GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

.. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N . VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. smekšavaju... šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava . omotavaju. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE. Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka . koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz...

MALIGNIH). POLIPA. već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. Nažalost. Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom .jako sredstvo Obloge s medom i alojom . posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. a zatim i stručnu .naučnu.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. pri tom. GLISTA. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. a zatim se patologija širi dalje. CISTOZNIH. Zato je pravo zdravlje velika retkost. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. posle tolikih saznanja. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . Ž. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. U proteklom veku. do danas. U prvom redu strada probavni trakt. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim.

promeni način života. 11 . Oduševljava to. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. pravi čuda. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. Meni. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. promeni ishranu. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. Ukoliko i to ne pomogne. kao lekaru. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete.upoznaš je i zaljubiš se. Ukoliko to ne pomaže. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. ali industrija lekova traži svoje žrtve. a praktično su srasli s njom.sila" zavisi naše zdravlje. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. iako su ta čuda samo deo prirode. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine.ako si oboleo. probavnog trakta i daje praktične preporuke. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . kao što je to slučaj sa svim profesijama. Stari mudraci su govorili . Na kraju. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena .razara ga kao atomska bomba. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . jer mi je u međuvremenu (1997. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. što Genadij Malahov. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. iako nije lekar. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine.) umrla supruga od tumora na jetri. praktično bez greške poznaje fiziologiju. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. pa da organizam počne brzo da se obnavlja.NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. pribegavaj lekovima i lekarima. P.većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. do kompleta knjiga G.. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam . Nadežda Semjonova. Nažalost. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. posebno poglavlje o ishrani.

Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. U proleće 1998. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. ljudi). duže žive. Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou. brzo dostignu nivo Bude. bogatstvo i. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu.otvaranjem očiju mudro­ sti. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. Užegov itd.Neka svi.) koje sam preveo i prevodim. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). postizao praktične rezultate i knjige. posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. zastarevale su. doktor medicinskih nauka. koji su me godinama mučili. iznad koga nema ništa". a Duša se Čisti suzama. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. Prošlo je 12 godina. Tu su. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje.kostolomca". Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta.. profesor. a vratio sam se preporođen. Predložene su mi još 2 terapije. uvećavaju svoje vrline. ali je i jedna bila dovoljna. a ja do sada nisam imao. Rušelj Blavo. oko 20 dana. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . koje sam ranije napisao. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. um se čisti znanjem.narodnih metoda lečenja. Drugovi su me nepokretnog prevezli do .. nepokretan. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. 13 .ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca". metoda itd. ipak.

Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). Stvar nije u tome. sprovodeći dalje profilaktične kure. Time postajete savršeno drugi čovek. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. odgladovao . Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. Ispo­ stavlja se. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. treba pokloniti posebnu pažnju. uzimao sam samo znanja. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . a kod drugog ne. da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. bubrege. prekomerno je emocionalan. Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. koji poznaju taj metod. jetru. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. stvara u njima školjke. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. i mnogo drugog. već i za dobrobit cele Vasione.. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Kao i većina ljudi. koji se posle izvesnog vremena. osetljiv. dubljim shvatanjem okoline. što objašnjava sreću i nesreću čoveka.. a kod drugog ne. upijam znanje od njih. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja.i na tom se završava. iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. 15 . zašto jednom polazi sve za rukom. um. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna.Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. a drugom ne.spoljašnjih manifestacija života.dozreo" za njega. koji posmatra svet pozitivnije. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. ja sam samo očistio telo vodom. još nisam bio . Radeći na četvrtom tomu . preznojio se. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. Shodno zavetu drevnih mudraca. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. što postoji malo litera­ ture. već u tome. patnje. sa krepkijim zdravljem. mislio sam. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). s velikom snagom. U tim školjkama odvijaju se procesi.razum (um) se čisti znanjem. Iako sam ih i ranije čitao. koje stvaraju svest.

pokreće. kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). Kada to sebi razjasnimo.ener­ getski centar. čoveka. sve dotle.koristi se energija hemijskih veza. Energija svesti. osećamo.koristi se energija atomskih veza. Svest i sve energije. što mi ne vidimo. hemijska . nazivaju se spoljašnje manifestacije života. njegove komponente. koju ona za­ uzima u prostoru. ne osećamo da je razorno..gradi. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija.informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. neizobličen hologram . i nauka je to već dokazala. elementarne čestice iz kvantova. dok se svest ne povrati u njega. a to. * Na fizičkom nivou pod . Svest. prostor­ na . pođemo još dalje.. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. Fizičko telo.energija kvantnog nivoa.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte.Hnergija može biti: mehanička . . Mi ga vidimo. *.koren" u vakumu.iz elementarnih čestica. skoro do vakumskog nivoa. ali nam čak i životno iskustvo govori. da je sve materijalno čvrsto.. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. © Prema mogućnosti.energija svesti" . atomska . Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza. objasnimo još više. energetsko i ima svoju težinu. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . telo leži. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" . I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. molekuli — iz atoma. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. prožimajući fizičko telo . mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. nekontrolisano i bezosećajno. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e . mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi). porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. funkcionišc kao trup. na primer. u telu čoveka. ličnost. sva polja imaju svoj . 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. upravlja i održava ga. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. ali ono ni za šta nije sposobno. koje je pot­ puno izgubilo svest.masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu.koriste se vakumski nivoi. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. Međutim u stvari je obrnuto. da to ni izdaleka nije tako. odvojenu od tela. postaćemo još mudriji. atomi . ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. slabo i lako. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc.

Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. nalazi se u predelu grkljana. Adžna čakra . kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka).Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. 10 . 7. 9.višedimenzionalan prostor. vidljivi deo ćovečjeg bića. koji se prvi . čovek je već potpuno . Višuddha čakra .lotos sa hiljadu lepeza. • preko tih prostora uticati na druge objekte.lotos sa šesnaest lepeza.. Slika 1.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama. dok se ne pojave svi delovi tela.dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. 1000-dimenzionalne itd. S obzirom daje čovek . Prema tome. neznatan je deo toga. Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni . pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. prostore. Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces.. On ima dve lepeze. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore . ..građenje"..centar uma. Manipura (10 lepeza).. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.. 6. dostupan fizičarima. čoveka počinje iz . 19 . da je svet .5.četvorodimenzionalni nivo. Sahasrara čakra . Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. visina i vreme). materije. on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. Prema tome. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. 8. Prema tome.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom. tada ćete videti.Savremcna nauka nam govori.. to je centar stvaranja prostora .. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. ili „koren". Prema drevnoindijskoj filozofiji. što u stvarnosti predstavlja čovek. koji se na­ lazi na temenu glave. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. širina. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). tako i na neorganske (minerale.Akaši. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza).

kome je to namenjeno.. Znate li. počinje izdvajanje. već praktično o svemu. Obrnu­ to. sadašnjost i budućnost nalaze u . Prvi zaključak. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku. mi razorno delujemo preko . Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. U njima se prošlost. Pomoću namenski usmerene misli možemo .. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam .polje uz­ roka". Sada se mogu doneti važni zaključci. u kojem se mi nalazimo. radosne misli.. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. 20 . koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima.zajednička.zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja"..tkivima čovečjeg organizma. šaljući u Prostor. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. Dejstvujući na nekoga. To dovodi do toga. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. čctverodimenzionalnog prostora. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog. konkretnim ljudima. svaka nam se prikazuje kao posebna.Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike. što je . Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. Sistem . Proklinjuci nekoga u mislima. Zbog toga.. na druge i j o š m n o g o toga. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. ali im je osnova .. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude. predmetima pozitivne. što . Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. harmonizovanog stanja.zemlja . uticati na sebe. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . odvajanje živih bića i predmeta. što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj.. Otuda 21 .vreme".. preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. zašto se to dešava? Zbog toga. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu. ljuteći se. uravnoteženo i harmonizovano.pojedinačna" bića i predmete. Prema tome.zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). već 1 i na sva ..prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija). „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. vršeći neka d e j s t v a .čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. I obrnuto. odvajanje od svega drugog.polja uzroka" ne samo na toga. počevši od vakumskog nivoa i „dublje".. formiraju za sebe neophodne ener­ gije.polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. tugujući itd.. To izdaleka podseća na analogiju s planinama. Te energije se kreću.Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. predmete itd. Gledamo grupu planina. koja je pre toga izazvala oscilacije. Samo se misao slobodno kreće u tim . životinjama.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

da svaki čovek. Drevni tekstovi Ajurvede glase. u zavisnosti od klime i tradicija.narodni lekari. krvotok. Indijska nauka o zdravlju čoveka . uzimanjem purgativa. Lckari-ajurvedisti tvrde. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana.. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. lekovito znojcnje. a . U tibetskoj varijanti Ajurvede . od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja. da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga.Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. u zavisnosti od stepena „čistoće". klistiri. gladovanje. Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju..čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (.Pančakarma" („Pet dejstava"). Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene.. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. masaža uljem.Ajurveđa .. čišćenje disajnih puteva. povraćanje. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde. koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. klistiranjem itd. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (.smekšavanje"). u kojem se govori o tome. purgativi. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina. bubrege i creva. Slika 2.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b .— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. klistiri.neti" sa vrpcom). To su bili pravi terapeuti . Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . koju su želeli da postignu.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. koji su se svuda primenjivali. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma. Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 .

neuspela čišćenja debelog creva. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. tada.moguće. koje su harale po Evropi u Srednjem veku. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). pritiskamo svaki deo stomaka. Ležeći.banje i postovi. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle. deo tela oko jetre. odnele veliki deo stanovništva Evrope. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali).. Ukoliko nema bola. 30 31 . U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . a učenje izopačeno. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. izlečenja od bolesti nema sve dotle. pijenjem ulja i limunovog soka. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo . Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. kao vibracionim čekićem. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). kako je pokazala praksa. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga. kako u prošlosti. dok bol ne iščezne. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). dok je pomoću terapija čišćenja . I. tako i danas. d a j e briga o fizičkom telu grešna. Zato. pravimo vibrirajuće pokrete. da su epi­ demije kuge i kolere.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja.jednostav­ no i svima dostupno. Svi pravi lekari. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. Zapamtite . pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. Nehigijena. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Po pravilu.smekšajte organizam". Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. Ukoliko se pojavi bol. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. pokušavajući da prodremo dublje. Uzmimo. obrazlažući to time. na primer. kako pokazuje iskustvo. I. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem.. . bubrega itd. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. jetre. da bi se bolje opustili. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života.

koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Znajte. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. po etapama. bubrezi.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. duboku masažu unutrašnjih organa. jetra i žučna kesa. patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće). ne primenjujte ga. posebno ideomotornog. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. s određenim ciljem. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. bronhije. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . U tom slučaju. daje zastojni. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. zglobovi i drugo. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. prilikom čišćenja. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. * Čišćenje organizma je prirodan proces. Na taj način pritiskamo ceo stomak. U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. želucu. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. bez žurbe.poodmaklom stadijumu. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. Slika 3 . vezivno tkivo organizma.

Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan. koji se čisti samo spolja. Drevnim mudracima. pravilna ishrana. Prema tome. da se sa njom izbaci sve. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se.. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. dovoljno fizičke aktivnosti. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. * Profilaktički... jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. suncu. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. U manuskriptu . koje ga pune. a iznutra ostaje nečist. nečisto i smrdljivo. da voda prodre u sva vaša creva. Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje.gladovanja. I vi ćete. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. liči na grobnicu.čišćenja. takođe. „. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo.klistir. Ukoliko se to ne uradi. jogistima. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. ukoliko čovek želi da bude zdrav.. Obesite tikvu na granu drveta. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva. Zato onaj.. a tako važnog organa čovečjeg organizma. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva. Zatim ispustite vodu iz svog tela.. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. zagrejanom na 34 35 ./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. spolja ukrašenu blještavim slikama. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu.." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. Uzmite veliku tikvu. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju.. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma. sa lozom dužine čoveka.

crvuljak (appendix).Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .pravo crevo (rektum). tu se nalazi i mišićna opna. Zid creva sastavljen je iz četiri sloja. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. 3 . 5 .desna krivina creva. U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra. 8 . 3 . Njegovim početkom smatra se slepo crevo. Ona stvara i luči sluz.Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.leva krivina creva.pankreas (gušterača). Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). 5 . 9 . 2 .poprečno crevo (colon transverzum).tanko crevo. 36 Slika 5 .žučna kesa. Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom.Delovi debelog creva: 1 .jetra.silazni deo creva (colon descendens)\ 7 . 37 .želudac. Pored ostalog.uzlazni deo creva (colon ascendens). Serozna opna prekriva debelo crevo spolja.bubrezi. Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. a u sigmi .slepo crevo (cecum). U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4). Prečnik raznih delova debelog creva nije isti.5 milimetara. Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. Debelo crevo se završava otvorom anusa.sigma (colon sigmoideum). kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. 6 . a kod sigme svega 3—4 centimetra. 4 . Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. 10 . 4 . Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. Slika 4. 2 .mokraćna bešika. 6 . Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu.

disanje sa zadahom iz usta. bolovi i krčanje u stomaku. od tog „taloga" pri nedostatku vode . razdražljivost. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. sirom. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. pospanost. apatija. mučnina u donjem delu stomaka. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta).dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. To je očigledan slučaj zatvora. jajima. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. čak i pri regularnoj stolici. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. smanjenje ili gubitak apetita. testenine od fino mlevenog brašna.2 metra. ili je u njihovoj neposrednoj blizini. Jezik prekriven skramom. mlekom). koje proizvode bakterije crevne šupljine. elektroliti. prostate.dužine 5 metara. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana.crevna autointoksikacija". semenog mehura.tipični su simptomi zatvora. F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije.. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . za 4-5 sati. Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). gotovo skamenjena masa. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. Skupljajući se u naborima . iznenadna glavobolja.talog". tako i u drugom slučaju.džepovima (divertikulama) debelog creva. nadimanje stomaka. nesvestica. koja sadrži belančevine (me­ som. skorela. prema njihovoj važnosti i značaju. obilno dodavanje masti i šećera). Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). ta pojava se svrstava u zatvor. prisilna i nedovoljna stolica . Kako u prvom. glu­ koza i vitamini. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. a kod žena .. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir.. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. aminokiseline. mračne misli. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. kobasicama. 39 . pomešana sa hranom. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. kroz debelo crevo . Ali.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice).

sadrži strani materijal. Zvoni za odmor. niko ne može da isplati. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. kojem je potrebno potpuno čišćenje. pogotovo ujutro. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. deformiše. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. avaj. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. Ukoliko vam posle toga. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. bojeći se primedbi." Organizam se truje polako. mlečne kaše. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance. na trovanje se privikava od detinjstva. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. Ono se rasteže. ali dete to opet trpi. koje treba da se izbacuju iz organizma. dok vas bolest ne pritera uza zid. pite sa mesom. cirkulišući po ćelom organizmu. štiteći svoje navike u ishrani. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. sirnice. gliste. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. mlad kravlji sir sa šećerom. Ovog puta. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. iz straha da mu to neće dozvoliti. prema recima doktora Amosova. Zidovi creva podsećaju na svod peći. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. svoje voljene peljmene. drugi. kao i fekalije. To traje sve dotle. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. izda menicu. vrlo često i okamenjen. pretežno masnom hranom sa malo povrća. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. koje su oni isekli. ishrana raiinisanom. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. koju. trujući najbliže organe: jetru. Takode. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. peristaltika creva ne postoji. zeleni i voća i treći. nedovoljno aktivan način života. stvrd­ nute kao kamen. Zbog trovanja zidova debelog creva. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. mokraća bude tamna. polne organe itd. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje. bubrege. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi.. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. pri mokrenju. Naravno! Snaga i danak navikama. . postepeno. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. od kojih pati čovečanstvo. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. kada vam lekar.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period. suzdržavajući se. a nužda i dalje daje svoje simptome.

jer razlazu hranljive materije na isti način. Prema podacima Koande. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. posebno u drugoj polovini. hormone i druge hranljive materije. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli.. B6. To se posebno odnosi na žene. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. fermentativno dejstvo. sintetišu acetilholin. enzime. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. kao i fermenti za varenje hrane. 42 43 . Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. Na primer. biotin. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . aminokiseline. takode podstiče zatvor.opstipacijama. ostale tegobe (bolove) u glavi. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. alkohol i druge materije. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu." U zrelom dobu: jutarnja žurba.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . Drugim recima. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. Trudnoća. Po pravilu. a osećaj nužde slabi. pantotensku. takođe. zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje. B12 i vitamin K. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. nikotinsku i folnu kiselinu. koji odgovaraju za tu funkciju. bez obzira na loše varenje. Dete čak i ne primećuje. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. a stimulišu i naš imunološki sistem. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). lošiji uspeh u školi itd. neodgovarajući toalet. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. podstiču unošenje gvozda u organizam. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. B2.

gde se kao uzrok tumora navodi plesan. plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom.januar 1985): „U Matenadarani . tj. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. koja napa­ da zglobove. Deponovani delovi produkata hrane. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. To su jermenski lekari nazvali . koji imaju ulogu tehničkog nadzora. Međutim. U vezi s tim. glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja.skleroza. Sta povodom toga kaže Arakeljan S.skleroza. tj. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis.. . već plesni. Mhitara Geracija. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice. Uzrok raka kod čoveka.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. To mogu biti delovi krvnih sudova. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. Kod većine ljudi. koja se stvara pri truljenju produkata hrane.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . klija seme koje se usisava u krv. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan. imaju antikancerogeni efekat.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera." Prema tome. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim.beli rak". . oslabljenim mestima u organizmu. je stvaranje crnih naslaga na zubima. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim. deo hrane truli. 1 . prema mom mišljenju. nazivaju se „crnim r a k o m " . ovde je prikazan lanac patologije . Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . magistar bioloških nauka. U plesni. kao i avitaminoze A.. Plesan... spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. protiv kojeg nema zaštite. proces se odugovlači. Klijajući. u vidu prerađevina. artritis i rak.postoje dela srednjovekovnih lekara. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak . tj. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine".. koji se normalno hrane. koja se razvija. Prolazi vreme. kao na primer.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. koji uništava vitamine grupe B. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. pojačavaju imunitet. a savremeni lekari . nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli)." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. Godine 1982. A. teoretičar i praktičar.

Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. kravlje mleko. beli hleb.da se rastereti sistem za čišćenje. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva.normalizuje creva. stvaranjem . • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. S. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. što naš organizam čini sposobnijim za život. te naslage nestaćc same od sebe. Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. kakao. jer: . To su sve vrste mesa. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma. . koja omogućava 47 46 . Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. čokolada. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. remeti i uništava našu mikro­ floru. avitaminozom vitamina A. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). koriste dezodorans itd. Upotreba lekova. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana. kolači i torte.. koji pri disanju izlazi iz usta. koje sintetišu mikrobi: . Ne uzimati hranu dva. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. Međutim. naročito antibiotika. jaja. slatkiši.ni/ma vitaminom A ili karotinom. beli šećer. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica.taloga" usied ishrane toksičnim produktima. neprijatnom zadahu. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. korišćenjem purgativa itd. tri ili više puta (prema G.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma. Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. . može se suditi po teškom. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. ispiraju usta. To je prvi i najvažniji postupak. od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. kuvane i rafinirane hrane.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. nedostatkom neophodne prirodne hrane.

u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. a zatim tuširanje top­ lom vodom. 6 . pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje.u s n a d u p l j a i jezik. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. 5 . najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti.veziv­ no tkivo. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje. mladima . 1 1 . 2 . Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 . Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo.bubrezi. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam. 3 . gojaznim .pluća. zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. možete preći na čišćenje debelog creva. ma gde da su nataloženi. što znači ispiranje). pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu.krv. Prema učenju prirodnjaka.ženski polni organi. 49 . koje zagreva ceo organizam. 1 0 .masno tkivo. Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.jetra. Starci­ ma prija topla kupka. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. 1 2 . 8 . Organizam se može smekšavati na razne načine.da se nečistoće i toksini.č e o n i sinusi. Najprostiji. 4 . prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu.koža. Međutim. a svima ostalim vlažna sauna. Njima se preporučuje lagano trčanje. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. a u nekim slučajevima i više. Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.suva sauna.s l u š n i kanal: 1 3 .s u z n i kanal.vlažna sauna.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5. 9 .debelo crevo. 7 . Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak.

da nije mogla da uzleti. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva.). koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor. Čžudši.debelo crevo je priljubljeno uz jetru.zdravo debelo crevo.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti. 1 . lečenje. Ukoliko nemate navedenih sokova. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a . Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu. 51 . Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. 5 . Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu.v e .oboljenja bubrega.oboljenja želuca. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. 3 . da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. treba da bude blago kisela.oboljenja mokraćne bešike.3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 . 4 . 6 . ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode. b . © Unutrašnja sredina u crevima. Zatamnjena mcsta na slici su taloži. što je pojela. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. Postoji priča o tome. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome.oboljenja prostate. periodičnosti). neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. proterivanje. izašlo je napolje. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. ona se osetila lakšom i uzletela je. Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. kako smatra većina au­ tora čišćenja.oboljenja pankreasa (gušterače). voća ili jagoda. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. ishranu i drugi. ispi­ ranje. 2 . dozi. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. jabukovo sirce. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. Kao os­ nova uzima se voda.oboljenja jetre . Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi.

20-30 grama.soda bikarbona N a 2 C O } . a pri normalnoj . pri smanjenoj kiselosti . © O temperaturi tečnosti za ispiranje. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C. To se objašnjava time. . Na primer. u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. E. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. kuhinjska so . Smatra se. obrnuto. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode.„kiseli". 52 53 .talog".kiseli" klistiri (2 litra vode. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta .50-75 mililitara. neparni k l i s t i r . Pripremiti 2 litra surutke. deluju na mikrofloru..sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva.20-30 grama. rusa je dobro suši. kuhinjska so . Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: . Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. Ukoliko se rade uveče. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne. Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču). sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. To ići u toalet. O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati.znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo.75-100 mililitara. Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka. isitniti i preliti čašom ključale vode. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje.. koji se primenjuje makar jednom nedeljno. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C..koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. rusa -Chelidonium ma/us i slične). ne dirajući onu koja je potrebna: . da takav klistir odlično čisti. soda bikarbona 15-20 grama).treba tražiti materiju koja će moći da otkida . Uzeti 1-3 režnja belog luka. a parni . Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. sve dobro izmešati. Na primer. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. Pripremanje vode od belog luka. U vezi s tim E. Klistir usavršen na taj način. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom.„alkalni". Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. podstiče čišćenje kože.

otkiseljavanja". To dovodi ne samo do . u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. On je idealan prema svim parametrima. paraproktitis. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. Osim toga. ali se zato stvaraju nove . ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje. a proizvodi je sam organizam. tako i urin zdravih ljudi. vitamina i drugog. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. kolitis.neorganske. To je njegovo . posebno dece starosti do jedne godine. Kod mnogih životinja. vlastitog ili od ukućana. polipoza. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. Naprotiv. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . obnavljanje sluzokože creva. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma.. ne može naneti nikakvu štetu organizmu. posebno vlastiti. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu. O Urin ne samo da ispira debelo crevo.blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate. leće se hemoroidi. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva.. Takva idealna materija postoji u prirodi. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". © Urin ima pH kiselu sredinu. Ona poprima superstrukturu. vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore.ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. jer iz vas može izaći toliko . ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. drugima manje.nekima je on potreban više. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. već i do odvajanja taloga.. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. tj. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. na primer. a hormoni. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. ne dirajući to što je potrebno i korisno. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 . Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. ptica. tj. ali i peristaltike. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili..

Ubrzo će se formirati novo. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. u što se možete sami uveriti. Ukoliko se gadite urina. gnojnog kolitisa. izazivajući bolove. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. u polnim organima itd. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. heksaedarske prizme. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). povlačeći za sobom sluz.obični irigator (gumenu krušku). Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. Da se to ne bi dogodilo. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). naročito nosna du­ plja. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva.5 metra iznad poda. uzmite litar urina. koja se nalazi ispred začepljenja. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. ravno57 . jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). Pri tome dišite polako. Istrpite. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). Predostrožnosti su neznatne. Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. na primer. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. sličan bolu kod opekotina. ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. koja je „zasela" u bubrezima. zdravo tkivo i nećete više osećati bol. na zidovima mokraćne bešike. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. i ugrožava njihovu životnu aktivnost.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. pankreasu (gušterači). Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. koja se javlja kod takvog klistiranja. Jačaju mišići u predelu prepona. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. zatvorite je). počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama. ukuvani urin će u početku izazivati bol. Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije.

radite svakoga dana tokom nedelje. kao i u januaru-februaru.rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. Pri tom možete uvlačiti i stomak. treće . jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 . a zatim. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. ležite na leda i podignite karlicu. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama.jednom nedeljno. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače.6 % ( 2 . Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir.m e m o . drevni lekari savetuju bilo koje vreme. one su rede. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^.idite u toalet.svaki četvrti dan i pete . u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. ili. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Posle toga možete da se podignete i prošetate. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. ali duboko stomakom . Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka. Kada osetite potrebu za nuždom . Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje.svaki treći dan. ostavivši patologiju . U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. s t o j e debelo crevo čistije. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. postupajući prema ! 59 58 . organizam zna kada ga treba ispustiti. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. četvrte . U suprotnom. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Uradite 2—4 takva klistira. Ukoliko se pojave komplikacije. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. lako i slobodno. j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . već uradite nekoliko klistira sa istom dozom. Zato se ne uznemiravajte.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. ne povećavajte dozu. a zatim dozu smanjite. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode). ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. Kada se očisti debelo crevo u njega se. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo.

Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca. Takvi klistiri posebno pomažu zimi. zimogrožljivost. Prva smesa: mleko (100 grama). Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. smekšavaju ga. perutajućom kožom. Sve te pojedinosti. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. Autor knjige ih je isprobao na sebi. laka i u vidu ko­ basice. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). Po pravilu. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. To pojačava dejstvo prve smese. kao korena organizma je veo­ ma širok. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. pretopljeni maslac (20 grama) . koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. da biste se postepeno oslobodili tih muka. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. Treća smesa: osnova kao kod prve. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. upija i neutralise. Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. njima je uvek hladno. kada je hladno i suvo vreme. uneti u anus. gubitak snage. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. mršavljenje. isušivanja i dehidracije organizma. suvoća i perutanje kože. smanjuju sluz ili žuč. tj. zatvori ili ovčji ekskrement. gubitak semena. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. Posle unošenja smese odležati.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. Zato probajte. produžene menstruacije. birajte najbolje za sebe i lečite se. 61 . ovčjeg ekskrementa. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. naročito za vreme hladnog. odnosno aleve paprike. Prema tome. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. a hladnoća toplotom. Po pravilu. sakrumu (krstima). suvog godišnjeg doba. Ukoliko imate takve ili slične simptome. bolovi u slabinama. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. a primenjivali su ih i drugi ljudi. kukovima. pomoću špricaljke. namagnetisana voda. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). svaka na svoj način deluju na organizam.protiv zatvora. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra .uputstvu kao sa običnim urinom.

Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. ne pijući vodu. Voda mora biti zasoljena. prostim tokom. nastaviti sa vežbanjem. a zatim. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). kao što pokazuje praksa. prolazi kroz želudac. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije. kao stoje ušla. a ne kroz anus. Ispi­ ranje. u izuzetnim slučajevima nešto više. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. koji se može lako sprečiti. Posle toga treba ići u toalet. traje sat do sat i po. irigatora ili prema Jokeru. slede druge. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta.Pošto ste očistili debelo crevo. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo.Šank Prakšalanu. Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. prema vašem mišljenju. ne izazivajući gađenje ili povraćanje. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. ostalo se dešava automatski. Čim sifon bude zadejstvovan.označava „postupak školjke". progutana kroz usta. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. Produžiti tako naizmenično: piti vodu. Ukoliko nema očekivanih rezultata. prekinite terapiju. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. koja ima formu ekskrementa. mekše. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. osušiti ga i namazati uljem. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. a zatim i tečne. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. 62 . Savet. Posle prve porcije nečistoća. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. Voda. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. a zatim se vratiti u toalet. da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. © Odmah uradite propisane vežbe. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. Kada budete zadovoljni rezultatom. treba ponoviti vežbe. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . to jest čim krene prvi ekskrement. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu .

prepletite prste ruku. naklonite se na desnu stra­ nu. tj. (iledajte u vrhove prstiju. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. dlanove okrenite nagore.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela.. ne zadržavajući se u krajnjem položaju. Ispravite leda i dišite normalno. stojeći s rastavljenim stopalima. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu . to jest napravite 8 naklona. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta. Slika 9. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. kukovi os­ taju iznad zemlje.. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu. naizmenično udes­ no i ulevo.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8. Zatim okreni­ te telo. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. Početni položaj je isti. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. Vežba treba da traje 10 sekundi. raširite stopala približno na 30 centimetara.. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. Prema tome.Kobra". Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca.i potpuno ispra/niti želudac. s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Kada ste zauzeli položaj. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . Prva vezba Početni položaj: stojeći. što traje oko 10 sekundi.

Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). U najnepovoljnijem slučaju. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. Šake položite na kolena.noge (tj. a telo je blago povijeno unazad. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. kada se voda potpuno zadržava u želucu. Četvrta vezba Vodu. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. iako je dostupna svakome. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. koja je dospela do kraja tankog creva. Varijanta četvrte vežbe. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. a ne pod stražnjicu. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. na primer. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka. Pri tom. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Ili ništa ne raditi. tj. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. 67 . izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. Početni položaj: O Čučnite. ne pijući vodu. što kod vas izaziva mučninu. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. koja su rastavljena oko 30 centimetara. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra.

posredstvom visoke osmozne aktivnosti. Pri tome se okrepljuje jetra .) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. ali bez bibera kao prilog. tj. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. Ekstrement će biti zlatast. budite kreativni. ovsem itd. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. dobar san. koji pate od zatvora. zrna pirinča treba da se tope u ustima. izbegavajući svaku prekomernost i meso. Ne uzimajte nikakvu tečnost. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. Pored toga.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . da idete u toa­ let. koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. čak ni čistu vodu.. U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. Lekari Lonavli (prirodnjaci . pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva.laramle" sifon. 68 69 . nestanak ospi sa lica i tela. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. ili kao što sam ja činio . U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. stiskajući gumenu cevčicu prstima. voće i sveže povrće. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. Prema tome. ali samo sa 6 čaša vode.i druge žlezde. To je najbolje prevaspitavanje creva. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve).ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. jer ćete produžiti da . mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. povezane sa probavnim traktom. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. pre prvog jela.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). kao kod dojenčadi. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. tj. posebno pankreas (gušterača). Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. Ljudi. U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5).sveže iscedene sokove. žut i bez mirisa. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo.

dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži. Šank Prakšalana je izvrsna. shodno tome. U to sam se uverio ličnim eksperimentom. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva . ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Ukoliko se osećate loše. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. Sličnu salatu izmislio je i naš V. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. S.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . razmeštena u pankreasu. Prvo jelo posle tog gladovanja . Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i.3 grama. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. proliva. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. Langerhansova ostrvca. Mihajlov. Po svoj prilici. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. dizenterije.. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. a ugojene da mršave. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća. Unca je jednaka 28.gladovanje.. Međutim. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. 70 71 .Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. primorava mršave ljude da se goje. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti).talog" iz organizma. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Količina sirovine za sokove data je u uncama.

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Vežbu vežbajte polako. Ova asana je vrlo važna. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Zatim spustite ruke nadole. 10. //. a leci i h r o n i e n e zatvore. Desna noga ostaje ispružena. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Odvežbajte vežbu na obe strane. savivši je u kolenu. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. ne savijajući je u kolenu. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. grudnog koša i ruku. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. gledajte napred. Slika 10 . imitirajući pokrete boksera. zabacujući ih unazad. Zato ovu asanu treba da vežba svako. 12. 9. lcči oboljenja jetre i slezine. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Ponovite vežbu na drugu stranu. Vežba odstranjuje zatvor. Telo se pri tom okreće na obe strane. sastavite noge. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. Po­ dignite jednu nogu uvis. 78 79 . Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. Podignite glavu. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. pa udes­ no. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod.

Svi bolovi kod čoveka nestaju. a ne na podu. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. pošto to slabi mozak. Na taj način. a zatim brzo. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. Blagotvorno utiče na mozak. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. pri tom. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. njegova pluća i srce se okrepljuju. Prednji zid stomaka se. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. Vežba pročišćava krv. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. treba da se ograniči na asane 1. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. ukoliko se redovno vežba ova vežba. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. Nikada to ne radite brzo. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. U početku trčite polako. jača mišiće nogu. 8 i 14.3 i 14. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Ta vežba je dragoceno sredstvo. dodirujući pri tom petama stražnjicu. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. 7. pokreće unazad i unapred. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. kao fudbalsku loptu. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. Vežba se izvodi bešumno. Posle svake vežbe dobro se odmorite. koje stimuliše rad mozga. Ipak. pri udi­ sanju isturite stomak. navešću način disanja.I J. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. 3. na vrhovima prstiju. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. ali lagano i duboko. sastavite noge i isturite grudi. tonzilitis. jača mišiće trbušne prese. Ko nema dovoljno vremena. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. na jednom mestu. a ramena da ostanu nepokretna. Ona smanjuje obim stomaka. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. 14. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Ova asana je veoma važna. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. Ona istovremeno leci polipe. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. otklanja zatvor. kao pri trčanju u mestu. ili je fizički slab i bolestan. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. pluća i želudac. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. izbegavajte zamore. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. usna i 81 80 . čisti seme i otklanja noćne polucije.

kao i oboljenja srca. 5. lepotu i dug život. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. 6. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. kijavicu. 7. 10. da bi ste obezbedili zdrave zube. masira­ jući istovremeno rukom stomak. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. Jedite redovno. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva. da li da idete u toalet . U. razdražljivi i deprimirani. na obali mora ili reke. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. hladnu i tešku hranu. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). čak i hronični bolesnici. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost.nema jela! To treba da vam postane deviza. N e m a vežbi . 4. bajatu. Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. pak. 12.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. kašalj. sreću i dugovečnost. Ne jedite. sreću i dug život! 9. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. aslmu. duvan. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. ako vam se ne jede. kao što su: čaj. Jedite samo kada ste radosni. Bore iščezavaju. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. To će vam obezbediti zdravlje. 3. 2. kala. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. Vežbajte. koji su godinama zagorčavali ljudima život. 14. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore.očna oboljenja. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. 82 83 . To izaziva zat­ vore. energiju. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. oslobođeni teških mi­ sli. Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. kao i kilu i apendicit. prekuvanu. Ne jedite noću i ne spavajte danju. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. jesti ili ne . pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. u krajnjem slučaju. Ukoliko se dvoumite. vruću. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. Stimulatori. 8. 13.

posle čega se pravi pauza od 15 dana. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. katara želuca i creva. delujući na uzroke oboljenja. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. On se sastoji u primeni trave ruse. purgativi ne samo da ne lece čoveka. Najpre nekoliko reči o rusi. ispod pazuha. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze. Amineva. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini.stabljika sa lišćem).O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. M. dve.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Ja sam ga primenjivao na sledeći način. Kod mene je došla starija žena. vitiliga. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. U narodnoj medicini mlečni sok. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu.. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Druga kura sa istom količinom vode. Pored loga. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. koliko je potrebno kašika soka. žutice). Kako se to radi. poremećaja u varenju hrane. isitniti je (iseckati) i iscediti sok . proliva. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Ubrati svezu biljku. Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. 84 85 . Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. to ukazuje na stvaranje polipa. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. U našem klubu .jednu. već. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana.

Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. postupak primene ruse je sledeći: / kura .. ali ne više od 4 uzastopno. preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka.ista kao prethodne dve. ispod pazuha itd. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. Taj kvasac. kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze.. Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. tj. 30 grama maslaca). kao što sama kaže. traje 10-20 dana. stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. 87 . /// kura . USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu. Broj kura. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. podignite karlicu. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. // kura . došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci.leti kao balerina". Posle treće kure. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). prema ličnom osećanju. kao agresor. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. . jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati.otkidanja". ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. izobličava i kvari potrebnu mikrofloru.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. Posle toga pauzirati 15-20 dana. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom.takode. takode. Posle toga pauza 15-20 dana. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. zajedno sa vodom. Ova pojava je prirodna. Dakle. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . izašao komadić mesa (polip).) Nestanak visećih mladeža na vratu. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine.

mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. klistirate prema Vokeru. Kuvane namirnice. Crevna mikroflora . M. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. voće. koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. koja je pogodna za vrenje i truljenje. takođe. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. Na taj način. Ovo poglavlje će vam. naročito ako se ne očistite.prekrupe i drugo. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. ukoliko se posle toga pravilno hranite. što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore.Promenite svakodnevnu ishranu. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. moguće da uopšte ne dođe do promene. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). Kuvana i rafinisana hrana. salate. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. orahe ili lešnik. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. neobrađene prekrupe. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. Amineva. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. tj. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. verovatno. proklijala zrna. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. belančevine i šećer. Šank Prakšalana. obrnuto.ovo važi za druge. kod mene je sve u redu. pokazujući spoljašnje simp­ tome. neobrane hrane . pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. Razmislite o tome trezveno. nepravilno kombinovana. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. Pored toga. 89 . U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. podstiče naglu promenu mikro­ flore. Pri tom ste sigur­ no pomislili . Prema podacima mnogih proktologa. Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane.

jak čaj. ka­ kao. sirevi. 91 90 . a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. rinitis. ospe na koži. groznica (herpes). angina. kupina. upala zglobova (artritisi). turšija (kiseline). može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. adenopatija. pospanost. buljoni. ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. glositis (upala jezika). mleko.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. ta masa bitno otežava akt đefekacije. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno. Da do toga ne bi došlo.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. razdražljivost. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. koja se. oboljenja jetre. monomernu masu. apatija. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. gingivitis. beli šećer.nedovoljna stolica. mračne misli.. koji. ribe. njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. mučnina u donjem delu sto­ maka. bron­ hijalna astma. supe. pretvara u tvrdi ekskrement. jedite više salate. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. bolovi i krčanje u stomaku. smućkane kaše. divlja trešnja. zubobolja. neobrane prekrupe. gubitak apetita. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. * Polipi . Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. sto­ matitis. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). Borovnica. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. a zatim tečniji. iznenadna glavobolja.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. fida. koje izaziva pukotine na anusu itd. dehidrirajući u debelom crevu. da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. poslastičarski kolači. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). Prema tome. beli dvopek .ekskrementne čepove". Odustanite privremeno od te namirnice. stvaranje gnojnih rana) . neprijatan zadah iz tela. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva.stvaraju ekskrementno kamenje.. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. jaja. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). mladi kravlji sir. kafa. zatvorenost. beli hleb. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu. torte. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine).jednostavno stežu. smrad pri disanju. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. Nagomilavajući se u takozvane . nasilna . Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). kruške. naduvenost stomaka. dunja .

Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. da ne iritira. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Na njoj se razlikuju dve površine: gornja .usmerena nadole i unazad. Ona je meke konzistencije. oblika kobasice. Sva venska krv iz creva. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. osim završnog dela debelog cre­ va. Kada očistite debelo crevo. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. Izuzetak je njena zadnja . Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. treba pristupiti čišćenju je­ tre.. osnovno što treba znati o debelom crevu.gornja površina. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. To je. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. prolazi kroz jetru. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. Treba koristiti prohladnu vodu. mlaz ne srne biti jak. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. uko­ liko se pravilno hranite. Hra­ nite se pravilno. i donja .kapsulirala" je u sebi mnogo toga. 93 92 . Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima.ispupčena. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. u principu. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste.5 do 2 kilograma. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme. oni koji žure padaju. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre.

usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. a izlučuju je bubrezi. treba imati na umu. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. ne samo po dužini. srca i drugih organa. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. što ona počinje i završava se kapilarima. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. koji su odslužili svoj vek). bogatu kiseonikom. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. želuca. Uporedo s tim. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. zaštitne i neutrališuće. koja se vrši u slezini i krvotoku. slezine. već i po zapremini. belančevina. kao konačni proizvod razmene belančevina. Ona se stvara samo tu. Prema nekim podacima. To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega.u desni. budući da je vezana za di­ jafragmu. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. Razmena ugljenika. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. Tako se. U njoj se vrše specifične. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. za krvotok i razmenu materija. a iz debelog creva . Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje. vode. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . Jetrina arterija dostavlja krv. Krv. (tara živinog stuba. enzimske i izlučujuće funkcije. pigmenata. skatol. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja.kroz jetrinu arteriju. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara .Jetra je nepokretan organ. 95 . Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. minerala. Osim toga. koji određuje funkciju je­ tre. krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre.5 litar) krvi. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. masti. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. Tako.

iritirajuće deluje na de­ belo crevo. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. takode. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. 1 % . Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). stvara se na račun disanja tkiva jetre. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. bez oštećenja. • holesterin . koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara.0. 97 . ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. Energija. a njegova dužina 3-7 centimetara. • mucin i pigmenti .7%. smestiti do 200 mililitara tečnosti.8%. Međutim. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. Evo sadržaja žuči: • v o d a . • žučna kiselina . čas u drugom smeru. potrebna za žučnu sekreciju. pregrevanju organizma. pojačavajući njegovu peristaltiku. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. a dužina 2-6 centimetara. reakcija žuči je slabo alkalna. • minerali-0. Žuč se stvara neprekidno. čiji je prečnik 4 milimetra. Smanjuje se pri gladovanju. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. Žuč iz jetre kroz žučne kanale.1%. a naročito masti u hrani. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. Miris je posebno aromatičan.4 . koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo. Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice.o k o 84%. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje.5-2 centimetra u prečniku. zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom. nagomilavajući se u krvi. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina.6% i niz drugih materija. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. • masti-3. On je. Žuč je sekret jetrenih ćelija.

i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom).7%.jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća.. uglavnom iz creva. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. Holesterin . Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. Žučni pigmenti. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. One se stvaraju u jetri iz holesterina. povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. Prema podacima Pavlova I. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . koji su prodrli u žučnu kesu. Kladinskog N. P. koncentrovana žuč. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. stvara iz hemoglobina krvi. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. koja ulazi u sastav ćelija organizma. U jetri. kao i mikroorganizama. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca. N. uglavnom. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 . a takode. Osim toga. u osnovi. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. grimizni kamen).materija potrebna organizmu. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Prema materijalima sa obdukcija B.trbušnim disanjem. odakle su izašli i usled čega su nastali. Bruna. takode. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre. žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. On se.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. bodlji­ kavi. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi . pri različitim povredama. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam.

Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. ni vene portnog sistema. lomljivi i raznovrsnog oblika. Nemaju holesterina. plivaju na vodi. a njih je četiri. 101 . Prema tome. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. imaju belančevinastu osnovu. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. da bi se očistila jetra. lagani. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. Duž granica između segmenata. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Otuda se može zaključiti. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. Oni su meki. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. velike kombinovane. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. okrugao oblik. Boja im je bela. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. po pravilu. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. spajajući se. ni arterije. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. mnogo­ brojni. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i.žučnih kiselina i zastoj žuči. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. kao i smanjenje zaštitnih koloida .peska. vezan za zastoj žuči. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac. koje su prošle kroz termičku obradu. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. žučne pigmente i krečnjak. Dokazano je. a zatim zajednički jetreni kanal. ne prolaze ni žučni putevi. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. glatku površinu. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala.talože se. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. i zemljani pigmentni kamenac. vezan za proces hemolize. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni.

a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Koncentracija žuči. mogu lakše da se talože. Kod „mrtvih*' toga nema. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. jednjaka./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa. kreč itd.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). dovodeći ih do atrofije. lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija. 102 103 . tako i u obliku mazuta. uz minimum motornih aktivnosti. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. Materije. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa.) otežanog protoka krvi kroz jetru. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine. što uzrokuje promene strukture or­ gana. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama.). soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. naročito iz krvnih sudova želuca. Bili­ rubin.) Neak­ tivan način života. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. {. odlažući se u jetri. Njena funkcija slabi. koje pri termičkoj obradi nestaje. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak. vitamina i mnoštva drugih elemenata. G. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. M. zatim soli. Usled toga se javlja portna hipertonija. kao stoje poznato. kojim se prenose hranljive materije iz creva. izaziva j a k o krvoproliće. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. može da se poveća za 20 i više puta.. debelog creva. kako tvrdih. takode. Na primer. šire jetrinu konstrukciju. Deo krvi. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. tankog creva. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. obilne menstruacije kod žena. pritiskaju epitelne ćelije. masa u vidu kašice. slična ugrušcirna.

spoljašnja bedrena vena: 9 . min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama. Najvažnije žlezde u organizmu .gornja mezent eri jalna vena: 4 . koji je prihvatljiv za organizam. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru.paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri. 104 105 . masti. omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .donja šuplja vena: 10. To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca. povratni pritisak). Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. koje podstiču razvoj organizma. štitasta i pankreas. vode. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata. O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije. jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 .Slika I I . nastale usled narušavanja svih tih razmcna." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima.portna vena: 2 . I .bubrežne vene: 6 . belančevina.slezina sa odlaznom venom: 3 . Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane. već i ima užasne posledice.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. pa će i alergija nestati. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja.zajednička bedrena vena: 8 . minerala i slično..gornja šuplja vena: 7 . pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično. Zato.donja mezenteri jalna vena: 5 . Prema tome.hipo­ fiza. očistite svoju jetru.

tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. nalazi se u jetri.piletina žitaricama . pri praznoj jetri (tj.Put samuraja. Žuč Jasna boja.holedohusno-pankreatična zona.mišići čulnim organima . 3 . 4 .ramena zona. Žuč. odvaja sok od taloga.proleće bojom . 7 .tačka lopatičnog ugla. Tako se pri punoj jetri (tj. Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. žuči i sluzi. koja se pretvara. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja. koja se pretvara. Žuč. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči.vid izlučevinama .zelena.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. razum i strasnost. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja. Prema njihovom mišljenju. s aspekta tradicionalne medicine. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra.kiselo god. Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra .krik ukusom . .Jupiter mesom .Slika 12 . 6 . nalazi se u srcu.pšenica plodovima .Bolne tačke kod žučnog kamenca: I .napomena prevodioca).kimo.tačke VIII.suze emocijama . IX i XI grudnog rebra. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. koja menja boju. koja daje vid. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . dobom .epigastric na zona bola. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima. Ona vari hranu. gordost. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. 5 .točka žučne kese. 2 . Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. nego što želimo. plava planetom . dobija novu snagu i smelost.) Ž u č . kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi.gnev zvucima . bavna. koja menja boju. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. Ona daje duši osećajnost.

prvo hrane. od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost. povišena temperatura od 37.slabost. koji imaju bol. nine. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane.psihički poremećaji. Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu.1 do 37. ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12). Hipertonični oblik ..bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. tj. jak. kao i . Pri komplikovanju bolesti . mali pulzirajući krvni sud.grčevi u žučnoj kesi ili jetri. ponekad i prolivi.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. znojenje. nakon 3-4 sata posle večere. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi .svrab kože. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije.u vidu žutih mrlja. mučnine. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. ponekad tome prethodi gubitak apetita. Zvezdica je. pečenje u epigastričnom predelu. U početku napada bol je raširen (đifuzan). zatvori. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja.do pojave bola .zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). atonični zatvor. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . nesanice. ramenima i podlakticama. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. obrazima. tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči).6°C. Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. podrigivanje. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. a zatim sluzi i žuči. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. na pregibima laktova. ustima). Bol se javlja u napadima. mučnina. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. u stvari. prstima . Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . Pri pregledu kod trećine obolelih.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. Hipotonični oblik .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . emocije. naročito ljute. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. ponekad gor­ čina u ustima. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. hlađenje tela. Bol je oštar. kao i na leđima.. Najčešće se bol javlja iznenada. Česte muč- 108 . gubitak apetita. koji je propraćen naduvenošću stomaka. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. oko palca i malog prsta). bolovi. koji podsećaju na nožice pauka. razdražljivost. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći.

jedan­ put 10. Osim toga. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . rođen 1925. Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. Međutim. pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. A šta potom? Sinula mu je misao . krepkost i obnavljanje celog organizma. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu.što je velika zabluda. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. ali i na iskustvu drugih ljudi. a efekat je bio zapanjujući. Interesantan je i slučaj J. to su samo moja lična osećanja. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . Primera radi. uzgred. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. Otputovao 111 . osetio sam neobičnu lakoću. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. A. potražite pomoć lekara. tj. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta.koje su izdignute iznad površine kože.završio je samo 3 razreda osnovne škole. kao i urinoterapija učinili su čudo. posebna ishrana.. tamne kožice. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. a mučila ga je i astma. a ko garantuje da sve neće biti po starom. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. Ovaj. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči. čiji sam predsednik. sve je radio samostalno. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. Tačnije. Savinih Nikolaj Timofejevič. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. Lekari su im predlagali operaciju.Bodrost". Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. dugo živi. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. Ali. U klubu 110 . da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . Teško je hodao i jedva disao. Andrejeva iz Lenjingrada. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja). čišćenje debelog creva i jetre. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. mršav. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće.očistiti jetru. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. boje katrana. Operacija može biti i uspešna. Nije imao kuda. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. zaustaviti i otkloniti. godine.

Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. star više od 80 godina. pak. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje. protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. Ali. član . bez operacije. naravno. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. sprata. sumnjao. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu.sve ih je izbacila. avaj. Na 34. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. stranici. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. koju neki ovde na­ zivaju legendom. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. On je. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. Kada. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. slobodnim prolazom to ne može da se desi. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke. godine. sa podjednakim uspehom i efektom. izbačeno iz debelog creva. Kada je moj otac. I to je prošlo bez operacije . posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme.5-2 sata.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. od pete do 105 godine starosti. Njegova krv je bila čista. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2.

Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči.barbara" i karlovarska so. koje smanjuju površinski napon žuči i. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma. ksilita ili maslinovog ulja. Limunska kiselina. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine .podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. sorbita. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . Toplota ih topi. so . glukoze. koja se sadrži u limunovom soku.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. ili sorbita. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . Pored osta114 log. maslac. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. da se kamenčići u 9 0 . zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. Osobama. Ovi podaci su strogo naučni. Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 .. tj. spadaju žumance od jaja. izaziva kontrakciju žučne kese. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. poznato nam je.8 1 % ) . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. zagrejanog do 40° C. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale. Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. Varijanta a). © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. U salu čoveka.resorpcija žučnog kamenja. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. sa­ mim tim. samim tim. daju se koncentrisani rast­ vori šećera. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. i b) povećanjem koloidne zaštite. koje teško podnose magnezijum. © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline. U j a k o efikasna sredstva. sumpornokiseli magnezijum. ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. Oleinska kiselina se skoro 115 . Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči. tome na čemu se ona zasniva. O Polazeći od navedenog. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno).

kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. koje dejstvuju kao žučne kiseline. a u jesen najslabija. pojačavamo efekat. da se žuč obil­ no luči. Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. saponini i druge. Žuč. kao i sveza vlastita mokraća (urin). kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. kao što nam je poznato. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. belančevine.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. U proleće je najjača funkcija jetre. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. koje sadrže nezasićene masne kiseline. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. * Prema učenju jogista. Kao što tvrdi kineska narodna medicina. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. Iz navedenog nam je jasno. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. U prirodi postoje zaštitne materije. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta. Varijanta b). Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje.. s t o j e moguće više za vreme izdisaja. ritimično disanje joge. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje.snagu razlaganja". * Prema konstatacijama kineskih lekara . Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. kao na primer. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. sadrži 8 4 % vode. prodirući u mikropore žučnog kamena. Poret toga. Pored toga. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. 117 .

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. Ponovićemo samo . Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain. koji se takode nalazi u cvekli. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. posoljena i malo zakiseljena. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Ima ga u salati od kupusa. učestvuju u razmeni belančevina. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. Dokazano je da vitamin B. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Tako. U cvekli se nalaze saponini. jabukovim sirćetom. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu).Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu. B i K. koji nije uočen kod drugog povrća.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. sa dodatkom maslaca. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. 124 125 . ulja i morskog kupusa. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. Poželjno je da jabuke budu kisele. ekstraktu šipka. fermenata i oksidacionim reakcijama. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. Betain . Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. poznatim regulatorima razmene materija. soku od jabuka itd). sokom od mahovnice. C. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. Folna kiselina i vitamin B.jedite kad god imate apetit i osetite glad. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt.. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". Slično deluje i kaša skuvana na vodi. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. To je prava hrana za ručak i večeru. morskim kupusom. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Magnezijum. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. Salata iz sveže zeleni. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. kvascu. paradajzu i žumancetu od jaja).. jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese.

krompir. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. a drugog smesu. plication. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela. Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. lubenica. prijatan ukus. preliti ih sa čašom vode. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. kantarion (Hypericum perforatum). paradajz. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. Posle 127 126 . ili svakog drugog dana. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. podstiču stvaranje glikogena. Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima.50 grama (ili sok od jednog limuna).5 sat pre jela. Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. grozde. povratič (Tanacetum vulgare). izdrobl jena nana (Menthapiperita). kaše i smese. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. smiruje obolele organe. mlad kravlji sir itd. normalizuju razmenu glikoze. jabuke. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. pored kaša jesti orahe. kljukvu (Oxycoccus palustris) . Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. Za dobru probavu i normalan rad jetre. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). baštenska jago­ da. belančevina. Gnapha/ium arenariuni). smanjuje se nje­ na lepljivost. tikvice. kukuruzna stigma. šargarepa. suva šljiva. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. Odnos komponenti u smesi može bili različit. Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. Prema tome. pogoršavajući njeno stanje. Treba otkloniti zatvore. karfiol. Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. šargarepu 100. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova.100. samim tim. jednog dana uzima­ ti kašu.100 grama.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. tako da se dobije nakiseo. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. sušene kajsije . a ne u procesu kulinarske obrade. malo meda. salata. tj. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina. U suprotnom. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. masti i elektrolita. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. U tom slučaju lečenje se produžava. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. H. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1.

Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. koje podstiču i slimulišu rad jetre.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. Ponovite vežbu na drugu stranu. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. lece se oboljenja jetre i slezine. Oslonite se njima na pod. a leci oboljenja jetre. Ponovite vežbu na drugu stranu. jetre. Izbegavajte suvu klimu. Prema Ajurvedi. koja je odgovorna za funkciju jetre. ok­ renite telo licem nadole. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. ispružite noge i ruke. Oslonite se na jednu ruku i nogu. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Asane birati individualno.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. 129 . pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Od vežbi. O Dolasana Ležite na stomak. grudnog koša i vrata. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. naravno. slezine i slična oboljenja. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. prema ličnim mogućnostima. a levu ruku zabacite iza leda. leđa. Zatim podignite telo što je moguće više. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. 128 Slika 1 3 . Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Dohvatite rukom butinu desne noge. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. Pored toga. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru.

Vežba ima iste efekta kao i prethodna. leće oboljenja jetre i slezine. kilu.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. bez mnogo truda i skupih lekova. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Stopala ispružite. Drugu ruku zabacite unazad. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. Ponovile vežbu 4-5 puta. 130 131 . da se poveća apetit. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. gledajući daleko ispred sebe. oslanjajući se na laktove. Gornji deo stopala treba da leži na podu. povećava apetit. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. što je više moguće. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. s tim da jedna noga ostane na mestu. što je na početku vežbanja nemoguće. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. raširite noge. ne savijajući je u ko­ lonu. Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. jetru i slezinu. Podignite jednu nogu uvis. a leći oboljenja jetre i slezine. slezine. Zatim zamenite položaj nogu. pokušavajući da dodirnete pod. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. apendicitis. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. leci oboljenja jetre i slezine. sastavite i ispružite noge. Prilikom vežbanja ispružite stopala. Ponovite vežbu sa drugom nogom. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Ne savijajući noge. Nagnite gonji deo tela. jetru i slezinu. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. otklanja noćne polucije i produžava život. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. dok ne dodirne pod. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. Polako se nagnite napred i. a drugu nagnite preko glave prema podu. Vežba leći oboljenja jetre. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. Zatim dlanove stavite na pod. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Približite laktove. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu.

skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. već odlazi neočišćena direktno u srce. krv iz njega. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!).rasadnik oboljenja i otrova. deponiju organizma . sve nečistoće. nedostatke itd. probavnog i nervnog sistema. Ukoliko dode do zastoja krvi.spolja izgleda zdrav. prvo se taloži u debelom crevu. Kao zaključak. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. hormonalnih poremećaja. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a .). ali skrivena patologija već uzima svoj danak . a ona je konstantno nečista. poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. brzo se smanjuje životni elan. lako oboljevamo. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane.). odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti).prema r a k u . Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. onkoloških oboljenja itd. disajnog. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. Čovek . energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. podriva osnovu čitavog našeg života. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam. Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu.). a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. pretvara se u najveću. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. nasilna i nedovoljna stolica itd. 1 na kraju. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). pa seansama kod ekstrasensa. bolujemo 133 132 . jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. Kod ove bolesti. uslovno rečeno. stalno održavati čistoću u njemu. ni najsavremenije metode lečenja. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. pojavljuju se hronične bolesti. d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . takode. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. zdrave krvi. Međutim rezerve jetre su kolosalne.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva .brzo se zamaramo. Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima. uz maksimalno strpljenje. zasićena toksinima. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. Dokazano je. Ovaj or­ gan. U zaključku. kože. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju .O Unutrašnja nečistoća.

Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Da biste se preporodili i bili čili i veseli. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. širina 5-6 centimetara. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja. života i smrti. a debljina 3—4 centimetra. Rastoja- 134 135 . ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. povećavamo protok krvi kroz te organe. manje se zamaramo. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. prekomerne toksičnosti limfe. ma koliko da su efikasne. U osnovi. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . ostaje vam da samo primenite navedene terapije.od ličnog neznanja. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. ali je lečenje prepušteno vama. Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . poliartritisa i slično.više u narednom poglavlju. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. medutkivne tečnosti. krvi. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. Gornji je više zaobljen. Boja je jarkobraon. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. zračimo optimizmom i voljom za životom. funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. bez ugrušaka i nečistoća. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Nestaju faktori.

vodom za piće. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. a kod žena 2. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. Galen. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje. Mipokrat. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . Prema tome. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. nego kod muškaraca. nego između donjih polova. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. koja je prošla kroz bubreg. kada se taj kalcijum termički obradi. u mokraću se pretvara samo jedan litar. Od 180 litara tečnosti. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela.25 centimetara. što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi.4-4 centimetra. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. Između ostalih. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. koji je otvoren prema dole. odnosno azotnih produkata. naročito u dečjem uzrastu. takođe. Ali. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. Bubrezi su organi homeostaze. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. kvalitet funkcije bubrega. klimatskim uslovima. Način ishrane je. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. veoma je čest bubrežni kamenac. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca.

posle čega se izbacuju lako i postepeno. menjaju kiselu reakciju U alkalnu. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima.. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. Radi toga promenite ishranu i način života. sok od limuna. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. sokova. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka.bubrežnog kamenca. u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. s ciljem normalizacije razmene materija. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. crne rotkve. Evo šta on kaže: „Ciljevi. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. koji stvaraju kamenac. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca.. a može biti i veća. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. a ureu. postepeno ga izbacivati. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. izlučuju bubrezi. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni. vlastiti ili dečji urin. opuštanje spazama. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. Rezultat toga je talog u mokraći. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. Infekcija. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 . sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. ali to je veoma opasno delo. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. kao konačni produkt razmene belančevima. smola od jele. Veće količine vode. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. Tako.

Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). pre svega. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. Ukoliko postu­ pate drugačije. u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. Osim toga. sokove i slično). ugljenih hidrata itd. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. blago obarena sa velikim sadržajem . Ukoliko postupate obrnuto . već se nagomilava u krvi. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake.energetskog potencijala pretvara u neorganski . gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. čaj. jednom najslabiji. vodu.Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. a izlučuju je bubrezi. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak.po-neprijatcljski". testenine i peciva. ali tako da se najedetc. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata. To se dešava samo u jetri. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. kao krajni produkt razmene belančevina. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. to što treba dati neprijatelju sami pojedete. koji se lako izbacuju iz organizma.. tada samo kašu. Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). ona se u to vreme nalazi u bubrezima i .. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu.. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. a zatim pijete.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala.kako dospevaju). Energije u probavnim organima već nema.. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. Ukoliko je to kaša. U zavisnosti od toga. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: .Doručak pojedi sam. a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. krompir itd. koji imaju negativni potencijal. Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. bez energetskog potencijala. ukoliko je meso. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija. a ne na cepanju (Jin organi). Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji.prvo jedete. ručak podeli s drugima. 141 .neenergetski potencijal. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. šta čovek voli da jede uveče. karbonati i slično. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. tada razarate svoj orga­ nizam . Vidite. tj. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). u jetru. tada samo meso. šta se dešava .perikardu". a večeru daj neprijatelju". Zbog toga hrana mora biti sveza. Neorganski kalcijum iz testenina. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot.

Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. ostaviti da ključa 15-20 minuta. Prema tome. ima svojstva razređivanja.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. i skoro su nerastvorljiva u vodi. Evo klasičnog primera. O Zbog toga. raznovrsni pigmenti i boje. drobeća. Majisparljivija svojstva. ugljenim hidratima i dru­ gim. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. ljut ukus otvara sudove. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. organske kiseline i lužine: gorčine. 1962). sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. Bela breza. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. one teže da zauzmu što manji prostor. gde je potrebno. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. Važno je znati. kakve materije. kakva su naši kamenčići . materije koje se stvaraju u samom organizmu. 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. na površini kamenja u jetri. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. i „razbija" kamenje u pesak. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. izazivajući pojačano lučenje mokraće. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. u žučnoj kesi. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. Prema drevnoj klasifikaciji. procediti i 143 . nevezanim ugljenim hidratima. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. koje dospevaju u krv i mokraću. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. O I što je karakteristično. Pošto ulja imaju jak miris. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". i rastvarajuća. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. Na primer. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. tamo gde ima više tog ulja. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. a shodno tome. smolama. Drugim recima. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. ispiranja i rastvaranja. Shodno tome. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi.žučni i mokraćni.na mokraćnu bešiku. Poznato je. a što dospeva u mokraću . O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere.

primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. P abies). Troskot (Polygonum aviculore).. Pored toga. zatvori. Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči. Suše je u hladovini. Upotrebljavati tokom dana. 145 . 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu".. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. skuvan sa šećerom. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. pretvarajući ga u pesak. dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. Sibirski kedar (Pinus sihirica). ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa.. Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). vodena bolest (voda u trbuhu). Koren ko­ prive.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. istucano i pomešano s vodom. gastritisi.. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći.drobi" kamenje u mokraći i žuči. aterosklcroza.. intenzivno izbacuje .pcsak". Kleka (Juniperus communis). Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. Priprema se sa votkom (rakijom). a zatim procediti.. razastrtu na papir. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi . Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Lipa. To sredstvo se smatra diuretikom. Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. Kopriva (Urtica dioica).kamene" boles­ ti. normalizuje narušenu razmenu materija. .Pinabin". Čičak {Arctium lapa). Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. kamen u bubrezima i žuči. Ekstrakt od oraha kcdra. Kukuruz. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. kuvati 10 minuta i procediti. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. U istu svrhu koristi se i seme koprive. Ostaviti da odstoji nedelju dana.kukuruzne kose". Obična jela (Picea excelsa. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Juri j Andrcjcv piše: . j/mešati. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.piti tokom dana. Šumska jagoda (Fragaria vesca). kao s t o j e dijabe­ tes.

Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Komonika [Artemisia vulgaris). Spargla [Asparagus officinalis).5%-no etarsko ulje. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena. a zatim upotrebljavati. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. ohladiti. stvara se obilna mokraća. Najviše ga ima u plodovima . Ukoliko se popije 8. U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Zbog toga se peršun. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici.do 7%. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Sibirska jela [Abies sibirica). ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Koristi se sok. zatim skuvati. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. Čuvati na prohladnom mestu. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Pelin [Artemisia absinthium). Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih. Pripremanje sirupa: uzeti 69. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer.8 grama soka ove vrste pelina. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. 146 147 .5 grama trave. Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. posebno njegovo seme.3%. iz kojih se dobija do 2. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. Može se uzimati i kao vodeni rastvor . iscediti. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). sazrelih plodova. Jarebika. Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. Svojstva tog sirupa su takva. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. Rotkva (Raphanus sativus). koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve.Šargarepa. Lekovita sirovina su mlade grančice jele. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Pirevina (Agropyrum repens). ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. kuvati 15 minuta. poklopiti posudu i ostaviti preko noći.

Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1. pri­ kupljeno ujesen. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. Soli kalijuma i tanin. prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. Ljubičica (Viola odorata). glikoze i fruktoze. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. ugruške itd. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). koje ih . Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Miris osušene sirovine je prijatan. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo. 148 . što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. glikozidi. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. boje) u površinskom sloju. koji se sadrže u jabukama. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. tim se ona lakše i bolje rastvara. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. Hmelj (Humidus lupulus).Mirodija (Aneihum graveolens). ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. mokraće.6% šećera. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. sastoji se u tome. R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom.5 čaši ključale vode. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. U njoj je otkriveno etersko ulje. jona natrijuma i hlora. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. žuči.. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica.razbija" i pretvara u pesak. a u semenu do 4% ctarskog ulja. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Ren (Armoracia rusticana). Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. belančcvinc. koji se sastoji iz saharoze. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. Sveže. U travi ima 1. Domaća jabuka. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). razara kamenje. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. Rok trajanja godina dana. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. Beli luk. na 15-20 minuta pre jela. Svi za149 Lubenica.5%. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. koje imaju malo površinsko opterećenje.5-10. Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. Koristi se korenje rena.

5 kilograma lubenica. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. Kure ponavljati posle 4 . ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. kuvati 15 minuta. Broć (Rubia tinclorum). Smatra se. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. Raste u boro­ vim šumama. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. povećava lučenje mokraće. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Borovnica. kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. U narodu se smatra. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. razdražuje ih. 151 . pri primeni srednjih doza. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. do jednog dana. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. Pije se po jedna čaša pre jela. kuvati 20-30 minuta i procediti. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. posebno upala bubre­ ga.6 nedelja pauze.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Kura lečcnja je 20-30 dana. Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. obično na peščanoj podlozi. Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode. Međutim uočeno je. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. smanjuju otoci i tumori. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Rastavić (Equisetum arvense). Crna ribizla (Ribes nigrum). naročito kod krvave mokraće. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega.

3 unce. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese. peršun . Sok od jednog limuna na čašu vruće vode.8%. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja. 4 i 6. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje. sirup itd. 153 . Šargarepa . kao i njihovih smesa.12. Šargarepa . Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. ostatke čašice (krunice) odstraniti.3 grama.6. celer . što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. Šargarepa . Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode. Pesak u bubrezima. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. ostaviti da se ohladi i procediti. Na primer. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28.4. Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost.5. jabučna .Šipak (divlja ruža).9. 6. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji.3.još jačim lužinama. celer . Šargarepa .10%-ni. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina.3 . nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. a lužine . 3. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto. k r a s t a v a c .približno 10 puta više. 5.8. Koriste se isti recepti. med. Kamenje u bubrezima: 1.2. askorbinska kiselina . kao kod ka­ menja u bubrezima .5. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. preliti sa 2 čaše ključale vode.10. etarsko ulje.10. Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova. 4. organske kiseline: limunska . O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. 2. cvekla . Šargarepa . Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. kuvati |5 minuta.2. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim. pektini — 4.do 1. peršun .do 2%. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. c v e k l a . U plodovima se sadrži: šećer . Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. ali su još dovoljno tvrdi. spanač . preliti čašom ključale vode.5%-ni.

deluju slično etarskim uljima . Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. koje nam predlaže sama Majka Priroda. I 54 155 . Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. takve smese treba uzimati najmanje 1. Kažu. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu .aktivnog osmotskog diuretika. ko je pije. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago.na račun ljutog ukusa (tj. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). postepeno izbacivanje..5 litar dnevno. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. rastvara ugruške krvi. pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. Ukoliko se popije. na kamenje. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. Ispostavlja se. oslobodiće se od oboljenja bubrega". sredstva koja daju sluz. . Ispostavlja se. smekšavaju. koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim". protivupalna sredstva. Na primer. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". Z> Kteričnosumporne kiseline. d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. kao i fizičke vežbe. Materije. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima. to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. O Strukttiirana voda. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. rastvara i drobi kamen.Mokraća divljeg vepra. Magareća mokraća. koji je jako protivupalno. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. koji se sadrži u urinu. kakva je naša mokraća. Isprobano. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. koja obmotavaju. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . što su i isticali drevni lekari: .Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. koji se nalazi u mokraćnoj bešici. O U mokraći se sadrži kortizon. antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. šire.

Ma kakva da im je priroda. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. Ostruga (Rubus caesisus). otkidanja i baktcricidna svojstva. Višnja. slatka.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica. omotavaju. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi.G o r č i n e . Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno.. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. Sredstva koja stvaraju sluz. Prema tome. piti gutljajima). oni se usmeravaju prema izlazu . Obično se koristi ekstrakt. Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). smekšavaju. Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. gorak ukus je stimulator životnog principa . smekšavajuće i protivupalno dejstvo. koje ne nadražuje bubrege. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom.nadole. 157 156 . „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode. Gusja trava (Potentilla anserina). sa slabim karakterističnim mirisom. Maslačak (Taraxacum officinale). koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. koja ima oblažuće. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. Aktivna materija je sluz. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. Pasulj (Phaseolus vulgaris). režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Steia.Vetra". sluzna. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Dobija se prozračna tečnost žute boje. posebno čašice cvetova. bez semena. Kupina. pije se gutljajima). kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima.

s medom. I koliko nemate jagoda. pripremljenu na pari.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati.200 grama šećera) i piti. Šećer treba što manje upotrebljavati. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . Za vreme napada bubrežnih grčeva. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. koje zagreva i širi mokraćne kanale. Posle kupke . procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare). Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). olakšava prolazak kamenja i peska. Ovas-Zob. oblažuće svojstvo. ostaviti da odstoji 4-6 sati. kada prolazi ka­ men.Laneno seme. Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . To ukazuje 158 159 . koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. zaslađenog šećerom.pola sata).odmor. razređujući ga protijevom vodom. grančice breze.100 grama šećera). u mokraći se pojavljuje pesak. cvetovi lipe. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. zatim kuvati 10 minuta i procediti. brege. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo. Kupku primenjivati. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu. a u njemu su pronađene i materije. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa.

ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti. možemo pristupiti njihovom čišćenju. pa čak i ako je srce bolesno". najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. preporučuje se duže hodanje.50 delova.na to.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . trava rastavića (Equisetum arvense) . Da bi ubrzali taj proces. 161 Slika 14 .podmlađuje bubrege: .. koje selektivno deluju na bubrege. Uzimati po 1-2 čaše dnevno. tokom sledeće nedelje. cvetove trnjine (Prunus spinosa) .Joga poze: „Zmija". Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4.Paun" i . ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. Joga asana „Luk".podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. 3 puta dnevno. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. Pripremanje. pri kojem se. i tako dalje.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . tj. uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je.. dana od uzimanja jelovog ulja).Usukana poza" .S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina.. verovatno. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) .25. drevnih lekara: . dok ne postignete željeni rezultat. Upozorenje. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi.20 delova.2 5 : trava rastavića . Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. podizati se što više i jače istezati. trava troskota (Polygonum aviculare) . „Zrikavac" i „Luk" Sada. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. Joga asane: „Zmija" .) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju. Popiti u toku jednog dana u više doza. ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. kao kod prethodne smese. travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . Ponoviti 3-4 puta.15. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku. a dalje. usled potresa organizma. a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). Setite se poslovice 160 .15. znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega.

a za­ tim postaje prozračna i čista. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese. lišće mečjeg grožđa . Da bi odvar delovao efikasnije.20. Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno.20 delova.20. I još jedan prosta. teglu poklopite i stavite u 162 163 . Čisti se svaka ćelija organizma. Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar.2 dela. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . Komentari i preporuke.5-37 stepeni Celzijusa. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . suvo grožđe. Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin.2.40 dclova. korenje i plodove šipka. Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. listova breze i isit njenih plodova šipka. Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. aplikatore Kuznccova. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) . ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi.to jest čistu mokraću. Prestaju bolovi. šerpu s ključalom vodom. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Oblogu držati preko cele noći. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. suvu kajsiju. kora hrasta . trava rastavića . pripremajte ga na protijevoj vodi. ali s metalnim iglicama. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna.2: seme mirodije . Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. kao što su kalcijum.20. trava troskota . UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno.20. seme šargarepe . U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno. orahe. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum). magnezijum i drugi.3: trava rastavića . Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi.

bilo m i j e lakše. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. broj 12. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. au­ tora. 54 go­ dine. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno.pritisak se normalizovao. Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega . godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. ponovo beskonačni napadi. fizičkih vežbi.72-73 kilograma. Tako. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. U avgustu 1987. Primeri iz prakse.. Po­ sle prve nedelje .4 jedinice. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. ali je izlazio pesak..prim. Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. Rendgen je pokazao kamen. Međutim u martu 1987. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala.nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu. to je mala operacija. Bubreg su ostavili. 1989. odlično. gorušica skoro do povraćanja.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega.).Čudo glado­ vanja". prestala je glavobol­ ja. tromboflebitis. 165 . posle treće nedelje . Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). ali je izazivao bezbrojne bolne napade. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu. Počela sam da trčim. ali bez noža.lubenica s hlebom. Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne. Ko ima slabo srce.lubenica. časopis „Priroda i čovek". Želite da jedete . Još jedan kamen. pa su ga odstranili. strašne glavobolje. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. I.) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . . na primer. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. želite da pijete .lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. Muškarac star 72 godine. Ovog puta bubreg nije izdržao . Posle 9 godina sve se ponovilo. Pritisak mu je bio 200/120. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . tri puta po 26 dana. treba unapred da pripremi lekove. veoma želite da jedete . Drugi primer. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice.). Zapamtite. Kamen je bio mali.lube­ nica. ali bezuspešno. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega.uništen je od hidronefroze. on je još funkcionisao. Sada se pridržavam režima posebne ishrane . na kraju. Prvi primer. Telesna težina ..prim. holesterin u krvi 8. prev. Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .. Gladovao je po 10 dana.

). Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. omekšavaju.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera..5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . . bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). to nije gladovanje.. (Zapravo.eto kakav je bio kamen! 166 167 . koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. Odvar je drobio kamen u samo lubenice.sluze. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. Kada je mokraća odstojala 1. oblažu." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Krajem nedelje nas­ tupila je kriza.smekšalo" i učinilo manje bolnim.Mislio je da je kod njega sve u redu. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. semena lana ili ječma. Jetra Vam je kao kod deteta. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak. prev. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi.. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. da se kamen razdrobio. Da bi se navedeno čišćenje bubrega . skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu. On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja.3495 grama. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. šire".6 grama . Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. kukuruzne kosice i crne repe. cvekle i krastavaca (na svaku funtu. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. a i des­ ni gubi dah. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka. Lekari su predložili operaciju. trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . koja se sastoji od 16 unci . Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve. Na primer.prim.) smese soka od šargarepe. već obična terapija sokovima.. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće.. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. a srce kao kod mladića". Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. tako i tokom druge etape.28.

Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. u toplom stanju. kako u prvom. ali ju je bol primorala. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. F. Samarska oblast. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. grad Moskva. Posle toga ponovo je počela da mokri. G. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. od čega je bolovao 7 godina. kuvati 15 minuta (da ključa).. mora imati tamnu boju. natopljenu u ukuvanom urinu. usklađivanje bioritma 169 .prestala je da mokri. Dve nedelje je pila i imala je napad . Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. na kontrolu. prestale su da ga bole ruke. Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje.. Prvi primer. ohla­ diti i procediti. Pri tom čaj. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. pesak u mokraćnoj bešici. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. Obloge je stavljao preko noći. Ana Ilinična. javili su se odjednom svi simptomi. Lekari su konstatovali . Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. 168 bubrezi su se očistili. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Odvezli smo je u bolnicu.. kada se počeo lečiti. Po pravilu. Gladovao je 4 dana i 3. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom.cista na jajnicima. dana izbacio je pesak i 2 kamena. Imajte to u vidu ubuduće. a ponekad i tokom dana". Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. a zatim . razlaže ga. Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima.osteohondroza. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. budite milosrdni prema sebi. pio je skoro sav dnevni urin. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega.. Nagovorila sam je da pije mokraću. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd. Drugi primer. on ima bolesnu jetru". selo Solnečnaja Poljana. Odbio je da se operiše i izlečio se. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . To treba uraditi. koje opisujete u vašoj knjizi.ljati obloge od odvara ovsa. . tako i u drugom slučaju. U početku. Dugo nije pristajala na to. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću. tokom 1-2 nedelje. Osetio je lakoću u ćelom organizmu.

širenje mokraćnih kanala itd.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . S obzirom da je odvar od lana dosta gust.. oživeli su. Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. tokom 5-7 dana. možete isprati usta biljnim uljem. kao dopunu. možete dodati limunov sok. Može se piti kroz slamčicu. U tibetskoj medicini materi­ je. što se nalazi u probavnom traktu. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati.konjima". U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . Način primene. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. koje služe za dostavu leka do mcsta namene. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem.to je mokraća.. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. koji drobe kamenje. Srednje medicinsko obrazovanje.bolje čisti). Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .tada će sve biti u redu. Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. odvara. jake potrebe za pražnjenjem creva. pri ponovnom unošenju. Upravo ta gustoća. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. noseći aktivnu kompo­ nentu. 171 170 . s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. a ujutro natašte.rada bubrega. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje. Na primer. ona c odmah ustremljuje prema njima. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". Redosled terapije. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. Oni mi se sada zahvaljuju . Nju stvaraju bubrezi i zbog toga. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene). na sva­ kih 2 sata.. popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova.. Pauza 2-3 dana i nova kura. Piti po pola čaše lanenog odvara. krvi. prodisali. Tako ponoviti od 2 do 5 kura.nemaju reći.Imam 25 godina. Seme lana će se svariti i postati gusto. koji se čisti ili leci. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . Nigde ne radim. je odličan adsor­ bent svega štetnog. Glavobolja mi je prošla. U datom slučaju . Prokomentarisaću to originalno čišćenje. nazivali su . podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. tokom dva dana. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. Da bi zaštitili zube. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija. najmanji delići. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu. ekstrakta. U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti.dopunske preporuke" . jetri i bubrezima. dostaviti aktivnu komponentu.

što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. slana riba. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . povećava opterećenje bubrega. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini. pošto na toplom brzo prokisne.upio u sebe" snagu ovsa. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana.. Ljudi. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. mesne supe). od prestanka lepljivosti. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike. uz obilje emocija straha. da ne iskipi) 50-60 minuta. Postavlja se pitanje. Odvar treba čuvati u frižideru. Ostaviti da odstoji.Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. kako je navedeno. Dejstvo ekstrakta pojačava se. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. loše vode. bu­ brezi. mozak. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. rafinirane hrane. Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Važno je blagovremeno za ta tri dana. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. Gustinu baciti. . smanjuje šećer kod dijabetesa. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. Način pripremanja smese. da bi on do­ bro . preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. Druga varijanta je slična prethodnoj. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte.šišajući". Jednu čašu ovsa. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. koji. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. prženo i suvo meso.. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu.odmah ih uberite. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu). sakupiti određenu količinu listića breze. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak.. izlučujući se iz organizma. podstiče rad celog probavnog trakta.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja). Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. 173 . Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. U početku su ti listići lepljivi. Recept primene ovsa.

Pored toga.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. Postoji masa drugih recepata i terapija. povećanje gipkosti. koje pomažu kod čišćenja bubrega. To se ispoljava kroz priliv snage. čak i ako je srce bolesno".čišćenju vezivnog tkiva organizma. Salate pomalo .pomažu pri ispiranju bubrega krvlju.podmladujc bubrege.ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . da se jedu salate. Izbegavajte poslastice. Kako to uraditi. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega.dosoljavajte" suvim morskim kupusom. Šalabhasana(cvrčak. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. Koristite diuretične odvare. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . Posle čišćenja debelog creva.. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) . Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko). Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. kao i limunov sok sa toplom vodom. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. on se već odvija .Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. proklijala pšenica. treba koristiti vlastiti urin. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: .Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. joga asane. fizičke vežbe. da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. Bhudžangasana (zmija) . da bi se kamenje rastvo­ rilo. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. koje slabe tu funkciju. One su aktivirale taj proces. efikasne i proverene. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. 174 175 . Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni. Ja sam naveo najprostije.. voće. U tome vam mogu pomoći trčanje.

većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. dijabetes {Diabetes melitus) . kao i čišćenje prostora oko sudova. srce 60%) i svi biološki procesi. .. kolagene (elastine).pankreas slabo radi. Rezultat je bolest. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. da jedni organi i funkcije rade normalno. U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. kosti. sloj između organa i oko sudova i nerava. kapsule unutrašnjih organa. Larionova I. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. odražavaju se na rad i zdravlje srca. druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. sve tečnosti čovečjeg organizma. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. U R S S . zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. fascije.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 . 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. tetive. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. treći krajnje slabo. Na bilo koju promenu. S. bubrezi . organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). organi odgovorni za imunitet. A.M . sauna. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. izuzev tečnosti. elastina i drugih vlakana. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. Na primer. spoljašnju hladnoću itd. srčane zalistke. D u d i n a N . ulogu u ishrani. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. koji se odvijaju u njemu. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje.. . Uglavnom. Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost.-Sistemska medicina. ograničenja u ishrani (post). vezivno tkivo.jako. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se. Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. A. Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. mi treba da očistimo upravo taj gel. deo slušnog aparata. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt.). praktično obnoviti organizam. na unesenu hranu. opne mozga i druge tvorevine. kosti. hrskavice. meniskuse. organi za produkciju krvi i limfni sistem. krv.

. da se. na primer. obnavljanja je­ tre. Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . pravilnom ishranom. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. fascije su skelet tela. Vokeru. Sluzokože se mogu ispirati. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. i čak bez ožiljka. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. Rezultat je neadaptiranost organizma.lepote" intoksikacije. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim.. rana unutrašnjih organa. koža može potpuno obnoviti. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. primena čajeva za izbacivanje soli. virusnih. Kada je obnavljanje pot­ puno. da čovek gubi gipkost. sisanjem biljnog ulja i slično. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. srca. suvišnim ma­ terijama. odlično podnose žegu i vlagu. Koža i sluzokože su mehanička. a mogu se stvoriti i ožiljci. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. protivmikrobna. tetive. primenom čiste vode i sokova. zgusnuo se. Ukoliko j e . Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . Iz prakse znamo. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. sauna. vezivno tkivo. krvi. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. na primer. saune i pravilnom ishranom. koji upravljaju tim nervima. detoksikacija limfe prema N. specijalnim ćelijama.barijera za organsko odvajanje. Vokeru. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. Kosti. na primer. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. rana na koži i tkivima ispod nje. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. ideomotornim čišćenjem. trče za vreme hlad­ nog vremena. sauna. opne i kapsule . telesnu težinu (suši se). Koža se najbolje čisti u sauni. okružena gelom (po tipu pihlija). post. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. vaskularnih odumiranja. Prost primer .sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. protivtoksična barijera celog organizma.eijama) ćelija i drugo. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . one se mogu čistiti gladovanjem. čistom vo­ dom i sokovima. primenom klistira za čišćenje.kao morževi" u hladnoj vodi. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . belančevina. Oslonac ćelija su vlakna. ugljenih hidrata. vodeno-slanc). da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd.

sraštaj) na tom mestu. post. organa. mozga itd. Setite se. rasterećuje vezivno tkivo i ono. Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. čišćenje sokovima. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. migrene. a uz to i celog organizma. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. a koža se podmlađuje. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. Ukoliko su te predstave jasne. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. upotreba čiste vode. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. glavne i drugostepene terapije čišćenja. organa. Nasuprot zagađenosti. koja ga . Skelet vezivnog tkiva je hologram . podstiče obnavljanje celog or181 . To je u vezi s tim. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici). Radi toga na mestu ožiljka. Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci.širi". tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. krvnih sudova. sraštaja u unutrašnjosti organizma).snage" holograma . u prvom redu.zapreminska ener­ getska tvorevina.čistoće. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. hemoroide. infarkt. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. Smatram daje to ispoljavanje .. s Dakle. pravilnom rastu mišića. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda.spoljašnjih i unutrašnjih. O p š t i zaključak. hladnog i peckanja. delova teta (morfogenetska). čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. Ukoliko je u njemu narušena ishrana. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje).. vezivnog tkiva. nepravilnog načina života. tetiva) izaziva kilu. varikozno proširenje vena. čini telo nepokret­ nim.ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. post. sauna. preporođujući se. insult. Čišćenje. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. zglobova. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju. opšte zagađenosti organizma.

limfa. vezivnog tkiva i slično). jetru.ganizma. U celini. bubrege. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma. od čega prvo početi i kako produžiti. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija.. što omogućava bržu zamenu tečnosti. Dakle. tetiva (sudova. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva.mesta". Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . mladost. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. međutkivna tečnost i slično). natprosečne sposobnosti.. struktuiranom tečnošću. međutkivna tečnost). po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. limfe itd. odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. Zdravlje. krvi. Prema tome. fascije. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. već i 182 183 .. Glavno je shvatiti sledeće. • dopuniti potencijal samih ćelija. energetika.). jetre. limfa. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . kojeg će organizam potpuno asimilovati. produžiti čišćenjem gela. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva.ono deluje na ceo organizam.koloidna pihtija" čistom. Rezultat je da se brzo zasićava . čim se očiste krv i limfa. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. Zbog toga. završili smo čišćenje debelog creva.materijal boljeg kvaliteta". Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih . U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv. gela (međućelijski informacioni gel i slično). tetiva.

koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. rumeno. kao u mladića. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. Koža na rukama i vratu bila je glatka. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi.poboljšava čišćenje. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. koja zamrzava pri temperaturi od +3.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Smršao je sa 97 na 84 kilograma. Prvi primer. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Odeski hemičar N. bez bora. Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. S. radno sposoban i da vizuelno pamti. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. Voker je živeo oko 110 godina. . škrob). Posle 4-5 sati je izvadite. . Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda . Tokom 3 godine pio je protijevu vodu. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. Naravno. koji podstiču izlučivanje nečistoća. nabubrelc vene. „Teški" led treba baciti. navešću nekoliko primera. energično.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. efekat će biti bolji. čisleći ih. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. koja sadrži najraznovrsnije primese. So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. ali postižu značajne rezultate. Drugi primer. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima. Treći printer. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova.Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. propuštajući je kroz kućni magnetotron. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. jela sa mesom. . Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova .N. Led. nezamrznutu vodu prolijte . koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera. Rastopite led i pijte ovu vodu. a zimi na balkon. Četvrti primer. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv.G.to je laka voda. Led. česte prehlade i uopšte teže se kretao. elastična. Osim toga. koji je ostao u praznoj šerpi.8° C. N. koncentrisao je molekule teške vode.očišćena od oko 8 0 % primesa. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. . Lice mu je postalo zategnuto.pojačavate procese cirkulacije u organizmu.

Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze. Posle čišćenja (tj. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju.potrebno se zadržava.životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. da bi se ojačao probavni trakt. kroz kojeg se vrši izbacivanje. dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva.. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem. da organizam aktivira .). treba popuniti gubitke.izbacivanje. To dejstvo aktivira . Metod je razradio N.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju.. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter.. Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . kao u biološkom filteru . Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'. Drugo. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu.to je . To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati. To dovodi do toga. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. Sve ostalo se vrši u zidovima creva. pojačavajući je više puta. sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. koja se za dan izbaci iz organizma. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka.čist list papira" i ona je struktuirana. zapisanu na njoj. a nepotrebno i štetno luči. razblaženim protijevom vodom.površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma.u vidu retke stolice (proliva). Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. [)a do toga ne bi došlo. VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). Tri-četiri i više litara tečnosti. Voker. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa.prolivu (to jest mi smo veštački. Prvo. Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. METOD N. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. Slani purgativ daje potreban smer . U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. smesu pre pi187 186 . Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. sa nje je izbrisana informacija .

U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. koja alkalizuje unutrašnju sredinu. ukoliko osetite slabost. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. . Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra. sve zavisi od telesne težine čovcka. drugom 4. Dopunsko povoljno dejstvo. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. tada napravite pauzu 1-2 dana. nego pre čišćenja. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. Osobe. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . 189 . koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. stvaranja toplote u organizmu. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica.u takvoj količini. odstranjivanje patološke informacije. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . dok ne popijete svih 4 litra.to je potpuno normalna pojava. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka.jenja treba propustiti kroz magnetotron. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca..Žuči". S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. imuniteta. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. koje slabo podnose gladovanje. Još jednom napominjem. pred spavanje . Zato se nemojte uznemiriti. krvi. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. razmene materija. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle.) Dakle. Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste.klistiranje.4 litra. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. ili popiti soka od jabuke. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. a treći to uopšte neće moći ostvariti. To izaziva poboljšanje probave. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja.

jaki oblici disbakterioze. ali su ipak postignuti značajni rezultati. Dakle. u kojima. U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. Bolje je odreći se čišćenja. To je dvostruko opterećenje organizma. škrobove itd. preživljavanje. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. dojenje.). Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). različite čajeve. a kod žena .Žuči" i „Vetra". bez suvišnog naprezanja organizma. Gnojni kolitis.POVRĆA S a u n a . Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode.. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. Ukoliko nemate soka. već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). slabi ljudi to ne mogu izdržati. podstaknuti iz­ bacivanje šljake. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). povećava se imuna zaštita). tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. difuzni hemoroidi. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije). kada je prisutna visoka temperatura. posebno insulinske zavisnosti. čišćenje ne treba vršiti. Dijabetes. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. ostalo je isto). hipertonija II i III stepena. ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). na žalost. Holecistitis. slabost. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. stimuliše životne principe . Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). mučnina. jaka glavobolja. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. prehlade i uopšte otežano kretanje. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. preplašenost itd. ekstrakte pripremljene sa njom. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. Adenom prostate. po pravilu. a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. Alekseje Dmitrijevič L. Prvi primer.ispadanje (prolaps) vagine. meso. K o n t r a i n d i k a c i j e . tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. nervoza želuca i slično.3 litra dnevno). S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . time će biti bolji efekat čišćenja. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 .svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja.). navešću neke primerc. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". upotrebljavajte protijevu vodu. pripremajte hranu na njoj. Srčane mane. bilo koja onkologija u probavnom sistemu.

Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke. Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. izbacuju se novogodišnje jelke. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. sibirske jele (Abies sibirica). . čisteči ih. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno .obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. N. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. elastična. energičniji. na licu mu se pojavilo rumenilo. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. U odnosu na to. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. Voker živeo je oko 110 godina. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala.njihovo rastvaranje. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Picea abies).5 0 % manje od toga. U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. U medicinskoj praksi koristi se preparat ..vodu. Prvo. bora (Pinus silvestris). Sam N. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. koja nije sadržavala prirodne lepkove. jele.Pinabin". One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. a leti . usporava razvoj patogenih bakterija. Drugi primer. etarska ulja . a otuda proističu svi poražavajući efekti. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. Koža na rukama i vratu mu je glatka. ulja . Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke. stuktuiranom vodom. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. na­ brekle vene. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. bez bora. kao kod mladića.životinjske i škrobne namirnice. Poslao je vitki­ ji. Trajanje kure je in­ dividualno. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve.prirodnih rastvarača. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . Za primenu odvara kao čaja. jele (Picea excelsa.

tada dolazi do samotrovanja organizma. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata.najvažniji kriterijum. opora svojstva četina posebno . Da bi se pripremila kupka od četina. Primer. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od . To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja.7 litara vode. pored otrova i šljake. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke.. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. tj. sve sa 0. U tu svrhu priku­ pio je mlade. P. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. tada se dodaje još i ljuska od luka. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća.. Očigledno. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi. ali je lično osećanje u tom procesu . To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. tek izrasle. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. Odvar. Drugo. Odlučio je da proba lečenje četinama. što zavisi od ličnog osećanja. četine sa više grana bora (može i kedra). u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. izbacuje iz organizma i radionukleide. dovesti do ključanja. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. Zalmanov. 2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode. Ukoliko su bolesni bubrezi.četinama. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. mikrolešina. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. S. Ukoliko to organizam teško odrađuje. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. pored navedenog. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Valerij Tišćenko ukazuje. Sma­ tra se.toksina umora". Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. M. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . uzeli borove četine. Knejp. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama. Zalmanov.ne vole" mik­ robi i gljivice. Posebno su korisne grančice. kuvati na 195 . Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. po želji. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. da odvar od četina. Kurenov i A.

Lečenje traje 4 meseca. sluzna svojstva. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Ispostavlja se. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. Šćadilov) savetuju da se u vodu. tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Na isti način pripremiti teglu No 3. štetne bakterije. Šestog dana. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. isperite i zalijte vodom. Očistiti ga od kore. Uraditi sve isto. Limun upotrebljavati do dve nedelje. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova.sipati 3 supene kašike riže. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Dragog dana. Znajte. preliti odvarom od četina i brzo popiti. rižu prethodno treba namočiti. u kojoj se natapa riža. sitno izrezati u šoljicu. nije obavezno dodavati ljusku od luka. Uraditi sve isto. Prvog dana. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. što je voda čistija. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . ekskrcmcntno kamenje. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. dobro je isprati vodom. samo dodati teglu Ni 5. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. Na primer. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob.5 litra dnevno. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Radi toga one treba da imaju opor ukus. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj. odjednom pola limuna. takva riža izvlači. nam. oblažuća. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Kada se pojede natašte. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. samo dodati teglu Ni 4. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela.slaboj vatri 10 minuta. Još jednom je isprati vodom i skuvati. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. To isto uraditi i sa ostalim teglama. Naravno. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Trećeg dana. Četvrtog dana. zglo­ bova počinje približno 20-30. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . pesak. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Petog dana. isprati i zaliti vodom.ona će biti još čistija). šljaku. Os­ taje porozna celuloza. soli i ostale nečistoće. Način pripremanja rize. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Obeležite ih brojevima od I do 5.

koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. 0 Na to. a zatim . bez soli i šećera. da jedete više sveže i prirodne hrane. ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Posle saune piti udarnu dozu soka. dobro se čisti svo vezivno tkivo. Ona se može produžiti i do 5-7 dana.u proleće i uje­ sen. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . 198 199 .najbolje posle 15 sati. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. natašte. Način prime ne rite. Drugo. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . kojeg ne . grožđa. Ukoliko vas posle toga protera. naročito zglobovi i kičma.iz tegle N« 3 itd. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. Obilje prirodne. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana. u drugoj polovini dana . Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima.to otežava čišćenje. što stimuliše produkciju krvi. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. primenjujte klistire.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. crvenog kupusa. da su krv i limfa jako inficirani.podnosi" većina patologije. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro. cvekle. to znači da se jetra uspešno čisti. Pored čišćenja probavnog trakta. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. posebno rak. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. kljukve. aktivirane vode. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. Zato oboljenja. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine. Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Prvo. Ukoliko imate snage. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja.. kupina. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. I treće.

Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . metlicu (Xeranthemum annum). Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile.masaže. držati preko noći. dobro izmeša i isitni. Doza za decu je manja . Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. Vostokovu. Radi pripremanja ekstrakta od trava.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Masaže i masti za čišćenje tetiva. 200 201 . Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. senf (slačica). U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). gde su taloži soli. Pre upotrebe izmućkati. Ljudi. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. votka (rakija). travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). 150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). hmelj (Humulus lupulus). sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). kerozin. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. Uopšte.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno. kleka (Juniperus commu­ nis). prodire). treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. kolonjska voda i druge. obloge. © Čišćenje krvi prema V.upotreba „zapaljivog sumpora". time je manja doza. Prodaje se u apotekama na recept. kuhinjska so. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. kokotac (Meiilotus officinalis). korenje čička (Arctium lappa). kažu. alko­ hol. terpentin. koja aktivira procese rastvaranja soli). brezove pupoljke. list šumske jagode. naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. Što je dete manje. gljivica i raznih parazita. repa. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). Procediti i primenjivati za masažu. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. Starijim ljudima da zapisu. nestaju razne kile. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra. koji su primenjivali taj metod. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje.

natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. I nema čime ih nije mazala . Obično se obloge stavljaju sve dotle. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). a na drugom se smanjio. Odozgo umotati vunenom maramom. Sve komponente dobro izmešati. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. Bolovi su postepeno prošli. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. Ne preterujte. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. koj' želimo da očistimo i izlečimo. nekol" puta je presavili. U zavisnosti od stanja. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake. tope naslage soli.jako sredstvo Obloga . Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor.ništa nije pomagalo. normalizuje se krvotok. zglob. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. 203 Obloge s kerozinom . protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Obloge s medom i alojom . može se zameniti votkom-rakijom.. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. uveče pred spavanje. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. ali ne stezati.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . Tkanina treba da bude vlažna. Uzeti parče prirodne tkanine. dok bolovi potpuno ne prođu. Savetovali su joj da primeni sledeći recept.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Ukoliko nemate kolonjske vode. u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. Obloga sc stavlja preko noći. i dob iscediti.

Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Oprati jedan krompir srednje veličine. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. Rastvaranje mamuza solidolom. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. Pete uveče treba namazati solidolom. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu. skuvati ga s ljus­ kom.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. zajedno s ljuskom. koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. Preko navući čarapu. a preko nje vunene čarape. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. skinuti s vatre. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. Krompir služi za zagrevanje. gde se nalazi mamuza. dok se mamuze ne splasnu. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). Ponoviti 3 puta. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. 1. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). Bolesnik stavlja na sto pevca. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. kerozin može na njoj izazvati opekotine. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. 2. poklopiti. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. 3. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. preliti čašom vode. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. 4. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. Približno 10 terapija treba. 5. Pričvrstiti tampon. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. Obloge stavljati sve dotle. uzmi moje nove". U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. natopljen u toploj medicinskoj žuči. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. Bajalica odgovara ljudima. Bajalica protiv mamuza. sipa mu semena. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. Posle toga na pete staviti tampon od vate. 205 204 . Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. navući na nogu plastičnu kesu. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. 6. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. Ja splasnu mamuze na petama. 1 : jutro oprati noge toplom vodom.

Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci.ekstrakt 207 . kisele jabuke. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. paradajz. beli luk. što Bolotov preporučuje je . šargarepa. pivo. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. kumiš . kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. gde je potrebno. mineralne soli i masne soli tipa urata. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. a zatim ih potkrepiti primerima. palmitinsku. crni luk. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. kafu. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. cvekla. stearinsku. koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. limunsku. Drago. rastvarale nečistoću. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. Radi toga tre­ ba unositi lužine. uključujući točena. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. Razmotrićemo njegove preporuke. V. kao ni fosfati i oksalati. Bolotov. alkalne soli. kao i voćno sirce. Dakle. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo. Prvo. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. pretvarajući je u soli. nikotinsku. razna vina. s jedne strane. bile bezopasne za organizam. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. kisele soli. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. kupus. Posle slatkih produkata: čaja. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli.kiselo kravlje mleko i slično). mlečnu i slično) koje bi. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma. a s druge strane. koje nisu opasne za organizam . On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. kupus itd. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. Sirce treba dodavati i u čaj. zaostalih u vezivnom tkivu. supe. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. Da bismo se oslobodili nečistoća. ovčji sir. Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. kefir. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. buljone.pepsinc. jela s kvascem.

kisela i slana jela. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. dobro oprati i osušiti. soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). ali je efekat čišćenja ogroman. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. koja je za to vreme već prokisla. Soli izlaze neprimetno. bubrežnim karticama. tada je otežan prolazak žuči . O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost). Čuvati u teglama na toplom. Čaj treba popiti za 2-3 dana. Dobija se oko 3 litra soka. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. jaja. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. dodajući mlečnu surutku. Ona posebno ojačava tkivo pluća. mlečni proizvodi. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. kao i u krvnim su­ dovima. ali 5 minuta u istoj količini vode. Pri tom. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. mokraćnoj bešici. rastavića {Equisetum arvense). repe (Brassica rapa). Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje.nekih biljaka ili sokova. dok se ne dode do 100 grama. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. To isto korenje ponovo se kuva. praktikujte vruće kupke. vodopije (Cichorium inly bus). lišća podbela (Tussilago far/ara). © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli.svakom organu odgovarajuća kiselina. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. pridržavajući se za to vreme biljne dijete. Obično se bol oseća samo na početku. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. kore od lubenice i bundeve. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. 209 . Uzi­ mati 30 minuta posle jela. Pored toga. gljive (To nije najbolja varijanta. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. Ispija se takode za 2-3 dana. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. riba. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. rena. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna.otuda i bolovi u jetri. a urin dobija boju rde. Doza je 100 grama. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. srca i krvnih sudova. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). a zatim se sve normalizuje. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). žučnoj kesi. Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. dok je ima. Sok se čuva u frižideru. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike.

urina. Postupak se uprošćava i skraćuje. © Rastvaranje soli. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. Tada šema izgleda pot­ puno drugačije. a za opštu oksidaciju . vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja. O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. sauna.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. Prve 211 . i to u bezopasnoj kon­ centraciji.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. vlastita mokraća).slično se rastvara sličnim. prvo.to je najbolja od svih poznatih terapija. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma.urin (tj. potreban je krajnje savestan rad. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja. koja ima najbolje osobine prodiranja. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. izdržljivost. 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi.rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. a dva puta sam bolovala i od žutice. naročito u j e s e n i zimi. drugo. polna moć itd. Navcšćcmo konkretne primere. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina. veća radna sposobnost. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . To je uistinu božanski proces. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja . a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . a preostale dve na drugu etapu . Prema tome. pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma . jetra je poboljevala. 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . Na kraju. Međutim. kao i njihovo izbacivanje. . Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). u slučaju jakog oštećenja organizma solima. izbegavamo mesnu hra­ nu.gladovanje. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. Prvi primer. 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje.pret­ varanje nečistoća u soli.

. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). neka se prikloni ponašanju svog organizma. bakterije mlečnih surutki). Taj proces sada treba dovesti do kraja. V. ali nisam imala zatvor. imao sam česte grčeve. Ukućani me grde. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . 212 Drugi primer. što svemu vcrujem.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja. što je veoma dobro. Bolotova: . Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. Lekar je rekao. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. . gljivična o b o l j e n j a . Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama. Bolotovu. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan.A. raspadao sam se. bolesna jetra).lečila" mokraća je bila svetla.urin razjeo jetru".počeli su da mi otiču očni kapci. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile.Dva puta sam čistio jetru. Mokraća mi je sada mutna. Komentari i preporuke. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. dobra.nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda. kao i žena o kojoj je bilo reći. I nekakvi parčići su izlazili. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. 47 godina. ići u saunu (pariti se). V. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. reumatizam. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). Šta dalje da radim? Dok se nisam . Naročito me noću boli jetra. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. Ovaj čovek. izvrtale se noge.. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno.otuda toliko bolesti. Rečju. Sok pijem uglavnom od tikve. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke.. nešto psorijaze.. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. od čega 100 grama starog. živim samo na sokovima. a ne mogu ni da jedem.s v e je nestalo. ponovo se obratimo B. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. d a j e ncgde bila ranica. Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. Odbacila sam sva lečenja. ne smcm da jedem. gusta i jako tamna. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Uveče sam imao malo proliv. .. Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. Mnogo sam se iscrpila. Navešću izjavu B. iz Pavlovgrada .produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. N . 100 grama svežeg." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat. tada limuna nije bilo). prirodnih za ćovekov organizam. Počela je da me boli jetra. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. Bio sam zapanjen.„odstajalog" više od 7 dana. Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . a zatim samo ujutru. ekcemi. koje uopšte postoje u prirodi. a mokraća je razjela i nastala je rana. i crno. bili su prepuni nečistoće . i pahuljice. blokade zglobova na rukama i nogama. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e .. Dijabetes.

Radio sam u fabrici. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva. SOE je bilo 60-75. izlečite me. te nije zakukao: . nos. Snaga takvog čišćenja je neverovatna. a tome je j o š doprinela i toplota. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. Naravno.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . ukupno 3 litra. N. aneurizma trbušnog dela aorte". Lako pišem des214 nom rukom.. soli se mogu ponovo nataložiti. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma. vagina).Reuinatoidni poliartritis. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. . Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. ali bez rezultata. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze. 215 . Ubuduće ..Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima." Treći primer. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. a naknadni efekat jedinstven. stvoreni od sličnih bakterija.Godine 1990.Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija.Otrovali su me. probavni trakt.tre­ ba promeniti ishranu.. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse.mcnti. U suprotnom. Uputili su me u Jaltu u banju. Hodao sam veoma teško.. Komentari i preporuke.debelo crevo i jetru. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža. Četvrti primer. U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. a moja dijagnoza iz 1983. kao stoje to uradio A. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. obolela su mi stopala nogu. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. treba očistiti . on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke. Peti primer. da se ne stvore vinske mušice. MS). Resio sam da primenim urinoterapiju. I za mesec dana zadivljujući uspesi. u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. Uradio sam 10 kupkica. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. oči. Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci). .Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . Ukoliko se takav urin unese u organizam. a sada je 40-30. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. 1 čaša šećera.. . Posle druge kupke bolovi su prestali. Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli). godine glasi: . pluća.. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke.Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!).

24 časa nedeljno. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. 33 godine. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. imala luđački apetit.. ali su rezultati bili slabi. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. Očigledno jetra nije bila u redu.. Početkom 1991. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. To se poklopilo sa trudnoćom.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Poremećaj je prestao neočekivano. Do­ punski se očistila i jetra . Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. Bilo je teško uzdržati se odjela. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. Godine 1990. počela sam da gladujem prema metodu Brega . ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku.dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. godini. a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). Pošto su se zglobovi jako . na njima pomodrele otekline. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa.5 časova pre jela. — Marina Viktorovna. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje.. ali je ostao otok na zglobovima. samovoljno. To se pojavilo i na prstima ruku. godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. Posle p r v o g čišćenja jetre. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. Kijev . zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga.stezali". Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. Izgubila sam oko 10 kilograma. Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće.l' 28. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. jedanput ujutru na 1-1.noću. kao ranije. Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa).bili su upaljeni zglobovi.Šesti primer. Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje).

Splašnjava tu­ more. . Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . Njegova doza je . svakodnevno masiram telo svežim urinom". prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. tada drobi kamen". prestali su grčevi. gladovanja i urina. Ipak ostala je sluz. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze.Nadežda Aleksejevna. moja majka je izlečila mamuze na obe pete. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim. tri dana.1. da primenjuje tople hidroterapije (kupke." Osmi primer. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina. Krasnodarski kraj . U ovom slučaju ništa nije čudno..Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. rezultati su bili fantastični. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista. bila sam dobro raspoložena. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . koja je ometala rad celog organizma. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. Ujutru da jede proklijalu pšenicu. trebalo je očistiti jetru. krsta me nisu bolela.47 grama. Bol sam osećala sasvim malo. 56 godina. Pomaže pri bolovima u kostima. parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. .otuda pozitivan rezultat. Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli.. to je jednostavno prirodni proces.za zglobove nije dobro). Postalo mi je toplo.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa). menstrualni ciklus. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje).62 grama. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. što je i urađeno . grad Hnergodar „Godine 1979. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V . Sedmi primer. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . a tokom dana da pije protijevu vodu. slabinama i kod išijasa.Zinaida Ivanovna. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela . Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. negde u dubini. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. razmena soli. Osim toga.. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode.

Međutim u početku će se leda . preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog).Pila sam lorber 5 puta . Kroz nedelju dana može se po­ noviti. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja.5 sat dok se ne dobije kašica. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o .materija. Preostaje da se reši problem. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. skuvajte svinjske nožice. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Način prime/te." Upozorenje. jer može da izazove krvoproliće). seme) ima jaka razređujuća svojstva. Da se soli veoma energično rastvaraju. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Terapiju ponavljati 3 dana. Uočeno je. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Simptomi toga su mlataranje zglobova. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje.Natalija Nikolajcvna. Ne preporučuje se jesti druga jela. pripremite od njih pihtije i druga jela. na ovaj način. staviti na vatru i kuvati oko 1. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. da ne bude pasterizovano). U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je.. Primer. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . budite oprezni. 9 meseci i duže. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . dobro čisti i pankreas. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. Zapamtite. da istegnete leda. možete se uvcriti kroz nedelju dve.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja.osteohondroza vratnog predela praktično je nestala.se popiti sve odjednom.to. Moskva . Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. koja će „uneti" peršun u organizam. stabljika. Osećate potrebu da sednete i posebno. lišće.o d 3 do 6 . čak i na svakih pola sata.. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. što 221 . Na primer. 47 godina.

utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. Njeno odstranjivanje iz organizma . zauzeo glavno mesto u samom sebi.) čini čoveka njihovim robom. da se mole i prinose žrtve. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou.. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci.. ovde bih ukratko izneo nešto o postu.lepljiva sluz posebne vrste.mesu. sa svoje strane. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. alkohol. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. koja se nagomilava u ćelijama. koje guše životnu aktivnost ćelije. razarajući postepeno organizam. kao i niz drugih materija.n a j t e ž i je zadatak. Sada znamo. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. Zbog toga. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode. tj. a to. a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti.bela lepljiva sluz. . da se uzdržavaju od hrane. Tim postupkom on je sebe izdigao. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. njen iermentni i genetski aparat.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova. taložeći se u svakoj ćeliji. treba smanjiti. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili . Lekoviti cilj posta. pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. dobrovoljno. kao prašina na ogledalu.zadržava" vodu i dehidrira.. masti i 223 .post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". Sve navedene terapije čišćenja.. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja.. Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. Ta „ a m a " ..sluzi. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. komfor itd. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. odbacujući sve lažno i strano. to znači. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. 1891) opisuje pojam . S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. seks.. ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . Ukoliko se to ne radi svesno. To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. ceo organizma gubi sposobnost da .ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou.nalaže na sebe post". a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam.

Sluz delimično izlazi. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. vremenom. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). pamćenje.slično. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Znači. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. 225 . On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. sluh. samo ne tim. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. Svaka religija ima svoje postove. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. čulo mirisa. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. to neprijatno zvuči: glavobolja. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. pri čemu. Zatim promenite nozdrve. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. Terapija traje 5 minuta. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. Dakle. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Prva faza je smekšavanje. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. sluha i naročito čula mirisa. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja. Veliki post. Naravno. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. završavajući ih prohladnim tuširanjem. da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. Petrov post i Velikogospojinski post. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. kvalitetan i dug život.proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. Božični. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. slabi vid. koji je opisao Bolotov . a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). Prema tome. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. da živi zdrav. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj.tako odab­ rati namirnice za ishranu.

Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. „Bolele su me uši. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata.biće još bolje.5 delova. Pomaže kod napada kašlja. Ona sadrži posebna eterična ulja. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji. skoro da sam izgubila sluh. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. Sipati u manju šerpu. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. trava bosiljka (Thymus vulgaris) . • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda.1 deo. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela.. Sada posle ispiranja ušiju. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6). 227 226 .Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . Primer . Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela. koja čiste pluća od sluzi. Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. 0 Anis (Anisum vulgare). Kao sredstva za iskašljavanje. Manje poboljevam. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Hvala Vam". koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) . Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. Odlično odgovara deci. Plodovi a n i s a . Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. grad Doncck.2 dela. nosom i grlom.I. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja.2 dela. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje. © Pupoljci bora.2 dela. Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta. list podbela (Tussilagofurfara). © List bokvice (Plantago major). koren belog sleza (Althaea officinalis) .. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. testenine sa maslom . Dobićete tečnost sličnu sirupu. Može se malo zasladiti medom. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). B. Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. © Cvetovi zove (Sambucus nigra).razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma.1 deo. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti.1 deo. Maha rotundifolia) .

Ukus je gorak. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. © Rotkva (Raphanus sativus). Zbog toga. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. Zapamtite. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. povremeno mešajući. Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama.2 dela. Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. Obavezno odstranite zatvore. opor . preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. list podbeia . Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med.. To je u vezi s tim.oboljenja pluća su njihova posledica. Upotrebljavati ih u toku dana. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). koji je antagonist sluzi. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Uzimati po 100 grama posle jela. meso. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. koja se brzo isparavaju. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji.an­ tagonist sluzi. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Ostatak melase baciti. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. © Kartop (Viburnum opulus). preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Odozgo prekriti parčetom rotkve. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima). ostaviti da odstoji 4 sata. koji može da traje po 20-30 minuta. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela. P o d s e t n i k .Vranilova trava (list i stabljika) . koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. ukoliko ste imali zatvore . poslastice.1 deo. 229 . što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom). Kod osoba. ne prelivati ih i ne cediti. stoje u tom uzrastu jak životni princip . Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Sledećeg dana pri­ premiti nove. koren belog sleza — 2 dela. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. Svaku kriščicu preliti livadskim medom. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med.2 supene kašike pre jela. Supenu kašiku smese sipati u termos. Ima gorak ukus.Sluzi". dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. Odlično sredstvo za iskašljavanje. Po ukusu kašica je malo slat­ ka.

Praksa je potvrdila. manje toksična jedinjenja. lišće i kora sa mladih grana. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. pa se ustručavam da pijem. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom).. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. a listovi u maju-junu.početi od male doze. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. jako izražena otrovna svojstva. Sada znamo. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. Ispostavlja se. jabuke. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. preliti čašom ključale vode. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. Jasika spada u porodicu vrba. ona podstiče izbacivanje sluzi. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. kao karbolova kiselina. kukuruz. Pesticidi. d a j e to jak otrov. Može se piti i čaj od kore jasike.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. Zato ubijajući bakterije. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. Sto se tiče kore jasike. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. Kažu. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. utiču na aktivnost fermenata.saliks). da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga.pesticida. ispljuvavajući stalno sluz. 231 . ali bez obzira na to. koju te bakterije stvaraju. antiseptičko de­ jstvo. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. da se ona ne odvaja od klozetske šolje. izazivaju prevremeno starenje organizma. koja se mogu lako izbacivati iz organizma. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . na 20 minuta pre jela. sočivo (leća). odlično ubija mikroorganizme. S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. da iz nje izlazi samo sluz. Preparati od jasike imaju protivupalno. radionuklcida i teških metala. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva.. ovas. I što je najgore. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. Govorila je. koje sadrže celulozu. oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma.

Zapamtite. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. koji se sadrži u ljusci. neočišćena riža. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. . Boris Bolotov. kajsije i kafa. da se ne bi pojavile vinske mušice. teških metala i pesticida iz organizma. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. krompir s ljuskom. Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. koji imaju purgativno. peršun. suva kajsija.sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. koštana srž. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. luk. šargarepa. napunjen surutkom. tanko crevo). očišćenih od ljuske i razrezanih popola. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. već i nju 233 . suvo grožđe. koja prođe kroz bubrege. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. suvih šljiva.heljda. kuvana jaja (stroncij u m . orasi. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. orasi. ječam. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. šljiva. kupus. beli luk. govedina. Bolotov tvrdi. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. bundeva (tikva). cvekla. sipati jednu čašu šećera. rotkva. kosti. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. da produkti životne aktivnosti bakterija. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata). da se pomoću 265 mililitara vode. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. nara. 232 veoma štetnih materija. mladi kravlji sir. višnja. na koje dospeju (želudac. crna ribizla. Ukoliko kuvate meso. crni luk. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. kljukva. Ljusku ne bacati. pri kuvanju prelazi u belance). Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. podstiču čišćenje organizma od opisanih. pasulj. Različiti odvari. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom.

po­ sle čega ga treba ispljunuti. Ulje je u početku gusto. koji ima prijatan ukus. aktivira se i reguliše razmena materija. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. Na taj način. u trajanju od 15 do 20 minuta. naročito kod ljudi sa više oboljenja. slobodno. kao da se doji. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. toksina. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. i ne srne se gutati.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. Tečnost mora da bude bela kao mleko. već i povećava količinu joda u organizmu .ogledalo zdravlja. Oni koji su gladovali. proces sisanja nije doveden do kraja. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. Dodati čašu šećera. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. T. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. podjezične i podvilične. bez naprezanja. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. Ako je tečnost žuta. zatim tečno kao voda. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. ili uveče pred spavanje. Količina krvi. Ulje se sisa kao bombona. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. pojačava se razmena gasova. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. kiselina. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. u toku 2 nedelje. povećava se za 3-4 puta. kažiprstom. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 .staviti u vrećicu. bolje na gladan stomak. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja).

tada ima . Ne prilazite malom. zahvalite mu se. a druga vrsta .. U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode. kao sa najboljim drugom. Ako se noge grče. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku.. Postoji mnogo drugih čišćenja.. Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju. a protiv glavobolje uz glavu". Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. širine 2-5 milimetara.d a j e predaje. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. znači ono ima „upijajuća" svojstva. Udvarajte mu se. 3. Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. a u jeloviku udavite". Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta.. Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! . ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . MŠ).patogenu" energiju -životinjskog porekla. Možete se koristiti i klatnom ili ramom. a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). 2. ali na energetskom nivou. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. „vidi" ta energetska strujanja. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). a za nas patogena. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog).9 6 % ljudi su jasika i topola. a takode ni bolesnom drveću. ener­ giju biljnog porekla. Pri tom drveće prvo uzima . U prirodi. a ukoliko je obrnuto.mikroleptoni.izbacuje kroz vrh . i obrnuto. koja idu od drveta prema čoveku. tj. Naći drveće koje . Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite. što će se blagotvorno pokazati na njemu. u breziku ženite.pluća.. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom). Veoma mali broj ljudi.družite" sa njim. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu. tada stavljajte cepanice uz noge.hraneća" svojstva. Poklonite mu pažnju. Prilazite velikom i lepom. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se .Upijači" energije za 9 4 . . bor i kesten.lošu*' patogenu energiju. na svakom koraku. ona imaju malo energije. mada nekima prijaju breza. koja je srodna nama. budite otvoreni s njim.. Nosioci tih strujanja su kvantne čestice .daje" energiju. takozvanih ekstrasensa.. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru.upija" i . Gladovanje.. Kao čovekov . Uz sve navedeno jedan kuriozitet . koja mu je srodna.. Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. medu njima je najjače gladovanje.

Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: .Tada mu se u glavi razbistrilo . godinu iznenada je počela da mi opada kosa. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva.upijajućim" svojstvima. Strašno me je svrbelo i bolelo. i upalama. Nestalo je peruti. srce će mu biti radosnije". Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima..patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa .. kao što je Anahoret rekla. 1 . Bolje bio tako neizdržljiv. Printer . da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. čije je korenje međusobno sraslo. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan. a kada . pre­ hlade." 239 . Primer—Recept za Dubravu M. čišćenje organizma od crne . koja boluje od astme. Mejliščev je izašao na ulicu. a takode i kod hroničnih oboljenja. osteohondrozom. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. prislonivši na nju obraz. artritis. ukazivao je P. kao što se to desi­ lo jednoj ženi. leci od trovanja. Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. neće znati za tugu.. očvršćava stare.. K. To se ispoljava kroz česte angine. srčanim nervozama. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće. ali sam sve otrpela. . Moja frizerka. što se ispoljava glavoboljom. opeko­ tinama i traumama.. J. prelaska bolesti. Navešćemo najprostiji. koji ih sprovode. kosa je postala blistavija. da ona ne bi na tebe preskočila. prelaze bolesti pacijenta. svilenkasta.4. Na prisustvo ovog fakta. Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno.Ono produžuje život. grad Energodar. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija. bolovima u jetri. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba. želudačno-crevne poremećaje.." 238 Uopšte. Od tada mu se bol nije pojavljivao. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta.Kada sam imala 3 1 . svraba glave. broj 4. Dmitruk (časopis „Svet". Ivanov. gušavošću. Možete oboleti.. izvučena iz organizma pacijenta. Kada treba upotrebljavati .upijajuće" drveće (ili daščice od njih).Onaj ko ga ima uza se.. Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu.bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. i što ga više bude imao.Nadežda Aleksejevna." Nije tajna.. 1990). Samo sam se na početku vrlo kratko šišala.Pre više godina Mejliščev E. Na primer.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu. Od tada je prošlo 17 godina. zlata. jedna starija Iranka.. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. 5.

MALIGNIH). idu pogrešnim putem. a prema tome i deo njegovih svojstava . Drugim recima. Ako je organizam dobro oksidisan. POLIPA.. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. Pri tome. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. ne mogu nastati patogeni procesi.najjači je čistač. dobija se gas­ tritis. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. Kad se oslobodio nečistoća. i genije je paradoksov drug. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. Opadanj kose .I iskustvo je sin velikih grešaka. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . 241 240 . produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. CISTOZNIH. Ali. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa. svra i drugo. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam.. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. GLISTA.mesto njene lokalizacije. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla. Osobe. Ipak. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. Urin. tada ćete se osloboditi ti nečistoća.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . koji ima boju sunca. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini. U suprotnom.. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne.. Životinjske ćelije. I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. a patogene ćelije za biljke u životinjske. organizam je sam obnovio rast kose. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. nasuprot tome. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini..

brašno itd. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. grudi mažem suncokretovim uljem. . a od 1.stvrdnuće. . Moja deca.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. mahu­ narke.predveče i noću. jer sam po ceo dan sama u kući.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. a potom je više nisu našli. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. biljke. voće. kod mene su otkrili rak leve dojke.. prokuvanim u flaši.Godine 1988. a takode biološku vrednost produkata ishrane. ali sleva. V. Nije me bolelo.N.. potkrepivši gaprimerima iz prakse.. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). Dva puta dnevno stavljam obloge . šargarepa i svež kupus . Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim. a ispod dojke je potekla kao potok. krupice. 242 Nisam gladovala. nisam ništa preduzimala. Prestala sam da stavljam obloge.svaki drugi dan. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. a ja živim kod njih. Prvi primer . Stavljala sam i preko dana. Lekar je savetovao operaciju. U oktobru 1990.. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji." Treći primer . stavljenoj u posudu sa vodom. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. Dojka me mnogo svrbi. ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. a na dojku sam stavljala obloge. . Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . grad Ternovka. Nažalost. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. s ciljem profilakse i lečenja. dovezli su iz bolnice onkologa.salata sa posnim mesom. razmišljala sam. grad Gubkin. Nisu me operisali zbog slabog srca. samo gnoj.. Kao da se rast tumora zaustavio. Do jula meseca ove godine (1993. Samo se zaustavilo. I. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. najdostupnije preporuke. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. Izbegavala sam večere. Gla­ dovala sam 10 dana. Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. 243 . I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . Nisam pristala. U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj. I evo ponovo cista. MŠ). decembra nije se pojavilo nijedanput. Popiću pa šta bude. Iz nje je počela da lije krv. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje. 76 godina. Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. Kada budemo razmatrali probavu hrane.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije.ponovo povrće: cvekla.) nije bilo nikakvih promena. M. Htela sam da idem u bolnicu. ali se pojavilo mnogo ospi. U početku se cista smanjila za 2 puta.D. Do 1990. a jela sam 2 puta . Za oksidaciju organiz­ ma.pojedinačnih i u grupi. grad Volgodonsk..I . a u 3 časa popodne ručak . a zatim i krv. Više se bojim. On je slegao ramenima i ništa nije rekao.

koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom.alkalne. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči." Komentari i preporuke. 3.Iz knjige Tajna napitka bogova A.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge.uzgajanje".mleko. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . Mnogo me bole zglobovi i kolena. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. 2. demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. brzo su se preselile „na drugi svet". a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Ova žena je u početku postu­ pila pravilno . S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. Više se kretati i češće pariti. stopala.. N. pričao mi je o svo­ joj tašti. Hemoterapija.parazite. koji se stalno rasprskavaju. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Oksidišući. zameniti ih kašama na vodi. Češće primenjivati gladovanje ( 1 . Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. ugrušaka i tome slično.biljnih ćelija.samo slabe organizam. Trula hrana (naročito belančevinasta . zračenja. meso) je idealna sredina za njihovo . Ostalih dvanaest bolesnica. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. raditi urinske klistire. ne delujući na uzroke. Zapamtite. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. Malo se krećem. koji su izazvali tumor. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati.aktivirati prirodni proces lečenja. Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Prema tome. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. opera­ cija . Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom. Očistiti debelo crevo i posebno jetru. Maslenikova: Krasnojarski novinar K. 245 . Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. Živcla je j o š 10 godina. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. tako treba postupiti u datim slučajevima . Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija. Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. te sredine od kiselih postaju trule . Prvi primer . 4. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom. samo po kući i po potrebi. I oporavila se. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». ali osećam veliku slabost. a takode i kataraktu. Radi toga trebalo bi: 1.

Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. setio sam se uri­ noterapije. N. Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija.nozodima". Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. ratni invalid. Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom.." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina. koji se klatio. grad Gupkin. Treći primer . Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i.Mihail Grigorjević. a izgleda da lečenje nisam završio. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. stomak m i j e mekši. Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. da mi nije poznato na čemu se držao. On se obratio jednoj starici. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Šesti primer — A. Više mi se to nije ponovilo." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči.. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . Tako sam sa noktom. Još tačnije.Poslao mi g a j e Bondarenko: . „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. Četvrti primer . Na to su čak ukazivali i naši preci.Drugi printer .Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. dočekao prošlo leto. Mislim da su mi proradila creva. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo.. Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. a razslojio se tako.. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću". Primena urina . srce bolje radi. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više. To se desilo u 2 časa noću (1988). 247 . „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro.Jekatcrina Tihonovna. on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Maslenikov. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. Kroz 5 minuta sam ozdravio. nestao je polip u želucu. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. koji ih je prouzrokovao.sluzi i truleži u kojima one žive. Pij svoju mokraću. Svake godine nokat je tamnio sve više. jezu) u stanju potpune samoće. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. bez lekova. invalid I kategori­ je. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). Peti primer .Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. Nestao je dija­ betes. kada se pije. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. grad Harkov. MŠ).najrasprostranjenije i teško izlečive parazite.

da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija. 249 . koja se koristi za ispiranje. Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Poluukuvan urin na suncu . grad Voronjež. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri).. Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. Mene su „lečili" i antibioticima. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima. pa do koagulacije i sušenja. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom. i protivupalnim sredst­ vima. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa. U zavisnosti od sastava tečnosti. Ništa nije pomagalo. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. već stoji čvrsto." K o m e n t a r . Osim toga. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine. Slučajno sam saznala za metode lečenja G." K o m e n t a r . ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije.. i heparinom. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove." 248 Osmi primer . Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana.. mokraćom.Nataša. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. ospe su skoro potpuno nestale.otuda izlečenje. želudac i creva su pro­ radili. Posle završetka terapije ispiranja. I sada se on ne klati. čak se i težina smanjila skoro do normale. Za vreme trudnoće. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. Mikroorganizmi. Malahova. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama). 17 godina.Kod kćerke su oči krmeljale tako. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. P.Valentina Nikolajevna. Kod našeg mačka se pojavio lišaj.Uvidevši takav zapanjujući rezultat. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. Ne znam. To se posebno odnosi na žene. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično.zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta.Imala sam grip. grad Severodoneck. Ispiranje špricom . stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva. . čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Sedmi primer . .to je ispiranje vagine vodom. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Ubrzo su prešli na transfuziju. da ujutro nije mogla da ih otvori.

cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium).patogenim gljivicama. ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode. abortusi. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. Rok primene tih ispiranja . koja izaziva alkalisanje organizma. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. nepoznavanje rada . Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. Mogu se isprobati različite varijente mokraće . kao i vlastita mokraća.kvaliteta duše". kod upalnih oboljenja polnih organa. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. pa čak i mokraćne bešike.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. Dodati 40 grama kore hrasta. Prema posmalranjima Rižova. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . bokvice. Na primer. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). A.do postizanja lekovitog efekta. trave troskota. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. žalfije (Salvia officinalis). 251 250 . Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. za lečenje navedenih oboljenja.. podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. Pripremiti 1.5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. po 20 grama svakog. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. I deo meda i I deo alkohola.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice).u k u v a n u do 1/2 . da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. Gumenu krušku puniti više puta.1/4. Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. N. Napominje se. © Rastvor lapisa (nitrata srebra). koriste se i druge smese. Pored mokraće. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. lišće koprive (Urtica dioica). © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. ukoliko je tamo postojalo. Na primer.obilje psihičkih stega. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. oraha. kuvati 30 minuta na slaboj vatri. kod 15 . Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. preživljenih stresova. koje imaju koagulaciono. dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. Ona se može unositi kod erozija grlića materice. naravno. listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). koru hrasta (Ouercus robur). goveđe trave (Alchemilla vulgaris). Uzrok . Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. ostaje na svom mestu).

ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje... tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. već i zato što su.. dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. rekavši joj.. Ta žena j e . Prisustvo kortizola u urinu . što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja.. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . kako je sama lečila eroziju grlića materice. Evo nekoliko primera iz prakse. pa je bolesnica izvadila tampon.kvaliteta duše" . Oboljenja vagine i grlića materice . koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da. 1. sve je počelo pre 12 go­ dina. dostupan i efikasan.rascvetale ruže". zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. . 2. Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana.. Drugi primer.. On je mnogo efikasni­ ji. Maslcnikov: . a posle nestanka neprijat­ nih osećaja .jake protivupalne (antiinnamatorne). a zatim ukuvani). dok se ne pojavi zdravo tkivo..Čudno. erozija grlića materice. Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala.. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje.ukuvanim). ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm".sposobnog da rastvara ugruške krvi. 252 Prvi primer." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom. dopunski aktivirala samu tečnost. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: . N.Jedna žena mije pričala. koje je praktično teško nabaviti. posle teških porođaja (preživljeni stres). a ja kod vas nisam ništa našla. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa. Prisustvo fermenta urokinaze .lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. Prema njenim recima.. bolove. 253 . Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina.. A.. prema njenim recima. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . Kod vas je sve čisto. Bolesnica M.) Ubedio sam je da produži lečenje. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). antialergijske i antitoksičnc materije. prost. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). mora da trpi bolove. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. (Jedan od . obloge (prvo običan urin.nedostatak želje da trpi neudobnosti.jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali. Pre pola godine lekar je rekao. U vašem kartonu ima svega mnogo.Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. 38 godina. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi.

K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . koji bi na račun kortizola. koji dopunski razjeda bolna mesta. brzo otklonio upalu i bol.odstranjivanje drugog jajnika... normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. neoplazme slične tumorima na materici. prvo svežim. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. erozija se znatno smanjila. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. salpin­ gitis . s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. moguća ponov­ na operacija . Moguća operacija. Hitna operacija. kao i pijenje urina ujutro.. nabubreo šav. tamponi sa svežim. 20 godina. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. Naprsnuće jajnika. 255 . Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Mlada žena. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt.. stavljati obloge na šav. posle čega je otišla kod svog lekara. koji se sadrži u njemu. Drugi primer. Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana. Postoperativne upale . 18 godina. marta 1990. Mlada žena.ispiranje vlastitim svežim urinom. godine uspešno je rodila sina. strašno zapuštena erozija grlića materice. Upala jajnika. ujutro ." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . koja daje samo privremeni efekat. stavljanje obloga od svežeg.. nije mogla da pije urin. da decu neće moći rađati. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. a zatim ukuvanim urinom. Rezultati: oseća se odlično. do 22. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. ostao je samo mali deo. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. U težim slučajevima dodati gladovanje. kao i ispiranje špricom. sama od sebe je otpala. Veoma loše analize. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. Stari. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja.pijenje urina. tumori u obliku kesica na kanalima materice. Samo što se udala. Tako se lečiia od 8. Cis­ ta. ukuvan do 1/4 . a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav.. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. P r i m e r . Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Vrlo verovatno. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. U aprilu 1990.. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio..tamponi sa svežim urinom. cista jajnika. Potpuno se izlečila za nedelju dana. za koju su je pripremali. . Lekarska dijagnoza: . Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. a dalje topao. Način lečenja: preko noći .. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Zapuštena erozija materice.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. Bolesnica I.piti urin.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela. upalnog procesa skoro da nema. 20 godina. Upaljen. Prvi primer.Moguć recidiv. ispirati se. /ironični parametritis. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. godine.

s mojom ličnošću. nečim neobjašnjivim. Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). U drugom slučaju tog efekta nije bilo. o kojem sam svima govorila. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. mislim. U sve sam neograničeno poverovala. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . U stvari.. Ero­ zija je prošla. I tako dve nedelje svakoga dana. da sa mnom nešto nije u redu. Nisu me bolela leda i bubrezi. da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. posle hernije mi je bila suva i odsećena. da iz toga može nešto da se desi. koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. Najčudnije . kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. nije se lo­ mila i nije opadala. spontano me je treslo. Određena količina limuna može se pripremiti unapređ. postala dva puta deblja i jača. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Obećala mi je pomoć. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. kako sve raditi. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). Zatim je sve prestalo. Ipak se nešto promenilo.kosa mi je porasla skoro do pojasa. Nisam imala dece. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. 257 . i pila sam celu godinu urin. Ubrzo posle toga. koji sadrže veću količinu soka. Treći primer. godine . rekli su mi. Usuđujem se da tvrdim. svakog dana utrljavala u glavu svež urin.. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. da se to veselila duša mog mališana. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Tako da se ne bojim ćelavosti i. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Nisam verovala. proročki san). U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. Kosa mi je jako opadala. Prvih dana za vreme lečenja.A r m s t r o n g Živa voda. Pri tom treba imati na umu. nego plodovi sa debelom korom. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. Manje me je mučila mokraćna bešika. Upozorenje. Jer. Nataša: „Imam 26 godina. Bila sam udata dve godine. Još me je lečila biopoljem. Ali. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Rodila sam tačno tog dana. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. a j a k o sam želela. da mogu da idem kući. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. prema statistici. nije mi bilo gore.

koji imaju prepobuden životni princip . Autori tog metoda tvrde. kao i produžiti sama kura lečenja. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. Tako se. posebno za čoveka. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno. takva količina soka može se pokazati ogromnom. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine. na čemu se i završava lečenje. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. 5 limunova. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka.. Uglavnom za ljude. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Napominjem. bez šećera. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi . Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled.to je lečenje za vreme napada bolesti. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Pri lečenju limunov sok treba piti čist.Žuči". Svakog narednog dana ta količina se povećava. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina. što označava normalnu krizu ozdravljenja. Za vreme progresiranja bolesti.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. na osnovu iskustva. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. Praksa je pokazala. tada treba privremeno prekinuti lečenje. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. Taj broj se može povećati. Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. potrebnog za lečenje. i drugi . Sto se tiče količine soka. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. pojave neke nenormalnosti u radu creva. tj. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti.

pravilno se hraniti i izbegavati sve. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). Na početku lečenja količina taloga je obično velika. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. Kada se napad bolesti stiša i prođe. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. tj. ne vidi se talog. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. vruće kupke). a zatim se postepeno smanjuje. ubrzo nestaje perut. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. koji ih je dotle mučio. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. a upravo: potpuno mirovanje. pre odlaska na spavanje. On odlično dezinfikuje i jača kožu. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. Mnogi tvrde. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. Eksperimenti su dokazali. On smekšava kožu ruku i lica. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. kada se bolest ispolji. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega.krize. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. 260 261 . Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. čini nokte lepim i blistavim. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. daje izuzetne rezultate. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate.

šta svaka žena treba da zna 4. M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. jetru.jer presađuju organe. Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. Međutim ukoliko mi znamo. Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. posebne sobe. Pjatras Šibiijskis 262 . O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U .prihvata. Ž I V O T 9. čitavi dijagnostički kompleksi. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4.biosinleza. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. već po tri odjednom . L E Č E N J E K O R E N J E M . upozna sa dostignućima savremene nauke. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA.ubada: rekli su treba rezati .UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. T U M O R I . bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek .strahopoštovanje . L E Č E N J E K E R O Z I N O M . bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. L E Č E N J E D I S A N J E M .pije: rekli su ubadati .lečenje i profilaksa 3. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. Henrih Nikolajevič Užegov 6. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. pluća. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. P R O S T A T A 9. I S H R A N A I H R A N A 3. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . t k a n i n e i d r u g e materije 8. pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje.opstipaclje kod ljudi 5. da bez čišćenja — n e m a izlečenja. Z D R A V L J E Ž E N E . da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti. koji su tvrdili. pa čak ne jedan organ.biljke. čovek se sam sebi čini ništavnim. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . Sve to uliva poštovanje. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. minerali. L U N A R N I Osnovi zdravija. tada uvek možemo sami sebi pomoći. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10.metod a k a d e m i k a Butejka. Kada se nade u bolnici.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6.reže: preporučuju neku seansu . U R I N O T E R A P I J A 5. G L A V O B O L J A . U pravu su bili drevni lekari. Mahmut Šehić 3. S V E O Z A T V O R I M A . N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake.srce. Koristi se složena medicinska aparatura.

Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Marijana Zjola MarkuS .Biblioteka Realni produžetak života. N. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. P O B E D I L A S A M RAK. Rušelj Blavo Doktore. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. posavetujte. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. L F .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful