišu acetilholin. Po pravilu. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. B6. biotin. takođe. fermentativno dejstvo. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. kao i fermenti za varenje hrane. hormone i druge hranljive materije. Drugim recima. Dete čak i ne primećuje. ostale tegobe (bolove) u glavi. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. takode podstiče zatvor. podstiču unošenje gvozda u organizam.. 42 43 . B2. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. Na primer. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. bez obzira na loše varenje. alkohol i druge materije. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane." U zrelom dobu: jutarnja žurba. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. a stimulišu i naš imunološki sistem. Trudnoća. aminokiseline. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). pantotensku. B12 i vitamin K. koji odgovaraju za tu funkciju. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. nikotinsku i folnu kiselinu. neodgovarajući toalet.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. jer razlazu hranljive materije na isti način. To se posebno odnosi na žene.opstipacijama. enzime. lošiji uspeh u školi itd. posebno u drugoj polovini. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . a osećaj nužde slabi. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. Prema podacima Koande. Upravo ti i drugi mikrobi imaju.

tj. nazivaju se „crnim r a k o m " . gde se kao uzrok tumora navodi plesan. koja se razvija. kao i avitaminoze A. tj. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. imaju antikancerogeni efekat.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . U vezi s tim. kao na primer. pojačavaju imunitet. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome.postoje dela srednjovekovnih lekara. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B." Prema tome. Kod većine ljudi. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . To mogu biti delovi krvnih sudova. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. Klijajući. To su jermenski lekari nazvali . . Sta povodom toga kaže Arakeljan S. već plesni. magistar bioloških nauka. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. koji uništava vitamine grupe B. tj. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. Mhitara Geracija. A.januar 1985): „U Matenadarani . .skleroza.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . klija seme koje se usisava u krv. Međutim. je stvaranje crnih naslaga na zubima. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine".malo kisela sredina i hranljiva vlakna.skleroza. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. protiv kojeg nema zaštite. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. Uzrok raka kod čoveka. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. a savremeni lekari .. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja.. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . proces se odugovlači. Prolazi vreme. U plesni. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli).Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. Deponovani delovi produkata hrane." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. u vidu prerađevina. deo hrane truli. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. teoretičar i praktičar. 1 . Godine 1982. artritis i rak. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. Plesan.. koji imaju ulogu tehničkog nadzora. ovde je prikazan lanac patologije . U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka .. koji se normalno hrane. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica.. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. koja napa­ da zglobove.beli rak". prema mom mišljenju. oslabljenim mestima u organizmu. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis.

ni/ma vitaminom A ili karotinom. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. remeti i uništava našu mikro­ floru. čokolada.normalizuje creva. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva.. koriste dezodorans itd.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. beli hleb. jer: . Međutim. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. ispiraju usta. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. kolači i torte. Ne uzimati hranu dva. jaja. korišćenjem purgativa itd. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. naročito antibiotika.taloga" usied ishrane toksičnim produktima.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. koja omogućava 47 46 . . Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. što naš organizam čini sposobnijim za život. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . tri ili više puta (prema G. kravlje mleko. beli šećer. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. koje sintetišu mikrobi: . te naslage nestaćc same od sebe. kakao. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube.da se rastereti sistem za čišćenje. To su sve vrste mesa. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. kuvane i rafinirane hrane. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. . neprijatnom zadahu. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. može se suditi po teškom. S. koji pri disanju izlazi iz usta. To je prvi i najvažniji postupak. Upotreba lekova. nedostatkom neophodne prirodne hrane. avitaminozom vitamina A. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom).poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. slatkiši. stvaranjem .

najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. koje zagreva ceo organizam. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro.č e o n i sinusi. mladima . u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. ma gde da su nataloženi. Najprostiji. 49 . Njima se preporučuje lagano trčanje.pluća.s l u š n i kanal: 1 3 . 2 . Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju.suva sauna.debelo crevo.da se nečistoće i toksini.bubrezi. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. 9 . Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo.koža. 7 . a svima ostalim vlažna sauna. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma. a u nekim slučajevima i više. 3 . To se postiže odlaskom u vlažnu saunu.veziv­ no tkivo. Organizam se može smekšavati na razne načine. što znači ispiranje).u s n a d u p l j a i jezik. Starci­ ma prija topla kupka. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma. 1 2 . Međutim. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom.s u z n i kanal. Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . 4 . Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana.ženski polni organi. 6 . suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. Prema učenju prirodnjaka.vlažna sauna. a zatim tuširanje top­ lom vodom.krv. 1 0 .masno tkivo. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu.jetra.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . 5 . možete preći na čišćenje debelog creva. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. 1 1 . pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. 8 . gojaznim .

oboljenja prostate. Čžudši.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja.oboljenja jetre . treba da bude blago kisela. Kao os­ nova uzima se voda. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. ishranu i drugi. b . U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi.3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. da nije mogla da uzleti. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. jabukovo sirce. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje.oboljenja želuca. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu.oboljenja bubrega. kako smatra većina au­ tora čišćenja. ona se osetila lakšom i uzletela je. Ukoliko nemate navedenih sokova.oboljenja mokraćne bešike. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. Postoji priča o tome. voća ili jagoda. 51 .zdravo debelo crevo. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja.oboljenja pankreasa (gušterače). Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. 5 . ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice.v e . izašlo je napolje. proterivanje. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. ispi­ ranje. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. lečenje. 3 . Zatamnjena mcsta na slici su taloži.). O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. 2 . neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. dozi. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. što je pojela. 6 . izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. © Unutrašnja sredina u crevima. 1 . periodičnosti). Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. 4 . Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima.

kiseli" klistiri (2 litra vode. neparni k l i s t i r . isitniti i preliti čašom ključale vode. da takav klistir odlično čisti. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. a pri normalnoj .„kiseli". Pripremiti 2 litra surutke. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. Na primer. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . ne dirajući onu koja je potrebna: . Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. kuhinjska so . Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču).75-100 mililitara. Smatra se. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. obrnuto.talog". U vezi s tim E. Pripremanje vode od belog luka.. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. E.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. To ići u toalet.. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću.„alkalni". . O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. deluju na mikrofloru. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju .koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu.20-30 grama. podstiče čišćenje kože. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. 52 53 . Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka.50-75 mililitara. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. rusa je dobro suši. rusa -Chelidonium ma/us i slične). Klistir usavršen na taj način.. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. a parni . zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. Na primer.20-30 grama.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. pri smanjenoj kiselosti . Uzeti 1-3 režnja belog luka. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. sve dobro izmešati. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). Ukoliko se rade uveče. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. To se objašnjava time. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. soda bikarbona 15-20 grama). Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . kuhinjska so .soda bikarbona N a 2 C O } . Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva.

ptica. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. drugima manje. polipoza. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma.. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije.neorganske. tj. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. već i do odvajanja taloga. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. kolitis. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. © Urin ima pH kiselu sredinu. paraproktitis. ali se zato stvaraju nove . Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. na primer. On je idealan prema svim parametrima. vlastitog ili od ukućana. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. posebno dece starosti do jedne godine.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . To je njegovo . Takva idealna materija postoji u prirodi. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". Kod mnogih životinja. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. vitamina i drugog. Ona poprima superstrukturu. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. a proizvodi je sam organizam.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. Naprotiv. obnavljanje sluzokože creva. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. ali i peristaltike. a hormoni. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. ne dirajući to što je potrebno i korisno. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. leće se hemoroidi. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu.. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. To dovodi ne samo do . tj. jer iz vas može izaći toliko . Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma..otkiseljavanja".nekima je on potreban više. tako i urin zdravih ljudi. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu.. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. Osim toga. posebno vlastiti. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin.

na primer. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. na zidovima mokraćne bešike. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). heksaedarske prizme. ukuvani urin će u početku izazivati bol. Da se to ne bi dogodilo. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju.5 metra iznad poda. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost.obični irigator (gumenu krušku). Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Predostrožnosti su neznatne. Pri tome dišite polako. gnojnog kolitisa. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. Istrpite. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. ravno57 . koja se javlja kod takvog klistiranja. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. uzmite litar urina. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. sličan bolu kod opekotina. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). izazivajući bolove. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Ubrzo će se formirati novo. povlačeći za sobom sluz. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. u polnim organima itd. Jačaju mišići u predelu prepona. koja se nalazi ispred začepljenja. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. u što se možete sami uveriti. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. pankreasu (gušterači). Ukoliko se gadite urina.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. naročito nosna du­ plja. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. koja je „zasela" u bubrezima. zatvorite je).

Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti.svaki treći dan. treće . Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom.m e m o . postupajući prema ! 59 58 . U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Kada se očisti debelo crevo u njega se. U suprotnom. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima.6 % ( 2 . Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. četvrte . Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. Uradite 2—4 takva klistira.radite svakoga dana tokom nedelje. ostavivši patologiju . Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. s t o j e debelo crevo čistije. ali duboko stomakom . Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . ležite na leda i podignite karlicu. organizam zna kada ga treba ispustiti.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. one su rede. Zato se ne uznemiravajte. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta.idite u toalet. ne povećavajte dozu. Kada osetite potrebu za nuždom . što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. kao i u januaru-februaru. a zatim dozu smanjite. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. Ukoliko se pojave komplikacije. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Posle toga možete da se podignete i prošetate.jednom nedeljno. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. ili. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. a zatim. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. Pri tom možete uvlačiti i stomak.svaki četvrti dan i pete . lako i slobodno. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir.

j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. suvoća i perutanje kože. Po pravilu. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu.uputstvu kao sa običnim urinom. Autor knjige ih je isprobao na sebi. Prema tome. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. a hladnoća toplotom. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). bolovi u slabinama. kada je hladno i suvo vreme. a primenjivali su ih i drugi ljudi. svaka na svoj način deluju na organizam. sakrumu (krstima). 61 . koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. kao korena organizma je veo­ ma širok. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. zimogrožljivost. kukovima. tj. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. ovčjeg ekskrementa. naročito za vreme hladnog. isušivanja i dehidracije organizma. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. mršavljenje. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši.protiv zatvora. produžene menstruacije. Treća smesa: osnova kao kod prve. namagnetisana voda. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. da biste se postepeno oslobodili tih muka. laka i u vidu ko­ basice. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. To pojačava dejstvo prve smese. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). Zato probajte. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. smekšavaju ga. Ukoliko imate takve ili slične simptome. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. suvog godišnjeg doba. smanjuju sluz ili žuč.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. Po pravilu. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. njima je uvek hladno. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. zatvori ili ovčji ekskrement. odnosno aleve paprike. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. uneti u anus. upija i neutralise. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . Posle unošenja smese odležati. gubitak semena. perutajućom kožom. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Prva smesa: mleko (100 grama). pomoću špricaljke. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. pretopljeni maslac (20 grama) . gubitak snage. Sve te pojedinosti. birajte najbolje za sebe i lečite se. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge).

s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. Ukoliko nema očekivanih rezultata.označava „postupak školjke". 62 . Posle prve porcije nečistoća. prekinite terapiju. ne pijući vodu. progutana kroz usta. Voda. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. Savet. kao što pokazuje praksa. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. irigatora ili prema Jokeru. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. koji se može lako sprečiti. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. traje sat do sat i po. prolazi kroz želudac. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Voda mora biti zasoljena. prema vašem mišljenju. a zatim. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. u izuzetnim slučajevima nešto više. koja ima formu ekskrementa. mekše. Ispi­ ranje. slede druge. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. Čim sifon bude zadejstvovan. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. ostalo se dešava automatski. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. kao stoje ušla. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. a zatim i tečne. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. to jest čim krene prvi ekskrement. © Odmah uradite propisane vežbe.Pošto ste očistili debelo crevo. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. nastaviti sa vežbanjem. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . Posle toga treba ići u toalet. a zatim se vratiti u toalet. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. treba ponoviti vežbe. prostim tokom. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. a ne kroz anus. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. osušiti ga i namazati uljem. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku.Šank Prakšalanu. Kada budete zadovoljni rezultatom.

Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Kada ste zauzeli položaj. Zatim okreni­ te telo..Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. Slika 9. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje.. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. naklonite se na desnu stra­ nu. to jest napravite 8 naklona.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. stojeći s rastavljenim stopalima. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. tj. Početni položaj je isti.Kobra". (iledajte u vrhove prstiju. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Vežba treba da traje 10 sekundi.. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . raširite stopala približno na 30 centimetara. kukovi os­ taju iznad zemlje. Prva vezba Početni položaj: stojeći.i potpuno ispra/niti želudac. dlanove okrenite nagore. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. Ispravite leda i dišite normalno. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Prema tome. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. prepletite prste ruku. naizmenično udes­ no i ulevo. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. što traje oko 10 sekundi.

pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. 67 . Šake položite na kolena. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. što kod vas izaziva mučninu. znači da se „ven­ til" (sfinkter .noge (tj. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. tj. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Četvrta vezba Vodu. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. koja je dospela do kraja tankog creva. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Varijanta četvrte vežbe. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. a telo je blago povijeno unazad. iako je dostupna svakome. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Pri tom. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Ili ništa ne raditi. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. na primer. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. koja su rastavljena oko 30 centimetara. ne pijući vodu. a ne pod stražnjicu. kada se voda potpuno zadržava u želucu. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. U najnepovoljnijem slučaju. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Početni položaj: O Čučnite.

Ljudi. nestanak ospi sa lica i tela.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Pored toga. 68 69 . U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. posebno pankreas (gušterača). pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. tj.) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. zrna pirinča treba da se tope u ustima. povezane sa probavnim traktom. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. Prema tome.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja .i druge žlezde. pre prvog jela. čak ni čistu vodu.sveže iscedene sokove. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. dobar san. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. kao kod dojenčadi. ali bez bibera kao prilog. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. voće i sveže povrće. budite kreativni. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. ovsem itd. To je najbolje prevaspitavanje creva. žut i bez mirisa.laramle" sifon. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. stiskajući gumenu cevčicu prstima.. Pri tome se okrepljuje jetra . U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. ili kao što sam ja činio . Ne uzimajte nikakvu tečnost. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). da idete u toa­ let. ali samo sa 6 čaša vode. tj. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt).ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. Ekstrement će biti zlatast. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. Lekari Lonavli (prirodnjaci . mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. izbegavajući svaku prekomernost i meso. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. jer ćete produžiti da . privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). koji pate od zatvora.

shodno tome. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). Ukoliko se osećate loše. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Po svoj prilici. Međutim. 70 71 . pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. dizenterije. Prvo jelo posle tog gladovanja .pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi.talog" iz organizma. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. S. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. Šank Prakšalana je izvrsna. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. a ugojene da mršave. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. razmeštena u pankreasu. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Mihajlov. Unca je jednaka 28. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje.gladovanje. Sličnu salatu izmislio je i naš V. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak.3 grama. primorava mršave ljude da se goje. proliva. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje .. Langerhansova ostrvca.. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu.

