GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

. omotavaju.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . smekšavaju.čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije.. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz.. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava . hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 .. Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka ... 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .

pri tom. a zatim i stručnu . Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. Nažalost.naučnu. POLIPA. posle tolikih saznanja. CISTOZNIH. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. MALIGNIH). PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . Ž. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. U prvom redu strada probavni trakt. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. do danas. GLISTA. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. U proteklom veku. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. a zatim se patologija širi dalje. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. Zato je pravo zdravlje velika retkost. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi.

sila" zavisi naše zdravlje. Oduševljava to. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. posebno poglavlje o ishrani. kao što je to slučaj sa svim profesijama. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti.) umrla supruga od tumora na jetri. iako su ta čuda samo deo prirode. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . pa da organizam počne brzo da se obnavlja. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Nažalost. Ukoliko to ne pomaže. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. ali industrija lekova traži svoje žrtve. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. Nadežda Semjonova. Na kraju. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. Stari mudraci su govorili .većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. jer mi je u međuvremenu (1997.razara ga kao atomska bomba. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi.upoznaš je i zaljubiš se. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. iako nije lekar. Ukoliko i to ne pomogne. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. do kompleta knjiga G. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena . Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. praktično bez greške poznaje fiziologiju. Meni. kao lekaru. P. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. a praktično su srasli s njom. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. promeni ishranu. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam .. što Genadij Malahov. pribegavaj lekovima i lekarima. promeni način života. pravi čuda. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. 11 .ako si oboleo. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. probavnog trakta i daje praktične preporuke. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih .

ipak. Prošlo je 12 godina. iznad koga nema ništa". oko 20 dana. postizao praktične rezultate i knjige. Tu su. nepokretan. brzo dostignu nivo Bude. uvećavaju svoje vrline. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija.otvaranjem očiju mudro­ sti. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu..ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova.) koje sam preveo i prevodim. zastarevale su. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. a ja do sada nisam imao. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . a vratio sam se preporođen. 13 . Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. U proleće 1998. duže žive. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. koje sam ranije napisao. bogatstvo i. doktor medicinskih nauka. koji su me godinama mučili.narodnih metoda lečenja. metoda itd. da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. um se čisti znanjem. ali je i jedna bila dovoljna.kostolomca". Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca".Neka svi. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. profesor. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. Užegov itd. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. Predložene su mi još 2 terapije. ljudi). Rušelj Blavo. a Duša se Čisti suzama.. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): .

ja sam samo očistio telo vodom. osetljiv. još nisam bio . uzimao sam samo znanja. zašto jednom polazi sve za rukom. patnje.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. i mnogo drugog. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. koje stvaraju svest. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. Time postajete savršeno drugi čovek. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). već i za dobrobit cele Vasione. bubrege. što postoji malo litera­ ture. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. sa krepkijim zdravljem. Stvar nije u tome. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak.i na tom se završava. odgladovao . mislio sam. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. koji posmatra svet pozitivnije. U tim školjkama odvijaju se procesi. Iako sam ih i ranije čitao. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . 15 . Radeći na četvrtom tomu . a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela.dozreo" za njega. koji poznaju taj metod. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. da se u tome i sastoji čišćenje organizma.spoljašnjih manifestacija života. a kod drugog ne. a drugom ne. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. preznojio se. dubljim shvatanjem okoline. upijam znanje od njih. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. s velikom snagom. već u tome. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije).. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. a kod drugog ne. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. koji se posle izvesnog vremena. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa.. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima.razum (um) se čisti znanjem. um. prekomerno je emocionalan. treba pokloniti posebnu pažnju. Shodno zavetu drevnih mudraca. sprovodeći dalje profilaktične kure. Ispo­ stavlja se. stvara u njima školjke. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. što objašnjava sreću i nesreću čoveka. Kao i većina ljudi. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. jetru.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo.

kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). koju ona za­ uzima u prostoru. osećamo. telo leži.iz elementarnih čestica. nazivaju se spoljašnje manifestacije života.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. Svest. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena.koristi se energija hemijskih veza. nekontrolisano i bezosećajno. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. da to ni izdaleka nije tako. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . sva polja imaju svoj . a to. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 .koriste se vakumski nivoi.ener­ getski centar.. Fizičko telo. 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. funkcionišc kao trup. odvojenu od tela. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. Energija svesti.energija svesti" . Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. Međutim u stvari je obrnuto. koje je pot­ puno izgubilo svest.koristi se energija atomskih veza. ali ono ni za šta nije sposobno. Kada to sebi razjasnimo. postaćemo još mudriji. * Na fizičkom nivou pod . Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. atomska . prostor­ na . prožimajući fizičko telo .gradi. hemijska . i nauka je to već dokazala. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. elementarne čestice iz kvantova. na primer. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. energetsko i ima svoju težinu. pođemo još dalje. čoveka. objasnimo još više. neizobličen hologram . upravlja i održava ga. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. skoro do vakumskog nivoa. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. njegove komponente. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada. Mi ga vidimo. slabo i lako.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje.. sve dotle. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. da je sve materijalno čvrsto. ali nam čak i životno iskustvo govori. © Prema mogućnosti. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. u telu čoveka.Hnergija može biti: mehanička . ličnost. .formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. atomi . Svest i sve energije. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. dok se svest ne povrati u njega. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja.energija kvantnog nivoa. ne osećamo da je razorno. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . *.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. molekuli — iz atoma.. pokreće. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. što mi ne vidimo. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi).koren" u vakumu. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" .

Slika 1. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). Sahasrara čakra . čovek je već potpuno . tako i na neorganske (minerale. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. to je centar stvaranja prostora . S obzirom daje čovek . Manipura (10 lepeza). 7.. Višuddha čakra . Prema tome. širina. tada ćete videti. 6. dostupan fizičarima. Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa.četvorodimenzionalni nivo. . kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. Prema drevnoindijskoj filozofiji.Akaši. nalazi se u predelu grkljana. 10 ..građenje".lotos sa hiljadu lepeza. što u stvarnosti predstavlja čovek. materije.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. ili „koren". predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora. pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum.. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. visina i vreme).. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni .centar uma. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). prostore.. 9. Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. Prema tome. čoveka počinje iz .višedimenzionalan prostor. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. • preko tih prostora uticati na druge objekte.Savremcna nauka nam govori. 1000-dimenzionalne itd. Adžna čakra . koji se prvi . On ima dve lepeze.5.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama.lotos sa šesnaest lepeza.. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . dok se ne pojave svi delovi tela.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. 8. koji se na­ lazi na temenu glave. vidljivi deo ćovečjeg bića.. da je svet . Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. 19 .. Prema tome. neznatan je deo toga. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom.

formiraju za sebe neophodne ener­ gije.vreme". predmetima pozitivne. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju.. Otuda 21 ... Znate li. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . radosne misli. I obrnuto. Obrnu­ to. uravnoteženo i harmonizovano.čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. uticati na sebe. Prvi zaključak. šaljući u Prostor. Proklinjuci nekoga u mislima.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. što . Sada se mogu doneti važni zaključci. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu.. koja je pre toga izazvala oscilacije.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. Pomoću namenski usmerene misli možemo . Prema tome.polja uzroka" ne samo na toga. To dovodi do toga. Sistem .. mi razorno delujemo preko .. sadašnjost i budućnost nalaze u .zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). već 1 i na sva .zemlja . počevši od vakumskog nivoa i „dublje". tugujući itd. ljuteći se. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano.polje uz­ roka".prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). odvajanje živih bića i predmeta. što je . na druge i j o š m n o g o toga.zajednička. počinje izdvajanje. harmonizovanog stanja. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo.pojedinačna" bića i predmete. U njima se prošlost. Gledamo grupu planina. čctverodimenzionalnog prostora. odvajanje od svega drugog. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg..Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. To izdaleka podseća na analogiju s planinama.. Samo se misao slobodno kreće u tim . Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. svaka nam se prikazuje kao posebna. 20 . već praktično o svemu. Te energije se kreću. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam .zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. Dejstvujući na nekoga. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. konkretnim ljudima. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. predmete itd. Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. u kojem se mi nalazimo. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. kome je to namenjeno... vršeći neka d e j s t v a . Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja". Zbog toga. „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano.tkivima čovečjeg organizma. životinjama. ali im je osnova . zašto se to dešava? Zbog toga..

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

Lckari-ajurvedisti tvrde.Pančakarma" („Pet dejstava"). klistiri.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja.narodni lekari. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . povraćanje. uzimanjem purgativa. čišćenje disajnih puteva. gladovanje.neti" sa vrpcom). klistiri.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. Drevni tekstovi Ajurvede glase. lekovito znojcnje. Slika 2. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. purgativi.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. u kojem se govori o tome. bubrege i creva. koju su želeli da postignu. koji su se svuda primenjivali. krvotok.. da svaki čovek. masaža uljem. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis).. u zavisnosti od klime i tradicija. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.. Indijska nauka o zdravlju čoveka . u zavisnosti od stepena „čistoće". a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. To su bili pravi terapeuti . klistiranjem itd. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma.Ajurveđa . da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga. a .. U tibetskoj varijanti Ajurvede .smekšavanje").Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem.— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde..

Zato. Ukoliko se pojavi bol. Ležeći. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem.moguće. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. kako u prošlosti. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. dok je pomoću terapija čišćenja . da bi se bolje opustili. Po pravilu. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika .. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. izlečenja od bolesti nema sve dotle. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. jetre. bubrega itd. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. kako je pokazala praksa. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Nehigijena. Uzmimo. pravimo vibrirajuće pokrete. I. pijenjem ulja i limunovog soka. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. deo tela oko jetre. pokušavajući da prodremo dublje. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. I. obrazlažući to time. pritiskamo svaki deo stomaka. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. dok bol ne iščezne. Zapamtite . dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). 30 31 . Ukoliko nema bola.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. kako pokazuje iskustvo.jednostav­ no i svima dostupno. d a j e briga o fizičkom telu grešna. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana.banje i postovi. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. Svi pravi lekari. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. kao vibracionim čekićem. tada.. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga.neuspela čišćenja debelog creva. tako i danas. na primer. a učenje izopačeno. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života.smekšajte organizam". . da su epi­ demije kuge i kolere. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja.

* Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). Pri daljem pritiskanju i gnječenju. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. želucu. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. bronhije. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. bubrezi. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje.poodmaklom stadijumu. jetra i žučna kesa. daje zastojni. po etapama. prilikom čišćenja. duboku masažu unutrašnjih organa. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. vezivno tkivo organizma. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . orga­ nizam čisti njegova životna snaga. posebno ideomotornog. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. Slika 3 . Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. bez žurbe. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. * Čišćenje organizma je prirodan proces. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. U tom slučaju. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. Gajmorovi (maksilarni) sinusi.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. ne primenjujte ga. Na taj način pritiskamo ceo stomak. s određenim ciljem. zglobovi i drugo. Znajte.

Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. spolja ukrašenu blještavim slikama.klistir. Zatim ispustite vodu iz svog tela. koji se čisti samo spolja. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. liči na grobnicu.. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. jogistima. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje.. nečisto i smrdljivo. Prema tome. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. zagrejanom na 34 35 .. da voda prodre u sva vaša creva. pravilna ishrana. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Obesite tikvu na granu drveta. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. suncu. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. Ukoliko se to ne uradi.čišćenja. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. * Profilaktički. ukoliko čovek želi da bude zdrav. sa lozom dužine čoveka.. I vi ćete. a tako važnog organa čovečjeg organizma. Uzmite veliku tikvu..gladovanja. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . U manuskriptu . Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. Zato onaj. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu. koje ga pune. takođe. da se sa njom izbaci sve.. dovoljno fizičke aktivnosti. Drevnim mudracima." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va ." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. „.. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. a iznutra ostaje nečist..

leva krivina creva.poprečno crevo (colon transverzum). U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra.uzlazni deo creva (colon ascendens).sigma (colon sigmoideum). Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni.slepo crevo (cecum). Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. Prečnik raznih delova debelog creva nije isti.5 milimetara. Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu. 6 . Ona stvara i luči sluz. 2 . 10 .bubrezi.crvuljak (appendix). 37 .želudac. 3 . 9 .tanko crevo.žučna kesa.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.jetra.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .mokraćna bešika. 8 . Njegovim početkom smatra se slepo crevo. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4).pankreas (gušterača). tu se nalazi i mišićna opna. kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi.desna krivina creva. 4 . 4 . 3 . 2 . Slika 4. Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. 5 .Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 . Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. 5 . a kod sigme svega 3—4 centimetra. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. 36 Slika 5 . Pored ostalog. Debelo crevo se završava otvorom anusa.Delovi debelog creva: 1 . a u sigmi . 6 .pravo crevo (rektum). Serozna opna prekriva debelo crevo spolja.

prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. prisilna i nedovoljna stolica . sirom.dužine 5 metara. obilno dodavanje masti i šećera). bolovi i krčanje u stomaku. Jezik prekriven skramom. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. od tog „taloga" pri nedostatku vode .. ta pojava se svrstava u zatvor. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). aminokiseline. čak i pri regularnoj stolici. za 4-5 sati. elektroliti. gotovo skamenjena masa. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. koje proizvode bakterije crevne šupljine. glu­ koza i vitamini. prema njihovoj važnosti i značaju.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. koja sadrži belančevine (me­ som. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. Ali. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. To je očigledan slučaj zatvora. mračne misli. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta).2 metra. 39 . nadimanje stomaka. a kod žena ..tipični su simptomi zatvora. kobasicama. razdražljivost. prostate. tako i u drugom slučaju.crevna autointoksikacija". iznenadna glavobolja.talog". Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. testenine od fino mlevenog brašna. disanje sa zadahom iz usta. smanjenje ili gubitak apetita. skorela. mlekom). lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . Skupljajući se u naborima . pomešana sa hranom. Kako u prvom.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. nesvestica. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave.. semenog mehura.džepovima (divertikulama) debelog creva. mučnina u donjem delu stomaka. jajima. kroz debelo crevo .iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). apatija. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. pospanost. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno.

Ovog puta. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. mlečne kaše. kojem je potrebno potpuno čišćenje. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. pretežno masnom hranom sa malo povrća. a nužda i dalje daje svoje simptome. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . nedovoljno aktivan način života. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. bojeći se primedbi. drugi. bubrege. prema recima doktora Amosova. niko ne može da isplati. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. na trovanje se privikava od detinjstva. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. cirkulišući po ćelom organizmu.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. pri mokrenju. pite sa mesom. Ono se rasteže. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. kao i fekalije. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. koje su oni isekli. postepeno. mlad kravlji sir sa šećerom. gliste. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. svoje voljene peljmene. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. Naravno! Snaga i danak navikama. od kojih pati čovečanstvo. Ukoliko vam posle toga. vrlo često i okamenjen. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. kada vam lekar.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. zeleni i voća i treći. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi.. štiteći svoje navike u ishrani. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. sadrži strani materijal. To traje sve dotle. Zbog trovanja zidova debelog creva. ishrana raiinisanom. dok vas bolest ne pritera uza zid. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. sirnice. stvrd­ nute kao kamen. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. izda menicu. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. mokraća bude tamna." Organizam se truje polako. Zidovi creva podsećaju na svod peći. koju. polne organe itd. pogotovo ujutro. trujući najbliže organe: jetru. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. peristaltika creva ne postoji. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. suzdržavajući se. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. koje treba da se izbacuju iz organizma. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. deformiše. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. iz straha da mu to neće dozvoliti. avaj. Takode. ali dete to opet trpi. Zvoni za odmor. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. .

takode podstiče zatvor. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. posebno u drugoj polovini. sintetišu acetilholin. alkohol i druge materije. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. enzime. B2. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. To se posebno odnosi na žene. biotin. a stimulišu i naš imunološki sistem. jer razlazu hranljive materije na isti način. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). ostale tegobe (bolove) u glavi. neodgovarajući toalet. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. pantotensku.. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. koji odgovaraju za tu funkciju.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. hormone i druge hranljive materije. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. a osećaj nužde slabi. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . Trudnoća. bez obzira na loše varenje. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. B6. B12 i vitamin K. kao i fermenti za varenje hrane. aminokiseline. lošiji uspeh u školi itd. fermentativno dejstvo. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . podstiču unošenje gvozda u organizam. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. Po pravilu. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. Dete čak i ne primećuje. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. takođe. Drugim recima. Na primer. 42 43 ." U zrelom dobu: jutarnja žurba.opstipacijama. Prema podacima Koande. nikotinsku i folnu kiselinu.

plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica.postoje dela srednjovekovnih lekara. koja se razvija. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. koji imaju ulogu tehničkog nadzora. . pojačavaju imunitet. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. koji se normalno hrane. magistar bioloških nauka. ovde je prikazan lanac patologije . . već plesni. kao i avitaminoze A. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli).. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja.. prema mom mišljenju. Uzrok raka kod čoveka. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. Kod većine ljudi. To su jermenski lekari nazvali . imaju antikancerogeni efekat. Međutim. klija seme koje se usisava u krv. To mogu biti delovi krvnih sudova.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. a savremeni lekari . U plesni.skleroza.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. oslabljenim mestima u organizmu. je stvaranje crnih naslaga na zubima. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. A. deo hrane truli.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. tj.januar 1985): „U Matenadarani .skleroza. a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. koji uništava vitamine grupe B. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . artritis i rak.. Klijajući. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . protiv kojeg nema zaštite.beli rak". Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine". sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . 1 ." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. teoretičar i praktičar. tj.. kao na primer. proces se odugovlači. Plesan.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti .9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. nazivaju se „crnim r a k o m " . „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. gde se kao uzrok tumora navodi plesan. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. Prolazi vreme. tj.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. U vezi s tim.." Prema tome. Deponovani delovi produkata hrane. Mhitara Geracija. koja se stvara pri truljenju produkata hrane. koja napa­ da zglobove. u vidu prerađevina. Godine 1982.

neprijatnom zadahu.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma.ni/ma vitaminom A ili karotinom. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. što naš organizam čini sposobnijim za život. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. kakao. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom.da se rastereti sistem za čišćenje. stvaranjem . koje sintetišu mikrobi: . nedostatkom neophodne prirodne hrane. čokolada. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. naročito antibiotika. te naslage nestaćc same od sebe. tri ili više puta (prema G. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno.. jer: . od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. beli šećer. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . . treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. To su sve vrste mesa.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. Upotreba lekova. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. to se odnosi na bilo koji način čišćenja.normalizuje creva. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. slatkiši. beli hleb. To je prvi i najvažniji postupak. jaja. ispiraju usta. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. može se suditi po teškom. . kolači i torte. kuvane i rafinirane hrane. Ne uzimati hranu dva. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. remeti i uništava našu mikro­ floru. Međutim. koriste dezodorans itd. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. S.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. korišćenjem purgativa itd. koja omogućava 47 46 . svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. koji pri disanju izlazi iz usta. avitaminozom vitamina A. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. kravlje mleko. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina.

s u z n i kanal. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. Najprostiji. a u nekim slučajevima i više. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.da se nečistoće i toksini. 1 2 . pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara.u s n a d u p l j a i jezik. Njima se preporučuje lagano trčanje.koža. 9 . 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. a zatim tuširanje top­ lom vodom.veziv­ no tkivo. mladima . suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 .masno tkivo.s l u š n i kanal: 1 3 . 49 .ženski polni organi. koje zagreva ceo organizam. ma gde da su nataloženi. 1 0 . treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. 7 . a svima ostalim vlažna sauna. možete preći na čišćenje debelog creva. Međutim. Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. Starci­ ma prija topla kupka. Organizam se može smekšavati na razne načine.pluća.bubrezi. 1 1 . Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi.debelo crevo. 6 . prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. Prema učenju prirodnjaka. 3 . Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro.č e o n i sinusi. 2 . svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. što znači ispiranje). 5 .suva sauna. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. 4 . pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.jetra.krv. gojaznim .vlažna sauna. 8 .

ishranu i drugi. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice.v e . koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. 5 . Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. izašlo je napolje. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.). Ukoliko nemate navedenih sokova. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice.oboljenja mokraćne bešike. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva.oboljenja želuca. dozi. 1 . da nije mogla da uzleti. 3 . jabukovo sirce. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. © Unutrašnja sredina u crevima. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje.oboljenja jetre . cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. voća ili jagoda.oboljenja pankreasa (gušterače). ona se osetila lakšom i uzletela je. 6 . ispi­ ranje. proterivanje. Čžudši. periodičnosti). Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu.zdravo debelo crevo. treba da bude blago kisela. Kao os­ nova uzima se voda.oboljenja bubrega. 2 . 4 . I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. b . Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. kako smatra većina au­ tora čišćenja. lečenje. 51 . U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. Zatamnjena mcsta na slici su taloži.debelo crevo je priljubljeno uz jetru. Postoji priča o tome.3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. što je pojela.oboljenja prostate.

Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. isitniti i preliti čašom ključale vode.„alkalni". tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . kuhinjska so . Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). rusa je dobro suši. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje.. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. Pripremiti 2 litra surutke. Na primer.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. 52 53 . obrnuto. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. deluju na mikrofloru. To ići u toalet.50-75 mililitara.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . podstiče čišćenje kože. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. kuhinjska so . a parni . Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: .sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. Smatra se. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. pri smanjenoj kiselosti . Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi.. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. a pri normalnoj . da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. da takav klistir odlično čisti.kiseli" klistiri (2 litra vode. zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. neparni k l i s t i r . Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka.. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. U vezi s tim E. Ukoliko se rade uveče. Pripremanje vode od belog luka. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . rusa -Chelidonium ma/us i slične).soda bikarbona N a 2 C O } . E. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. Na primer.„kiseli". ne dirajući onu koja je potrebna: . Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. . sve dobro izmešati. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. Klistir usavršen na taj način.talog". To se objašnjava time.20-30 grama.20-30 grama.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. Uzeti 1-3 režnja belog luka. soda bikarbona 15-20 grama). O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. © O temperaturi tečnosti za ispiranje.75-100 mililitara.

To dovodi ne samo do . vlastitog ili od ukućana. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. tj. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. a proizvodi je sam organizam. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi.otkiseljavanja". koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. na primer.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. ptica. ne dirajući to što je potrebno i korisno. a hormoni. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. Naprotiv. već i do odvajanja taloga. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. © Urin ima pH kiselu sredinu.nekima je on potreban više. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. tj. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". jer iz vas može izaći toliko . Takva idealna materija postoji u prirodi. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. leće se hemoroidi. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. ali se zato stvaraju nove . Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. polipoza.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). On je idealan prema svim parametrima. O Urin ne samo da ispira debelo crevo. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. obnavljanje sluzokože creva. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. drugima manje.. posebno vlastiti. Osim toga.. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. ali i peristaltike. To je njegovo .. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. Ona poprima superstrukturu. paraproktitis. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore.. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona.neorganske. Kod mnogih životinja. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. posebno dece starosti do jedne godine. vitamina i drugog. kolitis. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. tako i urin zdravih ljudi.

gnojnog kolitisa. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo .sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. Ubrzo će se formirati novo. Da se to ne bi dogodilo. povlačeći za sobom sluz. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. zatvorite je). jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Predostrožnosti su neznatne. Jačaju mišići u predelu prepona. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. heksaedarske prizme. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). Pri tome dišite polako. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. koja je „zasela" u bubrezima. uzmite litar urina. izazivajući bolove. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). u polnim organima itd. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. pankreasu (gušterači). koja se javlja kod takvog klistiranja. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena).obični irigator (gumenu krušku). Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. koja se nalazi ispred začepljenja. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije.5 metra iznad poda. Ukoliko se gadite urina. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. u što se možete sami uveriti. ukuvani urin će u početku izazivati bol. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Istrpite. ravno57 . Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. na primer. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. na zidovima mokraćne bešike. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) .blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. naročito nosna du­ plja. sličan bolu kod opekotina. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. i ugrožava njihovu životnu aktivnost.

Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. organizam zna kada ga treba ispustiti. Posle toga možete da se podignete i prošetate.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. a zatim. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo.svaki četvrti dan i pete .6 % ( 2 . ali duboko stomakom .isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^.jednom nedeljno. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. Uradite 2—4 takva klistira. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . U suprotnom. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. a zatim dozu smanjite. ležite na leda i podignite karlicu. četvrte . U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. ili. lako i slobodno. Ukoliko se pojave komplikacije. postupajući prema ! 59 58 . Kada se očisti debelo crevo u njega se. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. Kada osetite potrebu za nuždom . jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . one su rede. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. Pri tom možete uvlačiti i stomak. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). ostavivši patologiju . treće . s t o j e debelo crevo čistije.svaki treći dan.radite svakoga dana tokom nedelje. u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama.idite u toalet. Zato se ne uznemiravajte. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. ne povećavajte dozu.m e m o . manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). kao i u januaru-februaru.

Zato probajte. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. laka i u vidu ko­ basice. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. perutajućom kožom. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. To pojačava dejstvo prve smese. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. zatvori ili ovčji ekskrement.protiv zatvora. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. sakrumu (krstima). 61 . Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. njima je uvek hladno. mršavljenje. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. kao korena organizma je veo­ ma širok. Po pravilu. upija i neutralise. pomoću špricaljke. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. Prema tome. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. kukovima. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. Ukoliko imate takve ili slične simptome. zimogrožljivost. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta).vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. Treća smesa: osnova kao kod prve. suvog godišnjeg doba. Po pravilu. gubitak snage.uputstvu kao sa običnim urinom. smanjuju sluz ili žuč. smekšavaju ga. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. tj. Sve te pojedinosti. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. isušivanja i dehidracije organizma. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. namagnetisana voda.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). svaka na svoj način deluju na organizam. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . odnosno aleve paprike. Autor knjige ih je isprobao na sebi. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). bolovi u slabinama. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. uneti u anus. Posle unošenja smese odležati. ovčjeg ekskrementa. produžene menstruacije. birajte najbolje za sebe i lečite se. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. suvoća i perutanje kože. pretopljeni maslac (20 grama) . a hladnoća toplotom. gubitak semena. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. kada je hladno i suvo vreme. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. naročito za vreme hladnog. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. Prva smesa: mleko (100 grama).

Posle prve porcije nečistoća. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). irigatora ili prema Jokeru. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. osušiti ga i namazati uljem. ostalo se dešava automatski. kao što pokazuje praksa. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. 62 . Postupak 0 Popijte čašu slane vode. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. prostim tokom. progutana kroz usta. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. to jest čim krene prvi ekskrement. © Odmah uradite propisane vežbe. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. ne pijući vodu. koja ima formu ekskrementa. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. a zatim se vratiti u toalet.Pošto ste očistili debelo crevo.označava „postupak školjke". zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . treba ponoviti vežbe. nastaviti sa vežbanjem. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. Ukoliko nema očekivanih rezultata. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Voda mora biti zasoljena. Kada budete zadovoljni rezultatom. prema vašem mišljenju. a ne kroz anus. mekše. koji se može lako sprečiti. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. slede druge. Savet. a zatim i tečne. kao stoje ušla. u izuzetnim slučajevima nešto više. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. Voda. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . Posle toga treba ići u toalet. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. Čim sifon bude zadejstvovan. a zatim. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. Ispi­ ranje. prekinite terapiju. traje sat do sat i po.Šank Prakšalanu. prolazi kroz želudac.

. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo.. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. što traje oko 10 sekundi. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. kukovi os­ taju iznad zemlje.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. to jest napravite 8 naklona. Prva vezba Početni položaj: stojeći.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. naklonite se na desnu stra­ nu. (iledajte u vrhove prstiju. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . prepletite prste ruku. stojeći s rastavljenim stopalima. Slika 9. Ispravite leda i dišite normalno. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. tj. Kada ste zauzeli položaj. raširite stopala približno na 30 centimetara. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. dlanove okrenite nagore.i potpuno ispra/niti želudac. Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Početni položaj je isti. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. naizmenično udes­ no i ulevo. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). Zatim okreni­ te telo. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod..Kobra". Prema tome. Vežba treba da traje 10 sekundi.

Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. U najnepovoljnijem slučaju. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. a ne pod stražnjicu. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Pri tom. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Šake položite na kolena. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). koja je dospela do kraja tankog creva. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. ne pijući vodu. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. tj. Varijanta četvrte vežbe. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces.noge (tj. znači da se „ven­ til" (sfinkter . na primer. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. a telo je blago povijeno unazad. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. Četvrta vezba Vodu. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. 67 . Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. iako je dostupna svakome. što kod vas izaziva mučninu. Ili ništa ne raditi. koja su rastavljena oko 30 centimetara. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. Početni položaj: O Čučnite. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta. kada se voda potpuno zadržava u želucu. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe.

privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. pre prvog jela. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. stiskajući gumenu cevčicu prstima.i druge žlezde. posredstvom visoke osmozne aktivnosti.. ovsem itd. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. Lekari Lonavli (prirodnjaci . budite kreativni. kao kod dojenčadi. 68 69 . Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. povezane sa probavnim traktom. To je najbolje prevaspitavanje creva. Prema tome. koji pate od zatvora. izbegavajući svaku prekomernost i meso. da idete u toa­ let. čak ni čistu vodu. Pored toga. zrna pirinča treba da se tope u ustima. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. Pri tome se okrepljuje jetra . Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. Ljudi. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva.sveže iscedene sokove. posebno pankreas (gušterača). Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. tj. ili kao što sam ja činio . U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. ali samo sa 6 čaša vode. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. nestanak ospi sa lica i tela.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). voće i sveže povrće. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. tj. ali bez bibera kao prilog. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. žut i bez mirisa. jer ćete produžiti da . Ne uzimajte nikakvu tečnost.) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno.laramle" sifon. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Ekstrement će biti zlatast. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. dobar san.

Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. 70 71 . Ukoliko se osećate loše.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. Po svoj prilici. jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje.. Unca je jednaka 28. dizenterije. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Mihajlov.. S. Sličnu salatu izmislio je i naš V. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. shodno tome. primorava mršave ljude da se goje. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd.talog" iz organizma. Prvo jelo posle tog gladovanja . a ugojene da mršave. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. Šank Prakšalana je izvrsna. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu.Na osnovu eksperimenata ustanovili smo.gladovanje. razmeštena u pankreasu. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. proliva. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. Langerhansova ostrvca. Količina sirovine za sokove data je u uncama.3 grama. Međutim. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti).

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. savivši je u kolenu. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. 78 79 . sastavite noge. Desna noga ostaje ispružena. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. gledajte napred. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. Telo se pri tom okreće na obe strane. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. Podignite glavu. pa udes­ no. //. ne savijajući je u kolenu. Zato ovu asanu treba da vežba svako. lcči oboljenja jetre i slezine. Ova asana je vrlo važna. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Vežbu vežbajte polako. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Odvežbajte vežbu na obe strane. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. 12.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Ponovite vežbu na drugu stranu. 10.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. zabacujući ih unazad. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. 9. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Po­ dignite jednu nogu uvis. grudnog koša i ruku. a leci i h r o n i e n e zatvore. Zatim spustite ruke nadole. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Vežba odstranjuje zatvor. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. imitirajući pokrete boksera. Slika 10 .

pokreće unazad i unapred. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. koje stimuliše rad mozga. Nikada to ne radite brzo. 3. Prednji zid stomaka se. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. Blagotvorno utiče na mozak. na vrhovima prstiju. ili je fizički slab i bolestan. a zatim brzo. ukoliko se redovno vežba ova vežba. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. tonzilitis. Vežba se izvodi bešumno. dodirujući pri tom petama stražnjicu. ali lagano i duboko. Svi bolovi kod čoveka nestaju. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. pluća i želudac. sastavite noge i isturite grudi. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. a ramena da ostanu nepokretna. kao fudbalsku loptu. jača mišiće trbušne prese. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. na jednom mestu. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. Vežba pročišćava krv. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. 8 i 14. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. a ne na podu. Ko nema dovoljno vremena. njegova pluća i srce se okrepljuju. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. jača mišiće nogu. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. čisti seme i otklanja noćne polucije.I J. 7. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. Na taj način. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije.3 i 14. Ona istovremeno leci polipe. Ta vežba je dragoceno sredstvo. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. treba da se ograniči na asane 1. Ona smanjuje obim stomaka. usna i 81 80 . pri udi­ sanju isturite stomak. pošto to slabi mozak. kao pri trčanju u mestu. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. navešću način disanja. Ova asana je veoma važna. 14. Posle svake vežbe dobro se odmorite. U početku trčite polako. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. izbegavajte zamore. otklanja zatvor. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. Ipak. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. pri tom.

ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. N e m a vežbi . Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. Ne jedite noću i ne spavajte danju. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). 7. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. Jedite redovno. duvan. 10. kao i kilu i apendicit. kao i oboljenja srca. bajatu. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. Ukoliko se dvoumite. sreću i dugovečnost. prekuvanu. 12. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. kijavicu. jesti ili ne . Vežbajte. To izaziva zat­ vore. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. 4. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. oslobođeni teških mi­ sli. kašalj. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. 6. aslmu. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. čak i hronični bolesnici. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. 14. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. sreću i dug život! 9. kala. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. da bi ste obezbedili zdrave zube. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. 8. ako vam se ne jede. u krajnjem slučaju. hladnu i tešku hranu. masira­ jući istovremeno rukom stomak. Ne jedite. 13. kao što su: čaj. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni.očna oboljenja. To će vam obezbediti zdravlje. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. da li da idete u toalet . 3. na obali mora ili reke. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. razdražljivi i deprimirani. Stimulatori.nema jela! To treba da vam postane deviza. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. pak. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. 2. koji su godinama zagorčavali ljudima život. 5. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. Jedite samo kada ste radosni. vruću. Bore iščezavaju. energiju. 82 83 . redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. U. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. lepotu i dug život.

Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. 84 85 . dve. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. M. proliva. Druga kura sa istom količinom vode. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. posle čega se pravi pauza od 15 dana. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. Najpre nekoliko reči o rusi. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. poremećaja u varenju hrane. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). Kod mene je došla starija žena. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. Kako se to radi. Amineva. već. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. Pored loga.. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. to ukazuje na stvaranje polipa. U našem klubu . Ubrati svezu biljku. vitiliga. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. purgativi ne samo da ne lece čoveka. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. žutice). Koristi se nadzemni deo biljke (trava . katara želuca i creva. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. U narodnoj medicini mlečni sok. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. koliko je potrebno kašika soka. On se sastoji u primeni trave ruse. isitniti je (iseckati) i iscediti sok .jednu. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. ispod pazuha. delujući na uzroke oboljenja.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod.stabljika sa lišćem).

jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. /// kura . Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. kao agresor. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine.. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. Posle toga pauza 15-20 dana. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. traje 10-20 dana.takode. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. . ali ne više od 4 uzastopno. prema ličnom osećanju.otkidanja". Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. zajedno sa vodom. takode. izašao komadić mesa (polip). kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Broj kura. postupak primene ruse je sledeći: / kura . ispod pazuha itd. tj. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. Taj kvasac. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. 87 . Posle treće kure.. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. // kura .10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka.leti kao balerina". a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac.ista kao prethodne dve. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. Ova pojava je prirodna. kao što sama kaže. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore.) Nestanak visećih mladeža na vratu. Posle toga pauzirati 15-20 dana. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. 30 grama maslaca). Krasi je zadivljujuće sveže lice i. podignite karlicu. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. Dakle.

voće. Razmislite o tome trezveno. belančevine i šećer. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. Šank Prakšalana. podstiče naglu promenu mikro­ flore. M. Na taj način. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. 89 . Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. Amineva. Pored toga. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle.Promenite svakodnevnu ishranu. Prema podacima mnogih proktologa. ukoliko se posle toga pravilno hranite. Kuvana i rafinisana hrana. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj.prekrupe i drugo. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. klistirate prema Vokeru. orahe ili lešnik. moguće da uopšte ne dođe do promene. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Ovo poglavlje će vam. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. proklijala zrna. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). takođe. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. Crevna mikroflora . koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. neobrane hrane . bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. tj. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. naročito ako se ne očistite. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. koja je pogodna za vrenje i truljenje.ovo važi za druge. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. pokazujući spoljašnje simp­ tome. neobrađene prekrupe. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. obrnuto. nepravilno kombinovana. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). verovatno. kod mene je sve u redu. Pri tom ste sigur­ no pomislili . u zavisnosti od hrane koju uzimamo. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. Kuvane namirnice. salate.

mleko. bolovi i krčanje u stomaku. gingivitis. ta masa bitno otežava akt đefekacije. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). dehidrirajući u debelom crevu. jak čaj. fida. jaja. oboljenja jetre. 91 90 . gubitak apetita. supe. pretvara u tvrdi ekskrement. može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. ka­ kao. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. torte.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života.stvaraju ekskrementno kamenje. ribe. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. smrad pri disanju. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. glositis (upala jezika). angina. koje izaziva pukotine na anusu itd. apatija. mučnina u donjem delu sto­ maka. kruške. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). nasilna . sto­ matitis. rinitis. jedite više salate. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. Borovnica. razdražljivost. pospanost. divlja trešnja.jednostavno stežu. zatvorenost.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. adenopatija. koja se. beli hleb. turšija (kiseline). što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A.. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. stvaranje gnojnih rana) . ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva.. smućkane kaše. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. poslastičarski kolači. kupina. ospe na koži. Nagomilavajući se u takozvane . naduvenost stomaka. beli dvopek . Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. buljoni. mladi kravlji sir. upala zglobova (artritisi). a zatim tečniji. sirevi. Odustanite privremeno od te namirnice. bron­ hijalna astma. zubobolja. neobrane prekrupe.ekskrementne čepove". Prema tome. dunja .signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. kafa. mračne misli. Da do toga ne bi došlo. neprijatan zadah iz tela. monomernu masu. iznenadna glavobolja.nedovoljna stolica. * Polipi . Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. beli šećer. groznica (herpes). koji.

Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. oni koji žure padaju. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. 93 92 . i donja . Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. Ona je meke konzistencije. osim završnog dela debelog cre­ va. Sva venska krv iz creva. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. Treba koristiti prohladnu vodu. oblika kobasice. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem.. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1.gornja površina.usmerena nadole i unazad. da ne iritira. u principu. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. Kada očistite debelo crevo. To je. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima.5 do 2 kilograma. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. mlaz ne srne biti jak. Hra­ nite se pravilno. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan.ispupčena.kapsulirala" je u sebi mnogo toga. prolazi kroz jetru. treba pristupiti čišćenju je­ tre. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. osnovno što treba znati o debelom crevu. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Izuzetak je njena zadnja . uko­ liko se pravilno hranite.

budući da je vezana za di­ jafragmu. pigmenata. ne samo po dužini. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. Razmena ugljenika. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. Prema nekim podacima. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese.u desni. 95 . enzimske i izlučujuće funkcije. Ona se stvara samo tu. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma.5 litar) krvi. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. Uporedo s tim. Tako. za krvotok i razmenu materija. U njoj se vrše specifične. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Jetrina arterija dostavlja krv. slezine. bogatu kiseonikom. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. koji su odslužili svoj vek). delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. treba imati na umu. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. srca i drugih organa. minerala. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. a izlučuju je bubrezi. masti. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. koja se vrši u slezini i krvotoku. belančevina. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita.kroz jetrinu arteriju. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. vode. što ona počinje i završava se kapilarima. kao konačni proizvod razmene belančevina. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. koji određuje funkciju je­ tre. zaštitne i neutrališuće. Osim toga.Jetra je nepokretan organ. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. (tara živinog stuba. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . Tako se. želuca. Krv. skatol. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja. a iz debelog creva . već i po zapremini.

1%. stvara se na račun disanja tkiva jetre.5-2 centimetra u prečniku.0. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. čas u drugom smeru. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. On je. 97 . a dužina 2-6 centimetara. potrebna za žučnu sekreciju. Energija. nagomilavajući se u krvi. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. Miris je posebno aromatičan. • mucin i pigmenti . • holesterin . Smanjuje se pri gladovanju. reakcija žuči je slabo alkalna.8%. 1 % .Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. bez oštećenja. pregrevanju organizma. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. Žuč se stvara neprekidno. • žučna kiselina . smestiti do 200 mililitara tečnosti. Međutim. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. Žuč iz jetre kroz žučne kanale. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. čiji je prečnik 4 milimetra. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. • minerali-0. a naročito masti u hrani. a njegova dužina 3-7 centimetara. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva.7%. Žuč je sekret jetrenih ćelija. Evo sadržaja žuči: • v o d a . emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje.6% i niz drugih materija. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. takode. • masti-3. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). pojačavajući njegovu peristaltiku. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom.o k o 84%.4 .

pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre.. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). U jetri. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života.trbušnim disanjem. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). bodlji­ kavi. u osnovi. takode. Bruna. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . Žučni pigmenti. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom).materija potrebna organizmu. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. Prema materijalima sa obdukcija B. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. koncentrovana žuč. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . koji su prodrli u žučnu kesu. a takode. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. Prema podacima Pavlova I.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca.7%. On se. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. grimizni kamen). objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. Osim toga. uglavnom. P. kao i mikroorganizama. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Holesterin . Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. N. One se stvaraju u jetri iz holesterina. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. koja ulazi u sastav ćelija organizma. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. Kladinskog N. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). uglavnom iz creva. pri različitim povredama. odakle su izašli i usled čega su nastali. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. stvara iz hemoglobina krvi.

U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. da bi se očistila jetra. okrugao oblik. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. a zatim zajednički jetreni kanal. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. vezan za proces hemolize. plivaju na vodi. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. vezan za zastoj žuči. koje su prošle kroz termičku obradu. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane.žučnih kiselina i zastoj žuči. ni arterije. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. lagani. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina).talože se. Duž granica između segmenata. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. 101 . Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. po pravilu. kao i smanjenje zaštitnih koloida . i zemljani pigmentni kamenac. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja.peska. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. imaju belančevinastu osnovu. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. lomljivi i raznovrsnog oblika. velike kombinovane. glatku površinu. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. žučne pigmente i krečnjak. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Boja im je bela. Nemaju holesterina. ni vene portnog sistema. spajajući se. Otuda se može zaključiti. mnogo­ brojni. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. ne prolaze ni žučni putevi. Prema tome. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. a njih je četiri. Oni su meki. kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Dokazano je.

Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. Materije. naročito iz krvnih sudova želuca. tankog creva. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu.) Neak­ tivan način života. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). Kod „mrtvih*' toga nema. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. mogu lakše da se talože. debelog creva. Njena funkcija slabi. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. 102 103 . G. tako i u obliku mazuta. Na primer. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. takode. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. slična ugrušcirna. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. kojim se prenose hranljive materije iz creva.). {. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. izaziva j a k o krvoproliće. zatim soli. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Koncentracija žuči. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. koje pri termičkoj obradi nestaje. Bili­ rubin. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). pritiskaju epitelne ćelije.. M. dovodeći ih do atrofije. kao stoje poznato. obilne menstruacije kod žena. kreč itd./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. može da se poveća za 20 i više puta. masa u vidu kašice. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To.) otežanog protoka krvi kroz jetru. U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. šire jetrinu konstrukciju. odlažući se u jetri. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. uz minimum motornih aktivnosti. vitamina i mnoštva drugih elemenata. jednjaka. Deo krvi. Usled toga se javlja portna hipertonija. što uzrokuje promene strukture or­ gana. kako tvrdih. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama.

hipo­ fiza.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 . vode. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično.gornja šuplja vena: 7 . Najvažnije žlezde u organizmu .paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije.gornja mezent eri jalna vena: 4 . I .Slika I I ..spoljašnja bedrena vena: 9 . belančevina. minerala i slično. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.bubrežne vene: 6 . omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .donja mezenteri jalna vena: 5 . Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane.portna vena: 2 . koji je prihvatljiv za organizam. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . pa će i alergija nestati.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. 104 105 . nastale usled narušavanja svih tih razmcna. očistite svoju jetru. već i ima užasne posledice. Prema tome. povratni pritisak). Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma.slezina sa odlaznom venom: 3 . prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. masti. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. štitasta i pankreas. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru.zajednička bedrena vena: 8 . koje podstiču razvoj organizma. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.donja šuplja vena: 10. Zato.

Prema njihovom mišljenju.kiselo god. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. bavna. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . plava planetom .gnev zvucima . Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra . Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.zelena. razum i strasnost.mišići čulnim organima . 6 . a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima.točka žučne kese.Jupiter mesom . 5 . sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik.tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. odvaja sok od taloga. nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči.tačka lopatičnog ugla. 2 . Tako se pri punoj jetri (tj. Ona daje duši osećajnost. Žuč. koja se pretvara.ramena zona. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. . nalazi se u srcu.kimo.pšenica plodovima . dobija novu snagu i smelost. gordost.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre.piletina žitaricama .epigastric na zona bola. nego što želimo. žuči i sluzi. koja menja boju. Žuč. koja se pretvara. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma.) Ž u č . Ona vari hranu. Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu.holedohusno-pankreatična zona.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . IX i XI grudnog rebra. Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane.napomena prevodioca). 7 . 3 . koja menja boju. 4 . pri praznoj jetri (tj.Slika 12 . Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. nalazi se u jetri.tačke VIII.vid izlučevinama . Žuč Jasna boja.krik ukusom . koja daje vid. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. dobom . s aspekta tradicionalne medicine.suze emocijama .proleće bojom .Put samuraja.

Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. Hipotonični oblik . Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . u stvari.slabost. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati.. Česte muč- 108 . ponekad i prolivi. oko palca i malog prsta).svrab kože.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. hlađenje tela. Pri pregledu kod trećine obolelih. povišena temperatura od 37. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova.1 do 37.. koji podsećaju na nožice pauka. mučnina. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane.u vidu žutih mrlja. prvo hrane. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. a zatim sluzi i žuči. kao i . Pri komplikovanju bolesti . 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . razdražljivost. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. kao i na leđima.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. gubitak apetita. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. nakon 3-4 sata posle večere. mučnine. ramenima i podlakticama.6°C. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane.osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. nine. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. Bol se javlja u napadima. mali pulzirajući krvni sud. atonični zatvor. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). naročito ljute. prstima .povremeni naizmenični prolivi i zatvori. ponekad tome prethodi gubitak apetita. Hipertonični oblik . Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . ustima). bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). bolovi.grčevi u žučnoj kesi ili jetri.psihički poremećaji.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. jak. pečenje u epigastričnom predelu. obrazima. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. koji je propraćen naduvenošću stomaka. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. Zvezdica je. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . znojenje. podrigivanje. ponekad gor­ čina u ustima.do pojave bola . tj. zatvori. U početku napada bol je raširen (đifuzan). Najčešće se bol javlja iznenada. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. nesanice. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. emocije. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). Bol je oštar. koji imaju bol. na pregibima laktova.

godine. Primera radi. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. A šta potom? Sinula mu je misao .što je velika zabluda. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine.završio je samo 3 razreda osnovne škole. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. Interesantan je i slučaj J. Savinih Nikolaj Timofejevič. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Operacija može biti i uspešna. posebna ishrana. dugo živi. osetio sam neobičnu lakoću. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . a ko garantuje da sve neće biti po starom. čišćenje debelog creva i jetre. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. mršav. jedan­ put 10.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće. Lekari su im predlagali operaciju. Međutim. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. sve je radio samostalno. krepkost i obnavljanje celog organizma.koje su izdignute iznad površine kože. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. A. to su samo moja lična osećanja. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. uzgred. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. boje katrana. zaustaviti i otkloniti. Otputovao 111 . Osim toga. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama.Bodrost". U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Tačnije. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. a efekat je bio zapanjujući. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. kao i urinoterapija učinili su čudo. a mučila ga je i astma. Nije imao kuda. čiji sam predsednik. tj.. potražite pomoć lekara. Teško je hodao i jedva disao. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. Ali. rođen 1925. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. ali i na iskustvu drugih ljudi.očistiti jetru. U klubu 110 . Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. tamne kožice. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Ovaj. Andrejeva iz Lenjingrada. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta.

načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. slobodnim prolazom to ne može da se desi. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. star više od 80 godina.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. bez operacije. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Na 34. sumnjao. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. On je. sprata. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. sa podjednakim uspehom i efektom. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. I to je prošlo bez operacije . Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. koju neki ovde na­ zivaju legendom. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. Ali. pak. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. izbačeno iz debelog creva. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije.5-2 sata. stranici. godine. Njegova krv je bila čista. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. naravno. avaj. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. od pete do 105 godine starosti. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. član . zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama.sve ih je izbacila. Kada. Kada je moj otac. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom.

Varijanta a). samim tim. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. Pored osta114 log. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 .resorpcija žučnog kamenja. tome na čemu se ona zasniva. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. tj. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. sorbita. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj ..normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. maslac.barbara" i karlovarska so.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. Toplota ih topi.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. U j a k o efikasna sredstva. koje smanjuju površinski napon žuči i. Osobama. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . ili sorbita. U salu čoveka. da se kamenčići u 9 0 . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. koje teško podnose magnezijum. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. glukoze. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. sa­ mim tim. Ovi podaci su strogo naučni. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. izaziva kontrakciju žučne kese. Oleinska kiselina se skoro 115 . spadaju žumance od jaja.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. O Polazeći od navedenog. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. poznato nam je. Limunska kiselina. so . i b) povećanjem koloidne zaštite. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. sumpornokiseli magnezijum. koja se sadrži u limunovom soku. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. ksilita ili maslinovog ulja. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . zagrejanog do 40° C.8 1 % ) . Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. daju se koncentrisani rast­ vori šećera.

U prirodi postoje zaštitne materije. kao i sveza vlastita mokraća (urin). kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. 117 . #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. * Prema učenju jogista. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. Kao što tvrdi kineska narodna medicina.. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. U proleće je najjača funkcija jetre. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. * Prema konstatacijama kineskih lekara . Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. saponini i druge.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. kao što nam je poznato. kao na primer. sadrži 8 4 % vode. a u jesen najslabija.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. prodirući u mikropore žučnog kamena. Iz navedenog nam je jasno. koje dejstvuju kao žučne kiseline. Pored toga. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. ritimično disanje joge. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. Varijanta b). da se žuč obil­ no luči. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. Žuč. Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. koje sadrže nezasićene masne kiseline. belančevine. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme.snagu razlaganja". pojačavamo efekat. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . Poret toga. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. jabukovim sirćetom. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. poznatim regulatorima razmene materija. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. morskim kupusom. Dokazano je da vitamin B. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris.jedite kad god imate apetit i osetite glad. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. kvascu. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. Poželjno je da jabuke budu kisele. Betain . U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. sa dodatkom maslaca. sokom od mahovnice.. To je prava hrana za ručak i večeru. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. B i K. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. C. koji nije uočen kod drugog povrća. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. ekstraktu šipka. Magnezijum. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze.Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. fermenata i oksidacionim reakcijama. 124 125 . reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. soku od jabuka itd). Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. Ponovićemo samo . Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. Salata iz sveže zeleni. koji se takode nalazi u cvekli. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". učestvuju u razmeni belančevina. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. ulja i morskog kupusa. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. Ima ga u salati od kupusa..aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. Folna kiselina i vitamin B. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. posoljena i malo zakiseljena. Tako. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). paradajzu i žumancetu od jaja). U cvekli se nalaze saponini. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre.

lubenica. šargarepa. grozde. kaše i smese. kantarion (Hypericum perforatum). dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. H. Za dobru probavu i normalan rad jetre. belančevina. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. Odnos komponenti u smesi može bili različit. Treba otkloniti zatvore. povratič (Tanacetum vulgare). prijatan ukus. suva šljiva. Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. krompir. salata. ili svakog drugog dana. tikvice. smiruje obolele organe. kljukvu (Oxycoccus palustris) . koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. paradajz. Gnapha/ium arenariuni). jednog dana uzima­ ti kašu. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. jabuke. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. a ne u procesu kulinarske obrade. kukuruzna stigma. normalizuju razmenu glikoze. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. podstiču stvaranje glikogena. Prema tome. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. preliti ih sa čašom vode. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre).Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. mlad kravlji sir itd. U tom slučaju lečenje se produžava. U suprotnom. šargarepu 100. a drugog smesu. plication.50 grama (ili sok od jednog limuna). Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. pogoršavajući njeno stanje.100 grama. karfiol. samim tim. smanjuje se nje­ na lepljivost. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre.100. Posle 127 126 . Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. tj. malo meda. tako da se dobije nakiseo. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. pored kaša jesti orahe. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. masti i elektrolita. sušene kajsije .5 sat pre jela. baštenska jago­ da. izdrobl jena nana (Menthapiperita). zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi.

Zatim podignite telo što je moguće više.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Asane birati individualno. 128 Slika 1 3 . Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. prema ličnim mogućnostima. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. ok­ renite telo licem nadole. Oslonite se njima na pod. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). Pored toga. Prema Ajurvedi. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. naravno. a levu ruku zabacite iza leda. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. Od vežbi. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Oslonite se na jednu ruku i nogu. Izbegavajte suvu klimu. Ponovite vežbu na drugu stranu. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. slezine i slična oboljenja. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. grudnog koša i vrata. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. ispružite noge i ruke. a leci oboljenja jetre. lece se oboljenja jetre i slezine. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. koje podstiču i slimulišu rad jetre.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. leđa. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. 129 . Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. jetre. Ponovite vežbu na drugu stranu. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. Dohvatite rukom butinu desne noge. koja je odgovorna za funkciju jetre. O Dolasana Ležite na stomak.

Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. Vežba leći oboljenja jetre. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Vežba odstranjuje bolove u leđima. jetru i slezinu. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Ponovite vežbu sa drugom nogom. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. Ne savijajući noge. oslanjajući se na laktove. Podignite jednu nogu uvis. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Stopala ispružite. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. otklanja noćne polucije i produžava život. Ponovile vežbu 4-5 puta. leci oboljenja jetre i slezine. s tim da jedna noga ostane na mestu. što je više moguće. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. pokušavajući da dodirnete pod. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. Zatim zamenite položaj nogu. a leći oboljenja jetre i slezine. Približite laktove. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. kilu. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod. sastavite i ispružite noge. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. dok ne dodirne pod. raširite noge. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Drugu ruku zabacite unazad. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Prilikom vežbanja ispružite stopala. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. apendicitis. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. gledajući daleko ispred sebe. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. Nagnite gonji deo tela. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. 130 131 . ne savijajući je u ko­ lonu. a drugu nagnite preko glave prema podu. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Gornji deo stopala treba da leži na podu. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . bez mnogo truda i skupih lekova. Polako se nagnite napred i. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. Zatim dlanove stavite na pod. leće oboljenja jetre i slezine. što je na početku vežbanja nemoguće. povećava apetit. jetru i slezinu. slezine. da se poveća apetit.

deponiju organizma . jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. nasilna i nedovoljna stolica itd. U zaključku. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). pretvara se u najveću. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava.O Unutrašnja nečistoća. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. Međutim rezerve jetre su kolosalne. hormonalnih poremećaja.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. bolujemo 133 132 .). Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. disajnog.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . sve nečistoće.spolja izgleda zdrav. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. Kao zaključak. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. a ona je konstantno nečista. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. Čovek . takode. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. pojavljuju se hronične bolesti. uz maksimalno strpljenje. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama.rasadnik oboljenja i otrova. kože. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. nedostatke itd. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). krv iz njega. podriva osnovu čitavog našeg života. uslovno rečeno. Ovaj or­ gan. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. stalno održavati čistoću u njemu. Kod ove bolesti. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. Ukoliko dode do zastoja krvi. zdrave krvi. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. prvo se taloži u debelom crevu. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. probavnog i nervnog sistema. već odlazi neočišćena direktno u srce. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. lako oboljevamo.prema r a k u . ni najsavremenije metode lečenja.).). otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. brzo se smanjuje životni elan. 1 na kraju. Dokazano je. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). onkoloških oboljenja itd. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . zasićena toksinima. pa seansama kod ekstrasensa.brzo se zamaramo.

U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. medutkivne tečnosti. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. prekomerne toksičnosti limfe. zračimo optimizmom i voljom za životom. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. Boja je jarkobraon. Gornji je više zaobljen. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. širina 5-6 centimetara. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . a debljina 3—4 centimetra. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara.od ličnog neznanja. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. krvi. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. poliartritisa i slično. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. života i smrti. U osnovi.više u narednom poglavlju. manje se zamaramo. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. ali je lečenje prepušteno vama. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. bez ugrušaka i nečistoća. ostaje vam da samo primenite navedene terapije. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. ma koliko da su efikasne. Nestaju faktori.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Rastoja- 134 135 . Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. povećavamo protok krvi kroz te organe. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija.

klimatskim uslovima. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca. Mipokrat. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. takođe. Između ostalih. kvalitet funkcije bubrega. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. Ali.25 centimetara. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. veoma je čest bubrežni kamenac. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. Način ishrane je. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Od 180 litara tečnosti. Bubrezi su organi homeostaze. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. kada se taj kalcijum termički obradi. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. nego između donjih polova. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. koja je prošla kroz bubreg. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom.4-4 centimetra. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. koji je otvoren prema dole. odnosno azotnih produkata. naročito u dečjem uzrastu. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. Galen. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. vodom za piće. Prema tome. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća .nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. nego kod muškaraca. a kod žena 2.

sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. a može biti i veća. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. opuštanje spazama. koji stvaraju kamenac.bubrežnog kamenca. Infekcija. sokova. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak.. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. sok od limuna. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago.. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. postepeno ga izbacivati. a ureu. Radi toga promenite ishranu i način života. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. kao konačni produkt razmene belančevima. crne rotkve. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. Evo šta on kaže: „Ciljevi. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Rezultat toga je talog u mokraći. izlučuju bubrezi. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. Veće količine vode. s ciljem normalizacije razmene materija. Tako. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. smola od jele. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). ali to je veoma opasno delo. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. vlastiti ili dečji urin. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke.

a zatim pijete. čaj. bez energetskog potencijala.. a izlučuju je bubrezi. U zavisnosti od toga. krompir itd. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. a ne na cepanju (Jin organi). koji imaju negativni potencijal. šta čovek voli da jede uveče. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo.perikardu". ugljenih hidrata itd. Energije u probavnim organima već nema. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari.. ali tako da se najedetc. Ukoliko postupate obrnuto .kako dospevaju). Ukoliko je to kaša. jednom najslabiji. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati.energetskog potencijala pretvara u neorganski . sokove i slično). to što treba dati neprijatelju sami pojedete.prvo jedete. karbonati i slično. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i . tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. šta se dešava . Zbog toga hrana mora biti sveza. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. u jetru. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. Ukoliko postu­ pate drugačije. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji. kao krajni produkt razmene belančevina. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. a večeru daj neprijatelju". Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak. tj. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. tada razarate svoj orga­ nizam . usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. ukoliko je meso. koji se lako izbacuju iz organizma. ručak podeli s drugima. tada samo kašu. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. pre svega..Doručak pojedi sam. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). Neorganski kalcijum iz testenina. Osim toga.po-neprijatcljski". testenine i peciva. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. tada samo meso.. blago obarena sa velikim sadržajem .sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala. Vidite.neenergetski potencijal. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . ukoliko jedete od 19 do 21 sat. 141 . To se dešava samo u jetri. vodu. već se nagomilava u krvi. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou.

Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. drobeća. Drugim recima. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. a što dospeva u mokraću . Bela breza. tamo gde ima više tog ulja. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima.na mokraćnu bešiku. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. koje dospevaju u krv i mokraću. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. na površini kamenja u jetri. ostaviti da ključa 15-20 minuta. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Shodno tome. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. kakva su naši kamenčići . kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. nevezanim ugljenim hidratima. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. raznovrsni pigmenti i boje.žučni i mokraćni. i rastvarajuća. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. Na primer. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. Pošto ulja imaju jak miris. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. materije koje se stvaraju u samom organizmu. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. Prema tome. O Zbog toga. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. ispiranja i rastvaranja. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. i skoro su nerastvorljiva u vodi. u žučnoj kesi. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. Poznato je. ugljenim hidratima i dru­ gim. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. Prema drevnoj klasifikaciji. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. Evo klasičnog primera. ima svojstva razređivanja. Majisparljivija svojstva. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. smolama. 1962). Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. procediti i 143 . i „razbija" kamenje u pesak. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. O I što je karakteristično. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. kakve materije. one teže da zauzmu što manji prostor. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". gde je potrebno. organske kiseline i lužine: gorčine. ljut ukus otvara sudove. izazivajući pojačano lučenje mokraće. a shodno tome. Važno je znati. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više.

a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". . Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. normalizuje narušenu razmenu materija. Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. kuvati 10 minuta i procediti. Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima.. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. Sibirski kedar (Pinus sihirica). gastritisi. j/mešati. vodena bolest (voda u trbuhu). 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa.. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Koren ko­ prive. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Obična jela (Picea excelsa. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Čičak {Arctium lapa).pcsak". Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. kao s t o j e dijabe­ tes..drobi" kamenje u mokraći i žuči.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja.. Lipa. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Šumska jagoda (Fragaria vesca). Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči.kukuruzne kose". Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe.. To sredstvo se smatra diuretikom.piti tokom dana. Suše je u hladovini. kamen u bubrezima i žuči. Upotrebljavati tokom dana.. Kleka (Juniperus communis). skuvan sa šećerom. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode.kamene" boles­ ti. P abies). Kukuruz. aterosklcroza. 145 .Pinabin". intenzivno izbacuje . pretvarajući ga u pesak. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. Juri j Andrcjcv piše: . Ekstrakt od oraha kcdra. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. a zatim procediti. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. zatvori. Kopriva (Urtica dioica). Troskot (Polygonum aviculore). Pored toga. Ostaviti da odstoji nedelju dana. razastrtu na papir. Priprema se sa votkom (rakijom). U istu svrhu koristi se i seme koprive. da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. istucano i pomešano s vodom. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja.

Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. Najviše ga ima u plodovima . Pirevina (Agropyrum repens). Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. a zatim upotrebljavati. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Pelin [Artemisia absinthium). Pripremanje sirupa: uzeti 69. Sibirska jela [Abies sibirica). Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Rotkva (Raphanus sativus). potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Koristi se sok. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Zbog toga se peršun. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Ukoliko se popije 8. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. stvara se obilna mokraća. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. iscediti. Svojstva tog sirupa su takva.5%-no etarsko ulje. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . Jarebika. 146 147 . Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Komonika [Artemisia vulgaris). U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći.Šargarepa.8 grama soka ove vrste pelina.3%. ohladiti.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. zatim skuvati. sazrelih plodova. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin.do 7%.5 grama trave. iz kojih se dobija do 2. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. kuvati 15 minuta. posebno njegovo seme. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Spargla [Asparagus officinalis). koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Čuvati na prohladnom mestu. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve.

Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. koje imaju malo površinsko opterećenje. koji se sadrže u jabukama. koje ih . koje predstavlja smesu različitih terpcntina. mokraće. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Ren (Armoracia rusticana). Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. Sveže. koji se sastoji iz saharoze.. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Ljubičica (Viola odorata). Soli kalijuma i tanin. boje) u površinskom sloju. glikozidi. U njoj je otkriveno etersko ulje. razara kamenje. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. Domaća jabuka. Hmelj (Humidus lupulus). Borovnica (Vaccinium mvrtillus). jona natrijuma i hlora. Koristi se korenje rena. 148 . Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. Miris osušene sirovine je prijatan. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći.5-10.razbija" i pretvara u pesak. glikoze i fruktoze.5 čaši ključale vode. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. Rok trajanja godina dana. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. tim se ona lakše i bolje rastvara. Svi za149 Lubenica. belančcvinc. žuči. Beli luk. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. na 15-20 minuta pre jela. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici.5%. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. U travi ima 1. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj.Mirodija (Aneihum graveolens). U plodu lubenice (bez kore) ima 5. sastoji se u tome. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). ugruške itd. a u semenu do 4% ctarskog ulja. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. pri­ kupljeno ujesen.6% šećera.

kuvati 20-30 minuta i procediti. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. obično na peščanoj podlozi. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. smanjuju otoci i tumori. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. posebno upala bubre­ ga. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. razdražuje ih. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. do jednog dana. Pije se po jedna čaša pre jela. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Međutim uočeno je. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. Rastavić (Equisetum arvense). Smatra se. Broć (Rubia tinclorum). sma­ njuje količina belančevina u mokraći. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode.5 kilograma lubenica. pri primeni srednjih doza. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. Borovnica. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. povećava lučenje mokraće. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Kure ponavljati posle 4 . 151 . Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. U narodu se smatra. kuvati 15 minuta. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. naročito kod krvave mokraće. ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti.6 nedelja pauze. Raste u boro­ vim šumama. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). Kura lečcnja je 20-30 dana. Crna ribizla (Ribes nigrum). U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega.

kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. peršun . Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. Kamenje u bubrezima: 1. kuvati |5 minuta. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. Šargarepa . Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. k r a s t a v a c . Na primer. jabučna . Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. kao i njihovih smesa. preliti sa 2 čaše ključale vode.još jačim lužinama. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. Pesak u bubrezima. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. spanač . etarsko ulje. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. 6. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. pektini — 4.10%-ni. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode.Šipak (divlja ruža). dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. Šargarepa .2. kao kod ka­ menja u bubrezima . U plodovima se sadrži: šećer . c v e k l a .4.5. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. Šargarepa . 4. 153 . što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. sirup itd. med.3 . Dnevno piti od 6 do 12 čaša. celer . Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.5%-ni.10. preliti čašom ključale vode. ostaviti da se ohladi i procediti.5. 4 i 6. ostatke čašice (krunice) odstraniti.3 unce.3 grama.2. celer . zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji.8.12.3. organske kiseline: limunska . Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti.do 1.6. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). cvekla . Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. 3. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti.10. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena.9.približno 10 puta više. 5. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. Šargarepa .do 2%. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. a lužine . Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Koriste se isti recepti. askorbinska kiselina . 2. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Šargarepa . peršun .8%. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. ali su još dovoljno tvrdi. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka.

antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici.aktivnog osmotskog diuretika. oslobodiće se od oboljenja bubrega". koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje.na račun ljutog ukusa (tj. protivupalna sredstva. Ukoliko se popije.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. što su i isticali drevni lekari: . pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. . Isprobano. O U mokraći se sadrži kortizon. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. kakva je naša mokraća. koje nam predlaže sama Majka Priroda. takve smese treba uzimati najmanje 1. Magareća mokraća.Mokraća divljeg vepra. koja obmotavaju. sredstva koja daju sluz. Z> Kteričnosumporne kiseline. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. rastvara i drobi kamen. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. rastvara ugruške krvi. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti.. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . šire. na kamenje. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. Materije. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. I 54 155 . koji je jako protivupalno. ko je pije. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. Ispostavlja se. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. postepeno izbacivanje.5 litar dnevno. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. kao i fizičke vežbe. Kažu. Ispostavlja se. Na primer.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). smekšavaju. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . O Strukttiirana voda. koji se sadrži u urinu. deluju slično etarskim uljima .

Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. koje ne nadražuje bubrege. Prema tome. pije se gutljajima).. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Ma kakva da im je priroda. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. sa slabim karakterističnim mirisom. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa.Vetra". preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. otkidanja i baktcricidna svojstva. posebno čašice cvetova. Gusja trava (Potentilla anserina). Dobija se prozračna tečnost žute boje. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. slatka.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. smekšavaju. Sredstva koja stvaraju sluz. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. koja ima oblažuće. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Kupina. Obično se koristi ekstrakt.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. Pasulj (Phaseolus vulgaris). Maslačak (Taraxacum officinale). Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. omotavaju. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. 157 156 .nadole. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave.G o r č i n e . smekšavajuće i protivupalno dejstvo. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. bez semena. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima. Aktivna materija je sluz. oni se usmeravaju prema izlazu . piti gutljajima). „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. sluzna. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Višnja. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Steia. gorak ukus je stimulator životnog principa . Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. Ostruga (Rubus caesisus).

Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. pripremljenu na pari. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu.odmor. olakšava prolazak kamenja i peska. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . oblažuće svojstvo. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . Za vreme napada bubrežnih grčeva. Ovas-Zob.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. zaslađenog šećerom.200 grama šećera) i piti. a u njemu su pronađene i materije. ostaviti da odstoji 4-6 sati. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. razređujući ga protijevom vodom. brege. zatim kuvati 10 minuta i procediti. kada prolazi ka­ men. Kupku primenjivati.pola sata). To ukazuje 158 159 . grančice breze. I koliko nemate jagoda. Posle kupke . Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Šećer treba što manje upotrebljavati. koje zagreva i širi mokraćne kanale. cvetovi lipe. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim.100 grama šećera). primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne).Laneno seme. s medom. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . u mokraći se pojavljuje pesak.

2 5 : trava rastavića . pri kojem se.25. cvetove trnjine (Prunus spinosa) . a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. usled potresa organizma.Paun" i .) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . Da bi ubrzali taj proces. koje selektivno deluju na bubrege. Uzimati po 1-2 čaše dnevno. verovatno. Upozorenje. podizati se što više i jače istezati.. kao kod prethodne smese. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. i tako dalje. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. trava rastavića (Equisetum arvense) . tokom sledeće nedelje. preporučuje se duže hodanje. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) . Joga asane: „Zmija" .na to. 161 Slika 14 . Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. Pripremanje. drevnih lekara: .50 delova. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. dana od uzimanja jelovog ulja).. Setite se poslovice 160 .15. Ponoviti 3-4 puta. „Zrikavac" i „Luk" Sada. a dalje. Joga asana „Luk". dok ne postignete željeni rezultat. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. Popiti u toku jednog dana u više doza.15. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. pa čak i ako je srce bolesno". možemo pristupiti njihovom čišćenju. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus).sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . travu ajdučke trave (Achillea millefolium) .S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina. trava troskota (Polygonum aviculare) .podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. tj.Usukana poza" .podmlađuje bubrege: .Joga poze: „Zmija".20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti..20 delova. da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. 3 puta dnevno.

a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode.2: seme mirodije . Komentari i preporuke. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji.20. U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. ali s metalnim iglicama.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.20. trava troskota .40 dclova. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar. a za­ tim postaje prozračna i čista. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . teglu poklopite i stavite u 162 163 .20 delova. kao što su kalcijum. trava rastavića . pripremajte ga na protijevoj vodi. Da bi odvar delovao efikasnije. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. šerpu s ključalom vodom. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. korenje i plodove šipka. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta.20.to jest čistu mokraću. I još jedan prosta. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač.2 dela. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. Prestaju bolovi. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. listova breze i isit njenih plodova šipka. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma.5-37 stepeni Celzijusa.20. seme šargarepe . Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat .2. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese.3: trava rastavića . suvo grožđe. Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . suvu kajsiju. Oblogu držati preko cele noći. kora hrasta . Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. lišće mečjeg grožđa . aplikatore Kuznccova. Čisti se svaka ćelija organizma. orahe. magnezijum i drugi.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) .

Muškarac star 72 godine. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice. Pritisak mu je bio 200/120. on je još funkcionisao.). Po­ sle prve nedelje .prim. pa su ga odstranili. želite da pijete . Tako.lubenica. ali bezuspešno.. broj 12. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. na primer. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. veoma želite da jedete . Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. 54 go­ dine.pritisak se normalizovao. fizičkih vežbi. holesterin u krvi 8. Rendgen je pokazao kamen. Zapamtite. Drugi primer.lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. tri puta po 26 dana. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. bilo m i j e lakše. prestala je glavobol­ ja. Telesna težina .lube­ nica.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . treba unapred da pripremi lekove. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. 1989. odlično. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . ponovo beskonačni napadi. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Bubreg su ostavili. Kamen je bio mali.4 jedinice. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana.Čudo glado­ vanja". Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. Ko ima slabo srce. Počela sam da trčim.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega.. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. časopis „Priroda i čovek".lubenica s hlebom. strašne glavobolje. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. Posle 9 godina sve se ponovilo. Želite da jedete . tromboflebitis.. Primeri iz prakse. na kraju.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. I. ali bez noža. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. posle treće nedelje . prev. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne.uništen je od hidronefroze. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Još jedan kamen. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. Prvi primer.72-73 kilograma. U avgustu 1987.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. .prim. Gladovao je po 10 dana. Međutim u martu 1987.). Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica . ali je izlazio pesak. 165 . gorušica skoro do povraćanja.. au­ tora. Ovog puta bubreg nije izdržao . Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. to je mala operacija. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno.

Krajem nedelje nas­ tupila je kriza.. a srce kao kod mladića". Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. omekšavaju..).. Jetra Vam je kao kod deteta. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). Da bi se navedeno čišćenje bubrega . koja se sastoji od 16 unci . Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica.28. da se kamen razdrobio. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. prev.6 grama . Kada je mokraća odstojala 1. . tako i tokom druge etape. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće.. šire".smekšalo" i učinilo manje bolnim. kukuruzne kosice i crne repe. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. to nije gladovanje. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Odvar je drobio kamen u samo lubenice.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera.sluze. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja .5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . semena lana ili ječma. Na primer.. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. oblažu. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka.) smese soka od šargarepe. već obična terapija sokovima. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. Lekari su predložili operaciju. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska.3495 grama. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'.Mislio je da je kod njega sve u redu. Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. (Zapravo. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. a i des­ ni gubi dah. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki.eto kakav je bio kamen! 166 167 ." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .prim.

Dugo nije pristajala na to. Odbio je da se operiše i izlečio se. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Samarska oblast. a ponekad i tokom dana".. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. mora imati tamnu boju. U početku. To treba uraditi. 168 bubrezi su se očistili. pio je skoro sav dnevni urin. Vuna ima zagrevajuća svojstva. on ima bolesnu jetru". Imajte to u vidu ubuduće. prestale su da ga bole ruke. Dve nedelje je pila i imala je napad . što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. a zatim . dana izbacio je pesak i 2 kamena. Odvezli smo je u bolnicu. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Posle toga ponovo je počela da mokri.cista na jajnicima. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. selo Solnečnaja Poljana. kako u prvom. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. Nagovorila sam je da pije mokraću. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. tako i u drugom slučaju. budite milosrdni prema sebi. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. Drugi primer. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. ali ju je bol primorala. Prvi primer. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. pesak u mokraćnoj bešici. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. Gladovao je 4 dana i 3. kada se počeo lečiti. Obloge je stavljao preko noći.. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. od čega je bolovao 7 godina. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina.. natopljenu u ukuvanom urinu. Lekari su konstatovali . koje opisujete u vašoj knjizi. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. grad Moskva. ohla­ diti i procediti. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću.ljati obloge od odvara ovsa. . na kontrolu. u toplom stanju. Po pravilu.osteohondroza. Pri tom čaj. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode.prestala je da mokri. Ana Ilinična. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. kuvati 15 minuta (da ključa). Sada ona nagovara svog muža da se čisti. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. javili su se odjednom svi simptomi. tokom 1-2 nedelje. F. Osetio je lakoću u ćelom organizmu. G. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . razlaže ga. usklađivanje bioritma 169 . Primorala sam je da popije mokraću od unuke. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala.. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega.

Može se piti kroz slamčicu. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . najmanji delići.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. jake potrebe za pražnjenjem creva. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. na sva­ kih 2 sata. Oni mi se sada zahvaljuju . Upravo ta gustoća. nazivali su . je odličan adsor­ bent svega štetnog. širenje mokraćnih kanala itd. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. jetri i bubrezima. U datom slučaju . a zatim popiti mokraću s jelovim uljem. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. prodisali.dopunske preporuke" . kao dopunu. noseći aktivnu kompo­ nentu. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). Glavobolja mi je prošla. možete isprati usta biljnim uljem. Način primene. odvara. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. tokom 5-7 dana. a ujutro natašte. Nigde ne radim.konjima". U tibetskoj medicini materi­ je. Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja . Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu.. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". koji se čisti ili leci.tada će sve biti u redu. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. koji drobe kamenje.. dostaviti aktivnu komponentu. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. S obzirom da je odvar od lana dosta gust. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. oživeli su. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. što se nalazi u probavnom traktu. U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na .Imam 25 godina. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube.to je mokraća. Tako ponoviti od 2 do 5 kura. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. ekstrakta. možete dodati limunov sok. pri ponovnom unošenju. 171 170 . Prokomentarisaću to originalno čišćenje.bolje čisti). Da bi zaštitili zube.. krvi. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. Pauza 2-3 dana i nova kura. Piti po pola čaše lanenog odvara. Redosled terapije. Srednje medicinsko obrazovanje.. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. tokom dva dana. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana.rada bubrega. ona c odmah ustremljuje prema njima. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. Seme lana će se svariti i postati gusto.nemaju reći. Na primer.

U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. rafinirane hrane. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. kako je navedeno. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. mesne supe). Recept primene ovsa. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Evo jednog od proverenih narodnih recepata. pošto na toplom brzo prokisne. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. Dejstvo ekstrakta pojačava se. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. uz obilje emocija straha. Ostaviti da odstoji. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). U početku su ti listići lepljivi. . uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. Jednu čašu ovsa. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. Ljudi. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. sakupiti određenu količinu listića breze. koji. 173 . dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini.. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. Gustinu baciti. loše vode. bu­ brezi. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). od prestanka lepljivosti. mozak. Druga varijanta je slična prethodnoj. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. slana riba.odmah ih uberite.šišajući". Postavlja se pitanje. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska.. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. Važno je blagovremeno za ta tri dana. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. da ne iskipi) 50-60 minuta. prženo i suvo meso. podstiče rad celog probavnog trakta. Odvar treba čuvati u frižideru. Način pripremanja smese. smanjuje šećer kod dijabetesa. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost.. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. povećava opterećenje bubrega. izlučujući se iz organizma.upio u sebe" snagu ovsa. Čim lepljivost brezovog listića nestane . kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. da bi on do­ bro . koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa.

Bhudžangasana (zmija) . da bi se kamenje rastvo­ rilo. Posle čišćenja debelog creva. koje pomažu kod čišćenja bubrega. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. kao i limunov sok sa toplom vodom. povećanje gipkosti. voće.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). Postoji masa drugih recepata i terapija. U tome vam mogu pomoći trčanje.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. Salate pomalo .dosoljavajte" suvim morskim kupusom. To se ispoljava kroz priliv snage.podmladujc bubrege. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. Koristite diuretične odvare.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . fizičke vežbe. Šalabhasana(cvrčak. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. Ja sam naveo najprostije..pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. joga asane.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. koje slabe tu funkciju.čišćenju vezivnog tkiva organizma. da se jedu salate. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . treba koristiti vlastiti urin. on se već odvija . Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. proklijala pšenica. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri.. Kako to uraditi. efikasne i proverene. 174 175 . Pored toga. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. čak i ako je srce bolesno". Izbegavajte poslastice.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. One su aktivirale taj proces.

preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. Na primer. spoljašnju hladnoću itd. sauna. izuzev tečnosti. vezivno tkivo.-Sistemska medicina. kao i čišćenje prostora oko sudova. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. deo slušnog aparata. tetive. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. praktično obnoviti organizam. meniskuse. Larionova I. D u d i n a N . © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene.. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. Na bilo koju promenu. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. organi odgovorni za imunitet. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. hrskavice. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . srčane zalistke. opne mozga i druge tvorevine. dijabetes {Diabetes melitus) . bubrezi . A. na unesenu hranu..pankreas slabo radi. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer.M . Rezultat je bolest. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. treći krajnje slabo. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. Uglavnom. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se.jako.). kosti. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. kosti. ograničenja u ishrani (post). odražavaju se na rad i zdravlje srca. kolagene (elastine). da jedni organi i funkcije rade normalno. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. koji se odvijaju u njemu. organi za produkciju krvi i limfni sistem. ulogu u ishrani. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. sve tečnosti čovečjeg organizma. . elastina i drugih vlakana. kapsule unutrašnjih organa. U R S S . od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). krv. srce 60%) i svi biološki procesi. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). sloj između organa i oko sudova i nerava. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. S. fascije. A. mi treba da očistimo upravo taj gel. . Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu.

. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). telesnu težinu (suši se). Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. saune i pravilnom ishranom. tetive. i čak bez ožiljka. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . sauna. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . virusnih.. na primer. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. čistom vo­ dom i sokovima. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. Vokeru.lepote" intoksikacije. okružena gelom (po tipu pihlija). Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. trče za vreme hlad­ nog vremena. Kosti. Vokeru. Iz prakse znamo. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. primena čajeva za izbacivanje soli. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. da se. na primer. Rezultat je neadaptiranost organizma. zgusnuo se. primenom čiste vode i sokova. sisanjem biljnog ulja i slično. na primer. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. suvišnim ma­ terijama. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. Koža i sluzokože su mehanička. Prost primer . 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. a mogu se stvoriti i ožiljci.barijera za organsko odvajanje. detoksikacija limfe prema N. one se mogu čistiti gladovanjem. obnavljanja je­ tre. ideomotornim čišćenjem. specijalnim ćelijama. Ukoliko j e . primenom klistira za čišćenje. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . opne i kapsule . © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. Koža se najbolje čisti u sauni. Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. protivmikrobna. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). vezivno tkivo.kao morževi" u hladnoj vodi. vaskularnih odumiranja. krvi. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . koža može potpuno obnoviti. rana unutrašnjih organa. vodeno-slanc). unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . Sluzokože se mogu ispirati. fascije su skelet tela. rana na koži i tkivima ispod nje. post. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Oslonac ćelija su vlakna. odlično podnose žegu i vlagu.eijama) ćelija i drugo. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. da čovek gubi gipkost. srca. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. pravilnom ishranom. protivtoksična barijera celog organizma. ugljenih hidrata. koji upravljaju tim nervima. sauna. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. Kada je obnavljanje pot­ puno. belančevina.

tetiva) izaziva kilu. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. sauna. čini telo nepokret­ nim. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. Nasuprot zagađenosti. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. Skelet vezivnog tkiva je hologram . Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora.. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. krvnih sudova. sraštaj) na tom mestu. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. Ukoliko su te predstave jasne. nepravilnog načina života. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija.čistoće. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. vezivnog tkiva. opredeljuje nepravilno zarastanje rana.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva.snage" holograma . u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. Setite se. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. migrene. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda. a uz to i celog organizma. glavne i drugostepene terapije čišćenja.. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. post. insult. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). delova teta (morfogenetska). tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci.zapreminska ener­ getska tvorevina. infarkt. Radi toga na mestu ožiljka. hladnog i peckanja. s Dakle. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. zglobova. čišćenje sokovima. koja ga . Smatram daje to ispoljavanje . organa.širi". to 180 u veća izobličenja u držanju tela. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). post. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. opšte zagađenosti organizma. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. pravilnom rastu mišića. u prvom redu. Čišćenje. preporođujući se. hemoroide. podstiče obnavljanje celog or181 . a koža se podmlađuje. rasterećuje vezivno tkivo i ono. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. upotreba čiste vode. mozga itd. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. O p š t i zaključak. varikozno proširenje vena. To je u vezi s tim. organa. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka.spoljašnjih i unutrašnjih.

Glavno je shvatiti sledeće. jetru. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . limfa. od čega prvo početi i kako produžiti. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. Zbog toga. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. energetika. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. mladost.koloidna pihtija" čistom. Dakle. natprosečne sposobnosti. fascije.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . struktuiranom tečnošću. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). međutkivna tečnost). Rezultat je da se brzo zasićava . sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. Zdravlje. međutkivna tečnost i slično).). • dopuniti potencijal samih ćelija. što omogućava bržu zamenu tečnosti.. limfe itd.. produžiti čišćenjem gela. tetiva. Prema tome. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta.materijal boljeg kvaliteta". Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. krvi. gela (međućelijski informacioni gel i slično). što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv.ono deluje na ceo organizam. vezivnog tkiva i slično). Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. limfa. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. već i 182 183 . hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. tetiva (sudova. kojeg će organizam potpuno asimilovati. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. U celini. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma.ganizma. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije.. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. jetre. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. završili smo čišćenje debelog creva. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. bubrege. čim se očiste krv i limfa.mesta". U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje.

Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Naravno. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. S. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. Posle 4-5 sati je izvadite. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. „Teški" led treba baciti. Treći printer. elastična. . navešću nekoliko primera. kao u mladića. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova .N. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. koncentrisao je molekule teške vode. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. bez bora. Rastopite led i pijte ovu vodu. koji podstiču izlučivanje nečistoća. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. propuštajući je kroz kućni magnetotron.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Lice mu je postalo zategnuto. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. koja zamrzava pri temperaturi od +3. Osim toga. . koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati.8° C. Led. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv.to je laka voda. česte prehlade i uopšte teže se kretao. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. koji je ostao u praznoj šerpi. radno sposoban i da vizuelno pamti. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. energično. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz.poboljšava čišćenje. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. ali postižu značajne rezultate. koja sadrži najraznovrsnije primese. Odeski hemičar N. jela sa mesom. rumeno. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Koža na rukama i vratu bila je glatka. čisleći ih. a zimi na balkon. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. efekat će biti bolji. nabubrelc vene. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . Četvrti primer. .očišćena od oko 8 0 % primesa. N. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. Led. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. nezamrznutu vodu prolijte .G. . škrob).Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Prvi primer. Drugi primer. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. Voker je živeo oko 110 godina. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi.

Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa.. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem.). dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. da organizam aktivira . Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. smesu pre pi187 186 . Posle čišćenja (tj. da bi se ojačao probavni trakt. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. [)a do toga ne bi došlo. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. treba popuniti gubitke. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli..to je . Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. Tri-četiri i više litara tečnosti. kroz kojeg se vrši izbacivanje. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. pojačavajući je više puta. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. sa nje je izbrisana informacija . Metod je razradio N. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma.potrebno se zadržava. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. koja se za dan izbaci iz organizma.prolivu (to jest mi smo veštački. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. zapisanu na njoj. Sve ostalo se vrši u zidovima creva. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem .. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . To dovodi do toga. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva.u vidu retke stolice (proliva). a nepotrebno i štetno luči. To dejstvo aktivira . Voker. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. razblaženim protijevom vodom.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. Prvo. METOD N. Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze.čist list papira" i ona je struktuirana. Drugo. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. kao u biološkom filteru . prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma.izbacivanje. Slani purgativ daje potreban smer .

Žuči". Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ.. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. 189 . Osobe. odstranjivanje patološke informacije. Dopunsko povoljno dejstvo. stvaranja toplote u organizmu. razmene materija.) Dakle. a treći to uopšte neće moći ostvariti.u takvoj količini. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. pred spavanje . To izaziva poboljšanje probave. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. tada napravite pauzu 1-2 dana. Još jednom napominjem. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. imuniteta. . Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. ukoliko osetite slabost. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. sve zavisi od telesne težine čovcka. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. krvi. ili popiti soka od jabuke. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . nego pre čišćenja.klistiranje. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. drugom 4. Zato se nemojte uznemiriti. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne.4 litra. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. koje slabo podnose gladovanje. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana.jenja treba propustiti kroz magnetotron. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. dok ne popijete svih 4 litra.to je potpuno normalna pojava.

različite čajeve. jaki oblici disbakterioze. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD .. po pravilu. jaka glavobolja. na žalost. bilo koja onkologija u probavnom sistemu. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). Prvi primer. stimuliše životne principe . Bolje je odreći se čišćenja.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije.ispadanje (prolaps) vagine. preplašenost itd. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. navešću neke primerc. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. nervoza želuca i slično. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. Dakle. slabi ljudi to ne mogu izdržati. preživljavanje. kada je prisutna visoka temperatura. mučnina. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. ekstrakte pripremljene sa njom. Ukoliko nemate soka. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). difuzni hemoroidi. ali su ipak postignuti značajni rezultati. u kojima. dojenje. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . pripremajte hranu na njoj.). hipertonija II i III stepena. bez suvišnog naprezanja organizma. Alekseje Dmitrijevič L. K o n t r a i n d i k a c i j e .). ostalo je isto). To je dvostruko opterećenje organizma.3 litra dnevno).POVRĆA S a u n a . meso. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Srčane mane. posebno insulinske zavisnosti. prehlade i uopšte otežano kretanje. Gnojni kolitis. škrobove itd. čišćenje ne treba vršiti. time će biti bolji efekat čišćenja. slabost. Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. Adenom prostate. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. a kod žena . podstaknuti iz­ bacivanje šljake. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). Dijabetes. upotrebljavajte protijevu vodu. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati.Žuči" i „Vetra". Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". Holecistitis. povećava se imuna zaštita).

njihovo rastvaranje. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. koja nije sadržavala prirodne lepkove. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta.5 0 % manje od toga. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve. U medicinskoj praksi koristi se preparat . Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . kao kod mladića. jele. U odnosu na to. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće.Pinabin". Smisao je sa 97 na 84 kilograma.. . Picea abies). izbacuju se novogodišnje jelke. N. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Koža na rukama i vratu mu je glatka. a otuda proističu svi poražavajući efekti. jele (Picea excelsa. čisteči ih. bora (Pinus silvestris).vodu. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. Prvo. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. na licu mu se pojavilo rumenilo. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. elastična. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. a leti . Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C).životinjske i škrobne namirnice. Trajanje kure je in­ dividualno. na­ brekle vene.prirodnih rastvarača. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. Poslao je vitki­ ji. usporava razvoj patogenih bakterija. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. Drugi primer. Sam N.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. ulja . pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. stuktuiranom vodom. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Za primenu odvara kao čaja. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. sibirske jele (Abies sibirica). ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). energičniji. bez bora. Voker živeo je oko 110 godina. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. etarska ulja . Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu.

sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. uzeli borove četine. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. po želji. opora svojstva četina posebno . Valerij Tišćenko ukazuje. pored otrova i šljake. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. P. Drugo. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. izbacuje iz organizma i radionukleide. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. tek izrasle. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. Odlučio je da proba lečenje četinama.. sve sa 0. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. da odvar od četina. Zalmanov. Ukupno oko 1 kilogram suve mase.najvažniji kriterijum. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Ukoliko su bolesni bubrezi. Posebno su korisne grančice. ali je lično osećanje u tom procesu . Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. U tu svrhu priku­ pio je mlade. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). Kurenov i A. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka.7 litara vode. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. tj. Ukoliko to organizam teško odrađuje. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. Knejp. M. dovesti do ključanja. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala.toksina umora". četine sa više grana bora (može i kedra). Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. tada se dodaje još i ljuska od luka. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. Sma­ tra se. mikrolešina. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis).četinama. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. S. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. što zavisi od ličnog osećanja. Da bi se pripremila kupka od četina.. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. Odvar. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Očigledno. Zalmanov. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. tada dolazi do samotrovanja organizma. pored navedenog. Primer. kuvati na 195 .ne vole" mik­ robi i gljivice.

Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. Ukoliko vas ne muče bubrezi. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. Prvog dana. Petog dana. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. Uraditi sve isto. sitno izrezati u šoljicu. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. preliti odvarom od četina i brzo popiti. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. u kojoj se natapa riža. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. oblažuća.ona će biti još čistija). Trećeg dana. rižu prethodno treba namočiti. Na primer. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Obeležite ih brojevima od I do 5. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. nije obavezno dodavati ljusku od luka. Limun upotrebljavati do dve nedelje. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . Način pripremanja rize. Znajte. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . takva riža izvlači. dobro je isprati vodom. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. soli i ostale nečistoće. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Četvrtog dana. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Radi toga one treba da imaju opor ukus. Naravno. zglo­ bova počinje približno 20-30. odjednom pola limuna. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. nam. isprati i zaliti vodom. samo dodati teglu Ni 4. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. štetne bakterije. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Šestog dana. Šćadilov) savetuju da se u vodu. pesak.slaboj vatri 10 minuta. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. ekskrcmcntno kamenje. sluzna svojstva. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. Dragog dana. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Lečenje traje 4 meseca.sipati 3 supene kašike riže. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Na isti način pripremiti teglu No 3. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2.5 litra dnevno. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Ispostavlja se. Još jednom je isprati vodom i skuvati. šljaku. isperite i zalijte vodom. Kada se pojede natašte. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . Os­ taje porozna celuloza. Očistiti ga od kore. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. što je voda čistija. samo dodati teglu Ni 5. Uraditi sve isto.

Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. a zatim . ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Obilje prirodne. da su krv i limfa jako inficirani. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. primenjujte klistire. cvekle. kljukve. Način prime ne rite. I treće. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. 0 Na to. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. Ukoliko vas posle toga protera. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . da jedete više sveže i prirodne hrane. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Posle saune piti udarnu dozu soka. aktivirane vode.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. 198 199 . omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi.. kupina. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. dobro se čisti svo vezivno tkivo. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. kojeg ne .podnosi" većina patologije. Prvo. natašte.najbolje posle 15 sati. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. Ukoliko imate snage. Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. naročito zglobovi i kičma. Zato oboljenja.iz tegle N« 3 itd. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. grožđa. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. što stimuliše produkciju krvi. crvenog kupusa. posebno rak. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana.to otežava čišćenje. bez soli i šećera. to znači da se jetra uspešno čisti. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. Drugo. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu.u proleće i uje­ sen. u drugoj polovini dana . Pored čišćenja probavnog trakta. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane .

koji su primenjivali taj metod. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. metlicu (Xeranthemum annum). © Čišćenje krvi prema V. gde su taloži soli. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. obloge. kolonjska voda i druge. gljivica i raznih parazita. votka (rakija). terpentin. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. koja aktivira procese rastvaranja soli). repa. Starijim ljudima da zapisu. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. dobro izmeša i isitni. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. korenje čička (Arctium lappa). majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. Procediti i primenjivati za masažu. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. list šumske jagode. hmelj (Humulus lupulus).upotreba „zapaljivog sumpora". Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. kleka (Juniperus commu­ nis). Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. Uopšte. nestaju razne kile. 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). kerozin. Doza za decu je manja . Ljudi. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. brezove pupoljke. Što je dete manje. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). prodire). kažu. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. kuhinjska so. Pre upotrebe izmućkati. držati preko noći. 200 201 .polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. Masaže i masti za čišćenje tetiva. senf (slačica). Prodaje se u apotekama na recept. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . kokotac (Meiilotus officinalis). Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . alko­ hol. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu.masaže. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Vostokovu. time je manja doza. Radi pripremanja ekstrakta od trava.

Odozgo umotati vunenom maramom. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. koj' želimo da očistimo i izlečimo. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. 203 Obloge s kerozinom . Obloge s medom i alojom . Natopljenu tkaninu staviti na mesto. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. može se zameniti votkom-rakijom. dok bolovi potpuno ne prođu. Ne preterujte. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. Sve komponente dobro izmešati. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 .ništa nije pomagalo. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. a na drugom se smanjio. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje).blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. uveče pred spavanje.. nekol" puta je presavili. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena.jako sredstvo Obloga . Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. tope naslage soli.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. I nema čime ih nije mazala . u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. U zavisnosti od stanja. Uzeti parče prirodne tkanine. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. zglob. Bolovi su postepeno prošli. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). normalizuje se krvotok. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Obično se obloge stavljaju sve dotle. Ukoliko nemate kolonjske vode. Obloga sc stavlja preko noći. i dob iscediti. ali ne stezati. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Tkanina treba da bude vlažna. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine.

205 204 . Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Bajalica odgovara ljudima. Ponoviti 3 puta. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. dok se mamuze ne splasnu. 5. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. 1. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Bajalica protiv mamuza. Pete uveče treba namazati solidolom. Oprati jedan krompir srednje veličine. skinuti s vatre. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. zajedno s ljuskom. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. navući na nogu plastičnu kesu. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. Bolesnik stavlja na sto pevca. kerozin može na njoj izazvati opekotine. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. skuvati ga s ljus­ kom. 4. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. a preko nje vunene čarape. Približno 10 terapija treba. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. 2. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. Rastvaranje mamuza solidolom. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Posle toga na pete staviti tampon od vate. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Pričvrstiti tampon. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. gde se nalazi mamuza. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. uzmi moje nove". 6. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Obloge stavljati sve dotle. natopljen u toploj medicinskoj žuči. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. 3. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. sipa mu semena. preliti čašom vode. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. poklopiti. Krompir služi za zagrevanje. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. Ja splasnu mamuze na petama. Preko navući čarapu. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. kuvati na slaboj vatri 10 minuta.

razna vina. kafu. buljone. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom.kiselo kravlje mleko i slično). kao ni fosfati i oksalati. nikotinsku. a zatim ih potkrepiti primerima. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. supe. mineralne soli i masne soli tipa urata. Prvo. kupus. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. što Bolotov preporučuje je . a s druge strane.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Sirce treba dodavati i u čaj. Da bismo se oslobodili nečistoća. zaostalih u vezivnom tkivu. koje nisu opasne za organizam .pepsinc. Razmotrićemo njegove preporuke. uključujući točena. s jedne strane.ekstrakt 207 . To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. kupus itd. rastvarale nečistoću. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. paradajz. Posle slatkih produkata: čaja. ovčji sir. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. Dakle. palmitinsku. jela s kvascem. kisele jabuke. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. crni luk. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. mlečnu i slično) koje bi. cvekla. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. kefir. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. stearinsku.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. gde je potrebno. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. V. kisele soli. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. Drago. kao i voćno sirce. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. kumiš . Radi toga tre­ ba unositi lužine. alkalne soli. pretvarajući je u soli. šargarepa. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. pivo. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. bile bezopasne za organizam. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. Bolotov. beli luk. limunsku.

koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. dodajući mlečnu surutku. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. ali je efekat čišćenja ogroman. rastavića {Equisetum arvense). Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. Obično se bol oseća samo na početku. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Doza je 100 grama. riba. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. Pored toga. Dobija se oko 3 litra soka. dobro oprati i osušiti. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice.otuda i bolovi u jetri. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. gljive (To nije najbolja varijanta. mlečni proizvodi. ali 5 minuta u istoj količini vode. 209 . vodopije (Cichorium inly bus). U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. kisela i slana jela. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). Čaj treba popiti za 2-3 dana. Pri tom. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma.nekih biljaka ili sokova. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. bubrežnim karticama. kore od lubenice i bundeve. kao i u krvnim su­ dovima. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. lišća podbela (Tussilago far/ara). Čuvati u teglama na toplom. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. a urin dobija boju rde. dok je ima. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. rena. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. praktikujte vruće kupke. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. Sok se čuva u frižideru. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. koja je za to vreme već prokisla. a zatim se sve normalizuje. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. To isto korenje ponovo se kuva. Soli izlaze neprimetno. tada je otežan prolazak žuči . žučnoj kesi.svakom organu odgovarajuća kiselina. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. mokraćnoj bešici. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Ispija se takode za 2-3 dana. repe (Brassica rapa). Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Ona posebno ojačava tkivo pluća. dok se ne dode do 100 grama. srca i krvnih sudova. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. jaja. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve.

O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. Navcšćcmo konkretne primere. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. Prve 211 . kao i njihovo izbacivanje. a dva puta sam bolovala i od žutice. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). Prvi primer. Postupak se uprošćava i skraćuje. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . u slučaju jakog oštećenja organizma solima. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . izdržljivost. prvo.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. a preostale dve na drugu etapu . potreban je krajnje savestan rad. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje.gladovanje. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. . jetra je poboljevala.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Međutim. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. vlastita mokraća). vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. koja ima najbolje osobine prodiranja. drugo. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet.to je najbolja od svih poznatih terapija. i to u bezopasnoj kon­ centraciji. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. Na kraju.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). polna moć itd. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. Prema tome.pret­ varanje nečistoća u soli. To je uistinu božanski proces. naročito u j e s e n i zimi. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). © Rastvaranje soli.urina.najmoćniji je prirodni oksidant organizma.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. izbegavamo mesnu hra­ nu. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. a za opštu oksidaciju . Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. veća radna sposobnost. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. sauna.urin (tj.slično se rastvara sličnim. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma .

Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. V. neka se prikloni ponašanju svog organizma. i pahuljice. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . koje uopšte postoje u prirodi. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto.. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . blokade zglobova na rukama i nogama. Odbacila sam sva lečenja. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno... Sok pijem uglavnom od tikve. Rečju.otuda toliko bolesti. bili su prepuni nečistoće . što je veoma dobro. što svemu vcrujem.lečila" mokraća je bila svetla. 47 godina. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . iz Pavlovgrada .urin razjeo jetru". prirodnih za ćovekov organizam. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće.. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan.. gljivična o b o l j e n j a .nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. imao sam česte grčeve. 212 Drugi primer.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi).produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. nešto psorijaze. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno.A. od čega 100 grama starog. d a j e ncgde bila ranica. Bio sam zapanjen. Komentari i preporuke. 100 grama svežeg.počeli su da mi otiču očni kapci. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. a ne mogu ni da jedem. ne smcm da jedem. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. . bolesna jetra). Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. a zatim samo ujutru. Ovaj čovek. Ukućani me grde. V. raspadao sam se. tada limuna nije bilo). Lekar je rekao. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. izvrtale se noge. Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno.. dobra. bakterije mlečnih surutki). Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . ali nisam imala zatvor. Mnogo sam se iscrpila. Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. Počela je da me boli jetra. a mokraća je razjela i nastala je rana. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Naročito me noću boli jetra. reumatizam. ekcemi. Uveče sam imao malo proliv. Mokraća mi je sada mutna.Dva puta sam čistio jetru. Dijabetes.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra).s v e je nestalo. i crno. Taj proces sada treba dovesti do kraja. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. Navešću izjavu B. ići u saunu (pariti se). On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. ponovo se obratimo B. I nekakvi parčići su izlazili. Bolotova: . Šta dalje da radim? Dok se nisam . Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. Bolotovu. Efekat je bio mnogo skrom­ niji." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. N . Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. gusta i jako tamna. kao i žena o kojoj je bilo reći.„odstajalog" više od 7 dana. živim samo na sokovima. .

Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. Lako pišem des214 nom rukom. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije.. I za mesec dana zadivljujući uspesi. a sada je 40-30. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. Radio sam u fabrici." Treći primer..debelo crevo i jetru. 1 čaša šećera. nos. 215 . Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). Ubuduće . Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. MS). Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. treba očistiti .Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova .Reuinatoidni poliartritis. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. Četvrti primer. stvoreni od sličnih bakterija.. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. obolela su mi stopala nogu. ukupno 3 litra. pluća. SOE je bilo 60-75. Uputili su me u Jaltu u banju. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva.tre­ ba promeniti ishranu. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. Uradio sam 10 kupkica. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. Hodao sam veoma teško. . Resio sam da primenim urinoterapiju. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. soli se mogu ponovo nataložiti. probavni trakt. Komentari i preporuke. vagina). Posle druge kupke bolovi su prestali. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). godine glasi: . treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. ali bez rezultata.Otrovali su me. a naknadni efekat jedinstven. te nije zakukao: . . da se ne stvore vinske mušice. . tamo mi takođe ništa nije pomoglo.Godine 1990.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. Naravno. aneurizma trbušnog dela aorte". Ukoliko se takav urin unese u organizam.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke. oči. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu..Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. Peti primer.mcnti. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije.. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. kao stoje to uradio A.. a tome je j o š doprinela i toplota. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. N. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. a moja dijagnoza iz 1983. izlečite me.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. U suprotnom.

kao ranije. ali su rezultati bili slabi. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa.noću. počela sam da gladujem prema metodu Brega . Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu.. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. Bilo je teško uzdržati se odjela. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga. 33 godine. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). Kijev . Posle p r v o g čišćenja jetre. godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. samovoljno. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje.. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku. Poremećaj je prestao neočekivano. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. Godine 1990. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam.. godini. jedanput ujutru na 1-1. Početkom 1991. To se pojavilo i na prstima ruku. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj.24 časa nedeljno. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa). Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . Izgubila sam oko 10 kilograma. imala luđački apetit. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja).stezali". To se poklopilo sa trudnoćom. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. — Marina Viktorovna. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). Probala sam da pijem čaj od vranilove trave.l' 28. Pošto su se zglobovi jako .bili su upaljeni zglobovi. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Do­ punski se očistila i jetra .dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . Očigledno jetra nije bila u redu. ali je ostao otok na zglobovima. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. na njima pomodrele otekline. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi).5 časova pre jela.Šesti primer. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma.

kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. to je jednostavno prirodni proces. krsta me nisu bolela. Postalo mi je toplo. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . Osim toga.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Ipak ostala je sluz. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje). razmena soli.za zglobove nije dobro). Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. da primenjuje tople hidroterapije (kupke..da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa)." Osmi primer. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo.62 grama.otuda pozitivan rezultat. menstrualni ciklus. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. koja je ometala rad celog organizma. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . gladovanja i urina. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. tri dana. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali.Nadežda Aleksejevna.. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom.Zinaida Ivanovna. a tokom dana da pije protijevu vodu. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. rezultati su bili fantastični. Njegova doza je .47 grama. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. trebalo je očistiti jetru. Bol sam osećala sasvim malo. . Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim.1. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. Ujutru da jede proklijalu pšenicu. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli. bila sam dobro raspoložena." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . prestali su grčevi.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. slabinama i kod išijasa. tada drobi kamen".. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. 56 godina. negde u dubini. Krasnodarski kraj . U ovom slučaju ništa nije čudno. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Pomaže pri bolovima u kostima. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. što je i urađeno . Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Sedmi primer. . Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Splašnjava tu­ more. grad Hnergodar „Godine 1979.

obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . jer može da izazove krvoproliće). lišće. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu ." Upozorenje. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Zapamtite. Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. Moskva . budite oprezni. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća.se popiti sve odjednom.o d 3 do 6 . 47 godina. pripremite od njih pihtije i druga jela. Primer. da istegnete leda.. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. staviti na vatru i kuvati oko 1. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. što 221 . Međutim u početku će se leda . preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog). 9 meseci i duže. da ne bude pasterizovano). Osećate potrebu da sednete i posebno. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja. Preostaje da se reši problem.to. seme) ima jaka razređujuća svojstva.materija. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. skuvajte svinjske nožice. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Kroz nedelju dana može se po­ noviti.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. koja će „uneti" peršun u organizam. dobro čisti i pankreas.Natalija Nikolajcvna. Da se soli veoma energično rastvaraju.5 sat dok se ne dobije kašica. Na primer. čak i na svakih pola sata. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Terapiju ponavljati 3 dana. možete se uvcriti kroz nedelju dve. stabljika. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. Ne preporučuje se jesti druga jela. na ovaj način. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. Uočeno je. Način prime/te.Pila sam lorber 5 puta . Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Simptomi toga su mlataranje zglobova.. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . da se pored zglobova i vezivnog tkiva.

u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake.n a j t e ž i je zadatak. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. . Zbog toga. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. a to. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. koja se nagomilava u ćelijama.lepljiva sluz posebne vrste. ovde bih ukratko izneo nešto o postu. Tim postupkom on je sebe izdigao. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. seks. Ukoliko se to ne radi svesno. alkohol. Sada znamo. njen iermentni i genetski aparat.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova..post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. ceo organizma gubi sposobnost da .zadržava" vodu i dehidrira. S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje.mesu.. treba smanjiti..sluzi. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. razarajući postepeno organizam. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. to znači. da se uzdržavaju od hrane. komfor itd. kao prašina na ogledalu.. Sve navedene terapije čišćenja. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama .) čini čoveka njihovim robom. masti i 223 . Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . taložeći se u svakoj ćeliji.. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni.. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. Lekoviti cilj posta.bela lepljiva sluz. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post.nalaže na sebe post". Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . dobrovoljno. sa svoje strane. Njeno odstranjivanje iz organizma . u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. 1891) opisuje pojam . da se mole i prinose žrtve. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. odbacujući sve lažno i strano.ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou. zauzeo glavno mesto u samom sebi. koje guše životnu aktivnost ćelije. tj.. kao i niz drugih materija. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. Ta „ a m a " .

na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. čulo mirisa. Terapija traje 5 minuta. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. samo ne tim. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Naravno. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. Svaka religija ima svoje postove. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. Božični. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. Znači. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. sluha i naročito čula mirisa. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. kvalitetan i dug život. vremenom. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. Veliki post. to neprijatno zvuči: glavobolja. Prva faza je smekšavanje. Prema tome. koji je opisao Bolotov . Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu.tako odab­ rati namirnice za ishranu. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. pri čemu. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. Zatim promenite nozdrve. pamćenje. Sluz delimično izlazi. sluh. Petrov post i Velikogospojinski post. 225 . Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. Dakle. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa.slično. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). da živi zdrav. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. slabi vid.

227 226 . Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. grad Doncck. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. Maha rotundifolia) .razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Kao sredstva za iskašljavanje. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. list podbela (Tussilagofurfara). Može se malo zasladiti medom. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode.biće još bolje. testenine sa maslom . Hvala Vam". Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . nosom i grlom. Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. „Bolele su me uši. koja čiste pluća od sluzi.1 deo. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela.1 deo. Pomaže kod napada kašlja. 0 Anis (Anisum vulgare). Primer . Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. B. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. Odlično odgovara deci. Sipati u manju šerpu. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium).I. Sada posle ispiranja ušiju. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. © Cvetovi zove (Sambucus nigra).5 delova. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima.2 dela. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) .Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. © Pupoljci bora. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode.2 dela.. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. skoro da sam izgubila sluh. Manje poboljevam. Plodovi a n i s a . koren belog sleza (Althaea officinalis) . trava bosiljka (Thymus vulgaris) . podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Ona sadrži posebna eterična ulja. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. © List bokvice (Plantago major).1 deo. Dobićete tečnost sličnu sirupu. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6).2 dela.. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos.

Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. koji može da traje po 20-30 minuta. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Odlično sredstvo za iskašljavanje.an­ tagonist sluzi. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. opor . Ukus je gorak. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. ostaviti da odstoji 4 sata. Po ukusu kašica je malo slat­ ka. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Zapamtite. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. koja se brzo isparavaju. Upotrebljavati ih u toku dana. © Kartop (Viburnum opulus).. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Zbog toga. 229 . © Rotkva (Raphanus sativus).Vranilova trava (list i stabljika) . Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. Supenu kašiku smese sipati u termos.2 supene kašike pre jela. ukoliko ste imali zatvore . Uzimati po 100 grama posle jela. list podbeia . Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. meso. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije.Sluzi". koji je antagonist sluzi. Obavezno odstranite zatvore.oboljenja pluća su njihova posledica. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Kod osoba. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. ne prelivati ih i ne cediti. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Ostatak melase baciti. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). Odozgo prekriti parčetom rotkve. To je u vezi s tim. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. stoje u tom uzrastu jak životni princip . Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Ima gorak ukus. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. poslastice.2 dela. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. koren belog sleza — 2 dela. povremeno mešajući.1 deo. P o d s e t n i k . preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Sledećeg dana pri­ premiti nove.

Sto se tiče kore jasike. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. a listovi u maju-junu. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. Ispostavlja se. pa se ustručavam da pijem. na 20 minuta pre jela. Preparati od jasike imaju protivupalno. 231 .pesticida. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. kukuruz. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. koje sadrže celulozu. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. ovas. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. Zato ubijajući bakterije. Govorila je. Sada znamo. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. antiseptičko de­ jstvo. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Može se piti i čaj od kore jasike. radionuklcida i teških metala.saliks). Praksa je potvrdila. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice.. sočivo (leća). preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. ona podstiče izbacivanje sluzi. preliti čašom ključale vode. utiču na aktivnost fermenata. jako izražena otrovna svojstva. da iz nje izlazi samo sluz. Pesticidi.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. d a j e to jak otrov. izazivaju prevremeno starenje organizma. lišće i kora sa mladih grana. ali bez obzira na to. ispljuvavajući stalno sluz. koju te bakterije stvaraju. jabuke. Jasika spada u porodicu vrba. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci.. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. I što je najgore. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva.početi od male doze. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . koja se mogu lako izbacivati iz organizma. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. odlično ubija mikroorganizme. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. manje toksična jedinjenja. Kažu. kao karbolova kiselina. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem.

Zapamtite. napunjen surutkom. . Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. suvo grožđe. koja prođe kroz bubrege. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. šargarepa. bundeva (tikva). očišćenih od ljuske i razrezanih popola. kajsije i kafa. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. višnja. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. šljiva. crni luk. rotkva. peršun. govedina. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. pri kuvanju prelazi u belance). orasi. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. Različiti odvari.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. Ljusku ne bacati. orasi. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. kljukva. beli luk. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. tanko crevo). Boris Bolotov. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. mladi kravlji sir. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). da produkti životne aktivnosti bakterija. suvih šljiva. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. sipati jednu čašu šećera. da se pomoću 265 mililitara vode. na koje dospeju (želudac.heljda. kupus. koji imaju purgativno. teških metala i pesticida iz organizma. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. koštana srž. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. nara. luk. podstiču čišćenje organizma od opisanih. neočišćena riža. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. pasulj. crna ribizla. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. suva kajsija. krompir s ljuskom. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. 232 veoma štetnih materija. cvekla. Bolotov tvrdi. već i nju 233 . Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. koji se sadrži u ljusci. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. Ukoliko kuvate meso. ječam. da se ne bi pojavile vinske mušice. kuvana jaja (stroncij u m . Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. kosti. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije.

proces sisanja nije doveden do kraja. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. po­ sle čega ga treba ispljunuti. ili uveče pred spavanje. Dodati čašu šećera. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. T. kao da se doji. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. u trajanju od 15 do 20 minuta. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. bolje na gladan stomak. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. naročito kod ljudi sa više oboljenja. Ulje se sisa kao bombona. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. Količina krvi. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. bez naprezanja.ogledalo zdravlja. i ne srne se gutati. Ako je tečnost žuta. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. slobodno. toksina. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. koji ima prijatan ukus. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. već i povećava količinu joda u organizmu .što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. Ulje je u početku gusto. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje.staviti u vrećicu. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. povećava se za 3-4 puta. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. podjezične i podvilične. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. Oni koji su gladovali. kažiprstom. pojačava se razmena gasova. Na taj način. kiselina. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). aktivira se i reguliše razmena materija. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Tečnost mora da bude bela kao mleko. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. u toku 2 nedelje. zatim tečno kao voda.

a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka).izbacuje kroz vrh . postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode..daje" energiju. U prirodi. zahvalite mu se. Postoji mnogo drugih čišćenja. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. „vidi" ta energetska strujanja. Pri tom drveće prvo uzima . bor i kesten.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta.. znači ono ima „upijajuća" svojstva. a za nas patogena.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću.. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice . Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku.mikroleptoni.hraneća" svojstva.9 6 % ljudi su jasika i topola. a protiv glavobolje uz glavu". Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. što će se blagotvorno pokazati na njemu. koja idu od drveta prema čoveku. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. Naći drveće koje . To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom). Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . kao sa najboljim drugom. ali na energetskom nivou. ona imaju malo energije. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . MŠ). pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno.pluća.lošu*' patogenu energiju. Prilazite velikom i lepom. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja. Ako se noge grče. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. Ne prilazite malom.. širine 2-5 milimetara. koja mu je srodna. 3. a takode ni bolesnom drveću.. Možete se koristiti i klatnom ili ramom.. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. Uz sve navedeno jedan kuriozitet . tada ima .. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. tada stavljajte cepanice uz noge. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se . na svakom koraku.patogenu" energiju -životinjskog porekla. a druga vrsta .. Veoma mali broj ljudi. medu njima je najjače gladovanje. Poklonite mu pažnju.d a j e predaje.Upijači" energije za 9 4 .. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). budite otvoreni s njim. u breziku ženite. Kao čovekov . mada nekima prijaju breza. koja je srodna nama.upija" i . i obrnuto. a ukoliko je obrnuto. 2. a u jeloviku udavite". Udvarajte mu se. ener­ giju biljnog porekla. Gladovanje.družite" sa njim. . Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. takozvanih ekstrasensa. tj.

Od tada je prošlo 17 godina.. ukazivao je P. prelaze bolesti pacijenta. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Možete oboleti. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. Primer—Recept za Dubravu M. 1 . a takode i kod hroničnih oboljenja. da ona ne bi na tebe preskočila. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu. grad Energodar. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. osteohondrozom.. neće znati za tugu. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. . što se ispoljava glavoboljom. godinu iznenada je počela da mi opada kosa.. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. kosa je postala blistavija. svilenkasta. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. koji ih sprovode. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. 1990). opeko­ tinama i traumama. gušavošću. Printer . bolovima u jetri. Mejliščev je izašao na ulicu.." Nije tajna.Tada mu se u glavi razbistrilo . jedna starija Iranka. artritis. izvučena iz organizma pacijenta. Ivanov. Bolje bio tako neizdržljiv.. čišćenje organizma od crne .Ono produžuje život. prelaska bolesti. ali sam sve otrpela. Moja frizerka.Pre više godina Mejliščev E. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). Strašno me je svrbelo i bolelo. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala.upijajućim" svojstvima. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće.. Dmitruk (časopis „Svet".Kada sam imala 3 1 ." 238 Uopšte. zlata. broj 4." 239 . To se ispoljava kroz česte angine. Kada treba upotrebljavati . a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Na primer. Navešćemo najprostiji. prislonivši na nju obraz. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . i što ga više bude imao.. Od tada mu se bol nije pojavljivao. očvršćava stare. koja boluje od astme. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala. kao što je Anahoret rekla. pre­ hlade. srce će mu biti radosnije". leci od trovanja..4. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. želudačno-crevne poremećaje.Nadežda Aleksejevna.. i upalama. a kada . ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti.patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . J. Na prisustvo ovog fakta. Nestalo je peruti. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. 5. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta. čije je korenje međusobno sraslo. kao što se to desi­ lo jednoj ženi.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu.. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva.Onaj ko ga ima uza se. svraba glave. srčanim nervozama. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. K.

koji ima boju sunca.. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. 241 240 . Opadanj kose . GLISTA. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih.. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Životinjske ćelije. CISTOZNIH.najjači je čistač. nasuprot tome. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. a prema tome i deo njegovih svojstava ." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. POLIPA. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. a patogene ćelije za biljke u životinjske.. Kad se oslobodio nečistoća. svra i drugo. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. ne mogu nastati patogeni procesi. U suprotnom. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. dobija se gas­ tritis. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. Ali. i genije je paradoksov drug.I iskustvo je sin velikih grešaka. Osobe.mesto njene lokalizacije. MALIGNIH).. Pri tome. organizam je sam obnovio rast kose. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Drugim recima. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. Urin.. Ipak. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. idu pogrešnim putem. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . Ako je organizam dobro oksidisan. tada ćete se osloboditi ti nečistoća.

U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. Stavljala sam i preko dana. dovezli su iz bolnice onkologa. U oktobru 1990. V. I. jer sam po ceo dan sama u kući.N. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. 76 godina. grudi mažem suncokretovim uljem. Lekar je savetovao operaciju. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Samo se zaustavilo. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. mahu­ narke. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice.D. najdostupnije preporuke. I evo ponovo cista. 242 Nisam gladovala. a ja živim kod njih.predveče i noću. On je slegao ramenima i ništa nije rekao. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. Dva puta dnevno stavljam obloge . On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. . ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. a ispod dojke je potekla kao potok. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. M. Kada budemo razmatrali probavu hrane. Za oksidaciju organiz­ ma.svaki drugi dan. krupice. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. šargarepa i svež kupus . a od 1. Prestala sam da stavljam obloge.pojedinačnih i u grupi. biljke. Dojka me mnogo svrbi. Nije me bolelo. Nažalost. Prvi primer . nisam ništa preduzimala. MŠ).Godine 1988.. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim.stvrdnuće. potkrepivši gaprimerima iz prakse. voće. s ciljem profilakse i lečenja.) nije bilo nikakvih promena.I . I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. brašno itd. stavljenoj u posudu sa vodom. ali se pojavilo mnogo ospi. Više se bojim.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. a takode biološku vrednost produkata ishrane. a jela sam 2 puta . razmišljala sam. a zatim i krv. U početku se cista smanjila za 2 puta. a na dojku sam stavljala obloge. Do 1990. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. Kao da se rast tumora zaustavio. decembra nije se pojavilo nijedanput.ponovo povrće: cvekla. samo gnoj. a potom je više nisu našli.. 243 ..salata sa posnim mesom. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Iz nje je počela da lije krv.. grad Gubkin. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. ali sleva. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Do jula meseca ove godine (1993. Moja deca. Nisu me operisali zbog slabog srca. . Popiću pa šta bude. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje." Treći primer . kod mene su otkrili rak leve dojke. a u 3 časa popodne ručak . U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . Nisam pristala. Izbegavala sam večere. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. grad Volgodonsk. . Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova .Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . prokuvanim u flaši. Htela sam da idem u bolnicu.. grad Ternovka.. Gla­ dovala sam 10 dana.

Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. te sredine od kiselih postaju trule . Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. zameniti ih kašama na vodi. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina.mleko. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom.biljnih ćelija. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom.samo slabe organizam. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. 3. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude.uzgajanje". Trula hrana (naročito belančevinasta . Oksidišući.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. 4.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Hemoterapija. ali osećam veliku slabost.alkalne. Mnogo me bole zglobovi i kolena. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. Zapamtite. brzo su se preselile „na drugi svet". ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . ugrušaka i tome slično.aktivirati prirodni proces lečenja. Prvi primer . stopala. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . koji se stalno rasprskavaju. koji su izazvali tumor. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. opera­ cija .Iz knjige Tajna napitka bogova A. pričao mi je o svo­ joj tašti. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. tako treba postupiti u datim slučajevima . Prema tome." Komentari i preporuke. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje. Malo se krećem. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. meso) je idealna sredina za njihovo . raditi urinske klistire. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže.parazite.. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . 245 . Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. a takode i kataraktu. samo po kući i po potrebi. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Radi toga trebalo bi: 1. Živcla je j o š 10 godina. I oporavila se. 2.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. N. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». Više se kretati i češće pariti. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. Ostalih dvanaest bolesnica. zračenja. ne delujući na uzroke.

Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče)." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. To se desilo u 2 časa noću (1988). bez lekova. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom.Poslao mi g a j e Bondarenko: . Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija..nozodima". Šesti primer — A. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Pij svoju mokraću. nestao je polip u želucu. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. koji se klatio. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija. Kroz 5 minuta sam ozdravio.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom..Mihail Grigorjević. srce bolje radi.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". Više mi se to nije ponovilo. kada se pije. Mislim da su mi proradila creva.. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. a razslojio se tako. grad Gupkin. jezu) u stanju potpune samoće.Drugi printer . invalid I kategori­ je. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . da mi nije poznato na čemu se držao. Nestao je dija­ betes. Četvrti primer .najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. Peti primer . Svake godine nokat je tamnio sve više. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. setio sam se uri­ noterapije. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. On se obratio jednoj starici.Jekatcrina Tihonovna. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. grad Harkov. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu.sluzi i truleži u kojima one žive. stomak m i j e mekši. 247 . Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . N. Maslenikov. Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. Još tačnije. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. Treći primer .. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. ratni invalid. a izgleda da lečenje nisam završio. Primena urina . dočekao prošlo leto. MŠ). Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. Na to su čak ukazivali i naši preci.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. koji ih je prouzrokovao. Tako sam sa noktom. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" .

grad Severodoneck. P. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. mokraćom." K o m e n t a r . gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Ubrzo su prešli na transfuziju. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. Sedmi primer . Ništa nije pomagalo. .Valentina Nikolajevna. Mikroorganizmi. želudac i creva su pro­ radili.Imala sam grip." 248 Osmi primer ." K o m e n t a r . Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. Mene su „lečili" i antibioticima. To se posebno odnosi na žene. pa do koagulacije i sušenja. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla.Nataša. 249 . koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. Ne znam. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. da ujutro nije mogla da ih otvori. i heparinom. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". Poluukuvan urin na suncu . da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Posle završetka terapije ispiranja. čak se i težina smanjila skoro do normale. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće.to je ispiranje vagine vodom. Osim toga. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Slučajno sam saznala za metode lečenja G.. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom.. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Za vreme trudnoće.Kod kćerke su oči krmeljale tako.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. 17 godina. grad Voronjež. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. . koja se koristi za ispiranje. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. U zavisnosti od sastava tečnosti. Malahova. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. I sada se on ne klati. već stoji čvrsto.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke.otuda izlečenje.. Ispiranje špricom . Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. ospe su skoro potpuno nestale. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. i protivupalnim sredst­ vima.

lišće koprive (Urtica dioica). goveđe trave (Alchemilla vulgaris). Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice).. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. žalfije (Salvia officinalis). dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. I deo meda i I deo alkohola. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . preživljenih stresova. nepoznavanje rada .patogenim gljivicama.1/4. A. koru hrasta (Ouercus robur). pa čak i mokraćne bešike. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. trave troskota.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. Rok primene tih ispiranja . Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. Na primer.do postizanja lekovitog efekta. ostaje na svom mestu). cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). naravno.kvaliteta duše". Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. koja izaziva alkalisanje organizma. abortusi. Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. Gumenu krušku puniti više puta. Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. Dodati 40 grama kore hrasta. Napominje se. Prema posmalranjima Rižova. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Na primer. Uzrok . neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. po 20 grama svakog. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. ukoliko je tamo postojalo. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Pored mokraće. koje imaju koagulaciono. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). Ona se može unositi kod erozija grlića materice. Pripremiti 1.obilje psihičkih stega. koriste se i druge smese. za lečenje navedenih oboljenja. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . kao i vlastita mokraća. da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. oraha. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra).5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. 251 250 . kod upalnih oboljenja polnih organa. bokvice. © Rastvor lapisa (nitrata srebra). Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti.u k u v a n u do 1/2 . kod 15 . N. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo.

U vašem kartonu ima svega mnogo. Bolesnica M. 38 godina. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). A. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. 252 Prvi primer. antialergijske i antitoksičnc materije. Prisustvo fermenta urokinaze . ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. već i zato što su. a ja kod vas nisam ništa našla. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. koje je praktično teško nabaviti. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. posle teških porođaja (preživljeni stres).. dok se ne pojavi zdravo tkivo. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom... Ta žena j e . Maslcnikov: . Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. rekavši joj..kvaliteta duše" . tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja .. sve je počelo pre 12 go­ dina.sposobnog da rastvara ugruške krvi.. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . 1. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. Evo nekoliko primera iz prakse.Jedna žena mije pričala.lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom.) Ubedio sam je da produži lečenje. mora da trpi bolove. prost. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala. 253 ..Čudno. Prisustvo kortizola u urinu . a zatim ukuvani). Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. On je mnogo efikasni­ ji.. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. obloge (prvo običan urin.ukuvanim). bolove.jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. Oboljenja vagine i grlića materice . Kod vas je sve čisto. (Jedan od . Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi.. kako je sama lečila eroziju grlića materice. dopunski aktivirala samu tečnost.jake protivupalne (antiinnamatorne). Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature. Pre pola godine lekar je rekao. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina... prema njenim recima. . K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .nedostatak želje da trpi neudobnosti. Prema njenim recima. Drugi primer. koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora.. pa je bolesnica izvadila tampon.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. erozija grlića materice. N.rascvetale ruže". dostupan i efikasan. 2.

Drugi primer. ostao je samo mali deo. 20 godina. godine. U aprilu 1990.. neoplazme slične tumorima na materici. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. za koju su je pripremali. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt. Upaljen. Bolesnica I.. erozija se znatno smanjila. salpin­ gitis .. posle čega je otišla kod svog lekara. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. marta 1990. /ironični parametritis. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. ukuvan do 1/4 . Potpuno se izlečila za nedelju dana. P r i m e r . stavljanje obloga od svežeg. Postoperativne upale . Rezultati: oseća se odlično. Cis­ ta. brzo otklonio upalu i bol. Vrlo verovatno. s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. nabubreo šav. Hitna operacija.. ujutro . Prvi primer..odstranjivanje drugog jajnika. . 20 godina.. tumori u obliku kesica na kanalima materice. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. 255 .. sama od sebe je otpala. prvo svežim.tamponi sa svežim urinom. koja daje samo privremeni efekat. do 22. tamponi sa svežim.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .pijenje urina. Naprsnuće jajnika.Moguć recidiv.. a zatim ukuvanim urinom. da decu neće moći rađati..pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. Način lečenja: preko noći . nije mogla da pije urin. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. a dalje topao. Upala jajnika.piti urin. strašno zapuštena erozija grlića materice. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. cista jajnika. Lekarska dijagnoza: . Tako se lečiia od 8. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. godine uspešno je rodila sina. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Zapuštena erozija materice. U težim slučajevima dodati gladovanje. upalnog procesa skoro da nema. koji dopunski razjeda bolna mesta.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. koji bi na račun kortizola. Samo što se udala. moguća ponov­ na operacija . kao i ispiranje špricom. Moguća operacija. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. Mlada žena. stavljati obloge na šav.ispiranje vlastitim svežim urinom. koji se sadrži u njemu. Stari. kao i pijenje urina ujutro. ispirati se. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. Veoma loše analize. a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. 18 godina. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. Mlada žena." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma .

Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. I tako dve nedelje svakoga dana. postala dva puta deblja i jača. da iz toga može nešto da se desi. nečim neobjašnjivim. Nisam verovala. kako sve raditi. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . nego plodovi sa debelom korom. Ali. 257 . da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. spontano me je treslo. Treći primer. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. Usuđujem se da tvrdim. koji sadrže veću količinu soka. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. Manje me je mučila mokraćna bešika. U stvari. godine . posle hernije mi je bila suva i odsećena. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. da sa mnom nešto nije u redu. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. da mogu da idem kući. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. Zatim je sve prestalo. rekli su mi. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski).kosa mi je porasla skoro do pojasa. s mojom ličnošću. o kojem sam svima govorila. Bila sam udata dve godine. Upozorenje. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. nije se lo­ mila i nije opadala. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. Najčudnije . i pila sam celu godinu urin. proročki san). a j a k o sam želela. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Pri tom treba imati na umu. Nisam imala dece.A r m s t r o n g Živa voda. Lečenje limunovim sokom svodi se na to.. nije mi bilo gore. Još me je lečila biopoljem. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Ubrzo posle toga. Obećala mi je pomoć. Ero­ zija je prošla. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). Prvih dana za vreme lečenja. U sve sam neograničeno poverovala. da se to veselila duša mog mališana. Rodila sam tačno tog dana.. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. prema statistici. Ipak se nešto promenilo. mislim. Nisu me bolela leda i bubrezi. Kosa mi je jako opadala. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. Tako da se ne bojim ćelavosti i. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. Jer. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Nataša: „Imam 26 godina.

lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Pri lečenju limunov sok treba piti čist. Napominjem. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. na čemu se i završava lečenje.. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti.Žuči". Uglavnom za ljude. koji imaju prepobuden životni princip . da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. Praksa je pokazala. Autori tog metoda tvrde. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. potrebnog za lečenje. kao i produžiti sama kura lečenja. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Za vreme progresiranja bolesti.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. bez šećera. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. 5 limunova. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . što označava normalnu krizu ozdravljenja. na osnovu iskustva. takva količina soka može se pokazati ogromnom. Taj broj se može povećati. Tako se. i drugi . Uobičajeno se počinje sa pet limunova. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. tj. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. tada treba privremeno prekinuti lečenje. Svakog narednog dana ta količina se povećava. pojave neke nenormalnosti u radu creva. posebno za čoveka. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. Sto se tiče količine soka. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni.to je lečenje za vreme napada bolesti.

Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. kada se bolest ispolji. ne vidi se talog. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. a zatim se postepeno smanjuje. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. On smekšava kožu ruku i lica. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. On odlično dezinfikuje i jača kožu. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. a upravo: potpuno mirovanje. 260 261 . koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. Eksperimenti su dokazali. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom.krize. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. pravilno se hraniti i izbegavati sve. tj. pre odlaska na spavanje. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. čini nokte lepim i blistavim. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. ubrzo nestaje perut. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. vruće kupke). Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. daje izuzetne rezultate. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. koji ih je dotle mučio. Mnogi tvrde.

upozna sa dostignućima savremene nauke. da bez čišćenja — n e m a izlečenja.pije: rekli su ubadati . već po tri odjednom .biljke.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. L E Č E N J E K O R E N J E M . N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. P R O S T A T A 9. T U M O R I . Međutim ukoliko mi znamo. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. L U N A R N I Osnovi zdravija. posebne sobe. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam.metod a k a d e m i k a Butejka. Koristi se složena medicinska aparatura. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja.prihvata.lečenje i profilaksa 3. t k a n i n e i d r u g e materije 8. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10.strahopoštovanje . Z D R A V L J E M U Š K A R C A . pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. tada uvek možemo sami sebi pomoći. O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. G L A V O B O L J A . Z D R A V L J E Ž E N E . Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. jetru. Mahmut Šehić 3. I S H R A N A I H R A N A 3. čovek se sam sebi čini ništavnim. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. čitavi dijagnostički kompleksi. Sve to uliva poštovanje.ubada: rekli su treba rezati . U R I N O T E R A P I J A 5. Kada se nade u bolnici. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2.srce.jer presađuju organe. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . L E Č E N J E K E R O Z I N O M . G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . Pjatras Šibiijskis 262 .lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. pluća. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . Ž I V O T 9. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. minerali. Henrih Nikolajevič Užegov 6. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. U pravu su bili drevni lekari. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4.biosinleza.reže: preporučuju neku seansu . pa čak ne jedan organ. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1.opstipaclje kod ljudi 5. koji su tvrdili.šta svaka žena treba da zna 4. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. L E Č E N J E D I S A N J E M . Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. S V E O Z A T V O R I M A . Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2.

Biblioteka Realni produžetak života. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. Rušelj Blavo Doktore. Marijana Zjola MarkuS . N. L F . Mihail Nikolajevič Šćetitin I. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. P O B E D I L A S A M RAK. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. posavetujte. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3.