GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. smekšavaju. omotavaju. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N . REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava . VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva....USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .. hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 ..čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije.

pri tom. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . MALIGNIH). uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. CISTOZNIH. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Nažalost. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. a zatim se patologija širi dalje. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. a zatim i stručnu . R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. POLIPA. do danas. Zato je pravo zdravlje velika retkost. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. U prvom redu strada probavni trakt. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.naučnu. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. GLISTA. Ž. posle tolikih saznanja. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. U proteklom veku. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova.jako sredstvo Obloge s medom i alojom .

Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Oduševljava to. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. što Genadij Malahov. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju.ako si oboleo. do kompleta knjiga G.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. Nažalost. iako su ta čuda samo deo prirode. pribegavaj lekovima i lekarima.sila" zavisi naše zdravlje. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I.upoznaš je i zaljubiš se. P. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine.) umrla supruga od tumora na jetri. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. iako nije lekar. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. Na kraju. jer mi je u međuvremenu (1997. Ukoliko to ne pomaže. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Slušajući komentare lekara o toku bolesti.. kao što je to slučaj sa svim profesijama.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. pravi čuda. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. Meni. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. praktično bez greške poznaje fiziologiju. 11 . promeni ishranu. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. promeni način života. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. posebno poglavlje o ishrani. ali industrija lekova traži svoje žrtve. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . kao lekaru. a praktično su srasli s njom. Stari mudraci su govorili . Ukoliko i to ne pomogne. Nadežda Semjonova. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . probavnog trakta i daje praktične preporuke. pa da organizam počne brzo da se obnavlja.razara ga kao atomska bomba.

Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. doktor medicinskih nauka. Užegov itd.narodnih metoda lečenja. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. bogatstvo i. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. iznad koga nema ništa". uvećavaju svoje vrline.) koje sam preveo i prevodim. oko 20 dana. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . brzo dostignu nivo Bude. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. a ja do sada nisam imao. profesor. nepokretan. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . koji su me godinama mučili. ljudi). a vratio sam se preporođen. Tu su. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. U proleće 1998.Neka svi. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje.. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. zastarevale su. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". Mogao sam da scdim i hodam bez problema. Predložene su mi još 2 terapije. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin.otvaranjem očiju mudro­ sti.kostolomca". ipak. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). Prošlo je 12 godina. postizao praktične rezultate i knjige. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . metoda itd. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. a Duša se Čisti suzama.. ali je i jedna bila dovoljna.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. koje sam ranije napisao. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. Rušelj Blavo. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. duže žive. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. 13 . um se čisti znanjem.

. dubljim shvatanjem okoline. jetru. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. treba pokloniti posebnu pažnju. koji posmatra svet pozitivnije. mislio sam. koji se posle izvesnog vremena. koje stvaraju svest. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. osetljiv. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. upijam znanje od njih. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. odgladovao . To je jedno od važnijih znanja da shvatite. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . patnje. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. što objašnjava sreću i nesreću čoveka.razum (um) se čisti znanjem. Iako sam ih i ranije čitao. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). već u tome. a kod drugog ne. koji poznaju taj metod. što postoji malo litera­ ture. bubrege. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. stvara u njima školjke. s velikom snagom. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. da se u tome i sastoji čišćenje organizma.. Time postajete savršeno drugi čovek. uzimao sam samo znanja. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. ja sam samo očistio telo vodom. Stvar nije u tome. sa krepkijim zdravljem. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. zašto jednom polazi sve za rukom. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. već i za dobrobit cele Vasione.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo.spoljašnjih manifestacija života. Ispo­ stavlja se. još nisam bio . Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom.i na tom se završava. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. i mnogo drugog. z a s t o j e kod jednog porodica srećna.dozreo" za njega. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. U tim školjkama odvijaju se procesi. preznojio se. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. a drugom ne. um. Radeći na četvrtom tomu . a kod drugog ne. Kao i većina ljudi. 15 . koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. prekomerno je emocionalan. Shodno zavetu drevnih mudraca. sprovodeći dalje profilaktične kure.

atomi . ne osećamo da je razorno. prožimajući fizičko telo . da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest.energija kvantnog nivoa. *. da je sve materijalno čvrsto. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. Mi ga vidimo. čoveka. i nauka je to već dokazala.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. koje je pot­ puno izgubilo svest. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. funkcionišc kao trup. sva polja imaju svoj . ali nam čak i životno iskustvo govori. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike .Hnergija može biti: mehanička . koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. ličnost. ali ono ni za šta nije sposobno.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. slabo i lako. molekuli — iz atoma.. njegove komponente.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte.. elementarne čestice iz kvantova. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e .iz elementarnih čestica. Fizičko telo. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije.gradi. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi).koriste se vakumski nivoi. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . dok se svest ne povrati u njega. upravlja i održava ga.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela.koren" u vakumu. © Prema mogućnosti. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. a to. nekontrolisano i bezosećajno. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). osećamo. odvojenu od tela. hemijska . pokreće. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. energetsko i ima svoju težinu. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. telo leži. sve dotle. postaćemo još mudriji. Energija svesti. na primer. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. skoro do vakumskog nivoa.ener­ getski centar. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. koju ona za­ uzima u prostoru. atomska .koristi se energija atomskih veza. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. Međutim u stvari je obrnuto. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. u telu čoveka. pođemo još dalje. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. da to ni izdaleka nije tako. što mi ne vidimo.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. Svest i sve energije. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja..energija svesti" . objasnimo još više. Svest. Kada to sebi razjasnimo. prostor­ na . Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. neizobličen hologram . * Na fizičkom nivou pod .koristi se energija hemijskih veza. .

to je centar stvaranja prostora .dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. Prema tome.5. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). koji se prvi . nalazi se u predelu grkljana. dostupan fizičarima. koji se na­ lazi na temenu glave. 19 .. prostore. Sahasrara čakra . On ima dve lepeze. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza).lotos sa hiljadu lepeza. tako i na neorganske (minerale. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru.. Slika 1. Višuddha čakra . Prema tome.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. čoveka počinje iz .. Adžna čakra ..izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. 9... Prema drevnoindijskoj filozofiji.Savremcna nauka nam govori. ili „koren". 8. širina. • preko tih prostora uticati na druge objekte. što u stvarnosti predstavlja čovek.građenje".Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. 10 . Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . visina i vreme). Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. 7. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore .Akaši..centar uma. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). Prema tome.. čovek je već potpuno . predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.višedimenzionalan prostor. Manipura (10 lepeza). . prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom.lotos sa šesnaest lepeza. materije. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. da je svet . vidljivi deo ćovečjeg bića.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. neznatan je deo toga.četvorodimenzionalni nivo. tada ćete videti. dok se ne pojave svi delovi tela. S obzirom daje čovek . 6. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. 1000-dimenzionalne itd.

polja uzroka" ne samo na toga. radosne misli. formiraju za sebe neophodne ener­ gije. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. 20 . Gledamo grupu planina. počevši od vakumskog nivoa i „dublje". I obrnuto. Prvi zaključak. što je . vršeći neka d e j s t v a . šaljući u Prostor. To dovodi do toga.pojedinačna" bića i predmete. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . na druge i j o š m n o g o toga. konkretnim ljudima. Obrnu­ to.. sadašnjost i budućnost nalaze u .Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. predmete itd. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. predmetima pozitivne. zašto se to dešava? Zbog toga. uticati na sebe.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. ljuteći se. što .izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju.. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. Te energije se kreću.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. tugujući itd. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. mi razorno delujemo preko . svaka nam se prikazuje kao posebna..Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. odvajanje od svega drugog. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj.. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg..polje uz­ roka". harmonizovanog stanja. odvajanje živih bića i predmeta. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. ali im je osnova . životinjama. Otuda 21 . već 1 i na sva .prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). već praktično o svemu. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. Dejstvujući na nekoga.zajednička. Samo se misao slobodno kreće u tim . koja je pre toga izazvala oscilacije. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. Sada se mogu doneti važni zaključci.. u kojem se mi nalazimo.zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. Zbog toga.. počinje izdvajanje. čctverodimenzionalnog prostora. kome je to namenjeno... Sistem .zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja")..vreme". sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Pomoću namenski usmerene misli možemo . „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog.. Znate li. Prema tome. To izdaleka podseća na analogiju s planinama. Proklinjuci nekoga u mislima. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. uravnoteženo i harmonizovano.zemlja . U njima se prošlost.tkivima čovečjeg organizma.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

u kojem se govori o tome. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. uzimanjem purgativa. purgativi. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. U tibetskoj varijanti Ajurvede . Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. klistiranjem itd. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme".narodni lekari.. klistiri.. koji su se svuda primenjivali. koju su želeli da postignu. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. a .U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju.. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . u zavisnosti od stepena „čistoće". Indijska nauka o zdravlju čoveka . Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma. čišćenje disajnih puteva. Drevni tekstovi Ajurvede glase. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju.neti" sa vrpcom). krvotok.Pančakarma" („Pet dejstava"). Lckari-ajurvedisti tvrde. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . masaža uljem.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. da svaki čovek.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.Ajurveđa . a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana.. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. bubrege i creva. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. klistiri.. Slika 2. To su bili pravi terapeuti . od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. lekovito znojcnje. u zavisnosti od klime i tradicija.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis).smekšavanje"). gladovanje.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. povraćanje.

. tako i danas. dok bol ne iščezne. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. tada. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . Ukoliko se pojavi bol. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. Ukoliko nema bola. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. d a j e briga o fizičkom telu grešna. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. Nehigijena. koje su harale po Evropi u Srednjem veku.banje i postovi. kako je pokazala praksa. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. Zapamtite . tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. I. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). izlečenja od bolesti nema sve dotle. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. da su epi­ demije kuge i kolere. Svi pravi lekari. na primer. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. Zato. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). Ležeći. Po pravilu. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma.. I. dok je pomoću terapija čišćenja .smekšajte organizam". potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). odnele veliki deo stanovništva Evrope.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). pritiskamo svaki deo stomaka. a učenje izopačeno. 30 31 . jetre. Uzmimo. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. deo tela oko jetre.. pijenjem ulja i limunovog soka. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. da bi se bolje opustili. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. kao vibracionim čekićem. pokušavajući da prodremo dublje. pravimo vibrirajuće pokrete. obrazlažući to time.neuspela čišćenja debelog creva. kako pokazuje iskustvo. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. kako u prošlosti.moguće.jednostav­ no i svima dostupno. bubrega itd. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja .

Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. * Čišćenje organizma je prirodan proces. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. bronhije. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova.poodmaklom stadijumu. bez žurbe. U tom slučaju. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. Slika 3 . želucu. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. vezivno tkivo organizma. ne primenjujte ga. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. Na taj način pritiskamo ceo stomak. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. prilikom čišćenja. posebno ideomotornog. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. bubrezi.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. zglobovi i drugo. daje zastojni. jetra i žučna kesa. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. po etapama. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. s određenim ciljem. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. duboku masažu unutrašnjih organa. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Znajte. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita).

očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. Ukoliko se to ne uradi.. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. I vi ćete. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . U manuskriptu . pravilna ishrana. sa lozom dužine čoveka." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. spolja ukrašenu blještavim slikama. nečisto i smrdljivo. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. takođe.. Drevnim mudracima. Uzmite veliku tikvu. a iznutra ostaje nečist. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. Zatim ispustite vodu iz svog tela. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života.gladovanja. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. a tako važnog organa čovečjeg organizma. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . koji se čisti samo spolja.klistir... Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. „. jogistima.čišćenja. * Profilaktički. Prema tome. zagrejanom na 34 35 . Obesite tikvu na granu drveta.. koje ga pune. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. da se sa njom izbaci sve.. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. da voda prodre u sva vaša creva.. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života.. ukoliko čovek želi da bude zdrav. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. Zato onaj. suncu. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. dovoljno fizičke aktivnosti. liči na grobnicu.

silazni deo creva (colon descendens)\ 7 . Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. 4 . 9 . Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni.bubrezi. kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi.pankreas (gušterača). tu se nalazi i mišićna opna. 8 . Pored ostalog. Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. 5 .leva krivina creva. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .žučna kesa.jetra.pravo crevo (rektum). Debljina zidova creva na svim delovima nije ista.mokraćna bešika.sigma (colon sigmoideum).desna krivina creva. Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). 3 . 6 . Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. a u sigmi . 6 . 37 .Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.Delovi debelog creva: 1 . a kod sigme svega 3—4 centimetra. 3 . U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. Debelo crevo se završava otvorom anusa. 2 . Slika 4.poprečno crevo (colon transverzum). Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. Njegovim početkom smatra se slepo crevo. 36 Slika 5 . Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva.crvuljak (appendix). Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. 5 . 2 . Ona stvara i luči sluz.želudac.slepo crevo (cecum). 10 .tanko crevo. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4).5 milimetara. 4 .uzlazni deo creva (colon ascendens).

glu­ koza i vitamini. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo .crevna autointoksikacija". Skupljajući se u naborima . pospanost. skorela. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. semenog mehura. mlekom). obilno dodavanje masti i šećera). Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta).džepovima (divertikulama) debelog creva. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima.. 39 . od tog „taloga" pri nedostatku vode . za 4-5 sati. jajima. razdražljivost. ta pojava se svrstava u zatvor. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. Kako u prvom. prisilna i nedovoljna stolica . Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . apatija. nesvestica. bolovi i krčanje u stomaku. iznenadna glavobolja.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije.tipični su simptomi zatvora. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. smanjenje ili gubitak apetita. a kod žena . aminokiseline. prostate. To je očigledan slučaj zatvora. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . gotovo skamenjena masa. tako i u drugom slučaju. čak i pri regularnoj stolici. disanje sa zadahom iz usta. koja sadrži belančevine (me­ som. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. Ali. pomešana sa hranom. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. elektroliti.. testenine od fino mlevenog brašna. koje proizvode bakterije crevne šupljine. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). nadimanje stomaka. Jezik prekriven skramom. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). mračne misli. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne.dužine 5 metara. kobasicama. prema njihovoj važnosti i značaju. sirom. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. kroz debelo crevo . mučnina u donjem delu stomaka.talog".2 metra. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno.. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja.

Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. Ono se rasteže. Ukoliko vam posle toga. deformiše. . Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. Ovog puta. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. koje treba da se izbacuju iz organizma. pite sa mesom. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . koju. sadrži strani materijal. peristaltika creva ne postoji. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. bojeći se primedbi. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. pri mokrenju. cirkulišući po ćelom organizmu. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. drugi. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. prema recima doktora Amosova. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. pretežno masnom hranom sa malo povrća. vrlo često i okamenjen. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. Zbog trovanja zidova debelog creva. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. sirnice. iz straha da mu to neće dozvoliti. stvrd­ nute kao kamen. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. a nužda i dalje daje svoje simptome. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. svoje voljene peljmene. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. kao i fekalije. zeleni i voća i treći. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. avaj. bubrege. mokraća bude tamna. kojem je potrebno potpuno čišćenje. na trovanje se privikava od detinjstva. pogotovo ujutro. ali dete to opet trpi. štiteći svoje navike u ishrani. suzdržavajući se. od kojih pati čovečanstvo. Takode. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. ishrana raiinisanom. nedovoljno aktivan način života. gliste. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. To traje sve dotle. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. Zvoni za odmor. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju.. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. dok vas bolest ne pritera uza zid. Naravno! Snaga i danak navikama. kada vam lekar. mlad kravlji sir sa šećerom. izda menicu. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. koje su oni isekli. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. postepeno. niko ne može da isplati. mlečne kaše." Organizam se truje polako. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. Zidovi creva podsećaju na svod peći. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. trujući najbliže organe: jetru.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. polne organe itd.

opstipacijama. aminokiseline. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. biotin. Prema podacima Koande. koji odgovaraju za tu funkciju. hormone i druge hranljive materije.. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. ostale tegobe (bolove) u glavi. posebno u drugoj polovini. alkohol i druge materije. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. a stimulišu i naš imunološki sistem. To se posebno odnosi na žene. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. enzime. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. B12 i vitamin K. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. nikotinsku i folnu kiselinu. Po pravilu. a osećaj nužde slabi. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. podstiču unošenje gvozda u organizam. B2. Dete čak i ne primećuje. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. 42 43 . fermentativno dejstvo. Na primer. Drugim recima. jer razlazu hranljive materije na isti način. kao i fermenti za varenje hrane. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. pantotensku. neodgovarajući toalet." U zrelom dobu: jutarnja žurba. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. bez obzira na loše varenje. takode podstiče zatvor. B6. sintetišu acetilholin. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. takođe. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. lošiji uspeh u školi itd. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). Trudnoća. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I .ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine.

koji uništava vitamine grupe B. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. ovde je prikazan lanac patologije ... Prolazi vreme. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. artritis i rak. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. koji se normalno hrane. protiv kojeg nema zaštite. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. kao i avitaminoze A. Uzrok raka kod čoveka..januar 1985): „U Matenadarani . U plesni. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. 1 . koja se razvija.. a savremeni lekari .Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. nazivaju se „crnim r a k o m " . pojačavaju imunitet. Međutim. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . koji imaju ulogu tehničkog nadzora. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . Plesan.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. tj. je stvaranje crnih naslaga na zubima.beli rak". . tj. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. To su jermenski lekari nazvali . u vidu prerađevina. magistar bioloških nauka.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa .postoje dela srednjovekovnih lekara. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. Deponovani delovi produkata hrane. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. To mogu biti delovi krvnih sudova. U vezi s tim. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. Mhitara Geracija. deo hrane truli. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. Godine 1982. prema mom mišljenju. Klijajući." Prema tome.skleroza.skleroza.. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. kao na primer.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine". Kod većine ljudi. A. klija seme koje se usisava u krv. tj. već plesni. teoretičar i praktičar.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. proces se odugovlači. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. imaju antikancerogeni efekat." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. . Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. oslabljenim mestima u organizmu. koja napa­ da zglobove. gde se kao uzrok tumora navodi plesan.

Upotreba lekova. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . remeti i uništava našu mikro­ floru. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. kuvane i rafinirane hrane. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. koja omogućava 47 46 . koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. S. koje sintetišu mikrobi: . što naš organizam čini sposobnijim za život. To su sve vrste mesa. slatkiši..reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. koriste dezodorans itd. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. avitaminozom vitamina A.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. jaja. . svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). stvaranjem . tri ili više puta (prema G.ni/ma vitaminom A ili karotinom. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. naročito antibiotika.da se rastereti sistem za čišćenje. Međutim.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma.normalizuje creva. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. te naslage nestaćc same od sebe. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. koji pri disanju izlazi iz usta. kakao. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. korišćenjem purgativa itd. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. nedostatkom neophodne prirodne hrane. beli hleb.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. čokolada. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. beli šećer. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. može se suditi po teškom. jer: . ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. kravlje mleko. kolači i torte. ispiraju usta. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. To je prvi i najvažniji postupak. Ne uzimati hranu dva. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. neprijatnom zadahu. .

Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. mladima . treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu.bubrezi. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. Organizam se može smekšavati na razne načine. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.ženski polni organi. Najprostiji.debelo crevo.suva sauna. Prema učenju prirodnjaka. Starci­ ma prija topla kupka. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. a svima ostalim vlažna sauna. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. 5 . Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. Međutim.jetra. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem.veziv­ no tkivo.s u z n i kanal. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom.krv. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.č e o n i sinusi. Njima se preporučuje lagano trčanje. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri.u s n a d u p l j a i jezik. 49 . gojaznim . što znači ispiranje). 8 . 1 2 . ma gde da su nataloženi. možete preći na čišćenje debelog creva. a zatim tuširanje top­ lom vodom. 2 .vlažna sauna.s l u š n i kanal: 1 3 . koje zagreva ceo organizam. 4 . Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 .pluća. a u nekim slučajevima i više.masno tkivo. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. 9 . 1 1 . 6 .koža. 3 . Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi.da se nečistoće i toksini. 1 0 . 7 .

3 .3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. ishranu i drugi.oboljenja želuca. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. b . Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. ona se osetila lakšom i uzletela je. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. voća ili jagoda.). Čžudši. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. da nije mogla da uzleti. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva.oboljenja mokraćne bešike. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. izašlo je napolje. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. Postoji priča o tome. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. 2 . kako smatra većina au­ tora čišćenja.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 .oboljenja pankreasa (gušterače). koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica.zdravo debelo crevo. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. 1 . Ukoliko nemate navedenih sokova. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. 51 . ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. 5 . Kao os­ nova uzima se voda. 6 . U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. lečenje. treba da bude blago kisela. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.oboljenja prostate. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi.oboljenja bubrega. 4 . © Unutrašnja sredina u crevima. proterivanje. periodičnosti).v e . Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. dozi. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. što je pojela. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja.oboljenja jetre . ispi­ ranje. jabukovo sirce. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a .

da takav klistir odlično čisti.75-100 mililitara.soda bikarbona N a 2 C O } .„alkalni". zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. podstiče čišćenje kože. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). 52 53 .. rusa je dobro suši. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. soda bikarbona 15-20 grama). povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. ne dirajući onu koja je potrebna: . deluju na mikrofloru. isitniti i preliti čašom ključale vode. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. Uzeti 1-3 režnja belog luka. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. Klistir usavršen na taj način.50-75 mililitara. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . To ići u toalet. Na primer. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru.talog". U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Na primer. pri smanjenoj kiselosti .treba tražiti materiju koja će moći da otkida . koji se primenjuje makar jednom nedeljno. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode.20-30 grama.20-30 grama. . a parni . obrnuto. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. To se objašnjava time. E.kiseli" klistiri (2 litra vode. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. Pripremiti 2 litra surutke. a pri normalnoj ... Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. neparni k l i s t i r . tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. kuhinjska so . rusa -Chelidonium ma/us i slične). Pripremanje vode od belog luka. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. kuhinjska so . Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . Smatra se. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. sve dobro izmešati.„kiseli". Ukoliko se rade uveče. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. U vezi s tim E.

© Urin ima pH kiselu sredinu. leće se hemoroidi. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. Naprotiv. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . ali i peristaltike. a proizvodi je sam organizam.. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. tj. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. kolitis. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi... Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. obnavljanje sluzokože creva. posebno dece starosti do jedne godine. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. ali se zato stvaraju nove . Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. vlastitog ili od ukućana. tj. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Osim toga. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. polipoza. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. ptica.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. već i do odvajanja taloga.neorganske. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. a hormoni. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. vitamina i drugog. Takva idealna materija postoji u prirodi. paraproktitis. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. drugima manje.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega.. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. Kod mnogih životinja. na primer. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". posebno vlastiti. Ona poprima superstrukturu. To dovodi ne samo do . ne dirajući to što je potrebno i korisno.nekima je on potreban više. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. jer iz vas može izaći toliko . tako i urin zdravih ljudi. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi.otkiseljavanja". ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. To je njegovo . Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. On je idealan prema svim parametrima.

zdravo tkivo i nećete više osećati bol. Ukoliko se gadite urina. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. Pri tome dišite polako. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. heksaedarske prizme. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju.5 metra iznad poda. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. zatvorite je). gnojnog kolitisa. Istrpite. sličan bolu kod opekotina. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. u polnim organima itd. uzmite litar urina. na primer. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. Predostrožnosti su neznatne. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . Jačaju mišići u predelu prepona.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. koja se javlja kod takvog klistiranja. naročito nosna du­ plja. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. koja je „zasela" u bubrezima. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. Ubrzo će se formirati novo. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. ukuvani urin će u početku izazivati bol. na zidovima mokraćne bešike. povlačeći za sobom sluz. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske.obični irigator (gumenu krušku). Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. pankreasu (gušterači). Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). izazivajući bolove. Da se to ne bi dogodilo. koja se nalazi ispred začepljenja. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. u što se možete sami uveriti.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. ravno57 .

u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. a zatim dozu smanjite. Posle toga možete da se podignete i prošetate. lako i slobodno. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. a zatim. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi.idite u toalet. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. s t o j e debelo crevo čistije. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. organizam zna kada ga treba ispustiti. ali duboko stomakom . Kada osetite potrebu za nuždom .6 % ( 2 . Zato se ne uznemiravajte. ili. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. drevni lekari savetuju bilo koje vreme.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom.svaki treći dan. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje.radite svakoga dana tokom nedelje. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. ostavivši patologiju . Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). kao i u januaru-februaru. one su rede. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Uradite 2—4 takva klistira. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Kada se očisti debelo crevo u njega se. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. Tako ćete dostići dozu od 500 grama.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. ne povećavajte dozu.svaki četvrti dan i pete . Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju.m e m o . Ukoliko se pojave komplikacije. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. Pri tom možete uvlačiti i stomak. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge.jednom nedeljno. U suprotnom. postupajući prema ! 59 58 . j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . ležite na leda i podignite karlicu. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. četvrte . Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. treće . jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo.

Zato probajte. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. kada je hladno i suvo vreme. perutajućom kožom. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. Po pravilu. Prva smesa: mleko (100 grama). Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. Autor knjige ih je isprobao na sebi. namagnetisana voda. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). uneti u anus. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. tj. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. To pojačava dejstvo prve smese. Posle unošenja smese odležati. upija i neutralise. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. bolovi u slabinama. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. produžene menstruacije. Po pravilu. a hladnoća toplotom. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Prema tome. da biste se postepeno oslobodili tih muka. zatvori ili ovčji ekskrement. pomoću špricaljke. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). njima je uvek hladno. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . kao korena organizma je veo­ ma širok.uputstvu kao sa običnim urinom. zimogrožljivost. gubitak semena. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. 61 . suvog godišnjeg doba. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. gubitak snage. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. odnosno aleve paprike. sakrumu (krstima). Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. smekšavaju ga. smanjuju sluz ili žuč. isušivanja i dehidracije organizma. Treća smesa: osnova kao kod prve. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. pretopljeni maslac (20 grama) . Sve te pojedinosti. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. kukovima. naročito za vreme hladnog. laka i u vidu ko­ basice. ovčjeg ekskrementa. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). mršavljenje. svaka na svoj način deluju na organizam. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. Ukoliko imate takve ili slične simptome.protiv zatvora. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. suvoća i perutanje kože. birajte najbolje za sebe i lečite se.

U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. prema vašem mišljenju. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. mekše. © Odmah uradite propisane vežbe. Čim sifon bude zadejstvovan. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. irigatora ili prema Jokeru.Šank Prakšalanu. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. Voda mora biti zasoljena. prostim tokom. ostalo se dešava automatski. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. Posle toga treba ići u toalet. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. a zatim. 62 . Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak.označava „postupak školjke". prolazi kroz želudac. a zatim i tečne. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. osušiti ga i namazati uljem. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. a zatim se vratiti u toalet. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. kao što pokazuje praksa. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. slede druge. ne pijući vodu. to jest čim krene prvi ekskrement. treba ponoviti vežbe. nastaviti sa vežbanjem. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. Savet. kao stoje ušla. a ne kroz anus. Voda. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. u izuzetnim slučajevima nešto više. prekinite terapiju. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. Posle prve porcije nečistoća. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. koja ima formu ekskrementa. Ukoliko nema očekivanih rezultata. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). traje sat do sat i po. Kada budete zadovoljni rezultatom.Pošto ste očistili debelo crevo. Ispi­ ranje. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. koji se može lako sprečiti. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . progutana kroz usta.

. to jest napravite 8 naklona. tj.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. Slika 9. naizmenično udes­ no i ulevo. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu.. stojeći s rastavljenim stopalima.. Prema tome. (iledajte u vrhove prstiju. Prva vezba Početni položaj: stojeći. Ispravite leda i dišite normalno. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane.Kobra". Zatim okreni­ te telo. kukovi os­ taju iznad zemlje. Vežba treba da traje 10 sekundi.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. dlanove okrenite nagore. raširite stopala približno na 30 centimetara. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . Ne zaustavljajući se na kraju okreta. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. naklonite se na desnu stra­ nu. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. što traje oko 10 sekundi.i potpuno ispra/niti želudac. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. Kada ste zauzeli položaj. Početni položaj je isti. prepletite prste ruku.

Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. ne pijući vodu. Pri tom. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. na primer. a ne pod stražnjicu. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. a telo je blago povijeno unazad. Početni položaj: O Čučnite. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. tj. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. koja su rastavljena oko 30 centimetara. koja je dospela do kraja tankog creva.noge (tj. što kod vas izaziva mučninu. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Šake položite na kolena. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. Ili ništa ne raditi. U najnepovoljnijem slučaju. 67 . Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. Varijanta četvrte vežbe. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. iako je dostupna svakome. kada se voda potpuno zadržava u želucu. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Četvrta vezba Vodu.

Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. To je najbolje prevaspitavanje creva.. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. čak ni čistu vodu.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . ali samo sa 6 čaša vode. tj. žut i bez mirisa. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. ili kao što sam ja činio . Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. Ekstrement će biti zlatast. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. koji pate od zatvora. da idete u toa­ let. Pri tome se okrepljuje jetra . Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom.laramle" sifon. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. tj. Ljudi. Prema tome. zrna pirinča treba da se tope u ustima. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. jer ćete produžiti da . Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). ali bez bibera kao prilog. dobar san. Lekari Lonavli (prirodnjaci . voće i sveže povrće. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. posebno pankreas (gušterača). izbegavajući svaku prekomernost i meso.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva).i druge žlezde. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Ne uzimajte nikakvu tečnost. stiskajući gumenu cevčicu prstima. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. kao kod dojenčadi. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. ovsem itd. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. 68 69 . budite kreativni. pre prvog jela. nestanak ospi sa lica i tela. povezane sa probavnim traktom. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5).) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal.sveže iscedene sokove. Pored toga.

Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži.gladovanje. Mihajlov. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom.. Sličnu salatu izmislio je i naš V. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Šank Prakšalana je izvrsna. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Unca je jednaka 28. Količina sirovine za sokove data je u uncama.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo.talog" iz organizma. a ugojene da mršave. proliva.3 grama. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. S. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . 70 71 . dizenterije. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Langerhansova ostrvca. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. Ukoliko se osećate loše. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. Po svoj prilici." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. razmeštena u pankreasu. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. shodno tome.. Međutim. primorava mršave ljude da se goje. Prvo jelo posle tog gladovanja .

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. 78 79 . Telo se pri tom okreće na obe strane. lcči oboljenja jetre i slezine. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Po­ dignite jednu nogu uvis. Podignite glavu. savivši je u kolenu. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. ne savijajući je u kolenu. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. Odvežbajte vežbu na obe strane. 10. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Ponovite vežbu na drugu stranu. grudnog koša i ruku. Vežba odstranjuje zatvor. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. sastavite noge. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. gledajte napred. a leci i h r o n i e n e zatvore. 12. zabacujući ih unazad. Zato ovu asanu treba da vežba svako. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. //. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. pa udes­ no. Zatim spustite ruke nadole. imitirajući pokrete boksera. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Desna noga ostaje ispružena. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Slika 10 . Vežbu vežbajte polako. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. 9.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Ova asana je vrlo važna. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu.

izbegavajte zamore. Blagotvorno utiče na mozak. pri udi­ sanju isturite stomak. dodirujući pri tom petama stražnjicu. koje stimuliše rad mozga. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. Ko nema dovoljno vremena. Nikada to ne radite brzo. Ona smanjuje obim stomaka. 7. pri tom. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. navešću način disanja. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. usna i 81 80 . kao pri trčanju u mestu. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. Ona istovremeno leci polipe. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. kao fudbalsku loptu. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. na vrhovima prstiju. Na taj način. pošto to slabi mozak. ili je fizički slab i bolestan. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Posle svake vežbe dobro se odmorite. 3. otklanja zatvor. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. Vežba se izvodi bešumno. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. U početku trčite polako. Ova asana je veoma važna. Ta vežba je dragoceno sredstvo. Prednji zid stomaka se. Vežba pročišćava krv. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. jača mišiće trbušne prese. pokreće unazad i unapred. jača mišiće nogu. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. Svi bolovi kod čoveka nestaju. pluća i želudac. ali lagano i duboko. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1.I J. njegova pluća i srce se okrepljuju. tonzilitis. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. Ipak. 8 i 14. na jednom mestu.3 i 14. a zatim brzo. ukoliko se redovno vežba ova vežba. 14. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. treba da se ograniči na asane 1. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. a ramena da ostanu nepokretna. a ne na podu. čisti seme i otklanja noćne polucije. sastavite noge i isturite grudi. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život.

na obali mora ili reke. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. 7. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Bore iščezavaju. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. N e m a vežbi . 10.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. da bi ste obezbedili zdrave zube. 6. 2. Stimulatori. Ukoliko se dvoumite. prekuvanu. hladnu i tešku hranu. Ne jedite noću i ne spavajte danju. bajatu. masira­ jući istovremeno rukom stomak.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. duvan. 8. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. vruću. 13. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. To izaziva zat­ vore. kašalj. Jedite samo kada ste radosni. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. oslobođeni teških mi­ sli. Ne jedite. energiju. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. kao i oboljenja srca. 12. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. To će vam obezbediti zdravlje. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. 14. aslmu. da li da idete u toalet . kala. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). čak i hronični bolesnici. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. ako vam se ne jede. kijavicu. 82 83 . Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. lepotu i dug život. Vežbajte. 3. kao i kilu i apendicit. pak. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. razdražljivi i deprimirani. koji su godinama zagorčavali ljudima život. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži.nema jela! To treba da vam postane deviza. sreću i dugovečnost. jesti ili ne . Jedite redovno. sreću i dug život! 9. kao što su: čaj. 4. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. 5. u krajnjem slučaju.očna oboljenja. U. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad.

purgativi ne samo da ne lece čoveka.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. već. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Druga kura sa istom količinom vode. posle čega se pravi pauza od 15 dana. On se sastoji u primeni trave ruse. Kod mene je došla starija žena. poremećaja u varenju hrane. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. dve. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. 84 85 . proliva. Pored loga. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . delujući na uzroke oboljenja. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. Amineva. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). žutice). dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom.jednu. M. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. vitiliga. katara želuca i creva. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu.. Kako se to radi. Ubrati svezu biljku. U narodnoj medicini mlečni sok.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. U našem klubu . Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. to ukazuje na stvaranje polipa. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. Najpre nekoliko reči o rusi. ispod pazuha. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. koliko je potrebno kašika soka.stabljika sa lišćem).

izašao komadić mesa (polip). Broj kura. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. takode. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse.takode. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. kao agresor. Dakle. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. 30 grama maslaca). jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. Posle toga pauza 15-20 dana. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Posle toga pauzirati 15-20 dana. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. Ova pojava je prirodna. kao što sama kaže. Posle treće kure. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. ispod pazuha itd. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. 87 . jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati.otkidanja".ista kao prethodne dve. // kura . odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet.. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. traje 10-20 dana.leti kao balerina". Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. podignite karlicu. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. tj. Taj kvasac. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva.) Nestanak visećih mladeža na vratu. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. prema ličnom osećanju. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. postupak primene ruse je sledeći: / kura . zajedno sa vodom.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. ali ne više od 4 uzastopno. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. /// kura .. . s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze.

a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. Pri tom ste sigur­ no pomislili . Razmislite o tome trezveno. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. Crevna mikroflora . neobrane hrane . obrnuto.Promenite svakodnevnu ishranu. Ovo poglavlje će vam. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. belančevine i šećer. orahe ili lešnik. nepravilno kombinovana. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. pokazujući spoljašnje simp­ tome. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. proklijala zrna. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. voće. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. klistirate prema Vokeru. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. Na taj način. naročito ako se ne očistite. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore.prekrupe i drugo. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. ukoliko se posle toga pravilno hranite. kod mene je sve u redu. Pored toga. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. Prema podacima mnogih proktologa. Kuvane namirnice. M.ovo važi za druge. moguće da uopšte ne dođe do promene. podstiče naglu promenu mikro­ flore. tj. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. 89 . Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. neobrađene prekrupe. takođe. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. koja je pogodna za vrenje i truljenje. salate. Amineva. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. verovatno. Šank Prakšalana. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. Kuvana i rafinisana hrana.

Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. upala zglobova (artritisi). iznenadna glavobolja.. oboljenja jetre. adenopatija. torte. fida. Nagomilavajući se u takozvane . Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. koje izaziva pukotine na anusu itd. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. ospe na koži. nasilna . zubobolja. koji.. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. beli dvopek . pretvara u tvrdi ekskrement. poslastičarski kolači. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. mračne misli. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). neobrane prekrupe.jednostavno stežu. bron­ hijalna astma. Da do toga ne bi došlo. dunja . smućkane kaše. mladi kravlji sir. groznica (herpes). pospanost. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. razdražljivost. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu.ekskrementne čepove". dehidrirajući u debelom crevu. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. Odustanite privremeno od te namirnice. mučnina u donjem delu sto­ maka. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. Borovnica. sto­ matitis. ribe.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. ta masa bitno otežava akt đefekacije. beli hleb. 91 90 . Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). kafa. rinitis. monomernu masu. mleko. jaja.stvaraju ekskrementno kamenje. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. kupina. bolovi i krčanje u stomaku. divlja trešnja. * Polipi . angina. supe. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. zatvorenost. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. stvaranje gnojnih rana) . * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života.nedovoljna stolica. neprijatan zadah iz tela. turšija (kiseline). Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. kruške. Prema tome. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). gubitak apetita. jedite više salate. a zatim tečniji. koja se. naduvenost stomaka. ka­ kao. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. jak čaj. gingivitis. glositis (upala jezika). smrad pri disanju. beli šećer. sirevi. apatija. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. buljoni.

treba pristupiti čišćenju je­ tre.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. mlaz ne srne biti jak. osnovno što treba znati o debelom crevu. Kada očistite debelo crevo. uko­ liko se pravilno hranite. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Hra­ nite se pravilno. Izuzetak je njena zadnja . koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja .. osim završnog dela debelog cre­ va.gornja površina. Sva venska krv iz creva. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. u principu. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. Ona je meke konzistencije. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. oni koji žure padaju. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. prolazi kroz jetru. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. To je. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim.ispupčena. Treba koristiti prohladnu vodu. Defekacija treba da bude lagana i momentalna.5 do 2 kilograma. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. i donja . da ne iritira. 93 92 .usmerena nadole i unazad. oblika kobasice. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre.

Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. pigmenata.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. ne samo po dužini. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. Razmena ugljenika. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. Prema nekim podacima. koji su odslužili svoj vek). Krv. budući da je vezana za di­ jafragmu. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. enzimske i izlučujuće funkcije. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. zaštitne i neutrališuće. koji određuje funkciju je­ tre. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Uporedo s tim.Jetra je nepokretan organ. belančevina. vode. što ona počinje i završava se kapilarima. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane.kroz jetrinu arteriju. 95 . U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. skatol. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom.5 litar) krvi. za krvotok i razmenu materija. a iz debelog creva . bogatu kiseonikom. kao konačni proizvod razmene belančevina. Osim toga. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. srca i drugih organa. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Tako se. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. već i po zapremini. a izlučuju je bubrezi. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. minerala. želuca. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. (tara živinog stuba. koja se vrši u slezini i krvotoku. Tako. slezine. treba imati na umu.u desni. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. U njoj se vrše specifične. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. Jetrina arterija dostavlja krv. masti. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Ona se stvara samo tu.

a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. čiji je prečnik 4 milimetra. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. smestiti do 200 mililitara tečnosti. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. a njegova dužina 3-7 centimetara. a dužina 2-6 centimetara. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo.4 . Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. on se lako rasteže i u njega se može slobodno.5-2 centimetra u prečniku. stvara se na račun disanja tkiva jetre. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. Žuč je sekret jetrenih ćelija. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. • žučna kiselina .1%. Međutim. • masti-3. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima.0. Evo sadržaja žuči: • v o d a . pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. reakcija žuči je slabo alkalna. čas u drugom smeru. Miris je posebno aromatičan. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). pregrevanju organizma. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. 97 . koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. 1 % . takode.7%. • mucin i pigmenti . iritirajuće deluje na de­ belo crevo. • minerali-0. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. Žuč se stvara neprekidno. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. pojačavajući njegovu peristaltiku. nagomilavajući se u krvi. • holesterin . Energija.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1.o k o 84%. Žuč iz jetre kroz žučne kanale. Smanjuje se pri gladovanju. potrebna za žučnu sekreciju. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma.6% i niz drugih materija. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. On je. bez oštećenja. a naročito masti u hrani.8%. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva.

stvara iz hemoglobina krvi. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. Bruna. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. On se. koja ulazi u sastav ćelija organizma. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. N. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . P. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Osobenosti disanja kod žena i muškaraca.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. Prema podacima Pavlova I. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). uglavnom iz creva. Prema materijalima sa obdukcija B. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. koncentrovana žuč. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. grimizni kamen). koji su prodrli u žučnu kesu. U jetri. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti.7%. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. kao i mikroorganizama. Žučni pigmenti.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. Osim toga. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. odakle su izašli i usled čega su nastali. One se stvaraju u jetri iz holesterina. bodlji­ kavi. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Kladinskog N. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin.trbušnim disanjem. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). uglavnom. Holesterin . takode. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. u osnovi. a takode. pri različitim povredama. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost.materija potrebna organizmu.. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam.

101 . Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. Prema tome. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. a zatim zajednički jetreni kanal. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. plivaju na vodi. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . mnogo­ brojni. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. lagani. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Nemaju holesterina. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala.peska. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. ni arterije. da bi se očistila jetra. velike kombinovane. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. po pravilu. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Duž granica između segmenata. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. Boja im je bela. ne prolaze ni žučni putevi. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. vezan za proces hemolize. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. ni vene portnog sistema. a njih je četiri. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. Dokazano je. žučne pigmente i krečnjak. spajajući se. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv.žučnih kiselina i zastoj žuči. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. Otuda se može zaključiti. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i.talože se. i zemljani pigmentni kamenac. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. kao i smanjenje zaštitnih koloida . Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. lomljivi i raznovrsnog oblika. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. Oni su meki. koje su prošle kroz termičku obradu. imaju belančevinastu osnovu. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. glatku površinu. okrugao oblik. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. vezan za zastoj žuči.

izaziva j a k o krvoproliće. masa u vidu kašice. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. tankog creva. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. kao stoje poznato. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. tako i u obliku mazuta.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). vitamina i mnoštva drugih elemenata. šire jetrinu konstrukciju. Bili­ rubin. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. odlažući se u jetri. M. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. može da se poveća za 20 i više puta. mogu lakše da se talože. Deo krvi. debelog creva. što uzrokuje promene strukture or­ gana. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). uz minimum motornih aktivnosti. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. slična ugrušcirna. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja.) otežanog protoka krvi kroz jetru. dovodeći ih do atrofije. zatim soli. naročito iz krvnih sudova želuca. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. jednjaka. Na primer.. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). kojim se prenose hranljive materije iz creva. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. Njena funkcija slabi.). pritiskaju epitelne ćelije. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. 102 103 . kreč itd. Koncentracija žuči. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. kako tvrdih. Materije. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. takode. Kod „mrtvih*' toga nema. {. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. G.) Neak­ tivan način života. obilne menstruacije kod žena. koje pri termičkoj obradi nestaje. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. Usled toga se javlja portna hipertonija.

" M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. pa će i alergija nestati. masti. 104 105 .anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca.slezina sa odlaznom venom: 3 . Najvažnije žlezde u organizmu . minerala i slično. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .zajednička bedrena vena: 8 .Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj.spoljašnja bedrena vena: 9 . već i ima užasne posledice. Prema tome. Zato.gornja mezent eri jalna vena: 4 . Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. povratni pritisak). pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično.hipo­ fiza.donja mezenteri jalna vena: 5 .. očistite svoju jetru.portna vena: 2 . a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. koji je prihvatljiv za organizam. vode. belančevina. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: .donja šuplja vena: 10. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane.Slika I I . nastale usled narušavanja svih tih razmcna. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata. štitasta i pankreas.bubrežne vene: 6 . Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 . javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja.gornja šuplja vena: 7 . I . Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. koje podstiču razvoj organizma.

Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. 7 . Ona daje duši osećajnost. Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. Žuč. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. bavna. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik.tačke VIII.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . odvaja sok od taloga.gnev zvucima .krik ukusom . nalazi se u srcu.proleće bojom .napomena prevodioca). .pšenica plodovima .šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. koja se pretvara. Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. koja menja boju. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči.zelena. 5 .suze emocijama . koja daje vid. Žuč Jasna boja. gordost. plava planetom . a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima.točka žučne kese.tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno.tačka lopatičnog ugla.holedohusno-pankreatična zona. žuči i sluzi.Jupiter mesom . a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. s aspekta tradicionalne medicine. Tako se pri punoj jetri (tj. Prema njihovom mišljenju.epigastric na zona bola.mišići čulnim organima . Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . dobija novu snagu i smelost. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. 3 . Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja.kimo. IX i XI grudnog rebra. Žuč. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra.ramena zona. 6 .vid izlučevinama . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. 4 . Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . koja menja boju.kiselo god. dobom . (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . Ona vari hranu. nego što želimo. koja se pretvara. razum i strasnost.Slika 12 . 2 .Put samuraja. pri praznoj jetri (tj. nalazi se u jetri. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.) Ž u č .piletina žitaricama .

zatvori. koji je propraćen naduvenošću stomaka. koji imaju bol. a zatim sluzi i žuči. u stvari. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane.do pojave bola . Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. gubitak apetita. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. povišena temperatura od 37..jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. nine. Hipotonični oblik . kao i na leđima. ramenima i podlakticama. ponekad i prolivi. razdražljivost. Česte muč- 108 . Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne.. koji podsećaju na nožice pauka. Pri pregledu kod trećine obolelih. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. naročito ljute. nesanice.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. hlađenje tela. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka.grčevi u žučnoj kesi ili jetri. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). mali pulzirajući krvni sud. prstima . kao i . tj.6°C. podrigivanje. Bol se javlja u napadima. nakon 3-4 sata posle večere. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. Bol je oštar. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). mučnine. na pregibima laktova. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. znojenje. ponekad tome prethodi gubitak apetita. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. Zvezdica je. obrazima. atonični zatvor. emocije. ponekad gor­ čina u ustima. mučnina. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. Najčešće se bol javlja iznenada.svrab kože. Hipertonični oblik .u vidu žutih mrlja. prvo hrane. jak. U početku napada bol je raširen (đifuzan). Pri komplikovanju bolesti .povremeni naizmenični prolivi i zatvori. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati.psihički poremećaji. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane.1 do 37. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . ustima). u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela.slabost. pečenje u epigastričnom predelu. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. bolovi. oko palca i malog prsta). Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12).

Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. tj. tamne kožice.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali.koje su izdignute iznad površine kože. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. A šta potom? Sinula mu je misao . Savinih Nikolaj Timofejevič. kao i urinoterapija učinili su čudo. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. a mučila ga je i astma. čiji sam predsednik. a ko garantuje da sve neće biti po starom. jedan­ put 10. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. Lekari su im predlagali operaciju. uzgred. Osim toga. Međutim. Andrejeva iz Lenjingrada. U klubu 110 . Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . čišćenje debelog creva i jetre. boje katrana. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. krepkost i obnavljanje celog organizma. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. sve je radio samostalno. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. Teško je hodao i jedva disao. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. Tačnije. godine.Bodrost". a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. zaustaviti i otkloniti. A. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Otputovao 111 . jednom 18 i po 3 dana oko deset puta.očistiti jetru. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. Primera radi. osetio sam neobičnu lakoću. ali i na iskustvu drugih ljudi. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. dugo živi. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . Nije imao kuda. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. potražite pomoć lekara. Ali. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. posebna ishrana. mršav. Interesantan je i slučaj J. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. Ovaj. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. to su samo moja lična osećanja.što je velika zabluda. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno .završio je samo 3 razreda osnovne škole. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. rođen 1925. a efekat je bio zapanjujući. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. Operacija može biti i uspešna.. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer.

Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. I to je prošlo bez operacije . sprata. star više od 80 godina. On je. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. bez operacije. sa podjednakim uspehom i efektom. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. Njegova krv je bila čista. Kada.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. godine. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama.sve ih je izbacila. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. naravno. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. Na 34. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. član . ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . avaj. koju neki ovde na­ zivaju legendom. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. Kada je moj otac. pak. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. slobodnim prolazom to ne može da se desi. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija.5-2 sata. stranici. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. sumnjao. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. izbačeno iz debelog creva. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. od pete do 105 godine starosti. Ali. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode.

resorpcija žučnog kamenja. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. Limunska kiselina. i b) povećanjem koloidne zaštite. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. da se kamenčići u 9 0 . 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. maslac. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. samim tim. Oleinska kiselina se skoro 115 . Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. O Polazeći od navedenog. koje smanjuju površinski napon žuči i. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . daju se koncentrisani rast­ vori šećera. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 .8 1 % ) . Osobama. Varijanta a). U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). Toplota ih topi. sumpornokiseli magnezijum. U salu čoveka. ili sorbita. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). Ovi podaci su strogo naučni. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. koja se sadrži u limunovom soku. U j a k o efikasna sredstva. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. izaziva kontrakciju žučne kese. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. tome na čemu se ona zasniva. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči.barbara" i karlovarska so. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. koje teško podnose magnezijum. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. sorbita. glukoze. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. zagrejanog do 40° C.. ksilita ili maslinovog ulja. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . Pored osta114 log. spadaju žumance od jaja. tj. so . kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. sa­ mim tim. poznato nam je. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku.

Poret toga. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. ritimično disanje joge. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. koje sadrže nezasićene masne kiseline. pojačavamo efekat. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. koje dejstvuju kao žučne kiseline. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. kao što nam je poznato. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje.. kao i sveza vlastita mokraća (urin). Kao što tvrdi kineska narodna medicina. saponini i druge. Varijanta b). Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. a u jesen najslabija. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. da se žuč obil­ no luči. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. Pored toga. kao na primer. U proleće je najjača funkcija jetre. * Prema učenju jogista. prodirući u mikropore žučnog kamena. U prirodi postoje zaštitne materije. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. 117 . sadrži 8 4 % vode. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. Iz navedenog nam je jasno. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija.snagu razlaganja". belančevine. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . * Prema konstatacijama kineskih lekara . Žuč. uglavnom visokomolekularna jedinjenja.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. poznatim regulatorima razmene materija. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. 124 125 . Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. koji nije uočen kod drugog povrća. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. učestvuju u razmeni belančevina.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Betain . Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. morskim kupusom. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. C.. Ima ga u salati od kupusa. U cvekli se nalaze saponini. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). sa dodatkom maslaca. Salata iz sveže zeleni. kvascu. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. To je prava hrana za ručak i večeru. sokom od mahovnice. B i K. Tako. Magnezijum. paradajzu i žumancetu od jaja). koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. jabukovim sirćetom. ulja i morskog kupusa.jedite kad god imate apetit i osetite glad. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. Poželjno je da jabuke budu kisele. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. soku od jabuka itd). Folna kiselina i vitamin B. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. ekstraktu šipka. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. Ponovićemo samo . podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". posoljena i malo zakiseljena. Dokazano je da vitamin B. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. koji se takode nalazi u cvekli. fermenata i oksidacionim reakcijama..

koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. salata. ili svakog drugog dana. Posle 127 126 . šargarepu 100. baštenska jago­ da. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. Odnos komponenti u smesi može bili različit. jabuke. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova.100. malo meda. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. normalizuju razmenu glikoze. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. sušene kajsije . a ne u procesu kulinarske obrade. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. kaše i smese. suva šljiva.100 grama. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. belančevina. smiruje obolele organe.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči.5 sat pre jela. mlad kravlji sir itd.50 grama (ili sok od jednog limuna). samim tim. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. povratič (Tanacetum vulgare). prijatan ukus. plication. Treba otkloniti zatvore. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). tikvice. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. U suprotnom. kantarion (Hypericum perforatum). jednog dana uzima­ ti kašu. masti i elektrolita. šargarepa. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. Prema tome. paradajz. U tom slučaju lečenje se produžava. grozde. izdrobl jena nana (Menthapiperita). H. kukuruzna stigma. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. tj. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. smanjuje se nje­ na lepljivost. krompir. karfiol. tako da se dobije nakiseo. preliti ih sa čašom vode. lubenica. pored kaša jesti orahe. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. podstiču stvaranje glikogena. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. pogoršavajući njeno stanje. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . a drugog smesu. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. Za dobru probavu i normalan rad jetre. Gnapha/ium arenariuni). kljukvu (Oxycoccus palustris) . Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre.

ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. Izbegavajte suvu klimu. 128 Slika 1 3 . a leci oboljenja jetre. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. grudnog koša i vrata. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. lece se oboljenja jetre i slezine. Ponovite vežbu na drugu stranu. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. naravno. a levu ruku zabacite iza leda. 129 . koja je odgovorna za funkciju jetre. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. leđa. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). prema ličnim mogućnostima. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. ispružite noge i ruke. Zatim podignite telo što je moguće više. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. slezine i slična oboljenja. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Oslonite se njima na pod. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. Ponovite vežbu na drugu stranu. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Prema Ajurvedi. Dohvatite rukom butinu desne noge. O Dolasana Ležite na stomak. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Asane birati individualno. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Oslonite se na jednu ruku i nogu. Od vežbi. jetre. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. koje podstiču i slimulišu rad jetre. Pored toga. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. ok­ renite telo licem nadole.

jetru i slezinu. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. oslanjajući se na laktove. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. a drugu nagnite preko glave prema podu. da se poveća apetit. što je na početku vežbanja nemoguće. leci oboljenja jetre i slezine. kilu. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. jetru i slezinu. Nagnite gonji deo tela. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. 130 131 . Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. povećava apetit. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. Gornji deo stopala treba da leži na podu. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . leće oboljenja jetre i slezine. ne savijajući je u ko­ lonu. Drugu ruku zabacite unazad. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. sastavite i ispružite noge. s tim da jedna noga ostane na mestu. Vežba leći oboljenja jetre. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. Prilikom vežbanja ispružite stopala. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Stopala ispružite. Približite laktove. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. gledajući daleko ispred sebe. Zatim dlanove stavite na pod. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. bez mnogo truda i skupih lekova. a leći oboljenja jetre i slezine. apendicitis. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. što je više moguće. Ponovile vežbu 4-5 puta. dok ne dodirne pod. Polako se nagnite napred i. pokušavajući da dodirnete pod. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Ne savijajući noge. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. slezine. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Podignite jednu nogu uvis. Zatim zamenite položaj nogu. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. raširite noge. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. otklanja noćne polucije i produžava život. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima.

ali skrivena patologija već uzima svoj danak . deponiju organizma . Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). pretvara se u najveću. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. uslovno rečeno. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. već odlazi neočišćena direktno u srce.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . Čovek .). Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. podriva osnovu čitavog našeg života. Dokazano je.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). sve nečistoće. pojavljuju se hronične bolesti. bolujemo 133 132 . disajnog.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . kože. Ovaj or­ gan. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. krv iz njega. U zaključku.rasadnik oboljenja i otrova. Kod ove bolesti. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. stalno održavati čistoću u njemu. brzo se smanjuje životni elan. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba.O Unutrašnja nečistoća. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. probavnog i nervnog sistema. Ukoliko dode do zastoja krvi. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. takode. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. nasilna i nedovoljna stolica itd.prema r a k u .). ni najsavremenije metode lečenja. lako oboljevamo. hormonalnih poremećaja. a ona je konstantno nečista. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. zasićena toksinima. prvo se taloži u debelom crevu. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. onkoloških oboljenja itd.spolja izgleda zdrav. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). uz maksimalno strpljenje. zdrave krvi.). 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. Kao zaključak. jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. pa seansama kod ekstrasensa.brzo se zamaramo. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. nedostatke itd. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. Međutim rezerve jetre su kolosalne. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. 1 na kraju. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama.

da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Da biste se preporodili i bili čili i veseli. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. manje se zamaramo. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. bez ugrušaka i nečistoća. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . Gornji je više zaobljen. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. zračimo optimizmom i voljom za životom.od ličnog neznanja. poliartritisa i slično. povećavamo protok krvi kroz te organe. ali je lečenje prepušteno vama. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Rastoja- 134 135 . Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. Boja je jarkobraon.više u narednom poglavlju. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. života i smrti. ma koliko da su efikasne. U osnovi. medutkivne tečnosti. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. širina 5-6 centimetara. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. prekomerne toksičnosti limfe. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. krvi. a debljina 3—4 centimetra. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Nestaju faktori.

Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . nego kod muškaraca. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. naročito u dečjem uzrastu. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Između ostalih. kvalitet funkcije bubrega. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. takođe. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. a kod žena 2. veoma je čest bubrežni kamenac. koji je otvoren prema dole. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. kada se taj kalcijum termički obradi. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. odnosno azotnih produkata. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Prema tome. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. klimatskim uslovima. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao.25 centimetara. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. Ali. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama.4-4 centimetra. vodom za piće. Bubrezi su organi homeostaze.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. nego između donjih polova. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Od 180 litara tečnosti. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. Mipokrat. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. Galen. koja je prošla kroz bubreg. Način ishrane je. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima.

Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Rezultat toga je talog u mokraći. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. koji stvaraju kamenac. izlučuju bubrezi. sok od limuna. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. Infekcija. a ureu. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Radi toga promenite ishranu i način života. Tako. sokova. vlastiti ili dečji urin. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. opuštanje spazama. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. Evo šta on kaže: „Ciljevi. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. Veće količine vode. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke.bubrežnog kamenca. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. a može biti i veća. ali to je veoma opasno delo. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica.. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . s ciljem normalizacije razmene materija. postepeno ga izbacivati. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama.. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. kao konačni produkt razmene belančevima. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. smola od jele. crne rotkve. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra.

tada razarate svoj orga­ nizam . ali tako da se najedetc. a izlučuju je bubrezi.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. tada samo kašu. U zavisnosti od toga. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. Energije u probavnim organima već nema. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. Ukoliko postupate obrnuto . Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. tada samo meso. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. pre svega. vodu. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake.Doručak pojedi sam. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra.neenergetski potencijal. ugljenih hidrata itd.kako dospevaju). kao krajni produkt razmene belančevina. Vidite. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. Osim toga. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. koji imaju negativni potencijal. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. ukoliko je meso. tj. čaj. blago obarena sa velikim sadržajem . To se dešava samo u jetri. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. a večeru daj neprijatelju". jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). u jetru. koji se lako izbacuju iz organizma. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se.po-neprijatcljski". krompir itd. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . a zatim pijete. ručak podeli s drugima. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. šta čovek voli da jede uveče. 141 . u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće.. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). karbonati i slično. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. šta se dešava . testenine i peciva. Ukoliko je to kaša. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou.prvo jedete. jednom najslabiji. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina.. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . Neorganski kalcijum iz testenina. već se nagomilava u krvi. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji.energetskog potencijala pretvara u neorganski . Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina).perikardu". sokove i slično). Ukoliko postu­ pate drugačije. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. a ne na cepanju (Jin organi). radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. Zbog toga hrana mora biti sveza. bez energetskog potencijala. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu.. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode..sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala.

koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. a što dospeva u mokraću . Na primer. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. nevezanim ugljenim hidratima. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. Shodno tome. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. ugljenim hidratima i dru­ gim. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. Prema drevnoj klasifikaciji. ljut ukus otvara sudove. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. smolama. organske kiseline i lužine: gorčine. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. gde je potrebno. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. u žučnoj kesi. na površini kamenja u jetri. O Zbog toga. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. Bela breza. tamo gde ima više tog ulja. O I što je karakteristično. Evo klasičnog primera. one teže da zauzmu što manji prostor. kakva su naši kamenčići . da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. materije koje se stvaraju u samom organizmu. a shodno tome. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. raznovrsni pigmenti i boje. procediti i 143 . bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. i rastvarajuća. Pošto ulja imaju jak miris. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. i skoro su nerastvorljiva u vodi. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. 1962). tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. Važno je znati. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. ima svojstva razređivanja. Prema tome. izazivajući pojačano lučenje mokraće.na mokraćnu bešiku. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. ispiranja i rastvaranja. Poznato je. i „razbija" kamenje u pesak. koje dospevaju u krv i mokraću. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. Majisparljivija svojstva. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima.žučni i mokraćni. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. ostaviti da ključa 15-20 minuta. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. kakve materije. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. Drugim recima. drobeća. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi.

pretvarajući ga u pesak. aterosklcroza. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. 145 . Priprema se sa votkom (rakijom). Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. kao s t o j e dijabe­ tes. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. kuvati 10 minuta i procediti. Juri j Andrcjcv piše: . istucano i pomešano s vodom... koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve.. Čičak {Arctium lapa). Upotrebljavati tokom dana.kamene" boles­ ti. Pored toga.pcsak". ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. Obična jela (Picea excelsa. P abies).Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. razastrtu na papir. Kleka (Juniperus communis). Ekstrakt od oraha kcdra. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode.. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja.drobi" kamenje u mokraći i žuči. Kopriva (Urtica dioica). Lipa. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.kukuruzne kose". Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke.. Šumska jagoda (Fragaria vesca). Ostaviti da odstoji nedelju dana. Suše je u hladovini. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Troskot (Polygonum aviculore).. Sibirski kedar (Pinus sihirica). 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. skuvan sa šećerom. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. a zatim procediti. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Koren ko­ prive. vodena bolest (voda u trbuhu). Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. . j/mešati. Kukuruz. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu".Pinabin". kamen u bubrezima i žuči. To sredstvo se smatra diuretikom. U istu svrhu koristi se i seme koprive. intenzivno izbacuje . da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . normalizuje narušenu razmenu materija. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. gastritisi. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima.piti tokom dana. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. zatvori. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima.

U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe.jedna supena kašika na čašu ključale vode. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. ohladiti. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Može se uzimati i kao vodeni rastvor .5%-no etarsko ulje. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. iz kojih se dobija do 2. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici.3%. Lekovita sirovina su mlade grančice jele.do 7%. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih.8 grama soka ove vrste pelina. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Rotkva (Raphanus sativus). Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Komonika [Artemisia vulgaris). Ukoliko se popije 8. stvara se obilna mokraća. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. a zatim upotrebljavati. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. Koristi se sok. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode.5 grama trave. kuvati 15 minuta. zatim skuvati. Spargla [Asparagus officinalis). iscediti. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Pirevina (Agropyrum repens). Jarebika. Sibirska jela [Abies sibirica). Čuvati na prohladnom mestu. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Zbog toga se peršun. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Pelin [Artemisia absinthium). koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). 146 147 .Šargarepa. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Sadržaj etarskog ulja je do 1. posebno njegovo seme. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. sazrelih plodova. Svojstva tog sirupa su takva. Najviše ga ima u plodovima .

što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. koje imaju malo površinsko opterećenje. kao i kod kamena u žuči i mokraći. belančcvinc. razara kamenje. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. glikozidi. Miris osušene sirovine je prijatan. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo.5-10. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). sastoji se u tome. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine.5 čaši ključale vode. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. boje) u površinskom sloju. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. Ren (Armoracia rusticana). ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. na 15-20 minuta pre jela.Mirodija (Aneihum graveolens). Koristi se korenje rena. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Ljubičica (Viola odorata). Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. koji se sastoji iz saharoze. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. žuči. koje ih . posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Rok trajanja godina dana. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj.6% šećera. Beli luk.5%. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom.razbija" i pretvara u pesak. tim se ona lakše i bolje rastvara. Domaća jabuka. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. jona natrijuma i hlora. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. glikoze i fruktoze. Hmelj (Humidus lupulus). pri­ kupljeno ujesen. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. ugruške itd. U njoj je otkriveno etersko ulje. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. Svi za149 Lubenica. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. Soli kalijuma i tanin. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. Sveže. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. 148 . koji se sadrže u jabukama. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). a u semenu do 4% ctarskog ulja. U travi ima 1.. mokraće.

Rastavić (Equisetum arvense). Borovnica. čiste mokraćni kanali od svake šljake.6 nedelja pauze. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. Kura lečcnja je 20-30 dana. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. obično na peščanoj podlozi. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Pije se po jedna čaša pre jela. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. naročito kod krvave mokraće. kuvati 20-30 minuta i procediti. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. pri primeni srednjih doza. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. razdražuje ih. Smatra se. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. kuvati 15 minuta. 151 . Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. smanjuju otoci i tumori. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. Broć (Rubia tinclorum). Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. do jednog dana. Crna ribizla (Ribes nigrum). Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). U narodu se smatra. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. posebno upala bubre­ ga. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. Raste u boro­ vim šumama. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. povećava lučenje mokraće. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Kure ponavljati posle 4 . kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Međutim uočeno je. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa.5 kilograma lubenica. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike.

Šargarepa . nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. preliti čašom ključale vode.Šipak (divlja ruža).4. peršun . kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. 4. spanač . Koriste se isti recepti. Kamenje u bubrezima: 1. ostaviti da se ohladi i procediti. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju.2. 153 . Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. pektini — 4. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju.3 grama. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. ali su još dovoljno tvrdi.10. Na primer. U plodovima se sadrži: šećer . Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. a lužine .3 unce. Dnevno piti od 6 do 12 čaša.10%-ni.9. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. c v e k l a . kao kod ka­ menja u bubrezima . preliti sa 2 čaše ključale vode.2. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode.3.5%-ni. Šargarepa . 2. organske kiseline: limunska . Šargarepa .do 1. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje.6.još jačim lužinama. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. Šargarepa . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. kuvati |5 minuta. sirup itd. peršun . što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više.8. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage.8%. k r a s t a v a c . 6. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.12. 4 i 6. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. etarsko ulje. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. ostatke čašice (krunice) odstraniti. med. celer .10. cvekla . Pesak u bubrezima. jabučna . 5. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. askorbinska kiselina . Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno.do 2%. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. Šargarepa .3 . kao i njihovih smesa.približno 10 puta više. celer . 3.5.5.

. koje nam predlaže sama Majka Priroda. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. Z> Kteričnosumporne kiseline. Isprobano. koji se sadrži u urinu. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. sredstva koja daju sluz. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. Ispostavlja se.na račun ljutog ukusa (tj. . nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. O U mokraći se sadrži kortizon.Mokraća divljeg vepra. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. deluju slično etarskim uljima . koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. Na primer. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti.aktivnog osmotskog diuretika. Ukoliko se popije. I 54 155 . na kamenje. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. Magareća mokraća. protivupalna sredstva. što su i isticali drevni lekari: . Materije. kakva je naša mokraća. koja obmotavaju. kao i fizičke vežbe. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. smekšavaju. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. Ispostavlja se. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. šire. koji je jako protivupalno. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. rastvara i drobi kamen.5 litar dnevno. postepeno izbacivanje. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . oslobodiće se od oboljenja bubrega". rastvara ugruške krvi. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". Kažu. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. takve smese treba uzimati najmanje 1. O Strukttiirana voda. ko je pije. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima.

157 156 . Aktivna materija je sluz. pije se gutljajima). kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Ostruga (Rubus caesisus). Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. slatka. Ma kakva da im je priroda. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. Prema tome.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Sredstva koja stvaraju sluz. sa slabim karakterističnim mirisom. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. omotavaju. Gusja trava (Potentilla anserina). prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. Dobija se prozračna tečnost žute boje. Kupina. Višnja. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). Pasulj (Phaseolus vulgaris).. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. smekšavaju.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. gorak ukus je stimulator životnog principa . kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave.G o r č i n e . oni se usmeravaju prema izlazu . Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta.Vetra". koje ne nadražuje bubrege. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. bez semena. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Maslačak (Taraxacum officinale). Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. otkidanja i baktcricidna svojstva. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. piti gutljajima). Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Obično se koristi ekstrakt. posebno čašice cvetova. Steia. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana.nadole. sluzna. koja ima oblažuće. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom.

treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. a u njemu su pronađene i materije. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). koje zagreva i širi mokraćne kanale. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. grančice breze. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). To ukazuje 158 159 . olakšava prolazak kamenja i peska.odmor. kada prolazi ka­ men. Posle kupke . trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). u mokraći se pojavljuje pesak. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode.Laneno seme. ostaviti da odstoji 4-6 sati. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. Za vreme napada bubrežnih grčeva. s medom. razređujući ga protijevom vodom. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. oblažuće svojstvo. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. Kupku primenjivati.100 grama šećera). Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. cvetovi lipe. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. pripremljenu na pari. brege. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. zatim kuvati 10 minuta i procediti. Šećer treba što manje upotrebljavati. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. zaslađenog šećerom.pola sata).200 grama šećera) i piti. I koliko nemate jagoda. Ovas-Zob. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode).

koje selektivno deluju na bubrege.25. Joga asana „Luk". Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je.podmlađuje bubrege: . Pripremanje. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. Setite se poslovice 160 . Da bi ubrzali taj proces. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . kao kod prethodne smese. dana od uzimanja jelovog ulja). drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Popiti u toku jednog dana u više doza. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode.. verovatno. trava rastavića (Equisetum arvense) . drevnih lekara: . Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega.Usukana poza" . Upozorenje. tj. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . dok ne postignete željeni rezultat.na to.. možemo pristupiti njihovom čišćenju. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc.2 5 : trava rastavića . a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. tokom sledeće nedelje. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. „Zrikavac" i „Luk" Sada.S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. 3 puta dnevno.Paun" i . Uzimati po 1-2 čaše dnevno. preporučuje se duže hodanje. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. a dalje.) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a .podstiču ispiranje bu­ brega krvlju.15. pa čak i ako je srce bolesno". trava troskota (Polygonum aviculare) . 161 Slika 14 . Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . pri kojem se. Ponoviti 3-4 puta. Joga asane: „Zmija" .50 delova.15. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena.. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. podizati se što više i jače istezati.Joga poze: „Zmija". usled potresa organizma. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . i tako dalje. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti. da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus).20 delova.

Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. kao što su kalcijum. magnezijum i drugi.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . seme šargarepe . Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode.5-37 stepeni Celzijusa. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom.20. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi.2 dela. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.2. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično).20. Komentari i preporuke. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. lišće mečjeg grožđa .3: trava rastavića . u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. aplikatore Kuznccova.2: seme mirodije . Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. suvo grožđe. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. korenje i plodove šipka. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. Čisti se svaka ćelija organizma. pripremajte ga na protijevoj vodi. Oblogu držati preko cele noći. I još jedan prosta. listova breze i isit njenih plodova šipka.20. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa .40 dclova.20. šerpu s ključalom vodom. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). suvu kajsiju. kora hrasta . trava troskota .20 delova. teglu poklopite i stavite u 162 163 . trava rastavića . Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. orahe. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. a za­ tim postaje prozračna i čista. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. to jest naglo ga ohladite do temperature 36.to jest čistu mokraću. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. ali s metalnim iglicama. Da bi odvar delovao efikasnije. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Prestaju bolovi.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji.

. Zapamtite. strašne glavobolje. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala.. Primeri iz prakse. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. 1989. au­ tora. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. Posle 9 godina sve se ponovilo. gorušica skoro do povraćanja.). 54 go­ dine. 165 . I.lubenica. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. broj 12. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. on je još funkcionisao.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. Prvi primer. časopis „Priroda i čovek". U avgustu 1987. Pritisak mu je bio 200/120. fizičkih vežbi. holesterin u krvi 8. ali bezuspešno. posle treće nedelje . tromboflebitis. ponovo beskonačni napadi.pritisak se normalizovao. Ovog puta bubreg nije izdržao . Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. Ko ima slabo srce. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Počela sam da trčim. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. odlično. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. .4 jedinice. prestala je glavobol­ ja. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. na kraju. Još jedan kamen. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. Tako. Rendgen je pokazao kamen. prev. ali je izlazio pesak. veoma želite da jedete .uništen je od hidronefroze. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica . to je mala operacija.lubenica s hlebom. Drugi primer. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. Međutim u martu 1987... Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). Gladovao je po 10 dana.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. Telesna težina . U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice.prim. Muškarac star 72 godine.prim.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja.Čudo glado­ vanja". ali bez noža.lube­ nica. bilo m i j e lakše. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima.72-73 kilograma. Kamen je bio mali.). Želite da jedete . tri puta po 26 dana. pa su ga odstranili. treba unapred da pripremi lekove. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Bubreg su ostavili. Po­ sle prve nedelje . želite da pijete . na primer.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja .

to nije gladovanje. da se kamen razdrobio.3495 grama.eto kakav je bio kamen! 166 167 . šire". Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. a srce kao kod mladića". Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. prev. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera.) smese soka od šargarepe.).. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453..28. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica.Mislio je da je kod njega sve u redu. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. a i des­ ni gubi dah.. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše.6 grama . Jetra Vam je kao kod deteta. oblažu." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Odvar je drobio kamen u samo lubenice. koja se sastoji od 16 unci . kukuruzne kosice i crne repe.prim. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti.sluze. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Kada je mokraća odstojala 1.. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza.. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. već obična terapija sokovima. Na primer. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. (Zapravo. Lekari su predložili operaciju. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. tako i tokom druge etape. semena lana ili ječma. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . omekšavaju. .smekšalo" i učinilo manje bolnim. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki.

čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. u toplom stanju. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. grad Moskva. pesak u mokraćnoj bešici. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. ali ju je bol primorala. Lekari su konstatovali . prestale su da ga bole ruke. kako u prvom. Obloge je stavljao preko noći. a zatim . Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. F. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. Posle toga ponovo je počela da mokri. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. usklađivanje bioritma 169 . Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.ljati obloge od odvara ovsa.. od čega je bolovao 7 godina. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. mora imati tamnu boju. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Prvi primer. on ima bolesnu jetru". K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Odvezli smo je u bolnicu. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. selo Solnečnaja Poljana. Dugo nije pristajala na to. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno.cista na jajnicima. Po pravilu. Ana Ilinična. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. Dve nedelje je pila i imala je napad . Gladovao je 4 dana i 3. budite milosrdni prema sebi. G.. Samarska oblast. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Odbio je da se operiše i izlečio se. U početku. pio je skoro sav dnevni urin.prestala je da mokri. koje opisujete u vašoj knjizi. . ohla­ diti i procediti. Drugi primer. Imajte to u vidu ubuduće. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. Nagovorila sam je da pije mokraću. 168 bubrezi su se očistili. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. To treba uraditi. natopljenu u ukuvanom urinu. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku.. kuvati 15 minuta (da ključa). „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama.. javili su se odjednom svi simptomi. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole.osteohondroza. razlaže ga. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. tokom 1-2 nedelje. a ponekad i tokom dana". kada se počeo lečiti. tako i u drugom slučaju. na kontrolu. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. Pri tom čaj. dana izbacio je pesak i 2 kamena.

a ujutro natašte. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. Može se piti kroz slamčicu. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. je odličan adsor­ bent svega štetnog. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. Seme lana će se svariti i postati gusto. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. što se nalazi u probavnom traktu. Nigde ne radim. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . odvara. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene).. na sva­ kih 2 sata.Imam 25 godina. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. U datom slučaju . a zatim popiti mokraću s jelovim uljem.to je mokraća. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. Upravo ta gustoća. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. S obzirom da je odvar od lana dosta gust. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . koji drobe kamenje. tokom 5-7 dana.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .rada bubrega. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. širenje mokraćnih kanala itd. nazivali su . najmanji delići. Srednje medicinsko obrazovanje. ekstrakta.tada će sve biti u redu. Oni mi se sada zahvaljuju . Tako ponoviti od 2 do 5 kura. kao dopunu. Piti po pola čaše lanenog odvara. jake potrebe za pražnjenjem creva. Da bi zaštitili zube. tokom dva dana. koji se čisti ili leci.dopunske preporuke" . jetri i bubrezima. ona c odmah ustremljuje prema njima. Redosled terapije. možete dodati limunov sok. dostaviti aktivnu komponentu. 171 170 . Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. možete isprati usta biljnim uljem. Pauza 2-3 dana i nova kura.bolje čisti).. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)".konjima". U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. pri ponovnom unošenju.. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. U tibetskoj medicini materi­ je. prodisali. Na primer. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. noseći aktivnu kompo­ nentu. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube..nemaju reći. Način primene. Glavobolja mi je prošla. krvi. oživeli su.

Postavlja se pitanje.šišajući". . 173 . ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). Druga varijanta je slična prethodnoj.. prženo i suvo meso. da ne iskipi) 50-60 minuta... Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. smanjuje šećer kod dijabetesa. od prestanka lepljivosti. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. uz obilje emocija straha.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. podstiče rad celog probavnog trakta. bu­ brezi. Jednu čašu ovsa. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. Dejstvo ekstrakta pojačava se. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. povećava opterećenje bubrega. Način pripremanja smese. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi.odmah ih uberite. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. Odvar treba čuvati u frižideru. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. izlučujući se iz organizma. Gustinu baciti. pošto na toplom brzo prokisne. Recept primene ovsa. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Ljudi. mozak. Ostaviti da odstoji. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. koji.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. mesne supe). Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. kako je navedeno. rafinirane hrane. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. loše vode. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. da bi on do­ bro .upio u sebe" snagu ovsa. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Važno je blagovremeno za ta tri dana. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). U početku su ti listići lepljivi. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. sakupiti određenu količinu listića breze. slana riba.

Posle čišćenja debelog creva. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. Izbegavajte poslastice.pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . U tome vam mogu pomoći trčanje.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. povećanje gipkosti. One su aktivirale taj proces. Postoji masa drugih recepata i terapija. To se ispoljava kroz priliv snage. čak i ako je srce bolesno".orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. da se jedu salate.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. fizičke vežbe. voće. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko).ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . da bi se kamenje rastvo­ rilo. Salate pomalo .čišćenju vezivnog tkiva organizma. efikasne i proverene. Bhudžangasana (zmija) . Koristite diuretične odvare. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. Kako to uraditi.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. proklijala pšenica.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima.. Ja sam naveo najprostije. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. on se već odvija . detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. treba koristiti vlastiti urin. koje slabe tu funkciju. Pored toga.. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: .podmladujc bubrege. kao i limunov sok sa toplom vodom. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . 174 175 . koje pomažu kod čišćenja bubrega. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. Šalabhasana(cvrčak. joga asane.

. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima.. spoljašnju hladnoću itd. treći krajnje slabo. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. hrskavice. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. S. organi odgovorni za imunitet. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. sauna. Rezultat je bolest. Na primer. srce 60%) i svi biološki procesi. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. vezivno tkivo. Larionova I. srčane zalistke. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. sve tečnosti čovečjeg organizma. Uglavnom.). druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). D u d i n a N . 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. elastina i drugih vlakana. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. dijabetes {Diabetes melitus) . koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. kao i čišćenje prostora oko sudova.pankreas slabo radi. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. A. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. izuzev tečnosti. krv.jako. ulogu u ishrani. praktično obnoviti organizam. deo slušnog aparata. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena.-Sistemska medicina. ograničenja u ishrani (post). hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . mi treba da očistimo upravo taj gel. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. na unesenu hranu. da jedni organi i funkcije rade normalno. Na bilo koju promenu.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. . meniskuse. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. bubrezi . opne mozga i druge tvorevine. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. koji se odvijaju u njemu. kolagene (elastine). vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost.M . Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. sloj između organa i oko sudova i nerava. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. fascije. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. A. kapsule unutrašnjih organa. U R S S . organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. odražavaju se na rad i zdravlje srca. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. organi za produkciju krvi i limfni sistem. tetive. . kosti. kosti.

Rezultat je neadaptiranost organizma. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. i čak bez ožiljka.barijera za organsko odvajanje. protivtoksična barijera celog organizma. vaskularnih odumiranja. odlično podnose žegu i vlagu. one se mogu čistiti gladovanjem. belančevina. da čovek gubi gipkost. na primer. post. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. na primer. Ukoliko j e . da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. Kada je obnavljanje pot­ puno. fascije su skelet tela. protivmikrobna. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. okružena gelom (po tipu pihlija). Koža i sluzokože su mehanička. zgusnuo se. tetive. sisanjem biljnog ulja i slično. Takvi ljudi se jednostavno kupaju ..lepote" intoksikacije. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. sauna. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. na primer. Koža se najbolje čisti u sauni. primenom klistira za čišćenje.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka.eijama) ćelija i drugo. primena čajeva za izbacivanje soli. koža može potpuno obnoviti. čistom vo­ dom i sokovima. pravilnom ishranom. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). vezivno tkivo. Kosti. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. Sluzokože se mogu ispirati. opne i kapsule . unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Vokeru. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. rana na koži i tkivima ispod nje. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. a mogu se stvoriti i ožiljci. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . vodeno-slanc).barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. ugljenih hidrata. trče za vreme hlad­ nog vremena. primenom čiste vode i sokova. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. Iz prakse znamo. krvi. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi.kao morževi" u hladnoj vodi. virusnih. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. Prost primer . rana unutrašnjih organa. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. srca. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. sauna. saune i pravilnom ishranom.. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. Oslonac ćelija su vlakna. suvišnim ma­ terijama. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. telesnu težinu (suši se). koji upravljaju tim nervima. Vokeru. detoksikacija limfe prema N. ideomotornim čišćenjem. da se. specijalnim ćelijama. obnavljanja je­ tre.

upotreba čiste vode. organa. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka.čistoće. sauna. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. a uz to i celog organizma. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima.širi". vezivnog tkiva. Nasuprot zagađenosti. Smatram daje to ispoljavanje . Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. krvnih sudova. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. pravilnom rastu mišića.snage" holograma .zapreminska ener­ getska tvorevina.. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. sraštaj) na tom mestu. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. koja ga . nepravilnog načina života. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. hladnog i peckanja. mozga itd. varikozno proširenje vena. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). čišćenje sokovima. migrene. post. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. Skelet vezivnog tkiva je hologram .. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. Radi toga na mestu ožiljka. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. Setite se. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. infarkt. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. sraštaja u unutrašnjosti organizma). šava treba misaono stvarati predstavu toplog. post. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice.spoljašnjih i unutrašnjih. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. To je u vezi s tim. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. podstiče obnavljanje celog or181 . O p š t i zaključak. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. čini telo nepokret­ nim. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. Čišćenje. hemoroide. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . opredeljuje nepravilno zarastanje rana. delova teta (morfogenetska). organa. opšte zagađenosti organizma. rasterećuje vezivno tkivo i ono. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. u prvom redu. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. s Dakle. a koža se podmlađuje. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). zglobova. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. tetiva) izaziva kilu. insult. preporođujući se. Ukoliko su te predstave jasne. glavne i drugostepene terapije čišćenja.

hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. Zbog toga. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. Prema tome. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta..ono deluje na ceo organizam. već i 182 183 . Zdravlje. jetru. Glavno je shvatiti sledeće. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . struktuiranom tečnošću. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. mladost. limfa. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . čim se očiste krv i limfa. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. vezivnog tkiva i slično). krvi. Rezultat je da se brzo zasićava . Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. limfa. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. fascije. natprosečne sposobnosti.). od čega prvo početi i kako produžiti. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. bubrege. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu.mesta". • dopuniti potencijal samih ćelija. produžiti čišćenjem gela. tetiva (sudova. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . U celini. limfe itd. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. Dakle..materijal boljeg kvaliteta". ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. tetiva. što omogućava bržu zamenu tečnosti. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. jetre. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija.koloidna pihtija" čistom. kojeg će organizam potpuno asimilovati. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv..ganizma. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. energetika. gela (međućelijski informacioni gel i slično). međutkivna tečnost i slično). • aktivirati organe za unošenje i lučenje. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. završili smo čišćenje debelog creva. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. međutkivna tečnost).

kao u mladića. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. Koža na rukama i vratu bila je glatka. Odeski hemičar N. Prvi primer. česte prehlade i uopšte teže se kretao. navešću nekoliko primera. Naravno. radno sposoban i da vizuelno pamti. Četvrti primer. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. . koji se nalaze u namirnicama 185 184 .poboljšava čišćenje. energično. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . Posle 4-5 sati je izvadite. Drugi primer. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. . škrob).Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. elastična. . Osim toga. nabubrelc vene.N. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. Treći printer. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. Rastopite led i pijte ovu vodu. jela sa mesom. efekat će biti bolji. . rumeno. čisleći ih. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Led. koja zamrzava pri temperaturi od +3. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. propuštajući je kroz kućni magnetotron. N. koja sadrži najraznovrsnije primese. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . „Teški" led treba baciti. koji je ostao u praznoj šerpi. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. a zimi na balkon. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. Voker je živeo oko 110 godina. bez bora. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. nezamrznutu vodu prolijte . Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. S. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. Lice mu je postalo zategnuto. koncentrisao je molekule teške vode.to je laka voda.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. Led. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz.očišćena od oko 8 0 % primesa. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. ali postižu značajne rezultate.8° C.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije.G.

čist list papira" i ona je struktuirana. treba popuniti gubitke. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici .to je . dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. da bi se ojačao probavni trakt.potrebno se zadržava. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. kroz kojeg se vrši izbacivanje. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. To dovodi do toga. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. smesu pre pi187 186 . Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. Voker. Sve ostalo se vrši u zidovima creva.).. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. pojačavajući je više puta. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva).izbacivanje. METOD N.prolivu (to jest mi smo veštački. da organizam aktivira . Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. Metod je razradio N. razblaženim protijevom vodom. Prvo. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva.. zapisanu na njoj. a nepotrebno i štetno luči.. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. koja se za dan izbaci iz organizma. Slani purgativ daje potreban smer . Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. kao u biološkom filteru . U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. sa nje je izbrisana informacija . Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem .površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. Drugo. Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. To dejstvo aktivira . Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. Posle čišćenja (tj. Tri-četiri i više litara tečnosti.u vidu retke stolice (proliva). sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. [)a do toga ne bi došlo. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju.

koja alkalizuje unutrašnju sredinu. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. koje slabo podnose gladovanje. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. sve zavisi od telesne težine čovcka. stvaranja toplote u organizmu.. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. Osobe.jenja treba propustiti kroz magnetotron. Dopunsko povoljno dejstvo. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode.u takvoj količini. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. krvi. pred spavanje . izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. . 189 . Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. nego pre čišćenja. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. ukoliko osetite slabost. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja.Žuči". razmene materija.4 litra. imuniteta. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. dok ne popijete svih 4 litra. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. ili popiti soka od jabuke. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. odstranjivanje patološke informacije. drugom 4. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju.klistiranje. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. To izaziva poboljšanje probave. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. a treći to uopšte neće moći ostvariti. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. tada napravite pauzu 1-2 dana. Još jednom napominjem.) Dakle. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. Zato se nemojte uznemiriti.to je potpuno normalna pojava.

po pravilu. čišćenje ne treba vršiti..). mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. jaki oblici disbakterioze.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. na žalost. a kod žena . Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . ostalo je isto). Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). slabost. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma).POVRĆA S a u n a . preživljavanje. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. K o n t r a i n d i k a c i j e . Holecistitis. ekstrakte pripremljene sa njom. upotrebljavajte protijevu vodu.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu.Žuči" i „Vetra". nervoza želuca i slično. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . podstaknuti iz­ bacivanje šljake. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu.ispadanje (prolaps) vagine. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. prehlade i uopšte otežano kretanje. Adenom prostate. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. Srčane mane. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. navešću neke primerc. kada je prisutna visoka temperatura. posebno insulinske zavisnosti. difuzni hemoroidi. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. različite čajeve. povećava se imuna zaštita). Dijabetes. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). Alekseje Dmitrijevič L. mučnina. bilo koja onkologija u probavnom sistemu. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . meso. hipertonija II i III stepena. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). Dakle. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . u kojima. preplašenost itd. Bolje je odreći se čišćenja. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. slabi ljudi to ne mogu izdržati. pripremajte hranu na njoj. jaka glavobolja. Ukoliko nemate soka. To je dvostruko opterećenje organizma. ali su ipak postignuti značajni rezultati. Gnojni kolitis. Prvi primer. stimuliše životne principe . dojenje.3 litra dnevno). ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost.). time će biti bolji efekat čišćenja. škrobove itd. bez suvišnog naprezanja organizma.

Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti.Pinabin". bora (Pinus silvestris). Koža na rukama i vratu mu je glatka. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. U medicinskoj praksi koristi se preparat .životinjske i škrobne namirnice. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. sibirske jele (Abies sibirica). Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. elastična. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. a otuda proističu svi poražavajući efekti. usporava razvoj patogenih bakterija. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. Trajanje kure je in­ dividualno. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Poslao je vitki­ ji. Prvo. Drugi primer. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . Za primenu odvara kao čaja. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. a leti . Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . na licu mu se pojavilo rumenilo. Picea abies). jele (Picea excelsa. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. N. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu.njihovo rastvaranje. Voker živeo je oko 110 godina. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. U odnosu na to. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva).5 0 % manje od toga. stuktuiranom vodom. kao kod mladića. Sam N. energičniji.vodu. jele. na­ brekle vene. čisteči ih. . laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala.prirodnih rastvarača. ulja . tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. izbacuju se novogodišnje jelke. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo.. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. bez bora. etarska ulja . koja nije sadržavala prirodne lepkove. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima.

Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. po želji. kuvati na 195 . uzeli borove četine. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. Knejp. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. S. M. četine sa više grana bora (može i kedra). pored otrova i šljake. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. čiji je prvi simptom brzo umaranje. tada dolazi do samotrovanja organizma. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . što zavisi od ličnog osećanja.. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka.četinama. Ukoliko to organizam teško odrađuje. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. tj. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. Posebno su korisne grančice. Da bi se pripremila kupka od četina. Primer. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. mikrolešina.. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . P. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. opora svojstva četina posebno . u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja.ne vole" mik­ robi i gljivice. Odlučio je da proba lečenje četinama. Očigledno. pored navedenog. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala.7 litara vode. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. Kurenov i A. Valerij Tišćenko ukazuje. tek izrasle.toksina umora". Zalmanov. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. da odvar od četina. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). izbacuje iz organizma i radionukleide. sve sa 0. tada se dodaje još i ljuska od luka. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Sma­ tra se. ali je lično osećanje u tom procesu . Ukoliko su bolesni bubrezi. dovesti do ključanja. Drugo. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Odvar. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Zalmanov. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. U tu svrhu priku­ pio je mlade.najvažniji kriterijum.

rižu prethodno treba namočiti. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Kada se pojede natašte. soli i ostale nečistoće. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. Uraditi sve isto. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. ekskrcmcntno kamenje. sluzna svojstva. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. štetne bakterije. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Na primer. Na isti način pripremiti teglu No 3.ona će biti još čistija). kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. odjednom pola limuna.slaboj vatri 10 minuta. Naravno. šljaku. Šestog dana. samo dodati teglu Ni 5. zglo­ bova počinje približno 20-30. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . Način pripremanja rize.5 litra dnevno. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Radi toga one treba da imaju opor ukus. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. Još jednom je isprati vodom i skuvati. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . što je voda čistija.sipati 3 supene kašike riže. Znajte. takva riža izvlači. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. Lečenje traje 4 meseca. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. nam. pesak. Uraditi sve isto. sitno izrezati u šoljicu. Ispostavlja se. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. oblažuća. preliti odvarom od četina i brzo popiti. samo dodati teglu Ni 4. Dragog dana. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. isperite i zalijte vodom. Ukoliko vas ne muče bubrezi. nije obavezno dodavati ljusku od luka. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . dobro je isprati vodom. Petog dana. Četvrtog dana. Prvog dana. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. u kojoj se natapa riža. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Očistiti ga od kore. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Trećeg dana. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. Obeležite ih brojevima od I do 5. isprati i zaliti vodom. Os­ taje porozna celuloza. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj.

bez soli i šećera. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. crvenog kupusa. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. Pored čišćenja probavnog trakta. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. I treće.podnosi" većina patologije. aktivirane vode. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . što stimuliše produkciju krvi. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. dobro se čisti svo vezivno tkivo. primenjujte klistire. naročito zglobovi i kičma. to znači da se jetra uspešno čisti. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. cvekle. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana.u proleće i uje­ sen. Ukoliko imate snage. a zatim . Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Zato oboljenja. Ukoliko vas posle toga protera.iz tegle N« 3 itd. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. u drugoj polovini dana . natašte.. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Obilje prirodne.najbolje posle 15 sati. Posle saune piti udarnu dozu soka. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. kojeg ne . kljukve. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. 198 199 . koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . Način prime ne rite. Prvo. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. kupina. Drugo. grožđa. 0 Na to.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. da su krv i limfa jako inficirani. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje.to otežava čišćenje. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. da jedete više sveže i prirodne hrane. posebno rak.

Pre upotrebe izmućkati. time je manja doza. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. Uopšte. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. terpentin. metlicu (Xeranthemum annum). senf (slačica). list šumske jagode. koji su primenjivali taj metod. kleka (Juniperus commu­ nis). Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. Doza za decu je manja . dobro izmeša i isitni. 200 201 . Ljudi. kuhinjska so. votka (rakija). kerozin. Starijim ljudima da zapisu. nestaju razne kile. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. držati preko noći. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. kažu. koja aktivira procese rastvaranja soli). Uglavnom se primenjuju na tim mestima. gljivica i raznih parazita. gde su taloži soli. Prodaje se u apotekama na recept. repa.masaže. korenje čička (Arctium lappa). Radi pripremanja ekstrakta od trava. alko­ hol. kokotac (Meiilotus officinalis). koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. Masaže i masti za čišćenje tetiva. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. Što je dete manje. Procediti i primenjivati za masažu. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). Vostokovu. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. brezove pupoljke. kolonjska voda i druge.upotreba „zapaljivog sumpora". obloge. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva).Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. © Čišćenje krvi prema V. hmelj (Humulus lupulus). sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). prodire). majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati.

parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. ali se sa nje ne srne cediti kerozin.jako sredstvo Obloga . zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. tope naslage soli. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Obloga sc stavlja preko noći. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. zglob. U zavisnosti od stanja. i dob iscediti. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 .. I nema čime ih nije mazala . Bolovi su postepeno prošli. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Tkanina treba da bude vlažna. koj' želimo da očistimo i izlečimo.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove.ništa nije pomagalo. a na drugom se smanjio. normalizuje se krvotok. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. može se zameniti votkom-rakijom. dok bolovi potpuno ne prođu. uveče pred spavanje. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. Odozgo umotati vunenom maramom. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). Sve komponente dobro izmešati. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. ali ne stezati. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). Uzeti parče prirodne tkanine. 203 Obloge s kerozinom . preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Obloge s medom i alojom . 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). Ukoliko nemate kolonjske vode. Ne preterujte. Obično se obloge stavljaju sve dotle. nekol" puta je presavili. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju.

Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. 205 204 . kerozin može na njoj izazvati opekotine. Pričvrstiti tampon. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Bajalica protiv mamuza. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. zajedno s ljuskom. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. natopljen u toploj medicinskoj žuči. 4. Krompir služi za zagrevanje. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Oprati jedan krompir srednje veličine. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. skuvati ga s ljus­ kom. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. uzmi moje nove". Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Obloge stavljati sve dotle. Preko navući čarapu. dok se mamuze ne splasnu. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Posle toga na pete staviti tampon od vate. sipa mu semena. preliti čašom vode. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. 6.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. 3. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. a preko nje vunene čarape. skinuti s vatre. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. 2. Bolesnik stavlja na sto pevca. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. gde se nalazi mamuza. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Bajalica odgovara ljudima. Rastvaranje mamuza solidolom. Pete uveče treba namazati solidolom. Ponoviti 3 puta. navući na nogu plastičnu kesu. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). 5. Približno 10 terapija treba. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. poklopiti. Ja splasnu mamuze na petama. 1.

pepsinc. Prvo. kafu. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. kumiš . Drago. paradajz. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. Posle slatkih produkata: čaja. pretvarajući je u soli. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. V. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. šargarepa. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. supe.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. buljone.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli.ekstrakt 207 . kisele jabuke. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. stearinsku. Dakle. alkalne soli. Da bismo se oslobodili nečistoća. beli luk. Sirce treba dodavati i u čaj. s jedne strane. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. rastvarale nečistoću. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. Razmotrićemo njegove preporuke. jela s kvascem. mlečnu i slično) koje bi. limunsku. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. zaostalih u vezivnom tkivu. ovčji sir. kupus itd. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. cvekla. što Bolotov preporučuje je . suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. koje nisu opasne za organizam . crni luk. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. pivo. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. a s druge strane. bile bezopasne za organizam. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. kefir. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. gde je potrebno. a zatim ih potkrepiti primerima. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. nikotinsku. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. uključujući točena. kao ni fosfati i oksalati. razna vina. kisele soli. palmitinsku. mineralne soli i masne soli tipa urata. kao i voćno sirce.kiselo kravlje mleko i slično). Bolotov. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. kupus. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. Radi toga tre­ ba unositi lužine. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje).

Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. riba. Ispija se takode za 2-3 dana. Pored toga. Soli izlaze neprimetno. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. jaja. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). mlečni proizvodi. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. dobro oprati i osušiti. a zatim se sve normalizuje. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). To isto korenje ponovo se kuva. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Pri tom. Sok se čuva u frižideru. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. tada je otežan prolazak žuči . 209 . doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Doza je 100 grama. kore od lubenice i bundeve. kao i u krvnim su­ dovima. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. gljive (To nije najbolja varijanta. Obično se bol oseća samo na početku. žučnoj kesi. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso.svakom organu odgovarajuća kiselina. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. lišća podbela (Tussilago far/ara). pridržavajući se za to vreme biljne dijete. Čaj treba popiti za 2-3 dana. dodajući mlečnu surutku. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. repe (Brassica rapa).otuda i bolovi u jetri. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte.nekih biljaka ili sokova. Dobija se oko 3 litra soka. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. bubrežnim karticama. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. ali je efekat čišćenja ogroman. srca i krvnih sudova. rastavića {Equisetum arvense). vodopije (Cichorium inly bus). dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. rena. praktikujte vruće kupke. Čuvati u teglama na toplom. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. koja je za to vreme već prokisla. dok je ima. a urin dobija boju rde. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. kisela i slana jela. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. ali 5 minuta u istoj količini vode. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. mokraćnoj bešici. dok se ne dode do 100 grama. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. Ona posebno ojačava tkivo pluća. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike.

slično se rastvara sličnim. Navcšćcmo konkretne primere. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). i to u bezopasnoj kon­ centraciji. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. naročito u j e s e n i zimi. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. Na kraju.gladovanje. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana).najmoćniji je prirodni oksidant organizma. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. © Rastvaranje soli. veća radna sposobnost. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. a za opštu oksidaciju . Prema tome. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). polna moć itd.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem .to je najbolja od svih poznatih terapija. sauna.pret­ varanje nečistoća u soli. vlastita mokraća). Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. Postupak se uprošćava i skraćuje. jetra je poboljevala. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. potreban je krajnje savestan rad. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . kao i njihovo izbacivanje. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma .Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . Međutim. a preostale dve na drugu etapu . čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. izbegavamo mesnu hra­ nu.urina.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. Prve 211 . koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. prvo. Prvi primer. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. . Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. koja ima najbolje osobine prodiranja. a dva puta sam bolovala i od žutice. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . izdržljivost. drugo. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije.urin (tj. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. To je uistinu božanski proces. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja .

bili su prepuni nečistoće . što svemu vcrujem. ići u saunu (pariti se). I nekakvi parčići su izlazili.urin razjeo jetru". Uveče sam imao malo proliv. ne smcm da jedem. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. a mokraća je razjela i nastala je rana. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli..„odstajalog" više od 7 dana. gusta i jako tamna. iz Pavlovgrada . Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Bio sam zapanjen. koje uopšte postoje u prirodi. nešto psorijaze. Mokraća mi je sada mutna. tada limuna nije bilo). a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e .Dva puta sam čistio jetru. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . Počela je da me boli jetra. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. Sok pijem uglavnom od tikve.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. a ne mogu ni da jedem. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. imao sam česte grčeve. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. 212 Drugi primer. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . blokade zglobova na rukama i nogama. Taj proces sada treba dovesti do kraja. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. Ukućani me grde. reumatizam.. prirodnih za ćovekov organizam.počeli su da mi otiču očni kapci. Ovaj čovek. ponovo se obratimo B.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. 47 godina. Odbacila sam sva lečenja. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. V.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. raspadao sam se. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. Bolotovu. N . i crno. 100 grama svežeg. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. što je veoma dobro.A. V. živim samo na sokovima.. Dijabetes.s v e je nestalo.otuda toliko bolesti.. Komentari i preporuke.. i pahuljice. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. a zatim samo ujutru. d a j e ncgde bila ranica. . ali nisam imala zatvor. dobra. . izvrtale se noge. Šta dalje da radim? Dok se nisam . Navešću izjavu B. Lekar je rekao." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. bakterije mlečnih surutki). Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. Mnogo sam se iscrpila. kao i žena o kojoj je bilo reći. Bolotova: .lečila" mokraća je bila svetla. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. Rečju. bolesna jetra). Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . od čega 100 grama starog. neka se prikloni ponašanju svog organizma.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). ekcemi. Naročito me noću boli jetra. gljivična o b o l j e n j a . On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja..

Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. probavni trakt. Hodao sam veoma teško.. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. aneurizma trbušnog dela aorte". Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. Radio sam u fabrici.. soli se mogu ponovo nataložiti. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. a moja dijagnoza iz 1983. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. 1 čaša šećera. ukupno 3 litra.debelo crevo i jetru. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. Posle druge kupke bolovi su prestali. ali bez rezultata. da se ne stvore vinske mušice. Komentari i preporuke. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. a sada je 40-30. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. I za mesec dana zadivljujući uspesi. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. Uputili su me u Jaltu u banju. stvoreni od sličnih bakterija. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. godine glasi: .. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. MS).Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . te nije zakukao: . Ubuduće . Uradio sam 10 kupkica. nos. 215 . U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. izlečite me. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. . Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. Ukoliko se takav urin unese u organizam.tre­ ba promeniti ishranu. pluća. Lako pišem des214 nom rukom. .Godine 1990. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. U suprotnom. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. Četvrti primer. vagina).Otrovali su me. oči. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!).mcnti... Naravno. obolela su mi stopala nogu. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). Peti primer.Reuinatoidni poliartritis. a naknadni efekat jedinstven. SOE je bilo 60-75. a tome je j o š doprinela i toplota. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . N. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. treba očistiti . kao stoje to uradio A." Treći primer. Resio sam da primenim urinoterapiju.. .

kao ranije. Pošto su se zglobovi jako .dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. Posle p r v o g čišćenja jetre. Očigledno jetra nije bila u redu. Do­ punski se očistila i jetra . Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. Godine 1990. To se poklopilo sa trudnoćom. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . samovoljno. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. To se pojavilo i na prstima ruku. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. na njima pomodrele otekline. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće.stezali". jedanput ujutru na 1-1. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). godini. ali je ostao otok na zglobovima. Početkom 1991. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje.Šesti primer.24 časa nedeljno. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova.l' 28. ali su rezultati bili slabi. počela sam da gladujem prema metodu Brega .. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu).ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. imala luđački apetit. Poremećaj je prestao neočekivano.noću. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . 33 godine. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu.bili su upaljeni zglobovi. Izgubila sam oko 10 kilograma. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti)... Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). Bilo je teško uzdržati se odjela. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa.5 časova pre jela. Kijev . Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. — Marina Viktorovna.

tri dana. Ipak ostala je sluz. bila sam dobro raspoložena. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini..62 grama. menstrualni ciklus. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu.Nadežda Aleksejevna. Postalo mi je toplo. gumene čizme su prestale da mi stežu noge.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. slabinama i kod išijasa. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode.1. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. Pomaže pri bolovima u kostima. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. prestali su grčevi. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Krasnodarski kraj . Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. tada drobi kamen". Ujutru da jede proklijalu pšenicu.47 grama. razmena soli. gladovanja i urina. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .otuda pozitivan rezultat.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. koja je ometala rad celog organizma. grad Hnergodar „Godine 1979. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Njegova doza je . negde u dubini. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva." Osmi primer. Osim toga. 56 godina. U ovom slučaju ništa nije čudno. a tokom dana da pije protijevu vodu. Bol sam osećala sasvim malo. Splašnjava tu­ more. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. . Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. to je jednostavno prirodni proces. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . rezultati su bili fantastični. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V .kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. da primenjuje tople hidroterapije (kupke. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina.za zglobove nije dobro).Zinaida Ivanovna. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . trebalo je očistiti jetru.. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali.. krsta me nisu bolela. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. . Sedmi primer. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). što je i urađeno .

Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. možete se uvcriti kroz nedelju dve. skuvajte svinjske nožice. Način prime/te.Natalija Nikolajcvna. lišće.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. budite oprezni. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje.materija.. Kroz nedelju dana može se po­ noviti. staviti na vatru i kuvati oko 1. dobro čisti i pankreas. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Simptomi toga su mlataranje zglobova." Upozorenje. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. seme) ima jaka razređujuća svojstva. koja će „uneti" peršun u organizam.to. Osećate potrebu da sednete i posebno. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . 47 godina. Ne preporučuje se jesti druga jela.Pila sam lorber 5 puta . pripremite od njih pihtije i druga jela.5 sat dok se ne dobije kašica. da ne bude pasterizovano).o d 3 do 6 . Preostaje da se reši problem. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). Na primer. da istegnete leda. Primer. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. da se pored zglobova i vezivnog tkiva.se popiti sve odjednom. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara.. Moskva . Da se soli veoma energično rastvaraju. 9 meseci i duže. Zapamtite. stabljika. Uočeno je. na ovaj način. jer može da izazove krvoproliće). što 221 . čak i na svakih pola sata. Međutim u početku će se leda . U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. Terapiju ponavljati 3 dana. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome.

koje guše životnu aktivnost ćelije.. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. tj.bela lepljiva sluz. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. masti i 223 . Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. 1891) opisuje pojam . Sve navedene terapije čišćenja. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. Lekoviti cilj posta. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. Sada znamo.sluzi. zauzeo glavno mesto u samom sebi.n a j t e ž i je zadatak. da se mole i prinose žrtve. sa svoje strane. ceo organizma gubi sposobnost da . njen iermentni i genetski aparat. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . Tim postupkom on je sebe izdigao. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. da se uzdržavaju od hrane.. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. razarajući postepeno organizam. treba smanjiti. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. Zbog toga. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku.lepljiva sluz posebne vrste. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . koja se nagomilava u ćelijama. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal.mesu. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. taložeći se u svakoj ćeliji. a to. kao i niz drugih materija.zadržava" vodu i dehidrira. Ta „ a m a " . To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja.. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje.. komfor itd. kao prašina na ogledalu. . to znači. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . Njeno odstranjivanje iz organizma . alkohol. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom.. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva.. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. seks. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou.nalaže na sebe post". dobrovoljno. odbacujući sve lažno i strano. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Ukoliko se to ne radi svesno. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste..) čini čoveka njihovim robom. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane.

Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). čovek post­ aje psihički neuravnotežen. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). samo ne tim. Terapija traje 5 minuta. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Dakle. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. Zatim promenite nozdrve. Prva faza je smekšavanje. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Veliki post. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. Prema tome. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. Znači.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. završavajući ih prohladnim tuširanjem. vremenom. koji je opisao Bolotov . Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. to neprijatno zvuči: glavobolja. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. pri čemu. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. pamćenje. slabi vid. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života.tako odab­ rati namirnice za ishranu. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. Petrov post i Velikogospojinski post. Božični. Svaka religija ima svoje postove. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. kvalitetan i dug život. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. sluha i naročito čula mirisa. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Sluz delimično izlazi. sluh. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. 225 . čulo mirisa. da živi zdrav. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida.slično. Naravno.

Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. Kao sredstva za iskašljavanje. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Hvala Vam". podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Sada posle ispiranja ušiju. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on ..biće još bolje. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. Sipati u manju šerpu.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Primer . skoro da sam izgubila sluh. koja čiste pluća od sluzi. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje.1 deo. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama.. © Pupoljci bora. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). B. „Bolele su me uši. Odlično odgovara deci. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. grad Doncck.1 deo. Manje poboljevam. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . nosom i grlom. 0 Anis (Anisum vulgare). Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. Plodovi a n i s a . Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. koren belog sleza (Althaea officinalis) . 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. Pomaže kod napada kašlja. Maha rotundifolia) .1 deo. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) .5 delova. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). testenine sa maslom . Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Može se malo zasladiti medom.2 dela. 227 226 . Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. © List bokvice (Plantago major).razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. list podbela (Tussilagofurfara). Dobićete tečnost sličnu sirupu. © Cvetovi zove (Sambucus nigra). • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela.I. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode.2 dela. Ona sadrži posebna eterična ulja. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja.2 dela.

koren belog sleza — 2 dela. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi.oboljenja pluća su njihova posledica. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. Odlično sredstvo za iskašljavanje. 229 . Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. To je u vezi s tim.1 deo. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med.Sluzi". Ima gorak ukus. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. povremeno mešajući.. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Zbog toga. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. Odozgo prekriti parčetom rotkve. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Sledećeg dana pri­ premiti nove.Vranilova trava (list i stabljika) . Po ukusu kašica je malo slat­ ka. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. P o d s e t n i k . Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb.an­ tagonist sluzi. Zapamtite. opor . preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. poslastice. koji je antagonist sluzi. © Rotkva (Raphanus sativus). Obavezno odstranite zatvore. meso. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. Ukus je gorak.2 supene kašike pre jela. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. koji može da traje po 20-30 minuta. ukoliko ste imali zatvore . stoje u tom uzrastu jak životni princip . Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. koja se brzo isparavaju. Supenu kašiku smese sipati u termos. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Upotrebljavati ih u toku dana. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. © Kartop (Viburnum opulus). masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Uzimati po 100 grama posle jela. ostaviti da odstoji 4 sata. Ostatak melase baciti. ne prelivati ih i ne cediti. Kod osoba. list podbeia . Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno.2 dela.

ovas. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. d a j e to jak otrov. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Ispostavlja se. 231 . izazivaju prevremeno starenje organizma. ona podstiče izbacivanje sluzi. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice.saliks). kukuruz. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). Pesticidi. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. odlično ubija mikroorganizme. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . Praksa je potvrdila. ispljuvavajući stalno sluz. Kažu. Sada znamo.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. lišće i kora sa mladih grana. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. koju te bakterije stvaraju. radionuklcida i teških metala. koje sadrže celulozu. sočivo (leća). koja se mogu lako izbacivati iz organizma. jako izražena otrovna svojstva. utiču na aktivnost fermenata. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . antiseptičko de­ jstvo. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. preliti čašom ključale vode. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. kao karbolova kiselina. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. ali bez obzira na to. manje toksična jedinjenja.početi od male doze. Može se piti i čaj od kore jasike.. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema.pesticida. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. jabuke. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. da iz nje izlazi samo sluz.. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. Preparati od jasike imaju protivupalno. I što je najgore. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. a listovi u maju-junu. Jasika spada u porodicu vrba. Zato ubijajući bakterije. na 20 minuta pre jela. Govorila je. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. pa se ustručavam da pijem. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . Sto se tiče kore jasike.

Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. crni luk. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. koji se sadrži u ljusci. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. koštana srž. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. bundeva (tikva). Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. 232 veoma štetnih materija. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). napunjen surutkom. neočišćena riža. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. orasi. cvekla. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. već i nju 233 . U prvom redu tu spadaju odvari od lana. višnja. peršun. kajsije i kafa. beli luk. koja prođe kroz bubrege. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. suvo grožđe. na koje dospeju (želudac. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. rotkva. Ukoliko kuvate meso. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. orasi. da se pomoću 265 mililitara vode. šargarepa. šljiva. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. da produkti životne aktivnosti bakterija. podstiču čišćenje organizma od opisanih.heljda. Ljusku ne bacati. kosti. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. Zapamtite. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. pasulj. Boris Bolotov. kupus. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. tanko crevo). imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. . Različiti odvari. luk. suva kajsija. govedina. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. Bolotov tvrdi. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. teških metala i pesticida iz organizma. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. suvih šljiva. krompir s ljuskom. mladi kravlji sir. sipati jednu čašu šećera. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. crna ribizla. koji imaju purgativno. kuvana jaja (stroncij u m . nara. kljukva. pri kuvanju prelazi u belance). ječam. da se ne bi pojavile vinske mušice.

bolje na gladan stomak.ogledalo zdravlja.staviti u vrećicu. slobodno. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. aktivira se i reguliše razmena materija. u trajanju od 15 do 20 minuta. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. po­ sle čega ga treba ispljunuti. Ako je tečnost žuta. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . Ulje se sisa kao bombona. kiselina. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. podjezične i podvilične. zatim tečno kao voda. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. proces sisanja nije doveden do kraja. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Dodati čašu šećera. Količina krvi. ili uveče pred spavanje. Oni koji su gladovali. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. pojačava se razmena gasova. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. i ne srne se gutati. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Ulje je u početku gusto. kažiprstom. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. T. naročito kod ljudi sa više oboljenja. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Na taj način. povećava se za 3-4 puta. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. toksina. koji ima prijatan ukus. već i povećava količinu joda u organizmu . Tečnost mora da bude bela kao mleko. u toku 2 nedelje. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. bez naprezanja. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. kao da se doji. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela.

znači ono ima „upijajuća" svojstva. ona imaju malo energije. mada nekima prijaju breza. tada stavljajte cepanice uz noge.9 6 % ljudi su jasika i topola.. . ener­ giju biljnog porekla. Ne prilazite malom.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog).. tada ima . sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. „vidi" ta energetska strujanja. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. Poklonite mu pažnju. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite... To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).. Prilazite velikom i lepom. Pri tom drveće prvo uzima . Ako se noge grče.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Naći drveće koje . Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . a za nas patogena. zahvalite mu se. Gladovanje. Postoji mnogo drugih čišćenja. Udvarajte mu se.družite" sa njim. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka).izbacuje kroz vrh .. medu njima je najjače gladovanje.upija" i .d a j e predaje. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. koja mu je srodna. a takode ni bolesnom drveću. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. a ukoliko je obrnuto. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 .. Kao čovekov . koja idu od drveta prema čoveku. a u jeloviku udavite". pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku.Upijači" energije za 9 4 . 3. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . bor i kesten. 2.mikroleptoni. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu..metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. tj. a druga vrsta . Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.hraneća" svojstva. ali na energetskom nivou.patogenu" energiju -životinjskog porekla. i obrnuto. koja je srodna nama. širine 2-5 milimetara. a protiv glavobolje uz glavu".pluća. kao sa najboljim drugom. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. MŠ). Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću.lošu*' patogenu energiju. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . takozvanih ekstrasensa. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno.daje" energiju. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). budite otvoreni s njim. na svakom koraku. što će se blagotvorno pokazati na njemu. Veoma mali broj ljudi. U prirodi. u breziku ženite.

opeko­ tinama i traumama.. jedna starija Iranka. a takode i kod hroničnih oboljenja. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. svilenkasta. Moja frizerka. da ona ne bi na tebe preskočila. Nestalo je peruti. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima.Ono produžuje život. koji ih sprovode. Možete oboleti.. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. 5. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . ukazivao je P. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. prelaska bolesti. što se ispoljava glavoboljom. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. Na primer.. Printer . J. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. godinu iznenada je počela da mi opada kosa." 239 . a kada . Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. Bolje bio tako neizdržljiv. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). izvučena iz organizma pacijenta. grad Energodar. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće.. čije je korenje međusobno sraslo. i upalama. koja boluje od astme." Nije tajna. Navešćemo najprostiji.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu.. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno..Kada sam imala 3 1 . To se ispoljava kroz česte angine.upijajućim" svojstvima. . Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. i što ga više bude imao. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. Dmitruk (časopis „Svet". zlata. očvršćava stare. srčanim nervozama. K.. želudačno-crevne poremećaje. pre­ hlade. prelaze bolesti pacijenta. Na prisustvo ovog fakta. bolovima u jetri." 238 Uopšte. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno.. gušavošću. 1990). Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. kao što je Anahoret rekla. čišćenje organizma od crne . Strašno me je svrbelo i bolelo. Od tada je prošlo 17 godina.Tada mu se u glavi razbistrilo . Od tada mu se bol nije pojavljivao..Pre više godina Mejliščev E. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. Kada treba upotrebljavati . kosa je postala blistavija.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . ali sam sve otrpela.. Ivanov. srce će mu biti radosnije". Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. Primer—Recept za Dubravu M. prislonivši na nju obraz. svraba glave. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. Mejliščev je izašao na ulicu. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom.Nadežda Aleksejevna. broj 4.4. leci od trovanja. osteohondrozom. 1 . neće znati za tugu.Onaj ko ga ima uza se. artritis.

to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa.. Osobe. U suprotnom. GLISTA. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. ne mogu nastati patogeni procesi. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. 241 240 . I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih.. Pri tome. a patogene ćelije za biljke u životinjske. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Urin. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. a prema tome i deo njegovih svojstava .mesto njene lokalizacije.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . dobija se gas­ tritis. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. Kad se oslobodio nečistoća. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Ako je organizam dobro oksidisan. CISTOZNIH.I iskustvo je sin velikih grešaka. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Drugim recima. Životinjske ćelije.. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. idu pogrešnim putem. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. svra i drugo.. i genije je paradoksov drug. organizam je sam obnovio rast kose.. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. Ipak. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. Opadanj kose . Ali. MALIGNIH). POLIPA. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. koji ima boju sunca. nasuprot tome.najjači je čistač.

šargarepa i svež kupus . ali sleva." Treći primer . Pila sam samo svezu vodu gutljajima. ali se pojavilo mnogo ospi. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. a na dojku sam stavljala obloge.predveče i noću. Dva puta dnevno stavljam obloge .Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. a ja živim kod njih. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . Nisu me operisali zbog slabog srca. U početku se cista smanjila za 2 puta. Popiću pa šta bude. Više se bojim. Prvi primer . a potom je više nisu našli. Dojka me mnogo svrbi. kod mene su otkrili rak leve dojke. Iz nje je počela da lije krv. . Nije me bolelo. dovezli su iz bolnice onkologa.. MŠ). 243 . stavljenoj u posudu sa vodom. U oktobru 1990. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. a od 1. a zatim i krv. prokuvanim u flaši. grudi mažem suncokretovim uljem. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim.) nije bilo nikakvih promena. V. I.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . grad Ternovka. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. Moja deca. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje.I . najdostupnije preporuke.N. . Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. razmišljala sam. Prestala sam da stavljam obloge. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. Do 1990.D. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. biljke.salata sa posnim mesom. 242 Nisam gladovala. s ciljem profilakse i lečenja. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . krupice. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Nisam pristala. a ispod dojke je potekla kao potok. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . Nažalost. 76 godina.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje.. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. jer sam po ceo dan sama u kući. Izbegavala sam večere.ponovo povrće: cvekla.pojedinačnih i u grupi.. . godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak.svaki drugi dan. Stavljala sam i preko dana.stvrdnuće. mahu­ narke. Htela sam da idem u bolnicu. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. voće. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Kao da se rast tumora zaustavio. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. a u 3 časa popodne ručak . grad Volgodonsk. Lekar je savetovao operaciju. Gla­ dovala sam 10 dana. Za oksidaciju organiz­ ma. Do jula meseca ove godine (1993. I evo ponovo cista. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. Samo se zaustavilo. Kada budemo razmatrali probavu hrane.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. a takode biološku vrednost produkata ishrane. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji.. grad Gubkin.Godine 1988. a jela sam 2 puta .. potkrepivši gaprimerima iz prakse. samo gnoj. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo.. decembra nije se pojavilo nijedanput. M. brašno itd. nisam ništa preduzimala.

Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu.mleko. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . 2. 4. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. pričao mi je o svo­ joj tašti.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. stopala. Oksidišući.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. koji se stalno rasprskavaju. te sredine od kiselih postaju trule . Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. Više se kretati i češće pariti. ugrušaka i tome slično. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. meso) je idealna sredina za njihovo . Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati.samo slabe organizam." Komentari i preporuke. raditi urinske klistire. Živcla je j o š 10 godina. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Prema tome. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije.biljnih ćelija. zračenja. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. Zapamtite. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. Radi toga trebalo bi: 1. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. brzo su se preselile „na drugi svet". koji su izazvali tumor. ali osećam veliku slabost. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . a takode i kataraktu. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. Ostalih dvanaest bolesnica. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Prvi primer . samo po kući i po potrebi. zameniti ih kašama na vodi. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. I oporavila se. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata.. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. Mnogo me bole zglobovi i kolena. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora.uzgajanje". ne delujući na uzroke. Trula hrana (naročito belančevinasta . lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. tako treba postupiti u datim slučajevima . N. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». Malo se krećem. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p .aktivirati prirodni proces lečenja. opera­ cija . 3. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. 245 .parazite. Maslenikova: Krasnojarski novinar K.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama.alkalne. Hemoterapija.Iz knjige Tajna napitka bogova A.

Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. Tako sam sa noktom. Kroz 5 minuta sam ozdravio. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. On se obratio jednoj starici. grad Gupkin.Mihail Grigorjević.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. a razslojio se tako. To se desilo u 2 časa noću (1988). Maslenikov. bez lekova. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. srce bolje radi. da mi nije poznato na čemu se držao. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". N. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. Još tačnije. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio.Jekatcrina Tihonovna. koji se klatio. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. MŠ). Na to su čak ukazivali i naši preci.. nestao je polip u želucu. Svake godine nokat je tamnio sve više. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Pij svoju mokraću. koji ih je prouzrokovao. Treći primer . 247 .najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. jezu) u stanju potpune samoće. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Peti primer ." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio.Drugi printer . ratni invalid. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i.Poslao mi g a j e Bondarenko: . a izgleda da lečenje nisam završio. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice ." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči.nozodima". dočekao prošlo leto. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. grad Harkov. invalid I kategori­ je. kada se pije. Nestao je dija­ betes. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti.. setio sam se uri­ noterapije... Četvrti primer . Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. Šesti primer — A. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja.sluzi i truleži u kojima one žive. Primena urina . stomak m i j e mekši.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. Mislim da su mi proradila creva. Više mi se to nije ponovilo.

Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. već stoji čvrsto. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati.. Sedmi primer . . 249 . sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). ." K o m e n t a r .zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla.Kod kćerke su oči krmeljale tako. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. Osim toga.. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Poluukuvan urin na suncu . Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije.Nataša. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. U zavisnosti od sastava tečnosti. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Mene su „lečili" i antibioticima. 17 godina. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. i protivupalnim sredst­ vima. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . Posle završetka terapije ispiranja. Ispiranje špricom . U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". To se posebno odnosi na žene.Valentina Nikolajevna. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija..otuda izlečenje. I sada se on ne klati. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. želudac i creva su pro­ radili. Ne znam. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. Mikroorganizmi. i heparinom. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. koja se koristi za ispiranje. ospe su skoro potpuno nestale. da ujutro nije mogla da ih otvori. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. P. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. mokraćom.Imala sam grip. čak se i težina smanjila skoro do normale. Malahova. grad Severodoneck. Ubrzo su prešli na transfuziju. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Za vreme trudnoće." K o m e n t a r . čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Ništa nije pomagalo. grad Voronjež. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. pa do koagulacije i sušenja." 248 Osmi primer .to je ispiranje vagine vodom.

© Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Napominje se. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). kuvati 30 minuta na slaboj vatri. Uzrok . Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Ona se može unositi kod erozija grlića materice. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci.. po 20 grama svakog. 251 250 . Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala.u k u v a n u do 1/2 . A.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). preživljenih stresova.obilje psihičkih stega. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). I deo meda i I deo alkohola.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. koriste se i druge smese. kod upalnih oboljenja polnih organa. Dodati 40 grama kore hrasta. N. naravno. Rok primene tih ispiranja . kod 15 . cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . © Rastvor lapisa (nitrata srebra). Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). ostaje na svom mestu). Na primer. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. ukoliko je tamo postojalo. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. nepoznavanje rada . Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. trave troskota. lišće koprive (Urtica dioica). koja izaziva alkalisanje organizma. Gumenu krušku puniti više puta. žalfije (Salvia officinalis). Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. oraha. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. za lečenje navedenih oboljenja. pa čak i mokraćne bešike. dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. Pripremiti 1. kao i vlastita mokraća. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium).do postizanja lekovitog efekta.1/4.kvaliteta duše". neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. koje imaju koagulaciono. da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. Prema posmalranjima Rižova. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. Pored mokraće. abortusi. bokvice. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. koru hrasta (Ouercus robur).patogenim gljivicama. Na primer. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka.

kako je sama lečila eroziju grlića materice. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature. mora da trpi bolove. Ta žena j e .jake protivupalne (antiinnamatorne).Čudno. Maslcnikov: . Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. erozija grlića materice. bolove.nedostatak želje da trpi neudobnosti. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja.. Evo nekoliko primera iz prakse. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu .. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. prost.. pa je bolesnica izvadila tampon. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. 253 . sve je počelo pre 12 go­ dina.. Pre pola godine lekar je rekao.Jedna žena mije pričala. koje je praktično teško nabaviti. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). N. Oboljenja vagine i grlića materice .sposobnog da rastvara ugruške krvi. 1. Prema njenim recima..rascvetale ruže". koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. (Jedan od . dopunski aktivirala samu tečnost..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. On je mnogo efikasni­ ji. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. dostupan i efikasan.kvaliteta duše" . Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. 252 Prvi primer.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. rekavši joj. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. Prisustvo fermenta urokinaze . Drugi primer. a zatim ukuvani). Kod vas je sve čisto. prema njenim recima. 38 godina. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". Prisustvo kortizola u urinu . a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . . Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . U vašem kartonu ima svega mnogo.) Ubedio sam je da produži lečenje. ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje.... antialergijske i antitoksičnc materije. dok se ne pojavi zdravo tkivo. Bolesnica M. već i zato što su. posle teških porođaja (preživljeni stres). A. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. a ja kod vas nisam ništa našla..lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. obloge (prvo običan urin.ukuvanim). 2.. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da..

upalnog procesa skoro da nema. U aprilu 1990. 18 godina. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. Upaljen. Samo što se udala.odstranjivanje drugog jajnika. P r i m e r . cista jajnika. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Prvi primer. ispirati se. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). tumori u obliku kesica na kanalima materice. a dalje topao. /ironični parametritis. U težim slučajevima dodati gladovanje.pijenje urina. koja daje samo privremeni efekat. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. Potpuno se izlečila za nedelju dana. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. koji se sadrži u njemu. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. salpin­ gitis . godine. do 22. Bolesnica I. Rezultati: oseća se odlično. Naprsnuće jajnika. strašno zapuštena erozija grlića materice. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. Cis­ ta.. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. ukuvan do 1/4 .pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. brzo otklonio upalu i bol. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. Veoma loše analize. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Stari.. koji bi na račun kortizola. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. stavljanje obloga od svežeg. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju..odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Drugi primer. da decu neće moći rađati. tamponi sa svežim.. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno.Moguć recidiv. 255 . Mlada žena. erozija se znatno smanjila. kao i ispiranje špricom." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma .. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. posle čega je otišla kod svog lekara.. Postoperativne upale . vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Vrlo verovatno. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. 20 godina. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. Način lečenja: preko noći . nabubreo šav. stavljati obloge na šav. a zatim ukuvanim urinom.piti urin.. prvo svežim. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. Moguća operacija. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. Hitna operacija. sama od sebe je otpala. Tako se lečiia od 8. moguća ponov­ na operacija . Lekarska dijagnoza: . . za koju su je pripremali. godine uspešno je rodila sina.tamponi sa svežim urinom.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . neoplazme slične tumorima na materici. Upala jajnika.ispiranje vlastitim svežim urinom.. ostao je samo mali deo. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana.. marta 1990. kao i pijenje urina ujutro. Zapuštena erozija materice. ujutro . Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Mlada žena. nije mogla da pije urin. koji dopunski razjeda bolna mesta. 20 godina.

. Ero­ zija je prošla. da se to veselila duša mog mališana. Manje me je mučila mokraćna bešika. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Upozorenje. Najčudnije . „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Prvih dana za vreme lečenja. da mogu da idem kući. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti.kosa mi je porasla skoro do pojasa. nečim neobjašnjivim. Još me je lečila biopoljem. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. I tako dve nedelje svakoga dana. Nisu me bolela leda i bubrezi. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. Treći primer. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Nataša: „Imam 26 godina. postala dva puta deblja i jača. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Kosa mi je jako opadala. Nisam verovala. mislim. proročki san). Bila sam udata dve godine. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. o kojem sam svima govorila. nije mi bilo gore. Usuđujem se da tvrdim. Jer. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. kako sve raditi.. posle hernije mi je bila suva i odsećena. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. godine . da sa mnom nešto nije u redu. Obećala mi je pomoć. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Ipak se nešto promenilo. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. U drugom slučaju tog efekta nije bilo.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . nego plodovi sa debelom korom. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. rekli su mi. Rodila sam tačno tog dana. Tako da se ne bojim ćelavosti i. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. prema statistici. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). nije se lo­ mila i nije opadala. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. s mojom ličnošću. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. koji sadrže veću količinu soka. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. U stvari. Ali. Ubrzo posle toga. a j a k o sam želela. U sve sam neograničeno poverovala. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna.A r m s t r o n g Živa voda. i pila sam celu godinu urin. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Pri tom treba imati na umu. spontano me je treslo. 257 . da iz toga može nešto da se desi. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Zatim je sve prestalo. Nisam imala dece.

Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. potrebnog za lečenje. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . i drugi . Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. na čemu se i završava lečenje. posebno za čoveka. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina.to je lečenje za vreme napada bolesti. Taj broj se može povećati. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. Za vreme progresiranja bolesti. Tako se. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. što označava normalnu krizu ozdravljenja.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. pojave neke nenormalnosti u radu creva. Autori tog metoda tvrde. tj. takva količina soka može se pokazati ogromnom. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. Praksa je pokazala. koji imaju prepobuden životni princip . kao i produžiti sama kura lečenja. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. 5 limunova. Sto se tiče količine soka.. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. Svakog narednog dana ta količina se povećava. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine.Žuči". bez šećera. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. Napominjem. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. na osnovu iskustva. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. tada treba privremeno prekinuti lečenje. Uglavnom za ljude.

U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Mnogi tvrde. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. On smekšava kožu ruku i lica. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. čini nokte lepim i blistavim. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. 260 261 . što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. a zatim se postepeno smanjuje. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. kada se bolest ispolji. ne vidi se talog. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Eksperimenti su dokazali. vruće kupke). On odlično dezinfikuje i jača kožu. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. a upravo: potpuno mirovanje. pravilno se hraniti i izbegavati sve. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. tj. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. pre odlaska na spavanje. daje izuzetne rezultate.krize. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. koji ih je dotle mučio. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. ubrzo nestaje perut.

ubada: rekli su treba rezati .srce. koji su tvrdili. već po tri odjednom . Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. čitavi dijagnostički kompleksi. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8.biljke. L E Č E N J E K O R E N J E M . Mahmut Šehić 3. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1.reže: preporučuju neku seansu . Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. I S H R A N A I H R A N A 3. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. pa čak ne jedan organ. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . L E Č E N J E K E R O Z I N O M . N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . upozna sa dostignućima savremene nauke. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. tada uvek možemo sami sebi pomoći.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . Z D R A V L J E M U Š K A R C A . Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. Koristi se složena medicinska aparatura. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. jetru. S V E O Z A T V O R I M A . P R O S T A T A 9. U R I N O T E R A P I J A 5. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam.strahopoštovanje . Sve to uliva poštovanje. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. posebne sobe. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. Kada se nade u bolnici. Ž I V O T 9. Međutim ukoliko mi znamo. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . G L A V O B O L J A .pije: rekli su ubadati .biosinleza. Z D R A V L J E Ž E N E . t k a n i n e i d r u g e materije 8.prihvata.opstipaclje kod ljudi 5. U pravu su bili drevni lekari. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. L E Č E N J E D I S A N J E M . T U M O R I . pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. Henrih Nikolajevič Užegov 6.metod a k a d e m i k a Butejka. Pjatras Šibiijskis 262 . pluća. L U N A R N I Osnovi zdravija.jer presađuju organe. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11.lečenje i profilaksa 3.šta svaka žena treba da zna 4. čovek se sam sebi čini ništavnim. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. minerali. da bez čišćenja — n e m a izlečenja.

E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. posavetujte. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo.Biblioteka Realni produžetak života. P O B E D I L A S A M RAK. Rušelj Blavo Doktore. L F . Marijana Zjola MarkuS . N. M U Z I K A Z D R A V L J A 1.