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. //. 78 79 . 12. Zato ovu asanu treba da vežba svako. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Telo se pri tom okreće na obe strane. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Desna noga ostaje ispružena. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Zatim spustite ruke nadole. 10. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. 9. Ponovite vežbu na drugu stranu. grudnog koša i ruku. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Odvežbajte vežbu na obe strane. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. savivši je u kolenu. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. gledajte napred. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Vežbu vežbajte polako. pa udes­ no. a leci i h r o n i e n e zatvore. sastavite noge.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. ne savijajući je u kolenu. Vežba odstranjuje zatvor. Slika 10 . Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Po­ dignite jednu nogu uvis. zabacujući ih unazad. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Podignite glavu. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. lcči oboljenja jetre i slezine. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. Ova asana je vrlo važna. imitirajući pokrete boksera. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema.

U početku trčite polako. Ova asana je veoma važna. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. na vrhovima prstiju. ali lagano i duboko. čisti seme i otklanja noćne polucije. kao fudbalsku loptu. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. navešću način disanja. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. Svi bolovi kod čoveka nestaju. jača mišiće trbušne prese. dodirujući pri tom petama stražnjicu. Ipak.I J. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. a zatim brzo. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. ukoliko se redovno vežba ova vežba. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. 7. na jednom mestu. 14. kao pri trčanju u mestu. koje stimuliše rad mozga. a ne na podu. Ona istovremeno leci polipe. Nikada to ne radite brzo. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. Blagotvorno utiče na mozak. Ko nema dovoljno vremena. pluća i želudac. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. Prednji zid stomaka se. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. Na taj način. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. Vežba se izvodi bešumno. 3. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. pošto to slabi mozak. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. treba da se ograniči na asane 1. pri udi­ sanju isturite stomak. sastavite noge i isturite grudi. Vežba pročišćava krv. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. otklanja zatvor. Ta vežba je dragoceno sredstvo. ili je fizički slab i bolestan. pri tom. jača mišiće nogu. pokreće unazad i unapred. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Posle svake vežbe dobro se odmorite. a ramena da ostanu nepokretna. izbegavajte zamore. 8 i 14. Ona smanjuje obim stomaka. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti.3 i 14. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. njegova pluća i srce se okrepljuju. usna i 81 80 . Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. tonzilitis.

Jedite samo kada ste radosni. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). da bi ste obezbedili zdrave zube. 10. kao i oboljenja srca. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. 14. da li da idete u toalet . Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. Ukoliko se dvoumite.nema jela! To treba da vam postane deviza. masira­ jući istovremeno rukom stomak. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. duvan. lepotu i dug život. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. hladnu i tešku hranu. oslobođeni teških mi­ sli. koji su godinama zagorčavali ljudima život. Ne jedite noću i ne spavajte danju. kala. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. ako vam se ne jede. Ne jedite. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. 2. Jedite redovno. To izaziva zat­ vore. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. vruću.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. bajatu. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. pak. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. kao i kilu i apendicit. 12. To će vam obezbediti zdravlje. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. 7. prekuvanu. sreću i dugovečnost. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. sreću i dug život! 9. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. 8.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. 4. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. 3. jesti ili ne . Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. 6. U. aslmu. razdražljivi i deprimirani. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. energiju. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. 13. 82 83 . kao što su: čaj. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. kijavicu. 5. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. Stimulatori. kašalj. N e m a vežbi .očna oboljenja. na obali mora ili reke. čak i hronični bolesnici. Bore iščezavaju. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Vežbajte. u krajnjem slučaju.

Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. On se sastoji u primeni trave ruse. ispod pazuha. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. dve. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. delujući na uzroke oboljenja. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. poremećaja u varenju hrane. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . Ubrati svezu biljku. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. koliko je potrebno kašika soka. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. 84 85 . teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. već. Kod mene je došla starija žena. Kako se to radi. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. žutice). ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. purgativi ne samo da ne lece čoveka. posle čega se pravi pauza od 15 dana. to ukazuje na stvaranje polipa.. Druga kura sa istom količinom vode. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. proliva. Najpre nekoliko reči o rusi. Pored loga. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. vitiliga. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti.stabljika sa lišćem). katara želuca i creva.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. U narodnoj medicini mlečni sok.jednu. M. Amineva. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. U našem klubu . Ja sam ga primenjivao na sledeći način. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne.

10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. Ova pojava je prirodna. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet.ista kao prethodne dve. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. Posle treće kure. takode. izašao komadić mesa (polip). // kura . ali ne više od 4 uzastopno.. kao što sama kaže.takode. Posle toga pauza 15-20 dana. Broj kura. traje 10-20 dana.otkidanja". ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . Dakle. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom.. postupak primene ruse je sledeći: / kura . tj. podignite karlicu. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. . stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Taj kvasac. 87 . Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci.) Nestanak visećih mladeža na vratu. Posle toga pauzirati 15-20 dana. prema ličnom osećanju.leti kao balerina". ispod pazuha itd. 30 grama maslaca). /// kura . zajedno sa vodom. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. kao agresor. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze.

koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. tj.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. kod mene je sve u redu. voće. M. Na taj način. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. belančevine i šećer. Kuvane namirnice. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. salate. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. Pored toga. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. ukoliko se posle toga pravilno hranite. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. klistirate prema Vokeru. Crevna mikroflora . Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. neobrane hrane .prekrupe i drugo. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. Pri tom ste sigur­ no pomislili . Ovo poglavlje će vam. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. neobrađene prekrupe. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. nepravilno kombinovana. proklijala zrna. podstiče naglu promenu mikro­ flore. Amineva. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu.Promenite svakodnevnu ishranu. koja je pogodna za vrenje i truljenje. verovatno. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. obrnuto. Prema podacima mnogih proktologa. naročito ako se ne očistite. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. 89 . kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. takođe. moguće da uopšte ne dođe do promene. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. Razmislite o tome trezveno.ovo važi za druge. Šank Prakšalana. orahe ili lešnik. Kuvana i rafinisana hrana. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. pokazujući spoljašnje simp­ tome.

Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). mleko. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. gubitak apetita. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). jaja. jak čaj.. oboljenja jetre. kafa. kruške. razdražljivost. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. beli hleb. ribe. naduvenost stomaka. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). turšija (kiseline). neprijatan zadah iz tela. fida. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. dehidrirajući u debelom crevu.. a zatim tečniji. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. ospe na koži. mučnina u donjem delu sto­ maka. torte. beli dvopek . Borovnica. poslastičarski kolači. Da do toga ne bi došlo. mladi kravlji sir. beli šećer. smrad pri disanju. Nagomilavajući se u takozvane . sirevi. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. angina. divlja trešnja. * Polipi . neobrane prekrupe.ekskrementne čepove". upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). ka­ kao.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. 91 90 . Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. jedite više salate. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. stvaranje gnojnih rana) .Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. koja se. Prema tome. monomernu masu. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati.stvaraju ekskrementno kamenje. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama.jednostavno stežu. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom.nedovoljna stolica. sto­ matitis. bron­ hijalna astma. koji. smućkane kaše. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. pretvara u tvrdi ekskrement. kupina. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). groznica (herpes). koje izaziva pukotine na anusu itd. adenopatija. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. nasilna . gingivitis. dunja . * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. ta masa bitno otežava akt đefekacije. buljoni. zatvorenost. iznenadna glavobolja. apatija. upala zglobova (artritisi). ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. bolovi i krčanje u stomaku. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. mračne misli. zubobolja. pospanost. glositis (upala jezika). Odustanite privremeno od te namirnice. supe. rinitis.

u principu. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . prolazi kroz jetru.ispupčena.gornja površina. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. Kada očistite debelo crevo. oblika kobasice. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. To je. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana.5 do 2 kilograma. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan.. Ona je meke konzistencije.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. 93 92 . mlaz ne srne biti jak. da ne iritira. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. osnovno što treba znati o debelom crevu. Hra­ nite se pravilno. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. osim završnog dela debelog cre­ va. Izuzetak je njena zadnja . Preporučujem da se počne od urinskih klistira.usmerena nadole i unazad. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. i donja . Sva venska krv iz creva.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Defekacija treba da bude lagana i momentalna. Treba koristiti prohladnu vodu. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. uko­ liko se pravilno hranite. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. treba pristupiti čišćenju je­ tre. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. oni koji žure padaju.

enzimske i izlučujuće funkcije. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. slezine. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara .5 litar) krvi. Ona se stvara samo tu. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. a izlučuju je bubrezi.kroz jetrinu arteriju. ne samo po dužini. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Tako. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. zaštitne i neutrališuće. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. već i po zapremini. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. masti. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. 95 . minerala. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. budući da je vezana za di­ jafragmu. Razmena ugljenika.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. srca i drugih organa. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. a iz debelog creva .u desni. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. Krv. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. Tako se. (tara živinog stuba. što ona počinje i završava se kapilarima. vode. za krvotok i razmenu materija. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. pigmenata. koji su odslužili svoj vek). Osim toga. bogatu kiseonikom. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. Prema nekim podacima. želuca. Jetrina arterija dostavlja krv. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. skatol. U njoj se vrše specifične. Uporedo s tim. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. kao konačni proizvod razmene belančevina. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. treba imati na umu. koja se vrši u slezini i krvotoku. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa.Jetra je nepokretan organ. koji određuje funkciju je­ tre. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. belančevina. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje.

a naročito masti u hrani. • žučna kiselina . dolazi do izvodnog kanala žučne kese.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. On je. • masti-3. Miris je posebno aromatičan. čiji je prečnik 4 milimetra. stvara se na račun disanja tkiva jetre. pregrevanju organizma. 97 . ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. Međutim. nagomilavajući se u krvi. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. bez oštećenja.o k o 84%. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra.4 . Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. takode. • holesterin . 1 % . Energija.1%. čas u drugom smeru. Smanjuje se pri gladovanju. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. reakcija žuči je slabo alkalna. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. smestiti do 200 mililitara tečnosti. potrebna za žučnu sekreciju. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči.0. a njegova dužina 3-7 centimetara. pojačavajući njegovu peristaltiku.6% i niz drugih materija. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. Žuč se stvara neprekidno. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina.5-2 centimetra u prečniku. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). • mucin i pigmenti . • minerali-0. Žuč je sekret jetrenih ćelija. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima.8%.7%. Žuč iz jetre kroz žučne kanale. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. a dužina 2-6 centimetara. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. Evo sadržaja žuči: • v o d a .

stvara iz hemoglobina krvi. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). takode. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. koja ulazi u sastav ćelija organizma.trbušnim disanjem. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala).PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. pri različitim povredama. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Prema podacima Pavlova I. Prema materijalima sa obdukcija B. Bruna. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. koji su prodrli u žučnu kesu. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. Žučni pigmenti. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. u osnovi. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. Holesterin . grimizni kamen). Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. U jetri. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. N. bodlji­ kavi. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. uglavnom. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane.7%. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi .materija potrebna organizmu. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. uglavnom iz creva.. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . One se stvaraju u jetri iz holesterina. P. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). On se. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. koncentrovana žuč. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. kao i mikroorganizama. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . a takode. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. odakle su izašli i usled čega su nastali. Kladinskog N. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Osim toga.

ni vene portnog sistema. ne prolaze ni žučni putevi. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. Dokazano je. po pravilu. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. vezan za proces hemolize. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale.talože se. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. vezan za zastoj žuči. Duž granica između segmenata. velike kombinovane. spajajući se. 101 .peska. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. žučne pigmente i krečnjak. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. koje su prošle kroz termičku obradu. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Oni su meki. a njih je četiri. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. glatku površinu. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. a zatim zajednički jetreni kanal. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Boja im je bela. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. imaju belančevinastu osnovu. Nemaju holesterina. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. Otuda se može zaključiti. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. ni arterije. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. mnogo­ brojni. Prema tome. i zemljani pigmentni kamenac. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. da bi se očistila jetra. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. plivaju na vodi. okrugao oblik.žučnih kiselina i zastoj žuči. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. kao i smanjenje zaštitnih koloida . Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. lomljivi i raznovrsnog oblika. lagani. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode.

Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. dovodeći ih do atrofije./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. pritiskaju epitelne ćelije. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. što uzrokuje promene strukture or­ gana. Usled toga se javlja portna hipertonija. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. kao stoje poznato. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. uz minimum motornih aktivnosti. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. šire jetrinu konstrukciju. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. Bili­ rubin. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni.). Kod „mrtvih*' toga nema.. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. odlažući se u jetri. jednjaka. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. naročito iz krvnih sudova želuca. izaziva j a k o krvoproliće. G. obilne menstruacije kod žena. Deo krvi. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. tankog creva. slična ugrušcirna. Njena funkcija slabi. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). {.) Neak­ tivan način života. vitamina i mnoštva drugih elemenata.) otežanog protoka krvi kroz jetru. M.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. tako i u obliku mazuta. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). takode. Koncentracija žuči. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). kojim se prenose hranljive materije iz creva. koje pri termičkoj obradi nestaje. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. masa u vidu kašice. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. 102 103 . s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. može da se poveća za 20 i više puta. Na primer. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. zatim soli. debelog creva. mogu lakše da se talože. kako tvrdih. Materije. kreč itd.

Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično.Slika I I . očistite svoju jetru. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: ..gornja šuplja vena: 7 .slezina sa odlaznom venom: 3 .anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 . Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.portna vena: 2 .gornja mezent eri jalna vena: 4 . povratni pritisak). Najvažnije žlezde u organizmu .Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane . već i ima užasne posledice.donja šuplja vena: 10. belančevina. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. masti. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.bubrežne vene: 6 . štitasta i pankreas. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. I . a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. koje podstiču razvoj organizma.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. 104 105 . minerala i slično. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.donja mezenteri jalna vena: 5 ." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. vode. Prema tome. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. koji je prihvatljiv za organizam. pa će i alergija nestati. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja.hipo­ fiza. Zato.zajednička bedrena vena: 8 .spoljašnja bedrena vena: 9 .

točka žučne kese. nalazi se u jetri.ramena zona. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. koja menja boju.zelena. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.suze emocijama . nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. odvaja sok od taloga. Žuč.pšenica plodovima . 4 . 6 . Tako se pri punoj jetri (tj. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. 3 . Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Prema njihovom mišljenju. 2 . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. pri praznoj jetri (tj.Put samuraja. s aspekta tradicionalne medicine.Slika 12 . nego što želimo.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. Ona daje duši osećajnost. plava planetom . 5 . kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.gnev zvucima . Žuč. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. dobija novu snagu i smelost. koja menja boju. . a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu.vid izlučevinama .tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. razum i strasnost.mišići čulnim organima . Žuč Jasna boja. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine .tačka lopatičnog ugla. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. nalazi se u srcu. Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane.proleće bojom .kiselo god. koja se pretvara. 7 . bavna. gordost.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I .epigastric na zona bola. Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. dobom . koja se pretvara. Ona vari hranu.holedohusno-pankreatična zona.) Ž u č . Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . IX i XI grudnog rebra. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. koja daje vid. žuči i sluzi.kimo. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra .Jupiter mesom .krik ukusom .tačke VIII.napomena prevodioca).piletina žitaricama .

Hipotonični oblik . razdražljivost. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . u stvari. mučnine. prstima . Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . znojenje. U početku napada bol je raširen (đifuzan).u vidu žutih mrlja. prvo hrane. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. na pregibima laktova. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. Zvezdica je.1 do 37. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. ustima). Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. oko palca i malog prsta). Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima.osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. Bol se javlja u napadima. hlađenje tela. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari).slabost. podrigivanje. ponekad gor­ čina u ustima. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. nesanice. ponekad i prolivi. gubitak apetita. Bol je oštar.do pojave bola . na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. obrazima.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. tj. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. Pri komplikovanju bolesti .grčevi u žučnoj kesi ili jetri. a zatim sluzi i žuči.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. emocije. mučnina. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka.svrab kože. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. Najčešće se bol javlja iznenada. naročito ljute. nine. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. koji podsećaju na nožice pauka. kao i . Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . bolovi. nakon 3-4 sata posle večere. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . kao i na leđima. koji imaju bol..6°C. Pri pregledu kod trećine obolelih. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). jak. ponekad tome prethodi gubitak apetita. Česte muč- 108 . pečenje u epigastričnom predelu. povišena temperatura od 37.psihički poremećaji. ramenima i podlakticama.. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Hipertonični oblik . koji je propraćen naduvenošću stomaka. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. mali pulzirajući krvni sud. atonični zatvor. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. zatvori.

Primera radi. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . Ali. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. jedan­ put 10. Operacija može biti i uspešna. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna.Bodrost". osetio sam neobičnu lakoću. to su samo moja lična osećanja. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. rođen 1925. Otputovao 111 . Savinih Nikolaj Timofejevič. Teško je hodao i jedva disao. Lekari su im predlagali operaciju. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). potražite pomoć lekara. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. čišćenje debelog creva i jetre. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. mršav. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. Međutim.očistiti jetru. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. kao i urinoterapija učinili su čudo. Nije imao kuda. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. A. godine.završio je samo 3 razreda osnovne škole.što je velika zabluda. a ko garantuje da sve neće biti po starom. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . Ovaj. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. Andrejeva iz Lenjingrada. posebna ishrana. krepkost i obnavljanje celog organizma. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. a mučila ga je i astma.koje su izdignute iznad površine kože. A šta potom? Sinula mu je misao . a efekat je bio zapanjujući. U klubu 110 . sve je radio samostalno. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. uzgred. zaustaviti i otkloniti. dugo živi. tamne kožice.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. ali i na iskustvu drugih ljudi. Tačnije. Interesantan je i slučaj J. boje katrana. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv.. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . Osim toga. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. čiji sam predsednik. tj.

naravno. star više od 80 godina. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. stranici. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima.5-2 sata. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. I to je prošlo bez operacije . od pete do 105 godine starosti. godine. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. Na 34. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. koju neki ovde na­ zivaju legendom. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. slobodnim prolazom to ne može da se desi. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. On je. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. bez operacije. član . Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. izbačeno iz debelog creva. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. sa podjednakim uspehom i efektom. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. Ali. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. pak. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. Kada je moj otac. sumnjao. avaj. Njegova krv je bila čista. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 .sve ih je izbacila. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. sprata. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. Kada. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre.

Osobama. tj.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. zagrejanog do 40° C.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. spadaju žumance od jaja. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. koja se sadrži u limunovom soku. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. izaziva kontrakciju žučne kese. samim tim.. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. Ovi podaci su strogo naučni. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. ili sorbita. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. sa­ mim tim. so . Toplota ih topi. poznato nam je. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. sumpornokiseli magnezijum. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. Oleinska kiselina se skoro 115 . stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . sorbita. tome na čemu se ona zasniva. Pored osta114 log. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). U salu čoveka. maslac. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. U j a k o efikasna sredstva. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. Varijanta a). ksilita ili maslinovog ulja. Limunska kiselina. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. koje teško podnose magnezijum. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti.resorpcija žučnog kamenja. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. O Polazeći od navedenog. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine.8 1 % ) . koje smanjuju površinski napon žuči i. daju se koncentrisani rast­ vori šećera. da se kamenčići u 9 0 .normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. i b) povećanjem koloidne zaštite.barbara" i karlovarska so. glukoze. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj .kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja.

odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. Kao što tvrdi kineska narodna medicina.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. saponini i druge. * Prema učenju jogista. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. belančevine. kao što nam je poznato. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. koje dejstvuju kao žučne kiseline. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. U prirodi postoje zaštitne materije. da se žuč obil­ no luči. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. Žuč. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. koje sadrže nezasićene masne kiseline. Pored toga.snagu razlaganja". kao i sveza vlastita mokraća (urin). ritimično disanje joge. a u jesen najslabija. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. Varijanta b). sadrži 8 4 % vode.. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. * Prema konstatacijama kineskih lekara . kao na primer. 117 . Iz navedenog nam je jasno. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. prodirući u mikropore žučnog kamena. Poret toga. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. U proleće je najjača funkcija jetre. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. pojačavamo efekat. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

sokom od mahovnice. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. Ponovićemo samo . Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. koji nije uočen kod drugog povrća. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. koji se takode nalazi u cvekli. ulja i morskog kupusa. Folna kiselina i vitamin B.jedite kad god imate apetit i osetite glad. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. učestvuju u razmeni belančevina. Tako. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. U cvekli se nalaze saponini. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. soku od jabuka itd).aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. posoljena i malo zakiseljena. Ima ga u salati od kupusa. paradajzu i žumancetu od jaja). zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Magnezijum. poznatim regulatorima razmene materija. Salata iz sveže zeleni. Dokazano je da vitamin B.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. To je prava hrana za ručak i večeru. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. kvascu. B i K. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. 124 125 . Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". Naši naučnici otkrili su u cvekli betain.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. morskim kupusom. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Poželjno je da jabuke budu kisele. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). fermenata i oksidacionim reakcijama. Betain . šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. jabukovim sirćetom. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. C.. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. sa dodatkom maslaca. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. ekstraktu šipka. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre.. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija.

Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. šargarepu 100. kljukvu (Oxycoccus palustris) . jabuke.100. samim tim. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. smanjuje se nje­ na lepljivost. Odnos komponenti u smesi može bili različit. šargarepa. U suprotnom. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. izdrobl jena nana (Menthapiperita). Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. mlad kravlji sir itd. smiruje obolele organe. Posle 127 126 . paradajz. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. baštenska jago­ da. normalizuju razmenu glikoze. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. a ne u procesu kulinarske obrade. belančevina. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. pored kaša jesti orahe. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. jednog dana uzima­ ti kašu. U tom slučaju lečenje se produžava. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova.50 grama (ili sok od jednog limuna). Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Gnapha/ium arenariuni). Treba otkloniti zatvore. grozde. kukuruzna stigma. tj. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. podstiču stvaranje glikogena. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. salata. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. kaše i smese. sušene kajsije . Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. H. masti i elektrolita. kantarion (Hypericum perforatum). suva šljiva. krompir. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. malo meda. pogoršavajući njeno stanje. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. lubenica. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. preliti ih sa čašom vode. ili svakog drugog dana. tako da se dobije nakiseo. Prema tome. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. Za dobru probavu i normalan rad jetre.100 grama. a drugog smesu. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre).5 sat pre jela. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. prijatan ukus. tikvice. karfiol. plication.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. povratič (Tanacetum vulgare).

a levu ruku zabacite iza leda. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. 129 . Zatim podignite telo što je moguće više. Ponovite vežbu na drugu stranu. jetre. Ponovite vežbu na drugu stranu.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. ok­ renite telo licem nadole. Asane birati individualno. lece se oboljenja jetre i slezine. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Od vežbi. Prema Ajurvedi. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Izbegavajte suvu klimu. 128 Slika 1 3 . O Dolasana Ležite na stomak. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. Pored toga. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. slezine i slična oboljenja. prema ličnim mogućnostima. Dohvatite rukom butinu desne noge. ispružite noge i ruke. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. leđa. koja je odgovorna za funkciju jetre. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. a leci oboljenja jetre. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Oslonite se njima na pod. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. naravno. koje podstiču i slimulišu rad jetre. grudnog koša i vrata. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Oslonite se na jednu ruku i nogu. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči.

jetru i slezinu. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. jetru i slezinu. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . Ne savijajući noge. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. slezine. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Nagnite gonji deo tela. otklanja noćne polucije i produžava život. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. a drugu nagnite preko glave prema podu. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. Približite laktove. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Ponovile vežbu 4-5 puta. dok ne dodirne pod. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. što je na početku vežbanja nemoguće. Zatim dlanove stavite na pod. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. raširite noge. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. da se poveća apetit. gledajući daleko ispred sebe. povećava apetit. s tim da jedna noga ostane na mestu. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Stopala ispružite. pokušavajući da dodirnete pod. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Podignite jednu nogu uvis. leće oboljenja jetre i slezine. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. oslanjajući se na laktove. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Zatim zamenite položaj nogu.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Drugu ruku zabacite unazad. Polako se nagnite napred i. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Vežba leći oboljenja jetre. leci oboljenja jetre i slezine. 130 131 . Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Vežba odstranjuje bolove u leđima. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. što je više moguće. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Gornji deo stopala treba da leži na podu. apendicitis. a leći oboljenja jetre i slezine. sastavite i ispružite noge. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. bez mnogo truda i skupih lekova. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. kilu. ne savijajući je u ko­ lonu. Prilikom vežbanja ispružite stopala. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu.

energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. Čovek . odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti .bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). pa seansama kod ekstrasensa. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. Ukoliko dode do zastoja krvi.O Unutrašnja nečistoća. U zaključku. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom.). Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. onkoloških oboljenja itd. Dokazano je. disajnog. probavnog i nervnog sistema.rasadnik oboljenja i otrova. pretvara se u najveću. uz maksimalno strpljenje.). a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi.spolja izgleda zdrav. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . zasićena toksinima. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. bolujemo 133 132 . Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. krv iz njega. kože. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. zdrave krvi. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. lako oboljevamo. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. brzo se smanjuje životni elan. jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. stalno održavati čistoću u njemu. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. Kao zaključak. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). nedostatke itd. Kod ove bolesti. nasilna i nedovoljna stolica itd.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . Ovaj or­ gan. uslovno rečeno. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . Međutim rezerve jetre su kolosalne. takode. prvo se taloži u debelom crevu. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). hormonalnih poremećaja. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . koji potiču od jednog te istog izvora zaraze .prema r a k u .nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. podriva osnovu čitavog našeg života.). 1 na kraju. pojavljuju se hronične bolesti. Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. deponiju organizma . a ona je konstantno nečista. već odlazi neočišćena direktno u srce. sve nečistoće. ni najsavremenije metode lečenja.brzo se zamaramo.

Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. medutkivne tečnosti. prekomerne toksičnosti limfe.više u narednom poglavlju. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. širina 5-6 centimetara. Nestaju faktori. a debljina 3—4 centimetra. ma koliko da su efikasne. zračimo optimizmom i voljom za životom. U osnovi. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Bubrezi su parni organ za izlučivanje. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. bez ugrušaka i nečistoća. poliartritisa i slično. Boja je jarkobraon. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova.od ličnog neznanja. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Gornji je više zaobljen. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. ali je lečenje prepušteno vama. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. života i smrti. Rastoja- 134 135 . manje se zamaramo. povećavamo protok krvi kroz te organe. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. krvi. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. ostaje vam da samo primenite navedene terapije.

Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. veoma je čest bubrežni kamenac. naročito u dečjem uzrastu. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Ali. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. Između ostalih. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca.25 centimetara. kvalitet funkcije bubrega. klimatskim uslovima. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. Način ishrane je. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . takođe. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. nego kod muškaraca. Mipokrat. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. odnosno azotnih produkata. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. Bubrezi su organi homeostaze. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. koja je prošla kroz bubreg.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. nego između donjih polova. koji je otvoren prema dole. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Galen.4-4 centimetra. Prema tome. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. vodom za piće. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Od 180 litara tečnosti. a kod žena 2. kada se taj kalcijum termički obradi.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 .

Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. a može biti i veća. Infekcija. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. ali to je veoma opasno delo. postepeno ga izbacivati. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. smola od jele. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Veće količine vode. Radi toga promenite ishranu i način života. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. sok od limuna. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. koji stvaraju kamenac. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. sokova. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. kao konačni produkt razmene belančevima. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Rezultat toga je talog u mokraći. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. vlastiti ili dečji urin. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. izlučuju bubrezi. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Tako. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. crne rotkve. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova.bubrežnog kamenca.. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka.. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. opuštanje spazama. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. a ureu. s ciljem normalizacije razmene materija. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. menjaju kiselu reakciju U alkalnu.

kako dospevaju). gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. tj.neenergetski potencijal. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. 141 . jednom najslabiji. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. krompir itd. ukoliko je meso. bez energetskog potencijala. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. koji se lako izbacuju iz organizma.energetskog potencijala pretvara u neorganski . Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. već se nagomilava u krvi. ručak podeli s drugima.prvo jedete. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. Neorganski kalcijum iz testenina.po-neprijatcljski". što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. To se dešava samo u jetri. vodu. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . tada samo kašu... kao krajni produkt razmene belančevina. pre svega. sokove i slično). koji imaju negativni potencijal. U zavisnosti od toga. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. karbonati i slično. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina).. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . šta čovek voli da jede uveče.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. testenine i peciva. čaj. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. a izlučuju je bubrezi.. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . Ukoliko postu­ pate drugačije. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). Energije u probavnim organima već nema. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. Ukoliko postupate obrnuto . a ne na cepanju (Jin organi). ugljenih hidrata itd. Ukoliko je to kaša.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. šta se dešava . blago obarena sa velikim sadržajem . više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. Vidite. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. a zatim pijete. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina.Doručak pojedi sam. tada samo meso. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. u jetru. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. Zbog toga hrana mora biti sveza. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. tada razarate svoj orga­ nizam .perikardu". Osim toga. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. ali tako da se najedetc. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. a večeru daj neprijatelju".

da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. koje dospevaju u krv i mokraću. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. i rastvarajuća. drobeća. Shodno tome.na mokraćnu bešiku. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. smolama. materije koje se stvaraju u samom organizmu. raznovrsni pigmenti i boje. ugljenim hidratima i dru­ gim. Prema tome. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. a shodno tome. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. Evo klasičnog primera. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. u žučnoj kesi. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. i „razbija" kamenje u pesak. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. ostaviti da ključa 15-20 minuta. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. organske kiseline i lužine: gorčine. tamo gde ima više tog ulja. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. i skoro su nerastvorljiva u vodi. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. O I što je karakteristično. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Drugim recima. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. ima svojstva razređivanja. nevezanim ugljenim hidratima. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. Pošto ulja imaju jak miris. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. kakve materije. ljut ukus otvara sudove. na površini kamenja u jetri. O Zbog toga. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. Bela breza. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. procediti i 143 . kakva su naši kamenčići . Prema drevnoj klasifikaciji. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. 1962). ispiranja i rastvaranja. Važno je znati. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. gde je potrebno. a što dospeva u mokraću .žučni i mokraćni. one teže da zauzmu što manji prostor. Na primer. izazivajući pojačano lučenje mokraće. Majisparljivija svojstva. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. Poznato je. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus.

Suše je u hladovini.kamene" boles­ ti. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Obična jela (Picea excelsa. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Lipa. . Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". Kleka (Juniperus communis). normalizuje narušenu razmenu materija. Juri j Andrcjcv piše: . Upotrebljavati tokom dana. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije.piti tokom dana. zatvori. Priprema se sa votkom (rakijom). Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Ostaviti da odstoji nedelju dana. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. intenzivno izbacuje . da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. a zatim procediti. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako.pcsak". Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. kao s t o j e dijabe­ tes.. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja.. Sibirski kedar (Pinus sihirica). aterosklcroza. Čičak {Arctium lapa). ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa.. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Koren ko­ prive. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke.drobi" kamenje u mokraći i žuči. Pored toga. Kukuruz. Ekstrakt od oraha kcdra. Kopriva (Urtica dioica). Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. Troskot (Polygonum aviculore). U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . skuvan sa šećerom. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. 145 . j/mešati.Pinabin". Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja.. Šumska jagoda (Fragaria vesca).. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. razastrtu na papir. kuvati 10 minuta i procediti. istucano i pomešano s vodom. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. vodena bolest (voda u trbuhu).. P abies). kamen u bubrezima i žuči. pretvarajući ga u pesak. gastritisi. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. To sredstvo se smatra diuretikom.kukuruzne kose". U istu svrhu koristi se i seme koprive. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima.

Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. ohladiti.jedna supena kašika na čašu ključale vode. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. stvara se obilna mokraća. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. iz kojih se dobija do 2. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Zbog toga se peršun. Pelin [Artemisia absinthium). potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Ukoliko se popije 8. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe.5 grama trave. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Spargla [Asparagus officinalis). Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). poklopiti posudu i ostaviti preko noći. sazrelih plodova. Svojstva tog sirupa su takva. Sibirska jela [Abies sibirica). Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno.5%-no etarsko ulje. 146 147 . Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna.do 7%. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. posebno njegovo seme. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. kuvati 15 minuta. Koristi se sok. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje.3%. iscediti. Rotkva (Raphanus sativus). zatim skuvati. a zatim upotrebljavati. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Najviše ga ima u plodovima . Komonika [Artemisia vulgaris). Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. Jarebika. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj.8 grama soka ove vrste pelina. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike.Šargarepa. Čuvati na prohladnom mestu. Pirevina (Agropyrum repens). Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Može se uzimati i kao vodeni rastvor .

pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. mokraće. Ren (Armoracia rusticana). ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. belančcvinc. 148 . glikoze i fruktoze. Miris osušene sirovine je prijatan. koje imaju malo površinsko opterećenje. glikozidi. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. ugruške itd. pri­ kupljeno ujesen. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. razara kamenje. Beli luk.5%. žuči.6% šećera. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. koje predstavlja smesu različitih terpcntina.5-10.Mirodija (Aneihum graveolens). koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno.5 čaši ključale vode. U njoj je otkriveno etersko ulje. sastoji se u tome. kao i kod kamena u žuči i mokraći. boje) u površinskom sloju. jona natrijuma i hlora. koji se sadrže u jabukama. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. Svi za149 Lubenica. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. tim se ona lakše i bolje rastvara.. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. koje ih . na 15-20 minuta pre jela. Soli kalijuma i tanin. Ljubičica (Viola odorata). Rok trajanja godina dana. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. koji se sastoji iz saharoze. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. U travi ima 1. Hmelj (Humidus lupulus). Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Sveže. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. Domaća jabuka. a u semenu do 4% ctarskog ulja. Koristi se korenje rena. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). Borovnica (Vaccinium mvrtillus). Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode.razbija" i pretvara u pesak.

Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. 151 . smanjuju otoci i tumori. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pije se po jedna čaša pre jela. pri primeni srednjih doza. povećava lučenje mokraće. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Broć (Rubia tinclorum). Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja.5 kilograma lubenica. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. Kura lečcnja je 20-30 dana. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. U narodu se smatra. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Smatra se. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Međutim uočeno je. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Kure ponavljati posle 4 . kuvati 20-30 minuta i procediti. obično na peščanoj podlozi.6 nedelja pauze. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Crna ribizla (Ribes nigrum). čiste mokraćni kanali od svake šljake. posebno upala bubre­ ga. Borovnica. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). Raste u boro­ vim šumama. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. naročito kod krvave mokraće. razdražuje ih. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. kuvati 15 minuta. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. do jednog dana. Rastavić (Equisetum arvense).

Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. a lužine . Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. ostatke čašice (krunice) odstraniti. 4. askorbinska kiselina . ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti.9. cvekla . jabučna . kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Šargarepa . S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. Pesak u bubrezima. Šargarepa . kao i njihovih smesa. 5. c v e k l a .3 unce. 153 . pektini — 4. 6.2. 3. sirup itd.10%-ni.5. peršun .približno 10 puta više.3. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. k r a s t a v a c . ostaviti da se ohladi i procediti. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju.još jačim lužinama. etarsko ulje. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. preliti čašom ključale vode. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno.2.Šipak (divlja ruža). Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova. celer . nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva.10. Na primer. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. 4 i 6. Kamenje u bubrezima: 1. kuvati |5 minuta. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. ali su još dovoljno tvrdi. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti.6. spanač . U plodovima se sadrži: šećer . 2. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. kao kod ka­ menja u bubrezima .12. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje.5%-ni. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina.8. Šargarepa .8%.5.3 grama.do 1. peršun . preliti sa 2 čaše ključale vode.4. med.10. Šargarepa . Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. Šargarepa . organske kiseline: limunska . Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu.3 . Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji.do 2%. Koriste se isti recepti. celer . što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela.

koji se sadrži u urinu. što su i isticali drevni lekari: . posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". ko je pije. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. O U mokraći se sadrži kortizon. Na primer.Mokraća divljeg vepra. rastvara ugruške krvi. sredstva koja daju sluz. I 54 155 . smekšavaju. Materije. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. koji je jako protivupalno. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima".. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. oslobodiće se od oboljenja bubrega". Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . Ukoliko se popije. na kamenje. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. šire.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. O Strukttiirana voda. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. Ispostavlja se.5 litar dnevno. protivupalna sredstva. kakva je naša mokraća. rastvara i drobi kamen. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Z> Kteričnosumporne kiseline. Ispostavlja se.aktivnog osmotskog diuretika. Isprobano. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. takve smese treba uzimati najmanje 1. deluju slično etarskim uljima . Magareća mokraća. kao i fizičke vežbe.na račun ljutog ukusa (tj. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. postepeno izbacivanje. koje nam predlaže sama Majka Priroda. Kažu. . koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. koja obmotavaju.

G o r č i n e . zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. Gusja trava (Potentilla anserina). Maslačak (Taraxacum officinale). sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. posebno čašice cvetova. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Obično se koristi ekstrakt. Pasulj (Phaseolus vulgaris). Kupina. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. piti gutljajima). kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea).. 157 156 . prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. Prema tome. Aktivna materija je sluz.nadole. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda.Vetra". Dobija se prozračna tečnost žute boje. smekšavaju. Sredstva koja stvaraju sluz. Višnja. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. otkidanja i baktcricidna svojstva. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. oni se usmeravaju prema izlazu .6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. pije se gutljajima). Ma kakva da im je priroda. omotavaju. „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. koje ne nadražuje bubrege. sluzna. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. Ostruga (Rubus caesisus). kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. slatka. gorak ukus je stimulator životnog principa . Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. Steia. koja ima oblažuće. bez semena. sa slabim karakterističnim mirisom.

Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). Za vreme napada bubrežnih grčeva. cvetovi lipe. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). zaslađenog šećerom. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. pripremljenu na pari. I koliko nemate jagoda. zatim kuvati 10 minuta i procediti. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. To ukazuje 158 159 . ostaviti da odstoji 4-6 sati. kada prolazi ka­ men. razređujući ga protijevom vodom.200 grama šećera) i piti.Laneno seme. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni.pola sata). Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. olakšava prolazak kamenja i peska. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom.100 grama šećera). Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . Ovas-Zob. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). a u njemu su pronađene i materije. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare).po 10 grama svake biljke za jednu kupku. brege. oblažuće svojstvo.odmor. grančice breze. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Posle kupke . s medom. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . Kupku primenjivati. koje zagreva i širi mokraćne kanale. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. Šećer treba što manje upotrebljavati. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. u mokraći se pojavljuje pesak. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati.

a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. koje selektivno deluju na bubrege. „Zrikavac" i „Luk" Sada. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. 161 Slika 14 .podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina. tj. 3 puta dnevno.20 delova.na to.. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") .20: trava kantariona (Hypericum perforatum) .. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. i tako dalje. dok ne postignete željeni rezultat. drevnih lekara: .) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . pri kojem se. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) .Paun" i .15. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. pa čak i ako je srce bolesno".50 delova. Setite se poslovice 160 . ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. usled potresa organizma. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . tokom sledeće nedelje. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. trava rastavića (Equisetum arvense) . trava troskota (Polygonum aviculare) . Popiti u toku jednog dana u više doza.podmlađuje bubrege: . Pripremanje. da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. podizati se što više i jače istezati. Uzimati po 1-2 čaše dnevno. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. Upozorenje.Joga poze: „Zmija".. dana od uzimanja jelovog ulja). kao kod prethodne smese.25. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. preporučuje se duže hodanje. možemo pristupiti njihovom čišćenju.15. Da bi ubrzali taj proces. a dalje. Joga asane: „Zmija" . Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi.Usukana poza" . verovatno. Joga asana „Luk".15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). Ponoviti 3-4 puta.2 5 : trava rastavića .

20. trava rastavića . a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu.20. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. Da bi odvar delovao efikasnije. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . ali s metalnim iglicama. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno.2 dela.20 delova. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta. I još jedan prosta. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . pripremajte ga na protijevoj vodi.5-37 stepeni Celzijusa. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. to jest naglo ga ohladite do temperature 36.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . seme šargarepe . suvu kajsiju.40 dclova. kora hrasta . Čisti se svaka ćelija organizma.to jest čistu mokraću. Komentari i preporuke. kao što su kalcijum. suvo grožđe. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. a za­ tim postaje prozračna i čista. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. Oblogu držati preko cele noći. orahe. šerpu s ključalom vodom.20. listova breze i isit njenih plodova šipka. lišće mečjeg grožđa . Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. aplikatore Kuznccova. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. trava troskota .20. teglu poklopite i stavite u 162 163 . Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač.3: trava rastavića . Prestaju bolovi. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno.2: seme mirodije . Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode.2. magnezijum i drugi. korenje i plodove šipka. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa.

Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica . Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se.lubenica s hlebom.pritisak se normalizovao. na kraju. Sada se pridržavam režima posebne ishrane .Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. Tako.). Ovog puta bubreg nije izdržao . Muškarac star 72 godine. 1989. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. 165 . tri puta po 26 dana. pa su ga odstranili.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . on je još funkcionisao. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice.lube­ nica. Posle 9 godina sve se ponovilo.Čudo glado­ vanja".vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. Rendgen je pokazao kamen. Počela sam da trčim. prestala je glavobol­ ja. Telesna težina . Primeri iz prakse. gorušica skoro do povraćanja. na primer. Bubreg su ostavili. Po­ sle prve nedelje . Pritisak mu je bio 200/120. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . Želite da jedete .lubenica.). Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. fizičkih vežbi. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . to je mala operacija. 54 go­ dine. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. Kamen je bio mali. časopis „Priroda i čovek". veoma želite da jedete .4 jedinice.prim.. ponovo beskonačni napadi..72-73 kilograma.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana.uništen je od hidronefroze. ali je izlazio pesak. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. au­ tora. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. Gladovao je po 10 dana.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. Zapamtite.prim. U avgustu 1987. treba unapred da pripremi lekove. Drugi primer. . Još jedan kamen. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. strašne glavobolje. ali bez noža. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. Prvi primer. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). tromboflebitis.. holesterin u krvi 8. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. prev. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Ko ima slabo srce. broj 12. I. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. odlično. želite da pijete . bilo m i j e lakše. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. posle treće nedelje .. ali bezuspešno. Međutim u martu 1987.

ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak.) smese soka od šargarepe. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. a srce kao kod mladića". Kada je mokraća odstojala 1. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova.).smekšalo" i učinilo manje bolnim. oblažu. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. prev. koja se sastoji od 16 unci . Odvar je drobio kamen u samo lubenice. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. Lekari su predložili operaciju.prim. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. a i des­ ni gubi dah. Na primer. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). tako i tokom druge etape. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. šire".sluze. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše.6 grama .Mislio je da je kod njega sve u redu. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. već obična terapija sokovima. .. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. omekšavaju. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. kukuruzne kosice i crne repe. to nije gladovanje.3495 grama. da se kamen razdrobio.. (Zapravo.28. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. Jetra Vam je kao kod deteta. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja.. semena lana ili ječma. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . Istovremeno je jeo pesak iz bubrega.eto kakav je bio kamen! 166 167 . Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće.. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju.

Lekari su konstatovali . Dugo nije pristajala na to. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. grad Moskva.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. . Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. Samarska oblast. Pri tom čaj. kada se počeo lečiti. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Imajte to u vidu ubuduće. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate.. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. a ponekad i tokom dana". čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Po pravilu. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno.. prestale su da ga bole ruke. kuvati 15 minuta (da ključa). Odbio je da se operiše i izlečio se. u toplom stanju. Odvezli smo je u bolnicu.prestala je da mokri. mora imati tamnu boju. selo Solnečnaja Poljana. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. od čega je bolovao 7 godina. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. a zatim . „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. G. pesak u mokraćnoj bešici. Posle toga ponovo je počela da mokri. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. pio je skoro sav dnevni urin. budite milosrdni prema sebi. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. To treba uraditi. tokom 1-2 nedelje. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. tako i u drugom slučaju.osteohondroza. Obloge je stavljao preko noći. Ana Ilinična. javili su se odjednom svi simptomi. Nagovorila sam je da pije mokraću. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao.ljati obloge od odvara ovsa. F. kako u prvom. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen.. Dve nedelje je pila i imala je napad .. razlaže ga. dana izbacio je pesak i 2 kamena. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. 168 bubrezi su se očistili. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. on ima bolesnu jetru". ohla­ diti i procediti. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. Prvi primer. ali ju je bol primorala. koje opisujete u vašoj knjizi. U početku. usklađivanje bioritma 169 . Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. natopljenu u ukuvanom urinu. Gladovao je 4 dana i 3. na kontrolu.cista na jajnicima. Drugi primer.

