GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

..čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. smekšavaju. hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 . VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. omotavaju... Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N . šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava ..

već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi.naučnu. do danas. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. a zatim se patologija širi dalje. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. Ž. U proteklom veku. CISTOZNIH. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. Nažalost. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. U prvom redu strada probavni trakt. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. MALIGNIH). posle tolikih saznanja. GLISTA. POLIPA. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. Zato je pravo zdravlje velika retkost. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. pri tom.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . a zatim i stručnu .Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom .

Nadežda Semjonova. Nažalost. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. Slušajući komentare lekara o toku bolesti.. pribegavaj lekovima i lekarima. Ukoliko to ne pomaže. posebno poglavlje o ishrani. Na kraju. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. pravi čuda. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . P.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. Meni. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. promeni ishranu. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. Ukoliko i to ne pomogne. a praktično su srasli s njom.sila" zavisi naše zdravlje. Oduševljava to. Stari mudraci su govorili . kao što je to slučaj sa svim profesijama. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora.razara ga kao atomska bomba. 11 . kao lekaru. praktično bez greške poznaje fiziologiju. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. promeni način života. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. iako nije lekar. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam .upoznaš je i zaljubiš se. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . probavnog trakta i daje praktične preporuke. iako su ta čuda samo deo prirode. što Genadij Malahov. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine.) umrla supruga od tumora na jetri. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. jer mi je u međuvremenu (1997. ali industrija lekova traži svoje žrtve. do kompleta knjiga G. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana.ako si oboleo.

Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. Tu su. a Duša se Čisti suzama. ipak. bogatstvo i. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . Rušelj Blavo. nepokretan. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. uvećavaju svoje vrline. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje.) koje sam preveo i prevodim. a ja do sada nisam imao. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. Predložene su mi još 2 terapije. postizao praktične rezultate i knjige. iznad koga nema ništa". koji su se žrtvovali na izdavanju teksta.. koje sam ranije napisao.kostolomca".ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. um se čisti znanjem. Užegov itd. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. 13 . zastarevale su. profesor. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". ali je i jedna bila dovoljna. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . brzo dostignu nivo Bude. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih .narodnih metoda lečenja. doktor medicinskih nauka. metoda itd. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . ljudi). Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi.otvaranjem očiju mudro­ sti. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). duže žive. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. a vratio sam se preporođen. U proleće 1998. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti.Neka svi.. Prošlo je 12 godina. koji su me godinama mučili. oko 20 dana. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin.

Shodno zavetu drevnih mudraca. um. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . a kod drugog ne.. uzimao sam samo znanja. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. 15 . Radeći na četvrtom tomu . treba pokloniti posebnu pažnju. već u tome.. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. bubrege. još nisam bio . Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). z a s t o j e kod jednog porodica srećna.razum (um) se čisti znanjem. osetljiv. jetru. stvara u njima školjke. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. što objašnjava sreću i nesreću čoveka. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . To je jedno od važnijih znanja da shvatite. koje stvaraju svest. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. i mnogo drugog. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. već i za dobrobit cele Vasione. koji posmatra svet pozitivnije. prekomerno je emocionalan. što postoji malo litera­ ture. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. Time postajete savršeno drugi čovek. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. a kod drugog ne. zašto jednom polazi sve za rukom. U tim školjkama odvijaju se procesi.spoljašnjih manifestacija života. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. patnje. preznojio se. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. Ispo­ stavlja se. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). Kao i većina ljudi. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija.i na tom se završava. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. koji poznaju taj metod.dozreo" za njega. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. s velikom snagom. sa krepkijim zdravljem. Stvar nije u tome. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. dubljim shvatanjem okoline. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. mislio sam. ja sam samo očistio telo vodom. upijam znanje od njih. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. a drugom ne. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. sprovodeći dalje profilaktične kure.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. odgladovao . Iako sam ih i ranije čitao. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. koji se posle izvesnog vremena.

atomi . Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada.. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. ali nam čak i životno iskustvo govori. prostor­ na . i nauka je to već dokazala. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. nazivaju se spoljašnje manifestacije života. a to. energetsko i ima svoju težinu. Mi ga vidimo.koriste se vakumski nivoi. funkcionišc kao trup. Energija svesti.iz elementarnih čestica. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi).ener­ getski centar. Kada to sebi razjasnimo. molekuli — iz atoma. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje.energija svesti" .ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. slabo i lako. ali ono ni za šta nije sposobno. sve dotle. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. telo leži. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . © Prema mogućnosti. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . odvojenu od tela. Svest i sve energije. skoro do vakumskog nivoa. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. Fizičko telo. ličnost. prožimajući fizičko telo . Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza.. nekontrolisano i bezosećajno. upravlja i održava ga. njegove komponente.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. ne osećamo da je razorno. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. . mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. da to ni izdaleka nije tako. koju ona za­ uzima u prostoru. da je sve materijalno čvrsto. Svest. atomska . čoveka. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. na primer. neizobličen hologram .Hnergija može biti: mehanička . sva polja imaju svoj . da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. Međutim u stvari je obrnuto. * Na fizičkom nivou pod . osećamo. *. u telu čoveka. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. postaćemo još mudriji. koje je pot­ puno izgubilo svest. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . dok se svest ne povrati u njega. objasnimo još više. pođemo još dalje. što mi ne vidimo.koristi se energija hemijskih veza. pokreće. elementarne čestice iz kvantova..j e d n o fizičko telo deluje na drugo. hemijska .gradi.koren" u vakumu.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela.koristi se energija atomskih veza.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije.energija kvantnog nivoa.

Višuddha čakra . da je svet . koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . Sahasrara čakra . 8. što u stvarnosti predstavlja čovek. 1000-dimenzionalne itd. Prema tome. S obzirom daje čovek .građenje". tada ćete videti.. koji se na­ lazi na temenu glave. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru..potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Prema drevnoindijskoj filozofiji. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). materije. nalazi se u predelu grkljana. pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. . vidljivi deo ćovečjeg bića. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. 19 .lotos sa šesnaest lepeza. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. neznatan je deo toga. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni .Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka.. čovek je već potpuno . Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj.5. tako i na neorganske (minerale.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom.četvorodimenzionalni nivo. • preko tih prostora uticati na druge objekte.. ili „koren". 9.. dok se ne pojave svi delovi tela. Manipura (10 lepeza). Adžna čakra . Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). 6. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. to je centar stvaranja prostora .centar uma. On ima dve lepeze.Savremcna nauka nam govori. širina... on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore.. 10 . prostore. 7. koji se prvi . visina i vreme). Slika 1. Prema tome.lotos sa hiljadu lepeza. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. Prema tome. čoveka počinje iz .Akaši.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke.višedimenzionalan prostor. dostupan fizičarima.

koja je pre toga izazvala oscilacije.tkivima čovečjeg organizma. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . radosne misli. čctverodimenzionalnog prostora. šaljući u Prostor. odvajanje živih bića i predmeta. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. što je . Zbog toga. ljuteći se.vreme".zajednička. Obrnu­ to. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg..Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane.pojedinačna" bića i predmete. svaka nam se prikazuje kao posebna. Proklinjuci nekoga u mislima.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). ali im je osnova .. uticati na sebe. Dejstvujući na nekoga. To izdaleka podseća na analogiju s planinama.polje uz­ roka". Znate li... počevši od vakumskog nivoa i „dublje".čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. Prvi zaključak.. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. odvajanje od svega drugog. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. Te energije se kreću. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri.. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". Otuda 21 .. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. U njima se prošlost. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. zašto se to dešava? Zbog toga.. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. predmete itd. predmetima pozitivne. kome je to namenjeno. formiraju za sebe neophodne ener­ gije. 20 .polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. konkretnim ljudima. Samo se misao slobodno kreće u tim . Pomoću namenski usmerene misli možemo . I obrnuto. Gledamo grupu planina. na druge i j o š m n o g o toga.zemlja . već 1 i na sva . to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu .zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. To dovodi do toga. počinje izdvajanje.. tugujući itd. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. Sistem ..Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. životinjama. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. što .. uravnoteženo i harmonizovano. Sada se mogu doneti važni zaključci. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. već praktično o svemu. u kojem se mi nalazimo. sadašnjost i budućnost nalaze u . vršeći neka d e j s t v a . mi razorno delujemo preko .polja uzroka" ne samo na toga. harmonizovanog stanja. Prema tome.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. a ..neti" sa vrpcom).Pančakarma" („Pet dejstava"). da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. krvotok. gladovanje.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi.Ajurveđa . da svaki čovek. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma.smekšavanje"). Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. To su bili pravi terapeuti . U tibetskoj varijanti Ajurvede . Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga .. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. bubrege i creva. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja.. u kojem se govori o tome.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . uzimanjem purgativa. klistiri.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". povraćanje. purgativi. Indijska nauka o zdravlju čoveka . u zavisnosti od stepena „čistoće". kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . lekovito znojcnje. koji su se svuda primenjivali. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. koju su želeli da postignu. klistiri.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. masaža uljem. Drevni tekstovi Ajurvede glase. u zavisnosti od klime i tradicija.. Lckari-ajurvedisti tvrde. čišćenje disajnih puteva. Slika 2. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju.. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. klistiranjem itd. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.narodni lekari.

.. Uzmimo. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. pritiskamo svaki deo stomaka. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. dok bol ne iščezne. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. Ukoliko se pojavi bol. Svi pravi lekari. Ukoliko nema bola. pijenjem ulja i limunovog soka. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja.neuspela čišćenja debelog creva. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. na primer. izlečenja od bolesti nema sve dotle. a učenje izopačeno.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali).. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). kao vibracionim čekićem. pravimo vibrirajuće pokrete. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. I. obrazlažući to time. široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja.smekšajte organizam". Zato. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . da bi se bolje opustili. jetre. da su epi­ demije kuge i kolere. bubrega itd. deo tela oko jetre. 30 31 . pokušavajući da prodremo dublje. kako pokazuje iskustvo. kako u prošlosti. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. tako i danas. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . Ležeći. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. tada.moguće. Po pravilu. d a j e briga o fizičkom telu grešna. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. kako je pokazala praksa. I.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. Zapamtite .banje i postovi. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Nehigijena. dok je pomoću terapija čišćenja .jednostav­ no i svima dostupno.

koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). daje zastojni. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. po etapama. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. bez žurbe. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. ne primenjujte ga. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. s određenim ciljem. jetra i žučna kesa. bronhije.poodmaklom stadijumu. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. želucu. Na taj način pritiskamo ceo stomak. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. Slika 3 . Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. * Čišćenje organizma je prirodan proces. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). Gajmorovi (maksilarni) sinusi. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. posebno ideomotornog. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. zglobovi i drugo. vezivno tkivo organizma. duboku masažu unutrašnjih organa. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. U tom slučaju. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. prilikom čišćenja. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . Znajte. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. bubrezi. tankom crevu i ponavljamo sve radnje.

jogistima. spolja ukrašenu blještavim slikama. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. * Profilaktički. a tako važnog organa čovečjeg organizma. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. koji se čisti samo spolja. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. takođe./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma.. suncu. Uzmite veliku tikvu. koje ga pune. U manuskriptu .. Obesite tikvu na granu drveta. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. „.čišćenja. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma.. a iznutra ostaje nečist.. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje.gladovanja. sa svim posledicama koje iz toga proistiću.klistir. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. ukoliko čovek želi da bude zdrav.. Zatim ispustite vodu iz svog tela. da voda prodre u sva vaša creva. da se sa njom izbaci sve. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. pravilna ishrana.. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. dovoljno fizičke aktivnosti. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . liči na grobnicu. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. Prema tome. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. Zato onaj. zagrejanom na 34 35 . sa lozom dužine čoveka." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. I vi ćete.. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu.. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. Drevnim mudracima. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Ukoliko se to ne uradi. nečisto i smrdljivo. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan.

Debelo crevo se završava otvorom anusa.žučna kesa. 4 . Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.bubrezi. 37 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra.slepo crevo (cecum). a kod sigme svega 3—4 centimetra. tu se nalazi i mišićna opna. 10 .mokraćna bešika. 3 . a u sigmi .uzlazni deo creva (colon ascendens). 3 . 5 .sigma (colon sigmoideum). 2 .pravo crevo (rektum). 4 .desna krivina creva.poprečno crevo (colon transverzum).Delovi debelog creva: 1 . Serozna opna prekriva debelo crevo spolja.5 milimetara.želudac. 5 . Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. 6 . Debljina zidova creva na svim delovima nije ista.leva krivina creva. Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. 8 . Njegovim početkom smatra se slepo crevo.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma. Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom.crvuljak (appendix). Slika 4.tanko crevo. Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 . Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. Pored ostalog. Ona stvara i luči sluz.jetra. U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. 6 . 2 . 36 Slika 5 . kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). 9 .pankreas (gušterača).

iznenadna glavobolja. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta). F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. pomešana sa hranom. Skupljajući se u naborima . apatija. skorela. mučnina u donjem delu stomaka. mračne misli. koja sadrži belančevine (me­ som. kroz debelo crevo .. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. prisilna i nedovoljna stolica . smanjenje ili gubitak apetita. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. testenine od fino mlevenog brašna. aminokiseline.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). To je očigledan slučaj zatvora. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). od tog „taloga" pri nedostatku vode . disanje sa zadahom iz usta. Kako u prvom. čak i pri regularnoj stolici.tipični su simptomi zatvora.džepovima (divertikulama) debelog creva.crevna autointoksikacija". semenog mehura.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. pospanost. mlekom). većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. elektroliti. glu­ koza i vitamini. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Tu se resorbuje do 9 5 % vode. 39 . kobasicama. ta pojava se svrstava u zatvor. tako i u drugom slučaju. sirom. gotovo skamenjena masa. Ali. prema njihovoj važnosti i značaju. prostate. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije.dužine 5 metara.. obilno dodavanje masti i šećera). lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. koje proizvode bakterije crevne šupljine. Jezik prekriven skramom. a kod žena . Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. nadimanje stomaka. jajima. nesvestica. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije.talog". za 4-5 sati. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. razdražljivost..Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. bolovi i krčanje u stomaku.2 metra.

Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . mlečne kaše. bojeći se primedbi. mlad kravlji sir sa šećerom. iz straha da mu to neće dozvoliti. polne organe itd. postepeno. prema recima doktora Amosova. pogotovo ujutro. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. zeleni i voća i treći." Organizam se truje polako. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. dok vas bolest ne pritera uza zid. drugi. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. bubrege. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. pri mokrenju. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. niko ne može da isplati. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Naravno! Snaga i danak navikama. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. izda menicu. koje treba da se izbacuju iz organizma. Takode. kada vam lekar. Zidovi creva podsećaju na svod peći. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. na trovanje se privikava od detinjstva. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. peristaltika creva ne postoji.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. Zvoni za odmor. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. ali dete to opet trpi. koje su oni isekli. Ukoliko vam posle toga. deformiše. od kojih pati čovečanstvo.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali.. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. suzdržavajući se. nedovoljno aktivan način života. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. mokraća bude tamna. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. pite sa mesom. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Ono se rasteže. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. avaj. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. trujući najbliže organe: jetru. cirkulišući po ćelom organizmu. koju. kao i fekalije. To traje sve dotle. ishrana raiinisanom. a nužda i dalje daje svoje simptome. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. Zbog trovanja zidova debelog creva. . Ovog puta. sirnice. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. svoje voljene peljmene. sadrži strani materijal. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. stvrd­ nute kao kamen. vrlo često i okamenjen. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. štiteći svoje navike u ishrani. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. pretežno masnom hranom sa malo povrća. gliste.

kao i fermenti za varenje hrane. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). Drugim recima. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Trudnoća. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. Prema podacima Koande. posebno u drugoj polovini. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. lošiji uspeh u školi itd.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava." U zrelom dobu: jutarnja žurba. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . B12 i vitamin K. koji odgovaraju za tu funkciju. jer razlazu hranljive materije na isti način. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. sintetišu acetilholin. hormone i druge hranljive materije. fermentativno dejstvo. ostale tegobe (bolove) u glavi. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. enzime. nikotinsku i folnu kiselinu. B2. B6. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. Dete čak i ne primećuje. aminokiseline. a osećaj nužde slabi. To se posebno odnosi na žene. Na primer. neodgovarajući toalet. a stimulišu i naš imunološki sistem.. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. takode podstiče zatvor. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. pantotensku. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. bez obzira na loše varenje. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. biotin. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. Upravo ti i drugi mikrobi imaju.opstipacijama. takođe. podstiču unošenje gvozda u organizam. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. alkohol i druge materije. Po pravilu. 42 43 . česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I .

spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. ovde je prikazan lanac patologije . U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. imaju antikancerogeni efekat. proces se odugovlači.skleroza. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica. deo hrane truli.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. koji imaju ulogu tehničkog nadzora." Prema tome.beli rak". Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. Klijajući. Plesan. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva.januar 1985): „U Matenadarani . po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. Uzrok raka kod čoveka. tj. tj. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. tj. gde se kao uzrok tumora navodi plesan. već plesni. koja napa­ da zglobove. Mhitara Geracija. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. artritis i rak. koji se normalno hrane. teoretičar i praktičar. Deponovani delovi produkata hrane. prema mom mišljenju.skleroza. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja. a savremeni lekari . d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. životinja i ptica do 44 danas nije poznat.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. koji uništava vitamine grupe B.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. Sta povodom toga kaže Arakeljan S.. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. kao i avitaminoze A. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis.. Međutim.. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. Prolazi vreme. To mogu biti delovi krvnih sudova. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). je stvaranje crnih naslaga na zubima. klija seme koje se usisava u krv. Kod većine ljudi. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. pojačavaju imunitet. . . nazivaju se „crnim r a k o m " . koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine".Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti .. u vidu prerađevina. U vezi s tim. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. magistar bioloških nauka. protiv kojeg nema zaštite. U plesni. 1 .čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . To su jermenski lekari nazvali .. Godine 1982. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom.postoje dela srednjovekovnih lekara. A. koja se razvija. kao na primer. oslabljenim mestima u organizmu.

korišćenjem purgativa itd. koji pri disanju izlazi iz usta. koriste dezodorans itd. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). jaja. nedostatkom neophodne prirodne hrane. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. Ne uzimati hranu dva. kuvane i rafinirane hrane. kakao. čokolada. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. ispiraju usta.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. . te naslage nestaćc same od sebe.. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. beli hleb.normalizuje creva. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. kravlje mleko.da se rastereti sistem za čišćenje. neprijatnom zadahu. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. naročito antibiotika.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. Upotreba lekova. S. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. može se suditi po teškom. jer: . a uzrok treba tražiti na drugoj strani. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. remeti i uništava našu mikro­ floru. Međutim. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. . beli šećer. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. kolači i torte. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . koja omogućava 47 46 . avitaminozom vitamina A. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. slatkiši.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. tri ili više puta (prema G. što naš organizam čini sposobnijim za život. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. To su sve vrste mesa. stvaranjem .ni/ma vitaminom A ili karotinom. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. To je prvi i najvažniji postupak. koje sintetišu mikrobi: .normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva.

svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. a u nekim slučajevima i više. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu.veziv­ no tkivo.pluća. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri.krv.masno tkivo. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. Najprostiji. 7 . treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. mladima . Međutim. gojaznim . 9 . 8 . 49 . Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Starci­ ma prija topla kupka. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. a svima ostalim vlažna sauna. što znači ispiranje).jetra.vlažna sauna. a zatim tuširanje top­ lom vodom. 1 1 . 4 . u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.da se nečistoće i toksini. koje zagreva ceo organizam. Prema učenju prirodnjaka.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . ma gde da su nataloženi.č e o n i sinusi. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. 3 .s u z n i kanal. možete preći na čišćenje debelog creva.s l u š n i kanal: 1 3 . kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. 2 . Njima se preporučuje lagano trčanje. 1 2 . 5 . 6 .ženski polni organi.u s n a d u p l j a i jezik. pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje.debelo crevo. Organizam se može smekšavati na razne načine. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.bubrezi. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom.koža. 1 0 .suva sauna. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu.

ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . da nije mogla da uzleti. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome. što je pojela. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. voća ili jagoda. 2 .oboljenja jetre . b . O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . jabukovo sirce. 51 . Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode.3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. 4 . Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. ona se osetila lakšom i uzletela je.oboljenja prostate. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. 5 .oboljenja želuca. ishranu i drugi. periodičnosti).stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. kako smatra većina au­ tora čišćenja. Postoji priča o tome. lečenje. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. 3 . treba da bude blago kisela. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina.v e . dozi. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. Čžudši. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. Ukoliko nemate navedenih sokova. 1 . Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. ispi­ ranje. Zatamnjena mcsta na slici su taloži.zdravo debelo crevo. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Kao os­ nova uzima se voda. koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. 6 . U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen.oboljenja mokraćne bešike.). da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. izašlo je napolje. © Unutrašnja sredina u crevima.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi.oboljenja bubrega. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. proterivanje.oboljenja pankreasa (gušterače). Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd.

Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. Na primer. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. deluju na mikrofloru. Pripremanje vode od belog luka. da takav klistir odlično čisti.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . a parni . To ići u toalet. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. rusa -Chelidonium ma/us i slične). Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode.20-30 grama. Uzeti 1-3 režnja belog luka.75-100 mililitara. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . pri smanjenoj kiselosti . Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C.. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. neparni k l i s t i r . Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). sve dobro izmešati. Smatra se.kiseli" klistiri (2 litra vode. Klistir usavršen na taj način. kuhinjska so . Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju .soda bikarbona N a 2 C O } . soda bikarbona 15-20 grama). u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. E.20-30 grama. U vezi s tim E.„kiseli".. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode.„alkalni".sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. obrnuto. 52 53 . ne dirajući onu koja je potrebna: . Pripremiti 2 litra surutke. podstiče čišćenje kože. Na primer. kuhinjska so .. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. .50-75 mililitara. Ukoliko se rade uveče. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica.talog". To se objašnjava time. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. © O temperaturi tečnosti za ispiranje. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. rusa je dobro suši.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). a pri normalnoj . Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. isitniti i preliti čašom ključale vode.

. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma.otkiseljavanja". tako i urin zdravih ljudi. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. ali i peristaltike. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. ptica. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. posebno dece starosti do jedne godine.. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4.nekima je on potreban više. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. ali se zato stvaraju nove . Osim toga. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe.. vitamina i drugog. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". drugima manje. Naprotiv. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici.neorganske. već i do odvajanja taloga. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). leće se hemoroidi. tj. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. ne dirajući to što je potrebno i korisno. a hormoni.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). Kod mnogih životinja. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. jer iz vas može izaći toliko . paraproktitis..blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. obnavljanje sluzokože creva. On je idealan prema svim parametrima. a proizvodi je sam organizam. Takva idealna materija postoji u prirodi. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. posebno vlastiti. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. polipoza. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. To dovodi ne samo do . Ona poprima superstrukturu. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. na primer. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. tj. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . © Urin ima pH kiselu sredinu.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. To je njegovo . vlastitog ili od ukućana. kolitis.

izazivajući bolove.5 metra iznad poda. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. Ukoliko se gadite urina.obični irigator (gumenu krušku). Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. koja je „zasela" u bubrezima. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. Da se to ne bi dogodilo. Ubrzo će se formirati novo. Pri tome dišite polako. naročito nosna du­ plja. Jačaju mišići u predelu prepona. uzmite litar urina. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. na primer. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. ukuvani urin će u početku izazivati bol. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. i ugrožava njihovu životnu aktivnost. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). heksaedarske prizme.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Istrpite. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). sličan bolu kod opekotina. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . zatvorite je). Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. ravno57 . Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. na zidovima mokraćne bešike. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. koja se javlja kod takvog klistiranja. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). povlačeći za sobom sluz. pankreasu (gušterači). Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. koja se nalazi ispred začepljenja. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. u polnim organima itd. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. u što se možete sami uveriti. gnojnog kolitisa. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Predostrožnosti su neznatne. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju.

a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Ukoliko se pojave komplikacije. Posle toga možete da se podignete i prošetate. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva.m e m o . a zatim dozu smanjite. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. Pri tom možete uvlačiti i stomak. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. ostavivši patologiju . Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). Kada se očisti debelo crevo u njega se. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. s t o j e debelo crevo čistije. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. lako i slobodno.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. ali duboko stomakom . što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. Kada osetite potrebu za nuždom . U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. ili. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti.idite u toalet. one su rede. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. organizam zna kada ga treba ispustiti. U suprotnom. Uradite 2—4 takva klistira. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. treće . jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 .jednom nedeljno. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. četvrte . Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo.6 % ( 2 . ne povećavajte dozu.radite svakoga dana tokom nedelje. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. postupajući prema ! 59 58 .svaki treći dan. kao i u januaru-februaru. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. a zatim. Zato se ne uznemiravajte.svaki četvrti dan i pete . već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. ležite na leda i podignite karlicu.

Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). pomoću špricaljke. namagnetisana voda. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). Rezultat tera­ pije je da se supstanca. Zato probajte. ovčjeg ekskrementa. Po pravilu. gubitak snage. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. Posle unošenja smese odležati. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. Prva smesa: mleko (100 grama). bolovi u slabinama. kao korena organizma je veo­ ma širok. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. Autor knjige ih je isprobao na sebi. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. kada je hladno i suvo vreme. 61 .^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). kukovima. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Treća smesa: osnova kao kod prve. tj. sakrumu (krstima). zimogrožljivost. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. naročito za vreme hladnog. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. svaka na svoj način deluju na organizam. suvoća i perutanje kože. Ukoliko imate takve ili slične simptome. Sve te pojedinosti. perutajućom kožom. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. njima je uvek hladno. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. gubitak semena. mršavljenje. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. a hladnoća toplotom. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi.protiv zatvora. pretopljeni maslac (20 grama) . smanjuju sluz ili žuč. suvog godišnjeg doba. zatvori ili ovčji ekskrement. Po pravilu. Prema tome. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. upija i neutralise. To pojačava dejstvo prve smese. smekšavaju ga.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. uneti u anus.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. isušivanja i dehidracije organizma. laka i u vidu ko­ basice. da biste se postepeno oslobodili tih muka. odnosno aleve paprike. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . birajte najbolje za sebe i lečite se. produžene menstruacije.uputstvu kao sa običnim urinom.

a ne kroz anus. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. prema vašem mišljenju. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. kao stoje ušla. a zatim. to jest čim krene prvi ekskrement. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. a zatim i tečne. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. kao što pokazuje praksa. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. ne pijući vodu. 62 . Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. Kada budete zadovoljni rezultatom. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. a zatim se vratiti u toalet. prostim tokom. Ispi­ ranje. Posle prve porcije nečistoća. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . nastaviti sa vežbanjem.Pošto ste očistili debelo crevo. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. u izuzetnim slučajevima nešto više. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. prekinite terapiju. Savet.označava „postupak školjke". traje sat do sat i po. © Odmah uradite propisane vežbe. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. Čim sifon bude zadejstvovan.Šank Prakšalanu. Voda mora biti zasoljena. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. ostalo se dešava automatski. prolazi kroz želudac. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. treba ponoviti vežbe. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. koja ima formu ekskrementa. slede druge. osušiti ga i namazati uljem. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). mekše. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. koji se može lako sprečiti. Posle toga treba ići u toalet. Voda. irigatora ili prema Jokeru. progutana kroz usta. Ukoliko nema očekivanih rezultata.

vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. Kada ste zauzeli položaj. Početni položaj je isti. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta.i potpuno ispra/niti želudac. raširite stopala približno na 30 centimetara..Kobra". Prva vezba Početni položaj: stojeći. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti).Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. kukovi os­ taju iznad zemlje. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. (iledajte u vrhove prstiju. Vežba treba da traje 10 sekundi. tj. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. stojeći s rastavljenim stopalima. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. Zatim okreni­ te telo. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. naklonite se na desnu stra­ nu. Ispravite leda i dišite normalno. to jest napravite 8 naklona. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . što traje oko 10 sekundi. Prema tome. dlanove okrenite nagore. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . prepletite prste ruku. Slika 9. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu... naizmenično udes­ no i ulevo. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela.

Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. iako je dostupna svakome. kada se voda potpuno zadržava u želucu. koja su rastavljena oko 30 centimetara. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Pri tom. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. što kod vas izaziva mučninu. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Varijanta četvrte vežbe. tj. a ne pod stražnjicu. koja je dospela do kraja tankog creva. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces.noge (tj. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. U najnepovoljnijem slučaju. Ili ništa ne raditi. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. na primer. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Šake položite na kolena. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. Početni položaj: O Čučnite. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. ne pijući vodu. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Četvrta vezba Vodu. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. a telo je blago povijeno unazad. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. 67 . Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak.

dobar san. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . pre prvog jela. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. voće i sveže povrće. ali bez bibera kao prilog. posebno pankreas (gušterača). povezane sa probavnim traktom. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija.. stiskajući gumenu cevčicu prstima. Prema tome. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. koji pate od zatvora. jer ćete produžiti da . Lekari Lonavli (prirodnjaci . Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. Ne uzimajte nikakvu tečnost. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. zrna pirinča treba da se tope u ustima. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). budite kreativni. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Ljudi.sveže iscedene sokove. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. ili kao što sam ja činio .i druge žlezde. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). da idete u toa­ let. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). izbegavajući svaku prekomernost i meso. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. 68 69 . Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. tj.) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. ovsem itd.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). nestanak ospi sa lica i tela. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). posredstvom visoke osmozne aktivnosti. tj. ali samo sa 6 čaša vode.laramle" sifon. čak ni čistu vodu. Ekstrement će biti zlatast. žut i bez mirisa. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva. kao kod dojenčadi. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. Pri tome se okrepljuje jetra . S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. To je najbolje prevaspitavanje creva. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. Pored toga. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom.

Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. S. 70 71 . da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše.3 grama.gladovanje. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: .pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. razmeštena u pankreasu. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Po svoj prilici. Sličnu salatu izmislio je i naš V. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. primorava mršave ljude da se goje. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). a ugojene da mršave. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak..Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Ukoliko se osećate loše. Međutim. Prvo jelo posle tog gladovanja . U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. dizenterije." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. proliva. Šank Prakšalana je izvrsna. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo.talog" iz organizma. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. Unca je jednaka 28. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. Mihajlov. shodno tome. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Langerhansova ostrvca. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi.. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva .

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

lcči oboljenja jetre i slezine. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Slika 10 . Vežba odstranjuje zatvor. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. savivši je u kolenu. grudnog koša i ruku. 9. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. Vežbu vežbajte polako. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. 12. a leci i h r o n i e n e zatvore. Odvežbajte vežbu na obe strane. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. gledajte napred. Desna noga ostaje ispružena. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Podignite glavu. ne savijajući je u kolenu.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. 78 79 . 10. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Telo se pri tom okreće na obe strane. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. zabacujući ih unazad. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. //. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. imitirajući pokrete boksera. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Ponovite vežbu na drugu stranu. Zatim spustite ruke nadole. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Zato ovu asanu treba da vežba svako. sastavite noge. Ova asana je vrlo važna. Po­ dignite jednu nogu uvis. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. pa udes­ no.

Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. Ova asana je veoma važna.I J. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. pri udi­ sanju isturite stomak. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. otklanja zatvor. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. 3. kao pri trčanju u mestu. ili je fizički slab i bolestan. usna i 81 80 . na jednom mestu. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. tonzilitis. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. Vežba se izvodi bešumno.3 i 14. kao fudbalsku loptu. na vrhovima prstiju. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Ta vežba je dragoceno sredstvo. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. Posle svake vežbe dobro se odmorite. 7. pokreće unazad i unapred. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. Vežba pročišćava krv. Svi bolovi kod čoveka nestaju. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. Ko nema dovoljno vremena. Na taj način. 8 i 14. Prednji zid stomaka se. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. Ona istovremeno leci polipe. Nikada to ne radite brzo. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. ukoliko se redovno vežba ova vežba. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. izbegavajte zamore. sastavite noge i isturite grudi. jača mišiće trbušne prese. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. pluća i želudac. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. Ona smanjuje obim stomaka. a ne na podu. koje stimuliše rad mozga. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. pri tom. a ramena da ostanu nepokretna. 14. U početku trčite polako. pošto to slabi mozak. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Ipak. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. navešću način disanja. čisti seme i otklanja noćne polucije. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. treba da se ograniči na asane 1. a zatim brzo. jača mišiće nogu. njegova pluća i srce se okrepljuju. ali lagano i duboko. Blagotvorno utiče na mozak. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. dodirujući pri tom petama stražnjicu.

kala. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. bajatu. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. 13. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. U. 7. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. hladnu i tešku hranu. 4. lepotu i dug život. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. 3.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. pak. To će vam obezbediti zdravlje. 6. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. koji su godinama zagorčavali ljudima život. energiju. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. 14. N e m a vežbi . Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. ako vam se ne jede. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. 5. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. kao i oboljenja srca. razdražljivi i deprimirani. čak i hronični bolesnici. na obali mora ili reke. kijavicu. sreću i dug život! 9. aslmu. Vežbajte. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. sreću i dugovečnost. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. Jedite redovno. prekuvanu.očna oboljenja. Ne jedite noću i ne spavajte danju. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. kao što su: čaj. 12. kao i kilu i apendicit. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. Bore iščezavaju. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. vruću. kašalj. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. Jedite samo kada ste radosni. Ne jedite. da li da idete u toalet . jesti ili ne . 2. oslobođeni teških mi­ sli. masira­ jući istovremeno rukom stomak. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). 82 83 .idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. da bi ste obezbedili zdrave zube. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. 10. duvan. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. 8. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. u krajnjem slučaju. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. To izaziva zat­ vore.nema jela! To treba da vam postane deviza. Ukoliko se dvoumite. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Stimulatori.

posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). U narodnoj medicini mlečni sok. žutice). 84 85 . U našem klubu . M. Pored loga. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. Najpre nekoliko reči o rusi. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. katara želuca i creva.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. već. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. dve. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. Amineva. Kod mene je došla starija žena. proliva. Kako se to radi. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom.jednu. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. posle čega se pravi pauza od 15 dana. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. vitiliga.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. ispod pazuha. poremećaja u varenju hrane. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. delujući na uzroke oboljenja. On se sastoji u primeni trave ruse. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. to ukazuje na stvaranje polipa. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Druga kura sa istom količinom vode. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Ubrati svezu biljku. koliko je potrebno kašika soka.. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A.stabljika sa lišćem). purgativi ne samo da ne lece čoveka.

Taj kvasac. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. Broj kura. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Posle treće kure. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. Dakle. ispod pazuha itd. ali ne više od 4 uzastopno. prema ličnom osećanju. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda.takode. izašao komadić mesa (polip). Krasi je zadivljujuće sveže lice i.ista kao prethodne dve. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. tj. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. Ova pojava je prirodna. 87 . ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku).) Nestanak visećih mladeža na vratu. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. .U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. /// kura . kao agresor. Posle toga pauzirati 15-20 dana. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. traje 10-20 dana. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Posle toga pauza 15-20 dana.. zajedno sa vodom. takode. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac..leti kao balerina". odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. podignite karlicu. 30 grama maslaca). kao što sama kaže. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure.otkidanja". a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. // kura . postupak primene ruse je sledeći: / kura .

neobrađene prekrupe. Crevna mikroflora . Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. Prema podacima mnogih proktologa. verovatno. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). voće. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. Na taj način. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. Kuvane namirnice. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. kod mene je sve u redu. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. orahe ili lešnik. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu.prekrupe i drugo. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. naročito ako se ne očistite. pokazujući spoljašnje simp­ tome. obrnuto. ukoliko se posle toga pravilno hranite. Kuvana i rafinisana hrana. tj. koja je pogodna za vrenje i truljenje. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Amineva. podstiče naglu promenu mikro­ flore. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu.Promenite svakodnevnu ishranu. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. belančevine i šećer. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. Šank Prakšalana. klistirate prema Vokeru. Ovo poglavlje će vam. M. Pored toga. salate. neobrane hrane . pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. Razmislite o tome trezveno. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. moguće da uopšte ne dođe do promene. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. takođe. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. proklijala zrna. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. Pri tom ste sigur­ no pomislili .evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. 89 . nepravilno kombinovana.ovo važi za druge.

a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. smućkane kaše. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). kruške. monomernu masu.jednostavno stežu. * Polipi . fida. gubitak apetita. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. bolovi i krčanje u stomaku. buljoni. bron­ hijalna astma. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. iznenadna glavobolja. poslastičarski kolači. smrad pri disanju. Prema tome. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. Da do toga ne bi došlo. mučnina u donjem delu sto­ maka. glositis (upala jezika).javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. mladi kravlji sir. turšija (kiseline).Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. ospe na koži. upala zglobova (artritisi). prouzrokuje nepotrebno naprezanje. ta masa bitno otežava akt đefekacije. apatija. divlja trešnja. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. beli šećer. mleko. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). stvaranje gnojnih rana) . razdražljivost. ribe. koja se. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. gingivitis. koji. beli dvopek . neprijatan zadah iz tela. adenopatija. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. nasilna . Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića)..signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha.stvaraju ekskrementno kamenje. dehidrirajući u debelom crevu. kupina. supe. pretvara u tvrdi ekskrement. oboljenja jetre. a zatim tečniji. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. dunja . koje izaziva pukotine na anusu itd. angina. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. naduvenost stomaka. 91 90 . jedite više salate. jak čaj. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). mračne misli. beli hleb. Borovnica. Odustanite privremeno od te namirnice. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama..ekskrementne čepove". počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. pospanost. torte. neobrane prekrupe. zatvorenost. sto­ matitis. Nagomilavajući se u takozvane . To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. rinitis. jaja. ka­ kao. zubobolja.nedovoljna stolica. sirevi. kafa. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. groznica (herpes).

Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Hra­ nite se pravilno.kapsulirala" je u sebi mnogo toga.5 do 2 kilograma. osnovno što treba znati o debelom crevu. oblika kobasice. uko­ liko se pravilno hranite. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Sva venska krv iz creva.usmerena nadole i unazad. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. mlaz ne srne biti jak. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste.. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. Kada očistite debelo crevo. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. Ona je meke konzistencije. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. u principu. Izuzetak je njena zadnja . bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. 93 92 . Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. i donja .Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Treba koristiti prohladnu vodu.gornja površina. prolazi kroz jetru. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. treba pristupiti čišćenju je­ tre. da ne iritira. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. oni koji žure padaju. osim završnog dela debelog cre­ va. To je. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja .ispupčena. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom.

U njoj se vrše specifične. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. želuca. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Ona se stvara samo tu. minerala. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. Jetrina arterija dostavlja krv. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. treba imati na umu. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . za krvotok i razmenu materija. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. srca i drugih organa. 95 . koja se vrši u slezini i krvotoku. već i po zapremini. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. a izlučuju je bubrezi. pigmenata. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. budući da je vezana za di­ jafragmu. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. slezine.Jetra je nepokretan organ. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. bogatu kiseonikom. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem.u desni. belančevina. ne samo po dužini. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. Razmena ugljenika. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. skatol. Prema nekim podacima. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. Osim toga. kao konačni proizvod razmene belančevina. masti. vode. enzimske i izlučujuće funkcije. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. što ona počinje i završava se kapilarima. koji su odslužili svoj vek). Krv. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre.kroz jetrinu arteriju. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. Uporedo s tim. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. (tara živinog stuba. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima.5 litar) krvi. a iz debelog creva . Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. koji određuje funkciju je­ tre. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. zaštitne i neutrališuće.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Tako. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. Tako se. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje.

dolazi do izvodnog kanala žučne kese. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). potrebna za žučnu sekreciju. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. nagomilavajući se u krvi. • masti-3. • žučna kiselina . izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. a dužina 2-6 centimetara.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. 1 % .4 . Evo sadržaja žuči: • v o d a . smestiti do 200 mililitara tečnosti. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. • holesterin . štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. 97 . Miris je posebno aromatičan. čiji je prečnik 4 milimetra. čas u drugom smeru.0. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. pregrevanju organizma. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. bez oštećenja. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. • mucin i pigmenti . • minerali-0. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. takode. reakcija žuči je slabo alkalna. pojačavajući njegovu peristaltiku. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. On je. Žuč je sekret jetrenih ćelija. stvara se na račun disanja tkiva jetre. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. a naročito masti u hrani.7%. a njegova dužina 3-7 centimetara. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature.1%. Energija. Međutim.8%. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom.5-2 centimetra u prečniku. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. Žuč iz jetre kroz žučne kanale.6% i niz drugih materija.o k o 84%. Žuč se stvara neprekidno. Smanjuje se pri gladovanju.

u obliku grane crni pigmentni kamenčići. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Holesterin . pri različitim povredama. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. kao i mikroorganizama. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. One se stvaraju u jetri iz holesterina. On se. Žučni pigmenti. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost.materija potrebna organizmu. u osnovi.7%. uglavnom. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. Prema materijalima sa obdukcija B. Osim toga. uglavnom iz creva.trbušnim disanjem. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. takode. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. Kladinskog N. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Prema podacima Pavlova I. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. Bruna. N. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi .jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . koncentrovana žuč. stvara iz hemoglobina krvi. odakle su izašli i usled čega su nastali. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). U jetri.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. bodlji­ kavi. grimizni kamen). koji su prodrli u žučnu kesu. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci.. a takode. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. P. koja ulazi u sastav ćelija organizma.

sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. kao i smanjenje zaštitnih koloida . kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu.žučnih kiselina i zastoj žuči. Nemaju holesterina. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. ni arterije. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. Duž granica između segmenata. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. Prema tome. velike kombinovane. Otuda se može zaključiti. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. po pravilu. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. Dokazano je. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. i zemljani pigmentni kamenac. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . plivaju na vodi. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. vezan za zastoj žuči. 101 .talože se. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. a zatim zajednički jetreni kanal. a njih je četiri.peska. lomljivi i raznovrsnog oblika. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. lagani. imaju belančevinastu osnovu. okrugao oblik. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. ni vene portnog sistema. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. da bi se očistila jetra. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. žučne pigmente i krečnjak. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). spajajući se. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. koje su prošle kroz termičku obradu. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. Boja im je bela. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. glatku površinu. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. vezan za proces hemolize. Oni su meki. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. mnogo­ brojni. ne prolaze ni žučni putevi.

kojim se prenose hranljive materije iz creva. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije.).Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). takode. debelog creva. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. mogu lakše da se talože. kreč itd. kao stoje poznato. izaziva j a k o krvoproliće. uz minimum motornih aktivnosti. 102 103 . Kod „mrtvih*' toga nema. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. Deo krvi. {.. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. vitamina i mnoštva drugih elemenata. Koncentracija žuči. odlažući se u jetri. Na primer. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. kako tvrdih. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. što uzrokuje promene strukture or­ gana. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu.) Neak­ tivan način života. Usled toga se javlja portna hipertonija. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. šire jetrinu konstrukciju./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja.) otežanog protoka krvi kroz jetru. Bili­ rubin. G. masa u vidu kašice. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. pritiskaju epitelne ćelije. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). M. zatim soli. koje pri termičkoj obradi nestaje. jednjaka. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. Njena funkcija slabi. dovodeći ih do atrofije. tankog creva. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. slična ugrušcirna. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. Materije. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. naročito iz krvnih sudova želuca. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. može da se poveća za 20 i više puta. tako i u obliku mazuta. obilne menstruacije kod žena.

minerala i slično. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata.Slika I I .Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. štitasta i pankreas. Najvažnije žlezde u organizmu . Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. Zato. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. pa će i alergija nestati. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: .hipo­ fiza.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 .anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj.donja mezenteri jalna vena: 5 .paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. I . koji je prihvatljiv za organizam. Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma.slezina sa odlaznom venom: 3 .bubrežne vene: 6 .donja šuplja vena: 10. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .spoljašnja bedrena vena: 9 .. masti. očistite svoju jetru. vode. koje podstiču razvoj organizma. već i ima užasne posledice. belančevina. povratni pritisak). 104 105 .zajednička bedrena vena: 8 .gornja mezent eri jalna vena: 4 . Prema tome.gornja šuplja vena: 7 . Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije.portna vena: 2 .

šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . koja se pretvara. 7 . plava planetom . Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja.tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.proleće bojom .mišići čulnim organima . 5 . nego što želimo. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. nalazi se u srcu. 3 . Prema njihovom mišljenju.krik ukusom . Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. nalazi se u jetri. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. 4 .) Ž u č . koja menja boju. koja se pretvara. odvaja sok od taloga.tačke VIII. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. Ona vari hranu.zelena. . nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. IX i XI grudnog rebra. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja.epigastric na zona bola. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . koja daje vid. 6 . sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. žuči i sluzi. Ona daje duši osećajnost. pri praznoj jetri (tj. s aspekta tradicionalne medicine. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra.Put samuraja. Žuč Jasna boja.kiselo god.napomena prevodioca).Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . Tako se pri punoj jetri (tj.kimo.Slika 12 . 2 . nalazi se u koži i čini jarkim njen ten.piletina žitaricama . dobom .vid izlučevinama . funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. Žuč. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja. gordost.točka žučne kese. bavna.Jupiter mesom . koja menja boju. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. razum i strasnost.tačka lopatičnog ugla. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 .ramena zona.suze emocijama . Žuč.pšenica plodovima . (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja.gnev zvucima .holedohusno-pankreatična zona. dobija novu snagu i smelost.

od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). oko palca i malog prsta).zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. mali pulzirajući krvni sud. atonični zatvor. Zvezdica je. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. nakon 3-4 sata posle večere. obrazima. Pri komplikovanju bolesti . kao i na leđima. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. znojenje.psihički poremećaji. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne.do pojave bola . emocije. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). Najčešće se bol javlja iznenada. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi .jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. Hipotonični oblik . mučnina. razdražljivost.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. povišena temperatura od 37.svrab kože. mučnine. zatvori..u vidu žutih mrlja. podrigivanje. na pregibima laktova. bolovi. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. ustima). Česte muč- 108 . prvo hrane. Bol je oštar. nine. pečenje u epigastričnom predelu. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. ramenima i podlakticama..osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. tj. Bol se javlja u napadima. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. gubitak apetita. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . naročito ljute. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . jak. u stvari. ponekad tome prethodi gubitak apetita. hlađenje tela. Hipertonični oblik .6°C.1 do 37. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka.slabost. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. kao i . koji podsećaju na nožice pauka. ponekad i prolivi. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. U početku napada bol je raširen (đifuzan). koji je propraćen naduvenošću stomaka. nesanice. a zatim sluzi i žuči. prstima .grčevi u žučnoj kesi ili jetri. Pri pregledu kod trećine obolelih. koji imaju bol. ponekad gor­ čina u ustima. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije.

Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. potražite pomoć lekara. A. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . Primera radi. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. mršav.Bodrost". jednom 18 i po 3 dana oko deset puta.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. Operacija može biti i uspešna. čiji sam predsednik. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. U klubu 110 . Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. Teško je hodao i jedva disao. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. tj. Ovaj. a ko garantuje da sve neće biti po starom. sve je radio samostalno. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Otputovao 111 . Interesantan je i slučaj J. a mučila ga je i astma. boje katrana. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. to su samo moja lična osećanja. Ali. Tačnije. Andrejeva iz Lenjingrada. rođen 1925. A šta potom? Sinula mu je misao . Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . uzgred.što je velika zabluda. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. osetio sam neobičnu lakoću. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj.. čišćenje debelog creva i jetre. Nije imao kuda. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. tamne kožice. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Međutim. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. kao i urinoterapija učinili su čudo. dugo živi.očistiti jetru. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Savinih Nikolaj Timofejevič. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. ali i na iskustvu drugih ljudi. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. krepkost i obnavljanje celog organizma. posebna ishrana. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. Lekari su im predlagali operaciju. zaustaviti i otkloniti.koje su izdignute iznad površine kože. a efekat je bio zapanjujući. Osim toga.završio je samo 3 razreda osnovne škole. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. jedan­ put 10. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. godine.

Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. stranici. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. Njegova krv je bila čista. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. naravno. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre.5-2 sata. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. Na 34. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. sumnjao.sve ih je izbacila. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. član . On je. pak. slobodnim prolazom to ne može da se desi. koju neki ovde na­ zivaju legendom. Ali. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. sprata. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. Kada je moj otac. bez operacije. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. od pete do 105 godine starosti. sa podjednakim uspehom i efektom. star više od 80 godina.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. izbačeno iz debelog creva. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. I to je prošlo bez operacije . godine. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. avaj. Kada.

sumpornokiseli magnezijum. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. daju se koncentrisani rast­ vori šećera. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. da se kamenčići u 9 0 . koje smanjuju površinski napon žuči i. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. glukoze. koja se sadrži u limunovom soku. tome na čemu se ona zasniva. so . sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 .se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba.. dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. samim tim. ili sorbita. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno).resorpcija žučnog kamenja. poznato nam je. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. U j a k o efikasna sredstva.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. Toplota ih topi. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. sa­ mim tim. tj. O Polazeći od navedenog. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. ksilita ili maslinovog ulja. maslac. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. Limunska kiselina. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . sorbita. Oleinska kiselina se skoro 115 . Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči.barbara" i karlovarska so. izaziva kontrakciju žučne kese. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . Osobama. zagrejanog do 40° C. Ovi podaci su strogo naučni. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj .8 1 % ) . ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. U salu čoveka. i b) povećanjem koloidne zaštite. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. Pored osta114 log. spadaju žumance od jaja. Varijanta a). Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. koje teško podnose magnezijum. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku.

polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. kao na primer. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća.. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. * Prema konstatacijama kineskih lekara . Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. kao što nam je poznato. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . s t o j e moguće više za vreme izdisaja. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. pojačavamo efekat. ritimično disanje joge. a u jesen najslabija. 117 . Žuč.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata.snagu razlaganja". U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. Varijanta b). U proleće je najjača funkcija jetre. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. * Prema učenju jogista. Iz navedenog nam je jasno. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. Poret toga. koje dejstvuju kao žučne kiseline. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. sadrži 8 4 % vode.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. belančevine. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. koje sadrže nezasićene masne kiseline. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. saponini i druge. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. da se žuč obil­ no luči. Pored toga. prodirući u mikropore žučnog kamena. kao i sveza vlastita mokraća (urin). U prirodi postoje zaštitne materije. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

soku od jabuka itd). U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. sokom od mahovnice. C. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Salata iz sveže zeleni. Tako. To je prava hrana za ručak i večeru. Poželjno je da jabuke budu kisele. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. sa dodatkom maslaca. koji nije uočen kod drugog povrća. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. U cvekli se nalaze saponini. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. ekstraktu šipka. koji se takode nalazi u cvekli. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. ulja i morskog kupusa.. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima.. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. Betain .Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Dokazano je da vitamin B. fermenata i oksidacionim reakcijama. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. Ponovićemo samo . Slično deluje i kaša skuvana na vodi. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. posoljena i malo zakiseljena. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. jabukovim sirćetom. kvascu. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. paradajzu i žumancetu od jaja). Ima ga u salati od kupusa. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Magnezijum. B i K. morskim kupusom. Folna kiselina i vitamin B. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima.jedite kad god imate apetit i osetite glad. poznatim regulatorima razmene materija. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. učestvuju u razmeni belančevina. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. 124 125 . Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana.

koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). baštenska jago­ da. Treba otkloniti zatvore. kantarion (Hypericum perforatum). grozde. preliti ih sa čašom vode. krompir. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. prijatan ukus. U suprotnom. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. suva šljiva. belančevina. kaše i smese. šargarepu 100. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno.50 grama (ili sok od jednog limuna). povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. tikvice. ili svakog drugog dana. U tom slučaju lečenje se produžava. a ne u procesu kulinarske obrade. Gnapha/ium arenariuni). masti i elektrolita. povratič (Tanacetum vulgare). smiruje obolele organe. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. kukuruzna stigma. jabuke. samim tim. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. a drugog smesu.100. pogoršavajući njeno stanje. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. sušene kajsije . kljukvu (Oxycoccus palustris) . Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . mlad kravlji sir itd. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. Prema tome. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. jednog dana uzima­ ti kašu. smanjuje se nje­ na lepljivost. tj. Odnos komponenti u smesi može bili različit. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. pored kaša jesti orahe. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. izdrobl jena nana (Menthapiperita). šargarepa.100 grama. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. H. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. malo meda. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. karfiol. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. paradajz. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. podstiču stvaranje glikogena. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. Za dobru probavu i normalan rad jetre. Posle 127 126 . lubenica. plication. tako da se dobije nakiseo.5 sat pre jela. salata. normalizuju razmenu glikoze.

Zatim podignite telo što je moguće više. ispružite noge i ruke. Prema Ajurvedi. slezine i slična oboljenja. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. grudnog koša i vrata. lece se oboljenja jetre i slezine. naravno. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. 128 Slika 1 3 . posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. Od vežbi.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. ok­ renite telo licem nadole. leđa. koje podstiču i slimulišu rad jetre. 129 . Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. jetre. O Dolasana Ležite na stomak. Pored toga. Oslonite se njima na pod. Ponovite vežbu na drugu stranu. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. koja je odgovorna za funkciju jetre. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. Dohvatite rukom butinu desne noge. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. a leci oboljenja jetre. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. a levu ruku zabacite iza leda. Izbegavajte suvu klimu. Asane birati individualno. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Oslonite se na jednu ruku i nogu. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. Ponovite vežbu na drugu stranu. prema ličnim mogućnostima.

0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Vežba leći oboljenja jetre. Približite laktove. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. Prilikom vežbanja ispružite stopala. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. Zatim dlanove stavite na pod.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. leće oboljenja jetre i slezine. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Podignite jednu nogu uvis. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. što je više moguće. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Stopala ispružite. Drugu ruku zabacite unazad.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Ne savijajući noge. a leći oboljenja jetre i slezine. jetru i slezinu. Ponovile vežbu 4-5 puta. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. a drugu nagnite preko glave prema podu. dok ne dodirne pod. s tim da jedna noga ostane na mestu. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. jetru i slezinu. apendicitis. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. sastavite i ispružite noge. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Polako se nagnite napred i. kilu. ne savijajući je u ko­ lonu. 130 131 . pokušavajući da dodirnete pod. raširite noge. Nagnite gonji deo tela. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. da se poveća apetit. gledajući daleko ispred sebe. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. što je na početku vežbanja nemoguće. bez mnogo truda i skupih lekova. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . slezine. Zatim zamenite položaj nogu. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. otklanja noćne polucije i produžava život. leci oboljenja jetre i slezine. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. Gornji deo stopala treba da leži na podu. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. povećava apetit. oslanjajući se na laktove. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu.

pretvara se u najveću. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. zasićena toksinima. U zaključku. prvo se taloži u debelom crevu. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. stalno održavati čistoću u njemu.). koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. brzo se smanjuje životni elan.). Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. podriva osnovu čitavog našeg života.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . takode. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . Čovek . Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . Međutim rezerve jetre su kolosalne. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. Dokazano je.O Unutrašnja nečistoća. pa seansama kod ekstrasensa. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti .bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). Ukoliko dode do zastoja krvi. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . krv iz njega. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. nedostatke itd. deponiju organizma .spolja izgleda zdrav. uz maksimalno strpljenje. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi.). disajnog. hormonalnih poremećaja. 1 na kraju. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. sve nečistoće.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . ni najsavremenije metode lečenja. a ona je konstantno nečista.rasadnik oboljenja i otrova. Kao zaključak. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. probavnog i nervnog sistema. Kod ove bolesti. pojavljuju se hronične bolesti. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). lako oboljevamo. zdrave krvi. bolujemo 133 132 . skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. nasilna i nedovoljna stolica itd.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. Ovaj or­ gan. kože.brzo se zamaramo. Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno.prema r a k u . već odlazi neočišćena direktno u srce. onkoloških oboljenja itd. uslovno rečeno.

života i smrti.od ličnog neznanja. bez ugrušaka i nečistoća. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. manje se zamaramo. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Nestaju faktori. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. ma koliko da su efikasne. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. širina 5-6 centimetara. prekomerne toksičnosti limfe. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. zračimo optimizmom i voljom za životom. povećavamo protok krvi kroz te organe. ali je lečenje prepušteno vama. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. U osnovi. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. medutkivne tečnosti. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. Boja je jarkobraon. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Gornji je više zaobljen. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad.više u narednom poglavlju. a debljina 3—4 centimetra. Rastoja- 134 135 . Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. krvi. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. poliartritisa i slično. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja .

Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Galen. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. veoma je čest bubrežni kamenac. a kod žena 2. Mipokrat. koja je prošla kroz bubreg. klimatskim uslovima. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. kvalitet funkcije bubrega. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Od 180 litara tečnosti. Način ishrane je. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta.4-4 centimetra. Bubrezi su organi homeostaze. kada se taj kalcijum termički obradi. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. Između ostalih. nego između donjih polova. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 .25 centimetara. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. u mokraću se pretvara samo jedan litar. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. odnosno azotnih produkata. vodom za piće.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. Prema tome. koji je otvoren prema dole. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. Ali. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. takođe. naročito u dečjem uzrastu. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. nego kod muškaraca. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu.

Rezultat toga je talog u mokraći. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. ali to je veoma opasno delo. postepeno ga izbacivati. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. a može biti i veća. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. Radi toga promenite ishranu i način života. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. a ureu. Tako. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. s ciljem normalizacije razmene materija. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Infekcija. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg.. sokova. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. izlučuju bubrezi. koji stvaraju kamenac. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. Veće količine vode. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke.. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. kao konačni produkt razmene belančevima. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. crne rotkve. smola od jele. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. sok od limuna.bubrežnog kamenca. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. vlastiti ili dečji urin. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. opuštanje spazama. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale.

Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. tada samo meso. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. U zavisnosti od toga.energetskog potencijala pretvara u neorganski . Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. Energije u probavnim organima već nema. ukoliko je meso. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala.perikardu". kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . karbonati i slično. tada samo kašu. ručak podeli s drugima. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. Ukoliko je to kaša.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). jednom najslabiji. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. ali tako da se najedetc.po-neprijatcljski". Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). a ne na cepanju (Jin organi). radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. blago obarena sa velikim sadržajem . a večeru daj neprijatelju". Ukoliko postu­ pate drugačije. Neorganski kalcijum iz testenina. šta čovek voli da jede uveče. Ukoliko postupate obrnuto . koji se lako izbacuju iz organizma.. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. kao krajni produkt razmene belančevina. To se dešava samo u jetri. u jetru. šta se dešava . Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . koji imaju negativni potencijal. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . krompir itd. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i .. Osim toga. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). sokove i slično). Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. a zatim pijete. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. već se nagomilava u krvi. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. vodu. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. testenine i peciva. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. tj. 141 .neenergetski potencijal. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. a izlučuju je bubrezi. čaj. pre svega.prvo jedete. Vidite. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. ugljenih hidrata itd.kako dospevaju). bez energetskog potencijala. tada razarate svoj orga­ nizam ..Doručak pojedi sam. Zbog toga hrana mora biti sveza.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke.. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa.

organske kiseline i lužine: gorčine. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. a što dospeva u mokraću . kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. i rastvarajuća. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. Prema tome. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. i „razbija" kamenje u pesak. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. O Zbog toga. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. Shodno tome. i skoro su nerastvorljiva u vodi. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. drobeća.žučni i mokraćni. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. na površini kamenja u jetri. gde je potrebno. nevezanim ugljenim hidratima. kakva su naši kamenčići . Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. Na primer. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. one teže da zauzmu što manji prostor. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. kakve materije. koje dospevaju u krv i mokraću. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. izazivajući pojačano lučenje mokraće. materije koje se stvaraju u samom organizmu. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. u žučnoj kesi. O I što je karakteristično. procediti i 143 . Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. raznovrsni pigmenti i boje. tamo gde ima više tog ulja. ostaviti da ključa 15-20 minuta. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. Prema drevnoj klasifikaciji. Važno je znati. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. Evo klasičnog primera. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. a shodno tome. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". Drugim recima. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. ugljenim hidratima i dru­ gim. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. Bela breza. Poznato je. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. 1962). Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Pošto ulja imaju jak miris. Majisparljivija svojstva. ima svojstva razređivanja. smolama. ljut ukus otvara sudove. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja.na mokraćnu bešiku. ispiranja i rastvaranja.

Priprema se sa votkom (rakijom). Ekstrakt od oraha kcdra. kao s t o j e dijabe­ tes. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. istucano i pomešano s vodom. zatvori. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve.. U istu svrhu koristi se i seme koprive. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". Obična jela (Picea excelsa. Kleka (Juniperus communis). Upotrebljavati tokom dana.. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta.Pinabin". razastrtu na papir. Kukuruz. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . a zatim procediti. Koren ko­ prive. kamen u bubrezima i žuči. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima.kamene" boles­ ti. Pored toga. kuvati 10 minuta i procediti. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva.piti tokom dana. Suše je u hladovini. ...kukuruzne kose". Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. normalizuje narušenu razmenu materija. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan.. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. Lipa. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.pcsak". Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. 145 . da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. Šumska jagoda (Fragaria vesca).drobi" kamenje u mokraći i žuči. Troskot (Polygonum aviculore). dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . vodena bolest (voda u trbuhu). Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. P abies). j/mešati. intenzivno izbacuje . Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. aterosklcroza. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. To sredstvo se smatra diuretikom.. Kopriva (Urtica dioica). Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. Čičak {Arctium lapa). skuvan sa šećerom. gastritisi. pretvarajući ga u pesak. Ostaviti da odstoji nedelju dana. Juri j Andrcjcv piše: . Sibirski kedar (Pinus sihirica).

jedna supena kašika na čašu ključale vode. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. ohladiti. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici.5%-no etarsko ulje. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Svojstva tog sirupa su takva. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. kuvati 15 minuta. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. iscediti. Najviše ga ima u plodovima . koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. Sibirska jela [Abies sibirica). Jarebika. Ukoliko se popije 8. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Spargla [Asparagus officinalis). a zatim upotrebljavati.do 7%. Sadržaj etarskog ulja je do 1. iz kojih se dobija do 2. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Čuvati na prohladnom mestu. Pripremanje sirupa: uzeti 69. stvara se obilna mokraća. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno.Šargarepa. zatim skuvati. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne.3%. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Rotkva (Raphanus sativus). Pirevina (Agropyrum repens). Pelin [Artemisia absinthium). sazrelih plodova. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . Zbog toga se peršun. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera.5 grama trave. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. posebno njegovo seme. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Komonika [Artemisia vulgaris). Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. Koristi se sok. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. 146 147 .8 grama soka ove vrste pelina. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno.

mokraće. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). Soli kalijuma i tanin. koje imaju malo površinsko opterećenje. Hmelj (Humidus lupulus).6% šećera. belančcvinc. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. na 15-20 minuta pre jela. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. koje ih . Što je manje površinsko opterećenje tečnosti.Mirodija (Aneihum graveolens). ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. glikoze i fruktoze. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. koji se sastoji iz saharoze. Ren (Armoracia rusticana). tim se ona lakše i bolje rastvara. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. koji se sadrže u jabukama. pri­ kupljeno ujesen. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. Domaća jabuka. Svi za149 Lubenica. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. sastoji se u tome. a u semenu do 4% ctarskog ulja. Ljubičica (Viola odorata). posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. Sveže. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. glikozidi. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. jona natrijuma i hlora. boje) u površinskom sloju.razbija" i pretvara u pesak. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja).5 čaši ključale vode. U njoj je otkriveno etersko ulje. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Rok trajanja godina dana. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. Beli luk. žuči. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. razara kamenje. ugruške itd. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje.5-10. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. 148 . ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine.. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom.5%. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. U travi ima 1. Koristi se korenje rena. Miris osušene sirovine je prijatan.

ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. naročito kod krvave mokraće. povećava lučenje mokraće. Smatra se. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Međutim uočeno je. Kure ponavljati posle 4 . Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Kura lečcnja je 20-30 dana. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. razdražuje ih. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. kuvati 15 minuta. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. kuvati 20-30 minuta i procediti. do jednog dana. posebno upala bubre­ ga. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Raste u boro­ vim šumama.6 nedelja pauze. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. U narodu se smatra. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Borovnica. obično na peščanoj podlozi. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Pije se po jedna čaša pre jela. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Crna ribizla (Ribes nigrum). smanjuju otoci i tumori. 151 . Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. Broć (Rubia tinclorum).5 kilograma lubenica. pri primeni srednjih doza. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Rastavić (Equisetum arvense). S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji.

3. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. kao i njihovih smesa. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. Šargarepa . Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. U plodovima se sadrži: šećer . nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena.9. askorbinska kiselina . kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. ostaviti da se ohladi i procediti.do 2%. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. 153 . Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28.3. peršun . ostatke čašice (krunice) odstraniti. cvekla . Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Šargarepa .12. med. celer . spanač . peršun . O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka.5.8%. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu.6.8. Šargarepa . organske kiseline: limunska . jabučna . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči.10. 4.3 grama. c v e k l a . Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta.10.Šipak (divlja ruža). Na primer. 5. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. Šargarepa . kao kod ka­ menja u bubrezima . preliti čašom ključale vode. 2. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode.3 .još jačim lužinama. 6. celer .5%-ni. 4 i 6. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. etarsko ulje.3 unce. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno.približno 10 puta više. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. preliti sa 2 čaše ključale vode. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva.5. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti.10%-ni. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. a lužine . Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. Pesak u bubrezima. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim.4. Koriste se isti recepti. k r a s t a v a c . kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. sirup itd. Kamenje u bubrezima: 1. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.2. ali su još dovoljno tvrdi. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti.2. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. pektini — 4. Šargarepa .do 1. kuvati |5 minuta.

odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. Materije. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim".na račun ljutog ukusa (tj. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. koja obmotavaju. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). rastvara ugruške krvi.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. protivupalna sredstva.5 litar dnevno. Na primer. koje nam predlaže sama Majka Priroda. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". koji se sadrži u urinu. O U mokraći se sadrži kortizon. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza.. sredstva koja daju sluz. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. Ukoliko se popije. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. . kao i fizičke vežbe. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. oslobodiće se od oboljenja bubrega". da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. kakva je naša mokraća. koji je jako protivupalno. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. takve smese treba uzimati najmanje 1.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. šire. što su i isticali drevni lekari: . Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. na kamenje. smekšavaju. rastvara i drobi kamen. postepeno izbacivanje. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. Ispostavlja se. deluju slično etarskim uljima .aktivnog osmotskog diuretika. Magareća mokraća. Z> Kteričnosumporne kiseline. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. Kažu. Isprobano. O Strukttiirana voda. I 54 155 . ko je pije. Ispostavlja se. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja.Mokraća divljeg vepra.

Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja.nadole. Steia. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. oni se usmeravaju prema izlazu . Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. koje ne nadražuje bubrege. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. 157 156 . koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. smekšavaju. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. bez semena. Sredstva koja stvaraju sluz. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi.Vetra". Kupina. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Dobija se prozračna tečnost žute boje. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. posebno čašice cvetova. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. piti gutljajima). Aktivna materija je sluz. Ma kakva da im je priroda. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. Pasulj (Phaseolus vulgaris). kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea).. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. smekšavajuće i protivupalno dejstvo. gorak ukus je stimulator životnog principa . režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. koja ima oblažuće. Obično se koristi ekstrakt. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. omotavaju. Gusja trava (Potentilla anserina). Prema tome. Višnja. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. sluzna. slatka. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). sa slabim karakterističnim mirisom. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. pije se gutljajima). Maslačak (Taraxacum officinale). Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata.G o r č i n e .6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Ostruga (Rubus caesisus). prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. otkidanja i baktcricidna svojstva. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris).gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja.

Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne).pola sata). Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. s medom. I koliko nemate jagoda. oblažuće svojstvo. pripremljenu na pari. Kupku primenjivati. u mokraći se pojavljuje pesak. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. kada prolazi ka­ men. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. grančice breze. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda .200 grama šećera) i piti.100 grama šećera). Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. Za vreme napada bubrežnih grčeva. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. zaslađenog šećerom.Laneno seme. razređujući ga protijevom vodom. cvetovi lipe. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . koje zagreva i širi mokraćne kanale. olakšava prolazak kamenja i peska. primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. Posle kupke . Ovas-Zob. brege. a u njemu su pronađene i materije. zatim kuvati 10 minuta i procediti.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. Šećer treba što manje upotrebljavati. ostaviti da odstoji 4-6 sati.odmor. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . To ukazuje 158 159 . Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda .

Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru.15. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . pri kojem se. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.15. verovatno.Joga poze: „Zmija". drevnih lekara: . Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. 3 puta dnevno. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena..Usukana poza" .na to.S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina.25. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. Joga asane: „Zmija" .2 5 : trava rastavića .50 delova. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Joga asana „Luk". Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. usled potresa organizma. Upozorenje.podmlađuje bubrege: . počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. „Zrikavac" i „Luk" Sada.. koje selektivno deluju na bubrege. preporučuje se duže hodanje. kao kod prethodne smese. Setite se poslovice 160 . 161 Slika 14 . da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju.podstiču ispiranje bu­ brega krvlju.) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. Pripremanje. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . tj. trava rastavića (Equisetum arvense) . Popiti u toku jednog dana u više doza. i tako dalje. trava troskota (Polygonum aviculare) . dok ne postignete željeni rezultat.20 delova. a dalje. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. tokom sledeće nedelje. Ponoviti 3-4 puta.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . pa čak i ako je srce bolesno". najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). možemo pristupiti njihovom čišćenju. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale.Paun" i . podizati se što više i jače istezati. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. dana od uzimanja jelovog ulja).20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Uzimati po 1-2 čaše dnevno.. Da bi ubrzali taj proces.

listova breze i isit njenih plodova šipka. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). magnezijum i drugi. aplikatore Kuznccova. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. šerpu s ključalom vodom. korenje i plodove šipka. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa .20. orahe. Oblogu držati preko cele noći. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. Čisti se svaka ćelija organizma.20 delova. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj.5-37 stepeni Celzijusa. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno.to jest čistu mokraću.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . Prestaju bolovi. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma.2. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno.20. I još jedan prosta. suvo grožđe. kao što su kalcijum. seme šargarepe .40 dclova. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum).20. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . trava troskota . Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. trava rastavića . a za­ tim postaje prozračna i čista. kora hrasta . preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Komentari i preporuke. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno.3: trava rastavića . Da bi odvar delovao efikasnije. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna.2 dela. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode.20. pripremajte ga na protijevoj vodi. teglu poklopite i stavite u 162 163 . lišće mečjeg grožđa . ali s metalnim iglicama. Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin.2: seme mirodije . suvu kajsiju. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu.

ali bez noža. 54 go­ dine. ali je izlazio pesak. na kraju.). Ko ima slabo srce.Čudo glado­ vanja". Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana.. Zapamtite. Počela sam da trčim.prim. prestala je glavobol­ ja. bilo m i j e lakše. . I. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. Posle 9 godina sve se ponovilo. 165 . Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova.pritisak se normalizovao.). časopis „Priroda i čovek". Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. prev. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. želite da pijete . U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Pritisak mu je bio 200/120. fizičkih vežbi. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. broj 12.prim.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega .4 jedinice. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . Muškarac star 72 godine. Prvi primer. ponovo beskonačni napadi.uništen je od hidronefroze. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. posle treće nedelje . Primeri iz prakse. gorušica skoro do povraćanja. Po­ sle prve nedelje . ali je izazivao bezbrojne bolne napade. Telesna težina . kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala. Kamen je bio mali. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica . 1989.. pa su ga odstranili.lubenica. au­ tora. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. Međutim u martu 1987. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. Drugi primer. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak.. U avgustu 1987. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. to je mala operacija. Ovog puta bubreg nije izdržao . Gladovao je po 10 dana. on je još funkcionisao. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale).72-73 kilograma.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. holesterin u krvi 8. Još jedan kamen. Bubreg su ostavili.lubenica s hlebom.lube­ nica. odlično. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. Želite da jedete . Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. tri puta po 26 dana. tromboflebitis. godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. Sada se pridržavam režima posebne ishrane .nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. treba unapred da pripremi lekove. strašne glavobolje. Tako. na primer.. veoma želite da jedete . ali bezuspešno. Rendgen je pokazao kamen.

Jetra Vam je kao kod deteta. omekšavaju. kukuruzne kosice i crne repe.. to nije gladovanje.5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . . tako i tokom druge etape. a i des­ ni gubi dah. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka. prev. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. Lekari su predložili operaciju..6 grama . već obična terapija sokovima.prim.." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . šire". Na primer. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa.28. Da bi se navedeno čišćenje bubrega .smekšalo" i učinilo manje bolnim.Mislio je da je kod njega sve u redu. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. (Zapravo. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. a srce kao kod mladića". Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Kada je mokraća odstojala 1. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska.eto kakav je bio kamen! 166 167 .. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce).). Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. oblažu. koja se sastoji od 16 unci . trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. semena lana ili ječma. cvekle i krastavaca (na svaku funtu.sluze. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti.3495 grama.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. da se kamen razdrobio.. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. Odvar je drobio kamen u samo lubenice.) smese soka od šargarepe.

Posle toga ponovo je počela da mokri. Gladovao je 4 dana i 3. Prvi primer. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . od čega je bolovao 7 godina. Ana Ilinična. na kontrolu. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Dugo nije pristajala na to. selo Solnečnaja Poljana. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Vuna ima zagrevajuća svojstva. . a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. pesak u mokraćnoj bešici. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. dana izbacio je pesak i 2 kamena.prestala je da mokri. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. pio je skoro sav dnevni urin. Odbio je da se operiše i izlečio se.. Obloge je stavljao preko noći.cista na jajnicima. To treba uraditi. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. Nagovorila sam je da pije mokraću. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom.osteohondroza. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. budite milosrdni prema sebi. U početku. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega.ljati obloge od odvara ovsa. tokom 1-2 nedelje.. grad Moskva. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. Lekari su konstatovali .Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. prestale su da ga bole ruke. Odvezli smo je u bolnicu. on ima bolesnu jetru".. javili su se odjednom svi simptomi. natopljenu u ukuvanom urinu. Pri tom čaj. u toplom stanju. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. kada se počeo lečiti. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. F. usklađivanje bioritma 169 .. kako u prvom. ohla­ diti i procediti. Samarska oblast. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. G. ali ju je bol primorala. tako i u drugom slučaju. Dve nedelje je pila i imala je napad . mora imati tamnu boju. Po pravilu. a ponekad i tokom dana". redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. kuvati 15 minuta (da ključa). a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. razlaže ga. koje opisujete u vašoj knjizi. a zatim . Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. 168 bubrezi su se očistili. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. Imajte to u vidu ubuduće. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. Drugi primer.

noseći aktivnu kompo­ nentu.nemaju reći. prodisali. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. kao dopunu. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja.. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. krvi. možete dodati limunov sok. U datom slučaju .tada će sve biti u redu. a ujutro natašte. Oni mi se sada zahvaljuju .to je mokraća.bolje čisti). Upravo ta gustoća. koji se čisti ili leci. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. jetri i bubrezima. najmanji delići. Da bi zaštitili zube. Nigde ne radim. možete isprati usta biljnim uljem. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja ..konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . što se nalazi u probavnom traktu. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. tokom 5-7 dana. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. ona c odmah ustremljuje prema njima. Srednje medicinsko obrazovanje.konjima". pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . je odličan adsor­ bent svega štetnog. koji drobe kamenje. Piti po pola čaše lanenog odvara. dostaviti aktivnu komponentu. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. Na primer. Glavobolja mi je prošla. Može se piti kroz slamčicu. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. pri ponovnom unošenju. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje.rada bubrega. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. odvara. Način primene. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. nazivali su . 171 170 . S obzirom da je odvar od lana dosta gust. širenje mokraćnih kanala itd. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati.. tokom dva dana. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. Pauza 2-3 dana i nova kura.dopunske preporuke" . koje služe za dostavu leka do mcsta namene. oživeli su. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. Seme lana će se svariti i postati gusto. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.Imam 25 godina. U tibetskoj medicini materi­ je. ekstrakta. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. na sva­ kih 2 sata. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. jake potrebe za pražnjenjem creva. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube.. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Redosled terapije.

173 . od prestanka lepljivosti. Način pripremanja smese. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. Dejstvo ekstrakta pojačava se. Druga varijanta je slična prethodnoj. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. kako je navedeno.šišajući". mozak.. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. Ostaviti da odstoji. Odvar treba čuvati u frižideru. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. da bi on do­ bro . Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli.. smanjuje šećer kod dijabetesa. . 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti.odmah ih uberite. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Recept primene ovsa. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . U početku su ti listići lepljivi. Gustinu baciti.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. bu­ brezi. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. loše vode. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. mesne supe).upio u sebe" snagu ovsa. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode.. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. koji. Postavlja se pitanje. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). Važno je blagovremeno za ta tri dana. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. izlučujući se iz organizma. pošto na toplom brzo prokisne. rafinirane hrane. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. sakupiti određenu količinu listića breze. Ljudi. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. Jednu čašu ovsa. prženo i suvo meso. Čim lepljivost brezovog listića nestane . podstiče rad celog probavnog trakta. uz obilje emocija straha. slana riba. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). povećava opterećenje bubrega. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. da ne iskipi) 50-60 minuta. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće.

Salate pomalo . proklijala pšenica. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. kao i limunov sok sa toplom vodom.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko).čišćenju vezivnog tkiva organizma. da bi se kamenje rastvo­ rilo. treba koristiti vlastiti urin. da se jedu salate. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. 174 175 . efikasne i proverene. fizičke vežbe.. čak i ako je srce bolesno". Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . One su aktivirale taj proces. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. on se već odvija . Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju .pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. koje pomažu kod čišćenja bubrega.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . Kako to uraditi.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. Posle čišćenja debelog creva. Bhudžangasana (zmija) .podmladujc bubrege. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. Ja sam naveo najprostije. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. Pored toga. voće. Postoji masa drugih recepata i terapija. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. Šalabhasana(cvrčak. Izbegavajte poslastice. To se ispoljava kroz priliv snage.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. U tome vam mogu pomoći trčanje.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. joga asane. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. povećanje gipkosti. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. Koristite diuretične odvare. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. koje slabe tu funkciju. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega..

većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. D u d i n a N . Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer.M . dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. kosti. fascije.pankreas slabo radi.).. organi za produkciju krvi i limfni sistem. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. na unesenu hranu. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. S. opne mozga i druge tvorevine. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. Uglavnom. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. A.jako. kosti. meniskuse. koji se odvijaju u njemu. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . mi treba da očistimo upravo taj gel. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). ograničenja u ishrani (post). organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. tetive. spoljašnju hladnoću itd. Larionova I. bubrezi . 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. Na bilo koju promenu. vezivno tkivo. sauna. odražavaju se na rad i zdravlje srca. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. kolagene (elastine). deo slušnog aparata. organi odgovorni za imunitet. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. da jedni organi i funkcije rade normalno. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. treći krajnje slabo. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. kao i čišćenje prostora oko sudova. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. dijabetes {Diabetes melitus) . kapsule unutrašnjih organa. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. sloj između organa i oko sudova i nerava. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. U R S S .-Sistemska medicina. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. ulogu u ishrani. Rezultat je bolest. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. izuzev tečnosti. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. srce 60%) i svi biološki procesi. sve tečnosti čovečjeg organizma. praktično obnoviti organizam. hrskavice.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). srčane zalistke. elastina i drugih vlakana. krv. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. A.. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. . . Na primer.

Kosti. sauna. da se. detoksikacija limfe prema N. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. čistom vo­ dom i sokovima. virusnih. koža može potpuno obnoviti. obnavljanja je­ tre. zgusnuo se. ideomotornim čišćenjem. na primer. Ukoliko j e . na primer. Kada je obnavljanje pot­ puno. saune i pravilnom ishranom. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . krvi. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. protivtoksična barijera celog organizma. fascije su skelet tela. okružena gelom (po tipu pihlija). ugljenih hidrata. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena.. belančevina. primenom klistira za čišćenje. Prost primer .barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. vezivno tkivo. specijalnim ćelijama. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. Iz prakse znamo. Vokeru.barijera za organsko odvajanje. sisanjem biljnog ulja i slično. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . sauna. odlično podnose žegu i vlagu. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. rana na koži i tkivima ispod nje. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. telesnu težinu (suši se). vodeno-slanc). suvišnim ma­ terijama. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Takvi ljudi se jednostavno kupaju . to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. srca. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . primenom čiste vode i sokova. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje.kao morževi" u hladnoj vodi. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. Koža se najbolje čisti u sauni. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. na primer. rana unutrašnjih organa. primena čajeva za izbacivanje soli. koji upravljaju tim nervima. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. Sluzokože se mogu ispirati. opne i kapsule .. trče za vreme hlad­ nog vremena.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va.eijama) ćelija i drugo. a mogu se stvoriti i ožiljci.lepote" intoksikacije. tetive. post. pravilnom ishranom. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. Koža i sluzokože su mehanička. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. Oslonac ćelija su vlakna. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. da čovek gubi gipkost. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. protivmikrobna. vaskularnih odumiranja. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. Rezultat je neadaptiranost organizma. one se mogu čistiti gladovanjem. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Vokeru. i čak bez ožiljka.

Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. podstiče obnavljanje celog or181 . Smatram daje to ispoljavanje . migrene. O p š t i zaključak. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. mozga itd. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . šava treba misaono stvarati predstavu toplog. u prvom redu. nepravilnog načina života.spoljašnjih i unutrašnjih. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. post. krvnih sudova. čišćenje sokovima. glavne i drugostepene terapije čišćenja. opšte zagađenosti organizma. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. sraštaj) na tom mestu. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. delova teta (morfogenetska). što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. s Dakle. hladnog i peckanja. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. Nasuprot zagađenosti. upotreba čiste vode. Skelet vezivnog tkiva je hologram . zglobova. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju.. To je u vezi s tim. Čišćenje. infarkt. organa. hemoroide.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. insult. tetiva) izaziva kilu. organa.. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. Ukoliko su te predstave jasne. a koža se podmlađuje. pravilnom rastu mišića. rasterećuje vezivno tkivo i ono. sauna. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. koja ga . to 180 u veća izobličenja u držanju tela. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je.čistoće.zapreminska ener­ getska tvorevina. varikozno proširenje vena. a uz to i celog organizma. Radi toga na mestu ožiljka. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. čini telo nepokret­ nim.snage" holograma . Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. Setite se. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. post. preporođujući se.širi". vezivnog tkiva. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma.

gela (međućelijski informacioni gel i slično). Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. vezivnog tkiva i slično). bubrege. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. Zdravlje. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv.. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. međutkivna tečnost). tetiva. Zbog toga.materijal boljeg kvaliteta". limfe itd. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja .. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. U celini. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). međutkivna tečnost i slično). limfa. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju.. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . jetre. Prema tome. što omogućava bržu zamenu tečnosti. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih .ono deluje na ceo organizam. od čega prvo početi i kako produžiti. već i 182 183 .). energetika. natprosečne sposobnosti.mesta". Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . čim se očiste krv i limfa. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. kojeg će organizam potpuno asimilovati. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. krvi. limfa.ganizma. fascije. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. završili smo čišćenje debelog creva. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. tetiva (sudova. mladost. struktuiranom tečnošću. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. Dakle. jetru. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. Rezultat je da se brzo zasićava . • dopuniti potencijal samih ćelija.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. produžiti čišćenjem gela.koloidna pihtija" čistom. Glavno je shvatiti sledeće. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam.

So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. navešću nekoliko primera. Odeski hemičar N. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. nezamrznutu vodu prolijte .N. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. Lice mu je postalo zategnuto.8° C. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. energično. . Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća.G. N. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. rumeno. Prvi primer. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. elastična. Posle 4-5 sati je izvadite. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. . „Teški" led treba baciti. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv. kao u mladića. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. jela sa mesom. škrob). Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. . on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. čisleći ih. koji podstiču izlučivanje nečistoća. česte prehlade i uopšte teže se kretao. a zimi na balkon. Treći printer. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . Naravno. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. nabubrelc vene. Voker je živeo oko 110 godina. Led. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . Led. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. Osim toga.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi.poboljšava čišćenje. koja zamrzava pri temperaturi od +3.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. . propuštajući je kroz kućni magnetotron. Koža na rukama i vratu bila je glatka. koji je ostao u praznoj šerpi. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Drugi primer.očišćena od oko 8 0 % primesa. S. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan.to je laka voda. bez bora. koncentrisao je molekule teške vode. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. Rastopite led i pijte ovu vodu. Četvrti primer. koja sadrži najraznovrsnije primese. ali postižu značajne rezultate. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. efekat će biti bolji. radno sposoban i da vizuelno pamti.

U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut.potrebno se zadržava. Slani purgativ daje potreban smer . smesu pre pi187 186 . da bi se ojačao probavni trakt. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način.čist list papira" i ona je struktuirana. Voker. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. To dejstvo aktivira . da organizam aktivira . Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. treba popuniti gubitke. Posle čišćenja (tj. sa nje je izbrisana informacija . METOD N. Sve ostalo se vrši u zidovima creva.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi... kao u biološkom filteru . Tri-četiri i više litara tečnosti.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. Drugo. Prvo. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. zapisanu na njoj. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma.prolivu (to jest mi smo veštački. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. Metod je razradio N.to je . Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka.izbacivanje. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. [)a do toga ne bi došlo. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. koja se za dan izbaci iz organizma. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. To dovodi do toga. kroz kojeg se vrši izbacivanje.). svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. a nepotrebno i štetno luči. razblaženim protijevom vodom.u vidu retke stolice (proliva). već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . pojačavajući je više puta..

Dopunsko povoljno dejstvo.to je potpuno normalna pojava. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma.u takvoj količini. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste.jenja treba propustiti kroz magnetotron. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne.) Dakle. koje slabo podnose gladovanje.4 litra. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. ili popiti soka od jabuke. pred spavanje . Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. a treći to uopšte neće moći ostvariti. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati.Žuči". Osobe. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . stvaranja toplote u organizmu. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. razmene materija. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. odstranjivanje patološke informacije. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. . To izaziva poboljšanje probave. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. dok ne popijete svih 4 litra. Zato se nemojte uznemiriti.. nego pre čišćenja. ukoliko osetite slabost. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. 189 . krvi. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle.klistiranje. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. Još jednom napominjem. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. drugom 4. sve zavisi od telesne težine čovcka. imuniteta. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. tada napravite pauzu 1-2 dana. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa.

Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. navešću neke primerc. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. nervoza želuca i slično. Alekseje Dmitrijevič L. Dijabetes. hipertonija II i III stepena. Ukoliko nemate soka. pripremajte hranu na njoj. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. u kojima. ali su ipak postignuti značajni rezultati. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg).3 litra dnevno). To je dvostruko opterećenje organizma. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. Holecistitis. difuzni hemoroidi. jaki oblici disbakterioze. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. škrobove itd. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. slabi ljudi to ne mogu izdržati. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja .svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. po pravilu. Dakle. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. preživljavanje. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. upotrebljavajte protijevu vodu. različite čajeve. jaka glavobolja. ostalo je isto). U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. prehlade i uopšte otežano kretanje. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD .. kada je prisutna visoka temperatura. preplašenost itd. bez suvišnog naprezanja organizma. slabost. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi.Žuči" i „Vetra". a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). posebno insulinske zavisnosti. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). na žalost. dojenje. K o n t r a i n d i k a c i j e . a kod žena . Gnojni kolitis. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . povećava se imuna zaštita). ekstrakte pripremljene sa njom. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva).). Srčane mane. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. mučnina. Adenom prostate. podstaknuti iz­ bacivanje šljake. Prvi primer. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). čišćenje ne treba vršiti. bilo koja onkologija u probavnom sistemu. time će biti bolji efekat čišćenja.POVRĆA S a u n a .ispadanje (prolaps) vagine. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. stimuliše životne principe . meso.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. Bolje je odreći se čišćenja.).

etarska ulja . Voker živeo je oko 110 godina.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. bora (Pinus silvestris). na­ brekle vene. Za primenu odvara kao čaja. ulja . Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Picea abies).Pinabin". veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. koja nije sadržavala prirodne lepkove. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. energičniji. U medicinskoj praksi koristi se preparat .prirodnih rastvarača. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva).životinjske i škrobne namirnice. N. Koža na rukama i vratu mu je glatka. Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). Sam N. .njihovo rastvaranje.vodu. stuktuiranom vodom. izbacuju se novogodišnje jelke. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. Poslao je vitki­ ji. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. bez bora. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. jele (Picea excelsa. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. Prvo. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. U odnosu na to. a otuda proističu svi poražavajući efekti. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. čisteči ih. kao kod mladića. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. Trajanje kure je in­ dividualno. a leti . jele. sibirske jele (Abies sibirica).5 0 % manje od toga. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. na licu mu se pojavilo rumenilo. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. usporava razvoj patogenih bakterija. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Drugi primer. elastična.

u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. Ukoliko to organizam teško odrađuje.7 litara vode. čiji je prvi simptom brzo umaranje. po želji. M. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Primer. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Knejp. Zalmanov.najvažniji kriterijum. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. tada dolazi do samotrovanja organizma. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. Kurenov i A. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. ali je lično osećanje u tom procesu . Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. P. Odlučio je da proba lečenje četinama. mikrolešina. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. pored navedenog. što zavisi od ličnog osećanja. da odvar od četina. pored otrova i šljake. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Drugo. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. uzeli borove četine. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. U tu svrhu priku­ pio je mlade. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Da bi se pripremila kupka od četina.. Očigledno. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka.ne vole" mik­ robi i gljivice. izbacuje iz organizma i radionukleide. četine sa više grana bora (može i kedra). Ukoliko su bolesni bubrezi. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od .toksina umora". tj. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. Sma­ tra se. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. S. tek izrasle. Valerij Tišćenko ukazuje. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. tada se dodaje još i ljuska od luka. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. sve sa 0.četinama. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja.. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. opora svojstva četina posebno . Zalmanov. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. Posebno su korisne grančice. dovesti do ključanja. kuvati na 195 . Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. Odvar.

soli i ostale nečistoće. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. samo dodati teglu Ni 4. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. takva riža izvlači. Dragog dana. Očistiti ga od kore. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . Šćadilov) savetuju da se u vodu. isperite i zalijte vodom. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. štetne bakterije. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Naravno. dobro je isprati vodom. pesak. Šestog dana. Uraditi sve isto. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. rižu prethodno treba namočiti. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. isprati i zaliti vodom. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. Petog dana. šljaku. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. ekskrcmcntno kamenje. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. sitno izrezati u šoljicu. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. oblažuća. odjednom pola limuna. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. zglo­ bova počinje približno 20-30. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže.slaboj vatri 10 minuta. preliti odvarom od četina i brzo popiti. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Način pripremanja rize. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. To isto uraditi i sa ostalim teglama. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Prvog dana. Na isti način pripremiti teglu No 3.ona će biti još čistija). Na primer. Obeležite ih brojevima od I do 5. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala.5 litra dnevno. nije obavezno dodavati ljusku od luka. u kojoj se natapa riža. Lečenje traje 4 meseca. Limun upotrebljavati do dve nedelje. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. što je voda čistija. Os­ taje porozna celuloza. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Još jednom je isprati vodom i skuvati. Kada se pojede natašte. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Trećeg dana. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Ispostavlja se. Znajte. samo dodati teglu Ni 5. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. nam. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. sluzna svojstva.sipati 3 supene kašike riže. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Četvrtog dana. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Uraditi sve isto. Radi toga one treba da imaju opor ukus.

Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. to znači da se jetra uspešno čisti. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. aktivirane vode.to otežava čišćenje. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. kojeg ne . koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. Prvo. Način prime ne rite. Obilje prirodne. naročito zglobovi i kičma. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. Drugo. kupina.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. cvekle. Posle saune piti udarnu dozu soka. u drugoj polovini dana . posebno rak. kljukve. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. Ukoliko vas posle toga protera. dobro se čisti svo vezivno tkivo. da jedete više sveže i prirodne hrane. Zato oboljenja. grožđa. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. natašte. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja.najbolje posle 15 sati. I treće. Ukoliko imate snage. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . da su krv i limfa jako inficirani. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje.podnosi" većina patologije. primenjujte klistire. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Ona se može produžiti i do 5-7 dana.iz tegle N« 3 itd. bez soli i šećera. Pored čišćenja probavnog trakta. 0 Na to. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana.u proleće i uje­ sen. što stimuliše produkciju krvi. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. crvenog kupusa. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. 198 199 . sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. a zatim . Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana..

Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. hmelj (Humulus lupulus). korenje čička (Arctium lappa). kleka (Juniperus commu­ nis). metlicu (Xeranthemum annum). Starijim ljudima da zapisu. koji su primenjivali taj metod. time je manja doza. kuhinjska so. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. alko­ hol. prodire).Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). kolonjska voda i druge. Uopšte.upotreba „zapaljivog sumpora". naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. Vostokovu. Pre upotrebe izmućkati. Ljudi. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . Uglavnom se primenjuju na tim mestima. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. votka (rakija). 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika.masaže. nestaju razne kile. 200 201 . Prodaje se u apotekama na recept. obloge. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. držati preko noći. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). © Čišćenje krvi prema V. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). kažu. koja aktivira procese rastvaranja soli). dobro izmeša i isitni. Doza za decu je manja . da čirevi i čmičci nestaju trenutno. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Masaže i masti za čišćenje tetiva. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). Što je dete manje. kerozin. Procediti i primenjivati za masažu. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. Radi pripremanja ekstrakta od trava. gde su taloži soli. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. terpentin. list šumske jagode. brezove pupoljke. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. gljivica i raznih parazita. kokotac (Meiilotus officinalis). senf (slačica). repa.

Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. dok bolovi potpuno ne prođu. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. i dob iscediti. Tkanina treba da bude vlažna. Ukoliko nemate kolonjske vode. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. a na drugom se smanjio. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). Odozgo umotati vunenom maramom. Obloge s medom i alojom . Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. ali ne stezati. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. I nema čime ih nije mazala . Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). 203 Obloge s kerozinom . oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Obično se obloge stavljaju sve dotle. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). uveče pred spavanje. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem.ništa nije pomagalo. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Uzeti parče prirodne tkanine. Natopljenu tkaninu staviti na mesto.jako sredstvo Obloga .Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. Sve komponente dobro izmešati. Bolovi su postepeno prošli. tope naslage soli. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. Ne preterujte. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale).. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. U zavisnosti od stanja. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. normalizuje se krvotok.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. nekol" puta je presavili. može se zameniti votkom-rakijom. zglob. koj' želimo da očistimo i izlečimo. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. Obloga sc stavlja preko noći.

U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. Približno 10 terapija treba. 4. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Ja splasnu mamuze na petama. a preko nje vunene čarape. Oprati jedan krompir srednje veličine. navući na nogu plastičnu kesu. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Obloge stavljati sve dotle. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. skuvati ga s ljus­ kom. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. 3. sipa mu semena. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. zajedno s ljuskom. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. gde se nalazi mamuza. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. skinuti s vatre. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Ponoviti 3 puta. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći).Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Krompir služi za zagrevanje. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. natopljen u toploj medicinskoj žuči. 5. 1. preliti čašom vode. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. poklopiti. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. 6. 2. Rastvaranje mamuza solidolom. Bolesnik stavlja na sto pevca. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Pete uveče treba namazati solidolom. 205 204 . Bajalica odgovara ljudima. uzmi moje nove". Preko navući čarapu. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Pričvrstiti tampon. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Prvo treba pripremiti proklijali krompir. kerozin može na njoj izazvati opekotine. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Bajalica protiv mamuza. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. dok se mamuze ne splasnu. Posle toga na pete staviti tampon od vate. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona).

Posle slatkih produkata: čaja. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla.pepsinc. kupus itd. limunsku. gde je potrebno. a s druge strane. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. kisele soli. crni luk. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. cvekla. koje nisu opasne za organizam . izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. alkalne soli. šargarepa. pivo. mlečnu i slično) koje bi. paradajz. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. supe. jela s kvascem. mineralne soli i masne soli tipa urata. razna vina. a zatim ih potkrepiti primerima. pretvarajući je u soli. Prvo.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). buljone. nikotinsku. rastvarale nečistoću. Radi toga tre­ ba unositi lužine. kupus. Bolotov. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. V. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. kisele jabuke. s jedne strane.kiselo kravlje mleko i slično). soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. kao ni fosfati i oksalati. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. kafu. bile bezopasne za organizam. palmitinsku. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. stearinsku. beli luk.ekstrakt 207 . kao i voćno sirce. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. uključujući točena. kumiš . Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. ovčji sir. Drago. Sirce treba dodavati i u čaj. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. zaostalih u vezivnom tkivu. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. što Bolotov preporučuje je . Da bismo se oslobodili nečistoća. Razmotrićemo njegove preporuke. Dakle. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). kefir. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli.

doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Čaj treba popiti za 2-3 dana. Ona posebno ojačava tkivo pluća. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. 209 . kao i u krvnim su­ dovima. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. Čuvati u teglama na toplom. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. dok se ne dode do 100 grama.svakom organu odgovarajuća kiselina. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. Doza je 100 grama. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. jaja. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. Dobija se oko 3 litra soka. kore od lubenice i bundeve. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. mlečni proizvodi. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. Pored toga. ali je efekat čišćenja ogroman. ali 5 minuta u istoj količini vode. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. dobro oprati i osušiti. a zatim se sve normalizuje. vodopije (Cichorium inly bus). Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. Soli izlaze neprimetno. Sok se čuva u frižideru. tada je otežan prolazak žuči .nekih biljaka ili sokova. dodajući mlečnu surutku. riba. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. repe (Brassica rapa). Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). To isto korenje ponovo se kuva. koja je za to vreme već prokisla. rastavića {Equisetum arvense). bubrežnim karticama. mokraćnoj bešici. praktikujte vruće kupke. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. rena. lišća podbela (Tussilago far/ara). Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). dok je ima. gljive (To nije najbolja varijanta.otuda i bolovi u jetri. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Obično se bol oseća samo na početku. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. srca i krvnih sudova. Ispija se takode za 2-3 dana. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). Pri tom. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . kisela i slana jela. žučnoj kesi. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. a urin dobija boju rde.

najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj .urina. . izbegavamo mesnu hra­ nu. sauna. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. drugo. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. Prve 211 .slično se rastvara sličnim. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. jetra je poboljevala. a preostale dve na drugu etapu . Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). naročito u j e s e n i zimi. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete.pret­ varanje nečistoća u soli. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). a za opštu oksidaciju . 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. Postupak se uprošćava i skraćuje. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. Prvi primer.to je najbolja od svih poznatih terapija. Prema tome.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju.urin (tj. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Navcšćcmo konkretne primere. vlastita mokraća). a dva puta sam bolovala i od žutice. prvo. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. veća radna sposobnost. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. koja ima najbolje osobine prodiranja. u slučaju jakog oštećenja organizma solima. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. Međutim. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . Na kraju. To je uistinu božanski proces. izdržljivost.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. i to u bezopasnoj kon­ centraciji. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). kao i njihovo izbacivanje. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. potreban je krajnje savestan rad. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline.gladovanje. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. © Rastvaranje soli. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . polna moć itd.

reumatizam. N . I nekakvi parčići su izlazili. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto.. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. ponovo se obratimo B. dobra. neka se prikloni ponašanju svog organizma.. . Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . kao i žena o kojoj je bilo reći. nešto psorijaze. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno.A. bolesna jetra). . Mokraća mi je sada mutna." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. Rečju.. ali nisam imala zatvor.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. a mokraća je razjela i nastala je rana. Uveče sam imao malo proliv. tada limuna nije bilo). treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. ekcemi. 212 Drugi primer. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. ne smcm da jedem. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . Dijabetes.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru.počeli su da mi otiču očni kapci. što je veoma dobro. izvrtale se noge. ići u saunu (pariti se). Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. a zatim samo ujutru. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. gusta i jako tamna. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. d a j e ncgde bila ranica.urin razjeo jetru". iz Pavlovgrada . imao sam česte grčeve. Bio sam zapanjen. Lekar je rekao. Bolotovu. što svemu vcrujem. 100 grama svežeg..„odstajalog" više od 7 dana. V. bili su prepuni nečistoće . Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. od čega 100 grama starog. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. Počela je da me boli jetra. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile.otuda toliko bolesti.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu.. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). bakterije mlečnih surutki). Taj proces sada treba dovesti do kraja. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Ovaj čovek. Ukućani me grde. i crno. Sok pijem uglavnom od tikve. koje uopšte postoje u prirodi. 47 godina. prirodnih za ćovekov organizam. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno.s v e je nestalo. blokade zglobova na rukama i nogama.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. Naročito me noću boli jetra. Navešću izjavu B. V. i pahuljice. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. Odbacila sam sva lečenja. Komentari i preporuke.Dva puta sam čistio jetru. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . a ne mogu ni da jedem. gljivična o b o l j e n j a . Mnogo sam se iscrpila. živim samo na sokovima.lečila" mokraća je bila svetla.. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. Šta dalje da radim? Dok se nisam . raspadao sam se. Bolotova: .

U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. a sada je 40-30. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. Resio sam da primenim urinoterapiju. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. kao stoje to uradio A. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. Naravno. . Posle druge kupke bolovi su prestali. izlečite me. nos. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). soli se mogu ponovo nataložiti. 215 . obolela su mi stopala nogu. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije.Otrovali su me. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. a tome je j o š doprinela i toplota.. MS). pluća. U suprotnom.. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. aneurizma trbušnog dela aorte". N. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. a naknadni efekat jedinstven. Uradio sam 10 kupkica. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. da se ne stvore vinske mušice. Komentari i preporuke.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . godine glasi: . Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. a moja dijagnoza iz 1983. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. SOE je bilo 60-75.tre­ ba promeniti ishranu.. I za mesec dana zadivljujući uspesi. Ukoliko se takav urin unese u organizam. Ubuduće . stvoreni od sličnih bakterija. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma.debelo crevo i jetru. ukupno 3 litra. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. Četvrti primer. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska .. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). probavni trakt. Lako pišem des214 nom rukom. Radio sam u fabrici. te nije zakukao: . 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. 1 čaša šećera. Hodao sam veoma teško..mcnti. . Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. Uputili su me u Jaltu u banju. Peti primer. ali bez rezultata. vagina). Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. .Reuinatoidni poliartritis. treba očistiti .Godine 1990." Treći primer. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela.. oči.

Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Pošto su se zglobovi jako . imala luđački apetit. 33 godine. Godine 1990. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa).stezali". Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. počela sam da gladujem prema metodu Brega . kao ranije.5 časova pre jela.bili su upaljeni zglobovi. Očigledno jetra nije bila u redu. Posle p r v o g čišćenja jetre. To se pojavilo i na prstima ruku. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Kijev . Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. godini. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. jedanput ujutru na 1-1. — Marina Viktorovna. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj.Šesti primer. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti).24 časa nedeljno.noću. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. ali je ostao otok na zglobovima. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. ali su rezultati bili slabi. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . Početkom 1991. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). Izgubila sam oko 10 kilograma. Poremećaj je prestao neočekivano. To se poklopilo sa trudnoćom. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi.. na njima pomodrele otekline. Bilo je teško uzdržati se odjela. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga.. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). samovoljno. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa).. Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. Do­ punski se očistila i jetra . vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu.l' 28. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja).

." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Deluje kao protivotrov kod svih trovanja.otuda pozitivan rezultat. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. Bol sam osećala sasvim malo.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. a tokom dana da pije protijevu vodu. Ipak ostala je sluz. Pomaže pri bolovima u kostima. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. Njegova doza je . Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. razmena soli. prestali su grčevi. trebalo je očistiti jetru.za zglobove nije dobro). Sedmi primer. Ujutru da jede proklijalu pšenicu. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . moja majka je izlečila mamuze na obe pete. Osim toga. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. grad Hnergodar „Godine 1979." Osmi primer.47 grama. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. gladovanja i urina. .Nadežda Aleksejevna. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . Splašnjava tu­ more. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . Krasnodarski kraj . Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. to je jednostavno prirodni proces.. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . rezultati su bili fantastični. U ovom slučaju ništa nije čudno.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. bila sam dobro raspoložena. krsta me nisu bolela. koja je ometala rad celog organizma. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . tri dana. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). .1. da primenjuje tople hidroterapije (kupke. slabinama i kod išijasa. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. 56 godina. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. menstrualni ciklus. negde u dubini.62 grama. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. Postalo mi je toplo.. tada drobi kamen".Zinaida Ivanovna. što je i urađeno . svakodnevno masiram telo svežim urinom".

osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. jer može da izazove krvoproliće). lišće.se popiti sve odjednom. skuvajte svinjske nožice. staviti na vatru i kuvati oko 1.o d 3 do 6 ." Upozorenje.to. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. dobro čisti i pankreas. Moskva . seme) ima jaka razređujuća svojstva. čak i na svakih pola sata. Preostaje da se reši problem. na ovaj način. 9 meseci i duže.Pila sam lorber 5 puta . koja će „uneti" peršun u organizam. što 221 . možete se uvcriti kroz nedelju dve. Simptomi toga su mlataranje zglobova. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama.materija. Uočeno je. da ne bude pasterizovano). da istegnete leda. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . budite oprezni. Kroz nedelju dana može se po­ noviti. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. Primer. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. Na primer. pripremite od njih pihtije i druga jela. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. Osećate potrebu da sednete i posebno. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. Da se soli veoma energično rastvaraju. 47 godina. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Način prime/te. Ne preporučuje se jesti druga jela. Međutim u početku će se leda .5 sat dok se ne dobije kašica.Natalija Nikolajcvna... Terapiju ponavljati 3 dana. stabljika. Zapamtite. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse.

ceo organizma gubi sposobnost da . ovde bih ukratko izneo nešto o postu.. to znači.n a j t e ž i je zadatak. tj. odbacujući sve lažno i strano. njen iermentni i genetski aparat. Lekoviti cilj posta. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje..) čini čoveka njihovim robom. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. a to.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. . sa svoje strane. Njeno odstranjivanje iz organizma . 1891) opisuje pojam . da se mole i prinose žrtve. kao prašina na ogledalu. da se uzdržavaju od hrane. koje guše životnu aktivnost ćelije. Zbog toga. Tim postupkom on je sebe izdigao. seks. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". komfor itd.mesu. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou.. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova.. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni.lepljiva sluz posebne vrste.zadržava" vodu i dehidrira. taložeći se u svakoj ćeliji. zauzeo glavno mesto u samom sebi. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. kao i niz drugih materija... Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . treba smanjiti. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. razarajući postepeno organizam.nalaže na sebe post". S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom.sluzi. Sada znamo. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. dobrovoljno. koja se nagomilava u ćelijama. alkohol. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . Ukoliko se to ne radi svesno. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. Sve navedene terapije čišćenja.bela lepljiva sluz. Ta „ a m a " . Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. masti i 223 .. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake.

slabi vid. Prva faza je smekšavanje. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Sluz delimično izlazi. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. Dakle. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. pri čemu. Petrov post i Velikogospojinski post. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. Terapija traje 5 minuta. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. čovek post­ aje psihički neuravnotežen.slično. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. kvalitetan i dug život. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Znači. Božični. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. samo ne tim. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. Svaka religija ima svoje postove. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. pamćenje. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. 225 . post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. sluha i naročito čula mirisa. čulo mirisa. Zatim promenite nozdrve. Naravno. vremenom. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. da živi zdrav. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . to neprijatno zvuči: glavobolja. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. koji je opisao Bolotov . Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. sluh. Prema tome. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel).tako odab­ rati namirnice za ishranu. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. Veliki post.

• Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela.1 deo. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. 227 226 . Ona sadrži posebna eterična ulja. Plodovi a n i s a . Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . © List bokvice (Plantago major). Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) .2 dela. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode.biće još bolje. Dobićete tečnost sličnu sirupu. Sada posle ispiranja ušiju. Može se malo zasladiti medom. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. B. nosom i grlom. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. © Pupoljci bora. © Cvetovi zove (Sambucus nigra). Hvala Vam".1 deo.I. grad Doncck. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). 0 Anis (Anisum vulgare). skoro da sam izgubila sluh.5 delova. list podbela (Tussilagofurfara). Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . „Bolele su me uši.2 dela. Primer . Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama.2 dela. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama.razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Manje poboljevam. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. testenine sa maslom .1 deo. Kao sredstva za iskašljavanje. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. koja čiste pluća od sluzi. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. Maha rotundifolia) . koren belog sleza (Althaea officinalis) . Odlično odgovara deci.. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Sipati u manju šerpu. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Pomaže kod napada kašlja. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata.. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium).

kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. koren belog sleza — 2 dela. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. ostaviti da odstoji 4 sata.2 dela. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. koja se brzo isparavaju. koji je antagonist sluzi.an­ tagonist sluzi. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. stoje u tom uzrastu jak životni princip . ukoliko ste imali zatvore . Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Zbog toga. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Obavezno odstranite zatvore. Svaku kriščicu preliti livadskim medom.. Zapamtite. koji može da traje po 20-30 minuta. meso. P o d s e t n i k . preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. Kod osoba.1 deo. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Odozgo prekriti parčetom rotkve. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Supenu kašiku smese sipati u termos. Uzimati po 100 grama posle jela. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). ne prelivati ih i ne cediti. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela.Sluzi". Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Ima gorak ukus. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. Odlično sredstvo za iskašljavanje. opor . Sledećeg dana pri­ premiti nove. Po ukusu kašica je malo slat­ ka. Ostatak melase baciti. Upotrebljavati ih u toku dana. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. poslastice. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Ukus je gorak. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. 229 . dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. To je u vezi s tim. © Rotkva (Raphanus sativus). Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. list podbeia . © Kartop (Viburnum opulus).Vranilova trava (list i stabljika) . povremeno mešajući.oboljenja pluća su njihova posledica. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi.2 supene kašike pre jela.

da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom.početi od male doze. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. kao karbolova kiselina. Preparati od jasike imaju protivupalno. pa se ustručavam da pijem. lišće i kora sa mladih grana. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. izazivaju prevremeno starenje organizma. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. radionuklcida i teških metala. d a j e to jak otrov. koju te bakterije stvaraju. kukuruz. Može se piti i čaj od kore jasike. Sada znamo. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). ovas. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. odlično ubija mikroorganizme. a listovi u maju-junu. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. 231 . manje toksična jedinjenja. ispljuvavajući stalno sluz. jabuke. Zato ubijajući bakterije. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. Govorila je. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. koje sadrže celulozu. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. Ispostavlja se. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. Praksa je potvrdila. Kažu.. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. ali bez obzira na to.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. Sto se tiče kore jasike. Jasika spada u porodicu vrba. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma.. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. preliti čašom ključale vode. jako izražena otrovna svojstva. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. antiseptičko de­ jstvo. ona podstiče izbacivanje sluzi. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . sočivo (leća). Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . utiču na aktivnost fermenata. I što je najgore. na 20 minuta pre jela. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Pesticidi. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike.saliks). da iz nje izlazi samo sluz.pesticida.

pasulj. da se ne bi pojavile vinske mušice. orasi. koštana srž. tanko crevo). šljiva. pri kuvanju prelazi u belance). koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. kupus. da se pomoću 265 mililitara vode. već i nju 233 . U prvom redu tu spadaju odvari od lana. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. nara. crna ribizla. govedina. suvo grožđe. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. mladi kravlji sir. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. višnja. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. neočišćena riža. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. 232 veoma štetnih materija. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. koja prođe kroz bubrege. Bolotov tvrdi. šargarepa. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. napunjen surutkom. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. podstiču čišćenje organizma od opisanih. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. suvih šljiva. Ljusku ne bacati. krompir s ljuskom. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. sipati jednu čašu šećera. suva kajsija. Različiti odvari. beli luk. kosti. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. kajsije i kafa. . da produkti životne aktivnosti bakterija. koji se sadrži u ljusci. bundeva (tikva). Ukoliko kuvate meso. luk.heljda. teških metala i pesticida iz organizma. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. cvekla. koji imaju purgativno. orasi. na koje dospeju (želudac. Boris Bolotov. kljukva. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. ječam. crni luk. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. Zapamtite. kuvana jaja (stroncij u m . rotkva. peršun. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje.

u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. kiselina. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. T. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. pojačava se razmena gasova. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. Dodati čašu šećera. povećava se za 3-4 puta. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. u toku 2 nedelje. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. aktivira se i reguliše razmena materija. proces sisanja nije doveden do kraja. ili uveče pred spavanje. Ako je tečnost žuta. po­ sle čega ga treba ispljunuti. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. podjezične i podvilične. bolje na gladan stomak.staviti u vrećicu. koji ima prijatan ukus. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. u trajanju od 15 do 20 minuta. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . zatim tečno kao voda. kažiprstom. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. slobodno. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. i ne srne se gutati. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. naročito kod ljudi sa više oboljenja. kao da se doji. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. već i povećava količinu joda u organizmu . Na taj način. bez naprezanja. Ulje se sisa kao bombona. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Količina krvi.ogledalo zdravlja. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Ulje je u početku gusto. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). toksina. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik .što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Oni koji su gladovali. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. Tečnost mora da bude bela kao mleko. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik.

znači ono ima „upijajuća" svojstva. takozvanih ekstrasensa. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.hraneća" svojstva.patogenu" energiju -životinjskog porekla. Ako se noge grče. 2. Kao čovekov . Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti.družite" sa njim. Gladovanje. ali na energetskom nivou. kao sa najboljim drugom. ener­ giju biljnog porekla.. a u jeloviku udavite".izbacuje kroz vrh . i obrnuto. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. tj.upija" i .mikroleptoni.. medu njima je najjače gladovanje. a takode ni bolesnom drveću. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara.. Udvarajte mu se. na svakom koraku. koja je srodna nama. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta.. a ukoliko je obrnuto. Naći drveće koje . Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). što će se blagotvorno pokazati na njemu. Veoma mali broj ljudi. a druga vrsta . To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom). Nosioci tih strujanja su kvantne čestice ..daje" energiju. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica.d a j e predaje. budite otvoreni s njim. U prirodi. širine 2-5 milimetara. tada stavljajte cepanice uz noge.lošu*' patogenu energiju. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. koja idu od drveta prema čoveku. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . Postoji mnogo drugih čišćenja..Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. koja mu je srodna.Upijači" energije za 9 4 .. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . bor i kesten. tada ima . mada nekima prijaju breza.. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . MŠ). zahvalite mu se. 3. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. a protiv glavobolje uz glavu". Ne prilazite malom.. u breziku ženite. Poklonite mu pažnju. Prilazite velikom i lepom. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). . U jasikovom đrvetu nikad nema truleži.9 6 % ljudi su jasika i topola. Pri tom drveće prvo uzima .pluća. ona imaju malo energije. „vidi" ta energetska strujanja. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . a za nas patogena.

Dmitruk (časopis „Svet". Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. srce će mu biti radosnije".Kada sam imala 3 1 . Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. leci od trovanja. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. i upalama. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . kosa je postala blistavija. Nestalo je peruti. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba.Tada mu se u glavi razbistrilo .. J. jedna starija Iranka. želudačno-crevne poremećaje. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. što se ispoljava glavoboljom. pre­ hlade. ali sam sve otrpela.." 239 . Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). gušavošću. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva. svilenkasta. 1990).Onaj ko ga ima uza se. osteohondrozom. koji ih sprovode. koja boluje od astme.Ono produžuje život. K. artritis. To se ispoljava kroz česte angine. 5. prelaze bolesti pacijenta. zlata. bolovima u jetri. Strašno me je svrbelo i bolelo. prelaska bolesti.. Bolje bio tako neizdržljiv.. da ona ne bi na tebe preskočila. svraba glave..Pre više godina Mejliščev E. izvučena iz organizma pacijenta. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . opeko­ tinama i traumama. prislonivši na nju obraz.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu. Na prisustvo ovog fakta. 1 . Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. i što ga više bude imao. neće znati za tugu. Od tada je prošlo 17 godina. broj 4. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. srčanim nervozama. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. Kada treba upotrebljavati .. godinu iznenada je počela da mi opada kosa.Nadežda Aleksejevna.. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. Primer—Recept za Dubravu M. Ivanov. . Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. a takode i kod hroničnih oboljenja.. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. Na primer.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Od tada mu se bol nije pojavljivao.. očvršćava stare. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. Možete oboleti. a kada . da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Printer ." Nije tajna. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare..patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . čije je korenje međusobno sraslo. Mejliščev je izašao na ulicu. grad Energodar." 238 Uopšte. kao što je Anahoret rekla. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. ukazivao je P. Moja frizerka.upijajućim" svojstvima.4. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. čišćenje organizma od crne . posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. Navešćemo najprostiji. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu.

Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. organizam je sam obnovio rast kose. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. GLISTA. dobija se gas­ tritis. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. a prema tome i deo njegovih svojstava . treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. ne mogu nastati patogeni procesi. Ali. Urin.mesto njene lokalizacije. MALIGNIH). U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne. Osobe. i genije je paradoksov drug.I iskustvo je sin velikih grešaka. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. CISTOZNIH. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: ." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. Pri tome.. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. Kad se oslobodio nečistoća.... koji ima boju sunca. idu pogrešnim putem.. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. Ako je organizam dobro oksidisan.najjači je čistač. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. a patogene ćelije za biljke u životinjske. Ipak. POLIPA. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Opadanj kose . 241 240 . U suprotnom. Drugim recima. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. nasuprot tome. svra i drugo. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. Životinjske ćelije.

Nije me bolelo. Dva puta dnevno stavljam obloge . Nisam pristala. grad Gubkin. ali se pojavilo mnogo ospi. ali sleva.D.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima .Godine 1988.. M. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. U početku se cista smanjila za 2 puta. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . Prvi primer . prokuvanim u flaši. . jer sam po ceo dan sama u kući. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. voće. a od 1. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem.I . Do 1990. mahu­ narke. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . nisam ništa preduzimala. dovezli su iz bolnice onkologa. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Kao da se rast tumora zaustavio..salata sa posnim mesom. Za oksidaciju organiz­ ma.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. šargarepa i svež kupus . godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. decembra nije se pojavilo nijedanput. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. U oktobru 1990.. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. Lekar je savetovao operaciju. Stavljala sam i preko dana. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. a takode biološku vrednost produkata ishrane.ponovo povrće: cvekla. Moja deca. 242 Nisam gladovala. grudi mažem suncokretovim uljem. stavljenoj u posudu sa vodom. V.pojedinačnih i u grupi. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. razmišljala sam.. Do jula meseca ove godine (1993. a potom je više nisu našli. Više se bojim. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. a zatim i krv. biljke.N. . On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. grad Ternovka. a jela sam 2 puta . Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Kada budemo razmatrali probavu hrane. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. a na dojku sam stavljala obloge. Gla­ dovala sam 10 dana. 76 godina. Samo se zaustavilo.) nije bilo nikakvih promena. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. Popiću pa šta bude. Izbegavala sam večere. grad Volgodonsk. a ja živim kod njih. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. potkrepivši gaprimerima iz prakse. . kod mene su otkrili rak leve dojke. samo gnoj. I evo ponovo cista. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Prestala sam da stavljam obloge. najdostupnije preporuke. I. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu.svaki drugi dan. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Htela sam da idem u bolnicu. MŠ).. krupice.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. Nažalost.predveče i noću..stvrdnuće. s ciljem profilakse i lečenja. a ispod dojke je potekla kao potok." Treći primer . Dojka me mnogo svrbi. a u 3 časa popodne ručak . 243 . Iz nje je počela da lije krv. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. Nisu me operisali zbog slabog srca. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. brašno itd.

Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. Češće primenjivati gladovanje ( 1 .3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. ali osećam veliku slabost.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. Hemoterapija. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija.Iz knjige Tajna napitka bogova A. samo po kući i po potrebi. 4. Oksidišući. 245 . lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. ne delujući na uzroke. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. I oporavila se.uzgajanje".biljnih ćelija. a takode i kataraktu. koji su izazvali tumor.mleko. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p .alkalne. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. raditi urinske klistire. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. zračenja. Zapamtite. Malo se krećem. Ostalih dvanaest bolesnica. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. pričao mi je o svo­ joj tašti. Trula hrana (naročito belančevinasta . Mnogo me bole zglobovi i kolena. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. meso) je idealna sredina za njihovo .aktivirati prirodni proces lečenja. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. ugrušaka i tome slično.samo slabe organizam. Radi toga trebalo bi: 1.parazite. brzo su se preselile „na drugi svet". tako treba postupiti u datim slučajevima . Ova žena je u početku postu­ pila pravilno ." Komentari i preporuke. 3. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. opera­ cija . Više se kretati i češće pariti. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. 2. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. Prvi primer . svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . N. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Prema tome. zameniti ih kašama na vodi. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju.. stopala. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. koji se stalno rasprskavaju. te sredine od kiselih postaju trule . Živcla je j o š 10 godina. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. Očistiti debelo crevo i posebno jetru.

Četvrti primer . Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. MŠ). Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. invalid I kategori­ je. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . bez lekova. Tako sam sa noktom. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. Šesti primer — A.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Primena urina . dočekao prošlo leto. To se desilo u 2 časa noću (1988). grad Gupkin. Svake godine nokat je tamnio sve više. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. 247 . Odstranili su joj metak iz kanala jetre. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. Još tačnije. Maslenikov. da mi nije poznato na čemu se držao. Nestao je dija­ betes. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Kroz 5 minuta sam ozdravio. Treći primer .nozodima". Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. On se obratio jednoj starici. setio sam se uri­ noterapije.. kada se pije. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti.Mihail Grigorjević. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Na to su čak ukazivali i naši preci. Mislim da su mi proradila creva." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću".Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. grad Harkov. a razslojio se tako. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio.. nestao je polip u želucu. srce bolje radi. Pij svoju mokraću.sluzi i truleži u kojima one žive. Peti primer .Jekatcrina Tihonovna.. jezu) u stanju potpune samoće. a izgleda da lečenje nisam završio. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. koji ih je prouzrokovao. ratni invalid. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. stomak m i j e mekši. Više mi se to nije ponovilo. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija.Drugi printer .Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . koji se klatio. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. N. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče).. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom.Poslao mi g a j e Bondarenko: .

Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). Malahova. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. koja se koristi za ispiranje. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. 249 . Poluukuvan urin na suncu . Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja." K o m e n t a r ." K o m e n t a r . i heparinom..Uvidevši takav zapanjujući rezultat.Imala sam grip. To se posebno odnosi na žene. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom... gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. pa do koagulacije i sušenja. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. grad Severodoneck. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove.Kod kćerke su oči krmeljale tako. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. Mikroorganizmi. Osim toga.otuda izlečenje. 17 godina. želudac i creva su pro­ radili. U zavisnosti od sastava tečnosti. već stoji čvrsto. Ubrzo su prešli na transfuziju. vode­ nim rastvorima lekovitih trava." 248 Osmi primer . Ne znam. Sedmi primer . I sada se on ne klati. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. čak se i težina smanjila skoro do normale. Ništa nije pomagalo. grad Voronjež. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. .Nataša. P. ospe su skoro potpuno nestale. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. mokraćom. .Valentina Nikolajevna. Mene su „lečili" i antibioticima. da ujutro nije mogla da ih otvori. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". i protivupalnim sredst­ vima. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Ispiranje špricom . Za vreme trudnoće. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Posle završetka terapije ispiranja. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata.to je ispiranje vagine vodom.

Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). bokvice.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). ostaje na svom mestu). nepoznavanje rada . © Rastvor lapisa (nitrata srebra).do postizanja lekovitog efekta. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). goveđe trave (Alchemilla vulgaris). © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. Napominje se. koje imaju koagulaciono.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. Pored mokraće. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). Na primer. Na primer. kao i vlastita mokraća. Ona se može unositi kod erozija grlića materice. preživljenih stresova. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. naravno. Dodati 40 grama kore hrasta. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. A. za lečenje navedenih oboljenja. Gumenu krušku puniti više puta.obilje psihičkih stega. lišće koprive (Urtica dioica). © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Prema posmalranjima Rižova. po 20 grama svakog. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. kod upalnih oboljenja polnih organa. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. trave troskota. Rok primene tih ispiranja . Mogu se isprobati različite varijente mokraće . Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). I deo meda i I deo alkohola.u k u v a n u do 1/2 . dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica.kvaliteta duše". Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. pa čak i mokraćne bešike. abortusi. 251 250 . da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. žalfije (Salvia officinalis). kod 15 . razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama.1/4. oraha. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Pripremiti 1. koru hrasta (Ouercus robur). Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. ukoliko je tamo postojalo.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. koja izaziva alkalisanje organizma.. Uzrok . ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. koriste se i druge smese. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). N.patogenim gljivicama. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 .

dostupan i efikasan.. koje je praktično teško nabaviti.. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje.Čudno. Drugi primer. posle teških porođaja (preživljeni stres). (Jedan od . zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature..jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. pa je bolesnica izvadila tampon. Maslcnikov: .jake protivupalne (antiinnamatorne). Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!).. Prema njenim recima. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom.. obloge (prvo običan urin.. prema njenim recima. Pre pola godine lekar je rekao. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje.rascvetale ruže".ukuvanim). Kod vas je sve čisto.. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje.lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala).) Ubedio sam je da produži lečenje.. Ta žena j e . N. Oboljenja vagine i grlića materice . već i zato što su. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. sve je počelo pre 12 go­ dina." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. antialergijske i antitoksičnc materije.nedostatak želje da trpi neudobnosti. rekavši joj. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. 1. dok se ne pojavi zdravo tkivo. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. prost.kvaliteta duše" . erozija grlića materice. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi. On je mnogo efikasni­ ji. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži.. 253 . Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. a zatim ukuvani). 252 Prvi primer.. 38 godina. Prisustvo fermenta urokinaze .sposobnog da rastvara ugruške krvi. dopunski aktivirala samu tečnost. Prisustvo kortizola u urinu ... U vašem kartonu ima svega mnogo. 2. A.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . kako je sama lečila eroziju grlića materice. Evo nekoliko primera iz prakse. a ja kod vas nisam ništa našla. mora da trpi bolove.Jedna žena mije pričala. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. bolove. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. Bolesnica M. .

Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. Veoma loše analize.ispiranje vlastitim svežim urinom. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. nije mogla da pije urin. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna.Moguć recidiv. tamponi sa svežim. Mlada žena. koja daje samo privremeni efekat. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. kao i ispiranje špricom. godine uspešno je rodila sina. erozija se znatno smanjila. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. Naprsnuće jajnika. Upaljen. upalnog procesa skoro da nema. Mlada žena. P r i m e r . vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. neoplazme slične tumorima na materici. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. Rezultati: oseća se odlično. Postoperativne upale . ukuvan do 1/4 . posle čega je otišla kod svog lekara.piti urin. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. Moguća operacija. . U aprilu 1990. Prvi primer. Bolesnica I. Cis­ ta. a dalje topao... Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. Tako se lečiia od 8. 20 godina. stavljati obloge na šav.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. Samo što se udala. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Lekarska dijagnoza: . koji se sadrži u njemu.. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. brzo otklonio upalu i bol. nabubreo šav. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. koji dopunski razjeda bolna mesta. strašno zapuštena erozija grlića materice. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav.. Hitna operacija.pijenje urina. a zatim ukuvanim urinom.. za koju su je pripremali. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. U težim slučajevima dodati gladovanje. Vrlo verovatno.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Način lečenja: preko noći . godine. prvo svežim. Stari. kao i pijenje urina ujutro.. moguća ponov­ na operacija ..odstranjivanje drugog jajnika. cista jajnika. do 22. Zapuštena erozija materice. Upala jajnika. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. ujutro . stavljanje obloga od svežeg. ostao je samo mali deo. sama od sebe je otpala. /ironični parametritis. da decu neće moći rađati. marta 1990. salpin­ gitis . Potpuno se izlečila za nedelju dana.tamponi sa svežim urinom.. Drugi primer. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. 255 . tumori u obliku kesica na kanalima materice. ispirati se.. 20 godina. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). koji bi na račun kortizola.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). 18 godina.

Nisam verovala. Rodila sam tačno tog dana. Bila sam udata dve godine. nije se lo­ mila i nije opadala. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo.. Prvih dana za vreme lečenja. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). Ipak se nešto promenilo. Nisu me bolela leda i bubrezi. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. Upozorenje. Obećala mi je pomoć.kosa mi je porasla skoro do pojasa. Jer. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. nije mi bilo gore. da sa mnom nešto nije u redu. Treći primer. Usuđujem se da tvrdim.A r m s t r o n g Živa voda. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". prema statistici. 257 . Pri tom treba imati na umu. kako sve raditi. a j a k o sam želela. Još me je lečila biopoljem. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta.. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. da mogu da idem kući. rekli su mi. posle hernije mi je bila suva i odsećena. s mojom ličnošću. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). godine . zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Manje me je mučila mokraćna bešika. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Ubrzo posle toga. U sve sam neograničeno poverovala. Najčudnije . Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. I tako dve nedelje svakoga dana. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. nečim neobjašnjivim. postala dva puta deblja i jača. proročki san). da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. U stvari. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. da se to veselila duša mog mališana. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. o kojem sam svima govorila. mislim. Nisam imala dece. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. Ero­ zija je prošla. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. da iz toga može nešto da se desi. nego plodovi sa debelom korom. Zatim je sve prestalo. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. koji sadrže veću količinu soka. Kosa mi je jako opadala. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. spontano me je treslo. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. i pila sam celu godinu urin. Ali. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Nataša: „Imam 26 godina. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. Tako da se ne bojim ćelavosti i.

to je lečenje za vreme napada bolesti. Praksa je pokazala. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. Taj broj se može povećati. na osnovu iskustva.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. 5 limunova. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. na čemu se i završava lečenje. što označava normalnu krizu ozdravljenja. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. bez šećera. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. takva količina soka može se pokazati ogromnom. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. Svakog narednog dana ta količina se povećava.Žuči". Napominjem. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina.. Autori tog metoda tvrde. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. pojave neke nenormalnosti u radu creva. koji imaju prepobuden životni princip . tj.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. tada treba privremeno prekinuti lečenje. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Uglavnom za ljude. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. posebno za čoveka. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. potrebnog za lečenje. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. Sto se tiče količine soka. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. i drugi . kao i produžiti sama kura lečenja. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Tako se. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. Za vreme progresiranja bolesti.

Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. On odlično dezinfikuje i jača kožu. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. koji ih je dotle mučio. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. daje izuzetne rezultate. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom.krize. tj. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. vruće kupke). čini nokte lepim i blistavim. a zatim se postepeno smanjuje. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. Eksperimenti su dokazali. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. pravilno se hraniti i izbegavati sve. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. ne vidi se talog. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. kada se bolest ispolji. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. pre odlaska na spavanje. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. On smekšava kožu ruku i lica. a upravo: potpuno mirovanje. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Mnogi tvrde. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. ubrzo nestaje perut. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). 260 261 .

upozna sa dostignućima savremene nauke. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site.šta svaka žena treba da zna 4. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . Ž I V O T 9. Koristi se složena medicinska aparatura. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. U R I N O T E R A P I J A 5. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . Kada se nade u bolnici. čitavi dijagnostički kompleksi. jetru.ubada: rekli su treba rezati . L U N A R N I Osnovi zdravija.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. G L A V O B O L J A . Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. pluća.biosinleza. t k a n i n e i d r u g e materije 8. minerali.reže: preporučuju neku seansu . Z D R A V L J E Ž E N E . da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. L E Č E N J E D I S A N J E M . L E Č E N J E K O R E N J E M .pije: rekli su ubadati . koji su tvrdili. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. čovek se sam sebi čini ništavnim. pa čak ne jedan organ. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. da bez čišćenja — n e m a izlečenja.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. Sve to uliva poštovanje. Henrih Nikolajevič Užegov 6. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1.prihvata. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA.biljke. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2.jer presađuju organe.opstipaclje kod ljudi 5. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi.metod a k a d e m i k a Butejka. Međutim ukoliko mi znamo.strahopoštovanje . T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E .lečenje i profilaksa 3. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A .srce. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . L E Č E N J E K E R O Z I N O M . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. S V E O Z A T V O R I M A . unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. T U M O R I . L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10. U pravu su bili drevni lekari. već po tri odjednom . pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. I S H R A N A I H R A N A 3. tada uvek možemo sami sebi pomoći. Mahmut Šehić 3. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. posebne sobe. Pjatras Šibiijskis 262 . S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. P R O S T A T A 9.

D I S A J N A G I M N A S T I K A A. posavetujte. Marijana Zjola MarkuS . M U Z I K A Z D R A V L J A 1.Biblioteka Realni produžetak života. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. P O B E D I L A S A M RAK. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. L F . ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. Rušelj Blavo Doktore. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. N. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful