GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz.. VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava . Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka . omotavaju. hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 . smekšavaju....USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA .. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije..

MALIGNIH). Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. posle tolikih saznanja. POLIPA.naučnu. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. pri tom. CISTOZNIH. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. U proteklom veku. U prvom redu strada probavni trakt. a zatim i stručnu . PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . Ž. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. Zato je pravo zdravlje velika retkost. Nažalost. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. a zatim se patologija širi dalje. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. GLISTA. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. do danas. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.

ako si oboleo. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. P. Na kraju. probavnog trakta i daje praktične preporuke. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. jer mi je u međuvremenu (1997. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . iako nije lekar. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. promeni način života. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. Ukoliko i to ne pomogne.sila" zavisi naše zdravlje. iako su ta čuda samo deo prirode.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. Stari mudraci su govorili . promeni ishranu.upoznaš je i zaljubiš se.razara ga kao atomska bomba. Meni.. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. a praktično su srasli s njom.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. 11 . Nadežda Semjonova. Oduševljava to. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. praktično bez greške poznaje fiziologiju.) umrla supruga od tumora na jetri. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. kao što je to slučaj sa svim profesijama. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Ukoliko to ne pomaže. pribegavaj lekovima i lekarima. do kompleta knjiga G. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. Nažalost. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. pravi čuda. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. posebno poglavlje o ishrani. što Genadij Malahov. ali industrija lekova traži svoje žrtve. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. kao lekaru.

posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova.) koje sam preveo i prevodim..ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. uvećavaju svoje vrline. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. profesor. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. oko 20 dana. U proleće 1998. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. Rušelj Blavo. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu.Neka svi. ipak. doktor medicinskih nauka. brzo dostignu nivo Bude. a vratio sam se preporođen. Užegov itd. Predložene su mi još 2 terapije. koje sam ranije napisao. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . Prošlo je 12 godina.. bogatstvo i. duže žive.kostolomca". postizao praktične rezultate i knjige. nepokretan. metoda itd. a Duša se Čisti suzama. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. a ja do sada nisam imao. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. 13 .narodnih metoda lečenja. Tu su. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". zastarevale su. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. ali je i jedna bila dovoljna. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. um se čisti znanjem. koji su me godinama mučili. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine).otvaranjem očiju mudro­ sti. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. iznad koga nema ništa". ljudi).

a drugom ne. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. Radeći na četvrtom tomu . uzimao sam samo znanja. već u tome. U tim školjkama odvijaju se procesi. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. sa krepkijim zdravljem.. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. treba pokloniti posebnu pažnju.spoljašnjih manifestacija života. još nisam bio . da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. Odmah se stvara situacija za obu­ ku.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. osetljiv. mislio sam. upijam znanje od njih. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Kao i većina ljudi. s velikom snagom. patnje. zašto jednom polazi sve za rukom. koji se posle izvesnog vremena. Time postajete savršeno drugi čovek. bubrege.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. što postoji malo litera­ ture. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. već i za dobrobit cele Vasione. što objašnjava sreću i nesreću čoveka. dubljim shvatanjem okoline.dozreo" za njega. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. koje stvaraju svest. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. jetru. Iako sam ih i ranije čitao. Ispo­ stavlja se. preznojio se. Stvar nije u tome. ja sam samo očistio telo vodom. a kod drugog ne. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. a kod drugog ne. i mnogo drugog. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. koji posmatra svet pozitivnije. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja.razum (um) se čisti znanjem. odgladovao . Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. stvara u njima školjke. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. Shodno zavetu drevnih mudraca. um.i na tom se završava. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih.. sprovodeći dalje profilaktične kure. prekomerno je emocionalan. koji poznaju taj metod. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). 15 . Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja.

koristi se energija atomskih veza. Mi ga vidimo. upravlja i održava ga.energija kvantnog nivoa. Fizičko telo. Međutim u stvari je obrnuto. © Prema mogućnosti. energetsko i ima svoju težinu. skoro do vakumskog nivoa. * Na fizičkom nivou pod . mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). sva polja imaju svoj . osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. ličnost.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte.. elementarne čestice iz kvantova. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. ne osećamo da je razorno. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). funkcionišc kao trup.iz elementarnih čestica. nekontrolisano i bezosećajno. da to ni izdaleka nije tako.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu.. koje je pot­ puno izgubilo svest.koristi se energija hemijskih veza. . ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. i nauka je to već dokazala. sve dotle. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. Svest. da je sve materijalno čvrsto. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. slabo i lako.Hnergija može biti: mehanička . Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom.. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . Kada to sebi razjasnimo.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. pođemo još dalje. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . čoveka. atomska . mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . prožimajući fizičko telo . dok se svest ne povrati u njega. objasnimo još više. molekuli — iz atoma. na primer.ener­ getski centar. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. postaćemo još mudriji. prostor­ na .koren" u vakumu.gradi. a to. u telu čoveka. ali ono ni za šta nije sposobno. pokreće. koju ona za­ uzima u prostoru. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. hemijska . Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. *. atomi . što mi ne vidimo. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest.energija svesti" . osećamo. Svest i sve energije. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. odvojenu od tela.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. telo leži. ali nam čak i životno iskustvo govori. njegove komponente. neizobličen hologram .koriste se vakumski nivoi. Energija svesti. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije.

S obzirom daje čovek . Prema tome. Manipura (10 lepeza). neznatan je deo toga. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. Prema drevnoindijskoj filozofiji..Savremcna nauka nam govori. . tada ćete videti. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1).lotos sa hiljadu lepeza. • preko tih prostora uticati na druge objekte. dostupan fizičarima... čoveka počinje iz . to je centar stvaranja prostora . koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . 7. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. vidljivi deo ćovečjeg bića.četvorodimenzionalni nivo.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom.Akaši.. pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru.5. Prema tome. što u stvarnosti predstavlja čovek. Višuddha čakra . prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza).potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora.lotos sa šesnaest lepeza. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka).. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . tako i na neorganske (minerale.centar uma.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. On ima dve lepeze. Slika 1. 10 . 19 . materije. prostore. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. 9. 8. da je svet .izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. Sahasrara čakra . ili „koren".. 1000-dimenzionalne itd.. koji se na­ lazi na temenu glave. čovek je već potpuno . širina. Adžna čakra . Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. koji se prvi . dok se ne pojave svi delovi tela. Prema tome. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. visina i vreme).. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. 6.višedimenzionalan prostor.građenje". nalazi se u predelu grkljana.

u kojem se mi nalazimo. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije.. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. svaka nam se prikazuje kao posebna. mi razorno delujemo preko .Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. 20 ..izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. sadašnjost i budućnost nalaze u . što . čctverodimenzionalnog prostora. Gledamo grupu planina. što je . Proklinjuci nekoga u mislima.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). predmete itd. počevši od vakumskog nivoa i „dublje".polje uz­ roka". Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo.zajednička. Sistem .. konkretnim ljudima. To dovodi do toga. zašto se to dešava? Zbog toga. Sada se mogu doneti važni zaključci. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam .zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. odvajanje živih bića i predmeta. uticati na sebe. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. koja je pre toga izazvala oscilacije. I obrnuto. Otuda 21 .tkivima čovečjeg organizma. životinjama. Dejstvujući na nekoga. U njima se prošlost. već praktično o svemu. tugujući itd. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. već 1 i na sva .. radosne misli.. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. ljuteći se. Znate li. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike.polja uzroka" ne samo na toga. Zbog toga. To izdaleka podseća na analogiju s planinama.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. vršeći neka d e j s t v a . na druge i j o š m n o g o toga. Obrnu­ to. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. Te energije se kreću. Prema tome.zemlja . Pomoću namenski usmerene misli možemo .. ali im je osnova ..polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. formiraju za sebe neophodne ener­ gije.. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. kome je to namenjeno. odvajanje od svega drugog. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. Samo se misao slobodno kreće u tim . Prvi zaključak.. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. uravnoteženo i harmonizovano. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu.pojedinačna" bića i predmete.vreme".. šaljući u Prostor. počinje izdvajanje.. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg. harmonizovanog stanja. predmetima pozitivne.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene.Pančakarma" („Pet dejstava"). purgativi. povraćanje.smekšavanje"). u zavisnosti od klime i tradicija. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. klistiri. Slika 2. koji su se svuda primenjivali. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. u zavisnosti od stepena „čistoće". Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. Indijska nauka o zdravlju čoveka . da svaki čovek. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja..čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. Drevni tekstovi Ajurvede glase.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. bubrege i creva. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. gladovanje.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde.neti" sa vrpcom). klistiri. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. Lckari-ajurvedisti tvrde. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju.. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. To su bili pravi terapeuti .. uzimanjem purgativa. klistiranjem itd. krvotok. lekovito znojcnje. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.narodni lekari. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga .. a .U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja..čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . koju su želeli da postignu.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". u kojem se govori o tome. masaža uljem. čišćenje disajnih puteva.Ajurveđa . U tibetskoj varijanti Ajurvede . od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja.

koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3).moguće. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela.. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. kako u prošlosti. kako pokazuje iskustvo. I.banje i postovi. da bi se bolje opustili. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. obrazlažući to time. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . Zato. kako je pokazala praksa. deo tela oko jetre. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. pijenjem ulja i limunovog soka. Ukoliko nema bola. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. Uzmimo. pravimo vibrirajuće pokrete. 30 31 . dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova).posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege.jednostav­ no i svima dostupno. I. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. kao vibracionim čekićem. dok bol ne iščezne. Zapamtite . Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. bubrega itd. pokušavajući da prodremo dublje. jetre. pritiskamo svaki deo stomaka. Ležeći. Svi pravi lekari. d a j e briga o fizičkom telu grešna.. odnele veliki deo stanovništva Evrope. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. Po pravilu. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). koje su harale po Evropi u Srednjem veku. a učenje izopačeno. . METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . dok je pomoću terapija čišćenja . tako i danas. tada. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Ukoliko se pojavi bol. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). izlečenja od bolesti nema sve dotle. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. na primer. Nehigijena. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. da su epi­ demije kuge i kolere.smekšajte organizam".neuspela čišćenja debelog creva. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja.

daje zastojni. zglobovi i drugo. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. bez žurbe. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. Znajte. bubrezi. duboku masažu unutrašnjih organa. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). vezivno tkivo organizma. * Čišćenje organizma je prirodan proces. prilikom čišćenja. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. Na taj način pritiskamo ceo stomak. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. s određenim ciljem. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . po etapama. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. Slika 3 . ne primenjujte ga. U tom slučaju. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). jetra i žučna kesa. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. želucu. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije.poodmaklom stadijumu. posebno ideomotornog. bronhije. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. opterećenje organizma je minimalno i prirodno.

Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. zagrejanom na 34 35 . * Profilaktički." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . nečisto i smrdljivo. Uzmite veliku tikvu. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek.čišćenja. takođe. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. da se sa njom izbaci sve. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje.klistir.. pravilna ishrana. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. Ukoliko se to ne uradi. koji se čisti samo spolja. Obesite tikvu na granu drveta. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. da voda prodre u sva vaša creva.. liči na grobnicu. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću.. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. dovoljno fizičke aktivnosti. sa lozom dužine čoveka.. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva.. spolja ukrašenu blještavim slikama. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. a tako važnog organa čovečjeg organizma... koje ga pune. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. Zatim ispustite vodu iz svog tela.. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . sa svim posledicama koje iz toga proistiću. a iznutra ostaje nečist. Zato onaj. I vi ćete. Drevnim mudracima. jogistima. ukoliko čovek želi da bude zdrav. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. suncu. U manuskriptu . tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. Prema tome. „.gladovanja.

Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara.jetra. 36 Slika 5 . Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. Slika 4.desna krivina creva.mokraćna bešika. kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi.slepo crevo (cecum). Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). 6 .leva krivina creva.bubrezi. 3 . koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva.poprečno crevo (colon transverzum). Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma. 2 .Delovi debelog creva: 1 . 4 .žučna kesa.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .uzlazni deo creva (colon ascendens). Pored ostalog.crvuljak (appendix).5 milimetara.pankreas (gušterača). 3 . Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. Serozna opna prekriva debelo crevo spolja.sigma (colon sigmoideum). na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). Ona stvara i luči sluz. Debelo crevo se završava otvorom anusa. Njegovim početkom smatra se slepo crevo. tu se nalazi i mišićna opna. a u sigmi . 5 . 9 . 6 . Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. 5 .pravo crevo (rektum). Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. a kod sigme svega 3—4 centimetra. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.tanko crevo. 8 . 2 . 4 . U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra.želudac. 37 . 10 .Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra.

prema njihovoj važnosti i značaju. Jezik prekriven skramom. bolovi i krčanje u stomaku. smanjenje ili gubitak apetita. obilno dodavanje masti i šećera).. glu­ koza i vitamini. Kako u prvom.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. Ali. skorela. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). koja sadrži belančevine (me­ som.2 metra. za 4-5 sati. 39 . Tu se resorbuje do 9 5 % vode. nesvestica.. pospanost. apatija. tako i u drugom slučaju.dužine 5 metara.talog". iznenadna glavobolja. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. prostate.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). razdražljivost. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). pomešana sa hranom. To je očigledan slučaj zatvora. semenog mehura. disanje sa zadahom iz usta.tipični su simptomi zatvora. sirom. prisilna i nedovoljna stolica . mračne misli. aminokiseline. testenine od fino mlevenog brašna. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . čak i pri regularnoj stolici. elektroliti. kroz debelo crevo .džepovima (divertikulama) debelog creva. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice).. mučnina u donjem delu stomaka. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. ta pojava se svrstava u zatvor. mlekom). ili je u njihovoj neposrednoj blizini. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. jajima. od tog „taloga" pri nedostatku vode . Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. gotovo skamenjena masa. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. nadimanje stomaka.crevna autointoksikacija". Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. Skupljajući se u naborima . u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. koje proizvode bakterije crevne šupljine. kobasicama. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. a kod žena .

mlečne kaše. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. Zidovi creva podsećaju na svod peći. zeleni i voća i treći. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. bubrege. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. kada vam lekar. štiteći svoje navike u ishrani. nedovoljno aktivan način života. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. mokraća bude tamna. koje treba da se izbacuju iz organizma. Ukoliko vam posle toga. Ovog puta. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. mlad kravlji sir sa šećerom. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. stvrd­ nute kao kamen. avaj. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. dok vas bolest ne pritera uza zid. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. pri mokrenju. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. ishrana raiinisanom. pretežno masnom hranom sa malo povrća. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. To traje sve dotle. Zbog trovanja zidova debelog creva. Naravno! Snaga i danak navikama. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. niko ne može da isplati. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. polne organe itd. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. cirkulišući po ćelom organizmu. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. koje su oni isekli. od kojih pati čovečanstvo.. drugi. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. koju. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. Ono se rasteže. na trovanje se privikava od detinjstva. kao i fekalije. vrlo često i okamenjen. Zvoni za odmor. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. trujući najbliže organe: jetru. postepeno. bojeći se primedbi. pogotovo ujutro." Organizam se truje polako. sirnice. peristaltika creva ne postoji. prema recima doktora Amosova. iz straha da mu to neće dozvoliti. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. a nužda i dalje daje svoje simptome. . pite sa mesom. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. suzdržavajući se.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. Takode. deformiše. svoje voljene peljmene. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. gliste. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. izda menicu. ali dete to opet trpi. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. sadrži strani materijal.