S obzirom da je odvar od lana dosta gust. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem.nemaju reći. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela.. jetri i bubrezima. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. možete isprati usta biljnim uljem. Način primene. kao dopunu.konjima". Piti po pola čaše lanenog odvara. Da bi zaštitili zube. ekstrakta.tada će sve biti u redu.. pri ponovnom unošenju. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. U datom slučaju . prodisali. je odličan adsor­ bent svega štetnog. širenje mokraćnih kanala itd. odvara.. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. tokom 5-7 dana. 171 170 . Može se piti kroz slamčicu. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu.to je mokraća. možete dodati limunov sok. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. Nigde ne radim. koji se čisti ili leci. Oni mi se sada zahvaljuju .bolje čisti). ona c odmah ustremljuje prema njima. Srednje medicinsko obrazovanje. U tibetskoj medicini materi­ je. tokom dva dana. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova.rada bubrega. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. Na primer. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. oživeli su. Mnogo sam eksperimentisala na sebi.dopunske preporuke" . jake potrebe za pražnjenjem creva. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . krvi. Pauza 2-3 dana i nova kura. na sva­ kih 2 sata. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. Glavobolja mi je prošla. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. dostaviti aktivnu komponentu. Upravo ta gustoća. koji drobe kamenje. a ujutro natašte. najmanji delići. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. nazivali su .konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . noseći aktivnu kompo­ nentu. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. Seme lana će se svariti i postati gusto. Redosled terapije. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. što se nalazi u probavnom traktu. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)".Imam 25 godina.

odmah ih uberite. U početku su ti listići lepljivi. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). 173 . Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte.upio u sebe" snagu ovsa. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Dejstvo ekstrakta pojačava se. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. rafinirane hrane. Ljudi.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. Jednu čašu ovsa.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Ostaviti da odstoji. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. Recept primene ovsa. izlučujući se iz organizma. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. Druga varijanta je slična prethodnoj. Postavlja se pitanje. Način pripremanja smese. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. slana riba. prženo i suvo meso. uz obilje emocija straha. da ne iskipi) 50-60 minuta. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. loše vode.šišajući". kako je navedeno. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. mesne supe). bu­ brezi. pošto na toplom brzo prokisne. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. da bi on do­ bro .. Gustinu baciti.. povećava opterećenje bubrega. koji. Odvar treba čuvati u frižideru. mozak. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. . preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. podstiče rad celog probavnog trakta. sakupiti određenu količinu listića breze. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). Evo jednog od proverenih narodnih recepata. smanjuje šećer kod dijabetesa. od prestanka lepljivosti. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. Važno je blagovremeno za ta tri dana. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta.. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini.

jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju .. Šalabhasana(cvrčak. on se već odvija . To se ispoljava kroz priliv snage. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). Salate pomalo . joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. proklijala pšenica.čišćenju vezivnog tkiva organizma. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. Pored toga. Ja sam naveo najprostije. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . da se jedu salate. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. koje pomažu kod čišćenja bubrega. Posle čišćenja debelog creva. koje slabe tu funkciju. voće. Izbegavajte poslastice.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. fizičke vežbe.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. čak i ako je srce bolesno". kao i limunov sok sa toplom vodom. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. povećanje gipkosti. joga asane. Koristite diuretične odvare. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih.podmladujc bubrege..ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . One su aktivirale taj proces. U tome vam mogu pomoći trčanje. Postoji masa drugih recepata i terapija. da bi se kamenje rastvo­ rilo.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. 174 175 .orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu.pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. Kako to uraditi. Bhudžangasana (zmija) . efikasne i proverene. treba koristiti vlastiti urin.

Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. meniskuse. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. mi treba da očistimo upravo taj gel. kao i čišćenje prostora oko sudova. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. U R S S . A. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. vezivno tkivo. opne mozga i druge tvorevine. sve tečnosti čovečjeg organizma. bubrezi . da jedni organi i funkcije rade normalno. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. Uglavnom. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. hrskavice. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). fascije. krv. S. organi odgovorni za imunitet. Rezultat je bolest. srčane zalistke. izuzev tečnosti. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. . odražavaju se na rad i zdravlje srca. srce 60%) i svi biološki procesi.. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. dijabetes {Diabetes melitus) . tetive.M . dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa.-Sistemska medicina. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. sloj između organa i oko sudova i nerava. D u d i n a N . elastina i drugih vlakana. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. kolagene (elastine). spoljašnju hladnoću itd. kosti. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). praktično obnoviti organizam. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. ulogu u ishrani. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo.. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. Na bilo koju promenu. . Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. Na primer. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. ograničenja u ishrani (post). hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . organi za produkciju krvi i limfni sistem. deo slušnog aparata. kapsule unutrašnjih organa.pankreas slabo radi. koji se odvijaju u njemu. A. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo.jako. na unesenu hranu.).ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. treći krajnje slabo. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. Larionova I. kosti. sauna. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se.

okružena gelom (po tipu pihlija). protivmikrobna. primenom čiste vode i sokova. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. one se mogu čistiti gladovanjem. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e .lepote" intoksikacije. Vokeru. detoksikacija limfe prema N. vaskularnih odumiranja. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. tetive.kao morževi" u hladnoj vodi. primena čajeva za izbacivanje soli. krvi. na primer. ugljenih hidrata. zgusnuo se. saune i pravilnom ishranom. rana na koži i tkivima ispod nje. Iz prakse znamo. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. Rezultat je neadaptiranost organizma. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . na primer. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. sisanjem biljnog ulja i slično. vezivno tkivo. srca. na primer. protivtoksična barijera celog organizma. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . specijalnim ćelijama. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. Sluzokože se mogu ispirati. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N.eijama) ćelija i drugo. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. trče za vreme hlad­ nog vremena. sauna. telesnu težinu (suši se). O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. pravilnom ishranom. opne i kapsule . fascije su skelet tela. i čak bez ožiljka. Vokeru. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. ideomotornim čišćenjem. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. post. da čovek gubi gipkost. suvišnim ma­ terijama. Takvi ljudi se jednostavno kupaju .sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. Kosti.. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. sauna. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . Prost primer . vodeno-slanc). rana unutrašnjih organa. čistom vo­ dom i sokovima. koji upravljaju tim nervima. belančevina. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. a mogu se stvoriti i ožiljci. koža može potpuno obnoviti. Koža i sluzokože su mehanička. virusnih. obnavljanja je­ tre. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. primenom klistira za čišćenje. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. Koža se najbolje čisti u sauni.. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. Ukoliko j e . da se. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma).barijera za organsko odvajanje. Kada je obnavljanje pot­ puno. odlično podnose žegu i vlagu. Oslonac ćelija su vlakna. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne).

podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Nasuprot zagađenosti. post. Radi toga na mestu ožiljka. varikozno proširenje vena. Setite se. To je u vezi s tim. rasterećuje vezivno tkivo i ono. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. hemoroide. a uz to i celog organizma. upotreba čiste vode. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. Smatram daje to ispoljavanje . čišćenje sokovima.čistoće. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. Čišćenje. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. glavne i drugostepene terapije čišćenja. insult.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. nepravilnog načina života. organa. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. zglobova. infarkt. pravilnom rastu mišića.. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija.zapreminska ener­ getska tvorevina. s Dakle. podstiče obnavljanje celog or181 . O p š t i zaključak. preporođujući se. mozga itd. čini telo nepokret­ nim. organa. krvnih sudova.snage" holograma . tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. tetiva) izaziva kilu. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). koja ga . sauna. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. sraštaj) na tom mestu. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost.širi". opšte zagađenosti organizma. post. vezivnog tkiva. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. u prvom redu. a koža se podmlađuje. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti.. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. šava treba misaono stvarati predstavu toplog.spoljašnjih i unutrašnjih. Skelet vezivnog tkiva je hologram . Ukoliko su te predstave jasne. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. hladnog i peckanja. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. migrene. delova teta (morfogenetska). čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći.

fascije. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv.koloidna pihtija" čistom. limfa. završili smo čišćenje debelog creva. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. Zbog toga.ono deluje na ceo organizam. U celini. već i 182 183 . a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd.. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. kojeg će organizam potpuno asimilovati. krvi. Dakle. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja .. mladost. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu.). ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma.materijal boljeg kvaliteta". normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. limfe itd. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. jetru. Rezultat je da se brzo zasićava . tetiva. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. što omogućava bržu zamenu tečnosti. gela (međućelijski informacioni gel i slično). Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . struktuiranom tečnošću. Glavno je shvatiti sledeće. vezivnog tkiva i slično). • dopuniti potencijal samih ćelija. energetika. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. natprosečne sposobnosti. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. tetiva (sudova.ganizma. Prema tome. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje.mesta". jetre. bubrege. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. produžiti čišćenjem gela. međutkivna tečnost i slično). hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. limfa. međutkivna tečnost). Zdravlje.. čim se očiste krv i limfa. od čega prvo početi i kako produžiti.

Prvi primer. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. Odeski hemičar N. kao u mladića. koji je ostao u praznoj šerpi. bez bora. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. rumeno. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. propuštajući je kroz kućni magnetotron. Led. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. S.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. nezamrznutu vodu prolijte . Tokom 3 godine pio je protijevu vodu.očišćena od oko 8 0 % primesa. navešću nekoliko primera. koja sadrži najraznovrsnije primese. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. efekat će biti bolji. . . česte prehlade i uopšte teže se kretao.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. ali postižu značajne rezultate. Rastopite led i pijte ovu vodu. škrob).8° C. Voker je živeo oko 110 godina. nabubrelc vene. Posle 4-5 sati je izvadite. elastična. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. . energično. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. a zimi na balkon. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. jela sa mesom.G. Koža na rukama i vratu bila je glatka. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda .uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Četvrti primer. koja zamrzava pri temperaturi od +3. Naravno. Drugi primer. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. „Teški" led treba baciti. Led. radno sposoban i da vizuelno pamti. Osim toga. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine.to je laka voda. koncentrisao je molekule teške vode. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. . N. čisleći ih. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. Lice mu je postalo zategnuto. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .poboljšava čišćenje.N. Treći printer.

Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici .površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. To dejstvo aktivira .površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. da organizam aktivira . Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. Slani purgativ daje potreban smer . [)a do toga ne bi došlo.u vidu retke stolice (proliva). Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. To dovodi do toga. Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli.izbacivanje. zapisanu na njoj.. sa nje je izbrisana informacija . treba popuniti gubitke. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi.to je . kao u biološkom filteru . U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. Posle čišćenja (tj. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana.. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju.prolivu (to jest mi smo veštački. razblaženim protijevom vodom. Drugo. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. Metod je razradio N. kroz kojeg se vrši izbacivanje. METOD N. pojačavajući je više puta. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva).). Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. a nepotrebno i štetno luči. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. koja se za dan izbaci iz organizma. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma.. Tri-četiri i više litara tečnosti.čist list papira" i ona je struktuirana.potrebno se zadržava. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). Prvo. smesu pre pi187 186 . Sve ostalo se vrši u zidovima creva.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. da bi se ojačao probavni trakt. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. Voker. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije.

dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja.Žuči". To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. ukoliko osetite slabost. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. Tokom celog dana ne treba ništa jesti.u takvoj količini. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. . stvaranja toplote u organizmu.4 litra. a treći to uopšte neće moći ostvariti. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . Još jednom napominjem. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. koje slabo podnose gladovanje. drugom 4. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . imuniteta. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. Osobe.jenja treba propustiti kroz magnetotron. razmene materija. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa.to je potpuno normalna pojava. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. tada napravite pauzu 1-2 dana. 189 . da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. Zato se nemojte uznemiriti. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva.. pred spavanje . dok ne popijete svih 4 litra. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. nego pre čišćenja.klistiranje. ili popiti soka od jabuke. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. krvi. sve zavisi od telesne težine čovcka. To izaziva poboljšanje probave. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. odstranjivanje patološke informacije. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca.) Dakle. Dopunsko povoljno dejstvo.

pripremajte hranu na njoj. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma).Žuči" i „Vetra". U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. ostalo je isto). slabi ljudi to ne mogu izdržati. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . Adenom prostate. po pravilu. Bolje je odreći se čišćenja.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. Alekseje Dmitrijevič L. čišćenje ne treba vršiti. preživljavanje. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. bez suvišnog naprezanja organizma. povećava se imuna zaštita). meso. preplašenost itd. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. difuzni hemoroidi. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. nervoza želuca i slično. posebno insulinske zavisnosti. Srčane mane. kada je prisutna visoka temperatura. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. navešću neke primerc. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). K o n t r a i n d i k a c i j e . prehlade i uopšte otežano kretanje. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). To je dvostruko opterećenje organizma. Dijabetes. jaka glavobolja. a kod žena . jaki oblici disbakterioze. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). stimuliše životne principe . Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 .).Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. na žalost. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. podstaknuti iz­ bacivanje šljake.). Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. upotrebljavajte protijevu vodu. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. dojenje. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). bilo koja onkologija u probavnom sistemu. ekstrakte pripremljene sa njom. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . time će biti bolji efekat čišćenja. Gnojni kolitis. Prvi primer. Ukoliko nemate soka.ispadanje (prolaps) vagine. škrobove itd. mučnina. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. hipertonija II i III stepena. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja.3 litra dnevno). različite čajeve. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Holecistitis. u kojima. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. Dakle. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". slabost.POVRĆA S a u n a .. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. ali su ipak postignuti značajni rezultati.

5 0 % manje od toga. izbacuju se novogodišnje jelke. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. Sam N.Pinabin". ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. Poslao je vitki­ ji. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Trajanje kure je in­ dividualno. stuktuiranom vodom. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu.. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. na licu mu se pojavilo rumenilo. kao kod mladića. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Picea abies). etarska ulja . usporava razvoj patogenih bakterija. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. U odnosu na to. sibirske jele (Abies sibirica). Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. na­ brekle vene. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. ulja . Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. bora (Pinus silvestris). Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. elastična. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. čisteči ih. jele (Picea excelsa. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. energičniji. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. jele. N.vodu. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. Koža na rukama i vratu mu je glatka. Drugi primer.njihovo rastvaranje. a leti . Za primenu odvara kao čaja. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. Prvo. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Voker živeo je oko 110 godina.prirodnih rastvarača. a otuda proističu svi poražavajući efekti. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. koja nije sadržavala prirodne lepkove. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode.životinjske i škrobne namirnice. U medicinskoj praksi koristi se preparat . Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. . bez bora.

kuvati na 195 . da odvar od četina. ali je lično osećanje u tom procesu . pored navedenog. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. što zavisi od ličnog osećanja. sve sa 0.. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Da bi se pripremila kupka od četina. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. Zalmanov. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. tek izrasle. Zalmanov. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. S. Valerij Tišćenko ukazuje. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. Primer. Ukoliko su bolesni bubrezi. izbacuje iz organizma i radionukleide. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. M. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. U tu svrhu priku­ pio je mlade. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti.7 litara vode. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća.toksina umora". Sma­ tra se. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis).. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. Knejp. tj. Ukoliko to organizam teško odrađuje. uzeli borove četine. pored otrova i šljake. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. P. Odlučio je da proba lečenje četinama. po želji.najvažniji kriterijum. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. dovesti do ključanja. Očigledno. Odvar. opora svojstva četina posebno . Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Drugo. Kurenov i A. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. četine sa više grana bora (može i kedra). Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta.četinama. tada dolazi do samotrovanja organizma. tada se dodaje još i ljuska od luka. mikrolešina. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). Posebno su korisne grančice. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati.ne vole" mik­ robi i gljivice.

sitno izrezati u šoljicu.sipati 3 supene kašike riže. zglo­ bova počinje približno 20-30. Dragog dana. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. što je voda čistija. sluzna svojstva. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Os­ taje porozna celuloza. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. oblažuća. nije obavezno dodavati ljusku od luka. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Petog dana. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Četvrtog dana. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. isperite i zalijte vodom. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Lečenje traje 4 meseca.5 litra dnevno. u kojoj se natapa riža. šljaku. soli i ostale nečistoće. pesak. Ispostavlja se. preliti odvarom od četina i brzo popiti. Obeležite ih brojevima od I do 5. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. ekskrcmcntno kamenje. Uraditi sve isto. Naravno. Šestog dana. dobro je isprati vodom.slaboj vatri 10 minuta. Očistiti ga od kore. Šćadilov) savetuju da se u vodu. odjednom pola limuna. Prvog dana. takva riža izvlači. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Na primer. štetne bakterije. Trećeg dana. Uraditi sve isto. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. samo dodati teglu Ni 4. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. Način pripremanja rize. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana .ona će biti još čistija). isprati i zaliti vodom. nam. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Na isti način pripremiti teglu No 3. Radi toga one treba da imaju opor ukus. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. samo dodati teglu Ni 5. Još jednom je isprati vodom i skuvati. rižu prethodno treba namočiti. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Kada se pojede natašte. Znajte. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže.

I treće. Ukoliko vas posle toga protera. da su krv i limfa jako inficirani. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. kljukve. 198 199 . Zato oboljenja. kupina. Ukoliko imate snage. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. kojeg ne . Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. primenjujte klistire. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva.to otežava čišćenje. Prvo. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana.. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. naročito zglobovi i kičma. grožđa. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. da jedete više sveže i prirodne hrane. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. 0 Na to. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. što stimuliše produkciju krvi. crvenog kupusa. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. posebno rak. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu.podnosi" većina patologije. u drugoj polovini dana . to znači da se jetra uspešno čisti. dobro se čisti svo vezivno tkivo. a zatim . Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama.iz tegle N« 3 itd. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima.najbolje posle 15 sati. bez soli i šećera. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. Drugo. Posle saune piti udarnu dozu soka. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. aktivirane vode. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . Način prime ne rite.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . Pored čišćenja probavnog trakta. cvekle.u proleće i uje­ sen. Obilje prirodne. natašte.

koja aktivira procese rastvaranja soli). Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). hmelj (Humulus lupulus). senf (slačica). U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). Masaže i masti za čišćenje tetiva.masaže. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . prodire). Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. kuhinjska so. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. obloge. kolonjska voda i druge. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. terpentin. repa. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. dobro izmeša i isitni. © Čišćenje krvi prema V. kerozin. kokotac (Meiilotus officinalis). Što je dete manje. Vostokovu. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. gljivica i raznih parazita. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. kleka (Juniperus commu­ nis). Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. Ljudi. Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. brezove pupoljke. 200 201 . koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. Procediti i primenjivati za masažu. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu.upotreba „zapaljivog sumpora". držati preko noći. Prodaje se u apotekama na recept. Starijim ljudima da zapisu. majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . list šumske jagode. votka (rakija). gde su taloži soli. koji su primenjivali taj metod. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. Radi pripremanja ekstrakta od trava. Pre upotrebe izmućkati.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. metlicu (Xeranthemum annum). Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Doza za decu je manja . kažu. korenje čička (Arctium lappa). Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. nestaju razne kile. time je manja doza. Uopšte. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. alko­ hol. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava.

Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor.. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Obloga sc stavlja preko noći. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. 203 Obloge s kerozinom .ništa nije pomagalo. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. I nema čime ih nije mazala . Tkanina treba da bude vlažna. može se zameniti votkom-rakijom. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. U zavisnosti od stanja. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Obloge s medom i alojom . dok bolovi potpuno ne prođu. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. Ne preterujte. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. uveče pred spavanje. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 .Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. zglob.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. i dob iscediti. a na drugom se smanjio. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. Obično se obloge stavljaju sve dotle. ali ne stezati. Ukoliko nemate kolonjske vode. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. Bolovi su postepeno prošli. Uzeti parče prirodne tkanine. koj' želimo da očistimo i izlečimo. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena.jako sredstvo Obloga . normalizuje se krvotok. tope naslage soli. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. Sve komponente dobro izmešati.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. nekol" puta je presavili. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Odozgo umotati vunenom maramom. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja.

Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. sipa mu semena. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Približno 10 terapija treba. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Bajalica protiv mamuza. 1. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). a preko nje vunene čarape. preliti čašom vode. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Oprati jedan krompir srednje veličine. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Bajalica odgovara ljudima. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. gde se nalazi mamuza. Bolesnik stavlja na sto pevca. 205 204 . kuvati na slaboj vatri 10 minuta. dok se mamuze ne splasnu. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. skinuti s vatre. Pričvrstiti tampon. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. 6. Posle toga na pete staviti tampon od vate. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Ja splasnu mamuze na petama. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. navući na nogu plastičnu kesu. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. kerozin može na njoj izazvati opekotine. 2. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. Rastvaranje mamuza solidolom. skuvati ga s ljus­ kom. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. Ponoviti 3 puta. Pete uveče treba namazati solidolom. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Preko navući čarapu. Obloge stavljati sve dotle. 5. Krompir služi za zagrevanje. 4. zajedno s ljuskom. 3. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). poklopiti. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. uzmi moje nove". natopljen u toploj medicinskoj žuči.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti.

a zatim ih potkrepiti primerima. Dakle. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. s jedne strane. Razmotrićemo njegove preporuke. buljone. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. mlečnu i slično) koje bi. Posle slatkih produkata: čaja. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. Da bismo se oslobodili nečistoća. Drago. crni luk. kisele jabuke. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. kao ni fosfati i oksalati. kupus. koje nisu opasne za organizam . paradajz. cvekla. Radi toga tre­ ba unositi lužine. kefir. razna vina. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. kumiš . beli luk. supe. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. šargarepa. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. mineralne soli i masne soli tipa urata. nikotinsku. kao i voćno sirce. alkalne soli. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. pivo. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. kupus itd.pepsinc. Bolotov. što Bolotov preporučuje je . Prvo. a s druge strane. gde je potrebno. uključujući točena. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. ovčji sir. rastvarale nečistoću. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. palmitinsku. Sirce treba dodavati i u čaj. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). stearinsku. V. bile bezopasne za organizam. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. pretvarajući je u soli. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. zaostalih u vezivnom tkivu. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. U tom periodu preporučuje se riblja hrana.ekstrakt 207 . To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. jela s kvascem. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma.kiselo kravlje mleko i slično). limunsku. kisele soli. kafu.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea).

koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. Pri tom. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. dodajući mlečnu surutku. bubrežnim karticama. kisela i slana jela. kao i u krvnim su­ dovima. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. rena. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. Soli izlaze neprimetno. jaja. Doza je 100 grama. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. gljive (To nije najbolja varijanta. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). Čuvati u teglama na toplom. Obično se bol oseća samo na početku. koja je za to vreme već prokisla. vodopije (Cichorium inly bus). soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. Ispija se takode za 2-3 dana. dok se ne dode do 100 grama. a urin dobija boju rde. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Dobija se oko 3 litra soka. dobro oprati i osušiti. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. riba. Čaj treba popiti za 2-3 dana. To isto korenje ponovo se kuva. ali 5 minuta u istoj količini vode. rastavića {Equisetum arvense). srca i krvnih sudova. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. ali je efekat čišćenja ogroman. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči.otuda i bolovi u jetri. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. lišća podbela (Tussilago far/ara). repe (Brassica rapa).svakom organu odgovarajuća kiselina. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. tada je otežan prolazak žuči . 209 . Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso.nekih biljaka ili sokova. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. mlečni proizvodi. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. kore od lubenice i bundeve. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. dok je ima. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. Ona posebno ojačava tkivo pluća. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). mokraćnoj bešici. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). Uzi­ mati 30 minuta posle jela. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. praktikujte vruće kupke. Pored toga. žučnoj kesi. a zatim se sve normalizuje. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. Sok se čuva u frižideru.

neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . sauna. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . © Rastvaranje soli. veća radna sposobnost. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju.to je najbolja od svih poznatih terapija. Postupak se uprošćava i skraćuje. Međutim. vlastita mokraća). a preostale dve na drugu etapu . ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. Na kraju. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. a za opštu oksidaciju . pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. potreban je krajnje savestan rad. izbegavamo mesnu hra­ nu. Prve 211 . a dva puta sam bolovala i od žutice.urina. To je uistinu božanski proces. polna moć itd. jetra je poboljevala. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. i to u bezopasnoj kon­ centraciji. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. koja ima najbolje osobine prodiranja.gladovanje. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja .slično se rastvara sličnim. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. Navcšćcmo konkretne primere. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. prvo. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. naročito u j e s e n i zimi.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. kao i njihovo izbacivanje. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). drugo. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . izdržljivost. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. Prvi primer.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. .urin (tj. Prema tome. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma .rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma.pret­ varanje nečistoća u soli.

Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. . Bolotovu. Ukućani me grde.lečila" mokraća je bila svetla.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. a zatim samo ujutru. blokade zglobova na rukama i nogama. Rečju. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. imao sam česte grčeve. iz Pavlovgrada . Dijabetes.A. Navešću izjavu B. Lekar je rekao. 47 godina.Dva puta sam čistio jetru. Počela je da me boli jetra. Sok pijem uglavnom od tikve. dobra. prirodnih za ćovekov organizam.. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . Efekat je bio mnogo skrom­ niji. N .. raspadao sam se. izvrtale se noge. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). od čega 100 grama starog. koje uopšte postoje u prirodi. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . V. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. nešto psorijaze. ne smcm da jedem. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Mokraća mi je sada mutna.. gljivična o b o l j e n j a . a ne mogu ni da jedem. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. V. što svemu vcrujem. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. gusta i jako tamna.počeli su da mi otiču očni kapci. što je veoma dobro. . Šta dalje da radim? Dok se nisam . 212 Drugi primer. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. Ovaj čovek.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga.urin razjeo jetru". Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. reumatizam. ponovo se obratimo B. Naročito me noću boli jetra. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. d a j e ncgde bila ranica.s v e je nestalo. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. a mokraća je razjela i nastala je rana. i pahuljice. tada limuna nije bilo). On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. Odbacila sam sva lečenja. Bio sam zapanjen. I nekakvi parčići su izlazili. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo.. bili su prepuni nečistoće . 100 grama svežeg. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan.. živim samo na sokovima. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. Taj proces sada treba dovesti do kraja..nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. Uveče sam imao malo proliv. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. Bolotova: . Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto.„odstajalog" više od 7 dana. Mnogo sam se iscrpila. bakterije mlečnih surutki). i crno. kao i žena o kojoj je bilo reći. ići u saunu (pariti se). Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Komentari i preporuke. bolesna jetra). ekcemi. ali nisam imala zatvor. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. neka se prikloni ponašanju svog organizma." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi.otuda toliko bolesti.

. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. nos.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. N. obolela su mi stopala nogu. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. Radio sam u fabrici. Komentari i preporuke. probavni trakt. . 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. a naknadni efekat jedinstven. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. kao stoje to uradio A. aneurizma trbušnog dela aorte". Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. ukupno 3 litra. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Uputili su me u Jaltu u banju. izlečite me. Uradio sam 10 kupkica.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . Ubuduće . Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. .Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima.. 215 . Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). MS). treba očistiti . Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta.Godine 1990. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju.. te nije zakukao: .Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. godine glasi: . zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. a tome je j o š doprinela i toplota. . Hodao sam veoma teško. Snaga takvog čišćenja je neverovatna.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask .. oči. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. a sada je 40-30." Treći primer. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. Ukoliko se takav urin unese u organizam. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije..mcnti.Otrovali su me.. da se ne stvore vinske mušice. Resio sam da primenim urinoterapiju. SOE je bilo 60-75. soli se mogu ponovo nataložiti. pluća. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. vagina). I za mesec dana zadivljujući uspesi. Naravno.debelo crevo i jetru. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. Lako pišem des214 nom rukom. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. stvoreni od sličnih bakterija. a moja dijagnoza iz 1983. Posle druge kupke bolovi su prestali. Peti primer. U suprotnom. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva.Reuinatoidni poliartritis.tre­ ba promeniti ishranu. ali bez rezultata. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). 1 čaša šećera. Četvrti primer.

Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus..stezali". počela sam da gladujem prema metodu Brega . Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. Izgubila sam oko 10 kilograma. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. — Marina Viktorovna. jedanput ujutru na 1-1. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. samovoljno. ali su rezultati bili slabi. To se pojavilo i na prstima ruku. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. godini. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . Bilo je teško uzdržati se odjela.5 časova pre jela. Godine 1990.bili su upaljeni zglobovi. Kijev . Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). ali je ostao otok na zglobovima. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli.Šesti primer.. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. 33 godine.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. kao ranije. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi.. To se poklopilo sa trudnoćom. Do­ punski se očistila i jetra .24 časa nedeljno. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku.noću. na njima pomodrele otekline. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam.l' 28. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Pošto su se zglobovi jako . Početkom 1991. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . imala luđački apetit. Očigledno jetra nije bila u redu. Poremećaj je prestao neočekivano. Posle p r v o g čišćenja jetre.

Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. Njegova doza je . Sedmi primer.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Splašnjava tu­ more. tri dana. Bol sam osećala sasvim malo. Postalo mi je toplo. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu.1.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. da primenjuje tople hidroterapije (kupke.62 grama. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. koja je ometala rad celog organizma. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba." Osmi primer. trebalo je očistiti jetru.. to je jednostavno prirodni proces. razmena soli. tada drobi kamen". pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. gladovanja i urina. . negde u dubini. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Ujutru da jede proklijalu pšenicu.47 grama. bila sam dobro raspoložena. slabinama i kod išijasa.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). Osim toga.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . menstrualni ciklus. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. U ovom slučaju ništa nije čudno. krsta me nisu bolela. rezultati su bili fantastični. što je i urađeno . Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. grad Hnergodar „Godine 1979. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima.Zinaida Ivanovna. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: ..Nadežda Aleksejevna. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V .za zglobove nije dobro). .. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. Ipak ostala je sluz. a tokom dana da pije protijevu vodu. Krasnodarski kraj . Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . prestali su grčevi. 56 godina. Pomaže pri bolovima u kostima. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike.otuda pozitivan rezultat.

Ne preporučuje se jesti druga jela. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome.. seme) ima jaka razređujuća svojstva. da ne bude pasterizovano). Način prime/te.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam.materija. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Zapamtite.5 sat dok se ne dobije kašica. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. Primer. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima.. Terapiju ponavljati 3 dana.o d 3 do 6 . Međutim u početku će se leda . Preostaje da se reši problem. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. 9 meseci i duže. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. Na primer. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Kroz nedelju dana može se po­ noviti." Upozorenje. možete se uvcriti kroz nedelju dve. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). Osećate potrebu da sednete i posebno. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . lišće. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva.to. dobro čisti i pankreas.Natalija Nikolajcvna.Pila sam lorber 5 puta . Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. Uočeno je. stabljika. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. budite oprezni. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. jer može da izazove krvoproliće).se popiti sve odjednom. koja će „uneti" peršun u organizam. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Simptomi toga su mlataranje zglobova. staviti na vatru i kuvati oko 1. da istegnete leda.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. čak i na svakih pola sata. pripremite od njih pihtije i druga jela. Da se soli veoma energično rastvaraju. Moskva . skuvajte svinjske nožice. 47 godina. na ovaj način. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . što 221 . Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur.

odbacujući sve lažno i strano. njen iermentni i genetski aparat. masti i 223 . Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. Njeno odstranjivanje iz organizma . kao i niz drugih materija. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. sa svoje strane. tj. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. Lekoviti cilj posta.n a j t e ž i je zadatak. ceo organizma gubi sposobnost da .nalaže na sebe post". koje guše životnu aktivnost ćelije.. zauzeo glavno mesto u samom sebi. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". koja se nagomilava u ćelijama. to znači. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama .mesu. alkohol... To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. kao prašina na ogledalu.. razarajući postepeno organizam. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. da se uzdržavaju od hrane. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci.bela lepljiva sluz. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. dobrovoljno. Zbog toga.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. a to. treba smanjiti. komfor itd.lepljiva sluz posebne vrste.. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Ukoliko se to ne radi svesno. Sada znamo. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . Ta „ a m a " .sluzi. seks.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste.) čini čoveka njihovim robom. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. 1891) opisuje pojam . Sve navedene terapije čišćenja.zadržava" vodu i dehidrira. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom.. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " .ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. Tim postupkom on je sebe izdigao. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. da se mole i prinose žrtve. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni.. taložeći se u svakoj ćeliji.

Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. Svaka religija ima svoje postove.tako odab­ rati namirnice za ishranu. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. Prva faza je smekšavanje. pamćenje. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. Sluz delimično izlazi. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. Znači. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. pri čemu. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. koji je opisao Bolotov . slabi vid. sluh. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi.slično. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Zatim promenite nozdrve. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. Terapija traje 5 minuta. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. to neprijatno zvuči: glavobolja. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. samo ne tim. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. Dakle. vremenom.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Božični. kvalitetan i dug život. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. sluha i naročito čula mirisa. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Naravno. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. Veliki post. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. Prema tome. čulo mirisa. da živi zdrav. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. Petrov post i Velikogospojinski post. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. 225 . da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi.

Maha rotundifolia) . Sipati u manju šerpu.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko.1 deo. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti.biće još bolje. Odlično odgovara deci. koja čiste pluća od sluzi. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). Primer . B. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). © Cvetovi zove (Sambucus nigra). Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima.. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno.5 delova.I. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Pomaže kod napada kašlja. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. © List bokvice (Plantago major).1 deo. 0 Anis (Anisum vulgare). koren belog sleza (Althaea officinalis) . skoro da sam izgubila sluh. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. Kao sredstva za iskašljavanje. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. „Bolele su me uši. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . 227 226 . Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji.1 deo. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. Dobićete tečnost sličnu sirupu. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . Manje poboljevam. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. list podbela (Tussilagofurfara). Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. grad Doncck. Može se malo zasladiti medom. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. Sada posle ispiranja ušiju. © Pupoljci bora. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. Plodovi a n i s a . testenine sa maslom .2 dela. nosom i grlom. Hvala Vam". curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti.. Ona sadrži posebna eterična ulja. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode.2 dela. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti.2 dela.

što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Obavezno odstranite zatvore. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. koji može da traje po 20-30 minuta. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri.Sluzi". preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. opor . ostaviti da odstoji 4 sata. poslastice. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Ima gorak ukus. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Upotrebljavati ih u toku dana. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Kod osoba.1 deo. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Uzimati po 100 grama posle jela. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. koji je antagonist sluzi. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Sledećeg dana pri­ premiti nove. Ostatak melase baciti. Supenu kašiku smese sipati u termos. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. To je u vezi s tim. ukoliko ste imali zatvore . koja se brzo isparavaju. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. koren belog sleza — 2 dela. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Zapamtite. meso.Vranilova trava (list i stabljika) . Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. Ukus je gorak.. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. stoje u tom uzrastu jak životni princip . koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća.an­ tagonist sluzi.oboljenja pluća su njihova posledica. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. P o d s e t n i k .2 dela. 229 . © Rotkva (Raphanus sativus). Po ukusu kašica je malo slat­ ka. © Kartop (Viburnum opulus). Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Odlično sredstvo za iskašljavanje. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). povremeno mešajući. Zbog toga. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. ne prelivati ih i ne cediti. list podbeia . Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela.2 supene kašike pre jela.

Preparati od jasike imaju protivupalno. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. Može se piti i čaj od kore jasike. Praksa je potvrdila. koje sadrže celulozu. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. d a j e to jak otrov. kao karbolova kiselina. kukuruz. a listovi u maju-junu. ona podstiče izbacivanje sluzi. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana.. na 20 minuta pre jela. utiču na aktivnost fermenata. sočivo (leća). antiseptičko de­ jstvo. Pesticidi. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. lišće i kora sa mladih grana. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. jabuke. Ispostavlja se. Kažu. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. odlično ubija mikroorganizme. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. izazivaju prevremeno starenje organizma. Jasika spada u porodicu vrba. da se ona ne odvaja od klozetske šolje.početi od male doze. pa se ustručavam da pijem. radionuklcida i teških metala. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. preliti čašom ključale vode. 231 . da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. ovas. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . ali bez obzira na to. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. da iz nje izlazi samo sluz. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike.saliks).Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. Govorila je. jako izražena otrovna svojstva. ispljuvavajući stalno sluz. I što je najgore. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . Sada znamo.. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Sto se tiče kore jasike. koju te bakterije stvaraju. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem.pesticida. Zato ubijajući bakterije. manje toksična jedinjenja. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku.

Bolotov tvrdi. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. mladi kravlji sir. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. orasi. beli luk. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. koja prođe kroz bubrege. Različiti odvari. kajsije i kafa. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. kosti. teških metala i pesticida iz organizma. Ukoliko kuvate meso. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. pri kuvanju prelazi u belance). Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. šljiva. šargarepa. pasulj. da se pomoću 265 mililitara vode. sipati jednu čašu šećera. 232 veoma štetnih materija. nara. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. suvih šljiva. koji imaju purgativno. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. cvekla. ječam. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. kuvana jaja (stroncij u m .heljda. višnja. rotkva. koštana srž. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. već i nju 233 . da se ne bi pojavile vinske mušice. . plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. kljukva. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. luk. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. Boris Bolotov. Zapamtite. suva kajsija. napunjen surutkom. crni luk. Ljusku ne bacati. krompir s ljuskom. podstiču čišćenje organizma od opisanih. tanko crevo). govedina. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. na koje dospeju (želudac. da produkti životne aktivnosti bakterija. bundeva (tikva). kupus. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. orasi. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. suvo grožđe. neočišćena riža. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. crna ribizla. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. koji se sadrži u ljusci. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. peršun.

Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. u trajanju od 15 do 20 minuta. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. i ne srne se gutati. Na taj način. proces sisanja nije doveden do kraja. bolje na gladan stomak. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. kiselina. po­ sle čega ga treba ispljunuti. kažiprstom. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 .što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. zatim tečno kao voda. pojačava se razmena gasova. bez naprezanja. slobodno. ili uveče pred spavanje.ogledalo zdravlja. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Količina krvi. naročito kod ljudi sa više oboljenja. aktivira se i reguliše razmena materija. Dodati čašu šećera. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. povećava se za 3-4 puta. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Oni koji su gladovali. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. Ulje je u početku gusto. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. kao da se doji. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. već i povećava količinu joda u organizmu . Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. Ako je tečnost žuta. podjezične i podvilične. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . toksina. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. u toku 2 nedelje.staviti u vrećicu. T. Tečnost mora da bude bela kao mleko. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. koji ima prijatan ukus. Ulje se sisa kao bombona.

Pri tom drveće prvo uzima . Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. a ukoliko je obrnuto. Ako se noge grče. takozvanih ekstrasensa. znači ono ima „upijajuća" svojstva.. 3. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. mada nekima prijaju breza. što će se blagotvorno pokazati na njemu. Kao čovekov ... Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. Ne prilazite malom. a takode ni bolesnom drveću.. tj. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . a protiv glavobolje uz glavu". Prilazite velikom i lepom. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . MŠ). 2.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog).9 6 % ljudi su jasika i topola. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. koja mu je srodna. koja idu od drveta prema čoveku. ener­ giju biljnog porekla..mikroleptoni. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. a u jeloviku udavite". Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara.. Gladovanje. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . ali na energetskom nivou. ona imaju malo energije. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). bor i kesten.lošu*' patogenu energiju. Naći drveće koje .hraneća" svojstva.Upijači" energije za 9 4 . zahvalite mu se.upija" i .izbacuje kroz vrh . a druga vrsta . na svakom koraku. Udvarajte mu se. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru.družite" sa njim. Postoji mnogo drugih čišćenja. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).. širine 2-5 milimetara.. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. kao sa najboljim drugom.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. i obrnuto. U prirodi.pluća.daje" energiju. u breziku ženite. medu njima je najjače gladovanje. „vidi" ta energetska strujanja.. a za nas patogena. budite otvoreni s njim. .patogenu" energiju -životinjskog porekla. koja je srodna nama. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). Poklonite mu pažnju. tada stavljajte cepanice uz noge.d a j e predaje. Veoma mali broj ljudi. tada ima . Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno.

Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom.. grad Energodar.." 238 Uopšte. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. J. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. čije je korenje međusobno sraslo. jedna starija Iranka.. 1990). i što ga više bude imao. što se ispoljava glavoboljom.. i upalama.Pre više godina Mejliščev E. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. želudačno-crevne poremećaje. . koja boluje od astme. izvučena iz organizma pacijenta.. Od tada mu se bol nije pojavljivao. bolovima u jetri. Dmitruk (časopis „Svet". Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. opeko­ tinama i traumama. pre­ hlade.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). Kada treba upotrebljavati . čišćenje organizma od crne . Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. Strašno me je svrbelo i bolelo.Onaj ko ga ima uza se. Od tada je prošlo 17 godina. Navešćemo najprostiji. svraba glave. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima.4. godinu iznenada je počela da mi opada kosa. Bolje bio tako neizdržljiv. ukazivao je P.. zlata.. Printer . govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: .." Nije tajna. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa .upijajućim" svojstvima. a takode i kod hroničnih oboljenja. Možete oboleti. gušavošću.Tada mu se u glavi razbistrilo . Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti.Kada sam imala 3 1 . koji ih sprovode. artritis.Ono produžuje život. Moja frizerka. prelaze bolesti pacijenta. Na primer.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu." 239 . srčanim nervozama. svilenkasta. prelaska bolesti.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . To se ispoljava kroz česte angine. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. srce će mu biti radosnije". Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. broj 4. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. 5. da ona ne bi na tebe preskočila. Nestalo je peruti. osteohondrozom. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. K. Primer—Recept za Dubravu M. kosa je postala blistavija.. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. Mejliščev je izašao na ulicu. neće znati za tugu. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva. kao što je Anahoret rekla. Ivanov. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. očvršćava stare.. prislonivši na nju obraz. 1 .Nadežda Aleksejevna. ali sam sve otrpela. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. a kada .branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu. leci od trovanja. Na prisustvo ovog fakta. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi.

I iskustvo je sin velikih grešaka. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini.. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. idu pogrešnim putem. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Životinjske ćelije. svra i drugo.. Ali. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. GLISTA. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. POLIPA. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. Ako je organizam dobro oksidisan.. a prema tome i deo njegovih svojstava . Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. 241 240 . PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. Osobe. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. nasuprot tome. ne mogu nastati patogeni procesi. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. MALIGNIH). U suprotnom. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. organizam je sam obnovio rast kose.najjači je čistač. Drugim recima. a patogene ćelije za biljke u životinjske. Opadanj kose . Ipak. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH.. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Urin. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. koji ima boju sunca. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. CISTOZNIH.. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. i genije je paradoksov drug.mesto njene lokalizacije. Kad se oslobodio nečistoća. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. Pri tome. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. dobija se gas­ tritis. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: .

Htela sam da idem u bolnicu. mahu­ narke. a ja živim kod njih. Samo se zaustavilo. Prestala sam da stavljam obloge. Lekar je savetovao operaciju. prokuvanim u flaši. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. Kao da se rast tumora zaustavio. najdostupnije preporuke. a potom je više nisu našli.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. ali se pojavilo mnogo ospi. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. Nije me bolelo. Dva puta dnevno stavljam obloge . dovezli su iz bolnice onkologa. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. grad Gubkin. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem.salata sa posnim mesom.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. Prvi primer . M. MŠ).Godine 1988. I evo ponovo cista. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Stavljala sam i preko dana. Nisu me operisali zbog slabog srca. Popiću pa šta bude. I. nisam ništa preduzimala. 242 Nisam gladovala. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Za oksidaciju organiz­ ma. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. . Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. Nisam pristala.ponovo povrće: cvekla. decembra nije se pojavilo nijedanput. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. jer sam po ceo dan sama u kući.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. Do 1990. Moja deca. stavljenoj u posudu sa vodom. . a ispod dojke je potekla kao potok. a jela sam 2 puta ." Treći primer .pojedinačnih i u grupi. s ciljem profilakse i lečenja. Iz nje je počela da lije krv. voće.predveče i noću. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. . I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. ali sleva. a zatim i krv.D. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje..I . Kada budemo razmatrali probavu hrane. a takode biološku vrednost produkata ishrane. samo gnoj. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. biljke. Do jula meseca ove godine (1993. potkrepivši gaprimerima iz prakse. grad Ternovka. a u 3 časa popodne ručak . Izbegavala sam večere. Više se bojim. brašno itd.N. a od 1. a na dojku sam stavljala obloge. U oktobru 1990. razmišljala sam. 76 godina. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. V. Nažalost. grudi mažem suncokretovim uljem. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. grad Volgodonsk. krupice. Dojka me mnogo svrbi. Gla­ dovala sam 10 dana.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima .) nije bilo nikakvih promena.. U početku se cista smanjila za 2 puta.svaki drugi dan..stvrdnuće. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . šargarepa i svež kupus .. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. 243 ... kod mene su otkrili rak leve dojke. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu.

Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. I oporavila se. Više se kretati i češće pariti. te sredine od kiselih postaju trule . formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. pričao mi je o svo­ joj tašti. ugrušaka i tome slično. tako treba postupiti u datim slučajevima . S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. 245 . Zapamtite. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. Ostalih dvanaest bolesnica. samo po kući i po potrebi. ali osećam veliku slabost.. zračenja. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. koji se stalno rasprskavaju.biljnih ćelija. ne delujući na uzroke. a takode i kataraktu. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj.aktivirati prirodni proces lečenja. Hemoterapija.parazite. zameniti ih kašama na vodi. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». Prema tome. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom." Komentari i preporuke. Oksidišući. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. Prvi primer . Radi toga trebalo bi: 1. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. koji su izazvali tumor. brzo su se preselile „na drugi svet".mleko. raditi urinske klistire. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. stopala. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. Maslenikova: Krasnojarski novinar K.Iz knjige Tajna napitka bogova A. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. Živcla je j o š 10 godina. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže.samo slabe organizam. 4. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. 2. Mnogo me bole zglobovi i kolena. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. opera­ cija . Malo se krećem. N. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. 3. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Ova žena je u početku postu­ pila pravilno .alkalne. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Trula hrana (naročito belančevinasta . meso) je idealna sredina za njihovo .uzgajanje".

on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. 247 .Drugi printer . Odstranili su joj metak iz kanala jetre. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom.Poslao mi g a j e Bondarenko: . Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. Svake godine nokat je tamnio sve više..Jekatcrina Tihonovna. Šesti primer — A. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. jezu) u stanju potpune samoće. Maslenikov." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. dočekao prošlo leto. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" .. da mi nije poznato na čemu se držao. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Kroz 5 minuta sam ozdravio. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. Mislim da su mi proradila creva. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge.sluzi i truleži u kojima one žive.nozodima". „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Četvrti primer . ratni invalid.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom.Mihail Grigorjević. Još tačnije. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). grad Gupkin." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. kada se pije.. Primena urina . srce bolje radi. setio sam se uri­ noterapije. N. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Više mi se to nije ponovilo. Treći primer . nestao je polip u želucu. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . a izgleda da lečenje nisam završio. Nestao je dija­ betes. To se desilo u 2 časa noću (1988). pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. bez lekova. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . koji ih je prouzrokovao. Peti primer . Tako sam sa noktom. Na to su čak ukazivali i naši preci.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. grad Harkov. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. stomak m i j e mekši.. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. a razslojio se tako. On se obratio jednoj starici. MŠ). Pij svoju mokraću. koji se klatio. invalid I kategori­ je.

U zavisnosti od sastava tečnosti. To se posebno odnosi na žene. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. I sada se on ne klati. Ne znam. P. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. ospe su skoro potpuno nestale. Malahova. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. mokraćom. Sedmi primer . 17 godina. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti.Imala sam grip. i protivupalnim sredst­ vima. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. Trepavice su se u potpunosti slepljivale." K o m e n t a r . gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Ispiranje špricom .otuda izlečenje. već stoji čvrsto.Valentina Nikolajevna. Ništa nije pomagalo. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo.. Posle završetka terapije ispiranja. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Osim toga. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Ubrzo su prešli na transfuziju.." K o m e n t a r .. Mene su „lečili" i antibioticima. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri)." 248 Osmi primer . U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". Mikroorganizmi. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. čak se i težina smanjila skoro do normale. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta.Uvidevši takav zapanjujući rezultat.Nataša. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. grad Severodoneck. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). Poluukuvan urin na suncu . Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva.to je ispiranje vagine vodom. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Za vreme trudnoće. grad Voronjež. želudac i creva su pro­ radili. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. da ujutro nije mogla da ih otvori. . pa do koagulacije i sušenja. 249 .Kod kćerke su oči krmeljale tako. koja se koristi za ispiranje. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. . i heparinom. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove.

Mogu se isprobati različite varijente mokraće . oraha. ostaje na svom mestu).Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Uzrok . Dodati 40 grama kore hrasta. abortusi. I deo meda i I deo alkohola.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). po 20 grama svakog. Napominje se. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. ukoliko je tamo postojalo. Pripremiti 1. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru..kvaliteta duše". razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). nepoznavanje rada . podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. kod 15 . da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. trave troskota. preživljenih stresova. koje imaju koagulaciono. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). N. Na primer. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). kod upalnih oboljenja polnih organa. Prema posmalranjima Rižova. Ona se može unositi kod erozija grlića materice. koja izaziva alkalisanje organizma.1/4. Rok primene tih ispiranja . ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. Gumenu krušku puniti više puta. koriste se i druge smese.obilje psihičkih stega.u k u v a n u do 1/2 . za lečenje navedenih oboljenja. pa čak i mokraćne bešike. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. žalfije (Salvia officinalis). Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. A. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. lišće koprive (Urtica dioica). listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). naravno. cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). 251 250 . dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. kao i vlastita mokraća. bokvice.do postizanja lekovitog efekta. © Rastvor lapisa (nitrata srebra).patogenim gljivicama. Na primer. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . Pored mokraće. koru hrasta (Ouercus robur).5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa.

Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu .sposobnog da rastvara ugruške krvi..Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. 1. pa je bolesnica izvadila tampon. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. prost. Prisustvo kortizola u urinu . već i zato što su. mora da trpi bolove. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa.) Ubedio sam je da produži lečenje. Maslcnikov: . A. rekavši joj. U vašem kartonu ima svega mnogo.Čudno. kako je sama lečila eroziju grlića materice. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. Oboljenja vagine i grlića materice . koje je praktično teško nabaviti.Jedna žena mije pričala. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom.. posle teških porođaja (preživljeni stres). Ta žena j e .lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. erozija grlića materice..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata.kvaliteta duše" . dok se ne pojavi zdravo tkivo.. (Jedan od .jake protivupalne (antiinnamatorne). Prema njenim recima. sve je počelo pre 12 go­ dina.. 252 Prvi primer. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . dostupan i efikasan. Drugi primer. bolove. Prisustvo fermenta urokinaze . Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. antialergijske i antitoksičnc materije.... Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. dopunski aktivirala samu tečnost. prema njenim recima. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. Pre pola godine lekar je rekao.. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. Bolesnica M." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. On je mnogo efikasni­ ji. 38 godina. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Evo nekoliko primera iz prakse. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. . Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. obloge (prvo običan urin.nedostatak želje da trpi neudobnosti. a ja kod vas nisam ništa našla. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. 2. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm".. 253 . a zatim ukuvani)..rascvetale ruže". N. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature.. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora.ukuvanim). Kod vas je sve čisto.

Bolesnica I.. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. . prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). Hitna operacija. ispirati se. ujutro . tumori u obliku kesica na kanalima materice. Stari.tamponi sa svežim urinom. 255 . tamponi sa svežim. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. Samo što se udala. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. Moguća operacija. Rezultati: oseća se odlično. strašno zapuštena erozija grlića materice. Prvi primer..odstranjivanje drugog jajnika. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. za koju su je pripremali..." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . nije mogla da pije urin. nabubreo šav. da decu neće moći rađati..ispiranje vlastitim svežim urinom. Upaljen. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. ukuvan do 1/4 . 18 godina. brzo otklonio upalu i bol. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. koji bi na račun kortizola. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. P r i m e r . Naprsnuće jajnika. Drugi primer. Potpuno se izlečila za nedelju dana. posle čega je otišla kod svog lekara. /ironični parametritis. ostao je samo mali deo. godine uspešno je rodila sina. neoplazme slične tumorima na materici.. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. kao i ispiranje špricom. koji dopunski razjeda bolna mesta. Postoperativne upale .pijenje urina. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. Mlada žena. Vrlo verovatno. koji se sadrži u njemu. Cis­ ta. stavljati obloge na šav. moguća ponov­ na operacija . upalnog procesa skoro da nema. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. stavljanje obloga od svežeg. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Rezultat je brza normalizacija krvne slike. 20 godina. a zatim ukuvanim urinom. Lekarska dijagnoza: . infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Tako se lečiia od 8. a dalje topao. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. Veoma loše analize. marta 1990. U težim slučajevima dodati gladovanje.. 20 godina. godine. do 22.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. prvo svežim. Mlada žena. U aprilu 1990. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju.. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio..piti urin. kao i pijenje urina ujutro. Način lečenja: preko noći .Moguć recidiv.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Zapuštena erozija materice. cista jajnika. erozija se znatno smanjila. koja daje samo privremeni efekat. sama od sebe je otpala. salpin­ gitis . Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Upala jajnika.

Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. nečim neobjašnjivim. Ero­ zija je prošla. Treći primer. s mojom ličnošću. da se to veselila duša mog mališana. prema statistici. Pri tom treba imati na umu. Nisam verovala. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. Upozorenje. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. postala dva puta deblja i jača.A r m s t r o n g Živa voda. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. mislim. godine . nije mi bilo gore. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. posle hernije mi je bila suva i odsećena. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. Nisu me bolela leda i bubrezi. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). U stvari. U sve sam neograničeno poverovala.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . da iz toga može nešto da se desi. Bila sam udata dve godine. spontano me je treslo. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. kako sve raditi. Kosa mi je jako opadala. koji sadrže veću količinu soka. da mogu da idem kući. Zatim je sve prestalo. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. proročki san).. nije se lo­ mila i nije opadala. Jer. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Nataša: „Imam 26 godina. Ubrzo posle toga. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Lečenje limunovim sokom svodi se na to. Rodila sam tačno tog dana. Obećala mi je pomoć. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. 257 . rekli su mi. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. Tako da se ne bojim ćelavosti i. Nisam imala dece. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Manje me je mučila mokraćna bešika. Ipak se nešto promenilo. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa.kosa mi je porasla skoro do pojasa. Najčudnije . I tako dve nedelje svakoga dana. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti.. nego plodovi sa debelom korom. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. o kojem sam svima govorila. Prvih dana za vreme lečenja. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. Još me je lečila biopoljem. da sa mnom nešto nije u redu. i pila sam celu godinu urin. Usuđujem se da tvrdim. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. a j a k o sam želela. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). svakog dana utrljavala u glavu svež urin. Ali. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta.

Žuči". gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi .to je lečenje za vreme napada bolesti. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. Napominjem. koji imaju prepobuden životni princip . Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. Svakog narednog dana ta količina se povećava. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Sto se tiče količine soka. i drugi . da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. posebno za čoveka. Taj broj se može povećati. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. kao i produžiti sama kura lečenja. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. potrebnog za lečenje.. što označava normalnu krizu ozdravljenja. bez šećera. na osnovu iskustva. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Za vreme progresiranja bolesti. Autori tog metoda tvrde. na čemu se i završava lečenje. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. tj. pojave neke nenormalnosti u radu creva. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. 5 limunova.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. tada treba privremeno prekinuti lečenje. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. Praksa je pokazala. Uglavnom za ljude. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. Tako se. takva količina soka može se pokazati ogromnom.

tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. 260 261 . Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. daje izuzetne rezultate. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. On odlično dezinfikuje i jača kožu. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. Mnogi tvrde. tj. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Eksperimenti su dokazali. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. vruće kupke). čini nokte lepim i blistavim. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). a upravo: potpuno mirovanje. pre odlaska na spavanje. kada se bolest ispolji. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. koji ih je dotle mučio. ne vidi se talog. On smekšava kožu ruku i lica. Kada se napad bolesti stiša i prođe. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. ubrzo nestaje perut. a zatim se postepeno smanjuje.krize. pravilno se hraniti i izbegavati sve. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate.

minerali. Kada se nade u bolnici. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. posebne sobe.strahopoštovanje . čovek se sam sebi čini ništavnim. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek .ubada: rekli su treba rezati . O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . Ž I V O T 9.pije: rekli su ubadati . t k a n i n e i d r u g e materije 8. T U M O R I . L E Č E N J E K O R E N J E M . T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. U R I N O T E R A P I J A 5. Koristi se složena medicinska aparatura. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. već po tri odjednom . Sve to uliva poštovanje. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. Pjatras Šibiijskis 262 .opstipaclje kod ljudi 5. pluća. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . P R O S T A T A 9. L U N A R N I Osnovi zdravija. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. Z D R A V L J E Ž E N E . Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . Z D R A V L J E M U Š K A R C A .lečenje i profilaksa 3. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. pa čak ne jedan organ. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E .šta svaka žena treba da zna 4. da bez čišćenja — n e m a izlečenja. upozna sa dostignućima savremene nauke. L E Č E N J E D I S A N J E M . G L A V O B O L J A . čitavi dijagnostički kompleksi. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1.biljke. S V E O Z A T V O R I M A .prihvata.reže: preporučuju neku seansu . bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. Henrih Nikolajevič Užegov 6. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. Mahmut Šehić 3.jer presađuju organe. U pravu su bili drevni lekari. tada uvek možemo sami sebi pomoći. Međutim ukoliko mi znamo. koji su tvrdili.metod a k a d e m i k a Butejka.srce.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. I S H R A N A I H R A N A 3. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti.biosinleza. jetru.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6.

Mihail Nikolajevič Šćetitin I. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. P O B E D I L A S A M RAK. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. L F . N. Marijana Zjola MarkuS . E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1.Biblioteka Realni produžetak života. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. Rušelj Blavo Doktore. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. posavetujte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful