P. 1
G.P.Malahov - Ciscenje organizma

G.P.Malahov - Ciscenje organizma

|Views: 620|Likes:
Published by veliki_ja

More info:

Published by: veliki_ja on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

GENADIJ

PETROVIČ MALAHOV

ČIŠĆENJE ORGANIZMA
- TREĆE DOPUNJENO IZDANJE ( P R E V O D S RUSKOG)

BEOGRAD

2010.

SADRŽAJ
P R E D G O V O R AUTORA M I Š L J E N J A L E K A R A - N A U Č N I K A O KNJIZI N A P O M E N A PREVODIOCA UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA Č O V E K T R E B A DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? UVOD ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA Č O V E Č J E G ŽIVOTA OD Č E G A SE M O G U ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE Č O V E Č J E G ŽIVOTA? ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA Č O V E K A ZAKLJUČAK METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Č I Š Ć E N J E D E B E L O G CREVA Č I Š Ć E N J E I USPOSTAVLJANJE F U N K C I J E D E B E L O G CREVA Priprema organizma za čišćenje Čišćenje pomoću klistira Sank Prakšalana Ishrana za pročišćavanje Obnova ćelija i nerava debelog creva Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja O štetnosti purgativa (laksativa) Oslobađanje od polipa Biološko dejstvo i primena trave ruse 9 10 11 13 13 13 16 23 25 27 31 34 46 47 49 62 71 71 82 84 84 85 5

. smekšavaju.USPOSTAVLJANJE N O R M A L N E M I K R O F L O R E U D E B E L O M CREVU SIMPTOMATIKA PATOLOGIJE.. hrskavica i zglobova Kamibrno-terpcntinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima 176 183 186 191 192 196 199 200 201 201 7 .. 168 Čišćenje bubrega pomoću urina (mokraće) 168 Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja 170 Čišćenje bubrega lanenim semenom 171 Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima 172 Profilaksa oboljenja bubrega 173 Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA O R G A N I Z M A 176 KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU Č O V E Ć J E G ORGANIZMA Č I Š Ć E N J E KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA M E T O D N .. VOKERA ČIŠĆENJE P O M O Ć U SAUNE I SOKOVA OD POVRĆA ČIŠĆENJE P O M O Ć U CETINA Č I Š Ć E N J E V E Z I V N O G TKIVA P O M O Ć U R I Ž E Č I Š Ć E N J E KRVI I LIMFE Č I Š Ć E N J E TETIVA I HRSKAVICA Masaže i masti za čišćenje tetiva. šire i deluju protiv upala Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Čišćenje bubrega pomoću ulja iz jela Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava .. REGULISANJE I SIMPTOMI N O R M A L N O G RADA D E B E L O G CREVA Simptomi patologije Regulisanje rada debelog creva Simptomi normalnog rada debelog creva ČIŠĆENJE JETRE OPŠT1 PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre PATOLOGIJA JETRE Portalna hipertonija i njene posledice Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre P R A K T I Č N A UPUTSTVA ZA Č I Š Ć E N J E I LEČENJE J E T R E Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . Čišćenje bubrega pomoću sokova od 157 159 161 162 limuna i povrća 167 Čišćenje bubrega pomoću odvara od korenja šipka .čišćenje debelog creva i jetre D R U G O S T E P E N A ČIŠĆENJA O R G A N I Z M A Č I Š Ć E N J E BUBREGA Šla se može koristiti i kako čistiti bubrege Materije. koje se stvaraju u samom organizmu 87 89 90 91 92 93 93 93 98 102 106 110 113 118 121 124 127 131 135 135 138 154 Sredstva koja stvaraju sluz. omotavaju..

Te namirnice izazivaju poremećaje u organizmu. a zatim i stručnu . Stečena znanja prenosio sam drugim ljudima i. Nažalost.Obloge (aplikacije) Obloge s kcrozinom . posmatrao kako se oni bore sa bolešću i pronalaze puteve do svog zdravlja. CISTOZNIH. Pojavilo se mnogo prerađenih i veštačkih namirnica. kašlja i drugih plućnih oboljenja 202 202 203 203 204 206 219 221 222 224 226 229 PREDGOVOR AUTORA Mnogi ljudi žele da ih drugi izleći ili da se to uradi pomoću nekog instrumenta. R A D I O N U K L E I D A I T E Š K I H METALA 231 Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A SISANJEM BILJNOG ULJA 234 ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A OD T U M O R A (BENIGNIH. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Č I Š Ć E N J E POLNIH ORGANA ČIŠĆENJE P O M O Ć U L I M U N O V O G SOKA U M E S T O ZAKLJUČKA 236 241 249 257 262 S . GLISTA. Ž. koji se ne mogu kvalitetno prilagoditi evoluiranim mehanizmima za probavu i asimilaciju hrane kod savremenih ljudi. U proteklom veku.jako sredstvo Obloge s medom i alojom . već zaslužuju specijalna izdanja dostupna širem kru­ gu ljudi. U mnoštvu fragmentarnih podataka i pometnji. a zatim se patologija širi dalje. oni se nisu mogli naći u jednoj ovakvoj knjizi. uočio sam poredak i zakone kojih se treba bezuslovno pridržavati da bi čovek bio zdrav. a prihvatao saznanja i iskustva koja su davala rezultate u ozdravljenju mog organizma. Osava U potrazi za uzrocima pogoršanja ličnog zdravlja prvo sam čitao popularnu literaturu o lečenju. U 9 Č I Š Ć E N J E OD I'ESTICIDA. u našem životu najviše se promenio način ishrane i hrana. MALIGNIH). pri tom. koji su objašnjavali fenomene izlečenja ishranom. Zato je pravo zdravlje velika retkost.naučnu.blago sredstvo Protiv bolova u kolenima Lečcnje mamuza na petama Č I Š Ć E N J E ORGANIZMA O D NEČISTOĆA I SOLI Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Č I Š Ć E N J E O R G A N I Z M A NA Ć E L I J S K O M NIVOU Č I Š Ć E N J E ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI TRAVE I S M E S E ZA ČIŠĆENJE P L U Ć A Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumoniae. posle tolikih saznanja. Postepeno mi se otvarao dragocen svet lekovitih sila. ne priznajući svoju krivicu i ne trudeći se da pronađu grešku koja je uzrok njihove nesreće. U prvom redu strada probavni trakt. Odbacivao sam sve što mi se učinilo suvišnim i lažnim. do danas. Tokom istraživanja naišao sam na bezbroj unikatnih naučnih radova. POLIPA.

promeni ishranu. Ukoliko ih upoznamo i shvatimo one će nas pokretati i davati nam mogućnost da se lečimo sami. Genadij Malahov pomoću prirodnih metoda obolele ljude čini zdravim. Malahova Lekovite sile došao sam sa zakašnjenjem. Meni. iako nije lekar. probavnog trakta i daje praktične preporuke. promeni način života. praktično bez greške poznaje fiziologiju.razara ga kao atomska bomba. što Genadij Malahov. a praktično su srasli s njom. posebno poglavlje o ishrani. Stari mudraci su govorili . Ukoliko to ne pomaže. Oduševljava to. NEUMIVAKIN MIŠLJENJA LEKARA . Ukoliko i to ne pomogne. Sigurno je da knjiga ove i slične tematike može naići na negativne reakcije zvanične medicine. jer mi je u međuvremenu (1997.) umrla supruga od tumora na jetri. Posebno je zanimljiv region Rostovske oblasti. patologiju 10 NAPOMENA PREVODIOCA Dobra knjiga je kao lepa žena .ako si oboleo. propagirajući zdrav način života u čijoj je osnovi posebna ishrana. bez kojih bole­ snik ne može ozdraviti. pravi čuda. prateći rezul­ tate lečenja i rad lekara u bolnici. U ovoj knjizi pokušao sam da uopštim i sa naučne tačke objasnim od kojih . ali industrija lekova traži svoje žrtve. Za vreme njenog lečenja hemoterapijom u bolnici uverio sam se koliko je hemoterapija štetna za organizam .NAUČNIKA O KNJIZI Zaista je zadivljujući svet ljudi entuzijasta. kao što je to slučaj sa svim profesijama. 11 .većini slučajeva dovoljno je promeniti samo ishranu. dostojna je d a j e preporučim kao metodski priručnik lekarima raznih profila. P. suprotno od toga što deklariše Institut za ishranu Akademije medicinskih nauka ( A M N ) SSSR-a. iako su ta čuda samo deo prirode.. zaključio sam da je i veliki broj lekara protiv upotrebe citostatika za lečenje tumora. posebno su interesantni ljudi koji su formalno daleko od medicine. a mislim da se mogla izlečiti primenom metoda lečenja koje opisuje Mala­ hov. Na kraju. do kompleta knjiga G. ali se nadam da će i nauka prihvatiti to što su potvrdili vekovna praksa i iskust­ va narodne medicine. Metode i sredstva narodne medicine moraju s t o j e moguće pre da prodru u život ljudi. Tražeći za nju pomoć od savremene medicine. U tome je garancija uspešnog rešavanja problema lečenja stanovništva ove planete. Autor izražava zahvalnost svim ljudima koji su priku­ pljali znanja o čoveku i tome što mu je najdragocenijc zdravlju. Slušajući komentare lekara o toku bolesti. pa da organizam počne brzo da se obnavlja. došao sam do saznanja da jedan broj lekara. kao lekaru.sila" zavisi naše zdravlje. Nažalost. Nadežda Semjonova. pribegavaj lekovima i lekarima. Nedavno je izašla njegova prva knjiga iz edicije Lekovite sile.upoznaš je i zaljubiš se. Doktor medicinskih nauka laureat državne premije zaslužni pronalazač Ruske Federacije I. Porfirije Ivanov sa svojih 12 zapovesti oduševio je hiljade ljudi.

Od dctinjstva više puta uverio sam se u efikasnost tradi­ cionalnih . a vratio sam se preporođen. Prilikom terapije izlečena mi je i ukočenost vrata i nekoliko pršljenova na kičmi. 13 . um se čisti znanjem. kao i drugih autora knjiga iz oblasti narodne medicine (Sitin. doktor medicinskih nauka. ljudi). da to saniram i održavam svoje zdravlje na normalnom nivou.) koje sam preveo i prevodim. a ja do sada nisam imao. pored „kostolomc a " veliku ulogu odigrale i knjige Malahova. brzo dostignu nivo Bude. Drugovi su me nepokretnog prevezli do . profesor.narodnih metoda lečenja. koji su se žrtvovali na izdavanju teksta. niti imam bilo kakvih problema sa zdravljem. postizao praktične rezultate i knjige. iznad koga nema ništa". a Duša se Čisti suzama. primenjivao sve nove i nove načine čišćenja. Prošlo je 12 godina. Mogao sam da scdim i hodam bez problema. Rušelj Blavo. Užegov itd. koje sam ranije napisao. koji su me godinama mučili. ali je i jedna bila dovoljna. Majka mi se izlečila urinoterapijom od teške bolesti. Posle druge terapije prestali su mi svi bolovi i osećao sam se odlično. Postepeno sam saznavao mnogo novog o organizmu.Neka svi. nepokretan. Osećao sam još pomalo bol u desnoj nozi. Pošto sam poznavao jednog takvog u okolini Beograda pozvao sam ga telefonom i ugovorio lečenje. oko 20 dana. uvećavaju svoje vrline. Istog dana moj poznanik i kućni prijatelj.. Tu su. zastarevale su.. Zavet drevnih mudraca UVOD Bavim se čišćenjem vlastitog organizma i praksa pokazu­ je efikasnost jednog ili drugog sredstva za čišćenje.ima dosta neznanja i površnosti u radu (svi smo mi. godine oboleo sam od išijasa i lečio se u stanu. metoda itd. bogatstvo i. izbavivši se od tri otrova sansare najboljim lekom . Predložene su mi još 2 terapije. U proleće 1998. savetovao mi je da prethodno pokušam lečenje kod narodnih lekara „kostolomaca".otvaranjem očiju mudro­ sti.kostolomca". posle čega su mi na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu urađeni medicinski pregledi i predložena operacija. UOPŠTE O ČIŠĆENJU ORGANIZMA ŠTA ČOVEK TREBA DA ČISTI DA BI BIO ZDRAV? Te/o se čisti vodom. koju Malahov 12 često pominje i citira (preveo sam je i objavio pod nazivom Tajne tibetske medicine): . Iz tih knjiga za sebe uzimam to što mi je u datoj situaciji potrebno da pronađem uzrok nastale slabosti. U zaključku bih citirao završni kolofon knjige Czud-ši (Udžbenik tradicionalne tibetske medicine). ipak. duže žive.

iskupljenja i strahopoštovanja svedoče o toku tog procesa. um. osetljiv. da se u tome i sastoji čišćenje organizma. još nisam bio .. patnje. stvara u njima školjke. Suze svesnog dobro­ voljnog pokajanja. preznojio se. čitate dav14 no pročitanu knjigu i sagledavate je i shvatatc na drugačiji način. Dostići sledeći nivo znanja o čišćenju čovečjeg bića bilo je veoma teško. z a s t o j e kod jednog porodica srećna. a kod drugog ne. sa krepkijim zdravljem.. na nivou fiziologije tela ispoljavaju u poremećaju jedne ili druge funkcije organizma i degen­ eraciji ćelija. I na kraju „sazreo" sam za postizanje sledećeg stepena znanja. uzimao sam samo znanja. Prema svom značaju oblik spoljašnjih manifestacija života čoveka prevazilazi fizičko telo na hiljade puta. Time postajete savršeno drugi čovek. već uglavnom deo posebnih struktura spoljašnjih manifestacija. mislio sam. koji se posle izvesnog vremena. jetru. Treba namenski raditi nad duševnim i psihičkim kvalitetima ne samo radi sebe i svojih bliskih. koje stvaraju svest. tada on samim tim zagađuje spoljašnje manifestacije života. 15 . Knjige leže pored nas i čekaju svoj trenutak. ja sam samo očistio telo vodom. dubljim shvatanjem okoline. Odmah se stvara situacija za obu­ ku. a koje upravljaju fiziologijom i gradom tela. što objašnjava sreću i nesreću čoveka.spoljašnjih manifestacija života. Pred očima vam se javlja potrebna literatura. To je jedno od važnijih znanja da shvatite. već i za dobrobit cele Vasione.razum (um) se čisti znanjem. bubrege. koji posmatra svet pozitivnije. sprovodeći dalje profilaktične kure. Kao i većina ljudi.dozreo" za njega. prekomerno je emocionalan. a kod drugog ne. Stvar nije u tome. Radeći na četvrtom tomu .Lekovitih sila" shvatio sam da čovek nije samo fizičko telo.i na tom se završava. Dolazi do korenitog prestro­ javanja ličnosti i njenih karakternih crta.Svojevremeno sam počeo od jednostavnih terapija za čišćenje fizičkog tela i postizao sam normalne rezultate. Eto tako mi je postala jasna sledeća tvrdnja drevnih mudraca . U tim školjkama odvijaju se procesi. zašto jednom polazi sve za rukom. odgladovao . Iako sam ih i ranije čitao. upijam znanje od njih. Čišćenju primarne osnove ljudskog bića . Shodno zavetu drevnih mudraca. Dopunski (kao slučajno) susrećem se s ljudima. koji poznaju taj metod. s velikom snagom. zašto se kod jednog čoveka povoljno odvijaju okolnosti (situacije). i mnogo drugog. Jed­ nostavno se vama dogodio fenomen prosvctljenja. koja sam bio spreman da shva­ tim u datom trenutku. treba pokloniti posebnu pažnju. Očistio sam debelo crevo pomoću klistira (najbolje je s urinom). da još nisam bio spreman da potpuno shva­ tim to znanje. da se taj nivo čišćenja prema svojim metodima bitno razlikuje od dva prethodna. a drugom ne. Meni se otkrila pros­ ta istina: ukoliko čovek ne može da vlada svojim umom. što postoji malo litera­ ture. Ispo­ stavlja se. i već sam na pot­ puno drugom stepenu evolucije sa širim mogućnostima. već u tome.

slabo i lako. molekuli — iz atoma. prostor­ na . telo leži. postaćemo još mudriji.koristi se energija atomskih veza. mi ne vidimo (osim vrlo osetljivih ljudi).iz elementarnih čestica. što mi ne vidimo. © Da promenimo vlastite psihičke karakteristike . neizobličen hologram . na primer. Svest. hemijska . ne osećamo da je razorno. Svaka čakra ima određeno mesto nalaženja i broj lepeza.Hnergija može biti: mehanička . nazivaju se spoljašnje manifestacije života. da je sve materijalno čvrsto. © Prema mogućnosti. kvanti su raznolikosti jednih ili drugih porcija energije. ne osećamo i ona se sama po sebi ne ispoljava u svetu fizičkih fenomena. Iz tog najprostijeg primera vidljivo j e .koriste se vakumski nivoi. skoro do vakumskog nivoa. . Ipak dosta brzo posle odvajanja svesti fizičko telo počinje da se raspada.koristi se energija hemijskih veza. elementarne čestice iz kvantova.ČIŠĆENJE SPOLJAŠNJIH MANIFESTACIJA ČOVEČJEG ŽIVOTA Šta treba da postignemo čišćenjem spoljašnjih mani­ festacija života? O Da steknemo celokupno (kompaktno) i jedinstveno polje. Kada to sebi razjasnimo. Ali ukoliko se definiciji „ m a s a " pristupi sa strane zapreminc. atomska ..energija svesti" . sva polja imaju svoj . 16 Nama su od ranog detinjstva ulili u glavu misao. Re­ zultat toga je da „ m a s a " svih mogućih polja i energija. Fizičko telo.formi­ ramo novi pogled na svet i stvorimo nove karakterne crte. ali ono ni za šta nije sposobno.energija kvantnog nivoa. koja se sadrži u zapremini (obimu) fizičkog tela čoveka. I ponovo je prisutan fenomen spremnosti čoveka da usvoji jedno ili drugo znanje. energetsko i ima svoju težinu. Kada čovek zbog nečeg izgubi svest. osloboditi se od najrazornijih karmičkih dugova. Mi ga vidimo.gradi. porcije energije ulaze u sastav jednih ili drugih polja. odvojenu od tela.koren" u vakumu. mnogo puta prevazilazi masu fizičkog tela. objasnimo još više. Međutim u stvari je obrnuto. nekontrolisano i bezosećajno. pođemo još dalje. *. Kako se to može objasniti (sa savremnih pozicija)? 17 . osećamo. atomi . kroz koji u organizam dospeva energija iz Prostora). njegove komponente. Mi smo navikli da se izjednačavamo s telom. ali nam čak i životno iskustvo govori. Staje nauci konkretno o tome poznato? * Svako fizičko telo sastoji se iz molekula. dok se svest ne povrati u njega. * Na fizičkom nivou pod .ener­ getski centar. i nauka je to već dokazala. a to. čoveka. Svest i sve energije. da to ni izdaleka nije tako. koje je pot­ puno izgubilo svest. sve dotle. I samo zajedno svest i fizičko tele sačinjavaju jedinstveno biće. Energija svesti. u telu čoveka. funkcionišc kao trup. pokreće.. Više puta ste videli crteže s čakrama čoveka („čakra" .masom" se podrazumeva količina gravitacione energije koja se sadrži u jednom ili drugom predmetu. koju ona za­ uzima u prostoru.j e d n o fizičko telo deluje na drugo. upravlja i održava ga..informaciono-cnergetsku os­ novu fizičkog tela. ličnost. da se čovek „sastoji" iz svesti i tela. tada tu pored gravitacione energije treba da uđu sve ostale energije. prožimajući fizičko telo .

Mi živimo u četvorodimenzionalnom prostoru (dužina. koji se utapa u sve više dimenzionalne prostore .Akaši.građenje". Dalje dolazi do povećanja mase pojavljcnog tela i organa. prostori s manjom dimenzijom nastaju iz prostora s većom dimenzijom: energetski potencijal prostora s ve­ likom dimenzijom različitiji su i kvalitetniji od prostora s manjom dimenzijom.. predmete) i • sa svoje strane biti podložan bilo kakvom uticaju od organskih i neorganskih objekata preko tih prostora.5. 8. Prema tome. čovek je već potpuno .dubine'' hiljadudimenzionalnog prostora. Ukoliko se pažljivo upoznale s razvo­ jem čoveka na unutarutrobnom (intrauterinom) stadijumu života. Višuddha čakra . 1000-dimenzionalne itd.lotos sa šesnaest lepeza.potopljen" u prethodne prostore i „ispunjen" njihovim supersnažnim energijama... tada ćete videti. Prema tome. neznatan je deo toga. čoveka počinje iz . materije. Manipura (10 lepeza). S obzirom daje čovek . dostupan fizičarima. 19 . on može: • ispoljiti opšti uticaj na te prostore. to je centar stvaranja prostora . visina i vreme). da čovečji organizam nastaje iz jedne tačke. Sahasrara čakra . vidljivi deo ćovečjeg bića. .četvorodimenzionalni nivo. ili „koren". Prema tome. Organizam kao da se „izvlači" iz nje u jed­ nom smeru. 6.lotos sa hiljadu lepeza... 9. dok se ne pojave svi delovi tela. kako na or­ ganske (od mikroorganizama do čoveka). pre nego što se pojavi šesnaestodimenzionalni prostor-vakum. Sledeće čakre: Anahata (12 lepeza). Svadhistana 18 (6 lepeza) i Muladhara (4 lepeze) završavaju taj proces.. Sada prenesimo tu analogiju prostora na čoveka (slika 1). 7. • preko tih prostora uticati na druge objekte.izdiže" iz hiljadudimenzionalnog prostora radi upravljanja „građom" čoveka. tako i na neorganske (minerale. koji se prvi . što u stvarnosti predstavlja čovek. širina. deo koji se nalazi u četvorodimenzionalnom prostoru. Jedna dimenzija prostora nalazi se u dru­ goj. da je svet . nalazi se u predelu grkljana.zagnjuren" u ogromnu količinu prostora i da raspolaže njihovom energijom. Slika 1. On ima dve lepeze..Savremcna nauka nam govori. 10 . koji se na­ lazi na temenu glave. Adžna čakra . Počevši od tog prostornog nivoa nastupa izlazak čoveka na materijalni ..centar uma.višedimenzionalan prostor. Prema drevnoindijskoj filozofiji.Raspored odgovarajućih prostornih centara u telu čoveka. prostore.

zamrznutim svetovima" i ispoljava jedan ili drugi uticaj. U njima se prošlost. već 1 i na sva .. koji nam mogu ob­ jasniti veoma mnogo ne samo na planu ozdravljenja. predmete itd. Dejstvujući na nekoga. U prostorima većim od šesnaestdimenzionalnih (nivo vakuma i više) caruje snaga misli. harmonizovanog stanja. Prostori u kojima deluje misao uslovno se mogu nazvati „poljem uzroka" i „poljem događaja".Polje uzroka" ima još jednu interesantnu osobenost: misaono dejstvo koje se rasprostire na sve strane. zašto se to dešava? Zbog toga. Te energije se kreću. kome je to namenjeno. Tako se javlja zabluda u odnosu na svoje razlike.. sve što postoji (živi) u Vasioni međusobno je povezano. To izdaleka podseća na analogiju s planinama. da u četvorodimenzionalnom prostoru čovek vidi sebe kao posebnu jedinku i takvim smatra druge ljude.. mi okrepljujuće delujemo na sve i obrnuto dobijamo pojačanu pozitivnu poruku.tkivima čovečjeg organizma.izvlačiti" iz polja uzroka jednu ili drugu životnu situaciju. to u četvorodimenzionalnom prostoru (našem svetu) preovladava fizičko dejstvo. koja je pre toga izazvala oscilacije. Znate li. konkretnim ljudima. Gledamo grupu planina.. Počevši od šesnaestodimenzionalnog i sve do našeg. ali im je osnova . počinje izdvajanje. radosne misli. odvajanje od svega drugog. uravnoteženo i harmonizovano. svaka nam se prikazuje kao posebna. Prvi zaključak. ljuteći se. Skoro do šesnaestodimenzionalnog prostora živa bića i neorganski predmeti nastaju na istim prostornim nivoima. sadašnjost i budućnost nalaze u ... Prema tome. predmetima pozitivne. Otuda 21 . šaljući u Prostor.zajednička... u kojem se mi nalazimo. odvajanje živih bića i predmeta. to se ispoljava u ćelom lancu i njego­ vom završnom delu . preko „polja uzroka" sve u Vasioni je međusobno povez­ ano. Pomoću namenski usmerene misli možemo .polje uz­ roka". što se odnosi na čoveka i njegov raz­ voj. Proklinjuci nekoga u mislima. već praktično o svemu. Ukoliko dođe do poremećaja na energetskoprostornom nivou. Obrnu­ to.zemlja . počevši od vakumskog nivoa i „dublje".zamrznutom" stanju (to i jeste „polje događaja"). koje su razmeštene na različitim prostornim nivoima. uticati na sebe. formiraju za sebe neophodne ener­ gije. To dovodi do toga. koji će mu se obavezno vratiti u tom ili sledećem životu.pojedinačna" bića i predmete.. životinjama. može ga pojačati na račun sličnih informaciono-energetskih struk­ tura i vratiti izvoru koji g a j e poslao. Zbog toga. na druge i j o š m n o g o toga.. mi razorno delujemo preko . čctverodimenzionalnog prostora.. Sada se mogu doneti važni zaključci.prikuplja" energiju oscilacija (nastalu od misaonog procesa) i usmerava je prema izvoru oscilacija (sveobuhvatna zapreminsko-fokusna interferen­ cija).čovek os­ tavlja u tom polju svoj trag. Ti „slojevi" prostora ne sadrže pojam . Misaoni proces u njemu stvara lokalne oscilacije. Samo se misao slobodno kreće u tim . 20 . „Spoljašnje manifestacije čovečjeg života" posredstvom čakri. tugujući itd.vreme".Što se tiče međusobnih dejstava na različitim prostornim nivoima. Sistem . I obrnuto. uravnoteženost i harmonija postižu se na račun energije. vršeći neka d e j s t v a .polja uzroka" uravnotežuje sam sebe na račun toga. što je .polja uzroka" ne samo na toga. što . održavaju i upravljaju fizičkim telom čoveka. što izbacuje čitav sistem „polja uzroka" iz uravnoteženog.

proizilazi važnost održavanja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života u normalnom stanju. Drugi zaključak. Zbog toga. što se u „ d u b i n a m a " višedimenzionalnih prostora dejstva ne dešavaju postupci­ ma ili aktivnostima čoveka. već njegovim mislima - pravil­ no mišljenje je glavni garant zdravlja i blagostanja čoveka. Moralni zakoni su za čoveka bili. jesu i biće najvažniji. Treći zaključak. Pošto se čovek nalazi na svim prostornim nivoima Vasione, koji su naseljeni raznovrsnim bićima, kao i dušama ljudi koji su ranije živeli. u ..telo" čoveka preko tih nivou mogu dospeti spoljašnji paraziti i upotrebljavati njegovu energiju. Četvrti zaključak. Raznovrsna zračenja, koja se javljaju na površini Zemlje, mogu razorno delovati na spoljašnjc strukture čoveka i izazivati patologiju. Izbor mesta življenja, rada itd. uzimajući u obzir navedeno ima važan životni značaj. Peti zaključak. Poremećaji, nastali u spoljašnjim mani­ festacijama čovečjeg života na različitim prostornim nivo­ ima neizbežno izazivaju poremećaje u radu čovečjeg orga­ nizma i podstiču uporan tok čak najprostijih oboljenja (na primer, kijavica) i neizlečivosti ozbiljnih (na primer, rak). Radi njihovog otklanjanja potreban je kvalitativno drugačiji pristup, nego prema fizičkom telu.

OD ČEGA SE MOGU ČISTITI SPOLJAŠNJE MANIFESTACIJE ČOVEČJEG ŽIVOTA?
Posle upoznavanja sa spoljašnjim manifestacijama čove­ čjeg života treba da znamo kakva se zagađenja mogu nala­ ziti u njima. Pogledajmo pažljivo sebe i druge ljude. Prvo što pada u oči je to. što jedni ljudi imaju normalnu telesnu gradu, a drugi nemaju. Neki se ljudi rađaju kao nakaze. To je pove­ zano s programom razvoja, koji se odvija u spoljašnjim manifestacijama čovečjeg života, ali neka izobličenja ometaju normalni proces formiranja tela i usled toga se jav­ lja spoljašnja unakaženost. Sada pogledajmo svoje ponašanje i ponašanje drugih ljudi. Da li ste kod sebe ili drugih ljudi primelili čudne (nastrane) postupke, zbog kojih ste kasnije žalili, ali ste sebe oprav­ davali? Na primer, sve se odvija dobro, ali vi neočekivano donosite odluku, koja je protivrečna logici razvoja događaja i upropašćavate ceo posao. To je vezano s tim, što se kod vas formiralo jako žarište samoće, želje da se pridržavate svog stava uprkos argumentima drugih ljudi. Prisetite se kako se upoznajete s drugim ljudima. Da li kod vas postoje neke unutrašnje ..kočnice" kada prilazite nepoznatom čoveku? Razgovori o nečemu ili na neku temu zbunjuju vas? Unutrašnje ..kočnice" i zbunjivanje su rezul­ tat blokiranja prirodnog toka energije. Umcsto, da se misao formira u reč i spoljašnje dejstvo, energija misli „troši se" na blokadu, što se izražava u zbunjenosti i neaktivnosti.

22

23

Oslušnitc sebe. kakve vas misli najčešće posećuju. koje vam melodije najbolje zvuče, kakve dosetke koristite pri kontaktima s drugim ljudima, kako se to odražava na vaše ponašanje? Sve to ukazuje na to. da vi ne izlazite na kraj s informacijom, koja se nalazi u vama i ona, aktivirajući se stalno, troši vašu energiju. Poželjno je osloboditi se te ..starudije". Pažljivo posmatrajte sebe i druge ljude. Možete primelili kod jednih ljudi podignutu obrvu, kod drugih zaškiljeno oko, kod trećih posebno izraženo lice. držanje tela i čak hod, kod četvrtih neke promene na koži tela (bubuljice. strije. Ijuštenje itd.). Sve to govori o tome. da na tom mestu postoji energetsko izobličenje, koje je ostavilo svoj pečat na fizičko telo. Kao rezultat jakih potresa (strah, bol, preživljavanje i slično) kod nekih ljudi se javljaju takvi poremećaji, kao s t o j e mucanje, podizanje arterijskog pritiska, lupanje srca. poremećaj probave, mokrenja, dijabetes, impotencija itd. To ukazuje na to. d a j e neki potres formirao snažno strano energetsko žarište u spoljašnjim manifestacijama života, koje je blokiralo tu ili drugu fiziološku funkciju. Neki ljudi osećaju jaku hladnoću u nogama, rukama, krstima itd., drugi mogu osećati vrućinu i druge pojave koje nisu svojstvene normalnom stanju. To ukazuje na to, da je u organizam čoveka prodrla patogena bioklimatska patologija, koja može izazvati najraznovrsnije poremećaje u radu organizma. U retkim slučajevima uočavaju se pojave, koje su opisane u Bibliji - „nađjačavanje" (porobljavanje) čoveka od stra­ nog bića. Usled sličnog dejstva čovek gubi kontrolu nad

vlastitim ponašanjem, što ga u nekim slučajevima dovodi do smrti. Sve. što sam nabrojao, su različita zagađenja spoljašnjih manifestacija čovečjeg života od kojih se treba osloboditi. U suprotnom slučaju ona će neizbežno izazvati neku bolest, smanjiti naše životne i stvaralačke mogućnosti.

ČIŠĆENJE FIZIČKOG TELA ČOVEKA
Sta t r e b a da postignemo čišćenjem vlastitog fizičkog tela? Steći snažan, zdrav instrument - fizičko telo, pomoću kojeg možemo realizovati i razviti svoj duhovni i intelek­ tualni potencijal na materijalnom planu. Živeti kvalitetan, dug i interesantan život. Ukoliko se čovek uporedi s piramidom, tada vrh piramide predstavlja fizičko telo. koje se bazira na snažnoj osnovi spoljašnjeg oblika života. Fizičko telo je indikator svih pro­ cesa, koji se odvijaju na spoljašnjem nivou. Važno je naučiti se ..čitati" jezik tela s ciljem regulisanja spoljašnjeg nivoa. Vaša koža. funkcionisanje prirodnih funkcija, upravljanje telom (koordinacija pokreta) jasno će vam ukazati, s čime je to povezano. Primarni uzrok različitih poremećaja u fizičkom telu je energetski zastoj, nastao od neke psihološke stege, preživljavanja itd. Tamo. gde je smanjena cirkulacija, uočavaju se zastojne pojave. U delu tela gde je zastoj stalno dospevaju materije, koje se prirodno kreću u tečnim sre­ dinama organizma, postepeno se nagomilavaju i j o š više pogoršavaju zastoj. Rezultat toga je da fizičko telo gubi 25

24

gipkost, postaje teško pokretljivo, javlja se kamenje, talože se soli itd. Kada bi čovečje telo postalo prozračno (providno) i čovek pogledao u sebe. on bi odmah shvatio uzrok svog narušenog zdravlja. Tako bi neki od nas mogli ugledati u svom debe­ lom crevu do 10 kilograma sasušenog. nataloženog na zi­ dove creva presovanog ekskrementa ili 1-2 litra sluzi, koja podseća na mrke alge. u kojima vrve gliste. Na zidovima debelog creva - čudne izrasline, koje podsećaju na meduze ili gljive. Tako izgledaju polipi. U svojoj trbušnoj duplji, posebno u donjem delu stomaka, oni bi videli talog sluzi. Poseban stres bi izazvao pogled na vlastitu jetru i žučnu kesu. One mogu biti našpikovane kamenčićima iz žučnih pigmenata najraznovrsnijih boja i oblika, zagađene starom žuči. koja se pretvorila u masu koja podseća na mazut. Kod mnogih ljudi bubrezi bi bili zasuti peskom. a kod nekih - ka­ menjem. Pluća puna sluzi, a gajmorovi (maksilarni) sinusi, kod nekih, sa 1-3 čaše gnoja. Ljudi stari preko 40 godina bi sa čuđenjem otkrili, da je oko jedna petina ćelija njihovog organizma ostarela i ne može da izlazi na kraj sa svojim funkcijama. Deo tih ćelija je već odumro i. raspadajući se. truje organizam. Specifični starački miris (zadah) ukazuje na taj proces. Pored toga. ljudi bi uočili u krvi mikroparazite. taloge u tetivama, vezivnom tkivu i mnogo drugog, što bi ih zapanjilo. Uvidevši sve to u vlastitom organizmu, čovek bi odmah shvatio: da ga srce boli zbog zatrovane krvi usled čestih zatvora, slabe probave - od „zagađene" jetre, gubitak viđa i sluha - od gnoja nagomilanog u glavi, a kila i polna slabost pojavili su se od nagomilane sluzi u donjem delu stomaka, i slično. 26

Nevladanje svojim mislima, emocijama izazvalo je zas­ toj u jednom ili drugom delu fizičkog tela. U tom delu tela nagomilala se specifična šljaka (u predelu glave - sluz. u predelu debelog creva - ekskrementno kamenje, u predelu bubrega - pesak. itd.) i izazvala specifično oboljenje. Mi sami rađamo svoje bolesti: mišljenjem, načinom života, ishranom. Sistematski razaramo svoj organizam. Lečiti sve to medikamentima beskorisno je. treba prvo ..isčistiti" en­ ergetsku i fizičku nečistoću iz organizma i sve će se samo obnoviti.

ZAKLJUČAK
0 tome. da treba čistiti svoj organizam od spoljašnjih i fizičkih zagađenja čovečanstvo je znalo veoma davno. Najveći drevni umovi brižljivo su razradili metode čišćenja kako fizičkog tela, tako i spoljašnjih manifestacija života. Na osnovu izučenog materijala autor se uverio, da su naši preci mnogo bolje i savršenije vladali Naukom čišćenja, nego mi u današnje vreme. Tako se j o š u vedističkoj lite­ raturi prikazuje potpuno razrađen program čišćenja. U ..Joga-Sutrama*" Patandžali prezentovane su osobenosti zagađenja svesti i njihov uticaj na život i zdravlje čoveka. U Novom Zavctu mnogo mesta posvećeno je čišćenju spoljašnjih manifestacija. Što se tiče čišćenja fizičkog tela, do današnjih dana ne postoje savršenije terapije čišćenja od terapija hatha-joge. Na primer, jogisti su poznavali tajnu da iz sebe izvuku pra­ vo crevo (rektum). da ga isperu u vodi. kao krpu. a zatim vrate nazad.

27

purgativi. Slika 2. Odlično je objašnjena prethodna priprema or­ ganizma (. klistiranjem itd. krvotok. Svaka zemlja drevnog sveta imala je svoj specifični pris­ tup čišćenju organizma..— Čišćenje želucu i nosnog zdrela prenut jogi. lekovito znojcnje. uzimanjem purgativa. Te terapije omogućavaju da se čiste ćelije organizma od toksina.narodni lekari. da svaki čovek. u zavisnosti od stepena „čistoće". Kura „Pančakarme" sastoji se od nekoliko stepena: prethodno „smekšavanje" organizma.stavlja gladovanje na prvo mesto u odnosu na sve druge terapije čišćenja. treba povreme­ no da primenjuje potpunu kuru „Pančakarme". Pri tom se „Pančakarma" razmatrala kao sistem profilaktičkih mera koje se povre­ meno ponavljaju. Lckari-ajurvedisti tvrde. koju su želeli da postignu. koristeći za to prirodne kanale za čišćenje: znojne žlezde.. Indijska nauka o zdravlju čoveka . U tibetskoj varijanti Ajurvede .Čžud-ši" takođe se go­ vori o čišćenju povraćanjem. klistiri. bubrege i creva. ali istovremeno upo­ zorava na opasnost od njegove neznalačke primene. To su bili pravi terapeuti .Ajurveđa . klistiri. kako je Isus llrist preporučivao ljudima da primenjuju tera29 28 . koja omogućava da se bolje očisli čovečji organizam od svih drugih terapija čišćenja. Međutim izdvojeni su najefikasniji načini čišćenja organiz­ ma: banja.smekšavanje"). u kojem se govori o tome. od koje mnogo zavisi uspeh terapija čišćenja.Pančakarma" („Pet dejstava").. u zavisnosti od klime i tradicija. masaža uljem. Lekari-ajurvedisli razradili su odličan sistem blagih tera­ pija čišćenja i nazvali su ga . koji su se svuda primenjivali.čišćenje nosnog ždrala pomoću šnura-vrpce (. Sačuvan je drevni manuskript (rukopis). a . povraćanje. gladovanje. da nema dobro ličnog osećanja sve dok sc organizam ne očisti od štetnih naslaga.čišćenje želuca (antar-dhauti) gutanjem pamučne trake: b . čišćenje disajnih puteva.U la daleka vremena široko se primenjivala nauka o glado­ vanju.. Prvi hrišćani na čelu s Isusom Hristom izvanredno su poznavali terapije čišćenja i uveliko su ih preporučivali lju­ dima. koji nije ravnodušan prema svom zdravlju. a neophodne su za obezbeđivanje nor­ malnih životnih aktivnosti organizma za nekoliko narednih meseci ili za narednu godinu dana. Drevni tekstovi Ajurvede glase..neti" sa vrpcom).

Iz tog razloga drevna Nauka o čišćenju čovečjeg organizma preživela je do naših dana. Zapamtite . pijenjem ulja i limunovog soka. pokušavajući da prodremo dublje. a učenje izopačeno. tako i danas.. treba očistiti spoljašnje manifestacije života. dok bol ne iščezne. Ležeći. Nehigijena. tada. dok pa­ togeni uzročnik (sa spoljašnjeg i fizičkog nivoa) ne bude izbačen iz organizma. 30 31 . široko su primenjivali i primenjuju terapije čišćenja.moguće. utisnuvši prste na maksi­ malnu dubinu. Uzmimo. obrazlažući to time. a zatim se vratite na čišćenje fizičkog tela. da su epi­ demije kuge i kolere. U Rusiji su terapije čišćenja poprimile svoj specifičan oblika . Kasnije su ta znanja bila smišljeno sakrivena. kako pokazuje iskustvo. METODI ČIŠĆENJA FIZIČKOG TELA Praksom se došlo do saznanja. Pritiskanje stomaka se vrši na sledeći način. U Srednjem veku ljudi se nisu umivali (prali). Zato. I. Počinjemo pažljivo da pri­ tiskamo rukom do maksimalne dubine. Po pravilu. odnele veliki deo stanovništva Evrope. kako u prošlosti. Pristupajući čišćenju fizičkog tela zapamtite sledeće pouke i pravila: * Pre svakog čišćenja . jetre.smekšajte organizam". Svi pravi lekari. da bi se bolje opustili. I. bubrega itd. Prekinite sva čišćenja fizičkog tela i počnite disanjem da čistite spoljašnje manifestacije života. učvrstila se i predstavlja jedan od najefikasnijih instrumenata u borbi za zdravlje čoveka. dok je pomoću terapija čišćenja . pritiskamo svaki deo stomaka. to je odlično pročišćavajuće-profilaktičko sredstvo .banje i postovi. koristeći za to četiri ispružena prsta ruke ili pesnicu (slika 3). Ukoliko se pojavi bol. tada zadržavamo utisnutu ruku sve dotle.pije čišćenja da bi se izbavili od raznih oboljenja.. Ukoliko nema bola. potvrđeno najnovijim istraživanjima iz različitih oblasti nauke. kako je pokazala praksa. .neuspela čišćenja debelog creva. Izobličavaju svaku terapiju čišćenja. d a j e briga o fizičkom telu grešna. izlečenja od bolesti nema sve dotle. kao i mnoge druge terapije povezane s izobličenjima spoljašnjih manifestacija života. na primer. Dopunski uradite pritis­ kanje stomaka rukama (slika 3). koje su harale po Evropi u Srednjem veku.posledica su prisustva snažne patološke informaciono-energetske stege. koja veoma snažno ometaju proces čišćenja fizičkog tela. pre nego se pristupi čišćenju fizičkog tela. da su mnogi uzroci neuspeha čišćenja fizičkog tela klistiranjem. deo tela oko jetre. To će vam omogućiti da svu šljaku (nečistoće) prikupite oko organa za izlučivanje i da ih uspešno izbacite. to se ne može uraditi pomoću medikamenata (lekova). pravimo vibrirajuće pokrete. odsus­ tvo potrebne lične higijene doveli su do toga.jednostav­ no i svima dostupno. kao vibracionim čekićem.

U slučaju potrebe čiste se {drugostepene terapije čišćenja): pluća. * Redosled čišćenja fizičkog tela je sledeći (glavne tera­ pije čišćenja): debelo crevo (preporučuje se vršiti zajedno sa čišćenjem organizma od parazita). patološki proces portne hipertenzije u 32 * Kedosled izbacivanja šljake iz organizma treba da bude takav. pa zato za nje­ ga ne postoje nikakve kontraindikacije. To poboljšava snabdevanje krvlju trbušne duplje. orga­ nizam čisti njegova životna snaga. napad portne hipertenzije se ublažava i bol prestaje. * Pravilno izbacujte šljaku iz organizma. usled povišenog pritiska koji nastaje u trbušnoj duplji. Ukoliko se za vreme pritiskanja pojave bolovi to svedoči o tome. posebno ideomotornog. Pri daljem pritiskanju i gnječenju. prilikom čišćenja. smanjuje zastoj i pojavu portne hipertenzije. * Čišćenje ne srne da izazove preopterećenje sistema za lučenje u organizmu i da nadmašuje potencijal njegovih životnih mogućnosti. uz odmaranje organizma posle svakog čišćenja. bubrezi. * Čišćenje organizma od šljake treba vršiti navedenim redosledom. Pritiskanjem stomaka vršimo posebnu. Z a j e d n o pritiskanje s vibracijama potrebno je oko pola minuta. bez žurbe. zglobovi i drugo. ot­ vara se veliki broj krvnih sudova. želucu. da se u prvom redu očiste organi za izlučivanje. tankom crevu i ponavljamo sve radnje. Pritiskanje stomaka se posebno prepo­ ručuje neposredno pre čišćenja debelog creva i jetre. a druga ruka pomaže da se pojača pritisak. po etapama. s određenim ciljem.Pritiskanje stomaka rukama (Prsti jedne ruke pritiskaju stomak. jetra i žučna kesa. * Čišćenje organizma je prirodan proces. *• Ukoliko ne shvatate mehanizam nekog čišćenja. To je dobra priprema pre čišćenja organa trbušne duplje. Ne dopustite njeno ponovno upijanje i samotrovanje. vezivno tkivo organizma. duboku masažu unutrašnjih organa. bronhije. Znajte. Slika 3 . daje zastojni. opterećenje organizma je minimalno i prirodno. koja je mirno ležala na nekom usamljenom mestu. Na taj način pritiskamo ceo stomak. Moguća su samo ograničenja u primeni jednih ili drugih sredstava i metoda 33 . ne primenjujte ga. Za čitav stomak potrebno je oko 5-7 minuta.) Dalje premeštamo ruke prema dvanacstopalačnom erevu. Gajmorovi (maksilarni) sinusi. a za obnavljanje njenog potencijala posle svakog čišćenja potreban je odmor.poodmaklom stadijumu. U tom slučaju. U suprotnom slučaju rizikujete da po ćelom organizmu rasprostranite šljaku (nečistoće).

Ukoliko se to ne uradi. Uzmite veliku tikvu. Sta treba da postignemo čišćenjem debelog creva? ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA Samo mali broj ljudi zna kakvu ulogu ima debelo crevo za održavanje vitalnosti i zdravlja našeg organizma. da voda prodre u sva vaša creva. Zato onaj. Dalje ozdravljenje organizma treba da se odvija na račun zdravog načina života." Isus Hrist preporučuje i sredstvo za čišćenje debelog cre­ va . Čišćenje debelog creva može stvoriti povoljne uslove za njegovo potpuno obnavljanje. Obesite tikvu na granu drveta. takođe. jogistima.. nečisto i smrdljivo./evanđelje mira (sveta) Isusa Hrista iz I veka naše ere Hristov učenik Jovan zapisao j e : Unutrašnja nečistoća je još strasnija od spoljašnje. * Profilaktički. Pod pojmom zdravog načina života podrazumeva se: pravilno mišljenje. © Podstaći normalizaciju mikroflore u debelom crevu." Koliko jednostavnosti i istine ima u ovim recima i savetima. „. a tako važnog organa čovečjeg organizma.. pravilna ishrana. * Očistivši organizam uradili smo veliko i korisno delo. dovoljno fizičke aktivnosti.. I sopstvenim očima ćete videti i svojim nosom osetiti sve gadosti i nečistoće koje skrnave Hram vašeg tela. očistite tikvu iznutra i napunite je rečnom vodom. koji se čisti samo spolja. sa lozom dužine čoveka. Zatim ispustite vodu iz svog tela. Drevnim mudracima. tibetskim i egipatskim lekarima je bilo poznato da se debelo crevo mora održavati u idealnom stanju. To pitanje treba da rešava u svakom konkretnom slučaju sam čovek. I vi ćete. U manuskriptu . da se sa njom izbaci sve.čišćenja. O Uspostaviti čistoću u debelom crevu i normalizovati pH sredinu (slabo kiselu u radnom stanju i umereno alkalnu pri praznom) debelog creva.. Prema tome. a iznutra ostaje nečist. shvatiti koliko je u vama postojalo grehova i mučilo vas nebrojenim bolestima. 0 Podstaći normalizaciju peristaltike zidova debelog creva.. kleknite ispred Anđela Vode i strpite se. Sve ostalo rešava se pravil­ nom ishranom i drugim faktorima zdravog načina života. suncu. sa svim posledicama koje iz toga proistiću. jedan do četiri puta godišnje čistite svoj organizam pomoću terapija opisanih u ovoj knjizi ili pomoću univerzalnog sredstva za čišćenje-obnavljanje or­ ganizma . spolja ukrašenu blještavim slikama. ukoliko čovek želi da bude zdrav..klistir. Savremena medicina potrudila se da odgovori i na druga pitanja i da protumači anatomiju ovog naizgled običnog. koje ga pune.. tada će obrnuto doći do brzog zagađenja organizma.. liči na grobnicu. a unu­ tra napunjenu odvratnom pakošću. Bez njihovog uključivanja efekat čišćenja je kratkotra­ jan.gladovanja. ne stvarajte iluzije da samo klistiranjem možete uspostaviti rad debelog creva. Mo­ lite Anđela Vode da oslobodi vaše telo od svih nečistoća i bolesti. zagrejanom na 34 35 .

3 . Serozna opna prekriva debelo crevo spolja. Prečnik raznih delova debelog creva nije isti. 5 . Njegovim početkom smatra se slepo crevo. Kod slepog creva i uzlaznog dela dostiže 7-8 centimetara. 37 .desna krivina creva.Delovi debelog creva: 1 . Iznutra je crevo prekriveno sluznom opnom. Ona se sas­ toji iz dva sloja: unutrašnji cirkularni (kružni) i spoljašnji uzdužni. 3 . a u sigmi .mokraćna bešika.5 milimetara.uzlazni deo creva (colon ascendens). Slika 4. U debelom crevu se izdvajaju dva glavna dela: debelo i pravo crevo (slika 4).silazni deo creva (colon descendens)\ 7 .poprečno crevo (colon transverzum). Zahvaljujući tim slojevima mišića meša se i preno­ si sadržaj creva prema izlazu. na čijem kraju uzlaznim delom tanko crevo ulazi u debelo crevo. Zid creva sastavljen je iz četiri sloja.pankreas (gušterača). 9 .crvuljak (appendix). Debelo crevo se završava otvorom anusa.bubrezi.pravo crevo (rektum). 4 . Pored ostalog. 4 .Razmeštaj debelog creva u trbušnoj duplji: 1 .Anatomija debelog creva Debelo crevo je završni deo probavnog trakta čovečjeg organizma.tanko crevo.želudac. 10 . 36 Slika 5 .leva krivina creva.slepo crevo (cecum). 2 . Ona stvara i luči sluz.sigma (colon sigmoideum). 5 . kroz koje prolaze krvni i limfni sudovi. tu se nalazi i mišićna opna. 6 .žučna kesa.jetra. 2 . 6 . Ispod sluzokože je sloj masnog vlaknastog vezivnog tki­ va (podsluznica). Dužina debelog creva kod čoveka u prošeku iznosi oko 2 metra. koja štiti zid creva i potpomaže cirkulaciju sadržaja creva. Debljina zidova creva na svim delovima nije ista. 8 . a kod sigme svega 3—4 centimetra. U des­ noj polovini ona iznosi samo 1-2 milimetra.

od tog „taloga" pri nedostatku vode . F u n k c i j e debelog creva Debelo crevo ima raznovrsne funkcije.dehidraciji (tu se upija do 9 5 % vode) stvara se sasušena. sirom. elektroliti. Jedan od najčešćih u/roka zatvora je uzimanje visokokalorične hrane male zapremine.dužine 5 metara. pospanost. kobasicama.iza materice i iza zadnjeg zida vagine (rodnice). pomešana sa hranom. skorela. prolaskom kroz debelo crevo ostavlja na zidovima creva sloj ekskrementa . Kako u prvom. prema njihovoj važnosti i značaju. koja sadrži belančevine (me­ som. Hrana koja sadrži dosta škroba i kuvana hrana. prisilna i nedovoljna stolica . gotovo skamenjena masa. smanjenje ili gubitak apetita. lišena vitamina i mineralnih elemenata (krompir. Upijajuća funkcija U debelom crevu dominantni su procesi resorpcije. nadimanje stomaka. većina ljudi pati od skrivenog oblika zatvora Nepravilna ishrana je prvi i osnovni razlog za nastanak ove neprijatne pojave. Jezik prekriven skramom.. Kod muškaraca debelo crevo je smešteno iznad i iza mokraćne bešike. nesvestica. semenog mehura. disanje sa zadahom iz usta. Tu se resorbuje do 9 5 % vode. u debelom crevu se odvijaju procesi truljenja i vrenja. čak i pri regularnoj stolici. Pre nego se osvrnemo na ostale funkcije debelog creva razmotrićemo slučaj zastoja evakuativne funkcije. Toksični produkti tih procesa zajedno sa vodom dospevaju u krvotok i uzrokuju pojavu poznatu pod nazivom . ili je u njihovoj neposrednoj blizini. To je očigledan slučaj zatvora. koje proizvode bakterije crevne šupljine. bolovi i krčanje u stomaku.. Loša navika da se glad utoli sendvičem i čajem ili kafom dovodi do toga da se u crevima stvara malo ekskrementne mase koja ne iza­ ziva refleks na stolicu. mučnina u donjem delu stomaka.Na slici 5 jasno se vidi da se debelo crevo nalazi u trbušnoj duplji i da se dodiruje sa svim trbušnim organima. ta pojava se svrstava u zatvor. mračne misli. prostate. za 4-5 sati. Od toga posle resorpcije (upijanja) ostaje 200-300 grama ekskrementa (izmeta).tipični su simptomi zatvora. a kod žena . razdražljivost.2 metra. Ukoliko 38 u toku 24-32 sata ne dođe do pražnjenja creva (stolice). za 12-18 sati) one se nigde ne smeju zadržavali. lako se ekskrementne mase sporo kreću kroz debelo crevo (sadržaj creva prolazi kroz tanko crevo . obilno dodavanje masti i šećera). aminokiseline.crevna autointoksikacija".talog". Rezultat toga je da po nekoliko dana nema defekacije. apatija. jajima. kroz debelo crevo . iznenadna glavobolja. Evakuativna funkcija U debelom crevu se nagomilavaju i zadržavaju ekskrementne mase do njihovog izbacivanja. mlekom). testenine od fino mlevenog brašna.džepovima (divertikulama) debelog creva. Skupljajući se u naborima . Ali. Upalni procesi u tim organima mogu se prenositi na debelo crevo i obratno. ali ćemo izdvo­ jiti i razmotriti samo osnovne. Na taj način iz tankog creva u debelo crevo svakodnevno prolazi oko 2 000 grama kašaste hrane (himusa). tako i u drugom slučaju. 39 . glu­ koza i vitamini..

iz straha da mu to neće dozvoliti. Nužda se stišava ili čak potpuno nestaje. drugi. postepeno. 0 normalnom funkcionisanju tih organa ne može biti reči. pri mokrenju. dok vas bolest ne pritera uza zid. ishrana raiinisanom. polne organe itd. Ukoliko se takva zadrška često ponavlja ona 41 . Sledeći važan podatak jeste da su zidovi debelog creva najčešće debljine 1-2 milimetra. da će skrenuti pažnju drugih učenika na sebe ili iz drugih razloga. od detinjstva razvija se atonija (mlitavost) debelog creva. Obično se u četrdesetim godinama našeg života debelo crevo ispuni ekskrementom. To traje sve dotle. ne odlučuje da zamoli nastavnika da ide u toalet. Nepravilna dijeta i nedozvoljene hemijske supstance.Kada na nekoliko minuta pre odmora učenik oseća potre­ bu za nuždom ali. pogotovo ujutro. Evo tipičnog primera kojeg sam uzeo iz knjige Mantovanija Romola Umetnost samoizlečenja prirodnim sredstvima. Dolazi vreme da se vrati u učionicu. nervi i mišići zidova debelog creva toliko se paralizuju da prestaju da reaguju na normalni refleks. isto tako kroz zidove lako prodiru i toksini. mlad kravlji sir sa šećerom. nedovoljno aktivan način života. Zvoni za odmor. mokraća bude tamna. Otuda nema ni potrebe za defekacijom za duži period." Organizam se truje polako. nervno-emocionalna preopterećenja i česti stresovi. Ti organi iz­ gledaju kao da su zagnjureni u vreću punu ekskrementa. znači d a j e vaša sluzokoža prestala kvalitetno da obavlja svoju funkciju. Zidovi creva podsećaju na svod peći. Dete se sa zanosom igra i nužda ponovo daje znake o sebi. Ukoliko sok od cvekle boji mokraću. Uzmite 1—3 supene kašike sveže isceđenog soka od cvekle. pite sa mesom. misleći da će imati vremena posle igre da ode u toalet. peristaltika creva ne postoji. suzdržavajući se. antiperistaltički pokret creva vraća sadržinu creva i ona se gomila. avaj. kao i njegovog rastezanja ekskrementom. . koje su oni isekli. Ukoliko vam posle toga. stvrd­ nute kao kamen. kada vam lekar. izda menicu. bojeći se primedbi. a nužda i dalje daje svoje simptome. pri­ tiska i stešnjava druge organe trbušne duplje.Izražena autointoksikacija može se razvijati pri posto­ janju tri uslova: prvi. Unutrašnji zidovi creva su pokriveni ma­ terijalom koji je tu davno dospeo. zeleni i voća i treći. kao i fekalije. Doktor Lamur izjavljuje: „Možemo sa potpunom sigurnošću reći d a j e glavni uzrok kod 9 0 % teških obolje40 nja. Neki hirurzi izjavljuju da do 70 procenata creva. Naravno! Snaga i danak navikama. gliste. cirkulišući po ćelom organizmu. koju. Da biste proverili stanje svojih organa poslužite se sleđećom jednostavnom metodom. vrlo često i okamenjen. na trovanje se privikava od detinjstva. dete ne odlučuje da zamoli da izađe u toalet već trpi. mlečne kaše. svoje voljene peljmene. Zbog trovanja zidova debelog creva. Takode. kojem je potrebno potpuno čišćenje. zatvor i zadrška ekskrementnih masa. sadrži strani materijal. pretežno masnom hranom sa malo povrća. koje treba da se izbacuju iz organizma. prema recima doktora Amosova. Zatvore podstiče ignorisanje potrebe za defekacijom j o š iz detinjstva. štiteći svoje navike u ishrani. ali dete to opet trpi. bubrege. Usled toga kroz taj tanki zidić u trbušnu duplju lako prodiru toksini i gnojni izlivi. od kojih pati čovečanstvo. trujući najbliže organe: jetru. niko ne može da isplati. sirnice. deformiše. Ovog puta. kao i aditivi u hrani zagađuju i deformišu debelo crevo. Ono se rasteže..

a osećaj nužde slabi. B12 i vitamin K. Drugim recima. Na primer. Naučnici tvrde da u jednom gramu ekskrementa ima u prošeku 30-40 milijardi bakterija i drugih mikroorganizama. Prema podacima Koande. Isto razdražujuće dejstvo na sluzokožu debelog creva imaju slana i ljuta hrana." U zrelom dobu: jutarnja žurba. jer razlazu hranljive materije na isti način. Izlučujuća funkcija Debelo crevo ima sposobnost da u uzani otvor (lu­ men) creva izlučuje manju količinu fermenata (sokova) za varenje hrane. posebno u drugoj polovini. suhomesnatih proizvoda i jela sa sirćetom. već iz vlakana hrane proizvodi mnogobrojne važne vitamine. hormone i druge hranljive materije. To se posebno odnosi na žene. nikotinsku i folnu kiselinu. mikroflora je bitan dodatak u našoj ishrani. 42 43 . enzime. Upravo ti i drugi mikrobi imaju. pantotensku. a veoma detaljno je opisano u posebnoj knjizi Sve o zatvorima . neodgovarajući toalet. podstiču unošenje gvozda u organizam. biotin. Trudnoća. crevni bacili sintetizuju 9 različitih vitamina: B I . fermentativno dejstvo. takode podstiče zatvor. Uloga mikroflore u debelom crevu Pre nego što proučimo ulogu mikroflore u debelom cre­ va treba znati koji mikroorganizmi „caruju" u ovom delu našeg tela. činije stabilnom i manje zavisnom od okoline. kao i fermenti za varenje hrane. Refleksi ne daju potrebnu iritaciju. a stimulišu i naš imunološki sistem. sintetišu acetilholin. koje su nastale jer tokom 4-5 dana uzas­ topce nije išlo u toalet. koji odgovaraju za tu funkciju. O uzrocima zatvora i zagađivanja debelog creva ekskrementom biće više objašnjeno u opisu ostalih funkcija de­ belog creva. čovek sa fekalijama izlučuje dnevno oko 17 triliona mikroba! Nameće se logično pitanje..opstipacijama.ubrzo izaziva smanjenje aktivnosti i osetljivosti nerava. lošiji uspeh u školi itd. bez obzira na loše varenje. stanje hemoroida pogoršava se uvek posle uzimanja haringi. Iz krvi u šupljinu creva mogu se lučiti soli. B6. U uslovima normalnog funkcionisanja creva bakterije i mikroorganizmi su sposobni da spreče razvoj i unište najrazličitije patogene mikroorganizme. koje ponekad nadražuju sluzokožu i podstiču razvoj bolesti vezanih za sluzokožu. Po pravilu. U debelom crevu živi više od 400-500 različitih vrsta mikroorganizama (pretežno bakterija). zašto ih ima toliko mnogo? Da li je pravilna funkcija debelog creva moguća bez njih? Sledi zaključak da normalna mikroflora debelog creva ne samo učestvuje u završnom delu procesa varenja hrane. aminokiseline. takođe. B2. Dete čak i ne primećuje. Produkti životne aktivnosti mikroba imaju regulaciono dejstvo na vegetativ­ ni nervni sistem. alkohol i druge materije. ostale tegobe (bolove) u glavi. Od 100 žena koje se lece 95 boluje od zatvora. česta službena putovanja tipični su uzroci usled kojih se ja­ vlja zatvor.

spore stvaraju produkt životne aktivnosti u vidu belih materija sličnih vosku. kao na primer. U vezi s tim.beli rak". nazivaju se „crnim r a k o m " . kao i avitaminoze A.Kada se čovek najede i pri tome organizam ne prihvati sve namirnice. deo hrane truli. i truleće mase creva izazivaju regeneraciju plesni." Prema tome. koji imaju ulogu tehničkog nadzora. u vidu prerađevina. koji imaju svoj zametak u debelom crevu. Kada očistite debelo crevo i jetru uverićete se u istinitost navedenog jer ćete ugledati plesan koja je iz vas izašla u vidu crnih komadića. Mhitara Geracija.. a ta sredina omogućava razvoj patogene mikrollore. proces se odugovlači. Pri truljenju belančevina u debelom crevu stvara se metan.9 999 javljaju kao rezultat trovanja vlastitim ekskrementnim masama. klija seme koje se usisava u krv. oslabljenim mestima u organizmu. Plesan. sprečavaju nekontrolisani rast tkiva. Kod većine ljudi. Dalje se stvara depo u kome se odlažu prerađene namirnice.. To su jermenski lekari nazvali . imaju antikancerogeni efekat. Klijajući. koji se normalno hrane. . po­ goduje razvoju ozbiljne patologije u organizmu. To mogu biti delovi krvnih sudova. Deponovani delovi produkata hrane.osveta prirode za nepravilno pojedenu hranu. tj." Ovim problemom bavili su se i srednjovekovni jermenski lekari. protiv kojeg nema zaštite. nisu naslage holesterola (njega je mnogo manje nego što se misli). gde se kao uzrok tumora navodi plesan. Pokazalo se daje doktor Gerzon bio u pravu kada je rekao d a j e rak .. Sta povodom toga kaže Arakeljan S. „prosti rak" — u našoj terminologiji artritis. teoretičar i praktičar. a savremeni lekari . koji se bavi pitanjima podmlađivanja organizma („Građevinske novine". a samo jedan slučaj usled stvarno ireverzi­ bilnih (nepovratnih) promena organizma degenerativnog karaktera. d a j e u Letonskoj akademiji nauka otkrivena šema narušavanja antikancerogene zaštite. pojačavaju imunitet.skleroza. . prema mom mišljenju. je stvaranje crnih naslaga na zubima.januar 1985): „U Matenadarani . U knjizi tečenje raka on kaže da se od 10 000 slučajeva raka . tj. ovde je prikazan lanac patologije . plesnjivim krompirom naglo povećava broj obolelih ptica.. raznosi po telu i počinje da niče na najpogodnijim.čuvenom svetskom muzeju drevnojermenskih rukopisa . glavni uzrok većine kardio-vaskularnih oboljenja.Za normalu životnu aktivnost mikroorganizama potrebne su određene okolnosti . U plesni. koja napa­ da zglobove.malo kisela sredina i hranljiva vlakna. ustanovljeno je da hranjenje ptica svežim. Pri uspostavljanju poretka u debelom crevu i dovoljnom snabdevanju orga- 45 . artritis i rak. magistar bioloških nauka. životinja i ptica do 44 danas nije poznat. u listu „Pravda" objavljeno je kratko saopštenje o tome. Godine 1982.u našoj terminologiji malig­ nim tumorom. Međutim. uslovi u debelom crevu su daleko od potrebnih. već plesni. Ekskrementne mase svojim trulenjem stvaraju alkalnu sredinu.postoje dela srednjovekovnih lekara. koji uništava vitamine grupe B. Crevni bacili stvaraju vitamine grupe B. tj.. 1 . A. koja se razvija. Prolazi vreme. Spoljašnji simptom stvaranja plesni u organizmu i de­ generacije sluznice debelog creva.skleroza. Uzrok raka kod čoveka. koja se stvara pri truljenju produkata hrane.

ispiraju usta. Očistite debelo crevo i zadah će nestati sam od sebe. to se odnosi na bilo koji način čišćenja. kravlje mleko. te naslage nestaćc same od sebe. stvaranjem . Ovaj proces narušava se i rastezanjem zidova creva ekskrementom. Međutim. a uzrok treba tražiti na drugoj strani. S. koriste dezodorans itd. Suština smekšavanja jeste u: prethodnoj pripremi. može se suditi po teškom. Satalovoj čak i 10 puta) nego stoje dozvoljeno. To omogućava da se likvidira glavno žarište zagađenosti organizma . koja omogućava 47 46 . od čije efikasnosti zavisi uspeh procesa čišćenja. beli hleb. što naš organizam čini sposobnijim za život.normalizuje i povećava snagu imunog sistema orga­ nizma.. • Očistiti debelo crevo i normalizovati slabo kiselu pH sredinu debelog creva. beli šećer. nedostatkom neophodne prirodne hrane. O tome da se u debelom crevu odvija proces truljenja i druge nenormalne pojave stvaranjem štetnih gasova. remeti i uništava našu mikro­ floru. slatkiši. kolači i torte. korišćenjem purgativa itd.reguliše toplotne i energetske funkcije debelog creva. ČIŠĆENJE I USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE DEBELOG CREVA Pre opisa rehabilitacije debelog creva sumiraćemo saznanja o tome šta treba učiniti da jedan od najvažnijih delova našeg organizma besprekorno funkcioniše. treba izvršiti pripreme koje se sastoje u smekšavanju organizma. To su sve vrste mesa. Disbakterioza (poremećaj mikrobne flore) nastaje od ku­ vane i rafinisane hrane lišene hranljivih vlakana.normalizuje creva. . • Uspostaviti peristaltiku i očistiti zidove debelog creva. tri ili više puta (prema G.ni/ma vitaminom A ili karotinom. avitaminozom vitamina A. nepravilnog uzimanja tečnosti i veštačkih napitaka. kakao. kuvane i rafinirane hrane. svesnim uzdržavanjem od potrebe za nuždom (stolicom). jaja. što će omogućili debelom crevu da potpuno izvršava svoje funkcije. naročito antibiotika. koje se ispoljavaju kroz proces normalizacije zagrevanja celog organizma i povećanjem snage bioplazmenog dela organizma.taloga" usied ishrane toksičnim produktima.poboljšava ishranu na račun dopunskih hranljivih ma­ terija i vitamina. • Uspostaviti mikrofloru debelog creva. Priprema organizma za čišćenje Pre nego što se započne čišćenje. jer: . neprijatnom zadahu. Izbegavati hranu koja izaziva zatvor i koja se jako stvrdnjava.da se rastereti sistem za čišćenje. Ne uzimati hranu dva. čokolada. Creva se zagađuju od nepravilne kombinacije hranljivih namirnica. koje sintetišu mikrobi: . Mnogi se trude da odstrane taj zadah tako što redovno peru i čiste zube. To je prvi i najvažniji postupak. koji pri disanju izlazi iz usta. Upotreba lekova. zadah ostaje kakav je bio i zato treba znati da je neprijatni zadah samo posledica. .

suva sauna. To se postiže odlaskom u vlažnu saunu. prema mogućnostima i in­ dividualnoj izdržljivosti toplote. Međutim. pojačava cirkulaciju i izbacuje nečistoće kroz kožu. Glavno što treba osetiti posle terapije smekšavanja jeste opušteno i zagrejano telo. 1 2 . 2 .ženski polni organi. a zatim tuširanje top­ lom vodom. Slika 6-Sistem čišćenja organizma i debelog creva: 1 .da se nečistoće i toksini. najdostupniji i najefikasniji način čišćenje debelog creva su klistiri. Organizam se može smekšavati na razne načine. Treba ih primenjivati jednom dnevno ili svakog drugog dana. treba imati u \ idu da to ne odgovara ugojenim osobama sa masnom kožom i viškom sluzi u or­ ganizmu. što znači ispiranje). Najprostiji.masno tkivo. 49 . Trajanje jedne takve terapije je od 5 do 25 minuta sa obaveznim kratkim (10-20 sekundi) prohladnim ili hladnim tuširanjem na kraju. 48 Čišćenje pomoću klistira Pošto ste sa 3-5 terapija smekšali organizam.koža. 7 .bubrezi. 1 1 .s u z n i kanal. kao i blaga masaža uljem celog tela ujutro. Takvih terapija treba uraditi od 3 do 5.jetra. Prema učenju prirodnjaka. koje zagreva ceo organizam.s l u š n i kanal: 1 3 . Sve zavisi od ste­ pena zagađenosti organizma.pluća. 1 0 . 3 . Dehidriranim suvonjavim ljudima više odgovara topla kupka u kadi. gojaznim . u za­ visnosti od toga šta čoveku najviše odgovara. a svima ostalim vlažna sauna. a u nekim slučajevima i više. Zadatak same terapije čišćenja jeste samo da izbaci napolje to što je pridošlo i nakupilo se u organima za izlučivanje.č e o n i sinusi. 8 . zagrejati i nahraniti or­ ganizam vlagom. mladima . Smekšavanje organizma podstiče se uzimanjem 20 grama topljenog maslaca ujutro na gladan stomak. Njima se preporučuje lagano trčanje.u s n a d u p l j a i jezik.debelo crevo. Glavni za­ datak smekšavanja jeste: opustiti. svako lečenje treba početi sa rendgenskim snimkom de­ belog creva i njegovim čišćenjem. suvu saunu ili tuširanjem toplom vodom. Terapija unošenja bilo kakve tečnosti kroz analni otvor u debelo crevo naziva se klistirom (od grčke reči klysma.vlažna sauna. 9 .veziv­ no tkivo. 5 . pokrenu i dovedu do organa za izlučivanje. ma gde da su nataloženi.G a j m o r o v i (maksilarni) sinusi: 1 4 . 4 .krv. Starci­ ma prija topla kupka. možete preći na čišćenje debelog creva. 6 .

b .v e . proterivanje. Radi njene normalizacije preporučuje se u vodu dodati kiseli sok od citrusa (limuna itd. ishranu i drugi. Stoga se prema toj terapiji treba odnositi potpuno ozbiljno. jabukovo sirce. 6 .zdravo debelo crevo.). I tada je ona kljunom zahvatila morske vode i ubacila je u analni otvor.oboljenja želuca.oboljenja mokraćne bešike. a praksa je pokazala d a j e takav pristup najefikasniji od svih poznatih. Od tada su ljudi počeli da se klistiraju i da pišu o tome. Autor je isprobao veliki broj različitih klistira (po sastavu.stvaranje taloga u debe­ lom crevu i oboljenja. neki speci­ jalisti preporučuju da se primenjuje limunska kiselina. da bi se sprečili procesi vrenja i trulenja u crevima. Na osnovu tog eksperimenta oformio je lični pristup tom problemu. Prema drevnim medicinskim izvorima-Ajurvedi. O Da zidovi debelog creva ne bi upijali vodu u nju se dodaje 2 0 .3 0 grama kuhinjske soli na 2 litra vode. Čžudši. dozi. ona se osetila lakšom i uzletela je. lečenje. Kao os­ nova uzima se voda. da nije mogla da uzleti. Mogu se čak upotrebljavati i konzervi­ rani sokovi. 2 . Zatamnjena mcsta na slici su taloži. ali u tom slučaju postoji rizik da sebi nanesete štetu predoziranjem ili lošim kvalitetom namirnice. U tom slučaju ona pomalo crpi tečnost iz zidova debelog creva u lumen. treba da bude blago kisela. što je pojela. Ukoliko nemate navedenih sokova. izašlo je napolje. 51 . koja je pojela mnogo ribe i stomak joj je bio toliko pun. periodičnosti). Da bismo potpuno shvatili postupak klistiranja neo­ phodno je da razmotrimo sve detalje klistiranja. 3 . Postoji priča o tome. izazvala proliv i 50 Nekoliko reči o vodenom rastvoru koji se primenjuje za čišćenje debelog creva. koja mehanički ispira sadržaj debelog creva. Klistiri mogu imati različite namene: za čišćenje. © Unutrašnja sredina u crevima. 4 . kako je Bagrat saznao o koristi klistira od morske ptice. s Slika 7 — Izgled zdravog i bolesnog debelog creva: a .oboljenja pankreasa (gušterače). kako smatra većina au­ tora čišćenja. cime podstiče bolje čišćenje njegovih zidova. 1 . voća ili jagoda.oboljenja bubrega. klistiri pomažu da se čovečji organizam oslobodi od 8 0 % bolesti.oboljenja jetre . Primenu klistira ljudi su naučili od ptica. ispi­ ranje. ali to nije dovoljno za ekskrement koji se nataložio na zidovima creva. 5 .debelo crevo je priljubljeno uz jetru.oboljenja prostate. Obično se uzimaju 2 supene kašike soka na 2 litra vode.

Ostaviti da odsto­ ji pola sata u zatvorenoj posudi. da se deo tečnosti može upiti u zidove creva i zatim izlaziti kroz bubrege. Pri odsustvu kiselosti želudačnog soka upotrebljavati 100-150 mililitara limunovog ili drugog kiselog soka.sastojci treba da normalizuju pH unutrašnje sredine i da selektivno sprečavaju patogenu mikrofloru. Ukoliko postoji atonija (mlitavost) debelog creva. To se objašnjava time.„kiseli". soda bikarbona 15-20 grama). . a parni . Ukoliko se debelo crevo nalazi u spazmu (grču).kiseli" klistiri (2 litra vode. a pri normalnoj . Na 2 litra vode uzeti 20-30 grama sode bikarbona.treba tražiti materiju koja će moći da otkida . Šta onda činiti? Zaključak se nameće sam: .. isitniti i preliti čašom ključale vode. Smatram dustajati i da morate noću aje to veoma praktična preporuka. tada se primenjuju tečnosti temperature od 37-42° C. rusa je dobro suši. Pripremiti 2 litra surutke. Izliti u glavnu smesu za klistiranje i unositi u debelo crevo. Kadi poboljšanja dezinfekcionih svojstava u tu smesu može se dodati voda od belog luka. Šćadilov preporučuje da se pri normalnoj kiselosti želudačnog soka naizmenično primenjuju . Na primer.20-30 grama. U svim drugim slučajevima upotrebljava se topla voda od 25 do 37° C. Kiselu („mrtvu") i alkalnu („živu") vodu možete dobiti putem elektrolize u specijalnom uređaju sa različitom pH vrednošću. Ukoliko je pak kiselost u debelom crevu. 52 53 .. Neki čak preporučuju slab rastvor hipermangana ili dru­ ge antiseptike i trave (kamilica. Šćađilov preporučuje da se postupa na sledeći način. Smatra se. povećati dozu kiselih sokova od 75 do 150 milili­ tara na 2 litra vode. povećana (pri povišenoj kiselosti želudačnog soka). obrnuto.. neparni k l i s t i r .znači Kod nekih ljudi unutrašnja sredina debelog creva može biti pomerena više na kiselu ili alkalnu (truležnu) stranu.soda bikarbona N a 2 C O } . koji se primenjuje makar jednom nedeljno.20-30 grama. © O temperaturi tečnosti za ispiranje.koseći" i potrebne i nepotrebne mikroorganizme i delimično iritiraju sluzokožu. U vezi s tim E. da takav klistir odlično čisti. Uzeti 1-3 režnja belog luka. pri smanjenoj kiselosti .talog". u nju dodati 2 supene kašike sode bikarbona. Klistir usavršen na taj način. podstiče čišćenje kože. Sve ovo možete uraditi sš "mrtvom" i „živom" vodom. sok od agruma 50-75 grama) sa „alkalnim" (2 litra vode. E. Te materije delimično normalizuju kiselu sredinu u debelom crevu. Pripremanje vode od belog luka. U tom slučaju komponente za zakiseljavanje i alkalisanje vode nisu potrebne.50-75 mililitara. tada se primenjuju klistiri sa temperaturom tečnosti od 12 do 20° C.„alkalni". O Klistire je najbolje raditi ujutro od 5 do 7 sati. Ukoliko je sredina jako pomerena prema alkalnoj strani. To ići u toalet. tada se upotrebljava alkalizujuća kompo­ nenta . kuhinjska so . sve dobro izmešati. Kao tečnost za klistire može se upotrebljavati surutka od mleka. deluju na mikrofloru.75-100 mililitara. Na primer. tada ih treba raditi najkasnije 2-3 sata pre od­ laska na spavanje. zagrejati (do telesne temperature) i uneti u analni otvor. rusa -Chelidonium ma/us i slične). Ukoliko se rade uveče. kuhinjska so . ne dirajući onu koja je potrebna: .

ta materija ne srne da nadražuje sluzokožu creva. Zašto tako deluje? To snažno dejstvo ukuvanog urina objašnjava se sledečim faktorima: • Voda postaje drugačija. © Urin ima pH kiselu sredinu. ekskrementa i sluzi iz trbušne duplje.. ptica. • Usled termičke obrade u takvom urinu uništavaju se sve organske supstance. Urin sipati u emajliranu posudu i bez poklapanja posude kuvati do 1/4. Veoma snažno se stimulišu zidovi creva i peristaltika se ja­ vlja sam od sebe. kolitis.nekima je on potreban više. tako i urin zdravih ljudi. jer iz vas može izaći toliko . ne može naneti nikakvu štetu organizmu. tj. posebno dece starosti do jedne godine. On je idealan prema svim parametrima. ukoliko ste se klistirali nekoliko puta. obnavljanje sluzokože creva. Na taj način potpuno i bezo­ pasno uspostavlja se potrebna sredina i mikroflora debelog creva. Takva idealna materija postoji u prirodi. O Urin ne samo da ispira debelo crevo.. posebno vlastiti. a hormoni. ali se zato stvaraju nove . ali i peristaltike. To je njegovo .blaga" da o tome niste mogli ni da sanjate.otkiseljavanja". na primer. Autor je višestruko poboljšao efekat te terapije. koje u sebi ne sadrže belančevine i koje su višestruko snažnije od hormona. Ali i to nije sve: usled velike „usisavajuće" 55 .. Zato ne postoji opas­ nost od predoziranja . ali se pri tom ne gubi mikroflora koja je neophodna našem organizmu. leće se hemoroidi. vlastitog ili od ukućana. tj.. Rezultat takvog klistiranja je još brže normalizovanje pH sredine i mikroflore. vitamina i drugog. dok ne ostane 500 grama urina u 54 posudi. već usled veoma jakog gorkog ukusa otkida polipe debelog creva sa mnoštvom druge patologije. ne dirajući to što je potrebno i korisno. Kao rezultat dobija se univerzalna supstanea koja se potpuno razlikuje od tečnih sredina našeg organizma. Zbog toga s t o j e urin produkt samog organizma. Ukoliko ste se ra­ nije klistirali. on selektivno uništava svu patologiju u organizmu.neorganske.veličanstvo" vlastiti urin (mokraća). Ona poprima superstrukturu. Posle 1-2 takva klistiranja iz organizma beže gliste i drugi živi mikroorganizmi. koji prema istraživanjima naučnika čine naš orga­ nizam neverovatno otpornim na sve vrste nepovoljnih uticaja. u njemu postoje vlas­ titi antiseptici. Ohladite je i pre klistiranja je podgrejte. Neka vas to ne zbun­ juje© Urin. Kod mnogih životinja. To dovodi ne samo do . vitamini i belančevine su najbolji regeneratori sluzokože bilo kod dela organizma! Za klistiranje se može koristiti kako vlastiti urin. Naprotiv. u koncentraciji koja najviše odgovara našem organizmu. drugima manje. a proizvodi je sam organizam. U njoj ostaju najpostojaniji tečni kristali „otporni na tempera­ turu". posle jednog ovakvog klistira možete pomisliti da uopšte ništa niste radili. nego zbog veće koncentracije soli u odnosu na koncentraciju u plazmi krvi (razlika može biti i do 150 puta!). on otklanja nadraživanje i leci ga! U urinu organizam sam struktuira vodu. već i do odvajanja taloga. koja ne samo da „usisava" vodu iz organizma. Pri tome ćete osetiti neobičnu sna­ gu i moć tog sastava. Da bi se to postiglo treba skupiti 2 litra urina. polipoza. • Koncentracija soli u takvom urinu može se povećati 600 puta! To je neobična sila. paraproktitis. on na račun osmoze uvlači u lumen vodu iz zidova debelog creva i čak iz prostora oko njega. Osim toga. objedinjeno je izbacivanje urina i ekskrementa.

sličan bolu kod opekotina. u polnim organima itd. Pošto smo se upoznali sa ovim osobinama pristupimo opisu same terapije. Pri tome dišite polako. uzmite litar urina. zatvorite je). i ugrožava njihovu životnu aktivnost. Zatim ot­ pustite povez i postepeno puštajte tečnost u debelo crevo. koja se javlja kod takvog klistiranja. izazivajući bolove. povlačeći za sobom sluz. pretvara u obični sapun i efekat čišćenja se gubi. kontrolišite ulivanje tečnosti u debelo crevo . Bol ukazuje na to da se sve nepotreb­ no odvaja i da nastale rane zarastaju. Smatra se da je to jedan od glavnih faktora stvaranja kile (hematoma). zatim ga ukuvati do jedne polovine i na­ kon toga do jedne četvrtine. Mnogi ljudi su primenjivali ove klistire i uverili su se u njihovu delotvornost. Usled izo­ bilja energije vaš organizam se u početku može „prevrtati" i osećaćete se veoma loše. Da se to ne bi dogodilo.obični irigator (gumenu krušku). jednostavno zasolite vodu (na litar vode dodajte 2 supene kašike kuhinjske soli). ravno57 . Zbog toga se klisliranje počinje sa malim dozama i postepeno se doza povećava dok se ne normalizuje stanje organizma. Zauzmite pozu sa osloncem na kolena i laktove (karlica mora biti iznad ramena). naročito nosna du­ plja. na zidovima mokraćne bešike. u drugom (ukuvan urin do j e d n e četvrtine prvobitne zapremine) . ili klistir prethodno ura­ dite običnim urinom. Tehnika upotrebe Esmarhovog lončeta je sledeća: nalijte urin u termofor i termofor obesite na visinu do 1. heksaedarske prizme. Oslobađajući se te sluzi svi ti organi se obnavljaju.blagovremeno pritežite cevčicu (crevo) prstima. Ta reakcija ujednačava energi56 ju u organizmu i najjača je u delovima organizma gde je najizražajnija neujednačenost energije. Na početku je bolje klistirati se običnim urinom. Podvežite gumenu cevčicu da ne bi isticala tečnost iz termofora (ukoliko postoji slavina. Ukoliko se klistirate sa vlastitim uri­ nom (preporučujemo vam da počnete s njim). Naglašavam da nije obavezno odmah početi čišćenje de­ belog creva sa urinom ukuvanim na pari do jedne četvrtine prvobitne zapremine. Jačaju mišići u predelu prepona. ali ih treba znati • Kod jako oštećene sluzokože debelog creva. gnojnog kolitisa. ukuvani urin će u početku izazivati bol. Ukoliko se gadite urina. a ukoliko se klistirate sa urinom ukuvanim do jedne četvrtine prvobitne zapremine. • Moguća je veoma jaka reakcija organizma na povišenu energiju. U prvom slučaju (kada se koristi običan urin) primenjujte Fsmarhovo lonče. koji od nagomilavanja sluzi slabe i pucaju. na primer. pankreasu (gušterači). Rasterećuju se svi sistemi za izlučivanje. Istrpite. koja je „zasela" u bubrezima. Na račun toga oslobađamo se patološke sluzi (od koje se može osloboditi samo du­ gotrajnim gladovanjem). Ubrzo će se formirati novo. uvucite cevčicu sa naglavkom u anus na dubinu 25-50 centimetara. UPOZORENJE! Ukoliko se u debelom crevu nalaze patološke naslage ili je crevo napunjeno ekskrementom. tečnost pri brzom unošenju može da se izliva obratno ili da nadima tu malu šupljinu. koja se nalazi ispred začepljenja. zdravo tkivo i nećete više osećati bol.sposobnosti u debelo crevo dolazi tečnost iz cele trbušne duplje. Dalje se ne srne ukuvavati jer se struktura vode iz najbolje energetske. u što se možete sami uveriti. Skinite naglavak sa cevčice (creva) i podmažite ga uljem ili vazelinom.5 metra iznad poda. Predostrožnosti su neznatne. počnite sa 100-150 grama i postepeno povećavajte količinu do 500 grama.

Pri tom možete uvlačiti i stomak. Ti klistiri posebno su efikasni za lečenje ženskih bolesti^. ili. Ovaj ciklus ponovite 2-3 puta u toku godine. Posle unošenja tečnosti u debelo crevo. a najbolje je od zalaska sunca do prvog sumraka. Ako pitate koje je vreme pogodno i koliko treba da traje klistir. Zato se ne uznemiravajte. U početku su potrebe za nuždom učestalije i jače. a zatim dozu smanjite. lako i slobodno. limunovom kiselinom (kafena kašičica kiseline na 2 litra vode).svaki treći dan. ne povećavajte dozu. Ukoliko vam navedeni klistiri ne odgovaraju možete ko­ ristiti druge. Kada osetite potrebu za nuždom . Primera blagotvornog đejstva urinskih klistira ima mno­ go. Upravo ta tehnika omogućava da se podjednako i potpuno ispere celo debelo crevo. ostavivši patologiju . Počnite sa 100 grama i svakog drugog dana povećavajte dozu još za 100 grama. jabukovim sirćetom u koncentraciji 4 .rasadnik budućih bolesti na njego­ vom začetku u šlepom crevu. Uradite 2—4 takva klistira. treće . j o š bolje dece) uradite klistir sa litrom urina . Prednost urinskih klisti­ ra je u tome. kao i u januaru-februaru. Seme sprovođenja urinskih klistira su slecleće: Vlastitim svežim urinom (ili urinom mladog zdravog čoveka.6 % ( 2 . u dane prolećne i jesenje ravnodnevice. Dalje možete raditi jednom u toku 1-2 nedelje mikroklistir sa 100-150 grama urina. U takvom položaju ostanite 30-60 sekundi. a zatim svakog drugog dana smanjujte dozu za 100 grama. Posle toga lagano ležite na leda i okrenite se na desni bok. manje efikasne klistire: sa kuhinjskom solju. Tako ćete dostići dozu od 500 grama. ali duboko stomakom . Posle toga sa klistiranjem se može produžiti jednom u toku 1-2 nedelje. Mnogo je bolje ako napravite stoj na ramenima („sarvangasanu") ili zabacite noge iza glave („plug"). Posle toga možete da se podignete i prošetate. Tečnost iz poprečnog odeljka debelog creva dospeva u teško dostupni uzlazni odeljak i dalje u slepo crevo. Sve ovo će vam omogućiti da izbegnete različite komplikacije i neprijatnosti. što se oni sami zadržavaju u organizmu koliko je potrebno.isturajući ga pri udisaju i uvlačeći ga pri izdisaju. Sa ukuvanim urinom ciklus izgleda ovako. Ukoliko se pojave komplikacije. Ponovite ovaj ciklus na isti način kao i prethodni (vlastitim urinom) u istim ro­ kovima.jednom nedeljno. ispraćete i izlečiti samo deo debelog creva. jer sve se zbiva pod njegovom kontrolom. Terapiju je poželjno primenjivati posle pražnjenja de­ belog creva. za 30-40 sekundi može uliti dva litra tečnosti. a zatim.3 supene kašike na 2 litra vode) i tako dalje. postupajući prema ! 59 58 .m e m o .svaki četvrti dan i pete . one su rede. drevni lekari savetuju bilo koje vreme. četvrte . ležite na leda i podignite karlicu. U suprotnom. dok ne dođete do prethodnih (početnih) 100 grama. Pridržavajte se tih nijansi jer su proverene u praksi. Prema mom saznanju mirno odležite na leđima ili na desnom boku 5-15 minuta. organizam zna kada ga treba ispustiti. Usled ove radnje tečnost kroz silazni deo creva prodire u poprečno crevo. Druge nedelje radite ih svaki drugi dan. s t o j e debelo crevo čistije.idite u toalet.radite svakoga dana tokom nedelje. ukoliko ne bude potrebe za velikom nuždom. U sledećem ciklusu kod vas će sve biti normal­ no. Kada se očisti debelo crevo u njega se. već uradite nekoliko klistira sa istom dozom.

Ukoliko imate takve ili slične simptome. Ti klistiri posebno se preporučuju osobama čiji je organizam sklon dehidraciji. kada je hladno i suvo vreme. koja je u organizmu izazvala suvoću i hladnoću. To pojačava dejstvo prve smese. Sve te pojedinosti. 61 . Takvi klistiri posebno pomažu zimi. kukovima. delokrug za stvaralački pristup vlastitom zdravlju preko debelog creva. zimogrožljivost. a hladnoća toplotom. gubitak semena. koje preporučuju Ajurveda i Čžud-ši. produžene menstruacije. Četvrta smesa: osnova kao kod prve smese. namagnetisana voda. Kao zamena mleku ili njegovom razblaživaču . zatvori ili ovčji ekskrement. Rezultat tera­ pije je da se supstanca. smekšavaju ga.protiv zatvora.vodi (50 plus 50 grama) može se koristiti odvar od mesa (naročito ovčjeg) ili kostiju. Tu terapiju poželjno je primenjivati pri zalasku sunca. posle 2-3 takva mikroklistira stolica postaje meka. perutajućom kožom. a primenjivali su ih i drugi ljudi. Zato probajte. kao korena organizma je veo­ ma širok. pa ih zato treba obazrivo primenjivati. Klistiri se rade na sledeći način: u 100 grama običnog mleka dodati 20 grama istopljenog maslaca.doša Vata) su: prekomerno stvaranje gasova. Prema tome.^ Druga smesa: osnova je kao kod prve smese (mleko i pre­ topljeni maslac). Autor knjige ih je isprobao na sebi. j o š se dodaje prstohvat đumbira ili bibera. suvog godišnjeg doba. Po pravilu. Ovo veoma dobro pomaže kod žučnih poremećaja.uputstvu kao sa običnim urinom. Zbog toga se preporučuje gojaznim ljudima. njima je uvek hladno. da biste se postepeno oslobodili tih muka. ali dopunski neutralise sluz u organizmu. isušivanja i dehidracije organizma. Sve zagrejati da bi se maslac istopio i toplu smesu. Suvoća i tvrdoća neutrališu se vlagom mleka i omekšavaju maslacem. primenjujte sledeće mikroklistire svakodnevno ili svakog drugog dana. Slični simptomi javljaju se kod osoba nežne telesne grade sa suvom. koje imaju lošu cirkulaciju (stalno hladne ruke i noge). uneti u anus. suvoća i perutanje kože. organizam zadržava u sebi navedenu smesu određeni deo vremena. koja je bila u mleku i dopunski se pojavila pri 60 njegovom kiseljenju u organizmu. birajte najbolje za sebe i lečite se. Po pravilu. Navešću još neke interesantne i korisne vrste klistira. Ova smesa pomaže u slučajevima kao i prva. Spoljni simptomi dehidracije i hlađenja organizma (prema Ajurvedi. Možete isprobati nekoliko smesa za klistir i izabrati najpogodniju za sebe. smanjuju sluz ili žuč. bolovi u slabinama. Treća smesa: osnova kao kod prve. svaka na svoj način deluju na organizam. mršavljenje. pomoću špricaljke. odnosno aleve paprike. sa dodatkom pola kafene kašike (5-10 grama) kuhinjske soli. naročito za vreme hladnog. tj. iz ravnoteže je izašao životni princip vetra . Gojazni ljudi treba da imaju na umu da slični klistiri mogu povećati količinu sluzi u njihovom organizmu. sa dodat­ kom pola ili jedne supene kašike jakog ekstrakta pelena ili pola kafene kašike soka od belog luka. upija i neutralise. Posle unošenja smese odležati. gubitak snage. laka i u vidu ko­ basice. sakrumu (krstima). stvaranja gasova (normalizuje i mikrofloru). pretopljeni maslac (20 grama) . Prva smesa: mleko (100 grama). Slični klistiri mogu se poboljšati ukoliko se koristi zagrejana do 38-40" C otoplje­ na (odmrznuta). ovčjeg ekskrementa.

koji se može lako sprečiti. zato što voda prolazi kroz kanal za varenje hrane kao kroz praznu školjku. U zavisnosti od zagađenosti creva biće vam potrebno od 10 do 14 čaša slane vode. prema vašem mišljenju. Vežba traje dok ne počne da izlazi voda iste prozračnosti. a za­ tim možete popiti 3 čaše obične vode (nezasoljene) i uraditi vežbe Vamana-Dhouti. prostim tokom. možete jedanput u 2-3 nedelje ili jedanput tromesečno primenjivati idealni metod za ispiranje celog trakta za probavu . ne izazivajući gađenje ili povraćanje. Ispi­ ranje. Čim sifon bude zadejstvovan. a ne kroz anus. Produžiti tako naizmenično: piti vodu.označava „postupak školjke". © Odmah uradite propisane vežbe. a zatim i tečne. To će isključiti sifon 63 Šank Prakšalana Šank Prakšalana ili Varisara . Obično do prve evakuacije dolazi skoro odmah. © Popijte j o š jednu čašu i uradite seriju vežbi. Pogodan momenat Najpogodniji momenat je ujutru na gladan stomak. kao što pokazuje praksa. 62 . a zatim se vratiti u toalet. Ukoliko nema očekivanih rezultata. Priprema Zagrejati vodu do temperature tela. to jest čim krene prvi ekskrement.Pošto ste očistili debelo crevo. raditi vežbe i ići u toalet sve dok voda ne počne da izlazi čista kao što je bila pre unošenja u organizam.Šank Prakšalanu. O Produžite sa naizmeničnim ispijanjem čaše vode i vežbama sve dok ne popijete svih 6 čaša vode. kao stoje ušla. Posle toga treba ići u toalet. ostalo se dešava automatski. nastaviti sa vežbanjem. jer bez primese soli ona bi se apsorbovala posredstvom osmoze kroz sluzokožu i zatim izlučivala u vidu mokraće. slede druge. Postupak 0 Popijte čašu slane vode. Posle prvog pražnjenja ponovo ispiti čašu vode. prekinite terapiju. Ako je voda suviše slana možete smanjiti koncentra­ ciju soli da bi voda postala prihvatljiva za vas. Posle svake posete toaletu i upotrebe običnog toa­ letnog papira anus treba oprati toplom vodom. treba ponoviti vežbe. kroz celo crevo sve do izlaza iz njega. traje sat do sat i po. progutana kroz usta. Dok radite vežbe voda će polako prolaziti kroz crevo. prolazi kroz želudac. Voda. s t o j e mnogo manje od koncentracije soli u krvnoj plazmi. treba zadejstvovati evakuaciju ispiranjem (pola litra vode) pomoću gumene kruške. Neki osetljivi ljudi podložni su tom slabom nadraživanju. Savet. Ukoliko do pražnjenja ne dođe odmah ili u roku od 5 minuta. a zatim. u izuzetnim slučajevima nešto više. to jest kada voda koja izlazi iz vas bude dovoljno čista. mekše. ne pijući vodu. irigatora ili prema Jokeru. Posle prve porcije nečistoća. Voda mora biti zasoljena. Kada budete zadovoljni rezultatom. posle čega stavite dva prsta u usta da biste izazvali prinudno povraćanje. osušiti ga i namazati uljem. U toalet ćete ići j o š nekoliko puta. posoliti je prema proračunu 5-6 grama na litar vode (zaravnjena mala supena kašika na litar vode). da bi se sprečilo nadraživanje sluzokože anusa od soli. koja ima formu ekskrementa. zatim se vratiti u toalet i svaki put će doći do evakuacije.

s tim što samo prsti nogu i dlanovi dodiruju pod. Stopala su raširena približno oko 30 cen­ timetara ( s t o j e veoma važno zapamtiti). Zatim okreni­ te telo. što traje oko 10 sekundi.Šema prolaska vode krozprohavni trakt Druga vezba Slika 8.i potpuno ispra/niti želudac. ne zadržavajući se u krajnjem položaju.Vezbe „Vamana-Dhouti" Ne pokrećući gornji deo tela. Kada ste zauzeli položaj. 64 Ta vežba primorava vodu da se kreće prema tankom crevu. Ne zaustavljajući se na kraju okreta. Ovo dvostruko kretanje treba ponovoti 4 puta. okrečite glavu i telo dok ne ugledate petu suprotne 65 . naklonite se na desnu stra­ nu. Slika 9. stojeći s rastavljenim stopalima. Ispravite leda i dišite normalno. Početni položaj je isti. Prema tome. Prema tradiciji jogisti uvek vežbaju Vamana-Dhouti (slika 8) posle Šank Prakšalane. naizmenično udes­ no i ulevo. Ti pokreti otvaraju ulaz želuca i pri svakom pokretu (naklonu) deo vode prodire iz želuca u dvanaestopalačno crevo. prepletite prste ruku. (iledajte u vrhove prstiju. Na slici 9 prikazani su ventili-vratanca. to jest napravite 8 naklona. kukovi os­ taju iznad zemlje.Kobra". Ponovite to dvostruko kre­ tanje 4 puta. Prva vezba Početni položaj: stojeći. Vežba treba da traje 10 sekundi. raširite stopala približno na 30 centimetara. tj. Treća vezba Voda produžava da dolazi u tanko crevo zahvaljujući sledećoj vežbi: odvežbajte varijantu .. ispravite se i odmah naklonite na levu stranu. usmeravajući ispruženu ruku unazad s t o j e moguće dalje. Ispružite desnu ruku horizontalno i savijte levu ruku tako da kažiprst i palac dodiruju desnu ključnu kost. koja treba otvara­ ti pomoću izvedenih pokreta.. vratite se odmah u početni položaj i napravite zaokret u drugu stranu.. dlanove okrenite nagore.

izuzev osobama koje boluju od obolje­ nja kolena ili meniskusa. Po­ novite 4 puta vežbu (po dva pokreta). osećate da sadržaj želuca ne prolazi normalno u creva i osećate d a j e želudac prepunjen. U tom slučaju dovoljno je rukama pritisnuti stomak ili ura­ diti San'angasanu (stoj na ramenima) zajedno sa 4 ostale vežbe. © Zaokrećite telo i postavite levo kolena na pod ispred stopala desne noge. iako je dostupna svakome. na primer. Apsolutno se zabranjuje ostaviti probavni trakt bez hrane više od jed­ nog sata posle vežbi. tako da prignječe polovinu stomaka i pritisnu debelo crevo. Ponovo 2 do 3 puta uradite seriju vežbi. treba proslediti kroz debelo crevo pomoću četvrte i poslednje vežbe. kada se voda potpuno zadržava u želucu. Četvrta vezba Vodu. koja su rastavljena oko 30 centimetara. Mogući neuspesi Ukoliko posle 4 ispijene čaše. znači da se „ven­ til" (sfinkter . Kao i sve prethodne vežbe i ove vežbe treba uraditi 4 puta u tra­ janju od 15 sekundi. Pri tom. Kod nekih ljudi može se dogoditi da usled gasova od produkata vrenja sifon ne proradi. ukoliko se okrećete udesno treba da gledate u petu leve noge). Ili ništa ne raditi. Varijanta četvrte vežbe. Za vreme prethodnih vežbi bilo je beznačajno da li prvo početi na desnu ili na levu stranu. Posle ove vežbe treba se odmoriti i izbegavati gladovanje. Rame je zaokrenuto s t o j e moguće bliže savijenom kolcnu. a ne pod stražnjicu. a telo je blago povijeno unazad. Ti ljudi mogu pribeći sledećoj varijanti vežbe. tj. Ne zadržavajući se u krajnjem položaju vratite se u početni položaj i isto odvežbajte na drugu stranu. Ruke se oslanjaju na savijeno koleno. Za ovu vežbu preporučljivo je prvo pritiskati desnu stranu stomaka. pri čemu pete postaviti sa spoljašnje strane kukova. To je najsloženija vežba iz cele serije pokreta.pilorus) između želuca i dvanaestopalačnog creva nije dovoljno otvorio. Dlanovima gurajte naizmenično des­ ni kuk prema levom boku i levi kuk prema desnom boku. 67 . Šake položite na kolena. sa rastavljenim stopalima oko 30 centimeta­ ra. Gledajte iza sebe da bi se pojačao zaokret tela i izvršio pri­ tisak na stomak. stopalo je jednostavno 66 priprijeno uz unutrašnju stranu kuka i ne prolazi na drugu stranu. Za ovu vežbu zauzeti početni položaj od Ardha Matsiendrasana (savijena poza). preostaju vam dva rešenja: izazvati povraćanje. Prestanak mučnine ukazuje da je prolaz otvoren. što kod vas izaziva mučninu. Početni položaj: O Čučnite. ne pijući vodu. Prvo uzimanje obroka Posle Šank Prakšalane obavezno se treba pridržavati sledećih uputstava: ne jesti ranije od 30 minuta posle vežbi niti kasnije od jednog sata posle završetka vežbi. U najnepovoljnijem slučaju. Voda će se evakuisati sama od sebe u vidu mokraće. Za vežbu je potrebno oko 10-15 sekundi.noge (tj. Čim se ventil otvorio prestaju teškoće i možete produžiti proces. pritisnuvši osnovu jezika sa dva prsta desne ruke da bi se podstakao refleks povraćanja. koje služi kao poluga za zaokretanje kičme i pritiskanje kuka prema donjem delu stomaka. koja je dospela do kraja tankog creva. Do olakšanja će doći radikalno i istog trenutka.

) Povoljni uticaji Osim toga što ćete očistiti ceo probavni kanal. voće i sveže povrće. Lekari Lonavli (prirodnjaci . Pirinču se može dodati skuvana šargarepa. povezane sa probavnim traktom. ali samo sa 6 čaša vode. tj. To što će se ekskrement pojaviti tek kroz 24 ili 30 sati nije ništa čudno. ili kao što sam ja činio . kao kod dojenčadi. Pri tome se okrepljuje jetra . koja brzo dospeva u debelo crevo rasteže zidove debelog creva i pri tome izaziva bol. ovsem itd.ŠM) su primenom Šank Prakšalane svakog trećeg dana u trajanju od 2 meseca s us- Piće Apsorbovanje slane vode. Pirinač može biti pripremljen sa blago zasoljenim paradajz sosom.i druge žlezde. Da se to ne bi desilo postepeno unosite vodu u debelo crevo. Pirinač kuvati na vodi i čak ga prekuvati. čak ni čistu vodu. privući će deo tečnosti iz krvi u crevnu sredinu. iščeznuće i neprijatni telesni mirisi. To je najbolje prevaspitavanje creva. jer ćete produžiti da . Ukoliko se budete hranili prema uputstvima datim u daljem tekstu.. Pirinač se može zameniti skuvanom pšenicom. Ne poznajem ni j e d n o čišćenje koje bi tako dobro očistilo naše mikrodlačice (glikokalius) od čije efikasnosti zavisi i apsorpcija hranljivih materija. Ljudi. koji pate od zatvora.što se primećuje prema boji prvih ekskrementnih pražnjenja . U drugom obroku posle vežbi lično sam pio sok od šargarepe ili jabuke sa sokom od cvekle (u odnosu 1:4 ili 1:5). 68 69 . žut i bez mirisa. Ne uzimajte nikakvu tečnost.Prvo jelo treba da bude kuvani pirinač (ali bez ljuske da ne bi ljuska nadraživala sluzokožu creva). Ekstrement će biti zlatast. j e o sam salatu i osećao sam se normalno. mogu raditi Šank Prakšalanu svake nedelje. dobar san. pre prvog jela. posredstvom visoke osmozne aktivnosti. posebno pankreas (gušterača). U vezi s tim kod vas će se javljati prirodni osećaj žeđi. U naredna 24 sata po­ sle vežbi ne srne se piti mleko ili kefir (jogurt). Pri tome se ne rastežu zidovi de­ belog creva (Napomena: Klistir može da bude štetan uko­ liko voda. Možete ga pomešati s pirinčom ili pojesti kašičicom. Pored toga. da idete u toa­ let. Na taj način tečni deo krvi protiče u smeru koji je suprotan običnom usisavanju. pročišćavajući pri tome mikrodlačice tankog i debelog creva.sveže iscedene sokove. osetićete i druge povoljne efekte Šank Prakšalane: sveže disanje. S tim jelom treba pojesti i 40 grama maslaca. zrna pirinča treba da se tope u ustima. Prema tome. Za vreme prvog jela i posle njega možete piti vodu ili blage ekstrakte (čajeve). budite kreativni. Hleb se može jesti pri uzimanju drugog obroka po­ sle vežbi. Upravo taj podatak čini unikatnom Šank Prakšalanu. tokom tih 24 sata zabranjena su kisela jela i napici (to je jedan od uzroka zabrane kefira). tj.laramle" sifon. nestanak ospi sa lica i tela. izbegavajući svaku prekomernost i meso. ali bez bibera kao prilog. Napomena Pirinač se ne srne kuvati u mleku. Nakon 24 sata možete se vratiti na uobičajeni način ishrane. stiskajući gumenu cevčicu prstima. U tom slučaju ceo ciklus sprovodi se približno za oko 30 minuta.

jakog kolitisa (kod hroničnog kolitisa bolesnik može osetiti olakšanje od vežbi. Prvo jelo posle tog gladovanja . proliva. jakog apendicitisa i od ozbiljnih oboljenja kao što su tuberkuloza creva i rak. Isto se odnosi i na ljude koji pate od jakog oštećenja probavnog trakta. razmeštena u pankreasu." Recepte za sokove uzeo sam iz knjige Svezi sokovi od povrća.. Obnova ćelija i nerava debelog creva V Sta o obnovi zidova i nerava debelog creva kaže doktor Voker: . U stvari kada se evakuiše čitav sadržaj creva. Jedino što mogu da dodam osnovnom tek­ stu. Sličnu salatu izmislio je i naš V. a ugojene da mršave. Ukoliko se osećate loše.gladovanje. Zato je skoro nemoguće naći čoveka kod kojeg je debelo crevo idealno zdravo. koja se ranije gubila na varenje i apsorpciju hrane. Langerhansova ostrvca. Posle toga svezi sokovi od povrća omogućiće proces regeneracije creva.talog" iz organizma. da debelo crevo ni u kom slučaju ne može da se razvija i normalno lunkcioniše.3 grama. Osobe koje pate od čira na želucu ne smeju primenjivati Šank Prakšalanu pre nego izleče čir. ukoliko se čovek hrani samo kuvanom ili prerađenom hranom. Mihajlov.sveza salata od šargarepe i ku­ pusa bez začina i ulja (masla) služi kao svojevrsna metla koja guli i izbacuje . jeste: da biste Šank Prakšalanu lakše primenjivali u početku je praktikujte jedanput u dve nedelje. pre svega treba da uradite seriju ispiranja de­ belog creva klistirima. a sada se ko­ risti za druge potrebe organizma. Ukoliko gladujete jedanput nedeljeno u trajanju 24-36 sati pomoći ćete organizmu da dobije dopunsku energiju. Ustanovljeno je d a j e najbolja ishrana smesa sokova šargarepe i spanaća. dizenterije. shodno tome. ukoliko se one izvode van kriznog perioda boles­ ti). primorava mršave ljude da se goje. luče više insulina pod ut i čajem opšte stimu­ lacije te žlezde. Ta tera­ pija propraćena je odgovarajućim režimom ishrane itd. Količina sirovine za sokove data je u uncama. Ove vežbe su efikasne u završnom periodu lečenja oksiurijaze (dečjih glista). Unca je jednaka 28. 70 71 . Čišćenje probavnog trakta povlači za so­ bom pravilnu asimilaciju hrane i. tada se gliste zajedno sa jajašcima izlučuju napolje. Šank Prakšalana je izvrsna. Kontraindikacije Kontraindikacije su veoma retke. Po svoj prilici. Za to vreme ekskrementni kamenčići se donekle „otkisele" na zidovima creva. Ishrana za pročišćavanje Veliki prirodnjak Pol Breg izmislio je efikasno sredst­ va za uspostavljanje čistoće debelog creva .Na osnovu eksperimenata ustanovili smo. Međutim. S. dlačice su tako mnogobrojne da poneko jajašce uvek može da se u njima zadrži.pehom lečili slučajeve slabije izraženog dijabetesa. U to sam se uverio ličnim eksperimentom..

Prema tome. najbolji sok za debelo crevo j e : šargarepa - 10, spanać - 6 unci. Nešto slabija smesa j e : šargarepa 10. cvekla - 3 i krastavac - 3 unce. Ukoliko nemate sirovi­ na, tada pijte sok od šargarepe, najmanje pola litra svakog dana. Motorika debelog creva se normalizuje i poboljšava uključivanjem u ishranu dovoljne količine namirnica, boga­ tih hranljivim vlaknima - povrća i voća, čistih neobrađenih prekrupa. Ta hrana, pored ostalog, ima dejstvo mršavljenja zato što stvara veliku masu u debelom crevu koja pojačava motornu funkciju debelog creva. Biljna vlakna veoma do­ bro apsorbuje žuč, koja nadražujuće utiče na zidove de­ belog creva i time stimuliše motoriku, što takođe pospešuje normalno pražnjenje creva. Od voća izrazito jako dejstvo na peristaltiku imaju: suve smokve, šljive, grožđe, ostalo suvo voće. U crevima ono jako nabubri, uvećava se po obimu i težini. Od povrća veoma jako purgativno dejstvo imaju: šar­ garepa. cvekla i salate od svežeg kupusa. Beli kupus u glavicama ima mnogo biljnog vlakna i koristan je kod zat­ vora. Međutim ne preporučuje se kod kolitisa, jer je to bilj­ no vlakno grubo. Osim navedenih, veoma ,jakih" namirnica preporučuju se i drugi: lubenice, dinje, med, zejtin (ulje), crni hleb. Veoma je korisno uzimati sveže isceđene sokove od povrća i voća - 300-500 grama. Isklijala pšenica odlično deluje na stolicu i reguliše ceo probavni trakt. Neki ljudi pri uzimanju veće količine povrća i voća počinju da se žale na naduvenost stomaka, kao i na stvaran­ je i izbacivanje gasova. 72

Gasove najviše stvaraju: grašak, pasulj. luk. kupus, cvek­ la. ali i podstiču pražnjenje creva. U manjem stepenu gaso­ ve stvaraju: krompir. krastavci, šargarepa. gljive, skoro sve jagode i drugo voće. kao i crni hleb i mleko. Stvaranje gasova u crevima objašnjava se time. što životno važni aktivni elementi, koji se sadrže u povrću i voću. naročito sumpor i hlor, razlazu hemijskom reakci­ jom i stvaraju „talog" u crevima. Posebno je cenjen sok od svežeg kupusa, sa velikom koncentracijom sumpora i hlora. koji čisti sluzokožu želuca i creva. Evo j o š jednog testa pomoću kojeg možete ustanoviti stepen zagađenosti zidova debelog creva i uopšte stanja intoksikacije celog probavnog trakta. Ukoliko se posle popijenog soka od kupusa stvara veća količina gasova ili se osećaju druge neugodnosti, to ukazuje na zagađenost de­ belog creva. Na upotrebu soka od svežeg kupusa treba se privikavati postepeno. U početku ga treba piti pomešanog. pola-pola, sa sokom od šargarepe. a zatim postepeno smanjivati deo soka ođ šargarepe. Kako kaže doktor Voker. 300 grama svežeg soka od kupusa dnevno može vam dati dovoljnu količinu žive organske hrane, koju vam neće dati ni 50 kilograma kuvanog ili konzerviranog kupusa. On takođe upozorava da dodavanje soli u kupus ili njegov sok uništava vrednosti ovog povrća, a s o j e inače u većim količinama štetna. Stvaranje gasova, takode, javlja se pri nepravilnoj kom­ binaciji namirnica, na primer, graška sa hlebom, pasulj a sa mesom itd. Poželjno je da se navedeni produkti ..koji stvaraju gasove" jedu odvojeno, posle sveže sirove salate, a da se tečnosti i sokovi piju pre jela. Ukoliko vam je sluznica creva normalna, neće biti „taloga", a nestaće i gasovi. 73

Kod izražene naduvenosli stomaka mogu se primenjivati smese za izbacivanje gasova - čajevi od cvetova kamilice i semena mirodije. Za normalizaciju stolice mogu vam pomoći i druga sred­ stva. Radi normalizacije stolice treba imati u vidu i sledeće: O Bioritam debelog creva je od 7 do 9 sati ujutru. prema lokalnom vremenu. To su dva sata najveće aktivnosti de­ belog creva u toku dana. © Jogist Svami Šivananda savetuje: treba udisati svež jutarnji vazduh koji podstiče evakuaciju. © Potrebu za stolicom mnogo je lakše izazivati kod sebe za vreme mokrenja. Postoji određena analogija između re­ fleksa pokreta mokraćne bešike i pokreta debelog creva. Otuda, nužda ima veliki uticaj baš u tom momentu. Romolo Mantovani ne savetuje da sebe dovodite u stanje ..nužde", već da nuždu izazivate snagom volje, koristeći se opisanim mehanizmima. To će, naravno, učiniti vaše debelo crevo „svesnim". lakšim za upravljanje i znatno čistijim. O Veoma važan značaj ima poza (stav) pri pražnjenju creva. Obično su to dve poze: sedeća na WC šolji i čučeća - ..poza orla". U ..pozi orla", kada su kukovi uz stomak i pomažu mišićima trbušnih zidova, potrebno je manje na­ pora za pražnjenje creva. Isključuje se suvišno napinjanje, stoje veoma važno kod obolelog čmara. kao i za profilaksu. ..Poza orla" omogućava trenutni akt đefekacije u toku 5-7 minuta. Pri tom. glavna masa ekskrementnog sadržaja izlazi pri prvom napinjanju. Akt defekacije treba vršiti posle dubokog udisaja, pri čemu se dijafragma spušta i organi trbušne duplje, pritiskajući na

debelo crevo, potpomažu njegovo pražnjenje. To je trenutni akt đefekacije. Od detinjstva treba učiti dete takvom aktu. Primena navedena četiri momenta u različitim kombi­ nacijama pomoći će da se prirodno reguliše potreba za stoli­ com. Omogućiće da se njome može upravljati, da to bude akt volje. Međutim, kod nekih ljudi postoje slaba i „tvrdoglava" debela creva koja je poželjno dopunski razraditi komplek­ som fizičkih vežbi. U tome nam pomaže joga. Navodim seriju vežbi jogiste Svame Šivanande. On sa­ vetuje da se ove vežbe rade svakog dana u trajanju 5-10 minuta, jer. prema tvrđenju Svame, omogućavaju da se za samo nekoliko dana postigne savršeno zdravlje. Vežbe koje daju zdravlje, snagu, dug život i čine ljude srečnim (slika 10) 1. Utthita širša ekapada čakrasana Ležite na leđa. sa rukama pod stražnjicom, ili ih ispružite niz telo. Podignite glavu, naizmenično savijajući noge i radite pokrete ..vožnje bicikla". Pri vežbanju kolena treba da naizmenično dodiruju grudi. Svako stopalo pri tim pokretima opisuje krug. Držite glavu podignutu (slabi ljudi ne moraju da podižu glavu). Ukoliko osetite zamor, predahnite, a zatim ponovite vežbu jedan ili dva puta. Vežba ot­ klanja deformitete stražnjice, struka, stomaka, leđa. grudi, nogu, kolena. stopala. Ona čisti spermu, odstranjuje noćne polucije (spontano noćno izbacivanje semena). pročišćava krv. isteruje gliste i čak leći paralizu. Ako je paralizovana ruka, vežbajte iste vežbe. kao i za noge. Redovnim i stalnim U'žbanjem te vežbe održava se zdravlje i snaga u ćelom organizmu. 75

74

2. I uh ini dvi padasana (ispružena stopala) Ležite na leda. pritisnuvši ispružene ruke na pod. Pola­ ko podignite ispružene noge pod uglom od 45 stepeni. ne savijajući ih u kolenima. Posle toga spustite ih, ne dodirujući pod. pa ponovite vežbu. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba ima veći efekat ukoliko se radi sa podignutom glavom. 3. Utthita i'ka padasana (ispruženo stopalo) Ležite na leda i podignite noge pod uglom od 45 stepeni. Zatim naizmenično polako podižite i spuštajte jednu nogu, ne dodirujući pod. Vežba dobro učvršćuje muskulaturu stomaka i creva, čisti seme, sprečava noćne polucije i isteruje gliste. Vežba daje bolje rezultate ukoliko se izvodi sa podignutom glavom, ali se to ne preporučuje slabim osobama. 4. Utthita hasta merudandasana (čamac) Ležite na leđa, podignite i spustite na pod ispružene ruke iznad glave. Polako, podižući telo. ne podižući i ne savijajući ispružene noge u kolenima prinosite ispružene ruke prstima nogu i pokušajte da glavom dodirnete kolena. Ostanite u tom položaju 10-15 sekundi, a zatim se polako vraćajte u početni položaj. Ponovite vežbu nekoliko puta. Vežba odstranjuje deformitete stomaka, leda, kičme, gru­ di, struka, vrata itd. 5. Utthita hasta eka padasana Ležite na pod. Ispružite ruke niz telo. Podignite ih uvis i ispružite napred. Odvojite telo od poda, zauzmite položaj kao na slici 10 pod 5. Čim osetite napregnutost mišića sto­ maka polako podižite naizmenično noge, tako da se između poda i pripodignute noge obrazuje ugao od 45 stepeni.

Ponovite vežbu 3-4 puta. a zatim ubrzanim tempom - 5 puta. Vežba učvršćuje creva i daje efekte kao i kod prethodne vežbe, 6. Pada paršva čatanasana Ležite na leda. Ispružite ruke s obe strane tela i posta­ vite dlanove na pod. Zatim polako podignite sastavljene i ispružene noge pod uglom od 45 stepeni u odnosu na pod. Ostanite u tom položaju neko vreme. Zatim ih polako na­ klonite ulevo, pa udesno dok ne dodirnu pod. Dlanovi se sve vreme nalaze na podu. Potom vratite noge u vertikalni položaj i polako ih spustite na pod. Posle kratkog predaha ponovite vežbu još 1-2 puta. Vežba dobro učvršćuje struk i creva. otklanja promene na rebrima, srcu i plućima. Vežba se ne preporučuje ljudima koji imaju slabo srce. 7. Bhudiangasana Ležite na pod i postavite dlanove na pod u nivou grudi. Oslanjajući se na ruke, podignite gornji deo tela, istegnite struk i zabacite glavu unazad. Vratite se u početni položaj. Vežbu ponovite 4-5 puta. Vežba odstranjuje gojaznost i oboljenja organa trbušne duplje, učvršćuje mišiće stomaka, grudnog koša, vrata i ruku. 8. Dhanurasana Ležite na stomak. Savijte noge u kolenima. uhvatite se za gležnjeve (članke) nogu i povucite ih uvis tako da se ruke isprave, leđa protegnu (izviju). a stomak zategne. U početku kolena mogu biti rastavljena. Posle kraćeg uvežbavanja vežbajte sa sastavljenim kolenima. U toku vežbe zaljuljajte se 4—6 puta. Vremenom će se stomak zategnuti. 77

76

Izbacite levu nogu na­ pred što je moguće dalje. Pruštha valita hanumasana Stanite uspravno i sastavite noge. lcči oboljenja jetre i slezine. Snažno naizmenično izbacujte napred ruke. Ponovite vežbu na suprotnu stranu. Vežba izaziva jako naprezanje svih mišića tela. Desna noga ostaje ispružena. Savijte telo unapred i spustite sastavljene ruke što je moguće niže. Vežba u početku može izazvati v rtoglavicu i čak pad. 78 79 . grudnog koša i ruku. ispružite ruke napred i stegnite pesnice. Vežba odstranjuje zatvor. Odvežbajte vežbu na obe strane. Ova asana je vrlo važna. Podignite ruke sa sastavljenim dlanovima iznad glave. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka.Vežba odstranjuje sva oboljenja probavnog sistema. pa udes­ no. Zato ovu asanu treba da vežba svako. kao i sve nedostatke u razvoju kičme. Ona dobro učvršćuje mišiće stomaka. imitirajući pokrete boksera. Ponovite vežbu na drugu stranu. Dandhimanthanasana Stanite uspravno. gledajte napred. jača mišiće grudnog koša i trbušne prese. Slika 10 . //. dobro učvršćuje struk i leci oboljenja organa u trbušnoj duplji i grudnom košu. a leci i h r o n i e n e zatvore. Pono­ vite vežbu sa drugom nogom. Zatim polako vraćajte ruke i telo u vartikalnu ravan s leva naviše. Odvežbajte na svaku siranu po 3—4 kružna pokreta. 10. sastavite noge. Zatim spustite ruke nadole. savivši je u kolenu. dodirujući pod i okrećući telo ulevo. Mukta hasta kati čakrasana Stanite uspravno i raširite noge. Treba d a j e radi svaki muškarac i svaka žena.Kompleks vežbi jogiste (jogasana) Svame Sivanande Vežba otklanja bolove u leđima. zabacujući ih unazad. Po­ dignite jednu nogu uvis. ne savijajući je u kolenu. Pri \ ežbanju prsti na nogama treba da budu ispruženi. Podignite glavu. 9. 12. Vežbu vežbajte polako. Ispružite ruke niz telo i stavite gornju stranu šaka na pod. Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Telo se pri tom okreće na obe strane. od čega se mogu izlečiti vežbajući ovu asanu.

Vežba pročišćava krv. Ko nema dovoljno vremena. Bhastrika pranajama Ova vežba sama od sebe predstavlja prirodno disanje. Posle 2-5 minuta takvog trčanja čak i iskusni trkač oseća umor. pri udi­ sanju isturite stomak. uradićete 324 udisaja-izdisaja« u 3 vežbe. dodirujući pri tom petama stražnjicu. pokreće unazad i unapred. čini um neobično snažnim i izoštrava pamćenje. koje proizvodi pištav zvuk kroz nos. na jednom mestu. Ukoliko su nekome potrebni dopunski ustupci. Bhastrika pranajama je čudesna vežba. Ta vežba je dragoceno sredstvo. iza­ ziva vrtoglavicu i može čak dovesti do ludila. navešću način disanja. njegova pluća i srce se okrepljuju. 7. ili je fizički slab i bolestan. Ipak. Najbolje je vežbu početi s izdisajem. Da bismo potpuno objedinili ovo poglavlje. Noge podižite naizmenično i s t o j e moguće više. otklanja zatvor. u krajnjem slučaju treba da vežba asane navedene pod bro­ jevima 1. 3. Ona vam može pružiti savršeno zdravlje i dug život. ali lagano i duboko. Slika 10 pomoći će vam da se bolje snađete u predloženom kompleksu vežbi. sastavite noge i isturite grudi. Vežba se izvodi bešumno. Zatim brzo podižite noge savijene u kolenima. 8 i 14. Svi bolovi kod čoveka nestaju. Takvim vežbanjem čovek postaje aktivan. U početku trčite polako. Prednji zid stomaka se. Ljudi koji imaju bolesno srce ovu vežbu treba da vežbaju laganim tempom. 14. čisti seme i otklanja noćne polucije. Ne srne se uraditi više od 324 udisaja-izdisaja u 3 vežbe. a zatim brzo. Pri udisanju grudi treba isprsiti s t o j e moguće više. ukoliko se redovno vežba ova vežba.I J. povećava apetit i potpuno odstranjuje noćne polucije. jača mišiće nogu. na vrhovima prstiju. VakSa sprušta dimu vrikšasana Stanite uspravno. tonzilitis. usna i 81 80 . kao sredstvo za lečenje svih poremećaja u trbušnoj duplji.3 i 14. Ona smanjuje obim stomaka. Počnite sa 3^4 umerena udisaja i izdisaja. kao fudbalsku loptu. Napomena prevodioca: Vežbe (asane) od 1 do 9 (ležeći položaj) mogu se raditi ujutro i uveče u krevetu. Ona istovremeno leci polipe. koje stimuliše rad mozga. kojeg preporučuje Svama Šivananda i nje­ govih 14 saveta iz knjige Jogisti. Čak i samo jedno takvo vežbanje čini čoveka savršeno zdravim i produžuje mu život. pluća i želudac. Eha sthaiui pa/ajanasana Nagnite se napred i naizmenično podižite kolena. a ne na podu. Posle svake vežbe dobro se odmorite. Na taj način. pri tom. pošto to slabi mozak. jača mišiće trbušne prese. Blagotvorno utiče na mozak. Svakih nedelju dana produžujte trajanje vežbe za 1—2 udi­ saja-izdisaja. a ramena da ostanu nepokretna. budite oprezni: pri izdisanju uvucite stomak. Ova asana je veoma važna. kao pri trčanju u mestu. Brzo hodanje i trčanje su prirodne vežbe i zato se sma­ traju jednim od najboljih vežbi. izbegavajte zamore. Nikada to ne radite brzo. tako da ih za 6 meseci povećate do 108. Debelim ljudima je potrebno da se koriste plodovima ove čudesne vežbe. U početku se ova vežba može vežbati pred ogledalom. treba da se ograniči na asane 1.

bajatu. jedanput dnevno u dobro provetrenoj i čistoj pro­ storiji ili. Bore iščezavaju. Vežbajte. Četrnaest saveta za poboljšanje zdravlja I. Zahvaljujući tome oslobodićete se od upotrebe lekova ili bilo kojih drugih sredstava kod slabosti organizma i raznih oboljenja. 7. Ne jedite noću i ne spavajte danju. Međutim ljudi sa slabim srcem treba oprezno da otpočnu sa praktičnim izvođenjem vežbe i da postepeno povećavaju opterećenje. lepotu i dug život. Jedite samo kada ste radosni. Stimulatori. 82 83 . sreću i dug život! 9. energiju. Ukoliko se dvoumite.idite! To je zlatni ključ za zdravlje. kijavicu. na obali mora ili reke. Za 4-6 meseci redovnog vežbanja asana potpuno ćete se izlečiti od svih oboljenja probavnih organa. Opada­ nje kose i sede vlasti potpuno prestaju. Jedite redovno. pošto je ono važnije od hrane za dobro zdravlje. redovnu stolicu i da ne dobijete zatvor i na sebi iskusite njegove posledice. Nakon 4-6 meseci vežbanja postićete zadivljujuće rezultate. 10. čak i hronični bolesnici. ako vam se ne jede. Vežba leći slabo varenje želuca i zatvore. sreću i dugovečnost. koji su godinama zagorčavali ljudima život. Zed treba utoliti tek jedan sat posle jela. kao i oboljenja srca. Jedite polako i ne pijte za vreme jela vodu. U. kašalj. Nikada ne uzimajte hranu i napitke ako ste gnevni. 4. da li da idete u toalet . Sažvaćite svaki zalogaj hrane 32 puta. kao što su: čaj. Ne budite pohlepni na pečenu (prženu). duvan. ustupajući mesto glatkoj i elastičnoj koži. 5. kala. Posebno se pobrinite za duševno zdravlje i mir. 6. jesti ili ne . Čak i od najmanje potrebe za stolicom (nuždom) ne smete odustati. ne grešite! Imajte unutrašnje spokojslvo i životnu radost. 8. aslmu. hladnu i tešku hranu. vruću. Ne jedite. kao i kilu i apendicit.nema jela! To treba da vam postane deviza. Nikada ne budite lenji da izdvojite 15 minuta na vežbanje asana i vežbi za stomak.ne jedite! Ukoliko se predomišljate. pak. 3. purgativi u bilo kom obliku veoma su opasni. To će vam obezbediti zdravlje. da bi ste obezbedili zdrave zube. okrenuvši se licem prema strujanju vazduha.očna oboljenja. Svi koji se pridržavaju saveta i redovno vežbaju nikada neće znati za poremećaje želuca. Posle jela polako prošetajte unapred i unazad. masira­ jući istovremeno rukom stomak. Stvorite navike da blagovremeno od­ govarate na zov prirode. Takvo svakodnevno vežbanje će vam obezbediti zdravlje i dug život. 2. To izaziva zat­ vore. 14. N e m a vežbi . 13. Vežbajte je svakodnevno ujutro i m e ć e ili. prekuvanu. Vremenom će onaj ko redovno vežba ovu vežbu postati najsrećniji čovek i savršeni jogista. oslobođeni teških mi­ sli. 12. razdražljivi i deprimirani. Za vreme vežbanja držite usta zatvorena. u krajnjem slučaju. čime obezbeđujete dobro varenje hrane i pođstičcte peristaltiku creva.

već. Ja sam ga primenjivao na sledeći način.O štetnosti purgativa (laksativa) Purgativi deluju na zidove creva slično udarcu biča izazivajući na početku hiperaktivnost. teška 118 kilograma i zamolila me da joj pomognem da se oslobodi izrasline u usnoj školjci. Ug­ lavnom se koristi svezi sok iz nje i pripremaju se ekstrakti. poremećaja u varenju hrane. Koristi se nadzemni deo biljke (trava . Preporučio sam joj da uradi kuru klistira sa sokom od ruse. U našem klubu .. 84 85 . isitniti je (iseckati) i iscediti sok . dve. U bugarskoj narodnoj medicini mlečni sok ruse upotre­ bljavaju za odstranjivanje bradavica. Poznato je da su polipi dobroćudne neoplazme i da se vremenom mogu pretvoriti u zloćudne.stabljika sa lišćem). On se sastoji u primeni trave ruse. ali u vodu sipati jednu supenu kašiku soka ruse. dopunski pogoršavaju bolest i čine je neizlečivom. U narodnoj medicini mlečni sok. Za pripremanje ekstrakta i tinkture najbolje je upotrebljavati svezu biljnu sirovinu. Za vreme izvođenja eksperimenata preparati od ruse sprečavali su razvoj malignih (zloćudnih) tumora i bakteriostatički su uticali na uzročnike tuberkuloze.Bodrosf' ima članova koji su veoma uspešno primenjivali taj metod. ispod pazuha. purgativi ne samo da ne lece čoveka. Amineva. to ukazuje na stvaranje polipa. Lekari najčešće preporučuju da se operativno odstrane. Biološko dejstvo i primena trave ruse (Chelidonhun majuš) Trava rusa ima veliku primenu u narodnoj medicini. vitiliga. posle koje nastupa depresija (to je zakon fiziologije). katara želuca i creva.jednu. Kako se to radi. delujući na uzroke oboljenja. Kod mene je došla starija žena. proliva. posle čega se pravi pauza od 15 dana. Najbolje i najjače dejstvo te trave je za vreme njenog cvetanja. Druga kura sa istom količinom vode. Pored loga. Sokom i ekstraktima spaljuju se kondilome i leci papilomatoza grkljana. Međutim preporučuje se prvo isprobati metod profesora A. Oslobađanje od polipa Ukoliko imate polipe na debelom crevu ili su vam se pojavili specifični viseći mladeži na vratu. Dejstvo purgativa najzad nepovratno oštećuje filtrirajuće membrane i sluzokožu creva. žutice). ekstrakti i tinkture od ruse primenjivali su se kao sredstva za ublažavanje bolova i kao spazmolitičko sredstvo kod oboljenja jetre i žučne kese (kamena u žuči. Iz daljeg razgovora s njom saznao sam da ima veoma mnogo visećih mladeža. Najpre nekoliko reči o rusi. Kura se sastoji iz 15 svakodnevnih klistira. Kod prve kure u 2 litra tople prokuvane vode dodati kafenu kašičicu sveže iscedenog soka ruse. koliko je potrebno kašika soka. Ubrati svezu biljku. kojeg je on pozajmio iz narodne medicine. M.

30 grama maslaca).. izašao komadić mesa (polip). odležite u tom položaju 30-45 minuta i zatim idite u toalet. Opisani klistiri sa ukuvanim urinom mnogo su efikasniji nego sa rusom. tj. kao agresor. došla je kod mene i rekla mi da joj je otpala izraslina na usnoj školjci. prema ličnom osećanju.ista kao prethodne dve. Danas je telesna težina ove pacijentkinje oko 87 kilo­ grama. Dakle. Taj kvasac. a joše je bolje sprovesti sličan ciklus kura sa nešto većom dozom soka ruse (postepeno povećavati) sledeće go­ dine. Zato preporučujem da se oslobađate polipa pomoću njega. . Posle toga pauzirati 15-20 dana.. Za relativno kratko vreme (oko 6 meseci) kod nje su se dešavale zadivljujuće metamorfoze. ispod pazuha itd. ali u vodu za klistiranje sipati jednu supenu kašiku soka ruse. treba se potpuno odreći termofilnog hleba i proizvoda koji sadrže termofilni kvasac. Za to vreme će se normalizovati sluznica debelog creva i crevo će se opustiti. Ova pojava je prirodna.10-20 dana uzimati kafenu kašičicu soka od ruse na 2 litra tople prokuvane vode i time se klistirati.) Nestanak visećih mladeža na vratu. 87 . Da bi se sprečilo ukrućivanje creva i normalizovala sluzokoža debelog creva. ukoliko čovek redovno upotrebljava namirnice koje sadrže termofilni kvasac. Krasi je zadivljujuće sveže lice i. Broj kura.leti kao balerina". izobličava i kvari potrebnu mikrofloru. (Napomena: Kod većine ljudi posle kure klistira sa ru­ som dolazi do jačanja creva. USPOSTAVLJANJE NORMALNE MIKROFLORE U DEBELOM CREVU Kada se razmatra ovo pitanje odmah se treba ograditi. ali ne više od 4 uzastopno. Rusa potpuno odgovara ugojenim ljudima i klistiri sa njom su za njih blagodet. kao što sama kaže. Takav klistir radi se jednom dnevno pomoću obične štrcaljke-irigatora. // kura . preporučujem da se odmah posle kure sa rusom urade 2-5 86 klistira sa toplim mlekom i u njemu rastopljenim masla­ cem (300 grama mleka. jer se potrebna mikroflora u debelom crevu nikada ne može negovati. Posle treće kure.U toku trajanja druge kure ova starica je došla kod mene i rekla mi da je iz nje pri klistiranju. ukazuje na nestanak polipa u debelom crevu. s tim što se doza soka od ruse povećava prema ličnom osećanju (za čajnu ili su­ penu kašiku). stvoriti pogodne uslove za razvoj potrebne mi­ kroflore. /// kura .otkidanja". kada je počela da upotrebljava po 2 supene kašike soka od ruse. Tu ne može biti ni­ kakvih kompromisa. Kada unesete mleko u debelo crevo ležite na leda. čak toliko pozitivne da su mnogi zainteresovani počeli da upotrebljavaju travu rusu. jer rusa ima svojstva „isušivanja" i . Posle toga pauza 15-20 dana.takode. Zamenite hleb kašom ili ga pecite sami prema receptu Arakeljana ili Karavejeva bez kvasca. takode. Zatim napraviti pauzu od mesec dana i pono­ viti kure. a ovaj metod da ostavite u rezervi za svaki slučaj. podignite karlicu. postupak primene ruse je sledeći: / kura . traje 10-20 dana. zajedno sa vodom. Da biste uspostavili normalnu mikrofloru debelog creva treba prvo očistiti debelo crevo i normalizovati pH sredinu u njemu.

što će dobro doći kao početna sirovina za razvoj normalne mikroflore. Pri tom ste sigur­ no pomislili . voće. Amineva. koja negativno utiče na apsorpciju kalcijuma (to je jedan od uzroka opšteg kvarenja zuba) i ne dozvoljava normalno funkcionisanje i rehabilitaciju de­ belog creva (ovo je drugi uzrok masovne pojave poremećaja i oboljenja debelog creva). podstiče naglu promenu mikro­ flore. pomeraju pH 88 sredinu prema alkalnoj strani. Da bi se uspostavila mikroflora pomaže gladovanje sa naknadnom pravilnom ishranom. klistirate prema Vokeru. Ukoliko se strogo ne pridržavate režima ishrane. salate.evoluciono utvrđen oblik postojanja većine višećelijskih organizama i treba da bude strogo specifična. Ovo poglavlje će vam. neobrađene prekrupe. pokazujući spoljašnje simp­ tome. da jedna vrsta mik­ roba može potisnuti drugu. Posle unošenja hrane u organizam već posle desetak minuta akti­ viraju se i razmnožavaju mikroorganizmi. između ostalog i osnivača proktološke škole u Rusiji profesora A. kod uzrasta do 3 godine javljaju se najrazličitija oboljenja probavnog trakta. Kod čoveka ona se pravilno razvija samo ukoliko se uzima sveza biljna hrana uz mali dodatak pravilno pripremljene. pomoći da saznate da lije vaše debelo crevo u redu. koji ukazuju na patološki proces u njemu (i kakav je to proces). Prema podacima mnogih proktologa. 89 . koje podstiču održavanje potrebne (slabo kisele) pH sredine u ćelom probavnom traktu. Na taj način. mnogo smo saznali o funkciji debelog creva i načinima uspostavljanja njegovog rada. ukoliko se posle toga pravilno hranite. koji naseljavaju šupljinu probavnog trakta i sluzokožu. proklijala zrna. kod mene je sve u redu. To će vam pomoći da se orijentišete i da sa određenim ciljem odaberete sredstva i načine lečenja. To je jedan od kraćih puteva promene mikroflore od patološke ka normalnoj. mi možemo u sebi gajiti raznovrsne mikroorganizme. obrnuto. u zavisnosti od hrane koju uzimamo. U dnevni ob­ rok uvedite jagode i divlje jestive trave. belančevine i šećer. upotrebljavajte što više sveže pripremljenih sokova od povrća. takođe. Takva mikroflora omogućava nam da svarimo 50 procenata hranljivih vlakana i da iz njih dobijemo dopunsku hranu. nepravilno kombinovana. naročito ako se ne očistite. posebno jagode i povrće su osnovni iz­ vori organskih kiselina. bo­ gata belančevinama i šećerom omogućava „kultivisanje" patogene mikroflore. orahe ili lešnik.ovo važi za druge. verovatno. neobrane hrane . Kuvane namirnice. Razmislite o tome trezveno. Pored toga. SIMPTOMI PATOLOGIJE I NORMALNOG RADA DEBELOG CREVA Dakle. M. tj. Crevna mikroflora . Ukoliko se strogo pridržavate neophodnog režima ishrane. Naučnici su odavno ustanovili da se mikroflora debelog creva menja u zavisnosti od ishrane. Šank Prakšalana. za mesec-dva vaša mikroflora će se promeniti nabolje. a uporcdo s tim biljna vlakna štite debelo crevo od toksina. moguće da uopšte ne dođe do promene.Promenite svakodnevnu ishranu. koja je pogodna za vrenje i truljenje.prekrupe i drugo. Kuvana i rafinisana hrana.

91 90 . ta masa bitno otežava akt đefekacije. * Od raznovrsnih disfunkcija debelog creva stradaju koža i sluzokoža: sinusitis. ka­ kao.ekskrementne čepove". mučnina u donjem delu sto­ maka.nedovoljna stolica. trudite se da manje upotrebljavate navedene produkte ili ih kombinujte sa biljnom grubovlaknastom hranom. oboljenja jetre. poslastičarski kolači. divlja trešnja. stvaranje gnojnih rana) . iznenadna glavobolja. beli hleb. počnite da sprovodite program lečenja debelog creva. gubitak apetita.stvaraju ekskrementno kamenje. nasilna . njenog ob­ laganja crnim filmom od plesni i avitaminoze vitamina A. Da do toga ne bi došlo. Krajnji re­ zultat je da prvo vidite da izlazi „ovčji ekskrement" (u obliku oraščića). upala zglobova (artritisi).jednostavno stežu. kupina. koji.javlja se u uzrastu od 10 do 30 godina života. apatija. jak čaj. * Crne naslage na zubima ukazuju na prisustvo skrivene degenerativne promene sluzokože debelog creva. sto­ matitis. ribe. dehidrirajući u debelom crevu.Simptomi patologije * Zatvor: obložen jezik. ospe na koži.signaliziraju" o sebi rastom visećih mladeža na vratu i ispod pazuha. čim se pojavi „ovčji ekskrement" odmah ana­ lizirajte koje ste od navedenih namirnica jeli. pretvara u tvrdi ekskrement. Borovnica. što sprečava dehidraciju ekskrementnih masa. * Polipi . razdražljivost. ne menja osmozni pritisak u lumenu probavnog siste­ ma i formira fekalne mase potrebne konzistencije (gustine). mračne misli. prouzrokuje nepotrebno naprezanje. neprijatan zadah iz tela. a zatim povremeno uključujte tu namirnicu u svoj dnevni obrok. mleko. Odustanite privremeno od te namirnice. monomernu masu. Hranljiva vlakna zadržavaju vodu. a zatim tečniji. Regulisanje rada debelog creva Evo nekoliko preporuka kako da se orijentišete prema ekskrementnim masama. Ukoliko vam se navedeni simptomi počinju češće javljati ili već postoje (normalno ih uopšte nema). adenopatija. naduvenost stomaka. gingivitis. smućkane kaše. fida. supe.. angina. neobrane prekrupe. oštećenje očne sluznice (konjuktivitisi). zatvorenost. Nagomilavajući se u takozvane . bron­ hijalna astma. torte. jedite više salate. kafa. jaja. beli dvopek . da li vam odgovara hrana ili ne i koliko je često možete upotrebljavati. buljoni. Spoljašnji simptomi izraženi su kod 60-75 posto bolesnika: patološke promene na koži. groznica (herpes). upala sluzokože usne duplje (stomatitisi). može da ozledi i rani anus pri njegovom izbacivanju. koja se. glositis (upala jezika). rinitis. kruške. Prema tome. * Nespecifični gnojni ko/itis (upala sluznice debelog creva. dunja . mladi kravlji sir. Zbog toga što to voće po svom sastavu predstavlja jednorodnu.. zubobolja. smrad pri disanju. sirevi. bolovi i krčanje u stomaku. pospanost. Zapamtite sledeće: sve vrste mesa. turšija (kiseline). ukoliko se ne nataloži u skladištima debelog creva. koje izaziva pukotine na anusu itd. beli šećer. To će vam omogućiti da regulišete stolicu i da vam creva funkcionišu normalno.

Jetra je najveća žlezda u čovečjem organizmu i teška je od 1. Saadi Posle čišćenja debelog creva prema metodu Vokera treba pristupiti čišćenju jetre. Ona mora da bude redovna i u idealnom slučaju creva treba da prorade 1-2 sata posle svakog uzimanja hrane. Na njoj se razlikuju dve površine: gornja . Treba koristiti prohladnu vodu. što ćete i sami videti posle specijalnog čišćenja vašeg organizma. Sva venska krv iz creva. Kada očistite debelo crevo. Preporučujem da se počne od urinskih klistira. koja je srasla sa donjom površinom dijafragme.5 do 2 kilograma. Ostalo bi­ rajte prema ličnom osećanju i specifičnosti oboljenja. o tome možete pročitati u knjizi Ishrana i hrana. treba pristupiti čišćenju je­ tre. Dalja čišćenja i rehabilitacija proističu sami od sebe. Ekskrement po svojoj konzistenciji (čvrstoći. gustini) treba da podseća n a j e d n o rodnu masu u vidu paste. usmerena prema dijafragmi koja se dodiruje sa njenom donjom površinom. Tokom godina života ona je učinila bezopasnim i . Izuzetak je njena zadnja . osim završnog dela debelog cre­ va. 93 92 . Lično smatram da su ta dva čišćenja obavezna i glavna. To je. OPŠTI PODACI O JETRI I NJENIM FUNKCIJAMA Anatomija jetre Čovečja jetra formira se u trećoj nedelji embrionalnog razvoja. mlaz ne srne biti jak. Posle svake stolice treba oprati anus ispod mlaza vode (a ne brisati papirom). koja se dodiruje sa nizom organa trbušne duplje.kapsulirala" je u sebi mnogo toga.gornja površina. Skoro sa svih strana jetra je pokrivena trbušnom maramicom. prolazi kroz jetru. da ne iritira. oni koji žure padaju. Ukoliko ne želite da iz osnova promenile ishranu ponovo ćete zapušili debelo crevo i sav trud da budete zdra­ vi biće uzaludan. uko­ liko se pravilno hranite. u principu.Simptomi normalnog rada debelog creva Pažljivo posmatrajte svoju stolicu. ima oblik nepravilno zasečenog konusa sa zaobljenim krajevima.usmerena nadole i unazad. oblika kobasice. bez neprijatnog mirisa i ne srne da prlja klozetsku solju (ne srne da se zalepi da se ne može oribati) posle puštanja vode. osnovno što treba znati o debelom crevu. i donja . Ona je meke konzistencije. da bismo ga mogli samostalno obnoviti i učiniti zdravim. Iz početnog odeljka primarnog srednjeg creva raz­ vija se zametak jetre. Hra­ nite se pravilno.ispupčena.. Defekacija treba da bude lagana i momentalna. Posle ispiranja treba medicu (perineum) posušiti specijalnim mekim peškirićem. ČIŠĆENJE JETRE Samo strpljivi završe posao.

Uporedo s tim.Jetra je nepokretan organ. Držanje jetre na svom mestu omogućava pritisak trbušne (abdominalne) prese. masti. Dokazano je učešće dijafragmalnih nerava u inervaciji jetre. Ona se stvara samo tu. Stvaranje limfe u jetri veoma je intenzivno. Svojevrsnost portne vene sastoji se u tome.od 7 do 14 milim94 Funkcije jetre Jetra je istovremeno organ za probavu hrane. jetra učestvuje u razmeni materija neza­ visno od probave hrane. usmerene na održavanje kontinuiteta unutrašnje sredine organizma. vitamina i hormona u orga­ nizmu tesno je povezana sa funkcijom jetre. vode. slezine. Druga osobina jetrinog krvotoka je sporiji tok krvi kroz jetrine krvne sudove u poredenju sa drugim organima. koja dolazi u portnu venu iz različitih odeljaka trbušne duplje. Prema nekim podacima. minerala. Krv. Ona sačinjava jednu od glavnih spojnica krvnih sudova. od čega 1200 (80%) mililitara kroz portnu venu i 300 (20%) mililitara . pigmenata. već i po zapremini. Ona učestvuje u procesu hemolize (raspada eritrocita. Jetrina arterija dostavlja krv. koji su odslužili svoj vek). To ukazuje na tesnu povezanost jetre i bubrega. za krvotok i razmenu materija. Tako se. Razmena ugljenika. belančevina. otrovnim materijama koje dolaze iz debelog creva (indol. želuca. a portna vena skuplja krv iz celog probavnog trakta i slezine i čini glavni sud. skatol. da se krvotok u samoj jetri menja u zavisnosti od kretanja grud­ nog koša i kretanja dijafragme. kao konačni proizvod razmene belančevina. Ovaj proces se završava u jetri stvaran­ jem žuči. Osim toga. U njoj se vrše specifične. ne samo po dužini. zaštitne i neutrališuće. Zahvaljujući tim venskim spojevima jetra ima važnu ulogu u radu bubrega. treba imati na umu. budući da je vezana za di­ jafragmu. enzimske i izlučujuće funkcije. a iz debelog creva . krv iz slezine više dospeva u levi deo jetre. koja se vrši u slezini i krvotoku. što ona počinje i završava se kapilarima. smatra se da kroz jetru protekne u jednoj minuti u prošeku 1500 mililitara (1. koji određuje funkciju je­ tre. tiramin) pripajaju sumporna i glukuronska kiselina i stvaraju se slabotoksična jedinjenja.kroz jetrinu arteriju. a izlučuju je bubrezi. delimično se meša i odlazi posebnim krvotokom. srca i drugih organa. U vezi s tim u razne delove jetrinog tkiva dospeva krv prvenstveno iz različitih trbušnih odeljaka. za ishranu i održavanje jetrinog tkiva. Treba napomenuti d a j e i stvaranje mokraće funkcija je­ tre. Ta jedinjenja odvode se dalje kanalima sistema za čišćenje.u desni. Krvotok i stvaranje limfe u jetri U jetri je veoma razvijen venski sistem.5 litar) krvi. Međutim pritisak u portnoj veni u poredenju sa venama drugih delova tela razlikuje se po jačini . bogatu kiseonikom. Tako. Sistem obuhvata portnu venu i sistem jetrinih vena. pošto od 1/3 Jo 1/2 ukupne limfe u telu dolazi iz ovog organa. (tara živinog stuba. Pri udisanju i izdisanju ona prati pokrete dijafrag­ me. 95 .

Žuč učestvuje u 96 probavi hrane: potpomaže neutralizaciju hranljive kašice.0. pregrevanju organizma. čas u drugom smeru. pojačavajući njegovu peristaltiku. pojačanju portalnog krvotoka i prisustvu belančevina. • masti-3.8%. Sa njom se iz krvi izlučuju razne egzogene i endogene materije koje. a njegova dužina 3-7 centimetara. • mucin i pigmenti . koja dolazi iz želuca u dvanaestopalačno crevo.Stvaranje žuči Stvaranje žuči je specifična funkcija jetre. takode. Deo žuči nagomilava se u žučnom mehuru. • minerali-0.5-2 centimetra u prečniku. Za 24 sata u čovečjem or­ ganizmu stvori se 800-1000 mililitara žuči. stvara se na račun disanja tkiva jetre. 1 % . Miris je posebno aromatičan. emulguje masti i potpomaže njihovo upijanje. Žuč iz jetre kroz žučne kanale.o k o 84%. nagomilavajući se u krvi.4 .1%. • holesterin . Kod zapušavanja ušća tih kanala otvor opšteg žučnog kanala može se uvećati do 1. snabdeven mišićnim vlaknima i može vršiti kontrakcije (skupljati se i širiti) zajedno sa žučnim kanali­ ma. potrebna za žučnu sekreciju. bez oštećenja. 97 . smestiti do 200 mililitara tečnosti. čiji je prečnik 4 milimetra. • žučna kiselina . Žuč je sekret jetrenih ćelija. Oba navedena kanala se slivaju u zajednički kanal za lučenje žuči (ductus choledochus). zahvaljujući čemu mogu aktivno da pokreću žuč čas u jednom.7%. čija je dužina 7-8 centimetara i koji može zapreminski primiti do 60 mili­ litara žuči. iritirajuće deluje na de­ belo crevo. Energija. Evo sadržaja žuči: • v o d a . Žuč se stvara neprekidno. štetno utiču na aktivnost orga­ nizma. Smanjuje se pri gladovanju.6% i niz drugih materija. a naročito masti u hrani. Prečnik kanala žučne kese u prošeku je 3 milimetra. a sa njom se isto tako izlučuje višak holesterina. dolazi do izvodnog kanala žučne kese. koji ima prečnik 6 milimetara i dužinu 7-8 centim­ etara. a dužina 2-6 centimetara. ali u tome učestvuju i drugi organi i tkiva. on se lako rasteže i u njega se može slobodno. Ukus žuči je gorak sa naknadnim slatkastim ukusom. izlučujući žuč u dvanaestopalačno crevo pod pritiskom 200-300 mililitara vodenog stuba! Žučna kesa ima sposobnost povećanja za 10-20 i više puta! Motorni nerv žučne kese potiče od desnog dijafragmalnog nerva. a povećava se pri smanjenju spolja­ šnje temperature. reakcija žuči je slabo alkalna. Međutim. On je. Žučni kanali bogato su snabdeveni glatkomišićnim vlaknima.

kao i mikroorganizama. Kladinskog N. P. i drugih sadržaj žuči i njegova evakuacija iz creva u direktnoj su zavisnosti od sastava hrane. Trudnoća podstiče stvaranje žučnog kamenca.materija potrebna organizmu. uglavnom iz creva. Bruna. da sintetizuju te kiseline ili pri zastoju žuči u žučnoj kesi .jedan je od glavnih uzroka izd­ vajanja soli kalcijuma iz rastvora holesterina i stvaranja žučnog kamenca. U jetri.trbušnim disanjem. koji su prodrli u žučnu kesu. Njegova prekomerna količina štetna je za organizam. Prema materijalima sa obdukcija B. Smanjenje sadržaja žučnih kiselina usled narušavanja sposobnosti ćelija jetre.PATOLOGIJA JETRE Stvaranje žučnog kamenca i upala žučnih kanala Razmotrimo prema redosledu sastavne delove žuči: po­ sle vode. Tako se kod masne hrane i hrane bogate belančevinama izdvaja gušća. objašnjavaju frekvenciju ovog oboljenja. One se stvaraju u jetri iz holesterina. u obliku grane crni pigmentni kamenčići. Žene boluju 6 puta češće od kamena u žuči nego muš­ karci. Prema hemijskim karakteristikama ovi pigmenti su bliski portiri­ ma (purpurni. Pri oksidaciji bilirubin se pretvara (transformiše) u biliverdin. predstavljeni su pigmentom bilirubinom (zlatnožute boje) i biliverdinom (zelene boje). žučnim kanalima i žučnoj kesi susreću se tvrdi. bogata čvrstim materijama (holesterinom i bilirubi­ nom). pri različitim povredama. a kod 70-godišnjaka mogu se uočiti kod svake treće osobe. žučne kiseline zauzimaju drugo mesto . koja ulazi u sastav ćelija organizma. Žučni kamenčići u žučnoj kesi imaju okrugao oblik. stvara iz hemoglobina krvi. grimizni kamen). Upala žučne kese (holecistitis) i žučnih kanala (holangitis) nastaju u većini slučajeva pri prisustvu kamenja u njima. uglavnom. za vreme trudnoće može doći do narušavanja nekih funkcija jetre. Osim toga. Kod žena pri grudnom disanju javlja se plića ekskurzija dijafragme u poređenju sa muškim . povećava unutrašnji pritisak u trbuhu i menja položaj žučne kese i kanala). bodlji­ kavi. a pokreti di­ jafragme povoljno utiču na protok žuči u žučnim kanali­ ma. Njihovo glavno svojstvo je da smanjuju površinski napon tečnosti. koncentrovana žuč. Holesterin . odakle su izašli i usled čega su nastali. u osnovi. Osobenosti disanja kod žena i muškaraca. zbog povišenog sadržaja holesterina u krvi u poslednjim mesecima trudnoće i neposredno posle porođaja (prvih dana). Žučni kamenčići u jetrinim kanalima mogu biti razgranati i čak mogu predstavljati preciznu kopiju žučnih kanala. Prema podacima Pavlova I. On se.7%. Nesumnjivo vas interesuje kakvi su to kamenčići. N. Stvaranje žučnog kamenca uglavnom zavisi od ishrane i počinje od 16-20 go98 dina života. Prilikom čišćenja organizma iz vas će izlaziti najrazno­ vrsniji kamenčići. Čišćenjem jetre oni se drobe i izlaze u vidu semenki suncokreta i crnog 99 .. pošto dolazi do zastoja žuči u žučnoj kesi (materica stešnjava unutrašnjost. takode. a takode. Ridel je utvrdio d a j e svaki deseti čovek imao žučno kamenje. Žučni pigmenti.

kao i smanjenje zaštitnih koloida . U creva dospevaju u obliku kuvane hrane i vode. Oni su meki. velike kombinovane. Mikroliti su prečnika 7-60 mikrona. Oni su uvek u gomili i imaju oblik nepravilnih poliedara. a zatim zajednički jetreni kanal. a taj talog organizam ne prihvata i kao strani produkt izlučuje ga zajedno sa žuči. složene holesterinsko-pigmentnokrečnjačke i pigmentne. Desni žučni kanal režnja prihvata žuč iz prednjeg i zadnjeg kanala. Boja im je bela. da bi se očistila jetra. Ponekad su to mrke izmrvljene grudvice. Otuda se može zaključiti. sadrže primesu bakra i razvijaju se iz mikrolita. Duž granica između segmenata. Njihovo stvaranje moguće je i bez infekcije. obrazuju u početku desni i levi jetrin kanal (kanal režnja). Na našu sreću najredi je čist krečni kamenac.žučnih kiselina i zastoj žuči. Nastaju usled toga što strane čestice dospevaju iz creva u krv. koji se stvaraju u žučnim kanalima i žučnoj kesi. Holesterinski kamenčići imaju veličinu od zrna graška do šljive. a njih je četiri. okrugao oblik.talože se. ni arterije. da se ti kamenčići talože u jetrinim žučnim kanalima. ni vene portnog sistema. Mogu se formirati dva oblika kamenca: čisti pigmentni kamenac. vezan za proces hemolize.peska. spajajući se. Medurežanjski kanali za izlučivanje žuči protežu se uporedo sa međurežanjskim krvnim sudovima i. siva (kada preovladava holesterin i kreč u kori kamenčića) ili mrka i tamnozelena (kada preovladava pigment biliverdina). žučne pigmente i krečnjak. da u prošeku j e d n o čišćenje je­ tre „probija''jedan segment. imaju belančevinastu osnovu. mnogo­ brojni. Pigmentno-krečnjački kamenčići su crnozeleni. Kalcijum (kreč) i u ovom slučaju dobija se iz kuvane hrane. potrebno je i poželjno uraditi najmanje četiri čišćenja. kao kameno-ugljena prašina veličine do 6 milimeta­ ra. vezan za zastoj žuči. gde se vežu sa belančevinama i pigmentima žuči i polako se odstranjuju kroz žučne ka­ nale. Uzrok stvaranja ovih kamenčića je obo­ gaćivanje žuči holesterinom. ne prolaze ni žučni putevi. i zemljani pigmentni kamenac. U nekim slučajevima mikroliti su osnova nastajanja pigmentnokrečnih kamenčića. Ti kamenčići nastaju najčešće kao posledica infek­ cije i upale žučne kese i žučnih kanala. Prema sastavu žučni kamenčići dele se na holesterinske. belu ili svetložutu boju i pojavljuju se u žučnoj kesi. Nemaju holesterina. po pravilu. glatku površinu. On je beo i tvrd i stvara se u procesu upale. jer 100 se u procesu probave organske materije pretvaraju u neorganske . kao rezultat nepravilne kombi­ nacije namirnica za ishranu. Prostor koji zahvata sva­ ki od tih kanala naziva se segmentom jetre. lagani. Sistemi jetrinih žučnih puteva desnog i levog režnja jetre strogu su razgraničeni. plivaju na vodi. 101 . lomljivi i raznovrsnog oblika. Holesterinsko-pigmenlno-krečnjački žučni kamenčići najčešće se javljaju u žučnoj kesi. koje su prošle kroz termičku obradu. Dokazano je. Prema tome. Njihova veličina je od glave čiode do krupnog zrna graška. Svaki od seg­ menata skuplja žuč iz međurežanjskih kanala za izlučivanje u granicama segmenta.

Bili­ rubin. Pri tom se vrši jak pritisak na okolna tkiva (slika 11). vitamina i mnoštva drugih elemenata. Atomi u Jtivim" mineralima nalaze se na višem energetskom poten­ 9 cijalu i imaju levi zaokret. Jetra kao da se nadima iznutra od tih žučnih trombova. tankog creva. kojim se prenose hranljive materije iz creva. naročito pri nedovoljnoj fizičkoj aktivnosti. izaziva j a k o krvoproliće. s obzirom da pritisak žuči u kanalu za izbacivanje žuči može dostići atmosferu! To otežava protok arterijske krvi koja raznosi kiseonik po jetrinim arterijama i sprečava krvotok kroz portnu venu. žučni ugrušci u žučnim kanalima stvaraju se belančevinastom infiltracijom jetre. kao stoje poznato. (Da li je to glavni uzrok teške izlečivosti dijabetesa?) Zastoj u venama želuca i creva narušava sekretorna i apsorbujuća svojstva tih organa..). U Velikoj medicinskoj enciklopediji terminom portna hi­ pertonija definiše se povišeni krvni pritisak u portnoj veni. što uzrokuje promene strukture or­ gana. jednjaka. glavni su ra­ zlozi za nastajanje svih poremećaja i oboljenja. kako tvrdih. odlažući se u jetri.) otežanog protoka krvi kroz jetru. Njena funkcija slabi. obilne menstruacije kod žena. takode. pritiskaju epitelne ćelije. Arterijski pritisak opada (hipertoničarima za notiranje). lišenom dovoljne količine živih mineralnih materija./iva" materija razlikuje se od „mrtve** postojanjem bioplazmenog polja. može da se poveća za 20 i više puta. G. Usled toga se javlja portna hipertonija. dovodeći ih do atrofije. vezano za pojedine i raznovrsne mehaničke prepreke. a otpor u kanalu za izlučivanje žuči može porasti do 750-800 milimetara vodenog stuba (skoro cela atmosfera!). Uporedo sa tvrdim kamencem u jetrinim kanalima se skladišti amorfna bilirubinsko-kalcijumska masa. {. za njim bilirubin sa produktima njegove oksidacije. uz na­ vedeno stanje krvi postepeno izaziva diskineziju sistema za izlučivanje žuči. naročito iz krvnih sudova želuca. Kao s t o j e već bilo reči« prvo se kristališe holesterin. 102 103 . kreč itd. U žučnoj kesi i kanalima može se nalaziti žućkastobeli pesak.) Neak­ tivan način života. tako i u obliku mazuta. koje pri termičkoj obradi nestaje. javljaju se trombovi na nogama i hemoroidi. šire jetrinu konstrukciju. uz minimum motornih aktivnosti.Portna hipertenzija i njene posledice Savremena ishrana čini našu krv kiselijom (normalna pH krvi je slaboalkalna). Deo krvi. mogu lakše da se talože. ide obilaznim putem (takozvani kolateralni krvotok) kroz anastomoze sa gornjim i donjim šupljim venama. Koncentracija žuči. Kod „mrtvih*' toga nema. M. zatim soli. debelog creva. koje se nalaze u tako koncentrisanom obliku. koji nije mogao da prođe krozjetru preko portne vene. slična ugrušcirna. Na primer. masa u vidu kašice. soli i kreč su glavni sastojci žučnog kamenca. Materije. (Da li se ovde krije uzrok slabog varenja i prihvatanja hrane?) To. Zastoj u venskom sistemu pankreasa izaziva distrofične promene u njemu i remeti njegovu funkciju. On se javlja kao posledica (uzrok sam naveo u prethodnom tekstu. Belančevinaste mase (Napomena: Dnevni obroci hrane bogati belančevinama. Usled zastoja krvi nastupa i uvećanje slezine.

masti. očistite svoju jetru. Hranljive materije koje su zaobišle jetru postaju strane or­ ganizmu i izazivaju različite alergijske reakcije." M o ž e m o upotrebljavati hranu bogatu vitaminima. I . Prema tome. štitasta i pankreas.Patologija kod portne hipertenzije Strelice na crtežu označavaju otežano oticanje krvi (tj. pre nego što odete kod lekara da mučite sebe ispitujući alergene i slično. povratni pritisak). To je razlog što patimo od nedostatka hranljivih elemenata.bubrežne vene: 6 . belančevina..donja šuplja vena: 10. a kao posledica tog javljaju se zastoji u tim organima. Nema smisla nabrajati poremećaje i oboljenja. minerala i slično. koji je prihvatljiv za organizam. prolazeći kroz anastomoze u druge vene i pri tome se ne pretvaraju u oblik. Zbog atrofije ćelija jetre usled pritiska i lokalnog nedostat­ ka ishrane.spoljašnja bedrena vena: 9 .anastomoza između grana portne vene i gornje šuplje vene u predelu jednjaka i želuca.gornja šuplja vena: 7 . Najvažnije žlezde u organizmu .portna vena: 2 . Opšti poremećaj ne samo da utiče na rast i razvoj organizma. 104 105 . O značaju jetre za funkcionisanje našeg organizma govo­ ri jogista Svama Šivananda u knjizi Joga terapija: . omogućavaju mu rast i pomažu jetri u procesu probave hrane .gornja mezent eri jalna vena: 4 . vode. Zato.Slaba jetra je glavni uzrok narušavanja našeg opšteg zdravlja. već i ima užasne posledice. nastale usled narušavanja svih tih razmcna. koje podstiču razvoj organizma.anastomoza između grana portne vene i donje šuplje vene u predelu debelog creva: 11 .donja mezenteri jalna vena: 5 .Slika I I .paralizuju se usled naprezanja u nastojanju da po­ mognu bolesnoj jetri.slezina sa odlaznom venom: 3 . jasne su mnogobrojne posledicc zaprljanosti i zagušenosti naše jetre.zajednička bedrena vena: 8 . pa će i alergija nestati. javlja se poremećaj u razmeni ugljenih hidrata. min­ eralnim materijama i drugim najkvalitetnijim hranljivim materijama.hipo­ fiza. ali zbog zapušenosti „starije carice" (kako je­ tru nazivaju tibetski lekari) deo hranljivih materija obilazi jetru. Zdravlje jetre obezbedujc zdravlje i vitalnost celog organizma.

Probavna žuč nalazi se u želucu između svarene i nesvarene hrane.tačka dijafragmalnog nerva Uopšte rečeno. . koja se pretvara.šljiva Simptomi koji ukazuju na oboljenja jetre Prvo ćemo se osvrnuti na poznate simptome oboljenja jetre. koja menja boju.ramena zona. Poremećaj jedne od navedenih funkcija izaziva oboljenja.holedohusno-pankreatična zona. daje toplotu i snagu ostalim vrstama žuči. nego što želimo. funkcije žuči su: pro106 Tibetski lekari razlikovali su 26 oboljenja žuči. Žuč. Žuč. Tibetski lekari su sma­ trali da postoje tri glavne bolesti koje nastaju od vetra. kada je slaba ener­ gija) sanja se šuma. pri praznoj jetri (tj. nalazi se u koži i čini jarkim njen ten. koja menja boju. bavna. Ona vari hranu.Bolne tačke kod žučnog kamenca: I . Obratimo se ponovo Čžud-šiu (knjiga Tajne tibetske medicine . žuči i sluzi. a zatim ih uporediti i dopuniti savremenim shvatanjima.proleće bojom .vid izlučevinama . 2 . 4 . 6 .točka žučne kese. odvaja sok od taloga.kimo.zelena. koja poboljšava vid i koja podstiče bolje raspoznavanje boja.Put samuraja. nalazi se u srcu. dobom .kiselo god.tačke VIII. Žuč Jasna boja. nalazi se u očima i razvija našu per­ cepciju za oblik. s aspekta tradicionalne medicine. Otuda potiče i Ijudožderski običaj kimo-tori Smatralo se da kada ratnik pojede svezu jetru hrabrog ne­ prijatelja. koja se pretvara. Savremena medicina oboljenja jetre i žučne kese definiše na sledeći način: 107 . Tako se pri punoj jetri (tj. (Prema sintoitskim narodnim verovanjima izvor smelosti u čovečjem telu je je­ tra .pšenica plodovima . Ona potpuno menja boju prozračnog soka u crvenu. nalazi se u jetri. sa zapušenom jetrom funkcionišemo mnogo sporije. dobija novu snagu i smelost. Prema njihovom mišljenju.Slika 12 . plava planetom .piletina žitaricama .napomena prevodioca). gordost.suze emocijama . razum i strasnost. čak i pri pravilnoj ishrani i pridržavanju svih drugih principa lečenja.tačka lopatičnog ugla. a kineski lekari su na osnovu snova postavljali dijagnozu. 3 .gnev zvucima . 5 .) Ž u č . koja daje vid. IX i XI grudnog rebra.mišići čulnim organima .epigastric na zona bola.krik ukusom .Jupiter mesom . Ona daje duši osećajnost. Prema kineskim medicinskim izvorima funkcija jetre i žučne kese odnosi se na primarni elemenat „ d r v o " i tesno je povezana sa: tkivom tela . kada je energetski funkcija jetre najveća) sanjaju gnevni snovi. 7 .

atonični zatvor. oko palca i malog prsta). Uzroci koji izazivaju žučne grčeve su nervna i fizička premorenost.jetrinih dlanova" (crvenilo kože na površini dlanova. kada su funkcije jetre i žučne kese maksimalne. znojenje. prvo hrane. Žučni grčevi kod žena najčešće se podudaraju sa menstruacijama ili nastaju posle porođaja. na momente kao da razdire na delove desnu stranu stomaka. prstima . ponekad gor­ čina u ustima. Pri pregledu kod trećine obolelih. ponekad tome prethodi gubitak apetita.svrab kože.u vidu žutih mrlja. mučnina. razdražljivost.1 do 37.zvezdica" na krvnim sudovima (spider nevus-i). ponekad i prolivi.. Zvezdica je. Upala žučnog mehura i žučnih kanala Opšti simptomi . u stvari. koji imaju bol. naročito ljute. mali pulzirajući krvni sud. Njihov prečnik je od veličine glave čiode do zrna graška. gubitak apetita. Žučna kolika (grč) obično je propraćena mučninom i povraćanjem. Najčešće se bol javlja iznenada. Diskinezija žučnih kanala Opšti simptomi . ali se ubrzo koncentriše na određene delove tela (slika 12).grčevi u žučnoj kesi ili jetri.. blažom groznicom i slabošću posle uzimanja hrane. a zatim sluzi i žuči. nakon 3-4 sata posle večere. Kod hroničnog hepatitisa oboljevaju zglobovi i pluća. U početku napada bol je raširen (đifuzan). ramenima i podlakticama. Često se uočavaju i psihički poremećaj: potištenost. pečenje u epigastričnom predelu.slabost. koji podsećaju na nožice pauka. naročito u periodu kulminacije bola može se uočiti prisustvo . bolovi ispod des­ nog rebarnog luka. kao i na leđima. mučnine.6°C. Česte muč- 108 . povišena temperatura od 37. 109 Dijagnoza /ironičnog hepatitisa Opšti simptomi . tegobe ispod lopatice i osećaj pritiska ispod desnog rebarnog luka (možda usled zasićenosti žučne kese sa žuči). kao i . Najčešće se kapilarske zvezdice nalaze na licu. nine. jak.povremeni naizmenični prolivi i zatvori. Bol je oštar. hlađenje tela.bolovi ispod desnog rebarnog luka praćeni stalnom mučninom. Vidljiva je i ksantomatoza kože: na licu (očnim kapcima. obrazima. Bol se javlja u napadima. nesanice. koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati. prolivi koji se javljaju naročito posle uzimanja pečene ili pržene hrane. Hipotonični oblik .psihički poremećaji. podrigivanje. Grč se obično javlja u prvoj polo­ vini noći. zatvori. Pri komplikovanju bolesti .osećaj tegobe na delu tela ispod lopatica nakon 1-3 sata posle jela. u trenutku maksimalnog izlučivanja žuči u dvanaestopalačno crevo i njene maksi­ malne koncentracije. Kada se funkcionalno stanje jetre poboljša oni mogu da neslanu.Dijagnoza bolesti žučnog kamenca Najtipičniji simptomi kod žučnog kamenca su jaki na­ padi bola . Hipertonični oblik . ustima). Kod nekih se pojavljuju grčevi mišića listova nogu i mišića prstiju na rukama. pri čemu se u pojedinim slučajevima izbacuju i mali žučni kamenčići. tj. Bolesnici se često žale na hladnoću u udovima.do pojave bola . od kojeg se zrakasto granaju tanki nežni krvni sudovi (kapilari). emocije. na pregibima laktova. koji je propraćen naduvenošću stomaka. zasićenje i razdraženost želuca posle uzimanja hrane. bolovi.

Trebalo je da mu se operativnim putem odstrani deo aorte srca. Mladić star 31 godinu nekako je došao kod nas bled. Kada smo nas dvojica počeli da čistimo jetru iz nje je izlazila po tegla od pola litra kamenčića. Dolazili su ljudi od kojih su lek­ ari odustali.Bodrost". zaustaviti i otkloniti. Andrejeva iz Lenjingrada. Bilo je tu i mnogo zastarele žuči.što je velika zabluda. a ko garantuje da sve neće biti po starom. uzgred. Spoznao sam s t a j e pravo zdravlje. da se taj deo zameni krvnim sudom sa butine. A. a vama ostaje da odlučite kako ćete se dalje lečiti. potražite pomoć lekara. U gotovo bezizlaznoj situaciji mašio se za literaturu i iz nje saznao da je procenat uspeha operacija sličnih njegovom slučaju ispod 30%. posebna ishrana. Prve godine kuru čišćenja uradio sam 5 puta (svega 8 različitih čišćenja).očistiti jetru. Osim toga. gladovao sam i nedeljno po 24-36 sati u toku 3 godine. U klubu 110 . Za taj preobražaj bilo mu je potrebno nešto više od pola godine i.3 puta po 19 dana sa prekidom od dva meseca između gladovanja. mršav. tamne kožice. Savinih Nikolaj Timofejevič. Boreći se za svoj život došao je na ideju da možda postoje druge mogućnosti? Jer. osetio sam neobičnu lakoću. godine. Međutim. dopuzao je jednog decembarskog dana u klub toli­ ko bolestan da se mislilo da neće doživeti sledeće proleće.koje su izdignute iznad površine kože. Tačnije. U to sam se uverio na vlastitom iskustvu. Žučni kamenac se u jetri veo­ ma čvrsto drži i ne može se tako jednostavno savladati. ali i na iskustvu drugih ljudi. a efekat je bio zapanjujući. koji će sigurno postaviti pravu dija­ gnozu. Može se uočavati i oticanje članaka prstiju u obliku kobasice. ali im posle čišćenja jetre ona više nije bila potrebna. rođen 1925. Nije imao kuda. Ukoliko su vam se ti simptomi već javili možete ih sprečiti. Mogu da navedem još primera ljudi koji su godinama patili od kamenca u žuči. kakav je smisao operacije ukoliko kroz krvne sudove umesto krvi teče prljavština? Grozna krv. krepkost i obnavljanje celog organizma. Moj prijatelj je izdržao seriju gladovanja . Otputovao 111 . Teško je hodao i jedva disao. Posle terapije čišćenja jetre oni su se preporodili. Prema simptomima koje smo naveli tumačite i razmišljajte o zdravlju svoje jetre i žučne kese. čiji sam predsednik. kao i urinoterapija učinili su čudo. EFEKAT ČIŠĆENJA JETRE Mnogi misle d a j e sa njihovom jetrom sve u redu . dugo živi. iako je njegovo obrazova­ nje bilo veoma oskudno . pahuljica i drugih predmeta nad kojima se čovek zgražava. sve to što nisam dobio u proteklih pet godina lečenja u zdravstvenim ustanovama. to su samo moja lična osećanja. Lekari su im predlagali operaciju. sada krepki sta­ rac prilagodio je svoju težinu visini. Ali.. jedan­ put 10. Ovaj. tj. Ukoliko sum­ njate u sebe i u ličnu procenu svog zdravstvenog stanja. Operacija može biti i uspešna. sve je radio samostalno. Možete ga videti kako trči samo u šorcu i razmišlja da još dugo. a mučila ga je i astma. boje katrana. Interesantan je i slučaj J.završio je samo 3 razreda osnovne škole. jednom 18 i po 3 dana oko deset puta. A šta potom? Sinula mu je misao . Primera radi. Pre čišćenja jetre gladovao sam nekoliko puta po 7 dana. bilo zbog njihovog opšteg zdravstvenog stanja ili zbog toga što su suviše stari i nemoćni. čišćenje debelog creva i jetre. a ne da dovedete sebe u bezizlazan položaj. kroz ovakvo čišćenje prošli su mnogi i to ne jedanput.

sa podjednakim uspehom i efektom. koju neki ovde na­ zivaju legendom. U sledećem poglavlju biće reči o tome da lije ovo čišćenje stvarno bezopasno i na čemu se zasniva njegovo dejstvo. Tatjana Aleksandrovna čisti jetru ljudima svih uzrasta. Pročistila je jetru mnogim poznatim kosmonautima i mnogim ljudima na visokim položajima. Tatjana Aleksandrovna shvatila je složenost tog slučaja i pročistila mu je jetru dva puta uzastopce. Kako je uopšte mogao da živi kao zdrav čovek sa tako zagađenom jetrom. Iz njega je izašlo 60 velikih i 200 malih kamenčića. bez operacije. zapušenjem kanala i dru­ gim komplikacijama. I to je prošlo bez operacije . slobodnim prolazom to ne može da se desi. profesor Šavalova Jevgenija Petrovna. Dubaža se može obaviti ukoliko 113 112 . protivnici ovog čišćenja zaključuju da je to ekskrementno kamenje. sa termoforom (grejalicom) na delu tela oko desnog rebarnog luka. sprata.je do Tatjane Aleksandrovne Burjeve. godine. Ta starica od 85 godina savršeno je raz­ radila postupak čišćenja jetre. Nakon 15-20 minuta ponovo ispiti istu količinu mineralne vode. Zastrašuju pristalice ovog meto­ da čišćenja mogućim zatvorom. član . naravno. Kada je moj otac. strahovao i podsmevao se tom metodu lečenja. Posle uzimanja mineralne vode bolesnik treba da leži u postelji 1. Posle mesec dana sreli su ga kako trči do 4. izbačeno iz debelog creva.5 decilitra) gazirane ili negazirane min­ eralne vode. a izlaze kamenčići od 20 i više milimetara. što podstiče energičnije oslobađanje žučne kese. Pošto je Tatjana Alek­ sandrovna bila starija od njega ona se podsmevala njegovom strahu. U mineralnu vodu može se dodati 5 grama sumpornokiselog magnezijuma ili sorbina. Fiziološki mehanizmi koji se koriste pri čišćenju jetre Kao glavni argumenat protiv ovog načina čišćenja jetre protivnici navode da su žučni kanali prečnika 3—4 milimetra. Vratimo se brošuri Fakultet zdravlja objavljenoj 1986. Njegova krv je bila čista. avaj. Ali. od pete do 105 godine starosti. Jedna žena je 5 godina tragala za Tatjanom Aleksandrovnom po celoj Rusiji. ti ljudi apsolutno ništa nisu osmislili u datoj terapiji. načelnik katedre infektivnih oboljenja i epidemi­ o l o g i c Prvog lenjingradskog medicinskog instituta P. pak. Na 34. posle drugog infarkta bio u veoma teškom stanju resili smo da mu pomognemo i dogovorili smo se sa Tatjanom da se kod nje leci određeno vreme. koji ne priznaju alternativnu medicinu niti bilo šta drugo što se kosi sa dostignućima i znanjima nauke.sve ih je izbacila.korespondent Akademije medicinskih nauka SSSR. ljudi sami kažu da su lično videli izbačeno kamenje.5-2 sata. oran i čio kao da mu nikada nije bila potrebna operacija. Kada. čak i nekima iz Ministarstva zdravlja Rusije. koje se naziva „dubaža" i koje lekari uveliko primenjuju. On je. Posle toga mladić je prešao na pravilnu ishranu. sumnjao. pa se moj otac predao i pristao na kuru čišćenja jetre. Postupak dubaže je sledeći: Ujutro na gladan stomak dati bolesniku da popije 2 0 0 250 mililitara (2. jer joj je predloženo da odstrani žučni mehur u kome je na snimku bio vidljiv veliki kamen sa j o š oko 60 kamenčića veličine zrna pasulja. star više od 80 godina. Pavlov" opisuje „slepo" ispiranje žučnih kanala bez sonde. flašu prethodno otvoriti i ostaviti da odstoji na sobnoj temperaturi. stranici.

daju se koncentrisani rast­ vori šećera. ili sorbita. stimuliše tu funkciju i uz to rastvara tvrde izbočine . poznato nam je.. glukoze. Važnija biološka svojstva nezasićenih masnih kiselina su: 1 . dok je u suncokretovom ulju ima duplo manje (39%). Ovi podaci su strogo naučni. zajedničkog žučnog kanala i Odijevog sfinktera. zbog povećane elastičnosti i smanjenja propustljivosti. Varijanta a). © S obzirom da žučni kanali imaju glatku muskulaturu oni mogu da se šire do 2 centimetra u prečniku. sumpornokiseli magnezijum. U ekstremnim slučajevima pritisak može dostići i 800 milimetara vodenog stuba! 0 Moguć je i obrnut slučaj . nama je potrebno j a k o sredst­ vo protiv žuči.9 9 % slučajeva sastoje iz holesterina. koja se sadrži u limunovom soku. da se kamenčići u 9 0 . Najefikasnije za otvaranje sfinktera Oddi i pražnjenje žučne kese su masnoće iz hrane i produkti probave u cre­ vima. sa­ mim tim. Najviše oleinske kiseline sadrži se u maslinovom ulju ( 8 0 . Do toga dolazi usled otkidanja koloida i stvaranja pukotina. Radi toga na 3-4 sata pre čišćenja jetre treba zagevati deo tela oko jetre i produžiti zagrevati i posle uzimanja maslinovog (ili drugog) ulja i limunovog soka.8 1 % ) . Oleinska kiselina se skoro 115 . © Pojačano lučenje žuči izjetre podstiču kiseline.kukice koje zadržavaju žučne kamenčiće u kanalima. Pored osta114 log. da se žuč izbacuje pod pritiskom od 300 milimetara vodenog stuba. ksilita ili maslinovog ulja. koja omogućavaju povećano lučenje žuči. Od 40 do 50 mililitara 33%-nog rastvora magneziju­ ma.podstiču pretvaranje holesterina u lako rastvorljiva jedinjenja i. a pri kon­ trakcijama stvaraju takav potisak. O Polazeći od navedenog. maslac. Toplota ih topi.barbara" i karlovarska so. Vidari (narodni lekari) uočili su da uzimanje većih doza biljnog ulja (naročito maslinovog) umnogome podstiče izbacivanje žuči.resorpcija žučnog kamenja. tj. zagrejanog do 40° C. Limunska kiselina. kao i usled delimičnog rastvaranja u normalnoj žuči. Sada ćemo se vratiti iskust­ vu narodne medicine. Ta kiselina spada u grupu nezasićenih masnih kiselina. pri čemu je ona skoro jedina masna kise­ lina koja ulazi u sastav životinjskih masti. sadrži se oko 7 0 % oleinske kiseline. sorbita. Tu se može dejstvovati u dva pravca: a) povećanjem količine žučnih kiselina. izaziva kontrakciju žučne kese. koje se topi pri temperaturi od 15° C (pri telesnoj temperaturi ono je tečno). ne dolazi do bolnih spazama i oni slobodno prolaze kroz žučne kanale. so . Na osnovu njih već znamo da se žučni kanali mogu ispirati. podstiču njego­ vo izlučivanje iz organizma: 2 . U salu čoveka. 0 Lečenje toplotom je najbolji način za stišavanje upale i bolnih spazama u jetri. ili ekstrakta (tinkture) iz trave protiv žuči. U j a k o efikasna sredstva. i b) povećanjem koloidne zaštite. spadaju žumance od jaja.normalizujuće deluju na stanje zidova krvnih sudova. koje smanjuju površinski napon žuči i. Osobama. odnosno izaziva kontrakcije žučne kese i maksimalno otvara sve žučne kanale.se kao sredstvo za razdraživanje upotrebljava samo rastovor sumpornokiselog magnezijuma. tome na čemu se ona zasniva. samim tim. pa je zato njen sadržaj u tim mastima glavni faktor koji određuje tempe­ raturu njihovog topljenja. podstiču otkidanje koloida sa njihovim delimičnim rastvaranjem. koje teško podnose magnezijum. Oleinska kiselina topi se pri tem­ peraturi 13° C.

Kao što tvrdi kineska narodna medicina. kao i sveza vlastita mokraća (urin). U prirodi postoje zaštitne materije. Ti uslovi se mogu ispuniti ukoliko se nakon izvesnog vremena posle uzimanja hrane i limunovog soka uradi lagano. odvajaju koloide i zatim ih rastvaraju. polisaharidi i niskomolekularne površinski-aktivne ma­ terije. sa akcentom na zatezanje di­ jafragme. 117 . Izvori zaštitnih koloida su: sveže pripremljeni sokovi iz povrća i voća. Takva zaštitna materija skuplja se na površini koloida. * Stvaranje i izlučivanje žuči povećava se pri povećanju portalnog krvotoka i prisustvom masnoća u konzumiranoj hrani. belančevine. Razmotrili smo glavne fiziološke mehanizme na kojima se zasnivaju navedena čišćenja jetre. one su srodne organizmu i zato su za ishranu najpreporučljivije prirodni namirnice. Žuč. da se žuč obil­ no luči. koje sadrže nezasićene masne kiseline. disanje samo kroz desnu nozdrvu podstiče zagrevanje organizma i povećava njegovu . Sredstva koja boje urin su najfinije čestice organskih ma­ terija. uglavnom visokomolekularna jedinjenja. U dnevnoj mokraći ih je oko jedan gram. Zaštitni omotači stvoreni na taj način sprečavaju međusobno slepljivanje koloidnih čestica i njihovo taloženje. Pored toga. rastvaraju holesterol i uz to povećavaju elastičnost zidova krvnih sudova i žučnih kanala. Međutim postoji još nekoliko dopunskih: 116 *• Limunov sok ima veoma jak kiseo ukus. Najbolje je upotrebljavati urin prirodne žute boje.akupunkturologa funkcija jetre i žučne kese najjača ja noću od 23 do 3 sata. kao što nam je poznato. * Prema konstatacijama kineskih lekara . Najbolja od tih namirnica je maslinovo ulje. Otuda je vlastiti urin najbogatija i najdostupnija materija zaštitnim koloidima. Poret toga.. prodirući u mikropore žučnog kamena.potpuno apsorbuje u crevima i organizam je lako koristi pri razmeni materija. a u jesen najslabija. sadrži 8 4 % vode. eterična ulja limunovog soka dejstvuju istovremeno i kao sredstvo za izbacivanje žuči i kao antiseptik. kao što su oleati natrijuma i kaiijuma. * Za vreme punog meseca povećava se sposobnost or­ ganizma za čišćenje. * Prema učenju jogista. da idemo putem rapidnog povećanja nezasićenih masnih kiselina. uz istovremeno misaono slanje energije na ta mesta.snagu razlaganja". ritimično disanje joge. Iz navedenog nam je jasno. Varijanta b). koje dejstvuju kao žučne kiseline. U proleće je najjača funkcija jetre. pokrivajući ga sulfatnom pokoricom. #• Sugerišući sebi da se žučni kanali šire. pojačavamo efekat. saponini i druge. kao na primer. kiseo ukus stimuliše funkciju jetre. Tu vodu treba zasititi navedenim zaštitnim materijama koje. s t o j e moguće više za vreme izdisaja.

Najprostije i najefikasnije čišćenje jetre
Naveli smo da su maslinovo ulje i limunov sok idealne materije za čišćenje, ali su one, nažalost, dostupne malom broju ljudi. Postavlja se pitanje da li postoje zamene koje imaju iste vrednosti. Na veliko zadovoljstvo ima ih dovolj­ no. Umesto maslinovog ulja može se koristiti bilo koje suncokretovo ulje (rafinisano, nerafinisano itd.), a umesto limu­ novog soka kristalisana limunova kiselina, kao i prirodni produkti sa jakim prirodnim kiselim ukusom - mahovnica (Oxycoccus palustris), pasji trn (Hippophae rhamnoides), ogrozd (Grossularia reclinata) itd. Kao što pokazuje prak­ sa, čišćenje tim biljkama vrši se na isti način kao i sa ideal­ nim sastojcima (maslinovim uljem i limunom). Autor se u to uverio lično, a o tome govore i drugi ljudi, koji su koristi­ li zamene. Prema tome, slobodno možete koristiti navedene zamene - suncokretovo ili kukuruzno ulje. kristalisanu limunsku kiselinu-limuntus (razređuje se do te mere da ras­ tvor po ukusu podseća na prirodan limunov sok) i prirodni jestivi produkti sa jakim kiselim ukusom, koji rastu u kraju gde živite. Tajna efikasnosti čišćenja jetre sastoji se u prethodnoj pripremi - smekmvanju organizma. Smekšavanje orga­ nizma u vidu toplih vodenih terapija (detaljnije opisano u knjizi) treba obaviti najmanje 3-4 puta. Svaku toplotnu terapiju završavati kratkim prohladnim tuširanjem ili poliva­ njem tela hladnom vodom. Poslednju smekšavajuću tera­ piju uraditi dan pre čišćenja jetre. Ukoliko 3-4 dana pre čišćenja jetre budete jeli uglavnom biljnu hranu i pili veću količinu sveže iscedenog soka (cvekle - 1 deo i jabuka - 4-5 delova. poželjno kiselih) i jcd118

nom dnevno se klistirate (poželjno urinom), vaša priprema za čišćenje jetre biće idealna. Na kraju dolazi dan terapije čišćenja. Poželjno je da to bude za vreme punog meseca i da pri tom budete odmorni i smireni. Ujutro, posle toaleta, uradite klistir. Posle toga popijte navedeni sok i doručkujte laku hranu. Za ručak, takode. pojedite neku laku hranu i nakon 1-2 sata posle ručka počnite da zagrevate deo tela oko jetre. Prislonite termofor sa toplom vodom (ili električno jastuče) na taj deo tela. Hodajte i obavljajte druge poslove u kući sa termoforom na telu sve do uveče. Oko 19-20 sati počnite sa terapi­ jom čišćenja jetre. Prethodno zagrejte ulje i sok od limuna (rastvor limunske kiseline) do 30-35° C. Dozu ulja i limu­ novog soka odredite prema svojoj telesnoj težini i prema tome kako vam organizam podnosi ulje. Dakle, sve je pripremljeno. Pred vama su dve čaše. jedna sa uljem, druga sa limunovim sokom. Popijte jedan-dva gutljaja ulja i isto toliko gutljaja soka. Nakon 15-20 minu­ ta, ukoliko se ne javi mučnina, ponovite postupak, sačekajte 15-20 minuta i ponovo popijte nekoliko gutljaja ulja i soka. Postupak se ponavlja sve dok ne ispijete svu količinu ulja i soka. Za to vreme sedite mirno na kauču ili fotelji, gledajte televiziju ili čitajte knjigu. Ukoliko ne podnosite ulje i ono počne da vas muči posle prvog uzimanja, treba sačekati dok se ne izgubi neprijatan osećaj u ustima i želucu. Ukoliko mučnina ne prolazi treba smanjiti količinu soka i ulja. Termofor možete skinuti, a možete ga i dalje držati. Kada ispijete ulje i sok (količina ulja i soka kreće se od 100 do 300 grama) možete sprovesti niz mera koje pojačavaju efekat čišćenja. Nakon 1-1.5 sat posle uzimanja 119

sastojaka zauzmite udobnu sedeću pozu (najbolje seditc na pete), zapušite levu nozdrvu i dišite kroz desnu. Na je/ik stavite malo ljute paprike, a na deo tela oko jetre KuznecovIjev aplikator, ali sa metalnim iglicama. Sve to pospešiće stvaranje energije i toplote sa njenim usmeravanjem prema jetri. Pri tome dišite polako, ritmički (4-6 uzdisaja i izdisaja u minuti), snažno radeći dijafragmom. Izbacujte stomak za vreme udisaja i podižite ga nagore za vreme izdisaja. Time ćete obezbcditi predivnu masažu jetre, pojačaćete u njoj krvotok i ispraćete je od ugrušaka. Tako dišite 15-30 minu­ ta, odmorite se jedan sat. pa ponovite postupak. Za vrem odmaranja na deo tela oko jetre stavite magnetni aplikator ili bilo kakav magnet. Magnetna terapija je vezan faktor, koji pojačava kapila­ rni krvotok. Naučnici su ustanovili da crvena krvna zrnca usled neznatnog povećanja krvnog pritiska nisu u stanju da se kreću kroz kapilare. Glavni mehanizam njihovog kre­ tanja sastoji se u tome. što se usled krvnog pritiska crve­ na krvna zrnca na proširenom kraju kapilara međusobno približavaju. Obzirom da ona imaju isti električni naboj, ona se međusobno odbijaju i kreću prema mestu manje kon­ centracije, prodiru i kreću se kroz kapilare. O v o je posebno važno koristiti radi poboljšanja krvoto­ ka u jetri, u kojoj postoji unikatni venski kapilarni sistem. Dopunski, magnetno polje aktivira fcrmente koji u terapiji čišćenja imaju značajnu ulogu. Sve to zajedno - toplota, aktivnost fermenata. pojačan krvotok, povećan broj crvenih krvnih zrnaca, snažan snop slobodnih elektrona iz aplikatora omogućava da razmekšate, isperete i izbacite iz jetre i žučne kese svu nečistoću i kamenje. Ova dovitljivost omogućava da se zadejstvuju najdublji kvantni potencijali organizma 120

odgovorni za životnu aktivnost, čišćenje i rehabilitaciju, ^ikakva druga terapija čišćenja ne utiče tako snažno na or,>anizam, kao ova koju smo opisali. Približno oko 23 sata noću. ili kasnije (ponekad i u zoru), kada je bioritam je­ tre i žučne kese maksimalan, počinje izbacivanje kamenja i nečistoća. To se izbacuje prolivom. Videćete svo „blago" sticano nepravilnim načinom života, lošom ishranom i od­ mah ćete shvatiti da se tako ne srne živeti i da ni o kakvom zdravlju ne može biti ni reči. ukoliko to „blago" ostaje u or­ ganizmu. Obično se ujutro javi još jedan proliv i može izaći još veća količina kamenčića i žući. koja izgledom podseća na mazut. Dopunski se klistirajte. Malo se odmorite i zatim možete jesti. Poželjno je da prvo jelo bude pola litra soka (šargarepa sa cveklom i jabukom u odnosu 1:5). Sok će do­ punski isprati vašu jetru. Tek posle toga možete jesti salate, kašicu skuvanu s vodom.

PRAKTIČNA UPUTSTVA ZA ČIŠĆENJE I LEČENJE JETRE
Praksa je pokazala da muškarci i žene sa telesnom težinom od 60 do 65 kilograma, ali u zavisnosti od toga kako podnose ulje. prvo čišćenje jetre treba da urade sa 150-200 grama ulja (isto toliko i soka), da ne bi nastupilo povraćanje. U narednim čišćenjima možete povećati dozu do 300 grama, a možete zadržati istu. što će biti dovoljno. Ukoliko se posle izvesnog vremena javi povraćanje i u sadržaju kojeg povratite uočite sluzni sekret (zelen, crn ili slične boje) znak je da su ulje i sok proradili u želucu i očistili ga od patološke skrame. koja se tu nalazila. Kod nekih ljudi to se dešava pri prvom čišćenju. Drugo čišćenje 121

uradite sa manjom količinom soka i ulja. a u trećem - malo povećajte. Za vreme čišćenja trudite se da budete opušteni, smireni i ne mislite na tok i postupak čišćenja. Po pravilu, za vreme čišćenja pomoću ulja i limunovog soka ne osećaju se ni­ kakvi bolovi. U nekim slučajevima, kada dođe do jakog pražnjanja, proterivanja - osetićete kao da jetra „diše". I ništa više. Ne plašite se, strah sužava krvne sudove i žučne kanale. Može se dogoditi da iz vas ništa ne izađe, što može biti uzrok povraćanja. Ukoliko iz bilo kojih razloga osetite strah, nemir ili nervozu i ukoliko se osećate „napregnutim", stešnjenim - popijte 1-2 tablete nekog sredstva za smirenje. Sve ostalo odvijače se spontano. Ne čistite jetru posle teškog rada i posle dužeg glado­ vanja. Odmorite se 3 do 5 dana da biste nakupili snagu. Inače, mogu iskrsnuti dve neugodnosti: prva, jednostavno ćete pojesti ulje i sok i druga, mnogo ćete se iscrpiti. Upam­ tite, to je ipak prodiranje u jetru, a ona treba da ima snage za prekomerno naprezanje. Sami ćete osetiti kako ona vibrira i „diše", a naročito za vreme prvih čišćenja.

zapušena. pa do izbacivanja kamenja dolazi pri drugom ili narednim čišćenjima. Drugo i naredna čišćenja uradite prema ličnom osećanju, a ona će sigurno biti mnogo lakša. Iz ličnog iskustva navodim da sam prva tri čišćenja uradio sa pauzom od tri nedelje, četvrto - mesec. a peto - dva meseca. Sledeće godine ura­ dio sam j o š dva čišćenja i zatim druge godine još jedno. Možete se pridržavati i preporuka Andrejeva - jedno čišćenje tromesečno. Moj savet je da se u toku mesec dana za vreme punog meseca urade prva 3-4 čišćenja. Upamtite, što se pre i brže oslobodite prljavštine u jetri, brže ćete normalizovati probavu hrane, krvotok i razmenu materija! Tre­ ba se čistiti sve dotle, dok se ne oslobodite svih ugrušaka. Nameće se opravdano pitanje - zašto je potrebno tako mnogo čistiti jetru? Odgovor je. zato što se jetra sastoji iz četiri dela. Za vreme jednog čišćenja potpuno se pročisti jedan deo. Za vreme drugog - sledeći i tako redom. Ukoliko makar jedan deo jetre ostane zapušen, razmena materija biće kao i ranije narušena. Treba imati u vidu i to. da su se kamenčići u jetri i žučnim kanalima odvajali postepeno, poprimajući uzdužni oblik sa zaglađenim krajevima. U takvom obliku oni nisu posebno uznemiravali zidove žučnih kanala, niti su ih iritirali. Kada čistite jetru vi ih drobite i izbacujete. Njihov oblik i položaj se menja i zato preostali kamenčići mogu svojom hrapavošću iritirati zidove žučnih kanala i žučne kese. izazivajući njiho­ vu upalu. To se posebno odnosi na ljude kod kojih postoji tvrdo kamenje. Za vreme narednih čišćenja oni se smanjuju i posle toga slobodno izlaze.

Broj čišćenja jetre i vreme kada treba čistiti jetru
Prvo čišćenje je najteže, jer organizam gubi mnogo snage. Dešava se da se pri prvom čišćenju jetre izbacuje veoma mnogo stare žuči, plesni, beličaste niti, a kamenčića skoro da nema. To ne znači da je čišćenje bilo neuspešno. Na­ protiv, sve je normalno, jednostavno jetra je bila veoma

123

C. Njegov nedostatak u organizmu nastaje pri narušavanju procesa izdvajanja žuči i asimilacije masti u crevima. Ima ga u salati od kupusa. Tako. reguliše to­ nus krvnih sudova i sprečava stvaranje trombova u njima. poboljšava razmenu holesterina slično metioninu i ima protivalergijsko i protivsklerotično dejstvo. takode ubrzava izbacivanje štetnih materija iz organizma. Betain podstiče asimilaciju belančevina i poboljšava rad je­ tre. koji nije uočen kod drugog povrća. zahvaljujući tome što ovo povrće sadrži „žive" atome hlora u sebi. šargarepe i kupusa pokazala su da se žuč najefikasnije luči upravo od soka iz cvekle. soku od jabuka itd). Saponini služe kao os­ nova za dobijanje lekova protiv skleroze. Sok do cvekle je u svakom slučaju unikatni produkt. Normalizaciju rada jetre posebno podstiču vita­ mini iz grupe B. povećava njenu detoksika­ cionu funkciju i pojačava regenerativne procese. ekstraktu šipka. Pijte sveže iscedene sokove od šargarepe ili sok od jabuka sa cveklom. poznatim regulatorima razmene materija. kvascu.. fermenata i oksidacionim reakcijama. Folna kiselina i vitamin B. To je prava hrana za ručak i večeru. 124 125 . Poželjno je da jabuke budu kisele. Salata iz sveže zeleni. U navedenim sokovima ima mnogo prirodnih mineralnih materija. Avicena je pisao cvekla otvara zagušenja u jetri i slezini". U cvekli se nalaze saponini. Svojstva cvekle za sprečavanje stvaranja žuči bila su poznata i drevnim lekarima. Betain . jer se mineralne materije u njemu nalaze u alkalnim jedinjenjima. koji vezuju holesterin iz creva u teško resorbujuea jedinjenja. Vitamin K podstiče proces zgušnjavanja krvi i povećava energetski potencijal ćelija jetre. učestvuju u razmeni belančevina.jedite kad god imate apetit i osetite glad. morskim kupusom. Ponovićemo samo .Ishrana posle čišćenja jetre i profilaksa O ishrani posle čišćenja jetre već je bilo reći. B i K. Ispitivanja dejstva sokova od cvekle. Za bolesnike sa oštećenom jetrom važni su vitamini A. Magnezijum.unikatna materija koja je po hemijskom sastavu bliska holinu i lecitinu.. Slično deluje i kaša skuvana na vodi. vitamin B 6 pojačava detoksikacionu funkciju jetre (ovog vitamina najviše ima u proklijaloj pšenici i pivskom kvascu). podstiču sintezu belančevina i razmatraju se kao faktori rasta orga­ nizma. jer pomešane sa cveklom imaju prijatan ukus i miris. Sledećeg dana može se jesti raznovrsnija hrana. koji se takode nalazi u cvekli. Naši naučnici otkrili su u cvekli betain.aktivno učestvuje u regeneraciji jetre. Naš savremenik doktor Voker naučno je dokazao koliko je korisno čišćenje orga­ nizma sokom od cvekle. sokom od mahovnice. najbolje prirodnim kiselinama: limunovim sokom. sa dodatkom maslaca. ulja i morskog kupusa. U cvekli ima i vitamina U koji podstiče zarastanje gnoj­ nih rana. jabukovim sirćetom. posoljena i malo zakiseljena. Pri oboljenju jetre i žučnih kanala narušava se apsorp­ cija mineralnih materija i podstiče njihovo izbacivanje iz organizma. Askorbinska kiselina (vitamin C) u količini do 1 grama dnevno poboljšava rad jetre. vitamin PP učestvuje u ener­ getskoj razmeni ćelija jetre i sprečava njihovo uništavanje I ima ga u proklijaloj pšenici. Dokazano je da vitamin B. paradajzu i žumancetu od jaja).

belančevina. U suprotnom. izdrobl jena nana (Menthapiperita). samim tim. Treba otkloniti zatvore. koren maslačka (Taraxacum officinale) i šipak. Najracionalnije je uzimati obroke 4-5 puta dnevno (tak­ va ishrana preporučuje se kod oboljenja jetre). Ova terapija nije preporučljiva za ljude sa obolelim srcem. lubenica. U tom slučaju lečenje se produžava. Ovu smesu upotrebljavati umesto kaša. mlad kravlji sir itd. žuči i creva najbolji su sveže povrće i voće. Pod njihovim uticajem menjaju se fizičko-hemijska svojstva žuči. pored kaša jesti orahe. normalizuju razmenu glikoze. Potrudite se da to sve primenjujetc u različitim kombinacijama: povrće malo dinstati.50 grama (ili sok od jednog limuna). Oni poboljšavaju krvotok u jetri i funkcionalno stanje ćelija jetre. povećavaju trans­ port glikoze prema tkivima. tj. kantarion (Hypericum perforatum). masti i elektrolita. Gnapha/ium arenariuni). Maslac i biljno ulje dodavati samo u gotova jela. a drugog smesu. paradajz. Mogu se koristiti sredstva za izbacivanje žuči: smilje {Helichrysum arenarium. plication. Smesa se priprema na sledeći način: 100 grama proklijalih zrna pšenice samleti u mašini za mlevenje mesa i toj masi dodati samlevenu cveklu . Evo recepta za pripremanje ekstrakta od smilja. pogoršavajući njeno stanje. koncentracija holesterina i povećava sadržaj žučnih kiselina.100 grama. salata. Još jedan dobar savet: Ukoliko vam je jetra obolela treba svakoga dana da pijete do 2 litra sveže iscedenih sokova. H. ali 100 grama proklijale pšenice je obavezno. a ne u procesu kulinarske obrade. zatvor pojačava proces truljenja u crevima i asimilaciju toksičnih materija u krvi. malo meda. smanjuje se nje­ na lepljivost. krompir. tikvice. povratič (Tanacetum vulgare). Sekreciju žuči posebno pobuđuju: cvekla. smiruje obolele organe. podstiču stvaranje glikogena. vaša hrana treba da bude sastavljena od sveže iscedenih sokova. Pri sastavljanju dijete za oboljenja jetre veoma je važno znati stanje creva. tako da se dobije nakiseo. Kod smanjene sekrecije želuca sveže iscedeni sokovi piju se 15-20 minuta pre jela. kukuruzna stigma. grozde. Za dobru probavu i normalan rad jetre. sušene kajsije . Ostala sredstva za jačanje funkcije jetre Za stimulaciju funkcije jetre poželjno je tuširati celo telo hladnom vodom (najbolje ledenom) ujutro pri svitanju. kljukvu (Oxycoccus palustris) . Kod normalne kiselosti želuca piju se 30-45 minuta pre jela. preliti ih sa čašom vode. dok se kod povišene sekretorne funkcije želuca piju na 1-1. Posle 127 126 . kaše i smese. koje kroz portnu venu dospevaju u jetru. Odnos komponenti u smesi može bili različit. jabuke. prokuvati i upotrebljavati po 100 grama 2-3 puta dnevno pre jela.Dijeta bez soli smanjuje stvaranje i izlučivanje žuči u probavni trakt iz jetre i žučnih kanala i. karfiol. baštenska jago­ da. prijatan ukus. ili svakog drugog dana. jednog dana uzima­ ti kašu. Uključivanje zrna proklijale pšenice ubrzava lečenje jetre. Prema tome.100. šargarepa. kuku­ ruzne stigme i kantariona: u posudu za kuvanje sipati po jednu supenu kašiku suvih trava. šargarepu 100.5 sat pre jela. suva šljiva.

Od vežbi. drugu nogu savijte u kolenu i kolenom dodirnite glavu ili nos. Izbegavajte suvu klimu. ona prati njeno kretanje pri udisa­ ju i izdisaju. posebno su korisne Bhastrika pranajama (vidi poglavlje Debelo crevo) i kompleks joga vežbi Svame Šivanande. Asane birati individualno. lece se oboljenja jetre i slezine. ok­ renite telo licem nadole. a leci oboljenja jetre. leđa. 129 . ispružite noge i ruke. Oslonite se njima na pod. naravno. jetre. jer se kod oštećenja jetre energija zadržava u tim udubijenjima. koja je odgovorna za funkciju jetre. Te vežbe i disanje su izvrsna unutrašnja masaža za sve organe trbušne duplje i. Budući d a j e fiksirana za dijafragmu. Ponovite vežbu na drugu stranu. Ritmične kontrakcije dijafragme omogućavaju da se jetra bolje snabdeva krvlju (a preko nje hranljivim materijama i kiseonikom). O Nas i ka sprušta dianu paršvasana Široko raširite noge i ruke. Prema Ajurvedi. Stavite desnu ruku na koleno desne noge. Podignite uvis ruke i noge i ljuljajte se napred-nazad. © (iarbhasana (embrion) Sedite u padmasanu. Pored toga. Ponovite vežbu na drugu stranu. Postupak ponovite 2-3 puta u toku dana sa trajanjem od 2 do 5 minuta. Sledeće asane (slika 13) će vam pomoći da potpunije utičete na jetru. 128 Slika 1 3 . a levu ruku zabacite iza leda. Zatim podignite telo što je moguće više. koje podstiču i slimulišu rad jetre.Asane koje lece oboljenja jetre © Ardha mat se ndrasana Sedite i ispružite noge napred. Dohvatite rukom butinu desne noge. grudnog koša i vrata. vrelina i suv vazduh podstiču iritiranje doše Pitta. Savijte desnu nogu i pos­ tavite petu ispod anusa i mošnice. Oslonite se na jednu ruku i nogu. pa samim tim i da podstiče iz­ bacivanje žuči.ove terapije dobro istrljajle udubljenja ispod pazuha. Sve prednosti opisanih vežbi postižu se vežbanjem ove asane. Vežba je dobro opterećenje za mišiće stomaka. slezine i slična oboljenja. Savijte ruke u laktovima i pođuprite obraze pesnicama. odnosno saune sa suvom parom jer to šteti jetri. a levu nogu prebacite preko desne butine i postavite na pod. O Dolasana Ležite na stomak. Jetra je pokretno tkivo meke konzistencije. Pri tom savijajte glavu prema ko­ lenu. prema ličnim mogućnostima. Silom proturite ruke između butina i članaka (gležnjeva) na nozi.

jetru i slezinu. Nagnite gonji deo tela. leci oboljenja jetre i slezine. leće oboljenja jetre i slezine. Malo podignite glavu i usmerite pogled napred. Ne savijajući noge. Da bi poza bila savršena laklovi se moraju dodirivati. 0 Bhu prašta džanu pruštha valitasana Kleknite na kolena i sastavite ih. pokušavajući da dodirnete pod. Ona je dobra i protiv gutanja vazduha. a pored oboljenja jetre i slezine leći i kilu. Vežba leći oboljenja jetre. apendicitis. a drugu nagnite preko glave prema podu. ne savijajući je u ko­ lonu. gledajući daleko ispred sebe. Ponovite vežbu sa drugom nogom. što je na početku vežbanja nemoguće. odvojite noge od poda i ispružite telo u ravan. Polako se nagnite napred i. Zatim dlanove stavite na pod. bez mnogo truda i skupih lekova. sastavite i ispružite noge. Drugu ruku zabacite unazad. Približite laktove. Zatim zamenite položaj nogu. ova vežba deblokira zastoj za tren oka. a leći oboljenja jetre i slezine. 0 Bhu sprušta eka pada sarvangasana Ležite na leđa.Vežba pomaže da se smanje masne naslage na stomaku. Ova vežba je odlična za probavne organe: želudac. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. od kojih se mogu osloboditi ukoliko vežbaju ovu asanu. povećava apetit. 0 PruStha valita vrikšasana Stanite uspravno. Vežba odstranjuje bolove u leđima. Jogisli posebno ističu dejstvo ove vežbe na slezinu. Gornji deo stopala treba da leži na podu. s tim da jedna noga ostane na mestu. Kompresija trbušne aorte izaziva priticanje krvi u želudac. Ponovile vežbu 4-5 puta. Vežba ima iste efekta kao i prethodna. jetru i slezinu. Stopala ispružite. POGOVOR ZA DVE GLAVNE TERAPIJE ČIŠĆENJA . otklanja noćne polucije i produžava život. Majurasana reguliše taj problem za nekoliko trenutaka. 0 Majurasana Kleknite na kolena sa rukama na podu. pri čemu su gležnjevi ruku u pravoj liniji sa rastavljenim kolenima. Prilikom vežbanja ispružite stopala. odstrane nedostaci u razvoju mišića grudnog koša i ramenog pojasa. oslanjajući se na laktove. pridržavajući leda rukama i oslanjajući se na vrat i potiljak. 130 131 . Asana sprečava tromost i prazni žučnu kesu. nag­ nite se unazad i probajte da jednom rukom dodirnete pete. Podignite jednu nogu uvis. da se poveća apetit. Podignite celo telo vertikalno u odnosu na pod. što je više moguće. dok ne dodirne pod. Kod zastoja krvi u slezini i jetri. Ona je veoma korisna kod slabog varenja u želucu. slezine. Neke žene pate od jakih bolova ispod stomaka. raširite noge. Ponovite vežbu na drugu stra­ nu. ispružite ruke niz telo i položite gornju stranu šaka na pod.ČIŠĆENJE DEBELOG CREVA I JETRE Iz prethodnog teksta nije teško zaključiti da čovek može sebi pomoći. kilu. Dovoljno je da pri pojavi tipičnih tegoba ima na umu sledeće: 0 Ardha šalabhasana Ležite na stomak. Ukoliko nakon 4 ili 5 sati posle obilnog uzimanja hrane probava još nije završena. Podignite obe ruke i za­ bacite ih unazad. jedan uz drugi i postavite ih ispod stomaka u visini pupka.

U zaključku.spolja izgleda zdrav. S obzirom da se u njemu prvenstveno apsorbuje voda u krv. koja se stvara usled nepravilne ishrane (ništa manja od nečistoće uma koja se taloži u sva­ koj ćeliji tela). Dokazano je.prema r a k u . Koliko puta su vas na­ kljukali lekovima.čišćenje i reha­ bilitaciju debelog creva . Kao zaključak. Savremeno lečenje ovih oboljenja je besperspektivno. Medikamentozno lečenje i u ovom slučaju različitih simptoma (oboljenja krvotoka. Ukoliko dode do zastoja krvi. prvo se taloži u debelom crevu. bolujemo 133 132 . Ukoliko je debelo crevo nečisto (zatvori. probavnog i nervnog sistema. pa seansama kod ekstrasensa. kože. ali skrivena patologija već uzima svoj danak . takode. Kod ove bolesti.bog slabosti krvotoka i njegove zagađenosti). uslovno rečeno. odumrlc ćelijske organele skupljaju se u ćelijama ?. stalno održavati čistoću u njemu. pojavljuju se hronične bolesti. podriva osnovu čitavog našeg života. koji potiču od jednog te istog izvora zaraze . poboljšavajući kvalitet ishrane organizma (u njemu se pod uticajem mikroflore. ispostavlja se da ćelije organizma nemaju redovni dotok hranljivih materija. zdrave krvi.rasadnik oboljenja i otrova. Čovek . 0 Pri upotrebi savremene neprirodne. već odlazi neočišćena direktno u srce. odsustvo humoralne i druge regulacije životnih aktivnosti ćelija od strane organizma (mutacije u njemu ?bog vlastite zagađenosti) vođe nas najgorim putem razvoja bolesti . ni najsavremenije metode lečenja.nečiste krvi i njenog zastoja u venskom sistemu (skrivena ili manifestna portna hipertonija) nema perspektivu. a ona je konstantno nečista. koji se hranom ne mogu uneti za deset godina!). a ponekad sprovesti i profilaktične kure 2-3 puta godišnje. Dodajte tome kon­ stantni dotok nečistoća i toksina iz debelog creva. Međutim rezerve jetre su kolosalne. uz maksimalno strpljenje.brzo se zamaramo.O Unutrašnja nečistoća. nedostatke itd. Posle temeljnog čišćenja morate mikroklistirima sa ukuvanim urinom. nasilna i nedovoljna stolica itd. Nije bitno koliko je naš organizam i sistem za neutralisanje štetnih uticaja prirodno snažan. energijom i šta se dobili? Jetra svejedno ne obavlja svoju funkciju kako treba. pretvara se u najveću. prouzrokujući svima poznata i veoma rasprostranjena srčana oboljenja (srčane mane.). brzo se smanjuje životni elan. rafinirane hrane naša jetra se neverovatno brzo zapušava. bioplazme i naročito zbog grade de­ belog creva stvaraju hranljive materije i elementi. 1 na kraju. to je siguran znak d a j e mnogo ranije došlo do zastoja energije. skupi uvozni lekovi i oprema neće vam pomoći ukoliko bolujete od vlastitog neznanja i nepismenosti. krv je nečista i uz to veoma slabo cirkuliše. Zato autor koncentriše vašu pažnju na prvu i najvažniju terapiju . deponiju organizma . d a j e u tridesetimčetrdesetim godinama života veći deo jetrinih ćelija ( 5 0 60%) već zapušen i isključen iz životne aktivnosti.temelja i s h r a n e o r g a n i z m a . sve nečistoće. hormonalnih poremećaja.).). jer se srce (slično drugim organima) rehabilituje dotokom čiste. disajnog. lako oboljevamo. onkoloških oboljenja itd. koji nas snabdeva dopunskim hranljivim materijama. Ovaj or­ gan. Važno je znati da venska krv donjeg dcla debelog creva ne prolazi kroz jetru. zasićena toksinima. krv iz njega. u poluzapušenom stanju (slab dotok kiseonika i isticanje ugljen-dioksida) „do ušiju" u vlastitoj nečistoći (šljaka i otrovi. otrovi i drugi otpaci kao lavina dospevaju u naš organizam.

funkcija bubrega sastoji se u čišćenju organizma od azotnih produkata. (pokriven) nadbubrežnom žlezdom. To što treba da učinimo za sebe je da prepoznamo rane simptome oboljenja i da delujemo brzo. Rastoja- 134 135 . poliartritisa i slično. ma koliko da su efikasne.rehabilitacija or­ ganizma njegovim vlastitim s n a g a m a . Lekari pregledima i biohemijskim analizama mogu usta­ noviti stanje organizma. da bi masa hroničnih i teških oboljenja nestala sama od sebe. Zato se ovom orga­ nu mora posvetiti posebna pažnja i bolje upoznati njegova funkcija. Pri tom izbegavamo složene i rizične operacije koje. Neophodno je radikalno očistiti jetru i uspostaviti njene funkcije. Vrhunac lekarske i ljudske umetnosti je . Zato je sledeća terapija posle čišćenja debelog creva čišćenje j e t r e . prekomerne toksičnosti limfe. ali je lečenje prepušteno vama. Svaki bubreg ima dva pola: gonji i donji. U osnovi. Neki ljudi boluju od kamena u bubregu. DRUGOSTEPENA ČIŠĆENJA ORGANIZMA Posle čišćenja debelog creva i jetre stičemo veću ot­ pornost prema infekcijama. krvi. života i smrti. Boja je jarkobraon. širina 5-6 centimetara. Dužina bubrega odraslog čoveka je 10-12 centi­ metara. Kada se ona očisti i rehabilituje obnovljen je ceo o r g a n i z a m . ostaje vam da samo primenite navedene terapije. povećavamo protok krvi kroz te organe. Kod odraslih osoba bubrezi imaju oblik pasulja. zračimo optimizmom i voljom za životom. Nestaju faktori. U osnovi ove met­ odologije sadržano je viševekovno iskustvo.više u narednom poglavlju. koje se sada potvrđuje suvremenim saznanjima. Bubrezi su parni organ za izlučivanje. koji truju naš organizam i čine da smo često na ivici između bolesti i zdravlja.od ličnog neznanja. predstavljaju mnogo veću traumu od običnog klistira. manje se zamaramo. bez ugrušaka i nečistoća. ČIŠĆENJE BUBREGA Bubrezi su prema važnosti. Težina bubrega se kreće od 120 do 200 grama. medutkivne tečnosti. Kako se najefikasnije boriti protiv tih oboljenja . Ugnuti kraj je nasuprot istog kraja suprotnog bu­ brega. Ispupčeni kraj bubrega okrenut je prema spolja i delimično unazad. Gornji je više zaobljen. Da biste se preporodili i bili čili i veseli. ali i učestanosti oboljenja blizu oboljenjima srca i krvnih sudova. a debljina 3—4 centimetra.

Za 24 sata kroz bubrege se isfiitrira približno 180 litara krvne plazme! Filtriranje krvi i selekcija vrše se kroz sloj epitela. • alkalno-kiscli kalcijum sposoban je da se kristališe. koja je prošla kroz bubreg. značajan u nastajanju bolesti bubrežnog kamenca. nego kod muškaraca.izlučivanje stranih materija i neisparljivih produkata metabolizma. • Regulacija postojanosti koncentracije natrijuma. Normalna mokraća sadrži oko 90 miligrama opšteg biokoloida. umnogome zavisi od funkcionalnih karakteristika epitela. nego između donjih polova. koji je otvoren prema dole. Kamenac se može stvarati i pri nedostatku vitamina A. Najšire mesto u mokraćnom kanalu iznosi 1. Hksperimentalno je dokazano da vitamin A (Bcta-karoten) sprečava stvaranje i podstiče rastvaranje već formiranog kamenca. Otuda se kamenje češće susreće u desnom bub­ regu. Normalna mokraća i mokraća obolelih od kamenca u mokraći sadrži različite mukoproteine sa negativnim nabo­ jem. Savrcmeni podaci su sledeći: • narušavanje ili promena odnosa između mokraćne kiseline i drugih soli i koloida mokraće je bitan faktor u nastajanju kamenca.25 centimetara. Mokraća teče kroz mokraćni kanal zahvaljujući aktivnim peristaltičkim kontrakcijama. • Regulacija kiselo-bazne ravnoteže u organizmu. Preuran­ jeno i isključivo hranjenje odojčadi kašama i jelima od testenina prouzokuje veliku smrtnost i oboljenja. koje se pretvara u ncrastvorljivi kompleks. Ali. Prema tome. • Regulacija stabilnosti koncentracije jona u krvi. kvalitet funkcije bubrega. Ureteri (mokraćovodi) su dužine 28-34 centimetra. zbog čega uzdužne ose bubrega obrazuju ugao. • Regulacija zapremine vanćelijske vode u telu. u mokraću se pretvara samo jedan litar. kada se taj kalcijum termički obradi. a kod obolelih u prošeku 500 miligrama. Bubrezi su organi homeostaze. naročito u dečjem uzrastu. Otklanjanje loših navika u ishrani omogućilo je da se naglo smanje nave­ dena oboljenja. takođe. Prečnik mokraćnog kanala može se znatno povećati zahvaljujući velikoj elastičnosti i pri otežanom mokrenju može se raširiti do 8 centimetara u prećniku. persijski i arapski lekari nastajanje kamena u mokraći doveli su u vezu sa geografskim karakteristikama okolnog zemljišta. a kod žena 2. naš organizam ga ne prihvata i on služi kao baza za stvaranje 137 136 . Način ishrane je.4-4 centimetra. Kod bubrežnog kamenca uočava se čvrsto jedinjenje kalcijuma sa anijon-muko-polisaharidima. veoma je čest bubrežni kamenac. vodom za piće. Desni bubreg je smešten obično za 2-3 centimetra niže od levog. Galen. Od 180 litara tečnosti. Mokraća je sumarni proiz­ vod mnogih procesa. Otuda su funkcije bubrega sledeće: • Izlučujuća . što savremena medicina ne priznaje! Posle ovih opštih saznanja o bubrezima možemo govo­ riti o bolesti bubrežnog kamenca. odnosno azotnih produkata. Uretra (mokraćna cev) kod muškarca ima dužinu 15-25 centimetara. Mipokrat. usmercnih na obezbeđenje stabilnosti unutrašnje sredine. Nije sporno da su kaše i testenine bogate kalcijumom. klimatskim uslovima. Kod žena su bubrezi smešteni nešto niže. Između ostalih. a od 270 grama prollltriranog natrijuma u krv se vraća 263 grama.nje između gornjih polova desnog i levog bubrega je manje.

u crevima čoveka živi bakterija koja proizvodi oksalat. Pored toga taj bubreg je sklon pomeranju i pojavama zastoja u njemu! Obostrano se kamenje javlja u 10-17% slučajeva. U tu svrhu odgovaraju: sok od povratiča. • Izazvati odvajanje razdrobljenog kamenca i blago. Kamenje se češće nalazi u desnom bubregu. jer de­ belo crevo sa desne strane ima tanak zid. Evo šta on kaže: „Ciljevi. kojima teze lekari pri tečenju kamenca u bubregu su: uklanjanje uzroka nastanka kamenca. Težina kamenja je u prošeku 20-50 grama. • Primenjujte sredstva (koja vam odgovaraju ili vam se nalaze pri ruci) za drobljenje kamenca i njegovo pretvara­ nje u pesak. Tople kupke podstiču normalizaciju kapilarnog krvotoka. mokraće potpomaže bezbolni prolazak peska i sitnijeg ka­ menja kroz mokraćne kanale. opuštanje spazama. korenjc broća (Rubia finetorum) ili šipka. Veće količine vode. sveže iseedeni sokovi iz povrća i voća. čajeva i supa potrebne su za ispiranje bubrežnih karlica i čašica. smola od jele.. vlastiti ili dečji urin. koja dospeva u bubrege može biti uzrok nas­ tanka bubrežnog kamenca. s ciljem normalizacije razmene materija. njegovo odvajanje i odstranjivanje pomoću lekova. a može biti i veća.bubrežnog kamenca. ali to je veoma opasno delo. usled stvaranja suvišnog oksalata u crevima. sok od limuna. crne rotkve. Infekcija. Sta se može koristiti i kako čistiti bubrege Ne samo drevni.. što poboljšava rad bubrega i sprečava sklerozu nefrona. Drevni lekari su preporučivali da se pije sok od povratiča za rastvaranje kamenca u bubrezima i mokraćnoj bešici. Razmnožavanje tih bakterija (koje nastaje usled nepravilne ishrane) izaziva pojavu oksalurije kod zdravog čoveka. Tako. posle čega se izbacuju lako i postepeno. Određen značaj u formiranju kamenca imaju i crevne bak­ terije. To je glavni uzrok zbog koje se posle izbacivanja kamenca on ponovo javlja. kroz koji toksični gnojni izlivi štetno deluju na desni bubreg. Rezultat toga je talog u mokraći. Ibn Sina je odlično razradio metod čišćenja bubrega. Stafilokoke direktno u samom bubregu utiču na reakciju mokraće. kao i za istovremeno smanjivanje čvrstih materija u mokraći. kojeg čini čovek lišen razuma" Za čišćenje i lečenje bubrega najbolje je pridržavati se saveta Ibn Sina: • Otklonite uzroke. izlučuju bubrezi. Seki ljudi pokušavaju da izvlače kamenac kroz rez na boku ili leđima. Takve materije se u izobilju sadrže u pelinu i povratiču i liinacetum vulgar*). menjaju kiselu reakciju U alkalnu. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenca ima jetra. Jedna od funkcija jetre jc stvaranje uree. Radi toga promenite ishranu i način života. nego i savremeni lekari u borbi protiv bubrežnog kamenca preporučuju obilno uzimanje napitaka i tople kupke. a za­ tim usitnjavanje i drobljenje kamenca. a ureu. postepeno ga izbacivati. koji stvaraju kamenac. sokova. Na rastvaranje kamenca direktno utiču materije sa većim sadržajem eteričnih ulja specifičnog gorko-prohladnog uku­ sa. kao konačni produkt razmene belančevima. Opuštanje i širenje kanala za izlučivanje 138 139 .

u hladne dane godine jesti blago obareno ili skuvano povrće. To se dešava samo u jetri. gde se oni uglavnom pretvaraju u glikogen.. karbonati i slično. tada razarate svoj orga­ nizam . Osim toga. ukoliko jedete od 19 do 21 sat. blago obarena sa velikim sadržajem . testenine i peciva. a ne na cepanju (Jin organi).po-neprijatcljski". Poznato je d a j e svaki organ 140 jednom dnevno najaktivniji.Doručak pojedi sam. Veliki značaj u recidivima stvaranja kamenja ima jetra. usled čega se ona ne razlaže kvalitetno i stvara se mnoštvo šljake. Tu osobenost rada našeg or­ ganizma izražava poslovica: . koji imaju negativni potencijal. tada samo kašu.neenergetski potencijal. koji rade na popuni rezervi hranljivih materija.sva kuvana hrana lišena je energetskog potencijala.. više od 9 0 % monosaharida krvotokom kroz portnu venu dostav­ lja se. tada sapirate hranu i potiskuje je dalje u creva bez dovoljne prethodne obrade u želucu. 141 . Zbog toga hrana mora biti sveza. bez energetskog potencijala.živih" čestica i tada će sve biti drugačije. Nekvalitetna probava hrane sastoji se u tome. čvrsto se jedini s negativnim mukoproteinima i time podstiče njihovo sjedinjavanja i taloženje. a zatim pijete. tj. radi njihovog boljeg i bezbolnijeg izbacivanja. Zbog toga treba doručkovati od 7 do 9 sati ujutro (vreme maksimalne radne sposobnosti želuca). pre svega. a izlučuju je bubrezi. kao krajni produkt razmene belančevina. ali tako da se najedetc. usled kojeg oni zadržavaju rastvorene soli u mokraći. šta se dešava . krompir itd. Vidite. U zavisnosti od toga. Usled toga dolazi do promene koloidnog stanja mokraće zbog viška mokraćne kiseline (nedovoljno oksidisana be­ lančevina). već se nagomilava u krvi. Rezultat je da se slabi rad bubrega i hrana nekvalitetno vari. vodu. Biokoloidi mokraće sastoje se iz različitih mukoproteina. šta čovek voli da jede uveče. koji se lako izbacuju iz organizma. ukoliko je meso. što ona ne oksidiše do krajnjih produkata.. Neorganski kalcijum iz testenina. Ishranu treba promeniti na sledeći način: prvo piti tečnosti (kompot.energetskog potencijala pretvara u neorganski . u jetru. Pored toga ljudi koji boluju od kamena u bubrezima moraju i kvalitativno da promene ishranu: smanjiti mesne proizvode. jer je jedna od funkcija jetre — stvaranje mokraćne kise­ line (uree). ugljenih hidrata itd. dalje jesti sveže salate (prema godišnjim dobima . Takav redosled uzi­ manja hrane omogućiće vam da sve pravilno i lako svarite. tada samo meso. Ukoliko postu­ pate drugačije. jednom najslabiji..perikardu". Dalje je potrebno da usaglasite uzimanje hrane s bioritmom rada unutrašnjih organa. Ukoliko je to kaša. ručati od 13 do 15 sati (vreme maksimalne aktivnosti tankog creva) i lagano večerati u 17-18 sati. kod njega se stvaraju i razni kamenčići: urati. Najbolje je uveče samo popiti čaj od trava s medom. sokove i slično).Ukoliko osetite da je počelo izbacivanje razdrobljenog kamenca ili peska primenjujte tople kupke. Iako počinju da se stvaraju kamenčići i pesak.kako dospevaju). a u ostalo vreme njihovo lunkeionisanje je više-manje na srednjem nivou. Posle uzimanja biljne hrane pojedite samo jedno jelo. ručak podeli s drugima.prvo jedete. čaj. kalcijum se u pecivima usled termičke obrade iz organskog . Ukoliko postupate obrnuto . a večeru daj neprijatelju". to što treba dati neprijatelju sami pojedete. Energije u probavnim organima već nema. ona se u to vreme nalazi u bubrezima i .

Bela breza. a što dospeva u mokraću . Poznato je. koji su se sastojali od karbonatnog krečnjaka sa tragovima fosfornokiselog amonijak-magnezijuma". ljut ukus otvara sudove. tada je krv stalno zasićena mokraćnom kiselinom i polusvarenim. ispiranja i rastvaranja. kojeg sam uzeo iz Velike medicinske en­ ciklopedije (Moskva. Prema tome. od svih eterskih ulja ima terpentinsko ulje. Sada razmotrimo biljke u kojima ima najviše etarskih ulja i kako ih koristiti. kao i produkte koji su najviše zasićeni njima. organske kiseline i lužine: gorčine. materije koje se stvaraju u samom organizmu. nevezanim ugljenim hidratima. preliti sa 500 mililitara (pola litra) ključale vode. Ekstrakt i čaj od listova breze primenjuju se kao diurctičko sredstvo. resorpciju i drobljenje kamenja u pesak. a shodno tome.Ukoliko prethodno niste očistili jetru. ponovo odstranjeno 57 veoma velikih konkremenata. propratimo kako se može prodreti u bubrege i mokraćnu bešiku. ostaviti da ključa 15-20 minuta. ugljenim hidratima i dru­ gim. Shodno tome. etarska ulja iz organizma uglavnom izlučuju bubrezi. imaju izražena svojstva drobljenja i resorpcije? Evo tih materija: etarska ulja. što izaziva „razlaganje" tvrdog tela i njegovo rasipanje na deliće! I to tim više. usled čega dol­ azi do drobljenja i resorpcije. kamenje se ponovo javlja i to vrlo brzo. što se etarska ulja ne rastvaraju u vodi. 1962). bubrezi­ ma i mokraćnoj bešici. Sada ćemo detaljnije razmotriti te ma­ terije. ona imaju tendenciju nagomilavanja na nekoj površini. da se kroz bubrege dnevno filtrira do 180 litara krvne plazme. raznovrsni pigmenti i boje. tamo gde ima više tog ulja. Otuda proističe zapanjujući efekat eterskih ulja. Sada razmotrimo sredstva za izbacivanje. „Kamen u bubregu: Fosfati i karbonati sa jezgrom od oksalnog krečnjaka i mokraćne kiseline rastu vrlo brzo i mogu dostići ogromne razmere. Sada nam ostaje da od­ govorimo na pitanje. Majisparljivija svojstva. Iz prethod­ nog teksta poznato nam je. smolama. Prema drevnoj klasifikaciji. koje dospevaju u krv i mokraću. da je kod jednog te istog bolesnika 16 meseci posle operacije. O I što je karakteristično. to jest teže da prodru kroz mikropukotine unutra. O Zbog toga. Citat j o š jednom potvrđuje pravilan fiziološki redosled primene terapija čišćenja. izazivajući pojačano lučenje mokraće. ima svojstva razređivanja. kajom mu je odstranjeno mnogo kamenja. kakva su naši kamenčići . one teže da zauzmu što manji prostor. i „razbija" kamenje u pesak. kakve materije. Evo klasičnog primera.žučni i mokraćni. i rastvarajuća. procediti i 143 . 142 E t a r s k a ulja imaju sledeća svojstva: 3 Ljut ukus. u žučnoj kesi. drobeća. veće rastvarajuće svojstvo će imati biljka ili materija. Pošto ulja imaju jak miris. Čaj se priprema na sledeći način: uzeti 6-8 grama listova. Čišćenje bubrega u tom slučaju je bes­ mislen posao. Drugim recima. Važno je znati.na mokraćnu bešiku. i skoro su nerastvorljiva u vodi. O Etarska ulja se lako rastvaraju u organskim rastvaračima: uljima. Na primer. veoma aktivnu površinu i malo površinsko naprezanje. na površini kamenja u jetri. gde je potrebno. Da bi pravilno odgovorili na to pitanje. što se etarska ulja rastvaraju u organskim jedinjenjima. sve što dospeva u krv može delovati na bubrege. aktivna komponenta etarskih ulja nagomilava se tamo.

Kleka (Juniperus communis). Koren ko­ prive. 40 grama te smese kuvati (da ključa) 15 minuta u jednom litru vode. . P abies).pcsak". Ekstrakt jače koncentracije priprema se sa 3-4 supene kašike isit­ njenih cvetova na 2 čaše ključale vode. prelivajući njome istucane (zajedno sa ljuskom) orahe tako. 144 Evo jedne proste smese: uzeti u jednakim delovima ku­ kuruznu „kosu". 145 . Obična jela (Picea excelsa. Pije se vruć ekstrakt: 5 grama isitnjenog korena preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći. Dobro je uzimati svež sok natašte po 4-6 supcnih kašika kod kamena u bubre/ima i žuči..piti tokom dana. U lekovite svrhe u narodu se skupljaju svežnjevi .. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. primenjuje se kod dugotrajnog kamenja. Šumska jagoda (Fragaria vesca). Za pijenje se priprema ekstrakt od 20 grama trave (biljka sa stabljikom i lišćem) na čašu ključale vode. Čaj: jednu supenu kašiku plodo­ va preliti sa 2 čaše ključale vode. preliti sa 2 čaše ključale vode i ostaviti da odstoji 20-30 minuta. vodena bolest (voda u trbuhu). zatvori. To sredstvo se smatra diuretikom. normalizuje narušenu razmenu materija. čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu.. istucano i pomešano s vodom. Lipa.drobi" kamenje u mokraći i žuči. Pored toga.kamene" boles­ ti. Ekstrakt od oraha kcdra. kao s t o j e dijabe­ tes.. Upotrebljavati tokom dana. kamen u bubrezima i žuči.Kod dužeg (mesec i više) pijenja čaja od korena čička nestaju i takva oboljenja.. Preporučuju da se uzima po 5-20 kapi na koc šećera 3 puta dnevno na 15-20 minuta tokom 4-5 nedelja. Priprema se sa votkom (rakijom).kukuruzne kose". Sok od svežih mladih listova primenjuje se kod kamena u jetri i bubrezima. Troskot (Polygonum aviculore). Kopriva (Urtica dioica). Proccđeni rastvor ekstrakta je doza za jedan dan. Za pripremanje ekstrakta uzeti 2 supenc kašike isitnjenih cvetova lipe. a zatim procediti. Savremcna medici­ na pripremila je preparat . Lipov cvet primenjuje se kao diuretično sredstvo kod kamena u bubrezima. U istu svrhu koristi se i seme koprive. Kukuruz. koren čička ima diuretična i pro­ tiv upalna svojstva. Čičak {Arctium lapa).Pinabin". skuvan sa šećerom. pretvarajući ga u pesak. intenzivno izbacuje . dovoljno je jak stimulator centralnog nervnog sistema i in­ dikativan je kod astenije. Sibirski kedar (Pinus sihirica). Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno. Procediti i sav čaj ispiti tokom dana na 6 puta. kuvati 10 minuta i procediti. da iznad oraha bude sloj votke 5-6 centimetara. koji predstavlja 50%ni rastvor etarskog ulja od četina jele (ili bora) na ulju breskve. Juri j Andrcjcv piše: . Koren čička preporučuje se kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici.. Joše jače diuretičko dejstvo imaju pupoljci breze (3—4 grama na pola litra). U narodnoj medicini široko se upotrebljava protiv svih oblika . ostaviti da ključa j o š 20 minuta i procediti. gastritisi. razastrtu na papir. ljuspice pasulja i lišće medvedeg grožđa. Kod kamena u bubrezima koriste se plodovi kleke. Suše je u hladovini. a primenjuje se i kao sredstvo za čišćenje krvi". aterosklcroza. Ostaviti da odstoji nedelju dana. j/mešati. Uzimati po jednu supenu kašiku 3 puta dnevno.

Čaj: 4 kafe­ ne kašičice semena preliti čašom vode. da pomaže kod svih oboljenja mokraćnih kanala i izbacuje kamen s mokraćom. koji se pri­ prema na sledeći način: u rotkvi se izdubi jamica i u nju stavi med ili šećer. Istucano seme samleti u prah i uzimati po pola grama 2-3 puta dnevno. Od njih se priprema ekstrakt: 20 grama isitnjene sirovine preliti čašom ključale vode i uzimati po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno pre jela. To svojstvo pelina čini ga jednim od najrasprostranjenijih sredstava u borbi protiv kamena u bubrezima. Zbog toga se peršun. posebno njegovo seme. Jarebika. ras­ tvara i izbacuje kamenje iz mokraćne bešike. potopiti u hladnu vodu i ostaviti da odstoji 24 sata. Ekstrakt: jednu kafenu kašičicu istucanih plodova preliti sa pola litra hladne vode. dodati 353 grama šećera ili meda i kuvati dok se ne zgusne. Pripremanje sirupa: uzeti 69.Šargarepa. Umesto ekstrakta može se koristiti sok iz sveže trave: po 2 kafene kašičice 3-5 puta dnevno. Lekovita sirovina su mlade grančice jele.5 grama trave. Uzimati po 50-100 grama 2 puta dnevno. Srednjevekovni farmaceut Amirdovlat Amasiaci preporučivao je da se upotrebljava kora od korena peršuna za rastvaranje kamena.3%. kuvati 15 minuta. ohladiti. Evo kako se u srednjem veku pripremao pelin. Sadržaj etarskog ulja je do 1. Ujutro podgrejati i piti u vrućem stanju po 3 čaše dnevno Peršinu Glavna aktivna komponenta peršuna je etarsko ulje.5%-no etarsko ulje. a zatim upotrebljavati. Čaj se priprema po proračunu 1 : 10 i uzima se po jedna supena kašika 3-4 puta dnevno. zatim skuvati. Sve vrste pelina sadrže eterska ulja u celoj biljci. Ukoliko se popije 8. Uzimati po jedan gram praška od semena šargarepe 3 puta dnevno. Kod ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici pije se sirup od svežih.jedna supena kašika na čašu ključale vode. Koristi se sok. poklopiti posudu i ostaviti preko noći. Pelin [Artemisia absinthium). Svojstva tog sirupa su takva. Koristi se koren i upotre­ bljava se u vidu ekstrakta: 2-3 kafene kašičice korena pre­ liti čašom ključale vode (doza za jedan dan). Može se uzimati i kao vodeni rastvor . koji se ubrzo pomeša sa sokom rotkve. Sa tim prahom se priprema ekstrakt i čaj. primenjuje za drobljenje kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Pirevina (Agropyrum repens). Sibirska jela [Abies sibirica). iscediti. Priprema soka: jedan kilogram plodo­ va jarebike skuvati sa 600 grama šećera. stvara se obilna mokraća. Komonika [Artemisia vulgaris). iz kojih se dobija do 2. sazrelih plodova.8 grama soka ove vrste pelina. Spargla [Asparagus officinalis). 146 147 . Čuvati na prohladnom mestu. ostaviti da odstoji 8-10 sati i uzimati po 100 grama (1 decilitar) 3-4 puta dnevno. Medveda trešnja (Sorbus aucuparia). U narodnoj medicini čaj od podzemnog stabla pirevine upotrebljava se kod kamena u žuči i mokraći. Najviše ga ima u plodovima . Rotkva (Raphanus sativus). Umesto semena može se koristiti trava ili koren peršuna. Ulje jele koristi se kao efikasno sredstvo za rastvaranje ka­ menja u bubrezima i mokraćnoj bešici. U tu svrhu se u septembru prikuplja seme šargarepe.do 7%. Uzimati po pola do jedne i po čaše soka dnevno. procediti i piti po jednu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. Kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici efikasnim sredstvom smatra se seme šargarepe.

koji se sadrže u jabukama. Ohlađeni ekstrakt procediti i piti po četvrtinu čaše 3—4 puta dnevno. glikoze i fruktoze. ili 3 puta dnevno uzimati po jedan gram istucanog semena sa manjom količinom vode. koje imaju malo površinsko opterećenje. Miris osušene sirovine je prijatan. Čaj od cele biljke (30 grama na litar) pili kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici kao sredstvo.6% šećera. Domaća jabuka. Pije se po jedna kafena kašičiea kod kamena u mokraćnoj bešici. ali pri tom ne nadražuju bubrege i mokraćne kanale. Zato je dugotra­ jna upotreba odvara i čajeva od jabuka veoma korisno za ljude koji boluju od kamena u mokraći. tim se ona lakše i bolje rastvara. razara kamenje. i zbog toga ima pozi­ tivnu adsorpciju. Tako bo­ gat sadržaj etarskih ulja čini mirodiju odličnim diuretičnim sredstvom. pečene ili kuvane jabuke upotre­ bljavaju se kao diuretično sredstvo kod otoka. Drugi mehanizam razarajućeg dejstva tečnosti. a isto tako kao diuretik za čišćenje bubrežnih karlica. Što je manje površinsko opterećenje tečnosti. koje predstavlja smesu različitih terpcntina. Prisustvo pigmenata i boja u tečnostima smanjuje njihovo površinsko opterećenje. Sa listovima boro­ vnice (skupljaju se u maju-junu) priprema se čaj. ispoljavaju uticaj na stvaranje mokraćne kiseline u organizmu. u odnosu na molekule koje se nalaze u tečnosti. što molekuli površinskog sloja tečnosti imaju višak potencijalne energi­ je. Borovnica (Vaccinium mvrtillus). Ren (Armoracia rusticana). belančcvinc. 148 . R a z n o v r s n i p i g m e n t i i boje.razbija" i pretvara u pesak. žuči. ugruške itd. koja „privlači prema sebi" sve iz krvi. V lubenici ima mnogo i pektinskih materija (boja). jona natrijuma i hlora. Ekstrakt belog luka sa votkom (rakijom) služi kao lekovito sredstvo protiv kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici. Nave­ deni šećeri povećavaju izlučivanje vode. Koristi se korenje rena. kada cvetni listići (latice) j o š uvek čvrsto zatvaraju šišarku i lupilin (žlezde na šišaricama ženskog hmelja). sastoji se u tome. U travi ima 1. pri­ kupljeno ujesen. kao i kod kamena u žuči i mokraći. Rok trajanja godina dana. Svež sok iz korena rena koristi se kao diuretik i sredstvo za izlučivanje žuči. boje) u površinskom sloju.5 čaši ključale vode.5%. a u semenu do 4% ctarskog ulja. Kafenu kašičicu istucanog semena zakuvati u 1.5-10. Pri t o m višak potencijalne energije podstiče energetsku aktivnost površine rastvora i orjentiše molekule rastvorene materije (pigmente. Hmelj (Humidus lupulus). koji se sastoji iz saharoze. ukus gorak sa smolastim stranim ukusom. Soli kalijuma i tanin. posle hlađenja procediti i piti po 100 grama 3 puta dnevno. mokraće. U plodu lubenice (bez kore) ima 5. glikozidi. U njoj je otkriveno etersko ulje. koje ih . Razmotrimo najefikasnije i najdo­ stupnije. Ljubičica (Viola odorata). prodire u mikroporc i razara tvrde tvorev­ ine. Ekstrakt: jedna supena kašika istinjenih šišarki na čašu ključale vode.Mirodija (Aneihum graveolens). Beli luk. Površinsku aktivnost imaju mnoge prirodne boje. Koriste se šišarke na nekoliko dana pre potpunog sazrevanja. koji se pije kod upale i slabih kontrakcija mokraćne bešike. Sveže.. Svi za149 Lubenica. na 15-20 minuta pre jela.

Preliti 25 grama isitnjenog lišća sa pola litra ključale vode.jedno uzeti faktori čine mokraću alkalnom i podstiču rast­ varanje soli i kamenja. Plodovi borovnice u narodnoj medicini upotrebljavaju se kod kamenja u bubrezima. Skuplja se samo lišće mečjeg grožđa (ponekad sa cvetovima) za vreme cvetanja i celo leto do septembra. povećava lučenje mokraće. da se sva oboljenja bubrega i mokraćne bešike. pa je u tom smislu slabiji od listova mečjeg grožđa. koja se upotrebljava kod oboljenja bubrega i mokraćne bešike. čiste mokraćni kanali od svake šljake. Rastavić (Equisetum arvense). Piti po jed­ nu supenu kašiku 3-4 puta dnevno. To je veoma popular­ na biljka u narodnoj medicini. Crna ribizla (Ribes nigrum). kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. Ekstrakt od lišća posebno podstiče oslobađanje orga­ nizma od viška mokraćne kiseline. Doza broća smatra se normalnom ukoliko mokraća ima rozecrvenu boju. kojim se pari ili se pije po 2-3 čaše dnevno. smanjuju otoci i tumori. Za pripremanje čaja isitniti 10 grama korenja i ukuvati u čaši vode 10 minuta. kod upale bubrežnih karlica i mokraćne bešike. pri primeni srednjih doza. naročito kod krvave mokraće. da se upotrebom rastavića odstranjuje ka­ menje iz bubrega. Kura lečcnja je 20-30 dana. Bojenje počinje nakon 3-4 sata posle uzimanja i zadržava se. Lekoviti značaj imaju podzem­ no stablo i korenje. ostaviti da odstoji 4-6 sati i piti po pola do jedne čaše 4-5 puta dnevno. U narodu se smatra. ne mogu lečiti bez listova mečjeg grožđa. sma­ njuje količina belančevina u mokraći. Ekstrakt od suvih plodova (1:20) priprema se sa hladnom vodom (ostavlja da odstoji 8 sati). Koristi se kao diurctik i sredstvo za preznojavanje. Pri lečenju broćom mokraća poprima crvenu boju. za izbacivanje nerastvorljivih fosfata kalcijuma zajedno s mokraćom. Kure ponavljati posle 4 . razdražuje ih. obično na peščanoj podlozi. Kod upale bubrega rastavić je kontraindikovan! Primenjuje se čaj od rastavića u količini 30 grama suve biljke na čašu vode. Piti po pola čaše 3 puta dnevno ili po jednu su­ penu kašiku svakog sata. kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. da rastavić kao diurctik deluje oštrije na bubrege. Raste u boro­ vim šumama.5 kilograma lubenica. 151 . ostaviti da odstoji 20 minuta i procediti. Primena: Uzeti 5-15 do 30 grama na 150-250 do 500 grama vode. osušiti koru i čuvati u kartonskoj kutiji. 150 Mečje grozde {Arctostuphvlos uva-ursi). Upotrebljavati po 5 grama 3 puta dnevno pre jela uz pijenje medene vode. smanjuje bol u predelu mokraćne bešike. kuvati 20-30 minuta i procediti. Uzeti 20 grama ploda na čašu ključale vode. Oni se koriste pri prisustvu oksalnog kamenja u bubrezima i mokraćnoj bešici. S tim ciljem u sezoni lubenica treba dnevno jesti 2-2. Smatra se. U narodnoj medicini primenjuju se i kore od lubenica kao j a k o diuretično sredstvo: s oprane kore lubenice oštrim nožem odstraniti površinski sloj (cedru). Broć (Rubia tinclorum). Borovnica. Međutim uočeno je. do jednog dana.6 nedelja pauze. Pili po jednu supenu kašiku 3-5 puta dnevno. Pije se po jedna čaša pre jela. posebno upala bubre­ ga. kuvati 15 minuta.

Sokove treba upotreblja­ vati odmah posle cedenja. nego u plodovima crne ribizlc i 50 puta više. Plodovi šipka imaju diuretično dejstvo i sprečavaju stvaranje žuči. peršun . a lužine . kada imaju jarko crvenu ili narandžastu boju. dok braon boja ukazuje na uništavanje vitamina. ostaviti da se ohladi i procediti. jabučna . Koriste se plodovi« ubrani u periodu potpune zrelosti. kiseline se mogu rastvoriti još jačim zakiseljavanjem unutrašnje sredine organizma. Radi poboljšanja ukusa može se dodati šećer. 4. Odvar od plodova i korenja šipka treba da ima tamnu boju. Kamenje u bubrezima: 1. sirup itd. preliti sa 2 čaše ključale vode. celer . 5. Recepti su navedeni prema redosledu smanjivanja nji­ hove adsorpcione snage. Količine su prikazane u uncama: 1 unca teži 28. kao kod ka­ menja u bubrezima . peršun . Sušiti ih u pećima na temperaturi 70-80° C. med. što nije propraćcno razdraživanjem bub­ režnog epitela. kuvati u zatvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. k r a s t a v a c . c v e k l a .10%-ni. nego u limunu! Plodovi šipka imaju fitoncidna i jaka baktericidna svojstva. Na primer.12. 3. što ukazuje na veliku količinu pigmenata u njemu. ostaviti da odstoji 2-3 sata i procediti. U plodovima se sadrži: šećer .4. kao i njihovih smesa. etarsko ulje. Za rastvaranje i drobljenje u zrna peska bilo kojeg ka­ menja u organizmu primenjuje se čaj od korenja šipka. Caj se priprema na sledeći način: uzeti 2 supene kašike jseckanog korenja.3 grama. 2. 6. spanač . Pri pripremanju ekstrakta iz očišćenih plodova uzeti 20 grama plodova.još jačim lužinama. Sok od jednog limuna na čašu vruće vode. Svetlonarandžasti plodovi su najkvalitet­ niji. Šargarepa . pektini — 4. Šargarepa .10. askorbinska kiselina .5%-ni. kao i međusobnim dejstvom kiselina na lužine i obrnuto.2. jer oni na vazduhu brzo oksidišu i gube svoju aktivnost.3 unce.5. Koriste se isti recepti. O r g a n s k e kiseline i lužine (baze). organske kiseline: limunska .Šipak (divlja ruža). S tim ciljem najefikasnija je upotreba sveže iscedenih so­ kova biljaka. 4 i 6. Hemijski sastav plodova šipka umnogom zadovoljava za drobljenje i resorpciju kamena. Za čišćenje bubrega i mokraćne bešike koriste se sledeći sokovi i njihove smese.3 . Pesak u bubrezima. Šargarepa . ostatke čašice (krunice) odstraniti.do 2%.5. Prisustvo ovih ma­ terija u rastvaraču podstiče rastvaranje sličnog sličnim.3. Šargarepa . Skupljaju se plodovi na nekoliko dana pre njihove pot­ pune zrelosti. preliti čašom ključale vode.približno 10 puta više.2. kuvati u za­ tvorenoj emajliranoj posudi 10 minuta. zatim ostaviti da odstoji 24 sata i pro­ cediti. Piti po jednu trećinu čaše 3 puta dnevno u toplom stanju tokom 1-2 nedelje.10. celer . Šargarepa .6. 153 . Kod kamena u jetri i bubrezima koristi se ekstrakt od celih plodova šipka: 20 grama (1 supena kašika) plodova preliti čašom ključale vode.do 1.9. kuvati |5 minuta.8%. Dnevno piti od 6 do 12 čaša. ali su još dovoljno tvrdi. Piti po četvrtinu do pola čaše 2 puta dnevno. cvekla .8.

Magareća mokraća. O Prisustvo u mokraći organske mokraćevine . antialergijsko i antitoksično sredstvo! O Ferment urokinaza. koje nam predlaže sama Majka Priroda. Sada nam ostaje da razmotrimo odvajanje izdrobljenog kamenja i njihovo blago. Ukoliko se popije. koji se sadrži u urinu. ko je pije.sposobnih da smanjuju površinski napon i povećavaju površinsku ak­ tivnost.aktivnog osmotskog diuretika. O Prisustvo inficiranih pigmenata u urinu . koje se stvaraju u samom organizmu U datom slučaju koristimo osnovni homeopatski prin­ cip: „slično se leci sličnim".. oslobodiće se od oboljenja bubrega". d a j e to najdostupnije i najefikasnije sredstvo. O Strukttiirana voda. koje se u manjoj količini sadrže u mokraći. na kamenje.Mokraća divljeg vepra. Odatle proističe prirodni zaključak: da bi uspešnije rast­ varali kamenje u bubrezima i mokraćnoj bešici. šire. Materije. Z> Kteričnosumporne kiseline. takve smese treba uzimati najmanje 1. koji je jako protivupalno. kakva je naša mokraća. O U mokraći se sadrži kortizon. . smekšavaju. Kažu. I 54 155 . Isprobano. Navedeni kvaliteti čine našu vlastitu mokraću univer­ zalnom tečnošću protiv kamena u bubrezima.Da bi efekat rastvaranja bio efikasan. protivupalna sredstva. koji u mnogim slučajevima predstavljaju lcpIjivu osnovu za kamenje. rastvara ugruške krvi. U tu svrhu koriste se sledeća sredstva: gorčine. koje se stvara u bubrezima i mokraćnoj bešici delujemo njihovim supstratom (ali u manjoj dozi). koji se nalazi u mokraćnoj bešici.na račun ljutog ukusa (tj. Ispostavlja se. posebne energije) rastvaraju tvrde tvore­ vine. Čime nam urin može pomoći kod kamena u bubrezima i mokraćnoj bešici? O Usled navedenog svojstva „slično se leci sličnim" mokraća podstiče adsorpciju („topljenje") mokraćnog ka­ menja. koji ne nadražuje bubrege! w U savremenoj medicini utvrđeno je. nego kod životinja koje se hrane plodovima biljaka. sredstva koja daju sluz. kao i fizičke vežbe. Razmotrimo svojstva mokraće koja su od značaja za čišćenje bubrega i mokraćne bešike. što su i isticali drevni lekari: . da kod životinja-travojeda ima više eteričnosumporne kiseline u mokraći. poželjno je hraniti se većom količinom sveže biljne hrane i upotreblja­ vati veću količinu sveže isceđenih sokova. Njihovo povratno dejstvo na vlastiti primarni uzrok dovodi do „razaranja" bolesti. deluju slično etarskim uljima . pa prema tome mokraća travojeda ima mnogo bolja svojstva za rastvaranje kame­ nja. rastvara i drobi kamen. koja obmotavaju. U datom slučaju koristi se način lečenja „nozodima". to jest materijama koje nastaju kao posledica bolesti.5 litar dnevno.odličan je rastvarač sa niskim površinskim naponom. da elektroliti mokraće imaju veliki značaj u rastvaranju oksalata i drugih kamenja. postepeno izbacivanje. Na primer. On se sadrži u mokraći i podstiče njihovo rastvaranje. Ispostavlja se.

Ma kakva da im je priroda. Uzimati u hlad­ nom stanju po četvrtinu čaše 3-4 puta dnevno na pola sata pre jela. sa slabim karakterističnim mirisom. zatim ostaviti da odstoji 10 minuta i procediti. gorak ukus stimuliše kretanje i usmerava sve nadole. Primenjuje se čaj sa 3-4 supenc kašike isitnjenih listova brusnice. Posudu dobro zatvoriti i zagrevati je u ključaloj vodi 15 minuta. Skuplja se cela biljka za vreme cvetanja. smekšavaju. Prema tome.G o r č i n e . Ostruga (Rubus caesisus). Dobija se prozračna tečnost žute boje. piti gutljajima).. Gusja trava (Potentilla anserina). režući je nožem na visini 2-3 cen­ timetra iznad zemlje. bez semena. koje treba preliti sa 4 čaše vode i kuvati 15 minuta (doza za 4 dana. kao i kod upale mokraćne bešike uzeti 2 kafene kašičice trave. Ekstrakt pripremljen na pari sa zeljem od steže u krav­ ljem ključalom mleku smatra se jakim diuretičnim sredst­ vom. oni se usmeravaju prema izlazu . koje ne nadražuje bubrege. Aktivna materija je sluz. Kod kamenja u bubrežnim karlicama i žučnoj kesi. Kao stimulatori gorkog ukusa u narodnoj medicini ko­ riste se sledeće biljke. Koriste se dobro sazrele požulele suve ljuspice ploda. gorak ukus je stimulator životnog principa . Sredstva koja stvaraju sluz. Posle hlađenja procediti i piti po pola čaše 3 puta dnevno. Priprema se odvar (čaj) od listova i peteljki ploda po proračunu 10 grama sirovine na čašu vode i pije se to­ kom dana nekoliko puta. Posle drobljenja kamenčića pod dejstvom gorkog ukusa. sluzna. „Vetar" u organizmu upravlja svim kretanjima i poseb­ no je koncentrisan u donjem delu stomaka. prema drevnoj kla­ sifikaciji ukusa . Rusomača (Capsel/a bursa-pastoris). Prema drevnoj nauci Ajurvcdi. koja ima oblažuće. koji se priprema prema proračunu jedna kafena kašičica isitnjenog korenja na čašu ključale vode. pije se gutljajima). Brusnica (Vaccinium vitis-kiaea). šire i deluju protiv upala Beli slez (Althaea officinalis). Obično se koristi ekstrakt. sipati u litar vode i kuvati 3—4 sata (dnevna doza je pola litra. Višnja. Uzimati po jednu kafenu kašičicu na svakih 4 sata. Ekstrakt od korena belog sleza priprema se na ovaj način: koren sitno izrezati 6. preliti sa čašom i po vode i kuvati 15 minuta. Kupina. Listovi ostruge ko­ riste se pripremanje čaja. Steia. posebno čašice cvetova. Sok od sveže biljke pomešati s istom količinom soka od zelene raži i uzimati po 8 supenih kašika dnevno. slatka. Up­ ravo to se i ispoljava u njegovom snažnom efektu čišćenja. 157 156 . Kod stvaranja kamena u žučnim i mokraćnim kanalima koristi se odvar (čaj) od $uve trave i korenja maslačka. Maslačak (Taraxacum officinale). omotavaju. kao sred­ stvo protiv kamenja u žuči i bubrezima.Vetra". smekšavajuće i protivupalno dejstvo. Pasulj (Phaseolus vulgaris). otkidanja i baktcricidna svojstva. Odvar od suvih Ijuspica pasulja: uzeti 15-20 grama Ijuspica.nadole.gorak ukus ima jaka svojstva čišćenja.6 grama korena (parčad ne smeju biti veća od 3 milimetra) i sipati u posudu sa 100 mililitara vode.

Ječanu Odvar od zrna ječma ima smekšavajuće. Šećer treba što manje upotrebljavati. teglu zatvoriti staklenim poklopcem i staviti na prohladno mesto da odstoji nekoliko sati. Gustu smesu pre upotrebe razblažiti vodom. ostaviti da odstoji 2-3 sata (ukoliko je napad aku­ tan . Posle pri mene sredstava za drobljenje kamena i sredstava za rastvaranje. Uzimati po pola čaše na svaka dva sata tokom dva dana. koje ispoljavaju pogubno dejstvo na bakterije (uglavnom na gram-pozitivne). primenjivati kupke od sledećih biljaka: vranilova trava (Origanum vulgare).100 grama šećera). olakšava prolazak kamenja i peska. Dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale Pri pojavi oštrih bolova natašte na 15-30 minuta pre jela uzimati po 100 mililitara soka od baštenskih ili šumskih ja­ goda. ublažavajući napitak kod oboljenja mokraćnih kanala i kamena u bu­ brezima.po 10 grama svake biljke za jednu kupku. s tim da se srce ne prekri­ va ekstraktom. kada prolazi ka­ men.odmor. u mokraći se pojavljuje pesak. Seoski lekari pomoću njega čiste bu­ Sipati jednu kafenu kašičicu semena na čašu vode (200 mililitara) i kuvati dok ne proključa. piti po pola čaše 5-6 puta dnevno kao protivupalni. Ukoliko nemate navedene biljke možete upotrebiti 3-5 litara prokuvanog urina ili jednostavno samo vodu. složiti u staklenu teglu i svaki sloj jagoda presuti manjom količinom šećera u kristalu (na 1 kilograma jagoda . pripremljenu na pari. I koliko nemate jagoda. Sluzni odvar od zrna ječma priprema se na sledeći način: sipati 10 grama zrna ječma u čašu vode. zaslađenog šećerom. Ovas-Zob. tada je dobro upotrebljavati soko od šargarepe ili bundevu.pola sata). Kupku primenjivati. razređujući ga protijevom vodom. procediti u kadu napunjenu vrućom vodom (38-40° C). a u njemu su pronađene i materije. koje zagreva i širi mokraćne kanale. Kod kamenja u bubrezima sa jakim odvarom od ovsene slame stavljaju se vruće obloge i pari se deo tela oko bubrega kao sredstvo.Laneno seme. To ukazuje 158 159 .200 grama šećera) i piti. Za vreme napada bubrežnih grčeva. treba ga zameniti me­ dom ili slatkim. brege. Sok se priprema na sledeći način: očišćene jagode dobro oprati u cediljki prokuvanom ohlađenom vodom. trava (stabljika i lišće) žalfije (Salvia officinalis) i kamilice (Matricaria recutita) . grančice breze. cvetovi lipe. ostaviti da odstoji 4-6 sati. Sve navedene biljke zakuvati u 3-5 litara ključale vode. oblažuće svojstvo. Vodeni ekstrakt ječmenog slada (2-3 kašike brašna od j e č m a na 1 litar ključale vode). zatim kuvati 10 minuta i procediti. Sok se može pripremati i za zimu (na 1 kilograma jagoda . Uzimati po jed­ nu supenu kašiku 4-6 puta dnevno. s medom. Posle kupke .

Paun" i . podizati se što više i jače istezati.. koje selektivno deluju na bubrege. ka« men je je počelo da postaje porozno i može se lako drobiti.20: trava kantariona (Hypericum perforatum) . znajući sve nijanse procesa čišćenja bubrega. Joga asane: „Zmija" . trava troskota (Polygonum aviculare) . a isto lako se podstiče njihov prolazak kroz mokraćne kanale. počnite da primenjujetc dopunske preporuke za vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale. Ponoviti 3-4 puta. ostaviti da odstoji 6 sati i zatim kuvati da ključa 15 minuta. dok ne postignete željeni rezultat. Čim se u mokraći pojavi talog (obično 3-4. 3 puta dnevno.15: listovi boro­ vnice (Iactinium myrtillus). 161 Slika 14 . Evo j o š nekoliko specijalnih vežbi. trava rastavića (Equisetum arvense) . možemo pristupiti njihovom čišćenju. Posle dve nedelje čišćenja odmorite organizam 1-2 nedelje i ponovite kuru. dana od uzimanja jelovog ulja). travu ajdučke trave (Achillea millefolium) . cvetove trnjine (Prunus spinosa) . Setite se poslovice 160 .. Č i š ć e n j e b u b r e g a p o m o ć u ulja iz jela To je.podstiču ispiranje bu­ brega krvlju. d a j e lepljiva osnova kamena donekle rastvorena. Upozorenje.na to. pri kojem se. Uzimati po 1-2 čaše dnevno.15. Pripremanje.50 delova. pa čak i ako je srce bolesno". Joga asana „Luk".25. tokom sledeće nedelje. Pripremanje: punu supenu kašiku smese sipati u čašu hladne vode. kao kod prethodne smese. verovatno. i tako dalje.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima: „Zrikavac" (ili „Poluzrikavac") . da ulje ne bi oštetilo zubnu gled! (Neki sipaju smc­ su u kapsule od lekova i gutaju.podmlađuje bubrege: .) Kao diuretično sredstvo kod uratnog kamenja mogu se koristiti sledeće smese: mahune p a s u l j a . a dalje. Da bi ubrzali taj proces. „Zrikavac" i „Luk" Sada. Čišćenje se sastoji iz dva uzastopne etape: nedelju dana pijete diurctikc. drobi kamenje u pesak i otkida se sa mesta gde je bilo pričvršćeno. drevnih lekara: . Ta vežba ispoljava sličan efekat ho­ danju. preporučuje se duže hodanje.15. najprostiji i veoma efikasan način čišćenja bubrega. Trava smrdljive koprive (Galeopsis) .20 delova. Smcsu diuretika s jelovim uljem piti kroz slamku.Usukana poza" .S dobrim bubrezima može se živeti do 100 <rodina..2 5 : trava rastavića . ali je obavezno treba vežbati u dinamičkoj varijanti. tj. Popiti u toku jednog dana u više doza.Joga poze: „Zmija". uz diuretike dodajete 5 kapi jelovog ulja i to sve popiti na 30 minuta pre jela. usled potresa organizma.

trava rastavića . seme šargarepe . trava troskota . Sadržaj prelijte ključalom protijevom vodom. magnezijum i drugi. Na početku vaša jutarnja mokraća može biti mutna. kora hrasta . Pripremanje: preliti smesu sa 2 čaše vode. preporučuje se krompir sa ljuskom zapečen u rerni. Kao diuretično sredstvo kod fosfatnog kamenja možete koristiti broć (Rubia tinctorum).20. Doziranje i način primene navedeni su pri opisu biljaka.List mečjeg grožđa (Arctostaphylos uva-ursi) .5-37 stepeni Celzijusa. Da bi odvar delovao efikasnije.2: seme mirodije . Dopunski zagrcvati deo tela oko bubrega (termo­ for i slično). Uveče oko 18 sati svakog dana popiti po jednu čašu toplog ekstrakta.to jest čistu mokraću. I još jedan prosta. ali s metalnim iglicama. Naizmenično dejstvo na deo tela oko bubrega magnetnom terapijom i igličastim aplikatorima od metala snažno akti- Jednostavno čišćenje bubrega pomoću odvara trava Pripremite odvar (čaj) od troskota. korenje i plodove šipka. Komentari i preporuke. Držite na slaboj vatri 15-20 minuta j ostavite da odstoji.40 dclova. a ujutro ku­ vati 5-7 minuta. šerpu s ključalom vodom. teglu poklopite i stavite u 162 163 . Istovremeno se čiste zglobovi i kičma. pijući ga po 100-150 grama 3-4 puta dnevno. Pripremanje i uzimanje kao kođ prve smese.20 delova. stavivši ispod tegle na dno šerpe krpu ili neki podmetač. kao što su kalcijum. listova breze i isit njenih plodova šipka. suvu kajsiju.3: trava rastavića .20. S obzirom da komponente nisu štetne za organizam primenjujte ekstrakt sve dok ne postignete željeni rezultat . UveČe podgrejati i popiti 2 čaše kao čaj. aplikatore Kuznccova. Kao diuretično sredstvo kod alkalne mokraće možete ko­ ristiti sledeću smesu: cvetovi lipe . a neposredno pre uzimanja primenite efekat degazacije vode. Prestaju bolovi. Oblogu držati preko cele noći. Tkaninu iscediti i staviti toplu oblogu na ceia leđa. orahe. ali efikasna smesa kod kamena u bu­ brezima i mokraćnoj bešici: list mečjeg grožđa . Kao diuretično sredstvo kod oksalatnog kamenja možete koristiti vlastiti urin. u preostalom odvaru rastvoriti 2 supene kašike soli i u tome namočiti vunenu tkaninu. suvo grožđe.2 dela. Čisti se svaka ćelija organizma. ostaviti da odstoji preko noći u rerni ili zatvorenoj posudi. Možete upotrebljavati sveže iseedene sokove od povrća ili njihove smese ili jesti lubenicu. a za­ tim postaje prozračna i čista. to jest naglo ga ohladite do temperature 36. Uzimati po pola čaše 4 puta dnevno. lišće mečjeg grožđa . Sipajte po 2-3 supene kašike svake komponente u teglu zapremine 1 litar.20: trava žutilicc (Gentiana cruciata) . U tom godišnjem dobu najjača je funkcija bubrega i čišćenje je veoma efikasno.20.2. Radi ubrzanja normalizacije bubrega preporučuje se na slabine stavljati magnetne aplikatore.20. Terapija čišćenja je najefi­ kasnija ukoliko se sprovodi zimi. Pripremanje: sipati jednu supenu kašiku u posudu i pre­ liti sa 2 čaše ključale vode. Upozorenje: zbog pojačanog ispiranja iz organizma mineralnih elemenata. pripremajte ga na protijevoj vodi.

Počeo se lečiti prema knjizi Pola Brega .) K o m e n t a r : Nadežda Fjodorovna nije otklonila primarni uzrok stvaranja kamenja . Pritisak mu je bio 200/120. Počela sam da trčim. treba unapred da pripremi lekove. Tako.prim. Dolazi do trenutaka kada se izbacuje pesak. Prešla sam na rigorozni režim dijetalne ishrane (Ovo je očigledan primer da Ceo juni su me lečili u sanatorijumu.4 jedinice. Međutim u martu 1987. to je mala operacija. Kamen je bio mali. holesterin u krvi 8. Sada se pridržavam režima posebne ishrane .lubeničnog udara" k a m e n j e izašao bez problema i prolila sam suze za ranije izgubljenim bubregom zbog neznanja. na primer. I. Za vreme čišćenja poželjno je prisustvo ukućana. Moje zdravstveno stanje bilo je očajno.Pri prvoj operaciji odstranili su mi kamen iz des­ nog bubrega. prev. bilo m i j e lakše. Po­ sle prve nedelje . gorušica skoro do povraćanja. Muškarac star 72 godine. Tu terapiju čišćenja možete kombinovati s drugim sred­ stvima za izbacivanje kamenja: upotrebom sveže iscedenih sokova. Želite da jedete . Kirilenko Nadcžda Fjodorovna. au­ tora. Rendgen je pokazao kamen. tromboflebitis. veoma želite da jedete . broj 12.). 54 go­ dine. ponovo beskonačni napadi. Poželjno je stalno imati vruće vode i pripremljen odvar od trava (vidite Dopunske preporuke za\ vreme prolaska kamenja i peska kroz mokraćne kanale). godine obratila sam se Semjonovoj i počela da se aktivno lečim prema njenim metodima. Još jedan kamen.lube­ nica. odlično. Takvo čišćenje traje 2-3 nedelje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati. U tu svrhu treba stvoriti zalihu lubenica i hleba od proklijale pšenice. Posle 9 godina sve se ponovilo.. Bio je težak oko metričke cente (50 kilograma . na kraju. igličasti aplikator zagreva jače od grejalice.vira biološke procese čišćenja i obnavljanja bubrega. ali je izlazio pesak. Srećna sam i znam da mogu pomoći svom organizmu u teškim trenucima!" (Informaciju sam uzeo iz članka Tablete su postale nepotrebne.pritisak se normalizovao. 1989.. Ovog puta bubreg nije izdržao . Oseća se je rigorozni režim dijetalne ishrane besmislica .nepravilna ishrana i psihička stega u predelu bubrega. Primeri iz prakse. časopis „Priroda i čovek". tri puta po 26 dana..prim. Telesna težina . Ko ima slabo srce. strašne glavobolje.lubenica. Posle druge nedelje lečenja lubenicama kamen se spustio i zaglavio u donjoj trećini mokraćnog kanala.72-73 kilograma. pa su ga odstranili. fizičkih vežbi. Drugi primer.lubenica s hlebom.). Počeo se osećati odlično: pritisak i svi drugi pokazatelji normalizovali su se. posle treće nedelje . on je još funkcionisao. Čišćenje bubrega pomoću lubenice Ta prijatna terapija čišćenja vrši se leti u sezoni lubenica. Gladovao je po 10 dana. želite da pijete . . 165 . To isto se odnosi i na stvaranje kamenja u žuči. prestala je glavobol­ ja. ali bezuspešno. ali bez noža. Povećao mi se krvni pritisak i pojavila glavobolja. U avgustu 1987.uništen je od hidronefroze. kamenčići i u tom slučaju potreb­ na je pomoć sa strane. godine pojavili su se napadi u preostalom levom bubregu. Prvi primer. ali je izazivao bezbrojne bolne napade. 164 Tokom života stihijskim radom nakupio je mnoštvo oboljenja.Čudo glado­ vanja".. Zapamtite. Bubreg su ostavili.lubeničnog" napada na kamen on je os­ tao na mestu.

Da bi se navedeno čišćenje bubrega .5 mesec pažljivo ju je izlio i ostao je sloj peska težine 250 grama . Iz radoznalosti odlučio je da ode na pregled kod ekstrasensa. . trebalo bi posle prvih grčeva uzimati sredstva koja . i u svakoj čaši bio je isceden sok od jednog limuna. koja se sastoji od 16 unci .eto kakav je bio kamen! 166 167 . da se kamen razdrobio.Dakle: doktor Vokcr i njegov kolega-naturopat pristu­ pili su tečenju milionera. šire". Pored toga bolesnik je pio dnevno 3 funte (453. Krajem nedelje nas­ tupila je kriza. Odvar je drobio kamen u samo lubenice. semena lana ili ječma.3495 grama.6 grama . Posle nekoliko klistira i čišćenja želuca bolesnik je podvrgnut gladovanju za svo vreme lečcnja. Posle druge etape čišćenja ultra-zvuk je pokazao čiste bubrege! Kako tokom prve.Mislio je da je kod njega sve u redu. koje su tra­ jale više od dvc nedelje. Nije poverovao i otišao je na ultra-zvuk. kukuruzne kosice i crne repe. Posle izvesnog vremena rastvoreno kamenje je izašlo s mokraćom u vidu sitnog peska. kao dopunu navedenim so­ kovima piti ekstrakt od korena belog sleza (Althaea offici­ nalis). On se osetio mladim za 20 godina i divio se čudu prirodnog načina lečenja njegove bolesti. Čišćenje bubrega pomoću sokova od limuna i povrća Klasičan slučaj čišćenja bubrega od kamenja i peska opisan je u knjizi Pavla Matvejeviča Kurenova Ruski naro­ dni priručnik za lečenje'. Muškarac je odbio i odlučio da ga samostalno izdrobi.28. već obična terapija sokovima. Metod se sastojao u sledećem: korcnja šipka (braon boje) i pio češće. gdc se pokazalo da u levom bubregu ima ogromni kamen u vidu korala. ali je ostao pesak i sitni kamenčići. Na primer. Drugu etapu čišćenja vršio je primenom korenja šipka. Kada je mokraća odstojala 1. Na deo tela oko bubrega stav- Posle 3 nedelje ponovo je bio na ultra-zvuku i poka­ zalo se. Lekari su predložili operaciju." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e .sluze.smekšalo" i učinilo manje bolnim... prev.. koji mu je rekao: „Kod Vas lev i bubreg uopšte ne funkcioniše. a srce kao kod mladića". Uzeo je korenje šipka i nabavio za 10 dana lubenica. i bolesnik se bukvalno valjao po podu po pola sata usled jakih bolova. Jetra Vam je kao kod deteta. tako i tokom druge etape. a i des­ ni gubi dah. Istovremeno je jeo pesak iz bubrega. ispirajući s njima pripremio je jak odvar od ga kao čaj što je moguće pesak.. skupljao je svu mokraću i ostavljao za kontrolu.prim. oblažu. Zatim se desilo čudo: svi bolovi su potpuno nestali i on se podigao s poda u veoma dobrom stanju. cvekle i krastavaca (na svaku funtu.) smese soka od šargarepe. omekšavaju.). Drugog dana gladovanja bolesnik je preživeo nekoliko grčeva u trajanju 10-15 minuta svaki. bilo je 10 unci soka od šargarepe i od ostalih po 3 unce). Bolesnik je pio 10-12 čaša vruće vode dnevno. (Zapravo. to nije gladovanje..

Prvi primer. Dve nedelje je pila i imala je napad . Ana Ilinična. tokom 1-2 nedelje.Moja kćerka 2-3 godine imala je bolove u slabinama. a mikroklistir s ukuvanim urinom stimuliše usmeravanje energije prema dole. Posle nedelju dana pijenja mokraće on je izbačen s mokraćom i bolje prestao. dana izbacio je pesak i 2 kamena. a u 18 sati uraditi mikroklistir sa ukuvanim urinom i kupku (tuširanje) sa vrućom vodom. ali ju je bol primorala. kako u prvom. U početku. Odvezli smo je u bolnicu. 168 bubrezi su se očistili. Čišćenje bubrega pomoću čaja od korenja šipka Pripremanje čaja. Drugi primer. što ukazuje na veliku količinu biljnih pigmenata. Posle toga ponovo je počela da mokri.prestala je da mokri. Odvar od plodova šipka koristi se kod oboljenja bubrega i mokraćnog mehura. pio je skoro sav dnevni urin. Vuna ima zagrevajuća svojstva. Pri tom čaj. Slede dva uspešna primera izlečenja od kamena u bu­ brezima pomoću urina. tako i u drugom slučaju. grad Moskva. Imajte to u vidu ubuduće. F. Primorala sam je da popije mokraću od unuke. stavljajući obloge s mokraćom na deo tela oko bubrega i pijući urin. Obloge je stavljao preko noći. što podstiče zagrevanje bubrega i širenje mokraćnih kanala. Ukuvani urin na račun svojih posebnih svojstava kroz kožu deluje na kamen. To treba uraditi. čim osetite d a j e krenuo pesak iz bubrega.ljati obloge od odvara ovsa. Dugo nije pristajala na to. Sada ona nagovara svog muža da se čisti. javili su se odjednom svi simptomi.. Gladovao je 4 dana i 3. „Počcću od muža: imao je bolesne bubrege. usklađivanje bioritma 169 . kada se počeo lečiti. Lečenje je sprovodio u kurama po 20-30 dana s pauzama od 10-20 dana do potpunog izlečenja. budite milosrdni prema sebi. Dve supene kašike izrezanog korenja šipka preliti čašom vode. ohla­ diti i procediti. razlaže ga. mora imati tamnu boju. kuvati 15 minuta (da ključa). koje opisujete u vašoj knjizi. a zatim . a ponekad i tokom dana". Vruća kupka deluje kao sredstvo za širenje i smekšavanje. Osetio je lakoću u ćelom organizmu.osteohondroza.cista na jajnicima. natopljenu u ukuvanom urinu. pesak u mokraćnoj bešici. redovno preko noći na deo tela oko bubrega stavljati vunenu tkaninu. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . on ima bolesnu jetru".. prestale su da ga bole ruke. Pri čišćenju pažnju treba pok­ loniti kvalitetu hrane koju uzimate. u toplom stanju. Odbio je da se operiše i izlečio se. . Na ultra­ zvuku otkriven je kamen u bubrezima. a isto tako daje energiju za fermentacijske reakcije zakiseljavanja itd.. Čišćenje bubrega pomoću urina U literaturi o urinoterapiji opisan je slučaj izlečenja 35-godišnjeg umetnika od kamenja u bubrezima. Dopunski preporučujem da se ujutro natašte popije po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. od čega je bolovao 7 godina. Lekari su konstatovali . Nagovorila sam je da pije mokraću. G. Uzimati po 1/3 čaše 3 puta dnevno. Samarska oblast. selo Solnečnaja Poljana. Neposredno u kriznom periodu primeniti vruću kupku. Po pravilu. na kontrolu.. Sada produžava da pije svoju jutarnju mokraću.

noseći aktivnu kompo­ nentu. dostaviti aktivnu komponentu. Čišćenje bubrega lanenim semenom To sredstvo za čišćenje bubrega više puta su proverili drevni ruski lekari. U trajanju 1-2 minute dobro izmućkati. što se nalazi u probavnom traktu. Može se piti kroz slamčicu. tokom 5-7 dana. Tako ponoviti od 2 do 5 kura.tada će sve biti u redu. Mnogo sam eksperimentisala na sebi. S obzirom da je odvar od lana dosta gust. na sva­ kih 2 sata. možete isprati usta biljnim uljem. čistila sam bubrege na sledeći način: u urin sam dodavala jelo­ vo ulje.dopunske preporuke" . U trenutku kom­ plikacija ne zaboravite na . U slučaju potrebe posle pauze 1-2 meseca može se ponoviti. Piti po pola čaše lanenog odvara. Da bi zaštitili zube. Oni mi se sada zahvaljuju . U datom slučaju . odvara. tokom dva dana. Nigde ne radim.. podstiču snažno guranje kamenčića i peska kroz mokraćne kanale prema vani. nazivali su . U tibetskoj medicini materi­ je. prodisali. ekstrakta.bolje čisti). popijte po 1-3 gutljaja ukuvanog urina. Uzeti jednu kafenu kašičicu semena lana na čašu vode i skuvati. Dotle sam umesto jetre osećala kao da imam smcžurani kamen (sada mi se čini da je jetra narasla i posta­ la topla)". pri ponovnom unošenju. U lečenju i čišćenju veoma je važno do organa. koje služe za dostavu leka do mcsta namene.. da bi se sve dobro izmešalo i popi­ ti u jednom gutljaju. 171 170 . Kombinovano čišćenje bubrega pomoću mokraće i jelovog ulja .Imam 25 godina. je odličan adsor­ bent svega štetnog.to je mokraća. Na primer. Redosled terapije. Pauza 2-3 dana i nova kura. jetri i bubrezima. Ali popijte tako da smesa ne dodiru­ je zube. oživeli su. a ujutro natašte. Pored urina pijte što više sveže isccdenih sokova. krvi. Upravo ta gustoća. kao dopunu. koji drobe kamenje. Način primene. pre uzimanja treba ga razblažiti toplom vodom (poželjno je prethodno vodu namagnetisati . Ukoliko vam je neprijatan ukus odvara od lana. Glavobolja mi je prošla. Nju stvaraju bubrezi i zbog toga.. s Smesa mokraće i jelovog ulja uzima se prema ranije opi­ sanoj šemi (čišćenje bubrega jelovim uljem) ili 3 puta dnev­ no na 15-20 minuta pre jela. možete dodati limunov sok. a zatim popiti mokraću s jelovim uljem.nemaju reći. Prokomentarisaću to originalno čišćenje. širenje mokraćnih kanala itd. Rezultat je d a j e terapija čišćenja efikasnija.konjima". najmanji delići. Ranije sam imala jake glavobolje (napade migrene).rada bubrega.konj" za čišćenje (i lečenje) bubrega odabran je veoma uspešno . Može se pripremiti odmah količina za ceo dan i čuvati u termosu. pa sam zbog toga rano počela izučavati narodnu medicinu.. koji se čisti ili leci. Srednje medicinsko obrazovanje. jake potrebe za pražnjenjem creva. ona c odmah ustremljuje prema njima. Uzeti 50-70 grama sveže vlastite mokraće i u nju nakapati 5 kapi jelovog ulja. Seme lana će se svariti i postati gusto.

da ne iskipi) 50-60 minuta. mesne supe). Dejstvo ekstrakta pojačava se. prženo i suvo meso. Posle toga se može napraviti pauza od 2-3 meseca i ponoviti kura. Prikupljene listiće rasporediti na čist papir i prosušiti u hladu. rafinirane hrane.upio u sebe" snagu ovsa. pošto na toplom brzo prokisne. Osušene listiće čuvajte u vrećici od tkanine. 172 Seme ovsa protiv kamenja u bubrezima Seme ovsa ima svojstva rastvaranja mokraćnog kamenja do veličine peska. da bi on do­ bro . preliti sa 5-6 čaša ključale vode i kuvati na slaboj vatri (budite pažljivi. povećava opterećenje bubrega. podstiče rad celog probavnog trakta. Sipati u termos i ostaviti da odsto­ ji 20-30 minuta. ali ne duže od me­ sec dana (da ne dođe do privikavanja).. Ekstrakt od brezovih listića pije se kao čaj 3-4 puta dnevno natašte. U nekim slučajevima doza brezovih listića može se povećati do jedne dezertne kašike.šišajući".odmah ih uberite. kako je navedeno. kod mnogih žena se javlja kamenje u bubrezima. Seme ovsa usled tako du­ gog odstojavanja treba da se raskiseli. Odvar treba čuvati u frižideru. uspešno su se na ovaj način od njega izbavili i proživeli bez problema sa bubrezima do duboke starosti. ali odvar treba os­ taviti da odstoji preko noći na toplom mestu. kako se to ka­ menje može samostalno izbaciti. Jednu čašu ovsa. ukoliko se pije u toplom stanju s jednom kašičicom meda . Profilaksa oboljenja bubrega Kod urinsko-kiselog kamenja profilaksa je usmerena na stvaranje mokraćne kiseline u manjim količinama i njenom sadejstvu na rastvaranju i izbacivanju kamenja. Jednu kafenu kašičicu osušenih listića zakuvati u čaši ključale protijeve vode. sakupiti određenu količinu listića breze. uz obilje emocija straha. koji. Ovas pomaže i obolelim od glomerulonefritisa i pielonetritisa. 173 . dok ne nastupi olakšanje (pođe pesak. Način pripremanja smese. Ali čim malo narastu oni gube tu lepljivost. Recept primene ovsa. Ljudi. Ostaviti da odstoji. U rano pro leće kod breze pupe pupoljci i pojavljuju se mali listići. izlučujući se iz organizma. mozak. Sledećeg dana može se pripremiti drugi ekstrakt i tako sve dotle. Druga varijanta je slična prethodnoj. . Postavlja se pitanje. Čim lepljivost brezovog listića nestane . Isključuju se namirnice bogate belančevinama i buljoni (džigerica. Gustinu baciti. Sledeće godine pripremiti nove brezove listiće. kojim se hrane konji (može se nabaviti u poljoprivrednim prodavnicama ili u selu).Ovsenu v o d u " izliti i koristiti. koji su u mladosti bolovali od kamena u bubrezi­ ma. smanjuje šećer kod dijabetesa. koji povećavaju specifičnu težinu preostalog azota. U početku su ti listići lepljivi. što ukazuje na splašnjavanje kamena u bubrezima). loše vode. bu­ brezi. Lekovita svojstva listića traju samo tri dana. Evo jednog od proverenih narodnih recepata. od prestanka lepljivosti. Važno je blagovremeno za ta tri dana.Brezovi listići protiv kamenja u bubrezima S obzirom na upotrebu neprirodne. Direktni sunčevi zraci uništavaju biološki aktivne materije. Procediti i piti po želji u bilo koje doba dana i u bilo kojoj količini... slana riba.

Pored toga. Posle završetka asane stezanje prestaje i krv se snažnom bu­ jicom usmerava kroz sve krvne sudove u bubrege. otvarajući ih i ispirajući nečistoću iz njih. One su aktivirale taj proces.. povećanje gipkosti. Stalno stimulišitc kapilarni krvotok u organizmu. Ukoliko se stvorilo alkalno kamenje (što se dešava vrlo retko).. voće. proklijala pšenica. joga asane na pravi način dopunjuju pro­ filaksu oboljenja jetre i bubrega. drobe kamenje u njima i izbacuju pesak. Majurasana (paun) ili Ardha-matsiendrasana (savijena poza) .pomažu pri ispiranju bubrega krvlju. kao i limunov sok sa toplom vodom. To se ispoljava kroz priliv snage. Kako to uraditi. da bi se kamenje rastvo­ rilo. Pri vežbanju ovih vežbi te arterije se stežu i krv teško dospeva u bubrege. efikasne i proverene. treba koristiti vlastiti urin.podmladujc bubrege. da se jedu salate. Koristite diuretične odvare.orga­ nizam se oslobađa otrova i šljake u vezivnom tkivu. Ja sam naveo najprostije. jetre i bubrega m o ž e se pristupiti najvažnijem čišćenju . 174 175 . da biste stimulisali funk­ ciju bubrega. joga asane. U tome vam mogu pomoći trčanje. čak i ako je srce bolesno".ilinjenalakšavarijanta-polucvrčak) . Posle čišćenja debelog creva.čišćenju vezivnog tkiva organizma. Prethodne terapije stvorile su povoljne uslove za taj pro­ ces. Imajte na umu poslovicu drevnih lekara: . Samo zahvaljujući takvom kompleksnom pristupu vaši bubrezi mogu ostati zdravi i dugovečni.dosoljavajte" suvim morskim kupusom.sprečava stvaranje kamenja u bubrezima. koje slabe tu funkciju. fizičke vežbe. Šalabhasana(cvrčak. Postoji masa drugih recepata i terapija. detaljnije je opisano u poglavlju o jetri.Preporučljivo je da se piju sokovi po Vokcru. Sada usmerenijim terapijama čišćenja možemo postići željenu čistoću i zdravlje organizma. Bhudžangasana (zmija) . koje pomažu kod čišćenja bubrega.Sa dobrim bubrezima može se doživeti 100 godina. on se već odvija . Izbegavajte poslastice. Salate pomalo .

čišćenju« zaštiti i obnavljanju organizma. hiljade različitih (prema stepenu zrelosti i funk177 176 .M . druge prekomerno (usled čega se iscrpljuju). U vezivna tkiva spadaju: masno vlaknasto vezivno tkivo. sauna. Najbolja sredstva za to čišćenje su: gladovanje. . Usled zagađenja vezivnog tkiva narušava se harmonija životnih procesa. Rezultat je bolest. limfe i slično) počinju da se kreću u potreb­ nom smeru. kolagene (elastine). deo slušnog aparata. bubrezi . ograničenja u ishrani (post). kao i čišćenje prostora oko sudova. Čvrstoću i elastičnost vezivnog tkiva obezbedujc nekoliko vrsta kolagena. vrši se trenutno lučenje potrebnih materija za životnu aktivnost. spoljašnju hladnoću itd.. meniskuse. odražavaju se na rad i zdravlje srca. tetive. U R S S .pankreas slabo radi.jako. fascije. na unesenu hranu. treći krajnje slabo. Na bilo koju promenu. Na primer. dol­ azi do promene bioelektričnih i drugih svojstava tkiva. koje se luče iz organizma ili u probavni trakt.). Zahvaljujući čišćenju vezivnog tkiva može se obnoviti narušena harmonija životne aktivnosti. da jedni organi i funkcije rade normalno. © Preko vezivnog tkiva vrši se opšte i lokalno prilagodavanje organizma na određene promene. Uglavnom. krv. Sve to se dešava kroz: medućelijski informacioni gel. koji se odvijaju u njemu. hrskavice. sve tečnosti čovečjeg organizma.-Sistemska medicina. izuzev tečnosti. Ono sačinjava više od 8 5 % težine tela. glatkomišićne tvorevine (manje izrasline u sudovima. organi odgovorni za imunitet. ulogu u ishrani. organi za produkciju krvi i limfni sistem. većinu tkiva očiju i unutrašnjih opni i drugo. organizam prestaje da funkcioniše kao je­ dinstvena celina i dešava se.. kosti. preraspodeljuju se tokovi tečnosti (na primer. zajedno s krvlj i limfom formira unutrašnju sredinu organizma. srčane zalistke. . Iz navedenog sledi zaključak: skoro svaki organ ug­ lavnom se sastoji iz vezivnog tkiva (na primer. Deo vezivnotkivnog sistema (Aleksejev A. obrazuje skelet i potkožno tkiv predstavlja sastavni deo svih organa i tkiva. kapsule unutrašnjih organa. srce 60%) i svi biološki procesi. sloj između organa i oko sudova i nerava. dijabetes {Diabetes melitus) . 2 0 0 0 ) su: krvni i limfni sudovi. S. A. od strane vezivnog tkiva sledi trenutna reak­ cija: ćelije (krvi. mi treba da očistimo upravo taj gel. Mcdućclijski vezivnotkivni gel obezbeduje pristup kiseonika i hranljivih materija. Glavnim ćelijama vezivnog tkiva smatraju se fi­ broblast! i ćelije za razmnožavanje. kosti. praktično obnoviti organizam.ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA ORGANIZMA KRATKI PODACI O VEZIVNOM TKIVU ČOVEČJEG ORGANIZMA Vezivno tkivo ima potpornu ulogu. organima probavnog trakta i mokraćno-polnom sistemu). opne mozga i druge tvorevine. elastina i drugih vlakana. D u d i n a N . vezivno tkivo. A. koji hrane i čiste skelet unutrašnjih organa. Koji zdravstveni problemi mogu da se rešavaju čišćenjem vezivnog tkiva organizma? © Glavna funkcija vezivnog tkiva je opšta harmoni­ zacija životne aktivnosti svih elemenata i mikročestica čovečjeg organizma. Larionova I.

rana unutrašnjih organa. koji upravljaju tim nervima. ugljenih hidrata. i čak bez ožiljka. virusnih. Vokeru.kao morževi" u hladnoj vodi. protivtoksična barijera celog organizma.. telesnu težinu (suši se). Mnogi ljudi su na sebi osetili sve . Kosti. koža može potpuno obnoviti. Posledica tog procesa je pogoršanje rada organa. saune i pravilnom ishranom. obnavljanja je­ tre. detoksikacija limfe prema N.barijera za „prljavštinu" u mozgu i perifernim nervima itd. sisanjem biljnog ulja i slično. Sluzokože se mogu ispirati. Oslonac ćelija su vlakna. © Oslonsko-skeletna (potporna) funkcija vezivnog tki­ va. 0 Funkcija zarastanja i obnavljanja (regenerativna funkcija) obezbeduje se razrastanjem vezivnog tkiva različite strukture radi zatvaranja ogrebotina. pravilnom ishranom. na primer. unutaročne (intraokularne) i drugih tečnosti. što ukazuje na zasićenost krvi i limfe štetnim. post. vodeno-slanc). ideomotornim čišćenjem. okružena gelom (po tipu pihlija).lepote" intoksikacije. tada prilagođavanje organizma kasni ili do nje­ ga uopšte ne dolazi. sauna. zgusnuo se. Kao terapije čišćenja na tom nivou mogu se primenjivati: gladovanje. trče za vreme hlad­ nog vremena. protivmikrobna. mozga posle nastajanja kod tih organa toksičnih. Dobro sredstvo čišćenja oslonskih tkiva je gladovanje. odlično podnose žegu i vlagu. tetive. Pri normalnom funkcionisanju vezivnog tkiva do neophodnog prilagodavanja dolazi brzo i blagovremeno. unutarlobanjske i opne oko n e r a v a . suvišnim ma­ terijama. čistom vo­ dom i sokovima. Rezultat je neadaptiranost organizma. primenom klistira za čišćenje. Kada je obnavljanje pot­ puno. koje apsorbuju ili vezuju šljaku (fagociti i slično). vaskularnih odumiranja. Rezultat je da se organi skupljaju i prestaju da normal­ no rade. krvi. primena čajeva za izbacivanje soli. Koža i sluzokože su mehanička. sauna. To dobro osećaju mnogi ljudi pri promenama vremena. specijalnim ćelijama. srca.. Pri čemu ožiljak može biti slab i postepeno nestajati. na primer. Pri kašnjenju ili odsustvu prilagodavanja javljaju se različite prehlade i drugo. pijenje čiste vode i sveže iscedenih sokova. da se organizam ljudi koji se redovno čiste odlično prilagođava na promene spoljašnjih uslova i ne boluje. rana na koži i tkivima ispod nje. vezivno tkivo. Iz prakse znamo. na primer. Jedno od najefikasnijih sredstava za čišćenje na tom nivou je detoksikacija limfe prema N. Takvi ljudi se jednostavno kupaju . Vezivno tkivo regulišc sve vrste razmene materija (masti. unu­ trašnjih organa (vlaknasta i vaskularno-kanalska stroma). Koža se najbolje čisti u sauni. da se. belančevina. Sto se tiče unutrašnjih opni i kapsula. one se mogu čistiti gladovanjem. Nagomilavanje šljake na navedenim mestima vezivnog tkiva izaziva to.sušenje mcdupršljenskih diskova i uklještenjc nervnih završetaka. da čovek gubi gipkost. fascije su skelet tela. Na mnogobrojnim primerima uočeno j e . to ukazuje na odličnu sposobnost zarastanja vezivnog tkiva. opne i kapsule .eijama) ćelija i drugo. 0 Zaštitna (barijerna) funkcija. Vokeru. primenom čiste vode i sokova.barijera za organsko odvajanje. O Funkcija ishrane i čišćenja vezivnog tkiva vrši se preko krvnih i limfnih sudova. unutarlobanjske (im 178 irakranijalne komorne). Ta sposobnost zavisi od njegove 179 . a mogu se stvoriti i ožiljci. Prost primer . međućelijski informacioni gel izgubio potrebna svojstva zbog šljake. Ukoliko j e .

organa. post. u prvom redu. čini telo nepokret­ nim. a koža se podmlađuje.spoljašnjih i unutrašnjih. čišćenje sokovima. Radi toga na mestu ožiljka. rasterećuje vezivno tkivo i ono. opšte zagađenosti organizma. vezivnog tkiva. delova teta (morfogenetska). Skelet fizičkog organizma je vezivno tkivo. Usled toga se pogoršavaju i narušavaju nabrojane funkcije vezivnog tkiva. što je očišćeno vezivno tkivo sposobno da se samo obnovi. upotreba kuvane hrane deluje dvojako na vezivno tkivo organizma: odlaže u njemu strane materije i „sažima" organizam na račun smanjenja elektromagnetne energi­ je. spuštanje unutrašnjih organa i mnoge druge neprijatne posledice. sraštaja u unutrašnjosti organizma). Ukoliko je u njemu narušena ishrana. mozga itd. sraštaj) na tom mestu. Za obnavljanje te funkcije vezivnog tkiva najbolje odgovara gladovanje na vlastitom urinu (2-4 nedelje). infarkt. Setite se. nepravilnog načina života. tada će on „rastvoriti" svaku organsku tvorevinu (ožiljak. a uz to i celog organizma. Čišćenje. Tkivo tetiva je najbolji pokazatelj opšte zagađenosti organizma. čišćenje vezivnog tkiva sprečava i uništava tumore. 0 Funkcija pravilnog razmnožavanja i razvoja ćelija. preporođujući se. Uopšte rečeno zagađenost vezivnog tkiva (na primer.zapreminska ener­ getska tvorevina. tada za 1-2 nedelje splašnjavaju višegodišnji ožiljci. Ukoliko se pomoću misli u hologramu izazove odgovarajući pokret. krvnih sudova. podstiče pravilno zarastanje različitih povreda . Usled toga u čovečjem organizmu se slabije zadržava voda i tkiva počinju da se skupljaju..snage" holograma . tada ni do kakvog kvalitetnog obnavljanja ne može doći. pravilnom rastu mišića. koja povećava gravi­ tacionu i smanjuje elektromagnetnu energiju u telu. sauna. Tu funkciju vezivnog tkiva preporođuje čišćenje spoljašnjih manifestacija života (različiti oblici).. kako ste bili gipki u detinjstvu i kakvi ste sada? Šljaka. hemoroide. upotreba čiste vode. Ukoliko su te predstave jasne. organa. To je u vezi s tim. čireva i drugih povre­ da (preloma kostiju. Stoje slabiji potencijal holo­ grama: usled psihičkih stega i emocionalnih preživljavanja. Nasuprot zagađenosti. zglobova. Ona je maksimal­ no izražena u vezivnim tkivima ploda.širi". Cesto se čovek ujutro podiže iz postelje i oseća neku ukočenost. u prvim godinama života i u periodu polnog sazrevanja čoveka. Posle sprovođenja pravilnog čišćenje kod mnogih lju­ di ova oboljenja sama nestaju. s Dakle. migrene. koja se taloži u tetivama pogoršava opštu pokretljivost zglobova. Smatram daje to ispoljavanje . podstiče obnavljanje celog or181 . Osnovni uzroci zagađenosti vezivnog tkiva su prven­ stveno ishrana kuvanom hranom. to 180 u veća izobličenja u držanju tela. opredeljuje nepravilno zarastanje rana. varikozno proširenje vena. O p š t i zaključak. To su prvi simptomi zgušnjavanja koloida u teti­ vama i mišićnom tkivu usled nagomilavanja šljake. koja ga .ener­ getskog skeleta vezivnog tkiva. Važno je ukazati i na pročišćavajuće-splašnjavajuće de­ jstvo svesti.čistoće. Skelet vezivnog tkiva je hologram . Zagađenost vezivnog tkiva stimuliše rast tumora. Tu funkciju dobro stimuliše čišćenje pomoću saune i terapije sokovima. hladnog i peckanja. tetiva) izaziva kilu. posebno gladovanje na vlastitoj mokraći. post. šava treba misaono stvarati predstavu toplog. glavne i drugostepene terapije čišćenja. insult.

limfe itd. tetiva.koloidna pihtija" čistom. hrskavica (površine zglobova i slično) i kostiju. od čega prvo početi i kako produžiti. tetiva (sudova.ono deluje na ceo organizam. bubrege. jetre. fascije. već i 182 183 . bubrega i stvorili povoljne preduslove za čišćenje vezivnog tkiva. U celini. U tome je snaga i univerzalnost čišćenja . gde su opisani pro­ cesi najizraženiji (krv. jetru. normalizujc se njeno stanje i izbacuje se sve suvišno i štetno iz organizma. Rezultat je da se brzo zasićava . mladost. međutkivna tečnost). čim se očiste krv i limfa. u svim tim tkivima različiti su procesi razmene i cirkulacije. ČIŠĆENJE KOLOIDNIH RASTVORA ORGANIZMA Prema efektu lekovitog dejstva ova terapija čišćenja je na prvom mestu. • aktivirati organe za unošenje i lučenje. Tek posle toga pristupiti glavnom čišćenju . međutkivna tečnost i slično). u prvom redu zavise od čistoće ćelija i strukturnog stanja koloidnih rastvora (protoplazme ćelija. vezivnog tkiva i slično). krvi.. prethodno treba stvoriti potrebne uslove-očistiti debelo crevo. Prema tome. ali je treba sprovoditi samo posle čišćenja debelog creva. Glavno je shvatiti sledeće. jetre i protivparazitnog lečenja (detaljnije 0 protivparazitnom lečenju vidite u mojoj knjizi Život bez parazita). odmah počinje čišćenje medutkivne tečnosti itd. Zdravlje. limfa. Dakle. što se veziv­ no tkivo sastoji iz tečnosti (krv. kojeg će organizam potpuno asimilovati. Radi čišćenja 1 zamene bioloških tečnosti treba da unosimo . Razmotrimo pravilne pristupe čišćenju vezivnog tkiva. • unositi u organizam tečnost odgovarajućeg kvaliteta.čišćenju vezivnog tkiva orga­ nizma. Zbog toga. ja čišćenje vezivnog tkiva nazivam čišćenjem koloidnih rastvora organizma.. Time ne samo da postižete smekšavanje pihtija. produžiti čišćenjem gela. limfa. banja): • ubrzati cirkulaciju tečnih sredina u organizmu. a radi boljeg čišćenja privremeno prestati sa unošenjem hrane u organizam. Međutim da bi pravilno očistili vezivno tkivo organizma. Da bi se kvalitetno sprovela ova veoma značajna terapija treba prethodno: • smekšati koloidnu pihtiju pomoću toplih terapija (kup­ ka. u toku 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. struktuiranom tečnošću. U suprotnom slučaju moguće su ozbiljne kom­ plikacije usled prcopterećanja sistema za izlučivanje.ganizma. energetika.. završili smo čišćenje debelog creva. po mogućnosti s biološki aktivnim materijama. što omogućava bržu zamenu tečnosti. Čišćenje vezivnog tkiva pravilno je početi od tih .mesta".). gela (međućelijski informacioni gel i slično). natprosečne sposobnosti. • dopuniti potencijal samih ćelija.materijal boljeg kvaliteta". sudova i završiti sa čišćenjem hrska­ vica i kostiju.

a šerpu sa izlivenom vodom staviti ponovo na mraz. Voker savetuje da se upotrebljava veća količina sveže iseeđenih sokova iz povrća i voća. Površina vode ili zido­ vi šerpe za to vreme biće zahvaćeni prvim slojem leda. A samo tri godine ranije imao je krajnje lepljivu krv.G. koji ne koriste potpuno sve me­ hanizme. on je uzimao prirodnu hranu bogatu dragocenim prirodnim biokoloidima.to je laka voda. N. „Teški" led treba baciti. Rastopite led i pijte ovu vodu. Svi ovi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . navešću nekoliko primera. Treći printer. Šatalova u svojim lekcijama preporučuje upotrebu destilovane namagnetisane vode. jela sa mesom. Voker je živeo oko 110 godina. koja sadrži najraznovrsnije primese. koji je ostao u praznoj šerpi. Led.Pol Breg je regularno sprovodio jedno ili jednoipodnevno uzdržavanje od hrane na izvorskoj vodi. Da bih ilustrovao moćno dejstvo ove terapije čišćenja. . škrob). koncentrisao je molekule teške vode. Koža na rukama i vratu bila je glatka. S. a zimi na balkon. Struktuirana voda iz sokova potpomaže razredivanje zgušnjene pihtije. Uzdržavanje od uzimanja hrane j e d n o m nedeljno po 24-36 i više časova . Osim toga. koja se pre upotrebe može dopunski namagnetisati. nabubrelc vene. čisleći ih. ona je sama upotrebljavala i predivno izgleda za svoje godine. bez bora. a voda koja je potrebna orga­ nizmu pri temperaturi minus 1° C. Os­ tatak vode izlijte u drugu šerpu. U toku tog perioda pijte i pripremajte hranu na protijevoj ili na prečišćenoj (izvorskoj) vodi. koji je ostao u šerpi je zamrznuta protijeva voda .Alekseju Dimitrijeviču Labzi odstranili su bubreg. Protijeva voda priprema se na ovaj način: običnu šerpu sa vodom staviti u zamrzivač ili hladnjak frižidera.očišćena od oko 8 0 % primesa. Što manje budete upotrebljavali u ishrani produkte koji imaju jaka lepljiva svojstva (koncentrovana mleka.N. Led. . nezamrznutu vodu prolijte . Osim sokoterapije on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao je hranu bez prirodnih lepkova. . koji podstiču izlučivanje nečistoća. Četvrti primer. radno sposoban i da vizuelno pamti. Odeski hemičar N. kao u mladića. . So­ kovi su prirodni koloidni rastvor sa već struktuiranom vo­ dom. Tokom 3 godine pio je protijevu vodu.uspostavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. Takav program omogućavao mu je da uvek bude veoma energičan. Druzjak odredio je optimalni sadržaj kalcijuma u vodi za životnu aktivnost organizma od 8-20 mg/l. Smršao je sa 97 na 84 kilograma.pojačavate procese cirkulacije u organizmu. Lice mu je postalo zategnuto. rumeno. Posle 4-5 sati je izvadite.8° C. Takvu vodu koriste ljudi koji dugo žive. koji se nalaze u namirnicama 185 184 . Imao je arterosklerozu sudova srca i mozga. energično. Čim u njoj zamrzne 2/3 ili približno tome. elastična. ali postižu značajne rezultate. a ćelije apsorbuju svu prljavštinu iz pihtija.poboljšava čišćenje. koja sadrži 16 miligrama kalcijuma na litar tečnosti. česte prehlade i uopšte teže se kretao. koja zamrzava pri temperaturi od +3. Prvi primer. Drugi primer. Naravno. propuštajući je kroz kućni magnetotron. efekat će biti bolji.

površinu razmene" probavnog kanala na izbacivanje materija iz organizma. već zajedno s njom otkloniti i patološku infor­ maciju bolesti. posle 3 dana čišćenja) treba pojesti dobro skuvanu rižu s maslacem.površinu izlaza" (ceo probavni trakt) materija iz organizma. Ujutro natašte popiti čašu rastvora (1 supena kašika glauberove soli rastvorena u čaši vode) u toplom ili hladnom stanju. treba početi piti smesu citrusovih sokova i protijeve vode (Protijeva voda idealno odgovara toj svrsi. U ta tri (1-4) dana treba izazvati jak proliv pomoću ne­ kog purgativnog sredstva. Da bi organizam bolje apsorbovao i iskoristio smesu vode i soka. U datom slučaju zidovi probavnog trakta su filter. To dejstvo aktivira . Obično se to radi sveže iscedenim sokovima citrusa. usled čega se izbacuje do 3—4 i više litara tečnosti iz organizma. razblaženim protijevom vodom. pojačavajući je više puta.. prema asimilaciji ili izbaciva­ nju. Prvo. U tu svrhu najbolje odgovara sok od limuna i grejpfrut. Tokom 2-3 dana izvršiti „smekšavanje organizma"'.potrebno se zadržava. Koloidni rastvori organizma mogu se čistiti i normalizovati na brži ili sporiji način. kroz kojeg se vrši izbacivanje. Metod je razradio N. a nepotrebno i štetno luči. Gubitak tečnosti može izazvati dehidraciju organizma. U zavisnosti od ličnog osećanja i indi­ vidualnih sposobnosti organizma trajanje terapije može biti od jednog do četiri dana. Brži i sporiji način čišćenja i normal­ izacije koloidnih rastvora organizma imaju svoje prednosti i nedostatke.. [)a do toga ne bi došlo. obratno se ne asimiluju i izbacuju se uobičajenim putem . koji imaju snažno stimulišućc dejstvo na motor­ nu funkciju creva. da organizam aktivira . zapisanu na njoj.to je .životinjskog porekla i namirnicama sa dosta škroba. da bi se ojačao probavni trakt. ona je očišćena od štetnih primesa i sadrži optimalnu količinu soli. Sledeća tri dana sprovodi se terapija čišćenja koloidn : rastvora organizma. METOD N. Posle čišćenja (tj. smesu pre pi187 186 . dopunjuje se istom količinom smese vode s citrusovim sokovima.čist list papira" i ona je struktuirana.izbacivanje. kao u biološkom filteru . Spolja se to manifestuje u snažnoj i čestoj stolici . sa rastvore­ nom šljakom i toksinima u njoj. Da bi nadoknadili izbačenu tečnost iz organizma. Voker. svesno izazvali u sebi snažnu krizu čišćenja). VOKERA Brz način (više odgovara za čišćenje tečnih komponenti vezivnog tkiva). To dovodi do toga. To će razdrmati šljaku i delimično je oksidisati.).u vidu retke stolice (proliva). Dolazi do snažnog izbacivanja tečnosti iz organizma. Sve ostalo se vrši u zidovima creva.. Slani purgativ daje potreban smer . Dalje se šljaka i toksini zadržavaju u šupljini creva na račun sile osmoze.prolivu (to jest mi smo veštački. Evo detaljnog opisa čišćenja koloidnih tečnosti organiz­ ma u toku jednog dana. Drugo. koja se za dan izbaci iz organizma. sa nje je izbrisana informacija . izbacujući s tečnošću toksične i nepotrebne ma­ terije. Glavno u tom procesu je pravilno usmeravanje toka materija. Tri-četiri i više litara tečnosti. Važno je ne samo zameniti tečnost u organizmu. treba popuniti gubitke.

Cilj tog klistiranja je odstranjivanje ostataka šljake i toksina iz debelog creva. Sledećeg dana sve ponoviti: uzimati purgativ. ukoliko osetite slabost. dva velika ili tri srednje veličine limuna dodati sok od pomorandže . Zatim u tu smesu sokova dodati 2 litra protijeve vode. unapred pripremljenu smesu sokova i protijeve vode početi piti nakon 30 minuta posle uzimanja rastvora glauberove soli i produžiti piti po jednu čašu na svakih 2 0 30 minuta sve dotle. koje slabo podnose gladovanje. koja alkalizuje unutrašnju sredinu.Žuči". dodajući potencijal organizmu i svim njegovim strukturama. ili popiti soka od jabuke. Ukoliko se čišćenje veoma teško sprovodi. Pred odlazak na spavanje preporučuje se klistiranje sa 2 litra mlake vode u koju dodati sok od jednog-dva limuna. U celini ta dva ciklusa čišćenja mogu se izjednačiti s efektom čišćenja dugotrajnim glado­ vanjem. Posle ćete se brzo oporaviti i osećati se mnogo bolje. nego pre čišćenja.klistiranje. Približno posle 3-4 nedelje ponovite to čišćenje. mogu uvečc pojesti malo pomorandži ili plodova grejpfruta. Osobe. (Tu je data prosečna količina tečnosti za čovcka telesne težine 70-80 kilograma.to je potpuno normalna pojava. Opisano čišćenje koloidne sredine organizma preporučuje se vršiti tri dana uzastopce. krvi. Rezultat trodnevnog čišćenja treba da bude: odstranjiva­ nje izorganizma izvesne količine zagađene koloidne tečnosti (tkivne. Dopunsko povoljno dejstvo. To izaziva poboljšanje probave. Zahvaljujući terapiji citrusovim sokovima (kiselom ukusu) stimuliše se životni princip . To pozitivno utiče na kvalitct Čišćenja. razmene materija. 189 .. drugom 4. Zato se nemojte uznemiriti. odstranjivanje patološke informacije. Tokom celog dana ne treba ništa jesti. sve zavisi od telesne težine čovcka. Još jednom napominjem. sve 188 zavisi od individualnih osobina organizma. S obzirom da terapija čišćenja koloidnih tečnosti organizma traje od 7 do 10 sati. Međutim u svakom slučaju postupajte polazeći od vašeg ličnog osećanja. . a treći to uopšte neće moći ostvariti. ono za svoju primenu zahteva mnogo životne snage čoveka. koja ometa odvijanje normalnih životnih procesa. Sledeće jelo sastoji se od vaših uobičajenih namirnica. Uveče trećeg dana ili ujutro četvrtog dana radi ojačanja probavnog sistema treba pojesti dobro ukuvanu rižu s ma­ lom količinom maslaca. da ukupna zapremina soka iznosi 2 litra.) Dakle. Smcsa citrusovih sokova i protijeve vode priprema se na sledeći način: u sok od četiri velika ili 6 srednjih plodova grejpfruta. izazvati proliv: tokom dana piti smesu citrusovih sokova i protijeve i vode . iimfe i delimično unutarćelijske) i njihova zamena istom količinom čiste. Jednom čoveku će biti dovoljno 2 dana. U istoj razmeri može se napraviti manje ili više smese. imuniteta. najbolje je s njom otpočeti u 5-7 sati ujutro. tada napravite pauzu 1-2 dana.4 litra.jenja treba propustiti kroz magnetotron. S obzirom da opisano čišćenje može dovesti do jake krize čišćenja. stvaranja toplote u organizmu.u takvoj količini. dok ne popijete svih 4 litra. time ćete zameniti još neku količinu koloidnih tečnosti i odstra­ niti patološku informaciju. pred spavanje .

. po pravilu. mučio se od prob­ opterećuje ceo organizam. menstruacije (takode nedclju dana pre i posle menstruacije).). Holecistitis. jaka glavobolja. preplašenost itd. Ti načini omogućavaju blago čišćenje koloidne sredine našeg organizma. Oboljenja bubrega i mokraćne bešike. S obzirom da to čišćenje jako __ y ČIŠĆENJE POMOĆU SAUNE I SOKOVA OD . tokom 3-6 meseci redovno posećujte saunu ili primenjujte tople kupke 2-3 puta nedeljno po 10-15 minu­ ta. Gnojni kolitis. ostalo je isto). pripremajte hranu na njoj. Dakle. nervoza želuca i slično. Tokom 3 godine pio je protijevu 191 . upotrebljavajte protijevu vodu. u kojima. Adenom prostate. tako i u debelom crevu (usled čega se u njemu sprečavaju procesi trulenja i vrenja. Protijevu vodu možete neposredno pre upotrebe namagnetisati. imao je aterosklerozu krvnih sudova srca i mozga. prehlade i uopšte otežano kretanje. Zato se upoznajte s kontraindikacijama i ograničenjima primene te terapije. bilo koja onkologija u probavnom sistemu.svezi sokovi) povećava stepen čišćenja. na žalost. Dijabetes. Srčane mane. ukoliko ste izbačeni iz duševne ravnoteže nekim stresom (razdraženost. Da bi ilustrovali snažno dejstvo te terapije čišćenja. Oni to čišćenje mogu pro­ bati da urade sa sokom od šargarepe (2 litra svežeg soka od šargarepe na 2 litra protijeve vode. nisu potpuno iskorišćeni svi mehanizmi čišćenja. _y_ Osobe s izraženom individualnom konstiuicijom „Žuči". U periodu pogoršanja bilo kojeg oboljenja. protijeva voda i sokovi (više odgovaraju za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). ispadanje (prolaps) pravog creva (rektuma). 190 lema s bubrezima (ranije su mu odstranili jedan bubreg). kada je prisutna visoka temperatura.). stimuliše životne principe .POVRĆA S a u n a . a kod žena . Bolje je odreći se čišćenja. mučnina. preživljavanje. Krvni sudovi i vezivno tkivo čiste se od taloga sluzi. jaki oblici disbakterioze. Uzdržavanje od uzimanja hrane jednom nedeljno po 2 4 36 sati i više (prvo jelo posle gladovanja . a kod drugih će se pojaviti ozbiljne komplikacije. meso. K o n t r a i n d i k a c i j e . hipertonija II i III stepena. različite čajeve. škrobove itd. time će biti bolji efekat čišćenja. povećava se imuna zaštita). već ćete ubrzati procese cirkulacije u organizmu. Alekseje Dmitrijevič L.Žuči" i „Vetra". posebno insulinske zavisnosti. dojenje.3 litra dnevno). navešću neke primerc. To je dvostruko opterećenje organizma. slabost. Time ćete ne samo smekšati pihtijastu masu. ali su ipak postignuti značajni rezultati. podstaknuti iz­ bacivanje šljake. bez suvišnog naprezanja organizma. imaju višak kiseline u želudačnom soku (često boluju od hroničnog hiperacidnog gastritisa. difuzni hemoroidi.Normalizuje se aeido-bazna ravnoteža kako u ćelom or­ ganizmu. Prvi primer. Ukoliko nemate soka. Trudnoća (čišćenje provocira pobačaj). slabi ljudi to ne mogu izdržati. ekstrakte pripremljene sa njom. čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu). čišćenje ne treba vršiti.ispadanje (prolaps) vagine. Za svo to vreme pijete veću količinu svežih sokova od povrća i voća ( 1 . Što manje budete u ishrani upotrebljavali namirnice sa jakim lepljivim svojstvima (koncentrovane mlečne proiz­ vode.

a kao orijentir trajanja služi vlastita mokraća.obnavljanje normalnih svojstava koloidnih rastvora našeg organizma. elastična.prirodnih rastvarača. Za primenu odvara kao čaja. One sadrže zimi od 150 do 300 miligrama vitamina C. pa se preporučuje kao diurctično sredstva kod ka­ mena u bubrezima. Struktuiruna voda sokova podstiče razredivanje zgusnute pihtijaste mase. Još jedno kvalitetno svojstvo odvara-čaja od četina sas­ toji se u j a k o m oporom ukusu. izbacuju se novogodišnje jelke. širenje krvnih sudova i snažan diuretični efekat. tada se na račun oporog ukusa vrši oblaganje produkata raspada i nji­ hovo naknadno odstranjivanje. Kuvati na slaboj vatri 10 minuta. Drugi primer. Pokazatelj d a j e odvar počeo da deluje je pojava zamućene mokraće. a leti . ulja . U odnosu na to. Prvo. Sam N. a otuda proističu svi poražavajući efekti. sibirske jele (Abies sibirica). Ukoliko vitamin C podstiče dooksidaciju šljake. Čim mokraća poprimi svoju prirodnu boju i prozračnost-čišćenje je završeno. Picea abies). N. Cetine smreke (jelo) sadrže još mnogo etarskih 192 . jele. Pored terapije sokovima on je primenjivao gladovanje i upotrebljavao hranu. na licu mu se pojavilo rumenilo. stuktuiranom vodom. Smisao je sa 97 na 84 kilograma. bora (Pinus silvestris). bez bora. Sokovi predstav­ ljaju prirodne koloidne rastvore sa već povećanim poten­ cijalom micelija. on se priprema prema sledećem: 5 supenih kašika isitnjenih iglica mladih četina smreke. koja nije sadržavala prirodne lepkove. na­ brekle vene. bora preliti sa pola litre ključale protijeve vode. etarska ulja . Koža na rukama i vratu mu je glatka.vodu. Voker živeo je oko 110 godina. Trajanje kure je in­ dividualno. U medicinskoj praksi koristi se preparat . veoma dobro se pokazao čaj od mladih četina smreke.životinjske i škrobne namirnice.Pinabin". čisteči ih. Svakog dana se priprema svež odvar i pije s a m o u toplom stanju (36-40°C). U zavisnosti od rastvaranja šljake i soli ona će biti obojena u različite boje. ostaviti na toplom mestu da odstoji preko noći i procediti. Pre tri godine imao je veoma lepljivu krv. Odvar se koristi dvojako: pije se kao čaj ili se spolja ko­ risti za kupke.5 0 % manje od toga.njihovo rastvaranje. usporava razvoj patogenih bakterija. a micelije adsorbiraju svu nečistoću iz pihtija. laj preparat deluje spazmolitički na muskulaturu mokraćnih kanala. ne treba nikuda ići za 193 ČIŠĆENJE POMOĆU CETINA Kombinovano čišćenje koloida ćelija i unutrašnjih sre­ dina organizma pomoću odvara-čajeva od četina (najviše odgovara za čišćenje želatinskih i tetivnih komponenti vezivnog tkiva). jele (Picea excelsa. Poslao je vitki­ ji. kao kod mladića. energičniji. Čaj se sipa u termos i uzima u toplom stanju tokom dana umesto vode po pola čaše 4-6 puta dnevno. Prisustvo tog vitamina podstiče brzu dooksidaciju šljake do krajnjih produkata i njihovo izbacivanje iz organizma.. Takvo čišćenje se lako vrši posle Nove godine. Svi pozitivni simptomi očigledno ukazuju na jedno . Cetine smreke (jele) su dobar izvor vitamina. Samo ta dva svojstva čine pre­ parate smreke (jele) moćnim sredstvom za čišćenje. . Voker savetuje da se upotrebljava veća količina svežih sokova od povrća i voća. ili se koristi istovremeno i jedno i drugo. koji predstavlja 50%-ni rastvor eterskog ulja četina jele (ili bora) sa uljem od breskeve.

2kašike isitnjenih plodova šipka i 2 supene kašike luka (odvar od ljuske luka leci pielonefritis). kuvati (da ključa) 30 minuta u 7-8 litara vode.četinama. Svakog dana muškarac je skupljao po šaku mladih četina. opora svojstva četina posebno . Trajanje terapije varira od 10 do 20 i više minuta. sitno izrezane grančice i izrezane jelove šišarke. Posebno su korisne grančice. tada dolazi do samotrovanja organizma. Posle čega dobro zatvoriti i ostaviti da odstoji 12 sati. P. One su meke i razlikuju se od ostalih četina po boji. Pri tom Knejp i Kurenov ukazuju i na značaj ove terapioje za čišćenje kože. što im ne dozvoljava da ih šljaka preoptereti tokom izlučivanja. Sma­ tra se. Drugo. koji se prirodno stvaraju kao rezultat životne aktivnosti i treba 194 ih blagovremeno odstraniti. tj. O kupkama sa četinama veoma dobro mišljenje imaju S. uzeli borove četine. prelivao ih sa 1 litrom vode i kuvao 10-15 minuta. četine sa više grana bora (može i kedra). Kurenov i A. Iglicama četina dodaje se isitnjeno korenje ili plodovi šipka. Dobar ekstrakt od četina ima braon boju. po želji. pored navedenog. Jedan muškarac je bolovao od skleroze sudova donjih ekstremiteta. Odvar je upotrebljavao u svako doba dana i u raznim količinama.. Odlučio je da proba lečenje četinama. da takvo čišćenje uništava do 8 0 % svih oboljenja. mikrolešina. Ukoliko su bolesni bubrezi. čiji je prvi simptom brzo umaranje. Kriterijum završetka tako kombinovanog ciklusa je čista mokraća. U tu svrhu priku­ pio je mlade. To je odličan rezultat u lečenju tako gro­ znog oboljenja. koje su formirane nakon 2-5 nedelja iz pupoljaka.toksina umora". S. Ciklus takvih kupki traje oko mesec dana. izbacuje iz organizma i radionukleide. Zalmanov. To je savršenija varijanta prethodnog načina čišćenja.ne vole" mik­ robi i gljivice. tek izrasle. Rezultat: za godinu dana taj muškarac je skinut sa druge grupe invalidnosti. tada se dodaje još i ljuska od luka. Ukoliko to organizam teško odrađuje. krvotoka i stimulaciju nervnog sistema. u to godišnje doba veoma je snažan bioritam bubrega i mokraćne bešike. što zavisi od ličnog osećanja. ali je lično osećanje u tom procesu . Zatim je ostavljao da odstoji 10-12 sati. Valerij Tišćenko ukazuje. Primer. Recept (poželjno 3 supene ljuske od to preliti je sledeći: 5 supenih kašika isitnjenih iglica je ubrati mlade iglice izrasle u tekućoj godini). da odvar od četina. Nedeljno treba uraditi 2-3 takve kupke. Četiri godine lečenja u bolnici prošle su bez rezultata. M. Knejp. Kombinovanje kupki sa četinama i pijenje odvara od četina još više pojačava elekat čišćenja. dovesti do ključanja. Da bi se pripremila kupka od četina. Temperatura vode od terapije do terapije postepeno se povećava. Posle terapije istuširati se prohladnom vodom 10-20 sekundi..7 litara vode.najvažniji kriterijum. Ukupno oko 1 kilogram suve mase. Otrgnute grančice mogu se čuvati u kući na bilo kojoj temperaturi u otvorenoj plastičnoj kesi. sve sa 0. Odvar. kuvati na 195 . Zalmanov. Očigledno. Dalje se sipa u kadu s toplom vodom (36-40° C ) . pored otrova i šljake. koji odlično izbacuje šljaku iz vezivnog tkiva. Za to vreme u vodu su prelazile aktivne materije i ona se njima zasićavala. ukazuje na čišćenje svake ćelije organizma ovim metodom od .

Os­ taje porozna celuloza. isprati i zaliti vodom. u kojoj se natapa riža. Način pripremanja rize. soli i ostale nečistoće. Najbolje je koristiti neočišćenu ili neglaziranu rižu. odjednom pola limuna. izbacivanje soli iz mokraćnih kanala. Ukoliko vas ne muče bubrezi. Kod insulta paralelno uzimati limun: do dva limuna dnevno. Da bi brže iz zrna riže odstranili škrob. pesak. Ispostavlja se. šljaku. Znajte. Trećeg dana. Da bi se pojačala njena svojstva čišćenja i vezivanja. koja ima ulogu jakog i prirodnog apsorbenta. doda soda bikarbona (polovinu kafene kašičice na 1 litar vode). Za pripremanje riže trebaće vam pet polulitarskih tegli. Prvog dana.slaboj vatri 10 minuta. Šestog dana. što je voda čistija. dana od početka uzimanja riže i traje j o š 2-3 meseca posle završetka kure čišćenja. samo dodati teglu Ni 4. ČIŠĆENJE VEZIVNOG TKIVA POMOĆU RIŽE (PIRINČA) Davno je uočeno. Uraditi sve isto. Obeležite ih brojevima od I do 5. Šćadilov) savetuju da se u vodu. Riža u tegli Ni 1 natapana je pet dana i spremna je za upotrebu. Uraditi sve isto. Zato kvalitet vode ima ogroman značaj.ona će biti još čistija). tim bolje upija u sebe različite materije iz riže. Kada se pojede natašte. Lečenje traje 4 meseca. Svima dostupno tak­ vo sredstvo je riža. oksalatne soli iz mokraćnih kanala i zglobova. kod težih oboljenja rok se može povećati do tri nedelje. Taj pro­ ces natapanja riže treba da se odvija neprekidno. To isto uraditi sa teglom Ni 2 . ekskrcmcntno kamenje. samo dodati teglu Ni 5. rižu ponovo ispra­ ti i naliti svezu vodu. Vodu iz tegle Ni 1 izliti. Ujutro u teglu JV« 1 sipati 3 supene kašike riže. sluzna svojstva. Na primer. Limun upotrebljavati do dve nedelje. Petog dana. rižu prethodno treba namočiti. ostavljajući u njoj belančevinasto-skrobnu osnovu. Ponovo izliti vodu i isprati rižu iz tegli No 1 i No2. Posle toga preliti rižu vodom do vrha tegle. zglo­ bova počinje približno 20-30. Procediti i piti umesto vode tokom dana od pola do 1. sakuplja i odstranjuje suvišnu sluz. Četvrtog dana. da mnoge prirodne materije mogu odlično da čiste organizam. nam. Ukoliko nema takve m o ž e se koristiti i glazirana riža. Posudu umotati i ostaviti da odstoji preko noći.5 litra dnevno. Limun je poželjno uzimati na jedan sat pre jela ili jedan sat posle jela. Dragog dana. Naravno. dobro je isprati vodom. Najbolje je koristiti destilovanu ili protijevu vodu (može i vodu koja je 2-3 puta zamrzavana-odmrzavana . sitno izrezati u šoljicu. štetne bakterije. Još jednom je isprati vodom i skuvati. da soda bikarbona podstiče brže odstranjivanje škroba iz zrna riže. Na isti način pripremiti teglu No 3. Radi toga one treba da imaju opor ukus. takva riža izvlači. U oslobođenu teglu Ni 1 ponovo sipajte rižu.sipati 3 supene kašike riže. preliti odvarom od četina i brzo popiti. neki specijalisti za čišćenje organizma (E. Očistiti ga od kore. oblažuća. Potapanjem riže u vodu iz nje se odstranjuje škrob. isperite i zalijte vodom. To isto uraditi i sa ostalim teglama. taj proces čišćenja ne otpočinje odjed196 197 . koja će pri bubrenju riže upijati u sebe šljaku. nije obavezno dodavati ljusku od luka.

198 199 .iz tegle N« 3 itd. 0 Na to. Pripremajte i jedite kašu od riže ujutro.to otežava čišćenje. naročito zglobovi i kičma. crvenog kupusa. koja dospeva u orga­ nizam sa sokovima. u drugoj polovini dana . Takve mere čišćenja krvi dobro čiste i vaše tečne sredine i limfu. Posle saune piti udarnu dozu soka. da su krv i limfa jako inficirani. koje u organizmu hronično obolelog čovcka podižu nivo funkcionisanja na nivo zdravog funkcionisanja. Za to vreme svakoga dana jedete kuvanu (bez soli i šećera) toplu rižu. dolazi do zasićavanja organizma spektrom crvene boje. kljukve.najbolje posle 15 sati. Ukoliko vas posle toga protera. S ciljem profilakse ponoviti jednom u toku 1-2 godine.Ukoliko natapate rižu u rastvoru kuhinjske soli. ČIŠĆENJE KRVI I LIMFE O Sa čišćenjem krvi počinjemo od trodnevne terapije sokovima. što stimuliše produkciju krvi. a zatim . Drugo. tada se njen rok pripremanja smanjuje do 3-4 dana..podnosi" većina patologije. crve­ na boja zahvaljujući svojoj posebnoj energiji i frekvenciji stupa u rezonansu s takvim istim karakteristikama krvi or­ ganizma. Pored čišćenja probavnog trakta. Posle uzimanja riže ne pijte i ne jedite naredna 4 sata. primenjujte klistire. aktivirane vode. Oslabljeni i jako zagađeni ljudi kuru čišćenja prve dve godine mogu primenjivati 2 puta godišnje . kupina. Obilje prirodne. cvekle.u proleće i uje­ sen. natašte. U tom slučaju biće vam dovoljne 3-4 tegle. Način prime ne rite. ta terapija se može pojačati odlaskom u saunu svakog drugog dana. Za vreme čišćenja rižom savetujem da se vrši klistiranje. Prvo. kojeg ne . ukazuje česta pojava čireva i čmičaka. Ona se može produžiti i do 5-7 dana. Natopljenu rižu (iz tegle N° I) skuvati kao običnu kašu. Upotre­ bljavaju se svezi sokovi od voća i povrća crvene boje: od višnje. Uzdržavajte se od uzimanja masne i kalorične hrane . Savetujem da pojačano primenjujetc terapiju sokovima radi popunja­ vanja organizma prirodnim mineralnim solima. omogućava da se brzo izbaci rastvore­ na šljaka iz krvi. Da bi pomogli svom organizmu da bolje izbacuje tok­ sine. Crvena boja se ne primenjuje bez razloga. bez soli i šećera. sokovi od povrća i voća zasićeni su biološki aktivnim materi­ jama. posebno rak. Kura čišćenja rižom traje 40 dana. koja su se razvijala usled opšte usporenosti funk­ cija brzo nestaju. Ne ometajte taj proces! Sledećeg dana upotrebićete rižu iz tegle >f» 2. Za to vreme riža će ispoljiti svoje dejstvo „izvlačenja" i „vezivanja" šljake. I treće. Riža podstičc iz­ bacivanje neorganskih soli iz hrskavica i tetiva. dobro se čisti svo vezivno tkivo. Čišćenje rižom može se kombinovati s drugim metodima čišćenja. grožđa. Ukoliko imate snage. Zato oboljenja. to znači da se jetra uspešno čisti. ] Za to je dovoljno uraditi 1-2 klistiranja nedeljno. Sve zavisi od vašeg ličnog osećanja i drugih uslova. Uzimati od 1 do 3 i više doza tokom dana. da jedete više sveže i prirodne hrane.

150 mililitara maslinovog ulja (ima smekšavajuća svojstva). kokotac (Meiilotus officinalis). naliti do vrha 70%-im alkoholom i ostaviti da odstoji nedclju dana na tamnom mestu. U nju staviti parče kamfora (ima razređujuća svojstva) veličine 1/4 kocke šećera. hrskavica i zglobova Da bi očistili ta tkiva spolja se primenjuju materije. alko­ hol. treba napuniti teglu od pola litre smesom sveže narezanih trava. koji su primenjivali taj metod. Dve supene kašike smese preliti sa 400 mililitara ključale vode i ostaviti da odstoji preko noći u termosu. Ljudi. sumpor se smatra kao efikasno sredstvo protiv mikrova. Kura lečenja traje dok ne nestanu čirevi i kile. travu (listove i stabljiku) kantariona (Hypericum perforatum). Vostokovu. terpentin. Č I Š Ć E N J E TETIVA I H R S K A V I C A S obzirom da su procesi razmene u tim tkivima organiz­ ma najusporeniji. Što je dete manje. U flašu naliti 150 mililitara terpentina (ima zagrevajuća i prodiruća svojstva). Široko se primenjuju i različite trave odstojale u alkoholu (tinkture): divlji ru­ žmarin (Ledum palustre). brezove pupoljke. Kamforno-terpentinska smesa za rastvaranje soli u zglobovima Uzeti flašu zapremine pola litra.Narodna medicina pronašla je veoma efikasan način borbe protiv toga . Masaže i masti za čišćenje tetiva. Doza za decu je manja . gde su taloži soli. 200 201 . majkina dušica (Thymus serpyllum) i druge. kerozin. © Čišćenje krvi prema V. Vostokov predlaže sledeću smesu: cvetove kamilice (Matricaria recutita). kuhinjska so. Procediti i primenjivati za masažu. obloge. Nje­ gov prečišćeni analog je medicinski sumpor (Sulphur) žute boje. votka (rakija). Uopšte. radi efikasnog čišćenja njih treba pojačati i ubrzati. Dopunski se čisti i jača tkivo teti­ va. list šumske jagode.masaže. nestaju razne kile. Uzimati 2 puta dnevno po 200 mililitara pre jela. repa. hmelj (Humulus lupulus). time je manja doza. korenje čička (Arctium lappa). Radi pripremanja ekstrakta od trava. metlicu (Xeranthemum annum). prodire). senf (slačica). Dobro mr­ ljati pred spavanje i umotati nekom tkaninom od vune (ona dobro zadržava toplotu. držati preko noći. kažu. Dodati 150 mililitara 7 0 % alko­ hola (zagrcva. kolonjska voda i druge. Način upotrebe: sumpor pretvoriti u sitni prah i piti po I zaravnjenu kafenu kašičicu 3 puta dnevno. da čirevi i čmičci nestaju trenutno. Pre upotrebe izmućkati.upotreba „zapaljivog sumpora". dobro izmeša i isitni. Prodaje se u apotekama na recept. Uglavnom se primenjuju na tim mestima. Od svake biljke uz­ ima se po 100 grama. S tim ciljem koriste se najraznovrsnija sredstva za zagrevanje i rastvaranje . Starijim ljudima da zapisu. kleka (Juniperus commu­ nis). koja aktivira procese rastvaranja soli). gljivica i raznih parazita. koje jako podstiču lokalno zagrevanje: crvena paprika.polovina kafene kašičice 3 puta dnevno.

Odozgo umotati vunenom maramom. koj' želimo da očistimo i izlečimo. Rezultat je da zagrevajuće i lekovite materije iz oblo ispoljavaju zagrevajuće. oblogu držati od 30 minuta do 2-3 sata. Obloga sc stavlja preko noći. 203 Obloge s kerozinom .. normalizuje se krvotok. nekol" puta je presavili. Uzeti 130 cvetova maslačka (Taraxacum officinale). tope naslage soli. U svakom slučaju zapamtite: dugotrajno dejst202 . u smesi natopiti tkaninu i pričvrstiti je na bolesno mesto. Sve komponente dobro izmešati. Aloja svojim biološki aktivnim materijama i sluzi otklanja upalu i bolove. Savetovali su joj da primeni sledeći recept. i dob iscediti. čija temperatura odgovara sobnoj temperaturi. preliti ih bočicom kolonjske vode i ostaviti da duže odstoji (kod nje je odstojalo 40 dana). uveče pred spavanje. Na jednom kolenu potpuno je nestao tumor.blago sredstvo Da bi postigli blago i postepeno zagrevanje. dok bolovi potpuno ne prođu. pojačali p cese cirkulacije u tetivama i hrskavičnom tkivu koriste zagrevajuće obloge. Ukoliko nemate kolonjske vode. Za čišćenje i potpuno obnavljanje tetivno-hrskavičavog tkiva treba primeniti od 5 do 10 obloga. Za sledeće obloge sve kom­ ponente se ponovo pripremaju. Dobro pričvrstiti elastičnim zavojem. Uzeti parče prirodne tkanine. zglob obnavlja svoju normalnu pokretljivost. ali ne stezati. I nema čime ih nije mazala . Za oblogu je potrebno pripremiti: 50 grama soka aloje (Aloe arborescens) ili 1 deo. Zatim oblogu staviti na bolno mesto i omotati celofanom (polietilenom). Bolovi su postepeno prošli.ništa nije pomagalo. zglob. koja treba da potpuno zatvori tkanin Celofan pričvrstiti pomoću elastičnog zavoja i dopuns omotati vunenom maramom (vuna podstiče zagrevanje). 100 grama meda (2 dela) i 150 grama votke-rakije (3 dela). Tkanina treba da bude vlažna. vo kerozina na kožu može na njoj izazvati opekotine. Obloge s medom i alojom . Med deluje kao umereno zagrevajuće sredstvo i podstiče razlaganje šljake.jako sredstvo Obloga . Alkohol podstiče zagrevanje i prodiranje aktivnih komponenti meda i aloje u dubinu tkiva. U zavisnosti od stanja. Ekstrakt je utrljavala u ko­ lena. čišćenje i lečenje primenjuje se med i aloja. natopiti u ranije pripremljen lekoviti rast vor. može se zameniti votkom-rakijom. kao s t o j e opisano kod prethodnih obloga.parče meke pamučne tkanine natopiti čistim kerozinom i iscediti. Protiv bolova u kolenima Jednu ženu su počela jako da bole kolena. protivbolno i protivupalno dejstv Nestaju mišićni spazmi (u predelu kičme oni krive leda.Obloge Da bi se postepeno i dublje zagrejali. Preko tkanine staviti celoft ili plastičnu foliju. Ne preterujte. ali se sa nje ne srne cediti kerozin. Obično se obloge stavljaju sve dotle. Natopljenu tkaninu staviti na mesto. a na drugom se smanjio.

Pete uveče treba namazati solidolom. natopljen u toploj medicinskoj žuči. Radi toga je najbolje u njemu natopiti parče vunene tkanine i staviti na pete. 4. Preko navući čarapu. Rastvaranje mamuza krompirom i kerozinom. Rastvaranje mamuza odvarom korena čička. Za to je obično potrebno od 3 do 10 terapija (noći). skinuti s vatre. razmekšavanjc i upijanje rastvorenih soli. Vodite računa da „kerozinski pire" ne dospe na nežnu kožu. Ja splasnu mamuze na petama. U dobijenom odvaru natapati pamučne čarape i navlačiti ih na noge preko noći. Bajalica protiv mamuza. preliti čašom vode. gde se nalazi mamuza. Navedenu terapiju najbolje je primenjivati noću. Obloge stavljati sve dotle. Posle toga na pete staviti tampon od vate. petlu! Odbaci svoje stare mamuze. navući preko njega plastičnu kesu i preko toga čarape. da bi došlo do potpune nor­ malizacije peta. Supcnu kašiku (20 grama) isitnjenog korena čička sipati u manje emajlirano lonče. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. navući na nogu plastičnu kesu. Približno 10 terapija treba. Kod datog recepta kerozin deluje kao odličan organski rastvarač. Ponoviti 3 puta. Čim krompir proklija (pojavljuju se posebni fermenti) narendati ga. izgnječiti u vrućem stanju i pomešati s jednom kafenom kašičicom kerozina. umotati i ostaviti da odstoji 35-40 minuta. Približno za 10 seansi nastupa ozdravljenje. preko njih navući plastičnu kesu i preko nje tople vunene čarape. kuvati na slaboj vatri 10 minuta. a preko nje vunene čarape. Prvo treba pripremiti proklijali krompir. Rastvaranje mamuza solidolom. sipa mu semena. Na svaku nogu navući po 3 para čarapa. Brzo staviti na polietilen i pričvrstiti na petu. S tim ciljem može se krompir staviti na prozorsku dasku obasjanu sun­ cem. skuvati ga s ljus­ kom. 3. 1 : jutro oprati noge toplom vodom. Da se mamuze ne bi ponovile treba očistiti organizam i promeniti ishranu. Oprati jedan krompir srednje veličine. 1. Rastvaranje mamuza medicinskom žuči. U većini slučajeva dovoljna je nedelja dana. Terapiju je najbolje primenjivati preko noći. Terapiju primenjivati do potpunog izlečenja. Bolesnik stavlja na sto pevca. Dobijenu kašicu staviti na pete i učvrstiti (plastična kesa i preko čarape). koji imaju domaćinstvo i žive kokoške. 2. Prethodno treba napariti noge u vodi sa sodom (u lavor sipati 1 supenu kašiku sode bikarbona). 5. zajedno s ljuskom. kerozin može na njoj izazvati opekotine. 205 204 . Međutim od njih se može izlečiti pomoću prostih i efikasnih recepata. Zatim odvar procediti i izliti u čistu posudu.Lečenje mamuza na petama Mamuze na petama pričinjavaju čoveku masu neprijat­ nosti. Rastvaranje mamuza proklijalim krompirom. dok se mamuze ne splasnu. U suprotnom slučaju ubrzo se sve ponavlja. Bajalica odgovara ljudima. Krompir služi za zagrevanje. poklopiti. 6. Jurij Andrejev opisuje recept za odstranjivanje mamuze na peti pomoću odvara (ekstrakta) od korena čička. uzmi moje nove". Pričvrstiti tampon. pšenice ili nekih mrvica i izgovara: „Pctlu.

Bolotov preporučuje da se na njih deluje kiselinama. kao i voćno sirce. crni luk. s jedne strane. Da bismo se oslobodili nečistoća. Potrebno je s hranom unositi kiseline (akorbinsku. jela s kvascem. U tom periodu preporučuje se riblja hrana. On preporučuje da se cela terapija čišćenja sprovede u dve etape. radi jačeg zakiseljavanja unutrašnje sredine. suština prve etape je u stvaranju opšte kiselosti organizma i unošenju namirnica. Takve kiseline nastaju kao rezultat kiseoničkog previranj ćelija životinskog porekla. Bolotov ističe da se ovaj princip može uspešno primenji­ vati i za rastvaranje alkalnih soli u organizmu. Posle slatkih produkata: čaja. Radi toga tre­ ba unositi lužine. limunsku. a zatim ih potkrepiti primerima.pretvoriti nečistoću nagomilanu u organizmu u soli. On smatra da se iz organizma čoveka može izbaciti 2-3 kilograma soli. koje podstiču mehanizam varenja: kiseli krastavci. nikotinsku. Prvo. Voćno sirce poželjno je upotrebljavati prokisnulim mlckom. mlečno-kiseli produkti (mlad kravlji sir. cvekla. kisele soli. beli luk. kupus. izabrati materije koje će podstaći izlučivanje soli iz organizma. palmitinsku.kiselo kravlje mleko i slično). Radi toga Bolotov savetuje da se jedu kiseli krastavci. što Bolotov preporučuje je . Dakle. razna vina. kumiš . mlečnu i slično) koje bi. kafu. ovčji sir. koji podstiču pretvara­ nje nečistoća u soli i uništavaju bolesne ćelije organizma. V. kompota i slično savetuje se staviti na jezik nekoliko zrnaca kuhinjske soli. rastvarale nečistoću. Ispitivanja pokazuju da se obično ne rastvaraju alkalne soli. kisele jabuke. soli koje se rastvaraju ili ne rastvaraju u vodi. Kiseline i lužine s ve­ likom teškoćom dospevaju tamo.pepsinc. gde je potrebno. kupus itd. Radi toga je pogodno sipati po jednu 206 Čajnu (ponekad i supenu) kašiku sirćeta u čašu prokislog mleka uz dodavanje jedne kafene kašike meda. Drago. Zato je važno pri sprovodenju ove terapije baviti se fizičkim radom i masirati telo. uključujući točena. zaostalih u vezivnom tkivu. Bolotov. čak ni pri upornom održavanju kiselo­ sti unutrašnje sredine organizma.ekstrakt 207 . Sirce treba dodavati i u čaj. buljone. To upotre­ bljavati za vreme jela jednom dnevno. Kao rezultat pretvaranja nečistoća u soli u organizmu se stvaraju mineralne soli. To izaziva reakciju želuca i primorava ga da izbacuje kisele fermente . mineralne soli i masne soli tipa urata. kefir. ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD NEČISTOĆA I SOLI Interesantno teoretsko obrazloženje procesa čišćenja or­ ganizma dao je B. paradajz. Za vreme pretvaranja nečistoće u soli poželjno je da se ne koristi zejtin (biljno ulje). koja je zapušila vezivno tkivo i kosti. bile bezopasne za organizam. pretvarajući je u soli. koji ima veoma j a k o dejstvo na lučenje žuči i bitno usporava proces pretvaranja nečistoća u soli. šargarepa.U datom slučaju deluje efekat prenošenja soli mamu/a s jednog biološkog objekta (čoveka) na drugi (pevea). Razmotrićemo njegove preporuke. alkalne soli. U zaključku Bolotov ističe da se nečistoće ne mogu od­ mah pretvoriti u soli. kao ni fosfati i oksalati. Unositi u organizam što više proizvoda s kvascem. supe. a s druge strane. koje nisu opasne za organizam . stearinsku. pivo.

tada je otežan prolazak žuči . soli se odlično rastvaraju sokovima iz korena peršuna. To isto korenje ponovo se kuva. Soli dobro rastvara čaj od troskota {Polygonum aviculare). kore od lubenice i bundeve. dobro ispresovati u tegli i teglu zatvoriti da se 208 ne bi ubudalo. dobro je oprati (ne ljuštiti) i iscediti sok. srca i krvnih sudova. vodopije (Cichorium inly bus). rastavića {Equisetum arvense). Čuvati u teglama na toplom. soli izlaze tek posle 2-3 nedelje. 209 . ali 5 minuta u istoj količini vode. Sok se čuva u frižideru. Pri tom. U zaključku Bolotovljevih preporuka istaknimo glavno. gljive (To nije najbolja varijanta. rena. © Te kiseline moraju da obuhvate sve čovečje organe . O Obavezno pojačati oksidacione procese u organizmu. Kada nestane soka počnite da upotrebljavate melasu. U jesen iseckati debele dclove korenja suncokreta na sitne korenčiće u vidu niti. 0 Izabrati takvu materiju-nosioca. Piti po 1 kafenu kašičicu soka jedan sat posle jela. Čaj treba popiti za 2-3 dana. ali je efekat čišćenja ogroman. arap­ ske repe (Helianihus tuberosus). pridržavajući se za to vreme biljne dijete. Terapiju treba primenjivati 1-2 puta godišnje. repe (Brassica rapa).otuda i bolovi u jetri.nekih biljaka ili sokova. koje jako oksidišu unutrašnju sredinu organizma: meso. © Za vreme pretvaranja nečistoća u soli dijeta treba da pomogne oksidaciju unutrašnje sredine organizma. doza se može postepeno povećavati od 1-2 supene kašike. Caj od korena suncokreta rastvara mnoge soli. kao i u krvnim su­ dovima. Upotrebljavajte je za vreme jela po 1-3 su­ pene kašike. Doza je 100 grama. žučnoj kesi. dodajući mlečnu surutku. Ispija se takode za 2-3 dana. bubrežnim karticama. a urin dobija boju rde. dok je ima. dobro oprati i osušiti. praktikujte vruće kupke. Na deo tela oko jetre stavljajte termofor. jaja. Za vreme ovog čišćenja ne smeju se jesti ljuta. Dobija se oko 3 litra soka. riba. Čaj se pije u velikim dozama pola sata posle jela. lišća podbela (Tussilago far/ara). mokraćnoj bešici. Ona posebno ojačava tkivo pluća. Zatim ih izdrobiti i kuvati u emajliranom čajniku (na 3 litra vode čaša korenja) oko 1-2 minuta. Melasu koja ostaje pomešati sa medom u odnosu 1 kilogram melase na 300 grama meda (ili 500 grama šećera). Uzeti 10 kilograma krtole crne rotkve. a zatim se sve normalizuje. koja je za to vreme već prokisla. Bolo­ tov preporučuje da se za to vreme uzimaju namirnice. Ukoliko ne budete osećali bolove u jetri. Hrana treba da bude malo zasoljena i prvenst­ veno biljna. Kod nas je najpraktičnije koristiti sok crne rotkve. Ukoliko se u žučnim kanalima nalazi mno­ go soli. Soli izlaze neprimetno. Ukoliko je bol podnošljiv produžiti s terapijom dok ne nestane soka. mlečni proizvodi. Treba ga piti sve dok urin ne postane prozračan kao voda. dok se ne dode do 100 grama. On iz­ vanredno rastvara minerale u žučnim kanalima. Obično se bol oseća samo na početku. Pored toga. Uzi­ mati 30 minuta posle jela. kisela i slana jela. Sok od crne rotkvice je jako sredstvo za iz­ bacivanje žuči. odnosno izbagavati ljute i kisele produkte. © Redovno zasićavati organizam bezopasnim kiselinama.svakom organu odgovarajuća kiselina. koja će lako prodreti u sve delove organizma i preneti kiselinu za pretvaranje nečistoća u soli. S pozicija koloida poznata vam je njena štetnost).

Postupak se uprošćava i skraćuje. ponovo se bavimo šemom čišćenja koju su nam predložili drevni mudraci: O Koloidi se najbolje smekšavaju i nečistoće se pret­ varaju u soli uz prethodno zagrevanje celog organizma. čak i u tom slučaju Bolotov navodi da ne treba očekivati brze rezultate. © Rastvaranje soli. dopun­ ski na mesta njihove koncentracije stavljati komprese od starog ukuvanog urina.pret­ varanje nečistoća u soli. koja ima najbolje osobine prodiranja. u kojima je zadejstvovan samo deo mehanizma čišćenja urinom.urin (tj. sauna. O Urin je jaka oksidaeiona tečnost i idealno odgovara za tu terapiju. 0 Osnova urina je struktuirana tečnost organizma. svakodnevno se klistirati litrom urina (skupljati ga tokom dana). Tada šema izgleda pot­ puno drugačije.glavni kriterijum) primenjivati vruće kupke ili saunu. Prvih pet tačaka odnosi se na prvu etapu čišćenja .to je najbolja od svih poznatih terapija. Prema tome. 0 Urin idealno odgovara i osnovnom homeopatskom principu . izbegavamo mesnu hra­ nu. izdržljivost.gladovanje. koje podstiČU umereno alkalisanje organizma. Stavljanje obloga od starog 210 (sa jakim mirisom amonijaka). Prve 211 . 0 Jesti povrće i monolitne kaše na vodi. Kombinacija vlastitog urina s gladovanjem . pomeramo unutrašnju sredinu organizma prema kiseloj strani). 0 i © U vlastitom urinu nalaze se sve kiseline i konkret­ no svaki organ ima svoje kiseline. Efikasnost se može višestruko povećati ukoliko čovek gladuje (gladovanjem. koji nam je dat za lečcnje najstrašnijih oboljenja.Ana Romanovna iz grada Pavlovgrad u Ukrajini „Stalno me je bolelo grlo. a efikasnost se znat­ no povećava ukoliko se u tu svrhu primenjujc jedinstvena tečnost vlastitog organizma . u slučaju jakog oštećenja organizma solima. polna moć itd. veća radna sposobnost. potreban je krajnje savestan rad. ukuvanog do 1/4 prvobitne /apremine urina na mesta koncentracije soli podsticaće nji­ hovo rastvaranje. a preostale dve na drugu etapu . neće vam biti potrebna nikakva terapija čišćenja organizma .rastvaranje i izbacivanje soli iz organizma. Ukoliko se tako postupa 3-4 puta godišnje. a dva puta sam bolovala i od žutice. Prvi primer. vrši se pomoću tečnosti koja ih je stvorila . a za opštu oksidaciju . To je uistinu božanski proces. Dalja pravilna ishrana znatno povećava korisne efekte gladovanja.slično se rastvara sličnim. Pokazatelji procesa čišćenja su: svakodnevno povećanje vitalnosti. najbrže i najefikasnije čišćenje organizma od nečistoća i soli j e : gladovati 3-7 dana: za vreme glado­ vanja svakodnevno u trajanju 10-20 minuta (lični osećaj . drugo. naročito u j e s e n i zimi. vlastita mokraća). O Pojačivač oksidaeionih procesa u organizmu je toplota: vruće kupke. piti po želji sav dnevni urin i protijevu vodu po potrebi. i to u bezopasnoj kon­ centraciji.0 Izabrati bezopasne rastvore za rastvaranje soli. Međutim.urina. Na kraju.najmoćniji je prirodni oksidant organizma. jetra je poboljevala. Autor je postupajući na sličan način postigao mladalačku vitalnost i imunitet. . 0 Prvenstveno se pridržavati biljne dijete. kao i njihovo izbacivanje. Navcšćcmo konkretne primere. prvo.

47 godina. To su Urinoterapija i edicija Lekovite sile.. N .. Iz mene je neprekidno teklo i braonkasto. Dijabetes. . Počela sam da pijem svezu vodu u toplom stanju . kao i žena o kojoj je bilo reći. Koncentrisana upotreba urina iznutra u toku nedelju dana dovela je do nji­ hovog snažnog izbacivanja u krvotok. raspadao sam se. bolesna jetra). Ma­ sirala sam se mesec dana 3 puta dnevno.Dva puta sam čistio jetru. ne smcm da jedem.. Mokraća mi je sada mutna. Uveče sam imao malo proliv. što je opet preopte­ retilo sistem za izlučivanje (stala su creva i obolela je jetra). gusta i jako tamna. Bio sam zapanjen. 212 Drugi primer. Naročito me noću boli jetra. tada limuna nije bilo). Bolotovje specijalno izučavao dejstvo f e r m e n a t a . Ako to čovek ne razume neka otpočne vrlo oprezno. iako sam ispio 300 grama maslinovog ulja i 300 grama limunovog soka. Sa maslinovim uljem uzeo je 100 grama više od 7 dana „odstajalog" urina. 100 grama svežeg. i pahuljice. Za nedelju dana sam smršao 12 kilograma! Drugo čišćenje jetre sam uradio u novembru. Taj proces sada treba dovesti do kraja.urin razjeo jetru". Radi njegovog olakšanja poželjno je očistiti debelo crevo i jetru. od čega 100 grama starog. ponovo se obratimo B. Na osnovu toga ustanovio je da fer213 . gljivična o b o l j e n j a . prirodnih za ćovekov organizam. Ovaj čovek. Ko će me sada izleeiti?" Komentari i preporuke. a zatim samo ujutru. iz Pavlovgrada .s v e je nestalo. d a j e ncgde bila ranica. a mokraća je razjela i nastala je rana. Ova žena je bila prepuna nečistoće (česte prehlade. ponekad i ceo bok (jaki oštri bolovi). reumatizam. dobra.lečila" mokraća je bila svetla. imao sam česte grčeve. a ne mogu ni da jedem. nešto psorijaze. ići u saunu (pariti se).nedelje pila sam svu mokraću i stolica mi je postala tvrda.A. živim samo na sokovima.„odstajalog" više od 7 dana. . Mnogo sam se iscrpila.. bakterije mlečnih surutki). Mutan urin govori da je proradio mehanizam za izlučivanje nečistoća i soli. Šta dalje da radim? Dok se nisam . Pred kraj meseca J e d e n j a " osećala sam se loše. ali nisam imala zatvor. Bolotovu. bili su prepuni nečistoće . V. neka se prikloni ponašanju svog organizma. ekcemi.Treba zapamtiti da se pozitivni rezultati lečenja ne mogu dobiti bez stresnih stanja u organizmu. a ne prema neukima koji mogu da kažu d a j e . Bolotova: . Počela je da me boli jetra. Efekat je bio mnogo skrom­ niji. Komentari i preporuke. Da bismo shvatili mehanizam njegovog dejstva. Čišćenje je bilo veoma suro­ vo. što svemu vcrujem. a ujutru približno od 4 do 7 sati imao sam grčeve i cedilo me je u toku ta 3 sata neprekidno. V. Ukućani me grde. Pila sam manje urina 2-3 puta dnevno. Sok pijem uglavnom od tikve. što je veoma dobro. blokade zglobova na rukama i nogama.. i crno. izvrtale se noge. Prvih pola godine sam vaskrsnuo Boleli su me zglobovi. Lekar je rekao.. Prvi put masli­ novim uljem (200 grama) i urinom (200 grama.Već dve godine postupam prema savetima vaših knji­ ga. Odbacila sam sva lečenja.produ­ kata životne aktivnosti ćelija biljnog i životinjskog porekla I bakterije kvasca. On je sasvim slučajno primenio jednu od najefikasnijih tera­ pija čišćenja.počeli su da mi otiču očni kapci. I nekakvi parčići su izlazili. koje uopšte postoje u prirodi. Rečju. treba istrpeti i pomoći vlastitom organizmu: piti što više vode za piće. Postao sam nenadmašan u plesanju i naglo se povećao moj životni elan. Navešću izjavu B.otuda toliko bolesti." Ana Romanovna upravo preživljava taj momenat.

Ako se surutka pregrejala (mlečni bacili uginuli).debelo crevo i jetru.Godine 1990. vagina). Naravno. . Što se urin duže čuva to se u njemu više stvaraju najkoris­ niji fermenti za organizam (kao u mlečnoj surutci).. Za dobijanje tih fermenata Bolotov preporučuje da se uzmu 3 litra mlečne surutke.Ratni invalid Mihail Grigorjević iz Harkova . U toku 2-3 nedelje formiraće se veoma jake mlečno-kisele bakterije. 215 .Sofija Jakovljevna iz grada Novočerkask . treba očistiti . Komentari i preporuke. Ako se dobijeni kvas upotrebljava dve nedelje po pola čaše na pola sata pre jela. SOE je bilo 60-75. a tome je j o š doprinela i toplota. Ukoliko se takav urin unese u organizam. Velike izrasline nestale su posle treće komprese. aneurizma trbušnog dela aorte". Snaga takvog čišćenja je neverovatna. oči. Radio sam u fabrici. Travu staviti u vrećicu od gaze i pomoću parčeta olova (kao za udicu) ili kamenčića spustiti je na dno tegle (posude sa surutkom. Ne pijem nikakve tablete!*' Komentari i preporuke.Mom mužu su mnogo pomogle komprese na stopalima. Ishranu tre­ ba ograničiti na alkalne biljne produkte i da se više kreće (vežba) radi ubrzane oksidacije nečistoće i ispiranja soli. stvoreni od sličnih bakterija. tamo mi takođe ništa nije pomoglo. Treba je čuvati na toplom tam­ nom mestu. Počeo sam da podgrevam i da uveče primenjujem kupkice u trajanju od 15 do 20 minuta. Uputili su me u Jaltu u banju. Posle druge kupke bolovi su prestali. pluća. Peti primer. nos. kao stoje to uradio A. Resio sam da primenim urinoterapiju. obolela su mi stopala nogu.." Treći primer.. Mnogo Vam hvala!" Komentari i preporuke. Skupio sam mokraću od svih članova poro­ dice i svoju. U suprotnom. Lako pišem des214 nom rukom. a naknadni efekat jedinstven. Tegla se prekriva sa 2-3 sloja gaze.mcnti. Postepeno sprovedite sve vrste čišćenja i podesite ishranu. 1 čaša šećera. ukupno 3 litra. treba dodati jednu čajnu kašičicu kisele pavlake. .. Kupkice sa urinom brzo su iz­ vukle soli. tada će praktično u potpu­ nosti biti očišćene i regenerisane površine želuca i creva.Galina Markovna iz Dnjepropetrovska . u kojoj se uvek sadrže zdrave mlečne bakterije. Da bi se u potpunosti izlečili zglobovi unakaženi reumatizmom toj ženi je potrebno da svakodnevno pari bolna mesta sa postavljanjem kompresa na njih natopljenih starim uparenim urinom. Četvrti primer. soli se mogu ponovo nataložiti.. U stvari« čovek koji je ovako postupio pravilno je procenio šta se s njim dešava. I za mesec dana zadivljujući uspesi. imaju sposobnost regeneracije i čišćenja svih površina do kojih dospevaju (koža.Reuinatoidni poliartritis. Produkti njihove životne aktivno­ sti sposobni su da obnavljaju i čiste sve površine čovečjeg organizma.. a moja dijagnoza iz 1983. izlečite me. 1 čaša suvc ili iseckane sveže trave ruse. probavni trakt. a sada je 40-30. ali bez rezultata. N. Hodao sam veoma teško. .tre­ ba promeniti ishranu. Uradio sam 10 kupkica. on će početi da čisti i obnavlja epitelna tkiva (sluzokože) or­ ganizma. Mnogo su se trudili leka­ ri iz fabrike. te nije zakukao: . zašto je nastala kriza pri čišćenju (izašlo je 12 kilograma patološki izmenjenog tkiva!). da se ne stvore vinske mušice. Ubuduće . MS).Pre mesec dana dospela mi je u ruke knjiga Urinoterapija. godine glasi: .Otrovali su me.

imala luđački apetit. iskombinovala sam čišćenje jetre sa intenzivnim gladovanjem (za mesec i po otprilike sam gladovala 2 nedelje). počela sam da pijem mokraću jednom dnevno po 150-200 grama i da gladujem jednom nedeljno po 36 časova sa uzimanjem mokraće kao obično. zajedno sa uspostavljanjem men­ strualnog ciklusa.Šesti primer. samovoljno. Kada sam glado­ vala tih dana pila sam vodu. Do­ punski se očistila i jetra .. Posle nedelju dana od početka urinoterapije nastupio je veoma jak poremećaj (nervoza) želuca koji je trajao 2 nedelje (sa izlučivanjem neverovatne količine sluzi). Menstruacija je prošla bezbolno i bila je obilna. kao ranije. 3 čišćenja sa intervalom 3-4 nedelje. Nakon 2 nedelje u potpunosti su splasnuli otoci sa zglobova ruku i nogu. ali je ostao otok na zglobovima. Pošto su se zglobovi jako . pošto sam zbog intenzivnog gladovanja i verovatno . Resila sam da odustanem od tog načina i da gladujem kao ranije 36 časova na 1-2 jutarnja . Godinu dana posle stavljanja obloga još uvek sam zimi sa suzama obuvala čizme . počela sam da gladujem prema metodu Brega . Početkom 1991.5 časova pre jela. jedanput ujutru na 1-1. Kao dopuna prestao m i j e menstrualni ciklus. ali bio je i uzrok (po oskudnosti menstruacije osećala sam da nešto nije u redu). godinu dana posle Ćernobilaobolela sam od poliartritisa. Uveče su mi se upalila 2 zgloba na prstima ruku i nisam mogla da spa­ vam noću zbog bolova u kuku (zaboravila sam da navedem da me je osim prstiju ruku i nogu boleo i kuk na početku lečenja). Kroz mesec dana (ili 7 nedelja od početka urinoterapije) potpuno se uspostavio menstrualni ciklus. Probala sam da pijem čaj od vranilove trave. Bilo je teško uzdržati se odjela. Posle p r v o g čišćenja jetre. ali su rezultati bili slabi. Izgubila sam oko 10 kilograma.ahanja" (izgovaranja AHA) bližnjih u vezi sa mršavošću. Osećala sam se mnogo bolje mada je jetra često poboljevala i zglobovi su se upaljivali posle neznatnih prejedanja.. Toliko sam se smirila da sam na Uskrs pojela ogromnu količinu kiselo« testa. Ranije bi me obavezno bolela jetra i upalili bi se zglobovi. 33 godine. Ugojila sam se verovatno 6-7 kilograma. Poremećaj je prestao neočekivano.l' 28. smirili su se jetra i želudac (bile su pojave gastritisa).dnevna obroka urina i vode u toku dana (verovatno da gladovanje na dnevnoj mokraći 216 217 . Od marta ove godine pod uticajem priča poznanika o uspešnom lečenju urinom. godini. na njima pomodrele otekline. U toku sledeće nedelje bolovi su prošli. ujutru su mi splasnuli otoci na prstima ruku.noću. Dvc godine sam pokušavala da se s njim borim stavljanjem obloga..stezali". a otok je ostao na zglobovima 2 prsta (ranije su bili zahvaćeni svi prsti). godine sprovela sam kuru čišćenja (bez čišćenja limfe) pre­ ma Semjonovoj. Kijev . Pod uticajem iskustva moje poznanice pokušala sam da gladujem na celodnevnoj količini mokraće.bili su upaljeni zglobovi. Nakon 8 nedelja od početka urinoterapije potpuno se povukla bolcšljivost zglobova. Očigledno jetra nije bila u redu. vratila sam raniju težinu za te 3 nedelje. Godine 1990. Sada znam da je gladovanje bilo jed­ nostavno suviše veliki stres za moj organizam. To se poklopilo sa trudnoćom.24 časa nedeljno. — Marina Viktorovna. To je bilo nakon 3 nedelje posle početka urinoterapije (i posle godišnjeg prekida menstrualnog ciklu­ sa). To se pojavilo i na prstima ruku.

rezultati su bili fantastični.da se pravilno hrani (ne srne da j e d e kisela testa).otuda pozitivan rezultat. moja majka je izlečila mamuze na obe pete.Već posle drugog dana primene ukuvanog i svežeg uri­ na izjutra. Komprese sa uri­ nom pomažu oksidacuju tih delova tela .62 grama. Da bi se normalizovala razmena minerala u organizmu. Pet grama lorbera potopiti u 300 grama vode.. 56 godina.47 grama. Evo staje o lorberu rekao Amirdovlat Amasiaci: . da primenjuje tople hidroterapije (kupke. dokazano čišćenje od soli pomoću lorberovog lista.Njegova priroda je vruća i suva u II stepenu. menstrualni ciklus. tada drobi kamen". parenja) i da ne gladuje za vreme hladnog godišnjeg doba. U ovom slučaju ništa nije čudno. svakodnevno masiram telo svežim urinom". Sok trave vilina kosa prouzrokovaoje alkalizaciju soli.oksidisati" organizam pomoću toplotnih terapija. Splašnjava tu­ more. Rastvara kamen i pomaže kod svih oboljenja mokraćne bešike. Čišćenje od soli pomoću lorberovog lista Čišćenje soli pomoću lorberovog lista pokazalo se veoma efikasnim." Osmi primer. Tako je naizmenično dejstvo kisele i alkalne sredine rastvaralo i izbacivalo svu moguću so. Kroz 6 dana bolovi su sasvim nestali. Ujutru da jede proklijalu pšenicu. Otvara zagušenje jetre i splašnjava otoke na slezini. Deluje kao protivotrov kod svih trovanja. . tri dana. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . . Sedmi primer. koja je ometala rad celog organizma. trebalo je očistiti jetru.kao rezultat toga intenziviraju se oksidacioni procesi koji razaraju mamuze. Osim toga.1. a tokom dana da pije protijevu vodu. Ukoliko se istuca i pojede kora korena u dozi 1." K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Krasnodarski kraj . Kao zaključak ovog poglavlja navešćemo. Uradili su rendgenske snimke i lekari su se začudili njenim rezultatima. Njegova doza je . Rastvor izliti i piti ga sa pauzama po mali gutljaj u toku 12 časova (ne srne 219 V .. Ukoliko se skuva list lovora i odvar doda u vodu za ku­ panje. krsta me nisu bolela.Zinaida Ivanovna. negde u dubini. Da biste je isterali iz or­ ganizma bilo je potrebno . slabinama i kod išijasa. gladovanja i urina. Postalo mi je toplo. Za 3 letnja meseca ona 218 se u potpunosti oslobodila mamuza. Pomaže pri bolovima u kostima. što je i urađeno .za zglobove nije dobro). grad Hnergodar „Godine 1979. bila sam dobro raspoložena. Ona je preko noći stavljala komprese sa urinom. Ima rastvarajuća i razređujuća svojstva. razmena soli. a da­ nju je u čarape stavljala svežnjiće trave vilina kosa (Cuscuta europaea) i tako je hodala ceo dan. prestali su grčevi. prokuvati 5 minuta i ostaviti ga da odstoji u termosu.Nadežda Aleksejevna. to je jednostavno prirodni proces. Bol sam osećala sasvim malo. gumene čizme su prestale da mi stežu noge. pomaže kod oboljenja mokraćne bešike i materice. Sada Marina Viktorovna treba da produži da uspostavlja normalno koloidno stanje tkiva . Ipak ostala je sluz. Veoma jaka kriza čišćenja dovela je u normalan rad ceo organizam: normalizovala se težina.. što je urađeno (urinoterapija i gladovanje).

možete se uvcriti kroz nedelju dve.5 sat dok se ne dobije kašica. skuvajte svinjske nožice. preliti sa 3 litra svežeg mleka (ne pasterizovanog).osteohondroza vratnog predela praktično je nestala. Terapiju ponavljati 3 dana.o d 3 do 6 .se popiti sve odjednom.spuštati" posle kratkotrajnog stajanja ili hodanja.Natalija Nikolajcvna. Nemojte se čuditi ako se pojavi rozikasta mokraća. dobro čisti i pankreas. čak i na svakih pola sata. 47 godina.to. Dobijenu masu sipati u emajliranu šerpu zapremine 5-6 litara. Primenjujući jaka sredstva za rastvaranje. Ne preporučuje se jesti druga jela. da ne bude pasterizovano). Dalje se ta jela mogu jesti jednom u dve nedelje radi profilakse. Uočeno je. Na račun toga pojačavaju se procesi cirkulacije i rastvaranja u organizmu . seme) ima jaka razređujuća svojstva. lišće. stabljika. U prvom redu upozorenje se odnosi na starije osobe i osobe sa sklonostima prema tome. koja će „uneti" peršun u organizam. kako je najbolje uneli ak­ tivne komponente peršuna u organizam. Način prime/te. U tu svrhu odlično odgovara sveže kravlje mleko (glavno je. Za to nam je potre­ ban „ k o n j " . je potrebno za uspešno rastvaranje i izbacivanje soli iz tetivnog tkiva. Kroz nedelju dana može se po­ noviti. Stvar je u tome sto se soli veoma inten­ zivno rastvaraju i time nadražuju mokraćni mehur. Simptomi toga su mlataranje zglobova.materija. da istegnete leda. Uzeti oko 2 kilograma peršuna i sitno ga samleti u mašini za mlevenje mesa. Čišćenje zglobova pomoću peršuna i mleka Čitava biljka peršuna (korcnje. 9 meseci i duže. na ovaj način..Pila sam lorber 5 puta . Preostaje da se reši problem.. što 221 . iskakanje kičmenih pršljenova u sla­ binama. Tokom dana jesti samo pripremljenu kašicu od mleka i peršuna. Da se soli veoma energično rastvaraju. Primer. Međutim u početku će se leda . budite oprezni. pripremite od njih pihtije i druga jela. obnavljanje hrskavičnog tkiva traje d u g o . Na primer. Osećate potrebu da sednete i posebno. jer može da izazove krvoproliće). da ne bi u organizmu rastvorili hrskavične i koštano tkivo u kičmi i zglobovima. Zapamtite. staviti na vatru i kuvati oko 1." Upozorenje. da se pored zglobova i vezivnog tkiva. Radi sprečavanja tog pro­ cesa jedite 1-2 puta nedeljno hrskavično tkivo životinja. Moskva .

. masti i 223 . ceo organizma gubi sposobnost da .bela lepljiva sluz.zadržava" vodu i dehidrira. Ta „ a m a " . a u pojedinim slučajevima može se preporodi­ ti. što se takvo zagađivanje ćelija sa starenjem samo povećava. Ukoliko se to ne radi svesno. da se uzdržavaju od hrane...sluzi. Najduže i poslednja iz organizma izlazi „ a m a " . To se potvrđuje našim životnim iskustvom i praksom gladovanja. već i od drugih požudnih (čulnih) potreba". Posebno mnogo lepljive sluzi sadrži se u životinjskim namirnicama . S obzirom daje gladovanje razmotreno u posebnoj knjizi Gladovanje. koja se nagomilava u ćelijama.post" ovako: kod Jcvreja je bilo uobičajeno i smatralo se re­ ligioznom obavezom da poste. pod kojima se proces izbacivanja ćelijske i druge šljake 222 jako aktivira. treba smanjiti. da ukoliko se čovek „pridržava posta" ili ..) čini čoveka njihovim robom.Jevreji su se veoma st­ rogo pridržavali postova.n a j t e ž i je zadatak. u spoljašnjim manifestacijama života otežava up­ ravljanje fizičkim telom. Usled tog procesa ćelija gubi životnu sposobnost i postaje balast (suvišan teret) za organizam. U ajurvedskoj praksi te lepljive materije nazivaju ama . Za tu svrhu najbolje odgovaraju gladovanje i post. tada povlađivanje svojim čulnim zadovoljstvima (jelo. javlja se potreba povremenog oslobađanja organizma od tih lepljivih ma­ terija.. da je čovek dobrovoljno postavio zabranu svojim čulnim zadovoljstvima s ciljem njihovog obuzdavanja i potčinjavanja. a to.. Sve navedene terapije čišćenja. a još bolje za izvesno prekinuti proces unošenja hrane u orga­ nizam. Kao rezultat životne ak­ tivnosti organizma u svakoj ćeliji se nagomilavaju otpaci. Nagomilavanje sluzi na nivou ćelija smanjuje njihov potencijal. koje mogu da lepe tkiva čovečjeg organizma i da budu uzrok mnogobrojnih oboljenja. Lekoviti cilj posta. Staje post i šta predstavlja sam pojam „post"? Arhimandrit Nikifor u Biblijskoj enciklopediji (Moskva. 1891) opisuje pojam .ČIŠĆENJE ORGANIZMA NA ĆELIJSKOM NIVOU Z a g a đ e n j a na ćelijskom nivou.lepljiva sluz posebne vrste. Još su drevni lekari-ajurvedisti govorili o „ a m a " . dobrovoljno. seks. tj. to znači.mesu. u jednom ili drugom stepenu podstiču oslobađanje ćelija od šljake. kao i niz drugih materija. zauzeo glavno mesto u samom sebi. ovde bih ukratko izneo nešto o postu.. da se mole i prinose žrtve. odbacujući sve lažno i strano. S obzirom da svaka namirnica za ishranu sadrži lepljive materije (lektine) belančevinaste prirode.nalaže na sebe post". ali su zato efekti takvog čišćenja veoma snažni i značajni. Da bi se akti­ virao proces čišćenja na ćelijskom nivou. Sada znamo. Njeno odstranjivanje iz organizma . sa svoje strane. utiče na sposobnost ćelija da „zadržavaju vodu" oko sebe. . kao prašina na ogledalu. njen iermentni i genetski aparat. alkohol. Zbog toga. razarajući postepeno organizam. Tim postupkom on je sebe izdigao. Samo u tom slučaju u organizmu se stvaraju uslovi. koje guše životnu aktivnost ćelije. i razlikovali su se ne samo po uzdržavanju od hrane. taložeći se u svakoj ćeliji. komfor itd. Ona se do poslednjih dana završne etape gladovanja taloži na jeziku.

U pravoslavlju to su: nedeljni postovi sredom i petkom. pamćenje. Sluz delimično izlazi. treba postepeno odraditi sve etape čišćenja: pretvoriti tvrdu sluz u tečnu. ČIŠĆENJE ČEONIH I MAKSILARNIH SINUSA OD SLUZI Smatram da su za čišćenje najteža mesta čeoni i gajmorovi (maksilarni) sinusi. On se može zameniti morskom vodom i jednostavno rastvorom soli. koji se po principu pihtija pretvara u tvrdu pokoricu. vremenom. Terapija traje 5 minuta. da živi zdrav. koja se luči kroz gajmorove i čeone sinuse. samoobnovi i sam poboljša opšte stanje organizma. U drugoj fazi budući da su pihtije iz tvrdog stanja pre­ vedene u tečno stanje (makar i delimično). Naravno. Svaka religija ima svoje postove. koja se nalazi u gornjem nosnom kanalu i koja deli nosnu šupljinu od mozga. Prva faza je smekšavanje. Navedenu terapiju izvodite do potpunog čišćenja glave i reaktiviranja normalnih senzornih osećaja: vida. slabi vid. samo ne tim. Najbolja i najdostupnija takva tečnost je vlastiti urin u toplom stanju. Prerada čvrstih pihtija upravo i predstavlja klasičan slučaj. ali pred kraj bolesti njen sloj ostaje. Radi toga treba ispirati nosnu duplju tečnošću koja bi na račun osmoze izvlačila gnoj i sluz prema sebi. Veliki post. Zagrejati glavu na bilo koji način i ne samo jedanput. na kojoj se idealno razmnožavaju patogeni mikroorganizmi. završavajući ih prohladnim tuširanjem. Terapija ispiranja izvodi se na sledeći način: zatvorite jed­ nu nozdrvu. da bismo očistili gajmorove i čeone šupljine od presovane sluzi u njima. Zatim promenite nozdrve. a da one istovremeno podstiču iz­ bacivanje tih materija iz organizma. Poželjno je uraditi seriju takvih zagrcvanja 3-5 puta. To omogućava čoveku da se blagovremeno očisti. a zatim izbaciti tečnu sluz iz sinusa. Najbolje ćete to uraditi pomoću lokalne parne ili vodene kupke za glavu. sluh. Uopšte narušava se normalna funkcija mozga. Kao re­ zultat te šupljine se popunjavaju čvrstom masom. treba ih odstra­ njivati kroz sitastu kost. Takvih "pokorica" stvori se mnogo tokom našeg života. post pred­ stavlja prirodne profilaktične mere za oslobađanje organiz­ ma od sluzi i smanjivanje opterećenja organizma hranom. to pro­ lazi tako potajno da čovek ni ne sumnja. Petrov post i Velikogospojinski post. a drugom ušmrkavajte tečnost u nosnu šupljinu i ispljuvavajte kroz usta. čovek post­ aje psihički neuravnotežen. Zatim se istuširajte prohlad­ nom vodom u trajanju 10-30 sekundi bez polivanja glave. a takode i sama lako prolazila kroz sitastu kost i rastvarala kserogel (suvi gel). Znači. čulo mirisa. to neprijatno zvuči: glavobolja. Prema tome. koji je opisao Bolotov .proces truljenja sa stvaranjem alkalne sredine i raznovrsnim produktima.tako odab­ rati namirnice za ishranu. Dalje pobolevanje on tumači različitim uzrocima. Svaka prehlada stvara bujicu sluzi. Zbog toga je lekoviti cilj svakog posta . da se sa njima ne unose lepljive materije u organizam. sluha i naročito čula mirisa. Dakle. kvalitetan i dug život. da se u njegovoj 224 glavi nalazi 1-2 čaše gnoja.slično. pri čemu. 225 . Božični.

Koristi se posebno ili u smesi s drugim biljkama. Ostaviti da odstoji jedan sat i procediti. 0 Anis (Anisum vulgare). Sipati u manju šerpu.2 dela. Manje poboljevam. Uzimati po jednu kafenu kašičicu sirupa pre jela. Uzimali po 1-2 gutljaja kod napada kašlja. Može se malo zasladiti medom. Maha rotundifolia) . Uzeti 20 grama isitnjenog korenja. mogu se primenjivati: O Koren omana (Inula helenium). Kao sredstva za iskašljavanje. grad Doncck. Piti uveče po 100-200 mililitara u toplom stanju. • Uzeti 3 supene kašike svežih listova bokvice i pomcšati sa 3 supene kašike meda. Zatim je staviti na šporet i dovesti do ključanja. cvetovi sleza (Maha pustila Smetsov. Anis se obično primenjuje u smesi s drugim biljkama. preliti čašom protijeve vode i kuvati na slaboj vatri (da ključa) 10 minuta.1 deo. Uzeti 1 supenu kašiku pupoljaka i pre­ liti čašom ključale protijeve vode. Hvala Vam". koja smekšavaju sluz i podstiču nje­ govo izbacivanje iz organizma. koren slatkog drvceta (Glycyrrhiza glabra) .razbija" ugruške sluzi i podstiče nji­ hovo izbacivanje iz organizma. Pomaže kod napada kašlja.1 deo. Ostaviti da odstoji 2 sata i procediti. koju dobro zatvoriti i staviti na toplu ringlu (šporet) da odstoji nekoliko sati (3-6).biće još bolje. curio je gnoj i nisam mogla da dišem na nos. koja čiste pluća od sluzi. Sipati supenu kašiku u čašu hladne vode (namagnetisane protijeve vode) i ostaviti da odstoji 2 sata. 0 Vranilova trava (Origanum vulgare). Odlično odgovara deci. Plodovi a n i s a .2 dela. Gladovanje u još većoj meri doprinosi ovom procesu čišćenja. Zahvaljujući svojim isparljivim svojstvima on . trava bosiljka (Thymus vulgaris) . list podbela (Tussilagofurfara). Uzimati po jednu supenu kašiku 4 puta dnevno pre jela. Zato se ova biljka smatra dobrim sredstvom za iskašljavanje.. 227 226 .5 delova. cvetovi divizme (Verbascum thapsus) . skinuti sa šporeta sipati u termos i ostaviti da odstoji.1 deo. „Bolele su me uši. podstičući njihova lekovita svo­ jstva. Piti iz termosa po 50 grama toplog odvara 3-4 puta dnevno. Dobićete tečnost sličnu sirupu. Supenu kašiku suvih cvetova sipati u termos i preliti sa pola litra ključale proti­ jeve vode. nosom i grlom. Ostaviti da odstoji u termosu 4 sata i procediti. © Pupoljci bora.Ako iz ishrane isključite produkte koji stvaraju sluz: mleko.. Ona sadrži posebna eterična ulja. © List bokvice (Plantago major). skoro da sam izgubila sluh.I. Sada posle ispiranja ušiju. © Cvetovi zove (Sambucus nigra). Ostaviti da odstoji u termosu oko jedan sat i procediti. B. • Supenu kašiku suvih listova bokvice sipati u termos i preliti čašom ključale vode. Uzimati po jednu supcnu kašiku 3-4 puta dnevno pre jela.2 dela. testenine sa maslom . TRAVE I SMESE ZA ČIŠĆENJE PLUĆA j Narodna medicina je prikupila mnoštvo vekovima proverenih efikasnih recepata za čišćenje pluća. nosa i grla (ujutru) kod mene se sve normalizovalo sa ušima. Primer . koren belog sleza (Althaea officinalis) .

Supenu kašiku smese sipati u termos. To je u vezi s tim. kašlja i drugih plućnih oboljenja Mnogi ljudi u mladosti boluju od plućnih oboljenja. Primenjuje se čaj od cvetova i plodova. Čajevi od jasike (Populus tremula) i belc v r b e (Salix alba) čiste o r g a n i z a m od sluzi. Odvar se priprema na sledeći način: sipati čašu plodova u šerpu. Uzeti čašu integralnog zrna ovsa (najbolje koje nije oprano). koja se brzo isparavaju.2 supene kašike pre jela. Ukus je gorak. Dobija se oko pola čaše tečne kašice (boje kafe s mlckom).1 deo. Sok se može dobiti i na druge načine• Napraviti udubljenjc u rotkvi i tu sipati med. masti) podstiče nagomilavanje u predelu pluća sluzi. Odlično sredstvo za iskašljavanje. poslastice. preliti sa 1 litrom vruće protijeve vode (može se namagnetisati) i kuvati 10 minuta. opor . 228 Kako očistiti pluća i izlečiti se od pneumonije. Upotrebljavati ih u toku dana. koji se razmešta oko pluća i u glavi. Sok se priprema samo za jedan dan! Čuva se u frižideru u dobro zatvorenoj posudi. koji je antagonist sluzi. Kod osoba. Kada se ovas skuva na pari (u kljuealoj vodi) ispasirati ga kroz sito. preliti sa 2 čaše ključale protijeve vode i ostaviti da odstoji. stoje u tom uzrastu jak životni princip . Upotreba namirnica za ishranu sa slatkim ukusom (hleb. 229 .. meso. pripremljeni odvari (ekstrakti) i sokovi moraju se čuvati u dobro zatvorenim posudama. Sok koji se pojavi uzimati po 1 supenu kašiku svakog sata. koja truli i izaziva pneumoniju i druga oboljenja pluća. Odozgo prekriti parčetom rotkve.Sluzi". Tu polovinu čaše slatke kašice treba ispiti u jednom ob­ roku pre jela.Vranilova trava (list i stabljika) . list podbeia . Zapamtite. Ima gorak ukus. Piti po 100 mililitara 3-4 puta dnevno. povremeno mešajući. Takav lek treba pripremati i upotrebljavati 3 puta dnevno. Ruska dovitljivost pronašla je način da se pluća očiste od sluzi. Približno kroz nedelju dana počinje čišćenje pluća od sluzi. Obavezno odstranite zatvore. koren belog sleza — 2 dela. Čišćenje pluća vrši se kroz jak i dugotrajan kašalj. preliti sa pola litra mleka i kuvati na pari na slaboj vatri. Radi pojačavanja dejstva može se dodati med. dok se ne ispari polovina ukupne zapreminc. © Rotkva (Raphanus sativus). što navedene biljke imaju lekovita svojstva na račun svojih eteričnih ulja. Svaku kriščicu preliti livadskim medom.2 dela. koji može da traje po 20-30 minuta. ostaviti da odstoji 4 sata. © Kartop (Viburnum opulus). ne prelivati ih i ne cediti. Zbog toga. Sledećeg dana pri­ premiti nove. P o d s e t n i k .oboljenja pluća su njihova posledica. Iscediti sok i uzimati s medom po 1. može izlaziti zelena sluz u vidu presovanih komadića. Po ukusu kašica je malo slat­ ka. ukoliko ste imali zatvore . Recepti sa rotkvom smatraju se najefikasnijim kod kašlja i lece ga za vrlo kratko vreme. Izliti u termos i dodati 3 su­ pene kašike meda. Ostatak melase baciti. Sok koji se stvori izliti i uzimati po 1 supenu kašiku pre jela.an­ tagonist sluzi. koje su ozbiljno bolovale od pneumonije. • Izrezati svezu rotkvu na vrlo tanke kriščice (6-8 ko­ mada). Uzimati po 100 grama posle jela. Melasa (ostatak) od zrna može se kroz sito isprati s mlekom i tu tečnost ispiti (u težim slučajevima).

. preliti čašom ključale vode. U današnje vreme predstav­ ljaju veoma veliki problem. ona podstiče izbacivanje sluzi. Može se piti i čaj od kore jasike. na 20 minuta pre jela. kao karbolova kiselina. Uzimati po 1-2 su­ pene kašike 3 puta dnevno. Radionukleide iz organizma najbolje izbacuju sledeće hranljive biljke: badem. U medi­ cini je salicilna kiselina brzo dobila autoritet odličnog antiseptičkog sredstva. Praksa je potvrdila. sočivo (leća). koja se mogu lako izbacivati iz organizma. ČIŠĆENJE OD PESTICIDA. Zato ubijajući bakterije.pesticida. a listovi u maju-junu. da iz nje izlazi samo sluz. manje toksična jedinjenja.početi od male doze. za čovečjih organizam neverovatno štetnih šljaka . S ciljem lečenja u narodu se od jasike koriste pupoljci. teški metali i radionuklcidi opasni su zbog toga. Sve pre­ poruke i doze su iste kao i za jasiku. Kažu.Protiv sluzi u organizmu jedna žena mi je posavetovala da pijem čaj od jasike. onkološka oboljenja i mnogo drugih štetnih posledica. ovas. d a j e to jak otrov. O vrbi nam je poznato sledeće: još početkom XIX veka iz kore vrbe dobijena je salicilna kiselina (vrba se na latinskom nazi­ va . da se ona ne odvaja od klozetske šolje. pa se ustručavam da pijem. Do Drugog svetskog rata oni praktično nisu postojali. antiseptičko de­ jstvo. Šta bi mi posavetovali?" Odgovor. ali bez obzira na to. RADIONUKLEIDA I TEŠKIH METALA Buran razvoj nauke i industrije izazvao je pojavu novih. pogoršavaju aktivnost probavnog sistema. jabuke. Ispostavlja se. čime se objašnjavaju otrovna svojstva ja­ sike. 231 .saliks). koju te bakterije stvaraju. kuvati 5 minuta na slaboj vatri i ostaviti da odstoji 2 sata. Sto se tiče kore jasike. ublažavaju bolove i podstiču zarastenje rana. Uzeti 1 supenu kašiku isitnjene kore jasike. kukuruz. Salicilna kiselina (čuvena karbolova kiselina po hemijskom sastavu bliska je njoj) nema mirisa i nema. Jasika spada u porodicu vrba. što ispoljavaju neurotoksično i paralitičko dejstvo. ali se doza u tom slučaju određuje individualno . da celuloza iz voća i povrća ima sposob­ nost da stupa u hemijske reakcije s navedenim materijama i stvara nova. preporučujem da se koristi njen unutrašnji (beli) deo. Pupoljci i kora se pripremaju u rano proleće. izazivaju prevremeno starenje organizma. I što je najgore. Pesticidi. koje sadrže celulozu. Preparati od jasike imaju protivupalno. Sada znamo.. utiču na aktivnost fermenata. lišće i kora sa mladih grana. da se navedeni otrovi najbolje iz­ bacuju povremenim gladovanjem (od 7 do 21 dan) i pravil­ nom ishranom. odlično ubija mikroorganizme. Govorila je. Detaljnije o gladovanju pogledajte u mojoj knjizi Gladovanje. jako izražena otrovna svojstva. ispljuvavajući stalno sluz. 230 Jasika se može zameniti belom vrbom (ivom). oni se veoma sporo i teško izbacuju iz organizma. Kao osnovna hrana za ljude podvrgnute radioaktivnom zračenju preporučuju se namirnice. radionuklcida i teških metala.

luk. Različiti odvari. plodovi kartopa i ogrozda (Grossularia reci inata).heljda. crni luk. suva kajsija. kosti. mladi kravlji sir. oblažuće dejstvo i dejstvo bojenja. orasi. koštana srž. kupus. Zato bez nužde ne zamarajte sebe žedu. Grlo balona prekriti sa 2-3 sloja gaze. koje se stvaraju pri vrenju mlečne surutke. beli luk. Najveću opasnost za zdravlje čoveka. nara. a sa kupusa skinuti najmanje 3 lista. crna ribizla. pasulj. rotkva. teških metala i pesticida iz organizma. veliki specijalista u oblasti lečenja ljudi predložio je nekoliko metoda za izbacivanje radioaktivnih materija. koji se nalazi u uslovima povišene radijacije predstavljaju sledeće namirnice: pihtije. kuvana jaja (stroncij u m . Radi boljeg čišćenja kroz bubrege preporučuje se pridržavanje režima uzimanja tečnosti. suvo grožđe. suvih šljiva. U prvom redu tu spadaju odvari od lana. koprive: purgativne trave tipa sene (Cassia acutifolia Defile): sokovi sa mesnatim delom: od grožđa. ječam. tada se preporučuje da prvu vodu prolijete. neočišćena riža. tanko crevo). krompir s ljuskom. koji se sadrži u ljusci. koja prođe kroz bubrege. Bolotov tvrdi. kao i namirnice zasićene pigmentima: nar. Napitak dobijen vrenjem uzimati tokom dve nedelje (14 dana) po pola čaše na pola sata pre jela. bundeva (tikva). da produkti životne aktivnosti bakterija. u njemu se najviše nagomilavaju štetne materije. Travu staviti u vrećicu od gaze i spustiti je na dno balona (pritisnuti) sa mlečnom surutkom. peršun. Zapamtite. Pripremiti čašu suve ili sveže nare­ zane trave ruse (Chelidonium majus). Ukoliko se u ishrani upotrebljavaju namirnice koje sadrže veću količinu kalijuma: cvekla. šljiva. kajsije i kafa. Boris Bolotov. Potrudite se da što manje upotrebljavate meso. Kod povrća se te materije nagomilavaju i u srži (jezgru) te nju treba izrezati i baciti. Ljusku ne bacati. cvekla. koji imaju purgativno. .sve to sprečava ili jako otežava asimi­ laciju radioaktivnih materija u čovcčji organizam. podstiču čišćenje organizma od opisanih. višnja. S obzirom da se veći deo teških metala i pesticida na­ gomilava u gornjim slojevima plodova. očišćenih od ljuske i razrezanih popola. orasi. da se ne bi pojavile vinske mušice. i ostaviti na toplo i tamno mesto da odstoji 2-3 nedelje. 232 veoma štetnih materija. imaju sposob­ nost da obnavljaju i čiste sve sluzokože. već i nju 233 . preporučuje se pre upotrebe sa povrća i voća skinuti sloj debljine pola centime­ tra. Najveću sposobnost upijanja i izbacivanja radioaktivnih materija iz organizma imaju beli luk. sipati jednu čašu šećera. iz or­ ganizma izbaci oko 1 gram štetnih materija. napunjen surutkom. kljukva. da se pomoću 265 mililitara vode. na koje dospeju (želudac. šargarepa. Kvas od plodova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum) prema Bolotovu U trolitarski galon (teglu) sipati vodu i u vodu spustiti vrećicu od gaze sa 10-30 plodova divljeg kestena. pri kuvanju prelazi u belance). Mlečna surutka prema Bolotovu U galon (teglu) zapremine 3 litra. Ukoliko kuvate meso. govedina.

već i povećava količinu joda u organizmu . Dodati čašu šećera. znaju da prisustvo nečistoće u orga­ nizmu prvo signalizira jezik. Dolazi do svojevrs­ nog proterivanja sve krvi kroz „filter' i njeno čišćenje. pri čemu se lekovita svojstva kvasa obnavljaju sledećeg dana. u zavisnosti od stanja vlastitog zdrav­ lja. Jedna od funkcija pljuvačnih žlezda jeste izd­ vajanje produkata razmene materija iz krvi. Usta i jezik su gornji putcvi za čišćenje. Terapija sisanja sprovodi se vrlo lako. Meni ovaj metod čišćenja imponuje j o š i zbog toga stoje naš jezik . srednjim prstom i palcem obav­ lja se čišćenje. i ne srne se gutati. Prema stepenu upotrebe kvasa u balon se može dodavati voda uz odgovarajuću količinu divljeg kestena i šećera. podjezične i podvilične.ogledalo zdravlja. Kod jogista postoji specijalno čišćenje jezika. koja protiče kroz pljuvačne žlezde pri sisanju ili žvakanju. T. Ako je tečnost žuta. Iz knjige Ishrana i hra­ na saznaćete šta se izdvaja iz organizma sa pljuvačkom. u trajanju od 15 do 20 minuta. Na taj način. Pitanje o tome koliko puta se može primenjivati ova tera­ pija čovek rešava sam. Naslage na jeziku mogu nam mnogo reći. kiselina. Tečnost mora da bude bela kao mleko. s t o j e rezultat slabljenja žarišta bolesti. po­ sle čega ga treba ispljunuti. Ispljunuta tečnost je inficirana i treba je baciti. Taj kvas ne samo da izbacuje radionukleide. zatim tečno kao voda. kažiprstom.što primetno povećava imu­ nitet čovečjeg organizma. naročito kod ljudi sa više oboljenja. toksina. kao da se doji. Sama po sebi pljuvačka ima alkalnu reakciju. trolitarski balon je dovoljan za nekoliko meseci. ČIŠĆENJE ORGANIZMA SISANJEM BILJNOG ULJA Originalnu metodologiju čišćenja i lečenja organizma preuzetu iz drevnih knjiga predložio je bakteriolog Kačuk P. Naš organizam se uvek stara da što više nečistoća 235 . Ulje je u početku gusto. Oni koji su gladovali. Količina krvi. Treba imati u vidu da kod primene datog metoda mogu nastupili kratkotrajne komplikacije. aktivira se i reguliše razmena materija. Za vreme sisanja organizam se oslobađa štetnih mikroba. Grlo balona prekriti gazom i ostaviti da vri 2 nedelje. povećava se za 3-4 puta. koji ima prijatan ukus. proces sisanja nije doveden do kraja. bolje na gladan stomak.staviti u vrećicu. Suština njegovog metoda sastoji se u sledećem: Mi imamo tri para pljuvačnih žlezda -zaušnice. Biljno ulje je u datom čišćenju apsorbent. pojačava se razmena gasova. Lečenje hroničnih oboljenja može trajati mnogo duže. Ulje se sisa kao bombona. Ovu terapiju treba raditi jedanput dnevno. pola čaše mlečne surutke ili jednu kafenu kašičicu slatke pavlake (vrhnja). slobodno. Akutna oboljenja se lece Iako i brzo. ili uveče pred spavanje. Preporučuje se uzimati kvas najmanje mesec dana po pola čaše na 15-20 minuta pre jela. Napitak je korisno piti u svim starosnim dobima. koji veže sve nepotrebno i štetno iz organizma. Jezik se maže istopljenim maslom (maslacem) i pomoću pokreta. bez naprezanja. 234 Način čišćenja: biljno ulje (najbolje je suncokretovo ulje ili ulje od kikirikija) u količini ne većoj od j e d n e su­ pene kašike stavlja se u prednji deo usta. Kao re­ zultat dobija se lekoviti kvas. u toku 2 nedelje.

hraneća" svojstva. Postoji mnogo drugih čišćenja. a za nas patogena. koja mu je srodna. znači ono ima „upijajuća" svojstva. Ako se obešeni kraj (donji deo trake od folije) počne priklanja­ ti drvetu. To će vam omogućiti da stupite u snažnu bioenergetsku razmenu (nije bez razloga na Budu svetlost sišla pod drvetom). Gladovanje. ener­ giju biljnog porekla. „vidi" ta energetska strujanja. Oduzimati i davati energiju osim živog drveta može i nameštaj urađen od njega ili parčići drveta u obliku daščica. Jasika je šampion u otimanju energije ne samo od ljudi nego i od bakterija.mikroleptoni. takozvanih ekstrasensa. Ta svojstva jasike su čak zabeležena u Daljovom rečniku. Ako se noge grče. Pri sisanju ulja to čišćenje j prirodno. Pri tom drveće prvo uzima . Nosioci tih strujanja su kvantne čestice .. koja idu od drveta prema čoveku. Veoma mali broj ljudi. 3.. ali na energetskom nivou. a ukoliko je obrnuto. tj. što će se blagotvorno pokazati na njemu. pozdravite ga pri dolasku i oprostite se pri odlasku. zahvalite mu se..upija" i . Udvarajte mu se. Uzmite je za je­ dan kraj kažiprstom i palcem i polako priđite đrvetu.. Ovo je j o š jed­ na potvrda Bolotovljevog posmatranja. a u jeloviku udavite". Poklonite mu pažnju. postoji energetsko-informaciona razmena između živih bića i nežive prirode.Upijači" energije za 9 4 . a mi ćemo razmotriti najprostiju i najefikasniju sa upotrebom drevnih daščica (traka). Met­ odom biolokacije dokazano je da jedna vrsta drveća ima svojstva da uzima energiju.lošu*' patogenu energiju. Radi toga izrežite tračicu folije (od čokolade ili bombona) dužine 10-15 centimetara. budite otvoreni s njim.Na jasici vračaju (gataju) za groznicu i zube: isecaju trougao iz kore. Kada nađete takvo drvo postarajte se da se .d a j e predaje.daje" energiju.. Kao protivtežu drveće ispušta svoju . Za neke ljude je takvo drvo jela (smreka). Praktične preporuke za uspostavljanje lekovite bioeneri>etske razmene su: 1. Čudotvorne osobine ovog drveća našle su svoje mesto i u narodnoj poslovici koja kaže: „U boroviku se veselite.. u breziku ženite. ona imaju malo energije. bor i kesten. ČIŠĆENJE ČOVEČJEG ORGANIZMA OD PATOGENE ENERGIJE Ima nekoliko varijanti. medu njima je najjače gladovanje. 2.družite" sa njim. a druga vrsta .pluća. kao sa najboljim drugom. Uz sve navedeno jedan kuriozitet .. Ne prilazite malom. sa čime se možete detaljnije upoznati iz knjige (u koru. koja je srodna nama. Prilazite velikom i lepom. U prirodi.izbacuje kroz vrh . Drvo će vam sa voljom predavati svoju energiju i đobijati j o š veću. tada stavljajte cepanice uz noge. širine 2-5 milimetara. a takode ni bolesnom drveću. na svakom koraku. MŠ). Možete se koristiti i klatnom ili ramom. Naći drveće koje . i obrnuto.metla za saunu najčešće se pravi od breze i hrasta. a protiv glavobolje uz glavu".9 6 % ljudi su jasika i topola.hranilac" pokazao se hrast (gotovo za svakog). mada nekima prijaju breza. njime trljaju desni dok ne prokrvare i vraćaju ga ponovo na svoje mesto 236 237 . U jasikovom đrvetu nikad nema truleži. .patogenu" energiju -životinjskog porekla... Kao čovekov . tada ima . Njihova masa je nešto manja nego kod elektrona! .

očvršćava stare. Ne stavljajte u spavaću sobu nameštaj i biljke sa . opeko­ tinama i traumama.. Od tada mu se bol nije pojavljivao. da ga nisu mogli ublažiti nikakvi narkotici. Kineski majstori cigun-terapije na seansama lečenja obavezno su na sebe stavljali više zlatnih predmeta da ne bi na njih prešla energetsko-informativna suština bolesti. kosa je postala blistavija. Ivanov. izvučena iz organizma pacijenta. Posle prvih 3-4 terapije na temenu su mi se pojavile ospe.. srčanim nervozama. Primer—Recept za Dubravu M. a takode i kod hroničnih oboljenja. svraba glave. Ja sam tu terapiju sprovodila u toku 6 meseci i moja kosa se p o t p u n o regenerisala. ukazivao je P. Mejliščev je izašao na ulicu.. Ležao je u bolnici i činilo se da je sve uzaludno. i upalama. ali sam sve otrpela.. Možete oboleti. godinu iznenada je počela da mi opada kosa. Dmitruk (časopis „Svet"..bol je nestao! I gle čuda gledao je u topolu. neće znati za tugu. koji ih sprovode. govoreći: „Sa bolešću treba biti oprezan.4. Dobila sam nervni napad i kosa je ispadala u pramenovima. Sledećeg dana izašao je na ulicu sa stolicom i presedeo je ispod topole oko 40 minuta.upijajućim" svojstvima. Nestalo je peruti.Ono produžuje život. Na prisustvo ovog fakta. koja boluje od astme." Nije tajna. 1990). čije je korenje međusobno sraslo. broj 4. a ja sam i danas zahvalna plemenitoj frizerki za savet.Nadežda Aleksejevna. zlata. prislonivši na nju obraz. grad Energodar.Onaj ko ga ima uza se.upijajuće" drveće (ili daščice od njih). Kod nje je iznad kreve­ ta stajala saksija sa „upijajućom" biljkom. osteohondrozom. koja provocira upalu? Za vreme odstranjivanja njemu su odmah iščupali tri zuba.. Od tada je prošlo 17 godina. da ona ne bi na tebe preskočila. da ga ukućani ne bi slušali kako ječi. Strašno me je svrbelo i bolelo. posavetovala me je da pre pranja glave stavljam obloge od tople mokraće.Tada mu se u glavi razbistrilo .patogene energije potpomaže nošenje boje S u n c a . Polusvcstan prišao je drvetu i prislonio uz njega obraz. Printer . želudačno-crevne poremećaje. To se ispoljava kroz česte angine. a kada . J. leci od trovanja. patio je od upale trojnog (trogranog) nerva. čišćenje organizma od crne . kao što je Anahoret rekla. Samo sam se na početku vrlo kratko šišala.. prelaska bolesti." 238 Uopšte. .Pre više godina Mejliščev E. Bolje bio tako neizdržljiv. 5. Navešćemo najprostiji. Evo šta kaže o zlatu autor knjige Nepotrebno za neznalice Amirdovlat Amasiaci: . artritis.branioce"? Energiju treba odstraniti kada je ona višak u organizmu. Predloženo mu je da odstrani sve gornje zube možda se u njima krije infekcija.. Kada treba upotrebljavati . Obloge sam stavljala 2-3 puta nedeljno. Moja frizerka.. ali efikasan način čišćenja orga­ nizma od te gadosti. 1 . kao što se to desi­ lo jednoj ženi. jedna starija Iranka.Kada sam imala 3 1 . bolovima u jetri. srce će mu biti radosnije". K." 239 . Energijom se treba „pothranjivati" kada je nema dovolj­ no u organizmu.. da za vreme fizioterapeutskih terapija na lekare. i što ga više bude imao. Na primer. pre­ hlade. što se ispoljava glavoboljom. svilenkasta. Kada je skinula saksiju prvi put je za više godina spokojno spavala. gušavošću. prelaze bolesti pacijenta.

nasuprot tome. GLISTA. Urin. produkuju kiselu sredinu i sposobne su da žive samo u njoj. Ako je organizam dobro oksidisan. Ako se profilaktički mažete dvaput godišnje po 1-2 nedelje sva ki drugi dan ukuvanim urinom. to je oboljenje bilo kog or­ gana u čovekovom organizmu moguće samo pri alkalisanju tog organa.najjači je čistač.. I uz ove primere imamo dokaze da vlastiti urin nema sebi ravnih. U suprotnom. treba voditi računa o tome da ne dode do preoksidacije sredine želuca i da se ne naruši kiselo-bazni balans organizma. Ali. svra i drugo. 241 240 . I ovde nas po ko zna koji put spašava Boris Vasiljević Bolotov. Još snažnija svojstva čišćenja ima urin ukuvan do 1/4 Skoro kod svakog čoveka postoje nečistoće u telu. U vezi s tim Boris Vasiljević Bolotov zaključuje: sve pa­ togene ćelije za životinje spadaju u biljne.. i genije je paradoksov drug. Osobe. Ipak. On tvrdi da ćelije (bez obzira na broj i raznovrsnost) mogu biti biljnog ili životinjskog porekla.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e ." ČIŠĆENJE ORGANIZMA OD TUMORA (BENIGNIH. koji ima boju sunca. Kad se oslobodio nečistoća. Stres je pokazatelj prodiranja patološke energetske informacije u organizam. tada ćete se osloboditi ti nečistoća. Vaša koža će biti pokazatelj energetske čistoć organizma. Čini mi se da je svako zainteresovan da na vreme izvuče nečistoću (bez obzira na to kakva je) iz svog organizma. CISTOZNIH.. čovek ili životinja mogu bolovati samo od biljnih ćelija. organizam je sam obnovio rast kose. Pri tome. ne mogu nastati patogeni procesi. Oksidacija treba da prevlada nad alkalisanjem. Sada postaje jasno što pri oboljenju bilo kog organa kod čoveka dolazi do tipičnog gnojenja tog organa i njegovo alkalisanje. Drugim recima. POLIPA. Proces čišćenja se manifestuje kroz osipanje prištova. PATOGENIH MIKROORGANIZAMA Da biste se snašli pri tumačenju ovog zamršenog pitanja potrebno je lična znanja temeljiti na čvrstim naučnim osno­ vama. M o ž e m o završiti Puškinovim recima: . idu pogrešnim putem. dobija se gas­ tritis. Životinjske ćelije..mesto njene lokalizacije. a prema tome i deo njegovih svojstava . Opadanj kose . pošto biljne ćelije mogu živeti samo u alkalnoj sredini.. a patogene ćelije za biljke u životinjske. Kancerozne ćelije su takode ćelije biljnog porekla. MALIGNIH).I iskustvo je sin velikih grešaka. koje to neshvataju i lece se hemoterapij o m i tome slično. biljne ćelije za vreme svoje životne aktivnosti stvaraju materije i mogu živeti samo u alkalnoj sredini.

Htela sam da idem u bolnicu. Bolo­ tov je pošao komplikovanim putem. Dojka me mnogo svrbi. a ispod dojke je potekla kao potok.. Kada budemo razmatrali probavu hrane. grad Ternovka. Nažalost. a ja živim kod njih. prokuvanim u flaši. a od 1.) nije bilo nikakvih promena.salata sa posnim mesom. Odjednom se izlučilo 1/3 kofice. kod mene su otkrili rak leve dojke.svaki drugi dan.stvrdnuće. brašno itd. Gla­ dovala sam 10 dana. Do 1990. Stavljala sam i preko dana. samo gnoj.pojedinačnih i u grupi. Popiću pa šta bude. uvidećcmo da nam Bolotov ni izdaleka ne predlaže dobru varijantu. Možda ne bi trebalo? Gladujem jedan dan u nedelji. Pila sam samo svezu vodu gutljajima. Nisam pristala. razmišljala sam. pila urin 4 puta dnevno po 75 grama topao (svež). voće. Kao da se rast tumora zaustavio. ali se pojavilo mnogo ospi.Pre6godina odstranjena mi je cista desnog jajnika. U avgustu se na bradavici formirala rana veličine 2 kopejke (dinara. Mogu postepeno da izdržim i do 3 dana. s ciljem profilakse i lečenja.. a tumor je narastao do veličine guščijeg jajeta. 243 . najdostupnije preporuke.u 10 časova ujutru obareno povrće i jaje.Retko sam susretao ljude koji bi na osnovu teorije davali najprostije. Sve je ovo kao fantastika!!" Drugi primer . Dva puta dnevno stavljam obloge . ali sam umesto toga uzela ovu knjigu. mahu­ narke. Moja deca. . Autor će na osnovu ove teoretske postavke predložiti prirodni metod čišćenja. a jela sam 2 puta . .Godine 1988. dovezli su iz bolnice onkologa.D. zasnovane na unutrašnjim procesima samog organizma. Objasnila sam mu da pi­ jem urin i stavljam obloge sa njim.predveče i noću. V. decembra nije se pojavilo nijedanput. godine počela sam sa lečenjem urinoterapijom: pila sam urin ujutru na gladan stomak. grad Volgodonsk. a potom je više nisu našli.I . ali sleva. Iz nje je počela da lije krv. M. On je gledao i rekao da t a k o ne t r e b a da b u d e ! On ne zna šta je sa mnom. On je slegao ramenima i ništa nije rekao.. Izbegavala sam večere. grudi mažem suncokretovim uljem. I opet ćemo za oksidaciju organizma koristiti vlastiti urin i gladovanje. 76 godina.Jedno vreme sam imala jake bolove u grudima . U julu je iz bradavice počeo da curi gnoj.. biljke.. Okolo bradavice se formiralo mnogo vodenih plikova . potkrepivši gaprimerima iz prakse. Prestala sam da stavljam obloge. U oktobru 1990. U početku se cista smanjila za 2 puta. Nije me bolelo. grad Gubkin. I. šargarepa i svež kupus . Oni su se rasprsli i iz njih se luči gnoj i krv. stavljenoj u posudu sa vodom. a na dojku sam stavljala obloge. on preporučuje ogroman asortiman hrane: kiselo povrće. I kao čudom zadebljanje u grudima je prošlo. krupice. U septembru i oktobru krvarenje je bilo češće . Više se bojim.N. Prvi primer . jer sam po ceo dan sama u kući. ." Treći primer .ponovo povrće: cvekla. Samo se zaustavilo. nisam ništa preduzimala. Do jula meseca ove godine (1993. a zatim i krv. I evo ponovo cista. a u 3 časa popodne ručak . Posavetovao je da odem u bol­ nicu na ispitivanje. Za oksidaciju organiz­ ma. Nisu me operisali zbog slabog srca. 242 Nisam gladovala. Lekar je savetovao operaciju. MŠ). a takode biološku vrednost produkata ishrane..

zameniti ih kašama na vodi.parazite. ugrušaka i tome slično. Navedeni proces lečenja mogao bi se ubrzati. Živcla je j o š 10 godina. opera­ cija . Sta u ovom slučaju treba dalje raditi? Nastao je veoma važan momenat u lečenju. 245 . Maslenikova: Krasnojarski novinar K. a takode i kataraktu.mleko. Zagrevanje organizma u sauni na duže vreme već praktikuju nemački lekari u borbi protiv kanceroznih tumora. Ostalih dvanaest bolesnica. Najčešće se to uočava u želucu i debelom crevu. I oporavila se. tako treba postupiti u datim slučajevima . da bi on neprekidno izvlačio iz grudi gnoj.samo slabe organizam. po ceo dan i noć na grudima treba držati obloge sa ukuvanim urinom.oksidisala je svoj organizam urinom i lo­ kalno primenjivala obloge. ali nije suvišno napomenuti da oni u organizmu predstavljaju strane ćelije . Malo se krećem. O polipima debelog creva već je ranije bilo reči. Zapamtite. stopala. Češće primenjivati gladovanje ( 1 .aktivirati prirodni proces lečenja. S istom dijagnozom zajedno sa njom u sobi nalazilo se još dvanaest žena. Da tumor u raspadanju ne bi tro­ vao organizam (to se često dešava u tom stadij umu». te sredine od kiselih postaju trule . samo po kući i po potrebi. Prema tome. Kroz 7 meseci to je dalo rezultate: kancerozni tumor (biljne ćelije) ubijen je oksi* daeijom." Komentari i preporuke. Rezultat toga je da posle takvog „lečenja" tumori rastu brže. Organizam je sam reagovao odvajanjem ubijenih kanceroznih ćelija.uzgajanje". Hemoterapija. raditi urinske klistire. 2. Zato vas molim da mi u odgovoru pišete krupnije. Očistiti debelo crevo i posebno jetru.Posle izlučivanja krvi postaje mi lakše. potreb­ no je još snažnije oksidisati svoje telo: piti više urina. svojim neznanjem stvaramo u organizmu uslove za rast tumora . Stvorivši kisele uslove mi otklanjamo uzrok i kancerogene ćelije umiru. Prvi primer .biljnih ćelija. 4.s l i č n o se leci sličnim) i povećanim zaštitnim silama organizma. pričao mi je o svo­ joj tašti. Mnogo me bole zglobovi i kolena. a takode povratnim dejstvom kanceroznih ćelija (homeopatični p r i n c i p . Ona je ležala na onkologiji sa dijagnozom: karci­ nom materice. Ova žena je u početku postu­ pila pravilno .Iz knjige Tajna napitka bogova A. Oksidišući. koji se stalno rasprskavaju. N. koje su nekada ležale u istoj sobi sa njom. Ona je napustila bolnicu i pristupila ovoj vrsti lečenja. brzo su se preselile „na drugi svet". demantujući moć citostatika i lakoverne ljude. 3. meso) je idealna sredina za njihovo . Zato je iz bradavice počeo da se luči gnoj i krv. Uzrok njihovog nastanka je poremećaj pi I unutrašnjih sredina organizma. i bez obzira na to što ukuvani urin razjeda dojku.3 i više dana) i češće stavljati obloge sa ukuvanim urinom. Više se kretati i češće pariti. formiralo se mnogo vodenih plikova sa gnojem i sukrvicom. zračenja. Radi toga trebalo bi: 1. Imam i gastritis sa povišenom kiselošću i holecistitis. dovodeći u normalu pH ovih odeljaka. lišavamo ih hranljive sredine i oni samostalno izlaze u vidu belih traka. ne delujući na uzroke. koji su izazvali tumor.. ali osećam veliku slabost. To dopunski oksidiše or­ ganizam i aktivira funkcionisanje razredujućih fermenata. Povremeno gladovanje pomoći će ovo izlečenje.alkalne. Potpuno se odreći hrane bogate belančevinama. Trula hrana (naročito belančevinasta .

Naš vlastiti urin zasićenje punim spektrom vlastitih nozoda i. Nestao je dija­ betes. grad Harkov.najrasprostranjenije i teško izlečive parazite. koji ih je prouzrokovao. Suština tih lečenja sastoji se u primeni patoloških tvorevina protiv samog žarišta bolesti. Podnela je 8 operacija pod opštom nar­ kozom. Šesti primer — A.Drugi printer . Četvrti primer .nozodima"." O oslobađanju od glista pomoću urina već je bilo reči. U to vreme ja sam već znao za urinoterapiju i sećao sam se reči lekara Parfenija Jengaličeva da urin „skida svaku nečistoću"." Počeo je da pije i jednog dana jako je povraćao sve dok kroz usta nije izašla dugačka p a n t l j i č a r a ! Mnogi sumnjaju u neverovatna antibakterijska svojstva vlastitog urina.. Kroz 5 minuta sam ozdravio.Mihail Grigorjević. Mislim da su mi proradila creva. Primena urina . iako sc one i dalje unose zajedno sa povrćem i voćem. da mi nije poznato na čemu se držao. kada se pije. Kad g a j e saslušala ona mu je rekla: „U tvoje srce se nešto uvuklo. Dvaput sam ih obukao i gljivice su se raširile po stopalu još više.. Još tačnije. „Pre deset godina na nogama mi se pojavilo nekak­ vo gljivično oboljenje.Autor se lično oslobodio od oštrica klistiranjem ukuvanim urinom. Pij svoju mokraću. Više mi se to nije ponovilo. „Kada sam oboleo od drhtavice (imao sam groznicu. Tako sam sa noktom. Svake godine nokat je tamnio sve više. Klistiranje ukuvanim urinom i pijenje svežeg urina lišava gliste „kukica" . Ispitivanjem nije uočena nikakva patologija.sluzi i truleži u kojima one žive. stomak m i j e mekši.Poslao mi g a j e Bondarenko: . Pred spavanje sam pokvasio noge mokraćom. setio sam se uri­ noterapije. Drugog dana sam ih ponovo pokvasio. Infekcija je ostala ispod nokta velikog prsta i sve ove godine prst me je mnogo mučio. koji se klatio. dočekao prošlo leto. Urinska oksidacija izbacuje ih iz organizma! To se naročito odnosi na oštrice . on čisti telo od patogenih žarišta koja ih prouzrokuju. Treći primer . Peti primer . Maslenikov.Jekatcrina Tihonovna.Prema priči mog poznanika jedan oficir počeo je odjednom da sla­ bi i da mršavi. MŠ). invalid I kategori­ je. Poredoksidacijeorganizmaantibakterioioška svojstva se objašnjavaju homeopatskim principom: slično se leci sličnim (kamen se kamenom izbija. jezu) u stanju potpune samoće. Dva kvašenja je bilo dovoljno da gljivice nestanu. bez lekova. Odstranili su joj metak iz kanala jetre. „Sedamnaest dana sakupljam urin između 3 i 4 časa ujutro. pijem po 3 gutljaja ukuvan do 1/4. a razslojio se tako. tada jedno od poglavlja homeopatije nosi naziv 246 lečenje . Skupio sam čašu urina i odjednom je ispio. Rastvorom sibirskog kamenog ulja (masla) izlečio sam noge. ratni invalid. Na to su čak ukazivali i naši preci. Redovno pijenje svežeg urina lišilo ih je kukica. On se obratio jednoj starici. a izgleda da lečenje nisam završio.. grad Gupkin.najbolje je i najbezopasnije sredstvo u tim slučajevima. N. 247 . Drugi put je dovoljno samo je­ danput popiti urin i najteže oboljenje iščezava odmah i više se ne ponavlja. Za vreme letnjeg putovanja po Sibiru poneo sam sa sobom planinske cipele. srce bolje radi.. nestao je polip u želucu. Evo već više od godinu dana ne uočavaju se nikakvi tragovi (svrab analnog otvora uveče). To se desilo u 2 časa noću (1988).

Od hormona sam se ugojila 11 kilograma. Izbile su mi ospe po tclu i prestala mije menstruacija.Nataša. ispiranje se preporučuje raditi sa svežim urinom. Osim toga. Zatim su počeli da mi daju hormone i druge lekove. Trepavice su se u potpunosti slepljivale. koja se koristi za ispiranje. I sada se on ne klati. Posle završetka terapije ispiranja.to je ispiranje vagine vodom. Ubrzo su prešli na transfuziju. 17 godina. Setite se Bolotova i njegovih ukiseljenih produkata. davali mi po 9-10 injekcija dnevno i po 30-35 tableta. koji izazivaju lišaj-biljnog su porekla. Posle 5-7 dana analize su bile normalne (pre toga su belančevine bile 2 grama).Uvidevši takav zapanjujući rezultat. U zavisnosti od sastava tečnosti. vode­ nim rastvorima lekovitih trava. Ništa nije pomagalo. da ujutro nije mogla da ih otvori. Prestala sam da uzimam hormone i produžila da pijem urin ujutro po 3 gutljaja. da bi se produžilo dejstvo unesene tečnosti. Posle ušpricavanja tečnosti preporučuje se odležati 15-20 minuta. Počela sam d a j e ispiram toplim urinom i sve je prošlo za nekoliko dana. ČIŠĆENJE POLNIH ORGANA Kao higijensko i lekovito sredstvo može se preporučiti ispiranje polnih organa.otuda izlečenje. 249 . da se ne bi nadraživala sluzokoža materice različitim sastavima. ona na sluzokožu vagi­ ne može ispoljiti različito dejstvo: od čišćenja i dezinfek­ cije. čak se i težina smanjila skoro do normale. gumenu krušku treba dobro oprati i dezinfikovati. Kod našeg mačka se pojavio lišaj. P. Ne znam. grad Severodoneck.. Slučajno sam saznala za metode lečenja G. Ispiranje je najbolje vršiti pomoću gumene kruške (100-200 mililita­ ra) sa specijalnim nasadnikom." K o m e n t a r .Valentina Nikolajevna. Oksidacija sredine njihovog življenja izaziva njihovo uništavanje . stalno me je boleo želudac i narušio se rad creva..zakiseljen" bak­ terijama poseduje fermente koji čudesnom silom čiste epitelne pokrivke.. . Dva takva natapanja su bila dovoljna da bi se uništila infekcija ispod nokta. i protivupalnim sredst­ vima. već stoji čvrsto. Počela sam da se lečim prema preporukama iz knjiga edicije Lekovite sile i za sada je sve odlično. . sa svih strana sam obilno natopio klateći nokat urinovim uljem (urin sam os­ tavio na suncu da sam uvri). To se posebno odnosi na žene. Poluukuvan urin na suncu . U bolnici sam ležala pola godine sa dijagnozom „jak glomeruloncfritis sa nefrotskim sindromom". Počela sam da ga tr­ ljam svojim ukuvanim urinom i sve je prošlo. koji mi je izazvao komplikacije u bu­ brezima.Kod kćerke su oči krmeljale tako. mokraćom." 248 Osmi primer ." K o m e n t a r . Malahova. Sedmi primer . grad Voronjež. želudac i creva su pro­ radili. Prvo što sam uradila bila je urinoterapija. čime bi se sve završilo da nisam imala sreće. Pri špricanju tečnost ispira sadržaj vagine.Imala sam grip. Mene su „lečili" i antibioticima. i heparinom. ospe su skoro potpuno nestale. Ispiranje špricom . pa do koagulacije i sušenja. Posle 2 nedelje urinoterapije menstruacija se normalizo­ vala. Mikroorganizmi. Za vreme trudnoće.

Prema posmalranjima Rižova. Ona se može unositi kod erozija grlića materice. naravno. goveđe trave (Alchemilla vulgaris). Kao tečnost za ispiranje koriste se različiti odvari i ekstrakti. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju.patogenim gljivicama. ostaje na svom mestu). Posudu poklopiti i dovesti do ključanja. za lečenje navedenih oboljenja.u k u v a n u do 1/2 . dok se ne iskoristi sav pri­ premljeni rastvor (cevčica. Rok primene tih ispiranja . podsušujuće i dezinfekciono dejstvo. oraha. Ispiranje špricanjem mogu vršiti i muškarci. Zato se ovakvo ispiranje preporučuje posle čišćenja bubrega. preživljenih stresova. Gumenu krušku puniti više puta. neprirodna ishrana životinjskim namirnicama.Najbolja smesa za održavanje čistoće i normalno zakiseljavanje vagine je vlastita sveza mokraća. Za ispiranje špricanjem kod belog pranja preporučuje se primenjivati sledeće smese: O 2-4 supene kašike kantariona (Hypericum perforatum) preliti sa 2 litra vode. A. © Supenu kašiku meda rastvoriti u pola litra mleka. ukoliko je tamo postojalo.patogenim stafilokokama i streptokokama (erozija grlića materice). koru hrasta (Ouercus robur). da pri njenom prolasku kroz kanal ne bi grebala zidove kanala). ta terapija je efikasna kod postojanja opasnosti od inficiranja veneričnim oboljenjima. da je za vreme takvog ispiranja moguće izbacivanje kamenja iz mokraćne bešike i čak iz bubre­ ga. 0 Uzeti ajdučku travu (Achillea millefolium). Sve to preliti sa 3 litre ključale vode i staviti na slabu vatru. © Pripremiti rastvor: 3 dela vode. Dodati 40 grama kore hrasta. I deo meda i I deo alkohola. Ohladiti i upotrebljavati u toplom stanju. Pripremiti 1. trave troskota.1/4. staru (s neznatnim mirisom amoni­ jaka). Mogu se isprobati različite varijente mokraće . koje imaju koagulaciono. koja izaziva alkalisanje organizma.. Napominje se. Rižov savetuje da se koristi lapis (ni­ trat srebra). N.do postizanja lekovitog efekta. bokvice. koriste se i druge smese. Supenu kašiku zakuvati u pola litra vode.kvaliteta duše". kao i vlastita mokraća. lišće koprive (Urtica dioica). žalfije (Salvia officinalis). Na primer. Pored mokraće. razvoj truležnih procesa u njemu i razmnožavanje truležnih mikroorganizama. Radi toga u kanal za ispuštanje mokraće treba da uvedu slamčicu (sa jednog kraja je rastope-zaoble. 251 250 .5 litar 6-8%-nog rastvora lapisa. Uzrok . kuvati 30 minuta na slaboj vatri.obilje psihičkih stega. kod 15 . Drugi kraj cevčice spoji­ ti sa gumenom kruškom i vršili ispiranje mokraćnog kanala. pa čak i mokraćne bešike. cvetovi kamilice {Mat­ ricaria recutita) i nevena {Calendula officinalis). listove žalfije i ružmarina (Rosmarinus officinalis). Ohladiti i primenjivati u toplom stanju. Za čišćenje vagine kod belog pranja preporučuju se odvari od trava. abortusi. nepoznavanje rada . kod upalnih oboljenja polnih organa. Na primer. po 20 grama svakog. Detaljnije o primeni mokraće u ginekologiji U današnje vreme kod žena su široko rasprostranjena razna ginekološka oboljenja. Evo statistike: kod oboljenja vagine i grlića materice od 90 ispitanih bolesnica upalni proces je izazvan kod 47 bolesnica trihomonadama: kod 28 . © Rastvor lapisa (nitrata srebra).

. tada za dalju sudbinu bolesnice on ne garantuje. Prisustvo fermenta urokinaze .. Oboljenja vagine i grlića materice . a zatim ukuvani). ukoliko se hitno ne uradi spaljivanje. Evo nekoliko primera iz prakse.. Prema njenim recima. Maslcnikov: .) Ubedio sam je da produži lečenje. Za manje od nedelju dana bolovi su potpuno prestali.rascvetale ruže". U vašem kartonu ima svega mnogo. Bolesnica M. N. pa je bolesnica izvadila tampon. mora da trpi bolove. Poslcdnje tri godine bolest se nalazila na stadijumu . Bolovi posle unošenja tampona trajali su 3-4 dana. On je mnogo efikasni­ ji. koje je praktično teško nabaviti. . erozija grlića materice. dok se ne pojavi zdravo tkivo. ali očigledno demonstriraju sam proces izlečenja. Posle prvog ispiranja bolesnica je osetila blago štipkanje. rekavši joj. Bolesnica se plašila da ide na spaljivanje. 1. prema njenim recima. što je dovelo do izuzetnog efekta izlečenja. Kod vas je sve čisto.. dopunski aktivirala samu tečnost. Posle dužeg pregledanja opširnih zapisa polugodišnjeg lečenja uvedenog u bolesnički karton bolesnice i posle brižljivog pregleda bolesnice lekarka je začuđeno izgovo­ rila: .. Posle 10-15 dana otišla je kod ginekologa.Čudno.. nego lečenje sulfodevaginolom i vagosanom. (Jedan od . prost..kvaliteta duše" . posle teških porođaja (preživljeni stres).Autor predlaže originalni metod čišćenja od sličnih infe­ kcija. koji su po snazi dejstva slabiji od metoda autora. a ja kod vas nisam ništa našla. Pre pola godine lekar je rekao. antialergijske i antitoksičnc materije. Da pije svoju mokraću bolesnica je uspela tek od trećeg pokušaja (dva puta je povraćala). kako je sama lečila eroziju grlića materice. 252 Prvi primer.jake protivupalne (antiinnamatorne).Jedna žena mije pričala. Ta žena j e . Ne samo što se bojala tog metoda lečenja. obloge (prvo običan urin.. K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Zbog toga se aktivna komponenta urina višestruko pojačala.jednoj njenoj poznanici dva puta vršili spaljivanje i to bez rezultata. ohladiti do temperature tela i ispirati se špriccm". Drugi primer. a posle nestanka neprijat­ nih osećaja . 253 .ukuvanim).lokalno ispiranje špricom (prvo svežim urinom. dostupan i efikasan. Evo načina njenog lečenja: zagrejati dečju mokraću do 80° C (ne dovoditi do ključanja!). već i zato što su. Evo nekoliko dopunskih podataka o aktivnim kompo­ nentama urina. Prisustvo kortizola u urinu . dok mokraća ne odstrani gnojne rane na sluzokoži. A. Nakon 2-3 sata posle uvođenja prvog tampona javili su se neizdržljivi bolovi.nedostatak želje da trpi neudobnosti. sve je počelo pre 12 go­ dina.. 38 godina. zagrevajući mokraću do 80" C s naknadnim hlađenjem do telesne temperature.. 2..sposobnog da rastvara ugruške krvi. bolove. da su to bolovi od „rascvetale ruže" i da.." Lečenje se sastojalo u sledećem: ispiranje pomoću šprica vlastitim svežim urinom i stavljanje preko noći tampona dobro natopljenih odstojalom vlastitom mokraćom.

neoplazme slične tumorima na materici.Moguć recidiv. ujutro .. tamponi sa svežim.. koja daje samo privremeni efekat.. a zatim ukuvanim urinom.piti urin. U aprilu 1990. godine. Način lečenja: preko noći . nabubreo šav.tamponi sa svežim urinom. marta 1990. Rezultati: oseća se odlično. Stari. stavljanje obloga od svežeg. a dalje topao. cista jajnika.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . godine uspešno je rodila sina.. P r i m e r . s t o j e i izazivalo neizdržive bolove. Tada ne bi bilo bolova i rok izlečenja bi se znatno sk­ ratio. Postoperativne upale ." Počela je da primenjuje program zakiseljavanja organiz­ ma . Cis­ ta. Upaljen. Lekarska dijagnoza: . posle čega je otišla kod svog lekara. 20 godina. U suprotnom slučaju efekat slične terapije jednak je nuli i traumira ženu. Mlada žena. Hitna operacija. Samo što se udala. Naprsnuće jajnika. Potpuno se izlečila za nedelju dana. 255 . tumori u obliku kesica na kanalima materice. Akutna i predakutna upala izrasline na materici (kod nekih žena s poremećajem menstrualnog ciklusa). Upala jajnika. moguća ponov­ na operacija . ukuvan do 1/4 .. Zapuštena erozija materice. Jer sredina u orga­ nizmu ostaje i dalje truležna. Prvi primer. U težim slučajevima dodati gladovanje. Vrlo verovatno. Bolesnica I. Moguća operacija. nije mogla da pije urin. stavljati obloge na šav. koji se sadrži u njemu. infdtrati posle reza na trbuhu i endometritisa. upalnog procesa skoro da nema. erozija se znatno smanjila. do 22.pijenje svežeg urina (50-100 miligrama) naiskap 3 puta dnevno pre jela.. 18 godina. Na ginekološkoj konsultaciji postavljena je dijagnoza: upala materice. posle 3 dana prestaju bolo­ vi. prvo svežim. Drugi primer. Greške u opisanom slučaju su sledeće: za tampone prvo treba koristiti svež urin. ispirati se. Lečenje: stavljala tampone preko noći sa vlastitim uri­ nom i jutarnje ispiranje. normalizovale se menstruacijc i prolaze 254 potpuno bezbolno. prestala je da oboleva od oboljenja izazvanih prehladom (ranije je zimi bolovala po nekoliko puta). da decu neće moći rađati. sama od sebe je otpala. kao i ispiranje špricom. 20 godina. Veoma loše analize. strašno zapuštena erozija grlića materice. salpin­ gitis . a zatim ukuvanog urina na deo tela gde se nalazi operativni šav. kao i pijenje urina ujutro. koji dopunski razjeda bolna mesta.ispiranje vlastitim svežim urinom. Tako se lečiia od 8. Za vreme lečenja isključiti hranu životinjskog porekla. /ironični parametritis. . za koju su je pripremali. vunene obloge natopljene u ukuvanom urinu preko noći. Mlada žena.odstranjivanje drugog jajnika.pijenje urina. odreći se pogrešne ishrane životinjskim namirnicama. brzo otklonio upalu i bol. ostao je samo mali deo. što se u njemu stvara amonijak pri cepanju belančevina alkalni produkt.odstajali" urin ne odgovara za to zbog ranije navedenih uzroka i zato. pa je zato treba menjati pre­ ma kiseloj strani. Pregled je pokazao: jajnici su na stadijumu izlečenja... Trebalo je raditi prema prethodno navedenoj šemi: svež urin za tampone prvih 3-4 dana.. a zatim ukuvanim urinom u toplom stanju. Rezultat je brza normalizacija krvne slike. Spaljivanje je varvarska tera­ pija. koji bi na račun kortizola.

Ali. U stvari. Manje me je mučila mokraćna bešika. S urinoterapijom sam se upoznala 1991. Zatim je sve prestalo. Upozorenje.A r m s t r o n g Živa voda. kako mi se prisnio san na lemu abortusa i tamo se nalazila lutka (verovatno. 1 uopšte po-ženski sve me je bolelo. rekli su mi.. nego plodovi sa debelom korom. Pročitala sam sve 4 knjige edicije Lekoviie sile. Još me je lečila biopoljem. nakon 2 dana posle začeća osetila sam (ne fizički). spontano me je treslo. posle hernije mi je bila suva i odsećena. Prvih dana za vreme lečenja. Nisu me bolela leda i bubrezi. zatrudnela sam prvog dana! To smatram čudom. Nisam verovala. Tako da se ne bojim ćelavosti i. proročki san). Određena količina limuna može se pripremiti unapređ.kosa mi je porasla skoro do pojasa. Ipak sam se očistila pomoću urina i kod moje poznanice (energetski). koja je pripremala specijalizaciju za parapsihologa. „Slivala" m i j e vosak iz crkovnih sveca i čitala mo­ litve. nije se lo­ mila i nije opadala. da se stimuliše životni princip „ Ž u č i " i iz organizma izbaci mokraćna kise­ lina. a j a k o sam želela. uopšte nisam osećala nikakve neugodnosti. samo od erozije grlića materice boluje skoro svaka druga-treća žena! ČIŠĆENJE POMOĆU LIMUNOVOG SOKA Veoma prijatno čišćenje i lečenje može se sprovesti pomoću limuna. Zatim sam slučajno otišla kod poznanice. svakog dana utrljavala u glavu svež urin. kako sve raditi. da mogu da idem kući. Kosa mi je jako opadala. da se to veselila duša mog mališana. U sve sam neograničeno poverovala. mislim. I tako dve nedelje svakoga dana. Lečenje limunovim sokom svodi se na to. postoje za kuru lečenja limunom potrebno mnogo plodova. U prethodnom primeru lečenje se odvijalo znatno brže. da iz toga može nešto da se desi. o kojem sam svima govorila. jer je korišćen efekat lečenja nozodima pri pijenju urina. Ubrzo posle toga.K o m e n t a r i i p r e p o r u k e . Usuđujem se da tvrdim. godine . Kod Armstronga nije bilo jasnih uputstava. Zatim sam se privikla na taj osećaj i više nisam primećivala". Najčudnije . i pila sam celu godinu urin. Ero­ zija je prošla. Obećala mi je pomoć. Rodila sam tačno tog dana. da svež limunov sok vrlo brzo oksidira pod uticajem vazduha i svetlosti. prema statistici. 256 Za vreme trudnoće ni jednom nisam imala mučninu. Jer. 257 .. postala dva puta deblja i jača. Ipak se nešto promenilo. Nataša: „Imam 26 godina. Treći primer. Bila sam udata dve godine. Zato treba uzeti kao pravilo da se za svako uzimanje soka iscedi svež sok. Zabranjeno je upotrebljavati mokraću veneričnog bolesnika! Autor se nada da će žene koristiti izložene informacije i pravilno ih oceniti. kao da nisam sama i kao da mi nešto smeta. koji sadrže veću količinu soka. da sa mnom nešto nije u redu. Pri tom treba imati na umu. s mojom ličnošću. Odmah sam se počela lečiti (dugo me je bolcla mokraćna bešika). da se kosom mogu pohvaliti u bilo kom starosnom dobu. Za lečenje najbolje odgovaraju plodovi sa tankom korom. Kada me je nešto bolelo primcnjivala sam gladovanje na urinu u trajanju nedelju i više dana. nečim neobjašnjivim. nije mi bilo gore. U drugom slučaju tog efekta nije bilo. Nisam imala dece.

Autori tog metoda tvrde. posebno za čoveka. tj. takva količina soka može se pokazati ogromnom. koji nije bio u situaciji da se upozna s njegovim dejstvom. primesa vode i bilo kakvih dodataka za poboljšanje ukusa. tada treba privremeno prekinuti lečenje. što će potpuno odstraniti neprijatne pojave. U stvari većina ljudi bez problema primenjuje kuru lečenja i samo za manji broj ljudi to može predstavljati poteškoću. Ta pojava brzo prolazi i ne treba se zbog toga uznemiravati. 5 limunova. ukoliko sredinom kure ne bude poboljšanja zdravlja. da navedena najveća količina limuna (25) ni izdaleka nije granična količina. da bi se omogućilo probavnom sistemu da se privikne na limunov sok. to pot­ puno zavisi od vrste oboljenja i njegove zapuštenosti. gde je sve usmereno na otklanjanje simptoma bolesti. koji imaju prepobuden životni princip . Pri lečenju limunov sok treba piti čist. Uglavnom za ljude. Tako se. dok ne dostigne 20-25 limunova dnevno.to je lečenje za vreme napada bolesti. Obično za lečenje zapuštenih i hroničnih oboljenja treba oko 200 limunova i ni u kom slučaju manje. pojave neke nenormalnosti u radu creva. na čemu se i završava lečenje. kao i produžiti sama kura lečenja. Napominjem. Svakog narednog dana ta količina se povećava. Taj broj se može povećati. Kao primer navešću način doziranja limunovog soka pri lečenju hroničnog oboljenja: Prvi dan Drugi dan Treći dan Četvrti dan Peti dan Šesti dan Sedmi dan Osmi dan 258 5 limunova 10 limunova 15 limunova 20 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 25 limunova 1 čaša 2 čaše 3 čaše 4 čaše 5 čaša 5 čaša 5 čaša 5 čaša Deveti dan 20 limunova 4 čaše Deseti dan 15 limunova 3 čaše Jedanaesti dan 10 limunova 2 čaše Dvanaesti dan 5 limunova 1 čaša Na prvi pogled. Opisani način lečenja limunovim sokom donekle se menja u zavisnosti od bolesti i njene zapuštenosti. da pravilno unet limunov sok (kao poseban obrok hrane ili pre jela) povoljno deluje na probavni trakt i nije bilo slučajeva oboljenja želuca od limu­ novog soka. Uobičajeno se počinje sa pet limunova. Dalje se nekoliko dana treba zadržati na toj dozi i postepeno smanjivati do prvobitne količine.Žuči". Ukoliko se zbog unošenja velike količine limunske kise­ line u želudac. na osnovu iskustva. i drugi . Limunov sok na mnoge ljude deluje neprijatno (posebno na osobe S izraženom konstitucijom žuči) i izaziva utrnulost desni. Praksa je pokazala.to je obnavljanje normalnog sastava krvi. treba preduzeti mere za ublažavanje 259 . Za vreme progresiranja bolesti. da želucu ne preti nikakva opasnost i mogući blaži poremećaji u radu želuca uglavnom zavise od neprilagođenosti želuca na veće doze kiselina.. pa ga je najbolje piti kroz slamčicu. Sto se tiče količine soka. bez šećera. potrebnog za lečenje.Za ceđcnje soka najbolje je koristiti sokovnik. što označava normalnu krizu ozdravljenja. Limu­ nov sok je najbolje piti pola sata pre jela. lečenje podagre i reumatizma može podeliti na dva peri­ oda: prvi .

ne vidi se talog. a zatim se postepeno smanjuje. Eksperimenti su dokazali. Dobre rezultate daje primena limuna kao sredstva protiv peruti i opadanja kose. Limunov sok je odlično sredstva za primenu spolja. Posle nekoliko takvih terapija prestaje neprijatni svrab. da bakterije ginu od veoma blagog rastvora limunske kiseline (1:200). 260 261 . što se može negativno ispoljiti na tok bolesti. kada se bolest ispolji. i mokraća ostaje prozračna čak i posle dužeg stajanja. Za ispiranje zuba (kod koga mnogo ne trnu zubi) limu­ nov sok treba razblažiti vodom. koji se sastoji iz mokraćnih soli (primenom terapija koje zagrevaju organizam taj proces se ubrzava i pojačava). daje izuzetne rezultate. Mnogi tvrde. tada se može pristupiti lečenju limunovim sokom. uglavnom salate i kaše od integralnog zrna) i vrućim terapijama (vlažna sauna. U tu svrhu treba parčetom limuna trljati kožu na glavi. Na isti način možete se oslo­ boditi i od bradavica. umotavanje obolelih mesta vlažnom vunenom ili pamučnom tkaninom. Već posle nekoliko dana uočava se pojačan rad bubrega. Za uništavanje žuljeva dovoljno je preko noći staviti parče limuna na žulj (pričvrstiti pomoću zavoja ili flastera) i ujutro je žulj tako mekan. Kod znojenja nogu terapija limunovim sokom daje odlične rezultate. Danju između prstiju na nogama treba držati tanak sloj vate. On odlično dezinfikuje i jača kožu. Na kraju lečenja mokraća poprima svoju prirodnu ćilibarsku boju. tj. Kada se napad bolesti stiša i prođe. Na početku lečenja količina taloga je obično velika. Limunov sok može se primenjivati i kao kozmetičko sredstvo. ubrzo nestaje perut. Lečenje limunovim sokom u kombinaciji s pravilnom ishranom (jesti dva puta dnevno. što ukazuje na potpuno odsustvo mokraćne kiseline u orga­ nizmu. da im je posle takvih ispiranja prestajao bol. koji ih je dotle mučio. pre odlaska na spavanje. mokraća poprima tamnu boju i daje talog boje crepa. On smekšava kožu ruku i lica. pravilno se hraniti i izbegavati sve.krize. Posle nekoliko dana takvog lečenja noge prestaju da se suvišno znoje. Ukoliko želite da otklonite tu neprijatnu pojavu treba uvečc. a zajedno s tim prestaje opadanje kose. čini nokte lepim i blistavim. Zato se predlaže da se kod upale grla diiteričnim bacilom ispira grlo limu­ novim sokom. a upravo: potpuno mirovanje. vruće kupke). da operete prste na nogama toplom vodom i zatim ih natrljate parčetom limuna. Za vreme lečenja treba se pridržavati umerenog motornog režima. To je neospo­ ran dokaz da se organizam čisti. To isto može se reći i za lečenje od žučnog i bubrežnog kamenja. da njegovo odstranjivanje ne predstavlja poseban problem. ravnomerna temperatura u prostoriji gde boravi bolesnik. tada svu pažnju pokloniti ublažavanju napada bolova i zatim primeniti lečenje limunovim sokom.

N E R V N A I P S I H I Č K A O B O L J E N J A . O S N O V N A Z N A N J A O Ž I V O T U I Z D R A V L J U . S V E O Z A T V O R I M A . M E T O D E P O V E Ć A N J A L J U D S K E B I O E N E R G I J E I BIOSINTEZE 7. L E Č E N J E D I S A N J E M . U T I C A J O K O L I N E NA Č O V E K O V O Z D R A V L J E . koji su tvrdili. pluća.jer presađuju organe. P R O S T A T A 9. jetru. Sve to uliva poštovanje.šta svaka žena treba da zna 4.lečenje i profilaksa 3. T O D I K A M P O M I D R U G I M UGLJENIKOVIM JEDINJENJIMA 11. Vladimir Kalistratovič Lavrenov i AI ina Viktorovna Moroz 5. U pravu su bili drevni lekari.biljke. L U N A R N I Osnovi zdravija.biosinleza. U R I N O T E R A P I J A 5. bioenergetika i bioritmologija č o v e k a 6. Želim vam da za sebe i svoje najbliže primenite znanja i iskustva izložena u ovoj knjizi. Z D R A V L J E Ž E N E . posebne sobe. Č E L I Č E N J E O R G A N I Z M A 1 L E Č E N J E V O D O M 7. Ž I V O T 9. Genadij Petrovič Malahov BEZ PARAZITA 2. I S H R A N A I H R A N A 3. Rezultat takvog pristupa je da kod čoveka atrofiraju volja i um. A K T I V I R A N A I S R E B R N A V O D A . G R I P P R E H L A D A K A Š A L J I KIJAVICA. O S N O V N E Z A P O V E S T I Z D R A V L J A Biblioteka Recepti zdravlja 1. tada uvek možemo sami sebi pomoći. čiji predstavnici dokazuju pravilnost isključivo njihovih metoda lečenja. da bez čišćenja — n e m a izlečenja. Z D R A V L J E M U Š K A R C A . Koristi se složena medicinska aparatura. Radi toga treba pravilno očistiti svoj orga­ nizam. Želim mira i sreće svima! Sami stvorite svoju sreću! Genadij Petrovič Malahov 1 Do sada objavljena izdanja iz alternativne medicine: Biblioteka Lekovite site. t k a n i n e i d r u g e materije 8. unutrašnje sredine organizma na tkivnom i ćelijskom nivou usled nagoinilavanja razne šljake. L E Č E N J E DVESTA NAJRASPROSTRANJENIJIH OBOLJENJA 10.strahopoštovanje .pije: rekli su ubadati . čitavi dijagnostički kompleksi. Kada se nade u bolnici. Međutim ukoliko mi znamo.prihvata. da većina oboljenja nas­ taje kao rezultat promene normalnih karakteristika svesti.opstipaclje kod ljudi 5.UMESTO ZAKLJUČKA U današnje vreme postoji veoma velik broj medicinskih smcrova. upozna sa dostignućima savremene nauke. L E Č E N J E K E R O Z I N O M . pretrpane svim mogućim aparatima za lečenje. GLADOVANJE KALENDAR Biblioteka 1. Pjatras Šibiijskis 262 . Henrih Nikolajevič Užegov 6. pa čak ne jedan organ. T U M O R I . Fjodor Grigorjevič Kolobov 2. minerali. bespomoćnim i slepo se pridržava svih uputstava lekara: lekari su rekli da pije neki lek . G L A V O B O L J A .metod a k a d e m i k a Butejka.srce.ubada: rekli su treba rezati .reže: preporučuju neku seansu . Henrih Nikolajevič U ž c g o v 4.lečenje i profilaksa narodnim sredstvima 6. već po tri odjednom . Genadij Petrovič Malahov ČIŠĆENJE ORGANIZMA 2. S A M O I Z L E Č E N J E U XXI V E K U 8. L E Č E N J E K O R E N J E M . J A Č A N J E O R G A N I Z M A U STARIJEM DOBU 4. čovek se sam sebi čini ništavnim. Mahmut Šehić 3.

N. ISHRANA ZA O S O B E AB KRVNE GRUPE Biblioteka Biblioteka Lekoviti svetovi RuSelja Blavo. P O B E D I L A S A M RAK.Biblioteka Realni produžetak života. M U Z I K A Z D R A V L J A 1. K O V I T E M O T I V A C I J E K O D O B O L J E N J A ŽELUDAČNO-CREVNOG Biblioteka Krvne grupe. ISHRANA ZA O S O B E B KRVNE G R U P E 4. D I S A J N A G I M N A S T I K A A. posavetujte. Mihail Nikolajevič Šćetitin I. E N C I K L O P E D I J A Č I Š Ć E N J A Č O V E Č I J E G O R G A N I Z M A 2 TAJNE TIBETSKE MEDICINE 3. Gcorgij Nikolajevič Silili TRAKTA 1. Marijana Zjola MarkuS . L F . S T R E U N I K O V E Ostala izdanja 1. Igor Kostislavovič Kirejevskij 1 I S H R A N A ZA O S O B E 0 K R V N E G R U P E 2. ISHRANA ZA O S O B E A KRVNE G R U P E 3. Rušelj Blavo Doktore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->