Prema podacima Koande. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. a stimulišu i naš imunološki sistem. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. sintetišu acetilholin. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. Trudnoća. Drugim recima.opstipacijama. koji odgovaraju za tu funkciju. aminokiseline. kao i fermenti za varenje hrane. To se posebno odnosi na žene. fermentativno dejstvo. enzime. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). Dete čak i ne primećuje.. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. Na primer. takode podstiče zatvor. alkohol i druge materije. B2. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. takođe. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. B6. Po pravilu. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. podstiču unošenje gvozda u organizam. 42 43 . koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. biotin. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. jer razlazu hranljive materije na isti način. lošiji uspeh u školi itd. neodgovarajući toalet.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava." U zrelom dobu: jutarnja žurba. bez obzira na loše varenje. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. nikotinsku i folnu kiselinu. ostale tegobe (bolove) u glavi. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. B12 i vitamin K. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. posebno u drugoj polovini. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. hormone i druge hranljive materije. a osećaj nužde slabi. pantotensku.

već plesni. A. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. klija seme koje se usisava u krv. oslabljenim mestima u organizmu. ovde je prikazan lanac patologije . Kod većine ljudi. u vidu prerađevina.skleroza.postoje dela srednjovekovnih lekara.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. Godine 1982. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. tj. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. proces se odugovlači. a savremeni lekari .beli rak". koji se normalno hrane. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. .čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića." Prema tome. artritis i rak. imaju antikancerogeni efekat.. Prolazi vreme. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine". Klijajući. Uzrok raka kod čoveka.. deo hrane truli. To su jermenski lekari nazvali . glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. pojačavaju imunitet. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica.. Međutim." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. . gde se kao uzrok tumora navodi plesan.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . koji uništava vitamine grupe B. koja napa­ da zglobove. Plesan.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . Mhitara Geracija. kao i avitaminoze A. tj. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. je stvaranje crnih naslaga na zubima. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. teoretičar i praktičar. prema mom mišljenju. U vezi s tim. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni.. magistar bioloških nauka. tj. U plesni. kao na primer. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . koja se razvija.skleroza. koji imaju ulogu tehničkog nadzora. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. To mogu biti delovi krvnih sudova.januar 1985): „U Matenadarani . Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. Deponovani delovi produkata hrane. protiv kojeg nema zaštite. nazivaju se „crnim r a k o m " . a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera..9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. 1 .

remeti i uništava našu mikro­ floru. To su sve vrste mesa. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . kravlje mleko. ispiraju usta. naročito antibiotika. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. koja omogućava 47 46 . slatkiši. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. . avitaminozom vitamina A.da se rastereti sistem za čišćenje. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). čokolada. koji pri disanju izlazi iz usta. koriste dezodorans itd. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. kuvane i rafinirane hrane. To je prvi i najvažniji postupak. nedostatkom neophodne prirodne hrane. te naslage nestaćc same od sebe. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica.ni/ma vitaminom A ili karotinom. . Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe.normalizuje creva.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. može se suditi po teškom. beli šećer. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. jer: . što naš organizam čini sposobnijim za život. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. kolači i torte. koje sintetišu mikrobi: . nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka.. Ne uzimati hranu dva. Međutim. neprijatnom zadahu. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. stvaranjem . ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. Upotreba lekova. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. jaja. tri ili više puta (prema G. beli hleb.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. S. korišćenjem purgativa itd. kakao. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva.

masno tkivo.jetra. 6 . gojaznim . Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.suva sauna. 3 . Njima se preporučuje lagano trčanje. Međutim.da se nečistoće i toksini. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. što znači ispiranje). Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. možete preći na čišćenje debelog creva.s u z n i kanal. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. koje zagreva ceo organizam. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. mladima . Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak.vlažna sauna. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. 7 . 4 .ženski polni organi. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. Organizam se može smekšavati na razne načine. 1 2 . pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. 9 .koža. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. 5 .debelo crevo.č e o n i sinusi.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . 1 0 .s l u š n i kanal: 1 3 . a svima ostalim vlažna sauna. 1 1 .bubrezi. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom.krv.pluća. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. Najprostiji. 49 .u s n a d u p l j a i jezik. Starci­ ma prija topla kupka.veziv­ no tkivo. a u nekim slučajevima i više. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma. 8 . a zatim tuširanje top­ lom vodom. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. Prema učenju prirodnjaka. ma gde da su nataloženi. 2 . Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju.

Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. voća ili jagoda. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . 5 .oboljenja pankreasa (gušterače). ispi­ ranje.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. 6 . da nije mogla da uzleti. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. 1 . 3 . Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. treba da bude blago kisela. proterivanje. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen.3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. Kao os­ nova uzima se voda.zdravo debelo crevo. lečenje.oboljenja želuca.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina.oboljenja prostate. Čžudši. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. 2 . Primenu klistira ljudi su naučili od ptica.oboljenja bubrega. b . 4 . 51 .). kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. dozi. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. što je pojela. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. Postoji priča o tome. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. © Unutrašnja sredina u crevima. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. periodičnosti). kako smatra većina au­ tora čišćenja. ona se osetila lakšom i uzletela je. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. Ukoliko nemate navedenih sokova.v e .oboljenja mokraćne bešike.oboljenja jetre . jabukovo sirce. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome. ishranu i drugi. izašlo je napolje. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu.

koji se primenjuje makar jednom nedeljno.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . E.50-75 mililitara. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva.75-100 mililitara. Na primer. kuhinjska so . neparni k l i s t i r .kiseli" klistiri (2 litra vode. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. soda bikarbona 15-20 grama). povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. U vezi s tim E. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C.. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. 52 53 . Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. isitniti i preliti čašom ključale vode. rusa -Chelidonium ma/us i slične). Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. da takav klistir odlično čisti. rusa je dobro suši. To ići u toalet. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. To se objašnjava time.soda bikarbona N a 2 C O } . pri smanjenoj kiselosti . Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru.20-30 grama.. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Smatra se. ne dirajući onu koja je potrebna: . Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. a pri normalnoj . Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. podstiče čišćenje kože. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi.. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . Na primer. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. sve dobro izmešati.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. Uzeti 1-3 režnja belog luka. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). kuhinjska so . a parni . tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Pripremanje vode od belog luka. obrnuto.„kiseli". zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica.„alkalni". Klistir usavršen na taj način.20-30 grama.talog". Pripremiti 2 litra surutke. Ukoliko se rade uveče. . deluju na mikrofloru. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka).

Naprotiv.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). © Urin ima pH kiselu sredinu. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . tj. vlastitog ili od ukućana. Ona poprima superstrukturu. a proizvodi je sam organizam. obnavljanje sluzokože creva.. tako i urin zdravih ljudi. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu.otkiseljavanja". Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. To dovodi ne samo do . kolitis. drugima manje. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". leće se hemoroidi. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. ali i peristaltike. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. ptica. To je njegovo . • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). O Urin ne samo da ispira debelo crevo.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. vitamina i drugog. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. Takva idealna materija postoji u prirodi.neorganske. paraproktitis. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. polipoza. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. Kod mnogih životinja.nekima je on potreban više. na primer.. već i do odvajanja taloga. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. a hormoni. On je idealan prema svim parametrima. ali se zato stvaraju nove ..ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. jer iz vas može izaći toliko . posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. posebno dece starosti do jedne godine. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma.. posebno vlastiti. Osim toga. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. tj. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. ne dirajući to što je potrebno i korisno. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. ne može naneti nikakvu štetu organizmu.

zatvorite je). kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. Jačaju mišići u predelu prepona. Istrpite. na primer. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. uzmite litar urina. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo.obični irigator (gumenu krušku). naročito nosna du­ plja. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. ukuvani urin će u početku izazivati bol. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. gnojnog kolitisa.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje.5 metra iznad poda. pankreasu (gušterači). Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Ukoliko se gadite urina. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). zdravo tkivo i nećete više osećati bol. Ubrzo će se formirati novo. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. u što se možete sami uveriti. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. ravno57 . Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. koja se javlja kod takvog klistiranja.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Pri tome dišite polako. heksaedarske prizme. Predostrožnosti su neznatne. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Da se to ne bi dogodilo. izazivajući bolove. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). koja se nalazi ispred začepljenja. u polnim organima itd. na zidovima mokraćne bešike. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. povlačeći za sobom sluz. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). koja je „zasela" u bubrezima. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. sličan bolu kod opekotina. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju.

rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. ne povećavajte dozu. lako i slobodno. organizam zna kada ga treba ispustiti. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. kao i u januaru-februaru.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. one su rede. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). Zato se ne uznemiravajte. postupajući prema ! 59 58 .radite svakoga dana tokom nedelje.idite u toalet. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. Pri tom možete uvlačiti i stomak. U suprotnom. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. ili. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode).svaki treći dan. ležite na leda i podignite karlicu.jednom nedeljno.m e m o . a zatim.svaki četvrti dan i pete . Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Kada osetite potrebu za nuždom . s t o j e debelo crevo čistije.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. treće . već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. Ukoliko se pojave komplikacije. ostavivši patologiju . Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. Kada se očisti debelo crevo u njega se. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom.6 % ( 2 . Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. a zatim dozu smanjite. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . Uradite 2—4 takva klistira. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. četvrte . Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. ali duboko stomakom .

Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. kukovima. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. birajte najbolje za sebe i lečite se. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). njima je uvek hladno. Autor knjige ih je isprobao na sebi. gubitak semena. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. suvoća i perutanje kože. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. perutajućom kožom. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. Zato probajte. kao korena organizma je veo­ ma širok. Po pravilu. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . 61 .doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Prema tome. To pojačava dejstvo prve smese. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana.uputstvu kao sa običnim urinom. laka i u vidu ko­ basice. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. bolovi u slabinama. Posle unošenja smese odležati. uneti u anus. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. namagnetisana voda. ovčjeg ekskrementa. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). a hladnoća toplotom. smekšavaju ga. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. produžene menstruacije. gubitak snage. upija i neutralise.protiv zatvora. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Sve te pojedinosti. odnosno aleve paprike. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). tj. zimogrožljivost. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. Po pravilu. smanjuju sluz ili žuč. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. a primenjivali su ih i drugi ljudi. suvog godišnjeg doba.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). pretopljeni maslac (20 grama) . Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. Prva smesa: mleko (100 grama). Ukoliko imate takve ili slične simptome. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. zatvori ili ovčji ekskrement. isušivanja i dehidracije organizma. mršavljenje. pomoću špricaljke.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. kada je hladno i suvo vreme. Treća smesa: osnova kao kod prve. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. svaka na svoj način deluju na organizam. naročito za vreme hladnog. sakrumu (krstima).

Postupak 0 Popijte čašu slane vode. slede druge. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Voda mora biti zasoljena. 62 . Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. koji se može lako sprečiti. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Čim sifon bude zadejstvovan.označava „postupak školjke".Pošto ste očistili debelo crevo. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. Kada budete zadovoljni rezultatom. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. © Odmah uradite propisane vežbe. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . a ne kroz anus. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). prema vašem mišljenju. osušiti ga i namazati uljem. nastaviti sa vežbanjem. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. prostim tokom. ostalo se dešava automatski. Posle toga treba ići u toalet. Voda. to jest čim krene prvi ekskrement. Savet. kao što pokazuje praksa. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. koja ima formu ekskrementa. u izuzetnim slučajevima nešto više. a zatim. a zatim i tečne. irigatora ili prema Jokeru. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. kao stoje ušla. ne pijući vodu. progutana kroz usta. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. prolazi kroz želudac. mekše. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. a zatim se vratiti u toalet. Posle prve porcije nečistoća. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. traje sat do sat i po. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. prekinite terapiju. Ispi­ ranje. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. treba ponoviti vežbe.Šank Prakšalanu. Ukoliko nema očekivanih rezultata.

Slika 9. kukovi os­ taju iznad zemlje. Ispravite leda i dišite normalno. tj. Zatim okreni­ te telo. Prva vezba Početni položaj: stojeći. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. raširite stopala približno na 30 centimetara. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . dlanove okrenite nagore. to jest napravite 8 naklona. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu.Kobra". naklonite se na desnu stra­ nu. Vežba treba da traje 10 sekundi. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu.. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). naizmenično udes­ no i ulevo. što traje oko 10 sekundi.i potpuno ispra/niti želudac. Ne zaustavljajući se na kraju okreta.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. Početni položaj je isti. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Prema tome. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta.. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. stojeći s rastavljenim stopalima. Kada ste zauzeli položaj.. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. (iledajte u vrhove prstiju. ne zadržavajući se u krajnjem položaju.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. prepletite prste ruku. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje.

Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. Šake položite na kolena. a telo je blago povijeno unazad. tj. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi.noge (tj. ne pijući vodu. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Pri tom. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. koja je dospela do kraja tankog creva. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Varijanta četvrte vežbe. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. Početni položaj: O Čučnite. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Četvrta vezba Vodu. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. 67 . Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. što kod vas izaziva mučninu. U najnepovoljnijem slučaju. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. koja su rastavljena oko 30 centimetara. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. kada se voda potpuno zadržava u želucu. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. Ili ništa ne raditi. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). a ne pod stražnjicu. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. iako je dostupna svakome. na primer.

Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. ili kao što sam ja činio . Ekstrement će biti zlatast. To je najbolje prevaspitavanje creva. Pri tome se okrepljuje jetra . Prema tome. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. zrna pirinča treba da se tope u ustima. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. tj.i druge žlezde. Ne uzimajte nikakvu tečnost. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. stiskajući gumenu cevčicu prstima. povezane sa probavnim traktom. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. izbegavajući svaku prekomernost i meso. ovsem itd. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Pored toga. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. da idete u toa­ let. Ljudi.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . pre prvog jela.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. posebno pankreas (gušterača). budite kreativni. Lekari Lonavli (prirodnjaci .) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. čak ni čistu vodu. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje.. ali samo sa 6 čaša vode. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. žut i bez mirisa.laramle" sifon. 68 69 .Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu.sveže iscedene sokove. ali bez bibera kao prilog. voće i sveže povrće. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. kao kod dojenčadi. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. dobar san. koji pate od zatvora. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. jer ćete produžiti da . Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. tj. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. nestanak ospi sa lica i tela.

Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. Međutim. Šank Prakšalana je izvrsna.3 grama. a ugojene da mršave. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Sličnu salatu izmislio je i naš V. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. S.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća.gladovanje. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. primorava mršave ljude da se goje. 70 71 . U to sam se uverio ličnim eksperimentom. dizenterije. Mihajlov. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. Prvo jelo posle tog gladovanja ." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Unca je jednaka 28. Ukoliko se osećate loše.talog" iz organizma. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše.. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. proliva. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. Langerhansova ostrvca. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje.. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. shodno tome. razmeštena u pankreasu.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Po svoj prilici. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje .

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. zabacujući ih unazad. Ova asana je vrlo važna. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. grudnog koša i ruku. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Zatim spustite ruke nadole. lcči oboljenja jetre i slezine. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Slika 10 . od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. a leci i h r o n i e n e zatvore. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Desna noga ostaje ispružena. Podignite glavu. 9. Po­ dignite jednu nogu uvis. gledajte napred. savivši je u kolenu. Ponovite vežbu na drugu stranu. 78 79 . Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. 10. imitirajući pokrete boksera.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. ne savijajući je u kolenu. Odvežbajte vežbu na obe strane. Telo se pri tom okreće na obe strane. pa udes­ no. Vežba odstranjuje zatvor.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Vežbu vežbajte polako. sastavite noge. Zato ovu asanu treba da vežba svako. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. //. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. 12. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela.

Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. jača mišiće trbušne prese. čisti seme i otklanja noćne polucije. ukoliko se redovno vežba ova vežba. U početku trčite polako. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. a zatim brzo. kao fudbalsku loptu. otklanja zatvor. pri tom. usna i 81 80 . Prednji zid stomaka se. njegova pluća i srce se okrepljuju. 14. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Nikada to ne radite brzo. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. kao pri trčanju u mestu.I J. Ova asana je veoma važna. na vrhovima prstiju. ali lagano i duboko. ili je fizički slab i bolestan. Blagotvorno utiče na mozak. treba da se ograniči na asane 1. navešću način disanja. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom.3 i 14. Vežba se izvodi bešumno. pri udi­ sanju isturite stomak. a ramena da ostanu nepokretna. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. tonzilitis. Posle svake vežbe dobro se odmorite. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Ko nema dovoljno vremena. Ta vežba je dragoceno sredstvo. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. Ona smanjuje obim stomaka. dodirujući pri tom petama stražnjicu. na jednom mestu. pošto to slabi mozak. izbegavajte zamore. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. 8 i 14. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. Svi bolovi kod čoveka nestaju. pluća i želudac. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. 7. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. Ona istovremeno leci polipe. Ipak. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. pokreće unazad i unapred. sastavite noge i isturite grudi. jača mišiće nogu. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. 3. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. a ne na podu. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. koje stimuliše rad mozga. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. Vežba pročišćava krv. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. Na taj način. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje.

ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva.očna oboljenja. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. duvan. Ne jedite noću i ne spavajte danju. kala. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. 3. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). koji su godinama zagorčavali ljudima život. To izaziva zat­ vore. energiju. Jedite redovno. na obali mora ili reke. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. aslmu. prekuvanu. da bi ste obezbedili zdrave zube. 8. da li da idete u toalet . vruću. Bore iščezavaju. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. hladnu i tešku hranu. Jedite samo kada ste radosni. Vežbajte. razdražljivi i deprimirani. 10. kao i oboljenja srca. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. 14. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. sreću i dugovečnost. Ukoliko se dvoumite.nema jela! To treba da vam postane deviza.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. N e m a vežbi . pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. ako vam se ne jede. U. oslobođeni teških mi­ sli. lepotu i dug život. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. 2. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. čak i hronični bolesnici. Stimulatori. 12. 7. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. 4.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. 13. u krajnjem slučaju. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. bajatu. masira­ jući istovremeno rukom stomak. jesti ili ne . kašalj. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. 6. kijavicu. 82 83 . Ne jedite. sreću i dug život! 9. pak. 5. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. kao što su: čaj. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. kao i kilu i apendicit. To će vam obezbediti zdravlje. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak.

84 85 . koliko je potrebno kašika soka.jednu.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. Pored loga. Kod mene je došla starija žena. Najpre nekoliko reči o rusi. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. posle čega se pravi pauza od 15 dana. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. purgativi ne samo da ne lece čoveka. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. U narodnoj medicini mlečni sok. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. Ubrati svezu biljku. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. ispod pazuha. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. vitiliga. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . On se sastoji u primeni trave ruse. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. već.stabljika sa lišćem). Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. katara želuca i creva. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. U našem klubu .. Druga kura sa istom količinom vode. delujući na uzroke oboljenja. poremećaja u varenju hrane. to ukazuje na stvaranje polipa. žutice). Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. M. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . proliva. Amineva. dve. Kako se to radi. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti.

tj. traje 10-20 dana. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa.otkidanja". postupak primene ruse je sledeći: / kura .) Nestanak visećih mladeža na vratu.leti kao balerina". // kura . a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. .. ispod pazuha itd. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. kao što sama kaže. kao agresor. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu.. Broj kura. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Ova pojava je prirodna. ali ne više od 4 uzastopno. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. Posle toga pauzirati 15-20 dana. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. 87 . s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). Posle toga pauza 15-20 dana. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . 30 grama maslaca). Taj kvasac. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. izašao komadić mesa (polip). kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. podignite karlicu. prema ličnom osećanju. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. Dakle. takode. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze.ista kao prethodne dve.takode. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Posle treće kure.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. zajedno sa vodom. /// kura .U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju.

U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. Kuvana i rafinisana hrana. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. Prema podacima mnogih proktologa. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). ukoliko se posle toga pravilno hranite. naročito ako se ne očistite. orahe ili lešnik. neobrađene prekrupe. Crevna mikroflora . pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta.Promenite svakodnevnu ishranu. Na taj način. klistirate prema Vokeru. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. nepravilno kombinovana. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. Amineva. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane.ovo važi za druge. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. Razmislite o tome trezveno. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. belančevine i šećer. koja je pogodna za vrenje i truljenje. 89 . koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. tj. voće. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. proklijala zrna. Kuvane namirnice.prekrupe i drugo. Šank Prakšalana. Ovo poglavlje će vam. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. kod mene je sve u redu. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. Pri tom ste sigur­ no pomislili . u zavisnosti od hrane koju uzimamo. obrnuto. M. moguće da uopšte ne dođe do promene. Pored toga. salate. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. podstiče naglu promenu mikro­ flore. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. verovatno. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). pokazujući spoljašnje simp­ tome. neobrane hrane . Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. takođe.

fida. naduvenost stomaka. mleko. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. 91 90 . monomernu masu. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. buljoni. upala zglobova (artritisi). bolovi i krčanje u stomaku.jednostavno stežu. sirevi. razdražljivost.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. gubitak apetita. angina.. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. mladi kravlji sir. rinitis. pretvara u tvrdi ekskrement. Da do toga ne bi došlo.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. smućkane kaše. dunja . iznenadna glavobolja. mučnina u donjem delu sto­ maka. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. smrad pri disanju. dehidrirajući u debelom crevu. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. zubobolja. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). groznica (herpes). To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. supe. poslastičarski kolači. a zatim tečniji. neprijatan zadah iz tela. ta masa bitno otežava akt đefekacije. Borovnica. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. glositis (upala jezika). torte. koja se. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). kafa. jaja. jak čaj. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi).. kupina. Odustanite privremeno od te namirnice. mračne misli. beli šećer. nasilna . gingivitis. koji. Nagomilavajući se u takozvane .nedovoljna stolica. adenopatija.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. stvaranje gnojnih rana) . bron­ hijalna astma. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. * Polipi . Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. ospe na koži. ribe.ekskrementne čepove". divlja trešnja. oboljenja jetre. beli hleb. zatvorenost. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). koje izaziva pukotine na anusu itd. kruške.stvaraju ekskrementno kamenje. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. turšija (kiseline). da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. ka­ kao. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. sto­ matitis. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. beli dvopek . Prema tome. pospanost. neobrane prekrupe. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. apatija. jedite više salate. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom.

da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. u principu. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. treba pristupiti čišćenju je­ tre. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Sva venska krv iz creva. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. oni koji žure padaju. prolazi kroz jetru. osnovno što treba znati o debelom crevu. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. To je. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. oblika kobasice. Hra­ nite se pravilno. uko­ liko se pravilno hranite. mlaz ne srne biti jak. i donja . Kada očistite debelo crevo.ispupčena. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom.usmerena nadole i unazad. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. 93 92 .. Ona je meke konzistencije. Treba koristiti prohladnu vodu. Izuzetak je njena zadnja .kapsulirala" je u sebi mnogo toga. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom.gornja površina. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem.5 do 2 kilograma. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. da ne iritira. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). osim završnog dela debelog cre­ va. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan.

Razmena ugljenika. bogatu kiseonikom. zaštitne i neutrališuće. (tara živinog stuba. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. U njoj se vrše specifične.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja.u desni. masti. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. pigmenata. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. slezine. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. za krvotok i razmenu materija. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. koji određuje funkciju je­ tre. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje.5 litar) krvi. ne samo po dužini. želuca. koji su odslužili svoj vek). koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. enzimske i izlučujuće funkcije. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. minerala. koja se vrši u slezini i krvotoku. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. srca i drugih organa. belančevina. Uporedo s tim. kao konačni proizvod razmene belančevina. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. vode. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. Tako se. a izlučuju je bubrezi. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . a iz debelog creva . Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. Ona se stvara samo tu. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. treba imati na umu. Tako. Osim toga. već i po zapremini. što ona počinje i završava se kapilarima.Jetra je nepokretan organ. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . budući da je vezana za di­ jafragmu. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. Krv. Prema nekim podacima. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. skatol. 95 . Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese.kroz jetrinu arteriju. Jetrina arterija dostavlja krv.

štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. bez oštećenja.5-2 centimetra u prečniku. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom.6% i niz drugih materija. 97 .8%. 1 % .7%. Međutim. a njegova dužina 3-7 centimetara. Energija. nagomilavajući se u krvi. stvara se na račun disanja tkiva jetre. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. potrebna za žučnu sekreciju. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. • holesterin . Smanjuje se pri gladovanju. Žuč se stvara neprekidno. Žuč je sekret jetrenih ćelija.1%. pojačavajući njegovu peristaltiku. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. • minerali-0. • mucin i pigmenti .Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. Miris je posebno aromatičan. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. Evo sadržaja žuči: • v o d a . a dužina 2-6 centimetara. čiji je prečnik 4 milimetra. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus).0. • masti-3. takode. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima.o k o 84%. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. a naročito masti u hrani. čas u drugom smeru. • žučna kiselina . reakcija žuči je slabo alkalna. iritirajuće deluje na de­ belo crevo.4 . pregrevanju organizma. smestiti do 200 mililitara tečnosti. On je. Žuč iz jetre kroz žučne kanale.

Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. One se stvaraju u jetri iz holesterina. u osnovi. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. u obliku grane crni pigmentni kamenčići.7%. odakle su izašli i usled čega su nastali. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Kladinskog N. koja ulazi u sastav ćelija organizma. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. P.. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. pri različitim povredama. grimizni kamen). Prema podacima Pavlova I. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi.trbušnim disanjem.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . Prema materijalima sa obdukcija B. uglavnom iz creva. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. Osim toga. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . kao i mikroorganizama. koncentrovana žuč. Holesterin . pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. On se. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. N. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Žučni pigmenti. bodlji­ kavi. Bruna. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. koji su prodrli u žučnu kesu.materija potrebna organizmu.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. stvara iz hemoglobina krvi. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). U jetri. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). a takode. uglavnom. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. takode.

glatku površinu. kao i smanjenje zaštitnih koloida . Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. a zatim zajednički jetreni kanal.talože se. spajajući se. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. da bi se očistila jetra. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. imaju belančevinastu osnovu. vezan za proces hemolize. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona.peska. ni arterije. Oni su meki. i zemljani pigmentni kamenac. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. ne prolaze ni žučni putevi. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. mnogo­ brojni.žučnih kiselina i zastoj žuči. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. vezan za zastoj žuči. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Boja im je bela. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. žučne pigmente i krečnjak. lagani. Dokazano je. ni vene portnog sistema. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. po pravilu. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Nemaju holesterina. koje su prošle kroz termičku obradu. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. Prema tome. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. 101 . Duž granica između segmenata. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. okrugao oblik. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. velike kombinovane. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . Otuda se može zaključiti. lomljivi i raznovrsnog oblika. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. plivaju na vodi. a njih je četiri.

koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. naročito iz krvnih sudova želuca. uz minimum motornih aktivnosti. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. mogu lakše da se talože. {. dovodeći ih do atrofije. što uzrokuje promene strukture or­ gana. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. vitamina i mnoštva drugih elemenata. odlažući se u jetri. kojim se prenose hranljive materije iz creva. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. Njena funkcija slabi. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). kao stoje poznato. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. pritiskaju epitelne ćelije. Bili­ rubin.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). tako i u obliku mazuta. koje pri termičkoj obradi nestaje. obilne menstruacije kod žena. M. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. kreč itd.. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. G. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. izaziva j a k o krvoproliće. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. Koncentracija žuči. masa u vidu kašice. kako tvrdih. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. jednjaka.) otežanog protoka krvi kroz jetru. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova.) Neak­ tivan način života.). Kod „mrtvih*' toga nema. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. može da se poveća za 20 i više puta. slična ugrušcirna. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. tankog creva. 102 103 . takode. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). Usled toga se javlja portna hipertonija. Deo krvi. šire jetrinu konstrukciju. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. Materije. debelog creva. Na primer./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. zatim soli. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin.

. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima.spoljašnja bedrena vena: 9 . očistite svoju jetru. vode. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre. Prema tome. pa će i alergija nestati. koji je prihvatljiv za organizam. povratni pritisak).anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 . Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma.donja mezenteri jalna vena: 5 . Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja.hipo­ fiza. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. belančevina. Najvažnije žlezde u organizmu . javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.zajednička bedrena vena: 8 . minerala i slično." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri.donja šuplja vena: 10. 104 105 . Zato.Slika I I . već i ima užasne posledice. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. štitasta i pankreas.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj.bubrežne vene: 6 . O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane . To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik.gornja šuplja vena: 7 .slezina sa odlaznom venom: 3 .portna vena: 2 . min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama. koje podstiču razvoj organizma. masti.gornja mezent eri jalna vena: 4 .Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. I .anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca.

kiselo god.piletina žitaricama . nalazi se u srcu.Jupiter mesom . razum i strasnost.pšenica plodovima . sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije.mišići čulnim organima .proleće bojom . pri praznoj jetri (tj. Žuč.kimo.epigastric na zona bola. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči.Slika 12 . Ona vari hranu.ramena zona. Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. gordost. IX i XI grudnog rebra. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. koja menja boju. . dobom . 6 .Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane.zelena.krik ukusom . Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . koja menja boju. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. s aspekta tradicionalne medicine. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. Ona daje duši osećajnost. nego što želimo. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. 7 .tačke VIII. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . koja se pretvara. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine .tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi. 5 . Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. plava planetom . čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja. 4 . 3 . Žuč Jasna boja. koja daje vid.tačka lopatičnog ugla.vid izlučevinama . koja se pretvara.holedohusno-pankreatična zona.suze emocijama . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten.Put samuraja. 2 . bavna.točka žučne kese. odvaja sok od taloga. nalazi se u jetri.napomena prevodioca). dobija novu snagu i smelost. Prema njihovom mišljenju. Tako se pri punoj jetri (tj.gnev zvucima . žuči i sluzi. Žuč.) Ž u č . (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra .

ustima).. Hipertonični oblik .Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . hlađenje tela. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . nesanice. pečenje u epigastričnom predelu. Pri pregledu kod trećine obolelih.6°C.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom.u vidu žutih mrlja. a zatim sluzi i žuči. emocije. mučnina. nine. razdražljivost. Bol je oštar. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo .povremeni naizmenični prolivi i zatvori. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). na pregibima laktova. naročito ljute. zatvori. mučnine. koji imaju bol. mali pulzirajući krvni sud. u stvari. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. Zvezdica je. koji je propraćen naduvenošću stomaka. gubitak apetita. prvo hrane.psihički poremećaji. Pri komplikovanju bolesti . jak..do pojave bola . Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. povišena temperatura od 37. nakon 3-4 sata posle večere. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. prstima .zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. Bol se javlja u napadima. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. kao i . Hipotonični oblik .grčevi u žučnoj kesi ili jetri. bolovi. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. Najčešće se bol javlja iznenada. kao i na leđima. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). ponekad tome prethodi gubitak apetita. tj. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. obrazima. koji podsećaju na nožice pauka.1 do 37. znojenje. ponekad gor­ čina u ustima. podrigivanje. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. Česte muč- 108 . Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu.svrab kože. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. atonični zatvor.slabost. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane.osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. ramenima i podlakticama. ponekad i prolivi. U početku napada bol je raširen (đifuzan). oko palca i malog prsta).

tj. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. tamne kožice. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. uzgred. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . posebna ishrana. zaustaviti i otkloniti. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Primera radi. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu.. Lekari su im predlagali operaciju. Tačnije. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. Nije imao kuda. jedan­ put 10. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj.koje su izdignute iznad površine kože. Andrejeva iz Lenjingrada. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . a ko garantuje da sve neće biti po starom. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili.Bodrost". Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. A. mršav. dugo živi. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. ali i na iskustvu drugih ljudi. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno .3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. sve je radio samostalno. Ovaj. godine. Interesantan je i slučaj J. Osim toga. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. čiji sam predsednik. Operacija može biti i uspešna.očistiti jetru. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. a mučila ga je i astma. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. Otputovao 111 . U klubu 110 . sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. potražite pomoć lekara. krepkost i obnavljanje celog organizma. čišćenje debelog creva i jetre. osetio sam neobičnu lakoću. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. kao i urinoterapija učinili su čudo. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta.što je velika zabluda. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu.završio je samo 3 razreda osnovne škole. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. to su samo moja lična osećanja. A šta potom? Sinula mu je misao . Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). Ali. rođen 1925. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. a efekat je bio zapanjujući. Međutim. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. boje katrana. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. Savinih Nikolaj Timofejevič. Teško je hodao i jedva disao. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer.

što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. Njegova krv je bila čista. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. star više od 80 godina. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. avaj. Na 34.5-2 sata. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2.sve ih je izbacila. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. koju neki ovde na­ zivaju legendom. I to je prošlo bez operacije . Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. od pete do 105 godine starosti. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. bez operacije.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. sumnjao. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. član . Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. godine.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . stranici. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. sprata. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. sa podjednakim uspehom i efektom. pak. naravno. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. Ali. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. izbačeno iz debelog creva. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. Kada. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. Kada je moj otac. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. slobodnim prolazom to ne može da se desi. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. On je. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom.

ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. sorbita. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . Varijanta a).9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. samim tim. glukoze. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. sumpornokiseli magnezijum. Limunska kiselina. ili sorbita. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline.resorpcija žučnog kamenja. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 .. zagrejanog do 40° C. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. koja se sadrži u limunovom soku. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. O Polazeći od navedenog.8 1 % ) . sa­ mim tim. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. U salu čoveka. i b) povećanjem koloidne zaštite. Pored osta114 log. Ovi podaci su strogo naučni. Oleinska kiselina se skoro 115 . pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. ksilita ili maslinovog ulja. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. daju se koncentrisani rast­ vori šećera.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. da se kamenčići u 9 0 . Toplota ih topi. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. maslac. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). koje teško podnose magnezijum. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. tome na čemu se ona zasniva. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . U j a k o efikasna sredstva.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. izaziva kontrakciju žučne kese. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. so . koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). Osobama. koje smanjuju površinski napon žuči i. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina.barbara" i karlovarska so. spadaju žumance od jaja. tj. poznato nam je.

pojačavamo efekat. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. kao i sveza vlastita mokraća (urin). kao na primer. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . U proleće je najjača funkcija jetre. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. Iz navedenog nam je jasno. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. sadrži 8 4 % vode. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. da se žuč obil­ no luči. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. Varijanta b).. uglavnom visokomolekularna jedinjenja.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. Žuč. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. belančevine. prodirući u mikropore žučnog kamena. * Prema konstatacijama kineskih lekara . #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. koje dejstvuju kao žučne kiseline. saponini i druge. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. Pored toga. 117 . koje sadrže nezasićene masne kiseline. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. a u jesen najslabija. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. U prirodi postoje zaštitne materije. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme.snagu razlaganja". eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. ritimično disanje joge. * Prema učenju jogista. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. kao što nam je poznato. Poret toga.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana.. morskim kupusom. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Tako. B i K. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. Folna kiselina i vitamin B. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. ulja i morskog kupusa. Poželjno je da jabuke budu kisele. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. paradajzu i žumancetu od jaja). zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. posoljena i malo zakiseljena. koji nije uočen kod drugog povrća. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. koji se takode nalazi u cvekli. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. 124 125 . Dokazano je da vitamin B. sa dodatkom maslaca. ekstraktu šipka. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. učestvuju u razmeni belančevina.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Ima ga u salati od kupusa. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). C. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini".jedite kad god imate apetit i osetite glad. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. soku od jabuka itd). šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. Betain . vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. U cvekli se nalaze saponini. Salata iz sveže zeleni. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. Magnezijum. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. To je prava hrana za ručak i večeru. fermenata i oksidacionim reakcijama.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre.. sokom od mahovnice. kvascu. poznatim regulatorima razmene materija. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. jabukovim sirćetom. Ponovićemo samo .

dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. tj. jabuke. podstiču stvaranje glikogena. tako da se dobije nakiseo. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. šargarepa. kaše i smese. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina.50 grama (ili sok od jednog limuna). Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. pored kaša jesti orahe. suva šljiva. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. Gnapha/ium arenariuni). grozde. H.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. smiruje obolele organe. salata.5 sat pre jela. paradajz.100 grama. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). mlad kravlji sir itd. krompir. U suprotnom. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. belančevina. lubenica. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. šargarepu 100. Prema tome. samim tim. a ne u procesu kulinarske obrade. Posle 127 126 . smanjuje se nje­ na lepljivost. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. plication. masti i elektrolita. Za dobru probavu i normalan rad jetre. izdrobl jena nana (Menthapiperita). Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. povratič (Tanacetum vulgare). prijatan ukus. sušene kajsije . Treba otkloniti zatvore. normalizuju razmenu glikoze. tikvice. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. pogoršavajući njeno stanje. a drugog smesu. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. U tom slučaju lečenje se produžava. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. karfiol. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova.100. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. jednog dana uzima­ ti kašu. baštenska jago­ da. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. kljukvu (Oxycoccus palustris) . malo meda. ili svakog drugog dana. kukuruzna stigma. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. preliti ih sa čašom vode. Odnos komponenti u smesi može bili različit. kantarion (Hypericum perforatum).

a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Asane birati individualno. Oslonite se njima na pod. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Dohvatite rukom butinu desne noge. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. 128 Slika 1 3 . a levu ruku zabacite iza leda. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. koja je odgovorna za funkciju jetre. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. Od vežbi.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Zatim podignite telo što je moguće više. grudnog koša i vrata. Oslonite se na jednu ruku i nogu. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. prema ličnim mogućnostima. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). lece se oboljenja jetre i slezine. Ponovite vežbu na drugu stranu. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. Izbegavajte suvu klimu. slezine i slična oboljenja. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. Prema Ajurvedi. leđa. Ponovite vežbu na drugu stranu. koje podstiču i slimulišu rad jetre. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. ok­ renite telo licem nadole. jetre. 129 . Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Pored toga. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. O Dolasana Ležite na stomak. ispružite noge i ruke. naravno. a leci oboljenja jetre. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta.

leci oboljenja jetre i slezine. da se poveća apetit. jetru i slezinu. gledajući daleko ispred sebe. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. pokušavajući da dodirnete pod. što je više moguće.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Polako se nagnite napred i. apendicitis. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. jetru i slezinu. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. a drugu nagnite preko glave prema podu. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Približite laktove. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. Podignite jednu nogu uvis. Ne savijajući noge. slezine. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Ponovile vežbu 4-5 puta. povećava apetit. Prilikom vežbanja ispružite stopala. leće oboljenja jetre i slezine. raširite noge. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. 130 131 . oslanjajući se na laktove. Stopala ispružite. ne savijajući je u ko­ lonu. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . Ponovite vežbu sa drugom nogom. s tim da jedna noga ostane na mestu. Drugu ruku zabacite unazad. Zatim dlanove stavite na pod. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. otklanja noćne polucije i produžava život. bez mnogo truda i skupih lekova. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. kilu. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Zatim zamenite položaj nogu. dok ne dodirne pod. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. Gornji deo stopala treba da leži na podu. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. što je na početku vežbanja nemoguće. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. sastavite i ispružite noge. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Vežba leći oboljenja jetre. Nagnite gonji deo tela. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. a leći oboljenja jetre i slezine.

pretvara se u najveću. krv iz njega.). a ona je konstantno nečista. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). Međutim rezerve jetre su kolosalne. kože.brzo se zamaramo. nasilna i nedovoljna stolica itd. lako oboljevamo.spolja izgleda zdrav. već odlazi neočišćena direktno u srce. prvo se taloži u debelom crevu.).O Unutrašnja nečistoća.). to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. podriva osnovu čitavog našeg života. 1 na kraju. Kod ove bolesti. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. bolujemo 133 132 . Čovek . rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). brzo se smanjuje životni elan. stalno održavati čistoću u njemu.prema r a k u . zdrave krvi.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. sve nečistoće. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. Kao zaključak. uz maksimalno strpljenje. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. pojavljuju se hronične bolesti. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze .nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. takode. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. uslovno rečeno. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti.rasadnik oboljenja i otrova. zasićena toksinima. onkoloških oboljenja itd. U zaključku. hormonalnih poremećaja. disajnog. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. probavnog i nervnog sistema. Dokazano je. pa seansama kod ekstrasensa. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. nedostatke itd. Ukoliko dode do zastoja krvi. deponiju organizma . Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. ni najsavremenije metode lečenja. Ovaj or­ gan.

a debljina 3—4 centimetra. U osnovi. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. života i smrti. širina 5-6 centimetara. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Rastoja- 134 135 . Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Boja je jarkobraon. povećavamo protok krvi kroz te organe. manje se zamaramo. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Nestaju faktori. prekomerne toksičnosti limfe. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. krvi. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti.više u narednom poglavlju. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji.od ličnog neznanja. ma koliko da su efikasne. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. poliartritisa i slično. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. medutkivne tečnosti. ali je lečenje prepušteno vama. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. Gornji je više zaobljen. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . Da biste se preporodili i bili čili i veseli.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. bez ugrušaka i nečistoća. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. zračimo optimizmom i voljom za životom. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama.

Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Ali. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. odnosno azotnih produkata. takođe. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. a kod žena 2. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. koja je prošla kroz bubreg. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra.25 centimetara. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. nego između donjih polova. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . kvalitet funkcije bubrega. veoma je čest bubrežni kamenac.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. kada se taj kalcijum termički obradi. Bubrezi su organi homeostaze. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. vodom za piće. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. Galen. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. Način ishrane je. Od 180 litara tečnosti. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Između ostalih. klimatskim uslovima. nego kod muškaraca. Mipokrat. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Prema tome. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. koji je otvoren prema dole. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca.4-4 centimetra. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. naročito u dečjem uzrastu. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. u mokraću se pretvara samo jedan litar. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela.

Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. crne rotkve. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca.. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. sokova. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . vlastiti ili dečji urin. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. koji stvaraju kamenac. a ureu. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. Radi toga promenite ishranu i način života. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. smola od jele. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Tako.bubrežnog kamenca. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. a može biti i veća. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. s ciljem normalizacije razmene materija. sok od limuna. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. izlučuju bubrezi. postepeno ga izbacivati. kao konačni produkt razmene belančevima. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. Infekcija. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). opuštanje spazama. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama.. Veće količine vode. Evo šta on kaže: „Ciljevi. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Rezultat toga je talog u mokraći. ali to je veoma opasno delo. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra.

energetskog potencijala pretvara u neorganski . Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. testenine i peciva. sokove i slično). a zatim pijete. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. Ukoliko postupate obrnuto .po-neprijatcljski". Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). ugljenih hidrata itd. Ukoliko je to kaša. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće.perikardu". Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina).prvo jedete. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i .kako dospevaju). Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. Zbog toga hrana mora biti sveza. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. krompir itd. šta se dešava .sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. Vidite. tada razarate svoj orga­ nizam . a ne na cepanju (Jin organi). usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći.Doručak pojedi sam. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. ručak podeli s drugima. To se dešava samo u jetri. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. Ukoliko postu­ pate drugačije. u jetru. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. karbonati i slično. a izlučuju je bubrezi. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. čaj. blago obarena sa velikim sadržajem .. 141 . koji se lako izbacuju iz organizma. Osim toga. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. već se nagomilava u krvi. U zavisnosti od toga.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen.. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . kao krajni produkt razmene belančevina. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. ukoliko je meso. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. vodu. jednom najslabiji. tj. a večeru daj neprijatelju". to što treba dati neprijatelju sami pojedete. pre svega. šta čovek voli da jede uveče. Energije u probavnim organima već nema. tada samo meso. Neorganski kalcijum iz testenina. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. ali tako da se najedetc.. koji imaju negativni potencijal. bez energetskog potencijala.. tada samo kašu. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa.neenergetski potencijal. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite.

ljut ukus otvara sudove. O Zbog toga. 1962). tamo gde ima više tog ulja. Pošto ulja imaju jak miris. smolama. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. i „razbija" kamenje u pesak. Prema tome. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. Prema drevnoj klasifikaciji. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. drobeća. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. ostaviti da ključa 15-20 minuta. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. ugljenim hidratima i dru­ gim. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. izazivajući pojačano lučenje mokraće. materije koje se stvaraju u samom organizmu. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. kakva su naši kamenčići . Drugim recima. Shodno tome. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. organske kiseline i lužine: gorčine. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. Važno je znati.žučni i mokraćni. Majisparljivija svojstva. Evo klasičnog primera.na mokraćnu bešiku. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. a što dospeva u mokraću . Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. O I što je karakteristično. i rastvarajuća. ispiranja i rastvaranja. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. gde je potrebno. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. ima svojstva razređivanja. Poznato je. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. one teže da zauzmu što manji prostor. raznovrsni pigmenti i boje. Bela breza. i skoro su nerastvorljiva u vodi. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. kakve materije. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. a shodno tome. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. procediti i 143 . što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. u žučnoj kesi. na površini kamenja u jetri. Na primer. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. nevezanim ugljenim hidratima. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. koje dospevaju u krv i mokraću.

primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu".drobi" kamenje u mokraći i žuči. Koren ko­ prive. .Pinabin". Suše je u hladovini. 145 . Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. kao s t o j e dijabe­ tes. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Priprema se sa votkom (rakijom).. Lipa. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Šumska jagoda (Fragaria vesca).piti tokom dana. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. aterosklcroza. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode.kukuruzne kose". pretvarajući ga u pesak. normalizuje narušenu razmenu materija.. skuvan sa šećerom. Obična jela (Picea excelsa. Upotrebljavati tokom dana.. istucano i pomešano s vodom.pcsak". kamen u bubrezima i žuči.. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Ekstrakt od oraha kcdra. intenzivno izbacuje . P abies). da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Juri j Andrcjcv piše: . zatvori. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . Kopriva (Urtica dioica). To sredstvo se smatra diuretikom. gastritisi. Kleka (Juniperus communis). Čičak {Arctium lapa). ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. razastrtu na papir. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. kuvati 10 minuta i procediti. Sibirski kedar (Pinus sihirica). čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Kukuruz. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. vodena bolest (voda u trbuhu). 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.kamene" boles­ ti. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi".. Troskot (Polygonum aviculore). prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.. Ostaviti da odstoji nedelju dana. U istu svrhu koristi se i seme koprive. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. a zatim procediti. Pored toga. j/mešati. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika .

Pelin [Artemisia absinthium). Sadržaj etarskog ulja je do 1. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. iz kojih se dobija do 2. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. sazrelih plodova. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Koristi se sok. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike.3%. Rotkva (Raphanus sativus).5%-no etarsko ulje. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). Komonika [Artemisia vulgaris). Zbog toga se peršun. Ukoliko se popije 8. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. Svojstva tog sirupa su takva. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. zatim skuvati. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Jarebika. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Čuvati na prohladnom mestu. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. Pripremanje sirupa: uzeti 69. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. ohladiti.5 grama trave. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Najviše ga ima u plodovima . U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. kuvati 15 minuta. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. a zatim upotrebljavati. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Sibirska jela [Abies sibirica). iscediti. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe.8 grama soka ove vrste pelina. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. stvara se obilna mokraća. posebno njegovo seme. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve.Šargarepa. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici.do 7%. Pirevina (Agropyrum repens). 146 147 . Spargla [Asparagus officinalis). Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno.jedna supena kašika na čašu ključale vode.

Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. tim se ona lakše i bolje rastvara. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi.. Rok trajanja godina dana. Ljubičica (Viola odorata). U njoj je otkriveno etersko ulje. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. koji se sastoji iz saharoze. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. boje) u površinskom sloju. Svi za149 Lubenica. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Miris osušene sirovine je prijatan.Mirodija (Aneihum graveolens). Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. koje ih . a u semenu do 4% ctarskog ulja. jona natrijuma i hlora. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. Sveže. belančcvinc.5 čaši ključale vode. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Domaća jabuka. Koristi se korenje rena. sastoji se u tome. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. ugruške itd. glikoze i fruktoze. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno.6% šećera. žuči.5-10. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. koje imaju malo površinsko opterećenje. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. glikozidi. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. Beli luk. Soli kalijuma i tanin. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. U travi ima 1. razara kamenje.5%. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. koji se sadrže u jabukama. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale.razbija" i pretvara u pesak. 148 . što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Ren (Armoracia rusticana). Hmelj (Humidus lupulus). pri­ kupljeno ujesen. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. mokraće. na 15-20 minuta pre jela. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije.

Pije se po jedna čaša pre jela. Međutim uočeno je. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Raste u boro­ vim šumama. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini.6 nedelja pauze.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Smatra se. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. povećava lučenje mokraće. kuvati 15 minuta. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. U narodu se smatra. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. smanjuju otoci i tumori.5 kilograma lubenica. Kura lečcnja je 20-30 dana. Crna ribizla (Ribes nigrum). naročito kod krvave mokraće. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). Kure ponavljati posle 4 . pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. obično na peščanoj podlozi. kuvati 20-30 minuta i procediti. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. do jednog dana. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). posebno upala bubre­ ga. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. 151 . kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Rastavić (Equisetum arvense). pri primeni srednjih doza. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. razdražuje ih. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. Broć (Rubia tinclorum). Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Borovnica. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode.

Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. 6. 4. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka.Šipak (divlja ruža). kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. k r a s t a v a c .3.9. preliti sa 2 čaše ključale vode. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. organske kiseline: limunska . Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova. Kamenje u bubrezima: 1. med.do 1.4. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. Koriste se isti recepti. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela.8.10%-ni. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. kuvati |5 minuta. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više.2.približno 10 puta više.10. 2. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. peršun .3 unce. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. ostatke čašice (krunice) odstraniti. etarsko ulje. pektini — 4. U plodovima se sadrži: šećer . zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti.5. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. 153 . jabučna . 5. Šargarepa . spanač . Pesak u bubrezima. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. preliti čašom ključale vode. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. Šargarepa . sirup itd.do 2%. Šargarepa . Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. ostaviti da se ohladi i procediti.10. ali su još dovoljno tvrdi.još jačim lužinama.3 . kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. c v e k l a .8%. peršun . kao i njihovih smesa. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. Na primer. celer .5%-ni.3 grama.2. Šargarepa . kao kod ka­ menja u bubrezima .12. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). 4 i 6. celer . kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. Šargarepa . 3.6. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.5. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. cvekla . Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. askorbinska kiselina . jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. a lužine . Sok od jednog limuna na čašu vruće vode.

Isprobano.Mokraća divljeg vepra. koja obmotavaju. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. takve smese treba uzimati najmanje 1. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost.5 litar dnevno. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. rastvara ugruške krvi. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. Kažu. Ispostavlja se. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. Magareća mokraća. na kamenje. što su i isticali drevni lekari: . Materije. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. rastvara i drobi kamen. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. smekšavaju. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). I 54 155 . Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici.na račun ljutog ukusa (tj.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. šire. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. postepeno izbacivanje. protivupalna sredstva. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. . poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. oslobodiće se od oboljenja bubrega". O Strukttiirana voda. ko je pije.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. O U mokraći se sadrži kortizon. deluju slično etarskim uljima .aktivnog osmotskog diuretika. Na primer. Z> Kteričnosumporne kiseline. Ukoliko se popije.. Ispostavlja se. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". koje nam predlaže sama Majka Priroda. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. kao i fizičke vežbe. koji se sadrži u urinu. sredstva koja daju sluz. koji je jako protivupalno. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . kakva je naša mokraća.

Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa.Vetra". Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). pije se gutljajima). posebno čašice cvetova. omotavaju. Prema tome. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Obično se koristi ekstrakt. sa slabim karakterističnim mirisom. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. gorak ukus je stimulator životnog principa .6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Aktivna materija je sluz. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. bez semena. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. Dobija se prozračna tečnost žute boje. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. Maslačak (Taraxacum officinale). Gusja trava (Potentilla anserina).. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta.G o r č i n e . Kupina. Višnja. Ostruga (Rubus caesisus). Steia. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Sredstva koja stvaraju sluz. piti gutljajima). Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. slatka. oni se usmeravaju prema izlazu . Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . sluzna. otkidanja i baktcricidna svojstva. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta.nadole. smekšavaju. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. Pasulj (Phaseolus vulgaris). Ma kakva da im je priroda. 157 156 . koje ne nadražuje bubrege. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. koja ima oblažuće. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra.

odmor. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. koje zagreva i širi mokraćne kanale. Ovas-Zob.pola sata). složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . olakšava prolazak kamenja i peska. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. grančice breze. s medom. Šećer treba što manje upotrebljavati. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. ostaviti da odstoji 4-6 sati.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. a u njemu su pronađene i materije. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. pripremljenu na pari. brege. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. kada prolazi ka­ men. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne).100 grama šećera). razređujući ga protijevom vodom. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. zaslađenog šećerom. To ukazuje 158 159 . teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. u mokraći se pojavljuje pesak.Laneno seme. cvetovi lipe. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . Za vreme napada bubrežnih grčeva. I koliko nemate jagoda. oblažuće svojstvo.200 grama šećera) i piti. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . Kupku primenjivati. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). Posle kupke . zatim kuvati 10 minuta i procediti. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda .

dana od uzimanja jelovog ulja). Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku.25. možemo pristupiti njihovom čišćenju. Upozorenje. 3 puta dnevno. usled potresa organizma. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) .podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. drevnih lekara: . Da bi ubrzali taj proces. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. i tako dalje. podizati se što više i jače istezati. pa čak i ako je srce bolesno".. koje selektivno deluju na bubrege. Popiti u toku jednog dana u više doza. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Ponoviti 3-4 puta. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. trava rastavića (Equisetum arvense) . ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. kao kod prethodne smese..sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") .. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena.15. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale.Paun" i .20 delova.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega.Joga poze: „Zmija". tj. pri kojem se. 161 Slika 14 .2 5 : trava rastavića . Pripremanje. Setite se poslovice 160 . a dalje. verovatno.na to. Uzimati po 1-2 čaše dnevno. tokom sledeće nedelje. preporučuje se duže hodanje. Joga asane: „Zmija" . Joga asana „Luk".S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina.) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a .15.50 delova. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. trava troskota (Polygonum aviculare) . Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. dok ne postignete željeni rezultat. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. „Zrikavac" i „Luk" Sada.Usukana poza" .podmlađuje bubrege: . znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) .

Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. aplikatore Kuznccova. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . kao što su kalcijum. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. seme šargarepe . ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin.20.5-37 stepeni Celzijusa. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. Da bi odvar delovao efikasnije. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. teglu poklopite i stavite u 162 163 .2: seme mirodije . ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa .20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) .List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . šerpu s ključalom vodom. lišće mečjeg grožđa . Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. suvu kajsiju. kora hrasta . korenje i plodove šipka. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. trava troskota . pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. Prestaju bolovi. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. orahe. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.to jest čistu mokraću.20. pripremajte ga na protijevoj vodi. listova breze i isit njenih plodova šipka. Čisti se svaka ćelija organizma.2.20 delova. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. Komentari i preporuke. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. a za­ tim postaje prozračna i čista.40 dclova. magnezijum i drugi. trava rastavića . Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata.20. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore.20. Oblogu držati preko cele noći. ali s metalnim iglicama. suvo grožđe.2 dela. I još jedan prosta.3: trava rastavića .

Čudo glado­ vanja". igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. ali bez noža.. Prvi primer. Primeri iz prakse.lube­ nica. on je još funkcionisao. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . tri puta po 26 dana. 1989. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči.pritisak se normalizovao. Kamen je bio mali. Zapamtite.. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. Ovog puta bubreg nije izdržao . treba unapred da pripremi lekove. ali bezuspešno. Posle 9 godina sve se ponovilo. Želite da jedete .Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. Telesna težina . 165 . strašne glavobolje. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .72-73 kilograma. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. časopis „Priroda i čovek".vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. Rendgen je pokazao kamen. Ko ima slabo srce. au­ tora. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. ponovo beskonačni napadi.. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno. broj 12.4 jedinice. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. na primer. 54 go­ dine. . Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . ali je izlazio pesak.prim. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. Tako. Po­ sle prve nedelje . Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. veoma želite da jedete . kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Međutim u martu 1987. odlično.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. gorušica skoro do povraćanja. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). Muškarac star 72 godine. holesterin u krvi 8. fizičkih vežbi. na kraju.lubenica.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. posle treće nedelje . ali je izazivao bezbrojne bolne napade.uništen je od hidronefroze. Gladovao je po 10 dana. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. Bubreg su ostavili.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. I. tromboflebitis.. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. pa su ga odstranili. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. Počela sam da trčim.). Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. U avgustu 1987.). Još jedan kamen.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . prev.lubenica s hlebom. prestala je glavobol­ ja.prim. to je mala operacija. želite da pijete . Drugi primer. Pritisak mu je bio 200/120. bilo m i j e lakše.

Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. već obična terapija sokovima. Lekari su predložili operaciju. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala.. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. omekšavaju. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja.sluze. tako i tokom druge etape. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće.6 grama . oblažu. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453.. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. (Zapravo. Odvar je drobio kamen u samo lubenice.smekšalo" i učinilo manje bolnim.Mislio je da je kod njega sve u redu.prim. da se kamen razdrobio. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Jetra Vam je kao kod deteta. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. koja se sastoji od 16 unci . . semena lana ili ječma. kukuruzne kosice i crne repe. Na primer.28. šire". ali je ostao pesak i sitni kamenčići... Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama .. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja .3495 grama. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. to nije gladovanje. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše.eto kakav je bio kamen! 166 167 . Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza.). Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa.) smese soka od šargarepe. a i des­ ni gubi dah. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. Kada je mokraća odstojala 1. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). prev. a srce kao kod mladića".

cista na jajnicima. Samarska oblast. Pri tom čaj. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Prvi primer. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. Vuna ima zagrevajuća svojstva.ljati obloge od odvara ovsa. G.. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. u toplom stanju.prestala je da mokri. U početku. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Odbio je da se operiše i izlečio se. a ponekad i tokom dana". kada se počeo lečiti. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. F. Nagovorila sam je da pije mokraću. Posle toga ponovo je počela da mokri. Obloge je stavljao preko noći. od čega je bolovao 7 godina. kuvati 15 minuta (da ključa). razlaže ga.. To treba uraditi. tako i u drugom slučaju. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. koje opisujete u vašoj knjizi. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. mora imati tamnu boju. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. kako u prvom.osteohondroza. Ana Ilinična. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. .. a zatim . a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . javili su se odjednom svi simptomi. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. ohla­ diti i procediti. Lekari su konstatovali .Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. on ima bolesnu jetru". Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. usklađivanje bioritma 169 . Po pravilu. Imajte to u vidu ubuduće. Dugo nije pristajala na to. Odvezli smo je u bolnicu. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. selo Solnečnaja Poljana. pesak u mokraćnoj bešici. na kontrolu. 168 bubrezi su se očistili. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. Dve nedelje je pila i imala je napad . ali ju je bol primorala.. prestale su da ga bole ruke. Gladovao je 4 dana i 3. pio je skoro sav dnevni urin. dana izbacio je pesak i 2 kamena. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. budite milosrdni prema sebi. grad Moskva. tokom 1-2 nedelje. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Drugi primer. natopljenu u ukuvanom urinu. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom.

.konjima". Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. noseći aktivnu kompo­ nentu. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. Nigde ne radim. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Piti po pola čaše lanenog odvara. jetri i bubrezima. koji drobe kamenje. kao dopunu. Način primene. Oni mi se sada zahvaljuju . 171 170 . jake potrebe za pražnjenjem creva. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. S obzirom da je odvar od lana dosta gust. na sva­ kih 2 sata. pri ponovnom unošenju. najmanji delići. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. Upravo ta gustoća. Srednje medicinsko obrazovanje. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. tokom 5-7 dana. U tibetskoj medicini materi­ je. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja . tokom dva dana. odvara.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . krvi..rada bubrega. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani.tada će sve biti u redu. a ujutro natašte. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. možete isprati usta biljnim uljem. oživeli su. možete dodati limunov sok. ekstrakta. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.dopunske preporuke" . Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. širenje mokraćnih kanala itd. dostaviti aktivnu komponentu. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. Može se piti kroz slamčicu. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija.bolje čisti). Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. ona c odmah ustremljuje prema njima. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Redosled terapije.to je mokraća.. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. U datom slučaju . je odličan adsor­ bent svega štetnog. Na primer. Da bi zaštitili zube. nazivali su . Glavobolja mi je prošla. koji se čisti ili leci. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari.Imam 25 godina. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. što se nalazi u probavnom traktu. prodisali. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu..nemaju reći. Seme lana će se svariti i postati gusto. Pauza 2-3 dana i nova kura.

Jednu čašu ovsa. Odvar treba čuvati u frižideru. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. mozak.. smanjuje šećer kod dijabetesa. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. izlučujući se iz organizma. rafinirane hrane. loše vode. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. Ljudi.šišajući".Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. Dejstvo ekstrakta pojačava se. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). sakupiti određenu količinu listića breze. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi.upio u sebe" snagu ovsa. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. povećava opterećenje bubrega. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. bu­ brezi. Postavlja se pitanje. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica.. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. koji. Recept primene ovsa. od prestanka lepljivosti. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. da bi on do­ bro . ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. U početku su ti listići lepljivi. podstiče rad celog probavnog trakta. kako je navedeno. da ne iskipi) 50-60 minuta. Gustinu baciti. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. Važno je blagovremeno za ta tri dana.odmah ih uberite. Način pripremanja smese. . prženo i suvo meso. 173 . Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. mesne supe). Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. slana riba. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. pošto na toplom brzo prokisne. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima).. uz obilje emocija straha.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Druga varijanta je slična prethodnoj. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. Ostaviti da odstoji. Čim lepljivost brezovog listića nestane .

Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak.pomažu pri ispiranju bubrega krvlju.čišćenju vezivnog tkiva organizma. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. U tome vam mogu pomoći trčanje. Posle čišćenja debelog creva. voće..Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. Koristite diuretične odvare. Izbegavajte poslastice. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko).sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . Salate pomalo . Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) .podmladujc bubrege.. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. koje pomažu kod čišćenja bubrega. 174 175 .orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . To se ispoljava kroz priliv snage. da se jedu salate.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. Kako to uraditi. Pored toga. fizičke vežbe. da bi se kamenje rastvo­ rilo. joga asane. povećanje gipkosti. treba koristiti vlastiti urin. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. kao i limunov sok sa toplom vodom. Bhudžangasana (zmija) . Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. on se već odvija . Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. proklijala pšenica. čak i ako je srce bolesno". Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. koje slabe tu funkciju. Šalabhasana(cvrčak. One su aktivirale taj proces. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. Postoji masa drugih recepata i terapija. Ja sam naveo najprostije. efikasne i proverene.

izuzev tečnosti. kosti. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . organi za produkciju krvi i limfni sistem. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. A.-Sistemska medicina. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu).ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. Na primer.M . . Larionova I. srčane zalistke. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. sve tečnosti čovečjeg organizma. na unesenu hranu. organi odgovorni za imunitet. U R S S . Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. tetive. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. sloj između organa i oko sudova i nerava. treći krajnje slabo. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. koji se odvijaju u njemu. kosti. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. Uglavnom. ograničenja u ishrani (post). ulogu u ishrani. srce 60%) i svi biološki procesi. mi treba da očistimo upravo taj gel. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. vezivno tkivo. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. Rezultat je bolest. meniskuse.. kolagene (elastine). dijabetes {Diabetes melitus) . koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. Na bilo koju promenu. opne mozga i druge tvorevine. A. odražavaju se na rad i zdravlje srca. hrskavice. krv. bubrezi . da jedni organi i funkcije rade normalno. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se.. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. . praktično obnoviti organizam. S. elastina i drugih vlakana. spoljašnju hladnoću itd. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. D u d i n a N . druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma.pankreas slabo radi. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. deo slušnog aparata. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa.jako. sauna. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost.). čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. kapsule unutrašnjih organa. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. kao i čišćenje prostora oko sudova. fascije. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje.

na primer. koji upravljaju tim nervima. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula.. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). primenom čiste vode i sokova. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . koža može potpuno obnoviti. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. opne i kapsule . to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. sauna. Kosti. primenom klistira za čišćenje. odlično podnose žegu i vlagu. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. specijalnim ćelijama. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. fascije su skelet tela. tetive. a mogu se stvoriti i ožiljci. na primer. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. Koža se najbolje čisti u sauni.eijama) ćelija i drugo. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . Takvi ljudi se jednostavno kupaju . vodeno-slanc). Vokeru. sauna. rana unutrašnjih organa. one se mogu čistiti gladovanjem. čistom vo­ dom i sokovima. Kada je obnavljanje pot­ puno.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka.barijera za organsko odvajanje. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje.kao morževi" u hladnoj vodi. krvi. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Iz prakse znamo. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . ugljenih hidrata. belančevina. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. okružena gelom (po tipu pihlija). Prost primer . obnavljanja je­ tre. vezivno tkivo. Vokeru. Ukoliko j e . Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. srca. pravilnom ishranom. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. telesnu težinu (suši se). Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. protivmikrobna. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. sisanjem biljnog ulja i slično. Rezultat je neadaptiranost organizma. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. i čak bez ožiljka. zgusnuo se. rana na koži i tkivima ispod nje. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. da čovek gubi gipkost. na primer. da se. virusnih. post. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va.. Koža i sluzokože su mehanička. protivtoksična barijera celog organizma. suvišnim ma­ terijama. Sluzokože se mogu ispirati. detoksikacija limfe prema N. trče za vreme hlad­ nog vremena. primena čajeva za izbacivanje soli.lepote" intoksikacije. vaskularnih odumiranja. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. ideomotornim čišćenjem. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). Oslonac ćelija su vlakna. saune i pravilnom ishranom.

Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. šava treba misaono stvarati predstavu toplog.spoljašnjih i unutrašnjih. Ukoliko su te predstave jasne. glavne i drugostepene terapije čišćenja. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. Radi toga na mestu ožiljka. podstiče obnavljanje celog or181 . to 180 u veća izobličenja u držanju tela. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. pravilnom rastu mišića. organa. infarkt. u prvom redu. migrene. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. hladnog i peckanja. To je u vezi s tim. delova teta (morfogenetska). u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. opšte zagađenosti organizma. a uz to i celog organizma. koja ga . a koža se podmlađuje. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. Skelet vezivnog tkiva je hologram .širi".ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva.zapreminska ener­ getska tvorevina. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. insult. tetiva) izaziva kilu. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. O p š t i zaključak. zglobova. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak.. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. s Dakle. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje).snage" holograma . organa. Setite se. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. krvnih sudova. sraštaja u unutrašnjosti organizma). post. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. nepravilnog načina života. čini telo nepokret­ nim. sraštaj) na tom mestu. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. sauna.čistoće. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom.. Nasuprot zagađenosti. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. rasterećuje vezivno tkivo i ono. Smatram daje to ispoljavanje . Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. varikozno proširenje vena. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. Čišćenje. vezivnog tkiva. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. upotreba čiste vode. preporođujući se. čišćenje sokovima. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. hemoroide. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. post. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. mozga itd.

međutkivna tečnost). sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. gela (međućelijski informacioni gel i slično).koloidna pihtija" čistom.materijal boljeg kvaliteta".čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). Rezultat je da se brzo zasićava . čim se očiste krv i limfa. limfa. tetiva. međutkivna tečnost i slično). fascije. natprosečne sposobnosti. Zdravlje. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija.. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . što omogućava bržu zamenu tečnosti. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. bubrege. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. • dopuniti potencijal samih ćelija..ono deluje na ceo organizam.. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. od čega prvo početi i kako produžiti. jetre.). Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. mladost. vezivnog tkiva i slično). tetiva (sudova. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma.mesta". U celini. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. Prema tome. Dakle. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. limfa. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. struktuiranom tečnošću. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. već i 182 183 . prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. kojeg će organizam potpuno asimilovati. krvi. energetika. produžiti čišćenjem gela. jetru. Glavno je shvatiti sledeće. Zbog toga. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama.ganizma. završili smo čišćenje debelog creva. limfe itd.

Naravno. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu.to je laka voda. Led.poboljšava čišćenje. Voker je živeo oko 110 godina. česte prehlade i uopšte teže se kretao. elastična. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. koji je ostao u praznoj šerpi. koja zamrzava pri temperaturi od +3. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . koja sadrži najraznovrsnije primese. jela sa mesom. kao u mladića. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. propuštajući je kroz kućni magnetotron. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda .8° C. Led. Odeski hemičar N. navešću nekoliko primera.očišćena od oko 8 0 % primesa. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Osim toga.N. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. energično. S. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. radno sposoban i da vizuelno pamti. . Koža na rukama i vratu bila je glatka. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. Prvi primer.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. efekat će biti bolji. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. Posle 4-5 sati je izvadite. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda.G. „Teški" led treba baciti. nezamrznutu vodu prolijte . Četvrti primer. . Rastopite led i pijte ovu vodu. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. N. bez bora.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. škrob). rumeno. . Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . čisleći ih.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . nabubrelc vene. Drugi primer. Lice mu je postalo zategnuto.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. koncentrisao je molekule teške vode. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. ali postižu značajne rezultate. a zimi na balkon. Treći printer. .

koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. Slani purgativ daje potreban smer . To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati... U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). a nepotrebno i štetno luči. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. kroz kojeg se vrši izbacivanje. To dejstvo aktivira . Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici .životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima.u vidu retke stolice (proliva). Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka.izbacivanje. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. da organizam aktivira .. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju.to je . Drugo. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. METOD N. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. da bi se ojačao probavni trakt. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. [)a do toga ne bi došlo. Posle čišćenja (tj. Sve ostalo se vrši u zidovima creva. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva.čist list papira" i ona je struktuirana. smesu pre pi187 186 . koja se za dan izbaci iz organizma. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. treba popuniti gubitke. razblaženim protijevom vodom.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. Voker.). VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). zapisanu na njoj. kao u biološkom filteru . Prvo. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. To dovodi do toga. pojačavajući je više puta. Metod je razradio N. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. Tri-četiri i više litara tečnosti.prolivu (to jest mi smo veštački.potrebno se zadržava. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. sa nje je izbrisana informacija .površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma.

Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra.to je potpuno normalna pojava. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. . Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne.u takvoj količini. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. Još jednom napominjem. drugom 4. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. ili popiti soka od jabuke. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ.4 litra. dok ne popijete svih 4 litra. stvaranja toplote u organizmu. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro.jenja treba propustiti kroz magnetotron. koje slabo podnose gladovanje. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta.Žuči". Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. Osobe. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. To izaziva poboljšanje probave. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. imuniteta. Dopunsko povoljno dejstvo. sve zavisi od telesne težine čovcka. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. odstranjivanje patološke informacije. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. tada napravite pauzu 1-2 dana.) Dakle. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. razmene materija. krvi. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. pred spavanje . Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip .. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. 189 . nego pre čišćenja. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. Zato se nemojte uznemiriti. ukoliko osetite slabost. a treći to uopšte neće moći ostvariti.klistiranje.

bilo koja onkologija u probavnom sistemu. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. po pravilu. prehlade i uopšte otežano kretanje. stimuliše životne principe ..ispadanje (prolaps) vagine. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma).).Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. navešću neke primerc. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. slabi ljudi to ne mogu izdržati. Dijabetes. pripremajte hranu na njoj. posebno insulinske zavisnosti. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . mučnina. povećava se imuna zaštita). različite čajeve. meso.). Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). a kod žena . već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. To je dvostruko opterećenje organizma. difuzni hemoroidi.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. hipertonija II i III stepena. na žalost. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". upotrebljavajte protijevu vodu. Ukoliko nemate soka. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja.Žuči" i „Vetra". tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. Alekseje Dmitrijevič L. u kojima. preplašenost itd. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. čišćenje ne treba vršiti. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. jaki oblici disbakterioze. nervoza želuca i slično. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. Bolje je odreći se čišćenja. Gnojni kolitis. bez suvišnog naprezanja organizma. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. Adenom prostate. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. preživljavanje. Prvi primer. ostalo je isto). menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije).POVRĆA S a u n a . Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . podstaknuti iz­ bacivanje šljake.3 litra dnevno). dojenje. slabost. Holecistitis. time će biti bolji efekat čišćenja. kada je prisutna visoka temperatura. jaka glavobolja. Srčane mane. Dakle. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). ali su ipak postignuti značajni rezultati. K o n t r a i n d i k a c i j e . škrobove itd. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. ekstrakte pripremljene sa njom.

Trajanje kure je in­ dividualno. Drugi primer. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . na­ brekle vene. Koža na rukama i vratu mu je glatka.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke.5 0 % manje od toga. čisteči ih. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Picea abies). Voker živeo je oko 110 godina. energičniji. a otuda proističu svi poražavajući efekti. usporava razvoj patogenih bakterija. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. Poslao je vitki­ ji. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. stuktuiranom vodom.prirodnih rastvarača. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. izbacuju se novogodišnje jelke. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. na licu mu se pojavilo rumenilo. Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. elastična. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. jele. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. kao kod mladića. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. a leti .životinjske i škrobne namirnice. N. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . jele (Picea excelsa. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). bora (Pinus silvestris). Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. etarska ulja . U medicinskoj praksi koristi se preparat .njihovo rastvaranje. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. koja nije sadržavala prirodne lepkove. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. sibirske jele (Abies sibirica). Sam N. bez bora. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. Za primenu odvara kao čaja. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv.Pinabin". Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Prvo. ..vodu. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. U odnosu na to. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. ulja .

dovesti do ključanja. uzeli borove četine. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja.četinama. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. sve sa 0.najvažniji kriterijum. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Da bi se pripremila kupka od četina. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. ali je lično osećanje u tom procesu . koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. Primer. Ukoliko to organizam teško odrađuje. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. Odlučio je da proba lečenje četinama. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Drugo. P. izbacuje iz organizma i radionukleide. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. M. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. kuvati na 195 . tj. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. Očigledno. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka.toksina umora". četine sa više grana bora (može i kedra). čiji je prvi simptom brzo umaranje.7 litara vode.. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. Zalmanov. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. opora svojstva četina posebno .ne vole" mik­ robi i gljivice. Zalmanov. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . Valerij Tišćenko ukazuje. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. tek izrasle. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. pored otrova i šljake. Odvar. Sma­ tra se. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. pored navedenog. Knejp. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta.. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. tada dolazi do samotrovanja organizma. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. Posebno su korisne grančice. tada se dodaje još i ljuska od luka. mikrolešina. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. U tu svrhu priku­ pio je mlade. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. što zavisi od ličnog osećanja. da odvar od četina. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). S. po želji. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. Ukoliko su bolesni bubrezi. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Kurenov i A.

kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Uraditi sve isto. sluzna svojstva. Lečenje traje 4 meseca. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . preliti odvarom od četina i brzo popiti. sitno izrezati u šoljicu. Limun upotrebljavati do dve nedelje. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. Dragog dana. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Petog dana. samo dodati teglu Ni 4. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. štetne bakterije. Četvrtog dana. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. soli i ostale nečistoće. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Prvog dana. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Radi toga one treba da imaju opor ukus. samo dodati teglu Ni 5. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Šestog dana.slaboj vatri 10 minuta. Kada se pojede natašte. Na isti način pripremiti teglu No 3. Znajte. dobro je isprati vodom. isprati i zaliti vodom. Na primer. Ispostavlja se. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. zglo­ bova počinje približno 20-30. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2.ona će biti još čistija). u kojoj se natapa riža. rižu prethodno treba namočiti. nije obavezno dodavati ljusku od luka. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. pesak. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. isperite i zalijte vodom. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Naravno. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Još jednom je isprati vodom i skuvati. Očistiti ga od kore. Način pripremanja rize. Uraditi sve isto. šljaku. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Obeležite ih brojevima od I do 5. što je voda čistija. oblažuća. ekskrcmcntno kamenje. nam. takva riža izvlači. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. Trećeg dana. odjednom pola limuna.sipati 3 supene kašike riže. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Os­ taje porozna celuloza. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta.5 litra dnevno. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu.

198 199 .najbolje posle 15 sati. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. crvenog kupusa. Obilje prirodne. Način prime ne rite.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli.u proleće i uje­ sen. a zatim . Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. kljukve. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. natašte. da jedete više sveže i prirodne hrane. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane .. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. Prvo. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje.to otežava čišćenje. Drugo. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. dobro se čisti svo vezivno tkivo. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. Ukoliko imate snage. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. aktivirane vode. u drugoj polovini dana . cvekle. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. Zato oboljenja. Ukoliko vas posle toga protera. Pored čišćenja probavnog trakta. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. naročito zglobovi i kičma. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. što stimuliše produkciju krvi. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. bez soli i šećera.podnosi" većina patologije. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. da su krv i limfa jako inficirani. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. to znači da se jetra uspešno čisti. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. Posle saune piti udarnu dozu soka. kupina. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. posebno rak. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima.iz tegle N« 3 itd. I treće. grožđa. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. kojeg ne . tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. 0 Na to. primenjujte klistire.

brezove pupoljke. list šumske jagode. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. kokotac (Meiilotus officinalis). Što je dete manje. kerozin. koja aktivira procese rastvaranja soli). Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. Procediti i primenjivati za masažu. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. nestaju razne kile. gde su taloži soli. kolonjska voda i druge. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. koji su primenjivali taj metod. © Čišćenje krvi prema V. prodire). korenje čička (Arctium lappa).masaže. Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. dobro izmeša i isitni. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. Pre upotrebe izmućkati. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). alko­ hol. 200 201 . S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . kuhinjska so. hmelj (Humulus lupulus). Prodaje se u apotekama na recept. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. repa. votka (rakija). sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. Ljudi. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno.upotreba „zapaljivog sumpora". 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). Vostokovu. terpentin. metlicu (Xeranthemum annum). gljivica i raznih parazita. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. Uopšte. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. kažu. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Starijim ljudima da zapisu. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. Doza za decu je manja . koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. kleka (Juniperus commu­ nis). time je manja doza. senf (slačica).Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . obloge. držati preko noći. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. Radi pripremanja ekstrakta od trava.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. Masaže i masti za čišćenje tetiva. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre).

Ne preterujte. normalizuje se krvotok. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Sve komponente dobro izmešati. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Uzeti parče prirodne tkanine. U zavisnosti od stanja.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. nekol" puta je presavili. 203 Obloge s kerozinom . a na drugom se smanjio. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. Tkanina treba da bude vlažna. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. i dob iscediti. tope naslage soli. I nema čime ih nije mazala . Bolovi su postepeno prošli. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi.. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. Obično se obloge stavljaju sve dotle. uveče pred spavanje. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. Ukoliko nemate kolonjske vode. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Obloge s medom i alojom . Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 .parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. može se zameniti votkom-rakijom. Odozgo umotati vunenom maramom. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. dok bolovi potpuno ne prođu.ništa nije pomagalo.jako sredstvo Obloga . Obloga sc stavlja preko noći. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. ali ne stezati. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. koj' želimo da očistimo i izlečimo. zglob. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju.

da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Ponoviti 3 puta. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. zajedno s ljuskom. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. skuvati ga s ljus­ kom. 1. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. navući na nogu plastičnu kesu. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. preliti čašom vode. gde se nalazi mamuza. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. Bajalica protiv mamuza. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. Posle toga na pete staviti tampon od vate. natopljen u toploj medicinskoj žuči. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. dok se mamuze ne splasnu. poklopiti. 2. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Pete uveče treba namazati solidolom. Preko navući čarapu. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). 205 204 . Približno 10 terapija treba. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. 4. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). 3. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. 6. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Bolesnik stavlja na sto pevca. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. 5. Rastvaranje mamuza solidolom. Krompir služi za zagrevanje. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Pričvrstiti tampon. kerozin može na njoj izazvati opekotine. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. skinuti s vatre. Bajalica odgovara ljudima.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. Oprati jedan krompir srednje veličine. sipa mu semena. Ja splasnu mamuze na petama. uzmi moje nove". a preko nje vunene čarape. Obloge stavljati sve dotle. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja.

Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. kao i voćno sirce. buljone. Dakle. ovčji sir. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. Drago. koje nisu opasne za organizam . kao ni fosfati i oksalati. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. Razmotrićemo njegove preporuke. cvekla. stearinsku.kiselo kravlje mleko i slično). Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. kumiš . supe. paradajz.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli.ekstrakt 207 . Da bismo se oslobodili nečistoća. uključujući točena. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . Posle slatkih produkata: čaja. mineralne soli i masne soli tipa urata. a s druge strane. razna vina. Bolotov. gde je potrebno. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. šargarepa. zaostalih u vezivnom tkivu. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. limunsku. mlečnu i slično) koje bi. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. što Bolotov preporučuje je . kisele soli. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. pivo. jela s kvascem. nikotinsku. Radi toga tre­ ba unositi lužine. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. kisele jabuke. pretvarajući je u soli. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. Sirce treba dodavati i u čaj. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. V. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. Prvo. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. s jedne strane. a zatim ih potkrepiti primerima. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. rastvarale nečistoću. palmitinsku. kafu. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. alkalne soli. beli luk. bile bezopasne za organizam. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. crni luk. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. kupus itd. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. kefir. kupus. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli.pepsinc. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea).

S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. lišća podbela (Tussilago far/ara). Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). Pored toga. koja je za to vreme već prokisla. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. dobro oprati i osušiti. srca i krvnih sudova. dok se ne dode do 100 grama. kisela i slana jela. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Doza je 100 grama. Soli izlaze neprimetno. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. repe (Brassica rapa). Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. rena. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli.svakom organu odgovarajuća kiselina. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. Dobija se oko 3 litra soka. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). mlečni proizvodi. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. tada je otežan prolazak žuči . Čuvati u teglama na toplom. jaja. a urin dobija boju rde. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. Ispija se takode za 2-3 dana. a zatim se sve normalizuje. Obično se bol oseća samo na početku.nekih biljaka ili sokova. vodopije (Cichorium inly bus). gljive (To nije najbolja varijanta. Sok se čuva u frižideru. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje.otuda i bolovi u jetri. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. ali 5 minuta u istoj količini vode. rastavića {Equisetum arvense). © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. kore od lubenice i bundeve. To isto korenje ponovo se kuva. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. riba. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. Čaj treba popiti za 2-3 dana. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. žučnoj kesi. dodajući mlečnu surutku. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. 209 . Pri tom. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. dok je ima. bubrežnim karticama. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . kao i u krvnim su­ dovima. praktikujte vruće kupke. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. ali je efekat čišćenja ogroman. Ona posebno ojačava tkivo pluća. mokraćnoj bešici.

dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. veća radna sposobnost. Navcšćcmo konkretne primere.gladovanje. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. Prema tome.urin (tj. drugo. koja ima najbolje osobine prodiranja. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke.to je najbolja od svih poznatih terapija. izdržljivost. Prvi primer.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. prvo. To je uistinu božanski proces.pret­ varanje nečistoća u soli. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. a dva puta sam bolovala i od žutice. kao i njihovo izbacivanje. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. naročito u j e s e n i zimi.slično se rastvara sličnim. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. Prve 211 . vlastita mokraća). Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj .glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). potreban je krajnje savestan rad. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu .najmoćniji je prirodni oksidant organizma. © Rastvaranje soli. i to u bezopasnoj kon­ centraciji. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). sauna. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi.urina.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). polna moć itd. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. . a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . Na kraju. izbegavamo mesnu hra­ nu. a preostale dve na drugu etapu . koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. jetra je poboljevala. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. a za opštu oksidaciju . Međutim. Postupak se uprošćava i skraćuje. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi.

koje uopšte postoje u prirodi. ali nisam imala zatvor. N . kao i žena o kojoj je bilo reći. Ukućani me grde. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. Počela je da me boli jetra.. bili su prepuni nečistoće . iz Pavlovgrada . Na osnovu toga ustanovio je da fer213 ." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. tada limuna nije bilo). raspadao sam se. prirodnih za ćovekov organizam. blokade zglobova na rukama i nogama. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. neka se prikloni ponašanju svog organizma.s v e je nestalo. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. 47 godina. izvrtale se noge. ne smcm da jedem.. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. . Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. ponovo se obratimo B. Rečju. bolesna jetra). reumatizam. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Šta dalje da radim? Dok se nisam . Uveče sam imao malo proliv. što svemu vcrujem.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade.. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). d a j e ncgde bila ranica. Bolotova: .urin razjeo jetru". imao sam česte grčeve. što je veoma dobro. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Navešću izjavu B. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. nešto psorijaze. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. dobra. Mnogo sam se iscrpila. . Ovaj čovek. Odbacila sam sva lečenja. Bolotovu..Dva puta sam čistio jetru. V. i crno. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a .počeli su da mi otiču očni kapci. od čega 100 grama starog. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. Dijabetes. živim samo na sokovima.A.otuda toliko bolesti. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. Taj proces sada treba dovesti do kraja. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama.lečila" mokraća je bila svetla. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. a zatim samo ujutru.„odstajalog" više od 7 dana. a mokraća je razjela i nastala je rana. i pahuljice. gljivična o b o l j e n j a . Bio sam zapanjen. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. ekcemi. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. Mokraća mi je sada mutna. a ne mogu ni da jedem.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. gusta i jako tamna. V. ići u saunu (pariti se). bakterije mlečnih surutki). I nekakvi parčići su izlazili.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. Naročito me noću boli jetra.. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Komentari i preporuke. 100 grama svežeg. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva.. 212 Drugi primer. Lekar je rekao. Sok pijem uglavnom od tikve.

" Treći primer. Četvrti primer. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. Uputili su me u Jaltu u banju. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. treba očistiti . 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. . Peti primer. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci).Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . ali bez rezultata. MS). a moja dijagnoza iz 1983. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. 215 . nos. izlečite me. Radio sam u fabrici. obolela su mi stopala nogu. pluća.debelo crevo i jetru. Komentari i preporuke. ukupno 3 litra. Hodao sam veoma teško. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. soli se mogu ponovo nataložiti.tre­ ba promeniti ishranu. Naravno.. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!).Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. Posle druge kupke bolovi su prestali. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. kao stoje to uradio A. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. aneurizma trbušnog dela aorte". Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke.. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. a sada je 40-30.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. I za mesec dana zadivljujući uspesi. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli).. SOE je bilo 60-75. a naknadni efekat jedinstven. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. N. Uradio sam 10 kupkica. . Ukoliko se takav urin unese u organizam. Lako pišem des214 nom rukom. stvoreni od sličnih bakterija.. da se ne stvore vinske mušice. U suprotnom. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. godine glasi: . probavni trakt. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke.Reuinatoidni poliartritis. 1 čaša šećera. a tome je j o š doprinela i toplota.mcnti. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli..Godine 1990. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. . Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. Resio sam da primenim urinoterapiju. oči.. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. te nije zakukao: . Ubuduće . vagina).Otrovali su me.

godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj.l' 28. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. kao ranije. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku.noću. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . 33 godine. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. godini. na njima pomodrele otekline. samovoljno. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. jedanput ujutru na 1-1.bili su upaljeni zglobovi. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. Početkom 1991. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 .Šesti primer. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. Bilo je teško uzdržati se odjela.stezali". U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje.24 časa nedeljno. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. ali je ostao otok na zglobovima. To se poklopilo sa trudnoćom. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno .ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). To se pojavilo i na prstima ruku. Poremećaj je prestao neočekivano. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. Izgubila sam oko 10 kilograma. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi.5 časova pre jela. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). počela sam da gladujem prema metodu Brega . Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu.. Posle p r v o g čišćenja jetre. ali su rezultati bili slabi. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja).. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. Pošto su se zglobovi jako . imala luđački apetit. Kijev . Godine 1990. Očigledno jetra nije bila u redu. — Marina Viktorovna. Do­ punski se očistila i jetra . Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće..

grad Hnergodar „Godine 1979. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Ujutru da jede proklijalu pšenicu.Nadežda Aleksejevna. U ovom slučaju ništa nije čudno. svakodnevno masiram telo svežim urinom". K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. trebalo je očistiti jetru. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje)." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Bol sam osećala sasvim malo.47 grama. prestali su grčevi. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. gladovanja i urina. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva.62 grama.. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. Osim toga." Osmi primer. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. koja je ometala rad celog organizma. tada drobi kamen". menstrualni ciklus. Splašnjava tu­ more. to je jednostavno prirodni proces. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. razmena soli. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. Krasnodarski kraj . slabinama i kod išijasa.otuda pozitivan rezultat.. 56 godina. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. Pomaže pri bolovima u kostima. bila sam dobro raspoložena. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. krsta me nisu bolela. Njegova doza je . da primenjuje tople hidroterapije (kupke. Postalo mi je toplo. Ipak ostala je sluz.. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Deluje kao protivotrov kod svih trovanja.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). . Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . rezultati su bili fantastični. što je i urađeno . a tokom dana da pije protijevu vodu. negde u dubini.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V .Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. tri dana. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. Sedmi primer. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom.Zinaida Ivanovna. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno .1. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. .za zglobove nije dobro).kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze.

o d 3 do 6 . stabljika.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. Kroz nedelju dana može se po­ noviti. seme) ima jaka razređujuća svojstva. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. na ovaj način.5 sat dok se ne dobije kašica. budite oprezni. Na primer. jer može da izazove krvoproliće). 47 godina. da ne bude pasterizovano). koja će „uneti" peršun u organizam. možete se uvcriti kroz nedelju dve.Natalija Nikolajcvna. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. čak i na svakih pola sata. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu ." Upozorenje. Međutim u početku će se leda . da se pored zglobova i vezivnog tkiva. Uočeno je.se popiti sve odjednom. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. dobro čisti i pankreas. staviti na vatru i kuvati oko 1. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. lišće. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. 9 meseci i duže.to. Način prime/te.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. Terapiju ponavljati 3 dana. Osećate potrebu da sednete i posebno. što 221 . Zapamtite.. Primer. Da se soli veoma energično rastvaraju. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je.. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. skuvajte svinjske nožice. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. da istegnete leda.Pila sam lorber 5 puta . Simptomi toga su mlataranje zglobova. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Ne preporučuje se jesti druga jela.materija. pripremite od njih pihtije i druga jela. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. Preostaje da se reši problem. Moskva . Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje.

a to. alkohol. kao prašina na ogledalu. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. Ta „ a m a " . i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. seks. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. masti i 223 .mesu.n a j t e ž i je zadatak. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama .post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. koje guše životnu aktivnost ćelije. tj. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. dobrovoljno. sa svoje strane. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. da se mole i prinose žrtve.lepljiva sluz posebne vrste. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. koja se nagomilava u ćelijama. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja.nalaže na sebe post". Tim postupkom on je sebe izdigao. 1891) opisuje pojam .. Lekoviti cilj posta.. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. zauzeo glavno mesto u samom sebi. . Ukoliko se to ne radi svesno.bela lepljiva sluz. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post.. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. Sve navedene terapije čišćenja. razarajući postepeno organizam.) čini čoveka njihovim robom.zadržava" vodu i dehidrira. Njeno odstranjivanje iz organizma . Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. komfor itd.. da se uzdržavaju od hrane. kao i niz drugih materija. Zbog toga. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. ceo organizma gubi sposobnost da . njen iermentni i genetski aparat. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. odbacujući sve lažno i strano. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . taložeći se u svakoj ćeliji. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. treba smanjiti. to znači.. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. Sada znamo.. pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova..ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou.sluzi.

Naravno. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. pri čemu. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. Božični. kvalitetan i dug život. Prva faza je smekšavanje. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. Zatim promenite nozdrve. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. pamćenje. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. da živi zdrav. Terapija traje 5 minuta. Prema tome. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. Znači. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . vremenom. slabi vid. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). Petrov post i Velikogospojinski post. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. samo ne tim. Dakle.slično. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. sluha i naročito čula mirisa. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. 225 . U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. čulo mirisa. sluh. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. to neprijatno zvuči: glavobolja. Veliki post. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Sluz delimično izlazi. koji je opisao Bolotov . Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima.tako odab­ rati namirnice za ishranu. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Svaka religija ima svoje postove.

© Pupoljci bora. Odlično odgovara deci. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja.1 deo. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. koja čiste pluća od sluzi. Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. „Bolele su me uši.biće još bolje. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Pomaže kod napada kašlja. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Dobićete tečnost sličnu sirupu. 0 Anis (Anisum vulgare).2 dela. Maha rotundifolia) .1 deo. Plodovi a n i s a . 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). koren belog sleza (Althaea officinalis) . skoro da sam izgubila sluh. Može se malo zasladiti medom. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. Ona sadrži posebna eterična ulja. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. testenine sa maslom .2 dela. grad Doncck. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . 227 226 .1 deo.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. Manje poboljevam. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje.. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. Kao sredstva za iskašljavanje. Primer . list podbela (Tussilagofurfara). Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama.. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti.2 dela. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. © List bokvice (Plantago major). • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. Sada posle ispiranja ušiju. B. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . Sipati u manju šerpu. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti.5 delova.I. Hvala Vam". koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. nosom i grlom. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). © Cvetovi zove (Sambucus nigra). Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda.

• Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). ukoliko ste imali zatvore . stoje u tom uzrastu jak životni princip .Vranilova trava (list i stabljika) . Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Zbog toga. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. meso. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Ukus je gorak.1 deo. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Po ukusu kašica je malo slat­ ka. 229 . Kod osoba. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. koji je antagonist sluzi. Supenu kašiku smese sipati u termos. koja se brzo isparavaju. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. To je u vezi s tim. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. Zapamtite. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Sledećeg dana pri­ premiti nove.Sluzi". Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja.an­ tagonist sluzi.2 supene kašike pre jela. ostaviti da odstoji 4 sata. Odlično sredstvo za iskašljavanje.. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). list podbeia . poslastice. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Obavezno odstranite zatvore. P o d s e t n i k . Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme.2 dela. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Uzimati po 100 grama posle jela. Ima gorak ukus. koren belog sleza — 2 dela. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. © Rotkva (Raphanus sativus). Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. opor . Iscediti sok i uzimati s medom po 1. ne prelivati ih i ne cediti. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. © Kartop (Viburnum opulus). Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj.oboljenja pluća su njihova posledica. Upotrebljavati ih u toku dana. Ostatak melase baciti. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. povremeno mešajući. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). koji može da traje po 20-30 minuta.

jabuke. Preparati od jasike imaju protivupalno. na 20 minuta pre jela. Sto se tiče kore jasike.saliks). da se ona ne odvaja od klozetske šolje. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. da iz nje izlazi samo sluz. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. a listovi u maju-junu. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. radionuklcida i teških metala. Pesticidi. ispljuvavajući stalno sluz.početi od male doze. kao karbolova kiselina. manje toksična jedinjenja. Sada znamo. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. ali bez obzira na to. koje sadrže celulozu. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. sočivo (leća). Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. Jasika spada u porodicu vrba. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . izazivaju prevremeno starenje organizma.. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. utiču na aktivnost fermenata. preliti čašom ključale vode. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Zato ubijajući bakterije. antiseptičko de­ jstvo. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. jako izražena otrovna svojstva. Praksa je potvrdila.pesticida. odlično ubija mikroorganizme. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. pa se ustručavam da pijem. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. koju te bakterije stvaraju. ovas. 231 . Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. ona podstiče izbacivanje sluzi. lišće i kora sa mladih grana. d a j e to jak otrov. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. kukuruz. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom).Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. I što je najgore. Kažu. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. Govorila je. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. Ispostavlja se. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma.. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. Može se piti i čaj od kore jasike. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica.

Zapamtite. suva kajsija. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. Ukoliko kuvate meso. krompir s ljuskom. kuvana jaja (stroncij u m . neočišćena riža. da se pomoću 265 mililitara vode. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. crni luk. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. orasi. Boris Bolotov. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. napunjen surutkom. Ljusku ne bacati. orasi. ječam. Bolotov tvrdi.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. višnja. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. šargarepa. pasulj. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. bundeva (tikva). kajsije i kafa. već i nju 233 . govedina. tanko crevo). koji se sadrži u ljusci. podstiču čišćenje organizma od opisanih. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. da produkti životne aktivnosti bakterija. crna ribizla. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. teških metala i pesticida iz organizma. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. luk. šljiva. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. rotkva. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. .heljda. pri kuvanju prelazi u belance). oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). mladi kravlji sir. da se ne bi pojavile vinske mušice. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. nara. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. peršun. beli luk. Različiti odvari. cvekla. kosti. koštana srž. kupus. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). očišćenih od ljuske i razrezanih popola. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. sipati jednu čašu šećera. 232 veoma štetnih materija. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. koja prođe kroz bubrege. suvo grožđe. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. koji imaju purgativno. kljukva. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. suvih šljiva. na koje dospeju (želudac.

Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. proces sisanja nije doveden do kraja. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. u toku 2 nedelje. Oni koji su gladovali. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. kažiprstom. koji ima prijatan ukus. Ako je tečnost žuta. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. kiselina. aktivira se i reguliše razmena materija. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Dodati čašu šećera. Tečnost mora da bude bela kao mleko. pojačava se razmena gasova. Količina krvi. bez naprezanja. Ulje je u početku gusto. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. već i povećava količinu joda u organizmu . Ulje se sisa kao bombona. po­ sle čega ga treba ispljunuti. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti.ogledalo zdravlja. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. podjezične i podvilične. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. slobodno. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. povećava se za 3-4 puta. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. ili uveče pred spavanje. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. toksina. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. zatim tečno kao voda. bolje na gladan stomak. u trajanju od 15 do 20 minuta.staviti u vrećicu. Na taj način. i ne srne se gutati. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. kao da se doji. T. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. naročito kod ljudi sa više oboljenja. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik.

ona imaju malo energije.. Naći drveće koje .družite" sa njim.pluća. Postoji mnogo drugih čišćenja. Kao čovekov ..9 6 % ljudi su jasika i topola. ali na energetskom nivou. budite otvoreni s njim.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. zahvalite mu se. kao sa najboljim drugom. u breziku ženite. „vidi" ta energetska strujanja.. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. Veoma mali broj ljudi. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka).hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). a protiv glavobolje uz glavu". Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. Udvarajte mu se. koja mu je srodna. a ukoliko je obrnuto. koja idu od drveta prema čoveku. širine 2-5 milimetara. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . ener­ giju biljnog porekla. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka).metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. što će se blagotvorno pokazati na njemu. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara.. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja. Uz sve navedeno jedan kuriozitet .Upijači" energije za 9 4 .patogenu" energiju -životinjskog porekla. koja je srodna nama. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu.. tj. . tada stavljajte cepanice uz noge. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. medu njima je najjače gladovanje.. 3. Ako se noge grče. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . a za nas patogena. Gladovanje. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . takozvanih ekstrasensa. tada ima . MŠ).. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. a druga vrsta . Ne prilazite malom. Pri tom drveće prvo uzima . znači ono ima „upijajuća" svojstva. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica.upija" i .d a j e predaje. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . 2. na svakom koraku.lošu*' patogenu energiju.hraneća" svojstva. mada nekima prijaju breza. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru.mikroleptoni. i obrnuto. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću.daje" energiju. a takode ni bolesnom drveću.. bor i kesten. Prilazite velikom i lepom. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.izbacuje kroz vrh . Poklonite mu pažnju. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom).. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . a u jeloviku udavite". U prirodi. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku.

grad Energodar.. srčanim nervozama. kosa je postala blistavija. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. kao što se to desi­ lo jednoj ženi.." 239 . .. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. čišćenje organizma od crne . srce će mu biti radosnije". Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. i što ga više bude imao. neće znati za tugu. 1 . prislonivši na nju obraz... pre­ hlade.Nadežda Aleksejevna. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. Od tada je prošlo 17 godina. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare." Nije tajna. Možete oboleti.. 1990). da ona ne bi na tebe preskočila.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. godinu iznenada je počela da mi opada kosa. a kada . Mejliščev je izašao na ulicu. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. koji ih sprovode. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu.upijajućim" svojstvima. To se ispoljava kroz česte angine. Printer . Samo sam se na početku vrlo kratko šišala.Onaj ko ga ima uza se. J. artritis. leci od trovanja. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. izvučena iz organizma pacijenta. Moja frizerka. očvršćava stare.4.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu.. kao što je Anahoret rekla. K. broj 4. čije je korenje međusobno sraslo. a takode i kod hroničnih oboljenja. bolovima u jetri. prelaze bolesti pacijenta.. Navešćemo najprostiji. Dmitruk (časopis „Svet". Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . Primer—Recept za Dubravu M. i upalama..Ono produžuje život. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. koja boluje od astme. ali sam sve otrpela. opeko­ tinama i traumama. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. Ivanov.. osteohondrozom. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. 5. Nestalo je peruti. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. Na primer. što se ispoljava glavoboljom. želudačno-crevne poremećaje. svilenkasta. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). Na prisustvo ovog fakta.Tada mu se u glavi razbistrilo .patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . prelaska bolesti. ukazivao je P. Bolje bio tako neizdržljiv. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. jedna starija Iranka." 238 Uopšte. svraba glave.Pre više godina Mejliščev E. zlata. Od tada mu se bol nije pojavljivao.Kada sam imala 3 1 . gušavošću. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Strašno me je svrbelo i bolelo. Kada treba upotrebljavati .

Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. Opadanj kose . PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. Drugim recima. Kad se oslobodio nečistoća. U suprotnom. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. idu pogrešnim putem." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH.. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam.. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. koji ima boju sunca. Ali. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. svra i drugo. organizam je sam obnovio rast kose. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. dobija se gas­ tritis. i genije je paradoksov drug. ne mogu nastati patogeni procesi. 241 240 . Urin. a patogene ćelije za biljke u životinjske..najjači je čistač.mesto njene lokalizacije.. POLIPA. CISTOZNIH.. Ipak. Pri tome. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje.I iskustvo je sin velikih grešaka. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. MALIGNIH). tada ćete se osloboditi ti nečistoća. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Ako je organizam dobro oksidisan. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Životinjske ćelije. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. GLISTA. nasuprot tome. a prema tome i deo njegovih svojstava . M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . Osobe.

Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . Nisu me operisali zbog slabog srca.. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. samo gnoj.pojedinačnih i u grupi. brašno itd. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . grudi mažem suncokretovim uljem. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice.I . Izbegavala sam večere.N. U početku se cista smanjila za 2 puta. krupice. 243 . on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. biljke. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). najdostupnije preporuke. Do jula meseca ove godine (1993. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. grad Volgodonsk. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. decembra nije se pojavilo nijedanput. Nažalost. a jela sam 2 puta . a potom je više nisu našli.D. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. Nije me bolelo. ali se pojavilo mnogo ospi. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. Popiću pa šta bude. potkrepivši gaprimerima iz prakse. Lekar je savetovao operaciju. a ispod dojke je potekla kao potok... M. šargarepa i svež kupus . Samo se zaustavilo. prokuvanim u flaši. s ciljem profilakse i lečenja. U oktobru 1990.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. I evo ponovo cista.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. 76 godina.predveče i noću. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Do 1990. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Gla­ dovala sam 10 dana. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. dovezli su iz bolnice onkologa. Moja deca. kod mene su otkrili rak leve dojke.stvrdnuće. mahu­ narke. a takode biološku vrednost produkata ishrane. stavljenoj u posudu sa vodom. Dojka me mnogo svrbi.svaki drugi dan. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. Više se bojim. Htela sam da idem u bolnicu. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. a u 3 časa popodne ručak . Iz nje je počela da lije krv. . Prvi primer . Kada budemo razmatrali probavu hrane. Kao da se rast tumora zaustavio.salata sa posnim mesom. a ja živim kod njih. a od 1.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. Stavljala sam i preko dana. a na dojku sam stavljala obloge. I. Dva puta dnevno stavljam obloge ." Treći primer .. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. . Pila sam samo svezu vodu gutljajima.. Za oksidaciju organiz­ ma. .) nije bilo nikakvih promena. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . razmišljala sam. grad Ternovka. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. ali sleva. MŠ). Prestala sam da stavljam obloge. V. Nisam pristala. 242 Nisam gladovala. nisam ništa preduzimala. grad Gubkin.. voće. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem.ponovo povrće: cvekla. a zatim i krv. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje.Godine 1988. jer sam po ceo dan sama u kući. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim.

ali osećam veliku slabost. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Mnogo me bole zglobovi i kolena. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice.parazite. stopala. Prema tome. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu.mleko. N. zameniti ih kašama na vodi. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. koji se stalno rasprskavaju.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge.biljnih ćelija. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. raditi urinske klistire. a takode i kataraktu.samo slabe organizam. 3. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. meso) je idealna sredina za njihovo . tako treba postupiti u datim slučajevima . Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. Živcla je j o š 10 godina. Trula hrana (naročito belančevinasta . Ostalih dvanaest bolesnica. 2. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. 245 .uzgajanje".s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. pričao mi je o svo­ joj tašti. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja." Komentari i preporuke. Radi toga trebalo bi: 1. Više se kretati i češće pariti. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči.. ugrušaka i tome slično.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. zračenja. te sredine od kiselih postaju trule . S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže.aktivirati prirodni proces lečenja. Oksidišući.alkalne. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. brzo su se preselile „na drugi svet".Iz knjige Tajna napitka bogova A. I oporavila se. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. 4. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Hemoterapija. opera­ cija . Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. Prvi primer . koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . ne delujući na uzroke. samo po kući i po potrebi. Zapamtite. Malo se krećem. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. Češće primenjivati gladovanje ( 1 .3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. koji su izazvali tumor.

Maslenikov.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje .. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. ratni invalid. Još tačnije.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. nestao je polip u želucu. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro.Mihail Grigorjević. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. 247 . Šesti primer — A. Pij svoju mokraću. Četvrti primer . invalid I kategori­ je. kada se pije. grad Harkov. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu.sluzi i truleži u kojima one žive. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Tako sam sa noktom.Poslao mi g a j e Bondarenko: . Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. Treći primer . Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. N. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. Primena urina . Kroz 5 minuta sam ozdravio. setio sam se uri­ noterapije.. Nestao je dija­ betes.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". MŠ). iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. dočekao prošlo leto. srce bolje radi. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Više mi se to nije ponovilo. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. To se desilo u 2 časa noću (1988). Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . stomak m i j e mekši.Drugi printer . jezu) u stanju potpune samoće. koji ih je prouzrokovao. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. a izgleda da lečenje nisam završio. koji se klatio. bez lekova.." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo.nozodima". Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina.Jekatcrina Tihonovna.. a razslojio se tako. Svake godine nokat je tamnio sve više. da mi nije poznato na čemu se držao. Mislim da su mi proradila creva. Peti primer . On se obratio jednoj starici. Na to su čak ukazivali i naši preci. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). grad Gupkin.

da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. grad Voronjež.Valentina Nikolajevna. Malahova. To se posebno odnosi na žene. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo... Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. pa do koagulacije i sušenja. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana.Imala sam grip. grad Severodoneck.otuda izlečenje. Ubrzo su prešli na transfuziju. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. . vode­ nim rastvorima lekovitih trava. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. Sedmi primer .. ospe su skoro potpuno nestale. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". da ujutro nije mogla da ih otvori. Za vreme trudnoće.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. mokraćom. Mikroorganizmi. i protivupalnim sredst­ vima. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Mene su „lečili" i antibioticima.Nataša. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. Osim toga. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. već stoji čvrsto. 249 .zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. U zavisnosti od sastava tečnosti. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma." K o m e n t a r . Ispiranje špricom . Slučajno sam saznala za metode lečenja G. I sada se on ne klati. Posle završetka terapije ispiranja. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. . 17 godina. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. Ništa nije pomagalo.to je ispiranje vagine vodom. P. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . koja se koristi za ispiranje. Ne znam. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom.Kod kćerke su oči krmeljale tako. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Poluukuvan urin na suncu . i heparinom. želudac i creva su pro­ radili. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično." K o m e n t a r . Kod našeg mačka se pojavio lišaj. čak se i težina smanjila skoro do normale." 248 Osmi primer . Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama).

nepoznavanje rada . ostaje na svom mestu).. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. koja izaziva alkalisanje organizma. koje imaju koagulaciono. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. trave troskota. koriste se i druge smese.1/4. naravno. Gumenu krušku puniti više puta. I deo meda i I deo alkohola.do postizanja lekovitog efekta. kod upalnih oboljenja polnih organa. preživljenih stresova. kao i vlastita mokraća. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). Ona se može unositi kod erozija grlića materice.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . © Rastvor lapisa (nitrata srebra). bokvice. Na primer. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. oraha. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis).patogenim gljivicama. Dodati 40 grama kore hrasta. Na primer. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. Rok primene tih ispiranja .5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . lišće koprive (Urtica dioica). 251 250 . abortusi. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. ukoliko je tamo postojalo. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. Uzrok . koru hrasta (Ouercus robur). da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. A. Pripremiti 1. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. po 20 grama svakog. pa čak i mokraćne bešike. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Pored mokraće. Prema posmalranjima Rižova. N. kod 15 . za lečenje navedenih oboljenja. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). žalfije (Salvia officinalis).kvaliteta duše". cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. Napominje se.u k u v a n u do 1/2 .obilje psihičkih stega.

253 .) Ubedio sam je da produži lečenje. On je mnogo efikasni­ ji. koje je praktično teško nabaviti. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. Prisustvo fermenta urokinaze . Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu .lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom.nedostatak želje da trpi neudobnosti. . Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali.. ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. rekavši joj.. Oboljenja vagine i grlića materice . obloge (prvo običan urin. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. sve je počelo pre 12 go­ dina. Prisustvo kortizola u urinu ..Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija..Čudno. a ja kod vas nisam ništa našla. (Jedan od . Pre pola godine lekar je rekao. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Bolesnica M. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. antialergijske i antitoksičnc materije. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. mora da trpi bolove. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). već i zato što su. Drugi primer. erozija grlića materice. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da.kvaliteta duše" . Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. Evo nekoliko primera iz prakse.. 38 godina... K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Maslcnikov: ." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. Ta žena j e .jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana.rascvetale ruže".sposobnog da rastvara ugruške krvi. Prema njenim recima. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. dopunski aktivirala samu tečnost. A. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature.jake protivupalne (antiinnamatorne). U vašem kartonu ima svega mnogo. prost. prema njenim recima.ukuvanim). a zatim ukuvani). 2. N.. kako je sama lečila eroziju grlića materice. dostupan i efikasan.. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina.. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. 252 Prvi primer. dok se ne pojavi zdravo tkivo. 1.Jedna žena mije pričala.. pa je bolesnica izvadila tampon.. Kod vas je sve čisto. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). bolove. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . posle teških porođaja (preživljeni stres).

normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. Naprsnuće jajnika. neoplazme slične tumorima na materici. Moguća operacija. .K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .. ukuvan do 1/4 . 255 . Bolesnica I.. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt.. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. salpin­ gitis .pijenje urina.. /ironični parametritis. 18 godina. da decu neće moći rađati. Lekarska dijagnoza: . nije mogla da pije urin. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. Upala jajnika." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma .pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. nabubreo šav.. Veoma loše analize. P r i m e r . za koju su je pripremali. posle čega je otišla kod svog lekara. Rezultati: oseća se odlično. prvo svežim. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. marta 1990. Mlada žena. erozija se znatno smanjila. kao i pijenje urina ujutro. stavljanje obloga od svežeg. godine. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. Mlada žena. Način lečenja: preko noći . a dalje topao... kao i ispiranje špricom. godine uspešno je rodila sina. U aprilu 1990. Postoperativne upale . 20 godina.. upalnog procesa skoro da nema. koja daje samo privremeni efekat. strašno zapuštena erozija grlića materice. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. Potpuno se izlečila za nedelju dana. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. do 22. brzo otklonio upalu i bol. ostao je samo mali deo. Upaljen. koji dopunski razjeda bolna mesta. U težim slučajevima dodati gladovanje. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. Hitna operacija. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. 20 godina. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Samo što se udala. Zapuštena erozija materice. Prvi primer. a zatim ukuvanim urinom. moguća ponov­ na operacija . Stari. sama od sebe je otpala. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. Vrlo verovatno. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav.odstranjivanje drugog jajnika. koji bi na račun kortizola.. tumori u obliku kesica na kanalima materice. ispirati se.Moguć recidiv. stavljati obloge na šav.tamponi sa svežim urinom. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Tako se lečiia od 8. Drugi primer. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. Cis­ ta.piti urin. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. koji se sadrži u njemu. tamponi sa svežim. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. Spaljivanje je varvarska tera­ pija.ispiranje vlastitim svežim urinom. cista jajnika. ujutro .

nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički).kosa mi je porasla skoro do pojasa. kako sve raditi. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. o kojem sam svima govorila. Manje me je mučila mokraćna bešika. Upozorenje. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. Kosa mi je jako opadala. spontano me je treslo. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. nije se lo­ mila i nije opadala. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. da iz toga može nešto da se desi. Usuđujem se da tvrdim. Ipak se nešto promenilo. Ali. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. a j a k o sam želela. Nisam verovala. Nisam imala dece. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Nisu me bolela leda i bubrezi. mislim. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. U sve sam neograničeno poverovala. proročki san). da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. Tako da se ne bojim ćelavosti i. prema statistici. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. da sa mnom nešto nije u redu. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno.. Zatim je sve prestalo. da se to veselila duša mog mališana. Prvih dana za vreme lečenja. Najčudnije . da mogu da idem kući. Rodila sam tačno tog dana..K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Lečenje limunovim sokom svodi se na to. nego plodovi sa debelom korom. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. I tako dve nedelje svakoga dana. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. posle hernije mi je bila suva i odsećena. i pila sam celu godinu urin. Pri tom treba imati na umu. postala dva puta deblja i jača. Obećala mi je pomoć. 257 . U drugom slučaju tog efekta nije bilo. U stvari. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski).A r m s t r o n g Živa voda. Treći primer. Ubrzo posle toga. Nataša: „Imam 26 godina. Jer. rekli su mi. koji sadrže veću količinu soka. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Ero­ zija je prošla. nije mi bilo gore. Još me je lečila biopoljem. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. nečim neobjašnjivim. s mojom ličnošću. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. godine . Bila sam udata dve godine.

Autori tog metoda tvrde. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. Napominjem. 5 limunova. na osnovu iskustva. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. posebno za čoveka. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. koji imaju prepobuden životni princip . tj. tada treba privremeno prekinuti lečenje.. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. Uglavnom za ljude. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. Za vreme progresiranja bolesti. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. Taj broj se može povećati. što označava normalnu krizu ozdravljenja. Svakog narednog dana ta količina se povećava. pojave neke nenormalnosti u radu creva. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . i drugi . Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik.Žuči". pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. potrebnog za lečenje. na čemu se i završava lečenje. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. Praksa je pokazala. takva količina soka može se pokazati ogromnom. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. Sto se tiče količine soka. bez šećera. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. kao i produžiti sama kura lečenja.to je lečenje za vreme napada bolesti. Tako se.

Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. a upravo: potpuno mirovanje. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. tj. ne vidi se talog. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. pravilno se hraniti i izbegavati sve. koji ih je dotle mučio. ubrzo nestaje perut. a zatim se postepeno smanjuje.krize. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. kada se bolest ispolji. On odlično dezinfikuje i jača kožu. Eksperimenti su dokazali. pre odlaska na spavanje. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. daje izuzetne rezultate. On smekšava kožu ruku i lica. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. Kada se napad bolesti stiša i prođe. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. 260 261 . da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. vruće kupke). Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. čini nokte lepim i blistavim. Mnogi tvrde. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno.

biljke. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . jetru. S V E O Z A T V O R I M A .šta svaka žena treba da zna 4. Međutim ukoliko mi znamo. čitavi dijagnostički kompleksi. L U N A R N I Osnovi zdravija. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti.strahopoštovanje .lečenje i profilaksa 3. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E .opstipaclje kod ljudi 5. da bez čišćenja — n e m a izlečenja. Mahmut Šehić 3. upozna sa dostignućima savremene nauke.biosinleza. Sve to uliva poštovanje. Henrih Nikolajevič Užegov 6.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. U R I N O T E R A P I J A 5.reže: preporučuju neku seansu . Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi.srce. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. U pravu su bili drevni lekari. minerali. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . Kada se nade u bolnici. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. L E Č E N J E D I S A N J E M . T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Ž I V O T 9. t k a n i n e i d r u g e materije 8. P R O S T A T A 9.pije: rekli su ubadati . Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. posebne sobe.ubada: rekli su treba rezati .jer presađuju organe. L E Č E N J E K O R E N J E M . S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. Z D R A V L J E Ž E N E . T U M O R I . GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1.prihvata. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . pluća.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. Koristi se složena medicinska aparatura. čovek se sam sebi čini ništavnim. već po tri odjednom . Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam.metod a k a d e m i k a Butejka. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. koji su tvrdili. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. pa čak ne jedan organ. I S H R A N A I H R A N A 3. tada uvek možemo sami sebi pomoći. G L A V O B O L J A . G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. Pjatras Šibiijskis 262 . bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6.

P O B E D I L A S A M RAK. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4.Biblioteka Realni produžetak života. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Marijana Zjola MarkuS . L F . Rušelj Blavo Doktore. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. posavetujte. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful